Joh 6:41-59

Startside Opp 1Mos 1:1-31 1Mos 2:8-25 1Mos 3:1-24 2Mos 12:1-20 2Mos 16:1-36 2Mos 17:1-7 4Mos 9:1-14 5Mos 7 1Sam 15 Salme 34 Salme 40 Jesaja 35:1-10 Nah 3 Matt 5:1-48 Matt 7:1-29 Matt 16:13-20 Matt 26:26-30 Mark 14:22-26 Luk 5:1-11 Luk 22:14-23 Joh 1:1-18 Joh 1:29-42 Joh 3 Joh 6:41-59 Joh 8:1-59 Joh 9:1-41 Joh 15:1-27 Joh 19:31-37 Apg 19 Rom 2 Rom 12:1-21 1Kor 5:1-8 1Kor 10:1-5 1Kor 10:14-22 1Kor 11:17-34 1Kor 12:12-31 2Kor 4:1-18 2Kor 5 Gal 5 Efes 2:1-22 Efes 5 Efes 6 Kol 1:1-29 Hebr 10:5-10 Hebr 10:19-25 Hebr 12:1-29 1Pet 1:1-25 1Pet 2:1-25 1Joh 1:1-10 1Joh 2:1-29 1Joh 5:1-21 Jud Åpenb 3:14-22 Åpenb 5:8-14 Åpenb 12:7-12 Åpenb 7:9-17 Åpenb 13:1-10 Åpenbaring 21

Evangeliet etter Johannes 6:41-59

«Utstøtt av sine egne»

41 Jødene klaget da på Ham fordi Han sa: “Jeg er brødet som er kommet ned fra himmelen.”

42 De sa: “Er ikke dette Jesus, Josefs sønn, og kjenner vi ikke Hans far og mor? Hvordan kan Han da si: Jeg er kommet ned fra himmelen?”

43 Derfor tok Jesus til motmæle og sa til dem: “Klag ikke dere imellom!

44 Ingen kan komme til Meg uten at Faderen, som har sendt Meg, drar ham. Og Jeg skal reise ham opp på den siste dag.

45 Det står skrevet i profetene: Og de skal alle være lært av Gud. Så enhver som har hørt og lært* av Faderen, kommer til Meg.

46 Ikke slik at noen har sett Faderen, uten Han som er fra Gud. Han har sett Faderen.

47 Sannelig, sannelig sier Jeg dere: Den som tror på Meg,* har evig liv.

48 Jeg er livets brød.

49 Deres fedre åt manna i ørkenen, og de døde.

50 Dette er brødet som kommer ned fra himmelen, for at man skal ete av det og slippe å dø.

51 Jeg er det levende brød som kommer ned fra himmelen. Hvis noen eter av dette brødet, skal han leve evig. Og brødet som Jeg skal gi, er Mitt kjød, som Jeg vil gi for verdens liv.”

52 Derfor kranglet jødene med hverandre og sa: “Hvordan kan Denne Mannen gi oss Sitt kjød å ete?”

53 Da sa Jesus til dem: “Sannelig, sannelig sier Jeg dere: Hvis dere ikke eter Menneskesønnens kjød og drikker Hans blod, har dere ikke liv i dere.

54 Den som eter Mitt kjød og drikker Mitt blod, har evig liv, og ham skal Jeg reise opp på den siste dag.

55 For Mitt kjød er i sannhet mat,* og Mitt blod er i sannhet drikke.**

56 Den som eter Mitt kjød og drikker Mitt blod, blir i Meg, og Jeg blir i ham.

57 På samme måte som den levende Fader utsendte Meg, og Jeg lever ved Faderen, slik skal også den som eter Meg, leve ved Meg.

58 Dette er brødet som kommer ned fra himmelen, ikke som mannaen deres fedre spiste og siden døde. Den som eter dette brødet, skal leve evig.”

59 Dette sa Han mens Han underviste i synagogen i Kapernaum.

horizontal rule

Send meg e-post ved å trykkje på namnet mitt:                                                                                   Sist endra: 19.10.2018


Joh 17:3 Og dette er det evige livet, at dei kjenner deg, den einaste sanne Gud, og han du sende, Jesus Kristus.