2Mos 12:43-5

Startside Opp 1Mos 1:1-31 1Mos 2:8-25 1Mos 3:1-24 2Mos 12:1-20 2Mos 12:43-5 2Mos 16:1-36 2Mos 17:1-7 4Mos 9:1-14 Salme 34 Salme 40 Jesaja 35:1-10 Matt 5:1-48 Matt 7:1-29 Matt 16:13-20 Matt 26:26-30 Mark 14:22-26 Luk 5:1-11 Luk 22:14-23 Joh 1:1-18 Joh 1:29-42 Joh 6:41-59 Joh 8:1-59 Joh 9:1-41 Joh 8:37-47 Joh 15:1-27 Joh 19:31-37 Rom 12:1-21 1Kor 5:1-8 1Kor 10:1-5 1Kor 10:14-22 1Kor 11:17-34 1Kor 12:12-31 2Kor 4:1-18 Kol 1:1-29 Efes 2:1-22 Hebr 10:5-10 Hebr 10:19-25 Hebr 12:1-29 1Pet 1:1-25 1Pet 2:1-25 1Joh 1:1-10 1Joh 2:1-29 1Joh 5:1-21 Åpenb 3:14-22 Åpenb 5:8-14 Åpenb 12:7-12 Åpenb 7:9-17 Åpenb 13:1-10 Åpenb 21:9-21

2 Mosebok 12:43-5

«Bestemmelser om påskelammet»

43 Herren sa til Moses og Aron: «Dette er loven* om påskelammet**: Ingen fremmed skal ete av det. 44 Men hver slave* som noen har kjøpt for penger, kan få ete av det når du har omskåret ham. 45 Ingen innflytter eller leiekar skal ete av det. 46 I ett og samme hus skal det etes. Du skal ikke ta noe av kjøttet med ut av huset, og ingen av beina på det skal dere bryte. 47 Hele Israels menighet* skal holde den. 48 Når en fremmed bor hos deg og ønsker å holde påske for Herren, skal du la alt hankjønn hos ham bli omskåret. Så kan du gi ham adgang til å holde den. Han skal være som en innfødt i landet. Men ingen uomskåret skal ete av det. 49 Én og samme lov skal gjelde både for den som er innfødt og for den som er fremmed og bor iblant dere.» 50 Slik gjorde alle Israels barn. Som Herren hadde befalt Moses og Aron, slik gjorde de. 51 Det skjedde på den samme dagen, at Herren førte Israels barn ut av landet Egypt, hver hæravdeling for seg.

horizontal rule

Send meg e-post ved å trykkje på namnet mitt:                                                                                   Sist endra: 15.01.2015


Joh 17:3 Og dette er det evige livet, at dei kjenner deg, den einaste sanne Gud, og han du sende, Jesus Kristus.