Hebr 10:5-10

Startside Opp 1Mos 1:1-31 1Mos 2:8-25 1Mos 3:1-24 2Mos 12:1-20 2Mos 16:1-36 2Mos 17:1-7 4Mos 9:1-14 5Mos 7 1Sam 15 Salme 34 Salme 40 Jesaja 35:1-10 Nah 3 Matt 5:1-48 Matt 7:1-29 Matt 16:13-20 Matt 26:26-30 Mark 14:22-26 Luk 5:1-11 Luk 22:14-23 Joh 1:1-18 Joh 1:29-42 Joh 3 Joh 6:41-59 Joh 8:1-59 Joh 9:1-41 Joh 15:1-27 Joh 19:31-37 Apg 19 Rom 2 Rom 12:1-21 1Kor 5:1-8 1Kor 10:1-5 1Kor 10:14-22 1Kor 11:17-34 1Kor 12:12-31 2Kor 4:1-18 2Kor 5 Gal 5 Efes 2:1-22 Efes 5 Efes 6 Kol 1:1-29 Hebr 10:5-10 Hebr 10:19-25 Hebr 12:1-29 1Pet 1:1-25 1Pet 2:1-25 1Joh 1:1-10 1Joh 2:1-29 1Joh 5:1-21 Jud Åpenb 3:14-22 Åpenb 5:8-14 Åpenb 12:7-12 Åpenb 7:9-17 Åpenb 13:1-10 Åpenbaring 21

 Hebrerbrevet 10:5-10

«Kristi liv og offerdød oppfylte Guds vilje»

5 Derfor, idet Han kommer inn i verden, sier Han: “Offer og gave ville Du ikke ha, men et legeme har Du forberedt for Meg. 6 Brennoffer og syndoffer hadde Du ikke behag i. 7 Da sa Jeg: Se, Jeg kommer - i bokrullen er det skrevet om Meg - for å gjøre Din vilje, Gud.”* 8 Først sier Han: “Offer og gave, brennoffer og syndoffer, ville Du ikke ha, og Du hadde heller ikke behag i dem” - det som altså etter loven blir båret fram. 9 Deretter sa Han:  “Se, Jeg kommer for å gjøre Din vilje, Gud.”*Han tar bort det første, så Han kan innsette det andre. 10 Ved denne viljen er vi blitt helliget ved ofringen av Jesu Kristi legeme én gang for alle.

horizontal rule

Send meg e-post ved å trykkje på namnet mitt:                                                                                   Sist endra: 15.01.2015


Joh 17:3 Og dette er det evige livet, at dei kjenner deg, den einaste sanne Gud, og han du sende, Jesus Kristus.