Luk 22:14-23

Startside Opp 1Mos 1:1-31 1Mos 2:8-25 1Mos 3:1-24 2Mos 12:1-20 2Mos 16:1-36 2Mos 17:1-7 4Mos 9:1-14 5Mos 7 1Sam 15 Salme 34 Salme 40 Jesaja 35:1-10 Nah 3 Matt 5:1-48 Matt 7:1-29 Matt 16:13-20 Matt 26:26-30 Mark 14:22-26 Luk 5:1-11 Luk 22:14-23 Joh 1:1-18 Joh 1:29-42 Joh 3 Joh 6:41-59 Joh 8:1-59 Joh 9:1-41 Joh 15:1-27 Joh 19:31-37 Apg 19 Rom 2 Rom 12:1-21 1Kor 5:1-8 1Kor 10:1-5 1Kor 10:14-22 1Kor 11:17-34 1Kor 12:12-31 2Kor 4:1-18 2Kor 5 Gal 5 Efes 2:1-22 Efes 5 Efes 6 Kol 1:1-29 Hebr 10:5-10 Hebr 10:19-25 Hebr 12:1-29 1Pet 1:1-25 1Pet 2:1-25 1Joh 1:1-10 1Joh 2:1-29 1Joh 5:1-21 Jud Åpenb 3:14-22 Åpenb 5:8-14 Åpenb 12:7-12 Åpenb 7:9-17 Åpenb 13:1-10 Åpenbaring 21

Evangeliet etter Lukas 22:14-23

«Jesus innstifter nattverden»

14 Da timen var kommet, satte Jesus seg ned, og de tolv* apostlene var med Ham. 15 Så sa Han til dem: “Med inderlig lengsel har Jeg ønsket å ete dette påskemåltidet med dere før Jeg lider. 16 For Jeg sier dere: Jeg skal aldri mer ete av det før det er fullkommengjort i Guds rike.” 17 Så tok Han kalken*, takket og sa: “Ta dette og del det mellom dere! 18 For Jeg sier dere:* Jeg skal fra nå av aldri mer drikke av vintreets frukt før Guds rike kommer.” 19 Han tok et brød, takket og brøt det, gav dem og sa: “Dette er Mitt legeme, som blir gitt for dere. Gjør dette til minne om Meg!” 20 På samme måten tok Han også kalken* etter måltidet og sa: “Denne kalk er den nye pakt i Mitt blod, som utgytes for dere. 21 Men se, hans hånd som forråder Meg, er her sammen med Meg over bordet. 22 Og sannelig, Menneskesønnen går bort slik som det er blitt bestemt på forhånd, men ve det menneske som Han blir forrådt ved!” 23 Da begynte de å spørre hverandre om hvem av dem det var som skulle gjøre dette

horizontal rule

Send meg e-post ved å trykkje på namnet mitt:                                                                                   Sist endra: 21.12.2018


Joh 17:3 Og dette er det evige livet, at dei kjenner deg, den einaste sanne Gud, og han du sende, Jesus Kristus.