Informasjon

Startside Opp Informasjon Ordliste Namn Kjeldetilvisingar Etterlysningar

Datoar

Dato for dåp og gravferd er i nokre bygdebøker oppgitt som født og død. Slik er det òg med dato for «Copulered» (vigde),  dette kan  vere dato for truloving - lysing. Med desse datoane kan ei kvinne «få barn etter at ho er død», for barnet vart døypt etter at mora var gravlagd. Eldre datoar vert difor ei omtrentleg tidspunkt for hendinga.

Namn på Kommune og stad

Kva kommune folk er født i og staden dei er født på er i mange tilfelle usikker. Kommunane har endra grenser og nokre er slått saman med andre. Stavanger kommune er i dag ein stor kommune som er slått saman med mange andre. Her har eg prøv å skilje mellom kommune som var før 1960-åra. For personar som levde før 1800-talet vil namnet på "kommunen" kunne vere feil. Det kan òg hende at foreldra er ført i bygdebok for ein annan kommune enn dei budde i då barna vart født. Det er ikkje alltid like enkelt å skilje her. Staden som er registrert er stort sett skrive slik dei finst  i bygdebøkene. Det er ikkje nytta namnet på bruket, men namnet på «garden». I gamal tid var det slik at ein gard var det som i dag vert registrert under «gardsnummer» i kommunen. I dag er ein slik «gard» mange gardar, som har ulikt bruksnummer og ulike namn. Husmannsplassane hadde òg eige namn. Dei som budde på husmannsplassar har stort sett fått oppført namnet på hovudgarden som «stad».  

 

horizontal rule

Send meg e-post ved å trykkje på namnet mitt:                                                                                   Sist endra: 15.01.2015


Joh 17:3 Og dette er det evige livet, at dei kjenner deg, den einaste sanne Gud, og han du sende, Jesus Kristus.