Gullfisk

Startside Opp Gullfisk Fiskesortar (1998) Fiksing av dammen Øyvind - krypdyr

Carassius auratus(Linnaeus, 1758)

Populærnavn: "Carassius auratus, stamform" Gullfisk.
Mange forskjellige avlsformer med egne populærnavn, såsom slørhale, løvehode, perleskjell, teleskopøyne, komethale, osv.

Synonymer: Cyprinus auratus

Systematisk tilhørighet:
Familie: Cyprinidae (karpefisker)
Orden: Cypriniformes (karpelignende)

Utbredelse:
Opprinnelig Kina, men i dag forvillet over store deler av verden. De gullfiskene som holdes i akvarier og hagedammer er alle avlsformer som har fremkommet i fangenskap.

Størrelse:
Varierer mellom ulike varianter. Stamformen (foto over) kan bli inntil ca 35 cm. De fleste av de mer ekstreme, slørfinnede variantene blir maksimalt 15-20 cm.

Vannverdier:
Viser generelt stor toleranse overfor varierende vannverdier, men bør ideellt sett holdes innenfor nedenstående områder:
GH = 5 til 10 °dH
pH = 6,5 til 7,0
Temperatur = 10 til 22 °C

Fisker man vet er oppdrettet i tropiske strøk, f.eks. Singapore, kan gjerne holdes ved høyere temperaturer. Ved gradvis tilvenning til lavere temperaturer, kan de mest hardføre variantene ("vanlig" gullfisk) overvintre utendørs i dammer som er dype nok til at de ikke bunnfryser. For å være helt sikker på ikke å miste fisker i særlig kalde vintre, lønner det seg imidlertid å overvintre dem innendørs.

Fôr:
Tilnærmet altetende. Kan lett holdes på tørrfôr, men vær obs på at gullfisken, i likhet med andre kaldtvanns-karpefisker behøver svært mye karbohydrater (sukker og stivelse) i kosten. Benytt derfor spesielt gullfiskfôr! De fleste fôrsorter beregnet for tropiske fisker inneholder for stor andel proteiner.

Aktuelt tilskuddsfôr er f.eks. levende og frosne insektlarver, dafnier m.v.

Generell beskrivelse:
Gullfisken er sannsynligvis den mest kjente av alle akvariefisker, og for mange mennesker den eneste akvariefisken de kjenner av navn. Dens historie strekker seg mer enn 1700 år tilbake i Kina, og de første individer av arten antas å ha kommet til Europa i løpet av 1600-tallet. I dag er den en ofte oversett, og gjerne utskjelt, art blant akvaristiske besserwissere.


Viltformen er en nokså kjedelig utseende, gråbrun fisk, men det finnes en mengde ulike avlsformer med stor variasjonsbredde i farger såvel som i former. Avlsarbeidet på disse har blitt, og blir, utført først og fremst av kinesere og japanere, men i noen grad også i Europa og USA.

Arten passer dårlig sammen med tropiske fisker, men er en vakker og fascinerende fisk i spesialakvarier med lett kjølig vann eller i hagedammer. Gullfiskene liker å rote rundt i en finkornet sandbunn, og spiser gjerne på finbladete planter. Slørfinnede varianter er utsatt for å bli bitt og skadet av andre fisker.

 

horizontal rule

  Send meg e-post ved å trykkje på namnet mitt:                                                                                 Sist endra: 29.08.2013