Joh 9:1-41

Startside Opp 1Mos 1:1-31 1Mos 2:8-25 1Mos 3:1-24 2Mos 12:1-20 2Mos 16:1-36 2Mos 17:1-7 4Mos 9:1-14 5Mos 7 1Sam 15 Salme 34 Salme 40 Jesaja 35:1-10 Nah 3 Matt 5:1-48 Matt 7:1-29 Matt 16:13-20 Matt 26:26-30 Mark 14:22-26 Luk 5:1-11 Luk 22:14-23 Joh 1:1-18 Joh 1:29-42 Joh 3 Joh 6:41-59 Joh 8:1-59 Joh 9:1-41 Joh 15:1-27 Joh 19:31-37 Apg 19 Rom 2 Rom 12:1-21 1Kor 5:1-8 1Kor 10:1-5 1Kor 10:14-22 1Kor 11:17-34 1Kor 12:12-31 2Kor 4:1-18 2Kor 5 Gal 5 Efes 2:1-22 Efes 5 Efes 6 Kol 1:1-29 Hebr 10:5-10 Hebr 10:19-25 Hebr 12:1-29 1Pet 1:1-25 1Pet 2:1-25 1Joh 1:1-10 1Joh 2:1-29 1Joh 5:1-21 Jud Åpenb 3:14-22 Åpenb 5:8-14 Åpenb 12:7-12 Åpenb 7:9-17 Åpenb 13:1-10 Åpenbaring 21

Evangeliet etter Johannes 9:1-41

(Bibelsitatet er hentet fra NOB 2011)

Joh 9:1-41
Da Jesus kom gående, så han en mann som var født blind.
Disiplene spurte da: «Rabbi, hvem er det som har syndet, han selv eller hans foreldre, siden han ble født blind?»
Jesus svarte: «Verken han eller hans foreldre har syndet. Men nå kan Guds gjerninger bli åpenbart på ham.
Så lenge det er dag, må vi gjøre hans gjerninger som har sendt meg. Det kommer en natt da ingen kan arbeide.
Så lenge jeg er i verden, er jeg verdens lys.»
Da han hadde sagt dette, spyttet han på jorden, laget til leire med spyttet og smurte den på mannens øyne.
Så sa han: «Gå og vask deg i Siloa-dammen!» Siloa betyr utsendt. Mannen gikk dit og vasket seg, og han kom tilbake seende.
Naboene og de som før hadde sett at han var tigger, sa da: «Er ikke dette han som satt og tigget?»
Noen sa at det var han, andre sa: «Nei, han bare ligner.» Men han selv sa: «Det er meg.»
10 
«Hvordan ble øynene dine åpnet?» spurte de.
11 
Han svarte: «En som heter Jesus, laget til leire og smurte på øynene mine og sa:‘Gå til Siloa-dammen og vask deg!’ Jeg gikk dit, og da jeg hadde vasket meg, kunne jeg se.»
12 
«Hvor er denne mannen?» spurte de. «Jeg vet ikke», svarte han.
13 
Da førte de mannen som hadde vært blind, til fariseerne.
14 
Det var sabbat den dagen Jesus hadde laget til leire og åpnet øynene hans.
15 
Også fariseerne spurte hvordan han var blitt seende. Han svarte: «Han la leire på øynene mine, jeg vasket meg, og nå ser jeg.»
16 
Da sa noen av fariseerne: «Denne mannen er ikke fra Gud siden han ikke holder sabbaten.» Andre sa: «Hvordan kan et syndig menneske gjøre slike tegn som han?» Det ble uenighet blant dem om dette.
17 
Da spurte de igjen ham som hadde vært blind: «Hva mener du om ham, siden han har åpnet øynene dine?» Han svarte: «Han er en profet.»
18 
Jødene ville ikke tro at han hadde vært blind og nå kunne se. Derfor tilkalte de foreldrene til ham som hadde fått igjen synet, 19 og spurte dem: «Er dette sønnen deres, han dere sier er født blind? Hvordan er det gått til at han kan se?»
20 
Foreldrene svarte: «Vi vet at dette er vår sønn, og at han er født blind.
21 Men hvordan det er gått til at han nå kan se, det vet vi ikke, og heller ikke vet vi hvem som har åpnet øynene hans. Spør ham selv, han er gammel nok til å svare for seg.»
22 
Foreldrene sa dette fordi de var redde for jødene. Jødene hadde alt bestemt at den som bekjente at Jesus var Messias, skulle utstøtes av synagogen.
23 
Derfor sa foreldrene hans: «Han er gammel nok, spør ham selv.»
24 
For annen gang kalte de til seg ham som hadde vært blind, og sa til ham: «Gi Gud æren! Vi vet at dette mennesket er en synder.»
25 
Han svarte: «Om han er en synder, det vet jeg ikke. Men dette vet jeg: Jeg var blind, og nå ser jeg.»
26 
«Hva gjorde han med deg, hvordan åpnet han øynene dine?» spurte de.
27 
«Jeg har jo allerede sagt det, og dere ville ikke høre på meg», sa han. «Hvorfor vil dere høre det nå igjen? Vil kanskje dere også bli hans disipler?»
28 
Men de skjelte ham ut og sa: «Du er hans disippel, vi er disipler av Moses.
29 
Vi vet at Gud har talt til Moses, men vi vet ikke hvor dette mennesket er fra.»
30 
Han sa: «Det er da merkelig at dere ikke vet hvor han er fra, enda han har åpnet øynene mine.
31 
Vi vet at Gud ikke hører på syndere, men bare på den som er gudfryktig og gjør hans vilje.
32 
Så lenge verden har stått, har ingen hørt om at noen har åpnet øynene på en som er født blind.
33 
Var ikke denne mannen fra Gud, kunne han ikke gjøre noe.»
34 
«Du er født som en synder tvers igjennom, og du vil belære oss?» sa de. Så kastet de ham ut.
35 
Jesus fikk høre at de hadde kastet ham ut, og da han møtte ham, spurte han: «Tror du på Menneskesønnen?»
36 
Han svarte: «Hvem er han da, gode herre, så jeg kan tro på ham?»
37 
Jesus svarte: «Du har sett ham, det er han som snakker med deg.»
38 
«Jeg tror, Herre», sa mannen. Og han tilba ham.
39 
Da sa Jesus: «Til dom er jeg kommet til denne verden, så de som ikke ser, skal bli seende, og de som ser, skal bli blinde.»
40 
Noen av fariseerne som sto der, hørte dette og sa til ham: «Kanskje vi også er blinde?»
41 
Jesus svarte: «Var dere blinde, hadde dere ingen synd. Men nå sier dere:‘Vi ser!’ Derfor blir deres synd stående.»

horizontal rule

Send meg e-post ved å trykkje på namnet mitt:                                                                                   Sist endra: 19.10.2018


Joh 17:3 Og dette er det evige livet, at dei kjenner deg, den einaste sanne Gud, og han du sende, Jesus Kristus.