Joh 1:1-18

Startside Opp 1Mos 1:1-31 1Mos 2:8-25 1Mos 3:1-24 2Mos 12:1-20 2Mos 16:1-36 2Mos 17:1-7 4Mos 9:1-14 5Mos 7 1Sam 15 Salme 34 Salme 40 Jesaja 35:1-10 Nah 3 Matt 5:1-48 Matt 7:1-29 Matt 16:13-20 Matt 26:26-30 Mark 14:22-26 Luk 5:1-11 Luk 22:14-23 Joh 1:1-18 Joh 1:29-42 Joh 3 Joh 6:41-59 Joh 8:1-59 Joh 9:1-41 Joh 15:1-27 Joh 19:31-37 Apg 19 Rom 2 Rom 12:1-21 1Kor 5:1-8 1Kor 10:1-5 1Kor 10:14-22 1Kor 11:17-34 1Kor 12:12-31 2Kor 4:1-18 2Kor 5 Gal 5 Efes 2:1-22 Efes 5 Efes 6 Kol 1:1-29 Hebr 10:5-10 Hebr 10:19-25 Hebr 12:1-29 1Pet 1:1-25 1Pet 2:1-25 1Joh 1:1-10 1Joh 2:1-29 1Joh 5:1-21 Jud Åpenb 3:14-22 Åpenb 5:8-14 Åpenb 12:7-12 Åpenb 7:9-17 Åpenb 13:1-10 Åpenbaring 21

Evangeliet etter Johannes 1:1-18

«Det evige Ordet»

1 I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. 2 Han var i begynnelsen hos Gud. 3 Alt ble til ved Ham, og uten Ham ble ingenting til av det som ble til. 4 I Ham var liv, og livet var menneskenes lys. 5 Og lyset skinner i mørket, og mørket forstod* det ikke.**

«Johannes’ vitnesbyrd: Det sanne lys»

6 Det var et menneske sendt av Gud, hans navn var Johannes. 7 Han kom for å avlegge vitnesbyrd, for å vitne om Lyset, for at alle kunne komme til tro ved ham. 8 Han var ikke selv dette Lyset, men var sendt for å vitne om Lyset. 9 Dette var det sanne Lyset, som gir lys til hvert menneske som kommer inn i verden.* 10 Han var i verden, og verden ble til ved Ham, og verden kjente Ham ikke. 11 Han kom til Sine egne,* og Hans egne** tok ikke imot Ham. 12 Men så mange som tok imot Ham, dem gav Han retten* til å bli Guds barn, dem som tror på Hans navn, 13 de er født, ikke av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud.

«Ordet ble kjød»

14 Og Ordet ble kjød* og tok bolig iblant oss, og vi så Hans herlighet, den herlighet som Den enbårne har fra Faderen, full av nåde og sannhet. 15 Johannes vitner om Ham, og ropte ut og sa: “Det var om Ham jeg sa: Han som kommer etter meg, er kommet foran meg, for Han var før meg.” 16 Og* av Hans fylde har vi alle fått, og det nåde over nåde. 17 For loven ble gitt ved Moses, men nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. 18 Aldri har noen sett Gud. Den enbårne Sønn,* som er i Faderens favn, Han har forklart Ham.

horizontal rule

Send meg e-post ved å trykkje på namnet mitt:                                                                                   Sist endra: 26.11.2020


Joh 17:3 Og dette er det evige livet, at dei kjenner deg, den einaste sanne Gud, og han du sende, Jesus Kristus.