Slektforsking

 Startside Informasjon Ordliste Namn Kjeldetilvisingar Etterlysningar
Eg er født i Saudasjøen og budde dei første leveåra i huset merka med "X" på taket: Saudasjøen.jpg (334391 byte)

Far min er født 9. juli 1925 og i Jærbladet for onsdag 27. juli 2005 kunne ein lese:

Kven kunne vel ikkje tenkt seg og vore 80 år og hatt adresse Ungdomsvegen?

Mor mi er født 11. mai 1927 og i Jærbladet for fredag 11. mai 2007 kunne ein lese:

Treffer oldebarna online

Farfar, Severin Helgeland, mista første kona si: Anna Karina (født Kaltveit), då dei budde på Hjelmeland og vart sidan gift opp att med enke: Martha Saua (født Hebnes), og budde på Hedlot i Saudasjøen resten av sitt liv: 

Hedlot.jpg (373996 byte)

Det var lite eg visste om oldefar (far til farfar): Salomon Helgeland. Difor var det eg ein gong ikring 1991-1992 var på Statsarkivet i Stavanger der eg leita i kyrkjebøkene for Hjelmeland for å finne ut meir om han.

Så byrja eg med å samle informasjon om anane til barna våre. 
Dette utvikla seg til å omfatte mange andre slekter, slik at det i dag er eit puslespel der eg prøver å setje saman dei slektstilhøva eg finn i dei ulike geografiske områda. 
I dag er det berre ein liten del av all informasjon eg har samla, som er relatert til anane for barna våre. 
Geografisk er det meste av informasjonen henta frå Austlandet til Sogn og Fjordane, der hovudtyngda er  frå Rogaland og Hordaland.

Kjeldene eg har nytta er helst såkalla sekundærkjelder (bygdebøker, slektsbøker, tidskrift m.m.) og informasjonen som er tilgjengeleg på Internett. 

Men etter kvart som skanna kyrkjebøker vert tilgjengelege på internett, så prøver eg å kontrollere opp mot desse.

Med dei mengder av informasjon det er snakk om i bygdebøker o.l., så vil det alltid vere feil.
Nokre feil har eg funne og retta, medan andre feil vil følgje med inn i programmet i tillegg til dei feil eg måtte ha gjort sjølv.

I 1991 kjøpte eg programmet "The Family Edge Pluss" utgåve 2N5d (DOS-basert) for å registrere informasjon om slekta. 
Dette brukte eg heilt fram til eg 12. juli 2001 kjøpte Legacy Family Tree 3.0 Deluxe Edition som er eit (32-bits) Windows program.
Programmet har seinare kome i nye versjonar (ver. 4.0, ver. 5.0, ver. 6) og i 2008 kom versjon 7.0 som eg brukar no.

Eg hadde 76.764 personar registrert i DOS-programmet som eg så eksporterte til ei GEDCOM-fil.
Denne fila vart så importert i Legacy. Sidan har eg halde på med tilpassing/redigering av informasjonen for å utnytte det nye programmet, samstundes som eg legg inn nye personar. Så det vil ta si tid før eg har fått "alt på plass".

Pr. 10. april 2016 har eg 141.157 personar i familiefila og av desse har eg importert ca 400 som eg har fått frå andre via GEDCOM-filer.

Målet mitt var at også barnebarna våre skal ha anetavle for fleire generasjonar.

Men etter kvart har det helst "utvikla seg" til eit stort puslespel som det alltid vil finnast nye "brikker" som kan leggjast til.

 

 

horizontal rule

Send meg e-post ved å trykkje på namnet mitt:                                                                                   Sist endra: 13.11.2020


Joh 17:3 Og dette er det evige livet, at dei kjenner deg, den einaste sanne Gud, og han du sende, Jesus Kristus.