Startside Opp 1Mos 1:1-31 1Mos 2:8-25 1Mos 3:1-24 2Mos 12:1-20 2Mos 16:1-36 2Mos 17:1-7 4Mos 9:1-14 5Mos 7 1Sam 15 Salme 34 Salme 40 Jesaja 35:1-10 Nah 3 Matt 5:1-48 Matt 7:1-29 Matt 16:13-20 Matt 26:26-30 Mark 14:22-26 Luk 5:1-11 Luk 22:14-23 Joh 1:1-18 Joh 1:29-42 Joh 3 Joh 6:41-59 Joh 8:1-59 Joh 9:1-41 Joh 15:1-27 Joh 19:31-37 Apg 19 Rom 2 Rom 12:1-21 1Kor 5:1-8 1Kor 10:1-5 1Kor 10:14-22 1Kor 11:17-34 1Kor 12:12-31 2Kor 4:1-18 2Kor 5 Gal 5 Efes 2:1-22 Efes 5 Efes 6 Kol 1:1-29 Hebr 10:5-10 Hebr 10:19-25 Hebr 12:1-29 1Pet 1:1-25 1Pet 2:1-25 1Joh 1:1-10 1Joh 2:1-29 1Joh 5:1-21 Jud Åpenb 3:14-22 Åpenb 5:8-14 Åpenb 12:7-12 Åpenb 7:9-17 Åpenb 13:1-10 Åpenbaring 21

 

1 Korinterne 10 :1-5 med i ulike oversettelser

Gå til vers 1    Gå til vers 2    Gå til vers 3    Gå til vers 4    Gå til vers 5     (Klippen var Kristus)

 

1Kor 10:1

BGO: Dessuten, brødre, vil jeg ikke at dere skal være uvitende om at alle våre fedre var under skyen, alle gikk gjennom havet,

Dansk33: Thi jeg vil ikke, Brødre, at I skulle være uvidende om, at vore Fædre vare alle under Skyen og gik alle igennem Havet

KJV: Moreover, brethren, I would not that ye should be ignorant, how that all our fathers were under the cloud, and all passed through the sea;

NB88/07BM: For jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om at våre fedre var alle under skyen og gikk alle gjennom havet.

NB88BM: For jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om at våre fedre var alle under skyen og gikk alle gjennom havet.

NB88NN: For eg vil ikkje, brør, at de skal vera uvitande om at fedrane våre alle var under skya og alle gjekk gjennom havet.

No2011bm: Jeg vil at dere skal vite dette, søsken: Våre fedre i ørkenen var alle under skyen, og alle gikk de gjennom havet.

No2011nn: Eg vil ikkje, sysken, at de skal vera uvitande om dette: Fedrane våre i øydemarka var alle under skya og gjekk alle gjennom havet.

No30bm: For jeg vil ikke, brødre, at I skal være uvitende om at våre fedre var alle under skyen og gikk alle gjennem havet

NO78/85BM: Brødre, dette vil jeg at dere skal vite: Våre fedre i ørkenen var alle under skyen, og alle gikk de gjennom havet.

NO78/85NN: Eg vil ikkje, brør, at de skal vera uvitande om dette: Fedrane våre i øydemarka var alle under skya, og gjekk alle gjennom havet.

Sv17: Ty jag vill säga eder detta, mina bröder: Våra fäder voro alla under molnskyn och gingo alla genom havet;

Gå til vers 1    Gå til vers 2    Gå til vers 3    Gå til vers 4    Gå til vers 5

 

1Kor 10:2

BGO: alle ble døpt til Moses i skyen og i havet,

Dansk33: og bleve alle døbte til Moses i Skyen og i Havet

KJV: And were all baptized unto Moses in the cloud and in the sea;

NB88/07BM: Alle ble døpt til Moses i skyen og i havet.

NB88BM: Alle ble døpt til Moses i skyen og i havet.

NB88NN: Alle vart døypte til Moses i skya og i havet.

No2011bm: Alle ble døpt til Moses i skyen og i havet,

No2011nn: Alle vart døypte til Moses i skya og i havet,

No30bm: og blev alle døpt til Moses i skyen og i havet,

NO78/85BM: Alle ble døpt til Moses i skyen og i havet,

NO78/85NN: Alle vart døypte til Moses i skya og i havet,

Sv17: alla blevo de i molnskyn och i havet döpta till Moses;

1Kor 10:3

BGO: alle spiste den samme åndelige mat,

Dansk33: og spiste alle den samme åndelige Mad

KJV: And did all eat the same spiritual meat;

NB88/07BM: De åt alle den samme åndelige mat,

NB88BM: De åt alle den samme åndelige mat,

NB88NN: Dei åt alle den same åndelege maten,

No2011bm: og alle spiste de den samme åndelige mat

No2011nn: og dei åt alle den same åndelege maten

No30bm: og de åt alle den samme åndelige mat

NO78/85BM: og de spiste alle den samme åndelige mat

NO78/85NN: og alle åt dei den same åndelege maten

Sv17: alla åto de samma andliga mat,

Gå til vers 1    Gå til vers 2    Gå til vers 3    Gå til vers 4    Gå til vers 5

 

1Kor 10:4

BGO: og alle drakk den samme åndelige drikk. For de drakk av den åndelige Klippen som fulgte dem, og den Klippen var Kristus.

Dansk33: og drak alle den samme åndelige Drik; thi de drak af en åndelig Klippe, som fulgte med; men Klippen var Kristus.

KJV: And did all drink the same spiritual drink for they drank of that spiritual Rock that followed them and that Rock was Christ.

NB88/07BM: og de drakk alle den samme åndelige drikk. For de drakk av den åndelige klippen som fulgte dem, og klippen var Kristus.

NB88BM: og de drakk alle den samme åndelige drikk. For de drakk av den åndelige klippen som fulgte dem, og klippen var Kristus.

NB88NN: og dei drakk alle den same åndelege drikken. For dei drakk av det åndelege berget som fylgde dei, og berget var Kristus.

No2011bm: og drakk den samme åndelige drikk. For de drakk av den åndelige klippe som fulgte dem, og denne klippen var Kristus.

No2011nn: og drakk alle den same åndelege drikken. For dei drakk av det åndelege berget som følgde dei, og berget var Kristus.

No30bm: og drakk alle den samme åndelige drikk; for de drakk av den åndelige klippe som fulgte dem, og klippen var Kristus;

NO78/85BM: og drakk den samme åndelige drikk. For de drakk av den åndelige klippe som fulgte dem; denne klippen var Kristus.

NO78/85NN: og drakk den same åndelege drikken. For dei drakk av det åndelege berget som fylgde dei; og berget var Kristus.

Sv17: och alla drucko de samma andliga dryck –– de drucko nämligen ur en andlig klippa, som åtföljde dem, och den klippan var Kristus.

Gå til vers 1    Gå til vers 2    Gå til vers 3    Gå til vers 4    Gå til vers 5

 

1Kor 10:5

BGO: Men de fleste av dem fant ikke Gud behag i, for de ble jo slått ned i ørkenen.

Dansk33: Alligevel fandt Gud ikke Behag i de fleste af dem; thi de bleve slagne ned i Ørkenen.

KJV: But with many of them God was not well pleased for they were overthrown in the wilderness.

NB88/07BM: Likevel fant Gud ikke behag i de fleste av dem, for de ble slått ned i ørkenen.

NB88BM: Likevel fant Gud ikke behag i de fleste av dem, for de ble slått ned i ørkenen.

NB88NN: Likevel fann ikkje Gud hugnad i dei fleste av dei, for dei vart slegne ned i øydemarka.

No2011bm: Likevel forkastet Gud de fleste av dem, for de ble slått ned der i ørkenen.

No2011nn: Likevel hadde Gud inga glede i dei fleste av dei, for dei vart nedslegne i øydemarka.

No30bm: allikevel hadde Gud ikke behag i de fleste av dem; for de blev slått ned i ørkenen.

NO78/85BM: Likevel godtok ikke Gud de fleste av dem, for de ble slått ned der i ørkenen.

NO78/85NN: Likevel hadde ikkje Gud hugnad i dei fleste av dei, for dei vart nedslegne i øydemarka.

Sv17: Men de flesta av dem hade Gud icke behag till; de blevo ju nedgjorda i öknen.

Gå til vers 1    Gå til vers 2    Gå til vers 3    Gå til vers 4    Gå til vers 5

 

 

horizontal rule

Send meg e-post ved å trykkje på namnet mitt:                                                                                   Sist endra: 19.10.2018


Joh 17:3  Og dette er det evige livet, at dei kjenner deg, den einaste sanne Gud, og han du sende, Jesus Kristus.