Skjønnhet

Startside Opp Jesus - Ordet Ny himmel og ny jord Nattverden Dåp Dåpssyn Rett dåp? Dåpen - splitting Lev verdig det hellige kall Magi - trolldom Jesus - morgonstjerna Jesus er Lyset Hebrearbrevet 12:1-4 Morgenkamp Skjønnhet Guds vev Guds vilje Kristen vandring Stå nær Herren Formaning til ydmykhet og tillit Salme 40 Bibelsitater

Den rette slags skjønnhet

En rik og meget vakker dame, som samtidig var en levende kristen, ble en gang bedt om å gi en oppskrift på de skjønnhetsmidler hun brukte.

Alle beundret hennes utseende.

Dette er oppskriften hun gav:

bulletfor leppene - sannhet,
bulletfor hendene - gode velgjerninger
bulletfor figuren - rettferd
bulletfor hjertet - kjærlighet og tro

Oppskriften fåes ikke på apoteket, enda mindre i frisørsalongen.

Alt fåes bare ett sted: Ved korsets fot hos Jesus.

Menneskene ser på (øynene) det utvortes, men Gud ser på hjertet.

 

1. Samuels bok 16:6-7:
Da de kom, og han fikk se Eliab, tenkte han: «Her står den Herren vil salve, foran Herren.» Men Herren sa til Samuel: «Se ikke på hans utseende og høye vekst, for jeg har forkastet ham. Gud ser ikke på det som menneskene ser på. Menneskene ser på det ytre, men Herren ser på hjertet»

Ordspråket 31:30-31:
Ynde svikter, og skjønnhet forgår; en kvinne som frykter Herren, skal prises. La henne nyte frukten av sitt arbeid; der menneskene møtes, får hun ros for sine gjerninger.

1. Peters brev 3:1-7:
Likeså skal dere gifte kvinner underordne dere under deres menn. Så kan de menn som står Ordet imot, bli vunnet, ikke ved ord, men ved hustruens livsførsel, når de ser hvordan dere lever i renhet og gudsfrykt. La ikke ytre stas, frisyrer, gullkjeder og fine klær være det som pryder dere. Deres smykke skal være det indre, skjulte menneske med sitt milde og rolige sinn, som er uforgjengelig og dyrebart for Gud. For slik smykket de hellige kvinner seg i tidligere tider, de som satte sin lit til Gud. De underordnet seg sine menn, likesom Sara var lydig mot Abraham og kalte ham herre. Hennes barn er dere nå blitt, dersom dere gjør hva godt er, og ikke lar dere skremme av noe. Og nå, dere ektemenn: Vis forståelse i samlivet med hustruen, som er den svakere part; og vis henne ære, for sammen skal dere arve nåden og livet. Gjør dette, så ikke bønnene deres blir hindret.

 

horizontal rule

  Send meg e-post ved å trykkje på namnet mitt:                                                                                 Sist endra: 29.08.2013