Matt 16:13-20

Startside Opp 1Mos 1:1-31 1Mos 2:8-25 1Mos 3:1-24 2Mos 12:1-20 2Mos 16:1-36 2Mos 17:1-7 4Mos 9:1-14 5Mos 7 1Sam 15 Salme 34 Salme 40 Jesaja 35:1-10 Nah 3 Matt 5:1-48 Matt 7:1-29 Matt 16:13-20 Matt 26:26-30 Mark 14:22-26 Luk 5:1-11 Luk 22:14-23 Joh 1:1-18 Joh 1:29-42 Joh 3 Joh 6:41-59 Joh 8:1-59 Joh 9:1-41 Joh 15:1-27 Joh 19:31-37 Apg 19 Rom 2 Rom 12:1-21 1Kor 5:1-8 1Kor 10:1-5 1Kor 10:14-22 1Kor 11:17-34 1Kor 12:12-31 2Kor 4:1-18 2Kor 5 Gal 5 Efes 2:1-22 Efes 5 Efes 6 Kol 1:1-29 Hebr 10:5-10 Hebr 10:19-25 Hebr 12:1-29 1Pet 1:1-25 1Pet 2:1-25 1Joh 1:1-10 1Joh 2:1-29 1Joh 5:1-21 Jud Åpenb 3:14-22 Åpenb 5:8-14 Åpenb 12:7-12 Åpenb 7:9-17 Åpenb 13:1-10 Åpenbaring 21

Evangeliet etter Matteus 16:13-20

«Peter bekjenner at Jesus er Kristus»

13 Da Jesus kom til området ved Cæsarea Filippi, spurte Han disiplene Sine og sa: “Hvem sier menneskene at Jeg, Menneskesønnen, er?” 14 Da sa de: “Noen sier døperen Johannes, noen Elia, og andre Jeremia eller en av profetene.” 15 Han sa til dem: “Men hvem sier så dere at Jeg er?” 16 Simon Peter svarte og sa: “Du er Kristus*, Den levende Guds Sønn.” 17 Jesus svarte og sa til ham: “Salig* er du, Simon Bar-Jona**, for kjøtt og blod har ikke åpenbart dette for deg, men Min Far, Han som er i himmelen. 18 Og Jeg sier også til deg at du er Peter*, og på denne klippen** vil Jeg bygge Min menighet. Og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. 19 Og Jeg vil gi deg nøklene til himlenes rike, og alt det du binder på jorden, skal være bundet* i himmelen, og alt det du løser på jorden, skal være løst* i himmelen.” 20 Deretter bød Han disiplene Sine at de ikke skulle si til noen at Han var Jesus Kristus*.

horizontal rule

Send meg e-post ved å trykkje på namnet mitt:                                                                                   Sist endra: 19.10.2018


Joh 17:3 Og dette er det evige livet, at dei kjenner deg, den einaste sanne Gud, og han du sende, Jesus Kristus.