Joh 8:37-47

Startside Opp 1Mos 1:1-31 1Mos 2:8-25 1Mos 3:1-24 2Mos 12:1-20 2Mos 12:43-5 2Mos 16:1-36 2Mos 17:1-7 4Mos 9:1-14 Salme 34 Salme 40 Jesaja 35:1-10 Matt 5:1-48 Matt 7:1-29 Matt 16:13-20 Matt 26:26-30 Mark 14:22-26 Luk 5:1-11 Luk 22:14-23 Joh 1:1-18 Joh 1:29-42 Joh 6:41-59 Joh 8:1-59 Joh 9:1-41 Joh 8:37-47 Joh 15:1-27 Joh 19:31-37 Rom 12:1-21 1Kor 5:1-8 1Kor 10:1-5 1Kor 10:14-22 1Kor 11:17-34 1Kor 12:12-31 2Kor 4:1-18 Kol 1:1-29 Efes 2:1-22 Hebr 10:5-10 Hebr 10:19-25 Hebr 12:1-29 1Pet 1:1-25 1Pet 2:1-25 1Joh 1:1-10 1Joh 2:1-29 1Joh 5:1-21 Åpenb 3:14-22 Åpenb 5:8-14 Åpenb 12:7-12 Åpenb 7:9-17 Åpenb 13:1-10 Åpenb 21:9-21

Evangeliet etter Johannes 8:37-47

«Abrahams ætt og Satans ætt»

37 “Jeg vet at dere er av Abrahams ætt, men dere søker å drepe Meg, fordi Mitt ord ikke har noe rom hos dere. 38 Jeg taler det Jeg har sett hos Min Far, og dere gjør det dere har sett hos* deres far.” 39 De svarte med å si til Ham: “Abraham er vår far.” Jesus sa til dem: “Hvis dere var Abrahams barn, ville dere gjort Abrahams gjerninger. 40 Men nå forsøker dere å drepe Meg, et Menneske som har fortalt dere sannheten som Jeg har hørt fra Gud. Abraham gjorde ikke slikt. 41 Dere gjør deres fars gjerninger.” Da sa de til Ham: “Vi ble ikke født i hor. Vi har én Far - Gud.” 42 Jesus sa til dem: “Hvis Gud var deres Far, hadde dere elsket Meg, for Jeg er utgått fra Gud og kommet hit. Jeg er heller ikke kommet av Meg Selv, men Han sendte Meg. 43 Hvorfor forstår dere ikke Min tale? Fordi dere ikke er i stand til å høre Mitt ord. 44 Dere er av deres far, djevelen, og dere vil følge deres fars lyster. Han var en morder fra begynnelsen og står ikke i sannheten, for det er ingen sannhet i ham. Når han  taler løgn, taler han ut fra sitt eget, for han er en løgner og løgnens far. 45 Men fordi Jeg taler sannheten, tror dere Meg ikke. 46 Hvem av dere kan overbevise Meg om synd? Og hvis Jeg sier sannheten, hvorfor tror dere Meg ikke? 47 Den som er av Gud hører Guds ord. Derfor hører dere ikke, fordi dere ikke er av Gud.

horizontal rule

Send meg e-post ved å trykkje på namnet mitt:                                                                                   Sist endra: 19.10.2018


Joh 17:3 Og dette er det evige livet, at dei kjenner deg, den einaste sanne Gud, og han du sende, Jesus Kristus.