Etterlysningar

Startside Opp Brita og Gunnar Sandnes Fredrikstad Gunnar Knudson Tollef Ommundson

Eg har byrja på ei liste med koplingar til personar som eg ikkje kjenner meir til.

Kjenner du noko meir til desse personane, så er eg glad om du tek kontakt med meg (e-post: Geir-Arne Helgeland).

bulletSlektslista mi i rein mannslinje stopper med Salomon Salomonson født ikring 1705 og som budde på Ramsfjell frå 1744 til han døydde i 1776.
bulletEin del bilete som me trur høyrer til familien Brita og Gunnar Sandnes.
bulletFredrikstad: Oline Jørgensdotter og Christen Christensen
bulletGunnar Knudson var født ikring 1708 og skal ha budd ei tid på Kvitsøy.
bulletTollef Ommundson var født ikring 1780 i Jelsa, Rogaland , men eg kan ikkje finne ut meir kvar han er frå.

Kjenner du til denne familien (truleg frå Ryfylke):ukjent familie.jpg (253716 byte)
Jan Greve & Co som var fotograf skal i følgje ein tidligare artikkel i DISketten (1997-02) ha drive firmaet i Kirkegt.21 i Stavanger frå 1887 - 1890. Biletet må altså vere teke på slutten av 1880-åra.

 

 

horizontal rule

Send meg e-post ved å trykkje på namnet mitt:                                                                                   Sist endra: 15.01.2015


Joh 17:3 Og dette er det evige livet, at dei kjenner deg, den einaste sanne Gud, og han du sende, Jesus Kristus.