Luk 5:1-11

Startside Opp 1Mos 1:1-31 1Mos 2:8-25 1Mos 3:1-24 2Mos 12:1-20 2Mos 16:1-36 2Mos 17:1-7 4Mos 9:1-14 5Mos 7 1Sam 15 Salme 34 Salme 40 Jesaja 35:1-10 Nah 3 Matt 5:1-48 Matt 7:1-29 Matt 16:13-20 Matt 26:26-30 Mark 14:22-26 Luk 5:1-11 Luk 22:14-23 Joh 1:1-18 Joh 1:29-42 Joh 3 Joh 6:41-59 Joh 8:1-59 Joh 9:1-41 Joh 15:1-27 Joh 19:31-37 Apg 19 Rom 2 Rom 12:1-21 1Kor 5:1-8 1Kor 10:1-5 1Kor 10:14-22 1Kor 11:17-34 1Kor 12:12-31 2Kor 4:1-18 2Kor 5 Gal 5 Efes 2:1-22 Efes 5 Efes 6 Kol 1:1-29 Hebr 10:5-10 Hebr 10:19-25 Hebr 12:1-29 1Pet 1:1-25 1Pet 2:1-25 1Joh 1:1-10 1Joh 2:1-29 1Joh 5:1-21 Jud Åpenb 3:14-22 Åpenb 5:8-14 Åpenb 12:7-12 Åpenb 7:9-17 Åpenb 13:1-10 Åpenbaring 21

Evangeliet etter Lukas 5:1-11

«Fire fiskere kalles til disipler»

1 Det følgende hendte en gang folkemengden presset seg rundt  Ham for å høre Guds ord. Jesus stod ved Gennesaret-sjøen. 2 Da så Han to båter som lå ved strandkanten. Men fiskerne hadde forlatt dem og holdt på å skylle garnene sine. 3 Så gikk Han ut i en av båtene, den som tilhørte Simon, og bad ham om å legge litt ut fra land. Og Han satte seg og underviste folkemengden fra båten. 4 Da Han var ferdig med å tale, sa Han til Simon: “Legg ut på dypet og kast ut garnene til fangst!” 5 Men Simon svarte med å si til ham: “Mester, vi har strevd hele natten og ikke fått noe. Men likevel, på Ditt ord vil jeg kaste ut garnet.” 6 Og da de hadde gjort dette, fikk de så mye fisk at garnet deres holdt på å revne. 7 Så vinket de til lagskameratene sine i den andre båten for at de skulle komme og hjelpe dem. Og de kom og fylte begge båtene, så de holdt på å synke. 8 Da Simon Peter så dette, falt han ned for Jesu knær og sa: “Gå fra meg, for jeg er en syndig mann, Herre!” 9 For både han og alle de som var med ham, ble grepet av frykt på grunn av fiskefangsten de hadde fått, 10 og det ble også Jakob og Johannes, Sebedeus-sønnene, som var på samme lag som Simon. Og Jesus sa til Simon: “Frykt ikke! Fra nå av skal du fange mennesker.” 11 Da de hadde dratt båtene på land, forlot de alt og fulgte Ham.

horizontal rule

Send meg e-post ved å trykkje på namnet mitt:                                                                                   Sist endra: 19.10.2018


Joh 17:3 Og dette er det evige livet, at dei kjenner deg, den einaste sanne Gud, og han du sende, Jesus Kristus.