Magi - trolldom

Startside Opp Jesus - Ordet Ny himmel og ny jord Nattverden Dåp Dåpssyn Rett dåp? Dåpen - splitting Lev verdig det hellige kall Magi - trolldom Jesus - morgonstjerna Jesus er Lyset Hebrearbrevet 12:1-4 Morgenkamp Skjønnhet Guds vev Guds vilje Kristen vandring Stå nær Herren Formaning til ydmykhet og tillit Salme 40 Bibelsitater

Jul, nisser, magi, trolldom, superhelter.

Feiringen av Jesu Kristi fødsel ("Christmas" på engelsk) blir kalt "Jul "på norsk.
Se  jul – Store norske leksikon (snl.no)

 

Bokmålsordboka | Nynorskordboka (uib.no)

Oppslagsord

Ordbokartikkel

Jul

jul m1f1 (norrønt jól nøytrum flertall) 

1 opphavlig: hedensk norrøn midtvintersfest 12. januar

2 (tiden omkring) minnehøytid for Jesu fødsel 25. desember

synge julen inn / feire jul / ønske god jul / få gaver til jul / bake til jul

Først noen oppklaringer og forkortelser m.m. som blir brukt fra Bibelen:

Tror vi virkelig på det som står i BIBELEN, - så er Bibelen GUDS ORD!

Da må Bibelen være "den eneste rettesnor for liv og lære" for oss.

Bibelen er "delt i to": "Det gamle Testamentet" GT og "Det nye Testamentet" NT.

Bibelens tale om ekteskapsbrudd og hor er konkret slik vi normalt forstår det.

Men i tillegg gjelder det Israel (men også alle mennesker) som dyrker avguder – "drev hor"/"brøt ekteskapet" med Gud.

Bibelen taler om Israel som Guds utvalgte folk og som sin hustru: "For han som laget deg, er din ektemann" Jes 54:5.

I Joh 3:29 taler døperen Johannes om Jesus som brudgommen og de som følger Jesus (disipler/læresveiner -> de kristne) som bruden.

Forkortelser:

1Mos ->  1. Mosebok i GT (helt i starten)

1Sam -> 1. Samuels bok i GT

Jes -> Jesaja

Hag -> Haggai (en profet) i GT

Matt -> Evangeliet etter Matteus i NT

Joh -> Evangeliet etter Johannes i NT

Apg -> Apostlenes gjerninger i NT

Rom -> Paulus brev til Romerne i NT

Efes -> Paulus brev til Efeserne i NT

2Kor -> Paulus andre brev til Korinterne i NT

Gal -> Paulus brev til Galaterne i NT

Jud -> Judas brev i NT

Åp -> Johannes' åpenbaring" i NT (helt til slutt)

Henvisninger til Bibelske tekster er forkortet på formatet Joh 1:1. Det betyr "Evangeliet etter Johannes" (som en finner i NT) kapittel 1 vers 1.
Bibelsitatene er hentet fra Bibelselskapets oversettelse av 2011 på bokmål.
Ved å trykke på Bibelhenvisningen (eks Joh 1:1), vil du få opp dette verset i sammenhengen det står i. Bruk dette! 😊

horizontal rule

Joh 1:1:

"I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud."

Joh 1:14:

"Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårne Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet."

2Kor 5:21:

"Han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle få Guds rettferdighet.*"

(Bibeloversettelsen fra 2011:  Guds rettferdighet* rettferdigheten som kommer fra Gud, og som mennesket mottar i troen på Jesus.)

 

Matt 1:21:

«Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder.»

horizontal rule

"Minnehøytiden for Jesu fødsel" som blir kalt Julehøytiden på norsk, eller bare Jul.

Til oppklaring:  Det står ingen ting i Bibelen om at vi skal ha en høytid til minne om Jesu fødsel!

"Minnehøytiden for Jesu fødsel" er en tradisjon som mennesker har laget, uten at det trenger være noe galt med det..

Men dessverre er det slik at "hedenskap" og overtro blir dratt med inn i denne feiringen. Det kommer mye av at det i eldre tider ble feiret en hedensk midtvintersfest og "jól" før kristendommen kom til Norge. Og nye "elementer" blir lagt til, siden folk flest(?) ikke bryr seg om Jesus.

Innholdet i "minnehøytiden for Jesu fødsel" er det herlige budskapet:

Jesus kom for å frelse folket* sitt fra deres synder. (folket* sitt => de som tar imot Ham og tror på Hans navn)

Joh 1:12:

"Men alle som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn."

horizontal rule

Juletre

Det er "selvsagt" å ha juletre med i huset når vi feirer Julehøytiden, men opprinnelsen er uklar.

Se Juletreet - overtro og tradisjon (universitetsavisa.no),  juletre – Store norske leksikon (snl.no) og Juletre – Wikipedia

horizontal rule

"Nisse" - Julenisse - Santa Claus

Fjøsnissen har vi i sangen "På låven sitter nissen med sin julegrøt ..". Se nisse – Store norske leksikon (snl.no)

Nikolaus den hellige (eller St. Nicholas) (født rundt år 280 i Patara i den greske provinsen Lykia) er blitt til "Santa Claus" og i praksis det samme som "julenissen". Se Nikolaus den hellige – Store norske leksikon (snl.no)

 

"Nissedrakt"

"Coca-Cola Company har siden slutten av 1920-årene brukt julenissen aktivt i markedsføringen i forbindelse med juletiden. Sin endelige form fikk den amerikanske Santa Claus i 1931 da reklametegneren Haddon Sundblom ble engasjert for å utvikle en jule-kampanje for Coca-Cola. Med Sundbloms tegninger fikk julenissen rød drakt, høye støvler, bredt skjegg og hvite pelskanter på lue og jakke."

[kilde: julenissen – Store norske leksikon (snl.no) - tekst under bilde "Drink Coca Cola"]

Det samme kostymet har "Julenissen" (en i familien, slektning eller en venn av familien) som "kommer med gaver" om julaften.

Se julenissen – Store norske leksikon (snl.no)

 

Leser vi om nisse, julenisse, fjøsnisse eller "Santa Claus" (Nikolaus den hellige) og ser på hvordan julefeiringen blir praktisert i dag, ser en at det er mange "overnaturlige innslag" i tradisjonen.

Santa Claus/Julenissen rir gjennom luften i en slede trukket av reinsdyr. Santa Claus/Julenissen "vet om du har vært snill".

(Det er bare GUD som har den innsikt, men som blir tillagt Julenissen. Julenissen/Santa Claus med sine overnaturlige trekk blir sentrum for Julehøytiden, som skulle være "minnehøytiden for Jesu fødsel"!

horizontal rule

Bibelsitater

Mange skriftsteder vil ha samme innhold, selv om en "klipper og limer" fra Bibelen. Men enkelte vers kan få et annet innhold enn det hadde i den sammenhengen det stod i. Det er bare når det har samme mening/innhold som det har i den sammenhengen det står i at det er Guds Ord. Så les sammenhengen Bibelsitatene nedenfor står i (ved å trykke på Bibelhenvisningen).

Ef 6:12:

"For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet."

Herskeren eller fyrsten over "ondskapens åndehær i himmelrommet" er Satan.

1Mos 3:1:

Men slangen* var listigere enn alle dyr på marken som Gud Herren hadde gjort, og den sa til kvinnen: Har Gud virkelig sagt: Dere skal ikke ete av noe tre i hagen?

(Bibeloversettelsen fra 2011: slangen* Her taler den onde frister, Satan)

1Sam 15:23:

"For trass er som spådomssynd, ulydighet er som avgudsdyrkelse. Fordi du har forkastet Herrens ord, har han forkastet deg som konge.»

(Den norske bibeloversettelse av 1930 har: for gjenstridighet er ikke bedre enn trolldoms-synd, ……)

Gal 5:19-21:

"19 Det er klart hva slags gjerninger som kommer fra kjøttet: hor, umoral, utskeielser,

20 avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, strid, sjalusi, sinne, selvhevdelse, stridigheter, splittelser,

21 misunnelse, fyll, festing og mer av samme slag. Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen: De som driver med slikt, skal ikke arve Guds rike."

Apg 19:18-20:

"18 Mange av dem som var blitt troende, kom for å bekjenne og fortelle hva de hadde gjort.

19 Og ikke så få av dem som hadde drevet med svartekunster, kom med bøkene sine og brente dem mens alle så på. Verdien av dem ble regnet ut og ble til sammen 50 000 sølvpenger.*

20 Slik fikk Ordet fremgang og styrke ved Herrens makt."

(Bibeloversettelsen fra 2011: sølvpenger.* 50 000 sølvpenger 200 000 daglønner eller 600–800 årsverk. =mynt.)

5Mos 7:25-26:

"25 Gudebildene deres skal dere brenne opp. Du må ikke fristes til å ta sølvet og gullet på dem og ha det for dere selv. Da blir du fanget i en felle, for det er avskyelig for Herren din Gud.

26 La ikke dette avskyelige komme inn i ditt hus, så du blir bannlyst slik som det. Du skal holde det for avskyelig og avsky det inderlig, for det er bannlyst."

Nahum 3:4

"Det er fordi hun har drevet hor, den vakre, trollkyndige horen som slavebandt folkeslag med sitt hor og stammer med sin trolldom."(Her er omtalt "hun" dvs. byen Ninive, som det blir uttalt verop over.)

Rom 2:22:

"Du som sier at en ikke skal bryte ekteskapet, bryter du ekteskapet? Du som avskyr avgudene, plyndrer du templene deres?"

Rom 12:2:

"Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne."

Ef 5:9-11:

"9 Lysets frukt er all godhet, rettferd og sannhet.

10 Prøv hva som er til glede for Herren!

11 Ta ikke del i mørkets gjerninger, for de bærer ingen frukt. Avslør dem heller!"

Åp 21:7-8:

"7 Den som seirer, skal få dette i arv, og jeg vil være hans Gud, og han skal være min sønn.

8 Men de feige, de vantro og vanhellige, de som myrder, driver med hor og trolldom, avgudsdyrkere og alle løgnere, deres plass skal være i sjøen som brenner med ild og svovel. Det er den annen død.»"

(Her kunne jeg tatt med mange flere Bibelsitater, men den som begynner å lese i Bibelen om dette emnet, vil finne henvisninger til flere steder i Bibelen etter hvert som en leser.)

Hva forteller disse Bibelsitatene deg om "spådom", "svartekunster"/trolldom – avgudsbilder m.m.?

I 5Mos 7:25 står det "Gudebildene deres skal dere brenne opp. Du må ikke fristes til å ta sølvet og gullet på dem og ha det for dere selv. Da blir du fanget i en felle, for det er avskyelig for Herren din Gud."

Er sølv og gull synd? Hva er det som gjør at Gud advarer dem mot å ta sølvet og gullet av gudebildene?

Alt var bannlyst, dvs. de hørte Herren til, og ingen skulle berike seg ved å ta det som tilhørte Herren. Ut fra sammenhengen det står i, ser en at hele folkeslagene med alt det de eide dyr, mennesker og eiendom skulle bannlyses. De skulle ikke ha noe med dem å gjøre, for da ville de selv bli lokket til avgudsdyrkelse. En finner noe tilsvarende i NT i Judas brev:

Judas 23

"Andre skal dere berge ved å rive dem ut av ilden. Og mot andre igjen skal dere vise barmhjertighet med frykt, så dere til og med skyr kappen som er flekket til av kroppens begjær."

"Kroppens begjær" er så farlig at en må passe seg så en ikke fristes til synd og blir "fanget i en felle".

"Slangen" bruker "søte" og tiltalende figurer (en "snill julenisse", "Santa Claus" m.m.) til å få "fotfeste". Figurene er bare "brikker" i "Slangens" langsiktige onde plan om å få oss til å bli blinde for hans ondskap. Får han oss til å godta disse figurene, kan han gå videre med sin plan.

Spill på mobiltelefoner/nettbrett hører også med i "slangens" listige plan. Trolldom og magi blir brukt i spill, men er også populært i underholdningen og filmer m.m.

Her kommer en ikke utenom den populære figuren "Harry Potter" som framstilles som en trollmann.

Dermed blir "trollmenn" og "magi", overnaturlige krefter/evner/"fenomener" og overtro "godtatt".

Mange som kaller seg kristne tror/mener at "de uskyldige" figurer som "nissen", "supermann" og andre "superhelter" samt "Harry Potter" ikke har noe med åndsmakter eller trolldom å gjøre. Det har ikke noe med det som står i BIBELEN å gjøre heller .

"Det er jo bare fantasi, eventyr, moro og underholdning. Det er ingen som virkelig tror på dette"?

Så slipper en dette inn til seg selv og barna. Så ligger neste trinn av "Slangens" listige plan klar. Og så neste trinn, osv.
Små endringer om gangen, så legger vi ikke merke til alvoret i det.

Jeg har hørt en fortelling om en frosk som blir lagt oppi en gryte med vann.
Gryten settes på en komfyrplate som står på lav styrke.
Frosken kjenner hvor deilig det er å få varmere vann.
Temperaturen stiger så sakte, så sakte, at den blir sløv og slapper av.
Til slutt kokes frosken i gryten.

 "Slangen" er listig, og det beste bedrageriet han kan få til - er å få folk til å tro at han ikke finnes.

Hva vi mennesker mener og tror om dette, er totalt uinteressant.

Spørsmålet er:     HVA står det i BIBELEN? – Det avgjør om det er imot Guds gode vilje!

Vi har lett for å justere samvittigheten etter våre egne tanker eller meninger.

Men samvittigheten må justeres etter Bibelen - Guds Ord.

Er det rett å ta det som Bibelen taler om som synd, og bruke det som underholdning til oss selv og våre barn? Hva gir du dine barn?

Kjenner de like mye om Jesu liv og hvem han er, som de kjenner detaljene om "superheltene"?

Gir vi barna like mye om JESUS som de får om superhelter"?
Har Julenissen eller superheltene fått JESUS sin plass i hjertet?

 

horizontal rule

Send meg e-post ved å trykkje på namnet mitt:                                                                                   Sist endra: 11.05.2022


Joh 17:3  Og dette er det evige livet, at dei kjenner deg, den einaste sanne Gud, og han du sende, Jesus Kristus.