Salme 40

Startside Opp 1Mos 1:1-31 1Mos 2:8-25 1Mos 3:1-24 2Mos 12:1-20 2Mos 16:1-36 2Mos 17:1-7 4Mos 9:1-14 5Mos 7 1Sam 15 Salme 34 Salme 40 Jesaja 35:1-10 Nah 3 Matt 5:1-48 Matt 7:1-29 Matt 16:13-20 Matt 26:26-30 Mark 14:22-26 Luk 5:1-11 Luk 22:14-23 Joh 1:1-18 Joh 1:29-42 Joh 3 Joh 6:41-59 Joh 8:1-59 Joh 9:1-41 Joh 15:1-27 Joh 19:31-37 Apg 19 Rom 2 Rom 12:1-21 1Kor 5:1-8 1Kor 10:1-5 1Kor 10:14-22 1Kor 11:17-34 1Kor 12:12-31 2Kor 4:1-18 2Kor 5 Gal 5 Efes 2:1-22 Efes 5 Efes 6 Kol 1:1-29 Hebr 10:5-10 Hebr 10:19-25 Hebr 12:1-29 1Pet 1:1-25 1Pet 2:1-25 1Joh 1:1-10 1Joh 2:1-29 1Joh 5:1-21 Jud Åpenb 3:14-22 Åpenb 5:8-14 Åpenb 12:7-12 Åpenb 7:9-17 Åpenb 13:1-10 Åpenbaring 21

Salme 40

«Frelse ved Messias’ lydighet»

1 Til sangmesteren. En salme av David. 2 Jeg ventet og ventet på Herren. Og Han bøyde Seg til meg og hørte mitt rop. 3 Han drog meg opp fra den grusomme avgrunnen, ut av den gjørmete leiren. Han satte mine føtter på klippen, og trygget mine skritt. 4 Han la en ny sang i min munn, lovsang til vår Gud. Mange skal se det og frykte, og de skal stole på Herren. 5 Salig er den mann som setter sin lit til Herren, og som ikke vender seg til de hovmodige*, eller dem som bøyer av til løgn**. 6 Mange, Herre, min Gud, er Dine underfulle gjerninger, de som Du har gjort. Og i Dine planer til beste for oss kan ingen måle seg med Deg. Hvis jeg skulle forkynne dem og tale om dem, er de for mange til å telles. 7 Offer og gave hadde Du ikke velbehag i, men Mine* ører har Du åpnet. Brennoffer og syndoffer har Du ikke bedt om. 8 Da sa Jeg*: “Se, Jeg kommer. I bokrullen er det skrevet om Meg. 9 Å gjøre Din vilje, Min Gud, er Min lyst, og Din lov er i Mitt indre.” 10 Jeg har forkynt evangeliet om rettferdighet i den store forsamlingen. Sannelig, Jeg lukker ikke Mine lepper, Herre, Du vet det. 11 Din rettferdighet har Jeg ikke holdt skjult i Mitt hjerte. Din trofasthet og Din frelse har Jeg kunngjort. Jeg har ikke skjult Din miskunn og Din sannhet for den store forsamlingen. 12 Hold ikke Din inderlige medlidenhet tilbake fra meg, Herre. La Din miskunn og Din sannhet alltid bevare meg! 13 For utallige trengsler har omgitt meg. Mine misgjerninger har innhentet meg, så jeg ikke makter å løfte blikket. De er flere enn hårene på mitt hode. Derfor svikter mitt hjerte meg. 14 La det være Din lyst, Herre, å utfri meg. Herre, skynd Deg å hjelpe meg! 15 La dem bli til skamme og bli overgitt til felles skjensel, de som står meg etter livet*. La dem bli drevet tilbake og bli vanæret, de som ønsker meg ondt. 16 La dem bli forskrekket over sin skam, de som sier til meg: “Ha, ha!” 17 La alle som søker Deg, fryde seg og glede seg i Deg. La dem som elsker Din frelse, alltid si: “Herren være opphøyet!” 18 Men jeg er elendig og fattig. Likevel har Herren meg i Sin tanke. Du er min hjelp og min redningsmann. Min Gud, dryg ikke!

horizontal rule

Send meg e-post ved å trykkje på namnet mitt:                                                                                   Sist endra: 15.01.2015


Joh 17:3 Og dette er det evige livet, at dei kjenner deg, den einaste sanne Gud, og han du sende, Jesus Kristus.