Joh 1:29-42

Startside Opp 1Mos 1:1-31 1Mos 2:8-25 1Mos 3:1-24 2Mos 12:1-20 2Mos 16:1-36 2Mos 17:1-7 4Mos 9:1-14 5Mos 7 1Sam 15 Salme 34 Salme 40 Jesaja 35:1-10 Nah 3 Matt 5:1-48 Matt 7:1-29 Matt 16:13-20 Matt 26:26-30 Mark 14:22-26 Luk 5:1-11 Luk 22:14-23 Joh 1:1-18 Joh 1:29-42 Joh 3 Joh 6:41-59 Joh 8:1-59 Joh 9:1-41 Joh 15:1-27 Joh 19:31-37 Apg 19 Rom 2 Rom 12:1-21 1Kor 5:1-8 1Kor 10:1-5 1Kor 10:14-22 1Kor 11:17-34 1Kor 12:12-31 2Kor 4:1-18 2Kor 5 Gal 5 Efes 2:1-22 Efes 5 Efes 6 Kol 1:1-29 Hebr 10:5-10 Hebr 10:19-25 Hebr 12:1-29 1Pet 1:1-25 1Pet 2:1-25 1Joh 1:1-10 1Joh 2:1-29 1Joh 5:1-21 Jud Åpenb 3:14-22 Åpenb 5:8-14 Åpenb 12:7-12 Åpenb 7:9-17 Åpenb 13:1-10 Åpenbaring 21

Evangeliet etter Johannes 1:29-42

«Guds Lam»

29 Dagen etter ser Johannes Jesus komme imot seg, og han sier: “Se! Guds Lam, som bærer bort verdens synd! 30 Det var om Ham jeg sa: Etter meg kommer en Mann som er kommet foran meg, for Han var før meg. 31 Jeg kjente Ham ikke. Men for at Han skulle bli åpenbart for Israel, derfor er jeg kommet og døper med vann.” 32 Og Johannes vitnet og sa: “Jeg så Ånden komme ned fra himmelen som en due, og Han ble over Ham. 33 Jeg kjente Ham ikke, men Han som sendte meg for å døpe med vann, sa til meg: Ham som du ser Ånden komme ned og bli over, Han er Den som døper med Den Hellige Ånd. 34 Og jeg har sett det, og jeg har vitnet at Han er Guds Sønn.” 

«De første disiplene»

35 Dagen etter stod Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. 36 Og mens han ser på Jesus, som kom gående, sier han: “Se! Guds Lam!” 37 De to disiplene hørte ham si dette, og de fulgte etter Jesus. 38 Da snudde Jesus seg og så dem følge etter. Han sier til dem: “Hva ønsker dere?” De sa til Ham: “Rabbi” - det betyr Mester - “hvor bor Du?” 39 Han sa til dem: “Kom og se!” De kom og så hvor Han bodde, og de ble hos Ham den dagen. Det var nå omkring den tiende time. 40 En av de to som hadde hørt Johannes tale, og som fulgte Ham, var Andreas, Simon Peters bror. 41 Han fant først sin egen bror Simon og sa til ham: “Vi har funnet Messias” - som oversatt er Kristus*. 42 Og han tok ham med til Jesus. Da Jesus så på ham, sa Han: “Du er Simon, sønn av Jona.* Du skal kalles Kefas” - som oversatt betyr: Peter**.

horizontal rule

Send meg e-post ved å trykkje på namnet mitt:                                                                                   Sist endra: 19.10.2018


Joh 17:3 Og dette er det evige livet, at dei kjenner deg, den einaste sanne Gud, og han du sende, Jesus Kristus.