Tollef Ommundson

Startside Opp Brita og Gunnar Sandnes Fredrikstad Gunnar Knudson Tollef Ommundson

Kjenner du noko meir til denne personen, så er eg glad om du gjev meg attendemelding.

Tollef Omundsen fra Jelsøe Sogn vart konfirmert i Housken kyrkje i Rennesøy 7. august 1814, 17½ år gamal.

Tollef Omundsen, Tienestedren på Dyskeland, 23 år, vart vigd 28. mars 1819 i Askøe kyrkje med Christie Olsdatter Tienestepige på Dyskeland. Forlovarar var Lars Dyskeland, Ole Jacobsen Nerabjørem i Strand Kald.

I 1819 er Tollef Ommundson ført utflytta frå Rennesøy til Strand sokn 23 år gamal og er då nemnt som tenestedreng.
Dei var innerstar på Nerhus-Monen (Nerhus er eit anna namn på Nedre Bjørheim i Strand) då dottera Anna vart født i 1819. I klokkarboka står det då dottera vart døypt at foreldra var "Tollef Omundsøn og Kristi Olsdatter Bergeland i Hielse Sogn".

Den 13. november 1822 er det før i kyrkjeboka for Frue og Domkyrkja i Stavanger at Christi Olsdotter og Tollef Ommundson flytta frå Heng i Strand til Dusavika. Det står då at Tollef var født på Bergeland i Jelsa prestegjeld og Christi var født på Nerhuus i Strand Prestegjeld. Tollef var då 28 år og Christi 32 år.
"Anna Steennæs" vart konfirmert i Finnøy 1. søndag etter påske 1836 og foreldra hennar var: "Tollef Ommundsen og Christine Olsd. Dusevig. Huusbond: Johannes Steennæs."

I 1865 finn ein Tollef Ommundson på Finnestad som forpaktar. Han er då enkemann og nemnd 65 år gamal og fødd i Jelsa prestegjeld. Han har då enka Marthe Gudmundsdotter på 52 år hjå seg som losjerande. Ho var også fødd i Jelsa prestegjeld.

Kone Christi Olsdotter Finnestad døydde 21. desember og vart gravlagd 29. desember 1854, 74 år gamal.

Fattiglem Tollef Omundsen Tastad, Udsat i pleie paa Vistnæs i Randaberg, døydde 6. desember og vart gravlagd 13. desember 1878. Det er ikkje nemnd nokon alder, men er truleg denne Tollef som har budd hjå dottera og svigersonen på øvre Tasta.

 

Etterkomarar av Tollef Omundsen Tastad

horizontal rule


Første generasjon

horizontal rule

horizontal rule

1. Tollef Omundsen Tastad vart fødd i 1796 i Bergeland, Jelsa, Rogaland, Norway, døydde den 6. des 1878 i Vistnes, Randaberg, Rogaland, Norway 82 år gamal, og vart gravlagd den 13. des 1878 i Hetland kyrkje, Stavanger, Rogaland, Norway. Eit anna namn for Tollef Omundsen var Tollei.

Generelle notat: Tollef Omundsen fra Jelsøe Sogn vart konfirmert i Housken kyrkje i Rennesøy 7. august 1814, 17½ år gamal.
Tollef Omundsen, Tienestedren på Dyskeland, 23 år, vart vigd 28. mars 1819 i Askøe kyrkje med Christie Olsdatter Tienestepige på Dyskeland. Forlovarar var Lars Dyskeland, Ole Jacobsen Nerabjørem i Strand Kald.
I 1819 er Tollef Ommundson ført utflytta frå Rennesøy til Strand sokn 23 år gamal og er då nemnt som tenestedreng.
Dei var innerstar på Nerhus-Monen (Nerhus er eit anna namn på Nedre Bjørheim i Strand) då dottera Anna vart fødd i 1819. I klokkarboka står det då dottera vart døypt at foreldra var "Tollef Omundsøn og Kristi Olsdatter Bergeland i Hielse Sogn".
Den 13. november 1822 er det før i kyrkjeboka for Frue og Domkyrkja i Stavanger at Christi Olsdotter og Tollef Ommundson flytta frå Heng i Strand til Dusavika. Det står då at Tollef var fødd på Bergeland i Jelsa prestegjeld og Christi var fødd på Nerhuus i Strand Prestegjeld. Tollef var då 28 år og Christi 32 år.
"Anna Steennæs" vart konfirmert i Finnøy 1. søndag etter påske 1836 og foreldra hennar var: "Tollef Ommundsen og Christine Olsd. Dusevig. Huusbond: Johannes Steennæs."
I 1865 finn ein Tollef Ommundson på Finnestad som forpaktar. Han er då enkemann og nemnd 65 år gamal og fødd i Jelsa prestegjeld. Han har då enka Marthe Gudmundsdotter på 52 år hjå seg som losjerande. Ho var også fødd i Jelsa prestegjeld.
Kone Christi Olsdotter Finnestad døydde 21. desember og vart gravlagd 29. desember 1854, 74 år gamal.
Fattiglem Tollef Omundsen Tastad, Udsat i pleie paa Vistnæs i Randaberg, døydde 6. desember og vart gravlagd 13. desember 1878. Det er ikkje nemnd nokon alder, men er truleg denne Tollef som har budd hjå dottera og svigersonen på øvre Tasta.

Tollef Omundsen gifta seg med Christi Olsdotter, dotter av Ole Jakobson d. e. og Ingri Olsdotter, den 28. mar 1819 i Mosterøy kyrkje, Mosterøy, Rogaland, Norway. Christi vart fødd i 1788 i Bjørheim nedre, Strand, Rogaland, Norway, vart døypt den 24. aug 1788 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, Norway, døydde den 21. des 1854 i Finnestad, Hetland, Rogaland, Norway, 66 år gamal, og vart gravlagd den 29. des 1854 i Hetland kyrkje, Stavanger, Rogaland, Norway. Andre namn for Christi var Christie og Kirsten.

Barn av dette paret:

+ 2 K i. Anna Tolleivsdotter vart fødd den 9. aug 1819 i Bjørheim nedre, Strand, Rogaland, Norway, vart døypt den 22. aug 1819 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, Norway og døydde i USA,.

3 M ii. Ole Tolleivson vart fødd den 15. mai 1822 i Finnestad, Hetland, Rogaland, Norway, vart døypt den 19. mai 1822 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, Norway, døydde den 5. des 1835 i Finnestad, Hetland, Rogaland, Norway, 13 år gamal, og vart gravlagd den 12. des 1835 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, Norway.

4 K iii. Inger Christine Tolleivsdotter vart fødd den 19. feb 1825 i Finnestad, Hetland, Rogaland, Norway og vart døypt den 19. feb 1825 i Finnestad, Hetland, Rogaland, Norway.

5 K iv. Olene Christine Tolleivsdotter vart fødd den 21. aug 1828 i Finnestad, Hetland, Rogaland, Norway og vart døypt den 7. sep 1828 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, Norway.

+ 6 K v. Taletta Tolleivsdotter vart fødd den 11. jan 1831 i Finnestad, Hetland, Rogaland, Norway, vart døypt den 23. jan 1831 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, Norway og døydde i Tasta øvre, Hetland, Rogaland, Norway,.

Andre generasjon (Barn)

horizontal rule

2. Anna Tolleivsdotter (Tollef Omundsen1) vart fødd den 9. aug 1819 i Bjørheim nedre, Strand, Rogaland, Norway, vart døypt den 22. aug 1819 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, Norway og døydde i USA,.

Generelle notat: Anna Tollefsdotter var frå Strand, men vart konfirmert på Steinnes i 1836, 17 år gamal.
I 1891 budde Anna Tollefsdotter på plassen Lauvsnesbakken som enke, dreiv med dagarbeid og var delvis forsørgd av kommunen. Saman med henne budde svigerdottera Marta Samuelsdotter med ein son.
To år seinare, i 1893, fortel utvandringsprotokollen at Anna Tollefsdotter drog til Nordamerika, 74 år gamal!

Anna gifta seg med Søren Gundersen Lauvsnes, son av Gunder Knudsen Rode og Kirsti Andersdotter, den 26. mar 1844 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, Norway. Søren Gundersen vart fødd den 10. jan 1822 i Kvame, Finnøy, Rogaland, Norway, vart døypt den 13. jan 1822 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, Norway, døydde den 17. des 1876 i Lauvsnes, Finnøy, Rogaland, Norway, 54 år gamal, og vart gravlagd den 23. des 1876 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, Norway.

Generelle notat: Søren Gunnarson var uekte fødd barn til Kirsti Andersdotter Kvame og Gunnar Knutson, husmannsson frå Bergebeide under Berge. Søren vart konfirmert i 1839 som Søren Gunnarson Vestbø. Søren budde frå slutten av 1840-åra på Lauvsnesbakken under Lauvsnes.
Då Søren gifta seg vart han kalla Gudmundson. Dei budde som inderstfolk på Flesjå etter dei gifta seg, seinare fekk dei seg plass i Lauvsnesbakken, der dei budde då son nr. 2 vart fødd i 1849.
Søren dreiv som fiskar. På plassen fødde dei i 1865 1 ku og 4 sauer, i 1875 1 ku og 3 sauer. Utsånaden i 1865 var 1/8 tønne bygg, ½ tønne havre og ½ tønne poteter, i 1875 1/8 tønne bygg, ½ tønne havre og 1 tønne poteter. Han er då nemd som 44 år gamal og kona er kalla Anna Tollaksdotter på 47 år. Sønene Syvert på 17 år, Daniel på 15 år, Christoffer på 10 år og Annanias på 7 år var då heime.
Folketeljinga i 1875 opplyser at sønene Daniel Olaus, Kristoffer og Annanias var matrosar. Annanias var nett då på fart i Middelhavet. Også sonen Syvert Kristian dreiv på sjøen. Annanias budde heime hjå foreldra i 1875, og vart buande nokre år på Lauvsnesbakken under Lauvsnes etter at han gifta seg. Han var sjømann. Han gifta seg i 1882 med Marta Sofie Sveinsdotter frå Bjøravåg under Kingestad. Truleg flytta dei frå øya like etter 1887. Det er mest sannsynleg at dei flytta til Amerika, og at dei så har fått mor hans til å koma etter.
Husman Søren Gundersen Løvsnæs døydde 17. desember og vart gravlagd 23. desember 1876 og er då før som fødd i 1821.


Barn av dette paret:

7 M i. Syvert Sørenson vart fødd den 29. mar 1847 i Flesjå, Finnøy, Rogaland, Norway, vart døypt den 4. apr 1847 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, Norway, døydde den 4. feb 1848 i Flesjå, Finnøy, Rogaland, Norway,, og vart gravlagd den 10. feb 1848 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, Norway.

8 M ii. Syvert Sørensen Naaden vart fødd den 28. feb 1849 i Lauvsnes, Finnøy, Rogaland, Norway, vart døypt den 11. mar 1849 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, Norway, døydde den 23. apr 1921 i Randabergveien, Stavanger, Rogaland, Norway, 72 år gamal, og vart gravlagd den 29. apr 1921 i Eiganes gravlund, Stavanger, Rogaland, Norway. Dødsårsak: Arterias selerocis. Andre namn for Syvert Sørensen var Sivert, Sivert Christian, Sivert Kristian, Syvert Christian, og Syvert Kristian.

Syvert Sørensen gifta seg med Anna Serina Sjursdotter, dotter av Sjur Knudsen Mjølsnes og Dorthe Malene Olsdotter, den 8. des 1874 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, Norway. Anna Serina vart fødd den 10. feb 1845 i Mjølsnes nere, Finnøy, Rogaland, Norway, vart døypt den 16. feb 1845 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, Norway og døydde i 1918 i Nådå, Finnøy, Rogaland, Norway, 73 år gamal. Eit anna namn for Anna Serina var Anne Serine.

9 M iii. Daniel Olaus Sørenson vart fødd den 5. des 1851 i Lauvsnes, Finnøy, Rogaland, Norway og vart døypt den 21. des 1851 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, Norway.

10 M iv. Kristofer Sørenson vart fødd den 17. sep 1855 i Lauvsnes, Finnøy, Rogaland, Norway, vart døypt den 7. okt 1855 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, Norway, døydde den 8. aug 1884 i Mjølsnes nere, Finnøy, Rogaland, Norway, 28 år gamal, og vart gravlagd den 13. aug 1884 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, Norway. Eit anna namn for Kristofer var Christopher.

Kristofer gifta seg med Marta Samuelsdotter, dotter av Samuel Roaldson og Eli Knudsdotter, i 1877 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, Norway. Marta vart fødd i 1856 i Mjølsnes nere, Finnøy, Rogaland, Norway og døydde i 1932 i Lauvsnes, Finnøy, Rogaland, Norway 76 år gamal.

11 K v. Serine Sørensdotter vart fødd den 27. jul 1858 i Lauvsnes, Finnøy, Rogaland, Norway, vart døypt den 1. aug 1858 i Lauvsnes, Finnøy, Rogaland, Norway, døydde den 2. aug 1858 i Lauvsnes, Finnøy, Rogaland, Norway,, og vart gravlagd den 7. aug 1858 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, Norway.

12 M vi. Annanias Sørenson vart fødd den 4. okt 1859 i Lauvsnes, Finnøy, Rogaland, Norway, vart døypt den 30. okt 1859 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, Norway og døydde i USA,. Eit anna namn for Annanias var Ananias.

Annanias gifta seg med Marta Sofie Svendsdotter den 18. apr 1882 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, Norway. Marta Sofie vart fødd den 27. jan 1855 i Kingestad, Finnøy, Rogaland, Norway, vart døypt den 11. mar 1855 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, Norway og døydde i USA,. Eit anna namn for Marta Sofie var Marthe Sophie.

13 M vii. Børre Andreas Sørenson vart fødd den 23. sep 1863 i Lauvsnes, Finnøy, Rogaland, Norway, vart døypt den 11. okt 1863 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, Norway, døydde den 14. mai 1864 i Lauvsnes, Finnøy, Rogaland, Norway,, og vart gravlagd den 21. mai 1864 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, Norway.

14 K viii. Serene Sørensdotter vart fødd den 9. apr 1867 i Lauvsnes, Finnøy, Rogaland, Norway, vart døypt den 16. apr 1867 i Lauvsnes, Finnøy, Rogaland, Norway, døydde den 16. apr 1867 i Lauvsnes, Finnøy, Rogaland, Norway,, og vart gravlagd den 24. apr 1867 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, Norway.

6. Taletta Tolleivsdotter (Tollef Omundsen1) vart fødd den 11. jan 1831 i Finnestad, Hetland, Rogaland, Norway, vart døypt den 23. jan 1831 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, Norway og døydde i Tasta øvre, Hetland, Rogaland, Norway,. Andre namn for Taletta var Taletha, Talette, og Thalette.

Taletta gifta seg med Bernt Monsson, son av Mons Olson og Ingeborg Kjellsdotter, den 6. jul 1864 i Hetland kyrkje, Stavanger, Rogaland, Norway. Bernt vart fødd den 5. des 1834 i Tasta øvre, Hetland, Rogaland, Norway, vart døypt den 14. des 1834 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, Norway og døydde i Tasta øvre, Hetland, Rogaland, Norway,.

Barn av dette paret:

15 M i. Martin Berntson vart fødd den 4. des 1865 i Stokka (nordre), Hetland, Rogaland, Norway og vart døypt den 26. des 1865 i Hetland kyrkje, Stavanger, Rogaland, Norway. Eit anna namn for Martin var Marthin.

 

horizontal rule

Send meg e-post ved å trykkje på namnet mitt:                                                                                   Sist endra: 15.01.2015


Joh 17:3 Og dette er det evige livet, at dei kjenner deg, den einaste sanne Gud, og han du sende, Jesus Kristus.