Åpenb 21:9-21

Startside Opp 1Mos 1:1-31 1Mos 2:8-25 1Mos 3:1-24 2Mos 12:1-20 2Mos 12:43-5 2Mos 16:1-36 2Mos 17:1-7 4Mos 9:1-14 Salme 34 Salme 40 Jesaja 35:1-10 Matt 5:1-48 Matt 7:1-29 Matt 16:13-20 Matt 26:26-30 Mark 14:22-26 Luk 5:1-11 Luk 22:14-23 Joh 1:1-18 Joh 1:29-42 Joh 6:41-59 Joh 8:1-59 Joh 9:1-41 Joh 8:37-47 Joh 15:1-27 Joh 19:31-37 Rom 12:1-21 1Kor 5:1-8 1Kor 10:1-5 1Kor 10:14-22 1Kor 11:17-34 1Kor 12:12-31 2Kor 4:1-18 Kol 1:1-29 Efes 2:1-22 Hebr 10:5-10 Hebr 10:19-25 Hebr 12:1-29 1Pet 1:1-25 1Pet 2:1-25 1Joh 1:1-10 1Joh 2:1-29 1Joh 5:1-21 Åpenb 3:14-22 Åpenb 5:8-14 Åpenb 12:7-12 Åpenb 7:9-17 Åpenb 13:1-10 Åpenb 21:9-21

Johannes’ åpenbaring 21:9-21

«Det nye Jerusalem»

9 En av de sju englene som hadde de sju skålene fylt med de siste sju plagene, kom deretter til meg,* talte med meg og sa: “Kom, jeg skal vise deg bruden, Lammets hustru.”**

10 Og i ånden* førte han meg av sted til et stort og høyt fjell, og viste meg den store Staden, Det hellige** Jerusalem, som stiger ned fra himmelen fra Gud,

11 den som har Guds herlighet. Den hadde et lys som den mest kostbare stein, som en jaspis-stein, som funklet som krystall.

12 Den hadde også en stor og høy mur med tolv porter og tolv engler ved portene. På den var det skrevet navnene på de tolv Israels stammer:

13 tre porter mot øst, tre porter mot nord, tre porter mot sør og tre porter mot vest.

14 Og muren rundt Staden hadde tolv grunnsteiner*, og på dem stod navnene** på Lammets tolv apostler.

15 Og han som talte med meg, hadde et gullrør. Med det skulle han måle Staden, portene og muren.

16 Staden strekker seg utover som en firkant. Lengden er den samme som bredden. Og han målte Staden med røret: tolv tusen stadier*. Lengden, bredden og høyden er like.

17 Deretter målte han muren rundt Staden: hundre og førtifire alen*, etter menneskemål, som også er englemål.

18 Muren var bygd av jaspis. Og byen var av rent gull, som glinset som glass.

19 Grunnsteinene* i Stadens mur var smykket med alle slags kostbare steiner. Den første grunnsteinen var jaspis, den andre safir, den tredje kalkedon, den fjerde smaragd,

20 den femte sardonyks, den sjette sarder*, den sjuende krysolitt, den åttende beryll, den niende topas, den tiende krysopras, den ellevte hyasint og den tolvte ametyst.

21 De tolv portene var tolv perler. Hver enkelt port var av én perle. Og Stadens gate var av rent gull, som gjennomsiktig glass.

horizontal rule

Send meg e-post ved å trykkje på namnet mitt:                                                                                   Sist endra: 19.10.2018


Joh 17:3 Og dette er det evige livet, at dei kjenner deg, den einaste sanne Gud, og han du sende, Jesus Kristus.