1Mos 3:1-24

Startside Opp 1Mos 1:1-31 1Mos 2:8-25 1Mos 3:1-24 2Mos 12:1-20 2Mos 16:1-36 2Mos 17:1-7 4Mos 9:1-14 5Mos 7 1Sam 15 Salme 34 Salme 40 Jesaja 35:1-10 Nah 3 Matt 5:1-48 Matt 7:1-29 Matt 16:13-20 Matt 26:26-30 Mark 14:22-26 Luk 5:1-11 Luk 22:14-23 Joh 1:1-18 Joh 1:29-42 Joh 3 Joh 6:41-59 Joh 8:1-59 Joh 9:1-41 Joh 15:1-27 Joh 19:31-37 Apg 19 Rom 2 Rom 12:1-21 1Kor 5:1-8 1Kor 10:1-5 1Kor 10:14-22 1Kor 11:17-34 1Kor 12:12-31 2Kor 4:1-18 2Kor 5 Gal 5 Efes 2:1-22 Efes 5 Efes 6 Kol 1:1-29 Hebr 10:5-10 Hebr 10:19-25 Hebr 12:1-29 1Pet 1:1-25 1Pet 2:1-25 1Joh 1:1-10 1Joh 2:1-29 1Joh 5:1-21 Jud Åpenb 3:14-22 Åpenb 5:8-14 Åpenb 12:7-12 Åpenb 7:9-17 Åpenb 13:1-10 Åpenbaring 21

1 Mosebok 3:1-24

«Kvinnen og Adam faller fra Gud ved Satans fristelse»

1 Slangen var listigere enn noe annet dyr som Herren Gud hadde gjort på marken. Han sa til kvinnen: "Har Gud virkelig sagt: Dere skal ikke ete av noe tre i hagen?" 2 Men kvinnen svarte slangen: "Vi kan ete frukten av trærne i hagen, 3 men om frukten på treet som er midt i hagen, har Gud sagt: Dere skal ikke ete av den og ikke røre den, ellers skal dere dø." 4 Da sa slangen til kvinnen: "Dere skal slett ikke dø. 5 For Gud vet at på den dagen dere eter av det, skal øynene deres bli åpnet. Dere skal bli slik som Gud og kjenne godt og ondt." 6 Da kvinnen så at treet var godt å ete av, at det var en lyst for øynene og et tre til begjær siden det kunne gi forstand, tok hun av frukten og åt. Hun gav også sin mann, som var hos henne, og han åt. 7 Da ble øynene åpnet på dem begge, og de skjønte at de var nakne. De flettet sammen fikenblad og dekket seg nedentil. 8 De hørte lyden av Herren Gud som gikk omkring i hagen på den svale tiden av dagen, og Adam og hans hustru gjemte seg for Herren Guds åsyn mellom trærne i hagen. 9 Da kalte Herren Gud på Adam og sa til ham: "Hvor er du?" 10 Han svarte: "Jeg hørte stemmen Din i hagen, og jeg ble redd fordi jeg var naken, så jeg gjemte meg." 11 Da sa Han: "Hvem har fortalt deg at du er naken? Har du ett av det treet som Jeg forbød deg å ete av?" 12 Da sa Adam: "Kvinnen som Du gav meg til å være sammen med meg, hun gav meg av treet, og jeg åt." 13 Herren Gud sa til kvinnen: "Hva er det du har gjort?" Kvinnen sa: "Slangen forførte meg, og jeg åt.

«Forbannelse og straff»

14 Så sa Herren Gud til slangen: "Fordi du har gjort dette, skal du være forbannet framfor alt feet, og framfor hvert dyr på marken. På buken skal du krype, og støv skal du ete alle ditt livs dager. 15 Jeg setter fiendskap mellom deg og kvinnen, og mellom din sæd og hennes Sæd. Han skal knuse ditt hode, og du skal knuse Hans hæl." 16 Til kvinnen sa Han: "Jeg skal gjøre din smerte overmåte stor, særlig i ditt svangerskap. Med smerte skal du føde barn. Din lyst skal stå til din mann, men han skal råde over deg." 17 Til Adam sa Han: "Fordi du fulgte din hustrus røst og åt av treet som Jeg gav deg et bud om og sa: "Du skal ikke ete av det", så skal jorden være forbannet for din skyld. Med smerte skal du ete av den alle ditt livs dager. 18 Torner og tistler skal den frambære for deg, og du skal ete av markens vekster. 19 I ditt ansikts sved skal du ete ditt brød, inntil du vender tilbake til jorden. For av den er du tatt. For støv er du, og til støv skal du vende tilbake." 20 Adam kalte sin hustru Eva, for hun ble mor til alle som lever. 21 Herren Gud laget kjortler av skinn for Adam og hans hustru, og Han kledde dem. 22 Så sa Herren Gud: "Se, mennesket er blitt som en av Oss til å kjenne godt og ondt. Bare han nå ikke rekker ut hånden og eter av livets tre, så han lever evig." 23 Derfor sendte Herren Gud ham ut av Edens hage for å dyrke den jorden han selv var tatt av. 24 Så drev Han mennesket ut, og Han satte kjeruber øst for Edens hage og et flammende sverd som svingte i alle retninger, for å vokte veien til livets tre.

horizontal rule

Send meg e-post ved å trykkje på namnet mitt:                                                                                   Sist endra: 26.11.2020


Joh 17:3 Og dette er det evige livet, at dei kjenner deg, den einaste sanne Gud, og han du sende, Jesus Kristus.