1Kor 11:17-34

Startside Opp 1Mos 1:1-31 1Mos 2:8-25 1Mos 3:1-24 2Mos 12:1-20 2Mos 16:1-36 2Mos 17:1-7 4Mos 9:1-14 5Mos 7 1Sam 15 Salme 34 Salme 40 Jesaja 35:1-10 Nah 3 Matt 5:1-48 Matt 7:1-29 Matt 16:13-20 Matt 26:26-30 Mark 14:22-26 Luk 5:1-11 Luk 22:14-23 Joh 1:1-18 Joh 1:29-42 Joh 3 Joh 6:41-59 Joh 8:1-59 Joh 9:1-41 Joh 15:1-27 Joh 19:31-37 Apg 19 Rom 2 Rom 12:1-21 1Kor 5:1-8 1Kor 10:1-5 1Kor 10:14-22 1Kor 11:17-34 1Kor 12:12-31 2Kor 4:1-18 2Kor 5 Gal 5 Efes 2:1-22 Efes 5 Efes 6 Kol 1:1-29 Hebr 10:5-10 Hebr 10:19-25 Hebr 12:1-29 1Pet 1:1-25 1Pet 2:1-25 1Joh 1:1-10 1Joh 2:1-29 1Joh 5:1-21 Jud Åpenb 3:14-22 Åpenb 5:8-14 Åpenb 12:7-12 Åpenb 7:9-17 Åpenb 13:1-10 Åpenbaring 21

Paulus første brev til Korinterne 11:17-34

«Oppførsel under Herrens nattverd»

17 Når jeg nå formaner dere, kan jeg ikke rose dere, siden det ikke er til det bedre, men til det verre dere kommer sammen. 18 Først av alt, når dere kommer sammen som menighet, hører jeg at det er splittelse blant dere, og delvis tror jeg det. 19 For det må også være grupperinger blant dere, for at de som holder prøve*, kan bli åpenbart blant dere. 20 Når dere da kommer sammen på ett sted, er det ikke Herrens nattverd dere eter. 21 For når dere eter, tar hver enkelt sin egen mat før de andre. Og en er sulten, og en annen er drukken. 22 Har dere ikke hus hvor dere kan spise og drikke? Eller forakter dere Guds menighet og gjør skam på dem som ikke har noe? Hva skal jeg si til dere? Skal jeg rose dere for dette? Jeg roser dere ikke. «

Herrens nattverd»

23 For jeg har mottatt fra Herren det jeg også har overgitt til dere: At Herren Jesus i den natt Han ble forrådt, tok et brød, 24 og da Han hadde takket, brøt Han det og sa: “Ta, et*! Dette er Mitt legeme som er brutt** for dere. Gjør dette til minne om Meg!” 25 På samme måte tok Han også kalken etter måltidet og sa: “Denne kalk er den nye pakt i Mitt blod. Gjør dette så ofte dere drikker den, til minne om Meg.” 26 For så ofte dere eter dette brød og drikker denne kalk, forkynner dere Herrens død, inntil Han kommer. 

«Ransak dere selv!»

27 Derfor skal hver den som eter dette brød eller drikker denne Herrens kalk uverdig, være skyldig i Herrens legeme og blod.* 28 Men hvert menneske må prøve seg selv, og så kan han ete av brødet og drikke av kalken. 29 For den som eter og drikker uverdig*, eter og drikker dom over seg selv, fordi han ikke akter på Herrens** legeme. 30 Av den grunn er det mange svake og syke blant dere, og mange nok har sovnet inn. 31 For hadde vi dømt oss selv, ville vi ikke blitt dømt. 32 Men når vi blir dømt, tuktes vi av Herren, slik at vi ikke skal bli fordømt sammen med verden. 33 Derfor, mine brødre, skal dere vente på hverandre når dere kommer sammen for å ete. 34 Men om noen er sulten, skal han spise hjemme, så dere ikke kommer sammen til dom. Og det andre skal jeg ordne opp i når jeg kommer.

horizontal rule

Send meg e-post ved å trykkje på namnet mitt:                                                                                   Sist endra: 19.10.2018


Joh 17:3 Og dette er det evige livet, at dei kjenner deg, den einaste sanne Gud, og han du sende, Jesus Kristus.