O. G. Kverneland

Startside Opp Abigael Egeland Christen Øygard Judit Karin Steinnes Modolv Time Svein Løland Arna Høyland Birger Høyland Erling Holm Tomine Andersen Elen Kirstine Opsal Mikkel Hetlelid Gerd Petra Fossan Gerhard Frafjord Bjarne M. Østbø Kristoffer Stuvik Børge Goa Svend Foldøen Rakel Helland Aslaug Johanna Skiftun Elias Sandanger Bjarne Sandvik Elianna Hegland Ingolf Ullestad Jan Tednes Gunnlaug Fosså Johannes Våge Kari Mjølsnes Borghild Oline Nesheim Magnus Våge O. G. Kverneland

(English)

Anar til Ole Gabriel Kverneland

horizontal rule


Første generasjon

horizontal rule

horizontal rule


1. Ole Gabriel Kverneland, son av Gabriel Olson Kverneland og Marta Rasmusdotter, vart fødd den 29. mai 1854 i Kverneland, Time, Rogaland, NOR, vart døypt den 11. jun. 1854 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR og døydde den 11. aug. 1941 i Frøyland, Time, Rogaland, NOR, 87 år gamal.

Generelle notat: Ole Gabriel Kverneland var gift to gonger. Første kona var Serina Larsdotter Sjelset. Med henne hadde han ei dotter. Andre kona var Anna Malena Ådnesdotter (dotter til Aadne Kristofferson Åsland og kona Marthe Dorthea Omundsdotter) som han hadde 13 barn med.
Ole Gabriel kom frå ein familie med 12 barn og var den nest yngste i flokken.
O.G. Kverneland hadde lært seg smedayrket og bondeyrket heimafrå. I 1879 oppretta han Kvernelands Fabrikk som han leia og dreiv fram til den storbedrift som det er i dag. Attåt var han ein interessert jordbrukar og kjøpte opp mykje jord. Ein del av dette selde han til arbeidarane ved fabrikken, resten dyrka han opp og dreiv fram til eit mønsterbruk. O.G. Kverneland hadde kongen si fortenestemedalje i gull, riddar av St. Olav.

"Kvernelands fabrikk A/S
Utgangspunktet for det som etterkvart er blitt Kvernelands fabrikk ASA, var gardssmia som Ole Gabriel Kverneland starta i 1879. I 1895 omdanna han bedrifta til aksjeselskap, og ekspanderte sidan jamt mot å verta ein sentral reiskapsprodusent. I dag er Kverneland ASA einaste plogprodusent i Noreg.

Grunnleggaren sjølv var odelsgut og fødd på Kverneland i 1854.
Han gjekk på jordbruksskulen til Budde på Austrått i 17-årsalderen, og viste tidleg at han hadde stor interesse for teknikk og reiskapar - mellom anna fekk han prøvd seg i smia til jordbruksskulen. Han sa frå seg odelsretten til Kvernaland, og kjøpte i staden eit jordstykke på nabogarden Frøyland. Der sette han opp ei smie.

Det er blitt fortald at faren til O.G. - Gabriel - var kjend som ein meister til å laga plogar. Allereie i 1860- og 70-åra begynte han å lage grindplogar der heile veltefjøla var av jern, i staden for i tre som hadde vore det mest brukte materialet. Tre brukte han bare i åsen og i styret.

Ljå- og knivproduksjonen til Kverneland var omfattande dei første tiåra. I 1920-åra blei det produsert kring 100. 000 ljåar om året. I 50-års jubileumsbrosjyren frå 1929, hevda dei at produksjonen totalt hadde kome opp i kring 2.500.000 ljåar og sigdar. I byrjinga av 1900-talet tok Kverneland opp produksjonen av stålplogar etter amerikansk mønster. Etter kvart laga dei plogar, harver og hestehakker på Kvernaland. Frå kring 1915 var Kverneland den største produsenten av plogar og harver i Noreg, med ein årleg plogproduksjon på eit par tusen. Hesteplogproduksjonen heldt fram til etter krigen, då han blei fortrengt av traktorplogar.
Grunnleggaren, Ole Gabriel Kverneland, døde i 1941. Leiinga av bedrifta vart verande innanfor familien fram til 1980.
Kvernelands Fabrikk auka produksjonen kraftig etter krigen. Dei tok til med eksport på 1950-talet, og hevda seg snart på verdsmarknaden. Fabrikken dreiv også produksjon av ei rekkje andre reiskapar, mellom anna høysvansar og silosvansar. I 1955 overtok dei Globus Maskinfabrikk i Brummundal. Nye utvidingar kom i 1965, med eit nytt fabrikkområde med store produksjonshallar ved Øksnevad på Jæren. Sidan har bedrifta vore i stor vekst, gjennom oppkjøp og fusjonar. Kvernelandskonsernet vart i 1998 den største reiskapsprodusenten i verda, etter oppkjøp av hollandske Greenland "

Ole Gabriel gifta seg med Serine Larsdotter, dotter av Lars Olson Sjelset og Rakel Isaksdotter, den 11. apr. 1876 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

          i.  Marta Regina Kverneland vart fødd den 26. jan. 1878 i Kverneland, Time, Rogaland, NOR, vart døypt den 24. feb. 1878 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR og døydde den 21. jun. 1968 i Nærbø, Hå, Rogaland, NOR, 90 år gamal. Marta gifta seg med Nils Fredrik Underhaug den 13. mai 1899 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

Ole Gabriel gifta seg så med Anna Malene Ådnesdotter, dotter av Aadne Kristofferson Åsland og Marthe Dorthea Ommundsdotter, den 19. okt. 1880 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Serine Kverneland vart fødd den 15. des. 1881 i Frøyland, Time, Rogaland, NOR og døydde den 7. jan. 1936 i Norheim, Time, Rogaland, NOR 54 år gamal. Eit anna namn for Serine var Serina. Serine gifta seg med Ommund T. Norheim, son av Torkel Ommundson Norheim og Marta Maria Kristoffersdotter, den 10. mar. 1906 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

         ii.  Marta Dortea Kverneland vart fødd den 10. sep. 1883 i Frøyland, Time, Rogaland, NOR og døydde den 4. des. 1947 i Helland øvre, Time, Rogaland, NOR 64 år gamal. Marta gifta seg med Arne O. Braut den 18. jun. 1904 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

        iii.  Inga Maria Kverneland vart fødd den 14. aug. 1885 i Frøyland, Time, Rogaland, NOR og døydde den 23. des. 1937 i Frøyland, Time, Rogaland, NOR 52 år gamal. Inga gifta seg med Alfred Konrad A. Bolme den 11. aug. 1906 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

         iv.  Gabriel Kverneland vart fødd den 23. jul. 1887 i Frøyland, Time, Rogaland, NOR og døydde den 17. nov. 1945 i Frøyland, Time, Rogaland, NOR 58 år gamal. Gabriel gifta seg med Berta Karina Svendsdotter den 16. okt. 1909 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

          v.  Aadne Kverneland vart fødd den 19. okt. 1889 i Frøyland, Time, Rogaland, NOR og døydde den 28. jun. 1896 i Frøyland, Time, Rogaland, NOR 6 år gamal.

         vi.  Olaus Andreas Kverneland vart fødd den 27. feb. 1892 i Frøyland, Time, Rogaland, NOR og døydde den 16. mai 1968 i Stavanger, Rogaland, NOR 76 år gamal. Olaus gifta seg med Valborg Svendsdotter den 3. jul. 1920 i Tysvær kyrkje, Tysvær, Rogaland, NOR.

        vii.  Anna Malena Kverneland vart fødd den 30. mar. 1895 i Frøyland, Time, Rogaland, NOR, vart døypt den 28. apr. 1895 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR, døydde den 26. aug. 1980 i Frøyland, Time, Rogaland, NOR, 85 år gamal, og vart gravlagd den 29. aug. 1980 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Anna var Malena. Anna gifta seg med Karl Severin Øyri den 28. apr. 1918 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

       viii.  Aadne Kverneland vart fødd den 4. sep. 1897 i Frøyland, Time, Rogaland, NOR, vart døypt den 3. okt. 1897 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR og døydde i Stavanger, Rogaland, NOR,. Aadne gifta seg med Laura Røijen den 23. jul. 1921 i St. Petri kyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

         ix.  Ole Gabriel Kverneland vart fødd den 25. aug. 1899 i Frøyland, Time, Rogaland, NOR og døydde den 11. des. 1964 i Frøyland, Time, Rogaland, NOR 65 år gamal. Ole gifta seg med Bergljot Pedersen den 11. jun. 1926 i Stavanger, Rogaland, NOR.

          x.  Gudrun Kverneland vart fødd den 23. okt. 1901 i Frøyland, Time, Rogaland, NOR, vart døypt den 24. nov. 1901 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR og døydde den 29. jan. 1973 i Valstad, Asker, Akershus, NOR, 71 år gamal. Gudrun gifta seg med Sivert Sæther den 16. jun. 1923 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

         xi.  Bjarne Kverneland vart fødd den 5. feb. 1904 i Frøyland, Time, Rogaland, NOR og døydde den 21. des. 1974 i Smestad, Oslo, Oslo, NOR 70 år gamal. Bjarne gifta seg med Hjørdis Elfrida Almaas den 8. okt. 1932 i Oslo, Oslo, NOR.

        xii.  Håkon Kristoffer Kverneland vart fødd den 27. okt. 1906 i Frøyland, Time, Rogaland, NOR og døydde den 8. jan. 1985 i Frøyland, Time, Rogaland, NOR 78 år gamal. Håkon gifta seg med Helene Henriksen den 20. des. 1936 i Stavanger, Rogaland, NOR.

       xiii.  Ingeborg Kverneland vart fødd den 5. aug. 1908 i Frøyland, Time, Rogaland, NOR og døydde i Fausa, Stranda, Møre og Romsdal. Ingeborg gifta seg med Karl Johan Fausa den 25. aug. 1934 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.Andre generasjon (Foreldre)

horizontal rule


2. Gabriel Olson Kverneland, son av Ole Knudson Kverneland og Anna Gulliksdotter, vart fødd den 21. mar. 1807 i Kverneland, Time, Rogaland, NOR, vart døypt den 25. mar. 1807 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR, døydde den 14. jul. 1889 i Kverneland, Time, Rogaland, NOR, 82 år gamal, og vart gravlagd den 20. jul. 1889 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR. Dødsårsak: Alderdomssvagh.

Gabriel Olson gifta seg med Marta Rasmusdotter den 2. des. 1832 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Rasmus Gabrielson Kverneland vart fødd den 23. sep. 1833 i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR, vart døypt den 29. sep. 1833 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR, døydde den 6. jan. 1917 i Kverneland, Time, Rogaland, NOR, 83 år gamal, og vart gravlagd den 16. jan. 1917 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR. Dødsårsak: Ant. brystsykdom. Rasmus gifta seg med Maria Nilsdotter, dotter av Niels Ingebretson Kverneland og Berthe Karine Torgersdotter, den 5. nov. 1868 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

         ii.  Anne Maria Gabrielsdotter vart fødd den 25. feb. 1835 i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR, vart døypt den 15. mar. 1835 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i Fjermestad, Time, Rogaland, NOR,.

        iii.  Grethe Marie Gabrielsdotter vart fødd den 15. mar. 1837 i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR, vart døypt den 26. mar. 1837 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i Lende, Time, Rogaland, NOR,.

         iv.  Rakel Marie Gabrielsdotter vart fødd den 11. nov. 1838 i Kverneland, Time, Rogaland, NOR, vart døypt den 25. nov. 1838 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR og døydde den 5. apr. 1872 i Lima indre, Gjesdal, Rogaland, NOR, 33 år gamal. Rakel gifta seg med Peder Larsson Lima, son av Lars Pederson Lima og Elen Larsdotter, den 13. okt. 1859 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

          v.  Jacobine Justine Gabrielsdotter vart fødd den 21. aug. 1840 i Kverneland, Time, Rogaland, NOR, vart døypt den 30. aug. 1840 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR og døydde den 16. mai 1842 i Kverneland, Time, Rogaland, NOR, i ein alder av 1 år.

         vi.  Olene Gabrielsdotter vart fødd den 1. nov. 1842 i Kverneland, Time, Rogaland, NOR, vart døypt den 15. nov. 1842 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR og døydde den 30. jan. 1927 i Nærland, Nærbø, Rogaland, NOR, 84 år gamal.

        vii.  Justine Gabrielsdotter vart fødd den 1. mai 1845 i Kverneland, Time, Rogaland, NOR, vart døypt den 18. mai 1845 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR og døydde i Tunheim, Time, Rogaland, NOR,.

       viii.  Melia Gabrielsdotter vart fødd den 18. jun. 1847 i Kverneland, Time, Rogaland, NOR, vart døypt den 18. jul. 1847 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR og døydde den 17. feb. 1873 i Ogna, Ogna, Rogaland, NOR, 25 år gamal.

         ix.  Gabriel Gabrielson Kverneland vart fødd den 22. jan. 1850 i Kverneland, Time, Rogaland, NOR, vart døypt den 10. feb. 1850 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR, døydde den 31. mar. 1852 i Kverneland, Time, Rogaland, NOR, 2 år gamal, og vart gravlagd den 9. apr. 1852 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

          x.  Gustava Gabrielsdotter vart fødd den 18. mai 1852 i Kverneland, Time, Rogaland, NOR, vart døypt den 6. jun. 1852 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR og døydde den 11. mar. 1942 i Njå, Time, Rogaland, NOR, 89 år gamal. Gustava gifta seg med Ole Olson Njå den 19. des. 1888 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

1        xi.  Ole Gabriel Kverneland. Ole gifta seg med Serine Larsdotter, dotter av Lars Olson Sjelset og Rakel Isaksdotter, den 11. apr. 1876 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR. Ole gifta seg så med Anna Malene Ådnesdotter, dotter av Aadne Kristofferson Åsland og Marthe Dorthea Ommundsdotter, den 19. okt. 1880 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

        xii.  Tønnes G. Kverneland vart fødd den 28. mar. 1857 i Kverneland, Time, Rogaland, NOR, vart døypt den 12. apr. 1857 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR og døydde den 13. apr. 1950 i Kverneland, Time, Rogaland, NOR, 93 år gamal. Tønnes gifta seg med Kirsten Stoltenberg den 30. mai 1885 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.


3. Marta Rasmusdotter, dotter av Rasmus Ivarson Bore og Gunvor Tolleivsdotter, vart fødd i 1811 i Bore vestre, Klepp, Rogaland, NOR, vart døypt den 14. jul. 1811 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR, døydde den 9. jun. 1904 i Kverneland, Time, Rogaland, NOR, 93 år gamal, og vart gravlagd den 15. jun. 1904 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR. Dødsårsak: Bronchit. Eit anna namn for Marta var Martha.

Marta gifta seg med Gabriel Olson Kverneland den 2. des. 1832 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

Tredje generasjon (Besteforeldre)

horizontal rule


4. Ole Knudson Kverneland, son av Knud Olson Kverneland og Ingrid Ivarsdotter, vart fødd i 1782 i Årsvoll, Høyland, Rogaland, NOR, vart døypt den 11. mar. 1782 i Soma kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR, døydde den 1. mar. 1868 i Kverneland, Time, Rogaland, NOR, 86 år gamal, og vart gravlagd den 10. mar. 1868 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Ola Knutson var fødd medan foreldra budde i Høyland. Han vart gift første gong 30.10.1803 med Elsa Svendsdotter Garborg. Dei hadde ikkje barn. Elsa døydde to år etter at dei vart gifte, og Ola gifta seg andre gong med Anna Gulleiksdotter Grude og dei hadde 10 barn.
Ola hadde bruket på Kvernaland frå 1802 til 1849.

Ole Knudson gifta seg med Elsa Svendsdotter, dotter av Svend Torgerson Garborg og Gitlaug Svendsdotter, den 30. okt. 1803 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Ole Knudson gifta seg så med Anna Gulliksdotter den 7. feb. 1806 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

2         i.  Gabriel Olson Kverneland. Gabriel gifta seg med Marta Rasmusdotter, dotter av Rasmus Ivarson Bore og Gunvor Tolleivsdotter, den 2. des. 1832 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

         ii.  Knud Olson Holen vart fødd den 25. des. 1808 i Kverneland, Time, Rogaland, NOR, vart døypt den 8. jan. 1809 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR, døydde den 25. jul. 1896 i Holen, Time, Rogaland, NOR, 87 år gamal, og vart gravlagd den 31. jul. 1896 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR. Knud gifta seg med Berthe Serine Svendsdotter, dotter av Svend Svendson Holen d.y. og Berte Tolleivsdotter, den 6. jun. 1841 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

        iii.  Johan Jacob Olson Kverneland vart fødd den 21. des. 1828 i Kverneland, Time, Rogaland, NOR, vart døypt den 1. jan. 1829 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR, døydde den 2. jan. 1829 i Kverneland, Time, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 11. jan. 1829 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.


5. Anna Gulliksdotter, dotter av Gaulek Enokson Grude og Marthe Ingebretsdotter, vart fødd i 1782 i Grude, Klepp, Rogaland, NOR, vart døypt den 12. sep. 1782 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR, døydde den 22. jan. 1849 i Kverneland, Time, Rogaland, NOR, 67 år gamal, og vart gravlagd den 30. jan. 1849 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

Anna gifta seg med Ole Knudson Kverneland den 7. feb. 1806 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

6. Rasmus Ivarson Bore, son av Iver Ivarson Bore og Stine Rasmusdotter, vart fødd i 1769 i Grude, Klepp, Rogaland, NOR, døydde den 5. jun. 1833 i Bore vestre, Klepp, Rogaland, NOR 64 år gamal, og vart gravlagd den 13. jun. 1833 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Rasmus Ivarson Bore vart gift med Gunvor Tolleivsdotter Sveinsvoll. Dei hadde 9 barn. Rasmus fekk bygsla farsgarden på Bore 13.11.1795 og fekk skøyte på 16 spann 18.03.1806 frå Karen A. Smith, og vart slik den første sjølveigaren på bruket. Han er ført til 1832.

Rasmus Ivarson gifta seg med Gunvor Tolleivsdotter den 5. mar. 1797 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 19. Jan. 1797 I Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Rasmus Rasmusson Bore vart fødd i 1808 i Bore vestre, Klepp, Rogaland, NOR, vart døypt den 1. jan. 1808 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR, døydde den 10. des. 1828 i Bore vestre, Klepp, Rogaland, NOR, 20 år gamal, og vart gravlagd den 20. des. 1828 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR. Han hadde ikkje noko tilhøve eller barn.

3        ii.  Marta Rasmusdotter. Marta gifta seg med Gabriel Olson Kverneland, son av Ole Knudson Kverneland og Anna Gulliksdotter, den 2. des. 1832 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

        iii.  Marta Kirstine Rasmusdotter vart fødd i 1814 i Bore vestre, Klepp, Rogaland, NOR, vart døypt den 11. des. 1814 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR, døydde den 27. jul. 1880 i Erga, Klepp, Rogaland, NOR, 66 år gamal, og vart gravlagd den 3. aug. 1880 i Orre kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR. Andre namn for Marta var Martha Kistine og Marthe Kistine. Marta gifta seg med Sven Jonson Erga, son av John Svendson Erga d.y. og Bertha Tørresdotter, den 8. nov. 1837 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.


7. Gunvor Tolleivsdotter, dotter av Tollef Osmundson Sveinsvoll og Marta Gunnarsdotter, vart fødd i 1780 i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR, døydde den 15. des. 1848 i Bore vestre, Klepp, Rogaland, NOR 68 år gamal, og vart gravlagd den 22. des. 1848 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

Gunvor gifta seg med Rasmus Ivarson Bore den 5. mar. 1797 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

Fjerde generasjon (Oldeforeldre)

horizontal rule


8. Knud Olson Kverneland, son av Ole Knudson Hogstad og Ellen Samuelsdotter, vart fødd i 1751 i Hogstad søre, Høyland, Rogaland, NOR, døydde den 7. mar. 1831 i Kverneland, Time, Rogaland, NOR 80 år gamal, og vart gravlagd den 13. mar. 1831 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Knut Olson var son til Ola Knudson Fossmark på Hogstad i Høyland og kona Eli Samuelsdotter Eiane.
Knut vart gift første gong 27.10.1775 i Gjesdal med enka Ingrid Ivarsdotter Lima. Ho døydde i 1805, og 10.12.1809 gifta Knut seg opp att med enka Hilda (Helga) Olsdotter Serigstad. Knut budde først nokre år på Lima, men var i 1780 kome til Årsvoll i Høyland, og i 1791 var han på Kvernaland. Han budde så ei tid på Tegle, men kom attende til Kvernaland der han er ført som brukar i 1798(? det står 1789). Knut hadde 4 barn med første kona.

Knud Olson gifta seg med Ingrid Ivarsdotter den 27. okt. 1775 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Eli Knudsdotter vart fødd i 1777 i Lima ytre, Gjesdal, Rogaland, NOR, vart døypt den 26. des. 1777 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR og døydde den 9. aug. 1823 i Kverneland, Time, Rogaland, NOR, 46 år gamal. Eli gifta seg med Rasmus Eivindson Skrettingland den 3. okt. 1798 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

         ii.  Ole Knudson Årsvoll (Død som barn) vart fødd i 1779 i Årsvoll, Høyland, Rogaland, NOR, vart døypt den 15. des. 1779 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR og døydde i Årsvoll, Høyland, Rogaland, NOR,.

4       iii.  Ole Knudson Kverneland. Ole gifta seg med Elsa Svendsdotter, dotter av Svend Torgerson Garborg og Gitlaug Svendsdotter, den 30. okt. 1803 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Ole gifta seg så med Anna Gulliksdotter, dotter av Gaulek Enokson Grude og Marthe Ingebretsdotter, den 7. feb. 1806 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

         iv.  Inger Knudsdotter vart fødd i 1784 i Årsvoll, Høyland, Rogaland, NOR, vart døypt den 24. mar. 1784 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR og døydde den 24. apr. 1857 i Varhaug søndre, Varhaug, Rogaland, NOR, 73 år gamal. Ho hadde ikkje noko tilhøve eller barn.

Knud Olson gifta seg så med Helga Olsdotter, dotter av Ole Tolleivson Tunheim d.y. og Steinvor Hansdotter, den 10. des. 1809 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


9. Ingrid Ivarsdotter, dotter av Ivar Toreson Lima og Anna Svendsdotter, vart fødd i 1741 i Lima ytre, Gjesdal, Rogaland, NOR, vart døypt den 2. jul. 1741 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR og døydde den 9. apr. 1805 i Kverneland, Time, Rogaland, NOR, 64 år gamal.

Ingrid gifta seg med Halvard Svendson Lima, son av Svend Ivarson Lima og Jorunn Tolleivsdotter, den 24. mai 1763 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Iver Halvorson Grude vart fødd i 1765 i Lima ytre, Gjesdal, Rogaland, NOR, vart døypt den 1. des. 1765 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR, døydde den 9. feb. 1848 i Grude, Klepp, Rogaland, NOR, 83 år gamal, og vart gravlagd den 3. mar. 1848 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR. Iver gifta seg med Joren Pedersdotter, dotter av Peder Aslakson Kråkedal og Joren Ingemundsdotter, den 18. okt. 1791 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

         ii.  Halvard Halvardson vart fødd i 1769 i Lima ytre, Gjesdal, Rogaland, NOR.

        iii.  Anna Halvardsdotter vart fødd i 1772 i Lima ytre, Gjesdal, Rogaland, NOR, vart døypt den 8. mar. 1772 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR og døydde den 3. nov. 1837 i Serigstad, Time, Rogaland, NOR, 65 år gamal. Anna gifta seg med Lars Hansson Serigstad, son av Hans Isaksson Serigstad og Gunvor Taraldsdotter, den 19. feb. 1799 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

Ingrid gifta seg så med Knud Olson Kverneland den 27. okt. 1775 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

10. Gaulek Enokson Grude, son av Enoch Nilsson Sveinsvoll og Anne Gulliksdotter, vart fødd i 1755 i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR, døydde i 1801 i Grude, Klepp, Rogaland, NOR 46 år gamal, og vart gravlagd den 4. mar. 1801 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Gullik Enokson Sveinsvoll vart gift i 1782 med Marta Ingebretsdotter Grude og dei hadde sju barn. Enok fekk skøyte på 40 spann i Grude frå Enok Jonson Grude 27.06.1785 og er ført som brukar på Grude til 1826.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1758-teljinga i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR.

Gaulek Enokson gifta seg med Marthe Ingebretsdotter i 1782 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

5         i.  Anna Gulliksdotter. Anna gifta seg med Ole Knudson Kverneland, son av Knud Olson Kverneland og Ingrid Ivarsdotter, den 7. feb. 1806 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.


11. Marthe Ingebretsdotter, dotter av Ingebret Jonson Grude og Marta Rasmusdotter, vart fødd i 1764 i Grude, Klepp, Rogaland, NOR, døydde den 10. okt. 1843 i Grude, Klepp, Rogaland, NOR 79 år gamal, og vart gravlagd den 20. okt. 1843 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

Marthe gifta seg med Gaulek Enokson Grude i 1782 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

12. Iver Ivarson Bore, son av Ivar Jonson Friestad og Berete Pedersdotter, vart fødd i 1733 i Friestad, Klepp, Rogaland, NOR, døydde i 1803 i Bore vestre, Klepp, Rogaland, NOR 70 år gamal, og vart gravlagd den 27. jul. 1803 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Ivar Ivarson frå Friestad vart gift med Stine Rasmusdotter frå Grude og dei hadde 8 barn. Ivar budde på Friestad frå 1762 til 1767. Han overtok bruket på Grude etter svigermora og vert ført der frå 1767 til 1772. Men det står òg at han bytta bruk med Jan Eilefson Nord-Braut og vert ført på Braut frå 1768 til 1772. Ivar vert ført på Bore frå 1772 til 1795.

Iver Ivarson gifta seg med Stine Rasmusdotter cirka 1762 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Iver Ivarson Grannes vart fødd i 1764 i Friestad, Klepp, Rogaland, NOR, døydde den 8. mar. 1839 i Grannes, Sola, Rogaland, NOR 75 år gamal, og vart gravlagd den 17. mar. 1839 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR. Iver gifta seg med Ane Ivarsdotter, dotter av Iver Bjørnson Stangeland og Marit Svendsdotter, cirka 1790 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

6        ii.  Rasmus Ivarson Bore. Rasmus gifta seg med Gunvor Tolleivsdotter, dotter av Tollef Osmundson Sveinsvoll og Marta Gunnarsdotter, den 5. mar. 1797 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

        iii.  Birthe Ivarsdotter vart fødd i 1775 i Bore vestre, Klepp, Rogaland, NOR, døydde den 16. mai 1822 i Kleppe, Klepp, Rogaland, NOR 47 år gamal, og vart gravlagd den 26. mai 1822 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Birthe var Berthe. Birthe gifta seg med Samuel Gabrielson Kleppe, son av Gabriel Sørenson Rott og Anna Samuelsdotter, den 8. mar. 1801 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

         iv.  Anne Kirstine Ivarsdotter vart fødd i 1787 i Bore vestre, Klepp, Rogaland, NOR, døydde den 29. jun. 1870 i Sørbø øvre, Klepp, Rogaland, NOR 83 år gamal, og vart gravlagd den 7. jul. 1870 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Anne var Anne. Anne gifta seg med Berent Berntson Sørbø, son av Bernt Eilivson Sørbø og Anne Olsdotter, den 9. mar. 1806 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.


13. Stine Rasmusdotter, dotter av Rasmus Larsson Grude og Joran Alfsdotter, vart fødd i 1742 i Grude, Klepp, Rogaland, NOR, døydde i 1806 i Bore vestre, Klepp, Rogaland, NOR 64 år gamal, og vart gravlagd den 10. jun. 1806 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

Stine gifta seg med Iver Ivarson Bore cirka 1762 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

14. Tollef Osmundson Sveinsvoll, son av Osmund Jensson Sveinsvoll og Gunvor Tolleivsdotter, vart fødd i 1739 i Madland, Gjesdal, Rogaland, NOR, vart døypt den 31. mai 1739 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR og døydde den 3. nov. 1793 i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR, 54 år gamal.

Generelle notat: Tollef Osmundson var frå Madland i Gjesdal, men faren flytta til Sveinsvoll der han er ført som brukar frå 1757 til 1761. Tollef fekk skøyte på 27 spann i Sveinsvoll 26.06.1772 og er ført frå 1768 til 1801. Han var gift med Marta Gunnarsdotter Sveinsvoll. Dei hadde 4 barn.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1758-teljinga i Madland, Gjesdal, Rogaland, NOR.

Tollef Osmundson gifta seg med Marta Gunnarsdotter i 1765 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Gunder Tolleivson Sveinsvoll vart fødd i 1766 i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR, døydde den 15. sep. 1846 i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR 80 år gamal, og vart gravlagd den 22. sep. 1846 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Gunder var Gunner. Gunder gifta seg med Berthe Gabrielsdotter, dotter av Gabriel Gabrielson Austrått og Berta Samuelsdotter, den 6. des. 1798 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Gunder gifta seg så med Inger Elen Helgesdotter, dotter av Helge Torgerson Reve og Elen Tollaksdotter, den 27. mar. 1828 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

7        ii.  Gunvor Tolleivsdotter. Gunvor gifta seg med Rasmus Ivarson Bore, son av Iver Ivarson Bore og Stine Rasmusdotter, den 5. mar. 1797 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

        iii.  Anna Tolleivsdotter vart fødd i 1782 i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR, vart døypt den 18. aug. 1782 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR og døydde den 25. nov. 1861 i Lea, Høyland, Rogaland, NOR, 79 år gamal. Anna gifta seg med Morten Velleson Lea, son av Wetle Mortenson Orstad og Kristine Endresdotter, den 7. nov. 1802 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.


15. Marta Gunnarsdotter, dotter av Gunnar Einarson Sveinsvoll og Anna Jonsdotter, vart fødd i 1744 i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR og døydde den 6. okt. 1803 i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR 59 år gamal.

Marta gifta seg med Tollef Osmundson Sveinsvoll i 1765 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

Femte generasjon (Tippoldeforeldre)

horizontal rule


16. Ole Knudson Hogstad, son av Knud Ådneson Fosmark og Kari Olsdotter, vart fødd i 1712 i Fosmark, Forsand, Rogaland, NOR og døydde cirka 1754 i Hogstad søre, Høyland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 42 år.

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde den 7. Feb. 1754 I Hogstad søre, Høyland, Rogaland, NOR.

Ole Knudson gifta seg med Ellen Samuelsdotter den 24. jun. 1735 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Samuel Olson Eikeland vart fødd i 1736 i Hogstad søre, Høyland, Rogaland, NOR og døydde i 1811 i Eikeland, Høyland, Rogaland, NOR 75 år gamal. Samuel gifta seg med Malene Børildsdotter, dotter av Børgild Jonson Eikeland og Malli Jonsdotter, i 1766 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

         ii.  Karen Olsdotter vart fødd i 1738 i Hogstad søre, Høyland, Rogaland, NOR, døydde i 1815 i Østervåggaden, Stavanger, Rogaland, NOR 77 år gamal, og vart gravlagd den 5. jun. 1815 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Karen gifta seg med Jens Jonson Frøyland, son av Jon Jensson Haga og Martha Torgersdotter, den 26. jun. 1775 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

        iii.  Helga Olsdotter vart fødd i 1741 i Hogstad søre, Høyland, Rogaland, NOR og døydde i 1755 i Hogstad søre, Høyland, Rogaland, NOR 14 år gamal.

         iv.  Eli Olsdotter vart fødd i 1746 i Hogstad søre, Høyland, Rogaland, NOR og døydde den 7. sep. 1828 i Hogstad søre, Høyland, Rogaland, NOR 82 år gamal. Eli gifta seg med Ole Torkelson Hogstad, son av Torkel Andersson Haga og Marit Endresdotter, den 22. okt. 1778 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

          v.  Berit Olsdotter vart fødd i 1749 i Hogstad søre, Høyland, Rogaland, NOR og vart døypt den 3. aug. 1749 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

8        vi.  Knud Olson Kverneland. Knud gifta seg med Ingrid Ivarsdotter, dotter av Ivar Toreson Lima og Anna Svendsdotter, den 27. okt. 1775 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR. Knud gifta seg så med Helga Olsdotter, dotter av Ole Tolleivson Tunheim d.y. og Steinvor Hansdotter, den 10. des. 1809 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


17. Ellen Samuelsdotter, dotter av Samuel Jensson Eiane og Helga Torsteinsdotter, vart fødd i 1709 i Eiane øvre, Forsand, Rogaland, NOR, vart døypt den 25. des. 1709 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR, døydde i 1792 i Hogstad søre, Høyland, Rogaland, NOR, 83 år gamal, og vart gravlagd den 7. okt. 1792 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Ellen var Eli.

Generelle notat: Eli Samuelsdotter frå Eiane i Lysefjorden vart gift 24.06.1735 med Ola Knutson frå Fossmark. Dei hadde sju barn. Ola bygsla 20 spann i garden av Gunnar Erikson Berge i 1735. Ola bleiv (drukna) i Gandalfjorden, skifte etter han var 07.02.1754. Eli gifta seg opp att 14.03.1757 med Lars Johannesson, men det var ikkje barn i dette ekteskapet. Lars bygsla garden 20.10.1757 av eigaren lensmann Hans Torson Ålgård og brukte han til 1778.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1758-teljinga i Hogstad søre, Høyland, Rogaland, NOR.

Ellen gifta seg med Ole Knudson Hogstad den 24. jun. 1735 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

Ellen gifta seg så med Lars Johannesson Hogstad, son av Johannes Larsson Hogstad, den 14. mar. 1757 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1758-teljinga i Hogstad søre, Høyland, Rogaland, NOR.


18. Ivar Toreson Lima, son av Tore Ivarson Lima og Ingrid Ivarsdotter d.e., vart fødd i 1719 i Lima ytre, Gjesdal, Rogaland, NOR og døydde i 1768 i Lima ytre, Gjesdal, Rogaland, NOR 49 år gamal.

Generelle notat: Ivar Toreson fekk skøyte frå faren på Ytre Lima i 1739 og 1742. Han vart gift 19.juni 1740 med Anna Svesdotter Ytre Lima. Tre av barna deira vaks opp, men det vert ikkje nemnt kor mange barn dei fekk.

Ivar Toreson gifta seg med Anna Svendsdotter den 19. jun. 1740 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

9         i.  Ingrid Ivarsdotter. Ingrid gifta seg med Halvard Svendson Lima, son av Svend Ivarson Lima og Jorunn Tolleivsdotter, den 24. mai 1763 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR. Ingrid gifta seg så med Knud Olson Kverneland, son av Ole Knudson Hogstad og Ellen Samuelsdotter, den 27. okt. 1775 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

         ii.  Tore Ivarson Lima vart fødd i 1743 i Lima ytre, Gjesdal, Rogaland, NOR, vart døypt den 20. okt. 1743 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR, døydde den 26. jan. 1821 i Lima ytre, Gjesdal, Rogaland, NOR, 78 år gamal, og vart gravlagd den 4. feb. 1821 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Tore var Thore. Tore gifta seg med Ingeborg Olsdotter, dotter av Ole Olson Sviland og Mari Toresdotter, den 17. mai 1769 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

        iii.  Marthe Ivarsdotter vart fødd i 1748 i Lima ytre, Gjesdal, Rogaland, NOR og vart døypt den 11. aug. 1748 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

         iv.  Svend Ivarson Bråstein vart fødd i 1750 i Lima ytre, Gjesdal, Rogaland, NOR, vart døypt den 11. okt. 1750 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR, døydde den 30. nov. 1833 i Bråstein, Høyland, Rogaland, NOR, 83 år gamal, og vart gravlagd den 12. des. 1833 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Svend var Sven. Svend gifta seg med Lisbeth Larsdotter, dotter av Lars Torgerson Sviland og Anna Dagfinnsdotter, den 20. nov. 1770 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Svend fekk barn med Anna Larsdotter d.e., dotter av Lars Torgerson Sviland og Anna Dagfinnsdotter.


19. Anna Svendsdotter, dotter av Svend Torsteinson Lima og Ingeborg Simonsdotter, vart fødd i 1700 i Lima ytre, Gjesdal, Rogaland, NOR, døydde i 1779 i Stavanger, Rogaland, NOR 79 år gamal, og vart gravlagd den 7. aug. 1779 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1758-teljinga i Lima ytre, Gjesdal, Rogaland, NOR.

Anna gifta seg med Ivar Toreson Lima den 19. jun. 1740 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

20. Enoch Nilsson Sveinsvoll, son av Niels Larsson Heigre og Ingebor Johannesdotter, vart fødd den 7. jul. 1723 i Heigre, Høyland, Rogaland, NOR, vart døypt den 11. jul. 1723 i Soma kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR og døydde i des. 1764 i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR, 41 år gamal.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1758-teljinga i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR.

Enoch Nilsson gifta seg med Anne Gulliksdotter i 1750 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Niels Enokson Kleppe vart fødd i 1751 i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR, døydde i 1805 i Bispeladegård, Hetland, Rogaland, NOR 54 år gamal, og vart gravlagd den 12. sep. 1805 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Niels gifta seg med Ingeborg Eilivsdotter, dotter av Elef Taraldson Bore og Malena Tørresdotter, cirka 1776 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

10       ii.  Gaulek Enokson Grude. Gaulek gifta seg med Marthe Ingebretsdotter, dotter av Ingebret Jonson Grude og Marta Rasmusdotter, i 1782 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

        iii.  Enoch Enokson Jåtten vart fødd i 1760 i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR, vart døypt den 21. apr. 1760 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR, døydde den 4. mar. 1844 i Jåtten, Hetland, Rogaland, NOR, 84 år gamal, og vart gravlagd den 12. mar. 1844 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Enoch gifta seg med Marte Assersdotter, dotter av Asser Jonson Gausel og Berthe Halvorsdotter, den 3. feb. 1790 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

         iv.  Lise Enoksdotter vart fødd i 1762 i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR, døydde den 9. sep. 1841 i Skas, Klepp, Rogaland, NOR 79 år gamal, og vart gravlagd den 16. sep. 1841 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Lise var Lisabet. Lise gifta seg med Anders Jensson Skas, son av Jens Anfinnson Skas og Domhild Salomonsdotter, cirka 1782 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.


21. Anne Gulliksdotter, dotter av Gullik Toreson Sveinsvoll og Lisbet Rasmusdotter, vart fødd i 1731 i Orstad, Klepp, Rogaland, NOR, døydde i 1799 i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR 68 år gamal, og vart gravlagd den 28. apr. 1799 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Anna Gulliksdotter vart gift første gong med Enok Nilson. Enok fekk bygsel på 27 spann i Sveinsvoll 22. august 1748, og er ført til 1765. Anna er i følgje Klepp bygdebok fødd 1741, men dette må vera feil då son hennar er fødd 1751. Ho er nemnd 27 år i 1758 og då fødd ikring 1731.
Andre mannen til Anna var Eivind Tøresson frå Kleppe. Eivind er ført som brukar på Sveinsvoll 1766-1795 og fekk skøyte på 27 spann 26.06.1772. Anna hadde fire barn med Enok og to med Eivind. Anne Gauliksdotter Svendsvold vart gravlagd 28. april 1799, 67 år gamal. Det vart halde likpreike for Even Tørreson Svendsvold 15. august 1813, han er då nemnd 70 år gamal.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1758-teljinga i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR.

Anne gifta seg med Enoch Nilsson Sveinsvoll i 1750 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

Anne gifta seg så med Even Tørreson Sveinsvoll, son av Tørres Eivindson Kleppe og Malena Larsdotter, den 17. jun. 1765 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Tørres Eivindson Sveinsvoll vart fødd i 1766 i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR, døydde den 20. des. 1837 i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR 71 år gamal, og vart gravlagd den 29. des. 1837 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR. Tørres gifta seg med Kisti Pedersdotter, dotter av Peder Asbjørnson Heigre og Anne Olsdotter, den 17. feb. 1796 i Soma kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

         ii.  Even Eivindson Austrått vart fødd i 1778 i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR, døydde den 23. feb. 1860 i Austrått, Høyland, Rogaland, NOR 82 år gamal, og vart gravlagd den 3. mar. 1860 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Even var Evind. Even gifta seg med Birthe Rasmusdotter, dotter av Rasmus Gitleson Austrått og Ingeborg Tjerandsdotter, den 17. des. 1799 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Even gifta seg så med Inger Toresdotter, dotter av Thore Toreson Sporaland og Guri Assersdotter, den 12. jul. 1836 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


22. Ingebret Jonson Grude, son av Jon Rasmusson Grude og Birthe Pedersdotter, vart fødd i 1730 i Grude, Klepp, Rogaland, NOR og døydde den 30. aug. 1801 i Grude, Klepp, Rogaland, NOR 71 år gamal.

Generelle notat: Ingebret Jonson Grude vart gift med Marta Rasmusdotter frå Gimre i Sola. Ingebret fekk bygsla 40 spann i Grude 25.05.1759 og er ført som brukar til 1786. Han fekk skøyte på 40 spann 16.09.1771. Marta og Ingebret var skylde i 2. og 3. ledd og måtte ha kongebrev for å gifta seg. Dei hadde ein son og ei dotter.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1758-teljinga i Grude, Klepp, Rogaland, NOR.

Ingebret Jonson gifta seg med Marta Rasmusdotter den 12. nov. 1761 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei offentleggjorde sitt føremål om å gifta seg Kongebrev.

Barnet av dette paret var:

11        i.  Marthe Ingebretsdotter. Marthe gifta seg med Gaulek Enokson Grude, son av Enoch Nilsson Sveinsvoll og Anne Gulliksdotter, i 1782 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.


23. Marta Rasmusdotter, dotter av Rasmus Ingebretson Gimra og Mareta Jonsdotter, vart fødd i 1729 i Gimra, Sola, Rogaland, NOR, vart døypt den 30. jan. 1729 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR og døydde i 1786 i Grude, Klepp, Rogaland, NOR, 57 år gamal. Eit anna namn for Marta var Mareta.

Marta gifta seg med Ingebret Jonson Grude den 12. nov. 1761 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR.

24. Ivar Jonson Friestad, son av Jon Ivarson Norheim og Eli Eriksdotter, vart fødd i 1696 i Friestad, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i Friestad, Klepp, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Ivar Jonson Friestad i Klepp vart gift 08.01.1726 med Berit Pedersdotter frå Sandve i Høyland og dei hadde fem barn, men eldste sonen er ført fødd i 1724, to år før dei gifta seg(?). Ivar vert ført i 1727 som brukar av 18 spann i Friestad, seinare overtok han heile bruket og vert ført som brukar av 36 spann til 1757.

Ivar Jonson gifta seg med Berete Pedersdotter den 8. jan. 1726 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Knud Ivarson Bore vart fødd i 1726 i Friestad, Klepp, Rogaland, NOR, døydde i 1782 i Stavanger, Rogaland, NOR 56 år gamal, og vart gravlagd den 30. jul. 1782 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Knud gifta seg med Birthe Monsdotter, dotter av Mons Hansson Bore og Maria Gabrielsdotter, den 5. nov. 1750 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Knud gifta seg så med Maren Olsdotter, dotter av Ole Kristenson Meling og Anna Olsdotter, den 9. okt. 1760 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

12       ii.  Iver Ivarson Bore. Iver gifta seg med Stine Rasmusdotter, dotter av Rasmus Larsson Grude og Joran Alfsdotter, cirka 1762 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

        iii.  Tørres Ivarson Orre vart fødd i 1739 i Friestad, Klepp, Rogaland, NOR, døydde i 1810 i Orre, Klepp, Rogaland, NOR 71 år gamal, og vart gravlagd den 9. des. 1810 i Orre kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Tørres var Tørres Friis. Tørres gifta seg med Laurent Rasmusdotter, dotter av Rasmus Larsson Grude og Joran Alfsdotter, cirka 1770 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.


25. Berete Pedersdotter, dotter av Peder Asbjørnson Sandve og Anna Johannesdotter, vart fødd den 17. des. 1691 i Sandve, Høyland, Rogaland, NOR, vart døypt den 20. des. 1691 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR og døydde i Friestad, Klepp, Rogaland, NOR,.

Berete gifta seg med Ivar Jonson Friestad den 8. jan. 1726 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

26. Rasmus Larsson Grude, son av Laurits Olson Grude og Ane Christina Rasmusdotter, vart fødd i 1718 i Grude, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i 1767 i Grude, Klepp, Rogaland, NOR 49 år gamal.

Generelle notat: Rasmus Larsson Grude var gift med Joren Alvsdotter frå Særheim. Dei hadde seks barn. Rasmus vert ført som brukar på Grude frå 1747 til 1766 og døydde i 1767. Svigersonen Ivar Ivarson overtok bruket etter enka Joren i 1767. Dottera Joren var død då det var skifte etter Rasmus i 1767.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1758-teljinga i Grude, Klepp, Rogaland, NOR.

Rasmus Larsson gifta seg med Joran Alfsdotter cirka 1740 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Laurent Rasmusdotter vart fødd i 1741 i Grude, Klepp, Rogaland, NOR, døydde i 1818 i Orre, Klepp, Rogaland, NOR 77 år gamal, og vart gravlagd den 4. jan. 1818 i Orre kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Laurent var Laurensa. Laurent gifta seg med Tørres Ivarson Orre, son av Ivar Jonson Friestad og Berete Pedersdotter, cirka 1770 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

13       ii.  Stine Rasmusdotter. Stine gifta seg med Iver Ivarson Bore, son av Ivar Jonson Friestad og Berete Pedersdotter, cirka 1762 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

        iii.  Anna Kirstine Rasmusdotter vart fødd i 1742 i Grude, Klepp, Rogaland, NOR og døydde den 10. des. 1762 i Grude, Klepp, Rogaland, NOR 20 år gamal. Ho hadde ikkje noko tilhøve eller barn.

         iv.  Lars Rasmusson Tu vart fødd i 1748 i Grude, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i Tu, Klepp, Rogaland, NOR.

          v.  Inger Rasmusdotter vart fødd i 1752 i Grude, Klepp, Rogaland, NOR, døydde den 15. nov. 1843 i Grude, Klepp, Rogaland, NOR 91 år gamal, og vart gravlagd den 26. nov. 1843 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR. Inger gifta seg med Niels Olson Kleppe, son av Ole Nilsson Hognestad og Maren Andersdotter, i 1776 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR. Inger gifta seg så med Halvor Samuelson Grude, son av Samuel Andersson Årsvoll og Berta Arntsdotter, i 1783 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

         vi.  Joran Rasmusdotter (Død som barn) vart fødd i 1755 i Grude, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i Grude, Klepp, Rogaland, NOR.


27. Joran Alfsdotter, dotter av Alf Olson Særheim og Stine Sivertsdotter, vart fødd i 1710 i Barstad vestre, Sokndal, Rogaland, NOR og døydde i Grude, Klepp, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1758-teljinga i Grude, Klepp, Rogaland, NOR.

Joran gifta seg med Rasmus Larsson Grude cirka 1740 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

28. Osmund Jensson Sveinsvoll, son av Jens Ljødeson Nordland og Gunhild Tormodsdotter, vart fødd i 1707 i Lyse, Forsand, Rogaland, NOR og døydde i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Stud. filol Gunnar Egeland meiner at Osmund Jensson Madland var son til Jens Ljødeson på Nedrabø i Lysefjorden, son til Ljøde Kristenson. Osmund vart gift 29.06.1732 med Gunvor Tolleivsdotter Madland. Dei hadde minst åtte barn.
Osmund vert nemnt som 52 år i 1758 og skal då vere fødd ikring 1706. Manntalet vart truleg oppteke i slutten av 1758 og Osmund kan då vere fødd i 1707. Foreldra på Lyse i Forsand har barn til dåpen i 1705 (død liten), i 1706 (Ivar som kom til Nordland i Høyland) og i 1709. Det er ikkje nemnt nokon son Osmund i bygdeboka for Forsand.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1758-teljinga i Madland, Gjesdal, Rogaland, NOR.

Osmund Jensson gifta seg med Gunvor Tolleivsdotter den 29. jun. 1732 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Jens Osmundson Fosseikeland vart fødd i 1733 i Madland, Gjesdal, Rogaland, NOR, vart døypt den 22. mar. 1733 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR og døydde i 1810 i Foss-Eikeland, Høyland, Rogaland, NOR, 77 år gamal. Jens gifta seg med Ragnhild Larsdotter, dotter av Lars Svendson Madland og Ragnhild Larsdotter, den 5. jun. 1753 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR. Jens gifta seg så med Kirsti Tormodsdotter, dotter av Tormod Olson Mork og Marite Olsdotter, i 1768 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR. Jens gifta seg så med Marta Jonsdotter, dotter av Jon Aslakson Mork og Berete Torsteinsdotter d.e., den 16. jun. 1793 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

         ii.  Marit Osmundsdotter vart fødd i 1736 i Madland, Gjesdal, Rogaland, NOR, vart døypt den 6. mar. 1736 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR, døydde den 10. jun. 1820 i Åsland, Time, Rogaland, NOR, 84 år gamal, og vart gravlagd den 19. jun. 1820 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR. Andre namn for Marit var Marta og Marthe. Marit gifta seg med Aadne Gunnarson Åsland den 4. jun. 1758 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

14      iii.  Tollef Osmundson Sveinsvoll. Tollef gifta seg med Marta Gunnarsdotter, dotter av Gunnar Einarson Sveinsvoll og Anna Jonsdotter, i 1765 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

         iv.  Ommund Osmundson Litlaland vart fødd i 1742 i Madland, Gjesdal, Rogaland, NOR, døydde den 6. aug. 1827 i Litlaland, Sola, Rogaland, NOR 85 år gamal, og vart gravlagd den 12. aug. 1827 i Håland kyrkje, Sola, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Ommund var Omund. Ommund gifta seg med Helge Torgersdotter, dotter av Torger Torgerson Sveinsvoll og Marit Jonsdotter, i 1768 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

          v.  Niels Osmundson Brualand vart fødd i 1746 i Madland, Gjesdal, Rogaland, NOR, vart døypt den 6. feb. 1746 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR, døydde den 25. aug. 1824 i Brualand, Høyland, Rogaland, NOR, 78 år gamal, og vart gravlagd den 1. sep. 1824 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Niels gifta seg med Ingeborg Olsdotter, dotter av Ole Simonson Njå og Kristi Ommundsdotter, den 3. des. 1770 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR. Niels gifta seg så med Siri Madsdotter, dotter av Mats Jonson Forenes og Berthe Tolleivsdotter, den 9. jun. 1807 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

         vi.  Osmund Osmundson vart fødd i 1749 i Madland, Gjesdal, Rogaland, NOR.

        vii.  Bjørn Osmundson vart fødd i 1754 i Madland, Gjesdal, Rogaland, NOR og vart døypt den 25. feb. 1754 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Bjørn var Biørn.

       viii.  Ljøde Osmundson vart fødd i 1756 i Madland, Gjesdal, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Ljøde var Gjøde.

         ix.  Tormund Osmundson Skaret vart fødd i 1761 i Madland, Gjesdal, Rogaland, NOR, døydde den 28. apr. 1837 i Skaret, Høyland, Rogaland, NOR 76 år gamal, og vart gravlagd den 8. mai 1837 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Dødsårsak: Af Alderdom. Eit anna namn for Tormund var Thormo. Tormund gifta seg med Aasa Olsdotter, dotter av Ole Simonson Njå og Kristi Ommundsdotter, den 10. aug. 1791 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


29. Gunvor Tolleivsdotter, dotter av Tollef Torkelson Madland og Olaug Madland, vart fødd i 1716 i Madland, Gjesdal, Rogaland, NOR og døydde i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1758-teljinga i Madland, Gjesdal, Rogaland, NOR.

Gunvor gifta seg med Osmund Jensson Sveinsvoll den 29. jun. 1732 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

30. Gunnar Einarson Sveinsvoll, son av Einar Gunnarson Sveinsvoll og Karen Kristensdotter, vart fødd i 1706 i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR og døydde den 17. okt. 1764 i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR 58 år gamal. Eit anna namn for Gunnar Einarson var Gunder.

Generelle notat: Gunnar Einarson Sveinsvoll vart gift med Anna Jonsdotter frå Gausel i Hetland. Dei hadde 6 barn. Gunnar er ført som brukar i 1738 til 1765, og enka Anna er ført til 1771. Eldste sonen Jon tok over garden etter mora i 1771.

Gunnar Einarson gifta seg med Anna Jonsdotter den 12. jun. 1738 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Kari Gunnarsdotter vart fødd i 1739 i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR og døydde den 12. jan. 1800 i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR 61 år gamal. Eit anna namn for Kari var Karen. Ho hadde ikkje noko tilhøve eller barn.

15       ii.  Marta Gunnarsdotter. Marta gifta seg med Tollef Osmundson Sveinsvoll, son av Osmund Jensson Sveinsvoll og Gunvor Tolleivsdotter, i 1765 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

        iii.  John Gunnarson Sveinsvoll vart fødd i 1751 i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR, døydde den 1. feb. 1829 i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR 78 år gamal, og vart gravlagd den 8. feb. 1829 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR. John gifta seg med Marta Eilivsdotter cirka 1777 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR. John gifta seg så med Karen Tolleivsdotter, dotter av Tollev Øysteinson Bore og Joren Jonsdotter, i 1783 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

         iv.  Dorthe Gunnarsdotter vart fødd i 1755 i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR, døydde i 1809 i Helleland, Sola, Rogaland, NOR 54 år gamal, og vart gravlagd den 9. sep. 1809 i Håland kyrkje, Sola, Rogaland, NOR. Dorthe gifta seg med Ole Olson Auglend cirka 1785 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Dorthe gifta seg så med Erik Torsteinson Engelsvoll den 11. jul. 1805 i Håland kyrkje, Sola, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

          v.  Anna Maria Gunnarsdotter vart fødd i 1762 i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR, døydde i 1811 i Vigdel, Sola, Rogaland, NOR 49 år gamal, og vart gravlagd den 21. apr. 1811 i Håland kyrkje, Sola, Rogaland, NOR. Anna gifta seg med Torgus Torgilsson Vigdel, son av Torgils Jonson Norheim og Gjertrud Klausdotter, cirka 1792 i Håland kyrkje, Sola, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


31. Anna Jonsdotter, dotter av Jon Asserson Gausel og Martha Asbjørnsdotter, vart fødd i 1718 i Gausel, Hetland, Rogaland, NOR, vart døypt den 13. nov. 1718 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR og døydde den 19. mar. 1806 i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR, 88 år gamal.

Anna gifta seg med Gunnar Einarson Sveinsvoll den 12. jun. 1738 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

Sjette generasjon (Tipptippoldeforeldre)

horizontal rule


32. Knud Ådneson Fosmark, son av Ådne Knudson Fidjeland og Gunnarsdotter, vart fødd i 1678 i Fidjeland, Sirdal, Vest-Agder, NOR og døydde cirka 1739 i Fosmark, Forsand, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 61 år. Eit anna namn for Knud Ådneson var Cnud Salveson.

Knud Ådneson gifta seg med Kari Olsdotter i 1709 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 2. Apr. 1709 I Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Ingeborg Knudsdotter vart fødd i 1709 i Fosmark, Forsand, Rogaland, NOR, vart døypt den 22. sep. 1709 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR, døydde i 1789 i Songesand, Forsand, Rogaland, NOR, 80 år gamal, og vart gravlagd den 26. apr. 1789 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Ingeborg var Ingebor. Ingeborg gifta seg med Gunnar Tolleivson Sangesand den 18. okt. 1733 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

         ii.  Magla Knudsdotter vart fødd i 1710 i Fosmark, Forsand, Rogaland, NOR, vart døypt den 26. jan. 1710 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR, døydde i 1722 i Fosmark, Forsand, Rogaland, NOR, 12 år gamal, og vart gravlagd den 11. jan. 1722 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

16      iii.  Ole Knudson Hogstad. Ole gifta seg med Ellen Samuelsdotter, dotter av Samuel Jensson Eiane og Helga Torsteinsdotter, den 24. jun. 1735 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

         iv.  Anna Knudsdotter vart fødd i 1714 i Fosmark, Forsand, Rogaland, NOR, vart døypt den 2. feb. 1714 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR, døydde i 1788 i Oaland, Forsand, Rogaland, NOR, 74 år gamal, og vart gravlagd den 8. jun. 1788 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR. Anna gifta seg med Gunnar Tormodson Oaland, son av Tormod Gunnarson Haukali og Dordi Eriksdotter, den 14. jun. 1739 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR. Anna gifta seg så med Thormod Olson Harbo, son av Ole Andersson Harbo og Sissel Danielsdotter, den 9. jun. 1765 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

          v.  Guri Knudsdotter vart fødd i 1718 i Fosmark, Forsand, Rogaland, NOR, døydde i 1787 i Fossvatne, Høyland, Rogaland, NOR 69 år gamal, og vart gravlagd den 21. mar. 1787 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Guri gifta seg med Thore Rasmusson Fossvatne, son av Rasmus Olson Håheller og Ingeborg Ljødesdotter, i 1740 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

         vi.  Tarald Knudson vart fødd i 1721 i Fosmark, Forsand, Rogaland, NOR og vart døypt den 30. mar. 1721 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

        vii.  Kari Knudsdotter vart fødd i 1726 i Fosmark, Forsand, Rogaland, NOR, vart døypt den 2. feb. 1726 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR, døydde i 1790 i Sviland, Høyland, Rogaland, NOR, 64 år gamal, og vart gravlagd den 31. okt. 1790 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Kari gifta seg med Ole Olson Sviland, son av Ole Toreson Oaland og Anna Eriksdotter, den 12. jun. 1753 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

       viii.  Sigrid Knudsdotter vart fødd i 1728 i Fosmark, Forsand, Rogaland, NOR, vart døypt den 25. jul. 1728 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR, døydde i 1812 i Sviland, Høyland, Rogaland, NOR, 84 år gamal, og vart gravlagd den 23. des. 1812 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Sigrid var Siri. Sigrid gifta seg med Torkel Rasmusson Sviland, son av Rasmus Arneson Skjelbreid og Siri Olsdotter, den 24. mai 1761 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

         ix.  Marta Knudsdotter vart fødd i 1731 i Fosmark, Forsand, Rogaland, NOR, vart døypt den 14. feb. 1731 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR, døydde i 1763 i Fosmark, Forsand, Rogaland, NOR, 32 år gamal, og vart gravlagd den 27. des. 1763 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR. Marta gifta seg med Andreas Olson Austvoll, son av Ole Osmundson Underberge og Tyri Andersdotter, den 7. jun. 1761 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

          x.  Dagny Knudsdotter vart fødd i 1734 i Fosmark, Forsand, Rogaland, NOR, vart døypt den 26. apr. 1734 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR og døydde i mai 1763 i Rettedal, Forsand, Rogaland, NOR, 29 år gamal. Dagny gifta seg med Villats Rasmusson Rossavik, son av Rasmus Sjurson Rettedal og Kari Olsdotter, den 11. okt. 1761 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

         xi.  Knud Knudson Tengesdal vart fødd i 1736 i Fosmark, Forsand, Rogaland, NOR, vart døypt den 9. des. 1736 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR, døydde i des. 1802 i Tengesdal, Høle, Rogaland, NOR, 66 år gamal, og vart gravlagd den 1. jan. 1803 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR. Knud gifta seg med Gunvor Taraldsdotter, dotter av Tarald Gitleson Tengesdal og Marta Rasmusdotter, den 1. nov. 1758 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.


33. Kari Olsdotter, dotter av Ole Taraldson Fosmark og Magla Eilivsdotter d.y., vart fødd i 1690 i Fosmark, Forsand, Rogaland, NOR og døydde før 1758 i Fosmark, Forsand, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Kari Olsdotter vart gift første gong i 1709 med Knut Ådneson frå Fidjeland i Sirdal. Knut vert nemnt som lagrettemann to gonger. I 1734 var Knut stemna for resterande landskyld, og i 1735 vart han stemna for å ha skore Gunnar Berge i ansiktet med ein kniv. Knut vart dømt til å bøte til kongen for denne ugjerningen. Han levde ikkje lenge etter dette hadde hendt, siste barnet hans vart fødd i slutten av 1736, og i slutten på 1739 fekk Ljøde Ljødeson bygslesetel på garden.
Kari vart gift opp att 26.06.1740 med Ljøde. Kari og Ådne hadde 13 barn, der 12 vaks opp. Kari hadde ikkje barn med Ljøde.

Kari gifta seg med Knud Ådneson Fosmark i 1709 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

Kari gifta seg så med Ljøde Ljødeson Fosmark, son av Ljøde Ljødeson Nerabø og Berita Olsdotter, den 26. jun. 1740 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


34. Samuel Jensson Eiane, son av Jens Eilivson Nerabø og Samuelsdotter, vart fødd i 1667 i Nerabø store, Forsand, Rogaland, NOR, døydde i 1731 i Eiane øvre, Forsand, Rogaland, NOR 64 år gamal, og vart gravlagd den 2. des. 1731 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Samuel var son til Jens Lyse. I manntalet for 1701 vert Samuel Jensson Øvre Eiane nemnt 40 år og hadde to søner, Jens på 5 år og Torstein på 3 år. Kona til Samuel var Helga Torsteinsdotter. I manntalet for 1718 står det at Samule var 54 år og hadde "antatt" garden i 1694. Då vert berre sonen Jens på 16 år nemnt. Den 2. desember 1731 vart Samuel Eiane, 64 år, og hans mor, 84 år gravlagde på same dag. Namnet på mora vert ikkje nemnt.
Samuel fekk bygsla heile Øvre Eiane frå 1694, men 10.12.1720 finn me i tingboka: "Samuel Jenssons bygselseddel utstedt av Bertel Wegner, en halv laup smør i Store Eiane, dat. 29. oktober 1720". Då fornya Samuel bygsla på Eiane. I 1713 fekk eldste dottera Marita som var gift med Tormod Nilsson, det andre bruket på Øvre Eiane. Samuel vert nemnt som lagrettemann fem gonger i tida 1703 til 1717. Ein kjenner til 11 barn. Mellom barna er eldste dottera kalla Marita, og Jens Jensson, son til Jens Eilivson frå Lyse, brukar på Store Nerabø, har to døtre: Anna og Marita. Dette kunne tyda på at Samuel var son til Jens Eilivson.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1701-teljinga i Eiane øvre, Forsand, Rogaland, NOR.

Samuel Jensson gifta seg med Helga Torsteinsdotter cirka 1690 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Marita Samuelsdotter vart fødd i 1692 i Eiane øvre, Forsand, Rogaland, NOR, døydde i 1769 i Eiane øvre, Forsand, Rogaland, NOR 77 år gamal, og vart gravlagd den 23. jul. 1769 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR. Marita gifta seg med Tormod Nilsson Eiane, son av Nils Torgerson Lyse og Gunhild Tormodsdotter, den 1. nov. 1713 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

         ii.  Jens Samuelson vart fødd i 1696 i Eiane øvre, Forsand, Rogaland, NOR.

        iii.  Samuelsdotter vart fødd i 1697 i Eiane øvre, Forsand, Rogaland, NOR, døydde i 1717 i Eiane øvre, Forsand, Rogaland, NOR 20 år gamal, og vart gravlagd den 28. feb. 1717 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

         iv.  Tosten Samuelson Eiane vart fødd i 1698 i Eiane øvre, Forsand, Rogaland, NOR, døydde i 1703 i Eiane øvre, Forsand, Rogaland, NOR 5 år gamal, og vart gravlagd den 21. okt. 1703 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Tosten var Torstein.

          v.  Samuel Samuelson Eiane vart fødd i 1707 i Eiane øvre, Forsand, Rogaland, NOR, vart døypt den 30. jan. 1707 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR og døydde i des. 1762 i Eiane øvre, Forsand, Rogaland, NOR, 55 år gamal. Samuel gifta seg med Marita Tormodsdotter, dotter av Tormod Gunnarson Haukali og Dordi Eriksdotter, den 26. mai 1733 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR. Samuel gifta seg så med Kristi Toresdotter, dotter av Thore Bendiksson Veraland og Kristi Toresdotter, den 27. des. 1746 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

17       vi.  Ellen Samuelsdotter. Ellen gifta seg med Ole Knudson Hogstad, son av Knud Ådneson Fosmark og Kari Olsdotter, den 24. jun. 1735 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR. Ellen gifta seg så med Lars Johannesson Hogstad, son av Johannes Larsson Hogstad, den 14. mar. 1757 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

        vii.  Tosten Samuelson Hetland vart fødd i 1713 i Eiane øvre, Forsand, Rogaland, NOR, vart døypt den 2. aug. 1713 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR og døydde før 1801 i Hetland, Hetland, Rogaland, NOR,. Tosten gifta seg med Marta Holgersdotter, dotter av Holger Rasmusson Fiskå og Marta Pedersdotter, den 8. nov. 1745 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR. Tosten gifta seg så med Elisabet Nilsdotter, dotter av Nils Kjetilson Maudal og Marta Gunnarsdotter d.y., den 21. jul. 1774 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


35. Helga Torsteinsdotter vart fødd cirka 1670 og døydde i Eiane øvre, Forsand, Rogaland, NOR.

Helga gifta seg med Samuel Jensson Eiane cirka 1690 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

36. Tore Ivarson Lima, son av Ivar Ivarson Lima, vart fødd i 1691 i Lima ytre, Gjesdal, Rogaland, NOR og døydde i 1741 i Lima ytre, Gjesdal, Rogaland, NOR 50 år gamal.

Generelle notat: Tore Ivarson var 10 år i 1701. Han vart gift med Ingrid Ivarsdotter d.e. frå Kluge. Tore hadde fire barn med Ingrid. Tore fekk i 1724 gåvebrev frå faren på 15 spann i Ytre Lima. Som enkemann gifta Tore seg opp att med enka Marta Endresdotter, men dette ekteskapet var barnlaust.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1701-teljinga i Lima ytre, Gjesdal, Rogaland, NOR.

Tore Ivarson gifta seg med Ingrid Ivarsdotter d.e. cirka 1718 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

18        i.  Ivar Toreson Lima. Ivar gifta seg med Anna Svendsdotter, dotter av Svend Torsteinson Lima og Ingeborg Simonsdotter, den 19. jun. 1740 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

         ii.  Berthe Toresdotter vart fødd i 1721 i Lima ytre, Gjesdal, Rogaland, NOR og døydde i 1801 i Lima ytre, Gjesdal, Rogaland, NOR 80 år gamal. Berthe gifta seg med Simon Svendson Lima, son av Svend Torsteinson Lima og Ingeborg Simonsdotter, i 1742 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

        iii.  Martha Toresdotter vart fødd i 1727 i Lima ytre, Gjesdal, Rogaland, NOR og vart døypt den 3. aug. 1727 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

         iv.  Ommund Toreson Lima vart fødd i 1730 i Nese, Gjesdal, Rogaland, NOR, vart døypt den 30. des. 1730 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR, døydde i 1799 i Stavanger, Rogaland, NOR, 69 år gamal, og vart gravlagd den 26. apr. 1799 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Ommund gifta seg med Marete Torkelsdotter, dotter av Torkild Jesperson Nese og Joren Jespersdotter, den 16. apr. 1754 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

          v.  Inger Toresdotter vart fødd i 1734 i Lima ytre, Gjesdal, Rogaland, NOR, vart døypt den 8. jan. 1734 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR og døydde den 5. mar. 1821 i Frøyland, Time, Rogaland, NOR, 87 år gamal. Inger gifta seg med Reyer Ellingson Frøyland, son av Elling Reiarson Kyllingstad og Guri Reiarsdotter, den 3. nov. 1754 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

Tore Ivarson gifta seg så med Marta Endresdotter, dotter av Endre Arneson Madland og Bereta Tørresdotter d.y., den 6. nov. 1735 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


37. Ingrid Ivarsdotter d.e. dotter av Ivar Torgerson Kluge og Ingerid Larsdotter, vart fødd i 1691 i Kluge, Gjesdal, Rogaland, NOR og døydde i 1735 i Lima ytre, Gjesdal, Rogaland, NOR 44 år gamal.

Ingrid gifta seg med Tore Ivarson Lima cirka 1718 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

38. Svend Torsteinson Lima, son av Torstein Svendson Lima og Anna Pedersdotter, vart fødd i 1681 i Lima ytre, Gjesdal, Rogaland, NOR og døydde i 1740 i Lima ytre, Gjesdal, Rogaland, NOR 59 år gamal. Eit anna namn for Svend Torsteinson var Sven.

Generelle notat: Svein Torsteinson finn me som gardbrukar på Ytre Lima i 1712 og til 1740. Det året døydde han 59 år gamal. I 1723 brukte han 7 ½ spann, i 1724 13 spann, men det ser ikkje ut til at han åtte noko av dette. Kona var Ingeborg Simonsdotter. Ho døydde i 1738 og var visst syster til Ådne Simonson Ålgård. Karl Ådneson Gjesdal som var son til Ådne Simonson, var verje for eit av barna til Svein og Ingeborg. Dei hadde fem barn.

Svend Torsteinson gifta seg med Ingeborg Simonsdotter cirka 1706 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

19        i.  Anna Svendsdotter. Anna gifta seg med Ivar Toreson Lima, son av Tore Ivarson Lima og Ingrid Ivarsdotter d.e., den 19. jun. 1740 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

         ii.  Torstein Svendson Sandnes vart fødd i 1710 i Håland, Høyland, Rogaland, NOR og døydde i 1800 i Sandnes, Høyland, Rogaland, NOR 90 år gamal. Torstein gifta seg med Lisbet Andersdotter, dotter av Anders Andersson Lussi og Kristi Torsteinsdotter, cirka 1740 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

        iii.  Simon Svendson Lima vart fødd i 1713 i Lima ytre, Gjesdal, Rogaland, NOR og døydde i 1785 i Lima ytre, Gjesdal, Rogaland, NOR 72 år gamal. Simon gifta seg med Berthe Toresdotter, dotter av Tore Ivarson Lima og Ingrid Ivarsdotter d.e., i 1742 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

         iv.  Ole Svendson Lima vart fødd i 1717 i Lima ytre, Gjesdal, Rogaland, NOR og døydde i 1791 i Lima ytre, Gjesdal, Rogaland, NOR 74 år gamal. Ole gifta seg med Guri Davidsdotter, dotter av David Larsson Bjelland og Guri Endresdotter, den 4. jun. 1743 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR. Ole gifta seg så med Eli Helgesdotter, dotter av Helge Ljødeson Auestad og Elen Larsdotter, den 26. jun. 1766 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

          v.  Svend Svendson Skjørestad vart fødd i 1720 i Lima ytre, Gjesdal, Rogaland, NOR, døydde i 1776 i Skjørestad, Høyland, Rogaland, NOR 56 år gamal, og vart gravlagd den 10. okt. 1776 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Svend gifta seg med Guri Larsdotter, dotter av Lars Svendson Skjørestad og Mari Larsdotter, den 9. des. 1744 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.


39. Ingeborg Simonsdotter, dotter av Simon Ådneson Ravndal og Larsdotter, vart fødd cirka 1677 i Ravndal, Gjesdal, Rogaland, NOR og døydde i 1738 i Lima ytre, Gjesdal, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 61 år.

Ingeborg gifta seg med Svend Torsteinson Lima cirka 1706 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

40. Niels Larsson Heigre, son av Lars Trulsson Sveinsvoll og Guri Enoksdotter, vart fødd i 1675 i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR, døydde i 1747 i Heigre, Høyland, Rogaland, NOR 72 år gamal, og vart gravlagd den 22. des. 1747 i Soma kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Nils Larsson frå Sveinsvoll i Klepp overtok stefarens sin bruk og brukte halve Heigre (2 pund) frå 1713. Han vart gift med Ingeborg Johannesdotter Årsvoll og dei hadde fem barn.
Den 22. desember 1747 vart "Niels Truelsen Hegre" gravlagd, 72 år gamal. Dett er nok feilskrift for Larsson. Faren heitte Lars Trulsson. Ingebor Heigre vart gravlagd 18. oktober 1763, 82 år gamal. Men det var truleg ho som vert nemd 70 år og budde på Sveinsvoll i Klepp i 1758.

Niels Larsson gifta seg med Ingebor Johannesdotter den 17. nov. 1712 i Soma kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Dorthe Nilsdotter vart fødd den 10. sep. 1713 i Heigre, Høyland, Rogaland, NOR, vart døypt den 17. sep. 1713 i Soma kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR, døydde den 13. jan. 1717 i Heigre, Høyland, Rogaland, NOR, 3 år gamal, og vart gravlagd den 24. jan. 1717 i Soma kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Dorthe var Dorothe.

         ii.  Lars Nilsson Malmeim vart fødd den 7. aug. 1715 i Heigre, Høyland, Rogaland, NOR, vart døypt den 11. aug. 1715 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR, døydde i 1751 i Malmeim, Høyland, Rogaland, NOR, 36 år gamal, og vart gravlagd den 23. mai 1751 i Soma kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Lars gifta seg med Ingeborg Eriksdotter, dotter av Erich Erikson Aubø og Ingeborg Pedersdotter, cirka 1743 i Soma kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

        iii.  Johannes Nilsson Austvoll vart fødd den 20. okt. 1717 i Heigre, Høyland, Rogaland, NOR, vart døypt den 24. okt. 1717 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR, døydde den 27. apr. 1764 i Austvoll, Høyland, Rogaland, NOR, 46 år gamal, og vart gravlagd den 5. mai 1764 i Soma kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Johannes var Johannis. Johannes gifta seg med Dorthe Halvorsdotter, dotter av Halvor Olson Austvoll og Bereth Klausdotter, den 21. okt. 1743 i Soma kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

         iv.  Niels Nilsson Heigre vart fødd den 12. apr. 1720 i Heigre, Høyland, Rogaland, NOR, vart døypt den 14. apr. 1720 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR, døydde i 1801 i Heigre, Høyland, Rogaland, NOR, 81 år gamal, og vart gravlagd den 30. des. 1801 i Soma kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Niels gifta seg med Berthe Andersdotter, dotter av Anders Olson Austrått og Berte Samuelsdotter d.y., den 20. jun. 1748 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Niels gifta seg så med Juditha Jonsdotter, dotter av Jon Bjørnson Lea og Marthe Jonsdotter, den 5. nov. 1764 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

20        v.  Enoch Nilsson Sveinsvoll. Enoch gifta seg med Anne Gulliksdotter, dotter av Gullik Toreson Sveinsvoll og Lisbet Rasmusdotter, i 1750 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.


41. Ingebor Johannesdotter, dotter av Johannes Ormson Årsvoll og Dorthe Pedersdotter, vart fødd i 1681 i Årsvoll, Høyland, Rogaland, NOR, døydde i 1763 i Heigre, Høyland, Rogaland, NOR 82 år gamal, og vart gravlagd den 18. okt. 1763 i Soma kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1758-teljinga i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR.

Ingebor gifta seg med Niels Larsson Heigre den 17. nov. 1712 i Soma kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

42. Gullik Toreson Sveinsvoll, son av Tore Gullikson Kalberg og Kalberg, vart fødd i 1695 i Kalberg søra, Time, Rogaland, NOR og døydde etter 1748 i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR.

Gullik Toreson gifta seg med Lisbet Rasmusdotter cirka 1721 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Martha Gulliksdotter vart fødd i 1722 i Orstad, Klepp, Rogaland, NOR, døydde i 1754 i Heigre, Høyland, Rogaland, NOR 32 år gamal, og vart gravlagd den 16. sep. 1754 i Soma kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Martha gifta seg med Lars Torsteinson Heigre, son av Tosten Larsson Heigre og Helge Ivarsdotter, cirka 1740 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

         ii.  Tore Gullikson Horpestad vart fødd i 1727 i Orstad, Klepp, Rogaland, NOR og døydde den 2. jun. 1799 i Horpestad nedre, Klepp, Rogaland, NOR 72 år gamal. Tore gifta seg med Kirsti Rasmusdotter cirka 1748 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

        iii.  Rasmus Gullikson Orstad vart fødd i 1728 i Orstad, Klepp, Rogaland, NOR, døydde i 1795 i Stavanger, Rogaland, NOR 67 år gamal, og vart gravlagd den 5. des. 1795 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Rasmus gifta seg med Malena Olsdotter den 21. sep. 1762 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

21       iv.  Anne Gulliksdotter. Anne gifta seg med Enoch Nilsson Sveinsvoll, son av Niels Larsson Heigre og Ingebor Johannesdotter, i 1750 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR. Anne gifta seg så med Even Tørreson Sveinsvoll, son av Tørres Eivindson Kleppe og Malena Larsdotter, den 17. jun. 1765 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.


43. Lisbet Rasmusdotter, dotter av Rasmus Larsson Kopervik og Anna Rasmusdotter, vart fødd cirka 1695 i Kopervik, Stangaland, Rogaland, NOR og døydde i 1747 i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 52 år.

Generelle notat: Lisbet Rasmusdotter frå Kopervik var gift med Gullik Toreson. Dei budde først på Orstad (der dei fekk skøyte 2. mars 1731). Dei fekk bygsel på 27 spann i Sveinsvoll 3. desember 1740, og er ført til 1748.
Den 11. mars 1741 var Lars Olson Grude, Gullik Sveinsvoll og Eilef Sveinsvoll i retten og gjorde på konene sine vegner krav på arv etter ein halvbror deira, Lauers Rasmusson, som hadde budd i Rotterdam, vore skippar og nå let etter seg over 500 gylden.

Lisbet gifta seg med Gullik Toreson Sveinsvoll cirka 1721 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

44. Jon Rasmusson Grude, son av Rasmus Ingebretson Grude og Karen Jonsdotter, vart fødd i 1691 i Grude, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i 1766 i Grude, Klepp, Rogaland, NOR 75 år gamal.

Generelle notat: Jon Rasmusson Grude vart gift med Berta Pedersdotter Stangeland. Jon fekk bygsla bruket på Grude etter broren Rasmus 28.06.1715 og er ført som brukar fram til 1759. Han var lagrettemann i tida 1724 til 1748.
I 1719 var han soldat og vert då innstemna for han hadde fått barn med Guri Hansdotter Vestre Bore. Dei var skylde i 2. og 3. ledd. Dei skulle bøta etter ytterste formue, han skulle arbeida fire år i bergverka sunnanfjells. Men i 1721 fekk han nåde på fire månader med arbeid på festninga og kona hans baud seg til å betala 12 riksdalar.
18. november 1760 var han på tinget for ei sak om kortspel og drukkenskap etter ei dugnad på nedre Øksnevad. Då brukte han sinte ord mot presten hr. Brodersen og måtte bøta 1½ riksdalar for dette og 1 riksdalar for kortspelet. Han brukte 40 spann i Grude. Med kona hadde han fem barn.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1758-teljinga i Grude, Klepp, Rogaland, NOR.

Jon Rasmusson gifta seg med Birthe Pedersdotter cirka 1722 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Rasmus Jonson Øksnevad vart fødd i 1723 i Grude, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i 1784 i Øksnevad øvre, Klepp, Rogaland, NOR 61 år gamal. Rasmus gifta seg med Marthe Olsdotter, dotter av Ole Pederson Mauland og Joren Olsdotter, cirka 1749 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

         ii.  Peder Jonson Øksnevad vart fødd i 1727 i Grude, Klepp, Rogaland, NOR, døydde i 1806 i Øksnevad nedre, Klepp, Rogaland, NOR 79 år gamal, og vart gravlagd den 20. jul. 1806 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR. Peder gifta seg med Guri Rasmusdotter, dotter av Rasmus Samuelson Kleppe og Anna Pedersdotter, cirka 1755 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR. Peder gifta seg så med Maren Halvorsdotter, dotter av Halvor Johannesson Storhaug og Barbro Reiarsdotter, cirka 1784 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

22      iii.  Ingebret Jonson Grude. Ingebret gifta seg med Marta Rasmusdotter, dotter av Rasmus Ingebretson Gimra og Mareta Jonsdotter, den 12. nov. 1761 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR.

         iv.  Kari Jonsdotter vart fødd i 1734 i Grude, Klepp, Rogaland, NOR og døydde den 8. feb. 1795 i Nord-Braut, Klepp, Rogaland, NOR 61 år gamal. Kari gifta seg med Torkel Taraldson Braut, son av Tarald Olson Njå, cirka 1762 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.


45. Birthe Pedersdotter, dotter av Peder Enokson Stangeland og Marit Ommundsdotter, vart fødd i 1690 i Stangeland, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i Grude, Klepp, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1758-teljinga i Grude, Klepp, Rogaland, NOR.

Birthe gifta seg med Jon Rasmusson Grude cirka 1722 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

46. Rasmus Ingebretson Gimra, son av Ingebret Rasmusson Djøseland og Margrete Jonsdotter, vart fødd i 1698 i Djøseland, Varhaug, Rogaland, NOR, vart døypt den 1. feb. 1698 i Varhaug kyrkje, Varhaug, Rogaland, NOR, døydde i 1754 i Gimra, Sola, Rogaland, NOR, 56 år gamal, og vart gravlagd den 12. apr. 1754 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Rasmus Ingebretson frå Djøseland vart gift 24.06.1718 med Mareta Jonsdotter Gimra. Same året tok han over bruket på Gimra. Heile Gimra var framleis i ætta, og i odelsmanntalet 1723 var han eigar av dei 30 spann han brukte. han fekk skøyte på 18 spann 09.02.1722, og 12 spann hadde han fått ved skiftebrev 14.01.1722. Rasmus sat med bruket til han døydde i 1754. Han hadde fire barn.

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde den 15. Jun. 1754 I Gimra, Sola, Rogaland, NOR.

Rasmus Ingebretson gifta seg med Mareta Jonsdotter den 24. jun. 1718 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Engebrecht Rasmusson Gimra vart fødd i 1722 i Gimra, Sola, Rogaland, NOR, vart døypt den 11. okt. 1722 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR, døydde i 1805 i Gimra, Sola, Rogaland, NOR, 83 år gamal, og vart gravlagd den 17. mar. 1805 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Engebrecht var Ingebrigt. Engebrecht gifta seg med Ingeborg Johannesdotter, dotter av Johannes Johannesson Tjelta og Kirsten Olsdotter, den 24. jun. 1756 i Håland kyrkje, Sola, Rogaland, NOR.

23       ii.  Marta Rasmusdotter. Marta gifta seg med Ingebret Jonson Grude, son av Jon Rasmusson Grude og Birthe Pedersdotter, den 12. nov. 1761 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR.


47. Mareta Jonsdotter, dotter av Jon Jonson Gimra og Bereta Rasmusdotter, vart fødd i 1687 i Gimra, Sola, Rogaland, NOR, vart døypt den 6. sep. 1687 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR, døydde i 1749 i Gimra, Sola, Rogaland, NOR, 62 år gamal, og vart gravlagd den 26. jan. 1749 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde den 7. Mar. 1749 I Gimra, Sola, Rogaland, NOR.

Mareta gifta seg med Rasmus Ingebretson Gimra den 24. jun. 1718 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR.

48. Jon Ivarson Norheim, son av Ivar Jonson Friestad, vart fødd i 1664 i Friestad, Klepp, Rogaland, NOR, døydde i 1733 i Norheim, Time, Rogaland, NOR 69 år gamal, og vart gravlagd den 1. feb. 1733 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Jon Ivarson var gift med Berit Tjerandsdotter som døydde i 1693. Dei hadde ei dotter Dorte som var død før faren. Etterpå gifta Jon seg opp att med Eli Eiriksdotter Norheim (i bygdeboka for Nærbø står det at Eli Eriksdotter Bø vart gift med Jon Ivarson Norheim i Time). Jon er ført på Friestad i manntalet 1701. Sidan budde han på Norheim i Time. Han hadde tre barn med Eli.

Jon Ivarson gifta seg med Berit Tjerandsdotter.

Jon Ivarson gifta seg så med Eli Eriksdotter cirka 1695 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

24        i.  Ivar Jonson Friestad. Ivar gifta seg med Berete Pedersdotter, dotter av Peder Asbjørnson Sandve og Anna Johannesdotter, den 8. jan. 1726 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

         ii.  Mari Jonsdotter vart fødd i Friestad, Klepp, Rogaland, NOR.

        iii.  Erik Jonson Fotland vart fødd i 1708 i Friestad, Klepp, Rogaland, NOR, døydde i 1768 i Fotland, Time, Rogaland, NOR 60 år gamal, og vart gravlagd den 11. des. 1768 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Erik var Eric. Erik gifta seg med Elisabeth Olsdotter, dotter av Ole Andersson Fotland d.e. og Marit Nilsdotter, den 5. des. 1734 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.


49. Eli Eriksdotter, dotter av Erich Rasmusson Norheim og Marite Olsdotter, vart fødd cirka 1670 i Håland øvre, Time, Rogaland, NOR og døydde i Norheim, Time, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho budde i 1723 i Norheim, Time, Rogaland, NOR.

Eli gifta seg med Jon Ivarson Norheim cirka 1695 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

50. Peder Asbjørnson Sandve, son av Asbjørn Torbjørnson Sandve og Marit Oddsdotter, vart fødd i 1662 i Sandve, Høyland, Rogaland, NOR og døydde etter 1737 i Sandve, Høyland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Peder Asbjørnson var Per.

Generelle notat: Per Asbjørnson vart gift med Anna Johannesdotter Hetland. Dei hadde fire barn som dei skifte med 14.01.1737. Garden på Sandve var 6 spann, og den var det sonen Sven som skulle bygsla.

Peder Asbjørnson gifta seg med Anna Johannesdotter cirka 1690 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

25        i.  Berete Pedersdotter. Berete gifta seg med Ivar Jonson Friestad, son av Jon Ivarson Norheim og Eli Eriksdotter, den 8. jan. 1726 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

         ii.  Valborg Pedersdotter vart fødd den 22. apr. 1694 i Sandve, Høyland, Rogaland, NOR, vart døypt den 29. apr. 1694 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1755 i Sandve, Høyland, Rogaland, NOR, i ein alder av omkring 61 år. Eit anna namn for Valborg var Walbor. Ho hadde ikkje noko tilhøve eller barn.


51. Anna Johannesdotter, dotter av Johans Andersson Svebestad og Valborg Svendsdotter, vart fødd cirka 1665 i Hetland, Høyland, Rogaland, NOR og døydde i Sandve, Høyland, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho budde i 1737 i Sandve, Høyland, Rogaland, NOR.

Anna gifta seg med Peder Asbjørnson Sandve cirka 1690 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

52. Laurits Olson Grude, son av Ole Larsson Grude og Ingeborg Asgautsdotter, vart fødd i 1652 i Grude, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i 1742 i Grude, Klepp, Rogaland, NOR 90 år gamal.

Laurits Olson gifta seg med ukjend.

Barna hans var:

          i.  Ole Larsson Fjogstad vart fødd i 1693 i Grude, Klepp, Rogaland, NOR og døydde cirka 1754 i Fjogstad, Klepp, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 61 år. Ole gifta seg med Inger Alfsdotter, dotter av Alf Olson Særheim og Stine Sivertsdotter, i 1743 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

         ii.  Jan Larsson Kleppe vart fødd i 1696 i Grude, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i 1777 i Kleppe, Klepp, Rogaland, NOR 81 år gamal. Jan gifta seg med Ingeborg Alfsdotter, dotter av Alf Olson Særheim og Stine Sivertsdotter, i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR. Jan gifta seg så med Stine Eilivsdotter, dotter av Elef Taraldson Bore og Malena Tørresdotter, cirka 1768 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

Laurits Olson gifta seg så med Ane Christina Rasmusdotter cirka 1713 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

26        i.  Rasmus Larsson Grude. Rasmus gifta seg med Joran Alfsdotter, dotter av Alf Olson Særheim og Stine Sivertsdotter, cirka 1740 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

         ii.  Malena Larsdotter vart fødd i 1718 i Grude, Klepp, Rogaland, NOR, døydde i 1762 i Kleppe, Klepp, Rogaland, NOR 44 år gamal, og vart gravlagd den 26. des. 1762 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR. Malena gifta seg med Tørres Eivindson Kleppe, son av Eivind Toreson Salte og Guri Tørresdotter, cirka 1742 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

        iii.  Lars Larsson Grude vart fødd i 1724 i Grude, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i 1749 i Grude, Klepp, Rogaland, NOR 25 år gamal. Han hadde ikkje noko tilhøve eller barn.

         iv.  Inger Larsdotter vart fødd i 1731 i Grude, Klepp, Rogaland, NOR og døydde etter 1790 i Særheim, Klepp, Rogaland, NOR. Inger gifta seg med Ole Alfson Særheim, son av Alf Olson Særheim og Stine Sivertsdotter, cirka 1748 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.


53. Ane Christina Rasmusdotter, dotter av Rasmus Larsson Kopervik og Anna Rasmusdotter, vart fødd cirka 1690 i Kopervik, Stangaland, Rogaland, NOR og døydde etter 1742 i Grude, Klepp, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Ane Christina var Anna Maria.

Generelle notat: Ane Christina Rasmusdotter frå Kopervik vart gift trulova i Høyland den 9. februar 1709 med Ola Olson Nese. Han døydde i 1712. Dei hadde ei dotter Anna fødd i 1711 gift til Sømme i Sola.
Anna Kirstine gifta seg opp att med Laurits Olson Grude. Han var fødd i 1652 og må ha vore mykje eldre enn Anna Kirstine (Ho er kalla Anna Maria under Grude). Det er ikkje nemnt noko om kva tid ho vart gift med Laurits, men i 1718 får dei ein son og ei dotter.
Laurits må ha vore gift før, for han har to søner fødd i 1693 og 1696 som truleg er noko yngre enn Anna Maria, men det kan ikkje vere mange åra i forskjell, for yngste dottera til Laurits og Anna Maria vart fødd i 1731, og Anna Maria kan då tidlegast vere fødd i 1681-1685. Dei hadde 2 søner og tre døtrer saman. Laurits er innstemna i 1695 for å ha bygsla 15 spann i Kalberg, men så reist frå utan lovleg oppseiing.
I 1701 budde han på Grude og sørgde for faren "som forlængst har quittert for hanem gårdsbruket". Laurits var lagrettemann 1701 til 1706. 50 spann av Grude er ført som øyde i 1701.
I 1742 er enka Anna Rasmusdotter ført som brukar.

Ane Christina gifta seg med Ole Olson Nese, son av Ole Antoniusson Nese d.e. og Malena Taraldsdotter, i 1709 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 9. Feb. 1709 I Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1701-teljinga i Nord-Braut, Klepp, Rogaland, NOR.

Ane Christina gifta seg så med Laurits Olson Grude cirka 1713 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

54. Alf Olson Særheim, son av Ole Jakobson Barstad og Inger Larsdotter, vart fødd i 1690 i Netland, Sokndal, Rogaland, NOR og døydde i Særheim, Klepp, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Alv Olson var son til Ola Jakobson frå vestre Barstad i Sokndal, brukar på Netland i Sokndal. Han var gift med Steinvor Syvertsdotter frå Gjedrem i Bjerkreim. Dei budde på vestre Barstad den første tida, men i 1730 flytta dei til Særheim. Dei hadde to søner og fire døtrer.
Alv er ført som brukar på Særheim først av 18 spann, men frå 1733 er han ført med 36 spann så då er Særheim eitt bruk att. Alv fekk skøyte på 36 spann 07.07.1730 og er ført til 1761.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1758-teljinga i Særheim, Klepp, Rogaland, NOR.

Alf Olson gifta seg med Stine Sivertsdotter cirka 1710 i Bjerkreim kyrkje, Bjerkreim, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

27        i.  Joran Alfsdotter. Joran gifta seg med Rasmus Larsson Grude, son av Laurits Olson Grude og Ane Christina Rasmusdotter, cirka 1740 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

         ii.  Inger Alfsdotter vart fødd cirka 1715 i Barstad vestre, Sokndal, Rogaland, NOR og døydde i 1747 i Fjogstad, Klepp, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 32 år. Inger gifta seg med Ole Larsson Fjogstad, son av Laurits Olson Grude, i 1743 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

        iii.  Ole Alfson Særheim vart fødd i 1718 i Barstad vestre, Sokndal, Rogaland, NOR og døydde i 1783 i Særheim, Klepp, Rogaland, NOR 65 år gamal. Ole gifta seg med Inger Larsdotter, dotter av Laurits Olson Grude og Ane Christina Rasmusdotter, cirka 1748 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

         iv.  Ingeborg Alfsdotter vart fødd i 1727 i Barstad vestre, Sokndal, Rogaland, NOR og døydde i 1761 i Grude, Klepp, Rogaland, NOR 34 år gamal. Ingeborg gifta seg med Jan Larsson Kleppe, son av Laurits Olson Grude, i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

          v.  Kisten Alfsdotter vart fødd i 1732 i Særheim, Klepp, Rogaland, NOR, døydde i 1816 i Anda, Klepp, Rogaland, NOR 84 år gamal, og vart gravlagd den 10. mai 1816 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Kisten var Kirstine. Ho hadde ikkje noko tilhøve eller barn.

         vi.  Peder Alfson Tjøtta vart fødd i 1739 i Særheim, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i Tjøtta, Klepp, Rogaland, NOR.

        vii.  Evin Alfson vart fødd i 1743 i Særheim, Klepp, Rogaland, NOR.


55. Stine Sivertsdotter, dotter av Siver Mikkelson Gjedrem og Joron Knudsdotter, vart fødd i 1693 i Gjedrem, Bjerkreim, Rogaland, NOR og døydde i Særheim, Klepp, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Stine var Stenvor.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1758-teljinga i Særheim, Klepp, Rogaland, NOR.

Stine gifta seg med Alf Olson Særheim cirka 1710 i Bjerkreim kyrkje, Bjerkreim, Rogaland, NOR.

56. Jens Ljødeson Nordland, son av Ljøde Kristenson Nerabø og Eli Jensdotter, vart fødd i 1678 i Nerabø litle, Forsand, Rogaland, NOR, døydde i 1761 i Nordland, Høyland, Rogaland, NOR 83 år gamal, og vart gravlagd den 6. sep. 1761 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Jens Ljødeson frå Litle Nerabø i Forsand var fødd ikring 1678 og døydde i 1761 på Nordland i Høyland. Han vart gift første gong med enka Gunhild Tormodsdotter, truleg dotter til Tormod Toreson Frafjord. Dei måtte ha kongebrev (av 11.07.1701) av di Jens var i slekt med den førre mannen hennar, Nils Torgerson Lyse. Dei var i slekt i 2. og 3. ledd. Det er ikkje nemnt kven foreldra til Nils var, men då Nils og Gunhild har dottera Sygni, så ligg det nær å tru at Nils var son til Torger Taraldson og Syni Nilsdotter Fossmork. Gunhild og Nils hadde fire barn. Nils sat med eit bruk på ½ laup i Lyse.
Med Jens hadde Gunhild fire barn som vert nemnt i bygdeboka for Forsand. Men ein Osmund som budde på Madland i Gjesdal skal visst òg vere deira son. Det vert ikkje nemnt kva tid Gunhild døydde, men det står at Jens vart gift andre gong 1. juli 1736 med Sygni Ivarsdotter. Det er ikkje kjent barn etter Sygni.
Jens vart gift for tredje gong i 1744 med Tora Jakobsdotter. Jens vart kalla Nordland ved skiftet etter Sygni. Det er Nordland i Høyland der sonen Ivar budde, men det er òg Nordland i Forsand. På Steidn under Nordland i Forsand vert det nemnt ein Jens Ljødeson, men han vert ført fødd i 1715 og gift første gong 27. desember 1734 med Siri Gunnarsdotter, andre gong 1. juli 1736 med Sygni Ivarsdotter og tredje gong i 1744 (trulova 29. september 1744) med Tora Johannesdotter (kalla Jakobsdotter ved gifte). Her er det nok ei samanblanding av desse to "Jensane".
I manntalet for 1758 bur Jens Ljødeson (82 år) saman med Sygni (kalla Ellefsdotter i manntalet og var 75 år) på Nordland i Høyland som innerts hjå sonen Ivar. Det rette vert då at Jens Lyse berre var gift to gonger, og at Tora Jakobsdotter var andre kona til Jens på Steidn under Nordland i Forsand.

Jens Ljødeson gifta seg med Gunhild Tormodsdotter i 1701 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei offentleggjorde sitt føremål om å gifta seg Kongebrev den 11. Jul. 1701 I Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Iver Jensson Nordland vart fødd i 1706 i Lyse, Forsand, Rogaland, NOR og døydde etter 1760 i Nordland, Høyland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Iver var Ifuer. Iver gifta seg med Martha Eilivsdotter, dotter av Eiliv Rasmusson Lyse og Anna Torsteinsdotter, den 3. jun. 1732 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

28       ii.  Osmund Jensson Sveinsvoll. Osmund gifta seg med Gunvor Tolleivsdotter, dotter av Tollef Torkelson Madland og Olaug Madland, den 29. jun. 1732 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

        iii.  Marite Jensdotter vart fødd i 1710 i Lyse, Forsand, Rogaland, NOR og døydde i 1741 i Lyse, Forsand, Rogaland, NOR 31 år gamal. Marite gifta seg med Iver Kristofferson Lyse, son av Kristoffer Ivarson Lyse og Ragnele Bjørnsdotter, i 1733 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

Jens Ljødeson gifta seg så med Sygni Ivarsdotter den 1. jul. 1736 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1758-teljinga i Nordland, Høyland, Rogaland, NOR.


57. Gunhild Tormodsdotter, dotter av Tormod Toreson Lyse, vart fødd cirka 1665 i Lyse, Forsand, Rogaland, NOR og døydde cirka 1734 i Nordland, Høyland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 69 år.

Gunhild gifta seg med Nils Torgerson Lyse, son av Torger Taraldson Fosmark og Sygni Nilsdotter, cirka 1690 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Tormod Nilsson Eiane vart fødd i 1693 i Lyse, Forsand, Rogaland, NOR og døydde etter 1749 i Eiane øvre, Forsand, Rogaland, NOR. Tormod gifta seg med Marita Samuelsdotter, dotter av Samuel Jensson Eiane og Helga Torsteinsdotter, den 1. nov. 1713 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

         ii.  Gunhild Nilsdotter vart fødd i 1695 i Lyse, Forsand, Rogaland, NOR og døydde i Sporaland, Høyland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Gunhild var Gunnhild. Gunhild gifta seg med Jens Kristenson Åse, son av Kristen Ljødeson Nerabø og Synnøve Rasmusdotter, den 30. jun. 1715 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR. Gunhild gifta seg så med Ingemon Torgerson Sporaland, son av Torger Byrkjeland og Gunvor Olsdotter, den 1. jan. 1730 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

        iii.  Signy Nilsdotter vart fødd i 1700 i Lyse, Forsand, Rogaland, NOR, døydde i 1784 i Fidjeland, Sirdal, Vest-Agder, NOR 84 år gamal, og vart gravlagd den 29. feb. 1784 i Tonstad kyrkje, Sirdal, Vest-Agder, NOR. Eit anna namn for Signy var Sygni. Signy gifta seg med Ole Ådneson Fidjeland, son av Ådne Olson Fidjeland og Fidjeland, den 6. jul. 1729 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

Gunhild gifta seg så med Jens Ljødeson Nordland i 1701 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

58. Tollef Torkelson Madland, son av Torkel Tolleivson Austdal og Marete Gitlesdotter, vart fødd i 1688 i Dorga, Sirdal, Vest-Agder, NOR og døydde i 1758 i Madland, Gjesdal, Rogaland, NOR 70 år gamal.

Generelle notat: Tolleiv Torkelson var frå Dorga i Sirdal, og mora heitter Marta Gitlesdotter. Tolleiv fekk bygsla ¼ av Madland i 1712. Kona heitte truleg Olaug, og dei hadde dottera Gunvor gift med Osmund Jensson, og dottera Berte gift med Mads Jonson.

Tollef Torkelson gifta seg med Olaug Madland i 1712 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

29        i.  Gunvor Tolleivsdotter. Gunvor gifta seg med Osmund Jensson Sveinsvoll, son av Jens Ljødeson Nordland og Gunhild Tormodsdotter, den 29. jun. 1732 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

         ii.  Berthe Tolleivsdotter vart fødd i 1724 i Madland, Gjesdal, Rogaland, NOR og døydde i Forenes, Høyland, Rogaland, NOR. Berthe gifta seg med Mats Jonson Forenes, son av Jon Madsson Forenes og Siri Jonsdotter, den 16. apr. 1754 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.


59. Olaug Madland vart fødd cirka 1690 og døydde i Madland, Gjesdal, Rogaland, NOR.

Olaug gifta seg med Tollef Torkelson Madland i 1712 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

60. Einar Gunnarson Sveinsvoll, son av Gunnar Antoniusson Sveinsvoll og Anna Ommundsdotter, vart fødd i 1663 i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i 1729 i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR 66 år gamal.

Generelle notat: Einar Gunnarson Sveinsvoll vart gift 13.06.1697 med Kari Kristensdotter frå Austrått i Høyland. Dei hadde 6 barn. Einar overtok farsgarden på Sveinsvoll og er ført i manntallet for 1701. I 1723 brukte han 27 spann. Enka Kari er ført i 1734.

Einar Gunnarson gifta seg med Karen Kristensdotter den 13. jun. 1697 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Marit Einarsdotter d.e. vart fødd i 1700 i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i 1764 i Åreskjold, Høyland, Rogaland, NOR 64 år gamal. Eit anna namn for Marit var Maren. Marit gifta seg med Ener Njelson Åreskjold, son av Nield Einarson Åreskjold og Gjøa Fanuelsdotter, cirka 1726 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

         ii.  Anna Einarsdotter vart fødd cirka 1703 i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i 1741 i Håland, Klepp, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 38 år. Anna gifta seg med Tore Ingebretson Håland, son av Ingebret Ingebretson Braut og Barbro Larsdotter, cirka 1728 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

30      iii.  Gunnar Einarson Sveinsvoll. Gunnar gifta seg med Anna Jonsdotter, dotter av Jon Asserson Gausel og Martha Asbjørnsdotter, den 12. jun. 1738 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

         iv.  Karen Einarsdotter vart fødd i 1712 i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR, døydde i 1762 i Ree, Time, Rogaland, NOR 50 år gamal, og vart gravlagd den 22. nov. 1762 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR. Karen gifta seg med Håvard Olson Ree, son av Ole Håvardson Rosland og Kirsten Berntsdotter, cirka 1739 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR. Karen gifta seg så med Ellef Olson Ree, son av Ole Olson Serigstad d.e. og Inger Eilivsdotter, den 25. mar. 1751 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

          v.  Dortea Einarsdotter vart fødd i 1716 i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR.


61. Karen Kristensdotter, dotter av Christen Gabrielson Austrått og Marite Olsdotter, vart fødd i 1678 i Austrått, Høyland, Rogaland, NOR og døydde i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho budde i 1734 i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR.

Karen gifta seg med Einar Gunnarson Sveinsvoll den 13. jun. 1697 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

62. Jon Asserson Gausel, son av Asser Jonson Stangeland og Anne Pedersdotter, vart fødd den 19. jan. 1693 i Stangeland, Høyland, Rogaland, NOR, vart døypt den 22. jan. 1693 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR, døydde i 1779 i Gausel, Hetland, Rogaland, NOR, 86 år gamal, og vart gravlagd den 3. jul. 1779 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Jon Asserson var Joen.

Jon Asserson gifta seg med Martha Asbjørnsdotter den 28. mai 1713 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Evind Jonson Lauvås vart fødd i 1714 i Gausel, Hetland, Rogaland, NOR, vart døypt den 8. jul. 1714 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR og døydde i 1756 i Lauvås, Hetland, Rogaland, NOR, 42 år gamal. Evind gifta seg med Inger Andersdotter, dotter av Anders Jonson Husebø og Kirsten Larsdotter, den 16. jun. 1743 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

         ii.  Adtzer Jonson Gausel vart fødd i 1716 i Gausel, Hetland, Rogaland, NOR, vart døypt den 13. sep. 1716 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR, døydde i 1716 i Gausel, Hetland, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 3. okt. 1716 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

31      iii.  Anna Jonsdotter. Anna gifta seg med Gunnar Einarson Sveinsvoll, son av Einar Gunnarson Sveinsvoll og Karen Kristensdotter, den 12. jun. 1738 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

         iv.  Asser Jonson Gausel vart fødd i 1721 i Gausel, Hetland, Rogaland, NOR, vart døypt den 5. okt. 1721 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR, døydde i 1813 i Gausel, Hetland, Rogaland, NOR, 92 år gamal, og vart gravlagd den 7. sep. 1813 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Asser var Adtzer. Asser gifta seg med Berthe Halvorsdotter, dotter av Halvor Olson Austvoll og Bereth Klausdotter, den 19. mar. 1755 i Soma kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

          v.  Martha Jonsdotter (Død ung) vart fødd i 1724 i Gausel, Hetland, Rogaland, NOR, vart døypt den 25. mar. 1724 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR og døydde i Gausel, Hetland, Rogaland, NOR,.

         vi.  Maren Jonsdotter vart fødd i 1727 i Gausel, Hetland, Rogaland, NOR, vart døypt den 9. feb. 1727 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR, døydde i 1767 i Tjensvoll nedre, Hetland, Rogaland, NOR, 40 år gamal, og vart gravlagd den 9. okt. 1767 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Maren gifta seg med Peder Pederson Tjensvoll, son av Peder Jakobseb Tjensvoll og Maren Ivarsdotter, den 3. des. 1753 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Maren gifta seg så med Peder Osmundson Sandslandet, son av Osmund Jensson Kjølvik og Anna Pedersdotter, den 29. okt. 1764 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

        vii.  Dorethe Jonsdotter (Død ung) vart fødd i 1729 i Gausel, Hetland, Rogaland, NOR, vart døypt den 1. nov. 1729 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR og døydde i Gausel, Hetland, Rogaland, NOR,.

       viii.  Kirsten Jonsdotter (Død ung) vart fødd i 1731 i Gausel, Hetland, Rogaland, NOR, vart døypt den 22. jul. 1731 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR og døydde i Gausel, Hetland, Rogaland, NOR,.

         ix.  Karen Jonsdotter vart fødd i 1732 i Gausel, Hetland, Rogaland, NOR, vart døypt den 19. okt. 1732 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR, døydde i 1784 i Jåtten, Hetland, Rogaland, NOR, 52 år gamal, og vart gravlagd den 4. des. 1784 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Karen gifta seg med Niels Rasmusson Jåtten, son av Rasmus Ommundson Jåtten og Helje Nilsdotter, den 10. nov. 1755 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Karen gifta seg så med John Toreson Jåtten, son av Thord Toreson Gausel og Karen Jonsdotter, den 7. jun. 1775 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.


63. Martha Asbjørnsdotter, dotter av Asbiørn Sjurson Todnem og Kisti Andersdotter, vart fødd i 1688 i Todneim, Høyland, Rogaland, NOR, døydde i 1749 i Gausel, Hetland, Rogaland, NOR 61 år gamal, og vart gravlagd den 2. jan. 1749 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Andre namn for Martha var Marit og Marthe.

Generelle notat: Evind Endreson Hinne vart trulova i Høyland 2. februar 1710 med Marit Asbjørnsdotter Todnem, men eg kan ikkje finne vigsla i kyrkjebøkene for verken Høyland eller Stavanger. Efvind Hinde vart gravlagd 3. mars 1712, 28 år gamal. Marit og Evind hadde 2 barn.
Jon Asserson vart vigd i Stavanger Dom Exaudi (28. mai) 1713 med Marthe Asbjørnsdotter. Jon var frå Stangeland i Høyland. Dei budde først på Hinna, men var flytta til Gausel i 1714. Kona til Jon er kalla Martha då dei har barn til dåpen. Martha og Jon hadde 9 barn, men ikkje alle vaks opp.
Jon Gousels hustrue 61 år vart gravlagd 2. jabuar 1749, 61 år gamal.
I skifteprotokollen finn ein:
"Anno 1749 dend 18de Martj var jeg tillige med Lensmanden Welagted Jon Tørrisøn Grannes og de 2 Wurderings mænd Adam Helliesøn Furaas og Thor Torsøn Gousel forsamlet paa gaard Gausel udj. Jottens Schib. og Frue Sogn for sammested at Registrere og Wurdere Hwis Avfabgne Asbiørnsdatter der boede og døde sig kunde Have efterladt samt derefter at forrætte et lovlig Arve Skifte og deling imellem dend Sahl. Qwindes Enkemand Jon Adsersøn paa den Eene og dend Sahl. Qwindes efterdtte udj første Ægteskab med Awgabgne Ewind Endresøn Afled Eeneste datter Kirsten Evindsdaatter gift med Truls Larsøn i Stawanger. Ittum denne Sl: qwiende har Awled med hendes nu efterladte Mand .." som var:
1) Evind Jonson Løvås som var gift og myndig
2) Adser Jonson myndig
3) Anna Jonsdotter gift med Gunder Enerson Svendsvold
4) Maren Jonsdotter 22 år
5) Karen Jonsdotter 16½ år
Døttrene Martha Jonsdotter, Dorethe Jonsdotter og Kirsten Jonsdotter må då vere døde før mora utan arvingar.

Jon Asserson Gausell vart gravlagd 3. juli 1779, 86 år gamal.

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde den 18. Mar. 1749 I Gausel, Hetland, Rogaland, NOR.

Martha gifta seg med Efvind Endreson Hinna, son av Endre Trulsson Hinna og Astri Johannesdotter, i 1710 i Soma kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 2. Feb. 1710 I Soma kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1701-teljinga i Hinna, Hetland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Kirsten Eivindsdotter vart fødd i 1710 i Hinna, Hetland, Rogaland, NOR, vart døypt den 7. des. 1710 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR og døydde i Østervåg, Stavanger, Rogaland, NOR,. Kirsten gifta seg med Truls Larsson Soma, son av Lars Johannesson Soma og Gunhild Øysteinsdotter, den 26. okt. 1732 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

         ii.  Endre Eivindson Hinna (Død som barn) vart fødd i 1712 i Hinna, Hetland, Rogaland, NOR, vart døypt den 21. feb. 1712 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR og døydde i Hinna, Hetland, Rogaland, NOR,.

Martha gifta seg så med Jon Asserson Gausel den 28. mai 1713 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

Sjuande generasjon (3x tippoldeforeldre)

horizontal rule


64. Ådne Knudson Fidjeland, son av Knud Salveson Tjørhom, vart fødd i 1636 i Tjørhom, Sirdal, Vest-Agder, NOR og døydde cirka 1715 i Fidjeland, Sirdal, Vest-Agder, NOR i ein alder av omkring 79 år.

Generelle notat: Ådne Knutson frå Tjørhom var gift to gonger. Første kona er ukjent, men kan ha vore dotter til Gunnar Erikson Fidjeland. Han hadde sønene Knut Fossmark, Gunnar Ådneson Fidjeland og dottera Helga gift med Tolleiv Halvardson Tjørhom med første kona. Ådne vart gift opp att ikring 1709 med ei Astrid Bjørnsdotter.
I 1664 var Ådne 28 år, og han var død før 1718. Han leigde 3 engelsk av Ådne Olson Fidjeland på bruk 5. Ådne Knutson må ha kome til Fidjeland før 1700. I gamle dokument vert han kalla "Store-Ådne" for å skilja han frå Ådne Olson.

Ådne Knudson gifta seg med Gunnarsdotter cirka 1677 i Tonstad kyrkje, Sirdal, Vest-Agder, NOR.

Barn av dette paret var:

32        i.  Knud Ådneson Fosmark. Knud gifta seg med Kari Olsdotter, dotter av Ole Taraldson Fosmark og Magla Eilivsdotter d.y., i 1709 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

         ii.  Helga Ådnesdotter vart fødd cirka 1690 i Fidjeland, Sirdal, Vest-Agder, NOR og døydde i Ousdal, Sirdal, Vest-Agder, NOR. Helga gifta seg med Tolleiv Halvardson Ousdal, son av Halvard Tolleivson Tjørhom og Todne Ohnsdotter, cirka 1718 i Tonstad kyrkje, Sirdal, Vest-Agder, NOR.

Ådne Knudson gifta seg så med Astrid Bjørnsdotter cirka 1709 i Tonstad kyrkje, Sirdal, Vest-Agder, NOR. Dei fekk ikkje barn.


65. Gunnarsdotter, dotter av Gunnar Erikson Haukali, vart fødd cirka 1656 i Fidjeland, Sirdal, Vest-Agder, NOR og døydde før 1709 i Fidjeland, Sirdal, Vest-Agder, NOR.

gifta seg med Ådne Knudson Fidjeland cirka 1677 i Tonstad kyrkje, Sirdal, Vest-Agder, NOR.

66. Ole Taraldson Fosmark, son av Tarald Torgerson Fosmark, vart fødd i 1638 i Fosmark, Forsand, Rogaland, NOR og døydde i Fosmark, Forsand, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Ola Taraldson Fossmork vart gift ikring 1670 med Magla Eilivsdotter Lyse. Ho var dotter til Eiliv Jensson og Marita Torkelsdotter Lyse. Det første ein høyrer om Ola i tingbøkene er at han fekk bygslesetel frå bispen i Stavanger på jord i Fossmark 07.04.1657. Då var han i 20-års alderen. Det var vel ikkje sjølve garden på Nedre Fossmark han fekk, men heller eit stykke "åker og eng" som det seinare vart slik trette om. For i 1660-åra var både far til Ola og broren Torger førte som brukarar på garden.
I ei soldatrulle frå 1658 finn me Ola Taraldson nemnt som soldat. Det meste som vert nemnt i tingboka om Ola var striden med broren Torger, der Torger prøvde å trengje vekk Ola og faren. Då faren var død, så vart det ny strid mellom Ola og broren Torger.
I manntalet for 1701 vert Ola ført som den eine av to brukarar, han var då 66 år gamal og sonen Tarald på 30 år var utanlands. Aslak Olson på 29 år frå Lunde sokn på Jæren var tenar hjå Ola Taraldson. Magla og Ola hadde fire barn.

Ole Taraldson gifta seg med Magla Eilivsdotter d.y. cirka 1670 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Sjur Olson Lerang vart fødd i 1670 i Fosmark, Forsand, Rogaland, NOR og døydde etter 1738 i Lerang, Forsand, Rogaland, NOR. Sjur gifta seg med Anna Erevik cirka 1690 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR. Sjur gifta seg så med Marita Guttormsdotter d.e. den 17. jun. 1714 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR. Sjur gifta seg så med Siri Toresdotter, dotter av Tore Knudson Vika og Ingeborg Kristoffersdotter, den 26. feb. 1719 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

         ii.  Tarald Olson Fosmark vart fødd i 1671 i Fosmark, Forsand, Rogaland, NOR og døydde etter 1718 i Fosmark, Forsand, Rogaland, NOR. Tarald gifta seg med Helga Torsteinsdotter, dotter av Torstein Nilsson Maudal og Anna Aresdotter, den 6. des. 1716 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

        iii.  Magla Olsdotter vart fødd cirka 1685 i Fosmark, Forsand, Rogaland, NOR og døydde i Løland, Forsand, Rogaland, NOR. Magla gifta seg med Tarald Jonson Fosmark, son av Jon Børildson Forenes og Siri Atlaksdotter, den 25. apr. 1707 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR. Magla gifta seg så med Rasmus Eilivson Fosmark, son av Eiliv Rasmusson Lyse og Anna Torsteinsdotter, den 10. nov. 1730 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR. Magla gifta seg så med Jørgen Tarjeson Løland, son av Torjei Olson Fossan d.e. og Joren Jørgensdotter, den 20. nov. 1735 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

33       iv.  Kari Olsdotter. Kari gifta seg med Knud Ådneson Fosmark, son av Ådne Knudson Fidjeland og Gunnarsdotter, i 1709 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR. Kari gifta seg så med Ljøde Ljødeson Fosmark, son av Ljøde Ljødeson Nerabø og Berita Olsdotter, den 26. jun. 1740 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


67. Magla Eilivsdotter d.y. dotter av Eilev Jensson Lyse og Marita Torkelsdotter, vart fødd cirka 1640 i Lyse, Forsand, Rogaland, NOR og døydde i Fosmark, Forsand, Rogaland, NOR.

Magla gifta seg med Ole Taraldson Fosmark cirka 1670 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

68. Jens Eilivson Nerabø, son av Eilev Jensson Lyse og Marita Torkelsdotter, vart fødd i 1621 i Lyse, Forsand, Rogaland, NOR og døydde cirka 1685 i Nerabø store, Forsand, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 64 år.

Generelle notat: Jens Eilevson var frå Lyse og son til Eilev Jensson og Marita Torkelsdotter. Jens vert nemnt som brukar på eit bruk II i Store Nerabø i manntalet for 1661 og i prestemanntalet for 1664. Han vert òg nemnt i futemanntalet for 1664 og var då 43 år gammal. I militærmanntalet for 1673 og tiendmanntalet for 1681/1683 hadde han òg bruket. I det siste står det at han betalte tiend med tømmer. I tingboka for 27. november 1678 var "Jens St. Nerabø og Ljøde" mellom dei som vart stemna av Hans Bang for redegjerd. Det vert berre nemnt sonen Jens etter han. Sonen Jens Jensson hadde døtrene Anna og Marita.
På Øvre Eiane budde det ein Samuel Jensson (fødd ikring 1667) som skal vere son til Jens Lyse. Men det er ingen Jens på Lyse i det aktuelle tidsrommet. Det er mest sannsynleg at Jens Eilevson var far til Samuel. Mora til Samuel (ho er ikkje nemnd med namn) vart gravlagd same dag som Samuel, 2. desember 1731, 84 år gamal. Ho var truleg dotter til ein Samuel.

Jens Eilivson gifta seg med Samuelsdotter cirka 1665 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Jens Jensson Nerabø vart fødd cirka 1665 i Nerabø store, Forsand, Rogaland, NOR og døydde i 1694 i Nerabø store, Forsand, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 29 år. Jens gifta seg med Synnøve Rasmusdotter, dotter av Rasmus Jakobson Tveit, cirka 1690 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

34       ii.  Samuel Jensson Eiane. Samuel gifta seg med Helga Torsteinsdotter cirka 1690 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.


69. Samuelsdotter vart fødd i 1647, døydde i 1731 i Eiane øvre, Forsand, Rogaland, NOR 84 år gamal, og vart gravlagd den 2. des. 1731 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

gifta seg med Jens Eilivson Nerabø cirka 1665 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

72. Ivar Ivarson Lima, son av Ivar Toreson Time og Siri Hansdotter d.e., vart fødd i 1665 i Time nedre, Time, Rogaland, NOR og døydde i 1725 i Lima ytre, Gjesdal, Rogaland, NOR 60 år gamal.

Generelle notat: Ivar Ivarson var 43 år i 1701 og 60 år då han døydde i 1725. Etter manntalet frå 1718 skulle han ha fått gardsbruket i 1685. I 1724 er han ført som brukar av 15 spann, og året etter som eigar av 10 spann. I 1712 legg han 5 dalar 2 ort 19 skilling i skatt. I bygdeboka for Gjesdal er det ikkje nemnt kvar Ivar var frå, men i bygdeboka for Time står det at han var fødd i 1665 og son til Ivar Toreson og Siri Hansdotter på Nedre Time. Han hadde sønene Tore og Ivar og truleg dottera Gjæsa som vart gift i Bjerkreim i 1744 og som vert nemnt som dotter til Ivar Ivarson Ytre Lima.

Ivar Ivarson gifta seg med ukjend.

Barna hans var:

36        i.  Tore Ivarson Lima. Tore gifta seg med Ingrid Ivarsdotter d.e., dotter av Ivar Torgerson Kluge og Ingerid Larsdotter, cirka 1718 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR. Tore gifta seg så med Marta Endresdotter, dotter av Endre Arneson Madland og Bereta Tørresdotter d.y., den 6. nov. 1735 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         ii.  Ivar Ivarson Lima vart fødd i 1697 i Lima ytre, Gjesdal, Rogaland, NOR og døydde i Lima ytre, Gjesdal, Rogaland, NOR.

        iii.  Gjøa Ivarsdotter vart fødd cirka 1698 i Lima ytre, Gjesdal, Rogaland, NOR, døydde i 1775 i Holmen, Bjerkreim, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 77 år, og vart gravlagd den 22. okt. 1775 i Bjerkreim kyrkje, Bjerkreim, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Gjøa var Giesa. Gjøa gifta seg med Nils Svaleson Holmen, son av Svale Nilsson Holmen og Gjertrud Svendsdotter, den 1. jan. 1744 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.


74. Ivar Torgerson Kluge, son av Torger Ivarson Ivesdal og Gjertrud Kolbeinsdotter, vart fødd i 1649 i Ivesdal, Bjerkreim, Rogaland, NOR og døydde i 1711 i Kluge, Gjesdal, Rogaland, NOR 62 år gamal.

Generelle notat: Ivar Torgerson frå Ivesdal i Bjerkreim gifta seg med enka på Kluge, Igrid Larsdotter. Han var tredje mannen hennar. Ivar var på Kluge i 1701 og var 52 år. Det er fire barn som er førte som barn til Ivar og Ingrid, men dei må ha hatt fem, sonen Lars som er 10 år i 1701 må vere son til Ingrid. Ivar gifta seg opp att med Marta Trulsdotter då Ingrid var død og hadde ei dotter Ingrid med henne, denne dottera var 7 år ved skiftet etter Ivar 25. mai1711. Skiftet etter Marta var 5. april 1717.

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde den 25. Mai 1711 i Kluge, Gjesdal, Rogaland, NOR.

Ivar Torgerson gifta seg med Ingerid Larsdotter cirka 1678 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Eivind Ivarson Håland vart fødd i 1678 i Kluge, Gjesdal, Rogaland, NOR og døydde i 1746 i Håland, Høyland, Rogaland, NOR 68 år gamal. Eivind gifta seg med ukjend.

         ii.  Torger Ivarson Haugland vart fødd i 1684 i Kluge, Gjesdal, Rogaland, NOR og døydde mellom 1701 og 1711 i Haugland øvre, Time, Rogaland, NOR.

37      iii.  Ingrid Ivarsdotter d.e.. Ingrid gifta seg med Tore Ivarson Lima, son av Ivar Ivarson Lima, cirka 1718 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

         iv.  Lars Ivarson Kluge vart fødd i 1691 i Kluge, Gjesdal, Rogaland, NOR og døydde i Kluge, Gjesdal, Rogaland, NOR.

          v.  Omund Ivarson Ivesdal vart fødd i 1693 i Kluge, Gjesdal, Rogaland, NOR og døydde i Ivesdal, Bjerkreim, Rogaland, NOR.

Ivar Torgerson gifta seg så med Marta Trulsdotter cirka 1703 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde den 5. Apr. 1717 I Kluge, Gjesdal, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

          i.  Ingrid Ivarsdotter d.y. vart fødd i 1704 i Kluge, Gjesdal, Rogaland, NOR.


75. Ingerid Larsdotter, dotter av Lars Olson Fosseikeland og Ingerid Sigvardsdotter, vart fødd cirka 1653 i Foss-Eikeland, Høyland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1701 i Kluge, Gjesdal, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 48 år.

Ingerid gifta seg med Peder Monsson Kluge, son av Mons Ellingson Undheim og Ommundsdotter, cirka 1675 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Generelle notat: Per Monsson Kluge var 34 år i 1665 og døydde i 1676. Han vart gift første gong med enka på Kluge, Gunhild Olsdotter. Den 17. oktober 1673 fekk Per tinglyst kjøpebrev frå T. Skadberg og Tarald Røyneberg på deira part i Kluge. Det er ikkje nemnt kva tid Gunhild døydde, men Per gifta seg andre gong med Astrid Jespersdotter Sikveland som døydde i 1674. Per kan ikkje ha hatt barn med Gunhild, men han hadde barna Mons og Kari med Astrid. Tredje kona til Per var Ingrid Larsdotter frå Kyllest i Høyland. Dei hadde ikkje barn.

Ingerid gifta seg så med Eivind Larsson Kluge, son av Lars Eivindson Norheim og Ingrid Halvorsdotter, cirka 1676 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Eivind Larsson frå Norheim i Time gifta seg med enka etter Per Monson Kluge, Ingrid Larsdotter og dei hadde berre sonen Peder som vart fødd i 1677. Det var skifte etter Eivind Larson 19. mars 1678.

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde den 19. Mar. 1678 I Kluge, Gjesdal, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

          i.  Peder Eivindson Kyllingstad vart fødd i 1677 i Kluge, Gjesdal, Rogaland, NOR, døydde i 1759 i Kyllingstad, Gjesdal, Rogaland, NOR 82 år gamal, og vart gravlagd den 18. feb. 1759 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR. Peder gifta seg med Ingeborg Halvardsdotter, dotter av Halvard Njelson Vølstad og Marete Vellesdotter, cirka 1699 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR. Peder gifta seg så med Eli Olsdotter, dotter av Ole Johannesson Kyllingstad og Sitsele Simonsdotter, i 1703 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

Ingerid gifta seg så med Ivar Torgerson Kluge cirka 1678 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

76. Torstein Svendson Lima, son av Svend Svendson Lima, vart fødd i 1653 i Lima ytre, Gjesdal, Rogaland, NOR og døydde i 1712 i Lima ytre, Gjesdal, Rogaland, NOR 59 år gamal.

Generelle notat: Torstein Svenson var 12 år i 1665 men i 1701 vart han nemnt 60 år. Han døydde i 1712, skifte 22.02.1712. Han var gift to gonger. Første kona var Gunhild som det var skifte etter 08.04.1676. Dei hadde dottera Ragnhild. Andre kona var Anna Pedersdotter som døydde i 1731, 94 år gamal. Dei hadde fire barn.

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde den 22. Feb. 1712 I Lima ytre, Gjesdal, Rogaland, NOR.

Torstein Svendson gifta seg med Gunhild Lima cirka 1674 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde den 8. Apr. 1676 I Lima ytre, Gjesdal, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

          i.  Ragnhild Torsteinsdotter vart fødd cirka 1675 i Lima ytre, Gjesdal, Rogaland, NOR og døydde i Lima ytre, Gjesdal, Rogaland, NOR.

Torstein Svendson gifta seg så med Anna Pedersdotter cirka 1677 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Kristi Torsteinsdotter vart fødd i 1678 i Lima ytre, Gjesdal, Rogaland, NOR og døydde i 1742 i Bollestad, Gjesdal, Rogaland, NOR 64 år gamal. Kristi gifta seg med Rasmus Ådneson Bollestad, son av Aadne Rasmusson Undheim og Siri Hansdotter, cirka 1713 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR. Kristi gifta seg så med Torkel Johannesson Idland, son av Johannes Torkelson Idland og Anna Olsdotter, den 15. okt. 1730 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

38       ii.  Svend Torsteinson Lima. Svend gifta seg med Ingeborg Simonsdotter, dotter av Simon Ådneson Ravndal og Larsdotter, cirka 1706 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

        iii.  Anders Torsteinson Røyneberg vart fødd i 1687 i Lima ytre, Gjesdal, Rogaland, NOR, døydde i 1726 i Røyneberg, Sola, Rogaland, NOR 39 år gamal, og vart gravlagd den 17. feb. 1726 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR. Anders gifta seg med Guri Eriksdotter, dotter av Erik Asbjørnson Røyneberg og Kirsti Toresdotter, den 20. jun. 1723 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR.


77. Anna Pedersdotter vart fødd i 1637, døydde i 1731 i Lima ytre, Gjesdal, Rogaland, NOR 94 år gamal, og vart gravlagd den 14. okt. 1731 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

Anna gifta seg med Torstein Svendson Lima cirka 1677 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

78. Simon Ådneson Ravndal, son av Aadne Ommundson Ravndal, vart fødd cirka 1638 i Ravndal, Gjesdal, Rogaland, NOR og døydde etter 1677 i Ravndal, Gjesdal, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Simon Ådneson var 27 år gamald i 1665, men me veit ikkje året han døydde. Kona var dotter åt Lars Arneson Haukamork, men namnet hennar veit me ikkje. Dei hadde to søner og visstnok ei dotter Ingeborg som vart gift med Svein Torsteinson Ytre Lima.

Simon Ådneson gifta seg med Larsdotter cirka 1667 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Halvard Simonson Ravndal vart fødd i 1668 i Ravndal, Gjesdal, Rogaland, NOR og døydde før 1725 i Ravndal, Gjesdal, Rogaland, NOR. Halvard gifta seg med Domhild Torgersdotter, dotter av Torger Larsson Birkeland og Guri Torgersdotter, cirka 1692 i Bjerkreim kyrkje, Bjerkreim, Rogaland, NOR.

         ii.  Aadne Simonson Ålgård vart fødd i 1673 i Ravndal, Gjesdal, Rogaland, NOR, døydde i 1732 i Ålgård, Gjesdal, Rogaland, NOR 59 år gamal, og vart gravlagd den 27. des. 1732 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR. Aadne gifta seg med Berete Karlsdotter, dotter av Karl Johannesson Vigrestad og Magla Olsdotter, cirka 1700 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

39      iii.  Ingeborg Simonsdotter. Ingeborg gifta seg med Svend Torsteinson Lima, son av Torstein Svendson Lima og Anna Pedersdotter, cirka 1706 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.


79. Larsdotter, dotter av Lars Arneson Haukamork og Gjøa Njelsdotter, vart fødd cirka 1640 i Haukamork, Gjesdal, Rogaland, NOR og døydde i Ravndal, Gjesdal, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho budde i 1677 i Ravndal, Gjesdal, Rogaland, NOR.

gifta seg med Simon Ådneson Ravndal cirka 1667 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

80. Lars Trulsson Sveinsvoll, son av Truls Endreson Sveinsvoll og Marit Eivindsdotter, vart fødd i 1639 i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR og døydde cirka 1684 i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 45 år.

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde den 26. Nov. 1684 I Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR.

Lars Trulsson gifta seg med Guri Enoksdotter cirka 1668 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Marit Larsdotter vart fødd cirka 1669 i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i 1721 i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 52 år. Marit gifta seg med Einar Halvorson Sveinsvoll, son av Halvor Larsson Vasshus og Marit Ingebretsdotter, cirka 1691 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

         ii.  Truls Larsson Meling vart fødd i 1672 i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR, døydde i 1755 i Meling, Sola, Rogaland, NOR 83 år gamal, og vart gravlagd den 31. aug. 1755 i Tjora kyrkje, Sola, Rogaland, NOR. Truls gifta seg med Siri Eliasdotter, dotter av Elias Torsteinson Meling og Siri Rasmusdotter, den 26. sep. 1697 i Tjora kyrkje, Sola, Rogaland, NOR.

40      iii.  Niels Larsson Heigre. Niels gifta seg med Ingebor Johannesdotter, dotter av Johannes Ormson Årsvoll og Dorthe Pedersdotter, den 17. nov. 1712 i Soma kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

         iv.  Anna Larsdotter vart fødd cirka 1677 i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i Årsvoll, Høyland, Rogaland, NOR. Anna gifta seg med Peder Johannesson Årsvoll, son av Johannes Ormson Årsvoll og Dorthe Pedersdotter, den 30. okt. 1701 i Soma kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.


81. Guri Enoksdotter, dotter av Enok Klausson Stangeland og Anna Gitlesdotter, vart fødd cirka 1644 i Stangeland, Klepp, Rogaland, NOR, døydde den 5. apr. 1727 i Heigre, Høyland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 83 år, og vart gravlagd den 14. apr. 1727 i Soma kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Guri Enoksdotter Stangeland vart gift første gong med Lars Trulsson Sveinsvoll. Lars er ført i tiendeskatten 1681-1683 på Sveinsvoll. Guri og Lars hadde fire barn. Lars døydde i 1684, og Guri gifta seg opp att med enkemann Lars Torsteinson Heigre. Han var gift første gong med Ingeborg Trulsdotter Sveinsvoll som var syster til Guri sin første mann. Det var skifte etter Ingeborg Trulsdotter samstundes med Lars Trulsson 26.11.1684. Guri hadde ikkje barn med Lars Torsteinson, men han hadde ein son og ei dotter med Ingeborg.
Lars Tostenson Hegre døydde 21. desember og vart gravlagd 22. desember 1716, 83 år gamal. Guri Enochsdotter Hegre døydde 5. april og vart gravlagd 14. april 1727, 83 år gamal.

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde den 26. Nov. 1684 I Heigre, Høyland, Rogaland, NOR.

Guri gifta seg med Lars Trulsson Sveinsvoll cirka 1668 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

Guri gifta seg så med Lars Torsteinson Heigre, son av Torstein Henrikson Heigre og Marit Larsdotter, cirka 1685 i Soma kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde den 26. Nov. 1684 I Heigre, Høyland, Rogaland, NOR.


82. Johannes Ormson Årsvoll, son av Orm Olson Årsvoll og Ingeborg Johannesdotter, vart fødd i 1643 i Årsvoll, Høyland, Rogaland, NOR, døydde den 15. jan. 1719 i Årsvoll, Høyland, Rogaland, NOR 76 år gamal, og vart gravlagd den 22. jan. 1719 i Soma kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Johannes Ormson brukte faren sitt bruk i Årsvoll på 16½ spann. Han vart gift med Dortea Pedersdotter Rege. Dei hadde fem barn.
Johannes Ormson Aarswold døydde 15. januar og vart gravlagd 22. januar 1719, 75 år gamal. Dorthe Pedersdotter Aarswold døydde 14. februar og vart gravlagd 22. februar 1722, 75 år gamal.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1701-teljinga i Årsvoll, Høyland, Rogaland, NOR.

Johannes Ormson gifta seg med Dorthe Pedersdotter cirka 1667 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Peder Johannesson Årsvoll vart fødd i 1667 i Årsvoll, Høyland, Rogaland, NOR, døydde den 24. jul. 1725 i Årsvoll, Høyland, Rogaland, NOR 58 år gamal, og vart gravlagd den 29. jul. 1725 i Soma kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Peder gifta seg med Anna Larsdotter, dotter av Lars Trulsson Sveinsvoll og Guri Enoksdotter, den 30. okt. 1701 i Soma kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

         ii.  Ingeri Johannesdotter vart fødd cirka 1672 i Årsvoll, Høyland, Rogaland, NOR, døydde den 12. mar. 1695 i Årsvoll, Høyland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 23 år, og vart gravlagd den 17. mar. 1695 i Soma kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

        iii.  Ole Johannesson vart fødd i 1675 i Årsvoll, Høyland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Ole var Oluf.

41       iv.  Ingebor Johannesdotter. Ingebor gifta seg med Niels Larsson Heigre, son av Lars Trulsson Sveinsvoll og Guri Enoksdotter, den 17. nov. 1712 i Soma kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

          v.  Dorothea Johannesdotter vart fødd i 1685 i Årsvoll, Høyland, Rogaland, NOR, døydde i 1769 i Tjensvoll (øvre), Hetland, Rogaland, NOR 84 år gamal, og vart gravlagd den 22. apr. 1769 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Dorothea gifta seg med Ole Rasmusson Tjensvoll, son av Rasmus Olson Stangaland og Martha Taraldsdotter, den 22. feb. 1711 i Soma kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Dorothea gifta seg så med Belest Finnson Tjensvoll, son av Find Belestson Stokka og Giøe Olsdotter, den 28. jun. 1733 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


83. Dorthe Pedersdotter, dotter av Peder Andersson Rægje og Ingrj Jakobsdotter, vart fødd cirka 1645 i Rægje, Sola, Rogaland, NOR, døydde den 14. feb. 1722 i Årsvoll, Høyland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 77 år, og vart gravlagd den 22. feb. 1722 i Soma kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

Dorthe gifta seg med Johannes Ormson Årsvoll cirka 1667 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR.

84. Tore Gullikson Kalberg, son av Gullik Knudson Njå og Gunhild Toresdotter, vart fødd i 1662 i Njå, Time, Rogaland, NOR og døydde etter 1706 i Kalberg søra, Time, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Tore Gullikson Njå var 3 år i 1665. Han er ført på Søra Kalberg i 1701 og må då vera nett komen dit. Han er nemnt i tingboka som brukar av 3 vett. Det er 18 spann i 1706. I 1710 er det nemnt ein Peder Gulleikson på Kalberg som vel må vera bror hans. Kona er ukjent, men to søner og ei dotter er kjent etter Tore. I tileg hadde han truleg sonen Elling som budde på Brekko og seinare på Tjåland.

Tore Gullikson gifta seg med Kalberg cirka 1680 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Elling Toreson Tjåland vart fødd i 1680 i Njå, Time, Rogaland, NOR og døydde før 1758 i Tjåland, Time, Rogaland, NOR. Elling gifta seg med Marit Tollaksdotter, dotter av Tollak Taraldson Torland og Anna Larsdotter, cirka 1715 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR. Elling gifta seg så med Anna Olsdotter, dotter av Ole Kristofferson Tjåland, den 1. nov. 1728 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

         ii.  Torbor Toresdotter vart fødd cirka 1681 i Njå, Time, Rogaland, NOR og døydde cirka 1719 i Njå, Time, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 38 år. Torbor gifta seg med Torstein Rasmusson Njå, son av Rasmus Eilivson Kalberg og Karen Jakobsdotter, cirka 1698 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR. Torbor gifta seg så med Berdines Olson Løge, son av Ole Berdinesson Bæreim og Elen Olsdotter, den 28. jun. 1711 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

        iii.  Tore Toreson Kalberg vart fødd i 1693 i Kalberg søra, Time, Rogaland, NOR og døydde den 20. aug. 1763 i Kalberg søra, Time, Rogaland, NOR 70 år gamal. Tore gifta seg med Ingeborg Jonsdotter, dotter av Jon Pederson Njå og Anna Jonsdotter, cirka 1716 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

42       iv.  Gullik Toreson Sveinsvoll. Gullik gifta seg med Lisbet Rasmusdotter, dotter av Rasmus Larsson Kopervik og Anna Rasmusdotter, cirka 1721 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.


85. Kalberg vart fødd cirka 1660 og døydde i Kalberg søra, Time, Rogaland, NOR.

gifta seg med Tore Gullikson Kalberg cirka 1680 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

86. Rasmus Larsson Kopervik døydde i jul. 1698 i Kopervik, Stangaland, Rogaland, NOR,.

Rasmus Larsson gifta seg med ukjend.

Barnet hans var:

          i.  Lars Rasmusson Kopervik vart fødd cirka 1685 i Kopervik, Stangaland, Rogaland, NOR og døydde i 1741 i Rotterdam, Rotterdam, Zuid-Holland, NLD i ein alder av omkring 56 år. Eit anna namn for Lars var Lauers.

Rasmus Larsson gifta seg med Anna Rasmusdotter cirka 1690 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

53        i.  Ane Christina Rasmusdotter. Ane gifta seg med Ole Olson Nese, son av Ole Antoniusson Nese d.e. og Malena Taraldsdotter, i 1709 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR. Ane gifta seg så med Laurits Olson Grude, son av Ole Larsson Grude og Ingeborg Asgautsdotter, cirka 1713 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

         ii.  Jan Rasmusson vart fødd cirka 1692 i Kopervik, Stangaland, Rogaland, NOR og døydde i Stavanger, Rogaland, NOR.

43      iii.  Lisbet Rasmusdotter. Lisbet gifta seg med Gullik Toreson Sveinsvoll, son av Tore Gullikson Kalberg og Kalberg, cirka 1721 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

         iv.  Anna Rasmusdotter vart fødd i 1697 i Kopervik, Stangaland, Rogaland, NOR og døydde etter 1770 i Sørbø nedre, Klepp, Rogaland, NOR. Anna gifta seg med Ellef Olson Sørbø, son av Ole Bjørnson Orstad og Gro Eilivsdotter, cirka 1723 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.


87. Anna Rasmusdotter, dotter av Rasmus Johannesson Dale og Ingrid Eriksdotter, vart fødd cirka 1655 i Dale, Hetland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1702 i Kopervik, Stangaland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 47 år.

Generelle notat: Anna Rasmusdotter frå Dale i Riska vart gift første gong med Rasmus Lauritsson som budde i Koparvik. Rasmus fekk borgarskap i Stavanger 7. mars 1695. Han vart inspektør over ulovleg handel og døydde i juli 1698, skifte 1. august 1698.
Sommaren 1699 vart Anna stemna av Tormod Torfæus på Stangaland for ei sjøbu og eit naust som Rasmus skulle ha bygd opp på Tormod sin grunn utan hans vilje. Rasmus hadde heller ikkje betalt grunnleige. Det enda med at Anna måtte flytta husa. Denne Anna og Rasmus var foreldra til tre døtre som vart gift til Klepp.
I rettsprotokollen for bytinget i Stavanger for 15. juli 1720 står det: "Ejlef Olsen, boende på Aarstad i Klepp, lot på sin hustru Anna Rasmusdtr. Kobbervigens vegne tinglyse avkall på arv etter hennes far Rasmus Larsen".
Den 11.03.1741 var Lars Olson Grude, Gullik Sveinsvoll og Eilef Sveinsvoll i retten og gjorde på konene sine vegner krav på arv etter ein halvbror deira, Lauers Rasmusson, som hadde budd i Rotterdam, vore skippar og nå let etter seg over 500 gylden.
I Klepp bygdebok er det skrive at Lisbet Rasmusdotter var frå Kopervik. Anna gifta seg opp att med Knut Peterson som budde i Koparvik. Knut var fødd i Finland og vart borgar av Stavanger 8. januar 1700. Han var skippar og dreiv handel.
For 22. august 1701 i bytinget står det i Rettsprotokollane for Stavanger: "Knud Petersen i Kobbervigens stedbarns farsarv var 238 rd., deres far var sl. Rasmus Larsen i Kobbervigen. - Sl. Else Villemsdtr." Else Villumsdotter hadde vore gift med bror til Anna, Anders Rasmusson. Anders døydde i 1700 og Eva Villumsdotter i 1717. Så Eva var ikkje død i 1701, men må vere referert som "salige" Anders si kone(?).
For 4. mai 1702 står det i Rettsprotokollane for Stavanger: "Sl. Rasmus Lauritsen i Kopervik hans kvinne Anna Rasmusdtr. Dale var død. Deres 3 sønner og døtre, alle umyndige, hadde etter moren arvet 366 rd." (Skifte 20. mars 1702). Og for 21 desember 1707 står det: "Rasmus Kobbervigens barn var 20. mars 1702 tilfalt 364 rd. i mødrearv. Som formynder ble innsatt Christen Nielsen Sandborg."
Ein av sønene var nok Jan Rasmusson. For 18. juli 1712 står det: "Christen Nielsen Sandborg var av umyndiges midler betrodd med kapital og rente 684 rd. 3 ort 4 sk. så nær til 90 rd., som en myndling Jan Rasmussen for en skipspart skulle være Sandborg skyldig, så og 3 rd 4 mark danske som Sandborg på en protestert veksel, utgitt av Jan Rasmussen, skal ha bekostet. Retten dømte Sandborg til å gi overformynderne straks og uten opphold forsikring for pengene, inntil nærmere forklaring kunne bekommes av Jan Rasmussen, som var ute i kongens tjeneste.
Prosessomkostninger 10 rd. 3 ort 8 sk. For de omstridte 90 rd. + 3 rd. 4 mark skulle det stilles sikkerhet. Skipsparten, 1/16 i "Concordia", hadde Jan Rasmussen 20. febr. 1710 kjøpt av Sandborg".
For 25. juni 1716 står det: "I 1699 tilfalt Rasmus i Kobbervigens barn i arv 238 rd. 2 ort 16 sk. som nå stod inne hos Jørgen Thomesen, og 364 rd. 3 ort som hadde stått hos Olle Jacobsen Smith og nå av overformynderen ble oppsagt."
Knut Peterson var død før 12.01.1703 for i ei sak frå 1703 kjem det fram at Knut hadde lånt 418 riksdalar av Tormod Torfæus på Stangaland då det vart halde skifte etter kona til Knut.
"Knud Petersen" døydde 4. juni 1702.

Anna gifta seg med Rasmus Larsson Kopervik cirka 1690 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

Anna gifta seg så med Knud Pederson Kopervik cirka 1700 i Kopervik kyrkje, Kopervik, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


88. Rasmus Ingebretson Grude, son av Ingebret Rasmusson Grude og Lisebet Pedersdotter, vart fødd i 1642 i Grude, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i 1711 i Grude, Klepp, Rogaland, NOR 69 år gamal.

Generelle notat: Rasmus Ingebretson vart gift første gong med Eli Trulsdotter Sveinsvoll og hadde fem barn med henne. To av barna, Truls og Marit var døde før Rasmus. Rasmus gifta seg opp att med Karen Josndotter Aua-Motland, Nærbø og hadde to barn med henne. Rasmus er ført i 1665 som brukar på Grude av 24 spann. Han var lagrettemann 1672-1692. I tiendeskatten 1681-1785 og manntalet 1701 er han nemnd på Grude.

Rasmus Ingebretson gifta seg med Eli Trulsdotter, dotter av Truls Endreson Sveinsvoll og Marit Eivindsdotter, cirka 1665 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Ingebret Rasmusson Djøseland vart fødd i 1667 i Grude, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i 1733 i Djøseland, Varhaug, Rogaland, NOR 66 år gamal. Ingebret gifta seg med Margrete Jonsdotter, dotter av Jon Eivindson Ødemotland og Maren Henriksdotter, cirka 1691 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

         ii.  Truls Rasmusson Grude vart fødd i Grude, Klepp, Rogaland, NOR og døydde før 1711 i Grude, Klepp, Rogaland, NOR.

        iii.  Marta Rasmusdotter vart fødd i Grude, Klepp, Rogaland, NOR og døydde før 1711 i Grude, Klepp, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Marta var Marit.

         iv.  Lisbet Rasmusdotter vart fødd i Grude, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i 1737 i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR. Lisbet gifta seg med Jon Larsson Sveinsvoll, son av Lars Anfinnson Tu d.y. og Berit Ommundsdotter, cirka 1699 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

          v.  Rasmus Rasmusson Grude vart fødd i 1683 i Grude, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i 1716 i Kristiania, Akershus, NOR 33 år gamal. Rasmus gifta seg med Anna Jonsdotter cirka 1710 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

Rasmus Ingebretson gifta seg så med Karen Jonsdotter cirka 1686 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

44        i.  Jon Rasmusson Grude. Jon gifta seg med Birthe Pedersdotter, dotter av Peder Enokson Stangeland og Marit Ommundsdotter, cirka 1722 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

         ii.  Elen Rasmusdotter vart fødd i 1692 i Grude, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i 1758 i Stangeland, Klepp, Rogaland, NOR 66 år gamal. Elen gifta seg med Enok Pederson Stangeland, son av Peder Enokson Stangeland og Marit Ommundsdotter, cirka 1720 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.


89. Karen Jonsdotter, dotter av Jon Eivindson Ødemotland og Maren Henriksdotter, vart fødd cirka 1667 i Ødemotland, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde i 1697 i Grude, Klepp, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 30 år.

Karen gifta seg med Rasmus Ingebretson Grude cirka 1686 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

90. Peder Enokson Stangeland, son av Enok Klausson Stangeland og Anna Gitlesdotter, vart fødd cirka 1650 i Stangeland, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i 1696 i Stangeland, Klepp, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 46 år.

Peder Enokson gifta seg med Marit Ommundsdotter cirka 1675 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Kirsti Pedersdotter vart fødd cirka 1678 i Stangeland, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i Åse nedre, Klepp, Rogaland, NOR. Kirsti gifta seg med Antonius Asbjørnson Åse, son av Asbjørn Torkelson Åse og Anna Antoniusdotter, cirka 1697 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

         ii.  Anna Pedersdotter vart fødd i 1687 i Stangeland, Klepp, Rogaland, NOR, døydde i 1764 i Austrått, Høyland, Rogaland, NOR 77 år gamal, og vart gravlagd den 21. des. 1764 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Anna var Anne. Anna gifta seg med Gabriel Pederson Austrått, son av Peder Gabrielson Austrått og Marit Olsdotter, i 1716 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR. Anna gifta seg så med Hans Toreson Sandve, son av Thore Rasmusson Underberge og Marita Pedersdotter, den 1. nov. 1725 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

45      iii.  Birthe Pedersdotter. Birthe gifta seg med Jon Rasmusson Grude, son av Rasmus Ingebretson Grude og Karen Jonsdotter, cirka 1722 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

         iv.  Enok Pederson Stangeland vart fødd i 1695 i Stangeland, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i 1751 i Stangeland, Klepp, Rogaland, NOR 56 år gamal. Enok gifta seg med Elen Rasmusdotter, dotter av Rasmus Ingebretson Grude og Karen Jonsdotter, cirka 1720 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.


91. Marit Ommundsdotter, dotter av Omund Jonson Laland og Marit Jonsdotter, vart fødd cirka 1652 i Laland, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i 1741 i Stangeland, Klepp, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 89 år.

Generelle notat: Peder Enokson er ført i tiendeskatten 1682-1683. Han var lagrettemann 1684-1693. Peder brukte halve garden på Stangeland og broren Klas den andre halvparten. Skiftet etter Peder var 4. april 1696. Peder var gift med Marit Ommundsdotter frå Laland. Marit gifta seg opp att med Ola Asbjørnson frå Nedre Åse. Peder og Marit hadde 6 barn, men Marit hadde ikkje barn med Ola.

Marit gifta seg med Peder Enokson Stangeland cirka 1675 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

Marit gifta seg så med Ole Asbjørnson Stangeland, son av Asbjørn Torkelson Åse og Anna Antoniusdotter, cirka 1699 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1701-teljinga i Stangeland, Klepp, Rogaland, NOR.


92. Ingebret Rasmusson Djøseland, son av Rasmus Ingebretson Grude og Eli Trulsdotter, vart fødd i 1667 i Grude, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i 1733 i Djøseland, Varhaug, Rogaland, NOR 66 år gamal.

Generelle notat: Ingebret Rasmusson frå Grude i Klepp vart gift med Margreta Jonsdotter frå Ødemotland i Nærbø. Dei hadde seks barn. Ingebret tok over dei 16 spann i Djøseland i Varhaug etter Erik Eivindson i 1691 og fekk kongeskøyte på dette i 1729.

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde den 30. Apr. 1733 I Djøseland, Varhaug, Rogaland, NOR.

Ingebret Rasmusson gifta seg med Margrete Jonsdotter cirka 1691 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Eli Ingebretsdotter vart fødd i Djøseland, Varhaug, Rogaland, NOR og døydde cirka 1750 i Ødemotland, Nærbø, Rogaland, NOR. Eli gifta seg med Hans Klausson Ødemotland, son av Klaus Anda og Marit Hansdotter, cirka 1711 i Varhaug kyrkje, Varhaug, Rogaland, NOR. Eli gifta seg så med Ole Pederson Ødemotland, son av Peder Olson Håland og Malena Pedersdotter, cirka 1734 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         ii.  Maren Ingebretsdotter vart fødd i 1694 i Djøseland, Varhaug, Rogaland, NOR og døydde i Voll, Varhaug, Rogaland, NOR. Maren gifta seg med Jacob Gunnarson Voll, son av Gunnar Olson Voll og Anna Pedersdotter, cirka 1720 i Varhaug kyrkje, Varhaug, Rogaland, NOR. Maren gifta seg så med Peder Ommundson Voll d.e., son av Omund Torkelson Hetland og Anna Pedersdotter, cirka 1748 i Varhaug kyrkje, Varhaug, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

46      iii.  Rasmus Ingebretson Gimra. Rasmus gifta seg med Mareta Jonsdotter, dotter av Jon Jonson Gimra og Bereta Rasmusdotter, den 24. jun. 1718 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR.

         iv.  Erich Ingebretson Djøseland vart fødd i 1703 i Djøseland, Varhaug, Rogaland, NOR og døydde cirka 1761 i Djøseland, Varhaug, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 58 år. Erich gifta seg med Kari Jonsdotter, dotter av Jon Larsson Sveinsvoll og Lisbet Rasmusdotter, cirka 1736 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR. Erich gifta seg så med Birte Jakobsdotter cirka 1753 i Varhaug kyrkje, Varhaug, Rogaland, NOR.


93. Margrete Jonsdotter, dotter av Jon Eivindson Ødemotland og Maren Henriksdotter, vart fødd cirka 1670 i Ødemotland, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde etter 1733 i Djøseland, Varhaug, Rogaland, NOR.

Margrete gifta seg med Ingebret Rasmusson Djøseland cirka 1691 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

94. Jon Jonson Gimra, son av Jon Samsonson Gimra og Herborg Larsdotter, vart fødd i 1649 i Gimra, Sola, Rogaland, NOR, døydde i 1735 i Gimra, Sola, Rogaland, NOR 86 år gamal, og vart gravlagd den 3. apr. 1735 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Jon Jonson Gimra vart gift første gong 25.06.1676 med bereta rasmusdotter frå Utsola. Han tok truleg over bruket i desse tider. Bereta døydde i 1695. Berete og Jon hadde åtte barn saman. Jon vart gift opp att med Bereta Jonsdotter frå Vashus i Klepp. Ho døydde alt i 1699 utan at dei hadde barn. Jon gifta seg 07.03.1700 for tredje gong, kona var torborg Larsdotter, enka etter Gunnar Li. Dei sat med bruket til 1718 då dei let frå seg til dottera Mareta og mannen hennar Rasmus Ingebretson. Dei to gamle skifta etter seg 22.03.1723. Det var ikkje barn i det tredje ekteskapet heller. I bygdeboka for Sola vert det ikkje nemnt kva tid Jon døydde, men i Stavanger Borgarbok står det at han vart gravlagd 3. april 1735.

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde den 22. Mar. 1723 I Gimra, Sola, Rogaland, NOR.

Jon Jonson gifta seg med Bereta Rasmusdotter den 25. jun. 1676 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Jon Jonson Gimra vart fødd i 1677 i Gimra, Sola, Rogaland, NOR, vart døypt den 16. sep. 1677 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR og døydde etter 1723 i Bergen, Hordaland, NOR,.

         ii.  Herborg Jonsdotter vart fødd i 1679 i Gimra, Sola, Rogaland, NOR, vart døypt den 23. nov. 1679 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR, døydde i 1755 i Stangaland austre, Sola, Rogaland, NOR, 76 år gamal, og vart gravlagd den 26. sep. 1755 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR. Herborg gifta seg med Børel Svendson Stangaland, son av Svend Johannesson Stangaland og Inger Børildsdotter, den 27. nov. 1698 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR. Herborg gifta seg så med Tørres Tørresson Stangaland, son av Tørres Tørreson Grannes og Ragnhild Jonsdotter, den 22. nov. 1711 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR.

        iii.  Rasmus Jonson Gimra vart fødd i 1682 i Gimra, Sola, Rogaland, NOR, vart døypt den 11. feb. 1682 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR, døydde i 1682 i Gimra, Sola, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 17. mai 1682 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR.

         iv.  Rasmus Jonson Gimra vart fødd i 1683 i Gimra, Sola, Rogaland, NOR, vart døypt den 6. apr. 1683 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR, døydde i 1683 i Gimra, Sola, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 4. nov. 1683 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR.

          v.  Rasmus Jonson Gimra vart fødd i 1684 i Gimra, Sola, Rogaland, NOR, vart døypt den 14. okt. 1684 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR og døydde før 1723 i Gimra, Sola, Rogaland, NOR,.

47       vi.  Mareta Jonsdotter. Mareta gifta seg med Rasmus Ingebretson Gimra, son av Ingebret Rasmusson Djøseland og Margrete Jonsdotter, den 24. jun. 1718 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR.

        vii.  Bertha Jonsdotter vart fødd i 1690 i Gimra, Sola, Rogaland, NOR, vart døypt den 26. feb. 1690 i Tjora kyrkje, Sola, Rogaland, NOR, døydde i 1758 i Stangaland austre, Sola, Rogaland, NOR, 68 år gamal, og vart gravlagd den 23. jul. 1758 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR. Andre namn for Bertha var Berete og Berthe. Bertha gifta seg med Jens Mikalson Stangaland, son av Mikal Olson Skadberg og Helga Nilsdotter, den 24. jun. 1718 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR.

       viii.  Samson Jonson Gimra vart fødd i 1693 i Gimra, Sola, Rogaland, NOR, vart døypt den 25. mar. 1693 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR, døydde i 1696 i Gimra, Sola, Rogaland, NOR, 3 år gamal, og vart gravlagd den 15. nov. 1696 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR.

Jon Jonson gifta seg så med Bereta Jonsdotter, dotter av Jon Jonson Vasshus, cirka 1696 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Jon Jonson gifta seg så med Torborg Larsdotter, dotter av Lars Johannesson Frøyland og Frøyland, den 7. mar. 1700 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde den 22. Mar. 1723 I Gimra, Sola, Rogaland, NOR.


95. Bereta Rasmusdotter, dotter av Rasmus Njelson Utsola og Marete Eriksdotter, vart fødd i 1657 i Utsola, Sola, Rogaland, NOR, døydde i 1695 i Gimra, Sola, Rogaland, NOR 38 år gamal, og vart gravlagd den 2. feb. 1695 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Bereta var Berit.

Bereta gifta seg med Jon Jonson Gimra den 25. jun. 1676 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR.

96. Ivar Jonson Friestad, son av Jon Erikson Friestad, vart fødd cirka 1627 i Friestad, Klepp, Rogaland, NOR og døydde etter 1689 i Friestad, Klepp, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Ivar Jonson er ført i jordebok 1661 og 1665 brukar han 11 spann. Han er krevd for landskyld 1688-1689. Han er nemnt i tiendeskatten 1681-1683. Kona er ukjent.

Ivar Jonson gifta seg med ukjend.

Barna hans var:

48        i.  Jon Ivarson Norheim. Jon gifta seg med Berit Tjerandsdotter. Jon gifta seg så med Eli Eriksdotter, dotter av Erich Rasmusson Norheim og Marite Olsdotter, cirka 1695 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

         ii.  Knud Ivarson Friestad vart fødd cirka 1666 i Friestad, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i Stavanger, Rogaland, NOR.


98. Erich Rasmusson Norheim vart fødd i 1633 og døydde i Norheim, Time, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Erik Rasmusson var brukar på Øvre Håland i 1693, men før 1701 var han flytta til Norheim og er brukar av 16,5 spann som Tjøl Obrestad åtte. Han var gift med Marite Olsdotter (skifte 18.08.1833 står det, men dette er feil det skal vere i 1693), og etterpå med ei ukjent. Han hadde 6 barn i første gifte og i barn i andre (står det, men det er berre nemnt seks barn). Dottera Marite budde i 1693 (då det var skifte etter mora) på Edland.

Erich Rasmusson gifta seg med Marite Olsdotter cirka 1670 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

49        i.  Eli Eriksdotter. Eli gifta seg med Jon Ivarson Norheim, son av Ivar Jonson Friestad, cirka 1695 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

         ii.  Marit Eriksdotter vart fødd cirka 1675 i Håland øvre, Time, Rogaland, NOR og døydde i Edland, Gjesdal, Rogaland, NOR.

        iii.  Hans Erikson Oma vart fødd i 1681 i Håland øvre, Time, Rogaland, NOR, døydde i 1733 i Oma store, Time, Rogaland, NOR 52 år gamal, og vart gravlagd den 11. jan. 1733 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR. Hans gifta seg med Torborg Toresdotter cirka 1703 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

         iv.  Erik Erikson vart fødd cirka 1683 i Håland øvre, Time, Rogaland, NOR.

          v.  Ole Erikson Frøyland vart fødd i 1685 i Håland øvre, Time, Rogaland, NOR og døydde cirka 1733 i Frøyland, Time, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 48 år. Ole gifta seg med Randi Olsdotter, dotter av Ole Børildson Risa og Turid Olsdotter, omkring 1722 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.


99. Marite Olsdotter døydde cirka 1693 i Håland øvre, Time, Rogaland, NOR,.

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde den 18. Aug. 1693 I Håland øvre, Time, Rogaland, NOR.

Marite gifta seg med Erich Rasmusson Norheim cirka 1670 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

100. Asbjørn Torbjørnson Sandve vart fødd i 1625, døydde i 1695 i Sandve, Høyland, Rogaland, NOR 70 år gamal, og vart gravlagd den 16. mai 1695 i Helleland kyrkje, Helleland, Rogaland, NOR.

Asbjørn Torbjørnson gifta seg med Marit Oddsdotter cirka 1655 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

50        i.  Peder Asbjørnson Sandve. Peder gifta seg med Anna Johannesdotter, dotter av Johans Andersson Svebestad og Valborg Svendsdotter, cirka 1690 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

         ii.  Od Asbjørnson Brualand vart fødd i 1666 i Sandve, Høyland, Rogaland, NOR, døydde den 31. jan. 1722 i Brualand, Høyland, Rogaland, NOR 56 år gamal, og vart gravlagd den 7. feb. 1722 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Od gifta seg med Ingeborg Olsdotter den 30. des. 1694 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Od gifta seg så med Marta Andersdotter, dotter av Anders Jonson Brualand og Anna Torgersdotter, den 2. jul. 1720 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.


101. Marit Oddsdotter, dotter av Odd Pederson Sandve, vart fødd i 1624 i Sandve, Høyland, Rogaland, NOR, døydde den 22. nov. 1705 i Sandve, Høyland, Rogaland, NOR 81 år gamal, og vart gravlagd den 27. nov. 1705 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Marit var Marit.

Marit gifta seg med Asbjørn Torbjørnson Sandve cirka 1655 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

102. Johans Andersson Svebestad, son av Anders Johannesson Hetland og Torkelsdotter, vart fødd i 1639 i Hetland, Høyland, Rogaland, NOR, døydde den 17. mai 1705 i Høyland, Høyland, Rogaland, NOR 66 år gamal, og vart gravlagd den 21. mai 1705 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Johannes Andersson var gift med ei Valborg Svensdotter som det var skifte etter 19. september 1677. Dei hadde ei dotter Anne som vart gift til Sandve. Johannes sat med halve garden på Hetland til 1692, og budde sidan på Svebastad under Høyland prestegard.

Johans Andersson gifta seg med Valborg Svendsdotter cirka 1664 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

51        i.  Anna Johannesdotter. Anna gifta seg med Peder Asbjørnson Sandve, son av Asbjørn Torbjørnson Sandve og Marit Oddsdotter, cirka 1690 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.


103. Valborg Svendsdotter vart fødd cirka 1640 og døydde cirka 1677 i Hetland, Høyland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 37 år.

Valborg gifta seg med Johans Andersson Svebestad cirka 1664 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

104. Ole Larsson Grude, son av Laurits Orre og Anna Larsdotter, vart fødd i 1625 i Orre, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i Grude, Klepp, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Ola Lauritsson vart gift med Ingeborg Asgautsdotter Voll. Dei hadde sonen Laurits som tok over garden på Grude, og sonen Ommund fødd i 1665 og som vart brukar på Friestad. I tillegg hadde dei tre døtre, men det er bare dottera Anna ein kjenner noko meir til. Ola er ført på Grude i 1665 som brukar av 30 spann. Det ser ut til at han og Sivert brukte 50 spann til saman. Dei var gift med kvar si dotter til Asgaut Voll. Ola er ført i tiendskatten 1681 til 1683, og i 1687. Han levde ennå i 1701.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1701-teljinga i Grude, Klepp, Rogaland, NOR.

Ole Larsson gifta seg med Ingeborg Asgautsdotter cirka 1651 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

52        i.  Laurits Olson Grude. Laurits gifta seg med ukjend. Laurits gifta seg med Ane Christina Rasmusdotter, dotter av Rasmus Larsson Kopervik og Anna Rasmusdotter, cirka 1713 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

         ii.  Anna Olsdotter vart fødd cirka 1654 i Grude, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i Vestly, Time, Rogaland, NOR. Anna gifta seg med Hans Jonson Vestly, son av Jon Josefson Vestly og Berit Hansdotter, cirka 1687 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

        iii.  Marit Olsdotter vart fødd cirka 1658 i Grude, Klepp, Rogaland, NOR.

         iv.  Berit Olsdotter vart fødd cirka 1662 i Grude, Klepp, Rogaland, NOR.

          v.  Amund Olson Friestad vart fødd i 1665 i Grude, Klepp, Rogaland, NOR og døydde etter 1759 i Friestad, Klepp, Rogaland, NOR. Amund gifta seg med Anna Ivarsdotter cirka 1716 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.


105. Ingeborg Asgautsdotter, dotter av Asgaut Ambrosiusson Voll, vart fødd cirka 1628 i Voll, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i 1695 i Grude, Klepp, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 67 år.

Ingeborg gifta seg med Ole Larsson Grude cirka 1651 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

106. Rasmus Larsson Kopervik døydde i jul. 1698 i Kopervik, Stangaland, Rogaland, NOR,.
(Same som person 86 på side 1)

107. Anna Rasmusdotter, dotter av Rasmus Johannesson Dale og Ingrid Eriksdotter, vart fødd cirka 1655 i Dale, Hetland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1702 i Kopervik, Stangaland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 47 år.
(Same som person 87 på side 1)

108. Ole Jakobson Barstad, son av Jacob Olson Barstad og Ingeborg Taraldsdotter, vart fødd i 1662 i Barstad vestre, Sokndal, Rogaland, NOR og døydde cirka 1696 i Barstad vestre, Sokndal, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 34 år.

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde den 28. Feb. 1696 I Barstad vestre, Sokndal, Rogaland, NOR.

Ole Jakobson gifta seg med Inger Larsdotter cirka 1687 i Sokndal kyrkje, Sokndal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Borgny Olsdotter vart fødd i 1688 i Netland, Sokndal, Rogaland, NOR.

54       ii.  Alf Olson Særheim. Alf gifta seg med Stine Sivertsdotter, dotter av Siver Mikkelson Gjedrem og Joron Knudsdotter, cirka 1710 i Bjerkreim kyrkje, Bjerkreim, Rogaland, NOR.

        iii.  Ingeborg Olsdotter vart fødd i 1696 i Netland, Sokndal, Rogaland, NOR.


109. Inger Larsdotter, dotter av Lars Endreson Barstad og Helga Bjørnsdotter, vart fødd cirka 1665 i Barstad østre, Sokndal, Rogaland, NOR og døydde i Netland, Sokndal, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho budde i 1722 i Netland, Sokndal, Rogaland, NOR.

Inger gifta seg med Ole Jakobson Barstad cirka 1687 i Sokndal kyrkje, Sokndal, Rogaland, NOR.

110. Siver Mikkelson Gjedrem, son av Michel Svela, vart fødd i 1624 i Gjedrem, Bjerkreim, Rogaland, NOR og døydde i 1695 i Gjedrem, Bjerkreim, Rogaland, NOR 71 år gamal.

Generelle notat: Siver Mikkelson var truleg son til Mikkel Gjedrem. Siver døydde i 1695, skiftet var 09.09.1695. Enkja heitte Joren Knudsdotter. Ho må ha vore mykje yngre enne Siver. Torger Omundson Solberg var verje for Joren i 1695. Siver vert nemnd i gruppa husmenn i 1664. Han var då tenar til Henrik Gjedrem. Skiftet etter Siver nemner ei dotter Stenvor.

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde den 9. Sep. 1695 I Gjedrem, Bjerkreim, Rogaland, NOR.

Siver Mikkelson gifta seg med Joron Knudsdotter cirka 1692 i Bjerkreim kyrkje, Bjerkreim, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

55        i.  Stine Sivertsdotter. Stine gifta seg med Alf Olson Særheim, son av Ole Jakobson Barstad og Inger Larsdotter, cirka 1710 i Bjerkreim kyrkje, Bjerkreim, Rogaland, NOR.


111. Joron Knudsdotter, dotter av Knud Salveson Versland og Marete Olsdotter, vart fødd cirka 1666 i Versland, Bjerkreim, Rogaland, NOR og døydde i nov. 1708 i Holmen, Bjerkreim, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 42 år.

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde den 7. Feb. 1709 I Holmen, Bjerkreim, Rogaland, NOR.

Joron gifta seg med Siver Mikkelson Gjedrem cirka 1692 i Bjerkreim kyrkje, Bjerkreim, Rogaland, NOR.

Joron gifta seg så med Peder Ommundson Holmen, son av Omund Pederson Holmen og Berete Torkelsdotter, cirka 1696 i Bjerkreim kyrkje, Bjerkreim, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Peder Omundson Holmen vart gift før 20.10.1696 med enka Joren Knudsdotter Gjedrem. Dei budde ei kort tid i Gjedrem før dei flytta til Holmen der dei var i 1699.
Den 30.10.1696 selde Tarald Knudson Åse i Egersund og Ole Kristofferson Kartevoll i Time 1½ spann og 5 merker korn i Gjedrem til Peder. Han budde då på Gjedrem. Stedottera hans, Stenvor, hadde dessutan arva like mykje jord i garden etter far sin. Peder disponerte dermed 3 spann 10 bismermark korn. Skøytet hans vart tinglyst 06.07.1700.
Joren og Peder hadde to barn som vert nemnt i skiftet etter Joren 7. februar 1709. Dette var sonen Siver som vart gift i 1719 med Kirsti Torsdotter Stokkeland i Ogna. Dei måtte ha kongebrev av di dei var slektningar i andre og tredje ledd. Andre barnet var Joren gift i Helleland i 1721 med Stig Siverson frå Eikeland under Holmen.
Peder gifta seg andre gong med Berete Torkelsdotter (frå Egersund?). Det vert nemnt 6 barn i boka for Bjerkreim. Peder budde på garden med kone, 2 barn og to tenarar i 1711. Det er uvisst kvar det vart av Peder og Berete etter 1733.
1. november 1767 vert det gravlag ei Berit Gjedrem 80 år gamal. Dette kan vere Berete Torkelsdotter.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1701-teljinga i Holmen, Bjerkreim, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Sivert Pederson Hølland vart fødd i 1698 i Holmen, Bjerkreim, Rogaland, NOR, døydde i 1740 i Hølland, Ogna, Rogaland, NOR 42 år gamal, og vart gravlagd den 29. mai 1740 i Ogna kyrkje, Ogna, Rogaland, NOR. Sivert gifta seg med Kirsten Toresdotter, dotter av Tore Villumson Stokkeland og Maritte Salvesdotter, den 21. apr. 1720 i Ogna kyrkje, Ogna, Rogaland, NOR.

         ii.  Joron Pedersdotter vart fødd i 1700 i Holmen, Bjerkreim, Rogaland, NOR og døydde i Vetteland, Ogna, Rogaland, NOR. Joron gifta seg med Stig Sjurson Vetteland, son av Sjur Nilsson Eikeland og Jorunn Asgautsdotter, den 9. feb. 1721 i Bjerkreim kyrkje, Bjerkreim, Rogaland, NOR.


112. Ljøde Kristenson Nerabø, son av Kristen Ljødeson Nerabø og Ragnhild Jensdotter, vart fødd i 1653 i Nerabø litle, Forsand, Rogaland, NOR, døydde i 1729 i Nerabø litle, Forsand, Rogaland, NOR 76 år gamal, og vart gravlagd den 24. jul. 1729 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Ljøde Kristenson vart gift ikring 1675 med ei Eli Jensdotter og hadde sju barn. Ljøde vert nemnt som brukar på Litle Nerabø i Forsand i tiendmanntalet for 1681/1683 og i manntalet for 1701 vert han nemnt 45 år. I det sjømilitære manntalet for 1706 for Store og Litle Nerabø var oppsittaren Ljøde Kristenson 55 år og brukte då ½ laup smør som tilsvarer Øygaren eller Litle Nerabø. Han hadde då tre søner. Den eine av sønene var Kristen Ljødeson på Store Nerabø, den andre var Jens Ljødeson som "bor på Lyse i Høle sokn" og den tredje var Ljøde Ljødeson på 16 år.
Det var Ljøde som fekk garden etter faren. Ljøde Kristenson finn ein nemnt som lagrettemann seks gonger frå 1685, samstundes med broren Jens, og til 1716. Det kan tyde på at desse to brørne hadde garden saman. Ljøde vert nemnt i tingbøkene saman med broren Jens 02.12.1675 då dei vart stemna av Peder Lauritsson som var sakefallsforpaktar. Dei måtte då bøta for at dei ikkje møtte til utskriving. 27.11.1678 vart dei stemna på nytt av Peder av di dei ikkje møtte på siste åpne ting til mønstring, og 28.11.1683 vart dei stemna på nytt av Peder. Peder var då postmeister i Stavanger, men Ljøde og Jens hadde ikkje betalt bøtene sine som Peder skulle ha. Ljøde vart òg stemna 12.07.1709 saman med dei to andre brukarane på Litle Nerabø, Kristen (sonen) og enka Randi Nerabø. Denne gongen var det lagmannen Villem Wassard som stemna dei.

Ljøde Kristenson gifta seg med Eli Jensdotter cirka 1675 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Kristen Ljødeson Nerabø vart fødd i 1672 i Nerabø litle, Forsand, Rogaland, NOR og døydde i Nerabø store, Forsand, Rogaland, NOR. Kristen gifta seg med Synnøve Rasmusdotter, dotter av Rasmus Jakobson Tveit, cirka 1695 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR. Kristen gifta seg så med Magla Olsdotter den 15. jun. 1727 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

56       ii.  Jens Ljødeson Nordland. Jens gifta seg med Gunhild Tormodsdotter, dotter av Tormod Toreson Lyse, i 1701 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR. Jens gifta seg så med Sygni Ivarsdotter den 1. jul. 1736 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

        iii.  Ingeborg Ljødesdotter vart fødd cirka 1685 i Nerabø litle, Forsand, Rogaland, NOR og døydde i feb. 1763 i Håheller, Forsand, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 78 år. Ingeborg gifta seg med Tore Halvardson Håheller, son av Halvard Toreson Håheller og Anna Kristoffersdotter, den 16. jun. 1709 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR. Ingeborg gifta seg så med Rasmus Olson Håheller, son av Ole Nilsson Eikeskog og Karen Rasmusdotter, den 2. jul. 1713 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

         iv.  Ljøde Ljødeson Nerabø vart fødd i 1689 i Nerabø litle, Forsand, Rogaland, NOR og døydde i 1752 i Nerabø litle, Forsand, Rogaland, NOR 63 år gamal. Ljøde gifta seg med Berita Olsdotter, dotter av Ole Nilsson Eikeskog og Karen Rasmusdotter, den 2. jul. 1713 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

          v.  Gunele Ljødesdotter vart fødd i 1691 i Nerabø litle, Forsand, Rogaland, NOR, døydde i 1731 i Høle, Høle, Rogaland, NOR 40 år gamal, og vart gravlagd den 18. nov. 1731 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR. Gunele gifta seg med Kristoffer Ådneson Harestad, son av Ådne Kristofferson Høle og Malene Ivarsdotter, den 15. nov. 1716 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.


113. Eli Jensdotter vart fødd cirka 1655 og døydde i Nerabø litle, Forsand, Rogaland, NOR.

Eli gifta seg med Ljøde Kristenson Nerabø cirka 1675 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

114. Tormod Toreson Lyse, son av Tore Torsteinson Frafjord og Liva Ådnesdotter, vart fødd i 1623 i Frafjord, Forsand, Rogaland, NOR og døydde i Lyse, Forsand, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Tormod Toreson frå Frafjord var brukar på Lyse i Forsand frå ikring 1650 og var det i 1664 då han vert nemnt 41 år gamal og var ein av fire brukarar på Lys og hadde drengen Ola Gunbjørnson på 56 år. I prestemanntalet for 1664 hadde han tenaren "Knut N.".
Tormod vert nemnt første gong i tingbøkene 29.11.1659 då "de Lyse menner" vart stemna. Tormod hadde truleg dottera Gunhild som vart gift med Nils Torgerson Lyse.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1664-teljinga i Lyse, Forsand, Rogaland, NOR.

Tormod Toreson gifta seg med ukjend.

Barnet hans var:

57        i.  Gunhild Tormodsdotter. Gunhild gifta seg med Nils Torgerson Lyse, son av Torger Taraldson Fosmark og Sygni Nilsdotter, cirka 1690 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR. Gunhild gifta seg så med Jens Ljødeson Nordland, son av Ljøde Kristenson Nerabø og Eli Jensdotter, i 1701 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.


116. Torkel Tolleivson Austdal, son av Tollef Mauritsson Maudal og Gyri Larsdotter d.e., vart fødd i 1633 i Maudal øvre, Forsand, Rogaland, NOR og døydde etter 1709 i Austdal, Bjerkreim, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Torkel Tollefson var frå Øvre Maudal i Forsand og vart gift med Marit Gitlesdotter frå Bjørnestad i Sirdal. Dei budde først på Bjørnestad, men i 1674 avstod faren 1/3 av garden i Maudal til Torkel, og då flytta dei dit og budde der til Torkel i 1682 kjøpte Dorga av Sigbjørn Ketilson Dorga sine søner. Sigbjørn og Torkel var søskenbarn. Marit og Torkel hadde sju barn.
I bygdeboka for Sirdal står det at han budde på Bjørnestad så tidleg som i 1676. Det er ikkje nemnt noko om at han budde på Maudal. Skiftet etter Marta Gitlesdotter var 08.02.1699. I buet var det då 1 hest, 8 kyr, 5 kviger, 2 kalvar, 1 liten stut, 18 sauer, 12 lam, 12 geiter, 7 små bukkar og to små kje. Av innbu kan ein nemna 3 "sengekæder", 4 ullkvitlar, 5 skinnfellar, 4 andre ullkvitlar, 2 hovudputer og 1 "hoffuitdyne". Garden hadde "udequern" og det var kakkelomn i huset som var verdsett til 8 riksdalar. Dette var same verdi som hesten. Det var elles 4 gryter, 1 skore og 1 jernhelle i huset. Av messing var det ein lysestake, men det var ingenting av sølv eller gull. Heller ikkje var det bøker. Buet åtte heile Dorga, litt jord i Eikeland og Hovland i Bjerkreim samt i Vølstad i Gjesdal.
Torkel er ikkje nemnt på Dorga i manntalet for 1701, men i 1704 er det eit notat om at Torkel Dorga budde på Austdal då. Torkel vert nemnt som 80 år i 1701 som innerst på Espeland i Bjerkreim. I 1709 budde han på Austdal. Han bygsla då ut jord i Eikeland i bygda til Ole Ivarson som var svoger til Torkel sin son Vermund.
Torkel vert ikkje ført som død i kyrkjeboka for Bjerkreim som startar i 1713. Torkel flytta truleg frå Bjerkreim før 1711.

Torkel Tolleivson gifta seg med Marete Gitlesdotter cirka 1665 i Tonstad kyrkje, Sirdal, Vest-Agder, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Gitle Torkelson Hommeland vart fødd i 1665 i Maudal øvre, Forsand, Rogaland, NOR og døydde i Hommeland, Høle, Rogaland, NOR. Gitle gifta seg med Gunvor Olsdotter, dotter av Ole Atlakson Eigeland og Ingeborg Tarjesdotter, cirka 1688 i Tonstad kyrkje, Sirdal, Vest-Agder, NOR. Gitle gifta seg så med Hommeland cirka 1700 i Bjerkreim kyrkje, Bjerkreim, Rogaland, NOR.

         ii.  Anna Torkelsdotter vart fødd cirka 1668 i Dorga, Sirdal, Vest-Agder, NOR og døydde cirka 1710 i Gya, Heskestad, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 42 år. Anna gifta seg med Gard Reiarson Gya, son av Reiar Gardson Gya og Håvardsdotter, cirka 1688 i Tonstad kyrkje, Sirdal, Vest-Agder, NOR.

        iii.  Vermund Torkelson Eikeland vart fødd i 1670 i Maudal øvre, Forsand, Rogaland, NOR og døydde cirka 1745 i Eikeland i bygda, Bjerkreim, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 75 år. Vermund gifta seg med Guri Ivarsdotter d.y., dotter av Ivar Larsson Eikeland og Berete Tormodsdotter, cirka 1692 i Bjerkreim kyrkje, Bjerkreim, Rogaland, NOR.

         iv.  Askjell Torkelson Dorga vart fødd cirka 1685 i Dorga, Sirdal, Vest-Agder, NOR, døydde i 1760 i Dorga, Sirdal, Vest-Agder, NOR i ein alder av omkring 75 år, og vart gravlagd den 20. jul. 1760 i Tonstad kyrkje, Sirdal, Vest-Agder, NOR. Eit anna namn for Askjell var Askild. Askjell gifta seg med Inger Ommundsdotter, dotter av Omund Olson Liland og Tora Tolleivsdotter, cirka 1710 i Bakke kyrkje, Bakke, Vest-Agder, NOR.

58        v.  Tollef Torkelson Madland. Tollef gifta seg med Olaug Madland i 1712 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.


117. Marete Gitlesdotter, dotter av Gitle Larsson Bjørnestad og Gunhild Torgersdotter, vart fødd cirka 1647 i Bjørnestad, Sirdal, Vest-Agder, NOR og døydde cirka 1699 i Dorga, Sirdal, Vest-Agder, NOR i ein alder av omkring 52 år.

Marete gifta seg med Torkel Tolleivson Austdal cirka 1665 i Tonstad kyrkje, Sirdal, Vest-Agder, NOR.

120. Gunnar Antoniusson Sveinsvoll vart fødd i 1623 og døydde etter 1694 i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Gunnar Antoniusson vart gift med Anna Ommundsdotter frå Helleland i Sola. Dei hadde 7 barn. Gunnar er ført i jordebok for 1661 på Sveinsvoll, han er ført i tiendskatten 1681 til 1683. Han er nemnt i 1686 for skysskoft og i 1694 var han i tvist med grannen Einar. Sonen Anton er ikkje nemnt i skiftet etter mora og var truleg død før 1695. Yngste sonen Laurits er nemnt som soldat i 1673.

Gunnar Antoniusson gifta seg med Anna Ommundsdotter cirka 1650 i Håland kyrkje, Sola, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Omund Gunnarson Tunheim vart fødd i 1650 i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR og døydde cirka 1695 i Tunheim, Time, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 45 år. Omund gifta seg med Anna Salomonsdotter cirka 1677 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Omund gifta seg så med Marit Larsdotter cirka 1683 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

         ii.  Lars Gunnarson Sveinsvoll vart fødd cirka 1653 i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Lars var Laurits.

        iii.  Anton Gunnarson Sveinsvoll vart fødd i 1657 i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR og døydde før 1695 i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR.

         iv.  Rasmus Gunnarson Vatne vart fødd i 1657 i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR og døydde den 24. sep. 1725 i Vatne store, Høyland, Rogaland, NOR 68 år gamal. Rasmus gifta seg med Lisbet Samuelsdotter, dotter av Samuel Samuelson Vatne og Lisbet Henriksdotter, cirka 1689 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

          v.  Anna Gunnarsdotter vart fødd cirka 1660 i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i 1709 i Nese, Klepp, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 49 år. Anna gifta seg med Ole Pederson Sør-Varhaug d.e., son av Peder Olson Reime og Maren Larsdotter, cirka 1685 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

60       vi.  Einar Gunnarson Sveinsvoll. Einar gifta seg med Karen Kristensdotter, dotter av Christen Gabrielson Austrått og Marite Olsdotter, den 13. jun. 1697 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.


121. Anna Ommundsdotter, dotter av Omund Rasmusson Helleland og Ragnhild Olsdotter, vart fødd cirka 1625 i Helleland, Sola, Rogaland, NOR og døydde i 1695 i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 70 år.

Anna gifta seg med Gunnar Antoniusson Sveinsvoll cirka 1650 i Håland kyrkje, Sola, Rogaland, NOR.

122. Christen Gabrielson Austrått, son av Gabriel Samuelson Austrått og Dorothea Kristensdotter, vart fødd i 1642 i Austrått, Høyland, Rogaland, NOR, døydde den 24. mar. 1725 i Austrått, Høyland, Rogaland, NOR 83 år gamal, og vart gravlagd den 3. apr. 1725 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

Christen Gabrielson gifta seg med Marite Olsdotter cirka 1677 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

61        i.  Karen Kristensdotter. Karen gifta seg med Einar Gunnarson Sveinsvoll, son av Gunnar Antoniusson Sveinsvoll og Anna Ommundsdotter, den 13. jun. 1697 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

         ii.  Gabriel Kristenson Austrått vart fødd den 11. okt. 1681 i Austrått, Høyland, Rogaland, NOR, døydde i 1758 i Austrått, Høyland, Rogaland, NOR 77 år gamal, og vart gravlagd den 11. sep. 1758 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Gabriel gifta seg med Marta Klausdotter, dotter av Klas Enokson Stangeland og Berit Pallesdotter, cirka 1705 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR. Gabriel gifta seg så med Martha Ådnesdotter, dotter av Aadne Simonson Ålgård og Karen Jonsdotter d.y., den 21. mar. 1734 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

        iii.  Maren Kristensdotter vart fødd i 1684 i Austrått, Høyland, Rogaland, NOR, døydde i 1758 i Goa vestre, Randaberg, Rogaland, NOR 74 år gamal, og vart gravlagd den 19. apr. 1758 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Maren gifta seg med Niels Knudson Goa, son av Knud Toreson Grødem og Anna Nilsdotter, den 23. feb. 1710 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Maren gifta seg så med Nils Knudson Goa, son av Knud Rasmusson Utsola og Guri Svendsdotter, den 25. feb. 1731 i Randaberg kyrkje, Randaberg, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         iv.  Dorthe Kristensdotter vart fødd i 1685 i Austrått, Høyland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1740 i Stokkaland, Høyland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 55 år. Andre namn for Dorthe var Dorothe og Dortea. Dorthe gifta seg med Hans Nilsson Garborg, son av Niels Børildson Garborg og Marit Hansdotter, den 1. mar. 1705 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Dorthe gifta seg så med Iver Olson Skjæveland, son av Ole Gunnarson Skjæveland og Marit Salomonsdotter, den 14. jun. 1716 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

          v.  Marithe Kristensdotter vart fødd i 1687 i Austrått, Høyland, Rogaland, NOR, døydde i 1757 i Jåsund, Sola, Rogaland, NOR 70 år gamal, og vart gravlagd den 26. mai 1757 i Tjora kyrkje, Sola, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Marithe var Marit. Marithe gifta seg med Ole Jakobson Jåsund, son av Jacob Olson Sviland og Ragnill Fanuelsdotter, den 21. jun. 1716 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

         vi.  Theophilus Kristenson Stangeland vart fødd den 28. jul. 1693 i Austrått, Høyland, Rogaland, NOR, vart døypt den 30. jul. 1693 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR og døydde i 1733 i Stangeland, Klepp, Rogaland, NOR, 40 år gamal. Theophilus gifta seg med Malena Klausdotter, dotter av Klas Enokson Stangeland og Berit Pallesdotter, cirka 1716 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR. Theophilus gifta seg så med Anna Ommundsdotter, dotter av Omund Andersson Skas og Bereta Tørresdotter, cirka 1723 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.


123. Marite Olsdotter, dotter av Oluf Olson Grannes, vart fødd i 1650 i Grannes, Sola, Rogaland, NOR, døydde den 30. jul. 1724 i Austrått, Høyland, Rogaland, NOR 74 år gamal, og vart gravlagd den 6. aug. 1724 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Marta Olsdotter var dotter til lensmann Ola Erikson Grannes og første kona hans står det i årshefte. Men i bygdeboka for Sola er det skrive at faren var Ola Olson, son til Ola Erikson. Ola Erikson var ikkje lensmann men er samanblanda med sonen Ola Olson som var lensmann. Marta vart gravlagd i 1724, 74 år gamal. Ho vart gift med Kristen Gabrielson som var soknedegn (klokkar) i Gand i 1701, 60 år gamal. Han vart gravlagd i 1725, 82 år gamal. Marta og Kristen hadde seks barn (sjå også Rogalands historielag Årshefte 1940 side 39).

Marite gifta seg med Christen Gabrielson Austrått cirka 1677 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR.

124. Asser Jonson Stangeland, son av Jon Olson Ånestad og Maren Rasmusdotter, vart fødd i 1652 i Ånestad, Varhaug, Rogaland, NOR, døydde den 10. jul. 1728 i Stangeland, Høyland, Rogaland, NOR 76 år gamal, og vart gravlagd den 18. jul. 1728 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Asser Jonson var Adzer.

Generelle notat: Asser Jonson kom til Stangeland som dreng hjå Rasmus Johannesson og trulova seg seinare med enka etter han, men Karen Åmundsdotter døydde i 1686 føre giftemålet. Rasmus og Karen hadde ikkje barn, og Asser vart sittande med garden på 1 pund.
I boka for Høyland er han ført som fødd i 1649 men i Rogalands Historielag sitt årshefte for 1937 side 51 er han ført fødd i 1652. Asser vart så gift med Anna Pedersdotter Store Vatne og med henne hadde han åtte barn.
Asser Jonson Stangeland døydde 10. juli og vart gravlagd 8. søndag etter Trinitates (18. juli) 1728, ikring 70 år gamal. Dom. Reminisiere (10. mars) 1748 vart Anne Pedersdotter Stangeland gravlagd, 84 år gamal.

Asser Jonson fekk barn med Karen Ommundsdotter. Dei fekk ikkje barn.

Noterte hendingar i deira tilhøve var:

• Dei vart trulova cirka 1685 i Stangeland, Høyland, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde den 9. Mar. 1686 I Stangeland, Høyland, Rogaland, NOR.

Asser Jonson gifta seg med Anne Pedersdotter cirka 1687 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

Barna i deira tilhøve var:

          i.  Karen Assersdotter vart fødd i 1688 i Stangeland, Høyland, Rogaland, NOR, døydde den 14. mar. 1731 i Tjesseim, Høyland, Rogaland, NOR 43 år gamal, og vart gravlagd den 22. mar. 1731 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Karen gifta seg med Aamund Olson Tjessem, son av Ole Nilsson Tjessem og Herbor Andersdotter, den 8. jan. 1713 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

         ii.  Doreth Assersdotter vart fødd i 1690 i Stangeland, Høyland, Rogaland, NOR og døydde i 1742 i Kylles, Høyland, Rogaland, NOR 52 år gamal. Doreth gifta seg med Søren Rasmusson Kylles, son av Rasmus Aslakson Kylles og Ingeri Rasmusdotter, den 24. jun. 1716 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

62      iii.  Jon Asserson Gausel. Jon gifta seg med Martha Asbjørnsdotter, dotter av Asbiørn Sjurson Todnem og Kisti Andersdotter, den 28. mai 1713 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

         iv.  Maren Assersdotter vart fødd den 5. aug. 1697 i Stangeland, Høyland, Rogaland, NOR, vart døypt den 8. aug. 1697 i Soma kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR og døydde etter 1769,. Maren gifta seg med Peder Olson Killingland den 17. okt. 1723 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

          v.  Kisten Assersdotter vart fødd den 1. des. 1700 i Stangeland, Høyland, Rogaland, NOR, vart døypt den 5. des. 1700 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR, døydde den 29. jan. 1701 i Stangeland, Høyland, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 2. feb. 1701 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

         vi.  Kirsti Assersdotter vart fødd den 27. sep. 1702 i Stangeland, Høyland, Rogaland, NOR, vart døypt den 1. okt. 1702 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR og døydde i 1756 i Anda, Klepp, Rogaland, NOR, 54 år gamal. Eit anna namn for Kirsti var Kisten. Kirsti gifta seg med Jon Olson Stangeland, son av Ole Kristofferson Haga d.y. og Karen Jonsdotter, den 6. mai 1731 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Kirsti gifta seg så med Torkild Sigbjørnson Anda, son av Sigbjørn Torkelson Nese og Tora Svendsdotter, den 24. mai 1751 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

        vii.  Peder Asserson Friestad vart fødd den 28. jul. 1706 i Stangeland, Høyland, Rogaland, NOR, vart døypt den 1. aug. 1706 i Soma kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR og døydde i Friestad, Klepp, Rogaland, NOR,. Peder gifta seg med Guri Einarsdotter, dotter av Einar Halvorson Sveinsvoll og Marit Larsdotter, cirka 1731 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR. Peder gifta seg så med Marthe Pedersdotter cirka 1750 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

       viii.  Anna Assersdotter vart fødd den 19. apr. 1712 i Stangeland, Høyland, Rogaland, NOR, vart døypt den 22. apr. 1712 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR og døydde i 1742 i Stangeland, Høyland, Rogaland, NOR, 30 år gamal. Eit anna namn for Anna var Ane. Anna gifta seg med Ole Rasmusson Stangeland, son av Rasmus Eivindson Sande og Guri Andersdotter d.y., den 29. sep. 1731 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.


125. Anne Pedersdotter, dotter av Peder Samuelson Vatne d.e. og Kisten Enoksdotter, vart fødd i 1664 i Vatne store, Høyland, Rogaland, NOR, døydde i 1748 i Stangeland, Høyland, Rogaland, NOR 84 år gamal, og vart gravlagd den 10. mar. 1748 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

Anne gifta seg med Asser Jonson Stangeland cirka 1687 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

126. Asbiørn Sjurson Todnem, son av Siur Asbjørnson Todnem og Marite Ommundsdotter d.e., vart fødd i 1645 i Todneim, Høyland, Rogaland, NOR og døydde etter 1712 i Todneim, Høyland, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Asbjørn Sigvardson hadde vore soldat i 7 år. Han vart gift med Kirsti Andersdotter Austrått. I manntallet for 1701 finn ein på Todnem i Høyland: Asbiørn Sifwertson på 56 år med sønene Sifwert 23 år og Hofver 19 år.
Den 6. november 1712 vart det døypt i Stavanger domkyrkje "Siver Asbiørnsen Gousel og Dorthe Peders dater deris Søn kaldet Peder. Faddere Jon Gousel, Asbiørn Todnem, Peder Goddesæd, Mari Niaa, Marithe Hinde."
Kisti Andersdotter Todnem døydde 27. mars og vart gravlagd 4. april 1728, ikring 82 år gamal.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1663-teljinga i Todneim, Høyland, Rogaland, NOR.

• Han er nemnd i 1701-teljinga i Todneim, Høyland, Rogaland, NOR.

• Fadder: 6. nov. 1712, Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

Asbiørn Sjurson gifta seg med Kisti Andersdotter cirka 1675 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Anna Asbjørnsdotter vart fødd i 1675 i Todneim, Høyland, Rogaland, NOR og døydde i Skas, Klepp, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Anna var Ane. Anna gifta seg med Anfinn Andersson Skas, son av Anders Anfinnson Skas og Anna Ommundsdotter, den 6. jan. 1696 i Soma kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

         ii.  Siur Asbjørnson vart fødd i 1677 i Todneim, Høyland, Rogaland, NOR, døydde i 1744 i Todneim, Høyland, Rogaland, NOR 67 år gamal, og vart gravlagd den 22. okt. 1744 i Soma kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Andre namn for Siur var Sifver, Sifwert, Siver, og Sivert. Siur gifta seg med Dorethe Pedersdotter, dotter av Peder Gabrielson Austrått og Marit Olsdotter, den 11. nov. 1708 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

        iii.  Maren Asbjørnsdotter vart fødd i 1678 i Todneim, Høyland, Rogaland, NOR, døydde i 1756 i Njå, Time, Rogaland, NOR 78 år gamal, og vart gravlagd den 14. des. 1756 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR. Maren gifta seg med Ole Ommundson Njå, son av Omund Olson Tjøtta og Ingrid Tjerandsdotter, den 5. jun. 1707 i Soma kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Maren gifta seg så med Peder Jonson Njaa, son av Jon Pederson Njå og Anna Jonsdotter, den 30. mar. 1728 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         iv.  Hofver Asbjørnson vart fødd i 1682 i Todneim, Høyland, Rogaland, NOR.

63        v.  Martha Asbjørnsdotter. Martha gifta seg med Efvind Endreson Hinna, son av Endre Trulsson Hinna og Astri Johannesdotter, i 1710 i Soma kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Martha gifta seg så med Jon Asserson Gausel, son av Asser Jonson Stangeland og Anne Pedersdotter, den 28. mai 1713 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.


127. Kisti Andersdotter, dotter av Anders Andersson Austrått og Anna Andersdotter, vart fødd i 1646 i Austrått, Høyland, Rogaland, NOR, døydde den 27. mar. 1728 i Todneim, Høyland, Rogaland, NOR 82 år gamal, og vart gravlagd den 4. apr. 1728 i Soma kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Kisti var Kirsten.

Kisti gifta seg med Asbiørn Sjurson Todnem cirka 1675 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

Åttande generasjon (4x tippoldeforeldre)

horizontal rule


128. Knud Salveson Tjørhom, son av Salve Tjørhom og Åsa Tjørhom, vart fødd i 1614 i Tjørhom, Sirdal, Vest-Agder, NOR og døydde i Tjørhom, Sirdal, Vest-Agder, NOR.

Generelle notat: Knut Salveson vert nemnt 30 år i 1664, men det skal truleg vere 50 år, for han har sønene Salve på 30 år og Ådne på 28 år. Knut vert nemnt som bonde på Tjørhom i 1642. I 1658 vart sonen Ådne saman med 6 andre frå Sirdalen stemna for retten av di dei "iche udi forleden haarde Krigstid" hadde møtt til militær utskriving på kongsgarden i Stavanger. Dei fekk valet mellom å betale 10 mark sølv, "eller at fare fredløs". Dei valte truleg det første alternativet. Knut er den første som vert nemnt som oppsittar på bruk 1 på Tjørhom.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1664-teljinga i Tjørhom, Sirdal, Vest-Agder, NOR.

Knud Salveson gifta seg med ukjend.

Barna hans var:

          i.  Salve Knudson Tjørhom vart fødd i 1634 i Tjørhom, Sirdal, Vest-Agder, NOR og døydde i Tjørhom, Sirdal, Vest-Agder, NOR. Salve gifta seg med ukjend.

64       ii.  Ådne Knudson Fidjeland. Ådne gifta seg med Gunnarsdotter, dotter av Gunnar Erikson Haukali, cirka 1677 i Tonstad kyrkje, Sirdal, Vest-Agder, NOR. Ådne gifta seg så med Astrid Bjørnsdotter cirka 1709 i Tonstad kyrkje, Sirdal, Vest-Agder, NOR. Dei fekk ikkje barn.


130. Gunnar Erikson Haukali, son av Erik Salveson Fidjeland, vart fødd i 1634 i Omlid, Sirdal, Vest-Agder, NOR og døydde cirka 1695 i Haukali, Forsand, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 61 år.

Gunnar Erikson gifta seg med ukjend.

Barna hans var:

65        i.  Gunnarsdotter. Gunnarsdotter gifta seg med Ådne Knudson Fidjeland, son av Knud Salveson Tjørhom, cirka 1677 i Tonstad kyrkje, Sirdal, Vest-Agder, NOR.

         ii.  Tolleiv Gunnarson Bratteli vart fødd i 1670 i Fidjeland, Sirdal, Vest-Agder, NOR, døydde i 1732 i Bratteli, Forsand, Rogaland, NOR 62 år gamal, og vart gravlagd den 9. nov. 1732 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR. Tolleiv gifta seg med Gjertrud Jørgensdotter, dotter av Jørgen Ohnson Omlid og Tyri Torgersdotter, den 4. mar. 1702 i Tonstad kyrkje, Sirdal, Vest-Agder, NOR.

Gunnar Erikson gifta seg så med Todni Tolleivsdotter d.e., dotter av Tollef Torgrimson Malmeim og Marete Torkelsdotter, cirka 1680 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Todni Tollelvsdotter frå Malmeim i Bjerkreim vart gift første gong ikring 1660 med Tormod Erikson Haukali i Forsand. Då far til Tormod døydde noko før 1661, flytta eldste sonen, Tore Erikson ifrå bruk IB til hovudbruket som faren hadde hatt. Bruk IB vart då ledig, og Tormod sette seg til der. Tormod vert nemnt første gongen som brukar av bruk IB i manntalet for 1661. I prestemanntalet for 1664 finn me berre Tormod med tenar Ola Erikson (=bror hans), men i futemanntalet same året finn me både Tormod Erikson, 45 år gammal og Tore Toreson, 60 år. Den sist nemnde er truleg farbror til Tormod som nå er brukar nr. 2, medan Tormod har hovudbruket. Tore Erikson var vel alt kommen til byen i 1664. I militærmanntalet 1673 er ingen nemnd som brukar på denne parten. Det var truleg enkja som hadde garden då.
Den 30. november 1671 fortel tingboka at "Tormod Haukali stevnte Endre Forsand formedelst han en hest hadde oppsatt i hans fjell, som siden beit Tormod Haukali's hest i hel, og (til) noen prov fremkom Tore (=Toreson) Haukali som provet at hans gjetlebørn så (at) Endre sin hest jagde Tormod's om lørdagen, og om mandagen der etter fant de hesten død på samme sted (hvor) han ble jaget. Sammeledes stadfestet Rasmus Person Berge at så i sannhet var. Ble henvist til videre prov. Siden forlikt at Endre skal gi Tormod ett qtr. (=kvarter) fersk garn høstsild og 2 vetter korn."
Den 26. november 1674 er det ført i tingboka at "Lars Rossavik lot lese et brev på ½ laup smør og 4 spann korn (=36+12=48 mrk. smør) pantet av Tormod Haukali."
Me har ikkje funne Tormod Erikson nemnd som lagrettemann. Under faren og under broren Tore Erikson på hovudbruket kan me lesa om striden mellom brørne Tore og Tormod og om dei pengane som Tormod var skyldig til Tore, som nå var borgar i Stavanger. Todni gifta seg opp att med Gunnar Erikson Fidjeland i Sirdalen. Han var enkemann og hadde ei dotter gift med Ådne Knutson Fidjelan og sonen Tolleiv med første kona. Etter manntalet i 1664 budde Gunnar Erikson på Fidjeland. Han var då 30 år gammal. Gunnar var truleg soneson til Salve som vert nemnt på Fidjeland i 1611 til 1631. For då sonen til Gunnar frå første ekteskap, Tolleiv Gunnarson, skulle gifta seg i 1702 med Gjertrud Jørgensdotter Omlid, måtte dei ha kongeleg løyve av di dei var tremenningar. Salve Fidjeland var oldefar til Gjertrud. Om lag 1680 kom Gunnar til Haukali og gifta seg med enkja etter Tormod Erikson. Han vert nemnt som einaste brukar i Haukaliå i bispen si tiendbok for 1681/1683.
Tingboka for 30. november 1681 fortel at "Tore Erikson (miss-skrive for Knutson?) Vika hadde latt stevne Gunnar Haukaliå for 3 rdlr. som Gunnars formann sal. Tormod Haukali (til) Tore Erikson skyldig var og forne Gunnar, som fekk enka igjen, ham lovet å betale. Innstevnte Gunnar Haukali møtte uti rette og foregav ham skade og fortred i atskillige måter av forne Tore Erikson å være tilføyd, men ellers ei kunne benekte (at) jo ommeldte 3 rdlr. til ermeldte Tore Erikson på sin (hans) sal. formanns vegne å ha lovt å betale. Her etter var Tore Erikson dom begjærende. Da ble herom således dømt og avsagt at Gunnar Haukali skal betale til Tore Erikson Vika de ham på sin sal. formanns vegne belovede 3 rdlr., eller det ved lovl. atferd av hans bo å utsøkes med kongelig sekt og anvendte omkostning. Hva pretensjon som Gunnar Haukali igjen i en og annen måte til Tore Erikson Vika kan ha, har han ham etter lovl. stevnemål derfor ved lov og rett å betale."
Like etter stevnemålet mot Gunnar Haukali frå Tore Vika står det i tingboka at "Mattis Kvelvåg hadde latt stevnt Gunnar Haukaliå for 3 riksdlr. som bemeldte Gunnar Haukaliens sal. formann Tormod Haukali ham for en hest skyldig er. Innstevnte Gunnar Haukali, som fikk sal. Tormods enke igjen, møtte uti rette og foregav (at) Mattis Kvelvåg samme gjeld på skiftet etter sin sal. formann burde å ha fordret, og derfor formente han samme gjeld ei bør betale. Mattis Kvelvåg der imot svarte at ikke skal bevises (at) han på ommeldte skifte var tilsagt å møte eller noe av dets forkortning erkyndiget. Og derfor formoder han sin rettmessige fordring hos Gunnar blir tildømt. Fornevnte Gunnar Haukalis kvinne - som er hans sal. formanns enke - møtte og berørte sin forrige sal. manns gjeld ei kunne benekte eller fragå. Da ble derom for rette avsagt at etterdi ei bevises Mattis Kvelvåg på arvetomten etter Gunnar Haukali's sal. formann noe for de fordrende 3 riksdlr. er blitt utlagt eller skiftets berammelse forstendiget - til med den sal. manns enke som Gunnar Haukali igjen har fått - ei berørte gjeld på sin sal. manns vegne kan benekte, så tilfinnes forne Gunnar Haukali å betale til ermeldte Mattis Kvelvåg de etter hans sal. formann fordrende 3 riksdlr. eller det ved lovlig atferd av hans bo å utsøkes med kongel. sekt og bekostning."
Gunnar Haukali vert nemnt som lagrettemann 3 gonger, frå 1682 til 1687. Ved manntalet i 1701 var Gunnar død, for i manntalet er "Gunnars enke" ført med sonen Tormod Gunnarson, 22 år, "stående soldat". Hjå enkja Todni budde òg Jakob Bjørnson, "fosterson", 7 år gammal, Jakob var son til Bjørn Jakobson som budde i Haukaliå på 1690-talet. Etter manntal 1701 står enkja Todni som brukar nr. 2, medan Per Person (UnderBerge) var brukar nr. 1. Han hadde i april 1701, fått bygsla 42 merker smør i Haukali av Tormod Bjørnson Mele, så det var nok Per som alt då var på hovudbruket. Todni var vel nå på bruk IB., eller kanskje ho hadde det som vart det nye bruk II - HaukaliHagen? Det vert ikkje nemnt barn etter Todni og Tormod, men Todni hadde sonen Tormod med Gunnar.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1701-teljinga i Haukali, Forsand, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

          i.  Tormod Gunnarson Haukali vart fødd i 1681 i Haukali, Forsand, Rogaland, NOR, døydde i 1736 i Haukali, Forsand, Rogaland, NOR 55 år gamal, og vart gravlagd den 1. apr. 1736 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR. Tormod gifta seg med Dordi Eriksdotter, dotter av Erich Olson Oaland og Anna Isaksdotter, den 13. jun. 1706 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.


132. Tarald Torgerson Fosmark vart fødd i 1584 i Berg, Hylestad, Aust-Agder, NOR og døydde cirka 1671 i Fosmark, Forsand, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 87 år.

Generelle notat: Tarald Torgerson på Fossmork i Forsand var frå Berge i Hylestad i Setesdalen. Han var gift to gonger, men ein kjenner ikkje namnet på nokon av konene.
Tarald var brukar på Berge i Hylestad frå 1626 til 1631, medan han første gong vert nemnt i skattemanntala frå Høgsfjord i 1632/1633 og står då i skatteklassen for "forarmede ødegårdsmenn og husmenn".
I 1664 var Tarald 80 år og hadde to søner, Torger på 50 år og Ola på 23 år.
Tarald var den første som tok opp gard i Fossmorkjå. Først sette han seg til oppi bakken under Husafjellet. Der bygde han opp hus, truleg på same staden som det står i dag, og ålanta ei ask til tuntre. Men Tarald fekk mykje sorg og plage av sonen sin Torger som skulle ha garden. Difor flytta Tarald ned på slettelandet og rydda opp ny gard der til sonen Ola og seg sjølv. Sonen Ola fekk godt skussmål av foreldra sine. Den siste garden vart det seinare nedre Fossmorkjå, medan den første bustaden til Tarald vart heitande øvre Fossmorkjå. Det vert nemnt mykje i tingbøkene om striden mellom Tarald og sonen Ola på den eine sida, og eldste sonen Torger på den andre, der Torger helst ville trengje både foreldra og broren Ola bort frå bustaden deira. Tarald levde i november i 1671, men var død året etter. Det er kjent tre søner og ei dotter etter Tarald.

Tarald Torgerson gifta seg med ukjend.

Barna hans var:

          i.  Torger Taraldson Fosmark vart fødd i 1614 i Berg, Hylestad, Aust-Agder, NOR og døydde etter 1681 i Fosmark, Forsand, Rogaland, NOR. Torger gifta seg med Sygni Nilsdotter cirka 1635 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

         ii.  Ragnhild Taraldsdotter vart fødd cirka 1620 i Fosmark, Forsand, Rogaland, NOR.

        iii.  Jørgen Taraldson Nerabø vart fødd i 1634 i Fosmark, Forsand, Rogaland, NOR og døydde i Nerabø litle, Forsand, Rogaland, NOR.

66       iv.  Ole Taraldson Fosmark. Ole gifta seg med Magla Eilivsdotter d.y., dotter av Eilev Jensson Lyse og Marita Torkelsdotter, cirka 1670 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.


134. Eilev Jensson Lyse, son av Jens Taraldson Lyse og Anna Lyse, vart fødd i 1601 i Lyse, Forsand, Rogaland, NOR og døydde cirka 1680 i Lyse, Forsand, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 79 år. Eit anna namn for Eilev Jensson var Ellef.

Generelle notat: Eilev Jensson var brukar på Lyse i Forsand frå ikring 1624. Då han var i 20-års alderen fekk han ein part i Lyse av stefaren. Dette bruket hadde han til 1632/1633 ser me av manntalslistene for dette året. Då døydde truleg stefaren Per Lyse, og i manntalet for 1635/1636 vert Eilev ført som brukar etter han.
I Manntalet 1642/1643 vert Eilev ført saman med Ola på dette bruket, men i 1645 var Eilev atter åleine på bruket. Denne Ola var truleg son til Eilev. Seinare delte Eilev bruket med sonen Rasmus. Utover i 1660 og 1670-åra sat Eilev med ¼ av Lyse. I futemanntalet for 1664 var "Eilev Jensson" 63 år og hadde sonen Elev på 12 år(?). I prestemanntalet same året hadde "Eilev" sonen Bjørn. Siste gong Eilev vert nemnt i manntala var i 1673.
02.10.1677 var det skifte etter kona hans, Marita Torkelsdotter. I bispestolen si tiendbok for 1681/1683 vert det ikkje nemnt nokon brukar på bruk IA i Lyse, så då var truleg Eilev død eller kanskje han berre ikkje var med i gardsdrifta lenger?
29.11.1636 var det ei sak på tinget der Elev var stemna for slagsmål. Han måtte då gje ½ riksdalar til Stavanger Hospital. Eilev fekk hand om mykje jordegods i Sirdalen.
19.01.1647 pantsette Svein Torbjørnson Bersagel (son til lensmannen i Høle skipreide) heile Fidjelandsgarden til Eilev. Ved eit makeskifte i 1669 fekk Eilev og sønene Eilev og Torkel, heile Fidjeland med underliggande øydegardar Vatnedal, Haugen og Neset til odel og eige. På tinget i Forsand 02.12.1654 vart det strid om skiftet etter Jens Taraldson og Anna Lyse, foreldra til Eilev. Det vart truleg halde omlag 1612 då Jens var død og Anna gifta seg opp att med Per Lyse.
23.03.1670 melder tingboka at "Eilev Lyse lot lese et kjøpebrev anlagende "Fiedland" (=Fidjeland) og underliggende øydegarder "Hoffuen" (=Haugen) og "Vatnedølsnes" (=Neset)." Dette er tre kjende gardar i Sirdalen.
Det siste me finn om Eilev Lyse i tingbøkene var at han den 16.06.1677 vart stemna til å vitna i saka om garden Øvre Eiane og husmannsplassen som låg under garden frå gammalt av. Nokre månader seinare døydde kona Marita, og Eilev døydde sjølv ikkje så lenge etter. Marita og Eilev hadde 11 barn.

Eilev Jensson gifta seg med Marita Torkelsdotter cirka 1621 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

68        i.  Jens Eilivson Nerabø. Jens gifta seg med Samuelsdotter cirka 1665 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

         ii.  Rasmus Eilivson Lyse vart fødd i 1623 i Lyse, Forsand, Rogaland, NOR, døydde i 1715 i Lyse, Forsand, Rogaland, NOR 92 år gamal, og vart gravlagd den 7. apr. 1715 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR. Rasmus gifta seg med Kristi Nilsdotter cirka 1660 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

        iii.  Ole Eilivson Uppstad vart fødd cirka 1625 i Lyse, Forsand, Rogaland, NOR og døydde cirka 1666 i Uppstad, Hylestad, Aust-Agder, NOR i ein alder av omkring 41 år. Ole gifta seg med ukjend.

         iv.  Eiliv Eilivson Fidjeland vart fødd i 1632 i Lyse, Forsand, Rogaland, NOR og døydde før 1677 i Fidjeland, Sirdal, Vest-Agder, NOR. Eit anna namn for Eiliv var Eilev. Eiliv gifta seg med ukjend.

          v.  Torkel Eilivson Sinnes vart fødd i 1634 i Lyse, Forsand, Rogaland, NOR og døydde cirka 1701 i Sinnes, Sirdal, Vest-Agder, NOR i ein alder av omkring 67 år. Torkel gifta seg med Todne Johannesdotter, dotter av Johannes Bjørnson Sinnes, cirka 1657 i Tonstad kyrkje, Sirdal, Vest-Agder, NOR.

67       vi.  Magla Eilivsdotter d.y.. Magla gifta seg med Ole Taraldson Fosmark, son av Tarald Torgerson Fosmark, cirka 1670 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

        vii.  Helga Eilivsdotter vart fødd cirka 1640 i Lyse, Forsand, Rogaland, NOR og døydde cirka 1733 i Ådneram, Sirdal, Vest-Agder, NOR i ein alder av omkring 93 år. Helga gifta seg med Ånen Knudson Ådneram, son av Knud Ådneson Ådneram, cirka 1665 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

       viii.  Anna Eilivsdotter vart fødd i 1642 i Lyse, Forsand, Rogaland, NOR, døydde i 1701 i Brekke, Forsand, Rogaland, NOR 59 år gamal, og vart gravlagd den 9. apr. 1701 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR. Anna gifta seg med Tjerand Andersson Brekke, son av Anders Tjerandson Brekke, cirka 1685 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

         ix.  Biørn Eilivson Lyse vart fødd i 1644 i Lyse, Forsand, Rogaland, NOR, døydde i 1723 i Lyse, Forsand, Rogaland, NOR 79 år gamal, og vart gravlagd den 21. feb. 1723 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR. Biørn gifta seg med Astri Lyse cirka 1680 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.


135. Marita Torkelsdotter vart fødd i 1600 og døydde i 1677 i Lyse, Forsand, Rogaland, NOR 77 år gamal.

Marita gifta seg med Eilev Jensson Lyse cirka 1621 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

136. Eilev Jensson Lyse, son av Jens Taraldson Lyse og Anna Lyse, vart fødd i 1601 i Lyse, Forsand, Rogaland, NOR og døydde cirka 1680 i Lyse, Forsand, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 79 år. Eit anna namn for Eilev Jensson var Ellef.
(Same som person 134 på side 1)

137. Marita Torkelsdotter vart fødd i 1600 og døydde i 1677 i Lyse, Forsand, Rogaland, NOR 77 år gamal.
(Same som person 135 på side 1)

144. Ivar Toreson Time, son av Tore Mossige, vart fødd i 1620 i Mossige, Time, Rogaland, NOR og døydde i Time nedre, Time, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Ivar Toreson frå Mossige er ført på Nedre Time i 1645 og 1665. I 1665 fekk han skøyte på 13 spann i Mossige. Kona Var Siri Hansdotter frå Vestly og dei vert nemnde med to søner og ei dotter.

Ivar Toreson gifta seg med Siri Hansdotter d.e. cirka 1658 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Hans Ivarson Mossige vart fødd i 1659 i Time nedre, Time, Rogaland, NOR og døydde i Mossige, Time, Rogaland, NOR. Hans gifta seg med Berete Monsdotter, dotter av Mons Ellingson Undheim og Torborg Njelsdotter, cirka 1685 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

         ii.  Ivarsdotter vart fødd cirka 1662 i Time nedre, Time, Rogaland, NOR.

72      iii.  Ivar Ivarson Lima. Ivar gifta seg med ukjend.


145. Siri Hansdotter d.e. dotter av Hans Ommundson Vestly og Gjertrud Rasmusdotter, vart fødd cirka 1630 i Vestly, Time, Rogaland, NOR og døydde i Time nedre, Time, Rogaland, NOR.

Siri gifta seg med Ivar Toreson Time cirka 1658 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

148. Torger Ivarson Ivesdal, son av Ivar Olson Ivesdal, vart fødd i 1614 i Ivesdal, Bjerkreim, Rogaland, NOR og døydde cirka 1670 i Ivesdal, Bjerkreim, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 56 år.

Generelle notat: Torger Ivarson Ivesdal gifta seg før 1645 med Gjertrud Kolbeinsdotter og dei er nemnde med sonen Ole som var borgar i Stavanger og kalla seg Ole Torgerson Fjell i 1709, og sonen Ivar som budde på Ivesdal.
Torger var fødd ikring 1614 og døydde mellom 1668 og 1672. Det er uvisst når Gjertrud var fødd eller døydde.
I 1645 budde dei på Ivesdal saman med tre andre brukarpar: Torkel Mortenson, Tormod Toreson og Omund Torkelson, alle med ektefellar. Torger er nemnd i odelsmanntalet for 1645 og 1661 saman med Torkel Mortenson og Tormod Toreson. I 1645, 1661 og 1668 åtte og brukte han 9 spann korn. Torger var lagrettemann i 1658.

Torger Ivarson gifta seg med Gjertrud Kolbeinsdotter cirka 1648 i Bjerkreim kyrkje, Bjerkreim, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

74        i.  Ivar Torgerson Kluge. Ivar gifta seg med Ingerid Larsdotter, dotter av Lars Olson Fosseikeland og Ingerid Sigvardsdotter, cirka 1678 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR. Ivar gifta seg så med Marta Trulsdotter cirka 1703 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

         ii.  Ole Torgerson Fjell vart fødd i Ivesdal, Bjerkreim, Rogaland, NOR, døydde i 1714 i Stavanger, Rogaland, NOR, og vart gravlagd den 3. des. 1714 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Ole gifta seg med Malena Torgersdotter den 26. sep. 1688 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Ole gifta seg så med Maria Pedersdotter den 22. jan. 1702 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.


149. Gjertrud Kolbeinsdotter, dotter av Kolbein Mauritsson Maudal og Anna Tolleivsdotter, vart fødd cirka 1627 i Maudal øvre, Forsand, Rogaland, NOR og døydde cirka 1694 i Ivesdal, Bjerkreim, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 67 år.

Gjertrud gifta seg med Torger Ivarson Ivesdal cirka 1648 i Bjerkreim kyrkje, Bjerkreim, Rogaland, NOR.

Gjertrud gifta seg så med Knud Mortenson Ivesdal, son av Morten Svaleson Gjedrem og Inger Sivertsdotter, cirka 1670 i Bjerkreim kyrkje, Bjerkreim, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Generelle notat: Knud Mortenson Gjedrem gifta seg med enka på Ivesdal, Gjertrud Kolbeinsdotter. Knud på Ivesdal gjorde lagrettemannseiden i Stavanger 6. november 1672. Han var sidan lagrettemann i fleire år.
Knud kjøpte jord i heimegarden Gjedrem etter arveskifte etter faren. Søskena hans selde nemleg deira del i Gjedrem til Knud den 31. oktober 1678 (tinglyst same dag).
I 1695 var Knud enkemann, men han gifta seg opp att med Gunhild Fanuelsdotter frå Oftedal og hadde seks barn med henne. Gunhild var ugift då det var skifte etter faren i 1695. Gunhild heldt skifte med barna 19. februar 1740. Ho døydde 95 år, 7 månader, 3 veker og 5 dagar gamal og vart jordført 6. mars 1774.
Knud var ein av brukarane på garden i 1701. Då hadde han fostersonen Omund Ivarson (første kona sin soneson). Helge Velleson (Viljenson) Holmen budde også på bruket då. Knud åtte halvparten av bruket sitt (4½ spann korn). Den andre halvparten åtte dei to stesønene Ivar og Ole.


150. Lars Olson Fosseikeland, son av Ole Fosseikeland, vart fødd i 1615 i Foss-Eikeland, Høyland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1653 i Foss-Eikeland, Høyland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 38 år.

Lars Olson gifta seg med Ingerid Sigvardsdotter cirka 1644 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Anna Larsdotter vart fødd cirka 1645 i Foss-Eikeland, Høyland, Rogaland, NOR og døydde i 1694 i Brekko, Time, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 49 år. Anna gifta seg med Joen Erikson Skjørestad, son av Erich Jonson Skjørestad, cirka 1672 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Anna gifta seg så med Tollak Taraldson Torland, son av Tarald Olson Bø og Maren Larsdotter, cirka 1687 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

         ii.  Ole Larsson Jåtten vart fødd i 1647 i Foss-Eikeland, Høyland, Rogaland, NOR og døydde i 1694 i Jåtten, Hetland, Rogaland, NOR 47 år gamal. Ole gifta seg med Anna Jonsdotter, dotter av Jon Olson Tu og Guri Gunnarsdotter, cirka 1671 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

        iii.  Sivert Larsson vart fødd i 1649 i Foss-Eikeland, Høyland, Rogaland, NOR.

         iv.  Kristen Larsson Fosseikeland vart fødd cirka 1651 i Foss-Eikeland, Høyland, Rogaland, NOR og døydde i Stavanger, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Kristen var Christen. Kristen gifta seg med Kirsti Olsdotter den 7. okt. 1688 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

75        v.  Ingerid Larsdotter. Ingerid gifta seg med Peder Monsson Kluge, son av Mons Ellingson Undheim og Ommundsdotter, cirka 1675 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Ingerid gifta seg så med Eivind Larsson Kluge, son av Lars Eivindson Norheim og Ingrid Halvorsdotter, cirka 1676 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR. Ingerid gifta seg så med Ivar Torgerson Kluge, son av Torger Ivarson Ivesdal og Gjertrud Kolbeinsdotter, cirka 1678 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.


151. Ingerid Sigvardsdotter, dotter av Sigvard Olson Kylles og Ingerid Endresdotter, vart fødd cirka 1620 i Kylles, Høyland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1668 i Foss-Eikeland, Høyland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 48 år.

Generelle notat: Ingerid Sigvardsdotter vart gift første gong med Lars Olson. Han er berre nemnt som brukar på Foss-Eikeland etter faren. Ingerid hadde fem barn med Lars. Ho gifta seg opp att då Lars var død, med Ola Njelson (Nilsson) Skei. Med Ola hadde ho tre barn. Det var skifte etter Ingerid 24. oktober 1668.
Ola gifta seg opp att med Maren Olsdotter, dotter til presten Oluf Nilsson Medelfar i Klepp (ho er ikkje nemnt i bygdeboka for Klepp). Ola og Maren hadde tre barn. Sonen deira Ola var i Holland i 1700. Skifte etter Ola var 24. mai 1678.
Maren gifta seg opp att med Bertel Bertelson Agricola (Bonde) som overtok bruket på Foss-Eikeland og hadde det til 1700 då han flytta til Litle-Risa i Sola. Presten Schanche klaga i 1700 på at Bertel hadde betalt si tiend "med ringe og raat korn". Bertel døydde i 1710 på Litle Sola. Det var ikkje barn etter Maren og Bertel. Dottera Ingeborg Olsdotter døydde som ung.

Ingerid gifta seg med Lars Olson Fosseikeland cirka 1644 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

Ingerid gifta seg så med Ole Njelson Fosseikeland, son av Njel Ommundson Skei og Berit Rasmusdotter, cirka 1654 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde den 24. Mai 1678 i Foss-Eikeland, Høyland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Berit Olsdotter vart fødd cirka 1655 i Foss-Eikeland, Høyland, Rogaland, NOR og døydde i 1708 i Haugland øvre, Time, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 53 år. Berit gifta seg med Tjerand Erikson Haugland, son av Erik Knudson Braut og Berit Tjerandsdotter, cirka 1679 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Berit gifta seg så med Ole Adamson Haugland, son av Adam Toreson Berge, cirka 1697 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

         ii.  Ingeborg Olsdotter vart fødd cirka 1659 i Foss-Eikeland, Høyland, Rogaland, NOR og døydde før 1694 i Foss-Eikeland, Høyland, Rogaland, NOR.

        iii.  Lars Olson Husveg vart fødd cirka 1662 i Foss-Eikeland, Høyland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1715 i Husveg, Varhaug, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 53 år. Lars gifta seg med Kari Taraldsdotter, dotter av Tarald Olson Bø og Maren Larsdotter, cirka 1690 i Varhaug kyrkje, Varhaug, Rogaland, NOR. Lars gifta seg så med Jorunn Jonsdotter, dotter av Jon Svendson Tvihaug og Siri Andersdotter, cirka 1696 i Varhaug kyrkje, Varhaug, Rogaland, NOR. Lars gifta seg så med Anna Einarsdotter, dotter av Einar Nilsson Skeie og Anna Olsdotter, cirka 1708 i Orre kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.


152. Svend Svendson Lima, son av Svend Svendson Lima, vart fødd i 1605 i Lima ytre, Gjesdal, Rogaland, NOR og døydde i Lima ytre, Gjesdal, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Sven Svenson er oppskriven i hovudskatten 1645 og er 60 år i 1665. Han brukar då 7 spann. Sven var kan henda son åt Sven på Ytre Lima som er nemnt frå 1602 til 1620. Sven hadde to søner.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1665-teljinga i Lima ytre, Gjesdal, Rogaland, NOR.

Svend Svendson gifta seg med ukjend.

Barna hans var:

76        i.  Torstein Svendson Lima. Torstein gifta seg med Gunhild Lima cirka 1674 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR. Torstein gifta seg så med Anna Pedersdotter cirka 1677 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

         ii.  Ole Svendson Lima vart fødd i 1657 i Lima ytre, Gjesdal, Rogaland, NOR og døydde i Lima ytre, Gjesdal, Rogaland, NOR.


156. Aadne Ommundson Ravndal, son av Omund Bjelland og Gjertrud Sjursdotter, vart fødd cirka 1602 i Bjelland, Gjesdal, Rogaland, NOR og døydde etter 1645 i Ravndal, Gjesdal, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Me finn Ådne Omundson på Ravndal i rekneskapen frå 1628 til 1645 og truleg lenger. Det kan vera enkja etter han som er nemnd 1661. I 1628 og 1630 legg han skatt av ytterste formue, so det hev vel ikkje vore rart for han, endå um han var son åt den rike Omund Bjelland.

Aadne Ommundson gifta seg med ukjend.

Barna hans var:

          i.  Gjertrud Ådnesdotter vart fødd cirka 1635 i Ravndal, Gjesdal, Rogaland, NOR og døydde i Haukamork, Gjesdal, Rogaland, NOR. Gjertrud gifta seg med Hans Larsson Haukamork, son av Lars Arneson Haukamork og Gjøa Njelsdotter, cirka 1662 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

78       ii.  Simon Ådneson Ravndal. Simon gifta seg med Larsdotter, dotter av Lars Arneson Haukamork og Gjøa Njelsdotter, cirka 1667 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.


158. Lars Arneson Haukamork, son av Arne Torkelson Lomeland og Kari Lomeland, vart fødd cirka 1607 i Lomeland, Gjesdal, Rogaland, NOR og døydde cirka 1690 i Haukamork, Gjesdal, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 83 år.

Generelle notat: Lars Arneson er nemnd på Lomeland 1631, men i 1632 finn me han på Haukamork. Ein gong var Gjøa sjuk. Lars fekk då lækjaråd for henne hjå Kjetils-Berit. Det var ulovleg, og han måtte bøta 10 riksdalar. I rekneskapen for 1648 er det skrive: "Lars Haukamork bøtte 10 dalar; han hadde bruka signelse og ulovlege råder til å få kona si god att". I 1667, 1674 og 1675 var Lars Haukamork lagrettemann. Den 2. august 1675 var det skyldsettingsrett i Haukamork. Til garden var det skog så dei hadde tak (til tekking av hus) til eige bruk og kunne selja noko. Åker og eng var so fjern at garden kunne settast i 1 pund. Før var det 16 spann.

Lars Arneson gifta seg med Gjøa Njelsdotter cirka 1632 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Hans Larsson Haukamork vart fødd i 1633 i Haukamork, Gjesdal, Rogaland, NOR og døydde i 1689 i Haukamork, Gjesdal, Rogaland, NOR 56 år gamal. Hans gifta seg med Gjertrud Ådnesdotter, dotter av Aadne Ommundson Ravndal, cirka 1662 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

         ii.  Kari Larsdotter vart fødd cirka 1638 i Haukamork, Gjesdal, Rogaland, NOR og døydde i Tjetland, Gjesdal, Rogaland, NOR. Kari gifta seg med Rasmus Endreson Tjetland cirka 1665 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

79      iii.  Larsdotter. Larsdotter gifta seg med Simon Ådneson Ravndal, son av Aadne Ommundson Ravndal, cirka 1667 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

         iv.  Aadne Larsson Haukamork vart fødd i 1642 i Haukamork, Gjesdal, Rogaland, NOR og døydde i 1694 i Haukamork, Gjesdal, Rogaland, NOR 52 år gamal. Aadne gifta seg med Kirsten Svendsdotter, dotter av Svend Olson Kyllingstad og Kirsten Olsdotter, cirka 1676 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.


159. Gjøa Njelsdotter, dotter av Njel Olson Madland og Gjøa Torsteinsdotter, vart fødd cirka 1610 i Madland, Gjesdal, Rogaland, NOR og døydde i Haukamork, Gjesdal, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho budde i 1648 i Haukamork, Gjesdal, Rogaland, NOR.

Gjøa gifta seg med Lars Arneson Haukamork cirka 1632 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

160. Truls Endreson Sveinsvoll, son av Endre Salveson Sveinsvoll, vart fødd i 1601 i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i 1663 i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR 62 år gamal.

Generelle notat: Truls Endreson Sveinsvoll var i følgje Rogaland Historie- og Ættesogelag Årshefte 1958 side 139 son til Endre Salveson Sveinsvoll. Truls var gift med Eli som truleg var dotter til Eivind Sveinsvoll. Truls hadde tre barn med Eli. Andre kona til Truls var Marit Eivindsdotter Hauge som han hadde sju barn med. Trusl er ført i skattemanntal på Sveinsvoll 1625-1663.

Truls Endreson gifta seg med Eli Eivindsdotter, dotter av Eivind Sveinsvoll, cirka 1623 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Endre Trulsson Hinna vart fødd i 1624 i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR, døydde i 1715 i Hinna, Hetland, Rogaland, NOR 91 år gamal, og vart gravlagd den 22. jan. 1715 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Endre gifta seg med Astri Johannesdotter cirka 1678 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

         ii.  Malena Trulsdotter vart fødd cirka 1625 i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR, døydde i 1695 i Soma, Høyland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 70 år, og vart gravlagd den 20. mar. 1695 i Soma kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Malena var Magle. Malena gifta seg med Ole Larsson Soma, son av Lars Anfinnson Skas og Kirsti Olsdotter, cirka 1650 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR. Malena gifta seg så med Gunnar Njelson Soma i Soma kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

        iii.  Eivind Trulsson Hauge vart fødd cirka 1629 i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i 1683 i Hauge, Klepp, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 54 år. Eivind gifta seg med Anna Hansdotter, dotter av Hans Rasmusson Braut, cirka 1661 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

Truls Endreson gifta seg så med Marit Eivindsdotter cirka 1638 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

80        i.  Lars Trulsson Sveinsvoll. Lars gifta seg med Guri Enoksdotter, dotter av Enok Klausson Stangeland og Anna Gitlesdotter, cirka 1668 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

         ii.  Eli Trulsdotter vart fødd cirka 1640 i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i 1685 i Grude, Klepp, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 45 år. Eli gifta seg med Rasmus Ingebretson Grude, son av Ingebret Rasmusson Grude og Lisebet Pedersdotter, cirka 1665 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

        iii.  Ingeborg Trulsdotter vart fødd cirka 1645 i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR og døydde cirka 1684 i Heigre, Høyland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 39 år. Ingeborg gifta seg med Lars Torsteinson Heigre, son av Torstein Henrikson Heigre og Marit Larsdotter, cirka 1669 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

         iv.  Lisbeth Trulsdotter vart fødd cirka 1649 i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i Hinna, Hetland, Rogaland, NOR. Lisbeth gifta seg med Ole Olson Hinna cirka 1669 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Lisbeth gifta seg så med Peder Henrikson Hinna, son av Henrik Pederson Jåtten og Anna Jonsdotter, cirka 1685 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Lisbeth gifta seg så med Christopher Kristofferson Hinna, son av Christopher Larsson Håland og Inger Bergesdotter, den 27. jun. 1697 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

          v.  Kari Trulsdotter vart fødd cirka 1650 i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i Lea, Høyland, Rogaland, NOR. Kari gifta seg med Peder Olson Lea, son av Ole Karlson Lea og Anna Eivindsdotter, cirka 1675 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

         vi.  Isak Trulsson Sunde vart fødd i 1650 i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR og døydde cirka 1725 i Sunde søre, Madla, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 75 år. Isak gifta seg med Mareta Monsdotter, dotter av Mons Håvardson Ølberg og Anna Olsdotter, cirka 1675 i Revheim kyrkje, Madla, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Isak gifta seg så med Berete Simonsdotter, dotter av Simon Knudson Sunde og Mareta Eriksdotter, cirka 1697 i Revheim kyrkje, Madla, Rogaland, NOR. Isak gifta seg så med Karen Ommundsdotter, dotter av Omund Njelson Kleppe og Kirsti Eriksdotter, den 4. jul. 1700 i Revheim kyrkje, Madla, Rogaland, NOR.

        vii.  Johanne Trulsdotter vart fødd cirka 1655 i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR og døydde cirka 1690 i Sørbø, Høyland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 35 år. Johanne gifta seg med Rasmus Monsson Skjæveland, son av Mons Gitleson Øksnevad og Anna Tjølsdotter, cirka 1680 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.


161. Marit Eivindsdotter, dotter av Eivind Rasmusson Hauge og Anna Hauge, vart fødd cirka 1615 i Hauge, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i 1695 i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 80 år.

Marit gifta seg med Truls Endreson Sveinsvoll cirka 1638 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

Marit gifta seg så med Peder Ingebretson Sveinsvoll, son av Ingebret Rasmusson Grude og Lisebet Pedersdotter, cirka 1663 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Generelle notat: Peder Ingebretson gifta seg med enka på Sveinsvoll, Marit Eivindsdotter og overtok bruket der. Han er ført i tiendeskatten 1681-1683. Han er tiltala for skysskoft i 1686. Nemnd i manntalet 1701, og i 1723 brukte han 27 spann og er ført til 1734. Peder hadde ingen barn med Marit, men med andre kona Dortea Klausdotter Stangeland hadde han sju barn. Enka Dorthea skifter med barna sine i 1733.


162. Enok Klausson Stangeland, son av Klaus Pederson Stangeland og Dortea Stangeland, vart fødd i 1599 i Stangeland, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i 1683 i Stangeland, Klepp, Rogaland, NOR 84 år gamal.

Generelle notat: Enok Klausson er førd i skattemanntal 1632-1638 saman med enka (til faren ?), seinare åleine. I 1665 brukar han 48 spann av Stangeland. Han var lagrettemann 1626-1668. I 1652 brann husa for han og då brann og odelsbreva hans, mellom anna eit på 6 vett i Skjæveland med øydegarden Auglend. Stangeland var skyldsett til 3 pund. I 1668 brukte Enok 2 pund og sonen Klas 1 pund. Skifte etter Enok var 05.06.1683. Ved skifte var enka Anna Gitlesdotter. Anna og Enok hadde 9 barn.

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde den 5. Jun. 1683 I Stangeland, Klepp, Rogaland, NOR.

Enok Klausson gifta seg med Anna Gitlesdotter cirka 1625 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Berit Enoksdotter vart fødd cirka 1625 i Stangeland, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i 1691 i Bore øystre, Klepp, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 66 år. Berit gifta seg med Ole Olson Bore cirka 1645 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

         ii.  Ole Enokson Tu vart fødd cirka 1628 i Stangeland, Klepp, Rogaland, NOR og døydde cirka 1664 i Tu, Klepp, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 36 år. Ole gifta seg med Anna Eilivsdotter cirka 1652 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

        iii.  Kisten Enoksdotter vart fødd i 1629 i Stangeland, Klepp, Rogaland, NOR, døydde den 28. jun. 1705 i Vatne store, Høyland, Rogaland, NOR 76 år gamal, og vart gravlagd den 5. jul. 1705 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Kisten var Kirsten. Kisten gifta seg med Peder Samuelson Vatne d.e., son av Samuel Pederson Vatne og Maren Bloch, cirka 1649 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

         iv.  Klas Enokson Stangeland vart fødd cirka 1631 i Stangeland, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i 1710 i Stangeland, Klepp, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 79 år. Klas gifta seg med Berit Pallesdotter, dotter av Palle Kristenson Trane og Malena Samuelsdotter, i jun. 1662 i Soma kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

          v.  Gitle Enokson Bjerkreim vart fødd cirka 1635 i Stangeland, Klepp, Rogaland, NOR og døydde cirka 1696 i Bjerkreim, Bjerkreim, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 61 år. Gitle gifta seg med Kari Aslaksdotter, dotter av Aslak Isaksson Tengs og Kirsten Njelsdotter d.y., cirka 1670 i Bjerkreim kyrkje, Bjerkreim, Rogaland, NOR.

         vi.  Dorte Enoksdotter vart fødd cirka 1637 i Stangeland, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i Strømstad, Helleland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Dorte var Dortea. Dorte gifta seg med Ivar Tolleivson Strømstad, son av Tollef Ivarson Strømstad og Maren Jakobsdotter d.e., cirka 1657 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

81      vii.  Guri Enoksdotter. Guri gifta seg med Lars Trulsson Sveinsvoll, son av Truls Endreson Sveinsvoll og Marit Eivindsdotter, cirka 1668 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR. Guri gifta seg så med Lars Torsteinson Heigre, son av Torstein Henrikson Heigre og Marit Larsdotter, cirka 1685 i Soma kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

       viii.  Maren Enoksdotter vart fødd cirka 1645 i Stangeland, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i 1730 i Todnem, Randaberg, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 85 år. Eit anna namn for Maren var Marit. Maren gifta seg med Jens Svaleson Todnem, son av Svale Tormodson Auestad og Synnøve Simonsdotter, i 1670 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR. Maren gifta seg så med Omund Larsson Todnem, son av Lauritz Rasmusson Tjemsland og Siri Ommundsdotter, cirka 1695 i Randaberg kyrkje, Randaberg, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

90       ix.  Peder Enokson Stangeland. Peder gifta seg med Marit Ommundsdotter, dotter av Omund Jonson Laland og Marit Jonsdotter, cirka 1675 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

          x.  Jon Enokson vart fødd i 1651 i Stangeland, Klepp, Rogaland, NOR.


163. Anna Gitlesdotter, dotter av Gitle Tørreson Øksnevad og Marta Sjursdotter, vart fødd cirka 1605 i Øksnevad nedre, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i Stangeland, Klepp, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho budde i 1683 i Stangeland, Klepp, Rogaland, NOR.

Anna gifta seg med Enok Klausson Stangeland cirka 1625 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

164. Orm Olson Årsvoll, son av Ole Ormson Hogstad, vart fødd i 1580 i Hogstad nora, Hetland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1672 i Årsvoll, Høyland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 92 år.

Generelle notat: Orm Olson budde på Hogstad i Riska. Han blei medbrukar på faren sin part av garden i 1613, og frå 1619-1620 var han hovudbrukaren. I 1614-1615 måtte han bøta til futen på grunn av slåsting. Orm hadde gitt grannen på Nora Hogstad, Tørres, "eet øxe hammerslaug" og Tørres hadde stukke Orm i armen med kniv. Dei slapp begge med ein dalar i bot "formedelst Armoed schylld".
Orm bytta gard med Erik Tormodson i 1621 og flytta til Kråkedal. Orm var leiglending på Kråkedal (i Høyland) i 1628, og i 1631, men flytta seinare til Årsvoll i Høyland. Han var leiglending på Årsvoll i 1635. Han brukte 16½ spann i 1665. Han var medhjelpar. Det var skifte etter han 22. februar 1672. Han var gift 2. gonger. Første kona heitte truleg Olaug. Han hadde 3 barn med første kona og 4 barn med Ingeborg. Andre kona Ingeborg Johansdotter døydde i 1695 hjå dottera på Hellestø i Sola.

Orm Olson gifta seg med Olaug Hansdotter? cirka 1605 i Soma kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Ole Ormson Malmeim vart fødd i 1607 i Hogstad nora, Hetland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1687 i Malmeim, Høyland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 80 år. Ole gifta seg med Marit Hansdotter cirka 1645 i Soma kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

         ii.  Hans Ormson Lea vart fødd i 1616 i Hogstad nora, Hetland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1680 i Lea, Høyland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 64 år. Hans gifta seg med Anna Henriksdotter, dotter av Henrik Eivindson Heigre og Torsteinsdotter, i Soma kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

        iii.  Tore Ormson Lea vart fødd i 1625 i Kråkedal, Høyland, Rogaland, NOR, døydde den 10. sep. 1695 i Lea, Høyland, Rogaland, NOR 70 år gamal, og vart gravlagd den 15. sep. 1695 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Tore gifta seg med Ranveig Njelsdotter cirka 1647 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Tore gifta seg så med Kirsti Sakariasdotter, dotter av Zacharias Rasmusson Soma og Kirsti Larsdotter, cirka 1681 i Soma kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Tore gifta seg så med Kari Jonsdotter, dotter av Jon Monsson Vasshus og Marit Ingebretsdotter, cirka 1689 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

Orm Olson gifta seg så med Ingeborg Johannesdotter cirka 1642 i Soma kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

82        i.  Johannes Ormson Årsvoll. Johannes gifta seg med Dorthe Pedersdotter, dotter av Peder Andersson Rægje og Ingrj Jakobsdotter, cirka 1667 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR.

         ii.  Lars Ormson Årsvoll vart fødd i 1647 i Årsvoll, Høyland, Rogaland, NOR, døydde i 1734 i Årsvoll, Høyland, Rogaland, NOR 87 år gamal, og vart gravlagd den 14. nov. 1734 i Soma kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Lars var Lauridtz. Lars gifta seg med Beret Årsvoll cirka 1670 i Soma kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Lars gifta seg så med Karen Nilsdotter cirka 1691 i Soma kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Lars gifta seg så med Anne Salvesdotter, dotter av Salve Torkelson Jåtten, den 6. nov. 1698 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

        iii.  Olaug Ormsdotter vart fødd cirka 1652 i Årsvoll, Høyland, Rogaland, NOR, døydde i 1733 i Kolnes søre, Sola, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 81 år, og vart gravlagd den 1. mar. 1733 i Tjora kyrkje, Sola, Rogaland, NOR. Olaug gifta seg med Lars Nilsson Kolnes, son av Nils Ommundson Kolnes og Rasmusdotter, den 20. jun. 1681 i Soma kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

         iv.  Elisabeth Ormsdotter vart fødd cirka 1654 i Årsvoll, Høyland, Rogaland, NOR, døydde i 1712 i Hellestø, Sola, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 58 år, og vart gravlagd den 2. jul. 1712 i Håland kyrkje, Sola, Rogaland, NOR. Elisabeth gifta seg med Ifver Oddson Hellestø, son av Odd Halvardson Hellestø og Astrid Størkersdotter, den 7. nov. 1675 i Håland kyrkje, Sola, Rogaland, NOR.


165. Ingeborg Johannesdotter, dotter av Johannes Årsvoll, vart fødd cirka 1618 i Årsvoll, Høyland, Rogaland, NOR og døydde den 29. mai 1695 i Hellestø, Sola, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 77 år.

Ingeborg gifta seg med Orm Olson Årsvoll cirka 1642 i Soma kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

166. Peder Andersson Rægje vart fødd i 1600, døydde i 1681 i Rægje, Sola, Rogaland, NOR 81 år gamal, og vart gravlagd den 6. apr. 1681 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1665-teljinga i Rægje, Sola, Rogaland, NOR.

Peder Andersson gifta seg med Ingrj Jakobsdotter cirka 1627 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Anna Pedersdotter vart fødd cirka 1627 i Rægje, Sola, Rogaland, NOR, døydde i 1690 i Sande, Sola, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 63 år, og vart gravlagd den 30. mar. 1690 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR. Anna gifta seg med Tore Torkelson Sande, son av Torkel Andersson Sande og Mareta Toresdotter, cirka 1652 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR. Anna gifta seg så med Olle Pederson Sande i 1679 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         ii.  Suend Pederson Rægje vart fødd i 1633 i Rægje, Sola, Rogaland, NOR, døydde i 1709 i Rægje, Sola, Rogaland, NOR 76 år gamal, og vart gravlagd den 6. jan. 1709 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR. Suend gifta seg med Inger Tørresdotter, dotter av Tørres Gunnbjørnson Grannes og Berete Eriksdotter, cirka 1665 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR.

        iii.  Magle Pedersdotter vart fødd cirka 1635 i Rægje, Sola, Rogaland, NOR og døydde i Kyllingstad, Gjesdal, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Magle var Malli. Magle gifta seg med Ole Olson Ålgård, son av Ole Kluge og Barbro Størkersdotter, cirka 1658 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR. Magle gifta seg så med Johannes Torkelson Kyllingstad, son av Torkel Ingebretson Kyllingstad og Malli Kyllingstad, cirka 1688 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         iv.  Karen Pedersdotter vart fødd cirka 1638 i Rægje, Sola, Rogaland, NOR, døydde i 1695 i Ølberg, Sola, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 57 år, og vart gravlagd den 7. jul. 1695 i Håland kyrkje, Sola, Rogaland, NOR. Karen gifta seg med Håvard Monsson Ølberg, son av Mons Håvardson Ølberg og Anna Olsdotter, cirka 1663 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR. Karen gifta seg så med Rasmus Rasmusson Ølberg, son av Rasmus Ormson Ølberg og Kirsten Hansdotter, i 1670 i Håland kyrkje, Sola, Rogaland, NOR.

83        v.  Dorthe Pedersdotter. Dorthe gifta seg med Johannes Ormson Årsvoll, son av Orm Olson Årsvoll og Ingeborg Johannesdotter, cirka 1667 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR.


167. Ingrj Jakobsdotter, dotter av Jacob Pederson Vagle og Ingerid Vagle, vart fødd i 1598 i Vagle, Høyland, Rogaland, NOR, døydde i 1680 i Rægje, Sola, Rogaland, NOR 82 år gamal, og vart gravlagd den 5. mar. 1680 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Sven står i skattelistene i lensrekneskapen på Rægje frå dei tek til i 1603, men ein veit ikkje kor lenge han då hadde hatt bruket der. Siste terminen hans i leidangslista er 1625/1626, så kjem enka Inger Jakobsdotter etter han i 1626/1627 og Per Andersson i 1627/1628. Det var eit stort bruk, 36 spann som vart sett opp til 42 spann i Svein si tid. Inger og Sven hadde to søner.
Inger var gift opp att i 1627/1628 med Per Andersson. Per bygsla bruket på Rægje etter Sven. Per er ført i lensrekneskapen frå terminen 1627/1628, og i 1665 er han nemnt 65 år og han åtte då 16 spann. I 1674 og 1675 åtte han alt odelsgodset.
Per er nemnt i alle dei kjende manntala i 1660-åra og står til slutt i militærrulle 1673. Han brukte Litlaland i Sola i tillegg i tida 1631/32 til 1634/35.
5. mars 1680 var Peder Rægis Quinde, Ingrj Jacobsdotter gravlagd, 82 år gamal og dDet var skifte etter henne 26. april 1680. I eit av Historielaget sitt årshefte står det at ho truleg var dotter til Jakob Pederson Vagle. 6. april 1681 vart Peder Ræge gravlagd.

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde den 26. Apr. 1680 I Rægje, Sola, Rogaland, NOR.

Ingrj gifta seg med Svend Rægje cirka 1620 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Lars Svendson Hellestø vart fødd i 1620 i Rægje, Sola, Rogaland, NOR, døydde i 1691 i Hellestø, Sola, Rogaland, NOR 71 år gamal, og vart gravlagd den 24. jun. 1691 i Håland kyrkje, Sola, Rogaland, NOR. Lars gifta seg med Ingeborg Tørresdotter, dotter av Tørres Johannesson Sele og Gjertrud Jonsdotter, cirka 1669 i Håland kyrkje, Sola, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Lars gifta seg så med Inger Ommundsdotter, dotter av Omund Larsson Meling og Olaug Aslaksdotter, den 26. okt. 1673 i Tjora kyrkje, Sola, Rogaland, NOR.

         ii.  Jacob Svendson Harveland vart fødd i 1622 i Rægje, Sola, Rogaland, NOR og døydde i Harvaland, Sola, Rogaland, NOR. Jacob gifta seg med Valborg Gautesdotter, dotter av Gaute Rægje og Bereta Asbjørnsdotter, cirka 1655 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR.

Ingrj gifta seg så med Peder Andersson Rægje cirka 1627 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR.

168. Gullik Knudson Njå vart fødd i 1592 og døydde cirka 1673 i Njå, Time, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 81 år.

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde den 27. Sep. 1673 I Njå, Time, Rogaland, NOR.

Gullik Knudson gifta seg med Barbro Ånensdotter, dotter av Ånen Taraldson Njå og Marite Tomasdotter, cirka 1625 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

Gullik Knudson gifta seg så med Gunhild Toresdotter cirka 1655 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Barbro Gulliksdotter vart fødd cirka 1655 i Njå, Time, Rogaland, NOR og døydde før 1696 i Njå, Time, Rogaland, NOR.

         ii.  Marit Gulliksdotter vart fødd cirka 1657 i Njå, Time, Rogaland, NOR og døydde cirka 1680 i Holen, Time, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 23 år. Marit gifta seg med Jens Erikson Holen, son av Erich Jensson Høyland og Gitlaug Einarsdotter, cirka 1680 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

        iii.  Knud Gullikson Frøyland vart fødd i 1659 i Njå, Time, Rogaland, NOR og døydde cirka 1717 i Frøyland, Time, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 58 år. Knud gifta seg med Randi Olsdotter, dotter av Ole Børildson Risa og Turid Olsdotter, cirka 1693 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

84       iv.  Tore Gullikson Kalberg. Tore gifta seg med Kalberg cirka 1680 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

          v.  Gunhild Gulliksdotter vart fødd cirka 1665 i Njå, Time, Rogaland, NOR og døydde før 1696 i Njå, Time, Rogaland, NOR.


169. Gunhild Toresdotter vart fødd cirka 1620 og døydde i 1697 i Njå, Time, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 77 år.

Generelle notat: Gunhild Toresdotter skal vera gift med Peder Bårdson Njå før ho gifta seg med Gulleik Knutson. Peder Bårdson er nemnt i tingboka som domsmann i åra 1617-1622. Gunhild må vera andre kona til Peder, for Gunhild kan ikkje vera mora til Peder sine barn. Far til Peder var Bård på Njå, gift med Sigrid Torkelsdotter Njå. Gullik Knudson har barna Barbro og Marit, dessutan åtte han av same godset som Ånon Taraldsen Njå, så ein kunne tru at han først har vore gift med Barbro Ånonsdotter. Det er truleg Gunhild Toresdotter som er mor til sonen Tore fødd i 1659. Ho var truleg også mor til Knut, så Barbro må då vere død før 1657. Gullik og barna hans åtte i 1626(? barna er ført fødd etter 1650, eller kan to av døtrene, Barbro og Marite vere frå første ekteskap, og døtrer til Barbro?) 16,5 spann i Njå, 6,5 spann i Midtbrød.
I 1658 står Gullik for 10 spann i Njå. Gullik er nemnt i tingboka som nemndarmann og domsmann fleire gonger utover 1670-åra. Skifte etter Gullik var 27.09.1673. Tredje mannen til Gunhild var Tosten Rasmusson. Tosten er kalla unge Tosten. Han er ført i manntalet i 1701 og brukte 30 spann av Njå. Det er skifte etter Gunhild Toresdotter 11.08.1697. Det ser ikkje ut til at Gunhild hadde barn med andre enn Gullik. Tosten gifta seg opp att med Torborg Toresdotter Kalberg og hadde to søner med henne. Skifte etter Tosten var 14.04.1711. Torborg var sonedotter til Gunhild, og Tosten var då "stebestefar" til andre kona si!!

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde den 11. Aug. 1697 I Njå, Time, Rogaland, NOR.

Gunhild gifta seg med Peder Bårdson Njå, son av Bård Njå og Sigrid Torkelsdotter, cirka 1645 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Gunhild gifta seg så med Gullik Knudson Njå cirka 1655 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

Gunhild gifta seg så med Torstein Rasmusson Njå, son av Rasmus Eilivson Kalberg og Karen Jakobsdotter, cirka 1673 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


174. Rasmus Johannesson Dale vart fødd i 1612 og døydde cirka 1665 i Dale, Hetland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 53 år.

Generelle notat: Det var truleg Rasmus Johannesson som i 1639/1640 bygsla ein tredjepart av Dale, "hans Werdfader med Junckers Tilladelse for hannem Opgaff". Her vert han nemnt i 1640- og 1650-åra. Rasmus levde i 1664, men var død før 1668 då enka etter han sat med gardparten. Han kan ha døydd før 1666, for han vert ikkje nemnt i manntalet då.
Det kan vere Rasmus som var lagrettemann i Stavanger den 14. september 1648. Han var gift med Ingrid Eriksdotter Dale og dei hadde tre søner og ei dotter. To av sønene budde i Stavanger og var borgarar der.
Eldste sonen Johannes var gift med Kirsti Gunnarsdotter og var brukar på Dale. Kirsti gifta seg opp att då Johannes døydde, og ved skiftet etter Kirsti i 1685, får ein vite at mor til Johannes "Ingrj Erichsdtr. haffde hafft bruget". Dottera Anna vart gift til Koparvik.

Rasmus Johannesson gifta seg med Ingrid Eriksdotter cirka 1639 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Johannes Rasmusson Dale vart fødd i 1640 i Dale, Hetland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1680 i Dale, Hetland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 40 år. Johannes gifta seg med Kirsti Gunnarsdotter cirka 1665 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

         ii.  Lars Rasmusson Dale vart fødd i 1648 i Dale, Hetland, Rogaland, NOR, døydde i 1699 i Stavanger, Rogaland, NOR 51 år gamal, og vart gravlagd den 19. mai 1699 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Lars var Laurits. Lars gifta seg med Inger Rasmusdotter i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Lars gifta seg så med Inger Bjørnsdotter den 4. nov. 1694 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

        iii.  Anders Rasmusson Dale vart fødd i 1650 i Dale, Hetland, Rogaland, NOR, døydde i 1700 i Stavanger, Rogaland, NOR 50 år gamal, og vart gravlagd den 5. mar. 1700 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Anders gifta seg med Synnøve Olsdotter cirka 1683 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Anders gifta seg så med Laurensia Sysenvindia, dotter av Lars Berntson Sysenvindius og Mette Ivarsdotter, den 26. mai 1696 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Anders gifta seg så med Eva Villumsdotter, dotter av Villum Andersson Gordon og Jonsdotter, den 10. jan. 1699 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

87       iv.  Anna Rasmusdotter. Anna gifta seg med Rasmus Larsson Kopervik cirka 1690 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Anna gifta seg så med Knud Pederson Kopervik cirka 1700 i Kopervik kyrkje, Kopervik, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


175. Ingrid Eriksdotter, dotter av Erich Monsson Dale og Anna Andersdotter, vart fødd cirka 1610 i Jødestad, Hetland, Rogaland, NOR og døydde i Dale, Hetland, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho budde i 1688 i Dale, Hetland, Rogaland, NOR.

Ingrid gifta seg med Rasmus Johannesson Dale cirka 1639 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

176. Ingebret Rasmusson Grude, son av Rasmus Grude, vart fødd i 1605 i Grude, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i 1683 i Grude, Klepp, Rogaland, NOR 78 år gamal.

Generelle notat: Ingebret Rasmusson er nemnd i skattemanntallet saman med faren 1628-1642. Åleine i manntalet 1677. Lagrettemann 1641-1678. Huset brann 1675 for han og sonen Rasmus. 1665 brukte han 16 spann. Namnet til kona Lisebet Pedersdotter kunne tyda på at ho var dotter til Peder Grude som er nemnd 1603-1612, og som var lagrettemann 1613. Lisebet og Ingebret er nemnde med åtte barn.

Ingebret Rasmusson gifta seg med Lisebet Pedersdotter cirka 1628 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Marit Ingebretsdotter vart fødd cirka 1629 i Grude, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i Todneim, Høyland, Rogaland, NOR. Marit gifta seg med Halvor Larsson Vasshus, son av Lars Asserson Vasshus og Pedersdotter?, cirka 1653 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR. Marit gifta seg så med Jon Monsson Vasshus, son av Mons Ellingson Undheim og Ommundsdotter, cirka 1663 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR. Marit gifta seg så med Johannes Svendson Todnem, son av Svend Klausson Auestad og Anna Larsdotter, cirka 1677 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         ii.  Helga Ingebretsdotter vart fødd cirka 1631 i Grude, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i Jåtten, Hetland, Rogaland, NOR. Helga gifta seg med Nils Jåtten cirka 1655 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR. Helga gifta seg så med Kristen Isaksson Jåtten, son av Isak Jonson Nærland og Eli? Ormsdotter, cirka 1660 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

        iii.  Anders Ingebretson Friestad vart fødd i 1633 i Grude, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i 1719 i Friestad, Klepp, Rogaland, NOR 86 år gamal. Anders gifta seg med Gitlaug Paulsdotter, dotter av Paul Gunnbjørnson Grødaland og Anna Olsdotter, cirka 1661 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR. Anders gifta seg så med Berit Ellingsdotter cirka 1695 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         iv.  Guri Ingebretsdotter vart fødd cirka 1635 i Grude, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i 1695 i Hauge, Klepp, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 60 år. Guri gifta seg med Salomon Eivindson Hauge, son av Eivind Rasmusson Hauge og Anna Hauge, cirka 1660 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR. Guri gifta seg så med Mons Alfson Hauge, son av Alv Alfson Rimestad og Guri Monsdotter, cirka 1668 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

          v.  Peder Ingebretson Sveinsvoll vart fødd i 1641 i Grude, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i 1725 i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR 84 år gamal. Peder gifta seg med Marit Eivindsdotter, dotter av Eivind Rasmusson Hauge og Anna Hauge, cirka 1663 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Peder gifta seg så med Dortea Klausdotter, dotter av Klas Enokson Stangeland og Berit Pallesdotter, cirka 1696 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

88       vi.  Rasmus Ingebretson Grude. Rasmus gifta seg med Eli Trulsdotter, dotter av Truls Endreson Sveinsvoll og Marit Eivindsdotter, cirka 1665 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR. Rasmus gifta seg så med Karen Jonsdotter, dotter av Jon Eivindson Ødemotland og Maren Henriksdotter, cirka 1686 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

        vii.  Ingebret Ingebretson Braut vart fødd cirka 1647 i Grude, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i 1696 i Nord-Braut, Klepp, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 49 år. Ingebret gifta seg med Barbro Larsdotter, dotter av Lars Eivindson Norheim og Ingrid Halvorsdotter, cirka 1676 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR. Ingebret gifta seg så med Astri Ormsdotter, dotter av Orm Olson Bjorhaug og Magla Ellingsdotter, cirka 1686 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR. Ingebret gifta seg så med Guri Larsdotter, dotter av Lars Erikson Orre d.e. og Guri Bjørnsdotter, cirka 1691 i Orre kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

       viii.  Elling Ingebretson Rott vart fødd i 1652 i Grude, Klepp, Rogaland, NOR og døydde cirka 1719 i Rott, Sola, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 67 år. Elling gifta seg med Berit Rasmusdotter, dotter av Rasmus Jonson Nærland og Ingeborg Tjerandsdotter, den 28. jun. 1676 i Tjora kyrkje, Sola, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Elling gifta seg så med Anna Pedersdotter, dotter av Peder Olson Lea og Kari Trulsdotter, den 10. nov. 1709 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.


177. Lisebet Pedersdotter, dotter av Peder Grude, vart fødd cirka 1610 i Grude, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i 1680 i Grude, Klepp, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 70 år.

Lisebet gifta seg med Ingebret Rasmusson Grude cirka 1628 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

178. Jon Eivindson Ødemotland, son av Eivind Håvardson Ødemotland og Eriksdotter, vart fødd i 1620 i Hobberstad, Varhaug, Rogaland, NOR og døydde i 1670 i Ødemotland, Nærbø, Rogaland, NOR 50 år gamal.

Jon Eivindson gifta seg med Margrete Kristensdotter, dotter av Christen Larsson Lind og Margrethe Pedersdotter, cirka 1645 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

Jon Eivindson gifta seg så med Maren Henriksdotter cirka 1664 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Henrik Jonson Madland vart fødd i 1665 i Ødemotland, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde cirka 1755 i Madland, Varhaug, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 90 år. Henrik gifta seg med Karen Jonsdotter d.e., dotter av Jon Pederson Kvasheim og Johanna Toresdotter, i 1701 i Ogna kyrkje, Ogna, Rogaland, NOR.

89       ii.  Karen Jonsdotter. Karen gifta seg med Rasmus Ingebretson Grude, son av Ingebret Rasmusson Grude og Lisebet Pedersdotter, cirka 1686 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

93      iii.  Margrete Jonsdotter. Margrete gifta seg med Ingebret Rasmusson Djøseland, son av Rasmus Ingebretson Grude og Eli Trulsdotter, cirka 1691 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.


179. Maren Henriksdotter, dotter av Henrik, vart fødd cirka 1640 og døydde etter 1670 i Ødemotland, Nærbø, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Jon Eivindson Ødemotland var fødd ikring 1620 og vart gift første gong med Margreta Kristensdotter Lind, dotter til presten på Haa, Kristen Larson Lind. Med Margreta hadde han sonen Elias som vart oppfostra hjå mormora på Haa. Elias må ha døydd ung, for han er ikkje nemnt etter 1670. Jon gifta seg opp att med Maren Henriksdotter. Det er uvisst kven ho var si dotter, men ho var syster (må vere halvsyster) til Else Henriksdotter som var gift med Tore Gunnarson Hauge i Klepp. Det har vore halde fram, at dei kanskje var døtre til borgarmeistar Henrik Hansson og systrer til Hans Henrikson Schurman på Tjora i Håland. Men det er vel lite sannsynleg, endå-kven veit, ei prestedotter eller ei borgarmeistardotter kunne vel vera like så gode? Jon sin far var frå Sørnes, og mora var dotter til lensmann Erik Torland, så har det visseleg flote "bedremanns-blod" i årene hans, slik at korkje "bydros" eller prestemøy trong rynka på nasen til han. Jon Eivindson brukte heile Ødemotland som var på 3 vett (18 spann). Maren Henriksdotter hadde desse fem barna med Jon: Henrik Madland i Varhaug, Maren (skulle vere gift på Sele), Karen (gift med enkemann Rasmus Ingebretson Gruda), Margreta (gift med Ingebret Rasmusson Djøseland i Varhaug) og Eli (gift først med Sven Jakobson Bratland og etterpå med Ola Ivarson Bratland i Varhaug). Jon Eivindson døydde i 1670, skifte etter han var 30.05.1670. Maren Henriksdotter gifta seg ikring 1670 opp att med Jon Ljødeson frå Store Håland. Jon Ljødeson er nemnt på Ødemotland i 1701. Han bygsla Ødemotland av presten Peder Leganger i 1670 eller 1671. I 1672 var han lagrettemann og det var han mest kvart år fram til 1689. Maren hadde ikkje barn med Jon Ljødeson.

Maren gifta seg med Jon Eivindson Ødemotland cirka 1664 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

Maren gifta seg så med Jon Ljødeson Ødemotland, son av Ljøde Ellingson Håland og Barbro Gitlesdotter, cirka 1670 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1701-teljinga i Ødemotland, Nærbø, Rogaland, NOR.


180. Enok Klausson Stangeland, son av Klaus Pederson Stangeland og Dortea Stangeland, vart fødd i 1599 i Stangeland, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i 1683 i Stangeland, Klepp, Rogaland, NOR 84 år gamal.
(Same som person 162 på side 1)

181. Anna Gitlesdotter, dotter av Gitle Tørreson Øksnevad og Marta Sjursdotter, vart fødd cirka 1605 i Øksnevad nedre, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i Stangeland, Klepp, Rogaland, NOR.
(Same som person 163 på side 1)

182. Omund Jonson Laland, son av Jon Laland, vart fødd cirka 1599 i Laland, Klepp, Rogaland, NOR og døydde cirka 1679 i Laland, Klepp, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 80 år.

Generelle notat: Ommund Jonson Laland er bror til Jon Jonson Anda og Erik Jonson Skjørestad, Høyland. Han er førd i skattemanntallet 1635-1679, førd i jordebok 1661, og 1665 brukar han 10 spann. Han var lagrettemann 1651-1667. I 1640 stemna han inn grannen, Johannes, for skade feet hans hadde gjort, og for trugsmål. 5/10 1667 selde han 2 ½ pund i Laland til mad. Seehusens, Stavanger. (Sjå og Rogaland Historie og Ættesogelag Årshefte 1930 side 61-77)

Omund Jonson gifta seg med Marit Jonsdotter cirka 1630 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Anna Ommundsdotter vart fødd cirka 1632 i Laland, Klepp, Rogaland, NOR og døydde etter 1710 i Skas, Klepp, Rogaland, NOR. Anna gifta seg med Anders Anfinnson Skas, son av Anfinn Larsson Skas og Karen Larsdotter, cirka 1654 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

         ii.  Helga Ommundsdotter d.e. vart fødd cirka 1636 i Laland, Klepp, Rogaland, NOR, døydde i 1716 i Meling, Sola, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 80 år, og vart gravlagd den 18. mar. 1716 i Tjora kyrkje, Sola, Rogaland, NOR. Helga gifta seg med Salomon Karlson Øksnevad, son av Karl Andersson Øksnevad og Marit Øksnevad, cirka 1656 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR. Helga gifta seg så med Lars Ommundson Meling, son av Omund Larsson Meling og Olaug Aslaksdotter, cirka 1695 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

        iii.  Jon Ommundson Laland d.e. vart fødd i 1643 i Laland, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i 1690 i Laland, Klepp, Rogaland, NOR 47 år gamal. Jon gifta seg med Kirsti Ommundsdotter, dotter av Omund Njelson Kleppe og Kirsti Eriksdotter, cirka 1689 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         iv.  Jon Ommundson Tu d.y. vart fødd cirka 1645 i Laland, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i 1674 i Tu, Klepp, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 29 år. Jon gifta seg med Kirsti Anfinnsdotter, dotter av Anfinn Larsson Skas og Karen Larsdotter, cirka 1665 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

          v.  Randi Ommundsdotter vart fødd cirka 1648 i Laland, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i 1675 i Særheim, Klepp, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 27 år. Randi gifta seg med Lars Anfinnson Særheim d.e., son av Anfinn Larsson Skas og Karen Larsdotter, cirka 1670 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

         vi.  Berit Ommundsdotter vart fødd cirka 1650 i Laland, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i 1695 i Tu, Klepp, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 45 år. Berit gifta seg med Lars Anfinnson Tu d.y., son av Anfinn Larsson Skas og Karen Larsdotter, cirka 1671 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

        vii.  Guri Ommundsdotter vart fødd cirka 1651 i Laland, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i 1717 i Åse øvre, Klepp, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 66 år. Guri gifta seg med Villum Larsson Åse, son av Laurits Orre og Anna Larsdotter, cirka 1670 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR. Guri gifta seg så med Hans Klausson Åse, son av Klas Enokson Stangeland og Berit Pallesdotter, cirka 1694 i Orre kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

91     viii.  Marit Ommundsdotter. Marit gifta seg med Peder Enokson Stangeland, son av Enok Klausson Stangeland og Anna Gitlesdotter, cirka 1675 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR. Marit gifta seg så med Ole Asbjørnson Stangeland, son av Asbjørn Torkelson Åse og Anna Antoniusdotter, cirka 1699 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         ix.  Helga Ommundsdotter d.y. vart fødd cirka 1653 i Laland, Klepp, Rogaland, NOR og døydde før 1701 i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR. Helga gifta seg med Anfinn Anfinnson Sveinsvoll, son av Anfinn Larsson Skas og Karen Larsdotter, cirka 1684 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.


183. Marit Jonsdotter, dotter av Jon Rasmusson Vasshus, vart fødd cirka 1608 i Vasshus, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i 1678 i Laland, Klepp, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 70 år.

Marit gifta seg med Omund Jonson Laland cirka 1630 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

184. Rasmus Ingebretson Grude, son av Ingebret Rasmusson Grude og Lisebet Pedersdotter, vart fødd i 1642 i Grude, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i 1711 i Grude, Klepp, Rogaland, NOR 69 år gamal.
(Same som person 88 på side 1)

185. Eli Trulsdotter, dotter av Truls Endreson Sveinsvoll og Marit Eivindsdotter, vart fødd cirka 1640 i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i 1685 i Grude, Klepp, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 45 år.

Eli gifta seg med Rasmus Ingebretson Grude cirka 1665 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

186. Jon Eivindson Ødemotland, son av Eivind Håvardson Ødemotland og Eriksdotter, vart fødd i 1620 i Hobberstad, Varhaug, Rogaland, NOR og døydde i 1670 i Ødemotland, Nærbø, Rogaland, NOR 50 år gamal.
(Same som person 178 på side 1)

187. Maren Henriksdotter, dotter av Henrik, vart fødd cirka 1640 og døydde etter 1670 i Ødemotland, Nærbø, Rogaland, NOR.
(Same som person 179 på side 1)

188. Jon Samsonson Gimra vart fødd i 1601, døydde i 1674 i Gimra, Sola, Rogaland, NOR 73 år gamal, og vart gravlagd den 9. okt. 1674 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Jon Samsonson er nemnt første gong i lensrekneskapen i 1637/1638, og står seinare til han døydde i 1674. Han er nemnt i alle skattelister og manntal som finst i denne tida. Han var gift med herborg Larsdotter Gimra og gifta seg slik inn i den ætta som åtte heile Gimra. Ved arven som kona fekk, og ved kjøp vart han sjølv eigar av heile garden. I odelsjordeboka for 1661 står det at han brukte sjølv 30 spann og bygsla bort 18 spann, dessutan åtte han 30 spann i Skas i Klepp og 18 spann i Haga i Sola. Etter tilhøva må han ha vore ein rik mann. Då han døydde sat truleg Herborg med bruket til ho døydde i 1676. Dei hadde fire barn, og eldste sonen Jon tok over bruket då han gifta seg i 1676.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1665-teljinga i Gimra, Sola, Rogaland, NOR.

• Skifte etter han vart halde den 22. Mar. 1675 I Gimra, Sola, Rogaland, NOR.

Jon Samsonson gifta seg med Herborg Larsdotter cirka 1637 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Anna Jonsdotter vart fødd cirka 1640 i Gimra, Sola, Rogaland, NOR og døydde i 1670 i Stangaland austre, Sola, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 30 år. Anna gifta seg med Rasmus Olson Stangaland, son av Ole Rasmusson Stangaland, cirka 1664 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR.

         ii.  Maren Jonsdotter vart fødd cirka 1645 i Gimra, Sola, Rogaland, NOR, døydde i 1674 i Tjelta, Sola, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 29 år, og vart gravlagd den 20. mai 1674 i Håland kyrkje, Sola, Rogaland, NOR. Maren gifta seg med Christopher Olson Tjelta, son av Ole Einarson Bore, cirka 1668 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR.

94      iii.  Jon Jonson Gimra. Jon gifta seg med Bereta Rasmusdotter, dotter av Rasmus Njelson Utsola og Marete Eriksdotter, den 25. jun. 1676 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR. Jon gifta seg så med Bereta Jonsdotter, dotter av Jon Jonson Vasshus, cirka 1696 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Jon gifta seg så med Torborg Larsdotter, dotter av Lars Johannesson Frøyland og Frøyland, den 7. mar. 1700 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         iv.  Karen Jonsdotter vart fødd cirka 1650 i Gimra, Sola, Rogaland, NOR og døydde cirka 1691 i Haga, Høyland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 41 år. Karen gifta seg med Ole Kristofferson Haga d.y., son av Christopher Olson Tjelta og Malena Nilsdotter, den 2. mar. 1676 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR.


189. Herborg Larsdotter, dotter av Lars Andersson Gimra, vart fødd cirka 1615 i Gimra, Sola, Rogaland, NOR, døydde i 1676 i Gimra, Sola, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 61 år, og vart gravlagd den 16. apr. 1676 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde den 28. Jan. 1679 I Gimra, Sola, Rogaland, NOR.

Herborg gifta seg med Jon Samsonson Gimra cirka 1637 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR.

190. Rasmus Njelson Utsola, son av Njel Ommundson Skei og Berit Rasmusdotter, vart fødd cirka 1631 i Skei, Høyland, Rogaland, NOR, døydde i 1689 i Utsola, Sola, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 58 år, og vart gravlagd den 15. feb. 1689 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde den 2. Okt. 1690 I Utsola, Sola, Rogaland, NOR.

Rasmus Njelson gifta seg med Marete Eriksdotter i 1657 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

95        i.  Bereta Rasmusdotter. Bereta gifta seg med Jon Jonson Gimra, son av Jon Samsonson Gimra og Herborg Larsdotter, den 25. jun. 1676 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR.

         ii.  Karen Rasmusdotter vart fødd cirka 1660 i Utsola, Sola, Rogaland, NOR og døydde i 1726 i Øksnevad nedre, Klepp, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 66 år. Karen gifta seg med Ole Monsson Øksnevad, son av Mons Gitleson Øksnevad og Anna Tjølsdotter, den 22. jul. 1687 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR. Karen gifta seg så med Lars Toreson Øksnevad, son av Tore Jakobson Hove og Helga Larsdotter, cirka 1698 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

        iii.  Knud Rasmusson Utsola vart fødd i 1665 i Utsola, Sola, Rogaland, NOR, døydde i 1727 i Utsola, Sola, Rogaland, NOR 62 år gamal, og vart gravlagd den 25. mai 1727 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR. Knud gifta seg med Guri Svendsdotter, dotter av Svend Toreson Rott og Berit Rasmusdotter, den 31. aug. 1684 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR.

         iv.  Niels Rasmusson Rott vart fødd i 1668 i Utsola, Sola, Rogaland, NOR, døydde i 1704 i Rott, Sola, Rogaland, NOR 36 år gamal, og vart gravlagd den 3. jun. 1704 i Tjora kyrkje, Sola, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Niels var Njel. Niels gifta seg med Anna Tjølsdotter, dotter av Tjøl Monsson Reime og Margrete Pedersdotter, cirka 1691 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.


191. Marete Eriksdotter, dotter av Erik Knudson Braut og Berit Tjerandsdotter, vart fødd i 1632 i Sør-Braut, Klepp, Rogaland, NOR, døydde i 1692 i Utsola, Sola, Rogaland, NOR 60 år gamal, og vart gravlagd den 20. apr. 1692 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Torger Olson gifte seg med enkja etter Ommund Salmundson, Olaug, og tok over bygsla av bruket på Utsola som nå var på 24 spann. Olaug døydde først i 1650-åra, og Torger vart gift opp att med Mareta Eriksdotter frå Sør-Braut i Klepp. Dei hadde dottera Olaug som vart gift til Hove i Høyland. Det står i Bygdeboka for Høyland (side 200) at far til Olaug, Torger, var lensmann i Sola Skipreide, men dette stemmer ikkje i følgje bygdeboka for Sola.
Mareta gifte seg opp att med Rasmus Njelson, neste brukar. Rasmus fekk skøyte på bruket 31.01.1669 frå Holger Vind, og vart den første sjølveigaren på garden. Rasmus var lensmann i Sola skipreide frå ikring 1662 til sonen Nils (Njel) tok over ombodet i 1689. Rasmus døydde i 1689, skifte etter han var 2. oktober 1690. Rasmus og Mareta hadde fire barn.
Den 20. april 1692 "Blef begrafven Sl. Rasmus Udtsolis Qvinde Marete Erichsdatter, Hun vaar 60 Aar Gammell".

Marete gifta seg med Torger Olson Utsola i 1653 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

          i.  Olau Torgersdotter vart fødd i 1654 i Utsola, Sola, Rogaland, NOR, døydde den 22. apr. 1709 i Hove, Høyland, Rogaland, NOR 55 år gamal, og vart gravlagd den 30. apr. 1709 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Olau var Oloue. Olau gifta seg med Ole Toreson Hove, son av Tore Jakobson Hove og Helga Larsdotter, den 18. jun. 1671 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR.

Marete gifta seg så med Rasmus Njelson Utsola i 1657 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR.

192. Jon Erikson Friestad, son av Erich Jonson Friestad og Gunnbjørnsdotter, vart fødd i 1598 i Friestad, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i 1665 i Friestad, Klepp, Rogaland, NOR 67 år gamal.

Generelle notat: Jon Eirikson er førd i skattemanntalet 1630-1664, jordebok 1661 og er død i 1665 då enka brukar 11 spann. Kona er ukjent, men det er nemnt fire barn.

Jon Erikson gifta seg med ukjend.

Barna hans var:

          i.  Ole Jonson Friestad vart fødd i 1619 i Friestad, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i 1682 i Friestad, Klepp, Rogaland, NOR 63 år gamal. Ole gifta seg med Aslaug Størkersdotter cirka 1651 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR. Ole gifta seg så med Eli Alfsdotter, dotter av Alv Alfson Rimestad og Guri Monsdotter, cirka 1675 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

         ii.  Rasmus Jonson Riskjell vart fødd i 1621 i Friestad, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i Riskjell, Klepp, Rogaland, NOR. Rasmus gifta seg med Gunhild Johannesdotter cirka 1654 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR. Rasmus gifta seg så med Karen Pålsdotter, dotter av Pål Torkelson Reve og Ingeborg Knudsdotter, cirka 1669 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

        iii.  Jorunn Jonsdotter vart fødd cirka 1623 i Friestad, Klepp, Rogaland, NOR.

96       iv.  Ivar Jonson Friestad. Ivar gifta seg med ukjend.


202. Odd Pederson Sandve vart fødd i 1600 og døydde i Sandve, Høyland, Rogaland, NOR.