Søren Nåden

Startside Opp Jenny Mjølsnes Georg Kolstø Ingeborg Sandnes Søren Nåden

 

Anar til Søren Nåden

horizontal rule


Første generasjon

horizontal rule

horizontal rule
1. Søren Nåden, son av Syvert Sørenson Naaden og Anna Serina Sjursdotter, vart fødd den 11. nov 1879 i Lauvsnes, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 7. des 1879 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde den 10. sep 1946 i Få, Finnøy, Rogaland, NOR, 66 år gamal, og vart gravlagd den 16. sep 1946 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Søren Syvertson vart fødd medan foreldra budde på Lauvsnesbakken. Han vart konfirmert i 1894 då dei budde på Kvameladberget.
Han budde på bruk nr. 20 Solheim på Nærland ikring 1903 til 1920-åra. Søren budde hjå foreldra på Kvameladberget i 1900, men då han gifta seg i 1903 er han kalla gardbrukar og noteigar og budde på Nærland, så då må han ha overteke Solheim. Han kjøpte eit gamalt husmannshus på N. Mjølsnes og flytte dit (huset var i bruk i 1992). Dei første åra må han ha leigt jord, og først i 1911 vart bruket formelt frådelt.
I folketeljinga for Finnøy herad i 1910 finn ein Søren Sivertsen på bruk nr. 6 på gard nr. 3: Nærland som "Gaardbruger Notbrugsfisker Selveier" ført som fødd "10.11.1879" saman med kona Elen Torsdatter fødd "29.03.1875" og dei to eldste barna som var i live, "Torvald Sørensen" fødd "09.05.1904" og "Sigfrid Elise Sørensdatter" fødd "04.12.1909".
Søren Syvertson kjøpte jord og flytte til Rabben i Tysvær. Han gifte seg med tenestejenta si, Ingeborg Gunnarsdotter Sandnes. Men i slutten av 1930-åra kom han tilbake til Finnøy og busette seg på Fåberget. Gunnar Alsvik som åtte Fåberget, bygde nytt hus, og i det gamle huset på Fåberget, som hadde vore både forretning, banklokale og postkontor, budde på slutten av 1930-åra, Søren Nåden og Ingeborg Nåden saman med barna Gunnar og Alfred, og Søren sin son Ingvald frå første ekteskapet. Det gamle tradisjonsrike huset vart rive i 1964.
I dødsannonsen til Søren Nåden står det at han "døde stille i dag i troen på sin Frelser, 66 år gammel. Finnøy, 10 september 1946.
Det er ein "Kokoppe-Indpodningsattest" datert 17. juli 1880 for Søren.
På konfirmasjonsattest som er funne i hytta til Marta og Alfred Nåden står det at Ingeborg Sandnes var fødd 23.september.1898, konfirmert 29. september 1912 i Vats og Skjold Sognekall.
Både Ingeborg og Søren si gravferd var i Bethel. På gravsteinen til Ingeborg ved Hesby kyrkje står inskripsjonen "Gjemt men ikke glemt".
I papirer etter Ingeborg finn ein rekning på kr. 19,50 for dødsannonse i Stavanger Aftenblad datert 12. september og same pris på ei rekning frå Rogaland annonseavdeling datert 12. september 1946. Frå Boye & Hinna's boktrykkeri A.s datert 13. september 1946 er det ei rekning for "100 sange" på kr. 31,-.
På gravsteinen står det at Søren er fødd den 10. november 1879. Men i kyrkjeboka og klokkarboka for Hesby sokn i Finnøy står det at han var fødd den 11. november 1879.
I klokkarboka for Tysvær er det den 6. oktober 1928 ført som nr. 4 under vigde: "Søren Sivertsen Nåden" som var "Enkem. fisker" på Hervik i Tysvær med "ugift husholderske" på Hervik. Søren var fødd i Finnøy den 11. november 1879 og Ingeborg var født i Vats den 23. september 1898.
Far til Søren var "matros Syvert Sørensen Nåden" og far til Ingeborg var "Gbr. Gunnar Endresen Sandnes".
I feltet "Anmerkninger" står det:
"Ikke i slekt.
Vidd av Aasen i kirken samtidig med brudg. datter. Se nr. 5".
Og nr. 5. var "Ingvald Berdinius Pedersen Skogland" og "Sigfrid Elisa Søremsdtr Nåden"

Og vidare i klokkarboka for Tysvær er det ført dødfødd "mannkjønn" (som må vere Gunnar) av foreldre "Fisker Søren Sivertsen Nåden og h. Ingeborg f. Sandnes" på Hervik i Tysvær.
Og under døde i klokkarboka for Tysvær er det vidare ført:
Død på Hervik den 16. oktober 1930 "Barn Berta Nåden" der faren var "Fisker Søren Sivertsen Nåden". Berta var fødd på Hervik den 10. oktober 1930. Dødsårsaka var "Barnekrampe". Det hadde ikkje vore tilkalla lege.
Død på Hervik den 19. juni 1932 "Brita Nåden, barn" der faren var "Fisker Søren Sivertsen Nåden", og Brita vart gravlagd den 24. juni 1932. Ho er ført fødd på Hervik den 14. juni 1932. og døsårsaken ver "Ubekjent". Det hadde ikkje vore tilkalla lege.

Rogaland fylke, Tysvær lensmann, Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100192/Gga/L0004), 1927-1949:
Side 27 er det ført Brita Nåden på Hervik, fødd 10. oktober og død 16. oktober 1930 meldt den 16. oktober 1930 av Erik Kallekodt. Brita døydde av "Barnekrampe" og det var "Jordmori" som hadde gjeve dødsårsaka. Foreldra var Søren Nåden, fiskar og fødd i 1880. Mora var Ingeborg Nåden fødd i 1895. Det var ikkje noko arv.
Side 40 er det ført meldt den 21. juni 1932 av "Faren" at "fiskars dtr. Brita Nåden i Tysvær, død på bustad Hervik i Tysvær" fødd den 14. juni 1932, døydde den 19. juni 1932. Under dødsårsak er det ført "Ingen Læge, Ukjendt." Foreldra var fiskar Søren Nåden og kona Ingeborg. Arven var "Ingen ting".

Hendingar i livet hans var:

• Han har motstridande fødselsinformasjon med 10. nov 1879 og Lauvsnes, Finnøy, Rogaland, NOR.

• Han vart konfirmert Nesten godt. den 30. sep 1894 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

• Han er nemnd i 1910-teljinga i Nærland, Finnøy, Rogaland, NOR.

Søren gifta seg med Elen Kirstine Opsal, dotter av Tore Toreson Opsal og Ingeborg Kristine Knudsdotter, den 13. jun 1903 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Torvald Nåden vart fødd den 9. mai 1904 i Nådå, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 19. jun 1904 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde den 1. mai 1984 i Eiganes, Stavanger, Rogaland, NOR, 79 år gamal, og vart gravlagd den 7. mai 1984 i Eiganes gravlund, Stavanger, Rogaland, NOR. Torvald fekk barn med Ellen Andrea Berentsen, dotter av Elling Johannes Berentsen og Anna Pedersdotter,. Ekteskapsstatus: ugift. Dette paret gifta seg ikkje. Ellen Andrea vart fødd den 30. aug 1910 i Buøen 22, Stavanger, Rogaland, NOR og vart døypt den 25. sep 1910 i St. Petri kyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Torvald gifta seg med Gudrund Sofie Brådland cirka 1950 i Stavanger, Rogaland, NOR. Gudrund Sofie vart fødd den 4. des 1913, døydde den 2. okt 1973 i Eiganes, Stavanger, Rogaland, NOR 59 år gamal, og vart gravlagd den 8. okt 1973 i Eiganes gravlund, Stavanger, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         ii.  Sigurd Alfred Nåden vart fødd den 21. des 1905 i Nærland, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde den 21. feb 1906 i Nærland, Finnøy, Rogaland, NOR, og vart gravlagd den 28. feb 1906 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

        iii.  Sigfrid Elise Nåden vart fødd den 4. des 1909 i Nærland, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 6. feb 1910 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde den 27. feb 1978 i Evje, Tysvær, Rogaland, NOR, 68 år gamal, og vart gravlagd den 6. mar 1978 i Tysvær kyrkje, Tysvær, Rogaland, NOR. Sigfrid gifta seg med Ingvald Skogland, son av Peder Skogland og Ågot Marie Jonsdotter, den 6. okt 1928 i Tysvær kyrkje, Tysvær, Rogaland, NOR. Ingvald vart fødd den 21. mar 1902 i Evje, Tysvær, Rogaland, NOR, vart døypt den 30. mar 1902 i Tysvær kyrkje, Tysvær, Rogaland, NOR, døydde den 16. jun 1967 i Evje, Tysvær, Rogaland, NOR, 65 år gamal, og vart gravlagd den 21. jun 1967 i Tysvær kyrkje, Tysvær, Rogaland, NOR.

         iv.  Arthur Naaden vart fødd den 29. jun 1912 i Nærland, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 25. aug 1912 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde den 9. feb 1997 i Bøvegen 17, Karmøy, Rogaland, NOR, 84 år gamal, og vart gravlagd den 14. feb 1997 i Torvastad kyrkje, Karmøy, Rogaland, NOR. Arthur gifta seg med Edith Kristine Kristiansen, dotter av Endre Kristian Kristiansen og Asseline Østhus, cirka 1955 i Avaldsnes kyrkje, Avaldsnes, Rogaland, NOR. Edith Kristine vart fødd den 6. mar 1926 i Moksheim, Torvastad, Rogaland, NOR og døydde den 28. mar 2013 i Bøvegen 17, Karmøy, Rogaland, NOR 87 år gamal.

          v.  Ingvald Nåden vart fødd den 9. apr 1915 i Nærland, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 20. jun 1915 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde den 15. mai 1992 i Hauske, Finnøy, Rogaland, NOR, 77 år gamal, og vart gravlagd den 20. mai 1992 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Ingvald gifta seg med Astrid Nåden, dotter av Daniel Naaden og Serine Josefine Reilstad, i 1953 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Astrid vart fødd den 6. mai 1909 i Mjølsnes nere, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 1. aug 1909 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR og døydde den 13. apr 1995 i Hauske, Finnøy, Rogaland, NOR, 85 år gamal.Søren gifta seg så med Ingeborg Sandnes, dotter av Gunnar Sandnes og Brita Kolbeinsdotter, den 6. okt 1928 i Tysvær kyrkje, Tysvær, Rogaland, NOR. Ingeborg vart fødd den 23. sep 1898 i Sandnes, Vats, Rogaland, NOR, vart døypt den 2. okt 1898 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR, døydde den 17. mai 1959 i Få, Finnøy, Rogaland, NOR, 60 år gamal, og vart gravlagd den 23. mai 1959 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1900-teljinga i Sandnes, Vats, Rogaland, NOR.

• Ho vart konfirmert den 26. sep 1912 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Gunnar Nåden (Dødfødd) vart fødd den 21. jul 1929 i Hervik, Tysvær, Rogaland, NOR og døydde den 21. jul 1929 i Hervik, Tysvær, Rogaland, NOR.

         ii.  Brita Nåden vart fødd den 10. okt 1930 i Hervik, Tysvær, Rogaland, NOR, døydde den 16. okt 1930 i Hervik, Tysvær, Rogaland, NOR, og vart gravlagd den 23. okt 1930 i Tysvær kyrkje, Tysvær, Rogaland, NOR. Dødsårsak: Barnekrampe.

        iii.  Brita Nåden vart fødd den 14. jun 1932 i Hervik, Tysvær, Rogaland, NOR, døydde den 19. jun 1932 i Hervik, Tysvær, Rogaland, NOR, og vart gravlagd den 24. jun 1932 i Tysvær kyrkje, Tysvær, Rogaland, NOR. Dødsårsak: Ukjendt.

         iv.  Gunnar Bernhard Nåden.

          v.  Alfred Nåden gifta seg med Marta Kolstø, dotter av Georg Kolstø og Jenny Mjølsnes.Foreldre

horizontal rule


2. Syvert Sørenson Naaden, son av Søren Gunnarson Lauvsnes og Anna Tolleivsdotter, vart fødd den 28. feb 1849 i Lauvsnes, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 11. mar 1849 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde den 23. apr 1921 i Randabergveien, Stavanger, Rogaland, NOR, 72 år gamal, og vart gravlagd den 29. apr 1921 i Eiganes gravlund, Stavanger, Rogaland, NOR. Dødsårsak: Arterias selerocis. Andre namn for Syvert Sørenson var Sivert, Sivert Christian, Sivert Kristian, Syvert Christian, og Syvert Kristian.

Generelle notat: Syvert Kristian Sørenson var fødd på Lauvsnesbakken i 1849. Ungkarl og Sømand Sivert Christian Sørenson Løvsnes vart vigd den 8. desember 1874 med Pige Anne Serine Sivertsdotter Kvamme. I 1875 var han på sjøen. Dei budde på Nere Mjølsnes (Haukåsen) hjå foreldra til kona i 1875. I 1882 til 1887 budde dei på Ytre Haukåsen i 1887 der sønene Daniel og Kristoffer vart fødde. Så flytta dei til Nådøynå, og som regelen var tok han husa med seg på flyttelasset.
Etter Ola Kittelson kjenner ein berre ein familie som budde meir samanhengande på Nådøynå, nemleg Syvert Kristian Sørenson med kone og barn. Men då barna skulle byrja på skule var det tungvint å bu på Nådøynå, og han flytta difor over sundet. Han var husmann på Kvameladberget frå slutten av 1880-åra til noko etter 1900.
I 1900 finn me han registrert som sjømann og fiskar, plassen er kalla Ladbjerget då og er ført under gard nr. 1 Nådå. Sivert og kona Anna har barna Søren, Daniel og Kristoffer hjå seg. Svigermora Daarthe budde også hos dei då.
I 1910 er han så registrert som husmann på Tongjen under Nådå. Han var den siste husmannen som budde på Tongjen. På Tongjen var det bra med jord, og plassen låg dessutan godt til rette for å driva fiske. Syvert og Anna Serina vart buande på Tongjen til opp i 1920-åra. Kona Anna Serina er ikkje konfirmert i Finnøy. Ho budde på Kvame ved giftarmålet. Anna Serina døydde på Tongjen under Nådå.
Syvert døydde hjå dottera i Stavanger. Han dreiv sjøen.
Dottera Anna vart konfirmert i 1889 på Nådehagen, sonen Sven i 1892 på Ladbjerget, Søren i 1894 på Ladbjerget, Daniel i 1897 og Kristoffer i 1901 på Nådehagen. Kvar det vart av sønene Sven og Kristoffer står det ikkje noko om i bøkene for Finnøy.
Sivert Sørensen Naaden er ført gravlagd den 29. april 1921 i kyrkjeboka for Stavanger domkyrkje. Han er då kalla fhv. fisker, enkemand, bodde hos svigersonen i Stavanger. Men fødselsdatoen hans er då ført som 8(?). september 1846! Han budde då i Rannebergv. Dødsårsaka var Arterias selerocis (åreforkalkning).

[[Arterio-selerosis. - Arterio-sclerosis means hardening of the arteries, and is intimately connected with high blood-pressure, as the excessively hardened condition of the arterial walls present in arterio-sclerosis means that the blood will have to force its way through the restricted arterial channel open to it, thus increasing pressure. It is the external walls of the arteries which harden in arterio-sclerosis, and the inner walls soften. These degenerative changes take place solely as a result of improper care of the body and bodily functions, due to wrong feeding, lack of exercise, excesses of all kinds, etc. ; and the fact that arterio-sclerosis is to be met with very frequently these days in those who have not yet reached their forties is a definite indictment of modern habits of living\emdash habits of living in which the daily purgative, the patent medicine, and the medicinal drug all play such an important part. Arterio-sclerosis means getting old before your time!]]

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1865-teljinga i Lauvsnes, Finnøy, Rogaland, NOR.

• Han er nemnd i 1900-teljinga i Nådå, Finnøy, Rogaland, NOR.

• Jordfesta: 29.Apr 1921, Eiganes gravlund, Stavanger, Rogaland, NOR.

Syvert Sørenson gifta seg med Anna Serina Sjursdotter den 8. des 1874 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Anna Sivertsen vart fødd den 4. jul 1875 i Lauvsnes, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 1. aug 1875 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR og døydde i Buøen 46, Stavanger, Rogaland, NOR,. Anna gifta seg med Elias Andreassen, son av Andreas Kristofferson og Ingeborg Tomasdotter, den 6. mai 1899 i St. Petri kyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

         ii.  Svend Sivertson vart fødd den 2. apr 1877 i Lauvsnes, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 22. apr 1877 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR og døydde den 4. apr 1921 i Perley, Norman, MN, USA, 44 år gamal. Dødsårsak: Possibly Pneumonia. Svend gifta seg med Matilda Mjolsnes, dotter av Anders Nilsson Mjølsnes og Ingeborg Knudsdotter, den 21. jun 1904 i Perley, Norman, MN, USA.

1       iii.  Søren Nåden. Søren gifta seg med Elen Kirstine Opsal, dotter av Tore Toreson Opsal og Ingeborg Kristine Knudsdotter, den 13. jun 1903 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Søren gifta seg så med Ingeborg Sandnes, dotter av Gunnar Sandnes og Brita Kolbeinsdotter, den 6. okt 1928 i Tysvær kyrkje, Tysvær, Rogaland, NOR.

         iv.  Daniel Naaden vart fødd den 7. nov 1882 i Mjølsnes nere, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 24. des 1882 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR og døydde den 23. apr 1965 i Mjølsnes nere, Finnøy, Rogaland, NOR, 82 år gamal. Daniel gifta seg med Serine Josefine Reilstad, dotter av Jonas Roalson Reilstad og Serine Nilsdotter, den 20. okt 1906 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

          v.  Christ Sivertson vart fødd den 20. apr 1887 i Mjølsnes nere, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 29. mai 1887 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR og døydde i Perley, Norman, MN, USA,. Eit anna namn for Christ var Kristoffer. Christ gifta seg med Inger i 1912 i Perley, Norman, MN, USA.


3. Anna Serina Sjursdotter, dotter av Sjur Knudson Mjølsnes og Dorthe Malene Olsdotter, vart fødd den 10. feb 1845 i Mjølsnes nere, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 16. feb 1845 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR og døydde i 1918 i Nådå, Finnøy, Rogaland, NOR, 73 år gamal. Eit anna namn for Anna Serina var Anne Serine.

Anna Serina gifta seg med Syvert Sørenson Naaden den 8. des 1874 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

Tredje generasjon (Besteforeldre)

horizontal rule


4. Søren Gunnarson Lauvsnes, son av Gunder Knudson Roda og Kirsti Andersdotter, vart fødd den 10. jan 1822 i Kvame, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 13. jan 1822 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde den 17. des 1876 i Lauvsnes, Finnøy, Rogaland, NOR, 54 år gamal, og vart gravlagd den 23. des 1876 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Søren Gunnarson var uekte fødd barn til Kirsti Andersdotter Kvame og Gunnar Knutson, husmannsson frå Bergebeide under Berge. Søren vart konfirmert i 1839 som Søren Gunnarson Vestbø. Søren budde frå slutten av 1840-åra på Lauvsnesbakken under Lauvsnes.
Då Søren gifta seg vart han kalla Gudmundson. Dei budde som inderstfolk på Flesjå etter dei gifta seg, seinare fekk dei seg plass i Lauvsnesbakken, der dei budde då son nr. 2 vart fødd i 1849.
Søren dreiv som fiskar. På plassen fødde dei i 1865 1 ku og 4 sauer, i 1875 1 ku og 3 sauer. Utsånaden i 1865 var 1/8 tønne bygg, ½ tønne havre og ½ tønne poteter, i 1875 1/8 tønne bygg, ½ tønne havre og 1 tønne poteter. Han er då nemd som 44 år gamal og kona er kalla Anna Tollaksdotter på 47 år. Sønene Syvert på 17 år, Daniel på 15 år, Christoffer på 10 år og Annanias på 7 år var då heime.
Folketeljinga i 1875 opplyser at sønene Daniel Olaus, Kristoffer og Annanias var matrosar. Annanias var nett då på fart i Middelhavet. Også sonen Syvert Kristian dreiv på sjøen. Annanias budde heime hjå foreldra i 1875, og vart buande nokre år på Lauvsnesbakken under Lauvsnes etter at han gifta seg. Han var sjømann. Han gifta seg i 1882 med Marta Sofie Sveinsdotter frå Bjøravåg under Kingestad. Truleg flytta dei frå øya like etter 1887. Det er mest sannsynleg at dei flytta til Amerika, og at dei så har fått mor hans til å koma etter.
Husman Søren Gundersen Løvsnæs døydde 17. desember og vart gravlagd 23. desember 1876 og er då før som fødd i 1821.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1865-teljinga i Lauvsnes, Finnøy, Rogaland, NOR.

Søren Gunnarson gifta seg med Anna Tolleivsdotter den 26. mar 1844 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Syvert Sørenson vart fødd den 29. mar 1847 i Flesjå, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 4. apr 1847 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde den 4. feb 1848 i Flesjå, Finnøy, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 10. feb 1848 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

2        ii.  Syvert Sørenson Naaden. Syvert gifta seg med Anna Serina Sjursdotter, dotter av Sjur Knudson Mjølsnes og Dorthe Malene Olsdotter, den 8. des 1874 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

        iii.  Daniel Olaus Sørenson Lauvsnes vart fødd den 5. des 1851 i Lauvsnes, Finnøy, Rogaland, NOR og vart døypt den 21. des 1851 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

         iv.  Kristofer Sørenson Mjølsnes vart fødd den 17. sep 1855 i Lauvsnes, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 7. okt 1855 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde den 8. aug 1884 i Mjølsnes nere, Finnøy, Rogaland, NOR, 28 år gamal, og vart gravlagd den 13. aug 1884 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Kristofer var Christopher. Kristofer gifta seg med Marta Samuelsdotter, dotter av Samuel Roaldson Mjølsnes og Eli Knudsdotter, i 1877 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

          v.  Serine Sørensdotter vart fødd den 27. jul 1858 i Lauvsnes, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 1. aug 1858 i Lauvsnes, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde den 2. aug 1858 i Lauvsnes, Finnøy, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 7. aug 1858 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

         vi.  Annanias Sørenson Lauvsnes vart fødd den 4. okt 1859 i Lauvsnes, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 30. okt 1859 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR og døydde i USA,. Eit anna namn for Annanias var Ananias. Annanias gifta seg med Marta Sofie Svendsdotter den 18. apr 1882 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

        vii.  Børre Andreas Sørenson Lauvsnes vart fødd den 23. sep 1863 i Lauvsnes, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 11. okt 1863 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde den 14. mai 1864 i Lauvsnes, Finnøy, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 21. mai 1864 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

       viii.  Serene Sørensdotter vart fødd den 9. apr 1867 i Lauvsnes, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 16. apr 1867 i Lauvsnes, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde den 16. apr 1867 i Lauvsnes, Finnøy, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 24. apr 1867 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.


5. Anna Tolleivsdotter, dotter av Tollef Ommundson Tasta og Christi Olsdotter, vart fødd den 9. aug 1819 i Bjørheim nedre, Strand, Rogaland, NOR, vart døypt den 22. aug 1819 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR og døydde i USA,.

Generelle notat: Anna Tollefsdotter var frå Strand, men vart konfirmert på Steinnes i 1836, 17 år gamal.
I 1891 budde Anna Tollefsdotter på plassen Lauvsnesbakken som enke, dreiv med dagarbeid og var delvis forsørgd av kommunen. Saman med henne budde svigerdottera Marta Samuelsdotter med ein son.
To år seinare, i 1893, fortel utvandringsprotokollen at Anna Tollefsdotter drog til Nordamerika, 74 år gamal!

Hendingar i livet hennar var:

• Ho vart konfirmert den 10.Apr 1836 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

• Ho er nemnd i 1865-teljinga i Lauvsnes, Finnøy, Rogaland, NOR.

• Ho utvandra til Amerika den 6.Mar 1893 frå Lauvsnes, Finnøy, Rogaland, NOR.

Anna gifta seg med Søren Gunnarson Lauvsnes den 26. mar 1844 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

6. Sjur Knudson Mjølsnes, son av Knud Sjurson Sørestad og Anbjørg Knudsdotter, vart fødd i 1803 i Sørestad, Suldal, Rogaland, NOR, vart døypt den 27. nov 1803 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR, døydde den 9. apr 1867 i Mjølsnes nere, Finnøy, Rogaland, NOR, 64 år gamal, og vart gravlagd den 17. apr 1867 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Andre namn for Sjur Knudson var Sivert og Syvert.

Generelle notat: Den første me kjenner til som budde på Haukåsen (Mjølsneshagen) under Nere Mjølsnes, var Sjur (Syvert/Sivert) Knutson Sørestad frå Suldal. Sjur var skomakar, og han flytte mykje. Eldstesonen Knut vart fødd på Kvame 1843, barn nr. 2 på Mjølsnes 2 år seinare. Så slo dei seg ned i Svinehagen under Nådå ein gong mellom 1845 og 1848, og her budde dei til 1850 og fekk to barn. Men så drog Sjur med familien ut av sokna nokre år.
"Utflyttingslista" 1853 opplyser at Sjur Knutson saman med kona og barn nr. 2, 3 og 4 oppheldt seg i Hetland prestegjeld. Dottera Inger Maria vart fødd medan dei budde som husmannsfolk på Grude i Klepp i 1855. I 1860 fekk dei eit nytt barn, dottera Dorte, og året etter vende dei så tilbake til Finnøy (han er då kalla Sørestad og flytta frå Suldal til Finnøy), og no slo Sjur seg ned på Nere Mjølsnes, på Haukåsen, og dreiv som skomakar.
Etter innflyttingslista hadde han med seg kona og barn nr. 2, 3, 4 og 6. Inger Maria (barn nr. 5) følgde ikkje med, men ho vart konfirmert på Nere Mjølsnes 1869. Her på Haukåsen fekk dei to døtrer, 1863 og 1866, her vart barna konfirmerte. Sjur Knudson Mjølsnæs døydde den 9. april og vart gravlagd 17. april 1867, 60 år gamal. Etter folketeljinga 1865 var det berre døtrene Inger Maria og Dorte Serina som budde heime hjå foreldra, og det høyrde ikkje jord til plassen.
I omtalen av Sjur Knutson og familien hans under Svinehagen i Finnøy bygdebok har det diverre kome inn nokre feil når det gjeld barna. Kona Dorte Malena Olsdotter vart fødd på Hatlaliå under Kvame. I 1875 budde Dorte Malena på plassen Haukåsen (Mjølsneshagen) under Nere Mjølsnes som enke, delvis understøtta av kommunen, og ho hadde ein jordflekk til 2 tønner poteter. Ho hadde hjå seg dei to yngste døtrene, Dorte Serina og Marta. Dessutan budde eldstedottera Anna Serina på plassen saman med mann og eit nyfødt barn, like eins sonen Ola som var tømmermann og sjømann (på veg til Vest-India 1875). Og ikkje nok med det: I huset budde også enka Siri Markusdotter frå Sand, heilt understøtta av kommunen (ho døydde 1877, fødselsåret då oppgjeve til 1792). Så det kan ikkje ha vore store plassen å snu seg på. Huset hadde tre rom og kjøkken, og kjøkkenet hadde hellegolv. I tillegg var det eit uthus og eit hønsehus.
Dorte Malena flytte seinare til dottera si i Kvameladberget, her budde ho i 1900, og døydde som fattiglem i 1907. Då er ho kalla Dorte Malena Olsdotter Mjølsnes. Dottera Dorte Serina vart konfirmert i 1877 og døydde av tæring i 1890. Dottera Marta vart konfirmert i 1880. Ho vart gift 1894 med John R. Anderson fødd 1856, død 1941. Han var nordmann eller norskætta.

Sjur Knudson gifta seg med Dorthe Malene Olsdotter den 11. jul 1842 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Knud Sjurson Kvame vart fødd den 2. mar 1843 i Kvame, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 8. mar 1843 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde den 11. mar 1844 i Kvame, Finnøy, Rogaland, NOR, i ein alder av 1 år, og vart gravlagd den 20. mar 1844 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

3        ii.  Anna Serina Sjursdotter. Anna gifta seg med Syvert Sørenson Naaden, son av Søren Gunnarson Lauvsnes og Anna Tolleivsdotter, den 8. des 1874 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

        iii.  Ole Mjølsnes vart fødd den 16. feb 1848 i Nådå, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 27. feb 1848 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR og døydde den 25. jun 1930 i Haga, Finnøy, Rogaland, NOR, 82 år gamal. Andre namn for Ole var Ola og Olav. Ole gifta seg med Elen Kvelland, dotter av Knud Erikson Kvelland og Bergitte Tarjesdotter, den 1. nov 1879 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

         iv.  Knud Sjurson Mjølsnes vart fødd den 24. sep 1851 i Nådå, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 26. okt 1851 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR og døydde i 1918 i Mjølsnes nere, Finnøy, Rogaland, NOR, 67 år gamal. Eit anna namn for Knud var Knut. Knud fekk barn med Elisabet Njelsdotter. Ekteskapsstatus: ugift. Dette paret gifta seg ikkje. Knud gifta seg med Karoline Martiniusdotter, dotter av Martinius Markusson Hausken og Berthe Eriksdotter, den 28. des 1878 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

          v.  Inger Marie Sjursdotter vart fødd den 24. jun 1855 i Grude, Klepp, Rogaland, NOR, vart døypt den 19. aug 1855 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR og døydde den 19. feb 1942 i Stavanger, Rogaland, NOR, 86 år gamal. Inger gifta seg med Bendix Olsen den 7. jan 1881 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

         vi.  Dorthe Sjursdotter vart fødd den 17. okt 1860 i Sørestad, Suldal, Rogaland, NOR, vart døypt den 11. nov 1860 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR, døydde den 6. jan 1862 i Mjølsnes nere, Finnøy, Rogaland, NOR, i ein alder av 1 år, og vart gravlagd den 11. jan 1862 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

        vii.  Dorte Serine Sjursdotter vart fødd den 9. mar 1863 i Mjølsnes nere, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 5. apr 1863 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde den 22. nov 1890 i Mjølsnes nere, Finnøy, Rogaland, NOR, 27 år gamal, og vart gravlagd den 29. nov 1890 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Dødsårsak: Tering. Eit anna namn for Dorte var dORTHE sERINE.

       viii.  Marta Sjursdotter vart fødd den 30. apr 1866 i Mjølsnes nere, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 10. jun 1866 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR og døydde i 1931 i USA, 65 år gamal. Marta gifta seg med John R. Andersson i 1894 i USA.


7. Dorthe Malene Olsdotter, dotter av Ole Matiasson Kvame og Siri Markusdotter, vart fødd den 25. aug 1824 i Kvame, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 29. aug 1824 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde den 17. sep 1907 i Mjølsnes nere, Finnøy, Rogaland, NOR, 83 år gamal, og vart gravlagd den 21. sep 1907 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Dødsårsak: Alderdomssvaghed.

Dorthe Malene gifta seg med Sjur Knudson Mjølsnes den 11. jul 1842 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

Fjerde generasjon (Oldeforeldre)

horizontal rule


8. Gunder Knudson Roda, son av Knud Larsson Berge og Ingeborg Gunnarsdotter, vart fødd i 1800 i Berge, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 23. feb 1800 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde den 22. des 1841 i Roda, Finnøy, Rogaland, NOR, 41 år gamal, og vart gravlagd den 3. jan 1842 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Gunder Knudson var Gunner.

Generelle notat: Gunnar Knutson fekk sonen Søren i 1822 med Kirsti Andersdotter Kvame. Etterpå gifta han seg med Ragnhild Olsdotter og vart husmann på Rodahagen frå 1820-åra til 1841.
Husmann Gunder Knudson Rodehagen døydde 22. desember 1841 og vart gravlagd 3. januar 1842, 50 år gamal. I feltet for "Anmarkninger" står det noko som: "afmodet 3 Aars tærret Sygdom i Rygmarken".

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1801-teljinga i Berge, Finnøy, Rogaland, NOR.

Gunder Knudson fekk barn med Kirsti Andersdotter. Ekteskapsstatus: ugift. Dette paret gifta seg ikkje.

Barnet deira var:

4         i.  Søren Gunnarson Lauvsnes (Uektefødd). Søren gifta seg med Anna Tolleivsdotter, dotter av Tollef Ommundson Tasta og Christi Olsdotter, den 26. mar 1844 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

Gunder Knudson gifta seg så med Ragnild Olsdotter, dotter av Ole Bjørnson Ladstein og Ingeborg Andersdotter, den 17. mar 1824 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Ingeborg Gunnarsdotter (Uektefødd) vart fødd den 10. des 1823 i Ladstein indre, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 14. des 1823 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR og døydde i Reilstad, Finnøy, Rogaland, NOR,. Eit anna namn for Ingeborg var Ingebor. Ingeborg gifta seg med Gunder Pederson Rodehagen den 20. nov 1850 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

         ii.  Ole Gunnarson Reilstad vart fødd den 22. mar 1827 i Roda, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 25. mar 1827 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR og døydde i Reilstad, Finnøy, Rogaland, NOR,. Ole gifta seg med Kristine Knudsdotter i 1853 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Ole gifta seg så med Berthe Maria Olsdotter, dotter av Ole Tidemannson Meling og Siri Torsteinsdotter, den 3. jul 1857 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR. Ole gifta seg så med Gunhild Nærland, dotter av Ole Torsteinson Nærland og Gunla Bjørnsdotter, den 25. aug 1884 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

        iii.  Knud Gunnarson Roda vart fødd den 20. feb 1829 i Roda, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 8. mar 1829 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR og døydde i 1841 i Roda, Finnøy, Rogaland, NOR, 12 år gamal.

         iv.  Billest Andreas Gunnarson Nordbø vart fødd den 4. des 1835 i Roda, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 13. des 1835 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR og døydde etter 1878 i Nordbø, Finnøy, Rogaland, NOR,. Eit anna namn for Billest var Bellest Andreas. Billest gifta seg med Anna Sofie Sørensdotter i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.


9. Kirsti Andersdotter, dotter av Anders Andersson Kvame og Dorte Bjørnsdotter, vart fødd i 1793 i Runestad, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 17. feb 1793 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde den 18. nov 1866 i Hauske, Finnøy, Rogaland, NOR, 73 år gamal, og vart gravlagd den 24. nov 1866 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Andre namn for Kirsti var Kisti og Kistine.

Generelle notat: Kistine Andersdotter fekk sonen Ola i 1816 med Ola Olson Nådå. Barnet døydde i 1817 av kikhoste. I 1822 fekk ho sonen Søren med Gunnar Knutson Bergebeide under Berge. Søren vart konfirmert som Søren Gunnarson Vestbø i 1839. Kirstine gifta seg i 1823 med Markus Markusson, husmann på Hauskjeneset under Hauskje. Markus Markusson er i 1865 registrert som husmann utan jord på Hauskjeneset. Han fekk plassen der då han gifta seg i 1823. Han døydde i 1872 som fattiglem.
Husmandskone Kirsti Andersdotter Hauskenæs døydde 18. november og vart gravlagd 24. november 1866, 73 år gamal.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Runestad, Finnøy, Rogaland, NOR.

Kirsti fekk barn med Ole Olson Hausken, son av Ole Jonasson Naaden og Marthe Pedersdotter,. Ekteskapsstatus: ugift. Dette paret gifta seg ikkje.

Barnet deira var:

          i.  Ole Olson (Uektefødd) vart fødd den 29. des 1816 i Kvame, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 1. jan 1817 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde den 13. mar 1817 i Kvame, Finnøy, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 21. mar 1817 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

Kirsti fekk så barn med Gunder Knudson Roda. Ekteskapsstatus: ugift. Dette paret gifta seg ikkje.

Kirsti gifta seg med Marcus Markusson Hausken, son av Marcus Haldorson Hauske og Guri Andersdotter, den 3. jul 1823 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Martinius Markusson Hausken vart fødd den 27. des 1823 i Hauske, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 1. jan 1824 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde den 22. okt 1909 i Hauske, Finnøy, Rogaland, NOR, 85 år gamal, og vart gravlagd den 28. okt 1909 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Dødsårsak: Alderdomssvagh. Eit anna namn for Martinius var Martin. Martinius fekk barn med Gunla Andersdotter, dotter av Anders Johannesson Asheim og Marta Torbjørnsdotter,. Ekteskapsstatus: ugift. Martinius gifta seg med Berthe Eriksdotter, dotter av Erik Børreson Rapstad og Gunhild Helgesdotter, den 12. mar 1858 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

         ii.  Dorte Markusdotter vart fødd den 27. nov 1825 i Hauske, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 11. des 1825 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde den 19. mai 1911 i Nærland, Finnøy, Rogaland, NOR, 85 år gamal, og vart gravlagd den 27. mai 1911 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Dødsårsak: Alderdom. Eit anna namn for Dorte var Dorthe. Dorte gifta seg med Børre Bjørnson Nærland, son av Bjørn Bjørnson Nærland og Malene Bjørnsdotter, den 9. nov 1855 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

        iii.  Anders Markusson Hauske vart fødd den 4. des 1827 i Hauske, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 25. des 1827 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR og døydde i USA,.

         iv.  Guri Markusdotter vart fødd den 26. feb 1830 i Hauske, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 10. mar 1830 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR og døydde i USA,.

          v.  Ole Markusson Hauske vart fødd den 27. jun 1833 i Hauske, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 30. jun 1833 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde den 17. jul 1854 i Hauske, Finnøy, Rogaland, NOR, 21 år gamal, og vart gravlagd den 21. jul 1854 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

         vi.  Berte Markusdotter vart fødd den 31. mai 1836 i Hauske, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 5. jun 1836 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR og døydde i USA,. Andre namn for Berte var Bertha og Berthe. Berte gifta seg med Nils Tolleivson Nerland, son av Tollef Nilsson Sagnæset og Kari Eriksdotter, den 3. jan 1861 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.


10. Tollef Ommundson Tasta vart fødd i 1796 i Bergeland, Jelsa, Rogaland, NOR, døydde den 6. des 1878 i Vistnes, Randaberg, Rogaland, NOR 82 år gamal, og vart gravlagd den 13. des 1878 i Hetland kyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Tollef Ommundson var Tollei.

Generelle notat: Tollef Omundsen fra Jelsøe Sogn vart konfirmert i Housken kyrkje i Rennesøy 7. august 1814, 17½ år gamal.
Tollef Omundsen, Tienestedren på Dyskeland, 23 år, vart vigd 28. mars 1819 i Askøe kyrkje med Christie Olsdatter Tienestepige på Dyskeland. Forlovarar var Lars Dyskeland, Ole Jacobsen Nerabjørem i Strand Kald.
I 1819 er Tollef Ommundson ført utflytta frå Rennesøy til Strand sokn 23 år gamal og er då nemnt som tenestedreng.
Dei var innerstar på Nerhus-Monen (Nerhus er eit anna namn på Nedre Bjørheim i Strand) då dottera Anna vart fødd i 1819. I klokkarboka står det då dottera vart døypt at foreldra var "Tollef Omundsøn og Kristi Olsdatter Bergeland i Hielse Sogn".
Den 13. november 1822 er det før i kyrkjeboka for Frue og Domkyrkja i Stavanger at Christi Olsdotter og Tollef Ommundson flytta frå Heng i Strand til Dusavika. Det står då at Tollef var fødd på Bergeland i Jelsa prestegjeld og Christi var fødd på Nerhuus i Strand Prestegjeld. Tollef var då 28 år og Christi 32 år.
"Anna Steennæs" vart konfirmert i Finnøy 1. søndag etter påske 1836 og foreldra hennar var: "Tollef Ommundsen og Christine Olsd. Dusevig. Huusbond: Johannes Steennæs."
I 1865 finn ein Tollef Ommundson på Finnestad som forpaktar. Han er då enkemann og nemnd 65 år gamal og fødd i Jelsa prestegjeld. Han har då enka Marthe Gudmundsdotter på 52 år hjå seg som losjerande. Ho var også fødd i Jelsa prestegjeld.
Kone Christi Olsdotter Finnestad døydde 21. desember og vart gravlagd 29. desember 1854, 74 år gamal.
Fattiglem Tollef Omundsen Tastad, Udsat i pleie paa Vistnæs i Randaberg, døydde 6. desember og vart gravlagd 13. desember 1878. Det er ikkje nemnd nokon alder, men er truleg denne Tollef som har budd hjå dottera og svigersonen på øvre Tasta.

Hendingar i livet hans var:

• Han vart konfirmert den 7.Aug 1814 i Hausken kyrkje, Rennesøy, Rogaland, NOR.

• Han flytta frå Dysjaland, Mosterøy i 1819 til Bjørheim nedre, Strand, Rogaland, NOR.

• Han flytta frå Heng i Strand den 13.Nov 1822 til Dusavik, Hetland, Rogaland, NOR.

• Han er nemnd i 1865-teljinga i Finnestad, Hetland, Rogaland, NOR.

Tollef Ommundson gifta seg med Christi Olsdotter den 28. mar 1819 i Mosterøy kyrkje, Mosterøy, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

5         i.  Anna Tolleivsdotter. Anna gifta seg med Søren Gunnarson Lauvsnes, son av Gunder Knudson Roda og Kirsti Andersdotter, den 26. mar 1844 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

         ii.  Ole Tolleivson Finnestad vart fødd den 15. mai 1822 i Finnestad, Hetland, Rogaland, NOR, vart døypt den 19. mai 1822 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR, døydde den 5. des 1835 i Finnestad, Hetland, Rogaland, NOR, 13 år gamal, og vart gravlagd den 12. des 1835 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

        iii.  Inger Christine Tolleivsdotter vart fødd den 19. feb 1825 i Finnestad, Hetland, Rogaland, NOR og vart døypt den 19. feb 1825 i Finnestad, Hetland, Rogaland, NOR.

         iv.  Olene Christine Tolleivsdotter vart fødd den 21. aug 1828 i Finnestad, Hetland, Rogaland, NOR og vart døypt den 7. sep 1828 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

          v.  Taletta Tolleivsdotter vart fødd den 11. jan 1831 i Finnestad, Hetland, Rogaland, NOR, vart døypt den 23. jan 1831 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR og døydde i Tasta øvre, Hetland, Rogaland, NOR,. Andre namn for Taletta var Taletha, Talette, og Thalette. Taletta gifta seg med Bernt Monsson Tasta, son av Mons Olson Tasta og Ingeborg Kjellsdotter, den 6. jul 1864 i Hetland kyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.


11. Christi Olsdotter, dotter av Ole Jakobson Krogevold d. e. og Ingri Olsdotter, vart fødd i 1788 i Bjørheim nedre, Strand, Rogaland, NOR, vart døypt den 24. aug 1788 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR, døydde den 21. des 1854 i Finnestad, Hetland, Rogaland, NOR, 66 år gamal, og vart gravlagd den 29. des 1854 i Hetland kyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Andre namn for Christi var Christie og Kirsten.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1801-teljinga på Biørem i Bjørheim øvre, Strand, Rogaland, NOR.

• Ho flytta til Rennesøe Kald i 1816 til Dysjaland, Mosterøy, Rogaland, NOR.

• Ho flytta frå Heng i Strand den 13.Nov 1822 til Dusavik, Hetland, Rogaland, NOR.

Christi gifta seg med Tollef Ommundson Tasta den 28. mar 1819 i Mosterøy kyrkje, Mosterøy, Rogaland, NOR.

12. Knud Sjurson Sørestad, son av Siur Olson Haare og Inger Ommundsdotter, vart fødd i 1762 i Oppistov, Røldal, Hordaland, NOR, døydde den 12. feb 1831 i Sørestad, Suldal, Rogaland, NOR 69 år gamal, og vart gravlagd den 20. feb 1831 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Knud Sjurson var Knudt.

Generelle notat: I kyrkjeboka for Suldal:
I 1795 "3tia Die pasc. Trolovet ... 4: Knudt Siursen Haara og Anbiør Knudsdr Hagen".
I kyrkjeboka for Røldal:
I 1795 "Dom: 6 p Trinit Copuleret ... 3: Knudt Siurson Haarre og Pige Anbiør Knudsdt Hagen."
Sonen Ole er ikkje å finne innført i kyrkjeboka som døypt, men den 14. juli 1798 er det ført i kyrkjeboka for Suldal "introd: Anbiør Sørrestad", og som då må vere sonen Ole som var fødd.
Knud Sjurson kjøpte i 1796 4 merker smør i Botnen øvre (Haugen) i Røldal, men selde att i 1798. Han kjøpte 1 laup smør i Sørestad (Suldal) av sokneprest Erich Ancher Bruun i 1799. Han måtte gje folge til Bård Knudson og kona.
"Knud Sjurssøn Sørrestad Gaardmand" døydde 12. februar og vart gravlagd 20. februar 1831, 70 år gamal.
"Folgekone Anbjørg Knudsdtr Sørestad" døydde 1. juli og vart gravlagd 6. juli 1872, 96 år gamal.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1801-teljinga i Sørestad, Suldal, Rogaland, NOR.

Knud Sjurson gifta seg med Anbjørg Knudsdotter den 12. jul 1795 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 7.Apr 1795 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Ole Knudson Sørestad vart fødd i 1798 i Sørestad, Suldal, Rogaland, NOR, døydde den 18. aug 1883 i Sørestad, Suldal, Rogaland, NOR 85 år gamal, og vart gravlagd den 25. aug 1883 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR. Ole gifta seg med Martha Tormodsdotter, dotter av Tormod Osmundson Vik og Marthe Oddsdotter, den 4. jun 1827 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR.

         ii.  Inger Knudsdotter vart fødd i 1801 i Sørestad, Suldal, Rogaland, NOR, vart døypt den 1. feb 1801 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR, døydde den 26. des 1872 i Storli, Sauda, Rogaland, NOR, 71 år gamal, og vart gravlagd den 4. jan 1873 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Inger var Ingerid. Inger gifta seg med Alf Toreson Storlid, son av Thore Toreson Moen og Randi Sjursdotter, den 23. mai 1838 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR.

6       iii.  Sjur Knudson Mjølsnes. Sjur gifta seg med Dorthe Malene Olsdotter, dotter av Ole Matiasson Kvame og Siri Markusdotter, den 11. jul 1842 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

         iv.  Brita Knudsdotter vart fødd i 1807 i Sørestad, Suldal, Rogaland, NOR, vart døypt den 25. jan 1807 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR, døydde den 10. feb 1890 i Helland, Sand, Rogaland, NOR, 83 år gamal, og vart gravlagd den 18. feb 1890 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR. Andre namn for Brita var Britha og Britta. Brita gifta seg med Thormod Tormodson Helland, son av Tormod Jonson Mehus og Taarand Gautesdotter, den 13. okt 1837 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR.

          v.  Helga Knudsdotter vart fødd i des 1809 i Sørestad, Suldal, Rogaland, NOR, vart døypt den 1. jan 1810 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR, døydde den 26. mai 1888 i Kalvik, Jelsa, Rogaland, NOR, 78 år gamal, og vart gravlagd den 2. jun 1888 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Dødsårsak: Alderdom. Helga gifta seg med Knut Knudson Underbakke, son av Knud Torgerson Molla og Valborg Larsdotter, den 17. jun 1830 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR. Helga gifta seg så med Paul Knudson Åserød, son av Knud Olson Østerhus og Sønneve Paulsdotter, den 13. jul 1865 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         vi.  Knud Knudson Sandslandet vart fødd i 1813 i Sørestad, Suldal, Rogaland, NOR, vart døypt den 10. jan 1813 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR og døydde i Gaspé, , QC, CAN,. Knud gifta seg med Ingerid Johannesdotter, dotter av Johannes Johannesson Kvæstad og Eli Johannesdotter, den 30. jun 1838 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR.

        vii.  Halvar Knudson Underbakke vart fødd i 1815 i Sørestad, Suldal, Rogaland, NOR, vart døypt den 19. feb 1815 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR og døydde i USA,. Eit anna namn for Halvar var Halvor. Halvar gifta seg med Randi Toresdotter, dotter av Thore Toreson Moen og Randi Sjursdotter, den 11. okt 1839 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR.

       viii.  Torbjør Knudsdotter vart fødd den 20. feb 1817 i Sørestad, Suldal, Rogaland, NOR, vart døypt den 23. feb 1817 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR og døydde i USA,. Andre namn for Torbjør var Thorbjør og Thorborg. Torbjør gifta seg med Ole Olson Underbakke den 22. okt 1833 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR.


13. Anbjørg Knudsdotter, dotter av Knud Olson Sørestad og Helga Olsdotter, vart fødd i 1776 i Hagen ytre, Røldal, Hordaland, NOR, døydde den 1. jul 1872 i Sørestad, Suldal, Rogaland, NOR 96 år gamal, og vart gravlagd den 6. jul 1872 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Anbjørg var Anbiør.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Sørestad, Suldal, Rogaland, NOR.

Anbjørg gifta seg med Knud Sjurson Sørestad den 12. jul 1795 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

14. Ole Matiasson Kvame, son av Mathias Olson Havn og Malene Olsdotter, vart fødd i 1769 i Kingestad, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 15. nov 1769 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde den 5. des 1850 i Kvame, Finnøy, Rogaland, NOR, 81 år gamal, og vart gravlagd den 15. des 1850 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Ola Mattisson vart fødd på Beide under Kingestad. han vart konfirmert på Ladstein i 1789. Ungkarl Ole Matthison Fognbustøen vart trulova 17. mai 1796 med enka Dorthe Andersdotter Qvamehoug og dei vart vigde 14. juli 1796. Ola flytte då til Kvame og vart husmann i Hatlaliå. Ola Mattisson var husmann i Hatlaliå 1796-1850. I 1796 fekk han feste på Hatlaliå og det er då skriva at plassen vart bortfest "til den unge person Ole Mathiasen Fognbustøen, som nu akter at ekte enken etter Ole Hatlelien".
Husmandskone på Qvame, Dordi Andersdotter, døydde 11. mai og vart gravlagd 20. mai 1823, 78 år gamal.
Husmand Ole Mathisson Qvame houen på 55 år vart vigd i Finnøy 17. mars 1824 med Tienestepigen Siri Marcusdotter Qvamen på 40 år.
Ola er registrert som husmann med jord i 1801. "Huusmand Ole Mathisen Qvamæ" døydde 5. desember og vart gravlagd 15. desember 1850, 83 år gamal. Han budde då på "Qvamehaug". På Mjølsneshagen budde i 1865 ei enke Siri Markusdotter frå Sand heilt understøtta av kommunen. Dette var nok mora til Dorte Malena, og enka etter Ola Mattisson. Ho budde hjå svigersonen og dottera i Mjølsneshagen. Fattiglem Siri Mjølsnæshagen døydde 9. november og vart gravlagd 14. november 1877, og er då ført som fødd i 1782.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1801-teljinga i Kvame, Finnøy, Rogaland, NOR.

Ole Matiasson gifta seg med Dordi Andersdotter, dotter av Anders Markusson Sevheim og Anna Jakobsdotter, den 14. jul 1796 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Ole Matiasson gifta seg så med Siri Markusdotter den 17. mar 1824 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

7         i.  Dorthe Malene Olsdotter. Dorthe gifta seg med Sjur Knudson Mjølsnes, son av Knud Sjurson Sørestad og Anbjørg Knudsdotter, den 11. jul 1842 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.


15. Siri Markusdotter, dotter av Marcus Torsteinson Kvamen og Madli Torbjørnsdotter, vart fødd i 1784 i Kvamen, Sauda, Rogaland, NOR, døydde den 9. nov 1877 i Mjølsnes nere, Finnøy, Rogaland, NOR 93 år gamal, og vart gravlagd den 14. nov 1877 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Siri var Sigrid.

Siri gifta seg med Ole Matiasson Kvame den 17. mar 1824 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

Femte generasjon (Tippoldeforeldre)

horizontal rule


16. Knud Larsson Berge vart fødd i 1769, døydde den 11. des 1858 i Berge, Finnøy, Rogaland, NOR 89 år gamal, og vart gravlagd den 18. des 1858 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

Generelle notat: 17. november 1793: "Trolovet Ungkarl Knud Larsøn Dahlaager og Pigen Ingeborg Gundersdott. Hanesand - Caut: Jørgen Dahlaager og Lars Hanesand." Dei vart vigde 5 januar 1794.
Ingebor Gundersd. Hanesand vart konfirmert i Hesby kyrkje 22. april 1781, 17 år gamal. Ho budde då truleg hjå mostera Astri Halvorsdotter på øvre Hanasand.
Knut Larsson Dalaker var husmann på Bergebøen, Bergebeide, Britahagen 1793-1858. I 1801 er han nemnt som husmann med jord og nasjonal soldat.
I kyrkjeboka for 6. mars 1799 er det ført: "døbt Pigen Marthe Olsdatt. Nærlands Bøens Søn Ole, Test: Johanne Nærland, Britha Andersdott. Hæsbye, Sigri Knudsdot. Regelstad, Ole Naaden, Børge Qvame og Tosten Nærland - til Barne fader udlagt Gieft Mand og Soldatt Knud Larsøn Bergebeide". Denne sonen Ole vart konfirmert i 1818 som Ole Knudson Vignes.
"Ingeborg Gunnarsdatter fra Tastad gift med Huusmd Knud Bergebeide" døydde 4. september og vart gravlagd 12. september 1831, 60 år gamal.
Enkemand Knud Larsen Bergebeide 52 Aar og Kari Abrahamsdatter Lande 56 Aar vart vigde i Finnøy 26. juni 1833. Forlovarar var Ole B. Lande og Billæst D. Lande. Det er nok Kari Abrahamsdotter som i 1801 er nemnt som 29 år og tenestejente på Kvame.
For den 18. august 1771 i Jelsa kyrkjebok finn ein: "døbt et uækte Pigeb. kaldet Cari, Parent: Abraham Sælland og Cari Svendsdt. Test: Gunnilde Veele, Helge Jonsdatter, Anna Vele, Ole og Willeich Veele."
I 1801 bur mora saman med ektemannen sin, Johannes Johannesson, på Hauske og då heiter det om henne "50 år, 1te gang givt" og om Johannes "56 år, 3de gang givt, Husmand med jord". Kari Abrahamsdotter har reist saman med mora, Kari Svendsdotter, til Finnøy.
Ingeborg og Knud hadde 7 barn, men det var sjølvsagt ikkje barn i ekteskapet mellom Kari og Knud.
Kari Abrahamsdatter - Huusmandskone paa Berge døydde 3. oktober og vart gravlagd 15. oktober 1845, 72 år gamal. Husmand Knud Larsen Bergebeide døydde 11. desember og vart gravlagd 18. desember 1858, 89 år gamal.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1801-teljinga i Berge, Finnøy, Rogaland, NOR.

Knud Larsson gifta seg med Ingeborg Gunnarsdotter den 5. jan 1794 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 17.Nov 1793 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Malene Knudsdotter vart fødd i 1794 i Hanasand øvre, Rennesøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 17. apr 1794 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR og døydde i Berge, Finnøy, Rogaland, NOR,. Malene fekk barn med Ole Andersson Steinnes, son av Anders Hansson Steinnes og Kari Rasmusdotter,. Ekteskapsstatus: ugift. Dette paret gifta seg ikkje. Malene fekk så barn med Daniel Reiarson Selvåg, son av Reier Larsson Kyrkhus,. Ekteskapsstatus: ugift. Dette paret gifta seg ikkje.

         ii.  Anne Knudsdotter vart fødd i 1796 i Berge, Finnøy, Rogaland, NOR og vart døypt den 10. jan 1796 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Anne var Ane.

        iii.  Gunder Knudson vart fødd i 1798 i Berge, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 3. jul 1798 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde i 1798 i Berge, Finnøy, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 23. sep 1798 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

8        iv.  Gunder Knudson Roda. Gunder fekk barn med Kirsti Andersdotter, dotter av Anders Andersson Kvame og Dorte Bjørnsdotter,. Ekteskapsstatus: ugift. Dette paret gifta seg ikkje. Gunder gifta seg med Ragnild Olsdotter, dotter av Ole Bjørnson Ladstein og Ingeborg Andersdotter, den 17. mar 1824 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

          v.  Ingeborg Knudsdotter vart fødd i 1802 i Berge, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 22. aug 1802 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde den 22. jan 1859 i Lauvsnes, Finnøy, Rogaland, NOR, 57 år gamal, og vart gravlagd den 29. jan 1859 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Ingeborg fekk barn med Johannes Olson, son av Ole Mikkelson Hesby og Berthe Marie Johannesdotter,. Ekteskapsstatus: ugift. Dette paret gifta seg ikkje. Ingeborg gifta seg med Anders Olson Lauvsnes, son av Ole Andersson Landa og Anna Rasmusdotter, den 18. jul 1843 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         vi.  Siri Knudsdotter vart fødd i 1806 i Berge, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 19. mar 1806 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde den 7. feb 1886 i Vignes nore, Finnøy, Rogaland, NOR, 80 år gamal, og vart gravlagd den 15. feb 1886 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Dødsårsak: Alderdomssvaghed. Eit anna namn for Siri var Sigrid. Siri gifta seg med Hans Olson, son av Ole Kristianson Vignes og Sissele Oddsdotter, den 22. apr 1835 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

        vii.  Knud Knudson Husebø vart fødd i 1809 i Berge, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 3. sep 1809 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR og døydde i Husebø, Hetland, Rogaland, NOR,. Knud gifta seg med Karen Olsdotter, dotter av Ole Olson Gravstø og Ragnille Olsdotter, den 29. des 1841 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

Knud Larsson fekk barn med Martha Olsdotter, dotter av Ole Andersson og Britha Olsdotter,. Ekteskapsstatus: ugift. Dette paret gifta seg ikkje.

Barnet deira var:

          i.  Ole Knudson (Uektefødd) vart fødd i 1799 i Nærland, Finnøy, Rogaland, NOR og vart døypt den 6. mar 1799 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

Knud Larsson gifta seg så med Kari Abrahamsdotter, dotter av Abraham Abrahamson Selland og Kari Svendsdotter, den 26. jun 1833 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 6.Jun 1833 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.


17. Ingeborg Gunnarsdotter, dotter av Gunner Vermundson Tasta og Malene Halvorsdotter, vart fødd i 1763 i Tasta øvre, Hetland, Rogaland, NOR, vart døypt den 23. okt 1763 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR, døydde den 4. sep 1831 i Berge, Finnøy, Rogaland, NOR, 68 år gamal, og vart gravlagd den 12. sep 1831 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Ingeborg var Ingebor.

Generelle notat: I klokkarboka for Domkyrkja, Frue i Stavanger i 1763:
"Gunner Tasta og Malena Halversd. deres Datter er døbt Dom. 21 p. Trin vj 23 Octob og kalded Ingebor baaren til Daaben af Ole Bergs hustrue, Faddrene Jacob Aanonson, Elling Olson, Anna Hansd. Giertrud Halversd. Af Hr. Taur"

Hendingar i livet hennar var:

• Ho vart konfirmert den 22.Apr 1781 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Berge, Finnøy, Rogaland, NOR.

Ingeborg gifta seg med Knud Larsson Berge den 5. jan 1794 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

18. Anders Andersson Kvame, son av Anders Sørenson Nedstrand og Kirsti Dagfinnsdotter, vart fødd i 1764 i Nedstrand strandstad, Nedstrand, Rogaland, NOR, vart døypt den 26. des 1764 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR, døydde i 1803 i Kvame, Finnøy, Rogaland, NOR, 39 år gamal, og vart gravlagd den 16. okt 1803 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

Generelle notat: "25. october 1789 døbt pigen Daarthe Biørnsdott. Runestads dotter Anne, Test: Anne Eie, Magdala Jonsdott. ibid, Malene Asgoutsdott. Runestad, Østen Opsahl og Bellest Andersøn Langeland - Til Barnets fader udlagt Anders Andersøn Runestad."
"9. April (1792) Troelovet Ungkarl Anders Andersøn Howda med Pigen Dorthe Biørnsdotter Runestad - Caut: Jens Eie og Sewat Howda -" og dei vart vigde 3. juli 1792.
Anders vert ført som fødd i 1771 i bygdeboka for Finnøy under Kvame, men under Hovda vert han nemnt som fødd ikring 1765. Anders var nok frå Strannå på Nedstrand og døypt 26. desember 1764 i Nedstrand.
Anders var brukar på Runestad frå 1792 til 1801. Folketeljinga i 1801 opplyser at Anders Andersson holder sig i huset, men har nylig bygslet gaard andetsteds.
Anders Andersson Qvame vart gravlagd 16. oktober 1803, 40 år gamal.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1801-teljinga i Runestad, Finnøy, Rogaland, NOR.

Anders Andersson gifta seg med Dorte Bjørnsdotter den 3. jul 1792 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 9.Apr 1792 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Anna Andersdotter (Uektefødd) vart fødd i 1789 i Runestad, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 25. okt 1789 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde den 23. apr 1871 i Runestad, Finnøy, Rogaland, NOR, 82 år gamal, og vart gravlagd den 29. apr 1871 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Andre namn for Anna var Ane og Anne. Anna fekk barn med Thormod Asgautson, son av Asgaut Olson Regelstad og Borghild Tormodsdotter,. Ekteskapsstatus: ugift. Dette paret gifta seg ikkje. Anna gifta seg med John Jonson Runestad, son av John Jonson Bjørtuft og Susanne Pedersdotter, den 30. okt 1828 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

9        ii.  Kirsti Andersdotter. Kirsti fekk barn med Ole Olson Hausken, son av Ole Jonasson Naaden og Marthe Pedersdotter,. Ekteskapsstatus: ugift. Dette paret gifta seg ikkje. Kirsti fekk så barn med Gunder Knudson Roda, son av Knud Larsson Berge og Ingeborg Gunnarsdotter,. Ekteskapsstatus: ugift. Dette paret gifta seg ikkje. Kirsti gifta seg med Marcus Markusson Hausken, son av Marcus Haldorson Hauske og Guri Andersdotter, den 3. jul 1823 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

        iii.  Biørn Andersson Vestbø vart fødd i 1794 i Runestad, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 2. mar 1794 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde den 4. okt 1862 i Vestbø, Finnøy, Rogaland, NOR, 68 år gamal, og vart gravlagd den 11. okt 1862 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Biørn var Biørn. Biørn gifta seg med Dorthe Sophie Rasmusdotter, dotter av Rasmus Henrikson Vestbø og Siri Olsdotter, den 28. des 1826 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

         iv.  Martha Andersdotter vart fødd i 1796 i Runestad, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 14. feb 1796 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde i Runestad, Finnøy, Rogaland, NOR,. Andre namn for Martha var Marithe, Marte, og Marthe. Martha gifta seg med Gunner Aslakson Runestad, son av Aslag Gunnarson Skaret og Helga Pedersdotter, den 1. jun 1820 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Martha gifta seg så med Anders Gauteson Runestad, son av Goude Eivindson Jørstadkro d. e. og Ragnilla Trondsdotter, den 1. nov 1827 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

          v.  Rasmus Andersson Runestad vart fødd i 1798 i Runestad, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 24. jun 1798 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde i 1798 i Runestad, Finnøy, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 9. des 1798 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

         vi.  Dorte Andersdotter vart fødd i 1799 i Runestad, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 17. nov 1799 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde i 1801 i Kvame, Finnøy, Rogaland, NOR, 2 år gamal, og vart gravlagd den 29. jul 1801 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Dorte var Dorthe.

        vii.  Anders Andersson Kvame vart fødd i 1801 i Kvame, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 27. feb 1801 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde den 16. jan 1865 i Kvame, Finnøy, Rogaland, NOR, 64 år gamal, og vart gravlagd den 26. jan 1865 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Anders gifta seg med Siri Mattisdotter, dotter av Mathis Matiasson Lauvsnes og Stenvor Nilsdotter, den 14. mar 1827 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

       viii.  Dorthe Andersdotter vart fødd i 1803 i Kvame, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 20. mar 1803 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde den 9. apr 1853 i Lauvsnes, Finnøy, Rogaland, NOR, 50 år gamal, og vart gravlagd den 28. apr 1853 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Dorthe var Dorthea. Dorthe gifta seg med Rasmus Rasmusson Lauvsnes, son av Rasmus Jakobson Lauvsnes og Eli Sjovatsdotter, den 2. jul 1832 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


19. Dorte Bjørnsdotter, dotter av Biørn Rasmusson Runestad og Marthe Olsdotter, vart fødd i 1769 i Runestad, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 30. jul 1769 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde den 25. nov 1849 i Kvame, Finnøy, Rogaland, NOR, 80 år gamal, og vart gravlagd den 9. des 1849 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Andre namn for Dorte var Dordi, Dorthe, og Daarthe.

Generelle notat: Anna fekk dottera Anna med Tormod Asgautson Reilstad i 1814. Anna Tornmodsdotter vart konfirmert på Runastad i 1830. Dorte gifta seg opp att med Ola Nilsson som overtok bruket på Kvame.
Dottera Inger Malena frå ekteskapet med Ola Nilsson fekk i 1831 ei dotter Sissel med "hellebryder" Jon. Sissel Jonsdotter døydde berre 2 månader gamal. I 1857 utvandra Inger Malena til USA.
Folgekone Dorte Biørnsdotter Qvame døydde 25. oktober og vart gravlagd 9. desember 1849, 82 år gamal.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Runestad, Finnøy, Rogaland, NOR.

Dorte gifta seg med Anders Andersson Kvame den 3. jul 1792 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

Dorte gifta seg så med Ole Nilsson Kvame, son av Niels Gudmundson Rosseid og Britta Hadlesdotter, den 13. jan 1805 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 25.Des 1804 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Birthe Olsdotter vart fødd i 1805 i Kvame, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 24. nov 1805 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde den 10. nov 1859 i Reilstad, Finnøy, Rogaland, NOR, 54 år gamal, og vart gravlagd den 16. nov 1859 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Birthe gifta seg med Asgaut Olson Regelstad, son av Ole Asgautson Reilstad og Anna Reiarsdotter, den 14. jul 1837 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

         ii.  Inger Malene Olsdotter vart fødd i 1807 i Kvame, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 28. jun 1807 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR og døydde i USA,.

        iii.  Olene Olsdotter vart fødd i 1810 i Kvame, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 15. apr 1810 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde den 27. des 1848 i Nærland, Finnøy, Rogaland, NOR, 38 år gamal, og vart gravlagd den 5. jan 1849 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Olene var Olena. Olene gifta seg med Børre Bjørnson Nærland, son av Bjørn Bjørnson Nærland og Malene Bjørnsdotter, den 24. jun 1836 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

         iv.  Nils Olson Bø vart fødd i 1812 i Kvame, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 4. okt 1812 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde den 12. okt 1873 i Bø, Finnøy, Rogaland, NOR, 61 år gamal, og vart gravlagd den 18. okt 1873 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Nils var Niels. Nils gifta seg med Dorthe Knudsdotter, dotter av Knud Bjørnson Bø og Marta Malena Rasmusdotter, den 19. jun 1839 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.


22. Ole Jakobson Krogevold d. e. son av Jacob Trondson Tungland og Borgele Olsdotter, vart fødd i 1756 i Gard, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 18. jul 1756 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde den 6. feb 1840 i Krogevold, Strand, Rogaland, NOR, 84 år gamal, og vart gravlagd den 15. mar 1840 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Ingrid Olsdotter og Ole Jakobson Sagen, som han er kalla då dei fekk sonen Ole i oktober 1781, over eitt år før dei gifta seg 5. januar 1783. I oktober 1781 var Ole innrullert matros og var i "Hans Majts. Tjeneste". Dei budde på Grøtnes under Nedre Fjelde i 1784, på Nerhus (Nedre Bjørheim) i 1788, på Sagen under Øvre Bjørheim i 1792 og 1796, men visstnok på Vatne under Nedre Bjørheim i 1798, så det er tydeleg at dei flytta på seg.
Ole var husmann med jord under Øvre Bjørheim i 1801, truleg på Sagen. Gaarmandskone Ingri Olsdatter Nerhus Gieret døydde 12. juni og vart gravlagd 16. juni 1822, 63 år gamal. Leægslem Ole Jacobsen Krogevold døydde 6. februar og vart gravlagd 15. mars 1840, 90 år gamal. Men han var ikkje meir enn 84.
Dottera Ingrid som vart fødd i 1799 er ikkje nemnt i manntalet for 1801.
Dottera Borghild budde på Nedre Bjørheim i 1810 då ho fekk sonen Ole som døydde 10 veker gamal. Faren til barnet vart oppgitt å vere Torger Larsson Dirdalsholmen.
Dottera Anna reiste til Rennesøy som tenestejente saman med søstera Christie truleg i 1816. Anna budde på Nedre Bjørheim då ho fekk dottera Inger i 1821. Inger døydde 1825. I 1829 fekk ho sonen Ole som flytta til Frue sokn i 1844 og døydde som "Ole Sivertsen Ormøy" i Hetland i 1913. Ole var notbas. Anna oppgav gift mann Sivert Berntsen Heng som far til begge desse barna. Straffa til Anna "for hendes forargelige Samlevnet" med Sivert var at ho vart bortvist frå Strand prestegjeld. 22. april 1851 døydde Grdmd. Sivert Berntsen Ormøe og han vart gravlagd 29. april 1851, 59 år gamal. Og i 1865 finn ein Anna Olsdotter på Ormøy (høyrer til Austbø på Hundvåg), 61 år gamal, enke, Husfaderens Moder, Folgekone. Og 16. desember 1874 døydde Lifør enke Anne Olsdatter Ormøen og vart gravlagd 22. desember 1874, 83 år gamal. Dei to, Sivert og Anna, ser ut til å ha funne einannan seinare også, men eg kan ikkje finne dei vigde.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1801-teljinga på Biørem i Bjørheim øvre, Strand, Rogaland, NOR.

Ole Jakobson gifta seg med Ingri Olsdotter den 5. jan 1783 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Ole Olson (Uektefødd) vart fødd i 1781 i Fjelde nedre, Strand, Rogaland, NOR, vart døypt den 24. okt 1781 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR, døydde i 1784 i Fjelde nedre, Strand, Rogaland, NOR, 3 år gamal, og vart gravlagd den 21. mar 1784 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.

         ii.  Borgild Olsdotter vart fødd i 1784 i Fjelde nedre, Strand, Rogaland, NOR, vart døypt den 26. sep 1784 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR, døydde den 10. apr 1866 i Bjørheim nedre, Strand, Rogaland, NOR, 82 år gamal, og vart gravlagd den 14. apr 1866 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR. Andre namn for Borgild var Borgele, Borgella, og Borghild. Borgild fekk barn med Torger Larsson Meling, son av Lars Larsson Søyland og Kari Tjølsdotter,. Ekteskapsstatus: ugift. Dette paret gifta seg ikkje. Borgild gifta seg med Osmund Bjørnson den 27. des 1812 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.

11      iii.  Christi Olsdotter. Christi gifta seg med Tollef Ommundson Tasta den 28. mar 1819 i Mosterøy kyrkje, Mosterøy, Rogaland, NOR.

         iv.  Anne Olsdotter vart fødd i 1792 i Bjørheim øvre, Strand, Rogaland, NOR, vart døypt den 20. des 1792 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR, døydde den 16. des 1874 i Ormøy, Hetland, Rogaland, NOR, 82 år gamal, og vart gravlagd den 22. des 1874 i Hetland kyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Anne var Anna. Anne fekk barn med Sivert Berntson Ormøen. Ekteskapsstatus: ugift. Dette paret gifta seg ikkje.

          v.  Ole Olson Bjørheim vart fødd i 1796 i Bjørheim øvre, Strand, Rogaland, NOR, vart døypt den 1. mai 1796 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR, døydde i 1798 i Bjørheim øvre, Strand, Rogaland, NOR, 2 år gamal, og vart gravlagd den 8. jul 1798 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR. Dødsårsak: SmaarKopp.

         vi.  Ingri Olsdotter vart fødd i 1799 i Bjørheim øvre, Strand, Rogaland, NOR og vart døypt den 17. mar 1799 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.

        vii.  Ole Olson Sjøbodene vart fødd i 1800 i Bjørheim øvre, Strand, Rogaland, NOR, vart døypt den 7. des 1800 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR, døydde den 21. okt 1887 i Prestegarden, Strand, Rogaland, NOR, 87 år gamal, og vart gravlagd den 27. okt 1887 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR. Ole gifta seg med Anna Pedersdotter, dotter av Peder Gunnarson Øvstebø og Berthe Halvorsdotter, den 6. jan 1824 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Ole gifta seg så med Jorunn Jakobsdotter den 11. jul 1861 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.


23. Ingri Olsdotter, dotter av Ole Erikson Grøtnes og Guren Knudsdotter, vart fødd i 1761 i Fjelde nedre, Strand, Rogaland, NOR, vart døypt den 18. feb 1761 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR, døydde den 12. jun 1822 i Bjørheim nedre, Strand, Rogaland, NOR, 61 år gamal, og vart gravlagd den 16. jun 1822 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR. Andre namn for Ingri var Ingeri og Ingerj.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1801-teljinga på Biørem i Bjørheim øvre, Strand, Rogaland, NOR.

Ingri gifta seg med Ole Jakobson Krogevold d. e. den 5. jan 1783 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.

24. Siur Olson Haare, son av Ole Helgeson Rabbe og Torbjørg Olsdotter, vart fødd i 1716 i Rabbe, Røldal, Hordaland, NOR, døydde i 1798 i Oppistov, Røldal, Hordaland, NOR 82 år gamal, og vart gravlagd den 23. sep 1798 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Siur Olson var Siul.

Generelle notat: Sjur Olson Skøyte på Oppistov ½ laup smør (eller 36 merker) frå Odd Nilsson i 1745. Det er hans etterkomarar som sit med garden no. Etter skadeflaumen i 1763 vart skatten sett ned til det halve, 18 merker. Dei 18 merker smør som kyrkja åtte i Håra vart delt på 4 av bruka med 4 ½ merker på kvart.
Den 23. september 1798 "Kast jord p: 1 Siur Olson Haarre 82 ar gl:" og den 29. juni 1805 "Jordpaa kastet fol Q: Inger Aamunds Dat: Horra 80 aar".

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1758-teljinga i Oppistov, Røldal, Hordaland, NOR.

Siur Olson gifta seg med Inger Ommundsdotter cirka 1744 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Omund Sjurson Haare vart fødd i 1745 i Oppistov, Røldal, Hordaland, NOR, døydde i 1816 i Oppistov, Røldal, Hordaland, NOR 71 år gamal, og vart gravlagd den 20. jul 1816 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR. Andre namn for Omund var Amund og Ådmund. Omund gifta seg med Gjertrud Olsdotter, dotter av Ole Gunnarson Gautun d. e. og Ragnhild Torjusdotter, cirka 1773 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR.

         ii.  Ole Sjurson Grøve vart fødd i 1747 i Oppistov, Røldal, Hordaland, NOR, døydde den 1. nov 1824 i Grøve, Røldal, Hordaland, NOR 77 år gamal, og vart gravlagd den 8. nov 1824 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR. Ole gifta seg med Gjertrud Halvardsdotter, dotter av Halvor Ormson Øvland og Gjertrud Knudsdotter, cirka 1787 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

        iii.  Anna Sjursdotter vart fødd i 1751 i Oppistov, Røldal, Hordaland, NOR, døydde den 26. jan 1828 i Nistov, Røldal, Hordaland, NOR 77 år gamal, og vart gravlagd den 2. feb 1828 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Anna var Ana. Anna gifta seg med Ole Gullikson Håra, son av Gullik Ingebretson Botnen og Ingeborg Knudsdotter, cirka 1773 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR. Anna gifta seg så med Lars Njelson Haare, son av Njel Larsson Nistov og Kirsti Mikkelsdotter, den 5. okt 1811 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         iv.  Torbjørg Sjursdotter vart fødd i 1753 i Oppistov, Røldal, Hordaland, NOR.

          v.  Brynild Sjurson Eikesås vart fødd i 1756 i Oppistov, Røldal, Hordaland, NOR, døydde den 9. jul 1832 i Eikesås, Sauda, Rogaland, NOR 76 år gamal, og vart gravlagd den 5. aug 1832 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Brynild var Brønjel. Brynild gifta seg med Ingeborg Johannesdotter d. y., dotter av Johannes Nilsson Handeland og Gune Nilsdotter, cirka 1785 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

         vi.  Sjur Sjurson Grøve vart fødd i 1760 i Oppistov, Røldal, Hordaland, NOR, døydde den 31. mar 1824 i Grøve, Røldal, Hordaland, NOR 64 år gamal, og vart gravlagd den 8. apr 1824 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR. Andre namn for Sjur var Siur og Skiur. Sjur gifta seg med Ingeborg Knudsdotter d. e., dotter av Knud Gullikson Berge og Guri Olsdotter, cirka 1785 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

12      vii.  Knud Sjurson Sørestad. Knud gifta seg med Anbjørg Knudsdotter, dotter av Knud Olson Sørestad og Helga Olsdotter, den 12. jul 1795 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.


25. Inger Ommundsdotter, dotter av Omund Brynjulfson Gryting og Anna Halvorsdotter, vart fødd i 1725 i Gryting, Røldal, Hordaland, NOR, døydde i 1805 i Oppistov, Røldal, Hordaland, NOR 80 år gamal, og vart gravlagd den 29. jun 1805 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Inger var Ingerid.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1758-teljinga i Oppistov, Røldal, Hordaland, NOR.

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Oppistov, Røldal, Hordaland, NOR.

Inger gifta seg med Siur Olson Haare cirka 1744 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

26. Knud Olson Sørestad, son av Ole Olson Hagen og Ingrid Nilsdotter d. y., vart fødd i 1740 i Tufte, Røldal, Hordaland, NOR, døydde i 1811 i Sørestad, Suldal, Rogaland, NOR 71 år gamal, og vart gravlagd den 17. nov 1811 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Knut Olson Tufte kjøpte bruket i Dalen etter Knut Helgeson Hamrane i 1800 for 185 riksdalar. Han hadde bygsla Hagen ytre i lag med faren sin sidan 1764.
I 1801 skøytte Knut Olson bruket i Dalen over til versonen sin, Åsmund Torjusson Mehus. Gardshusa stod den tid på øvre sida av gamlevegen på Ripleflot. Vinteren 1806 vart dei tekne av snøras frå nuten ovanfor, og 4 menneske miste livet. I 1807 kom garden på auksjon.
"Knud Olsen Sørrestad gl 81 aar" vart gravfesta ved Suldal kyrkje den den 17. november 1811.
"Helga Olsdatter Sørrestad Folgekone" døydde 14. september og vart gravlagd 20. september 1829, 90 år gamal.
Dottera "Engrid Knudsdtr Sørrestad Fattiglem" døydde ugift den 8. november og vart gravlagd 12. november 1829, 62 år gamal.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1758-teljinga i Tufte, Røldal, Hordaland, NOR.

Knud Olson gifta seg med Helga Olsdotter cirka 1771 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Britta Knudsdotter vart fødd i 1772 i Hagen ytre, Røldal, Hordaland, NOR, døydde i 1806 i Dalen, Røldal, Hordaland, NOR 34 år gamal, og vart gravlagd den 28. jul 1806 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR. Dødsårsak: Omkom ved Sneeskree. Britta gifta seg med Osmund Torjusson Grøve den 22. jul 1798 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

         ii.  Engrid Knudsdotter vart fødd i 1773 i Hagen ytre, Røldal, Hordaland, NOR, døydde den 8. nov 1829 i Sørestad, Suldal, Rogaland, NOR 56 år gamal, og vart gravlagd den 12. nov 1829 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR.

13      iii.  Anbjørg Knudsdotter. Anbjørg gifta seg med Knud Sjurson Sørestad, son av Siur Olson Haare og Inger Ommundsdotter, den 12. jul 1795 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

         iv.  Ole Knudson Hagen vart fødd i 1778 i Hagen ytre, Røldal, Hordaland, NOR og døydde i 1779 i Hagen ytre, Røldal, Hordaland, NOR i ein alder av 1 år.

          v.  Knud Knudson vart fødd i 1780 i Hagen ytre, Røldal, Hordaland, NOR.

         vi.  Helga Knudsdotter vart fødd i 1785 i Hagen ytre, Røldal, Hordaland, NOR, døydde i 1813 i Grøve, Røldal, Hordaland, NOR 28 år gamal, og vart gravlagd den 3. jul 1813 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR. Helga gifta seg med Ole Ormson Juvet d. y., son av Orm Olson Berge og Margit Larsdotter, den 7. jul 1811 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.


27. Helga Olsdotter, dotter av Ole Ormson Berge og Brita Øysteinsdotter, vart fødd i 1740 i Berge nedre, Røldal, Hordaland, NOR, døydde den 14. sep 1829 i Sørestad, Suldal, Rogaland, NOR 89 år gamal, og vart gravlagd den 20. sep 1829 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1758-teljinga i Berge nedre, Røldal, Hordaland, NOR.

Helga gifta seg med Knud Olson Sørestad cirka 1771 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

28. Mathias Olson Havn, son av Ole Erikson Hausken og Marlene Gunnarsdotter, vart fødd i 1724 i Hauske, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 2. jul 1724 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde i 1789 i Vigjå, Finnøy, Rogaland, NOR, 65 år gamal, og vart gravlagd den 17. feb 1789 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Andre namn for Mathias Olson var Mathis, Matthias, og Matthis.

Generelle notat: Matias Olson flytte mykje- det syner seg tydeleg når dei har barn til dåp. Dei to eldste vart fødde på Søre Vignes, Inger i Nordbøvågen på Rennesøy, Malena på Kingestad-beite, Eirik i Reilstad-tre og dei tre yngste på Beide under Kingestad. Etter manntalet 1758 bruka dei ein part av Kingestad - det må i så fall vore berre eit par år. Ellers var dei husmannsfolk. Dei flytta til sist til Fognbustøå og Habn under Vigjå. Matias var den første husmannen på Tre u/Reilstad. Han budde der ei kort tid kring 1760, då sonen Erik vart fødd. Det var få husmenn som flytte så mykje som Matias og familien hans. Til Habn under Vigjå kom dei etter 1769, og her døydde Matias i 1789. Mathias Olsøn Havn vart gravlagd 17. februar 1789, 64 år gamal. Kona Malena Olsdotter vart konfirmert i 1747. Malene Olsdotter Havn vart gravlagd 30. juni 1804, 76 år gamal. I 1801 budde Malena Olsdotter som jordlaus husmannsenke under Vigjå og naut almisser. Sonen Olav Mattisasson vart døypt 1. søndag etter påske 1751. Komfirmert 1769, kan henda han døydde same året. Dottera Inger Matiasdotter vart døypt 1. søndag i advent 1754. Ho budde som losjerande dagarbeidar på Få i 1801 og er nemnt 44 år (eigentleg 47) hjå Jakob Rasmusson. Ho var ugift. Dottera Brita (Marta?) vart konfirmert i 1785 på Lauvsnes, 18 år gamal.

Mathias Olson gifta seg med Malene Olsdotter den 23. feb 1748 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 22.Mai 1747 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Ole Matiasson Vignes (Død som barn) vart fødd i 1748 i Vignes søre, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 24. nov 1748 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR og døydde i Vignes søre, Finnøy, Rogaland, NOR,.

         ii.  Ole Matiasson Kindingstad (Død som barn) vart fødd i 1751 i Vignes søre, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 18. apr 1751 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR og døydde i Kingestad, Finnøy, Rogaland, NOR,.

        iii.  Inger Matiasdotter vart fødd i 1754 i Nordbø, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 1. des 1754 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR og døydde i Få, Finnøy, Rogaland, NOR,.

         iv.  Mallene Matiasdotter vart fødd i 1757 i Kingestad, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 26. mar 1757 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde den 27. jan 1821 i Hauske, Finnøy, Rogaland, NOR, 64 år gamal, og vart gravlagd den 3. feb 1821 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Andre namn for Mallene var Malena og Malene. Mallene gifta seg med Lars Larsson Hauskjeneset, son av Lars Olson Hauske og Anne Gunnarsdotter, den 10. apr 1785 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Mallene gifta seg så med Henrik Henrikson Hauskjeneset, son av Henrich Henrikson Solberg og Siri Olsdotter, den 19. jul 1797 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

          v.  Erich Matiasson Høye vart fødd i 1760 i Reilstad, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 26. okt 1760 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde i 1811 i Høye, Avaldsnes, Rogaland, NOR, 51 år gamal, og vart gravlagd den 15. sep 1811 i Avaldsnes kyrkje, Avaldsnes, Rogaland, NOR. Erich gifta seg med Vendela Andersdotter, dotter av Anders Pederson Roda og Malene Jakobsdotter, den 18. feb 1787 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

         vi.  Mathis Matiasson Lauvsnes vart fødd i 1763 i Kingestad, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 27. feb 1763 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde den 20. mai 1834 i Lauvsnes, Finnøy, Rogaland, NOR, 71 år gamal, og vart gravlagd den 27. mai 1834 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Andre namn for Mathis var Mathis, Matthias, og Matthis. Mathis gifta seg med Stenvor Nilsdotter, dotter av Nils Oddson Myklebust og Siri Einarsdotter, den 7. mar 1788 i Randaberg kyrkje, Randaberg, Rogaland, NOR.

        vii.  Marthe Matiasdotter vart fødd i 1767 i Kingestad, Finnøy, Rogaland, NOR og vart døypt den 20. apr 1767 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Marthe var Brita.

14     viii.  Ole Matiasson Kvame. Ole gifta seg med Dordi Andersdotter, dotter av Anders Markusson Sevheim og Anna Jakobsdotter, den 14. jul 1796 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Ole gifta seg så med Siri Markusdotter, dotter av Marcus Torsteinson Kvamen og Madli Torbjørnsdotter, den 17. mar 1824 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.


29. Malene Olsdotter, dotter av Ole Hansson Vignes d. y. og Inger Tjøstersdotter, vart fødd i 1727 i Vignes søre, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 26. okt 1727 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde i 1804 i Vigjå, Finnøy, Rogaland, NOR, 77 år gamal, og vart gravlagd den 30. jun 1804 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Malene var Mallene.

Malene gifta seg med Mathias Olson Havn den 23. feb 1748 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

30. Marcus Torsteinson Kvamen, son av Tosten Markusson Øye og Siri Eriksdotter, vart fødd i 1737 i Øye, Sauda, Rogaland, NOR, døydde i 1815 i Kvamen, Sauda, Rogaland, NOR 78 år gamal, og vart gravlagd den 4. mai 1815 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Markus Torsteinson Øye flytta inn på husmannsplassen Kvamen ikring 1770. Han vart gift ikring 1767 med Madli Torbjørnsdotter Amdalsrød som var tremenningen hans. Dei hadde fem barn.
Markus vart kanskje den første som på lange tider busette seg i Kvamen, men ein kjenner ikkje til eigedomstilhøva og brukstilhøva. Malena vart ikkje gamal, ho døydde alt i 1768 berre ikring 44 år gamal. Det var skifte etter Madli 13. september 1786. Då får me greie på husa deira: "1 Stue Huus, 1 Lahde og Fiøs og Stolpeboed".
Det hefte ikkje noko særleg skuld i buet, så det meste av lausøyre vart delt mellom enkemannen og dei fem barna. Lausøyra var 2 kister, 1 ølkagge, 1 kinne, 2 tønnestrokar, 1 klesøsje, 4 holkar, 1 kar og 6 melkekoller forutan 1 hjulrokk, 1 sundslegen bakstehelle, 1 gryte, 1 øks, 1 spade og 1 ljå. Dessutan skulle kleda hennar skiftast. Det var 2 skjørt, 1 forkle, 2 linlerretsplagg, 2 trøyer og 2 snøreliv, det eine eit "kallemankes Snørliv med Messing Kiede".
Då Markus Torsteinson vart enkemann i 1786 vart han gift for andre gong, men andre kona er ukjent. Ved folketellinga i 1801 sat han nemleg som enkemann for andre gong, og dottera Anna var framleis heime og stelte for han då.
Det vart kasta jord på "Marcus Tostensen Qvamen" den 4. mai 1815, 77 år gamal.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1801-teljinga i Kvamen, Sauda, Rogaland, NOR.

Marcus Torsteinson gifta seg med Madli Torbjørnsdotter cirka 1767 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Thorsteen Markusson Naadøen vart fødd i 1767 i Kvamen, Sauda, Rogaland, NOR, døydde den 4. jul 1859 i Nådå, Finnøy, Rogaland, NOR 92 år gamal, og vart gravlagd den 12. jul 1859 i Hesby, Finnøy, Rogaland, NOR. Andre namn for Thorsteen var Thorstein og Torsten. Thorsteen gifta seg med Anna Larsdotter, dotter av Lars Vigleikson Torsteinbø og Lisbeth Sjursdotter, den 19. apr 1795 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Thorsteen gifta seg så med Anna Malene Larsdotter, dotter av Lars Larsson Hauskjeneset og Mallene Matiasdotter, den 24. jul 1835 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         ii.  Torbjørn Markusson Sandslandet vart fødd i 1773 i Kvamen, Sauda, Rogaland, NOR, døydde den 21. jul 1833 i Sandslandet, Sand, Rogaland, NOR 60 år gamal, og vart gravlagd den 25. aug 1833 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Torbjørn var Torbiørn. Torbjørn gifta seg med Mille Anna Benedikte Huus, dotter av Nils Huus og Andrea Marie Eriksdotter, den 19. okt 1803 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR.

        iii.  Marcus Markusson Svinhagen vart fødd i 1775 i Kvamen, Sauda, Rogaland, NOR, døydde den 22. mai 1845 i Nådå, Finnøy, Rogaland, NOR 70 år gamal, og vart gravlagd den 29. mai 1845 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Marcus gifta seg med Britha Larsdotter, dotter av Lars Henrikson Talgje og Bertha Pedersdotter, den 16. jan 1814 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Marcus gifta seg så med Berthe Ommundsdotter, dotter av Omund Henrikson Vareberg og Guri Rasmusdotter, den 26. jun 1828 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         iv.  Anna Markusdotter vart fødd i 1781 i Kvamen, Sauda, Rogaland, NOR, døydde den 17. jun 1875 i Lindvoll, Sauda, Rogaland, NOR 94 år gamal, og vart gravlagd den 24. jun 1875 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Anna var Anne. Anna gifta seg med Nield Njelson Fløgstad, son av Nield Abrahamson Moen og Ragnhild Torjusdotter, den 13. jul 1823 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

15        v.  Siri Markusdotter. Siri gifta seg med Ole Matiasson Kvame, son av Mathias Olson Havn og Malene Olsdotter, den 17. mar 1824 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.


31. Madli Torbjørnsdotter, dotter av Torbjørn Gunnarson Amdalsrød og Berta Håkonsdotter, vart fødd i 1742 i Amdalsrød, Sauda, Rogaland, NOR og døydde i 1786 i Kvamen, Sauda, Rogaland, NOR 44 år gamal.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1758-teljinga i Amdalsrød, Sauda, Rogaland, NOR.

• Skifte etter ho vart halde den 13.Sep 1786 i Kvamen, Sauda, Rogaland, NOR.

Madli gifta seg med Marcus Torsteinson Kvamen cirka 1767 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

Sjette generasjon (Tipptippoldeforeldre)

horizontal rule


34. Gunner Vermundson Tasta, son av Wermund Torgerson Løvaas og Anna Gunnarsdotter, vart fødd i 1733 i Lauvås, Hetland, Rogaland, NOR, vart døypt den 25. jan 1733 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR, døydde i 1767 i Tasta øvre, Hetland, Rogaland, NOR, 34 år gamal, og vart gravlagd den 16. mai 1767 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Gunner Vermundson var Gunder.

Generelle notat: Fredag vj 4 Februari (1763 i Stavanger) er enh unge Karl Gunner Wermundsøn troloved med Enken Malena Halvors datter. Tirsdag den 15 Martii (1763 i Stavanger) ere i Kirken viede Gunner Wermundsøn Tasta og Malena Halvers datter. Dei fekk ei dotter Ingeborg i 1763.
Gunner Wermundsøn Tasta, 34 aar gl: er begraven i kirkegaarden Løverdag den 16 may (1767 i Stavanger) og ringed med de toe mindste Klokker.

Gunner Vermundson gifta seg med Malene Halvorsdotter den 15. mar 1763 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 4.Feb 1763 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

17        i.  Ingeborg Gunnarsdotter. Ingeborg gifta seg med Knud Larsson Berge den 5. jan 1794 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.


35. Malene Halvorsdotter, dotter av Halvor Jakobson Meling og Ingebor Tørresdotter, vart fødd i 1724 i Meling, Hetland, Rogaland, NOR, vart døypt den 23. apr 1724 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR og døydde i Tasta øvre, Hetland, Rogaland, NOR,. Eit anna namn for Malene var Malene.

Malene gifta seg med Johannes Olson Tasta, son av Ole Sørenson Usken og Maren Olsdotter, den 7. jun 1751 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 5.Mar 1751 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

Malene gifta seg så med Gunner Vermundson Tasta den 15. mar 1763 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

36. Anders Sørenson Nedstrand, son av Søren Sørenson d. e. og Berta Andersdotter, vart fødd i 1721 i Sand, Sand, Rogaland, NOR, vart døypt den 2. mar 1721 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR og døydde i Nedstrand strandstad, Nedstrand, Rogaland, NOR,.

Generelle notat: Anders Sørenson var gift med Kirsti Dagfinnsdotter og dei hadde 7 eller 8 barn. Sonen Knud er ikkje nemnt som døypt i Nedstrand, men skal vere fødd ikring 1759, står det. I 1801 er Knud nemnt 45 år gamal og då han er ført gravlagd i 1830 er han nemnd 69 år gamal. Det må truleg vere han som er ført døypt i kyrkjeboka i 1759 som Jon.
Anders bygsla Øygarden og var brukar der frå 1748 til 1755. I 1751 bygsla han garden av Maren Holgersdotter, bygslebrevet vart tinglyst 11. november 1751. Dei flytta til Strannå etter 1755 og budde der sidan.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1758-teljinga i Nedstrand strandstad, Nedstrand, Rogaland, NOR.

Anders Sørenson gifta seg med Kirsti Dagfinnsdotter cirka 1743 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Mari Andersdotter vart fødd i 1747 i Sand, Sand, Rogaland, NOR, døydde den 19. des 1817 i Kleiberg, Nedstrand, Rogaland, NOR 70 år gamal, og vart gravlagd den 28. des 1817 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Mari var Maren. Mari gifta seg med Daniel Andersson Kleiberg, son av Anders Andersson Kleiberg og Anne Danielsdotter, den 13. jul 1774 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR. Mari gifta seg så med Siur Svendson Kleiberg, son av Svend Sjurson Dalva og Martha Toresdotter, den 16. jul 1804 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         ii.  Søren Andersson Norheim vart fødd i 1750 i Øygarden(Lodhiller), Nedstrand, Rogaland, NOR, vart døypt den 18. feb 1750 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR og døydde i 1787 i Norheim, Sjernarøy, Rogaland, NOR, 37 år gamal.

        iii.  Britta Andersdotter vart fødd i 1753 i Øygarden(Lodhiller), Nedstrand, Rogaland, NOR, vart døypt den 11. mar 1753 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR, døydde den 22. des 1817 i Jelsaneset, Jelsa, Rogaland, NOR, 64 år gamal, og vart gravlagd den 3. jan 1818 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Andre namn for Britta var Birthe og Britha. Britta gifta seg med Herman Ivarson, son av Ivar Torgerson og Martha Bjørnsdotter, cirka 1795 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         iv.  Kirsti Andersdotter vart fødd i 1756 i Nedstrand strandstad, Nedstrand, Rogaland, NOR og vart døypt den 3. jan 1756 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Kirsti var Kistj. Kirsti fekk eit barnEkteskapsstatus: ugift.

          v.  Knud Andersson Hustoft vart fødd i 1759 i Nedstrand strandstad, Nedstrand, Rogaland, NOR, vart døypt den 17. apr 1759 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR, døydde i 1830 i Hustoft, Nedstrand, Rogaland, NOR, 71 år gamal, og vart gravlagd den 25. apr 1830 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Knud var Jon. Knud gifta seg med Mari Tomasdotter, dotter av Tomas Danielson Musland og Ranveig Ingebretsdotter, den 29. nov 1783 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR.

         vi.  Anders Andersson Nedstrand vart fødd i 1763 i Nedstrand strandstad, Nedstrand, Rogaland, NOR, vart døypt den 5. apr 1763 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR og døydde i 1763 i Nedstrand strandstad, Nedstrand, Rogaland, NOR,.

18      vii.  Anders Andersson Kvame. Anders gifta seg med Dorte Bjørnsdotter, dotter av Biørn Rasmusson Runestad og Marthe Olsdotter, den 3. jul 1792 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.


37. Kirsti Dagfinnsdotter vart fødd i 1723 og døydde i Nedstrand strandstad, Nedstrand, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Kirsti var Kisti.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1758-teljinga i Nedstrand strandstad, Nedstrand, Rogaland, NOR.

Kirsti gifta seg med Anders Sørenson Nedstrand cirka 1743 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR.

38. Biørn Rasmusson Runestad, son av Rasmus Bjørnson Runestad og Dorte Bjørnsdotter, vart fødd i 1737 i Runestad, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde i 1790 i Runestad, Finnøy, Rogaland, NOR 53 år gamal, og vart gravlagd den 27. mai 1790 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Ein uektefødd gut frå Bøe, Osmund, vart døypt den 25. mars 1762 i Finnøy. "Faderen blev angivet at være Biørn Rasmuss. Runestad, ungkarl og enroulleret til søes, moderen var Inger Pedersdr."
I 1763 vart Bjørn gift med Marta Olsdotter frå Nordbø. Dei fekk 10 barn. Det var skifte etter Bjørn i 1790, og buet vitnar om solid økonomi. Lausøyret vart vurdert til noko over 732 riksdalar, og jordegodset 11/4 laup smør i Runestad til 155 riksdalar. Etter frådrag stod det att nær 831 riksdalar til deling mellom arvingane. Av skiftet går det fram at Bjørn hadde lånt ut pengar til mange. Med skøyte tinglyst 7. november 1784 vart halve gardsbruket, 1¼ laup smør, selt til sonen Rasmus for 155 riksdalar, og far og son dreiv kvar sin halvpart av gardsbruket. Sonen Rasmus døydde i 1792, to år etter faren, og Marta Olsdotter fekk då styringa med heile bruk A. I 1795 selde ho på vegner av seg sjølv og døtrene Malena og Dorte, deler av bruket (1½ laup smør) til sonen Ola, som overtok denne parten til eige bruk. Resten, 1 laup smør, haldt ho av til seg sjølv og dreiv parten som eige bruk fram til 1799. Då overlet ho eigedomen til Ola, som samla bruk A på nytt og gav folge til mora.
Då sonen Ole vert døypt 16. april 1775 er foreldra kalla Biørn & Lisbet Runestad.
Biørn Rasmusøn Runestad vart gravlagd 27. mai 1790, 53 Aar 3 maan. 10 dage. Enken Marthe Olsdatter Runestad vart gravlagd 5. januar 1812, 61 år gamal.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1758-teljinga i Runestad, Finnøy, Rogaland, NOR.

Biørn Rasmusson fekk barn med Inger Pedersdotter. Ekteskapsstatus: ugift. Dette paret gifta seg ikkje.

Barnet deira var:

          i.  Osmund Bjørnson (Uektefødd) vart fødd i 1762 i Bø, Finnøy, Rogaland, NOR og vart døypt den 25. mar 1762 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

Biørn Rasmusson gifta seg med Marthe Olsdotter den 24. jun 1763 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 20.Mar 1763 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Rasmus Bjørnson Runestad vart fødd i 1764 i Runestad, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 29. jan 1764 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde i 1792 i Runestad, Finnøy, Rogaland, NOR, 28 år gamal, og vart gravlagd den 16. mar 1792 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

         ii.  Malene Bjørnsdotter vart fødd i 1766 i Runestad, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 2. mar 1766 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde i 1772 i Runestad, Finnøy, Rogaland, NOR, 6 år gamal, og vart gravlagd den 15. mar 1772 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

        iii.  Ole Bjørnson Runestad vart fødd i 1767 i Runestad, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde i 1768 i Runestad, Finnøy, Rogaland, NOR i ein alder av 1 år, og vart gravlagd den 6. nov 1768 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

19       iv.  Dorte Bjørnsdotter. Dorte gifta seg med Anders Andersson Kvame, son av Anders Sørenson Nedstrand og Kirsti Dagfinnsdotter, den 3. jul 1792 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Dorte gifta seg så med Ole Nilsson Kvame, son av Niels Gudmundson Rosseid og Britta Hadlesdotter, den 13. jan 1805 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

          v.  Ole Bjørnson Runestad vart fødd i 1771 i Runestad, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 15. des 1771 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde i 1772 i Runestad, Finnøy, Rogaland, NOR, i ein alder av 1 år, og vart gravlagd den 15. mar 1772 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

         vi.  Ole Bjørnson Runestad vart fødd i 1773 i Runestad, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 21. nov 1773 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde i 1774 i Runestad, Finnøy, Rogaland, NOR, i ein alder av 1 år, og vart gravlagd den 1. mai 1774 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

        vii.  Ole Bjørnson Runestad vart fødd i 1775 i Runestad, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 16. apr 1775 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde i 1775 i Runestad, Finnøy, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 25. mai 1775 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

       viii.  Ole Bjørnson Runestad vart fødd i 1777 i Runestad, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 16. nov 1777 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde den 19. feb 1852 i Runestad, Finnøy, Rogaland, NOR, 75 år gamal, og vart gravlagd den 27. feb 1852 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Ole gifta seg med Malene Rasmusdotter, dotter av Rasmus Knudson Opsal og Mallene Henriksdotter, den 16. nov 1800 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

         ix.  Biørn Bjørnson Runestad (Tvilling) vart fødd i 1780 i Runestad, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 11. jun 1780 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde i 1781 i Runestad, Finnøy, Rogaland, NOR, i ein alder av 1 år, og vart gravlagd den 4. feb 1781 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

          x.  Malene Bjørnsdotter (Tvilling) vart fødd i 1780 i Runestad, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 11. jun 1780 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde den 9. apr 1869 i Nærland, Finnøy, Rogaland, NOR, 89 år gamal, og vart gravlagd den 16. apr 1869 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Malene var Malena. Malene gifta seg med Bjørn Bjørnson Nærland, son av Bjørn Knudson Nærland og Johanne Helgesdotter, den 17. mai 1801 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.


39. Marthe Olsdotter, dotter av Ole Børgeson og Mallene Olsdotter d. y., vart fødd i 1739 i Nordbø, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 29. jan 1739 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde i 1812 i Runestad, Finnøy, Rogaland, NOR, 73 år gamal, og vart gravlagd den 5. jan 1812 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Andre namn for Marthe var Marte og Martha.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1758-teljinga i Nordbø, Finnøy, Rogaland, NOR.

Marthe gifta seg med Biørn Rasmusson Runestad den 24. jun 1763 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

44. Jacob Trondson Tungland, son av Tron Jakobson Hjelmelandsvåg og Ukjend, vart fødd i 1720 i Hjelmelandsvågen, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1800 i Tungland, Strand, Rogaland, NOR 80 år gamal, og vart gravlagd den 31. aug 1800 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Jakob Trondson var truleg frå Hjelmelandsvågen. Der budde det ein Trond Jakobson fødd i kring 1681 og døydde i 1766. Det er ikkje nemnt noko meir om denne Trond Jakobson.
Jacob Troens. Sande af Hielmelands Sogn og Borgille Olsd. Garo vart trulova 3. pinsedag i 1756 i Talgje kyrkje. Kausjonistar var Ole Samuelson Garo og Lars T. Garo.
Jacob Throns. Sande af Hielmelands Sogn og Borgele Olsd. Garo vart vigde 7. juli 1756 i Talgje kyrkje.
Dei budde ei kort tid i Søre Tysdal i Årdal, og der vart sonen Trond fødd. Dei kom truleg til Jørpelands-saga i 1760-åra. Dei budde òg ei kort tid på Helland. Jakob er kalla Jakob Trondsen Sagen, og bare "Jacob Sagen", og sidan det òg var ein Jakob Jakobson Sagen i same perioden, kan det hende at nokre barn vert feilplassert. Ved skiftet etter Borghild i 1789 var bruttoformua 47 riksdalar, og nettoformua 28 riksdalar. det er nemnt at "Stuehussene med Kaave og Fiøs" var verd 20 riksdalar.
Jakob arbeidde truleg ved saga i periodar. Det var kanskje han som var sagmeister? Han dreiv truleg òg med snekkerarbeid. Han etterlet seg nemnleg mellom anna to ploghøvlar og ein langhøvel. Jakob Trondson var husmann under Tungland då han døydde.
Husmand Jacob Throhnsen Sagens hustru Borgele Olsdatter vart gravlagd 3. mai 1789, 54 år gamal. Manden Jacob Trondsøn under Tungland vart gravlagd 31. august 1800, 80 år gamal.

Jacob Trondson gifta seg med Borgele Olsdotter den 7. jul 1756 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 8.Jun 1756 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

22        i.  Ole Jakobson Krogevold d. e.. Ole gifta seg med Ingri Olsdotter, dotter av Ole Erikson Grøtnes og Guren Knudsdotter, den 5. jan 1783 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.

         ii.  Trohn Jakobson Barkved vart fødd i 1759 i Tysdal søre, Årdal, Rogaland, NOR, døydde i 1789 i Barkved, Strand, Rogaland, NOR 30 år gamal, og vart gravlagd den 21. mai 1789 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR. Trohn gifta seg med Ingeborg Pålsdotter i 1785 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.

        iii.  Jacob Jakobson vart fødd i 1762 i Helland, Strand, Rogaland, NOR, vart døypt den 30. aug 1762 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR og døydde i 1828 i Heng, Strand, Rogaland, NOR, 66 år gamal. Jacob gifta seg med Ingeborg Larsdotter i 1782 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR. Jacob gifta seg så med Inger Larsdotter i 1791 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.

         iv.  Evind Jakobson vart fødd i 1765 i Helland, Strand, Rogaland, NOR og døydde i Tungland, Strand, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Evind var Even. Evind gifta seg med Ragnil Helgesdotter den 21. nov 1790 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

          v.  Jakobsdotter vart fødd cirka 1768 i Helland, Strand, Rogaland, NOR, døydde i 1771 i Jørpeland, Strand, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 3 år, og vart gravlagd den 1. des 1771 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.

         vi.  Ole Jakobson Bjørheim d. y. vart fødd i 1770 i Helland, Strand, Rogaland, NOR, vart døypt den 15. apr 1770 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR og døydde i 1824 i Bjørheim øvre, Strand, Rogaland, NOR, 54 år gamal. Ole gifta seg med Guri Toresdotter, dotter av Thore Tolleivson Bjørheim og Anna Jensdotter, i 1794 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR. Ole gifta seg så med Anna Gunnarsdotter, dotter av Gunder Nilsson Broen og Anna Helgesdotter, den 7. jun 1823 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

        vii.  Henrich Jakobson vart fødd i 1776 i Jørpeland, Strand, Rogaland, NOR, vart døypt den 3. mai 1776 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR, døydde den 11. mar 1822 i Tau, Strand, Rogaland, NOR, 46 år gamal, og vart gravlagd den 13. mar 1822 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR. Dødsårsak: Druknede. Andre namn for Henrich var Henric og Henrik. Henrich gifta seg med Kari Toresdotter, dotter av Thore Toreson Vika og Kristi Johannesdotter, den 22. jun 1800 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.


45. Borgele Olsdotter, dotter av Ole Jakobson Gard d. e. og Anna Eivindsdotter, vart fødd i 1736 i Gard, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 8. apr 1736 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde i 1789 i Jørpeland, Strand, Rogaland, NOR, 53 år gamal, og vart gravlagd den 3. mai 1789 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Borgele var Borgilla.

Borgele gifta seg med Jacob Trondson Tungland den 7. jul 1756 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

46. Ole Erikson Grøtnes, son av Erich Pederson Barkved og Ingrid Olsdotter, vart fødd i 1717 i Barkved, Strand, Rogaland, NOR, døydde i 1809 i Fjelde nedre, Strand, Rogaland, NOR 92 år gamal, og vart gravlagd den 16. apr 1809 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Ole Erikson var brukar på Løland i Forsand frå 1758 til 1760. Han var son til Erik Person Barka i Strand og første kona Ingeri Olsdotter. Ola budde ei tid i Frafjord etter første giftemål og vert då kalla Frafjord. I futemanntalet 1762/1763 hadde han det andre bruket i Frafjord, og stod ennå nemnt der i futen si kassabok 1763/1766, men då var han nok alt komen til Grøtnes i Strand. Første kona, Guren Knudsdotter, døydde i 1768, men det er ikkje ført gravlagde i kyrkjeboka for åra 1761-1768.
Ole Erikson har truleg gifta seg i 1769 med Christie Eriksdotter, det er mangelfull føring i kyrkjeboka på denne tida. Den 13. august 1786 vart Husmand under Fielle Ole Erichsen Gryttnæs hans hustrue Christie Erichsd gravlagd, 67 år gamal.
Ole Erikson gifta seg tredje gong i 1787 med Marit Halvorsdotter frå Finnøy. Den 15. august 1790 vart quinden Marit Halvorsdatt. Grøtnæs, fød i Findøen, 52 år, gravlagd.
Ole gifta seg for fjerde gong i 1792 med Marit Olsdotter Birkeland. Huusquinde kone Marit Olsdater, Grøtnæs vart gravlagd 19. april 1801.
Ole Grøtnes er nemnt 81 år i 1801, men 16. april 1801 vart Enkemand Ole Grøtnæs gravlagd, 80 år gamal. Han var truleg fødd i 1717, då foreldra er førte med ein son Ole fødd i 1717. Ole vart kalla "Almisselem" i 1801, og med ein så pass høg alder og truleg skrantande helse, var det nok ikkje så lett å skaffe nok til familien ved eige arbeid. Han måtte få "almisser" for å halda det gåande.

Ole Erikson gifta seg med Guren Knudsdotter den 24. jun 1757 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Ingeri Olsdotter vart fødd i 1758 i Løland, Forsand, Rogaland, NOR, vart døypt den 27. aug 1758 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR og døydde cirka 1760 i Løland, Forsand, Rogaland, NOR, i ein alder av omkring 2 år.

23       ii.  Ingri Olsdotter. Ingri gifta seg med Ole Jakobson Krogevold d. e., son av Jacob Trondson Tungland og Borgele Olsdotter, den 5. jan 1783 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.

        iii.  Sirj Olsdotter vart fødd i 1767 i Fjelde nedre, Strand, Rogaland, NOR og vart døypt den 29. nov 1767 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.

Ole Erikson gifta seg så med Christie Eriksdotter, dotter av Erich Pederson Barkved og Ingrid Olsdotter, i 1769 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Ole Erikson gifta seg så med Marit Halvorsdotter, dotter av Halvor Larsson Rossøy og Anna Halvorsdotter, den 2. jun 1787 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Ole Erikson gifta seg så med Marit Olsdotter den 27. des 1792 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Kirsti Olsdotter vart fødd i 1793 i Fjelde nedre, Strand, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Kirsti var Kristi.

         ii.  Erik Olson (Død som barn) vart fødd i 1797 i Fjelde nedre, Strand, Rogaland, NOR og døydde i Fjelde nedre, Strand, Rogaland, NOR.

        iii.  Erik Olson vart fødd i 1800 i Fjelde nedre, Strand, Rogaland, NOR.


47. Guren Knudsdotter, dotter av Knud Torkelson Fjelde og Guro Olsdotter, vart fødd i 1720 i Fjelde nedre, Strand, Rogaland, NOR og døydde i 1768 i Fjelde nedre, Strand, Rogaland, NOR 48 år gamal.

Guren gifta seg med Ole Erikson Grøtnes den 24. jun 1757 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.

48. Ole Helgeson Rabbe, son av Helge Sjurson Rabbe og Kari Leivsdotter, vart fødd i 1670 i Rabbe, Røldal, Hordaland, NOR og døydde i Rabbe, Røldal, Hordaland, NOR.

Generelle notat: Ola Helgeson fekk skøyte på Rabbe i 1709. Han er ført fødd i 1670, men Jess Selvåg skriv at han overtok garden i 1701 berre 20 år gamal. Etter matrikkelframlegget frå 1723 var buskapen den tid 1 hest, 10 kyr, 8 ungnaut og 12 sauer. Utsædet var 3 tønner korn og avlinga 9 tønner. Det er nemnt at garden har støl som ligg 1 mil borte. Det er Hellemo og Tongavad, som ligg midt framføre kvarandre med elva i mellom.
Ola Helgeson bur i 1758 som innerst hjå sonen Helje på Rabbe og er då 90 år gamal.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1758-teljinga i Rabbe, Røldal, Hordaland, NOR.

Ole Helgeson gifta seg med Torbjørg Olsdotter cirka 1709 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Helge Olson Rabbe vart fødd i 1710 i Rabbe, Røldal, Hordaland, NOR og døydde i Rabbe, Røldal, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Helge var Helje. Helge gifta seg med Kari Helgesdotter d. e., dotter av Helge Monsson Hamre og Ranveig Olsdotter, cirka 1746 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR. Helge gifta seg så med Ingeleiv Larsdotter den 28. jun 1760 i Odda kyrkje, Odda, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         ii.  Ole Olson Hagen vart fødd i 1714 i Rabbe, Røldal, Hordaland, NOR, døydde i 1798 i Hagen ytre, Røldal, Hordaland, NOR 84 år gamal, og vart gravlagd den 21. jul 1798 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR. Ole gifta seg med Ingrid Nilsdotter d. y., dotter av Nils Olson Seim og Ambjørg Pedersdotter, cirka 1739 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

24      iii.  Siur Olson Haare. Siur gifta seg med Inger Ommundsdotter, dotter av Omund Brynjulfson Gryting og Anna Halvorsdotter, cirka 1744 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

         iv.  Kristi Olsdotter d. e. vart fødd i 1719 i Rabbe, Røldal, Hordaland, NOR og døydde i 1804 i Rabbe, Røldal, Hordaland, NOR 85 år gamal. Andre namn for Kristi var Christi og Kirstine. Kristi gifta seg med Knud Knudson, son av Knud Knudson Rabbe og Disa Olsdotter, cirka 1741 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

          v.  Hans Olson vart fødd i 1721 i Rabbe, Røldal, Hordaland, NOR og døydde i 1798 i Lingvong, Sand, Rogaland, NOR 77 år gamal. Hans gifta seg med Ingeborg Larsdotter, dotter av Lars Osmundson og Guri Ormsdotter, cirka 1760 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Hans gifta seg så med Gjertrud Knudsdotter, dotter av Knud Knudson Rabbe og Disa Olsdotter, cirka 1766 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

         vi.  Kari Olsdotter vart fødd i 1726 i Rabbe, Røldal, Hordaland, NOR, døydde den 7. okt 1817 i Odland, Røldal, Hordaland, NOR 91 år gamal, og vart gravlagd den 12. okt 1817 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR. Kari gifta seg med Nils Pederson Odland, son av Peder Nilsson Midtun og Randi Kolbeinsdotter, cirka 1752 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

        vii.  Lars Olson Botnen vart fødd i 1728 i Rabbe, Røldal, Hordaland, NOR og døydde i 1778 i Botnen, Røldal, Hordaland, NOR 50 år gamal. Lars gifta seg med Ingeri Jonsdotter, dotter av Jon Olson Hauge og Brita Ormsdotter d. y., cirka 1756 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

       viii.  Kristi Olsdotter d. y. vart fødd i 1733 i Rabbe, Røldal, Hordaland, NOR og døydde i 1796 i Holmane, Røldal, Hordaland, NOR 63 år gamal. Eit anna namn for Kristi var Christi. Kristi gifta seg med Anfinn Pederson Holmane, son av Peder Nilsson Midtun og Randi Kolbeinsdotter, cirka 1763 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.


49. Torbjørg Olsdotter, dotter av Ole Hansson Botnen og Ukjend, vart fødd cirka 1685 i Botnen, Røldal, Hordaland, NOR og døydde i Rabbe, Røldal, Hordaland, NOR.

Torbjørg gifta seg med Ole Helgeson Rabbe cirka 1709 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

50. Omund Brynjulfson Gryting, son av Brynjulv Olson Norstoga og Guro Ådnesdotter, vart fødd i 1669 i Norstoga, Vinje, Telemark, NOR og døydde i 1745 i Gryting, Røldal, Hordaland, NOR 76 år gamal.

Generelle notat: Amund Brynjelson kjøpte Gryting i Røldal og fekk tinglyst skøyte 07.07.1707, og 1721 betalte han 12 riksdalar for odelsretten.
Rikard Berge skriv i andre bandet av "Vinja og Rauland", side 611:
"I Nordigstog Vågslid sat Amund Brynjelson. Han var yngst av fire søner. Han sat mest gjeldfri i Vågslid, med yvi tvo hundrad dalar rein eige då skiftet etter første kona hans, Gro Jonsdotter , vart oppgjort i 1716. Det er laga som dei hadde hadde syldingar nordanfjølls, med di buet åtte tri bruk i Stavanger lehn. Desse bruki var verdsette i pålag sjau tjug dalar."
Det andre bruket han åtte, var 1 pund smør i Grøve. Me veit ikkje kva tid han fekk skøyte, men 12.10.1733 sel han 1 pund smør til Svein Pederson Grøve for 29 riksdalar dansk courant. Det tredje bruket var ½ laup smør i Seim, som han kjøpte av Knut Arneson 18.08.1713 for 36 riksdalar. I 1719 skøyter Knut Arneson den halve laupen attende, men lyt då betala 48 riksdalar. Andre kona si fekk Amund på Saltvoll, og då flytte han til Gryting og busette seg der. Før den tid hadde han bydsla denne garden til dei gamle eigarane.
I 1723 er garden sett til 1 laup smør. Buskapen var då 6 kyr, 6 ungnaut, 9 sauer og 1 hest. Utsædet var 2 ½ tønne korn, og avlinga 7 ½ tønne. Garden har støl som ligg ½ mil borte. Det var skifte etter andre kona Anna Hallvardsdotter i 1743. Skifte etter Amund var i 1745.

Omund Brynjulfson gifta seg med Gro Jonsdotter cirka 1699 i Vinje kyrkje, Vinje, Telemark, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Jon Ommundson Hagen d. e. vart fødd cirka 1700 i Vågslid, Vinje, Telemark, NOR og døydde i 1735 i Hagen ytre, Røldal, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 35 år. Jon gifta seg med Gunle Ormsdotter, dotter av Orm Jonson Berge og Ingrid Toresdotter, cirka 1725 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

         ii.  Aadne Ommundson Øvreland vart fødd i 1701 i Vågslid, Vinje, Telemark, NOR, døydde i 1767 i Øvreland, Vikedal, Rogaland, NOR 66 år gamal, og vart gravlagd den 23. sep 1767 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Aadne var Arne. Aadne gifta seg med Britte Knudsdotter, dotter av Knud Andersson Uttun og Kristi Samsonsdotter, i 1728 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

        iii.  Ole Ommundson Gryting vart fødd i 1707 i Vågslid, Vinje, Telemark, NOR og døydde i 1778 i Gryting, Røldal, Hordaland, NOR 71 år gamal. Ole gifta seg med Ingeborg Ormsdotter, dotter av Orm Jonson Berge og Ingrid Toresdotter, i 1735 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

         iv.  Guro Ommundsdotter vart fødd cirka 1709 i Vågslid, Vinje, Telemark, NOR og døydde i Kvammen, Vinje, Telemark, NOR. Guro gifta seg med Torkel Olson i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

Omund Brynjulfson gifta seg så med Anna Halvorsdotter cirka 1720 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Gro Ommundsdotter vart fødd i 1720 i Gryting, Røldal, Hordaland, NOR og døydde i 1755 i Lono, Røldal, Hordaland, NOR 35 år gamal. Gro gifta seg med Nils Ormson Lone, son av Orm Jonson Berge og Ingrid Toresdotter, cirka 1741 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

25       ii.  Inger Ommundsdotter. Inger gifta seg med Siur Olson Haare, son av Ole Helgeson Rabbe og Torbjørg Olsdotter, cirka 1744 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

        iii.  Marita Ommundsdotter vart fødd i 1727 i Gryting, Røldal, Hordaland, NOR og døydde i 1817 i Hamre, Røldal, Hordaland, NOR 90 år gamal. Marita gifta seg med Nils Helgeson Hamre, son av Helge Monsson Hamre og Ranveig Olsdotter, cirka 1747 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

         iv.  Jon Ommundson Gryting d. y. vart fødd i 1736 i Gryting, Røldal, Hordaland, NOR og døydde etter 1761 i Gryting, Røldal, Hordaland, NOR.


51. Anna Halvorsdotter, dotter av Halvor Dagfinnson Saltvoll og Ingerid Olsdotter, vart fødd i 1685 i Saltvoll, Røldal, Hordaland, NOR og døydde cirka 1743 i Gryting, Røldal, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 58 år.

Anna gifta seg med Omund Brynjulfson Gryting cirka 1720 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

52. Ole Olson Hagen, son av Ole Helgeson Rabbe og Torbjørg Olsdotter, vart fødd i 1714 i Rabbe, Røldal, Hordaland, NOR, døydde i 1798 i Hagen ytre, Røldal, Hordaland, NOR 84 år gamal, og vart gravlagd den 21. jul 1798 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

Generelle notat: I 1723 var buskapen på Tufte 2 kyr, 4 ungnaut, 6 sauer og 1 hest. Utsædet var 1 ½ tønne korn og avlinga 4 ½ tønne. Garden hadde då støl som låg ½ mil borte. Dette var vel Oksestøbeitet. Beitet oppe i fjellet på sørsida av Novlevassdraget var ikkje teke i bruk på den tida.
Ola Olson bygslar 1 pund i 1738 av indre Tufte. Han bygsla fram til 1762. Då bytte han bygsel med Knut Gulleikson Hagen ytre. Ole Olsen Hagen vart jordfesta 21. juli 1798, 80 år gamal.

Ole Olson gifta seg med Ingrid Nilsdotter d. y. cirka 1739 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

26        i.  Knud Olson Sørestad. Knud gifta seg med Helga Olsdotter, dotter av Ole Ormson Berge og Brita Øysteinsdotter, cirka 1771 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

         ii.  Torbjørg Olsdotter vart fødd i 1743 i Tufte, Røldal, Hordaland, NOR og døydde i 1816 i Tufte, Røldal, Hordaland, NOR 73 år gamal. Andre namn for Torbjørg var Torbiør og Torbjør.

        iii.  Ambiør Olsdotter vart fødd i 1746 i Tufte, Røldal, Hordaland, NOR, døydde i 1805 i Tufteskog, Suldal, Rogaland, NOR 59 år gamal, og vart gravlagd den 17. feb 1805 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR. Ambiør gifta seg med Vigleik Gabrielson Tufteskog, son av Gabriel Jonson Bleskestad og Brita Vigleiksdotter, i 1765 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

         iv.  Marta Olsdotter vart fødd i 1754 i Tufte, Røldal, Hordaland, NOR og døydde i 1812 i Tufte, Røldal, Hordaland, NOR 58 år gamal. Andre namn for Marta var Marita og Martehe. Marta gifta seg med Jakob Helgeson, son av Helge Knudson og Kari Jakobsdotter, cirka 1795 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.


53. Ingrid Nilsdotter d. y. dotter av Nils Olson Seim og Ambjørg Pedersdotter, vart fødd i 1704 i Seim, Røldal, Hordaland, NOR og døydde i Tufte, Røldal, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Ingrid var Ingerid.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1758-teljinga i Tufte, Røldal, Hordaland, NOR.

Ingrid gifta seg med Ole Olson Hagen cirka 1739 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

54. Ole Ormson Berge, son av Orm Jonson Berge og Ingrid Toresdotter, vart fødd i 1707 i Berge nedre, Røldal, Hordaland, NOR, døydde i 1789 i Berge nedre, Røldal, Hordaland, NOR 82 år gamal, og vart gravlagd den 7. sep 1789 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

Generelle notat: Ola Ormson Berge vart gift med Britta Øysteinsdotter Odland og fekk i 1732 kjøpa verfaren sin gard. Attåt det skøytte han Bratteteig i 1737. Han selde Odland i 1741 og fekk skøyte på Berge i 1742 for 145 riksdalar. Tore, bror hans, flytta til Bratteteig og vart buande der.
Britta og Ola hadde tre barn som ein kjenner til.
Ole Omson nedre Berge vart jordfesta 7. september 1789, 74 år gamal.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1758-teljinga i Berge nedre, Røldal, Hordaland, NOR.

Ole Ormson gifta seg med Brita Øysteinsdotter i 1732 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Orm Olson Berge vart fødd i 1733 i Berge nedre, Røldal, Hordaland, NOR og døydde i 1784 i Berge nedre, Røldal, Hordaland, NOR 51 år gamal. Orm gifta seg med Brita Helgesdotter d. e., dotter av Helge Monsson Hamre og Ranveig Olsdotter, cirka 1756 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR. Orm gifta seg så med Margit Larsdotter, dotter av Lars Aslakson og Gunne Helliksdotter, i 1769 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

27       ii.  Helga Olsdotter. Helga gifta seg med Knud Olson Sørestad, son av Ole Olson Hagen og Ingrid Nilsdotter d. y., cirka 1771 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

        iii.  Østen Olson Uhren vart fødd i 1752 i Berge nedre, Røldal, Hordaland, NOR, døydde den 7. apr 1840 i Urene, Røldal, Hordaland, NOR 88 år gamal, og vart gravlagd den 11. apr 1840 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR. Østen gifta seg med Brita Jakobsdotter, dotter av Jakob Jakobson og Turi Gulliksdotter, cirka 1780 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR. Østen gifta seg så med Gjertrud Arnesdotter, dotter av Arne Gunnarson Midtun og Ambjørg Pedersdotter, i 1828 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


55. Brita Øysteinsdotter, dotter av Østen Halvardson og Helga Larsdotter, vart fødd i 1714 i Odland, Røldal, Hordaland, NOR og døydde i Berge nedre, Røldal, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Brita var Britta.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1758-teljinga i Berge nedre, Røldal, Hordaland, NOR.

Brita gifta seg med Ole Ormson Berge i 1732 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

56. Ole Erikson Hausken, son av Erich Tørreson Hausken og Marta Taraldsdotter, vart fødd i 1670 i Hauske, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde i 1743 i Hauske, Finnøy, Rogaland, NOR 73 år gamal, og vart gravlagd den 18. aug 1743 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Ole Erikson er kalla Hauskje då han gifta seg, og var truleg son til Erik Tøresson. Han var bonde på Hauskje i tida 1695 til 1743. Hauskje var krongods og Ola leiglending på 8 vett 6 spann - største parten på Hauskje. I 1711 betalte han ekstraskatt for seg, kona og 6 barn.
Sonen Eirik vart utkommandert til sjøkrigsteneste og sendt til Stavern i 1716.
I kyrkjeboka for Finnøy under døypte i året 1727 er det ført: "dj 19 Februarij blev udj Find-Øe kirche døbt et u-ægte barn kaldet Berthe. Moderen dertil er Oluf Heuschen sin daatter Marthe. Faderen blev sagt af gudmoderen, Gunder Heuschens kone Marthe Larsdatter at være ungkarlen Tørris Roalsen nu tienendes Lars Heuschen. Vidnerne vare Peder Heuschen, Oluf Mølsnæs, Halvor Carlsen Berge, Zidzele Simonsdatter Hage og Ragnele Joensdatter Hage."
I 1758 budde det ein husmann på Nærland, Knud Bottolvson på 32 år med kona Martha på 60 år.
Den 30. august 1780 er det ført i kyrkjeboka for Finnøy: "begravet Enken Martha OlsDr Faaeberget gl: 84 aar" og den 10. september 1780: "Holdet Liigtale over Martha OlsDr Faaberget gamel 84 aar". Dette må truleg vere dottera Marta som døydde i 1780, og som er kalla Margreta i skiftet i 1780. Arvingane var søskena hennar, så Berta må vera død. Det var ingenting å arva.
I kyrkjeboka for Finnøy i året 1737 Dom Oculi "Public absolveret Marcus Sigvartss: Byre da tienende paa Faae, som havde begaaet Leyermaal med Karen Olsdr Hausken." Den 6. april "Public absolv: Karen Olsdr Hausken for begangen Leyermaal med Marcus Faae." Den 3. juni "Christnet et uægte barn fra Hausken N: Marcus, Test: Aanen Hauske, Anders Hauskenæsset, Ole Olss: Løvsnæs, Karen Hauske, Gunnild Andersdr. Hauske. Faderen er Marcus Sigvartss: Byre, Moderen Karen Olsdr. Hauske."
Det vart kasta jord på "Knut Wogens afdøde Hustrue Kari Olsdr. gl: 73 aar" 3. søndag etter påske i 1772.

Ryfylke sorenskriveri Skifteprotokoll 6 - Hemnes, Hesby, Karmsund 1767 - 1774 side 391b:
Det vart halde skifte den 22. mai 1772 "paa gaarden Stenes i Hæsbye skibrede effter afdøde qvinde Karj Olsdatter imellem Enckemanden Knud Lambretsen og dend afdødes 7 sødskinde":
1) Rasmus Olson - myndig
2) Gunder Olson - myndig
3) Ole Olson "i Holland"
4) Mattias Olson - myndig
5) Marta Olsdotter "Eencke"
6) Mallene Olsdotter "død og effterladt 2 børn" som var Rasmus Torbiørnson som var myndig og Inger Torbiørnsdotter som var gift
7) "og yngste søster Berthe Olsdatter gifft"
Sonen Karen Olsdotter fekk med Marcus Byre må då ha døydd som barn.
Netto formue ved skifte var 54 riksdalar 1 ort 8 skilling.I 1743 er det ført i kyrkjeboka for Finnøy: "dj: 18 Augusti blev nedsat paa Hæsbye kirchegaard Ole Erichs Houschen gl: 73 aar."
I 1746 er det førT i kyrkjeboka for Finnøy: "dj: 20 Januarii blev nedsat paa Hæsbye kirchegaard Marlene Gundersdatter Housche, Encheqvinde gl: 68 aar - 6 maaneder."

Ole Erikson gifta seg med Marlene Gunnarsdotter den 30. jun 1695 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Erich Olson Hauske vart fødd i 1696 i Hauske, Finnøy, Rogaland, NOR.

         ii.  Martha Olsdotter vart fødd i 1697 i Hauske, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 5. des 1697 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde i 1780 i Få, Finnøy, Rogaland, NOR, 83 år gamal, og vart gravlagd den 30. aug 1780 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Martha var Marthe. Martha med Tørres Roaldson Hauske, son av Roal Erikson Hausken og Beritte Samuelsdotter,. Ekteskapsstatus: ugift. Dette paret gifta seg ikkje. Martha gifta seg med Knud Botolvson i 1746 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

        iii.  Karen Olsdotter vart fødd i 1700 i Hauske, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde i 1772 i Steinnes, Finnøy, Rogaland, NOR 72 år gamal, og vart gravlagd den 10. mar 1772 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Karen fekk barn med Marcus Sevatson Byre, son av Sevat Steinson Byre og Kiøn Andersdotter,. Ekteskapsstatus: ugift. Dette paret gifta seg ikkje. Karen gifta seg med Knud Lambertson Malde, son av Lambert Knudson og Marie Pedersdotter, den 10. jul 1746 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         iv.  Sirj Olsdotter vart fødd i 1702 i Hauske, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde i 1723 i Hauske, Finnøy, Rogaland, NOR 21 år gamal, og vart gravlagd den 9. feb 1723 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

          v.  Anne Olsdotter (Død som barn) vart fødd i 1703 i Hauske, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 19. aug 1703 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR og døydde i Hauske, Finnøy, Rogaland, NOR,.

         vi.  Gunder Olson Vignes vart fødd i 1706 i Hauske, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 31. jan 1706 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde i 1780 i Vignes nore, Finnøy, Rogaland, NOR, 74 år gamal, og vart gravlagd den 16. jan 1780 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Andre namn for Gunder var Gunhar, Gunnar, og Gunner. Gunder gifta seg med Marlene Reiarsdotter, dotter av Reier Jakobson Berge og Malena Olsdotter, i 1734 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Gunder gifta seg så med Mari Aslaksdotter, dotter av Aslak Jakobson Vignes og Maren Danielsdotter, den 3. jul 1746 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

        vii.  Ane Olsdotter vart fødd i 1709 i Hauske, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde i 1727 i Hauske, Finnøy, Rogaland, NOR 18 år gamal, og vart gravlagd den 18. jun 1727 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

       viii.  Malena Olsdotter vart fødd i 1713 i Hauske, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde i 1770 i Hauske, Finnøy, Rogaland, NOR 57 år gamal, og vart gravlagd den 17. nov 1770 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Malena var Marlene. Malena gifta seg med Torbiørn Rasmusson Hauske, son av Rasmus Larsson Hesby og Inger Reiarsdotter, den 10. jul 1741 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

         ix.  Rasmus Olson Hauske vart fødd i 1718 i Hauske, Finnøy, Rogaland, NOR og døydde etter 1780 i København, , København, DNK.

          x.  Haldrj Olsdotter vart fødd i 1719 i Hauske, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 29. jan 1719 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde i 1719 i Hauske, Finnøy, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 12. feb 1719 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

         xi.  Ole Olson Hauske vart fødd i 1721 i Hauske, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 1. jan 1721 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR og døydde mellom 1772 og 1780 i NLD,.

        xii.  Berthe Olsdotter vart fødd i 1722 i Hauske, Finnøy, Rogaland, NOR og døydde etter 1780.

28     xiii.  Mathias Olson Havn. Mathias gifta seg med Malene Olsdotter, dotter av Ole Hansson Vignes d. y. og Inger Tjøstersdotter, den 23. feb 1748 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.


57. Marlene Gunnarsdotter, dotter av Gunder Johannesson Mjølsnes og Karen Henriksdotter, vart fødd i 1677 i Mjølsnes nere, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 8. jul 1677 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde i 1746 i Hauske, Finnøy, Rogaland, NOR, 69 år gamal, og vart gravlagd den 20. jan 1746 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Marlene var Mallene.

Marlene gifta seg med Ole Erikson Hausken den 30. jun 1695 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

58. Ole Hansson Vignes d. y. son av Hans Olson og Siri Kristensdotter, vart fødd i 1679 i Lindefjell, Fjotland, Vest-Agder, NOR, døydde i 1745 i Vignes søre, Finnøy, Rogaland, NOR 66 år gamal, og vart gravlagd den 9. nov 1745 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Ole Hansson var Oluf.

Generelle notat: Olav Hansson var fødd på Lindefjell i Lista. I 1707 er alderen gjeven til 28 år. Han var tenestegut hjå Peder Jakobson i Vigjå i 1701 og var då 20 år.
Ole Hansson Søre vignes vart vigd 11. juli 1706 med Mallene Andersdotter Søre Vignes.
Mallene døydde i 1725, men er ikkje innførd i kyrkjeboka.
Enkemanden Oluf Hansson og Pigen Inger Kiøstelsdotter vart vigde 14. juli 1726 i Finnøy.
Ole Hansson Søre Vignes vart gravlagd 9. november 1745, 76 år gamal, og då skreiv presten følgjande nekrolog i kyrkjeboka:
".. barnefød i Kvinesdal av disse ægte foreldre Hans Hansen Sirie Christensdtr., Linnefield i Fiotland sogn. ... i 17 aar her paa Finnøe i tieneste .... hustru Marlene Andersdtr. levet med hende 24 aar men uden barn ... enkemand 1 aar. før i ægteskab med hans nu etterlevende enke Inger Tiøstelsdatter har levet med hende 20 aar .... 1 datter. .... 76. aar."
Jess Selvåg skriv at han kom til Finnøy rundt 1690. Gravlagd i 1745, 76 år. Kva tid han vart fødd er usikkert, men dersom han tente på Finnøy i 17 år før han gifta seg, må han ha kome til Finnøy rundt 1690 som Jess Selvåg skriv. Var han fødd ikring 1679 (28 år i 1707) må han berre ha vore 11 år då han kom til Finnøy.
Enka etter han, Inger Tjøstersdotter, heldt fram som brukar etter Olav Hansen var død til ny brukar tok over ikring 1750. I 1758 budde ho som inderst hjå dottera i Kingestadbeide.
I kyrkjeboka for 5. søndag etter Trinitates (22. juli) 1752 står det: "Publice absolveret Inger Tiøstelsdt Søre Vignæs for nadverens forsømmelse udi mere end 2 aar".

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1701-teljinga i Vigjå, Finnøy, Rogaland, NOR.

Ole Hansson gifta seg med Mallene Andersdotter, dotter av Anders Vignes og Ukjend, den 11. jul 1706 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Ole Hansson gifta seg så med Inger Tjøstersdotter den 14. jul 1727 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

29        i.  Malene Olsdotter. Malene gifta seg med Mathias Olson Havn, son av Ole Erikson Hausken og Marlene Gunnarsdotter, den 23. feb 1748 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.


59. Inger Tjøstersdotter, dotter av Tiøster Johannesson Vignes og Inger Pedersdotter, vart fødd i 1695 i Vignes søre, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 22. des 1695 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR og døydde i Kingestad, Finnøy, Rogaland, NOR,.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1758-teljinga i Kingestad, Finnøy, Rogaland, NOR.

Inger gifta seg med Ole Hansson Vignes d. y. den 14. jul 1727 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

60. Tosten Markusson Øye, son av Marcus Danielson Fløgstad og Torsteinsdotter, vart fødd i 1690 i Fløgstad, Sauda, Rogaland, NOR og døydde i 1755 i Øye, Sauda, Rogaland, NOR 65 år gamal. Eit anna namn for Tosten Markusson var Tosten.

Generelle notat: Torstein Markusson Fløkstad vart gift første gong med Siri Eriksdotter Øye. Med henne hadde han tre døtrer og ein son. Torstein bygsla seinhaustes i 1725 ein part av Øye på ½ laup 9 merker smør av eigaren Omund Nilsson.
Ein matrikkel frå 1725 som ligg i Riksarkivet i Oslo har fått ei påskrift av seinare dato som melder at skulda på garden Øye var sett ned med 1 pund 12 merker smør. Dette vart gjort med kongeleg godkjenning av 06.09.1747. Bakgrunnen var den stygge flaumen vinteren 1743. Det hadde i lang tid vore sterk frost så det var svær is oppetter elvane. Så kom det ut i desember eit umåteleg snøfall og deretter regn. Dette måtte det verta flaum av, og noko før jul fann Svandalselva seg nytt lege. Tidlegare hadde ho svinga mest rett nordaustover frå der brua er i dag og fram til Lindvollstjødnå, slik at ho var skifte mellom Øye og Lindvoll. Under flaumen i 1743 tok vegen beint austover og skar dermed den gamle øydegarden Øyrå, som låg som underbruk til Øye, frå resten av garden. Dei spor av hus som måtte ha funnest der, vart vel då tekne av flaumen, og minnet om denne vesle øydegarden lever nå berre att i namnet på dei bøane Øye har på nordsida av elva.
Det var såleis ein redusert gard dei to verbrørne Lars Erikson og Torstein Markusson vart sitjande att med etter 1743. Dei kom til kvart sitt bruk på ½ laup smør 9 spann tak, men då dei døydde, sat dei som brukarar av berre 18 merker smør 9 spann tak kvar. Garden må ha minka ikkje så lite i verde. Alt elleve år før flaumen, hausten 1732, hadde dei to leiglendingane fått kjøpa kvar sin fjerdepart av Øye. Seljaren var Kristen Gunnarson Opsal i Vikedal. Siri Eriksdotter døydde ikring 1741, og Torstein gifta seg opp att med Helga Eriksdotter frå Vinja i Etne. Han hadde ikkje barn med Helga. Torstein døydde i 1755, og Helga gifta seg då opp att med Tore Kristofferson Saua som overtok bruket på Øye. Då Helga døydde ikring 1772, gifta Tore seg opp att med Siri Torsteinsdotter, dotter til Torstein og Siri, første kona til Tore, Helga, var stemor til Siri Torsteinsdotter.

Tosten Markusson gifta seg med Siri Eriksdotter cirka 1725 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Marta Torsteinsdotter vart fødd i 1727 i Øye, Sauda, Rogaland, NOR og døydde i 1802 i Breidal, Skjold, Rogaland, NOR 75 år gamal. Marta gifta seg med Torbjørn Mikkelson Breidal, son av Michel Eielson Kleven og Dorte Torbjørnsdotter, i 1772 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         ii.  Anna Torsteinsdotter vart fødd i 1734 i Øye, Sauda, Rogaland, NOR.

30      iii.  Marcus Torsteinson Kvamen. Marcus gifta seg med Madli Torbjørnsdotter, dotter av Torbjørn Gunnarson Amdalsrød og Berta Håkonsdotter, cirka 1767 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

         iv.  Siri Torsteinsdotter vart fødd i 1741 i Øye, Sauda, Rogaland, NOR og døydde i 1795 i Øye, Sauda, Rogaland, NOR 54 år gamal. Siri gifta seg med Tor Kristofferson Øye, son av Christopher Andersson Saua og Barbro Toresdotter, cirka 1773 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

Tosten Markusson gifta seg så med Helga Eriksdotter, dotter av Erich Nilsson Vinja og Siri Eriksdotter, den 12. nov 1741 i Grindheim kyrkje, Etne, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


61. Siri Eriksdotter, dotter av Erik Larsson Øye og Ukjend, vart fødd i 1700 i Øye, Sauda, Rogaland, NOR og døydde i 1741 i Øye, Sauda, Rogaland, NOR 41 år gamal.

Siri gifta seg med Tosten Markusson Øye cirka 1725 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

62. Torbjørn Gunnarson Amdalsrød, son av Gunnar Larsson Birkeland og Madli Torbjørnsdotter, vart fødd i 1700 i Birkeland ytre, Sauda, Rogaland, NOR og døydde i 1776 i Amdalsrød, Sauda, Rogaland, NOR 76 år gamal.

Generelle notat: 7. mai 1743 selde ervingane etter Tore Olsson Honganvik garden Amdalsrød til Torbjørn Gunnarsson. Torbjørn var andre son til Gunnar Larsson og Malena Torbjørnsdotter på Ytre Birkeland og fødd ikring 1700. Det vil seia at sjølv om Jakob Torbjørnson hadde måtta gå frå garden, så kom Amdalsrød framleis til å vera i eiga til Eivind Veka sine etterkomarar. Torbjørn Gunnarsson var nemleg ein ættling etter Eivind Veka. Mor hans var nemleg dotter til Torbjørn Hallvardsson Åbø, ein soneson til den Torbjørn Hallvardsson som hadde butt på Amdalsrød frå 1612 til 1619. Og den Torbjørn var jo igjen gift med ei dotter til Eivind Veka. Torbjørn Gunnarsson og Torbjørn Jakobsson var såleis firmenningar. Torbjørn Gunnarsson kjende gjerne til dette.
Torbjørn Gunnarsson var ein mann på ikring 43 år då han kjøpte garden. Han var då nett blitt gift med den ikring seksten år yngre Brita Håkonsdotter, eldste dotter til Håkon Nilsson og Ingeborg Knutsdotter på Engja. Gunnar fekk kjøpa garden av faren hausten 1775, men alt same hausten bytte han gard med Ola Veka og flytte dit. Der skulle ætta seinare bli buande i fleire generasjonar. Grunnen til at Gunnar bytte gard med Ola Veka, kan ha vore så mangt. Det kan ha vore at han ikkje hadde odelsretten til heile Amdalsrød, sjølv om han åtte garden. Torbjørn Jakobson son til Jakob Torbjørnsson og Brita, åtte nemleg odelsretten til halve garden, og hausten 1757 - då sat Torbjørn Gunnarsson som eigar og brukar av Amdalsrød - selde Torbjørn Jakobsson, som då tente på Vågen i Etne, odelsretten til sin halve laup smør til Tore Toreson, son til Tore Olsson Honganvik. Men Tore Toreson synest ikkje å ha gjort krav på garden. Han vart seinare buande på Helland i Sandsbygda, og me høyrer ikkje meir til odelsretten. Me må tru Ola Veka kjøpte den og då han bytte gard med Gunnar Amdalsrød.
Torbjørn Gunnarsson levde berre knapt eit år etter at sonen Gunnar hadde teke over og bytt gard med Ola Veka. Det vart halde skifte etter han 14. mars 1776. For første gong får me eit nokonlunde fullstendig bilete av tilhøva på garden. Sjølve garden vart vurdert til 150 riksdalar og lausøyra til 105 riksdalar 1 ort 6 skilling, til saman 255 riksdala 1 ort 6 skilling. Men Torbjørn hadde stor skuld, i alt 112 riksdalar 22 skilling. Ei mengd saudabuar hadde krav i buet, helst små summar, men og nokre større. Mellom anna kravde Lars Sævereid i Skånevik 33 riksdalar 3 ort 22 skilling, sonen Gunnar 11 riksdalar 1 ort 8 skilling, Jon Ingebretsson Bjørk i Etne 8 riksdalar og versonen Markus Torsteinsson 6 riksdalar 2 ort 16 skilling. Men om den økonomisk stoda kanskje ikkje var den beste, fortel skiftet likevel at dei hadde det dei trong av utstyr og reiskap. For å ta buskapen først så var der både hest og føl og 2 ridesalar forutan 2 stutar, 4 kyr, 4 kviger, 1 vetrung og 1 kalv, 2 bukkar, 8 geiter og 1 kåe, 6 sauer, 2 gimrar og 7 lam. 9 tønner havrekorn skulle og delast. Elles var der 2 plogjarn, det eine med og det andre utan jarnristel. Der var 2 åkerspadar, 2 sigdar, 7 ljår og 1 bandakniv, der var både bekkjakvern og innekvern, vevreiskap, slipestein med jarnås, smiebelg, smieste og smietong. Og der var tre skjerdingar, 6 gryter, 2 baksteheller, 1 koparkjel, 1 pundarvekt og 1 lysekole. Elles etterlet Torbjørn seg 7 åltau, 1 bogsele og 1 sele med jarnringar forutan 1 teksle, 6 øksar og 1 bile, 3 hamrar, 3 navrar, 3 høvlar og 1 skjære. Av trekjerald etterlet han seg 3 holkar, 5 kar, 2 kaggar, 2 tønner, 10 tønnestroker, 5 traug, 10 melkekolle, 2 melkebytter, 3 kinner, 1 melkeskåp, 2 fjerdingar, 1 brødkorg, 1 halhake, 1 par vassbytter, 4 agnastampar og 10 tretallerkar og 2 kister. Av sengklede hadde dei 1 åkle og 1 kvittel, 1 hovudpute og 3 undersenger. Elles var der 1 bordduk, og kleda hans var 2 skjorter, 2 brystdukar, 3 trøyer, 3 bukser, 1 par vetter, 1 par hoser, 1 par sko og 1 par støvlar. Og endeleg fortel 1 tinnfat, 1 par lysestakar av tinn og 1 lysestake av messing, og 1 blått og kvitt steinkrus, at dei også hadde råd til å kjøpa nokre finare ting hjå Torbjørn Amdalsrød. Særleg merker me oss kruset.
Det vart halde skifte etter dottera Anna Torbjørnsdotter i 1779. Dottera Brita var gift i 1779, men ein veit ikkje meir om henne (det er truleg ho som vart gift med Anders Olson og som budde på Berakvam i Jelsa i 1801.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1758-teljinga i Amdalsrød, Sauda, Rogaland, NOR.

Torbjørn Gunnarson gifta seg med Berta Håkonsdotter cirka 1742 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

31        i.  Madli Torbjørnsdotter. Madli gifta seg med Marcus Torsteinson Kvamen, son av Tosten Markusson Øye og Siri Eriksdotter, cirka 1767 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

         ii.  Ingebor Torbjørnsdotter vart fødd i 1747 i Amdalsrød, Sauda, Rogaland, NOR, døydde i 1805 i Haugen, Sauda, Rogaland, NOR 58 år gamal, og vart gravlagd den 8. des 1805 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR. Ingebor gifta seg med Ole Abrahamson Haugen, son av Abraham Olson Risvoll og Guri Danielsdotter, i 1781 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

        iii.  Brita Torbjørnsdotter vart fødd i 1749 i Amdalsrød, Sauda, Rogaland, NOR og døydde før 1816 i Berakvam, Jelsa, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Brita var Britha. Brita gifta seg med Andres Olson Berakvam, son av Ole Torgerson Apeland og Britte Andersdotter, i 1775 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

         iv.  Anna Torbjørnsdotter vart fødd i 1752 i Amdalsrød, Sauda, Rogaland, NOR og døydde cirka 1779 i Amdalsrød, Sauda, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 27 år.

          v.  Gunder Torbjørnson Veka vart fødd i 1754 i Amdalsrød, Sauda, Rogaland, NOR, døydde i 1807 i Veka, Sauda, Rogaland, NOR 53 år gamal, og vart gravlagd den 23. mai 1807 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Gunder var Gunner. Gunder gifta seg med Brithe Danielsdotter, dotter av Daniel Torgerson Hovland og Anna Knudsdotter, cirka 1775 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.


63. Berta Håkonsdotter, dotter av Hågen Nilsson Søndenå og Ingeborg Knudsdotter, vart fødd i 1716 i Søndenå, Sauda, Rogaland, NOR og døydde i Amdalsrød, Sauda, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Berta var Brita.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1758-teljinga i Amdalsrød, Sauda, Rogaland, NOR.

Berta gifta seg med Torbjørn Gunnarson Amdalsrød cirka 1742 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

Sjuande generasjon (3x tippoldeforeldre)

horizontal rule


68. Wermund Torgerson Løvaas, son av Torgir Øysteinson og Aase Vermundsdotter, vart fødd i 1692 i Stavanger, Rogaland, NOR, vart døypt den 19. aug 1692 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR, døydde i 1741 i Lauvås, Hetland, Rogaland, NOR, 49 år gamal, og vart gravlagd den 7. apr 1741 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Andre namn for Wermund Torgerson var Giermund og Vermon.

Generelle notat: Vermund Torgerson var son til Tørger Østenson frå Strand. Fram til 1724 hadde Vermund garden Erevik i Forsand. Ikring 1726/1727 bygsla han husmannsplassen i Lauvåsvågjen og der vart han buande til han døydde. Det han lot etter seg vart taksert til 25 riksdalar. I tillegg vart husa på plassen vurdert til vel 13 dalar. Kona Anna Gunnarsdotter Erevik levde ennå i 1743.

Wermund Torgerson gifta seg med Anna Gunnarsdotter den 16. nov 1721 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Maren Vermundsdotter (Tvilling) vart fødd i 1722 i Erevik, Forsand, Rogaland, NOR, vart døypt den 21. jun 1722 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR, døydde i 1722 i Erevik, Forsand, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 25. jul 1722 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

         ii.  Torger Vermundson Erevik (Tvilling) vart fødd i 1722 i Erevik, Forsand, Rogaland, NOR, vart døypt den 21. jun 1722 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR, døydde i 1722 i Erevik, Forsand, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 25. jul 1722 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

        iii.  Maren Vermundsdotter vart fødd i 1723 i Erevik, Forsand, Rogaland, NOR, vart døypt den 8. aug 1723 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR og døydde i 1747 i Erevik, Forsand, Rogaland, NOR, 24 år gamal.

         iv.  Berit Vermundsdotter vart fødd i 1727 i Lauvås, Hetland, Rogaland, NOR, vart døypt den 13. jul 1727 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR og døydde i 1732 i Lauvås, Hetland, Rogaland, NOR, 5 år gamal.

          v.  Anna Vermundsdotter vart fødd i 1730 i Lauvås, Hetland, Rogaland, NOR, vart døypt den 2. jul 1730 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR og døydde i 1799 i Uskjo, Hetland, Rogaland, NOR, 69 år gamal. Anna gifta seg med Ole Larsson Usken, son av Laers Toreson Usken og Maren Olsdotter, i 1755 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

34       vi.  Gunner Vermundson Tasta. Gunner gifta seg med Malene Halvorsdotter, dotter av Halvor Jakobson Meling og Ingebor Tørresdotter, den 15. mar 1763 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.


69. Anna Gunnarsdotter, dotter av Gunnar Fanuelson Erevik og Gjertrud Rasmusdotter, vart fødd i 1698 i Erevik, Forsand, Rogaland, NOR, døydde i 1767 i Uskjo, Hetland, Rogaland, NOR 69 år gamal, og vart gravlagd den 15. jun 1767 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

Anna gifta seg med Wermund Torgerson Løvaas den 16. nov 1721 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

70. Halvor Jakobson Meling, son av Jacob Ellingson Bø og Astrid Olsdotter, vart fødd i 1694 i Bø, Finnøy, Rogaland, NOR og døydde i Meling, Hetland, Rogaland, NOR. Andre namn for Halvor Jakobson var Halfver og Halfvor.

Generelle notat: Halvor Jakobson frå Bø på Fogn vart innkalla til militærtenese og reiste til Stavern i 1716. Men ved skiftet etter faren i 1725 var han gift.

I 1719 då sonen Jacob vart døypt var faddrane: Tørris Aanenson Lunde, Peder Tollefson Meling, Tarrald Michelson Lunde, Birgethe Aanensdotter Lunde og Ingebor Jacobsdotter.
I 1721 då sonen Aanen vart døypt var faddrane: Olle Olson Lunde, Madtz Knudson Vareberg, Jacob Jacobson Lunde, Zidselle Larsdotter Meling og Martha Tørrisdotter Lunde.
I 1724 då dottera Malena vart døypt var faddrane: Niels Michelson Vareberg, Peder Halfvorsen Meling, Maren Knudsdotter Lunde, Anna Tørrisdotter Lunde og Ingebor Collungsdotter Lunde.
I 1726 då dottera Giertrud vart døypt var faddrane: Tørres Lunde, Collung Collungson Lunde, Elen Olsdotter Meling, Zidselle Meling og Ingebor Lunde.
I 1729 då dottera Astrj vart døypt var faddrane: Peder Tollefson Meling, Peder Halfvorson, Ingebor Halfvorsdotter Lunde, Ingebor Jacobsdotter Meling og Anna Tørresdotter Lunde.
I 1732 då sonen Tørres vart døypt var faddrane: Jacob Jacobson Lunde, Olle Christenson Meling, Henrich Lunde, Ingebor Lunde og Lisbeth Ellingsdotter.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1701-teljinga i Bø, Finnøy, Rogaland, NOR.

Halvor Jakobson gifta seg med Ingebor Tørresdotter den 1. jan 1719 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 6.Nov 1718 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Jacob Halvorson vart fødd i 1719 i Meling, Hetland, Rogaland, NOR og vart døypt den 6. okt 1719 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

         ii.  Aanen Halvorson Tasta vart fødd i 1721 i Meling, Hetland, Rogaland, NOR, vart døypt den 14. des 1721 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR og døydde i Tasta øvre, Hetland, Rogaland, NOR,. Aanen gifta seg med Guri Ivarsdotter, dotter av Iver Svendson og Joren Svendsdotter, den 26. jun 1740 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

35      iii.  Malene Halvorsdotter. Malene gifta seg med Johannes Olson Tasta, son av Ole Sørenson Usken og Maren Olsdotter, den 7. jun 1751 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Malene gifta seg så med Gunner Vermundson Tasta, son av Wermund Torgerson Løvaas og Anna Gunnarsdotter, den 15. mar 1763 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

         iv.  Giertrud Halvorsdotter vart fødd i 1726 i Meling, Hetland, Rogaland, NOR og vart døypt den 7. okt 1726 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

          v.  Astri Halvorsdotter vart fødd i 1729 i Meling, Hetland, Rogaland, NOR, vart døypt den 19. jun 1729 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR, døydde i 1809 i Hanasand øvre, Rennesøy, Rogaland, NOR, 80 år gamal, og vart gravlagd den 3. apr 1809 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Astri var Astrj. Astri gifta seg med Torbiørn Børildson, son av Børild Torbjørnson og Mari Halvardsdotter, den 15. mar 1753 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

         vi.  Tørris Halvorson Hegreberg vart fødd i 1732 i Meling, Hetland, Rogaland, NOR, vart døypt den 11. mai 1732 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR, døydde i 1802 i Hegraberg, Mosterøy, Rogaland, NOR, 70 år gamal, og vart gravlagd den 11. jul 1802 i Mosterøy kyrkje, Mosterøy, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Tørris var Tørres. Tørris gifta seg med Guri Børildsdotter, dotter av Børild Torbjørnson og Mari Halvardsdotter, den 15. mar 1753 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Tørris gifta seg så med Inger Osmundsdotter, dotter av Osmund Larsson og Anna Olsdotter, den 12. mar 1759 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.


71. Ingebor Tørresdotter, dotter av Tørres Ånenson Lunde og Giertrud Knudsdotter, vart fødd i 1696 i Lunde (Åmøy), Hetland, Rogaland, NOR, vart døypt den 27. des 1696 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR og døydde i Meling, Hetland, Rogaland, NOR,. Eit anna namn for Ingebor var Ingebår.

Ingebor gifta seg med Halvor Jakobson Meling den 1. jan 1719 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

72. Søren Sørenson d. e. son av Søren Sørenson og Ambjørg Askjellsdotter, vart fødd i 1698 i Skeie, Sand, Rogaland, NOR, vart døypt den 2. feb 1698 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR, døydde i 1725 i Sand, Sand, Rogaland, NOR, 27 år gamal, og vart gravlagd den 3. apr 1725 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR.

Søren gifta seg med Berta Andersdotter cirka 1718 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

36        i.  Anders Sørenson Nedstrand. Anders gifta seg med Kirsti Dagfinnsdotter cirka 1743 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR.

         ii.  Søren Sørenson Tøtland vart fødd i 1723 i Sand, Sand, Rogaland, NOR og døydde i Tøtland, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Søren gifta seg med Kari Steinsdotter, dotter av Steen Steinson Prestehagen og Kari Tidemannsdotter, cirka 1756 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


73. Berta Andersdotter, dotter av Anders Tomasson Sand og Sand, vart fødd i 1683 i Drarvikjå, Sand, Rogaland, NOR og døydde i 1758 i Sand, Sand, Rogaland, NOR 75 år gamal.

Generelle notat: Unge Søren Sand døydde i 1725, ikkje 30 år gamal. Enkja hans - Brita Andersdotter - vart gift opp att med ein kar frå Suldal, Nils Jonson. Nils og Søren var i slekt med kvarandre i 2. og 3. led­det, så ekteparet måtte av den grunn ha særskilt kongeløyve for å gifta seg. Nils fekk bygslesetel same året på 2 pund 15 merker smør. Einaste barnet til Brita og Nils må ha vore "Nils Sands barn dødt fød" i 1727. Brita var oppi åra då. Suldølen Nils og gamle Søren Sand har vore usamde om saker og ting. Såleis finn vi at Søren i 1728 stemna Nils for noko så merkeleg som å ha teke stovedøra hans og hatt ho gøymd i 8 dagar. I tillegg skulle han ha slege kona til Søren. Saka vart utsett i første omgong, då Nils ikkje møtte. I neste sesjon møtte kona Brita for han, og sa at partane var for lenge sidan forlikte om døra, noko prosten var informert om. At Nils hadde slege grannekona visste ho ikkje noko om.
Søren rekna sjølv ikkje saka som forlikt, og ho var oppe fleire gonger, ein gong med to skriftlege innlegg frå kvar av partane. Til slutt har dei like­vel kome til semje. Nils Sand kan ha streva noko med økonomien og vart stemna for nesten 6 dalar resterande landskyld i 1733. Men han møtte ikkje for å svara for seg.
Det kom ein del omskifte på garden midt på 1730-talet. Vi har sett at gamlefolket i Midvik døydde i 1732 og at nye kom inn. Heime på Sand døydde både unge Nils Sand og gamle Ola Jensson Sand i 1736.
Enkja til Nils Sand, Brita Andersdotter, fekk seg ny mann - tredje mannen hennar - nede frå sjøen i 1737, ein strandsitjarson som heitte Ommund Ommundson. Han var 31 år gamal, ho var nær­mare 50.
Gamle Søren Sand hadde kome noko opp i åra på 1730-talet - 60-års-alderen - og han fann det på tide å seia opp garden. Han hadde berre dot­tera Brita att. Ho gifta seg 1732 med ein strand­sitjarson og skreddarson nede frå Sandsvikjå, Peder Larsen Sand. Dei skulle no dela tun på Sand med Brita og Ommund og Anna og Hadle i nesten 30 år.
Ved omreguleringa i 1753 fekk bruket tillagt noko meir skyld. Ommund fekk bygslesetel på 1 laup 12 merker smør i Sand i 1753, altså ein ny tredjepart av garden, utstedt av prosten Arentz. Brita døydde i 1758, og same året giftar Ommund seg opp att med Berta Sørensdotter Indre Bjerga. Dei flytta til Helland i 1762.

Berta gifta seg med Søren Sørenson d. e. cirka 1718 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR.

Berta gifta seg så med Niels Jonson Sand den 30. jun 1726 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei offentleggjorde sitt føremål om å gifta seg Kongebrev i 1726 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR.

Berta gifta seg så med Omund Ommundson Vik, son av Omund Ommundson Sandslandet og Maren Pedersdotter, den 30. jun 1737 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


76. Rasmus Bjørnson Runestad, son av Bjørn Rasmusson Bokn og Marithe Sevatsdotter, vart fødd i 1706 i Bokn litle, Fister, Rogaland, NOR, døydde i 1764 i Runestad, Finnøy, Rogaland, NOR 58 år gamal, og vart gravlagd den 4. mar 1764 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

Generelle notat: "vj: 24 junij (1726) blefven copulerede udi Talgøe kirche ung Karlen Rasmus Biørnsen og Enken Dorothea Biørnsdatter fra Runnestad paa Fogen."
Rasmus Bjørnson frå Litle Bokn vart gift første gong enka Dorte Bjørnsdotter frå Øvre Bjørheim i Strand. Dei hadde seks barn. Rasmus sikra seg eigedomsretten til heile bruket sitt ved arv og oppkjøp, og med skøyte tinglyst 07.12.1749 kjøpte han òg bustads- og bruks-retten til bruk B.
I 1750 kan ein lese i futerekneskapen: Rasmus Bjørnson Runestad "har i sitt ekteskap mens hans hustru ennu lever, besvangret et annet kvinnemenneske, hvorfor han er her til tinget innstevnet, derfor at dømmes". Barnet vart døypt utan at namn vart oppgjeve. Mor til barnet var Magla Pedersdotter Hovda.
Kona til Rasmus bad ikkje om skilsmisse, og ho døydde tre år etter. Rasmus gifta seg opp att med Gjertrud Andersdotter frå Roda og fekk to barn med henne. I 1752 gav Rasmus versonen sin Rasmus Tollakson, bygsleretten til bruk B, som han hadde sikra tre år før. Same året, skøyte tinglyst 03.05.1752, kjøpte Rasmus Tollakson bondegodset i bruk B, ein laup smør, for 92 riksdalar og samstundes gav eldste son til Rasmus Bjørnson, Ivar på Fiskå i Strand, frå seg retten til dette jordegodset. Rasmus Tollakson fekk slik eigedomsretten til halve bruket sitt. Den andre halvparten var benefisert gods.
Med skøyte tinglyst 11.10.1760 overførte Rasmus halvparten av bruket sitt til sonen Bjørn for 94 riksdalar, og for ei kort tid vart bruk A delt i to like store brukseiningar. Ved skiftet etter Rasmus i 1764 var det enka og dei to barna hennar som arva eigedomen etter Rasmus, Bjørn Rasmusson tok over som brukar, og bruk A vart slik samla på nytt. Gjertrud gifta seg opp att i 1765 med Herbrand Sveinson frå Tveito i Røldal. Dei budde først på Hetletveit på Ombo frå 1769 til 1780 då dei flytta til Myklebust i Avaldsnes.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1758-teljinga i Runestad, Finnøy, Rogaland, NOR.

Rasmus Bjørnson gifta seg med Dorte Bjørnsdotter den 24. jun 1726 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Ivar Rasmusson Fiskå vart fødd i 1727 i Runestad, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 19. jan 1727 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde i 1790 i Fiskå indre, Strand, Rogaland, NOR, 63 år gamal, og vart gravlagd den 5. des 1790 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Ivar var Iver. Ivar gifta seg med Martha Pedersdotter, dotter av Peder Knudson Hovda og Birthe Monsdotter, i 1746 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Ivar gifta seg så med Magnil Jonsdotter, dotter av Jon Jensson Fiskå og Dorte Rasmusdotter, i 1755 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.

         ii.  Magdala Rasmusdotter vart fødd i 1729 i Runestad, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 20. mar 1729 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde i 1793 i Runestad, Finnøy, Rogaland, NOR, 64 år gamal, og vart gravlagd den 25. aug 1793 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Andre namn for Magdala var Mageli og Magle. Magdala gifta seg med Rasmus Tollakson Runestad, son av Tollak Brynildson Hovda og Gitlov Jonsdotter, den 22. jun 1752 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

        iii.  Marthe Rasmusdotter vart fødd i 1732 i Runestad, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 2. feb 1732 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde i 1798 i Opsal, Finnøy, Rogaland, NOR, 66 år gamal, og vart gravlagd den 11. nov 1798 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Andre namn for Marthe var Maritha og Martha. Marthe gifta seg med Knud Knudson Opsal, son av Knud Larsson Opsahl og Giertru Bjørnsdotter, den 3. jan 1749 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Marthe gifta seg så med Peder Jørgenson Opsal den 3. jul 1763 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Marthe gifta seg så med Østen Jørgenson Selvåg, son av Jørgen Jørgenson Døvig og Martha Pedersdotter, den 19. jul 1777 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

38       iv.  Biørn Rasmusson Runestad. Biørn fekk barn med Inger Pedersdotter. Ekteskapsstatus: ugift. Dette paret gifta seg ikkje. Biørn gifta seg med Marthe Olsdotter, dotter av Ole Børgeson og Mallene Olsdotter d. y., den 24. jun 1763 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

          v.  Ole Rasmusson Runestad vart fødd i 1738 i Runestad, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 14. sep 1738 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde i 1738 i Runestad, Finnøy, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 26. okt 1738 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

         vi.  Anne Rasmusdotter vart fødd i 1745 i Runestad, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 7. mar 1745 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde i 1798 i Eie øvre, Finnøy, Rogaland, NOR, 53 år gamal, og vart gravlagd den 6. apr 1798 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Andre namn for Anne var Ane og Anna. Anne gifta seg med Jens Jonson Eje, son av Jon Jensson Fiskå og Dorte Rasmusdotter, den 24. jun 1763 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

Rasmus Bjørnson gifta seg så med Giertrud Andersdotter, dotter av Anders Pederson Roda og Giøe Sivertsdotter, den 7. jul 1756 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 8.Jun 1756 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Dorthe Rasmusdotter vart fødd i 1757 i Runestad, Finnøy, Rogaland, NOR og døydde i 1826 i Erås, Finnøy, Rogaland, NOR 69 år gamal. Dorthe gifta seg med Jon Jonson Erås, son av Jon Olson Erås og Ingeborg Jakobsdotter, i 1784 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

         ii.  Rasmus Rasmusson vart fødd i 1759 i Runestad, Finnøy, Rogaland, NOR.


77. Dorte Bjørnsdotter, dotter av Bjørn Henrikson Bjørheim og Anna Ivarsdotter, vart fødd i 1707 i Bjørheim øvre, Strand, Rogaland, NOR, døydde i 1753 i Runestad, Finnøy, Rogaland, NOR 46 år gamal, og vart gravlagd den 6. mar 1753 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Andre namn for Dorte var Dordj, Dorothea, og Dorthe.

Dorte gifta seg med Østen Johannesson Varland, son av Johannes Øysteinson Varland og Kristi Jonsdotter, den 2. jul 1724 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 30.Mai 1724 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.

Dorte gifta seg så med Rasmus Bjørnson Runestad den 24. jun 1726 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

78. Ole Børgeson, son av Børge Olson Kvame og Elisabet Johannesdotter, vart fødd i 1708 i Kvame, Finnøy, Rogaland, NOR og døydde etter 1767 i Nordbø, Finnøy, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Ole var Oluf.

Generelle notat: Ola Børgeson Kvame vart gift i 1730 med enka på Nordbø, Malena Olsdotter. Det sjømilitære manntalet for 1734 opplyser at Ola var 24 år (eigentleg var han 26), han var gift og brukte 3½ vett eller 21 spann korn (denne oppgåva er noko uforståeleg. Han skulle eigentleg ikkje ha brukt meir enn 16 spann, for samstundes brukte dei andre tre brukarane på Nordbø i 1734 50 spann, og garden var berre på 66 spann i alt). Han må ha teke over parten til Herlov då han døydde, slik at han frå 1741 hadde heile bruk A.
I 1758 budde alle barna som då var i live heime hjå foreldra. I starten på 1760-talet var det 3 gardsbruk på Nordbø. Ola Børgeson bruka 5½ vett som var bruk A. Brukarane var leiglendingar, og sidan 1734 var det Asgaut Olson på Reilstad som åtte garden, bortsett frå den parten som var benefisert gods.
Etter ei liste frå 1767 var det 4 personar som betalte restanse på den utskrivne ekstraskatten i 1762: Ola Børgeson, Mons Endreson, Jakop Knutson og Asgaut Rasmusson. Ola Børgeson må ha vorte buande på garden, kanskje med folge.
Malena si dotter med Ola Halvorson, Marta, døydde i 1735. Det var skifte etter henne den 20. mars 1735 og det var mora og dei to søskena som var arvingar. Netto formue inklusiv noko jordegos i Berge, var noko over 70 riksdalar. Yngste dottera i første ekteskap, Inger (Ingrid) vart fødd etter at faren var død.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1758-teljinga i Nordbø, Finnøy, Rogaland, NOR.

Ole gifta seg med Mallene Olsdotter d. y. den 18. jun 1730 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Ole Olson vart fødd i 1733 i Nordbø, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 27. sep 1733 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde i 1741 i Nordbø, Finnøy, Rogaland, NOR, 8 år gamal, og vart gravlagd den 14. mai 1741 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

         ii.  Lisbeth Olsdotter vart fødd i 1736 i Nordbø, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 8. jan 1736 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR og døydde i Skjæveland, Høyland, Rogaland, NOR,. Eit anna namn for Lisbeth var Lisbet. Lisbeth gifta seg med Reyer Reiarson Myhren, son av Reier Reiarson Selvåg og Martha Olsdotter, den 27. jan 1761 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Lisbeth gifta seg så med Mathias Jensson Skjæveland, son av Jens Sørenson Hofmann og Dorthe Jonsdotter, den 17. jul 1782 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

        iii.  Asgout Olson Hesby vart fødd i 1737 i Nordbø, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 1. nov 1737 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde i 1807 i Hesby, Finnøy, Rogaland, NOR, 70 år gamal, og vart gravlagd den 13. jun 1807 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Andre namn for Asgout var Aschoud, Ascoud, og Asgouth. Asgout gifta seg med Marthe Kjellsdotter, dotter av Kield Ellingson og Haldri Gunnarsdotter, den 7. jul 1765 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

39       iv.  Marthe Olsdotter. Marthe gifta seg med Biørn Rasmusson Runestad, son av Rasmus Bjørnson Runestad og Dorte Bjørnsdotter, den 24. jun 1763 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

          v.  Ole Olson Malde vart fødd i 1743 i Nordbø, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 3. feb 1743 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde i 1805 i Madla, Madla, Rogaland, NOR, 62 år gamal, og vart gravlagd den 11. mai 1805 i Madla kyrkje, Madla, Rogaland, NOR. Ole gifta seg med Ane Jonasdotter, dotter av Jonas Olson Haga og Ragnille Jonsdotter d. e., den 29. jun 1766 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.


79. Mallene Olsdotter d. y. dotter av Ole Larsson og Marthe Simonsdotter, vart fødd i 1698 i Nordbø, Finnøy, Rogaland, NOR og døydde i Nordbø, Finnøy, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Mallene var Marlene.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1758-teljinga i Nordbø, Finnøy, Rogaland, NOR.

Mallene gifta seg med Oluf Halvorson, son av Halvor Karlson og Lisabet Danielsdotter, den 23. jun 1726 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Lisbet Olsdotter vart fødd i 1726 i Nordbø, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 26. des 1726 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde i 1804 i Landa nere, Finnøy, Rogaland, NOR, 78 år gamal, og vart gravlagd den 30. des 1804 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Lisbet var Lisbeth. Lisbet gifta seg med Billest Johanneson Landa, son av Johannes Pederson Landa og Malene Pedersdotter, den 8. jul 1750 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

         ii.  Martha Olsdotter vart fødd i des 1727 i Nordbø, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 1. jan 1728 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR og døydde i 1735 i Nordbø, Finnøy, Rogaland, NOR, 8 år gamal.

        iii.  Ingeri Olsdotter vart fødd i 1729 i Nordbø, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 30. nov 1729 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde i 1741 i Nordbø, Finnøy, Rogaland, NOR, 12 år gamal, og vart gravlagd den 30. apr 1741 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

Mallene gifta seg så med Ole Børgeson den 18. jun 1730 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

88. Tron Jakobson Hjelmelandsvåg vart fødd i 1681, døydde i 1766 i Hjelmelandsvågen, Hjelmeland, Rogaland, NOR 85 år gamal, og vart gravlagd den 23. des 1766 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Trond Jakobson er berre nemnt under Hjelmelandsvågen som fødd ikring 1681 og død i 1766. Men han var truleg far til Jakob Trondson og Mikkel Trondson.
Tron Jacobsen Hielmelandsvågen vart gravlagd Tirsdagen 23de Xber 1766, 85 år gamal.

Tron Jakobson gifta seg med ukjend.

Barna hans var:

44        i.  Jacob Trondson Tungland. Jacob gifta seg med Borgele Olsdotter, dotter av Ole Jakobson Gard d. e. og Anna Eivindsdotter, den 7. jul 1756 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

         ii.  Michel Trondson Mosnes vart fødd i 1725 i Hjelmelandsvågen, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1812 i Mosnes, Fister, Rogaland, NOR 87 år gamal, og vart gravlagd den 23. aug 1812 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Michel gifta seg med Marthe Larsdotter, dotter av Lars Olson og Torborg Steinsdotter, den 24. okt 1762 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


90. Ole Jakobson Gard d. e. son av Jacob Rasmusson Gard og Inger Olsdotter, vart fødd i 1668 i Askvik, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1748 i Gard, Finnøy, Rogaland, NOR 80 år gamal, og vart gravlagd den 15. sep 1748 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Ole Jakobson var Olle.

Generelle notat: Ola Jakobson frå Askvik i Hjelmeland vart gift i 1697 med Ingeborg Andersdotter Gard. Ola vert i bygdeboka for Hjelmeland ført som fødd i 1686 men det må vere 1668, for i 1701 vert han ført som 30 år med sonen Anders på 3½ år. Ingeborg var einaste dotter til Anders Olson Gard som vert nemt 38 år i 1664. Ingeborg og Ola fekk sonen Anders i 1698. Ingeborg døydde på slutten av året i 1720. Ola gifta seg opp att i 1721 med Anna Eivindsdotter Få døypt 2. februar 1699. Ola vert nemnt 30 år i 1701 og 79 år då han vert gravlagd 14. søndag etter Trinitates i 1748. Anna og Ola hadde seks barn.
Ola var brukar på Gard til han døydde i 1748, og Anna gifta seg opp att 2. januar 1750 med Henrik Jonson Ystebø på Talgje, son til Jon Rasmusson og enka Ingeborg Henriksdotter. Anna Evensd. Garo vart gravlagd 29. september 1763, 64 år gamal.
Henrik vart gift opp att med Siri Olsdotter frå Østerhus i Strand (men eg kan ikkje finne dei vigde i kyrkjebøkene for Finnøy eller Strand). Henrik døydde i 1766 (men eg kan ikkje finne han gravlagd i kyrkjeboka), men det vert ikkje nemnt barn etter Henrik, verken med Anna eller Siri. I 1758 er Henrik nemnt med stebarna Inger Olsdotter og Jakob Olson. Enka Siri Olsdotter Gard vart gravlagd i Strand i 1787. Ho døydde då ho var på vitjing hjå dottera.

(Sjå også: Rogaland Historie- og Ættesogelag Årshefte 1978 side 148-149)

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1701-teljinga i Gard, Finnøy, Rogaland, NOR.

Ole Jakobson gifta seg med Ingebør Andersdotter, dotter av Anders Olson Gard og Berit Torbjørnsdotter, den 6. jan 1697 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

          i.  Anders Olson d. e. vart fødd i 1698 i Gard, Finnøy, Rogaland, NOR og vart døypt den 10. apr 1698 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

Ole Jakobson gifta seg så med Anna Eivindsdotter den 2. jul 1721 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Anders Olson Gard d. y. vart fødd i 1722 i Gard, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 11. jan 1722 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde i 1799 i Gard, Finnøy, Rogaland, NOR, 77 år gamal, og vart gravlagd den 7. jun 1799 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Anders gifta seg med Berthe Njelsdotter, dotter av Niel Erikson Vignes og Marlene Reiarsdotter, den 21. nov 1745 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

         ii.  Even Olson Askvik vart fødd i 1724 i Gard, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde den 17. feb 1763 i Askvik, Hjelmeland, Rogaland, NOR 39 år gamal, og vart gravlagd den 26. feb 1763 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Even gifta seg med Inger Johannesdotter, dotter av Johannes Johannesson Hauske og Malena Svendsdotter, cirka 1753 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        iii.  Ingeborg Olsdotter vart fødd i 1728 i Gard, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 30. mai 1728 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde i 1800 i Norheim, Sjernarøy, Rogaland, NOR, 72 år gamal, og vart gravlagd den 13. jan 1800 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR. Ingeborg gifta seg med Erik Kristenson Norheim, son av Christen Isaksson Jelsaneset og Liva Oddsdotter, den 11. jul 1752 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

         iv.  Inger Olsdotter vart fødd i 1732 i Gard, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 11. feb 1732 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde i 1810 i Reianes søre, Rennesøy, Rogaland, NOR, 78 år gamal, og vart gravlagd den 21. jun 1810 i Sørbø kyrkje, Rennesøy, Rogaland, NOR. Inger gifta seg med Rasmus Jonson Reianes, son av Jon Rasmusson Østebø og Ingeborg Henriksdotter, den 21. jun 1759 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

45        v.  Borgele Olsdotter. Borgele gifta seg med Jacob Trondson Tungland, son av Tron Jakobson Hjelmelandsvåg og Ukjend, den 7. jul 1756 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

         vi.  Jacob Olson Sokn vart fødd i 1742 i Gard, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 27. des 1742 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde i 1789 i Sokn, Mosterøy, Rogaland, NOR, 47 år gamal, og vart gravlagd den 8. aug 1789 i Mosterøy kyrkje, Mosterøy, Rogaland, NOR. Jacob gifta seg med Kari Jonsdotter, dotter av Jon Andersson Østhus og Malene Kristoffersdotter, den 28. nov 1767 i Mosterøy kyrkje, Mosterøy, Rogaland, NOR. Jacob gifta seg så med Gunvor Johannesdotter, dotter av Johannes Ellingson Sokn og Kari Olsdotter, den 29. sep 1769 i Mosterøy kyrkje, Mosterøy, Rogaland, NOR.


91. Anna Eivindsdotter, dotter av Even Jakobson Faa og Borgille Larsdotter, vart fødd i 1699 i Få, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 2. feb 1699 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde i 1763 i Gard, Finnøy, Rogaland, NOR, 64 år gamal, og vart gravlagd den 29. sep 1763 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Andre namn for Anna var Ane og Anne.

Anna gifta seg med Ole Jakobson Gard d. e. den 2. jul 1721 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

Anna gifta seg så med Henrich Jonson Gard, son av Jon Rasmusson Østebø og Ingeborg Henriksdotter, den 2. jan 1750 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 10.Aug 1749 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.


92. Erich Pederson Barkved, son av Peder Erikson Førland og Ukjend, vart fødd i 1691 i Barka, Strand, Rogaland, NOR og døydde i Barkved, Strand, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Erik Pederson Barka vart gift i 1714 med Ingrid Olsdotter Barkved. Dei fekk tre barn. Eldste barnet var fødd i 1715 og døydde 2 år gamalt i 1717. Erik og Ingrid overtok bruket etter foreldra til Ingrid då dei gifta seg. Erik var då innrullert matros. Ingrid døydde i 1723 berre 32 år gamal, og Erik gifta seg opp att med Anna Jonsdotter frå Nag og fekk ei dotter med henne. I 1723 sådde dei 3 ½ tønne korn og avla 30 tønner. Dei hadde 1 hest, 9 storfe og 18 smaler. I 1731 fekk Erik kongeleg skøyte på ½ laup smør i bruket sitt. Ved skiftet etter Erik i 1733 var bruttoformua 70 riksdalar, men gjeld og kostnader var like store, så det vart dermed ikkje noko å dele etter han.

Erich Pederson gifta seg med Ingrid Olsdotter i 1714 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

46        i.  Ole Erikson Grøtnes. Ole gifta seg med Guren Knudsdotter, dotter av Knud Torkelson Fjelde og Guro Olsdotter, den 24. jun 1757 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR. Ole gifta seg så med Christie Eriksdotter, dotter av Erich Pederson Barkved og Ingrid Olsdotter, i 1769 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Ole gifta seg så med Marit Halvorsdotter, dotter av Halvor Larsson Rossøy og Anna Halvorsdotter, den 2. jun 1787 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Ole gifta seg så med Marit Olsdotter den 27. des 1792 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.

         ii.  Christie Eriksdotter vart fødd i 1720 i Barkved, Strand, Rogaland, NOR, døydde i 1786 i Fjelde nedre, Strand, Rogaland, NOR 66 år gamal, og vart gravlagd den 13. aug 1786 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR. Christie gifta seg med Ole Erikson Grøtnes, son av Erich Pederson Barkved og Ingrid Olsdotter, i 1769 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Erich Pederson gifta seg så med Anna Jonsdotter, dotter av Jon Olson Nag og Kristi Knudsdotter, i 1724 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

          i.  Ingrid Eriksdotter vart fødd i 1725 i Barkved, Strand, Rogaland, NOR.


93. Ingrid Olsdotter, dotter av Ole Olson Barkved og Marta Rasmusdotter, vart fødd cirka 1691 i Barkved, Strand, Rogaland, NOR og døydde i 1723 i Barkved, Strand, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 32 år.

Ingrid gifta seg med Erich Pederson Barkved i 1714 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.

94. Knud Torkelson Fjelde vart fødd i 1676 i Espetveit, Valle, Aust-Agder, NOR og døydde i 1746 i Fjelde nedre, Strand, Rogaland, NOR 70 år gamal.

Generelle notat: Knut Torkelson var soldat då han gifta seg i 1706. Han var husmann på Grøtnes under Nedre Fjelde i Strand i 1706 og var innrullert matros. I 1711 budde han framleis der med kone og 1 barn. Andre kona Siri Olsdotter budde hos (ste-)sonen på Øvre Fjelde i 1758. I 1741 vart "Drengen Osmunds Moder og Syster" gravlagde. Sonen Osmund var då kan hende dreng i Prestegarden sidan Peder Rose har omtala han på denne måten. Dette var året då blodsotta herja, og året då presten mellom anna skreiv at han gravla 10 lik (utan å nemna namn).
Det var ei dotter til Knut som vart gravlagd i 1741 saman med første kona til Knut, Guro Olsdotter. "Pigen Guri Knutsdtr Gryttnæss d. 1787, 70 år" passer jo òg godt inn her, men då kan det ikkje vere dottera Guri som vart gift med Ole Erikson. Familien er slik det ofte vert gjort, rekonstruert etter namnelikhet og korleis det heile ser ut til å gå opp, og då kan det sjølvsagt verte feil.
Knut er ført død i 1736, men dette må vere 1746, for han er nemnt 70 år då. Skal han ha gifta seg opp att, så må han vere død etter Guro som døydde i 1741.

Knud Torkelson gifta seg med Guro Olsdotter den 20. jun 1706 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Osmund Knudson vart fødd i 1711 i Fjelde nedre, Strand, Rogaland, NOR, vart døypt den 3. jan 1712 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR og døydde i Fjelde øvre, Strand, Rogaland, NOR,. Osmund gifta seg med Guri Bjørnsdotter, dotter av Biørn Ivarson Vastveit og Mari Svendsdotter, i 1745 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.

         ii.  Knudsdotter vart fødd cirka 1713 i Fjelde nedre, Strand, Rogaland, NOR og døydde i 1741 i Fjelde nedre, Strand, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 28 år.

        iii.  Knud Knudson vart fødd i 1716 i Fjelde nedre, Strand, Rogaland, NOR, vart døypt den 6. sep 1716 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR og døydde i 1783 i Eie nedre, Finnøy, Rogaland, NOR, 67 år gamal. Knud gifta seg med Malena Pedersdotter d. e., dotter av Peder Olson Eie og Magle Knudsdotter, i 1742 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

         iv.  Guro Knudsdotter vart fødd i 1717 i Fjelde nedre, Strand, Rogaland, NOR, vart døypt den 19. des 1717 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR og døydde i 1808 i Espedal nedre, Forsand, Rogaland, NOR, 91 år gamal. Guro gifta seg med Jon Kolbeinson Barka, son av Kolbein Jonson Husabø og Ingeborg Pedersdotter, i 1766 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Guro gifta seg så med Ole Svendson Espedal, son av Svend Olson Espedal og Berta Rolleivsdotter, den 16. apr 1781 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

47        v.  Guren Knudsdotter. Guren gifta seg med Ole Erikson Grøtnes, son av Erich Pederson Barkved og Ingrid Olsdotter, den 24. jun 1757 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.

Knud Torkelson gifta seg så med Siri Olsdotter cirka 1742 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.


95. Guro Olsdotter vart fødd i 1680 og døydde i 1741 i Fjelde nedre, Strand, Rogaland, NOR 61 år gamal. Eit anna namn for Guro var Guraa.

Guro gifta seg med Knud Torkelson Fjelde den 20. jun 1706 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.

96. Helge Sjurson Rabbe, son av Sjur Jarandson Skjeldås og Ågot Skjeldås, vart fødd i 1638 i Tveito, Røldal, Hordaland, NOR og døydde mellom 1679 og 1700 i Rabbe, Røldal, Hordaland, NOR.

Generelle notat: Helge Sjurson fekk skøyte på 2 pund smør av Rabbe i 1679. Helge bygslar ei tid Øvland; det kan me sjå av ei sak frå 1663 då han vert sett under tiltale for å ha merkt seg eit lam som Ola "Østerhagen" åtte. Denne Helge Siffurson får skøyte på Rabbe øvre i 1679, og same ætta sit med denne garden i 100 år. Sidan sonen Olav overtek garden i 1701 berre 20 år gamal, er truleg Helge død før 1700.

Helge Sjurson gifta seg med Kari Leivsdotter cirka 1664 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Jarand Helgeson Jøsendal vart fødd i 1664 i Rabbe, Røldal, Hordaland, NOR og døydde i Jøsendal, Odda, Hordaland, NOR. Jarand gifta seg med Kristi Olsdotter, dotter av Ole Vikingson Grønsdal og Jorond Olsdotter, i Ullensvang kyrkje, Ullensvang, Hordaland, NOR.

48       ii.  Ole Helgeson Rabbe. Ole gifta seg med Torbjørg Olsdotter, dotter av Ole Hansson Botnen og Ukjend, cirka 1709 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.


97. Kari Leivsdotter, dotter av Leiv Olson Hauge og Kristi Knudsdotter, vart fødd i 1646 i Hauge, Røldal, Hordaland, NOR og døydde i Rabbe, Røldal, Hordaland, NOR.

Kari gifta seg med Helge Sjurson Rabbe cirka 1664 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

98. Ole Hansson Botnen, son av Hans Olson Grøve og Ukjend, vart fødd i 1651 i Grøve, Røldal, Hordaland, NOR og døydde etter 1723 i Botnen, Røldal, Hordaland, NOR.

Generelle notat: Ola Hansson Grøve busette seg i Botnen øvre (Haugen) i 1711, og i 1721 får han skøyte på 12 merker smør. Etter matrikkelframlegget frå 1723 var bruket sett til 12 merker smør lanskuld, buskapen var 2 kyr, 1 ungnaut og 6 sauer. Utsædet var ¼ tønne korn og avlinga ¾ tønne. Sonen Eileiv Olson var brukar på Botnen frå 1735 til 1742.

Ole Hansson gifta seg med ukjend.

Barna hans var:

49        i.  Torbjørg Olsdotter. Torbjørg gifta seg med Ole Helgeson Rabbe, son av Helge Sjurson Rabbe og Kari Leivsdotter, cirka 1709 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

         ii.  Eiliv Olson vart fødd cirka 1687 i Botnen, Røldal, Hordaland, NOR og døydde i Botnen, Røldal, Hordaland, NOR.


100. Brynjulv Olson Norstoga vart fødd cirka 1625 i Vågslid, Vinje, Telemark, NOR og døydde i Norstoga, Vinje, Telemark, NOR.

Generelle notat: Brynjulv Olavson Vågslid budde Nordistog i Vågslid. Ætta til kona Guro Ådnesdotter er ukjent.

Brynjulv Olson gifta seg med Guro Ådnesdotter cirka 1655 i Vinje kyrkje, Vinje, Telemark, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Knud Brynjulfson vart fødd cirka 1655 i Norstoga, Vinje, Telemark, NOR.

         ii.  Anfinn Brynjulfson vart fødd cirka 1660 i Norstoga, Vinje, Telemark, NOR.

        iii.  Odd Brynjulfson vart fødd cirka 1664 i Norstoga, Vinje, Telemark, NOR.

50       iv.  Omund Brynjulfson Gryting. Omund gifta seg med Gro Jonsdotter cirka 1699 i Vinje kyrkje, Vinje, Telemark, NOR. Omund gifta seg så med Anna Halvorsdotter, dotter av Halvor Dagfinnson Saltvoll og Ingerid Olsdotter, cirka 1720 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.


101. Guro Ådnesdotter vart fødd cirka 1630 og døydde i Norstoga, Vinje, Telemark, NOR.

Guro gifta seg med Brynjulv Olson Norstoga cirka 1655 i Vinje kyrkje, Vinje, Telemark, NOR.

102. Halvor Dagfinnson Saltvoll, son av Dagfinn Skromme og Skromme, vart fødd i 1656 i Skromme indre, Skånevik, Hordaland, NOR og døydde i Saltvoll, Røldal, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Halvor Dagfinnson var Hallvor.

Generelle notat: I 1645 vart øvre Berge delt i to jamstore bruk. Det eine av desse var Saltvoll. Gardshusa på dette bruket låg i det gamle tunet på Berge, og brukarane nytta framleis namnet Berge. Matriklane frå 1667 og 1723 slår begge bruka saman. Skulda på begge bruka til saman var 1 laup og 12 merker smør.
Hallvor Dagfinnson bygsla Saltvoll i 1698. Både han og kona var innflyttarar. Det var skifte etter Ingerid Olsdotter i 1723. Andre kona var ei Narvesdotter frå Steine i Suldal (faren var Narve Omundson Galland/Ritland i Suldal).
Sonen Nils døydde i 1719 som soldat.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1701-teljinga i Saltvoll, Røldal, Hordaland, NOR.

Halvor Dagfinnson gifta seg med Ingerid Olsdotter cirka 1681 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Nils Halvorson vart fødd i 1682 i Saltvoll, Røldal, Hordaland, NOR og døydde i 1719 i Saltvoll, Røldal, Hordaland, NOR 37 år gamal.

         ii.  Brita Halvorsdotter vart fødd i 1683 i Saltvoll, Røldal, Hordaland, NOR og døydde i Midtun, Røldal, Hordaland, NOR. Brita gifta seg med Søren Kristofferson før 1758 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

51      iii.  Anna Halvorsdotter. Anna gifta seg med Omund Brynjulfson Gryting, son av Brynjulv Olson Norstoga og Guro Ådnesdotter, cirka 1720 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

         iv.  Malena Halvorsdotter vart fødd i 1688 i Saltvoll, Røldal, Hordaland, NOR og døydde i Hamre, Røldal, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Malena var Madli.

          v.  Dagfinn Halvorson vart fødd i 1695 i Saltvoll, Røldal, Hordaland, NOR og døydde i Saltvoll, Røldal, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Dagfinn var Daphin. Dagfinn gifta seg med Britta Saksbjørnsdotter, dotter av Saksbjørn Pederson Tufte og Guro Knudsdotter, i 1723 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

         vi.  Britta Halvorsdotter vart fødd i 1701 i Saltvoll, Røldal, Hordaland, NOR.

        vii.  Siri Halvorsdotter vart fødd i 1703 i Saltvoll, Røldal, Hordaland, NOR og døydde i 1780 i Gautun, Suldal, Rogaland, NOR 77 år gamal. Eit anna namn for Siri var Sigrid. Siri gifta seg med Ivar Knudson Gautun, son av Knud Herbrandson Rabbe og Guro Ivarsdotter, cirka 1721 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

Halvor Dagfinnson gifta seg så med Narvesdotter, dotter av Narve Ommundson og Nilsdotter, cirka 1724 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


103. Ingerid Olsdotter vart fødd cirka 1660 og døydde cirka 1723 i Saltvoll, Røldal, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 63 år.

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde i 1723 i Saltvoll, Røldal, Hordaland, NOR.

Ingerid gifta seg med Halvor Dagfinnson Saltvoll cirka 1681 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

104. Ole Helgeson Rabbe, son av Helge Sjurson Rabbe og Kari Leivsdotter, vart fødd i 1670 i Rabbe, Røldal, Hordaland, NOR og døydde i Rabbe, Røldal, Hordaland, NOR.
(Same som person 48 på side 1)

105. Torbjørg Olsdotter, dotter av Ole Hansson Botnen og Ukjend, vart fødd cirka 1685 i Botnen, Røldal, Hordaland, NOR og døydde i Rabbe, Røldal, Hordaland, NOR.
(Same som person 49 på side 1)

106. Nils Olson Seim vart fødd i 1653 og døydde cirka 1711 i Seim, Røldal, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 58 år.

Generelle notat: I manntalet for 1701 er Seim og Tufte slegne saman. Dei som bur der då er Sivert 32 år, Saksbjørn 50 år og Nils 48 år. Nils var gift med Ambjørg Persdotter Hamre og det er nemnt seks barn.
I manntalet for 1711 er Nils Olson Seim død.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1701-teljinga i Seim, Røldal, Hordaland, NOR.

Nils Olson gifta seg med Ambjørg Pedersdotter cirka 1688 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Anna Nilsdotter vart fødd cirka 1689 i Seim, Røldal, Hordaland, NOR.

         ii.  Ingerid Nilsdotter d. e. vart fødd cirka 1691 i Seim, Røldal, Hordaland, NOR og døydde cirka 1745 i Hegerland, Røldal, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 54 år. Ingerid gifta seg med Asbjørn Sjurson cirka 1727 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR. Ingerid gifta seg så med Anders Fartegnson Hegerland, son av Fartin Bårdson Hegerland og Ukjend, cirka 1733 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

        iii.  Peder Nilsson Midtun vart fødd i 1693 i Seim, Røldal, Hordaland, NOR og døydde i Midtun, Røldal, Hordaland, NOR. Peder gifta seg med Randi Kolbeinsdotter, dotter av Kolbein Josefson Midtun og Ukjend, cirka 1723 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

         iv.  Ole Nilsson Odland vart fødd i 1698 i Seim, Røldal, Hordaland, NOR og døydde i Odland, Røldal, Hordaland, NOR.

          v.  Disa Nilsdotter vart fødd i 1704 i Seim, Røldal, Hordaland, NOR og døydde i Odland, Røldal, Hordaland, NOR. Disa gifta seg med Torkel Osmundson Odland, son av Osmund Levardson Odland og Ukjend, cirka 1726 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

53       vi.  Ingrid Nilsdotter d. y.. Ingrid gifta seg med Ole Olson Hagen, son av Ole Helgeson Rabbe og Torbjørg Olsdotter, cirka 1739 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.


107. Ambjørg Pedersdotter, dotter av Peder Helgeson Hamre og Disa Leivsdotter, vart fødd i 1668 i Hamre, Røldal, Hordaland, NOR og døydde i 1756 i Seim, Røldal, Hordaland, NOR 88 år gamal.

Ambjørg gifta seg med Nils Olson Seim cirka 1688 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

Ambjørg gifta seg så med Knud Ådneson cirka 1719 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


108. Orm Jonson Berge, son av Jon Larsson Sukka og Brita Ormsdotter, vart fødd i 1660 i Sukka, Suldal, Rogaland, NOR og døydde i 1735 i Berge nedre, Røldal, Hordaland, NOR 75 år gamal.

Generelle notat: Orm Jonson Sukka hadde godt næringsvit og vart rik på både penger og jord. Attåt jordeigedomane han fekk med kona si, kjøpte han og Tveito i 1713 og bygsla dessutan halvparten av garden Tufte i 1720. Dette at han var stor jordeigar og velstandsmann, var nok årsaka til at han frå 1706 til 1708 vart brukt til lensmann i bygda. I 1701 vart han kjend skuldig for å ha slege ei fattigkjerring med ein stav fordi ho ikkje ville ta på seg kornskur. For denne saka og for ei anna med "Kittel i Hagen" vart han dømd til å mulkta 6 riksdalar og betala 1 riksdalar til dei fattige. Han var lensmann 1706-1708.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1701-teljinga i Berge nedre, Røldal, Hordaland, NOR.

Orm Jonson gifta seg med Ingrid Toresdotter cirka 1692 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Brita Ormsdotter d. e. vart fødd i 1692 i Berge nedre, Røldal, Hordaland, NOR og døydde i 1723 i Sandvin, Odda, Hordaland, NOR 31 år gamal. Brita gifta seg med Omund Ellingson Sandvin i 1710 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

         ii.  Thore Ormson Bratteteig vart fødd i 1693 i Berge nedre, Røldal, Hordaland, NOR og døydde før 1768 i Bratteteig, Røldal, Hordaland, NOR. Thore gifta seg med Gyri Nilsdotter cirka 1718 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR. Thore gifta seg så med Madli Jakobsdotter i 1744 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

        iii.  Lars Ormson Meland vart fødd i 1695 i Berge nedre, Røldal, Hordaland, NOR og døydde i 1742 i Meland, Hjelmeland, Rogaland, NOR 47 år gamal. Lars gifta seg med Anech Olsdotter, dotter av Ole Jonson Hauge d. e. og Kari Larsdotter, den 17. apr 1719 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

         iv.  Brita Ormsdotter d. y. vart fødd i 1698 i Berge nedre, Røldal, Hordaland, NOR og døydde i Hauge, Røldal, Hordaland, NOR. Brita gifta seg med Jon Olson Hauge, son av Ole Jonson Hauge d. e. og Kari Larsdotter, den 17. apr 1719 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

          v.  Gunle Ormsdotter vart fødd i 1703 i Berge nedre, Røldal, Hordaland, NOR, døydde i 1780 i Bratland, Suldal, Rogaland, NOR 77 år gamal, og vart gravlagd den 31. des 1780 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR. Andre namn for Gunle var Gunille og Gunla. Gunle gifta seg med Ingebret Anfinnson, son av Anfinn Levardson Hagen og Marta Pedersdotter, cirka 1724 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Gunle gifta seg så med Jon Ommundson Hagen d. e., son av Omund Brynjulfson Gryting og Gro Jonsdotter, cirka 1725 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR. Gunle gifta seg så med Lars Olson Bratland, son av Ole Jonson Hauge d. e. og Kari Larsdotter, i 1736 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

         vi.  Halvor Ormson Øvland vart fødd i 1705 i Berge nedre, Røldal, Hordaland, NOR og døydde i 1776 i Øvland, Røldal, Hordaland, NOR 71 år gamal. Eit anna namn for Halvor var Hallvor. Halvor gifta seg med Gjertrud Knudsdotter, dotter av Knud Herbrandson Rabbe og Guro Ivarsdotter, cirka 1734 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

54      vii.  Ole Ormson Berge. Ole gifta seg med Brita Øysteinsdotter, dotter av Østen Halvardson og Helga Larsdotter, i 1732 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

       viii.  Siri Ormsdotter vart fødd i 1710 i Berge nedre, Røldal, Hordaland, NOR og døydde i Haugen, Suldal, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Siri var Sigrid. Siri gifta seg med Lars Olson Haugen, son av Ole Bjørnson Haugen og Kari Monsdotter, cirka 1734 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

         ix.  Ingeborg Ormsdotter vart fødd i 1711 i Berge nedre, Røldal, Hordaland, NOR og døydde i 1797 i Gryting, Røldal, Hordaland, NOR 86 år gamal. Andre namn for Ingeborg var Ingebjørg og Ingebor. Ingeborg gifta seg med Ole Ommundson Gryting, son av Omund Brynjulfson Gryting og Gro Jonsdotter, i 1735 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

          x.  Nils Ormson Lone vart fødd i 1712 i Berge nedre, Røldal, Hordaland, NOR, døydde i 1796 i Lono, Røldal, Hordaland, NOR 84 år gamal, og vart gravlagd den 25. sep 1796 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR. Nils gifta seg med Gro Ommundsdotter, dotter av Omund Brynjulfson Gryting og Anna Halvorsdotter, cirka 1741 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR. Nils gifta seg så med Marte Asbjørnsdotter, dotter av Asbjørn Sjurson og Ingerid Nilsdotter d. e., cirka 1755 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.


109. Ingrid Toresdotter, dotter av Tore Helgeson Berge og Brita Tolleivsdotter, vart fødd i 1672 i Berge nedre, Røldal, Hordaland, NOR og døydde i Berge nedre, Røldal, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Ingrid var Ingerid.

Generelle notat: Ingrid Toresdotter tok sak i 1735 ettter at mannen var død, mot Jakob Prestegård av di han medan Orm låg på det siste, kom inn i stova på Berge og skjelte han ut. Førespelet til dette var at Jakob ein gong tidlegare hadde tapt 10 riksdalar på Lars, sonen hans Orm. Orm hadde lova å betala jakob attende desse pengane, men det hadde ikkje vorte noko av det. No ville Jakob ha det oppgjort. Då Orm ikkje no heller var viljug å halda ord, vart Jakob harm. Etter det Ingrid opplyser i retten skulle han ha sagt at Orm hadde gjort så mykje vondt i si tid "at naar hand farer herfra Verden, da farer hand til helvet, den gamle hund". Jakob nekta at han hadde sagt noko slikt, og då Ingrid ikkje hadde vitne å føra, vart Jakob Prestegård frikjend.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1758-teljinga i Berge nedre, Røldal, Hordaland, NOR.

Ingrid gifta seg med Orm Jonson Berge cirka 1692 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

110. Østen Halvardson, son av Halvard Erikson og Brita Steffensdotter, vart fødd cirka 1686 i Buer, Odda, Hordaland, NOR og døydde i Berge nedre, Røldal, Hordaland, NOR.

Generelle notat: Øystein Hallvorson Buer, frå Odda, bygsla Johannes Tengesdal sin part av Odland i 1720, men i august i 1726 vart det bruket seld til Torkel Odland, og då kom Øystein på berr bakke. Kona Helga Larsdotter hadde odelsrett til det bruket Hans Tjøstovson kjøpte. Slik vart Helga og Øystein eigarar av den Odlandsgarden.
I tingboka for Hardanger står følgjande: "Utne 30.07.1732 skjøder Østen Halvorsen Odland af Roeldals Sogn hans skiøde til hans værsøn og Hustrue Britta Østensdatter paa ½ løb 6 mærker Smør i Gaarden Odland beliggende i Røldahls Kirke sogn."
I 1758 bur Østen Halvorson 73 år, som husmann på Berge nedre saman med Helga Olsdotter 96 år. (Det må vere feilskrift for Helga Larsdotter 69 år?)

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1758-teljinga i Berge nedre, Røldal, Hordaland, NOR.

Østen gifta seg med Helga Larsdotter cirka 1714 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

55        i.  Brita Øysteinsdotter. Brita gifta seg med Ole Ormson Berge, son av Orm Jonson Berge og Ingrid Toresdotter, i 1732 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.


111. Helga Larsdotter, dotter av Lars Oddson Odland og Ambjørg Andersdotter, vart fødd i 1695 i Odland, Røldal, Hordaland, NOR og døydde i Berge nedre, Røldal, Hordaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1758-teljinga i Berge nedre, Røldal, Hordaland, NOR.

Helga gifta seg med Østen Halvardson cirka 1714 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

112. Erich Tørreson Hausken, son av Tørres Erikson Vestbø og Siri Vestbø, vart fødd i 1625 i Vestbø, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde i 1695 i Hauske, Finnøy, Rogaland, NOR 70 år gamal, og vart gravlagd den 24. feb 1695 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

Erich Tørreson gifta seg med Marta Taraldsdotter i 1652 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Rasmus Erikson Galta vart fødd i 1652 i Hauske, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde i 1711 i Galta, Rennesøy, Rogaland, NOR 59 år gamal, og vart gravlagd den 18. jan 1711 i Sørbø kyrkje, Rennesøy, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Rasmus var Erasmus. Rasmus gifta seg med Gertrue Nilsdotter i 1689 i Sørbø kyrkje, Rennesøy, Rogaland, NOR.

         ii.  Roal Erikson Hausken vart fødd i 1662 i Hauske, Finnøy, Rogaland, NOR og døydde cirka 1710 i Hauske, Finnøy, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 48 år. Roal gifta seg med Beritte Samuelsdotter, dotter av Samuel Hansson Hauske og Berit Finnsdotter, den 24. jun 1696 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Roal gifta seg så med Ane Johannesdotter, dotter av Johannes Rasmusson Bø og Marta Larsdotter, cirka 1709 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

56      iii.  Ole Erikson Hausken. Ole gifta seg med Marlene Gunnarsdotter, dotter av Gunder Johannesson Mjølsnes og Karen Henriksdotter, den 30. jun 1695 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.


113. Marta Taraldsdotter, dotter av Tarald Gunnarson Hauske og Ukjend, vart fødd cirka 1625 i Hauske, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde i 1695 i Hauske, Finnøy, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 70 år, og vart gravlagd den 16. mar 1695 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Marta var Marit.

Generelle notat: Marta (Marit) Taraldsdotter var gift med Jon Johannesson Få. Det er broren Jakob som er nemnt som brukar på Hauskje. Jon vart buande på garden, men han er ikkje nemnt i skatte- og avgiftslistene. Peder Jensson Øvre Mjølsnes stemna i 1657 Marta Hauskje inn for retten med krav om 2 tønner korn. Marta vedgjekk at mannen hennar hadde fått dette kornet, men ho hevda at sidan det ikkje hadde vorte reist krav under skifteforhandlingane, var ho ikkje pliktig til å betale det tilbake. Retten påla henne å gje tilbake den eine tønna, den andre måtte Peder søkja hjå arvingane etter avdøydde Johannes Få. Marta hadde vore gift med Jon, son til Johannes Eivindson Få. Jon var død i 1657 og det var arveoppgjer etter han det blir vist til i saka om dei to korntønnene. Jon må då ha døydd før 1657, truleg i 1651.
Marta gifta seg opp att med Eirik Tørresson som var bonde på Hauskje i tida 1653-1695. Eirik betalte skatt av jordegods han hadde arva, sikkert gjennom kona si, 27 spann smør i Lunde (uvisst kva gard dette er) og ½ vett korn i Tungland i Strand. Av lista over rosstenesteskatten 1685-1687 går det fram at han også åtte ein del av det gardsbruket han sjølv bruka (½ vett korn). Dette var nok eigedom kona hadde arva etter faren.
Erich Tørrisson Houscen vart gravlagd 24. februar 1695, og den 16. mars 1695 blei salige Erich Tørrisson "Quinde paa Houscen, Marta graffest".

Marta gifta seg med Jon Johannesson Hauske, son av Johannes Eivindson Faa og Marit Ellingsdotter, cirka 1650 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

Marta gifta seg så med Erich Tørreson Hausken i 1652 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

114. Gunder Johannesson Mjølsnes vart fødd i 1603 i Finnøy, Rogaland, NOR, døydde i 1681 i Mjølsnes nere, Finnøy, Rogaland, NOR 78 år gamal, og vart gravlagd den 5. feb 1681 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Gunnar Johannesson var truleg gift med Karen Henriksdotter Steinnes, truleg dotter til Henrik Pederson Steinnes (i følge Jess Selvåg, Karen er ikkje nemnt under Steinnes som barn til Anna og Henrik eller som kona til Gunnar Johannesson i Finnøy bygdebøker. Der står det at kona til Gunnar er ukjent). Gunnar var bonde på Mjølsnes og er nemnt der 1646-1681.
Det er mogleg at han var gift to gonger. Dei knappe innføringane i kyrkjebøkene er heller ikkje eintydige nok til å avgjera kor mange barn han hadde.
Den 5 februar 1681 "bleff Gunder Miølsnæs graffestet".
Halrj Gunnarsdotter må vere dottera til Gunnar Johannesson, for 17. januar 1686 "bleff Billest Aslachsen og Halrj Gundersd: trolovede", den 31. januar 1686 "vaar Halrj Mjølsnessis uægte Søn, Gunder, til daaben", og den 27. juni 1686 "haffde Billest Aslachsen oc Halrj Gundersd: Bryllup". Dei fekk sonen Gunnar før dei gifta seg.
Den 25. mars 1691 "bleff Karen Henrichsdatter N. Miølsnes grafffest".

Gunder Johannesson gifta seg med Karen Henriksdotter cirka 1665 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Halri Gunnarsdotter vart fødd cirka 1666 i Mjølsnes nere, Finnøy, Rogaland, NOR og døydde i Hauske, Finnøy, Rogaland, NOR. Halri gifta seg med Billest Aslakson Hauske, son av Aslak Belestson Hauske og Malena Taraldsdotter, den 27. jun 1686 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

         ii.  Henrich Gunnarson Mjølsnes vart fødd i 1671 i Mjølsnes nere, Finnøy, Rogaland, NOR og døydde i 1714 i Mjølsnes nere, Finnøy, Rogaland, NOR 43 år gamal. Eit anna namn for Henrich var Henrick. Henrich gifta seg med Marthe Mattisdotter, dotter av Matthis Belestson Lauvsnes og Dorothea Lauvsnes, den 15. nov 1691 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Henrich gifta seg så med Ingebor Eriksdotter, dotter av Erik Torfinnson Ladstein og Marthe Ladstein, den 1. nov 1693 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

        iii.  Anna Gunnarsdotter vart fødd i 1672 i Mjølsnes nere, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 13. feb 1672 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde i 1690 i Mjølsnes nere, Finnøy, Rogaland, NOR, 18 år gamal, og vart gravlagd den 25. sep 1690 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

57       iv.  Marlene Gunnarsdotter. Marlene gifta seg med Ole Erikson Hausken, son av Erich Tørreson Hausken og Marta Taraldsdotter, den 30. jun 1695 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.


115. Karen Henriksdotter, dotter av Henrich Pederson Steinnes og Anna Ellingsdotter, vart fødd i 1645 i Steinnes, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde i 1691 i Mjølsnes nere, Finnøy, Rogaland, NOR 46 år gamal, og vart gravlagd den 25. mar 1691 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

Karen gifta seg med Gunder Johannesson Mjølsnes cirka 1665 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

116. Hans Olson vart fødd i 1640 og døydde i Lindefjell, Fjotland, Vest-Agder, NOR. Eit anna namn for Hans var Hans Hansson.

Generelle notat: Ved skiftet 19.09.1727 etter Asbjørn Hansson Søre Vignes var Ola Hansson på Flesjå og Ola Hansson på Søre Vignes formyndarar for barna. Begge var frå Lindefjell i Lista og truleg brør, og det er rimeleg at Asbjørn var bror deira. Det kom såleis tre brør frå Lista til Finnøy ikring 1700, gifta seg og fekk seg gard.
Ole Hansson Fleskjå vart gravlagd 9. april 1744 og presten skreiv følgjande: "Ole Hanssen Fledske, barnefød i Fiotland sogn i Kvinnesdal på gaarden Linnefield av foreldre, faderen Hans Olsen, moderen Siri Ommundsdtr. ... var først i sine foreldres i 16 aar, kom så til Høgsfiord i Strand sogn til gaarden Rosseviig og tiente der i 4 aar, kom saa til Finnøe, og tiente for manden Samuel Roaldsen på Hauschen, og tienet han 1 aar, tienet saa Peder Halvorsen Viigen, 3 aar, tienet saa Erich Evensen Steennæs, 3aar, tienet saa Hr.Torgier Rejersen Presten paa Finnøe, i 2 aar .... har saa i ægteskabet med sin etterlevende enke Lisbeth Christensdtr. .... 46 aar.... 5 drenger og 2 piger ...hvorav 3 drenger og 1 pige er døde..... 76 aar."
Ola Hansson Flesjå hadde ei syster Anna Hansdotter Flesjå som vart gravlagd 2. februar 1738, 60 år gamal.
Ole Hansson Søre Vignes vart gravlagd 9. november 1745, 76 år gamal, og då skreiv presten følgjande nekrolog i kyrkjeboka:
".. barnefød i Kvinesdal av disse ægte foreldre Hans Hansen Sirie Christensdtr., Linnefield i Fiotland sogn. ... i 17 aar her paa Finnøe i tieneste .... hustru Marlene Andersdtr. levet med hende 24 aar men uden barn ... enkemand 1 aar. før i ægteskab med hans nu etterlevende enke Inger Tiøstelsdatter har levet med hende 20 aar .... 1 datter. .... 76. aar."
Dersom desse tre var brør, så stemmer ikkje namna på foreldra deira med det presten skreiv i kyrkjeboka. Foreldra må då ha vore ein Hans og Siri, men kva farsnamna til Hans og Siri var kan ein ikkje vita. På Lindefjell i Fjotland kan eg berre finne Hans Ånenson fødd ikring 1640 og døydde ikring 1705. Denne Hans var gift med ei Gunnhild, og det vert berre nemnt ei dotter Mari etter dei. Siri kan vere dotter til Ånen Lindefjell i Fotland som vert nemnt i 1645 eller var han far til Hans Åneneson?
Etter Ånen Lindefjell vert det berre nemnt barna Hans, Ånen og ei dotter gift med Gunnsten Pålson Verdal i Eiken (side 556 i Fjotland bind III). Kona til Ånen var Joren Knutsdotter Lindefjell, og ho gifta seg opp att med Olav Tolleivson. Olav døydde i 1659, medan Joren vert nemnt til 1661. Det er ikkje nemnt barn etter Olav og Joren, men Joren vert nemnt som mor til Ånen sine barn.

Hans gifta seg med Siri Kristensdotter cirka 1670 i Fjotland kyrkje, Fjotland, Vest-Agder, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Ole Hansson Flesjå d. e. vart fødd i 1675 i Lindefjell, Fjotland, Vest-Agder, NOR, døydde i 1744 i Flesjå, Finnøy, Rogaland, NOR 69 år gamal, og vart gravlagd den 9. apr 1744 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Ole gifta seg med Lisbet Kristensdotter, dotter av Christen Pålson Flesjå og Giertrud Haldorsdotter, i 1702 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

         ii.  Anna Hansdotter vart fødd i 1678 i Lindefjell, Fjotland, Vest-Agder, NOR, døydde i 1738 i Flesjå, Finnøy, Rogaland, NOR 60 år gamal, og vart gravlagd den 2. feb 1738 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

58      iii.  Ole Hansson Vignes d. y.. Ole gifta seg med Mallene Andersdotter, dotter av Anders Vignes og Ukjend, den 11. jul 1706 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Ole gifta seg så med Inger Tjøstersdotter, dotter av Tiøster Johannesson Vignes og Inger Pedersdotter, den 14. jul 1727 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

         iv.  Asbiørn Hansson vart fødd i 1682 i Lindefjell, Fjotland, Vest-Agder, NOR, døydde i 1727 i Vignes søre, Finnøy, Rogaland, NOR 45 år gamal, og vart gravlagd den 6. jul 1727 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Asbiørn gifta seg med Karen Kristensdotter, dotter av Christen Pålson Flesjå og Giertrud Haldorsdotter, cirka 1712 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.


117. Siri Kristensdotter vart fødd i 1645 og døydde i Lindefjell, Fjotland, Vest-Agder, NOR. Eit anna namn for Siri var Siri Ommundsdotter.

Siri gifta seg med Hans Olson cirka 1670 i Fjotland kyrkje, Fjotland, Vest-Agder, NOR.

118. Tiøster Johannesson Vignes, son av Johannes Gregoriusson Mjølsnes og Ukjend, vart fødd i 1652 i Mjølsnes nere, Finnøy, Rogaland, NOR og døydde i 1734 i Vignes søre, Finnøy, Rogaland, NOR 82 år gamal. Andre namn for Tiøster Johannesson var Kiøstel og Tiøstel.

Generelle notat: Den 5. august 1688 vart Tiøster Joenson trulova med Inger Pedersdotter, men sjølve vigsla finn eg ikkje i kyrkjeboka. Tjøster Johannesson (kalla Jonson) er brukar på Søre Vignes 1680-åra til 1734. Tjøster er ikkje registrert som oppsitjar på Søre Vignes i 1701, men er kalla Tjøster Søre Vignes frå 1689 då den eldste sonen vart fødd. I 1707 hadde han heile bruk B på 22 spann og er registrert saman med sønene Jon og Peder. I 1711 betalte han ekstra skatt for seg, kona og to barn. Fødselsåret til kona Inger Pedersdotter er ukjent. "En bondekone fra Gaarden Søre Wignæs med nafn Inger Pedersdotter" blei gravlagd i juni 1719 (datoen er ikkje så lett å tyde, men er truleg 1. juni), skiftet etter henne var 19. september 1727.
Jess Selvåg skriv at ho truleg var dotter til Peder Rasmusson Søre Vignes. Det er to Peder Rasmusson på Søre Vignes i 1664, ein på 42 og ein på 40 år. Den eine døyr i 1694 og er kalla "gamle Peders Rasmusson". I tillegg er det ein Peder Eivindson på 25 år og på Nore Vignes er det ein Peder Henrikson, så faren for samanblanding er stor. Tjøster kjem som brukar på bruket til Peder Eivindson, så ein skulle tru at det var Peder Eivindson som var far til Inger.
1. juni 1719 "blef en bondekone fra Gaarden Søre Vignæs ved nafn Inger Pedersdatter j en furrekiste nedsat j Findøe Kirchegaard". Ved skiftet etter Inger Pedersdotter i 1727 var barn nr. 2-4 arvingar saman med enkemannen. Eldstesonen må då vera død. Netto formue var 61 riksdalar.
30. juni 1726 vart enkemanden Kiøstel Joenson og pigen Anne Andersdotter (Vestbø) vigde i Finnøy kyrkje.
Tjøster på Søre Vignes er i det sjømilitære manntalet 1734 kalla Tjøster Jonson, 55 år, fødd på Mjølsnes. Kva tid Tjøster vart gravlagd kan eg ikkje finne i kyrkjboka, då det er mangelfull føring av gravlagde i tida frå våren 1734 til 1735 Ved skiftet etter Tjøster 15. januar 1735 var berre dottera Inger i live, men Peder på Hesby hadde to døttre etter seg. Det var ingenting å arva. Tjøster Jonson var truleg son til Johannes Gregoriusson på Nere Mjølsnes.

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde den 15.Jan 1735 i Vignes søre, Finnøy, Rogaland, NOR.

Tiøster Johannesson gifta seg med Inger Pedersdotter i 1688 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 5.Aug 1688 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Jon Tjøsterson vart fødd i 1689 i Vignes søre, Finnøy, Rogaland, NOR og døydde cirka 1713 i Vignes søre, Finnøy, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 24 år. Jon gifta seg med ukjend cirka 1710 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

         ii.  Beritte Tjøstersdotter vart fødd i 1691 i Vignes søre, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 20. sep 1691 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde i 1723 i Vignes søre, Finnøy, Rogaland, NOR, 32 år gamal, og vart gravlagd den 1. jul 1723 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

59      iii.  Inger Tjøstersdotter. Inger gifta seg med Ole Hansson Vignes d. y., son av Hans Olson og Siri Kristensdotter, den 14. jul 1727 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

         iv.  Peder Tjøsterson vart fødd i 1699 i Vignes søre, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 6. jun 1699 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde i 1732 i Hesby, Finnøy, Rogaland, NOR, 33 år gamal, og vart gravlagd den 27. jan 1732 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Peder gifta seg med Marthe Jensdotter, dotter av Jens Karlson Hesby og Berta Jonsdotter, den 6. jun 1728 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

Tiøster Johannesson gifta seg så med Ane Andersdotter, dotter av Anders Andersson og Ingebor Toresdotter, den 30. jun 1726 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


119. Inger Pedersdotter, dotter av Peder Eivindson og Randi Mikkelsdotter, vart fødd cirka 1660 i Vignes søre, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde i 1719 i Vignes søre, Finnøy, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 59 år, og vart gravlagd den 1. jun 1719 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde den 19.Sep 1727 i Vignes søre, Finnøy, Rogaland, NOR.

Inger gifta seg med Tiøster Johannesson Vignes i 1688 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

120. Marcus Danielson Fløgstad, son av Daniel Hadleson Vanvik og Anna Sakariasdotter, vart fødd i 1660 i Vanvik indre, Sand, Rogaland, NOR og døydde i 1719 i Fløgstad, Sauda, Rogaland, NOR 59 år gamal.

Generelle notat: Markus Danielson hadde truleg brukt ein part av Fløgstad saman med svogeren, Kolbein Eivindson, men då Kolbein døydde noko før 1700 vart Markus husmann på Øyrå under Fløgstad. Han er nemnt husmann under Fløgstad både 1701 og 1707 og ellers i skattelistene like til han døydde i 1719.
Ein Markus skreddar som er nemnt i Sausokn i 1690-åra var truleg Markus Danielson. I så fall var han kanskje den første husmannen på plassen Øyrå der det seinare skulle veksa fram ein heil liten by med asfalterte gater, rådhus, bankar, post og telegraf, hotell og anna som høyrer den moderne tida til. Den siste tida Markus levde er det grunn til å tru at han har hatt ein granne på Øyrå som heitte Guttorm Trulsson.
Markus var gift med ei dotter til Torstein Sjurson Fløgstad og hadde fem barn: Sjur, Torstein Øye, Daniel Austarheim, Herborg Åbø og Torbjørn. Det er ikkje kjent kvar det vart av sønene Sjur og Torbjørn.

Marcus Danielson gifta seg med Torsteinsdotter cirka 1687 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Sjur Markusson vart fødd i 1688 i Fløgstad, Sauda, Rogaland, NOR og døydde i Sunnhordland, Hordaland, NOR.

60       ii.  Tosten Markusson Øye. Tosten gifta seg med Siri Eriksdotter, dotter av Erik Larsson Øye og Ukjend, cirka 1725 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR. Tosten gifta seg så med Helga Eriksdotter, dotter av Erich Nilsson Vinja og Siri Eriksdotter, den 12. nov 1741 i Grindheim kyrkje, Etne, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

        iii.  Daniel Markusson Austarheim vart fødd i 1691 i Fløgstad, Sauda, Rogaland, NOR og døydde i Austarheim, Sauda, Rogaland, NOR. Daniel gifta seg med Ingrid Kristensdotter i 1720 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR. Daniel gifta seg så med Siri Sørensdotter, dotter av Søren Torgerson Austarheim og Ukjend, i 1725 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

         iv.  Herborg Markusdotter vart fødd i 1703 i Fløgstad, Sauda, Rogaland, NOR og døydde før 1758 i Åbø, Sauda, Rogaland, NOR. Herborg gifta seg med Sjur Klausson Åbø, son av Klaus Sjurson Maldal og Jorunn Mortensdotter, cirka 1724 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

          v.  Torbjørn Markusson vart fødd i 1710 i Fløgstad, Sauda, Rogaland, NOR.


121. Torsteinsdotter, dotter av Tosten Sjurson Fløgstad og Ukjend, vart fødd cirka 1665 i Fløgstad, Sauda, Rogaland, NOR og døydde i Fløgstad, Sauda, Rogaland, NOR.

gifta seg med Marcus Danielson Fløgstad cirka 1687 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

122. Erik Larsson Øye, son av Lars Kolbeinson Fløgstad og Ukjend, vart fødd i 1655 i Herheim, Sauda, Rogaland, NOR og døydde i Øye, Sauda, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Erik Larsson vart gift med enka etter Anders Davidson Øye, Siri Pålsdotter. Ei tid etter at Siri var død, gifta Erik seg opp att. Me veit ikkje kven andre kona hans var, men eit manntal frå 1711 fortel at Erik då budde på Øye "med qvinde og 3de børn". Då sønene Anders og Pål er førte for seg i dette manntalet, var desse tre barna truleg dottera Brita frå det første ekteskapet og dessutan ein son og ei dotter som han hadde med andre kona. Sonen heitte Lars og dottera Siri. Både Lars og Siri skulle bli buande i Øye.
Av gjæv ætt som Erik var, er det rimeleg at me ofte finn han nemnt som domsmann, vurderingsmann og lagrettemann. Og i åra 1695-1697 var han kyrkjeombodsmann, slik far hans hadde vore det 20 år tidlegare, og slik sonen Pål skulle verta det 20 år seinare. Erik brukte Øye saman med eldste sonen ei tid fram til 1725.
I 1723 vart Øye, som dei andre gardane i bygda, vurdert av ein matrikkelkommisjon som kom til dette resultatet: "31. Øye Sm. 1 løb, tag 3 Wetter, landlæg fieldjord, en støel og becheqvern, tungvunden, Erich Saar 3½ tr. afl. 12 tr. føder 1 hest 10 Nøed 18 Smaler. Anders fraværende men Erich fork(l)ared at Saar 2½ tr. afl. 9 tr. fød(er) 1 hest 8 Nøed 7 Smaler".
Erik Larsson sat sjølv med bruket sitt eit par år etter at eldste sonen hadde flytta til Fløgstad, men i 1727 sa han frå seg bruket og sette seg i folga. Han var framleis i live i 1739, då han vitna i ei sak om garden Nes. Jess Selvåg har skrive at han var fødd ikring 1645.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1665-teljinga i Herheim, Sauda, Rogaland, NOR.

Erik Larsson gifta seg med Siri Pålsdotter, dotter av Poel Olson Bakka og Inger Bakka, cirka 1678 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Anders Erikson Fløgstad vart fødd i 1679 i Øye, Sauda, Rogaland, NOR og døydde i 1733 i Fløgstad, Sauda, Rogaland, NOR 54 år gamal. Anders gifta seg med Elisabet Pålsdotter, dotter av Pål Jonson Søndenå og Guro Torgersdotter, cirka 1713 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

         ii.  Brita Eriksdotter vart fødd i Øye, Sauda, Rogaland, NOR.

        iii.  Paul Erikson Løyning vart fødd i 1685 i Øye, Sauda, Rogaland, NOR og døydde cirka 1762 i Løyning, Sauda, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 77 år. Paul gifta seg med Guri Torbjørnsdotter, dotter av Torbjørn Torjusson Fløgstad og Ukjend, cirka 1706 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR. Paul gifta seg så med Ingebor Sjursdotter, dotter av Siur Ådneson Litlaland og Malene Osmundsdotter, den 9. jul 1741 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

Erik Larsson gifta seg så med ukjend cirka 1700 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

Barna hans var:

61        i.  Siri Eriksdotter. Siri gifta seg med Tosten Markusson Øye, son av Marcus Danielson Fløgstad og Torsteinsdotter, cirka 1725 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

         ii.  Lars Erikson Øye vart fødd i 1702 i Øye, Sauda, Rogaland, NOR og døydde cirka 1745 i Øye, Sauda, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 43 år. Lars gifta seg med Torunn Askjellsdotter, dotter av Askjell Jakobson Vetrhus og Guri Olsdotter, cirka 1729 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.


124. Gunnar Larsson Birkeland, son av Lars Sjurson Birkeland og Ukjend, vart fødd i 1658 i Birkeland ytre, Sauda, Rogaland, NOR og døydde i 1730 i Birkeland ytre, Sauda, Rogaland, NOR 72 år gamal.

Generelle notat: Gunnar Larsson var ut frå manntala i 1701 fødd ikring 1658. Han bygsla ein laup smør i Ytre Birkeland 17. mai 1693 av Gunnar Rasmusson Høyland og gav 10 riksdalar i førstebysel. Med kona Madli, fekk han ½ pund smør i Åbø som dei to yngste barna arva seinare.

Gunnar Larsson gifta seg med Madli Torbjørnsdotter cirka 1693 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Lars Gunnarson Birkeland vart fødd i 1694 i Birkeland ytre, Sauda, Rogaland, NOR og døydde i 1733 i Birkeland ytre, Sauda, Rogaland, NOR 39 år gamal. Lars gifta seg med Mari Olsdotter, dotter av Ole Larsson Teig og Teig, cirka 1724 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

62       ii.  Torbjørn Gunnarson Amdalsrød. Torbjørn gifta seg med Berta Håkonsdotter, dotter av Hågen Nilsson Søndenå og Ingeborg Knudsdotter, cirka 1742 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

        iii.  Ien Gunnarsdotter vart fødd i 1702 i Birkeland ytre, Sauda, Rogaland, NOR og døydde i Bakka, Sauda, Rogaland, NOR. Ien gifta seg med Halvor Tjerandson Bakka, son av Tjerand Jakobson Lindvoll og Ingrid Larsdotter, cirka 1719 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

         iv.  Brita Gunnarsdotter vart fødd i 1708 i Birkeland ytre, Sauda, Rogaland, NOR.

          v.  Sjur Gunnarson vart fødd i 1712 i Birkeland ytre, Sauda, Rogaland, NOR.


125. Madli Torbjørnsdotter, dotter av Torbjørn Halvardson Åbø og Anna Sakariasdotter, vart fødd i 1675 i Vanvik ytre, Sand, Rogaland, NOR og døydde i 1741 i Birkeland ytre, Sauda, Rogaland, NOR 66 år gamal.

Madli gifta seg med Gunnar Larsson Birkeland cirka 1693 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

126. Hågen Nilsson Søndenå, son av Niels Jakobson Søndenå og Larsdotter, vart fødd i 1697 i Søndenå, Sauda, Rogaland, NOR og døydde cirka 1761 i Søndenå, Sauda, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 64 år.

Generelle notat: Håkon Nilsson Søndenå vart gift med Ingeborg Knutsdotter frå Åbø. Dei fekk seks barn som vaks opp. Ingeborg Knutsdotter tok livet av seg sommaren 1733 etter lengre tids sjukelege med store smerter. Yngste sonen Nils var berre fire år gamal då. Håkon gifta seg opp att med Dordi Villeiksdotter frå Selland i Hylsfjorden. Ho døydde banlaus i 1759. Håkon overtok dei ½ laup 4 merker smør som faren hadde bygsla. I 1723 budde Håkon Nilsson på Engja u/Søndenå. Han let yngste sonen Nils ta over på Engja i 1759. Han hadde då brukt garden sin i 40 år.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1758-teljinga i Søndenå, Sauda, Rogaland, NOR.

Hågen Nilsson gifta seg med Ingeborg Knudsdotter cirka 1715 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

63        i.  Berta Håkonsdotter. Berta gifta seg med Torbjørn Gunnarson Amdalsrød, son av Gunnar Larsson Birkeland og Madli Torbjørnsdotter, cirka 1742 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

         ii.  Barbro Håkonsdotter vart fødd i 1718 i Søndenå, Sauda, Rogaland, NOR og døydde i jan 1763 i Birkeland ytre, Sauda, Rogaland, NOR 45 år gamal. Barbro gifta seg med Gunder Olson Birkeland, son av Ole Olson Birkeland og Ingeborg Olsdotter, cirka 1742 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

        iii.  Johannes Håkonson Søndenå vart fødd i 1720 i Søndenå, Sauda, Rogaland, NOR og døydde cirka 1776 i Søndenå, Sauda, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 56 år. Johannes gifta seg med Guro Torgersdotter, dotter av Torger Pålson Søndenå og Brita Nilsdotter, cirka 1747 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

         iv.  Helga Håkonsdotter vart fødd i 1725 i Søndenå, Sauda, Rogaland, NOR og døydde i Hølland, Sauda, Rogaland, NOR. Helga gifta seg med Sjur Olson Hølland, son av Ove Kristenson Gunnarsrød og Eli Olsdotter, cirka 1760 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

          v.  Guri Håkonsdotter vart fødd i 1727 i Søndenå, Sauda, Rogaland, NOR, døydde i 1803 i Søndenå, Sauda, Rogaland, NOR 76 år gamal, og vart gravlagd den 19. mai 1803 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

         vi.  Nils Håkonson Enge vart fødd i 1729 i Søndenå, Sauda, Rogaland, NOR, døydde i 1796 i Søndenå, Sauda, Rogaland, NOR 67 år gamal, og vart gravlagd den 6. nov 1796 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Nils var Niels. Nils gifta seg med Madli Ovesdotter, dotter av Ove Olson Søndenå og Kari Torjusdotter, cirka 1759 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

Hågen Nilsson gifta seg så med Dordi Vigleiksdotter, dotter av Vigleik Nilsson Selland og Ragna Svendsdotter, i 1734 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


127. Ingeborg Knudsdotter, dotter av Knud Klausson Åbø og Barbro Nilsdotter, vart fødd i 1694 i Åbø, Sauda, Rogaland, NOR og døydde i 1733 i Søndenå, Sauda, Rogaland, NOR 39 år gamal.

Ingeborg gifta seg med Hågen Nilsson Søndenå cirka 1715 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

Åttande generasjon (4x tippoldeforeldre)

horizontal rule


136. Torgir Øysteinson vart fødd i Strand, Rogaland, NOR og døydde i Stavanger, Rogaland, NOR.

Torgir gifta seg med Aase Vermundsdotter cirka 1690 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

68        i.  Wermund Torgerson Løvaas. Wermund gifta seg med Anna Gunnarsdotter, dotter av Gunnar Fanuelson Erevik og Gjertrud Rasmusdotter, den 16. nov 1721 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.


137. Aase Vermundsdotter vart fødd cirka 1670 i Strand, Rogaland, NOR og døydde i Stavanger, Rogaland, NOR.

Aase gifta seg med Torgir Øysteinson cirka 1690 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.

138. Gunnar Fanuelson Erevik, son av Fanuel Torsteinson Erevik og Erevik, vart fødd i 1648 i Erevik, Forsand, Rogaland, NOR, døydde i 1729 i Erevik, Forsand, Rogaland, NOR 81 år gamal, og vart gravlagd den 2. okt 1729 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

Gunnar Fanuelson gifta seg med Gjertrud Rasmusdotter cirka 1685 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Siri Gunnarsdotter vart fødd cirka 1685 i Erevik, Forsand, Rogaland, NOR.

69       ii.  Anna Gunnarsdotter. Anna gifta seg med Wermund Torgerson Løvaas, son av Torgir Øysteinson og Aase Vermundsdotter, den 16. nov 1721 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

        iii.  Inger Gunnarsdotter vart fødd i 1701 i Erevik, Forsand, Rogaland, NOR, døydde i 1732 i Erevik, Forsand, Rogaland, NOR 31 år gamal, og vart gravlagd den 28. des 1732 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

         iv.  Thore Gunnarson Erevik vart fødd i 1703 i Erevik, Forsand, Rogaland, NOR, vart døypt den 18. nov 1703 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR og døydde i okt 1763 i Erevik, Forsand, Rogaland, NOR, 60 år gamal. Thore gifta seg med Kristi Eilivsdotter, dotter av Eiliv Rasmusson og Anna Torsteinsdotter, den 15. jun 1727 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR. Thore gifta seg så med Berita Nilsdotter, dotter av Niels Ådneson Oanes og Ukjend, den 27. des 1745 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

          v.  Endre Gunnarson Erevik vart fødd i 1711 i Erevik, Forsand, Rogaland, NOR, vart døypt den 1. mai 1711 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR, døydde i 1728 i Erevik, Forsand, Rogaland, NOR, 17 år gamal, og vart gravlagd den 30. mar 1728 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.


139. Gjertrud Rasmusdotter, dotter av Rasmus Sjurson Rettedal og Ukjend, vart fødd cirka 1660 i Oanes, Forsand, Rogaland, NOR, døydde i 1743 i Erevik, Forsand, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 83 år, og vart gravlagd den 5. mai 1743 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

Gjertrud gifta seg med Gunnar Fanuelson Erevik cirka 1685 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

140. Jacob Ellingson Bø, son av Elling Andersson Bø og Ingeborg Asgautsdotter, vart fødd i 1652 i Bø, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde i 1718 i Bø, Finnøy, Rogaland, NOR 66 år gamal, og vart gravlagd den 2. okt 1718 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

Generelle notat: 2. oktober 1718 "blef en bonde fra Gaarden Bøe paa Fogn, ved nafn Jacob Ellingsen i en furre Kiste begraven ij Findøe Kirchegaard".

Det vart halde skifte den 3. mai 1725 på "Bøe i Hesbye Skibr effter afgangen Jacob Ellingsen mellem hans Hustrue Astri Olsdtr: paa dend eene og deris 6 børn .. Elling, Halvor og Ole Jacobsønner, Ingebor Jacobsdtr. ugift, Gurj Jacobsdtr. gift med Rasmus Erichsen og Anne Jacobsdtr. ugift paa dend anden side."
Astrid delte arven sin på barna. I skiftet blir det nemnt "brøllupsgierd" til døttrene Anne og Ingeborg, medan dei andre då må vere gifte då skiftet vart halde. Formyndar for Anne var broren Olle Bøe og for Ingeborg var broren Elling Nordbøe. Sonen Halvor må truleg vere han som var gift på Meling på Åmøy i Hetland.

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde den 3.Mai 1725 i Bø, Finnøy, Rogaland, NOR.

Jacob Ellingson gifta seg med Astrid Olsdotter den 2. jul 1676 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 10.Apr 1676 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Ingebor Jakobsdotter vart fødd i 1678 i Bø, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde i 1758 i Bø, Finnøy, Rogaland, NOR 80 år gamal, og vart gravlagd den 17. sep 1758 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

         ii.  Gurie Jakobsdotter vart fødd i 1679 i Bø, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde i 1742 i Bø, Finnøy, Rogaland, NOR 63 år gamal, og vart gravlagd den 7. jan 1742 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Gurie var Gurj. Gurie gifta seg med Rasmus Erikson den 24. jun 1724 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Gurie gifta seg så med Knud Osmundson Bø, son av Osmund Jonson Bø og Guri Helgesdotter, den 25. jun 1739 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

        iii.  Anna Jakobsdotter vart fødd i 1682 i Bø, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 26. des 1682 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR og døydde i 1748 i Bø, Finnøy, Rogaland, NOR, 66 år gamal.

         iv.  Marthe Jakobsdotter (Død ung) vart fødd i 1686 i Bø, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 17. jan 1686 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR og døydde i Bø, Finnøy, Rogaland, NOR,.

          v.  Kristi Jakobsdotter vart fødd i 1688 i Bø, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 27. mai 1688 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde i 1695 i Bø, Finnøy, Rogaland, NOR, 7 år gamal, og vart gravlagd den 27. feb 1695 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Kristi var Kirsten.

         vi.  Elling Jakobson Nordbø vart fødd i 1691 i Bø, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 25. mar 1691 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde i 1764 i Nordbø, Finnøy, Rogaland, NOR, 73 år gamal, og vart gravlagd den 8. jun 1764 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Elling gifta seg med Anna Rasmusdotter, dotter av Rasmus Rasmusson Nordbø og Eline, cirka 1715 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Elling gifta seg så med Inger Johannesdotter, dotter av Johannes Pederson Landa og Malene Pedersdotter, den 8. jul 1750 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

70      vii.  Halvor Jakobson Meling. Halvor gifta seg med Ingebor Tørresdotter, dotter av Tørres Ånenson Lunde og Giertrud Knudsdotter, den 1. jan 1719 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

       viii.  Ole Jakobson Bø vart fødd i 1697 i Bø, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 19. des 1697 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde i 1772 i Bø, Finnøy, Rogaland, NOR, 75 år gamal, og vart gravlagd den 14. jun 1772 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Ole var Olle. Ole gifta seg med Ingeborg Haldorsdotter, dotter av Haldor Bø og Ragnhild Jonsdotter, i 1724 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Ole gifta seg så med Anna Olsdotter, dotter av Ole Torgrimson Trevland og Udbiørg Trevland, i 1749 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.


141. Astrid Olsdotter, dotter av Ole Halvorson Trevland og Guri Halvorsdotter, vart fødd i 1652 i Erås, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde i 1742 i Bø, Finnøy, Rogaland, NOR 90 år gamal, og vart gravlagd den 7. okt 1742 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

Generelle notat: I kyrkjboka for Finnøy i året 1742 er det ført:
"dj 7 october blev nedsat Astrid Olsdtr. Bøe blev fød paa Eeras i Talgøe Sogn, af foreldre Ole Pedersen, Gurie Halvorsdtr, var hiemen til hendes aldere 24 aar. Kom saa i ægteskab med Jacob Ellingsen, boede med han i 50 aar. Avlet med ham 8 børn, 3 Drenge, 5 Piger. av hvilche 3 Piger er døde, de 2 var ??? da nu hendes Mand døde, sad hun Enche i 25 aar, har hendes datter Gurie Jacobsdtr, etter hvis død, hos værsøn Knud Osmunden Bøe, har værit svag sist et aar, har levet her i Verden gl: 999 aar."

Astrid gifta seg med Jacob Ellingson Bø den 2. jul 1676 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

142. Tørres Ånenson Lunde, son av Aanen Jakobson og Ingeborg Olsdotter, vart fødd i 1665 i Lunde (Åmøy), Hetland, Rogaland, NOR, døydde i 1741 i Lunde (Åmøy), Hetland, Rogaland, NOR 76 år gamal, og vart gravlagd den 8. nov 1741 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Tørres Ånenson var Tørris.

Generelle notat: Den 22. søndag etter Trinitates vart Tørres Aanenson og Giertrud Knudsdotter samt Olle Collungson og Birgethe Aanensdotter trulova i Stavanger. Tørres og Birgethe var sysken.
Det vart lyst for begge para første gong 24. søndag etter Trinitates 1695
Tørres og Giertrud vart vigde første søndag i 1dvent 1695 medan Olle og Birgethe vart vigde 3. november 1695.

Då dottera Ingebor vart døypt i 1696 var faddrane Peder Meling, Ole Collungson Lunde, "Lars Melings qvinde", Anne Lunde, Maren Meling.
Då dottera Marithe vart døypt i 1699 var faddrane Jacob Aanenson Lunde, Knud Knudson Vareberg, "Peder Melings qvinde Gunnele", Anne Knudsdotter og Birgethe Aanensdotter.
Då dotter Anna vart døypt i 1702 var faddrane Peder Tollefson Meling, Ole Collungson Lunde, Marithe Lunde, Hioren Knudsdotter Lunde, Dorethe Kieldsdotter Meling.

Kona Giertrud Knudsdotter må truleg vere frå Meling og syster til Anna Knudsdotter, Joren Knudsdotter og Knud Knudson på Vareberg. Dorete Kieldsdotter var truleg brordotter til Giertrud.

9. april 1738 vart "Tørres Lundes Qvinde Giertrud KnudsD" gravlagd.
8. november 1741 vart Tørres Aanensøn Lunde gravlagd, og presten har skrive "med Ligtale af mig".

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1665-teljinga i Lunde (Åmøy), Hetland, Rogaland, NOR.

• Han er nemnd i 1701-teljinga i Lunde (Åmøy), Hetland, Rogaland, NOR.

Tørres Ånenson gifta seg med Giertrud Knudsdotter den 1. des 1695 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 22.Okt 1695 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

71        i.  Ingebor Tørresdotter. Ingebor gifta seg med Halvor Jakobson Meling, son av Jacob Ellingson Bø og Astrid Olsdotter, den 1. jan 1719 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

         ii.  Martha Tørresdotter vart fødd i 1699 i Lunde (Åmøy), Hetland, Rogaland, NOR, vart døypt den 25. apr 1699 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR, døydde i 1751 i Lunde (Åmøy), Hetland, Rogaland, NOR, 52 år gamal, og vart gravlagd den 22. jun 1751 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Martha var Marithe. Martha gifta seg med Henrich Ellingson Lunde, son av Elling Knudson Sokn og Gunvor Henriksdotter, den 18. nov 1731 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

        iii.  Anna Tørresdotter vart fødd i 1702 i Lunde (Åmøy), Hetland, Rogaland, NOR, vart døypt den 3. sep 1702 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR, døydde i 1777 i Sande, Randaberg, Rogaland, NOR, 75 år gamal, og vart gravlagd den 29. mai 1777 i Randaberg kyrkje, Randaberg, Rogaland, NOR. Anna gifta seg med Ole Tjølson Sande, son av Tjøl Håkonson Randeberg og Marit Olsdotter, i 1736 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.


143. Giertrud Knudsdotter, dotter av Knud Nilsson og Sørensdotter, vart fødd i 1670 i Meling, Hetland, Rogaland, NOR, døydde i 1738 i Lunde (Åmøy), Hetland, Rogaland, NOR 68 år gamal, og vart gravlagd den 9. apr 1738 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

Giertrud gifta seg med Tørres Ånenson Lunde den 1. des 1695 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

144. Søren Sørenson, son av Søren Andersson Østhus og Maritta Endresdotter, vart fødd i 1670 i Østhus i Bygda, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde i Sand, Sand, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Søren Sørensen og kona Anbjørg Askjellsdotter flytta inn på Skeie etter gamle Svein til flytteda­gen 1695, altså på det største bruket på Skeie. I 1698 måtte Søren bota 3 dalar og 1½ ort "for­medelst fortilig sammenleie med hans nu til Ech­te haffuende Quinde". Søren var son til deknen Søren Andersson (altså klokkar til Jelsa kall). Mor hans, Marta Endresdotter, var gift opp att med ein Ånen Knutsen, og dei to busette seg på plasset (og ferjestaden) Tjelmane under Skeie og Haua omlag på same tida. Ånenslåttå på Hedl er truleg etter denne Ånen. Året 1699 og 1700 var Ånen Tjelmane på Håland i Erfjord i arbeid for jan Cortzen "Kuldbrender". Han var med då dei mista kontrollen over 8 kolmiler, så desse vart "gandsche opbrent i asche". Årsaka var at grun­nen under milene var for dårleg. Ånen var sterk nok økonomisk til å gje krigsstyrskatten åra 1713-17. Kring 1700 var det elles to husstandar på Tjelmane. "Ole Kielmand" budde der i tillegg med kona Ædi "Hallasdatter". Det kan ha vore "dei gamle" på Tjelmane, dei som var der før Marta og Ånen kom.
I 1699 eller 1700 var suldølene i aksjon i Sandsfossen, reiv ned laksekjer som tilhøyrde Sands Laksefiske (då kalla Suldals fiskeri). Søren sto nett og slo "paa sin eng och leiemaal" då dei kom. Det må ha vore på Hedl. Dei spurde om ik­kje han ville vera med å hjelpa dei, og det gjorde han. Det var 2 døde og 1 levande laks i kjeret. Sø­ren fekk ein laks "for hans umage". Då dei hadde fått laksekjeret på land, spurde Søren om dei had­de rett til å ta fisken, og det svara dei ja til. Korleis det gjekk med denne saka vidare, er ukjent. Sø­ren var ein del nytta som lagrettemann, første gong i 1700, altså same året han allierte seg med suldølene.
I 1709 var både Hallvard og Søren på lista over skuldmenn til avdøde handelsmann Søren Gunbjørnsen (Ås­sagjå).
Anbjørg, kona til Søren Skeie, sette til verda to tvillingpar og eit trillingpar. Det kan det ikkje ha vore mange som gjorde etter henne. Men ei hus­mannsenkja på Fiskeberget sette til verda tre tvillingpar noko ut på 1800-talet. Av trillingane på Skeie var forresten eitt dødfødd. Ekteparet An­bjørg og Søren Skeie flytta til garden Sand kring 1718, medan den unge dottera Eli overtok bygse­len på Skeie i lag med mannen Ola Pederson, som kan ha vore frå Vela.
I 1720 finn vi datert og tinglyst 3 bygselsetlar på garden Sand. Ola Jensson, leiglendingen frå 1698, fekk på nytt bygsla det han hadde hatt i Sand, alt­så halve garden. Far og son frå Skeie - gamle Søren og unge Søren - fekk bygsla kvar sine fjer­departar av det bruket Peder Sand hadde hatt og Anders Drarvikjå ei kort tid etter han. Søren d.y. (gift med Brita Drarvikjå) fekk bygsla 2 pund 15 merker smør, og i dette låg ½ laup smør i den gamle Lagarhus-parten, altså halve Lagarhus­skylda. Søren d.e. (og kona Anbjørg) bygsla like mykje av prosten Mentz, og då altså berre av prestebolgodset (den eigentlege Sandsgarden). Lagarhus-skylda var med dette delt på Ola Jensson og Søren d.y. Garden Sand var elles ikkje betre stilt med ressursar enn at matrikkelkommisjonen 1723 gjorde framlegg om eit avtak i skylda på 18 merker smør, det vil seie 1/14-part.
Frå 1720 var det altså eit stort og to mindre bruk på garden Sand. Året etter - i 1721 - var det ei i større sak om Sandsstølen, skogateigen ute i Sandsfjorden. Vi har sett Midvik omtala som "støl" i 1668, og Sandsfolket hadde nok hatt kreatur på beite her ute i fjorden. Det går elles fram at Sandsstølen låg nord i teigen, medan Midvik låg meir i sør. Stølen vert referert til som "den gamle Sands støel", og det går fram at der ikkje var stølshus og gjerne heller ikkje hadde vore beita der på lange tider.
Det var prosten, Hr. Mentz Blix, som stemna saka i 1721. Bakgrunnen var at Ola Drengsti hadde hogge skog inne på det prosten meinte var Sand og prestebolet sin eigedom. Vitna hans kunne sanna dette, mellom anna den mest 100 år gamle Roal Torsteinbø. Han refererte til ein mar­kestein "nær ved stølen nordenfore". Då han sjølv budde på Drengsti hadde han fått melding av "Korte-Mari" på Sand om ikkje å koma denne steinen for nær. Jacob Jelsa (Hofmand), som i si tid budde på Sand, kunne like eins fortelja at han brukte "oven for Sands stølen til en stor steen der ligger norden for". Ola Anvikjå vitna at far hans, Sjur Anvikjå, saman med Jacob Jelsa (Sand) og Jon Drengsti ein gong hadde sete på den same store steinen og vorte samde om at dette var rette skiftesteinen mellom Sand og Drengsti, like inn til Ropeidskiftet og like ut til Anvik-skiftet. Vitna til Ola Drengsti var tre sysken frå Drengsti som alle dessutan var "besvogret" med han, mellom dei Torbjørn Loverneset. Så jamvel om dei kunne fortelja om ei litt anna grense, vart vitnemåla av­viste. Ola Drengsti hadde ingen andre vitne. Prosten baud då forlik, og det vart gådd opp ei skiftestrekning frå ei korsfora ved Anvikjå til ein endestein mellom Drengsti, Sand og Ropeid. Og Ola Drengsti måtte erstatta prosten 20 dalar for hogsten.
Heime på Sand strevde dei med sitt. I 1721 finn vi at Søren Sand, som truleg var Søren d.y., stemna Sjur (Ankerstein) på Sandslandet for å ha lete svina sine gå i hans åker og eng. Sjur orsaka seg med at han hadde fått lov av Ola Sand "som bruger halve deelen af bruket", som det heitte. Men om svina hadde gjort skade, skulle han erstatta dette.
Enkja til Nils Sand, Brita Andersdotter, fekk seg ny mann - tredje mannen hennar - nede frå sjøen i 1737, ein strandsitjarson som heitte Ommund Ommundson. Han var 31 år gamal, ho var nær­mare 50.
Gamle Søren Sand hadde kome noko opp i åra på 1730-talet - 60-års-alderen - og han fann det på tide å seia opp garden. Han hadde berre dot­tera Brita att. Ho gifta seg 1732 med ein strand­sitjarson og skreddarson nede frå Sandsvikjå, Peder Larsen Sand. Dei skulle no dela tun på Sand med Brita og Ommund og Anna og Hadle i nesten 30 år.

Søren gifta seg med Ambjørg Askjellsdotter i 1694 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

72        i.  Søren Sørenson d. e. (Tvilling). Søren gifta seg med Berta Andersdotter, dotter av Anders Tomasson Sand og Sand, cirka 1718 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR.

         ii.  Eli Sørensdotter (Tvilling) vart fødd i 1698 i Skeie, Sand, Rogaland, NOR, vart døypt den 2. feb 1698 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR og døydde i Skeie, Sand, Rogaland, NOR,.

        iii.  Elen Sørensdotter vart fødd i 1699 i Skeie, Sand, Rogaland, NOR, vart døypt den 12. feb 1699 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR og døydde cirka 1743 i Bråtveit, Suldal, Rogaland, NOR, i ein alder av omkring 44 år. Elen gifta seg med Ole Pederson, son av Peder Torbjørnson og Guri? Andersdotter?, den 9. jul 1719 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR. Elen gifta seg så med Halvor Nilsson Bråtveit, son av Niels Erikson Gautun og Halvardsdotter, den 5. nov 1724 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR.

         iv.  Nils Sørenson (Tvilling) vart fødd i 1704 i Skeie, Sand, Rogaland, NOR og døydde i 1704 i Skeie, Sand, Rogaland, NOR.

          v.  Anna Sørensdotter (Tvilling) vart fødd i 1704 i Skeie, Sand, Rogaland, NOR og døydde i 1705 i Skeie, Sand, Rogaland, NOR i ein alder av 1 år.

         vi.  Søren Sørenson d. y. (Trilling) vart fødd i 1705 i Skeie, Sand, Rogaland, NOR, vart døypt den 2. des 1705 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR og døydde i 1705 i Skeie, Sand, Rogaland, NOR,.

        vii.  Anna Sørensdotter (Trilling) vart fødd i 1705 i Skeie, Sand, Rogaland, NOR, vart døypt den 2. des 1705 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR og døydde i 1705 i Skeie, Sand, Rogaland, NOR,.

       viii.  Ambjørg Sørensdotter vart fødd i 1707 i Skeie, Sand, Rogaland, NOR og døydde i 1707 i Skeie, Sand, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Ambjørg var Anbjørg.

         ix.  Brita Sørensdotter vart fødd i 1708 i Skeie, Sand, Rogaland, NOR og døydde i 1763 i Sand, Sand, Rogaland, NOR 55 år gamal. Brita gifta seg med Peder Larsson Sand, son av Lars Pederson Sandslandet og Eli Ovesdotter, i 1732 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR.

Søren gifta seg så med Anna Kristensdotter d. y., dotter av Christen Kristenson Berge og Anna Klausdotter d. e., i 1733 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR.

Søren gifta seg så med Valborg Pedersdotter den 7. okt 1736 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR.


145. Ambjørg Askjellsdotter vart fødd cirka 1670, døydde i 1732 i Sand, Sand, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 62 år, og vart gravlagd den 7. des 1732 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Ambjørg var Anbjørg.

Ambjørg gifta seg med Søren Sørenson i 1694 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR.

146. Anders Tomasson Sand vart fødd i 1650 og døydde i 1718 i Sand, Sand, Rogaland, NOR 68 år gamal.

Generelle notat: I 1675 skreiv Johannes Jørgenson, som hovudei­gar i garden, bygselbrev til Anders Tomasson på 1 punds-bruket i Drarvikjå.
Anders og Johannes skulle vera grannar i nes­ten 30 år. Dei strevde begge med økonomien og vart stemna fleire gonger for gjeld. Såleis vart Jo­hannes i 1687 stemna av Rasmus Tjelmeland for 9 dalar Dei vart forlikte ved at Johannes skulle føda eit naut for Rasmus 14 år.
Kring 1695 åtte Johannes 1 pund 7 merker smør i Drarvikjå, medan Odd Osmundson Tengesdal og Rasmus Andersen Tengesdal (dei to siste gift med døtrer av Søren Bjerga) åtte ½ laup smør i garden. Dei tre pantsette alt sitt gods i Drarvikjå, 2 pund 7 merker smør i alt, til Ola Torjusson Ropeid. Det heitte seg at viss godset ikkje vart løyst ut in­nan 10 år, skulle det vera Ola Ropeid sin odel. Jo­hannes lånte 20 dalar 4 slettemark, Odd og Ras­mus kvar 8 dalar og 2 slettemark.
Johannes strevde med eit handikap som gjorde at han ikkje kan ha vore i stand til arbeida som full mann. "Har en fod", heitte det i 1701. "Ved eit uhende kom han ein gong til å missa den eine foten sin - segni sejer han var i kast med ein bjørn", fortel Salveson, og vidare: "likevel styrde han garden sin likso godt med ein fot som ein an­nan med tvo føter".
Anders Drarvikjå var gift to gonger, men nam­na på konene er ukjent. Første kona kan ha vore i slekt med Søren Bjerga. Begge ekteskapa byrja med at han måtte betala bøter for fortidleg sam­leie. I 1688 kom det opp sak fordi kona til Lars Tengesdal ved eit høve, truleg i eit gjestebod, hadde lege seg ned midt mellom mannen og An­ders Drarvikjå. Lars hadde klaga seg til Orm Bjerga for dette. Han hadde i sin tur gått vidare med det til prestemedhjelparen Rasmus Tjelme­land. For retten sa Lars at han ikkje mistenkte Anders for noko. Han kunne ikkje ein gong hug­sa å ha fortalt noko til Orm Bjerga.
Som Johannes vart Anders fleire gonger fram­me for rettsapparatet for skuld og gjeld. I 1681 vart han stemna av Osmund Hedland for ½ tylft tømmer som Osmund meinte var hoggen i hans skog. Drarviks-Teigen skifter mot Hedland øvst i fjellbrotet, der Hedland har god skog.
Anders var frametter ein mykje nytta lagrette­mann og han vart sjølv utnemnd prestemedhjelpar. Dessutan virka han som stemnevitne. Han må ha hatt ei viss tiltru i bygda. På den andre sida rimer det då lite at han i 1710 vart stemna av lensmannen Torger Ilstad for ukvemsord og over­fall. Her kan ein ana usemje og parti i bygda.
Johannes - med den eine foten - døydde i 1703 og sonen Jørgen tok over. I 1706 stemna han na­boguten Ingebrigt Andersson fordi han ville breia sitt høy på Jørgen sin bø. Jørgen fekk dom på "at nyde hans eiendom i fred".
Anders hadde sete som leiglending i Drarvikjå all si tid, men i 1713 fekk han skøyte på ½ pund smør (altså halve bruket) av Johannes Ormson Løland på eigne og bror Søren Ormson sine vegner, samt Ola Johannesson Nødeland og Lars Håra i Røldal, på konene sine vegner. Det var gods gamle Orm Bjerga hadde hatt i sine hen­der. Omlag samstundes fekk Anders hand om Ommund Tengesdal sitt 1 pund i Drarvikjå, som han hadde løyst ut av Ola Ropeid. Men Om­mund angra seg sidan for dette, då han forsto at Jørgen Drarvikjå var den rette til å få løysa heile godset. Og dessutan sat Ommund med løysings­retten berre til ½ pund smør. Det var dei gamle folka Anna Sørensdotter og Rasmus Andersen som hadde løysingsresten til resten.
Jørgen meinte seg i 1713 å ha rett til å løysa ut heile Drarvikjå, og kom til forlik med Anders om "gaardens afstand". Anders skulle ha 14 dalar, men hadde og eit krav om ei sengjabu og ei røykstova med endebu. Dette vart i første omgang avvist, då tømmeret var "hugget i Draruigens schoug". Ved synfaring vart husa på Anders sin part i Drarvikjå ramsa opp. Det var ei løa, eit fehus, eit smalhus, ei røykstova med endebu, samt ei seng­jabu med 2 vindaugo i. Sengjabuå var ikkje naudsynt for bruket, og Anders fekk ta denne med seg, saman med alt sitt lausøyre. Anna Sør­ensdotter og Rasmus Andersson skulle ha husvere i Drarvikjå for deira ½ pund. Det var såleis som ei slags fletføring. Men Anna døydde alt 1714.
Preste­medhjelparen, Anders Tomassen Drarvikjå, og kona hans flytta inn på garden i staden. Dei var begge godt opp i åra. Anders Drarvikjå let lesa bygselbrev av soknepresten på halvparten i garden Sand 1717, "tillige med halfparten i vnderliggende Mituig schoug". Så let han lesa bygselbrev av soknepresten i Stavanger på ½ laup smør i Lagarhus "vnder Sand". Dei to insti­tusjonane fekk kvar sin førstebygsel.
Med omsyn til "Laeløben" er det gjerne noko raskt å tolka det slik at dette er identisk med skogateigen Midvik. For det heiter i saka 1716 at Peder hadde "henkiørt ald hefden fra Hoved­garden" til "Laeløben". Og i Midvik sat det ein husmann på denne tida med sine rettar og sitt bygsla plass. "Laeløben" må ha vore ein stad på heimebøen på garden Sand, kan hende der pre­stagarden sidan vart etablert (under Prestaåsen). Kona til Anders Drarvikjå-Sand døydde alt i 1717, han sjølv året etter. Og i 1718 bygsla Søren Sørensen Skeie (d.e.) ein halv laup smør i Sand av Hr. Mentz Blix til Jelsa. Søren Sørensen Skeie d.y. bygsla resten av Anders sitt bruk, den største parten. Og Søren d.y. fekk dotter til Anders på kjøpet, som elles var 16 år eldre enn han. Det var Brita Andersdotter. Brukstalet på Sand auka då såleis frå 2 til 3 bruk.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1665-teljinga i Mollatveit, Sauda, Rogaland, NOR.

• Han er nemnd i 1701-teljinga i Drarvikjå, Sand, Rogaland, NOR.

Anders Tomasson gifta seg med Sand cirka 1675 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Ingebret Andersson Eide vart fødd i 1677 i Drarvikjå, Sand, Rogaland, NOR og døydde i Eide, Sand, Rogaland, NOR. Ingebret gifta seg med Steinvor Gunnarsdotter, dotter av Gunnar Gunnarson Eide og Helga Jonsdotter, i 1705 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR.

         ii.  Solveig Andersdotter vart fødd cirka 1680 i Drarvikjå, Sand, Rogaland, NOR og døydde i Fattnes austre, Sand, Rogaland, NOR. Solveig fekk barn med Lars Gauteson Søndenå, son av Goude Larsson Søndenå og Marta Fatnes,. Ekteskapsstatus: ugift. Dette paret gifta seg ikkje. Solveig gifta seg med Torger Olson Fatnes, son av Ole Olson Birkeland og Ingeborg Molla, i 1715 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR.

73      iii.  Berta Andersdotter. Berta gifta seg med Søren Sørenson d. e., son av Søren Sørenson og Ambjørg Askjellsdotter, cirka 1718 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR. Berta gifta seg så med Niels Jonson Sand den 30. jun 1726 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR. Berta gifta seg så med Omund Ommundson Vik, son av Omund Ommundson Sandslandet og Maren Pedersdotter, den 30. jun 1737 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


147. Sand vart fødd cirka 1650 og døydde i 1717 i Sand, Sand, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 67 år.

gifta seg med Anders Tomasson Sand cirka 1675 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR.

152. Bjørn Rasmusson Bokn, son av Rasmus Bjørnson Bokn og Ukjend, vart fødd i 1657 i Bokn litle, Fister, Rogaland, NOR og døydde i 1715 i Bokn litle, Fister, Rogaland, NOR 58 år gamal.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1701-teljinga i Bokn litle, Fister, Rogaland, NOR.

Bjørn Rasmusson gifta seg med Marithe Sevatsdotter cirka 1701 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Jacob Bjørnson Bokn vart fødd cirka 1702 i Bokn litle, Fister, Rogaland, NOR og døydde etter 1737 i Bokn litle, Fister, Rogaland, NOR.

76       ii.  Rasmus Bjørnson Runestad. Rasmus gifta seg med Dorte Bjørnsdotter, dotter av Bjørn Henrikson Bjørheim og Anna Ivarsdotter, den 24. jun 1726 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Rasmus gifta seg så med Giertrud Andersdotter, dotter av Anders Pederson Roda og Giøe Sivertsdotter, den 7. jul 1756 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.


153. Marithe Sevatsdotter, dotter av Sevat Steinson Byre og Kari Eriksdotter, vart fødd cirka 1680 i Byre, Fister, Rogaland, NOR og døydde cirka 1766 i Bokn litle, Fister, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 86 år.

Generelle notat: Marit Sjovatsdotter frå Byre vart gift første gong med Bjørn Rasmusson Litle Bokn. Dei hadde sønene Rasmus og Jakob. I 1711 Skatta Bjørn for seg, kona og to barn. I tillegg til sonen Rasmus kan det vere Jakob, Jakob Bjørnson hadde ein skyldpart på 18 merker smør i garden og som han i 1737 skøytte over til Nils Pederson (stefaren?). I 1711 skatta Bjørn òg for "et tienestemenneske som er gammel" og eit gjætarbarn. "Tienestemennesket" kan vere same person som tente halve tida på Store Bokn, og som òg Anders Lauritsson Store Bokn betalte for.
I 1709 fekk Bjørn Skøyte frå Rasmus Olson Kvam i Strand på 18 merker smør i garden, og med det han sjølv hadde arva, vart han eigar av 1 laup 13½ merker, noko over halve gardskylda. Eigedomen til Rasmus Olson Kvam var truleg ein arvepart. Han var truleg frå Selvik i Høle, og det kan vere slektskap mellom Rasmus Olson og Knut Olson som var fosterson til Rasmus Bjørnson, far til Bjørn Rasmusson. Denne Knut Olson hadde sjølv ein eigedomspart i garden som han selde i 1730 til Marit Sjovatsdotter sin andre mann, Nils Pederson frå Halsne. I 1715 var Marit enke, og gifta seg opp att ikring 1716 med Nils Pederson. Dei hadde tre barn.
I 1730 fekk Nils skøyte på 1 laup 4½ merker smør i garden frå stesonen Rasmus Bjørnson og fostersonen Knut Olson, og sju år seinare kjøpte Nils ein part på 18 merker smør av Jakob Bjørnson. med kona sin arvepart vart Nils då rekna for sjølveigar. I 1759 selde Marit garden til neste brukar og tok folge. Sjølve overføringa hadde føregått noko tidlegare, og ho vert registrert som folgekone (innerst) i sjelemanntalet for 1758.

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde i 1766 i Bokn litle, Fister, Rogaland, NOR.

Marithe gifta seg med Bjørn Rasmusson Bokn cirka 1701 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

Marithe gifta seg så med Niels Pederson Bokn, son av Peder Nilsson Halsne og Anna Olsdotter, cirka 1716 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Peder Nilsson Halsne vart fødd i 1717 i Bokn litle, Fister, Rogaland, NOR, døydde i 1786 i Halsne, Fister, Rogaland, NOR 69 år gamal, og vart gravlagd den 5. okt 1786 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Peder gifta seg med Sophi Bjørnsdotter, dotter av Biørn Jonson Hovda og Marit Ågesdotter, i 1740 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

         ii.  Biørn Nilsson Hovda vart fødd i 1718 i Bokn litle, Fister, Rogaland, NOR, døydde i 1789 i Hovda, Fister, Rogaland, NOR 71 år gamal, og vart gravlagd den 24. jun 1789 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Biørn gifta seg med Anna Olsdotter, dotter av Ole Ormson Fister og Sissele Olsdotter, cirka 1740 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

        iii.  Kari Nilsdotter vart fødd cirka 1720 i Bokn litle, Fister, Rogaland, NOR og døydde cirka 1757 i Halsne, Fister, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 37 år. Kari gifta seg med Rasmus Bjørnson Halsne, son av Bjørn Reidarson Halsne og Kari Jonsdotter, cirka 1744 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.


154. Bjørn Henrikson Bjørheim, son av Henrik Bjørnson Bjørheim og Kari Larsdotter d. e., vart fødd i 1672 i Bjørheim øvre, Strand, Rogaland, NOR og døydde cirka 1755 i Bjørheim øvre, Strand, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 83 år.

Generelle notat: Bjørn Henrikson overtok bruket i 1696. Dei hadde drengen Rasmus Olson 34 år og ståande soldat i 1701. Han er ikkje nemnt med søner då. Dei fekk truleg tvillingar i 1706, men begge barna døydde. I 1708 fekk dei eit barn som døydde i 1709, og i 1714 fekk dei eit barn som døydde same året. I 1711-"manntalet" hadde dei to barn i live. Dei hadde elles dette året ein tenestedreng Ola Ivarson som var reservesoldat og to tenestejenter. Ei pantebok i statsarkivet i Bergen fortel at Ola Bjørnson Runestad sel 2 pund 2 merker smør med bygsel og herlegdom i Indre Fiskå i Strand, Årdal skipreide, til hans kjære brorson Bjørn Henrikson Nedre Bjørheim, dagsett 27. oktober 1723. Bjørn Henrikson Bjørheim sel 2 pund 2 merker smør i Runestad til dottera Dorothea Bjørnsdotter og hennar barn og arvingar 19. juli 1725.
I 1700 hadde Bjørn stemna Eivind Fiskå for retten av di han meinte det var Eivind som hadde rive bark av 21 eiketre i skogen hans. Eivind møtte ikkje, og saka vart utsett. Bjørn hadde ikkje vore i kongen si teneste. I 1716 kjøpte han 1 pund 9½ merker smørskuld i Øvre Bjørheim av svogeren Ommund Nilsson Varland. Og året etter fekk han skøyte på 2 pund 8½ merker smør av enka etter Rasmus Olson Amdal som var frå Bjørheim. I 1734 kjøpte han 8 merker smør landskuld i Indre Fiskå av slekta på Fogn. I 1723 brukte han 3 laupar 10 merker smør, og då kunne dei på dette største bruket i Strand fø 3 hestar, 21 storfe og 30 sauer, dei kunne så 10 ½ tønne korn og venta seg ei avling på 80 tønner. Det gjev eit foll-tal på 7,6, som var noko betre enn heile garden samla, inkludert Rodabakken.

Bjørn Henrikson gifta seg med Anna Ivarsdotter den 21. jun 1696 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Kari Bjørnsdotter vart fødd i 1697 i Bjørheim øvre, Strand, Rogaland, NOR og døydde i Bjørheim øvre, Strand, Rogaland, NOR. Kari gifta seg med Niels Andersson Bjørheim, son av Anders Larsson Riskedal og Malena Nilsdotter, i 1717 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.

         ii.  Bjørnson Bjørheim vart fødd i 1702 i Bjørheim øvre, Strand, Rogaland, NOR og døydde i 1702 i Bjørheim øvre, Strand, Rogaland, NOR.

        iii.  Bjørn Bjørnson Bjørheim vart fødd i 1704 i Bjørheim øvre, Strand, Rogaland, NOR og døydde cirka 1707 i Bjørheim øvre, Strand, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 3 år.

         iv.  Mari Bjørnsdotter vart fødd i 1706 i Bjørheim øvre, Strand, Rogaland, NOR, vart døypt den 2. feb 1706 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR og døydde i 1706 i Bjørheim øvre, Strand, Rogaland, NOR,.

77        v.  Dorte Bjørnsdotter. Dorte gifta seg med Østen Johannesson Varland, son av Johannes Øysteinson Varland og Kristi Jonsdotter, den 2. jul 1724 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Dorte gifta seg så med Rasmus Bjørnson Runestad, son av Bjørn Rasmusson Bokn og Marithe Sevatsdotter, den 24. jun 1726 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

         vi.  Bjørn Bjørnson Bjørheim vart fødd i 1710 i Bjørheim øvre, Strand, Rogaland, NOR, vart døypt den 27. jul 1710 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR og døydde i 1710 i Bjørheim øvre, Strand, Rogaland, NOR,.

        vii.  Anna Bjørnsdotter vart fødd i 1711 i Bjørheim øvre, Strand, Rogaland, NOR og vart døypt den 3. jan 1712 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.

       viii.  Inger Bjørnsdotter vart fødd i 1713 i Bjørheim øvre, Strand, Rogaland, NOR og døydde i 1713 i Bjørheim øvre, Strand, Rogaland, NOR.


155. Anna Ivarsdotter, dotter av Ivar Larsson Runestad og Dorthe Larsdotter, vart fødd i 1676 i Runestad, Finnøy, Rogaland, NOR og døydde i 1747 i Bjørheim øvre, Strand, Rogaland, NOR 71 år gamal.

Anna gifta seg med Bjørn Henrikson Bjørheim den 21. jun 1696 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

156. Børge Olson Kvame, son av Ole Simonson Mosnes og Marta Olsdotter, vart fødd i 1671 i Mosnes, Fister, Rogaland, NOR og døydde i 1722 i Kvame, Finnøy, Rogaland, NOR 51 år gamal. Eit anna namn for Børge Olson var Børre.

Generelle notat: Det sjømilitære manntalet for 1707 opplyser om at Børge Olson var svak, og at han ikkje hadde søner. Då skoskatten skulle betalast i 1711, måtte Børge svara for seg sjølv, kona og to barn; dottera Merete må såleis ha døydd i mellomtida. I tillegg måtte han svara for ei tenestejente, som i årleg løn fekk 2 riksdalar 12 skilling. I 1718 er nemnt ein gift mann Rasmus Olson på Kvame, kanskje bror til Børge. Han hadde beligget ei jente, Marta Samuelsdotter, og måtte betala 6 riksdalar i bot. Børge Olson er nemnt som brukar på Kvame frå 1690-åra til 1722.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1701-teljinga i Mosnes, Fister, Rogaland, NOR.

Børge Olson gifta seg med Elisabet Johannesdotter cirka 1695 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Siri Børgesdotter vart fødd i 1704 i Kvame, Finnøy, Rogaland, NOR og døydde i 1779 i Kvame, Finnøy, Rogaland, NOR 75 år gamal. Siri gifta seg med Oluf Simonson Kvame, son av Simon Olson Mosnes og Ukjend, i 1728 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Siri gifta seg så med Tosten Samuelson Kvame, son av Samuel Olson Mosnes og Marit Jonsdotter, den 1. jan 1733 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Siri gifta seg så med Østen Larsson Kvame, son av Lars Øysteinson Lauvsnes og Ingeborg Olsdotter, i 1755 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         ii.  Merete Børgesdotter vart fødd i 1706 i Kvame, Finnøy, Rogaland, NOR.

        iii.  Ole Børgeson vart fødd i 1707 i Kvame, Finnøy, Rogaland, NOR og døydde i 1707 i Kvame, Finnøy, Rogaland, NOR.

78       iv.  Ole Børgeson. Ole gifta seg med Mallene Olsdotter d. y., dotter av Ole Larsson og Marthe Simonsdotter, den 18. jun 1730 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.


157. Elisabet Johannesdotter, dotter av Johannes Jonasson Fister og Siri Eriksdotter, vart fødd i 1669 i Fister nedre, Fister, Rogaland, NOR og døydde i 1740 i Kvame, Finnøy, Rogaland, NOR 71 år gamal. Eit anna namn for Elisabet var Lisbet.

Elisabet gifta seg med Børge Olson Kvame cirka 1695 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

158. Ole Larsson, son av Lars Toreson og Ukjend, vart fødd i 1654 i Helle nedre, Nedstrand, Rogaland, NOR og døydde i 1725 i Nordbø, Finnøy, Rogaland, NOR 71 år gamal. Andre namn for Ole var Olle og Oluf.

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde den 8.Nov 1725 i Nordbø, Finnøy, Rogaland, NOR.

Ole gifta seg med Marthe Simonsdotter i 1682 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 18.Mar 1682 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Ingeri Olsdotter vart fødd i 1682 i Nordbø, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde i 1696 i Nordbø, Finnøy, Rogaland, NOR 14 år gamal, og vart gravlagd den 23. feb 1696 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

         ii.  Lars Olson vart fødd i 1684 i Nordbø, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 14. des 1684 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR og døydde i Nordland, NOR,.

        iii.  Ingeri Olsdotter vart fødd i 1688 i Nordbø, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 24. jun 1688 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR og døydde cirka 1762 i Kvame, Finnøy, Rogaland, NOR, i ein alder av omkring 74 år. Ingeri gifta seg med Henrich Belestson Kvame, son av Belest Belestson Lauvsnes og Malena Henriksdotter, cirka 1715 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Ingeri gifta seg så med Siur Ellingson Kvame, son av Elling Svendson Roda og Wendel Herlovsdotter, den 23. jun 1726 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

         iv.  Malene Olsdotter d. e. vart fødd i 1690 i Nordbø, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 3. aug 1690 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde i 1747 i Nordbø, Finnøy, Rogaland, NOR, 57 år gamal, og vart gravlagd den 10. des 1747 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Malene var Mallene. Malene gifta seg med Herlov Ellingson Nordbø, son av Elling Svendson Roda og Wendel Herlovsdotter, den 24. jun 1725 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

          v.  Marthe Olsdotter vart fødd i 1693 i Nordbø, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 22. jan 1693 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR og døydde i Tasta nedre, Hetland, Rogaland, NOR,. Eit anna namn for Marthe var Marretta. Marthe gifta seg med Halvor Karlson, son av Karl Jensson Berge og Marta Torgrimsdotter, i 1720 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Marthe gifta seg så med Torgier Torgerson Tasta, son av Torger Torgerson Leikvoll og Gjøa Jonsdotter, den 3. jan 1734 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

79       vi.  Mallene Olsdotter d. y.. Mallene gifta seg med Oluf Halvorson, son av Halvor Karlson og Lisabet Danielsdotter, den 23. jun 1726 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Mallene gifta seg så med Ole Børgeson, son av Børge Olson Kvame og Elisabet Johannesdotter, den 18. jun 1730 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.


159. Marthe Simonsdotter, dotter av Simon Asgautson Nordbø og Ingeborg Larsdotter, vart fødd i 1647 i Nordbø, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde i 1732 i Nordbø, Finnøy, Rogaland, NOR 85 år gamal, og vart gravlagd den 3. aug 1732 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Marta Simonsdotter vart gift første gong med Ola Andersson, som truleg var son til Anders som er nemnt i 1613 til 1644 på Nordbø. I 1664 er Ola Andersson registrert som husmann med alder 30 år. I 1665 vart Ola Amundson utskriven til Bremerholmen, og dette kan vere den same mannen. Ola var etter alt å døma sambrukar med verfaren.
Det er usikkert kor mange barn det var i ekteskapet mellom Ola Andersson og Marta. "Ola Nordbøs kvinne" som vart introdusert etter barnefødsel i 1674, kan vere Marta, men det kan òg ha vere kona til Ola Rasmusson på nabobruket. Ein son Simon vart fødd ikring 1678 (23 år i 1701, 29 år i 1707), i 1701 registrert som marin soldat og dreng på Prestegarden, i det maritime manntalet for 1707 er han oppført som steson til Ola Larsson, andre mannen til Marta. Dei kan òg ha hatt ei dotter Karen, som vart gift i 1706 med Tore Pederson på Søre Vignes, seinare brukar på Madla. Medan Karen budde heime på Nordbø, er ho i fleire høve oppført som fadder.
Ola Andersson må ha døydt noko før 1682, for dette året vart Marta gift opp att med Ola Larsson. Dottera Marta kan vere ho som vart gift i 1720 med Halvor Karlsson Berge. Brura er berre nemnt som Marta Olsdotter, utan at det er sagt direkte at ho kom frå Nordbø. Dottera Malena d.y. vart gift med Olav Halvorson, son til Halvor Karlson i hans første ekteskap. Dersom slutninga om Marta Olsdotter ovanfor er rett, vart far og son gifte med to systrer, og Marta vart på same tid svigerinne og stemor til Ola og ei slags svigermor til si eiga syster.
Ola Larsson er nemnt 47 år i 1701 og 48 år i 1707. Ved skiftet etter Ola Larsson 8. november 1725 var det dei 5 barna, ein son og fire døtrer, som arva, saman med enka. Det var berre den yngste Malena som då ikkje var gift, og i "bryllupsgjerd" for henne vart det sett av 14 riksdalar 2 ort 8 skilling. Til deling mellom arvingane stod det då att 35 riksdalar 2 ort 21 skilling. Etter at Ola Larsson døydde, vart bruk A for nokre år delt i to jamstore bruk mellom to av døtrene til Ola og deira ektemenn. Den eine var Herlov Ellingson. Han døydde i 1741, skifte etter han var 5. august 1741. Han vart gift i 1725 med den eldste av døtrene som heitte Malena. Ho døydde i 1747, 56 år gamal. Etter det sjømilitære manntalet i 1734, var Herlov 27 år, han var gift, budde på Nordbø og hadde gardsbruk på 17 spann (eigentleg 16½), det vil seie halve bruk A. Han var berre 18 år då han gifte seg, og 17 år yngre enn kona si. Herlov vart berre 34 år gamal. 20. mai 1741 skreiv presten følgjande i kyrkjeboka: "Nedsatt Herlov Ellingsen Rode 34, f. på Rode af forældre Elling Svendsen og Vennel Herlovsdtr.. Kom 18 år i tieneste hos Ole Larsen på Nordbøe og tiente ham i et år. Kom så i ægteskab med denne mands datter og har levet med hende i 16 år, har avlet 4 børn, 2 sønner og 2 døtre. Døde i den grasserende blodsot." Og same dag: "Nedsatt hans 4 børn: Ole 11 år 5 mnd., Elling 8 år 7 mnd., Martha 15 år 1 mnd., Vendel 14 år 3 mnd."
Innføringa fortel om ei familietragedie som det knapt er mogeleg å finne ord for. Den vel 50-årige enka vart sitjande att åleine, utan mann og utan livsarvingar. Det vart for mykje for henne, forstanden svikta, og ho måtte ha tilsyn resten av livet. Ho døydde 1747. Ved skiftet etter Herlov Ellingson var det søskena hans Sjur Kvame og Gjøa Ellingsdotter Roda som delte arven, lausøyre verdsett til ikring 25 riksdalar. Ved makeskifte 11. desember 1734 hadde Asgaut Olson på Reilstad vorte eigar av Nordbø. Ved kontrakt tinglyst 11. desember 1742 fekk etterfølgjaren til Asgaut Olson på Reilstad Rasmus Johansson løyve på festebrev på den delen av Nordbø som Herlov tidlegare hadde hatt. Enka Malena Olsdotter var ute av stand til å styra gardsbruket, blir det sagt. Men Rasmus Johansson vart buande på Reilstad og parten til Herlov på Nordbø vart slutta saman med bruket til Ola Halvorson Berge.
Dom 8 post Trinitates 1732 "begrafet Oluf Larsen Norbøe hans Enche Marthe 85 aar gl."

Marthe gifta seg med Ole Andersson Nordbø, son av Anders Nordbø og Lisbet Nordbø, cirka 1677 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Simon Olson Nordbø vart fødd i 1678 i Nordbø, Finnøy, Rogaland, NOR og døydde i Stavanger, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Simon var Simund. Simon gifta seg med Kirsti Mikalsdotter den 6. nov 1707 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

         ii.  Karen Olsdotter vart fødd i 1680 i Nordbø, Finnøy, Rogaland, NOR og døydde cirka 1717 i Madla, Madla, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 37 år. Karen gifta seg med Tore Pederson Malde, son av Peder Rasmusson Vignes og Martha Toresdotter, den 9. jan 1707 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

Marthe gifta seg så med Ole Larsson i 1682 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

180. Jacob Rasmusson Gard, son av Rasmus Torgilsson Askvik og Ukjend, vart fødd i 1639 i Askvik, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1725 i Gard, Finnøy, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 86 år.

Generelle notat: Jakob Rasmusson Askvik var gift med Inger Olsdotter som er nemnt å vere frå Espeland i Historielaget sitt årshefte, men i boka for Hjelmeland står det ikkje noko om dette. Ved skøyte frå tre menn i Erfjord vart Jakob Rasmusson eigar av heile Askvik. Han kjøpte 14 merker smør av Peder Torkjellson Tednes i 1690, 1 pund 20 mark av Lars Bjørnson Erøy i 1696 og 1 pund 8 merker smør av Knut Bjørnson Erøy i 1703. Det var skifte etter Inger Olsdotter 23.05.1720. Det vart utlagt ½ laup smør og ½ vett korn med odel og bygsel i Askvik etter henne. Det var 198 riksdalar å dele mellom arvingane. Skifte etter Jakob Rasmusson Askvik var 24.04.1725. Han døydde hjå sonen på Gard.

(Sjå også: Rogaland Historie- og Ættesogelag Årshefte 1978 side 148-153)

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde den 24.Apr 1725 i Gard, Finnøy, Rogaland, NOR.

Jacob Rasmusson gifta seg med Inger Olsdotter cirka 1665 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Rasmus Jakobson Gard vart fødd cirka 1666 i Askvik, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Danzig, DEU.

90       ii.  Ole Jakobson Gard d. e.. Ole gifta seg med Ingebør Andersdotter, dotter av Anders Olson Gard og Berit Torbjørnsdotter, den 6. jan 1697 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Ole gifta seg så med Anna Eivindsdotter, dotter av Even Jakobson Faa og Borgille Larsdotter, den 2. jul 1721 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

        iii.  Jacob Jakobson Meling vart fødd i 1670 i Askvik, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1754 i Meling, Finnøy, Rogaland, NOR 84 år gamal. Jacob gifta seg med Maren Pedersdotter, dotter av Peder Pederson Nordhus og Ingeborg Larsdotter, i 1703 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Jacob gifta seg så med Marta Kristoffersdotter, dotter av Kristoffer Rasmusson Østebø og Ukjend, i 1740 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

         iv.  Ole Jakobson Askvik d. y. vart fødd i 1689 i Askvik, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1745 i Askvik, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 56 år. Ole gifta seg med Anna Johannesdotter, dotter av Johannes Torsteinson Hauske og Ingeri Larsdotter, cirka 1715 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


181. Inger Olsdotter vart fødd cirka 1640 i Espeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1720 i Askvik, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 80 år.

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde i 1720 i Askvik, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Inger gifta seg med Jacob Rasmusson Gard cirka 1665 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

182. Even Jakobson Faa, son av Jacob Johannesson Faa og Ukjend, vart fødd i 1636 i Hauske, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde i 1724 i Få, Finnøy, Rogaland, NOR 88 år gamal, og vart gravlagd den 12. mai 1724 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Even Jakobson var Effuen.

Generelle notat: Futen sitt bøteregister fortel at Eivind Jakobson Få hadde gjort seg skuldig i leigemål "med et løst kvinnfolk". Det vart nok barn av dette, og Eivind måtte gjera opp for seg med futen og betala "af sin yderste formue" heile 8 riksdalar. Marta Eivindsdotter vart i 1690 gift med Anders Rasmusson Ytre Ladstein. Ho er kalla Marta Eivindsdotter Få og døydde i 1721, like etter at ho var gift for andre gong. Barna hennar er ikkje tekne med i testamenetet etter Eivind i 1724. Ho må vere uektefødd og det barnet Eivind fekk då han måtte bøta for leigemålet, og som dermed ikkje hadde arverett.
I kyrkjeboka for Finnøy i 1681 er det ført "Den 9 Octobr bleff Mallene Faae grafffest". Dette var første kona til Eivind. Og i 1683 "Den 6 may bleff Effvind Faae Hans datter Mallene grafffest", då hadde Eivind gifta seg opp att med Borghild Larsdotter frå Barkeland.
Frå 1680 fram til 1723, året før han døydde, var Eivind lensmann i Finnøy.
Eivind arva Få saman med søskena sine, og gjennom oppkjøp sikra han det aller meste av odelsgodset for seg og barna sine. Det skjedde ved kjøp frå Peder Ellingson i 1696 og frå Reiar Jakobson Berge i 1706. Eivind vart såleis eigar av i alt 9 vetter 2/3 spann korn, eit uttrykk for at han var ein velståande mann. Av den skyldparten som stod att av odelsgodset (5 1/3 spann) åtte, etter matrikkel frå 1704, Jakop Vaule (i Strand) 3 spann, han kan ha vore gift med ei dotter til Eivind. Eivind Jakobson hadde ikkje berre kapital til å innløysa skyldpartar i Få frå andre arvingar. Då Finnøykyrkja vart bydd fram til sal etter 1723, gjekk han saman med to av sønene sine, Eirik og Jakob, i lag med Lars Knutson på Nådå, Jakob Andersson Hesby og Rasmus Jonson Lauvsnes og betalte dei 593 riksdalar 60 skilling som kyrkja var taksert for.
I 1701 er Eivind Jakobson registrert saman med sønene Lars på 14 og Jakob på 5 år, og det var to tenarar på garden. I 1707 var det ein tenar, medan Eivind i 1711 betalte ekstraskatt for to drenger og to tenestejenter, i tillegg til seg sjølv, kone og tre barn. Eivind Jakobson er innførd som brukar i matrikkelførearbeidet i 1723, men året etter var det enka og sonen Jakob som svara for skatten.
I 1724 "vj: 12. maij blef Lænsmanden Even Faae begraven ved chorrdøren paa mand siden af stolerne vj Kirchen". Det vart halde skifte same året, og arvingane ved sida av enka var sønene Eirik og Jakob og døtrene Malena og Anna. Før Eivind døydde hadde han skøytt over til Jakob 1 skippund smør av eigedomen i Få. Resten av jordegodset gjekk inn i buet, som var på vel 519 riksdalar brutto, ikring 420 riksdalar netto, og både lausøyre og jordegods vart delt mellom enka og barna.

(Sjå også: Rogaland Historielag Årshefte 1944 side 18)

Even Jakobson gifta seg med ukjend.

Barnet hans var:

          i.  Marthe Eivindsdotter vart fødd cirka 1668 i Få, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde i 1721 i Ladstein ytre, Finnøy, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 53 år, og vart gravlagd den 23. nov 1721 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Marthe gifta seg med Anders Rasmusson Ladstein den 1. mai 1690 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Marthe gifta seg så med Lars Olson Ladstein den 12. okt 1721 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Even Jakobson gifta seg så med Mallene Eriksdotter, dotter av Erich Olson Byre og Marta Larsdotter, cirka 1670 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Erich Eivindson Steinnes vart fødd i 1670 i Få, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde i 1726 i Steinnes, Finnøy, Rogaland, NOR 56 år gamal, og vart gravlagd den 14. mai 1726 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Erich gifta seg med Ellen Eriksdotter, dotter av Erich Andersson Naaden og Karen Samuelsdotter, den 1. jan 1694 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Erich gifta seg så med Randi Torgersdotter, dotter av Torger Reiersen og Karen Kristensdotter, den 14. jan 1703 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

         ii.  Henrich Eivindson Faa vart fødd i 1674 i Få, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde i 1678 i Få, Finnøy, Rogaland, NOR 4 år gamal, og vart gravlagd den 19. mai 1678 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

        iii.  Elling Eivindson Faa (Død ung) vart fødd i 1677 i Få, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 8. jul 1677 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR og døydde i Få, Finnøy, Rogaland, NOR,.

Even Jakobson gifta seg så med Borgille Larsdotter cirka 1682 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Malena Eivindsdotter vart fødd cirka 1682 i Få, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde i 1683 i Få, Finnøy, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 1 år, og vart gravlagd den 6. mai 1683 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

         ii.  Jacob Eivindson Faa (Død som barn) vart fødd i 1684 i Få, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 20. jun 1684 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR og døydde i Få, Finnøy, Rogaland, NOR,.

        iii.  Lauritz Eivindson Faa vart fødd i 1685 i Få, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 26. jul 1685 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde i 1685 i Få, Finnøy, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 16. aug 1685 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

         iv.  Lauritz Eivindson Faa (Død som barn) vart fødd i 1687 i Få, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 30. jan 1687 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR og døydde i Få, Finnøy, Rogaland, NOR,.

          v.  Mallene Eivindsdotter vart fødd i 1690 i Få, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 20. apr 1690 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR og døydde cirka 1741 i Døvik litle, Årdal, Rogaland, NOR, i ein alder av omkring 51 år. Mallene gifta seg med Svend Rasmusson, son av Rasmus Svendson Ur og Kristi Mortensdotter, cirka 1718 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

         vi.  Johannes Eivindson Faa vart fødd i 1691 i Få, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 16. nov 1691 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde i 1691 i Få, Finnøy, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 22. nov 1691 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

        vii.  Ellen Eivindsdotter vart fødd i 1694 i Få, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 2. feb 1694 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde i 1694 i Få, Finnøy, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 16. sep 1694 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

       viii.  Jacob Eivindson Faa vart fødd i 1696 i Få, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde i 1740 i Få, Finnøy, Rogaland, NOR 44 år gamal, og vart gravlagd den 17. mai 1740 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Jacob gifta seg med Karen Eriksdotter, dotter av Erich Sebjørnson Naaden og Margrete Larsdotter, den 2. jun 1720 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

91       ix.  Anna Eivindsdotter. Anna gifta seg med Ole Jakobson Gard d. e., son av Jacob Rasmusson Gard og Inger Olsdotter, den 2. jul 1721 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Anna gifta seg så med Henrich Jonson Gard, son av Jon Rasmusson Østebø og Ingeborg Henriksdotter, den 2. jan 1750 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


183. Borgille Larsdotter, dotter av Lars Larsson Barkeland og Ellen Steinsdotter, vart fødd i 1664 i Barkeland, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde i 1752 i Få, Finnøy, Rogaland, NOR 88 år gamal.

Generelle notat: I 1729 er det ført i kyrkjeboka for Finnøy: "dj. 26 Junij brudeviet Jon Tow og Borgille Larsdatter"

Borgille gifta seg med Even Jakobson Faa cirka 1682 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

Borgille gifta seg så med Jon Knudson Tau, son av Knud Jonson Bjørheim og Marta Olsdotter, den 26. jun 1729 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


184. Peder Erikson Førland, son av Erich Pederson Førland og Ukjend, vart fødd i 1652 i Førland, Strand, Rogaland, NOR og døydde etter 1711 i Barka, Strand, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Peder Erikson var Per.

Generelle notat: Peder Erikson Førland vert nemnt som ståande soldat i ei soldatliste frå 1682. Han var i 1701 brukar på Barka. Han brukte i 1706 1 laup som var ¼ av garden. I skoskatten for 1711 vert Peder ført opp med kone og fire barn. Kva kona heitte er ukjent. Men Peder hadde fem barn. Dottera Ingeborg "som druchnede i Vandet" i 1726 var då 26 år og fødd ikring 1700.

Peder Erikson gifta seg med ukjend.

Barna hans var:

          i.  Thore Pederson Barka vart fødd i 1689 i Barka, Strand, Rogaland, NOR og døydde før 1758 i Barka, Strand, Rogaland, NOR. Thore gifta seg med Gunhild Toresdotter, dotter av Thore Olson Ravnås og Ingrid Olsdotter, i 1715 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.

92       ii.  Erich Pederson Barkved. Erich gifta seg med Ingrid Olsdotter, dotter av Ole Olson Barkved og Marta Rasmusdotter, i 1714 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR. Erich gifta seg så med Anna Jonsdotter, dotter av Jon Olson Nag og Kristi Knudsdotter, i 1724 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.

        iii.  Rasmus Pederson vart fødd i 1697 i Barka, Strand, Rogaland, NOR og døydde i 1775 i Tungland, Strand, Rogaland, NOR 78 år gamal. Rasmus gifta seg med Anna Torsteinsdotter d. e., dotter av Torstein Rasmusson Erlandsdalen og Lisabet Endresdotter, i 1719 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR. Rasmus gifta seg så med Ragnhild Tollaksdotter, dotter av Tollak Johannesson Kallastein og Ranveig Kallastein, i 1758 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         iv.  Ingeborg Pedersdotter vart fødd i 1700 i Barka, Strand, Rogaland, NOR og døydde i 1726 i Barka, Strand, Rogaland, NOR 26 år gamal.

          v.  Peder Pederson vart fødd i 1705 i Barka, Strand, Rogaland, NOR.


186. Ole Olson Barkved, son av Oluf Tungland og Hoskuldsdotter, vart fødd i 1640 i Tungland, Strand, Rogaland, NOR og døydde i 1712 i Barkved, Strand, Rogaland, NOR 72 år gamal.

Generelle notat: Ole Olson frå Tungland vart gift ikring 1673 med Marta Rasmusdotter (ho vert feilaktig kalla Olsdotter). Dei hadde fire barn, yngste dottera er ført fødd ikring 1700, medan Marta skal sjølv vere fødd ikring 1642. Marta kan ikkje vere fødd tidlegare enn 1650 om ho skal vere mora til Kristi som vart fødd i 1700.
Ole vart stemna for retten i 1673 for leigemål med Marta. Dei var begge fattige folk, og sidan dei var trulova, fekk dei det lettare med bøtene. Marta hadde i november 1677 stemna brukarane på Barkved, Tveit, Heng og Seljeskog av di dei ikkje hadde hjelpt henne med å hausta eng og åker slik dei skulle medan mannen hennar var i kongen si teneste. Kvar mann i soldatlegda var pliktig å yta "soldat-kvinnene" 3 dagars arbeid i onnene, eller dei kunne betale for å sleppa pliktarbeidet. Ole brukte 1 ½ laup smør i 1706. han vert ført med kone og tre døtre i skoskatten i 1711. Av skattelistene for Stavanger ser me at Ole var i byen med ein "Risbit" (eit lam) i august 1681 og med eit slaktenaut i oktober same året. Han var òg i byen med ein sau 11. november 1682.

Ole Olson gifta seg med Marta Rasmusdotter cirka 1673 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Olsdotter vart fødd cirka 1675 i Barkved, Strand, Rogaland, NOR.

         ii.  Rasmus Olson Barkved vart fødd i 1680 i Barkved, Strand, Rogaland, NOR og døydde i 1705 i Barkved, Strand, Rogaland, NOR 25 år gamal. Rasmus fekk barn med Kari Olsdotter, dotter av Ole Jonson Meltveit og Marta Kristoffersdotter,. Ekteskapsstatus: ugift. Dette paret gifta seg ikkje.

93      iii.  Ingrid Olsdotter. Ingrid gifta seg med Erich Pederson Barkved, son av Peder Erikson Førland og Ukjend, i 1714 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.

         iv.  Kristi Olsdotter vart fødd i 1700 i Barkved, Strand, Rogaland, NOR og døydde i Barkved, Strand, Rogaland, NOR. Kristi gifta seg med Daniel Samuelson Barkved, son av Samuel Pederson Tjøstheim og Berta Danielsdotter, i 1721 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.


187. Marta Rasmusdotter, dotter av Rasmus Ivarson Barkved og Ukjend, vart fødd cirka 1652 i Barkved, Strand, Rogaland, NOR og døydde i 1728 i Barkved, Strand, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 76 år.

Marta gifta seg med Ole Olson Barkved cirka 1673 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.

192. Sjur Jarandson Skjeldås, son av Jarand Tolleivson Isberg og Vebjørg Ivarsdotter, vart fødd i 1575 i Isberg, Odda, Hordaland, NOR og døydde cirka 1666 i Skjeldås, Ullensvang, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 91 år.

Generelle notat: Sjur Jarandson Isberg har bygsla Skjeldås før 1625. Han avstår i 1635 eiga si i Isberg til broren Åmund mot å få att like mykje i Tveit i Røldal, og samstundes kjøper han det verbroren Johannes eig i Tveit. Tveit festar han bort i 1664 til Steffen Bovardson. Sjur lever i 1665 og er då sagt å vera 89 år gamal. Etter eit diplom frå 1608, funne i Etne, kjøpte brørne Jarand, Håvar og Rolv Tolleivssøner på Isberg i Odda sokn to gardpartar, "Krokenteig og Tveiten" i Røldal. Desse bruka hadde dei til odel til, ialt 1 pund smør i 1615. I 1635 kjøper Sjur Jarandson Isberg systermannen Johannes Olson Frøynes sin part. For året 1653 er det Sjur som "eier og bygger", det vil seie at det er han som bygslar bort garden. Han er då husmann i Skjeldås i Ullensvang og vert kalla "Siffur Skieldås". Kona Ågot "fledfører" seg i 1666 til Knut Skjelvik sidan både mannen og sonen er avliden.

Sjur Jarandson gifta seg med Ågot Skjeldås cirka 1630 i Odda kyrkje, Odda, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Ole Sjurson vart fødd i 1631 i Tveito, Røldal, Hordaland, NOR og døydde cirka 1665 i Skjeldås, Ullensvang, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 34 år. Ole gifta seg med Jorunn Torbjørnsdotter?.

         ii.  Brita Sjursdotter vart fødd cirka 1633 i Tveito, Røldal, Hordaland, NOR og døydde i Grytøyr, Røldal, Hordaland, NOR. Brita gifta seg med Knud Jonson Grytøyr cirka 1656 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

96      iii.  Helge Sjurson Rabbe. Helge gifta seg med Kari Leivsdotter, dotter av Leiv Olson Hauge og Kristi Knudsdotter, cirka 1664 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.


193. Ågot Skjeldås døydde i Skjeldås, Ullensvang, Hordaland, NOR,.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1666-teljinga i Skjeldås, Ullensvang, Hordaland, NOR.

Ågot gifta seg med Sjur Jarandson Skjeldås cirka 1630 i Odda kyrkje, Odda, Hordaland, NOR.

194. Leiv Olson Hauge vart fødd i 1615 og døydde cirka 1694 i Hauge, Røldal, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 79 år.

Generelle notat: Leiv Olson bruka ½ laup smør i Hauge 1645-1691. Han betalte for 3 hovud med 1 ort i 1645 i koppskatt. I matrikkelen frå 1667 er Hauge sett til 1 laup smør i landskuld. Av denne jorda skatta dei 6 merker smør til Røldal kyrkje. Buskapen på garden var 16 naut og 2 hestar. Utsædet var 3 tønner korn. Skatten vart sett til 1 laup smør, leidang 6 merker smør, korntienda 3 mæle, fretoll 4 skilling og vedpengar 4 skilling. Leiv Olson som bruka halve Hauge finn me i skattemanntalet like til 1692. han har då drive dette bruket i omlag 50 år, og det må såleis seiast at han fekk lang arbeidsdag.

Leiv Olson gifta seg med Kristi Knudsdotter cirka 1644 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Osmund Leivson Øvland vart fødd i 1645 i Hauge, Røldal, Hordaland, NOR og døydde etter 1700 i Øvland, Røldal, Hordaland, NOR.

97       ii.  Kari Leivsdotter. Kari gifta seg med Helge Sjurson Rabbe, son av Sjur Jarandson Skjeldås og Ågot Skjeldås, cirka 1664 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

        iii.  Knud Leivson Nistov vart fødd i 1657 i Hauge, Røldal, Hordaland, NOR og døydde i 1748 i Nistov, Røldal, Hordaland, NOR 91 år gamal. Knud gifta seg med Guri Ormsdotter, dotter av Orm Steinson Bjerga og Sørensdotter, i 1731 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


195. Kristi Knudsdotter, dotter av Knud Monsson Midtun og Ukjend, vart fødd i 1625 i Midtun, Røldal, Hordaland, NOR og døydde i Hauge, Røldal, Hordaland, NOR.

Kristi gifta seg med Leiv Olson Hauge cirka 1644 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

196. Hans Olson Grøve vart fødd i 1625 og døydde i Grøve, Røldal, Hordaland, NOR.

Generelle notat: Husmannsplassen Botnen øvre låg under Grøve. I 1667 vart Botnen skattlagd til 12 merker smør og fekk eige nummer i matrikkelen. Grøve hadde likevel ei lanskuld på 1 laup smør. Hans Olson var fødd 1625 og er nemnd husmann på Grøve i 1666.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1666-teljinga i Grøve, Røldal, Hordaland, NOR.

Hans Olson gifta seg med ukjend.

Barna hans var:

98        i.  Ole Hansson Botnen. Ole gifta seg med ukjend.

         ii.  Evert Hansson vart fødd cirka 1658 i Grøve, Røldal, Hordaland, NOR.


204. Dagfinn Skromme døydde cirka 1664 i Skromme indre, Skånevik, Hordaland, NOR,.

Generelle notat: I bygdeboka for Skånevik under Indre Skromme er det nemnt at Halvar Saltvoll i Røldal vitna i 1717 at han var både "fød og ofød paa Skromme". Faren Dagfinn døydde tidleg, så Halvar må ha vakse opp som steson til neste brukar, Eivind, som då må vere gift med mor til Halvar. Dagfinn hadde garden berre ei kort tid i 1660-åra.

Dagfinn gifta seg med Skromme cirka 1655 i Åkre kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

102       i.  Halvor Dagfinnson Saltvoll. Halvor gifta seg med Ingerid Olsdotter cirka 1681 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR. Halvor gifta seg så med Narvesdotter, dotter av Narve Ommundson og Nilsdotter, cirka 1724 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         ii.  Dagfinnsdotter vart fødd cirka 1664 i Skromme indre, Skånevik, Hordaland, NOR og døydde i Skromme indre, Skånevik, Hordaland, NOR. Dagfinnsdotter gifta seg med Bjørn Helgeson Skromme, son av Helge Bjørnson Ølvestveit og Ukjend, cirka 1685 i Åkre kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR.


205. Skromme vart fødd cirka 1630 og døydde etter 1670 i Skromme indre, Skånevik, Hordaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho budde i 1670 i Skromme indre, Skånevik, Hordaland, NOR.

gifta seg med Dagfinn Skromme cirka 1655 i Åkre kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR.

gifta seg så med Eivind Rullestad cirka 1667 i Åkre kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR.


214. Peder Helgeson Hamre, son av Helge Toreson Hamre og Kristi Samsonsdotter, vart fødd i 1628 i Hamre, Røldal, Hordaland, NOR og døydde i Hamre, Røldal, Hordaland, NOR.

Generelle notat: Per Helgeson Hamre fekk bygsel på Hamre etter dom 1663. Han bruka 2 pund 15 merker smør i 1666. I 1674 brukar han halve garden (sonen Samson brukar den andre halvdelen) og kjøper same året 12 merker i Seim.
I Hardanger tingbok frå 24.10.1663 er innført fylgjande:
"Knud Toreson Haare var Steffnet aff Per Hambre for hand haffuer Brugt och optaget udi Jorden Som var tilforn brugt Och det Imod en forseglet dom, huorfore Vi iche Andet Kunde døme end Knud Toresen Joe bør bøde for Dom Roff 4 mk. sølff och til Saguolderen 1 mk. sølff efter Lougen".
Denne Per Helgeson Hamre var skrivekunnig, og i eit lovhefte som han har brukt til notisbok, og som no ligg i Riksarkivet i Oslo, har han skrive om saka si med farbror sin. Heftet er registrert under merket R. A. Man. 63 Kv. Saka tok til i 1651 (venteleg straks etter faren var avliden), og domen fall i 1663.
Av andre opplysningar som han gjev i same notatheftet, skal me her ta med fylgjande:
"En Registe offer Alt det Jeg haffur giffut i heime gifft, eller heimme gaffue ham Samson på Sant Hallvors tid Anno 1675:" (Sonen Samson Person vart gift med Kari Olsdotter på den dagen).
"For det første 3 melkekiør.
1 aarsgamel nød 1 kalff
It Kiørlag Melche gider
1 aarsg gamel gid 4 kie
It Kiørlag Søsmale oc
5 lam.
Vdi Kopar 1 Kill 6 Rix Daller
En Gryte 3 ort
fire Ull Kuitle 3 Rix daller oc 3 ort
It høye 3 ort
oc en ny schin fille
1 Rixdall vdi en baat
Vdj en Semige belg ½ Dal
1 øl (kagg) ½ Dal
oc en Slæde Næffuer
It Reibt 1 schod -- 1 gerff
Jeg haffuer bkoste mig paa Samson Min Søns brølløp 2 ½ tøne met Reint Mallt tilflitt. Omfra all Aanend bekosting.
Anno 1675 Daa haffuer min søn komen her til Jorden, foruden all noken bekost­ning. Och ieg haffur hafft her møgen bekosting Som her finnesz beskrfen hereffter i dene bog, at det er Sant bod for gud oc Menisken
Och ieg haffuer det i act oc menig, om gud vil schave mig liff oc helszen, och Saa mine to døtter Saa vil ieg giffue, dem lige saa gott imod, enten i jord eller I Aare maater.

Jeg Peder helliesøn vil giøre mig en f . . . Tegnelse paa alt det ieg Koster paa d . . Jord Hamre, baad i Steffning oc Aare om Kostning, Som min fader­broder haffuer trug Sig i mod Retten.
Och kunde faat sin jord i Østerhagen.
Min S. fader fick dom
ieg led it mordskin der udj,
min fader broder brugt endaa
Inntil ieg kom til Mansz
Daa koster ieg 1 mor skin 3 Reffskin
. . . 1651 Daa nøde mig til lige aff hanem de 2 pund
Och gaff hanem - 12 Rix Dalle. to gange lagd ieg triaarsz bøxel - 1 dal huer gang nu der effter Sagd hand mig til paa Kirke gar, oc vild Selffe bruge det.
Jeg koste paa beslag 1 morskin
Jeg laafte hanem 1 ort Vag Korn
Icke fott i gien

Anno 1663 daa vant Jeg byxlen i fraa hanem
Jeg haffuer lag vd til min fader 6 Daler halff ninde mrk bruger ieg der fore her i Jorden Ind til ieg fikk 6 mrk for dem Jeg Koste paa lige brøff oc steffne der på 6 ort.
Jeg haffuer byt mig til itt bord en take 5 ort.
Jeg gaff Osmund Gryting en buk for ieg mate byg stølsbu, hiden paa den Side, af elffun, thj det er U bekuemelig at byge paa vaar side for elffun.

Sem haffuer Ingen loff at brug i vort stølsz bite.
Mig tygis ligt at de vil tage sig til Saa haffur der voret giort met Jorden i fraa vor iord vden vordering.
1667 for erd ieg it Reff skin fogen, for paa scatt.
skriffueren fik penninger for sin vin g 2 Slt dl.
1674 Daa Kiøpte ieg Semb ½ pund och giort Kiøpe breff."

Elles finst det og opplysningar som syner attende til ras-skade på garden slik som dette:
"Anno 1667 Om høsten daa alt i Hus voret Daa var fogen og s. Seuoren skriffuer Med sex menner aff haranger Vared her paa hamre besict Jorden huad hun kund føøde. Daa bekiendis dem at hun var til affald oc i andre Maad forder(v) udi aff fielschre oc agrn for andrt."
Dette førte til at det i 1674 kom melding om nedsetjing av landskylda med 15 merker smør "for lindring aff schatten".
Omframt dette skriftet som me no har nemnt finst i Riksarkivet nokre samanhefta lauslappar som også er skrivne av Per Hamre. Dei inneheld ein del personalhistoriske opplysningar om hans og konene si ætt. Han har skrive desse opplysningane etter han hadde levert garden til sonen, og føremålet har vore å gje etterslekta eit oversyn over dei viktigaste hendingane i livet hans. Overskrifta "testamente" synest tyda på det.
Me skal sitera noko av det:

"Testamente:
och fortegnelse paa mit Liff och Leffnit Naar Herren Hand vill kalde mig. Da findes Om mig: som følger:

Først:
Er ieg Peder Heliesen Barnefod paa Hamre S: Halvorsztid Da Vi Skreff det aar aar 1628. Min Sl: Fader Var d. d. M. Helie Thorszen Hamre: Min S: Moder Var d. d: q: Kristj Samszons daatter Och var min K: moder fødde j Hardanger Paa tochen i Aade Sogn aff Echte f: Var ieg Hosz mine Kiære forældre paa 24 aarz Tid: Kom Saa j dend Hellige Echte med min første Sl: quinde Anbiør Monsz daatter: och leffued vij till Samen Erligen Kierligen och Vell j 4 ½ aarsz tid. Jesusz giffue osz alle en glædelig Oppstandelsze/: I Same Echteschab med min K: første S: quinde affledt Vij tilsammen Tuende Sønner. Dend Ene Er Hosz Herren. Den anden Igie(n) leffuer. Effter Hendesz dødelig affgang Sad ieg Enche Mand paa Itt arsz tid. Kom Saa aff Gudsz forsziun och gode Vennersz Raad och Samtyche Anden gang I dend H. Echte Schab Stand med en Erlig dannequinde och Encne. Ved naffn Disze leffsz daatter da boendisz i Roalquam j Suldall. Var vorisz Brolloff j det aar der Vij schreff A :o: 1658. Om Høsten Helgemisz tider: och Haffuer vij afflidt till sammen en Thuende Sønner och 3 døtter aff Huilche børn dj 2 Drenger och En Pige ere Salig Hensoffuedt. Dij Thuende Døttre Igien leffuer saa lenge Gud det behager. Gud Lade mig Christelig och Gudelig leffue: baade ieg och mine dend lille stund Gud har endnu beschiert tiden: Siden giffue osz en Salig affschiedt:
Schreffuedt dette: till Herren Vill Videre giøre dett: Anno 1680 J Novernbr Maanedt,

NB: Anno 1653 er min Søn Samszon Fød paa Hamre. Gud lade hannern op voxe Udj Gudsz frycht: Amen:"

Og så følgjer vitaen til kona Disa Leifsdotter:
"Er ieg Disze Liffsdaatter Barnefød Paa Stroppe j Soledahlsz Prestegield j det Aar 1628 Fredagen for Palme Søndag:
Min Sl: Fader var d. d. M. Leff Josepszen Stroppe min Sl: Moder var d. d. q: Marrita Leffuerszdaatter der samestedsz j Var ieg Hiemme j min Sl: Fadersz Gaard 25 aar. Kom szaa aff Gudsz forsiun: Sampt med Slegt och venner szin Raad och Samtyche: j dend Hellige Echteschab:
Første Gang me min Sl: Mand: Baar Olszen Moe j Suldal och leffued Vij tilsammen Kierligen och Veel Paa 3 ½ aarsz tid :/: Effteer Hansz Død Sad ieg Enche 1 ½ aar och haffde ieg ingen børn med første mand. Kom siden igien i dend Hellige ecte skabsz Stand: Anden gang med min K: d: M: Peder Helieszen Hamre som da Var Enche Mand, och Var Vorisz Brølup j det aar - 1658 Och haffuer Vij affledt til Haabe Tuende Sønner och 3 Døtter aff Huilclhe dj Tuende Sønner Och En Daatter er Salig Hensoffvedt. Dj tuende Døttre jgien jgien leffuer. Gud for fremme Dem Till Gudsz naffnsz ære: och osz Sine fattige forældre Till glæde: dend stund Vij leffuer.
NB. Dette er skreffuen saa Till Vidjere: Till Gud vill osz Till sig Han Kalde/: Anno 1680.
Anno 1663. Første Dag effter Korsmisz Dag om Høsten bleff min Dotter Maritte Pederszdaatter fød på Hamre. Gud Lade Hender op voxe Udj Güdsz frycht och gode Dyder:
Anno 1668 Knudsz Soche Om Sommeren bleff min Daatter Anbiør Pederszdaatter fød paa Hamre. Gud Lade Hende opvoxe Udj Gudsz frycht: Gud till Ære Och Osz til Glæde Amen:".

Det var nok eit sersyn at vanlege bønder på den tid som det her gjeld kunne skriva. Men at Per Hamre hadde lært kunsten er sikkert nok. Alle notata i det først nemnde heftet er skrivne av han.
Derimot er det grunn til å tvila på at han eller kona har skrive "testamentet". Både stil og ortografi tyder på at forfattaren til det er ein meir lærd person, kanskje ein prest. Den gudelege tonen i dokumentet synest å peika mest i den leid.
Garden Hamre vart i 1667 skyldsett til 1 ½ laup smør. Buskapen var 20 naut og 1 1 hest, utsædet 5 tønner korn. "Haffuer ingen anden Herlighed". Skatten det året var 1 laup 2 pund smør, leidangen 6 merker smør, korntienda 3 mæle, fretoll 4 skilling og vedpengar 4 skilling.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1701-teljinga i Hamre, Røldal, Hordaland, NOR.

Peder Helgeson gifta seg med Ambjørg Monsdotter, dotter av Mons Osmundson Bratland og Ukjend, i 1652 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Samson Pederson Hamre (Død som barn) vart fødd i 1653 i Hamre, Røldal, Hordaland, NOR og døydde i Hamre, Røldal, Hordaland, NOR.

         ii.  Samson Pederson Hamre vart fødd i 1656 i Hamre, Røldal, Hordaland, NOR og døydde i 1682 i Hamre, Røldal, Hordaland, NOR 26 år gamal. Samson gifta seg med Kari Olsdotter cirka 1673 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

Peder Helgeson gifta seg så med Disa Leivsdotter i 1658 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Marta Pedersdotter vart fødd i 1663 i Hamre, Røldal, Hordaland, NOR og døydde cirka 1713 i Hamre, Røldal, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 50 år. Marta gifta seg med Ole Gauteson Hamre d. e., son av Gaute Olson og Ukjend, cirka 1687 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

107      ii.  Ambjørg Pedersdotter. Ambjørg gifta seg med Nils Olson Seim cirka 1688 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR. Ambjørg gifta seg så med Knud Ådneson cirka 1719 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


215. Disa Leivsdotter, dotter av Leiv Josefson Laurhus og Marta Levardsdotter, vart fødd den 4. apr 1628 i Stråpa, Suldal, Rogaland, NOR og døydde i Hamre, Røldal, Hordaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho budde i 1680 i Hamre, Røldal, Hordaland, NOR.

Disa gifta seg med Bård Olson cirka 1652 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Disa gifta seg så med Peder Helgeson Hamre i 1658 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR.

216. Jon Larsson Sukka, son av Lars Aslakson Sukka og Siri Jonsdotter, vart fødd i 1625 i Sukka, Suldal, Rogaland, NOR og døydde i 1695 i Sukka, Suldal, Rogaland, NOR 70 år gamal.

Generelle notat: Jon Larsson budde først i Fisketjøn, der han i 1666 bruka omlag tre fjerdepartar av garden. Men då faren døydde ikring 1675 flytte han tilbake til Sukka. Jon åtte berre ein del av garden, ½ laup 6 merker smør, resten var kome på framande hender, men Jon bygsla det. Det var skifte etter han 17.05.1695. Jon var gift to gonger. Første kona var Brita Ormsdotter frå Birkeland i Imsland. Med henne hadde han sju barn. Andre kona var Ranveig Nilsdotter som han hadde seks barn med. Barna Kari, Nils og Albert frå andre ekteskap døydde alle utan livsarvingar.

Jon Larsson gifta seg med Brita Ormsdotter cirka 1655 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Lars Jonson vart fødd i 1656 i Sukka, Suldal, Rogaland, NOR og døydde før 1701 i Ritland, Suldal, Rogaland, NOR. Lars gifta seg med Birgit Osmundsdotter, dotter av Osmund Olson Kilane og Siri Jonsdotter, den 24. mai 1684 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR.

         ii.  Marta Jonsdotter vart fødd cirka 1658 i Sukka, Suldal, Rogaland, NOR og døydde i Veka, Suldal, Rogaland, NOR. Marta gifta seg med Knud Nilsson Veka, son av Niels Narveson Veka og Ukjend, cirka 1690 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR.

108     iii.  Orm Jonson Berge. Orm gifta seg med Ingrid Toresdotter, dotter av Tore Helgeson Berge og Brita Tolleivsdotter, cirka 1692 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

         iv.  Siri Jonsdotter vart fødd cirka 1662 i Sukka, Suldal, Rogaland, NOR og døydde i Lofthus, Suldal, Rogaland, NOR. Siri gifta seg med Narve Nilsson, son av Niels Sjurson Lofthus og Narvesdotter, cirka 1694 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR.

          v.  Ole Jonson Sukka vart fødd i 1664 i Sukka, Suldal, Rogaland, NOR og døydde i Sukka, Suldal, Rogaland, NOR. Ole gifta seg med Valborg Paulsdotter, dotter av Paul Olson Århus og Asgjerd Tormodsdotter, cirka 1700 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR. Ole gifta seg så med Borghild Eivindsdotter cirka 1727 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR. Ekteskapsstatus: truleg.

         vi.  Halvard Jonson vart fødd i 1665 i Sukka, Suldal, Rogaland, NOR og døydde i 1665 i Sukka, Suldal, Rogaland, NOR.

        vii.  Ingeborg Jonsdotter vart fødd cirka 1666 i Sukka, Suldal, Rogaland, NOR og døydde cirka 1706 i Steinbru, Suldal, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 40 år. Ingeborg gifta seg med Odd Toreson Steinbru cirka 1700 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR.

Jon Larsson gifta seg så med Ranveig Nilsdotter cirka 1677 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Brita Jonsdotter vart fødd i 1678 i Sukka, Suldal, Rogaland, NOR og døydde cirka 1768 i Hagen austre, Røldal, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 90 år. Brita gifta seg med Tore Knudson Hagen, son av Knud Mikkelson Lone og Durdei Toresdotter, cirka 1736 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         ii.  Kari Jonsdotter vart fødd cirka 1680 i Sukka, Suldal, Rogaland, NOR.

        iii.  Nils Jonson vart fødd i 1685 i Sukka, Suldal, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Nils var Niels.

         iv.  Albert Jonson vart fødd i 1687 i Sukka, Suldal, Rogaland, NOR.

          v.  Jon Jonson Kjetilstad vart fødd i 1690 i Sukka, Suldal, Rogaland, NOR og døydde i Kjetilstad, Suldal, Rogaland, NOR. Jon gifta seg med Mari Salomonsdotter, dotter av Salomon Jakobson Veka og Ukjend, cirka 1717 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR.

         vi.  Halvor Jonson vart fødd i 1692 i Sukka, Suldal, Rogaland, NOR og døydde i 1774 i Helganes, Suldal, Rogaland, NOR 82 år gamal. Halvor gifta seg med Siri Jakobsdotter, dotter av Jakob Monsson og Guri Simonsdotter, cirka 1726 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


217. Brita Ormsdotter, dotter av Orm Olson Birkeland og Marta Osmundsdotter, vart fødd i 1635 i Birkeland, Imsland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1675 i Sukka, Suldal, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 40 år.

Brita gifta seg med Jon Larsson Sukka cirka 1655 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR.

218. Tore Helgeson Berge, son av Helge Toreson Hamre og Kristi Samsonsdotter, vart fødd i 1631 i Hamre, Røldal, Hordaland, NOR og døydde i 1705 i Berge nedre, Røldal, Hordaland, NOR 74 år gamal.

Generelle notat: Berge nedre er mellom bygdefol kalla Nerberge, truleg av di at gardshusa har fått plass litt lågare nede i Tunet. Av lensrekneskapen for Bergenhus len i 1653 ser me at Berge nedre er leiglendingsgods under Stavanger kongsgard.
Etter matrikkelen frå 1667 er lensmann Tore Helgeson Hamre bygselmann på Berge nedre. Buskapen var 12 kyr og 1 hest. Utsædet var 3 tønner korn. Om garden heiter det ellers at han "Haffuer Brendeschow", men "ingen anden Herlighed". Skatten vart sett som før, 1 laup smør, korntienda 4 ½ mæle, fretoll 4 skilling og vedpengar 4 skilling.
Tore var bondelensmann i Røldal 1663-1678. Han var leiglending på Berge nedre til han fekk kjøpa garden i 1673 for 80 riksdalar. Skøytet er skrive på kalveskinn, og utsteda av Peder Reedtz på broren Jørgen Reddtz sine vegner og tinglyst 27. april 1674. Dokumentet er teke vel vare på og finst den dag i dag saman med dei andre gardspapira Hjå Olav Åsmundson Berge. Kring 1700 vart Tore Helgeson eigar av Øvland med Bratteteig, dessutan ein lut av Hagen ytre og 60 merker smør i Håra.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1701-teljinga i Øvland, Røldal, Hordaland, NOR.

Tore Helgeson gifta seg med Brita Tolleivsdotter cirka 1671 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

109       i.  Ingrid Toresdotter. Ingrid gifta seg med Orm Jonson Berge, son av Jon Larsson Sukka og Brita Ormsdotter, cirka 1692 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.


219. Brita Tolleivsdotter vart fødd i Jondal, Hordaland, NOR og døydde etter 1672 i Berge nedre, Røldal, Hordaland, NOR.

Generelle notat: Britta Tolleivsdotter var truleg frå Håra i Røldal, avdi ho åtte jord der som ho betalte skatt for (står det i boka for Røldal). Det er ingen Tollev på Håra, men ein Tolleif Jondal eig 1 laup smør i Skare i Odda saman med Bård Olson Håra. Denne Tolleif kan like godt vere far hennar.

Brita gifta seg med Tore Helgeson Berge cirka 1671 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

220. Halvard Erikson vart fødd cirka 1645 og døydde cirka 1715 i Buer, Odda, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 70 år.

Generelle notat: Hallvard Eirikson vart første rydningsmannen på Buer er det sagt i 1736. Han har kjøpt garden ikring 1675, og i 1680 ser me at han handlar bukkar med klokkaren Ole Løgit på Helleland.
Det er sagt i 1736 at han budde på Buer i 39 år, og må såleis vera død ikring 1715. Han er truleg ikkje frå bygda sidan to mann måtte kavera då han gifta seg for at han ikkje skulle falla sokna til bør. Det gjorde han heller ikkje endå han hadde 15 barn, men mange døydde små.

Halvard gifta seg med Brita Steffensdotter i 1675 i Odda kyrkje, Odda, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Steffen Halvardson vart fødd i 1681 i Buer, Odda, Hordaland, NOR og døydde cirka 1763 i Buer, Odda, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 82 år. Steffen gifta seg med Ingebjørg Trondsdotter i 1729 i Odda kyrkje, Odda, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         ii.  Erik Halvardson vart fødd i 1683 i Buer, Odda, Hordaland, NOR og døydde cirka 1759 i Buer, Odda, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 76 år. Erik gifta seg med Guro Osmundsdotter i 1717 i Odda kyrkje, Odda, Hordaland, NOR.

110     iii.  Østen Halvardson. Østen gifta seg med Helga Larsdotter, dotter av Lars Oddson Odland og Ambjørg Andersdotter, cirka 1714 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

         iv.  Ingeborg Halvardsdotter vart fødd i 1690 i Buer, Odda, Hordaland, NOR og døydde i 1726 i Tveit, Odda, Hordaland, NOR 36 år gamal. Eit anna namn for Ingeborg var Ingebjørg. Ingeborg gifta seg med Elling Larsson, son av Lars Oddson og Ukjend, i 1719 i Odda kyrkje, Odda, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

          v.  Ole Halvardson Hildal d. e. vart fødd cirka 1692 i Buer, Odda, Hordaland, NOR og døydde cirka 1783 i Hildal, Odda, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 91 år. Ole gifta seg med Torbjørg Sjursdotter, dotter av Sjur Pederson Måkestad og Herborre Børgesdotter, i 1724 i Ullensvang kyrkje, Ullensvang, Hordaland, NOR.

Halvard gifta seg så med Angunna Olsdotter, dotter av Ole Arneson og Sigtrud Torsteinsdotter, den 21. jul 1695 i Odda kyrkje, Odda, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Ole Halvardson d. y. vart fødd i 1696 i Buer, Odda, Hordaland, NOR.

         ii.  Nils Halvardson vart fødd i 1699 i Buer, Odda, Hordaland, NOR og døydde i 1790 i Buer, Odda, Hordaland, NOR 91 år gamal. Nils gifta seg med Tora Jonsdotter i 1730 i Odda kyrkje, Odda, Hordaland, NOR. Nils gifta seg så med Sigrid Jonsdotter, dotter av Jon Vigleikson Jordal og Gunilla Jonsdotter, i 1758 i Odda kyrkje, Odda, Hordaland, NOR.

        iii.  Brita Halvardsdotter vart fødd i 1705 i Buer, Odda, Hordaland, NOR og døydde i 1781 i Bakke, Odda, Hordaland, NOR 76 år gamal. Brita gifta seg med Halvard Olson, son av Ole Halvardson Bakke og Ågot Sjursdotter, i 1733 i Odda kyrkje, Odda, Hordaland, NOR.


221. Brita Steffensdotter, dotter av Steffen Bårdson Øverland og Ukjend, vart fødd cirka 1650 i Øverland, Sauda, Rogaland, NOR og døydde cirka 1695 i Buer, Odda, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 45 år.

Brita gifta seg med Halvard Erikson i 1675 i Odda kyrkje, Odda, Hordaland, NOR.

222. Lars Oddson Odland, son av Odd Larsson Odland og Helga Brynjulfsdotter, vart fødd cirka 1677 i Odland, Røldal, Hordaland, NOR og døydde i 1697 i Odland, Røldal, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 20 år.

Generelle notat: Lars Oddson var gift med Ambjørg Andersdotter og dei er nemnde med dottera Helga fødd i 1695. Lars døydde alt i 1697.

Lars Oddson gifta seg med Ambjørg Andersdotter cirka 1695 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

111       i.  Helga Larsdotter. Helga gifta seg med Østen Halvardson, son av Halvard Erikson og Brita Steffensdotter, cirka 1714 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.


223. Ambjørg Andersdotter, dotter av Anders Asbjørnson Tufte og Guro Knudsdotter, vart fødd cirka 1675 i Tufte, Røldal, Hordaland, NOR og døydde i Odland, Røldal, Hordaland, NOR.

Ambjørg gifta seg med Lars Oddson Odland cirka 1695 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

224. Tørres Erikson Vestbø døydde cirka 1658 i Vestbø, Finnøy, Rogaland, NOR,.

Generelle notat: Tøres Erikson er førd som brukar frå 1623 til slutten av 1650-åra. Han overtok bygsla i 1623 og betalte 10 riksdalar i førstebygsel. Han var gift to gonger. Innføringa i lensrekneskapen 1623 seier at han "fick" enka på Vestbø som tidlegare hadde brukt jorda, det vil seie at han gifte seg med Magnhild. Magnhild døydde, og Tørres vart gift på nytt med Siri. Tørres betalte tredjeårstake fram til 1656, og vi finn namnet hans i skattelistene fram til slutten av 1650-åra. I 1645 betalte han koppskatt for seg, kona og 1 son, fleire år skatta han som "forarmet", og i 1642 betalte han skatt som øydegardsmann. Han var kyrkjeverge 1648-1649. I 1659 hadde Siri teke over. Av barn kjenner vi 5, alle frå ekteskapet med Siri. I skiftet etter dottera Berit 1678 (Øvre Mjølsnes) blir det sagt at Jon og Gjøa budde i Bergen. I 1632 vart Tørres innstemna for retten, skulda for "ulydighed med foringskab". Retten påla han å betala 2 mark sølv, dersom han ikkje kunne prova at han hadde lovleg forfall. Det kunne han nok ikkje, og året etter ser vi av sakefallslista at han i måtte ut med ½ riksdalar i bot. I 1665, etter at Tørres var død, stemna enka Siri Lars Toreson på Ø.Landa for leiermål med dottera Berit. Han hadde fått barn med henne og lova henne ekteskap, "men sier nu han icke er barnefader og vanrøgter hende og haver forspilt hennes ære". Det var altså ei alvorleg skulding. Saka verserte for retten fram til 1667 og vil bli nærare omtala under Ø.Landa. Endskapen vart at Lars vart dømd til å betala Berit 20 riksdalar, ein sum som var stor nok til å kjøpa 6-7 kyr for. Dette viser kor alvorleg saka var. Berit vart seinare gift til Ø.Mjølsnes. Siri overtok bygsla etter mannen og betalte tredjeårstake i 1659 og er innført som brukar i landskommisjonsjordeboka for 1661. Ikring 1664 overtok sonen Henrik. Siri døydde i 1681. Dottera Gjøa og sonen Jon budde i Bergen vert det opplyst ved skiftet i 1678 etter systera Berit.

Tørres Erikson gifta seg med Magnhild cirka 1623 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Tørres Erikson gifta seg så med Siri Vestbø cirka 1624 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

112       i.  Erich Tørreson Hausken. Erich gifta seg med Marta Taraldsdotter, dotter av Tarald Gunnarson Hauske og Ukjend, i 1652 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

         ii.  Jon Tørresson vart fødd cirka 1628 i Vestbø, Finnøy, Rogaland, NOR og døydde i Bergen, Bergen, Hordaland, NOR.

        iii.  Gjøa Tørresdotter vart fødd cirka 1630 i Vestbø, Finnøy, Rogaland, NOR og døydde i Bergen, Bergen, Hordaland, NOR.

         iv.  Henrik Tørresson vart fødd i 1636 i Vestbø, Finnøy, Rogaland, NOR og døydde i 1717 i Vestbø, Finnøy, Rogaland, NOR 81 år gamal. Henrik gifta seg med Gunhild i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Henrik gifta seg så med Inger Rasmusdotter, dotter av Rasmus Rasmusson Nordbø og Eline, i 1704 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

          v.  Berit Tørresdotter vart fødd cirka 1638 i Vestbø, Finnøy, Rogaland, NOR og døydde i 1678 i Mjølsnes øvre, Finnøy, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 40 år. Berit gifta seg med Sjur Belestson Mjølsnes, son av Belest A. Lauvsnes og Ukjend, i 1673 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Berit gifta seg så med Hans Olson Landa, son av Ole Mikkelson Bæreim og Anna Oddsdotter, i 1675 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


225. Siri Vestbø vart fødd cirka 1600 og døydde i 1681 i Vestbø, Finnøy, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 81 år.

Siri gifta seg med Tørres Erikson Vestbø cirka 1624 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

226. Tarald Gunnarson Hauske vart fødd cirka 1580 og døydde i Hauske, Finnøy, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Lensrekneskapen 1607/08 opplyser at Tarald Gunnarson leigde 3 vetter korn "som Gunhilde for hannom oplod" og betalte 7 dalar i førstebygsel. Han fekk ei lang brukstid, heilt fram til 1653, og han levde truleg også noko lenger, men døydde før 1664. Han må såleis ha vore ein relativt ung mann då han overtok gardsbruket i 1607. Bruket til Tarald var større enn dei tre vettene som han bygsla av kongens fut i 1607 (eigedom til Lyse kloster). Torvastad kyrkje åtte ein part, etter oppgåve 1624 ½ vett eller 3 spann. Dessutan var det ½ skippund bondegods i bruket, og han brukte dessutan ein part (i 1610 1½ spann) av øydegarden Røgelstad. Lensrekneskapen 1624 opplyser at det frå gamalt hadde vore borgarmeisteren i Stavanger som hadde teke inn bygselavgiftene av bondegodset, men frå og med dette året vart det ei endring. Sidan kongen var største partseigar i Hauskje, vart han rekna for "bøxelmand" for heile garden, og frå no av betalte Tarald tredjeårstake av heile bruket sitt til kongen, einskilde år 6 ½ vett, andre år 7 vett, avhengig av kor stor part som vart rekna inn av øydegarden. Etter denne omlegginga fekk dei andre del-eigarane berre landsku)d av eigedomspartane sine, ingenting av bygselavgiftene.
I 1645 betalte Tarald koppskatt for seg, kona og to døtre, og i 1649 skatta han av eit gardsbruk på 6 ½ vett (øydegarden då ikkje rekna inn). I 1644 og 1646 betalte han odelsskatt av ½ bismarpund smør, 1647-l649 av 1 bismarpund smør og 2½ spann korn. Dette var landskuld av eigedomspartar han hadde, kanskje arve gods.
Saman med grannen sin Osmund vart Tarald i 1623 innstemna for retten av Johannes Hauskje for at dei hadde hogge i stykke noko staur utan at han visste om det. Tarald og Osmund nekta for dette, men vedgjekk at det kanskje var nokre av deira "umager" (barn) som hadde vore ute med fantestrekene sine. Dei lova å gjera opp for seg og avsona med futen. Same år måtte Tarald på nytt møta i retten, også denne gong innstemna av grannen Johannes. Denne gongen galdt det eit krav på 4 riksdalar, som Johannes meinte han hadde lagt ut, men ikkje fått tilbake av Tarald. Utlegget var ein del av dei bygselpengane Johannes hadde betalt då han tok over bruket sitt i 1608. Bygselrådig for bruket til Johannes var Lyse kloster, som også hadde eigedom i bruket til Tarald, og Johannes kunne leggja fram bygselsetel frå klosterfuten Nils Jensson, dat. 13.04.1608, som sa at Tarald stod til rest med 4 riksdalar, pengar som Johannes hadde måtta leggja ut før han kunne "komme inn på jorden". Tarald ville ikkje gå med på dette og påstod at han hadde betalt 4 riksdalar til Kristen Matsson, tidlegare fut over Lyse kloster. Dette kunne han rett nok ikkje prova, for han hadde ikkje kvittering, men rekna med at han kunne skaffa vitne. Retten slo fast at dersom Tarald til neste skipreideting ikkje kunne dokumentera at han hadde betalt eller på annan venskapeleg måte forlikast med Johannes, måtte han gjera opp for seg. Den situasjoen Tarald kom i, var ikkje eineståande Det kunne sjølvsagt vera uttrykk for sommel at han ikkje kunne finna kvittering for innbetalt bygsleavgift, men slik sommel frå bøndene si side kan ikkje gje fullgod forklåring på den store mengda av klager over urettmessige krav som vi finn i kJeldematerialet. Futen kom med sine krav, bøndene påstod at dei hadde betalt og hevda at futen hadde "gløymt" å føra betalinga inn i si kvitteringsbok, som lova påla han å ha framme på skattetinget. Og så kunne han seinare koma med krav om ny betaling. Slike tilhøve kan gje noko av forklåringa på at ordet "fut" nærast vart eit skjellsord gjennom 1600- og 1700-åra. Vi møter Tarald i rettsprotokollane også i andre samanhengar. 1 1635 var det grannen Jakop som reiste sak. Tarald hadde lånt båten hans, og den hadde seinare kome bort. Tarald fortalde at han hadde drege båten opp på land over det han meinte var flomålet, men han måtte ha forrekna seg. Han vart dømd til å skaffa Jakop ein tilsvarande båt og bøta 3 mark sølv til kongen for ulovleg "tak". S
om nemnt betalte Tarald i 1645 koppskatt for seg, kona og to døtrer. Namnet på kona kjenner vi ikkje. Det kan ikkje ha vore alle barna han skatta for i 1645. Han hadde såleis ein son Knut, som vitna i ei sak 1640, men han kjenner vi ikkje meir til. Det var døtrene som måtte bera arven etter Tarald vidare. Han hadde truleg tre i alt - ei av dei var nok reist heimanfrå då koppskatten vart innkravd i 1645 -, Marta (Marit), Malena og Berit. Malena må ha vore ei heller vidløftig kvinne. I 1653 fortel lensrekneskapen at bruket til Tarald vart delt i to like store partar, kvar på 3 ½ vett. Den eine parten - 2 vett bondegods og 1½ vett krongods - vart bortbygsla til Åsulv Andersson frå Vestbø, den andre parten til Erik Tørresson, også han frå Vestbø. For begge blir det opplyst at Tarald "oplod" jorda si til dei, og kvar av dei betalte 12 riksdalar i førstebygsel. Åsulv skulle gifta seg med Malena, men det kom alvorlege knutar på tråden, slik at ekteskapsplanane gjekk i vasken, leigetilhøvet måtte avviklast, og Åsulv fekk nok tilbake dei innbetalte bygselpengane, men knapt godtgjersle for det arbeidet han hadde lagt ned på det gardsbruket han hadde leigt. Og Malena måtte ta over bygsla sjølv. Ei av dei andre døtrene til Tarald, Marta eller Marit, vart gift med Erik Tørresson, som fekk bygsla den andre halvparten av Tarald sitt bruk i 1653.

Tarald Gunnarson gifta seg med ukjend.

Barna hans var:

          i.  Knud Taraldson vart fødd cirka 1615 i Hauske, Finnøy, Rogaland, NOR og døydde i Finnøy, Rogaland, NOR.

         ii.  Malena Taraldsdotter vart fødd cirka 1620 i Hauske, Finnøy, Rogaland, NOR og døydde i Kingestad, Finnøy, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Malena var Magele. Malena gifta seg med Aslak Belestson Hauske, son av Belest A. Lauvsnes og Siri Jonsdotter, i 1654 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Malena gifta seg så med Ole Larsson Kindingstad den 27. jun 1675 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

113     iii.  Marta Taraldsdotter. Marta gifta seg med Jon Johannesson Hauske, son av Johannes Eivindson Faa og Marit Ellingsdotter, cirka 1650 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Marta gifta seg så med Erich Tørreson Hausken, son av Tørres Erikson Vestbø og Siri Vestbø, i 1652 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

         iv.  Berit Taraldsdotter vart fødd cirka 1630 i Hauske, Finnøy, Rogaland, NOR og døydde cirka 1670 i Hauske, Finnøy, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 40 år. Berit gifta seg med Sjur Jakobson Musland, son av Jacob Erikson Koll og Toresdotter, cirka 1655 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.


230. Henrich Pederson Steinnes, son av Peder Henrikson Hebnes og Ukjend, vart fødd i 1608 i Hebnes, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde i Steinnes, Finnøy, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Det er kjent ein son etter Per Henrikson Hebnes, Henrik, som i 1632 får førstebygsla på Steinnes i Finnøy 9 vett korn "som Hans Halvorsen fradøde". Han ga 24 riksdalar og gifta seg med enka etter Hans Halvorsen, Anne Ellingsdotter. Henrik Person var lagrettemann frå 1635 og i alle fall til 1669, han fungerte som lensmann frå 1650 til 1666, og han var ombodsmann for kyrkja 1648-1649. Seglet hans finst på fleire dokument. Siste gong vi møter han som lensmann var i 1666, då var han til stades ved synfaringa etter den store brannen på Hesby. Som lagrettemann og lensmann var han til stades på dei ordinære tinga i skipreida, og desse tinga vart vanlegvis haldne på lensmannsgarden. I 1635 vart Henrik sjølv stemna inn til tinget for å ha nekta skyssferd. I 1645 betalte han koppskatt for seg, kona, ein dreng og ei tenestejente. Henrik var brukar på Steinnes frå 1632 til 1660-åra. Anna og Henrik kan òg ha hatt ein son Hans. I sakefallslista for 1652 er det nemnt ein Hans Steinnes som vart dømt til å betale 3 ½ riksdalar for leiermål med Barbro Kristensdotter. Det er ikkje fleire opplysningar om denne Hans.

Henrich Pederson gifta seg med Anna Ellingsdotter i 1632 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Malena Henriksdotter vart fødd cirka 1635 i Steinnes, Finnøy, Rogaland, NOR og døydde i Lauvsnes, Finnøy, Rogaland, NOR. Malena gifta seg med Belest Belestson Lauvsnes, son av Belest A. Lauvsnes og Siri Jonsdotter, cirka 1659 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

         ii.  Håvard Henrikson Steinnes vart fødd i 1640 i Steinnes, Finnøy, Rogaland, NOR og døydde i 1693 i Steinnes, Finnøy, Rogaland, NOR 53 år gamal. Håvard gifta seg med Samuelsdotter, dotter av Samuel Larsson Lind og Ellen Monsdotter, i 1675 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Håvard gifta seg så med Ellen Eriksdotter, dotter av Erich Andersson Naaden og Karen Samuelsdotter, i 1685 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

        iii.  Peder Henrikson Steinnes vart fødd i 1640 i Steinnes, Finnøy, Rogaland, NOR og døydde i Finnøy, Rogaland, NOR. Peder gifta seg med Dorte Simonsdotter, dotter av Simon Johannesson Roda og Siri Roda, cirka 1660 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

115      iv.  Karen Henriksdotter. Karen gifta seg med Gunder Johannesson Mjølsnes cirka 1665 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

          v.  Ingrid Henriksdotter vart fødd cirka 1650 i Steinnes, Finnøy, Rogaland, NOR og døydde i Hesby, Finnøy, Rogaland, NOR. Ingrid gifta seg med Lars Hesby i 1679 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

         vi.  Erik Henrikson Hebnes vart fødd i 1652 i Steinnes, Finnøy, Rogaland, NOR og døydde i 1709 i Hebnes, Jelsa, Rogaland, NOR 57 år gamal. Erik gifta seg med Torborg Olsdotter, dotter av Ole Larsson Kindingstad og Ukjend, i 1675 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Erik gifta seg så med Gjøa Belestdotter, dotter av Belest Belestson Lauvsnes og Malena Henriksdotter, i 1683 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Erik gifta seg så med Anna Trulsdotter, dotter av Truls Dagfinnson Hovda og Siri Olsdotter, i 1697 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.


231. Anna Ellingsdotter, dotter av Elling Simonsen og Ingrid Ormsdotter, vart fødd cirka 1605 i Skudegjerd, Finnøy, Rogaland, NOR og døydde i Steinnes, Finnøy, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho budde i 1645 i Steinnes, Finnøy, Rogaland, NOR.

Anna gifta seg med Hans Halvardson Steinnes, son av Halvard Trulsson Fatland og Ukjend, i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

Anna gifta seg så med Henrich Pederson Steinnes i 1632 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

236. Johannes Gregoriusson Mjølsnes vart fødd i 1606 i Mjølsnes nere, Finnøy, Rogaland, NOR og døydde i Mjølsnes nere, Finnøy, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Dersom det er rett at Gregorius Nere Mjølsnes var gift med Magilla Toresdoter, kan Johannes ikkje vera son deira for han er ikkje nemnt i skiftet etter Magilla i 1621. På den andre sida er namnet Gregorius så sjeldant at det helst må vera ein samanheng mellom brukaren Gregorius og Johannes Gregoriusson. Dei to - Johannes Gregoriusson og "Encken" - betalte avgifta i lag og er oppførde saman i 1637 og 1638. Men dette siste året sa enka takk for seg, og Nedre Mjølsnes vart delt. Peder og Herborg hadde sonen Mats, som vart brukar på den eine halvparten av garden.
Johannes Gregoriusson 1638 (1633) - 1680-åra (noko usikkert). Han var fødd ikring 1606 (58 år 1604). Han kan ha vore gift med Siri Olsdotter, som døydde i 1706, 85 år. Futerekneskapen 1653 opplyser at han var postførar, og at han difor slapp med halv skatt. I 1633 bygsla Johannes 1/3 av gardsskylda (prestebolsgodset på 14 spann korn) som "Bjørn for hannem oplod", og i førstebygsel betalte han 5 riksdalar 3 ort 5 skilling. Både i 1634 og 1635 betalte han skatt som øydegardsmann og husmann, og som nemnt ovanfor skjedde det ikkje ei reell bruksdeling. Det skjedde først i 1638 då "Enchen Melsnes" sa frå seg den delen ho hadde site med (1 skippund 4 spann), og denne parten vart delt mellom Johannes og sonen til enka, Mads Pederson. Frå no av var N.Mjølsnes delt i to like store bruk, kvart på 3½ vett.
Johannes Gregoriusson er i manntalet 1664 registrert saman med sonen Gregorius på 30 år. Han hadde truleg to søner i tillegg, Tjøster som vart brukar på Søre Vignes (i det sjømilitære manntalet 1734 kalla Tjøster Jonson, 55 år, fødd på Mjølsnes), og Peder som vart utskriven til Bremerhold i 1665. Og så ser det ut til at han hadde to døtrer, Ingeborg og Anna (begge kalla Johansdotter), og det var dei og mennene deira som følgde etter Johannes på bruk A.

Johannes Gregoriusson gifta seg med ukjend.

Barna hans var:

          i.  Gregorius Johannesson Mjølsnes vart fødd i 1634 i Mjølsnes nere, Finnøy, Rogaland, NOR og døydde i Mjølsnes nere, Finnøy, Rogaland, NOR.

         ii.  Peder Johannesson Mjølsnes vart fødd cirka 1640 i Mjølsnes nere, Finnøy, Rogaland, NOR.

        iii.  Anna Johannesdotter vart fødd cirka 1645 i Mjølsnes nere, Finnøy, Rogaland, NOR og døydde i 1718 i Mjølsnes nere, Finnøy, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 73 år. Anna gifta seg med Gunnar Eivindson Mjølsnes, son av Eivind Johannesson Alsvik og Ingeborg Gunnarsdotter, i 1694 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

118      iv.  Tiøster Johannesson Vignes (Omstridt). Tiøster gifta seg med Inger Pedersdotter, dotter av Peder Eivindson og Randi Mikkelsdotter, i 1688 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Tiøster gifta seg så med Ane Andersdotter, dotter av Anders Andersson og Ingebor Toresdotter, den 30. jun 1726 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


238. Peder Eivindson vart fødd i 1639 og døydde i 1689 i Vignes søre, Finnøy, Rogaland, NOR 50 år gamal.

Generelle notat: I bygdeboka for Finnøy bind 1 side 214:
Peder Eivindson var brukar på Søre Vignes frå ikring 1660-1670-åra. Han var gift med ei dotter til Anders Olson på Søre Vignes og var sambrukar med svigerfaren ei stund før han vart einebrukar.
I 1682 står det i kyrkjeboka: "Den 11 Febr: vaar Udbiørs Peder paa S. Vignæs hans søn Jacob til daaben".
I 1684 står det i kyrkjeboka: "Den 30 Novemb: vaar Udbiørs Peders søn, Samuel, til daaben."
Dette kan kanskje tolkast slik at kona til Peder heitte Udbjør. Faren hennar, Anders Olson, vart i 1636 innstemna for "leiermaal med hans festerpige" og måtte ut med 3 riksdalar i bot. Dersom Udbjør var einaste barnet deira må ho vera fødd ikring 1636, hadde dei fleire barn må ho vera fødd etter 1636. I 1676 fekk dei eit dødfødt barn, og då er Peder kalla Enersen, og i 1664 er han kalla Peder Enirsen.
Peder kan såleis vera son til Einar som er nemnt på Søre Vignes frå ikring 1640-1660 åra.
Men Peder Eivindson var gift med Randi Mikkelsdotter, så det må vere ein av dei to Peder Rasmussonane som var gift med dotter til Anders Olson. Det var to Peder Rasmusson på Søre Vignes.
Kyrkjeboka fører ikkje opp kven av desse tre "Pedarane" som fekk barn.
Peder Rasmusson S. Vignæs vart gravlagd 21. mars 1694, 82 år gamal. Dette må vere den eldste av dei to Peder Rasmusson på søre Vignes, og truleg han som var gift for andre gong med dotter til Anders Olson.

I bygdeboka for Finnøy bind 2 side 47:
Dorte Pedersdotter var fødd ikring 1663 og døydde i 1744, 81 år. Då ho døydde, fekk ho følgjande gravkrift: "Dorthe Pedersdtr. Vestbøe. F. af Peder Evensen og Randi Michelsdtr.. Hjemme 30 aar, gift med Anders Andersen i 40 aar. Af 5 børn lever 2 piger, hvoraf den ene er gift med Lars Andersen Vestbøe. Enche 11 aar. 81 aar."

I kyrkjeboka for 1744: "vj 19 Januarii blev nedsat ved Hesbye Kirche Dorthe Pedersdttt. Vestbøe ægtefød og avlet av disse forelder Peder Evensen, Randi Michelsdatter døbt i vj H. 3foldigheds navn, var hieme 30 aar, kom saa i ægteskab ....."
Her står det ikkje noko om kvar ho var fødd. Og det er ikkje nokon Peder Eivindson som er nemt på Nedre Landa, men derimot ein Peder Eivindson på søre Vignes. Og Dorthe må truleg vere frå søre Vignes.
I kyrkjeboka for 1708: "Onsdagen vj 28 Marty blev gamle Randi Michelsdatter Søre Vignæs graffæst i alder 78 aar".

Peder Eivindson og Randi Mikkelsdotter må vere foreldre til Dorthe på Vestbø og Maren/Marie som var gift med Lambert Knudson på søre Vignes. Begge desse døtrene har kalla opp mor si Randi. På bruket på søre Vignes etter Peder Eivindson overtok Tjøster Jonson Mjølsnes i 1689. Kona hans heitte Inger Pedersdotter og kan også vere ei dotter til Peder Eivindson og Randi Mikkelsdotter. Peder Eivindson har truleg døydd i 1689, det er ikkje ført noko i kyrkjeboka for dette året.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1664-teljinga i Vignes søre, Finnøy, Rogaland, NOR.

Peder gifta seg med Randi Mikkelsdotter cirka 1660 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

119       i.  Inger Pedersdotter (Omstridt). Inger gifta seg med Tiøster Johannesson Vignes, son av Johannes Gregoriusson Mjølsnes og Ukjend, i 1688 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

         ii.  Dorthe Pedersdotter vart fødd cirka 1663 i Landa nere, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde i 1744 i Vestbø, Finnøy, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 81 år, og vart gravlagd den 19. jan 1744 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Dorthe gifta seg med Anders Andersson, son av Anders Åsulvson Vestbø og Osmundsdotter, den 27. nov 1692 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

        iii.  Marie Pedersdotter vart fødd cirka 1665 i Vignes søre, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde i 1731 i Vignes søre, Finnøy, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 66 år, og vart gravlagd den 1. apr 1731 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Marie var Maren. Marie gifta seg med Lambert Knudson, son av Knud Lambertson Randvolljord og Liva Svandal, den 1. jan 1697 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.


239. Randi Mikkelsdotter vart fødd cirka 1635, døydde i 1708 i Vignes søre, Finnøy, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 73 år, og vart gravlagd den 28. mar 1708 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

Randi gifta seg med Peder Eivindson cirka 1660 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

240. Daniel Hadleson Vanvik, son av Hadle Torbjørnson Vanvik og Ingrid Torkelsdotter, vart fødd i 1620 i Vanvik indre, Sand, Rogaland, NOR og døydde cirka 1666 i Vanvik indre, Sand, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 46 år.

Generelle notat: Daniel overtok Indre Vanvik etter mora ikring 1645. Daniel Vanvik var kyrkjeombodsmann i 1652-1653 og etterlyste i 1652 ei kyrkjeku hos Jacob Rød i Sauda. Johannes sagmeister og Lars Austarå hadde òg leigekyr hos seg, men dei var snå så forarma at dei ikkje kunne betala leiga av dei. Frå seinast 1652 og frametter til 1680 vart bygdetinga for Suldal skipreide haldne i Vanvik, og der budde lensmannen "for bequemmelighed schyld", som det heitte i 1661. I åra 1657-1659 vart òg Saudatinget halde i Vanvik. Dette vart sidan halde på Løland og Fattland. Daniel var truleg lensmann i Suldal skipreide frå omlag 1652, i alle høve frå 1657.Suldølene måtte altså reisa ut av skipreide for å verta betjent med tinga. Det var forresten ikkje noko nytt. Suldalstinget vart flytta til Vanvik frå Sand. I 1661 møtte lensmannnen Daniel Vanvik med lagrettemenn i Suldal og sa at dei ikkje ville gje meir i reisepengar til kongehyllinga enn 1 slett mark pr. laup smør.
Daniel Vanvik sat i lensmannsombodet fram til han døydde ikring 1666. I tillegg til Indre Vanvik hadde han då òg ei tid Ørland som skattefri gard, og ei tid Ytre Bjerga. Daniel fekk elles hand om det meste av Indre Vanvik i si tid, forrutan at han åtte noko gods i Fattnes. Men i 1662 måtte han låma pengar med pant i 1 laup smør av Børge Ubø, den gamle drengen til far hans. Og i 1665 panta han same godset til Svein Skeie, som var bror til kona til Torkel Vanvik. Svein sin son skulle sidan overta i Ytre Vanvik.

Daniel Hadleson gifta seg med Anna Sakariasdotter cirka 1656 i Grindheim kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Hadle Danielson Svandal vart fødd i 1657 i Vanvik indre, Sand, Rogaland, NOR og døydde etter 1715 i Svandal, Sauda, Rogaland, NOR. Hadle gifta seg med ukjend.

         ii.  Anna Danielsdotter vart fødd cirka 1658 i Vanvik indre, Sand, Rogaland, NOR og døydde i 1696 i Ulvebna, Vikebygd, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 38 år. Anna gifta seg med Johannes Torbjørnson, son av Torbjørn Nilsson og Ukjend, cirka 1679 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR.

120     iii.  Marcus Danielson Fløgstad. Marcus gifta seg med Torsteinsdotter, dotter av Tosten Sjurson Fløgstad og Ukjend, cirka 1687 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

         iv.  Niels Danielson Lindvoll vart fødd i 1662 i Vanvik indre, Sand, Rogaland, NOR og døydde cirka 1715 i Lindvoll, Sauda, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 53 år. Niels gifta seg med Ingrid Larsdotter, dotter av Lars Kolbeinson Fløgstad og Ukjend, cirka 1688 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

          v.  Marta Danielsdotter vart fødd cirka 1665 i Vanvik indre, Sand, Rogaland, NOR og døydde cirka 1714 i Fløgstad, Sauda, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 49 år. Marta gifta seg med Kolbein Larsson Fløgstad, son av Lars Kolbeinson Fløgstad og Ukjend, cirka 1690 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR.

         vi.  Ranveig Danielsdotter (Omstridt) vart fødd cirka 1666 i Vanvik indre, Sand, Rogaland, NOR og døydde i 1719 i Løland, Sand, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 53 år. Eit anna namn for Ranveig var Rannveig. Ranveig gifta seg med Ole Torsteinson Løland, son av Torstein Jonson Skår og Olsdotter, cirka 1690 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


241. Anna Sakariasdotter, dotter av Sakarias Tolleivson Norheim og Anna Jonsdotter, vart fødd cirka 1630 i Norheim, Etne, Hordaland, NOR og døydde i Åbø, Sauda, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Anna Sakariasdotter frå Norheim i Etne, var gift første gong med lensmannen Daniel Hadleson Indre Vandvik i Sand. Med Daniel hadde Anna fire barn, sønene Hadle, Markus og Nils og dottera Marta. Det er ei Rannveig Danielsdotter som døydde på Løland i 1719 som kan ha vore ei dotter til Anna og Daniel.
Anna gifta seg opp att med Torbjørn Hallvardson Åbø. Han var eldste son til Hallvard Torbjørnsson og var fødd ikring 1646. Giftarmålet med Anna fortel noko om kva sosial status det me kan kalla Torbjørnsætta på Åbø hadde.
Med Torbjørn hadde Anna to barn, sonen Daniel og dottera Madli. Alle dei seks barna fylgde med inn til Åbø og vart gifte og buande i Saudasokn. Hadle vart buande på Østhus og Nils på Lindvoll i Svandalen, Markus og Marta på Fløgstad, Madli på Birkeland og Daniel på Åbø.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho budde i 1682 i Åbø, Sauda, Rogaland, NOR.

Anna gifta seg med Daniel Hadleson Vanvik cirka 1656 i Grindheim kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

Anna gifta seg så med Torbjørn Halvardson Åbø cirka 1667 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Daniel Torbjørnson Åbø vart fødd i 1670 i Vanvik indre, Sand, Rogaland, NOR og døydde cirka 1699 i Åbø, Sauda, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 29 år. Daniel gifta seg med Åsni Olsdotter, dotter av Ole Torsteinson Løland og Torjus Torjusson Andersdotter, cirka 1694 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR.

125      ii.  Madli Torbjørnsdotter. Madli gifta seg med Gunnar Larsson Birkeland, son av Lars Sjurson Birkeland og Ukjend, cirka 1693 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.


242. Tosten Sjurson Fløgstad, son av Sjur T. Fløgstad og Ukjend, vart fødd i 1605 i Fløgstad, Sauda, Rogaland, NOR og døydde etter 1680 i Fløgstad, Sauda, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Torstein Sjurson tok over ein fjerdepart av Fløgstad i 1640. Han er nemnt på Fløgstad 1647-1670 som brukar og eigar av sin part som var på ½ laup 18 mark smør. For matrikkelen for 1665 - då var lensmannen Anders Erikson og sonen Kolbein og dei to brørne Torjus og Torstein Sjursøner brukarar på Fløgstad - fortel dette om garden: "Fløgstad halffierde løber Smør oddels med bøxszell, Der Wnder Enn Øddeplads kaldes Fløgstad Ødde, schylder trej Wetter tag Gaardmands med bøxell, Saaes 12 tdr. Føddis 48 Nøed - 4 øgr. Ringe quernested, brendeschou till lijden profitt. Ødde Pladtzen kand eij Mistes fra hoffuedgaarden. Agtes goed offr Alt for Landschyld 4 Løber Smør."
Kona til Torstein er ukjent. Torstein Sjurson var framleis i live i 1680 då han vart stemna av Rasmus Tjelmeland for 2 riksdalar og eit naut som han skulle ha drepe. Ikkje lenge etter må han vere avliden. I 1649 brukte han 1 laup smør i Fløgstad, i 1666 ½ laup 18 merker smør. Han åtte sjølv 1 pund 3 merker smør i garden og åtte dessutan 16 merker smør 2½ spann korn i Herheim. Dette godset vart dels selt, dels arva av dei sju barna. Sonen Ola Torsteinson døydde som soldat.

Tosten Sjurson gifta seg med ukjend cirka 1635 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

Barna hans var:

          i.  Sjur Torsteinson Hustveit vart fødd i 1637 i Fløgstad, Sauda, Rogaland, NOR og døydde cirka 1675 i Hustveit, Sauda, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 38 år. Sjur gifta seg med Ågot Tolleivsdotter, dotter av Tollef Lambertson Hustveit og Ukjend, cirka 1665 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR. Ekteskapsstatus: truleg.

         ii.  Lisbet Torsteinsdotter vart fødd cirka 1640 i Fløgstad, Sauda, Rogaland, NOR og døydde i Hustveit, Sauda, Rogaland, NOR. Lisbet gifta seg med Tollef Lambertson Hustveit, son av Lambert Hustveit og Ukjend, cirka 1665 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

        iii.  Marta Torsteinsdotter vart fødd cirka 1645 i Fløgstad, Sauda, Rogaland, NOR og døydde i Mosbakka, Sauda, Rogaland, NOR. Marta gifta seg med Jacob Erikson Mosbakka, son av Erik Tollakson Mosbakka og Ukjend, cirka 1670 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

         iv.  Ole Torsteinson vart fødd i 1655 i Fløgstad, Sauda, Rogaland, NOR.

          v.  Barbro Torsteinsdotter vart fødd cirka 1656 i Fløgstad, Sauda, Rogaland, NOR og døydde i Fløgstad, Sauda, Rogaland, NOR. Barbro gifta seg med Kolben Eivindson Fløgstad, son av Eivind Nilsson Veka og Kari Kolbeinsdotter, cirka 1680 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

121      vi.  Torsteinsdotter. Torsteinsdotter gifta seg med Marcus Danielson Fløgstad, son av Daniel Hadleson Vanvik og Anna Sakariasdotter, cirka 1687 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

        vii.  Brita Torsteinsdotter vart fødd cirka 1670 i Fløgstad, Sauda, Rogaland, NOR og døydde i Hølland, Sauda, Rogaland, NOR. Brita gifta seg med Johannes Pålson Hølland, son av Poel Olson Bakka og Inger Bakka, i 1698 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.


244. Lars Kolbeinson Fløgstad, son av Kolben Erikson Fløgstad og Helgesdotter, vart fødd i 1619 i Fløgstad, Sauda, Rogaland, NOR og døydde i Fløgstad, Sauda, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Lars Kolbeinson var Laurs.

Generelle notat: Ola Helgeson overtok bruket på Herheim etter faren og er nemnd frå 1632. Han bruka Herheim saman med systersonen sin Lars Kolbeinson. i nærare 20 år. Men hausten 1668 stemna Ola systersonen sin på bunestaden. Ola meinte seg å vere den næraste til å bruka heile Herheim. Lars kunne legga fram ein bygslesetel på 2 pund og 6 merker smør, men Ola meinte at Lars hadde sitt rette åsete og sin rette bunestad i Fløgstad, som sant var. Og den smørlaupen i Fløgstad som Lars var odelsmann til, var nå ledig sidan stefaren hans, Anders Erikson var død. Lagretten på skipreidetinget gav Ola medhald og Lars skulle reisa frå Herheim til våren 1669. Han skulle ta stova si med seg. Ola skulle gje han 10 riksdalar i avførsle.
I 1666 er Lars Kolbeinson nemnt som eigar av 2 pund 16 merker smør i Fløgstad og 20 merker smør 8 spann tak i Løyning. Ei tid er han også ført som eigar av gods i Bakka og Herheim. Ellers veit me ikkje så mykje om han. Kona kjenner me ikkje. Gjennom eldste sonen Erik Øye vart han ættefar til nokre av dei mest velståande bøndene i Sauda på 1700-talet, nemleg Torkjel Pålson Ytre Birkeland og sønene hans Ola og Pål.
Lars var framleis i live i 1688. Då var eldste sonen alt gift til Øye, og andre sonen Torbjørn truleg reist frå bygda. Det vart difor yngste sonen, Kolbein som kom til å ta over etter Lars då han døydde ikkje lenge etter. I bygdebøkene for Skånevik står det under garden Årtun at Viar Olson Årtun saman med to svograr i Sauda i 1693 skøytte "deres Hustruers anparter" i Fløgstad til svogeren Kolbein Larsson Fløgstad. Viar må ha vore gift med ei dotter til Lars.
Kona til Lars Kolbeinson er ukjent, men det skulle då vera kjent tre døtrer og tre søner etter han.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1664-teljinga i Herheim, Sauda, Rogaland, NOR.

Lars Kolbeinson gifta seg med ukjend cirka 1649 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

Barna hans var:

          i.  Larsdotter vart fødd cirka 1650 i Herheim, Sauda, Rogaland, NOR og døydde cirka 1704 i Årtun, Skånevik, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 54 år. Larsdotter gifta seg med Viar Olson Årtun, son av Ole Åkra og Siri Åkra, i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

122      ii.  Erik Larsson Øye. Erik gifta seg med Siri Pålsdotter, dotter av Poel Olson Bakka og Inger Bakka, cirka 1678 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR. Erik gifta seg så med ukjend cirka 1700 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

        iii.  Torbjørn Larsson Håland vart fødd i 1658 i Herheim, Sauda, Rogaland, NOR og døydde i 1707 i Håland ytre, Etne, Hordaland, NOR 49 år gamal. Eit anna namn for Torbjørn var Thorbiørn. Torbjørn gifta seg med Ingeborg Alvaldsdotter, dotter av Alvald Sjurson Birkenes og Helga Hansdotter, cirka 1680 i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

         iv.  Ingrid Larsdotter vart fødd cirka 1659 i Herheim, Sauda, Rogaland, NOR og døydde i Lindvoll, Sauda, Rogaland, NOR. Ingrid gifta seg med Tjerand Jakobson Lindvoll, son av Jacob Olson Bakka og Ukjend, cirka 1680 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR. Ingrid gifta seg så med Niels Danielson Lindvoll, son av Daniel Hadleson Vanvik og Anna Sakariasdotter, cirka 1688 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

          v.  Kolbein Larsson Fløgstad vart fødd i 1660 i Herheim, Sauda, Rogaland, NOR og døydde i Fløgstad, Sauda, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Kolbein var Colben. Kolbein gifta seg med Marta Danielsdotter, dotter av Daniel Hadleson Vanvik og Anna Sakariasdotter, cirka 1690 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR. Kolbein gifta seg så med Magla Sjursdotter, dotter av Siur Svendson Mollatveit og Kari Ommundsdotter, cirka 1715 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         vi.  Larsdotter vart fødd cirka 1665 i Herheim, Sauda, Rogaland, NOR og døydde i Søndenå, Sauda, Rogaland, NOR. Larsdotter gifta seg med Håkon Erikson Søndenå, son av Erich Ormson Enge og Ukjend, cirka 1690 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR. Larsdotter gifta seg så med Niels Jakobson Søndenå, son av Jacob Levardson Søndenå og Ragnhild Eriksdotter, cirka 1696 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.


248. Lars Sjurson Birkeland, son av Sjur Larsson Birkeland og Ukjend, vart fødd i 1621 i Birkeland ytre, Sauda, Rogaland, NOR og døydde etter 1680 i Birkeland ytre, Sauda, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Lars Sjurson sat som broren Ola på garden til ut i 1680-åra. Han hadde òg interesser i den eine Sønnåsaga. Heller ikkje Lars hadde møtt på mønstrinstinget i Nedstrand i 1677. Han sa at han "haffde tarmeløb". I 1681 nemner tingboka at han hadde vore i slagsmål med Kristen Åbø. Ellers veit me at han ei tid sat som eigar av 1 pund smør i Årtun og 3 merker smør i Austarheim. Dette var konegods. Manntala frå 1660-åra og tingboka frå 1687 nemner 2 søner, Sjur og Lars. Dessutan synest det som at Lars har hatt ein tredje son Gunnar. Det var nok han som tok over "Larsa-parten" etter faren. I 1657 var det hjå Ola og broren Lars 2 oksar, 10 kyr, 21 sauer og 6 geiter, ein mest like stor buskap som det same året var på Søndenå med fire bruk.
I matrikkelen frå 1665 finn me Ytre Birkeland nemnd slik: "Y. Biercheland Thou Løber Smør oddels, Saaes 6 tdr. fødis 24 Nøed 2 Øgr, Huusztømmer tak och brendeschouff, Sambt quernested till fornødenhed, Der Wnder en Støell kaldis Sorttetjøen". Sonen Lars vart stukken i hel av Orm Gunnarsrød på Søndenø 2. juledag 1672.

Lars Sjurson gifta seg med ukjend.

Barna hans var:

          i.  Lars Larsson Søndenå vart fødd i 1654 i Birkeland ytre, Sauda, Rogaland, NOR og døydde den 26. des 1672 i Søndenå, Sauda, Rogaland, NOR 18 år gamal.

         ii.  Sjur Larsson Birkeland vart fødd cirka 1656 i Birkeland ytre, Sauda, Rogaland, NOR og døydde etter 1687 i Birkeland ytre, Sauda, Rogaland, NOR.

124     iii.  Gunnar Larsson Birkeland. Gunnar gifta seg med Madli Torbjørnsdotter, dotter av Torbjørn Halvardson Åbø og Anna Sakariasdotter, cirka 1693 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.


250. Torbjørn Halvardson Åbø, son av Halvard Torbjørnson Åbø og Ukjend, vart fødd i 1646 i Åbø, Sauda, Rogaland, NOR og døydde cirka 1690 i Åbø, Sauda, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 44 år.

Generelle notat: Torbjørn budde med Anna i Vandvik i fleire år etter giftarmålet, sjølv etter faren var død. Dei budde først i Indre Vanvik men bytta så gard med Torkel Hadleson i 1674 og flytta då til Ytre Vanvik. Men då versystera døydde i 1682 og broren Anders gifta seg opp att på Austarheim, flytta dei inn til Åbø der Torbjørn var odelsmann.

Torbjørn Halvardson gifta seg med Anna Sakariasdotter cirka 1667 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR.

251. Anna Sakariasdotter, dotter av Sakarias Tolleivson Norheim og Anna Jonsdotter, vart fødd cirka 1630 i Norheim, Etne, Hordaland, NOR og døydde i Åbø, Sauda, Rogaland, NOR.
(Same som person 241 på side 1)

252. Niels Jakobson Søndenå, son av Jacob Levardson Søndenå og Ragnhild Eriksdotter, vart fødd i 1668 i Søndenå, Sauda, Rogaland, NOR og døydde i Søndenå, Sauda, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1701-teljinga i Søndenå, Sauda, Rogaland, NOR.

Niels Jakobson gifta seg med Larsdotter cirka 1696 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

126       i.  Hågen Nilsson Søndenå. Hågen gifta seg med Ingeborg Knudsdotter, dotter av Knud Klausson Åbø og Barbro Nilsdotter, cirka 1715 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR. Hågen gifta seg så med Dordi Vigleiksdotter, dotter av Vigleik Nilsson Selland og Ragna Svendsdotter, i 1734 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         ii.  Michel Nilsson vart fødd i 1699 i Søndenå, Sauda, Rogaland, NOR.


253. Larsdotter, dotter av Lars Kolbeinson Fløgstad og Ukjend, vart fødd cirka 1665 i Herheim, Sauda, Rogaland, NOR og døydde i Søndenå, Sauda, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Håkon Erikson tok over på Søndenå etter broren Orm etter 1694. Han hadde bruket berre ei kort tid. Han var gift med ei dotter til Lars Kolbeinson Fløgstad. I 1697 er ho gift opp att med neste brukar, Nils Jakobson Søndenå. Nils bygsla dei ½ laup 4 merker smør i Søndenå av son til presten Hase 5. juli 1699. Han sat betre i det enn faren. Det er ikkje nemnt barn etter Håkon, men to etter Nils.

gifta seg med Håkon Erikson Søndenå, son av Erich Ormson Enge og Ukjend, cirka 1690 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

gifta seg så med Niels Jakobson Søndenå cirka 1696 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

254. Knud Klausson Åbø, son av Klaus Gauteson Åbø og Brita Åbø, vart fødd i 1635 i Åbø, Sauda, Rogaland, NOR og døydde cirka 1700 i Åbø, Sauda, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 65 år.

Generelle notat: Knut Klausson tok som eldste son over garden på Åbø då faren døydde ein gong i 1670-åra. Knut vart gift første gong med Ingeborg Jakobsdotter Bakka. Dei fekk to søner som vaks opp. Ingeborg Jakobsdotter døydde i slutten av 1670-åra, og Knut gifta seg opp att med ei Barbro Nilsdotter som han fekk tre barn med.
Knut Klausson døydde ikring 1700, det vart halde skifte etter han sommaren det året. Barbro Nilsdotter gifta seg straks opp att med den 20 år gamle Isak Knutson, eldste sonen til Knut Larsson Djuv. Barbro og Isak styrde garden like til 1726. Barbro døydde i 1741, skifte etter henne var 30. juni 1741.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1665-teljinga i Åbø, Sauda, Rogaland, NOR.

Knud Klausson gifta seg med Ingeborg Jakobsdotter, dotter av Jacob Olson Bakka og Ukjend, cirka 1660 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Jacob Knudson Åbø vart fødd i 1670 i Åbø, Sauda, Rogaland, NOR og døydde cirka 1707 i Åbø, Sauda, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 37 år. Jacob gifta seg med Åsni Olsdotter, dotter av Ole Torsteinson Løland og Torjus Torjusson Andersdotter, cirka 1700 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

         ii.  Klaus Knudson Åbø vart fødd i 1677 i Åbø, Sauda, Rogaland, NOR og døydde i Åbø, Sauda, Rogaland, NOR. Klaus gifta seg med Anna Gautesdotter, dotter av Goude Larsson Søndenå og Marta Fatnes, cirka 1705 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

Knud Klausson gifta seg så med Barbro Nilsdotter cirka 1680 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Niels Knudson Åbø vart fødd i 1681 i Åbø, Sauda, Rogaland, NOR og døydde etter 1722 i Åbø, Sauda, Rogaland, NOR.

127      ii.  Ingeborg Knudsdotter. Ingeborg gifta seg med Hågen Nilsson Søndenå, son av Niels Jakobson Søndenå og Larsdotter, cirka 1715 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

        iii.  Gaute Knudson Teig vart fødd i 1697 i Åbø, Sauda, Rogaland, NOR og døydde i Teig, Sauda, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Gaute var Gaude. Gaute gifta seg med Mari Ingemundsdotter, dotter av Ingemund Steffenson Teig og Brita Larsdotter d. e., cirka 1725 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR. Gaute gifta seg så med Herborg Askjellsdotter, dotter av Askjell Jakobson Vetrhus og Barbro Gautesdotter, i 1751 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


255. Barbro Nilsdotter døydde i 1741 i Åbø, Sauda, Rogaland, NOR,.

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde den 30.Jun 1741 i Åbø, Sauda, Rogaland, NOR.

Barbro gifta seg med Knud Klausson Åbø cirka 1680 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

Barbro gifta seg så med Isak Knudson Åbø, son av Knud Larsson Djuv og Ukjend, cirka 1702 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.Niande generasjon (5x tippoldeforeldre)

horizontal rule


276. Fanuel Torsteinson Erevik, son av Torstein Toreson Kommedal og Siri Hansdotter, vart fødd i 1611 i Kommedal, Forsand, Rogaland, NOR og døydde cirka 1670 i Erevik, Forsand, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 59 år.

Fanuel Torsteinson gifta seg med Erevik cirka 1640 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

138       i.  Gunnar Fanuelson Erevik. Gunnar gifta seg med Gjertrud Rasmusdotter, dotter av Rasmus Sjurson Rettedal og Ukjend, cirka 1685 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

         ii.  Christopher Fanuelson Erevik vart fødd cirka 1650 i Erevik, Forsand, Rogaland, NOR.


277. Erevik vart fødd cirka 1620, døydde i 1703 i Erevik, Forsand, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 83 år, og vart gravlagd den 21. okt 1703 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

gifta seg med Fanuel Torsteinson Erevik cirka 1640 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

278. Rasmus Sjurson Rettedal, son av Sjur Ivarson Rettedal og Anna Rasmusdotter, vart fødd i 1621 i Rettedal, Forsand, Rogaland, NOR og døydde cirka 1705 i Rettedal, Forsand, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 84 år.

Rasmus Sjurson gifta seg med ukjend.

Barna hans var:

          i.  Ivar Rasmusson Rettedal vart fødd i 1650 i Oanes, Forsand, Rogaland, NOR, døydde i 1731 i Rettedal, Forsand, Rogaland, NOR 81 år gamal, og vart gravlagd den 15. mai 1731 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR. Ivar gifta seg med Mari Rettedal cirka 1688 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

         ii.  Halvard Rasmusson Rettedal vart fødd i 1655 i Oanes, Forsand, Rogaland, NOR og døydde cirka 1695 i Rettedal, Forsand, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 40 år. Halvard gifta seg med Anna Jakobsdotter, dotter av Jacob Olson Fossan og Ukjend, i 1681 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

139     iii.  Gjertrud Rasmusdotter. Gjertrud gifta seg med Gunnar Fanuelson Erevik, son av Fanuel Torsteinson Erevik og Erevik, cirka 1685 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

         iv.  Sifuer Rasmusson Rettedal vart fødd i 1665 i Oanes, Forsand, Rogaland, NOR og døydde cirka 1742 i Rettedal, Forsand, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 77 år. Sifuer gifta seg med Inger Torgersdotter, dotter av Torger Byrkjeland og Gunvor Olsdotter, den 27. des 1702 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.


280. Elling Andersson Bø vart fødd i 1614 og døydde cirka 1680 i Bø, Finnøy, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 66 år.

Generelle notat: Elling Andersson betalte koppskatt for seg og kona i 1645. Han budde på Bø så tidleg som i 1641. Dette året kom han i slagsmål med Kjell på Nedre Eie og måtte ut med ½ dalar. Sidan han ikkje vart registrert i matrikkelen for 1649, må ein vel kunne tru at han då dreiv garden saman med svigerfaren Asgaut. Elling tok over halvparten av det gamle bruk A ikring 1650.
Etter manntalet for 1664 var han fødd i 1614 og han var truleg brukar til ikring 1675. Elling var ofte innom retten. Slagsmålet med Kjell Eie i 1641 var ikkje det einaste. I 1656 rauk han i tottane på Åsulv Andersson på Vestbø. Åsulv måtte då ut med ½ riksdallar av di han hadde gitt Elling ein øyrefik.
Elling hadde sonen Jakob som overtok bruket, og truleg ei dotter Kirsten som i 1682 vart gift med Ola Rasmusson Nordbø.
12. September 1686 vart "Ingeborre Bøe graffest". Dette må vere kona til Elling.

Elling Andersson gifta seg med Ingeborg Asgautsdotter cirka 1648 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Kirsten Ellingsdotter vart fødd i 1650 i Bø, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde i 1723 i Nordbø, Finnøy, Rogaland, NOR 73 år gamal, og vart gravlagd den 14. feb 1723 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Kirsten gifta seg med Ole Rasmusson, son av Rasmus Oddson Nordbø og Ukjend, i 1682 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Kirsten gifta seg så med Ole Knudson Nordbø, son av Knud Leivson Geitaskjer og Guri Johannesdotter, den 30. des 1688 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

140      ii.  Jacob Ellingson Bø. Jacob gifta seg med Astrid Olsdotter, dotter av Ole Halvorson Trevland og Guri Halvorsdotter, den 2. jul 1676 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

        iii.  Ingeri Ellingsdotter vart fødd cirka 1665 i Bø, Finnøy, Rogaland, NOR og døydde i Reilstad, Finnøy, Rogaland, NOR. Ingeri fekk barn med Johannes Johannesson Flesjå, son av Johannes Sjurson Vigen og Berte Ellingsdotter,. Ekteskapsstatus: ugift. Dette paret gifta seg ikkje. Ingeri gifta seg med Osmund Tomasson Reilstad, son av Thomas Aslakson og Marthe Osmundsdotter, den 26. des 1702 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.


281. Ingeborg Asgautsdotter, dotter av Asgaut Bø og Ukjend, vart fødd cirka 1625 i Bø, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde i 1686 i Bø, Finnøy, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 61 år, og vart gravlagd den 12. sep 1686 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

Ingeborg gifta seg med Elling Andersson Bø cirka 1648 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

282. Ole Halvorson Trevland vart fødd i 1624 og døydde cirka 1705 i Trevland, Finnøy, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 81 år.

Generelle notat: Ole Halvorson (han er kalla Pederson i nekrologen til dottera Atrid i 1742) var brukar på Trevland frå ikring 1660 til 1684 eller noko lengre. Han var fødd i første del av 1620-åra. Han blir nemnt 40 år i 1664 og 80 år i 1701. Han døydde ein gong mellom 1701 og 1707.
I 1655 stemna Osmund Jakobson på nedre Eie Olav Selvåg for retten og skulda han for skjellsord og fornærmingar på veg heim i båt frå Talgje kyrkje. Det var fleire andre i båten: Laurits og Tore på Runestad, Arne og Guri på Eie og Guri på Erås. Dei kunne stadfesta at det var rett det Osmund fortalde.
Det er ikkje stort ein kjenner til Ole og Guri, men veit at dei hadde ein son Peder som tok over bruket på Trevland, og ei dotter Astrid som var gift med Jakob Ellingson på Bø. Både Peder og Astrid var fødde på Erås der Guri var frå. I 1704 døydde Peder Halvorson på Trevland, 78 år gamal. Dette kan vere ein bror til Ole Halvorson.
Den 24. november 1692 "bleff Olle Treflands Qvinde Gurj, grafffest."

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1701-teljinga i Trevland, Finnøy, Rogaland, NOR.

Ole Halvorson gifta seg med Guri Halvorsdotter cirka 1650 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

141       i.  Astrid Olsdotter. Astrid gifta seg med Jacob Ellingson Bø, son av Elling Andersson Bø og Ingeborg Asgautsdotter, den 2. jul 1676 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

         ii.  Peder Olson Trevland vart fødd i 1653 i Erås, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde i 1721 i Trevland, Finnøy, Rogaland, NOR 68 år gamal, og vart gravlagd den 11. jan 1721 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Peder gifta seg med Berthe Knudsdotter den 26. okt 1684 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Peder gifta seg så med Siri Osmundsdotter, dotter av Osmund Olson Kvame og Anna Jonsdotter, cirka 1705 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


283. Guri Halvorsdotter, dotter av Halvor Erås og Ukjend, vart fødd cirka 1625 i Erås, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde i 1692 i Trevland, Finnøy, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 67 år, og vart gravlagd den 24. nov 1692 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

Guri gifta seg med Ole Halvorson Trevland cirka 1650 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

284. Aanen Jakobson vart fødd i 1624 og døydde i Lunde (Åmøy), Hetland, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Det var skifte den 22. februar 1672 på Lura i Høyland etter "Aaser Lures S: Qvinde Randvej Olsdatter, och dend S: Qvindes Søsken och Arffuinger Ingeborg Olsdatter som er tillige med hendis Mand Aanen Jacobsen Lunde Værende til Stede och da forettet som følger..".
Her får ein vite at kona til Aanen heitte Ingeborg Olsdotter og at ho hadde systera Randvej Olsdotter på Lura.

Det vart halde skifte den 14. oktober 1729 på "Lunde i Aschøe Skibbrede" etter Berte Aanensdotter mellom enkemannen Ole Olson og "dend Sal Qvindes Arvinger" som var:
1) "Een Broder Tørris Aanensøn Lunde",
2) "Een broder Jacob (Aanenson) Lunde" som var død og etterlet seg 4 barn: Jacob Jacobson Lunde (myndig), Olle Jacobson 16 år, Stenvor Jacobsdotter gift med Knud Olson Noerdbøe og Gunnilde Jacobsdotter gift med Knud Jensson,
3) "Een fuld søster Marte Aanens datter Død og efterladt sig 2 Børn" som var Peder Halvorson Meeling og Ingeborg Halvorsdotter gift med Kollung Lunde.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1664-teljinga i Lunde (Åmøy), Hetland, Rogaland, NOR.

Aanen gifta seg med Ingeborg Olsdotter cirka 1655 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Jacob Ånenson vart fødd i 1658 i Lunde (Åmøy), Hetland, Rogaland, NOR, døydde i 1719 i Lunde (Åmøy), Hetland, Rogaland, NOR 61 år gamal, og vart gravlagd den 28. apr 1719 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Jacob gifta seg med Gunele Rasmusdotter, dotter av Rasmus Rasmusson Sørbø og Karen Jakobsdotter, den 25. des 1683 i Sørbø kyrkje, Rennesøy, Rogaland, NOR. Jacob gifta seg så med Anna Kollungsdotter, dotter av Collung Mikkelson Lunde og Steenvor Olsdotter, den 19. mar 1693 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

         ii.  Ole Ånenson (Død ung) vart fødd i 1660 i Lunde (Åmøy), Hetland, Rogaland, NOR og døydde i Lunde (Åmøy), Hetland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Ole var Olle.

        iii.  Marte Ånensdotter vart fødd cirka 1662 i Lunde (Åmøy), Hetland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1695 i Hegraberg, Mosterøy, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 33 år. Marte gifta seg med Halvor Johannesson Hegreberg cirka 1686 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

142      iv.  Tørres Ånenson Lunde. Tørres gifta seg med Giertrud Knudsdotter, dotter av Knud Nilsson og Sørensdotter, den 1. des 1695 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

          v.  Birgethe Ånensdotter vart fødd i 1669 i Lunde (Åmøy), Hetland, Rogaland, NOR, døydde i 1729 i Lunde (Åmøy), Hetland, Rogaland, NOR 60 år gamal, og vart gravlagd den 22. jul 1729 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Birgethe var Berte. Birgethe gifta seg med Ole Kollungson Lunde d. e., son av Collung Mikkelson Lunde og Steenvor Olsdotter, den 3. nov 1695 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Birgethe gifta seg så med Anders Kristenson Lunde, son av Kristen Jakobson Voll og Guri Andersdotter, den 27. jun 1706 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Birgethe gifta seg så med Ole Olson, son av Ole Knudson Nordbø og Kirsten Ellingsdotter, den 26. jun 1712 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


285. Ingeborg Olsdotter, dotter av Ole og Ukjend, vart fødd cirka 1630 i Lunde (Åmøy), Hetland, Rogaland, NOR og døydde i Lunde (Åmøy), Hetland, Rogaland, NOR.

Ingeborg gifta seg med Aanen Jakobson cirka 1655 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

286. Knud Nilsson vart fødd cirka 1600 og døydde i Meling, Hetland, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1664-teljinga i Meling, Hetland, Rogaland, NOR.

Knud gifta seg med Sørensdotter cirka 1642 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Kield Knudson vart fødd cirka 1640 i Meling, Hetland, Rogaland, NOR og døydde i Meling, Hetland, Rogaland, NOR. Kield gifta seg med ukjend.

         ii.  Tørres Knudson vart fødd cirka 1642 i Meling, Hetland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Tørres var Tørris.

        iii.  Knud Knudson Vareberg vart fødd i 1651 i Meling, Hetland, Rogaland, NOR, døydde i 1735 i Varaberg, Mosterøy, Rogaland, NOR 84 år gamal, og vart gravlagd den 21. aug 1735 i Mosterøy kyrkje, Mosterøy, Rogaland, NOR. Knud gifta seg med Eli Asbjørnsdotter, dotter av Asbjørn Olson Vareberg og Ukjend, i 1680 i Mosterøy kyrkje, Mosterøy, Rogaland, NOR. Knud gifta seg så med Kari Bjørnsdotter den 22. nov 1716 i Mosterøy kyrkje, Mosterøy, Rogaland, NOR.

         iv.  Karen Knudsdotter vart fødd i 1653 i Meling, Hetland, Rogaland, NOR, døydde i 1729 i Meling, Hetland, Rogaland, NOR 76 år gamal, og vart gravlagd den 23. sep 1729 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Karen gifta seg med Ole Kristenson, son av Christen Kollungson Meling og Ukjend, cirka 1680 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Karen gifta seg så med Samson Rasmusson den 1. jan 1699 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

          v.  Anna Knudsdotter vart fødd i 1657 i Meling, Hetland, Rogaland, NOR, døydde i 1735 i Varaberg, Mosterøy, Rogaland, NOR 78 år gamal, og vart gravlagd den 25. apr 1735 i Mosterøy kyrkje, Mosterøy, Rogaland, NOR. Anna gifta seg med Nils Mikkelson Vareberg, son av Michel Nilsson Rosnæs og Ukjend, den 22. jun 1684 i Mosterøy kyrkje, Mosterøy, Rogaland, NOR. Anna gifta seg så med Kiel Mikkelson Vareberg, son av Michel Johannesson Sokn og Dorethe Kjellsdotter, den 3. jun 1731 i Mosterøy kyrkje, Mosterøy, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

143      vi.  Giertrud Knudsdotter. Giertrud gifta seg med Tørres Ånenson Lunde, son av Aanen Jakobson og Ingeborg Olsdotter, den 1. des 1695 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.


287. Sørensdotter, dotter av Søren Usken og Malena Guttormsdotter, vart fødd cirka 1622 i Hetland, Hetland, Rogaland, NOR og døydde i Meling, Hetland, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1665-teljinga i Meling, Hetland, Rogaland, NOR.

gifta seg med Knud Nilsson cirka 1642 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

288. Søren Andersson Østhus vart fødd i 1617 og døydde cirka 1682 i Østhus i Bygda, Jelsa, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 65 år.

Generelle notat: Søren Andersson, dekn til Jelsa kall, var einaste husmann i Økstra i 1666. Han var då 49 år. Det var Markus Pedersen, jelsapresten, som då brukte Økstra, så det kan godt vera han har nytta klokkaren sin til sagmester. Søren bygsla den ½ laup smør som Anders Halvarson hadde brukt i Øshus i Bygda. Søren Andersson var verbror til Jens Andersson Østhus, og det var vel av den grunn han kom inn på dette bruket.
Det kunne vera freistande å gjera Søren til son av Anders Halvarson, men er alderen i manntalet 1666 rett, er aldersforskjellen mellom dei for liten til å vera far og son. Søren dekn var gift med Maritta Endresdotter, dotter av Endre Røykjenes. Det er skifte etter Søren dekn i 1682. Då lever enka Maritta og to søner etter han. Buet var insolvent.
Søren Andersson var interessert i sagbruk, enka etter han stemna Hermann Tysse til tings for den halvpart i Tysse sag som den avlidne mannen hennar åtte, og ville ha attende dei pengane han hadde nedlagt der.

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde i 1682 i Østhus i Bygda, Jelsa, Rogaland, NOR.

Søren Andersson gifta seg med Maritta Endresdotter cirka 1670 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

144       i.  Søren Sørenson. Søren gifta seg med Ambjørg Askjellsdotter i 1694 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR. Søren gifta seg så med Anna Kristensdotter d. y., dotter av Christen Kristenson Berge og Anna Klausdotter d. e., i 1733 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR. Søren gifta seg så med Valborg Pedersdotter den 7. okt 1736 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR.

         ii.  Endre Sørenson vart fødd i Østhus i Bygda, Jelsa, Rogaland, NOR.


289. Maritta Endresdotter, dotter av Endre Nilsson Røgenes og Ukjend, vart fødd cirka 1645 i Røykjenes, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde i 1710 i Skeie, Sand, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 65 år.

Maritta gifta seg med Søren Andersson Østhus cirka 1670 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

Maritta gifta seg så med Ånon Knudson Skeie, son av Knud Høyvik og Ukjend, cirka 1683 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


304. Rasmus Bjørnson Bokn, son av Bjørn Gunnarson Mele og Ingeborg Mele, vart fødd i 1620 i Mele, Forsand, Rogaland, NOR og døydde i Bokn litle, Fister, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Rasmus Bjørnson frå Mæle i Høgsfjord var brukar på Litle Bokn i 1664 og står og som hovudperson i 1701, jamvel om det nok då var sonen Bjørn som var den reelle brukar. Namnet på kona er ukjent men ein kjenner til fire barn. Sonen Knut døydde truleg som liten. I manntalet for 1701 vert Rasmus innført saman med sonen Bjørn som hadde gjort teneste som soldat, og fostersonen Knut Olson på seks år (han var truleg dotterson og son til ei dotter Ingeborg Rasmusdotter som har ein son til dåpen i Stavanger i 1694).
Rasmus var etter alt å døma ein velhalden mann, og i 1697 hadde han midler til å kjøpe ein laup smør i Randa. At Rasmus styrde garden til han var over 80 år, tyder på at var ein sterk person. I 1670 kom han i klammeri med Laurits på Erås.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1701-teljinga i Bokn litle, Fister, Rogaland, NOR.

Rasmus Bjørnson gifta seg med ukjend.

Barna hans var:

152       i.  Bjørn Rasmusson Bokn. Bjørn gifta seg med Marithe Sevatsdotter, dotter av Sevat Steinson Byre og Kari Eriksdotter, cirka 1701 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

         ii.  Knud Rasmusson vart fødd i 1662 i Bokn litle, Fister, Rogaland, NOR.

        iii.  Ingeborg Rasmusdotter vart fødd cirka 1665 i Bokn litle, Fister, Rogaland, NOR og døydde i Stavanger, Rogaland, NOR. Ingeborg gifta seg med Ole Eilivson cirka 1690 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

         iv.  Siri Rasmusdotter vart fødd i 1670 i Bokn litle, Fister, Rogaland, NOR og døydde i 1740 i Lauvsnes, Finnøy, Rogaland, NOR 70 år gamal. Siri gifta seg med Jon Mattisson Lauvsnes, son av Matthis Belestson Lauvsnes og Dorothea Lauvsnes, cirka 1693 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

          v.  Guri Rasmusdotter vart fødd cirka 1672 i Bokn litle, Fister, Rogaland, NOR og døydde cirka 1715 i Kåda, Fister, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 43 år. Guri gifta seg med Endre Tormodson Kåda, son av Tormod Endreson Kåda og Anna Olsdotter, cirka 1696 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Guri gifta seg så med Ole Olson Kåda, son av Ole Osmundson Løland og Ingrid Bjørnsdotter, cirka 1700 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.


306. Sevat Steinson Byre, son av Sten Tollakson Barkeland og Ellen Steinsdotter, vart fødd i 1654 i Barkeland, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde i 1731 i Byre, Fister, Rogaland, NOR 77 år gamal.

Generelle notat: Sjovat (Sevat) Steinson frå Barkeland i Jelsa vart gift første gong med Kari Eriksdotter Byre. Dei hadde fem barn. I 1711 skatta Sjovat for seg sjølv, kona og ei dotter og for ei tenestejente som "nyder udi penge og andet" to dalar. Dei andre barna var nok dregne heimanfrå då. Om denne kona i 1711 var Kari Eriksdotter, eller andre kona til Sjovat, Tjøn Andersdotter, veit ein ikkje, men i 1715 er han gift med Tjøn og får barn med henne.
Sjovat kjøpte bruket sitt i 1708 samstundes med dei to andre oppsitjarane på Byre. Sonen Stein kjøpte i 1719 halve bruket av faren, men flytta til Nedrebø i Bokn og kom ikkje til å halde fram på Byre.

Det vart halde skifte på Byre etter Sevat Steenson den 14. og 15. mars 1731 mellom enka Tiøn Andersdotter og barna til Sevat:
1) Erich Sevatson "boer paa Sørbøe paa Rendesøen" som arva "Løsøre til 3..4..9 3/7"
2) Steen Sevatson "paa Nerebøe i Buchen" som arva "Ligesaa 3..4..9 3/7"
3) Sevat Sevatson 18 år som arva "Ligeleedes 3..4..9 3/7" med "Hendrich Byrøe som Curator"
4) Marcus Sevatson 16 år som arva "Nød ogsaa 3..4..9 3/7" med "broderen Steen Nerebøe" som verge
5) Anders Sevatson 10 år som arva "Ligesaa 3..4..9 3/7" med "Erich Søbøe" som verge
6) Marithe Sevatsdotter "gifft med Niels Lille Buchen" som arva "Iligemaade en Søsterlod 1..5..4 5/7"
7) Eli Sevatsdotter "gifft med Roal Bellestsen Stoere Buchen" som arva "Ligeledes 1..5..4 5/7"
8) Karj Sevatsdotter "gifft med Hendrich Byrøe" som arva" Ligesaa 1..5..4 5/7"
9) Kari Sevatsdotter "den yngre 3 aar gammel" som arva "Ligeledes 1..5..4 5/7" med "Søsterens mand Niels Lille Buchen" som verge.

Enka Tjøn Andersdotter vart gift opp att i 1732 med Jone Steinson. Kiøn Andersdotter Byre vart gravlagd 25 juni 1763, 76 år gamal. Jone gifta seg opp att i 1767 med Guro Asgautsdotter som visstnok var frå Nordland i Strand. Ho var enke då ho vart gift med Jone. Andre kona var fødd ikring 1716 og var over 50 år då dei vart gifte, så ein skulle ikkje tru dei fekk barn, men dei fekk ei dotter Tjøn i 1768. Dottera døydde tre år gamal. Jone hadde såleis ikkje livsarvingar etter seg.

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde den 15.Mar 1731 i Byre, Fister, Rogaland, NOR.

Sevat Steinson gifta seg med Kari Eriksdotter cirka 1675 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Eli Sevatsdotter vart fødd cirka 1675 i Byre, Fister, Rogaland, NOR og døydde i Bokn store, Fister, Rogaland, NOR. Eli gifta seg med Anders Larsson Bokn, son av Laurits Andersson Bokn og Ingeborg Ormsdotter, cirka 1690 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Eli gifta seg så med Roald Belestson Bokn, son av Belest Belestson Byre og Roaldsdotter, cirka 1721 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

         ii.  Erich Sevatson Sørbø vart fødd i 1678 i Byre, Fister, Rogaland, NOR og døydde før 1758 i Sørbø, Rennesøy, Rogaland, NOR. Erich gifta seg med Guro Gunnarsdotter, dotter av Gunnar Bjørnson Li og Torborg Larsdotter, i 1702 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

153     iii.  Marithe Sevatsdotter. Marithe gifta seg med Bjørn Rasmusson Bokn, son av Rasmus Bjørnson Bokn og Ukjend, cirka 1701 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Marithe gifta seg så med Niels Pederson Bokn, son av Peder Nilsson Halsne og Anna Olsdotter, cirka 1716 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

         iv.  Steen Sevatson Nerabø vart fødd i 1684 i Byre, Fister, Rogaland, NOR og døydde cirka 1756 i Nerabø, Bokn, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 72 år. Steen gifta seg med Berta Nilsdotter cirka 1714 i Bokn kyrkje, Bokn, Rogaland, NOR. Steen gifta seg så med Brynele Torgilsdotter, dotter av Torgils Asgautson Bjerga og Kari Tomasdotter, den 18. jul 1734 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR.

          v.  Kari Sevatsdotter d. e. vart fødd i 1688 i Byre, Fister, Rogaland, NOR og døydde i Nessa litle, Årdal, Rogaland, NOR. Kari gifta seg med Henrich Olson Byre cirka 1701 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

Sevat Steinson gifta seg så med Kiøn Andersdotter cirka 1710 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Sivart Sevatson Varland vart fødd i 1713 i Byre, Fister, Rogaland, NOR, døydde i 1747 i Varland, Finnøy, Rogaland, NOR 34 år gamal, og vart gravlagd den 22. mai 1747 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Dødsårsak: blev paa søen. Andre namn for Sivart var Sevat og Sigvard. Sivart gifta seg med Anna Jonsdotter, dotter av Jon Jensson Haga og Mareta Olsdotter, cirka 1734 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

         ii.  Marcus Sevatson Byre vart fødd i 1715 i Byre, Fister, Rogaland, NOR og døydde i Byre, Fister, Rogaland, NOR. Marcus fekk barn med Karen Olsdotter, dotter av Ole Erikson Hausken og Marlene Gunnarsdotter,. Ekteskapsstatus: ugift. Dette paret gifta seg ikkje.

        iii.  Anders Sevatson Nordhus vart fødd i 1721 i Byre, Fister, Rogaland, NOR, døydde i 1782 i Nordhus, Rennesøy, Rogaland, NOR 61 år gamal, og vart gravlagd den 7. jan 1782 i Hausken kyrkje, Rennesøy, Rogaland, NOR. Anders gifta seg med Marete Jakobsdotter, dotter av Jakob Simonson Sørbø og Gunhild Larsdotter, cirka 1743 i Hausken kyrkje, Rennesøy, Rogaland, NOR. Anders gifta seg så med Ingeborg Toresdotter den 11. jul 1756 i Hausken kyrkje, Rennesøy, Rogaland, NOR.

         iv.  Karen Sevatsdotter d. y. vart fødd i 1728 i Byre, Fister, Rogaland, NOR og døydde i Byre, Fister, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Karen var Kari. Karen gifta seg med Joen Knudson Buøysund cirka 1760 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Karen gifta seg så med Johannes Ivarson Byre den 17. jul 1774 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


307. Kari Eriksdotter, dotter av Erich Olson Byre og Marta Larsdotter, vart fødd cirka 1655 i Byre, Fister, Rogaland, NOR og døydde cirka 1708 i Byre, Fister, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 53 år.

Kari gifta seg med Sevat Steinson Byre cirka 1675 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

308. Henrik Bjørnson Bjørheim, son av Biørn Knudson Våge og Borgilla Henriksdotter, vart fødd i 1639 i Erøy, Erfjord, Rogaland, NOR og døydde cirka 1684 i Bjørheim øvre, Strand, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 45 år.

Henrik Bjørnson gifta seg med Kari Larsdotter d. e. i 1668 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Borgele Henriksdotter vart fødd i 1668 i Bjørheim øvre, Strand, Rogaland, NOR, døydde i 1762 i Måland, Årdal, Rogaland, NOR 94 år gamal, og vart gravlagd den 28. mar 1762 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Borgele gifta seg med Tore Olson Måland, son av Ole Danielson Måland og Gunhild Ivarsdotter, i 1690 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.

154      ii.  Bjørn Henrikson Bjørheim. Bjørn gifta seg med Anna Ivarsdotter, dotter av Ivar Larsson Runestad og Dorthe Larsdotter, den 21. jun 1696 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

        iii.  Ingeborg Henriksdotter vart fødd i 1675 i Bjørheim øvre, Strand, Rogaland, NOR og døydde i 1741 i Varland, Strand, Rogaland, NOR 66 år gamal. Ingeborg gifta seg med Omund Nilsson, son av Niels Ommundson Varland og Lucrits Svendsdotter, cirka 1696 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.


309. Kari Larsdotter d. e. dotter av Lars Olson Hogganvik og Ingeborg Pedersdotter, vart fødd cirka 1627 i Sandanger indre, Fister, Rogaland, NOR og døydde cirka 1695 i Bjørheim øvre, Strand, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 68 år.

Generelle notat: Kari Larsdotter er ikkje nemnt som dotter til Lars Olson i boka for Fister, men i Rogaland Historielag Årshefte 1942 side 18 er ho nemnt som dotter til Lars Hogganvik (Leirang) og Ingeborg Pedersdotter. Henrik (det står Knut i boka for Strand) kom truleg til Bjørheim kort tid etter at dei vart gift ikring 1668. Han var lagrettemann i åra frå 1673-1683. Han kjøpte i 1672 4 merker smør av Tormod Gunderson (truleg i Øvre Bjørheim). Knut (skal vere Henrik) let tinglysa eit kjøpebrev på Østerhus i Strand, 5 vett kjøpt av mester "Loduig Stud, sokneprest til St. Knuds Kierche i Otterse(?)" frå 1676. I 1684 kjøpte Henrik 16 merker smør i Øvre Bjørheim av broren Knut Bjørnson som budde på Erøy. Kari gifta seg opp att ikring 1684 med Rasmus Olson frå Måland i Årdal. Rasmus stemna i 1694 naboen Knut Jonson Bjørheim og oppsittarane på Holta for retten på grunn av strid om nokre skogteigar. Rasmus synte til eit dokument frå 1629 som gav opplysningar i saka. Rasmus vart sjølv stemna for retten av Tore Målan og Ommund Varland i 1695 og 1696 av di dei meinte han hadde fått utlagt for mykje jordegods ved skiftet etter Kari Larsdotter, mellom annna 11 merker smør som stesonen hans, Bjørn Henrikson skulle hatt. Rasmus gifta seg opp att ikring 1697 med Siri Rasmusdotter Amdal og flytta dit.

Kari gifta seg med Henrik Bjørnson Bjørheim i 1668 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

Kari gifta seg så med Rasmus Olson Amdal, son av Ole Danielson Måland og Gunhild Ivarsdotter, cirka 1684 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


310. Ivar Larsson Runestad, son av Laurits Ivarson Runestad og Inger Samsonsdotter, vart fødd i 1633 i Runestad, Finnøy, Rogaland, NOR og døydde i 1683 i Runestad, Finnøy, Rogaland, NOR 50 år gamal.

Ivar Larsson gifta seg med ukjend.

Barnet hans var:

          i.  Lars Ivarson vart fødd i 1660 i Runestad, Finnøy, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Lars var Laurits.

Ivar Larsson gifta seg med Dorthe Larsdotter cirka 1671 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Inger Ivarsdotter vart fødd cirka 1671 i Runestad, Finnøy, Rogaland, NOR og døydde cirka 1732 i Våge, Imsland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 61 år. Eit anna namn for Inger var Anger. Inger gifta seg med Tormod Bjørnson Våge, son av Biørn Knudson Våge og Borgilla Henriksdotter, den 24. jun 1688 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

155      ii.  Anna Ivarsdotter. Anna gifta seg med Bjørn Henrikson Bjørheim, son av Henrik Bjørnson Bjørheim og Kari Larsdotter d. e., den 21. jun 1696 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.


311. Dorthe Larsdotter, dotter av Lars Larsson Kvam d. y. og Ukjend, vart fødd i 1653 i Kvam, Strand, Rogaland, NOR og døydde i 1728 i Runestad, Finnøy, Rogaland, NOR 75 år gamal.

Generelle notat: Dorthe Larsdotter frå Kvam i Strand vart gift første gong med Ivar Larsson Runestad. Ivar bygsla dei 2½ laupar smør etter foreldra. I matrikkelen frå 1668 vert det fortalt at garden Runestad hadde brenneskog til "fornødenhed og profit". Garden kunne tåla 34 naut og 3 øyker. Av det kunne vel 18-19 naut og 2 øyker gå på Ivar sin part. Utseden var 18 tønner havre, 10 av desse venteleg hjå Ivar og Dorthe.
I 1683 då mannen til Dorthe Larsdotter var død, vart ho stemna av presten Bjørn Kristofferson Løw på Rennesøy for landskyld frå 1660. Ho møtte på tinget og meinte at ho ikkje skulda noko som helst. Kvifor skulle presten venta så lenge med kravet? Dei vart vel forlikte og Dorthe skulle betala landskyld som før.
Dorte gifta seg andre gong med Ola Bjørnson. Ei pantebok i statsarkivet i Bergen fortel at Ola Bjørnson Runestad sel 2 pund 2 merker smør med bygsel og herlegdom i Indre Fiskå i Strand, Årdal skipreide, til hans kjære brorson Bjørn Henrikson Nedre Bjørheim, dagsett 27. oktober 1723. Ola Bjørnson sel og 2 ½ laupar smør til Rasmus Bjørnson 14.juli 1729.
Ola Bjørnson overtok dei to laupane smør i Runestad som faren hadde før han. Han åtte då 3½ laup i Runestad og var dermed den største partseigar i Runestad og rådde for bygsla. 20.07.1725 selde Ola Bjørnson til "den unge mann" Rasmus Bjørnson frå Litle Bokn, ein laup smør i Runestad med bruksrett til heile bruk A for 72 riksdalar, og same dag fekk han folgebrev av den nye oppsittaren. Rasmus Bjørnson var gift med Dorte si dotter, Dorte Bjørnsdotter, og stedotter til Ola.
Ola Bjørnson sat ennå med eigedom i Bruk B, og med skøyte tinglys 14.07.1729 selde han denne eigedomen til brorsonen sin Bjørn Knutson som tok over som brukar på bruk B. Ola var formyndar for brordottera Dorte Tormodsdotter i 1714. Sonen Lars Ivarson var 40 år og utanlands i 1701. Dorthe kan ikkje vere mor til denne sonen, så Ivar må då ha vore gift ein gong før han vart gift med Dorthe. Lars Ivarson vert nemnt som steson til Ola Bjørnson i 1701.

Dorthe gifta seg med Ivar Larsson Runestad cirka 1671 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.

Dorthe gifta seg så med Ole Bjørnson Runestad, son av Biørn Knudson Våge og Borgilla Henriksdotter, den 29. jun 1684 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


312. Ole Simonson Mosnes vart fødd i 1624 og døydde cirka 1700 i Mosnes, Fister, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 76 år. Eit anna namn for Ole Simonson var Olle.

Generelle notat: Det er ikkje nemnt noko kor Ola Simonson var frå. Han var enkemann då han gifta seg med Marta Olsdotter. Første kona veit me ikkje namnet på, men brukaren før Ola var ein Knut. Knut er ført fram til 1649, og så overtek Ola. Eldste sonen til Ola heiter Knut. Ola har difor truleg vore gift med enka (eller dotter) til Knut. Ola fekk bygslebrev på Mosnes av Odd Hauge i 1651. På hausttinget i 1653 vart Ola dømt til å betale ei riksort i bot av di første kona hadde kome for tidleg i barselseng. Ola brukte 1½ laup, ikring ¾ av garden i 1666.
I 1701 og 1706 er enka Marta Olsdotter oppført som brukar på Mosnes. Ola var ingen rik mann då han døydde. Buet etter han hadde ein netto på berre 21 riksdalar. Men han var gamal, og kunne ha gitt frå seg det meste medan han var i live. Dottera Randi var død ved skiftet etter Ola, men ho hadde vore gift med ein Jørgen og hadde sønene Ola og Lars. Siri hadde og vore gift, men var død. Sonen Lars i andre ekteskap var ståande soldat i 1706.

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde i 1700 i Mosnes, Fister, Rogaland, NOR.

Ole Simonson gifta seg med ukjend cirka 1651 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

Barna hans var:

          i.  Birgit Olsdotter d. e. vart fødd cirka 1652 i Mosnes, Fister, Rogaland, NOR.

         ii.  Knud Olson vart fødd i 1654 i Mosnes, Fister, Rogaland, NOR.

        iii.  Simon Olson Mosnes vart fødd i 1654 i Mosnes, Fister, Rogaland, NOR og døydde før 1700 i Mosnes, Fister, Rogaland, NOR. Simon gifta seg med ukjend.

         iv.  Randi Olsdotter vart fødd cirka 1655 i Mosnes, Fister, Rogaland, NOR og døydde cirka 1695 i Aubø, Sjernarøy, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 40 år. Randi gifta seg med Jørgen Aubø cirka 1675 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

          v.  Siri Olsdotter vart fødd cirka 1656 i Mosnes, Fister, Rogaland, NOR og døydde før 1700.

         vi.  Samuel Olson Mosnes vart fødd i 1666 i Mosnes, Fister, Rogaland, NOR og døydde i Mosnes, Fister, Rogaland, NOR. Samuel gifta seg med Marit Jonsdotter, dotter av Jon Torsteinson Døvig d. y. og Siri Jørgensdotter, cirka 1695 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

        vii.  Marit Olsdotter vart fødd cirka 1670 i Mosnes, Fister, Rogaland, NOR og døydde i Eike øvre, Fister, Rogaland, NOR. Marit gifta seg med Rasmus Toreson Eike cirka 1700 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

Ole Simonson gifta seg så med Marta Olsdotter cirka 1670 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

156       i.  Børge Olson Kvame. Børge gifta seg med Elisabet Johannesdotter, dotter av Johannes Jonasson Fister og Siri Eriksdotter, cirka 1695 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

         ii.  Birgit Olsdotter d. y. vart fødd cirka 1675 i Mosnes, Fister, Rogaland, NOR.

        iii.  Kari Olsdotter vart fødd cirka 1678 i Mosnes, Fister, Rogaland, NOR.

         iv.  Lars Olson vart fødd i 1681 i Mosnes, Fister, Rogaland, NOR.


313. Marta Olsdotter vart fødd cirka 1645 og døydde i Mosnes, Fister, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho budde i 1706 i Mosnes, Fister, Rogaland, NOR.

Marta gifta seg med Ole Simonson Mosnes cirka 1670 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

314. Johannes Jonasson Fister, son av Jonas Johannesson Hidle og Elisabet Oddsdotter, vart fødd cirka 1647 i Stokka, Vats, Rogaland, NOR og døydde cirka 1691 i Fister nedre, Fister, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 44 år.

Generelle notat: Johannes Jonasson på Nedre Fister var gift med Siri Eriksdotter frå Byre i Fister og dei hadde sju barn. Johannes bygsla heile garden av Nils Øye i 1667. Truleg brukte foreldra garden enno i tre år før dei unge tok over. Dei var ikkje dårleg stilte økonomisk. Ved skiftet etter Johannes i 1691 var der ein nettoformue på 196 riksdalar. Han er ført opp med fødsels år ikring 1653, men då var han berre 14 år når han bygsla garden i 1667. Er det difor foreldra dreiv garden nokre år før Johannes overtok bruket?

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde i 1691 i Fister nedre, Fister, Rogaland, NOR.

Johannes Jonasson gifta seg med Siri Eriksdotter cirka 1669 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

157       i.  Elisabet Johannesdotter. Elisabet gifta seg med Børge Olson Kvame, son av Ole Simonson Mosnes og Marta Olsdotter, cirka 1695 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

         ii.  Marit Johannesdotter d. e. vart fødd i 1675 i Fister nedre, Fister, Rogaland, NOR og døydde i Skartveit, Fister, Rogaland, NOR. Marit gifta seg med Ole Larsson Skartveit, son av Lars Toreson Byre og Anna Bjørnsdotter, cirka 1699 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Marit gifta seg så med Stein Larsson Skartveit, son av Lars Larsson Jørstad og Siri Steinsdotter, cirka 1721 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

        iii.  Brønelle Johannesdotter vart fødd i 1680 i Fister nedre, Fister, Rogaland, NOR og døydde i 1731 i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR 51 år gamal. Brønelle gifta seg med Lars Haldorson Øvrehus, son av Haldor Øvrehus og Johanna Larsdotter, cirka 1706 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

         iv.  Marith Johannesdotter d. y. vart fødd i 1684 i Fister nedre, Fister, Rogaland, NOR, døydde i 1773 i Sørbø, Rennesøy, Rogaland, NOR 89 år gamal, og vart gravlagd den 9. apr 1773 i Sørbø kyrkje, Rennesøy, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Marith var Marith. Marith gifta seg med Ivar Ivarson Halsne, son av Ivar Ivarson Halsne og Astrid Olsdotter, cirka 1717 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

          v.  Erich Johannesson Voll vart fødd i 1685 i Fister nedre, Fister, Rogaland, NOR, døydde i 1732 i Voll, Rennesøy, Rogaland, NOR 47 år gamal, og vart gravlagd den 3. aug 1732 i Sørbø kyrkje, Rennesøy, Rogaland, NOR. Erich gifta seg med Berta Larsdotter, dotter av Lars Larsson Hodne og Signy Hodne, den 9. jul 1713 i Sørbø kyrkje, Rennesøy, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         vi.  Malena Johannesdotter vart fødd i 1688 i Fister nedre, Fister, Rogaland, NOR og døydde i 1753 i Sæbø, Finnøy, Rogaland, NOR 65 år gamal. Malena gifta seg med Jakob Guttormson, son av Guttorm Jakobson og Anna Pedersdotter, i 1712 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

        vii.  Siri Johannesdotter vart fødd i 1690 i Fister nedre, Fister, Rogaland, NOR, døydde i 1719 i Vignes søre, Finnøy, Rogaland, NOR 29 år gamal, og vart gravlagd den 23. apr 1719. Siri gifta seg med Ole Olson Vignes d. y., son av Ole Larsson Eike og Marit Ivarsdotter, cirka 1718 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


315. Siri Eriksdotter, dotter av Erich Olson Byre og Marta Larsdotter, vart fødd cirka 1650 i Byre, Fister, Rogaland, NOR og døydde cirka 1704 i Fister nedre, Fister, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 54 år.

Siri gifta seg med Johannes Jonasson Fister cirka 1669 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

Siri gifta seg så med Svend Svendson Fister, son av Svend Olson Skeie og Siri Tormodsdotter, cirka 1691 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


316. Lars Toreson, son av Tore Larsson og Tjøstersdotter, vart fødd i 1630 i Langeland, Finnøy, Rogaland, NOR og døydde i Nådå, Finnøy, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Lars var Laurits.

Generelle notat: Lars (Laurits) Toreson budde på Fognbustøå under Nådå frå 1690-åra, kanskje hadde han kome dit før. Han var fødd på Langeland ikring 1630, alder i 1701 var 77 år, i 1707 75 år. Han vart gift i 1696 med Marta Johannesdotter, truleg dotter til husmann Johannes som budde i Fognbustøå i 1664. Lars var i 1696 godt oppi 60-åra, og Marta kan heller ikkje ha vore så ung. Men Lars må ha vore gift minst ein gong før, helst to. Me kjenner 3 barn som er fødd før han vart gift med Marta. Sonen Peder som etter det sjømilitære manntalet i 1707 busette seg på Klungtveit i Nedstrand, Ola som vart brukar på Nordbø og var 47 år i 1701, og dottera Helene som døydde ugift i 1736, 53 år gamal.

Hendingar i livet hans var:

• Han budde i 1707 i Nådå, Finnøy, Rogaland, NOR.

Lars gifta seg med ukjend.

Barna hans var:

158       i.  Ole Larsson. Ole gifta seg med Marthe Simonsdotter, dotter av Simon Asgautson Nordbø og Ingeborg Larsdotter, i 1682 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

         ii.  Peder Larsson Klungtveit vart fødd i 1663 i Helle nedre, Nedstrand, Rogaland, NOR og døydde i 1736 i Klungtveit, Nedstrand, Rogaland, NOR 73 år gamal. Peder gifta seg med Ragnhild i 1685 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR. Peder gifta seg så med Marite Ivarsdotter, dotter av Ivar Gunnarson Norheim og Ragnilla Toresdotter, i 1696 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR. Peder gifta seg så med Guri Ådnesdotter, dotter av Arne Gunnarson og Ukjend, den 20. jul 1727 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

        iii.  Helene Larsdotter vart fødd cirka 1683 i Helle nedre, Nedstrand, Rogaland, NOR og døydde i 1736 i Nådå, Finnøy, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 53 år.

Lars gifta seg så med Marta Johannesdotter i 1696 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

          i.  Ole Larsson vart fødd i 1696 i Nådå, Finnøy, Rogaland, NOR og døydde i 1696 i Nådå, Finnøy, Rogaland, NOR.


318. Simon Asgautson Nordbø, son av Asgaut O. Øverland og Olsdotter, vart fødd i 1616 i Hidle søndre, Sjernarøy, Rogaland, NOR og døydde i 1692 i Nordbø, Finnøy, Rogaland, NOR 76 år gamal.

Generelle notat: Simon Asgautson var fødd ikring 1616 (48 år 1664). Han var lagrettemann i ei årrekkje frå 1660-talet. Simon var kanskje bror til Lars Asgautson på Jørstad, som etter Sjernarøy bygdebok kom frå Erfjord.
Simon må ha kome til Finnøy ikring 1640 eller like før. Han vart gift med Ingeborg Lauritsdotter truleg dotter til Laurits som var brukar på Nordbø i 1612. Han hadde nok fått barn med henne, og difor måtte han møta på skipreide tinget i desember 1640. Der lova han at han ville gifta seg med Ingeborg "om for eldrene det wille sambtøche, thi han er nochsom hinders lige". Og så legg retten til for eiga rekning: "kand well padtzere, epterdi han will gjøre heder for schammen", det vil seie gje Ingeborg og hennar familie oppreisning.
Futerekneskapen for 1646 opplyser at Simon hadde leigt halvparten av bruk A, 2½ vett 2½ spann korn, og det var truleg Hans Nordbø som leigde den andre halvparten. Men, seier futerekneskapen, Simon "kjøbte hans (sin) grande fra sig af, jorden for medelst de sig begge ei på samme ringe part kunde underholde, derfor samme jord hannem for en liderlig (rimeleg) bøxel bevilget" (han betalte berre 7 riksdalar).
I 1664 er Simon Asgautson registrert saman med sonen Asgaut på 13 år (vi vantar opplysningar om han seinare). Han hadde dessutan sonen Halvor, som døydde i 1693, og som året før fekk dottera Kristin, mor Maren Taraldsdotter. Ei dotter Marta vart gift med neste brukar, og så står det i bygdeboka at det var ei dotter Siri, som døydde i 1690, men i kyrkjeboka for Finnøy under gravlagde i 1690 er det ført:
"Den 18 Januar Bleff Simon Norbøes Søster Sirj Asgoudsd: graffest, som dog døde nest for jull".
Simon hadde ein bror Helge. I 1666 vart Olav Helgeson stemna inn til tingsamling på Steinnes, skulda for leigemål med Berta Andersdotter. Simon Nordbø vart då innkalla som vitne. Han opplyste at han var farbror til Ola, at Ola og Berta var forlova, og at dei akta å gifta seg med det første. Det er òg mogeleg at Simon hadde ein bror Ola. Ein Ola Asgautson Nordbø fekk i 1698 dottera Inger.
I 1667 kom Simon i klammeri med Tore på Øvre Landa, og det utvikla seg til reine nevekampen. Simon stemna inn Tore for retten og skulda han for overfall, slag og skjellsord. Han skulle òg ha skjelt ut kona til Simon og kalla henne for ei hore. I referatet i tingboka får me kjennskap til bakgrunnen: Tore meinte at Anders slo i hans mark og stal høy frå han. Ein dag Simon og kona var ute på slått, tok Tore med seg Andres og Peder Vestbø for å ha vitne på kva som gjekk føre seg. Dei to karane frå Vestbø kunne i retten opplysa at dei såg noko gras som var slått, men dei kunne ikkje avgjera kva "leietomt" graset låg på. Simon stod og slo då dei kom og sa at det var hans land, som han rådde med som han ville. Då gjekk Tore mot han og gav han eit slag så hardt at han sokk i kne. Kona til Simon sprang då i mellom og tok eit godt tak i skjegget til Tore. Han trakk kniv, slik a t ho måtte sleppa taket, og det fall vonde ord mellom dei stridande partane. Retten sa følgjande dom: Galt er det å slå, verre å koma med ærekrenkjande skuldingar. Tore vart pålagd å føra prov for at Simon var ein tjuv og kona hans ei hore, eller så bøte etter lova. Saka vart teken opp att det etterfølgjande året, men då møtte ikkje Tore. Retten Avgjorde då at Simon til neste tingsamling detaljert skulle gjera greie for kva som var passert, og sidan stemna saka inn for lagtinget. Vonleg vart dei forlikte.
I 1671 var det Simon som vart stemna inn for tinget, og det var Rasmus Gunnarson på Øvre Fister som reiste saka, som galdt ein hest som Simon hadde lånt for å nytta i onna .Då arbeidet var gjort, vart hesten gåande på Finnøy utan tilsyn, og det gjekk ikkje likare til enn at han drukna i eit vatn. Begge måtte bøte for at dei hadde late hesten gå utan tilsyn. Dessutan vart Simon pålagd å betala til Rasmus halvparten av det hesten kosta.

Simon Asgautson gifta seg med Ingeborg Larsdotter cirka 1640 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Halvor Simonson vart fødd cirka 1645 i Nordbø, Finnøy, Rogaland, NOR og døydde i 1693 i Nordbø, Finnøy, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 48 år. Halvor med Maren Taraldsdotter. Ekteskapsstatus: ugift. Dette paret gifta seg ikkje.

159      ii.  Marthe Simonsdotter. Marthe gifta seg med Ole Andersson Nordbø, son av Anders Nordbø og Lisbet Nordbø, cirka 1677 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Marthe gifta seg så med Ole Larsson, son av Lars Toreson og Ukjend, i 1682 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

        iii.  Asgaut Simonson vart fødd cirka 1651 i Nordbø, Finnøy, Rogaland, NOR.


319. Ingeborg Larsdotter, dotter av Lars Toreson Nordbø og Ukjend, vart fødd cirka 1620 i Nordbø, Finnøy, Rogaland, NOR og døydde i Nordbø, Finnøy, Rogaland, NOR.

Ingeborg gifta seg med Simon Asgautson Nordbø cirka 1640 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

360. Rasmus Torgilsson Askvik, son av Torgils Osmundson Bjoland og Ukjend, vart fødd i 1612 i Bjoland, Skjold, Rogaland, NOR og døydde etter 1652 i Askvik, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Rasmus Torgilsson var brukar på Askvik frå 1639. Han brukte 1/5 av garden i 1649. Sidan vart han brukar av heile garden. I 1652 vart han stemna for retten av Ola Hauske av di han skulle ha jaga to av grisene hans utfor eit fjell. Rasmus sa at dei hadde gjort skade på marka hans og at dei hadde falle utfor sjølve. Retten dømde Rasmus til å betale ein dalar i erstatning. Det heiter i 1664 om den eldste sonen, Torgils, at han er "bortreyst". I bygdeboka for Tysvær bind 5 side 222 står det at Rasmus truleg var son til Torgils Osmundson på Bjoland i Skjold, men han må då vere halvbror til Torgils si dotter, for ho var over 50 år eldre enn Rasmus og kunne vore bestemor hans! Rasmus er nemnt med sønene Torgils og Jakob.

Rasmus Torgilsson gifta seg med ukjend.

Barna hans var:

          i.  Torgils Rasmusson vart fødd i 1638 i Askvik, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

180      ii.  Jacob Rasmusson Gard. Jacob gifta seg med Inger Olsdotter cirka 1665 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


364. Jacob Johannesson Faa, son av Johannes Eivindson Faa og Marit Ellingsdotter, vart fødd i 1610 i Vestbø, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde i 1678 i Få, Finnøy, Rogaland, NOR 68 år gamal, og vart gravlagd den 18. aug 1678 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Jakob Johannesson budde først på Hauskje der han var frå 1632 til 1651. Bruket på Hauskje var på 6 vett korn. I 1645 betalte han koppskatt for seg og kona, og han betalte tredjeårstake siste gong i 1649. To år seinare makeskifte han gardsbruk med Ola Eirikson, og flytta til farsgarden på Få.
Jakob var lagrettemann og hadde lensmannsombodet i Finnøy 1668-1671. Etter faren arva Jakob den største eigedomsparten i Få (2½ vett 1½ spann korn etter jordeboka 1661). Medarvingane var brørne Elling, Ola, Lars og Johannes. Jakob, som var åsetesmann og tok over garden udelt, kjøpte opp delar av eigedomspartane, slik at han etter ei jordebok 1664 åtte 3½ vetter korn.
I 1673 fortel kyrkjeboka at Jakob Få gifta seg med ei kvinne frå Mjølsnes (namnet er uleseleg). Dette må vera Jakob Johannesson, som altså gifta seg på nytt 63 år gamal. Namnet på første kona er ukjent.
I 1678 er det ført i kyrkjeboka for Finnøy "Den 18 Augustij bleff Jacob Faae grafffæst".
Jakob hadde tre søner som ein kjenner til, men hadde truleg òg ei eller eit par døtrer. Ei matrikkel frå 1676 fortel at det var ein skyldpart på 11 spann "børnegods" i Få, ein skyldpart som det etterfølgjande året var overteke av Johannes Hidle. Han stod òg som eigar i 1677 og kan ha vore gift med ei dotter til Jakob. Frå 1678 og nokre år framover står Jakob Eig bokført med ein skyldpart på 3 spann, og han kan òg ha vore gift med ei dotter til Jakob Johannesson. Dette var arvepartar som låg i garden då Eivind Jakobson tok over gardsbruket etter faren.
12. Juli 1673 vart Christopher Hapnæs trulova med Ellen Faae. Denne Ellen må vere ei dotter til Jakob.

Jacob Johannesson gifta seg med ukjend.

Barna hans var:

182       i.  Even Jakobson Faa. Even gifta seg med ukjend. Even gifta seg med Mallene Eriksdotter, dotter av Erich Olson Byre og Marta Larsdotter, cirka 1670 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Even gifta seg så med Borgille Larsdotter, dotter av Lars Larsson Barkeland og Ellen Steinsdotter, cirka 1682 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

         ii.  Ellen Jakobsdotter vart fødd cirka 1645 i Hauske, Finnøy, Rogaland, NOR og døydde i Hapnes, Vikedal, Rogaland, NOR. Ellen gifta seg med Christopher Sjurson Hapnes, son av Sjur Larsson Selvåg og Ukjend, i 1673 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

        iii.  Henrik Jakobson Faa vart fødd i 1648 i Hauske, Finnøy, Rogaland, NOR og døydde etter 1671 i Få, Finnøy, Rogaland, NOR.

         iv.  Reier Jakobson Berge vart fødd i 1651 i Hauske, Finnøy, Rogaland, NOR og døydde i 1713 i Berge, Finnøy, Rogaland, NOR 62 år gamal. Reier gifta seg med Malena Olsdotter, dotter av Olle Oddson Berge og Rasmusdotter, cirka 1675 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.


366. Lars Larsson Barkeland, son av Lars Larsson Opsahl og Marit Jonsdotter, vart fødd i 1632 i Opsal, Vikedal, Rogaland, NOR, døydde i 1715 i Barkeland, Jelsa, Rogaland, NOR 83 år gamal, og vart gravlagd den 29. mar 1715 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Lars Larsson frå Opsal i Vikedal vart gift med enka på Barkeland, Eli Steinsdotter. Ved skiftet etter faren på Opsal, hadde Lars utanom ein del jordegods fått eit par brune kler med sølvknappar som var verdsette til 8 riksdalar, eit skap til 4 riksdalar, 1 sverd til 3 risdalar, 1 klinge til 2 riksdalar, ½ våg tinn til 5 riksdalar, ei seng til 3 riksdalar, 1 sal til 1 riksdalar og 1 stav av verdi imot ei ku. Eli og Lars hadde ein son og ei dotter (hadde dei også dottera Ingeborg gift med Jakob Sørenson Hofmand?).
Eli døydde i 1685, og ved skiftet etter henne vart det som ein kan vente når ho hadde to "kull" med barn, ein del kiv både om jordegods og lausøyre. "Endelig protesterte arvingene på 2 gullringer som ennu var ubytt. Da svarte Lars Barkeland dertil at Lars Berakvam bekom den ene istedet for hans brudgomsklær, og den annen mente Lars han burde beholde ettersom han hadde forært sin salige kvinne den. Samt og formente bemelte stibbørn at det malede hus som står på Barkeland burde dem tilhøre, ettersom de deruti ikke fikk noe i skiftet etter deres sal. far. Herimot Lars Barkeland svarte at samme hus burde ei avføres førenn gårdens huse blev besiktiget og ombudsmannen var selv tilstede."
Det vart elles opplyst i dette skiftet at "den malede stue" var oppbygd av første mannen til Eli, Stein Tallakson, og tømmeret var kjøpt i framand skog. Arvingane etter Stein vart tildømt halvparten i huset som ikkje skulle flyttast frå Barkeland i fall det vart pålagt i åbot når ombodsmannen for Utstein Kloster skulle sjå på husa på Barkeland. Om gullringane vart det dømt: "Belangende de 2 gullringe som arvingene protesterte på, hvorav den ene til Lars Berakvam istedet for hans brudlupsklær er blevet levert. For den annen betaler Lars Barkeland 3 dl. 12 sk. til Nils Eriksen i Stavanger for gjeld som ei på skiftet blev angitt. Finnes den mere verd kommer det ham og stibbørnene imellom til skifte og deling." "Endelig for den pretenderende omkostning på denne sak, da gav Lars Barkeland og godvillikg foræret bemelte hans stibbørn derpå 6 m. sm. i Bjerga, hvormed de på begge sider var venner og vel forlikte." Den 29. mars i 1715 er "gamel Lars Barkeland" ført gravlagd i Jelsa.

Lars Larsson gifta seg med Ellen Steinsdotter cirka 1657 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Ingeborg Larsdotter (Omstridt) vart fødd cirka 1657 i Barkeland, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde i 1709 i Jelsa, Jelsa, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 52 år. Ingeborg gifta seg med Jacob Sørenson Hofmann, son av Søren Sørenson Hofmann og Marit Helgesdotter, cirka 1677 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

         ii.  Lars Larsson Barkeland vart fødd i 1662 i Barkeland, Jelsa, Rogaland, NOR, døydde i 1722 i Barkeland, Jelsa, Rogaland, NOR 60 år gamal, og vart gravlagd den 23. jul 1722 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Lars gifta seg med Sissela Jonsdotter, dotter av Jon Knudson Høyland og Anna Pedersdotter, cirka 1690 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Lars gifta seg så med Marta Olsdotter, dotter av Ole Gudmundson Håland og Sissel Børgesdotter, den 6. nov 1701 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

183     iii.  Borgille Larsdotter. Borgille gifta seg med Even Jakobson Faa, son av Jacob Johannesson Faa og Ukjend, cirka 1682 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Borgille gifta seg så med Jon Knudson Tau, son av Knud Jonson Bjørheim og Marta Olsdotter, den 26. jun 1729 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


367. Ellen Steinsdotter, dotter av Steen Siverson Jelsa og Birgit Andersdotter, vart fødd cirka 1618 i Jelsa, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde i 1685 i Barkeland, Jelsa, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 67 år.

Ellen gifta seg med Sten Tollakson Barkeland cirka 1636 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Talag Steinson Vik vart fødd i 1636 i Barkeland, Jelsa, Rogaland, NOR, døydde i 1705 i Vik, Erfjord, Rogaland, NOR 69 år gamal, og vart gravlagd den 27. jan 1705 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Talag gifta seg med Haugen cirka 1666 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

         ii.  Sten Steinson Barkeland vart fødd cirka 1638 i Barkeland, Jelsa, Rogaland, NOR.

        iii.  Lars Steinson Berakvam vart fødd i 1640 i Barkeland, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde i 1723 i Berakvam, Jelsa, Rogaland, NOR 83 år gamal. Lars gifta seg med Torborg Oddsdotter, dotter av Odd Osmundson Berakvam og Jonsdotter, cirka 1678 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

         iv.  Bergitta Steinsdotter vart fødd cirka 1643 i Barkeland, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde i 1695 i Tysse, Erfjord, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 52 år. Bergitta gifta seg med Ånen Oddson Tysse, son av Odd Johannesson Tysse og Randi Tysse, cirka 1670 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Bergitta gifta seg så med Hermann Johannesson Tysse, son av Johannes Hermannson Tysse og Ukjend, cirka 1679 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Bergitta gifta seg så med Nils Sivertson Tysse, son av Sivert Nilsson Haugsland og Martha Knudsdotter, cirka 1691 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

          v.  Reidar Steinson Knudsvik vart fødd i 1646 i Barkeland, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde i 1695 i Knutsvik norda, Hjelmeland, Rogaland, NOR 49 år gamal. Reidar gifta seg med Knudsvik cirka 1670 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Ekteskapsstatus: truleg. Dei fekk ikkje barn. Reidar fekk barn med Torborg Jørgensdotter. Ekteskapsstatus: ugift. Dette paret gifta seg ikkje. Reidar gifta seg så med Anna Bjørnsdotter, dotter av Biørn Pederson Hidle og Martha Hadlesdotter, cirka 1680 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR.

         vi.  Markus Steinson Barkeland vart fødd i 1652 i Barkeland, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde i Bergen, Hordaland, NOR.

306     vii.  Sevat Steinson Byre. Sevat gifta seg med Kari Eriksdotter, dotter av Erich Olson Byre og Marta Larsdotter, cirka 1675 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Sevat gifta seg så med Kiøn Andersdotter cirka 1710 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

       viii.  Anna Steinsdotter vart fødd cirka 1655 i Barkeland, Jelsa, Rogaland, NOR, døydde i 1706 i Erøy, Erfjord, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 51 år, og vart gravlagd den 6. jun 1706 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Anna gifta seg med Lars Bjørnson Erøy, son av Biørn Knudson Våge og Borgilla Henriksdotter, cirka 1685 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

Ellen gifta seg så med Lars Larsson Barkeland cirka 1657 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

368. Erich Pederson Førland, son av Peder Førland og Ukjend, vart fødd i 1625 i Førland, Strand, Rogaland, NOR og døydde etter 1684 i Førland, Strand, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Erik Pederson Førland var lagrettemann i åra frå 1662 til 1684. Erik og Knut Førland fekk bot i 1671 av di dei ikkje hadde skyssa sorenskrivaren då dei skulle. Erik Førland hadde stemna broren Anders Nerhus (Nedre Bjørheim) for gjeld av Anders sin part i ei kvern og eit kvernhus. Kva kona til Erik heitte er ukjent, men ein kjenner til sønene Peder og Ole.

Erich Pederson gifta seg med ukjend.

Barna hans var:

184       i.  Peder Erikson Førland. Peder gifta seg med ukjend.

         ii.  Ole Erikson Førland vart fødd i 1663 i Førland, Strand, Rogaland, NOR og døydde i 1727 i Førland, Strand, Rogaland, NOR 64 år gamal. Ole gifta seg med Guri Førland cirka 1681 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.


372. Oluf Tungland vart fødd cirka 1590 og døydde i Tungland, Strand, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Ole (Oluf) Tungland vart gift ikring 1620 med ei dotter til Hoskuld Tungland. Dei vert nemnde med fire barn. Eldste dottera Kirsten vart kan hende gift til Skeiane i Høyland. Ei anna dotter vart kan hende gift mede Torger Tollefson Seljeskog. Det var kan hende Ole som betalte skatt i klassen for øydegardsmenn og husmenn i 1603 og 1606, men det kan òg vere ein eldre Ole. Frå 1620 vert Ole nemnt i klassen for husmenn og øydegardsmenn. Han vert kalla øydegardsmann i åra frå 1621 til 1630, og i 1631 vert han kalla leiglending. Men så vert han nemnt i klassen for øydegardsmenn og husmenn frå 1632 til 1644.

Oluf gifta seg med Hoskuldsdotter cirka 1620 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Kirsten Olsdotter vart fødd i 1620 i Tungland, Strand, Rogaland, NOR og døydde i Skeiane, Høyland, Rogaland, NOR.

         ii.  Olsdotter vart fødd cirka 1622 i Tungland, Strand, Rogaland, NOR og døydde i Seljeskog, Strand, Rogaland, NOR. Olsdotter gifta seg med Torger Tolleivson Seljeskog cirka 1640 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.

        iii.  Hoskuld Olson vart fødd cirka 1625 i Tungland, Strand, Rogaland, NOR og døydde cirka 1662 i Fjelde øvre, Strand, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 37 år. Hoskuld gifta seg med Anna Sigstensdotter, dotter av Sigsten og Ukjend, cirka 1650 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.

186      iv.  Ole Olson Barkved. Ole gifta seg med Marta Rasmusdotter, dotter av Rasmus Ivarson Barkved og Ukjend, cirka 1673 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.


373. Hoskuldsdotter, dotter av Hoskuld Halvardson Tungland og Torgersdotter, vart fødd cirka 1598 i Valheim nedre, Årdal, Rogaland, NOR og døydde i Tungland, Strand, Rogaland, NOR.

gifta seg med Oluf Tungland cirka 1620 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.

374. Rasmus Ivarson Barkved vart fødd i 1614 og døydde i Barkved, Strand, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Rasmus Ivarson er ført som brukar av 1½ laup smør i skattematrikkelen i 1647. Han var lagrettemann i 1656. Han var med og vurderte folka si skatteevne i 1663. Han hadde drengen Ole Olson 16 år i 1664. Kona er ukjent, men han er ført med dottera Marta, som vert kalla Marta Olsdotter (skal vere Rasmusdotter) som vart gift med neste brukar på Barkved.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1664-teljinga i Barkved, Strand, Rogaland, NOR.

Rasmus Ivarson gifta seg med ukjend.

Barnet hans var:

187       i.  Marta Rasmusdotter. Marta gifta seg med Ole Olson Barkved, son av Oluf Tungland og Hoskuldsdotter, cirka 1673 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.


384. Jarand Tolleivson Isberg, son av Tollef Nå og Ukjend, vart fødd i 1550 i Nå store, Ullensvang, Hordaland, NOR og døydde cirka 1620 i Isberg, Odda, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 70 år.

Generelle notat: Etter eit diplom frå 1608, funne i Etne, kjøpte brørne Jarand, Håvar og Rolv Tolleivssøner på Isberg i Odda sokn to gardpartar, "Krokenteig og Tveiten" i Røldal (Sjå Olafson: Ullensvang s. 448). Desse bruka hadde dei til odel til, ialt 1 pund smør i 1615. I 1635 kjøper Sjur Jarandson Isberg systermannen Johannes Olson Frøynes sin part. For året 1653 er det Sjur som "eier og bygger", det vil seie at det er han som bygslar bort garden. Han er då husmann i Skjeldås i Ullensvang og vert kalla "Siffur Skieldås".
Segna seier at Jarand ætta frå Telemark. Namnet kan tyde på at far eller mor hans var der frå, og at han og brørne hans åtte litt jordegods i Røldal som odel. At han skulle vere ein rømling frå Telemark som bytte til seg Isberg for børse, er vandresegna om korleis avsides gardar er tekne i bruk. jarand vart gift med dottera til eigaren på Isberg og er oppført som øydegardsmann på Isberg i 1603 og har truleg budd der ei tid. Garden vart delt ikring 1630, og Jarand er truleg død før den tid, sidan barna eig arveparten i Isberg i 1624.

Jarand Tolleivson gifta seg med Vebjørg Ivarsdotter cirka 1575 i Ullensvang kyrkje, Ullensvang, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

192       i.  Sjur Jarandson Skjeldås. Sjur gifta seg med Ågot Skjeldås cirka 1630 i Odda kyrkje, Odda, Hordaland, NOR.

         ii.  Jarandsdotter vart fødd i Isberg, Odda, Hordaland, NOR og døydde i Skjelvik, Odda, Hordaland, NOR. Jarandsdotter gifta seg med Gunnar Øysteinson i Odda kyrkje, Odda, Hordaland, NOR.

        iii.  Omund Jarandson Espe vart fødd i 1590 i Isberg, Odda, Hordaland, NOR og døydde i Espe, Ullensvang, Hordaland, NOR. Andre namn for Omund var Amund og Åmund. Omund gifta seg med Øysteinsdotter, dotter av Østen Espe og Ukjend, i Ullensvang kyrkje, Ullensvang, Hordaland, NOR.

         iv.  Arne Jarandson Nå vart fødd i 1594 i Isberg, Odda, Hordaland, NOR og døydde cirka 1675 i Nå litle, Ullensvang, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 81 år. Arne gifta seg med Begga Olsdotter, dotter av Ole Haldorson Kambestad og Ukjend, cirka 1629 i Ullensvang kyrkje, Ullensvang, Hordaland, NOR.

          v.  Johannes Jarandson vart fødd i Isberg, Odda, Hordaland, NOR og døydde cirka 1657 i Isberg, Odda, Hordaland, NOR.

         vi.  Gitlaug Jarandsdotter vart fødd i Isberg, Odda, Hordaland, NOR og døydde i Stana, Odda, Hordaland, NOR. Gitlaug gifta seg med Henrik Jonson i 1624 i Odda kyrkje, Odda, Hordaland, NOR.

        vii.  Ivar Jarandson vart fødd cirka 1601 i Isberg, Odda, Hordaland, NOR og døydde før 1652 i Isberg, Odda, Hordaland, NOR. Ivar gifta seg med Marta Rasmusdotter.

       viii.  Guri Jarandsdotter vart fødd i Isberg, Odda, Hordaland, NOR og døydde i Isberg, Odda, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Guri var Gurid. Guri gifta seg med Erik Aslakson i Odda kyrkje, Odda, Hordaland, NOR.

         ix.  Berta Jarandsdotter vart fødd i Isberg, Odda, Hordaland, NOR og døydde i Isberg, Odda, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Berta var Brita. Berta gifta seg med Anfinn Torfinnson i Odda kyrkje, Odda, Hordaland, NOR.


385. Vebjørg Ivarsdotter, dotter av Ivar Jonson Kambestad og Mauld Sjursdotter, vart fødd cirka 1555 i Kambestad, Ullensvang, Hordaland, NOR og døydde i Isberg, Odda, Hordaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho budde i 1608 i Isberg, Odda, Hordaland, NOR.

Vebjørg gifta seg med Jarand Tolleivson Isberg cirka 1575 i Ullensvang kyrkje, Ullensvang, Hordaland, NOR.

390. Knud Monsson Midtun, son av Mons Osmundson Bratland og Ukjend, vart fødd i 1606 i Bratland, Suldal, Rogaland, NOR og døydde i Midtun, Røldal, Hordaland, NOR.

Generelle notat: Knut Monson brukar i 1653 1 laup smør i Midtun i Røldal. Kona er ukjent men det er nemnt fem barn.

Knud Monsson gifta seg med ukjend.

Barna hans var:

195       i.  Kristi Knudsdotter. Kristi gifta seg med Leiv Olson Hauge cirka 1644 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

         ii.  Odd Knudson vart fødd cirka 1640 i Midtun, Røldal, Hordaland, NOR.

        iii.  Osmund Knudson vart fødd i 1645 i Midtun, Røldal, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Osmund var Åsmund.

         iv.  Anna Knudsdotter vart fødd cirka 1646 i Midtun, Røldal, Hordaland, NOR og døydde i Midtun, Røldal, Hordaland, NOR. Anna gifta seg med Joseph Kolbeinson Midtun, son av Kolben Josefson Kolbeinstveit og Olsdotter, cirka 1673 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

          v.  Bjørn Knudson Grytøyr vart fødd i 1658 i Midtun, Røldal, Hordaland, NOR og døydde i 1722 i Grytøyr, Røldal, Hordaland, NOR 64 år gamal. Bjørn gifta seg med Helga Knudsdotter, dotter av Knud Jonson Grytøyr og Brita Sjursdotter, i 1678 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.


428. Helge Toreson Hamre, son av Tore Toreson Hamre og Ukjend, vart fødd i 1599 i Hamre, Røldal, Hordaland, NOR og døydde i 1650 i Hamre, Røldal, Hordaland, NOR 51 år gamal.

Generelle notat: Helge Toreson var truleg eldst av søskena og overtok garden på Hamre etter faren. Per, eldsteguten til Helge, tok over farsgarden. Tore, som sidan vart lensmann, fekk bygsla Berge nedre. I 1673 vart han eigar av denne garden. Amund den tredje av sønene, finn me seinare som gardbrukar i Jøsendal i Odda sokn. Dotera Angjer vart gift med Tore Tolleifson Hagen austre.

Det vart halde skifte på Gjerde i Etne den 27. mars 1694 etter Abraham Jensson som døydde ved kyndelsmessetider mellom enka Ingeborg Mikkelsdotter sonen deira Jens på 7 år og Anna Abrahamsdotter på 12 år som han hadde med første kona si. Til stades på vegne av dottera Anna var "hendis Moders Moderbroder Toer Hamre" (dette må truleg vere Tore Helgeson på Hamre i Røldal).
Og det vart halde skifte på Gjerde i Etne den 17. juni 1717 etter "een dreng ved Nafn Jens Abrahamsen" som budde hjå stefaren sin Joen Olson og mora Ingebor Mikkelsdotter. Skiftet vart halde mellom mora og "fuldSøster med Nafn Ane Abrahams datter 35 aar" men ho var halvsystera hans. "Tol formynder for Ane Abrahamsdatter blef ordinerett hendes Sødskende barn Ellias Tidemannsen Børgen" (Bjørgo i Etne). Kan det vere Brita Helgesdotter Hamre som var mormor til Anna Abrahamsdotter og mor til første kona hans Abraham Jensson Gjerde i Etne?

Helge Toreson gifta seg med Kristi Samsonsdotter cirka 1628 i Odda kyrkje, Odda, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

214       i.  Peder Helgeson Hamre. Peder gifta seg med Ambjørg Monsdotter, dotter av Mons Osmundson Bratland og Ukjend, i 1652 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR. Peder gifta seg så med Disa Leivsdotter, dotter av Leiv Josefson Laurhus og Marta Levardsdotter, i 1658 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR.

218      ii.  Tore Helgeson Berge. Tore gifta seg med Brita Tolleivsdotter cirka 1671 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

        iii.  Brita Helgesdotter vart fødd cirka 1635 i Hamre, Røldal, Hordaland, NOR.

         iv.  Omund Helgeson Jøsendal vart fødd i 1639 i Hamre, Røldal, Hordaland, NOR og døydde etter 1700 i Jøsendal, Odda, Hordaland, NOR. Omund gifta seg med Asgier Olsdotter i 1669 i Odda kyrkje, Odda, Hordaland, NOR.

          v.  Ole Helgeson Åbø vart fødd i 1646 i Hamre, Røldal, Hordaland, NOR og døydde cirka 1712 i Åbø, Sauda, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 66 år. Ole gifta seg med Elisabet Ovesdotter, dotter av Ove Kristenson Åbø og Ukjend, cirka 1675 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

         vi.  Angjer Helgesdotter vart fødd cirka 1648 i Hamre, Røldal, Hordaland, NOR og døydde i 1713 i Hagen ytre, Røldal, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 65 år. Angjer gifta seg med Tore Tolleivson Hagen cirka 1670 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.


429. Kristi Samsonsdotter, dotter av Samson Ormson Tokheim og Siri Saksbjørnsdotter, vart fødd i 1600 i Tokheim, Odda, Hordaland, NOR og døydde i Hamre, Røldal, Hordaland, NOR.

Kristi gifta seg med Helge Toreson Hamre cirka 1628 i Odda kyrkje, Odda, Hordaland, NOR.

430. Leiv Josefson Laurhus, son av Joseph Kolbeinson Kolbeinstveit og Ukjend, vart fødd i Kolbeinstveit, Suldal, Rogaland, NOR og døydde etter 1652 i Stråpa, Suldal, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Leiv Josefson var Leffuer.

Generelle notat: Leiv Josefson (namnet vart skrive Leff og Lew) åtte 1 laup 2 pund smør i Laurhus, Stråpa, i 1644. Det var nærpå heile garden, og han bruka alt sjølv. Han er truleg son til Josef (Kolbeinson) på Kolbeinstveit (Leiv er ikkje nemnd under søner på Kolbeinstveit). Leiv var gift med dotter til Levar E. Laurhus, Marta, og tok over garden etter svigerfaren og er nemnt der 1625-1652. Leiv hadde sju barn.

Leiv Josefson gifta seg med Marta Levardsdotter cirka 1620 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Levar Leivson Laurhus vart fødd i 1621 i Stråpa, Suldal, Rogaland, NOR og døydde i Stråpa, Suldal, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Levar var Leffuer. Levar gifta seg med ukjend.

         ii.  Tosten Leivson Laurhus vart fødd cirka 1623 i Stråpa, Suldal, Rogaland, NOR og døydde før 1680 i Stråpa, Suldal, Rogaland, NOR. Tosten gifta seg med Øysteinsdotter, dotter av Østen Knudson Vik og Ukjend, cirka 1660 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR.

        iii.  Leivsdotter vart fødd cirka 1625 i Stråpa, Suldal, Rogaland, NOR og døydde i Austarå, Suldal, Rogaland, NOR. Leivsdotter gifta seg med Tormod Monsson Austarå cirka 1649 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR.

215      iv.  Disa Leivsdotter. Disa gifta seg med Bård Olson cirka 1652 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Disa gifta seg så med Peder Helgeson Hamre, son av Helge Toreson Hamre og Kristi Samsonsdotter, i 1658 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR.

          v.  Tormod Leivson Stråpa vart fødd i 1630 i Stråpa, Suldal, Rogaland, NOR og døydde etter 1715 i Stråpa, Suldal, Rogaland, NOR. Tormod gifta seg med Guri Nilsdotter cirka 1675 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR.

         vi.  Anders Leivson Roaldkvam vart fødd i 1630 i Stråpa, Suldal, Rogaland, NOR og døydde cirka 1700 i Roaldkvam, Suldal, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 70 år. Anders gifta seg med ukjend.

        vii.  Niels Leivson Stråpa vart fødd cirka 1635 i Stråpa, Suldal, Rogaland, NOR og døydde etter 1667 i Stråpa, Suldal, Rogaland, NOR.


431. Marta Levardsdotter, dotter av Levard Eilivson Laurhus og Magla Olsdotter, vart fødd cirka 1600 i Stråpa, Suldal, Rogaland, NOR og døydde i Stråpa, Suldal, Rogaland, NOR.

Marta gifta seg med Leiv Josefson Laurhus cirka 1620 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR.

432. Lars Aslakson Sukka, son av Aslak Olson Sukka og Ukjend, vart fødd i 1601 i Sukka, Suldal, Rogaland, NOR og døydde cirka 1675 i Sukka, Suldal, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 74 år.

Generelle notat: Lars eller Lauritz Aslakson bygsla øydegarden Stuv i 1623. Sukka bruka han ei tid saman med faren, men frå 1635 åleine. I 1669 åtte han dette jordegodset: 3 ½ pund smør i Sukka, 1 pund i Refsvoll, 18 merker smør i Stubødt, 2 ½ pund i Øvre Tveitane, 1 pund i Meland under Sukka og 1 laup smør i Herabakka.

Lars Aslakson gifta seg med Siri Jonsdotter cirka 1623 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Marit Larsdotter vart fødd cirka 1623 i Sukka, Suldal, Rogaland, NOR og døydde i Eikeland, Vikedal, Rogaland, NOR. Marit gifta seg med Biørn Ingvarson Birkeland, son av Ingvard Halvorson Eikeland og Haldis Eikeland, cirka 1641 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR.

216      ii.  Jon Larsson Sukka. Jon gifta seg med Brita Ormsdotter, dotter av Orm Olson Birkeland og Marta Osmundsdotter, cirka 1655 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. Jon gifta seg så med Ranveig Nilsdotter cirka 1677 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR.

        iii.  Ole Larsson Tveitane vart fødd i 1627 i Sukka, Suldal, Rogaland, NOR og døydde cirka 1700 i Tveitane øvre, Suldal, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 73 år. Ole gifta seg med ukjend.

         iv.  Albret Larsson Øystad vart fødd i 1630 i Sukka, Suldal, Rogaland, NOR og døydde etter 1719 i Øystad, Suldal, Rogaland, NOR. Albret gifta seg med Lisbet Ormsdotter, dotter av Orm Olson Birkeland og Marta Osmundsdotter, cirka 1658 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR.

          v.  Larsdotter vart fødd cirka 1635 i Sukka, Suldal, Rogaland, NOR og døydde i Underbakka, Suldal, Rogaland, NOR. Larsdotter gifta seg med Johannes Olson Underbakke, son av Ole Endreson Hiim og Helga Hiim, cirka 1652 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR.

         vi.  Anniken Larsdotter vart fødd cirka 1640 i Sukka, Suldal, Rogaland, NOR og døydde cirka 1678 i Bakka, Suldal, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 38 år. Anniken gifta seg med Lars Nilsson Bakka, son av Niels Sjurson Lofthus og Narvesdotter, cirka 1664 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR.

        vii.  Daniel Larsson Herabakka vart fødd i 1641 i Sukka, Suldal, Rogaland, NOR og døydde i 1719 i Herabakka, Suldal, Rogaland, NOR 78 år gamal. Daniel gifta seg med Marita Ormsdotter, dotter av Orm Olson Birkeland og Marta Osmundsdotter, cirka 1668 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR.

       viii.  Larsdotter vart fødd cirka 1645 i Sukka, Suldal, Rogaland, NOR og døydde cirka 1684 i Hauge, Sand, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 39 år. Larsdotter gifta seg med Rasmus Svendson Hauge, son av Svend Olson Skeie og Siri Tormodsdotter, cirka 1675 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR.


433. Siri Jonsdotter, dotter av Jone Olson Foss og Margrete Ingebretsdotter, vart fødd i 1605 i Tøtland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Sukka, Suldal, Rogaland, NOR.

Siri gifta seg med Lars Aslakson Sukka cirka 1623 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

434. Orm Olson Birkeland, son av Ole Ormson Birkeland og Marta Johannesdotter, vart fødd cirka 1604 i Birkeland, Imsland, Rogaland, NOR og døydde i 1663 i Birkeland, Imsland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 59 år.

Generelle notat: Det var skifte etter Orm Olson og kona Marita Åsmundsdotter den 29. mai 1667. Då var svigersønene til stades, Jon Fisketjøn, Albert Øystad og Daniel Sukka. Sonen Ola Ormson døydde truleg barnlaus.

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde den 29.Mai 1667 i Birkeland, Imsland, Rogaland, NOR.

Orm Olson gifta seg med Marta Osmundsdotter cirka 1634 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

217       i.  Brita Ormsdotter. Brita gifta seg med Jon Larsson Sukka, son av Lars Aslakson Sukka og Siri Jonsdotter, cirka 1655 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR.

         ii.  Lisbet Ormsdotter vart fødd cirka 1637 i Birkeland, Imsland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1710 i Øystad, Suldal, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 73 år. Lisbet gifta seg med Albret Larsson Øystad, son av Lars Aslakson Sukka og Siri Jonsdotter, cirka 1658 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR.

        iii.  Ole Ormson Birkeland vart fødd i 1638 i Birkeland, Imsland, Rogaland, NOR og døydde i Birkeland, Imsland, Rogaland, NOR.

         iv.  Johannes Ormson Birkeland vart fødd i 1640 i Birkeland, Imsland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1718 i Birkeland, Imsland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 78 år. Johannes gifta seg med Liva Gudmundsdotter, dotter av Gudmund Olson Ihle og Brønla Osmundsdotter, cirka 1675 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. Johannes gifta seg så med Katrine Helgesdotter, dotter av Helge Torbjørnson Steinsland og Kristine Reinertsdotter, i 1695 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR.

          v.  Osmund Ormson Dale vart fødd i 1642 i Birkeland, Imsland, Rogaland, NOR og døydde i 1674 i Dale, Torvastad, Rogaland, NOR 32 år gamal. Osmund gifta seg med Åsa Eriksdotter, dotter av Erich Larsson Frøvik og Ragnilla Andersdotter, cirka 1670 i Skjold kyrkje, Skjold, Rogaland, NOR.

         vi.  Helga Ormsdotter vart fødd cirka 1646 i Birkeland, Imsland, Rogaland, NOR og døydde i 1722 i Hogganvik, Vikedal, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 76 år. Helga gifta seg med Jens Sørenson cirka 1680 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. Helga gifta seg så med Gudmund Knudson Hogganvik, son av Knud Johannesson Lovra og Marta Gudmundsdotter, cirka 1687 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

        vii.  Marita Ormsdotter vart fødd cirka 1648 i Birkeland, Imsland, Rogaland, NOR og døydde i Herabakka, Suldal, Rogaland, NOR. Marita gifta seg med Daniel Larsson Herabakka, son av Lars Aslakson Sukka og Siri Jonsdotter, cirka 1668 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR.


435. Marta Osmundsdotter, dotter av Osmund Olson Vaagen og Helga Ommundsdotter, vart fødd cirka 1610 i Vågen, Imsland, Rogaland, NOR og døydde i 1667 i Birkeland, Imsland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 57 år. Eit anna namn for Marta var Marit.

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde den 29.Mai 1667 i Birkeland, Imsland, Rogaland, NOR.

Marta gifta seg med Orm Olson Birkeland cirka 1634 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR.

436. Helge Toreson Hamre, son av Tore Toreson Hamre og Ukjend, vart fødd i 1599 i Hamre, Røldal, Hordaland, NOR og døydde i 1650 i Hamre, Røldal, Hordaland, NOR 51 år gamal.
(Same som person 428 på side 1)

437. Kristi Samsonsdotter, dotter av Samson Ormson Tokheim og Siri Saksbjørnsdotter, vart fødd i 1600 i Tokheim, Odda, Hordaland, NOR og døydde i Hamre, Røldal, Hordaland, NOR.
(Same som person 429 på side 1)

442. Steffen Bårdson Øverland, son av Bård Saua og Ukjend, vart fødd i 1583 i Saua, Sauda, Rogaland, NOR og døydde i Øverland, Sauda, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Steffen "Vetterhus" er øydegardsmann i Vintertun i Odda i 1616 og kanskje den første som budde der. Garden er øyde att i 1620 og i 1623 heiter det at kornet vil ikkje veksa. Steffen er atter skattlagd 1623-1626. garden er øyde 1627-1630. Det har vore vanskeleg for bureisingsmannen å livberga seg. Steffen er truleg frå Hellandsbygd i Sauda.
Øverland er den minste av dei tre gardane i Hellandsbygd i Sauda. Han er og den som ligg høgast, med tuna godt over 360 meter over havet, høgt og fritt på vestsida av dalføret. I dag går bilvegen til Slettedalen framom garden. Innmarka ligg på nedsida av denne. Utmarka ligg dels sør, dels vest og dels nord for innmarka. I sør og vest skifter Øverland med Storli og Løyning, i nord og aust med Årtun. Storlivatnet er dessutan skifte med Handeland. Øverland har berre ein skogateig på sørsida av vatnet.
Kva tid det første gong busette seg folk på Øverland veit me ikkje. Me kan gissa på at det var i mellomalderen, truleg på 1100 eller 1200-talet. I seinmellomalderen, vart Øverland, som Årtun og Handeland, fråflytta. Om han då vart brukt som slåtteland eller beite frå gardar nede i hovudbygda, veit me heller ikkje, men usannsynleg er det ikkje. Første gong garden er nemnt i dei skriftlege kjeldene, er i 1606. Då budde ein mann som heitte Ola der. Han er kalla Ola Bakka og har vel vore den første på garden etter øydegardstida. Tilnamnet hans er eit anna namn på garden Øverland, eit namn som i Hellandsbygd har vore vel så vanleg i daglegtalen. Øverland var eit meir offisielt namn. Særleg på 1600-talet synest nemningsbruken å ha vore vaklande. Når me finn garden nemnt i 1606, er han altså kalla Bakka. Seinare finn me Øverland og Bakka om einanna, og til sine tider i kombiasjonen Øverlandsbakka, for å skilja han frå Espelandsbakka.
Namnet Bakka lever framleis i dag som namn på ein del av garden. På 1800 talet var Bakka først husmannsplass, seinare småbruk og så husmannsplass att. Og i dag er altså Bakka småbruk att.
Det kan tenkjast at Bakka er det eldste namnet på garden, frå før øydegardstida, og at Øverland er laga i etterreformatorisk tid for å skilja Bakka i Hellandsbygd frå Bakka i Espelandsdalen. I så fall ville det ikkje vera unaturleg å laga eit land-namn, og då eit land-namn som fortel det same som det gamle namnet, nemleg at garden ligg høgt i høve til grannegardane.
Me kan heller ikkje sjå bort frå at Bakka i mellomalderen som i vår tid har vore eit namn på berre ein del av garden Øverland. For det tredje kan Bakka og Øverland ha vore jamstilte namn på ein og same garden. Og for det fjerde kan me tenkja oss at det var to bruk på garden alt i mellomalderen, og at det eine av desse vart kalla Bakka, det andre Øverland. Diverre er ikkje Øverlandsbakka nemnt i skriftlege kjelder frå før 1600, så me kan berre gissa. Den eine teorien synest, etter det me i dag veit, like god som den andre.
Etter odelsjordeboka frå 1617 åtte Steffen Øverland og presten Nils Pedersen i Setesdal kvar sin halvedel av Øverland. På eit ting i 1624 gjorde hr. Nils kjent, "effter hans egen haandtz ahntegnilsse", at han hadde selt Hermann Bårdsson halvedelen "awdj en ødegrd Backe i Søuffde sogen som och kaldis Øffreland". I odelsjordeboka frå 1624 er Hermann Amdal - lensmannen - ført som eigar av heile garden. Då, som seinare, var Øverland bondegods.
Den Steffen Øverland som er nemnt i 1617, heitte Steffen Bårdsson og var bror til lensmannen på Amdal. Han var fødd ikring 1583 og komen til Øverland i 1610 eller like før. Han er seinare nemnt i skattelistene til 1614 og frå 1617 til 1649. Han var framleis i live i 1665. Etter alt å døma har han og prøvt å byggja Vintertun i Odda og må vera identisk med ein Steffen som skatta av Vintertun i 1616 og frå 1623 til 1626. Steffen Vintertun sine etterkomarar skøyter i alle høve frå seg odels- og åsetesrettane til Øverland seinare.
Det var på Øverland Steffen skulle bli buande det meste av si tid. Garden må ha blitt ikkje så lite forbetra dei åra han budde her. I 1617 var landskylda 18 merker smør 2 vetter tak, det vil seia 1 pund 6 merker smør. Sist i 1620-åra var landkskylda auka til 1 pund 18 merker smør. I 1649 var ho komen opp på 2 pund smør, slik ho skulle vera like til revisjonen i 1838.
Dersom Steffen Øverland og Steffen Vintertun var same mann, kjenner ein til fire av barna hans: sønene Nils Vassvik i Odda, Johannes Øverland i Sauda og Sjur Vintertun i Odda, og dottera Brita Buer i Odda. Men Brita må vere mykje yngre enn brørne og Steffen må då ha vore gift minst to gonger, men ein kjenner ikkje til nokon av konene hans.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1665-teljinga i Øverland, Sauda, Rogaland, NOR.

Steffen Bårdson gifta seg med ukjend.

Barna hans var:

          i.  Nils Steffenson vart fødd cirka 1608 i Vintertun, Odda, Hordaland, NOR og døydde i Vassvik, Odda, Hordaland, NOR. Nils gifta seg med ukjend.

         ii.  Johannes Steffenson Øverland vart fødd i 1617 i Øverland, Sauda, Rogaland, NOR og døydde i Øverland, Sauda, Rogaland, NOR. Johannes gifta seg med Anna Torgersdotter, dotter av Torger Larsson Rullestad og Ukjend, cirka 1655 i Åkre kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR.

        iii.  Sjur Steffenson Vintertun vart fødd i 1617 i Øverland, Sauda, Rogaland, NOR og døydde cirka 1676 i Vintertun, Odda, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 59 år. Sjur gifta seg med ukjend.

221      iv.  Brita Steffensdotter. Brita gifta seg med Halvard Erikson i 1675 i Odda kyrkje, Odda, Hordaland, NOR.


444. Odd Larsson Odland vart fødd i 1643 og døydde i Odland, Røldal, Hordaland, NOR.

Generelle notat: Odland vart skrive Åland i 1613 og Odland i 1667. Ein del av garden er i matrikkelen skrive med namnet Røen, truleg feilskrift av Bøen. I bygdemålet er namnet uttala med trong o, og dette kan tyda på at det har med oðal å gjere. Namnet må opphavleg ha vore Oðalland og tyder då odelsland eller odelsjord.
Det første ein finn Odland nemnd, er i lensrekneskapen for Bergenhus len frå 1628-1629. "Jon Ulland" betalte då skatt. Han døydde på Odland i 1666, 90 år gamal.
I jordeboka for Ryfylke i 1624 er nemnt at "Olluf Morch, Suldal med sin stifmoder og medarfinger" åtte 1 pund smør i Odland.
I 1645 var Odland delt i to bruk. Den nye brukaren heitte Aslak Torbjørnson. Han åtte ½ pund smør og bygsla 1 pund smør attåt, i alt ½ laup. Dei andre eigarane var Nils Våge i Suldal, med ½ pund smør og Stein Njeldson Ørland i Sand med ½ laup smør.
Etter matrikkelen frå 1667 var Odland sett til 1 laup 6 merker smør i landskuld. Buskapen var 16 naut og 2 hestar. Utsædet var 3 ½ tønne korn. Skatten same året vart sett til 1 laup 12 merker smør, korntienda 4 ½ mæle, fretoll 5 skilling og vedpengar 5 skilling.
I 1665 bur det ein husmann Brynjel Olson, fødd i 1625, på Odland.
I 1674 hadde Odd Larsson kjøpt det som Aslak Torbjørnson og Nils Våge åtte i Odland, ½ laup 6 merker smør. Odd var innflyttarar og ein veit ikkje kvar han var ifrå.
Sonen Lars var brukar på Odland etter faren, men døydde alt i 1697. Sonen Brynjel fekk så garden etter broren Lars.
I 1701 bur Odd på Odland og er då 58 år. Sonen Aslak var tenar på Veka i Suldal i 1701.
Brynjel Olson som var husmann i 1665 kan vere svigerfar til Odd Larsson, altså far til Helga.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1701-teljinga i Odland, Røldal, Hordaland, NOR.

Odd Larsson gifta seg med Helga Brynjulfsdotter cirka 1672 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Brynild Oddson Odland vart fødd i 1673 i Odland, Røldal, Hordaland, NOR og døydde i 1723 i Odland, Røldal, Hordaland, NOR 50 år gamal. Brynild gifta seg med Inger Mikkelsdotter cirka 1697 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

222      ii.  Lars Oddson Odland. Lars gifta seg med Ambjørg Andersdotter, dotter av Anders Asbjørnson Tufte og Guro Knudsdotter, cirka 1695 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

        iii.  Aslak Oddson Veka vart fødd i 1679 i Odland, Røldal, Hordaland, NOR og døydde i Veka, Suldal, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Aslak var Aslach.


445. Helga Brynjulfsdotter vart fødd cirka 1645 og døydde i Odland, Røldal, Hordaland, NOR.

Helga gifta seg med Odd Larsson Odland cirka 1672 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

446. Anders Asbjørnson Tufte, son av Asbjørn Andersson Tufte og Ukjend, vart fødd i 1646 i Tufte, Røldal, Hordaland, NOR og døydde i 1677 i Tufte, Røldal, Hordaland, NOR 31 år gamal.

Generelle notat: I 1674 var Tufte delt mellom to leiglendingar. Asbjørn Andersson bur på indre Tufte, og sonen Anders på ytre bruket brukar 18 merker smør. Attåt har Anders kjøpt 12 merker smør i Seim. Guro og Anders hadde to barn.
Anders vart ingen gamal mann, alt i 1678 bygsla Saksbjørn Person ytre Tufte. Han var då gift med enka etter Anders.

Anders Asbjørnson gifta seg med Guro Knudsdotter cirka 1670 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Knud Andersson Uttun vart fødd i 1671 i Tufte, Røldal, Hordaland, NOR og døydde i Uttun, Røldal, Hordaland, NOR. Knud gifta seg med Kristi Samsonsdotter, dotter av Samson Pederson Hamre og Kari Olsdotter, cirka 1695 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

223      ii.  Ambjørg Andersdotter. Ambjørg gifta seg med Lars Oddson Odland, son av Odd Larsson Odland og Helga Brynjulfsdotter, cirka 1695 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.


447. Guro Knudsdotter, dotter av Knud Toreson Hamre og Brita, vart fødd cirka 1648 i Uttun, Røldal, Hordaland, NOR og døydde cirka 1697 i Tufte, Røldal, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 49 år.

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde i 1697 i Tufte, Røldal, Hordaland, NOR.

Guro gifta seg med Anders Asbjørnson Tufte cirka 1670 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

Guro gifta seg så med Saksbjørn Pederson Tufte, son av Peder Valldalen og Inger?, cirka 1678 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Anders Saksbjørnson vart fødd i 1680 i Tufte, Røldal, Hordaland, NOR.

         ii.  Peder Saksbjørnson vart fødd i 1684 i Tufte, Røldal, Hordaland, NOR.

        iii.  Inger Saksbjørnsdotter vart fødd i 1687 i Tufte, Røldal, Hordaland, NOR. Inger gifta seg med Nils Gulbrandson cirka 1710 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

         iv.  Britta Saksbjørnsdotter vart fødd i 1690 i Tufte, Røldal, Hordaland, NOR og døydde i Saltvoll, Røldal, Hordaland, NOR. Britta gifta seg med Dagfinn Halvorson, son av Halvor Dagfinnson Saltvoll og Ingerid Olsdotter, i 1723 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.


460. Peder Henrikson Hebnes, son av Henrich Heimnes og Ambjørg Eriksdotter, vart fødd i Hebnes, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde cirka 1630 i Hebnes, Jelsa, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Per Henrikson bygsla truleg Storstov på Hebnes før 1600. Frå 1603 til 1630 er han oppført i lensrekneskapen. Han er lensmann i Jelsa i 1620-åra, visstnok berre nokre år. I lensrekneskapen 1622-1623 står det om Hebnes Storstov: "Denne gård bruker lensmannen ledingsfri for sin tjeneste og umake." Per Hebnes var ein mann som sa si meining like ut. Det måtte han somme tider stå til rette for. Han sa om Hans skreddar som av og til tok seg den fridom å skriva ymse brev for folk, at Hans skreiv brev både her og der og burde få skam for umaken sin. Per var lensmann då og Hans skreddar ville ikkje tola slikt av lensmannen. Per hadde "bandet ham om skam" sa han. Hans skreddar let likevel saka falla då godtfolk gjekk hardt i mellom. Om Per var frå Hebnes veit me ikkje. Det bur ein Henrik på Hebnes i 1563. Han er då kalla jordeigande bonde med 18 merker smør. Det var nok ikkje i Hebnes han åtte dette. Mora til Per Henrikson var Anbjørg Eriksdotter frå Steinsland i Hjelmeland. I 1624 er ho oppført som eigar av 6 merker smør i Steinsland. I 1617 står Per Hebnes som eigar av 12 merker smør i Steinsland. Det ser ut til at kona til Per var frå Tuntland i Hjelmeland. I 1626 paktar Per 9 merker smør i Tuntland til Erik Gauteson for 9 riksdalar. Dette godset var det kona hans som åtte. Per må vere avliden ikring 1630. Det er mogleg at enka hans sat med bruket nokre år etter. Me kjenner ein son til Per Henrikson, Henrik Person, som i 1632 får 1.bygsel på Steinnes på Finnøy 9 vett korn "som Hans Halvorsen fradøde."

Peder Henrikson gifta seg med ukjend.

Barnet hans var:

230       i.  Henrich Pederson Steinnes. Henrich gifta seg med Anna Ellingsdotter, dotter av Elling Simonsen og Ingrid Ormsdotter, i 1632 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.


462. Elling Simonsen vart fødd cirka 1565 og døydde i 1613 i Skudegjerd, Finnøy, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 48 år.

Generelle notat: Frå 1603 er det overlevert samanhengande rekker av lensrekneskapar, der me møter gardbrukarane som skattytarar. Brukaren på Steinnes dette året var herr Elling, det vil seie Elling Simonson, sokneprest til Finnøy 1594-1613, tidlegare rektor i Stavanger. Han fekk bygsla Steinnes fordi Prestegarden ikkje var i ei slik forfatning at den kunne tena som embetsgard åleine. Sidan herr Elling betalte 3. årstake i 1603, må han ha bygsla garden minst 3 år tidlegare, kanskje heilt frå han kom til Finnøy 1594. Han var brukar til 1613, det året han døydde. Elling Simonson kom til Finnøy sinast i 1594 truleg noko før som etterfølgjar til Mats Mortenson. Før han fekk preste-emhetet i Finnøy, hadde han vore rektor i Stavanger. I 1605 er han omtala som prost i Ryfylke. Han var prest i Finnøy til han døydde i 1614. Han var gift med Ingrid Ormsdotter, dotter til Orm Olson på Skiftun, og vart gjennom giftarmålet knytt til ein kjend slektskrins i Ryfylke. Medan føremannen Mats Mortenson etter alt å døma hadde hatt Nordbø til avlsgard, bygsla Elling Simonson Steinnes i alle fall frå 1603 og fram til han døydde, og enka hans heldt fram som brukar etter at han fall frå. Siste gong me høyrer om herr Elling, er i 1614, same året som han døydde, i ei sak som vart førd for kapitelsdomstolen i Stavanger. Herr Elling får her ein sterkt kritisk omtale. Son til borgarmeister Peder Clausson i Bergen, Peder Pederson, hadde fått barn med ei jente som hadde tent hjå borgarmeisteren, og deretter hadde dei "imod hans forældris og alle hans slekt og venners vilge og samtøcke i en fremmed sogn og af en fremmed præst, som det intet ved kom, ladet sig trolofue". Denne presten var Elling Simonson, og vi merkar heilag vreide i den kraftsalva kapitelsdomstolen fyrer laus mot han: Han hadde handla mot kyrkjeordinansen og utan å rådføra seg med sine overordna og hadde såleis dømt seg sjølv. Og difor "kunde vi for Gud og vår samvittighed icke rettere kjende end denne trolofuelse at vere ulovlig ok imod ordinantsen, og bør at aktis ligesom den aldrig hafde verit skjedd". Peder Pederson var død då saka vart reist, og barnemora hadde kome med krav om arv. Kona Ingrid Ormsdotter betalte 15 riksdalar i førstebygsel i 1614 som enke. Siste gongen me møter henne er i lensrekneskapane for 1616/1617, då ho betalte 3. årstake. Ho døydde truleg i 1619, eller så gav ho garden frå seg dette året, for ein ny brukar tok over då, eitt år før tre-års perioden gjekk ut. Sonen Simon er ikkje nemnt i boka for Finnøy som son til Elling, men han var presteson frå Finnøy og var ei stund hjelpeprest i Jlesa, men seinare prest i Nedstrand frå 1652 til 1671. I rettingar og tillegg til Finnøybøkene vert det nemnt at Elling Simonson hadde minst fire barn. Simon og Ingeborg vert nemnt i tillegg til Anna og Marit.

Elling gifta seg med Ingrid Ormsdotter cirka 1585 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Marit Ellingsdotter vart fødd cirka 1585 i Skudegjerd, Finnøy, Rogaland, NOR og døydde i Få, Finnøy, Rogaland, NOR. Marit gifta seg med Johannes Eivindson Faa, son av Eivind Johannesson Vestbø og Ukjend, cirka 1609 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

         ii.  Ingeborg Ellingsdotter vart fødd cirka 1590 i Skudegjerd, Finnøy, Rogaland, NOR og døydde i Randa, Fister, Rogaland, NOR. Ingeborg gifta seg med Alv Olson Alfseike, son av Ole Knudson Håland og Guri Sebjørnsdotter, cirka 1610 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

        iii.  Simon Ellingsen vart fødd cirka 1600 i Skudegjerd, Finnøy, Rogaland, NOR og døydde cirka 1671 i Prestegarden Hinderå, Nedstrand, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 71 år. Simon gifta seg med Lukretia Jørgensdotter cirka 1651 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

231      iv.  Anna Ellingsdotter. Anna gifta seg med Hans Halvardson Steinnes, son av Halvard Trulsson Fatland og Ukjend, i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Anna gifta seg så med Henrich Pederson Steinnes, son av Peder Henrikson Hebnes og Ukjend, i 1632 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.


463. Ingrid Ormsdotter, dotter av Orm Olson Skiftun og Birgitta Sjovatsdotter, vart fødd cirka 1565 i Skiftun, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1619 i Skudegjerd, Finnøy, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 54 år.

Ingrid gifta seg med Elling Simonsen cirka 1585 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

480. Hadle Torbjørnson Vanvik, son av Torbjørn Hadleson Fatnes og Ukjend, vart fødd i 1580 i Fattnes austre, Sand, Rogaland, NOR og døydde i 1643 i Vanvik indre, Sand, Rogaland, NOR 63 år gamal.

Generelle notat: Hadle Torbjørnson vert nemnt som brukar i Vandvik i 1613, men kom der truleg nokre år før. Hadle var lensmann i Sauda skipreide 1635-1643. Hadle var gift ikring 1611 med Ingrid Torkelsdotter Fattland og hadde 7 barn. Det vert nemnt at dei kan hende hadde ei dotter til, Helga som skulle vere gift med Peder Larsson Raunes i Vats, men dette stemmer ikkje med andre kjelder, for der vert Helga som var gift med Peder nemnt som dotter til Lars Asgautson, og ho var truleg dotterdotter til Hadle. Dottera Birgitta var gift med enkemann Lars Asgautson, og dei var truleg foreldra til Helga som var gift med Peder.
Ingrid og Hadle flytta inn på Indre Vanvik etter Torbjørn Navarson si enke i 1611, med bygslebrev frå stefar hennar. Men etter kvart fekk dei heimel til mest heile Vanvik. I 1617 vert Hadle nemnd å eiga Ytre Bjerga og 11 merker smør i Steine i Suldal. I 1624 vert Hadle ført med eit stort jordegods i lag med svogeren Hr. Nils i Setesdalen. Konene deira hadde då fått ut farsarven og stefaren hallvard Trulsson hadde avslått gods til dei "effter hans hustruis frafald". Godset var: Vanvik 1 ½ laup smør, Ytre Bjerga 1 laup smør, Eikesås ½ laup 3 merker smør, Eide ½ laup smør p spann tak, Fløgstad 1 pund smør 9 spann tak, Quam(?) 1 pund smør, "Thoedem" (Tveitane?) 16 merker smør, Skeye 2 pund smør (skal truleg vere Steine), Mo 1 laup smør 4 spann korn og Lingvong 2 ½ pund smør.
I 1626 var godset til dei to svograne samla; 4 spann korn 6½ laup 1 pund 8 merker smør og 3 vetter tak. I 1618 vert Hadle nemnd ½ laup smør pantegods i Hamrabø. Åra 1619-1621 hadde svograne Hadle og Hr. Nils sak mot Jens Steinbru (sidan Skeie) om sameigegods i Steine og Tveitane. Jens og vermor deira var søskenbarn. I 1640 let Hadle lese kjøpebrev på Østhus i Fattnes og i Drarvikjå.
(Sjå også: Rogaland Historie- og Ættesogelag Årshefte 1962 side 146-156)

Hadle Torbjørnson gifta seg med Ingrid Torkelsdotter cirka 1611 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Anna Hadlesdotter vart fødd cirka 1612 i Vanvik indre, Sand, Rogaland, NOR og døydde i Bokn store, Fister, Rogaland, NOR. Anna gifta seg med Søren Johannesson Bjerga, son av Johannes Ommundson Ropeid og Gunhild Bårdsdotter, cirka 1630 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR.

240      ii.  Daniel Hadleson Vanvik. Daniel gifta seg med Anna Sakariasdotter, dotter av Sakarias Tolleivson Norheim og Anna Jonsdotter, cirka 1656 i Grindheim kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

        iii.  Birgitte Hadlesdotter vart fødd cirka 1622 i Vanvik indre, Sand, Rogaland, NOR og døydde cirka 1701 i Jørstad, Sjernarøy, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 79 år. Andre namn for Birgitte var Bergitte og Brita. Birgitte gifta seg med Lars Asgautson Jørstad, son av Asgaut O. Øverland og Olsdotter, cirka 1645 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR. Birgitte gifta seg så med Torbiørn Johannesson Jørstad, son av Johannes Gunnarson Tjelmeland og Ukjend, cirka 1663 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR.

         iv.  Martha Hadlesdotter vart fødd i 1625 i Vanvik indre, Sand, Rogaland, NOR og døydde i Hidle søndre, Sjernarøy, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Martha var Marit. Martha gifta seg med Biørn Pederson Hidle, son av Peder Toreson Kåda og Karen Toresdotter, cirka 1649 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR.

          v.  Torkel Hadleson Bjerga vart fødd i 1626 i Vanvik indre, Sand, Rogaland, NOR og døydde før 1701 i Bjerga indre, Sand, Rogaland, NOR. Torkel gifta seg med Olsdotter, dotter av Ole Endreson Hiim og Helga Hiim, cirka 1645 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR.

         vi.  Torbjørn Hadleson Vatland vart fødd i 1632 i Vanvik indre, Sand, Rogaland, NOR og døydde i 1666 i Vatland i Refsbygda, Jelsa, Rogaland, NOR 34 år gamal. Torbjørn gifta seg med Anna Olsdotter, dotter av Ole Olson Vatland og Kari Ormsdotter, cirka 1662 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

        vii.  Johannes Hadleson Ørland vart fødd i 1634 i Vanvik indre, Sand, Rogaland, NOR og døydde i 1715 i Ørland, Sand, Rogaland, NOR 81 år gamal. Johannes gifta seg med Marta Steinsdotter, dotter av Steen Njelson Ørland og Guri Ormsdotter, cirka 1663 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Johannes gifta seg så med Torgersdotter, dotter av Torger Steinson Vidvei og Tjerandsdotter, cirka 1673 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR.


481. Ingrid Torkelsdotter, dotter av Torkel Torgerson Fatland og Anna Knudsdotter, vart fødd cirka 1595 i Fattland, Sand, Rogaland, NOR og døydde cirka 1653 i Vanvik ytre, Sand, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 58 år.

Ingrid gifta seg med Hadle Torbjørnson Vanvik cirka 1611 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR.

482. Sakarias Tolleivson Norheim, son av Tolleff Bjørnson Norheim og Birgitta Nilsdotter, vart fødd i 1595 i Norheim, Etne, Hordaland, NOR og døydde cirka 1676 i Norheim, Etne, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 81 år.

Generelle notat: Sakarias Tolleivson overtok garden i 1637. Han hadde då drive Ekrheim sidan 1624, og Sande i åra 1635-1636. Broren Bjørn og systera Anna Ve åtte partar i båe desse gardane. Sakarias sjølv åtte Norheim saman med broren Jon. På skiftet etter kona Anna 18.06.1670 høyrer vi at Sakarias forutan Norheim med øydegarden Vik og Gangedalen åtte jord i Rame, Tenndalen (i Skånevik), Austbø og Kvitsøy. Buet omfatta sølvsaker for 70 riksdalar og ein buskap på 3 hestar, 26 storfe og 63 småfe (kalvar og lam av året er ikkje medrekna).
I 1670 vart det rettsak då Sakarias meinte Tor Nernes breidde seg for mykje i beita. Det kom no fram at Nernes før 1566 hadde vore i Norheimsfolket sitt eige og hatt utmark sams med Norheim, men at garden då var blitt makeskift mot domkapitlet sin gard Ekrheim. Etter som det ikkje fantes grenselinjer i fjellet, vart dei to brukarane pålagde å dela beitet i høve til skulda. Dottera Brita er berre nemnt i 1645.

Sakarias Tolleivson gifta seg med Anna Jonsdotter cirka 1625 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Tollef Sakariasson Tendal vart fødd cirka 1625 i Norheim, Etne, Hordaland, NOR og døydde cirka 1661 i Tendal, Skånevik, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 36 år. Tollef gifta seg med Barbro Nilsdotter, dotter av Nils Tolleivson Skjeldal og Inger Skjeldal, cirka 1655 i Stødle kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

         ii.  Brita Sakariasdotter vart fødd cirka 1627 i Norheim, Etne, Hordaland, NOR.

        iii.  Kari Sakariasdotter vart fødd cirka 1628 i Norheim, Etne, Hordaland, NOR og døydde i Grønstad, Etne, Hordaland, NOR. Kari gifta seg med Niels Steffenson Grønstad, son av Steffen Villumson Hovland og Ukjend, cirka 1645 i Grindheim kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

241      iv.  Anna Sakariasdotter. Anna gifta seg med Daniel Hadleson Vanvik, son av Hadle Torbjørnson Vanvik og Ingrid Torkelsdotter, cirka 1656 i Grindheim kyrkje, Etne, Hordaland, NOR. Anna gifta seg så med Torbjørn Halvardson Åbø, son av Halvard Torbjørnson Åbø og Ukjend, cirka 1667 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR.

          v.  Hans Sakariasson vart fødd cirka 1633 i Norheim, Etne, Hordaland, NOR og døydde i 1684 i Norheim, Etne, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 51 år. Hans gifta seg med Mari Torkelsdotter, dotter av Torkel Nilsson Fatland og Kirsten Samuelsdotter, cirka 1680 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         vi.  Elisabet Sakariasdotter vart fødd i 1635 i Norheim, Etne, Hordaland, NOR og døydde i 1708 i Nising, Vats, Rogaland, NOR 73 år gamal. Elisabet gifta seg med Ole Johannesson Nising, son av Johannes Osmundson Stokka og Brønela Knudsdotter, cirka 1650 i Grindheim kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.


483. Anna Jonsdotter, dotter av Jone Jonson Tøtland og Kari Ågesdotter, vart fødd cirka 1603 i Tøtland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1670 i Norheim, Etne, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 67 år.

Anna gifta seg med Sakarias Tolleivson Norheim cirka 1625 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

484. Sjur T. Fløgstad vart fødd cirka 1575 i Mosbakka, Sauda, Rogaland, NOR og døydde etter 1628 i Fløgstad, Sauda, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Nest etter Åbø er Fløgstad den største garden i Sauda. Det eldste tunet ligg på høgda oppunder Kleivå og Høghammar der tre av bruka ennå har husa sine. Like etter 1800, ja kanskje endå tidlegare, vaks det og fram eit tun på Haugen. Ved bruksdelinga på 1800-talet og etter utskiftinga i 1869 flytte fleire av brukarane ut frå dei eldste tuna. Me fekk gardsbruk på Ytra og Indra Treå, på Neset, i Stråndå, på Havnabakken, på Øyrå og på Moen. På dei fleste av desse lokalitetane hadde det vore husmannsplassar tidlegare. Dei gamle husa er i dag enten moderniserte eller nedrivne og nye hus er komne i staden. Fløgstadtunet i dag skil seg difor mykje ut frå Fløgstadtunet slik det var på 1600-, 1700- og 1800-talet. I vårt hundreår er det dessutan blitt sett opp ei mengd bustadhus, slik at ein matrikkel som er datert 1. januar 1960, har 377 bruksnummer på Fløgstad, meir enn på nokon annan gard i Sauda. Dei fleste av dei som bur på Fløgstad i dag, hentar innkoma si utanfrå, og ikkje frå jordbruket. Sjølv mange av dei som har site og sit med gardane, har teke arbeid på fabrikken eller andre stader.
Fløgstad er som gard stor i vidde, både innangjerds og utangjerds. I sør ligg han til fjorden og til Vangnes. Nausta låg i Fløgstadvikjå. I vest skifter han med Nes frå ytre sida av Indra Skjerå over åsen til Tronsmyr. Tronsmyr var torvmyr til Fløgstad. Derifrå skifter han med Amdalsrød nordover til ytra sida av Håvås. Så skifer han med Amdal over ytra sida av Kvitabergåsen, over Skarsli, over Flattskår og Flattskårnuten, over Rustølsheiå og Svardalsnuten til Geitafossen. Innover Grødalsbråtene skifter Fløgstad med Amdalsrød att like til toppen av Kvanneskårnuten. Mot nord skifter han med Espeland frå Kvanneskåtnuten til Nonskiljenuten. Derifrå skifter han med Hølland nedover Grønstølsdalen over Tengdal der Hølland og Fløgstad har stølar. Tengdalsbeitet vart skift mellom dei to gardane i 1901. Eit stykke over Skittkleivmyrane skifter FløgStad med Espeland, men frå eit stykke ovanom Skarsli og nedover åsane like til Nordelva med Hølland att. I Runnane og på Vangnes skifter så Fløgstad endeleg med Åbø.
I 1603 er det to brukarar på Fløgstad. Den eine heitte Tollak og den andre Sjur. Ingen kjelder fortel kor mykje kvar av dei bruka, men om me tenkjer oss at dei til saman bruka heile garden, er det rimeleg å tru at Tollak bruka 2 laupar smør og Sjur 1½ laup smør forutan øydegarden Kjølberg med ei landskuld på 18 spann tak.
I Seglet til Sjur finn me bokstavane S.T. så truleg heitte han Sjur Torjusson eller Sjur Torsteinson. I ei sak frå 1628 om noko jordegods går det fram at mor til Sjur T. Fløgstad var syster til Ingemund, far til Orm på Ytre Molla, og dermed var Sjur søskenbarn til Orm Molla.
I odelsjordebøkene frå 1617 og 1624 er det nemnt at Sjur åtte ½ laup smør 9 spann tak i Fløgstad. Forutan dette brukte han også øydegarden Kjølberg, og han åtte dessutan ein liten part på 4½ merker smør i Håland i Etne. Siste gong han er nemnt i live er i tingboka frå 1628. Då hadde sonen Torjus bruka garden saman med han i fleire år. Ein kjenner til sønene Torjus og Torstein som begge vart buande på Fløgstad.

Sjur T. gifta seg med ukjend.

Barna hans var:

          i.  Torjus Sjurson Fløgstad vart fødd i 1595 i Fløgstad, Sauda, Rogaland, NOR og døydde i Fløgstad, Sauda, Rogaland, NOR. Torjus gifta seg med Guri Navarsdotter, dotter av Navar Navarson Eide og Ukjend, cirka 1618 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR.

242      ii.  Tosten Sjurson Fløgstad. Tosten gifta seg med ukjend cirka 1635 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.


488. Kolben Erikson Fløgstad vart fødd i 1580 i Fløgstad, Sauda, Rogaland, NOR og døydde i 1626 i Fløgstad, Sauda, Rogaland, NOR 46 år gamal.

Generelle notat: Ei dotter til Helge Johannesson Herheim vart gift med Kolbein Erikson. Kolbein er nemnt som øydegardsmann eller husmann på Herheim i 1612 og 1613, men i 1614 har han teke over sin eigen odelsgard på Fløgstad.
Nest etter Åbø er Fløgstad den største garden i Sauda. Det eldste tunet ligg på høgda oppunder Kleivå og Høghammer der tre av bruka ennå har husa sine.
Kolbein Erikson var truleg etterkomar til ein Kolbein som er nemnt på Fløgstad i 1563. Mellom etterkomarane til Kolbein og dottera til Helge Herheim finn me nokre av dei mest velståande bønder i Sauda på 1700-talet.
I 1614-1626 er Kolbein nemnt som brukar på Fløgstad. I Odelsjordebøkene frå 1617 og 1624 får me for første gong kjennskap til eigedomstilhøva på Fløgstad. Det meste av garden var då sjølveigargods. Kolbein åtte 2¼ pund 2 merker smør i 1671. I 1624 er han og syster hans førte saman om 2½ pund. Denne parten vart seinare rekna for 1 laup. Etterkomarane hans sat som brukarar av bruk 4 på Fløgstad til 1759, men har ved inngifte levd vidare på bruk 13 like til i dag. Torstein kom frå Mosbakka og åtte i 1617 2½ pund 2 merker smør, altså like mykje som Kolbein.
Kolbein Erikson på bruk 4 og Torstein på bruk 5 tykkjest å ha vore skyldfolk. Dei åtte begge gods i Fjetland i Jelsa som Kolbein og Endre Torsteinson pantsette til Stein Siverson på Jelsa i 1623. Men me veit ikkje korleis skyldskapen var. Dei to sjølveigarane var omlag samtidige. Torstein bytta gard med Tollak i 1615 eller 1616, og Kolbein kom frå Herheim til Fløgstad i 1614. Torstein døydde i 1624 og Kolbein i 1626. Ein kjenner berre ein son etter kvar av desse to. Kolbein hadde sonen Lars og var fødd på Fløgstad ikring 1619.
I tillegg hadde truleg Kolbein ei dotter (Kari?) som vart gift med Eivind N. Veka. Ove Abrahamson vart i følge bygdeboka for Sauda side 331 gift med enka etter Eivind. Enka etter Ove er kalla Kari.

Kolben Erikson gifta seg med Helgesdotter cirka 1612 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

244       i.  Lars Kolbeinson Fløgstad. Lars gifta seg med ukjend cirka 1649 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

         ii.  Kari Kolbeinsdotter vart fødd cirka 1625 i Fløgstad, Sauda, Rogaland, NOR og døydde cirka 1678 i Veka, Sauda, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 53 år. Kari gifta seg med Eivind Nilsson Veka cirka 1651 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR. Kari gifta seg så med Ove Abrahamson Veka, son av Abraham Oveson Nes og Halvardsdotter, cirka 1657 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR. Kari gifta seg så med Halvor Pederson Veka, son av Peder Isaksson Djuv og Ukjend, cirka 1672 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR. Ekteskapsstatus: truleg. Dei fekk ikkje barn.


489. Helgesdotter, dotter av Helge Johannesson Herheim og Brynhild Ommundsdotter, vart fødd cirka 1594 i Herheim, Sauda, Rogaland, NOR og døydde i Fløgstad, Sauda, Rogaland, NOR.

gifta seg med Kolben Erikson Fløgstad cirka 1612 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

gifta seg så med Anders Erikson Fløgstad cirka 1627 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Marta Andersdotter vart fødd cirka 1627 i Fløgstad, Sauda, Rogaland, NOR og døydde i 1694 i Herheim, Sauda, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 67 år. Marta gifta seg med Njel Håkonson Ilstad, son av Håkon Ilstad og Guri Halvardsdotter, cirka 1650 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR. Marta gifta seg så med Ole Torjusson Herheim d. e., son av Torjus Olson Brommeland og Guri Olsdotter, cirka 1659 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR.

         ii.  Kolben Andersson Fløgstad vart fødd i 1634 i Fløgstad, Sauda, Rogaland, NOR og døydde cirka 1697 i Fløgstad, Sauda, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 63 år. Kolben gifta seg med Ingeborg Klengsdotter, dotter av Kleng Olson Løland og Ukjend, cirka 1660 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR.

        iii.  Torjus Torjusson Andersdotter vart fødd cirka 1636 i Fløgstad, Sauda, Rogaland, NOR og døydde i 1690 i Løland, Sand, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 54 år. Eit anna namn for Torjus var Birgitta. Torjus gifta seg med Ole Klengson Løland d. e., son av Kleng Olson Løland og Ukjend, cirka 1660 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR. Torjus gifta seg så med Ole Torsteinson Løland, son av Torstein Jonson Skår og Olsdotter, cirka 1663 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR.

         iv.  Ingrid? Andersdotter vart fødd cirka 1640 i Fløgstad, Sauda, Rogaland, NOR og døydde i Hovland, Sauda, Rogaland, NOR. Ingrid? gifta seg med Johannes Gunnarson Hovland, son av Gunder Torgerson Hovland og Ukjend, cirka 1662 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.


496. Sjur Larsson Birkeland, son av Lars Sjurson Birkeland og Ukjend, vart fødd i 1590 i Birkeland ytre, Sauda, Rogaland, NOR og døydde etter 1649 i Birkeland ytre, Sauda, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Sjur nytta bokstavane S.L. i seglet sitt som lagrettemann og er truleg sonen til Lars. Frå 1617 skatta han saman med Lars på Birkeland. Han tok over halve garden, den parten som Gaute Andersson på Nordre Sunde i Madla åtte. Sjur Larsson er nemnd 1617-1649 på Ytre Birkeland.

Sjur Larsson gifta seg med ukjend.

Barna hans var:

          i.  Ole Sjurson Birkeland vart fødd i 1618 i Birkeland ytre, Sauda, Rogaland, NOR og døydde etter 1682 i Birkeland ytre, Sauda, Rogaland, NOR. Ole gifta seg med ukjend.

248      ii.  Lars Sjurson Birkeland. Lars gifta seg med ukjend.

        iii.  Johannes Sjurson Birkeland vart fødd i 1630 i Birkeland ytre, Sauda, Rogaland, NOR og døydde etter 1662 i Birkeland ytre, Sauda, Rogaland, NOR. Johannes gifta seg med ukjend.


500. Halvard Torbjørnson Åbø, son av Torbjørn Halvardson Fiveland og Eivindsdotter, vart fødd i 1611 i Veka, Sauda, Rogaland, NOR og døydde mellom 1663 og 1682 i Åbø, Sauda, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Hallvard Torbjørnsson, som tok over størsteparten av Sebjørn Hallvardsson sitt bruk i 1640, var fire år yngre enn grannen Klaus Gauteson og fødd ikring 1611. I motsetnad til Klaus er Hallvard identifisert. Han var son til den Torbjørn Hallvardsson Veka som vart drepen på Fiveland i 1629. Som Klaus er Hallvard nemnt i samband med kjøp av partar i Åbø. Bruket hans - Torbjørnsgarden - var på 1 laup 21 merker smør. Av dette låg 6 merker i Øygarden. Torbjørnsgarden var i si tid det største bruket på Åbø. Det var udelt til ut i 1840-åra. Men medan Klaus Gauteson sine ætlingar framleis sit på Knutagarden, kom Hallvard Torbjørnsson sine ætlingar bort frå Åbø.
Kona til Hallvard er ukjent. Derimot kjenner me dei fire barna hans, sønene Torbjørn, Anders og Jakob og dottera Ingeborg.

Halvard Torbjørnson gifta seg med ukjend cirka 1640 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

Barna hans var:

          i.  Ingeborg Halvardsdotter vart fødd i 1644 i Åbø, Sauda, Rogaland, NOR, døydde i 1719 i Tveito, Etne, Hordaland, NOR 75 år gamal, og vart gravlagd den 12. nov 1719 i Grindheim kyrkje, Etne, Hordaland, NOR. Ingeborg gifta seg med Sjur Pålson Svandal cirka 1665 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR. Ingeborg gifta seg så med Torchil Toreson Tveito, son av Tor Tveito og Eli Tveito, cirka 1673 i Grindheim kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

250      ii.  Torbjørn Halvardson Åbø. Torbjørn gifta seg med Anna Sakariasdotter, dotter av Sakarias Tolleivson Norheim og Anna Jonsdotter, cirka 1667 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR.

        iii.  Anders Halvardson Saua vart fødd i 1659 i Åbø, Sauda, Rogaland, NOR og døydde etter 1729 i Saua, Sauda, Rogaland, NOR. Anders gifta seg med Berta Pålsdotter, dotter av Poel Olson Bakka og Inger Bakka, cirka 1680 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR. Anders gifta seg så med Guri Andersdotter cirka 1688 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

         iv.  Jacob Halvardson Trevland vart fødd i 1663 i Åbø, Sauda, Rogaland, NOR og døydde etter 1716 i Trevland, Finnøy, Rogaland, NOR. Jacob gifta seg med Gjøa Pedersdotter, dotter av Peder Rasmusson Trevland og Malena Pedersdotter?, den 6. nov 1687 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.


504. Jacob Levardson Søndenå, son av Leffuer Søndenå og Ukjend, vart fødd i 1650 i Søndenå, Sauda, Rogaland, NOR og døydde cirka 1735 i Søndenå, Sauda, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 85 år.

Generelle notat: Jakob Levardson var sagmeister slik som faren og budde på Engja. I Matrikkelen frå 1723 er det nemnt at husmannen Jakob Engja "saar ½ tr. afl. 1 ½ tr. føder 1 Nøed 3 Sm(aler)".
Jakob var gift første gong med Ragnhild Eriksdotter, ho var tremenning med neste kone til mannen, Brita Gautesdotter. Med Ragnhild hadde han truleg seks barn.
Hausten 1735 var han død. Då vart enka saman med arvingane etter han, stemna av Nicolai Berven i Stavanger for 2 riksdalar 1 mark 3 skilling som Jakob skulda han. Arvingane sa då "at der var slet intet noget efter deres salig fader uden allene det som de udtog for ligprædichen - testamentet som var til 1 rd". Så var der eit hus - "udj slet tilstand" - 1 kvige, 2 tønner havrekorn, 1 børse og 1 bakstehelle. Det var det heile.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1701-teljinga i Søndenå, Sauda, Rogaland, NOR.

Jacob Levardson gifta seg med Ragnhild Eriksdotter cirka 1668 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

252       i.  Niels Jakobson Søndenå. Niels gifta seg med Larsdotter, dotter av Lars Kolbeinson Fløgstad og Ukjend, cirka 1696 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

         ii.  Levard Jakobson Austarheim vart fødd i 1671 i Søndenå, Sauda, Rogaland, NOR og døydde etter 1717 i Austarheim, Sauda, Rogaland, NOR. Levard gifta seg med ukjend.

        iii.  Johannes Jakobson Åbø vart fødd i 1675 i Søndenå, Sauda, Rogaland, NOR og døydde i 1761 i Åbø, Sauda, Rogaland, NOR 86 år gamal. Johannes gifta seg med Brita Olsdotter, dotter av Ole Helgeson Åbø og Elisabet Ovesdotter, cirka 1710 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR. Johannes gifta seg så med Ingeborg Klausdotter, dotter av Klaus Knudson Åbø og Anna Gautesdotter, i 1737 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

         iv.  Elias Jakobson Nesheim vart fødd i 1677 i Søndenå, Sauda, Rogaland, NOR, døydde i 1759 i Nesheim, Sjernarøy, Rogaland, NOR 82 år gamal, og vart gravlagd den 17. apr 1759 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR. Elias gifta seg med ukjend.

          v.  Lisbet Jakobsdotter vart fødd cirka 1685 i Søndenå, Sauda, Rogaland, NOR og døydde i 1736 i Søndenå, Sauda, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 51 år. Lisbet gifta seg med Ole Klengson Søndenå d. y., son av Kleng Olson Espeland og Åsni Olsdotter, cirka 1718 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

         vi.  Erich Jakobson vart fødd i 1690 i Søndenå, Sauda, Rogaland, NOR.

Jacob Levardson gifta seg så med Brita Gautesdotter, dotter av Goude Larsson Søndenå og Marta Fatnes, cirka 1714 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.


505. Ragnhild Eriksdotter vart fødd cirka 1650 og døydde cirka 1713 i Søndenå, Sauda, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 63 år.

Ragnhild gifta seg med Jacob Levardson Søndenå cirka 1668 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

506. Lars Kolbeinson Fløgstad, son av Kolben Erikson Fløgstad og Helgesdotter, vart fødd i 1619 i Fløgstad, Sauda, Rogaland, NOR og døydde i Fløgstad, Sauda, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Lars Kolbeinson var Laurs.
(Same som person 244 på side 1)

508. Klaus Gauteson Åbø vart fødd i 1607 og døydde cirka 1680 i Åbø, Sauda, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 73 år.

Generelle notat: Den største garden i Sauda er Åbø. Storleiken får me kjennskap til i segna om Tore Øygarden. Han åtte frå Viå til Kviå heiter det. Om ein mann verkeleg har ått alt det som dei siste hundreåra har vore Åbø, er uvisst. Visst er det derimot at etter 1600 har Åbø som gard femnt så vida som segna fortel.
Som grannegarden Brekke har Åbø strandteigar i Ramsnes. Eit par av desse-Ramsnes og Kviå-vart fråselde og utskilde med eigne gardsnummer i førre hundreåret. Dei har fått sine eigne gardssoger og skal ikkje bli nærere nemnde i soga om Åbø. Men framleis ligg det skogteigar som høyrer Åbø til, der ute ved fjorden.
Sjølve innmarka til Åbø ligg, slik gardsnamnet fortel, ved elvane - på dei vide terrassene som vart lagde opp ved fjordbotnen mellom Nordelva og Storelva under avsmeltinga etter siste istid. Åbø tyder elvegarden. Dei eldste tuna låg på den andre terrassen rekna nedanfrå, der husa på Knutagarden framleis ligg. Tidlegare hadde også dei bruka som i denne soga er kalla Torbjørnsgarden og Tjerandgarden husa sine framme på same brotet, men lenger aust.
Buhagen, støls- og fjellbeitet har Åbø samanhengande frå bøsgarden innanfor Solbekk og innover Åbødalen like nord til fylkesgrensa mot Hordaland.
I sør og aust er Storelva skifte med Søndenå frå osen og opp til Haua. Derifrå bøyer skifta vestover etter Brekkebakkane mot Brekke, går over Brunnaflåtå langs vegen ved Longabakka inn til fjellfoten ved Solbrekk og held så fram nordover fjellbrynene over Idlaskår, Bjødnaskårklakkjen, Stien, Longemyrane og Raunehaugen. Vidare innover skifter Åbø først med Teig og sidan med Austarheim - først over Liaset, over toppen av Buernuten, innover fjellryggene til øvre enden av Moringdalen, inn dalen til Helgedalsvatnet og endeleg opp på og inn over Grøne-haugane til Helgedalsnuten og fylkesgrensa.
Frå Helgedalsnuten og vest til Skautanuten skifter Åbø med Hordaland. På vestsida skifter Åbø først med Teig og Brekke frå Skautanuten og ned til Buer, og så med Espeland til Fetå. Vidare nedover er Nordelva eller Åbødalselva skifte først med Bakka til Tverrånå, seinare med Espeland til Askele, og derifrå med Hølland ned til Moen. Så har Åbø ein liten teig på vestsida av elva til skiftes med Fløgstad, det såkalla Runnane. Og endeleg er Milene eller Vangnes ein part av Åbø, slik at skifta mellom Åbø og Fløgstad går tvers over Øyrå frå Sauda Bok- & Papir-handel og ut til Høllandshavn.
Innanfor dette store gardsvaldet ligg ei rekkje lunnende. Innangjerds ligg åker og eng. I strandteigane er det forutan lauvskog også tømmerskog. Innover i Åbødalen er det vedaskog, slåtter og beite. Åbø har fiskerett både i Nordelva og i Storelva. Husmannsplassar var det kortare eller lengre tid på Solbrekk, på Brunnaflåtå, på Moen, på Åbøland, på Milene, i Ramsnes, på Brattasteg, på Kviå, i Smådalane og på Brurastien. Dei fem siste er det fortalt om i sogene om Ramsnes og Kviå.
Stølane til Åbø er Tråskår, Øygarden, Nip, Storemyr, Klovsteinar, Mjelkhaug, Buer, Moringdalen og Viå. Tråskår ligg lengst heime, vel 4 km inn frå Solbrekk, ikring 330 m.o.h., oppe på ein høg hammar, rett nordaust over elva frå Djuvshaugen Viå ligg lengst inne, 11 km inn i dalen og vel 600 meter over havet.
Alt i 1665 er tre av desse stølane nemnde, nemleg Buer, Viå og Moringdalen. At ikkje Tråskår og Øygarden er nemnde då, har sin heilt spesielle grunn som vi skal sjå. Dei vart nernleg like til ut på 1800-talet rekna for eigne matrikkelgardar.
Me veit ikkje når det først sette seg til folk på Åbø, det vil seia kva tid garden vart rydda. Det er ikkje kjent hustuftfunn eller gravfunn fra trekanten mellom elvane. Men namn, storleik og legje peikar Åbø ut som ein av dei eldste gardane i Sauda. Det er god grunn til å tru at han er rydda alt i eldre jarnalder, i dei første hundreåra av vår tidsrekning. Men om dei som budde på Åbø i førhistorisk tid, veit me ingen ting. Noko meir veit me om garden i mellomalderen, sjølv om me ikkje kjenner Åbømennene ved namn då heller.
Om Åbø var delt i fleire bruk alt i førhistorisk tid, veit me ikkje. Men det er grunn til å rekna med fleire brukarar i høgmellomalderen. Lofthus-namnet fortel truleg om ein part av garden der det stod eit loft - tyder på tidleg bruksdeling. Tilhøva kring det såkalla "Åbøødt" - 1 laup smør som ei stund i etter reformasjonen høyrde kongen til - kan kanskje og takast til inntekt for ei slik tidleg bruksdeling. Den folkeauken som ein må gjera rekning med i vikingtid og tidleg mellomalder førde og til nyryddingar utangjerds. Når me pa 1500-talet får rikare med kjelder, finn me nemnde dei to øydegardane inne i Åbødalen. Det er Øygarden - eller Øyastøl som han er kalla i dei skriftlege kjeldene - og Tråskår. Dei ligg begge ikring 330 m.o.h. Saman med Djuv, Berge, Bakka og Tverrånå på vestsida av Nordelva, dannar dei ei tytpisk øydegardsbygd frå seinmellomalderen.
Me veit ikkje når Øygarden og Tråskår vart rydda, men me kan gissa på at det har vore på 1100- eller 1200-talet. Heller ikkje veit me når dei vart lagde øyde. Me kan gissa på at det var seint i 1300-åra eller tidleg i 1400-åra I alle høve var dei ikkje liv laga. Som ovanfor fortalt har dei vore stølar dei siste hundreåra. Øygarden vart brukt av Knutagarden og Torbjørnsgarden, halve Tråskår av Mortensgarden og Hauagarden. Den andre halvdelen av Tråskår høyrde Teigmennene til.
Åbø er ved sida av Søndenå og Molla den einaste garden i Sauda som er nemnt i skriftlege kjelder frå før 1500. Eit diplom frå 1428 nemner "Aabøø þingstodh" - Åbø tingstad. Brevet omhandlar eigentleg Fatnes i Hylsfjorden. Det me kan lesa ut or brevet om Åbø, er at garden var tingstad for skipreidet då, og at han etter alt å døma ikkje låg øyde i seinmellomalderen. Det var heller ikkje å venta så stor, god og sentral som han er.
I 1617 - kjelda får me oppgåve over 4 laupar 1 pund 1 merker smør. Noko av dette låg nok i Tråskår og Øygarden. I ei jordebok frå ikring 1625-1630 er skulda av Åbø oppgitt til 4 ½ laupar. I 1649 var skulda auka til 5 laupar ½ pund. Av dette er Klaus nemnt å bruka 1 laup 9 mark. Ved manntalet i 1666 var fordelinga slik: Klaus Gauteson 1 laup, Hallvard Torbjørnsson 1 laup 12 mark, Mikkel Ormsson ½ laup 18 merker, Lars Andersson ½ laup og 18 merker og Ove Kristensson og Lars Botolvson - dei hadde teke over etter Kristen Oveson - ½ laup kvar.
På grunn av den kraftige bruksdelinga på Åbø, vil dei ulike bruka av praktiske grunnar få namn etter menn som budde der Det bruket Klaus Gauteson kom til i 1640, vil bli kalla Knutagarden då Knut er det namnet som har fylgt dette lengst.
Klaus og Hallvard synest å ha delt bruket til Sebjørn Hallvardsson mellom seg, slik at Hallvard fekk ein større part enn Klaus. Om dei to var skylde Sebjørn eller kona hans, veit me ikkje, men det er grunn til å tru det. Etterkomarane deira vart sitjande som sjøleigarar på Åbø.
Klaus vert nemnt som øydegardsmann eller husmann på Amdalstveit i åra 1630-1634, men i 1636 var han komen til Åbø. I 1636 er han nemnt dreng på garden, i 1638 og 1639 øydegardsmann, men frå 1640 leiglending. Han var fødd ikring 1607 og døydde i 1670-åra. Om kona hans veit me ikkje anna enn at ho heitte Brita. Elles er han i tingbøkene nemnt ved fleire høve i samband med kjøp av partar i Åbø, gjerne saman med grannen Hallvard Torbjørnsson. I 1666 er han nemnt å bruka 1 laup smør. I ein matrikkel frå 1670 er hans part - Knutagarden-nemnt 2 pund 21 merker smør. Av det låg 6 merker smør i Øygarden.
Ein kjenner til sju barn etter Klaus.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1665-teljinga i Åbø, Sauda, Rogaland, NOR.

• Han er nemnd i 1666-teljinga i Åbø, Sauda, Rogaland, NOR.

Klaus Gauteson gifta seg med Brita Åbø cirka 1635 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

254       i.  Knud Klausson Åbø. Knud gifta seg med Ingeborg Jakobsdotter, dotter av Jacob Olson Bakka og Ukjend, cirka 1660 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR. Knud gifta seg så med Barbro Nilsdotter cirka 1680 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

         ii.  Ranveig Klausdotter vart fødd cirka 1641 i Åbø, Sauda, Rogaland, NOR og døydde i 1718 i Bakka, Sauda, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 77 år. Ranveig gifta seg med Bjørn Jakobson Bakka, son av Jacob Olson Bakka og Ukjend, cirka 1677 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Ranveig gifta seg så med Thore Torkelson Vinja, son av Torchil Toreson Tveito og Ingeborg Halvardsdotter, cirka 1701 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

        iii.  Guri Klausdotter vart fødd cirka 1645 i Åbø, Sauda, Rogaland, NOR og døydde i Fiveland, Sauda, Rogaland, NOR. Guri gifta seg med Bjørn Nilsson Fiveland, son av Niels Johannesson Fiveland og Kari Fiveland, cirka 1670 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

         iv.  Mari Klausdotter vart fødd cirka 1650 i Åbø, Sauda, Rogaland, NOR.

          v.  Sæbiørn Klausson vart fødd i 1653 i Åbø, Sauda, Rogaland, NOR.

         vi.  Anna Klausdotter vart fødd cirka 1655 i Åbø, Sauda, Rogaland, NOR.

        vii.  Johannes Klausson Randa vart fødd i 1659 i Åbø, Sauda, Rogaland, NOR og døydde etter 1720 i Randa, Fister, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Johannes var Johans. Johannes gifta seg med Pålsdotter, dotter av Poel Olson Bakka og Inger Bakka, cirka 1683 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.


509. Brita Åbø vart fødd cirka 1615 og døydde i Åbø, Sauda, Rogaland, NOR.

Brita gifta seg med Klaus Gauteson Åbø cirka 1635 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

Tiande generasjon (6x tippoldeforeldre)

horizontal rule


552. Torstein Toreson Kommedal, son av Tore Torsteinson Kommedal og Ukjend, vart fødd i 1584 i Kommedal, Forsand, Rogaland, NOR og døydde cirka 1643 i Kommedal, Forsand, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 59 år.

Generelle notat: Torstein Toreson vert nemnt som brukar på Kommedal i åra 1612, 1626 og 1639/1640 i skatteklassa. Han var lagrettemann 3 gonger frå 1627 til 1633 og døydde ikring 1640.
Torstein var gift med Siri Hansdotter og dei hadde 9 barn.
Enka Siri sat som brukar nokre år før ho gifta seg opp att ikring 1644 med Olav Toreson frå Frafjord.

Torstein Toreson gifta seg med Siri Hansdotter cirka 1611 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

276       i.  Fanuel Torsteinson Erevik. Fanuel gifta seg med Erevik cirka 1640 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

         ii.  Njel Torsteinson Vølstad vart fødd i 1617 i Kommedal, Forsand, Rogaland, NOR og døydde i Vølstad, Gjesdal, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Njel var Nils. Njel gifta seg med Tora Mikkelsdotter cirka 1644 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR. Njel gifta seg så med Eli Villumsdotter, dotter av Velum Njelson Madland og Eli Olsdotter, cirka 1670 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

        iii.  Jorunn Torsteinsdotter vart fødd cirka 1618 i Kommedal, Forsand, Rogaland, NOR og døydde i 1678 i Gilja, Forsand, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 60 år. Eit anna namn for Jorunn var Joren. Jorunn gifta seg med Torbjørn Olson Eikeskog, son av Ole Toreson Eikeskog og Ukjend, cirka 1639 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR. Jorunn gifta seg så med Torstein Torbjørnson Gilja, son av Torbjørn Ingebretson Motland og Ingrid Motland, i 1675 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         iv.  Gjøa Torsteinsdotter vart fødd cirka 1623 i Kommedal, Forsand, Rogaland, NOR.

          v.  Magle Torsteinsdotter vart fødd cirka 1625 i Kommedal, Forsand, Rogaland, NOR og døydde i Maudal øvre, Forsand, Rogaland, NOR.

         vi.  Hans Torsteinson Helland vart fødd i 1628 i Kommedal, Forsand, Rogaland, NOR og døydde cirka 1676 i Helland, Strand, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 48 år. Hans gifta seg med Astrid Olsdotter, dotter av Ole Pederson Espedal og Elisabet Toresdotter, cirka 1655 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.

        vii.  Michel Torsteinson Hetland vart fødd i 1630 i Kommedal, Forsand, Rogaland, NOR og døydde i 1693 i Hetland, Hetland, Rogaland, NOR 63 år gamal. Michel gifta seg med Marit cirka 1658 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Michel gifta seg så med Ranveig Svertingsdotter, dotter av Sverting Asbjørnson Usken og Ukjend, cirka 1685 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

       viii.  Tore Torsteinson vart fødd i 1630 i Kommedal, Forsand, Rogaland, NOR.

         ix.  Ole Torsteinson Måen vart fødd i 1634 i Kommedal, Forsand, Rogaland, NOR og døydde cirka 1698 i Måen, Forsand, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 64 år. Ole gifta seg med Astrid Knudsdotter, dotter av Knud Ånenson og Ukjend, cirka 1660 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.


553. Siri Hansdotter, dotter av Hans Brådland og Ukjend, vart fødd cirka 1590 i Brådland, Forsand, Rogaland, NOR og døydde i 1678 i Kommedal, Forsand, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 88 år.

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde den 6.Mai 1678 i Kommedal, Forsand, Rogaland, NOR.

Siri gifta seg med Torstein Toreson Kommedal cirka 1611 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

Siri gifta seg så med Ole Toreson Kommedal, son av Tore Torsteinson Frafjord og Liva Ådnesdotter, cirka 1644 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


556. Sjur Ivarson Rettedal, son av Ivar Halvardson Oanes og Randi Sigvardsdotter, vart fødd i 1588 i Oanes, Forsand, Rogaland, NOR og døydde i Rettedal, Forsand, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Sjur Ivarson var Sivert.

Generelle notat: Sjur Ivarson må ha vore son til Ivar Halvarson Oanes som vart gift frå Helle til Oanes, truleg med ei jente av Gunbjørnætta der. Sjur var nyrydningsmannen på Rettedal. Han åtte nemlig i 1661 2½ vett korn i Oanes (=45 merker smør). Dertil åtte han på same tid ½ laup minus 6 merker smør (=36 minus 6 =30 merker smør) i Rettedal. Det var gods frå ætta på UnderBerge.
I bein mannslinje skulle Sjur vera av Vigleiætta på Helle. (På Berge i Gjesdal finn me ei ætt som har stor namnelikskap med Sjur-ætta på Rettedal. På Rettedal har me Sjur Ivarson og på Berge Sjur Olson. Dei to kan kanskje vera søskenbarn og vera barnebarn til Sjur på Berge i Gjesdal i 1563. I så fall lyt det vera mor til Sjur Ivarson som er syster til Ola Sjurson Berge. Begge dei nemnde Sjur'ane har ein son som beiter Rasmus Sjurson. Namnet Rasmus seier oss ikkje så mykje. Men kvar av desse Rasmus'ane har ei syster som beiter Marit. Meir enn denne namnelikskapen har det å seia at Bergeætta i Gjesdal er samangifta med Tørresfolket som Sjur Rettedal òg var i skyldskap med. Men endå meir forvitneleg er det å sjå at Jon, son til Rasmus Sjurson (Berge i Gjesdal) Kylles i Høyland, nyttar nett same bumerket som Sjur Ivarson Rettedal.)
Ved delinga av garden Berge hadde dei to brørne først gjort "en løs ligning dem imellom" om randgardane som høyrde til Berge-godset. Rettedal låg nærast sjøgardane på Forsand og var vel den gongen halden for den største og beste av fjellgardane. Difor vart Rettedal først oppdyrka og gjekk til den eldste og gjævaste av brørne, han som fekk Rasmusparten. Haukali og Oaland derimot som låg så langt borte eller til heis, fall på Toreparten. Seinare skulle det syna seg at Tore var den som fekk det beste, og han måtte gje noko ifrå seg. Me såg at Rettedal var den første av randgardane som vart teken opp. I 1608 var Sjur ikring 20 år gammal, og det kan vel ikkje ha vore så lenge etter at han tok til å dyrka opp den gamle garden Rettedal. Denne Øydegarden hadde truleg tidlegare ei god tid vore vårstøl under sjøgardane på Forsand, så jorda var nok godt opphevda. Og det tok vel ikkje så lang tid før dei kunne hogga og dra fram stokkane til hus og løe med fjos.
Rasmus, eldste sonen til Sjur, var fødd ikring 1621, og Sjur og Anna Rasmusdotter UnderBerge har vel vore gifte tidlegast etter 1615. I "takstforretning på U-Berge" i 1677 står det at "Jon Rasmusson som bodde på Under Berg, hadde ei syster (som) hette Anne Rasmusdotter, (hun) ble gift og kom (til) at bo på Rettedal ...". Jon var etter generasjonsrekninga i Berge-ætta fødd ikring 1589, og me veit frå kjeldene at verbror hans, Sjur Ivarson, var fødd ikring 1588, og kona til Sjur, Anna Rasmusdotter, vel nokolunde på same tid. Dette høver svært godt!
Då sorenskrivaren og lagrettemennene saumfor fjellgardane i juni 1624 budde nok Sjur og Anna på Rettedal, og sonen Rasmus var òg fødd der nokre år før. Første gongen Sjur står innskriven i skattelistene var i 1617/1618, samstundes med at Per Haukali svara skatt av Haukaliå. Sjur står då i skatteklassa "Øydegards- og husmenner". I 1628/1629 var han for første gong kommen i klassa "Øydegards-og husmenner for full skatt", og i 1632/1633 "forarmet leilending". Det var i dette manntalet at Oaland, den tredje Øydegarden under Berge, kom med i skattelistene med Ola Toreson Oaland. I 1635/1636 og 1638/1639 var Sjur eller Siver, Sivert, Siguerd (gammalnorsk Sigurðr) som det står i dei ymse manntala, kalla "leilending", men i 1642/1643 atter "Øydegardsmann eller husmann".
I hovudskatten for 1645 var Sjur skriven med kone, 2 drenger og ei (teneste-)jente. I manntalet for 1649 var han brukar av 1 laup smør og 6 merker smør (=72+6=78 merker smør). Sjur vert òg nemnt i 1661, i prestemanntalet 1664 med tenar Ola Mikkelson, og i futemanntalet same året med farsnamn: Ivarson, 76 år og med same drengen: Ola Mikkelson, 22 år.
Sjur Rettedal var lagrettemann 8 gonger i tida frå 1635 til 1662. "Siver Ritland" vitna i saka mellom Tore UnderBerge og Gard, den gongen Gard truga farbror sin på livet. Sjur på Rettedal var òg med dei andre arvingane etter Rasmus Toreson UnderBerge då dei den 21. juni 1624 stemna Gunilla, enkja etter Tore Toreson, bror til Rasmus, og ville ha henne til å skifta dei tre Øydegardane som låg under Berge mellom brørne Tore og Rasmus sine etterkommarar. Denne tingbokinnførsla gjeld same saka som brev nr. 8 i Bergearkivet fortel om. Grunnen til denne rettssaka var nok at den andre av gamlekarane, Tore Toreson, var død, så dei laut ha endeleg oppgjerd i buet etter brørne. Den 9. februar 1648 var Sjur Rettedal stemna til å møta i striden om Kroga øydegard på Forsandmoen.
Den 2. desember 1654 fortel tingboka at "Tore Espedal hadde stevnt Sivor Rettedal etter som hans datter Siri Toresdtr. er kommen uti vanrykte og bygdesnakk, og for men(te) samme snakk er uti begynnelsen kommen fra hans hus, hvorfor han formen(er) han enten bør å gi henne full sak, helle(r) (dialekt=eller) henne erklære med samme stevnings videre innhold, datert Kongs(-gården) den 15. juni (18?) juni 1654. Her imot å svare møtte Sivor Rettedal og berettet at ettersom hans sønn Simen (Sivorson) var død, som hadde forne Siri (Toresdtr.) til ekte, da hadde han (=Sivor) intet med forrne Siri å bestille - uten godt - -, men (hun) gjerne skulle bli i fred for ham, (etter-)som han intet har henne å beskylde. Men hva den bygdesnakk seg belanger, (som) hun er uti kommen, derom har hun den geistlig øvrighet å besøke som har satt henne fra sakrament. Da skal vel befinnes at han (= Sivor) aldri har ført henne i noen vanrykte eller by(gde)snakk. Men(s) hva hans sønn Rasmus har bekjent for presten, kan han (=Rasmus) selv svare til. Men(s) der han (=Sivor) derom atspurte ham (=Rasmus) - etterdi hun (Siri) svor seg så fri - svarte han(=Rasmus): Ville hun (=Siri) sver(g)e seg fanden i vold, da (=så) ville han (=Rasmus) ikke". Den 4. desember 1660 vart Sjur Rettedal stemna av Ola Viglesdal i Årdal for arveodel i Oanes. Tingboka gjev oss noko greie på ættesambandet til Sjur.
Anna og Sjur hadde sønene Rasmus og Simon, samt dottera Marita.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1664-teljinga i Rettedal, Forsand, Rogaland, NOR.

Sjur Ivarson gifta seg med Anna Rasmusdotter cirka 1615 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

278       i.  Rasmus Sjurson Rettedal. Rasmus gifta seg med ukjend.

         ii.  Simon Sjurson Rettedal vart fødd i 1623 i Rettedal, Forsand, Rogaland, NOR og døydde cirka 1653 i Rettedal, Forsand, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 30 år. Simon gifta seg med Siri Toresdotter, dotter av Tore Håvardson Espedal og Ivarsdotter, cirka 1650 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

        iii.  Marita Sjursdotter vart fødd cirka 1630 i Rettedal, Forsand, Rogaland, NOR og døydde i 1679 i Forsand, Forsand, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 49 år. Marita gifta seg med Guttorm Jakobson Fossan, son av Jacob Olson Fossan og Ukjend, cirka 1670 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.


557. Anna Rasmusdotter, dotter av Rasmus Toreson Underberge og Berita Jonsdotter, vart fødd i 1590 i Vika, Forsand, Rogaland, NOR og døydde i Rettedal, Forsand, Rogaland, NOR.

Anna gifta seg med Sjur Ivarson Rettedal cirka 1615 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

562. Asgaut Bø vart fødd cirka 1585 og døydde i Bø, Finnøy, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Orm Pederson på store Bokn i Fister hadde to døtre som var gifte med dei to brørne Knud Asgautson (nemnd 70 år i 1701 på store Bokn) og Laurits Asgautson. Laurits og Knud fekk gåvebrev på 2½ pund i store Bokn av svigerfar sin Orm Pederson i 1690. I 1691 overførde Laurits Asgautson ein del av sin part til Laurits Andersson som var gift med Ingeborg Omsdotter, ei tredje dotter til Orm Pederson.
Denne Asgaut kan vere han som er nemnd på Bø på Fogn frå 1606 til opp mot 1650.

Asgaut gifta seg med ukjend.

Barna hans var:

281       i.  Ingeborg Asgautsdotter. Ingeborg gifta seg med Elling Andersson Bø cirka 1648 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

         ii.  Knud Asgautson Bokn vart fødd i 1634 i Bø, Finnøy, Rogaland, NOR og døydde cirka 1705 i Bokn store, Fister, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 71 år. Knud gifta seg med Anna? Ormsdotter, dotter av Orm Pederson Bokn og Asgautsdotter, cirka 1670 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

        iii.  Laurits Asgautson vart fødd cirka 1640 i Bø, Finnøy, Rogaland, NOR og døydde etter 1691. Laurits gifta seg med Ormsdotter, dotter av Orm Pederson Bokn og Asgautsdotter, cirka 1675 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.


566. Halvor Erås vart fødd cirka 1590 og døydde cirka 1654 i Erås, Finnøy, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 64 år.

Generelle notat: Halvard (Halvor) Erås betalte skatt samanhengande frå 1629 til 1649, i fleire år også for bruk av den fråsteina parten. Men i 1649 var det to oppsitjarar på garden, Halvard på hovudbruket og Huie på eittpundsparten. I 1645 betalte Halvard koppskatt for seg, kona si og ei tenestejente. Han hadde ei dotter Guri som vart gift med Ole Halvorson på Trevland. I 1655 vitna ho i ei sak på Eie.

Halvor gifta seg med ukjend.

Barnet hans var:

283       i.  Guri Halvorsdotter. Guri gifta seg med Ole Halvorson Trevland cirka 1650 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.


570. Ole .

Generelle notat: Det var skifte den 22. februar 1672 på Lura i Høyland etter "Aaser Lures S: Qvinde Randvej Olsdatter, och dend S: Qvindes Søsken och Arffuinger Ingeborg Olsdatter som er tillige med hendis Mand Aanen Jacobsen Lunde Værende til Stede och da forettet som følger..".

Ole gifta seg med ukjend.

Barna hans var:

          i.  Randvei Olsdotter vart fødd cirka 1628 i Lunde (Åmøy), Hetland, Rogaland, NOR og døydde i 1672 i Lura, Høyland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 44 år. Randvei gifta seg med Adzer Rasmusson, son av Rasmus Asserson og Ukjend, cirka 1670 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

285      ii.  Ingeborg Olsdotter. Ingeborg gifta seg med Aanen Jakobson cirka 1655 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.


574. Søren Usken vart fødd cirka 1580 og døydde i 1639 i Uskjo, Hetland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 59 år. Eit anna namn for Søren var Sevrin.

Generelle notat: Sevrin (Søren) budde først på Hetland der han var gift første gong med Malena Guttormsdotter og frå 1610 var han brukar på Hetland saman med svigerfaren Guttorm Torson. Sevring og Guttorm skatta begge som oppsittarar på Hetland i åra etter 1610. Frå tidleg på 1620-talet tok Sevrin truleg over som hovudbrukar på Hetland. Frå 1624 var det bare han som vart nemnt på bruket.
I 1626 vart Sevrin stemna av svogeren Jakob Uskjo for jordegodset i garden Øvre Time. Det hadde vore svigermora sin odel, og då ho var død, hadde dei to døtrene arva det. Sidan Sevrin var gift med den eldste av døtrene, hadde han rett til å råda for bygsla. Og så hadde han like godt teke til seg både landskyld og bygsleavgift utan å dela med svogeren. Skipreidetinget slo då fast at dei to systrene skulle dela landskylda og bygsleavgifta likt mellom seg, også det som alt var innkome. I løpet av sommaren lot Sevrin kona si by Jakob "nogle penger der paa", men han ville ikkje ta imot då "det ey wahr Nehr til fylde". Jakob stemna svogeren på nytt i 1627 og då vart dei forlikte.
I 1634 bytta Sevrin gard med Jakob, og Sevrin flytta då til Uskjo der han vert nemnt fram til han døydde i 1639. Malena og Sevrin hadde 11 eller 12 barn. Det var truleg deira dotter, Ingrid, som døydde i 1694, 60 år gamal "en gammel pige af Ouschen". Malena døydde før 1634 (ho må då truleg ha døydd ikring 1633 då Sevrin flytta til Uskjo), og Sevrin gifta seg så med Berit Bendiksdotter (det er ikkje nemnt barn i dette ekteskapet).
I 1637 stemna futen Sevrin inn for fjerdingstinget. Det gjaldt "5 Spand Tiende som hand Rester med for j fioer". Sevrin svarte at sonen hans, Einar, hadde betalt dette på hans vegne, men futen ville ikkje godta dette. Sevrin fekk skaffa lovleg bevis for at tienden var betalt, eller så måtte han betala ein gong til.

Søren gifta seg med Malena Guttormsdotter cirka 1605 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Guttorm Sørenson vart fødd cirka 1605 i Hetland, Hetland, Rogaland, NOR.

         ii.  Ole Sørenson Hetland vart fødd cirka 1607 i Hetland, Hetland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1655 i ein alder av omkring 48 år.

        iii.  Ivar Sørenson Eltarvåg vart fødd cirka 1609 i Hetland, Hetland, Rogaland, NOR og døydde før 1660 i Eltarvåg, Hetland, Rogaland, NOR. Ivar gifta seg med Siri Rasmusdotter cirka 1640 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

         iv.  Lars Sørenson Hetland vart fødd i 1612 i Hetland, Hetland, Rogaland, NOR og døydde i Hetland, Hetland, Rogaland, NOR.

          v.  Einar Sørenson Hetland vart fødd cirka 1615 i Hetland, Hetland, Rogaland, NOR og døydde i Hetland, Hetland, Rogaland, NOR.

         vi.  Knud Sørenson Hetland vart fødd cirka 1618 i Hetland, Hetland, Rogaland, NOR og døydde etter 1668 i Hetland, Hetland, Rogaland, NOR.

        vii.  Rasmus Sørenson Hetland vart fødd cirka 1620 i Hetland, Hetland, Rogaland, NOR og døydde i Hetland, Hetland, Rogaland, NOR.

287    viii.  Sørensdotter. Sørensdotter gifta seg med Knud Nilsson cirka 1642 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

         ix.  Sørensdotter vart fødd cirka 1626 i Hetland, Hetland, Rogaland, NOR og døydde i Tjensvoll (øvre), Hetland, Rogaland, NOR. Sørensdotter gifta seg med Salomon Roaldson i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

          x.  Sørensdotter vart fødd cirka 1630 i Hetland, Hetland, Rogaland, NOR og døydde i Jåtten, Hetland, Rogaland, NOR. Sørensdotter gifta seg med Rasmus Ingebretson Jåtten i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

         xi.  Ingrid Sørensdotter vart fødd i 1633 i Hetland, Hetland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1694 i Uskjo, Hetland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 61 år.

Søren gifta seg så med Berit Bendiksdotter, dotter av Bendiks Hammar og Ukjend, cirka 1634 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.


575. Malena Guttormsdotter, dotter av Guttorm Toreson Hetland og Ukjend, vart fødd cirka 1585 i Hetland, Hetland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1633 i Hetland, Hetland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 48 år.

Malena gifta seg med Søren Usken cirka 1605 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

578. Endre Nilsson Røgenes vart fødd i 1600 og døydde etter 1667 i Røykjenes, Jelsa, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Endre Nilsson fødd ikring 1600 er komen til Røykjenes før 1622. Kvar folket hans er frå veit me ikkje, men då Endre saman med bror sin Rasmus eig gods i Røykjenes i 1624, må truleg far eller mor ha ått dette godset i Røykjenes. Det er lite truleg at dei to unge brørne har kjøpt godset saman. Rasmus Nilsson pantar ½ pund 4 merker av godset i Røykjenes i 1623 til broren Endre for 10 riksdalar og 5 vaksne verar.
I ung alder møter Endre Røykjenes som domsmann på tinget og i 1631 er han utteken med tri andre til å fara til lagtinget i Stavanger. Siste gongen me ser han oppført som lagrettesmann er på skipreidetinget i 1667.
I 1666 selde Endre 1 pund 4 merker smør i Røykjenes til Bjørn Aukland. Same år og dato selde Ola Taraldson, Jens Bygden og Tosten N. 32 merker smør til Bjørn Aukland.
Endre var tømmermann og mellom dei store arbeid han utførte var ombyggjinga av Jelsa kyrkje i 1620-/1630. Elles var han kyrkjeverje og ein vyrd mann i bygda.
Endre Nilsson må ha kjøpt inn meir gods i Røykjenes avdi han som eldre mann kan bygsla bort halve Røykjenes til verson sin. Berre den hadde rett å bygsla bort noko av ein gard som åtte mest i garden. Ein kjenner til fire barn etter Endre.

Endre Nilsson gifta seg med ukjend.

Barna hans var:

          i.  Nils Endreson Vatland vart fødd i 1634 i Røykjenes, Jelsa, Rogaland, NOR, døydde i 1698 i Vatland i Refsbygda, Jelsa, Rogaland, NOR 64 år gamal, og vart gravlagd den 7. sep 1698 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Nils gifta seg med Gudbiør Josteinsdotter, dotter av Jostein Olson Rosseid og Anna Olsdotter, cirka 1657 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR.

         ii.  Birgitte Endresdotter vart fødd cirka 1638 i Røykjenes, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde cirka 1700 i Hagalid, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 62 år. Birgitte gifta seg med Ole Taraldson Hagalid, son av Tarald Olson Hagalid og Randi Svendsdotter, cirka 1662 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

        iii.  Endresdotter vart fødd cirka 1640 i Røykjenes, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde før 1701 i Østhus i Bygda, Jelsa, Rogaland, NOR. Endresdotter gifta seg med Jens Andersson Førland, son av Anders Halvardson Østhus og Ukjend, i 1665 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

289      iv.  Maritta Endresdotter. Maritta gifta seg med Søren Andersson Østhus cirka 1670 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Maritta gifta seg så med Ånon Knudson Skeie, son av Knud Høyvik og Ukjend, cirka 1683 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


608. Bjørn Gunnarson Mele, son av Gunnar Nordland og Tora Bjørnsdotter, vart fødd i 1585 i Nordland, Forsand, Rogaland, NOR og døydde i 1661 i Mele, Forsand, Rogaland, NOR 76 år gamal.

Generelle notat: Bjørn Gunnarson var gift første gong med Ingeborg Mele og hadde truleg barna Gunnar, Ivar, Rasmus, Knut, Tora og Gunhild ("Gunli") med henne. Andre kona var Sissel Knutsdotter frå Øvre Bjørheim i Strand. Med henne hadde han truleg barna Tormod, Bjørn, Ingeborg, Anna, Udbjørg og Marita. Ein Jakob Bjørnson Mele som var soldat og vert nemnt i soldatruller frå 1671, 1673 og 1675 der det står "på Aggerø" var truleg son til Bjørn og Sissel.
Bjørn Mele vert nemnt i manntalet frå 1612 og var då soldat i staden for ein Mogens Velle. Men i 1613 har han fått Ljøde Eikeskog til stillingsmann for seg. Bjørn var vel ferdig med soldattenesta si då. Bjørn vert så nemnt i alle manntala frå 1612 til han gav garden frå seg til sonen Tormod. I eit par manntal frå 1639/1640 og 1642/1643 vert han kalla odelsbonde og åddet då 2 pund og 3½ spann korn (=154½ merker smør). I hovudskattemanntalet for 1645 hadde han kone, 2 drengar og 2 jenter. Bjørn døydde truleg i 1661, og han vert dermed ikkje nemnt i manntalet for 1664 der alderen til bøndene vert nemnt. Sidan Bjørn åtte odelsgods i Rogaland, er det visst at han var frå området. Sidan etterkomarane hans eigna til seg så mykje jordegods i Sør-Ryfylke, er det truleg at han eller konene hans hadde gammalt odelskrav på noko av dette godset, og at han og folket hans så løyste dette inn etter kvart. Men godset han eller ætta hans åtte så langt sør som i nærleiken av Eigersund, syner at det er rimeleg å tru at han hadde ætterøter frå dette området av fylket. Bjørn vert nemnt som lagrettemann heile 17 gonger frå 1621 til 1635. Bjørn levde lenge etter dette, så ein kan stille spørsmålet om kvifor han ikkje vert nemnt som lagrettemann seinare enn 1635.
Bjørn må ha vore ein kjend og mykje vørd mann i si tid. Han har vore så kjend at det ikkje var naudsynt å opplysa om kven han var son til i tida han levde. Han vart vel berre kalla "Bjørn Mele", så visste alle kven han var. Berre eit par gonger vert han nemnt som Bjørn Gunnarson, og i bumerket hans står det B.G. Alt i dei første odelsjordebøkene ein har frå 1617 og 1624, er Bjørn eigar av odelsgods og kjøpegods. Han var til slutt ein velståande jordeigar.
Då Bjørn gifta seg opp att, ville han ikkje dela godset sitt i Årrestad ved Egersund med barna etter Ingeborg, men etter rettsak måtte han gje barna mors-arven. Med Sissel Knutsdotter fekk han gods i Lussi i Høyland. Bjørn Mele åtte òg jordegods i Stavanger.
I Stavanger rådstueretts protokoll: "den 5. april 1628 var nærværende begge borgermestre, 4 rådsmenn, byfogden samt menige borgerskap og 12 lagrettemenn. Borgermester Nils Høg på Bjørn Meles vegne tilbød Albret Mogensen de 2 hageplasser (=hauge-") som hans (=Albrets) mor, sal. Anniken Albretsdtr hadde pantsatt til Bjørn, at Albret den til seg ville innløse. Dertil Albret svarte at etterdi allting etter hans (=Albrets) sal. mor var opptatt inntil 3 uker etter påske, ville han imidlertid se, hva råd han fikk ....". Det har aldri vore lett å skriva sjølvmeldinga si. På fjerdingstinget 1637 var denne saka oppe: "Kristen Andersøn med skriftlig stevning hitstevnte Bjørn Mele for sitt odelsgods (som) han fordult (gløymt bort eller gøymt bort) har uti båtmannsskatten, formenendes at såvidt han ikke angitt har og skattfridd, bør Ko. Ma. å være forbrutt med mere stevningens innhold. hertil å svare innstevnte Bjørn Mele uti rette møtte og berettet det han har utgitt skatt for gården i seg selv han påbor, og ei av-visste hans gods uti samme skatt skulle takseres. Endog hans gårds skatt beløper seg nesten så meget som hans odelsgods's takst i samme båtmannsskatt kan være. (Han) ville gjerne heretter gi skatt for godset og begjærende denne hans forseelse og misforstand ham ei til onde eller skade måtte ettertraktes. med mere hans svar. Er bedaget til våres gunstige lensherres ankomst at Bjørn denne leilighet hos hans velbyrdighet kunne bilegge og avvike."
Om Bjørn mista noko gods då, og kva det var, veit ein ikkje. Bjørn fekk hand om laksefisket i Frafjordåna medan første kona levde. Laksefisket gav gode inntekter og vart grunnlaget for velstanden. Ut frå kjeldene kan ein sjå at Bjørn stod i og rudda i åna så laksen skulle koma opp og trivast. Bjørn hadde både glede og sorg av åna. Kjeldene fortel oss om dei store elvebrota som øydela mykje av jorda hans, men samstundes gav han betre fiske. Det første store elvebrotet høyrer ein om den 18. juni 1625, og det andre fortel tingboka om den 13. juni 1659. I odelsjordeboka for 1661, like før Bjørn døydde, vert han ført opp med jordegos i Berge (i Kålabygda) 9 merker, Vølstad 72 merker, Fjelle (i Strand) 54 merker, Løland 90 merker, Brådland 45 merker, Bokn (i Fister) 168 merker, Lussi (i Høyland) 72 merker og Byrkjeland 72 merker, til saman 582 merker smør som tilsvarer 8 laup 6 merker smør. Bjørn døydde i 1661.
Ved skiftet etter sonen Ivar Bjørnson Barkve 30. juni 1674 vert dei søskena til Ivar som levde rekna opp. Desse var Gunnar Li, Rasmus Bokn, Tormod Mele, Bjørn Dirdal, Tora, Gunli, Anna Selvik, Udbjørg Ullestad og Marta Frafjord. Etter lova på den tid, så arva ikkje søskena som var døde. Knut Bjørnson Nessa vert difor ikkje nemnt. Og sonen(?) Jakob vert heller ikkje nemnt. Enka etter Bjørn, Sissel Knutsdotter, ville gifta seg på nytt, og manne var Tormod Gunnarson. Dette giftarmålet likte ikkje barna hennar. Versonen Rasmus Kristofferson Selvik (gift med Anna Bjørnsdotter), og sonen Tormod laga uro i Høle kyrkje 25. januar 1663. Rasmus hadde gjeve vermor si råd om giftarmål, men Sissel følgde ikkje dette rådet. Rasmus måtte stå til rette for dette og at han etter gudstenesta hadde reist til Mele og skjelt ut vermor si. Sissel vart truleg gift i 1663 med Tormod Gunnarson som overtok ein del av garden på Mele. Ein kjenner ikkje noko til kvar Tormod Gunnarson var frå. Sissel hadde nok ikkje barn med Tormod.

Bjørn Gunnarson gifta seg med Ingeborg Mele cirka 1603 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Gunnar Bjørnson Li vart fødd i 1606 i Mele, Forsand, Rogaland, NOR og døydde i 1698 i Li, Hetland, Rogaland, NOR 92 år gamal. Gunnar gifta seg med Guri Rasmusdotter cirka 1630 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Gunnar gifta seg så med Torborg Larsdotter, dotter av Lars Johannesson Frøyland og Frøyland, cirka 1680 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

         ii.  Knud Bjørnson Nessa vart fødd cirka 1610 i Mele, Forsand, Rogaland, NOR og døydde før 1650 i Nessa litle, Årdal, Rogaland, NOR. Knud gifta seg med Ingeborg Svendsdotter, dotter av Svend Bjørnson Bjørheim og Eli Jonsdotter, i 1640 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

        iii.  Tora Bjørnsdotter vart fødd cirka 1613 i Mele, Forsand, Rogaland, NOR og døydde i Frafjord, Forsand, Rogaland, NOR. Tora gifta seg med Rasmus Asbjørnson Frafjord, son av Asbjørn Rasmusson Ims og Elen Salvesdotter, cirka 1635 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

         iv.  Gunli Bjørnsdotter vart fødd cirka 1615 i Mele, Forsand, Rogaland, NOR og døydde i Frafjord, Forsand, Rogaland, NOR. Gunli gifta seg med Ole Gunnbjørnson Frafjord, son av Gunnbjørn Gunnbjørnson Rossavik og Sygni Tormodsdotter, cirka 1641 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

          v.  Ivar Bjørnson Barkved vart fødd i 1618 i Mele, Forsand, Rogaland, NOR og døydde cirka 1674 i Barkved, Strand, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 56 år. Ivar gifta seg med Jorunn Knudsdotter, dotter av Knud Svendson Bjørheim og Bergitte Jonsdotter, cirka 1658 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

304      vi.  Rasmus Bjørnson Bokn. Rasmus gifta seg med ukjend.

Bjørn Gunnarson gifta seg med Sissel Knudsdotter, dotter av Knud Bjørnson Bjørheim og Udbjørg Tormodsdotter, cirka 1628 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Ingeborg Bjørnsdotter vart fødd cirka 1628 i Mele, Forsand, Rogaland, NOR og døydde cirka 1670 i Espedal øvre, Forsand, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 42 år. Ingeborg gifta seg med Håvard Olson Espedal, son av Ole Håvardson Espedal og Ukjend, cirka 1650 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

         ii.  Udbjørg Bjørnsdotter vart fødd cirka 1630 i Mele, Forsand, Rogaland, NOR og døydde i 1678 i Ullestad, Årdal, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 48 år. Udbjørg gifta seg med Daniel Andersson Ullestad, son av Anders Bjørnson Riskedal og Berete Eriksdotter, i 1666 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

        iii.  Marita Bjørnsdotter vart fødd cirka 1635 i Mele, Forsand, Rogaland, NOR og døydde cirka 1694 i Frafjord, Forsand, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 59 år. Marita gifta seg med Gunnar Torsteinson Frafjord, son av Torstein Gunnarson Espedal og Helga Rasmusdotter, cirka 1688 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         iv.  Tormod Bjørnson Mele vart fødd i 1638 i Mele, Forsand, Rogaland, NOR og døydde i 1703 i Mele, Forsand, Rogaland, NOR 65 år gamal. Tormod gifta seg med Berita Larsdotter d. y., dotter av Lars Pederson Rossavik og Anna Ingebretsdotter, cirka 1657 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

          v.  Jacob Bjørnson Mele vart fødd cirka 1640 i Mele, Forsand, Rogaland, NOR og døydde etter 1675.

         vi.  Bjørn Bjørnson Dirdal vart fødd i 1650 i Mele, Forsand, Rogaland, NOR, døydde i 1711 i Dirdal, Forsand, Rogaland, NOR 61 år gamal, og vart gravlagd den 8. jun 1711 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR. Bjørn gifta seg med Mette Tomasdotter, dotter av Tomas Cortson Wegner og Ukjend, cirka 1667 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Bjørn gifta seg så med Guri Toresdotter, dotter av Tore Bjørnson Idsal og Kristi Toresdotter, i 1684 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR. Bjørn gifta seg så med Torgjerd Mauritsdotter, dotter av Maurits Velleson Espeland d. e. og Berete Larsdotter, cirka 1695 i Bjerkreim kyrkje, Bjerkreim, Rogaland, NOR.

        vii.  Anna Bjørnsdotter vart fødd i 1652 i Mele, Forsand, Rogaland, NOR, døydde i 1699 i Selvik, Høle, Rogaland, NOR 47 år gamal, og vart gravlagd den 13. jul 1699 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR. Anna gifta seg med Rasmus Kristofferson Selvik, son av Christopher Rasmusson Selvik og Ingeri Pedersdotter, cirka 1671 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR. Anna gifta seg så med Ole Larsson Selvik cirka 1680 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.


609. Ingeborg Mele vart fødd cirka 1580 og døydde cirka 1635 i Mele, Forsand, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 55 år.

Ingeborg gifta seg med Bjørn Gunnarson Mele cirka 1603 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

612. Sten Tollakson Barkeland, son av Tollak Larsson Barkeland og Ingrid Reidarsdotter, vart fødd i 1610 i Vatland i Refsbygda, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde cirka 1657 i Barkeland, Jelsa, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 47 år.

Generelle notat: Stein Tallakson tok over garden etter faren i 1636. Han må ha vore ein vørd mann i sokna sidan han var prestens medhjelpar. Stein var òg skrivefør. På skipreidetinget i 1634 spør Sofie, prestakona, kvifor han har lagt fram i retten ein seddel i presten hr. Markus sitt namn når han sjølv har skrive han. Stein svara at han aldri har lagt fram noko slikt skriv. Stein var gift med Eli Steinsdotter Jelsa og hadde åtte barn med henne. Stein døydde ikring 1657.

Sten Tollakson gifta seg med Ellen Steinsdotter cirka 1636 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

613. Ellen Steinsdotter, dotter av Steen Siverson Jelsa og Birgit Andersdotter, vart fødd cirka 1618 i Jelsa, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde i 1685 i Barkeland, Jelsa, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 67 år.
(Same som person 367 på side 1)

614. Erich Olson Byre, son av Ole Henrikson Blank og Karin Eriksdotter, vart fødd i 1620 i Fister nedre, Fister, Rogaland, NOR og døydde i Byre, Fister, Rogaland, NOR.

Generelle notat: "Unge Erik" på Byre i Fister brukte tredjeparten av garden i 1649 og halve Byre nokre år seinare. Erik var son til Ole Henrikson Blank og dotterson til "Gamle Erik" (Erik Jakobson) på Byre. Erik Olavson var gift med Marit Larsdotter, dotter til Lars Asgautson. Det står at dei hadde dottera Kari Byre, men hadde truleg to døtre til. Siri Eriksdotter frå Byre er ført som dotter til Erik Jakobson, men var nok dotter til Erik Olson og oppkalla etter mormora.
Erik var Lensmann i Sæbø skipreide ikring 1650. I 1657 er Eirik Olavson Byre lagrettemann.
(Sjå også: Rogaland Historielag Årshefte 1942 side 14 og Rogaland Ættesogelag Årshefte 1922 side 227)

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1666-teljinga i Byre, Fister, Rogaland, NOR.

Erich Olson gifta seg med Marta Larsdotter cirka 1650 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

315       i.  Siri Eriksdotter. Siri gifta seg med Johannes Jonasson Fister, son av Jonas Johannesson Hidle og Elisabet Oddsdotter, cirka 1669 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Siri gifta seg så med Svend Svendson Fister, son av Svend Olson Skeie og Siri Tormodsdotter, cirka 1691 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         ii.  Mallene Eriksdotter vart fødd cirka 1652 i Byre, Fister, Rogaland, NOR, døydde i 1681 i Få, Finnøy, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 29 år, og vart gravlagd den 9. okt 1681 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Mallene gifta seg med Even Jakobson Faa, son av Jacob Johannesson Faa og Ukjend, cirka 1670 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

307     iii.  Kari Eriksdotter. Kari gifta seg med Sevat Steinson Byre, son av Sten Tollakson Barkeland og Ellen Steinsdotter, cirka 1675 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.


615. Marta Larsdotter, dotter av Lars Asgautson Jørstad og Siri Olsdotter, vart fødd i 1632 i Jørstad, Sjernarøy, Rogaland, NOR og døydde i Byre, Fister, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Marta var Marit.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1666-teljinga i Byre, Fister, Rogaland, NOR.

Marta gifta seg med Erich Olson Byre cirka 1650 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR.

616. Biørn Knudson Våge, son av Knud Bjørnson Bjørheim og Udbjørg Tormodsdotter, vart fødd i 1595 i Bjørheim øvre, Strand, Rogaland, NOR og døydde i 1680 i Våge, Imsland, Rogaland, NOR 85 år gamal.

Generelle notat: Bjørn Knutson budde på Erøy i Erfjord frå slutten av 1630 åra til 1654. I Erfjord åtte Bjørn garden Erøy 3 laupar smør, Sandvik 1 pund smør, Tednes ½ laup smør, Håland 2 pund smør (visstnok Hålandsosen), Bogland ½ laup smør. Og utanom Erfjord åtte Bjørn og Borghild mange gardar eller gardpartar, såleis i 1665 åtte dei Frøvik i Vikedal ½ laup smør og 1 vett tak, Rønnevik 1 laup smør, Vågen ½ laup smør, Kvaløy 1 laup smør, Sørheim 1½ vett korn (9 spann korn), Hustveit 1 pund smør 5 spann korn, Erøy 3 laupar smør, Sandvik 1 pund smør, Tennes ½ laup smør, Håland 2 pund smør, Kleppa 1 laup smør, Askvik 1 laup smør 1 vett korn, Bjørheim 3 laupar smør, Rivjaland ½ laup smør, Runestad 2 laupar smør, Kyle ½ laup smør, Berge 2½ laupar smør, Tufteskog ½ pund smør, Sukka 2½ pund smør, Bjerga 21 merker smør, Bogland ½ laup smør.
Bjørn Våga var såleis eigar av 21 gardar og hadde attåt Våga som enno var bygslegods. I 1654 fekk Bjørn feste på krongarden Våga i Imsland, 3 laupar smør, som verfaren avstod, og Bjørn flytta dit. Det eldste dokumentet som er funne i Våga, er ein søknad til oberst Gersdorf om å få sleppa grunnleiga av sagbruket, som Bjørn Knutson skuldar på er lite brukt. Han har sjølv skrive under med eiga hand i 1678 (Biørn Knudsen Vaage).
(Sjå også: Rogaland Historielag Årshefte 1942 side 18-19)

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1666-teljinga i Våge, Imsland, Rogaland, NOR.

Biørn Knudson gifta seg med Borgilla Henriksdotter cirka 1635 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Ingeborg Bjørnsdotter vart fødd cirka 1636 i Bjørheim øvre, Strand, Rogaland, NOR og døydde i 1699 i Tednes, Erfjord, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 63 år. Ingeborg gifta seg med Johannes Tolleivson Tednes, son av Tolleff Bjørnson Norheim og Birgitta Nilsdotter, cirka 1658 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Ingeborg gifta seg så med Peder Torkelson Kjølvik, son av Torkel Pederson Selland og Anna Jakobsdotter?, cirka 1685 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

308      ii.  Henrik Bjørnson Bjørheim. Henrik gifta seg med Kari Larsdotter d. e., dotter av Lars Olson Hogganvik og Ingeborg Pedersdotter, i 1668 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

        iii.  Liva Bjørnsdotter vart fødd i 1640 i Erøy, Erfjord, Rogaland, NOR og døydde cirka 1729 i Kleppa, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 89 år. Liva gifta seg med Jon Oddson Hauge, son av Odd Jonson Hauge og Elisabet Tolleivsdotter, cirka 1663 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Liva gifta seg så med Osmund Olson Kleppa, son av Ole Osmundson Vormestrand og Kari Johannesdotter, cirka 1673 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         iv.  Knud Bjørnson Erøy vart fødd i 1644 i Erøy, Erfjord, Rogaland, NOR, døydde i 1711 i Erøy, Erfjord, Rogaland, NOR 67 år gamal, og vart gravlagd den 7. feb 1711 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Knud gifta seg med Johanna Torkelsdotter, dotter av Torkel Nilsson Fatland og Kirsten Samuelsdotter, cirka 1690 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR. Knud gifta seg så med Gunilla Henriksdotter, dotter av Henrich Johannesson Erfjord og Magla Jonsdotter, den 8. aug 1706 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

          v.  Lars Bjørnson Erøy vart fødd i 1650 i Erøy, Erfjord, Rogaland, NOR, døydde i 1736 i Erøy, Erfjord, Rogaland, NOR 86 år gamal, og vart gravlagd den 7. mar 1736 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Lars var Lauritz. Lars gifta seg med Anna Steinsdotter, dotter av Sten Tollakson Barkeland og Ellen Steinsdotter, cirka 1685 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Lars gifta seg så med Mette Toresdotter, dotter av Tore Johannesson Eide og Kari Jensdotter, i 1712 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         vi.  Ole Bjørnson Runestad vart fødd i 1656 i Våge, Imsland, Rogaland, NOR og døydde i Runestad, Finnøy, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Ole var Olle. Ole gifta seg med Dorthe Larsdotter, dotter av Lars Larsson Kvam d. y. og Ukjend, den 29. jun 1684 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

        vii.  Tormod Bjørnson Våge vart fødd i 1658 i Våge, Imsland, Rogaland, NOR og døydde i 1714 i Våge, Imsland, Rogaland, NOR 56 år gamal. Eit anna namn for Tormod var Thormoe. Tormod gifta seg med Inger Ivarsdotter, dotter av Ivar Larsson Runestad og Dorthe Larsdotter, den 24. jun 1688 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

       viii.  Biørn Bjørnson Kvaløy vart fødd i 1664 i Våge, Imsland, Rogaland, NOR, døydde i 1745 i Kvaløy øvre, Imsland, Rogaland, NOR 81 år gamal, og vart gravlagd den 24. jan 1745 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. Biørn gifta seg med Marita Torbjørnsdotter, dotter av Torbjørn Olson Birketveit og Ragna Osmundsdotter, cirka 1688 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Biørn gifta seg så med Mari Jakobsdotter, dotter av Jacob Sørenson Hofmann og Ingeborg Larsdotter, i 1721 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR.


617. Borgilla Henriksdotter, dotter av Henrich Henrikson Blank og Ingeborg Larsdotter, vart fødd i 1615 i Våge, Imsland, Rogaland, NOR og døydde i 1679 i Våge, Imsland, Rogaland, NOR 64 år gamal.

Borgilla gifta seg med Biørn Knudson Våge cirka 1635 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR.

618. Lars Olson Hogganvik, son av Ole Jonson Aukland og Margrete Bjørnsdotter, vart fødd i 1608 i Aukland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1660 i Hogganvik, Vikedal, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 52 år.

Generelle notat: Lars Olson frå Aukland fekk bygslebrev på Indre Sandanger i 1627. Dei budde på Sandanger før dei flytte til Leiranger i Nedstrand. Lars Olson bygsla bruket på Leiranger etter Halvor Pederson ikring 1635. Det andre bruket vart ledig omtrent samstundes, så Lars må ha vore brukar av heile garden frå kort tid etter han flytta til Leiranger og til han flytta til Hogganvik.
Anten var det Lars Olson eller neste brukar Lars Larsson som var brukar av heile garden i 1647. I 1641 og 1642 skatta Lars Olson som jordeigande bonde av 2½ laup smør. Lars Olson og kona vitna mot Berit Kristensdotter då ho vart klaga for trolldom i 1641. Lars Olson Hogganvik var først lensmann i Leirang skipreide (Nedstrand) i 1643 og 1644. I 1640-åra flytta han til Hogganvik i Vikedal der han er nemnt frå 1649. Han vart kåra til Lensmann i Vikedal også.

Lars Olson gifta seg med Ingeborg Pedersdotter cirka 1627 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

309       i.  Kari Larsdotter d. e.. Kari gifta seg med Henrik Bjørnson Bjørheim, son av Biørn Knudson Våge og Borgilla Henriksdotter, i 1668 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. Kari gifta seg så med Rasmus Olson Amdal, son av Ole Danielson Måland og Gunhild Ivarsdotter, cirka 1684 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         ii.  Dorte Larsdotter vart fødd i 1629 i Sandanger indre, Fister, Rogaland, NOR og døydde i Vikedal øvre, Vikedal, Rogaland, NOR. Dorte gifta seg med Daniel Jakobson Høgh, son av Jacob Nilsson Høgh og Margrete Danielsdotter, cirka 1657 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

        iii.  Anna Larsdotter vart fødd cirka 1631 i Leiranger, Nedstrand, Rogaland, NOR og døydde cirka 1705 i Nes, Vikedal, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 74 år. Anna gifta seg med Rasmus Larsson Gjerde, son av Lars Rasmusson Hundseid og Guri Ingvarsdotter, cirka 1675 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. Anna gifta seg så med Søren Sigveson Viland, son av Sigve Osmundson Skeie og Brynhild Jonsdotter, cirka 1703 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         iv.  Marit Larsdotter vart fødd cirka 1632 i Sandanger indre, Fister, Rogaland, NOR og døydde cirka 1698 i Tøtland, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 66 år. Eit anna namn for Marit var Margit. Marit gifta seg med Jon Ågeson Tøtland, son av Aage Jonson Tøtland og Siri Gudmundsdotter, i 1654 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Marit gifta seg så med Børge Børgeson Tøtland, son av Børge Kristofferson Aubø og Birgitte Fartegnsdotter, cirka 1682 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

          v.  Ingeborg Larsdotter vart fødd cirka 1635 i Sandanger indre, Fister, Rogaland, NOR og døydde i Sandanger ytre, Fister, Rogaland, NOR. Ingeborg gifta seg med Johannes Pederson Sandanger i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         vi.  Peder Larsson vart fødd i 1648 i Leiranger, Nedstrand, Rogaland, NOR.

        vii.  Kari Larsdotter d. y. vart fødd cirka 1650 i Leiranger, Nedstrand, Rogaland, NOR og døydde i Nes, Vikedal, Rogaland, NOR. Kari gifta seg med Ingvar Osmundson Nes, son av Osmund Jonson Nes og Siri Ingvarsdotter, i 1670 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.


619. Ingeborg Pedersdotter, dotter av Peder Toreson Kåda og Karen Toresdotter, vart fødd i 1605 i Kåda, Fister, Rogaland, NOR og døydde cirka 1679 i Hogganvik, Vikedal, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 74 år.

Generelle notat: Ingeborg Pedersdotter vart gift første gong med Lars Olson Aukland. Ingeborg gifta seg opp att med Jens Sørensen. Jens Sørenson Lund var gardbrukar på Hogganvik. (Side 471 i Sjernarøyboka står det at han var lensmann.) Det var skifte etter han 11. juni 1685.
I 1683 stemna Ingvar Jens Hogganvik for krav han hadde, men Jens var nettopp død, og Ingvar måtte stemna arvingane.
I 1685 var det arvestrid i familien. På fjerdingstinget 24. juli stemna Ingvar Nes Helga Hogganvik. Han meinte å ha "adskillig rett og tilstand" i Hogganvik. Det må vere tale om kona sin arv. Skiftet etter vermora hadde vore seks år tidlegare. Ingvar har nok meint at han ikkje hadde fått det han hadde krav på. Ættebakgrunnen her er at vermora Ingeborg Pedersdotter hadde gifta seg om att som enke med Jens Sørensen som døydde i 1683. Men Ingeborg var i følgje Rogaland Historie og Ættesogelag: Ætt og Heim 1982 side 70 død ikring 1679 og då gifta Jens seg om att med Helga Ormsdotter Børkjeland. Det er denne Helga Hogganvik Ingvar Nes stemna i 1685. Men då var ho i giftartankar att. Gudmund Knutsen Økstra var festarmannen hennar då. Han møtte for Helga og la fram skiftebrev etter Ingeborg der all arv var rekna opp, og den hadde arvingane straks teke imot. Dessutan var ho ei forarma kvinne og visste ikkje noko om arven. Jens Hogganvik levde 5 år etter skiftet og Ingvar hadde hatt høve til å krevja retten sin før om han hadde nokon. Domen gjekk imot Ingvar sitt krav. Det var skifte etter Jens 11.06.1685.
(Sjå også: Rogaland Historielag Årshefte 1942 side 16)

Ingeborg gifta seg med Lars Olson Hogganvik cirka 1627 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

Ingeborg gifta seg så med Jens Sørenson cirka 1661 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


620. Laurits Ivarson Runestad, son av Ivar Toreson Tjentland og Anna Jonsdotter, vart fødd cirka 1600 i Tjentland, Årdal, Rogaland, NOR og døydde etter 1658 i Runestad, Finnøy, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Laurits Ivarson frå Tjentland i Årdal kom til Runastad på Fogn ikring 1620 og fekk ein del av garden til eige bruk av verfaren Samson Aslakson. Med kona Inger fekk han to barn som ein kjenner til. Han ga frå seg bruk B i 1624, og dreiv vel saman med verfaren til han overtok heile bruk A i 1628. I åra 1634 og 1635 var han kyrkjeverje. I 1640 vart Laurits og grannen Tore stemna av soknepretsen på Rennesøy, herr Søren, av di dei hadde drive "utilbørlig skoghugst", Hauskje prestebol som var soknekallet til herr Søren, hadde eigedom i Runestad, og soknepresten klaga på at han ikkje fekk noko utbytte av skogen i garden. Sjølv meinte dei to at dei berre hadde hogge noko kratt, og det hadde dei rett til etter lova, hevda dei. Retten avgjorde at det skulle vera synfaring i skogen, og så høyrer me ikkje meir til usemja. Laurits var spedalsk, ein sjukdom som ikkje var så uvanleg på 1600- og 1700-talet. Laurits søkte hjelp i Stavnger hjå Mikkel Auge, og denne Mikkel stemna Laurits i 1653 for seks riksdalar. Det gjaldt medikamenter som Laurits hadde fått, men ikkje betalt for. Laurits møtte i retten og opplyste at han med fire vitne til stades hadde gjort avtale om at Mikkel skulle få seks riksdalar dersom han kunne gjere han frisk på mindre enn 14 dagar. Mikkel godtok dette hevda han, og fekk to riksdalar i forskot. Laurits hadde vorte verre og ikkje betre etter at han tok medisinen, og han låg ennå til sengs, 20 veker etter avtalen. Retten frikjende Laurits. I 1658 får me høyra meir om sjukdomen til Laurits. Sonen Ivar vart kalla inn i militærteneste, og i Juli 1658 møtte han på tinget på Hesby saman med mora. Ho fortalde at Laurits hadde "den slemme sygen spedalskhet", og han hadde teke sonen med seg til kongsgarden i Stavanger første gong innkallinga kom. Den gongen hadde lensherren vore hard, men gjeve guten fri. Likevel hadde han fått innkalling ein gong til, men då hadde han ikkje møtt. Ivar ville nå gjerne "sone sin forseelse", men han vart sendt heimatt saman med mora, for ingen av dei andre knektane ville vere saman med han på grunn av smittefaren. Laurits Ivarson hadde noko eigedom i Ullestad i Årdal som truleg var arvegods.

(Sjå også: Rogaland Historielag Årshefte 1942 side 22)

Laurits Ivarson gifta seg med Inger Samsonsdotter cirka 1628 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

310       i.  Ivar Larsson Runestad. Ivar gifta seg med ukjend. Ivar gifta seg med Dorthe Larsdotter, dotter av Lars Larsson Kvam d. y. og Ukjend, cirka 1671 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.

         ii.  Dorte Larsdotter vart fødd cirka 1640 i Runestad, Finnøy, Rogaland, NOR og døydde i Nessa store, Nedstrand, Rogaland, NOR. Dorte gifta seg med Peder Olson Koll, son av Ole Pederson Koll og Anna Olsdotter, cirka 1671 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.


621. Inger Samsonsdotter, dotter av Samson Aslakson Runestad og Ukjend, vart fødd cirka 1605 i Runestad, Finnøy, Rogaland, NOR og døydde i Runestad, Finnøy, Rogaland, NOR.

Inger gifta seg med Laurits Ivarson Runestad cirka 1628 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

622. Lars Larsson Kvam d. y. son av Lars Larsson Opsal og Ukjend, vart fødd i 1625 i Opsal, Finnøy, Rogaland, NOR og døydde cirka 1700 i Kvam, Strand, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 75 år. Eit anna namn for Lars Larsson var Laurits Kvam.

Generelle notat: Lars Kvam vart gift ikring 1646 med ei ukjent og hadde fem barn med henn. Ikring 1675 gifta han seg opp att med enka etter Lydik Olson Kvam, Berta Larsdotter frå Rossavik i Forsand. Ho gifta seg for tredje gong med Rasmus Olson frå Selvik i Høle. Lars Kvam var lagrettemann i åra 1678 til 1684. Av tollistene for Stavanger ser me at Lars var i byen med 1 pund 8 merker talg i oktober i 1681, og med 1 ½ pund talg i november same året. I 1701 var sonen Peder Larsson 61 år. Det vart halde skifte etter han 24. mars 1735. Lars var truleg frå Opsal på Fogn i Finnøy og kan hende bror til Laurits Lauritsson som var fødd ikring 1611 og som døydde i 1675.

Lars Larsson gifta seg med ukjend.

Barna hans var:

          i.  Kari Larsdotter vart fødd cirka 1646 i Kvam, Strand, Rogaland, NOR og døydde i 1733 i Høyland, Strand, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 87 år. Kari gifta seg med Knud Olson Høyland, son av Ole Toreson Bjørheim og Anna Endresdotter, i 1674 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

         ii.  Peder Larsson Opsal vart fødd i 1649 i Kvam, Strand, Rogaland, NOR og døydde cirka 1735 i Opsal, Finnøy, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 86 år. Peder gifta seg med Malena Sjursdotter, dotter av Sjur Larsson Selvåg og Ukjend, i 1677 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Peder gifta seg så med Marit Jonsdotter i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

        iii.  Hans Larsson Opsal vart fødd i 1651 i Kvam, Strand, Rogaland, NOR og døydde i Opsal, Finnøy, Rogaland, NOR. Hans gifta seg med ukjend.

311      iv.  Dorthe Larsdotter. Dorthe gifta seg med Ivar Larsson Runestad, son av Laurits Ivarson Runestad og Inger Samsonsdotter, cirka 1671 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR. Dorthe gifta seg så med Ole Bjørnson Runestad, son av Biørn Knudson Våge og Borgilla Henriksdotter, den 29. jun 1684 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

          v.  Kristi Larsdotter vart fødd cirka 1655 i Kvam, Strand, Rogaland, NOR.

Lars Larsson gifta seg så med Berita Larsdotter d. e., dotter av Lars Pederson Rossavik og Anna Ingebretsdotter, cirka 1675 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


628. Jonas Johannesson Hidle, son av Johannes Osmundson Stokka og Brønela Knudsdotter, vart fødd cirka 1622 i Stokka, Vats, Rogaland, NOR og døydde cirka 1700 i Hidle søndre, Sjernarøy, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 78 år.

Generelle notat: Jonas Johannesson inngjekk eit makeskifte med Ola Henrikson i 1659. Han fekk 2 laupar 1 pund 4 merker i Nedre Fister mot å gje frå seg 2 laupar 4 spann i Stokkedal i Vats. I tillegg måtte Jonas ut med 50 riksdalar i mellomlegg.
I 1681 budde Jonas på Hidle og sonen Johannes hadde teke over garden på Nedre Fister. Nokre år før hadde han festa ein part på to pund i garden, som Peder Voster åtte. Han bad sonen vera nådig mot seg og hans fattige og sjuke kone. Hidle var "wbeleylig och fast til Wd Armelse" for dei. Han hadde hus på Fister, og ba sonen om å få beite og for til 2-3 kyr og nokre sauer. Han hadde lagt ut mykje pengar på garden og mellom anna rydda opp åkerland til 4-5 tønners utsæd, sa han. Men Jonas nådde ikkje fram med søksmålet sitt. Sonen hadde lovleg brev på å bruka heile garden. Peder Voster hadde gjort urett då han bygsla to pund til Jonas. Han måtte difor gje han pengane tilbake og erstatta Jonas for "skadelidelse".
Jonas åtte garden Velde i Vats i 1670, men har truleg ikkje butt der. Jonas var i følgje Rogaland Historie og Ættesogelag: Ætt og Heim 1984 side 152 fødd ikring 1622.

Jonas Johannesson gifta seg med Elisabet Oddsdotter cirka 1646 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

314       i.  Johannes Jonasson Fister. Johannes gifta seg med Siri Eriksdotter, dotter av Erich Olson Byre og Marta Larsdotter, cirka 1669 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

         ii.  Odd Jonasson Kvame vart fødd i 1652 i Stokka, Vats, Rogaland, NOR og døydde cirka 1726 i Kvame, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 74 år. Odd gifta seg med Karen Hansdotter, dotter av Hans Sevatson Skiftun og Siri Klengsdotter, cirka 1680 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Odd gifta seg så med Elisabet Jørgensdotter, dotter av Jørgen Knudson Hauske og Brita Reiarsdotter, i 1711 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

        iii.  Niels Jonasson Venja vart fødd i 1663 i Fister nedre, Fister, Rogaland, NOR, døydde i 1753 i Venja, Sjernarøy, Rogaland, NOR 90 år gamal, og vart gravlagd den 22. mai 1753 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR. Niels gifta seg med Kari Larsdotter, dotter av Lars Bjørnson Sandanger og Margrete Jensdotter, cirka 1706 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.


629. Elisabet Oddsdotter, dotter av Odd Jonson Hauge og Elisabet Tolleivsdotter, vart fødd cirka 1625 i Hauge nedre, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Hidle søndre, Sjernarøy, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho budde i 1681 i Hidle søndre, Sjernarøy, Rogaland, NOR.

Elisabet gifta seg med Jonas Johannesson Hidle cirka 1646 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

630. Erich Olson Byre, son av Ole Henrikson Blank og Karin Eriksdotter, vart fødd i 1620 i Fister nedre, Fister, Rogaland, NOR og døydde i Byre, Fister, Rogaland, NOR.
(Same som person 614 på side 1)

631. Marta Larsdotter, dotter av Lars Asgautson Jørstad og Siri Olsdotter, vart fødd i 1632 i Jørstad, Sjernarøy, Rogaland, NOR og døydde i Byre, Fister, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Marta var Marit.
(Same som person 615 på side 1)

632. Tore Larsson, son av Lars og Marit Jakobsdotter, vart fødd i 1600 i Sæbø, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde i 1674 i Langeland, Finnøy, Rogaland, NOR 74 år gamal, og vart gravlagd den 16. apr 1674 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Tore Lauritsson var frå Sæbø og fekk Langeland på Fogn på vilkår at han skulle "have samme kvinnes datter, og den blinde kvinne skal blive forsynt hos hans fader", det vil seie på Sæbø. Tore var gift med dotter til Sissel som står innført i skattelistene på Langeland fram til og med 1623. I førstebygsel måtte Tore ut med 12 riksdalar og han sat som brukar heilt fram til ikring 1670.
Etter aldersoppgåva i manntalet for 1664 var han fødd i 1600. Svigermora hadde ein bror Tjeran, og deira mor heitte Birgit. Dette går fram av ei arvesak som Tore i 1627 reiste mot Torstein på Indre Ladstein. Torstein hadde teke arv etter Sissel sin brorson, Guttorm Tjeranson, ein arv som farmora hans (og mor til Sissel) skulle ha fått. Arven inneslutta mellom anna ei seng med verdi 4 riksdalar, ei gryte, ein del av eit sølvbelte, ei ku og ein sau. Saka vart avslutta med forlik.
Både Tore og "hans kvinde" døydde i 1674. Dei hadde fire barn. Tore var den siste som brukte Langeland samla. Nokre år før han døydde, hadde han gjeve frå seg gardsbruket og det ser ut for at to av svigersønene fekk kvar sin part i garden.

Tore gifta seg med Tjøstersdotter cirka 1630 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

316       i.  Lars Toreson. Lars gifta seg med ukjend. Lars gifta seg med Marta Johannesdotter i 1696 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

         ii.  Ole Toreson Langeland vart fødd cirka 1633 i Langeland, Finnøy, Rogaland, NOR og døydde i Bergen, Bergen, Hordaland, NOR.

        iii.  Marthe Toresdotter vart fødd cirka 1645 i Langeland, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde i 1721 i Langeland, Finnøy, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 76 år, og vart gravlagd den 21. des 1721 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Marthe gifta seg med Henrik Langeland cirka 1670 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

         iv.  Sissel Toresdotter vart fødd cirka 1647 i Langeland, Finnøy, Rogaland, NOR og døydde cirka 1715 i Langeland, Finnøy, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 68 år. Sissel gifta seg med Ole Pederson Langeland d. e., son av Peder Jensson Mjølsnes og Ukjend, den 11. jan 1674 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.


633. Tjøstersdotter, dotter av Tjøster Langeland og Sissel Langeland, vart fødd cirka 1600 i Langeland, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde i 1674 i Langeland, Finnøy, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 74 år, og vart gravlagd den 16. apr 1674 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

gifta seg med Tore Larsson cirka 1630 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

636. Asgaut O. Øverland vart fødd i 1570 og døydde cirka 1650 i Øverland, Nedstrand, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 80 år.

Generelle notat: I gamle Erfjord boka står det at ei dotter til Olav Knutson Håland var truleg gift med ein Asgaut, og dei var foreldra til Lars Asgautson Jørstad, men i dei nye bøkene står det at dette truleg er feil. Der står det at mor til Lars Asgautson og mor til Tore Hallvardson Hamra var systre og hadde odelsrett til Hamra. Desse systrene var truleg døtre til rydningsmannen på Hamra. Men ein kan ikkje utelukke at dei var døtre til Ola Knutson på Håland heller.

Kven Asgaut, far til Lars Asgautson Jørstad, var veit ein ikkje. Det er gissa på ein Asgaut Bø (Sæbø skipreide) som er nemnt i 1617 og hadde bokstavane A.L. i signettet, eller ein Asgaut Holta (Årdal skipreide) som ikring 1611 flytta til Hidle i Sjernarøy der sonen til Lars Jørstad, Ola, budde seinare. Like eins gissar ein på ein Asgaut Hansson Norheim i Sjernarøy, som var lagrettemann i Sæbø skipreide i 1597 kan vere far til Lars Asgautson Jørstad.

I 1666 vart Olav Helgeson stemna inn til tingsamling på Steinnes, skulda for leigemål med Berta Andersdotter. Simon Nordbø vart då innkalla som vitne. Han opplyste at han var farbror til Ola, at Ola og Berta var forlova, og at dei akta å gifta seg med det første. Denne broren Helge Asgautson kan vere han som er nemnt på Øvre Landa i Finnøy. Det er òg mogeleg at Simon hadde ein bror Ola. Ein Ola Asgautson Nordbø fekk i 1698 dottera Inger.
I kyrkjeboka for Finnøy under gravlagde i 1690 er det ført:
"Den 18 Januar Bleff Simon Norbøes Søster Sirj Asgoudsd: graffest, som dog døde nest for jull".
(Sjå også: Rogaland Historielag Årshefte 1942 side 31)

Asgaut Hidle er nemnd frå 1613-1628, og i 1624 står Asgaut Hidle "med sine Brødrebørn" som eigar av 1 spann 8 merker(!) korn i Lussi i Høyland.
Desse "brødrebørn" må truleg vere frå Øvre Bjørheim i Strand. Bjørn Gunnarson frå Nordland i Forsand var gift andre gong med Sissel Knutsdotter frå Øvre Bjørheim i Strand. Med Sissel Knutsdotter fekk han gods i Lussi i Høyland.
Far til Sissel var Knud Bjørnson Øvre Bjørheim. Foreldra hans var Sissel Sebjørnsdotter (frå Talgje i Sjernarøy, og enke etter Knud Olson på Hidle søndre) og Bjørn Larsson på Øvre Bjørheim i Strand. Knud Bjørnson er i odelsjordeboka frå 1617 er det nemnt 1 vett korn i Lutsi i Høyland.

I boka for Nedstrand står det at i bumerket til Asgaut Øverland står A.O. Han kom til bruket same året som Jakob Erikson flytta til Ringja. I tingboka i 1629 står det at Asgaut hadde budd 18 års tid på Holta i Strand. Han betalte leiglendingsskatt i Strand i åra 1603-1612. Asgaut står i skattelistene på Øverland i åra 1641 til 1645. Han brukte 1½ laup i garden i 1647. Sidan han må ha brukt halve garden på 2½ laupar smør då han kom til Øverland, må bruket ha vorte delt noko før 1647. Sonen Jon hadde fått 1 laup i garden. I 1664 hadde ein annan son, Eivind, fått faren sitt attverande bruk på 1½ laup. Asgaut hadde ein son heime på sitt eige bruk i 1645. Det er nemnt barna Eivind, Jon, Kirsti og kan hende Anna Baustad.

Om dette er same Asgaut er usikkert.

Asgaut O. gifta seg med Olsdotter cirka 1592 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Lars Asgautson Jørstad (Tilhøve til far: Omstridt, Tilhøve til mor: Omstridt) vart fødd cirka 1592 i Holta, Strand, Rogaland, NOR og døydde cirka 1660 i Jørstad, Sjernarøy, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 68 år. Lars gifta seg med Siri Olsdotter, dotter av Ole Jonson Aukland og Margrete Bjørnsdotter, cirka 1613 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Lars gifta seg så med Birgitte Hadlesdotter, dotter av Hadle Torbjørnson Vanvik og Ingrid Torkelsdotter, cirka 1645 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR.

         ii.  Helge Asgautson Landa (Omstridt) vart fødd i 1604 i Holta, Strand, Rogaland, NOR og døydde i 1664 i Landa øvre, Finnøy, Rogaland, NOR 60 år gamal. Helge gifta seg med ukjend.

        iii.  Eivind Asgautson Øverland vart fødd i 1609 i Holta, Strand, Rogaland, NOR og døydde i Øverland, Nedstrand, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Eivind var Effven.

         iv.  Kirsti Asgautsdotter vart fødd cirka 1612 i Holta, Strand, Rogaland, NOR og døydde i Øverland, Nedstrand, Rogaland, NOR. Kirsti gifta seg med Eivind Torgerson, son av Torger og Ukjend, cirka 1640 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR.

318       v.  Simon Asgautson Nordbø (Omstridt). Simon gifta seg med Ingeborg Larsdotter, dotter av Lars Toreson Nordbø og Ukjend, cirka 1640 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

         vi.  Siri Asgautsdotter vart fødd cirka 1618 i Hidle søndre, Sjernarøy, Rogaland, NOR, døydde i des 1689 i Nordbø, Finnøy, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 71 år, og vart gravlagd den 19. jan 1690 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

        vii.  Anna Asgautsdotter vart fødd cirka 1620 i Hidle søndre, Sjernarøy, Rogaland, NOR og døydde i Baustad, Nedstrand, Rogaland, NOR. Anna gifta seg med Peder Jensson Baustad cirka 1650 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR.

       viii.  Ole Asgautson Nordbø (Omstridt) vart fødd cirka 1622 i Hidle søndre, Sjernarøy, Rogaland, NOR og døydde i Nordbø, Finnøy, Rogaland, NOR. Ole gifta seg med ukjend.

         ix.  Jon Asgautson Øverland vart fødd i 1624 i Hidle søndre, Sjernarøy, Rogaland, NOR og døydde i Øverland, Nedstrand, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Jon var Joen.


637. Olsdotter, dotter av Ole Knudson Håland og Margrete Larsdotter, vart fødd cirka 1575 i Fevoll nedre, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Hidle søndre, Sjernarøy, Rogaland, NOR.

gifta seg med Asgaut O. Øverland cirka 1592 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

638. Lars Toreson Nordbø vart fødd cirka 1580 i Nordbø, Finnøy, Rogaland, NOR og døydde i Nordbø, Finnøy, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Lars Toreson var Laurits.

Generelle notat: Laurits Nordbø betalte i 1612 tredjeårstake av 5 vett korn. Han kan ha vore bror til Tøres Norbø som i 1611 bygsla 3 vett korn "som hans fader for hannem venligen oplod". Dei var då begge søner til Tore på Norbø som betalte tredjeårstake av halve Nordbø i 1602. Innføringa i lensrekneskapen seier at Tore betalte 1 skippund korn (halvparten av det gamle krongodset, i tillegg kom halvparten av domkapitlet sitt gods, så bruket vart samla på 5 vett). Han hadde tidlegare brukt ½ skippund og mora ½ skippund, men nå tok han over heile bygsla. Same år vart Tore innstemna for retten og måtte svara for eit øksehammarslag som han hadde gjeve Gitlev på Reilstad. Dette hadde skjedd 2. påskedag, og bota vart difor sett så pass høgt som 2 riksdalar, sidan det var brot på helgedagsfreden. Tore var truleg brukar fram til ikring 1610. Han hadde sonen Tøres. Tørres og Laurits kan vere same person, noko som kan gje forklaring på at Laurits kunne ta over gardsbruket utan å betale førstebygsla. Namnet til Laurits finn me i skattelistene frå 1610 til 1612, så det var liten stabilitet. I 1613 kom ein ny brukar til garden.

Lars Toreson gifta seg med ukjend.

Barnet hans var:

319       i.  Ingeborg Larsdotter. Ingeborg gifta seg med Simon Asgautson Nordbø, son av Asgaut O. Øverland og Olsdotter, cirka 1640 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.


720. Torgils Osmundson Bjoland, son av Osmund Askvik og Ukjend, vart fødd i Askvik, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde etter 1616 i Bjoland, Skjold, Rogaland, NOR.

Generelle notat: "Torgius Biolandt" var lagrettemann og i 1591 var han utsending til hyllinga av kong Kristian kvart. Torgils Osmundson budde på garden til 1613. Torgils gav i 1616 Jon Person pant i ein mindre part av Bjoland. Jon Person var gift med dotterdotter til Torgils, Siri Gunnarsdotter. Torgils var truleg bror til Tore Osmundson og Siri Osmundsdotter Askvik i Hjelmeland. Tore pantsette litt jordegods i Bjoland i 1616. Torgils hadde dottera Dorte og truleg sonen Rasmus på Askvik i Hjelmeland (står det). Dorte må i så fall vere eit halvt hundre år eldre enn Rasmus, og Torgils må ha vore gift meir enn ein gong. Siri Osmundsdotter på Askvik gav systersonen Knut Klausson på Eik ein halv vett korn i 1623 av odelsgodset i Askvik. To år seinare gav ho like mykje til broren Aslak Klausson på nedre Bjørheim i Strand. Torgils må då ha hatt ei syster som var gift med ein Klaus, og som var foreldre til Knut og Aslak. Siri Osmundsdotter vert i 1617 kalla Mehus, var var truleg den Siri som vert nemnt som gift med Anders Mehus. Anders rømde ikring 1610 av di han vart tiltala for leigemål med ein nær slektning. Siri skal så ha gifta seg med Jens Askvik som døydde i 1619, og i 1623 var Siri gift for tredje gong med Tørres Tørresson frå Hana i Høyland. Siri var nok barnlaus sidan ho gav bort jordegodset sitt i Askvik. Kan Torgils og søskena vere frå Askvik i Hjelmeland der Siri åtte jordegods, og som Rasmus, sonen(?) til Torgils, vart brukar av?

Torgils Osmundson gifta seg med ukjend.

Barna hans var:

          i.  Dorte Torgilsdotter vart fødd cirka 1545 i Bjoland, Skjold, Rogaland, NOR og døydde cirka 1590 i Blikra, Vats, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 45 år. Dorte gifta seg med Gunder Eilivson Blikra, son av Elluf Narveson Blikra og Ukjend, cirka 1565 i Skjold kyrkje, Skjold, Rogaland, NOR.

360      ii.  Rasmus Torgilsson Askvik (Omstridt). Rasmus gifta seg med ukjend.


728. Johannes Eivindson Faa, son av Eivind Johannesson Vestbø og Ukjend, vart fødd i 1570 i Få, Finnøy, Rogaland, NOR og døydde i 1650 i Få, Finnøy, Rogaland, NOR 80 år gamal.

Generelle notat: Den som etter jordeboka 1617 hadde den største eigedomsparten i Få, var Johannes Vestbø. Han åtte 5 vetter som han hadde arva (nett halvparten av odelsgodset), dessutan 10 spann (1 2/3 vett) som han hadde fått hand om ved kjøp. Dette er Johannes Eivindson, son til brukar nr. 2, og eigedomsparten på 5 vetter var arv etter faren. Han vår brukar på Vestbø frå ikring 1600 fram til 1618. Då døydde Lars, og Johannes Eivindson flytte til Få der me finn han som oppsitjar på farsgarden fra 1619. Johannes Eivindson var fødd ikring 1570 og døydde ikring 1650. Han var gift med Marit Ellingsdotter, som var dotter til presten Elling Simonson, og han var både lagrettemann i ei årrekke, kyrkjeombod 1622-1624 og lensmann i Finnøy i alle fall i åra 1643-1645. Det finst ingen kyrkjebøker frå så tidleg tid, men ut frå odelsskattelistene og andre kjelder får me namna på barna. I den nemnde åstadssaka 1622 står Johannes Eivindson fram som ein handlingskraftig mann, og han gav følgjande levande framstelling av kva som hadde skjcdd då eit stykke mark vart teke frå Få og lagt under Haga, som var krongods: "der hans salig fader boede på sin odals jord Fahe, da boede och der på Hesbye Holgjerd Bagge, fogid udi Ryefylke, som havde et nag til hans fader Evind Johansen, hvorfor det var han ikke visste, andet end det skulle vere kommet af et leiemål hans dreng var ikommen med et kvinfolk (som) tjente hans fader som han gjerne ville have havt inn på hannom, der det ikke kunde skje, tager han en hob menn med sig af hans uvenner, går hannom uvidendes markegang imellen Fahe och Hage, går til och nedslår den rette gamble stenlagde skiftesgard, och tager ind på Fahe eigedeler, et stort stykke mark, och leghger det under Hage. Der han gikk ud til dennem, søgte de hannom med våben och verge, hvorover han måtte vige fra samme sin odals jord, och ind til Frøvig i Skjolds sogen". Dette må ha skjedd ikring 1560 (Holger Bagge er nemnd som fut 1558-64), og etter det vitnemålet Johannes gav 1622, var faren då ein gamal mann, og difor vart saka heller ikkje følgd opp på tinget, "fordi han ei torde, ei helder havde for sin alderdombs skyld forstand til, enten at anke eller tale derpå". Som utfylling kan også dragast inn den fråsegna Samson Åmøy kom med i 1622. Han tente hjå Eivind Få, "da fikk Holgjerd Bagge vrede til hannom, for han ikke ville skjenke och forære hannom, och derfor efterdi Evinds grande, som boede hos hannom, ikke ville stå bi med hannom, jorden at forsvare, efterdi han ville føre derfra, da tog Holgjerd Bagge det stykke mark fra hannom uden dom". - Det er mogeleg at det var Laurits som var "Evinds grande, som boede hos hannom".

(Sjå også: Rogaland Historielag Årshefte 1944 side 18)

Johannes Eivindson gifta seg med Marit Ellingsdotter cirka 1609 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

364       i.  Jacob Johannesson Faa. Jacob gifta seg med ukjend.

         ii.  Jon Johannesson Hauske vart fødd cirka 1611 i Vestbø, Finnøy, Rogaland, NOR og døydde i 1651 i Hauske, Finnøy, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 40 år. Jon gifta seg med Marta Taraldsdotter, dotter av Tarald Gunnarson Hauske og Ukjend, cirka 1650 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

        iii.  Eivind Johannesson Alsvik vart fødd i 1612 i Vestbø, Finnøy, Rogaland, NOR og døydde etter 1669 i Alsvik, Strand, Rogaland, NOR. Eivind gifta seg med Ingeborg Gunnarsdotter, dotter av Gunnar Alsvik og Ukjend, cirka 1640 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.

         iv.  Elling Johannesson Ladstein vart fødd i 1615 i Vestbø, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde i 1683 i Ladstein ytre, Finnøy, Rogaland, NOR 68 år gamal, og vart gravlagd den 18. nov 1683 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Elling gifta seg med ukjend. Elling gifta seg med Marthe Osmundsdotter, dotter av Osmund Ellingson Flesjå og Gunhild Halvardsdotter, den 24. jun 1681 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

          v.  Johannes Johannesson Faa vart fødd cirka 1618 i Få, Finnøy, Rogaland, NOR og døydde i Få, Finnøy, Rogaland, NOR.

         vi.  Ole Johannesson Landa vart fødd i 1620 i Få, Finnøy, Rogaland, NOR og døydde i 1694 i Landa nere, Finnøy, Rogaland, NOR 74 år gamal. Ole gifta seg med Tørresdotter, dotter av Tørres Larsson og Ukjend, cirka 1651 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

        vii.  Lars Johannesson Bø vart fødd i 1624 i Få, Finnøy, Rogaland, NOR og døydde i 1674 i Bø, Finnøy, Rogaland, NOR 50 år gamal. Eit anna namn for Lars var Laurits. Lars gifta seg med ukjend.


729. Marit Ellingsdotter, dotter av Elling Simonsen og Ingrid Ormsdotter, vart fødd cirka 1585 i Skudegjerd, Finnøy, Rogaland, NOR og døydde i Få, Finnøy, Rogaland, NOR.

Marit gifta seg med Johannes Eivindson Faa cirka 1609 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

732. Lars Larsson Opsahl, son av Laurits Knudson Hogganvik og Hogganvik, vart fødd cirka 1590 i Hogganvik, Vikedal, Rogaland, NOR og døydde før 1664 i Opsal, Vikedal, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Den 27. desember 1627 vart det halde ting på Jelsa. Her la Lars Larsson Oppsal, Vikedal, sak mot Ola Toreson Kyle og kravde han for 10 riksdalar i bygsel av Kyle, som han stod til rest med. Kravet vart gjort gjeldande på vegner av den nå avlidne far åt Lars, Lars Hogganvik, lensmann i Vikedal frå 1591 og utover. Han åtte i si tid mykje jordegods rundt om i Ryfylke. I Kyle åtte han ½ laup. Ola sa som si orsaking at då han for 4 år sidan, i 1623, bygsla Kyle av Lars Hogganvik, fekk han ikkje noko bygslebrev. Kan han nå få bygslebrevet sitt, skal dei 10 riksdalar vere betalte, sa han. Domen gjekk ut på at Ola skulle betale Lars 10 riksdalar innan ein månad frå dato. Då skulle og Lars gjeve han bygslebrev slik lov og rett seier.

Lars Larsson gifta seg med Marit Jonsdotter cirka 1615 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Anna Larsdotter vart fødd cirka 1615 i Opsal, Vikedal, Rogaland, NOR og døydde i 1690 i Sandvik, Erfjord, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 75 år. Anna gifta seg med Bård Gammelson Sandvik cirka 1640 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. Anna gifta seg så med Gunnbjørn Gunnbjørnson Sandvik, son av Gunnbjørn Bog og Inger Halvorsdotter, cirka 1666 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Anna gifta seg så med Sevat Olson Sandvik, son av Ole Sevatson Skiftun og Gunhild Olsdotter, cirka 1670 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

366      ii.  Lars Larsson Barkeland. Lars gifta seg med Ellen Steinsdotter, dotter av Steen Siverson Jelsa og Birgit Andersdotter, cirka 1657 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

        iii.  Margrete Larsdotter vart fødd cirka 1635 i Opsal, Vikedal, Rogaland, NOR og døydde cirka 1708 i Sandanger indre, Fister, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 73 år. Margrete gifta seg med Ole Nilsson Solberg, son av Nils Oddson Landsnes og Guri Pedersdotter, cirka 1665 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

Lars Larsson gifta seg så med Margrete Nilsdotter, dotter av Niels Pedersen og Barbara Jørgensdotter, cirka 1654 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

          i.  Eli Larsdotter vart fødd cirka 1654 i Opsal, Vikedal, Rogaland, NOR og døydde i 1712 i Kjølvik, Jelsa, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 58 år. Eli gifta seg med Jon Olson Kjølvik, son av Ole Pederson Kjølvik og Ukjend, i 1672 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.


733. Marit Jonsdotter, dotter av Jone Jonson Tøtland og Kari Ågesdotter, vart fødd cirka 1597 i Tøtland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1653 i Opsal, Vikedal, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 56 år.

Marit gifta seg med Lars Larsson Opsahl cirka 1615 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

734. Steen Siverson Jelsa, son av Siver Steinson Jelsa og Bårdsdotter, vart fødd cirka 1595 i Jelsa, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde cirka 1678 i Jelsa, Jelsa, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 83 år.

Generelle notat: Stein Siverson overtek bruket på Jelsa Mehus etter stefaren sin Orm Nilsson Bokn i 1614. Enka etter farbroren hans bruka Jelsabruket. Truleg har han måtta gje Jelsa Mehus frå seg til rette odelsarving Elling Person ikring 1617, for det er då han gjer krav på farbroren sitt bruk som han åtte 2 pund 4 merker smør i og dessutan var rette odelsmann til. Han vart i ung alder lensmann i Jelsa skipreide og var ein mann som kunne både lesa og skriva. Han samla seg mykje jordegods, meir eller mindre på heiderleg vis.
22 desember 1627 finn ein: "lot Steen Jelse lese et pergementsbrev av velb. Margrete Brockenhus til Hovedsholm (Hovinsholm, Hofvin) på Hedemarken utgitt, lydendes på 4 pd. sm. i Fuglesteen, 1 pd. sm. i Arritstvedt i Leranger, 2 ½ vett korn i indre Ladsteen på Finnøen, 3 spann korn i Egeland i Gand sogn, til pant å ha for 140 rd. udi 6 år, eller og samme gods å følge ham eller hans arvinger til evig odel. Dat. Elingård 10. aug. i nærværende år. Under hennes egen hånd og segl såvelsom og velb. Jens Bjelkes Norges rikes kantzler, Poul Wilchen Ko: Ma: foged over Onsøe len og Niels Pedersen Hårbos til vitterlighet."
Mellom bilag til lensrekneskapen 1639-40 Stavanger len. Pk. 276 R.A. er ein pantesetel av 18. mars 1628 til Stein Jelsa for 128 lodd sølv han hadde lånt Kongen. Til brukeleg pant 3 pund 4 merker smør i Fuglestein. Underteikna av Jens Juel, stathaldar i Norge, og jens Bjelke til Austrått. I 1640 28. jan. kvitterte Stein Jelsa for 64 riksdalar.
Men me finn han og i sakefallsprotokollen. Sakefall 1623: "Steen Jelse soning for han solgte eketrær mot forbud - 50 rd."
Sakefall 1629-302: Pk. 267 R.A. Lensrekneskapen.
"Steen Jelse, forrige lensmann i samme skibrede, bøter for han udi adskillige måter har tatt skjenk og gaver for Ko : Ma : utnevnte. Item for bøkkerholt han har stjålet, med mere ulempe, sonet derfor og gav til Ko: Ma: penge 50 rd. Bemeldte Steen Jelse sonet også for adskillige beskyldninger han sin sogneprest har tillagt og det ikke kunne bevise, gav 20 rd."
Sakefall 1635-363: Pakke 272 R.A.
"Steen Jelse formedelst han ikke holdt en kontrakt mellem hederlige og vellærde mann hr. Markus Pedersen og ham på Stavanger kapitels opprettet, som formelder på 200 rd. til Ko : Ma : og de fattige. Har sonet til Ko : Ma : for 50 rd. "
Trass i desse store bøter og elles mange småbøter, levde Stein Jelsa all sin dag som velstandsmann. Han vart avsett som lensmann, men elles møtte han gjennom eit langt liv ofte som domsmann og lagrettesmann både på skipreideting og lagtinget. Møtte og av og til som lensmann når den tilsette lensmann hadde forfall. Elles kunne han vera ikkje så lite av ein lentekrok. Det var ofte spel og dans i tingstova etter at fut og skrivar var reiste sin veg. Mellom spelemennene var Tobias som ikkje berre kunne spela, men òg herma etter folk. Ein gong fekk Stein lokka han til å herma etter skrivaren Mikkel Lauritsen. Det var nettopp på det tinget då Stein Jelsa var sett så hardt til veggs av skrivaren. Dei tilreisande var vel for det meste reist heim, men eindel av dei var att saman med ungdomen, mellom dei den stødige lensmann i Vats, Johannes Stokka. I det laget var det at Stein fekk Tobias til å herma etter skrivaren. Sjølvsagt kom det fram til skrivaren kva som hadde gått for seg. Hans vevar på Nedstrand hadde vore der og snakka seinare om det i bygda. På neste ting på Jelsa, 25. november 1622, spør skrivaren om nokon her har noko utilbørleg å seia på skrivaren, anten i fakter, ord eller gjerningar. Til dette svara dei at dei hadde berre godt åseia om han, og Stein Jelsa sa i "serdeleshet" at skrivaren hadde vore ein god mann for han. Då kalla skrivaren fram Hans vevar for å fortelja kva han visste:
"Mikkel Lauritsen hadde i rette stevnet Hans Vever på Nedstrand, sin sannhet å være ved sin ad stendig, om hva spodske fakter han har hørt og sett av Tobias spillemann, hvorom han provet som etterfølger: At forgangne år 1621 udi Jelse tingstue om natten etter at tinget var avholdt, da sa Steen Jelse til Tobias : Kom hit og skriv et brev. Hvortil Tobias svarte: jeg tør ikke, og så seg om over akselen. Da sa Steen: de være borte, skriv kon et brev. Tobias tok så sin fiddelbue og malet på sin neseduk med og blevret med munnen. Da sa Johannes Stokke som og var ved bordet: La bli med slikt og gi oss heller en fiddellek og gav ham 1 riksmark. Så spillede Tobias en lek eller to. Dernest sa Steen igjen til Tobias : Skriv et brev og nevn mennene. Og dermed sa Tobias: hilser dig Steen Jelse og Laurits Håland, så harket han og sputtet på gulvet. Videre visste han ikke herom å prove.
Til fornevnte prov svarte Tobias og ikke kunne benekte sig ei å ha anstillet som foresier, men sa derhos ikke å mene være Mikkel Lauritsen eller noen annen dermed til spott eller hånhet, men av hans egen løstighet og galenskap gjorde slikt."
Om Stein Jelsa og hans meritter kan det skrivast ei heil bok. Han levde eit langt og aktivt liv. Av plassomsyn skal me her berre ta med nokre få utdrag.
Ikring 1670 hadde Stein overlete til son sin Siver ½ laup smør i Jelsa. Samstundes bygsla Siver ½ laup smør av oberst Gersdorf som då åtte Klunghaug. Stein hadde ikkje betalt odelsskatt av den halve laup smør han hadde bygsla bort til Siver. Futen stemnde han til tinget i 1672 for dette. Stein Jelsa sa på tinget at han meinte Siver son hans berre hadde den ½ laupen smør i Klunghaug i bruk og det hadde han bygsla av oberst Gersdorf. Forresten var det berre nokre ringe myråkerflekker han hadde i bruk. Futen byd Stein Jelsa å fri seg sjølv sjette ved døl for mistanken, og dølsmenn som skulle sverja med Stein vart oppnemnde. På neste ting møtte Stein opp, sa at han ikkje med godt samvet kunne gjera den eid som dei hadde foreskrive han, ville heller missa den halve laup i Jelsa enn å meinsverja seg. Men han tinga seg rett til å løysa inn att godset.
I 1677 let Stein Jelsa tinglysa eit innløysingsbrev på ½ laup smør i Jelsa, løyst frå futen Nils Christensen for 16 riksdalar. Det er nok same halve laup han tapte i 1672. I 1676 skifte han godset sitt mellom barn og verbarn. Stein skulle likevel nyta landskyld og tredjetake av godset så lenge han levde. Stein Jelsa må vera avliden før 1679. Det året er "Stein Jelsas arvingar" nemnde. er er ikkje nemt noko om kvar første kona Birgit Andersdotter var frå. Andre kona hans Kirsten Jensdotter hadde vore gift med Jakob Mogenson i Stavanger og etterpå med Peder Kiempe. Ho hadde sønene Peder og Herman Kiempe med andre mannen sin. Hermann budde på Jelsa i 1666. Kirsten overlevde også tredje mannen sin Stein.

Steen Siverson gifta seg med Birgit Andersdotter cirka 1618 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

367       i.  Ellen Steinsdotter. Ellen gifta seg med Sten Tollakson Barkeland, son av Tollak Larsson Barkeland og Ingrid Reidarsdotter, cirka 1636 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Ellen gifta seg så med Lars Larsson Barkeland, son av Lars Larsson Opsahl og Marit Jonsdotter, cirka 1657 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

         ii.  Sivert Steinson Jelsa vart fødd i 1622 i Jelsa, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde cirka 1677 i Jelsa, Jelsa, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 55 år. Sivert gifta seg med Torborg Olsdotter, dotter av Ole Erikson Norheim og Torborg Reiarsdotter, cirka 1660 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR.

        iii.  Anders Steinson Askvik vart fødd i 1626 i Jelsa, Jelsa, Rogaland, NOR, døydde i 1707 i Askvik, Jelsa, Rogaland, NOR 81 år gamal, og vart gravlagd den 24. jul 1707 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Anders gifta seg med Anna Askvik cirka 1648 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Anders gifta seg så med Birgitte Olsdotter, dotter av Ole Pederson Kjølvik og Ukjend, cirka 1675 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

         iv.  Magla Steinsdotter vart fødd cirka 1628 i Jelsa, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde i Kilane, Erfjord, Rogaland, NOR. Magla gifta seg med Osmund Olson Kilane, son av Ole Osmundson Kilane og Kilane, cirka 1650 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

          v.  Lauge Steinson Lund vart fødd i 1630 i Jelsa, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde cirka 1690 i Lund, Sjernarøy, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 60 år. Lauge gifta seg med Liva Olsdotter, dotter av Ole Pederson Kjølvik og Ukjend, cirka 1655 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

         vi.  Marta Steinsdotter vart fødd cirka 1632 i Jelsa, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde i Haug, Jelsa, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Marta var Marit. Marta gifta seg med Jon Pederson Tveita, son av Peder Larsson Trevland og Ranveig Olsdotter, cirka 1652 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

        vii.  Siri Steinsdotter vart fødd cirka 1635 i Jelsa, Jelsa, Rogaland, NOR, døydde i 1733 i Jørstad, Sjernarøy, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 98 år, og vart gravlagd den 24. mar 1733 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Siri var Sigrid. Siri gifta seg med Lars Larsson Jørstad, son av Lars Asgautson Jørstad og Siri Olsdotter, i 1660 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

       viii.  Stein Steinson Jelsa vart fødd i 1642 i Jelsa, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde i 1675 i Agerø, Nørlyng, Viborg Amt, DNK 33 år gamal.

         ix.  Birgit Steinsdotter vart fødd cirka 1645 i Jelsa, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde cirka 1717 i Marvik, Jelsa, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 72 år. Eit anna namn for Birgit var Birgitta. Birgit gifta seg med Jens Ånenson Marvik, son av Aanen Bjørnson Marvik og Sissel Marvik, cirka 1663 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

Steen Siverson gifta seg så med Kirsten Jensdotter, dotter av Jens og Marette Hansdotter, cirka 1649 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


735. Birgit Andersdotter vart fødd i 1600 og døydde cirka 1648 i Jelsa, Jelsa, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 48 år. Eit anna namn for Birgit var Birgitta.

Birgit gifta seg med Steen Siverson Jelsa cirka 1618 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

736. Peder Førland vart fødd i 1595 og døydde cirka 1662 i Førland, Strand, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 67 år.

Generelle notat: Peder Førland var lagrettemann i åra frå 1619 til 1636. Han betalte skatt i klassen for leiglendingar frå 1610 til 1644. Det siste året var han forarma. I 1645 hadde han to tenestejenter og to tenestedrengar. Peder brukte heile garden i 1647. I 1636 var Peder stemna av Sigsten Fjelde av di Peder hadde lånteke hesten til Sigsten og køyrt med han. Peder svara at han ein gong hadde funne hesten i marka si, og at han då som ei slags erstatning, hadde køyrt litt med hesten. Peder måtte like vel betale bot for dette. Etter Peder si tid vart garden delt. Kva kona til Peder heitte er ukjent, og ein kjenner berre til sønene Anders og Erik.

Peder gifta seg med ukjend.

Barna hans var:

          i.  Anders Pederson Bjørheim vart fødd i 1619 i Førland, Strand, Rogaland, NOR og døydde etter 1685 i Bjørheim nedre, Strand, Rogaland, NOR. Anders gifta seg med ukjend.

368      ii.  Erich Pederson Førland. Erich gifta seg med ukjend.


746. Hoskuld Halvardson Tungland vart fødd i 1560 i Valheim nedre, Årdal, Rogaland, NOR og døydde cirka 1642 i Tungland, Strand, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 82 år.

Generelle notat: Hoskuld Halvorson budde på Byrkja i 1603. Han åtte ein halvpart i Tungland. 1603 fekk han bygsel på 1 laup 1 pd. smør i N. Valheim, og er nemnt i skattelistene for Nedre Valheim utover til 1619. I 1617 underskreiv han med sitt segl i odelsjordebok som eidsvoren lagrettemann. I 1619 bytta han gard med Tjerand Andersson Byrkja som då budde på Tungland. Han betalte skatt som jordeigande bonde i 1619-1622 av 2 ½ laup 18 merker smør, i 17622 1 pund korn 1 pund 18 merker smør. Han betalte skatt som leiglending frå 1623 til 1642. Han var lagrettemann frå 1620 til 1636. Enka etter han betalte skatt i 1643/1644.

Hoskuld Halvardson gifta seg med Torgersdotter cirka 1590 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Halvard Hoskuldson Tungland vart fødd i 1592 i Valheim nedre, Årdal, Rogaland, NOR og døydde cirka 1674 i Tungland, Strand, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 82 år. Halvard gifta seg med Marta Einarsdotter, dotter av Einar og Ukjend, cirka 1635 i Skjold kyrkje, Skjold, Rogaland, NOR.

         ii.  Ingebret Hoskuldson Tungland vart fødd i 1595 i Valheim nedre, Årdal, Rogaland, NOR og døydde i Tungland, Strand, Rogaland, NOR. Ingebret gifta seg med ukjend.

373     iii.  Hoskuldsdotter. Hoskuldsdotter gifta seg med Oluf Tungland cirka 1620 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.

         iv.  Guri Hoskuldsdotter vart fødd cirka 1600 i Valheim nedre, Årdal, Rogaland, NOR og døydde i Skartveit, Fister, Rogaland, NOR.

          v.  Marta Hoskuldsdotter vart fødd cirka 1605 i Valheim nedre, Årdal, Rogaland, NOR og døydde i Stavanger, Rogaland, NOR.


747. Torgersdotter, dotter av Torger Ingebretson Byrkja og Ukjend, vart fødd cirka 1565 i Byrkja, Årdal, Rogaland, NOR og døydde i Tungland, Strand, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho budde i 1644 i Tungland, Strand, Rogaland, NOR.

gifta seg med Hoskuld Halvardson Tungland cirka 1590 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

768. Tollef Nå vart fødd cirka 1525 og døydde cirka 1605 i Nå store, Ullensvang, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 80 år.

Generelle notat: Tolleiv er einebrukar på Nå i 1603, men er borte før 1607. Dersom segna seier sant at denne ætta er komen frå Telemark, må det anten vera han eller ein av fedrane hans som er innflyttar. Jarandsnamnet synest å peika mot Telemark. Kona til Tolleiv er ukjent.

Tollef gifta seg med ukjend.

Barna hans var:

384       i.  Jarand Tolleivson Isberg. Jarand gifta seg med Vebjørg Ivarsdotter, dotter av Ivar Jonson Kambestad og Mauld Sjursdotter, cirka 1575 i Ullensvang kyrkje, Ullensvang, Hordaland, NOR.

         ii.  Ole Tolleivson Nå vart fødd cirka 1555 i Nå store, Ullensvang, Hordaland, NOR og døydde etter 1629 i Nå store, Ullensvang, Hordaland, NOR.

        iii.  Rolf Tolleivson vart fødd cirka 1570 i Nå store, Ullensvang, Hordaland, NOR og døydde i 1635 i Eidnes, Ullensvang, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 65 år. Rolf gifta seg med Brynhild Turesdotter, dotter av Ture Hansson Schmidt og Ukjend, cirka 1595 i Ullensvang kyrkje, Ullensvang, Hordaland, NOR.

         iv.  Dag Tolleivson vart fødd cirka 1575 i Nå store, Ullensvang, Hordaland, NOR og døydde i Åkre, Ullensvang, Hordaland, NOR. Dag gifta seg med ukjend.

          v.  Håvard Tolleivson vart fødd cirka 1584 i Nå store, Ullensvang, Hordaland, NOR og døydde i Brattespe, Ullensvang, Hordaland, NOR.


770. Ivar Jonson Kambestad, son av Jon Haldorson Kambestad og Ukjend, vart fødd i 1525 i Kambestad, Ullensvang, Hordaland, NOR og døydde cirka 1600 i Kambestad, Ullensvang, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 75 år.

Generelle notat: Ivar Jonson er nemnt i 1588 då han på vegner av verbroren Birger stemner Pål Amundson Bergo i Øystese for halve Isberg, 1 laup smør som søskena Ivar og Brita har arva med hevd etter eit pergamentbrev frå 1504. Brita vart tildømd garden. Ivar er død ikring 1600, kanskje i pesten. Han var gift med Mold (ho vert òg kalla Mauld) Sjursdotter. Det er 04.07.1600 halde skifte etter bror til Ivar, Per Jonson, mellom Mold og sonen hennar Halldor på den eine sida, og Ingebjørg Olsdotter Mel på den andre. Ingebjørg var søskenbarn til Ivar Jonson. Ingebjørg fekk 1 pund smør i Isberg og like mykje i Glinten på Helleland. Sonen Halldor er ikkje nemnt etter dette skiftet.

Ivar Jonson gifta seg med Mauld Sjursdotter cirka 1550 i Ullensvang kyrkje, Ullensvang, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Hall Ivarson Kambestad vart fødd cirka 1550 i Kambestad, Ullensvang, Hordaland, NOR og døydde etter 1600 i Kambestad, Ullensvang, Hordaland, NOR.

385      ii.  Vebjørg Ivarsdotter. Vebjørg gifta seg med Jarand Tolleivson Isberg, son av Tollef Nå og Ukjend, cirka 1575 i Ullensvang kyrkje, Ullensvang, Hordaland, NOR.

        iii.  Synnøve Ivarsdotter vart fødd cirka 1560 i Kambestad, Ullensvang, Hordaland, NOR og døydde i Helleland, Ullensvang, Hordaland, NOR. Synnøve gifta seg med Anved Knudson Helleland cirka 1580 i Ullensvang kyrkje, Ullensvang, Hordaland, NOR.


771. Mauld Sjursdotter vart fødd cirka 1530 og døydde i Kambestad, Ullensvang, Hordaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho budde i 1600 i Kambestad, Ullensvang, Hordaland, NOR.

Mauld gifta seg med Ivar Jonson Kambestad cirka 1550 i Ullensvang kyrkje, Ullensvang, Hordaland, NOR.

780. Mons Osmundson Bratland, son av Osmund Guggedal og Knudsdotter, vart fødd i 1585 i Guggedal, Suldal, Rogaland, NOR og døydde etter 1660 i Bratland, Suldal, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Bratland er den inderste garden i Bratlandsdalen som høyrer til Suldal, og ligg litt over ei halv mil frå Nes. Næraste garden i nord er Selland i Røldal.
Bratland er som namnet seier brattlendt. Tuna ligg eit stykke opp frå riksveggen, omlag 300 meter over havet. Det ligg vide utmarker og heiebeite til garden.
Mons er nemnt på Bratland frå 1610 til 1660. I 1617 åtte han 1 spann korn i Kvestad. I 1624 åtte han 14 merker i Bratland, men vart seinare eigar av noko meir.
I 1624 åtte han dessutan 13 merker i Vårvik og 2½ merker i Kvæstad.
I 1653 åtte han heile Selland i Røldal, som sonen Osmund bruka.
Mons var lagrettemann i 1621, 1625 og 1633. Mora til Mons var dotter til Knut Mikkelson Vandvik.
(Sjå også: Rogaland Historie- og Ættesogelag Årshefte 1962 side 148)

Mons Osmundson gifta seg med ukjend.

Barna hans var:

390       i.  Knud Monsson Midtun. Knud gifta seg med ukjend.

         ii.  Osmund Monsson Selland vart fødd i 1619 i Bratland, Suldal, Rogaland, NOR og døydde i Selland, Røldal, Hordaland, NOR. Osmund gifta seg med ukjend.

        iii.  Ambjørg Monsdotter vart fødd cirka 1628 i Bratland, Suldal, Rogaland, NOR og døydde i 1657 i Hamre, Røldal, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 29 år. Ambjørg gifta seg med Peder Helgeson Hamre, son av Helge Toreson Hamre og Kristi Samsonsdotter, i 1652 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR.

         iv.  Borgny Monsdotter vart fødd cirka 1630 i Bratland, Suldal, Rogaland, NOR og døydde i 1687 i Sandvik nedre, Skånevik, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 57 år. Eit anna namn for Borgny var Borni. Borgny gifta seg med Lars Madsson Teigland, son av Mads Jørgenson Teigland og Mari Larsdotter, cirka 1650 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR.

          v.  Johannes Monsson vart fødd cirka 1635 i Bratland, Suldal, Rogaland, NOR og døydde i Bratland, Suldal, Rogaland, NOR. Johannes gifta seg med ukjend.


856. Tore Toreson Hamre, son av Tore Roarson Hamre og Ukjend, vart fødd cirka 1570 i Hamre, Røldal, Hordaland, NOR og døydde i Hamre, Røldal, Hordaland, NOR.

Generelle notat: I bygnings-skattemanntalet frå 1603 er Tore Hamre førd åleine med 1 riksdalar i skatt. Han er også førd i odelsmanntalet for 1615 og åtte då 2 pund smør og bygslar resten. Tore vart gift i 1595, men kona er ukjent. I 1624 var broren Åsmund eigar av heile Ytre Hagen. Åsmund og Tore Hamre må ha bytta jordegods slik at kvar av dei åtte den jorda dei brukte.
Me kjenner til at Tore hadde sønene Helge og Knut. Helge, som venteleg var eldst, tok over farsgarden, medan Knut vart buande på Håra.

Hendingar i livet hans var:

• Han budde i 1615 i Hamre, Røldal, Hordaland, NOR.

Tore Toreson gifta seg med ukjend i 1595 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

Barna hans var:

428       i.  Helge Toreson Hamre. Helge gifta seg med Kristi Samsonsdotter, dotter av Samson Ormson Tokheim og Siri Saksbjørnsdotter, cirka 1628 i Odda kyrkje, Odda, Hordaland, NOR.

         ii.  Knud Toreson Hamre vart fødd i 1603 i Hamre, Røldal, Hordaland, NOR og døydde i Uttun, Røldal, Hordaland, NOR. Knud gifta seg med Brita cirka 1630 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.


858. Samson Ormson Tokheim, son av Orm Ivarson Tokheim og Ukjend, vart fødd i 1560 i Tokheim, Odda, Hordaland, NOR og døydde cirka 1645 i Tokheim, Odda, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 85 år.

Generelle notat: Samson Ormson er skattlagd som odelsbonde i 1601. Han åtte i 1615 halve Tokheim, partar av Espeland i Jondal, Indre Alsåker, Ystanes, Meland U., Mannsåker, Håra i Røldal, Grønsdal, Jøsendal og Dal i Ryfylke. I 1624 eig han dessutan odelsjord i Vinje i Etne, Bråtveit i Suldal og Ullsåker, som han truleg arva med kona si. Han hadde pantegods i Heng. Odelsgodset i Espeland eig han saman med broren Ivar Ebne og i Ystanes saman med Torbjørn Børve. Det er skifte etter han 12.04.1645.

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde den 12.Apr 1645 i Tokheim, Odda, Hordaland, NOR.

Samson Ormson gifta seg med Siri Saksbjørnsdotter cirka 1585 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Ingebjørg Samsonsdotter vart fødd cirka 1580 i Tokheim, Odda, Hordaland, NOR og døydde i Måge, Ullensvang, Hordaland, NOR. Ingebjørg gifta seg med Svend Ommundson Måge, son av Omund Olson Skjelsnes og Birgit Ommundsdotter, cirka 1600 i Odda kyrkje, Odda, Hordaland, NOR. Ingebjørg gifta seg så med Knud Halvardson Måge, son av Halvard Måge og Guri Sebjørnsdotter, cirka 1620 i Ullensvang kyrkje, Ullensvang, Hordaland, NOR.

         ii.  Orm Samsonson Tokheim vart fødd i 1594 i Tokheim, Odda, Hordaland, NOR og døydde cirka 1677 i Tokheim, Odda, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 83 år. Orm gifta seg med ukjend.

        iii.  Saksbjørn Samsonson vart fødd cirka 1598 i Tokheim, Odda, Hordaland, NOR og døydde cirka 1660 i Alsåker indre, Kinsarvik, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 62 år. Saksbjørn gifta seg med Marita Olsdotter cirka 1625 i Ulvik kyrkje, Ulvik, Hordaland, NOR.

429      iv.  Kristi Samsonsdotter. Kristi gifta seg med Helge Toreson Hamre, son av Tore Toreson Hamre og Ukjend, cirka 1628 i Odda kyrkje, Odda, Hordaland, NOR.


859. Siri Saksbjørnsdotter, dotter av Saksbjørn Nilsson Bakka og Guri Halvardsdotter, vart fødd i 1560 i Bakka, Suldal, Rogaland, NOR og døydde i Tokheim, Odda, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Siri var Sigrid.

Siri gifta seg med Samson Ormson Tokheim cirka 1585 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR.

860. Joseph Kolbeinson Kolbeinstveit, son av Kolbein Kolbeinstveit og Ukjend, vart fødd i Kolbeinstveit, Suldal, Rogaland, NOR og døydde etter 1624 i Kolbeinstveit, Suldal, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Josef Kolbeinson er nemnd på Kolbeinstveit frå 1603 til 1642. Han var lagrettesmann mange gonger i åra 1618-1632. I 1624 åtte han 6 merker i Kolbeinstveit, 18 mark i Slagstad og 6 merker i Klungtveit. I 1626 selde han saman med Sjur Slagstad og Gudbrand Klungtveit gods i Espelandsbakka i Sauda til Olluff Bjørnson Bakka. (Josef og Sjur vart her skrivne Colbiørnsøner, medan Gudbrand står utan farsnamn. Namna Colben og Colbiørn vart ofte skrivne om kvarandre i den tida).

Joseph Kolbeinson gifta seg med ukjend.

Barna hans var:

          i.  Kolben Josefson Kolbeinstveit vart fødd i Kolbeinstveit, Suldal, Rogaland, NOR og døydde cirka 1660 i Kolbeinstveit, Suldal, Rogaland, NOR. Kolben gifta seg med Olsdotter, dotter av Ole Endreson Hiim og Helga Hiim, cirka 1630 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR.

         ii.  Knud Josefson Klungtvedt vart fødd i Kolbeinstveit, Suldal, Rogaland, NOR og døydde cirka 1695 i Klungtveit, Suldal, Rogaland, NOR. Knud gifta seg med ukjend.

430     iii.  Leiv Josefson Laurhus. Leiv gifta seg med Marta Levardsdotter, dotter av Levard Eilivson Laurhus og Magla Olsdotter, cirka 1620 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR.


862. Levard Eilivson Laurhus, son av Eiluf Stråpa og Ukjend, vart fødd i Stråpa, Suldal, Rogaland, NOR og døydde cirka 1623 i Stråpa, Suldal, Rogaland, NOR.

Levard Eilivson gifta seg med Magla Olsdotter cirka 1580 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Levardsdotter vart fødd cirka 1580 i Stråpa, Suldal, Rogaland, NOR og døydde cirka 1613 i Galland, Suldal, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 33 år. Levardsdotter gifta seg med Tormod Ommundson cirka 1612 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR.

         ii.  Aanen Levardson Bleskestad vart fødd cirka 1585 i Stråpa, Suldal, Rogaland, NOR og døydde i 1633 i Bleskestad, Suldal, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 48 år. Aanen gifta seg med Ragnhild cirka 1629 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR.

431     iii.  Marta Levardsdotter. Marta gifta seg med Leiv Josefson Laurhus, son av Joseph Kolbeinson Kolbeinstveit og Ukjend, cirka 1620 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR.

         iv.  Aase Levardsdotter vart fødd cirka 1602 i Stråpa, Suldal, Rogaland, NOR.

          v.  Siri Levardsdotter vart fødd cirka 1605 i Stråpa, Suldal, Rogaland, NOR og døydde i Roaldkvam, Suldal, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Siri var Åsa. Siri gifta seg med Eiliv Tovson Roaldkvam, son av Tov Roaldkvam og Ukjend, cirka 1629 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR.


863. Magla Olsdotter, dotter av Ole Aslakson Sukka og Sukka, vart fødd cirka 1558 i Sukka, Suldal, Rogaland, NOR og døydde i Stråpa, Suldal, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Stråpa ligg på søre sida av Lågen, frå Suldalsvatnet og nedover til bytes med Sørestad. I nordaust grensar garden til Vik og Berge. Heimegarden har mykje flat og lettbrukt jord, men der er også ein del småbakkar innimellom. Liane er bratte, men har for det meste god skogbotn. Stølsbeita Skarstølen og Sandsa er gode. Fram til skyldsetjinga i 1836 var Stråpa delt i to serskilt skyldsette gardsbruk, Stråpa og Laurhus. Det opphavelege namnet på Laurhus må ha vore Lagarhus. Namnet Laurhus gjekk av bruk i kring 1800 og er nå ein part av Stråpa, oftast skrive Stråbø.
"Eiloff po Strobbe" betalte 1 dalar i skatt i 1563. Han var truleg far til Levar Laurhus. Levar Laurhus hadde bokstavane L. E. i seglet sitt. Han døydde kring 1623, for i 1624 åtte barna med ektefeller, Laurhus (del av Stråpa). Levar var gift med ei dotter til Oluf Sukka, og dersom han ikkje var gift to gonger så heitte ho Magla Olsdotter og var syster til Aslak Olson Sukka som i 1626 selde ½ laup i Nordmork til systersonen Ånen Levarson (ikkje Ånen Ånenson som det står under nr. 6 i Rudolf Dreyers "Sukka ætta").
I bygdeboka for Suldal er ho kalla Magla og var gift med Levar E. Laurhus, ikkje med Ånen Levarson som nemnt i "Sukka-ætta". I 1624 åtte Magille Laurhus i helming ½ laup smør i Stråpa. Mannen var då død. I 1624 åtte døttrene Siri Levarsdotter saman med Åse Levardsdotter 14 merker smør i Laurhus, Stråpa. I Ætt og Heim for 1996 vert det nemnt at dei kan ha hatt ei dotter som var gift med Tormod Galland.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho budde i 1642 i Stråpa, Suldal, Rogaland, NOR.

Magla gifta seg med Levard Eilivson Laurhus cirka 1580 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR.

864. Aslak Olson Sukka, son av Ole Aslakson Sukka og Sukka, vart fødd i 1557 i Sukka, Suldal, Rogaland, NOR og døydde etter 1635 i Sukka, Suldal, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Aslak Olson er nemnd fyrste gong 17. april 1577. Han hadde kome i skade for å ha drepe Sjur Saksbjørnson Steinbru. Drapet vart sona med at Aslak betalte mannsbot med 32 riksdalar til far åt den drepne. Aslak åtte i 1617 1 ½ pund smør i Sukka og 9 spann korn i øydegarden Meland under Sukka. Vidare åtte han ½ pund i Ytre Vanvik, 1 pund i øydegarden Tysdal under Haugen og 1 pund i øydegarden Refsvoll. Ved sida av Sukka bruka han øydegarden Stubødt (Stuv) som han bygsla av kongen. I 1624 åtte han 2 pund i Sukka, ½ pund i Refsvoll, 16 merker i Tysdal og ½ pund i Nordmork. Både Aslak og faren hadde lenge brukt øydegarden Øystad utan å svara skatt av han. Ved lagtingsdom i 1618 vart Øystad lagt under kongen, men Aslak fekk førsteretten til å bygsla garden. Han bruka Øystad og Refsvoll ved sida av hovudbruket Sukka. Kona hans er ukjent.
(Sjå også: Rogaland Historie- og Ættesogelag Årshefte 1962 side 146-156)

Aslak Olson gifta seg med ukjend.

Barnet hans var:

432       i.  Lars Aslakson Sukka. Lars gifta seg med Siri Jonsdotter, dotter av Jone Olson Foss og Margrete Ingebretsdotter, cirka 1623 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


866. Jone Olson Foss, son av Ole Jonson Foss og Siri Oddsdotter, vart fødd cirka 1540 i Foss, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1622 i Foss, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 82 år.

Generelle notat: Jone budde først på Tøtland, men flytte så til Foss truleg kring 1608. Jonen var nok litt av ein bygdehovding i sine velmaktsdagar. I 1591 var han utsending frå Hjelmeland til kongehyllinga i Oslo. Han åtte i alt 12 laupar smør i 12 gardar. Jone betalte likevel tredjeårsbygsel av kongsparten på ein laup smør av Foss i 1604. Birgitte Tollaksdotter må vere død ikring århundreskiftet, og Jone gifta seg opp att med Margrete Ingebretsdotter.
Jone er oppført som brukar på Foss i tida 1610-1622. Då døydde han. Det var skifte etter han den 8. januar 1625. Margrete Ingebretsdotter sat som enke og brukar av Foss i åra 1623-1627. Ho og barna og stebarna åtte vel ti laupar smørskuld i 14 gardarpartar i 1624. Kvar ho var frå står det ingenting om.

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde den 8.Jan 1625 i Foss, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Jone Olson gifta seg med Berta Tollaksdotter, dotter av Tollak Jonson Aukland og Gunnbjørg Arnbjørnsdotter, cirka 1564 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Jone Jonson Tøtland vart fødd i 1565 i Tøtland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1626 i Tøtland, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 61 år. Jone gifta seg med Kari Ågesdotter, dotter av Åge Olson Nessa og Liva Olsdotter, cirka 1594 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR.

         ii.  Anna Jonsdotter vart fødd cirka 1565 i Tøtland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1619 i Tjentland, Årdal, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 54 år. Anna gifta seg med Ivar Toreson Tjentland, son av Tore Ivarson Tjentland og Eivindsdotter, cirka 1585 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        iii.  Ole Jonson Aukland vart fødd i 1568 i Tøtland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1655 i Aukland, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 87 år. Ole gifta seg med Margrete Bjørnsdotter cirka 1594 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Ole gifta seg så med Margrete Pedersdotter cirka 1643 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         iv.  Elisabet Jonsdotter vart fødd cirka 1570 i Tøtland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Hauske, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Elisabet gifta seg med Knud Pederson Hauske, son av Peder Hauske og Ukjend, cirka 1600 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

          v.  Ingeborg Jonsdotter vart fødd cirka 1575 i Tøtland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1647 i Håland, Erfjord, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 72 år. Ingeborg gifta seg med Lars Olson Håland, son av Ole Knudson Håland og Margrete Larsdotter, cirka 1600 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Ingeborg gifta seg så med Ole Osmundson Kilane, son av Osmund Knudson Åsland og Ukjend, cirka 1630 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         vi.  Knud Jonson Måland vart fødd cirka 1578 i Tøtland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde før 1633 i Måland, Årdal, Rogaland, NOR. Knud gifta seg med Ullestad cirka 1600 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        vii.  Udbjørg Jonsdotter vart fødd cirka 1585 i Tøtland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1622 i Fuglestein, Jelsa, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 37 år. Udbjørg gifta seg med Ole Knudson Fuglestein, son av Knud Ingebretson Tau og Kari Bjørnsdotter, cirka 1610 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

       viii.  Kristi Jonsdotter vart fødd cirka 1590 i Tøtland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Døvik litle, Årdal, Rogaland, NOR. Kristi gifta seg med Ole Reidarson Atletveit, son av Reidar Knudson Barkeland og Anna Steinsdotter, cirka 1610 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Jone Olson gifta seg så med Margrete Ingebretsdotter cirka 1600 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Odd Jonson Hjelmarvik vart fødd i 1602 i Tøtland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1669 i Hjelmarvik, Skånevik, Hordaland, NOR 67 år gamal. Odd gifta seg med Herborg Ivarsdotter, dotter av Ivar Ormson Ebna og Karen Torbjørnsdotter, i 1622 i Skånevik kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR.

433      ii.  Siri Jonsdotter. Siri gifta seg med Lars Aslakson Sukka, son av Aslak Olson Sukka og Ukjend, cirka 1623 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


867. Margrete Ingebretsdotter vart fødd cirka 1575 og døydde i Foss, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho budde i 1627 i Foss, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Margrete gifta seg med Jone Olson Foss cirka 1600 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

868. Ole Ormson Birkeland, son av Orm Olson Skiftun og Birgitta Sjovatsdotter, vart fødd cirka 1560 i Skiftun, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1620 i Birkeland, Imsland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 60 år.

Generelle notat: Garden Birkeland i Imsland var det mor til Ola Ormson som åtte. Det syner skifte etter henne i 1625 då garden vart delt mellom arvingane etter Olav Ormson og halvbroren Holger Lindanger. Jess Selvåg skriv at han var fødd omlag 1570, men mora var gift med Olav Koll og fekk barn i 1575, så han må vera fødd etter 1575. Sonen Johannes Olson Hebnes får i skiftet etter mor si, Marit Johannesdotter, ikring 1640 utlagt mellom anna 1 laup smør 9 spann korn i Hebnes Storstov i arv.
(Sjå også: Rogaland Historie- og Ættesogelag Årshefte 1988 side 137).

Ole Ormson gifta seg med Marta Johannesdotter cirka 1603 i Jondal kyrkje, Jondal, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

434       i.  Orm Olson Birkeland. Orm gifta seg med Marta Osmundsdotter, dotter av Osmund Olson Vaagen og Helga Ommundsdotter, cirka 1634 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR.

         ii.  Johannes Olson vart fødd i 1608 i Birkeland, Imsland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1660 i Hebnes, Jelsa, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 52 år. Johannes gifta seg med ukjend.

        iii.  Torbjørn Olson Birketveit vart fødd cirka 1610 i Birkeland, Imsland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1661 i Birketveit, Imsland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 51 år. Torbjørn gifta seg med Ragna Osmundsdotter cirka 1640 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR.

         iv.  Anna Olsdotter vart fødd cirka 1612 i Birkeland, Imsland, Rogaland, NOR og døydde i Rosseid, Imsland, Rogaland, NOR. Anna gifta seg med Jostein Olson Rosseid, son av Ole Torsteinson Haug og Anna Olsdotter, cirka 1631 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR.


869. Marta Johannesdotter, dotter av Johannes Larsson Galte og Herborg Torbjørnsdotter, vart fødd cirka 1580 i Torsnes, Jondal, Hordaland, NOR og døydde cirka 1640 i Birkeland, Imsland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 60 år. Eit anna namn for Marta var Marit.

Marta gifta seg med Ole Ormson Birkeland cirka 1603 i Jondal kyrkje, Jondal, Hordaland, NOR.

870. Osmund Olson Vaagen, son av Ole Tengesdal og Ukjend, vart fødd cirka 1575 i Tengesdal, Sand, Rogaland, NOR og døydde i 1655 i Vågen, Imsland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 80 år. Eit anna namn for Osmund Olson var Åsmund.

Generelle notat: Åsmund Olavson Vågen rudde garden Vågen av øyde og var skattytar i 1603. I 1604 var han bøtelagt med 16 riksdalar. Han hadde kome i slagsmål med ein Hans Olavson, og var så komen i skade for å ha bruka kniven på han. Etter ei seinare henvisning så veit ein at det vart halde skifte etter han den 04.04.1655, men det skiftet finns ikkje no og av den grunn har det vore usemje om barna hans. Odelsjodeboka frå 1624 syner at Åsmund var eigar av ½ laup smør og 2 spann korn i Vågen samt ½ pund smør i Lunde i Suldal. Kona hans var dotter til Åmund Klengson Indre Bjerga. Dette framgår av R.T.A 28 f. 34, 17.juni 1662. Her har Olav Åsmundson stemna Søren Johannesson Indre Bjerga for rydninga i Bjerga. Han meinte han var like nær til den som Søren, då han òg var barnebarn til Åmund Klengson. Namnet på Kona til Åsmund var truleg Helga, då han har tre barnebarn med dette namnet.
(Sjå også: Rogaland Historie- og Ættesogelag: Ætt og Heim 1954 side 94)

Osmund Olson gifta seg med Helga Ommundsdotter cirka 1600 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Anna Osmundsdotter vart fødd cirka 1600 i Vågen, Imsland, Rogaland, NOR og døydde i Kråkedal, Imsland, Rogaland, NOR. Anna gifta seg med Svend Siverson Hebnes, son av Siver Hebnes og Ragnhild Tormodsdotter, cirka 1622 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR.

         ii.  Ole Osmundson Vormestrand vart fødd i 1602 i Vågen, Imsland, Rogaland, NOR og døydde i 1686 i Vormestrand, Vikedal, Rogaland, NOR 84 år gamal. Ole gifta seg med Kari Johannesdotter, dotter av Johannes Osmundson Stokka og Brønela Knudsdotter, cirka 1635 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR.

435     iii.  Marta Osmundsdotter. Marta gifta seg med Orm Olson Birkeland, son av Ole Ormson Birkeland og Marta Johannesdotter, cirka 1634 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR.

         iv.  Osmundsdotter vart fødd cirka 1615 i Vågen, Imsland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1663 i Imsland, Imsland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 48 år. Osmundsdotter gifta seg med Gabriel Nilsson Imsland, son av Niels Pedersen og Barbara Jørgensdotter, cirka 1645 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR.

          v.  Anna Osmundsdotter vart fødd cirka 1625 i Vågen, Imsland, Rogaland, NOR og døydde i Kvaløy nedre, Imsland, Rogaland, NOR. Anna gifta seg med Ole Olson Koll, son av Olav Erikson Koll og Kari Bjørnsdotter, cirka 1659 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR.


871. Helga Ommundsdotter, dotter av Omund Klengson Bjerga og Tjerandsdotter, vart fødd cirka 1580 i Bjerga indre, Sand, Rogaland, NOR og døydde i Vågen, Imsland, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho budde i 1614 i Vågen, Imsland, Rogaland, NOR.

Helga gifta seg med Osmund Olson Vaagen cirka 1600 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR.

884. Bård Saua døydde i Saua, Sauda, Rogaland, NOR,.

Generelle notat: Saua er ikkje nemnt i kjelder frå 1500-talet. Likevel kan me ikkje av det slutta at garden låg øyde i seinmellomalderen. Grunnen er nok heller at han var geistleg gods. "Denne gaard er wdlagt till Preste Enchen, som hun Niuder scattefrj" står det i ei jordebok frå 1661. Som skattefri gard brukt av presteenkja i Suldal ville Saua ikkje bli ført i leidangslista frå 1567 og heller ikkje i skattelistene frå 1519, 1521 og 1563. Difor veit me ikkje namnet på nokon av brukarane på Saua før tidleg på 1600-talet.
Hausten 1627 vart Knut Saua stemnt av brørne Hermann Amdal og Steffen Øverland "for rødningen i Søffde, de epter deris foreldre tilkommer". Knut kunne legga fram ein setel som viste at han hadde bytt til seg Saua med syster deira, Alhed Bårdsdotter, "for den jord han paa boede med naffn Røe". Dette må nok tolkast slik at Alhed Bårdsdotter, syster til lensmannen på Amdal, var gift med den Jakob som fyrst budde på Saua, men seinare på Litlarød. Interessant er det og å merkja seg at Bård, far til dei tre søskena, eller kona hans hadde site med rydningsretten til Saua. Elles kjenner me ikkje noko tiI denne Bård.

Bård gifta seg med ukjend.

Barna hans var:

442       i.  Steffen Bårdson Øverland. Steffen gifta seg med ukjend.

         ii.  Hermann Bårdson Amdal vart fødd i Saua, Sauda, Rogaland, NOR og døydde cirka 1655 i Amdal, Sauda, Rogaland, NOR. Hermann gifta seg med ukjend cirka 1600 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

        iii.  Alis Bårdsdotter vart fødd i Saua, Sauda, Rogaland, NOR og døydde i Litlarød, Sauda, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Alis var Alhed. Alis gifta seg med Jacob Litlarød cirka 1600 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.


892. Asbjørn Andersson Tufte vart fødd i 1613 og døydde cirka 1697 i Tufte, Røldal, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 84 år.

Generelle notat: Tufte vert i bygdedialekten uttala tufto. Som alle andre gardsnamn har dette også vore skrive på fleire måtar: Thuffte (1563), Toffte (1615), Tufften (1620), Tuffte (1624) og Toft (1667 og 1723).
Namnet kjem av det gamalnorske namnet tupt, tuft eller tomt. Namneforma Tufto (opphavleg tuptom) er dativ fleirtal.
Garden er nemnd første gong i lensrekneskapen for Bergenhus len i 1563. "Thorleiff po Thuffte" betalte då 2 lodd sølv i skatt.
Øydegarden Austhus på Fjetland var underbruk til Tufte, og begge bruk var bygselsgods som Røldal kyrkje åtte. Landskulda på Tufte var 1 ½ pund smør og på Austhus ½ pund, i alt 2 pund smør.
I 1615, 1621 og 1624 betalte Amund Tufte skatt. Han var truleg frå Gryting. Etter odelskattemanntalet for 1615 og 1624 åtte han 1 pund 6 merker smør i Gryting.
Av lista for koppskatten i 1645 ser me at ein ny mann sit på Tufte. Det er Asbjørn Andersson. Han betalte for to personar til
saman 16 skilling.
Etter matrikkelen frå 1667 var Tufte eitt bruk, men i 1674 var Tufte delt i to. Saman med det eine av desse følgde 12 merker smør i Seim. Tufte og Seim var 3 bruk, og i skattelistene er dei samanblanda slik at 2 bruk er ført under Tufte og 1 under Seim, og stundom omvendt.
Lanskulda på Tufte er i matrikkelen sett til ½ laup smør. Buskapen på garden er 6 kyr og 1 hest. Utsædet er 2 tønner korn. Skatten vart sett i ½ laup smør, leidangen til 3 merker smør, korntienda 2 mæle, fretoll 3 skilling og vedpengar 3 skilling.
I 1674 var Tufte delt mellom to leiglendingar. Asbjørn Andersson bur på indre Tufte og brukar ½ laup smør, og sonen Anders på ytre bruket. Attåt har Anders kjøpt 12 merker smør i Seim.
Asbjørn var gift to gonger. Første kona (mora til barna?) er ukjend. Andre kona var Brita Knutsdotter.
Det var skifte etter Asbjørn i 1697.

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde i 1697 i Tufte, Røldal, Hordaland, NOR.

Asbjørn Andersson gifta seg med ukjend i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

Barna hans var:

446       i.  Anders Asbjørnson Tufte. Anders gifta seg med Guro Knudsdotter, dotter av Knud Toreson Hamre og Brita, cirka 1670 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

         ii.  Osmund Asbjørnson Åbø vart fødd i 1649 i Tufte, Røldal, Hordaland, NOR og døydde i 1724 i Åbø, Sauda, Rogaland, NOR 75 år gamal. Eit anna namn for Osmund var Åsmund. Osmund gifta seg med Ingebjørg Olsdotter cirka 1674 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR. Osmund gifta seg så med Åsni Olsdotter, dotter av Ole Torsteinson Løland og Torjus Torjusson Andersdotter, i 1708 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

        iii.  Jorunn Asbjørnsdotter vart fødd i Tufte, Røldal, Hordaland, NOR.

Asbjørn Andersson gifta seg så med Britta Knudsdotter i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.


894. Knud Toreson Hamre, son av Tore Toreson Hamre og Ukjend, vart fødd i 1603 i Hamre, Røldal, Hordaland, NOR og døydde i Uttun, Røldal, Hordaland, NOR.

Generelle notat: I Hardanger tingbok frå 24.10. 1663 er innført fylgjande:
"Knud Toreson Haare var Steffnet aff Per Hambre for hand haffuer Brugt och optaget udi Jorden Som var tilforn brugt Och det Imod en for­seglet Dom, huorfore Vi iche Andet Kun­de døme end Knud Toresen Joe bør bøde for Dom Roff 4 mk. sølff och til Saguol­deren 1 mk. sølff efter Lougen."
Knut Toreson åtte og brukte 1 laup smør av Uttun i 1653. Kona til Knut Toreson heitte Britta og dei er nemnde med fire barn.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1663-teljinga i Uttun, Røldal, Hordaland, NOR.

Knud Toreson gifta seg med Brita cirka 1630 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Tore Knudson vart fødd cirka 1638 i Uttun, Røldal, Hordaland, NOR og døydde i Uttun, Røldal, Hordaland, NOR. Tore gifta seg med ukjend.

         ii.  Svend Knudson vart fødd i 1645 i Uttun, Røldal, Hordaland, NOR.

447     iii.  Guro Knudsdotter. Guro gifta seg med Anders Asbjørnson Tufte, son av Asbjørn Andersson Tufte og Ukjend, cirka 1670 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR. Guro gifta seg så med Saksbjørn Pederson Tufte, son av Peder Valldalen og Inger?, cirka 1678 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

         iv.  Johannes Knudson vart fødd i 1654 i Uttun, Røldal, Hordaland, NOR og døydde i Uttun, Røldal, Hordaland, NOR. Johannes gifta seg med Jorunn Sjursdotter, dotter av Sjur Steffenson Vintertun og Ukjend, i 1682 i Odda kyrkje, Odda, Hordaland, NOR.


895. Brita vart fødd cirka 1605 og døydde i Uttun, Røldal, Hordaland, NOR.

Brita gifta seg med Knud Toreson Hamre cirka 1630 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

920. Henrich Heimnes døydde i Hebnes, Jelsa, Rogaland, NOR,.

Generelle notat: Det bur ein Henrik på Hebnes i 1563. Er då kalla jordeigande bonde med 18 m. sm. Det var nok ikke i Hebnes han åtte dette. Mor til Per Henrikson var Anbjørg Eriksdotter frå Steinsland i Hjelmeland. I 1624 er ho oppført som eigar av 6 merker smør i Steinsland.

Henrich gifta seg med Ambjørg Eriksdotter i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

460       i.  Peder Henrikson Hebnes. Peder gifta seg med ukjend.


921. Ambjørg Eriksdotter, dotter av Erich Steinsland og Ukjend, vart fødd i Steinsland, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Ambjørg var Anbjørg.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho hadde ein bustad i 1624.

Ambjørg gifta seg med Henrich Heimnes i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

926. Orm Olson Skiftun, son av Ole Jensson Heimnes og Ukjend, vart fødd cirka 1540 i Hebnes, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde cirka 1600 i Skiftun, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 60 år.

Generelle notat: Orm Olavson var kanskje frå Nesheim i Sjernarsøy (son til Ola på Nesheim, sjå Sjernarøy bygdebok s. 256). Orm Olavson er nemnt på Skiftun i 1571, 1586 og 1599. Han var saman med broren Åge ein av dei rikaste jordeigarane i Ryfylke. Han var blandt lagrettemennene som 23. april 1591 besegla fullmakta til kongehyllinga same året i Oslo. Den 2. februar 1586 selde han på eigne og slektningars vegne saman med Eirik Jakobson Koll i Byre, gods i Amla i Sogn. I 1599 vert han saksøkt av mannen til Barbra Olavsdotter (Axel Axelsson borgar i Bergen). Ho var dottera til Olav Matsson. I Finnøyboka er Orm kalla Orm Olson Koll. Jess Selvåg skriv at han er fødd omlag 1532, og var død før 1603.

Orm Olson gifta seg med Birgitta Sjovatsdotter cirka 1560 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

868       i.  Ole Ormson Birkeland. Ole gifta seg med Marta Johannesdotter, dotter av Johannes Larsson Galte og Herborg Torbjørnsdotter, cirka 1603 i Jondal kyrkje, Jondal, Hordaland, NOR.

463      ii.  Ingrid Ormsdotter. Ingrid gifta seg med Elling Simonsen cirka 1585 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


927. Birgitta Sjovatsdotter, dotter av Sjovat Oddson Sandanger og Jonsdotter, vart fødd cirka 1540 i Skiftun, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1625 i Skiftun, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 85 år.

Generelle notat: Birgit var enke for andre gong og er ført som brukar i lensrekneskapa 1603-1625. Kruna åtte ein halv laup smør i Skiftun, og den betalte Birgit tredjeårsbygsel av i 1603. Ho åtte ein laup i Skiftun i 1617. I 1624 åtte ho 4 laupar 1 pund i fire andre gardar. Det var skifte etter henne i 1625. Buet var rikt både på jordegods og lausøyre i sølv, tinn, sengkle, skap og kister. Her var mellom anna "8 Malide Leritz thaffler". Dei vart verdsette til berre 2 dalar, men er likevel eit vitnemål om ein velstand godt over det vanlege.

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde i 1625 i Skiftun, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Birgitta gifta seg med Orm Olson Skiftun cirka 1560 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Birgitta gifta seg så med Olav Koll cirka 1563 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Sevat Olson Koll vart fødd cirka 1575 i Skiftun, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1662 i Skiftun, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 87 år. Eit anna namn for Sevat var Sjovat. Sevat gifta seg med Margrete Hansdotter cirka 1601 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

         ii.  Holger Olson Koll vart fødd i 1575 i Skiftun, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1651 i Lindanger, Skjold, Rogaland, NOR 76 år gamal. Eit anna namn for Holger var Hallgeir. Holger gifta seg med Torbjørg Halvardsdotter, dotter av Halvard Måge og Guri Sebjørnsdotter, cirka 1598 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR. Holger gifta seg så med Anna Eriksdotter, dotter av Erich og Ukjend, cirka 1603 i Skjold kyrkje, Skjold, Rogaland, NOR. Holger gifta seg så med Johanna Eilivsdotter d. e., dotter av Eiliv Sjurson Baustad og Helga Olsdotter?, cirka 1619 i Skjold kyrkje, Skjold, Rogaland, NOR.


960. Torbjørn Hadleson Fatnes, son av Ukjend og Agate Fatnes, vart fødd i 1550 i Fattnes austre, Sand, Rogaland, NOR og døydde i 1628 i Fattnes austre, Sand, Rogaland, NOR 78 år gamal.

Generelle notat: Torbjørn Hadleson kan ha hatt heile Fattnes ei tid, men så lete den unge Tjerand Ommundson overta ein part ikring 1600, kan hende i samband med at Torbjørn Hadleson hadde kjøpt ein part i Drarvikjå av Tjerand i 1602. Torbjørn kan vere fødd ikring 1550 og var oppsitjar på Fattnes i 1603 og hadde ein stor del av den samla garden, truleg med hovudvekt i Austre Fattnes fram til 1628. han vert nemnd som eigar av 1 laup smør i Austre Fattnes i 1617, men i 1624 med mindre, ½ pund korn. Torbjørn åtte i tillegg 1 pund smør i Austarheim og ½ pund smør i Fiveland i Sauda, samt ½ pund smør i Drarvikjå. I 1626 vert Torbjørn ført med eit samla pante- og kjøpegods på ½ pund korn 2 pund smør. Torbjørn var lagrettemann i 1616 og var nok mellom dei fremste mennene i soknet. Hadle Vanvik åtte gods i Drarvikjå i 1640, og må ha vore son til Torbjørn. Hadle Vanvik hadde systera Gyri.
Gyri var "fød i dend storre Pestelentze" (ikring 1601) og hadde i 1691 ein dotterson Svein Jørgenson. Det må vere Svein Jørgenson som var husmann under Indre Bjerga i 1701. Var det Jørgen Drarvikjå som var far hans? Torbjørn kan òg ha hatt sonen Stein og ei ukjent dotter som var gift med Ommund Størkarson. Ommund vart andre gong gift med enka etter Stein. Ei Eli Torbjørnsdotter selde gods i Drarvikjå til Søren Bjerga i lag med Tjerand Drarvikjå og Åsulv Rø. Eli kan vere dotter til Torbjørn og var truleg gift med Jacob (Erikson?) Drarvikjå. Sjur Torbjørnson sat med odelsgods i Fattnes og var truleg son til Torbjørn Hadleson.
Andre barn eller slektningar: Ola Fattnes vert nemnd med leveranser av trelast i 1612-1614, men vert ikkje nemnt som oppsitjar. Dette kan vere den seinare Ola Ytre Bjerga og far til Kari Olsdotter, kona til Ingebrigt Tjerandson. Tore fattnes vert nemnd med leveranse 1617-1618. Det må vere same Tore som åra før leverte trelast under gardsnamn Vanvik i 1615-1617. Han er ikkje identifisert som oppsitjar i Sand, bort sett frå at det kan ha vore same Tore som budde på Bjerga ikring 1612. Ei Agate skulle gifta seg med Ingebrigt sagmeister. Drengen Peder Fattnes skatta 1635-1636 og måtte i 1636 gje 4 riksdalar i bot for leiermål med Synneva "på Fattnes". Synneva var truleg ei dotter og ikkje ei taus, men det er uvisst kven si dotter ho var. Hallvard Fattnes hadde visst ikkje døtrer. Peder er truleg den same som sidan var dreng på Løland. Torbjørn hadleson døydde truleg i 1628.

Torbjørn Hadleson gifta seg med ukjend cirka 1575 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR.

Barna hans var:

480       i.  Hadle Torbjørnson Vanvik. Hadle gifta seg med Ingrid Torkelsdotter, dotter av Torkel Torgerson Fatland og Anna Knudsdotter, cirka 1611 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR.

         ii.  Stein Torbjørnson Fatnes vart fødd cirka 1585 i Fattnes austre, Sand, Rogaland, NOR og døydde cirka 1645 i Fattnes vestre, Sand, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 60 år. Stein gifta seg med Magla Ommundsdotter cirka 1621 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR.

        iii.  Eli Torbjørnsdotter vart fødd cirka 1595 i Fattnes austre, Sand, Rogaland, NOR og døydde i Tveitane øvre, Suldal, Rogaland, NOR. Eli gifta seg med Jakob Erikson cirka 1620 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR.

         iv.  Guri Torbjørnsdotter vart fødd cirka 1601 i Fattnes austre, Sand, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Guri var Gyri. Guri gifta seg med ukjend.

          v.  Sjur Torbjørnson vart fødd i 1604 i Fattnes austre, Sand, Rogaland, NOR og døydde cirka 1666 i Fattnes austre, Sand, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 62 år. Andre namn for Sjur var Siffuer, Sivert, og Ziffer. Sjur gifta seg med Johannesdotter, dotter av Johannes Ommundson Ropeid og Gunhild Bårdsdotter, cirka 1635 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR.

         vi.  Berta? Torbjørnsdotter vart fødd cirka 1605 i Fattnes austre, Sand, Rogaland, NOR og døydde cirka 1640 i Fattnes austre, Sand, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 35 år. Berta? gifta seg med Omund Størkerson Fatnes, son av Styrkar Olson Tengesdal og Ukjend, cirka 1627 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR.


962. Torkel Torgerson Fatland, son av Torger Molla og Ukjend, vart fødd i Molla ytre, Sauda, Rogaland, NOR og døydde cirka 1599 i Fattland, Sand, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Tjerand heitte den eldste kjente Fattlandsbon­den. Han gav 2 mark pengar og 1 pund 8 mark bronse i straffeskatten 1519. Sambandet mellom han og Nils Fattland i 1563 er ukjent. Denne Nils gav vanleg leiglendingskatt i 1563.
Nils flytta til Austarheim i Sauda seinast på 1580-talet. Det kan ha vore i 1582, då det vart utferdiga eit brev om Fattland som mellom anna sa noko om Fattlands-Teigen. Torkel Torgerson og kona Anna Knutsdotter flytta då inn på Fattland. Ho var frå Vanvik, han kan ha vore son av den rike Torger Molla i Sauda. Vi kan òg merka oss namnet Torkel Torgerson i eit mellomalderbrev knyta til Fattnes i 1428. Det kan ha vore ein for­far. Nils Austarheim og Torkel Fattland var truleg i slekt eller i svogerskap med kvarandre. Dotter til Nils tente kring 1586 hos Torkel Fattland. Nils var då attende til Fattland og hjelpte Torkel med å byggja ei ny stova på garden. Dottera var den seinare Gunvor Steine. Ho mintest i 1626 at Torkel hadde sagt: "Eg gruer for å byggja her (som husa står no) for dette fjellet". Nils hadde då sagt at han måtte byggja der, på bondegodset, og ikkje utanfor, som var kongen sitt gods.
Torkel Torgerson var for ein stor del sjølveigar på Fattland. Verfaren Knut Mikkelson i Vanvik hadde i tillegg - på 1500-talet - ått ½ laup smør (kring ¼-part av garden), som han makeskifta med kongen (krona) mot gods i Øye i Sauda. Like mykje som krona åtte (½ laup smør), var adels­gods tidleg på 1600-talet, tilhøyrande Claus Brockenhuus, ein austnorsk adelsmann (av opphavleg dansk adel). Det var elles lite adelsgods på desse kantar. Claus Brockenhuus åtte i tillegg to gardpartar i Suldal i 1624, Vasshus og Ryss­land (som må vera Ritland). Ein Henrik Broc­kenhuus var befalingsmann i Stavanger i 1577.
4 pund smør i Fattland, noko over halve gar­den, var odelsgods kring 1600, og ått av Torkel Torgerson. Av anna jordegods åtte han 1 pund smør i Mo i Sandsoknå, som han på eit tidspunkt selde til ein Tord Andersson. Torkel åtte like eins øydegarden Lingvong, med sagbruket der. Så åtte han 4 pund smør i Nedre Tveitane i Suldal (som vart brukt under Steine).
Anna og Torkel hadde to døtrer og gjeve sviger­søner. Den eine av dei var Ingrid, gift med Hadle Torbjørnson i Vanvik, den andre var Helga, gift med presten Nils Pederson i Setesdalen. Helga sin son skulle sidan overta odelsjorda Fattland.
Torkel Torgerson døydde før 1600 og enkja vart gift opp att med Hallvard Trulsson (Ytre Bjer­ga).

Torkel Torgerson gifta seg med Anna Knudsdotter cirka 1590 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Helga Torkelsdotter vart fødd cirka 1590 i Fattland, Sand, Rogaland, NOR og døydde i Valle prestegard, Valle, Aust-Agder, NOR. Helga gifta seg med Niels Pedersen, son av Peder Nielsen og Ukjend, cirka 1615 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR.

481      ii.  Ingrid Torkelsdotter. Ingrid gifta seg med Hadle Torbjørnson Vanvik, son av Torbjørn Hadleson Fatnes og Ukjend, cirka 1611 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR.


963. Anna Knudsdotter, dotter av Knud Mikkelson Vanvik og Ukjend, vart fødd cirka 1560 i Vanvik indre, Sand, Rogaland, NOR og døydde cirka 1624 i Fattland, Sand, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 64 år.

Anna gifta seg med Torkel Torgerson Fatland cirka 1590 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR.

Anna gifta seg så med Halvard Trulsson Fatland cirka 1600 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


964. Tolleff Bjørnson Norheim, son av Bjørn Oddson Norheim og Ukjend, vart fødd i 1565 i Norheim, Etne, Hordaland, NOR og døydde i 1637 i Norheim, Etne, Hordaland, NOR 72 år gamal.

Generelle notat: Tolleiv Bjørnson var fødd ikring 1565. Han overtok garden etter faren ikring 1603 og budde der som sjølveigande bonde heile sitt liv. Han er nemnt på Norheim frå 1605 til 1637.

Tolleff Bjørnson gifta seg med Birgitta Nilsdotter cirka 1594 i Stødle kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

482       i.  Sakarias Tolleivson Norheim. Sakarias gifta seg med Anna Jonsdotter, dotter av Jone Jonson Tøtland og Kari Ågesdotter, cirka 1625 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         ii.  Elisabet Tolleivsdotter vart fødd i 1600 i Norheim, Etne, Hordaland, NOR og døydde i Hauge nedre, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Elisabet gifta seg med Odd Jonson Hauge, son av Jone Jonson Tøtland og Kari Ågesdotter, i 1622 i Grindheim kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

        iii.  Anna Tolleivsdotter d. e. vart fødd i 1605 i Norheim, Etne, Hordaland, NOR og døydde cirka 1675 i Ve, Etne, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 70 år. Anna gifta seg med Tørris Sjurson Ve, son av Sjur Ormson Ve og Synnøve Ve, cirka 1633 i Grindheim kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

         iv.  Anna Tolleivsdotter d. y. vart fødd cirka 1607 i Norheim, Etne, Hordaland, NOR og døydde før 1655 i Høyland, Etne, Hordaland, NOR. Anna gifta seg med Tjerand Toreson Høyland, son av Tore Torbjørnson Fossa og Guri Fossa, cirka 1626 i Grindheim kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

          v.  Jon Tolleivson Skjold vart fødd cirka 1615 i Norheim, Etne, Hordaland, NOR og døydde i 1666 i Skjold, Etne, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 51 år. Jon gifta seg med Marta Helgesdotter, dotter av Helge Håkonson Skjold og Ukjend, cirka 1650 i Grindheim kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

         vi.  Biørn Tolleivson Helgeland vart fødd i 1620 i Norheim, Etne, Hordaland, NOR og døydde cirka 1695 i Helgeland, Sandeid, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 75 år.

        vii.  Tolleivsdotter vart fødd cirka 1622 i Norheim, Etne, Hordaland, NOR og døydde i Frønsdal, Ølen, Hordaland, NOR. Tolleivsdotter gifta seg med Bernt Nilsson Frønsdal, son av Nils Jonson og Ukjend, cirka 1655 i Grindheim kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

       viii.  Niels Tolleivson Milja vart fødd i 1624 i Norheim, Etne, Hordaland, NOR og døydde i 1693 i Milja, Skånevik, Hordaland, NOR 69 år gamal. Niels gifta seg med Maritte Johannesdotter cirka 1658 i Skånevik kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR.

         ix.  Johannes Tolleivson Tednes vart fødd i 1625 i Norheim, Etne, Hordaland, NOR og døydde cirka 1681 i Tednes, Erfjord, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 56 år. Johannes gifta seg med Ingeborg Bjørnsdotter, dotter av Biørn Knudson Våge og Borgilla Henriksdotter, cirka 1658 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.


965. Birgitta Nilsdotter, dotter av Niels Pederson Bugge og Ukjend, vart fødd cirka 1580 i Etne Prestegard (Enge), Etne, Hordaland, NOR og døydde i Norheim, Etne, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Birgitta var Birgitta Bugge.

Birgitta gifta seg med Tolleff Bjørnson Norheim cirka 1594 i Stødle kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

966. Jone Jonson Tøtland, son av Jone Olson Foss og Berta Tollaksdotter, vart fødd i 1565 i Tøtland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1626 i Tøtland, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 61 år.

Generelle notat: Jone Jonson budde først på Ytre Skår der han er nemnt i 1603 til 1608. Då foreldra flytte til Foss ikring 1608, overtok han Tøtland. Jone hadde ei sak oppe på Herredagen i Bergen i 1604, dåtidas høgaste rett. Han og Anders Ågeson på "Indernesz" stemna hans Hess, sokneprest i Lindås, og Mads Jensson, sokneprest på Voss, og kravde eigedomsrett til garden Amla i Sogn. Saka vart avvist av di ikkje alle eigarane til garden var innkalla.
Jone er nemnt som brukar på Tøtland til 1625. Han fungerte som lensmann ei tid før 1616. Han var ein svært velståande mann. I odelsjordeboka i 1624 er Jone oppført med gardpartar i tilsaman 27 gardar i Hjelmeland, Ryfylke og på Jæren. Den samla skulda på desse tilsvara knapt 27 laupar smør. Jone var saman med broren Olav Aukland og brorsonen Peder Tormodson Foss, utsending frå Hjelmeland skipreide til kongehyllinga av prins Christian i 1610. Enka Kari Ågesdotter er ført som brukar på Tøtland i 1626 og 1627.

Jone Jonson gifta seg med Kari Ågesdotter cirka 1594 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Aage Jonson Tøtland vart fødd i 1595 i Tøtland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1663 i Tøtland, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 68 år. Aage gifta seg med Siri Gudmundsdotter, dotter av Gudmund Toreson Fosen og Marta Larsdotter, cirka 1627 i Avaldsnes kyrkje, Avaldsnes, Rogaland, NOR.

         ii.  Odd Jonson Hauge vart fødd i 1596 i Tøtland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1692 i Hauge nedre, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 96 år. Odd gifta seg med Elisabet Tolleivsdotter, dotter av Tolleff Bjørnson Norheim og Birgitta Nilsdotter, i 1622 i Grindheim kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

733     iii.  Marit Jonsdotter. Marit gifta seg med Lars Larsson Opsahl, son av Laurits Knudson Hogganvik og Hogganvik, cirka 1615 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         iv.  Jone Jonson Vadla vart fødd i 1598 i Tøtland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1659 i Vadla, Hjelmeland, Rogaland, NOR 61 år gamal. Jone gifta seg med Siri Johannesdotter, dotter av Johannes Osmundson Stokka og Brønela Knudsdotter, cirka 1635 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR.

          v.  Siri Jonsdotter vart fødd cirka 1601 i Tøtland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1650 i Åsland, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 49 år. Siri gifta seg med Osmund Olson Kilane, son av Ole Osmundson Kilane og Kilane, cirka 1621 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

483      vi.  Anna Jonsdotter. Anna gifta seg med Sakarias Tolleivson Norheim, son av Tolleff Bjørnson Norheim og Birgitta Nilsdotter, cirka 1625 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        vii.  Jonsdotter vart fødd cirka 1610 i Tøtland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Pundsnes, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Jonsdotter gifta seg med Tosten Johannesson Pundsnes cirka 1637 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

       viii.  Liva Jonsdotter vart fødd cirka 1612 i Tøtland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Skikelstrand, Vikedal, Rogaland, NOR. Liva gifta seg med Osmund Johannesson Skikelstrand, son av Johannes Osmundson Stokka og Brønela Knudsdotter, cirka 1630 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


967. Kari Ågesdotter, dotter av Åge Olson Nessa og Liva Olsdotter, vart fødd cirka 1570 i Nessa indre, Nedstrand, Rogaland, NOR og døydde i Tøtland, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho budde i 1627 i Tøtland, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Kari gifta seg med Jone Jonson Tøtland cirka 1594 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR.

978. Helge Johannesson Herheim, son av Johannes Herheim og Ukjend, vart fødd i Herheim, Sauda, Rogaland, NOR og døydde cirka 1648 i Herheim, Sauda, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Helge Johannesson er nemnt på Herheim i skattelistene frå 1603-1645. Han var ein av dei største jordegodseigarane i Sauda i byrjinga av 1600-talet. Han åtte gods i Løyning, Handeland, Brekke og Årtun forutan i Herheim. Det var utan tvil gods som høyrde ætta til frå gamalt. I 1617 er Helge ført med 18 merker smør ½ vett korn i Herheim. Elles åtte enka på Tveit 1 pund smør 1 vett korn, Ingeborg Austarheim 8 merker smør 1½ spann korn, Tolleiv Sævereid 1 pund smør, Per Hanakam 6 merker smør og Torjus Eide 6 merker smør 1 spann korn i garden. I 1624 hadde Orm Molla teke over 2 pund smør 8 spann korn av dett.
Helge døydde på slutten av 1640-talet, men enka etter han levde framleis på slutten av 1650-åra. Helge etterlet seg to barn som ein kjenner til: sonen Ola og ei dotter som vart gift med Kolbein Erikson. Kona til Helge var i følgje bygdeboka for Sand, dotter til Ommund Klengson på Indre Bjerga og heitte truleg Brynhild.

Helge Johannesson gifta seg med Brynhild Ommundsdotter cirka 1594 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

489       i.  Helgesdotter. Helgesdotter gifta seg med Kolben Erikson Fløgstad cirka 1612 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR. Helgesdotter gifta seg så med Anders Erikson Fløgstad cirka 1627 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

         ii.  Ole Helgeson Herheim vart fødd i 1607 i Herheim, Sauda, Rogaland, NOR og døydde cirka 1683 i Herheim, Sauda, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 76 år. Eit anna namn for Ole var Olle. Ole gifta seg med Tyra Herheim cirka 1634 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.


979. Brynhild Ommundsdotter, dotter av Omund Klengson Bjerga og Tjerandsdotter, vart fødd cirka 1575 i Bjerga indre, Sand, Rogaland, NOR og døydde i Herheim, Sauda, Rogaland, NOR.

Brynhild gifta seg med Helge Johannesson Herheim cirka 1594 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR.

992. Lars Sjurson Birkeland, son av Siurdt Birkeland og Ukjend, vart fødd i 1560 i Birkeland ytre, Sauda, Rogaland, NOR og døydde i 1628 i Birkeland ytre, Sauda, Rogaland, NOR 68 år gamal. Eit anna namn for Lars Sjurson var Lars Birkeland.

Generelle notat: Lars er nemnd på Ytre Birkeland 1603 til 1628. I 1610 måtte han bøta 5 dalar fordi han hadde stukke Erik Brekke i armen med kniv. Han er ellers ikkje nemnd i kjeldene bortsett frå kvar gong han er nemnt som lagrettemann. Han var truleg einaste brukaren til ikring 1617. Frå det året skatta ein mann som heiter Sjur også av garden. Etter alt å døma var Lars og Sjur - far og son. I alle høve nytta Sjur bokstavane S.L. i seglet sitt. Lars tok over halve garden. Lars er nemnt i 1628, men året etter hadde ein mann som heiter Pål teke over etter han. Pål kan ha vore ein son eller verson, eller kan hende gift med enka etter Lars. Me kan gissa, men kjeldene teier om det.
Jess Selvåg skriv at den fyrste ein med vissa veit høyrer til ætta er Lars Byrkjeland, nemnd der 1603-1628, men det er rimeleg at han var ein Sjurson og son til Sjur Byrkjeland, nemnd der 1563, sidan den einaste kjende sonen til Lars fekk namnet Sjur.

Lars Sjurson gifta seg med ukjend.

Barnet hans var:

496       i.  Sjur Larsson Birkeland. Sjur gifta seg med ukjend.


1000. Torbjørn Halvardson Fiveland, son av Halvard Bjørnson Svandal og Ukjend, vart fødd cirka 1580 i Svandal, Sauda, Rogaland, NOR og døydde i 1629 i Fiveland, Sauda, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 49 år.

Generelle notat: Torbjørn Hallvardson tente i 1611 hjå Knut Saua, men er nemnd på Amdalsrød 1612-1619, der han bruka den delen som verfaren åtte. I 1620 flytta han og kona ned til Veka og overtok etter vermora. Medan han budde på Veka bruka han òg øydegarden Berg under Bakka nokre år. Det var farbror til Torbjørn, Ola Bjørnson, som let Torbjørn Veka få bruka Berg. ikring 1620, "och det aff sin guode vilge, effterdj hand (det er Torbjørn) den tid jcke haffde synderlig megit at bruge j Vige". Seinare fekk Torbjørn ta over så godt dom heile Veka og Ola meinte difor han burde få Berg att til eige bruk. Berg var nemleg "vurderit vnder forne Bache baade for ledingh och landschylde" og Bakka var "ellers lidenn och thrang noch i sig selff". Torbjørn ville ikkje gje frå seg Berg då han var medeigar i odelsgodset og var komen av eldste bror. 2. oktober 1621 vart det halde stemnestove på Bakka for å avgjera tretta mellom Ola og brorsonen Torbjørn. Lagretten var Per Ås, Ola Risvoll, Helge Herheim, Orm Molla, Anders Søndenå og Erik Brekke. Dei vurderte saka og meinte Torbjørn måtte gje opp bruken i Berg. Veka var ein så pass stor gard at den burde vera god nok for Torbjørn. Verre var det med Bakka som nyleg var rydda av øyde. Dessutan låg Berg "Olluff Backe ret for dørenn och der jmod jmellom Thorbiørnns gaard Wæge och thend, jcke aleniste er field och aae jmellum, menn och miere jnd enn stiff fierdingh veigs, som andre jorder och jmellom ligger". Seinare var det mennene på Bakka som brukte Berg.
Dei var lette å terga på 1600-talet. Tingbøkene og sakefallslistene gjev gode prov på dette. Neven slo snarare og kniven sat lausare i slira då enn i seinare tider. Såleis måtte Torbjørn Veka i 1625 bøta 1 dalar "for han slog Peder Hellelød med Neffuen udj sit Ansicht". Og i 1629 kom Torbjørn i krangel med Johannes Fiveland om noko odelsgods i Svandal, ein krangel som enda med at Johannes stakk Torbjørn i hel. 11 dalar og 3 mark måtte Johannes bøta til kongen for det, forutan full mannebot til Torbjørn sine arvingar. Krangelen må ha vore om noko av det godset Torbjørn åtte etter jordeboka frå 1624. Då er han nemleg på eigne og søskena sine vegner nemnt med 1 pund smør i Østhus og ½ pund smør i Espeland.
Torbjørn kan ikkje ha vore så svært gamal då han vart drepen i 1629, truleg berre i 40-åra. I 1629 og 1630 skattar enka etter Torbjørn Hallvardson av garden på Svandal, men i 1631 tok ein annan mann som heitte Nils over.

Torbjørn Halvardson gifta seg med Eivindsdotter cirka 1610 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

500       i.  Halvard Torbjørnson Åbø. Halvard gifta seg med ukjend cirka 1640 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

         ii.  Knud Torbjørnson Amdalsrød vart fødd i 1619 i Veka, Sauda, Rogaland, NOR og døydde cirka 1680 i Amdalsrød, Sauda, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 61 år. Knud gifta seg med ukjend.


1001. Eivindsdotter, dotter av Eivind G. Veka og Brita Veka, vart fødd cirka 1585 i Veka, Sauda, Rogaland, NOR og døydde cirka 1630 i Veka, Sauda, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 45 år.

gifta seg med Torbjørn Halvardson Fiveland cirka 1610 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

1008. Leffuer Søndenå vart fødd cirka 1600 og døydde etter 1674 i Søndenå, Sauda, Rogaland, NOR.

Generelle notat: I Sand bygdebok bind 1 side 455:
Levar var sagmeister og budde i Fattlands-Teigen på 1620-talet. Levar var gift to gonger. I første ekteskap hadde han barna Peder, Lars og Barbro. Sonen Lars vitna i 1667 i ei sak mellom Vanvik og Fattland og det vert då sagt om Lars at han "i Theigen var opføed". Bustaden til Lars er ukjend, men ein Lars Levardson Lunde i Suldal vert nemnd som lagrettemann i 1692.
I andre ekteskap kjenner ein til sønene Nils og Jakob. I 1621/1622 måtte ein Levar sagmeister i Jelsa bøta 4 dalar for å ha drege til to menn frå Rennesøy og for å ha slått ein Eivind Sjurson blå og blodig. Det er mogleg at det var denne Levar, men han var då i feil skipreide.
Så spørs det om Levar er identisk med sagmeister Leiv eller Levar Asbjørnson på Håland i Jelsa skipreide i 1621 og 1623, slik at han kom til Teigen under Fattland. I saka der farsnamnet hans kjem fram i 1621, vert han kalla Leiv og Levar sagmeister. Han hadde i 1620 ei syster som var enkje på Flat-Hetland i Fister.

Bygdebok for Sauda bind 2 side 632 og 681:
Levar flytta sidan til husmannsplassen Klubben under Søndenå, der han vert nemnd i 1664-1666. Han er den eldste av husmennene under Søndenå i denne tida. Lars Klubben, Per, Noa Asgautson og Levard må vere dei fire husmennene presten nemner i 1674. I 1701 er sonen Jakob sagmeister etter faren.

Tysvær bind 7 - Nedstrand 2 side 621-622:
Levar Asbjørnson er nemnt på Ytre Kvam i Nedstrand og høver bra med den "Leff" eller "Leffuer" sagmeister som var ansvarleg for sagbruk i Jelsa og Erfjord på 1620-talet. Levar Asbjørnson frå Håland hadde ei syster på Flat-Hetland som truleg var kona til ein av brukarane der i 1621, Peder Svenson eller Tore.
Det var truleg Levar Asbjørnson som vart kalla "en fremmed mann" - med meining utanbygds frå - som Ola Toreson let så ein del av Ytre Kvam i 1632. Han må ha fått bygslebrev på ein part i garden kort tid etterpå. Levard er nemnd i skattemanntala frå 1634 til 1641. I 1647 brukte han ½ laup i garden. I 1634 svor han eiden som lagrettemann hjå lagmannen i Stavanger. Han budde framleis på Ytre Kvam i 1661 og 1664.
Sonen Lars Levardson hadde rett til 1½ vett korn i Vestre Bjerga i Sjernarøy. Denne skylda må ha kome frå foreldra, truleg frå mora som ein ikkje kjenner opphavet til.
Det er nemnt sønene Lars Øvrabø og Torkel (Tarald) Levardson Kvam som var soldat i 1681-1683.

Her er det ein del opplysningar som ikkje stemmer. I 1664 bur det på Ytre Kvam i Nedstrand Leffuer Asbiørnsen 70 år. Samstundes er det i Sauda under husmenn nemnd Leffuer Søndenaae 64 år.
Levard på Søndenå er ikkje den same som Levard Asbjørnson.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1664-teljinga i Søndenå, Sauda, Rogaland, NOR.

Leffuer gifta seg med ukjend.

Barna hans var:

          i.  Peder Levardson Søndenå vart fødd i 1625 i Fattland, Sand, Rogaland, NOR og døydde i Søndenå, Sauda, Rogaland, NOR. Peder gifta seg med ukjend.

         ii.  Barbro Levardsdotter vart fødd cirka 1635 i Fattland, Sand, Rogaland, NOR og døydde i Tengesdal, Sand, Rogaland, NOR. Barbro gifta seg med Jon Tomasson Tengesdal cirka 1660 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR.

        iii.  Lars Levardson vart fødd cirka 1639 i Fattland, Sand, Rogaland, NOR og døydde i Lunde, Suldal, Rogaland, NOR. Andre namn for Lars var Laurs og Laust.

         iv.  Niels Levardson vart fødd i 1647 i Søndenå, Sauda, Rogaland, NOR.

504       v.  Jacob Levardson Søndenå. Jacob gifta seg med Ragnhild Eriksdotter cirka 1668 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR. Jacob gifta seg så med Brita Gautesdotter, dotter av Goude Larsson Søndenå og Marta Fatnes, cirka 1714 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

 

horizontal rule

Send meg e-post ved å trykkje på namnet mitt:                                                                                   Sist endra: 23.10.2015


Joh 17:3 Og dette er det evige livet, at dei kjenner deg, den einaste sanne Gud, og han du sende, Jesus Kristus.