Jenny Mjølsnes

Startside Opp Jenny Mjølsnes Georg Kolstø Ingeborg Sandnes Søren Nåden

Anar til Jenny Mjølsnes

horizontal rule


Første generasjon

horizontal rule

horizontal rule


1. Jenny Mjølsnes vart fødd den 18 jul. 1914 i Haga, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 6 sep. 1914 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde den 6 mai 1956 i Hauske, Finnøy, Rogaland, NOR, 41 år gamal, og vart gravlagd den 11 mai 1956 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Dødsårsak: Kreft i magesekken.

Generelle notat: Jenny havna inn på sjukehuset med store smerter i magen. Etter 14 dagar døydde ho. Jenny hadde kreft i magesekken.

Jenny gifta seg med Georg Kolstø .

Barn av dette paret var:

          i.  Marta Kolstø gifta seg med Alfred Nåden.

         ii.  Ragnhild Kolstø gifta seg med Kåre Mathias Vatnaland.

        iii.  Gerd Judit Kolstø gifta seg med Finn Brynjulf Hesby.

         iv.  Astrid Karin Kolstø gifta seg med Leif Harald Morken    .Andre generasjon (Foreldre)

horizontal rule


2. Sigvald Mjølsnes vart fødd den 29 mai 1880 i Mjølsnes nere, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 4 jul. 1880 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde den 30 des. 1956 i Haga, Finnøy, Rogaland, NOR, 76 år gamal, og vart gravlagd den 5 jan. 1957 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Sigvald Olson Mjølsnes vart fødd på Hagen under Nedre Mjølsnes. Sigvald budde på Haga (Judaberg) bruk 22 som vart utskilt frå bruk nr. 2/3 i 1909.
Sigvald var smed, hjulmakar og bygningssnekkar. Han sette opp eiga smie.
Kona Ragnhild Marie Johansdotter Olsen døydde på Rogaland sjukehus 5. mars 1970.
Sonen Georg Mjølsnes budde heime og hjelpte faren med smedarbeidet.
Dottera Olga Mjølsnes har vore nattevakt på Finnøy aldersheim. Ho overtok bruk nr. 22 på Haga etter foreldra.
Sonen Sigmund var tvilling med Rigmor. Han var utdanna kjølemontør, men fekk plager med ryggen og måtte slutta. Sigmund omskulerte seg, flytta til Sverige der han gifta seg og vart styrar for ein heim for psykisk utviklingshemma i Uppsala der han døydde i 1990.

Avisnotat:
"70 år.
Smeden på Judaberg, Sigvald Mjølsnes, vert 70 år 29. mai. Han er fødd og oppvaksen på Mjølsnes, men har nå butt på Judaberg og drive som smed i over 40 år. Endå smedyrket alltid har vore det viktugaste, så har han også drive med husbygging, båtbygging og som hjulmakar. Ja, endåtil fiske har han drive. I yngre år var han også på anlegg som borsmed.
Han er ein både alsidig og dugande handverkar - ein verkeleg altmuligmann som sjeldan står fast. Bygda hans har hatt utruleg stor nytte av dugleiken hans.
Han er også godt kjend av alle dei utruleg mange han har skyssa med motorbåten sin. Judaberg har alt lenge vore eit sentrum i Ryfylke med godt rutesamband. Det har ført med seg stor trong til skyss til meir avsidesliggjande bygder. Smeden var då god å venda seg til. Men det vart så surt tente pengar at han har slutta med dette.
Men gamal er han ikkje, det syner seg best ved at han nå, i dei siste åra bygt seg ny og stor verkstad med høvelege maskiner både for tre og jernarbeid. Han er framleis levande interessert i det som går for seg både ute og heime.
Han er likeeins sterkt interessert i politikk, men på sin eigen stillferdslege måte. Han har heilt frå ungdomen av vore sosialist, og det har ikkje alltid vore berre gildt, då han i lengste tida var einaste i si bygd.
Med si stillfarande og greide framferd har han vunne seg vyrdnad og mange vener som ynskjer at han må få mange og gode år framover."

Avisnotat då han døydde:
"Sigvald Mjølsnes, smeden på Judaberg, er død, 761 år gamal. Med Sigvald Mjølsnes
er ein traust, og god handverkar gått bort. Han var ein sers nevenyttig mann. Han var ikkje
berre ein sers dugande smed, men også hjulmakar, snikkar og, bygningsmann. Alt han gjorde var velgjort.
I si ferd var han gjæv og traust, og dertil ein tenksam og klok mann. Han fór stillsleg fram, men han smaug ikkje. Han hadde sine meiningar, og hadde også mot til å stå ved dei.
I dei kring 48 åra han hadde arbeidet sitt på Judaberg, vann han seg vener og vyrdnad vidt i kring.
Ein arbeidets adelsmann er faren herifrå."

Hendingar i livet hans var:

• Han vart konfirmert Nesten godt. den 30 sep. 1894 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

• Han er nemnd i 1910-teljinga i Haga, Finnøy, Rogaland, NOR.

Sigvald gifta seg med Ragnhild Marie Olsen den 21 mar. 1909 i Vaterland Kyrkje, Kristiania, Akershus, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Esther Mjølsnes vart fødd den 21 des. 1909 i Haga, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 20 mar. 1910 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR og døydde i Hillevåg, Stavanger, Rogaland, NOR,. Esther gifta seg med Karl Severin Tjelmeland den 8 okt. 1932 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

         ii.  Georg Johannes Mjølsnes vart fødd den 14 nov. 1911 i Haga, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 19 nov. 1911 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde den 7 jan. 1961 i Haga, Finnøy, Rogaland, NOR, 49 år gamal, og vart gravlagd den 14 jan. 1961 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Georg gifta seg med Anne Margrete Schanche den 3 jul. 1954 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

1       iii.  Jenny Mjølsnes gifta seg med Georg Kolstø.

         iv.  Rut Mjølsnes vart fødd den 16 jun. 1916 i Haga, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 17 sep. 1916 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde den 7 aug. 1977 i Tau, Strand, Rogaland, NOR, 61 år gamal, og vart gravlagd den 12 aug. 1977 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR. Rut gifta seg med Jess Selvåg den 5 nov. 1938 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

          v.  Sigfrid Mjølsnes vart fødd den 3 feb. 1919 i Haga, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 13 apr. 1919 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR og døydde den 15 okt. 1972 i Jærens gate 21, Stavanger, Rogaland, NOR, 53 år gamal. Sigfrid gifta seg med Willy Kvamsøe den 11 apr. 1942 i St. Johannes kyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

         vi.  Olga Mjølsnes vart fødd den 10 apr. 1922 i Haga, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 29 okt. 1922 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR og døydde den 30 jun. 2005 i Rogaland Sjukehus, Stavanger, Rogaland, NOR, 83 år gamal. Ho hadde ikkje noko tilhøve eller barn.

        vii.  Rigmor Mjølsnes (Tvilling) vart fødd den 13 apr. 1930 i Haga, Finnøy, Rogaland, NOR. Rigmor gifta seg med Arne Børresen Vestrum den 27 aug. 1955 i Stavanger, Rogaland, NOR.

       viii.  Sigmund Mjölsnes (Tvilling) vart fødd den 13 apr. 1930 i Haga, Finnøy, Rogaland, NOR og døydde i 1990 i Uppsala, , C, SWE 60 år gamal. Sigmund gifta seg med Barbro i SWE. Sigmund gifta seg så med Ingrid Sylvia i Uppsala, , C, SWE.


3. Ragnhild Marie Olsen vart fødd den 3 okt. 1889 i Økernveien 32, Kristiania, Akershus, NOR, vart døypt den 2 feb. 1890 i Kampen kyrkje, Kristiania, Akershus, NOR, døydde den 5 mar. 1970 i Haga, Finnøy, Rogaland, NOR, 80 år gamal, og vart gravlagd den 10 mar. 1970 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Meieriet på Finnøy vart starta opp den 1. mai 1907, etter mange år med heftige diskusjonar og strid om lokalisering.
Ragnhild Olsen kom til Finnøy for å arbeide på meieriet (som låg på Kvame), og blei meierske der. Sigvald Mjølsnes arbeidde på meieriet som maskinist, og det var der dei treftes .

Avisnotat:
"70 år er fru Ragnhild Mjølsnes, Judaberg, i dag, 3 oktober. Ho vart fødd i Oslo og kom i ung alder til Finnøy. Her vart ho i 1909 gift med Sigvald Mjølsnes. Dei busette seg på Judaberg, der Sigvald dreiv smie og snikkarverkstad. Han døydde for to år sidan.
Ragnhild Mjølsnes har skapt ein uneleg heim for mann og born. Ho likar å gjera det fint kring seg, og er serleg glad i blomar. Ho har vore sers gjestfri, og det har man av dei som kom reisande til mannen sin verkstad hatt nytte av. I dei 50 åra ho har vore i Finnøy, har ho vunne seg mange vener. Ho høgtidar åremålsdagen den 4 oktober."

Medisinske notat: 70 år er fru Ragnhild Mjølsnes, Judaberg, i dag, 3 oktober. Ho vart fødd i Oslo og kom i ung alder til Finnøy. Her vart ho i 1909 gift med Sigvald Mjølsnes. Dei busette seg på Judaberg, der Sigvald dreiv smie og snikkarverkstad. Han døydde for to år sidan.
Ragnhild Mjølsnes har skapt ein uneleg heim for mann og born. Ho likar å gjera det fint kring seg, og er serleg glad i blomar. Ho har vore sers gjestfri, og det har man av dei som kom reisande til mannen sin verkstad hatt nytte av. I dei 50 åra ho har vore i Finnøy, har ho vunne seg mange vener. Ho høgtidar åremålsdagen den 4 oktober.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1891-teljinga i Økernveien, Kristiania, Akershus, NOR.

• Ho er nemnd i 1900-teljinga i Grønlandsleret 1, Kristiania, Akershus, NOR.

• Ho er nemnd i 1910-teljinga i Haga, Finnøy, Rogaland, NOR.

Ragnhild Marie gifta seg med Sigvald Mjølsnes den 21 mar. 1909 i Vaterland Kyrkje, Kristiania, Akershus, NOR.

Tredje generasjon (Besteforeldre)

horizontal rule


4. Ole Mjølsnes vart fødd den 16 feb. 1848 i Nådå, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 27 feb. 1848 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR og døydde den 25 jun. 1930 i Haga, Finnøy, Rogaland, NOR, 82 år gamal. Andre namn for Ole var Ola og Olav.

Generelle notat: Ola Sjurson Mjølsnes budde hjå foreldra sine på Nedre Mjølsnes i 1875, og var då registrert som tømmermann og sjømann. I 1891 budde han på plassen Nydalen under Nedre Mjølsnes med kone og fire barn. Det meste av plassen høyrde til Øvre Mjølsnes.
Ola dreiv som smed og skøytte på med fiske. Smedastykkje under Øvre Mjølsnes var plassen til Ola Sjurson. Dei arbeidde seg opp ein fin plass nær Landkodlevågen, der dei både fødde ei ku og nokre sauer og hadde jord til noko poteter og litt korn. Dei hadde også høns. Han fekk si opplæring som smed hjå Tarje (Torgeir) Sondreson, Høydalssmeden, som budde som husmann på Høydalen under Steinnes. Ola var ein dugande smed, men smedyrket kasta ikkje så mykje av seg, og med den store familien Ola hadde, kom det godt med å ha fisket som eit tillegsyrke. Han døydde hjå sonen Sigvald på Haga (Judaberg).
Då Elen Knutsdotter Kvelland gifta seg med Ola Sjurson i 1879 er det opplyst at ho var fødd i Nedstrand (Sjernarøy høyrde til Nedstrand). Mora budde på Flåta under Kvelland i 1875, og då er ikkje Elen nemnt mellom barna.
Sønene Knut og Einar reiste begge til Amerika. Det same gjorde dottera Dina Seselia. Ho budde hjå broren Sigvald på Haga i 1910 og var syerske. Ho vart gift med Elias Børgeson Kvame. Dei reiste til Amerika i 1920.
Lagnaden til Einar er lite kjent. Sonen Torger og dottera Ester Margrete døydde begge unge og ugifte.

Hendingar i livet hans var:

• Han vart konfirmert i 1863 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

• Familiebilete: 1901, Stavanger, Rogaland, NOR.

Ole gifta seg med Elen Kvelland den 1 nov. 1879 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

2         i.  Sigvald Mjølsnes. Sigvald gifta seg med Ragnhild Marie Olsen den 21 mar. 1909 i Vaterland Kyrkje, Kristiania, Akershus, NOR.

         ii.  Berthine Mjølsnes vart fødd den 1 des. 1882 i Mjølsnes nere, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 11 feb. 1883 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde den 21 mai 1973 i Stavanger, Rogaland, NOR, 90 år gamal, og vart gravlagd den 25 mai 1973 i Eiganes gravlund, Stavanger, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Berthine var Bertine. Berthine gifta seg med Peder Andreas Pedersen den 7 jun. 1908 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

        iii.  Knut Mjolsnes vart fødd den 22 aug. 1885 i Mjølsnes nere, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 1 nov. 1885 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR og døydde den 24 sep. 1969 i Seattle, King, WA, USA, 84 år gamal. Eit anna namn for Knut var Knud. Knut gifta seg med Ellen Marie Leffler den 24 nov. 1911 i USA.

         iv.  Torger Mjølsnes vart fødd den 19 apr. 1888 i Mjølsnes nere, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 24 jun. 1888 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR og døydde i 1915 i Mjølsnes øvre, Finnøy, Rogaland, NOR, 27 år gamal. Han hadde ikkje noko tilhøve eller barn.

          v.  Dina Cicilia Mjølsnes vart fødd den 25 feb. 1891 i Mjølsnes nere, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 17 mai 1891 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR og døydde i jan. 1964 i Arden Hills, Ramsey, MN, USA, 72 år gamal. Dina gifta seg med Elias Quamme i 1911 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

         vi.  Olav Mjølsnes vart fødd den 24 des. 1893 i Mjølsnes øvre, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 4 mar. 1894 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR og døydde den 8 jun. 1922 i Mjølsnes øvre, Finnøy, Rogaland, NOR, 28 år gamal. Han hadde ikkje noko tilhøve eller barn.

        vii.  Ester Margrete Mjølsnes vart fødd den 22 apr. 1897 i Mjølsnes øvre, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 11 jul. 1897 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR og døydde i 1925 i Mjølsnes øvre, Finnøy, Rogaland, NOR, 28 år gamal. Ho hadde ikkje noko tilhøve eller barn.

       viii.  Einar Mjølsnes vart fødd den 7 des. 1900 i Mjølsnes øvre, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 27 feb. 1901 i Mjølsnes øvre, Finnøy, Rogaland, NOR og døydde i Nashwauk, Itasca, MN, USA,.


5. Elen Kvelland vart fødd den 16 mai 1857 i Kvelland, Sjernarøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 7 jun. 1857 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR og døydde den 29 jan. 1919 i Mjølsnes øvre, Finnøy, Rogaland, NOR, 61 år gamal.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1865-teljinga i Kvelland, Sjernarøy, Rogaland, NOR.

Elen gifta seg med Ole Mjølsnes den 1 nov. 1879 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

6. Johan Olsen vart fødd den 11 aug. 1836 i Hoff, Røyken, Buskerud, NOR, vart døypt den 25 sep. 1836 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR, døydde den 12 okt. 1908 i Asker, Akershus, NOR, 72 år gamal, og vart gravlagd den 29 mai 1909 i Asker kyrkje, Asker, Akershus, NOR. Dødsårsak: Druknet. Eit anna namn for Johan var Johann.

Generelle notat: Jess Selvåg skriv:
Johan Olson var fødd 11. august 1836 på Båtstø, men voks opp på Slemmestad. I 1865 bur Johan i Mellemgaden i bydelen Trefoldigheds Menighed i Christiania som ugift Logerende Sømand på 29 år hos broren Carl og kona hans.
Johan vart gift i 1872 med Josefine "Jørgensdotter" Kristensen fødd 12. april 1847 på Vika i Kristiania.
Johan kalla seg Olsen då han kom til Kristiania. Dotter til Johan, Ragnhild, fortel at farfar hennar (far til Johan) hadde to gardar, og ho trudde det var ein part av Bø i Røyken og ein part av Sand i Vestre Bærum. Johan skulle ha teke over ein av dei, men selde han til halvbrørne sine for 200 dalar. Sidan halvbrørne til Johan budde på Sand, var det truleg denne garden Johan skulle ha teke over.
Ragnhild fortel og at faren Johan var sjømann det meste av si tid. Han fekk soppinfeksjon i beina på sine eldre dagar, og dei trudde at dette var årsaka til at han vart sinnsjuk. Han vart sett i pleie ute i Asker. Der drukna han den 12. oktober 1908. Han vart først attfunnen 25. mai 1909 og gravlagd 29. mai 1909 i Asker.
Josefine og Johan budde i Gamlebyen i Kristiania før Johan vart sett i pleie.
Josefine og Johan hadde barna Georg Harald (han reiste til U.S.A. og budde i Broclyn der han var sjømann. Han var gift med ei dansk dame og hadde fleire barn), Johannes (han drukna omlag 1898 og var ugift), Karl Gustav (han vart gift med Astrid Jensen i 1908. Dei hadde fire barn. Karl Gustav og Astrid døydde omlag 1918 i spanskesykja) og Ragnhild Maria. Josefine og Johan hadde òg to døtre som begge døydde unge. Ei av desse var fødd mellom Karl Gustav og Ragnhild Maria.

I 1875-telling for Christiania finn ein i krets 25, Kretsnamn 1382, Engens Gade 16:
Johan Olsen, Sømand fødd i 1836 i Sand (?) med kona Josefine Jørgesen fødd i 1849 i Kristiania. Dei er ikkje nemnde med barn då.

1900 tellinga for Christiania finn ein under Husliste 1, Krets nr. 261, Gatenavn: Grønlandsleret 1, Vaaningshus med 3 etasjer:
Johan Ols., husfar, gift, Brygearbeider, fødd: 11.08.1836
Josefine Jørgens., kone husmor gift, fødd: 1847
Georg Harald Ols., sønn, ugift, Sømand, fødd: 1876
Karl Ols., sønn ugift, Dagearbeider ved kultomt, fødd: 1880
Ranghild Ols., ugift, Datter, fødd: 1889

I 1910 bur Josefine Kristensen i Kongsberggaten 3 i Kristiania som enke og ført fødd i 1846. Ho er då nemnt med yrke: spolerske ved Nydalens fabrikker.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1865-teljinga i Mellemgaden 3, Kristiania, Akershus, NOR.

• Han er nemnd i 1875-teljinga i Engens Gade 16, Kristiania, Akershus, NOR.

• Han er nemnd i 1885-teljinga i Fjerdingensgade 15, Kristiania, Akershus, NOR.

• Han er nemnd i 1891-teljinga i Økernveien, Kristiania, Akershus, NOR.

• Han er nemnd i 1900-teljinga i Grønlandsleret 1, Kristiania, Akershus, NOR.

Johan gifta seg med Josefine Kristensen den 9 mar. 1872 i Trefoldighetskyrkja, Kristiania, Akershus, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Hans Adolf Olsen vart fødd den 9 nov. 1874 i Engens Gade 16, Kristiania, Akershus, NOR, vart døypt den 9 nov. 1874 i Engens Gade 16, Kristiania, Akershus, NOR, døydde den 9 nov. 1874 i Engens Gade 16, Kristiania, Akershus, NOR,, og vart gravlagd den 13 nov. 1874 i Trefoldighetskyrkja, Kristiania, Akershus, NOR.

         ii.  Harold Olson vart fødd den 15 jun. 1876 i Engens Gade 16, Kristiania, Akershus, NOR, vart døypt den 9 jul. 1876 i Trefoldighetskyrkja, Kristiania, Akershus, NOR og døydde i 1960 i Brooklyn, Brooklyn, Kings, NY, USA, 84 år gamal. Andre namn for Harold var Georg Harald og Harald. Harold gifta seg med Hilma Marie Nelson den 15 des. 1903 i Manhattan (New York City), New York, NY, USA.

        iii.  Arthur Johannes Olsen vart fødd den 23 mai 1878 i Vognmandsgade 15, Kristiania, Akershus, NOR, vart døypt den 10 jun. 1878 i Oslo domkyrkje, Kristiania, Akershus, NOR og døydde cirka 1898 i Grønlandsleret 1, Kristiania, Akershus, NOR, i ein alder av omkring 20 år. Han hadde ikkje noko tilhøve eller barn.

         iv.  Karl Gustav Olsen vart fødd den 6 mai 1880 i Karl den 12tes gade 27, Kristiania, Akershus, NOR, vart døypt den 20 jun. 1880 i Jakob kyrkja, Kristiania, Akershus, NOR og døydde cirka 1918 i Kristiania, Akershus, NOR, i ein alder av omkring 38 år. Karl gifta seg med Astrid Elisabet Jensen den 8 nov. 1908 i Paulus kyrkje, Kristiania, Akershus, NOR.

          v.  Margit Sigrid Olsen (Død som barn) vart fødd den 19 jul. 1881 i Bækkegade 24, Kristiania, Akershus, NOR, vart døypt den 14 aug. 1881 i Grønland kyrkje, Kristiania, Akershus, NOR og døydde mellom 1885 og 1891 i Kristiania, Akershus, NOR,.

3        vi.  Ragnhild Marie Olsen. Ragnhild gifta seg med Sigvald Mjølsnes den 21 mar. 1909 i Vaterland Kyrkje, Kristiania, Akershus, NOR.


7. Josefine Kristensen vart fødd den 12 apr. 1847 i Pipervigen, Kristiania, Akershus, NOR, vart døypt den 12 apr. 1847 i Pipervigen, Kristiania, Akershus, NOR, døydde den 4 des. 1926 i Prins Christian August Minde, Kristiania, Akershus, NOR, 79 år gamal, og vart gravlagd den 10 des. 1926 i Sofienberg (Petrus) kyrkje, Kristiania, Akershus, NOR. Dødsårsak: Cancer øsofagi. Andre namn for Josefine var Josephine og Josfine.

Generelle notat: I kyrkjeboka står det under 11. juli 1847 at Josephine vart "hjemmedøpt af Jordmoderen." Om ho vart døypt same dag ho vart fødd og så stadfesta 11. juli står det ikkje noko om, men er nok det mest trulege. Josefine Jørgensen vart konfirmert 6. oktober 1861 i Trefoldighets kyrkja i Kristiania. Då står det at ho hadde hatt dei naturlege kopper 20. januar 1852.
Josefine døydde 4. desember 1926 på Prins Christian August Minde. Det var fattigvesenet i Kristiania sin gamleheim frå 1919 og utover.
Ho er ført gravlagd 10. desember 1926 kl. 12½ på Sofienberg i kyrkjeboka for Kristiania Bys Arbeidsanstalt.
Dødsårsaka var kreft i spiserøyret (Cancer øsofagi).

Hendingar i livet hennar var:

• Dåp stadfesta: 11 jul. 1847, Oslo domkyrkje, Kristiania, Akershus, NOR.

• Ho vart konfirmert den 6 okt. 1861 i Trefoldighetskyrkja, Kristiania, Akershus, NOR.

• Ho er nemnd i 1865-teljinga i Mellemgaden 3, Kristiania, Akershus, NOR.

• Ho er nemnd i 1875-teljinga i Engens Gade 16, Kristiania, Akershus, NOR.

• Ho er nemnd i 1885-teljinga i Fjerdingensgade 15, Kristiania, Akershus, NOR.

• Ho er nemnd i 1891-teljinga i Økernveien, Kristiania, Akershus, NOR.

• Ho er nemnd i 1900-teljinga i Grønlandsleret 1, Kristiania, Akershus, NOR.

• Ho er nemnd i 1910-teljinga i Hausmanns gate 34, Kristiania, Akershus, NOR.

Josefine gifta seg med Johan Olsen den 9 mar. 1872 i Trefoldighetskyrkja, Kristiania, Akershus, NOR.

Fjerde generasjon (Oldeforeldre)

horizontal rule


8. Sjur Knudson Mjølsnes vart fødd i 1803 i Sørestad, Suldal, Rogaland, NOR, vart døypt den 27 nov. 1803 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR, døydde den 9 apr. 1867 i Mjølsnes nere, Finnøy, Rogaland, NOR, 64 år gamal, og vart gravlagd den 17 apr. 1867 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Andre namn for Sjur Knudson var Sivert og Syvert.

Generelle notat: Den første me kjenner til som budde på Haukåsen (Mjølsneshagen) under Nere Mjølsnes, var Sjur (Syvert/Sivert) Knutson Sørestad frå Suldal. Sjur var skomakar, og han flytte mykje. Eldstesonen Knut vart fødd på Kvame 1843, barn nr. 2 på Mjølsnes 2 år seinare. Så slo dei seg ned i Svinehagen under Nådå ein gong mellom 1845 og 1848, og her budde dei til 1850 og fekk to barn. Men så drog Sjur med familien ut av sokna nokre år.
"Utflyttingslista" 1853 opplyser at Sjur Knutson saman med kona og barn nr. 2, 3 og 4 oppheldt seg i Hetland prestegjeld. Dottera Inger Maria vart fødd medan dei budde som husmannsfolk på Grude i Klepp i 1855. I 1860 fekk dei eit nytt barn, dottera Dorte, og året etter vende dei så tilbake til Finnøy (han er då kalla Sørestad og flytta frå Suldal til Finnøy), og no slo Sjur seg ned på Nere Mjølsnes, på Haukåsen, og dreiv som skomakar.
Etter innflyttingslista hadde han med seg kona og barn nr. 2, 3, 4 og 6. Inger Maria (barn nr. 5) følgde ikkje med, men ho vart konfirmert på Nere Mjølsnes 1869. Her på Haukåsen fekk dei to døtrer, 1863 og 1866, her vart barna konfirmerte. Sjur Knudson Mjølsnæs døydde den 9. april og vart gravlagd 17. april 1867, 60 år gamal. Etter folketeljinga 1865 var det berre døtrene Inger Maria og Dorte Serina som budde heime hjå foreldra, og det høyrde ikkje jord til plassen.
I omtalen av Sjur Knutson og familien hans under Svinehagen i Finnøy bygdebok har det diverre kome inn nokre feil når det gjeld barna. Kona Dorte Malena Olsdotter vart fødd på Hatlaliå under Kvame. I 1875 budde Dorte Malena på plassen Haukåsen (Mjølsneshagen) under Nere Mjølsnes som enke, delvis understøtta av kommunen, og ho hadde ein jordflekk til 2 tønner poteter. Ho hadde hjå seg dei to yngste døtrene, Dorte Serina og Marta. Dessutan budde eldstedottera Anna Serina på plassen saman med mann og eit nyfødt barn, like eins sonen Ola som var tømmermann og sjømann (på veg til Vest-India 1875). Og ikkje nok med det: I huset budde også enka Siri Markusdotter frå Sand, heilt understøtta av kommunen (ho døydde 1877, fødselsåret då oppgjeve til 1792). Så det kan ikkje ha vore store plassen å snu seg på. Huset hadde tre rom og kjøkken, og kjøkkenet hadde hellegolv. I tillegg var det eit uthus og eit hønsehus.
Dorte Malena flytte seinare til dottera si i Kvameladberget, her budde ho i 1900, og døydde som fattiglem i 1907. Då er ho kalla Dorte Malena Olsdotter Mjølsnes.
Dottera Dorte Serina vart konfirmert i 1877 og døydde av tæring i 1890. Dottera Marta vart konfirmert i 1880. Ho vart gift 1894 med John R. Anderson fødd 1856, død 1941. Han var nordmann eller norskætta.

Sjur Knudson gifta seg med Dorthe Malene Olsdotter den 11 jul. 1842 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Knud Sjurson Kvame vart fødd den 2 mar. 1843 i Kvame, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 8 mar. 1843 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde den 11 mar. 1844 i Kvame, Finnøy, Rogaland, NOR, i ein alder av 1 år, og vart gravlagd den 20 mar. 1844 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

         ii.  Anna Serina Sjursdotter vart fødd den 10 feb. 1845 i Mjølsnes nere, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 16 feb. 1845 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR og døydde den 14 jul. 1918 i Nådå, Finnøy, Rogaland, NOR, 73 år gamal. Eit anna namn for Anna var Anne Serine. Anna gifta seg med Sivert Sørenson Naaden den 8 des. 1874 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

4       iii.  Ole Mjølsnes. Ole gifta seg med Elen Kvelland den 1 nov. 1879 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

         iv.  Knud Sjurson Mjølsnes vart fødd den 24 sep. 1851 i Nådå, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 26 okt. 1851 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR og døydde den 15 jan. 1918 i Mjølsnes nere, Finnøy, Rogaland, NOR, 66 år gamal. Eit anna namn for Knud var Knut. Knud fekk barn med Elisabet Njelsdotter. Knud gifta seg med Karoline Martiniusdotter den 28 des. 1878 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

          v.  Inger Marie Sjursdotter vart fødd den 24 jun. 1855 i Grude, Klepp, Rogaland, NOR, vart døypt den 19 aug. 1855 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR og døydde den 19 feb. 1942 i Stavanger, Rogaland, NOR, 86 år gamal. Inger gifta seg med Bendix Olsen den 7 jan. 1881 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

         vi.  Dorthe Sjursdotter vart fødd den 17 okt. 1860 i Sørestad, Suldal, Rogaland, NOR, vart døypt den 11 nov. 1860 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR, døydde den 6 jan. 1862 i Mjølsnes nere, Finnøy, Rogaland, NOR, i ein alder av 1 år, og vart gravlagd den 11 jan. 1862 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

        vii.  Dorte Serine Sjursdotter vart fødd den 9 mar. 1863 i Mjølsnes nere, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 5 apr. 1863 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde den 22 nov. 1890 i Mjølsnes nere, Finnøy, Rogaland, NOR, 27 år gamal, og vart gravlagd den 29 nov. 1890 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Dødsårsak: Tering. Eit anna namn for Dorte var dORTHE sERINE. Ho hadde ikkje noko tilhøve eller barn.

       viii.  Marta Sjursdotter vart fødd den 30 apr. 1866 i Mjølsnes nere, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 10 jun. 1866 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR og døydde i 1931 i USA, 65 år gamal. Marta gifta seg med John R. Andersson i 1894 i USA.


9. Dorthe Malene Olsdotter vart fødd den 25 aug. 1824 i Kvame, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 29 aug. 1824 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde den 17 sep. 1907 i Mjølsnes nere, Finnøy, Rogaland, NOR, 83 år gamal, og vart gravlagd den 21 sep. 1907 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Dødsårsak: Alderdomssvaghed.

Dorthe Malene gifta seg med Sjur Knudson Mjølsnes den 11 jul. 1842 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

10. Knud Erikson Kvelland vart fødd den 8 okt. 1825 i Kvelland, Sjernarøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 29 okt. 1825 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR, døydde den 8 jan. 1872 i Kvelland, Sjernarøy, Rogaland, NOR, 46 år gamal, og vart gravlagd den 16 jan. 1872 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Knud Erikson var Knut.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1865-teljinga i Kvelland, Sjernarøy, Rogaland, NOR.

Knud Erikson gifta seg med Bergitte Tarjesdotter den 24 jul. 1856 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

5         i.  Elen Kvelland. Elen gifta seg med Ole Mjølsnes den 1 nov. 1879 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

         ii.  Erik Knudson Kvelland vart fødd den 23 okt. 1859 i Kvelland, Sjernarøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 11 des. 1859 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR, døydde den 11 des. 1880 i Kvelland, Sjernarøy, Rogaland, NOR, 21 år gamal, og vart gravlagd den 21 des. 1880 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR. Han hadde ikkje noko tilhøve eller barn.

        iii.  Bertha Karine Kvelland vart fødd den 10 des. 1862 i Kvelland, Sjernarøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 11 jan. 1863 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR og døydde den 24 nov. 1925 i Lysefjordsgate, Stavanger, Rogaland, NOR, 62 år gamal. Andre namn for Bertha var Bertha og Berthe Karine. Bertha gifta seg med Nils Kristian Kristensen den 21 des. 1884 i St. Petri kyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

         iv.  Teodora Kvelland vart fødd den 31 jan. 1866 i Kvelland, Sjernarøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 18 mar. 1866 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR og døydde i Kvelland, Sjernarøy, Rogaland, NOR,. Eit anna namn for Teodora var Theodora. Teodora fekk barn med Andreas Olson Nesheim.

          v.  Torger Knudson Kvelland vart fødd den 20 jun. 1869 i Kvelland, Sjernarøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 25 jul. 1869 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR og døydde i Nerheim store, Ølen, Hordaland, NOR,. Eit anna namn for Torger var Torgils. Torger gifta seg med Ragnhild Oline Martine Andersdotter den 1 des. 1905 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


11. Bergitte Tarjesdotter vart fødd den 21 feb. 1828 i Gåstjønn, MO, Telemark, NOR, døydde den 4 apr. 1904 i Kvelland, Sjernarøy, Rogaland, NOR 76 år gamal, og vart gravlagd den 11 apr. 1904 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR. Andre namn for Bergitte var Bergete, Bergit, og Birgith.

Generelle notat: Berit Tarjesdotter vart fødd på husmannsplassen Dalen i Skafså og heimedøypt av Torjus Olson Hougen. Ved konfirmasjonen 1. juni 1845, vart ho kalla frå "Bækken" i Skafså. Ho var truleg hjå einkvan av morsfolket. Berit flytte til Hjelmeland omlag 1848. Den 6. mai 1850 fekk ho på Espeland i Hjelmeland, ei dotter utanfor ekteskap. Ho vart døypt heime av Knud Espeland den 2. juni 1850 med namnet Magla. Faren var Svend Hoskoldson, ungkar. Han var truleg son til Hoskold Kristofferson Hammaren under Tuntland.
Bergit flytte frå Hjelmeland til Finnøy i 1851 og hadde Magla med seg. I 1865 bur Knud Erikson 37 år på Flaaden under Kvelland og er då "Husmand med Jord. Vinterfiske Sommerfiske". Kona er Bergete Thorgersdotter på 36 år. Dei har då barna Elen 8 år, Erik 6 og Berte på 3 år. I tillegg bur Bergete si dotter, Magla Svendsdotter på 17 år hos dei.
I 1875 bur Bergitte som enke på Flåta under Kvelland i Sjernarøy med 4 barn. Ho hadde 1 ku og 7 sauer. Så sådde ho ½ tønne havre og sette 1 ½ tønne poteter. (Ho er kalla Torgilsdotter i boka for Sjernarøy.) Mannen Knut Eirikson var husmann på Flåta under Kvelland. Han var fødd på Nesheimsjøen, ein annan husmannsplass på Kvelland.
Knut er ikkje nemnd i boka for Sjernarøy som son til Eirik Olson og kona Borghild Knutsdotter, men Jess Selvåg skriv at det var foreldra hans. Namnet hans tyder og på det. Knut er heller ikkje nemnt som husmann på Flåta i Sjernarøyboka, det står berre at Bergitte Torgilsdotter (Torgersdotter) var enke etter ein Knut. Sonen Erik døydde ung. Dottera Teodora var ugift, men i 1900 bur ho saman med mora på Flaaden og har ein son Einar Flaaden fødd i 1894. Sonen Torger bur også hos Bergitte i 1900.

Hendingar i livet hennar var:

• Dåp stadfesta: 3 apr. 1828, Mo kyrkje, MO, Telemark, NOR.

• Flytta: frå Espeland i Hjelmeland 5 jan. 1851 til Steinnes, Finnøy, Rogaland, NOR.

• Ho er nemnd i 1865-teljinga i Kvelland, Sjernarøy, Rogaland, NOR.

• Ho er nemnd i 1900-teljinga i Kvelland, Sjernarøy, Rogaland, NOR.

Bergitte fekk barn med Svend Hoskuldson Tuntland.

Hendingar i livet hennar var:

• Dåp stadfesta: 19 feb. 1832, Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

          i.  Magla Svendsdotter (Uektefødd) vart fødd den 6 mai 1850 i Espeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 2 jun. 1850 i Espeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 2 mai 1883 i Vignes nore, Finnøy, Rogaland, NOR, 32 år gamal, og vart gravlagd den 9 jun. 1883 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Magla gifta seg med Gunder Gunnarson Vignes den 4 apr. 1878 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

Bergitte gifta seg så med Knud Erikson Kvelland den 24 jul. 1856 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

12. Ole Johannesson Skui vart fødd i 1803 i Frøtvet, Røyken, Buskerud, NOR, vart døypt den 11 sep. 1803 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR, døydde den 2 mar. 1875 i Skui, Bærum, Akershus, NOR, 72 år gamal, og vart gravlagd den 11 mar. 1875 i Tanum kyrkje, Bærum, Akershus. Dødsårsak: Mavekræft.

Generelle notat: Ole Johannesson var fødd på Frøtvedt og døypt 11. august 1803. Han vart gift første gong 9. desember 1831 med Elen Karine Kaspersdotter frå Åros. Elen var fødd 4. januar 1807 og døydde 21. april 1839.
Elen og Ole budde på Båtstø i Røyken. Elen og Ole hadde barna Elen, Johan og Karl. Dottera Elen vart gift med ein av brukarane på Bø i Røyken og hadde berre ei dotter som truleg heitte Karen. Karen budde òg på Bø og hadde fleire barn.
Ole gifta seg opp att 25. januar 1841 med Oline Hansdotter Slemmestad og flytta då til Slemmestad. Men 26. desember 1854 får dei dottera Laura Emilie er då komne til Skui i Asker.
I 1865 bur Ole Johannesen Gaardbruger og Selveier i Bryns Sokn i Asker prestegjeld på garden Skui. Han er då 63 år og kona er Oline Hansdotter på 49 år. Hos seg har dei barna Haldor på 23 år, Anton på 21, Julius på 16 og Hanna på 8 år. Alle barna bortsett frå Hanna er fødd i Røyken. Hanna er fødd i Asker og døypt i Tanum kyrkje.
Sonen Paul Kristian har ein son Hans som er ført døypt i kyrkjeboka 9. juni 1876. Då står det som merknad: døbt i B.K. viet 64. Hjemmedøbt af Oline Hansd. Skui, det er altså farmora som døyper sonesonen.
Den 2. mars 1875 døydde føderådsmand Ole Johannesen Skui i vestre Bærum av "Mavekræft" og vart gravlagd 11. mars 1875. Han var gift og er då ført fødd i 1802.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1865-teljinga i Skui, Bærum, Akershus, NOR.

Ole Johannesson gifta seg med Elen Karine Kasparsdotter den 9 des. 1831 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Karen Olsdotter vart fødd den 11 mar. 1832 i Frøtvet, Røyken, Buskerud, NOR, vart døypt den 23 apr. 1832 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR og døydde i Bø, Røyken, Buskerud, NOR,. Eit anna namn for Karen var Elen.

         ii.  Hanne Laurentza Olsdotter vart fødd den 18 des. 1833 i Hoff, Røyken, Buskerud, NOR og vart døypt den 16 feb. 1834 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR.

6       iii.  Johan Olsen. Johan gifta seg med Josefine Kristensen den 9 mar. 1872 i Trefoldighetskyrkja, Kristiania, Akershus, NOR.

         iv.  Karl Olsen vart fødd den 3 apr. 1839 i Hoff, Røyken, Buskerud, NOR, vart døypt den 5 mai 1839 i Hoff, Røyken, Buskerud, NOR og døydde i Oslo, Oslo, NOR,. Eit anna namn for Karl var Carl. Karl gifta seg med Andrine Knudsen den 16 sep. 1864 i Trefoldighetskyrkja, Kristiania, Akershus, NOR.

Ole Johannesson gifta seg så med Oline Hansdotter den 25 jan. 1841 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR.

Hendingar i livet hans var:

• Ho er nemnd i 1865-teljinga i Skui, Bærum, Akershus, NOR.

• Ho er nemnd i 1875-teljinga i Skui, Bærum, Akershus, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Paul Olson Skui vart fødd den 27 sep. 1841 i Slemmestad store, Røyken, Buskerud, NOR, vart døypt den 7 nov. 1841 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR og døydde i Bjørum, Bærum, Akershus, NOR,. Andre namn for Paul var Paul Christian og Poul Christian. Paul gifta seg med Lisa Ottarsdotter den 4 jan. 1864 i Sylling kyrkje, Lier, Buskerud, NOR.

         ii.  Haldor Olson Skui vart fødd den 9 jul. 1843 i Slemmestad store, Røyken, Buskerud, NOR og vart døypt den 27 aug. 1843 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR.

        iii.  Anton Olson Skui vart fødd den 6 okt. 1845 i Slemmestad store, Røyken, Buskerud, NOR, vart døypt den 9 nov. 1845 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR og døydde i Skui, Bærum, Akershus, NOR,. Anton gifta seg med Karoline Johansdotter den 1 jan. 1876 i Tanum kyrkje, Bærum, Akershus.

         iv.  Julius Olson Skui vart fødd den 10 okt. 1850 i Slemmestad store, Røyken, Buskerud, NOR og vart døypt den 26 des. 1850 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR.

          v.  Laura Emilie Olsdotter vart fødd den 30 jan. 1854 i Skui, Bærum, Akershus, NOR, vart døypt den 26 des. 1854 i Tanum kyrkje, Bærum, Akershus, døydde den 7 jan. 1857 i Skui, Bærum, Akershus, NOR, 2 år gamal, og vart gravlagd den 18 jan. 1857 i Tanum kyrkje, Bærum, Akershus. Dødsårsak: Mæslinger.

         vi.  Hanna Emilie Olsdotter vart fødd den 14 mar. 1859 i Skui, Bærum, Akershus, NOR, vart døypt den 1 mai 1859 i Tanum kyrkje, Bærum, Akershus og døydde i Damstrædet 20, Kristiania, Akershus, NOR,. Eit anna namn for Hanna var Hanna. Hanna gifta seg med Hans Håkonson Horni den 15 jun. 1877 i Tanum kyrkje, Bærum, Akershus. Hanna gifta seg så med Johan Isak Wilhelm Helberg den 26 mar. 1889 i Oslo tinghus, Kristiania, Akershus, NOR.


13. Elen Karine Kasparsdotter vart fødd i 1807 i Åros lille, Røyken, Buskerud, NOR, vart døypt den 4 jan. 1807 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR, døydde den 26 apr. 1839 i Hoff, Røyken, Buskerud, NOR, 32 år gamal, og vart gravlagd den 5 mai 1839 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR. Dødsårsak: Af Følger af Barselseng. Eit anna namn for Elen Karine var Ellen Karine.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho vart konfirmert Megen god kunnskab. den 16 jun. 1822 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR.

Elen Karine gifta seg med Ole Johannesson Skui den 9 des. 1831 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR.

14. Jørgen Christensen vart fødd den 24 jan. 1821 i Kasernen, Fredrikstad, Østfold, NOR, vart døypt den 4 feb. 1821 i Østre Fredrikstad kyrkje, Fredrikstad, Østfold, NOR, døydde den 1 mai 1858 i Pipervigen, Kristiania, Akershus, NOR, 37 år gamal, og vart gravlagd den 11 mai 1858 i Trefoldighetskyrkja, Kristiania, Akershus, NOR. Dødsårsak: Fald fra Mast paa Skibet.

Generelle notat: Jørgen Christenson vart fødd 24. januar 1821 og døypt 4. februar 1821 i Freedrikstad. Foreldra var Xsten Xstens. Klevaas og Oline Jørgensdotter.
Jørgen Christenson fødd i Fredrikstad den 24. januar og døypt 4. februar 1821 vart konfirmert 7. april 1839 i Domkyrkja i Kristiania 18¼ år gamal. Foreldra er då ført som "Christen Christophersen. Snedkersvend og Hustrue Oline Jørgensdatter" og han var vaksinert mot koppane "Ligesaa efter Simmers Attest af 25de Juni 1822.

I kyrkjeboka for Aker finn ein Anne Magrethe Iversdotter vigd med Jørgen Christenson den 4. november 1844.
Far til Jørgen er Christen Christenson og Jørgen er ført fødd i Fredrikstad.
Far til Anne Magrethe er Iver Ingebretson og ho er ført fødd i Asker.
Jørgen er 23 år og Anne Magrete 19 år. Tillysningsdagen for ekteskapet var 23. juni same året.

Matros Jørgen Christensen er ført gravlagd i 1858, 37 år gamal. Han fall frå mast på eit skip.

Jess Selvåg skriv:
Jørgen Kristenson vert nemnt som fiskar og fødd i 1818 i Kristiania då han vart gift i Aker kyrkje 4. november 1844 med Anne Margrete Ivarsdotter.
Jørgen og Anne Margrete budde i Vika og dreiv handel, truleg mellom anna med fisk. Anne Margrete var kjent som ei sers drivande kvinne som var godt omtykt i Vika.

Hendingar i livet hans var:

• Han vart konfirmert den 7 apr. 1839 i Oslo domkyrkje, Kristiania, Akershus, NOR.

Jørgen gifta seg med Anne Margrete Ivarsdotter den 4 nov. 1844 i Gamle Aker kyrkje, Aker, Akershus.

Barn av dette paret var:

          i.  Karl Johan Kristensen vart fødd den 10 sep. 1845 i Økern, Aker, Akershus, NOR, vart døypt den 19 okt. 1845 i Gamle Aker kyrkje, Aker, Akershus og døydde i Kristiania, Akershus, NOR,. Eit anna namn for Karl var Carl Johan.

7        ii.  Josefine Kristensen. Josefine gifta seg med Johan Olsen den 9 mar. 1872 i Trefoldighetskyrkja, Kristiania, Akershus, NOR.

        iii.  Marit Kristensen vart fødd i 1848 i Pipervigen, Kristiania, Akershus, NOR.

         iv.  Olava Marie Christine Kristensen vart fødd den 26 apr. 1849 i Holmensgade, Kristiania, Akershus, NOR og vart døypt den 13 mai 1849 i Oslo domkyrkje, Kristiania, Akershus, NOR.

          v.  Valborg Nikoline Kristensen vart fødd den 16 des. 1852 i Holmensgade, Kristiania, Akershus, NOR, vart døypt den 16 des. 1852 i Holmensgade, Kristiania, Akershus, NOR og døydde i Brinkens Gade 5, Kristiania, Akershus, NOR,. Andre namn for Valborg var Lina og Valborg Nicoline. Valborg gifta seg med Gustav Adolf Riis den 24 mai 1879 i Oslo domkyrkje, Kristiania, Akershus, NOR.

         vi.  Jørgine Amalie Kristensen vart fødd den 17 des. 1855 i Pipervigen, Kristiania, Akershus, NOR, vart døypt den 26 des. 1855 i Oslo domkyrkje, Kristiania, Akershus, NOR og døydde i Bridgeport, , , USA,. Andre namn for Jørgine var Georgine og Gina. Jørgine gifta seg med Karl Jørgenson Solberg den 16 des. 1878 i Oslo domkyrkje, Kristiania, Akershus, NOR.

        vii.  Jørgen Christian Christenson vart fødd den 22 nov. 1858 i Pipervigen, Kristiania, Akershus, NOR, vart døypt den 26 des. 1858 i Trefoldighetskyrkja, Kristiania, Akershus, NOR og døydde i Brooklyn, Brooklyn, Kings, NY, USA,.


15. Anne Margrete Ivarsdotter vart fødd den 17 jan. 1825 i Gui store, Asker, Akershus, NOR, vart døypt den 17 jan. 1825 i Gui store, Asker, Akershus, NOR og døydde etter 1875 i Kristiansandsgade 4, Kristiania, Akershus, NOR,. Andre namn for Anne Margrete var Anne, Anne Magrete, Anne Margrethe, og Anne Marie.

Generelle notat: Anne Margrete var i følgje Jess Selvåg fødd i 1818, men i folketellinga for 1865 er ho nemnt som 42 år og fødd i Asker.
Anne Margrete var dotter til Birte Marie Nilsdotter og Iver Ingebretson. Ho var fødd 17. januar 1825 og dåp stadfesta 20. februar 1825 i Asker.
Notat i kyrkjeboka ved dåpen: "Hjemmedøbt af huusmand Jonas Olsen Gudim ejer. E: Døbt i Asker Kirke". Fadrane var "Anne Margrete Hans. Østre, Gunild Thors. Gudim, Amund Jacobs. Gudim, Ole Erichs. Gudim og Anders Ingebrets. Ravnsborg".

"Anne Magrete Iversd. f. 17 Jan 25 d. 20 Febr." i "Asker" av foreldre "Iver Ingebretsen og Berthe Maria Nilsd."
vart konfirmert den 4. oktober 1840 i Aker kyrkje

Første mannen, Jørgen Kristenson, døydde 1. mai 1858, og Anne Margrete Christensen seg opp att i 1861 med Hans Christian Hanssen frå Nesodden.
I 1865 finn ein Anne Magrete Ivers som enke og Fiskekone i Mellemgaden 3 i bydelen Trefoldigheds Menighed i Christiania og har barna Marit på 18 år, Josephine på 17, Nicoline på 14, Georgine på 10 og "Jørgen!! Jørgens Datter" på 7 år. Dette må truleg vere sonen Jørgen Kristian som var fødd i 1858.
I tillegg har Anne Magrete dottera Anna Hansdotter på 1 år og tenestejenta Georgine Foss på 17 år frå Drammen.
Dottera Olava Marie er Tjenestepige i Munkedamsveien i bydelen Trefoldigheds Menighed.

Anne Margrete Iversdotter får barn 22. mars 1866, og Hans Christian Hansson døydde 2. september 1865, men i kyrkjeboka for 22. mars 1866 er han nemnd som "Pakhusforvalter".
I 1875 bur Anne Margrethe Christiansen (fødd i Kristiania i 1825) i Fjerdingensgade 31. Ho er nemnd som gift og er "Poteteshandl.", men mannen er ikkje nemnd der. Dette kan vere Anne Margrete Ivarsdotter.

Hendingar i livet hennar var:

• Dåp stadfesta: 20 feb. 1825, Asker kyrkje, Asker, Akershus, NOR.

• Ho er nemnd i 1832-teljinga i Borgen lille, Aker, Akershus, NOR.

• Flytta: 7 jun. 1833 til Aker, Akershus.

• Ho vart konfirmert den 4 okt. 1840 i Gamle Aker kyrkje, Aker, Akershus.

• Ho er nemnd i 1865-teljinga i Mellemgaden 3, Kristiania, Akershus, NOR.

• Ho er nemnd i 1875-teljinga i Engens Gade 16, Kristiania, Akershus, NOR.

Anne Margrete gifta seg med Jørgen Christensen den 4 nov. 1844 i Gamle Aker kyrkje, Aker, Akershus.

Anne Margrete gifta seg så med Hans Hansen den 9 okt. 1861 i Trefoldighetskyrkja, Kristiania, Akershus, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Anna Hulda Hansen vart fødd den 1 feb. 1865 i Kanten 4, Kristiania, Akershus, NOR og vart døypt den 17 apr. 1865 i Trefoldighetskyrkja, Kristiania, Akershus, NOR.

         ii.  Hansine Emilie Hansen vart fødd den 18 mar. 1866 i Mellemgaden 3, Kristiania, Akershus, NOR og vart døypt den 2 apr. 1866 i Trefoldighetskyrkja, Kristiania, Akershus, NOR.Femte generasjon (Tippoldeforeldre)

horizontal rule


16. Knud Sjurson Sørestad vart fødd i 1762 i Oppistov, Røldal, Hordaland, NOR, døydde den 12 feb. 1831 i Sørestad, Suldal, Rogaland, NOR 69 år gamal, og vart gravlagd den 20 feb. 1831 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Knud Sjurson var Knudt.

Generelle notat: I kyrkjeboka for Suldal:
I 1795 "3tia Die pasc. Trolovet ... 4: Knudt Siursen Haara og Anbiør Knudsdr Hagen".
I kyrkjeboka for Røldal:
I 1795 "Dom: 6 p Trinit Copuleret ... 3: Knudt Siurson Haarre og Pige Anbiør Knudsdt Hagen."
Sonen Ole er ikkje å finne innført i kyrkjeboka som døypt, men den 14. juli 1798 er det ført i kyrkjeboka for Suldal "introd: Anbiør Sørrestad", og som då må vere sonen Ole som var fødd.
Knud Sjurson kjøpte i 1796 4 merker smør i Botnen øvre (Haugen) i Røldal, men selde att i 1798. Han kjøpte 1 laup smør i Sørestad (Suldal) av sokneprest Erich Ancher Bruun i 1799. Han måtte gje folge til Bård Knudson og kona.
"Knud Sjurssøn Sørrestad Gaardmand" døydde 12. februar og vart gravlagd 20. februar 1831, 70 år gamal.
"Folgekone Anbjørg Knudsdtr Sørestad" døydde 1. juli og vart gravlagd 6. juli 1872, 96 år gamal.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1801-teljinga i Sørestad, Suldal, Rogaland, NOR.

Knud Sjurson gifta seg med Anbjørg Knudsdotter den 12 jul. 1795 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 7 apr. 1795 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Ole Knudson Sørestad vart fødd i 1798 i Sørestad, Suldal, Rogaland, NOR, døydde den 18 aug. 1883 i Sørestad, Suldal, Rogaland, NOR 85 år gamal, og vart gravlagd den 25 aug. 1883 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR. Ole gifta seg med Martha Tormodsdotter den 4 jun. 1827 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR.

         ii.  Inger Knudsdotter vart fødd i 1801 i Sørestad, Suldal, Rogaland, NOR, vart døypt den 1 feb. 1801 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR, døydde den 26 des. 1872 i Storli, Sauda, Rogaland, NOR, 71 år gamal, og vart gravlagd den 4 jan. 1873 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Inger var Ingerid. Inger gifta seg med Alf Toreson Storlid den 23 mai 1838 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR.

8       iii.  Sjur Knudson Mjølsnes. Sjur gifta seg med Dorthe Malene Olsdotter den 11 jul. 1842 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

         iv.  Brita Knudsdotter vart fødd i 1807 i Sørestad, Suldal, Rogaland, NOR, vart døypt den 25 jan. 1807 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR, døydde den 10 feb. 1890 i Helland, Sand, Rogaland, NOR, 83 år gamal, og vart gravlagd den 18 feb. 1890 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR. Andre namn for Brita var Britha og Britta. Brita gifta seg med Thormod Tormodson Helland den 13 okt. 1837 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR.

          v.  Helga Knudsdotter vart fødd i des. 1809 i Sørestad, Suldal, Rogaland, NOR, vart døypt den 1 jan. 1810 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR, døydde den 26 mai 1888 i Kalvik, Jelsa, Rogaland, NOR, 78 år gamal, og vart gravlagd den 2 jun. 1888 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Dødsårsak: Alderdom. Helga gifta seg med Knut Knudson Underbakke den 17 jun. 1830 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR. Helga gifta seg så med Paul Knudson Åserød den 13 jul. 1865 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         vi.  Knud Knudson Sandslandet vart fødd i 1813 i Sørestad, Suldal, Rogaland, NOR, vart døypt den 10 jan. 1813 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR og døydde i Gaspé, , QC, CAN,. Knud gifta seg med Ingerid Johannesdotter den 30 jun. 1838 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR.

        vii.  Halvar Knudson Underbakke vart fødd i 1815 i Sørestad, Suldal, Rogaland, NOR, vart døypt den 19 feb. 1815 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR og døydde i USA,. Eit anna namn for Halvar var Halvor. Halvar gifta seg med Randi Toresdotter den 11 okt. 1839 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR.

       viii.  Torbjør Knudsdotter vart fødd den 20 feb. 1817 i Sørestad, Suldal, Rogaland, NOR, vart døypt den 23 feb. 1817 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR og døydde i USA,. Andre namn for Torbjør var Thorbjør og Thorborg. Torbjør gifta seg med Ole Olson Underbakke den 22 okt. 1833 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR.


17. Anbjørg Knudsdotter vart fødd i 1776 i Hagen ytre, Røldal, Hordaland, NOR, døydde den 1 jul. 1872 i Sørestad, Suldal, Rogaland, NOR 96 år gamal, og vart gravlagd den 6 jul. 1872 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Anbjørg var Anbiør.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Sørestad, Suldal, Rogaland, NOR.

Anbjørg gifta seg med Knud Sjurson Sørestad den 12 jul. 1795 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

18. Ole Matiasson Kvame vart fødd i 1769 i Kingestad, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 15 nov. 1769 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde den 5 des. 1850 i Kvame, Finnøy, Rogaland, NOR, 81 år gamal, og vart gravlagd den 15 des. 1850 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Ola Mattisson vart fødd på Beide under Kingestad. han vart konfirmert på Ladstein i 1789. Ungkarl Ole Matthison Fognbustøen vart trulova 17. mai 1796 med enka Dorthe Andersdotter Qvamehoug og dei vart vigde 14. juli 1796. Ola flytte då til Kvame og vart husmann i Hatlaliå. Ola Mattisson var husmann i Hatlaliå 1796-1850. I 1796 fekk han feste på Hatlaliå og det er då skriva at plassen vart bortfest "til den unge person Ole Mathiasen Fognbustøen, som nu akter at ekte enken etter Ole Hatlelien".
Husmandskone på Qvame, Dordi Andersdotter, døydde 11. mai og vart gravlagd 20. mai 1823, 78 år gamal.
Husmand Ole Mathisson Qvame houen på 55 år vart vigd i Finnøy 17. mars 1824 med Tienestepigen Siri Marcusdotter Qvamen på 40 år.
Ola er registrert som husmann med jord i 1801. "Huusmand Ole Mathisen Qvamæ" døydde 5. desember og vart gravlagd 15. desember 1850, 83 år gamal. Han budde då på "Qvamehaug". På Mjølsneshagen budde i 1865 ei enke Siri Markusdotter frå Sand heilt understøtta av kommunen. Dette var nok mora til Dorte Malena, og enka etter Ola Mattisson. Ho budde hjå svigersonen og dottera i Mjølsneshagen. Fattiglem Siri Mjølsnæshagen døydde 9. november og vart gravlagd 14. november 1877, og er då ført som fødd i 1782.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1801-teljinga i Kvame, Finnøy, Rogaland, NOR.

Ole Matiasson gifta seg med Dordi Andersdotter den 14 jul. 1796 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Ole Matiasson gifta seg så med Siri Markusdotter den 17 mar. 1824 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

9         i.  Dorthe Malene Olsdotter. Dorthe gifta seg med Sjur Knudson Mjølsnes den 11 jul. 1842 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.


19. Siri Markusdotter vart fødd i 1784 i Kvamen, Sauda, Rogaland, NOR, døydde den 9 nov. 1877 i Mjølsnes nere, Finnøy, Rogaland, NOR 93 år gamal, og vart gravlagd den 14 nov. 1877 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Siri var Sigrid.

Siri gifta seg med Ole Matiasson Kvame den 17 mar. 1824 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

20. Erik Olson Venja vart fødd i 1796 i Østebø, Vikedal, Rogaland, NOR, vart døypt den 30 okt. 1796 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR, døydde den 2 apr. 1875 i Venja, Sjernarøy, Rogaland, NOR, 79 år gamal, og vart gravlagd den 10 apr. 1875 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Erik Olson var Eric.

Generelle notat: Erik Olson Dalen (Venjadalen) gifta seg 3. januar 1824 med Borghild Knutsdotter. Erik er då nemnd 26 år og Borgela også 26 år. Dei budde på Flåta under Kvelland frå 1825 og frametter. Berre eldste sonen fødd i 1824 er fødd medan dei budde i Dalen (Venjadalen).
Seinare flytta dei til Venjadalen under Venja. Der budde Erik i 1865 som enkemann.
Borgiella Knudsdotter Wingedalen vart gravlagd 10. juli 1865, 66 år gamal.
Husmand Erik Olson Vinge vart gravlagd 10. april 1875, og er då ført som fødd i 1797.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1865-teljinga på Vingedalen i Kvelland, Sjernarøy, Rogaland, NOR.

Erik Olson gifta seg med Borgiella Knudsdotter den 3 jan. 1824 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Ole Erikson Eik vart fødd den 6 feb. 1824 i Venja, Sjernarøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 15 feb. 1824 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR, døydde den 14 mar. 1888 i Eik, Sjernarøy, Rogaland, NOR, 64 år gamal, og vart gravlagd den 21 mar. 1888 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR. Dødsårsak: Lungebetændelse. Ole gifta seg med Sesilie Jonasdotter den 25 nov. 1858 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

10       ii.  Knud Erikson Kvelland. Knud gifta seg med Bergitte Tarjesdotter den 24 jul. 1856 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

        iii.  Inger Eriksdotter vart fødd den 29 okt. 1827 i Kvelland, Sjernarøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 18 nov. 1827 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR, døydde den 8 nov. 1903 i Kvelland, Sjernarøy, Rogaland, NOR, 76 år gamal, og vart gravlagd den 14 nov. 1903 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR. Ho hadde ikkje noko tilhøve eller barn.

         iv.  Sjur Erikson Kvelland vart fødd den 17 okt. 1830 i Kvelland, Sjernarøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 31 okt. 1830 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR og døydde den 19 sep. 1922 i Kvelland, Sjernarøy, Rogaland, NOR, 91 år gamal. Sjur gifta seg med Rosemine Knudsdotter den 30 aug. 1884 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

          v.  Ranveg Eriksdotter vart fødd den 2 jul. 1833 i Kvelland, Sjernarøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 14 jul. 1833 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR, døydde den 6 des. 1876 i Norheim, Sjernarøy, Rogaland, NOR, 43 år gamal, og vart gravlagd den 13 des. 1876 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR. Ranveg gifta seg med Ole Ågeson Norheim den 1 des. 1862 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Ranveg gifta seg så med Lars Kornelius Nilsson Norheim den 13 jul. 1868 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR.


21. Borgiella Knudsdotter vart fødd i 1797 i Holle, Sjernarøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 5 feb. 1797 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR, døydde den 5 jul. 1865 i Venja, Sjernarøy, Rogaland, NOR, 68 år gamal, og vart gravlagd den 10 jul. 1865 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Borgiella var Borgela.

Borgiella gifta seg med Erik Olson Venja den 3 jan. 1824 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR.

22. Torger Sondreson Steinnes vart fødd den 29 jun. 1803 i Utabjå nedre, MO, Telemark, NOR, vart døypt den 7 aug. 1803 i Mo kyrkje, MO, Telemark, NOR, døydde den 14 des. 1878 i Steinnes, Finnøy, Rogaland, NOR, 75 år gamal, og vart gravlagd den 20 des. 1878 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Andre namn for Torger Sondreson var Tarje, Tarjei, og Torgir.

Generelle notat: Tarje (Torgeir/Torger) budde på husmannsplasset Dalen i Skafså, anneks til Mo. Då Ingeborg døydde flytte Tarje med to av borna sine til Hjelmeland og kom til Østerhus i Jøsenfjorden i 1844.
Den 4. mars 1844 vart det fødd ein gut, Peder, og han vart døypt i Årdal kyrkje 8. april 1844. Foreldra var Enkemand Tarjei Sondreson af Moe Prestegjeld og pigen Martha Pedersdotter Rage. Faddrane var Anders Pedersson Rage, Knud Rage, Inga Rage og Anna Rage. I merknadsfeltet står det "Opgivet av Anders Pedersen Rage".
Smed Tarjei Sondreson Omsberg flytta frå Hjelmeland til Finnøy med attest av 27. april 1848 og gifta seg opp att med enka Malena Olsdotter Steinnes. Han vart husmann i Høydalen under Steinnes. I Høydalen har det berre budd husmenn i ein generasjon. I kjeldene kan husmenn frå andre plassar t.d. Steinnesbøen eller Steinnesleet, stundom verta kalla Høydalen, men det er feil. Plassen låg litt aust for Pålsurå nær grensa til Nore Vignes. Heile plassen har gått inn i den dyrka jorda til hovudbruket, men ein fin liten jordkjellar står enno att som eit minne om dei som budde der. Tarje (Torgeir) var husmannen som budde der.
I 1875 hadde han buande hjå seg dotterdottera Magla Svensdotter som var fødd utanfor ekteskap i Hjelmeland i 1850. Tarje fekk ord på seg for å vera ein sers flink og dugande smed. Han gjekk under namnet Hødalssmeden. Han var også felemakar og god spelemann på fele. Han hadde vanlegvis ein smeddreng hjå seg.
I 1865 var det Johannes Mortenson frå Falnes som var dreng. Ola Sjurson Mjølnes fekk også si opplæring hjå han. På plassen sådde Tarje (Torgeir) i 1865 ½ tønne havre og ½ tønne poteter, og fødde 1 ku og 8 sauer.
I 1875 var utsæden 5/8 tønne havre og ¾ tønne poteter, og dei fødde 1 ku og 5 sauer. Det var såleis ingen dårleg plass familien budde på.
Husmand og smed Torger Sundreson Stennæs vart gravlagd 20. desember 1878.

Hendingar i livet hans var:

• Han vart konfirmert den 15 jul. 1821 i Mo kyrkje, MO, Telemark, NOR.

• Flytta: 5 mar. 1844 til Østerhus, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

• Flytta: frå Hjelmeland 27 apr. 1848 til Steinnes, Finnøy, Rogaland, NOR.

• Han er nemnd i 1865-teljinga på Høidalen i Steinnes, Finnøy, Rogaland, NOR.

Torger Sondreson gifta seg med Ingebor Kjetilsdotter den 22 jun. 1823 i Mo kyrkje, MO, Telemark, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Thone Tarjesdotter vart fødd den 20 mai 1824 i Gåstjønn, MO, Telemark, NOR, døydde den 12 aug. 1844 i Jordeshaugen, MO, Telemark, NOR 20 år gamal, og vart gravlagd den 21 aug. 1844 i Mo kyrkje, MO, Telemark, NOR. Eit anna namn for Thone var Tone. Ho hadde ikkje noko tilhøve eller barn.

11       ii.  Bergitte Tarjesdotter. Bergitte fekk barn med Svend Hoskuldson Tuntland. Bergitte gifta seg med Knud Erikson Kvelland den 24 jul. 1856 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

        iii.  Ketil Tarjeson Vistad vart fødd den 16 sep. 1830 i Vistad, MO, Telemark, NOR, vart døypt den 10 okt. 1830 i Mo kyrkje, MO, Telemark, NOR, døydde den 8 jul. 1850 i Vistad, MO, Telemark, NOR, 19 år gamal, og vart gravlagd den 20 jul. 1850 i Mo kyrkje, MO, Telemark, NOR. Eit anna namn for Ketil var Kittel. Han hadde ikkje noko tilhøve eller barn.

         iv.  Sondre Tarjeson Hetland vart fødd den 29 jul. 1833 i Vistad, MO, Telemark, NOR, vart døypt den 1 aug. 1833 i Vistad, MO, Telemark, NOR og døydde i USA,.

Torger Sondreson fekk så barn med Marthe Pedersdotter.

Barnet av dette paret var:

          i.  Peder Torgerson (Uektefødd) vart fødd den 4 mar. 1844 i Rake, Årdal, Rogaland, NOR og vart døypt den 8 apr. 1844 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

Torger Sondreson gifta seg så med Malene Olsdotter den 12 okt. 1848 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


23. Ingebor Kjetilsdotter vart fødd den 7 sep. 1798 i Vistad, MO, Telemark, NOR, vart døypt den 16 sep. 1798 i Skafså kyrkje, MO, Telemark, NOR, døydde den 19 nov. 1842 i Vistad, MO, Telemark, NOR, 44 år gamal, og vart gravlagd den 24 nov. 1842 i Mo kyrkje, MO, Telemark, NOR. Eit anna namn for Ingebor var Ingeborg.

Generelle notat: Då Ingeborg vart døypt i Skafså 16. september 1798 var fadrane: Todne og Ole Torstvedt, Tallef Vigen, Margithe Haugen, Gunder Olsen.
Fattiglem Ingebor Kittelsdotter Søgen (truleg Sønningen under Vistad) vart gravlagd 24. november 1842, 42 år gamal.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Vistad, MO, Telemark, NOR.

Ingebor gifta seg med Torger Sondreson Steinnes den 22 jun. 1823 i Mo kyrkje, MO, Telemark, NOR.

24. Johannes Larsson Frøtvedt vart fødd i 1762 i Vang, Røyken, Buskerud, NOR, vart døypt den 28 nov. 1762 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR og døydde før 1857 i Frøtvet, Røyken, Buskerud, NOR,. Eit anna namn for Johannes Larsson var Johan.

Generelle notat: Gardsnamnet Frøtvedt eller rettare frå først av Frøytveit, kjem av frjor eller frær og tyder grornæm, d.v.s. ein stad der det veks godt. Garden ligg omlag 20 km. sørvest frå Oslo. Johannes Larsson Frøtvedt er den første ein kjenner til i slekta som var på Frøtvedt. Det har vore opplyst at Johannes var fosterson til ekteparet Hans Jonson og Anna Hansdotter Frøtvedt som bygsla på garden frå 1750. Johannes tok over bygsla i 1776.
I 1824 kjøpte Johannes garden. Jess Selvåg skriv at ein veit ikkje noko om ætta hans, men han har truleg ved arv eller handel eller begge deler kome til pengar slik at han kunne kjøpa garden. Han må ha vore rik sidan han i 1812 betalte 5 spesidaler i tilskot til universitetet og i 1816 vart ilagd 75 spesidaler i sølvskatt. Det var sonen Andreas som tok over garden på Frøtvedt.

Den 22. mars 1798 i Røyken "trolovede jeg Unge karl Johannes Hansen Frøgtvedt med Pigen Anne Olsd Stokker, Caut, Arne Peders. Follestad Hans Hansen Heggedahl af Ascher." og dei vart vigde 19. april 1798 i Røyken.
Den 13. mai 1799 vart det døypt i Røyken "Johannes Larss: Frøgtvedt og Hustr Anne Olsd: deres Daatter Anne, Fadd: Berthe Andreasd Aarres Elven Anne Christens Follestad, Niels Peders ibid, Gutorm Syversen ibid, Hans Ingebrets Schofterud".
Den 11. januar 1801 i Røyken "døbt Johannes Lars Frøgtvedt og Anne Olsd: deres Søn Andreas, fadd Pigen Helvig Olsd Stokker, Kistine Olsd: ibid, Hans Ingebrets Schofterud, Hans Ols: Stokker, Lars Niels Frødtvedt".
Den 11. september 1803 i Røyken "døbtes Johannes Larsen Frøgtvedt og Anne Olsd deres Søn Ole. Fadd: Ellen Hansd Follestad, Kistine Olsd: Frøgtvedt, Arne Peders: Follestad, Peder Lars Svingen, Lars Niels Frøgtvedt".
Den 19. januar 1806 vart det døypt i Røyken "Johannes Larsen Frøgtvedt og Anne Olsd deres Søn Hans. Fadd: Serine Christensd Follestad Kistine Olsd: Stokker, Johannes Hans: Follestad, Joen Ivers: Arres, Christopher Ols Stokker".
Den 18. september 1808 vart det døypt i Røyken "Johannes Lars Frogtvedt og Anne Olsd deres Daatter Johanne fød dj 12 Sept. Fadd: Kristine Olsd Stokker Berthe Pedersd Frøgtved, Peder Larsen, Hans Ingebrets Nyhuus, Ole Christens Frogtvedt".
Den 26. august 1810 vart det døypt i Røyken "Johannes Lars Frogtvedt og Anne Olsd deres Daatter Larrine fød dj 19. Fad: Serine Follestad, Anne Johannesd ibid, Kasper Aarres, Niels Ols Nornæs, Adam Adams Follestad".

I folketellinga for 1801 i Røgen sokn på garden Frogtvedt:
Johannes Larsen, Huusbonde, 39 år, Begge i 1ste egteskab, Bonde og gaardbeboer s. landværge soldat, Anne Olsdaatter, Hans kone, 26 år, Begge i 1ste egteskab
Andreas Johanneen, Deres søn, 1 år
Hans Joensen, Huusbondens fosterfader, 75 år, Enkem efter 2det egteskab, Har levebrød af gaarden
Lars Nielsen, Tienestefolk, 17 år, Ugift
Maren Pedersd, Tienestefolk, 18 år, Ugift
Ole Hansen, Tienestefolk, 14 år, Ugift
Juliana Pedersd, Huusbondens broder daatter, 7 år

Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri Skifteprotokoll 9 (Hc 0009) 02.09.1805 - 01.12.1813 side 543a - 543b:
Det vart halde skifte den 23. januar 1811 etter Hans Jonson Frygtvedt i Røgen. Der møtte "Bondemand Svend Johansen Havar af Aas Sogn paa Folloug, som paa sin Hustrue Maria Hansdatters veigne eneste og myndige Arving efter den paa Gaarden Frygtvedt i Røgen Sogn afdøde Levebrødmand Hans Jonsen, som døde 25de i f. m. ....". Det hadde vore registrering av buet den 31. desember 1810. Det var dottera Maria Hansdotter som var arvingen hans, og ho var gift med Svend Johanson Havar "i Aas Sogn paa Østlandet". Bruttoformua var på 147 riksdalar 8 skilling. "Hermed var og tilstæde Lejlændingen paa Gaarden Frygtvedt, Johannes Larsen, hos hvem den Afdøde havde Levebrød og bevidner de, at Svend Johansens Hustrue er den Afdødes eneste Arving. Arvingen og Johannes Frygtvedt anmeldte, at den første har overladt den sidste de registerede Effekter for vurderingssummen 147 Rdr 8 s., og imod at Johannes Frygtvedt desuden betalaler de paa Forretningen medgaaende Omkostninger og Afgivtene til Hans Majestæt Kongen, og var begierende samme Effekter løsgivet og overdraget."

Livøreenke Anne Olsdotter Frødtvedt døydde 23. februar og vart gravlagd 5. mars 1857, 82 år gamal.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1801-teljinga i Frøtvet, Røyken, Buskerud, NOR.

Johannes Larsson gifta seg med Anne Olsdotter den 19 apr. 1798 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 22 mar. 1798 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Anne Johannesdotter vart fødd i 1799 i Frøtvet, Røyken, Buskerud, NOR, vart døypt den 13 mai 1799 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR, døydde i 1799 i Frøtvet, Røyken, Buskerud, NOR,, og vart gravlagd den 26 mai 1799 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR.

         ii.  Andreas Johannesson Frøtvedt vart fødd i 1801 i Frøtvet, Røyken, Buskerud, NOR, vart døypt den 11 jan. 1801 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR og døydde mellom 1853 og 1865 i Frøtvet, Røyken, Buskerud, NOR,. Andreas gifta seg med Ingeborg Sophia Bentsdotter den 30 nov. 1826 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR. Andreas gifta seg så med Grete Marie Brodersdotter den 14 sep. 1848 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR. Dei fekk ikkje barn.

12      iii.  Ole Johannesson Skui. Ole gifta seg med Elen Karine Kasparsdotter den 9 des. 1831 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR. Ole gifta seg så med Oline Hansdotter den 25 jan. 1841 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR.

         iv.  Hans Johannesson Ekeberg vart fødd i 1806 i Frøtvet, Røyken, Buskerud, NOR, vart døypt den 19 jan. 1806 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR og døydde i 1871 i Ekeberg søndre, Frogn, Akershus, NOR, 65 år gamal. Hans gifta seg med Karen Adamsdotter den 9 jul. 1834 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR.

          v.  Johanne Johannesdotter vart fødd den 12 sep. 1808 i Frøtvet, Røyken, Buskerud, NOR, vart døypt den 18 sep. 1808 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR, døydde i 1809 i Frøtvet, Røyken, Buskerud, NOR, i ein alder av 1 år, og vart gravlagd den 24 sep. 1809 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR.

         vi.  Larrine Johannesdotter vart fødd den 19 aug. 1810 i Frøtvet, Røyken, Buskerud, NOR, vart døypt den 26 aug. 1810 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR og døydde i Haug, Røyken, Buskerud, NOR,. Larrine gifta seg med Kristoffer Andersson Haug den 4 okt. 1832 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR. Larrine gifta seg så med Bernt Jakobson den 9 jan. 1849 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR.


25. Anne Olsdotter vart fødd i 1774 i To, Vestby, Akershus, NOR, vart døypt den 1 des. 1774 i Vestby kyrkje, Vestby, Akershus, NOR, døydde den 23 feb. 1857 i Frøtvet, Røyken, Buskerud, NOR, 83 år gamal, og vart gravlagd den 5 mar. 1857 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR. Dødsårsak: Alderdom.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Frøtvet, Røyken, Buskerud, NOR.

Anne gifta seg med Johannes Larsson Frøtvedt den 19 apr. 1798 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR.

26. Caspar Ivarson Åros vart fødd i 1776 i Solberg, Hurum, Buskerud, NOR, vart døypt den 23 jun. 1776 i Hurum kyrkje, Hurum, Buskerud, NOR, døydde den 11 jan. 1829 i Åros lille, Røyken, Buskerud, NOR, 53 år gamal, og vart gravlagd den 17 jan. 1829 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR. Andre namn for Caspar Ivarson var Casper og Kasper.

Generelle notat: I Røyken i 1803 "dj 24 febr. Copuleret Ungekarl Casper Iversen Aarres til Pigen Kari Hansd Klemetsrud, Caut: Gabriel Baarsrud Amund Larsen Sætre fra Hurum".
"Caspar Iversen Aaraas Giæstgiver og Gaardbruger" døydde 11. januar og vart gravlagd 17. januar 1829, 52½ år gamal.
Enke Kari Hansdotter Aaraas døydde 29. april og vart gravlagd 7. mai 1848, 70 år gamal.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1801-teljinga i Åros lille, Røyken, Buskerud, NOR.

Caspar Ivarson gifta seg med Kari Hansdotter den 24 feb. 1803 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Johanne Maria Kasparsdotter vart fødd i 1803 i Åros lille, Røyken, Buskerud, NOR, døydde i 1803 i Åros lille, Røyken, Buskerud, NOR, og vart gravlagd den 7 apr. 1803 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR.

         ii.  Ingeborg Maria Kasparsdotter vart fødd i 1805 i Åros lille, Røyken, Buskerud, NOR og vart døypt den 12 aug. 1805 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR.

13      iii.  Elen Karine Kasparsdotter. Elen gifta seg med Ole Johannesson Skui den 9 des. 1831 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR.

         iv.  Johan Kasparson vart fødd den 21 mar. 1811 i Åros lille, Røyken, Buskerud, NOR og vart døypt den 31 mar. 1811 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR.

          v.  Elias Kasparson vart fødd den 20 jul. 1814 i Åros lille, Røyken, Buskerud, NOR og vart døypt den 21 aug. 1814 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR.

         vi.  Bernt Kasparson vart fødd den 22 jun. 1821 i Åros lille, Røyken, Buskerud, NOR, vart døypt den 22 jul. 1821 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR og døydde i Hoff, Røyken, Buskerud, NOR,. Eit anna namn for Bernt var Bærnt. Bernt gifta seg med Magrethe Aleksandersdotter den 18 sep. 1846 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR.


27. Kari Hansdotter vart fødd i 1777 i Klemmetsrud nordre, Røyken, Buskerud, NOR, vart døypt den 19 okt. 1777 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR, døydde den 29 apr. 1848 i Åros lille, Røyken, Buskerud, NOR, 71 år gamal, og vart gravlagd den 7 mai 1848 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Klemmetsrud nordre, Røyken, Buskerud, NOR.

Kari gifta seg med Caspar Ivarson Åros den 24 feb. 1803 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR.

28. Christen Kristenson Klevaas vart fødd i 1779 og døydde i Vaterland, Kristiania, Akershus, NOR.

Generelle notat: Det vart lyst den 1. desember 1811 for "Ungk: Christen Christensen; Pigen Olia Jørgensdr." i Garnisonkirken og dei vart vigde den 15. februar 1812.

Og den 5. desember 1812 vart "Sesel Oline - Faderen Christen Christensen, Olie Jørgensdatter" døypt i Garnisonkirken.

I kyrkjeboka for Fredrikstad:
1816: "Den 6 Jan: 1816, blev døbt Snædkker ved Artilleri Bregaden Christen Christensen Kleffaas, og Hustrue Oljne Jørgens datter Myre, Deres Pige Barn kaldet Christiana, som var fød den 25de Decembr. Faddrene Navn, fyrværker Schielderup, Sergeant Helgessen, Sergeant Gundersen, Enken Madame Olssen i Klubgaarden, Gunil Tougbøll."
1818: Jørgen vart fødd den 12. mai og døypt den 2. juni 1818. Foreldra var "Christen Christensen Kjelaas, Snekker ved Artil og Hustrue Oline Jørgensdr. boer i Kasserneene." Faddrane var Fyhrværker Helgesen. Ole Rud. Fyrværker Gadæger. Sergiant ved Ar(t)ile Sidsel Olsdr. Kone. Karine Andersdr. Tjenestepige. Thorine Olsdr. Tjenestepige."
1820: Jørgen Christensen døydde 22 mars og vart gravlagd 25. mars 1820 "Drengebarn var hos Forælderne Xsten Xtensen Klevaas og H. Oline Jørgensdatter Myhre i Kasernene. 1 Aar 10 Maandr 1 Uge 3 dage. Død af Mæslinger."
1821: Jørgen vart fødd den 24. januar og døypt den 4. februar 1821. Foreldra var Snedkersvend ved Artillerie Xsten Xtens. Klevaas og H. Oline Jørgensdatter i Casernene". Faddrane var "Høkerkone Marthe Olsd. Tienestepige Elen Guldbrandsdatter. Fyrværker Helgesen. Sergeant Larsen. Sergeant Mouer. Alle i Byen."

I kyrkjeboka for Aker:
1823: Christian vart fødd 22. april 1823 og døypt i Aker den 25. mai 1823. "f. Snedker Christen Christensen Klebsaas og Oline Jørgensd: Myhre i Bakkegaden.
fd: Marte Christiansd:, Karen Johansdr, Svend Hansen, Ole Pittersen(?), Guldbrand Paulsen(?)".

I kyrkjeboka for Garnisonmenigheten:
1825: Christiane vart fødd 22. oktober 1825 og døypt den 25. november 1825. "Forældre: Snedkerarbmand (afsk. Myntarbeider) Christen Christensen Klebsaas og Hustru Oline Jørgensdatter Myhre.
Fadderne: Madam Nandrup (Snedkermester Nandrups Hustrue) i Møllergaden. Enken Madam Petersen (afgl. Høker Diderik Petersens Hustru i Møllergaden) Snedkermester Erichsen, Bogbindermester Kampe og Snedkersvend Hansen hos Snedkermester Nandrup." og foreldra budde i "Møllergaden hos Snedkermester Nandrup."
1828: Peter Christian vart fødd i Vaterland den 7. mars 1828 og døypt den 3. april 1828. "Forældre: Ask. Artel: Haandv. Arb. Christen Christensen Klebsaas. Hustru Olea Jørgensdatter Myhre.
Fadderne: Konen Ingebor Hansen, Høker Hansens Hustru i Vaterland. Pigen Oline Larsdatter hos Kjøbmand Christiansen. Blikkenslagersvend Lorentz Martin Rensberg hos blikkenslager Rolfsen. SnedkerSvend Erik Eriksen og Arbeidsmand Ingebreth Andersen begge i Vaterland.
1829: Den 15. april 1829 vart døydde "barnet Peter Christian Christensen" i "Vaterland 6. R." 1 1/12 år gamal, og vart gravlagd den 21. april 1829. "S. af Arbeidsm. Christen Klebsaas." Han døydde av "Meslinger".
1830: Christen vart fødd den 10. desember 1830 og døypt den 26. desember 1830. Foreldra var "Snedkerarb: afsk. Armeehaandv. Christen Christensen Klebsaas; Hustru Oline Jørgensdatter Myhre. Vaterland. 6te Rode."
Faddrane var: "konen Gertrud Olsdatter, Snedker Christen Nielsens Hustru i Vaterland. Pigen Maren Christine Nielsdatter, Datter af Overkonstabel Niels Christhophersen i Vaterland. Skolelærer Abraham Gaarder paa Saugbankens Stiftelse. Skræddermester J.W. Sundbye i Gribbegaden og matr. Thor Jørgensen Myre i Vaterl."
I feltet for "Anmærkninger" er det skrive:
"Cop: 15. Febr. 1812.
Død d. 25. Juni 1831.

1, Cecilie Olia 5.12.1812
2. Jørgen
3. Christiane 25.11.1825."

1831: Den 25. juni 1831 døydde Christen Christensen og vart gravlagd den 30. juni 1831. (Faren)"F. Snedkerarb. Christen Christ. Klebsaas" som budde i Vaterland 6te Rode. Sonen var døypt i Garnisonskirken den 26. desember 1830 og var fødd i 6te Rode. Sonen døydde av "Feber".

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1801-teljinga i Lile Vognmandsgaden No 247, Kristiania, Akershus, NOR.

Christen Kristenson gifta seg med Oline Jørgensdotter den 15 feb. 1812 i Garnisonskirken, Kristiania, Akershus, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Det vart lyst for dei den 1 des. 1811 i Garnisonskirken, Kristiania, Akershus, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Sesel Oline Kristensdotter vart fødd i 1812 i Kristiania, Akershus, NOR og vart døypt den 5 des. 1812 i Garnisonskirken, Kristiania, Akershus, NOR. Eit anna namn for Sesel var Cecilie Olia.

         ii.  Christiana Kristensdotter vart fødd den 25 des. 1815 i Kasernen, Fredrikstad, Østfold, NOR, vart døypt den 6 jan. 1816 i Østre Fredrikstad kyrkje, Fredrikstad, Østfold, NOR, døydde den 18 mar. 1820 i Kasernen, Fredrikstad, Østfold, NOR, 4 år gamal, og vart gravlagd den 25 mar. 1820 i Østre Fredrikstad kyrkje, Fredrikstad, Østfold, NOR. Dødsårsak: Død af Mæslinger. Eit anna namn for Christiana var Xstiana Klevaas.

        iii.  Jørgen Kristenson Klevaas vart fødd den 12 mai 1818 i Kasernen, Fredrikstad, Østfold, NOR, vart døypt den 2 jun. 1818 i Østre Fredrikstad kyrkje, Fredrikstad, Østfold, NOR, døydde den 22 mar. 1820 i Kasernen, Fredrikstad, Østfold, NOR, i ein alder av 1 år, og vart gravlagd den 25 mar. 1820 i Østre Fredrikstad kyrkje, Fredrikstad, Østfold, NOR. Dødsårsak: Død af Mæslinger.

14       iv.  Jørgen Christensen. Jørgen gifta seg med Anne Margrete Ivarsdotter den 4 nov. 1844 i Gamle Aker kyrkje, Aker, Akershus.

          v.  Christian Kristenson Klevaas vart fødd den 22 apr. 1823 i Bakkegaden, Aker, Akershus, NOR, vart døypt den 25 mai 1823 i Gamle Aker kyrkje, Aker, Akershus og døydde i Kristiania, Akershus, NOR,.

         vi.  Christiane Kristensdotter vart fødd den 22 okt. 1825 i Møllergaden, Kristiania, Akershus, NOR og vart døypt den 25 nov. 1825 i Garnisonskirken, Kristiania, Akershus, NOR. Eit anna namn for Christiane var Christiane Klevaas.

        vii.  Peter Christian Klevaas vart fødd den 7 mar. 1828 i Vaterland, Kristiania, Akershus, NOR, vart døypt den 3 apr. 1828 i Garnisonskirken, Kristiania, Akershus, NOR, døydde den 15 apr. 1829 i Vaterland, Kristiania, Akershus, NOR, i ein alder av 1 år, og vart gravlagd den 21 apr. 1829 i Garnisonskirken, Kristiania, Akershus, NOR. Dødsårsak: Meslinger.

       viii.  Christen Kristenson Klevaas vart fødd den 10 des. 1830 i Vaterland, Kristiania, Akershus, NOR, vart døypt den 26 des. 1830 i Garnisonskirken, Kristiania, Akershus, NOR, døydde den 25 jun. 1831 i Vaterland, Kristiania, Akershus, NOR,, og vart gravlagd den 30 jun. 1831 i Garnisonskirken, Kristiania, Akershus, NOR. Dødsårsak: Feber.


29. Oline Jørgensdotter vart fødd i 1793 i Fæstningen, Vinger, Hedmark, NOR, vart døypt den 29 sep. 1793 i Vinger kyrkje, Vinger, Hedmark, NOR og døydde i Vaterland, Kristiania, Akershus, NOR,. Andre namn for Oline var Olia og Oline Myhre.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Kongswingers Brandvagt I Leyren, Vinger, Hedmark, NOR.

Oline gifta seg med Christen Kristenson Klevaas den 15 feb. 1812 i Garnisonskirken, Kristiania, Akershus, NOR.

30. Iver Ingebretson Borgen vart fødd den 20 aug. 1790 i Haneval vestre, Asker, Akershus, NOR, vart døypt den 22 aug. 1790 i Asker kyrkje, Asker, Akershus, NOR og døydde i Borgen lille, Aker, Akershus, NOR,.

Generelle notat: I kyrkjeboka for Asker:
1821: "U. Iver Ingebr. Asker 32 Aar P. Birte Maria Nilsd. ibm 24 Aar" vart vigde 30. September 1821 i Asker kyrkje. Forlovarane var "Erik Asker Sørend Walstad".
1822: Ingeborg Amalia vart fødd 26. mai 1822 og heimedåpen vart stadfesta i Asker kyrkje den 7. juli 1822. Foreldra var "Iver Ingebretsen og Birte Maria Nilsd Huusfolk under Østre" og faddrane var "1) Lisbet Samuelsd Østre, 2) Ingeborg Larsd Yggesæt, 3) Ellef Østre, 4) Xten Gisle, 5) Anders Ingebrets Torstad". Ingeborg Amalia døydde 13. mars og vart gravlagd 28. mars 1823 1 3/4 år gamal, "Iver Ingebretsen Gui Ejers D.".
1825: Anne Magrete vart fødtt 17. januar og heimedåpen "af Huusmand Jonas Olsen Gudim ejer" vart stadfesta i Asker kyrkje den 20. februar 1825. foreldra var "Iver Ingebretss: og Birte Maria Nilsd Gudim i Asker" og faddrane var "1) Anne Magrete Hans Østre, 2) Gunnild Thors Gudim, 3) Amund Jacobs ibm eje, 4) Ole Ericjsen Gudim, 5) Anders Ingebrets: Ravnsborg."
1828: Nils vart fødd 18. januar og heimedåpen "af av Kone Sørine Lars Eid" vart stadfesta i Asker kyrkje den 3. februar 1828. Foreldra var "Iver Ingebrets. og Maria Nils Eid eje i Asker" og faddrane var "1) Sørine Lars Eid, 2) Anne Sørine Sørens Skillestad, 3) Ellef Østre, 4) Ellef Ericks: Asker, 5) Hans Jens: Østern." og 24. februar 1828 vart "Nils en Søn til Iver Ingebretsen" på Eid eje i Asker, gravlagd. Nils døydde 18. februar 1828 1 månad gamal.
1829: Den 18. juni vart Nocline fødd og døypt i Asker kyrkje den 5. juli 1829. Foreldra var "Iver Ingebrets: og Birte Maria Nils. Eid eje i Asker" og faddrane var "1) Petronille Lars Østenstadeje, 2) Ingeborg Jons Yggesæt, 3) Hans Eid, 4) Ole Eriks: Gui, 5) Thore Eriksen ibd.".
1832: Den 24. februar vart tvillingane Nils og Johanne fødde og døypte i Asker kyrkje den 18. mars 1832. Foreldra var "Iver Ingebrets. og Maria Nils Asker eje i Asker" og faddrane for Nils var "1) Petronille Asker, 2) Helle Tollefs ibid, 3) Erik Eriks ibid, 4) Haagen Eriks ibd, 5) Ole Eriksen ibid." og faddrane for Johanne var "1) Ingeborg Eriks Asker, 2) Marte Johans ibid, 3) Iver Asker, 4) Johan Erlands ibid, 5) Andreas Iversen."

1833:
 Under utflytta frå Asker "Juni 7de;
Iver Ingebrigtsen Asker 44
Hstr Berthe Maria Nilsdtr 36
Dtr Anne Margrethe 8 til Agers
- Nicoline 4
Søn Nils Tvillinger1
Dtr Johanne1

1838: Den 8. mai vart Friderika Lovise fødd og døypt i Haslum kyrkje 22. juli 1838. Foreldra var "Iver Ingebrets og Birte Maria Nils Forneboeje i ø. Bærum" og faddrane var "1) Moderen, 2) Haagine Ingebrets Forneboe eje, 3) Karl Peders: Oust eje, 4) Iver Ingebrets; ibid, 5) Hans Jens. Jahr eje".

I kyrkjeboka for Aker:
1834: den 21. september er Niels Adolph ført fødd, og døypt den 12. oktober. Foreldra var "Husmand Iver Engebrethsen og Hustrue Marie Nielsdtr lille Borgen". Faddrane var "Mdm: I.M. Olsen. Mdm E. Dethhloff. Her L. Bang. Skomagermester O. Johansen". Dette kan vere deira son.
1836: den 9, januar døydde "Niels Adolph Iversen, Gmds." og vart gravlagd den 17. januar 1¼ år gamal. Har var fødd og død på "Borgen Eie".
1840: "Anne Magrete Iversd. f. 17 Jan 25 d. 20 Febr." i "Asker" av foreldre "Iver Ingebretsen og Berthe Maria Nilsd." vart konfirmert den 4. oktober 1840 i Aker kyrkje
1845: "Nicoline Iversdatter" føddd 19. juni og døypt 5 juli 1820 i Asker "Langes att." vart konfirmert i Aker den 30. mars 1845. Foreldra var Iver Ingebretsen og Berthe M. Nielsdatr."
1847: "Johanne Iversdatter" "Født 24 Febr, døbt 18 Marts 1832. Normanus Octgt(?) 13 April 1932." i Asker av foreldre Iver Ingebrethsen og Marie Nielsdatter" vart konfirmert i Asker den 3. oktober 1847.
1853: "Fredrikke Lovise Iversdtr. f. 8.5.38 d. 22.6.38" i "Østre Bærum" av foreldre "Iver Ingebrethsen, Hstr. Berthe Marie Nielsdtr. (Langes Attest)". vart konfirmert i Aker kyrkje den 3. april 1853.

OBA, Manntall for Aker 1832, 1832, s. upaginert:
I "Mandtalsliste for Vestbygddens nordre District 1832." nr.
670 Iver Engebrethsen 41. Inderst. dagarbeider.
671 Birthe Marie Nielsdr. 31. Konen
672 Anne Marie Iversdr. 7. datter
673 Nicoline Iversdr. 3. Do.
674 Johanne Iversdr. ½ Do.

OBA, Manntall for Aker 1836, 1836, s. 208:
nr. 37 på Borgen lille
"Arbeidsmand Iver Engebrethsen 46
Konen31
3 uconfirmerede børn"
Anmerkninger:Flytter til Christiania.
Hans forfatning er taalelig."

OBA, Manntall for Aker 1840, 1840, s. upaginert:
I "Holmen til Marienlyst" og "Opholdsted" Borgen nr.:
184 Iver Engebrethsen 44 Indtægt maadelig forfatning
185 Berthe M. Nielsdatter32 kone
186 Anne Iversdatter10 Datter
187 Nicoline Iversdatter 6 do
188 Johanne Iversdatter 3 do
189 Niels Iversen ½ Søn

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1832-teljinga i Borgen lille, Aker, Akershus, NOR.

• Flytta: 7 jun. 1833 til Aker, Akershus.

• Flytta: 1836 til Kristiania, Akershus, NOR.

• Han er nemnd i 1840-teljinga i Borgen lille, Aker, Akershus, NOR.

Iver Ingebretson gifta seg med Brita Maria Nilsdotter den 30 sep. 1821 i Asker kyrkje, Asker, Akershus, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Ingeborg Amalia Ivarsdotter vart fødd den 26 mai 1822 i Østeren, Asker, Akershus, NOR, vart døypt den 26 mai 1822 i Østeren, Asker, Akershus, NOR, døydde den 13 mar. 1824 i Gui store, Asker, Akershus, NOR, i ein alder av 1 år, og vart gravlagd den 28 mar. 1824 i Asker kyrkje, Asker, Akershus, NOR.

15       ii.  Anne Margrete Ivarsdotter. Anne gifta seg med Jørgen Christensen den 4 nov. 1844 i Gamle Aker kyrkje, Aker, Akershus. Anne gifta seg så med Hans Hansen den 9 okt. 1861 i Trefoldighetskyrkja, Kristiania, Akershus, NOR.

        iii.  Nils Ivarson Eid vart fødd den 18 jan. 1828 i Eid, Asker, Akershus, NOR, vart døypt den 18 jan. 1828 i Eid, Asker, Akershus, NOR, døydde den 18 feb. 1828 i Eid, Asker, Akershus, NOR,, og vart gravlagd den 24 feb. 1828 i Asker kyrkje, Asker, Akershus, NOR. Dødsårsak: Uangivet.

         iv.  Nicoline Ivarsdotter vart fødd den 18 jun. 1829 i Eid, Asker, Akershus, NOR, vart døypt den 5 jul. 1829 i Asker kyrkje, Asker, Akershus, NOR og døydde i Kristiania, Akershus, NOR,.

          v.  Nils Ivarson (Tvilling - død som barn) vart fødd den 24 feb. 1832 i Asker vestre, Asker, Akershus, NOR, vart døypt den 18 mar. 1832 i Asker kyrkje, Asker, Akershus, NOR og døydde i Borgen lille, Aker, Akershus, NOR,.

         vi.  Johanne Ivarsdotter (Tvilling) vart fødd den 24 feb. 1832 i Asker vestre, Asker, Akershus, NOR og vart døypt den 18 mar. 1832 i Asker kyrkje, Asker, Akershus, NOR.

        vii.  Niels Adolph Ivarson vart fødd den 21 sep. 1834 i Borgen lille, Aker, Akershus, NOR, vart døypt den 12 okt. 1834 i Gamle Aker kyrkje, Aker, Akershus, døydde den 9 jan. 1836 i Borgen lille, Aker, Akershus, NOR, i ein alder av 1 år, og vart gravlagd den 17 jan. 1836 i Gamle Aker kyrkje, Aker, Akershus.

       viii.  Fredrikke Lovise Ivarsdotter vart fødd den 8 mai 1838 i Fornebu, Bærum, Akershus, NOR og vart døypt den 22 jul. 1838 i Haslum kyrkje, Bærum, Akershus, NOR. Eit anna namn for Fredrikke var Friderika Lovise.


31. Brita Maria Nilsdotter vart fødd den 1 jul. 1798 i Haug (Haslum), Bærum, Akershus, NOR, vart døypt den 8 jul. 1798 i Haslum kyrkje, Bærum, Akershus, NOR og døydde i Borgen lille, Aker, Akershus, NOR,. Andre namn for Brita Maria var Berthe Maria, Birte Marie, Birthe Marie, og Maria.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Grini (Haslum), Bærum, Akershus, NOR.

• Ho er nemnd i 1832-teljinga i Borgen lille, Aker, Akershus, NOR.

• Flytta: 7 jun. 1833 til Aker, Akershus.

• Ho er nemnd i 1840-teljinga i Borgen lille, Aker, Akershus, NOR.

Brita Maria gifta seg med Iver Ingebretson Borgen den 30 sep. 1821 i Asker kyrkje, Asker, Akershus, NOR.

Sjette generasjon (Tipptippoldeforeldre)

horizontal rule


32. Siur Olson Haare vart fødd i 1716 i Rabbe, Røldal, Hordaland, NOR, døydde i 1798 i Oppistov, Røldal, Hordaland, NOR 82 år gamal, og vart gravlagd den 23 sep. 1798 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Siur Olson var Siul.

Generelle notat: Sjur Olson Skøyte på Oppistov ½ laup smør (eller 36 merker) frå Odd Nilsson i 1745. Det er hans etterkomarar som sit med garden no. Etter skadeflaumen i 1763 vart skatten sett ned til det halve, 18 merker. Dei 18 merker smør som kyrkja åtte i Håra vart delt på 4 av bruka med 4 ½ merker på kvart.
Den 23. september 1798 "Kast jord p: 1 Siur Olson Haarre 82 ar gl:" og den 29. juni 1805 "Jordpaa kastet fol Q: Inger Aamunds Dat: Horra 80 aar".

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1758-teljinga i Oppistov, Røldal, Hordaland, NOR.

Siur Olson gifta seg med Inger Ommundsdotter cirka 1744 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Omund Sjurson Haare vart fødd i 1745 i Oppistov, Røldal, Hordaland, NOR, døydde i 1816 i Oppistov, Røldal, Hordaland, NOR 71 år gamal, og vart gravlagd den 20 jul. 1816 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR. Andre namn for Omund var Amund og Ådmund. Omund gifta seg med Gjertrud Olsdotter cirka 1773 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR.

         ii.  Ole Sjurson Grøve vart fødd i 1747 i Oppistov, Røldal, Hordaland, NOR, døydde den 1 nov. 1824 i Grøve, Røldal, Hordaland, NOR 77 år gamal, og vart gravlagd den 8 nov. 1824 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR. Ole gifta seg med Gjertrud Halvardsdotter cirka 1787 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

        iii.  Anna Sjursdotter vart fødd i 1751 i Oppistov, Røldal, Hordaland, NOR, døydde den 26 jan. 1828 i Nistov, Røldal, Hordaland, NOR 77 år gamal, og vart gravlagd den 2 feb. 1828 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Anna var Ana. Anna gifta seg med Ole Gullikson Håra cirka 1773 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR. Anna gifta seg så med Lars Njelson Nistov den 5 okt. 1811 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         iv.  Torbjørg Sjursdotter vart fødd i 1753 i Oppistov, Røldal, Hordaland, NOR.

          v.  Brynild Sjurson Eikesås vart fødd i 1756 i Oppistov, Røldal, Hordaland, NOR, døydde den 9 jul. 1832 i Eikesås, Sauda, Rogaland, NOR 76 år gamal, og vart gravlagd den 5 aug. 1832 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Brynild var Brønjel. Brynild gifta seg med Ingeborg Johannesdotter d.y. cirka 1785 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

         vi.  Sjur Sjurson Grøve vart fødd i 1760 i Oppistov, Røldal, Hordaland, NOR, døydde den 31 mar. 1824 i Grøve, Røldal, Hordaland, NOR 64 år gamal, og vart gravlagd den 8 apr. 1824 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR. Andre namn for Sjur var Siur og Skiur. Sjur gifta seg med Ingeborg Knudsdotter d.e. cirka 1785 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

16      vii.  Knud Sjurson Sørestad. Knud gifta seg med Anbjørg Knudsdotter den 12 jul. 1795 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.


33. Inger Ommundsdotter vart fødd i 1725 i Gryting, Røldal, Hordaland, NOR, døydde i 1805 i Oppistov, Røldal, Hordaland, NOR 80 år gamal, og vart gravlagd den 29 jun. 1805 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Inger var Ingerid.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1758-teljinga i Oppistov, Røldal, Hordaland, NOR.

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Oppistov, Røldal, Hordaland, NOR.

Inger gifta seg med Siur Olson Haare cirka 1744 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

34. Knud Olson Sørestad vart fødd i 1740 i Tufte, Røldal, Hordaland, NOR, døydde i 1811 i Sørestad, Suldal, Rogaland, NOR 71 år gamal, og vart gravlagd den 17 nov. 1811 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Knut Olson Tufte kjøpte bruket i Dalen etter Knut Helgeson Hamrane i 1800 for 185 riksdalar. Han hadde bygsla Hagen ytre i lag med faren sin sidan 1764.
I 1801 skøytte Knut Olson bruket i Dalen over til versonen sin, Åsmund Torjusson Mehus. Gardshusa stod den tid på øvre sida av gamlevegen på Ripleflot. Vinteren 1806 vart dei tekne av snøras frå nuten ovanfor, og 4 menneske miste livet. I 1807 kom garden på auksjon.
"Knud Olsen Sørrestad gl 81 aar" vart gravfesta ved Suldal kyrkje den den 17. november 1811.
"Helga Olsdatter Sørrestad Folgekone" døydde 14. september og vart gravlagd 20. september 1829, 90 år gamal.
Dottera "Engrid Knudsdtr Sørrestad Fattiglem" døydde ugift den 8. november og vart gravlagd 12. november 1829, 62 år gamal.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1758-teljinga i Tufte, Røldal, Hordaland, NOR.

Knud Olson gifta seg med Helga Olsdotter cirka 1771 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Britta Knudsdotter vart fødd i 1772 i Hagen ytre, Røldal, Hordaland, NOR, døydde i 1806 i Dalen, Røldal, Hordaland, NOR 34 år gamal, og vart gravlagd den 28 jul. 1806 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR. Dødsårsak: Omkom ved Sneeskree. Britta gifta seg med Osmund Torjusson Grøve den 22 jul. 1798 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

         ii.  Engrid Knudsdotter vart fødd i 1773 i Hagen ytre, Røldal, Hordaland, NOR, døydde den 8 nov. 1829 i Sørestad, Suldal, Rogaland, NOR 56 år gamal, og vart gravlagd den 12 nov. 1829 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR. Ho hadde ikkje noko tilhøve eller barn.

17      iii.  Anbjørg Knudsdotter. Anbjørg gifta seg med Knud Sjurson Sørestad den 12 jul. 1795 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

         iv.  Ole Knudson Hagen vart fødd i 1778 i Hagen ytre, Røldal, Hordaland, NOR og døydde i 1779 i Hagen ytre, Røldal, Hordaland, NOR i ein alder av 1 år.

          v.  Knud Knudson vart fødd i 1780 i Hagen ytre, Røldal, Hordaland, NOR.

         vi.  Helga Knudsdotter vart fødd i 1785 i Hagen ytre, Røldal, Hordaland, NOR, døydde i 1813 i Grøve, Røldal, Hordaland, NOR 28 år gamal, og vart gravlagd den 3 jul. 1813 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR. Helga gifta seg med Ole Ormson Juvet d.y. den 7 jul. 1811 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.


35. Helga Olsdotter vart fødd i 1740 i Berge nedre, Røldal, Hordaland, NOR, døydde den 14 sep. 1829 i Sørestad, Suldal, Rogaland, NOR 89 år gamal, og vart gravlagd den 20 sep. 1829 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1758-teljinga i Berge nedre, Røldal, Hordaland, NOR.

Helga gifta seg med Knud Olson Sørestad cirka 1771 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

36. Mathias Olson Havn vart fødd i 1724 i Hauske, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 2 jul. 1724 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde i 1789 i Vigjå, Finnøy, Rogaland, NOR, 65 år gamal, og vart gravlagd den 17 feb. 1789 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Andre namn for Mathias Olson var Mathis, Matthias, og Matthis.

Generelle notat: Matias Olson flytte mykje- det syner seg tydeleg når dei har barn til dåp. Dei to eldste vart fødde på Søre Vignes, Inger i Nordbøvågen på Rennesøy, Malena på Kingestad-beite, Eirik i Reilstad-tre og dei tre yngste på Beide under Kingestad. Etter manntalet 1758 bruka dei ein part av Kingestad - det må i så fall vore berre eit par år. Ellers var dei husmannsfolk. Dei flytta til sist til Fognbustøå og Habn under Vigjå. Matias var den første husmannen på Tre u/Reilstad. Han budde der ei kort tid kring 1760, då sonen Erik vart fødd. Det var få husmenn som flytte så mykje som Matias og familien hans. Til Habn under Vigjå kom dei etter 1769, og her døydde Matias i 1789. Mathias Olsøn Havn vart gravlagd 17. februar 1789, 64 år gamal. Kona Malena Olsdotter vart konfirmert i 1747. Malene Olsdotter Havn vart gravlagd 30. juni 1804, 76 år gamal. I 1801 budde Malena Olsdotter som jordlaus husmannsenke under Vigjå og naut almisser. Sonen Olav Mattisasson vart døypt 1. søndag etter påske 1751. Komfirmert 1769, kan henda han døydde same året. Dottera Inger Matiasdotter vart døypt 1. søndag i advent 1754. Ho budde som losjerande dagarbeidar på Få i 1801 og er nemnt 44 år (eigentleg 47) hjå Jakob Rasmusson. Ho var ugift. Dottera Brita (Marta?) vart konfirmert i 1785 på Lauvsnes, 18 år gamal.

Mathias Olson gifta seg med Malene Olsdotter den 23 feb. 1748 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 22 mai 1747 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Ole Matiasson Vignes (Død som barn) vart fødd i 1748 i Vignes søre, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 24 nov. 1748 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR og døydde i Vignes søre, Finnøy, Rogaland, NOR,.

         ii.  Ole Matiasson Kindingstad (Død som barn) vart fødd i 1751 i Vignes søre, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 18 apr. 1751 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR og døydde i Kingestad, Finnøy, Rogaland, NOR,. Han hadde ikkje noko tilhøve eller barn.

        iii.  Inger Matiasdotter vart fødd i 1754 i Nordbø, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 1 des. 1754 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR og døydde i Få, Finnøy, Rogaland, NOR,. Ho hadde ikkje noko tilhøve eller barn.

         iv.  Mallene Matiasdotter vart fødd i 1757 i Kingestad, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 26 mar. 1757 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde den 27 jan. 1821 i Hauske, Finnøy, Rogaland, NOR, 64 år gamal, og vart gravlagd den 3 feb. 1821 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Andre namn for Mallene var Malena og Malene. Mallene gifta seg med Lars Larsson Hauskjeneset den 10 apr. 1785 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Mallene gifta seg så med Henrik Henrikson Hauskjeneset den 19 jul. 1797 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

          v.  Erich Matiasson Høye vart fødd i 1760 i Reilstad, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 26 okt. 1760 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde i 1811 i Høye, Avaldsnes, Rogaland, NOR, 51 år gamal, og vart gravlagd den 15 sep. 1811 i Avaldsnes kyrkje, Avaldsnes, Rogaland, NOR. Erich gifta seg med Vendela Andersdotter den 18 feb. 1787 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

         vi.  Mathis Matiasson Lauvsnes vart fødd i 1763 i Kingestad, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 27 feb. 1763 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde den 20 mai 1834 i Lauvsnes, Finnøy, Rogaland, NOR, 71 år gamal, og vart gravlagd den 27 mai 1834 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Andre namn for Mathis var Mathis, Matthias, og Matthis. Mathis gifta seg med Stenvor Nilsdotter den 7 mar. 1788 i Randaberg kyrkje, Randaberg, Rogaland, NOR.

        vii.  Marthe Matiasdotter vart fødd i 1767 i Kingestad, Finnøy, Rogaland, NOR og vart døypt den 20 apr. 1767 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Marthe var Brita.

18     viii.  Ole Matiasson Kvame. Ole gifta seg med Dordi Andersdotter den 14 jul. 1796 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Ole gifta seg så med Siri Markusdotter den 17 mar. 1824 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.


37. Malene Olsdotter vart fødd i 1727 i Vignes søre, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 26 okt. 1727 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde i 1804 i Vigjå, Finnøy, Rogaland, NOR, 77 år gamal, og vart gravlagd den 30 jun. 1804 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Malene var Mallene.

Malene gifta seg med Mathias Olson Havn den 23 feb. 1748 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

38. Marcus Torsteinson Kvamen vart fødd i 1737 i Øye, Sauda, Rogaland, NOR, døydde i 1815 i Kvamen, Sauda, Rogaland, NOR 78 år gamal, og vart gravlagd den 4 mai 1815 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Markus Torsteinson Øye flytta inn på husmannsplassen Kvamen ikring 1770. Han vart gift ikring 1767 med Madli Torbjørnsdotter Amdalsrød som var tremenningen hans. Dei hadde fem barn.
Markus vart kanskje den første som på lange tider busette seg i Kvamen, men ein kjenner ikkje til eigedomstilhøva og brukstilhøva. Malena vart ikkje gamal, ho døydde alt i 1768 berre ikring 44 år gamal. Det var skifte etter Madli 13. september 1786. Då får me greie på husa deira: "1 Stue Huus, 1 Lahde og Fiøs og Stolpeboed".
Det hefte ikkje noko særleg skuld i buet, så det meste av lausøyre vart delt mellom enkemannen og dei fem barna. Lausøyra var 2 kister, 1 ølkagge, 1 kinne, 2 tønnestrokar, 1 klesøsje, 4 holkar, 1 kar og 6 melkekoller forutan 1 hjulrokk, 1 sundslegen bakstehelle, 1 gryte, 1 øks, 1 spade og 1 ljå. Dessutan skulle kleda hennar skiftast. Det var 2 skjørt, 1 forkle, 2 linlerretsplagg, 2 trøyer og 2 snøreliv, det eine eit "kallemankes Snørliv med Messing Kiede".
Då Markus Torsteinson vart enkemann i 1786 vart han gift for andre gong, men andre kona er ukjent. Ved folketellinga i 1801 sat han nemleg som enkemann for andre gong, og dottera Anna var framleis heime og stelte for han då.
Det vart kasta jord på "Marcus Tostensen Qvamen" den 4. mai 1815, 77 år gamal.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1801-teljinga i Kvamen, Sauda, Rogaland, NOR.

Marcus Torsteinson gifta seg med Madli Torbjørnsdotter cirka 1767 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Thorsteen Markusson Naadøen vart fødd i 1767 i Kvamen, Sauda, Rogaland, NOR, døydde den 4 jul. 1859 i Nådå, Finnøy, Rogaland, NOR 92 år gamal, og vart gravlagd den 12 jul. 1859 i Hesby, Finnøy, Rogaland, NOR. Andre namn for Thorsteen var Thorstein og Torsten. Thorsteen gifta seg med Anna Larsdotter den 19 apr. 1795 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Thorsteen gifta seg så med Anna Malene Larsdotter den 24 jul. 1835 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         ii.  Torbjørn Markusson Sandslandet vart fødd i 1773 i Kvamen, Sauda, Rogaland, NOR, døydde den 21 jul. 1833 i Sandslandet, Sand, Rogaland, NOR 60 år gamal, og vart gravlagd den 25 aug. 1833 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Torbjørn var Torbiørn. Torbjørn gifta seg med Mille Anna Benedikte Huus den 19 okt. 1803 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR.

        iii.  Marcus Markusson Svinhagen vart fødd i 1775 i Kvamen, Sauda, Rogaland, NOR, døydde den 22 mai 1845 i Nådå, Finnøy, Rogaland, NOR 70 år gamal, og vart gravlagd den 29 mai 1845 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Marcus gifta seg med Britha Larsdotter den 16 jan. 1814 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Marcus gifta seg så med Berthe Ommundsdotter den 26 jun. 1828 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         iv.  Anna Markusdotter vart fødd i 1781 i Kvamen, Sauda, Rogaland, NOR, døydde den 17 jun. 1875 i Lindvoll, Sauda, Rogaland, NOR 94 år gamal, og vart gravlagd den 24 jun. 1875 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Anna var Anne. Anna gifta seg med Nield Njelson Fløgstad den 13 jul. 1823 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

19        v.  Siri Markusdotter. Siri gifta seg med Ole Matiasson Kvame den 17 mar. 1824 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.


39. Madli Torbjørnsdotter vart fødd i 1742 i Amdalsrød, Sauda, Rogaland, NOR og døydde i 1786 i Kvamen, Sauda, Rogaland, NOR 44 år gamal.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1758-teljinga i Amdalsrød, Sauda, Rogaland, NOR.

• Skifte etter ho vart halde den 13 sep. 1786 i Kvamen, Sauda, Rogaland, NOR.

Madli gifta seg med Marcus Torsteinson Kvamen cirka 1767 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

40. Ole Trulsson Dalen vart fødd i 1762 i Hallingstad nedre, Vikedal, Rogaland, NOR, vart døypt den 29 aug. 1762 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR, døydde den 18 jan. 1836 i Venja, Sjernarøy, Rogaland, NOR, 74 år gamal, og vart gravlagd den 23 jan. 1836 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Olav Trulsson og kona Inger Ånonsdotter budde først i Østebø i Vikedal. Dei to første barna er fødde der, men omlag 1798 vart dei husmannsfolk i Giljevågen under Venja. Dei Dei budde også ei tid i Venjadalen under Venja der dei er nemnde i 1801.
Inger Aanensdotter Dalen vart gravlagd 12. januar 1823, 58 år gamal.
Ole Trulsen Dahlen under Wenge vart gravlagd 23. Januar 1836, 79 år gamal.

Ole Trulsson gifta seg med Inger Ånensdotter den 1 nov. 1793 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Berthe Olsdotter vart fødd i 1794 i Østebø, Vikedal, Rogaland, NOR, vart døypt den 12 jan. 1794 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR, døydde den 1 sep. 1835 i Vatneim, Tysvær, Rogaland, NOR, 41 år gamal, og vart gravlagd den 6 sep. 1835 i Tysvær kyrkje, Tysvær, Rogaland, NOR. Andre namn for Berthe var Brite og Britta. Berthe gifta seg med John Jonson Vatneim den 11 nov. 1820 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR.

20       ii.  Erik Olson Venja. Erik gifta seg med Borgiella Knudsdotter den 3 jan. 1824 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR.

        iii.  Malene Olsdotter vart fødd i 1799 i Venja, Sjernarøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 30 mar. 1799 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR, døydde den 17 jul. 1876 i Steinnes, Finnøy, Rogaland, NOR, 77 år gamal, og vart gravlagd den 22 jul. 1876 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Malene var Malin. Malene gifta seg med Ole Andersson Steinnes den 2 jul. 1823 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR. Malene gifta seg så med Torger Sondreson Steinnes den 12 okt. 1848 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         iv.  Aanen Olson Venja vart fødd i 1802 i Venja, Sjernarøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 16 mai 1802 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR, døydde den 22 jun. 1839 i Venja, Sjernarøy, Rogaland, NOR, 37 år gamal, og vart gravlagd den 27 jun. 1839 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR. Aanen gifta seg med Sesilla Jakobsdotter den 28 jun. 1825 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Aanen gifta seg så med Guri Larsdotter den 14 jul. 1837 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

          v.  Inger Olsdotter vart fødd i 1804 i Venja, Sjernarøy, Rogaland, NOR og vart døypt den 8 jul. 1804 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         vi.  Ole Olson vart fødd i 1805 i Venja, Sjernarøy, Rogaland, NOR og vart døypt den 19 mai 1805 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR.

        vii.  Halvor Olson vart fødd i 1809 i Venja, Sjernarøy, Rogaland, NOR og vart døypt den 7 mai 1809 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR.


41. Inger Ånensdotter vart fødd i 1765 i Østebø, Vikedal, Rogaland, NOR, vart døypt den 20 jan. 1765 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR, døydde den 4 jan. 1823 i Venja, Sjernarøy, Rogaland, NOR, 58 år gamal, og vart gravlagd den 12 jan. 1823 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR.

Inger gifta seg med Ole Trulsson Dalen den 1 nov. 1793 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

42. Knud Olson Holle vart fødd i 1744 i Staurland, Fister, Rogaland, NOR, døydde i 1804 i Holle, Sjernarøy, Rogaland, NOR 60 år gamal, og vart gravlagd den 29 jul. 1804 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Den 14. juni 1760 pantsette Ola Knutson godset sitt i Holle, 2 bismarpund smør, til Årdalslensmannen Svein Eivindson Riskedal. Og i 1761, siste leveåret sitt, selde Ola dette jordegodset, med bygslerett til heile garden, til Svein Eivindson og den umyndige bror hans, Jon. Skøytet er tinglyst 3. nov. 1761, etter at Ola var død. I skøytet heiter det m.a. at "sælgerens ælste søn (Bjørn) er mod Faderen villie begivet sig i fremmede Lande, den anden søn (Knut) Rekommanderer han til Gaardens bruk".
I første omgang ville likevel ikkje Knut kjøpe Holle. Det hadde han sagt i påhøyr av Mikkel Ingebrigtson Nårstad som var gift med farsyster hans, Malena Knutsdotter Atletveit. Knut hadde bygsla 1 ½ laup smør i Kyle og budde der. Eigaren av den Kylegarden då heitte Mikkel Olson Kunes eller Tornes. Og i 1768 selde Svein Eivindson Riskedal og broren Jon det jordegodset dei hadde kjøpt i Holle, til denne Mikkel Olson. Knut Olson måtte vel med tid og stunder fått hug til å eige ættegarden Holle for i 1771 kjøpte han den att av Mikkel Olson og flytte heim til Holle, 3, nov 1773 er det tinglyst kårbrev frå Knut til mor hans, Sofie Bjørnsdotter. Knut og Ranveig budde i Hidle som nygifte. Eldste barnet, Ola, er fødd der. Deretter var dei leiglendingar på Kyle 3-4 år før dei i 1771 kjøpte Holle. Knut og Ranveig hadde 11 barn. Eldste sonen, Ola, skulle ha Holle, nest eldste son Mikkel skulle ha Hidle etter besteforeldra sine der. Men endskapen vart at Ola tok Hidle der han hadde budd mykje i oppvekst og ungdom. Han let dermed broren Mikkel få kjøpe Holle. Knud Olson Holle vart gravlagd 29. juli 1804, 60 år gamal. Då det vart halde skifte etter Knut Olson 2. mai 1806, vart det sagt at eldste sonen, Ola, budde i Hidle og bruka den 1 laup og 18 merker smør i garden som mor hans var frå. Meininga var likevel at han skulle ha Holle for ein "omforenet Kjøbesum". Arvingane tykte den omtala summen var for liten og ville ha Ola til å gi meir. Dette ville han ikkje gå med på. Derimot sa han seg viljug til å taka over morsgarden sin i Hidle og lata broren Mikkel få kjøpe Holle. Slik vart det og. Mikkel fekk tinglyst skøyte på 1 laup smør i Holle 1. august 1806, med bygselrett til det resterande 1 bismarpund.
Ranvæg Mikkelsdotter holle vart gravlagd 30. januar 1850, 96½ år gamal.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1758-teljinga i Holle, Sjernarøy, Rogaland, NOR.

• Skifte etter han vart halde den 2 mai 1806 i Holle, Sjernarøy, Rogaland, NOR.

Knud Olson gifta seg med Ranvæg Mikkelsdotter den 5 jul. 1772 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 20 apr. 1772 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Ole Knudson Hidle vart fødd i 1773 i Holle, Sjernarøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 20 feb. 1773 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR, døydde i 1806 i Hidle søndre, Sjernarøy, Rogaland, NOR, 33 år gamal, og vart gravlagd den 23 nov. 1806 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR. Ole gifta seg med Karen Rasmusdotter den 7 jul. 1796 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

         ii.  Lisabeth Knudsdotter vart fødd i 1775 i Holle, Sjernarøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 22 nov. 1775 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR, døydde den 10 des. 1837 i Kyle, Sjernarøy, Rogaland, NOR, 62 år gamal, og vart gravlagd den 18 des. 1837 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR. Lisabeth gifta seg med Knud Andersson Kyle den 12 jul. 1795 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR.

        iii.  Soffi Knudsdotter vart fødd i 1777 i Holle, Sjernarøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 7 sep. 1777 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR, døydde den 18 jan. 1868 i Nådland, Jelsa, Rogaland, NOR, 91 år gamal, og vart gravlagd den 24 jan. 1868 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Andre namn for Soffi var Sofia og Sofie. Soffi gifta seg med Levar Nilsson Bjerga den 2 jul. 1796 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR. Soffi gifta seg så med Ole Gunnarson Bjerga den 16 jul. 1815 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

         iv.  Michel Knudson Holle vart fødd i 1779 i Holle, Sjernarøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 14 nov. 1779 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR, døydde den 17 feb. 1840 i Holle, Sjernarøy, Rogaland, NOR, 61 år gamal, og vart gravlagd den 26 feb. 1840 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR. Michel gifta seg med Kari Jonsdotter den 26 jul. 1807 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR.

          v.  Kari Knudsdotter vart fødd i 1782 i Holle, Sjernarøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 27 okt. 1782 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR, døydde i 1803 i Holle, Sjernarøy, Rogaland, NOR, 21 år gamal, og vart gravlagd den 3 mai 1803 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR. Ho hadde ikkje noko tilhøve eller barn.

         vi.  Ranveg Knudsdotter vart fødd i 1786 i Holle, Sjernarøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 29 jan. 1786 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR, døydde den 9 nov. 1828 i Løland, Sjernarøy, Rogaland, NOR, 42 år gamal, og vart gravlagd den 16 nov. 1828 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR. Ranveg gifta seg med Henrik Henrikson Løland den 26 okt. 1821 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR.

        vii.  Helga Knudsdotter vart fødd i 1790 i Holle, Sjernarøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 1 mar. 1790 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR, døydde i 1790 i Holle, Sjernarøy, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 20 jun. 1790 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR.

       viii.  Helga Knudsdotter vart fødd i 1791 i Holle, Sjernarøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 6 nov. 1791 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR, døydde den 4 sep. 1858 i Jørstad, Sjernarøy, Rogaland, NOR, 67 år gamal, og vart gravlagd den 11 sep. 1858 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR. Helga gifta seg med Thore Njelson Jørstad den 30 apr. 1826 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR.

         ix.  Martha Knudsdotter vart fødd i 1794 i Holle, Sjernarøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 2 jul. 1794 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR, døydde den 18 des. 1833 i Kvelland, Sjernarøy, Rogaland, NOR, 39 år gamal, og vart gravlagd den 29 des. 1833 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR. Martha gifta seg med Aage Jonson Kvelland den 16 jul. 1814 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR.

21        x.  Borgiella Knudsdotter. Borgiella gifta seg med Erik Olson Venja den 3 jan. 1824 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR.

         xi.  Knud Knudson Holle vart fødd i 1801 i Holle, Sjernarøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 26 apr. 1801 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR, døydde den 25 sep. 1855 i Holle, Sjernarøy, Rogaland, NOR, 54 år gamal, og vart gravlagd den 2 okt. 1855 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR. Knud gifta seg med Marta Levardsdotter den 17 mai 1827 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.


43. Ranvæg Mikkelsdotter vart fødd i 1753 i Hidle søndre, Sjernarøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 16 des. 1753 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR, døydde den 19 jan. 1850 i Holle, Sjernarøy, Rogaland, NOR, 97 år gamal, og vart gravlagd den 30 jan. 1850 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR. Andre namn for Ranvæg var Ranveg og Ranveig.

Ranvæg gifta seg med Knud Olson Holle den 5 jul. 1772 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR.

44. Sondre Steffenson Omsberg vart fødd i 1777 i Rui, Vinje, Telemark, NOR, vart døypt den 23 nov. 1777 i Vinje kyrkje, Vinje, Telemark, NOR, døydde den 7 apr. 1862 i Utabjå nedre, MO, Telemark, NOR, 85 år gamal, og vart gravlagd den 22 apr. 1862 i Mo kyrkje, MO, Telemark, NOR.

Generelle notat: Jess Selvåg skriv i Mjølsnes-ætta, Finnøy (1985): "Det første namnet me kjenner i denne ætta er Steffen eller Steffa som dei ofte seier i Telemark. Han hadde sonen Sondre. Meir veit ein ikkje om han.
Sondre Steffenson Omsberg og kona budde som husmannsfolk på Øvre Omsberg i Børtegrend i Mo. I Børtegrend fortalde dei at Sondre var handelsmann som dreiv det stort i jordbruksvarer. Han reiste til Skien med smør, talg, skinn og anna, og kjøpte att kaffi, tobakk, brennevin og sukker. Han var kanhenda den rikaste mannen i Mo på si tid. Dotter Ingeborg og sonen Hallvard døydde ugifte."

Den 1. søndag etter Trinitates vart "Bergit Bendixsdatter" konfirmert i Mo kyrkje, men ho er ikkje å finne døypt i kyrkjeboka.
Den 20. juli 1800 i Mo kyrkje: "Kopulerede Sondre Steffansen, og Pigen Birgithe Bendix Datter. Cautio: Lars Bychelie og Greger Jorshaug."
I 1801 bur Sondre Steffenson på Aase i Mo som "Huusmand med jord" og er 24 år. Kona er Birgithe Bendixdotter på 25 år. Dei har sonen Tarje på 1 år.
Den 19. oktober 1800 i Mo kyrkje "Døbt Dbr. Tarje fød den 26de Sept. Par. Sondre Steffensen og Birgithe Bendix Datter: Testes. Halvor og Gurru Qvarven: Ingeborg Schretvedt, Ole Rui, Kittil Jorshaug: Modern intr s: S Dag dj. 19de Oct:" og den 27. juni 1801 i Mo "kastet Jord paa Tarje Sondresen Semedahlen 3/4 aar gl: død den 23 juni".
Den 14. mai 1802 i Mo kyrkje "Døbt Dbr. Stephen fød den 8de April Par. Sondre Steffensen Omsberg og Birgithe Bendix Dattr. Testes. Christi Nefstvedt, Torbjøn Omsberg, Greger Jorshaugen, Tarje Haugene og Jens Lofsgaarden. Moderen blev introds: s: Dag dj: 14de May" og i margen er det ført "død den 22de Juli same Aar jordkastet 7de Søndag efter Trinit."
Den 7. august i Mo kyrkje "Døbt Dbr. Tarje fød den 29de Junii Par. Sondre Steffensen Omsberg og Birgithe Bendix Dattr. Testes. Groe Luichstad, Liv Lysager, Augund Sandvigen, Even Tvetene, Ole Bendixsen - Moderen blev introduceret s: D: dj: 7de Aug".
Den 21. september 1806 i Mo kyrkje "Døbt Pbrn N: Asloug, fød den 23de Julii, Parent Sondre og Birgith Aambesberg - Test: Signe Utibjaae - Liv Leerbolk, Gregor Jorshaugen - Tallev Nevestved - Kittil Joreshaug. Moderen introd.: samme Dag."
Den 28. januar 1809 i Mo kyrkje "døbt Drengebarn Tarje fød 17 Decemb: Foræld. Huusmand Sondre Stephenson Omsberg under Utebjaae og Bergit Bendichsd. Vid. Tarje og Ingebor Haugene, Torbjør ibid: Welle Midbøe og Ole Halvors Haugen. Moderen samme Dag indledt". Den 19. april 1810 vart det kasta jord paa "Sondre Stephensen Omsbergs Drengebarn Tarje død 29 Marii 14 Uger gl:".
Den 16. juni 1811 i Mo kyrkje "døbt et Pigebarn Ingeborg født dj 18de Maii Forældr: Sondre Stephenson og Birgit Bendiksd Omsberg. Vid: Ingebor Torjusdr Haugene, Margit Gjermundsdr Lie, Gregor Jorshaugen, Evend Utbjaae, Halvor Halvors: Mod: S: d: indledt".
Den 11. juni 1816 vart Tarje fødd og døypt i Mo kyrkje den 7. juli 1816. Foreldra var "Sondre Stephansen og Birgit Bendiksdr Omsberg". Faddrane var "Even og Asgjer Utebjaa Jorond Wigstad, Ole Hougene Even Larsen".
Den 11. mars 1821 vart Halvor fødd og døypt i Mo kyrkje den 19. april 1821. Foreldra var "Sondre Stephansen og Birgit Bendiksdatter Omsberg". Faddrane var "Liv Moe, Torbjør Aase, Ole Udbøe, Tarje Sandvigen og Ole Utebjaae".

"Husmandskone Bergit Bendiksdatter Omsberg i Mo" døydde 25. desember 1858 og vart gravlagd 11. januar 1859, 79 år gamal. "Husmand Sondre Steffensen Omsberg i Mo" døydde 7. april 1862 og vart gravlagd 22. april 1862, 84 år gamal.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1801-teljinga i Åse, MO, Telemark, NOR.

Sondre Steffenson gifta seg med Bergit Bendiksdotter den 20 jul. 1800 i Mo kyrkje, MO, Telemark, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Tarje Sondreson Simedahlen vart fødd den 26 sep. 1800 i Åse, MO, Telemark, NOR, vart døypt den 19 okt. 1800 i Mo kyrkje, MO, Telemark, NOR, døydde den 23 jun. 1801 i Jordeshaugen, MO, Telemark, NOR,, og vart gravlagd den 27 jun. 1801 i Mo kyrkje, MO, Telemark, NOR.

         ii.  Stephen Sondreson Omsberg vart fødd den 8 apr. 1802 i Utabjå nedre, MO, Telemark, NOR, vart døypt den 14 mai 1802 i Mo kyrkje, MO, Telemark, NOR, døydde den 22 jul. 1802 i Utabjå nedre, MO, Telemark, NOR,, og vart gravlagd den 1 aug. 1802 i Mo kyrkje, MO, Telemark, NOR.

22      iii.  Torger Sondreson Steinnes. Torger gifta seg med Ingebor Kjetilsdotter den 22 jun. 1823 i Mo kyrkje, MO, Telemark, NOR. Torger fekk barn med Marthe Pedersdotter. Torger gifta seg så med Malene Olsdotter den 12 okt. 1848 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         iv.  Asloug Sondresdotter vart fødd den 23 jul. 1806 i Utabjå nedre, MO, Telemark, NOR, vart døypt den 21 sep. 1806 i Mo kyrkje, MO, Telemark, NOR, døydde den 6 okt. 1823 i Utabjå nedre, MO, Telemark, NOR, 17 år gamal, og vart gravlagd den 20 okt. 1823 i Mo kyrkje, MO, Telemark, NOR.

          v.  Tarje Sondreson Omsberg vart fødd den 17 des. 1809 i Utabjå nedre, MO, Telemark, NOR, vart døypt den 28 jan. 1810 i Mo kyrkje, MO, Telemark, NOR, døydde den 29 mar. 1810 i Utabjå nedre, MO, Telemark, NOR,, og vart gravlagd den 19 apr. 1810 i Mo kyrkje, MO, Telemark, NOR.

         vi.  Ingeborg Sondresdotter vart fødd den 18 mai 1811 i Utabjå nedre, MO, Telemark, NOR og vart døypt den 16 jun. 1811 i Mo kyrkje, MO, Telemark, NOR. Ho hadde ikkje noko tilhøve eller barn.

        vii.  Tarje Sondreson Omsberg vart fødd den 11 jun. 1816 i Utabjå nedre, MO, Telemark, NOR, vart døypt den 7 jul. 1816 i Mo kyrkje, MO, Telemark, NOR og døydde i Utabjå nedre, MO, Telemark, NOR,.

       viii.  Halvor Sondreson Omsberg vart fødd den 11 mar. 1821 i Utabjå nedre, MO, Telemark, NOR, vart døypt den 19 apr. 1821 i Mo kyrkje, MO, Telemark, NOR og døydde i Utabjå nedre, MO, Telemark, NOR,. Han hadde ikkje noko tilhøve eller barn.


45. Bergit Bendiksdotter vart fødd i 1777, døydde den 25 des. 1858 i Utabjå nedre, MO, Telemark, NOR 81 år gamal, og vart gravlagd den 11 jan. 1859 i Mo kyrkje, MO, Telemark, NOR. Andre namn for Bergit var Birgit og Birgithe.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho vart konfirmert den 22 jun. 1794 i Mo kyrkje, MO, Telemark, NOR.

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Åse, MO, Telemark, NOR.

Bergit gifta seg med Sondre Steffenson Omsberg den 20 jul. 1800 i Mo kyrkje, MO, Telemark, NOR.

46. Kittil Salomonson Vistad vart fødd i 1759 i Vistad, MO, Telemark, NOR, døydde den 6 jul. 1800 i Vistad, MO, Telemark, NOR 41 år gamal, og vart gravlagd den 17 aug. 1800 i Mo kyrkje, MO, Telemark, NOR.

Generelle notat: 2. påskedag (14. april) 1784 vart Ungkarl Kittel Salomonson og Pigen Anne Tallefsdotter trulova i Skafså kyrkje. Dei vart vigde 3. søndag etter Trinitates (27. juni) 1784 i Skafså.
Midtfaste (18. mars) 1787 vert det i Skafså døypt ein gutt Tallew (fødd 17. mars 1787) der foreldra er Kittil Wistad og Anne Tallevsdtr. og fadrane er: Tone, Torbiør og Jørgen Wistad, Knud og Margit Nord-Tveten. Mora Anne Tallewsdotter døydde 25. mars og vart gravlagd Palmesøndag (1. april) 1787, 37 år gamal.
17. august 1800 vart det "kasta jord på" Kittel Salamonson Wiestad som døydde den 6. juli 1800, 38 år gamal.

Øvre Telemark vestfjelske sorenskriveri Skifteprotokoll 17 (Haa 0017) 16.03.1798 - 14.11.1800 side 501b-507b:
Den 18. juli 1800 var skifteretten sett for å halde skifte etter "den paa Gaarden Sødre Wiestad i Moe Præstegield og Hoved Sogn ved døden afgangen Mand Kittil Salomondsen". Den 5. juli 1800 hadde det vore registrering "efter den sammesteds den 21 passats ved Døden afgangen Mand Kittil Sallemondsen" (her er det ikkje samsvar mellom skifteprotokoll og kyrkjebok!).
Skiftet vart halde mellom enka "Thodne Giermunds datter paa den eene og Deres i Ægteskab sammenavlede Børn":
1) Halvor Kittilson 11 år med formyndar Ole Tarjeson Aasland
2) Giermund Kittilson 8 år med formyndar Dræng Torjusson Bræcho
3) Anna Kittilsdotter 10 år med formyndar Steene Torjusson Bildstad
4) Aase Kittilsdotter 4 år med formyndar Ole Giermundson Thorstvedt
5) Ingeborg Kittilsdotter 2 år med formyndar Ole Giermundson Torstvedt
I skiftet blir mellom anna nemnt "Og i Henseende til at afHenderen er Formynder for hans Søster Thodne Sallemonds datter som efter Skifte paa denne Gaard den 26de Julij 1763, har arvet 28 d 1 (ort) 21 s" og at "Sallamond Jørgensen ... til Hands Søn Kittil Sallamondsen" hadde gjeve "Adkomst Breve" til garden Wiestad 6. mars 1786 og tinglyst 12. september 1786.
Det var framhald av skiftet den 15. oktober 1800. Sønene arva kvar 54 dalar 1 ort 21 3/4 skilling, og døttrene arva kvar 27 dalar 22 9/14 skilling i farsarv.

I manntalet for 1801 står det på garden Weistad i Moe i Telemark: Todne Giermundsdotter husmor 34 år, enke efter 1. ekteskap, gard kvinne, Halvor Kittilsen 12 år, Giermund Kittilsen 8 år, Anne Kittilsdotter 10 år, Aase Kittilsdotter 5 år og Ingeborg Kittilsdotter 2 år hennes barn. Aase Taraldsdotter 50 år ugift, inderst.

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde den 18 jul. 1800 i Vistad, MO, Telemark, NOR.

Kittil Salomonson gifta seg med Anne Tolleivsdotter den 27 jun. 1784 i Mo kyrkje, MO, Telemark, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 12 apr. 1784 i Skafså kyrkje, MO, Telemark, NOR.

Barnet av dette paret var:

          i.  Tallew Kjetilson Vistad vart fødd den 17 mar. 1787 i Vistad, MO, Telemark, NOR, vart døypt den 18 mar. 1787 i Skafså kyrkje, MO, Telemark, NOR, døydde den 21 jul. 1787 i Vistad, MO, Telemark, NOR,, og vart gravlagd den 9 sep. 1787 i Mo kyrkje, MO, Telemark, NOR.

Kittil Salomonson gifta seg så med Tone Gjermundsdotter den 14 jul. 1788 i Mo kyrkje, MO, Telemark, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Halvor Kjetilson Vistad vart fødd den 14 mai 1789 i Vistad, MO, Telemark, NOR, vart døypt den 17 mai 1789 i Skafså kyrkje, MO, Telemark, NOR, døydde den 3 aug. 1810 i Vistad, MO, Telemark, NOR, 21 år gamal, og vart gravlagd den 12 aug. 1810 i Mo kyrkje, MO, Telemark, NOR. Dødsårsak: Død af de naturlige Børnekopper.

         ii.  Anne Kjetilsdotter vart fødd den 16 des. 1790 i Vistad, MO, Telemark, NOR og vart døypt den 26 des. 1790 i Mo kyrkje, MO, Telemark, NOR.

        iii.  Gjermund Kjetilson vart fødd den 18 jan. 1793 i Vistad, MO, Telemark, NOR og vart døypt den 27 jan. 1793 i Skafså kyrkje, MO, Telemark, NOR. Eit anna namn for Gjermund var Giermund.

         iv.  Aase Kjetilsdotter vart fødd den 30 apr. 1795 i Vistad, MO, Telemark, NOR, vart døypt den 17 mai 1795 i Skafså kyrkje, MO, Telemark, NOR, døydde den 6 sep. 1795 i Vistad, MO, Telemark, NOR,, og vart gravlagd den 4 okt. 1795 i Skafså kyrkje, MO, Telemark, NOR.

          v.  Aase Kjetilsdotter vart fødd den 8 jul. 1796 i Vistad, MO, Telemark, NOR og vart døypt den 17 jul. 1796 i Mo kyrkje, MO, Telemark, NOR.

23       vi.  Ingebor Kjetilsdotter. Ingebor gifta seg med Torger Sondreson Steinnes den 22 jun. 1823 i Mo kyrkje, MO, Telemark, NOR.


47. Tone Gjermundsdotter vart fødd i 1766 i Vistad, MO, Telemark, NOR, døydde den 3 feb. 1809 i Vistad, MO, Telemark, NOR 43 år gamal, og vart gravlagd den 11 feb. 1809 i Mo kyrkje, MO, Telemark, NOR. Andre namn for Tone var Thodne, Todne, og Torny.

Generelle notat: 25. oktober blir ungkar Gunder Olson Haugen og enka Todne Giermundsdotter Wiestad vigde i Skafså.
Den 11. februar 1809 "blev jordet paa Moe Kirkegaard Gunder Wistads kone Tone Gjermundsdr gl: 42 død 3 Febrar".

Øvre Telemark vestfjelske sorenskriveri Skifteprotokoll 20 (Haa 0020) 06.02.1810 - 31.01.1821 side 218b - 221b:
Det vart halde skifte den 7. oktober 1811 etter ungkar Halvor Kittilson Wiestad. Det var registrering og vurdering den 16. august 1810. Arvingane var syskena hans:
1) Gjermund Kittilson 17 år med formyndar Dreng Torjusson Aasland
2) Anne Kittilsdotter 20 år med formyndar Stener Torjusson Bilstad
3) Aase Kittilsdotter 14 år med formyndar Ole Bergland
4) Ingeborg Kittilsdotter 12 år med formyndar Anund Jore
5) halvbroren Kittil Gunderson 7 år med faren Gunder Olson Wiestad som formyndar
Det vart att 56 riksdalar 1 ort og 16½ skilling til deling på arvingane.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Vistad, MO, Telemark, NOR.

Tone gifta seg med Kittil Salomonson Vistad den 14 jul. 1788 i Mo kyrkje, MO, Telemark, NOR.

Tone gifta seg så med Gunder Olson Vistad den 25 okt. 1801 i Skafså kyrkje, MO, Telemark, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Han er nemnd i 1801-teljinga på Haugen i Haugo, MO, Telemark, NOR.

Barnet av dette paret var:

          i.  Kittil Gunnarson vart fødd den 12 nov. 1803 i Vistad, MO, Telemark, NOR og vart døypt den 20 nov. 1803 i Mo kyrkje, MO, Telemark, NOR.


48. Lars Nilsson Follestadeie vart fødd i 1727, døydde i 1769 i Follestad, Røyken, Buskerud, NOR 42 år gamal, og vart gravlagd den 25 jun. 1769 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR.

Generelle notat: I Røyken i 1754 "Dom 24 a trinit trolovede ieg Lars Nielsøn unge Karl med Pigen Juliana Nielsdatter Follestad. Caut: Adam Follestad og Niels Ølstad" "Copulerede Fer: 3tia Nativititatis Xti".
I 1755 "Dom. Cantate døbte ieg Lars Nielsøn Follestads Søn Niels. Fadd: Ole Jonasøn Follestad Eye, Niels Frøtvedt, Arne Pedersøn Follestad, Karj Svendsdatter og Gulloug Olsdatter Follestad." "Moderen Juliana Nielsdatter Introd. Dom 6 a trinit".
I 1757 "Festo Joh: Baptista døbte ieg Lars Nielsøns Dalebraaten daatter Anna Chatrina. Fadd: Adam Follestad, Ole Johannissøn Næsodtangen, Svend Pedersøn Follestad, Jøran Wang og Anne Larsdatter Frøtvedt." "Moderen Juliana Nielsdatter introd: Dom: 8 a trinit".
I 1758 "Dom 17 a trinit" i Røyken "døbte ieg Lars Nielsøn Dale Braatens Søn Peder. Fadd: Johannes Høvig, Arne Pedersøn Follestad og Ole Hansøn ibidem, Karj Svendsdaatter Follestad og Anna Larsdatter paa Frøtvedt." "Moderen Juliana Nielsdatter introd: Dom: 22 a trinit".
I 1760 "Dom 1ma Adv; døbte Hr: Hans Glad Holst Lars Nilsøn Follestda Eyes Søn: Halvor. Fadd: Adam Follestad, Svend Pedersøn ibidem og Anders Jonsøn Regesom, Jøran Wang og Johanna Andersdatter Follestad." "Moderen Juliana Nielsdatter Introd: Fer 2da Nat: Christj".
I 1761 "Dom: 8 a trinit: gravfæstede Hr: Hans Gl: Holst Lars Nielsøn Wangs Søn Halvor gl: 7 maaneder og 14 dage."
I 1762 "Dom 1ma Adv: døbte ieg Lars Nielsøn Wangs Søn Johannes. Fadd: Peder Ølstad, Hans Jacobsøn Heggen og Hans Olsøn ibidem. Anna Nielsdatter Engelland og Karj Pedersdatter paa Heggen." "Moderen Juliana Nielsdatter Introd: Dom: 1 a Epiph: 1763".
I 1767 "Festo Omnium Sanctorum gravfæstede min Søn Lars Nielsøn Follestad Eyes Hustrue Juliana Nielsdatter gl: 46 aar og 6 maaneder og nogle dage."
I 1768 "dj 27 Jan: trolovede min Søn Enchemand Lars Nielsøn Follestad-Eie med Pigen Martha Petersdatter. Caut: Svend Follestad og Bent Skræder." og dei vart vigde 5. mars 1768.
I 1769 "Dom: 2de a Epiph: Xsti: døbte ieg Lars Nielsøn Follestad-Eiets Søn: Halvor. Fadd: Svend Follestad. Bent Skræder og Hans Hansøn paa Follestad. Kirstj Hallesdatter Follestad og Ingebor paa Follestad" og "moderen Marthe Petersdatter introd: Dom: Invocavit" same året.
I 1769 "Dom: 5 a Trinit: gravfæstede min Søn Huusmanden paa Follestad-Eye: Lars Nielsøn gl: 42 aar og 3 maaneder."

Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri Skifteprotokoll 5 (Hc 0005) 23.06.1760 - 18.03.1774 side 544a - 546a:
Den 8. desember 1769 var skifteretten samla "paa Pladsen Svingen under gaarden Follestad i Røgen Sogn" for "at foretage, og behandle et lovlig arve Skifte efter afgl: Mand Lars Nielsen imellem hans igiennlevende Enke Marthe Peders Datter paa den Eene, og de ved hende saavelsom sin første Huustrue afgl: Juliiana Niels Datter avlede børn, paa den anden Siit, der nu blev anmelt at være, saa som af den Sal: Mands første ægteskab Trende Søner og Een Datter der er af Navn og alder Saaledes. - 1. ældste Søn Niels Larsen gl: 14 aar 2.anden Søn Peder Larsen gl: 10 aar begge tienende paa Follestad 3 yngste Søn Johanes Larsen gl 10 aar som Indlæg paa Frøgstved. 4. Pigen Catrine Lars Datter gl: 12 aar nu i Christiania paa Syge Huuset og dernest, af den Sal: Mands sidste ægteskab, med hands igienlevende Enke Marthe Peders Datter een Eeneste Søn og arving ved Navn Halvor Larsen gl: 10 Maaneder".
Til stades var laugverge for enka "lehnsmanden Velagtbare Mads Hansen Fritz, og paa den Salig Mands børns veigner, af første ægteskab Indfandt sig den Dannemand Arne Follestad som, som tilkiendegav, at hand var halvbroder til deres Sal: Moder, og siden hand andmelte sig tillige, at være deres nærmeste Slægt Saa Indsatte Skiffte Retten nu ham som en Sufficant mand til deres formynder for den arv som de saavel effter deres Salig Moder Juliana Niels Datter ved Skifftet efter hende er tilfalden som hvad de nu ellers paa dette Skiffte maatte tilfalde i fædrene arv ligesom Skiffte Retten og anordnet Ham til at paase den Sal: Mands yngste Søn Halvor Larsens bæste her ved Skifftet".
Det hadde vore registrering av buet den 27. juni 1769 der bruttoformua var på 94 riksdalar 3 ort 14 skilling.
"anmelte Arne Follestad, at hand har besørget Datteren Cathrine Lars Datter som har en Farlig Sygdom besigtet af Feltskiær paa Bragness, som kostet ham 2 ort, samt betalt for at faae hende til Syge huuset i Christiania 3 ort. Videre leveret hende same tiid i Penge 4 ort, til at have under vejs, og endelig med een Mand sendt hende siden atter 3 ort tilsamen 2 rdr 3 ort, som hand begiærede sig betalt her af boet Som Encken tilstod at være Sant og Rigtig". Den 11. juli 1769 vart det på plassen Svingen halden "offentlig auction over afgl: Lars Nielsen og igienlevende Encke Marthe Pedersdatter felles boes løsøre" som hadde innbrakt dei 94 riksdalar 3 ort 14 skilling som var bruttoformua. Gjelda og utgiftene var på 50 riksdalar 4 skilling, og då vart det att 44 riksdalar 4 ort 10 skilling, og av dette skulle skifteforvaltaren ha 4 ort 20 skilling. Då vart det att 44 riksdalar 1 ort 14 skilling som skulle delast på enka og barna.

Sonen Peder budde som Huusmand med jord på Follestad i 1801 og var då gift med Else Jonsdotter og hadde barna Berthe på 12 år, Lars på 10 år og Søren på 1 år. Dotter til Peder, Juliane på 7 år, budde hjå bror til Peder, Johannes Larsen på Frøtveit.

Lars Nilsson gifta seg med Juliana Nilsdotter den 27 des. 1754 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 24 nov. 1754 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Niels Larsson vart fødd i 1755 i Follestad, Røyken, Buskerud, NOR og vart døypt den 27 apr. 1755 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR.

         ii.  Anna Chatrina Larsdotter vart fødd i 1757 i Dalebråten, Røyken, Buskerud, NOR, vart døypt den 24 jun. 1757 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR og døydde i Rikshospitalet, Kristiania, Akershus, NOR,.

        iii.  Peder Larsson vart fødd i 1758 i Dalebråten, Røyken, Buskerud, NOR, vart døypt den 17 sep. 1758 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR og døydde i Follestad, Røyken, Buskerud, NOR,. Peder gifta seg med Else Jonsdotter den 8 jun. 1786 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR.

         iv.  Halvor Larsson vart fødd i 1760 i Follestad, Røyken, Buskerud, NOR, vart døypt den 30 nov. 1760 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR, døydde i 1761 i Vang, Røyken, Buskerud, NOR, i ein alder av 1 år, og vart gravlagd den 12 jul. 1761 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR.

24        v.  Johannes Larsson Frøtvedt. Johannes gifta seg med Anne Olsdotter den 19 apr. 1798 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR.

Lars Nilsson gifta seg så med Martha Pedersdotter den 5 mar. 1768 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 27 jan. 1768 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR.

Generelle notat: I Røyken den 27. april 1771 "Unge karl Ole Tostensen Baadstøe med Enchen Marthe Petersdatter FollestadEije. Caut: Hans Biørnestad og Peder Engeland." og "Copulerede løverdagen dj 13de Julij" 1771.
I 1772 "dj 1ste April døbte min Søn Ole Tostensøn Baadstøes daater Else Sophia. Fadd Peder Erichs: Mastedalen. Søren Engebretsøn Aaraas-Elven og Erland Frantsøn Aaraas. Marthe Nielsdatter Høvig og Abigael Tostensdatter i Baadstød."

Barnet av dette paret var:

          i.  Halvor Larsson vart fødd i 1769 i Follestad, Røyken, Buskerud, NOR og vart døypt den 15 jan. 1769 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR.


49. Juliana Nilsdotter vart fødd i 1721 i Follestad, Røyken, Buskerud, NOR, vart døypt den 18 mai 1721 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR, døydde i 1767 i Follestad, Røyken, Buskerud, NOR, 46 år gamal, og vart gravlagd den 1 nov. 1767 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR. Eit anna namn for Juliana var Oliana.

Juliana gifta seg med Lars Nilsson Follestadeie den 27 des. 1754 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR.

50. Ole Andersson Stokker vart fødd i 1750 i To, Vestby, Akershus, NOR, vart døypt den 30 mar. 1750 i Vestby kyrkje, Vestby, Akershus, NOR, døydde i 1799 i Stokker, Røyken, Buskerud, NOR, 49 år gamal, og vart gravlagd den 14 apr. 1799 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR.

Generelle notat: Den 28. oktober 1773 i Vestby "Despons: Soldat Ole Andersen Søndre Toug med Pigen Johanne Christophersdt: Grønlund."
Den 16. november 1773 i Vestby "Cop: Soldat Ole Andersen Toug med Pigen Johanne Christophersdatter Grønlund".
Den 1. desember 1774 i Vestby "Bapt: Ole Andersen Søndre Tougs dotter Anne mdf (mannlege faddrar): Elias og Tore Toug og Christian Ols Grønlund qdfd (kvinnelege faddrar): Johanne Tore Tougs og Olea Christophersdotter Grønlund".
Den 3. søndag etter Trinitates i 1777 i Vestby "Bapt: Ole Søndre Tougs Søn Hans mdfd: Elias og Tore nordre Toug og Gunder Christophersen Grønlund. qdfd: Maria Jens Hols og Helvig Christophersdotter Grønlund."
Den 1. søndag etter påske i Vestby "Bapt Ole Søndre Tougs datter Helvig. Mandfd: Christen Garder, Elias Toug og Gunder Christophersen Grønlund qdfd: Anne Niels Gloeslies af Froens Annex og Olea Christophersdatter Grønlund."
Den 20. januar 1782 vart Kistine døypt i Nesodden. Foreldra var "Ole Andersen og Johane Christensd Berger".
Den 10. juli 1785 vart Christopher døypt i Nesodden. Foreldra var "Ole Andersen og Johane Christophersd Berger".
Den 12. februar 1789 vart Anders døypt i Nesodden. Foreldra var "Ole Andersen Johanne Christoph. Berger".
Den 4. november 1792 vart Syrine døypt i Røyken. Foreldra var Ole Andersen Stokker og Hustrue Johanne Christophersd".
"Manden Ole Anderss Stokker 49 aar" vart gravlagd den 14. april 1799 i Røyken.

Ole Andersson gifta seg med Johanne Kristoffersdotter den 16 nov. 1773 i Vestby kyrkje, Vestby, Akershus, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 28 okt. 1773 i Vestby kyrkje, Vestby, Akershus, NOR.

Barn av dette paret var:

25        i.  Anne Olsdotter. Anne gifta seg med Johannes Larsson Frøtvedt den 19 apr. 1798 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR.

         ii.  Hans Olson Stokker vart fødd i 1777 i To, Vestby, Akershus, NOR, vart døypt den 15 jun. 1777 i Vestby kyrkje, Vestby, Akershus, NOR, døydde den 26 des. 1857 i Åros lille, Røyken, Buskerud, NOR, 80 år gamal, og vart gravlagd den 5 jan. 1858 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR. Dødsårsak: Alderdom. Hans gifta seg med Marthe Eriksdotter den 13 jun. 1806 i Asker kyrkje, Asker, Akershus, NOR. Hans gifta seg så med Anne Maria Andersdotter den 11 sep. 1813 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR.

        iii.  Helvig Olsdotter vart fødd i 1779 i To, Vestby, Akershus, NOR, vart døypt den 11 apr. 1779 i Vestby kyrkje, Vestby, Akershus, NOR, døydde den 1 feb. 1837 i Yggeseth, Asker, Akershus, NOR, 58 år gamal, og vart gravlagd den 9 feb. 1837 i Asker kyrkje, Asker, Akershus, NOR. Dødsårsak: Tæring. Eit anna namn for Helvig var Helle. Helvig gifta seg med Jon Erikson Yggeseth den 9 apr. 1806 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR. Helvig gifta seg så med Mathias Johannesson Rustad den 25 jan. 1825 i Asker kyrkje, Asker, Akershus, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         iv.  Kirstine Olsdotter vart fødd i 1782 i Berger, Nesodden, Akershus, NOR, vart døypt den 20 jan. 1782 i Nesodden kyrkje, Nesodden, Akershus, NOR, døydde den 20 mai 1828 i Nærsnes nordre, Røyken, Buskerud, NOR, 46 år gamal, og vart gravlagd den 28 mai 1828 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR. Andre namn for Kirstine var Christine og Kistine. Kirstine gifta seg med Nils Olson Nærsnæs den 26 jun. 1809 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR.

          v.  Kristoffer Olson vart fødd i 1785 i Berger, Nesodden, Akershus, NOR, vart døypt den 10 jul. 1785 i Nesodden kyrkje, Nesodden, Akershus, NOR og døydde i Stokker, Røyken, Buskerud, NOR,. Eit anna namn for Kristoffer var Christopher.

         vi.  Anders Olson vart fødd i 1789 i Berger, Nesodden, Akershus, NOR og vart døypt den 12 feb. 1789 i Nesodden kyrkje, Nesodden, Akershus, NOR.

        vii.  Syrine Olsdotter vart fødd i 1792 i Stokker, Røyken, Buskerud, NOR og vart døypt den 4 nov. 1792 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR. Eit anna namn for Syrine var Sørine.


51. Johanne Kristoffersdotter vart fødd i 1753 i Grønlund, Vestby, Akershus, NOR, vart døypt den 20 mai 1753 i Vestby kyrkje, Vestby, Akershus, NOR, døydde den 16 apr. 1831 i Stokker, Røyken, Buskerud, NOR, 78 år gamal, og vart gravlagd den 24 apr. 1831 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR. Eit anna namn for Johanne var Johane.

Generelle notat: I folketellinga for 1801 finn ein på Stokker i Røgen sokn i Røgen:
Johanne Christophersd, Huusmoder, 48 år, Enke efter 1ste egtesk, Bruger og beboer gaarden
Hans Olsen, 24 år, Ugifte, Dragoun
Christopher Olsen, 16 år, Ugifte
Helvig Olsdtr, 22 år, Ugift
Kistine Olsdaatter, 18 år, Ugifte
Sørine Olsdaatter, 8 år, Ugifte
Gunder Olsen, Tienestedreng, 14 år, Ugifte.

"Johanne Christophersd: Livøre af Stokker" døydde 16. april og vart gravlagd 24. april 1831, 78 år gamal.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Stokker, Røyken, Buskerud, NOR.

Johanne gifta seg med Ole Andersson Stokker den 16 nov. 1773 i Vestby kyrkje, Vestby, Akershus, NOR.

52. Iver Jonson Åros vart fødd i 1742 i Huseby, Røyken, Buskerud, NOR, vart døypt den 11 nov. 1742 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR, døydde den 15 apr. 1824 i Åros lille, Røyken, Buskerud, NOR, 82 år gamal, og vart gravlagd den 22 apr. 1824 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR.

Generelle notat: Under vigde i Røyken i 1763 "dj 12 Nov: Trolovede min Søn udi gaarden Bryn, Dragoun og unge karl Iver Jonsøn Biørnestad fra Hurum med Pigen Olina Ellefsdatter Bryn.
Caut: "Hans Kongl: Majest: Allernaadigste bevilning af 20 octobr: 1763, saasom de vare hverandris næst-sødskende Børne."
Under døypte i Hurum i 1764 "2den Paaschedag Martha Maria. Forældrene Iver Jonsen Solberg og Olene Ellefsd. Faddrne Christopher Jonsen Husebye, Anders Jonsen Solberg, Truls Siversen, Martha Jonsdaatt: Anna Nilsdaatter."
Under døypte i Hurum i 1769 "Festo Purific: Mariæ John. Iver Johnsen og Olene Ellevsdaatter Solberg. Fadd: Anders Nilsen, Truls Syversen Solberg, Gunild Nilsdaatt: Martha Johnsdaatt: Bjørnestad, Anna Nilsd: Husebye."
Under gravlagde i Hurum i 1770 "dj: 10de Novembris Olena Ellowsdaatter Solberg 33 aar gl:".

Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri Skifteprotokoll 5 (Hc 0005) 23.06.1760 - 18.03.1774 side 594b - 597b:
Den 5. desember 1770 var det skiftesamling "paa gaarden Solberg i bemelte Hurum Sogn, for sammestæds effter foregaaende Proclamation at foretage og behandle een lovlig Registerings og Vurderings forretning til ett paafølgende Rætfærdig og Christelig Arve Skiffte effter den der boede, og ved Døden afgangne qvinde Olline Ellevs Datter, imellem Hendes igienlevende mand, Iver Johnsen, og af med Hanem i et lovlig ægteskab sammenavlede trende Umnyndige børn nemlig: een Søn og 2de Døttre Hvis Navne og Alder ere:"
1) John Ivarson 2 år
2) Marthe Maria Ivarsdotter 7 år
3) Ane Ivarsdotter 4 år (ho er ikkje å finne innført døypt i kyrkjeboka for Hurum)
Lausøyre vart vurdert til 124 riksdalar 15½ skilling. Det var ny samling den 27. februar 1771 der skiftet vart avslutta. Av jordegods var det halve garden Solberg med "bøxsel og Herlighed" av skøyte datert 29. november 1763 og tinglyst 7. januar 1764 frå Christen Syverson som dei hadde betalt 690 riksdalar for. Jordegodset vart taksert til 500 riksdalar. Bruttoformua var på 624 riksdalar 15 skilling og nettoformua på 381 riksdalar 1 ort.

Under vigde i kyrkjeboka for Ås i Akershus den 28. november 1772 "Iver Johnsen og Maren PedersDatter".
Under døypte i Hurum i 1774 "16de Octobr: Ole. Foræld: Iver Jonsen og Maria Pedersd: Solberg. Fadd: Anders Jonsen Solberg, Søren Hansen Rødstad, Gunild Nilsdatt: Solberg, Anneken Christophersd: StorsandEje, Berthe Clemetsd: Rødstad" og under gravlagde i Hurum "Ole Iversen Solberg 9 uger gl." vart gravlagd 18. desember 1774.
Under døypte i Hurum i 1776 "23de Juni Casper. Foræld: Iver Jonsen og Maria Pedersdaatter Solberg. Fadd: Anders Jonsen Solberg, Jon Clementsen Rødstad, Gunild Nilsd: Solberg, Anneken Christophersd: Storsandeje, Marthe Johannesd: Husebye".
Under døypte i Røyken i 1784 "dj 25 Januari døbte ieg Iver Joensen Lille Aarres og Hustrue Maria Pedersd: deres Søn Hans. Fadd: Kirsti Joensd: Houg, Aase Svendsd: Follestad, Christopher Joens. Houg, Andreas Hansen AarresElven, Andreas Olsen Lille Aarres".
Under døypte i Røyken i 1786 "den 17de December døbte Hr: Jens Bloch Iver Jonsen Lille Aarres og Hustrue Maria Pedersd deres daatter Oline. Fadd: Annichen Christophersd Rødtangen fra Hurum, Johane Olsd: Frøgtvedt, Andreas Hansen AarresElven, Ole Larsen Torføen, Anders Olsen Lille Aarres".
Under gravlagde i Røyken den 1. april 1789 "Item 2de dødfødde Børn tilhørende Iver Jonsen Aarres og Gullich Skoleholder."
Under døypte i Røyken i 1790 "dj 4 Julij døbte ieg Iver Joensen Lille Aarres og Hustrue Maria Pedersdaatter deres Søn Christian, Fadd: Annichen Christophersd i Drøbach, Aase Magrete Svensd: Follestad, Andreas Hansen Aarres Elven, Ole Larsen Torvøen, Anders Olsen Aarresbraaten".

I 1801 finn ein på Aarres Lille i Røgen sokn i Røgen prestegjeld:
Iver Joenson på 60 år, "I 2det egteskab" "Bonde og gaardbeboer samt giæstgiver" med kona Maria Pedersdotter på 50 år "I 1ste egteskab". Dei har då barna:
Marthe Ivarsdotter 36 år og ugift, Casper Ivarson 25 år og ugift "Korporal ved de nationale", Hans Ivarson, 18 år og ugift, Christian Ivarson 11 år, Oline Ivarsdotter 14 år
Joen Iverson 32 år, "Huusmand med jord og fisker" og kona hans Berthe Andreasdotter på 26 år med dottera Oline Joensdotter på 4 år.
Dei hadde Marthe Jensdotter "Tieniste pige" på 23 år.

Under gravlagde i Røyken i 1809 "dj 10 decbr Nyt kirke Aar begravet Iver Jonsen Aarres Hustrue, Maria Pedersd gl 60 aar".

Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri Skifteprotokoll 9 (Hc 0009) 02.09.1805 - 01.12.1813 side 478a - 479b:
"Skiftebrev efter Maria Pedersdatter Aaraas sluttet 5te October 1810". Det vart halde skifte den 5. oktoboer 1810 "på tingstædet Oddevalet i Røgen Sogn" "efter Iver Jonsen lille Aaraas ved Døden afgangne Hustrue Maria Pedersdatter". Det hadde vore registrering av buet den 29. januar og 16. februar 1810 "den her boede og den 26. Decembr ved Døden afgangne Maria Pedersdatter" (her stemmer ikkje kyrkjeboka med skifteprotokollen).
Barna var;
1) "ældste Søn Casper Iversen, myndig"
2) "anden Søn Hans Iversen Do"
3) "tredie Søn Christian Iversen, 20 aar gammel, hiemme hos Faderen"
4) "Datteren Oline Iversdatter, 23 aar gammel, tjener Broderen Casper Iversen"
Enkemannen "tilstod at han er skyldig til sin Datter Marte Iversdatter, avlet i Ægteskab med hans første afdøde Hustrue, hendes arv ved Skifte efter Oline Ellefsdatter Soelberg i Hurum, sluttet 27 Februarii 1771 Penge" 47 riksdalar 18 skilling pluss renter 10 riksdalar. Bruttoformua var på 499 riksdalar 1 skilling og nettoformua på 249 riksdalar 2 ort 14 skilling. Casper Ivarson var verge for systera Oline "Jonsdatter" (skal vere Ivarsdotter) og for halvsystera Marthe Ivarsdotter.

Enkemann Iver Jonsen Lille Aaraas døydde 15. april og vart gravlagd 22 april 1824, 81 år gamal.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1801-teljinga i Åros lille, Røyken, Buskerud, NOR.

Iver Jonson gifta seg med Olena Eilivsdotter den 31 des. 1763 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 12 nov. 1763 i Bryn, Røyken, Buskerud, NOR.

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter ho vart halde den 27 feb. 1771 i Solberg, Hurum, Buskerud, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Marthe Marie Ivarsdotter vart fødd i 1764 i Solberg, Hurum, Buskerud, NOR, vart døypt den 23 apr. 1764 i Hurum kyrkje, Hurum, Buskerud, NOR, døydde den 11 jan. 1837 i Åros lille, Røyken, Buskerud, NOR, 73 år gamal, og vart gravlagd den 19 jan. 1837 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR. Andre namn for Marthe var Martha Maria og Marthe. Ho hadde ikkje noko tilhøve eller barn.

         ii.  Anne Ivarsdotter vart fødd i 1766 i Solberg, Hurum, Buskerud, NOR og døydde i Beston, Røyken, Buskerud, NOR. Eit anna namn for Anne var Ane. Anne gifta seg med Andreas Hansson den 4 aug. 1789 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR.

        iii.  Jon Ivarson Åros vart fødd i 1769 i Solberg, Hurum, Buskerud, NOR, vart døypt den 2 feb. 1769 i Hurum kyrkje, Hurum, Buskerud, NOR, døydde i 1810 i Åros lille, Røyken, Buskerud, NOR, 41 år gamal, og vart gravlagd den 25 feb. 1810 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR. Andre namn for Jon var Joen og John. Jon gifta seg med Berthe Andreasdotter den 7 jul. 1796 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR.

Iver Jonson gifta seg så med Maria Pedersdotter den 28 nov. 1772 i Ås kyrkje, Ås, Akershus, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Ole Ivarson Solberg vart fødd i 1774 i Solberg, Hurum, Buskerud, NOR, vart døypt den 16 okt. 1774 i Hurum kyrkje, Hurum, Buskerud, NOR, døydde i 1774 i Solberg mellom, Frogn, Akershus, NOR,, og vart gravlagd den 18 des. 1774 i Hurum kyrkje, Hurum, Buskerud, NOR.

26       ii.  Caspar Ivarson Åros. Caspar gifta seg med Kari Hansdotter den 24 feb. 1803 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR.

        iii.  Hans Ivarson Åros vart fødd i 1784 i Åros lille, Røyken, Buskerud, NOR, vart døypt den 25 jan. 1784 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR, døydde den 21 jun. 1861 i Åros lille, Røyken, Buskerud, NOR, 77 år gamal, og vart gravlagd den 26 jun. 1861 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR.

         iv.  Oline Ivarsdotter vart fødd i 1786 i Åros lille, Røyken, Buskerud, NOR og vart døypt den 17 des. 1786 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR.

          v.  Iversen (Dødfødd) vart fødd i 1789 i Åros lille, Røyken, Buskerud, NOR, døydde i 1789 i Åros lille, Røyken, Buskerud, NOR, og vart gravlagd den 1 apr. 1789 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR.

         vi.  Christian Ivarson vart fødd i 1790 i Åros lille, Røyken, Buskerud, NOR og vart døypt den 4 jul. 1790 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR.


53. Maria Pedersdotter vart fødd i 1749 i Klemmetsrud nordre, Røyken, Buskerud, NOR, vart døypt den 24 aug. 1749 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR, døydde i 1809 i Åros lille, Røyken, Buskerud, NOR, 60 år gamal, og vart gravlagd den 10 des. 1809 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR. Eit anna namn for Maria var Maren.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Åros lille, Røyken, Buskerud, NOR.

• Skifte etter ho vart halde den 5 okt. 1810 i Åros lille, Røyken, Buskerud, NOR.

Maria gifta seg med Iver Jonson Åros den 28 nov. 1772 i Ås kyrkje, Ås, Akershus, NOR.

54. Hans Bentson Klemmetsrud vart fødd i 1750 i Klemmetsrud nordre, Røyken, Buskerud, NOR, vart døypt den 22 feb. 1750 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR, døydde den 9 aug. 1822 i Klemmetsrud nordre, Røyken, Buskerud, NOR, 72 år gamal, og vart gravlagd den 16 aug. 1822 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR.

Generelle notat: I Røyken kyrkjebok:
I 1772 "dj 30 Novembr: Trolovede ieg Soldat og unge karl Hans Bentsøn Clemetsrud med Pigen Ingeborg Christophersdatter Follestad. Caut: Peder Willingstad og Sven Follestad." og dei vart vigde 6. mars 1773.
I 1773 "Dom: 21 a Trinit: døbte ieg Hans Bentsøn Clemesrud Søn: Bent. Fadd: Ole Hansøn Gunderud, Christopher Erichsøn Willingstad og Ole Bentsøn Baarsrud, Christiana Knudsdatter Willingstad og Anna Bentsdatter Baarsrud." og same året "moderen Ingeborg Christophersdatter introd: Dom: 1. Advent".
I 1775 "dj 12te Søndag effter Trinit Døbte jeg Hans Bensen Clemetsrud og Ingebor Christophersdaatt: deres Søn Christopher. Faddrene Jens Pedersen Grav, Michel Berentsen Gislerud, Ole Bentsen Baarsrud, Gonnor Halvorsdaatter Martesrud, Kirsti Ingebretsdaatter Clemmetsrud."
I 1777 "dj 21de Søndag effter Trinit Døbte jig Hans Bentsen Clemetsrud og Hustrue Ingebor Christophersdaatter deres daatter Kari. Faddrene Ingebret Madsen Clemetsrud, Jørgen Hansen Vasdalen, Joen Bentsen Baarsrud, Kirsti Jonsdaatter ibid: Anne Bentsdatt: ibid."
I 1780 "2den Pintse dag døbte jig Hans Bentsen Klemetsrud og Hustrue Ingebor Christophs: deres Søn Even. Fadd Mari Olsd: Gunderud, Randi Carine Bentsd: Baarsrud, Jørgen Hansen Vasdalen, Ole Bentsen Baarsrud, Christopher Lars Solie".
I 1782 "dj 29 Septbr 18de S. effter Trinit døbte jig Hans Bentsen Klemmetsrud og Hustrue Ingebor Christophersd: deres Søn Christian. Fadd: Anne Andersd: Grav, Randi Carine Bentsd: Villingstad, Joen Bentsen Baarsrud, Ole Jensen Grav, Hans Hans: Huuset".
I 1785 "dj 6te martij midfaste Søndag døbte jig Hans Bentsen Klemmetsrud og Hustrue Ingeborg Christophersd deres Søn Ole. Fadd Ingeborg Andersd Clemetsrud, Goro Christophersd. Willingstad, Christopher Skomager, Mads Ingebrets: Clemetsrud, Joen Bentsen ibid".
I 1788 "dj 9de martij døbte jig Hans Bentsen Clemetsrud og Hustrue Ingeborg Christophersd deres Daatter Elisabet. Fadd: Gonnor Halvorsd: Martisrud, Agnete Jensd: Grav, Peder Erichs Willingstad, Peder Olsen Gunderud, Giertz Ingebretsen Clemmetsrud".

I 1801 finn ein under Klemmetsru i Røgen sokn og Røgen prestegjeld i Buskerud:
Hans Bentson på 51 år "Bonde og gaardbeboer" med kona Ingebor Christophersdotter på 58 år med barna:
Bent Hansson 27 år "Ugift, Soldat ved de nationale"
Christian Hansson 19 år
Ole Hansson 16 år
Elisabet Hansdotter 13 år

"Ingebor Xstophersd Klemetsrud kone af Hans Bents Klemetsrud" døydde 29. november og vart gravlagd 7. desember 1820, 77½ år gamal.

Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri Skifteprotokoll 10 (Hc 0010) 02.12.1813 - 25.10.1835 side 297b - 299b:
"Skiftebrev efter afdøde kone Ingeborg Christophersdatter Klemetsrud i Røgen, sluttet 14 Junii 1821."
Den 14. juni 1821 var "Skifteretten sadt paa Tingstædet Oddevald i Røgen Sogn" for å halde skifte etter "Hans Bentsen Klemetsruds afdøde Hustrue Ingeborg Christophersdatter". Det hadde vore registrering av buet den 20. desember 1820 "efter Hans Bentsen Klemetsruds Hustrue, Ingeborg Christophersdatter, død den 29 Novembr 1820". Barna var:
1) "Ældste Søn Bent Hansen, død og efterladt sig en Datter ved navn Ingeborg Sophie Bentsdatter, 13 Aar gammel og er hiemme hos Enchemanden paa Klemmetsruud"
2) "Christopher Hansen er gift og boer i Christiania"
3) "Christian Hansen Do og boer paa Klemetsrud i Røgen"
4) "Ole Hansen Do og boer i Asker paa Rustand"
5) "Karie Hansdatter, gifft med Casper Aaraas"
Lausøyret vart verdsett til 571 riksdalar 3 ort 6 skilling. Av gjeld til buet er det nemnt "Ligesaa skylder Christian Hansen Klemetsrud" 1.000 riksdalar etter skøyte av 25. juli 1809 og tinglyst 1. august 1809 på halve garden Klemetsrud. Verge for Ingeborg Sophie Bentsdotter var morbroren Peder Thoreson Kirkerud i vestre Bærum. Bruttoformua var på 1.745 riksdalar 3 skilling og gjelda og nettoformua på 1.688 riksdalar 1 ort 4 skilling.

"Hans Bentsen nordre Klemetsrud" døydde 9. august og vart gravlagd 16. august 1822, 72½ år gamal.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1801-teljinga i Klemmetsrud nordre, Røyken, Buskerud, NOR.

Hans Bentson gifta seg med Ingebor Kristoffersdotter den 6 mar. 1773 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 30 nov. 1772 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Bent Hansson Klemmetsrud vart fødd i 1773 i Klemmetsrud nordre, Røyken, Buskerud, NOR, vart døypt den 31 okt. 1773 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR og døydde mellom 1807 og 1820 i Klemmetsrud nordre, Røyken, Buskerud, NOR,. Bent gifta seg med Mari Toresdotter den 17 feb. 1807 i Tanum kyrkje, Bærum, Akershus.

         ii.  Christopher Hansson Klemmetsrud vart fødd i 1775 i Klemmetsrud nordre, Røyken, Buskerud, NOR, vart døypt den 3 sep. 1775 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR og døydde i Kristiania, Akershus, NOR,.

27      iii.  Kari Hansdotter. Kari gifta seg med Caspar Ivarson Åros den 24 feb. 1803 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR.

         iv.  Even Hansson Klemmetsrud vart fødd i 1780 i Klemmetsrud nordre, Røyken, Buskerud, NOR, vart døypt den 15 mai 1780 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR, døydde i 1799 i Klemmetsrud nordre, Røyken, Buskerud, NOR, 19 år gamal, og vart gravlagd den 2 jun. 1799 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR. Han hadde ikkje noko tilhøve eller barn.

          v.  Christian Hansson Klemmetsrud vart fødd i 1782 i Klemmetsrud nordre, Røyken, Buskerud, NOR, vart døypt den 29 sep. 1782 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR og døydde i Klemmetsrud nordre, Røyken, Buskerud, NOR,. Christian gifta seg med Oline Andreasdotter den 12 mar. 1813 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR.

         vi.  Ole Hansson Rustaden vart fødd i 1785 i Klemmetsrud nordre, Røyken, Buskerud, NOR, vart døypt den 6 mar. 1785 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR og døydde i Rustaden nordre, Asker, Akershus, NOR,. Ole med Karine Brodersdotter. Ole gifta seg med Martha Hansdotter den 12 okt. 1815 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR.

        vii.  Elisabet Hansdotter vart fødd i 1788 i Klemmetsrud nordre, Røyken, Buskerud, NOR, vart døypt den 9 mar. 1788 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR, døydde i 1809 i Klemmetsrud nordre, Røyken, Buskerud, NOR, 21 år gamal, og vart gravlagd den 19 mar. 1809 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR. Ho hadde ikkje noko tilhøve eller barn.


55. Ingebor Kristoffersdotter vart fødd i 1743 i Follestad, Røyken, Buskerud, NOR, døydde den 29 nov. 1820 i Klemmetsrud nordre, Røyken, Buskerud, NOR 77 år gamal, og vart gravlagd den 7 des. 1820 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR. Eit anna namn for Ingebor var Ingeborg.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Klemmetsrud nordre, Røyken, Buskerud, NOR.

• Skifte etter ho vart halde den 14 jun. 1821 i Klemmetsrud nordre, Røyken, Buskerud, NOR.

Ingebor gifta seg med Hans Bentson Klemmetsrud den 6 mar. 1773 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR.

58. Jørgen Olson Myhre vart fødd i 1765 og døydde i Vaterland, Kristiania, Akershus, NOR. Eit anna namn for Jørgen Olson var Jørgen Myhren.

Generelle notat: Den 15. juni 1815 vart det lyst i Aker kyrkje for "Enkemand Jørgen Olsen Myhre 50 Aar, Pigen Ellen Jørgensdatter af Slotsmenighed, 34 Aar", og dei vart vigde den 21. juli 1815.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1801-teljinga i Kongswingers Brandvagt I Leyren, Vinger, Hedmark, NOR.

Jørgen Olson gifta seg med Olia Ivarsdotter den 18 nov. 1790 i Vinger kyrkje, Vinger, Hedmark, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 12 okt. 1790 i Vinger kyrkje, Vinger, Hedmark, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Anna Elisabeth Jørgensdotter vart fødd i 1791 i Fæstningen, Vinger, Hedmark, NOR og vart døypt den 29 mai 1791 i Vinger kyrkje, Vinger, Hedmark, NOR.

29       ii.  Oline Jørgensdotter. Oline gifta seg med Christen Kristenson Klevaas den 15 feb. 1812 i Garnisonskirken, Kristiania, Akershus, NOR.

        iii.  Thor Jørgenson Myhre vart fødd i 1796 i Kongswingers Brandvagt I Leyren, Vinger, Hedmark, NOR, vart døypt den 29 jul. 1796 i Vinger kyrkje, Vinger, Hedmark, NOR og døydde i Vaterland, Kristiania, Akershus, NOR,. Andre namn for Thor var Thord og Tord.

Jørgen Olson gifta seg så med Ellen Jørgensdotter den 21 jul. 1815 i Gamle Aker kyrkje, Aker, Akershus.

Hendingar for dette paret var:

• Det vart lyst for dei den 15 jun. 1815 i Gamle Aker kyrkje, Aker, Akershus.


59. Olia Ivarsdotter vart fødd i 1754 i Skansgården, Vinger, Hedmark, NOR, vart døypt den 17 mar. 1754 i Vinger kyrkje, Vinger, Hedmark, NOR, døydde i 1812 i Vaterland, Kristiania, Akershus, NOR, 58 år gamal, og vart gravlagd den 29 jan. 1812 i Gamle Aker kyrkje, Aker, Akershus.

Generelle notat: I kyrkjeboka for Vinger:
1777: "Den 17de Augusti ved Vinger Døbt et uægte Barn Ole. Moderen Olia Iversdr Skandsgaarden som er ukonfirmeret, udlagt til Barnefader en paa same gaard sig opholdende Svendske ved Navn Børre."
1780: den 11. juni "Olia IvarsDr Skansgaarden med Svensk Jonas Edberg 2den s: Ole. F: Amund Ols: Lars Bergers: Giøsgaarden, Syver Ivers: Høyen, Kari OlsDr ib, og Olia EngelbretsDr Skinderbøl."
1783: den 19. oktober "Olia Iversdr Giøsgrdens uægte Barn Kari. Det 3die leiermaal, BarneF: gevorb: Soldat Anders Siversen ved Major Coucherons Compagnie."
1786: den 12. november "Olia Iversdr Tangeruds Barn Inger. Fadd: Gullik Ols: Giøsgaardshougen, Peder Ols: Gunerud, John Lars: Skandsgaard-Sagen. Helene Larsdr Hougen og Kari Iversdr ibid:. Til Barnefader udlagt svendsk Dreng Anders, der tiente i Skandsgaarden. Hendes 4de Leyermaal. (Tangerud var ein plass under Skansgaarden).
1790: den 12. oktober vart "Grenader af Fæstningen Jørgen Olsen og Pigen Olia Iversdr Tangeruud" trulova. Kausjonistar var "Søren Arnesen Giøsgaarden og Svenning Haagensen ibid:" og dei vart vigde den 18. november 1790 (Tangerud var ein plass under Skansgaarden).
1791: den 29. mai "Gevorben Soldat af Fæstningen Jørgen Olsen og H: Olia Iversdr deres barn Anna Elisabeth. Fadd: Amund Nørgaarden, Hans Iversen Birkeland, Syver Iversen Nørgaardhougen, Ragnil Nestebye og Anne Olsdr Nørgaarden."
1793: den 29. september "Grenader Jørgen Olsen Myrer og Olia Iversdr Barn Olia. Fadd: Sergiant Knudsen, Grenader Ole Fleten, Grenadier Lars Olsen, Ragnhild Olsdr Peder Gropens Enke i Leiret, og Gunild Tordsdr Edsbroen."
1796: den 29 juli "Grenader Jørgen Olsen Myrer i Brandvagten og Hustrue Olia Iversdr deres Barn Tord. Fadd: Grenaderne Hans Ottersen, Hans Larsen og Jens Olsen af Garnisonen, Else Amundsdr. Hans Henningsens Hustrue i leiret og Elisabeth Andersdr Norboye."

I folketellinga i 1801 for Winger finn ein på Kongswingers Brandvagt I Leyren:
Jørgen Olsen Myhren Husbonde på 26 år (!?) "Grenadeer og muurer" med kona Olia Iversdotter på 46 år. Hjå dei er Olia si dotter Inger Olsdotter (skal vere Andersdotter) på 13 år og barna deira Anne Elisabeth Jørgensdotter 10 år, Olia Jørgensdotter 8 år og Thord Jørgenson 5 år.

I Aker kyrkebok er det ført gravlagd den 29. januar 1812 "Olia Iversdatter, Jørgen Myhres Hustrue i Vaterland" , 60 år gamal.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Kongswingers Brandvagt I Leyren, Vinger, Hedmark, NOR.

Olia gifta seg med Jørgen Olson Myhre den 18 nov. 1790 i Vinger kyrkje, Vinger, Hedmark, NOR.

Olia med Børre Skansgård.

Barnet av dette paret var:

          i.  Ole Børreson Skansgård (Uektefødd) vart fødd i 1777 i Skansgården, Vinger, Hedmark, NOR, vart døypt den 17 aug. 1777 i Vinger kyrkje, Vinger, Hedmark, NOR, døydde i 1778 i Skansgården, Vinger, Hedmark, NOR, i ein alder av 1 år, og vart gravlagd den 9 mar. 1778 i Vinger kyrkje, Vinger, Hedmark, NOR.

Olia fekk så barn med Jonas Edberg.

Barnet av dette paret var:

          i.  Ole Jonasson Edberg (Uektefødd) vart fødd i 1780 i Skansgården, Vinger, Hedmark, NOR og vart døypt den 11 jun. 1780 i Vinger kyrkje, Vinger, Hedmark, NOR.

Olia fekk så barn med Anders Siversen.

Barnet av dette paret var:

          i.  Kari Andersdotter (Uektefødd) vart fødd i 1783 i Gjøsgaarden, Vinger, Hedmark, NOR og vart døypt den 19 okt. 1783 i Vinger kyrkje, Vinger, Hedmark, NOR.

Olia fekk så barn med Anders Skansgård.

Barnet av dette paret var:

          i.  Inger Andersdotter (Uektefødd) vart fødd i 1786 i Skansgården, Vinger, Hedmark, NOR og vart døypt den 12 nov. 1786 i Vinger kyrkje, Vinger, Hedmark, NOR.


60. Ingebret Jensson Haneval vart fødd den 18 sep. 1752 i Eriksrud, Asker, Akershus, NOR, vart døypt den 24 sep. 1752 i Asker kyrkje, Asker, Akershus, NOR og døydde i Haneval vestre, Asker, Akershus, NOR,. Eit anna namn for Ingebret Jensson var Engebret.

Generelle notat: I kyrkjeboka for Asker:
1780: Eod (15. mai) A:K: Ung: Engbret Jens: Hanev; eje og Pige Anne Jacobsd Hanevold eje - Ole Hochstad og Jens Brensrud." og dei vart vigde 8. oktober 1780.
1780: "Jens 10de Dec: A:K: Engebret Jensens S:f:I Østre Hanevoldseje den 30de Novembr. Anne Peders Dr Aaneruud eje, Barbara Andersd Asker, Eli Mathisd Brænsrud, Knud Asker, Hans Tollefs: Hanevold." og mora "Anne Jacobsd" vart introdusert 14. januar same året.
1804: "22 7br A.K. 2 Octbr: U Jens Ingebrets: Aanerud 24 aar".
1783: "Christen 6te Apr: A:K: Engbret Jensens S: f:I væstre Hanev:eje den 23 Marti Alvil Hanevold, Kari Tollefsd ib, Magrete Pedersd ib, Eric Tollefs ib, Laers Lars: Hanev:eje" og mora "Anne Jacobsd" vart introdusert 18. mai same året.
1784: "Hans 11 Julii A:K: Enbret Jens: S.f.I væstre Hanevols eje den 8 Julii Marte Jøssong, Kari Tollefsd Hanevold, Kisti Hansd Dæli, Jon Ivers: Hanev: og Nils Ols: Jøssong." og mora "Anne Jacobsd" vart introdusert 8. august same året.
1787: "Agnete Eod: (12 aug) A:K: Engbr: Jensens D:f:I Hanev:eje den 6 aug Guri Pedersd Hanev.eje, Marte Tollefsd Hanev:, Johan Holgers: Bitterud, Jon Ivers: Jøssong, Isak Jens: Brænsrud." og mora "Anne Jacobsd" vart introdusert 16. september same året.
1790: "Iver 22 aug: A:K: Engbr: Jenss: S:f.I væstre Hanevols eje 20de aug Brite Thørresd Hanv: Mari Tollefsd Jøssong, Aaste Thorerd Hanevol, Eric Tollefs: ib, Alexander Knuds: ib." og mora "Anne Jacobsd" vart introdusert 6. september same året.

Ingebret Jensson gifta seg med Anne Magrete Jakobsdotter den 8 okt. 1780 i Asker kyrkje, Asker, Akershus, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 15 mai 1780 i Asker kyrkje, Asker, Akershus, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Jens Ingebretson Ånerud vart fødd den 30 nov. 1780 i Haneval østre, Asker, Akershus, NOR, vart døypt den 10 des. 1780 i Asker kyrkje, Asker, Akershus, NOR, døydde den 22 sep. 1804 i Ånerud vestre, Asker, Akershus, NOR, 23 år gamal, og vart gravlagd den 2 okt. 1804 i Asker kyrkje, Asker, Akershus, NOR. Han hadde ikkje noko tilhøve eller barn.

         ii.  Christen Ingebretson vart fødd den 23 mar. 1783 i Haneval vestre, Asker, Akershus, NOR og vart døypt den 6 apr. 1783 i Asker kyrkje, Asker, Akershus, NOR.

        iii.  Hans Ingebretson vart fødd den 8 jul. 1784 i Haneval vestre, Asker, Akershus, NOR og vart døypt den 11 jul. 1784 i Asker kyrkje, Asker, Akershus, NOR.

         iv.  Agnete Ingebretsdotter vart fødd den 6 aug. 1787 i Haneval vestre, Asker, Akershus, NOR og vart døypt den 12 aug. 1787 i Asker kyrkje, Asker, Akershus, NOR. Eit anna namn for Agnete var Agnette.

30        v.  Iver Ingebretson Borgen. Iver gifta seg med Brita Maria Nilsdotter den 30 sep. 1821 i Asker kyrkje, Asker, Akershus, NOR.


61. Anne Magrete Jakobsdotter vart fødd den 4 mar. 1755 i Hogstad, Asker, Akershus, NOR, vart døypt den 9 mar. 1755 i Asker kyrkje, Asker, Akershus, NOR og døydde i Haneval vestre, Asker, Akershus, NOR,. Eit anna namn for Anne Magrete var Anne.

Generelle notat: Anne Magrete vart fødd 4. mars på Hochstad og døypt Dom Lætare i Asker kyrkje i 1755. Foreldra var Jacob Hansson og Marte Henrichsdotter.
Anne Jacobsdotter Hanevold fødd 4. mars 1775 vart konfirmert i 1772 og "Examineret og admitteret" den 1. mai 1779.
Dette må då vere same person og ho som vart gift med Ingebret Jensson.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho vart konfirmert i 1772 i Asker kyrkje, Asker, Akershus, NOR.

Anne Magrete gifta seg med Ingebret Jensson Haneval den 8 okt. 1780 i Asker kyrkje, Asker, Akershus, NOR.

62. Nils Frederik Hansson Haug vart fødd den 29 apr. 1768 i Haug (Haslum), Bærum, Akershus, NOR, vart døypt den 8 mai 1768 i Haslum kyrkje, Bærum, Akershus, NOR, døydde den 30 jan. 1852 i Haug (Haslum), Bærum, Akershus, NOR, 83 år gamal, og vart gravlagd den 8 feb. 1852 i Haslum kyrkje, Bærum, Akershus, NOR. Dødsårsak: Helsot. Andre namn for Nils Frederik Hansson var Niels Frideric og Nils Fredrich.

Generelle notat: Under vigde i kyrkjeboka for Asker er det ført i 1801:
"17 Septbr: U. Nils Hans. Haug og P. Mari Lars Skotta" med Jens Larsson Steen og Anders Jensson Deehli som forlovarar, og dei vart vigde 15. oktober 1801.
"17 Septbr. E. Lars Ols. Dehli og P. Mari Lars Skotta" med Jens Steen og Anders Jensson Deehli som forlovarar, og dei vart vigde 17. januar 1802.

Under døypte i kyrkjeboka for Asker i 1801 er det før døypt 1. november, Hans. Faren var Nils Fredrik Hansson og Hans var fødd 30. oktober på Haug. Mora Ingeborg Pedersdotter vart introdusert 6 november 1801.

Ingeborg var 19 år i 1801 og tente hjå Nils Fredrik. Presten må ha ført same jente, Mari Larsdotter, to gonger - der den første skulle vore Ingeborg Pedersdotter.

Ungkar Hans Nilssen Haug i Bærum på 44 år døydde 21. september 1845, men det er ikkje før kva tid han vart gravlagd.
Føderådsmann Nils Frederik Hanssen Haug i østre Bærum døydde 30. januar og vart gravlagd 8. februar 1852, 87 år gamal. Han døydde av Helsot.
Livøre Enke Ingeborg Pedersdotter Haug i østre Bærum døydde 16. mars og vart gravlagd 23. mars 1856, 75 år gamal. Ho døydde av Hælsot.

Aker sorenskriveri Skifteregistreringsprotokoll II 3 '96 Asker og Bærum 08.12.1840 - 19.07.1883 side 202b - 203a:
Den 29. mars 1856 var det registreringsforretning på Houg i østre Bærum "i boet efter den der 16" avdøde livørekone Ingeborg Pedersdotter Houg. Barna var;
1) John Nielson som var død og etterlet seg barna: a) Ferdinand Johnsen Houg 24 år, b) Olaus Johnson "12 Aar den 25. januar 1856", c) Hans Johnson "6 Aar den 6. juni 1855", d) Elisabet Jonsdotter "14 Aar den 18. august 1855" og Jonette Johnsdotter "3 Aar den 10. august 1855"
2) Christen Nielson Sætra, myndig
3) Peder Nielson Houg. myndig
4) Jens Nielson Houg, myndig, "tjener hos Grosserer Skappel i Chr."
"Af disse Arvinger vare tilstede Christen og Peder Nielssønner og som værge og Curator for de Umyndige og den Nederste arvi(n)ge mødte Hans Thoresen Haga."
Etter at registreringa av lausøyre var utført vart det bestemt at "Løsøreeffekter tillige med Stuebygningen sælges ved offentlig Auktion" og forretninga skulle utsetjast.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1801-teljinga i Haug (Haslum), Bærum, Akershus, NOR.

Nils Frederik Hansson fekk barn med Marte Hansdotter.

Barnet av dette paret var:

31        i.  Brita Maria Nilsdotter (Uektefødd). Brita gifta seg med Iver Ingebretson Borgen den 30 sep. 1821 i Asker kyrkje, Asker, Akershus, NOR.

Nils Frederik Hansson gifta seg så med Ingeborg Pedersdotter den 15 okt. 1801 i Haslum kyrkje, Bærum, Akershus, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 17 sep. 1801 i Haslum kyrkje, Bærum, Akershus, NOR.

Hendingar i livet hans var:

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Haug (Haslum), Bærum, Akershus, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Hans Nilsson Haug vart fødd den 30 okt. 1801 i Haug (Haslum), Bærum, Akershus, NOR, vart døypt den 1 nov. 1801 i Haslum kyrkje, Bærum, Akershus, NOR og døydde den 21 sep. 1845 i Haug (Haslum), Bærum, Akershus, NOR, 43 år gamal. Han hadde ikkje noko tilhøve eller barn.

         ii.  Mikal Nilsson Haug vart fødd den 1 sep. 1803 i Haug (Haslum), Bærum, Akershus, NOR, vart døypt den 4 sep. 1803 i Haslum kyrkje, Bærum, Akershus, NOR, døydde den 13 des. 1806 i Haug (Haslum), Bærum, Akershus, NOR, 3 år gamal, og vart gravlagd den 21 des. 1806 i Haslum kyrkje, Bærum, Akershus, NOR.

        iii.  Johan Nilsson Haug vart fødd den 31 mar. 1805 i Haug (Haslum), Bærum, Akershus, NOR, vart døypt den 11 apr. 1805 i Haslum kyrkje, Bærum, Akershus, NOR, døydde den 4 aug. 1852 i Haug (Haslum), Bærum, Akershus, NOR, 47 år gamal, og vart gravlagd den 8 aug. 1852 i Haslum kyrkje, Bærum, Akershus, NOR. Dødsårsak: Kollik. Andre namn for Johan var John og Jon. Johan gifta seg med Ingeborg Christine Olsdotter den 12 okt. 1831 i Haslum kyrkje, Bærum, Akershus, NOR.

         iv.  Christen Nilsson vart fødd den 28 aug. 1807 i Haug (Haslum), Bærum, Akershus, NOR og vart døypt den 6 sep. 1807 i Haslum kyrkje, Bærum, Akershus, NOR.

          v.  Peder Nilsson vart fødd den 11 aug. 1810 i Haug (Haslum), Bærum, Akershus, NOR og vart døypt den 19 aug. 1810 i Haslum kyrkje, Bærum, Akershus, NOR.

         vi.  Mads Nilsson vart fødd den 7 jan. 1813 i Haug (Haslum), Bærum, Akershus, NOR og vart døypt den 10 jan. 1813 i Haslum kyrkje, Bærum, Akershus, NOR.

        vii.  Jens Nilsson Haug vart fødd den 12 jan. 1817 i Haug (Haslum), Bærum, Akershus, NOR, vart døypt den 19 jan. 1817 i Haslum kyrkje, Bærum, Akershus, NOR, døydde den 24 des. 1821 i Haug (Haslum), Bærum, Akershus, NOR, 4 år gamal, og vart gravlagd den 1 jan. 1822 i Haslum kyrkje, Bærum, Akershus, NOR. Dødsårsak: Ihjel Slaget af en Hest.

       viii.  Jens Nilsson vart fødd den 28 apr. 1822 i Haug (Haslum), Bærum, Akershus, NOR og vart døypt den 5 mai 1822 i Haslum kyrkje, Bærum, Akershus, NOR.


63. Marte Hansdotter vart fødd i 1765 og døydde etter 1813 i Bærums Verks grunn, Bærum, Akershus, NOR.

Generelle notat: I kyrkjeboka for Asker under døypte i 1798:
"Birte Maria H.K. 8 julij Pigen Marte Hansd uægte D: f.p. Haug 1 julij. Anne Maria Pedersd Haug eje. Lisbeth Gundersd Stabek eje. Lars Gulbrands. Haug eje. Xtopher Ols. Øverlans eje. Jon Jens. Aas. udl: til barnef: Ungk: Dragon Nils Fredrik Hansen Haug".

I folketeljinga i 1801 for Ascher finn ein i Haslum sokn på Grini mellom anna hushaldningen:

Lars Erichsen 50 Gift 1. Møller
Maren TostensdHans kone46Gift 1.
Lars HansenTjeneste dreng22
Hans HansenTjeneste dreng16
Ingeborg MonsdTjeneste pige17
Marte HansdTil huse36Ugift
Birte MarieHendes datter3


I kyrkjeboka for Asker:
1806 under vigde "28. aug n. Knud Niels Grini og P. Marte Hans Grini". Kausjonistar var Helge Larsson Eeg og Lars Erichson Grini, og dei vart vigde 26. oktober 1806.
1810 under gravlagde: "Knud Nilss Grini eje" døydde 7. juni og vart gravlagd ved Haslum kyrkje den 10. juni 1810, 38 år gamal.
1812 under vigde "19 Decbr: E. Ole Jacobsen BV. og E. Marte Hans Grini eje." Kausjonistar var "Form. Embretsen og Christian Ruge" og dei vart vige 6. januar 1813.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Grini (Haslum), Bærum, Akershus, NOR.

Marte fekk barn med Nils Frederik Hansson Haug.

Marte gifta seg med Knud Nilsson Grini den 26 okt. 1806 i Haslum kyrkje, Bærum, Akershus, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 28 aug. 1806 i Haslum kyrkje, Bærum, Akershus, NOR.

Marte gifta seg så med Ole Jakobson Bærum den 6 jan. 1813 i Tanum kyrkje, Bærum, Akershus. Dei fekk ikkje barn.Sjuande generasjon (3x tippoldeforeldre)

horizontal rule


64. Ole Helgeson Rabbe vart fødd i 1670 i Rabbe, Røldal, Hordaland, NOR og døydde i Rabbe, Røldal, Hordaland, NOR.

Generelle notat: Ola Helgeson fekk skøyte på Rabbe i 1709. Han er ført fødd i 1670, men Jess Selvåg skriv at han overtok garden i 1701 berre 20 år gamal. Etter matrikkelframlegget frå 1723 var buskapen den tid 1 hest, 10 kyr, 8 ungnaut og 12 sauer. Utsædet var 3 tønner korn og avlinga 9 tønner. Det er nemnt at garden har støl som ligg 1 mil borte. Det er Hellemo og Tongavad, som ligg midt framføre kvarandre med elva i mellom.
Ola Helgeson bur i 1758 som innerst hjå sonen Helje på Rabbe og er då 90 år gamal.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1758-teljinga i Rabbe, Røldal, Hordaland, NOR.

Ole Helgeson gifta seg med Torbjørg Olsdotter cirka 1709 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Helge Olson Rabbe vart fødd i 1710 i Rabbe, Røldal, Hordaland, NOR og døydde i Rabbe, Røldal, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Helge var Helje. Helge gifta seg med Kari Helgesdotter d.e. cirka 1746 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR. Helge gifta seg så med Ingeleiv Larsdotter den 28 jun. 1760 i Odda kyrkje, Odda, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         ii.  Ole Olson Hagen vart fødd i 1714 i Rabbe, Røldal, Hordaland, NOR, døydde i 1798 i Hagen ytre, Røldal, Hordaland, NOR 84 år gamal, og vart gravlagd den 21 jul. 1798 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR. Ole gifta seg med Ingrid Nilsdotter d.y. cirka 1739 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

32      iii.  Siur Olson Haare. Siur gifta seg med Inger Ommundsdotter cirka 1744 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

         iv.  Kristi Olsdotter d.e. vart fødd i 1719 i Rabbe, Røldal, Hordaland, NOR og døydde i 1804 i Rabbe, Røldal, Hordaland, NOR 85 år gamal. Andre namn for Kristi var Christi og Kirstine. Kristi gifta seg med Knud Knudson cirka 1741 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

          v.  Hans Olson Lindvang vart fødd i 1721 i Rabbe, Røldal, Hordaland, NOR og døydde i 1798 i Lingvong, Sand, Rogaland, NOR 77 år gamal. Hans gifta seg med Ingeborg Larsdotter cirka 1760 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Hans gifta seg så med Gjertrud Knudsdotter cirka 1766 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

         vi.  Kari Olsdotter vart fødd i 1726 i Rabbe, Røldal, Hordaland, NOR, døydde den 7 okt. 1817 i Odland, Røldal, Hordaland, NOR 91 år gamal, og vart gravlagd den 12 okt. 1817 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR. Kari gifta seg med Nils Pederson Odland cirka 1752 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

        vii.  Lars Olson Botnen vart fødd i 1728 i Rabbe, Røldal, Hordaland, NOR og døydde i 1778 i Botnen, Røldal, Hordaland, NOR 50 år gamal. Lars gifta seg med Ingeri Jonsdotter cirka 1756 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

       viii.  Kristi Olsdotter d.y. vart fødd i 1733 i Rabbe, Røldal, Hordaland, NOR og døydde i 1796 i Holmane, Røldal, Hordaland, NOR 63 år gamal. Eit anna namn for Kristi var Christi. Kristi gifta seg med Anfinn Pederson Holmane cirka 1763 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.


65. Torbjørg Olsdotter vart fødd cirka 1685 i Botnen, Røldal, Hordaland, NOR og døydde i Rabbe, Røldal, Hordaland, NOR.

Torbjørg gifta seg med Ole Helgeson Rabbe cirka 1709 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

66. Omund Brynjulfson Gryting vart fødd i 1669 i Norstoga, Vinje, Telemark, NOR og døydde i 1745 i Gryting, Røldal, Hordaland, NOR 76 år gamal.

Generelle notat: Amund Brynjelson kjøpte Gryting i Røldal og fekk tinglyst skøyte 07.07.1707, og 1721 betalte han 12 riksdalar for odelsretten.
Rikard Berge skriv i andre bandet av "Vinja og Rauland", side 611:
"I Nordigstog Vågslid sat Amund Brynjelson. Han var yngst av fire søner. Han sat mest gjeldfri i Vågslid, med yvi tvo hundrad dalar rein eige då skiftet etter første kona hans, Gro Jonsdotter , vart oppgjort i 1716. Det er laga som dei hadde hadde syldingar nordanfjølls, med di buet åtte tri bruk i Stavanger lehn. Desse bruki var verdsette i pålag sjau tjug dalar."
Det andre bruket han åtte, var 1 pund smør i Grøve. Me veit ikkje kva tid han fekk skøyte, men 12.10.1733 sel han 1 pund smør til Svein Pederson Grøve for 29 riksdalar dansk courant. Det tredje bruket var ½ laup smør i Seim, som han kjøpte av Knut Arneson 18.08.1713 for 36 riksdalar. I 1719 skøyter Knut Arneson den halve laupen attende, men lyt då betala 48 riksdalar. Andre kona si fekk Amund på Saltvoll, og då flytte han til Gryting og busette seg der. Før den tid hadde han bydsla denne garden til dei gamle eigarane.
I 1723 er garden sett til 1 laup smør. Buskapen var då 6 kyr, 6 ungnaut, 9 sauer og 1 hest. Utsædet var 2 ½ tønne korn, og avlinga 7 ½ tønne. Garden har støl som ligg ½ mil borte. Det var skifte etter andre kona Anna Hallvardsdotter i 1743. Skifte etter Amund var i 1745.

Omund Brynjulfson gifta seg med Gro Jonsdotter cirka 1699 i Vinje kyrkje, Vinje, Telemark, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Jon Ommundson Hagen d.e. vart fødd cirka 1700 i Vågslid, Vinje, Telemark, NOR og døydde i 1735 i Hagen ytre, Røldal, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 35 år. Jon gifta seg med Gunle Ormsdotter cirka 1725 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

         ii.  Aadne Ommundson Øvreland vart fødd i 1701 i Vågslid, Vinje, Telemark, NOR, døydde i 1767 i Øvreland, Vikedal, Rogaland, NOR 66 år gamal, og vart gravlagd den 23 sep. 1767 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Aadne var Arne. Aadne gifta seg med Britte Knudsdotter i 1728 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

        iii.  Ole Ommundson Gryting vart fødd i 1707 i Vågslid, Vinje, Telemark, NOR og døydde i 1778 i Gryting, Røldal, Hordaland, NOR 71 år gamal. Ole gifta seg med Ingeborg Ormsdotter i 1735 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

         iv.  Guro Ommundsdotter vart fødd cirka 1709 i Vågslid, Vinje, Telemark, NOR og døydde i Kvammen, Vinje, Telemark, NOR. Guro gifta seg med Torkel Olson i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

Omund Brynjulfson gifta seg så med Anna Halvorsdotter cirka 1720 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Gro Ommundsdotter vart fødd i 1720 i Gryting, Røldal, Hordaland, NOR og døydde i 1755 i Lono, Røldal, Hordaland, NOR 35 år gamal. Gro gifta seg med Nils Ormson Lone cirka 1741 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

33       ii.  Inger Ommundsdotter. Inger gifta seg med Siur Olson Haare cirka 1744 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

        iii.  Marita Ommundsdotter vart fødd i 1727 i Gryting, Røldal, Hordaland, NOR og døydde i 1817 i Hamre, Røldal, Hordaland, NOR 90 år gamal. Marita gifta seg med Nils Helgeson Hamre cirka 1747 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

         iv.  Jon Ommundson Gryting d.y. vart fødd i 1736 i Gryting, Røldal, Hordaland, NOR og døydde etter 1761 i Gryting, Røldal, Hordaland, NOR.


67. Anna Halvorsdotter vart fødd i 1685 i Saltvoll, Røldal, Hordaland, NOR og døydde cirka 1743 i Gryting, Røldal, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 58 år.

Anna gifta seg med Omund Brynjulfson Gryting cirka 1720 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

68. Ole Olson Hagen vart fødd i 1714 i Rabbe, Røldal, Hordaland, NOR, døydde i 1798 i Hagen ytre, Røldal, Hordaland, NOR 84 år gamal, og vart gravlagd den 21 jul. 1798 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

Generelle notat: I 1723 var buskapen på Tufte 2 kyr, 4 ungnaut, 6 sauer og 1 hest. Utsædet var 1 ½ tønne korn og avlinga 4 ½ tønne. Garden hadde då støl som låg ½ mil borte. Dette var vel Oksestøbeitet. Beitet oppe i fjellet på sørsida av Novlevassdraget var ikkje teke i bruk på den tida.
Ola Olson bygslar 1 pund i 1738 av indre Tufte. Han bygsla fram til 1762. Då bytte han bygsel med Knut Gulleikson Hagen ytre. Ole Olsen Hagen vart jordfesta 21. juli 1798, 80 år gamal.

Ole Olson gifta seg med Ingrid Nilsdotter d.y. cirka 1739 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

34        i.  Knud Olson Sørestad. Knud gifta seg med Helga Olsdotter cirka 1771 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

         ii.  Torbjørg Olsdotter vart fødd i 1743 i Tufte, Røldal, Hordaland, NOR og døydde i 1816 i Tufte, Røldal, Hordaland, NOR 73 år gamal. Andre namn for Torbjørg var Torbiør og Torbjør.

        iii.  Ambiør Olsdotter vart fødd i 1746 i Tufte, Røldal, Hordaland, NOR, døydde i 1805 i Tufteskog, Suldal, Rogaland, NOR 59 år gamal, og vart gravlagd den 17 feb. 1805 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR. Ambiør gifta seg med Vigleik Gabrielson Tufteskog i 1765 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

         iv.  Marta Olsdotter vart fødd i 1754 i Tufte, Røldal, Hordaland, NOR og døydde i 1812 i Tufte, Røldal, Hordaland, NOR 58 år gamal. Andre namn for Marta var Marita og Martehe. Marta gifta seg med Jakob Helgeson Tufte cirka 1795 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.


69. Ingrid Nilsdotter d.y. vart fødd i 1704 i Seim, Røldal, Hordaland, NOR og døydde i Tufte, Røldal, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Ingrid var Ingerid.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1758-teljinga i Tufte, Røldal, Hordaland, NOR.

Ingrid gifta seg med Ole Olson Hagen cirka 1739 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

70. Ole Ormson Berge vart fødd i 1707 i Berge nedre, Røldal, Hordaland, NOR, døydde i 1789 i Berge nedre, Røldal, Hordaland, NOR 82 år gamal, og vart gravlagd den 7 sep. 1789 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

Generelle notat: Ola Ormson Berge vart gift med Britta Øysteinsdotter Odland og fekk i 1732 kjøpa verfaren sin gard. Attåt det skøytte han Bratteteig i 1737. Han selde Odland i 1741 og fekk skøyte på Berge i 1742 for 145 riksdalar. Tore, bror hans, flytta til Bratteteig og vart buande der.
Britta og Ola hadde tre barn som ein kjenner til.
Ole Omson nedre Berge vart jordfesta 7. september 1789, 74 år gamal.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1758-teljinga i Berge nedre, Røldal, Hordaland, NOR.

Ole Ormson gifta seg med Brita Øysteinsdotter i 1732 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Orm Olson Berge vart fødd i 1733 i Berge nedre, Røldal, Hordaland, NOR og døydde i 1784 i Berge nedre, Røldal, Hordaland, NOR 51 år gamal. Orm gifta seg med Brita Helgesdotter d.e. cirka 1756 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR. Orm gifta seg så med Margit Larsdotter i 1769 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

35       ii.  Helga Olsdotter. Helga gifta seg med Knud Olson Sørestad cirka 1771 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

        iii.  Østen Olson Uhren vart fødd i 1752 i Berge nedre, Røldal, Hordaland, NOR, døydde den 7 apr. 1840 i Urene, Røldal, Hordaland, NOR 88 år gamal, og vart gravlagd den 11 apr. 1840 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR. Østen gifta seg med Brita Jakobsdotter cirka 1780 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR. Østen gifta seg så med Gjertrud Arnesdotter i 1828 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


71. Brita Øysteinsdotter vart fødd i 1714 i Odland, Røldal, Hordaland, NOR og døydde i Berge nedre, Røldal, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Brita var Britta.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1758-teljinga i Berge nedre, Røldal, Hordaland, NOR.

Brita gifta seg med Ole Ormson Berge i 1732 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

72. Ole Erikson Hausken vart fødd i 1670 i Hauske, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde i 1743 i Hauske, Finnøy, Rogaland, NOR 73 år gamal, og vart gravlagd den 18 aug. 1743 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Ole Erikson er kalla Hauskje då han gifta seg, og var truleg son til Erik Tøresson. Han var bonde på Hauskje i tida 1695 til 1743. Hauskje var krongods og Ola leiglending på 8 vett 6 spann - største parten på Hauskje. I 1711 betalte han ekstraskatt for seg, kona og 6 barn.
Sonen Eirik vart utkommandert til sjøkrigsteneste og sendt til Stavern i 1716.
I kyrkjeboka for Finnøy under døypte i året 1727 er det ført: "dj 19 Februarij blev udj Find-Øe kirche døbt et u-ægte barn kaldet Berthe. Moderen dertil er Oluf Heuschen sin daatter Marthe. Faderen blev sagt af gudmoderen, Gunder Heuschens kone Marthe Larsdatter at være ungkarlen Tørris Roalsen nu tienendes Lars Heuschen. Vidnerne vare Peder Heuschen, Oluf Mølsnæs, Halvor Carlsen Berge, Zidzele Simonsdatter Hage og Ragnele Joensdatter Hage."

I kyrkjeboka for Finnøy i året 1737 Dom Oculi "Public absolveret Marcus Sigvartss: Byre da tienende paa Faae, som havde begaaet Leyermaal med Karen Olsdr Hausken." Den 6. april "Public absolv: Karen Olsdr Hausken for begangen Leyermaal med Marcus Faae." Den 3. juni "Christnet et uægte barn fra Hausken N: Marcus, Test: Aanen Hauske, Anders Hauskenæsset, Ole Olss: Løvsnæs, Karen Hauske, Gunnild Andersdr. Hauske. Faderen er Marcus Sigvartss: Byre, Moderen Karen Olsdr. Hauske."
Det vart kasta jord på "Knut Wogens afdøde Hustrue Kari Olsdr. gl: 73 aar" 3. søndag etter påske i 1772.

Ryfylke sorenskriveri Skifteprotokoll 6 - Hemnes, Hesby, Karmsund 1767 - 1774 side 391b:
Det vart halde skifte den 22. mai 1772 "paa gaarden Stenes i Hæsbye skibrede effter afdøde qvinde Karj Olsdatter imellem Enckemanden Knud Lambretsen og dend afdødes 7 sødskinde":
1) Rasmus Olson - myndig
2) Gunder Olson - myndig
3) Ole Olson "i Holland"
4) Mattias Olson - myndig
5) Marta Olsdotter "Eencke"
6) Mallene Olsdotter "død og effterladt 2 børn" som var Rasmus Torbiørnson som var myndig og Inger Torbiørnsdotter som var gift
7) "og yngste søster Berthe Olsdatter gifft"
Sonen Karen Olsdotter fekk med Marcus Byre må då ha døydd som barn.
Netto formue ved skifte var 54 riksdalar 1 ort 8 skilling.I 1743 er det ført i kyrkjeboka for Finnøy: "dj: 18 Augusti blev nedsat paa Hæsbye kirchegaard Ole Erichs Houschen gl: 73 aar."
I 1746 er det førT i kyrkjeboka for Finnøy: "dj: 20 Januarii blev nedsat paa Hæsbye kirchegaard Marlene Gundersdatter Housche, Encheqvinde gl: 68 aar - 6 maaneder."

Ole Erikson gifta seg med Marlene Gunnarsdotter den 30 jun. 1695 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Erich Olson Hauske vart fødd i 1696 i Hauske, Finnøy, Rogaland, NOR.

         ii.  Martha Olsdotter vart fødd i 1697 i Hauske, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 5 des. 1697 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde i 1769 i Hovda, Finnøy, Rogaland, NOR, 72 år gamal, og vart gravlagd den 24 sep. 1769 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Martha var Marthe. Martha med Tørres Roaldson Hauske. Martha gifta seg med Knud Botolvson Hovda cirka 1750 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

        iii.  Karen Olsdotter vart fødd i 1700 i Hauske, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde i 1772 i Steinnes, Finnøy, Rogaland, NOR 72 år gamal, og vart gravlagd den 10 mar. 1772 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Karen fekk barn med Marcus Sevatson Byre. Karen gifta seg med Knud Lambertson Madla den 10 jul. 1746 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         iv.  Sirj Olsdotter vart fødd i 1702 i Hauske, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde i 1723 i Hauske, Finnøy, Rogaland, NOR 21 år gamal, og vart gravlagd den 9 feb. 1723 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Ho hadde ikkje noko tilhøve eller barn.

          v.  Anne Olsdotter (Død som barn) vart fødd i 1703 i Hauske, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 19 aug. 1703 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR og døydde i Hauske, Finnøy, Rogaland, NOR,.

         vi.  Gunder Olson Vignes vart fødd i 1706 i Hauske, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 31 jan. 1706 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde i 1780 i Vignes nore, Finnøy, Rogaland, NOR, 74 år gamal, og vart gravlagd den 16 jan. 1780 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Andre namn for Gunder var Gunhar, Gunnar, og Gunner. Gunder gifta seg med Marlene Reiarsdotter i 1734 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Gunder gifta seg så med Mari Aslaksdotter den 3 jul. 1746 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

        vii.  Ane Olsdotter vart fødd i 1709 i Hauske, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde i 1727 i Hauske, Finnøy, Rogaland, NOR 18 år gamal, og vart gravlagd den 18 jun. 1727 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

       viii.  Malena Olsdotter vart fødd i 1713 i Hauske, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde i 1770 i Hauske, Finnøy, Rogaland, NOR 57 år gamal, og vart gravlagd den 17 nov. 1770 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Malena var Marlene. Malena gifta seg med Torbiørn Rasmusson Hauske den 10 jul. 1741 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

         ix.  Rasmus Olson Hauske vart fødd i 1718 i Hauske, Finnøy, Rogaland, NOR og døydde etter 1780 i København, København, Københavns Amt, DNK.

          x.  Haldrj Olsdotter vart fødd i 1719 i Hauske, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 29 jan. 1719 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde i 1719 i Hauske, Finnøy, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 12 feb. 1719 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

         xi.  Ole Olson Hauske vart fødd i 1721 i Hauske, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 1 jan. 1721 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR og døydde mellom 1772 og 1780 i NLD,.

        xii.  Berthe Olsdotter vart fødd i 1722 i Hauske, Finnøy, Rogaland, NOR og døydde etter 1780.

36     xiii.  Mathias Olson Havn. Mathias gifta seg med Malene Olsdotter den 23 feb. 1748 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.


73. Marlene Gunnarsdotter vart fødd i 1677 i Mjølsnes nere, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 8 jul. 1677 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde i 1746 i Hauske, Finnøy, Rogaland, NOR, 69 år gamal, og vart gravlagd den 20 jan. 1746 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Marlene var Mallene.

Marlene gifta seg med Ole Erikson Hausken den 30 jun. 1695 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

74. Ole Hansson Vignes d.y. vart fødd i 1679 i Lindefjell, Fjotland, Vest-Agder, NOR, døydde i 1745 i Vignes søre, Finnøy, Rogaland, NOR 66 år gamal, og vart gravlagd den 9 nov. 1745 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Ole Hansson var Oluf.

Generelle notat: Olav Hansson var fødd på Lindefjell i Lista. I 1707 er alderen gjeven til 28 år. Han var tenestegut hjå Peder Jakobson i Vigjå i 1701 og var då 20 år.
Ole Hansson Søre vignes vart vigd 11. juli 1706 med Mallene Andersdotter Søre Vignes.
Mallene døydde i 1725, men er ikkje innførd i kyrkjeboka.
Enkemanden Oluf Hansson og Pigen Inger Kiøstelsdotter vart vigde 14. juli 1726 i Finnøy.
Ole Hansson Søre Vignes vart gravlagd 9. november 1745, 76 år gamal, og då skreiv presten følgjande nekrolog i kyrkjeboka:

".. barnefød i Kvinesdal av disse ægte foreldre Hans Hansen Sirie Christensdtr., Linnefield i Fiotland sogn. ... i 17 aar her paa Finnøe i tieneste .... hustru Marlene Andersdtr. levet med hende 24 aar men uden barn ... enkemand 1 aar. før i ægteskab med hans nu etterlevende enke Inger Tiøstelsdatter har levet med hende 20 aar .... 1 datter. .... 76. aar."

Jess Selvåg skriv at han kom til Finnøy rundt 1690. Gravlagd i 1745, 76 år. Kva tid han vart fødd er usikkert, men dersom han tente på Finnøy i 17 år før han gifta seg, må han ha kome til Finnøy rundt 1690 som Jess Selvåg skriv. Var han fødd ikring 1679 (28 år i 1707) må han berre ha vore 11 år då han kom til Finnøy.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1701-teljinga i Vigjå, Finnøy, Rogaland, NOR.

Ole Hansson gifta seg med Mallene Andersdotter den 11 jul. 1706 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Ole Hansson gifta seg så med Inger Tjøstersdotter den 14 jul. 1727 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

37        i.  Malene Olsdotter. Malene gifta seg med Mathias Olson Havn den 23 feb. 1748 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.


75. Inger Tjøstersdotter vart fødd i 1695 i Vignes søre, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 22 des. 1695 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR og døydde i Kingestad, Finnøy, Rogaland, NOR,.

Generelle notat: Enka etter Olav Hansson Søre Vignes, Inger Tjøstersdotter, heldt fram som brukar på Søre Vignes til ny brukar tok over ikring 1750.
I 1758 budde ho som inderst hjå dottera i Kingestadbeide.
I kyrkjeboka for 5. søndag etter Trinitates (22. juli) 1752 står det: "Publice absolveret Inger Tiøstelsdt Søre Vignæs for nadverens forsømmelse udi mere end 2 aar".

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1758-teljinga i Kingestad, Finnøy, Rogaland, NOR.

Inger gifta seg med Ole Hansson Vignes d.y. den 14 jul. 1727 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

76. Tosten Markusson Øye vart fødd i 1690 i Fløgstad, Sauda, Rogaland, NOR og døydde i 1755 i Øye, Sauda, Rogaland, NOR 65 år gamal. Eit anna namn for Tosten Markusson var Tosten.

Generelle notat: Torstein Markusson Fløkstad vart gift første gong med Siri Eriksdotter Øye. Med henne hadde han tre døtrer og ein son. Torstein bygsla seinhaustes i 1725 ein part av Øye på ½ laup 9 merker smør av eigaren Omund Nilsson.
Ein matrikkel frå 1725 som ligg i Riksarkivet i Oslo har fått ei påskrift av seinare dato som melder at skulda på garden Øye var sett ned med 1 pund 12 merker smør. Dette vart gjort med kongeleg godkjenning av 06.09.1747. Bakgrunnen var den stygge flaumen vinteren 1743. Det hadde i lang tid vore sterk frost så det var svær is oppetter elvane. Så kom det ut i desember eit umåteleg snøfall og deretter regn. Dette måtte det verta flaum av, og noko før jul fann Svandalselva seg nytt lege. Tidlegare hadde ho svinga mest rett nordaustover frå der brua er i dag og fram til Lindvollstjødnå, slik at ho var skifte mellom Øye og Lindvoll. Under flaumen i 1743 tok vegen beint austover og skar dermed den gamle øydegarden Øyrå, som låg som underbruk til Øye, frå resten av garden. Dei spor av hus som måtte ha funnest der, vart vel då tekne av flaumen, og minnet om denne vesle øydegarden lever nå berre att i namnet på dei bøane Øye har på nordsida av elva.
Det var såleis ein redusert gard dei to verbrørne Lars Erikson og Torstein Markusson vart sitjande att med etter 1743. Dei kom til kvart sitt bruk på ½ laup smør 9 spann tak, men då dei døydde, sat dei som brukarar av berre 18 merker smør 9 spann tak kvar. Garden må ha minka ikkje så lite i verde. Alt elleve år før flaumen, hausten 1732, hadde dei to leiglendingane fått kjøpa kvar sin fjerdepart av Øye. Seljaren var Kristen Gunnarson Opsal i Vikedal. Siri Eriksdotter døydde ikring 1741, og Torstein gifta seg opp att med Helga Eriksdotter frå Vinja i Etne. Han hadde ikkje barn med Helga. Torstein døydde i 1755, og Helga gifta seg då opp att med Tore Kristofferson Saua som overtok bruket på Øye. Då Helga døydde ikring 1772, gifta Tore seg opp att med Siri Torsteinsdotter, dotter til Torstein og Siri, første kona til Tore, Helga, var stemor til Siri Torsteinsdotter.

Tosten Markusson gifta seg med Siri Eriksdotter cirka 1725 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Marta Torsteinsdotter vart fødd i 1727 i Øye, Sauda, Rogaland, NOR og døydde i 1802 i Breidal, Skjold, Rogaland, NOR 75 år gamal. Marta gifta seg med Torbjørn Mikkelson Breidal i 1772 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         ii.  Anna Torsteinsdotter vart fødd i 1734 i Øye, Sauda, Rogaland, NOR.

38      iii.  Marcus Torsteinson Kvamen. Marcus gifta seg med Madli Torbjørnsdotter cirka 1767 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

         iv.  Siri Torsteinsdotter vart fødd i 1741 i Øye, Sauda, Rogaland, NOR og døydde i 1795 i Øye, Sauda, Rogaland, NOR 54 år gamal. Siri gifta seg med Tor Kristofferson Øye cirka 1773 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

Tosten Markusson gifta seg så med Helga Eriksdotter den 12 nov. 1741 i Grindheim kyrkje, Etne, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter ho vart halde den 24 apr. 1772 i Øye, Sauda, Rogaland, NOR.


77. Siri Eriksdotter vart fødd i 1700 i Øye, Sauda, Rogaland, NOR og døydde i 1741 i Øye, Sauda, Rogaland, NOR 41 år gamal.

Siri gifta seg med Tosten Markusson Øye cirka 1725 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

78. Torbjørn Gunnarson Amdalsrød vart fødd i 1700 i Birkeland ytre, Sauda, Rogaland, NOR og døydde i 1776 i Amdalsrød, Sauda, Rogaland, NOR 76 år gamal.

Generelle notat: 7. mai 1743 selde ervingane etter Tore Olsson Honganvik garden Amdalsrød til Torbjørn Gunnarsson. Torbjørn var andre son til Gunnar Larsson og Malena Torbjørnsdotter på Ytre Birkeland og fødd ikring 1700. Det vil seia at sjølv om Jakob Torbjørnson hadde måtta gå frå garden, så kom Amdalsrød framleis til å vera i eiga til Eivind Veka sine etterkomarar. Torbjørn Gunnarsson var nemleg ein ættling etter Eivind Veka. Mor hans var nemleg dotter til Torbjørn Hallvardsson Åbø, ein soneson til den Torbjørn Hallvardsson som hadde butt på Amdalsrød frå 1612 til 1619. Og den Torbjørn var jo igjen gift med ei dotter til Eivind Veka. Torbjørn Gunnarsson og Torbjørn Jakobsson var såleis firmenningar. Torbjørn Gunnarsson kjende gjerne til dette.
Torbjørn Gunnarsson var ein mann på ikring 43 år då han kjøpte garden. Han var då nett blitt gift med den ikring seksten år yngre Brita Håkonsdotter, eldste dotter til Håkon Nilsson og Ingeborg Knutsdotter på Engja. Gunnar fekk kjøpa garden av faren hausten 1775, men alt same hausten bytte han gard med Ola Veka og flytte dit. Der skulle ætta seinare bli buande i fleire generasjonar. Grunnen til at Gunnar bytte gard med Ola Veka, kan ha vore så mangt. Det kan ha vore at han ikkje hadde odelsretten til heile Amdalsrød, sjølv om han åtte garden. Torbjørn Jakobson son til Jakob Torbjørnsson og Brita, åtte nemleg odelsretten til halve garden, og hausten 1757 - då sat Torbjørn Gunnarsson som eigar og brukar av Amdalsrød - selde Torbjørn Jakobsson, som då tente på Vågen i Etne, odelsretten til sin halve laup smør til Tore Toreson, son til Tore Olsson Honganvik. Men Tore Toreson synest ikkje å ha gjort krav på garden. Han vart seinare buande på Helland i Sandsbygda, og me høyrer ikkje meir til odelsretten. Me må tru Ola Veka kjøpte den og då han bytte gard med Gunnar Amdalsrød.
Torbjørn Gunnarsson levde berre knapt eit år etter at sonen Gunnar hadde teke over og bytt gard med Ola Veka. Det vart halde skifte etter han 14. mars 1776. For første gong får me eit nokonlunde fullstendig bilete av tilhøva på garden. Sjølve garden vart vurdert til 150 riksdalar og lausøyra til 105 riksdalar 1 ort 6 skilling, til saman 255 riksdala 1 ort 6 skilling. Men Torbjørn hadde stor skuld, i alt 112 riksdalar 22 skilling. Ei mengd saudabuar hadde krav i buet, helst små summar, men og nokre større. Mellom anna kravde Lars Sævereid i Skånevik 33 riksdalar 3 ort 22 skilling, sonen Gunnar 11 riksdalar 1 ort 8 skilling, Jon Ingebretsson Bjørk i Etne 8 riksdalar og versonen Markus Torsteinsson 6 riksdalar 2 ort 16 skilling. Men om den økonomisk stoda kanskje ikkje var den beste, fortel skiftet likevel at dei hadde det dei trong av utstyr og reiskap. For å ta buskapen først så var der både hest og føl og 2 ridesalar forutan 2 stutar, 4 kyr, 4 kviger, 1 vetrung og 1 kalv, 2 bukkar, 8 geiter og 1 kåe, 6 sauer, 2 gimrar og 7 lam. 9 tønner havrekorn skulle og delast. Elles var der 2 plogjarn, det eine med og det andre utan jarnristel. Der var 2 åkerspadar, 2 sigdar, 7 ljår og 1 bandakniv, der var både bekkjakvern og innekvern, vevreiskap, slipestein med jarnås, smiebelg, smieste og smietong. Og der var tre skjerdingar, 6 gryter, 2 baksteheller, 1 koparkjel, 1 pundarvekt og 1 lysekole. Elles etterlet Torbjørn seg 7 åltau, 1 bogsele og 1 sele med jarnringar forutan 1 teksle, 6 øksar og 1 bile, 3 hamrar, 3 navrar, 3 høvlar og 1 skjære. Av trekjerald etterlet han seg 3 holkar, 5 kar, 2 kaggar, 2 tønner, 10 tønnestroker, 5 traug, 10 melkekolle, 2 melkebytter, 3 kinner, 1 melkeskåp, 2 fjerdingar, 1 brødkorg, 1 halhake, 1 par vassbytter, 4 agnastampar og 10 tretallerkar og 2 kister. Av sengklede hadde dei 1 åkle og 1 kvittel, 1 hovudpute og 3 undersenger. Elles var der 1 bordduk, og kleda hans var 2 skjorter, 2 brystdukar, 3 trøyer, 3 bukser, 1 par vetter, 1 par hoser, 1 par sko og 1 par støvlar. Og endeleg fortel 1 tinnfat, 1 par lysestakar av tinn og 1 lysestake av messing, og 1 blått og kvitt steinkrus, at dei også hadde råd til å kjøpa nokre finare ting hjå Torbjørn Amdalsrød. Særleg merker me oss kruset.
Det vart halde skifte etter dottera Anna Torbjørnsdotter i 1779. Dottera Brita var gift i 1779, men ein veit ikkje meir om henne (det er truleg ho som vart gift med Anders Olson og som budde på Berakvam i Jelsa i 1801.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1758-teljinga i Amdalsrød, Sauda, Rogaland, NOR.

Torbjørn Gunnarson gifta seg med Berta Håkonsdotter cirka 1742 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

39        i.  Madli Torbjørnsdotter. Madli gifta seg med Marcus Torsteinson Kvamen cirka 1767 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

         ii.  Ingebor Torbjørnsdotter vart fødd i 1747 i Amdalsrød, Sauda, Rogaland, NOR, døydde i 1805 i Haugen, Sauda, Rogaland, NOR 58 år gamal, og vart gravlagd den 8 des. 1805 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR. Ingebor gifta seg med Ole Abrahamson Haugen i 1781 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

        iii.  Brita Torbjørnsdotter vart fødd i 1749 i Amdalsrød, Sauda, Rogaland, NOR og døydde før 1816 i Berakvam, Jelsa, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Brita var Britha. Brita gifta seg med Andres Olson Berakvam i 1775 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

         iv.  Anna Torbjørnsdotter vart fødd i 1752 i Amdalsrød, Sauda, Rogaland, NOR og døydde cirka 1779 i Amdalsrød, Sauda, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 27 år. Ho hadde ikkje noko tilhøve eller barn.

          v.  Gunder Torbjørnson Veka vart fødd i 1754 i Amdalsrød, Sauda, Rogaland, NOR, døydde i 1807 i Veka, Sauda, Rogaland, NOR 53 år gamal, og vart gravlagd den 23 mai 1807 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Gunder var Gunner. Gunder gifta seg med Brithe Danielsdotter cirka 1775 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.


79. Berta Håkonsdotter vart fødd i 1716 i Søndenå, Sauda, Rogaland, NOR og døydde i Amdalsrød, Sauda, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Berta var Brita.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1758-teljinga i Amdalsrød, Sauda, Rogaland, NOR.

Berta gifta seg med Torbjørn Gunnarson Amdalsrød cirka 1742 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

80. Truls Asgautson Kalhagen vart fødd i 1730 i Skimling, Jelsa, Rogaland, NOR, vart døypt den 8 jan. 1730 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR, døydde i 1772 i Hallingstad nedre, Vikedal, Rogaland, NOR, 42 år gamal, og vart gravlagd den 17 apr. 1772 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Truls Asgautson var Troels Kalhagen.

Generelle notat: I 1758 var Truls Asgautson og Brita Sjursdotter tenarar hjå presten i Vikedal. Dei gifta seg i 1759 og budde som husmannsfolk i Kalvehagen under Nedre Hallingstad. I 1770 har dei gravlagt eit barn, truleg ein son som er dødfødt. "Troels Ascodsen Kalfhagen" er gravlagt i 1772, 44 år gamal. Kona "Birthe Sjursdt. Kalhagen" vart gravlagd i 1803, 76 år gamal.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1758-teljinga i Hallingstad nedre, Vikedal, Rogaland, NOR.

Truls Asgautson gifta seg med Birthe Sjursdotter den 23 sep. 1759 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Barbro Trulsdotter vart fødd i 1760 i Hallingstad nedre, Vikedal, Rogaland, NOR, vart døypt den 24 jan. 1760 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR, døydde i 1792 i Hallingstad nedre, Vikedal, Rogaland, NOR, 32 år gamal, og vart gravlagd den 7 okt. 1792 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. Ho hadde ikkje noko tilhøve eller barn.

40       ii.  Ole Trulsson Dalen. Ole gifta seg med Inger Ånensdotter den 1 nov. 1793 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

        iii.  Ingeborg Trulsdotter vart fødd i 1764 i Hallingstad nedre, Vikedal, Rogaland, NOR, vart døypt den 14 des. 1764 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR, døydde den 11 nov. 1839 i Hallingstad nedre, Vikedal, Rogaland, NOR, 75 år gamal, og vart gravlagd den 24 nov. 1839 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

         iv.  Sofie Trulsdotter vart fødd i 1767 i Hallingstad nedre, Vikedal, Rogaland, NOR og vart døypt den 30 jul. 1767 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

          v.  Britha Trulsdotter vart fødd i 1772 i Hallingstad nedre, Vikedal, Rogaland, NOR, vart døypt den 18 mar. 1772 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR, døydde den 10 feb. 1831 i Hallingstad nedre, Vikedal, Rogaland, NOR, 59 år gamal, og vart gravlagd den 2 mar. 1831 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.


81. Birthe Sjursdotter vart fødd i 1728 i Torsteinbu, Imsland, Rogaland, NOR, døydde i 1803 i Hallingstad nedre, Vikedal, Rogaland, NOR 75 år gamal, og vart gravlagd den 1 nov. 1803 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1758-teljinga i Hallingstad nedre, Vikedal, Rogaland, NOR.

Birthe gifta seg med Truls Asgautson Kalhagen den 23 sep. 1759 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR.

82. Aanen Sjurson Østebø vart fødd i 1737 i Eike nedre, Fister, Rogaland, NOR og døydde den 15 feb. 1789 i Østebø, Vikedal, Rogaland, NOR 52 år gamal.

Generelle notat: Ånen Sjurson var komen til Østebø alt i 1758 berre 22 år. Han er då ført som ungkar med tenarar Malene Ericsdotter 15 og Eli Ericsdotter 13 år. Marta Steinsdotter (systera til jentene si mor) er enke og innerst. Verje for Malena var Osmund Vormestrand som var gift med systera til far hennar. Og for Eli var det Jon, bror til mora.

I kyrkjeboka for Vikedal, Imsland og Sandei:
I 1761 "dj 5 Apr: døbt et Drengeb. kaldet Eric. Parent Aanen Østebøe og Malee Erics D: Test: Halvor Vormestrand, Knud Helleland, Johanes Saugen, Brite Døschie og Cecilia ibid:"
I 1765 "dj 20 Jan: døbt et Pigeb: kaldet Inger. Parent: Aanen Østebøe og Malene Erics D: Test: Jens Døschie, Halvar Aschaudsen, Astri Helleland, Guro Vormestrand, og Eli Østebøe.
I 1768 "dj 27 Febr: døbt et Pigeb. kaldet Malene. Parentes: Aanen Østebøe og Malene Erics D: Test Lauritz Vormestrand, Kiøstæl Østebøe, Anna Vormestrand,Synneve Sagen, og Martha Døschie."
I 1771 "dj 12 Maj Døbt et Pigeb: Nom: Kirsti; Parent: Aanen Siursen Sør-Østebøe og Malene Erichs Datter: Test Ingebreth Michelsen Wormestrand, Lars Larsen Østebøe, Eli Erichs D: Østebøe, Malene Aschods D: Kalvhage, og Helge Jens D: Døske"
I 1774 "dj: 25de Junij Døbt et Drengeb: Nom: Siur; Par: Aanen Siursse Østebøe og Malene Erichs Datt: Test: Osmund Siursen Wormestrand, Ole Jensen Døsche, Aadne Aadnesen Øvreland, Malene Knuds Datt: Wormestrand og Sophi Ols D: Bacchen.
I 1777 "dj 26de Febr: Døbt et Drengeb: Nom: Halver; Parent Aanen Siursen Østebøe og Malene Erichs Datter: Test Michel Ingebrechtsen Wormestrand, Halver Ascodsen Østebøe, Jens Knudsen Halleland, Britte Ols d. Døsche og Helge Jens d. ibid:"
I 1780 "Dom: XVIIma à Trinit: Døbt Drengebarnet kaldet: Jacob. Forældre. Aanen Siursen Østebøe og Hustrue Malene Ericsdatt: Fadder: Lars Iversen Rødne, Biørn Jensen Døsche, Jacob Thorsen Wormestrand, Ane Jensdat: ibid; Elen Ericsd: Østebøe."
I 1783 "Dom: XVIIIma à Trin. Døbt et Pigebarn, kaldet Helga. Forældre: Aanen Siurs: Østebøe og qv: Mallene Ericsdatter. Faddre: Jens Biørns: Døschie, Johanes Anders: Worrmestrand, Lars Knuds: Helland, Astri Osmundsd: ibid: Sidsell Jacobsd: Wormestrand.
I 1787 "Die Wiridium Døbt et Drengebarn. Nom: Aanen. Forældre: Aanen Siurs: Østebøe og qw; Mallene Ericsdatter: Faddere: Knud Larss: Helland, Osmund Siurs: Wormestrand, Ole Jens: Doschue, Eli Ericsdatt: Østebøe, Lisbeth Mortensdat: Sougen."
I 1789 "Den 15de Febr: sistleden blev borte paa Søen og eij funden Manden Aanen Siurs: Østebøe gl: 54½ Aar og Søn Siur Aanensen ibid: gl 14½ Aar."
I 1791 "Kastet Jord Paa" "Dom: Lætare ligeså paa ... og paa Unk: Eric Aanens: Østebøe gl: 30aar".

Kristi Ånonsdotter gifta seg 5. Trin. 1800 med Sjur Klengson Stangeland ved Koparvik, fødd i 1776. Dei måtte ha Kongebrev av di dei var søskenbarn. Mora til Sjur Klengson (Inger Sjursdotter som var halvsyster til Ånen Sjurson) var dotter til Siver O(s)mundson på Nedre Eike i Fister.
I manntal 1801 er "Malene Erichsdotter 58, enke, gårdbruker. Hennes barn: Halvor Ånonsen 24, Jacob 20, Ånon 14, Helga 18 år".
Malene Eriksdotter vart gravlagd i 1807 65 år gamal.

(Sjå også: Rogaland Ættesogelag Årshefte 1943 side 47)

Aanen Sjurson gifta seg med Malene Eriksdotter den 6 jul. 1760 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 23 jun. 1760 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Eric Ånenson Østebø vart fødd i 1761 i Østebø, Vikedal, Rogaland, NOR, vart døypt den 5 apr. 1761 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR, døydde i 1791 i Østebø, Vikedal, Rogaland, NOR, 30 år gamal, og vart gravlagd den 3 apr. 1791 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. Han hadde ikkje noko tilhøve eller barn.

41       ii.  Inger Ånensdotter. Inger gifta seg med Ole Trulsson Dalen den 1 nov. 1793 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

        iii.  Malene Ånensdotter vart fødd i 1768 i Østebø, Vikedal, Rogaland, NOR, vart døypt den 27 feb. 1768 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR, døydde den 23 aug. 1846 i Førland, Skåre, Rogaland, NOR, 78 år gamal, og vart gravlagd den 28 aug. 1846 i Skåre kyrkje, Skåre, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Malene var Mallene. Malene gifta seg med Lars Bjørnson Førland den 22 nov. 1792 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

         iv.  Kisti Ånensdotter vart fødd i 1771 i Østebø, Vikedal, Rogaland, NOR, vart døypt den 12 mai 1771 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR, døydde den 23 jul. 1838 i Stangeland, Stangaland, Rogaland, NOR, 67 år gamal, og vart gravlagd den 29 jul. 1838 i Avaldsnes kyrkje, Avaldsnes, Rogaland, NOR. Andre namn for Kisti var Kirsti og Kristi. Kisti gifta seg med Sjur Klengson Stangeland den 13 jul. 1800 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

          v.  Siur Ånenson Østebø vart fødd i 1774 i Østebø, Vikedal, Rogaland, NOR, vart døypt den 25 jun. 1774 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR og døydde den 15 feb. 1789 i Østebø, Vikedal, Rogaland, NOR, 15 år gamal.

         vi.  Halvor Ånenson Østebø vart fødd i 1777 i Østebø, Vikedal, Rogaland, NOR, vart døypt den 26 feb. 1777 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR, døydde den 16 sep. 1851 i Østebø, Vikedal, Rogaland, NOR, 74 år gamal, og vart gravlagd den 24 sep. 1851 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Halvor var Halver. Halvor gifta seg med Eli Ingebretsdotter den 15 jul. 1804 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Halvor gifta seg så med Helga Jakobsdotter d.e. den 29 jun. 1815 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Halvor gifta seg så med Helga Jakobsdotter d.y. den 7 nov. 1819 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

        vii.  Jacob Ånenson Ladstein vart fødd i 1780 i Østebø, Vikedal, Rogaland, NOR, vart døypt den 17 sep. 1780 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR, døydde den 9 apr. 1840 i Ladstein indre, Finnøy, Rogaland, NOR, 60 år gamal, og vart gravlagd den 16 apr. 1840 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Jacob gifta seg med Ingeborg Olsdotter den 14 jul. 1811 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

       viii.  Helga Ånensdotter vart fødd i 1783 i Østebø, Vikedal, Rogaland, NOR, vart døypt den 19 okt. 1783 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR, døydde den 14 feb. 1850 i Hesthammar, Tysvær, Rogaland, NOR, 67 år gamal, og vart gravlagd den 23 feb. 1850 i Tysvær kyrkje, Tysvær, Rogaland, NOR. Helga gifta seg med Lars Pederson Hesthammer den 31 des. 1814 i Tysvær kyrkje, Tysvær, Rogaland, NOR.

         ix.  Ånen Ånenson Østebø vart fødd i 1787 i Østebø, Vikedal, Rogaland, NOR, vart døypt den 5 apr. 1787 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR og døydde i Østebø, Vikedal, Rogaland, NOR,. Eit anna namn for Ånen var Aanen.


83. Malene Eriksdotter vart fødd i 1743 i Østebø, Vikedal, Rogaland, NOR, vart døypt den 30 des. 1743 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR, døydde i 1807 i Østebø, Vikedal, Rogaland, NOR, 64 år gamal, og vart gravlagd den 28 jun. 1807 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Malene var Mallene.

Malene gifta seg med Aanen Sjurson Østebø den 6 jul. 1760 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

84. Ole Knudson Holle vart fødd i 1706 i Atletveit, Sjernarøy, Rogaland, NOR, døydde i 1761 i Holle, Sjernarøy, Rogaland, NOR 55 år gamal, og vart gravlagd den 25 okt. 1761 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Ola Knutson frå Atletveit budde på Topnes i Nedstrand frå 1732 til 1739. Ola bygsla 1 laup 18 merker smør i Topnes i 1732 av Nils Bjørnson Toftøy. Bygslebrevet er datert 10. desember 1732 og tinglyst 23. juli 1733.
Ola er ført som gift i 1736 med Sofie Bjørnsdotter. Ho var dotter åt Bjørn Reidarson frå Norda-Knutsvik, buande på Halsne i Fister og kona Kari Jonsdotter. Bjørn, far hennar Sofie var bror til mor hennar Magla som var gift med Åge Knutson Holle, halvbror til Ola Knutson, slik at Magla Pedersdotter og Sofie Bjørnsdotter var søskenbarn. Dei skal i følgje boka for Nedstrand ha fått ein son Tormod i 1735 medan dei budde på Topnes, men i kyrkjeboka er det innført Biørn døypt 15. desember 1735 med foreldre Ole Knudson og Sophie Bjørnsdotter. Denne sonen er ikkje ført som uektefødd, så dei må truleg ha gifta seg i 1735.
Ola vert i 1734 kalla "svoger" til ein Tørres N. som var husmann i Kuneset under Store Nessa i Nedstrand.
Seinare budde dei på Staurland frå ikring 1739 til etter 1752. Han selde jord på Staurland til far sin i 1735 og til Ola Torson Måland i 1743 og i 1752.
Den 14. juni 1760 pantsette Ola Knutson godset sitt i Holle, 2 bismarpund smør, til Årdalslensmannen Svein Eivindson Riskedal.
Og i 1761, siste leveåret sitt, selde Ola dette jordegodset, med bygslerett til heile garden, til Svein Eivindson og den umyndige bror hans, Jon. Skøytet er tinglyst 3. nov. 1761, etter at Ola var død. I skøytet heiter det mellom anna at "sælgerens ælste søn (Bjørn) er mod Faderen villie begivet sig i fremmede Lande, den anden søn (Knud) Rekommanderer han til Gaardens bruk". I første omgang ville likevel ikkje Knut kjøpe Holle. Det hadde han sagt i påhøyr av Mikkel Ingebrigtson Nårstad som var gift med farsyster hans, Malena Knutsdotter Atletveit. Knut hadde bygsla 1½ laup smør i Kyle og budde der. Eigaren av den Kylegarden då heitte Mikkel Olson Kunes eller Tornes. Og i 1768 selde Svein Eivindson Riskedal og broren Jon det jordegodset dei hadde kjøpt i Holle, til denne Mikkel Olson. Knut Olson måtte vel med tid og stunder fått hug til å eige ættegarden Holle for i 1771 kjøpte han den att av Mikkel Olson og flytte heim til Holle, 3, nov 1773 er det tinglyst kårbrev frå Knut til mor hans, Sofie Bjørnsdotter.
Det vart halde "Liigtale" over Ole Knutson Holle 25. oktober 1761, som då var 55 år gamal.
Det vart halde skifte etter Sofie 22. november 1800.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1758-teljinga i Holle, Sjernarøy, Rogaland, NOR.

Ole Knudson gifta seg med Sophie Bjørnsdotter i 1735 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Biørn Olson vart fødd i 1735 i Topnes, Nedstrand, Rogaland, NOR og vart døypt den 15 des. 1735 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR.

         ii.  Helga Olsdotter vart fødd i 1741 i Staurland, Fister, Rogaland, NOR, døydde den 21 okt. 1818 i Tasta øvre, Hetland, Rogaland, NOR 77 år gamal, og vart gravlagd den 30 okt. 1818 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Andre namn for Helga var Helche, Helge, og Helgie. Helga gifta seg med Erik Knudson Tasta den 15 des. 1764 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR.

42      iii.  Knud Olson Holle. Knud gifta seg med Ranvæg Mikkelsdotter den 5 jul. 1772 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR.

         iv.  Ole Olson Tasta vart fødd i 1750 i Staurland, Fister, Rogaland, NOR, døydde i 1785 i Tasta øvre, Hetland, Rogaland, NOR 35 år gamal, og vart gravlagd den 11 jan. 1785 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Ole gifta seg med Susanna Jonsdotter den 2 jul. 1770 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.


85. Sophie Bjørnsdotter vart fødd i 1714 i Halsne, Fister, Rogaland, NOR og døydde i 1800 i Holle, Sjernarøy, Rogaland, NOR 86 år gamal.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1758-teljinga i Holle, Sjernarøy, Rogaland, NOR.

• Skifte etter ho vart halde den 22 nov. 1800 i Holle, Sjernarøy, Rogaland, NOR.

Sophie gifta seg med Ole Knudson Holle i 1735 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

86. Michel Pederson Hidle vart fødd i 1720 i Hidle nordre, Sjernarøy, Rogaland, NOR, døydde i 1787 i Hidle søndre, Sjernarøy, Rogaland, NOR 67 år gamal, og vart gravlagd den 15 apr. 1787 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR.

Michel Pederson gifta seg med Lisbet Pedersdotter den 26 jun. 1750 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 19 mai 1750 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

43        i.  Ranvæg Mikkelsdotter. Ranvæg gifta seg med Knud Olson Holle den 5 jul. 1772 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR.


87. Lisbet Pedersdotter vart fødd i 1708 i Hidle søndre, Sjernarøy, Rogaland, NOR, døydde i 1788 i Hidle søndre, Sjernarøy, Rogaland, NOR 80 år gamal, og vart gravlagd den 25 nov. 1788 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Lisbet var Lisbeth.

Generelle notat: I kyrkjeboka for Nedstrand (som var felles for Sjernarøy og Nedstrand) er det i året 1750 ført:
"Fest Pentecost 3tio" (3. pinsedag) i "Stiernerøe Kirche" trulova "Michel Peders: Hillesøen, Og Lisbeth Pedersdr. Øvre Hille. Spond: Joen Kylaa, Lars Jørstad"
og:
"Copuleret dj 26 Junij: Michel Pederss: Nordhille med Pigen Lisbeth Pedersdtr. ØvreHille, effter tillysning 3de Søndage."

Kort etter at dei gifta seg fekk dei festesetel på Skyljavik under Talgje.
Systera til Elisabet, Borghild Pedersdotter, er nemnt invalid 2. juli 1725. Etter mannen var avliden i 1752, såg nok ikkje Borghild og den vanføre sonen hennar seg syn med å drive garden sjølve. Dei gav difor bort garden ved tinglyst gåvebrev av 12. april 1752 til Elisabet, syster hennar Borghild og mannen hennar Mikkel Pederson. Vilkåra for gåva var at Borghild og Ola skulle ha fritt hus, opphald og naudsynleg hjelp og tilsyn. Mikkel og Elisabet hadde berre dottera Ranveig. Det var gravferd etter Elisabet si syster, Borghild, 28. april 1771 og etter sonen hennar, Ola, 31. mai 1778.

I kyrkjeboka for Nedstrand (som var felles for Sjernarøy og Nedstrand) er det i året 1787 ført:
"Dom Qvasim: 15 April Kastet Jord paa Michel Øvre Hille gl: 57 Aar Holdt Liig Prædiken".
I kyrkjeboka for Nedstrand (som var felles for Sjernarøy og Nedstrand) er det i året 1788 ført:
"dj: 25de Novembr. Kastet Jord paa Hendrich Gilgevogen gl 60 Aar.
Ligeledes paa Lisbet Øvre Hille g: 70 Aar Holdet Liig Prædiken".

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1758-teljinga i Hidle søndre, Sjernarøy, Rogaland, NOR.

Lisbet gifta seg med Michel Pederson Hidle den 26 jun. 1750 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR.

88. Steffen Halvorson Simedahlen vart fødd i 1737 i Kili, Vinje, Telemark, NOR, døydde den 20 jun. 1801 i Jordeshaugen, MO, Telemark, NOR 64 år gamal, og vart gravlagd den 27 jun. 1801 i Mo kyrkje, MO, Telemark, NOR. Andre namn for Steffen Halvorson var Stephan og Stephen.

Generelle notat: I 1759 vart Stephan Halvorson konfirmert i Vinje, og den 30. desember 1759 i Vinje "troloved Stephan Halvorsen med Pigen Margit Sondresd. Caut: Tron Winnie Harald Kile" og den 10. juli 1760 i Vinje "Copul: Stephan Halvorsen og Margit Sondresdr." Margit er ikkje å finne konfirmert i Vinje men må truleg vere "Sondre Høye Haatvedts datter Margitt" som vart døypt i Mo kyrkje den 2. februar 1734.
Den 2. mars 1760 i Vinje "døbt Stephan Kiles Søn, og kaldt Sondre. Testes Aasil, Ragnil og Tarje Kile, Hafvor Rue og Asloug Olsdr." Same året den 7. april vart "Stephan Kiles" introdusert (men dei var ennå ikkje vigde).
Den 17. april 1761 i Vinje "døbt Stephan Kiles Datter og kaldt Margit. Testes Guro Norgaarden Gunnil Nylande Tallef Olsen og Ole Olsen." Den 31. mai same året vart "Stephan Halvorsens qvinde" introdusert. Margit Sondresdotter må truleg ha døydd i 1761, men er ikkje å finne ført som gravlagd i Vinje kyrkjebok. Ho kan ha vorte gravlagd i Mo (kyrkjebøkene for Mo manglar i tidsrommet 1749-1765).
Den 29. desember 1763 i Vinje "trolovit Stephan Halvorsen med Pigen Sove Aslachsdr. Caut: Tarje Toviland og Halvor Iversen" og den 17. april 1764 i Vinje "Copul: Stephan Halvorsen og Sove Aslachsdr." (Sove Aslachsdotter vart konfirmert i Vinje i 1758.)
Den 28. juli 1764 i Vinje "døbt Stephan Kiles Datter Margit. Testes Else Berge, Ragnil Iversdr., Svend og Ragnil Kile og Ole Torjusen". Den 28. juni same året vart "Stephan Kiles" introdusert.
Den 7. januar 1765 i Vinje vart "Stephan Kiles Hustrue Sove Aslachsdr. 28" gravlagd.
Den 20. oktober 1766 i Vinje "troloved Stephan Halvors. med Pigen Asloug Kittilsdr. Caut: Talle Olsen, Ole Edland" og den 26. desember 1766 i Vinje "Copul: Enkemanden Stephan Halvorsen med Pigen Asloug Kittilsdr." (Aslov Kittilsdotter vart konfirmert i Vinje i 1760.)
Den 19. juli 1767 "døbt Stephan Kiles Datter Sove. Testes Tiodvor og Ole Rui, Svend og Kari Kile, og Tarje Toveland." (Denne gongen er ikkje kona ført introdusert.)
Den 28. mai 1769 "døbt Stephen Kiiles Søn Tarje: Testes: Kiodvor Rui, Kari og Ole Kiile, Ole Rui og Ragnil Olsdatter." Same året den 2. juli vart "Stephen Kiiles Qvinde" introdusert.
Den 29. september 1771 "døbt Stephen Ruis Søn Sondre. Test: Guri Opstuen, Ole Edland, Harald Ommundsen, Tarje og Ingeborg Towsland." Same året den 3. november vart "Stephen Ruis" introdusert.
Den 4. juli 1773 "døbt Stephen Ruiis Datter Ingier. Test: Ragnil Opstuen, Biøn Opgaarden, Ole Olsen og Anne Larsdatter." Same året den 11. juli vart "Stephen Ruis Qvinde" introdusert.
1) Den 5. oktober 1773 er det ført "død Stephen Ruis Søn gl 14 Dage." 2) Den 30. oktober 1774 vart "Stephen Ruis" introdusert.
Det er ikkje ført noko barn som vart døypt i 1774, og løysinga på desse to innføringane må truleg vere:
1) At det var Sondre fødd i 1771 som døydde i 1773 - 2 år og 14 dagar gamal.
2) At Steffen hadde eit dødfødd barn i 1774 og som ikkje er innført som gravlagd.
Den 23. november 1777 "døbt Stephan Ruis Søn Sondre. Test: Taaren Kiile, Harald Øverland, Halvor og Ragnild Kringlegaarden, Margit Aslesdatter."
Den 7. januar 1781 er det ført døypt "Stephan Halvorsen Ruis Søn Halvor. Test. Sigri Kringlegaarden, Bjøn Winie, Wetle Nyestue, Ingeborg Thordr." og same året den 22. april er "Stephan Ruis Søn Halvor ¼ Aar" ført gravlagd.
I folketeljinga for Vinje i 1782 finn ein Stephen Halvorson på Rui i Grungedal.
I folketeljinga for Mo i 1801 budde Steffen Halvorson på Simedahlen som "Huusmand med jord" og var 64 år. Han var då gift for tredje gong og kona i 1801 var Asloug Kittilsdotter på 60 år. Det var første ekteskapet til Asloug.
Det vart "kasta jord på" Steffen Halvorson Semedahlen den 26. juni 1801. Han døydde den 20. juni 1801, 73 år gamal.

I Øvre Telemark vestfjelske sorenskriveri Skifteprotokoll 18 (Haa 0018) 11.12.1800 - 12.08.1803 side 133a - 134b skifte nr. 30:
"Aar 1801 den 16 october indfandt ieg mig Christen Loth paa min ... og Sorenskriver Juells Vegne paa Pladsen Schimmedahlen under Joreshouen i Moe Hoved Sogn, for der i følge Reqvisition fra Knud Steffensen Nave, som Gift med den paa Pladsen afdødes Datter saalydende:
...... Under Gaarden Joreshougen i Moe Hoved Sogn paa Pladsen Schimedahlen en ved Døden Afgangen Steffan Halvorsen hvis Datter ieg er Gift med og foruden hende efterladt sig: min Kones Stedmoder, hans Enke Asloug Kittils Datter og udi Ægteskab med Afdøde 2de Børn nemlig:
1 Sondre Stefhensen myndig og paa Pladsen boende hos Moderen og
2 Datteren Saave Stefhens Datter Gift med Ole Biørnsen boende paa Pladsen Nivelkling under Høyehaatvedt i Moe Sogn. Da vi saaledes alle ere myndige, kunde vi, Deelet os imellum hvad min Sviger Fader have efterladt sig, men hans Hustrue har Gandske udelukt mig, og aldeles ikke vil tilstaa eller Give min Hustrue Margith Stefhens Datter noget i Arv efter hendes Fader, da dog hun som og en Arving efter Afdøde unægtelig bør nyde lige Ret med de 2de hendes halv Sødskende. Detin derfore ieg hermed paa min Hustrues Vejne, vil have Deres Velleyninghed Anmodet: at de fra Skifte-forvalter vil have den Godhed at Assistere med en Lovlig Registrerings og Vurderings Forretning efter Afdøde Stefhend Halvorsen til paafølgende Deeling paa Lovlig Maade mellem hans Hustrue, og hans efterladte Børn paa det ieg paa min Hustrues Vegne kan nyde den Rett Loved Hiemlen hende som Arving efter Fader. Denne Forretning Bedes saa suant mulig afholdt hvis det maatte falde Beleyligt.
Dahlen den 10 Octob. 1801. Knud Stefhensen Nerebraat under Flaaten i Winnie. - holdt i Pennen ..
... at afholde en Lovlig Registrerings og Vurderings Forretning efter hendøde Mand Stefhen Halvorsen, til Lovlig Slifte og Deeling imellem Afdødes efterladte Hustrue Asloug Kittils Datter og Deres udi Ægteskab tilsammenavled Børn som ere 1 ældste og eneste Søn Sondre Stefhensen Boende paa Pladsen Omsberg under Gaarden Midgaarden 23 Aar Gammel. 2 Ældste Datter Margith Stefhens Datter Gift med Reqvirenten Knud Stefhensen Nave under Flaaten udi Winnie Præstegiæld. og 3 Anden Datter Saave Stefhens Datter Gift med Ole Biørnsen Boende paa Pladsen Nivilking under Gaarden Høyehaatvedt. ...
.. Knud Stefhensen foreviste et Skifte Brev passeret paa Gaarden Kiile i Grungedahl i Winnie Hoved Sogn hvor efter handes Justrue Margith Steffens Datter efter sin Moder Saave Aslachs Daatter er udlagt i Mødrens Arv 20.3.16½ hvorsom den afdød var Formynder ....
Anno 1801 den 21de November .... paa Dahlens Tingstæd blev efter udsættelse ved Registrerngen den 16 de Octob. paa Pladset Simmedahlen under Gaarden Joreshougen i Moe Sogn, en Skifte Ret sadt, for at Behandle Stervboet efter den der sammestæde hendøde Mand Steffen Halvorsen til paafølgende Deeling mellem igienlevende Enke Asloug Kittils Datter, og den Afdødes efterladte Arvinger som ere: 1 Margith Steffens Datter Gift med Knud Steffensen som haver reqvireret dette Skifte. 2 deb Afdødes Søn Sondre Steffensen Myndig., 3 Datteren Saave Steffensdatter Gift med Ole Biørnsen Nivelsking under Høyehaatvedt i Moe Sogn. ......
Anno 1798 den 11te Julii mødte ved Forligelsis Commissionen paa Winnie Præstegaard Knud Steffensen, og Steffen Halvorsen, Houkaasmoe i Andledning af en Fordring som den første Giorde til den sidste om 35 rd som opfostrings Løn for sin Hustrue Margith Steffens Datter. Knud havde nu indseet sin Fordrings ubilleyhed, men Steffen Lovede dog af sin Evi(?) villie og af Kierlighed til ham som sin Sviger Søn at Skienke ham 5rd hvoraf Knud Steffensen strax maa modtage 3rd hos Halvor Sigursen i Moe Sogn, som denne skylder Steffen, og i mangel af promte Betaling hos denne, vil Steffen Houkaasmoe udlevere den Selv og desforuden 2rd i alt 5rd inden førstkommende Alle Helgens Dag.
.... Lensmanden Ole Rasmusen Mandt paa Enkens Vegne sagde sig tilfreds med at hun paa sin Hoved og Broderlod tager de Stervboets tilgodehavende 100 rd hos hendes Broder Greger Olsen (skrivefeil og skal vere Kittilsen) .... eller hun som forestaadt vil beholde de omforlarede 100 rd hos hendes Broder Gregar Joreshougen. ...
Sondre Steffansen, Ole Biørnsen, Knud Steffansen, alle med i holden Pen. -
Som Enkens Asloug Kittils Datters Lougverge Ole Rasmussen Mandt. -
Som Skifte Vidner Biørn Giermundsen Ole Torjusen med paaholden Pen.-"

"Asloug Kittilsdatter Lægdslem i Aasgrend" døydde 15. januar og vart gravlagd i Mo 20. janur 1822, 79 år gamal.

Hendingar i livet hans var:

• Han vart konfirmert i 1759 i Vinje kyrkje, Vinje, Telemark, NOR.

• Han er nemnd i 1782-teljinga på Rui Grungedal i Rui, Vinje, Telemark, NOR.

• Han er nemnd i 1801-teljinga på Simedahlen i Jordeshaugen, MO, Telemark, NOR.

Steffen Halvorson gifta seg med Margit Sondresdotter den 10 jul. 1760 i Vinje kyrkje, Vinje, Telemark, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 30 des. 1760 i Vinje kyrkje, Vinje, Telemark, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Sondre Steffenson (Uektefødd - død som barn) vart fødd i 1760 i Kili, Vinje, Telemark, NOR, vart døypt den 2 mar. 1760 i Vinje kyrkje, Vinje, Telemark, NOR og døydde i Kili, Vinje, Telemark, NOR,.

         ii.  Margit Steffensdotter (Død som barn) vart fødd i 1761 i Kili, Vinje, Telemark, NOR, vart døypt den 17 apr. 1761 i Vinje kyrkje, Vinje, Telemark, NOR og døydde i Kili, Vinje, Telemark, NOR,.

Steffen Halvorson gifta seg så med Sove Aslaksdotter den 17 apr. 1764 i Vinje kyrkje, Vinje, Telemark, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 29 des. 1763 i Vinje kyrkje, Vinje, Telemark, NOR.

Hendingar i livet hans var:

• Ho vart konfirmert i 1758 i Vinje kyrkje, Vinje, Telemark, NOR.

Barnet av dette paret var:

          i.  Margit Steffensdotter vart fødd i 1764 i Kili, Vinje, Telemark, NOR, vart døypt den 28 jul. 1764 i Vinje kyrkje, Vinje, Telemark, NOR og døydde i Flåten i Bøgrenden, Vinje, Telemark, NOR,. Margit gifta seg med Knud Steffenson den 17 mar. 1793 i Vinje kyrkje, Vinje, Telemark, NOR.

Steffen Halvorson gifta seg så med Asloug Kjetilsdotter den 26 des. 1766 i Vinje kyrkje, Vinje, Telemark, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 20 okt. 1766 i Vinje kyrkje, Vinje, Telemark, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Sove Steffensdotter vart fødd i 1767 i Kili, Vinje, Telemark, NOR, vart døypt den 19 jul. 1767 i Vinje kyrkje, Vinje, Telemark, NOR og døydde i Hauge-Håtveit, MO, Telemark, NOR,. Eit anna namn for Sove var Saave. Sove gifta seg med Ole Bjørnson den 3 nov. 1800 i Mo kyrkje, MO, Telemark, NOR.

         ii.  Tarje Steffenson Nylend vart fødd i 1769 i Kili, Vinje, Telemark, NOR, vart døypt den 28 mai 1769 i Vinje kyrkje, Vinje, Telemark, NOR, døydde i 1797 i Nylend, Vinje, Telemark, NOR, 28 år gamal, og vart gravlagd den 27 okt. 1797 i Vinje kyrkje, Vinje, Telemark, NOR.

        iii.  Sondre Steffenson Rui vart fødd i 1771 i Rui, Vinje, Telemark, NOR, vart døypt den 29 sep. 1771 i Vinje kyrkje, Vinje, Telemark, NOR, døydde i 1773 i Rui, Vinje, Telemark, NOR, 2 år gamal, og vart gravlagd den 5 okt. 1773 i Vinje kyrkje, Vinje, Telemark, NOR.

         iv.  Ingier Steffensdotter (Død som barn) vart fødd i 1773 i Rui, Vinje, Telemark, NOR, vart døypt den 3 jul. 1773 i Vinje kyrkje, Vinje, Telemark, NOR og døydde i Rui, Vinje, Telemark, NOR,.

44        v.  Sondre Steffenson Omsberg. Sondre gifta seg med Bergit Bendiksdotter den 20 jul. 1800 i Mo kyrkje, MO, Telemark, NOR.

         vi.  Halvor Steffenson Rui vart fødd i 1781 i Rui, Vinje, Telemark, NOR, vart døypt den 7 jan. 1781 i Vinje kyrkje, Vinje, Telemark, NOR, døydde i 1781 i Rui, Vinje, Telemark, NOR,, og vart gravlagd den 22 apr. 1781 i Vinje kyrkje, Vinje, Telemark, NOR.

        vii.  Halvor Steffenson Tveiten (Død som barn) vart fødd den 1 okt. 1786 i Tveiten, MO, Telemark, NOR, vart døypt den 15 okt. 1786 i Mo kyrkje, MO, Telemark, NOR og døydde i Tveiten, MO, Telemark, NOR,.


89. Asloug Kjetilsdotter vart fødd i 1742 i Ormekvålen, Vinje, Telemark, NOR, vart døypt den 25 feb. 1742 i Vinje kyrkje, Vinje, Telemark, NOR, døydde den 15 jan. 1822 i Åse, MO, Telemark, NOR, 80 år gamal, og vart gravlagd den 20 jan. 1822 i Mo kyrkje, MO, Telemark, NOR. Eit anna namn for Asloug var Aslov.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho vart konfirmert i 1760 i Vinje kyrkje, Vinje, Telemark, NOR.

• Ho er nemnd i 1801-teljinga på Simedahlen i Jordeshaugen, MO, Telemark, NOR.

Asloug gifta seg med Steffen Halvorson Simedahlen den 26 des. 1766 i Vinje kyrkje, Vinje, Telemark, NOR.

92. Salomon Jørgenson Vistad vart fødd i 1712 i Vistad, MO, Telemark, NOR, døydde den 7 sep. 1793 i Vistad, MO, Telemark, NOR 81 år gamal, og vart gravlagd den 10 nov. 1793 i Mo kyrkje, MO, Telemark, NOR.

Generelle notat: Øvre Telemark vestfjelske sorenskriveri Skifteprotokoll 10 (Haa 0010) 15.06.1759 - 28.11.1768 side 369a-370a:
Den 26. juli 1763 vart det halde skifte etter Aasild Kittilsdotter mellom enkemannen Salomon Jørgenson og dei tre barna deira: Kittil Salomonson 4 år, Jørgen Salomonson 2 år og Todne Salomonsdotter 5 år.
Skiftebuet hadde tilgodehavande hjå Ole Kittilson Undedahl og Targei Kittilson Undedahl, som må vera brør til Aasild (Aasne) Kittilsdotter. Dessutan hjå Halvor Jørgenson Dahlen, Targer Jørgenson Simedahlen i Førresdahl og Targei Jørgenson Dahlen, som truleg må vere brør til Salomon.
Formua i buet var 284 dalar 2 ort 18 skilling. Formyndar for sonen Kittil var Ole Kittelson Undedahl. Formyndar for sonen Jørgen var Halvor Jørgenson Dahle. Faren Salomon Jørgenson var formyndar for dottera Todne.

Øvre Telemark vestfjelske sorenskriveri Skifteprotokoll 13 (Haa 0013) 22.11.1781 - 07.02.1784 side 248a-249b:
Det vart halde skifte etter ungkar Jørgen Tarjeson Wiestad den 16. november 1782 og arvingane var søstrene hans Torei Tarjesdotter 25 år, Jorand Tarjesdotter 23 år og Todne Tarjesdotter 20 år.
"Salamon Jørgensen Wiestad, den afdødes Farbroder, lod ved sin Søn Kittil Salamonsen, som paa hans Vegne mødte anmeldte at intet forefandtes af den afdødes Løsøre Effekter at Registrere, saasom sammen ved ulykelig, hos ham /: mand Salomon :/ og kom Ilds Vaade og brændt og viste derfor intet til Indtægt at .... hand troede at den afdøde skulle være Eiende som Arv efter sine Forældre Gaarden Schremisdahlen i Moelands Hoved Sogn i Førrisdahl....".
Den 10. november 1793 ved Mo kyrkje "Kastet jord paa Salomon Jørgensen gl: 81 Aar, død dj:7de Sept 1793".

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1782-teljinga i Vistad, MO, Telemark, NOR.

Salomon Jørgenson gifta seg med Aase Kjetilsdotter cirka 1756 i Mo kyrkje, MO, Telemark, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Todne Salomonsdotter vart fødd i 1757 i Vistad, MO, Telemark, NOR, døydde den 8 jan. 1827 i Bergland, MO, Telemark, NOR 70 år gamal, og vart gravlagd den 17 jan. 1827 i Skafså kyrkje, MO, Telemark, NOR. Eit anna namn for Todne var Tone. Todne gifta seg med Ole Gjermundson Bergland den 19 okt. 1794 i Skafså kyrkje, MO, Telemark, NOR.

46       ii.  Kittil Salomonson Vistad. Kittil gifta seg med Anne Tolleivsdotter den 27 jun. 1784 i Mo kyrkje, MO, Telemark, NOR. Kittil gifta seg så med Tone Gjermundsdotter den 14 jul. 1788 i Mo kyrkje, MO, Telemark, NOR.

        iii.  Jørgen Salomonson Lofthus vart fødd i 1762 i Vistad, MO, Telemark, NOR, døydde den 27 des. 1815 i Lofthus vestre, MO, Telemark, NOR 53 år gamal, og vart gravlagd den 10 jan. 1816 i Mo kyrkje, MO, Telemark, NOR. Jørgen gifta seg med Margit Tolleivsdotter i 1789 i Mo kyrkje, MO, Telemark, NOR.


93. Aase Kjetilsdotter vart fødd i 1725 i Midjås søndre, MO, Telemark, NOR, vart døypt den 8 sep. 1725 i Mo kyrkje, MO, Telemark, NOR og døydde i 1763 i Vistad, MO, Telemark, NOR, 38 år gamal. Eit anna namn for Aase var Aasild.

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde den 26 jul. 1763 i Vistad, MO, Telemark, NOR.

Aase gifta seg med Salomon Jørgenson Vistad cirka 1756 i Mo kyrkje, MO, Telemark, NOR.

94. Giermund Olson Vistad d.e. vart fødd i 1723 i Vistad, MO, Telemark, NOR, døydde den 13 feb. 1775 i Vistad, MO, Telemark, NOR 52 år gamal, og vart gravlagd den 18 mar. 1775 i Skafså kyrkje, MO, Telemark, NOR.

Generelle notat: Den 14. søndag etter Trinitates i 1769 ved Skafse kyrkje "Kastet Jord paa Giermund Vistads Kone Ingebor" og "Giermund Vistads Pigebarn Ingebor".

Øvre Telemark vestfjelske sorenskriveri Skifteprotokoll 11 (Haa 0011) 29.11.1768 - 10.04.1776 side 82b - 84b:
"Anno 1769 den 18 Septembris Var efter Lovlig Berammelse forsamle paa Gaarden Wiestad i Moe annex og Førrisdahls Præstegield beliggenden ..... for at Registrere og Wurdere samt Skifte og deele alt Hvis ... efter afgh. Ingeborg Tallefsdaatter ... mellem Enkemanden Giermund Olsøn og deris sammenauflede Børn ..":
1) Ole Giermundson 16 år
2) Tallef Giermundson 12 år
3) Gunild Giermundsdotter 9 år
4) Joraand Giermundsdotter 7 år
5) Thone Giermundsdotter 3 år
"....
Faste Gods Udi Arvetomt Gaarden Nordre Wiestad i Moe Annex og Førrisdahls Præstegield beliggende, skyldenden efter Matricullen 3 tønder med Bygsel over ??? Setting, hvoraf Førrisdahl Præsteboel tilhører 1 Setting Løs Landskyld, Har Enkemanden efter fremlagde Skifte Brev ... her paa Arfvetompten efter Hands Moder Joraand Halvorsdaatter den 28 Octbr 1732 5¼ Setting med Bygsel for 43.3,-
Ligesaa fremlagde Enkemanden et d. sammesteds forettet efter Hands Fader Ole Giermundsøn som begyndt 23 Marti og sluttet 6te Sepbr 1753. Hvormed han for Hafde fordring er bleven udlagt 2 6/8 Setting med Bygsel for 21.3.12
samt at sin tilfalden Faders arv Paalødent 1 Setting med Bygsel for 16.2.16
Dernæst fremlagde og Enkemanden Eet af Hermand von Løvenschiold til Ham udstæd Transport dat: 5 Sept 1754 Tinglyst 10 Marti 1755 Hvor med Ham af bemelte Hermann von Løvenschiold er Overdraget 2qte og 3 Nottinge med Bygsel 83.3.16
Og endeligen fremlagde Hand et af Gunder Svenssøn Broche som Laugværge for Thone Olsdaatter samt Giermund Olssøn den Yngre og de flere Hands Sødskende og Svogers undstæd Skiøde Dat: 21 Octob 1756 og Tinglyst 14 Marj 1757, Hvormed Han er Bebrevet 50 3/8 Vætting eller 2 tønde 1 Notting med Bygsel for 339.2.8
Tilligemed var af S. Niels Rollsen Fuldmægtig for H Conferonce Raad Severin von Løvenschiold til Ham udstæd Transport af 20 Decbr. 1756 Tinglyst 14 Martj 1757 paa ½ tønde med Bygsel for 100.-
...."
Det blir nemt at han har fått skøyte frå mellom andre "Bergith Olsdaatters Mand Svend Gundersen Bachen" datert 21. oktober 1756 og tinglyst 14. mars 1757 som må vere svogeren hans.
Formua i buet var på 1016 dalar 3 ort 2 skilling, og då utgiftene vart trekte frå, vart det att 982 dalar 1 ort 2 skilling til deling mellom enkemannen og barna.
Faren var verge sonen Ole og dottera Thone, Ole Tallefson Storelie var verge for sonen Tallef, Tarje Gunderson Bergeland var verge for dottera Gunild og Ole Kittilson Undedahl var verge for dottera Joraand.

Den 18.mars 1775 ved Skafse kyrkje "Kastet Jord paa 1) Manden Giermund Olsen Vistad gl: 52 den: dj 13 feb 2) paa Hans Ældste Søn Ungkarl Ole Giermonsen Vistad denati: dj 22d febr: gl: 22 aar".

Øvre Telemark vestfjelske sorenskriveri Skifteprotokoll 14 (Haa 0014) 18.10.1784 - 08.04.1790 side 787a - 795b finn ein skiftet etter svigerdottera som var gift med sonen Tallef:
"Anno 1789 den 16de Januarii var Skifte Rett Sadt paa min paaboende Gaard Nordre Sundbøe i Flaabøgden af Hvidesøe Hoved Sogn og Præstegield ..... skifte effter den paa Gaarden Wistad i Moe Hoved Sogn og Præstegield ved Døden afgangen Qvinde Todne Halvorsdatter, som med Tallef Giermundsen var gifft efter hvem den 14de Martii sidstleden er blevet Registeret .. som lydende:
Niels Wamberg.
Kongelig Mayestæts virkelig CancelliesRaad og Sorenskriver udi øvre Tellemarken etc. Giør Vitterlig at Anno 1789 den 14 Martii indfandt sig paa min Vegne, ..... paa Gaarden Wiestad udi Moe Hoved Sogn og Præstegield af Førrisdahls Tinglaug beliggende under Matr. N 118 for der sammestæds den 28de December 1788 ved døden afgangen Qvinde Todne Haavorsdatter at foretage Lovlig Registrering og Wurdering til paafølgende Skifte og Deeling imellem Enkemanden Tallef Giermundsen paa den eene Side og Deres udi Ægteskab sammenavlede Børn ...":
1) Giermund Tallefson 6 år med formyndar Halvor Olson Reindahl
2) Ingeborg Tallefsdotter 4 år med formyndar Halvor Gunderson Storelie
3) Todne Tallefsdotter 1 år med formyndar Ole Giermundson Jore
Det var jordegods "udi ArvetomtGaarden" Wiestad som Tallef hadde arva "i følgre Skiftebrev effter hans Moder Ingeborg Tallefsdatter" datert 18. september 1769 og "effter hans Fader Giermund Olsen og Broder Ole Giermundsen begyndt her paa Gaarden Wiestad den 17de Julii 1775 og sluttet paa Gaarden Midsudn i Lundebøygden af Hvidesøe Hoved Sogn og Præstegield den 1te November 1776 ...", der det blir nemnt ein avtale mellom "Paul Alfsen gift med ældste Datter Gunnild Giermundsdatter".
Skiftet var oppe til behandling att den 12. november 1789 og 21. desember 1789 og der blir det nemnt "Vi Efter og Underskrevne Paul Alfsen Tvetten og Torius Olsen Gaasetiøn begge af dette Annex og Moe præstegield, ... til vores kiære Svoger Tallef Giermundsen Wistad, .... og ieg Torjus Olsen Gaasetiøn den min Hustrue Jorand Giermunds Datter ..." der dei selde arvepartane i Vistad til svogeren Tallef Giermundson.
Buet balanserte med utgifter og inntekter: 1016 riksdalar 1 ort 2 skilling, og av dette var 283 riksdalar 3 ort og 20 skilling arv til deling mellom enkemannen og barna.

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde den 1 nov. 1776 i Vistad, MO, Telemark, NOR.

Giermund Olson gifta seg med Ingebor Tolleivsdotter cirka 1752 i Skafså kyrkje, MO, Telemark, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Ole Gjermundson Skafså vart fødd i 1753 i Vistad, MO, Telemark, NOR, døydde den 22 feb. 1775 i Skafså kyrkje, MO, Telemark, NOR 22 år gamal, og vart gravlagd den 18 mar. 1775 i Mo kyrkje, MO, Telemark, NOR. Han hadde ikkje noko tilhøve eller barn.

         ii.  Tallev Gjermundson Vistad vart fødd i 1758 i Vistad, MO, Telemark, NOR, døydde den 7 jan. 1825 i Vistad, MO, Telemark, NOR 67 år gamal, og vart gravlagd den 17 jan. 1825 i Mo kyrkje, MO, Telemark, NOR. Andre namn for Tallev var Tallef og Tallew. Tallev gifta seg med Tone Halvorsdotter den 17 okt. 1779 i Skafså kyrkje, MO, Telemark, NOR. Tallev gifta seg så med Joron Halvorsdotter den 18 nov. 1792 i Mo kyrkje, MO, Telemark, NOR.

        iii.  Gunil Gjermundsdotter vart fødd i 1760 i Vistad, MO, Telemark, NOR og døydde i Tveiten, MO, Telemark, NOR. Andre namn for Gunil var Gonil og Gunnild. Gunil gifta seg med Poul Alfson den 3 jul. 1779 i Mo kyrkje, MO, Telemark, NOR.

         iv.  Joron Gjermundsdotter vart fødd i 1762 i Vistad, MO, Telemark, NOR og døydde i Gåstjønn, MO, Telemark, NOR. Joron gifta seg med Torjus Olson Gåstjønn den 24 jun. 1781 i Mo kyrkje, MO, Telemark, NOR.

47        v.  Tone Gjermundsdotter. Tone gifta seg med Kittil Salomonson Vistad den 14 jul. 1788 i Mo kyrkje, MO, Telemark, NOR. Tone gifta seg så med Gunder Olson Vistad den 25 okt. 1801 i Skafså kyrkje, MO, Telemark, NOR.

         vi.  Ingebor Gjermundsdotter vart fødd i 1769 i Vistad, MO, Telemark, NOR, vart døypt den 23 jul. 1769 i Mo kyrkje, MO, Telemark, NOR, døydde i 1769 i Vistad, MO, Telemark, NOR,, og vart gravlagd den 27 aug. 1769 i Skafså kyrkje, MO, Telemark, NOR.


95. Ingebor Tolleivsdotter vart fødd i 1729 i Kolkjøn, MO, Telemark, NOR, vart døypt den 7 jun. 1729 i Skafså kyrkje, MO, Telemark, NOR, døydde i 1769 i Vistad, MO, Telemark, NOR, 40 år gamal, og vart gravlagd den 27 aug. 1769 i Skafså kyrkje, MO, Telemark, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde den 18 sep. 1769 i Vistad, MO, Telemark, NOR.

Ingebor gifta seg med Giermund Olson Vistad d.e. cirka 1752 i Skafså kyrkje, MO, Telemark, NOR.

98. Niels Johannesson Follestad vart fødd i 1694 i Follestad, Røyken, Buskerud, NOR, døydde i 1723 i Follestad, Røyken, Buskerud, NOR 29 år gamal, og vart gravlagd den 10 okt. 1723 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR.

Generelle notat: I 1720 i Røyken
"D: 24 a Tr. Trol Jig Niels Johanss Follestad med Aase Svendsdr Follestad." og "D: post Nativ Copl Jeg Niels Johanniss med Aase Svendsdr."
I 1721 i Røyken "D. Rog. Døbte Jeg Niels Follestadds Daatter, Oliana. Fadd: Niels Iversen, Joen Sunbye, Hal: Folestad, Elj Aaraas, Karj Frøtved, Anne Folestad."
I Røyken i 1723 "D: 20 a Tr. gravf Jig Niels Johanniss: Follestad, 29 aar, 8 md: og 4 d gl."

Niels Johannesson gifta seg med Aase Svendsdotter den 29 des. 1720 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 10 nov. 1720 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR.

Barn av dette paret var:

49        i.  Juliana Nilsdotter. Juliana gifta seg med Lars Nilsson Follestadeie den 27 des. 1754 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR.

         ii.  Niels Nilsson vart fødd i 1724 i Follestad, Røyken, Buskerud, NOR, døydde i 1756 i Frøtvet, Røyken, Buskerud, NOR 32 år gamal, og vart gravlagd den 4 apr. 1756 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR. Niels gifta seg med Anne Hansdotter den 12 okt. 1755 i Frogn kyrkje, Frogn, Akershus, NOR. Dei fekk ikkje barn.


99. Aase Svendsdotter vart fødd i 1695 i Follestad, Røyken, Buskerud, NOR, døydde i 1766 i Follestad, Røyken, Buskerud, NOR 71 år gamal, og vart gravlagd den 27 apr. 1766 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR.

Generelle notat: I Røyken i 1732 "Dom Judica Trolovede ieg Soldat Peder Arnesøn Frøtvedt med Enchen Aase Svendsdatter. Caution: Josva Joh: Høvig og Augustinus Gabrielsøn Baadstød." og dei vart vigde Fer 2da Paschatos (2. påskedag).

I 1756 "Dom: Judica gravfæstede ieg Niels Nielsøn Frøtvedt gl: 32 aar."

Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri Skifteprotokoll 4 (Hc 0004) 29.04.1745 - 28.01.1761 side 568a - 570b:
Den 19. juli 1756 var det skiftesamling på Frøtved i Røyken for å halde skifte etter Niels Nielson Frøtved "som paa denne gaard var bøxsel mand og døde i indeværende aar" mellom enka Anne Hansdotter "paa den eene og den Sal. mand effterlatte Slægtninger og effter loven værende arviner paa den andre siide som blev af Encken anmeldt at være":
1) "Handz endnu i Liive værende moder Aase Svendsdatter der Lever i ægteskab med Den Dannemand Peder Arnesen Follestad"
2) "Den Salig mandz kiødelige Søster, ved navn Juliana Nielsdatter som lever i ægteskab med Laers Nielsen Follestad eie"
3) "Hands 2de Halvbrødre, og een Halv Søster, som fornevnte hans moder har afvlet i Hændes sidste ægteskab, med besagde Peder Arnesen, ved navn Arne Pedersen gl: 19 aar og Svend Pedersen gammel 17 aar, Sønnerne Hos Deris forældre Hiemmeværende, men Halv Søsteren ved navn Jøran Pedersdatter Lever i ægteskab med den dannemand Peder Nielsen Wang her i Sognet, af samme arvinger Infandt sig nu den Salig Mandz Stiffader berørte Peder Arnesen Follestad og Laers Nielsen Follestad for sin Hustrue paa samtliges vegner, ligesaa var tilstæde Sterboe Encken og hændes andtagne Laugverge Adam Michelsen Follestad."
Det hadde vore registrering av lausøyret i buet den 10. april 1756 og som vart verdsett til 159 riksdalar 2 ort 10 skilling. Bruttoformua i buet var på 198 riksdalar 2 ort 2 skilling.

I 1766 i Røyken "Dom : Cantate gravfæstede ieg Aase Svendsdatter Follestad, Peder Arnesøn Follestads Hustrue gl: 71 Aar og 7 uger."

Aase gifta seg med Niels Johannesson Follestad den 29 des. 1720 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR.

Aase gifta seg så med Peder Arneson Follestad den 14 apr. 1732 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 7 apr. 1732 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR.

Generelle notat: I 1709 i Røyken under uektefødde: "Dom. 21. a Trin: Døbte Jeg Mari Berthelsd Søn. Peder - Fadd: Ingebret Braasett, Amund Braasett, Margrete Jacobsland, Anne Rød, Martha Giellom. Barne fad: Arne Skomager."
I 1777 i Røyken "dj 1ste Novembr gravfæstede jig Peder Arnesen Follestad gamel 68".

Barn av dette paret var:

          i.  Jøran Pedersdotter vart fødd i 1735 i Frøtvet, Røyken, Buskerud, NOR, vart døypt den 9 okt. 1735 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR, døydde i 1809 i Ølstad søndre, Røyken, Buskerud, NOR, 74 år gamal, og vart gravlagd den 3 sep. 1809 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR. Jøran gifta seg med Peder Nilsson Ølstad den 7 sep. 1755 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR.

         ii.  Arne Pederson Follestad vart fødd i 1737 i Frøtvet, Røyken, Buskerud, NOR, vart døypt den 2 jun. 1737 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR, døydde i 1804 i Follestad, Røyken, Buskerud, NOR, 67 år gamal, og vart gravlagd den 2 des. 1804 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR. Arne gifta seg med Kisti Hadlesdotter den 9 jan. 1762 i Hurum kyrkje, Hurum, Buskerud, NOR. Arne gifta seg så med Anne Jakobsdotter den 23 jan. 1779 i Ås kyrkje, Ås, Akershus, NOR.

        iii.  Svend Pederson Follestad vart fødd i 1739 i Frøtvet, Røyken, Buskerud, NOR, vart døypt den 24 mai 1739 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR, døydde den 6 sep. 1816 i Follestad, Røyken, Buskerud, NOR, 77 år gamal, og vart gravlagd den 11 sep. 1816 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR. Svend gifta seg med Johanne Guttormsdotter den 16 nov. 1767 i Asker kyrkje, Asker, Akershus, NOR.


100. Anders Svendson Toug vart fødd i 1714 i To, Vestby, Akershus, NOR, døydde i 1773 i To, Vestby, Akershus, NOR 59 år gamal, og vart gravlagd den 6 jun. 1773 i Vestby kyrkje, Vestby, Akershus, NOR.

Generelle notat: Den 28. desember 1740 i Vestby "Trolov: Anders Svendsøn Toug og Anne Olsdatter Knalstad"
Den 28. januar 1741 "Copp: Anders Svebdsøn og Anne Olsdatter Knalstad".
I 1748 "9de Søndag effter Trinitatis 1ste Guds tieneste ved Wesbye og sidst ved Garder
bapt: Hiemedøbt og confirmeret Anders ThougEj: dotter, Helle" og same år den 12. søndag etter Trinitates "par Anders TougEjes dotter, Helle gl 4 uger." og same dag "Intr Anders TougEjes Hustrue".
Den 13. februar 1749 "par: Ole TougEjes Søn Svend" (utan alder).
2. påskedag i 1750 "bapt: Anders Thougs Søn Ole. mdfd(mannlege faddrar): Hans Sundbye, Christen Knalstad og Jacob Svendsen Knalstad. qvdfd (kvinnelege faddrar) Helle Hans Syndbyes og Ole Thoug Ejes Hustrue." og 4. søndag etter påske same året "intro Anne Anders Thougs".

Follo sorenskriveri Skifteprotokoll 5 06.04.1743 - 27.07.1753 side 549a - 552b:
Skifteretten var samla på Nubsrud den 22. mai 1753 for å halde skifte etter "Gietrud Syversdatter" mellom enkemannen var Jacob Svendson og barna som Giertrud hadde med første mannen sin, Urian Olson som mellom anna var:
3) Ingeborg Uriansdotter som var død men etterlet seg ei dotter "Giøran Hansdatter 2de aar gammel, hiemeværende hos sin Fader Hans Svendsen Røcher i dette Hoved Sogn"
Fabroren Anders Svenson Toe var verge for dotterdottera Jøran Hansdotter "efterdi faderen Hans Svensen Rocher icke saa vederhæftig ansees, at have datters arvemidler Hannem kand vordes betroes."

Den 1. søndag i fasten i 1761 vart "Hans Syversen fra Toug gl 47 år" gravlagd i Vestby.

Follo sorenskriveri Skifteprotokoll 6 06.08.1753 - 03.12.1763 side 394a - 395b:
Skifteretten var samla den 26. oktober 1761 for å halde skifte etter Hans Syverson Toug i Vestby. Og mellom arvingane hans var:
4) fullsystera Giertrud Syversdotter som var død men etterlet seg 2 søner og 2 døttre: Syver Urianson 29 år "boende paa gaarden Nuberuud", Ole Urianson 26 år "Soldat og Commanderet til Holstein", Ingeborg Uriansdotter "ved Døden afgl:, men i ægteskab med Hans Svendsen aflet Een Datter, Giørand Hansdatter, som lever og opholder sig hos Hans Olsen paa Tome Eiem i Garder Annex" (ho var 9 år) og Marie Uriansdotter 29 år "tienende hos Levor Gunders Hovim ibidem"
"Nerværende af disse arvinger, Ole Syversen Borgen, Thorer Olsen Løchtaase, Syver Uriansen Nuberuud, samt Ellen Syversdatter, item som Formynder for Giørrand Hansdatter Farbroderen Anders Svendsen Toug, paa egne og de fraværendes Veigne."
Det hadde vore registrering av buet "effter den afdøde unge Carl Hans Syversen" den 11. februar 1761. Bruttoformua var på 165 riksdalar. Gjelda og utgiftene var på 15. riksdalar 3 ort 18 skillin, og då vart det att 119 riksdalar 9 skilling som skulle delast på arvingane.
Farbroren Anders Svendson Toe var verge for Giørnad Hansdotter.

I kyrkjeboka for Vestby i året 1773: "Trinitatis Søndag Par: Anders Svendsen Søndre Toug gl 61 aar 7 maaneder" og " 2de Søndag effter Trinitatis par Sl: Anders Tougs Enke, Anne Olsdatter gl: 61 aar 1 maaned".

Follo sorenskriveri Skifteprotokoll 7 03.02.1764 - 17.12.1774 side 468b - 470a:
Det var skifte den 1. juli 1773 på søndre Thoug i Vesty etter Anders Svendson og kona Anna Olsdotter. Arvingane var dei fire barna:
1) Ole Andersson 23 år "og hieme her paa gaarden"
2) Johanne Andersdotter "Død i ægteskab med Amund Olsen Toverud Ejer, og effterladt sig 2de børn nafnlig: a) Ole Amundsen 4 aar gl. og b) Anders Amundsen 1½ aar gl, begge hos Faderen paa Gaarden Toveruds Ejer."
3) Anna Andersdotter "gifft med Niels Sørensen Gloslie, af Froens Annex."
4) Jørrand Andersdotter "i ægteskab med Anders Kieldsen Morch i Sogner Annex."
Alle arvingane var til stades ved skiftet, og "morbroderen Christen Olsen Væster Garder" var til stades på vegne av sonen Ole Andersson. Anders Amundson Toverud Ejer var til stades på vegne av dei to umyndie barna sine.
Lausøyret vart vurdert til 75 riksdalar 3 ort 4 skilling. Det var jordegods i "denne gaard Søndre Thoug" med "bøxel og herlighed" etter skøyte datert 22. november 1740 og tinglest den 28. november 1740 som vart vurdert til 450 riksdalar. Bruttoformua vart då på 525 riksdalar 3 ort 4 skilling.
Sonen Ole Andersson sa at faren var formyndar for Jørrand Hansdotter som då hadde krav på landskyld av garden Nubsrud frå 1751 til 1756, som var arv etter bestefaren Urrian Olson, og som mora til Jørran, Ingeborg Urriansdotter hadde arva. Far til Jørran var Hans Svendson, bror til Anders som det vart halde skifte etter. Jørrand/Giørrand Hansdotter hadde også arva etter bestemora Giertrud Syversdotter og etter "hendes afg: morbroder Hans Syversen Thoug" (morbror til mora). Jørrand Hansdotter hadde då til saman krav på 5 riksdalar 2 ort 20 skilling. Gjelda var totalt på 49 riksdalar 1 ort 18 skilling, og då utgiftene og gjelda vart trekt frå, vart det att 466 riksdalar 3 ort 6 skilling til deling på arvingane.

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde den 1 jul. 1773 i To, Vestby, Akershus, NOR.

Anders Svendson gifta seg med Anne Olsdotter den 28 jan. 1741 i Vestby kyrkje, Vestby, Akershus, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 28 des. 1740 i Vestby kyrkje, Vestby, Akershus, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Johanne Andersdotter vart fødd i 1742 i To, Vestby, Akershus, NOR, døydde i 1773 i Toverud, Vestby, Akershus, NOR 31 år gamal, og vart gravlagd den 7 mai 1773 i Vestby kyrkje, Vestby, Akershus, NOR. Johanne gifta seg med Amund Olson Toverud den 17 nov. 1765 i Vestby kyrkje, Vestby, Akershus, NOR.

         ii.  Anne Andersdotter vart fødd i 1745 i To, Vestby, Akershus, NOR og døydde i Glosli lille, Frogn, Akershus, NOR. Anne gifta seg med Niels Sørenson Glosli den 4 apr. 1767 i Vestby kyrkje, Vestby, Akershus, NOR.

        iii.  Svend Andersson Toug vart fødd i 1746 i To, Vestby, Akershus, NOR, døydde i 1749 i To, Vestby, Akershus, NOR 3 år gamal, og vart gravlagd den 13 feb. 1749 i Vestby kyrkje, Vestby, Akershus, NOR.

         iv.  Helle Andersdotter vart fødd i 1748 i To, Vestby, Akershus, NOR, døydde i 1748 i To, Vestby, Akershus, NOR, og vart gravlagd den 1 sep. 1748 i Vestby kyrkje, Vestby, Akershus, NOR.

          v.  Jøran Andersdotter vart fødd i 1749 i To, Vestby, Akershus, NOR og døydde i Næss, Moss, Østfold, NOR. Eit anna namn for Jøran var Joran. Jøran gifta seg med Anders Kjellson Næs den 24 feb. 1771 i Vestby kyrkje, Vestby, Akershus, NOR.

50       vi.  Ole Andersson Stokker. Ole gifta seg med Johanne Kristoffersdotter den 16 nov. 1773 i Vestby kyrkje, Vestby, Akershus, NOR.


101. Anne Olsdotter vart fødd i 1712 i Knaldstad søndre, Vestby, Akershus, NOR, døydde i 1773 i To, Vestby, Akershus, NOR 61 år gamal, og vart gravlagd den 20 jun. 1773 i Vestby kyrkje, Vestby, Akershus, NOR.

Anne gifta seg med Anders Svendson Toug den 28 jan. 1741 i Vestby kyrkje, Vestby, Akershus, NOR.

102. Christopher Hansson Grønlund vart fødd i 1716 i Svineskog, Vestby, Akershus, NOR, vart døypt den 1 jan. 1716 i Garder kyrkje, Vestby, Akershus, NOR, døydde i 1778 i Grønlund, Vestby, Akershus, NOR, 62 år gamal, og vart gravlagd den 25 jan. 1778 i Vestby kyrkje, Vestby, Akershus, NOR.

Generelle notat: Follo sorenskriveri Tingbok A 39 22.01.1748 - 07.10.1755 side 91a:
Den 10. april 1750 "blev It almindelige Waar Sage og Skatte Ting for Westbye hoved Sogn med effterskrivne Eedsvorne Laugrettesmænd .... Hvor da blev Publiceret
..
4) Thorer Gulbrandsen Grønlunds Skiøde paa 1 Skipd 7 Lisp Tunge i gaard: Grønlund til Dragoun Christopher Hansen hvorfore er betalt 700 rhd, datert 14d Febr 1750.
5) Ellef Hansens Skiøde til Christen Olsen Ulfschie paa 15 Lisp Salt i gd Eeg, hvorfore er betalt 400 rhd. dateret 28d Feb 1750.
6) biskop Niels Dorphers bøxel Sæddel til Tollef Olsen paa 5 lisp Tunge i gd: Øde Auerød. dateret 10de Janr 1750.
7) Hans Olsen Svineskougs Skiøde til sin Søn Ellef Hansen paa halve deelen udj gd: Svineschoug der skylder 1 Skipd 3 Tunge hvorfore er betalt 285 rhd 2 ort: dateret 28 Feb 1750."

Den 13. oktober 1750 vart "Christopher Hansen Grønlund og Sibille Gunnersdotter Haavim" vigde i Vestby.
Den 3. søndag etter Trinitates i 1751 vart "Christopher Grønlunds datter Maria" døypt i Vestby. Faddranae var: Ole Borgen, Ole Rustad og Hans Haavim, "Marte Levor Pepperstads og Marthe Ellev Svineschoug".
Den 4. søndag etter påske i 1753 vart "Christopher Grønlunds datter Johanne" døypt i Vestby. Faddrane var: Ellev Svinschoug, Ole Borgen og Hans Haavim, "Helvig Ole Rustads og Marthe Ellev Svinschougs"
Den 17. søndag etter Trinitates i 1755 vart "Christopher Grønlunds datter Helvig" døypt i Vestby. Fadrane var: Laers Bylterud, Talach Topper og Guner Grøstad, "Marthe Elev Svinschougs og Marthe Levor Peberstads".
Den 14. desember 1757 vart "Christopher Grønlunds datter Olea" døypt i Vestvig. Faddrane var: "Elev Svinschoug og Christen Grøstad og Guner Christensøn Haavim", "Marthe Christen Grøstads og Anne Ole Tougs".
Den 13. september 1760 vart "Christopher Grønlunds Søn Gunder" døypt i Vestby. Faddrane var: "Christen Grøstad, Lars Bylterud og Levor Haavim", "Marthe Elev Svinskovs og Marthe Lars datter Bylterud".
Den 10. desember 1763 vart "Christopher Grønlunds Søn Hans" døypt i Vestby. Faddrane var: "Levor Haavim, Lars Toug og Bertel Svinskov", "Marthe Ellev Svinskovs og Marthe Levor Haavims".
1. søndag etter heilage tre kongar i 1767 vart "Christopher Grønlunds datter Ingebor Maria" døypt i Vestby. Faddrane var: "Sergeant Ole Rustad, Christen Grostad og Jørgen Svin Skov", Marthe Ellev Svin Skovs og Marthe Levor Haavims".
3. søndag i advent i 1769 vart "Christopher Grønlunds Søn Lars" døypt i Vestby. Faddrane var: "Christen Grøstad og Anders Grønlund Ejer", "Sl: Lars Bylteruds, Johannes Grøstads og Else Rustad i Garder Sogn".
"Christopher Hansen Grønlund gl: 62 aar 2 uger 2 dager" vart gravfesta i Vestby 3. søndag etter heilage tre kongar i 1778.

Follo sorenskriveri Skifteprotokoll 8 14.01.1775 - 20.12.1788 side 87b - 89b:
"Aar 1778 den 16de Martii, blev et Lovligt Skifte avhandlet paa gaarden Grønlund i Vestbye Hoved Sogn, effter sammestæds avgangne Mand Christopher Hansen". Lausøyre vart vurdert til 229 riksdalar. Garden Grønlund vart vurdert til 1.000 riksdalar "som bliver udenfor Boets Intægts Beregning efter foran i Skiftet skeede omgiørelse imellem samtlige Boets vedkommende, og hvilket Sønnerne Gunder, Hans og Lars, samt Døtterne Olia og Ingeborg, til vederlaug mod hvad deres bortgiftede 2de Søskende Maria og Johanne Christophersdøttre have erholdet udi Hiemme-gifte, forlods er tillagt."
"Summa Summarum Boets Intægt og formue" som var 1.635 riksdalar 2 ort 12 skilling. Gjelda og udgiftene var på 31 riksdalar 15 skilling og då vart det att 1.588 riksdalar 1 ort 16 skillin, og av dette fekk enka Sibilla Gundersdotter halvparten - 794 riksdalar 20 skilling og den andre halvparten vart delt på barna:
1) Gunder Christopherson
2) Hans Christopherson
3) Lars Christopherson
4) Maria Christophersdotter gift med Jens Riulfson Hoel
5) Johanne Christophersdotter gift med Ole Andersson Toe
6) Olia Christophersdotter
7) Ingeborg Christophersdotter
Kvar av sønene fekk 157 riksdalar 1 ort og kvar av døttrene fekk 78 riksdalar 2 ort 12 skilling. "Til Curator for ældste Søn Gunder Christophersen og Formynder for anden søn Hans Christophersen, beskikkes Fasterens Mand Levar Gundersen Haavimb, samt til Formynder for yngste Søn Lars Christophersen, Fasterens Manden (søn?) Gunder Levarsen Pebberstad. Tredie Datter Olia Christophersdatter, Sødskendebarnet Ole Gabrielsen Bylteruud, og yngste Datter Ingeborg Maria Christophersdatter, Svogeren Ole Andersen Toe".

Enken Sybilla Gundersdotter Grønlund vart gravlagd 14. desember 1794, "68 Aar 2 uger 2 dage gl".

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde den 12 mar. 1778 i Grønlund, Vestby, Akershus, NOR.

Christopher Hansson gifta seg med Sybilla Gunnarsdotter den 13 okt. 1750 i Garder kyrkje, Vestby, Akershus, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Maria Kristoffersdotter vart fødd i 1751 i Grønlund, Vestby, Akershus, NOR, vart døypt den 27 jun. 1751 i Vestby kyrkje, Vestby, Akershus, NOR og døydde i Hol, Vestby, Akershus, NOR,. Eit anna namn for Maria var Marie. Maria gifta seg med Jens Rolfson Hoel den 10 feb. 1771 i Vestby kyrkje, Vestby, Akershus, NOR.

51       ii.  Johanne Kristoffersdotter. Johanne gifta seg med Ole Andersson Stokker den 16 nov. 1773 i Vestby kyrkje, Vestby, Akershus, NOR.

        iii.  Helvig Kristoffersdotter vart fødd i 1755 i Grønlund, Vestby, Akershus, NOR, vart døypt den 21 sep. 1755 i Vestby kyrkje, Vestby, Akershus, NOR, døydde i 1778 i Grønlund, Vestby, Akershus, NOR, 23 år gamal, og vart gravlagd den 11 jan. 1778 i Vestby kyrkje, Vestby, Akershus, NOR. Ho hadde ikkje noko tilhøve eller barn.

         iv.  Olea Kristoffersdotter vart fødd i 1757 i Grønlund, Vestby, Akershus, NOR, vart døypt den 14 des. 1757 i Vestby kyrkje, Vestby, Akershus, NOR, døydde den 1 mar. 1839 i Gierrebouen, Moss, Østfold, NOR, 82 år gamal, og vart gravlagd den 11 mar. 1839 i Moss kyrkje, Moss, Østfold, NOR. Dødsårsak: Alderdomssvaghed. Eit anna namn for Olea var Marte. Olea gifta seg med Lars Kristofferson Gjerrebougen den 16 feb. 1783 i Vestby kyrkje, Vestby, Akershus, NOR.

          v.  Gunder Kristofferson Grønlund vart fødd i 1760 i Grønlund, Vestby, Akershus, NOR, vart døypt den 13 sep. 1760 i Vestby kyrkje, Vestby, Akershus, NOR, døydde den 20 mar. 1837 i Grønlund, Vestby, Akershus, NOR, 77 år gamal, og vart gravlagd den 1 apr. 1837 i Vestby kyrkje, Vestby, Akershus, NOR. Gunder gifta seg med Sophie Olsdotter den 9 jan. 1796 i Vestby kyrkje, Vestby, Akershus, NOR.

         vi.  Hans Kristofferson Støkken vart fødd i 1763 i Grønlund, Vestby, Akershus, NOR, vart døypt den 10 des. 1763 i Vestby kyrkje, Vestby, Akershus, NOR og døydde i Støkken østre, Ås, Akershus, NOR,. Hans gifta seg med Elisabeth Ulriksdotter cirka 1790 i Ås kyrkje, Ås, Akershus, NOR.

        vii.  Ingebor Maria Kristoffersdotter vart fødd i 1767 i Grønlund, Vestby, Akershus, NOR, vart døypt den 11 jan. 1767 i Vestby kyrkje, Vestby, Akershus, NOR, døydde den 29 mar. 1824 i Bøler, Ski, Akershus, NOR, 57 år gamal, og vart gravlagd den 7 apr. 1824 i Kråkstad kyrkje, Kråkstad, Akershus. Ingebor gifta seg med Ole Olson Bøler den 3 nov. 1793 i Kråkstad kyrkje, Kråkstad, Akershus.

       viii.  Lars Kristofferson Tuft vart fødd i 1769 i Grønlund, Vestby, Akershus, NOR, vart døypt den 17 des. 1769 i Vestby kyrkje, Vestby, Akershus, NOR og døydde i Tuft, Vestby, Akershus, NOR,. Lars gifta seg med Barbro Arnesdotter den 26 jul. 1794 i Vestby kyrkje, Vestby, Akershus, NOR.


103. Sybilla Gunnarsdotter vart fødd i 1726 i Hovum, Vestby, Akershus, NOR, vart døypt den 27 nov. 1726 i Garder kyrkje, Vestby, Akershus, NOR, døydde i 1794 i Grønlund, Vestby, Akershus, NOR, 68 år gamal, og vart gravlagd den 14 des. 1794 i Vestby kyrkje, Vestby, Akershus, NOR. Eit anna namn for Sybilla var Sibille.

Sybilla gifta seg med Christopher Hansson Grønlund den 13 okt. 1750 i Garder kyrkje, Vestby, Akershus, NOR.

104. Jon Ivarson Solberg vart fødd i 1708 i Grette, Røyken, Buskerud, NOR, vart døypt den 7 okt. 1708 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR, døydde i 1762 i Solberg, Hurum, Buskerud, NOR, 54 år gamal, og vart gravlagd den 12 des. 1762 i Hurum kyrkje, Hurum, Buskerud, NOR. Andre namn for Jon Ivarson var Joen og John.

Generelle notat: I 1728 i Røyken "D. 3. a. Tr. Copl Jig Joen Iverss Grette med Anne Andersd Husebye."

"Jon Iversen gl. 54 aar" vart gravfesta i Hurum 3. søndag i advent i 1762

Jon Ivarson gifta seg med Anna Andersdotter d.e. den 13 jun. 1728 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Lars Jonson Huseby vart fødd i 1729 i Huseby, Røyken, Buskerud, NOR, vart døypt den 20 feb. 1729 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR, døydde i 1729 i Huseby, Røyken, Buskerud, NOR,, og vart gravlagd den 6 mar. 1729 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR.

         ii.  Hans Jonson Huseby vart fødd i 1730 i Klemmetsrud nordre, Røyken, Buskerud, NOR, vart døypt den 9 jul. 1730 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR, døydde i 1755 i Huseby, Røyken, Buskerud, NOR, 25 år gamal, og vart gravlagd den 9 mar. 1755 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR. Hans gifta seg med Martha Sørensdotter den 6 jan. 1754 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR.

        iii.  Christopher Jonson Haug vart fødd i 1732 i Nygård, Hurum, Buskerud, NOR, vart døypt den 21 sep. 1732 i Hurum kyrkje, Hurum, Buskerud, NOR, døydde i 1785 i Haug, Røyken, Buskerud, NOR, 53 år gamal, og vart gravlagd den 31 jul. 1785 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR. Eit anna namn for Christopher var Christopher. Christopher gifta seg med Kristi Jonsdotter den 18 sep. 1757 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR.

         iv.  Anders Jonson Solberg vart fødd i 1735 i Grette, Røyken, Buskerud, NOR, vart døypt den 19 jun. 1735 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR, døydde den 6 apr. 1817 i Solberg, Hurum, Buskerud, NOR, 82 år gamal, og vart gravlagd den 13 apr. 1817 i Hurum kyrkje, Hurum, Buskerud, NOR. Anders gifta seg med Gunnild Nilsdotter den 1 jan. 1760 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR.

          v.  Martha Jonsdotter vart fødd i 1738 i Åsgård, Røyken, Buskerud, NOR, vart døypt den 13 apr. 1738 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR, døydde i 1738 i Åsgård, Røyken, Buskerud, NOR,, og vart gravlagd den 3 aug. 1738 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR.

         vi.  Iver Jonson Åsgård (Tvilling) vart fødd i 1739 i Åsgård, Røyken, Buskerud, NOR, vart døypt den 13 sep. 1739 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR, døydde i 1739 i Åsgård, Røyken, Buskerud, NOR,, og vart gravlagd den 15 nov. 1739 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR.

        vii.  Martha Jonsdotter (Tvilling) vart fødd i 1739 i Åsgård, Røyken, Buskerud, NOR og vart døypt den 13 sep. 1739 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR. Martha gifta seg med Hans Sjurson den 7 jun. 1761 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR.

52     viii.  Iver Jonson Åros. Iver gifta seg med Olena Eilivsdotter den 31 des. 1763 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR. Iver gifta seg så med Maria Pedersdotter den 28 nov. 1772 i Ås kyrkje, Ås, Akershus, NOR.

         ix.  Bernt Jonson Huseby vart fødd i 1746 i Huseby, Røyken, Buskerud, NOR, vart døypt den 3 apr. 1746 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR, døydde i 1748 i Huseby, Røyken, Buskerud, NOR, 2 år gamal, og vart gravlagd den 3 mar. 1748 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR.


105. Anna Andersdotter d.e. vart fødd i 1700 i Huseby, Røyken, Buskerud, NOR, døydde i 1772 i Solberg, Hurum, Buskerud, NOR 72 år gamal, og vart gravlagd den 12 jan. 1772 i Hurum kyrkje, Hurum, Buskerud, NOR.

Generelle notat: "Anna Andersdaatt: Enke paa Solberg" vart gravlagd i Hurum 12. januar 1772, 72 år gamal.

Anna gifta seg med Jon Ivarson Solberg den 13 jun. 1728 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR.

106. Peder Eilivson Klemmetsrud vart fødd i 1723 i Hellum, Strømm, Vestfold, NOR, vart døypt den 6 mai 1723 i Strømmen kyrkje, Strømm, Vestfold, NOR og døydde cirka 1751 i Klemmetsrud nordre, Røyken, Buskerud, NOR, i ein alder av omkring 28 år.

Generelle notat: "Peder Ellewsøn Hellem" og "Marthe Jens Datter Eg" vart trulova i Strømmen Dom Septuagesima i 1743 og vigde 7. søndag etter Trinitates i 1743.
Under døypte i Strømmen i 1744 Dom: interFest Ciriumeis "Peder Ellewsøns Søn Ellew. Fadd: Mari Knem, Sidsel Temeraas, Anne Jensdatter, Søwren Eg, Syver Hellem."
Under døypte i Strømmen i 1745 Dom a 14 Trinit "Peder Ellewsøns Søn Hans. Fadd: Mari Knem, Marte Temeraas, Anne Maria Jans D: Lantz, Søren Eg, Syver Hellem."
Under døypte i Strømmen i 1747 Dom 20 a Trinit "Peder Ellefsens Søn Hans. Fadd: Peder Hansen, Søren Eg, Maria Michelsdat, Anne Jensdatt: Anne Magrete Pedersdatt".
Under døypte i Røyken i 1749 Dom: 12 a Trinit "døbte ieg Peder Ellefsøn Clemesruds daatter Maria. Fadd: Hans Clemesrud, Hans Torgeirsøn Clemesrud, Hans Jacobsland, Anna Jensdatter Berget og Kistj Hansdatter Clemesrud." og "moderen Marthe Jensdatter intr: Dom: 17 a trinit" same året.
Under gravlagde i Røyken i 1748 Dom: 5 a trinit "gravfæstede ieg Peder Clemesruds Søn Cornelius gl: 9 maaneder". Dette må vere sonen som vart døypt i 1747 men då kalla Hans.

Peder Eilivson gifta seg med Marthe Jensdotter den 28 jul. 1743 i Strømmen kyrkje, Strømm, Vestfold, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 10 feb. 1743 i Strømmen kyrkje, Strømm, Vestfold, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Ellew Pederson vart fødd i 1743 i Hellum, Strømm, Vestfold, NOR og vart døypt den 1 jan. 1744 i Strømmen kyrkje, Strømm, Vestfold, NOR.

         ii.  Hans Pederson vart fødd i 1745 i Hellum, Strømm, Vestfold, NOR og vart døypt den 19 sep. 1745 i Strømmen kyrkje, Strømm, Vestfold, NOR.

        iii.  Cornelius Pederson Klemmetsrud vart fødd i 1747 i Hellum, Strømm, Vestfold, NOR, vart døypt den 15 okt. 1747 i Strømmen kyrkje, Strømm, Vestfold, NOR, døydde i 1748 i Klemmetsrud nordre, Røyken, Buskerud, NOR, i ein alder av 1 år, og vart gravlagd den 14 jul. 1748 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR. Eit anna namn for Cornelius var Hans.

53       iv.  Maria Pedersdotter. Maria gifta seg med Iver Jonson Åros den 28 nov. 1772 i Ås kyrkje, Ås, Akershus, NOR.


107. Marthe Jensdotter vart fødd i 1724 i Jaksland, Røyken, Buskerud, NOR, døydde i 1791 i Vang, Røyken, Buskerud, NOR 67 år gamal, og vart gravlagd den 11 sep. 1791 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR.

Generelle notat: Den 16. oktober 1752 "trolovede ieg paa Jachsland Dragouen Erich Olsøn Halden med Enchen Marthe Jensdatter. Caut; Christopher Jellum og Søren Braaseth." og dei vart vigde Festo Epih: Xsti 1753.
Under døypte i Røyken i 1753 "Dom: 11 a trinit: døbte ieg Erich Olsøns i Halden Søn Ole. Fadd Hans Larssøn Kiegstad, Hans Jacobsland, Joen Hannestad, Gunild Maria Nielsdatter Kiegstad og Anne Jensdatter Berget."
Under døypte i Røyken i 1755 "Dom: Reminiscere døbte ieg Erich Haldens Søn Peder. Fadd: Ole Kiegstad, Søren UrmagerSvend fra Blachstad, Joen i Berget, Kirstj Olsdtter Blachestad og Karj Jensdatter Jacobsland."
Under døypte i Røyken i 1757 "Dom: 7 a trinit: døbte ieg Erich Olsøns i Halden Søn: Hans. Fadd: Michel Pedersøn Svarteberg, Hans Jensøn Jacobsland og Lars Pedersøn i Klochestuen. Gunild Maria Kiegstad og Kirstina Christensdaatter Grinj."
Under døypte i Røyken i 1759 "Dom 2de a Epiph: døbte ieg Erich Haldens Søn Jens. Fadd: Hans Jacobsland. Niels Maaserud og Hans Asbiørnsøn paa Kiegstad. Anna Jensdatter Berget og Chatrine Jacobsland." og under gravlagde i Røyken same året "Festo Ascensionis Xsti gravfæstede ieg Erich Olsøn Haldens Søn Jens gl: 4 maaneder og 14 dager."
Under døypte i Røyken i 1760 "Fer 2de Pentecostes døbte ieg Erich i Halden, hans daatter Kirstina. Fadd: Hans Hasum, Hans Jacobsland, og Michel Svarteberg. Maria Jellum og Birthe Andersdatter Grinj."
Under døypte i Røyken i 1762 "Dom: septuagesima døbte ieg Erich Haldens Søn Lars. Fadd: Ole Kiekstad, Peder Wang og (namn manglar) fra Ascher Sogn Frue Capet: Meydels og Kirsti Blachestad fra Ascher Sogn." og under gravlagde i Røyken i 1763 "Fer: 3tia Pent: Jord kastet paa Erich Haldens Søn Lars gl: 1 aar og 3 maaneder."
Under døypte i Røyken i 1764 "Festo Annunciat: Mariæ døbte ieg Erich Olsøn Wangs daatter Maria. Fadd: Lars Wang, Michel Pedersøn og Ole Syltinglie, Anna Jensdatter Berget og Maria Pedersdatter Biørnestad." og same året under gravlagde "Dom: 15 a trinint: gravfæstede ieg Erich Wangs daatter Maria Erichsdatter gl: 6 maaneder."
Under døypte i Røyken i 1765 "Dom: 23 a trinit: døbte ieg Erich Wangs Søn: Jens. Fadd: Hans Jacobsøn Heggen, Lars Pederdersøn Gulle og Christen Trsøn Berget, Gunild Schrøders og Anne Jacobsdatter Heggen." og under gravlagde i Røyken i 1779 "den 20de Søndag effter Trinit gravfæstede jeg Erich Vangs Søn Jens gl 14 aar".
Under døypte i Røyken i 1770 "Dom: 7 a Trinit: døbte ieg Erich Wangs Søn: Lars. Fadd: Johan Schrøder, Hans Jacobsøn Heggen og Ellef Blachestad fra Ascher. Kirstj Olsdatter Blachestad og Karj Jensdatter Enger" og under gravlagde i Røyken i 1772 "dj 2den Maij blf Jord kastet paa Erich Wangs Søn Lars gl: 1 aar og 8 maaneder."
Under gravlagde i 1791 "dj 7de aug gravfæstede jeg Erich Olsen Wang gl 66 aar." og "dj 11te Septr gravfæstede jeg Enchen Marthe Jensd: Wang gl 67 aar."

Marthe gifta seg med Peder Eilivson Klemmetsrud den 28 jul. 1743 i Strømmen kyrkje, Strømm, Vestfold, NOR.

Marthe gifta seg så med Erich Olson Vang den 6 jan. 1753 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 16 okt. 1752 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Ole Erikson Vang vart fødd i 1753 i Kjekstad, Røyken, Buskerud, NOR, vart døypt den 2 sep. 1753 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR, døydde i 1796 i Vang, Røyken, Buskerud, NOR, 43 år gamal, og vart gravlagd den 28 feb. 1796 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR. Ole gifta seg med Elsa Kristensdotter den 7 aug. 1775 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR.

         ii.  Peder Erikson vart fødd i 1755 i Kjekstad, Røyken, Buskerud, NOR, vart døypt den 23 feb. 1755 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR og døydde i Eriksrud, Asker, Akershus, NOR,. Peder gifta seg med Else Larsdotter den 15 nov. 1784 i Asker kyrkje, Asker, Akershus, NOR.

        iii.  Hans Erikson vart fødd i 1757 i Kjekstad, Røyken, Buskerud, NOR, vart døypt den 24 jul. 1757 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR og døydde i Vang, Røyken, Buskerud, NOR,.

         iv.  Jens Erikson vart fødd i 1759 i Kjekstad, Røyken, Buskerud, NOR, vart døypt den 14 jan. 1759 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR, døydde i 1759 i Kjekstad, Røyken, Buskerud, NOR,, og vart gravlagd den 24 mai 1759 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR.

          v.  Kirstina Eriksdotter vart fødd i 1760 i Kjekstad, Røyken, Buskerud, NOR og vart døypt den 26 mai 1760 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR.

         vi.  Lars Erikson vart fødd i 1762 i Kjekstad, Røyken, Buskerud, NOR, vart døypt den 7 feb. 1762 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR, døydde i 1763 i Kjekstad, Røyken, Buskerud, NOR, i ein alder av 1 år, og vart gravlagd den 24 mai 1763 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR.

        vii.  Maria Eriksdotter vart fødd i 1764 i Vang, Røyken, Buskerud, NOR, vart døypt den 25 mar. 1764 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR, døydde i 1764 i Vang, Røyken, Buskerud, NOR,, og vart gravlagd den 30 sep. 1764 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR.

       viii.  Jens Erikson vart fødd i 1765 i Vang, Røyken, Buskerud, NOR, vart døypt den 10 nov. 1765 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR, døydde i 1779 i Vang, Røyken, Buskerud, NOR, 14 år gamal, og vart gravlagd den 17 okt. 1779 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR.

         ix.  Lars Erikson vart fødd i 1770 i Vang, Røyken, Buskerud, NOR, vart døypt den 29 jul. 1770 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR, døydde i 1772 i Vang, Røyken, Buskerud, NOR, 2 år gamal, og vart gravlagd den 2 mai 1772 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR.


108. Bent Olson Klemmetsrud vart fødd i 1703 i Klemmetsrud nordre, Røyken, Buskerud, NOR, døydde i des. 1768 i Klemmetsrud nordre, Røyken, Buskerud, NOR 65 år gamal, og vart gravlagd den 1 jan. 1769 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR.

Generelle notat: I 1744 "Dom: 25 a trinit: døbte ieg Even Baarsruds daatter Anna. Fadd: Hans Martisrud, Hans Alfsøn Nernæs, Ole Hansøn ibidem, Kari Ramton og Randj Karine Pedersdatter Clemesrud."
I 1745 "Festo Michaelis gravfæstede ieg Bent Clemetsrud hustrue Randj Carine Pedersdatter, som døde udi barnsnød i sit alders 29 aar."
Kva tid Bent Olson og Randi Karine Pedersdotter vart vigde og kvar dei vart vigde er ukjent. Men Randi var komen til Klemmetsrud i 1744, og året etter døydde ho.
I 1746 Dom: 7 a trinit: "trolovede ieg Enchemand Bent Clemesrud med Pigen Kirstj Joensdatter Ølstad. Caut Hans Martisrud og Bernt Gislerud." og dei vart vigde Dom: 16 a trinit 1746.

I 1769 "Festo Novi Anni gravfæstede min Søn Bent Olsøn Clemesrud gl: 65 aar, 4 maaneder og 14 dage."

Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri Skifteprotokoll 5 (Hc 0005) 23.06.1760 - 18.03.1774 side 513b - 515b:
Den 7. april 1769 var det skiftesamling "paa den gaard Nordre Klemetsrud i Røgen Præstegield, da mig var tilkjendegiort at den der boede Velagte Dannemand Bernt Olsen for nogen føije tid siden ved Døden var afgaaen sadt for her efter ham at foretage et lovlig Christelig, og Retferdig Arve Skiffte, imellem hands igienlevende Enke og Hustrue den Hederlige Danneqvinde Kierstie Johns Datter og Hendes med bemelte Salig Mand Bent Olsen samen avlede og i liveværende børn og arvinger som hun anmelte at være 5 Søner og 2 Døttre hvis Navne ere. Ældste Søn Hans Bendtsen gl: i 20de aar. Anden Søn John Bendtsen gl: 14 aar. Tredie Søn Ole Bentsen gl 11 aar Fierde Søn Even Bentsen 10 aar Femte Søn Otter Bentsen gamel, 2 aar, Ældste Datter Ane BendsDatter gl: 15 aar, og yngste Datter Randi Karine Bendts Datter i 7de aar Hvilke Børn nu alle paa arvetomten var hiemeværende. Effter Skiffte Rettens omspørgende Declarede Stervboe Enken: at der ikke lever nogen Sødskende eller Slægt av Hendes Salig mand som kand antage værgemaal for de umyndige børn, og paa Hendes Siide har hun vel een broder, men som hand er een blind mand og saaledes Skrøbelig, kand hand ikke værge, hvorfor hun ikke kunde forestaa nogen anden til formyndere for Hendes børn end Hendes 2de Svogrer Christopher og Peder Erichsøner Willingstad som har til ægte Hendes 2de kjødelige Søstere Malene og Christiana Johns Døttre (dette er ikkje rett, dei var halvsystrene hennear og Knudsdøttre); Thi blev og disse 2de mænd Christopher og Peder Erichsøner Willingstad, af Skiffte Retten dernæst og tilsadt, at være bemelte umyndige Børns værge og Formyndere for den arv dem paa dete Skiffte maatte tilfalde og deres Tarv og bæste her paa Skifftet at i agtage, til Enede fornevnte Christopher Erichsen Willingstad Sagde sig nu og ved Skiffte Retten paa egne og broder Peder Erichsens veigner, at være tilstæde tillige med Stervboe Enkens antagne laugværge og morbroder Hans Christensen Martensrud".
Buet åtte halve garden nordre Klemetsrud som Bent Olson dels hadde arva og dels kjøpt. Enka la fram eit skøyte frå Amund Olson, Bernt Michelson Gislerud og Søren Hansson Bryn datert 10. april 1750 og tinglyst 13. desember 1751. Jordegodset vart verdsett til 600 riksdalar og bruttoformua var på 809 riksdalar 1 ort 16 skilling. Gjelda og utkiftene var på 50 riksdalar 3 ort 8 skilling, og då var det att 758 riksdalar 1 ort 8 skilling. Av dette skulle så skifteforvaltaren ha 7 riksdalar 2 ort 2 skilling. Då vart det att 751 riksdalar 6 skilling til deling på enka og barna hennar. Christopher Willingstad var kurator for Hans Bentson samt verge for John Bentson og Ole Bentson. Peder Willingstad var verge for Even Bentson, Otter Bentson, Ane Bentsdotter og Randi (Karine) Bentsdotter.

Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri Skifteprotokoll 6 (Hc 0006) 25.05.1773 - 06.03.1789 side 483b - 486a:
"Daniel Mathias Thams Cncellie Raad Sorensskriver og Skifte Forvalter over Lier, Røgen og Hurum Fogderie. Gjør Vitterligt at aar 1784, den 25de Martii Foretog jeg mig paa min Beboende gaard Stopper i Lier i overværelse af de 2de Edsvorne LaugaRettes mænd Nils Olsen Wahl og Lars Andersen Flaaten efter foregaaende anmældelse om Sal: Ole Bentsen Klemmesruds dødelige afgang og nu der 20de f:m: udstædde og ved Røgen kirke af 22de nesteffter til 8de siidsl: Publicerede man derefter vedskrivelse og sammes Bekientgiørelse af Lensmanden Hans Fridtz til Arvingerne forandrede og til i Dag bestemte tiid, at afhandle og til endelig Sluttning at Befordre et lovligt Skifte efter bemelte afdøde Ole Bentsen imellem hans igienlevende Deels myndige og Deels Umyndige arvinger, samt Debi & Creditorer og derumder at tildeele, de sidste deres Beviislig tilgodehavende af den afdødes Boesmidler ....".
Arvingane var syskena hans og barna deira:
1) "ældste Broder Hans Bentsen Bonnde paa gaarden Klemmetsrud i Røgen Præstegiæld og langt over myndigheds alder"
2) "anden Broder Joen Bentsen tienende paa gaarden Baarsrud sammestæds og langt over myndigheds alder"
3) "ældste Syster Anne Bentsdatter ugifft og hos sin ældste Broder Hans Bentsen, samt gl: 32 aar"
4) yngste Syster Randi Karine Bentsdatter gl: 23 aar værende paa Alun Verket ved Christiania"
"Paa Hvilke 2de Pigers Vegner mødte deres mosters mand og Verge Peder Erichsen Willingstad. Broren Jans Bentson Klemmetsrud sa at Ole Bentson hadde arva pengar og jordegods etter faren Bent Olson Klemmetsrud, etter dei to brørne sine Even Bentson og Otto Bentson, og etter mor si Kirstie Joensdotter Baarsrud. Peder Erichson Villingstad var formynder for Anne Bentsdotter og Randi Karine Bensdotter. Bruttoformua var på 175 riksdalar 2 ort 11 9/10 skilling og då gjelda og utgiftene vart trekt frå, vart det att 116 riksdalar 11 9/10 skilling. Så skulle skifteforvaltaren ha 1 riksdalar 16 skilling. Då vart det att 114 riksdalar 3 ort 19 9/10 skilling og "efter Kongl: Allernaadigste Resolution" skulle 1 prosent av dette betalast til "Christiania Stift Tugthuus" som vart 1 riksdalar 15 skilling. Det vart då att 113 riksdalar 3 ort 4 4/10 skilling som skulle delast på arvingane.

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde den 7 apr. 1769 i Klemmetsrud nordre, Røyken, Buskerud, NOR.

Bent Olson gifta seg med Randi Carine Pedersdotter i 1744 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR.

Hendingar i livet hans var:

• Fadder: 23 nov. 1744, Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR.

Bent Olson gifta seg så med Kisti Jonsdotter den 28 aug. 1746 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 24 jul. 1746 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Ole Bentson Klemmetsrud vart fødd i 1747 i Klemmetsrud nordre, Røyken, Buskerud, NOR, vart døypt den 18 jun. 1747 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR, døydde i 1754 i Klemmetsrud nordre, Røyken, Buskerud, NOR, 7 år gamal, og vart gravlagd den 15 des. 1754 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR. Dødsårsak: Døde i børnekoppene.

         ii.  Randi Carina Bentsdotter vart fødd i 1748 i Klemmetsrud nordre, Røyken, Buskerud, NOR, vart døypt den 21 jul. 1748 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR, døydde i 1754 i Klemmetsrud nordre, Røyken, Buskerud, NOR, 6 år gamal, og vart gravlagd den 24 nov. 1754 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR.

54      iii.  Hans Bentson Klemmetsrud. Hans gifta seg med Ingebor Kristoffersdotter den 6 mar. 1773 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR.

         iv.  Anna Bentsdotter vart fødd i 1752 i Klemmetsrud nordre, Røyken, Buskerud, NOR, vart døypt den 16 jan. 1752 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR, døydde i 1791 i Klemmetsrud nordre, Røyken, Buskerud, NOR, 39 år gamal, og vart gravlagd den 8 mai 1791 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR. Ho hadde ikkje noko tilhøve eller barn.

          v.  Jon Bentson Mortensrud vart fødd i 1754 i Klemmetsrud nordre, Røyken, Buskerud, NOR, vart døypt den 28 apr. 1754 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR, døydde den 14 des. 1823 i Mortensrud, Røyken, Buskerud, NOR, 69 år gamal, og vart gravlagd den 21 des. 1823 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR. Eit anna namn for Jon var Joen. Jon gifta seg med Dorthe Sophia Andreasdotter den 24 jan. 1793 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR.

         vi.  Ole Bentson Klemmetsrud vart fødd i 1756 i Klemmetsrud nordre, Røyken, Buskerud, NOR, vart døypt den 28 mar. 1756 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR, døydde i 1783 i Klemmetsrud nordre, Røyken, Buskerud, NOR, 27 år gamal, og vart gravlagd den 1 des. 1783 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR. Han hadde ikkje noko tilhøve eller barn.

        vii.  Lars Bentson Klemmetsrud vart fødd i 1757 i Klemmetsrud nordre, Røyken, Buskerud, NOR, vart døypt den 2 jul. 1757 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR, døydde i 1757 i Klemmetsrud nordre, Røyken, Buskerud, NOR,, og vart gravlagd den 18 aug. 1757 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR.

       viii.  Even Bentson Klemmetsrud vart fødd i 1759 i Klemmetsrud nordre, Røyken, Buskerud, NOR, vart døypt den 16 des. 1759 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR, døydde i 1770 i Klemmetsrud nordre, Røyken, Buskerud, NOR, 11 år gamal, og vart gravlagd den 14 jan. 1770 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR.

         ix.  Amund Bentson Klemmetsrud vart fødd i 1761 i Klemmetsrud nordre, Røyken, Buskerud, NOR, vart døypt den 14 jun. 1761 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR, døydde i 1762 i Klemmetsrud nordre, Røyken, Buskerud, NOR, i ein alder av 1 år, og vart gravlagd den 16 mai 1762 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR.

          x.  Randi Karine Bentsdotter vart fødd i 1763 i Klemmetsrud nordre, Røyken, Buskerud, NOR, vart døypt den 13 mar. 1763 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR og døydde i Alunverket, Kristiania, Akershus, NOR,.

         xi.  Martha Bentsdotter vart fødd i 1765 i Klemmetsrud nordre, Røyken, Buskerud, NOR, vart døypt den 4 apr. 1765 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR, døydde i 1766 i Klemmetsrud nordre, Røyken, Buskerud, NOR, i ein alder av 1 år, og vart gravlagd den 7 sep. 1766 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR.

        xii.  Otto Bentson Klemmetsrud vart fødd i 1767 i Klemmetsrud nordre, Røyken, Buskerud, NOR, vart døypt den 6 des. 1767 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR, døydde i 1770 i Klemmetsrud nordre, Røyken, Buskerud, NOR, 3 år gamal, og vart gravlagd den 6 jan. 1770 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR.


109. Kisti Jonsdotter vart fødd i 1726 i Ølstad nordre, Røyken, Buskerud, NOR, vart døypt den 13 okt. 1726 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR, døydde i 1781 i Bårsrud, Røyken, Buskerud, NOR, 55 år gamal, og vart gravlagd den 20 jul. 1781 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR. Eit anna namn for Kisti var Kirsti.

Generelle notat: I 1771 "dj 21 martij Copulerede min Søn efter kongl: allernaadigste bevilgning i Baarsrud Enchemanden Jakob Jørgensøn Baarsrud med Enchen Kirstj Jonsdatter Clemesrud."

Den 20. juli 1781 vart Kisti Joensdotter Baarsrud gravfesta, 55 år gamal.

Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri Skifteprotokoll 6 (Hc 0006) 25.05.1773 - 06.03.1789 side 408a - 414a:
Den 25. juli 1781 var det skiftesamling på Baarsrud i Røyken for å "foretage een lovlig Registerings og Vurderings forretning" av buet etter Kiersti Johnsdotter. Enkemannen var Jacob Jørgenson. Skiftet skulle haldast mellom enkemannen og "hans Sal: Hustroes med første afgl: mand Bent Olsen Klemetsrud i Lovlig Ægteskab sammenavlede børn og arvinger da Enkemanden ingen børn haver avlet med denne sin afdøde Hustroe". Barna hennar var:
1) "første og ældste Søn Hans Bendtsen tienende hos Thomas Aasgaard, boenden paa gaarden Klemetsrud her i Sognet over myndighedsalder"
2) "Anden Søn John Bendtsen fornærværendes Tiid opholdende sig her paa gaarden Baarsrud, og ligeledes over myndighedsalder"
3) "Tredie og yngste Søn Ole Bendtsen tienende hos Thomas Aasgaard her i Sognet som er over 25 aar"
4) "ældste Datter Anne Bendtsdatter gl: 28 aar ugifft og her paa gaarden sig opholdende"
5) "ligesaa yngste Datter Randi Karina Bendtsdatter gl 18 aar"
"paa Hvis vegner nu var tilstæde deres forhen ved Skiffte efter deres afgl: fader anordnede formynder Peder Erichsen Willingstad."
Det var ei sølvkrus med bokstavane "B:O:S:K: K:J:D samt aarstal 1756" verdsett til 7 riksdalar og ei anna sølvkrus "foruden navne og aarstal" verdsett til 7 riksdalar 2 ort. "6 Lang Bladet Sølvskeer" med namn og årstalet 1756 til 8 riksdalar 1 ort. Registreringa og vurderinga forsette den 26. juli og det er nemnt "Bøger: 1 Møllers Huus postill 3 ort, 1 bog Evangeli og Chatekismus Sange 10 s: 2 andre Bøger den Eene viids Market kaldet 16 s: 2 Salmebøger 12 s: den Bedende kirke 6 s: 4 gl: bøger ..." med fleire. Lausøyret vart vurdert til 235 riksdalar 2 ort 16 skilling. Den 15. august 1781 var skifte "igien foretagen paa gaarden Baarsrud" og det haldt fram den 16. og 17 august. Bruttoformua var på 1.181 riksdalar 3 skilling og gjelda og utgiften på 428 riksdalar 17 skilling "bliver igien beholdne midler den Suma" 752 riksdalar 3 ort 10 skilling og av dette skulle skifteforvaltaren ha 7 riksdalar 2 ort og då vart det att 745 riksdalar 2 ort 10 skilling til deling på enkemannen og barna til Kiersti. Skiftet vart avslutta 29. oktober 1781.

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde den 29 okt. 1781 i Bårsrud, Røyken, Buskerud, NOR.

Kisti gifta seg med Bent Olson Klemmetsrud den 28 aug. 1746 i Røyken kyrkje, Røyken, Buskerud, NOR.

Kisti gifta seg så med Jacob Jørgenson Baarsrud den 21 mar. 1771 i Bårsrud, Røyken, Buskerud, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Hendingar for dette paret var:

• Dei offentleggjorde sitt føremål om å gifta seg den 21 mar. 1771 i Bårsrud, Røyken, Buskerud, NOR.


118. Iver Simenson Skansgården vart fødd cirka 1695 i Præstegaarden, Brandval, Hedmark, NOR og døydde i Skansgården, Vinger, Hedmark, NOR.

Generelle notat:
Eidskog bygdebok; Bind I; GNR. 1-16 side 187:
Ved Solør-Østerdal tingbok 64 fol. 463b den 18. november 1749 er det nemnt ein Iver Simonson Prestegard som budde på Åsmoen under Ilag. Han var oppnemnt som verge for Maren Olsdotter Østre Viker av Grue, men var erstatta av Ole Olson Viken. Ole Olson stemna Iver Simonson for å få utbetalt arvemidlane til Maren på til saman 6 riksdalar 2 ort 12 3/4 skilling med renter frå 1738. samt 3 riksdalar i omkostningar.

SAH, Solør og Østerdalen sorenskriveri, J/Ja/L0008A: Skifteprotokoll, 1742-1747, s. 606a-606b:
"Anno 1746 den 4de Martij ....., holdt Registrering og Vurdering paa Arvetomten gaarden Præstegaarden kaldet udj Barndvold Annex til Grue Præstegield, over der sammesteds afgangne qvinde Kari Olsdatters effterladenskab, til paafølgende Skiffte mellem hendes igienlevende mand Iver Simensen og deres udi ægteskabet sammenavlede Tvende Børn, navnlig Simen Iversen 12 aar gammel og Anne Iversdaatter 17 aar gammel tienende paa Lystad, - Tilstædeværende Enkemanden og Børnene ...".
Bruttoformua var på 8 riksdalar 10 skilling.
Iver var formyndar for Maren Olsdotter Wiger etter eit skifte av 20. okotober 1738 der Maren sin arv på 6 riksdalar 2 ort 12 3/4 skilling, var i buet. Det kom også renter frå 20. oktober 1738 til 20. mars 1746 som utgjorde 2 riksdalar 1 ort 19 skilling, totalt var Maren sin arv då på 9 riksdalar 7 3/4 skilling.
"Summa Boens paaheftene gield" var på 11 riksdalar 3 ort og 7 3/4 skilling.
Iver Simonson var ansvarleg for dei 3 riksdalar 1 ort 21 3/4 skilling som mangla av Maren Olsdotter sin arv, samt den resterande gjeld til Ole Halstenson (som ophavleg var på ein ort) på 22 skilling.
Skiftet vart så avslutta den 7. mars 1746.

SAH, Solør og Østerdalen sorenskriveri, G/Gb/L0064: Tingbok, 1747-1750, s. 463b:
("Næst paafølgende Dag dj 18 Nov 1749 Continuerede Wingers Præstgields Sogn, Ting med de samme 8 lovRettsmænd som i gaar. ... " side 463a)
"Ole Olsen Wiger af Grue Sogn mødte og fremlagde Et Skrifttlig Stemnemaal af 26 Octobr: 1749, imod Iver Simensen Præstegaard nu huusmand under Illaug, for Citantens Søsters Arve Midler, for hvem hand har været Formynder, sum med Renter og omkostninger at betale og dereom Ciit Dom, efter sum Stemnemaals yderligere formeld, med dets forkyndelses paaskrifft som Peder Rudstad og Knud Traastad Eendlig afheninlede, den indstevnte Iver Simensen blev paaraabt, men mødte ei thi bliver hd (hand) forelagdt at møde paa neskommende vaarthing, og svar til Sagen efter til den tid beroer."

I kyrkjeboka for Grue:
I 1726 "Trolovet Iver Simensen Præstegaarden og Kari Olsdr Miølnerud. Forl: Niels Olss Steensbøl. Peder Syverss Præstegaarden.; Copuleret vid. liefzt.(?); dj 26 Aug. Grue"
- same år "dj 2 Oct Brandvold; Comm: 3;Copulerit Anders Colbiørseth og Sigri Knudsd Fosfiøler; nok Iver Simensen Præstegaarden og Kari Olsd."
- same år "Dom 21 ma Trinit: Brandvold.; ..; Døbt Iver Simensens og Kari Olsd Præstegaardens barn Marithe. Fadd Arne Jonss Svelberg og Qv Marithe Jonsd: Hans Iverss Præstegaarden. Mari Torisd Soelberg. Niels Gunderss Lysstads Qv Berithe Nielsd."
I 1727 "Dom: Cantate. Brandvold: ....; Gravfæst Sal Kirsti Arindsdaatter Lundhaug 60 Aar gammel.; Sl Marithe Iversd Præstegaarden, 25 Uger og 3 dage gammel."
I 1728 "Fest: Visit: Grue.; Comm: 6; døbt Iver Simensens og Kari Olsd Præstegaardens barn Anne. Fadd: Gunder Olss Brøderud. Ole Halvorss Enger. Arne Gunderss Haarstads Qv Kirsti Olsd: Niels Gunderss Lystads Qv Berithe Nielsd. Oloug Colbiørnsd Gaard."
I 1731 "Dom: 13tia p: Trinit Brandvold; ...; døbt Iver Simensens og Kari Olsd Præstegaardens barn Simen. Fadd: Tiøstel Halvorss Lystads Qv: Anne Joensd. Marithe Amundsd Præstegaarden. Arne Iverss Soelberg. Peder Siverss Præstegaarden. Hans Iversen Præstegaarden."

I 1745 "Dom: 1ma p: Epiphan: Brandvold; Comm: 11. Deriblandt publice absolv: Ægtemanden Iver Simensen Præstegaarden og Enken Mari Gundersd Lystad for begangne Leijermaal sammen."
- same år "Dom 4de p: Epiph: Brandvold; ...; døpt ægtemandens Iver Simensens i Præstegd og Enkens Mari Gundersdrd Lystads u-ægte barn Marthe. Fadd: Nils Olss Steenødt, Amund Nilss Lystad, Hans Olss Lystad, Qv: Anne Knudsd: Sigri Knudsd Snepholt, Kari Larsd Brøderud.
- same år "Dom: Rogate Brandvold; ...; gravfæst Sal: Kari Olsd: Præstegaarden 60 aar gl:".

I 1746 den 16. mars i Grue kyrkje, "Trolovet: Iver Simensen Præsdtgd og Kari Larsd: Brøderud".
- same år 14. april vart "Iver Simensen Præstgd og Kari Larsd. Brøderud" vigde i Grue kyrkje.

I kyrkjeboka for Vinger:
I 1747 "Dom 23 post Trin: dj 5 Nov: ved Midtskoug." (Eidskog)er det ført døypt:
"Ivar Simonsen Illags Ægte Daatter N. Karen. Faddere: Ole Ingebretsen Illaug, Arne Børgesen Sørpebøl, Anne Kjøstøls Reppehuus, Ingeborg Oles Ilaug, Birthe Henrichs Øymoen."
Og same året- same år den 9. desember vart "Karen Ivers Ilaug." introdusert.
I 1750 "Alle Helgens Dag Præd: ved Midtskoug." (Eidskog) er det ført døypt:
"Iver Aasmoens ægte S. Syver; Hendrich Amundsøn Øymoen, Amund Olson Aasmoen Torkild Tordsøn Skotterrud, Anne Erichs ibid: Siri Bergers D: Sørpebøl".
- same år 22. november "D: 26 Søndag effter Tr. præd: ved Mithoug" (Eidskog) og då vart det introdusert "Karen Ivers Aasmoen".
I 1752 "Iver Simonsen Aasmoen und. Illaug og Kari Larsd. B. - Arne - Fadd: Ole Erichss: Sælangberget, Ole Bergerss. Snesbøl, Tosten Nilsson Hesbol, Kari Lars Illaugs qvd, Inger Tosten Illaugs qvd." døypt den 11. mai i Vinger kyrkje.
I 1754 "Iver Simenson Schandgaarden og Kari Larsd: B. - Olia - Fadd: Lars Siverss: Giøsgaarden . Hans Anderson Tangerud. Peder Olson Punerud, Mari Christen Skrædders qwd, Kiersti Pedersd, Giøsgaarden." Olia vart døypt i Vinger kyrkje den 17. mars.
I 1756 "Iver Simenson Schandsgaarden og Kari Larsdatt: B. - Kari - fad: Brede Gulbrandson Schandsgaarden, Gudmund Arneson Schandsgaarden, Arne Nilson Brandvagten, Marte Arne Brandvagtens qvd. Pige Guri Halvorsd. Schandsgaarden" vart døypt den 12. desember i Vinger kyrkje.

Hendingar i livet hans var:

• Publice absolve: 10 jan. 1745, i Brandval kyrkje, Brandval, Hedmark, NOR.

Iver Simenson gifta seg med Kari Olsdotter den 2 okt. 1726 i Brandval kyrkje, Brandval, Hedmark, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 26 aug. 1726 i Brandval kyrkje, Brandval, Hedmark, NOR.

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter ho vart halde den 7 mar. 1746 i Præstegaarden, Brandval, Hedmark, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Marithe Ivarsdotter vart fødd i 1726 i Præstegaarden, Brandval, Hedmark, NOR, vart døypt den 10 nov. 1726 i Brandval kyrkje, Brandval, Hedmark, NOR, døydde i 1727 i Præstegaarden, Brandval, Hedmark, NOR, i ein alder av 1 år, og vart gravlagd den 11 mai 1727 i Brandval kyrkje, Brandval, Hedmark, NOR.

         ii.  Anne Ivarsdotter vart fødd i 1728 i Præstegaarden, Brandval, Hedmark, NOR og vart døypt den 2 jul. 1728 i Grue kyrkje, Grue, Hedmark, NOR.

        iii.  Simen Ivarson vart fødd i 1731 i Præstegaarden, Brandval, Hedmark, NOR og vart døypt den 19 aug. 1731 i Brandval kyrkje, Brandval, Hedmark, NOR.

Iver Simenson fekk barn med Mari Gunnarsdotter.

Hendingar i livet hans var:

• Publice absolve: 10 jan. 1745, i Brandval kyrkje, Brandval, Hedmark, NOR.

Barnet av dette paret var:

          i.  Marthe Ivarsdotter (Uektefødd) vart fødd i 1745 i Lystad, Brandval, Hedmark, NOR og vart døypt den 31 jan. 1745 i Brandval kyrkje, Brandval, Hedmark, NOR.

Iver Simenson gifta seg så med Kari Larsdotter den 14 apr. 1746 i Grue kyrkje, Grue, Hedmark, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 16 mar. 1746 i Grue kyrkje, Grue, Hedmark, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Kari Ivarsdotter vart fødd i 1747 i Ilag, Eidskog, Hedmark, NOR og vart døypt den 5 nov. 1747 i Eidskog kyrkje, Eidskog, Hedmark, NOR.

         ii.  Syver Ivarson vart fødd i 1750 i Ilag, Eidskog, Hedmark, NOR og vart døypt den 1 nov. 1750 i Eidskog kyrkje, Eidskog, Hedmark, NOR.

        iii.  Arne Ivarson vart fødd i 1752 i Ilag, Eidskog, Hedmark, NOR og vart døypt den 11 mai 1752 i Eidskog kyrkje, Eidskog, Hedmark, NOR.

59       iv.  Olia Ivarsdotter. Olia gifta seg med Jørgen Olson Myhre den 18 nov. 1790 i Vinger kyrkje, Vinger, Hedmark, NOR. Olia med Børre Skansgård. Olia fekk så barn med Jonas Edberg. Olia fekk så barn med Anders Siversen. Olia fekk så barn med Anders Skansgård.

          v.  Kari Ivarsdotter vart fødd i 1756 i Skansgården, Vinger, Hedmark, NOR og vart døypt den 12 des. 1756 i Vinger kyrkje, Vinger, Hedmark, NOR.


119. Kari Larsdotter vart fødd cirka 1726 i Brøderud, Brandval, Hedmark, NOR og døydde i Skansgården, Vinger, Hedmark, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Fadder: 31 jan. 1745, Brandval kyrkje, Brandval, Hedmark, NOR.

• Introdusert: 9 des. 1747, i Eidskog kyrkje, Eidskog, Hedmark, NOR.

• Introdusert: 22 nov. 1750, i Eidskog kyrkje, Eidskog, Hedmark, NOR.

Kari gifta seg med Iver Simenson Skansgården den 14 apr. 1746 i Grue kyrkje, Grue, Hedmark, NOR.

120. Jens Ingebretson Dikemark vart fødd i 1711, døydde den 6 apr. 1763 i Eriksrud, Asker, Akershus, NOR 52 år gamal, og vart gravlagd den 13 apr. 1763 i Asker kyrkje, Asker, Akershus, NOR.

Generelle notat: I kyrkjeboka for Asker:
1741: "Dom 8.p.trin. Trolov. i A.K. Jens Engbrets. og Anne HansD. Caut.md. Hans Pederss, og Petter Falch." og dei vart vigde Dom.20.p.trin same året.
1743: "Hans Løverd. dj. 12. oct. D. i A.K. Jens Engbrets. S. f. dj. 9. dito p. (Dikemark verk). Fadd. Birthe Ersrud. Gunil Hans D. Eli Jans D. Jan Madtzs. Peder Simens." og mora Anne HansD." vart introdusert Dom. 24.p.trin. same året.
1746: "Anne Dom. Oculi. Døbt i Asch.K. Jens Engbrets: Datt: f:p: (Dikemark verk). dj. 9 Martij. Fadd. Birthe Joens D: Gonor Rasmus D: Petter Falch. Madtz Jans: Peder Hans:" og mora "Anne Hans Datt:" vart introdusert Fer. 2. Pasch:.
1748: "2. Julij. begr. i A.K. Dom.4.p.trin. Jens Engebrets Hustrue p. (Dikemark verk). n. Anne Hans D. 43 aar."
1749: "Same dag dj. 25. oct. Trolov. i A.K. Emd. Jens Enbretss: DE.værket og Marthe Iversd: C: md. Madtz Jans. og Peder Hans. Dool." og dei vart vigde "Mand. dj. 29. Dec." 1749.
1752: "Engebret "Dom 17:p:Trin i Ascher Kirke Jens Engbretsen Døls S: fød p (Dikemark verk) dj: 18de Sept: Birthe Ersrud, Kari Børgen, Bodel Evensdr, Peder Sørensen og Peder Hansen Døl" og mora "Marte Ivers D" vart introdusert Dom 22 p:Trin same året.
1763: "6te april: begr: i A:K: dj: 13 april Jens Engbrethsen (Dikemark verk) 52 aar".

Jens Ingebretson gifta seg med Anne Hansdotter den 15 okt. 1741 i Asker kyrkje, Asker, Akershus, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 23 jul. 1741 i Asker kyrkje, Asker, Akershus, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Hans Jensson vart fødd den 9 okt. 1743 i Eriksrud, Asker, Akershus, NOR og vart døypt den 12 okt. 1743 i Asker kyrkje, Asker, Akershus, NOR.

         ii.  Anne Jensdotter vart fødd den 9 mar. 1746 i Eriksrud, Asker, Akershus, NOR, vart døypt den 13 mar. 1746 i Asker kyrkje, Asker, Akershus, NOR, døydde den 15 aug. 1824 i Asker Prestegård, Asker, Akershus, NOR, 78 år gamal, og vart gravlagd den 22 aug. 1824 i Asker kyrkje, Asker, Akershus, NOR. Anne gifta seg med Anders Kristianson Vagaas den 3 des. 1775 i Asker kyrkje, Asker, Akershus, NOR.

Jens Ingebretson gifta seg så med Marthe Ivarsdotter den 29 des. 1749 i Asker kyrkje, Asker, Akershus, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 25 okt. 1749 i Asker kyrkje, Asker, Akershus, NOR.

Barnet av dette paret var:

60        i.  Ingebret Jensson Haneval. Ingebret gifta seg med Anne Magrete Jakobsdotter den 8 okt. 1780 i Asker kyrkje, Asker, Akershus, NOR.


121. Marthe Ivarsdotter vart fødd cirka 1715 og døydde i Eriksrud, Asker, Akershus, NOR. Eit anna namn for Marthe var Marte.

Marthe gifta seg med Jens Ingebretson Dikemark den 29 des. 1749 i Asker kyrkje, Asker, Akershus, NOR.

122. Jacob Hansson Hogstad vart fødd cirka 1725 i Hogstad, Asker, Akershus, NOR og døydde i Hogstad, Asker, Akershus, NOR.

Generelle notat: I kyrkjeboka for Asker:
1750: "Fest. grat.act Trolov. i A:K: Jacob Hans. Hocstad og Marthe Hendrichs D. Caut.md. Iver Giøsong og Lars Aanerud" og dei vart vigde "Tisd.dj: 15 Sept" 1750.
1750: "Anne "Eopd. die dj. 1 Martij D. i A.K. Jacob Hans. Datt. f.p. Brensrud dj. 25 Feb. Fadd Mariæ Brensrud. Maren Giøsong. Jørgen Brænsrud. Lars Hans. Ole Tvetter." og mora Marthe Hendrichs D." vart introdusert skjærtorsdag same året.
1752: "Inger Eod (Dom 17:p:Trin) i Ascher K. Jacob Hansens Dr fød p Hochstad eje dj. 22de Sept Siri Hochstad, Mari Hans Dr H(a)uger, Laers Hansen, Anders Olsen Vittenberg og Jørgen Hansen." og mora "Marthe Henrichs Dr" vart introdusert Dom 20 p: Trin. same året.
1754: "dj 12. Nov. begr. i A.K. Eod. die (Dom. 23 p.tr.) Jacob Hans. Hokstad Eiers Datt. n. Anne. 4½ aar."
1755: "Anne Magrete Eod: (Dom. Læt:) i A:K: Jacob Hansens Dr fød p Hochstad eje dj: 4de Martj. Siri Hochstad, Inger Svends Dr, Ole Eliasen, Anders Olsen og Ole Erichsen Hochstad" og mora "Marte Henrics Dr" vart introdusert Dom Jubilate same året (i 1772 vart Anne Jacobsdotter Hanevold konfirmert, ho var fødd 4. mars 1755 og må vere denne dottera som seinare berre er kalla Anne).
1757: "Agnethe Eod.die (Dom.4.Advent) i A.K. Jacob Hans. D. f.p. Hokstad Eier dj. 11. Dec. Faddr Inger Svends D. Birthe Madtz D. Mattis Brænsrud. Clemet Hans. og Tøger Hans." og mora "Marthe Hendrichs D." vart introdusert Dom. Esto Mihi i 1758.
1761: "Dorte Dom 11:p:Trin. i A:K: Jacob Hansens D fød p Hochstad eje dj: 30te Julij: Dorte Rødder, Johanne Bech: fra Bragnæs, Monsieur Kroj, Monsr Justin og Jacob Aars" og mora "Marte Henrics D:" vart introdusert Dom 14 p: Trin. same året.
1766: "Hans Dom: Sept. A:K: Jacob Hans: Søn fød p Hochstad eje dj: 18de Jan: Inger Svends D: Hanevols eje, Anne Helene Færøe, Kari Lars D: Hokstad, Hans Deli og Peder Jons: Aanerud eje" og mora "Marte Henrics D:" vart introdusert 2. mars same året.

Jacob Hansson gifta seg med Marthe Henriksdotter den 15 sep. 1750 i Asker kyrkje, Asker, Akershus, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 13 jan. 1750 i Asker kyrkje, Asker, Akershus, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Anne Jakobsdotter (Uektefødd) vart fødd den 27 feb. 1750 i Brendsrud, Asker, Akershus, NOR, vart døypt den 1 mar. 1750 i Asker kyrkje, Asker, Akershus, NOR, døydde den 12 nov. 1754 i Hogstad, Asker, Akershus, NOR, 4 år gamal, og vart gravlagd den 17 nov. 1754 i Asker kyrkje, Asker, Akershus, NOR.

         ii.  Inger Jakobsdotter vart fødd den 22 sep. 1752 i Hogstad, Asker, Akershus, NOR og vart døypt den 24 sep. 1752 i Asker kyrkje, Asker, Akershus, NOR.

61      iii.  Anne Magrete Jakobsdotter. Anne gifta seg med Ingebret Jensson Haneval den 8 okt. 1780 i Asker kyrkje, Asker, Akershus, NOR.

         iv.  Agnethe Jakobsdotter vart fødd den 11 des. 1757 i Hogstad, Asker, Akershus, NOR og vart døypt den 18 des. 1757 i Asker kyrkje, Asker, Akershus, NOR.

          v.  Dorte Jakobsdotter vart fødd den 30 jul. 1761 i Hogstad, Asker, Akershus, NOR og vart døypt den 2 aug. 1761 i Asker kyrkje, Asker, Akershus, NOR.

         vi.  Hans Jakobson vart fødd den 18 jan. 1766 i Hogstad, Asker, Akershus, NOR og vart døypt den 26 jan. 1766 i Asker kyrkje, Asker, Akershus, NOR.


123. Marthe Henriksdotter vart fødd cirka 1725 og døydde i Hogstad, Asker, Akershus, NOR. Eit anna namn for Marthe var Marte.

Marthe gifta seg med Jacob Hansson Hogstad den 15 sep. 1750 i Asker kyrkje, Asker, Akershus, NOR.

124. Hans Kristenson Aarhuus vart fødd den 6 mai 1742 i Oust, Bærum, Akershus, NOR, vart døypt den 8 mai 1742 i Haslum kyrkje, Bærum, Akershus, NOR, døydde den 3 okt. 1816 i Haug (Haslum), Bærum, Akershus, NOR, 74 år gamal, og vart gravlagd den 13 okt. 1816 i Haslum kyrkje, Bærum, Akershus, NOR.

Generelle notat: Hans Kristenson Aarhus blei gift i 1765 med enka Marte Hansdotter på Haug. Dei blei separerte i 1771, og det blei skifta mellom dei.
(Sjå: Bærum, en bygds historie, bd I, s 305)

I 1801 finn ein i Aggerhuus amt, Ascher prestegjeld, Ascher sokn på garden Hofstad:
Hans Xstensen Aarhuus, Logerende, 60 år, Gift 1 gang men nu separat fra konen, Lever af sine midler.

"Hans Xtens. Aarhuus" døydde 3. oktober og vart gravlagd 20. oktober 1816, 74 år gamal. Han budde då på Haug.

Aker sorenskriveri Skifteprotokoll 17 20.09.1811 - 05.11.1816 side 377b - 379a:
"Aar 1817 den 5 Marts mødte formynderen Nils Hansen Haug paa Skifteforvalterens kontor og anmeldte at hans fader som for flere Aar siden var gjort umyndige og havde været i Komporentens Huus, Hans Christens Aarhuus i October Maaned f: a: ved døden er afgaaet og at han nu havde faaet opspurgt sin afdøde Broders Hans Mical Hansens 2de iggenlevende Børn hvilke han nu havde med sig effter mudtlig aftale med Skifteforvalteren, og derfor begjærede at Skifteforvalteren nu ville tage Boet efter hans afdøde fader under lovlig Skiftebehandling til Deling imellem Komporenten og hans 2 Broder Børn, hvorfor han endvidere bemellede at hans fader Hans Aarhuus formedelst Liderlighed var bleven gjort umyndig og at Rentepengene af hans Kapital ei havde værit tilstrækkelig til hans underholdning endsige saaledes at han kunde efterlade sig andet end nogle faae Gangklæder og disse vare saa tilsmudsede og opraadne af hans Svienerie at Komporenten maatte strax kaste dem bort paa Møddyngen uden at det kunde gjøres noget Brug af dem.
Den Afdødes hele Arv er staaende i Aggers Sorenskriveries Overformynderie. Der efter opgav ham, at den Afdøde Hans Aarhuus med nu afdøde Hustrue Marthe Hansdatter haver efterladt sig følgende Arvinger
1., Nils Hansen Haug gaardemand og Myndig.
2., Hans Mical Hansen, som døde for 11 Aar siden i Christiania og har med afdøde kone Maren Kirstine Jensdatter der døde i 1811, efterladt sig
a., Petter Christian Hansen 17 Aar gammel fød i Vaterland, ukonfirmeret, og er nu i Lære hos Rebslager Torgersen i Christiania.
b., Marta Maria Hansdatter 20 Aar gammel og tjener hos Nicolai Henriksen.
Flere Arvinger ere ei efter den Afdøde.
Som Skiftevidner vare tilstede Hans Vallentin og Lytz Krune. Skifteforvalteren udnævnte derefter til formynder under Skiftet for disse 2de umyndige, Gaardemand Jens Giønnes sam mødte ved forretningen.
Skifteforvalteren fremlagde der paa en Attest overenstemmende med Aggers Sorenskriveries Overformynderulle, hvorefter den Afdøde har staaende i Overformynderiet" 1.367 rbd. I garden Brynøen i Asker etter obligasjon af 11. mars 1783 var det 500 riksbankdalar og i "Gaarden N° 674 med Saugene paa Byens Grund" 867 riksbankdalar tilsvarande 683¼ spesidalar. Og så var det renter av summen frå 11. desember 1815 fram til skiftet.
"Formynderen erklærede at han havde fuldkommen kundskab om at Nils Haug haver haft overordentlig Bryderie med den Afdøde, at han var forfalden og for at erholde Brænderiene ideligen satte af sine klæder, hvorfor Nils Haug, Hvert Øyeblik maatte klæde ham op, og saaledes havde idelig Udgifter for ham, ligesom det er klart at Nils Haug i de sidste 5 Aar umulig kunde føde ham for Rentepengerne, men maa have tabt meget vet at have ham i Huuset."
"Aar 1817 den 31 Martij blev dette Skiffte lodnet og fuldført" på garden øvre Stabek i østre Bærum med vitnene Arne Iverson og Hans Vallentin til stades. Bruttoformua var på 698 spesidalar 113¼ skilling. Gjelda og utgiftene var på 186 spesidalar 111 skilling. Då vart det att 512 spesidalar 2½ skilling som det skulle betalast 1 prosent av til Christiania tukthus - 5 spesidalar 15 skilling. Då vart det att 506 spesidalar 107¼ skilling som skulle delast på arvingane.

Sonen Hans Mikal Hansson fekk skøyte på garden Oust i Bærum av mora Marthe Hansdotter ikring 1783 og han hadde gaarden i 1791. Hans Mikal var gift med Maren Kirstine Jensdotter som døydde i 1811. Hans Mikal Hansson var død 1806 i Kristiania, der dei to barna Peder Kristian og Marte Marie oppheldt seg.
(Sjå: Bærum, en bygds historie, bd I, s 240)

I 1801 bude sonen Hans Hansen Ost i Saugbank Gaden No 242 A og blir nemnt 34 år, Arbeidsmann, og gift for andre gong. Kona er Maren Pettersdotter på 30 år og dei er nemnde med barna: Petter Christian 3 år, Marthe Maria 5 år og Anne Sørina 1 år.

I kyrkjeboka for Akershus Slottsmenighet:
Den 23. januar 1796 vart "Enkemand Hans Michael Hansen Pigen Maren Kirstine Peders D:" trulova og dei vart vigde 20. februar 1796.
Den 17. mars 1796 vart Marthe Maria Friderica døypt av foreldre Hans Michall Ost og Maren Kirstine Pettersdotter.
Den 5. september 1798 vart Petter Christian døypt av foreldre "Hans Hansen Ost afskeed" og Maren Kirstine Pedersdotter.
Den 10. januar 1801 vart Anne Sørine døypt av foreldre "Hans Hansen afskeed:" og Maren Kirstine Petersdotter
"Hans Hansen Ost fra Vaterl" vart gravlagd 23. april 1805, 39 år gamal.

Oslo skifterett Skifteprotokoll 14 10.11.1806 - 22.05.1810 side 63 - 64:
"Skifte Forretning Effter afdøde Hans Michael Aarhuus Begynt dj 31de Maii 1805 sluttet 29de Decemb 1806".
Den 31. mai 1805 var skifteretten samla i "Christian Aarhuuses byegaard" for å registrere buet og halde skifte og deling etter "efter den her samestæds Nylige ved Død afgangne Hans Michael Aarhuus eller Ost, til paafølgende Skifte og Deeling imellem Enken Maren Kirstine Jensen og den effterladtes Børn":
1) Peder Christian 7 år (også nemnt som Peter Christian og som 6 år)
2) Marthe Maria Fredrica 10 år
3) Anne Sørine 3 år
Så den 29. desember 1806 var skifteretten samla for å avslutta skiftet etter Hans Michael. Farbroren til barna, Niels Hansson Haug i østre Bærum, var verge for barna. Enka Maren Christine Aarhuus la fram "Begiering" om å få dekka utgifter med gravferda samt andre utgifter som ho la fram dokumentasjon på - tilsaman 38 riksdalar 3 ort 16 skilling. Det ser ut for at gjelda og utgiftene oversteig formua, så buet var fallitt.

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde den 23 jul. 1771 i Haug (Haslum), Bærum, Akershus, NOR.

• Han er nemnd i 1801-teljinga i Hofstad, Asker, Akershus, NOR.

• Skifte etter han vart halde den 5 mar. 1817 i Haug (Haslum), Bærum, Akershus, NOR.

Hans Kristenson gifta seg med Marthe Hansdotter den 22 okt. 1765 i Haug (Haslum), Bærum, Akershus, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei offentleggjorde sitt føremål om å gifta seg den 22 okt. 1765 i Haug (Haslum), Bærum, Akershus, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Hans Michael Hansson Aarhuus vart fødd den 14 sep. 1766 i Haug (Haslum), Bærum, Akershus, NOR, vart døypt den 21 sep. 1766 i Haslum kyrkje, Bærum, Akershus, NOR, døydde i 1805 i Saugbank Gaden No 242 A, Kristiania, Akershus, NOR, 39 år gamal, og vart gravlagd den 23 apr. 1805 i Akershus Slottsmenighet, Kristiania, Akershus, NOR. Eit anna namn for Hans var Hans Hansen Ost. Hans gifta seg med Maren Kirstine Pedersdotter den 20 feb. 1796 i Akershus Slottsmenighet, Kristiania, Akershus, NOR.

62       ii.  Nils Frederik Hansson Haug. Nils fekk barn med Marte Hansdotter. Nils gifta seg med Ingeborg Pedersdotter den 15 okt. 1801 i Haslum kyrkje, Bærum, Akershus, NOR.


125. Marthe Hansdotter vart fødd i 1734 i Møkkerud, Nesodden, Akershus, NOR, vart døypt den 18 jul. 1734 i Nesodden kyrkje, Nesodden, Akershus, NOR og døydde mellom 1801 og 1816 i Hovedtangen No 14, Kristiania, Akershus, NOR,. Eit anna namn for Marthe var Marte Haug.

Generelle notat: Mikkel Mikkelson Haug vart gift andre gong med Marte Hansdotter. Stefar til Marte Hansdotter var Niels Erikson Folle, så Marte var kan hende frå Ås. Dei hadde ei dotter Berte Marie.
Hans Kristenson Aarhus gifta seg med enka Marthe Hansdotter i 1765. Han var eldste son til Kristen Hansson Aarhus på Oust. Ekteskapet deira varte ikkje lengre enn til 1771, då blei dei separerte. Det vart då sett av 200 riksdalar til oppseding av barna og etter oppgjeret viste det seg å vere 1.155 riksdalar som skulle delast mellom ektefellane. Marte Hansdotter kjøpte i 1783 Oust ved auksjon for 4.865 riksdalar, men gav straks skøyte til sonen Hans Mikal Hansson som hadde garden i 1791. Hans Mikal var gift med Maren Kirstine Jensdotter som døydde i 1811. Hans Mikal døydde i 1805 i Kristiania, der dei to barna deira, Peder Kristian og Marte Marie, oppheldt seg. Ein annan son til Marte Hansdotter og Hans Kristenson Aarhus var Nils Fredrik. Dottera til Marte Hansdotter frå første ekteskap, Berte Marie, døydde i 1773 og det vart halde skifte etter henne. Marte Hansdotter forpakta bort Haug til Peder Guldbrandson Gjettum i 1786, men i 1789 gav ho og sonen Hans Mikal Hansson, skøyte på Haug til sonen/broren Nils Fredrik Hansson som då vart eigar av heile garden Haug.
(sjå: Bærum, en bygds historie, bd I, s 240)

I kyrkjeboka for Ås:
Den 6. november 1761 er det ført "Michel Michelsen Houg fra Ascher Sogn og Marthe Hansd: Faale uden foregaaende tillysning effter erværvet Konl: tilladelse. Caut: Niels Fohle, Abraham Siesrud." og dei er ført vigde i "Lysager".
I kyrkjeboka for Asker:
Birte Marie "Michel Hougs Datter fød den 30te Septbr" vart døypt i Haslum kyrkje den 18. søndag etter Trinitates i 1762.
Anne Martine "Michel Hougs D: fød den 21de Septbr." vart døypt i Haslum kyrkje den 29. september 1764.
"Michel Hougs Datt Sl: Anne Martine 15 uger" døydde den 9. januar og vart gravlagd 13. januar 1765.
Den 22. oktober 1765 etter "Kongelig bevilling Copul: p Houg i østre Bærum Hans Christens: Aarhuus og enken Marthe Hans D: Houg - Fru: Helas: og Xtianna og Hans Haga"
"afg: Michel Hougs Datter: Birte Marie" døydde 19. august og vart gravlagd 27. august 1773 i Haslum kyrkje, 11 år gamal.

Aker sorenskriveri Skifteprotokoll 11b 11.04.1764 - 07.02.1766 side 581b - 589a:
Den 8. juli 1765 skulle skiftet etter "afdøde Michel Michelsen til Slutning foretaget paa Houg, effter at samme har begyndt som følger:". Skiftet byrja den 17. mai 1765 "paa gaarden Dragon qvarteret Houg i Østre Bærum under Ascher Præstegield beliggende" for "at foretage og fuldføre et lovlig arve Skiffte effter den Velatbare Dannemand Michel Michelsen som sidstl: den 21 Martii herpaa gaarden ved døden Afgik". Skiftet skulle haldast mellom "Hands igienlevende Enke Marthe Hans datter og deres i felles Ægteskab sammen Avlede Datter Berte Marie Michels datter omtrent 2½ Aar gamel, hiemmeværende hos Moderen. Nærværenden Enke bemelte Marthe Hans datter tillige med Hendes Stedfader, Agtbare Niels Erichsen boende paa gaarden Foele i Aas Præstegield paa Folloug. Saa møtte og som Enkens tilformaaede Laugværge velagte Hans Toresen Hage. Itttem den umyndiges farbroder Lars Jensen Grav (han var stefar til Michel Michelsen)". Det hadde vore registrering av buet den 8. mai 1765. Av sølvsaker er det nemnt "Begger med Bogstaver C:M:S: samt Aarstal 1719" taksert til 4. riksdalar 2 ort, eit anna "Begger med Bogstaver M.J.D.H. og Aarstal 1730" taksert til 3 riksdalar 2 ort, 6 "Spise Skeer med Navn paa skafterne M:M:J:H:M:H:S:D:H: og Aarstal 1761" taksert til 9 riksdalar 2 ort, 4 skeier "med Runde blade og flade Skafter, paa bladene bogstaver M:M:S: og M:C:D: samt aarstal 1754" til 5 riksdalar, 2 tilsvarande skeier (ei med namnet "Christopher Carlsen" og den andre med "Marte Jørgensdatter" og begge med årstalet 1705). Det er også nemnt ei skei med namna "Helle Christophersen og Karen Olsdatter, samt Aarstal 1671" på, ei anna med "Jørgen Jochums Marte Rasmusdatter samt videre J:L:S den 29 Januarij 1702", ei anna "med Runt blad og fladskaft tegned paa bladet H:H:S og Aarstal 1707" og ei anna "med Rund blad og flad skaft tegned paa bladet L:J:S:B:T:D samt aarstal 1721.
Av tinnsaker er det nemnt gjenstandar med bokstavane "H:H:S:R:G:D:" og "E:H:S:R:G:D:". Av "Messing og Malm" er det nemnt ein "Stor Malm Morter med Støder istøbt Bogstaver S:V:S:G:S:G Anno 1666" og ein "Mindre Malm Morter med Kaabber Støder".
Av bøker er det mellom anna nemnt ein "Meget Stoer gl: Bibel indbunden med Spænder" til 3 riksdalar, "Hendrich Møllers Huspostil", salmebøker, "Arrild Hvitfeldt Krønicke om hvad sig haver tildraget under de Oldenborgske Kongers Regierings tid Aaaret 1482".
Det var jordegods i Houg taksert til 2.000 "Riksdaler Courant".
"Anno 1765 den 8 Juli er dette Skifte til betaling foretaget paa Sterfboe gaarden Houg i Østre Bærum af den Constituerede Sorenskriver ...". Bruttoformua var på 2.533 riksdalar 1 ort 16 skilling. Utgiftene var på 183 riksdalar 3 ort 2 skillin. Då vart det att 2.349 riksdalar 2 ort 14 skilling som skulle delast på enka og dottera hennar. Skiftet er datert Houg den 8. juli 1765.

Aker sorenskriveri Skifteprotokoll 13 30.10.1770 - 01.09.1780 side 68a - 72a:
Hermann Colbiørnsen.
Kongelig Magister assessor udi Oberhof-Retten og Sorenskriver over Agger, Ascher, og Bærum.
Giør Vitterlig, at Anno 1771 den 1te Martii Indfant jeg mig tillige med de 2de mænd Lars Edvardsen .. og Thorsten Joensen Hage ... samt Helge Halsteensen Schotta og Thore Haagensen Jong paa Dragoun qvarteret Houg i østre Bærum, for der at foretage et lovligt Skiffte og deeling jmellem opsidderne af bemelte gaard Hans Christensen og Hans Hustrue Marthe Hans D: som effter Kongl allernaadigste Bevilling er berettigede til at adskilles qvaad giensam et Thorum, og effter at boeds gield er betalt, halve deres fælles boe jmellem sig at Skiffte og deele, alt i følge 2de Kongelige bevillinger den 1te betreffende Separationen af 12te Octb: 1770, og den anden angaaende deres boes deeling jmellem dem ved Reschript af 12te Octbr ejudem Annni, som med Slottsfoged Spiesmacher er vedkommende Communiceret.- Dereffter blev jndtagen N°3 Marthe Hans dr Reqvisition til Skiffteforvalteren om dette Skifftes foretagelse af 16de Feb: 1771.-4. Hans Christensen Hougs Reqvisition under 23de Feb Dette aar, hvorved Han ligeledes jndvilliges og paastaarSkiffte.
Ved Forretningen var tilstæde Hans Christensen og Hans Hustrue Marthe Hans dr, saavelsom Lars Jensen Grav, hvilken sidste anmeldte at Marthe Hans dr i Ægteskab med Hendes forrige mand Michel Michelsen avlede Daatter Berthe Marie Michels dr: har i boed jndestaaende Hendes Fædrene arv i alt effter Vurdering beløbende til 1163 rd 6s foruden andeel andre Effecter som Hendes in Nature forlods er bleven tildelt, Og som komparenten er jndsatt som Tilsynsmand over denne arv, ville Han ikke alleene havde dend fra det nu intenderede Skifte Exiperet, men end og forbeholden sig baade Myndlingiens Rett og anke, i hendseende til haved skade og forlis hendes arvelod kand vere tilføyet. 5. I saadan henseende indleverede Han det effter afgangne Michel Michelsen passerede Skifftebrev, begyndt den 17de Maij 1765, hvoraf Han begierede jndtaget begyndelsen, formynderskabet, den umyndiges Lodsædel og Slutningen.- Med dette Skifftebrev gotgiør saaledes Lars Grav, at den halve del af gaarden Houg, som Hans Myndling Berthe Marie Michels dr: tilhørende og, er nerværende Skiffte endimod kommende, og i henseende: thi Hans øvrige Paastand for myndlingen, jndgav Han N° 6 en til Oberformynderen jndrettet Reqvisision af 1te Feb dette aar.-N° 7 derfor blev jntagen Hans Christensens Pante Obligation til Oberformynderiet for Hans Stif Daatter Berthe Marie Michels dr Arvemidler, til Sicherhed for hvilke Han har stillet sin Eiende halve part af gaarden Houg til Pant, hvilken Obligation er dateret 2de Octbr 1767: og Tinglyst 7de Novb. samme aar.- Stervboeds vedkommende gav tilkiende, at boeds Massa for det allermeste udgiøres ved den halve gaard Houg, siden de Løsøre Effecter som bekiendt, effter udlegs og Indførsels forretning ere blevne Søren Berg, kiøbmand i Christiania, saaledes til Disposition at de nu ved auction ere blevne bortsolgte, thi kand denne hende jntet komme til Registrering, uden hand fra Executionen og auction maatte være bleven til overs, hvilket er aldeles ubetydeligt.-Paa Marthe Hans datters vegner møtte Procurator Grøn som for Hende tilførte, at siden gaarden skal deeles i 2de lige deeler, hvoraf den halve deel kommer dette boe til Indtægt, meendte Han at være tienligst at med gaardens deeling maatte beroes til saadan begmna(? besaaning?) tiid i Maij maanet eller Junii, paa hvilken deslige forretninger er giørliges, og, naar afdeelingen er giort, da auction over boeds halve deel at foretages, med mindre dett kunde afgiøres paa en anden eller in Specie paa denne maadez: at boeds halve del af gaarden, uden at nogen i forvejen deelt eller Separeret, strax ved auction bliver bortsolgt under Condition, ej førend deelingen er skeed, at tiltrædes, da det ved tiltrædelsen effter Lodkastning jmellem Berthe Marie Michelsdr og kiøberen af Sterrboeds andel, kand udgiøres hvilken halve part bliver enhver tilhørende. Men som gaardens besaaning og tilpløygning formodentlig kommer til at foregaae deelnings forretningen, da den sidste ikke vel kand gaae for sig førend marken er fast i saasijer den bortselgende deel tilsaaet og tilpløyet at kunde stilles til auction, ....
Anno 1771 den 21de Martii, blev en Skiffte Session jgien foretagen paa gaarden Houg i anledning Hans Christophersens derom jndkomne forestilling, i nerværelse af Lænsmanden Gutorm Nielsen Løchen, samt de 2de mænd Torsten Joensen Hage og Helge Halsteensen Schotta. Ligesaa var nerværende Hans Christensen og hans Hustrue, tilligemed Hendes Fader Niels Erichsen Folle. .....
Anno 1771 den 11te Maij, blev en Session foretagen i dette Skiffte, besynderlig til den ende, da halve gaarden Haug i dag ved Auition skal bortsolges, samme halve deel lovligen at vurdere og Taxers. ....
Den næstpaafølgende 23de Julii blev en Session i derre Skiffte jgien foretaget paa gaarden Houg i østre Bærum .... Nerværende Hans Christensen Haug og Hans Kone Marthe Hans datter samt Hændes Stiffader Niels Erichsen Folle. ....".
Halve garden Haug vart taksert til 1.465 riksdalar og auksjonen av lausøyret gav netto 167 riksdalar 12 skilling. Bruttoformua var på 1.679 riksdalar 3 ort 12 skilling.
"....
I følge den af Hans Houg og hustruens erfvervede Kongelig Bevillning til at Skiffte boed jmellen dem, bliver Under dedenne forretning tillige at fastsette, af hvem Derpaa sammen avlede Børns opdragelse skal besørges, og hvorleedes, thi fant Skifteforvalteren sig beføyet at ske Hans Hougs og Hustrues Declaration. 1. om enhver af dem skaø paatage sig opdragelsens byrde for ligedeel, hvilket da falder derhen ud, at som de har avlet 2de Sønner sammen, enhver af Dem faar et Barn at opdrage og besørge, og om de derom bliver Eenige, hvorledes de da vil noe tiltænkede at bestride saadan opdragelse, og endelig, om De til sammes bekostninger forlanger noget af boeds Massa udsat, saaledes at Renterner deraf andigen anvendes til Børnernes underholdning, ..., om de uden gotgiørelse af boed, vil underkaste sig en forbintlighed som dem desuden effter Naturlige og Borgerlige Love er paalagt. I begge tilfælde vil det paaligge dem for Børnernes underholdning og opdragelse, saaledes som den paa deres stand og hvilkaar er passelig, at stille untagelig Caution.-
Hans Houg og Hans Huustrue tillige med den sidstes Stiffader Niels Foele, bleve forligt om, at til de 2de børns opdragelse udtages, forlods af boed 200 rd, saaledes at enhver Søns underholdning og opdragelse fra nu af, og indtil børnene bliver i stand til at ernære sig, anfaller hver 100 rd, huilke Penge bliver den af forældrene til deel som paa foranornte maade besørger opdragelsen. Og som Hans Houg paa nerværende tiid uden hiefn og bestandig opholds Stæde, ikke finder sig i stand til, ikke heller kan Eragtes evederhæfftig til at bestride nogen af Børnenes opdragelse, samtykede Han i at begge børnene for det første bliver hos moderen, die underholdes og opdrages, og at de stipulerede 200 rd af Hende jmodtages, først jmod antagelig Caution. Andet under Condition at Ham overlades den ene og in Specie den første Søn Hans Michaels opdragelse, saavelsom at til samme, at bestride, af de udsatte 200 rd, Et hundrede Rixdaler ham udtolles saasnart som Han kand stille nøyagtig Caution for, at opdragelsen saaledes som forhen fastsat skal blive besørget, og at Pengene i ..." (faren gav altså frå seg barna med atterhald om å kunne ta dei frå mora, dersom det la seg til rette for han til å gjere det).
Gjelda og utgiftene var på 297 riksdalar 1 ort 14 skilling, og så var det 7 riksdalar 22 skilling som buet hadde til gode etter auksjonen, og då vart bruttoformua på 1.687 riksdalar 10 skilling. Kostnadane ved skiftet var på 54 riksdalar 1 ort 12 skilling, og så skulle det setjast av 200 riksdalar til oppsedinga av barna. Då vart det att 1.135 riksdalar 1 ort 8 skilling som skulle delast mellom ektefellane.
Skiftet vart avslutta den 23. Juli 1771.

Aker sorenskriveri Skifteprotokoll 13 30.10.1770 - 01.09.1780 side 264a - 264b:
"Siver Devegge.
Kongl Mayt: Sorenskriver udi Agger, Asker og Bærum, Giør vitterligt at A° 1773 dj 13 Octob., blev en Skifteforretning foretaget udi Skifteforvalterens Huus i Christiania effter den paa gaarden Hug i østre Bærum afdøde Pige navnlig Berthe Maria Michelsdatter.
Lars Jensen Grav som den afdødes formynder, saavelsom hendes moder Marthe Hansdatter tillige med Laugverge Niels Foele indfandt sig og frem lagde Skifte brevit effter den afdødes fader Michael Michelsen Haug passeret paa gaarden Haug den 8 Julij 1765. Hvoraf blev indtaget intimationen, den afdødes Lodsædel, og beslutningen, altsaa lydende."
Berthe Maria hadde arva jordegods i garden Haug taksert til 1.000 riksdalar samt lausøyre taksert til 163 riksdalar 6 skilling. Bruttoformua var då på 163 riksdalar 6 skilling.
"Christen Hansen Aarhuus Lod møde ved Anders Hamerstad, og anmelde Hans Svagheds forfald, samt begierede sig som en gamel mand befriet fra at blive paalagt noget formynderskab for de umyndige ved dette Skifte, da der kunde findes andre som baade er beqvem og villige til sauer at paatage sig".
Gjelda og utgiftene var på 76 riksdalar 1 ort 16 skilling, og då vart det att 1.057 riksdalar 2 ort 14 skilling som det skulle betalat avgift på til Christiania tugthus med 10 riksdalar 2 ort 8 skilling. Då vart det att 1.047 riksdalar 6 skilling som skulle delast mellom mora Marthe Hansdotter og dei to halvbrørne til Berthe Maria, Hans Michael Hansson på 7 år og Niels Fredrich Hansson på 5½ år, som alle fekk kvar sin tredjedel på 239 riksdalar 2 skilling.
"Til formynder for de 2 umyndige Sønner beskikkes herved Anders Joensen boende paa lille Sogn i Aggersherret, hvilket formynderskab han saaledes han haver at forestaae som han vil svare for i sin tid effter loven."

I 1801 finn ein i Christiania Amt og Fæstningen Aggershuus bydel på Hovedtangen No14:
Marte Hansdatter Haug, Logerende, 67 år, 2det ægteskab manden for sig selv, Lever af sine midler.

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde den 23 jul. 1771 i Haug (Haslum), Bærum, Akershus, NOR.

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Hovedtangen No 14, Kristiania, Akershus, NOR.

Marthe gifta seg med Michel Mikkelson Haug den 6 nov. 1761 i Lysaker, Bærum, Akershus, NOR.

Generelle notat: Mikkel Mikkelson fekk ein part i Haug etter mora og fekk skøyte av stefaren Jens Larsson Grav. Mikkel vart gift første gong med Mari Kristoffersdotter (dotter til Kristoffer Karlson Hosle og andre kona hans Marte Jørgensdotter), men dei hadde truleg ikkje barn.
(sjå: Bærum, en bygds historie, bd I, s 240)

I kyrkjeboka for Asker i 1740 "Onsd. dj. 6. Julij. Trolov i H.K. Michel Michelsen og Mariæ Christophers D. Caut. Md. Niels Horsle og Lars Houg." og dei vart vigde den 28. september 1740.
"Michel Houg H: Mari Xtophers D 61 aar" døydde 22. juli og vart gravlagd 28. juli 1761 i Haslum kyrkje.
"Michel Michelsen Houg" på 44½ år døydde 31. mars og vart gravlagd 9. april 1765 i Haslum kyrkje.

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter han vart halde den 8 jul. 1765 i Haug (Haslum), Bærum, Akershus, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Birte Marie Mikkelsdotter vart fødd den 30 sep. 1762 i Haug (Haslum), Bærum, Akershus, NOR, vart døypt den 10 okt. 1762 i Haslum kyrkje, Bærum, Akershus, NOR, døydde den 19 aug. 1773 i Haug (Haslum), Bærum, Akershus, NOR, 10 år gamal, og vart gravlagd den 27 aug. 1773 i Haslum kyrkje, Bærum, Akershus, NOR.

         ii.  Anne Martine Mikkelsdotter vart fødd den 21 sep. 1764 i Haug (Haslum), Bærum, Akershus, NOR, vart døypt den 29 sep. 1764 i Haslum kyrkje, Bærum, Akershus, NOR, døydde den 9 jan. 1765 i Haug (Haslum), Bærum, Akershus, NOR,, og vart gravlagd den 13 jan. 1765 i Haslum kyrkje, Bærum, Akershus, NOR.

Marthe gifta seg så med Hans Kristenson Aarhuus den 22 okt. 1765 i Haug (Haslum), Bærum, Akershus, NOR.

Åttande generasjon (4x tippoldeforeldre)

horizontal rule


128. Helge Sjurson Rabbe vart fødd i 1638 i Tveito, Røldal, Hordaland, NOR og døydde mellom 1679 og 1700 i Rabbe, Røldal, Hordaland, NOR.

Generelle notat: Helge Sjurson fekk skøyte på 2 pund smør av Rabbe i 1679. Helge bygslar ei tid Øvland; det kan me sjå av ei sak frå 1663 då han vert sett under tiltale for å ha merkt seg eit lam som Ola "Østerhagen" åtte. Denne Helge Siffurson får skøyte på Rabbe øvre i 1679, og same ætta sit med denne garden i 100 år. Sidan sonen Olav overtek garden i 1701 berre 20 år gamal, er truleg Helge død før 1700.

Helge Sjurson gifta seg med Kari Leivsdotter cirka 1664 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Jarand Helgeson Jøsendal vart fødd i 1664 i Rabbe, Røldal, Hordaland, NOR og døydde i Jøsendal, Odda, Hordaland, NOR. Jarand gifta seg med Kristi Olsdotter i Ullensvang kyrkje, Ullensvang, Hordaland, NOR.

64       ii.  Ole Helgeson Rabbe. Ole gifta seg med Torbjørg Olsdotter cirka 1709 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.


129. Kari Leivsdotter vart fødd i 1646 i Hauge, Røldal, Hordaland, NOR og døydde i Rabbe, Røldal, Hordaland, NOR.

Kari gifta seg med Helge Sjurson Rabbe cirka 1664 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

130. Ole Hansson Botnen vart fødd i 1651 i Grøve, Røldal, Hordaland, NOR og døydde etter 1723 i Botnen, Røldal, Hordaland, NOR.

Generelle notat: Ola Hansson Grøve busette seg i Botnen øvre (Haugen) i 1711, og i 1721 får han skøyte på 12 merker smør. Etter matrikkelframlegget frå 1723 var bruket sett til 12 merker smør lanskuld, buskapen var 2 kyr, 1 ungnaut og 6 sauer. Utsædet var ¼ tønne korn og avlinga ¾ tønne. Sonen Eileiv Olson var brukar på Botnen frå 1735 til 1742.

Ole Hansson gifta seg med ukjend.

Barna hans var:

65        i.  Torbjørg Olsdotter. Torbjørg gifta seg med Ole Helgeson Rabbe cirka 1709 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

         ii.  Eiliv Olson Botnen vart fødd cirka 1687 i Botnen, Røldal, Hordaland, NOR og døydde i Botnen, Røldal, Hordaland, NOR.


132. Brynjulv Olson Norstoga vart fødd cirka 1625 i Vågslid, Vinje, Telemark, NOR og døydde i Norstoga, Vinje, Telemark, NOR.

Generelle notat: Brynjulv Olavson Vågslid budde Nordistog i Vågslid. Ætta til kona Guro Ådnesdotter er ukjent.

Brynjulv Olson gifta seg med Guro Ådnesdotter cirka 1655 i Vinje kyrkje, Vinje, Telemark, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Knud Brynjulfson vart fødd cirka 1655 i Norstoga, Vinje, Telemark, NOR.

         ii.  Anfinn Brynjulfson vart fødd cirka 1660 i Norstoga, Vinje, Telemark, NOR.

        iii.  Odd Brynjulfson vart fødd cirka 1664 i Norstoga, Vinje, Telemark, NOR.

66       iv.  Omund Brynjulfson Gryting. Omund gifta seg med Gro Jonsdotter cirka 1699 i Vinje kyrkje, Vinje, Telemark, NOR. Omund gifta seg så med Anna Halvorsdotter cirka 1720 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.


133. Guro Ådnesdotter vart fødd cirka 1630 og døydde i Norstoga, Vinje, Telemark, NOR.

Guro gifta seg med Brynjulv Olson Norstoga cirka 1655 i Vinje kyrkje, Vinje, Telemark, NOR.

134. Halvor Dagfinnson Saltvoll vart fødd i 1656 i Skromme indre, Skånevik, Hordaland, NOR og døydde i Saltvoll, Røldal, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Halvor Dagfinnson var Hallvor.

Generelle notat: I 1645 vart øvre Berge delt i to jamstore bruk. Det eine av desse var Saltvoll. Gardshusa på dette bruket låg i det gamle tunet på Berge, og brukarane nytta framleis namnet Berge. Matriklane frå 1667 og 1723 slår begge bruka saman. Skulda på begge bruka til saman var 1 laup og 12 merker smør.
Hallvor Dagfinnson bygsla Saltvoll i 1698. Både han og kona var innflyttarar. Det var skifte etter Ingerid Olsdotter i 1723. Andre kona var ei Narvesdotter frå Steine i Suldal (faren var Narve Omundson Galland/Ritland i Suldal).
Sonen Nils døydde i 1719 som soldat.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1701-teljinga i Saltvoll, Røldal, Hordaland, NOR.

Halvor Dagfinnson gifta seg med Ingerid Olsdotter cirka 1681 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Nils Halvorson vart fødd i 1682 i Saltvoll, Røldal, Hordaland, NOR og døydde i 1719 i Saltvoll, Røldal, Hordaland, NOR 37 år gamal. Han hadde ikkje noko tilhøve eller barn.

         ii.  Brita Halvorsdotter vart fødd i 1683 i Saltvoll, Røldal, Hordaland, NOR og døydde i Midtun, Røldal, Hordaland, NOR. Brita gifta seg med Søren Kristofferson Midtun før 1758 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

67      iii.  Anna Halvorsdotter. Anna gifta seg med Omund Brynjulfson Gryting cirka 1720 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

         iv.  Malena Halvorsdotter vart fødd i 1688 i Saltvoll, Røldal, Hordaland, NOR og døydde i Hamre, Røldal, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Malena var Madli.

          v.  Dagfinn Halvorson vart fødd i 1695 i Saltvoll, Røldal, Hordaland, NOR og døydde i Saltvoll, Røldal, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Dagfinn var Daphin. Dagfinn gifta seg med Britta Saksbjørnsdotter i 1723 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

         vi.  Britta Halvorsdotter vart fødd i 1701 i Saltvoll, Røldal, Hordaland, NOR.

        vii.  Siri Halvorsdotter vart fødd i 1703 i Saltvoll, Røldal, Hordaland, NOR og døydde i 1780 i Gautun, Suldal, Rogaland, NOR 77 år gamal. Eit anna namn for Siri var Sigrid. Siri gifta seg med Ivar Knudson Vallarvik cirka 1721 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

Halvor Dagfinnson gifta seg så med Narvesdotter cirka 1724 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


135. Ingerid Olsdotter vart fødd cirka 1660 og døydde cirka 1723 i Saltvoll, Røldal, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 63 år.

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde i 1723 i Saltvoll, Røldal, Hordaland, NOR.

Ingerid gifta seg med Halvor Dagfinnson Saltvoll cirka 1681 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

136. Ole Helgeson Rabbe vart fødd i 1670 i Rabbe, Røldal, Hordaland, NOR og døydde i Rabbe, Røldal, Hordaland, NOR.
(Same som person 64 på side 1)

137. Torbjørg Olsdotter vart fødd cirka 1685 i Botnen, Røldal, Hordaland, NOR og døydde i Rabbe, Røldal, Hordaland, NOR.
(Same som person 65 på side 1)

138. Nils Olson Seim vart fødd i 1653 og døydde cirka 1711 i Seim, Røldal, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 58 år.

Generelle notat: I manntalet for 1701 er Seim og Tufte slegne saman. Dei som bur der då er Sivert 32 år, Saksbjørn 50 år og Nils 48 år. Nils var gift med Ambjørg Persdotter Hamre og det er nemnt seks barn.
I manntalet for 1711 er Nils Olson Seim død.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1701-teljinga i Seim, Røldal, Hordaland, NOR.

Nils Olson gifta seg med Ambjørg Pedersdotter cirka 1688 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Anna Nilsdotter vart fødd cirka 1689 i Seim, Røldal, Hordaland, NOR.

         ii.  Ingerid Nilsdotter d.e. vart fødd cirka 1691 i Seim, Røldal, Hordaland, NOR og døydde cirka 1745 i Hegerland, Røldal, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 54 år. Ingerid gifta seg med Asbjørn Sjurson cirka 1727 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR. Ingerid gifta seg så med Anders Fartegnson Hegerland cirka 1733 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

        iii.  Peder Nilsson Midtun vart fødd i 1693 i Seim, Røldal, Hordaland, NOR og døydde i Midtun, Røldal, Hordaland, NOR. Peder gifta seg med Randi Kolbeinsdotter cirka 1723 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

         iv.  Ole Nilsson Odland vart fødd i 1698 i Seim, Røldal, Hordaland, NOR og døydde i Odland, Røldal, Hordaland, NOR.

          v.  Disa Nilsdotter vart fødd i 1704 i Seim, Røldal, Hordaland, NOR og døydde i Odland, Røldal, Hordaland, NOR. Disa gifta seg med Torkel Osmundson Odland cirka 1726 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

69       vi.  Ingrid Nilsdotter d.y.. Ingrid gifta seg med Ole Olson Hagen cirka 1739 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.


139. Ambjørg Pedersdotter vart fødd i 1668 i Hamre, Røldal, Hordaland, NOR og døydde i 1756 i Seim, Røldal, Hordaland, NOR 88 år gamal.

Ambjørg gifta seg med Nils Olson Seim cirka 1688 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

Ambjørg gifta seg så med Knud Arneson Seim cirka 1719 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Generelle notat: Knut Arneson (Ådneson) frå Numedal som fekk skøyte på 2 pund smør i 1719. Han gifta seg med enka etter Nils Olson Seim, Ambjørg Pedersdotter. Dei hadde ikkje barn saman.
Knut Arneson var ein av dei som i 1735 kjøpte kyrkja i Røldal av Kristoffer von Krog. Knut vart med det eigar av ein tredjedel av kyrkjegodset og fekk såleis Tufte på sin part.
Det var skifte etter Ambjørg Persdotter 16.05.1756 og Knut som då var 72 år, sat ikkje lenge som enkemann. Han gifta seg opp att same året med den 23 år gamle Gro Arnesdotter Uttun.
Alt 14.12.1756 vart det halde oppskriving i buet etter Knut Arneson på Seim. Skiftet vart avslutta 20.05.1757.


140. Orm Jonson Berge vart fødd i 1660 i Sukka, Suldal, Rogaland, NOR og døydde i 1735 i Berge nedre, Røldal, Hordaland, NOR 75 år gamal.

Generelle notat: Orm Jonson Sukka hadde godt næringsvit og vart rik på både penger og jord. Attåt jordeigedomane han fekk med kona si, kjøpte han og Tveito i 1713 og bygsla dessutan halvparten av garden Tufte i 1720. Dette at han var stor jordeigar og velstandsmann, var nok årsaka til at han frå 1706 til 1708 vart brukt til lensmann i bygda. I 1701 vart han kjend skuldig for å ha slege ei fattigkjerring med ein stav fordi ho ikkje ville ta på seg kornskur. For denne saka og for ei anna med "Kittel i Hagen" vart han dømd til å mulkta 6 riksdalar og betala 1 riksdalar til dei fattige. Han var lensmann 1706-1708.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1701-teljinga i Berge nedre, Røldal, Hordaland, NOR.

Orm Jonson gifta seg med Ingrid Toresdotter cirka 1692 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Brita Ormsdotter d.e. vart fødd i 1692 i Berge nedre, Røldal, Hordaland, NOR og døydde i 1723 i Sandvin, Odda, Hordaland, NOR 31 år gamal. Brita gifta seg med Omund Ellingson Sandvin i 1710 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

         ii.  Thore Ormson Bratteteig vart fødd i 1693 i Berge nedre, Røldal, Hordaland, NOR og døydde før 1768 i Bratteteig, Røldal, Hordaland, NOR. Thore gifta seg med Gyri Nilsdotter cirka 1718 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR. Thore gifta seg så med Madli Jakobsdotter i 1744 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

        iii.  Lars Ormson Meland vart fødd i 1695 i Berge nedre, Røldal, Hordaland, NOR og døydde i 1742 i Meland, Hjelmeland, Rogaland, NOR 47 år gamal. Lars gifta seg med Anech Olsdotter den 17 apr. 1719 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

         iv.  Brita Ormsdotter d.y. vart fødd i 1698 i Berge nedre, Røldal, Hordaland, NOR og døydde i Hauge, Røldal, Hordaland, NOR. Brita gifta seg med Jon Olson Hauge den 17 apr. 1719 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

          v.  Gunle Ormsdotter vart fødd i 1703 i Berge nedre, Røldal, Hordaland, NOR, døydde i 1780 i Bratland, Suldal, Rogaland, NOR 77 år gamal, og vart gravlagd den 31 des. 1780 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR. Andre namn for Gunle var Gunille og Gunla. Gunle gifta seg med Ingebret Anfinnson Hagen cirka 1724 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Gunle gifta seg så med Jon Ommundson Hagen d.e. cirka 1725 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR. Gunle gifta seg så med Lars Olson Bratland i 1736 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

         vi.  Halvor Ormson Øvland vart fødd i 1705 i Berge nedre, Røldal, Hordaland, NOR og døydde i 1776 i Øvland, Røldal, Hordaland, NOR 71 år gamal. Eit anna namn for Halvor var Hallvor. Halvor gifta seg med Gjertrud Knudsdotter cirka 1734 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

70      vii.  Ole Ormson Berge. Ole gifta seg med Brita Øysteinsdotter i 1732 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

       viii.  Siri Ormsdotter vart fødd i 1710 i Berge nedre, Røldal, Hordaland, NOR og døydde i Haugen, Suldal, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Siri var Sigrid. Siri gifta seg med Lars Olson Haugen cirka 1734 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

         ix.  Ingeborg Ormsdotter vart fødd i 1711 i Berge nedre, Røldal, Hordaland, NOR og døydde i 1797 i Gryting, Røldal, Hordaland, NOR 86 år gamal. Andre namn for Ingeborg var Ingebjørg og Ingebor. Ingeborg gifta seg med Ole Ommundson Gryting i 1735 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

          x.  Nils Ormson Lone vart fødd i 1712 i Berge nedre, Røldal, Hordaland, NOR, døydde i 1796 i Lono, Røldal, Hordaland, NOR 84 år gamal, og vart gravlagd den 25 sep. 1796 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR. Nils gifta seg med Gro Ommundsdotter cirka 1741 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR. Nils gifta seg så med Marte Asbjørnsdotter cirka 1755 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.


141. Ingrid Toresdotter vart fødd i 1672 i Berge nedre, Røldal, Hordaland, NOR og døydde i Berge nedre, Røldal, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Ingrid var Ingerid.

Generelle notat: Ingrid Toresdotter tok sak i 1735 ettter at mannen var død, mot Jakob Prestegård av di han medan Orm låg på det siste, kom inn i stova på Berge og skjelte han ut. Førespelet til dette var at Jakob ein gong tidlegare hadde tapt 10 riksdalar på Lars, sonen hans Orm. Orm hadde lova å betala jakob attende desse pengane, men det hadde ikkje vorte noko av det. No ville Jakob ha det oppgjort. Då Orm ikkje no heller var viljug å halda ord, vart Jakob harm. Etter det Ingrid opplyser i retten skulle han ha sagt at Orm hadde gjort så mykje vondt i si tid "at naar hand farer herfra Verden, da farer hand til helvet, den gamle hund". Jakob nekta at han hadde sagt noko slikt, og då Ingrid ikkje hadde vitne å føra, vart Jakob Prestegård frikjend.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1758-teljinga i Berge nedre, Røldal, Hordaland, NOR.

Ingrid gifta seg med Orm Jonson Berge cirka 1692 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

142. Østen Halvardson Berge vart fødd i 1686 i Buer, Odda, Hordaland, NOR og døydde i Berge nedre, Røldal, Hordaland, NOR.

Generelle notat: Øystein Hallvorson Buer, frå Odda, bygsla Johannes Tengesdal sin part av Odland i 1720, men i august i 1726 vart det bruket seld til Torkel Odland, og då kom Øystein på berr bakke. Kona Helga Larsdotter hadde odelsrett til det bruket Hans Tjøstovson kjøpte. Slik vart Helga og Øystein eigarar av den Odlandsgarden.
I tingboka for Hardanger står følgjande: "Utne 30.07.1732 skjøder Østen Halvorsen Odland af Roeldals Sogn hans skiøde til hans værsøn og Hustrue Britta Østensdatter paa ½ løb 6 mærker Smør i Gaarden Odland beliggende i Røldahls Kirke sogn."
I 1758 bur Østen Halvorson 73 år, som husmann på Berge nedre saman med Helga Olsdotter 96 år. (Det må vere feilskrift for Helga Larsdotter 69 år?)

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1758-teljinga i Berge nedre, Røldal, Hordaland, NOR.

Østen Halvardson gifta seg med Helga Larsdotter cirka 1714 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

71        i.  Brita Øysteinsdotter. Brita gifta seg med Ole Ormson Berge i 1732 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.