Andre slekter

Startside Abigael Egeland Christen Øygard Judit Karin Steinnes Modolv Time Svein Løland Arna Høyland Birger Høyland Erling Holm Tomine Andersen Elen Kirstine Opsal Mikkel Hetlelid Gerd Petra Fossan Gerhard Frafjord Bjarne M. Østbø Kristoffer Stuvik Børge Goa Svend Foldøen Rakel Helland Aslaug Johanna Skiftun Elias Sandanger Bjarne Sandvik Elianna Hegland Ingolf Ullestad Jan Tednes Gunnlaug Fosså Johannes Våge Kari Mjølsnes Borghild Oline Nesheim Magnus Våge O. G. Kverneland

Her har eg lagt ut ein del av den informasjonen eg har samla. Noko har eg fått av andre og så gått gjennom det og prøvd å kontrollere mot kyrkjebøker som er lagde ut på Digitalarkivet.

Det eg har lagt ut her kan fritt brukast til eiga slektsforsking, men eg set pris på ein e-post om DU finn noko som er til hjelp i forskinga di.

Men ver vennleg:

Legg ikkje e-post adressa mi ut på Internett, for då får eg tilsendt så mykje "søppel" !!

Er du i tvil om kva som er meint, ta kontakt (trykk på namnet):                                                                                   

Til å samle og halde orden på all informasjon om slekta vår og alle dei andre slektene, nyttar eg programmet Legacy.

 

horizontal rule

                                                                                                                                        Sist endra: 11.05.2022


Joh 17:3  Og dette er det evige livet, at dei kjenner deg, den einaste sanne Gud, og han du sende, Jesus Kristus.


 

Sidene er laga av Geir-Arne Helgeland, og ligg som eit minne om han.

Fødd: 17.01.1959

Død: 13.08.2023