Matt 7:1-29

Startside Opp 1Mos 1:1-31 1Mos 2:8-25 1Mos 3:1-24 2Mos 12:1-20 2Mos 16:1-36 2Mos 17:1-7 4Mos 9:1-14 5Mos 7 1Sam 15 Salme 34 Salme 40 Jesaja 35:1-10 Nah 3 Matt 5:1-48 Matt 7:1-29 Matt 16:13-20 Matt 26:26-30 Mark 14:22-26 Luk 5:1-11 Luk 22:14-23 Joh 1:1-18 Joh 1:29-42 Joh 3 Joh 6:41-59 Joh 8:1-59 Joh 9:1-41 Joh 15:1-27 Joh 19:31-37 Apg 19 Rom 2 Rom 12:1-21 1Kor 5:1-8 1Kor 10:1-5 1Kor 10:14-22 1Kor 11:17-34 1Kor 12:12-31 2Kor 4:1-18 2Kor 5 Gal 5 Efes 2:1-22 Efes 5 Efes 6 Kol 1:1-29 Hebr 10:5-10 Hebr 10:19-25 Hebr 12:1-29 1Pet 1:1-25 1Pet 2:1-25 1Joh 1:1-10 1Joh 2:1-29 1Joh 5:1-21 Jud Åpenb 3:14-22 Åpenb 5:8-14 Åpenb 12:7-12 Åpenb 7:9-17 Åpenb 13:1-10 Åpenbaring 21

(Bibelsitatet er hentet fra NOB 2011)

Matteusevangeliet kapittel 7 

Matt 7:1-29
Døm ikke, for at dere ikke skal bli dømt!
Etter dommen dere dømmer med, skal dere selv få dom, og i samme mål som dere selv måler opp med, skal det også måles opp til dere.
Hvorfor ser du flisen i din brors øye, men bjelken i ditt eget øye legger du ikke merke til?
Eller hvordan kan du si til din bror:‘La meg ta flisen ut av øyet ditt’ når det er en bjelke i ditt eget øye?
Din hykler! Ta først bjelken ut av ditt eget øye! Da vil du se klart nok til å ta flisen ut av øyet til din bror.
Gi ikke hundene det hellige, og kast ikke perler til svin. De vil bare trampe dem ned, vende seg mot dere og rive dere i stykker.
Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere.
For den som ber, han får, og den som leter, han finner, og den som banker på, skal det lukkes opp for.
Eller hvem av dere vil gi sønnen sin en stein når han ber om brød,
10 
eller gi ham en orm når han ber om en fisk?
11 
Når selv dere som er onde, vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skal ikke da deres Far i himmelen gi gode gaver til dem som ber ham!
12 
Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem. For dette er loven og profetene.
13 
Gå inn gjennom den trange porten! For vid er porten og bred er veien som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den.
14 
Men trang er den porten og smal er den veien som fører til livet, og få er de som finner den.
15 
Ta dere i vare for de falske profetene! De kommer til dere i saueham, men innvendig er de glupske ulver.
16 
På fruktene skal dere kjenne dem. Plukker man druer av tornebusker eller fiken av tistler?
17 
Et godt tre bærer god frukt, et dårlig tre bærer dårlig frukt.
18 
Et godt tre kan ikke gi dårlig frukt, og et dårlig tre kan ikke gi god frukt.
19 
Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hugget ned og kastet på ilden.
20 
Derfor skal dere kjenne dem på fruktene.
21 
Ikke enhver som sier til meg:‘Herre, Herre!’ skal komme inn i himmelriket, men den som gjør min himmelske Fars vilje.
22 
Mange skal si til meg på den dagen:‘Herre, Herre! Har vi ikke profetert ved ditt navn, drevet ut onde ånder ved ditt navn og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn?’
23 
Da skal jeg si dem rett ut:‘Jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg, dere som gjør urett!’
24 
Hver den som hører disse mine ord og gjør det de sier, ligner en klok mann som bygde huset sitt på fjell.
25 
Regnet styrtet, elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset. Men det falt ikke, for det var bygd på fjell.
26 
Og hver den som hører disse mine ord og ikke gjør det de sier, ligner en uforstandig mann som bygde huset sitt på sand.
27 
Regnet styrtet, elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset. Da falt det, og fallet var stort.»
28 
Da Jesus hadde fullført denne talen, var folket slått av undring over hans lære,
29 
for han lærte dem med myndighet og ikke som deres skriftlærde.

horizontal rule

Send meg e-post ved å trykkje på namnet mitt:                                                                                   Sist endra: 19.10.2018


Joh 17:3 Og dette er det evige livet, at dei kjenner deg, den einaste sanne Gud, og han du sende, Jesus Kristus.