O. G. Kverneland

Startside Opp Judit Karin Steinnes Modolv Time Svein Løland Arna Høyland Birger Høyland Erling Holm Tomine Andersen Elen Kirstine Opsal Mikkel Hetlelid Gerd Petra Fossan Kristoffer Stuvik Børge Goa Svend Foldøen Rakel Helland Aslaug Johanna Skiftun Elias Sandanger Bjarne Sandvik Jan Tednes Gunnlaug Fosså Johannes Våge Borghild Oline Nesheim Magnus Våge O. G. Kverneland Elianna Hegland

(English)

Anar til Ole Gabriel Kverneland

horizontal rule


Første generasjon

horizontal rule

horizontal rule
1. Ole Gabriel Kverneland, son av Gabriel Olson Kverneland og Marta Rasmusdotter, vart fødd den 29. mai 1854 i Kverneland, Time, Rogaland, NOR, vart døypt den 11. jun 1854 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR og døydde den 11. aug 1941 i Frøyland, Time, Rogaland, NOR, 87 år gamal.

Generelle notat: Ole Gabriel Kverneland var gift to gonger. Første kona var Serina Larsdotter Sjelset. Med henne hadde han ei dotter. Andre kona var Anna Malena Ådnesdotter (dotter til Aadne Kristofferson Åsland og kona Marthe Dorthea Omundsdotter) som han hadde 13 barn med.
Ole Gabriel kom frå ein familie med 12 barn og var den nest yngste i flokken.
O.G. Kverneland hadde lært seg smedayrket og bondeyrket heimafrå. I 1879 oppretta han Kvernelands Fabrikk som han leia og dreiv fram til den storbedrift som det er i dag. Attåt var han ein interessert jordbrukar og kjøpte opp mykje jord. Ein del av dette selde han til arbeidarane ved fabrikken, resten dyrka han opp og dreiv fram til eit mønsterbruk. O.G. Kverneland hadde kongen si fortenestemedalje i gull, riddar av St. Olav.

"Kvernelands fabrikk A/S
Utgangspunktet for det som etterkvart er blitt Kvernelands fabrikk ASA, var gardssmia som Ole Gabriel Kverneland starta i 1879. I 1895 omdanna han bedrifta til aksjeselskap, og ekspanderte sidan jamt mot å verta ein sentral reiskapsprodusent. I dag er Kverneland ASA einaste plogprodusent i Noreg.

Grunnleggaren sjølv var odelsgut og fødd på Kverneland i 1854.
Han gjekk på jordbruksskulen til Budde på Austrått i 17-årsalderen, og viste tidleg at han hadde stor interesse for teknikk og reiskapar - mellom anna fekk han prøvd seg i smia til jordbruksskulen. Han sa frå seg odelsretten til Kvernaland, og kjøpte i staden eit jordstykke på nabogarden Frøyland. Der sette han opp ei smie.

Det er blitt fortald at faren til O.G. - Gabriel - var kjend som ein meister til å laga plogar. Allereie i 1860- og 70-åra begynte han å lage grindplogar der heile veltefjøla var av jern, i staden for i tre som hadde vore det mest brukte materialet. Tre brukte han bare i åsen og i styret.

Ljå- og knivproduksjonen til Kverneland var omfattande dei første tiåra. I 1920-åra blei det produsert kring 100. 000 ljåar om året. I 50-års jubileumsbrosjyren frå 1929, hevda dei at produksjonen totalt hadde kome opp i kring 2.500.000 ljåar og sigdar. I byrjinga av 1900-talet tok Kverneland opp produksjonen av stålplogar etter amerikansk mønster. Etter kvart laga dei plogar, harver og hestehakker på Kvernaland. Frå kring 1915 var Kverneland den største produsenten av plogar og harver i Noreg, med ein årleg plogproduksjon på eit par tusen. Hesteplogproduksjonen heldt fram til etter krigen, då han blei fortrengt av traktorplogar.
Grunnleggaren, Ole Gabriel Kverneland, døde i 1941. Leiinga av bedrifta vart verande innanfor familien fram til 1980.
Kvernelands Fabrikk auka produksjonen kraftig etter krigen. Dei tok til med eksport på 1950-talet, og hevda seg snart på verdsmarknaden. Fabrikken dreiv også produksjon av ei rekkje andre reiskapar, mellom anna høysvansar og silosvansar. I 1955 overtok dei Globus Maskinfabrikk i Brummundal. Nye utvidingar kom i 1965, med eit nytt fabrikkområde med store produksjonshallar ved Øksnevad på Jæren. Sidan har bedrifta vore i stor vekst, gjennom oppkjøp og fusjonar. Kvernelandskonsernet vart i 1998 den største reiskapsprodusenten i verda, etter oppkjøp av hollandske Greenland "

Ole Gabriel gifta seg med Serine Larsdotter, dotter av Lars Olson Sjelset og Rakel Isaksdotter, den 11. apr 1876 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

i. Marta Regina Kverneland vart fødd den 26. jan 1878 i Kverneland, Time, Rogaland, NOR, vart døypt den 24. feb 1878 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR og døydde den 21. jun 1968 i Nærbø, Hå, Rogaland, NOR, 90 år gamal. Marta gifta seg med Nils Fredrik Underhaug den 13. mai 1899 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

Ole Gabriel gifta seg så med Anna Malene Ådnesdotter, dotter av Aadne Kristofferson Åsland og Marthe Dorthea Ommundsdotter, den 19. okt 1880 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Serine Kverneland vart fødd den 15. des 1881 i Frøyland, Time, Rogaland, NOR og døydde den 7. jan 1936 i Norheim, Time, Rogaland, NOR 54 år gamal. Eit anna namn for Serine var Serina. Serine gifta seg med Ommund Norheim den 10. mar 1906 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

ii. Marta Dortea Kverneland vart fødd den 10. sep 1883 i Frøyland, Time, Rogaland, NOR og døydde i Helland øvre, Time, Rogaland, NOR.

iii. Inga Maria Kverneland vart fødd den 14. aug 1885 i Frøyland, Time, Rogaland, NOR og døydde den 23. des 1937 i Frøyland, Time, Rogaland, NOR 52 år gamal. Inga gifta seg med Alfred Konrad A. Bolme den 11. aug 1906 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

iv. Gabriel Kverneland vart fødd den 23. jul 1887 i Frøyland, Time, Rogaland, NOR og døydde den 17. nov 1945 i Frøyland, Time, Rogaland, NOR 58 år gamal. Gabriel gifta seg med Berta Karina Svendsdotter den 16. okt 1909 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

v. Aadne Kverneland vart fødd den 19. okt 1889 i Frøyland, Time, Rogaland, NOR og døydde den 28. jun 1896 i Frøyland, Time, Rogaland, NOR 6 år gamal.

vi. Olaus Andreas Kverneland vart fødd den 27. feb 1892 i Frøyland, Time, Rogaland, NOR og døydde den 16. mai 1968 i Stavanger, Rogaland, NOR 76 år gamal. Olaus gifta seg med Valborg Svendsdotter den 3. jul 1920 i Tysvær kyrkje, Tysvær, Rogaland, NOR.

vii. Anna Malena Kverneland vart fødd den 30. mar 1895 i Frøyland, Time, Rogaland, NOR, vart døypt den 28. apr 1895 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR og døydde den 26. aug 1980 i Frøyland, Time, Rogaland, NOR, 85 år gamal. Anna gifta seg med Karl Severin Øyri den 28. apr 1918 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

viii. Aadne Kverneland vart fødd den 4. sep 1897 i Frøyland, Time, Rogaland, NOR, vart døypt den 3. okt 1897 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR og døydde i Stavanger, Rogaland, NOR,. Aadne gifta seg med Laura Røijen den 23. jul 1921 i St. Petri kyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

ix. Ole Gabriel Kverneland vart fødd den 25. aug 1899 i Frøyland, Time, Rogaland, NOR og døydde den 11. des 1964 i Frøyland, Time, Rogaland, NOR 65 år gamal. Ole gifta seg med Bergljot Pedersen den 11. jun 1926 i Stavanger, Rogaland, NOR.

x. Gudrun Kverneland vart fødd den 23. okt 1901 i Frøyland, Time, Rogaland, NOR, vart døypt den 24. nov 1901 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR og døydde den 29. jan 1973 i Valstad, Asker, Akershus, NOR, 71 år gamal. Gudrun gifta seg med Sivert Sæther den 16. jun 1923 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

xi. Bjarne Kverneland vart fødd den 5. feb 1904 i Frøyland, Time, Rogaland, NOR og døydde den 21. des 1974 i Smestad, Oslo, Oslo, NOR 70 år gamal. Bjarne gifta seg med Hjørdis Elfrida Almaas den 8. okt 1932 i Oslo, Oslo, NOR.

xii. Håkon Kristoffer Kverneland vart fødd den 27. okt 1906 i Frøyland, Time, Rogaland, NOR og døydde den 8. jan 1985 i Frøyland, Time, Rogaland, NOR 78 år gamal. Håkon gifta seg med Helene Henriksen den 20. des 1936 i Stavanger, Rogaland, NOR.

xiii. Ingeborg Kverneland vart fødd den 5. aug 1908 i Frøyland, Time, Rogaland, NOR og døydde i Fausa, Stranda, Møre og Romsdal. Ingeborg gifta seg med Karl Johan Fausa den 25. aug 1934 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.Andre generasjon (Foreldre)

horizontal rule


2. Gabriel Olson Kverneland, son av Ole Knudson Kverneland og Anna Gulliksdotter, vart fødd den 21. mar 1807 i Kverneland, Time, Rogaland, NOR, vart døypt den 25. mar 1807 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR, døydde den 14. jul 1889 i Kverneland, Time, Rogaland, NOR, 82 år gamal, og vart gravlagd den 20. jul 1889 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR. Dødsårsak: Alderdomssvagh.

Gabriel Olson gifta seg med Marta Rasmusdotter den 2. des 1832 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Rasmus Gabrielson Kverneland vart fødd den 23. sep 1833 i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR, vart døypt den 29. sep 1833 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR, døydde den 6. jan 1917 i Kverneland, Time, Rogaland, NOR, 83 år gamal, og vart gravlagd den 16. jan 1917 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR. Dødsårsak: Ant. brystsykdom. Rasmus gifta seg med Maria Nilsdotter, dotter av Niels Ingebretson Kverneland og Berthe Karine Torgersdotter, den 5. nov 1868 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

ii. Anne Maria Gabrielsdotter vart fødd den 25. feb 1835 i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR, vart døypt den 15. mar 1835 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i Fjermestad, Time, Rogaland, NOR,.

iii. Grethe Marie Gabrielsdotter vart fødd den 15. mar 1837 i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR, vart døypt den 26. mar 1837 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i Lende, Time, Rogaland, NOR,.

iv. Rakel Marie Gabrielsdotter vart fødd den 11. nov 1838 i Kverneland, Time, Rogaland, NOR, vart døypt den 25. nov 1838 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR og døydde den 5. apr 1872 i Lima indre, Gjesdal, Rogaland, NOR, 33 år gamal. Rakel gifta seg med Peder Larsson, son av Lars Pederson Lima og Elen Larsdotter, den 13. okt 1859 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

v. Jacobine Justine Gabrielsdotter vart fødd den 21. aug 1840 i Kverneland, Time, Rogaland, NOR, vart døypt den 30. aug 1840 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR og døydde den 16. mai 1842 i Kverneland, Time, Rogaland, NOR, i ein alder av 1 år.

vi. Olene Gabrielsdotter vart fødd den 1. nov 1842 i Kverneland, Time, Rogaland, NOR, vart døypt den 15. nov 1842 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR og døydde den 30. jan 1927 i Nærland, Nærbø, Rogaland, NOR, 84 år gamal.

vii. Justine Gabrielsdotter vart fødd den 1. mai 1845 i Kverneland, Time, Rogaland, NOR, vart døypt den 18. mai 1845 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR og døydde i Tunheim, Time, Rogaland, NOR,.

viii. Melia Gabrielsdotter vart fødd den 18. jun 1847 i Kverneland, Time, Rogaland, NOR, vart døypt den 18. jul 1847 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR og døydde den 17. feb 1873 i Ogna, Ogna, Rogaland, NOR, 25 år gamal.

ix. Gabriel Gabrielson Kverneland vart fødd den 22. jan 1850 i Kverneland, Time, Rogaland, NOR, vart døypt den 10. feb 1850 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR, døydde den 31. mar 1852 i Kverneland, Time, Rogaland, NOR, 2 år gamal, og vart gravlagd den 9. apr 1852 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

x. Gustava Gabrielsdotter vart fødd den 18. mai 1852 i Kverneland, Time, Rogaland, NOR, vart døypt den 6. jun 1852 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR og døydde den 11. mar 1942 i Njå, Time, Rogaland, NOR, 89 år gamal. Gustava gifta seg med Ole Olson Njå den 19. des 1888 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

1 xi. Ole Gabriel Kverneland. Ole gifta seg med Serine Larsdotter, dotter av Lars Olson Sjelset og Rakel Isaksdotter, den 11. apr 1876 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR. Ole gifta seg så med Anna Malene Ådnesdotter, dotter av Aadne Kristofferson Åsland og Marthe Dorthea Ommundsdotter, den 19. okt 1880 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

xii. Tønnes Kverneland vart fødd den 28. mar 1857 i Kverneland, Time, Rogaland, NOR, vart døypt den 12. apr 1857 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR og døydde den 13. apr 1950 i Kverneland, Time, Rogaland, NOR, 93 år gamal. Tønnes gifta seg med Kirsten Stoltenberg Jespersdotter den 30. mai 1885 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.


3. Marta Rasmusdotter, dotter av Rasmus Ivarson Bore og Gunvor Tolleivsdotter, vart fødd i 1811 i Bore vestre, Klepp, Rogaland, NOR, vart døypt den 14. jul 1811 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR, døydde den 9. jun 1904 i Kverneland, Time, Rogaland, NOR, 93 år gamal, og vart gravlagd den 15. jun 1904 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR. Dødsårsak: Bronchit. Eit anna namn for Marta var Martha.

Marta gifta seg med Gabriel Olson Kverneland den 2. des 1832 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

Tredje generasjon (Besteforeldre)

horizontal rule


4. Ole Knudson Kverneland, son av Knud Olson Kverneland og Ingrid Ivarsdotter, vart fødd i 1782 i Årsvoll, Høyland, Rogaland, NOR, vart døypt den 11. mar 1782 i Soma kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR, døydde den 1. mar 1868 i Kverneland, Time, Rogaland, NOR, 86 år gamal, og vart gravlagd den 10. mar 1868 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Ola Knutson var fødd medan foreldra budde i Høyland. Han vart gift første gong 30 10 1803 med Elsa Svendsdotter Garborg. Dei hadde ikkje barn. Elsa døydde to år etter at dei vart gifte, og Ola gifta seg andre gong med Anna Gulleiksdotter Grude og dei hadde 10 barn. Ola hadde bruket på Kvernaland frå 1802 til 1849.

Ole Knudson gifta seg med Elsa Svendsdotter, dotter av Svend Torgerson Garborg og Gitlaug Svendsdotter, den 30. okt 1803 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Ole Knudson gifta seg så med Anna Gulliksdotter den 7. feb 1806 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

2 i. Gabriel Olson Kverneland. Gabriel gifta seg med Marta Rasmusdotter, dotter av Rasmus Ivarson Bore og Gunvor Tolleivsdotter, den 2. des 1832 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

ii. Knud Olson Holen vart fødd den 25. des 1808 i Kverneland, Time, Rogaland, NOR, vart døypt den 8. jan 1809 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR, døydde den 25. jul 1896 i Holen, Time, Rogaland, NOR, 87 år gamal, og vart gravlagd den 31. jul 1896 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR. Knud gifta seg med Berthe Serine Svendsdotter, dotter av Svend Svendson Holen d. y. og Berte Tolleivsdotter, den 6. jun 1841 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

iii. Johan Jacob Olson vart fødd den 21. des 1828 i Kverneland, Time, Rogaland, NOR, vart døypt den 1. jan 1829 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR, døydde den 2. jan 1829 i Kverneland, Time, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 11. jan 1829 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.


5. Anna Gulliksdotter, dotter av Gaulek Enokson Grude og Marthe Ingebretsdotter, vart fødd i 1782 i Grude, Klepp, Rogaland, NOR, vart døypt den 12. sep 1782 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR, døydde den 22. jan 1849 i Kverneland, Time, Rogaland, NOR, 67 år gamal, og vart gravlagd den 30. jan 1849 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

Anna gifta seg med Ole Knudson Kverneland den 7. feb 1806 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

6. Rasmus Ivarson Bore, son av Iver Ivarson Bore og Stine Rasmusdotter, vart fødd i 1769 i Grude, Klepp, Rogaland, NOR, døydde den 5. jun 1833 i Bore vestre, Klepp, Rogaland, NOR 64 år gamal, og vart gravlagd den 13. jun 1833 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Rasmus Ivarson Bore vart gift med Gunvor Tolleivsdotter Sveinsvoll. Dei hadde 9 barn. Rasmus fekk bygsla farsgarden på Bore 13.11.1795 og fekk skøyte på 16 spann 18.03.1806 frå Karen A. Smith, og vart slik den første sjølveigaren på bruket. Han er ført til 1832.

Rasmus Ivarson gifta seg med Gunvor Tolleivsdotter den 5. mar 1797 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 19. jan 1797 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Rasmus Rasmusson Bore vart fødd i 1808 i Bore vestre, Klepp, Rogaland, NOR, vart døypt den 1. jan 1808 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR, døydde den 10. des 1828 i Bore vestre, Klepp, Rogaland, NOR, 20 år gamal, og vart gravlagd den 20. des 1828 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

3 ii. Marta Rasmusdotter. Marta gifta seg med Gabriel Olson Kverneland, son av Ole Knudson Kverneland og Anna Gulliksdotter, den 2. des 1832 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

iii. Marta Kirstine Rasmusdotter vart fødd i 1814 i Bore vestre, Klepp, Rogaland, NOR, vart døypt den 11. des 1814 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR, døydde den 27. jul 1880 i Erga, Klepp, Rogaland, NOR, 66 år gamal, og vart gravlagd den 3. aug 1880 i Orre kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR. Andre namn for Marta var Martha Kistine og Marthe Kistine. Marta gifta seg med Sven Jonson Erga, son av John Svendson Erga d. y. og Bertha Tørresdotter, den 8. nov 1837 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.


7. Gunvor Tolleivsdotter, dotter av Tollef Osmundson og Marta Gunnarsdotter, vart fødd i 1780 i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR, døydde den 15. des 1848 i Bore vestre, Klepp, Rogaland, NOR 68 år gamal, og vart gravlagd den 22. des 1848 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

Gunvor gifta seg med Rasmus Ivarson Bore den 5. mar 1797 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

Fjerde generasjon (Oldeforeldre)

horizontal rule


8. Knud Olson Kverneland, son av Ole Knudson Hogstad og Ellen Samuelsdotter, vart fødd i 1751 i Hogstad søre, Hetland, Rogaland, NOR, døydde den 7. mar 1831 i Kverneland, Time, Rogaland, NOR 80 år gamal, og vart gravlagd den 13. mar 1831 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Knut Olson var son til Ola Knudson Fossmark på Hogstad i Høyland og kona Eli Samuelsdotter Eiane.
Knut vart gift første gong 27.10.1775 i Gjesdal med enka Ingrid Ivarsdotter Lima. Ho døydde i 1805, og 10.12.1809 gifta Knut seg opp att med enka Hilda (Helga) Olsdotter Serigstad. Knut budde først nokre år på Lima, men var i 1780 kome til Årsvoll i Høyland, og i 1791 var han på Kvernaland. Han budde så ei tid på Tegle, men kom attende til Kvernaland der han er ført som brukar i 1798(? det står 1789). Knut hadde 4 barn med første kona.

Knud Olson gifta seg med Ingrid Ivarsdotter den 27. okt 1775 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Eli Knudsdotter vart fødd i 1777 i Lima ytre, Gjesdal, Rogaland, NOR, vart døypt den 26. des 1777 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR og døydde den 9. aug 1823 i Kverneland, Time, Rogaland, NOR, 46 år gamal. Eli gifta seg med Rasmus Eivindson Skrettingland den 3. okt 1798 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

ii. Ole Knudson Årsvoll (Død som barn) vart fødd i 1779 i Årsvoll, Høyland, Rogaland, NOR, vart døypt den 15. des 1779 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR og døydde i Årsvoll, Høyland, Rogaland, NOR,.

4 iii. Ole Knudson Kverneland. Ole gifta seg med Elsa Svendsdotter, dotter av Svend Torgerson Garborg og Gitlaug Svendsdotter, den 30. okt 1803 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Ole gifta seg så med Anna Gulliksdotter, dotter av Gaulek Enokson Grude og Marthe Ingebretsdotter, den 7. feb 1806 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

iv. Inger Knudsdotter vart fødd i 1784 i Årsvoll, Høyland, Rogaland, NOR, vart døypt den 24. mar 1784 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR og døydde den 24. apr 1857 i Varhaug søndre, Varhaug, Rogaland, NOR, 73 år gamal.

Knud Olson gifta seg så med Helga Olsdotter, dotter av Ole Tolleivson Tunheim d. y. og Steinvor Hansdotter, den 10. des 1809 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


9. Ingrid Ivarsdotter, dotter av Ivar Toreson Lima og Anna Svendsdotter, vart fødd i 1741 i Lima ytre, Gjesdal, Rogaland, NOR, vart døypt den 2. jul 1741 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR og døydde den 9. apr 1805 i Kverneland, Time, Rogaland, NOR, 64 år gamal.

Ingrid gifta seg med Halvard Svendson Lima, son av Svend Ivarson Lima og Jorunn Tolleivsdotter, den 24. mai 1763 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Iver Halvorson Grude vart fødd i 1765 i Lima ytre, Gjesdal, Rogaland, NOR, vart døypt den 1. des 1765 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR, døydde den 9. feb 1848 i Grude, Klepp, Rogaland, NOR, 83 år gamal, og vart gravlagd den 3. mar 1848 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR. Iver gifta seg med Joren Pedersdotter, dotter av Peder Aslakson Kråkedal og Joren Ingemundsdotter, den 18. okt 1791 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

ii. Halvard Halvardson vart fødd i 1769 i Lima ytre, Gjesdal, Rogaland, NOR.

iii. Anna Halvardsdotter vart fødd i 1772 i Lima ytre, Gjesdal, Rogaland, NOR, vart døypt den 8. mar 1772 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR og døydde den 3. nov 1837 i Serigstad, Time, Rogaland, NOR, 65 år gamal. Anna gifta seg med Lars Hansson Serigstad, son av Hans Isaksson Serigstad og Gunvor Taraldsdotter, den 19. feb 1799 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

Ingrid gifta seg så med Knud Olson Kverneland den 27. okt 1775 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

10. Gaulek Enokson Grude, son av Enoch Nilsson Sveinsvoll og Anne Gulliksdotter, vart fødd i 1755 i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR, døydde i 1801 i Grude, Klepp, Rogaland, NOR 46 år gamal, og vart gravlagd den 4. mar 1801 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Gullik Enokson Sveinsvoll vart gift i 1782 med Marta Ingebretsdotter Grude og dei hadde sju barn. Enok fekk skøyte på 40 spann i Grude frå Enok Jonson Grude 27.06.1785 og er ført som brukar på Grude til 1826.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnt i 1758 i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR. 3 år.

Gaulek Enokson gifta seg med Marthe Ingebretsdotter i 1782 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

5 i. Anna Gulliksdotter. Anna gifta seg med Ole Knudson Kverneland, son av Knud Olson Kverneland og Ingrid Ivarsdotter, den 7. feb 1806 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.


11. Marthe Ingebretsdotter, dotter av Ingebret Jonson Grude og Marta Rasmusdotter, vart fødd i 1764 i Grude, Klepp, Rogaland, NOR, døydde den 10. okt 1843 i Grude, Klepp, Rogaland, NOR 79 år gamal, og vart gravlagd den 20. okt 1843 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

Marthe gifta seg med Gaulek Enokson Grude i 1782 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

12. Iver Ivarson Bore, son av Ivar Jonson Friestad og Berete Pedersdotter, vart fødd i 1733 i Friestad, Klepp, Rogaland, NOR, døydde i 1803 i Bore vestre, Klepp, Rogaland, NOR 70 år gamal, og vart gravlagd den 27. jul 1803 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Ivar Ivarson frå Friestad vart gift med Stine Rasmusdotter frå Grude og dei hadde 8 barn. Ivar budde på Friestad frå 1762 til 1767. Han overtok bruket på Grude etter svigermora og vert ført der frå 1767 til 1772. Men det står òg at han bytta bruk med Jan Eilefson Nord-Braut og vert ført på Braut frå 1768 til 1772. Ivar vert ført på Bore frå 1772 til 1795.

Iver Ivarson gifta seg med Stine Rasmusdotter cirka 1762 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Iver Ivarson Grannes vart fødd i 1764 i Friestad, Klepp, Rogaland, NOR, døydde den 8. mar 1839 i Grannes, Sola, Rogaland, NOR 75 år gamal, og vart gravlagd den 17. mar 1839 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR. Iver gifta seg med Ane Ivarsdotter, dotter av Iver Bjørnson Stangeland og Marit Svendsdotter, cirka 1790 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

6 ii. Rasmus Ivarson Bore. Rasmus gifta seg med Gunvor Tolleivsdotter, dotter av Tollef Osmundson og Marta Gunnarsdotter, den 5. mar 1797 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

iii. Anne Kirstine Ivarsdotter vart fødd i 1787 i Bore vestre, Klepp, Rogaland, NOR, døydde den 29. jun 1870 i Sørbø øvre, Klepp, Rogaland, NOR 83 år gamal, og vart gravlagd den 7. jul 1870 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Anne var Anne. Anne gifta seg med Berent Berntson Sørbø, son av Bernt Eilivson Sørbø og Anne Olsdotter, den 9. mar 1806 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.


13. Stine Rasmusdotter, dotter av Rasmus Larsson Grude og Joran Alfsdotter, vart fødd i 1742 i Grude, Klepp, Rogaland, NOR, døydde i 1806 i Bore vestre, Klepp, Rogaland, NOR 64 år gamal, og vart gravlagd den 10. jun 1806 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

Stine gifta seg med Iver Ivarson Bore cirka 1762 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

14. Tollef Osmundson, son av Osmund Jensson Sveinsvoll og Gunvor Tolleivsdotter, vart fødd i 1739 i Madland, Gjesdal, Rogaland, NOR, vart døypt den 31. mai 1739 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR og døydde den 3. nov 1793 i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR, 54 år gamal.

Generelle notat: Tollef Osmundson var frå Madland i Gjesdal, men faren flytta til Sveinsvoll der han er ført som brukar frå 1757 til 1761. Tollef fekk skøyte på 27 spann i Sveinsvoll 26.06.1772 og er ført frå 1768 til 1801. Han var gift med Marta Gunnarsdotter Sveinsvoll. Dei hadde 4 barn.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnt i 1758 i Madland, Gjesdal, Rogaland, NOR. 18 år.

Tollef gifta seg med Marta Gunnarsdotter i 1765 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Gunder Tolleivson Sveinsvoll vart fødd i 1766 i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR, døydde den 15. sep 1846 i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR 80 år gamal, og vart gravlagd den 22. sep 1846 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Gunder var Gunner. Gunder gifta seg med Berthe Gabrielsdotter, dotter av Gabriel Gabrielson Østraadt og Berta Samuelsdotter, den 6. des 1798 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Gunder gifta seg så med Inger Elen Helgesdotter, dotter av Helge Torgerson Reve og Elen Tollaksdotter, den 27. mar 1828 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

7 ii. Gunvor Tolleivsdotter. Gunvor gifta seg med Rasmus Ivarson Bore, son av Iver Ivarson Bore og Stine Rasmusdotter, den 5. mar 1797 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

iii. Anna Tolleivsdotter vart fødd i 1782 i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR, vart døypt den 18. aug 1782 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR og døydde den 25. nov 1861 i Lea, Høyland, Rogaland, NOR, 79 år gamal. Anna gifta seg med Morten Velleson, son av Wetle Mortenson og Kristine Endresdotter, den 7. nov 1802 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.


15. Marta Gunnarsdotter, dotter av Gunnar Einarson og Anna Jonsdotter, vart fødd i 1744 i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR og døydde den 6. okt 1803 i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR 59 år gamal.

Marta gifta seg med Tollef Osmundson i 1765 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

Femte generasjon (Tippoldeforeldre)

horizontal rule


16. Ole Knudson Hogstad, son av Knud Ådneson Fosmark og Kari Olsdotter, vart fødd i 1712 i Fosmark, Forsand, Rogaland, NOR og døydde cirka 1754 i Hogstad søre, Hetland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 42 år.

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde den 7. feb 1754 i Hogstad søre, Hetland, Rogaland, NOR.

Ole Knudson gifta seg med Ellen Samuelsdotter den 24. jun 1735 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Samuel Olson Eikeland vart fødd i 1736 i Hogstad søre, Hetland, Rogaland, NOR og døydde i 1811 i Eikeland, Høyland, Rogaland, NOR 75 år gamal. Samuel gifta seg med Malene Børildsdotter, dotter av Børild Jonson Eikeland og Malli Jonsdotter, i 1766 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

ii. Karen Olsdotter vart fødd i 1738 i Hogstad søre, Hetland, Rogaland, NOR, døydde i 1815 i Østervåggaden, Stavanger, Rogaland, NOR 77 år gamal, og vart gravlagd den 5. jun 1815 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Karen gifta seg med Jens Jonson Frøyland, son av Jon Jensson Haga og Martha Torgersdotter, den 26. jun 1775 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

iii. Helga Olsdotter vart fødd i 1741 i Hogstad søre, Hetland, Rogaland, NOR og døydde i 1755 i Hogstad søre, Hetland, Rogaland, NOR 14 år gamal.

iv. Eli Olsdotter vart fødd i 1746 i Hogstad søre, Hetland, Rogaland, NOR og døydde den 7. sep 1828 i Hogstad søre, Hetland, Rogaland, NOR 82 år gamal. Eli gifta seg med Ole Torkelson Hogstad, son av Torkel Andersson Haga og Marit Endresdotter, den 22. okt 1778 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

v. Berit Olsdotter vart fødd i 1749 i Hogstad søre, Hetland, Rogaland, NOR og vart døypt den 3. aug 1749 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

8 vi. Knud Olson Kverneland. Knud gifta seg med Ingrid Ivarsdotter, dotter av Ivar Toreson Lima og Anna Svendsdotter, den 27. okt 1775 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR. Knud gifta seg så med Helga Olsdotter, dotter av Ole Tolleivson Tunheim d. y. og Steinvor Hansdotter, den 10. des 1809 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


17. Ellen Samuelsdotter, dotter av Samuel Jensson Eiane og Helga Torsteinsdotter, vart fødd i 1709 i Eiane øvre, Forsand, Rogaland, NOR, vart døypt den 25. des 1709 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR, døydde i 1792 i Hogstad søre, Hetland, Rogaland, NOR, 83 år gamal, og vart gravlagd den 7. okt 1792 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Ellen var Eli.

Generelle notat: Eli Samuelsdotter frå Eiane i Lysefjorden vart gift 24.06.1735 med Ola Knutson frå Fossmark. Dei hadde sju barn. Ola bygsla 20 spann i garden av Gunnar Erikson Berge i 1735. Ola bleiv (drukna) i Gandalfjorden, skifte etter han var 07.02.1754. Eli gifta seg opp att 14.03.1757 med Lars Johannesson, men det var ikkje barn i dette ekteskapet. Lars bygsla garden 20.10.1757 av eigaren lensmann Hans Torson Ålgård og brukte han til 1778.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnt i 1758 i Hogstad søre, Hetland, Rogaland, NOR. 50 år.

Ellen gifta seg med Ole Knudson Hogstad den 24. jun 1735 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

Ellen gifta seg så med Lars Johannesson Hogstad, son av Johannes Larsson Hogstad og Ukjend, den 14. mar 1757 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnt i 1758 i Hogstad søre, Hetland, Rogaland, NOR. 29 år.


18. Ivar Toreson Lima, son av Tore Ivarson Lima og Ingrid Ivarsdotter d. e., vart fødd i 1719 i Lima ytre, Gjesdal, Rogaland, NOR og døydde i 1768 i Lima ytre, Gjesdal, Rogaland, NOR 49 år gamal.

Generelle notat: Ivar Toreson fekk skøyte frå faren på Ytre Lima i 1739 og 1742. Han vart gift 19.juni 1740 med Anna Svesdotter Ytre Lima. Tre av barna deira vaks opp, men det vert ikkje nemnt kor mange barn dei fekk.

Ivar Toreson gifta seg med Anna Svendsdotter den 19. jun 1740 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

9 i. Ingrid Ivarsdotter. Ingrid gifta seg med Halvard Svendson Lima, son av Svend Ivarson Lima og Jorunn Tolleivsdotter, den 24. mai 1763 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR. Ingrid gifta seg så med Knud Olson Kverneland, son av Ole Knudson Hogstad og Ellen Samuelsdotter, den 27. okt 1775 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

ii. Tore Ivarson Lima vart fødd i 1743 i Lima ytre, Gjesdal, Rogaland, NOR, vart døypt den 20. okt 1743 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR, døydde den 26. jan 1821 i Lima ytre, Gjesdal, Rogaland, NOR, 78 år gamal, og vart gravlagd den 4. feb 1821 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Tore var Thore. Tore gifta seg med Ingeborg Olsdotter, dotter av Ole Olson Sviland og Mari Toresdotter, den 17. mai 1769 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

iii. Marthe Ivarsdotter vart fødd i 1748 i Lima ytre, Gjesdal, Rogaland, NOR og vart døypt den 11. aug 1748 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

iv. Svend Ivarson Bråstein vart fødd i 1750 i Lima ytre, Gjesdal, Rogaland, NOR, vart døypt den 11. okt 1750 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR, døydde den 30. nov 1833 i Bråstein, Høyland, Rogaland, NOR, 83 år gamal, og vart gravlagd den 12. des 1833 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Svend var Sven. Svend gifta seg med Lisbeth Larsdotter, dotter av Lars Torgerson Sviland og Anna Dagfinnsdotter, den 20. nov 1770 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Svend fekk barn med Anna Larsdotter d. e., dotter av Lars Torgerson Sviland og Anna Dagfinnsdotter,. Ekteskapsstatus: ugift. Dette paret gifta seg ikkje.


19. Anna Svendsdotter, dotter av Svend Torsteinson Lima og Ingeborg Simonsdotter, vart fødd i 1700 i Lima ytre, Gjesdal, Rogaland, NOR, døydde i 1779 i Stavanger, Rogaland, NOR 79 år gamal, og vart gravlagd den 7. aug 1779 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnt i 1758 i Lima ytre, Gjesdal, Rogaland, NOR. 49 år.

Anna gifta seg med Ivar Toreson Lima den 19. jun 1740 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

20. Enoch Nilsson Sveinsvoll, son av Niels Larsson Heigre og Ingebor Johannesdotter, vart fødd den 7. jul 1723 i Heigre, Høyland, Rogaland, NOR, vart døypt den 11. jul 1723 i Soma kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR og døydde i des 1764 i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR, 41 år gamal.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnt i 1758 i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR. 36 år.

Enoch Nilsson gifta seg med Anne Gulliksdotter i 1750 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Niels Enokson vart fødd i 1751 i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR, døydde i 1805 i Bispeladegård, Hetland, Rogaland, NOR 54 år gamal, og vart gravlagd den 12. sep 1805 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Niels gifta seg med Ingeborg Eilivsdotter, dotter av Elef Taraldson Bore og Malena Tørresdotter, cirka 1776 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

10 ii. Gaulek Enokson Grude. Gaulek gifta seg med Marthe Ingebretsdotter, dotter av Ingebret Jonson Grude og Marta Rasmusdotter, i 1782 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

iii. Enoch Enokson Jåtten vart fødd i 1760 i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR, vart døypt den 21. apr 1760 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR, døydde den 4. mar 1844 i Jåtten, Hetland, Rogaland, NOR, 84 år gamal, og vart gravlagd den 12. mar 1844 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Enoch gifta seg med Marte Assersdotter, dotter av Asser Jonson Gausel og Berthe Halvorsdotter, den 3. feb 1790 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

iv. Lise Enoksdotter vart fødd i 1762 i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR, døydde den 9. sep 1841 i Skas, Klepp, Rogaland, NOR 79 år gamal, og vart gravlagd den 16. sep 1841 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Lise var Lisabet. Lise gifta seg med Anders Jensson, son av Jens Anfinnson og Domhild Salomonsdotter, cirka 1782 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.


21. Anne Gulliksdotter, dotter av Gullik Toreson og Lisbet Rasmusdotter, vart fødd i 1731 i Orstad, Klepp, Rogaland, NOR, døydde i 1799 i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR 68 år gamal, og vart gravlagd den 28. apr 1799 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Anna Gulliksdotter vart gift første gong med Enok Nilson. Enok fekk bygsel på 27 spann i Sveinsvoll 22. august 1748, og er ført til 1765. Anna er i følgje Klepp bygdebok fødd 1741, men dette må vera feil då son hennar er fødd 1751. Ho er nemnd 27 år i 1758 og då fødd ikring 1731.
Andre mannen til Anna var Eivind Tøresson frå Kleppe. Eivind er ført som brukar på Sveinsvoll 1766-1795 og fekk skøyte på 27 spann 26.06.1772. Anna hadde fire barn med Enok og to med Eivind. Anne Gauliksdotter Svendsvold vart gravlagd 28. april 1799, 67 år gamal. Det vart halde likpreike for Even Tørreson Svendsvold 15. august 1813, han er då nemnd 70 år gamal.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnt i 1758 i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR. 27 år.

Anne gifta seg med Enoch Nilsson Sveinsvoll i 1750 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

Anne gifta seg så med Even Tørreson Sveinsvoll, son av Tørres Eivindson og Malena Larsdotter, den 17. jun 1765 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Tørres Eivindson vart fødd i 1766 i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR, døydde den 20. des 1837 i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR 71 år gamal, og vart gravlagd den 29. des 1837 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR. Tørres gifta seg med Kisti Pedersdotter, dotter av Peder Asbjørnson Heigre og Anne Olsdotter, den 17. feb 1796 i Soma kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

ii. Even Eivindson Østraadt vart fødd i 1778 i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR, døydde den 23. feb 1860 i Austrått, Høyland, Rogaland, NOR 82 år gamal, og vart gravlagd den 3. mar 1860 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Even var Evind. Even gifta seg med Birthe Rasmusdotter, dotter av Rasmus Gitleson Austrått og Ingeborg Tjerandsdotter, den 17. des 1799 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Even gifta seg så med Inger Toresdotter, dotter av Thore Toreson Sporaland og Guri Assersdotter, den 12. jul 1836 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


22. Ingebret Jonson Grude, son av Jon Rasmusson Grude og Berit Pedersdotter, vart fødd i 1730 i Grude, Klepp, Rogaland, NOR og døydde den 30. aug 1801 i Grude, Klepp, Rogaland, NOR 71 år gamal.

Generelle notat: Ingebret Jonson Grude vart gift med Marta Rasmusdotter frå Gimre i Sola. Ingebret fekk bygsla 40 spann i Grude 25.05.1759 og er ført som brukar til 1786. Han fekk skøyte på 40 spann 16.09.1771. Marta og Ingebret var skylde i 2. og 3. ledd og måtte ha kongebrev for å gifta seg. Dei hadde ein son og ei dotter.

Ingebret Jonson gifta seg med Marta Rasmusdotter den 12. nov 1761 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei offentleggjorde sitt føremål om å gifte seg Kongebrev.

Barnet av dette paret var:

11 i. Marthe Ingebretsdotter. Marthe gifta seg med Gaulek Enokson Grude, son av Enoch Nilsson Sveinsvoll og Anne Gulliksdotter, i 1782 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.


23. Marta Rasmusdotter, dotter av Rasmus Ingebretson Gimra og Mareta Jonsdotter, vart fødd i 1729 i Gimra, Sola, Rogaland, NOR, vart døypt den 30. jan 1729 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR og døydde i 1786 i Grude, Klepp, Rogaland, NOR, 57 år gamal. Eit anna namn for Marta var Mareta.

Marta gifta seg med Ingebret Jonson Grude den 12. nov 1761 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR.

24. Ivar Jonson Friestad, son av Jon Ivarson Norheim og Eli Eriksdotter, vart fødd i 1696 i Friestad, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i Friestad, Klepp, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Ivar Jonson Friestad i Klepp vart gift 08.01.1726 med Berit Pedersdotter frå Sandve i Høyland og dei hadde fem barn, men eldste sonen er ført fødd i 1724, to år før dei gifta seg(?). Ivar vert ført i 1727 som brukar av 18 spann i Friestad, seinare overtok han heile bruket og vert ført som brukar av 36 spann til 1757.

Ivar Jonson gifta seg med Berete Pedersdotter den 8. jan 1726 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Knud Ivarson Bore vart fødd i 1726 i Friestad, Klepp, Rogaland, NOR, døydde i 1782 i Stavanger, Rogaland, NOR 56 år gamal, og vart gravlagd den 30. jul 1782 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Knud gifta seg med Birthe Monsdotter, dotter av Mons Hansson Bore og Maria Gabrielsdotter, den 5. nov 1750 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Knud gifta seg så med Maren Olsdotter, dotter av Ole Kristenson Meling og Anna Olsdotter, den 9. okt 1760 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

12 ii. Iver Ivarson Bore. Iver gifta seg med Stine Rasmusdotter, dotter av Rasmus Larsson Grude og Joran Alfsdotter, cirka 1762 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

iii. Tørres Ivarson Orre vart fødd i 1739 i Friestad, Klepp, Rogaland, NOR, døydde i 1810 i Orre, Klepp, Rogaland, NOR 71 år gamal, og vart gravlagd den 9. des 1810 i Orre kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Tørres var Tørres Friis. Tørres gifta seg med Laurent Rasmusdotter, dotter av Rasmus Larsson Grude og Joran Alfsdotter, cirka 1770 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.


25. Berete Pedersdotter, dotter av Peder Asbjørnson Sandve og Anna Johannesdotter, vart fødd den 17. des 1691 i Sandve, Høyland, Rogaland, NOR, vart døypt den 20. des 1691 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR og døydde i Friestad, Klepp, Rogaland, NOR,.

Berete gifta seg med Ivar Jonson Friestad den 8. jan 1726 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

26. Rasmus Larsson Grude, son av Laurits Olson Grude og Ane Christina Rasmusdotter, vart fødd i 1718 i Grude, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i 1767 i Grude, Klepp, Rogaland, NOR 49 år gamal.

Generelle notat: Rasmus Larsson Grude var gift med Joren Alvsdotter frå Særheim. Dei hadde seks barn. Rasmus vert ført som brukar på Grude frå 1747 til 1766 og døydde i 1767. Svigersonen Ivar Ivarson overtok bruket etter enka Joren i 1767. Dottera Joren var død då det var skifte etter Rasmus i 1767.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnt i 1758 i Grude, Klepp, Rogaland, NOR. 40 år.

Rasmus Larsson gifta seg med Joran Alfsdotter cirka 1740 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Laurent Rasmusdotter vart fødd i 1741 i Grude, Klepp, Rogaland, NOR, døydde i 1818 i Orre, Klepp, Rogaland, NOR 77 år gamal, og vart gravlagd den 4. jan 1818 i Orre kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Laurent var Laurensa. Laurent gifta seg med Tørres Ivarson Orre, son av Ivar Jonson Friestad og Berete Pedersdotter, cirka 1770 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

13 ii. Stine Rasmusdotter. Stine gifta seg med Iver Ivarson Bore, son av Ivar Jonson Friestad og Berete Pedersdotter, cirka 1762 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

iii. Anna Kirstine Rasmusdotter vart fødd i 1742 i Grude, Klepp, Rogaland, NOR og døydde den 10. des 1762 i Grude, Klepp, Rogaland, NOR 20 år gamal.

iv. Lars Rasmusson Tu vart fødd i 1748 i Grude, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i Tu, Klepp, Rogaland, NOR.

v. Inger Rasmusdotter vart fødd i 1752 i Grude, Klepp, Rogaland, NOR, døydde den 15. nov 1843 i Grude, Klepp, Rogaland, NOR 91 år gamal, og vart gravlagd den 26. nov 1843 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR. Inger gifta seg med Niels Olson Kleppe, son av Ole Nilsson Hognestad og Maren Andersdotter, i 1776 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR. Inger gifta seg så med Halvor Samuelson Grude, son av Samuel Andersson Årsvoll og Berta Arntsdotter, i 1783 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

vi. Joran Rasmusdotter (Død som barn) vart fødd i 1755 i Grude, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i Grude, Klepp, Rogaland, NOR.


27. Joran Alfsdotter, dotter av Alf Olson Særheim og Stine Sivertsdotter, vart fødd i 1710 i Barstad vestre, Sokndal, Rogaland, NOR og døydde i Grude, Klepp, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnt i 1758 i Grude, Klepp, Rogaland, NOR. 48 år.

Joran gifta seg med Rasmus Larsson Grude cirka 1740 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

28. Osmund Jensson Sveinsvoll, son av Jens Ljødeson Nordland og Gunhild Tormodsdotter, vart fødd i 1707 i Lyse, Forsand, Rogaland, NOR og døydde i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Stud. filol Gunnar Egeland meiner at Osmund Jensson Madland var son til Jens Ljødeson på Nedrabø i Lysefjorden, son til Ljøde Kristenson. Osmund vart gift 29.06.1732 med Gunvor Tolleivsdotter Madland. Dei hadde minst åtte barn.
Osmund vert nemnt som 52 år i 1758 og skal då vere fødd ikring 1706. Manntalet vart truleg oppteke i slutten av 1758 og Osmund kan då vere fødd i 1707. Foreldra på Lyse i Forsand har barn til dåpen i 1705 (død liten), i 1706 (Ivar som kom til Nordland i Høyland) og i 1709. Det er ikkje nemnt nokon son Osmund i bygdeboka for Forsand.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnt i 1758 i Madland, Gjesdal, Rogaland, NOR. 52 år.

Osmund Jensson gifta seg med Gunvor Tolleivsdotter den 29. jun 1732 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Jens Osmundson Fosseikeland vart fødd i 1733 i Madland, Gjesdal, Rogaland, NOR, vart døypt den 22. mar 1733 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR og døydde i 1810 i Foss-Eikeland, Høyland, Rogaland, NOR, 77 år gamal. Jens gifta seg med Ragnhild Larsdotter, dotter av Lars Svendson Madland og Ragnhild Larsdotter, den 5. jun 1753 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR. Jens gifta seg så med Kirsti Tormodsdotter, dotter av Tormod Olson og Marite Olsdotter, i 1768 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR. Jens gifta seg så med Marta Jonsdotter, dotter av Jon Aslakson Mork og Berete Torsteinsdotter d. e., den 16. jun 1793 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

ii. Marit Osmundsdotter vart fødd i 1736 i Madland, Gjesdal, Rogaland, NOR, vart døypt den 6. mar 1736 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR, døydde den 10. jun 1820 i Åsland, Time, Rogaland, NOR, 84 år gamal, og vart gravlagd den 19. jun 1820 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR. Andre namn for Marit var Marta og Marthe. Marit gifta seg med Aadne Gunnarson Åsland den 4. jun 1758 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

14 iii. Tollef Osmundson. Tollef gifta seg med Marta Gunnarsdotter, dotter av Gunnar Einarson og Anna Jonsdotter, i 1765 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

iv. Ommund Osmundson vart fødd i 1742 i Madland, Gjesdal, Rogaland, NOR, døydde den 6. aug 1827 i Litlaland, Sola, Rogaland, NOR 85 år gamal, og vart gravlagd den 12. aug 1827 i Håland kyrkje, Sola, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Ommund var Omund. Ommund gifta seg med Helge Torgersdotter, dotter av Torger Torgerson Sveinsvoll og Marit Jonsdotter, i 1768 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

v. Niels Osmundson vart fødd i 1746 i Madland, Gjesdal, Rogaland, NOR, vart døypt den 6. feb 1746 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR, døydde den 25. aug 1824 i Brualand, Høyland, Rogaland, NOR, 78 år gamal, og vart gravlagd den 1. sep 1824 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Niels gifta seg med Ingeborg Olsdotter, dotter av Ole Simonson Njå og Kristi Ommundsdotter, den 3. des 1770 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR. Niels gifta seg så med Siri Madsdotter, dotter av Mats Jonson og Berthe Tolleivsdotter, den 9. jun 1807 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

vi. Osmund Osmundson vart fødd i 1749 i Madland, Gjesdal, Rogaland, NOR.

vii. Biørn Osmundson vart fødd i 1754 i Madland, Gjesdal, Rogaland, NOR og vart døypt den 25. feb 1754 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

viii. Ljøde Osmundson vart fødd i 1756 i Madland, Gjesdal, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Ljøde var Gjøde.

ix. Tormund Osmundson Skaret vart fødd i 1761 i Madland, Gjesdal, Rogaland, NOR, døydde den 28. apr 1837 i Skaret, Høyland, Rogaland, NOR 76 år gamal, og vart gravlagd den 8. mai 1837 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Dødsårsak: Af Alderdom. Eit anna namn for Tormund var Thormo. Tormund gifta seg med Aasa Olsdotter, dotter av Ole Simonson Njå og Kristi Ommundsdotter, den 10. aug 1791 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


29. Gunvor Tolleivsdotter, dotter av Tolleiv Torkelson og Olaug, vart fødd i 1716 i Madland, Gjesdal, Rogaland, NOR og døydde i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnt i 1758 i Madland, Gjesdal, Rogaland, NOR. 42 år.

Gunvor gifta seg med Osmund Jensson Sveinsvoll den 29. jun 1732 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

30. Gunnar Einarson, son av Einar Gunnarson Sveinsvoll og Karen Kristensdotter, vart fødd i 1706 i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR og døydde den 17. okt 1764 i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR 58 år gamal. Eit anna namn for Gunnar var Gunder.

Generelle notat: Gunnar Einarson Sveinsvoll vart gift med Anna Jonsdotter frå Gausel i Hetland. Dei hadde 6 barn. Gunnar er ført som brukar i 1738 til 1765, og enka Anna er ført til 1771. Eldste sonen Jon tok over garden etter mora i 1771.

Gunnar gifta seg med Anna Jonsdotter den 12. jun 1738 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Kari Gunnarsdotter vart fødd i 1739 i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR og døydde den 12. jan 1800 i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR 61 år gamal. Eit anna namn for Kari var Karen.

15 ii. Marta Gunnarsdotter. Marta gifta seg med Tollef Osmundson, son av Osmund Jensson Sveinsvoll og Gunvor Tolleivsdotter, i 1765 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.


31. Anna Jonsdotter, dotter av Jon Asserson Gausel og Martha Asbjørnsdotter, vart fødd i 1718 i Gausel, Hetland, Rogaland, NOR, vart døypt den 13. nov 1718 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR og døydde den 19. mar 1806 i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR, 88 år gamal.

Anna gifta seg med Gunnar Einarson den 12. jun 1738 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

Sjette generasjon (Tipptippoldeforeldre)

horizontal rule


32. Knud Ådneson Fosmark, son av Ådne Knudson Fidjeland og Gunnarsdotter, vart fødd i 1678 i Fidjeland, Sirdal, Vest-Agder, NOR og døydde cirka 1739 i Fosmark, Forsand, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 61 år.

Knud Ådneson gifta seg med Kari Olsdotter i 1709 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 2. apr 1709 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Ingeborg Knudsdotter vart fødd i 1709 i Fosmark, Forsand, Rogaland, NOR, vart døypt den 22. sep 1709 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR, døydde i 1789 i Songesand, Forsand, Rogaland, NOR, 80 år gamal, og vart gravlagd den 26. apr 1789 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR. Ingeborg gifta seg med Gunnar Tolleivson den 18. okt 1733 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

ii. Magla Knudsdotter vart fødd i 1710 i Fosmark, Forsand, Rogaland, NOR, vart døypt den 26. jan 1710 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR, døydde i 1722 i Fosmark, Forsand, Rogaland, NOR, 12 år gamal, og vart gravlagd den 11. jan 1722 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

16 iii. Ole Knudson Hogstad. Ole gifta seg med Ellen Samuelsdotter, dotter av Samuel Jensson Eiane og Helga Torsteinsdotter, den 24. jun 1735 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

iv. Anna Knudsdotter vart fødd i 1714 i Fosmark, Forsand, Rogaland, NOR, vart døypt den 2. feb 1714 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR, døydde i 1788 i Oaland, Forsand, Rogaland, NOR, 74 år gamal, og vart gravlagd den 8. jun 1788 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR. Anna gifta seg med Gunnar Tormodson Oaland, son av Tormod Gunnarson Haukali og Dordi Eriksdotter, den 14. jun 1739 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR. Anna gifta seg så med Thormod Olson Harbo, son av Ole Andersson Harbo og Sissel Danielsdotter, den 9. jun 1765 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

v. Guri Knudsdotter vart fødd i 1718 i Fosmark, Forsand, Rogaland, NOR, døydde i 1787 i Fossvatne, Høyland, Rogaland, NOR 69 år gamal, og vart gravlagd den 21. mar 1787 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Guri gifta seg med Thore Rasmusson Fossvatne, son av Rasmus Olson Håheller og Ingeborg Ljødesdotter, i 1740 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

vi. Tarald Knudson vart fødd i 1721 i Fosmark, Forsand, Rogaland, NOR og vart døypt den 30. mar 1721 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

vii. Kari Knudsdotter vart fødd i 1726 i Fosmark, Forsand, Rogaland, NOR, vart døypt den 2. feb 1726 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR, døydde i 1790 i Sviland, Høyland, Rogaland, NOR, 64 år gamal, og vart gravlagd den 31. okt 1790 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Kari gifta seg med Ole Olson Sviland, son av Ole Toreson Oaland og Anna Eriksdotter, den 12. jun 1753 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

viii. Marta Knudsdotter vart fødd i 1731 i Fosmark, Forsand, Rogaland, NOR, vart døypt den 14. feb 1731 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR, døydde i 1763 i Fosmark, Forsand, Rogaland, NOR, 32 år gamal, og vart gravlagd den 27. des 1763 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR. Marta gifta seg med Andreas Olson Østvold, son av Ole Osmundson Underberge og Tyri Andersdotter, den 7. jun 1761 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

ix. Dagny Knudsdotter vart fødd i 1734 i Fosmark, Forsand, Rogaland, NOR, vart døypt den 26. apr 1734 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR og døydde i mai 1763 i Rettedal, Forsand, Rogaland, NOR, 29 år gamal. Dagny gifta seg med Villats Rasmusson Rossavik, son av Rasmus Sjurson Rettedal og Kari Olsdotter, den 11. okt 1761 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

x. Knud Knudson Tengesdal vart fødd i 1736 i Fosmark, Forsand, Rogaland, NOR, vart døypt den 9. des 1736 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR, døydde i des 1802 i Tengesdal, Høle, Rogaland, NOR, 66 år gamal, og vart gravlagd den 1. jan 1803 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR. Knud gifta seg med Gunvor Taraldsdotter, dotter av Tarald Gitleson Tengesdal og Marta Rasmusdotter, den 1. nov 1758 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.


33. Kari Olsdotter, dotter av Ole Taraldson Fosmark og Magla Eilivsdotter d. y., vart fødd i 1690 i Fosmark, Forsand, Rogaland, NOR og døydde før 1758 i Fosmark, Forsand, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Kari Olsdotter vart gift første gong i 1709 med Knut Ådneson frå Fidjeland i Sirdal. Knut vert nemnt som lagrettemann to gonger. I 1734 var Knut stemna for resterande landskyld, og i 1735 vart han stemna for å ha skore Gunnar Berge i ansiktet med ein kniv. Knut vart dømt til å bøte til kongen for denne ugjerningen. Han levde ikkje lenge etter dette hadde hendt, siste barnet hans vart fødd i slutten av 1736, og i slutten på 1739 fekk Ljøde Ljødeson bygslesetel på garden. Kari vart gift opp att 26.06.1740 med Ljøde. Kari og Ådne hadde 13 barn, der 12 vaks opp. Kari hadde ikkje barn med Ljøde.

Kari gifta seg med Knud Ådneson Fosmark i 1709 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

34. Samuel Jensson Eiane, son av Jens Eilivson Nerabø og Samuelsdotter, vart fødd i 1667 i Nerabø store, Forsand, Rogaland, NOR, døydde i 1731 i Eiane øvre, Forsand, Rogaland, NOR 64 år gamal, og vart gravlagd den 2. des 1731 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Samuel var son til Jens Lyse. I manntalet for 1701 vert Samuel Jensson Øvre Eiane nemnt 40 år og hadde to søner, Jens på 5 år og Torstein på 3 år. Kona til Samuel var Helga Torsteinsdotter. I manntalet for 1718 står det at Samule var 54 år og hadde "antatt" garden i 1694. Då vert berre sonen Jens på 16 år nemnt. Den 2. desember 1731 vart Samuel Eiane, 64 år, og hans mor, 84 år gravlagde på same dag. Namnet på mora vert ikkje nemnt.
Samuel fekk bygsla heile Øvre Eiane frå 1694, men 10.12.1720 finn me i tingboka: "Samuel Jenssons bygselseddel utstedt av Bertel Wegner, en halv laup smør i Store Eiane, dat. 29. oktober 1720". Då fornya Samuel bygsla på Eiane. I 1713 fekk eldste dottera Marita som var gift med Tormod Nilsson, det andre bruket på Øvre Eiane. Samuel vert nemnt som lagrettemann fem gonger i tida 1703 til 1717. Ein kjenner til 11 barn. Mellom barna er eldste dottera kalla Marita, og Jens Jensson, son til Jens Eilivson frå Lyse, brukar på Store Nerabø, har to døtre: Anna og Marita. Dette kunne tyda på at Samuel var son til Jens Eilivson.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnt i 1701 i Eiane øvre, Forsand, Rogaland, NOR. 40 år.

Samuel Jensson gifta seg med Helga Torsteinsdotter cirka 1690 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Marita Samuelsdotter vart fødd i 1692 i Eiane øvre, Forsand, Rogaland, NOR, døydde i 1769 i Eiane øvre, Forsand, Rogaland, NOR 77 år gamal, og vart gravlagd den 23. jul 1769 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR. Marita gifta seg med Tormod Nilsson, son av Nils Torgerson Lyse og Gunhild Tormodsdotter, den 1. nov 1713 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

ii. Jens Samuelson vart fødd i 1696 i Eiane øvre, Forsand, Rogaland, NOR.

iii. Samuelsdotter vart fødd i 1697 i Eiane øvre, Forsand, Rogaland, NOR, døydde i 1717 i Eiane øvre, Forsand, Rogaland, NOR 20 år gamal, og vart gravlagd den 28. feb 1717 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

iv. Tosten Samuelson vart fødd i 1698 i Eiane øvre, Forsand, Rogaland, NOR, døydde i 1703 i Eiane øvre, Forsand, Rogaland, NOR 5 år gamal, og vart gravlagd den 21. okt 1703 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Tosten var Torstein.

v. Samuel Samuelson Eiane vart fødd i 1707 i Eiane øvre, Forsand, Rogaland, NOR, vart døypt den 30. jan 1707 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR og døydde i des 1762 i Eiane øvre, Forsand, Rogaland, NOR, 55 år gamal. Samuel gifta seg med Marita Tormodsdotter, dotter av Tormod Gunnarson Haukali og Dordi Eriksdotter, den 26. mai 1733 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR. Samuel gifta seg så med Kristi Toresdotter, dotter av Thore Bendiksson Veraland og Kristi Toresdotter, den 27. des 1746 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

17 vi. Ellen Samuelsdotter. Ellen gifta seg med Ole Knudson Hogstad, son av Knud Ådneson Fosmark og Kari Olsdotter, den 24. jun 1735 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR. Ellen gifta seg så med Lars Johannesson Hogstad, son av Johannes Larsson Hogstad og Ukjend, den 14. mar 1757 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

vii. Tosten Samuelson Hetland vart fødd i 1713 i Eiane øvre, Forsand, Rogaland, NOR, vart døypt den 2. aug 1713 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR og døydde før 1801 i Hetland, Hetland, Rogaland, NOR,. Tosten gifta seg med Marta Holgersdotter, dotter av Holger Rasmusson Fiskå og Marta Pedersdotter, den 8. nov 1745 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR. Tosten gifta seg så med Elisabet Nilsdotter, dotter av Nils Kjetilson Maudal og Marta Gunnarsdotter d. y., den 21. jul 1774 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


35. Helga Torsteinsdotter vart fødd cirka 1670 og døydde i Eiane øvre, Forsand, Rogaland, NOR.

Helga gifta seg med Samuel Jensson Eiane cirka 1690 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

36. Tore Ivarson Lima, son av Ivar Ivarson Lima og Ukjend, vart fødd i 1691 i Lima ytre, Gjesdal, Rogaland, NOR og døydde i 1741 i Lima ytre, Gjesdal, Rogaland, NOR 50 år gamal.

Generelle notat: Tore Ivarson var 10 år i 1701. Han vart gift med Ingrid Ivarsdotter d.e. frå Kluge. Tore hadde fire barn med Ingrid. Tore fekk i 1724 gåvebrev frå faren på 15 spann i Ytre Lima. Som enkemann gifta Tore seg opp att med enka Marta Endresdotter, men dette ekteskapet var barnlaust.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnt i 1701 i Lima ytre, Gjesdal, Rogaland, NOR. 10 år.

Tore Ivarson gifta seg med Ingrid Ivarsdotter d. e. cirka 1718 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

18 i. Ivar Toreson Lima. Ivar gifta seg med Anna Svendsdotter, dotter av Svend Torsteinson Lima og Ingeborg Simonsdotter, den 19. jun 1740 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

ii. Berthe Toresdotter vart fødd i 1721 i Lima ytre, Gjesdal, Rogaland, NOR og døydde i 1801 i Lima ytre, Gjesdal, Rogaland, NOR 80 år gamal. Berthe gifta seg med Simon Svendson Lima, son av Svend Torsteinson Lima og Ingeborg Simonsdotter, i 1742 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

iii. Martha Toresdotter vart fødd i 1727 i Lima ytre, Gjesdal, Rogaland, NOR og vart døypt den 3. aug 1727 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

iv. Ommund Toreson vart fødd i 1730 i Nese, Gjesdal, Rogaland, NOR, vart døypt den 30. des 1730 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR, døydde i 1799 i Stavanger, Rogaland, NOR, 69 år gamal, og vart gravlagd den 26. apr 1799 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Ommund var Ommund Lima. Ommund gifta seg med Marete Torkelsdotter, dotter av Torkel Jesperson Nese og Joren Jespersdotter, den 16. apr 1754 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

v. Inger Toresdotter vart fødd i 1734 i Lima ytre, Gjesdal, Rogaland, NOR, vart døypt den 8. jan 1734 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR og døydde den 5. mar 1821 i Frøyland, Time, Rogaland, NOR, 87 år gamal. Inger gifta seg med Reyer Ellingson Frøyland, son av Elling Reiarson Kyllingstad og Guri Reiarsdotter, den 3. nov 1754 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

Tore Ivarson gifta seg så med Marta Endresdotter, dotter av Endre Arneson Madland og Bereta Tørresdotter d. y., den 6. nov 1735 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


37. Ingrid Ivarsdotter d. e. dotter av Ivar Torgerson Kluge og Ingerid Larsdotter, vart fødd i 1691 i Kluge, Gjesdal, Rogaland, NOR og døydde i 1735 i Lima ytre, Gjesdal, Rogaland, NOR 44 år gamal.

Ingrid gifta seg med Tore Ivarson Lima cirka 1718 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

38. Svend Torsteinson Lima, son av Torstein Svendson Lima og Anna Pedersdotter, vart fødd i 1681 i Lima ytre, Gjesdal, Rogaland, NOR og døydde i 1740 i Lima ytre, Gjesdal, Rogaland, NOR 59 år gamal. Eit anna namn for Svend Torsteinson var Sven.

Generelle notat: Svein Torsteinson finn me som gardbrukar på Ytre Lima i 1712 og til 1740. Det året døydde han 59 år gamal. I 1723 brukte han 7 ½ spann, i 1724 13 spann, men det ser ikkje ut til at han åtte noko av dette. Kona var Ingeborg Simonsdotter. Ho døydde i 1738 og var visst syster til Ådne Simonson Ålgård. Karl Ådneson Gjesdal som var son til Ådne Simonson, var verje for eit av barna til Svein og Ingeborg. Dei hadde fem barn.

Svend Torsteinson gifta seg med Ingeborg Simonsdotter cirka 1706 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

19 i. Anna Svendsdotter. Anna gifta seg med Ivar Toreson Lima, son av Tore Ivarson Lima og Ingrid Ivarsdotter d. e., den 19. jun 1740 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

ii. Torstein Svendson Sandnes vart fødd i 1710 i Håland, Høyland, Rogaland, NOR og døydde i 1800 i Sandnes, Høyland, Rogaland, NOR 90 år gamal. Torstein gifta seg med Lisbet Andersdotter, dotter av Anders Andersson Lussi og Kristj Torsteinsdotter, i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

iii. Simon Svendson Lima vart fødd i 1713 i Lima ytre, Gjesdal, Rogaland, NOR og døydde i 1785 i Lima ytre, Gjesdal, Rogaland, NOR 72 år gamal. Simon gifta seg med Berthe Toresdotter, dotter av Tore Ivarson Lima og Ingrid Ivarsdotter d. e., i 1742 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

iv. Ole Svendson Lima vart fødd i 1717 i Lima ytre, Gjesdal, Rogaland, NOR og døydde i 1791 i Lima ytre, Gjesdal, Rogaland, NOR 74 år gamal. Ole gifta seg med Guri Davidsdotter, dotter av David Larsson Bjelland og Guri Endresdotter, den 4. jun 1743 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR. Ole gifta seg så med Eli Helgesdotter, dotter av Helge Ljødeson Auestad og Elen Larsdotter, den 26. jun 1766 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

v. Svend Svendson Skjørestad vart fødd i 1720 i Lima ytre, Gjesdal, Rogaland, NOR, døydde i 1776 i Skjørestad, Høyland, Rogaland, NOR 56 år gamal, og vart gravlagd den 10. okt 1776 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Svend gifta seg med Guri Larsdotter, dotter av Lars Svendson og Mari Larsdotter, den 9. des 1744 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.


39. Ingeborg Simonsdotter, dotter av Simon Ådneson Ravndal og Larsdotter, vart fødd cirka 1677 i Ravndal, Gjesdal, Rogaland, NOR og døydde i 1738 i Lima ytre, Gjesdal, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 61 år.

Ingeborg gifta seg med Svend Torsteinson Lima cirka 1706 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

40. Niels Larsson Heigre, son av Lars Trulsson Sveinsvoll og Guri Enoksdotter, vart fødd i 1675 i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR, døydde i 1747 i Heigre, Høyland, Rogaland, NOR 72 år gamal, og vart gravlagd den 22. des 1747 i Soma kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Nils Larsson frå Sveinsvoll i Klepp overtok stefarens sin bruk og brukte halve Heigre (2 pund) frå 1713. Han vart gift med Ingeborg Johannesdotter Årsvoll og dei hadde fem barn.
Den 22. desember 1747 vart "Niels Truelsen Hegre" gravlagd, 72 år gamal. Dett er nok feilskrift for Larsson. Faren heitte Lars Trulsson. Ingebor Heigre vart gravlagd 18. oktober 1763, 82 år gamal. Men det var truleg ho som vert nemd 70 år og budde på Sveinsvoll i Klepp i 1758.

Niels Larsson gifta seg med Ingebor Johannesdotter den 17. nov 1712 i Soma kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Dorthe Nilsdotter vart fødd den 10. sep 1713 i Heigre, Høyland, Rogaland, NOR, vart døypt den 17. sep 1713 i Soma kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR, døydde den 13. jan 1717 i Heigre, Høyland, Rogaland, NOR, 3 år gamal, og vart gravlagd den 24. jan 1717 i Soma kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Dorthe var Dorothe.

ii. Lars Nilsson Malmeim vart fødd den 7. aug 1715 i Heigre, Høyland, Rogaland, NOR, vart døypt den 11. aug 1715 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR, døydde i 1751 i Malmeim, Høyland, Rogaland, NOR, 36 år gamal, og vart gravlagd den 23. mai 1751 i Soma kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Lars gifta seg med Ingeborg Eriksdotter, dotter av Erich Erikson Aubø og Ingeborg Pedersdotter, cirka 1743 i Soma kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

iii. Johannes Nilsson Austvoll vart fødd den 20. okt 1717 i Heigre, Høyland, Rogaland, NOR, vart døypt den 24. okt 1717 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR, døydde den 27. apr 1764 i Austvoll, Høyland, Rogaland, NOR, 46 år gamal, og vart gravlagd den 5. mai 1764 i Soma kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Johannes var Johannis. Johannes gifta seg med Dorthe Halvorsdotter, dotter av Halvor Olson Austvoll og Bereth Klausdotter, den 21. okt 1743 i Soma kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

iv. Niels Nilsson Heigre vart fødd den 12. apr 1720 i Heigre, Høyland, Rogaland, NOR, vart døypt den 14. apr 1720 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR, døydde i 1801 i Heigre, Høyland, Rogaland, NOR, 81 år gamal, og vart gravlagd den 30. des 1801 i Soma kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Niels gifta seg med Berthe Andersdotter, dotter av Anders Olson Austrått og Berte Samuelsdotter d. y., den 20. jun 1748 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Niels gifta seg så med Juditha Jonsdotter, dotter av Jon Bjørnson Lea og Marthe Jonsdotter, den 5. nov 1764 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

20 v. Enoch Nilsson Sveinsvoll. Enoch gifta seg med Anne Gulliksdotter, dotter av Gullik Toreson og Lisbet Rasmusdotter, i 1750 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.


41. Ingebor Johannesdotter, dotter av Johannes Ormson Årsvoll og Dorthe Pedersdotter, vart fødd i 1681 i Årsvoll, Høyland, Rogaland, NOR, døydde i 1763 i Heigre, Høyland, Rogaland, NOR 82 år gamal, og vart gravlagd den 18. okt 1763 i Soma kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnt i 1758 i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR. 70 år.

Ingebor gifta seg med Niels Larsson Heigre den 17. nov 1712 i Soma kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

42. Gullik Toreson, son av Tore Gullikson Kalberg og Johanna?, vart fødd cirka 1695 i Kalberg søra, Time, Rogaland, NOR og døydde i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hans var:

• Han budde i 1748 i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR.

Gullik gifta seg med Lisbet Rasmusdotter cirka 1721 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Martha Gulliksdotter vart fødd i 1722 i Orstad, Klepp, Rogaland, NOR, døydde i 1754 i Heigre, Høyland, Rogaland, NOR 32 år gamal, og vart gravlagd den 16. sep 1754 i Soma kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Martha gifta seg med Lars Torsteinson Heigre, son av Tosten Larsson Heigre og Helge Ivarsdotter, cirka 1740 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

ii. Tore Gullikson vart fødd i 1727 i Orstad, Klepp, Rogaland, NOR og døydde den 2. jun 1799 i Horpestad nedre, Klepp, Rogaland, NOR 72 år gamal. Tore gifta seg med Kirsti Rasmusdotter cirka 1748 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

iii. Rasmus Gullikson vart fødd i 1728 i Orstad, Klepp, Rogaland, NOR, døydde i 1795 i Stavanger, Rogaland, NOR 67 år gamal, og vart gravlagd den 5. des 1795 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Rasmus gifta seg med Malena Olsdotter den 21. sep 1762 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

21 iv. Anne Gulliksdotter. Anne gifta seg med Enoch Nilsson Sveinsvoll, son av Niels Larsson Heigre og Ingebor Johannesdotter, i 1750 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR. Anne gifta seg så med Even Tørreson Sveinsvoll, son av Tørres Eivindson og Malena Larsdotter, den 17. jun 1765 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.


43. Lisbet Rasmusdotter, dotter av Rasmus Larsson Kopervik og Anna Rasmusdotter, vart fødd cirka 1695 i Kopervik, Stangaland, Rogaland, NOR og døydde i 1747 i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 52 år.

Generelle notat: Lisbet Rasmusdotter frå Kopervik var gift med Gullik Toreson. Dei budde først på Orstad (der dei fekk skøyte 2. mars 1731). Dei fekk bygsel på 27 spann i Sveinsvoll 3. desember 1740, og er ført til 1748.
Den 11. mars 1741 var Lars Olson Grude, Gullik Sveinsvoll og Eilef Sveinsvoll i retten og gjorde på konene sine vegner krav på arv etter ein halvbror deira, Lauers Rasmusson, som hadde budd i Rotterdam, vore skippar og nå let etter seg over 500 gylden.

Lisbet gifta seg med Gullik Toreson cirka 1721 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

44. Jon Rasmusson Grude, son av Rasmus Ingebretson Grude og Karen Jonsdotter, vart fødd i 1691 i Grude, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i 1766 i Grude, Klepp, Rogaland, NOR 75 år gamal.

Generelle notat: Jon Rasmusson Grude vart gift med Berta Pedersdotter Stangeland. Jon fekk bygsla bruket på Grude etter broren Rasmus 28.06.1715 og er ført som brukar fram til 1759. Han var lagrettemann i tida 1724 til 1748.
I 1719 var han soldat og vert då innstemna for han hadde fått barn med Guri Hansdotter Vestre Bore. Dei var skylde i 2. og 3. ledd. Dei skulle bøta etter ytterste formue, han skulle arbeida fire år i bergverka sunnanfjells. Men i 1721 fekk han nåde på fire månader med arbeid på festninga og kona hans baud seg til å betala 12 riksdalar.
18. november 1760 var han på tinget for ei sak om kortspel og drukkenskap etter ei dugnad på nedre Øksnevad. Då brukte han sinte ord mot presten hr. Brodersen og måtte bøta 1½ riksdalar for dette og 1 riksdalar for kortspelet. Han brukte 40 spann i Grude. Med kona hadde han fem barn.

Jon Rasmusson gifta seg med Berit Pedersdotter cirka 1722 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Rasmus Jonson Øksnevad vart fødd i 1723 i Grude, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i 1784 i Øksnevad øvre, Klepp, Rogaland, NOR 61 år gamal. Rasmus gifta seg med Marthe Olsdotter, dotter av Ole Pederson Mauland og Joren Olsdotter, i 1750 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

ii. Peder Jonson Øksnevad vart fødd i 1728 i Grude, Klepp, Rogaland, NOR, døydde i 1806 i Øksnevad nedre, Klepp, Rogaland, NOR 78 år gamal, og vart gravlagd den 20. jul 1806 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR. Peder gifta seg med Maren Halvorsdotter, dotter av Halvor Johannesson Storhaug og Barbro Reiarsdotter, cirka 1784 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

22 iii. Ingebret Jonson Grude. Ingebret gifta seg med Marta Rasmusdotter, dotter av Rasmus Ingebretson Gimra og Mareta Jonsdotter, den 12. nov 1761 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR.


45. Berit Pedersdotter, dotter av Peder Enokson Stangeland og Marit Ommundsdotter, vart fødd i 1690 i Stangeland, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i Grude, Klepp, Rogaland, NOR.

Berit gifta seg med Jon Rasmusson Grude cirka 1722 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

46. Rasmus Ingebretson Gimra, son av Ingebret Rasmusson Djøseland og Margrete Jonsdotter, vart fødd i 1698 i Djøseland, Varhaug, Rogaland, NOR, vart døypt den 1. feb 1698 i Varhaug kyrkje, Varhaug, Rogaland, NOR, døydde i 1754 i Gimra, Sola, Rogaland, NOR, 56 år gamal, og vart gravlagd den 12. apr 1754 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Rasmus Ingebretson frå Djøseland vart gift 24.06.1718 med Mareta Jonsdotter Gimra. Same året tok han over bruket på Gimra. Heile Gimra var framleis i ætta, og i odelsmanntalet 1723 var han eigar av dei 30 spann han brukte. han fekk skøyte på 18 spann 09.02.1722, og 12 spann hadde han fått ved skiftebrev 14.01.1722. Rasmus sat med bruket til han døydde i 1754. Han hadde fire barn.

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde den 15. jun 1754 i Gimra, Sola, Rogaland, NOR.

Rasmus Ingebretson gifta seg med Mareta Jonsdotter den 24. jun 1718 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Engebrecht Rasmusson Gimra vart fødd i 1722 i Gimra, Sola, Rogaland, NOR, vart døypt den 11. okt 1722 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR, døydde i 1805 i Gimra, Sola, Rogaland, NOR, 83 år gamal, og vart gravlagd den 17. mar 1805 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Engebrecht var Ingebrigt. Engebrecht gifta seg med Ingeborg Johannesdotter, dotter av Johannes Johannesson Tjelta og Kirsten Olsdotter, den 24. jun 1756 i Håland kyrkje, Sola, Rogaland, NOR.

23 ii. Marta Rasmusdotter. Marta gifta seg med Ingebret Jonson Grude, son av Jon Rasmusson Grude og Berit Pedersdotter, den 12. nov 1761 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR.


47. Mareta Jonsdotter, dotter av Jon Jonson Gimra og Bereta Rasmusdotter, vart fødd i 1687 i Gimra, Sola, Rogaland, NOR, vart døypt den 6. sep 1687 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR, døydde i 1749 i Gimra, Sola, Rogaland, NOR, 62 år gamal, og vart gravlagd den 26. jan 1749 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde den 7. mar 1749 i Gimra, Sola, Rogaland, NOR.

Mareta gifta seg med Rasmus Ingebretson Gimra den 24. jun 1718 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR.

48. Jon Ivarson Norheim, son av Ivar Jonson Friestad og Ukjend, vart fødd i 1664 i Friestad, Klepp, Rogaland, NOR, døydde i 1733 i Norheim, Time, Rogaland, NOR 69 år gamal, og vart gravlagd den 1. feb 1733 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Jon Ivarson var gift med Berit Tjerandsdotter som døydde i 1693. Dei hadde ei dotter Dorte som var død før faren. Etterpå gifta Jon seg opp att med Eli Eiriksdotter Norheim (i bygdeboka for Nærbø står det at Eli Eriksdotter Bø vart gift med Jon Ivarson Norheim i Time). Jon er ført på Friestad i manntalet 1701. Sidan budde han på Norheim i Time. Han hadde tre barn med Eli.

Jon Ivarson gifta seg med Berit Tjerandsdotter.

Jon Ivarson gifta seg så med Eli Eriksdotter cirka 1695 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

24 i. Ivar Jonson Friestad. Ivar gifta seg med Berete Pedersdotter, dotter av Peder Asbjørnson Sandve og Anna Johannesdotter, den 8. jan 1726 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

ii. Mari Jonsdotter vart fødd i Friestad, Klepp, Rogaland, NOR.

iii. Erik Jonson vart fødd i 1708 i Friestad, Klepp, Rogaland, NOR, døydde i 1768 i Fotland, Time, Rogaland, NOR 60 år gamal, og vart gravlagd den 11. des 1768 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Erik var Eric. Erik gifta seg med Elisabeth Olsdotter, dotter av Ole Andersson d. e. og Marit Nilsdotter, den 5. des 1734 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.


49. Eli Eriksdotter, dotter av Erich Rasmusson Norheim og Marite Olsdotter, vart fødd cirka 1670 i Håland øvre, Time, Rogaland, NOR og døydde i Norheim, Time, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho budde i 1723 i Norheim, Time, Rogaland, NOR.

Eli gifta seg med Jon Ivarson Norheim cirka 1695 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

50. Peder Asbjørnson Sandve, son av Asbjørn Torbjørnson Sandve og Marit Oddsdotter, vart fødd i 1662 i Sandve, Høyland, Rogaland, NOR og døydde etter 1737 i Sandve, Høyland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Peder Asbjørnson var Per.

Generelle notat: Per Asbjørnson vart gift med Anna Johannesdotter Hetland. Dei hadde fire barn som dei skifte med 14.01.1737. Garden på Sandve var 6 spann, og den var det sonen Sven som skulle bygsla.

Peder Asbjørnson gifta seg med Anna Johannesdotter cirka 1690 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

25 i. Berete Pedersdotter. Berete gifta seg med Ivar Jonson Friestad, son av Jon Ivarson Norheim og Eli Eriksdotter, den 8. jan 1726 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

ii. Valborg Pedersdotter vart fødd den 22. apr 1694 i Sandve, Høyland, Rogaland, NOR, vart døypt den 29. apr 1694 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1755 i Sandve, Høyland, Rogaland, NOR, i ein alder av omkring 61 år. Eit anna namn for Valborg var Walbor.


51. Anna Johannesdotter, dotter av Johans Andersson Svebestad og Valborg Svendsdotter, vart fødd cirka 1665 i Hetland, Høyland, Rogaland, NOR og døydde i Sandve, Høyland, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho budde i 1737 i Sandve, Høyland, Rogaland, NOR.

Anna gifta seg med Peder Asbjørnson Sandve cirka 1690 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

52. Laurits Olson Grude, son av Ole Larsson Grude og Ingeborg Asgautsdotter, vart fødd i 1652 i Grude, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i 1742 i Grude, Klepp, Rogaland, NOR 90 år gamal.

Laurits Olson gifta seg med ukjend.

Barna hans var:

i. Ole Larsson Fjogstad vart fødd i 1693 i Grude, Klepp, Rogaland, NOR og døydde cirka 1754 i Fjogstad, Klepp, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 61 år. Ole gifta seg med Inger Alfsdotter, dotter av Alf Olson Særheim og Stine Sivertsdotter, i 1743 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

ii. Jan Larsson Kleppe vart fødd i 1696 i Grude, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i 1777 i Kleppe, Klepp, Rogaland, NOR 81 år gamal. Jan gifta seg med Ingeborg Alfsdotter, dotter av Alf Olson Særheim og Stine Sivertsdotter, i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR. Jan gifta seg så med Stine Eilivsdotter, dotter av Elef Taraldson Bore og Malena Tørresdotter, cirka 1768 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

Laurits Olson gifta seg så med Ane Christina Rasmusdotter cirka 1713 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

26 i. Rasmus Larsson Grude. Rasmus gifta seg med Joran Alfsdotter, dotter av Alf Olson Særheim og Stine Sivertsdotter, cirka 1740 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

ii. Malena Larsdotter vart fødd i 1718 i Grude, Klepp, Rogaland, NOR, døydde i 1762 i Kleppe, Klepp, Rogaland, NOR 44 år gamal, og vart gravlagd den 26. des 1762 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR. Malena gifta seg med Tørres Eivindson, son av Eivind Toreson og Guri Tørresdotter, cirka 1742 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

iii. Lars Larsson Grude vart fødd i 1724 i Grude, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i 1749 i Grude, Klepp, Rogaland, NOR 25 år gamal.

iv. Inger Larsdotter vart fødd i 1731 i Grude, Klepp, Rogaland, NOR og døydde etter 1790 i Særheim, Klepp, Rogaland, NOR. Inger gifta seg med Ole Alfson Særheim, son av Alf Olson Særheim og Stine Sivertsdotter, cirka 1748 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.


53. Ane Christina Rasmusdotter, dotter av Rasmus Larsson Kopervik og Anna Rasmusdotter, vart fødd cirka 1690 i Kopervik, Stangaland, Rogaland, NOR og døydde etter 1742 i Grude, Klepp, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Ane Christina var Anna Maria.

Generelle notat: Ane Christina Rasmusdotter frå Kopervik vart gift trulova i Høyland den 9. februar 1709 med Ola Olson Nese. Han døydde i 1712. Dei hadde ei dotter Anna fødd i 1711 gift til Sømme i Sola.
Anna Kirstine gifta seg opp att med Laurits Olson Grude. Han var fødd i 1652 og må ha vore mykje eldre enn Anna Kirstine (Ho er kalla Anna Maria under Grude). Det er ikkje nemnt noko om kva tid ho vart gift med Laurits, men i 1718 får dei ein son og ei dotter.
Laurits må ha vore gift før, for han har to søner fødd i 1693 og 1696 som truleg er noko yngre enn Anna Maria, men det kan ikkje vere mange åra i forskjell, for yngste dottera til Laurits og Anna Maria vart fødd i 1731, og Anna Maria kan då tidlegast vere fødd i 1681-1685. Dei hadde 2 søner og tre døtrer saman. Laurits er innstemna i 1695 for å ha bygsla 15 spann i Kalberg, men så reist frå utan lovleg oppseiing.
I 1701 budde han på Grude og sørgde for faren "som forlængst har quittert for hanem gårdsbruket". Laurits var lagrettemann 1701 til 1706. 50 spann av Grude er ført som øyde i 1701.
I 1742 er enka Anna Rasmusdotter ført som brukar.

Ane Christina gifta seg med Ole Olson Nese, son av Ole Antoniusson Nese d. e. og Malena Taraldsdotter, i 1709 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 9. feb 1709 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnt i 1701 i Nord-Braut, Klepp, Rogaland, NOR. 20 år, Tjener:, født på Næs i Sognet.

Ane Christina gifta seg så med Laurits Olson Grude cirka 1713 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

54. Alf Olson Særheim, son av Ole Jakobson Barstad og Inger Larsdotter, vart fødd i 1690 i Netland, Sokndal, Rogaland, NOR og døydde i Særheim, Klepp, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Alv Olson var son til Ola Jakobson frå vestre Barstad i Sokndal, brukar på Netland i Sokndal. Han var gift med Steinvor Syvertsdotter frå Gjedrem i Bjerkreim. Dei budde på vestre Barstad den første tida, men i 1730 flytta dei til Særheim. Dei hadde to søner og fire døtrer.
Alv er ført som brukar på Særheim først av 18 spann, men frå 1733 er han ført med 36 spann så då er Særheim eitt bruk att. Alv fekk skøyte på 36 spann 07.07.1730 og er ført til 1761.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnt i 1758 i Særheim, Klepp, Rogaland, NOR. 70 år, "i sønnens brød".

Alf Olson gifta seg med Stine Sivertsdotter cirka 1710 i Bjerkreim kyrkje, Bjerkreim, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

27 i. Joran Alfsdotter. Joran gifta seg med Rasmus Larsson Grude, son av Laurits Olson Grude og Ane Christina Rasmusdotter, cirka 1740 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

ii. Inger Alfsdotter vart fødd cirka 1715 i Barstad vestre, Sokndal, Rogaland, NOR og døydde i 1747 i Fjogstad, Klepp, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 32 år. Inger gifta seg med Ole Larsson Fjogstad, son av Laurits Olson Grude og Ukjend, i 1743 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

iii. Ole Alfson Særheim vart fødd i 1718 i Barstad vestre, Sokndal, Rogaland, NOR og døydde i 1783 i Særheim, Klepp, Rogaland, NOR 65 år gamal. Ole gifta seg med Inger Larsdotter, dotter av Laurits Olson Grude og Ane Christina Rasmusdotter, cirka 1748 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

iv. Ingeborg Alfsdotter vart fødd i 1727 i Barstad vestre, Sokndal, Rogaland, NOR og døydde i 1761 i Grude, Klepp, Rogaland, NOR 34 år gamal. Ingeborg gifta seg med Jan Larsson Kleppe, son av Laurits Olson Grude og Ukjend, i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

v. Kisten Alfsdotter vart fødd i 1732 i Særheim, Klepp, Rogaland, NOR, døydde i 1816 i Anda, Klepp, Rogaland, NOR 84 år gamal, og vart gravlagd den 10. mai 1816 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Kisten var Kirstine.

vi. Peder Alfson vart fødd i 1739 i Særheim, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i Tjøtta, Klepp, Rogaland, NOR.

vii. Evin Alfson vart fødd i 1743 i Særheim, Klepp, Rogaland, NOR.


55. Stine Sivertsdotter, dotter av Siver Mikkelson Gjedrem og Joron Knudsdotter, vart fødd i 1693 i Gjedrem, Bjerkreim, Rogaland, NOR og døydde i Særheim, Klepp, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Stine var Stenvor.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnt i 1758 i Særheim, Klepp, Rogaland, NOR. 67 år.

Stine gifta seg med Alf Olson Særheim cirka 1710 i Bjerkreim kyrkje, Bjerkreim, Rogaland, NOR.

56. Jens Ljødeson Nordland, son av Ljøde Kristenson Nerabø og Eli Jensdotter, vart fødd i 1678 i Nerabø litle, Forsand, Rogaland, NOR, døydde i 1761 i Nordland, Høyland, Rogaland, NOR 83 år gamal, og vart gravlagd den 6. sep 1761 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Jens Ljødeson frå Litle Nerabø i Forsand var fødd ikring 1678 og døydde i 1761 på Nordland i Høyland. Han vart gift første gong med enka Gunhild Tormodsdotter, truleg dotter til Tormod Toreson Frafjord. Dei måtte ha kongebrev (av 11.07.1701) av di Jens var i slekt med den førre mannen hennar, Nils Torgerson Lyse. Dei var i slekt i 2. og 3. ledd. Det er ikkje nemnt kven foreldra til Nils var, men då Nils og Gunhild har dottera Sygni, så ligg det nær å tru at Nils var son til Torger Taraldson og Syni Nilsdotter Fossmork. Gunhild og Nils hadde fire barn. Nils sat med eit bruk på ½ laup i Lyse.
Med Jens hadde Gunhild fire barn som vert nemnt i bygdeboka for Forsand. Men ein Osmund som budde på Madland i Gjesdal skal visst òg vere deira son. Det vert ikkje nemnt kva tid Gunhild døydde, men det står at Jens vart gift andre gong 1. juli 1736 med Sygni Ivarsdotter. Det er ikkje kjent barn etter Sygni.
Jens vart gift for tredje gong i 1744 med Tora Jakobsdotter. Jens vart kalla Nordland ved skiftet etter Sygni. Det er Nordland i Høyland der sonen Ivar budde, men det er òg Nordland i Forsand. På Steidn under Nordland i Forsand vert det nemnt ein Jens Ljødeson, men han vert ført fødd i 1715 og gift første gong 27. desember 1734 med Siri Gunnarsdotter, andre gong 1. juli 1736 med Sygni Ivarsdotter og tredje gong i 1744 (trulova 29. september 1744) med Tora Johannesdotter (kalla Jakobsdotter ved gifte). Her er det nok ei samanblanding av desse to "Jensane".
I manntalet for 1758 bur Jens Ljødeson (82 år) saman med Sygni (kalla Ellefsdotter i manntalet og var 75 år) på Nordland i Høyland som innerts hjå sonen Ivar. Det rette vert då at Jens Lyse berre var gift to gonger, og at Tora Jakobsdotter var andre kona til Jens på Steidn under Nordland i Forsand.

Jens Ljødeson gifta seg med Gunhild Tormodsdotter i 1701 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei offentleggjorde sitt føremål om å gifte seg Kongebrev den 11. jul 1701 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Iver Jensson Nordland vart fødd i 1706 i Lyse, Forsand, Rogaland, NOR og døydde etter 1760 i Nordland, Høyland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Iver var Ifuer. Iver gifta seg med Martha Eilivsdotter, dotter av Eiliv Rasmusson og Anna Torsteinsdotter, den 3. jun 1732 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

28 ii. Osmund Jensson Sveinsvoll. Osmund gifta seg med Gunvor Tolleivsdotter, dotter av Tolleiv Torkelson og Olaug, den 29. jun 1732 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

iii. Marite Jensdotter vart fødd i 1710 i Lyse, Forsand, Rogaland, NOR og døydde i 1741 i Lyse, Forsand, Rogaland, NOR 31 år gamal. Marite gifta seg med Iver Kristofferson, son av Christopher Ivarson og Ragnele Bjørnsdotter, i 1733 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

Jens Ljødeson gifta seg så med Sygni Ivarsdotter den 1. jul 1736 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnt i 1758 i Nordland, Høyland, Rogaland, NOR. 75 år.


57. Gunhild Tormodsdotter, dotter av Tormod Toreson Lyse og Ukjend, vart fødd cirka 1665 i Lyse, Forsand, Rogaland, NOR og døydde cirka 1734 i Nordland, Høyland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 69 år.

Gunhild gifta seg med Nils Torgerson Lyse, son av Torger Taraldson Fosmark og Sygni Nilsdotter, cirka 1690 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Tormod Nilsson vart fødd i 1693 i Lyse, Forsand, Rogaland, NOR og døydde i Eiane øvre, Forsand, Rogaland, NOR. Tormod gifta seg med Marita Samuelsdotter, dotter av Samuel Jensson Eiane og Helga Torsteinsdotter, den 1. nov 1713 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

ii. Gunhild Nilsdotter vart fødd i 1695 i Lyse, Forsand, Rogaland, NOR og døydde i Sporaland, Høyland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Gunhild var Gunnhild. Gunhild gifta seg med Jens Kristenson Åse, son av Kristen Ljødeson Nerabø og Synnøve Rasmusdotter, den 30. jun 1715 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR. Gunhild gifta seg så med Ingemon Torgerson Sporaland, son av Torger Byrkjeland og Gunvor Olsdotter, den 1. jan 1730 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

iii. Signy Nilsdotter vart fødd i 1700 i Lyse, Forsand, Rogaland, NOR, døydde i 1784 i Fidjeland, Sirdal, Vest-Agder, NOR 84 år gamal, og vart gravlagd den 29. feb 1784 i Tonstad kyrkje, Sirdal, Vest-Agder, NOR. Eit anna namn for Signy var Sygni. Signy gifta seg med Ole Ådneson, son av Ådne Olson og Guro?, den 6. jul 1729 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

Gunhild gifta seg så med Jens Ljødeson Nordland i 1701 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

58. Tolleiv Torkelson, son av Torkel Tolleivson Austdal og Marete Gitlesdotter, vart fødd i 1688 i Dorga, Sirdal, Vest-Agder, NOR og døydde i 1758 i Madland, Gjesdal, Rogaland, NOR 70 år gamal. Eit anna namn for Tolleiv var Tollef.

Generelle notat: Tolleiv Torkelson var frå Dorga i Sirdal, og mora heitter Marta Gitlesdotter. Tolleiv fekk bygsla ¼ av Madland i 1712. Kona heitte truleg Olaug, og dei hadde dottera Gunvor gift med Osmund Jensson, og dottera Berte gift med Mads Jonson.

Tolleiv gifta seg med Olaug i 1712 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

29 i. Gunvor Tolleivsdotter. Gunvor gifta seg med Osmund Jensson Sveinsvoll, son av Jens Ljødeson Nordland og Gunhild Tormodsdotter, den 29. jun 1732 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

ii. Berthe Tolleivsdotter vart fødd i 1724 i Madland, Gjesdal, Rogaland, NOR og døydde i Forenes, Høyland, Rogaland, NOR. Berthe gifta seg med Mats Jonson, son av Jon Madsson og Siri Jonsdotter, den 16. apr 1754 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.


59. Olaug vart fødd cirka 1690 og døydde i Madland, Gjesdal, Rogaland, NOR.

Olaug gifta seg med Tolleiv Torkelson i 1712 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

60. Einar Gunnarson Sveinsvoll, son av Gunnar Antoniusson Sveinsvoll og Anna Ommundsdotter, vart fødd i 1663 i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i 1729 i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR 66 år gamal.

Generelle notat: Einar Gunnarson Sveinsvoll vart gift 13.06.1697 med Kari Kristensdotter frå Austrått i Høyland. Dei hadde 6 barn. Einar overtok farsgarden på Sveinsvoll og er ført i manntallet for 1701. I 1723 brukte han 27 spann. Enka Kari er ført i 1734.

Einar Gunnarson gifta seg med Karen Kristensdotter den 13. jun 1697 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Marit Einarsdotter d. e. vart fødd i 1700 i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i 1764 i Åreskjold, Høyland, Rogaland, NOR 64 år gamal. Eit anna namn for Marit var Maren. Marit gifta seg med Ener Njelson Åreskjold, son av Nield Einarson Åreskjold og Gjøa Fanuelsdotter, cirka 1726 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

ii. Anna Einarsdotter vart fødd cirka 1703 i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i 1741 i Håland, Klepp, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 38 år. Anna gifta seg med Tore Ingebretson Håland, son av Ingebret Ingebretson Braut og Barbro Larsdotter, cirka 1728 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

30 iii. Gunnar Einarson. Gunnar gifta seg med Anna Jonsdotter, dotter av Jon Asserson Gausel og Martha Asbjørnsdotter, den 12. jun 1738 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

iv. Karen Einarsdotter vart fødd i 1712 i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR, døydde i 1762 i Ree, Time, Rogaland, NOR 50 år gamal, og vart gravlagd den 22. nov 1762 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR. Karen gifta seg med Håvard Olson Ree, son av Ole Håvardson Rosland og Kirsten Berntsdotter, cirka 1739 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR. Karen gifta seg så med Ellef Olson Ree, son av Ole Olson Serigstad d. e. og Inger Eilivsdotter, den 25. mar 1751 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

v. Dortea Einarsdotter vart fødd i 1716 i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR.


61. Karen Kristensdotter, dotter av Christen Gabrielson Austrått og Marite Olsdotter, vart fødd i 1678 i Austrått, Høyland, Rogaland, NOR og døydde i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho budde i 1734 i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR.

Karen gifta seg med Einar Gunnarson Sveinsvoll den 13. jun 1697 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

62. Jon Asserson Gausel, son av Asser Jonson Stangeland og Anne Pedersdotter, vart fødd den 19. jan 1693 i Stangeland, Høyland, Rogaland, NOR, vart døypt den 22. jan 1693 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR, døydde i 1779 i Gausel, Hetland, Rogaland, NOR, 86 år gamal, og vart gravlagd den 3. jul 1779 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Jon Asserson var Joen.

Jon Asserson gifta seg med Martha Asbjørnsdotter den 28. mai 1713 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Evind Jonson vart fødd i 1714 i Gausel, Hetland, Rogaland, NOR, vart døypt den 8. jul 1714 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR og døydde i 1756 i Lauvås, Hetland, Rogaland, NOR, 42 år gamal. Evind gifta seg med Inger Andersdotter, dotter av Anders Jonson Husebø og Kirsten Larsdotter, den 16. jun 1743 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

ii. Adtzer Jonson vart fødd i 1716 i Gausel, Hetland, Rogaland, NOR, vart døypt den 13. sep 1716 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR, døydde i 1716 i Gausel, Hetland, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 3. okt 1716 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

31 iii. Anna Jonsdotter. Anna gifta seg med Gunnar Einarson, son av Einar Gunnarson Sveinsvoll og Karen Kristensdotter, den 12. jun 1738 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

iv. Asser Jonson Gausel vart fødd i 1721 i Gausel, Hetland, Rogaland, NOR, vart døypt den 5. okt 1721 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR, døydde i 1813 i Gausel, Hetland, Rogaland, NOR, 92 år gamal, og vart gravlagd den 7. sep 1813 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Asser var Adtzer. Asser gifta seg med Berthe Halvorsdotter, dotter av Halvor Olson Austvoll og Bereth Klausdotter, den 19. mar 1755 i Soma kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

v. Martha Jonsdotter (Død ung) vart fødd i 1724 i Gausel, Hetland, Rogaland, NOR, vart døypt den 25. mar 1724 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR og døydde i Gausel, Hetland, Rogaland, NOR,.

vi. Maren Jonsdotter vart fødd i 1727 i Gausel, Hetland, Rogaland, NOR, vart døypt den 9. feb 1727 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR, døydde i 1767 i Tjensvoll nedre, Hetland, Rogaland, NOR, 40 år gamal, og vart gravlagd den 9. okt 1767 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Maren gifta seg med Peder Pederson, son av Peder Jakobseb Tjensvoll og Maren Ivarsdotter, den 3. des 1753 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Maren gifta seg så med Peder Osmundson, son av Osmund Jensson Kjølvik og Anna Pedersdotter, den 29. okt 1764 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

vii. Dorethe Jonsdotter (Død ung) vart fødd i 1729 i Gausel, Hetland, Rogaland, NOR, vart døypt den 1. nov 1729 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR og døydde i Gausel, Hetland, Rogaland, NOR,.

viii. Kirsten Jonsdotter (Død ung) vart fødd i 1731 i Gausel, Hetland, Rogaland, NOR, vart døypt den 22. jul 1731 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR og døydde i Gausel, Hetland, Rogaland, NOR,.

ix. Karen Jonsdotter vart fødd i 1732 i Gausel, Hetland, Rogaland, NOR, vart døypt den 19. okt 1732 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR, døydde i 1784 i Jåtten, Hetland, Rogaland, NOR, 52 år gamal, og vart gravlagd den 4. des 1784 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Karen gifta seg med Niels Rasmusson Jåtten, son av Rasmus Ommundson Jåtten og Helje Nilsdotter, den 10. nov 1755 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Karen gifta seg så med John Toreson Jåtten, son av Thord Toreson Gausel og Karen Jonsdotter, den 7. jun 1775 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.


63. Martha Asbjørnsdotter, dotter av Asbiørn Sjurson Todnem og Kisti Andersdotter, vart fødd i 1688 i Todneim, Høyland, Rogaland, NOR, døydde i 1749 i Gausel, Hetland, Rogaland, NOR 61 år gamal, og vart gravlagd den 2. jan 1749 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Andre namn for Martha var Marit og Marthe.

Generelle notat: Evind Endreson Hinne vart trulova i Høyland 2. februar 1710 med Marit Asbjørnsdotter Todnem, men eg kan ikkje finne vigsla i kyrkjebøkene for verken Høyland eller Stavanger. Efvind Hinde vart gravlagd 3. mars 1712, 28 år gamal. Marit og Evind hadde 2 barn.
Jon Asserson vart vigd i Stavanger Dom Exaudi (28. mai) 1713 med Marthe Asbjørnsdotter. Jon var frå Stangeland i Høyland. Dei budde først på Hinna, men var flytta til Gausel i 1714. Kona til Jon er kalla Martha då dei har barn til dåpen. Martha og Jon hadde 9 barn, men ikkje alle vaks opp.
Jon Gousels hustrue 61 år vart gravlagd 2. jabuar 1749, 61 år gamal.
I skifteprotokollen finn ein:
"Anno 1749 dend 18de Martj var jeg tillige med Lensmanden Welagted Jon Tørrisøn Grannes og de 2 Wurderings mænd Adam Helliesøn Furaas og Thor Torsøn Gousel forsamlet paa gaard Gausel udj. Jottens Schib. og Frue Sogn for sammested at Registrere og Wurdere Hwis Avfabgne Asbiørnsdatter der boede og døde sig kunde Have efterladt samt derefter at forrætte et lovlig Arve Skifte og deling imellem dend Sahl. Qwindes Enkemand Jon Adsersøn paa den Eene og dend Sahl. Qwindes efterdtte udj første Ægteskab med Awgabgne Ewind Endresøn Afled Eeneste datter Kirsten Evindsdaatter gift med Truls Larsøn i Stawanger. Ittum denne Sl: qwiende har Awled med hendes nu efterladte Mand .." som var:
1) Evind Jonson Løvås som var gift og myndig
2) Adser Jonson myndig
3) Anna Jonsdotter gift med Gunder Enerson Svendsvold
4) Maren Jonsdotter 22 år
5) Karen Jonsdotter 16½ år
Døttrene Martha Jonsdotter, Dorethe Jonsdotter og Kirsten Jonsdotter må då vere døde før mora utan arvingar.

Jon Asserson Gausell vart gravlagd 3. juli 1779, 86 år gamal.

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde den 18. mar 1749 i Gausel, Hetland, Rogaland, NOR.

Martha gifta seg med Efvind Endreson Hinna, son av Endre Trulsson Hinna og Astri Johannesdotter, i 1710 i Soma kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 2. feb 1710 i Soma kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnt i 1701 i Hinna, Hetland, Rogaland, NOR. 14 år.

Barn av dette paret var:

i. Kirsten Eivindsdotter vart fødd i 1710 i Hinna, Hetland, Rogaland, NOR, vart døypt den 7. des 1710 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR og døydde i Østervåg, Stavanger, Rogaland, NOR,. Kirsten gifta seg med Truls Larsson, son av Lars Johannesson Soma og Gunhild Øysteinsdotter, den 26. okt 1732 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

ii. Endre Eivindson (Død som barn) vart fødd i 1712 i Hinna, Hetland, Rogaland, NOR, vart døypt den 21. feb 1712 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR og døydde i Hinna, Hetland, Rogaland, NOR,.

Martha gifta seg så med Jon Asserson Gausel den 28. mai 1713 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

Sjuande generasjon (3x tippoldeforeldre)

horizontal rule


64. Ådne Knudson Fidjeland, son av Knud Salveson Tjørhom og Ukjend, vart fødd i 1636 i Tjørhom, Sirdal, Vest-Agder, NOR og døydde cirka 1715 i Fidjeland, Sirdal, Vest-Agder, NOR i ein alder av omkring 79 år.

Generelle notat: Ådne Knutson frå Tjørhom var gift to gonger. Første kona er ukjent, men kan ha vore dotter til Gunnar Erikson Fidjeland. Han hadde sønene Knut Fossmark, Gunnar Ådneson Fidjeland og dottera Helga gift med Tolleiv Halvardson Tjørhom med første kona. Ådne vart gift opp att ikring 1709 med ei Astrid Bjørnsdotter.
I 1664 var Ådne 28 år, og han var død før 1718. Han leigde 3 engelsk av Ådne Olson Fidjeland på bruk 5. Ådne Knutson må ha kome til Fidjeland før 1700. I gamle dokument vert han kalla "Store-Ådne" for å skilja han frå Ådne Olson.

Ådne Knudson gifta seg med Gunnarsdotter cirka 1670 i Tonstad kyrkje, Sirdal, Vest-Agder, NOR.

Barnet av dette paret var:

32 i. Knud Ådneson Fosmark. Knud gifta seg med Kari Olsdotter, dotter av Ole Taraldson Fosmark og Magla Eilivsdotter d. y., i 1709 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

Ådne Knudson gifta seg så med Astrid Bjørnsdotter cirka 1709 i Tonstad kyrkje, Sirdal, Vest-Agder, NOR. Dei fekk ikkje barn.


65. Gunnarsdotter, dotter av Gunnar Erikson Haukali og Ukjend, vart fødd i Fidjeland, Sirdal, Vest-Agder, NOR og døydde før 1709 i Fidjeland, Sirdal, Vest-Agder, NOR.

gifta seg med Ådne Knudson Fidjeland cirka 1670 i Tonstad kyrkje, Sirdal, Vest-Agder, NOR.

66. Ole Taraldson Fosmark, son av Tarald Torgerson Fosmark og Ukjend, vart fødd i 1638 i Fosmark, Forsand, Rogaland, NOR og døydde i Fosmark, Forsand, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Ola Taraldson Fossmork vart gift ikring 1670 med Magla Eilivsdotter Lyse. Ho var dotter til Eiliv Jensson og Marita Torkelsdotter Lyse. Det første ein høyrer om Ola i tingbøkene er at han fekk bygslesetel frå bispen i Stavanger på jord i Fossmark 07.04.1657. Då var han i 20-års alderen. Det var vel ikkje sjølve garden på Nedre Fossmark han fekk, men heller eit stykke "åker og eng" som det seinare vart slik trette om. For i 1660-åra var både far til Ola og broren Torger førte som brukarar på garden.
I ei soldatrulle frå 1658 finn me Ola Taraldson nemnt som soldat. Det meste som vert nemnt i tingboka om Ola var striden med broren Torger, der Torger prøvde å trengje vekk Ola og faren. Då faren var død, så vart det ny strid mellom Ola og broren Torger.
I manntalet for 1701 vert Ola ført som den eine av to brukarar, han var då 66 år gamal og sonen Tarald på 30 år var utanlands. Aslak Olson på 29 år frå Lunde sokn på Jæren var tenar hjå Ola Taraldson. Magla og Ola hadde fire barn.

Ole Taraldson gifta seg med Magla Eilivsdotter d. y. cirka 1670 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Sjur Olson Lerang vart fødd i 1670 i Fosmark, Forsand, Rogaland, NOR og døydde etter 1738 i Lerang, Forsand, Rogaland, NOR. Sjur gifta seg med Anna Erevik cirka 1690 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR. Sjur gifta seg så med Marita Guttormsdotter d. e. den 17. jun 1714 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR. Sjur gifta seg så med Siri Toresdotter, dotter av Tore Knudson og Ingeborg Kristoffersdotter, den 26. feb 1719 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

ii. Tarald Olson Fosmark vart fødd i 1671 i Fosmark, Forsand, Rogaland, NOR og døydde etter 1718 i Fosmark, Forsand, Rogaland, NOR. Tarald gifta seg med Helga Torsteinsdotter, dotter av Torstein Nilsson og Anna Aresdotter, den 6. des 1716 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

iii. Magla Olsdotter vart fødd cirka 1685 i Fosmark, Forsand, Rogaland, NOR og døydde i Løland, Forsand, Rogaland, NOR. Magla gifta seg med Tarald Jonson Fosmark, son av Jon Børildson Forenes og Siri Atlaksdotter, den 25. apr 1707 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR. Magla gifta seg så med Rasmus Eilivson Fosmark, son av Eiliv Rasmusson og Anna Torsteinsdotter, den 10. nov 1730 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR. Magla gifta seg så med Jørgen Tarjeson, son av Torjei Olson Forsand d. e. og Joren Jørgensdotter, den 20. nov 1735 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

33 iv. Kari Olsdotter. Kari gifta seg med Knud Ådneson Fosmark, son av Ådne Knudson Fidjeland og Gunnarsdotter, i 1709 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.


67. Magla Eilivsdotter d. y. dotter av Ellef Jensson Lyse og Marita Torkelsdotter, vart fødd cirka 1640 i Lyse, Forsand, Rogaland, NOR og døydde i Fosmark, Forsand, Rogaland, NOR.

Magla gifta seg med Ole Taraldson Fosmark cirka 1670 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

68. Jens Eilivson Nerabø, son av Ellef Jensson Lyse og Marita Torkelsdotter, vart fødd i 1621 i Lyse, Forsand, Rogaland, NOR og døydde cirka 1685 i Nerabø store, Forsand, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 64 år.

Generelle notat: Jens Eilevson var frå Lyse og son til Eilev Jensson og Marita Torkelsdotter. Jens vert nemnt som brukar på eit bruk II i Store Nerabø i manntalet for 1661 og i prestemanntalet for 1664. Han vert òg nemnt i futemanntalet for 1664 og var då 43 år gammal. I militærmanntalet for 1673 og tiendmanntalet for 1681/1683 hadde han òg bruket. I det siste står det at han betalte tiend med tømmer. I tingboka for 27. november 1678 var "Jens St. Nerabø og Ljøde" mellom dei som vart stemna av Hans Bang for redegjerd. Det vert berre nemnt sonen Jens etter han. Sonen Jens Jensson hadde døtrene Anna og Marita.
På Øvre Eiane budde det ein Samuel Jensson (fødd ikring 1667) som skal vere son til Jens Lyse. Men det er ingen Jens på Lyse i det aktuelle tidsrommet. Det er mest sannsynleg at Jens Eilevson var far til Samuel. Mora til Samuel (ho er ikkje nemnd med namn) vart gravlagd same dag som Samuel, 2. desember 1731, 84 år gamal. Ho var truleg dotter til ein Samuel.

Jens Eilivson gifta seg med Samuelsdotter cirka 1665 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Jens Jensson Nerabø vart fødd cirka 1665 i Nerabø store, Forsand, Rogaland, NOR og døydde i 1694 i Nerabø store, Forsand, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 29 år. Jens gifta seg med Synnøve Rasmusdotter, dotter av Rasmus Jakobson Tveit og Ukjend, cirka 1690 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

34 ii. Samuel Jensson Eiane. Samuel gifta seg med Helga Torsteinsdotter cirka 1690 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.


69. Samuelsdotter vart fødd i 1647, døydde i 1731 i Eiane øvre, Forsand, Rogaland, NOR 84 år gamal, og vart gravlagd den 2. des 1731 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

gifta seg med Jens Eilivson Nerabø cirka 1665 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

72. Ivar Ivarson Lima, son av Ivar Toreson Time og Siri Hansdotter d. e., vart fødd i 1665 i Time nedre, Time, Rogaland, NOR og døydde i 1725 i Lima ytre, Gjesdal, Rogaland, NOR 60 år gamal.

Generelle notat: Ivar Ivarson var 43 år i 1701 og 60 år då han døydde i 1725. Etter manntalet frå 1718 skulle han ha fått gardsbruket i 1685. I 1724 er han ført som brukar av 15 spann, og året etter som eigar av 10 spann. I 1712 legg han 5 dalar 2 ort 19 skilling i skatt. I bygdeboka for Gjesdal er det ikkje nemnt kvar Ivar var frå, men i bygdeboka for Time står det at han var fødd i 1665 og son til Ivar Toreson og Siri Hansdotter på Nedre Time. Han hadde sønene Tore og Ivar og truleg dottera Gjæsa som vart gift i Bjerkreim i 1744 og som vert nemnt som dotter til Ivar Ivarson Ytre Lima.

Ivar Ivarson gifta seg med ukjend.

Barna hans var:

36 i. Tore Ivarson Lima. Tore gifta seg med Ingrid Ivarsdotter d. e., dotter av Ivar Torgerson Kluge og Ingerid Larsdotter, cirka 1718 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR. Tore gifta seg så med Marta Endresdotter, dotter av Endre Arneson Madland og Bereta Tørresdotter d. y., den 6. nov 1735 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

ii. Ivar Ivarson vart fødd i 1697 i Lima ytre, Gjesdal, Rogaland, NOR og døydde i Lima ytre, Gjesdal, Rogaland, NOR.

iii. Gjøa Ivarsdotter vart fødd cirka 1698 i Lima ytre, Gjesdal, Rogaland, NOR, døydde i 1775 i Holmen, Bjerkreim, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 77 år, og vart gravlagd den 22. okt 1775 i Bjerkreim kyrkje, Bjerkreim, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Gjøa var Giesa. Gjøa gifta seg med Nils Svaleson, son av Svale Nilsson og Gjertrud Svendsdotter, den 1. jan 1744 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.


74. Ivar Torgerson Kluge, son av Torger Ivarson Ivesdal og Gjertrud Kolbeinsdotter, vart fødd i 1649 i Ivesdal, Bjerkreim, Rogaland, NOR og døydde i 1711 i Kluge, Gjesdal, Rogaland, NOR 62 år gamal.

Generelle notat: Ivar Torgerson frå Ivesdal i Bjerkreim gifta seg med enka på Kluge, Igrid Larsdotter. Han var tredje mannen hennar. Ivar var på Kluge i 1701 og var 52 år. Det er fire barn som er førte som barn til Ivar og Ingrid, men dei må ha hatt fem, sonen Lars som er 10 år i 1701 må vere son til Ingrid. Ivar gifta seg opp att med Marta Trulsdotter då Ingrid var død og hadde ei dotter Ingrid med henne, denne dottera var 7 år ved skiftet etter Ivar 25. mai1711. Skiftet etter Marta var 5. april 1717.

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde den 25. mai 1711 i Kluge, Gjesdal, Rogaland, NOR.

Ivar Torgerson gifta seg med Ingerid Larsdotter cirka 1678 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Eivind Ivarson vart fødd i 1678 i Kluge, Gjesdal, Rogaland, NOR og døydde i 1746 i Håland, Høyland, Rogaland, NOR 68 år gamal. Eivind gifta seg med ukjend.

ii. Torger Ivarson Haugland vart fødd i 1684 i Kluge, Gjesdal, Rogaland, NOR og døydde mellom 1701 og 1711 i Haugland øvre, Time, Rogaland, NOR.

37 iii. Ingrid Ivarsdotter d. e.. Ingrid gifta seg med Tore Ivarson Lima, son av Ivar Ivarson Lima og Ukjend, cirka 1718 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

iv. Lars Ivarson Kluge vart fødd i 1691 i Kluge, Gjesdal, Rogaland, NOR og døydde i Kluge, Gjesdal, Rogaland, NOR.

v. Omund Ivarson vart fødd i 1693 i Kluge, Gjesdal, Rogaland, NOR og døydde i Ivesdal, Bjerkreim, Rogaland, NOR.

Ivar Torgerson gifta seg så med Marta Trulsdotter cirka 1703 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde den 5. apr 1717 i Kluge, Gjesdal, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

i. Ingrid Ivarsdotter d. y. vart fødd i 1704 i Kluge, Gjesdal, Rogaland, NOR.


75. Ingerid Larsdotter, dotter av Lars Olson Fosseikeland og Ingerid Sigvardsdotter, vart fødd cirka 1653 i Foss-Eikeland, Høyland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1701 i Kluge, Gjesdal, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 48 år.

Ingerid gifta seg med Peder Monsson Kluge, son av Mons Ellingson Undheim og Ommundsdotter, cirka 1675 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Ingerid gifta seg så med Eivind Larsson Kluge, son av Lars Eivindson Norheim og Ingrid Halvorsdotter, cirka 1676 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Eivind Larsson frå Norheim i Time gifta seg med enka etter Per Monson Kluge, Ingrid Larsdotter og dei hadde berre sonen Peder som vart fødd i 1677. Det var skifte etter Eivind Larson 19. mars 1678.

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde den 19. mar 1678 i Kluge, Gjesdal, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

i. Peder Eivindson Kyllingstad vart fødd i 1677 i Kluge, Gjesdal, Rogaland, NOR, døydde i 1759 i Kyllingstad, Gjesdal, Rogaland, NOR 82 år gamal, og vart gravlagd den 18. feb 1759 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR. Peder gifta seg med Ingeborg Halvardsdotter, dotter av Halvard Njelson Vølstad og Marete Vellesdotter, cirka 1699 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR. Peder gifta seg så med Eli Olsdotter, dotter av Ole Johannesson Kyllingstad og Sitsele Simonsdotter, i 1703 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

Ingerid gifta seg så med Ivar Torgerson Kluge cirka 1678 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

76. Torstein Svendson Lima, son av Svend Svendson Lima og Ukjend, vart fødd i 1653 i Lima ytre, Gjesdal, Rogaland, NOR og døydde i 1712 i Lima ytre, Gjesdal, Rogaland, NOR 59 år gamal.

Generelle notat: Torstein Svenson var 12 år i 1665 men i 1701 vart han nemnt 60 år. Han døydde i 1712, skifte 22.02.1712. Han var gift to gonger. Første kona var Gunhild som det var skifte etter 08.04.1676. Dei hadde dottera Ragnhild. Andre kona var Anna Pedersdotter som døydde i 1731 94 år gamal. Dei hadde fire barn.

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde den 22. feb 1712 i Lima ytre, Gjesdal, Rogaland, NOR.

Torstein Svendson gifta seg med Gunhild cirka 1674 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde den 8. apr 1676 i Lima ytre, Gjesdal, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

i. Ragnhild Torsteinsdotter vart fødd cirka 1675 i Lima ytre, Gjesdal, Rogaland, NOR og døydde i Lima ytre, Gjesdal, Rogaland, NOR.

Torstein Svendson gifta seg så med Anna Pedersdotter cirka 1677 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Kristi Torsteinsdotter vart fødd i 1678 i Lima ytre, Gjesdal, Rogaland, NOR og døydde i 1742 i Bollestad, Gjesdal, Rogaland, NOR 64 år gamal. Kristi gifta seg med Rasmus Ådneson Bollestad, son av Aadne Rasmusson Undheim og Siri Hansdotter, cirka 1713 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR. Kristi gifta seg så med Torkel Johannesson Idland, son av Johannes Torkelson Idland og Anna Olsdotter, den 15. okt 1730 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

38 ii. Svend Torsteinson Lima. Svend gifta seg med Ingeborg Simonsdotter, dotter av Simon Ådneson Ravndal og Larsdotter, cirka 1706 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

iii. Anders Torsteinson vart fødd i 1687 i Lima ytre, Gjesdal, Rogaland, NOR, døydde i 1726 i Røyneberg, Sola, Rogaland, NOR 39 år gamal, og vart gravlagd den 17. feb 1726 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR. Anders gifta seg med Guri Eriksdotter, dotter av Erik Asbjørnson og Kirsti Toresdotter, den 20. jun 1723 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR.


77. Anna Pedersdotter vart fødd i 1637, døydde i 1731 i Lima ytre, Gjesdal, Rogaland, NOR 94 år gamal, og vart gravlagd den 14. okt 1731 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

Anna gifta seg med Torstein Svendson Lima cirka 1677 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

78. Simon Ådneson Ravndal, son av Aadne Ommundson Ravndal og Ukjend, vart fødd cirka 1638 i Ravndal, Gjesdal, Rogaland, NOR og døydde etter 1677 i Ravndal, Gjesdal, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Simon Ådneson var 27 år gamald i 1665, men me veit ikkje året han døydde. Kona var dotter åt Lars Arneson Haukamork, men namnet hennar veit me ikkje. Dei hadde to søner og visstnok ei dotter Ingeborg som vart gift med Svein Torsteinson Ytre Lima.

Simon Ådneson gifta seg med Larsdotter cirka 1667 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Halvard Simonson vart fødd i 1668 i Ravndal, Gjesdal, Rogaland, NOR og døydde før 1725 i Ravndal, Gjesdal, Rogaland, NOR. Halvard gifta seg med Domhild Torgersdotter, dotter av Torger Larsson og Guri Torgersdotter, cirka 1692 i Bjerkreim kyrkje, Bjerkreim, Rogaland, NOR.

ii. Aadne Simonson Ålgård vart fødd i 1673 i Ravndal, Gjesdal, Rogaland, NOR, døydde i 1732 i Ålgård, Gjesdal, Rogaland, NOR 59 år gamal, og vart gravlagd den 27. des 1732 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR. Aadne gifta seg med Berete Karlsdotter, dotter av Karl Johannesson Vigrestad og Magla Olsdotter, cirka 1700 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

39 iii. Ingeborg Simonsdotter. Ingeborg gifta seg med Svend Torsteinson Lima, son av Torstein Svendson Lima og Anna Pedersdotter, cirka 1706 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.


79. Larsdotter, dotter av Lars Arneson Haukamork og Gjøa Njelsdotter, vart fødd cirka 1640 i Haukamork, Gjesdal, Rogaland, NOR og døydde i Ravndal, Gjesdal, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho budde i 1677 i Ravndal, Gjesdal, Rogaland, NOR.

gifta seg med Simon Ådneson Ravndal cirka 1667 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

80. Lars Trulsson Sveinsvoll, son av Truls Endreson Sveinsvoll og Marit Eivindsdotter, vart fødd i 1639 i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR og døydde cirka 1684 i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 45 år.

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde den 26. nov 1684 i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR.

Lars Trulsson gifta seg med Guri Enoksdotter cirka 1668 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Marit Larsdotter vart fødd cirka 1669 i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i 1721 i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 52 år. Marit gifta seg med Einar Halvorson, son av Halvor Larsson og Marit Ingebretsdotter, cirka 1691 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

ii. Truls Larsson Meling vart fødd i 1672 i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR, døydde i 1755 i Meling, Sola, Rogaland, NOR 83 år gamal, og vart gravlagd den 31. aug 1755 i Tjora kyrkje, Sola, Rogaland, NOR. Truls gifta seg med Siri Eliasdotter, dotter av Elias Torsteinson Meling og Siri Rasmusdotter, den 26. sep 1697 i Tjora kyrkje, Sola, Rogaland, NOR.

40 iii. Niels Larsson Heigre. Niels gifta seg med Ingebor Johannesdotter, dotter av Johannes Ormson Årsvoll og Dorthe Pedersdotter, den 17. nov 1712 i Soma kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

iv. Anna Larsdotter vart fødd cirka 1677 i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i Årsvoll, Høyland, Rogaland, NOR. Anna gifta seg med Peder Johannesson Årsvoll, son av Johannes Ormson Årsvoll og Dorthe Pedersdotter, den 30. okt 1701 i Soma kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.


81. Guri Enoksdotter, dotter av Enok Klausson Stangeland og Anna Gitlesdotter, vart fødd cirka 1644 i Stangeland, Klepp, Rogaland, NOR, døydde den 5. apr 1727 i Heigre, Høyland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 83 år, og vart gravlagd den 14. apr 1727 i Soma kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Guri Enoksdotter Stangeland vart gift første gong med Lars Trulsson Sveinsvoll. Lars er ført i tiendeskatten 1681-1683 på Sveinsvoll. Guri og Lars hadde fire barn. Lars døydde i 1684, og Guri gifta seg opp att med enkemann Lars Torsteinson Heigre. Han var gift første gong med Ingeborg Trulsdotter Sveinsvoll som var syster til Guri sin første mann. Det var skifte etter Ingeborg Trulsdotter samstundes med Lars Trulsson 26.11.1684. Guri hadde ikkje barn med Lars Torsteinson, men han hadde ein son og ei dotter med Ingeborg.
Lars Tostenson Hegre døydde 21. desember og vart gravlagd 22. desember 1716, 83 år gamal. Guri Enochsdotter Hegre døydde 5. april og vart gravlagd 14. april 1727, 83 år gamal.

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde den 26. nov 1684 i Heigre, Høyland, Rogaland, NOR.

Guri gifta seg med Lars Trulsson Sveinsvoll cirka 1668 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

Guri gifta seg så med Lars Torsteinson Heigre, son av Torstein Henrikson Heigre og Marit Larsdotter, cirka 1685 i Soma kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde den 26. nov 1684 i Heigre, Høyland, Rogaland, NOR.


82. Johannes Ormson Årsvoll, son av Orm Olson Årsvoll og Ingeborg Johannesdotter, vart fødd i 1643 i Årsvoll, Høyland, Rogaland, NOR, døydde den 15. jan 1719 i Årsvoll, Høyland, Rogaland, NOR 76 år gamal, og vart gravlagd den 22. jan 1719 i Soma kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Johannes Ormson brukte faren sitt bruk i Årsvoll på 16½ spann. Han vart gift med Dortea Pedersdotter Rege. Dei hadde fem barn.
Johannes Ormson Aarswold døydde 15. januar og vart gravlagd 22. januar 1719, 75 år gamal. Dorthe Pedersdotter Aarswold døydde 14. februar og vart gravlagd 22. februar 1722, 75 år gamal.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnt i 1701 i Årsvoll, Høyland, Rogaland, NOR. 58 år.

Johannes Ormson gifta seg med Dorthe Pedersdotter cirka 1667 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Peder Johannesson Årsvoll vart fødd i 1667 i Årsvoll, Høyland, Rogaland, NOR, døydde den 24. jul 1725 i Årsvoll, Høyland, Rogaland, NOR 58 år gamal, og vart gravlagd den 29. jul 1725 i Soma kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Peder gifta seg med Anna Larsdotter, dotter av Lars Trulsson Sveinsvoll og Guri Enoksdotter, den 30. okt 1701 i Soma kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

ii. Ingeri Johannesdotter vart fødd cirka 1672 i Årsvoll, Høyland, Rogaland, NOR, døydde den 12. mar 1695 i Årsvoll, Høyland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 23 år, og vart gravlagd den 17. mar 1695 i Soma kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

iii. Ole Johannesson vart fødd i 1675 i Årsvoll, Høyland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Ole var Oluf.

41 iv. Ingebor Johannesdotter. Ingebor gifta seg med Niels Larsson Heigre, son av Lars Trulsson Sveinsvoll og Guri Enoksdotter, den 17. nov 1712 i Soma kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

v. Dorothea Johannesdotter vart fødd i 1685 i Årsvoll, Høyland, Rogaland, NOR, døydde i 1769 i Tjensvoll (øvre), Hetland, Rogaland, NOR 84 år gamal, og vart gravlagd den 22. apr 1769 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Dorothea gifta seg med Ole Rasmusson, son av Rasmus Olson og Martha Taraldsdotter, den 22. feb 1711 i Soma kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Dorothea gifta seg så med Belest Finnson, son av Find Belestson Stokka og Giøe Olsdotter, den 28. jun 1733 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


83. Dorthe Pedersdotter, dotter av Peder Andersson Ræge og Ingrj Jakobsdotter, vart fødd cirka 1645 i Rægje, Sola, Rogaland, NOR, døydde den 14. feb 1722 i Årsvoll, Høyland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 77 år, og vart gravlagd den 22. feb 1722 i Soma kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

Dorthe gifta seg med Johannes Ormson Årsvoll cirka 1667 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR.

84. Tore Gullikson Kalberg, son av Gullik Knudson Njå og Gunhild Toresdotter, vart fødd i 1662 i Njå, Time, Rogaland, NOR og døydde etter 1706 i Kalberg søra, Time, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Tore Gullikson Njå var 3 år i 1665. Han er ført på Søra Kalberg i 1701 og må då vera nett komen dit. Han er nemnt i tingboka som brukar av 3 vett. Det er 18 spann i 1706. I 1710 er det nemnt ein Peder Gulleikson på Kalberg som vel må vera bror hans. Kona er ukjent, men to søner og ei dotter er kjent etter Tore. I tileg hadde han truleg sonen Elling som budde på Brekko og seinare på Tjåland.

Tore Gullikson gifta seg med Johanna? cirka 1680 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Elling Toreson Tjåland vart fødd i 1680 i Njå, Time, Rogaland, NOR og døydde før 1758 i Tjåland, Time, Rogaland, NOR. Elling gifta seg med Marit Tollaksdotter, dotter av Tollak Taraldson Torland og Anna Larsdotter, cirka 1715 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR. Elling gifta seg så med Anna Olsdotter, dotter av Ole Kristofferson Tjåland og Ukjend, den 1. nov 1728 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

ii. Torbor Toresdotter vart fødd cirka 1681 i Njå, Time, Rogaland, NOR og døydde cirka 1719 i Njå, Time, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 38 år. Torbor gifta seg med Torstein Rasmusson Njå, son av Rasmus Eilivson Kalberg og Karen Jakobsdotter, cirka 1698 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR. Torbor gifta seg så med Berdines Olson Løge, son av Ole Berdinesson Bæreim og Elen Olsdotter, den 28. jun 1711 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

iii. Tore Toreson Kalberg vart fødd i 1693 i Kalberg søra, Time, Rogaland, NOR og døydde den 20. aug 1763 i Kalberg søra, Time, Rogaland, NOR 70 år gamal. Tore gifta seg med Ingeborg Jonsdotter, dotter av Jon Pederson Njå og Anna Jonsdotter, cirka 1716 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

42 iv. Gullik Toreson. Gullik gifta seg med Lisbet Rasmusdotter, dotter av Rasmus Larsson Kopervik og Anna Rasmusdotter, cirka 1721 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.


85. Johanna? vart fødd cirka 1660 og døydde i Kalberg søra, Time, Rogaland, NOR.

Johanna? gifta seg med Tore Gullikson Kalberg cirka 1680 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

86. Rasmus Larsson Kopervik døydde i jul 1698 i Kopervik, Stangaland, Rogaland, NOR,.

Rasmus Larsson gifta seg med ukjend.

Barnet hans var:

i. Lars Rasmusson vart fødd cirka 1685 i Kopervik, Stangaland, Rogaland, NOR og døydde i 1741 i Rotterdam, DEU i ein alder av omkring 56 år. Eit anna namn for Lars var Lauers.

Rasmus Larsson gifta seg med Anna Rasmusdotter cirka 1690 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

53 i. Ane Christina Rasmusdotter. Ane gifta seg med Ole Olson Nese, son av Ole Antoniusson Nese d. e. og Malena Taraldsdotter, i 1709 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR. Ane gifta seg så med Laurits Olson Grude, son av Ole Larsson Grude og Ingeborg Asgautsdotter, cirka 1713 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

ii. Jan Rasmusson vart fødd cirka 1692 i Kopervik, Stangaland, Rogaland, NOR og døydde i Stavanger, Rogaland, NOR.

43 iii. Lisbet Rasmusdotter. Lisbet gifta seg med Gullik Toreson, son av Tore Gullikson Kalberg og Johanna?, cirka 1721 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

iv. Anna Rasmusdotter vart fødd i 1697 i Kopervik, Stangaland, Rogaland, NOR og døydde etter 1770 i Sørbø nedre, Klepp, Rogaland, NOR. Anna gifta seg med Ellef Olson Sørbø, son av Ole Bjørnson Orstad og Gro Eilivsdotter, cirka 1723 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.


87. Anna Rasmusdotter, dotter av Rasmus Johannesson Dale og Ingrid Eriksdotter, vart fødd cirka 1655 i Dale, Hetland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1702 i Kopervik, Stangaland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 47 år.

Generelle notat: Anna Rasmusdotter frå Dale i Riska vart gift første gong med Rasmus Lauritsson som budde i Koparvik. Rasmus fekk borgarskap i Stavanger 7. mars 1695. Han vart inspektør over ulovleg handel og døydde i juli 1698, skifte 1. august 1698.
Sommaren 1699 vart Anna stemna av Tormod Torfæus på Stangaland for ei sjøbu og eit naust som Rasmus skulle ha bygd opp på Tormod sin grunn utan hans vilje. Rasmus hadde heller ikkje betalt grunnleige. Det enda med at Anna måtte flytta husa. Denne Anna og Rasmus var foreldra til tre døtre som vart gift til Klepp.
I rettsprotokollen for bytinget i Stavanger for 15. juli 1720 står det: "Ejlef Olsen, boende på Aarstad i Klepp, lot på sin hustru Anna Rasmusdtr. Kobbervigens vegne tinglyse avkall på arv etter hennes far Rasmus Larsen".
Den 11.03.1741 var Lars Olson Grude, Gullik Sveinsvoll og Eilef Sveinsvoll i retten og gjorde på konene sine vegner krav på arv etter ein halvbror deira, Lauers Rasmusson, som hadde budd i Rotterdam, vore skippar og nå let etter seg over 500 gylden.
I Klepp bygdebok er det skrive at Lisbet Rasmusdotter var frå Kopervik. Anna gifta seg opp att med Knut Peterson som budde i Koparvik. Knut var fødd i Finland og vart borgar av Stavanger 8. januar 1700. Han var skippar og dreiv handel.
For 22. august 1701 i bytinget står det i Rettsprotokollane for Stavanger: "Knud Petersen i Kobbervigens stedbarns farsarv var 238 rd., deres far var sl. Rasmus Larsen i Kobbervigen. - Sl. Else Villemsdtr." Else Villumsdotter hadde vore gift med bror til Anna, Anders Rasmusson. Anders døydde i 1700 og Eva Villumsdotter i 1717. Så Eva var ikkje død i 1701, men må vere referert som "salige" Anders si kone(?).
For 4. mai 1702 står det i Rettsprotokollane for Stavanger: "Sl. Rasmus Lauritsen i Kopervik hans kvinne Anna Rasmusdtr. Dale var død. Deres 3 sønner og døtre, alle umyndige, hadde etter moren arvet 366 rd." (Skifte 20. mars 1702). Og for 21 desember 1707 står det: "Rasmus Kobbervigens barn var 20. mars 1702 tilfalt 364 rd. i mødrearv. Som formynder ble innsatt Christen Nielsen Sandborg."
Ein av sønene var nok Jan Rasmusson. For 18. juli 1712 står det: "Christen Nielsen Sandborg var av umyndiges midler betrodd med kapital og rente 684 rd. 3 ort 4 sk. så nær til 90 rd., som en myndling Jan Rasmussen for en skipspart skulle være Sandborg skyldig, så og 3 rd 4 mark danske som Sandborg på en protestert veksel, utgitt av Jan Rasmussen, skal ha bekostet. Retten dømte Sandborg til å gi overformynderne straks og uten opphold forsikring for pengene, inntil nærmere forklaring kunne bekommes av Jan Rasmussen, som var ute i kongens tjeneste.
Prosessomkostninger 10 rd. 3 ort 8 sk. For de omstridte 90 rd. + 3 rd. 4 mark skulle det stilles sikkerhet. Skipsparten, 1/16 i "Concordia", hadde Jan Rasmussen 20. febr. 1710 kjøpt av Sandborg".
For 25. juni 1716 står det: "I 1699 tilfalt Rasmus i Kobbervigens barn i arv 238 rd. 2 ort 16 sk. som nå stod inne hos Jørgen Thomesen, og 364 rd. 3 ort som hadde stått hos Olle Jacobsen Smith og nå av overformynderen ble oppsagt."
Knut Peterson var død før 12.01.1703 for i ei sak frå 1703 kjem det fram at Knut hadde lånt 418 riksdalar av Tormod Torfæus på Stangaland då det vart halde skifte etter kona til Knut.
"Knud Petersen" døydde 4. juni 1702.

Anna gifta seg med Rasmus Larsson Kopervik cirka 1690 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

Anna gifta seg så med Knud Pederson cirka 1700 i Kopervik kyrkje, Stangaland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


88. Rasmus Ingebretson Grude, son av Ingebret Rasmusson Grude og Lisebet Pedersdotter, vart fødd i 1642 i Grude, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i 1711 i Grude, Klepp, Rogaland, NOR 69 år gamal.

Generelle notat: Rasmus Ingebretson vart gift første gong med Eli Trulsdotter Sveinsvoll og hadde fem barn med henne. To av barna, Truls og Marit var døde før Rasmus. Rasmus gifta seg opp att med Karen Josndotter Aua-Motland, Nærbø og hadde to barn med henne. Rasmus er ført i 1665 som brukar på Grude av 24 spann. Han var lagrettemann 1672-1692. I tiendeskatten 1681-1785 og manntalet 1701 er han nemnd på Grude.

Rasmus Ingebretson gifta seg med Eli Trulsdotter, dotter av Truls Endreson Sveinsvoll og Marit Eivindsdotter, cirka 1665 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Ingebret Rasmusson Djøseland vart fødd i 1667 i Grude, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i 1733 i Djøseland, Varhaug, Rogaland, NOR 66 år gamal. Ingebret gifta seg med Margrete Jonsdotter, dotter av Jon Eivindson Ødemotland og Maren Henriksdotter, cirka 1691 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

ii. Truls Rasmusson Grude vart fødd i Grude, Klepp, Rogaland, NOR og døydde før 1711 i Grude, Klepp, Rogaland, NOR.

iii. Marta Rasmusdotter vart fødd i Grude, Klepp, Rogaland, NOR og døydde før 1711 i Grude, Klepp, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Marta var Marit.

iv. Lisbet Rasmusdotter vart fødd i Grude, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i 1737 i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR. Lisbet gifta seg med Jon Larsson, son av Lars Anfinnson d. y. og Berit Ommundsdotter, cirka 1699 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

v. Rasmus Rasmusson Grude vart fødd i 1683 i Grude, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i 1716 i Kristiania, Akershus, NOR 33 år gamal. Rasmus gifta seg med Anna Jonsdotter cirka 1710 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

Rasmus Ingebretson gifta seg så med Karen Jonsdotter cirka 1686 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

44 i. Jon Rasmusson Grude. Jon gifta seg med Berit Pedersdotter, dotter av Peder Enokson Stangeland og Marit Ommundsdotter, cirka 1722 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.


89. Karen Jonsdotter, dotter av Jon Eivindson Ødemotland og Maren Henriksdotter, vart fødd cirka 1667 i Ødemotland, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde i 1697 i Grude, Klepp, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 30 år.

Karen gifta seg med Rasmus Ingebretson Grude cirka 1686 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

90. Peder Enokson Stangeland, son av Enok Klausson Stangeland og Anna Gitlesdotter, vart fødd cirka 1650 i Stangeland, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i 1696 i Stangeland, Klepp, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 46 år.

Peder Enokson gifta seg med Marit Ommundsdotter cirka 1675 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Kirsti Pedersdotter vart fødd cirka 1678 i Stangeland, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i Åse nedre, Klepp, Rogaland, NOR. Kirsti gifta seg med Antonius Asbjørnson Åse, son av Asbjørn Torkelson Åse og Anna Antoniusdotter, cirka 1697 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

ii. Anna Pedersdotter vart fødd i 1687 i Stangeland, Klepp, Rogaland, NOR, døydde i 1764 i Austrått, Høyland, Rogaland, NOR 77 år gamal, og vart gravlagd den 21. des 1764 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Anna var Anne. Anna gifta seg med Gabriel Pederson Austrått, son av Peder Gabrielson Austrått og Marit Olsdotter, i 1716 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR. Anna gifta seg så med Hans Toreson Sandve, son av Thore Rasmusson Underberge og Marita Pedersdotter, den 1. nov 1725 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

45 iii. Berit Pedersdotter. Berit gifta seg med Jon Rasmusson Grude, son av Rasmus Ingebretson Grude og Karen Jonsdotter, cirka 1722 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.


91. Marit Ommundsdotter, dotter av Omund Jonson Laland og Marit Jonsdotter, vart fødd cirka 1652 i Laland, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i 1741 i Stangeland, Klepp, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 89 år.

Generelle notat: Peder Enokson er ført i tiendeskatten 1682-1683. Han var lagrettemann 1684-1693. Peder brukte halve garden på Stangeland og broren Klas den andre halvparten. Skiftet etter Peder var 4. april 1696. Peder var gift med Marit Ommundsdotter frå Laland. Marit gifta seg opp att med Ola Asbjørnson frå Nedre Åse. Peder og Marit hadde 6 barn, men Marit hadde ikkje barn med Ola.

Marit gifta seg med Peder Enokson Stangeland cirka 1675 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

Marit gifta seg så med Ole Asbjørnson Stangeland, son av Asbjørn Torkelson Åse og Anna Antoniusdotter, cirka 1699 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnt i 1701 i Stangeland, Klepp, Rogaland, NOR. 38 år.


92. Ingebret Rasmusson Djøseland, son av Rasmus Ingebretson Grude og Eli Trulsdotter, vart fødd i 1667 i Grude, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i 1733 i Djøseland, Varhaug, Rogaland, NOR 66 år gamal.

Generelle notat: Ingebret Rasmusson frå Grude i Klepp vart gift med Margreta Jonsdotter frå Ødemotland i Nærbø. Dei hadde seks barn. Ingebret tok over dei 16 spann i Djøseland i Varhaug etter Erik Eivindson i 1691 og fekk kongeskøyte på dette i 1729.

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde den 30. apr 1733 i Djøseland, Varhaug, Rogaland, NOR.

Ingebret Rasmusson gifta seg med Margrete Jonsdotter cirka 1691 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Eli Ingebretsdotter vart fødd i Djøseland, Varhaug, Rogaland, NOR og døydde cirka 1750 i Ødemotland, Nærbø, Rogaland, NOR. Eli gifta seg med Hans Klausson Ødemotland, son av Klaus Anda og Marit Hansdotter, cirka 1711 i Varhaug kyrkje, Varhaug, Rogaland, NOR. Eli gifta seg så med Ole Pederson Ødemotland, son av Peder Olson Håland og Malena Pedersdotter, cirka 1734 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

ii. Maren Ingebretsdotter vart fødd i 1694 i Djøseland, Varhaug, Rogaland, NOR og døydde i Voll, Varhaug, Rogaland, NOR. Maren gifta seg med Jacob Gunnarson Voll, son av Gunnar Olson Voll og Anna Pedersdotter, cirka 1720 i Varhaug kyrkje, Varhaug, Rogaland, NOR. Maren gifta seg så med Peder Ommundson Voll d. e., son av Omund Torkelson Hetland og Anna Pedersdotter, cirka 1748 i Varhaug kyrkje, Varhaug, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

46 iii. Rasmus Ingebretson Gimra. Rasmus gifta seg med Mareta Jonsdotter, dotter av Jon Jonson Gimra og Bereta Rasmusdotter, den 24. jun 1718 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR.

iv. Erich Ingebretson Djøseland vart fødd i 1703 i Djøseland, Varhaug, Rogaland, NOR og døydde cirka 1761 i Djøseland, Varhaug, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 58 år. Erich gifta seg med Kari Jonsdotter, dotter av Jon Larsson og Lisbet Rasmusdotter, cirka 1736 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR. Erich gifta seg så med Birte Jakobsdotter cirka 1753 i Varhaug kyrkje, Varhaug, Rogaland, NOR.


93. Margrete Jonsdotter, dotter av Jon Eivindson Ødemotland og Maren Henriksdotter, vart fødd cirka 1670 i Ødemotland, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde etter 1733 i Djøseland, Varhaug, Rogaland, NOR.

Margrete gifta seg med Ingebret Rasmusson Djøseland cirka 1691 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

94. Jon Jonson Gimra, son av Jon Samsonson Gimra og Herborg Larsdotter, vart fødd i 1649 i Gimra, Sola, Rogaland, NOR, døydde i 1735 i Gimra, Sola, Rogaland, NOR 86 år gamal, og vart gravlagd den 3. apr 1735 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Jon Jonson Gimra vart gift første gong 25.06.1676 med bereta rasmusdotter frå Utsola. Han tok truleg over bruket i desse tider. Bereta døydde i 1695. Berete og Jon hadde åtte barn saman. Jon vart gift opp att med Bereta Jonsdotter frå Vashus i Klepp. Ho døydde alt i 1699 utan at dei hadde barn. Jon gifta seg 07.03.1700 for tredje gong, kona var torborg Larsdotter, enka etter Gunnar Li. Dei sat med bruket til 1718 då dei let frå seg til dottera Mareta og mannen hennar Rasmus Ingebretson. Dei to gamle skifta etter seg 22.03.1723. Det var ikkje barn i det tredje ekteskapet heller. I bygdeboka for Sola vert det ikkje nemnt kva tid Jon døydde, men i Stavanger Borgarbok står det at han vart gravlagd 3. april 1735.

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde den 22. mar 1723 i Gimra, Sola, Rogaland, NOR.

Jon Jonson gifta seg med Bereta Rasmusdotter den 25. jun 1676 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Jon Jonson Gimra vart fødd i 1677 i Gimra, Sola, Rogaland, NOR, vart døypt den 16. sep 1677 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR og døydde etter 1723 i Bergen, Hordaland, NOR,.

ii. Herborg Jonsdotter vart fødd i 1679 i Gimra, Sola, Rogaland, NOR, vart døypt den 23. nov 1679 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR, døydde i 1755 i Stangaland austre, Sola, Rogaland, NOR, 76 år gamal, og vart gravlagd den 26. sep 1755 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR. Herborg gifta seg med Børel Svendson Stangaland, son av Svend Johannesson Stangaland og Inger Børildsdotter, den 27. nov 1698 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR. Herborg gifta seg så med Tørres Tørresson, son av Tørres Tørreson Grannes og Ragnhild Jonsdotter, den 22. nov 1711 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR.

iii. Rasmus Jonson Gimra vart fødd i 1682 i Gimra, Sola, Rogaland, NOR, vart døypt den 11. feb 1682 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR, døydde i 1682 i Gimra, Sola, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 17. mai 1682 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR.

iv. Rasmus Jonson Gimra vart fødd i 1683 i Gimra, Sola, Rogaland, NOR, vart døypt den 6. apr 1683 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR, døydde i 1683 i Gimra, Sola, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 4. nov 1683 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR.

v. Rasmus Jonson Gimra vart fødd i 1684 i Gimra, Sola, Rogaland, NOR, vart døypt den 14. okt 1684 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR og døydde før 1723 i Gimra, Sola, Rogaland, NOR,.

47 vi. Mareta Jonsdotter. Mareta gifta seg med Rasmus Ingebretson Gimra, son av Ingebret Rasmusson Djøseland og Margrete Jonsdotter, den 24. jun 1718 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR.

vii. Bertha Jonsdotter vart fødd i 1690 i Gimra, Sola, Rogaland, NOR, vart døypt den 26. feb 1690 i Tjora kyrkje, Sola, Rogaland, NOR, døydde i 1758 i Stangaland austre, Sola, Rogaland, NOR, 68 år gamal, og vart gravlagd den 23. jul 1758 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR. Andre namn for Bertha var Berete og Berthe. Bertha gifta seg med Jens Mikalson, son av Mikal Olson og Helga Nilsdotter, den 24. jun 1718 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR.

viii. Samson Jonson Gimra vart fødd i 1693 i Gimra, Sola, Rogaland, NOR, vart døypt den 25. mar 1693 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR, døydde i 1696 i Gimra, Sola, Rogaland, NOR, 3 år gamal, og vart gravlagd den 15. nov 1696 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR.

Jon Jonson gifta seg så med Bereta Jonsdotter, dotter av Jon Jonson Vasshus og Ukjend, cirka 1696 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Jon Jonson gifta seg så med Torborg Larsdotter, dotter av Lars Johannesson Frøyland og Frøyland, den 7. mar 1700 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde den 22. mar 1723 i Gimra, Sola, Rogaland, NOR.


95. Bereta Rasmusdotter, dotter av Rasmus Njelson Utsola og Marete Eriksdotter, vart fødd i 1657 i Utsola, Sola, Rogaland, NOR, døydde i 1695 i Gimra, Sola, Rogaland, NOR 38 år gamal, og vart gravlagd den 2. feb 1695 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Bereta var Berit.

Bereta gifta seg med Jon Jonson Gimra den 25. jun 1676 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR.

96. Ivar Jonson Friestad, son av Jon Erikson Friestad og Ukjend, vart fødd cirka 1627 i Friestad, Klepp, Rogaland, NOR og døydde etter 1689 i Friestad, Klepp, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Ivar Jonson er ført i jordebok 1661 og 1665 brukar han 11 spann. Han er krevd for landskyld 1688-1689. Han er nemnt i tiendeskatten 1681-1683. Kona er ukjent.

Ivar Jonson gifta seg med ukjend.

Barna hans var:

48 i. Jon Ivarson Norheim. Jon gifta seg med Berit Tjerandsdotter. Jon gifta seg så med Eli Eriksdotter, dotter av Erich Rasmusson Norheim og Marite Olsdotter, cirka 1695 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

ii. Knud Ivarson vart fødd cirka 1666 i Friestad, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i Stavanger, Rogaland, NOR.


98. Erich Rasmusson Norheim vart fødd i 1633 og døydde i Norheim, Time, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Erik Rasmusson var brukar på Øvre Håland i 1693, men før 1701 var han flytta til Norheim og er brukar av 16,5 spann som Tjøl Obrestad åtte. Han var gift med Marite Olsdotter (skifte 18.08.1833 står det, men dette er feil det skal vere i 1693), og etterpå med ei ukjent. Han hadde 6 barn i første gifte og i barn i andre (står det, men det er berre nemnt seks barn). Dottera Marite budde i 1693 (då det var skifte etter mora) på Edland.

Erich Rasmusson gifta seg med Marite Olsdotter cirka 1670 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

49 i. Eli Eriksdotter. Eli gifta seg med Jon Ivarson Norheim, son av Ivar Jonson Friestad og Ukjend, cirka 1695 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

ii. Marit Eriksdotter vart fødd cirka 1675 i Håland øvre, Time, Rogaland, NOR og døydde i Edland, Gjesdal, Rogaland, NOR.

iii. Hans Erikson Oma vart fødd i 1681 i Håland øvre, Time, Rogaland, NOR, døydde i 1733 i Oma store, Time, Rogaland, NOR 52 år gamal, og vart gravlagd den 11. jan 1733 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR. Hans gifta seg med Torborg Toresdotter cirka 1703 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

iv. Erik Erikson vart fødd cirka 1683 i Håland øvre, Time, Rogaland, NOR.

v. Ole Erikson Frøyland vart fødd i 1685 i Håland øvre, Time, Rogaland, NOR og døydde cirka 1733 i Frøyland, Time, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 48 år. Ole gifta seg med Randi Olsdotter, dotter av Ole Børildson Risa og Turid Olsdotter, omkring 1722 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.


99. Marite Olsdotter døydde cirka 1693 i Håland øvre, Time, Rogaland, NOR,.

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde den 18. aug 1693 i Håland øvre, Time, Rogaland, NOR.

Marite gifta seg med Erich Rasmusson Norheim cirka 1670 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

100. Asbjørn Torbjørnson Sandve vart fødd i 1625, døydde i 1695 i Sandve, Høyland, Rogaland, NOR 70 år gamal, og vart gravlagd den 16. mai 1695 i Helleland kyrkje, Helleland, Rogaland, NOR.

Asbjørn Torbjørnson gifta seg med Marit Oddsdotter cirka 1655 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

50 i. Peder Asbjørnson Sandve. Peder gifta seg med Anna Johannesdotter, dotter av Johans Andersson Svebestad og Valborg Svendsdotter, cirka 1690 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

ii. Od Asbjørnson Brualand vart fødd i 1666 i Sandve, Høyland, Rogaland, NOR, døydde den 31. jan 1722 i Brualand, Høyland, Rogaland, NOR 56 år gamal, og vart gravlagd den 7. feb 1722 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Od gifta seg med Ingeborg Olsdotter den 30. des 1694 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Od gifta seg så med Marta Andersdotter, dotter av Anders Jonson Brualand og Anna Torgersdotter, den 2. jul 1720 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.


101. Marit Oddsdotter, dotter av Odd Pederson Sandve og Ukjend, vart fødd i 1624 i Sandve, Høyland, Rogaland, NOR, døydde den 22. nov 1705 i Sandve, Høyland, Rogaland, NOR 81 år gamal, og vart gravlagd den 27. nov 1705 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Marit var Marit.

Marit gifta seg med Asbjørn Torbjørnson Sandve cirka 1655 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

102. Johans Andersson Svebestad, son av Anders Johannesson Hetland og Torkelsdotter, vart fødd i 1639 i Hetland, Høyland, Rogaland, NOR, døydde den 17. mai 1705 i Høyland, Høyland, Rogaland, NOR 66 år gamal, og vart gravlagd den 21. mai 1705 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Johannes Andersson var gift med ei Valborg Svensdotter som det var skifte etter 19. september 1677. Dei hadde ei dotter Anne som vart gift til Sandve. Johannes sat med halve garden på Hetland til 1692, og budde sidan på Svebastad under Høyland prestegard.

Johans Andersson gifta seg med Valborg Svendsdotter cirka 1664 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

51 i. Anna Johannesdotter. Anna gifta seg med Peder Asbjørnson Sandve, son av Asbjørn Torbjørnson Sandve og Marit Oddsdotter, cirka 1690 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.


103. Valborg Svendsdotter vart fødd cirka 1640 og døydde cirka 1677 i Hetland, Høyland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 37 år.

Valborg gifta seg med Johans Andersson Svebestad cirka 1664 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

104. Ole Larsson Grude, son av Laurits Orre og Anna Larsdotter, vart fødd i 1625 i Orre, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i Grude, Klepp, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Ola Lauritsson vart gift med Ingeborg Asgautsdotter Voll. Dei hadde sonen Laurits som tok over garden på Grude, og sonen Ommund fødd i 1665 og som vart brukar på Friestad. I tillegg hadde dei tre døtre, men det er bare dottera Anna ein kjenner noko meir til. Ola er ført på Grude i 1665 som brukar av 30 spann. Det ser ut til at han og Sivert brukte 50 spann til saman. Dei var gift med kvar si dotter til Asgaut Voll. Ola er ført i tiendskatten 1681 til 1683, og i 1687. Han levde ennå i 1701.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnt i 1701 i Grude, Klepp, Rogaland, NOR.

Ole Larsson gifta seg med Ingeborg Asgautsdotter cirka 1651 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

52 i. Laurits Olson Grude. Laurits gifta seg med ukjend. Laurits gifta seg med Ane Christina Rasmusdotter, dotter av Rasmus Larsson Kopervik og Anna Rasmusdotter, cirka 1713 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

ii. Anna Olsdotter vart fødd cirka 1654 i Grude, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i Vestly, Time, Rogaland, NOR. Anna gifta seg med Hans Jonson Vestly, son av Jon Josefson Vestly og Berit Hansdotter, cirka 1687 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

iii. Marit Olsdotter vart fødd cirka 1658 i Grude, Klepp, Rogaland, NOR.

iv. Berit Olsdotter vart fødd cirka 1662 i Grude, Klepp, Rogaland, NOR.

v. Amund Olson Friestad vart fødd i 1665 i Grude, Klepp, Rogaland, NOR og døydde etter 1759 i Friestad, Klepp, Rogaland, NOR. Amund gifta seg med Anna Ivarsdotter cirka 1716 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.


105. Ingeborg Asgautsdotter, dotter av Asgaut Ambrosiusson Voll og Ukjend, vart fødd cirka 1628 i Voll, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i 1695 i Grude, Klepp, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 67 år.

Ingeborg gifta seg med Ole Larsson Grude cirka 1651 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

106. Rasmus Larsson Kopervik døydde i jul 1698 i Kopervik, Stangaland, Rogaland, NOR,.
(Same som person 86 på side 1)

107. Anna Rasmusdotter, dotter av Rasmus Johannesson Dale og Ingrid Eriksdotter, vart fødd cirka 1655 i Dale, Hetland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1702 i Kopervik, Stangaland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 47 år.
(Same som person 87 på side 1)

108. Ole Jakobson Barstad, son av Jacob Olson Barstad og Ingeborg Taraldsdotter, vart fødd i 1662 i Barstad vestre, Sokndal, Rogaland, NOR og døydde cirka 1696 i Barstad vestre, Sokndal, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 34 år.

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde den 28. feb 1696 i Barstad vestre, Sokndal, Rogaland, NOR.

Ole Jakobson gifta seg med Inger Larsdotter cirka 1687 i Sokndal kyrkje, Sokndal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Borgny Olsdotter vart fødd i 1688 i Netland, Sokndal, Rogaland, NOR.

54 ii. Alf Olson Særheim. Alf gifta seg med Stine Sivertsdotter, dotter av Siver Mikkelson Gjedrem og Joron Knudsdotter, cirka 1710 i Bjerkreim kyrkje, Bjerkreim, Rogaland, NOR.

iii. Ingeborg Olsdotter vart fødd i 1696 i Netland, Sokndal, Rogaland, NOR.


109. Inger Larsdotter, dotter av Lars Endreson Barstad og Helga Bjørnsdotter, vart fødd cirka 1665 i Barstad østre, Sokndal, Rogaland, NOR og døydde i Netland, Sokndal, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho budde i 1722 i Netland, Sokndal, Rogaland, NOR.

Inger gifta seg med Ole Jakobson Barstad cirka 1687 i Sokndal kyrkje, Sokndal, Rogaland, NOR.

110. Siver Mikkelson Gjedrem, son av Michel Svela og Ukjend, vart fødd i 1624 i Gjedrem, Bjerkreim, Rogaland, NOR og døydde i 1695 i Gjedrem, Bjerkreim, Rogaland, NOR 71 år gamal.

Generelle notat: Siver Mikkelson var truleg son til Mikkel Gjedrem. Siver døydde i 1695, skiftet var 09.09.1695. Enkja heitte Joren Knudsdotter. Ho må ha vore mykje yngre enne Siver. Torger Omundson Solberg var verje for Joren i 1695. Siver vert nemnd i gruppa husmenn i 1664. Han var då tenar til Henrik Gjedrem. Skiftet etter Siver nemner ei dotter Stenvor.

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde den 9. sep 1695 i Gjedrem, Bjerkreim, Rogaland, NOR.

Siver Mikkelson gifta seg med Joron Knudsdotter cirka 1692 i Bjerkreim kyrkje, Bjerkreim, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

55 i. Stine Sivertsdotter. Stine gifta seg med Alf Olson Særheim, son av Ole Jakobson Barstad og Inger Larsdotter, cirka 1710 i Bjerkreim kyrkje, Bjerkreim, Rogaland, NOR.


111. Joron Knudsdotter, dotter av Knud Salveson Versland og Marete Olsdotter, vart fødd cirka 1666 i Versland, Bjerkreim, Rogaland, NOR og døydde i nov 1708 i Holmen, Bjerkreim, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 42 år.

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde den 7. feb 1709 i Holmen, Bjerkreim, Rogaland, NOR.

Joron gifta seg med Siver Mikkelson Gjedrem cirka 1692 i Bjerkreim kyrkje, Bjerkreim, Rogaland, NOR.

Joron gifta seg så med Peder Ommundson Holmen, son av Omund Pederson Holmen og Berete Torkelsdotter, cirka 1696 i Bjerkreim kyrkje, Bjerkreim, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Peder Omundson Holmen vart gift før 20.10.1696 med enka Joren Knudsdotter Gjedrem. Dei budde ei kort tid i Gjedrem før dei flytta til Holmen der dei var i 1699.
Den 30.10.1696 selde Tarald Knudson Åse i Egersund og Ole Kristofferson Kartevoll i Time 1½ spann og 5 merker korn i Gjedrem til Peder. Han budde då på Gjedrem. Stedottera hans, Stenvor, hadde dessutan arva like mykje jord i garden etter far sin. Peder disponerte dermed 3 spann 10 bismermark korn. Skøytet hans vart tinglyst 06.07.1700.
Joren og Peder hadde to barn som vert nemnt i skiftet etter Joren 7. februar 1709. Dette var sonen Siver som vart gift i 1719 med Kirsti Torsdotter Stokkeland i Ogna. Dei måtte ha kongebrev av di dei var slektningar i andre og tredje ledd. Andre barnet var Joren gift i Helleland i 1721 med Stig Siverson frå Eikeland under Holmen.
Peder gifta seg andre gong med Berete Torkelsdotter (frå Egersund?). Det vert nemnt 6 barn i boka for Bjerkreim. Peder budde på garden med kone, 2 barn og to tenarar i 1711. Det er uvisst kvar det vart av Peder og Berete etter 1733.
1. november 1767 vert det gravlag ei Berit Gjedrem 80 år gamal. Dette kan vere Berete Torkelsdotter.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnt i 1701 i Holmen, Bjerkreim, Rogaland, NOR. 36 år.

Barn av dette paret var:

i. Sivert Pederson vart fødd i 1698 i Holmen, Bjerkreim, Rogaland, NOR, døydde i 1740 i Hølland, Ogna, Rogaland, NOR 42 år gamal, og vart gravlagd den 29. mai 1740 i Ogna kyrkje, Ogna, Rogaland, NOR. Sivert gifta seg med Kirsten Toresdotter, dotter av Tore Villumson og Maritte Salvesdotter, den 21. apr 1720 i Ogna kyrkje, Ogna, Rogaland, NOR.

ii. Joron Pedersdotter vart fødd i 1700 i Holmen, Bjerkreim, Rogaland, NOR og døydde i Vetteland, Ogna, Rogaland, NOR. Joron gifta seg med Stig Sjurson Vetteland, son av Sjur Nilsson Eikeland og Jorunn Asgautsdotter, den 9. feb 1721 i Bjerkreim kyrkje, Bjerkreim, Rogaland, NOR.


112. Ljøde Kristenson Nerabø, son av Christen Ljødeson Nerabø og Ragnhild Jensdotter, vart fødd i 1653 i Nerabø litle, Forsand, Rogaland, NOR, døydde i 1729 i Nerabø litle, Forsand, Rogaland, NOR 76 år gamal, og vart gravlagd den 24. jul 1729 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Ljøde Kristenson vart gift ikring 1675 med ei Eli Jensdotter og hadde sju barn. Ljøde vert nemnt som brukar på Litle Nerabø i Forsand i tiendmanntalet for 1681/1683 og i manntalet for 1701 vert han nemnt 45 år. I det sjømilitære manntalet for 1706 for Store og Litle Nerabø var oppsittaren Ljøde Kristenson 55 år og brukte då ½ laup smør som tilsvarer Øygaren eller Litle Nerabø. Han hadde då tre søner. Den eine av sønene var Kristen Ljødeson på Store Nerabø, den andre var Jens Ljødeson som "bor på Lyse i Høle sokn" og den tredje var Ljøde Ljødeson på 16 år.
Det var Ljøde som fekk garden etter faren. Ljøde Kristenson finn ein nemnt som lagrettemann seks gonger frå 1685, samstundes med broren Jens, og til 1716. Det kan tyde på at desse to brørne hadde garden saman. Ljøde vert nemnt i tingbøkene saman med broren Jens 02.12.1675 då dei vart stemna av Peder Lauritsson som var sakefallsforpaktar. Dei måtte då bøta for at dei ikkje møtte til utskriving. 27.11.1678 vart dei stemna på nytt av Peder av di dei ikkje møtte på siste åpne ting til mønstring, og 28.11.1683 vart dei stemna på nytt av Peder. Peder var då postmeister i Stavanger, men Ljøde og Jens hadde ikkje betalt bøtene sine som Peder skulle ha. Ljøde vart òg stemna 12.07.1709 saman med dei to andre brukarane på Litle Nerabø, Kristen (sonen) og enka Randi Nerabø. Denne gongen var det lagmannen Villem Wassard som stemna dei.

Ljøde Kristenson gifta seg med Eli Jensdotter cirka 1675 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Kristen Ljødeson Nerabø vart fødd i 1672 i Nerabø litle, Forsand, Rogaland, NOR og døydde i Nerabø store, Forsand, Rogaland, NOR. Kristen gifta seg med Synnøve Rasmusdotter, dotter av Rasmus Jakobson Tveit og Ukjend, cirka 1695 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR. Kristen gifta seg så med Magla Olsdotter den 15. jun 1727 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

56 ii. Jens Ljødeson Nordland. Jens gifta seg med Gunhild Tormodsdotter, dotter av Tormod Toreson Lyse og Ukjend, i 1701 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR. Jens gifta seg så med Sygni Ivarsdotter den 1. jul 1736 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

iii. Ingeborg Ljødesdotter vart fødd cirka 1685 i Nerabø litle, Forsand, Rogaland, NOR og døydde i feb 1763 i Håheller, Forsand, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 78 år. Ingeborg gifta seg med Tore Halvardson Håheller, son av Halvard Toreson Håheller og Anna Kristoffersdotter, den 16. jun 1709 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR. Ingeborg gifta seg så med Rasmus Olson Håheller, son av Ole Nilsson Eikeskog og Karen Rasmusdotter, den 2. jul 1713 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

iv. Gunhild Ljødesdotter vart fødd cirka 1691 i Nerabø litle, Forsand, Rogaland, NOR og døydde i 1731 i Høle, Høle, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 40 år. Gunhild gifta seg med Christopher Ådneson Harestad, son av Ådne og Kari Kristoffersdotter, den 15. nov 1716 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.


113. Eli Jensdotter vart fødd cirka 1655 og døydde i Nerabø litle, Forsand, Rogaland, NOR.

Eli gifta seg med Ljøde Kristenson Nerabø cirka 1675 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

114. Tormod Toreson Lyse, son av Tore Torsteinson Frafjord og Liva Ådnesdotter, vart fødd i 1623 i Frafjord, Forsand, Rogaland, NOR og døydde i Lyse, Forsand, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Tormod Toreson frå Frafjord var brukar på Lyse i Forsand frå ikring 1650 og var det i 1664 då han vert nemnt 41 år gamal og var ein av fire brukarar på Lys og hadde drengen Ola Gunbjørnson på 56 år. I prestemanntalet for 1664 hadde han tenaren "Knut N.".
Tormod vert nemnt første gong i tingbøkene 29.11.1659 då "de Lyse menner" vart stemna. Tormod hadde truleg dottera Gunhild som vart gift med Nils Torgerson Lyse.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnt i 1664 i Lyse, Forsand, Rogaland, NOR. 41 år.

Tormod Toreson gifta seg med ukjend.

Barnet hans var:

57 i. Gunhild Tormodsdotter. Gunhild gifta seg med Nils Torgerson Lyse, son av Torger Taraldson Fosmark og Sygni Nilsdotter, cirka 1690 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR. Gunhild gifta seg så med Jens Ljødeson Nordland, son av Ljøde Kristenson Nerabø og Eli Jensdotter, i 1701 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.


116. Torkel Tolleivson Austdal, son av Tollef Mauritsson Maudal og Gyri Larsdotter d. e., vart fødd i 1633 i Maudal øvre, Forsand, Rogaland, NOR og døydde etter 1709 i Austdal, Bjerkreim, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Torkel Tollefson var frå Øvre Maudal i Forsand og vart gift med Marit Gitlesdotter frå Bjørnestad i Sirdal. Dei budde først på Bjørnestad, men i 1674 avstod faren 1/3 av garden i Maudal til Torkel, og då flytta dei dit og budde der til Torkel i 1682 kjøpte Dorga av Sigbjørn Ketilson Dorga sine søner. Sigbjørn og Torkel var søskenbarn. Marit og Torkel hadde sju barn.
I bygdeboka for Sirdal står det at han budde på Bjørnestad så tidleg som i 1676. Det er ikkje nemnt noko om at han budde på Maudal. Skiftet etter Marta Gitlesdotter var 08.02.1699. I buet var det då 1 hest, 8 kyr, 5 kviger, 2 kalvar, 1 liten stut, 18 sauer, 12 lam, 12 geiter, 7 små bukkar og to små kje. Av innbu kan ein nemna 3 "sengekæder", 4 ullkvitlar, 5 skinnfellar, 4 andre ullkvitlar, 2 hovudputer og 1 "hoffuitdyne". Garden hadde "udequern" og det var kakkelomn i huset som var verdsett til 8 riksdalar. Dette var same verdi som hesten. Det var elles 4 gryter, 1 skore og 1 jernhelle i huset. Av messing var det ein lysestake, men det var ingenting av sølv eller gull. Heller ikkje var det bøker. Buet åtte heile Dorga, litt jord i Eikeland og Hovland i Bjerkreim samt i Vølstad i Gjesdal.
Torkel er ikkje nemnt på Dorga i manntalet for 1701, men i 1704 er det eit notat om at Torkel Dorga budde på Austdal då. Torkel vert nemnt som 80 år i 1701 som innerst på Espeland i Bjerkreim. I 1709 budde han på Austdal. Han bygsla då ut jord i Eikeland i bygda til Ole Ivarson som var svoger til Torkel sin son Vermund.
Torkel vert ikkje ført som død i kyrkjeboka for Bjerkreim som startar i 1713. Torkel flytta truleg frå Bjerkreim før 1711.

Torkel Tolleivson gifta seg med Marete Gitlesdotter cirka 1665 i Tonstad kyrkje, Sirdal, Vest-Agder, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Gitle Torkelson Hommeland vart fødd i 1665 i Maudal øvre, Forsand, Rogaland, NOR og døydde i Hommeland, Høle, Rogaland, NOR. Gitle gifta seg med Gunvor Olsdotter, dotter av Ole Atlakson Eigeland og Ingeborg Tarjesdotter, cirka 1688 i Tonstad kyrkje, Sirdal, Vest-Agder, NOR. Gitle gifta seg så med Hommeland cirka 1700 i Bjerkreim kyrkje, Bjerkreim, Rogaland, NOR.

ii. Anna Torkelsdotter vart fødd cirka 1668 i Dorga, Sirdal, Vest-Agder, NOR og døydde cirka 1710 i Gya, Heskestad, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 42 år. Anna gifta seg med Gard Reiarson, son av Reiar Gardson og Håvardsdotter?, cirka 1688 i Tonstad kyrkje, Sirdal, Vest-Agder, NOR.

iii. Vermund Torkelson vart fødd cirka 1670 i Maudal øvre, Forsand, Rogaland, NOR og døydde cirka 1745 i Eikeland i bygda, Bjerkreim, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 75 år. Vermund gifta seg med Guri Ivarsdotter d. y., dotter av Ivar Larsson Eikeland og Berete Tormodsdotter, cirka 1692 i Bjerkreim kyrkje, Bjerkreim, Rogaland, NOR.

iv. Askjell Torkelson vart fødd cirka 1685 i Dorga, Sirdal, Vest-Agder, NOR, døydde i 1760 i Dorga, Sirdal, Vest-Agder, NOR i ein alder av omkring 75 år, og vart gravlagd den 20. jul 1760 i Tonstad kyrkje, Sirdal, Vest-Agder, NOR. Eit anna namn for Askjell var Askild. Askjell gifta seg med Inger Ommundsdotter, dotter av Omund Olson og Tora Tolleivsdotter, cirka 1710 i Bakke kyrkje, Bakke, Vest-Agder, NOR.

58 v. Tolleiv Torkelson. Tolleiv gifta seg med Olaug i 1712 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.


117. Marete Gitlesdotter, dotter av Gitle Larsson Bjørnestad og Gunhild Torgersdotter, vart fødd cirka 1647 i Bjørnestad, Sirdal, Vest-Agder, NOR og døydde cirka 1699 i Dorga, Sirdal, Vest-Agder, NOR i ein alder av omkring 52 år.

Marete gifta seg med Torkel Tolleivson Austdal cirka 1665 i Tonstad kyrkje, Sirdal, Vest-Agder, NOR.

120. Gunnar Antoniusson Sveinsvoll vart fødd i 1623 og døydde etter 1694 i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Gunnar Antoniusson vart gift med Anna Ommundsdotter frå Helleland i Sola. Dei hadde 7 barn. Gunnar er ført i jordebok for 1661 på Sveinsvoll, han er ført i tiendskatten 1681 til 1683. Han er nemnt i 1686 for skysskoft og i 1694 var han i tvist med grannen Einar. Sonen Anton er ikkje nemnt i skiftet etter mora og var truleg død før 1695. Yngste sonen Laurits er nemnt som soldat i 1673.

Gunnar Antoniusson gifta seg med Anna Ommundsdotter cirka 1650 i Håland kyrkje, Sola, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Omund Gunnarson Tunheim vart fødd i 1650 i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR og døydde cirka 1695 i Tunheim, Time, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 45 år. Omund gifta seg med Anna Salomonsdotter cirka 1677 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Omund gifta seg så med Marit Larsdotter cirka 1683 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

ii. Lars Gunnarson Sveinsvoll vart fødd cirka 1653 i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Lars var Laurits.

iii. Anton Gunnarson Sveinsvoll vart fødd i 1657 i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR og døydde før 1695 i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR.

iv. Rasmus Gunnarson Vatne vart fødd i 1657 i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR og døydde den 24. sep 1725 i Vatne store, Høyland, Rogaland, NOR 68 år gamal. Rasmus gifta seg med Lisbet Samuelsdotter, dotter av Samuel Samuelson Vatne og Lisbet Henriksdotter, cirka 1689 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

v. Anna Gunnarsdotter vart fødd cirka 1660 i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i 1709 i Nese, Klepp, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 49 år. Anna gifta seg med Ole Pederson Sør-Varhaug d. e., son av Peder Olson Reime og Maren Larsdotter, cirka 1685 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

60 vi. Einar Gunnarson Sveinsvoll. Einar gifta seg med Karen Kristensdotter, dotter av Christen Gabrielson Austrått og Marite Olsdotter, den 13. jun 1697 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.


121. Anna Ommundsdotter, dotter av Omund Rasmusson Helleland og Ragnhild Olsdotter, vart fødd cirka 1625 i Helleland, Sola, Rogaland, NOR og døydde i 1695 i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 70 år.

Anna gifta seg med Gunnar Antoniusson Sveinsvoll cirka 1650 i Håland kyrkje, Sola, Rogaland, NOR.

122. Christen Gabrielson Austrått, son av Gabriel Samuelson Austrått og Dorothea Kristensdotter, vart fødd i 1642 i Austrått, Høyland, Rogaland, NOR, døydde den 24. mar 1725 i Austrått, Høyland, Rogaland, NOR 83 år gamal, og vart gravlagd den 3. apr 1725 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

Christen Gabrielson gifta seg med Marite Olsdotter cirka 1677 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

61 i. Karen Kristensdotter. Karen gifta seg med Einar Gunnarson Sveinsvoll, son av Gunnar Antoniusson Sveinsvoll og Anna Ommundsdotter, den 13. jun 1697 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

ii. Gabriel Kristenson Austrått vart fødd den 11. okt 1681 i Austrått, Høyland, Rogaland, NOR, døydde i 1758 i Austrått, Høyland, Rogaland, NOR 77 år gamal, og vart gravlagd den 11. sep 1758 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Gabriel gifta seg med Marta Klausdotter, dotter av Klas Enokson Stangeland og Berit Pallesdotter, cirka 1705 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR. Gabriel gifta seg så med Martha Ådnesdotter, dotter av Aadne Simonson Ålgård og Karen Jonsdotter d. y., den 21. mar 1734 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

iii. Maren Kristensdotter vart fødd i 1684 i Austrått, Høyland, Rogaland, NOR, døydde i 1758 i Goa vestre, Randaberg, Rogaland, NOR 74 år gamal, og vart gravlagd den 19. apr 1758 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Maren gifta seg med Niels Knudson Goa, son av Knud Toreson Grødem og Anna Nilsdotter, den 23. feb 1710 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Maren gifta seg så med Nils Knudson Goa, son av Knud Rasmusson Utsola og Guri Svendsdotter, den 25. feb 1731 i Randaberg kyrkje, Randaberg, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

iv. Dorthe Kristensdotter vart fødd i 1685 i Austrått, Høyland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1740 i Stokkaland, Høyland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 55 år. Andre namn for Dorthe var Dorothe og Dortea. Dorthe gifta seg med Hans Nilsson Garborg, son av Niels Børildson Garborg og Marit Hansdotter, den 1. mar 1705 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Dorthe gifta seg så med Iver Olson, son av Ole Gunnarson Skjæveland og Marit Salomonsdotter, den 14. jun 1716 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

v. Marithe Kristensdotter vart fødd i 1687 i Austrått, Høyland, Rogaland, NOR, døydde i 1757 i Jåsund, Sola, Rogaland, NOR 70 år gamal, og vart gravlagd den 26. mai 1757 i Tjora kyrkje, Sola, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Marithe var Marit. Marithe gifta seg med Ole Jakobson Jåsund, son av Jacob Olson Sviland og Ragnill Fanuelsdotter, den 21. jun 1716 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

vi. Theophilus Kristenson Stangeland vart fødd den 28. jul 1693 i Austrått, Høyland, Rogaland, NOR, vart døypt den 30. jul 1693 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR og døydde i 1733 i Stangeland, Klepp, Rogaland, NOR, 40 år gamal. Theophilus gifta seg med Malena Klausdotter, dotter av Klas Enokson Stangeland og Berit Pallesdotter, cirka 1716 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR. Theophilus gifta seg så med Anna Ommundsdotter, dotter av Omund Andersson Skas og Bereta Tørresdotter, cirka 1723 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.


123. Marite Olsdotter, dotter av Oluf Olson Grannes og Ukjend, vart fødd i 1650 i Grannes, Sola, Rogaland, NOR, døydde den 30. jul 1724 i Austrått, Høyland, Rogaland, NOR 74 år gamal, og vart gravlagd den 6. aug 1724 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Marta Olsdotter var dotter til lensmann Ola Erikson Grannes og første kona hans står det i årshefte. Men i bygdeboka for Sola er det skrive at faren var Ola Olson, son til Ola Erikson. Ola Erikson var ikkje lensmann men er samanblanda med sonen Ola Olson som var lensmann. Marta vart gravlagd i 1724, 74 år gamal. Ho vart gift med Kristen Gabrielson som var soknedegn (klokkar) i Gand i 1701, 60 år gamal. Han vart gravlagd i 1725, 82 år gamal. Marta og Kristen hadde seks barn (sjå også Rogalands historielag Årshefte 1940 side 39).

Marite gifta seg med Christen Gabrielson Austrått cirka 1677 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR.

124. Asser Jonson Stangeland, son av Jon Olson Ånestad og Maren Rasmusdotter, vart fødd i 1652 i Ånestad, Varhaug, Rogaland, NOR, døydde den 10. jul 1728 i Stangeland, Høyland, Rogaland, NOR 76 år gamal, og vart gravlagd den 18. jul 1728 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Asser Jonson var Adzer.

Generelle notat: Asser Jonson kom til Stangeland som dreng hjå Rasmus Johannesson og trulova seg seinare med enka etter han, men Karen Åmundsdotter døydde i 1686 føre giftemålet. Rasmus og Karen hadde ikkje barn, og Asser vart sittande med garden på 1 pund.
I boka for Høyland er han ført som fødd i 1649 men i Rogalands Historielag sitt årshefte for 1937 side 51 er han ført fødd i 1652. Asser vart så gift med Anna Pedersdotter Store Vatne og med henne hadde han åtte barn.
Asser Jonson Stangeland døydde 10. juli og vart gravlagd 8. søndag etter Trinitates (18. juli) 1728, ikring 70 år gamal. Dom. Reminisiere (10. mars) 1748 vart Anne Pedersdotter Stangeland gravlagd, 84 år gamal.

Asser Jonson fekk barn med Karen Ommundsdotter. Ekteskapsstatus: truloving. Dette paret gifta seg ikkje. Dei fekk ikkje barn.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova cirka 1685 i Stangeland, Høyland, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde den 9. mar 1686 i Stangeland, Høyland, Rogaland, NOR.

Asser Jonson gifta seg med Anne Pedersdotter cirka 1687 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Karen Assersdotter vart fødd i 1688 i Stangeland, Høyland, Rogaland, NOR, døydde den 14. mar 1731 i Tjesseim, Høyland, Rogaland, NOR 43 år gamal, og vart gravlagd den 22. mar 1731 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Karen gifta seg med Aamund Olson Tjessem, son av Ole Nilsson Tjessem og Herbor Andersdotter, den 8. jan 1713 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

ii. Doreth Assersdotter vart fødd i 1690 i Stangeland, Høyland, Rogaland, NOR og døydde i 1742 i Kylles, Høyland, Rogaland, NOR 52 år gamal. Doreth gifta seg med Søren Rasmusson, son av Rasmus Aslakson og Ingeri Rasmusdotter, den 24. jun 1716 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

62 iii. Jon Asserson Gausel. Jon gifta seg med Martha Asbjørnsdotter, dotter av Asbiørn Sjurson Todnem og Kisti Andersdotter, den 28. mai 1713 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

iv. Maren Assersdotter vart fødd den 5. aug 1697 i Stangeland, Høyland, Rogaland, NOR og vart døypt den 8. aug 1697 i Soma kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Maren gifta seg med Peder Olson Killingland den 17. okt 1723 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

v. Kisten Assersdotter vart fødd den 1. des 1700 i Stangeland, Høyland, Rogaland, NOR, vart døypt den 5. des 1700 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR, døydde den 29. jan 1701 i Stangeland, Høyland, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 2. feb 1701 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

vi. Kirsti Assersdotter vart fødd den 27. sep 1702 i Stangeland, Høyland, Rogaland, NOR, vart døypt den 1. okt 1702 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR og døydde i 1756 i Anda, Klepp, Rogaland, NOR, 54 år gamal. Eit anna namn for Kirsti var Kisten. Kirsti gifta seg med Jon Olson Stangeland, son av Ole Kristofferson Haga d. y. og Karen Jonsdotter, den 6. mai 1731 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Kirsti gifta seg så med Torkild Sigbjørnson Anda, son av Sigbjørn Torkelson Nese og Tora Svendsdotter, den 24. mai 1751 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

vii. Peder Asserson Friestad vart fødd den 28. jul 1706 i Stangeland, Høyland, Rogaland, NOR, vart døypt den 1. aug 1706 i Soma kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR og døydde i Friestad, Klepp, Rogaland, NOR,. Peder gifta seg med Guri Einarsdotter, dotter av Einar Halvorson og Marit Larsdotter, cirka 1731 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR. Peder gifta seg så med Marta Pedersdotter cirka 1750 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

viii. Anna Assersdotter vart fødd den 19. apr 1712 i Stangeland, Høyland, Rogaland, NOR, vart døypt den 22. apr 1712 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR og døydde i 1742 i Stangeland, Høyland, Rogaland, NOR, 30 år gamal. Eit anna namn for Anna var Ane. Anna gifta seg med Ole Rasmusson Stangeland, son av Rasmus Eivindson Sande og Guri Andersdotter d. y., den 29. sep 1731 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.


125. Anne Pedersdotter, dotter av Peder Samuelson d. e. og Kisten Enoksdotter, vart fødd i 1664 i Vatne store, Høyland, Rogaland, NOR, døydde i 1748 i Stangeland, Høyland, Rogaland, NOR 84 år gamal, og vart gravlagd den 10. mar 1748 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

Anne gifta seg med Asser Jonson Stangeland cirka 1687 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

126. Asbiørn Sjurson Todnem, son av Siur Asbjørnson Todnem og Marite Ommundsdotter d. e., vart fødd i 1645 i Todneim, Høyland, Rogaland, NOR og døydde etter 1712 i Todneim, Høyland, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Asbjørn Sigvardson hadde vore soldat i 7 år. Han vart gift med Kirsti Andersdotter Austrått. I manntallet for 1701 finn ein på Todnem i Høyland: Asbiørn Sifwertson på 56 år med sønene Sifwert 23 år og Hofver 19 år.
Den 6. november 1712 vart det døypt i Stavanger domkyrkje "Siver Asbiørnsen Gousel og Dorthe Peders dater deris Søn kaldet Peder. Faddere Jon Gousel, Asbiørn Todnem, Peder Goddesæd, Mari Niaa, Marithe Hinde."
Kisti Andersdotter Todnem døydde 27. mars og vart gravlagd 4. april 1728, ikring 82 år gamal.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnt i 1663 i Todneim, Høyland, Rogaland, NOR. 20 år.

• Han er nemnt i 1701 i Todneim, Høyland, Rogaland, NOR. 56 år.

• Fadder: 6. nov 1712, Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Fadder på sonen Siver sin son: Peder

Asbiørn Sjurson gifta seg med Kisti Andersdotter cirka 1675 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Anna Asbjørnsdotter vart fødd i 1675 i Todneim, Høyland, Rogaland, NOR og døydde i Skas, Klepp, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Anna var Ane. Anna gifta seg med Anfinn Andersson Skas, son av Anders Anfinnson Skas og Anna Ommundsdotter, den 6. jan 1696 i Soma kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

ii. Siur Asbjørnson vart fødd i 1677 i Todneim, Høyland, Rogaland, NOR, døydde i 1744 i Todneim, Høyland, Rogaland, NOR 67 år gamal, og vart gravlagd den 22. okt 1744 i Soma kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Andre namn for Siur var Sifver, Sifwert, Siver, og Sivert. Siur gifta seg med Dorethe Pedersdotter, dotter av Peder Gabrielson Austrått og Marit Olsdotter, den 11. nov 1708 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

iii. Maren Asbjørnsdotter vart fødd i 1678 i Todneim, Høyland, Rogaland, NOR, døydde i 1756 i Njå, Time, Rogaland, NOR 78 år gamal, og vart gravlagd den 14. des 1756 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR. Maren gifta seg med Ole Ommundson Njå, son av Omund Olson Tjøtta og Ingrid Tjerandsdotter, den 5. jun 1707 i Soma kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Maren gifta seg så med Peder Jonson Njaa, son av Jon Pederson Njå og Anna Jonsdotter, den 30. mar 1728 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

iv. Hofver Asbjørnson vart fødd i 1682 i Todneim, Høyland, Rogaland, NOR.

63 v. Martha Asbjørnsdotter. Martha gifta seg med Efvind Endreson Hinna, son av Endre Trulsson Hinna og Astri Johannesdotter, i 1710 i Soma kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Martha gifta seg så med Jon Asserson Gausel, son av Asser Jonson Stangeland og Anne Pedersdotter, den 28. mai 1713 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.


127. Kisti Andersdotter, dotter av Anders Andersson Austrått og Anna Andersdotter, vart fødd i 1646 i Austrått, Høyland, Rogaland, NOR, døydde den 27. mar 1728 i Todneim, Høyland, Rogaland, NOR 82 år gamal, og vart gravlagd den 4. apr 1728 i Soma kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Kisti var Kirsten.

Kisti gifta seg med Asbiørn Sjurson Todnem cirka 1675 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

Åttande generasjon (4x tippoldeforeldre)

horizontal rule


128. Knud Salveson Tjørhom, son av Salve Tjørhom og Åsa Tjørhom, vart fødd i 1614 i Tjørhom, Sirdal, Vest-Agder, NOR og døydde i Tjørhom, Sirdal, Vest-Agder, NOR.

Generelle notat: Knut Salveson vert nemnt 30 år i 1664, men det skal truleg vere 50 år, for han har sønene Salve på 30 år og Ådne på 28 år. Knut vert nemnt som bonde på Tjørhom i 1642. I 1658 vart sonen Ådne saman med 6 andre frå Sirdalen stemna for retten av di dei "iche udi forleden haarde Krigstid" hadde møtt til militær utskriving på kongsgarden i Stavanger. Dei fekk valet mellom å betale 10 mark sølv, "eller at fare fredløs". Dei valte truleg det første alternativet. Knut er den første som vert nemnt som oppsittar på bruk 1 på Tjørhom.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnt i 1664 i Tjørhom, Sirdal, Vest-Agder, NOR.

Knud Salveson gifta seg med ukjend.

Barna hans var:

i. Salve Knudson Tjørhom vart fødd i 1634 i Tjørhom, Sirdal, Vest-Agder, NOR og døydde i Tjørhom, Sirdal, Vest-Agder, NOR. Salve gifta seg med ukjend.

64 ii. Ådne Knudson Fidjeland. Ådne gifta seg med Gunnarsdotter, dotter av Gunnar Erikson Haukali og Ukjend, cirka 1670 i Tonstad kyrkje, Sirdal, Vest-Agder, NOR. Ådne gifta seg så med Astrid Bjørnsdotter cirka 1709 i Tonstad kyrkje, Sirdal, Vest-Agder, NOR. Dei fekk ikkje barn.


130. Gunnar Erikson Haukali, son av Erik Salveson Fidjeland og Ukjend, vart fødd i 1634 i Omlid, Sirdal, Vest-Agder, NOR og døydde cirka 1695 i Haukali, Forsand, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 61 år.

Gunnar Erikson gifta seg med ukjend.

Barna hans var:

65 i. Gunnarsdotter. Gunnarsdotter gifta seg med Ådne Knudson Fidjeland, son av Knud Salveson Tjørhom og Ukjend, cirka 1670 i Tonstad kyrkje, Sirdal, Vest-Agder, NOR.

ii. Tolleiv Gunnarson vart fødd i Fidjeland, Sirdal, Vest-Agder, NOR og døydde i Fidjeland, Sirdal, Vest-Agder, NOR. Tolleiv gifta seg med Gjertrud Jørgensdotter, dotter av Jørgen Oenson og Ukjend, den 4. mar 1702 i Tonstad kyrkje, Sirdal, Vest-Agder, NOR.

Gunnar Erikson gifta seg så med Todni Tolleivsdotter d. e., dotter av Tollef Torgrimson Malmeim og Marete Torkelsdotter, cirka 1680 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Todni Tollelvsdotter frå Malmeim i Bjerkreim vart gift første gong ikring 1660 med Tormod Erikson Haukali i Forsand. Då far til Tormod døydde noko før 1661, flytta eldste sonen, Tore Erikson ifrå bruk IB til hovudbruket som faren hadde hatt. Bruk IB vart då ledig, og Tormod sette seg til der. Tormod vert nemnt første gongen som brukar av bruk IB i manntalet for 1661. I prestemanntalet for 1664 finn me berre Tormod med tenar Ola Erikson (=bror hans), men i futemanntalet same året finn me både Tormod Erikson, 45 år gammal og Tore Toreson, 60 år. Den sist nemnde er truleg farbror til Tormod som nå er brukar nr. 2, medan Tormod har hovudbruket. Tore Erikson var vel alt kommen til byen i 1664. I militærmanntalet 1673 er ingen nemnd som brukar på denne parten. Det var truleg enkja som hadde garden då.
Den 30. november 1671 fortel tingboka at "Tormod Haukali stevnte Endre Forsand formedelst han en hest hadde oppsatt i hans fjell, som siden beit Tormod Haukali's hest i hel, og (til) noen prov fremkom Tore (=Toreson) Haukali som provet at hans gjetlebørn så (at) Endre sin hest jagde Tormod's om lørdagen, og om mandagen der etter fant de hesten død på samme sted (hvor) han ble jaget. Sammeledes stadfestet Rasmus Person Berge at så i sannhet var. Ble henvist til videre prov. Siden forlikt at Endre skal gi Tormod ett qtr. (=kvarter) fersk garn høstsild og 2 vetter korn."
Den 26. november 1674 er det ført i tingboka at "Lars Rossavik lot lese et brev på ½ laup smør og 4 spann korn (=36+12=48 mrk. smør) pantet av Tormod Haukali."
Me har ikkje funne Tormod Erikson nemnd som lagrettemann. Under faren og under broren Tore Erikson på hovudbruket kan me lesa om striden mellom brørne Tore og Tormod og om dei pengane som Tormod var skyldig til Tore, som nå var borgar i Stavanger. Todni gifta seg opp att med Gunnar Erikson Fidjeland i Sirdalen. Han var enkemann og hadde ei dotter gift med Ådne Knutson Fidjelan og sonen Tolleiv med første kona. Etter manntalet i 1664 budde Gunnar Erikson på Fidjeland. Han var då 30 år gammal. Gunnar var truleg soneson til Salve som vert nemnt på Fidjeland i 1611 til 1631. For då sonen til Gunnar frå første ekteskap, Tolleiv Gunnarson, skulle gifta seg i 1702 med Gjertrud Jørgensdotter Omlid, måtte dei ha kongeleg løyve av di dei var tremenningar. Salve Fidjeland var oldefar til Gjertrud. Om lag 1680 kom Gunnar til Haukali og gifta seg med enkja etter Tormod Erikson. Han vert nemnt som einaste brukar i Haukaliå i bispen si tiendbok for 1681/1683.
Tingboka for 30. november 1681 fortel at "Tore Erikson (miss-skrive for Knutson?) Vika hadde latt stevne Gunnar Haukaliå for 3 rdlr. som Gunnars formann sal. Tormod Haukali (til) Tore Erikson skyldig var og forne Gunnar, som fekk enka igjen, ham lovet å betale. Innstevnte Gunnar Haukali møtte uti rette og foregav ham skade og fortred i atskillige måter av forne Tore Erikson å være tilføyd, men ellers ei kunne benekte (at) jo ommeldte 3 rdlr. til ermeldte Tore Erikson på sin (hans) sal. formanns vegne å ha lovt å betale. Her etter var Tore Erikson dom begjærende. Da ble herom således dømt og avsagt at Gunnar Haukali skal betale til Tore Erikson Vika de ham på sin sal. formanns vegne belovede 3 rdlr., eller det ved lovl. atferd av hans bo å utsøkes med kongelig sekt og anvendte omkostning. Hva pretensjon som Gunnar Haukali igjen i en og annen måte til Tore Erikson Vika kan ha, har han ham etter lovl. stevnemål derfor ved lov og rett å betale."
Like etter stevnemålet mot Gunnar Haukali frå Tore Vika står det i tingboka at "Mattis Kvelvåg hadde latt stevnt Gunnar Haukaliå for 3 riksdlr. som bemeldte Gunnar Haukaliens sal. formann Tormod Haukali ham for en hest skyldig er. Innstevnte Gunnar Haukali, som fikk sal. Tormods enke igjen, møtte uti rette og foregav (at) Mattis Kvelvåg samme gjeld på skiftet etter sin sal. formann burde å ha fordret, og derfor formente han samme gjeld ei bør betale. Mattis Kvelvåg der imot svarte at ikke skal bevises (at) han på ommeldte skifte var tilsagt å møte eller noe av dets forkortning erkyndiget. Og derfor formoder han sin rettmessige fordring hos Gunnar blir tildømt. Fornevnte Gunnar Haukalis kvinne - som er hans sal. formanns enke - møtte og berørte sin forrige sal. manns gjeld ei kunne benekte eller fragå. Da ble derom for rette avsagt at etterdi ei bevises Mattis Kvelvåg på arvetomten etter Gunnar Haukali's sal. formann noe for de fordrende 3 riksdlr. er blitt utlagt eller skiftets berammelse forstendiget - til med den sal. manns enke som Gunnar Haukali igjen har fått - ei berørte gjeld på sin sal. manns vegne kan benekte, så tilfinnes forne Gunnar Haukali å betale til ermeldte Mattis Kvelvåg de etter hans sal. formann fordrende 3 riksdlr. eller det ved lovlig atferd av hans bo å utsøkes med kongel. sekt og bekostning."
Gunnar Haukali vert nemnt som lagrettemann 3 gonger, frå 1682 til 1687. Ved manntalet i 1701 var Gunnar død, for i manntalet er "Gunnars enke" ført med sonen Tormod Gunnarson, 22 år, "stående soldat". Hjå enkja Todni budde òg Jakob Bjørnson, "fosterson", 7 år gammal, Jakob var son til Bjørn Jakobson som budde i Haukaliå på 1690-talet. Etter manntal 1701 står enkja Todni som brukar nr. 2, medan Per Person (UnderBerge) var brukar nr. 1. Han hadde i april 1701, fått bygsla 42 merker smør i Haukali av Tormod Bjørnson Mele, så det var nok Per som alt då var på hovudbruket. Todni var vel nå på bruk IB., eller kanskje ho hadde det som vart det nye bruk II - HaukaliHagen? Det vert ikkje nemnt barn etter Todni og Tormod, men Todni hadde sonen Tormod med Gunnar.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnt i 1701 i Haukali, Forsand, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

i. Tormod Gunnarson Haukali vart fødd i 1681 i Haukali, Forsand, Rogaland, NOR, døydde i 1736 i Haukali, Forsand, Rogaland, NOR 55 år gamal, og vart gravlagd den 1. apr 1736 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR. Tormod gifta seg med Dordi Eriksdotter, dotter av Erich Olson Oaland og Anna Isaksdotter, den 13. jun 1706 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.


132. Tarald Torgerson Fosmark vart fødd i 1584 i Berg, Hylestad, Aust-Agder, NOR og døydde cirka 1671 i Fosmark, Forsand, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 87 år.

Generelle notat: Tarald Torgerson på Fossmork i Forsand var frå Berge i Hylestad i Setesdalen. Han var gift to gonger, men ein kjenner ikkje namnet på nokon av konene.
Tarald var brukar på Berge i Hylestad frå 1626 til 1631, medan han første gong vert nemnt i skattemanntala frå Høgsfjord i 1632/1633 og står då i skatteklassen for "forarmede ødegårdsmenn og husmenn".
I 1664 var Tarald 80 år og hadde to søner, Torger på 50 år og Ola på 23 år.
Tarald var den første som tok opp gard i Fossmorkjå. Først sette han seg til oppi bakken under Husafjellet. Der bygde han opp hus, truleg på same staden som det står i dag, og ålanta ei ask til tuntre. Men Tarald fekk mykje sorg og plage av sonen sin Torger som skulle ha garden. Difor flytta Tarald ned på slettelandet og rydda opp ny gard der til sonen Ola og seg sjølv. Sonen Ola fekk godt skussmål av foreldra sine. Den siste garden vart det seinare nedre Fossmorkjå, medan den første bustaden til Tarald vart heitande øvre Fossmorkjå. Det vert nemnt mykje i tingbøkene om striden mellom Tarald og sonen Ola på den eine sida, og eldste sonen Torger på den andre, der Torger helst ville trengje både foreldra og broren Ola bort frå bustaden deira. Tarald levde i november i 1671, men var død året etter. Det er kjent tre søner og ei dotter etter Tarald.

Tarald Torgerson gifta seg med ukjend.

Barna hans var:

i. Torger Taraldson Fosmark vart fødd i 1614 i Berg, Hylestad, Aust-Agder, NOR og døydde etter 1681 i Fosmark, Forsand, Rogaland, NOR. Torger gifta seg med Sygni Nilsdotter cirka 1635 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

ii. Ragnhild Taraldsdotter vart fødd cirka 1620 i Fosmark, Forsand, Rogaland, NOR.

iii. Jørgen Taraldson Nerabø vart fødd i 1634 i Fosmark, Forsand, Rogaland, NOR og døydde i Nerabø litle, Forsand, Rogaland, NOR.

66 iv. Ole Taraldson Fosmark. Ole gifta seg med Magla Eilivsdotter d. y., dotter av Ellef Jensson Lyse og Marita Torkelsdotter, cirka 1670 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.


134. Ellef Jensson Lyse, son av Jens Taraldson Lyse og Anna Lyse, vart fødd i 1601 i Lyse, Forsand, Rogaland, NOR og døydde cirka 1680 i Lyse, Forsand, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 79 år.

Generelle notat: Eilev Jensson var brukar på Lyse i Forsand frå ikring 1624. Då han var i 20-års alderen fekk han ein part i Lyse av stefaren. Dette bruket hadde han til 1632/1633 ser me av manntalslistene for dette året. Då døydde truleg stefaren Per Lyse, og i manntalet for 1635/1636 vert Eilev ført som brukar etter han.
I Manntalet 1642/1643 vert Eilev ført saman med Ola på dette bruket, men i 1645 var Eilev atter åleine på bruket. Denne Ola var truleg son til Eilev. Seinare sdelte Eilev bruket med sonen Rasmus. Utover i 1660 og 1670-åra sat Eilev med ¼ av Lyse. I futemanntalet for 1664 var "Eilev Jensson" 63 år og hadde sonen Elev på 12 år. I prestemanntalet same året hadde "Eilev" sonen Bjørn. Siste gong Eilev vert nemnt i manntala var i 1673.
02.10.1677 var det skifte etter kona hans, Marita Torkelsdotter. I bispestolen si tiendbok for 1681/1683 vert det ikkje nemnt nokon brukar på bruk IA i Lyse, så då var truleg Eilev død eller kanskje han berre ikkje var med i gardsdrifta lenger? 29.11.1636 var det ei sak på tinget der Elev var stemna for slagsmål. Han måtte då gje ½ riksdalar til Stavanger Hospital. Eilev fekk hand om mykje jordegods i Sirdalen.
19.01.1647 pantsette Svein Torbjørnson Bersagel (son til lensmannen i Høle skipreide) heile Fidjelandsgarden til Eilev. Ved eit makeskifte i 1669 fekk Eilev og sønene Eilev og Torkel, heile Fidjeland med underliggande øydegardar Vatnedal, Haugen og Neset til odel og eige. På tinget i Forsand 02.12.1654 vart det strid om skiftet etter Jens Taraldson og Anna Lyse, foreldra til Eilev. Det vart truleg halde omlag 1612 då Jens var død og Anna gifta seg opp att med Per Lyse.
23.03.1670 melder tingboka at "Eilev Lyse lot lese et kjøpebrev anlagende "Fiedland" (=Fidjeland) og underliggende øydegarder "Hoffuen" (=Haugen) og "Vatnedølsnes" (=Neset)." Dette er tre kjende gardar i Sirdalen.
Det siste me finn om Eilev Lyse i tingbøkene var at han den 16.06.1677 vart stemna til å vitna i saka om garden Øvre Eiane og husmannsplassen som låg under garden frå gammalt av. Nokre månader seinare døydde kona Marita, og Eilev døydde sjølv ikkje så lenge etter. Marita og Eilev hadde 11 barn.

Ellef Jensson gifta seg med Marita Torkelsdotter cirka 1621 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

68 i. Jens Eilivson Nerabø. Jens gifta seg med Samuelsdotter cirka 1665 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

ii. Rasmus Eilivson vart fødd i 1623 i Lyse, Forsand, Rogaland, NOR, døydde i 1715 i Lyse, Forsand, Rogaland, NOR 92 år gamal, og vart gravlagd den 7. apr 1715 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR. Rasmus gifta seg med Kristi Nilsdotter cirka 1660 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

iii. Ole Eilivson vart fødd cirka 1625 i Lyse, Forsand, Rogaland, NOR og døydde cirka 1666 i Uppstad, Hylestad, Aust-Agder, NOR i ein alder av omkring 41 år. Ole gifta seg med ukjend.

iv. Torkel Eilivson vart fødd i 1634 i Lyse, Forsand, Rogaland, NOR og døydde cirka 1701 i Sinnes, Sirdal, Vest-Agder, NOR i ein alder av omkring 67 år. Torkel gifta seg med Todne Johannesdotter, dotter av Johannes Bjørnson Sinnes og Ukjend, cirka 1657 i Tonstad kyrkje, Sirdal, Vest-Agder, NOR.

67 v. Magla Eilivsdotter d. y.. Magla gifta seg med Ole Taraldson Fosmark, son av Tarald Torgerson Fosmark og Ukjend, cirka 1670 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

vi. Anna Eilivsdotter vart fødd i 1642 i Lyse, Forsand, Rogaland, NOR, døydde i 1701 i Brekke, Forsand, Rogaland, NOR 59 år gamal, og vart gravlagd den 9. apr 1701 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR. Anna gifta seg med Tjerand Andersson, son av Anders Tjerandson og Ukjend, cirka 1685 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

vii. Biørn Eilivson vart fødd i 1644 i Lyse, Forsand, Rogaland, NOR, døydde i 1723 i Lyse, Forsand, Rogaland, NOR 79 år gamal, og vart gravlagd den 21. feb 1723 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR. Biørn gifta seg med Astri Lyse cirka 1680 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

viii. Helga Eilivsdotter vart fødd cirka 1645 i Lyse, Forsand, Rogaland, NOR og døydde før 1743 i Ådneram, Sirdal, Vest-Agder, NOR. Helga gifta seg med Ånon Knudson, son av Knud Ådneson og Ukjend, cirka 1674 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.


135. Marita Torkelsdotter vart fødd i 1600 og døydde i 1677 i Lyse, Forsand, Rogaland, NOR 77 år gamal.

Marita gifta seg med Ellef Jensson Lyse cirka 1621 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

136. Ellef Jensson Lyse, son av Jens Taraldson Lyse og Anna Lyse, vart fødd i 1601 i Lyse, Forsand, Rogaland, NOR og døydde cirka 1680 i Lyse, Forsand, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 79 år.
(Same som person 134 på side 1)

137. Marita Torkelsdotter vart fødd i 1600 og døydde i 1677 i Lyse, Forsand, Rogaland, NOR 77 år gamal.
(Same som person 135 på side 1)

144. Ivar Toreson Time, son av Tore Mossige og Ukjend, vart fødd i 1620 i Mossige, Time, Rogaland, NOR og døydde i Time nedre, Time, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Ivar Toreson frå Mossige er ført på Nedre Time i 1645 og 1665. I 1665 fekk han skøyte på 13 spann i Mossige. Kona Var Siri Hansdotter frå Vestly og dei vert nemnde med to søner og ei dotter.

Ivar Toreson gifta seg med Siri Hansdotter d. e. cirka 1658 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Hans Ivarson Mossige vart fødd i 1659 i Time nedre, Time, Rogaland, NOR og døydde i Mossige, Time, Rogaland, NOR. Hans gifta seg med Berete Monsdotter, dotter av Mons Ellingson Undheim og Torborg Njelsdotter, cirka 1685 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

ii. Ivarsdotter vart fødd cirka 1662 i Time nedre, Time, Rogaland, NOR.

72 iii. Ivar Ivarson Lima. Ivar gifta seg med ukjend.


145. Siri Hansdotter d. e. dotter av Hans Ommundson Vestly og Gjertrud Rasmusdotter, vart fødd cirka 1630 i Vestly, Time, Rogaland, NOR og døydde i Time nedre, Time, Rogaland, NOR.

Siri gifta seg med Ivar Toreson Time cirka 1658 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

148. Torger Ivarson Ivesdal, son av Ivar Olson Ivesdal og Ukjend, vart fødd i 1614 i Ivesdal, Bjerkreim, Rogaland, NOR og døydde cirka 1670 i Ivesdal, Bjerkreim, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 56 år.

Generelle notat: Torger Ivarson Ivesdal gifta seg før 1645 med Gjertrud Kolbeinsdotter og dei er nemnde med sonen Ole som var borgar i Stavanger og kalla seg Ole Torgerson Fjell i 1709, og sonen Ivar som budde på Ivesdal.
Torger var fødd ikring 1614 og døydde mellom 1668 og 1672. Det er uvisst når Gjertrud var fødd eller døydde.
I 1645 budde dei på Ivesdal saman med tre andre brukarpar: Torkel Mortenson, Tormod Toreson og Omund Torkelson, alle med ektefellar. Torger er nemnd i odelsmanntalet for 1645 og 1661 saman med Torkel Mortenson og Tormod Toreson. I 1645, 1661 og 1668 åtte og brukte han 9 spann korn. Torger var lagrettemann i 1658.

Torger Ivarson gifta seg med Gjertrud Kolbeinsdotter cirka 1648 i Bjerkreim kyrkje, Bjerkreim, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

74 i. Ivar Torgerson Kluge. Ivar gifta seg med Ingerid Larsdotter, dotter av Lars Olson Fosseikeland og Ingerid Sigvardsdotter, cirka 1678 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR. Ivar gifta seg så med Marta Trulsdotter cirka 1703 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

ii. Ole Torgerson vart fødd i Ivesdal, Bjerkreim, Rogaland, NOR, døydde i 1714 i Stavanger, Rogaland, NOR, og vart gravlagd den 3. des 1714 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Ole var Ola Fjell. Ole gifta seg med Malena Torgersdotter den 26. sep 1688 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Ole gifta seg så med Maria Pedersdotter den 22. jan 1702 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.


149. Gjertrud Kolbeinsdotter, dotter av Kolbein Mauritsson Maudal og Anna Tolleivsdotter, vart fødd cirka 1627 i Maudal øvre, Forsand, Rogaland, NOR og døydde cirka 1694 i Ivesdal, Bjerkreim, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 67 år.

Gjertrud gifta seg med Torger Ivarson Ivesdal cirka 1648 i Bjerkreim kyrkje, Bjerkreim, Rogaland, NOR.

Gjertrud gifta seg så med Knud Mortenson, son av Morten Svaleson Gjedrem og Inger Sivertsdotter, cirka 1670 i Bjerkreim kyrkje, Bjerkreim, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Generelle notat: Knud Mortenson Gjedrem gifta seg med enka på Ivesdal, Gjertrud Kolbeinsdotter. Knud på Ivesdal gjorde lagrettemannseiden i Stavanger 6. november 1672. Han var sidan lagrettemann i fleire år.
Knud kjøpte jord i heimegarden Gjedrem etter arveskifte etter faren. Søskena hans selde nemleg deira del i Gjedrem til Knud den 31. oktober 1678 (tinglyst same dag).
I 1695 var Knud enkemann, men han gifta seg opp att med Gunhild Fanuelsdotter frå Oftedal og hadde seks barn med henne. Gunhild var ugift då det var skifte etter faren i 1695. Gunhild heldt skifte med barna 19. februar 1740. Ho døydde 95 år, 7 månader, 3 veker og 5 dagar gamal og vart jordført 6. mars 1774.
Knud var ein av brukarane på garden i 1701. Då hadde han fostersonen Omund Ivarson (første kona sin soneson). Helge Velleson (Viljenson) Holmen budde også på bruket då. Knud åtte halvparten av bruket sitt (4½ spann korn). Den andre halvparten åtte dei to stesønene Ivar og Ole.


150. Lars Olson Fosseikeland, son av Ole Fosseikeland og Ukjend, vart fødd i 1615 i Foss-Eikeland, Høyland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1653 i Foss-Eikeland, Høyland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 38 år.

Lars Olson gifta seg med Ingerid Sigvardsdotter cirka 1644 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Anna Larsdotter vart fødd cirka 1645 i Foss-Eikeland, Høyland, Rogaland, NOR og døydde i 1694 i Brekko, Time, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 49 år. Anna gifta seg med Joen Erikson, son av Erich Jonson og Ukjend, cirka 1672 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Anna gifta seg så med Tollak Taraldson Torland, son av Tarald Olson Bø og Maren Larsdotter, cirka 1687 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

ii. Ole Larsson Jåtten vart fødd i 1647 i Foss-Eikeland, Høyland, Rogaland, NOR og døydde i 1694 i Jåtten, Hetland, Rogaland, NOR 47 år gamal. Ole gifta seg med Anna Jonsdotter, dotter av Jon Olson Tu og Guri Gunnarsdotter, cirka 1671 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

iii. Sivert Larsson vart fødd i 1649 i Foss-Eikeland, Høyland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Sivert var Sivert.

iv. Christen Larsson Fosseikeland vart fødd cirka 1651 i Foss-Eikeland, Høyland, Rogaland, NOR og døydde i Stavanger, Rogaland, NOR. Christen gifta seg med Kirsti Olsdotter den 7. okt 1688 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

75 v. Ingerid Larsdotter. Ingerid gifta seg med Peder Monsson Kluge, son av Mons Ellingson Undheim og Ommundsdotter, cirka 1675 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Ingerid gifta seg så med Eivind Larsson Kluge, son av Lars Eivindson Norheim og Ingrid Halvorsdotter, cirka 1676 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR. Ingerid gifta seg så med Ivar Torgerson Kluge, son av Torger Ivarson Ivesdal og Gjertrud Kolbeinsdotter, cirka 1678 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.


151. Ingerid Sigvardsdotter, dotter av Sigvard Olson Kylles og Ingerid Endresdotter, vart fødd cirka 1620 i Kylles, Høyland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1668 i Foss-Eikeland, Høyland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 48 år.

Generelle notat: Ingerid Sigvardsdotter vart gift første gong med Lars Olson. Han er berre nemnt som brukar på Foss-Eikeland etter faren. Ingerid hadde fem barn med Lars. Ho gifta seg opp att då Lars var død, med Ola Njelson (Nilsson) Skei. Med Ola hadde ho tre barn. Det var skifte etter Ingerid 24. oktober 1668.
Ola gifta seg opp att med Maren Olsdotter, dotter til presten Oluf Nilsson Medelfar i Klepp (ho er ikkje nemnt i bygdeboka for Klepp). Ola og Maren hadde tre barn. Sonen deira Ola var i Holland i 1700. Skifte etter Ola var 24. mai 1678.
Maren gifta seg opp att med Bertel Bertelson Agricola (Bonde) som overtok bruket på Foss-Eikeland og hadde det til 1700 då han flytta til Litle-Risa i Sola. Presten Schanche klaga i 1700 på at Bertel hadde betalt si tiend "med ringe og raat korn". Bertel døydde i 1710 på Litle Sola. Det var ikkje barn etter Maren og Bertel. Dottera Ingeborg Olsdotter døydde som ung.

Ingerid gifta seg med Lars Olson Fosseikeland cirka 1644 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

Ingerid gifta seg så med Ole Njelson Fosseikeland, son av Njel Ommundson Skei og Berit Rasmusdotter, cirka 1654 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde den 24. mai 1678 i Foss-Eikeland, Høyland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Berit Olsdotter vart fødd cirka 1655 i Foss-Eikeland, Høyland, Rogaland, NOR og døydde i 1708 i Haugland øvre, Time, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 53 år. Berit gifta seg med Tjerand Erikson Haugland, son av Erik Knudson Braut og Berit Tjerandsdotter, cirka 1679 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Berit gifta seg så med Ole Adamson Haugland, son av Adam Toreson og Ukjend, cirka 1697 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

ii. Ingeborg Olsdotter vart fødd cirka 1659 i Foss-Eikeland, Høyland, Rogaland, NOR og døydde før 1694 i Foss-Eikeland, Høyland, Rogaland, NOR.

iii. Lars Olson Husveg vart fødd cirka 1662 i Foss-Eikeland, Høyland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1715 i Husveg, Varhaug, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 53 år. Lars gifta seg med Kari Taraldsdotter, dotter av Tarald Olson Bø og Maren Larsdotter, cirka 1690 i Varhaug kyrkje, Varhaug, Rogaland, NOR. Lars gifta seg så med Jorunn Jonsdotter, dotter av Jon Svendson Tvihaug og Siri Andersdotter, cirka 1696 i Varhaug kyrkje, Varhaug, Rogaland, NOR. Lars gifta seg så med Anna Einarsdotter, dotter av Einar Nilsson Skeie og Anna Olsdotter, cirka 1708 i Orre kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.


152. Svend Svendson Lima, son av Svend Svendson Lima og Ukjend, vart fødd i 1605 i Lima ytre, Gjesdal, Rogaland, NOR og døydde i Lima ytre, Gjesdal, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Sven Svenson er oppskriven i hovudskatten 1645 og er 60 år i 1665. Han brukar då 7 spann. Sven var kan henda son åt Sven på Ytre Lima som er nemnt frå 1602 til 1620. Sven hadde to søner.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnt i 1665 i Lima ytre, Gjesdal, Rogaland, NOR.

Svend Svendson gifta seg med ukjend.

Barna hans var:

76 i. Torstein Svendson Lima. Torstein gifta seg med Gunhild cirka 1674 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR. Torstein gifta seg så med Anna Pedersdotter cirka 1677 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

ii. Ole Svendson Lima vart fødd i 1657 i Lima ytre, Gjesdal, Rogaland, NOR og døydde i Lima ytre, Gjesdal, Rogaland, NOR.


156. Aadne Ommundson Ravndal, son av Omund Bjelland og Gjertrud Sjursdotter, vart fødd cirka 1602 i Bjelland, Gjesdal, Rogaland, NOR og døydde etter 1645 i Ravndal, Gjesdal, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Me finn Ådne Omundson på Ravndal i rekneskapen frå 1628 til 1645 og truleg lenger. Det kan vera enkja etter han som er nemnd 1661. I 1628 og 1630 legg han skatt av ytterste formue, so det hev vel ikkje vore rart for han, endå um han var son åt den rike Omund Bjelland.

Aadne Ommundson gifta seg med ukjend.

Barna hans var:

i. Gjertrud Ådnesdotter vart fødd cirka 1635 i Ravndal, Gjesdal, Rogaland, NOR og døydde i Haukamork, Gjesdal, Rogaland, NOR. Gjertrud gifta seg med Hans Larsson Haukamork, son av Lars Arneson Haukamork og Gjøa Njelsdotter, cirka 1662 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

78 ii. Simon Ådneson Ravndal. Simon gifta seg med Larsdotter, dotter av Lars Arneson Haukamork og Gjøa Njelsdotter, cirka 1667 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.


158. Lars Arneson Haukamork, son av Arne Torkelson Lomeland og Kari Lomeland, vart fødd cirka 1607 i Lomeland, Gjesdal, Rogaland, NOR og døydde cirka 1690 i Haukamork, Gjesdal, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 83 år.

Generelle notat: Lars Arneson er nemnd på Lomeland 1631, men i 1632 finn me han på Haukamork. Ein gong var Gjøa sjuk. Lars fekk då lækjaråd for henne hjå Kjetils-Berit. Det var ulovleg, og han måtte bøta 10 riksdalar. I rekneskapen for 1648 er det skrive: "Lars Haukamork bøtte 10 dalar; han hadde bruka signelse og ulovlege råder til å få kona si god att". I 1667, 1674 og 1675 var Lars Haukamork lagrettemann. Den 2. august 1675 var det skyldsettingsrett i Haukamork. Til garden var det skog så dei hadde tak (til tekking av hus) til eige bruk og kunne selja noko. Åker og eng var so fjern at garden kunne settast i 1 pund. Før var det 16 spann.

Lars Arneson gifta seg med Gjøa Njelsdotter cirka 1632 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Hans Larsson Haukamork vart fødd i 1633 i Haukamork, Gjesdal, Rogaland, NOR og døydde i 1689 i Haukamork, Gjesdal, Rogaland, NOR 56 år gamal. Hans gifta seg med Gjertrud Ådnesdotter, dotter av Aadne Ommundson Ravndal og Ukjend, cirka 1662 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

ii. Kari Larsdotter vart fødd cirka 1638 i Haukamork, Gjesdal, Rogaland, NOR og døydde i Tjetland, Gjesdal, Rogaland, NOR. Kari gifta seg med Rasmus Endreson Tjetland cirka 1665 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

79 iii. Larsdotter. Larsdotter gifta seg med Simon Ådneson Ravndal, son av Aadne Ommundson Ravndal og Ukjend, cirka 1667 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

iv. Aadne Larsson Haukamork vart fødd i 1642 i Haukamork, Gjesdal, Rogaland, NOR og døydde i 1694 i Haukamork, Gjesdal, Rogaland, NOR 52 år gamal. Aadne gifta seg med Kirsten Svendsdotter, dotter av Svend Olson Kyllingstad og Kirsten Olsdotter, cirka 1676 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.


159. Gjøa Njelsdotter, dotter av Njel Olson Madland og Gjøa Torsteinsdotter, vart fødd cirka 1610 i Madland, Gjesdal, Rogaland, NOR og døydde i Haukamork, Gjesdal, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho budde i 1648 i Haukamork, Gjesdal, Rogaland, NOR.

Gjøa gifta seg med Lars Arneson Haukamork cirka 1632 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

160. Truls Endreson Sveinsvoll, son av Endre Salveson Sveinsvoll og Ukjend, vart fødd i 1601 i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i 1663 i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR 62 år gamal.

Generelle notat: Truls Endreson Sveinsvoll var i følgje Rogaland Historie- og Ættesogelag Årshefte 1958 side 139 son til Endre Salveson Sveinsvoll. Truls var gift med Eli som truleg var dotter til Eivind Sveinsvoll. Truls hadde tre barn med Eli. Andre kona til Truls var Marit Eivindsdotter Hauge som han hadde sju barn med. Trusl er ført i skattemanntal på Sveinsvoll 1625-1663.

Truls Endreson gifta seg med Eli Eivindsdotter, dotter av Eivind Sveinsvoll og Ukjend, cirka 1623 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Endre Trulsson Hinna vart fødd i 1624 i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR, døydde i 1715 i Hinna, Hetland, Rogaland, NOR 91 år gamal, og vart gravlagd den 22. jan 1715 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Endre gifta seg med Astri Johannesdotter cirka 1678 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

ii. Malena Trulsdotter vart fødd cirka 1625 i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR, døydde i 1695 i Soma, Høyland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 70 år, og vart gravlagd den 20. mar 1695 i Soma kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Malena var Magle. Malena gifta seg med Ole Larsson Soma, son av Lars Anfinnson Skas og Kirsti Olsdotter, cirka 1650 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR. Malena gifta seg så med Gunnar Njelson Soma i Soma kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

iii. Eivind Trulsson vart fødd cirka 1629 i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i 1683 i Hauge, Klepp, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 54 år. Eivind gifta seg med Anna Hansdotter, dotter av Hans Rasmusson Braut og Ukjend, cirka 1661 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

Truls Endreson gifta seg så med Marit Eivindsdotter cirka 1638 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

80 i. Lars Trulsson Sveinsvoll. Lars gifta seg med Guri Enoksdotter, dotter av Enok Klausson Stangeland og Anna Gitlesdotter, cirka 1668 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

ii. Eli Trulsdotter vart fødd cirka 1640 i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i 1685 i Grude, Klepp, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 45 år. Eli gifta seg med Rasmus Ingebretson Grude, son av Ingebret Rasmusson Grude og Lisebet Pedersdotter, cirka 1665 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

iii. Ingeborg Trulsdotter vart fødd cirka 1645 i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR og døydde cirka 1684 i Heigre, Høyland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 39 år. Ingeborg gifta seg med Lars Torsteinson Heigre, son av Torstein Henrikson Heigre og Marit Larsdotter, cirka 1669 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

iv. Lisbeth Trulsdotter vart fødd cirka 1649 i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i Hinna, Hetland, Rogaland, NOR. Lisbeth gifta seg med Ole Olson cirka 1669 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Lisbeth gifta seg så med Peder Henrikson Hinna, son av Henrik Pederson Jåtten og Anna Jonsdotter, cirka 1685 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Lisbeth gifta seg så med Christopher Kristofferson Hinna, son av Christopher Larsson Håland og Inger Bergesdotter, den 27. jun 1697 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

v. Kari Trulsdotter vart fødd cirka 1650 i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i Lea, Høyland, Rogaland, NOR. Kari gifta seg med Peder Olson, son av Ole Karlson og Anna Eivindsdotter, cirka 1675 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

vi. Isak Trulsson vart fødd i 1650 i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR og døydde cirka 1725 i Sunde søre, Madla, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 75 år. Isak gifta seg med Mareta Monsdotter, dotter av Mons Håvardson Ølberg og Anna Olsdotter, cirka 1675 i Madla kyrkje, Madla, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Isak gifta seg så med Berete Simonsdotter, dotter av Simon Knudson og Mareta Eriksdotter, cirka 1697 i Madla kyrkje, Madla, Rogaland, NOR. Isak gifta seg så med Karen Ommundsdotter, dotter av Omund Njelson og Kirsti Eriksdotter, den 4. jul 1700 i Madla kyrkje, Madla, Rogaland, NOR.

vii. Johanne Trulsdotter vart fødd cirka 1655 i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR og døydde cirka 1690 i Sørbø, Høyland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 35 år. Johanne gifta seg med Rasmus Monsson Skjæveland, son av Mons Gitleson Øksnevad og Anna Tjølsdotter, cirka 1680 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.


161. Marit Eivindsdotter, dotter av Eivind Rasmusson Hauge og Anna Hauge, vart fødd cirka 1615 i Hauge, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i 1695 i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 80 år.

Marit gifta seg med Truls Endreson Sveinsvoll cirka 1638 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

Marit gifta seg så med Peder Ingebretson Sveinsvoll, son av Ingebret Rasmusson Grude og Lisebet Pedersdotter, cirka 1663 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Generelle notat: Peder Ingebretson gifta seg med enka på Sveinsvoll, Marit Eivindsdotter og overtok bruket der. Han er ført i tiendeskatten 1681-1683. Han er tiltala for skysskoft i 1686. Nemnd i manntalet 1701, og i 1723 brukte han 27 spann og er ført til 1734. Peder hadde ingen barn med Marit, men med andre kona Dortea Klausdotter Stangeland hadde han sju barn. Enka Dorthea skifter med barna sine i 1733.


162. Enok Klausson Stangeland, son av Klaus Pederson Stangeland og Dortea Stangeland, vart fødd i 1599 i Stangeland, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i 1683 i Stangeland, Klepp, Rogaland, NOR 84 år gamal.

Generelle notat: Enok Klausson er førd i skattemanntal 1632-1638 saman med enka (til faren ?), seinare åleine. I 1665 brukar han 48 spann av Stangeland. Han var lagrettemann 1626-1668. I 1652 brann husa for han og då brann og odelsbreva hans, mellom anna eit på 6 vett i Skjæveland med øydegarden Auglend. Stangeland var skyldsett til 3 pund. I 1668 brukte Enok 2 pund og sonen Klas 1 pund. Skifte etter Enok var 05.06.1683. Ved skifte var enka Anna Gitlesdotter. Anna og Enok hadde 9 barn.

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde den 5. jun 1683 i Stangeland, Klepp, Rogaland, NOR.

Enok Klausson gifta seg med Anna Gitlesdotter cirka 1625 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Berit Enoksdotter vart fødd cirka 1625 i Stangeland, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i 1691 i Bore øystre, Klepp, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 66 år. Berit gifta seg med Ole Olson Bore cirka 1645 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

ii. Ole Enokson Tu vart fødd cirka 1628 i Stangeland, Klepp, Rogaland, NOR og døydde cirka 1664 i Tu, Klepp, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 36 år. Ole gifta seg med Anna Eilivsdotter cirka 1652 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

iii. Kisten Enoksdotter vart fødd i 1629 i Stangeland, Klepp, Rogaland, NOR, døydde den 28. jun 1705 i Vatne store, Høyland, Rogaland, NOR 76 år gamal, og vart gravlagd den 5. jul 1705 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Kisten var Kirsten. Kisten gifta seg med Peder Samuelson d. e., son av Samuel Pederson Vatne og Maren Pedersdotter, cirka 1649 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

iv. Klas Enokson Stangeland vart fødd cirka 1631 i Stangeland, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i 1710 i Stangeland, Klepp, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 79 år. Klas gifta seg med Berit Pallesdotter, dotter av Palle Kristenson Trane og Malena Samuelsdotter, i jun 1662 i Soma kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

v. Gitle Enokson Bjerkreim vart fødd cirka 1635 i Stangeland, Klepp, Rogaland, NOR og døydde cirka 1696 i Bjerkreim, Bjerkreim, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 61 år. Gitle gifta seg med Kari Aslaksdotter, dotter av Aslak Isaksson Tengs og Kirsten Njelsdotter d. y., cirka 1670 i Bjerkreim kyrkje, Bjerkreim, Rogaland, NOR.

vi. Dorte Enoksdotter vart fødd cirka 1637 i Stangeland, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i Strømstad, Helleland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Dorte var Dortea. Dorte gifta seg med Ivar Tolleivson, son av Tolleiv Ivarson og Maren Jakobsdotter d. e., cirka 1657 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

81 vii. Guri Enoksdotter. Guri gifta seg med Lars Trulsson Sveinsvoll, son av Truls Endreson Sveinsvoll og Marit Eivindsdotter, cirka 1668 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR. Guri gifta seg så med Lars Torsteinson Heigre, son av Torstein Henrikson Heigre og Marit Larsdotter, cirka 1685 i Soma kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

viii. Maren Enoksdotter vart fødd cirka 1645 i Stangeland, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i 1730 i Todnem, Randaberg, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 85 år. Eit anna namn for Maren var Marit. Maren gifta seg med Jens Svaleson Todnem, son av Svale Tormodson Auestad og Synnøve Simonsdotter, i 1670 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR. Maren gifta seg så med Omund Larsson Todnem, son av Lauritz Rasmusson og Siri Ommundsdotter, cirka 1695 i Randaberg kyrkje, Randaberg, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

90 ix. Peder Enokson Stangeland. Peder gifta seg med Marit Ommundsdotter, dotter av Omund Jonson Laland og Marit Jonsdotter, cirka 1675 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

x. Jon Enokson vart fødd i 1651 i Stangeland, Klepp, Rogaland, NOR.


163. Anna Gitlesdotter, dotter av Gitle Tørreson Øksnevad og Marta Sjursdotter, vart fødd cirka 1605 i Øksnevad nedre, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i Stangeland, Klepp, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho budde i 1683 i Stangeland, Klepp, Rogaland, NOR.

Anna gifta seg med Enok Klausson Stangeland cirka 1625 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

164. Orm Olson Årsvoll, son av Ole Ormson Hogstad og Ukjend, vart fødd i 1580 i Hogstad nora, Hetland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1672 i Årsvoll, Høyland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 92 år.

Generelle notat: Orm Olson budde på Hogstad i Riska. Han blei medbrukar på faren sin part av garden i 1613, og frå 1619-1620 var han hovudbrukaren. I 1614-1615 måtte han bøta til futen på grunn av slåsting. Orm hadde gitt grannen på Nora Hogstad, Tørres, "eet øxe hammerslaug" og Tørres hadde stukke Orm i armen med kniv. Dei slapp begge med ein dalar i bot "formedelst Armoed schylld".
Orm bytta gard med Erik Tormodson i 1621 og flytta til Kråkedal. Orm var leiglending på Kråkedal (i Høyland) i 1628, og i 1631, men flytta seinare til Årsvoll i Høyland. Han var leiglending på Årsvoll i 1635. Han brukte 16½ spann i 1665. Han var medhjelpar. Det var skifte etter han 22. februar 1672. Han var gift 2. gonger. Første kona heitte truleg Olaug. Han hadde 3 barn med første kona og 4 barn med Ingeborg. Andre kona Ingeborg Johansdotter døydde i 1695 hjå dottera på Hellestø i Sola.

Orm Olson gifta seg med Olaug Hansdotter? cirka 1605 i Soma kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Ole Ormson Malmeim vart fødd i 1607 i Hogstad nora, Hetland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1687 i Malmeim, Høyland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 80 år. Ole gifta seg med Marit Hansdotter cirka 1645 i Soma kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

ii. Hans Ormson Lea vart fødd i 1616 i Hogstad nora, Hetland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1680 i Lea, Høyland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 64 år. Hans gifta seg med Anna Henriksdotter, dotter av Henrik Eivindson Heigre og Torsteinsdotter, i Soma kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

iii. Tore Ormson Lea vart fødd i 1625 i Kråkedal, Høyland, Rogaland, NOR, døydde den 10. sep 1695 i Lea, Høyland, Rogaland, NOR 70 år gamal, og vart gravlagd den 15. sep 1695 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Tore gifta seg med Ranveig Njelsdotter cirka 1647 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Tore gifta seg så med Kirsti Sakariasdotter, dotter av Zacharias Rasmusson og Kirsti Larsdotter, cirka 1681 i Soma kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Tore gifta seg så med Kari Jonsdotter, dotter av Jon Monsson Vasshus og Marit Ingebretsdotter, cirka 1689 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

Orm Olson gifta seg så med Ingeborg Johannesdotter cirka 1642 i Soma kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

82 i. Johannes Ormson Årsvoll. Johannes gifta seg med Dorthe Pedersdotter, dotter av Peder Andersson Ræge og Ingrj Jakobsdotter, cirka 1667 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR.

ii. Lars Ormson Årsvoll vart fødd i 1647 i Årsvoll, Høyland, Rogaland, NOR, døydde i 1734 i Årsvoll, Høyland, Rogaland, NOR 87 år gamal, og vart gravlagd den 14. nov 1734 i Soma kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Lars var Lauridtz. Lars gifta seg med Beret Årsvoll cirka 1670 i Soma kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Lars gifta seg så med Karen Nilsdotter cirka 1691 i Soma kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Lars gifta seg så med Anne Salvesdotter, dotter av Salve Torkelson Jåtten og Ukjend, den 6. nov 1698 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

iii. Olaug Ormsdotter vart fødd cirka 1652 i Årsvoll, Høyland, Rogaland, NOR, døydde i 1733 i Kolnes søre, Sola, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 81 år, og vart gravlagd den 1. mar 1733 i Tjora kyrkje, Sola, Rogaland, NOR. Olaug gifta seg med Lars Nilsson Kolnes, son av Nils Ommundson Kolnes og Rasmusdotter, den 20. jun 1681 i Soma kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

iv. Elisabeth Ormsdotter vart fødd cirka 1654 i Årsvoll, Høyland, Rogaland, NOR, døydde i 1712 i Hellestø, Sola, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 58 år, og vart gravlagd den 2. jul 1712 i Håland kyrkje, Sola, Rogaland, NOR. Elisabeth gifta seg med Ifver Oddson, son av Odd Halvardson Hellestø og Astrid Størkersdotter, den 7. nov 1675 i Håland kyrkje, Sola, Rogaland, NOR.


165. Ingeborg Johannesdotter, dotter av Johannes Årsvoll og Ukjend, vart fødd cirka 1618 i Årsvoll, Høyland, Rogaland, NOR og døydde den 29. mai 1695 i Hellestø, Sola, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 77 år.

Ingeborg gifta seg med Orm Olson Årsvoll cirka 1642 i Soma kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

166. Peder Andersson Ræge vart fødd i 1600, døydde i 1681 i Rægje, Sola, Rogaland, NOR 81 år gamal, og vart gravlagd den 6. apr 1681 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnt i 1665 i Rægje, Sola, Rogaland, NOR. 65 år.

Peder Andersson gifta seg med Ingrj Jakobsdotter cirka 1627 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Anna Pedersdotter vart fødd cirka 1627 i Rægje, Sola, Rogaland, NOR, døydde i 1690 i Sande, Sola, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 63 år, og vart gravlagd den 30. mar 1690 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR. Anna gifta seg med Tore Torkelson Sande, son av Torkel Andersson Sande og Mareta Toresdotter, cirka 1652 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR. Anna gifta seg så med Olle Pederson Sande i 1679 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

ii. Suend Pederson vart fødd i 1633 i Rægje, Sola, Rogaland, NOR, døydde i 1709 i Rægje, Sola, Rogaland, NOR 76 år gamal, og vart gravlagd den 6. jan 1709 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR. Suend gifta seg med Inger Tørresdotter, dotter av Tørres Gunnbjørnson Grannes og Berete Eriksdotter, cirka 1665 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR.

iii. Magle Pedersdotter vart fødd cirka 1635 i Rægje, Sola, Rogaland, NOR og døydde i Kyllingstad, Gjesdal, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Magle var Malli. Magle gifta seg med Ole Olson Ålgård, son av Ole Kluge og Barbro Størkersdotter, cirka 1658 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR. Magle gifta seg så med Johannes Torkelson Kyllingstad, son av Torkel Ingebretson Kyllingstad og Malli Kyllingstad, cirka 1688 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

iv. Karen Pedersdotter vart fødd cirka 1638 i Rægje, Sola, Rogaland, NOR, døydde i 1695 i Ølberg, Sola, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 57 år, og vart gravlagd den 7. jul 1695 i Håland kyrkje, Sola, Rogaland, NOR. Karen gifta seg med Håvard Monsson, son av Mons Håvardson Ølberg og Anna Olsdotter, cirka 1663 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR. Karen gifta seg så med Rasmus Rasmusson Ølberg, son av Rasmus Ormson Ølberg og Kirsten Hansdotter, i 1670 i Håland kyrkje, Sola, Rogaland, NOR.

83 v. Dorthe Pedersdotter. Dorthe gifta seg med Johannes Ormson Årsvoll, son av Orm Olson Årsvoll og Ingeborg Johannesdotter, cirka 1667 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR.


167. Ingrj Jakobsdotter, dotter av Jacob Pederson Vagle og Ingerid Vagle, vart fødd i 1598 i Vagle, Høyland, Rogaland, NOR, døydde i 1680 i Rægje, Sola, Rogaland, NOR 82 år gamal, og vart gravlagd den 5. mar 1680 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Sven står i skattelistene i lensrekneskapen på Rægje frå dei tek til i 1603, men ein veit ikkje kor lenge han då hadde hatt bruket der. Siste terminen hans i leidangslista er 1625/1626, så kjem enka Inger Jakobsdotter etter han i 1626/1627 og Per Andersson i 1627/1628. Det var eit stort bruk, 36 spann som vart sett opp til 42 spann i Svein si tid. Inger og Sven hadde to søner.
Inger var gift opp att i 1627/1628 med Per Andersson. Per bygsla bruket på Rægje etter Sven. Per er ført i lensrekneskapen frå terminen 1627/1628, og i 1665 er han nemnt 65 år og han åtte då 16 spann. I 1674 og 1675 åtte han alt odelsgodset.
Per er nemnt i alle dei kjende manntala i 1660-åra og står til slutt i militærrulle 1673. Han brukte Litlaland i Sola i tillegg i tida 1631/32 til 1634/35.
5. mars 1680 var Peder Rægis Quinde, Ingrj Jacobsdotter gravlagd, 82 år gamal og dDet var skifte etter henne 26. april 1680. I eit av Historielaget sitt årshefte står det at ho truleg var dotter til Jakob Pederson Vagle. 6. april 1681 vart Peder Ræge gravlagd.

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde den 26. apr 1680 i Rægje, Sola, Rogaland, NOR.

Ingrj gifta seg med Svend Ræge cirka 1620 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Lars Svendson vart fødd i 1620 i Rægje, Sola, Rogaland, NOR, døydde i 1691 i Hellestø, Sola, Rogaland, NOR 71 år gamal, og vart gravlagd den 24. jun 1691 i Håland kyrkje, Sola, Rogaland, NOR. Lars gifta seg med Ingeborg Tørresdotter, dotter av Tørres Johannesson og Gjertrud Jonsdotter, cirka 1669 i Håland kyrkje, Sola, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Lars gifta seg så med Inger Ommundsdotter, dotter av Omund Larsson Meling og Olaug Aslaksdotter, den 26. okt 1673 i Tjora kyrkje, Sola, Rogaland, NOR.

ii. Jacob Svendson Harveland vart fødd i 1622 i Rægje, Sola, Rogaland, NOR og døydde i Harvaland, Sola, Rogaland, NOR. Jacob gifta seg med Valborg Gautesdotter, dotter av Gaute Ræge og Bereta Asbjørnsdotter, cirka 1655 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR.

Ingrj gifta seg så med Peder Andersson Ræge cirka 1627 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR.

168. Gullik Knudson Njå vart fødd i 1592 og døydde cirka 1673 i Njå, Time, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 81 år.

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde den 27. sep 1673 i Njå, Time, Rogaland, NOR.

Gullik Knudson gifta seg med Barbro Ånensdotter, dotter av Ånen Taraldson Njå og Marite Tomasdotter, cirka 1625 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

Gullik Knudson gifta seg så med Gunhild Toresdotter cirka 1655 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Barbro Gulliksdotter vart fødd cirka 1655 i Njå, Time, Rogaland, NOR og døydde før 1696 i Njå, Time, Rogaland, NOR.

ii. Marit Gulliksdotter vart fødd cirka 1657 i Njå, Time, Rogaland, NOR og døydde cirka 1680 i Holen, Time, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 23 år. Marit gifta seg med Jens Erikson Holen, son av Erich Jensson Høyland og Gitlaug Einarsdotter, cirka 1680 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

iii. Knud Gullikson Frøyland vart fødd i 1659 i Njå, Time, Rogaland, NOR og døydde cirka 1717 i Frøyland, Time, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 58 år. Knud gifta seg med Randi Olsdotter, dotter av Ole Børildson Risa og Turid Olsdotter, cirka 1693 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

84 iv. Tore Gullikson Kalberg. Tore gifta seg med Johanna? cirka 1680 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

v. Gunhild Gulliksdotter vart fødd cirka 1665 i Njå, Time, Rogaland, NOR og døydde før 1696 i Njå, Time, Rogaland, NOR.


169. Gunhild Toresdotter vart fødd cirka 1620 og døydde i 1697 i Njå, Time, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 77 år.

Generelle notat: Gunhild Toresdotter skal vera gift med Peder Bårdson Njå før ho gifta seg med Gulleik Knutson. Peder Bårdson er nemnt i tingboka som domsmann i åra 1617-1622. Gunhild må vera andre kona til Peder, for Gunhild kan ikkje vera mora til Peder sine barn. Far til Peder var Bård på Njå, gift med Sigrid Torkelsdotter Njå. Gullik Knudson har barna Barbro og Marit, dessutan åtte han av same godset som Ånon Taraldsen Njå, så ein kunne tru at han først har vore gift med Barbro Ånonsdotter. Det er truleg Gunhild Toresdotter som er mor til sonen Tore fødd i 1659. Ho var truleg også mor til Knut, så Barbro må då vere død før 1657. Gullik og barna hans åtte i 1626(? barna er ført fødd etter 1650, eller kan to av døtrene, Barbro og Marite vere frå første ekteskap, og døtrer til Barbro?) 16,5 spann i Njå, 6,5 spann i Midtbrød.
I 1658 står Gullik for 10 spann i Njå. Gullik er nemnt i tingboka som nemndarmann og domsmann fleire gonger utover 1670-åra. Skifte etter Gullik var 27.09.1673. Tredje mannen til Gunhild var Tosten Rasmusson. Tosten er kalla unge Tosten. Han er ført i manntalet i 1701 og brukte 30 spann av Njå. Det er skifte etter Gunhild Toresdotter 11.08.1697. Det ser ikkje ut til at Gunhild hadde barn med andre enn Gullik. Tosten gifta seg opp att med Torborg Toresdotter Kalberg og hadde to søner med henne. Skifte etter Tosten var 14.04.1711. Torborg var sonedotter til Gunhild, og Tosten var då "stebestefar" til andre kona si!!

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde den 11. aug 1697 i Njå, Time, Rogaland, NOR.

Gunhild gifta seg med Peder Bårdson Njå, son av Bård Njå og Sigrid Torkelsdotter, cirka 1645 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Gunhild gifta seg så med Gullik Knudson Njå cirka 1655 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

Gunhild gifta seg så med Torstein Rasmusson Njå, son av Rasmus Eilivson Kalberg og Karen Jakobsdotter, cirka 1673 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


174. Rasmus Johannesson Dale vart fødd i 1612 og døydde cirka 1665 i Dale, Hetland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 53 år.

Generelle notat: Det var truleg Rasmus Johannesson som i 1639/1640 bygsla ein tredjepart av Dale, "hans Werdfader med Junckers Tilladelse for hannem Opgaff". Her vert han nemnt i 1640- og 1650-åra. Rasmus levde i 1664, men var død før 1668 då enka etter han sat med gardparten. Han kan ha døydd før 1666, for han vert ikkje nemnt i manntalet då.
Det kan vere Rasmus som var lagrettemann i Stavanger den 14. september 1648. Han var gift med Ingrid Eriksdotter Dale og dei hadde tre søner og ei dotter. To av sønene budde i Stavanger og var borgarar der.
Eldste sonen Johannes var gift med Kirsti Gunnarsdotter og var brukar på Dale. Kirsti gifta seg opp att då Johannes døydde, og ved skiftet etter Kirsti i 1685, får ein vite at mor til Johannes "Ingrj Erichsdtr. haffde hafft bruget". Dottera Anna vart gift til Koparvik.

Rasmus Johannesson gifta seg med Ingrid Eriksdotter cirka 1639 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Johannes Rasmusson vart fødd i 1640 i Dale, Hetland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1680 i Dale, Hetland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 40 år. Johannes gifta seg med Kirsti Gunnarsdotter cirka 1665 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

ii. Lars Rasmusson vart fødd i 1648 i Dale, Hetland, Rogaland, NOR, døydde i 1699 i Stavanger, Rogaland, NOR 51 år gamal, og vart gravlagd den 19. mai 1699 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Lars var Laurits. Lars gifta seg med Inger Rasmusdotter i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Lars gifta seg så med Inger Bjørnsdotter den 4. nov 1694 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

iii. Anders Rasmusson Dale vart fødd i 1650 i Dale, Hetland, Rogaland, NOR, døydde i 1700 i Stavanger, Rogaland, NOR 50 år gamal, og vart gravlagd den 5. mar 1700 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Anders gifta seg med Synnøve Olsdotter cirka 1683 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Anders gifta seg så med Laurensia Larsdotter, dotter av Lars Berntson Sysenvindius og Mette Ivarsdotter, den 26. mai 1696 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Anders gifta seg så med Eva Villumsdotter, dotter av Villum Andersson og Jonsdotter, den 10. jan 1699 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

87 iv. Anna Rasmusdotter. Anna gifta seg med Rasmus Larsson Kopervik cirka 1690 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Anna gifta seg så med Knud Pederson cirka 1700 i Kopervik kyrkje, Stangaland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


175. Ingrid Eriksdotter, dotter av Erich Monsson Dale og Anna Andersdotter, vart fødd cirka 1610 i Jødestad, Hetland, Rogaland, NOR og døydde i Dale, Hetland, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho budde i 1688 i Dale, Hetland, Rogaland, NOR.

Ingrid gifta seg med Rasmus Johannesson Dale cirka 1639 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

176. Ingebret Rasmusson Grude, son av Rasmus Grude og Ukjend, vart fødd i 1605 i Grude, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i 1683 i Grude, Klepp, Rogaland, NOR 78 år gamal.

Generelle notat: Ingebret Rasmusson er nemnd i skattemanntallet saman med faren 1628-1642. Åleine i manntalet 1677. Lagrettemann 1641-1678. Huset brann 1675 for han og sonen Rasmus. 1665 brukte han 16 spann. Namnet til kona Lisebet Pedersdotter kunne tyda på at ho var dotter til Peder Grude som er nemnd 1603-1612, og som var lagrettemann 1613. Lisebet og Ingebret er nemnde med åtte barn.

Ingebret Rasmusson gifta seg med Lisebet Pedersdotter cirka 1628 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Marit Ingebretsdotter vart fødd cirka 1629 i Grude, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i Todneim, Høyland, Rogaland, NOR. Marit gifta seg med Halvor Larsson, son av Lars Asserson Vasshus og Pedersdotter?, cirka 1653 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR. Marit gifta seg så med Jon Monsson Vasshus, son av Mons Ellingson Undheim og Ommundsdotter, cirka 1663 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR. Marit gifta seg så med Johannes Svendson Todnem, son av Svend Klausson Auestad og Anna Larsdotter, cirka 1677 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

ii. Helga Ingebretsdotter vart fødd cirka 1631 i Grude, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i Jåtten, Hetland, Rogaland, NOR. Helga gifta seg med Nils Jåtten cirka 1655 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR. Helga gifta seg så med Kristen Isaksson Jåtten, son av Isak Jonson Nærland og Eli? Ormsdotter, cirka 1660 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

iii. Anders Ingebretson Friestad vart fødd i 1633 i Grude, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i 1719 i Friestad, Klepp, Rogaland, NOR 86 år gamal. Anders gifta seg med Gitlaug Paulsdotter, dotter av Paul Gunnbjørnson Grødaland og Anna Olsdotter, cirka 1661 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR. Anders gifta seg så med Berit Ellingsdotter cirka 1695 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

iv. Guri Ingebretsdotter vart fødd cirka 1635 i Grude, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i 1695 i Hauge, Klepp, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 60 år. Guri gifta seg med Salomon Eivindson Hauge, son av Eivind Rasmusson Hauge og Anna Hauge, cirka 1660 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR. Guri gifta seg så med Mons Alfson, son av Alv Alfson og Guri Monsdotter, cirka 1668 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

v. Peder Ingebretson Sveinsvoll vart fødd i 1641 i Grude, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i 1725 i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR 84 år gamal. Peder gifta seg med Marit Eivindsdotter, dotter av Eivind Rasmusson Hauge og Anna Hauge, cirka 1663 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Peder gifta seg så med Dortea Klausdotter, dotter av Klas Enokson Stangeland og Berit Pallesdotter, cirka 1696 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

88 vi. Rasmus Ingebretson Grude. Rasmus gifta seg med Eli Trulsdotter, dotter av Truls Endreson Sveinsvoll og Marit Eivindsdotter, cirka 1665 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR. Rasmus gifta seg så med Karen Jonsdotter, dotter av Jon Eivindson Ødemotland og Maren Henriksdotter, cirka 1686 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

vii. Ingebret Ingebretson Braut vart fødd cirka 1647 i Grude, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i 1696 i Nord-Braut, Klepp, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 49 år. Ingebret gifta seg med Barbro Larsdotter, dotter av Lars Eivindson Norheim og Ingrid Halvorsdotter, cirka 1676 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR. Ingebret gifta seg så med Astri Ormsdotter, dotter av Orm Olson og Magla Ellingsdotter, cirka 1686 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR. Ingebret gifta seg så med Guri Larsdotter, dotter av Lars Erikson Orre d. e. og Guri Bjørnsdotter, cirka 1691 i Orre kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

viii. Elling Ingebretson Rott vart fødd i 1652 i Grude, Klepp, Rogaland, NOR og døydde cirka 1719 i Rott, Sola, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 67 år. Elling gifta seg med Berit Rasmusdotter, dotter av Rasmus Jonson Nærland og Ingeborg Tjerandsdotter, den 28. jun 1676 i Tjora kyrkje, Sola, Rogaland, NOR. Ekteskapsstatus: truloving. Dei fekk ikkje barn. Elling gifta seg så med Anna Pedersdotter, dotter av Peder Olson og Kari Trulsdotter, den 10. nov 1709 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.


177. Lisebet Pedersdotter, dotter av Peder Grude og Ukjend, vart fødd cirka 1610 i Grude, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i 1680 i Grude, Klepp, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 70 år.

Lisebet gifta seg med Ingebret Rasmusson Grude cirka 1628 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

178. Jon Eivindson Ødemotland, son av Eivind Håvardson Ødemotland og Eriksdotter, vart fødd i 1620 i Hobberstad, Varhaug, Rogaland, NOR og døydde i 1670 i Ødemotland, Nærbø, Rogaland, NOR 50 år gamal.

Jon Eivindson gifta seg med Margrete Kristensdotter, dotter av Christen Larsson Lind og Margrethe Pedersdotter, cirka 1645 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

Jon Eivindson gifta seg så med Maren Henriksdotter cirka 1664 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Henrik Jonson vart fødd i 1665 i Ødemotland, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde cirka 1755 i Madland, Varhaug, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 90 år. Henrik gifta seg med Karen Jonsdotter d. e., dotter av Jon Pederson Kvasheim og Johanna Toresdotter, i 1701 i Ogna kyrkje, Ogna, Rogaland, NOR.

89 ii. Karen Jonsdotter. Karen gifta seg med Rasmus Ingebretson Grude, son av Ingebret Rasmusson Grude og Lisebet Pedersdotter, cirka 1686 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

93 iii. Margrete Jonsdotter. Margrete gifta seg med Ingebret Rasmusson Djøseland, son av Rasmus Ingebretson Grude og Eli Trulsdotter, cirka 1691 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.


179. Maren Henriksdotter, dotter av Henrik og Ukjend, vart fødd cirka 1640 og døydde etter 1670 i Ødemotland, Nærbø, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Jon Eivindson Ødemotland var fødd ikring 1620 og vart gift første gong med Margreta Kristensdotter Lind, dotter til presten på Haa, Kristen Larson Lind. Med Margreta hadde han sonen Elias som vart oppfostra hjå mormora på Haa. Elias må ha døydd ung, for han er ikkje nemnt etter 1670. Jon gifta seg opp att med Maren Henriksdotter. Det er uvisst kven ho var si dotter, men ho var syster (må vere halvsyster) til Else Henriksdotter som var gift med Tore Gunnarson Hauge i Klepp. Det har vore halde fram, at dei kanskje var døtre til borgarmeistar Henrik Hansson og systrer til Hans Henrikson Schurman på Tjora i Håland. Men det er vel lite sannsynleg, endå-kven veit, ei prestedotter eller ei borgarmeistardotter kunne vel vera like så gode? Jon sin far var frå Sørnes, og mora var dotter til lensmann Erik Torland, så har det visseleg flote "bedremanns-blod" i årene hans, slik at korkje "bydros" eller prestemøy trong rynka på nasen til han. Jon Eivindson brukte heile Ødemotland som var på 3 vett (18 spann). Maren Henriksdotter hadde desse fem barna med Jon: Henrik Madland i Varhaug, Maren (skulle vere gift på Sele), Karen (gift med enkemann Rasmus Ingebretson Gruda), Margreta (gift med Ingebret Rasmusson Djøseland i Varhaug) og Eli (gift først med Sven Jakobson Bratland og etterpå med Ola Ivarson Bratland i Varhaug). Jon Eivindson døydde i 1670, skifte etter han var 30.05.1670. Maren Henriksdotter gifta seg ikring 1670 opp att med Jon Ljødeson frå Store Håland. Jon Ljødeson er nemnt på Ødemotland i 1701. Han bygsla Ødemotland av presten Peder Leganger i 1670 eller 1671. I 1672 var han lagrettemann og det var han mest kvart år fram til 1689. Maren hadde ikkje barn med Jon Ljødeson.

Maren gifta seg med Jon Eivindson Ødemotland cirka 1664 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

Maren gifta seg så med Jon Ljødeson Ødemotland, son av Ljøde Ellingson Håland og Barbro Gitlesdotter, cirka 1670 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnt i 1701 i Ødemotland, Nærbø, Rogaland, NOR.


180. Enok Klausson Stangeland, son av Klaus Pederson Stangeland og Dortea Stangeland, vart fødd i 1599 i Stangeland, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i 1683 i Stangeland, Klepp, Rogaland, NOR 84 år gamal.
(Same som person 162 på side 1)

181. Anna Gitlesdotter, dotter av Gitle Tørreson Øksnevad og Marta Sjursdotter, vart fødd cirka 1605 i Øksnevad nedre, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i Stangeland, Klepp, Rogaland, NOR.
(Same som person 163 på side 1)

182. Omund Jonson Laland, son av Jon Laland og Ukjend, vart fødd cirka 1599 i Laland, Klepp, Rogaland, NOR og døydde cirka 1679 i Laland, Klepp, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 80 år.

Generelle notat: Ommund Jonson Laland er bror til Jon Jonson Anda og Erik Jonson Skjørestad, Høyland. Han er førd i skattemanntallet 1635-1679, førd i jordebok 1661, og 1665 brukar han 10 spann. Han var lagrettemann 1651-1667. I 1640 stemna han inn grannen, Johannes, for skade feet hans hadde gjort, og for trugsmål. 5/10 1667 selde han 2 ½ pund i Laland til mad. Seehusens, Stavanger. (Sjå og Rogaland Historie og Ættesogelag Årshefte 1930 side 61-77)

Omund Jonson gifta seg med Marit Jonsdotter cirka 1630 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Anna Ommundsdotter vart fødd cirka 1632 i Laland, Klepp, Rogaland, NOR og døydde etter 1710 i Skas, Klepp, Rogaland, NOR. Anna gifta seg med Anders Anfinnson Skas, son av Anfinn Larsson Skas og Karen Larsdotter, cirka 1654 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

ii. Helga Ommundsdotter d. e. vart fødd cirka 1636 i Laland, Klepp, Rogaland, NOR, døydde i 1716 i Meling, Sola, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 80 år, og vart gravlagd den 18. mar 1716 i Tjora kyrkje, Sola, Rogaland, NOR. Helga gifta seg med Salomon Karlson Øksnevad, son av Karl Andersson Øksnevad og Marit Øksnevad, cirka 1656 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR. Helga gifta seg så med Lars Ommundson, son av Omund Larsson Meling og Olaug Aslaksdotter, cirka 1695 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

iii. Jon Ommundson d. e. vart fødd i 1643 i Laland, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i 1690 i Laland, Klepp, Rogaland, NOR 47 år gamal. Jon gifta seg med Kirsti Ommundsdotter, dotter av Omund Njelson og Kirsti Eriksdotter, cirka 1689 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

iv. Jon Ommundson d. y. vart fødd cirka 1645 i Laland, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i 1674 i Tu, Klepp, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 29 år. Jon gifta seg med Kirsti Anfinnsdotter, dotter av Anfinn Larsson Skas og Karen Larsdotter, cirka 1665 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

v. Randi Ommundsdotter vart fødd cirka 1648 i Laland, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i 1675 i Særheim, Klepp, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 27 år. Randi gifta seg med Lars Anfinnson d. e., son av Anfinn Larsson Skas og Karen Larsdotter, cirka 1670 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

vi. Berit Ommundsdotter vart fødd cirka 1650 i Laland, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i 1695 i Tu, Klepp, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 45 år. Berit gifta seg med Lars Anfinnson d. y., son av Anfinn Larsson Skas og Karen Larsdotter, cirka 1671 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

vii. Guri Ommundsdotter vart fødd cirka 1651 i Laland, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i 1717 i Åse øvre, Klepp, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 66 år. Guri gifta seg med Villum Larsson Åse, son av Laurits Orre og Anna Larsdotter, cirka 1670 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR. Guri gifta seg så med Hans Klausson Åse, son av Klas Enokson Stangeland og Berit Pallesdotter, cirka 1694 i Orre kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

91 viii. Marit Ommundsdotter. Marit gifta seg med Peder Enokson Stangeland, son av Enok Klausson Stangeland og Anna Gitlesdotter, cirka 1675 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR. Marit gifta seg så med Ole Asbjørnson Stangeland, son av Asbjørn Torkelson Åse og Anna Antoniusdotter, cirka 1699 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

ix. Helga Ommundsdotter d. y. vart fødd cirka 1653 i Laland, Klepp, Rogaland, NOR og døydde før 1701 i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR. Helga gifta seg med Anfinn Anfinnson, son av Anfinn Larsson Skas og Karen Larsdotter, cirka 1684 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.


183. Marit Jonsdotter, dotter av Jon Rasmusson Vasshus og Ukjend, vart fødd cirka 1608 i Vasshus, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i 1678 i Laland, Klepp, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 70 år.

Marit gifta seg med Omund Jonson Laland cirka 1630 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

184. Rasmus Ingebretson Grude, son av Ingebret Rasmusson Grude og Lisebet Pedersdotter, vart fødd i 1642 i Grude, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i 1711 i Grude, Klepp, Rogaland, NOR 69 år gamal.
(Same som person 88 på side 1)

185. Eli Trulsdotter, dotter av Truls Endreson Sveinsvoll og Marit Eivindsdotter, vart fødd cirka 1640 i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i 1685 i Grude, Klepp, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 45 år.

Eli gifta seg med Rasmus Ingebretson Grude cirka 1665 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

186. Jon Eivindson Ødemotland, son av Eivind Håvardson Ødemotland og Eriksdotter, vart fødd i 1620 i Hobberstad, Varhaug, Rogaland, NOR og døydde i 1670 i Ødemotland, Nærbø, Rogaland, NOR 50 år gamal.
(Same som person 178 på side 1)

187. Maren Henriksdotter, dotter av Henrik og Ukjend, vart fødd cirka 1640 og døydde etter 1670 i Ødemotland, Nærbø, Rogaland, NOR.
(Same som person 179 på side 1)

188. Jon Samsonson Gimra vart fødd i 1601, døydde i 1674 i Gimra, Sola, Rogaland, NOR 73 år gamal, og vart gravlagd den 9. okt 1674 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Jon Samsonson er nemnt første gong i lensrekneskapen i 1637/1638, og står seinare til han døydde i 1674. Han er nemnt i alle skattelister og manntal som finst i denne tida. Han var gift med herborg Larsdotter Gimra og gifta seg slik inn i den ætta som åtte heile Gimra. Ved arven som kona fekk, og ved kjøp vart han sjølv eigar av heile garden. I odelsjordeboka for 1661 står det at han brukte sjølv 30 spann og bygsla bort 18 spann, dessutan åtte han 30 spann i Skas i Klepp og 18 spann i Haga i Sola. Etter tilhøva må han ha vore ein rik mann. Då han døydde sat truleg Herborg med bruket til ho døydde i 1676. Dei hadde fire barn, og eldste sonen Jon tok over bruket då han gifta seg i 1676.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnt i 1665 i Gimra, Sola, Rogaland, NOR. 64 år.

• Skifte etter han vart halde den 22. mar 1675 i Gimra, Sola, Rogaland, NOR.

Jon Samsonson gifta seg med Herborg Larsdotter cirka 1637 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Anna Jonsdotter vart fødd cirka 1640 i Gimra, Sola, Rogaland, NOR og døydde i 1670 i Stangaland austre, Sola, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 30 år. Anna gifta seg med Rasmus Olson, son av Ole Rasmusson Stangaland og Ukjend, cirka 1664 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR.

ii. Maren Jonsdotter vart fødd cirka 1645 i Gimra, Sola, Rogaland, NOR, døydde i 1674 i Tjelta, Sola, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 29 år, og vart gravlagd den 20. mai 1674 i Håland kyrkje, Sola, Rogaland, NOR. Maren gifta seg med Christopher Olson Tjelta, son av Ole Einarson Bore og Ukjend, cirka 1668 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR.

94 iii. Jon Jonson Gimra. Jon gifta seg med Bereta Rasmusdotter, dotter av Rasmus Njelson Utsola og Marete Eriksdotter, den 25. jun 1676 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR. Jon gifta seg så med Bereta Jonsdotter, dotter av Jon Jonson Vasshus og Ukjend, cirka 1696 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Jon gifta seg så med Torborg Larsdotter, dotter av Lars Johannesson Frøyland og Frøyland, den 7. mar 1700 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

iv. Karen Jonsdotter vart fødd cirka 1650 i Gimra, Sola, Rogaland, NOR og døydde cirka 1691 i Haga, Høyland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 41 år. Karen gifta seg med Ole Kristofferson Haga d. y., son av Christopher Olson Tjelta og Malena Nilsdotter, den 2. mar 1676 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR.


189. Herborg Larsdotter, dotter av Lars Andersson Gimra og Ukjend, vart fødd cirka 1615 i Gimra, Sola, Rogaland, NOR, døydde i 1676 i Gimra, Sola, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 61 år, og vart gravlagd den 16. apr 1676 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde den 28. jan 1679 i Gimra, Sola, Rogaland, NOR.

Herborg gifta seg med Jon Samsonson Gimra cirka 1637 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR.

190. Rasmus Njelson Utsola, son av Njel Ommundson Skei og Berit Rasmusdotter, vart fødd cirka 1631 i Skei, Høyland, Rogaland, NOR, døydde i 1689 i Utsola, Sola, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 58 år, og vart gravlagd den 15. feb 1689 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde den 2. okt 1690 i Utsola, Sola, Rogaland, NOR.

Rasmus Njelson gifta seg med Marete Eriksdotter i 1657 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

95 i. Bereta Rasmusdotter. Bereta gifta seg med Jon Jonson Gimra, son av Jon Samsonson Gimra og Herborg Larsdotter, den 25. jun 1676 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR.

ii. Karen Rasmusdotter vart fødd cirka 1660 i Utsola, Sola, Rogaland, NOR og døydde i 1726 i Øksnevad nedre, Klepp, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 66 år. Karen gifta seg med Ole Monsson Øksnevad, son av Mons Gitleson Øksnevad og Anna Tjølsdotter, den 22. jul 1687 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR. Karen gifta seg så med Lars Toreson, son av Tore Jakobson og Helga Larsdotter, cirka 1698 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

iii. Knud Rasmusson Utsola vart fødd i 1665 i Utsola, Sola, Rogaland, NOR, døydde i 1727 i Utsola, Sola, Rogaland, NOR 62 år gamal, og vart gravlagd den 25. mai 1727 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR. Knud gifta seg med Guri Svendsdotter, dotter av Svend Toreson Rott og Berit Rasmusdotter, den 31. aug 1684 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR.

iv. Niels Rasmusson Rott vart fødd i 1668 i Utsola, Sola, Rogaland, NOR, døydde i 1704 i Rott, Sola, Rogaland, NOR 36 år gamal, og vart gravlagd den 3. jun 1704 i Tjora kyrkje, Sola, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Niels var Njel. Niels gifta seg med Anna Tjølsdotter, dotter av Tjøl Monsson Reime og Margrete Pedersdotter, cirka 1691 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.


191. Marete Eriksdotter, dotter av Erik Knudson Braut og Berit Tjerandsdotter, vart fødd i 1632 i Sør-Braut, Klepp, Rogaland, NOR, døydde i 1692 i Utsola, Sola, Rogaland, NOR 60 år gamal, og vart gravlagd den 20. apr 1692 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Torger Olson gifte seg med enkja etter Ommund Salmundson, Olaug, og tok over bygsla av bruket på Utsola som nå var på 24 spann. Olaug døydde først i 1650-åra, og Torger vart gift opp att med Mareta Eriksdotter frå Sør-Braut i Klepp. Dei hadde dottera Olaug som vart gift til Hove i Høyland. Det står i Bygdeboka for Høyland (side 200) at far til Olaug, Torger, var lensmann i Sola Skipreide, men dette stemmer ikkje i følgje bygdeboka for Sola.
Mareta gifte seg opp att med Rasmus Njelson, neste brukar. Rasmus fekk skøyte på bruket 31.01.1669 frå Holger Vind, og vart den første sjølveigaren på garden. Rasmus var lensmann i Sola skipreide frå ikring 1662 til sonen Nils (Njel) tok over ombodet i 1689. Rasmus døydde i 1689, skifte etter han var 2. oktober 1690. Rasmus og Mareta hadde fire barn.
Den 20. april 1692 "Blef begrafven Sl. Rasmus Udtsolis Qvinde Marete Erichsdatter, Hun vaar 60 Aar Gammell".

Marete gifta seg med Torger Olson i 1653 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

i. Olau Torgersdotter vart fødd i 1654 i Utsola, Sola, Rogaland, NOR, døydde den 22. apr 1709 i Hove, Høyland, Rogaland, NOR 55 år gamal, og vart gravlagd den 30. apr 1709 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Olau var Oloue. Olau gifta seg med Ole Toreson Hove, son av Tore Jakobson og Helga Larsdotter, den 18. jun 1671 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR.

Marete gifta seg så med Rasmus Njelson Utsola i 1657 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR.

192. Jon Erikson Friestad, son av Erich Jonson Friestad og Gunnbjørnsdotter, vart fødd i 1598 i Friestad, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i 1665 i Friestad, Klepp, Rogaland, NOR 67 år gamal.

Generelle notat: Jon Eirikson er førd i skattemanntalet 1630-1664, jordebok 1661 og er død i 1665 då enka brukar 11 spann. Kona er ukjent, men det er nemnt fire barn.

Jon Erikson gifta seg med ukjend.

Barna hans var:

i. Ole Jonson vart fødd i 1619 i Friestad, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i 1682 i Friestad, Klepp, Rogaland, NOR 63 år gamal. Ole gifta seg med Aslaug Størkersdotter cirka 1651 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR. Ole gifta seg så med Eli Alfsdotter, dotter av Alv Alfson og Guri Monsdotter, cirka 1675 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

ii. Rasmus Jonson Riskjell vart fødd i 1621 i Friestad, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i Riskjell, Klepp, Rogaland, NOR. Rasmus gifta seg med Gunhild Johannesdotter cirka 1654 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR. Rasmus gifta seg så med Karen Pålsdotter, dotter av Pål Torkelson Reve og Ingeborg Knudsdotter, cirka 1669 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

iii. Jorunn Jonsdotter vart fødd cirka 1623 i Friestad, Klepp, Rogaland, NOR.

96 iv. Ivar Jonson Friestad. Ivar gifta seg med ukjend.


202. Odd Pederson Sandve vart fødd i 1600 og døydde i Sandve, Høyland, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Odd Person står som brukar av heile garden på Sandve i 1645. I 1665 brukte han 5 spann. Han hadde to døtre, men kona er ukjent.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnt i 1665 i Sandve, Høyland, Rogaland, NOR.

Odd Pederson gifta seg med ukjend.

Barna hans var:

i. Anna Oddsdotter vart fødd cirka 1620 i Sandve, Høyland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1683 i Bæreim, Høyland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 63 år. Anna gifta seg med Ole Mikkelson Bæreim, son av Michel Olson Bæreim og Ukjend, cirka 1638 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

101 ii. Marit Oddsdotter. Marit gifta seg med Asbjørn Torbjørnson Sandve cirka 1655 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.


204. Anders Johannesson Hetland vart fødd i Hetland, Høyland, Rogaland, NOR og døydde etter 1645 i Hetland, Høyland, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Anders Johannesson var truleg son til Johannes som er nemt på Hetland 1603 og 1611 og var leiglending i 1631. Anders var gift med ei dotter til Torkell Hommersåk i Riska. Anders brukte heile Hetland i 1645.

Anders Johannesson gifta seg med Torkelsdotter cirka 1631 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Jon Andersson Hetland vart fødd i 1632 i Hetland, Høyland, Rogaland, NOR og døydde i Hetland, Høyland, Rogaland, NOR. Jon gifta seg med ukjend.

102 ii. Johans Andersson Svebestad. Johans gifta seg med Valborg Svendsdotter cirka 1664 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

iii. Herbor Andersdotter vart fødd i 1641 i Hetland, Høyland, Rogaland, NOR, døydde den 22. jan 1711 i Tjesseim, Høyland, Rogaland, NOR 70 år gamal, og vart gravlagd den 1. feb 1711 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Herbor gifta seg med Omund Jonson Tjessem, son av Jon Ommundson Tjessem og Gunhild Eriksdotter, cirka 1674 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Herbor gifta seg så med Ole Nilsson Tjessem, son av Nils Tjessem og Ukjend, cirka 1676 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.


205. Torkelsdotter, dotter av Torkel Larsson Hommersand og Herborg Olsdotter, vart fødd cirka 1610 i Hommarsåk, Hetland, Rogaland, NOR og døydde i Hetland, Høyland, Rogaland, NOR.

gifta seg med Anders Johannesson Hetland cirka 1631 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

208. Laurits Orre døydde cirka 1640 i Orre, Klepp, Rogaland, NOR,.

Laurits gifta seg med Anna Larsdotter cirka 1624 i Orre kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

104 i. Ole Larsson Grude. Ole gifta seg med Ingeborg Asgautsdotter, dotter av Asgaut Ambrosiusson Voll og Ukjend, cirka 1651 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

ii. Anna Larsdotter vart fødd cirka 1627 i Orre, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i Auestad, Varhaug, Rogaland, NOR. Anna gifta seg med Svend Klausson Auestad, son av Klaus Larsson Reve og Marta? Svendsdotter, cirka 1649 i Orre kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

iii. Kari Larsdotter vart fødd cirka 1629 i Orre, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i Reve, Klepp, Rogaland, NOR. Kari gifta seg med Klaus Klausson Reve, son av Klaus Larsson Reve og Marta? Svendsdotter, cirka 1656 i Orre kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

iv. Villum Larsson Åse vart fødd cirka 1632 i Orre, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i 1693 i Åse øvre, Klepp, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 61 år. Villum gifta seg med Siri Eriksdotter cirka 1677 i Orre kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Villum gifta seg så med Guri Ommundsdotter, dotter av Omund Jonson Laland og Marit Jonsdotter, cirka 1670 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

v. Jens Larsson Orre vart fødd i 1637 i Orre, Klepp, Rogaland, NOR og døydde etter 1714 i Orre, Klepp, Rogaland, NOR. Jens gifta seg med Kirsti Johannesdotter cirka 1665 i Orre kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.


209. Anna Larsdotter vart fødd cirka 1600 og døydde i 1685 i Orre, Klepp, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 85 år.

Generelle notat: Anna Larsdotter vart gift første gong med Laurits. Laurits er ført på Orre i skattejmanntallet 1620 til 1640. Han var lagrettemann 1623 til 1627. I 1623 vart han bøtelagt av di han slo Rasmus Bratland. Laurits har søner fødd i tida 1625 til 1637. Anna gifta seg opp att med Nils Tollakson. Nils er ført med ein son fødd i 1649. Anna er ført som mor til alle desse fire barna, og har då barn fødd i tida 1625 til 1649. Ho må då i tilfeller vere fødd mellom 1600-1608. Nils er ført på Orre i tida 1641 til 1644. I 1665 brukte han 30 spann. I 1669 vart han bøtelagt for slagsmål med Gjermund Erga. I lagtinget 14.09.1661 og 14.01.1662 er det sak mellom Nils Tollakson og futen Søfren Andersson om åseteretten til fjerdeparten av Orre, 5 vett korn. Nils hadde bygd opp garden av øyde med hus og rydding. Nils skulle sitja med garden til futen hadde skaffa han ein like god gard. Nils er nemnt i tiendskatten 1681-1683.

Anna gifta seg med Laurits Orre cirka 1624 i Orre kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

Anna gifta seg så med Niels Tollakson Orre cirka 1641 i Orre kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

i. Ole Nilsson vart fødd i 1649 i Orre, Klepp, Rogaland, NOR.


210. Asgaut Ambrosiusson Voll vart fødd i 1600 og døydde i 1679 i Voll, Klepp, Rogaland, NOR 79 år gamal.

Generelle notat: Asgaut Ambrosiusson vart gift første gong med ei dotter til Ola Voll. Ola var gift med ei som kan hende heitte Sigborg. Ola er ført i skattemanntall 1610 til 1619, og då Zigborre til 1623.
Asgaut hadde sønene Ambrosius som kom til Stavanger og Ommund som drog til Holland. Han hadde døtrene Berit som vart gift med fire menn på Fjogstad, Ingeborg som vart gift med Ola Lauritsson Grude, Sigborg Åmøy eller Oma (det står slik i boka) og Marit som vart gift med Sjur Grude. Asgaut vart gift opp att med Berit Albretsdotter frå Grude. Med henne hadde han sonen Albret fødd i 1655 og som tok over garden etter Asgaut. Asgaut er ført i skattemanntall 1623 til 1669. I 1665 brukte han 19 spann i Voll. Han var lagrettemann i tida 1643 til 1665. I 1623 stemna han inn Nils Voll for ein merkestein.

Asgaut Ambrosiusson gifta seg med ukjend.

Barna hans var:

105 i. Ingeborg Asgautsdotter. Ingeborg gifta seg med Ole Larsson Grude, son av Laurits Orre og Anna Larsdotter, cirka 1651 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

ii. Ambrosius Asgautson Voll vart fødd i 1630 i Voll, Klepp, Rogaland, NOR, døydde i 1711 i Stavanger, Rogaland, NOR 81 år gamal, og vart gravlagd den 18. jun 1711 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Ambrosius gifta seg med Siri Osmundsdotter i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

iii. Berit Asgautsdotter vart fødd cirka 1632 i Voll, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i 1700 i Fjogstad, Klepp, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 68 år. Berit gifta seg med Tore Eivindson, son av Eivind Rasmusson Hauge og Anna Hauge, cirka 1653 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR. Berit gifta seg så med Ole Kristofferson Fjogstad d. e., son av Christopher Olson Tjelta og Malena Nilsdotter, cirka 1665 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR. Berit gifta seg så med Ole Olson Fjogstad, son av Ole Einarson Bore og Ukjend, cirka 1672 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Berit gifta seg så med Eivind Kristofferson, son av Christopher Ormson Kartevold og Ukjend, cirka 1678 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

iv. Sigborg Asgautsdotter vart fødd cirka 1637 i Voll, Klepp, Rogaland, NOR.

v. Marit Asgautsdotter vart fødd cirka 1640 i Voll, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i 1684 i Grude, Klepp, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 44 år. Marit gifta seg med Sivert Grude cirka 1675 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

Asgaut Ambrosiusson gifta seg så med Berit Albertsdotter, dotter av Albret Grude og Torborg, cirka 1654 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

i. Albret Asgautson Voll vart fødd i 1655 i Voll, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i 1721 i Voll, Klepp, Rogaland, NOR 66 år gamal. Albret gifta seg med Kirsten Olsdotter, dotter av Ole Toreson Skas og Marit Svalesdotter, i 1674 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.


216. Jacob Olson Barstad, son av Ole Bjørnson Mydland og Gro Alfsdotter, vart fødd i 1632 i Mydland indre, Sokndal, Rogaland, NOR og døydde i 1709 i Barstad vestre, Sokndal, Rogaland, NOR 77 år gamal.

Generelle notat: Jakob Olson frå Indre Mydland var gift første gong med Ingeborg Taraldsdotter frå vestre Barstad. Skiftet etter Ingeborg var i 1696. Jakob vart gift opp att med Karen Asbjørnsdotter. Han hadde barna Ola Netland, Tarald vestre Barstad (fødd i 1661), Torstein vestre Barstad, Lars vestre Barstad (fødd i 1663) og Gro som var gift til østre Barstad.
I 1659 var Jakob stemna for å ha gjort motstand mot lensmannen (Daniel Jakobson Haneberg) og futen sin hjelpar då dei kom for å krevje inn kongen sin restskatt, og "gaff denem mange wbequems ord, Och tog i lomen effter kniffuen", noko som var eit dårleg eksempel i denne farlege tida. "Och hand Var en Aff dj Rigeste bønder i Sognitt." Det nytta ikkje at han unnskyldte seg det beste han kunne, han måtte ut med 8 ørtuger og 13 mark sølv, som eit eksempel til andre motvillige, som det står.
I 1664 bøte han 2 dalar for knivslagsmål med drengen sin.

Jacob Olson gifta seg med Ingeborg Taraldsdotter cirka 1660 i Sokndal kyrkje, Sokndal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Gro Jakobsdotter vart fødd cirka 1660 i Barstad vestre, Sokndal, Rogaland, NOR og døydde i Barstad østre, Sokndal, Rogaland, NOR. Gro gifta seg med Torkel Larsson, son av Lars Endreson Barstad og Helga Bjørnsdotter, cirka 1685 i Sokndal kyrkje, Sokndal, Rogaland, NOR.

108 ii. Ole Jakobson Barstad. Ole gifta seg med Inger Larsdotter, dotter av Lars Endreson Barstad og Helga Bjørnsdotter, cirka 1687 i Sokndal kyrkje, Sokndal, Rogaland, NOR.

iii. Lars Jakobson vart fødd i 1663 i Barstad vestre, Sokndal, Rogaland, NOR og døydde cirka 1738 i Barstad vestre, Sokndal, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 75 år. Lars gifta seg med Anne Gunnarsdotter cirka 1700 i Sokndal kyrkje, Sokndal, Rogaland, NOR.


217. Ingeborg Taraldsdotter, dotter av Tarald Besseson Barstad og Gunlaug Torsteinsdotter, vart fødd cirka 1635 i Barstad vestre, Sokndal, Rogaland, NOR og døydde cirka 1696 i Barstad vestre, Sokndal, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 61 år.

Ingeborg gifta seg med Jacob Olson Barstad cirka 1660 i Sokndal kyrkje, Sokndal, Rogaland, NOR.

218. Lars Endreson Barstad, son av Endre Larsson Elvestrøm og Magle Toresdotter, vart fødd cirka 1631 i Elvestrøm, Sokndal, Rogaland, NOR og døydde cirka 1696 i Barstad østre, Sokndal, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 65 år.

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde i 1696 i Barstad østre, Sokndal, Rogaland, NOR.

Lars Endreson gifta seg med Helga Bjørnsdotter cirka 1655 i Sokndal kyrkje, Sokndal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Torkel Larsson vart fødd cirka 1658 i Barstad østre, Sokndal, Rogaland, NOR og døydde cirka 1720 i Barstad østre, Sokndal, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 62 år. Eit anna namn for Torkel var Torchild. Torkel gifta seg med Gro Jakobsdotter, dotter av Jacob Olson Barstad og Ingeborg Taraldsdotter, cirka 1685 i Sokndal kyrkje, Sokndal, Rogaland, NOR.

ii. Barbro Larsdotter vart fødd cirka 1660 i Barstad østre, Sokndal, Rogaland, NOR og døydde i Barstad østre, Sokndal, Rogaland, NOR. Barbro gifta seg med ukjend cirka 1685 i Sokndal kyrkje, Sokndal, Rogaland, NOR.

iii. Tollak Larsson Aase vart fødd i 1661 i Barstad østre, Sokndal, Rogaland, NOR, døydde i 1729 i Åse, Eigersund, Rogaland, NOR 68 år gamal, og vart gravlagd den 19. mai 1729 i Egersund kyrkje, Eigersund, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Tollak var Tollach. Tollak gifta seg med Berete Torsteinsdotter, dotter av Tosten Taraldson og Martha Mikkelsdotter, den 2. jul 1683 i Egersund kyrkje, Eigersund, Rogaland, NOR.

iv. Kjetil Larsson vart fødd cirka 1663 i Barstad østre, Sokndal, Rogaland, NOR og døydde i København, , København, DNK.

109 v. Inger Larsdotter. Inger gifta seg med Ole Jakobson Barstad, son av Jacob Olson Barstad og Ingeborg Taraldsdotter, cirka 1687 i Sokndal kyrkje, Sokndal, Rogaland, NOR.


219. Helga Bjørnsdotter vart fødd cirka 1620 og døydde i Barstad østre, Sokndal, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Helga Bjørnsdotter var gift ein gong før og hadde dottera Anne Regeland med første mannen. Med Lars Endreson hadde ho seks barn.

Helga gifta seg med Lars Endreson Barstad cirka 1655 i Sokndal kyrkje, Sokndal, Rogaland, NOR.

220. Michel Svela døydde etter 1640 i Svela litle, Bjerkreim, Rogaland, NOR,.

Generelle notat: Mikkel Gjedrem vart registrert som fattig (forarmed) i 1624. Han åtte då saman med andre ½ får i garden av dei 2½ får som Rasmus Erikson hadde ått i 1617. Mikkel Gjedrem vart tiltala for resterande formueskatt på tinget i 1624. Gunnar i indre Kalveskog stemna Mikkel til tinget 13. mars 1626 i samband med at han hadde kausjonert for han overfor Peder Knudson Vikesdal. Var Mikkel på Gjedrem den same som budde på litle Svela i 1640, og var dette den Mikkel Taraldson som vitna på eit målstemne på litle Svela 20. mars 1626?
Hadde Mikkel dottera Gundele som var gift på Hytland. Ein Ole Mikkelson vert nemnt i 1645. Han var kanskje son til denne Mikkel. Dei er ikkje nemnde seinare. Var Truls Mikkelson Bue ein soneson, og var Mikkel på Vikesdal barnebarn til denne Mikkel. Siver Mikkelson fødd ikring 1624 (40 år i 1664) budde på Gjedrem og var kan hende son til Mikkel. Manntalet over knektar frå Bjerkreim som skulle sendast til Akershus festning i 1657 nemner mellom anna Siver Mikkelson Svela. Dette kunne tyda på at Mikkel Gjedrem er den same som Mikkel nemnt på litle Svela, og då skulle han vel vere Mikkel Taraldson?
Mikkel på litle Svela vart stemna til tinget 16. november 1640 for gjeld saman med mellom anna Villum Ormson. Ei Barbro Mikkelsdotter fekk eit uekte barn i 1687 med Mikkel Nilsson Eikeland på Heia. Var Barbro ei dotter til Mikkel på litle Svela?

Michel gifta seg med ukjend.

Barna hans var:

i. Ole Mikkelson vart fødd i Gjedrem, Bjerkreim, Rogaland, NOR og døydde i Gjedrem, Bjerkreim, Rogaland, NOR. Ole gifta seg med ukjend.

110 ii. Siver Mikkelson Gjedrem. Siver gifta seg med Joron Knudsdotter, dotter av Knud Salveson Versland og Marete Olsdotter, cirka 1692 i Bjerkreim kyrkje, Bjerkreim, Rogaland, NOR.


222. Knud Salveson Versland, son av Salve Versland og Bergitte Knudsdotter, vart fødd i 1618 i Versland, Bjerkreim, Rogaland, NOR og døydde cirka 1667 i Versland, Bjerkreim, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 49 år.

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde den 23. nov 1667 i Versland, Bjerkreim, Rogaland, NOR.

Knud Salveson gifta seg med Marete Olsdotter cirka 1649 i Bjerkreim kyrkje, Bjerkreim, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Salve Knudson vart fødd i 1649 i Versland, Bjerkreim, Rogaland, NOR, døydde i 1737 i Hølland, Ogna, Rogaland, NOR 88 år gamal, og vart gravlagd den 10. nov 1737 i Ogna kyrkje, Ogna, Rogaland, NOR. Salve gifta seg med Gunhild Assersdotter, dotter av Asser Ivarson Ueland og Torborg Toresdotter d. e., i 1680 i Ogna kyrkje, Ogna, Rogaland, NOR.

ii. Ole Knudson vart fødd cirka 1650 i Versland, Bjerkreim, Rogaland, NOR.

iii. Gunnar Knudson vart fødd i 1651 i Versland, Bjerkreim, Rogaland, NOR, døydde den 30. mar 1721 i Versland, Bjerkreim, Rogaland, NOR 70 år gamal, og vart gravlagd den 13. apr 1721 i Bjerkreim kyrkje, Bjerkreim, Rogaland, NOR. Gunnar gifta seg med Berete Ommundsdotter cirka 1693 i Bjerkreim kyrkje, Bjerkreim, Rogaland, NOR.

iv. Salmon Knudson vart fødd cirka 1653 i Versland, Bjerkreim, Rogaland, NOR.

v. Berete Knudsdotter vart fødd cirka 1657 i Versland, Bjerkreim, Rogaland, NOR.

vi. Tarald Knudson vart fødd i 1661 i Versland, Bjerkreim, Rogaland, NOR og døydde i Åse, Eigersund, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Tarald var Tarrald. Tarald gifta seg med Siri Jakobsdotter, dotter av Jacob Aase og Kirsti Larsdotter, den 27. des 1683 i Egersund kyrkje, Eigersund, Rogaland, NOR.

111 vii. Joron Knudsdotter. Joron gifta seg med Siver Mikkelson Gjedrem, son av Michel Svela og Ukjend, cirka 1692 i Bjerkreim kyrkje, Bjerkreim, Rogaland, NOR. Joron gifta seg så med Peder Ommundson Holmen, son av Omund Pederson Holmen og Berete Torkelsdotter, cirka 1696 i Bjerkreim kyrkje, Bjerkreim, Rogaland, NOR.


223. Marete Olsdotter vart fødd cirka 1632 og døydde i Versland, Bjerkreim, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Knud Salveson Versland var fødd ikring 1618 og døydde ikring 1667. Det var skifte etter han 23. november 1667. Enka heitte Marete Olsdotter.
Knud var brukar på Versland frå før 1645. I 1645 var han brukar saman med mora og Ånund Toreldson, og i 1661 saman med Ånund. I 1664/1666 budde det berre ein gardbrukarfamilie på Versland. Dette var Knud. Sonen Salve var då heime.
Knud var hjå svogeren Ivar på Varp ein time før Ivar døydde i 1655. Knud vart oppnemnt 6. november 1655 til nemndarmann på lagtinget. Skattemanntalet frå 1668 opplyser at Knud Salveson og Ole Toreson var brukarar på Versland. Knud døydde året før, og enka hans gifta seg truleg i 1668 med Ole Toreson. Kanskje var det Salve Knudson, eldste sonen til Knud og Marete, som var brukar i 1668 saman med Ole. Ole kan også ha vore brukar på garden før han gifta seg med Marete.
I skiftet etter Knud i 1667 vert det nemnt barna Salve, Tarald, Gunnar, Ole, Salmon, Berete og Joren.
Ole Toreson var fødd ikring 1646 og døydde ikring 1710. Marete og Ole heldt skifte 20. juni 1709. Eldste sonen skulle då ta over gardsbruket. Ei rettssak som Guri Salvesdotter (syster til Marete sin første mann) reiste i 1671, opplyser at Ole dreiv heile garden på det tidspunktet. Ole vart kalla inn til tinget i 1685 for å gjera eiden som lagrettemann. Han var lagrettemann i 1695 og i 1697-1698 saman med stesonen Gunnar. I 1701 budde dottersonen Ole Tomasson frå Lomeland i helleland og Knud Pederson frå Slettebø hos Marete og Ole. Skiftet som Marete og Ole haldt i 1709 nemner barna Knud, Guri, Ingri, Ingeborg og Anne. Mellom den eldste sonen til Knud Salveson, Salve fødd ikring 1648, og den yngste dottera til Ole Toreson, Ingeborg fødd ikring 1679, er det ein aldersskilnad på 31 år. Marete kan vere mor til alle desse barna, men då var ho ikring 16 år ved første barnefødsel og ikring 47 år ved siste barnefødsel. Men aldersoppgåvene er ikkje alltid heilt å stole på.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho budde i 1709 i Versland, Bjerkreim, Rogaland, NOR.

Marete gifta seg med Knud Salveson Versland cirka 1649 i Bjerkreim kyrkje, Bjerkreim, Rogaland, NOR.

Marete gifta seg så med Ole Toreson Versland, son av Tore Nilsson Gravdal og Inger Toraldsdotter, i 1668 i Bjerkreim kyrkje, Bjerkreim, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Guri Olsdotter vart fødd cirka 1668 i Versland, Bjerkreim, Rogaland, NOR og døydde i Holmen, Bjerkreim, Rogaland, NOR. Guri gifta seg med Svale Asbjørnson Holmen, son av Asbjørn Anbjørnson Gjedrem og Kari Toresdotter, cirka 1687 i Bjerkreim kyrkje, Bjerkreim, Rogaland, NOR.

ii. Ingri Olsdotter vart fødd cirka 1669 i Versland, Bjerkreim, Rogaland, NOR og døydde i Lomeland, Helleland, Rogaland, NOR. Ingri gifta seg med Thomas Jakobson Lomeland, son av Jacob Tomasson og Ingeborg Gardsdotter d. e., cirka 1689 i Bjerkreim kyrkje, Bjerkreim, Rogaland, NOR.

iii. Knud Olson vart fødd cirka 1675 i Versland, Bjerkreim, Rogaland, NOR, døydde i 1738 i Sleveland, Helleland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 63 år, og vart gravlagd den 16. aug 1738 i Helleland kyrkje, Helleland, Rogaland, NOR. Knud gifta seg med Magle Torsteinsdotter cirka 1710 i Bjerkreim kyrkje, Bjerkreim, Rogaland, NOR.

iv. Ingeborg Olsdotter vart fødd cirka 1679 i Versland, Bjerkreim, Rogaland, NOR, døydde i 1719 i Nese, Helleland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 40 år, og vart gravlagd den 12. mar 1719 i Helleland kyrkje, Helleland, Rogaland, NOR. Ingeborg gifta seg med Trond Pederson, son av Peder Knudson og Torborg Trondsdotter, cirka 1705 i Bjerkreim kyrkje, Bjerkreim, Rogaland, NOR.

v. Anna Olsdotter vart fødd cirka 1681 i Versland, Bjerkreim, Rogaland, NOR og døydde i Holmen, Bjerkreim, Rogaland, NOR. Anna gifta seg med Asbjørn Asbjørnson Holmen, son av Asbjørn Olson Holmen og Ukjend, cirka 1705 i Bjerkreim kyrkje, Bjerkreim, Rogaland, NOR.


224. Christen Ljødeson Nerabø, son av Ljøde Torsteinson Nerabø og Kristensdotter, vart fødd i 1612 i Auklend, Forsand, Rogaland, NOR og døydde i 1674 i Nerabø litle, Forsand, Rogaland, NOR 62 år gamal.

Generelle notat: Kristen Ljødeson på Litle Nerabø i Forsand vart gift Ragnhild, dotter til Jens Taraldson Lyse og hadde 7 barn. Kristen var fødd medan faren budde på Auklend. Kristen vert nemnt på Litle Nerabø i manntalet frå 1661 og i prestemanntalet frå 1664 med ein son Jens. I Futemanntalet same året vert han nemnt 52 år og sonen Jens 21 år. Kristen vert nemnt siste gong i manntalet for 1673 og det var skifte etter han 28.10.1674. Han vert ikkje nemnt som lagrettemann nokon gong i tingbøkene. Han vert berre nemnt der 26.11.1674 då han saman med Jens Nerabø (sonen?) vart stemna for 10 merker smør før 1673. Ved skiftet etter han i 1674 var ein brorlut 6 riksdalar og systerluten 3 riksdalar, til saman 27 riksdalar.

Christen Ljødeson gifta seg med Ragnhild Jensdotter cirka 1635 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Guri Kristensdotter vart fødd cirka 1635 i Nerabø litle, Forsand, Rogaland, NOR.

ii. Tyri Kristensdotter vart fødd cirka 1637 i Nerabø litle, Forsand, Rogaland, NOR.

iii. Anna Kristensdotter vart fødd cirka 1640 i Nerabø litle, Forsand, Rogaland, NOR.

iv. Jens Kristenson Nerabø vart fødd i 1643 i Nerabø litle, Forsand, Rogaland, NOR og døydde etter 1690 i Nerabø litle, Forsand, Rogaland, NOR.

v. Gunli Kristensdotter vart fødd cirka 1645 i Nerabø litle, Forsand, Rogaland, NOR.

vi. Helga Kristensdotter vart fødd cirka 1648 i Nerabø litle, Forsand, Rogaland, NOR.

112 vii. Ljøde Kristenson Nerabø. Ljøde gifta seg med Eli Jensdotter cirka 1675 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.


225. Ragnhild Jensdotter, dotter av Jens Taraldson Lyse og Anna Lyse, vart fødd cirka 1608 i Lyse, Forsand, Rogaland, NOR og døydde i Nerabø litle, Forsand, Rogaland, NOR.

Ragnhild gifta seg med Christen Ljødeson Nerabø cirka 1635 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

228. Tore Torsteinson Frafjord, son av Torstein Frafjord og Kristi Frafjord, vart fødd i 1597 i Frafjord, Forsand, Rogaland, NOR og døydde cirka 1650 i Frafjord, Forsand, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 53 år.

Generelle notat: Tore Torsteinson Frafjord var gift med Liva Ådnesdotter Nødland og dei er nemnde med 7 barn. Tore er nemnd brukar første gong i 1617, samstundes med at broren Gunnar òg fekk eit bruk i Frafjord av faren, som sjølv sat med eit tredje bruk nokre år. Tore er nemnd lagrette­mann tre gonger, frå 1624 til 1632. I 1645 er Tore førd opp med kone, 4 drenger og 2 jenter.
I 1649 står det at Tore og Rasmus Asbjørn­son kvar brukte 1½ laup (= 108 merker smør) smør i Frafjord, medan Ola Gunbjørnson berre hadde 1 laup (= 72 merker smør).
I 1650 hadde Ivar Horve selt ein "ulyt" hest til Tore Torsteinson. Då står det at Tore Fra­fjord var verfar til Håvar Frafjord og Tore Idsal. (Det er nå ikkje heilt rett, for Håvar var gift med enkja etter Tore Frafjord.)
Ein Gunnar som hadde heile Frafjord frå ca. 1571, let etter seg ei enkje som er nemnd som brukar 1603. Ho er då nemnd, (utan namn), som leiglending jamsides Torstein i 1603. Vidare ut­over, i 1612 og 1614, er berre Torstein nemnt. Me veit ikkje om at Torstein hadde heile garden. Dersom han ikkje sat med alt, kan me gå ut frå at enkja, som truleg er mor hans, hadde resten av bruket.
Den 22. april 1653 får Thomas Wegner brev frå kongen med lovnad på halve Frafjord­garden når enkja som sat der, var død. Krona skulle ha leidangen av garden, men bispestolen dei andre utgiftene, står det.
Bruk I. i Frafjord var på den tida kløyvd i to partar, men bruk II låg udelt under Tore Torsteinson, så det må vera enkja hans, Liva Ådnesdotter, som er meint. Tore var såleis død i 1653, og enkja var ikkje attgift.
I tingbøkene er dette brevet teke inn eit par år seinare:
Den 7. november vart det tinglyst på Høle skipreideting: "Dernest opplest et Hans. Maj.'s brev med bevilling til en av hederlig og høylærd mann, S. Thomas Kortson, biskop uti Stavanger, at en av hans barn må nyte og besitte ½ Frafjord etter enkens død. Datert 1653, lest og påskrevet."
Det vart nok ikkje av at Wegner-folket fekk halve Fra­fjord-garden på same viset som dei eigna til seg Ims eit tjug år før. For Tore, sonen, gifta seg og fekk halve bruket til foreldra sine. Enkja Liva, såg òg syn på å gifta seg og tok over den andre helfta av det gamle bruket som ho og man­nen hadde hatt.

Tore Torsteinson gifta seg med Liva Ådnesdotter cirka 1618 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Ole Toreson Kommedal vart fødd i 1619 i Frafjord, Forsand, Rogaland, NOR og døydde i 1680 i Kommedal, Forsand, Rogaland, NOR 61 år gamal. Ole gifta seg med Siri Hansdotter, dotter av Hans Brådland og Ukjend, cirka 1644 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Ole gifta seg så med Sissel Tormodsdotter, dotter av Tormod Bjørnson Mele og Berita Larsdotter d. y., cirka 1678 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

ii. Torstein Toreson Kjosavik vart fødd i 1622 i Frafjord, Forsand, Rogaland, NOR og døydde i Kjosavik, Høyland, Rogaland, NOR. Torstein gifta seg med ukjend.

114 iii. Tormod Toreson Lyse. Tormod gifta seg med ukjend.

iv. Tore Toreson Frafjord vart fødd i 1624 i Frafjord, Forsand, Rogaland, NOR og døydde cirka 1695 i Frafjord, Forsand, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 71 år. Tore gifta seg med Ingeborg Rasmusdotter, dotter av Rasmus Asbjørnson Frafjord og Tora Bjørnsdotter, cirka 1665 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

v. Kristi Toresdotter vart fødd cirka 1625 i Frafjord, Forsand, Rogaland, NOR og døydde i Idsal, Strand, Rogaland, NOR. Kristi gifta seg med Tore Bjørnson Idsal, son av Bjørn Knudson Tysdal og Guri Toresdotter, cirka 1645 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

vi. Ingrid Toresdotter vart fødd i 1627 i Frafjord, Forsand, Rogaland, NOR og døydde i Ådnøy store, Høle, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Ingrid var Ingeri.

vii. Marita Toresdotter vart fødd cirka 1630 i Frafjord, Forsand, Rogaland, NOR og døydde i Gjesteland, Høle, Rogaland, NOR. Marita gifta seg med Simon Endreson, son av Endre Toreson Gjesteland og Ragnhild Simonsdotter, i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.


229. Liva Ådnesdotter, dotter av Aadne Aslakson Nødland og Ukjend, vart fødd cirka 1598 i Nødland, Forsand, Rogaland, NOR og døydde i 1680 i Frafjord, Forsand, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 82 år.

Liva gifta seg med Tore Torsteinson Frafjord cirka 1618 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

Liva gifta seg så med Håvard Jakobson Frafjord cirka 1653 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Generelle notat: Håvar Jakobson gifta seg med enka på Frafjord, Liva Ådnesdotter. Då ho døydde, gifta Håvar seg med Eli Ådnesdotter. Håvar hadde tre barn med Eli som ein kjenner til.
Håvar er lagrettemann 7 gonger, frå 1662 til 1682.
Håvar og Olav Kommedal møtte 4 gonger på tinget mot Ivar Horve som hadde selt ein hest til Tore Torsteinson, far til Olav Kommedal. Det var i 1658, 1659, 1660 og 1666. I 1663 var han med i striden i Mæleætta. I 1670 var han ein av dei tre Frafjordbøndene som vart stemnde av hr. Jon Rasmusson i Strand for den skjemde silda. I 1673 var han med og stemnde Ivar Gilja for ei kyrkjeku. I 1680, den 2. desember, høyrer me at sakefallspaktaren Peder Lauritson, "lot angi for retten at Håvar Frafjord har lovet å stille ham til freds for for tidlig sammenleie med sin kvinne, Eli Ådnesdtr."
Brukar nr. 3 av fire brukarar i 1664, var Håvar Jakobson, 42 år, med drengen Ola Rasmusson, 20 år.
Håvar døydde i 1691, og i 1692 gifta enka Eli seg med Rasmus Endreson frå Skjæveland i Høyland.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnt i 1664 i Frafjord, Forsand, Rogaland, NOR. 42 år.


232. Tollef Mauritsson Maudal, son av Maurits Tolleivson Maudal og Ukjend, vart fødd i 1602 i Osen, Sirdal, Vest-Agder, NOR og døydde etter 1695 i Maudal øvre, Forsand, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Tollef Mauritsson var 62 år i 1664 og var gift med Guri Lauritsdotter Hegelstad, dotter til Laurits Ljølson Hegelstad og første kona hans.
I 1645 hadde Tolleiv 1 pund smør og 1 får i Maudal. I 1661 hadde han auka godset sitt til 1 pund smør i Maudal, 1 får i Hovland og 5 spann korn i Vallestad (Vølstad?). Men i 1665 var dette minka til ½ laup smør i Øvre Maudal og 1 får i Hovland. I 1674 såg jordegodset slik ut: 18 merker smør i Eik, 1 pund smør i Øvre Maudal, 10 spann korn i Eikeland (Guri sin arv etter faren) og 4 spann korn i Litle Hovland. I tillegg hadde han halve Åsen i Heskestad. I 1695 er han førd med 12 merker smør i Eik og 1 får i Litle Hovland.
Tolleiv er ført med 8 barn.

Tollef Mauritsson gifta seg med Gyri Larsdotter d. e. cirka 1628 i Bjerkreim kyrkje, Bjerkreim, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Maurits Tolleivson vart fødd cirka 1628 i Maudal øvre, Forsand, Rogaland, NOR og døydde cirka 1691 i Jendal indre, Bakke, Vest-Agder, NOR i ein alder av omkring 63 år. Maurits gifta seg med Berte Gitlesdotter, dotter av Gitle Larsson Bjørnestad og Gunhild Torgersdotter, cirka 1665 i Tonstad kyrkje, Sirdal, Vest-Agder, NOR.

ii. Niels Tolleivson Maudal vart fødd i 1630 i Maudal øvre, Forsand, Rogaland, NOR, døydde i 1707 i Maudal øvre, Forsand, Rogaland, NOR 77 år gamal, og vart gravlagd den 20. nov 1707 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR. Niels gifta seg med Berta Gunleivsdotter, dotter av Gunleiv Jonson Maudal og Nina Svendsdotter, cirka 1655 i Bjerkreim kyrkje, Bjerkreim, Rogaland, NOR.

116 iii. Torkel Tolleivson Austdal. Torkel gifta seg med Marete Gitlesdotter, dotter av Gitle Larsson Bjørnestad og Gunhild Torgersdotter, cirka 1665 i Tonstad kyrkje, Sirdal, Vest-Agder, NOR.

iv. Lars Tolleivson vart fødd cirka 1635 i Maudal øvre, Forsand, Rogaland, NOR og døydde cirka 1690 i Gilja, Forsand, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 55 år.

v. Ingeborg Tolleivsdotter vart fødd cirka 1638 i Maudal øvre, Forsand, Rogaland, NOR og døydde cirka 1701 i Eik, Bjerkreim, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 63 år. Ingeborg gifta seg med Peder Knudson Eik, son av Knud Andersson Eik og Ukjend, cirka 1660 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

vi. Kjetil Tolleivson vart fødd i 1642 i Maudal øvre, Forsand, Rogaland, NOR.

vii. Torgjerd Tolleivsdotter vart fødd cirka 1645 i Maudal øvre, Forsand, Rogaland, NOR og døydde i Brathetland, Høle, Rogaland, NOR. Torgjerd gifta seg med Svend Gunnbjørnson, son av Gunnbjørn Ivarson og Ukjend, cirka 1670 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.


233. Gyri Larsdotter d. e. dotter av Lars Jøelson Hegelstad og Guri Svendsdotter, vart fødd i 1608 i Hegelstad, Bjerkreim, Rogaland, NOR og døydde i Maudal øvre, Forsand, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho budde i 1673 i Maudal øvre, Forsand, Rogaland, NOR.

Gyri gifta seg med Tollef Mauritsson Maudal cirka 1628 i Bjerkreim kyrkje, Bjerkreim, Rogaland, NOR.

234. Gitle Larsson Bjørnestad, son av Lars Ommundson Fintland og Ukjend, vart fødd i 1624 i Fintland, Sirdal, Vest-Agder, NOR og døydde før 1692 i Bjørnestad, Sirdal, Vest-Agder, NOR.

Generelle notat: Gitle Larsson Fintland vert nemnt som 40 år gamal i 1664, men han må vere eldre enn dette. Han døydde før 1692. Kona Gunhild var dotter til Torjei Areson og kona Berte Knutsdotter Bjordal i Bjerkreim. Gitle var brukar på Bjørnestad frå 1640. Gunhild og Gitle hadde fem barn som ein kjenner til. Skiftet etter Gunhild var 10. juli 1674.

Gitle Larsson gifta seg med Gunhild Torgersdotter cirka 1645 i Bjerkreim kyrkje, Bjerkreim, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Berte Gitlesdotter vart fødd cirka 1645 i Bjørnestad, Sirdal, Vest-Agder, NOR og døydde cirka 1712 i Jendal indre, Bakke, Vest-Agder, NOR i ein alder av omkring 67 år. Berte gifta seg med Maurits Tolleivson, son av Tollef Mauritsson Maudal og Gyri Larsdotter d. e., cirka 1665 i Tonstad kyrkje, Sirdal, Vest-Agder, NOR. Berte gifta seg så med Tore Larsson cirka 1692 i Bakke kyrkje, Bakke, Vest-Agder, NOR. Dei fekk ikkje barn.

117 ii. Marete Gitlesdotter. Marete gifta seg med Torkel Tolleivson Austdal, son av Tollef Mauritsson Maudal og Gyri Larsdotter d. e., cirka 1665 i Tonstad kyrkje, Sirdal, Vest-Agder, NOR.

iii. Omund Gitleson Bjørnestad vart fødd i 1651 i Bjørnestad, Sirdal, Vest-Agder, NOR og døydde cirka 1718 i Bjørnestad, Sirdal, Vest-Agder, NOR i ein alder av omkring 67 år. Omund gifta seg med Valborg Mikkelsdotter, dotter av Mikkel Larsson og Guri, cirka 1682 i Bjerkreim kyrkje, Bjerkreim, Rogaland, NOR.

iv. Vermund Gitleson vart fødd cirka 1652 i Bjørnestad, Sirdal, Vest-Agder, NOR.

v. Guri Gitlesdotter vart fødd cirka 1655 i Bjørnestad, Sirdal, Vest-Agder, NOR og døydde cirka 1699 i Hompland, Sirdal, Vest-Agder, NOR i ein alder av omkring 44 år. Guri gifta seg med Svend Atlakson, son av Atlak Jonson Hompland og Dagna Bjørnsdotter, cirka 1683 i Tonstad kyrkje, Sirdal, Vest-Agder, NOR.


235. Gunhild Torgersdotter, dotter av Torger Areson Bjordal og Berte Knudsdotter, vart fødd cirka 1630 i Bjordal, Bjerkreim, Rogaland, NOR og døydde cirka 1674 i Bjørnestad, Sirdal, Vest-Agder, NOR i ein alder av omkring 44 år.

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde den 10. jul 1674 i Bjørnestad, Sirdal, Vest-Agder, NOR.

Gunhild gifta seg med Gitle Larsson Bjørnestad cirka 1645 i Bjerkreim kyrkje, Bjerkreim, Rogaland, NOR.

242. Omund Rasmusson Helleland, son av Rasmus Svendson Kolnes og Ukjend, vart fødd cirka 1600 i Kolnes søre, Sola, Rogaland, NOR og døydde cirka 1663 i Helleland, Sola, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 63 år.

Omund Rasmusson gifta seg med Ragnhild Olsdotter cirka 1623 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

121 i. Anna Ommundsdotter. Anna gifta seg med Gunnar Antoniusson Sveinsvoll cirka 1650 i Håland kyrkje, Sola, Rogaland, NOR.

ii. Bereta Ommundsdotter vart fødd cirka 1635 i Helleland, Sola, Rogaland, NOR og døydde i 1676 i Sele, Klepp, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 41 år. Bereta gifta seg med Isak Olson, son av Ole Isakson og Guri Gitlesdotter d. e., cirka 1660 i Håland kyrkje, Sola, Rogaland, NOR.

iii. Omund Ommundson Helleland vart fødd i 1640 i Helleland, Sola, Rogaland, NOR, døydde i 1708 i Helleland, Sola, Rogaland, NOR 68 år gamal, og vart gravlagd den 23. des 1708 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR. Omund gifta seg med Anna Rasmusdotter, dotter av Rasmus Olson Ølberg og Guri Pedersdotter, cirka 1665 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR.


243. Ragnhild Olsdotter, dotter av Ole Røg og Mareta Sola, vart fødd cirka 1600 i Sola, Sola, Rogaland, NOR, døydde i 1682 i Helleland, Sola, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 82 år, og vart gravlagd den 19. okt 1682 i Håland kyrkje, Sola, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Ommund Rasmusson fekk bygsla eit bruk på Sola og er nemnt der i lensrekneskapen frå 1624 til terminen 1635/1636. Då flytta han til Helland. Skylda på bruket på Sola i den første tida hans var 24 spann, sidan 12 spann på grunn av at 12 spann vart ført til bruk 13 på Sola. Det var Ola Gøysa som let Ommund bygsla på Sola. Ola var stefar til Ragnhild Olsdotter Sola. På Helland er Ommund nemnt i skattelister, manntal og tingbok til 1663, og han døydde anten det året eller året etter. Ommund vart gift med Ragnhild Olsdotter. Dei hadde to døtrer og ein son. Sonen må truleg vere yngst, då systera til Ragnhild truleg var vaksen i 1620.

Ragnhild gifta seg med Omund Rasmusson Helleland cirka 1623 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR.

244. Gabriel Samuelson Austrått, son av Samuel Pederson Vatne og Maren Pedersdotter, vart fødd cirka 1615 i Vatne store, Høyland, Rogaland, NOR og døydde i 1661 i Austrått, Høyland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 46 år.

Gabriel Samuelson gifta seg med Dorothea Kristensdotter cirka 1640 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

122 i. Christen Gabrielson Austrått. Christen gifta seg med Marite Olsdotter, dotter av Oluf Olson Grannes og Ukjend, cirka 1677 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR.

ii. Daniel Gabrielson vart fødd cirka 1646 i Austrått, Høyland, Rogaland, NOR.

iii. Samuel Gabrielson Kleppe vart fødd i 1649 i Austrått, Høyland, Rogaland, NOR og døydde i 1725 i Kleppe, Klepp, Rogaland, NOR 76 år gamal. Samuel gifta seg med Kirsti Eriksdotter, dotter av Erik Knudson Braut og Berit Tjerandsdotter, cirka 1676 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Samuel gifta seg så med Guri Toresdotter, dotter av Tore Jakobson og Helga Larsdotter, cirka 1678 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

iv. Maren Gabrielsdotter vart fødd i 1652 i Austrått, Høyland, Rogaland, NOR og døydde i 1693 i Sør-Braut, Klepp, Rogaland, NOR 41 år gamal. Maren gifta seg med Ole Erikson Braut, son av Erik Knudson Braut og Berit Tjerandsdotter, i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

v. Hans Gabrielson Forus vart fødd i 1653 i Austrått, Høyland, Rogaland, NOR, døydde i 1713 i Forus, Hetland, Rogaland, NOR 60 år gamal, og vart gravlagd den 25. des 1713 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Hans gifta seg med Inger Olsdotter, dotter av Ole Olson Ålgård og Magle Pedersdotter, den 29. okt 1693 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Hans gifta seg så med Kirsti Mauritsdotter, dotter av Maurits Pederson og Anna Ommundsdotter, den 28. jun 1696 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

vi. Peder Gabrielson Austrått vart fødd i 1655 i Austrått, Høyland, Rogaland, NOR, døydde den 7. mai 1720 i Austrått, Høyland, Rogaland, NOR 65 år gamal, og vart gravlagd den 14. mai 1720 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Peder gifta seg med Marit Olsdotter, dotter av Ole Olson Bore og Berit Enoksdotter, i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

vii. Dorothe Gabrielsdotter vart fødd i 1656 i Austrått, Høyland, Rogaland, NOR, døydde den 18. jul 1715 i Austvoll, Høyland, Rogaland, NOR 59 år gamal, og vart gravlagd den 28. jul 1715 i Soma kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Dorothe var Daareta. Dorothe gifta seg med Jon Ormson Austvoll i 1672 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Dorothe gifta seg så med Halvor Olson Austvoll, son av Oluf Olson Grannes og Ukjend, den 13. okt 1681 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR.


245. Dorothea Kristensdotter, dotter av Christen Palleson Trane og Dorothea Baltsersdotter, vart fødd i 1614 i Stavanger, Rogaland, NOR, døydde den 3. mai 1693 i Austrått, Høyland, Rogaland, NOR 79 år gamal, og vart gravlagd den 9. mai 1693 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Dorothea var Dorothea Trane.

Generelle notat: Dorotea Christensdotter Trane vart gift første gong med Gabriel Samuelson Store Vatne. Dei vart buande på Nedre Austrått der dei bygsla 1 pund 8 spann. Gabriel var lensmann i Gand skipreide etter Nils Skeie frå 1657 til han døydde i 1661. Dei hadde sju barn. Sonen Daniel var 19 år i 1665 og levde i 1692.
Dorotea gifta seg opp att med Ola Olson Austrått. Han fekk lensmannsombodet og amtmannen gjorde han til gjestgjevar. I 1665 var han gjestgjevar og 24 år gammel. Men ekteskapet gjekk ikkje godt, alderskilnaden var for stor. Dertil mangla Ola moralsk støleik. Drikk og ulivnad med andre kvinner øydela freden i heimen. Lensmannsombodet måtte han snart gje frå seg, og med gjestgjevarverksemda gjekk det same vegen. Etter mest 20 års ulukkeleg ekteskap enda det med skilsmål i 1683. Kvar Ola vart av veit ein ikkje.
Dortea Christensdotter af Nedre Østraath døydde 3. mai og vart gravlagd og vart gravlagd 9, mai 1693, 78 år og 6 månader gamal.

Dorothea gifta seg med Gabriel Samuelson Austrått cirka 1640 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

Dorothea gifta seg så med Oluff Olson Austrått cirka 1663 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. vigsel enda i skilsmisse i 1683. Dei fekk ikkje barn.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnt på Nedre Austraat i 1665 i Austrått, Høyland, Rogaland, NOR. Lænsmanden


246. Oluf Olson Grannes, son av Ole Erikson Grannes og Kirsti Rasmusdotter, vart fødd i 1622 i Obrestad, Nærbø, Rogaland, NOR, døydde i 1699 i Grannes, Sola, Rogaland, NOR 77 år gamal, og vart gravlagd den 3. des 1699 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Ola Olson var gift 2 gonger. Namnet på første kona er ukjent. Han var lensmann i Jåtun skipreide nokre fåe år. Han er berre nemnt som lensmann 18.05.1668. Bumerket hans finns 10 gonger i lensrekneskapen frå 1653-1691. Han budde på Grannes i 1665 og var då 50 år. Han hadde sonen Ola på 12 år. Oluf Grannes vart gravlag 1. søndag i advent 1699, 77 år gamal. I skiftet etter han 22. januar 1700 får me vita at han var gift ikring 1664 med Eli Pallesdotter. I 1666 og 1668 var skylda på bruket, 36 spann, halvparten av Grannes.
I Ættesogelaget sitt årshefte for 1944 side 94 står det at i 1629 hadde Ola (Erikson) Grannes stemna Jon Nærland og Ola Reime for arv, på vegne av barna sine, som mora deira (Kirsti) skulle ha etter far sin (han er kalla Hans i årshefte for 1944 side 94, men i bygdeboka for Hå er han kalla Rasmus). Ola (Erikson) Grannes stemna òg Ola Reime for landskyld i Njå. Den 14. desember 1637 hadde Erik og Ola Olssøner på eigne og på vegne av søskena sine, stemna morbroren Ola Reime for arv etter mormora deira, Anna Gjermundsdotter. Ola Reime la fram eit brev av 18. februar 1624 der mormora gav seg under Ola og hans syster Astrid Nærland med alt sitt gods.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnt i 1665 i Grannes, Sola, Rogaland, NOR. 50 år.

• Skifte etter han vart halde den 22. jan 1700 i Grannes, Sola, Rogaland, NOR.

Oluf Olson gifta seg med ukjend.

Barna hans var:

i. Ole Olson Sømme d. e. vart fødd i 1646 i Grannes, Sola, Rogaland, NOR og døydde i 1714 i Sømme, Sola, Rogaland, NOR 68 år gamal. Ole gifta seg med Magla Halvardsdotter, dotter av Halvard og Ingeborg Torkelsdotter, den 8. jun 1673 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR. Ole gifta seg så med Marta Anfinnsdotter, dotter av Anfinn Andersson Skas og Berit Olsdotter, i 1713 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

123 ii. Marite Olsdotter. Marite gifta seg med Christen Gabrielson Austrått, son av Gabriel Samuelson Austrått og Dorothea Kristensdotter, cirka 1677 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR.

iii. Kirsti Olsdotter vart fødd i 1654 i Grannes, Sola, Rogaland, NOR, døydde i 1732 i Sømme, Sola, Rogaland, NOR 78 år gamal, og vart gravlagd den 30. mar 1732 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR. Kirsti gifta seg med Johannes Salomonson Sømme, son av Salomon Larsson Sømme og Guri Johannesdotter, den 4. mar 1677 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR.

iv. Halvor Olson Austvoll vart fødd i 1656 i Grannes, Sola, Rogaland, NOR, døydde i 1744 i Austvoll, Høyland, Rogaland, NOR 88 år gamal, og vart gravlagd den 4. jul 1744 i Soma kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Halvor var Halffvor. Halvor gifta seg med Dorothe Gabrielsdotter, dotter av Gabriel Samuelson Austrått og Dorothea Kristensdotter, den 13. okt 1681 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR. Halvor gifta seg så med Bereth Klausdotter, dotter av Claus Larsson og Guri Njelsdotter, den 15. okt 1719 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

Oluf Olson gifta seg så med Eli Pallesdotter, dotter av Palle Kristenson Trane og Malena Samuelsdotter, cirka 1664 i Soma kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Eli Pallesdotter gifta seg opp att med Ola Tjerandson frå Øvre Haugland i Time. Eli vart gravlagd 26.02.1736, 90 år 3 månader og 11 dagar gamal. Skiftet etter henne var 30.04 og 19.07.1736. Ola Tjerandson var 21 år i 1701. Han gifta seg opp att 11.11.1736 med den 23 år yngre Ingeborg Jonsdotter Ræge. Ola Tjerandson døydde 1746, skifte 02.09 same år. Han hadde ikkje barn etter seg.

Barn av dette paret var:

i. Palle Olson vart fødd cirka 1665 i Grannes, Sola, Rogaland, NOR, døydde i 1694 i Lura, Høyland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 29 år, og vart gravlagd den 9. jun 1694 i Soma kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Palle gifta seg med Eli Isaksdotter, dotter av Isak Jonson Nærland og Kirsti Eivindsdotter, den 11. jan 1688 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR.

ii. Ole Olson d. y. vart fødd i 1672 i Grannes, Sola, Rogaland, NOR, vart døypt den 25. feb 1672 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR og døydde før 1748 i Tjemsland nordre, Varhaug, Rogaland, NOR,. Ole gifta seg med Berit Rasmusdotter, dotter av Rasmus Torgerson Tjemsland og Herborg Rasmusdotter, den 24. jun 1696 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Ole gifta seg så med Marit Asbjørnsdotter, dotter av Asbjørn Olson Motland og Maren Eriksdotter, cirka 1729 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

iii. Karen Olsdotter vart fødd i 1676 i Grannes, Sola, Rogaland, NOR, vart døypt den 4. okt 1676 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR, døydde i 1766 i Kolnes nordre, Sola, Rogaland, NOR, 90 år gamal, og vart gravlagd den 23. des 1766 i Tjora kyrkje, Sola, Rogaland, NOR. Karen gifta seg med Ole Svendson Kolnes, son av Svend Toreson Rott og Berit Rasmusdotter, den 24. jun 1696 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR.

iv. Malena Olsdotter vart fødd i 1684 i Grannes, Sola, Rogaland, NOR, vart døypt den 3. aug 1684 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR, døydde i 1774 i Kolnes nordre, Sola, Rogaland, NOR, 90 år gamal, og vart gravlagd den 24. mar 1774 i Tjora kyrkje, Sola, Rogaland, NOR. Malena gifta seg med Niels Andersson Kolnes, son av Anders Salomonson Kolnes og Ingeborg Olsdotter d. y., den 20. jun 1706 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR. Malena gifta seg så med Anders Larsson Kolnes, son av Lars Olson Husveg og Jorunn Jonsdotter, den 2. okt 1735 i Tjora kyrkje, Sola, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


248. Jon Olson Ånestad vart fødd i 1605 og døydde i 1670 i Ånestad, Varhaug, Rogaland, NOR 65 år gamal.

Generelle notat: Jon Olson er nemnt saman med Knut i 1645 og 1665. Kanskje Knut Olson og Jon Olson var brør? Han var domsmann i 1656 og 1670. Jon var kan henda gift første gong med ei Kirsten(?) og etterpå med Maren Rasmusdotter. Alle dei seks barna var i så fall med Maren. Dottera Anna Jonsdotter var ugift og døydde før 1680. Sonen Ola Jonson var utanlands i 1680, han var gift. Det er ikkje nemnt noko meir om døtrene Kirsten og Ingeborg.

Jon Olson gifta seg med Kirsti Ånestad i Varhaug kyrkje, Varhaug, Rogaland, NOR.

Jon Olson gifta seg så med Maren Rasmusdotter cirka 1650 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Ingeborg Jonsdotter vart fødd cirka 1650 i Ånestad, Varhaug, Rogaland, NOR.

124 ii. Asser Jonson Stangeland. Asser fekk barn med Karen Ommundsdotter. Ekteskapsstatus: truloving. Dette paret gifta seg ikkje. Dei fekk ikkje barn. Asser gifta seg med Anne Pedersdotter, dotter av Peder Samuelson d. e. og Kisten Enoksdotter, cirka 1687 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

iii. Rasmus Jonson Hårr vart fødd i 1655 i Ånestad, Varhaug, Rogaland, NOR og døydde i 1713 i Hårr, Varhaug, Rogaland, NOR 58 år gamal. Rasmus gifta seg med Elen Salomonsdotter, dotter av Salomon Olson Sør-Reime og Malena Karlsdotter, cirka 1680 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR. Rasmus gifta seg så med Guro Toresdotter, dotter av Tore Bjørnson Braut og Barbro Larsdotter, cirka 1696 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR. Rasmus gifta seg så med Kari Larsdotter, dotter av Lars Hansson Obrestad og Anna Pedersdotter, cirka 1699 i Varhaug kyrkje, Varhaug, Rogaland, NOR.

iv. Kirsten Jonsdotter vart fødd cirka 1657 i Ånestad, Varhaug, Rogaland, NOR.

v. Ole Jonson vart fødd cirka 1659 i Ånestad, Varhaug, Rogaland, NOR.

vi. Anna Jonsdotter vart fødd cirka 1661 i Ånestad, Varhaug, Rogaland, NOR og døydde før 1680 i Ånestad, Varhaug, Rogaland, NOR.


249. Maren Rasmusdotter, dotter av Rasmus Jonson Nærland og Ingeborg Tjerandsdotter, vart fødd i 1630 i Nærland, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde i 1680 i Ånestad, Varhaug, Rogaland, NOR 50 år gamal.

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde den 1. mar 1680 i Ånestad, Varhaug, Rogaland, NOR.

Maren gifta seg med Jon Olson Ånestad cirka 1650 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

Maren gifta seg så med Elling Larsson Ånestad, son av Lars Eivindson Norheim og Ingrid Halvorsdotter, cirka 1670 i Varhaug kyrkje, Varhaug, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Elling Larsson frå Norheim i Time var i følge boka for Varhaug fødd ikring 1645. Han vart gift med enka på Ånestad, Maren Rasmusdotter. Elling tok over dei 16 spann i Ånestad etter Jon Olson då han gifta seg med Maren. Maren og Elling hadde ein son Jon som var død før 1688. Andre kona til Elling var Guri Jonsdotter Tvihaug. Elling hadde fem barn med Guri Jonsdotter.

Barnet av dette paret var:

i. Jon Ellingson Ånestad vart fødd cirka 1671 i Ånestad, Varhaug, Rogaland, NOR og døydde før 1688 i Ånestad, Varhaug, Rogaland, NOR.


250. Peder Samuelson d. e. son av Samuel Pederson Vatne og Maren Pedersdotter, vart fødd i 1618 i Vatne store, Høyland, Rogaland, NOR og døydde i 1677 i Vatne store, Høyland, Rogaland, NOR 59 år gamal.

Generelle notat: Peder Samuelson d.e. vart gift første gong med Guri Robertsdotter frå Rott i Sola. Ho er nemnt i skiftet etter broren sin, Lars, som var 25. februar 1684. Peder hadde ei dotter Berit med Guri. Guri må vera død før 1649, for då er Peder gift på nytt og får barn med andre kona Kirsti Enoksdotter Stangeland. Peder Samuelson var bonde på Vatne og var ei stutt tid lensmann i Gand skipreide.
Det var skifte 12. mars 1677 etter "S. Peder Vatne og hans effter latte Qvinde Kirsten Enochs datter och deris børn, Søffren Vden Lands, Gurij Vatne Maren Dorete och Anne Noch Hindis Stiffdatter Berette Listejd Som nu iche Nærværinde Var tilstede offuer Værendis farbroder Samuel Vatne och da boens formue som følger ...".
Om eg forstår det rett var buet på 62 Rd 2½ ort 8 s. "Och effter som den ene datter er Gifft Nafnlig Gurij och faaett till bryllups Gierd och Hiemefølge, .." som var 14 Rd, så skulle dei 4 ugifte barna tilsvarande.
Det vart då "att paa en broder lod til -j Rd 7 s: och paa en Søsterlod til -jRd 3½ s: Som Moderen tillige med dend første Hustrues datter .." skulle ha.
Det vart halde skifte den 9. mars 1686 etter "Jacob Aases S. Qvinde Dorete Peders datter, og hendes Sødskende, Søffren Wden Landz (udenlands) Berete Lijstejd Gurj Watne Maren och Anne".
28. juni 1705 døydde Kisten Enochsdotter "fød paa Stangeland i Kleps sogn" og vart gravlagd 5. juli 1705 i Høyland kyrkjegard, 76 år gamal.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnt i 1663 i Vatne store, Høyland, Rogaland, NOR. 47 år.

• Skifte etter han vart halde den 12. mar 1677 i Vatne store, Høyland, Rogaland, NOR.

Peder gifta seg med Guri Robertsdotter, dotter av Robert og Bereta, cirka 1645 i Tjora kyrkje, Sola, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

i. Berit Pedersdotter vart fødd cirka 1646 i Vatne store, Høyland, Rogaland, NOR og døydde i Listeid, Lista, Vest-Agder, NOR. Berit gifta seg med Hans Mikkelson cirka 1670 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

Peder gifta seg så med Kisten Enoksdotter cirka 1649 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Søren Pederson vart fødd i 1649 i Vatne store, Høyland, Rogaland, NOR og døydde mellom 1705 og 1711 i Skagen, Stavanger, Rogaland, NOR. Andre namn for Søren var Severin og Søfren Bruun. Søren gifta seg med Ingebor Gunnarsdotter den 29. apr 1691 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

ii. Guri Pedersdotter vart fødd cirka 1655 i Vatne store, Høyland, Rogaland, NOR og døydde i Vatne store, Høyland, Rogaland, NOR. Guri gifta seg med Samuel Jonson Vatne, son av Jon Ommundson Tjessem og Gunhild Eriksdotter, cirka 1680 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

iii. Dorete Pedersdotter vart fødd cirka 1657 i Vatne store, Høyland, Rogaland, NOR og døydde i 1686 i Åse, Høyland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 29 år. Dorete gifta seg med Jacob Toreson, son av Tore Jakobson og Helga Larsdotter, cirka 1680 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

125 iv. Anne Pedersdotter. Anne gifta seg med Asser Jonson Stangeland, son av Jon Olson Ånestad og Maren Rasmusdotter, cirka 1687 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

v. Maren Pedersdotter vart fødd i 1665 i Vatne store, Høyland, Rogaland, NOR, døydde i 1741 i Vatne store, Høyland, Rogaland, NOR 76 år gamal, og vart gravlagd den 8. jul 1741 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Maren gifta seg med Ivar Ivarson, son av Ivar Olson og Gjøa Larsdotter, cirka 1691 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Maren gifta seg så med Rasmus Tormodson Vatne, son av Tormod Svaleson Auestad og Barbro Rasmusdotter, den 7. jun 1696 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.


251. Kisten Enoksdotter, dotter av Enok Klausson Stangeland og Anna Gitlesdotter, vart fødd i 1629 i Stangeland, Klepp, Rogaland, NOR, døydde den 28. jun 1705 i Vatne store, Høyland, Rogaland, NOR 76 år gamal, og vart gravlagd den 5. jul 1705 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Kisten var Kirsten.

Kisten gifta seg med Peder Samuelson d. e. cirka 1649 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

252. Siur Asbjørnson Todnem, son av Asbjørn Motland og Anna Olsdotter, vart fødd i 1615 i Motland, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde i 1674 i Todneim, Høyland, Rogaland, NOR 59 år gamal. Eit anna namn for Siur Asbjørnson var Suyvard.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnt i 1663 i Todneim, Høyland, Rogaland, NOR. 50 år.

• Skifte etter han vart halde den 13. mai 1674 i Todneim, Høyland, Rogaland, NOR.

Siur Asbjørnson gifta seg med Marite Ommundsdotter d. e. i 1640 i Soma kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Ragnild Sjursdotter vart fødd cirka 1640 i Todneim, Høyland, Rogaland, NOR og døydde etter 1674 i Stangeland, Høyland, Rogaland, NOR. Ragnild gifta seg med Michel Rasmusson Stangeland, son av Rasmus Mikkelson Stangeland og Ukjend, cirka 1655 i Soma kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

126 ii. Asbiørn Sjurson Todnem. Asbiørn gifta seg med Kisti Andersdotter, dotter av Anders Andersson Austrått og Anna Andersdotter, cirka 1675 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

iii. Ole Sjurson Bråstein vart fødd i 1647 i Todneim, Høyland, Rogaland, NOR og døydde i Bråstein, Høyland, Rogaland, NOR. Ole gifta seg med Anna Olsdotter, dotter av Ole Ormson Malmeim og Marit Hansdotter, cirka 1674 i Soma kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

iv. Tore Sjurson vart fødd cirka 1650 i Todneim, Høyland, Rogaland, NOR og døydde etter 1674.


253. Marite Ommundsdotter d. e. dotter av Omund Njelson Reime og Reime, vart fødd cirka 1610 i Reime, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde i Todneim, Høyland, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Marit Åmundsdotter vart gift første gong med Hans Olson Todneim. Hans var leiglending på Todneim i 1635, og det er skifte etter han 25. februar 1640. Det er ikkje nemnt barn etter Hans og Marit. Marit gifta seg opp att med Siur (Sigvard) Asbjørnson frå Motland i Nærbø. Med Siur hadde Marit fire barn. Siur brukte 30 spann eller halve Todneim i tida 1645 til 1665.
Jæren og Dalane sorenskriveri Skifteprotokoll BA 2 1672 - 1693 side 44a - 44b og 64b-65a:
I 1674 "13 Maij Thor Hoffue, Rasmus Lunde och Evind Aase forsamblet at holde Skifft effter S. S: Siur Thodnem, och hans Effterlatte quinde Marite Omundsdaatter, ... deris Søn Asbiørn Som nu ere Uden Lands, och paa hans Veigne hans farbroder Hoffuer Asbiørnsen aff Staffuanger, och den boes formue befindes som følger ..." der bruttoformua var på 109 riksdalar 3 ort 8 skilling og nettoformua på 105 riksdalar 2 ort.
Same året "dend 10 october Thore Hoffue Lensmand Halvuor Lunde, och Evind Aase forsamblede att Giøre til Endelse Imellem S. S: Siur Thodnems effterlatte Quinde Marite Omundsdatter, och Hindes børn, Asbiørn, Olle Braadsteen, Thore Uden Lands och Ragnild Stangeland.
Efftersom Moderen ere en g: bedagende Quinde, och haffe opGiffuet Gaarden for Sin Søn, bemte Asbiørn, ... och Moderen derfor nu Sambtøchte boen Imellem Sine Børn at skiffte, ..." der brorluten var på 10 riksdalar og systerluten på 5 riksdalar, totalt 35 riksdalar.

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde den 10. okt 1674 i Todneim, Høyland, Rogaland, NOR. Skifta med barna.

Marite gifta seg med Hans Olson cirka 1635 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde den 25. feb 1640 i Todneim, Høyland, Rogaland, NOR.

Marite gifta seg så med Siur Asbjørnson Todnem i 1640 i Soma kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

254. Anders Andersson Austrått, son av Anders Kristenson Austrått og Ukjend, vart fødd i 1609 i Austrått, Høyland, Rogaland, NOR og døydde etter 1677 i Austrått, Høyland, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Anders Andersson var gift første gong med Anna Andersdotter. dei hadde fem barn. Anders brukte 2 pund smør i Øvre Austrått i 1665. Det var skifte etter Anna Andersdotter 9. mai 1668. Det står ikkje noko om kvar ho var frå. Anders gifta seg opp att med Maren Jensdotter. Maren var kan hende dotter til Jens Larsson Stokkeland. Med Maren hadde Anders ein son. Sønene Lars og Teofilus var begge utanlands ved skiftet etter Maren Jensdotter 30.01.1679. Maren sin son Anders var bortreist i 1693.

Anders Andersson gifta seg med Anna Andersdotter cirka 1640 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Ole Andersson Østraadt vart fødd i 1642 i Austrått, Høyland, Rogaland, NOR, døydde den 9. jul 1704 i Austrått, Høyland, Rogaland, NOR 62 år gamal, og vart gravlagd den 13. jul 1704 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Ole gifta seg med Maren Kristensdotter, dotter av Christen Kristenson Lind og Maren Samuelsdotter, cirka 1670 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

ii. Anders Andersson Myklebust vart fødd i 1645 i Austrått, Høyland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1675 i Myklabost, Høyland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 30 år. Anders gifta seg med Anna Johannesdotter, dotter av Johannes Johannesson Stangeland og Anna Toresdotter, cirka 1670 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

127 iii. Kisti Andersdotter. Kisti gifta seg med Asbiørn Sjurson Todnem, son av Siur Asbjørnson Todnem og Marite Ommundsdotter d. e., cirka 1675 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

iv. Lars Andersson vart fødd i 1647 i Austrått, Høyland, Rogaland, NOR.

v. Teofilius Andersson vart fødd i 1649 i Austrått, Høyland, Rogaland, NOR.

Anders Andersson gifta seg så med Maren Jensdotter, dotter av Jens Larsson og Ukjend, cirka 1670 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

i. Anders Andersson vart fødd i 1677 i Austrått, Høyland, Rogaland, NOR.


255. Anna Andersdotter vart fødd cirka 1615 og døydde cirka 1668 i Austrått, Høyland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 53 år.

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde den 9. mai 1668 i Austrått, Høyland, Rogaland, NOR.

Anna gifta seg med Anders Andersson Austrått cirka 1640 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

Niande generasjon (5x tippoldeforeldre)

horizontal rule


256. Salve Tjørhom døydde cirka 1623 i Tjørhom, Sirdal, Vest-Agder, NOR,.

Generelle notat: Salve vert nemnt på Tjørhom frå 1610 til han døydde ikring 1623. Salve er den første ein kjenner til på Tjørhom. På hans tid var garden einbølt. Salve vart drept av eit knivstikk i eit gjestebod på Tveiten, truleg i 1623. Saka kom for retten på Egersund fjerdingsting den 7. oktober 1623. Drapsmannen var ein Nils Taraldson. Drapet skjedde i drukkenskap slik det ofte var på den tida. Og det sørgjelege var at Salve Tjørhom vart drept i eit forsøk på å skilja to som slåss. Nils Taraldson hadde i si tid kjøpt ein ridesal av Sigmund Handeland. Som betaling hadde Nils lova å gje i bytte ein hatt. Dette løftet hadde ikkje Nils halde, til tross for at Sigmund hadde minna han om det. Nils Taraldson hadde ikkje klart å få tak i ein hatt, og Sigmund handeland hadde då gått med på å ta 6 alen vadmel i staden. Men Sigmund fekk ikkje dette heller, og under eit gjestebod på Tveiten der dei nok begge hadde drukke ein del, hadde Sigmund kome med slengmerknader om "at hand icke viste at der var saadan drid udj hans æt". Nils Taraldson hadde då svara at dersom han med dette meinte Nils, så kunne han seie det rett ut. Dermed byrja dei å slåss. Peder Tveiten prøvde å skilja dei, men han fekk straks eit knivstikk av Nils, men det gjorde visstnok ikkje så stor skade. Det lukkast å skilja dei to som slåss, men noko seinare byrja dei på nytt å krangle og skjelle kvarandre ut. Då vart Salve Tjørhom sint og ga Nils Taraldson "et slag paa munden och et i panden". Dette førte til at Nils greip etter kniven att, og så stakk han Salve "udj halsen, saa hand der aff strax døde". Sigmund Handeland, som var systerson til Salve Tjørhom, ville hemna morbroren sin, og han trekte så kniven sin og ga Nils Taraldson 2 knivstikk, men desse var ikkje dødelege. Ein kjenner ikkje til korleis det gjekk med Nils Taraldson, då saka vart utsett og ein ikkje kan finne noko meir om henne i tingbøkene.
Enka etter Salve heitte Åsa og vert nemnt på Tjørhom fram til 1626. Dei to sønen ein kjenner til etter Åsa og Salve, Knut og Tolleiv, var truleg mindreårige då faren døydde, og Åsa kan ha gifta seg opp att med ein av dei to som vert nemnt som brukarar på Tjørhom i 1637, Gunnleiv eller Torjei. Den eine kan vere mannen til Åsa, og den andre kan vere ein son.

Salve gifta seg med Åsa Tjørhom cirka 1613 i Tonstad kyrkje, Sirdal, Vest-Agder, NOR.

Barn av dette paret var:

128 i. Knud Salveson Tjørhom. Knud gifta seg med ukjend.

ii. Tolleiv Salveson Tjørhom vart fødd i 1614 i Tjørhom, Sirdal, Vest-Agder, NOR og døydde før 1668 i Tjørhom, Sirdal, Vest-Agder, NOR. Tolleiv gifta seg med ukjend.


257. Åsa Tjørhom vart fødd cirka 1595 og døydde i Tjørhom, Sirdal, Vest-Agder, NOR.

Åsa gifta seg med Salve Tjørhom cirka 1613 i Tonstad kyrkje, Sirdal, Vest-Agder, NOR.

260. Erik Salveson Fidjeland, son av Salve Fidjeland og Ukjend, vart fødd cirka 1610 i Fidjeland, Sirdal, Vest-Agder, NOR og døydde i Fidjeland, Sirdal, Vest-Agder, NOR.

Erik Salveson gifta seg med ukjend.

Barnet hans var:

130 i. Gunnar Erikson Haukali. Gunnar gifta seg med ukjend. Gunnar gifta seg med Todni Tolleivsdotter d. e., dotter av Tollef Torgrimson Malmeim og Marete Torkelsdotter, cirka 1680 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.


268. Jens Taraldson Lyse, son av Tarald Lyse og Malena Helgesdotter, vart fødd cirka 1555 i Ådnøy store, Høle, Rogaland, NOR og døydde cirka 1609 i Lyse, Forsand, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 54 år.

Jens Taraldson gifta seg med Anna Lyse cirka 1580 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Jensdotter vart fødd cirka 1599 i Lyse, Forsand, Rogaland, NOR og døydde i Håheller, Forsand, Rogaland, NOR. Jensdotter gifta seg med Christopher Jensson Håheller, son av Jens Kristenson Håheller og Ukjend, cirka 1634 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR. Jensdotter gifta seg så med Tore Halvardson Håheller, son av Halvard Sangesand og Kristensdotter, cirka 1645 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

134 ii. Ellef Jensson Lyse. Ellef gifta seg med Marita Torkelsdotter cirka 1621 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

225 iii. Ragnhild Jensdotter. Ragnhild gifta seg med Christen Ljødeson Nerabø, son av Ljøde Torsteinson Nerabø og Kristensdotter, cirka 1635 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.


269. Anna Lyse vart fødd cirka 1560 og døydde etter 1612 i Lyse, Forsand, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Anna Lyse vart gift første gong med Jens Taraldson frå Store Ådnøy i Høle. Dei vart gift ikring 1580, men ein veit ikkje sikkert kvar dei budde før dei ikring 1603-1606 kom til Lyse i Forsand der han vert nemnt i skattelista for 1606/1607. Dette er einaste gongen ein finn Jens nemnt i skattelistene, og i manntalet for 1610 og 1611 var det enka Anna Lyse som vert nemnt. Anna og Jens hadde 8 eller ni barn.
I manntalet for 1612 så er Anna gift opp att med Per (Olson?) Lyse. Per var truleg frå Sirdal. I odelsmanntalet for 1618 for Lister Len finn ein at "Per Lyse i Stavanger len med hans barn" åtte 2 hudar i garden Ausdal i Sirdal. Dette er truleg den same Per som vart gift med Anna. Anna og Per hadde ikkje barn, så Per må truleg ha vore gift ein gong før. Per vert nemnt som brukar av Lyse i alle manntala frå 1612 til 1632/1633, men i 1624/1625 var stesonen Eiliv Jensson komen som brukar av ein part i garden. Per døydde ikring 1632.

Anna gifta seg med Jens Taraldson Lyse cirka 1580 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

288. Tore Mossige døydde etter 1637 i Mossige, Time, Rogaland, NOR,.

Generelle notat: Tore er ført i 1603 på Mossige. Han levde ennå i 1637 då han er med og gjev Mons Undheim skøyte på Hareland og Edland. I 1626 brukte Tore 4 spann og er ført til 1635. Han er kalla Tore Olson andre stader i boka for Time, og eldste sonen heitte Ole.

Tore gifta seg med ukjend.

Barna hans var:

i. Ole Toreson Mossige vart fødd i 1603 i Mossige, Time, Rogaland, NOR og døydde cirka 1668 i Mossige, Time, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 65 år. Ole gifta seg med Marit Monsdotter, dotter av Mons Ellingson Undheim og Ommundsdotter, cirka 1647 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

144 ii. Ivar Toreson Time. Ivar gifta seg med Siri Hansdotter d. e., dotter av Hans Ommundson Vestly og Gjertrud Rasmusdotter, cirka 1658 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.


290. Hans Ommundson Vestly, son av Omund Ellingson Vestly og Siri Vestly, vart fødd cirka 1595 i Vestly, Time, Rogaland, NOR og døydde før 1665 i Vestly, Time, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Hans Åmundson budde i Holen 1622 og på Frøyland i 1630. Til slutt budde han på Vestly. Han brukte truleg halve Vestly ikring 30 spann. Hans er ført som brukar i 1645 og har truleg levd til etter 1650. I 1635 er han nemnt domsmann. I sjelemanntalet for 1665/1666 står det under døde for 1664: Ommund Vestly 44, dette må vere sonen til Hans. SOnen Rasmus var 28 år i 1665/1666 og hadde bor sin Hans Hansson på 16 år som tenar.

Hans Ommundson gifta seg med Gjertrud Rasmusdotter cirka 1620 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Omund Hansson Vestly vart fødd i 1620 i Vestly, Time, Rogaland, NOR og døydde i 1664 i Vestly, Time, Rogaland, NOR 44 år gamal.

ii. Berit Hansdotter vart fødd cirka 1628 i Vestly, Time, Rogaland, NOR og døydde i Vestly, Time, Rogaland, NOR. Berit gifta seg med Jon Josefson Vestly, son av Josef Olson Lende og Ukjend, cirka 1655 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

145 iii. Siri Hansdotter d. e.. Siri gifta seg med Ivar Toreson Time, son av Tore Mossige og Ukjend, cirka 1658 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

iv. Rasmus Hansson Tvihaug vart fødd i 1637 i Vestly, Time, Rogaland, NOR og døydde cirka 1693 i Tvihaug, Varhaug, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 56 år. Rasmus gifta seg med Kirsti Svendsdotter, dotter av Svend Torsteinson Tvihaug og Jorunn Aslaksdotter, cirka 1656 i Varhaug kyrkje, Varhaug, Rogaland, NOR. Rasmus gifta seg så med Ranveig Svendsdotter, dotter av Svend Vikanson Sør-Varhaug og Ukjend, cirka 1685 i Varhaug kyrkje, Varhaug, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

v. Elling Hansson Kalberg vart fødd i 1639 i Vestly, Time, Rogaland, NOR og døydde i Kalberg søra, Time, Rogaland, NOR. Elling gifta seg med Karen Jakobsdotter cirka 1660 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

vi. Gjertrud Hansdotter vart fødd cirka 1640 i Vestly, Time, Rogaland, NOR og døydde i 1728 i Vestly, Time, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 88 år. Gjertrud gifta seg med Ole Svendson Tvihaug, son av Svend Torsteinson Tvihaug og Jorunn Aslaksdotter, cirka 1660 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR. Gjertrud gifta seg så med Peder Aslakson Vestly, son av Aslak Halvorson Opstad og Kirsten Paulsdotter, cirka 1677 i Varhaug kyrkje, Varhaug, Rogaland, NOR.

vii. Siri Hansdotter d. y. vart fødd cirka 1642 i Vestly, Time, Rogaland, NOR og døydde i Risa, Nærbø, Rogaland, NOR. Siri gifta seg med Ivar Bjørnson Risa, son av Bjørn Alfson Hognestad og Guri Svendsdotter, cirka 1660 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

viii. Hans Hansson vart fødd i 1649 i Vestly, Time, Rogaland, NOR.


291. Gjertrud Rasmusdotter, dotter av Rasmus Pederson Njå og Bergitte Halvardsdotter, vart fødd cirka 1602 i Njå, Time, Rogaland, NOR og døydde i Vestly, Time, Rogaland, NOR.

Gjertrud gifta seg med Hans Ommundson Vestly cirka 1620 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

296. Ivar Olson Ivesdal, son av Ole Assheim og Guri Sigvardsdotter, vart fødd cirka 1593 i Ivesdal, Bjerkreim, Rogaland, NOR og døydde etter 1624 i Ivesdal, Bjerkreim, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Ivar er nemnd på Ivesdal i skattemanntalet for 1624 saman med Torkel Mortenson og Tore Bjørnson. I 1624 åtte Ivar ½ pund korn i Ivesdal og 6 merker smør i Eik i Ørsdalen.
Ivar kan vere son til Ole Ivesdal og kona Berete Sivertsdotter. Ivar hadde sonen Torger som budde på Ivesdal.

Ivar Olson gifta seg med ukjend.

Barnet hans var:

148 i. Torger Ivarson Ivesdal. Torger gifta seg med Gjertrud Kolbeinsdotter, dotter av Kolbein Mauritsson Maudal og Anna Tolleivsdotter, cirka 1648 i Bjerkreim kyrkje, Bjerkreim, Rogaland, NOR.


298. Kolbein Mauritsson Maudal, son av Maurits Tolleivson Maudal og Ukjend, vart fødd i 1600 i Osen, Sirdal, Vest-Agder, NOR og døydde etter 1684 i Maudal øvre, Forsand, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Kolbein Mauritsson var 64 år i 1664 og vert visst nemnt i 1684 då han "gammel og bedaget" vitna i ein grensetvist mellom Fintland og Regevik. Det var skifte etter kona Anna Tollefsdotter i 1673, og då hadde Kolbein odelsgods i Maudal og pantegods i Søyland.
Barna til Kolbein var Maurits Maudal, Torger Maudal, Helga Røysland, Siri Bjerkreim, Marit Bjordal, Gjertrud Ivesdal, Valborg Ødegård, Åse Litle Svela, Berit Nedre Maudal og Magla Vikesdal. Men Anna Tollefsdotter var kan hende ikkje mor til alle desse barna. Kolbein kan ha vore gift ein gong før, for nokre av døtrene har barn som er fødd i 1640-1650.

Kolbein Mauritsson gifta seg med Anna Tolleivsdotter cirka 1625 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Magla Kolbeinsdotter (Tilhøve til mor: Truleg) vart fødd cirka 1625 i Maudal øvre, Forsand, Rogaland, NOR og døydde i Vikesdal, Bjerkreim, Rogaland, NOR. Magla gifta seg med Gard Villasson Vikesdal, son av Villas Gardson Vikesdal og Eli Olsdotter, cirka 1645 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

ii. Marete Kolbeinsdotter (Tilhøve til mor: Truleg) vart fødd cirka 1626 i Maudal øvre, Forsand, Rogaland, NOR og døydde i Bjordal, Bjerkreim, Rogaland, NOR. Marete gifta seg med Knud Torgerson Bjordal, son av Torger Areson Bjordal og Berte Knudsdotter, cirka 1647 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

149 iii. Gjertrud Kolbeinsdotter. Gjertrud gifta seg med Torger Ivarson Ivesdal, son av Ivar Olson Ivesdal og Ukjend, cirka 1648 i Bjerkreim kyrkje, Bjerkreim, Rogaland, NOR. Gjertrud gifta seg så med Knud Mortenson, son av Morten Svaleson Gjedrem og Inger Sivertsdotter, cirka 1670 i Bjerkreim kyrkje, Bjerkreim, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

iv. Helga Kolbeinsdotter vart fødd cirka 1629 i Maudal øvre, Forsand, Rogaland, NOR og døydde i Røysland søre, Bjerkreim, Rogaland, NOR. Helga gifta seg med Johannes Torkelson, son av Torkel Knudson og Marete Nilsdotter d. y., cirka 1650 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR. Helga gifta seg så med Rasmus Gjermundson, son av Gjermund Røysland og Ukjend, cirka 1662 i Bjerkreim kyrkje, Bjerkreim, Rogaland, NOR.

v. Valborg Kolbeinsdotter vart fødd cirka 1630 i Maudal øvre, Forsand, Rogaland, NOR og døydde i Virak, Bakke, Vest-Agder, NOR. Valborg gifta seg med Anders Madsson Ødegården, son av Mads Josdal og Ukjend, cirka 1653 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR. Valborg gifta seg så med Tollach Erikson, son av Erik Ommundson og Ukjend, i Bakke kyrkje, Bakke, Vest-Agder, NOR. Dei fekk ikkje barn.

vi. Torger Kolbeinson vart fødd cirka 1638 i Maudal øvre, Forsand, Rogaland, NOR og døydde i jan 1659 i Maudal øvre, Forsand, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 21 år. Torger gifta seg med Joren Tolleivsdotter, dotter av Tollef Torgrimson Malmeim og Marete Torkelsdotter, cirka 1658 i Bjerkreim kyrkje, Bjerkreim, Rogaland, NOR.

vii. Siri Kolbeinsdotter vart fødd cirka 1640 i Maudal øvre, Forsand, Rogaland, NOR og døydde i Svela store, Bjerkreim, Rogaland, NOR. Siri gifta seg med Lars Gregoriusson Bjerkreim d. e., son av Gregorius Larsson Svela og Siri Svalesdotter, cirka 1662 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

viii. Maurits Kolbeinson Maudal vart fødd i 1642 i Maudal øvre, Forsand, Rogaland, NOR og døydde cirka 1692 i Maudal øvre, Forsand, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 50 år. Maurits gifta seg med Ellen Rasmusdotter, dotter av Rasmus Asbjørnson Frafjord og Tora Bjørnsdotter, cirka 1667 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

ix. Åse Kolbeinsdotter vart fødd cirka 1645 i Maudal øvre, Forsand, Rogaland, NOR og døydde i Svela litle, Bjerkreim, Rogaland, NOR. Åse gifta seg med Ole Gregoriusson, son av Gregorius Larsson Svela og Siri Svalesdotter, cirka 1670 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

x. Berta Kolbeinsdotter vart fødd cirka 1650 i Maudal øvre, Forsand, Rogaland, NOR og døydde i Maudal nedre, Bjerkreim, Rogaland, NOR. Berta gifta seg med Are Rasmusson Maudal, son av Rasmus Oddson Maudal og Berit Maudal, cirka 1692 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.


299. Anna Tolleivsdotter døydde cirka 1673 i Maudal øvre, Forsand, Rogaland, NOR,.

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde den 15. sep 1673 i Maudal øvre, Forsand, Rogaland, NOR.

Anna gifta seg med Kolbein Mauritsson Maudal cirka 1625 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

300. Ole Fosseikeland vart fødd cirka 1570 og døydde i Foss-Eikeland, Høyland, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Det er tre Eikeland-gardar i Høyland, alle utan indre samanheng, og for å skilja dei frå ein annan har namna fått eit tilheng: Foss-Eikeland, Skruss-Eikeland og Ur-Eikeland. Me kjenner Foss-Eikeland frå 1519; garden er då skriven Egyland. Først i 1645 er vedhenget "Foss" nytta. Garden var lensmannsgard ei tid i 1660-åra. Garden høyrde til Halsnøy klostergods og vart av kongen i 1745 selt til kammerråd Peder Valentinson i Stavanger med 10 års skattefritak for dei bruka som låg øyde.
Ola Eikeland er nemnt i tida 1603-1635. Han var leiglending på Foss-Eikeland, men i ei odels-jordebok frå 1626 står han som eigar av 9 spann korn i Ævestad og 1 spann korn i Kydland, begge gardar i Varhaug, og 26 spann i Vareberg i Mosterøy, Askje skipreide. Han var domsmann på skipreidetinget 1613-1624. Det er kjent fire barn etter han.

Ole gifta seg med ukjend.

Barna hans var:

i. Anund Olson Stokka vart fødd i 1595 i Foss-Eikeland, Høyland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1679 i Stokka, Høyland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 84 år. Anund gifta seg med ukjend. Anund gifta seg med Tora Ljødesdotter cirka 1670 i Soma kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

ii. Ole Olson Håland vart fødd cirka 1610 i Foss-Eikeland, Høyland, Rogaland, NOR og døydde i Håland, Høyland, Rogaland, NOR.

150 iii. Lars Olson Fosseikeland. Lars gifta seg med Ingerid Sigvardsdotter, dotter av Sigvard Olson Kylles og Ingerid Endresdotter, cirka 1644 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

iv. Anna Olsdotter vart fødd cirka 1633 i Foss-Eikeland, Høyland, Rogaland, NOR og døydde i Torland, Nærbø, Rogaland, NOR. Anna gifta seg med Håvard Halvorson Torland, son av Halvor Håvardson Torland og Barbro Ellingsdotter, cirka 1670 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.


302. Sigvard Olson Kylles, son av Ole Sigvardson Berge og Ukjend, vart fødd cirka 1583 i Berge, Gjesdal, Rogaland, NOR og døydde cirka 1644 i Kylles, Høyland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 61 år. Eit anna namn for Sigvard Olson var Sjur.

Sigvard Olson gifta seg med Ingerid Endresdotter cirka 1605 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Marit Sigvardsdotter vart fødd cirka 1605 i Kylles, Høyland, Rogaland, NOR og døydde i Frøyland, Time, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Marit var Merete. Marit gifta seg med Helge Torkelson Lima, son av Torkel Helgeson Lima og Ukjend, cirka 1624 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Marit gifta seg så med Michel Rasmusson Frøyland, son av Rasmus Pederson Njå og Bergitte Halvardsdotter, cirka 1669 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

ii. Knud Sigvardson Berge vart fødd cirka 1614 i Kylles, Høyland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1689 i Berge, Gjesdal, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 75 år. Knud gifta seg med Astrid Reiarsdotter, dotter av Reiar Torkelson Kyllingstad og Guri Størkersdotter, cirka 1660 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

iii. Rasmus Sigvardson Kylles vart fødd i 1618 i Kylles, Høyland, Rogaland, NOR og døydde i 1674 i Kylles, Høyland, Rogaland, NOR 56 år gamal. Rasmus gifta seg med Ingebor Rasmusdotter, dotter av Rasmus Johannesson Skaret og Anna Ommundsdotter, før 1650 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

151 iv. Ingerid Sigvardsdotter. Ingerid gifta seg med Lars Olson Fosseikeland, son av Ole Fosseikeland og Ukjend, cirka 1644 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Ingerid gifta seg så med Ole Njelson Fosseikeland, son av Njel Ommundson Skei og Berit Rasmusdotter, cirka 1654 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

v. Endre Sigvardson Kylles vart fødd i 1625 i Kylles, Høyland, Rogaland, NOR og døydde i Kylles, Høyland, Rogaland, NOR. Endre gifta seg med Adamsdotter, dotter av Adam Larsson og Ukjend, cirka 1655 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

vi. Ole Sigvardson Skjørestad vart fødd cirka 1633 i Kylles, Høyland, Rogaland, NOR og døydde i Skjørestad, Hetland, Rogaland, NOR. Ole gifta seg med Jorunn Helgesdotter, dotter av Helge Johannesson Hetland og Randi Torkelsdotter, cirka 1661 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.


303. Ingerid Endresdotter, dotter av Endre Kylles og Ukjend, vart fødd cirka 1585 i Kylles, Høyland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1664 i Kylles, Høyland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 79 år.

Generelle notat: Ingerid Endresdotter var kan hende dotter til Endre Kylles. Ho vart gift første gong med Sigvard Olson. Dei vert nemnde med fem barn, men Ola Sjurson på Skjørestad i Riska skal òg vere sonen deira, så dei må ha hatt minst seks barn. Sigvard var skattebonde i 1610. Han betalte leidang av 8 spann i 1624 og er ennå i 1635 bonde på Kylles. Han er nemnt lagrettemann i 1624. I 1645 var Ingerid gift opp att med Gunnar Tøresson som var brukar på Kylles og hadde vore det i 18 år då. Han flytta til farsgarden på Nord-Braut. Det var ikkje barn i siste ekteskapet til Ingerid.

Ingerid gifta seg med Sigvard Olson Kylles cirka 1605 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

Ingerid gifta seg så med Gunnar Tørreson Braut, son av Tørres Rasmusson Braut og Guri Toresdotter, cirka 1645 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


304. Svend Svendson Lima, son av Svend Svendson Lima og Ukjend, vart fødd i Lima ytre, Gjesdal, Rogaland, NOR og døydde etter 1620 i Lima ytre, Gjesdal, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Sven var truleg son til Sven Ytre Lima som er nemnt i 1563. Sven er sjølv nemnt på Lima frå 1602 til 1620. Sven hadde truleg sonen Sven Lima fødd ikring 1605.

Svend Svendson gifta seg med ukjend.

Barnet hans var:

152 i. Svend Svendson Lima. Svend gifta seg med ukjend.


312. Omund Bjelland vart fødd cirka 1545 og døydde cirka 1616 i Bjelland, Gjesdal, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 71 år.

Omund gifta seg med Gjertrud Sjursdotter cirka 1575 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Ole Ommundson Bjelland vart fødd cirka 1575 i Bjelland, Gjesdal, Rogaland, NOR og døydde etter 1647 i Bjelland, Gjesdal, Rogaland, NOR. Ole gifta seg med Eli Ljødesdotter cirka 1600 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

ii. Sivert Ommundson vart fødd cirka 1578 i Bjelland, Gjesdal, Rogaland, NOR og døydde cirka 1644 i Bjelland, Gjesdal, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 66 år. Eit anna namn for Sivert var Sigvard. Sivert gifta seg med Kari Børildsdotter cirka 1605 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

iii. Anna Ommundsdotter vart fødd cirka 1580 i Bjelland, Gjesdal, Rogaland, NOR og døydde i Skaret, Høyland, Rogaland, NOR. Anna gifta seg med Rasmus Johannesson Skaret cirka 1600 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

iv. Haldri Ommundsdotter vart fødd cirka 1585 i Bjelland, Gjesdal, Rogaland, NOR og døydde i Malmeim, Høyland, Rogaland, NOR. Haldri gifta seg med Omund Olson Malmeim, son av Ole Malmeim og Ukjend, cirka 1610 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

v. Marit Ommundsdotter d. y. vart fødd cirka 1590 i Bjelland, Gjesdal, Rogaland, NOR og døydde i Åreskjold, Høyland, Rogaland, NOR. Marit gifta seg med Jakob Olson Åreskjold, son av Ole Jakobson Sviland og Ingeborg Toresdotter, cirka 1615 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

vi. Kristi Ommundsdotter vart fødd cirka 1595 i Bjelland, Gjesdal, Rogaland, NOR og døydde i Lerang, Forsand, Rogaland, NOR. Kristi gifta seg med Kristoffer Hansson Lerang, son av Hans Rasmusson Lerang og Ukjend, cirka 1620 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

vii. Marit Ommundsdotter d. e. vart fødd cirka 1598 i Bjelland, Gjesdal, Rogaland, NOR og døydde i Haga, Høyland, Rogaland, NOR. Marit gifta seg med Nils Jakobson Haga, son av Jacob Sviland og Ukjend, cirka 1618 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR. Marit gifta seg så med Erich Olson Haga cirka 1623 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

viii. Mons Ommundson vart fødd cirka 1600 i Bjelland, Gjesdal, Rogaland, NOR og døydde i Hadland, Gjesdal, Rogaland, NOR. Mons gifta seg med Ingeborg cirka 1625 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

156 ix. Aadne Ommundson Ravndal. Aadne gifta seg med ukjend.


313. Gjertrud Sjursdotter, dotter av Sjur Monsson Øksnevad og Ukjend, vart fødd cirka 1555 i Øksnevad nedre, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i Bjelland, Gjesdal, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Gjertrud Sjursdotter var dotter åt Sjur Monsson Øksnevad (Ho er ikkje nemnt som dotter til Sjur Monsson i boka for Klepp.) Ho vart gift med Omund Bjelland. Han har mykje ætt etter seg i bygda den dag i dag. Me finn han nemnt frå 1602 til 1616. Han rådde visst i si tid for heile garden. Dei skal ha vore rike folk - dei rikaste i Gjesdal i 1600-talet. Han er nemnt i skattemanntalet frå 1603 og i ei hærmannsliste frå 1611. Gjertrud er nemnt i lensrekneskapen frå 1617 til 1628. I 1624 og 26 står Ola og mor hans som eigarar av 9 spann i Bjelland, 9 spann i Nese, 14 spann i Skjæveland i Høyland og 16 spann i Øksnevad. Den 19. juli 1617 heldt Gjertrud tretta med barna om skiftet etter den avlidne mannen. Det var ho som hadde odelsgodset. Ho må ha vore ei "kjellsa". Ei av døtrene Marit d.y. var gift med Jakob Åreskjold i Høyland, for Kirsti var gift med Kristoffer Lerang i Forsand. Den 19.07.1617 vart det halde "stevnestue" på Bjelland. Der vart Gjertrud stemna for eit arveskifte som var halde mellom henne og barna og arvingane hennar: "Kristoffer Lerang og Erik Haga uti Gand skipreide hadde uti rette latt stevne deres værmor Gjertru ibid. samt òg deres kvinnners søsken og måger, navnlig Ola Håland, Jakob Åreskjold og Rasmus Skar og hadde dem til å tale, synderlig forne Gjertru Bjelland for et arveskifte der var holdt noen tid siden imellom forne Gjertru på den ene og hennes børn, Ola, Ådne, Mogens og Siver, item Anna, Maritta, Kristi, Maritta og Haldri, og dem taltalte på deres kvinners vegne på den annen side som arvinger etter s. Ommund Bjelland, over hvilket bytte de ikke hadde tatt uvillige menn, men etter deres eget gode tykke hvem hennes lystet, hvor over skiftet ikke gikk riktig til..."

Hendingar i livet hennar var:

• Ho budde i 1628 i Bjelland, Gjesdal, Rogaland, NOR.

Gjertrud gifta seg med Omund Bjelland cirka 1575 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

316. Arne Torkelson Lomeland, son av Torkel Lomeland og Ukjend, vart fødd cirka 1575 i Lomeland, Gjesdal, Rogaland, NOR og døydde i Lomeland, Gjesdal, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Arne Torkelson var Ådne.

Generelle notat: Arne, som er nemnt på Lomeland frå 1602 til 1642, held ein for å vera son åt Torkel. Eit prov for det finn me i at det er oppskriven ein Arne Torkelson på Lomeland i 1645. Arne åtte òg 1 ½ vett i Lomeland 1617. Kona heitte ganske visst Kari. I ei odelsjordebok for 1644 er Kari Lomeland oppskriven med 19 spann. Arne åtte jord i Ytre Lima. Kann henda far hans var derifrå.

Arne Torkelson gifta seg med Kari Lomeland cirka 1600 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Rasmus Arneson Lomeland vart fødd cirka 1600 i Lomeland, Gjesdal, Rogaland, NOR og døydde cirka 1662 i Lomeland, Gjesdal, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 62 år. Rasmus gifta seg med Torborg Gjesdal cirka 1620 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR. Rasmus gifta seg så med Kirsten Lomeland cirka 1640 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

158 ii. Lars Arneson Haukamork. Lars gifta seg med Gjøa Njelsdotter, dotter av Njel Olson Madland og Gjøa Torsteinsdotter, cirka 1632 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.


317. Kari Lomeland vart fødd cirka 1575 og døydde i Lomeland, Gjesdal, Rogaland, NOR.

Kari gifta seg med Arne Torkelson Lomeland cirka 1600 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

318. Njel Olson Madland, son av Ole Sigmundson Madland og Ukjend, vart fødd cirka 1570 i Madland, Gjesdal, Rogaland, NOR og døydde etter 1635 i Madland, Gjesdal, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Njell Olson budde først i Nordås. Han er nemnt der frå 1606 til 1623. Njell var gift 2 gonger: 1. med Gjøa Torsteinsdotter Edland. Den andre kona veit me ikkje namnet på, og me kann heller ikkje skilja ut dei barna han hadde med kvar kone. Til hausttinget på Kyllingstad 28. oktober 1635 hadde Njell Madland stemna Sigmund Nordås, bror sin, på barna sine vegner for 2 spann kornskyld i Nordås, som han meinte dei skulle hatt for 14 år sidan. Sigmund Nordås meinte at barna hans Njell ikkje hadde fått nokon arv i Nordås. Denne arven var tomta og fallen slik: Svein Monson Kyllingstad og systrene hans: Marit, Ingeborg, Helga og Gunvor, åtte tilsaman 3 vett korn i Kyllingstad med øydegarden Nordås, som det då ikkje gjekk noko landskyld av, dertil 3 vett korn i Edland med sin øydegard. Ingeborg døydde barnlaus, og broren Svein arva henne åleine etter den gamle loven. Då åtte Svein 3 vett korn i Kyllingstad som var hovudbølet. Dei 3 systrene som var att, hadde kvar si vett i Edland. Sidan døydde Helga barnlaus, og Marit arva henne, så ho vart eigar av 2 vett i Edland. Då ho døydde, let ho etter seg desse barna; Mons, Gjøa, Berit, Anna og Marit. På kvar systerlut kom då 2 spann i Edland. No hadde Njell Madland vore gift med Gjøa, som då var død. Det vart så at han skulle ta 2 spann i Edland, og Mons Edland som hadde brukt dette, skulle ut med den landskylda han stod til rest med.

Njel Olson gifta seg med Gjøa Torsteinsdotter cirka 1598 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Velum Njelson Madland vart fødd cirka 1598 i Madland, Gjesdal, Rogaland, NOR og døydde cirka 1659 i Madland, Gjesdal, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 61 år. Velum gifta seg med Eli Olsdotter, dotter av Ole Ommundson Bjelland og Eli Ljødesdotter, cirka 1625 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

ii. Jesper Njelson Sikveland vart fødd i 1603 i Nordås, Gjesdal, Rogaland, NOR og døydde etter 1673 i Sikveland, Gjesdal, Rogaland, NOR. Jesper gifta seg med ukjend.

iii. Torger Njelson Bjelland vart fødd cirka 1604 i Madland, Gjesdal, Rogaland, NOR og døydde cirka 1686 i Bjelland, Gjesdal, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 82 år. Torger gifta seg med Ingeborg Olsdotter, dotter av Ole Ommundson Bjelland og Eli Ljødesdotter, cirka 1638 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

159 iv. Gjøa Njelsdotter. Gjøa gifta seg med Lars Arneson Haukamork, son av Arne Torkelson Lomeland og Kari Lomeland, cirka 1632 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

v. Halvard Njelson Vølstad vart fødd i 1615 i Madland, Gjesdal, Rogaland, NOR og døydde cirka 1668 i Vølstad, Gjesdal, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 53 år. Halvard gifta seg med Marete Vellesdotter, dotter av Velle Ånenson Espeland og Asgjerd Mauritsdotter, cirka 1647 i Bjerkreim kyrkje, Bjerkreim, Rogaland, NOR.

vi. Lars Njelson Helland vart fødd i 1623 i Madland, Gjesdal, Rogaland, NOR og døydde i 1668 i Helland, Gjesdal, Rogaland, NOR 45 år gamal. Lars gifta seg med Malena Ljødesdotter d. e., dotter av Ljøde Ellingson Håland og Ukjend, cirka 1645 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.


319. Gjøa Torsteinsdotter, dotter av Torstein Edland og Marit Monsdotter, vart fødd cirka 1578 i Edland, Gjesdal, Rogaland, NOR og døydde før 1635 i Madland, Gjesdal, Rogaland, NOR.

Gjøa gifta seg med Njel Olson Madland cirka 1598 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

320. Endre Salveson Sveinsvoll, son av Salve Endreson Malmeim og Ukjend, vart fødd i Malmeim, Høyland, Rogaland, NOR og døydde etter 1610 i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Endre Sveinsvoll er ført i skattemanntala i tida 1603 til 1610. I følgje Rogaland Historie- og Ættesogelag Årshefte 1958 side 139 var han truleg son til Salve Endreson Malmeim og hadde sonen Truls Endreson Sveinsvoll.

Endre Salveson gifta seg med ukjend.

Barnet hans var:

160 i. Truls Endreson Sveinsvoll. Truls gifta seg med Eli Eivindsdotter, dotter av Eivind Sveinsvoll og Ukjend, cirka 1623 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR. Truls gifta seg så med Marit Eivindsdotter, dotter av Eivind Rasmusson Hauge og Anna Hauge, cirka 1638 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.


322. Eivind Rasmusson Hauge, son av Rasmus Halvardson Hauge og Tørresdotter, vart fødd cirka 1590 i Hauge, Klepp, Rogaland, NOR og døydde før 1653 i Hauge, Klepp, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Eivind Rasmusson er nemnt 1628 då han og Tore, sonen, skulle dela ein jordteig som var laus og ledig. Han er ført i skattemanntalla 1628-1645. I 1653 stemna kona Anna, som då var enke, inn sonen Nils for bortleige av noko jord. Ho fekk rett og skulle sitja med jorda si levetid som vanleg var for enker. Enka er ført i jordeboka for 1661. Anna og Eivind vert ført med sju barn.

Eivind Rasmusson gifta seg med Anna Hauge cirka 1609 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Tore Eivindson vart fødd cirka 1609 i Hauge, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i 1664 i Fjogstad, Klepp, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 55 år. Tore gifta seg med Berit Asgautsdotter, dotter av Asgaut Ambrosiusson Voll og Ukjend, cirka 1653 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

161 ii. Marit Eivindsdotter. Marit gifta seg med Truls Endreson Sveinsvoll, son av Endre Salveson Sveinsvoll og Ukjend, cirka 1638 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR. Marit gifta seg så med Peder Ingebretson Sveinsvoll, son av Ingebret Rasmusson Grude og Lisebet Pedersdotter, cirka 1663 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

iii. Helga Eivindsdotter vart fødd cirka 1620 i Hauge, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i Bore øystre, Klepp, Rogaland, NOR. Helga gifta seg med Nils Olson Bore, son av Ole Einarson Bore og Ukjend, cirka 1643 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

iv. Rasmus Eivindson Braut vart fødd i 1623 i Hauge, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i Sør-Braut, Klepp, Rogaland, NOR. Rasmus gifta seg med Anna Rasmusdotter, dotter av Rasmus Eivindson Ree og Barbro Einarsdotter, cirka 1652 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR. Rasmus gifta seg så med Malena Larsdotter d. y., dotter av Lars Larsson Torland og Ingrid Rasmusdotter, cirka 1677 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

v. Nils Eivindson vart fødd cirka 1625 i Hauge, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i Hauge, Klepp, Rogaland, NOR.

vi. Kirsti Eivindsdotter vart fødd cirka 1628 i Hauge, Klepp, Rogaland, NOR og døydde cirka 1695 i Nærland, Nærbø, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 67 år. Eit anna namn for Kirsti var Kirsten. Kirsti gifta seg med Isak Jonson Nærland, son av Jon Knudson Nærland og Astrid Rasmusdotter, cirka 1648 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR. Kirsti gifta seg så med Jens Rasmusson Nærland, son av Rasmus Eivindson Ree og Barbro Einarsdotter, cirka 1666 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

vii. Salomon Eivindson Hauge vart fødd i 1632 i Hauge, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i 1667 i Hauge, Klepp, Rogaland, NOR 35 år gamal. Salomon gifta seg med Guri Ingebretsdotter, dotter av Ingebret Rasmusson Grude og Lisebet Pedersdotter, cirka 1660 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.


323. Anna Hauge vart fødd cirka 1590 og døydde etter 1661 i Hauge, Klepp, Rogaland, NOR.

Anna gifta seg med Eivind Rasmusson Hauge cirka 1609 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

324. Klaus Pederson Stangeland, son av Peder J. Vatne og Magdalena Svendsdotter, vart fødd cirka 1572 i Håland, Sola, Rogaland, NOR og døydde etter 1631 i Stangeland, Klepp, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Det er gissa på at Klaus Pederson er son til presten Peder Jakobson i Håland, tvilsamt nok. Kan henda frå Gramstad. Han var vald som utsending til hyllingsmøte i Kristiania 1591, førd i skattemanntal frå 1603-1631, enkja til 1639. I 1613 stemna han inn Tørres Skjæveland som hadde overfalle han i hans eige kvernhus og reve skjegget av han. 1619 fekk han løyve på eit laksefiskje som høyrde til Gjerde under Vashus. 1624 fekk han godtgjerdsle for kost, tæring og stundetap for ei reis til Bergen der han skulle møta på Herredagen og svara for ein dom mot Jon Nærland. Klaus hadde ein bror Jakob Pederson som budde på Vagle i Høyland (i følgje boka om Hetland skipreide bind II om Helleland, side 843). Sonen Peder vart innstemna for eit drap i Stavanger den 20. november 1622. Kona til Klaus Pederson heitte kan henda Dortea.

Klaus Pederson gifta seg med Dortea Stangeland cirka 1597 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Peder Klausson Stangeland vart fødd cirka 1597 i Stangeland, Klepp, Rogaland, NOR og døydde etter 1622 i Stavanger, Rogaland, NOR.

162 ii. Enok Klausson Stangeland. Enok gifta seg med Anna Gitlesdotter, dotter av Gitle Tørreson Øksnevad og Marta Sjursdotter, cirka 1625 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.


325. Dortea Stangeland døydde i Stangeland, Klepp, Rogaland, NOR,.

Dortea gifta seg med Klaus Pederson Stangeland cirka 1597 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

326. Gitle Tørreson Øksnevad, son av Tørres Einarson Kleppe og Marit Olsdotter, vart fødd cirka 1573 i Kleppe, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i 1634 i Øksnevad nedre, Klepp, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 61 år.

Generelle notat: Gitle Tørresson er lensmann i Klepp 1610-1634. Førd i skattemanntall 1603-1638, enkja til 1642. 1643 er det sak om bøgsla på Skjæveland som sal. Sjur Øksnevad rådde for og som han hadde meint at barnebarnet hans, Tørres, skulle få. 1633 sona Gitle for systersonen sin, Olav Gutormson, for "Pudz och Bedrag". 1642 er det sak mot Laurits Torgerson Friestad for leiermål med Mogens Øksnevad si syster. På Lode i Nærbø, og seinare på Tunheim i Time budde det ein Tjærand Gitleson frå Øksnevad. Han var fødd ikring 1605, og må truleg vere son til Gitle Tøresson og Marit Sjursdotter. men han er ikkje nemnt i bygdeboka for Klepp. I bygdeboka for Klepp står det at sonen Sjur kom til Grødem i Randaberg, men han er ikkje nemnt der i bygdeboka for Randaberg. Skiftet etter Gitle var i følgje bygdeboka for Helleland 24.10.1636. Sonen Rasmus var då død utan barn. Sonen Sjur budde i 1675 på Grødheim og møtte då på skiftet etter broren sin, Nils Obrestad. Det vert nemnt at dottera Guri Gitlesdotterd.y. var ugift i 1636 men at ho truleg vart gift med lensmann Per Mortenson Bjerkreim. Men i bygdeboka for Bjerkreim står det at Peder Mortenson vart gift første gong med Helga Tolleivsdotter frå Orrestad i Helleland. Dei hadde 10 barn. Peder gjekk til sak mot verfar sin på eit målstemne på Årrestad 26.03.1625 av di kona Helga ikkje hadde fått nokon klede i heimefølgje. Dei kom til semje om at Tollef Skulle gje Peder 1 ku eller 3 riksdalar. Peder og Helga budde på Røysland søre til omlag 1626. I 1622 var nemleg Peder Røysland lagrettemann, og det same var han i 1624 og 1625. I 1627, 1629 og 1633 vart han kalla Peder Bjerkreim. Bumerket hans frå 1629 er bevart. Peder var lensmann i Bjerkreim i åra 1635 til 1658. Siste kjende skipreideting med Peder som lensmann var 12.06.1658 då han vart stemna av lensherren. Helga arva jorda i Klepp etter foreldra. I 1624 åtte ho 1 ½ spann korn og 16 mark korn i Øksnevad. På tinget for Klepp skipreide 25.11.1641 let Peder lysa ut for sal kona si odelsjord der. Dette var den jorda han hadde løyst ut frå Helga sine søsken. Guri kan då ikkje ha vore gift med denne Peder.

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde den 24. okt 1636 i Øksnevad nedre, Klepp, Rogaland, NOR.

Gitle Tørreson gifta seg med Marta Sjursdotter cirka 1591 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Tørres Gitleson Vik vart fødd i 1591 i Øksnevad nedre, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i Vik, Klepp, Rogaland, NOR.

ii. Sjur Gitleson Grødem vart fødd cirka 1593 i Øksnevad nedre, Klepp, Rogaland, NOR og døydde etter 1675 i Grødem, Randaberg, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Sjur var Sivert.

iii. Kirsti Gitlesdotter vart fødd cirka 1595 i Øksnevad nedre, Klepp, Rogaland, NOR og døydde cirka 1624 i Hauge, Klepp, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 29 år. Kirsti gifta seg med Tore Gunnarson Hauge, son av Gunnar Toreson Hauge og Ukjend, cirka 1620 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

iv. Mons Gitleson Øksnevad vart fødd i 1599 i Øksnevad nedre, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i 1683 i Øksnevad nedre, Klepp, Rogaland, NOR 84 år gamal. Eit anna namn for Mons var Mogens. Mons gifta seg med Anna Tjølsdotter, dotter av Tjøl Orre og Ingeborg Osmundsdotter, cirka 1639 i Orre kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

v. Rasmus Gitleson vart fødd cirka 1600 i Øksnevad nedre, Klepp, Rogaland, NOR og døydde før 1636.

163 vi. Anna Gitlesdotter. Anna gifta seg med Enok Klausson Stangeland, son av Klaus Pederson Stangeland og Dortea Stangeland, cirka 1625 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

vii. Tjerand Gitleson Tunheim vart fødd i 1605 i Øksnevad nedre, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i Tunheim, Time, Rogaland, NOR. Tjerand gifta seg med Jonsdotter, dotter av Jon Knudson Nærland og Astrid Rasmusdotter, cirka 1630 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

viii. Niels Gitleson Obrestad vart fødd cirka 1608 i Øksnevad nedre, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i 1673 i Obrestad, Nærbø, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 65 år. Niels gifta seg med Ingeborg Osmundsdotter cirka 1635 i Orre kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

ix. Guri Gitlesdotter d. e. vart fødd cirka 1610 i Øksnevad nedre, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i Sele, Klepp, Rogaland, NOR. Guri gifta seg med Ole Isakson, son av Isak Olson og Kari? Larsdotter, cirka 1636 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

x. Barbro Gitlesdotter vart fødd cirka 1612 i Øksnevad nedre, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i 1675 i Store-Håland, Nærbø, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 63 år. Barbro gifta seg med Ljøde Ellingson Håland, son av Elling og Ukjend, cirka 1630 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR. Barbro gifta seg så med Ole Rasmusson Håland, son av Rasmus og Ukjend, i 1675 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

xi. Guri Gitlesdotter d. y. vart fødd cirka 1615 i Øksnevad nedre, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i Øksnevad nedre, Klepp, Rogaland, NOR.


327. Marta Sjursdotter, dotter av Sjur Monsson Øksnevad og Ukjend, vart fødd cirka 1570 i Øksnevad nedre, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i Øksnevad nedre, Klepp, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Marta var Marit.

Marta gifta seg med Gitle Tørreson Øksnevad cirka 1591 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

328. Ole Ormson Hogstad, son av Orm Hogstad og Ukjend, vart fødd i Hogstad nora, Hetland, Rogaland, NOR og døydde etter 1619 i Hogstad nora, Hetland, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Ola Ormson "och hanns fader paa hogstad" betalte i 1603 korntiende av Hogstad. Då hadde nok Ola vore med i gardsdrifta lenge, for han hadde ein son som var fødd omlag 1580. I 1603 må faren ha vore så pass gamal at Ola må ha vore hovudbrukaren. Men denne parten var så stor at her godt kunne bu to familiar, og ikkje lenge etter at faren var nemnt siste gong dukkar sonen til Ola opp som medbrukar. Sonen kjem inn som brukar i 1613, men Ola dreiv garden til 1618/1619. Det var truleg Ola på Hogstad i Riska som var med og bygde Stavanger kongsgård i 1606. I 1610 var han lagrettemann og valde utsendingar til kongehyllinga i Oslo. Ut frå fødselsåra til dei to barna hans, så må han ha vore gift to gonger.

Ole Ormson gifta seg med ukjend.

Barnet hans var:

164 i. Orm Olson Årsvoll. Orm gifta seg med Olaug Hansdotter? cirka 1605 i Soma kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Orm gifta seg så med Ingeborg Johannesdotter, dotter av Johannes Årsvoll og Ukjend, cirka 1642 i Soma kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.


330. Johannes Årsvoll vart fødd cirka 1575 og døydde i Årsvoll, Høyland, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Årsvoll høyrde til Soma sokn og låg i Jåtun skipreide. Opphaveleg har Årsvoll og grannegarden Austvoll høyrt til ein gard Voll, som me kjenner frå 1300-talet. Etter den tid må garden ha vorte skift i 2 gardar. Den eine vart kalla dei austre Vollane, seinare Austvoll. På den andre garden må det på den tida ha vore ein mann som heitte Orm, og garden fekk namn etter denne mannen, Ormsvoll, som seinare vart til Årsvoll. Det er mange fornminner som tyder på gamal busetting. Årsvoll var benefisert kapellanen ved Stavanger domkyrkje. Først på 1800-talet vart bøndene på garden sjølveigande.
Johannes Årsvoll står i skattemanntalet 1603 og i ei utskrivingsliste i 1611. Han hadde truleg ei dotter Ingeborg som vart gift med Orm Olson.

Johannes gifta seg med ukjend.

Barnet hans var:

165 i. Ingeborg Johannesdotter. Ingeborg gifta seg med Orm Olson Årsvoll, son av Ole Ormson Hogstad og Ukjend, cirka 1642 i Soma kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.


334. Jacob Pederson Vagle, son av Peder J. Vatne og Magdalena Svendsdotter, vart fødd cirka 1568 i Håland, Sola, Rogaland, NOR og døydde i Vagle, Høyland, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Jakob Pederson er nemnt som skattebonde på Vagle i tida 1603-1637. Jakob var lensmann i Gand skipreide 1617-1622, men kom frå ombodet for skuld nokre ærekrenkande ord mot borgarmeister i Stavanger. Kona heitte Ingrid og det er nemnt fire barn i bygdeboka for Høyland, men det er i andre kjelder nemnt at Inger Jakobsdotter Rægje truleg var ei dotter til Jakob Vagle. Guri var den eldste av døtrene, og i 1628 søkte ho om og fekk godt skyssmål av almogen. Ei dotter til Jakob Pederson Vagle var gift med Johannes Sigvardson Sele, bror til Tørres og Sivert Sele. Klaus Pederson på Stangeland i Klepp hadde ein bror Jakob Pederson som budde på Vagle i Høyland (i følgje boka om Hetland skipreide bind II om Helleland, side 843). Somme meiner at desse to brørne var søner til soknepresten i Sola, Peder Jakobson.

Jacob Pederson gifta seg med Ingerid Vagle cirka 1597 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

167 i. Ingrj Jakobsdotter. Ingrj gifta seg med Svend Ræge cirka 1620 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Ingrj gifta seg så med Peder Andersson Ræge cirka 1627 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR.

ii. Peder Jakobson vart fødd cirka 1600 i Vagle, Høyland, Rogaland, NOR og døydde i Vagle, Høyland, Rogaland, NOR.

iii. Guri Jakobsdotter vart fødd cirka 1605 i Vagle, Høyland, Rogaland, NOR og døydde i Vagle, Høyland, Rogaland, NOR.

iv. Marit Jakobsdotter vart fødd cirka 1608 i Vagle, Høyland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1673 i Vagle, Høyland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 65 år. Marit gifta seg med Ole Johannesson Vagle, son av Johannes Sigmundson Lunde og Ukjend, cirka 1632 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

v. Malena Jakobsdotter vart fødd cirka 1610 i Vagle, Høyland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1675 i Vagle, Høyland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 65 år. Malena gifta seg med Johannes Johannesson, son av Johannes Sigvardson? og Ukjend, cirka 1635 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.


335. Ingerid Vagle vart fødd cirka 1570 og døydde etter 1617 i Vagle, Høyland, Rogaland, NOR.

Ingerid gifta seg med Jacob Pederson Vagle cirka 1597 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

350. Erich Monsson Dale, son av Mons og Ukjend, vart fødd i 1585 og døydde i 1666 i Dale, Hetland, Rogaland, NOR 81 år gamal.

Generelle notat: Erik Monsson var fødd ikring 1585. Han var truleg frå Sola, Madla eller Hetland sidan han hadde så mykje samband med folk der. Erik var komen til Jødestad i 1608/1609. Først brukte han den parten som Anders Person hadde hatt på Jødestad, men frå 1611/1612 hadde han heile Jødestad åleine. Han budde på Jødestad til 1631/1632 då han gifta seg med ei enke på Dale og flytta dit.
I tingbøkene og under sakefall i lensrekneskapen finn ein mykje om Erik Jødestad. Han slo til ein nabo, på tinget på Jåttå byrja han å slåss med Hallvard Asserson på Tjora, i eit bryllaup på Madla slo han Botolv Tasta, og ei jente på Madla vart utskjelt av han. Erik hadde òg mykje ugreie med dei på Hinna.
Ein bror av Erik, Tollak Monsson, var dreng på Ådnøy. Denne Tollak stakk av etter at han hadde gjort dottera på garden gravid. Tollak kom så til Erik og hjelpte han i slåtten, før han fór til Suldal. Etterpå måtte Erik stå til rette for at han tok broren i sitt brød, sjølv om han visste at han var i teneste på Ådnøy.
Første kona til Erik kjenner ein ikkje noko til, men ho kan ha heitt Anna, sidan begge døtrene kallar ei dotter med dette namnet. Då ein finn namnet Anders mellom etterkomarane, kan ein tru at første kona var dotter til Anders Person på Jødestad.
I tingboka for 1623 kan ein lese at Erik hadde ei stedotter som åtte jord i Haga i Høyland, og den same parten hadde Omund Myklabost i 1617. Omund må då vere far til denne stedottera, og Erik gift med enka etter Omund ikring 1620.
I første ekteskap hadde han døtrene Ingrid og Kari. Ei tredje dotter (frå første ekteskap?) vart gift med Jens Lauritsson, skomakar i Stavanger.
I 1632 gifta Erik seg så opp att for tredje gong. Han gifta seg då med enka etter Jens Larsson på Dale og fekk garden på Dale med henne. Tredje kona døydde før 1642, for i 1642 vert det nemnt arven etter henne.
Etter at Erik var død, så sat enka Anna med hans part i garden. Denne Anna kan ha vore fjerde kona til Erik. Erik budde på Dale frå 1632/1633 til han døydde i 1666.
I tillegg til broren Tollak, hadde Erik ein annan bror Antonius Monsson. Antonius hadde gifta seg til gard på Heigre i Høyland. Antonius Heigre vert nemnt i 1617 då han møtte på skipreidetinget og måtte stå til rette for noko han hadde sagt om Arnbjørn Leikvam, og som han ikkje kunne bevisa. I 1624 brukte Antonius ½ pund i Heigre. Seinare budde Antonius på Myklebost i Sola der han døydde i 1651 (han vert ikkje nemnt i bygdeboka for Sola). Det vart mykje oppstyr etter han, for han hadde skulda ein nabo for å ha slått han, og det skulle vera grunnen til at Antonius vart sjuk og døydde.
Erik let versonen sin Rasmus Johannesson få overta ein part i garden på Dale frå 1639. I 1650-åra hadde òg fostersonen Johannes Olson eit gardsbruk på Dale. Johannes var dotterson til Jens Larsson Dale. Seinare flytta Johannes bort, og ein annan verson til Erik, Tore Toreson, overtok ein part i garden.
Erik fekk seg eit hus med grunn og brygge på Stra'en i Stavanger. Dette fekk tredje versonen Jens Lauritsson skøyte på etter at Erik var død.

Erich Monsson gifta seg med Anna Andersdotter cirka 1608 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

175 i. Ingrid Eriksdotter. Ingrid gifta seg med Rasmus Johannesson Dale cirka 1639 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

ii. Kari Eriksdotter vart fødd cirka 1615 i Jødestad, Hetland, Rogaland, NOR og døydde i 1698 i Dale, Hetland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 83 år. Kari gifta seg med Tore Toreson Dale cirka 1640 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

iii. Eriksdotter vart fødd cirka 1618 i Jødestad, Hetland, Rogaland, NOR og døydde i Stavanger, Rogaland, NOR. Eriksdotter gifta seg med Jens Larsson i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

Erich Monsson gifta seg så med Dale cirka 1620 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

Erich Monsson gifta seg så med Dale i 1632 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

Erich Monsson gifta seg så med Anna cirka 1642 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnt i 1666 i Dale, Hetland, Rogaland, NOR.


351. Anna Andersdotter, dotter av Anders Pederson Jødestad og Ukjend, vart fødd cirka 1595 i Jødestad, Hetland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1619 i Jødestad, Hetland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 24 år.

Anna gifta seg med Erich Monsson Dale cirka 1608 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

352. Rasmus Grude vart fødd cirka 1565 og døydde etter 1642 i Grude, Klepp, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Rasmus Grude er førd i skattemanntall 1613-1628, og saman med sonen sin Ingebret til 1642. Rasmus var lagrettemann i tida 1618-1637. I 1617 er han bøtelagt for han hadde sagt om kona til Albret Grude at ho skulle ha sagt at det ikkje vart fred å få "før hun havde slaget Rasmus ihiel". I 1630 vart han bøtelagt for å ha slege kona til Albret Grude. Same år stemna han inn Ola Bore som hadde sagt om Hans, son åt Rasmus, at han hadde bore heim med seg fisk då han arbeidde for Sele laksefiske. I 1634 stemna han inn Rasmus Olson for han hadde sagt at Rasmus var ein gamal skalk som sov om dagen og arbeidde om natta. Rasmus Olson, som vel er inderst eller dreng på Grude vart dømd til å flytja frå Grude og skulde "ståe Kirchens Disiplin och Straff". 1635 stemna han inn Mogens Grude for han hadde teke opp noko slåtte i felles voll og då Rasmus tok opp eit like stort stykke som han "slog til Muld", hadde han kome med fæle trugsmål. Sidan hadde Mons sagt til presten at Rasmus og Ingebret, son hans, hadde bore inn høy ein onsdag bededag under preika. 2. oktober 1629 hadde Tore Arhstad stemna inn Rasmus Grude for han hadde i 12 år sete med 4 ½ vett i ein gard Warberg, og den jorda meinte Tore å ha rett til. Rasmus heldt seg til ein dom av lagmann Pouell Leth, og han fekk medhald. Elles nemnd i fleire rettsaker. Rasmus er nemnd med tre søner.

Rasmus gifta seg med ukjend.

Barna hans var:

i. Jon Rasmusson Vasshus vart fødd cirka 1587 i Grude, Klepp, Rogaland, NOR og døydde etter 1650 i Vasshus, Klepp, Rogaland, NOR. Jon gifta seg med ukjend.

ii. Hans Rasmusson Sele vart fødd cirka 1600 i Grude, Klepp, Rogaland, NOR og døydde etter 1630 i Sele, Klepp, Rogaland, NOR.

176 iii. Ingebret Rasmusson Grude. Ingebret gifta seg med Lisebet Pedersdotter, dotter av Peder Grude og Ukjend, cirka 1628 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.


354. Peder Grude døydde etter 1613 i Grude, Klepp, Rogaland, NOR,.

Generelle notat: Peder er ført på Grude i skattemanntala 1603 til 1612 og var lagrettemann i 1613. Han kan vere far til Lisebet Pedersdotter som var gift med Ingebret Rasmusson Grude.

Peder gifta seg med ukjend.

Barnet hans var:

177 i. Lisebet Pedersdotter. Lisebet gifta seg med Ingebret Rasmusson Grude, son av Rasmus Grude og Ukjend, cirka 1628 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.


356. Eivind Håvardson Ødemotland, son av Håvard Eivindson Torland og Ukjend, vart fødd cirka 1585 i Torland, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde etter 1630 i Ødemotland, Nærbø, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Eivind Håvardson trur me var son til Håvar Eivindson Sørnes i Håland som budde på Torland. Det var nok han som heitte Eivind Lode og som stakk Torbjørn Ødemotland i 1617. Sidan må han ha kome til Hobberstad i Varhaug (nemnt der 1621/1622), for i 1630 stemna presten Peder Nilsen på Haa "en hans leilending, nemblig Even Ø:Moetland, med hans bøxelbreff, heller tagevidtner, eller och huad bescheen hand haffuer for sig, til samme grd. for liffsfeste hans tiid att nyde". Eivind sa at han var komen til denne gard, Ødemotland, som han hadde "bøttet sig fra goed kongens gaard, Hobberstad, med Tormoe som boede før ham på Ø:Moetland, och leiet dend saa aff salig Herr Christen". Men han hadde ikkje noko bygslebrev eller vitner utan Tormod Hobberstad som hadde gjort jordebyte med han. Presten Peder Nilsen baud Eivind 4½ vett korn landskyld i Helvig mot dei 3 vett i Ødemotland. Men Eivind sa at jorda på Helvig ikkje var så god som den han hadde nå på Ødemotland. Eivind vart buande på Ødemotland. Me har meint at han var gift med dotter til lensmann Erik Torland, som i så fall måtte vore stedotter til far hans, eller kanskje stedotter til Eivind si stemor. Det er truleg at Eivind vart gift opp att med dotter til Jon Omundson Bø. Men korkje det eine eller det andre er visst, sjølv om noko talar for at det kan ha vore slik. Me kjenner 3 barn: Gitle fødd ikring 1613, Jon Ødemotland fødd ikring 1620 og Erik Djøseland fødd ikring 1630.

Eivind Håvardson gifta seg med Eriksdotter cirka 1612 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Gitle Eivindson vart fødd i 1613 i Hobberstad, Varhaug, Rogaland, NOR.

178 ii. Jon Eivindson Ødemotland. Jon gifta seg med Margrete Kristensdotter, dotter av Christen Larsson Lind og Margrethe Pedersdotter, cirka 1645 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR. Jon gifta seg så med Maren Henriksdotter, dotter av Henrik og Ukjend, cirka 1664 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.


357. Eriksdotter, dotter av Erik Knudson Torland og Lisbet Olsdotter, vart fødd cirka 1588 i Torland, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde i Ødemotland, Nærbø, Rogaland, NOR.

gifta seg med Eivind Håvardson Ødemotland cirka 1612 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

358. Henrik .

Henrik gifta seg med ukjend.

Barna hans var:

i. Else Henriksdotter døydde i Hauge, Klepp, Rogaland, NOR,. Else gifta seg med Tore Gunnarson Hauge, son av Gunnar Toreson Hauge og Ukjend, cirka 1625 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

179 ii. Maren Henriksdotter. Maren gifta seg med Jon Eivindson Ødemotland, son av Eivind Håvardson Ødemotland og Eriksdotter, cirka 1664 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR. Maren gifta seg så med Jon Ljødeson Ødemotland, son av Ljøde Ellingson Håland og Barbro Gitlesdotter, cirka 1670 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


364. Jon Laland vart fødd cirka 1570 og døydde i Laland, Klepp, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Jon var far til Jon Jonson Anda i Klepp, Ommund Jonson Laland i Klepp og Erik Jonson Skjørestad i Høyland. Eirik Jonson var brukar på Skjørestad i tida 1645 til 1665. Eirik hadde sonen Jon.

Jon gifta seg med ukjend.

Barna hans var:

182 i. Omund Jonson Laland. Omund gifta seg med Marit Jonsdotter, dotter av Jon Rasmusson Vasshus og Ukjend, cirka 1630 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

ii. Jon Jonson Anda vart fødd i 1605 i Laland, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i Anda, Klepp, Rogaland, NOR. Jon gifta seg med Marit Jonsdotter cirka 1635 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

iii. Erich Jonson vart fødd cirka 1607 i Laland, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i Skjørestad, Høyland, Rogaland, NOR. Erich gifta seg med ukjend cirka 1630 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.


366. Jon Rasmusson Vasshus, son av Rasmus Grude og Ukjend, vart fødd cirka 1587 i Grude, Klepp, Rogaland, NOR og døydde etter 1650 i Vasshus, Klepp, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Jon Rasmusson er ført på Vashus i skattemanntall for 1603-1644. 1626 er han innstemna av Laurits Vashus for han hadde kalla kona hans ei hore. 1624 er det sak om eit føl. 1650 er det sak mot Laurits og sonen Haldor som hadde kalla Jon ein gamal tjuv og slege han med ei riva. Sonen Hans Jonson budde på Grude i Klepp, men drap ein mann på Anda og rømde. Han vart fakka i Stavanger og skulle henrettast. Men han vart sjuk og døydde før henrettinga. Jon vert nemnd med fire barn.

Jon Rasmusson gifta seg med ukjend.

Barna hans var:

183 i. Marit Jonsdotter. Marit gifta seg med Omund Jonson Laland, son av Jon Laland og Ukjend, cirka 1630 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

ii. Hans Jonson vart fødd cirka 1610 i Vasshus, Klepp, Rogaland, NOR og døydde cirka 1665 i Stavanger, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 55 år. Hans gifta seg med ukjend.

iii. Endre Jonson Malmeim vart fødd i 1613 i Vasshus, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i Malmeim, Høyland, Rogaland, NOR. Endre gifta seg med Kirsti Ormsdotter, dotter av Orm og Randi Tolleivsdotter, cirka 1645 i Soma kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

iv. Jon Jonson Vasshus vart fødd i 1619 i Vasshus, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i Vasshus, Klepp, Rogaland, NOR. Jon gifta seg med ukjend.


370. Truls Endreson Sveinsvoll, son av Endre Salveson Sveinsvoll og Ukjend, vart fødd i 1601 i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i 1663 i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR 62 år gamal.
(Same som person 160 på side 1)

371. Marit Eivindsdotter, dotter av Eivind Rasmusson Hauge og Anna Hauge, vart fødd cirka 1615 i Hauge, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i 1695 i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 80 år.
(Same som person 161 på side 1)

378. Lars Andersson Gimra, son av Anders Gimra og Ukjend, vart fødd i Gimra, Sola, Rogaland, NOR og døydde cirka 1643 i Gimra, Sola, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Lars Andersson Gimra vart gift med Malena Gjermundsdotter, som truleg var frå Dysjaland og dotter til Gjermund Nilsson - står det. Men då må Malena vere andre kona hans, for Gjermund Nilsson var fødd ikring 1596 og Lars har barn som må vere fødd ikring 1615 - 1632. Malena kan tidlegast vere fødd 1610-1615 og må ha gifta seg tidlegast 1630 med Lars og dermed mor til yngste sonen Gjermund, medan første kona må vere mortil dei andre barna.
Lars stemna Styrkår på bruk 1 på Gimra til tinget 07.02.1618 for ein lagrettsdom som Lars hadde vunne 13.01.1616 om åseteretten til bruk 1, og som Styrkår då bygsla. Det var Kari Johannesdotter som møtte (ho hadde vore gift med far til Lars og var då stemor til Lars, men var gift opp att for tredje gong med Styrkår) av di mannen var sjuk og det vart gjort dette forliket: Styrkår skulle få åseteretten mot ei viss betaling. Det ser merkeleg ut at Lars sat som leiglending på sitt eige bruk, og så eig det bruket som Styrkår har. Men odelsmanntalet frå 1617 stadfestar at det var slik. Lars åtte 18 spann i Gimra og andre i ætta åtte resten på 30 spann, som då må vere skylda på bruk 4 på den tida. Forklaringa på det kan vere at Lars hadde kjøpt dei 18 spann mellom 1606 og 1617. Eigarane av dei 30 spann var i 1617: Sven Meling 13 spann, Magla Sola 8½ spann, Kari Gimra 8½ spann. Eigedoms- bygsle- og ættetilhøva på Gimra førte til mykje kiv og strid. I hovudskattemanntalet for 1645 står Malena som enke og brukar framleis litt jord på Gimra. Malena og Lars er nemnde med fem barn.

Lars Andersson gifta seg med ukjend.

Barna hans var:

189 i. Herborg Larsdotter. Herborg gifta seg med Jon Samsonson Gimra cirka 1637 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR.

ii. Signe Larsdotter vart fødd cirka 1618 i Gimra, Sola, Rogaland, NOR, døydde i 1683 i Gimra, Sola, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 65 år, og vart gravlagd den 29. nov 1683 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR. Signe gifta seg med Erik Oddson cirka 1642 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR.

Lars Andersson gifta seg så med Malena Gjermundsdotter, dotter av Gjermund Njelson og Ukjend, cirka 1632 i Håland kyrkje, Sola, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho budde i 1645 i Gimra, Sola, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

i. Gjermund Larsson vart fødd cirka 1632 i Gimra, Sola, Rogaland, NOR.


380. Njel Ommundson Skei, son av Omund Njelson Reime og Ukjend, vart fødd cirka 1599 i Reime, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde i Skei, Høyland, Rogaland, NOR. Andre namn for Njel Ommundson var Niell og Nils.

Generelle notat: Njell (Nils) Omundson er i matrikkelen for 1668 nemnt som rydningsmann for garden Skei. Han budde med kona Berit(?) Rasmusdotter på Skei i 1645. Kona var dotter til den føre brukaren på Skei, Rasmus Anfinnson Skei. I 1665 brukte Njell garden saman med sonen Samuel. Dei var leiglendingar, men åtte mykje jordegods andre stadar. Njell var lensmann i Gand skipreide 1641-1654 men òg ei tid i Gjesdal. Han hadde tidlegare vore i teneste hjå rådmann Østen Villumson i Stavanger.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnt i 1665 i Skei, Høyland, Rogaland, NOR.

Njel Ommundson gifta seg med Berit Rasmusdotter cirka 1623 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Omund Njelson vart fødd i 1623 i Skei, Høyland, Rogaland, NOR og døydde i 1675 i Kleppe, Klepp, Rogaland, NOR 52 år gamal. Omund gifta seg med Kirsti Eriksdotter, dotter av Erik Knudson Braut og Berit Tjerandsdotter, cirka 1660 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

190 ii. Rasmus Njelson Utsola. Rasmus gifta seg med Marete Eriksdotter, dotter av Erik Knudson Braut og Berit Tjerandsdotter, i 1657 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR.

iii. Ole Njelson Fosseikeland vart fødd i 1631 i Skei, Høyland, Rogaland, NOR og døydde i 1678 i Foss-Eikeland, Høyland, Rogaland, NOR 47 år gamal. Ole gifta seg med Ingerid Sigvardsdotter, dotter av Sigvard Olson Kylles og Ingerid Endresdotter, cirka 1654 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Ole gifta seg så med Maren Olsdotter, dotter av Oluf Nilsson Midelfar og Mattisdotter, cirka 1668 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

iv. Berit Njelsdotter vart fødd cirka 1635 i Skei, Høyland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1707 i Reime, Nærbø, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 72 år. Berit gifta seg med Omund Hansson Reime, son av Hans Skiljanson Reime og Reime, cirka 1659 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Berit gifta seg så med Tjøl Monsson Reime, son av Mons Gitleson Øksnevad og Anna Tjølsdotter, cirka 1694 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

v. Samuel Njelson Skei vart fødd i 1642 i Skei, Høyland, Rogaland, NOR, døydde den 13. jan 1717 i Skei, Høyland, Rogaland, NOR 75 år gamal, og vart gravlagd den 20. jan 1717 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Samuel gifta seg med Kisten Eriksdotter cirka 1665 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Samuel gifta seg så med Maren Kristensdotter, dotter av Christen Kristenson Lind og Maren Samuelsdotter, den 12. mar 1709 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

vi. Guri Njelsdotter vart fødd i 1646 i Skei, Høyland, Rogaland, NOR, døydde den 16. mai 1695 i Skeiane, Høyland, Rogaland, NOR 49 år gamal, og vart gravlagd den 19. mai 1695 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Guri gifta seg med Ole Toreson Åse, son av Tore Erikson og Anna Olsdotter, cirka 1670 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Guri gifta seg så med Claus Larsson, son av Lars Nilsson Brualand og Guri Larsdotter, cirka 1686 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.


381. Berit Rasmusdotter, dotter av Rasmus Anfinnson Skei og Pedersdotter, vart fødd cirka 1603 i Skei, Høyland, Rogaland, NOR og døydde i Skei, Høyland, Rogaland, NOR.

Berit gifta seg med Njel Ommundson Skei cirka 1623 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

382. Erik Knudson Braut, son av Knud Erikson Braut og Ukjend, vart fødd cirka 1590 i Sør-Braut, Klepp, Rogaland, NOR og døydde cirka 1663 i Sør-Braut, Klepp, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 73 år.

Generelle notat: Erik Knutson er førd i skattemanntall på Sør-Braut 1622-1645, jordebok 1661, lagrettemann 1621-1653. I 1627 er han ombodsmann (kyrkjeverge) til Klepp kyrkje. Erik er nemnd i odelskattemanntal til 1663. 1663 hadde "Erich Brøds effterleffuerske" stemna inn grannen, Effuind, for å ha brote ei semja. Erik åtte i Egeland, og hadde fleire saker med leiglendingen sin der. Erik var gift med Berit Tjerandsdotter Kleppe og dei vert nemnde med fem barn, men skal visst ha hatt seks.

Erik Knudson gifta seg med Berit Tjerandsdotter cirka 1621 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Berete Eriksdotter vart fødd cirka 1621 i Sør-Braut, Klepp, Rogaland, NOR, døydde i 1695 i Grannes, Sola, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 74 år, og vart gravlagd den 17. mai 1695 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR. Berete gifta seg med Tørres Gunnbjørnson Grannes, son av Gunnbjørn Erikson Kleppe og Olsdotter, cirka 1645 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

ii. Kirsti Eriksdotter vart fødd cirka 1625 i Sør-Braut, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i 1677 i Kleppe, Klepp, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 52 år. Kirsti gifta seg med Omund Njelson, son av Njel Ommundson Skei og Berit Rasmusdotter, cirka 1660 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR. Kirsti gifta seg så med Samuel Gabrielson Kleppe, son av Gabriel Samuelson Austrått og Dorothea Kristensdotter, cirka 1676 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

191 iii. Marete Eriksdotter. Marete gifta seg med Torger Olson i 1653 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR. Marete gifta seg så med Rasmus Njelson Utsola, son av Njel Ommundson Skei og Berit Rasmusdotter, i 1657 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR.

iv. Tjerand Erikson Haugland vart fødd i 1635 i Sør-Braut, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i 1696 i Haugland øvre, Time, Rogaland, NOR 61 år gamal. Tjerand gifta seg med Anna Isaksdotter d. e., dotter av Isak Jonson Nærland og Eli? Ormsdotter, cirka 1666 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR. Tjerand gifta seg så med Berit Olsdotter, dotter av Ole Njelson Fosseikeland og Ingerid Sigvardsdotter, cirka 1679 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

v. Jon Erikson Hobberstad vart fødd i 1638 i Sør-Braut, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i 1694 i Hobberstad, Varhaug, Rogaland, NOR 56 år gamal. Jon gifta seg med Sissel Olsdotter cirka 1662 i Varhaug kyrkje, Varhaug, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Jon gifta seg så med Anna Torsteinsdotter, dotter av Torstein Paulson Grødaland og Herborg Rasmusdotter, cirka 1678 i Varhaug kyrkje, Varhaug, Rogaland, NOR.

vi. Ole Erikson Braut vart fødd i 1645 i Sør-Braut, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i 1692 i Sør-Braut, Klepp, Rogaland, NOR 47 år gamal. Ole gifta seg med Anna Olsdotter cirka 1670 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR. Ole gifta seg så med Maren Gabrielsdotter, dotter av Gabriel Samuelson Austrått og Dorothea Kristensdotter, i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.


383. Berit Tjerandsdotter, dotter av Tjerand Olson Kleppe og Marit Olsdotter, vart fødd cirka 1600 i Kleppe, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i Sør-Braut, Klepp, Rogaland, NOR.

Berit gifta seg med Erik Knudson Braut cirka 1621 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

384. Erich Jonson Friestad, son av Jon Friestad og Ukjend, vart fødd i Friestad, Klepp, Rogaland, NOR og døydde etter 1628 i Friestad, Klepp, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Erik Jonson er ført i skattemanntala i tida 1603 til 1628. Han var lagrettemann i 1613 til 1624. 27. januar 1619 sona Ivar midtre Salte 1 dalar for han hadde skore Erik Friestad i fingeren med ei øks. Erik var truleg son til Jon Friestad. Erik var gift med ei dotter til Gunnbjørn Sørbø i Høyland.

Erich Jonson gifta seg med Gunnbjørnsdotter i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Gunnbjørn Erikson Kleppe vart fødd i Friestad, Klepp, Rogaland, NOR og døydde etter 1651 i Kleppe, Klepp, Rogaland, NOR. Gunnbjørn gifta seg med Olsdotter, dotter av Ole Sigurdson Kleppe og Ukjend, i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

ii. Torger Erikson vart fødd i Friestad, Klepp, Rogaland, NOR og døydde cirka 1654 i Friestad, Klepp, Rogaland, NOR. Torger gifta seg med Jorun Jonsdotter cirka 1648 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

192 iii. Jon Erikson Friestad. Jon gifta seg med ukjend.


385. Gunnbjørnsdotter, dotter av Gunbjørn Pederson Brathetland og Ukjend, vart fødd i Sørbø, Høyland, Rogaland, NOR og døydde i Friestad, Klepp, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho budde i 1618 i Friestad, Klepp, Rogaland, NOR.

gifta seg med Erich Jonson Friestad i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

410. Torkel Larsson Hommersand, son av Lars E. Hommersand og Ukjend, vart fødd i Hommarsåk, Hetland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1645 i Hommarsåk, Hetland, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Torkell Larson var son til Lars på Hommarsåk. Torkell høyrer me om først gong i 1599. Då det spissa seg til i saka mellom lensmannen Asbjørn på Ims og villstyringen Rasmus Taraldson på Haualand, vart "Guttorm Hedtlandt och Tørckildt Hammersang" sende med eit skriv til biskopen i Stavanger.
Som brukar av garden på Hommarsåk er Torkell nemnt frå 1603 av. Han døyde i 1644/1645. Dei først åra var han medbrukar saman med faren, men seinast frå 1610 brukte han heile garden åleine. Kan hende hadde han garden så lenge han levde. I alle fall var han brukar ennå i 1644, og i 1645/46 blir han omtalt som død.
Torkell er første gong nemnt som lagrettemann i 1616. Sidan var han jamt med i styr og stell på bygdetinget. Elles var han ein av dei få i bygda som hadde fått utlevert gevær, det står i lensrekneskapen for 1617. Han var gift med Herborg Olsdotter. I tingboka for 1654 kan me lesa at ho var syster til Jon Olson Åsland i Time. Jon døydde barnlaus og Torkell Hommarsåk hadde i 1609 fått lagmannen til å setta opp ei liste over det odels-, kjøpe- og pantegodset Jon hadde sete med og korleis det skulle skiftast mellom enkja etter Jon Åsland og Herborg. Det kan altså ikkje ha vore fleire søsken. Me får vita at Jon og Herborg hadde odel i Åsland. I tillegg hadde Jon kjøpt og fått i pant meir jordegods i garden, så han til slutt sat som eigar av halve Åsland. Enka etter han levde heilt til ikring 1652 og sat som brukar av Jon sin part i garden så lenge. Først etter at ho var død, reiste Herborg sine etterkommarar odelssak mot enka sine arvingar. Herborg sin soneson vann saka om bruksrett, sidan han var odelsarving. I denne saka vart det lagt fram dei papira Jon hadde på dei forskjellige partane han åtte i garden. Dei fleste var kjøpe- og pantebrev, og dei fortel oss derfor ikkje noko om forfedrane hans.
I bygdeboka for Time er ein Ola Omundson sett opp som far til Jon og Herborg, men Jon kjøpte jordegods av han så det var nok ikkje faren. Derimot vart det også lagt fram "Jt gammelt velfor seiglet Pergamendtbreff" der det stod at Ola Navarson i 1563 fekk tingsvitne på at han hadde kjøpt ein part i Åsland. Dette må ha vore faren til Jon og Herborg, elles ville ikkje dette gamle brevet ha noka meining i odelssaka i 1654. Torkell og Herborg hadde 8 barn, 3 søner og fem døtrer.

Torkel Larsson gifta seg med Herborg Olsdotter cirka 1603 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Randi Torkelsdotter vart fødd cirka 1605 i Hommarsåk, Hetland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1676 i Hetland, Hetland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 71 år. Randi gifta seg med Helge Johannesson Hetland, son av Johannes Toreson Hetland og Jorunn Hetland, cirka 1630 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

ii. Karen Torkelsdotter vart fødd i 1609 i Hommarsåk, Hetland, Rogaland, NOR og døydde i 1695 i Hogstad søre, Hetland, Rogaland, NOR 86 år gamal. Karen gifta seg med Ole Tørreson Hogstad, son av Tørres Tørreson Hogstad og Ukjend, cirka 1635 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Karen gifta seg så med Nils Olson Hogstad, son av Ole Gunnarson Riska og Magla Jonsdotter, cirka 1652 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

205 iii. Torkelsdotter. Torkelsdotter gifta seg med Anders Johannesson Hetland cirka 1631 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

iv. Lars Torkelson Haga vart fødd i 1621 i Hommarsåk, Hetland, Rogaland, NOR og døydde i 1677 i Haga, Høyland, Rogaland, NOR 56 år gamal. Eit anna namn for Lars var Lauritz. Lars gifta seg med Berta Tollaksdotter.

v. Rasmus Torkelson Lauvås vart fødd cirka 1623 i Hommarsåk, Hetland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1654 i Lauvås, Hetland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 31 år. Rasmus gifta seg med Marit cirka 1638 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

vi. Åsa Torkelsdotter vart fødd cirka 1625 i Hommarsåk, Hetland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1699 i Stokka, Høyland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 74 år. Åsa gifta seg med Ingebret Helgeson Stokka, son av Helge Stokka og Ukjend, cirka 1650 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Åsa gifta seg så med Peder Ellingson Stokka, son av Elling og Ukjend, cirka 1696 i Soma kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


411. Herborg Olsdotter, dotter av Ole Ommundson Åsland og Marit Ingebretsdotter, vart fødd cirka 1580 i Åsland, Time, Rogaland, NOR og døydde i Hommarsåk, Hetland, Rogaland, NOR.

Herborg gifta seg med Torkel Larsson Hommersand cirka 1603 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

432. Ole Bjørnson Mydland, son av Bjørn Bergulfson Mydland og Steffensdotter, vart fødd cirka 1580 i Mydland indre, Sokndal, Rogaland, NOR og døydde i 1657 i Mydland indre, Sokndal, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 77 år.

Generelle notat: Ola var en mykje aktiv mann, og var jamt og trutt i klammeri både med naboer og med styresmaktene. I 1617 var han samen med 3 mann frå Urdal stemna av Sigvald Skjevrås for å ha stukke han i ryggen med kniv.
I 1619 sona han 3 dalar etter at han i fylla hogg kniven i Jakob Åmot sitt bord. I 1624 var han tiltalt for ulovleg kjøpmanns verksemd ved at "hand forstrecker fattige folk med penge till schat och anden deris nødtorffighed, saa betaller di hannem igien med smør, huder, schind och andet saadant som di kand komme affsted."
I 1626 var han stemna for et "Mundslag" han hadde tildelt Jon Gudal, og for et knivstikk i armen på Orm Østbø.
I 1628 var han stemna for "nogen Schieldz ord" han hadde kome med til futen på tingstova.
I 1633 var han tiltala for å ha teke 11 skinn frå buet til avdøde Anders Kremmar som han meinte han skulda han. Han måtte nok levere dei tilbake, og venta på arveoppgjeret.
I 1635 vart han forlikt med Jakob Hauge om 2 knivstikk han hadde gitt han for over meir enn 20 år sidan. Same år vart han stemna av Jakob N. Mysse av di "hand haffuer taget Jacobs hors och kiørt der med nogle dager foruden loff oc tilstand, deroffuer horset er bleffuen dødt." Han måtte ut med 4 daler, eller ein ny hest verdt 4 dalar.
I 1636 var han stemna av Isak Rosseland for et knivstikk i låret. Ola forsvarte seg og meinte "hannom iche At haffue stuchen, man hand (Isak) At haffue giort sig det Sielff."
I 1638 hadde Lars Brambo stemna han "fordj hand Offuerfalt hannom med hug og Slag" då denne kom til garden for å leita etter hesten sin som han meinte Ola hadde "lånt".
Vidare var han i 1638 kravd for 20 dalar av Trond Tothammer, dei var begge fulle og sto og skreik og bar seg på tinget, noko som fekk tinget til å uttale at, "de bøer At miste dieres rett denne gangh."
I 1639 var han stemna for å ha plaga Tarald Barstads kone mens ho låg i barselseng "med Stoer Bulder och klameri" Han og Kristen Barstad prøvde å lure frå henne garden.
Halvor Mysse hadde stemna ham i 1640 for "hand offuerfalt hannom och Slaget hannom id blae slag j sitt Ansigt", mens dei var på Løvås. Ola forsvarte seg med at Halvor hadde kome til garden, sett seg i høgsete og bedt Ola "tag din Rompe med dig och gaa hiem til Myland". Då hadde han slått han eit slag i fjeset.
I 1642 var han stemna av Gunnar Olsen Åros etter at Ola skulle oppbevare 40 riksdaler for ham. Då han leverte dei attende, mangla det 6 dalar. Ola prøvde seg med at "hand wiste iche det hand fich de 40 daler til fylde", men måtte likevel ut med dei 6 dalane til Gunnar.
I 1644 hadde futen innkalla han til tinget av di han var skyldig ryttarskatt for halvanna år, "at hand som en Aff de beste och formuendeste bønder j Sogendal Iche med det Sølff lann will komme Ko: Ma: och hans federe land j denne fahrlig krigstid til hielp, med nogen forstrechening." Ola kom og unnskyldte seg med at "hand iche wiste At der wahr fliere skatter paabøden end som hand haffuer betalt."
I 1653 hadde Ola stemna Lars Gudal for tre forhold: "at hand schall Jage och Slaae hand fæ, och driffue det hiem j Myelandz Agere og Eng, och thuende Studer er nu paa en Cort tid bliffuen borte, for det anden At hand BortJager dieres Øger med en skralle, aff deris Egen Støle, saa id Ïgh haffuer brut sit been Synder." Vidare meinte han òg at Lars hadde øydelagt merkesteinen mellom Mydland og Gudal, og sett opp en ny som han meinte var grensa. I 1655 lova sonen Jakob på faren sine vegne 20 daler i ekstraskatt.
I 1656 hadde han stemna Tarald Barstad vedkomande ein leigeavtale om Barstad. Ola haldt det altså gåande like til det siste, og måtte ut med minst 38 riksdaler, 15,5 ørtruger og 26 mark sølv i forskjellige bøter.

Ole Bjørnson gifta seg med ukjend.

Barna hans var:

i. Bjørn Olson Mydland vart fødd cirka 1611 i Mydland indre, Sokndal, Rogaland, NOR og døydde i 1691 i Mydland indre, Sokndal, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 80 år. Bjørn gifta seg med Siri Bjørnsdotter cirka 1640 i Sokndal kyrkje, Sokndal, Rogaland, NOR.

ii. Lars Olson vart fødd i 1612 i Mydland indre, Sokndal, Rogaland, NOR og døydde i 1670 i Mydland indre, Sokndal, Rogaland, NOR 58 år gamal. Lars gifta seg med Birgitte Torkelsdotter cirka 1640 i Sokndal kyrkje, Sokndal, Rogaland, NOR.

Ole Bjørnson gifta seg så med Gro Alfsdotter cirka 1620 i Sokndal kyrkje, Sokndal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Ingeborg Olsdotter vart fødd cirka 1625 i Mydland indre, Sokndal, Rogaland, NOR og døydde i 1693 i Kjelland, Sokndal, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 68 år. Ingeborg gifta seg med Nils Larsson, son av Lars Bjørnson Åmodt og Guri Kjetilsdotter, cirka 1650 i Sokndal kyrkje, Sokndal, Rogaland, NOR.

ii. Birgitte Olsdotter vart fødd cirka 1627 i Mydland indre, Sokndal, Rogaland, NOR og døydde i Kolestrand, Heskestad, Rogaland, NOR. Birgitte gifta seg med Knud Torkelson cirka 1648 i Sokndal kyrkje, Sokndal, Rogaland, NOR.

iii. Alf Olson vart fødd cirka 1628 i Mydland indre, Sokndal, Rogaland, NOR og døydde i Gjersdal, Lund, Rogaland, NOR. Alf gifta seg med ukjend cirka 1650 i Lund kyrkje, Lund, Rogaland, NOR.

216 iv. Jacob Olson Barstad. Jacob gifta seg med Ingeborg Taraldsdotter, dotter av Tarald Besseson Barstad og Gunlaug Torsteinsdotter, cirka 1660 i Sokndal kyrkje, Sokndal, Rogaland, NOR.

v. Jon Olson Barstad vart fødd i 1634 i Mydland indre, Sokndal, Rogaland, NOR og døydde i Barstad østre, Sokndal, Rogaland, NOR.

vi. Steffen Olson vart fødd cirka 1638 i Mydland indre, Sokndal, Rogaland, NOR og døydde i Midtbø, Sokndal, Rogaland, NOR.


433. Gro Alfsdotter, dotter av Alv T. Frøyland T. og Ukjend, vart fødd cirka 1595 i Frøyland, Sokndal, Rogaland, NOR og døydde i Mydland indre, Sokndal, Rogaland, NOR.

Gro gifta seg med Ole Bjørnson Mydland cirka 1620 i Sokndal kyrkje, Sokndal, Rogaland, NOR.

434. Tarald Besseson Barstad vart fødd cirka 1592 og døydde i 1670 i Barstad vestre, Sokndal, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 78 år.

Tarald Besseson gifta seg med Gunlaug Torsteinsdotter cirka 1630 i Liknes kyrkje, Kvinesdal, Vest-Agder, NOR.

Barn av dette paret var:

217 i. Ingeborg Taraldsdotter. Ingeborg gifta seg med Jacob Olson Barstad, son av Ole Bjørnson Mydland og Gro Alfsdotter, cirka 1660 i Sokndal kyrkje, Sokndal, Rogaland, NOR.

ii. Taraldsdotter vart fødd cirka 1640 i Barstad vestre, Sokndal, Rogaland, NOR og døydde i Hatleskog, Sokndal, Rogaland, NOR. Taraldsdotter gifta seg med Sigbjørn Navarson, son av Navar Fredrikson og Åsa Sigbjørnsdotter, cirka 1675 i Sokndal kyrkje, Sokndal, Rogaland, NOR.


435. Gunlaug Torsteinsdotter, dotter av Tosten Olson Rafoss og Ukjend, vart fødd cirka 1610 i Rafoss, Kvinesdal, Vest-Agder, NOR og døydde i Barstad vestre, Sokndal, Rogaland, NOR.

Gunlaug gifta seg med Tarald Besseson Barstad cirka 1630 i Liknes kyrkje, Kvinesdal, Vest-Agder, NOR.

436. Endre Larsson Elvestrøm, son av Lars Tollakson Gaudland og Ukjend, vart fødd i Gaudland, Sokndal, Rogaland, NOR og døydde i Elvestrøm, Sokndal, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Endre Larsson vert nemnt på Elvestrøm i 1636. Skiftet etter han var i 1690. Endre var son til Lars Tollaksen Gauteland, som vistnok var son til Tollak Jakobsen Eie som vert nemnt i 1591.
Endre var gift med Magle Toresdotter og hdde barna: Tollak som var sjuk i 1664 og døydde før 1690, Lars Ø. Barstad, Ola Moi, Jakob Eie, Nils Elvestrøm, Peder Eie, Kjetil Bjelland, Anne gift til Nesvåg, Brabra gift til Lauland (står det, men barna til Barbro Endresdotter Bjelland hadde morbrørne Ola Moi og Peder Eie) og Ingeborg gift til Hamre i Lund.

Endre Larsson gifta seg med Magle Toresdotter cirka 1630 i Heskestad kyrkje, Heskestad, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

218 i. Lars Endreson Barstad. Lars gifta seg med Helga Bjørnsdotter cirka 1655 i Sokndal kyrkje, Sokndal, Rogaland, NOR.

ii. Ole Endreson Moi vart fødd i Elvestrøm, Sokndal, Rogaland, NOR og døydde cirka 1703 i Moi, Lund, Rogaland, NOR. Ole gifta seg med Berete Trondsdotter, dotter av Tron Handeland og Brynildsdotter, cirka 1660 i Lund kyrkje, Lund, Rogaland, NOR. Ole gifta seg så med Marta Atlaksdotter, dotter av Atlak Ommundson og Gjertrud Asbjørnsdotter, cirka 1685 i Lund kyrkje, Lund, Rogaland, NOR.

iii. Jacob Endreson Eide vart fødd i 1633 i Elvestrøm, Sokndal, Rogaland, NOR og døydde cirka 1690 i Eide, Heskestad, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 57 år. Jacob gifta seg med Mette Torgersdotter, dotter av Torger Larsson og Marit Bjørnsdotter, cirka 1670 i Heskestad kyrkje, Heskestad, Rogaland, NOR.

iv. Barbro Endresdotter vart fødd cirka 1640 i Elvestrøm, Sokndal, Rogaland, NOR og døydde cirka 1695 i Bjelland, Sokndal, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 55 år. Barbro gifta seg med Michel Svendson, son av Svend Sørenson og Siri Halvorsdotter, i Sokndal kyrkje, Sokndal, Rogaland, NOR.

v. Nils Endreson vart fødd cirka 1644 i Elvestrøm, Sokndal, Rogaland, NOR og døydde cirka 1695 i Elvestrøm, Sokndal, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 51 år. Nils gifta seg med Ingeborg Jonsdotter, dotter av Jon Larsson og Ukjend, cirka 1670 i Sokndal kyrkje, Sokndal, Rogaland, NOR.

vi. Peder Endreson vart fødd i 1647 i Elvestrøm, Sokndal, Rogaland, NOR og døydde før 1711 i Skailand, Heskestad, Rogaland, NOR. Peder gifta seg med Siri Ovaldsdotter, dotter av Ovald Skuleson og Ukjend, cirka 1685 i Heskestad kyrkje, Heskestad, Rogaland, NOR.

vii. Ingeborg Endresdotter vart fødd cirka 1650 i Elvestrøm, Sokndal, Rogaland, NOR og døydde cirka 1709 i Haukland, Lund, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 59 år. Ingeborg gifta seg med Salve Hoskuldson Hamre, son av Hoskuld Salveson Hamre og Marit Svendsdotter, cirka 1680 i Lund kyrkje, Lund, Rogaland, NOR. Ingeborg gifta seg så med Anders Larsson, son av Lars Torjusson og Kari Sigbjørnsdotter, cirka 1688 i Lund kyrkje, Lund, Rogaland, NOR.


437. Magle Toresdotter, dotter av Tore Erikson Heskestad og Ukjend, vart fødd cirka 1605 i Heskestad, Heskestad, Rogaland, NOR og døydde i Elvestrøm, Sokndal, Rogaland, NOR.

Magle gifta seg med Endre Larsson Elvestrøm cirka 1630 i Heskestad kyrkje, Heskestad, Rogaland, NOR.

444. Salve Versland døydde cirka 1635 i Versland, Bjerkreim, Rogaland, NOR,.

Generelle notat: Salve er nemnt på Versland saman med Mikkel i 1603, 1612 og 1624. Salve var død før november 1637. Kona heitte Birgitte Knudsdotter og kan vere dotter til Knud som vert nemnt på Versland frå 1563. Birgitte var nemleg ein av tre brukarar i 1645. Dei andre brukarane var sonen Knud og Ånund Toreldson.
Futen stemna Salve til tinget 8. januar 1623 fordi han hadde tilbode han ein ver sommaren 1622 dersom han tok 3 fåreskinn av jorda hans, "som tilforn var av 6 mann og sorenskrivaren påsatt". Salve sona 10 riksdalar. Dette kunne tyda på at Salve bad om å få redusert skylda på bruksparten sin.
Salve lova for retten 28. januar 1625 å betala ein matz Nilsson førskomande haust ein stut verd 3 riksdalar. Villas Gardson Vikesdal var vitne. Salve stemna Anbjørn Odland til tinget 16. januar 1629 men møtte ikkje opp sjølv. Alf Dagfinnson Risa (i Nærbø) stemna enka og arvingane etter Salve til tinget 2. november 1637 for oppgjeret for ein hest.
Ein kjenner til barna Knud Versland, ei dotter gift med Ivar Varp og Guri som var enke på Versland i 1671.

Salve gifta seg med Bergitte Knudsdotter cirka 1618 i Bjerkreim kyrkje, Bjerkreim, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

222 i. Knud Salveson Versland. Knud gifta seg med Marete Olsdotter cirka 1649 i Bjerkreim kyrkje, Bjerkreim, Rogaland, NOR.

ii. Salvesdotter vart fødd cirka 1620 i Versland, Bjerkreim, Rogaland, NOR og døydde i Varp, Bjerkreim, Rogaland, NOR. Salvesdotter gifta seg med Ivar cirka 1640 i Bjerkreim kyrkje, Bjerkreim, Rogaland, NOR. Salvesdotter gifta seg så med Morten Anbjørnson Varp, son av Anbjørn Mortenson Gjedrem og Torgrimsdotter, cirka 1656 i Bjerkreim kyrkje, Bjerkreim, Rogaland, NOR.

iii. Guri Salvesdotter vart fødd cirka 1624 i Versland, Bjerkreim, Rogaland, NOR og døydde i Versland, Bjerkreim, Rogaland, NOR.


445. Bergitte Knudsdotter, dotter av Knud Versland og Ukjend, vart fødd cirka 1595 i Versland, Bjerkreim, Rogaland, NOR og døydde i Versland, Bjerkreim, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho budde i 1645 i Versland, Bjerkreim, Rogaland, NOR.

Bergitte gifta seg med Salve Versland cirka 1618 i Bjerkreim kyrkje, Bjerkreim, Rogaland, NOR.

448. Ljøde Torsteinson Nerabø, son av Torstein Tørreson Nerabø og Taraldsdotter, vart fødd cirka 1590 i Nerabø store, Forsand, Rogaland, NOR og døydde cirka 1643 i Nerabø litle, Forsand, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 53 år.

Generelle notat: Ljøde Torsteinson frå Store Nerabø var brukar på Litle Nerabø frå 1626 til ikring 1643. Han var truleg gift med ei Kristensdotter eller Jensdotter. Ljøde er truleg identisk med han som budde på Auklend frå 1611 til 1621. Ljøde tok over Litle Nerabø etter broren Pål. Me høyrer at Ljøde på Auklend vart stemna saman med Pål Litle Nerabø, så dei to var nok brør.
Ljøde vert nemnt på Litle Nerabø første gong i manntalet for 1626 og så kvart år til 1642/1643 som var siste gong han vart nemnt. I ei sakefallsliste frå 1628 står det at "Ljøde Nerabø stakk sin egen bror Ivar (med) en kniv". Ljøde hadde tre søner som ein kjenner til.

Ljøde Torsteinson gifta seg med Kristensdotter cirka 1612 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

224 i. Christen Ljødeson Nerabø. Christen gifta seg med Ragnhild Jensdotter, dotter av Jens Taraldson Lyse og Anna Lyse, cirka 1635 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

ii. Ole Ljødeson Auklend vart fødd i 1625 i Auklend, Forsand, Rogaland, NOR og døydde etter 1694 i Auklend, Forsand, Rogaland, NOR. Ole gifta seg med Anna Trondsdotter, dotter av Trond Helgeson Auklend og Marita Olsdotter, den 10. jun 1662 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.


449. Kristensdotter, dotter av Christen Håheller og Ukjend, vart fødd cirka 1590 i Håheller, Forsand, Rogaland, NOR og døydde i Nerabø litle, Forsand, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho budde i 1630 i Nerabø litle, Forsand, Rogaland, NOR.

gifta seg med Ljøde Torsteinson Nerabø cirka 1612 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

450. Jens Taraldson Lyse, son av Tarald Lyse og Malena Helgesdotter, vart fødd cirka 1555 i Ådnøy store, Høle, Rogaland, NOR og døydde cirka 1609 i Lyse, Forsand, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 54 år.
(Same som person 268 på side 1)

451. Anna Lyse vart fødd cirka 1560 og døydde etter 1612 i Lyse, Forsand, Rogaland, NOR.
(Same som person 269 på side 1)

456. Torstein Frafjord døydde etter 1623 i Frafjord, Forsand, Rogaland, NOR,.

Generelle notat: Torstein (Gunnarson?) Frafjord hadde heile garden og seinare bruk I på Frafjord i Forsand frå ikring 1603 til 1623. Han hadde sonen Gunnar som vart brukar etter faren.

Torstein gifta seg med Kristi Frafjord cirka 1590 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Gunnar Torsteinson Frafjord vart fødd i 1592 i Frafjord, Forsand, Rogaland, NOR og døydde cirka 1640 i Frafjord, Forsand, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 48 år. Gunnar gifta seg med Gjøa Gunnbjørnsdotter, dotter av Gunnbjørn Gunnbjørnson Rossavik og Sygni Tormodsdotter, cirka 1619 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

ii. Bjørn Torsteinson Brådland vart fødd i 1593 i Frafjord, Forsand, Rogaland, NOR og døydde i Brådland, Forsand, Rogaland, NOR. Bjørn gifta seg med Lisabet Jørgensdotter cirka 1628 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

228 iii. Tore Torsteinson Frafjord. Tore gifta seg med Liva Ådnesdotter, dotter av Aadne Aslakson Nødland og Ukjend, cirka 1618 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.


457. Kristi Frafjord døydde i Frafjord, Forsand, Rogaland, NOR,.

Kristi gifta seg med Torstein Frafjord cirka 1590 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

458. Aadne Aslakson Nødland vart fødd cirka 1565 og døydde cirka 1642 i Nødland, Forsand, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 77 år.

Aadne Aslakson gifta seg med ukjend.

Barna hans var:

229 i. Liva Ådnesdotter. Liva gifta seg med Tore Torsteinson Frafjord, son av Torstein Frafjord og Kristi Frafjord, cirka 1618 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR. Liva gifta seg så med Håvard Jakobson Frafjord cirka 1653 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

ii. Sissel Ådnesdotter vart fødd cirka 1600 i Nødland, Forsand, Rogaland, NOR og døydde i Mjåland, Forsand, Rogaland, NOR. Sissel gifta seg med Nils Erikson cirka 1620 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.


464. Maurits Tolleivson Maudal, son av Tollef Kjetilson Hompland og Ukjend, vart fødd i Hompland, Sirdal, Vest-Agder, NOR og døydde cirka 1635 i Maudal øvre, Forsand, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Maurits Tollefson budde på Osen i Sirdal der han vert nemnt i 1602 og bygsla 18 merker i garden. I budsjettåret 1602-1603 fekk han ei bot på 4½ dalar "for et slaug hand sloug hans Grande Omund Fintland i hans hoffuid".
I 1603 var han komen til Øvre Maudal i Forsand der han vert nemnt til 1632 då han som "en gammel, utlevet mann" fekk ei lita bot for "neffuepuff".
Maurits åtte heile Øvre Maudal, Austrumdal, ¼ av Nedre Maudal, partar i Hovland, Espeland og Nevland. Kona er ukjent, men ho heitte truleg Valborg av di dette namnet stadig går att i slekta etter han.
Maurits hadde sannsynlegvis ei dotter som var gift med Elling Grøtteland, sønene Kolbein Maudal, Tollef Maudal, Ola Hompland, og døtrene Asgjerd Espeland, Sissel Ivesdal, Tora Finsnes og Steinvor Fjermedal (truleg gift med Rasmus Ånonson).

Maurits Tolleivson gifta seg med ukjend cirka 1594 i Tonstad kyrkje, Sirdal, Vest-Agder, NOR.

Barna hans var:

i. Ole Mauritsson vart fødd cirka 1594 i Osen, Sirdal, Vest-Agder, NOR og døydde i 1658 i Hompland, Sirdal, Vest-Agder, NOR i ein alder av omkring 64 år. Ole gifta seg med ukjend. Ole gifta seg med Marit Olsdotter i 1649 i Tonstad kyrkje, Sirdal, Vest-Agder, NOR. Dei fekk ikkje barn.

ii. Asgjerd Mauritsdotter vart fødd cirka 1595 i Osen, Sirdal, Vest-Agder, NOR og døydde cirka 1656 i Espeland, Bjerkreim, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 61 år. Asgjerd gifta seg med Velle Ånenson Espeland, son av Aanen Stiganson Åkre og Ukjend, cirka 1617 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR. Asgjerd gifta seg så med Jøel Larsson, son av Lars Jøelson Hegelstad og Guri Svendsdotter, cirka 1645 i Bjerkreim kyrkje, Bjerkreim, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

iii. Rasmus Mauritsson vart fødd cirka 1596 i Osen, Sirdal, Vest-Agder, NOR.

iv. Tora Mauritsdotter vart fødd cirka 1598 i Osen, Sirdal, Vest-Agder, NOR og døydde i Finsnes, Sirdal, Vest-Agder, NOR. Tora gifta seg med Kidel Halvardson Finsnes, son av Halvard A. Finsnes og Ukjend, cirka 1614 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

298 v. Kolbein Mauritsson Maudal. Kolbein gifta seg med Anna Tolleivsdotter cirka 1625 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

232 vi. Tollef Mauritsson Maudal. Tollef gifta seg med Gyri Larsdotter d. e., dotter av Lars Jøelson Hegelstad og Guri Svendsdotter, cirka 1628 i Bjerkreim kyrkje, Bjerkreim, Rogaland, NOR.

vii. Mauritsdotter vart fødd cirka 1605 i Osen, Sirdal, Vest-Agder, NOR og døydde i Grøtteland, Bjerkreim, Rogaland, NOR. Mauritsdotter gifta seg med Elling Ellingson cirka 1623 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

viii. Sissel Mauritsdotter vart fødd cirka 1610 i Osen, Sirdal, Vest-Agder, NOR og døydde cirka 1670 i Ivesdal, Bjerkreim, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 60 år. Sissel gifta seg med Tormod Toreson Ivesdal, son av Tore Bjørnson Ivesdal og Ukjend, cirka 1636 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

ix. Steinvor Mauritsdotter vart fødd cirka 1612 i Osen, Sirdal, Vest-Agder, NOR og døydde cirka 1655 i Fjermedal, Bjerkreim, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 43 år. Steinvor gifta seg med Rasmus Ånenson Fjermedal, son av Aanen Ormson Fjermedal og Rasmusdotter, cirka 1640 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.


466. Lars Jøelson Hegelstad vart fødd i 1584 og døydde cirka 1673 i Hegelstad, Bjerkreim, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 89 år.

Generelle notat: Lars var fødd ikring 1584 (80 år 1664) og døydde ikring 1673. Det var skifte etter han 08.04.1673. Enkja då heitte Kari Tollaksdotter. Ho var andre kona hans. Første kona hans døydde før 1661. Heitte ho Guri Svendsdotter, eller var fyrste kona hans dotter til Ånen på Nevland i Gjesdal? Lars åtte nemleg jord i Nevland. Var Lars oldebarn til Jøel, og var faren, Jøel, bror til Lars Pederson Assheim?. Det er S. Austrumdal som stiller desse spørsmåla. Han spør også om Hegelstad var lensmannsgard i 1567.
Lars budde på Hegelstad i heile første halvparten av 1600-talet. Han vert nemnt i skattemanntala mellom 1612 og 1664. I 1645 var han og sonen Peder dei to brukarane på garden. I 1661 og 1664 var han og sønene Jøel og Svend brukarar. I 1668 var han brukar saman med Svend og enkja etter Jøel.
Lars var ein stor jordeigar. I 1617 åtte han 22½ spann korn i garden. I 1624 åtte han heile den private delen av garden (36 spann korn), vidare ½ pund korn (skal vera 1 pund korn) i Herikstad i Varhaug og ½ pund korn i Myklebustad (i Håland eller Egersund). I 1661 åtte han 1 pund og 2 spann korn i Hegelstad og sonen Jøel resten av sjølveigardelen. Lars åtte og 3 får i Slettebø, 9 spann korn i Eikeland på heia, 2 spann korn og 2 får i Fjermedal, ½ laup smør i Kalveskog, 7½ spann korn i Kløgetvedt, 1 vett korn i Kydland og 1 vett korn i Nevland i Gjesdal. Fleire bønder i Bjerkreim åtte jord i Herikstad i Varhaug. Dette var nok gamal odelsjord.
I 1617 åtte Lars Jøelson og Rasmus i Byrkjedal i Høle halvparten kvar (1 pund korn kvar) i Herikstad. I 1624 åtte Peder Knudson Vikesdal jord i Herikstad, Tore Bjørnson Ivesdal ½ vett korn og Tørres Berland 10 spann korn i Herikstad. Torjus Mortenson Berland i bygda, Sigbjørn Fjermedal og Maurits Velleson Espeland åtte jord i Herikstad i 1661. Desse to siste var svigersøner til Jøel. Konene deira hadde nok arva jorda i Herikstad då det var skifte etter mor deira, første kona til Lars. Også dottera Kari på nordre Tengesdal arva jord i Herikstad ved skiftet etter mora. I 1666 selde to av barna hennar, Peder Larsson og systera (utan namn), 5 spann korn i Herikstad til mostermannen deira, Maurits Velleson Espeland. Samstundes selde Ole, son til Sigbjørn Fjermedal, 5 spann korn i Herikstad til Maurits. Dette var morsarven til Ole. I 1672 selde Orm og Lars i Landsdal jord i Herikstad saman med Helge Bjørnson til Torjus Mortenson Brådli.
Tingboka opplyser 22.03.1672 at sønene Svend og Mikkel åtte jord i Fjermedal, og at Lars sjølv åtte jord i Laksesvela. Dette var pantejord. Ole Knudson Laksesvela hadde lånt pengar hjå Lars.
Lars var lagrettemann svært mange av åra mellom 1617 og 1643 og er ofte nemnd elles i tingbøkene desse åra. Han møtte til dømes på tinget i 1643 for å svara på spørsmål om Fotland i Egersund. Lars stemna Gregorius Larsson store Svela til tinget 08.11.1650. Då det var skifte etter Lars i 1673, levde seks barn etter han, alle truleg frå første ekteskap.
Arven vart delt slik: Ånen på heimegarden: 3 vett korn i Hegelstad. Peder på plassen Fladen på garden: ½ laup smør i Kalveskog, 1¼ får i Kløgetvedt og 1 spann korn i Eikeland i bygda. Mikkel på Spødervold: 5 spann korn i Spødervold og 14 spann korn i Slettebø. Svend på heimegarden: 3 vett korn i Hegelstad. Guri i Maudal: 9 spann korn i Eikeland i bygda. Berete på Espeland: 9 spann korn i Eikeland på heia. Barna etter Guri på Fjermedal: 2 spann korn i Kydland, 2 spann korn i Eikeland i bygda og 5 spann korn i Fjermedal. Barna etter Kari på søre Tengesdal: 9 spann korn i Fjermedal. Barna etter Domel på Espeland: 5 spann korn i Eikeland på heia og 4 spann korn i Kydland. Sonen Jøel var død før faren utan livsarvingar.
Før Lars gifta seg andre gong, åtte Lars jordegods i ulike gardar til ein samla landskyldverdi på 3½ pund korn, 1 vett korn og 5 spann korn. Han løyste sidan inn 3½ vett korn og 2½ spann korn. Halvparten av denne jorda skulle enkja ha ved skiftet etter Lars. Dette var 3 vett korn i Skjærpe i Kvia og 1 vett korn i Nevland i Gjesdal (tala stemmer ikkje over eins med kvarandre). Ho skulle dessutan ha rett til å bruka tredjeparten i Hegelstad så lenge ho levde. Buet utgjorde 390 riksdalar 2 ort og 18 skilling, omsett i kontantar. Enkja fekk halvparten, sønene 30 riksdalar, 2 ort og 22 skilling kvar og døtrene 15 riksdalar, l ort og 11 skilling kvar.
Enkja Kari Tollaksdotter gifta seg opp att med Svend Larsson frå store Svela. Kari må ha vore gift før ho vart gift med Lars Ljødeson, for ho hadde dottera Tora/Torbor gift med Torger Kleppali (Kari skal ha vore gift med Stig Torgerson Fotland i Egersund, og dottera skulle då vere ei Stigsdotter?).
Svend Larsson og Kari dreiv fjerdeparten av Hegelstad som var den tidlegare krongodsparten. Svend fekk skøyte på denne parten av sokneprest Clausson i Helleland 10.12.1678 (tinglyst 07.11.1682). Salet omfatta "fjerdeparten av Hegelstad med fjerdeparten i Sand Vatn". Fjerdeparten av Austrumsdalsvatnet høyrde altså til denne parten. Sandvatnet var det gamle namnet folket på Hegelstad nytta på Austrumsdalsvatnen. Kjøpesummen var på 57 riksdalar, 1 hest og 4 bukkar. Svend selde bruket til brorsonen Lars Larsson i 1691. Svend og Kari skulle ha folge på bruket. Om dei flytta frå garden, skulle Lars "forsyna" dei med alt dei trong då. Dette var etter avtale to hus og ei kvern.
I 1680 selde Svend arvejorda til kona i nordre Tengesdal, saman med andre slektningar. Svend Hegelstad var lagrettemann fleire gonger etter 1674. Om dette var Svend frå Svela eller Svend, steson til Kari veit ein ikkje. Dei vart kalla "unge Svend" og "gamle Svend". Svend gift med Kari, var yngst av dei.

Lars Jøelson gifta seg med Guri Svendsdotter cirka 1608 i Bjerkreim kyrkje, Bjerkreim, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

233 i. Gyri Larsdotter d. e.. Gyri gifta seg med Tollef Mauritsson Maudal, son av Maurits Tolleivson Maudal og Ukjend, cirka 1628 i Bjerkreim kyrkje, Bjerkreim, Rogaland, NOR.

ii. Kari Larsdotter vart fødd cirka 1610 i Hegelstad, Bjerkreim, Rogaland, NOR og døydde før 1673 i Tengesdal nordre, Bjerkreim, Rogaland, NOR. Kari gifta seg med Lars Tollakson Tengesdal, son av Tollak Larsson Tengesdal og Guri Hoskuldsdotter, cirka 1635 i Bjerkreim kyrkje, Bjerkreim, Rogaland, NOR.

iii. Jøel Larsson vart fødd cirka 1617 i Hegelstad, Bjerkreim, Rogaland, NOR og døydde cirka 1667 i Hegelstad, Bjerkreim, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 50 år. Jøel gifta seg med Asgjerd Mauritsdotter, dotter av Maurits Tolleivson Maudal og Ukjend, cirka 1645 i Bjerkreim kyrkje, Bjerkreim, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

iv. Domhild Larsdotter vart fødd cirka 1619 i Hegelstad, Bjerkreim, Rogaland, NOR og døydde cirka 1668 i Espeland, Bjerkreim, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 49 år. Eit anna namn for Domhild var Domel. Domhild gifta seg med Tollef Velleson Gilja, son av Velle Ånenson Espeland og Asgjerd Mauritsdotter, cirka 1645 i Bjerkreim kyrkje, Bjerkreim, Rogaland, NOR.

v. Peder Larsson vart fødd cirka 1620 i Hegelstad, Bjerkreim, Rogaland, NOR og døydde cirka 1676 i Hegelstad, Bjerkreim, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 56 år. Peder gifta seg med Guri Torgersdotter, dotter av Torger Areson Bjordal og Berte Knudsdotter, cirka 1645 i Bjerkreim kyrkje, Bjerkreim, Rogaland, NOR. Peder gifta seg så med Ingeborg Gardsdotter D.M., dotter av Gard Pederson Tengesdal og Ædi Nilsdotter, cirka 1653 i Bjerkreim kyrkje, Bjerkreim, Rogaland, NOR.

vi. Guri Larsdotter d. y. vart fødd cirka 1622 i Hegelstad, Bjerkreim, Rogaland, NOR og døydde i 1651 i Fjermedal, Bjerkreim, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 29 år. Guri gifta seg med Sigbjørn Olson Fjermedal, son av Ole Sigbjørnson Fjermedal og Ukjend, cirka 1635 i Bjerkreim kyrkje, Bjerkreim, Rogaland, NOR.

vii. Aanen Larsson Hegelstad vart fødd i 1624 i Hegelstad, Bjerkreim, Rogaland, NOR og døydde før 1701 i Hegelstad, Bjerkreim, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Aanen var Ådne. Aanen gifta seg med Marete Larsdotter, dotter av Lars Larsson Svela og Ingeborg Villasdotter, cirka 1650 i Bjerkreim kyrkje, Bjerkreim, Rogaland, NOR.

viii. Mikkel Larsson vart fødd i 1629 i Hegelstad, Bjerkreim, Rogaland, NOR og døydde før 1701 i Spødervold, Bjerkreim, Rogaland, NOR. Mikkel gifta seg med Guri cirka 1660 i Bjerkreim kyrkje, Bjerkreim, Rogaland, NOR.

ix. Berete Larsdotter vart fødd cirka 1630 i Hegelstad, Bjerkreim, Rogaland, NOR og døydde cirka 1675 i Espeland, Bjerkreim, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 45 år. Berete gifta seg med Maurits Velleson Espeland d. e., son av Velle Ånenson Espeland og Asgjerd Mauritsdotter, cirka 1655 i Bjerkreim kyrkje, Bjerkreim, Rogaland, NOR.

x. Svend Larsson Hegelstad vart fødd i 1632 i Hegelstad, Bjerkreim, Rogaland, NOR, døydde i des 1715 i Hegelstad, Bjerkreim, Rogaland, NOR 83 år gamal, og vart gravlagd den 1. jan 1716 i Bjerkreim kyrkje, Bjerkreim, Rogaland, NOR. Svend gifta seg med Berete Vellesdotter, dotter av Velle Ånenson Espeland og Asgjerd Mauritsdotter, cirka 1655 i Bjerkreim kyrkje, Bjerkreim, Rogaland, NOR.

Lars Jøelson gifta seg så med Kari Tollaksdotter, dotter av Tollak Larsson Tengesdal og Guri Hoskuldsdotter, i Ogna kyrkje, Ogna, Rogaland, NOR.


467. Guri Svendsdotter vart fødd cirka 1588 og døydde før 1661 i Hegelstad, Bjerkreim, Rogaland, NOR.

Guri gifta seg med Lars Jøelson Hegelstad cirka 1608 i Bjerkreim kyrkje, Bjerkreim, Rogaland, NOR.

468. Lars Ommundson Fintland, son av Omund Fintland og Ukjend, vart fødd i 1580 i Fintland, Sirdal, Vest-Agder, NOR og døydde i Fintland, Sirdal, Vest-Agder, NOR.

Generelle notat: Lars Ommundson Fintland vert nemnt 84 år i 1664. Han vert nemnt som brukar på Fintland frå 1604. Ein reknar med at han hadde 9 barn, sjølv om ikkje alle er like sikre. Sonen Ommund vert berre nemnt i 1638 og vert då ikkje nemnt med gardsnamn. Ommund meinte han hadde rett til noko jord i Bjørnestad, og Bjørnestad var ein gard som Lars Findtland åtte jord i. I 1661-1662 vart lars skatlagt for jord i Bjørnestad 1½ hud (for mykje), Vestre Tonstad 1 hud 6 mark smør og Hove i Lund 12 merker smør. I budsjettåret 1633/1634 vart Lars og Gunnar Fintland samt Bjørn Sinnes og Bjørn Osen bøtelagde "for nogen motvillighed med Schatten och Steffnefaldsbøder". Kvar av dei måtte ut med 5 mark sølv (ikring 10 riksdalar).
I 1640 vart ei rekke bønder stemna av futen av di dei ikkje hadde betalt den såkalla "Båtmannsskatt". Ein av desse var Lars Fintland som let Ommund Hove i Lund møta for seg på tinget. Lars sa "Att hand haffde iche hørt skatte breffuet, den schatt Var hannom Aldrig kreffuet, hand forstoed sig Aldrig der paa, huad eller huorledes hand der aff schulle scahtte, ellers Ville hand den gierne Udgiffue". Same året vart Lars og Gunnar Fintland bøtelagt med 6 dalar "for uloulig dog Ringe Skouhug".
16.11.1643 måtte Lars Fintland på tinget att. Denne gongen vart han stemna av Tore Frafjord i Forsand vedkomande eit sølvstaup som var stole hjå Tore. det var slik at Lars hadde fått dette sølvstaupet av Børel Netland i Fjotland i bytte for ein hest. Tore Frafjord hadde fått vite at staupet då var hjå Lars Fintland og han hadde fått lensherren sin fullmektig til å utsteda ei befaling til Lars at staupet måtte vere hjå Lars til saka vart oppklart. Lars hadde fått vita at staupet var tjuvgods og leverte det attende til Børel før lensherren si befaling vart kjent for Lars. Lars lovde å få tak i sølvstaupet til neste fjerdingsting, og det må han truleg ha greidd, for saka kom ikkje opp att.
I tida 1604-1605 leigte Lars ½ hud i Fintland, men frå 1615-1616 leigte han 1 hud og 48 mark som utgjorde 2/3 av garden. Han dreiv då òg det bruket som Hans Fintland hadde brukt i åra 1604-1614.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnt i 1664 i Fintland, Sirdal, Vest-Agder, NOR.

Lars Ommundson gifta seg med ukjend.

Barna hans var:

i. Adlaug Larsdotter vart fødd cirka 1605 i Fintland, Sirdal, Vest-Agder, NOR og døydde cirka 1660 i Skeie, Sirdal, Vest-Agder, NOR i ein alder av omkring 55 år. Adlaug gifta seg med Rolleiv Åsulvson Skeie, son av Åsulv Vermundson Skeie og Joren Rolleivsdotter, cirka 1624 i Tonstad kyrkje, Sirdal, Vest-Agder, NOR.

ii. Omund Larsson vart fødd cirka 1608 i Fintland, Sirdal, Vest-Agder, NOR og døydde etter 1638 i Fintland, Sirdal, Vest-Agder, NOR.

iii. Børel Larsson Bjørnestad vart fødd i 1614 i Fintland, Sirdal, Vest-Agder, NOR og døydde i Bjørnestad, Sirdal, Vest-Agder, NOR. Børel gifta seg med ukjend.

iv. Peder Larsson vart fødd cirka 1616 i Fintland, Sirdal, Vest-Agder, NOR og døydde i Bjørnestad, Sirdal, Vest-Agder, NOR.

v. Joren Larsdotter vart fødd cirka 1618 i Fintland, Sirdal, Vest-Agder, NOR og døydde cirka 1679 i Virak, Bakke, Vest-Agder, NOR i ein alder av omkring 61 år. Joren gifta seg med Karl Tarjeson Virak, son av Torjei Asbjørnson Virak og Ukjend, cirka 1640 i Tonstad kyrkje, Sirdal, Vest-Agder, NOR.

234 vi. Gitle Larsson Bjørnestad. Gitle gifta seg med Gunhild Torgersdotter, dotter av Torger Areson Bjordal og Berte Knudsdotter, cirka 1645 i Bjerkreim kyrkje, Bjerkreim, Rogaland, NOR.

vii. Johannes Larsson vart fødd i 1624 i Fintland, Sirdal, Vest-Agder, NOR og døydde cirka 1691 i Fintland, Sirdal, Vest-Agder, NOR i ein alder av omkring 67 år. Johannes gifta seg med Gunhild Karlsdotter, dotter av Karl Guttormson og Asgjerd Trondsdotter, cirka 1654 i Liknes kyrkje, Kvinesdal, Vest-Agder, NOR.

viii. Atlak Larsson vart fødd i 1634 i Fintland, Sirdal, Vest-Agder, NOR og døydde før 1668 i Fintland, Sirdal, Vest-Agder, NOR. Atlak gifta seg med ukjend.


470. Torger Areson Bjordal, son av Are Eik og Aasa Eik, vart fødd i 1584 i Eik, Bjerkreim, Rogaland, NOR og døydde i 1674 i Bjordal, Bjerkreim, Rogaland, NOR 90 år gamal.

Torger Areson gifta seg med Berte Knudsdotter cirka 1615 i Bjerkreim kyrkje, Bjerkreim, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Knud Torgerson Bjordal vart fødd i 1618 i Bjordal, Bjerkreim, Rogaland, NOR og døydde cirka 1674 i Bjordal, Bjerkreim, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 56 år. Knud gifta seg med Marete Kolbeinsdotter, dotter av Kolbein Mauritsson Maudal og Anna Tolleivsdotter, cirka 1647 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

ii. Marete Torgersdotter vart fødd cirka 1620 i Bjordal, Bjerkreim, Rogaland, NOR og døydde i Bjordal, Bjerkreim, Rogaland, NOR. Marete gifta seg med Asbjørn Kjetilson Bjordal, son av Kidel Ljødeson Feed og Joren Halvardsdotter, cirka 1640 i Bjerkreim kyrkje, Bjerkreim, Rogaland, NOR.

iii. Are Torgerson Feed vart fødd i 1624 i Bjordal, Bjerkreim, Rogaland, NOR og døydde cirka 1678 i Feed, Sirdal, Vest-Agder, NOR i ein alder av omkring 54 år. Are gifta seg med Joren Halvardsdotter, dotter av Halvard A. Finsnes og Ukjend, cirka 1645 i Tonstad kyrkje, Sirdal, Vest-Agder, NOR. Dei fekk ikkje barn.

iv. Guri Torgersdotter vart fødd cirka 1628 i Bjordal, Bjerkreim, Rogaland, NOR og døydde cirka 1652 i Hegelstad, Bjerkreim, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 24 år. Guri gifta seg med Peder Larsson, son av Lars Jøelson Hegelstad og Guri Svendsdotter, cirka 1645 i Bjerkreim kyrkje, Bjerkreim, Rogaland, NOR.

235 v. Gunhild Torgersdotter. Gunhild gifta seg med Gitle Larsson Bjørnestad, son av Lars Ommundson Fintland og Ukjend, cirka 1645 i Bjerkreim kyrkje, Bjerkreim, Rogaland, NOR.

vi. Michel Torgerson Bjordal vart fødd i 1630 i Bjordal, Bjerkreim, Rogaland, NOR og døydde cirka 1710 i Bjordal, Bjerkreim, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 80 år. Michel gifta seg med Siri Vellesdotter, dotter av Velle Ånenson Espeland og Asgjerd Mauritsdotter, cirka 1661 i Bjerkreim kyrkje, Bjerkreim, Rogaland, NOR.

vii. Helga Torgersdotter vart fødd cirka 1635 i Bjordal, Bjerkreim, Rogaland, NOR og døydde cirka 1679 i Feed, Sirdal, Vest-Agder, NOR i ein alder av omkring 44 år. Helga gifta seg med Tarald Torgerson Espetveit cirka 1655 i Bjerkreim kyrkje, Bjerkreim, Rogaland, NOR. Helga gifta seg så med Trond Kjetilson Feed, son av Kidel Ljødeson Feed og Joren Halvardsdotter, cirka 1660 i Tonstad kyrkje, Sirdal, Vest-Agder, NOR.


471. Berte Knudsdotter, dotter av Knud Helgeson Eik og Ukjend, vart fødd cirka 1590 i Eik, Bjerkreim, Rogaland, NOR og døydde i Bjordal, Bjerkreim, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho budde i 1674 i Bjordal, Bjerkreim, Rogaland, NOR.

Berte gifta seg med Torger Areson Bjordal cirka 1615 i Bjerkreim kyrkje, Bjerkreim, Rogaland, NOR.

484. Rasmus Svendson Kolnes, son av Svend Eivindson Stangaland og Guri Rasmusdotter, vart fødd cirka 1565 i Stangaland austre, Sola, Rogaland, NOR og døydde før 1648 i Kolnes søre, Sola, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Rasmus Svenson står i skattelistene i lensrekneskapen på Sør-Kolnes frå dei tek til i 1603, og kan vel ikkje ha hatt det særleg lenge då, for han sat med det til han døydde mellom 1645 og 1648. Han var lensmann i Sola skipreide, og tok, etter tingbok og skattelister, over ombodet i 1613. I tingboka 13.01.1624 ser me at han då slutta som lensmann, og at Lars Sømme vart tilsett etter han. Det er ikkje klart kor stort bruket var i hans tid, men han må ha auka det ved overføring frå eit anna eller andre bruk, for i terminen 1605/1606 i lensrekneskapen er notert at han då betalte førstebygsel av 30 spann. Der er han nemnt som "Rasmus som budde på Ølberg", men det kjenner me ikkje meir til. Alt i 1624 let han sonen Nils bygsla noko av bruket, og Nils bytte med broren Eivind som budde på Røyneberg. Første kona til Rasmus kjenner me ikkje, veit heller ikkje om han var gift meir enn 2 gonger, men enka som levde etter han og gifta seg opp att med Tore Aslakson heitte Bereta Knutsdotter. Bereta vart gravlagd 14. juni 1691 og var etter kyrkjeboka 83 ½ år gamal. Tore har ein son Rasmus fødd ikring 1648 medan Rasmus har bar fødd rett etter 1600. Bereta kan ikkje vere mora til alle desse barna. Mest truleg er at Rasmus var gift med ei ukjent som var mor til alle(?) barna hans, og at Bereta var andre kona hans.

Rasmus Svendson gifta seg med ukjend.

Barna hans var:

i. Torger Rasmusson Sola vart fødd cirka 1588 i Kolnes søre, Sola, Rogaland, NOR og døydde før 1663 i Sola, Sola, Rogaland, NOR. Torger gifta seg med Olsdotter, dotter av Ole Halvardson Gøysa og Gunnarsdotter, cirka 1610 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR. Torger gifta seg så med Anna i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR.

ii. Niels Rasmusson Røyneberg vart fødd cirka 1590 i Kolnes søre, Sola, Rogaland, NOR og døydde i Røyneberg, Sola, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Niels var Njell. Niels gifta seg med ukjend.

242 iii. Omund Rasmusson Helleland. Omund gifta seg med Ragnhild Olsdotter, dotter av Ole Røg og Mareta Sola, cirka 1623 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR.

iv. Eivind Rasmusson Kolnes vart fødd i 1605 i Kolnes søre, Sola, Rogaland, NOR, døydde i 1672 i Kolnes søre, Sola, Rogaland, NOR 67 år gamal, og vart gravlagd den 7. apr 1672 i Tjora kyrkje, Sola, Rogaland, NOR. Eivind gifta seg med Bereta Matiasdotter, dotter av Matias Larsson Sande og Ukjend, cirka 1633 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR.

v. Rasmusdotter vart fødd cirka 1618 i Kolnes søre, Sola, Rogaland, NOR, døydde i 1686 i Kolnes søre, Sola, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 68 år, og vart gravlagd den 17. nov 1686 i Tjora kyrkje, Sola, Rogaland, NOR. Rasmusdotter gifta seg med Nils Ommundson Kolnes, son av Omund Salomonson Utsola og Olaug Utsola, cirka 1644 i Tjora kyrkje, Sola, Rogaland, NOR.


486. Ole Røg vart fødd cirka 1560 og døydde cirka 1610 i Sola, Sola, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 50 år.

Ole gifta seg med Mareta Sola cirka 1590 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Gunhild Olsdotter vart fødd cirka 1595 i Sola, Sola, Rogaland, NOR og døydde i Sola, Sola, Rogaland, NOR.

243 ii. Ragnhild Olsdotter. Ragnhild gifta seg med Omund Rasmusson Helleland, son av Rasmus Svendson Kolnes og Ukjend, cirka 1623 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR.

iii. Ole Olson Røg vart fødd i 1604 i Sola, Sola, Rogaland, NOR, døydde i 1673 i Kolnes søre, Sola, Rogaland, NOR 69 år gamal, og vart gravlagd den 13. jul 1673 i Tjora kyrkje, Sola, Rogaland, NOR. Ole gifta seg med Siri Jonsdotter, dotter av Jon Sjurson Kolnes og Maren Håkonsdotter, cirka 1635 i Tjora kyrkje, Sola, Rogaland, NOR.


487. Mareta Sola vart fødd cirka 1565 og døydde etter 1620 i Sola, Sola, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Ola Røg er nemnt i skattelistene i lensrekneskapen på bruk 13 på Sola frå dei tek til i 1603. Garden Rygg i Randaberg vert i manntalet for 1758 kalla Røeg, var Ola frå Rygg i Randaberg? På Rygg i Randaberg vert det nemnt ein Ola i tida 1614 til 1623. I 1606 er det skrive at Ola Røg var lensmann då, og i lensrekneskapen får me dessutan greie på at dette då var det største bruket på Sola, 60 spann av totalt 144 spann. Han er truleg den same som den Ola Røg som er nemnt på Skaret i Høyland og som var sendemann ved kongehyllinga på Akershus i 1591.
Om kona hans veit ein berre at ho heitte Mareta og vart gift opp att med Ola Gøysa (han vert kalla Roaldson i bygdeboka for Sola, men i bygdeboka for Forsand vert han kalla Halvarson og var gift med syster til Ola Roaldson si kone før han vart gift med Marit Sola). Me ser i lensrekneskapen at Ola Gøysa i terminen 1611/1612 betalte førstebygsla av dei 60 spann som Ola Røg døydde frå.
Mareta hadde tre barn med Ola Røg, men ein kjenner ikkje til at ho hadde barn med Ola Gøysa, men frå eit tidlegare ekteskap hadde Ola Gøysa ein son Gunnar på Revheim i Madla og ei dotter som ein ikkje kjenner namnet på. (Sjå elles Gøysa og Litle Eiane i Forsand-boka.) I tida frå 1620 let han frå seg til versonen Torger Rasmusson først 12 spann, så 24 spann. Dei 24 spann han då hadde att, let han Ommund Rasmusson, bror til Torger, og som var gift med stedottera til Ola Gøysa, få bygsla som eit nytt bruk.
Ola Gøysa er nemnt i skattelistene siste gong 1632/1633, og det er då skrive at han var "slet udarmet". I boka om Heskestad side 203 står det: Roald Olson Grøsfjell er såleis son til Ola Roaldson Gøysa, som må ha vore svigerson til Gunnar Gunnarson Gøysa, som er nemnd i 1519. Ola Roaldson Gøysa er nemnd i 1543 då han la fram eit brev om at Gunnar Gunnarson skulle ha makeskifta med biskop Eilev (Jonson) og Gunnar fekk Gøysa i Strand sokn og 2 øydegardar i makeskifte for den halve jord Idse. (D.N. XVI 830), datert 22. juni 1570. Nå var Idse noko av det gods som Ogmund Finnson til Hesby hadde gjeve hustrua si Katarina Knutsdotter (Lejon) og som barna til Ramborg Knutsdotter arva, barna til lagmann i Ryfylke, Gard Toreson, som er nemnt 1408-1423. Gunnar Gunnarson som makeskifta, må ha levd før 1512, då biskop Eilev Jonson var død. Det er truleg at Gunnar Gøysa som makeskifta, må ha vore far til Gunnar Gøysa i 1519.
Me får då følgjande tavle: Lagmann. Gard Toreson nemnt 1408 -1423, gift m. Ramborg Knutsdotter. (Lejon). Barn: Tore Gardson + 2 søner + dotter, Katarina Gardsdotter. Ein av dei ukjende sønene, nemnd i 1408, var vel Gunnar Gardson (sjå Ætt og Heim 1969), far til han som makeskifta. Gunnar Gunnarson Idse/Gøysa, makeskifta før 1512 Idse mot Gøysa. Son: Gunnar Gunnarson Gøysa i 1519/21. Son: Gunnar Gunnarson Gøysa og syster, gift med Ola Roaldson Gøysa 1543. Ola Roaldson var far til Roald Grøsfjell i Heskestad og Gunnar Revheim i Madla.

Mareta gifta seg med Ole Røg cirka 1590 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR.

Mareta gifta seg så med Ole Halvardson Gøysa, son av Halvard Toreson Eiane og Ukjend, cirka 1611 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


488. Samuel Pederson Vatne, son av Peder J. Vatne og Magdalena Svendsdotter, vart fødd i 1590 i Vatne store, Høyland, Rogaland, NOR og døydde i 1635 i Vatne store, Høyland, Rogaland, NOR 45 år gamal.

Generelle notat: Samuel Pederson har truleg teke over bygsla av Store Vatne då faren var død i 1606. Han betalte skatt i 1610 og leidang av 1 pund i 1624. Han er kalla odelsmann i 1635. Frå 1611 til han døydde i 1635 var han - med eit stutt avbrot - lensmann i Gand skipreide.
Samuel var gift med Maren Bloch og dei er nemnde med 8 barn. Det gjekk fråsegn i ætta om at den Bloch som hadde gifta dottera si inn i ætta på Vatne, skulle vore av noko utifrå stort, han skulle minst vore "gjeneral". Men dette var nok ei god stund etter Maren Bloch si tid, og då hadde ætta gløymt kva ho visste. Så var det nokon som tok til å kalla seg Bloch. Kan henda var det litt av eit vonbrot for dei, når det synte seg at denne ættefaren Bloch hadde vore "høker og herbergerar" i Stavanger.
Men den første som tok opp namnet Bloch var sonesonen til Maren Bloch, bakar i Stavanger Samuel Samuelson, fødd 1687, og han visste nok kva oldefaren hans hadde vore. Elles er der mykje som tyder på at Vatne-ætta ikkje trong nokon general til å pynta opp. Ætta har truleg sjølve reformasjonsbispen Jørgen Erikson, "Noregs Luther" som sin ættefar.
Maren levde ennå i 1672.

Samuel Pederson gifta seg med Maren Pedersdotter cirka 1615 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

244 i. Gabriel Samuelson Austrått. Gabriel gifta seg med Dorothea Kristensdotter, dotter av Christen Palleson Trane og Dorothea Baltsersdotter, cirka 1640 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

250 ii. Peder Samuelson d. e.. Peder gifta seg med Guri Robertsdotter, dotter av Robert og Bereta, cirka 1645 i Tjora kyrkje, Sola, Rogaland, NOR. Peder gifta seg så med Kisten Enoksdotter, dotter av Enok Klausson Stangeland og Anna Gitlesdotter, cirka 1649 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

iii. Maren Samuelsdotter vart fødd i 1624 i Vatne store, Høyland, Rogaland, NOR, døydde den 30. jan 1694 i Austrått, Høyland, Rogaland, NOR 70 år gamal, og vart gravlagd den 4. feb 1694 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Maren gifta seg med Christen Kristenson Lind, son av Christen Larsson Lind og Margrethe Pedersdotter, cirka 1644 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

iv. Peder Samuelson Hognestad d. y. vart fødd i 1625 i Vatne store, Høyland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1699 i Hognestad, Time, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 74 år. Peder gifta seg med Lisbet Ellingsdotter, dotter av Elling Gullikson og Ingrid Tjerandsdotter, cirka 1653 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR. Peder gifta seg så med Barbro Isaksdotter, dotter av Isak Jonson Nærland og Eli? Ormsdotter, cirka 1667 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR. Peder gifta seg så med Torborg Njelsdotter, dotter av Njel Åsland og Malli Olsdotter, den 21. sep 1676 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

v. Samuel Samuelson Vatne vart fødd i 1625 i Vatne store, Høyland, Rogaland, NOR, døydde den 27. nov 1695 i Vatne store, Høyland, Rogaland, NOR 70 år gamal, og vart gravlagd den 3. des 1695 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Samuel gifta seg med Lisbet Henriksdotter, dotter av Henrik Hansson Schurmann og Lisbet Jensdotter, cirka 1665 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

vi. Kirsten Samuelsdotter vart fødd den 9. jul 1626 i Vatne store, Høyland, Rogaland, NOR og døydde i 1698 i Fattland, Sand, Rogaland, NOR 72 år gamal. Kirsten gifta seg med Torkel Nilsson Fatland, son av Niels Pedersen og Helga Torkelsdotter, den 29. jun 1647 i Vatne store, Høyland, Rogaland, NOR.

vii. Malena Samuelsdotter vart fødd cirka 1628 i Vatne store, Høyland, Rogaland, NOR og døydde i 1683 i Soma, Høyland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 55 år. Malena gifta seg med Palle Kristenson Trane, son av Christen Palleson Trane og Dorothea Baltsersdotter, cirka 1645 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

viii. Anne Samuelsdotter vart fødd i 1631 i Vatne store, Høyland, Rogaland, NOR, døydde i 1693 i Stavanger, Rogaland, NOR 62 år gamal, og vart gravlagd den 28. des 1693 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Anne gifta seg med Jens Berntsen, son av Bernt Berntsen og Adrianne Jensdotter, cirka 1660 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.


489. Maren Pedersdotter, dotter av Peder Bloch og Anna Bertelsdotter, vart fødd cirka 1595 i Stavanger, Rogaland, NOR og døydde i Vatne store, Høyland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Maren var Maren Bloch.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnt i 1663 i Vatne store, Høyland, Rogaland, NOR. Enken Maren.

Maren gifta seg med Samuel Pederson Vatne cirka 1615 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

490. Christen Palleson Trane, son av Palle Kristenson Trane og Gro Jonsdotter, vart fødd i 1575 i Stavanger, Rogaland, NOR og døydde i 1650 i Høyland, Høyland, Rogaland, NOR 75 år gamal. Eit anna namn for Christen Palleson var Christen Trane.

Generelle notat: Christen Palleson Trane var prest i Høyland frå 1606 og heilt til 1649. Han var einaste son til soknepresten i Rennesøy Palle Christenson Trane. Kona var Dorotea Balsersdotter Skonk eller Skanke, som seinare vart skrive Schanche. Dei hadde seks barn. Sonen Christen var student i 1634 og døydde ugift før faren. Ei dotter var gift med Laurits Hansson Fiskå i Strand, i følge bygdeboka for Strand heitte ho Kari. Kona Dorotea døydde etter mannen.

Christen Palleson gifta seg med Dorothea Baltsersdotter i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Palle Kristenson Trane vart fødd i 1607 i Høyland, Høyland, Rogaland, NOR og døydde i 1683 i Soma, Høyland, Rogaland, NOR 76 år gamal. Palle gifta seg med Malena Samuelsdotter, dotter av Samuel Pederson Vatne og Maren Pedersdotter, cirka 1645 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

ii. Karen Kristensdotter vart fødd cirka 1610 i Høyland, Høyland, Rogaland, NOR og døydde i Fiskå indre, Strand, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Karen var Kari Trane. Karen gifta seg med Lars Hansson Fiskå, son av Hans og Ukjend, cirka 1640 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

245 iii. Dorothea Kristensdotter. Dorothea gifta seg med Gabriel Samuelson Austrått, son av Samuel Pederson Vatne og Maren Pedersdotter, cirka 1640 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Dorothea gifta seg så med Oluff Olson Austrått cirka 1663 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. vigsel enda i skilsmisse i 1683. Dei fekk ikkje barn.

iv. Christen Kristenson Trane vart fødd i Høyland, Høyland, Rogaland, NOR og døydde før 1649.

v. Maren Kristensdotter vart fødd i 1617 i Høyland, Høyland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1655 i Egersund Prestegård, Eigersund, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 38 år. Eit anna namn for Maren var Maren Trane. Maren gifta seg med Theophilus Jonson Schanche cirka 1643 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

vi. Elen Kristensdotter vart fødd i Høyland, Høyland, Rogaland, NOR og døydde i Gjerstad prestegård, Gjerstad, Aust-Agder, NOR. Eit anna namn for Elen var Elen Trane. Elen gifta seg med Hans Pederson Stud, son av Peder Larsson Stud og Ukjend, i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Elen gifta seg så med Bernt Pederson i 1654 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.


491. Dorothea Baltsersdotter, dotter av Baltzer N. Schanche og Ukjend, døydde i Høyland, Høyland, Rogaland, NOR,. Eit anna namn for Dorothea var Dorothea Schanche.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho budde i 1650 i Høyland, Høyland, Rogaland, NOR.

Dorothea gifta seg med Christen Palleson Trane i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

492. Ole Erikson Grannes, son av Erik Knudson Torland og Lisbet Olsdotter, vart fødd cirka 1580 i Torland, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde etter 1645 i Grannes, Sola, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Ola Erikson er i skattelista på Grannes 1624 og er nemnt siste gong i hovudskattemanntalet 1645 og er nemnt med kone, 2 gutar og 2 jenter. Ola Erikson sitt bumerke er nemnd minst 8 gonger i lensrekneskapen, men er aldri nemnd som lensmann, så han er samanblanda med sonen Ola Olson som var lensmann og brukar på Grannes etter faren. Ein kjenner ikkje til kor lenge han sat med bruket.
Om Ola var den same som var på Obrestad i Nærbø gift med Kirsti Rasmusdotter er usikkert. Faren til Ola Obrestad var Erik (Knutson) Torland i Nærbø. (Det er berre ein laus hypotese i følge boka om Nærbø.) Barnebarnet til Ola Erikson Grannes heiter Kirsten, så det høver godt at kona hans var Kirsti Rasmusdotter.
Årshefte for Rogaland Historielag for 1944 side 94: I 1629 hadde Ola Grannes stemna Jon Nærland og Ola Reime for arv, på vegne av barna sine, som mora deira (Kirsti) skulle ha etter far sin (han er kalla Hans, men i bygdeboka for Hå er han kalla Rasmus). Ola Grannes stemna og Ola Reime for landskyld i Njå. Den 14. desember 1637 hadde Erik og Ola Olssøner på eigne og søskena sine, stemna morbroren Ola Reime for arv etter mormora deira, Anna Gjermundsdotter. Ola Reime la fram eit brev av 18. februar 1624 der Anna Gjermundsdotter gav seg under Ola og hans syster Astrid Nærland med alt sitt gods.

Ole Erikson gifta seg med Kirsti Rasmusdotter cirka 1610 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Erich Olson vart fødd cirka 1612 i Obrestad, Nærbø, Rogaland, NOR.

ii. Rasmus Olson vart fødd cirka 1617 i Obrestad, Nærbø, Rogaland, NOR.

246 iii. Oluf Olson Grannes. Oluf gifta seg med ukjend. Oluf gifta seg med Eli Pallesdotter, dotter av Palle Kristenson Trane og Malena Samuelsdotter, cirka 1664 i Soma kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.


493. Kirsti Rasmusdotter, dotter av Rasmus Olson Obrestad og Anna Gjermundsdotter, vart fødd cirka 1580 i Obrestad, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde i Grannes, Sola, Rogaland, NOR.

Kirsti gifta seg med Ole Erikson Grannes cirka 1610 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

498. Rasmus Jonson Nærland, son av Jon Knudson Nærland og Astrid Rasmusdotter, vart fødd cirka 1588 i Nærland, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde cirka 1630 i Nærland, Nærbø, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 42 år.

Generelle notat: Rasmus Jonson Nærland vart gift med Ingeborg Tjærandsdotter frå Kleppe og dei hadde seks barn. Rasmus Jonson overtok bruket på Nærland etter faren. Han døydde kring 1630.

Rasmus Jonson gifta seg med Ingeborg Tjerandsdotter cirka 1620 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Peder Rasmusson Stavnheim vart fødd i 1620 i Nærland, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde i Stavnheim, Varhaug, Rogaland, NOR. Peder gifta seg med Ingeborg Tjølsdotter, dotter av Tjøl Olson Stavnheim og Ukjend, cirka 1644 i Varhaug kyrkje, Varhaug, Rogaland, NOR.

ii. Berit Rasmusdotter vart fødd i 1622 i Nærland, Nærbø, Rogaland, NOR, døydde i 1708 i Rott, Sola, Rogaland, NOR 86 år gamal, og vart gravlagd den 3. des 1708 i Tjora kyrkje, Sola, Rogaland, NOR. Berit gifta seg med Svend Toreson Rott, son av Tore Jensson Byberg og Ukjend, cirka 1660 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR. Berit gifta seg så med Elling Ingebretson Rott, son av Ingebret Rasmusson Grude og Lisebet Pedersdotter, den 28. jun 1676 i Tjora kyrkje, Sola, Rogaland, NOR. Ekteskapsstatus: truloving. Dei fekk ikkje barn.

iii. Anna Rasmusdotter vart fødd cirka 1625 i Nærland, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde cirka 1695 i Ree, Time, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 70 år. Anna gifta seg med Ole Ree cirka 1642 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR. Anna gifta seg så med Aadne Ljødeson Ree, son av Ljøde Ellingson Håland og Ukjend, cirka 1648 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

iv. Kari Rasmusdotter vart fødd cirka 1627 i Nærland, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde i Bore vestre, Klepp, Rogaland, NOR. Kari gifta seg med Tore Madsson Bore, son av Mats Tollakson Bore og Helga Bore, cirka 1650 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

v. Guri Rasmusdotter vart fødd i 1629 i Nærland, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde cirka 1677 i Lunde, Høyland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 48 år. Guri gifta seg med Rasmus Johannesson Lunde, son av Johannes Sigmundson Lunde og Ukjend, cirka 1650 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

249 vi. Maren Rasmusdotter. Maren gifta seg med Jon Olson Ånestad cirka 1650 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR. Maren gifta seg så med Elling Larsson Ånestad, son av Lars Eivindson Norheim og Ingrid Halvorsdotter, cirka 1670 i Varhaug kyrkje, Varhaug, Rogaland, NOR.


499. Ingeborg Tjerandsdotter, dotter av Tjerand Olson Kleppe og Marit Olsdotter, vart fødd cirka 1602 i Kleppe, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i Nærland, Nærbø, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Ingeborg gifta seg for tredje gong, og mannen var Ola Tjølson Stavnheim. Ola brukte 1 pund i Nærland i 1665. Ingeborg må ha vore ikring 20 år eldre enn Erik, og ho hadde barn som var like gamle som han, men ho var ikkje eldre enn at dei fekk ein son med Erik.

Ingeborg gifta seg med Rasmus Jonson Nærland cirka 1620 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

Ingeborg gifta seg så med Erik Ormson Nærland, son av Orm Bjorland og Eriksdotter, cirka 1630 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Erik Ormson Bjorland gifta seg med enka på Nærland, Ingeborg Tjærandsdotter og dei hadde fire barn. Erik overtok bruket på Nærland. Erik døydde alt i 1640.

Barn av dette paret var:

i. Rasmus Erikson Hårr vart fødd i 1634 i Nærland, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde etter 1677 i Hårr, Varhaug, Rogaland, NOR. Rasmus gifta seg med Herbor Tjølsdotter, dotter av Tjøl Olson Stavnheim og Ukjend, cirka 1660 i Varhaug kyrkje, Varhaug, Rogaland, NOR. Rasmus gifta seg så med Herborg Rasmusdotter, dotter av Rasmus Larsson Fuglestad og Karen Pedersdotter?, cirka 1677 i Varhaug kyrkje, Varhaug, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

ii. Tjerand Erikson Grødaland vart fødd i 1635 i Nærland, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde i 1695 i Grødaland, Nærbø, Rogaland, NOR 60 år gamal. Tjerand gifta seg med Herborg Rasmusdotter, dotter av Rasmus Torgerson Tjemsland og Herborg Rasmusdotter, cirka 1663 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

iii. Lars Erikson Orre d. e. vart fødd i 1636 i Nærland, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde i 1692 i Orre, Klepp, Rogaland, NOR 56 år gamal. Lars gifta seg med Guri Bjørnsdotter, dotter av Bjørn Alfson Hognestad og Guri Svendsdotter, cirka 1670 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

iv. Lars Erikson Vik d. y. vart fødd i 1639 i Nærland, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde i 1695 i Vik, Klepp, Rogaland, NOR 56 år gamal. Lars gifta seg med Elen Fransdotter, dotter av Frans Olson og Berit Ormsdotter d. y., cirka 1660 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

Ingeborg gifta seg så med Ole Tjølson Nærland, son av Tjøl Olson Stavnheim og Ukjend, cirka 1641 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnt i 1665 i Nærland, Nærbø, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

i. Erich Olson Nærland vart fødd i 1647 i Nærland, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde i 1693 i Nærland, Nærbø, Rogaland, NOR 46 år gamal. Erich gifta seg med Anna Ommundsdotter, dotter av Omund Hansson Reime og Berit Njelsdotter, cirka 1680 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.


500. Samuel Pederson Vatne, son av Peder J. Vatne og Magdalena Svendsdotter, vart fødd i 1590 i Vatne store, Høyland, Rogaland, NOR og døydde i 1635 i Vatne store, Høyland, Rogaland, NOR 45 år gamal.
(Same som person 488 på side 1)

501. Maren Pedersdotter, dotter av Peder Bloch og Anna Bertelsdotter, vart fødd cirka 1595 i Stavanger, Rogaland, NOR og døydde i Vatne store, Høyland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Maren var Maren Bloch.
(Same som person 489 på side 1)

502. Enok Klausson Stangeland, son av Klaus Pederson Stangeland og Dortea Stangeland, vart fødd i 1599 i Stangeland, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i 1683 i Stangeland, Klepp, Rogaland, NOR 84 år gamal.
(Same som person 162 på side 1)

503. Anna Gitlesdotter, dotter av Gitle Tørreson Øksnevad og Marta Sjursdotter, vart fødd cirka 1605 i Øksnevad nedre, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i Stangeland, Klepp, Rogaland, NOR.
(Same som person 163 på side 1)

504. Asbjørn Motland vart fødd cirka 1575 og døydde i Motland, Nærbø, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Asbjørn (Håvardson?) er ikkje nemnt på Motland, og har kanskje aldri budd der før 1624. Han var bror til Hans Fotland i Time (sjå Tingbok I, side 4 og 7). Det står at første kona til Asbjørn, Sissel, var dotter til Håvard Halvardson Torland, men han var fødd ikring 1620, og Sissel må vera død før 1615, då Asbjørn vart gift opp att og får ein son i 1615. Sissel må difor vera dotter til Håvard Eivindson som budde på Saurnes i Sola og seinare på Torland. Første kona til Håvard heitte truleg Sissel. Anna Olsdotter var andre kona til Asbjørn, og det var skifte etter henne 18.03.1671. Dottera Berit var ugift ved skiftet i 1671. Sonen Håvard var gift med Anna Pedersdotter frå Holstein. Håvar budde i Stavanger i 1671 og åtte eit sjøhus der. Han døydde i 1676. Sonen Ola var husmann på Motland i 1665.
I 1671 heiter det at Ola Asbjørnson hadde "gjordt Peder Olsen Skrettingland skade med en ljaa, og dertil var omtrendt medgaaet det han skulde have i bryllupsgave". Dette tyder på at han var gift. I 1676 var han på Kydland i Varhaug. Då heiter det "Olle Asbiørnsen Kydland i Valle Skiprede sammem med Joseph Ifversen Horfve i Hølle selger et soehuus i Stafvanger til Jørgen Cortsen i Stafvanger". Det var dette sjøhuset som broren Håvard hadde ått.

Asbjørn gifta seg med Sissel Håvardsdotter, dotter av Håvard Eivindson Torland og Ukjend, cirka 1612 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Asbjørn gifta seg så med Anna Olsdotter cirka 1614 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

252 i. Siur Asbjørnson Todnem. Siur gifta seg med Marite Ommundsdotter d. e., dotter av Omund Njelson Reime og Reime, i 1640 i Soma kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

ii. Hoffuer Asbjørnson Motland vart fødd cirka 1618 i Motland, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde den 18. feb 1676 i Stavanger, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 58 år. Eit anna namn for Hoffuer var Hofuer. Hoffuer gifta seg med Anna Pedersdotter cirka 1645 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

iii. Berit Asbjørnsdotter vart fødd cirka 1622 i Motland, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde etter 1671 i Motland, Nærbø, Rogaland, NOR.

iv. Ole Asbjørnson Kydland vart fødd i 1625 i Motland, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde i Kydland, Varhaug, Rogaland, NOR.

v. Marit Asbjørnsdotter vart fødd cirka 1627 i Motland, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde cirka 1673 i Odland, Varhaug, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 46 år. Marit gifta seg med Gunnar Olson Odland, son av Ole Halvardson Odland og Ukjend, cirka 1652 i Varhaug kyrkje, Varhaug, Rogaland, NOR. Marit gifta seg så med Tore Rasmusson Odland, son av Rasmus og Ukjend, cirka 1671 i Varhaug kyrkje, Varhaug, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


505. Anna Olsdotter vart fødd cirka 1590 og døydde cirka 1671 i Motland, Nærbø, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 81 år.

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde den 18. mar 1671 i Motland, Nærbø, Rogaland, NOR.

Anna gifta seg med Asbjørn Motland cirka 1614 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

506. Omund Njelson Reime vart fødd i Reime, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde cirka 1630 i Reime, Nærbø, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Omund (Nilsson?) Reime var død før 1635, men er nemnt i 1602 til 1626, då han gav ½ pund korn leidang. Han hadde truleg vore gift 2 gonger, men ein veit ikkje namn på nokon av konene. Han hadde truleg sonen to barn i første ekteskapet og dei 8 andre med andre kona. Enka hans vart gift med neste brukar på Reime, Hans Skiljanson Reime. Det kan godt vera at Omund hadde vore lensmann, men det er ikkje funne prov på det. (Omund var domsmann på Kvia skipreide i 1620-åra?) Dottera Berit Omundsdotter d.y. vart gift på Næsheim står det, men eg kan ikkje finne henne nemnt der i bygdeboka for Nærbø. Dottera Anna Omundsdotter vart gift på Myklebust i Høyland står det, men eg kan ikkje finne henne heller.

Omund Njelson gifta seg med ukjend.

Barna hans var:

380 i. Njel Ommundson Skei. Njel gifta seg med Berit Rasmusdotter, dotter av Rasmus Anfinnson Skei og Pedersdotter, cirka 1623 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

ii. Jon Ommundson Tjessem vart fødd i 1600 i Reime, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde cirka 1676 i Tjesseim, Høyland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 76 år. Jon gifta seg med Gunhild Eriksdotter cirka 1630 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

Omund Njelson gifta seg så med Reime cirka 1610 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

253 i. Marite Ommundsdotter d. e.. Marite gifta seg med Hans Olson cirka 1635 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Marite gifta seg så med Siur Asbjørnson Todnem, son av Asbjørn Motland og Anna Olsdotter, i 1640 i Soma kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

ii. Magdalena Ommundsdotter vart fødd cirka 1612 i Reime, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde cirka 1674 i Voll, Varhaug, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 62 år. Magdalena gifta seg med Rasmus Rasmusson Voll, son av Rasmus Voll og Ukjend, cirka 1660 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

iii. Ivar Ommundson Vigre vart fødd i 1614 i Reime, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde i 1687 i Vigre, Nærbø, Rogaland, NOR 73 år gamal. Ivar gifta seg med Anna Antoniusdotter, dotter av Antonius Knudson Vigre og Guri Asbjørnsdotter, cirka 1675 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR. Ivar gifta seg så med Eli Ådnesdotter, dotter av Aadne Ljødeson Ree og Anna Rasmusdotter, cirka 1680 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

iv. Anna Ommundsdotter vart fødd cirka 1616 i Reime, Nærbø, Rogaland, NOR, døydde i 1681 i Myklebust, Sola, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 65 år, og vart gravlagd den 8. jun 1681 i Tjora kyrkje, Sola, Rogaland, NOR. Anna gifta seg med Anders Monsson cirka 1642 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

v. Berit Ommundsdotter d. e. vart fødd cirka 1618 i Reime, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde i Næsheim, Nærbø, Rogaland, NOR.

vi. Marit Ommundsdotter d. y. vart fødd cirka 1620 i Reime, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde i Voll, Varhaug, Rogaland, NOR. Marit gifta seg med Ole Rasmusson Voll, son av Rasmus Voll og Ukjend, cirka 1642 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

vii. Peder Ommundson Skretting vart fødd i 1623 i Reime, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde cirka 1688 i Skretting, Varhaug, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 65 år. Peder gifta seg med Torborg Ellingsdotter før 1665 i Varhaug kyrkje, Varhaug, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Peder gifta seg så med Torborg Olsdotter cirka 1673 i Varhaug kyrkje, Varhaug, Rogaland, NOR.

viii. Berit Ommundsdotter d. y. vart fødd cirka 1625 i Reime, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde cirka 1699 i Madland, Varhaug, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 74 år. Berit gifta seg med Torkel Olson cirka 1657 i Varhaug kyrkje, Varhaug, Rogaland, NOR. Berit gifta seg så med Ole Pederson cirka 1670 i Varhaug kyrkje, Varhaug, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Berit gifta seg så med Tollef Svendson Madland, son av Svend Ellingson Hårr og Herbor Tjølsdotter, cirka 1678 i Varhaug kyrkje, Varhaug, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Berit gifta seg så med Jon Madland i 1679 i Varhaug kyrkje, Varhaug, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


507. Reime vart fødd cirka 1590 og døydde i Reime, Nærbø, Rogaland, NOR.

gifta seg med Omund Njelson Reime cirka 1610 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

gifta seg så med Hans Skiljanson Reime, son av Skillian Gullikson Slettebø og Ukjend, cirka 1634 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Hans Skiljanson vart gift med enka etter Omund Reime og hadde sonen Omund med henne. Hans var lensmann etter Knut Gudmestad i 1642 til 1660. Han var fødd ikring 1600 og levde i 1665. Det er uvisst kvar Hans var frå, kanskje frå Slettabø i Bjerkreim?

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnt i 1665 i Reime, Nærbø, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

i. Omund Hansson Reime vart fødd i 1635 i Reime, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde i 1693 i Reime, Nærbø, Rogaland, NOR 58 år gamal. Omund gifta seg med Berit Njelsdotter, dotter av Njel Ommundson Skei og Berit Rasmusdotter, cirka 1659 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.


508. Anders Kristenson Austrått, son av Christen Olson Austrått og Ukjend, vart fødd i 1574 i Austrått, Høyland, Rogaland, NOR og døydde i 1665 i Austrått, Høyland, Rogaland, NOR 91 år gamal.

Generelle notat: Anders Kristenson budde på Øvre Austrått og er i 1611 kalla "unge Anders". Han brukte ½ pund i 1624 og betalte leiglendingskatt i 1631 og 1635. Han var lagrettemann i 1623 og domsmann i 1624. Han var truleg son til Kristen Olson Austrått. Kona er ukjent, men sonen Anders Austrått og dottera Dorte gift med skreddar Peder Madsen i Stavanger er kjende.

Anders Kristenson gifta seg med ukjend.

Barna hans var:

254 i. Anders Andersson Austrått. Anders gifta seg med Anna Andersdotter cirka 1640 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Anders gifta seg så med Maren Jensdotter, dotter av Jens Larsson og Ukjend, cirka 1670 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

ii. Dorte Andersdotter vart fødd cirka 1625 i Austrått, Høyland, Rogaland, NOR og døydde den 1. mar 1693 i Stavanger, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 68 år. Dorte gifta seg med Peder Madsson i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.Tiande generasjon (6x tippoldeforeldre)

horizontal rule


520. Salve Fidjeland vart fødd cirka 1580 og døydde i Fidjeland, Sirdal, Vest-Agder, NOR.

Generelle notat: Salve er den første oppsittar ein kjenner til på Fidjeland. I 1618 åtte han halve Omlid, men på Fidjeland sat hans som leiglending. Sonen Ohn tok seinare over eigedomen i Omlid. Salve må truleg ha hatt fleire barn enn Ohn. Halvor Jakobson som tok over på Fidjeland etter Salve var truleg gift med ei dotter til Salve. Halvor Jakobson budde i 1617 på Omlid, som Salve åtte. Salve hadde truleg ein son Erik som må vere ein god del eldre enn sonen Ohn. Gunnar Erikson som vert nemnt 30 år og brukar på Fidjeland i 1664, hadde ein son Tolleiv som fekk kongeleg løyve til å gifta seg med Gjertrud Jørgensdotter Omlid. Gjertrud var sonedotter til Ohn Salveson og Salve var då oldefar til Gjertrud. Gjertrud var tremenning med Tolleiv Gunnarson. Etter Salve si tid vart Fidjeland delt i to bruk.

Salve gifta seg med ukjend.

Barna hans var:

260 i. Erik Salveson Fidjeland. Erik gifta seg med ukjend.

ii. Ohn Salveson vart fødd i 1614 i Fidjeland, Sirdal, Vest-Agder, NOR og døydde cirka 1686 i Omlid, Sirdal, Vest-Agder, NOR i ein alder av omkring 72 år. Ohn gifta seg med Adlaug Steinsdotter cirka 1640 i Tonstad kyrkje, Sirdal, Vest-Agder, NOR.


536. Tarald Lyse vart fødd cirka 1530 og døydde cirka 1603 i Lyse, Forsand, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 73 år.

Generelle notat: Tarald vert nemnt som einebrukar på Stora Ådnøy i Høle i 1563. Det var han som tok opp Ådnøy or øyda att. Tarald var gift med Malena, dotter til Helge i Lyse som var brukar ikring 1570?
Tarald bygsla Ådnøy bort til eine svigersonen sin i 1603 og budde sjølv i Lyse på den tida. Rett etter må Tarald vera død (han må vera død før 1605, kanskje i 1603).
Malena og Tarald hadde truleg fem barn. Malena var truleg dotter til Helge i Lyse. Då ho vart enke flytta ho attende til Ådnøy og ville at svigersonen skulle overlata garden til henne. Det kom til sak mellom henne og svigersonen, og Malena fekk lagmannen til å døma Tore frå Ådnøy då ho som var jorddrott "burde jndkome paa sitt egit". Ho synte til at ho måtte gå frå den garden ho hadde hatt inne i Lyse. Men Tore gav seg ikkje så lett. Det kom nemleg fram at ho hadde late seg kjøpa frå garden i Lyse, og at det var for pengar som var lova henne ho ville trenga han frå Ådnøy og leiga garden der bort til ein annan. Herredagen i Stavanger i 1607, der sjølvaste kong Kristian 4. var til stade, gjorde om lagmannsdommen og Tore kunne flytta attende til Ådnøy. Denne saka var ein av grunnane til at lagmannen måtte gå frå stillinga si.
I 1606 er nemnt ei "Magdalena Hofflandt" og det må ha vore Magdalena Helgesdotter som då var flytta vekk frå Lyse.

Tarald gifta seg med Malena Helgesdotter cirka 1555 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

268 i. Jens Taraldson Lyse. Jens gifta seg med Anna Lyse cirka 1580 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

ii. Anna Taraldsdotter vart fødd cirka 1565 i Ådnøy store, Høle, Rogaland, NOR og døydde i Ådnøy store, Høle, Rogaland, NOR. Anna gifta seg med Tore Olson Ådnøy, son av Ole Svihus og Torunn Svihus, cirka 1590 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

iii. Taraldsdotter vart fødd cirka 1570 i Ådnøy store, Høle, Rogaland, NOR og døydde i Nerabø store, Forsand, Rogaland, NOR. Taraldsdotter gifta seg med Sigmund Nerabø cirka 1588 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR. Taraldsdotter gifta seg så med Torstein Tørreson Nerabø, son av Tørres Gunnarson Eiane og Karen Halvardsdotter, cirka 1590 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

iv. Helge Taraldson Haualand vart fødd cirka 1580 i Ådnøy store, Høle, Rogaland, NOR og døydde cirka 1634 i Haualand, Hetland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 54 år. Helge gifta seg med ukjend cirka 1605 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.


537. Malena Helgesdotter, dotter av Helge Lyse og Ukjend, vart fødd cirka 1535 i Lyse, Forsand, Rogaland, NOR og døydde i Haualand, Hetland, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho budde i 1606 i Haualand, Hetland, Rogaland, NOR.

Malena gifta seg med Tarald Lyse cirka 1555 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

580. Omund Ellingson Vestly, son av Elling Ommundson Vestly og Ukjend, vart fødd cirka 1565 i Vestly, Time, Rogaland, NOR og døydde før 1645 i Vestly, Time, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Åmund Ellingson var lagrettemann i 1616 og var ei tid lensmann i Haug skipreide. Han var og ein av hovudmennene i aksjonen mot futen Gabriel Kruse. Han var gift med Siri. Dei hadde fire eller fem barn.

Omund Ellingson gifta seg med Siri Vestly cirka 1595 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

290 i. Hans Ommundson Vestly. Hans gifta seg med Gjertrud Rasmusdotter, dotter av Rasmus Pederson Njå og Bergitte Halvardsdotter, cirka 1620 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

ii. Ommundsdotter vart fødd cirka 1600 i Vestly, Time, Rogaland, NOR og døydde cirka 1640 i Undheim store, Time, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 40 år. Ommundsdotter gifta seg med Mons Ellingson Undheim, son av Elling Undheim og Ukjend, cirka 1624 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

iii. Anders Ommundson Tunheim vart fødd cirka 1605 i Vestly, Time, Rogaland, NOR og døydde cirka 1639 i Tunheim, Time, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 34 år. Anders gifta seg med Guri Olsdotter, dotter av Ole Roaldson Tunheim og Marta Rasmusdotter, cirka 1632 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

iv. Ommundsdotter vart fødd cirka 1610 i Vestly, Time, Rogaland, NOR og døydde i Tunheim, Time, Rogaland, NOR. Ommundsdotter gifta seg med Anders Andersson Tunheim cirka 1633 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.


581. Siri Vestly vart fødd cirka 1570 og døydde i Vestly, Time, Rogaland, NOR.

Siri gifta seg med Omund Ellingson Vestly cirka 1595 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

582. Rasmus Pederson Njå, son av Peder Njå og Ukjend, vart fødd cirka 1560 i Njå, Time, Rogaland, NOR og døydde i 1627 i Njå, Time, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 67 år.

Generelle notat: Rasmus Pederson er ført på Njå i 1626 og åtte då 2 pund i Njå, 15 spann i Auglend og 10 spann i Tunheim. Han var med på kongehyllinga i 1591 og seglet hans er òg funne i 1617. Han var lensmann i Haug skipreide 1606, og i tida 1610 til 1614.
I 1627 er det arvetvist mellom arvingane etter Rasmus. Einar Tunem, Elling Tunem, Ole kalberg, Hans Frøland og Sjur i Holen stemner då Bergitte Njå som var enke etter Rasmus, Per Frøyland, Torkel Haugland og Mikkel Njå. Bergitte var dotter til Halvard Njå.
Rasmus hadde ei dotter som vart gift med Sjur i Holen, men eg finn ingen med namnet Sjur på Holen i Time, men derimot på Øvre Time bur det som husmmen og innerstar Nils Samuelson Holen i 1603-1624 og Sivert Time var husmann i 1603 og var i retten som vitne i 1624.

Rasmus Pederson gifta seg med Bergitte Halvardsdotter cirka 1585 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Torkel Rasmusson Haugland vart fødd i 1581 i Njå, Time, Rogaland, NOR og døydde den 29. apr 1665 i Haugland øvre, Time, Rogaland, NOR 84 år gamal. Torkel gifta seg med Anna Isaksdotter d. e., dotter av Isak Jonson Nærland og Eli? Ormsdotter, cirka 1662 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

ii. Peder Rasmusson Njå vart fødd cirka 1582 i Njå, Time, Rogaland, NOR og døydde i 1659 i Njå, Time, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 77 år. Peder gifta seg med Marit Njå cirka 1605 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR. Peder gifta seg så med Berete Halvardsdotter, dotter av Halvard Olson Mauland og Ukjend, cirka 1645 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

iii. Marta Rasmusdotter vart fødd cirka 1585 i Njå, Time, Rogaland, NOR og døydde cirka 1640 i Tunheim, Time, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 55 år. Eit anna namn for Marta var Merete. Marta gifta seg med Ole Roaldson Tunheim, son av Roald Tunheim og Halvardsdotter, cirka 1605 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR. Marta gifta seg så med Einar Ellingson Vestly, son av Elling Ommundson Vestly og Ukjend, den 3. nov 1623 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

iv. Rasmusdotter vart fødd cirka 1587 i Njå, Time, Rogaland, NOR og døydde i Holen, Time, Rogaland, NOR. Rasmusdotter gifta seg med Sivert cirka 1610 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR. Ekteskapsstatus: truleg.

v. Siri Rasmusdotter vart fødd cirka 1598 i Njå, Time, Rogaland, NOR og døydde cirka 1675 i Holen, Time, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 77 år. Siri gifta seg med Samuel Njelson, son av Njel og Barrabra Mauritsdotter, cirka 1620 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR. Siri gifta seg så med Ole Toreson Holen d. y., son av Tore Olson Bryne og Marete Olsdotter, cirka 1625 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR. Siri gifta seg så med Jens Erikson Holen, son av Erich Jensson Høyland og Gitlaug Einarsdotter, cirka 1655 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

vi. Michel Rasmusson Frøyland vart fødd i 1600 i Njå, Time, Rogaland, NOR og døydde før 1701 i Frøyland, Time, Rogaland, NOR. Michel gifta seg med ukjend. Michel gifta seg med Marit Sigvardsdotter, dotter av Sigvard Olson Kylles og Ingerid Endresdotter, cirka 1669 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

291 vii. Gjertrud Rasmusdotter. Gjertrud gifta seg med Hans Ommundson Vestly, son av Omund Ellingson Vestly og Siri Vestly, cirka 1620 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.


583. Bergitte Halvardsdotter, dotter av Halvard Halvorson Njå og Marite Tomasdotter, vart fødd cirka 1564 i Njå, Time, Rogaland, NOR og døydde i Njå, Time, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho budde i 1627 i Njå, Time, Rogaland, NOR.

Bergitte gifta seg med Rasmus Pederson Njå cirka 1585 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

592. Ole Assheim døydde cirka 1630 i Assheim, Bjerkreim, Rogaland, NOR,.

Ole gifta seg med Guri Sigvardsdotter cirka 1585 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Halvor Olson vart fødd i 1588 i Ivesdal, Bjerkreim, Rogaland, NOR og døydde i Assheim, Bjerkreim, Rogaland, NOR. Halvor gifta seg med ukjend.

296 ii. Ivar Olson Ivesdal. Ivar gifta seg med ukjend.

iii. Tore Olson vart fødd cirka 1598 i Ivesdal, Bjerkreim, Rogaland, NOR.

iv. Marete Olsdotter vart fødd cirka 1600 i Ivesdal, Bjerkreim, Rogaland, NOR og døydde cirka 1634 i Ivesdal, Bjerkreim, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 34 år. Marete gifta seg med Tormod Toreson Ivesdal, son av Tore Bjørnson Ivesdal og Ukjend, cirka 1622 i Bjerkreim kyrkje, Bjerkreim, Rogaland, NOR.


593. Guri Sigvardsdotter, dotter av Sigvard Berge og Ukjend, vart fødd cirka 1562 i Berge, Gjesdal, Rogaland, NOR og døydde før 1638 i Assheim, Bjerkreim, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Berete/Berit Sjursdotter vart gift med Ole Ivesdal og budde på Ivesdal. Seinare budde dei på Assheim i Bjerkreim. Dei hadde barna: Halvard (Halvor), Ivar, Tore og Marete/Marit.
Marit var fyrste kona til Tormod Toreson Ivesdal.
Ole (Oluf) vert nemnt på Ivesdal i 1603 og 1612. Han var lagrettemann i 1613, 1617, 1618 og 1620. Ole sona på tinget i januar 1613 fordi han i vanvare hadde skore Oluf Stienson (Ole Steenson) Gjedrem med kniv i handa hans.
Etter odelsjordeboka for 1617 åtte Ole og Tore Bjørnson Ivesdal halvparten kvar av sjølveigarjorda i Ivesdal. Var det denne Ole som var gift med Berete Sivertsdotter frå Berge i Gjesdal? Berete var død før 1638.
På tinget for Gjesdal 30.10.1638 var det ei sak om Berge i Gjesdal. Sonen Halvor på Assheim stod fram i retten og opplyste at han og søskena Iver, Tore og Marete hadde fått jord i Berge av søskenbarnet Siver Olson Kyllesøe. Denne jorda hadde mor deira i si tid overdrege til Ole Berge, far til Siver. Ole Berge var bror til Berete. Både Ole Ivesdal og Berete var døde då.

Guri gifta seg med Ole Assheim cirka 1585 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

596. Maurits Tolleivson Maudal, son av Tollef Kjetilson Hompland og Ukjend, vart fødd i Hompland, Sirdal, Vest-Agder, NOR og døydde cirka 1635 i Maudal øvre, Forsand, Rogaland, NOR.
(Same som person 464 på side 1)

604. Ole Sigvardson Berge, son av Sigvard Berge og Ukjend, vart fødd cirka 1555 i Berge, Gjesdal, Rogaland, NOR og døydde i 1626 i Berge, Gjesdal, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 71 år.

Generelle notat: Ola Sigvardson eller Sjurson er nemnt på Berge frå 1603 til 1626.
I Rogaland historielag sitt årshefte for 1952 side 66 står det at han var eigar av halve Kluge, 3 får (18 spann) i 1617.
Slik som med faren, så er ikkje kona hans kjent, men han hadde fem barn som ein kjenner til. Sonen Tollak budde på Berge, men ein veit ikkje om han heller hadde barn.

Ole Sigvardson gifta seg med ukjend.

Barna hans var:

302 i. Sigvard Olson Kylles. Sigvard gifta seg med Ingerid Endresdotter, dotter av Endre Kylles og Ukjend, cirka 1605 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

ii. Størcher Olson Kluge vart fødd cirka 1585 i Berge, Gjesdal, Rogaland, NOR og døydde etter 1622 i Kluge, Gjesdal, Rogaland, NOR. Størcher gifta seg med ukjend.

iii. Gunhild Olsdotter vart fødd cirka 1590 i Berge, Gjesdal, Rogaland, NOR og døydde cirka 1668 i Kluge, Gjesdal, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 78 år. Gunhild gifta seg med Orm Knudson cirka 1616 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR. Gunhild gifta seg så med Peder Monsson Kluge, son av Mons Ellingson Undheim og Ommundsdotter, cirka 1650 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

iv. Tollak Olson vart fødd cirka 1595 i Berge, Gjesdal, Rogaland, NOR og døydde i Berge, Gjesdal, Rogaland, NOR.

v. Ole Olson vart fødd cirka 1601 i Berge, Gjesdal, Rogaland, NOR og døydde i Skorve, Gjesdal, Rogaland, NOR. Ole gifta seg med ukjend.


606. Endre Kylles vart fødd cirka 1565 og døydde etter 1613 i Kylles, Høyland, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Kylles ligg i Høyland fjellbygd ved ein arm av Lussi-vatnet (Kyllesvatnet) og høyrde etter gamal skipnad til Gand skipreide og Høyland sokn. Gardsnamnet Kylles meiner ein kjem av kyllir, det vil seie sekk, dette må ha vore namnet på Kylles-vatnet. Den eldste form for namnet frå 1521 er Kyleswedt, og tyder på ei samanslåing av kyllir og Vidr=skog. Garden er først nemnt i skriftlege kjelder frå førstinga på 1500-talet, men det er truleg at han er noko eldre. Det er funne 8 gravhaugar der i 1904, men ein kjenner ikkje noko oldfunn frå Kylles.
Endre Kylles er nemnd i 1603-1610. Han var legdsmann i 1611 og stilte hermann saman med Sigvard Kylles og Gunnar Alsnes. Ingerid som var gift med Sigvard Kylles var kan hende dottera til Endre. Endre er nemnt i 1613 i følge Rogaland Historielag Årshefte 1952 side 66.

Endre gifta seg med ukjend.

Barnet hans var:

303 i. Ingerid Endresdotter. Ingerid gifta seg med Sigvard Olson Kylles, son av Ole Sigvardson Berge og Ukjend, cirka 1605 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Ingerid gifta seg så med Gunnar Tørreson Braut, son av Tørres Rasmusson Braut og Guri Toresdotter, cirka 1645 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


608. Svend Svendson Lima, son av Svend Lima og Ukjend, vart fødd i Lima ytre, Gjesdal, Rogaland, NOR og døydde etter 1563 i Lima ytre, Gjesdal, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Sven var truleg son til Sven Lima som er nemnt i 1519. Sven hadde truleg sonen Sven som var brukar på Ytre Lima.

Svend Svendson gifta seg med ukjend.

Barnet hans var:

304 i. Svend Svendson Lima. Svend gifta seg med ukjend.


626. Sjur Monsson Øksnevad vart fødd cirka 1525 og døydde cirka 1600 i Øksnevad nedre, Klepp, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 75 år.

Generelle notat: Sjur Monsson er domsmann 1589. Han er nemnt som vitne 1599, og er ført i skattemanntal 1563-1567 på Nedre Øksnevad. I følgje boka for Hetland skipreide, bind II om Helleland, side 843 var han soneson til Sjur Øksnevad som er nemnt i 1521. Sjur hadde dottera Marit som var gift med Gitle Tørresson og Gjertrud som var gift med Omund Bjelland i Gjesdal.

Sjur Monsson gifta seg med ukjend.

Barna hans var:

313 i. Gjertrud Sjursdotter. Gjertrud gifta seg med Omund Bjelland cirka 1575 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

327 ii. Marta Sjursdotter. Marta gifta seg med Gitle Tørreson Øksnevad, son av Tørres Einarson Kleppe og Marit Olsdotter, cirka 1591 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.


632. Torkel Lomeland vart fødd cirka 1540 og døydde etter 1614 i Lomeland, Gjesdal, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Lomeland er ikkje nemnd verken i manntalet frå 1519 eller i lensrekneskapen for 1563. I 1567 heiter det at Lomeland låg øyde. Torkel er det første namnet me møter på Lomeland. Me finn han der frå 1602 til 1614. I 1611 er namnet hans skrive Thorchilldt. Kan henda kona heitte Karen. I odelsmanntalet for 1617 er Karen Lomeland oppskriven med 1½ vett korn. Torkel kann ha rudda Lomeland etter 1567.

Torkel gifta seg med ukjend.

Barnet hans var:

316 i. Arne Torkelson Lomeland. Arne gifta seg med Kari Lomeland cirka 1600 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.


636. Ole Sigmundson Madland, son av Sigmund Madland og Ukjend, vart fødd cirka 1547 i Madland, Gjesdal, Rogaland, NOR og døydde etter 1622 i Madland, Gjesdal, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Ola som me finn på Madland frå 1602 til kring 1622, må plent ha vore son åt Sigmund. Han hadde tre søner som me veit um, kan henda han og hadde ei dotter som heitte Kirsten, og det er ting som tyder på at ho var gift med Sven Olson Kyllingstad.

Ole Sigmundson gifta seg med ukjend.

Barna hans var:

318 i. Njel Olson Madland. Njel gifta seg med Gjøa Torsteinsdotter, dotter av Torstein Edland og Marit Monsdotter, cirka 1598 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

ii. Laurits Olson Sveinsvoll vart fødd cirka 1575 i Madland, Gjesdal, Rogaland, NOR og døydde i 1638 i Sveinsvoll, Klepp, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 63 år. Laurits gifta seg med Johanna Sveinsvoll cirka 1600 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

iii. Sigmund Olson Nordås vart fødd i 1585 i Madland, Gjesdal, Rogaland, NOR og døydde i 1668 i Nordås, Gjesdal, Rogaland, NOR 83 år gamal. Sigmund gifta seg med Guri Torgrimsdotter, dotter av Torgrim Gunleivson Malmeim og Ukjend, cirka 1613 i Bjerkreim kyrkje, Bjerkreim, Rogaland, NOR.

iv. Kirsten Olsdotter vart fødd cirka 1618 i Madland, Gjesdal, Rogaland, NOR og døydde i Kyllingstad, Gjesdal, Rogaland, NOR. Kirsten gifta seg med Svend Olson Kyllingstad, son av Ole Vilhelmson Kyllingstad og Ukjend, cirka 1640 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.


638. Torstein Edland vart fødd cirka 1540 og døydde i Edland, Gjesdal, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Torstein må ha budd på Edland sist på 1500-talet. Me hev ikkje sett namnet hans i noko dokument, men det er funne at Torstein Edland var gift med Marit, dotter åt Mons som budde på Kyllingstad i 1563.

Torstein gifta seg med Marit Monsdotter cirka 1570 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Mons Torsteinson Edland vart fødd cirka 1570 i Edland, Gjesdal, Rogaland, NOR og døydde i Edland, Gjesdal, Rogaland, NOR. Mons gifta seg med ukjend.

ii. Berit Torsteinsdotter vart fødd cirka 1573 i Edland, Gjesdal, Rogaland, NOR.

319 iii. Gjøa Torsteinsdotter. Gjøa gifta seg med Njel Olson Madland, son av Ole Sigmundson Madland og Ukjend, cirka 1598 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

iv. Anna Torsteinsdotter vart fødd cirka 1581 i Edland, Gjesdal, Rogaland, NOR.

v. Marit Torsteinsdotter vart fødd cirka 1585 i Edland, Gjesdal, Rogaland, NOR.


639. Marit Monsdotter, dotter av Mons Kyllingstad og Ukjend, vart fødd cirka 1545 i Kyllingstad, Gjesdal, Rogaland, NOR og døydde i Edland, Gjesdal, Rogaland, NOR.

Marit gifta seg med Torstein Edland cirka 1570 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

640. Salve Endreson Malmeim døydde etter 1591 i Malmeim, Høyland, Rogaland, NOR,.

Generelle notat: Malmeim ligg sørvest av Sandnes og høyrde til Jåtun skipreide og Soma sokn. Garden kjenner me frå førstninga av 1500-talet. Namnet kjem av malmr, og tyder sand- eller grusbotn som syner til jordbotn på garden (morenegrus). Malmeim er i 1668 kalla odelsgods, men brukarane var leiglendingar. Salve Malmeim er lagrettemann i 1591. Endre Salveson Sveinsvoll var truleg son til Salve Endreson Malmeim.

Sjå også: Rogaland Historie- og Ættesogelag Årshefte 1958 side 139

Salve Endreson gifta seg med ukjend.

Barna hans var:

320 i. Endre Salveson Sveinsvoll. Endre gifta seg med ukjend.

ii. Klemmet Salveson Saurnes vart fødd i Malmeim, Høyland, Rogaland, NOR og døydde i 1649 i Saurnes, Sola, Rogaland, NOR. Klemmet gifta seg med Torgersdotter, dotter av Torger Taraldson Malde og Ukjend, cirka 1600 i Madla kyrkje, Madla, Rogaland, NOR.


644. Rasmus Halvardson Hauge, son av Halvard Skas og Ukjend, vart fødd i Skas, Klepp, Rogaland, NOR og døydde etter 1628 i Hauge, Klepp, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Rasmus Hallvorson er ført i skattemanntall på Hauge 1603-1628 og var lagrettemann 1616-1618. Han var gift med ei dotter til Tørres Einarson Kleppe og vert nemnt med tre søner.

Rasmus Halvardson gifta seg med Tørresdotter cirka 1590 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

322 i. Eivind Rasmusson Hauge. Eivind gifta seg med Anna Hauge cirka 1609 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

ii. Hans Rasmusson Braut vart fødd cirka 1591 i Hauge, Klepp, Rogaland, NOR og døydde etter 1658 i Sør-Braut, Klepp, Rogaland, NOR. Hans gifta seg med ukjend.

iii. Tørres Rasmusson Braut vart fødd cirka 1592 i Hauge, Klepp, Rogaland, NOR og døydde cirka 1663 i Nord-Braut, Klepp, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 71 år. Tørres gifta seg med Guri Toresdotter cirka 1614 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.


645. Tørresdotter, dotter av Tørres Einarson Kleppe og Marit Olsdotter, vart fødd cirka 1574 i Kleppe, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i Hauge, Klepp, Rogaland, NOR.

gifta seg med Rasmus Halvardson Hauge cirka 1590 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

648. Peder J. Vatne døydde i 1606 i Vatne store, Høyland, Rogaland, NOR,.

Peder J. gifta seg med Magdalena Svendsdotter cirka 1565 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Jens Pederson Hielm vart fødd cirka 1565 i Stavanger, Rogaland, NOR og døydde i 1601 i Prestegarden, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 36 år. Jens gifta seg med ukjend.

334 ii. Jacob Pederson Vagle. Jacob gifta seg med Ingerid Vagle cirka 1597 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

iii. Daniel Pederson vart fødd cirka 1570 i Vatne store, Høyland, Rogaland, NOR og døydde den 19. mai 1630 i Vanse prestegard, Lista, Vest-Agder, NOR i ein alder av omkring 60 år. Daniel gifta seg med ukjend.

324 iv. Klaus Pederson Stangeland. Klaus gifta seg med Dortea Stangeland cirka 1597 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

v. Elline Pedersdotter vart fødd cirka 1572 i Vatne store, Høyland, Rogaland, NOR og døydde i Egersund, Eigersund, Rogaland, NOR. Elline gifta seg med Asser Einarson Tengs, son av Einar Torgerson Tengs og Ukjend, cirka 1595 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

vi. Kirsti Pedersdotter vart fødd cirka 1575 i Vatne store, Høyland, Rogaland, NOR og døydde i Lerang, Forsand, Rogaland, NOR. Kirsti gifta seg med Ole Einarson cirka 1600 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Kirsti gifta seg så med Jacob Sørenson i 1608 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Kirsti gifta seg så med Hans Rasmusson Lerang, son av Rasmus Halvardson Ims og Ukjend, cirka 1622 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

vii. Magdelen Pedersdotter vart fødd cirka 1575 i Vatne store, Høyland, Rogaland, NOR og døydde i Slettebø, Eigersund, Rogaland, NOR. Magdelen gifta seg med Hans Njelson, son av Njeld Torgerson Slettebø og Ukjend, cirka 1595 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

viii. Pedersdotter vart fødd cirka 1580 i Vatne store, Høyland, Rogaland, NOR og døydde i Skei, Høyland, Rogaland, NOR. Pedersdotter gifta seg med Rasmus Anfinnson Skei, son av Anfinn Halvardson Skas og Ukjend, cirka 1603 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

488 ix. Samuel Pederson Vatne. Samuel gifta seg med Maren Pedersdotter, dotter av Peder Bloch og Anna Bertelsdotter, cirka 1615 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.


649. Magdalena Svendsdotter, dotter av Svend Ivarson Hognestad og Ukjend, vart fødd cirka 1542 i Bergen, Hordaland, NOR og døydde i Vatne store, Høyland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Magdalena var Madelone.

Generelle notat: Magdalena eller Malena Svensdotter var frå Bergen og dotter til borgaren i Bergen Sven Ivarson. Ho vart gift første gong med Gjert Mikkelson. Gjert fekk 6. februar 1557 brev på det ledige Hindens kannikedom i Stavanger domkyrkje, og han var sannsynlegvis den første evangeliske prest i Gand etter reformasjonen. Det er ikkje utenkeleg at Gjert og var frå Bergen. Han var sokneprest til ikring 1570. Magdalena og Gjert fekk rett til å bruka Store Vatne for si livstid "fordi der icke var schouff til deris rette prestegaard". Det er ukjent om dei hadde barn.
Ein glassmeister Mikkel Krøger hadde ser det ut til fått i arv eigedommen sin i Stavanger som før hadde høyrt til byfuten Jakob Sørenson, og som denne hadde fått med kona si Kirsti Pedersdotter som var dotter til Magdalena Svensdotter og andre mannen Peder Jensson (han vert kalla Peder Jakobson i soga om Sola og Madla band I side 587). Det kan nok tenkast at Mikkel Krøger har vore son til Magdalena og Gjert, og slik var halvbror til Kirsti Pedersdotter. Men dette er berre ein hypotese.
Andre mannen til Magdalena Peder Jensson, vart gjort til kannik av biskop Jørgen Erikson i 1574. Peder var sokneprest i Høyland til ikring 1606. Han budde på Store Vatne. På den tid sørgde staten for presteenker ved at ettermannen gifta seg med enka etter førre prest - som var det billigaste, eller staten gav henne til livets opphald. Peder var kan henda av Bonde-ætta. Han var medlem av Stavanger Domkapitel (kannik) og sokneprest i Høyland til han døydde i 1606. Den 25. mars 1608 er Magdalena Svensdotter enke for andre gong og bur på Vatne, kva tid ho døydde er ukjent. Ola Aurenes skriv i "Aaslands-Ætten" side 39: "For noen år siden fremsatte nærværende boks forfatter den hypotese at Peder Jensson tilhørte ætten Bonde. Jeg bygde dette i første rekke på den merkverdige navnelikhet som der er mellom Peder Jenssons og biskop Jørgen Eriksons barn. Peder Jenssons to sønner heter Samuel og Daniel; også to av Jørgen Erikssons sønner bærer de samme ikke helt alminnelige navn. Jørgen Eriksons hustru Adriane Jensdatter var datter av biskop i Bergen Jens Schielderup, og biskop Schielderups syster var gift med Jens Bonde. Disse mener jeg var Peder Jenssons foreldre. Jeg må dog uttrykkelig gjøre merksam på, at jeg ennå savner eksakte beviser på dette, og jeg kan derfor bare gi det ut som en hypotese." Ein Peder var far til Klaus Pederson Stangeland i Klepp og Jakob Pederson som budde på Vagle i Høyland. Nokre meiner at denne Peder er den same som Peder Jakobson, sokneprest i Sola. Dersom namnet på denne Peder var Peder Jakobson, så kan det høve at han hadde ein son Jakob. Men etter gamal skikk skulle dei hatt ein son Sven og Gjert, men dette vert ikkje nemnt. I Ætt og Heim for 1963 side 120 vert det nemnt at Magdelen Pedersdotter, som var ei prestedotter og gift med Hans Njeldson Slettebø i Eigersund, truleg var ei dotter til Magdalena og Peder. Jens Pederson var sokneprest i Hjelmeland 1597-1601 og skal vere fødd i Stavanger. Kan han vere son til Peder Jensson, sokneprest i Høyland ? Var soknepresten i Hjelmeland den same som sonen Jens som var død før 1608?

Hendingar i livet hennar var:

• Ho budde i 1608 i Vatne store, Høyland, Rogaland, NOR.

Magdalena gifta seg med Gjert Mikkelson i Bergen, Hordaland, NOR.

Generelle notat: Sjå også: Rogaland Historielag Årshefte 1937 side 37

Magdalena gifta seg så med Peder J. Vatne cirka 1565 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

652. Tørres Einarson Kleppe, son av Einar Kleppe og Ukjend, vart fødd cirka 1521 i Kleppe, Klepp, Rogaland, NOR og døydde cirka 1591 i Kleppe, Klepp, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 70 år.

Tørres Einarson gifta seg med Marit Olsdotter cirka 1573 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

326 i. Gitle Tørreson Øksnevad. Gitle gifta seg med Marta Sjursdotter, dotter av Sjur Monsson Øksnevad og Ukjend, cirka 1591 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

645 ii. Tørresdotter. Tørresdotter gifta seg med Rasmus Halvardson Hauge, son av Halvard Skas og Ukjend, cirka 1590 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

iii. Tørresdotter vart fødd cirka 1575 i Kleppe, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i Nord-Braut, Klepp, Rogaland, NOR. Tørresdotter gifta seg med Guttorm Olson Braut, son av Ole Braut og Gjøa Braut, cirka 1596 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.


653. Marit Olsdotter vart fødd cirka 1557 i Hauge, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i Kleppe, Klepp, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Tøres Einarson er nemnd i skattemanntal 1563-1567, og var domsmann på Sele i 1589. Han var gift med Marit og er nemnt med tre barn. I Nærbø-boka side 75 står det at Tjerand Olson var gift med ei som skal heita Marit Olsdotter, enka etter Tørres Einarson Kleppe, og ho var truleg frå Hauge i Klepp. Marit vert i bygdeboka for Nærbø nemnt som mor til Ingeborg Tjerandsdotter, og må då vera mora til dei tre første barna til Tjerand. Tjerand Olson vert ført i skattemanntallet 1603-1665. Han var lagrettemann i 1617-1635. Han åtte jord fleire stader og er nemnd i mange rettsaker, som part og som vitne. I 1661 er han nemnd som brukar saman med Ommund Nilsson frå Skei i Høyland. Tjerand var lensmann i Klepp og var utsending til prins Kristian si hylling i Olso i 1610. Tjerand var visst gift to gonger, men me veit ikkje namnet på første kona (som sannsynlegvis var mor til barna?).

Marit gifta seg med Tørres Einarson Kleppe cirka 1573 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

Marit gifta seg så med Tjerand Olson Kleppe cirka 1593 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Tjerandson Kleppe vart fødd cirka 1593 i Kleppe, Klepp, Rogaland, NOR.

383 ii. Berit Tjerandsdotter. Berit gifta seg med Erik Knudson Braut, son av Knud Erikson Braut og Ukjend, cirka 1621 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

499 iii. Ingeborg Tjerandsdotter. Ingeborg gifta seg med Rasmus Jonson Nærland, son av Jon Knudson Nærland og Astrid Rasmusdotter, cirka 1620 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR. Ingeborg gifta seg så med Erik Ormson Nærland, son av Orm Bjorland og Eriksdotter, cirka 1630 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR. Ingeborg gifta seg så med Ole Tjølson Nærland, son av Tjøl Olson Stavnheim og Ukjend, cirka 1641 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

iv. Ingrid Tjerandsdotter vart fødd cirka 1605 i Kleppe, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i Tjøtta, Klepp, Rogaland, NOR. Ingrid gifta seg med Elling Gullikson, son av Gullik og Ukjend, cirka 1627 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR. Ingrid gifta seg så med Omund Olson Tjøtta, son av Ole Ommundson Vik og Ukjend, cirka 1631 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.


654. Sjur Monsson Øksnevad vart fødd cirka 1525 og døydde cirka 1600 i Øksnevad nedre, Klepp, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 75 år.
(Same som person 626 på side 1)

656. Orm Hogstad døydde etter 1611 i Hogstad nora, Hetland, Rogaland, NOR,.

Generelle notat: Orm på Nora Hogstad var den eine av dei to bøndene på den nordre halvdelen av garden i 1563, den andre var sonen hans. Så til å begynna med hadde truleg Orm heile den nordre garden åleine. Han blir også nemnt i 1603 og då i lag med ein annan son. Orm må ha vore svært gamal då, så det var vel eigentleg denne sonen som dreiv garden.

Orm gifta seg med ukjend.

Barna hans var:

i. Tollak Ormson Hogstad vart fødd i Hogstad nora, Hetland, Rogaland, NOR og døydde i Hogstad nora, Hetland, Rogaland, NOR.

328 ii. Ole Ormson Hogstad. Ole gifta seg med ukjend.


668. Peder J. Vatne døydde i 1606 i Vatne store, Høyland, Rogaland, NOR,.
(Same som person 648 på side 1)

669. Magdalena Svendsdotter, dotter av Svend Ivarson Hognestad og Ukjend, vart fødd cirka 1542 i Bergen, Hordaland, NOR og døydde i Vatne store, Høyland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Magdalena var Madelone.
(Same som person 649 på side 1)

700. Mons .

Generelle notat: Erik Monsson på Jødestad/Dale i Hetland hadde to brør. Den eine var Tollak Monsson som var dreng på Ådnøynå. Han stakk av etter at han hadde sett barn på dottera på garden. Tolla kom så til Erik Monsson og hjelpte han i slåtten, før han fór til Suldal.
Den andre var Antonius Monsso som gifta seg til gard på Heigre i Høyland og som seinare budde på Myklabost i Sola der han døydde i 1651.

Mons gifta seg med ukjend.

Barna hans var:

i. Antonius Monsson vart fødd cirka 1580 og døydde i 1651 i Myklebust, Sola, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 71 år.

ii. Tollak Monsson vart fødd cirka 1583 og døydde i Suldal, Rogaland, NOR.

350 iii. Erich Monsson Dale. Erich gifta seg med Anna Andersdotter, dotter av Anders Pederson Jødestad og Ukjend, cirka 1608 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Erich gifta seg så med Dale cirka 1620 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Erich gifta seg så med Dale i 1632 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Erich gifta seg så med Anna cirka 1642 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.


702. Anders Pederson Jødestad, son av Peder Riska og Ukjend, vart fødd cirka 1570 i Riska, Hetland, Rogaland, NOR og døydde etter 1608 i Jødestad, Hetland, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Anders Person på Jødestad var truleg son til Per på Riska. Anders vert nemnt første gong i ei liste over korntiend i 1602. Han betalte tredjeårstake i 1603, så han må ha budd på Jødestad ei stund då. Men skattelistene går diverre ikkje lenger tilbake. Anders tok ein medbrukar på garden ikring 1607, og i 1608/1609 slutta Anders heilt av med gardsdrifta og det kan sjå ut til at Anders då var ein eldre mann.
I 1590-åra var det ein nabokrangel nede på Riska. Då dei i 1596 skulle avgjere kvar skillet gjekk mellom åkerteigane, vart det henta to av dei "neste naboe och grander, som der sammestedzt waare fødde och opfostrede". Den eine av desse kan ha vore Anders Jødestad.
Anders hadde truleg ei dotter som vart gift med Erik Monsson på Jødestad. Anders kan òg vere vere far til Per Jødestad som vert nemnt i 1628/1629. Denne Per måtte i 1628/1629 bøta 1 mark sølv av di han "thog Nogit Høy". Ein kjenner elles ikkje noko til denne Per.

Anders Pederson gifta seg med ukjend.

Barnet hans var:

351 i. Anna Andersdotter. Anna gifta seg med Erich Monsson Dale, son av Mons og Ukjend, cirka 1608 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.


712. Håvard Eivindson Torland, son av Eivind Stangaland og Ukjend, vart fødd cirka 1555 i Stangaland austre, Sola, Rogaland, NOR og døydde cirka 1614 i Torland, Nærbø, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 59 år.

Generelle notat: Hallhuor Thørlandt er nemnt i 1602 og Haffuor i 1613. Truleg er det den same og skal vera Håvard. Det er truleg at han var Håvard Eivindson frå Saurnes i Sola og gift med enkja etter Erik Torland, Lisbet Olsdotter, men hadde ikkje barn med henne.
Ho var nok den andre kona hans. Kanskje heitte den første kona hans Sissel. Han må då ha kome til Torland ikring 1598. Han var truleg lagrettemann i 1613. Håvard Eivindson budde på Saurnes i 1580 - 1590 åra. Han døydde ikring 1614.

Håvard Eivindson gifta seg med ukjend.

Barna hans var:

i. Sissel Håvardsdotter vart fødd cirka 1580 i Saurnes, Sola, Rogaland, NOR og døydde cirka 1613 i Motland, Nærbø, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 33 år. Sissel gifta seg med Asbjørn Motland cirka 1612 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

ii. Halvor Håvardson Torland vart fødd i 1582 i Saurnes, Sola, Rogaland, NOR og døydde cirka 1669 i Torland, Nærbø, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 87 år. Eit anna namn for Halvor var Håvard. Halvor gifta seg med Barbro Ellingsdotter, dotter av Elling Ommundson Vestly og Ukjend, cirka 1613 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

356 iii. Eivind Håvardson Ødemotland. Eivind gifta seg med Eriksdotter, dotter av Erik Knudson Torland og Lisbet Olsdotter, cirka 1612 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

iv. Knud Håvardson vart fødd cirka 1587 i Saurnes, Sola, Rogaland, NOR og døydde i Håland, Sola, Rogaland, NOR.

Håvard Eivindson gifta seg så med Lisbet Olsdotter cirka 1598 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


714. Erik Knudson Torland, son av Knud og Jonsdotter, vart fødd cirka 1558 i Nærbø, Rogaland, NOR og døydde cirka 1595 i Torland, Nærbø, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 37 år.

Generelle notat: Erik (Knutson?) Torland er nemnt 1591/1595 og var truleg bror til lensmennene Per Obrestad og Jon Nærland. Erik Torland var lensmann i Kvia skipreide i 1591. Han var utsending til kong Christian IV hylling i Oslo saman med broren(?) Jon Obrestad og Torsten Tvihaug. Kona til Erik heitte truleg Lisbet Olsdotter og dei hadde truleg seks barn. Erik døydde truleg ikring 1595.

Erik Knudson gifta seg med Lisbet Olsdotter cirka 1578 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Knud Erikson Braut vart fødd cirka 1575 i Torland, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde i Sør-Braut, Klepp, Rogaland, NOR. Knud gifta seg med ukjend.

ii. Maren Eriksdotter vart fødd cirka 1575 i Torland, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde i Reime, Nærbø, Rogaland, NOR. Maren gifta seg med Lars Ellingson Torland, son av Elling Ommundson Vestly og Ukjend, cirka 1593 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR. Maren gifta seg så med Ole Rasmusson Reime, son av Rasmus Olson Obrestad og Anna Gjermundsdotter, cirka 1645 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

iii. Eriksdotter vart fødd cirka 1578 i Torland, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde i Bjorland, Nærbø, Rogaland, NOR. Eriksdotter gifta seg med Orm Bjorland cirka 1600 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

492 iv. Ole Erikson Grannes. Ole gifta seg med Kirsti Rasmusdotter, dotter av Rasmus Olson Obrestad og Anna Gjermundsdotter, cirka 1610 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

357 v. Eriksdotter. Eriksdotter gifta seg med Eivind Håvardson Ødemotland, son av Håvard Eivindson Torland og Ukjend, cirka 1612 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

vi. Lisbet Eriksdotter vart fødd cirka 1595 i Torland, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde før 1659 i Godeset, Hetland, Rogaland, NOR. Lisbet gifta seg med Halvor Sigleivson cirka 1615 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.


715. Lisbet Olsdotter vart fødd cirka 1555 og døydde i Torland, Nærbø, Rogaland, NOR.

Lisbet gifta seg med Erik Knudson Torland cirka 1578 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

Lisbet gifta seg så med Håvard Eivindson Torland cirka 1598 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

732. Rasmus Grude vart fødd cirka 1565 og døydde etter 1642 i Grude, Klepp, Rogaland, NOR.
(Same som person 352 på side 1)

756. Anders Gimra døydde cirka 1597 i Gimra, Sola, Rogaland, NOR,.

Generelle notat: Anders Gimra møtte som lagrettemann frå Sola skipreide ved kongehyllinga på Akershus i 1591. Anders var gift med Kari Johannesdotter. Anders hadde sonen Lars som seinare tok over garden på Gimra, men denne Lars var truleg frå eit tidlegare ekteskap og Kari var då ikkje mor til Lars.

Anders gifta seg med ukjend.

Barnet hans var:

378 i. Lars Andersson Gimra. Lars gifta seg med ukjend. Lars gifta seg med Malena Gjermundsdotter, dotter av Gjermund Njelson og Ukjend, cirka 1632 i Håland kyrkje, Sola, Rogaland, NOR.

Anders gifta seg så med Kari Johannesdotter cirka 1595 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Generelle notat: Kari Johannesdotter var gift tre gonger. Tredje mannen var Styrkår som er nemnt første gong i 1606 i skattelistene i lensrekneskapen på Gimra og står heile tida til 1632/1633. Siste gong han er nemnt er skatteåret 1637/1638 og då står han i skatteklassen "øydegardsmenn". Same året står for første gong den mannen som kom etter han på bruket, Jon Samsonson, så Styrkår må ha døydd på denne tida. Då Styrkår var død, brukte Kari og sonen hennar med Torger, Eiliv Torgerson, bruket på Gimra saman. Kari og sonen vart stemna til tinget av Jon Samsonson i 1641. Jon Samsonson var gift med dotter til Kari sin steson, Lars Andersson, son til Kari sin første mann.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho budde i 1641 i Gimra, Sola, Rogaland, NOR.


760. Omund Njelson Reime vart fødd i Reime, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde cirka 1630 i Reime, Nærbø, Rogaland, NOR.
(Same som person 506 på side 1)

762. Rasmus Anfinnson Skei, son av Anfinn Halvardson Skas og Ukjend, vart fødd cirka 1578 i Skas, Klepp, Rogaland, NOR og døydde etter 1623 i Skei, Høyland, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Skei er opphaveleg gått ut av garden Hove og "haver gammel tid ligget øde under bemeldte hovedgaard", heiter det i matrikkelen. Garden er nemnt i 1616 og skriven Skie. Namnet Skei tyder vel opphaveleg samlingstad for ymse slag idrett, hestekamp, kappriding og kappløp. Det heng vel saman med at Hovet eller templet for den relegiøse kultus stod på Hove, hovudgarden. Hove var odelsgods så langt tilbake som kjeldene rekk. Av odelsmanntalet frå 1617 ser me at det då var 3 bønder frå Ryfylke som åtte jorda på Hove: Jon Tøtland i Hjelmeland, Just Hetland og Orm Bokn i Fister.
Rasmus er nemnt som skattebonde på Hove i 1610. Rasmus var lagrettemann i 1623, og var vel den fyrste mannen på Skei. Han er truleg den same som Rasmus Hove, og Skei er vel gått ut frå bruket hans. Ein skulle tru at der har vore ættesamband mellom ætta hans Rasmus Skei og lensmannsætta på Vatne. Begge ætter er sams om eit namn som ellers snaut finns på 1600 talet i andre ætter, nemleg namnet Samuel. Skei-ætta høyrer saman med Vatne-ætta til dei leiande bonde-ætter i Høyland på 1600-talet. Av 17 lensmenn i Sola og Gand skipreider i denne tid høyrde ikkje mindre enn 9 til desse to ættene. Eg kan ikkje sannprova ættesamanhengen, men det kunne vel tenkjast at Rasmus har vore gift med ei syster til lensmannen på Vatne, Samuel Pederson.
Den 8. oktober 1652 var det eit målstemne på Skas, eit odels- og arveskifte etter Laurits Anfindson, som var død ein gong mellom 1640-1645, og der var mellom anna Niels Skei med.
"Fram kom Olle Lauertzen Skadtzem som med sine sdskind og svogere havde ved en skriftleg citation hid til arvetuften stevnet dieris ældste broder og svoger Anfind Lauertzen først til et lougleg odelsbyde efter deiris fader s. Lauertz Skadtzem at holde. Der nest fordi han havde tilforhandlet sig en anpart her i deiris s. faders odelsjord her i Skadtzem, som de formener dem enhver pro quota at være lige så ner til at løse som han. Hernest møtte forn Anfind og indlagde en anden stevning, hvor han igjen havde indstevnet hans svoger Tosten Heigre (gift med Marette Lauritsdotter) fordi han og uden hans tilstand haver løst og tilforhandlet sig en anpart i forn hans s. faders odelsjord i Skadtzem. .... Tosten heigre haver løst av Niels Skei og hans medeigere en vett korn landskyld, hans værfader s. Lauertz Skadtzems odel her i garden, hvor på den s. mand sjelf i hans levende live og velmagt havde sjelf betalt (:som Niels Skei berette:) til hans s. broder rasmus Hoffue, som var forne Niels Skeis værfader, 9 rdl og en koe til 3 rdl. .....". Her vert det med klare ord sag at Niels (Åmundson) Skei var gift med ei dotter til Rasmus Hove frå Skas, og Rasmus var bror til Lauertz (Laurits) Anfindson Skas. (Rogaland Historie- og Ættesogelag: Ætt og Heim 1963 side 64)

Rasmus Anfinnson gifta seg med Pedersdotter cirka 1603 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

381 i. Berit Rasmusdotter. Berit gifta seg med Njel Ommundson Skei, son av Omund Njelson Reime og Ukjend, cirka 1623 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.


763. Pedersdotter, dotter av Peder J. Vatne og Magdalena Svendsdotter, vart fødd cirka 1580 i Vatne store, Høyland, Rogaland, NOR og døydde i Skei, Høyland, Rogaland, NOR.

gifta seg med Rasmus Anfinnson Skei cirka 1603 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

764. Knud Erikson Braut, son av Erik Knudson Torland og Lisbet Olsdotter, vart fødd cirka 1575 i Torland, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde i Sør-Braut, Klepp, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Knut Erikson er nemnt på Sør-Braut i skattemanntalet 1603-1621. I 1616 var han domsmann på tinget. Kona er ukjent men det er nemnt sonen Erik etter Knut.

Knud Erikson gifta seg med ukjend.

Barnet hans var:

382 i. Erik Knudson Braut. Erik gifta seg med Berit Tjerandsdotter, dotter av Tjerand Olson Kleppe og Marit Olsdotter, cirka 1621 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.


766. Tjerand Olson Kleppe, son av Ole Eivindson Sømme og Berit Tjerandsdotter, vart fødd i 1576 i Sømme, Sola, Rogaland, NOR og døydde i 1665 i Kleppe, Klepp, Rogaland, NOR 89 år gamal.

Tjerand Olson gifta seg med Marit Olsdotter cirka 1593 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

767. Marit Olsdotter vart fødd cirka 1557 i Hauge, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i Kleppe, Klepp, Rogaland, NOR.
(Same som person 653 på side 1)

768. Jon Friestad døydde etter 1567 i Friestad, Klepp, Rogaland, NOR,.

Generelle notat: Jon Friestad er nemnd i skattemanntall 1563-1567. Han hadde truleg sonen Erik.

Jon gifta seg med ukjend.

Barnet hans var:

384 i. Erich Jonson Friestad. Erich gifta seg med Gunnbjørnsdotter, dotter av Gunbjørn Pederson Brathetland og Ukjend, i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.


770. Gunbjørn Pederson Brathetland døydde etter 1565 i Brathetland, Høle, Rogaland, NOR,.

Generelle notat: Sørbø ligg i Ganddalen sør for Sandnes og høyrde til Gand skipreide. Me kjenner garden frå rekneskapen i 1519. Namnet tyder eigentleg ureint, og er forklara med "myret, dyndet jordvei". Ei anna forklaring er at det tyder "den ureine bøen, der ein laut halda seg med alt det som var ureint og som ein difor ikkje måtte koma inn på den heilage hovbøen med". Sørbø ligg mellom Hove og Lund. Sørbø var på 2 pund 16 spann. I 1617 var "krona" eigar av 1 pund, og Ola Eikeland i Hardanger åtte 1 ½ pund. Gunnbjørn Sørbø betaler leiglendingsskatt i 1563. Ei dotter til Gunnbjørn vart gift med Erik Friestad. I Ætt og Heim for 1960 side 84 står det at etter ei sak i Ryfylke tingbok for 28. mars 1664 om Brathetland i Høle så heitte han Gunbjørn Person og budde på Sørbø i 1563 men 7. mai 1564 bytta han til seg Bratheland i Høle.

Gunbjørn Pederson gifta seg med ukjend.

Barnet hans var:

385 i. Gunnbjørnsdotter. Gunnbjørnsdotter gifta seg med Erich Jonson Friestad, son av Jon Friestad og Ukjend, i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.


820. Lars E. Hommersand døydde cirka 1608 i Hommarsåk, Hetland, Rogaland, NOR,.

Generelle notat: Lars E. er nemnt på Hommarsåk i 1563, men då må han nettopp vere kommen til gards for han var brukar ennå i 1606. Bumerket hans er å finne i Sigleif Engen si samling av bumerke frå Rogaland.
Der er det sett eit spørsmålsteikn ved forbokstaven i faren sitt namn. Elles liknar merket hans på det bumerket som Hallvard Bergeson på Randaberg nytta i 1591. Lars var med på Høle skipreideting i 1591 og valde utsendingar til kongehyllinga som skulle vere i Oslo.
Som lagrettemann var han i 1597 med og dømde i ein nabotvist på garden Riska. Den domsavgjerda vart stemna inn for Herredagen i Bergen i 1599, men klagaren kom ikkje nokon veg med det. Dei siste åra tok Lars sonen sin, Torkell, inn på garden som medbrukar. Dei er nemnde som brukarar begge to både i 1603 og i 1606. Andre barn er ikkje kjent.

Lars E. gifta seg med ukjend.

Barnet hans var:

410 i. Torkel Larsson Hommersand. Torkel gifta seg med Herborg Olsdotter, dotter av Ole Ommundson Åsland og Marit Ingebretsdotter, cirka 1603 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.


822. Ole Ommundson Åsland, son av Ommund Åsland og Ukjend, vart fødd cirka 1535 i Åsland, Time, Rogaland, NOR og døydde i Åsland, Time, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Ola Åmundson er ført på Åsland i 1563 og betalte då 2½ lodd sølv i skatt. Han var gift med Marit (Guri) Ingebretsdotter. I 1595 selde han litt under 11 spann til Jon Olson, og i 1597 litt over 1 spann. I 1599 kjøpte Ola 3¼ spann i Åsland av Johannes Åmundson som truleg var bror til Ola. I boka for Time står det at sonen Jon hadde garden etter Ola og at dottera Herborg var gift med Torkel Hommersåk, men dette skal ikkje vere rett i følgje boka for Riska.
Der står det:
I bygdeboka for Time er ein Ola Omundson sett opp som far til Jon og Herborg, men Jon kjøpte jordegods av han så det var nok ikkje faren. Derimot vart det også lagt fram "Jt gammelt velfor seiglet Pergamendtbreff" der det stod at Ola Navarson i 1563 fekk tingsvitne på at han hadde kjøpt ein part i Åsland. Dette må ha vore faren til Jon og Herborg, elles ville ikkje dette gamle brevet ha noka meining i odelssaka i 1654.

Ole Ommundson gifta seg med Marit Ingebretsdotter cirka 1575 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Jon Olson Åsland vart fødd cirka 1575 i Åsland, Time, Rogaland, NOR og døydde cirka 1644 i Åsland, Time, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 69 år. Jon gifta seg med Marit Ånensdotter, dotter av Ånen Taraldson Njå og Marite Tomasdotter, cirka 1640 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

411 ii. Herborg Olsdotter. Herborg gifta seg med Torkel Larsson Hommersand, son av Lars E. Hommersand og Ukjend, cirka 1603 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.


823. Marit Ingebretsdotter vart fødd cirka 1550 og døydde i Åsland, Time, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Marit var Guri.

Marit gifta seg med Ole Ommundson Åsland cirka 1575 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

864. Bjørn Bergulfson Mydland, son av Bergulf Belestson Lindland og Ukjend, vart fødd cirka 1550 i Lindland, Sokndal, Rogaland, NOR og døydde etter 1603 i Mydland indre, Sokndal, Rogaland, NOR.

Bjørn Bergulfson gifta seg med Steffensdotter cirka 1580 i Sokndal kyrkje, Sokndal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

432 i. Ole Bjørnson Mydland. Ole gifta seg med ukjend. Ole gifta seg med Gro Alfsdotter, dotter av Alv T. Frøyland T. og Ukjend, cirka 1620 i Sokndal kyrkje, Sokndal, Rogaland, NOR.

ii. Aagot Bjørnsdotter vart fødd cirka 1585 i Mydland indre, Sokndal, Rogaland, NOR og døydde etter 1660 i Log, Sokndal, Rogaland, NOR. Aagot gifta seg med Erich Jonson, son av Jon Log og Ukjend, cirka 1605 i Sokndal kyrkje, Sokndal, Rogaland, NOR.


865. Steffensdotter, dotter av Steffen Tjorvardson Årrestad og Ukjend, vart fødd cirka 1555 i Årrestad, Sokndal, Rogaland, NOR og døydde etter 1603 i Mydland indre, Sokndal, Rogaland, NOR.

gifta seg med Bjørn Bergulfson Mydland cirka 1580 i Sokndal kyrkje, Sokndal, Rogaland, NOR.

866. Alv T. Frøyland T. vart fødd i Heskestad, Rogaland, NOR og døydde etter 1630 i Frøyland, Sokndal, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Alf T. er nemnd på Frøyland frå 1593 til 1630. T'en kan stå for Tollaksen, eit vanlig namn i Heskestad der det kan sjå ut til at han var frå. Alf var lensmann i Sokndal i tida 1610 - 1615 og skatta 10 dalar i leiglendingskatt i 1603. Han var legdsmann i knektemanntallet for 1611.
Han åtte følgjande i 1617 ½ pund smør i Mystrøl (pantegods), ½ laup smør i Knubbedal, ½ laup smør i Sollie. I 1624 åtte han følgjande i Sokndal 1 pund smør i Myrstøl, og 2½ pund i Kylannd (kan være Kjelland, men vel helst Kydland). Åtte følgjande gardpartar i Hetland, ½ løp i Steine (1617), 10 merker i Hestad (1624) og ½ laup 9 merker i Kolestrand (1624).

Alv T. gifta seg med ukjend.

Barna hans var:

433 i. Gro Alfsdotter. Gro gifta seg med Ole Bjørnson Mydland, son av Bjørn Bergulfson Mydland og Steffensdotter, cirka 1620 i Sokndal kyrkje, Sokndal, Rogaland, NOR.

ii. Samuel Alfson vart fødd cirka 1608 i Frøyland, Sokndal, Rogaland, NOR og døydde cirka 1690 i Åmodt, Sokndal, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 82 år. Samuel gifta seg med Guri Kjetilsdotter cirka 1640 i Sokndal kyrkje, Sokndal, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Samuel gifta seg så med Mette Danielsdotter, dotter av Daniel Jakobson Hindsholm og Mette Jofredsdotter, cirka 1680 i Sokndal kyrkje, Sokndal, Rogaland, NOR.


870. Tosten Olson Rafoss, son av Ole Sigmundson Rafoss og Ukjend, vart fødd i 1550 i Rafoss, Kvinesdal, Vest-Agder, NOR og døydde cirka 1640 i Rafoss, Kvinesdal, Vest-Agder, NOR i ein alder av omkring 90 år.

Generelle notat: Tosten Olson Rafoss i Kvinesdal vert nemnd frå 1584 til 1637. Ein kjenner ikkje namnet på kona og av barn vert det nemnd to søner: Tosten Omland og Huge Rafoss. Men han skal og ha hatt dottera Gunlaug som vart gift med Tarald Besseson Barstad i Sokndal, og dottera Siri som var gift med Anders Sigbjørnson Ytre Øye.
Ein Hårek Tostenson åtte rundt 1650 1 hud i Rafoss og var truleg òg ein son til Tosten Olson. Tosten var ein rik mann. I 1617 og 1628 vart han skattlagd for 16 hudar jordegods. Etter jordeboka for ikring 1618 åtte Tosten 6 hudar i Rafoss (heile garden), 1 hud i Store Omland (av totalt 3 hudar), 1½ hud i Lille Omland (av totalt 2 hudar), 2 hudar i Skjekkeland (av totalt 4 hudar) og 2 hudar i Tjeldås (av totalt 4 hudar). Lille Rafoss vert ikkje nemnd i dette manntalet, men ein veit at Tosten åtte denne garden òg. Til saman vert det 14 hudar.
I 1584 var Tosten i gjestebod på Kvinlog. Der fortalde han at han hadde kjøpt Rafoss og ein part i Solberg. Mads Haugland, som òg var til stades, sa då at han hadde høyrt at den parten av Solberg var komen frå Haugland som bot for eit hundebit. Då kasta Tosten ei øks etter Mads haugland og traff han nedanfor kneet, og det var Mads sin bane.
Tosten var lensmann ei tid like etter 1600. Han var ein framståande mann i denne delen av lenet og var den førande mann i sin krins. Det var han som stod først i den store saka mellom oppsitjarane på Rafoss, Hamre, Egenes på eine sida og leiglendingane på Åmodt på den andre sida, om stenginga av "Reppeløpet".

Tosten Olson gifta seg med ukjend.

Barna hans var:

435 i. Gunlaug Torsteinsdotter. Gunlaug gifta seg med Tarald Besseson Barstad cirka 1630 i Liknes kyrkje, Kvinesdal, Vest-Agder, NOR.

ii. Stenvor Torsteinsdotter vart fødd cirka 1615 i Rafoss, Kvinesdal, Vest-Agder, NOR og døydde i Svinland, Sokndal, Rogaland, NOR. Stenvor gifta seg med Gunnar Andersson cirka 1650 i Liknes kyrkje, Kvinesdal, Vest-Agder, NOR.


872. Lars Tollakson Gaudland, son av Tollak Jakobson Eia og Ukjend, vart fødd i Eia, Sokndal, Rogaland, NOR og døydde etter 1624 i Gaudland, Sokndal, Rogaland, NOR.

Lars Tollakson gifta seg med ukjend.

Barnet hans var:

436 i. Endre Larsson Elvestrøm. Endre gifta seg med Magle Toresdotter, dotter av Tore Erikson Heskestad og Ukjend, cirka 1630 i Heskestad kyrkje, Heskestad, Rogaland, NOR.


874. Tore Erikson Heskestad, son av Erich Helleren og Ukjend, vart fødd cirka 1560 i Helleren, Heskestad, Rogaland, NOR og døydde i Heskestad, Heskestad, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Tore Erikson er nemnt på Heskestad frå 1603 med 2 spann i tienda. Han var leiglending og skatta siste gong i 1624. Han hadde ½ laup odel i Heskestad 1617-1624 og 4 pund i Skjeipstad i 1617.
Den 10. juni 1613 var det 6 lagrettemenn på åsetet mellom Heskestad og Eide, tilkalla av lensmann Svein Hetland etter ordre av lensherren Jørgen Kaas, med sorenskrivaren Nils Høegh til stades for å sjå på ein markestein som Tore Heskestad sa skulle ha stått mellom gardane, men for lenge sidan var kasta ned, til skade for jorda til kongen. Tore Heskestad og Tarald Eide var til stades, men kunne ikkje finna nokon markestein eller staden der den hadde stått. Det vart avgjort at grannane skulle bruka eng og utmark som dei hadde gjort frå gamal tid, eller koma på ny fram om dei kunne bevisa kvar del-steinen hadde stått.
I 1613 måtte Tore bøta 3 dalar for å ha skore bror sin Knut Helleren. Kausjonist var lensmann Svein Hetland. Tore var lagrettemann i 1619. Kona er ukjent.

Tore Erikson gifta seg med ukjend.

Barna hans var:

i. Siri Toresdotter vart fødd cirka 1582 i Heskestad, Heskestad, Rogaland, NOR og døydde i Hove, Lund, Rogaland, NOR. Siri gifta seg med Karl Asbjørnson, son av Asbjørn Karlson Hove og Ukjend, cirka 1600 i Heskestad kyrkje, Heskestad, Rogaland, NOR.

ii. Marit Toresdotter vart fødd cirka 1585 i Heskestad, Heskestad, Rogaland, NOR og døydde cirka 1650 i Svalestad, Helleland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 65 år. Marit gifta seg med Børild Olson Svalestad, son av Ole B. og Asgjerd Jakobsdotter, cirka 1610 i Heskestad kyrkje, Heskestad, Rogaland, NOR. Marit gifta seg så med Vermund Andersson Svalestad, son av Anders Larsson Hetland og Ukjend, cirka 1645 i Helleland kyrkje, Helleland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

iii. Peder Toreson Heskestad vart fødd cirka 1600 i Heskestad, Heskestad, Rogaland, NOR og døydde cirka 1660 i Heskestad, Heskestad, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 60 år. Peder gifta seg med Kirsti Mikkelsdotter cirka 1633 i Heskestad kyrkje, Heskestad, Rogaland, NOR.

437 iv. Magle Toresdotter. Magle gifta seg med Endre Larsson Elvestrøm, son av Lars Tollakson Gaudland og Ukjend, cirka 1630 i Heskestad kyrkje, Heskestad, Rogaland, NOR.

v. Asser Toreson Heskestad vart fødd i 1631 i Heskestad, Heskestad, Rogaland, NOR, døydde i 1716 i Heskestad, Heskestad, Rogaland, NOR 85 år gamal, og vart gravlagd den 15. nov 1716 i Heskestad kyrkje, Heskestad, Rogaland, NOR. Asser gifta seg med ukjend.


890. Knud Versland døydde i Versland, Bjerkreim, Rogaland, NOR,.

Generelle notat: Knud er nemnt på Versland i skattemanntalet frå 1563 (Knudt po Viggislandt).
Knud kan ha hatt dottera Birgitte som var gift med Salve Versland.

Knud gifta seg med ukjend.

Barnet hans var:

445 i. Bergitte Knudsdotter. Bergitte gifta seg med Salve Versland cirka 1618 i Bjerkreim kyrkje, Bjerkreim, Rogaland, NOR.


896. Torstein Tørreson Nerabø, son av Tørres Gunnarson Eiane og Karen Halvardsdotter, vart fødd cirka 1570 i Eiane øvre, Forsand, Rogaland, NOR og døydde etter 1629 i Nerabø store, Forsand, Rogaland, NOR.

Torstein Tørreson gifta seg med Taraldsdotter cirka 1590 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

448 i. Ljøde Torsteinson Nerabø. Ljøde gifta seg med Kristensdotter, dotter av Christen Håheller og Ukjend, cirka 1612 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

ii. Ole Torsteinson Auklend vart fødd cirka 1592 i Nerabø store, Forsand, Rogaland, NOR og døydde etter 1632 i Auklend, Forsand, Rogaland, NOR. Ole gifta seg med ukjend.

iii. Simon Torsteinson Åse vart fødd i 1599 i Nerabø store, Forsand, Rogaland, NOR og døydde i Åse, Årdal, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Simon var Sigmund. Simon gifta seg med ukjend.

iv. Ivar Torsteinson Nerabø vart fødd i 1600 i Nerabø store, Forsand, Rogaland, NOR og døydde cirka 1645 i Nerabø store, Forsand, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 45 år. Ivar gifta seg med ukjend.


897. Taraldsdotter, dotter av Tarald Lyse og Malena Helgesdotter, vart fødd cirka 1570 i Ådnøy store, Høle, Rogaland, NOR og døydde i Nerabø store, Forsand, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Sigmund (Simon/Simen) var brukar på Store Nerabø før 1599. Han var truleg gift med ei dotter til Tarald Ådnøy i Høle. Ho vart som enke gift opp att med Torstein Tørresson frå Øvre Eiane og som overok bruket på Nerabø. Torstein vert ført som brukar frå 1603 til etter 1629. Han vert nemnt som husmann eller øydegardsmann først, men frå 1612 vert han kalla leiglending. Siste gong ein finn han i skattelistene var 1628/1629.
I odelsjordeboka for 1624 åtte han 6 merker smør i Ådnøy i Høle. Garden på Ådnøy var på 1 laup smør, og det var "Atleiv Svihus med sine medeiere" som åtte heile garden i 1617. Torstein åtte i 1624 òg 1½ spann korn i Haualand på Jæren (Hovland i Riska). Denne garden var på 3 vett korn og det var Helge Haualand som åtte heile garden i 1617. At Torstein vert ført med dette godset tyder på at han har fått godset med kona si.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho budde i 1624 i Nerabø store, Forsand, Rogaland, NOR.

gifta seg med Sigmund Nerabø cirka 1588 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

gifta seg så med Torstein Tørreson Nerabø cirka 1590 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

898. Christen Håheller vart fødd i 1540 og døydde i Håheller, Forsand, Rogaland, NOR.

Christen gifta seg med ukjend.

Barna hans var:

i. Jens Kristenson Håheller vart fødd i 1567 i Håheller, Forsand, Rogaland, NOR og døydde cirka 1629 i Håheller, Forsand, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 62 år. Jens gifta seg med ukjend.

ii. Kristensdotter vart fødd cirka 1585 i Håheller, Forsand, Rogaland, NOR og døydde i Songesand, Forsand, Rogaland, NOR. Kristensdotter gifta seg med Halvard Sangesand cirka 1610 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

449 iii. Kristensdotter. Kristensdotter gifta seg med Ljøde Torsteinson Nerabø, son av Torstein Tørreson Nerabø og Taraldsdotter, cirka 1612 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.


928. Tollef Kjetilson Hompland, son av Kidel Mauritsson Hompland og Ukjend, vart fødd i Hompland, Sirdal, Vest-Agder, NOR og døydde før 1600 i Hompland, Sirdal, Vest-Agder, NOR.

Generelle notat: Tolleiv Kidelson Hompland vert ikkje nemnt i nokon av skattemanntala og må vere død føre 1600. Det er truleg enka etter han som vert nemnt på Hompland i åra 1602-1603, men ein kjenner ikkje namnet hennar. Barn som ein kjenner etter Tolleiv er Ola Hompland og Maurits Osen, seinare Maudal. Ein kjenner ikkje til barn etter sonen Ola Hompland.

Tollef Kjetilson gifta seg med ukjend.

Barnet hans var:

464 i. Maurits Tolleivson Maudal. Maurits gifta seg med ukjend cirka 1594 i Tonstad kyrkje, Sirdal, Vest-Agder, NOR.


936. Omund Fintland døydde cirka 1608 i Fintland, Sirdal, Vest-Agder, NOR,.

Generelle notat: Ommund vert nemnt på Fintland i Sirdal ikring 1599 til 1608. Ommund sat i starten som einaste oppsittar på garden. Kona er ukjent, og ein kjenner berre sonen Lars som fekk leiga ein del av garden frå 1604. Men i 1608 fekk Hans Fintland leiga ½ hud. Denne Hans må truleg ha vore ein son eller verson til Ommund. I 1609 leigde Gunnar Halvardson Finsnes ein del av garden. Gunnar må truleg ha vore gift med ei dotter til Ommund. Det vart slik tre bruk på Fintland etter Ommund si tid. Ein veit ikkje kvar Ommund var frå, men i ei rettsak frå 1684 vert det opplyst at han var i slekt med lensmannen Asbjørn Karlson Hove i Lund. Det er òg truleg at Ommund var i slekt med maurits Fintland, for det var uvanleg at folk utanfor slekta fekk lov til å leiga gardane som Krona åtte.

Omund gifta seg med ukjend.

Barnet hans var:

468 i. Lars Ommundson Fintland. Lars gifta seg med ukjend.


940. Are Eik døydde cirka 1590 i Eik, Bjerkreim, Rogaland, NOR,.

Are gifta seg med Aasa Eik cirka 1583 i Bjerkreim kyrkje, Bjerkreim, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

470 i. Torger Areson Bjordal. Torger gifta seg med Berte Knudsdotter, dotter av Knud Helgeson Eik og Ukjend, cirka 1615 i Bjerkreim kyrkje, Bjerkreim, Rogaland, NOR.

ii. Tollef Areson Bjordal vart fødd i Eik, Bjerkreim, Rogaland, NOR og døydde cirka 1660 i Bjordal, Bjerkreim, Rogaland, NOR. Tollef gifta seg med ukjend cirka 1640 i Bjerkreim kyrkje, Bjerkreim, Rogaland, NOR.


941. Aasa Eik vart fødd cirka 1565 og døydde i Bjordal, Bjerkreim, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Are og Åse budde på Eik i Bjerkreim. Are var kanskje frå Bjordal. Ei rettsak frå 1722 og seinare omhandlar Åse og dei to sønene Torger og Tollef som Åse hadde med Are.
Åse gifta seg opp att med Asbjørn Helgeson Eik. Asbjørn døydde før 1651. Asbjørn Helgeson kan vere den same som vert nemnt på Bjordal 1603 og 1612. Dei budde først på Eik der dei vert nemnt 1617 og 1624 saman med Anders Helgeson, bror til Asbjørn. Dei flytta seinare til Bjordal. Asbjørn Eik åtte 18 merker smør i Bjordal i 1617 og 1 vett korn i Vassbø i 1624.
Asbjørn stemna Helge Bjordal til tinget 24. september 1624 for noko odelsgods som dei hadde makeskifta med kvarandre. Saka vart utsett til åstaden. Asbjørn var son til Helge Endreson Eik. Helge Endreson var kan hende frå Bjordal, og kan vere den Helge Bjordal som Asbjørn Stemna. Asbjørn stemna då far sin for retten. Asbjørn og stesonen Torger Bjordal førte rettsak om 24 merker smør eller omlag halvparten av Bjordal. Dei kom til semje om denne jorda ved dom av 24. mars 1631.
Anon i Austrumdal gjekk til sak mot Asbjørn på tinget 2. november 1633. I ei sak frå 1651 vert avdøde Asbjørn Eik omtala som verfar til Tore Torgrimson Birkeland.
I ei rettsak frå 26. juni 1687 mellom to partar frå Eik og Bjordal vart det lagt fram ei semje (sorenskrivaren og seks mann) datert Eik 13. mars 1636 (det står 1630 i andre kjelder, men 1636 er korrekt) mellom halvbrørne Torger Areson Bjordal og Are Asbjørnson Eik om åsetet til halvparten av Eik.

Aasa gifta seg med Are Eik cirka 1583 i Bjerkreim kyrkje, Bjerkreim, Rogaland, NOR.

Aasa gifta seg så med Asbjørn Helgeson Eik, son av Helge Endreson Eik og Ukjend, cirka 1590 i Bjerkreim kyrkje, Bjerkreim, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Are Asbjørnson Eik vart fødd cirka 1590 i Eik, Bjerkreim, Rogaland, NOR og døydde cirka 1665 i Eik, Bjerkreim, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 75 år. Are gifta seg med Helga Vellesdotter, dotter av Velle Ånenson Espeland og Asgjerd Mauritsdotter, cirka 1635 i Bjerkreim kyrkje, Bjerkreim, Rogaland, NOR.

ii. Asbjørnsdotter vart fødd cirka 1595 i Eik, Bjerkreim, Rogaland, NOR og døydde i Rusdal, Lund, Rogaland, NOR. Asbjørnsdotter gifta seg med Tollak Ljødeson Rusdal, son av Ljøde Kjetilson Espetveit og Astrid Espetveit, cirka 1618 i Bjerkreim kyrkje, Bjerkreim, Rogaland, NOR.

iii. Asbjørnsdotter vart fødd cirka 1600 i Vassbø, Bjerkreim, Rogaland, NOR og døydde etter 1642 i Birkeland store, Bjerkreim, Rogaland, NOR. Asbjørnsdotter gifta seg med Tore Torgrimson Birkeland, son av Torgrim Gunleivson Malmeim og Ukjend, cirka 1629 i Bjerkreim kyrkje, Bjerkreim, Rogaland, NOR.


942. Knud Helgeson Eik, son av Helge Endreson Eik og Ukjend, vart fødd i Eik, Bjerkreim, Rogaland, NOR og døydde etter 1654 i Eik, Bjerkreim, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Knud Helgeson budde på Eik til etter 1654. Han møtte på Hesby fjerdingsting i Ryfylke 06.03.1654 saman med Aslak Knudson Fed i Høle. Dei etterlyste då for seg og på vegne av dei andre medeigarane, odels- og ættleggsbreva deira som Torger Nøland i Høle hadde, og som den avdøde far hans hadde hatt i forvaring.
Den 12.06.1654 gjekk Knud, svigersonen Torger og fleire menn utafor Bjerkreim til sak mot fleire menn i Høle om jord i gardar i Høle, som dei åtte.
Denne rettsaka vitnar om at Knud eller kona hadde slektstilknyting til dei indre gardane i Høle.
Knud Torgerson Bjordal, dotterson til Knud, vitna for mora Berete i ei rettsak i 1667. Berete var då for gamal til å møta på tinget. Ho hadde fortalt at farfar hennar, Helge Eik, var den første rydningsmannen på Eik og at han budde på garden heile sitt liv.

Knud Helgeson gifta seg med ukjend.

Barnet hans var:

471 i. Berte Knudsdotter. Berte gifta seg med Torger Areson Bjordal, son av Are Eik og Aasa Eik, cirka 1615 i Bjerkreim kyrkje, Bjerkreim, Rogaland, NOR.


968. Svend Eivindson Stangaland, son av Eivind Stangaland og Ukjend, vart fødd cirka 1540 i Stangaland austre, Sola, Rogaland, NOR og døydde etter 1606 i Stangaland austre, Sola, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Sven Eivindson tok over bruket etter faren, men me veit ikkje kva tid det var. Det finst ikkje andre skattemanntal i andre halvdel av 1500-talet enn frå 1563, og 1603 er den første kjende terminen i lensrekneskapen på 1600-talet. Sven står i 1603 og 1606 rekneskapen, men i 1610 står sonen Johannes. Guri Rasmusdotter sat med tredjeparten i Austre Stangaland, 16 spann etter at mannen hennar, Sven Eivindson, døydde, men i 1624 vart ho frådømd åsetesretten til desse 16 spann (tingbok 14.10.1624).

Svend Eivindson gifta seg med Guri Rasmusdotter cirka 1565 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

484 i. Rasmus Svendson Kolnes. Rasmus gifta seg med ukjend.

ii. Johannes Svendson Stangaland vart fødd cirka 1585 i Stangaland austre, Sola, Rogaland, NOR og døydde etter 1645 i Stangaland austre, Sola, Rogaland, NOR. Johannes gifta seg med Elen Olsdotter cirka 1613 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR.

iii. Valborg? Svendsdotter vart fødd cirka 1587 i Stangaland austre, Sola, Rogaland, NOR og døydde i Røyneberg, Sola, Rogaland, NOR. Valborg? gifta seg med Ole Olson Røyneberg cirka 1610 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR.


969. Guri Rasmusdotter, dotter av Rasmus Sømme og Berit Tjerandsdotter, vart fødd cirka 1547 i Sømme, Sola, Rogaland, NOR og døydde i Stangaland austre, Sola, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho budde i 1624 i Stangaland austre, Sola, Rogaland, NOR.

Guri gifta seg med Svend Eivindson Stangaland cirka 1565 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR.

976. Peder J. Vatne døydde i 1606 i Vatne store, Høyland, Rogaland, NOR,.
(Same som person 648 på side 1)

977. Magdalena Svendsdotter, dotter av Svend Ivarson Hognestad og Ukjend, vart fødd cirka 1542 i Bergen, Hordaland, NOR og døydde i Vatne store, Høyland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Magdalena var Madelone.
(Same som person 649 på side 1)

978. Peder Bloch døydde cirka 1619 i Stavanger, Rogaland, NOR,.

Generelle notat: I Stavanger borgarbok for 1597 side 10: "Peder Bloch, drev handel, tappede øl, 1618, + før 25. jun. 1621. g. Anne Bartelsdatter, 1622".
Dotter deira Maren Pedersdotter Bloch vart gift med Samuel Pederson Store Vatne i Høyland. 22.11.1618 vert Peder Blok stemna saman med ein del andre for gjeld i følgje "salige" Jørgen Lauritsson rekneskapsbok. 10. april 1619 vert "Anne Peder Bloks" saman med andre stemna for gjeld. 30. mars begjærte Torn Søfrenson skudsmål for "Anne Bertelsdotter sl. Peder Bloks. Naboer og granner, Horken skomaker, Povel Jørgensen, Klaus Olsen, Anne Hansdtr., Hans Surland, Gilbart Davidsen og Johan baker møtte, og visste intet annet enn godt å vite. Det samme skudsmål ga også lagrettet".

På Korshavn i Austad vert det nemnt ein Bertel Pederson Bloch fødd i 1614 og som i prestemanntalet for 1664 er oppført som gjestgjevar under Ytre Revøy. Bertel Bloch hadde borgarskap i Kristiansand frå 1661 eller før. Han åtte ein spiljakt (lystfartøy) og i 1662 ba han om å sleppa fartoll og aksise (det vil seie innførselstoll) på østers, hummar og fersk-fisk som han førte til Kristiansand. Bertel Bloch tilpanta seg elles gardsbruk på Vestre Selør og hadde hus både der og i Korshavn. Han flytta frå Austad truleg ikring 1680. I 1696 var han busett på Østre Risør. Denne Bertel Pederson Bloch kan vere ein son til Peder Bloch og Anna Bertelsdotter. I 1685 vert det nemnt ein Søren Pederson Bloch som kan vere ein son eller det kan vere ein dotterson til Peder Bloch.

Peder gifta seg med Anna Bertelsdotter.

Barn av dette paret var:

489 i. Maren Pedersdotter. Maren gifta seg med Samuel Pederson Vatne, son av Peder J. Vatne og Magdalena Svendsdotter, cirka 1615 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

ii. Bertel Pederson vart fødd i 1614 i Stavanger, Rogaland, NOR og døydde i Risør, Aust-Agder, NOR. Eit anna namn for Bertel var Bertel Bloch. Bertel gifta seg med Dorte Andersdotter cirka 1640 i Austad kyrkje, Austad, Vest-Agder, NOR. Bertel gifta seg så med Kirsten Klausdotter, dotter av Klaus Didrikson og Karen Jonsdotter, cirka 1660 i Lyngdal kyrkje, Lyngdal, Vest-Agder, NOR.


979. Anna Bertelsdotter døydde i Stavanger, Rogaland, NOR,.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho budde i 1622 i Stavanger, Rogaland, NOR.

Anna gifta seg med Peder Bloch.

980. Palle Kristenson Trane, son av Christen Pederson Trane og Kirsten Pallesdotter, vart fødd i 1537 i Viborg, , Viborg, DNK og døydde i 1584 i Hauskje, Rennesøy, Rogaland, NOR 47 år gamal.

Generelle notat: Palle Christenson Trane var gift med Gro (Grouff) Jonsdotter til Lokna. Palle var sogneprest til Hausken (Rennesøy) i 1579. Han døydde ikring 1584.

Palle Kristenson gifta seg med Gro Jonsdotter i Sveio kyrkje, Sveio, Hordaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

490 i. Christen Palleson Trane. Christen gifta seg med Dorothea Baltsersdotter, dotter av Baltzer N. Schanche og Ukjend, i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.


981. Gro Jonsdotter, dotter av Jon Gauteson Sveen og Elin Eriksdotter, vart fødd cirka 1553 i Sveio, Sveio, Hordaland, NOR og døydde i 1647 i Høyland, Stord, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 94 år. Andre namn for Gro var Grouff og Guro.

Generelle notat: Gro gifta seg opp att med Laurits Nilsson Holt (òg kalla Holst) på Høyland, Stord. Laurits Holst var brukar på Høyland frå 1598 til 1629. Laurits var ein av utsendingane då prins Kristian vart hylla i 1610 og må såleis ha vore ein velvyrd mann. Ha må òg ha vore ein velhalden mann, for då Eirik Jonson i 1611 "skulde soldater udrede och besolde til Svinesund mod rigenes fiender och uvenner" (Kalmarkrigen), så lånte han pengar ev verbroren Laurits Holst.
Laurits er den første som vert nemnt som eigar av sag på Høyland. I 1610 betalte han sagskatt for henne. Det var kan hende han som kosta henne frå først av?. I 1619 vert det nemnt ein Knut på Høyland saman med Laurits, men frå 1629 vert Knut nemnt åleine. Av ei sakefallsliste 1629/1630 går det fram at lensmann Jakob Pederson i Kvinnherad vart bøtelagt med 6 riksdalar for at han i lag med Anders Håvik hadde ført liket til Laurits Holt frå Stord til Mostrakyrkja. Dei to var arvingar etter Laurits Holt står det i sakefallslista. Gro hadde sonen Christen med Palle.

Gro gifta seg med Palle Kristenson Trane i Sveio kyrkje, Sveio, Hordaland, NOR.

Gro gifta seg så med Laurits Nilsson Holst cirka 1585 i Stord kyrkje, Stord, Hordaland, NOR.


982. Baltzer N. Schanche .

Generelle notat: Kjelde: Namn: Rogaland Historie- og ættesogelag 1958 side 40

Baltzer N. gifta seg med ukjend.

Barnet hans var:

491 i. Dorothea Baltsersdotter. Dorothea gifta seg med Christen Palleson Trane, son av Palle Kristenson Trane og Gro Jonsdotter, i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.


984. Erik Knudson Torland, son av Knud og Jonsdotter, vart fødd cirka 1558 i Nærbø, Rogaland, NOR og døydde cirka 1595 i Torland, Nærbø, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 37 år.
(Same som person 714 på side 1)

985. Lisbet Olsdotter vart fødd cirka 1555 og døydde i Torland, Nærbø, Rogaland, NOR.
(Same som person 715 på side 1)

986. Rasmus Olson Obrestad vart fødd i Hauge, Klepp, Rogaland, NOR og døydde cirka 1610 i Obrestad, Nærbø, Rogaland, NOR.

Rasmus Olson gifta seg med Anna Gjermundsdotter cirka 1565 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Astrid Rasmusdotter vart fødd cirka 1565 i Obrestad, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde i Nærland, Nærbø, Rogaland, NOR. Astrid gifta seg med Jon Knudson Nærland, son av Knud og Jonsdotter, cirka 1588 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

ii. Ole Rasmusson Reime vart fødd cirka 1575 i Obrestad, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde etter 1645 i Reime, Nærbø, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Ole var Olluff. Ole gifta seg med ukjend. Ole gifta seg med Maren Eriksdotter, dotter av Erik Knudson Torland og Lisbet Olsdotter, cirka 1645 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

493 iii. Kirsti Rasmusdotter. Kirsti gifta seg med Ole Erikson Grannes, son av Erik Knudson Torland og Lisbet Olsdotter, cirka 1610 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.


987. Anna Gjermundsdotter vart fødd cirka 1540 i Hauge, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i 1625 i Obrestad, Nærbø, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 85 år.

Generelle notat: Rasmus Olson var gift med Anna Gjermundsdotter. Han var kanskje frå Hauge i Klepp eller hadde budd der ei tid (i følge Jakob J. Jåthun. På Midtre Salte er det ein Gjermund som er nemnt øydegardsmann i 1603, er dette faren til Anna? Rasmus er ikkje nemnt i bygdeboka for Klepp under Hauge). I 1629 hadde Ola Grannes stemna Jon Nærland og Ola Reime for arv, på vegne av barna sine, som mora deira (Kirsti) skulle ha etter far sin (han er kalla Hans i årshefte for 1944 side 94, men i bygdeboka for Hå er han kalla Rasmus). Ola Grannes stemna og Ola Reime for landskyld i Njå. Den 14.12.1637 hadde Erik og Ola Olssøner på eigne og søskena sine, stemna morbroren Ola Reime for arv etter mormora deira, Anna Gjermundsdotter. Ola Reime la fram eit brev av 18.02.1624 der Anna Gjermundsdotter gav seg under Ola og hans syster Astrid Nærland med alt sitt gods. Anna vart truleg gift opp att med Peder Knutson, bror til Jon Obrestad. Peder var lensmann i Kvia skipreide i 1610 og budde då på Obrestad. Han var det året utsending til prins Kristian si hylling i Oslo. Første mannen til Anna, Rasmus Olson på Obrestad var svigerfar til broren hans Peder, Jon Obrestad. Peder var barnlaus. Det var kanskje han som Mogens Kvia hadde stukke i 1567.

Anna gifta seg med Rasmus Olson Obrestad cirka 1565 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

Anna gifta seg så med Peder Knudson Obrestad, son av Knud og Jonsdotter, cirka 1615 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


996. Jon Knudson Nærland, son av Knud og Jonsdotter, vart fødd cirka 1565 i Nærbø, Rogaland, NOR og døydde før 1616 i Nærland, Nærbø, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Frå 1602 er Jon på Nærland. Han er kanskje den same som Jon (Knutson ?) som budde på Obrestad i 1591 og var lagrettesmann i 1591 og utsending til kongehyllinga i Oslo det året. I 1610 var det ny utsending til Oslo for å hylla prins Kristian V som norsk tronfylgjar. Då var Jon Nærland med som utsending frå Haugland skipreide, og broren (?) Per Obrestad var utsending frå Kvia. Han var lensmann i Haugland skipreide i 1610. Etter 1616 er Arne Vik lensmann i Haugland skipreide, så Jon var truleg død då. Det må ha vore noko særs med ætta hans og med han. Me veit ikkje kven som var far hans eller kvar han var fødd. Det er gissa på at faren heitte Knut og at mora var dotter til presten Jon Ellingson i Hå, som var den første presten i Hå etter reformasjonen. Tjærand Gitleson budde på Lode i Nærbø, men flytta til Tunheim i Time der han er nemnt i 1650, då kristen Jonson melder Svogeren sin, Tjærand, for slagsmål. Tjærand må då ha vore gift med ei dotter til Jon på Nærland, og som var syster til Kristen Jonson på Tunheim. Men ho er ikkje nemnt i bygdeboka for Nærbø. Kona til Jon på Nærland heitte truleg Astrid og var frå Obrestad. Mora hennar var gift med bror til Jon, Per Obrestad. Ho vart truleg gift med ein Øybrand før ho gifte seg med Jon, og hadde ein son Øybrand Øybrandson som budde på Hobberstad. I 1629 hadde Ola Grannes stemna Jon Nærland og Ola Reime for arv, på vegne av barna sine, som mora deira (Kirsti) skulle ha etter far sin (han er kalla Hans i årshefte for 1944 side 94, men i bygdeboka for Hå er han kalla Rasmus). Ola Grannes stemna og Ola Reime for landskyld i Njå. Den 14.12.1637 hadde Erik og Ola Olssøner på eigne og søskena sine, stemna morbroren Ola Reime for arv etter mormora deira, Anna Gjermundsdotter. Ola Reime la fram eit brev av 18.02.1624 der Anna Gjermundsdotter gav seg under Ola og hans syster Astrid Nærland med alt sitt gods.

Jon Knudson gifta seg med Astrid Rasmusdotter cirka 1588 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

498 i. Rasmus Jonson Nærland. Rasmus gifta seg med Ingeborg Tjerandsdotter, dotter av Tjerand Olson Kleppe og Marit Olsdotter, cirka 1620 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

ii. Knud Jonson vart fødd i 1590 i Nærland, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde cirka 1669 i Hognestad, Time, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 79 år. Knud gifta seg med Gudmestad cirka 1614 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Knud gifta seg så med ukjend. Knud gifta seg så med Guri Svendsdotter, dotter av Svend Olson Hognestad og Marite Halvardsdotter, omkring 1654 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

iii. Gjermund Jonson vart fødd i 1593 i Nærland, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde cirka 1665 i Gudmestad, Nærbø, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 72 år. Gjermund gifta seg med Siri Gjermundsdotter, dotter av Gjermund Antoniusson Tu og Marete Nilsdotter d. e., cirka 1629 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

iv. Isak Jonson Nærland vart fødd cirka 1595 i Nærland, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde cirka 1664 i Nærland, Nærbø, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 69 år. Isak gifta seg med Eli? Ormsdotter, dotter av Orm Bjorland og Eriksdotter, cirka 1635 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR. Isak gifta seg så med Kirsti Eivindsdotter, dotter av Eivind Rasmusson Hauge og Anna Hauge, cirka 1648 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

v. Christen Jonson Tunheim vart fødd cirka 1598 i Nærland, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde cirka 1663 i Tunheim, Time, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 65 år. Christen gifta seg med Lisbet Larsdotter, dotter av Lars Ellingson Torland og Maren Eriksdotter, cirka 1635 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

vi. Jonsdotter vart fødd cirka 1600 i Nærland, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde i Tunheim, Time, Rogaland, NOR. Jonsdotter gifta seg med Tjerand Gitleson Tunheim, son av Gitle Tørreson Øksnevad og Marta Sjursdotter, cirka 1630 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.


997. Astrid Rasmusdotter, dotter av Rasmus Olson Obrestad og Anna Gjermundsdotter, vart fødd cirka 1565 i Obrestad, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde i Nærland, Nærbø, Rogaland, NOR.

Astrid gifta seg med Jon Knudson Nærland cirka 1588 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

998. Tjerand Olson Kleppe, son av Ole Eivindson Sømme og Berit Tjerandsdotter, vart fødd i 1576 i Sømme, Sola, Rogaland, NOR og døydde i 1665 i Kleppe, Klepp, Rogaland, NOR 89 år gamal.
(Same som person 766 på side 1)

999. Marit Olsdotter vart fødd cirka 1557 i Hauge, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i Kleppe, Klepp, Rogaland, NOR.
(Same som person 653 på side 1)

1016. Christen Olson Austrått, son av Ole Austrått og Ukjend, vart fødd i Austrått, Høyland, Rogaland, NOR og døydde etter 1619 i Austrått, Høyland, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Kristen Olavson er nemnt i 1610 og brukte 42 spann. Han var truleg son til Olav Austrått. Kona hans står i odelsmanntalet av 1617 som eigar av 17 spann i Ravndal i Gjesdal, men namnet hennar er ikkje kjent. I 1613 vart Kristen idømd ei bot på 4 dalar for overfall på grannen Peder og tenestejenta hans. I 1619 fekk han dom på seg for å ha slått Torstein Malmeim "med fladhaand". Han var Lagrettemann i 1620 i staden for Nils. Han hadde truleg sonen Anders.

Hendingar i livet hans var:

• Han budde i 1619 i Austrått, Høyland, Rogaland, NOR.

Christen Olson gifta seg med ukjend.

Barnet hans var:

508 i. Anders Kristenson Austrått. Anders gifta seg med ukjend.

 

horizontal rule

Send meg e-post ved å trykkje på namnet mitt:                                                                                   Sist endra: 15.01.2015


Joh 17:3 Og dette er det evige livet, at dei kjenner deg, den einaste sanne Gud, og han du sende, Jesus Kristus.