Joh 15:1-27

Startside Opp 1Mos 1:1-31 1Mos 2:8-25 1Mos 3:1-24 2Mos 12:1-20 2Mos 16:1-36 2Mos 17:1-7 4Mos 9:1-14 5Mos 7 1Sam 15 Salme 34 Salme 40 Jesaja 35:1-10 Nah 3 Matt 5:1-48 Matt 7:1-29 Matt 16:13-20 Matt 26:26-30 Mark 14:22-26 Luk 5:1-11 Luk 22:14-23 Joh 1:1-18 Joh 1:29-42 Joh 3 Joh 6:41-59 Joh 8:1-59 Joh 9:1-41 Joh 15:1-27 Joh 19:31-37 Apg 19 Rom 2 Rom 12:1-21 1Kor 5:1-8 1Kor 10:1-5 1Kor 10:14-22 1Kor 11:17-34 1Kor 12:12-31 2Kor 4:1-18 2Kor 5 Gal 5 Efes 2:1-22 Efes 5 Efes 6 Kol 1:1-29 Hebr 10:5-10 Hebr 10:19-25 Hebr 12:1-29 1Pet 1:1-25 1Pet 2:1-25 1Joh 1:1-10 1Joh 2:1-29 1Joh 5:1-21 Jud Åpenb 3:14-22 Åpenb 5:8-14 Åpenb 12:7-12 Åpenb 7:9-17 Åpenb 13:1-10 Åpenbaring 21

Evangeliet etter Johannes 15:1-27

(Bibelen Guds Ord)

«1 Jeg er det sanne vintreet, og Min Far er vingårdsmannen.

2 Hver gren på Meg som ikke bærer frukt, tar Han bort. Og hver gren som bærer frukt, beskjærer Han, så den kan bære mer frukt.

3 Dere er alt rene på grunn av det ord Jeg har talt til dere.

4 Bli i Meg, så blir Jeg i dere. Slik som grenen ikke kan bære frukt av seg selv, uten at den blir i vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt, uten at dere blir i Meg.

5 Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i Meg og Jeg i ham, bærer mye frukt. For uten Meg kan dere slett ikke gjøre noe.

6 Hvis noen ikke blir i Meg, blir han kastet ut som grenen og visner. Og de samler dem og kaster dem på ilden, og de brenner.

7 Hvis dere blir i Meg og Mine ord blir i dere, kan dere* be om hva dere vil, og det skal bli gjort for dere.

8 I dette er Min Far herliggjort, at dere bærer mye frukt. Og dere skal være Mine disipler.»

Slik som Faderen har elsket Meg, på samme måten har også Jeg elsket dere. Bli i Min kjærlighet!
10 
Hvis dere holder Mine bud, blir dere i Min kjærlighet, på samme måte som Jeg har holdt Min Fars bud og blir i Hans kjærlighet.
11 
Dette har Jeg talt til dere for at Min glede skal bli i dere, og for at deres glede skal bli fullkommen.
12 
Dette er Mitt bud, at dere skal elske hverandre som Jeg har elsket dere.
13 
Ingen har større kjærlighet enn dette, at han gir sitt liv for sine venner.
14 
Dere er Mine venner, hvis dere gjør alt det Jeg befaler dere.
15 
Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for en tjener vet ikke hva hans herre gjør. Dere har Jeg kalt venner, for alt det Jeg har hørt av Min Far, har Jeg gjort kjent for dere.
16 
Dere har ikke utvalgt Meg, men Jeg har utvalgt dere og satt dere til å gå ut og bære frukt. Og deres frukt skal vare, slik at alt det dere ber Faderen om i Mitt navn, skal Han gi dere.
17 
Dette befaler Jeg dere, for at dere skal elske hverandre.
18 
Hvis verden hater dere, så vet dere at den har hatet Meg før den hatet dere.
19 
Hvis dere var av verden, ville verden elske sitt eget. Fordi dere ikke er av verden, men fordi Jeg har utvalgt dere av verden, derfor hater verden dere.
20 
Husk det ordet Jeg sa til dere: En tjener er ikke større enn sin herre. Har de forfulgt Meg, skal de også forfølge dere. Har de holdt Mitt ord, skal de også holde deres.
21 
Men alt dette skal de gjøre mot dere for Mitt navns skyld, siden de ikke kjenner Ham som har sendt Meg.
22 
Hadde ikke Jeg kommet og talt til dem, ville de ikke hatt synd, men nå har de ingen unnskyldning for sin synd.
23 
Den som hater Meg, hater også Min Far.
24 
Hadde Jeg ikke gjort gjerninger iblant dem som ingen andre har gjort, ville de ikke hatt synd. Men nå har de sett dem, og de har hatet både Meg og Min Far.
25 
Men dette skjedde for at det ordet skulle bli oppfylt som er skrevet i deres lov: De hatet Meg uten grunn.
26 
Men når Talsmannen kommer, Han som Jeg skal sende dere fra Faderen, sannhetens Ånd, som går ut fra Faderen, da skal Han vitne om Meg.
27 
Dere skal også vitne, for dere har vært med Meg fra begynnelsen.

horizontal rule

Send meg e-post ved å trykkje på namnet mitt:                                                                                   Sist endra: 19.10.2018


Joh 17:3 Og dette er det evige livet, at dei kjenner deg, den einaste sanne Gud, og han du sende, Jesus Kristus.