Hagen

Startside Opp Kolstø Hamra Nåden Torgersen Kaltveit Helgeland Ramsfjell Moen Njærheim Hagen

1865-telling for Tinn:
Luuraas og Tessungdalen Skuledistrikt i Attraa sokn Tind prestegjeld: Hagen    Merknad (gard): 154c

I 1900-telling for Tinn:
gard nr. 39: Luraas nordre og bruk nr. 4: Hagen (plads)

Matrikkelutkastet av 1950 for Telemark, Tinn herad:
gard nr. 39: Luraas nordre

bruk nr. 1:      Luraas nordre                    1 mark     34 øre
bruk nr. 2:      Luraas nordre                    1 mark     45 øre
bruk nr. 3:      Lureseteren med skog og havn     0 mark     33 øre
bruk nr.4:      Hagen                           0 mark     54 øre 
bruk nr. 5:      Skog                             1 mark     63 øre
bruk nr. 6:      Skog                             0 mark     34 øre
bruk nr. 7:      Mogen                            0 mark     60 øre
bruk nr. 8:      Øvre Torgrimset                  0 mark     42 øre 
bruk nr. 9:      Nedre Torgrimset                 0 mark     44 øre
bruk nr. 10:     Einungbrekketeigen no.         1 0 mark     16 øre
bruk nr. 11:     Einungbrekketeigen no.         2 0 mark     04 øre
bruk nr. 12:     Fjøslid                          0 mark     33 øre
bruk nr. 13:     Einungbrekke nordre              0 mark     18 øre
bruk nr. 14:     Nordberg                         0 mark     18 øre
bruk nr. 15:     Norgarden                        0 mark     50 øre
bruk nr. 16:     Storemyr                         1 mark     00 øre
bruk nr. 17:     Granlund                         0 mark     50 øre
bruk nr. 18:     Storli                           0 mark     80 øre
bruk nr. 19:     Skogstykke nr. 1 og 2            0 mark     05 øre
bruk nr. 20:     Elvestad                         0 mark     02 øre 
bruk nr. 21:     Seteren nedre Torgrimset         0 mark     05 øre
bruk nr. 22:     Seteren øvre Torgrimset          0 mark     06 øre

 Det er her Mariann har slektsnamnet sitt frå!

 

horizontal rule

Send meg e-post ved å trykkje på namnet mitt:                                                                                   Sist endra: 15.01.2015


Joh 17:3 Og dette er det evige livet, at dei kjenner deg, den einaste sanne Gud, og han du sende, Jesus Kristus.