1Kor 12:12-31

Startside Opp 1Mos 1:1-31 1Mos 2:8-25 1Mos 3:1-24 2Mos 12:1-20 2Mos 16:1-36 2Mos 17:1-7 4Mos 9:1-14 5Mos 7 1Sam 15 Salme 34 Salme 40 Jesaja 35:1-10 Nah 3 Matt 5:1-48 Matt 7:1-29 Matt 16:13-20 Matt 26:26-30 Mark 14:22-26 Luk 5:1-11 Luk 22:14-23 Joh 1:1-18 Joh 1:29-42 Joh 3 Joh 6:41-59 Joh 8:1-59 Joh 9:1-41 Joh 15:1-27 Joh 19:31-37 Apg 19 Rom 2 Rom 12:1-21 1Kor 5:1-8 1Kor 10:1-5 1Kor 10:14-22 1Kor 11:17-34 1Kor 12:12-31 2Kor 4:1-18 2Kor 5 Gal 5 Efes 2:1-22 Efes 5 Efes 6 Kol 1:1-29 Hebr 10:5-10 Hebr 10:19-25 Hebr 12:1-29 1Pet 1:1-25 1Pet 2:1-25 1Joh 1:1-10 1Joh 2:1-29 1Joh 5:1-21 Jud Åpenb 3:14-22 Åpenb 5:8-14 Åpenb 12:7-12 Åpenb 7:9-17 Åpenb 13:1-10 Åpenbaring 21

Paulus første brev til Korinterne 12:12-31

«Enhet og mangfold i ett legeme»

«12 For slik som legemet er ett og har mange lemmer, men alle de mange lemmene på det ene legemet er ett legeme, slik er det også med Kristus. 13 For i* én Ånd ble vi alle døpt inn i ett legeme - enten vi er jøder eller grekere, enten vi er slaver eller frie -, og vi har alle fått én Ånd å drikke**. 14 For legemet er da ikke bare ett lem, men mange. 15 Hvis foten skulle si: “Fordi jeg ikke er hånd, er jeg ikke en del av legemet,” er den da ikke en del av legemet? 16 Og hvis øret skulle si: “Fordi jeg ikke er øye, er jeg ikke en del av legemet,” er det da ikke en del av legemet? 17 Hvis hele legemet var øye, hvor ville det da bli av hørselen? Hvis det hele var hørsel, hvor ville det da bli av luktesansen? 18 Men nå har Gud satt lemmene, hvert enkelt av dem, på legemet akkurat slik som Han Selv ville. 19 Og hvis de alle var ett lem, hvor ville da legemet vært? 20 Men nå er det virkelig mange lemmer, men ett legeme. 21 Og øyet kan ikke si til hånden: “Jeg har ikke bruk for deg.” Hodet kan heller ikke si til føttene: “Jeg har ikke bruk for dere.” 22 Nei, det er heller slik at de lemmene på legemet som synes å være svakest, de er nødvendige. 23 Og de lemmene på legemet som vi synes er mindre ære verd, disse tillegger vi desto større ære. Og de lemmene våre som vi blyges ved, omgir vi med desto større anstendighet, 24 men våre anstendige lemmer trenger ikke dette. Men Gud satte legemet sammen slik at Han gav større ære til det lemmet som mangler ære, 25 for at det ikke skulle være splittelse i legemet, men at lemmene skulle ha den samme omsorg for hverandre. 26 Og om ett lem lider, lider alle lemmene sammen med det. Eller om ett lem blir æret, gleder alle lemmene seg sammen med det. 27 Nå er dere Kristi legeme, og hver for seg er dere lemmer på Hans legeme. 28 Og Gud har satt disse i menigheten, for det første apostler, for det andre profeter, for det tredje lærere, deretter undergjerninger, så nådegaver til å utføre helbredelser, så nådegaver til å hjelpe, videre nådegaver til å styre, så nådegaver til å tale i forskjellige tunger. 29 Er vel alle apostler? Er vel alle profeter? Er vel alle lærere? Kan vel alle gjøre undergjerninger? 30 Har vel alle nådegaver til å utføre helbredelser? Taler vel alle med tunger? Kan vel alle tyde dem? 31 Men søk etter de nådegavene som er de beste*. Men likevel skal jeg vise dere en mye bedre vei.»

horizontal rule

Send meg e-post ved å trykkje på namnet mitt:                                                                                   Sist endra: 19.10.2018


Joh 17:3 Og dette er det evige livet, at dei kjenner deg, den einaste sanne Gud, og han du sende, Jesus Kristus.