1Mos 1:1-31

Startside Opp 1Mos 1:1-31 1Mos 2:8-25 1Mos 3:1-24 2Mos 12:1-20 2Mos 16:1-36 2Mos 17:1-7 4Mos 9:1-14 5Mos 7 1Sam 15 Salme 34 Salme 40 Jesaja 35:1-10 Nah 3 Matt 5:1-48 Matt 7:1-29 Matt 16:13-20 Matt 26:26-30 Mark 14:22-26 Luk 5:1-11 Luk 22:14-23 Joh 1:1-18 Joh 1:29-42 Joh 3 Joh 6:41-59 Joh 8:1-59 Joh 9:1-41 Joh 15:1-27 Joh 19:31-37 Apg 19 Rom 2 Rom 12:1-21 1Kor 5:1-8 1Kor 10:1-5 1Kor 10:14-22 1Kor 11:17-34 1Kor 12:12-31 2Kor 4:1-18 2Kor 5 Gal 5 Efes 2:1-22 Efes 5 Efes 6 Kol 1:1-29 Hebr 10:5-10 Hebr 10:19-25 Hebr 12:1-29 1Pet 1:1-25 1Pet 2:1-25 1Joh 1:1-10 1Joh 2:1-29 1Joh 5:1-21 Jud Åpenb 3:14-22 Åpenb 5:8-14 Åpenb 12:7-12 Åpenb 7:9-17 Åpenb 13:1-10 Åpenbaring 21

1 Mosebok 1:1-31

«Gud skaper verden»

1 I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden.

2 Jorden var uformet og tom, og mørket lå over dypet. Og Guds Ånd svevde over vannflatene.

3 Da sa Gud: "Det bli lys!" Og det ble lys.

4 Gud så lyset, at det var godt. Og Gud skilte lyset fra mørket.

5 Gud kalte lyset dag, og mørket kalte Han natt. Så ble det kveld, og det ble morgen den første dagen.

6 Så sa Gud: "Det skal bli en hvelving midt i vannene, og den skal skille vann fra vann."

7 Slik gjorde Gud hvelvingen og skilte vannene som var under hvelvingen fra vannene som var over hvelvingen. Og det ble slik.

8 Og Gud kalte hvelvingen Himmel. Så ble det kveld, og det ble morgen den andre dagen.

9 Så sa Gud: "Vannene under himmelen skal samles på ett sted, og det tørre land skal komme til syne." Og det ble slik.

10 Gud kalte det tørre landet for Jorden, og oppsamlingen av vannene kalte Han Havene. Og Gud så at det var godt.

11 Så sa Gud: "Jorden skal bære fram gress, planter som setter frø, og frukttrær som gir frukt etter sitt slag, og som har frø i seg, på jorden." Og det ble slik.

12 Jorden bar fram gress, planter som setter frø etter sitt slag, og trær som gir frukt med frø i seg, etter sitt slag. Og Gud så at det var godt.

13 Så ble det kveld, og det ble morgen den tredje dagen.

14 Så sa Gud: "Det skal bli lys på himmelhvelvingen for å skille dagen fra natten. De skal være til tegn og de skal angi årstider, dager og år.

15 De skal være til lys på himmel-hvelvingen for å gi lys på jorden." Og det ble slik.

16 Så gjorde Gud to store lys, det største til å råde om dagen og det mindre til å råde om natten. Han gjorde også stjernene.

17 Gud satte dem på himmelhvelvingen for å gi lys på jorden,

18 og for å råde over dagen og over natten, og for å skille lyset fra mørket. Og Gud så at det var godt.

19 Så ble det kveld, og det ble morgen den fjerde dagen.

20 Så sa Gud: "Det skal vrimle av levende skapninger i vannene, og fuglene skal fly oppe under himmelhvelvingen over jorden."

21 Så skapte Gud de store sjødyrene og hver levende skapning som rører seg og som vrimler i vannene, hver etter sin art, og hver fugl som har vinger, hver etter sin art. Og Gud så at det var godt.

22 Og Gud velsignet dem og sa: "Vær fruktbare og bli mange! Fyll opp vannet i havene, og fuglene skal bli mange på jorden."

23 Så ble det kveld, og det ble morgen den femte dagen.

24 Så sa Gud: "Jorden skal bære fram levende skapninger etter sin art: fe og kryp og jordens villdyr, hver etter sin art." Og det ble slik.

25 Gud gjorde jordens villdyr etter sin art, feet etter sin art og hvert kryp etter sin art. Og Gud så at det var godt.

26 Så sa Gud: "La Oss gjøre mennesker i Vårt bilde, etter Vår lignelse. De skal ha råderett over fiskene i havet, over fuglene i luften og over feet, over hele jorden, og over hvert kryp som rører seg på jorden."

27 Så skapte Gud mennesket i Sitt bilde. I Guds bilde skapte Han ham. Til mann og kvinne skapte Han dem.

28 Så velsignet Gud dem, og Gud sa til dem: "Vær fruktbare, fyll opp jorden og legg den under dere! Dere skal ha råderett over fiskene i havet, over fuglene i luften og over hver levende skapning som rører seg på jorden."

29 Gud sa: "Se, Jeg har gitt dere hver plante som setter frø og som finnes på jordens overflate, og hvert tre som gir frukt med frø i. De skal være til mat for dere.

30 Og til hvert dyr på jorden, til hver fugl i luften og til hvert kryp som har liv på jorden, har Jeg gitt hver grønn plante til mat." Og det ble slik.

31 Da så Gud det Han hadde gjort, og se, det var overmåte godt. Så ble det kveld, og det ble morgen den sjette dagen.

horizontal rule

Send meg e-post ved å trykkje på namnet mitt:                                                                                   Sist endra: 26.11.2020


Joh 17:3 Og dette er det evige livet, at dei kjenner deg, den einaste sanne Gud, og han du sende, Jesus Kristus.