Salme 34

Startside Opp 1Mos 1:1-31 1Mos 2:8-25 1Mos 3:1-24 2Mos 12:1-20 2Mos 16:1-36 2Mos 17:1-7 4Mos 9:1-14 5Mos 7 1Sam 15 Salme 34 Salme 40 Jesaja 35:1-10 Nah 3 Matt 5:1-48 Matt 7:1-29 Matt 16:13-20 Matt 26:26-30 Mark 14:22-26 Luk 5:1-11 Luk 22:14-23 Joh 1:1-18 Joh 1:29-42 Joh 3 Joh 6:41-59 Joh 8:1-59 Joh 9:1-41 Joh 15:1-27 Joh 19:31-37 Apg 19 Rom 2 Rom 12:1-21 1Kor 5:1-8 1Kor 10:1-5 1Kor 10:14-22 1Kor 11:17-34 1Kor 12:12-31 2Kor 4:1-18 2Kor 5 Gal 5 Efes 2:1-22 Efes 5 Efes 6 Kol 1:1-29 Hebr 10:5-10 Hebr 10:19-25 Hebr 12:1-29 1Pet 1:1-25 1Pet 2:1-25 1Joh 1:1-10 1Joh 2:1-29 1Joh 5:1-21 Jud Åpenb 3:14-22 Åpenb 5:8-14 Åpenb 12:7-12 Åpenb 7:9-17 Åpenb 13:1-10 Åpenbaring 21

Salme 34

«Herren frelser fra all nød»

1 Av David. Da han oppførte seg som gal for øynene på Abimelek, og Abimelek drev ham bort, og han reiste sin vei. 2 Jeg vil love Herren til enhver tid. Hans pris skal alltid være i min munn. 3 Min sjel skal rose seg i Herren. De ydmyke skal høre det og bli glade. 4 Pris Herrens storhet sammen med meg, la oss sammen opphøye Hans navn! 5 Jeg søkte Herren, og Han svarte meg; Han fridde meg ut fra alt jeg frykter for. 6 De så opp til Ham og strålte av glede, og deres ansikt rødmet ikke av skam. 7 Den elendige ropte, og Herren hørte ham og frelste ham ut av alle hans trengsler. 8 Herrens Engel* slår leir rundt omkring dem som frykter Ham, og Han** frir dem ut. 9 Smak og se at Herren er god! Salig* er den mann som tar sin tilflukt til Ham. 10 Frykt Herren, dere Hans hellige! Hos dem som frykter Ham er det ingen mangel. 11 Unge løver lider nød og sulter. Men de som søker Herren, skal ikke mangle noe godt. 12 Kom, barn, hør på meg! Jeg vil lære dere Herrens frykt. 13 Hvem er den mann som har lyst til å leve og som elsker dager da han kan se det gode? 14 Hold din tunge borte fra ondt, og dine lepper fra å tale svik! 15 Vik fra det som er ondt og gjør godt! Søk fred og jag etter den! 16 Herrens øyne er over de rettferdige, og Hans ører er åpne for deres nødrop. 17 Herrens åsyn står imot dem som gjør ondt, for å utslette minnet om dem fra jorden. 18 De rettferdige roper, og Herren hører, og Han frir dem ut av alle deres trengsler. 19 Herren er nær hos dem som har et sønderbrutt hjerte, og den som har en sønderknust* ånd, frelser Han. 20 Mange er plagene for den rettferdige,  men Herren frir ham ut av dem alle. 21 Han bevarer alle hans bein, ikke ett av dem skal bli brutt. 22 Ondskap skal drepe den onde, og de som hater den rettferdige, skal dømmes skyldige. 23 Herren forløser Sine tjeneres sjel, og ingen av dem som tar sin tilflukt til Ham, skal dømmes skyldige.

horizontal rule

Send meg e-post ved å trykkje på namnet mitt:                                                                                   Sist endra: 15.01.2015


Joh 17:3 Og dette er det evige livet, at dei kjenner deg, den einaste sanne Gud, og han du sende, Jesus Kristus.