Severin M. Helgeland

Startside Opp Thea M. Johnsen Sigurd Torgersen Anna Karina Kaltveit Severin M. Helgeland

Anar til Severin Martinius Helgeland

horizontal rule


Første generasjon

horizontal rule

horizontal rule


1. Severin Martinius Helgeland vart fødd den 26 feb. 1900 i Helgeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 5 mar. 1900 i Helgeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 1 aug. 1969 i Hedlot, Sauda, Rogaland, NOR, 69 år gamal, og vart gravlagd den 6 aug. 1969 i Saudasjøen gravlund, Sauda, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Severin Martinius var Sevrin.

Generelle notat: Då Severin vart innført som døypt i kyrkjeboka står det om han: "Døbt af faderen hjemme, stadfæstelses datum 29.04.1900".

Severin Helgeland vart gift i 1924 med Anna Karina Kaltveit. Dei var begge frå Ombo, Anna Karina frå Kaltveit som høyrde til Jelsa og Severin frå Helgeland som høyrde til Hjelmeland. Sevrin og Anna Karina pakta Prestegarden frå 1946 til 1950. Kona Anna Karina døydde 22. februar 1948 og vart gravlagd på Hjelmeland kyrkjegard. På gravsteinen er inskripsjonen: "Høgt elska sårt sakna". Severin hadde då vorte enkjemann, og han flytte då til Sauda, der han gifta seg opp att med enka Martha Helene Hebnes.

Martha var enke etter Ingemund Saua, då ho gifte seg med Severin. Foreldra til Ingemund Saua budde på Hedlotsjøen under Hedlot i 1900. Ingemund kjøpte Hedlot av Sjur Danielson.

Sevrin vart enkemann for andre gong i 1966 og budde sidan på Hedlot til han døydde i 1969.
Sevrin hadde seks søner og ei dotter i første ekteskap, men ikkje barn i andre ekteskap.

(I folketeljinga for 1900 står det feilaktig at Severin var fødd 01031900.)

Hendingar i livet hans var:

• Dåp stadfesta: 29 apr. 1900, Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

• Han er nemnd i 1910-teljinga i Helgeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Severin Martinius gifta seg med Anna Karina Kaltveit i 1924 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hans var:

• Ho er nemnd i 1910-teljinga i Kaltveit, Jelsa, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Selmer Helgeland vart fødd den 29 jul. 1925 i Helgeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 28 aug. 1925 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR, døydde den 12 des. 2007 i SUS, Stavanger, Rogaland, NOR, 82 år gamal, og vart gravlagd den 21 des. 2007 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR. Selmer gifta seg med Signe Torgersen.

         ii.  Rasmus Helgeland vart fødd den 9 okt. 1928 i Norheim, Sjernarøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 25 nov. 1928 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR, døydde den 6 nov. 2018 i Høllandstunet, Sauda, Rogaland, NOR, 90 år gamal, og vart gravlagd den 15 nov. 2018 i Saudasjøen gravlund, Sauda, Rogaland, NOR. Rasmus gifta seg med Margit Husevåg.

        iii.  Martin Helgeland vart fødd den 5 apr. 1932 i Flotene, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 26 jan. 2013 i Tveit indre, Tysvær, Rogaland, NOR 80 år gamal, og vart gravlagd den 5 feb. 2013 i Førre kyrkje, Tysvær, Rogaland, NOR. Martin gifta seg med Olga Amanda Dyrøy.

         iv.  Kristoffer Helgeland vart fødd den 27 mar. 1934 i Flotene, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 5 okt. 1985 i Rogaland Sjukehus, Stavanger, Rogaland, NOR 51 år gamal, og vart gravlagd den 11 okt. 1985 i Revheim (Madla) kyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

          v.  Arthur Sigfred Helgeland gifta seg med Kari Dalane.

         vi.  Svein Helgeland vart fødd den 7 apr. 1937 i Flotene, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 23 mai 1998 i Haukeland Sjukehus, Bergen, Hordaland, NOR 61 år gamal, og vart gravlagd den 29 mai 1998 i Saudasjøen gravlund, Sauda, Rogaland, NOR. Svein gifta seg med Berit Olene Hoftun.

        vii.  Anna Karina Helgeland gifta seg med Gudmund Skår.

Severin Martinius gifta seg så med Martha Serina Hebnes i sep. 1951 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.Andre generasjon (Foreldre)

horizontal rule


 

2. Salomon Salomonson Helgeland vart fødd den 2 jun. 1833 i Ramsfjell indre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 30 jun. 1833 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 15 nov. 1915 i Helgeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 82 år gamal, og vart gravlagd den 23 nov. 1915 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Gards nr. 11 Helgeland i Hjelmeland.
Helgeland ligg på nordaustsida av Ombo, ovanfor Buer. Garden ligg så høgt at han vel må kallast fjellgard. Gardstunet ligg 285 meter over havet. Plassen Brakeholå låg noko lågare, på 232 meter over havet. Bakken opp frå sjøen er bratt, men når ein kjem oppå, flatar og vidar terrenget seg ut.
Gardsnamnet Helgeland skriv seg truleg frå adjektivet heilag, og det må då tyda at staden har stått i eitt eller anna forhold til den gamle gudsdyrkinga. For garden er eldre enn kristendommen her til lands. Det er vanleg å rekna med at dei fleste -landgardane vart rydda i folkevandringstida (400-600 e.Kr.). Det einaste vitnemålet vi i dag har om den eldste tida på garden, er ei rundrøys på åtte meter i diameter. I denne må det ha blitt gravlagt ein person frå garden.
Sannsynlegvis har det vore jamn busetjing på garden ut gjennom vikingtida og høgmellomalderen. Men i tida etter Svartedauden, 1349-1350, må det ha blitt folketomt på Helgeland. Anten har brukarfamilien døydd ut, eller så har dei flytt til betre gardar som vart ledige. Det skulle gå ikring 250 år før det igjen trakka folk over tunet.
Ikring 1600 kom ein Torbjørn og kona hans til gards og tok fatt på å nyrydda garden av øyde. Dei åtte ikkje garden. Det var det brørne Ola Aukland og Jon Tøtland som gjorde. Deira heimel til garden vart gjenstand for fleire rettsaker. Ola Aukland og broren Jon Skår, seinare Tøtland, kjøpte Helgeland i 1605. Det var ein Baltser Gunnarson som selde på vegne av to mindreårige brorsøner som han var formyndar for. Barna heitte Assar og Gunnar og var søner av ein Ola Gunnarson. Truleg hadde denne Ola vore eigar av garden utan å ha budd på han. Assar Gunnarson hadde ei dotter som heitte Liva. Ho la tre rettsaker mot Ola og Bjørn Aukland om heimelen til Helgeland. Den første saka vart ført for lagtinget i Stavanger i 1641. Då stemna Hallvard Håkonson (Halduor Haagensen paa Helleland paa Omboe), som Liva var gift med, inn Ola Aukland for retten fordi han meinte at det hadde gått ulovleg for eg då Ola Aukland og Jon Tøtland hadde kjøpt av far og farfar til kona til Hallvard. Han nådde ikkje fram, og det enda med at det vart inngått semje mellom Hallvard og Bjørn Aukland fem år seinare. I 1655 stemna Lars Larsson på Jelsa, som var andre mannen til Liva og sidan budde på Buer, Bjørn Olson Aukland for retten. Framleis var det heimelen til Helgeland det galdt. Lars meinte at kona Liva var nærare enn Bjørn til å løysa på odelen og eiga Helgeland. Men heller ikkje han nådde fram, heimelen til Bjørn vart funnen i orden. Liva gav likevel ikkje opp. Fjorten år seinare, i 1669, la ho sak igjen mot Bjørn Aukland om Helgeland. No var det eit makeskifte mellom Ola Aukland og foreldra hennar om Helgeland og Eide på Ombo ho ville ha omgjort. Etter ein lang prosess enda det med tap for Liva. Domen gjekk ut på at Bjørn Aukland var i sin gode rett som eigar til Helgeland og han og arvingane kunne rolig "njude och beholde" garden. Heile denne tida vart garden brukt under Aukland, slik mange andre gardar på Ombo også vart. Aukland var på den tida ein stor gard med velståande folk. Gjennom mesteparten av 1600-talet dreiv dei Tjeltveit, Helgeland, Indre Skår og Haug så vel som Nårstad, Vatland og Buer som underbruk under hovudgarden. I matrikkelen frå 1668 heiter det om Tjeltveit og Helgeland at dei er "bebiugt och besiddes aff Thuennde huusmend, bruges dog under hoffued Jorden".
Då Salomon vart konfirmert i 1848 budde foreldra på Riskedal i Årdal. Salomon kom til Helgeland på Ombo truleg ikring 1850. Farmora døydde i 1849 på Riskedal, men farfaren døydde på Helgeland i 1851. Ikring 1856 kom faren også til Helgeland, så det vart tre generasjonar Salomon Salomonson som døydde på Helgeland. Salomon har truleg drive garden på Helgeland som ungdom (17-18 år gamal) og teke seg av farfaren og sidan også faren. Salomon Salomonson fekk skøyte på garden Helgeland av Peder Gudmundson i 1856.
Det er fortald (av folk som kjende Salomon) at han ofte vart nytta til å syngja i gravferder.
I 1865 hadde bruket 14 mål åker og dyrka eng og 176,5 mål natur eng. Innmarka var til dels berget og vassjuk. Det vart rekna med at bruket kunne fø hest, 7 kyr, 6 ungdyr og 90 sauer. Her kunne avlast 28 tønner havre, 13 tønner poteter og 40 skippund (6,4 tonn) høy.
Salomon døypte sjølv fire av barna sine frå første ekteskap i heimen på Helgeland: Andreas i 1861, Anna i 1863, Anne Maria i 1867 og Nils i 1868.
Utanfor ekteskapet hadde Salomon to barn med tenestejenta Margrete Endresdotter. Anmerkning i kyrkjeboka då sonen Edvard Berdines vart ført døypt 16. juli 1882: "Begges 2det innbyrdes lejemaal."
I kyrkjeboka står det: "Uægte barn Edvard Berdines Salomonson" fødd i 1882 utvandra til Amerika 15. juni 1883, han var då snaut eit år gamal, og det er ikkje nemnt nokon som han reiste saman med!

Hendingar i livet hans var:

• Han vart konfirmert den 8 okt. 1848 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

• Han er nemnd i 1865-teljinga i Helgeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

• Han er nemnd i 1910-teljinga i Helgeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

• Jordfesta: 23 nov. 1915, Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Salomon Salomonson gifta seg med Tobia Nilsdotter den 18 jul. 1855 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hans var:

• Ho er nemnd i 1865-teljinga i Helgeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Salomon Salomonson Helgeland vart fødd den 7 mai 1855 i Tjeltveit, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 10 jun. 1855 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 1 jul. 1856 i Helgeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, i ein alder av 1 år, og vart gravlagd den 7 jul. 1856 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         ii.  Salomon Salomonson Nådland vart fødd den 23 apr. 1857 i Helgeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 14 jun. 1857 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde mellom 1932 og 1958 i Rørheim, Sjernarøy, Rogaland, NOR,. Andre namn for Salomon var Salmon og Salmund. Salomon gifta seg med Liva Osmundsdotter den 16 feb. 1893 i Fort Dodge, Webster, IA, USA. Salomon gifta seg så med Elen Dorthea Golf den 6 feb. 1933 i St. Johannes kyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

        iii.  Mallin Helgeland vart fødd den 4 des. 1858 i Helgeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 13 feb. 1859 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 8 des. 1931 i Aukland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 73 år gamal, og vart gravlagd den 13 des. 1931 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Mallin var Mallene. Mallin gifta seg med Ole Andreas Lien den 1 mai 1880 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         iv.  Andrias Salomonson Helgeland vart fødd den 25 des. 1860 i Helgeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 13 mar. 1861 i Helgeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 5 aug. 1870 i Helgeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 9 år gamal, og vart gravlagd den 6 aug. 1870 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Andrias var Andreas.

          v.  Anne Salomonsdotter vart fødd den 22 jan. 1863 i Helgeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og vart døypt den 1 mar. 1863 i Helgeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         vi.  Anne Maria Salomonsdotter vart fødd den 9 apr. 1865 i Helgeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 30 apr. 1865 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 18 mai 1865 i Helgeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 27 mai 1865 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Anne var Anna Maria. Ho hadde ikkje noko tilhøve eller barn.

        vii.  Anne Maria Salomonsdotter vart fødd den 5 mar. 1867 i Helgeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 5 mar. 1867 i Helgeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 19 apr. 1867 i Helgeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 27 apr. 1867 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

       viii.  Niels Salomonson Helgeland vart fødd den 12 apr. 1868 i Helgeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 12 apr. 1868 i Helgeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 23 apr. 1868 i Helgeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 29 apr. 1868 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         ix.  Anna Maria Salomonsdotter vart fødd den 14 mai 1869 i Helgeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 18 jul. 1869 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 23 feb. 1881 i Helgeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 11 år gamal, og vart gravlagd den 2 mar. 1881 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dødsårsak: Nervefeber. Eit anna namn for Anna var Anna Marie.

Salomon Salomonson fekk barn med Margrethe Endresdotter.

Hendingar i livet hans var:

• Ho er nemnd i 1865-teljinga i Buer, Jelsa, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Berta Salomonsdotter (Uektefødd) vart fødd den 10 sep. 1873 i Helgeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 16 nov. 1873 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde den 19 aug. 1934 i Eike øvre, Fister, Rogaland, NOR, 60 år gamal. Andre namn for Berta var Bertha og Britta. Berta gifta seg med Ånen Eike den 15 okt. 1896 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         ii.  Edvard Berdines Salomonson Helgeland (Uektefødd) vart fødd den 26 jun. 1882 i Helgeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 16 jul. 1882 i Helgeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i USA,.

Salomon Salomonson gifta seg så med Martha Torjusdotter den 23 jan. 1886 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Tobias Amandius Helgeland vart fødd den 4 okt. 1886 i Helgeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 25 nov. 1886 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i nov. 1917 i Divide, ND, USA, 31 år gamal. Tobias gifta seg med Barbara Mæland cirka 1911 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR.

         ii.  Teodor Helgeland vart fødd den 26 jul. 1889 i Helgeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 20 aug. 1889 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde før 1958 i Helgeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR,. Eit anna namn for Teodor var Theodor. Teodor gifta seg med Martha Lovra den 16 nov. 1910 i St. Petri kyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

        iii.  Andreas Helgeland vart fødd den 5 jun. 1891 i Helgeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 1 jul. 1891 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 20 mai 1952 i Helgeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 60 år gamal, og vart gravlagd den 4 jun. 1952 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Andreas gifta seg med Lina Helena Nesvik den 4 nov. 1910 i St. Petri kyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

         iv.  Levin Helgeland vart fødd den 7 okt. 1893 i Helgeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 19 nov. 1893 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 1 apr. 1955 i Helgeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 61 år gamal, og vart gravlagd den 6 apr. 1955 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Levin gifta seg med Bergit Nikoline Østlid cirka 1927 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

          v.  Nils Helgeland vart fødd den 16 okt. 1895 i Helgeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 1 des. 1895 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde den 19 mai 1982 i Helgøy, Finnøy, Rogaland, NOR, 86 år gamal. Nils gifta seg med Eli Sofie Jacobsen i 1923 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

         vi.  Osmund Andreas Helgeland vart fødd den 21 feb. 1898 i Helgeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 23 apr. 1898 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 4 jan. 1971 i Bandeberg, Finnøy, Rogaland, NOR, 72 år gamal, og vart gravlagd den 9 jan. 1971 i Jørstad kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Osmund var Aasmund. Osmund gifta seg med Anna Nærheim cirka 1920 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

1       vii.  Severin Martinius Helgeland. Severin gifta seg med Anna Karina Kaltveit i 1924 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Severin gifta seg så med Martha Serina Hebnes i sep. 1951 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

       viii.  Marie Helgeland vart fødd den 9 feb. 1905 i Helgeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 16 apr. 1905 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde den 3 jan. 1979 i Madla, Stavanger, Rogaland, NOR, 73 år gamal. Eit anna namn for Marie var Maria. Marie gifta seg med Leonard Rødne den 28 feb. 1931 i Revheim kyrkje, Madla, Rogaland, NOR. Marie fekk barn med Godtfred Johannesson.


3. Martha Torjusdotter vart fødd den 16 okt. 1865 i Tjeltveit, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 19 nov. 1865 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde den 5 apr. 1931 i Helgeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 65 år gamal. Dødsårsak: Blodprop. Eit anna namn for Martha var Marta.

Generelle notat: Rogaland fylke, Hjelmeland lensmann, Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100439/Ggb/L0004), 1929-1950:
side 17 nr. 11 i 1931 finn ein "Martha Torgersdtr. Helgeland, folge enke, Helgeland" meldt av Osmund Helgeland den 9. april 1931. Martha døydde den 5. april 1931, 66 år gamal av "Blodpropp, overl P.K. Pedersen". "Mannen Salemon Helgeland døde i 1916. Efterl. sig 9 fellesbarn." Og så står det "Intet å skifte 9/4 31 m. Sognepr og d."
(Det må vere skrivefeil her og skal vere 8 fellesbarn men så er truleg dottera Berta, som Salomon fekk med Margrete Endresdotter, medrekna. Eller så er det eit barn me ikkje kjenner til?)

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1865-teljinga på Bakke i Tuftene, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

• Ho vart konfirmert den 3 okt. 1880 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

• Ho er nemnd i 1910-teljinga i Helgeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Martha gifta seg med Salomon Salomonson Helgeland den 23 jan. 1886 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Tredje generasjon (Besteforeldre)

horizontal rule


4. Salomon Salomonson Helgeland vart fødd i 1802 i Ramsfjell indre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 17 okt. 1802 i Ramsfjell indre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 12 jul. 1880 i Helgeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 78 år gamal, og vart gravlagd den 19 jul. 1880 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dødsårsak: Alderdomssvaghed. Eit anna namn for Salomon Salomonson var Salmund.

Generelle notat: "Salmund Salmundsen fød paa Ramsfield" vart døypt den 17. oktober 1802. Salomon Ramsfield vart konfirmert 14. oktober 1821, 19 år gamal.
Salomon og kona Anna Jonsdotter fekk skøyte på garden Indre Ramsfjell av faren hans i 1826. Dei kjøpte bruk C på Sæbø i 1846 av Halldor Halldorson og flytta dit.
I følgje Årdalsboka kjøpte han saman med verbroren, Lars Jonson, Riskedal i 1847. Kjøpesum 700 dalar. Salomon fekk Øyane og Lars hovudbruket. Salomon fekk skøyte på bruk 3, Øvre Øyane i 1848 frå Eivind Reiarson. Han bygde hus same året. Han blei ikkje verande lenge på Riskedal, etter 3-4 år overtok han farsgarden på Ombo og flytta dit (står det i boka for Årdal, men dei flytta truleg til sonen på Helgeland, Ombo, og budde der som folgefolk).
Han selde Øvre Øyane, men hadde delt frå Perstykket til Tron Rasmusson, skøyte 1854, og ein del til Osmund Helgeson (Slåtto), skøyte 1854, og må då ha flytta til Helgeland på Ombo, for når dottera Anna gifta seg 6. juli 1854, og Sonen 8. juli 1854, er far deira kalla Salomon Salomonson Helgeland.
Anna Johnsdotter Helgeland døydde 2. april og vart gravlagd 10. april 1856, 50 år gamal.
Då Salomon vart enkemann gifte han seg med Åsa Rasmusdotter. Ho gifte seg opp att 5 år etter Salomon var død, med Lars Nilsson Flotene.
I 1865 bur "Salmund Salmundsen den ældre" på 63 år som folgemann hjå sonen på Helgeland på Ombo.
Folgemand Salomon Salomonsen Helgeland døydde 12. juli og vart gravlagd 19. juli 1880, dødsårsak var Alderdomsvaghed.

Hendingar i livet hans var:

• Han vart konfirmert den 14 okt. 1821 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

• Han er nemnd i 1865-teljinga i Helgeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

• Jordfesta: 19 jul. 1880, Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Salomon Salomonson gifta seg med Anna Jonsdotter d.e. den 19 jun. 1827 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Carlin Salomonsdotter vart fødd den 15 aug. 1828 i Ramsfjell indre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 16 aug. 1828 i Ramsfjell indre, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde den 6 des. 1890 i Badger, Webster, IA, USA, 62 år gamal. Andre namn for Carlin var Anna Karina, Carrie, og Liva Karine. Carlin gifta seg med Osmund Knudson den 14 jan. 1849 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

         ii.  Anna Salomonsdotter vart fødd den 17 mar. 1832 i Ramsfjell indre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 1 apr. 1832 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 5 jul. 1832 i Ramsfjell indre, Hjelmeland, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 13 jul. 1832 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

2       iii.  Salomon Salomonson Helgeland. Salomon gifta seg med Tobia Nilsdotter den 18 jul. 1855 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Salomon fekk barn med Margrethe Endresdotter. Salomon gifta seg så med Martha Torjusdotter den 23 jan. 1886 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         iv.  Anna Salomonsdotter vart fødd den 31 mar. 1836 i Ramsfjell indre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 17 apr. 1836 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Tjeltveit, Hjelmeland, Rogaland, NOR,. Anna gifta seg med Osmund Nilsson Tjeltveit den 6 jul. 1854 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

          v.  Liva Salomonsdotter vart fødd den 22 aug. 1841 i Ramsfjell indre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 19 sep. 1841 i Ramsfjell indre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 17 sep. 1908 i Foldøy, Jelsa, Rogaland, NOR, 67 år gamal, og vart gravlagd den 25 sep. 1908 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Liva gifta seg med Peder Pederson Foldøen den 24 jul. 1860 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Salomon Salomonson gifta seg så med Aasa Rasmusdotter den 11 nov. 1857 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Hendingar i livet hans var:

• Ho vart konfirmert den 29 sep. 1850 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

• Ho er nemnd i 1865-teljinga i Helgeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

• Ho er nemnd i 1900-teljinga på Kaltvedbøn i Kaltveit, Jelsa, Rogaland, NOR.


5. Anna Jonsdotter d.e. vart fødd i 1805 i Eiane ytre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 25 des. 1805 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 2 apr. 1856 i Helgeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 51 år gamal, og vart gravlagd den 10 apr. 1856 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Anna gifta seg med Salomon Salomonson Helgeland den 19 jun. 1827 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

6. Torgils Hansson Berg vart fødd den 4 mai 1845 i Tuftene, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 25 mai 1845 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde den 25 mai 1931 i Tuftene, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 86 år gamal. Dødsårsak: Alderdom. Andre namn for Torgils Hansson var Thorjuls, Torgels, Torjel, Torjuls, og Torjus Tuftene.

Generelle notat: Torgils og Lisbet budde på Bakken under Tuftene dei par første åra etter at dei var gifte i 1864.
I 1865 bur "Thorjuls Hanss. Husfader Logerende samt Fisker 21" på Bakke med "Lesbet Olsd. hans Kone 24" med sonen Ole på 3 år og dottera Marta på 1 år. Etterpå flytte dei til Tonå u. Tjeltveit der første kona Elisabet Olsdotter døydde.
Torgils var lenge husmann, men i 1904 fekk han saman med andre kona si Ingeborg Helgesdotter som var frå Vats, skøyte på b.nr. 2, Tonå under Tjeltveit, og vart sjølveigar.
I 1907 kjøpte dei br.nr. 2, Berg under Tuftene og flytta dit.
I tellinga for 1900 bur "Torgils Toen Husmand m J. jorddyrk. fisker" med kona Ingeborg Helgesdotter frå Vats. Hjå seg har dei Mandius Mikkelson fødd i 1881 i Sjernarøy og Helge Mikkelson fødd i 1886 i Sjernarøy. Desse to er Ingeborg sine barn med første mannen Mikkel Nygård. Ingeborg var frå Eikanes i Vats men då dei vert vigde vert ho ført som Ingebor Tollefsdotter frå Sjernarøy og dotter til Helge Tollefson.
I folketeljinga i 1910 for Hjelmeland finn ein Torjus Berg fødd 4. mai 1845 som "gardmfiskar" på bruk nr. 2: Berg under gard nr. 9: Tuftene.
Dei har då hjå seg tenesteguten Andreas Aasmundson fødd i Fister 21. juli 1899 samt fosterdottera Ovidia Olsdotter fødd 25. januar 1905 i Stavanger (Margit Ovidia var fødd 25. januar 1905 og døypt i Stavanger domkyrkje den 9. april 1905 av foreldre Slagter Olaf Olsen fødd i 1883 og kona Marie fødd i 1882 som då budde i øvre Klevegata 28).
Ingeborg Helgesdotter døydde på Tjeltveit i 1912 og er då ført som kone til Torgils Tona Tjeltveit.
Torjus Hansen Tuftene gifta seg for tredje gong 25. november 1917 i St. Johannes kyrkja i Stavanger med enka Bertha Marie Ørke. Ho var fødd i Hetland og far hennar er førd som husmann Johannes Johannesen, men i Lysningsprotokollen er faren ført som husmann Johannes Johnsen (som truleg er det rette).
Ekteskapa var "Opløst ved død. Skifteattest fra Ryfylke skifterett datert 11/11 1915 og fra Karmsund skifterett av 13/11 1915".

I Rogaland fylke, Hjelmeland lensmann, Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100439/Ggb/L0002), 1910-1923:
side 14 nr. 8 i 1919 finn ein "Bertha Marie Johannesdatter Tuftene" ført død den 30. januar og meldt til lensmannen den 30. januar 1919, 59 år gamal. "Efterlader Manden Torjus Hansen Tuftene og en uegtet Datter, der skal ophalde sig i Amerika."

Kone Seline Olsdotter Berg, kona til "Gbr. Torjus Hanssen Berg", fødd i 1879 i Stavanger og som budde på Ombo i Hjelmeland, "Død paa sghuset i Eigersund" den 3. april 1921 av "Barselsykdom" og vart gravlagd i Varhaug den 9. april 1921.

I Rogaland fylke, Hjelmeland lensmann, Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100439/Ggb/L0002), 1910-1923:
side 18 og nr. 12 i 1921 finn ein "Silena Berg 41 År." ført død den 10. april 1921 og medlt den 16. april 1921. "Manden lever. 3 born. 1 myndig og 2 umyndige born. (Nyresygdom). - Egersund." Skiftet vart halde den 2. mai og arven vart delt den 6. mai 1921.

Rogaland fylke, Hjelmeland lensmann, Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100439/Ggb/L0004), 1929-1950.
side 17 nr. 14 i 1931 finn ein "Torgils Hansen Berg, fhv. gårdbruker, Berg, Tuftene. 86 år" døydde den 25. mai 1931 av Alderdom og vart meldt av Severin Larsen den 26. mai 1931. "Intet å skifte Kfr. reg. sendt skifteretten".

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1865-teljinga på Bakke i Tuftene, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

• Han er nemnd i 1900-teljinga på Toen i Tjeltveit, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

• Han er nemnd i 1910-teljinga på Berg i Tuftene, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Torgils Hansson gifta seg med Lisbeth Olsdotter den 18 mai 1864 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Ole Torjusson (Uektefødd) vart fødd den 1 nov. 1863 i Hagalid, Hjelmeland, Rogaland, NOR og vart døypt den 29 nov. 1863 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

3        ii.  Martha Torjusdotter. Martha gifta seg med Salomon Salomonson Helgeland den 23 jan. 1886 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        iii.  Serina Torjusdotter vart fødd den 23 apr. 1869 i Tjeltveit, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 18 mai 1869 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 6 apr. 1924 i Løland, Sjernarøy, Rogaland, NOR, 54 år gamal, og vart gravlagd den 14 apr. 1924 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Serina var Serine. Serina gifta seg med Tor Løland den 22 jul. 1891 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         iv.  Hanna Kristine Torjusdotter vart fødd den 14 des. 1873 i Tjeltveit, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 18 jan. 1874 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Bækkegaten 4a, Stavanger, Rogaland, NOR,. Eit anna namn for Hanna var Hanne. Hanna gifta seg med Johannes Henrikson Løland den 11 sep. 1897 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR.

          v.  Nikoline Torjusdotter vart fødd den 6 aug. 1876 i Tjeltveit, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 20 aug. 1876 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 27 jun. 1905 i Eide, Sjernarøy, Rogaland, NOR, 28 år gamal, og vart gravlagd den 3 jul. 1905 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR. Nikoline gifta seg med Ole Johannes Aplavik den 6 mar. 1899 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR.

         vi.  Olava Marie Torjusdotter vart fødd den 18 jan. 1883 i Tjeltveit, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 25 jan. 1883 i Tjeltveit, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1935 i Grønnestad nora, Bokn, Rogaland, NOR, 52 år gamal. Andre namn for Olava var Maria og Olava. Olava fekk barn med Knut Holle. Olava gifta seg med Lars Andreas Eliasson Høines den 20 des. 1906 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Olava gifta seg så med Nils Elisæus Grønnestad den 7 apr. 1926 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Torgils Hansson gifta seg så med Ingeborg Helgesdotter den 8 jun. 1894 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Hendingar i livet hans var:

• Ho er nemnd i 1900-teljinga på Toen i Tjeltveit, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

• Ho er nemnd i 1910-teljinga på Berg i Tuftene, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

• Jordfesta: 26 mai 1912, Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Torgils Hansson gifta seg så med Bertha Marie Johannesdotter den 25 nov. 1917 i St. Johannes kyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Hendingar i livet hans var:

• Dåp stadfesta: 25 nov. 1860, Hetland kyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

• Ho vart konfirmert Meget maadelig kundskap. den 8 okt. 1876 i Hetland kyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

• Ho er nemnd i 1900-teljinga på Halvfjordingen i Lindanger, Skjold, Rogaland, NOR.

• Ho er nemnd i 1910-teljinga i Nedre Klevegate 6, Stavanger, Rogaland, NOR.

Torgils Hansson gifta seg så med Seline Olsdotter cirka 1920 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Generelle notat: Anna Celine Olsdotter Tjemsland vart vigd 15. desember 1901 med enkemann Andreas Pederson Brakken, dei budde då bekke på Njærheim. Andreas var fødd i 1874 og Anna Celine i 1880.
Far til Andreas var Peder Iversen og far til Anna Celine var Avdøde Ole Svendsen.

Hendingar i livet hans var:

• Ho vart konfirmert den 6 okt. 1895 i Varhaug kyrkje, Varhaug, Rogaland, NOR.

• Ho er nemnd i 1900-teljinga på Elvebø i Edland, Gjesdal, Rogaland, NOR.

• Ho er nemnd i 1910-teljinga på Dammene i Tjemsland søndre, Varhaug, Rogaland, NOR.


7. Lisbeth Olsdotter vart fødd den 16 mar. 1842 i Hagalid, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 27 mar. 1842 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 12 aug. 1891 i Tjeltveit, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 49 år gamal, og vart gravlagd den 18 aug. 1891 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dødsårsak: Tæring. Andre namn for Lisbeth var Lesbet og Lisabet.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1865-teljinga på Bakke i Tuftene, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Lisbeth gifta seg med Torgils Hansson Berg den 18 mai 1864 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Fjerde generasjon (Oldeforeldre)

horizontal rule


8. Salomon Salomonson Helgeland vart fødd i 1770 i Ramsfjell indre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 24 feb. 1770 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 28 apr. 1851 i Helgeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 81 år gamal, og vart gravlagd den 3 mai 1851 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Andre namn for Salomon Salomonson var Salamo og Salmund.

Generelle notat: Salomon Salomonson fekk skøyte på bruket på Indre Ramsfjell i 1790. Han var gift med Kari Larsdotter og dei er nemnde med fem barn.
Kari Larsdotter Ærøen vart konfirmert 12. oktober 1788. Det vart lyst for pigen Kari Larsdotter Aas og Salomon Salomonson 2. juni 1798 i Jelsa og dei vart vigde 29. juli 1798 i Jelsa. Då dottera Lispeth vart døypt langfredag (3. april) 1801, er ein av fadrane Lars Aas, far til Kari. Då sonen Lars vert døypt 29. september 1807, er Henrik Aas ein av fadrane. Dette er bror til Kari. Foreldra til Kari Larsdotter var Elisabeth Larsdotter og Lars Henrikson som budde på Erøy i Erfjord. Dei hadde dottera Livia Karina til dåpen i 1763, og det er nok ho som er kalla Kari Larsdotter Ås då ho gifta seg i 1798. Lars Henrikson var flytta til Ås i Erfjord før 1801.
Folgekone Liva Karina Larsdotter Riskedal døydde 17. mars og vart gravlagd 24. mars 1849, 86 år gamal.

I skifteprotokollen finn ein:
"Skifte efter Folgemand Salomon Salomonsens afd. Hustrue Liva Karine Larsdr. Riskedal af Aardals tinglaug. Begyndt 14 April 1849, sl. 19 October. S.A."
Skiftet vart halde hjå sorenskrivaren på Opsal i Vikedal.
"Summa Intægter 25.3.2" Buet hadde gjeld til "Salomon S. Riskedal d. yngre - 3.3.18" - som var sonen deira og som dei budde hjå og "Summa Udgifter 13.1.8". Det vart då att 12.1.18 til deling på arvingane som var enkemannen og:
1) sonen Salomon Salomonson "den yngre"
2) barna til den avlidne dottera Lisbet som hadde vore gift med Lars Kristenson Tveit i Erfjord: a) Christen Larsson "mindreaarig", b) Salomon Larsson 17 år, c) Lars Larsson "d. ældre" 12 år, d) Lars Larsson "d. yngre" 10 år, e) Inger Larsdotter 20 år, f) Liva Larsdotter 7 år.

Folgemann og enkemann Salomon Salomonson Helgeland på Ombo døydde 28. april og vart gravlagd 3, mai 1851, 81¼ år gamal.
Liva Karina og Salomon budde hjå sonen på Riskedal der Liva Karina døydde, og Salomon må så ha flytta saman med sonesonen Salomon til Helgeland på Ombo ikring 1850.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1801-teljinga i Ramsfjell indre, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Salomon Salomonson gifta seg med Liva Karina Larsdotter den 29 jul. 1798 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Liva Salomonsdotter vart fødd i 1799 i Ramsfjell indre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 16 okt. 1799 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 11 mar. 1830 i Ramsfjell indre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 31 år gamal, og vart gravlagd den 16 mar. 1830 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Ho hadde ikkje noko tilhøve eller barn.

         ii.  Lisbeth Salomonsdotter vart fødd i 1801 i Ramsfjell indre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 3 apr. 1801 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 8 jun. 1843 i Tveit, Erfjord, Rogaland, NOR, 42 år gamal, og vart gravlagd den 15 jun. 1843 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Andre namn for Lisbeth var Lisbet og Lispeth. Lisbeth gifta seg med Lars Kristenson Tveit den 5 jul. 1825 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

4       iii.  Salomon Salomonson Helgeland. Salomon gifta seg med Anna Jonsdotter d.e. den 19 jun. 1827 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Salomon gifta seg så med Aasa Rasmusdotter den 11 nov. 1857 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         iv.  Lars Salomonson Ramsfjell vart fødd i 1806 i Ramsfjell indre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 29 sep. 1806 i Ramsfjell indre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 1 apr. 1830 i Ramsfjell indre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 24 år gamal, og vart gravlagd den 8 apr. 1830 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Han hadde ikkje noko tilhøve eller barn.

          v.  Johne Salomonson Ramsfjell vart fødd i 1808 i Ramsfjell indre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 11 sep. 1808 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 5 mar. 1830 i Ramsfjell indre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 22 år gamal, og vart gravlagd den 14 mar. 1830 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Johne var Jone. Han hadde ikkje noko tilhøve eller barn.


9. Liva Karina Larsdotter vart fødd i 1763 i Erøy, Erfjord, Rogaland, NOR, vart døypt den 15 des. 1763 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR, døydde den 17 mar. 1849 i Riskedal, Årdal, Rogaland, NOR, 86 år gamal, og vart gravlagd den 24 mar. 1849 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Andre namn for Liva Karina var Kari og Livia Karina.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho vart konfirmert den 12 okt. 1788 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR.

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Ramsfjell indre, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

• Skifte etter ho vart halde den 19 okt. 1849 i Opsal, Vikedal, Rogaland, NOR.

Liva Karina gifta seg med Salomon Salomonson Helgeland den 29 jul. 1798 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

10. Johne Jonson Vadla vart fødd i 1779 i Fuglestein, Jelsa, Rogaland, NOR, vart døypt den 4 jul. 1779 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR, døydde den 15 okt. 1844 i Vadla, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 65 år gamal, og vart gravlagd den 23 okt. 1844 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Jone Jonson fekk skøyte i 1804 på 1 laup 2 pund 10 merker smør i Vadla og 10 mark i Kromshagen. Dette utgjorde 5/6 av eigedomen. Ti år seinare vart han eigar også av resten. Sonen Jone overtok etter han i 1834.
Folgemann Johne Johnson Wadla døydde 15. oktober og vart gravlagd 23. oktober 1844, 68¼ år gamal.
Enke Anna Gudmundsdotter Wadla døydde 4. april og vart gravlagd 11. april 1851, 66½ år gamal.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1801-teljinga i Vadla, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Johne Jonson gifta seg med Anna Gudmundsdotter d.e. den 2 jul. 1805 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

5         i.  Anna Jonsdotter d.e.. Anna gifta seg med Salomon Salomonson Helgeland den 19 jun. 1827 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         ii.  Anna Jonsdotter d.y. vart fødd i 1808 i Vadla, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 5 jun. 1808 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 9 jun. 1850 i Fyljesvoll, Erfjord, Rogaland, NOR, 42 år gamal, og vart gravlagd den 15 jun. 1850 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Anna gifta seg med Aage Olson Fyljesvoll den 16 jun. 1831 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        iii.  Johne Jonson Vadla vart fødd i 1810 i Vadla, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 7 mar. 1810 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 9 jun. 1853 i Vadla, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 43 år gamal, og vart gravlagd den 15 jun. 1853 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Johne gifta seg med Mallene Olsdotter den 25 jun. 1840 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

         iv.  Gudmund Jonson Eiane vart fødd i 1812 i Vadla, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 25 des. 1812 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 6 feb. 1888 i Eiane ytre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 76 år gamal, og vart gravlagd den 11 feb. 1888 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Gudmund gifta seg med Inger Olsdotter den 17 okt. 1839 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Gudmund gifta seg så med Kari Larsdotter den 13 sep. 1872 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

          v.  Eivin Jonson Fevold vart fødd i 1815 i Vadla, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 3 des. 1815 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 7 apr. 1869 i Fevoll nedre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 54 år gamal, og vart gravlagd den 14 apr. 1869 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Andre namn for Eivin var Even og Evin. Eivin gifta seg med Anna Jakobsdotter den 27 jun. 1848 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         vi.  Lars Jonson Riskedal vart fødd den 19 nov. 1818 i Vadla, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 22 nov. 1818 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 8 aug. 1888 i Riskedal, Årdal, Rogaland, NOR, 69 år gamal, og vart gravlagd den 15 aug. 1888 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Lars gifta seg med Martha Nilsdotter den 20 okt. 1845 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

        vii.  Martha Jonsdotter vart fødd den 2 mai 1825 i Vadla, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 8 mai 1825 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 22 jun. 1845 i Vadla, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 20 år gamal, og vart gravlagd den 27 jun. 1845 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Ho hadde ikkje noko tilhøve eller barn.


11. Anna Gudmundsdotter d.e. vart fødd i 1784 i Eiane ytre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 21 nov. 1784 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 4 apr. 1851 i Vadla, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 67 år gamal, og vart gravlagd den 11 apr. 1851 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Eiane ytre, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Anna gifta seg med Johne Jonson Vadla den 2 jul. 1805 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

12. Hans Hansson Bakken vart fødd den 1 des. 1822 i Aukland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 8 des. 1822 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 11 mar. 1899 i Tuftene, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 76 år gamal, og vart gravlagd den 17 mar. 1899 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Andre namn for Hans Hansson var Hans Christopher og Hans Kristoffer.

Generelle notat: Hans Kristoffer Hansson var gift med Marta Torgilsdotter frå Norda Knutsvik og dei hadde 8 barn. Første sonen fekk dei før dei vart gifte. Denne sonen var heimedøypt. Marta var truleg tenar på Tuftene då.
Hans Kristoffer budde som husmann på Bakken under Tuftene i 1865 og er då nemnt som fiskar. Kona vert då kalla Marta Tjærandsdotter som er feil.
Husmann Hans Hansen Bakke døydde 11. mars og vart gravlagd 17. mars 1899 og budde då på Tuftene.
I 1900 budde Marta Bakken på Toen under Tjeltveit som enke hjå sonen Torgils Toen.
I 1902 er husmannsenke Martha Torgilsdotter gravlagd (men dåpsdatoen er ført som 26. juli 1812 som er dåpsdatoen til den eldre systera med same namn).

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1865-teljinga på Bakke i Tuftene, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

• Jordfesta: 17 mar. 1899, Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Hans Hansson gifta seg med Martha Torgilsdotter d.y. den 27 mai 1843 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Hans Kristoffer Hansson Buøy d.e. (Uektefødd) vart fødd den 5 okt. 1842 i Tuftene, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 23 okt. 1842 i Tuftene, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Buøy, Hetland, Rogaland, NOR,. Eit anna namn for Hans var Hans Christopher. Hans gifta seg med Berthe Olsdotter den 12 aug. 1867 i Hetland kyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

6        ii.  Torgils Hansson Berg. Torgils gifta seg med Lisbeth Olsdotter den 18 mai 1864 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Torgils gifta seg så med Ingeborg Helgesdotter den 8 jun. 1894 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Torgils gifta seg så med Bertha Marie Johannesdotter den 25 nov. 1917 i St. Johannes kyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Torgils gifta seg så med Seline Olsdotter cirka 1920 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

        iii.  Magla Hansdotter vart fødd den 18 jun. 1848 i Tuftene, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 2 jul. 1848 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 5 nov. 1881 i Mølleberget, Stavanger, Rogaland, NOR, 33 år gamal, og vart gravlagd den 10 nov. 1881 i St. Petri kyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Dødsårsak: Mavetæring. Magla gifta seg med Ole K. Bakke den 29 jul. 1870 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         iv.  Peder Hansson Knudsvik vart fødd den 3 aug. 1851 i Tuftene, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 17 aug. 1851 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Fuglestein, Jelsa, Rogaland, NOR,. Peder gifta seg med Eli Gunnarsdotter den 13 apr. 1871 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

          v.  Tjerand Bjerga vart fødd den 22 apr. 1854 i Tuftene, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 14 mai 1854 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1940 i Bjerga, Jelsa, Rogaland, NOR, 86 år gamal. Andre namn for Tjerand var Tjeran og Tjerran. Tjerand gifta seg med Anna Larsdotter den 17 apr. 1883 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         vi.  Kari Hansdotter vart fødd den 16 feb. 1857 i Tuftene, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 10 apr. 1857 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Stavanger, Rogaland, NOR,.

        vii.  Hans Kristoffer Hansson Øye d.y. vart fødd den 18 okt. 1859 i Tuftene, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 5 nov. 1859 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Almendingsgade, Stavanger, Rogaland, NOR,. Eit anna namn for Hans var Hans Christoffer. Hans gifta seg med Martha Olsdotter den 22 mar. 1888 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

       viii.  Samson Hansson Bakken vart fødd den 16 okt. 1862 i Tuftene, Hjelmeland, Rogaland, NOR og vart døypt den 22 nov. 1862 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


13. Martha Torgilsdotter d.y. vart fødd den 19 feb. 1820 i Knutsvik norda, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 27 feb. 1820 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 23 aug. 1902 i Knutsvik norda, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 82 år gamal, og vart gravlagd den 28 aug. 1902 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1865-teljinga på Bakke i Tuftene, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

• Ho er nemnd i 1900-teljinga på Toen i Tjeltveit, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

• Jordfesta: 28 sep. 1902, Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Martha gifta seg med Hans Hansson Bakken den 27 mai 1843 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

14. Ole Nilsson Låtveit d.y. vart fødd i 1797 i Vormelandsvik, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 10 sep. 1797 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 7 des. 1849 i Hagalid, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 52 år gamal, og vart gravlagd den 12 des. 1849 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Ola Nilsson budde som husmann på Låtveit under Hagalid.
Husmann Ole Nilson Laatvedt vart gravlagd døydde 7. desember 1849 og vart gravlagd 12. desember 1849, 53 år gamal.
Fattiglem og enke Siri Nilsdotter Laatvedt døydde 9. juni 1886 og vart gravlagd 12. juni 1886.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1801-teljinga i Vormelandsvik, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

• Han vart konfirmert den 23 jan. 1814 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Ole Nilsson gifta seg med Siri Nilsdotter den 8 jul. 1828 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Niels Olson Låtveit d.e. vart fødd den 2 feb. 1829 i Hagalid, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 8 mar. 1829 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 24 jun. 1873 i Hagalid, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 44 år gamal, og vart gravlagd den 30 jun. 1873 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Niels gifta seg med Siri Nilsdotter den 10 jul. 1857 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         ii.  Niels Olson Fevold d.y. vart fødd den 17 feb. 1831 i Hagalid, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 20 feb. 1831 i Hagalid, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i USA,. Niels gifta seg med Oline Andersdotter den 15 jul. 1854 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        iii.  Barbro Olsdotter vart fødd den 6 jul. 1833 i Hagalid, Hjelmeland, Rogaland, NOR og vart døypt den 4 aug. 1833 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Barbro fekk barn med Knud Halvorson Berge.

         iv.  Ole Olson Låtveit d.e. vart fødd den 31 okt. 1836 i Hagalid, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 6 nov. 1836 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 11 nov. 1877 i Foss, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 41 år gamal, og vart gravlagd den 18 nov. 1877 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Ole fekk barn med Karen Nilsdotter. Ole gifta seg med Anna Jonsdotter den 18 apr. 1861 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

          v.  Sjur Olson Forus (Tvilling) vart fødd den 5 sep. 1839 i Hagalid, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 15 sep. 1839 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Høyland, Rogaland, NOR,. Sjur gifta seg med Ane Kirstine Nerisdotter den 8 nov. 1861 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         vi.  Christen Olson (Tvilling) vart fødd den 5 sep. 1839 i Hagalid, Hjelmeland, Rogaland, NOR og vart døypt den 15 sep. 1839 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

7       vii.  Lisbeth Olsdotter. Lisbeth gifta seg med Torgils Hansson Berg den 18 mai 1864 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

       viii.  Ole Olson d.y. vart fødd den 25 apr. 1845 i Hagalid, Hjelmeland, Rogaland, NOR og vart døypt den 13 mai 1845 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         ix.  Anders Olson Låtveit vart fødd den 21 nov. 1847 i Hagalid, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 5 des. 1847 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 15 okt. 1874 i Hagalid, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 26 år gamal, og vart gravlagd den 21 okt. 1874 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dødsårsak: Tæring. Han hadde ikkje noko tilhøve eller barn.


15. Siri Nilsdotter vart fødd i 1810 i Hauske, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 15 jul. 1810 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 9 jun. 1886 i Hagalid, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 76 år gamal, og vart gravlagd den 12 jun. 1886 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1865-teljinga på Laatvet under Hagelie i Hagalid, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

• Jordfesta: 12 jun. 1886, Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Siri gifta seg med Ole Nilsson Låtveit d.y. den 8 jul. 1828 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Femte generasjon (Tippoldeforeldre)

horizontal rule


16. Salomon Salomonson Ramsfjell vart fødd i 1744 i Ramsfjell indre, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i jan. 1779 i Ramsfjell indre, Hjelmeland, Rogaland, NOR 35 år gamal.

Generelle notat: Salomon Salomonson Indre Ramsfjell gifta seg med Liva Jonsdotter Østerhus og dei er nemnde med tre barn. Salomon fekk gåvebrev på bruket av faren i 1762.

Den 23. februar 1779 vart det halde skifte på Indre Ravnsfield "effter den afdøde mand Salomon Salomonsøn" mellom "hans effterlevende Enke Liva Jonsdatter og deris sammenaflede 3 børn N. Salomon Salomonsøn 8 aar gl, Jon Salomonsøn 4 aar gl og Liva Salomonsdatter 7 aar". I lausøyre var det 198-3-10. Av jordegods blir det nemnt 6 merker(?) smør i Indre Ravnsfjell med bygsel frå 22. oktober 1762. Buet var netto på 209-1-19 og av dette fekk enka 104-2-14 og dei to sønene fekk 90-1-20 på deling (45-.-19 kvar) og dottera 22-2-6.
I Kyrkjeboka for Hjelmeland for åra 1778-1781 er det berre ført talet på døde av kvinner og menn, men sidan skiftet etter Salomon var 23. februar 1779, må Salomon truleg ha døydd i januar 1779. Enka Liva Jonsdotter giftar seg opp att 24. juni 1779.

I skifteprotokollen finn ein:
"Skifte efter Ungkarl Jon Salomonsen Ravnsfield, begyndt 30te Maij og sluttet 2 September 1801". Arvingane var "Hans Moder Liva Jonsdr., nu gift med Halver Johannesøn Ravnsfield", "Hans Broder Salomon Salomonsøn Indre Ravnsfield, fuldmyndig" og "Hans Søster Liva Salomonsdr, 28 aar gl, ugift, aldsaa umyndig". Ved skiftesamlinga den 11. juli "er Morbroderen den vælagte Dannemand Jonas Jonsøn Østerhus af Hjelmelands Skibrede, udnevnt til hendes Formynder".
I skiftet blir det nemt "fremlagde Skiftebrev efter Afdødes Fader Salomon Salomonsøn Indre Ravnsfield" datert 23. februar 1779 og "afdøde var da 4 aar gl, altsaa ved hans død omtrent 26 aar; at hans Arv beløb 45rd 19s, Udlagt i Jordegods".
Arven på 24-2-1 vart delt mellom mora og dei to syskena hans. Mora og broren fekk likt: "til Broderen Salomon Salomonsen Indre Ravnsfield en Broderlod eller 2/5 Deel 9-8-6 2/5" og "til den umyndige Søster Liva Salomonsdr, 28 aar en Søsterlod eller 1/5 Deel 4-3-15 1/5".

Hendingar i livet hans var:

• Han vart konfirmert den 1 nov. 1760 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

• Skifte etter han vart halde den 23 feb. 1779 i Ramsfjell indre, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Salomon Salomonson gifta seg med Liva Jonsdotter den 25 jun. 1769 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

8         i.  Salomon Salomonson Helgeland. Salomon gifta seg med Liva Karina Larsdotter den 29 jul. 1798 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

         ii.  Liva Salomonsdotter vart fødd i 1772 i Ramsfjell indre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 3 jul. 1772 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 12 jun. 1843 i Tveit, Erfjord, Rogaland, NOR, 71 år gamal, og vart gravlagd den 17 jun. 1843 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Liva gifta seg med Johannes Olson Tveit den 12 jul. 1803 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

        iii.  Johne Salomonson Tveit vart fødd i 1775 i Ramsfjell indre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 26 mar. 1775 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1801 i Tveit, Erfjord, Rogaland, NOR, 26 år gamal, og vart gravlagd den 26 jan. 1801 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Johne var Joen. Han hadde ikkje noko tilhøve eller barn.


17. Liva Jonsdotter vart fødd i 1744 i Østerhus, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 15 okt. 1820 i Tveit, Erfjord, Rogaland, NOR 76 år gamal, og vart gravlagd den 22 okt. 1820 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Liva var Live.

Generelle notat: Liva Jonsdotter gifta seg opp att i 1779 med Hallvard Johannesson frå Tveit i Erfjord som tok over på Ramsfjell. I 1801 bur Halver Johannesen på 50 år saman med kona Liva Johnsdotter på 57 år på Indre Ramsfjell hjå Liva sin son, Salomon. Dei flytta til Tveit i Erfjord. Liva "Salomonsdotter" Tveit døydde 15. oktober 1820 og vart gravlagd 22. oktober 1820, 76 år gamal.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho vart konfirmert den 1 nov. 1761 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

• Futens kassabok: 1762, i Østerhus, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Ramsfjell indre, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Liva gifta seg med Salomon Salomonson Ramsfjell den 25 jun. 1769 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Liva gifta seg så med Halver Johannesson Tveit den 24 jun. 1779 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Generelle notat: Hallvard fekk bygslebrev av formyndarane til enka sine barn på 15 merker i 1779. Enka Liva hadde arva den andre halvparten av bruket. Bror til Halvard, Ola, fekk i 1783 bygslebrev av Hallvard i 1783.
Hallvard sat med heimel til farsgarden Tveit i Erfjord frå skiftet etter mor si i 1782, men tok først over drifta ikring 1784/1785. Han hadde då drive gardsbruk på Ramsfjell nokre år saman med kona Liva. Liva og Hallvard fekk folga i 1798.

Hendingar i livet hennar var:

• Han er nemnd i 1801-teljinga i Ramsfjell indre, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


18. Lars Henrikson Ås vart fødd i 1729 i Erøy, Erfjord, Rogaland, NOR, vart døypt den 24 jul. 1729 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR, døydde i 1803 i Ås, Erfjord, Rogaland, NOR, 74 år gamal, og vart gravlagd den 30 jun. 1803 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Lars Henrikson Erøy vart gift første gong med Elisabeth Larsdotter som er kalla Knutsdotter i sjelemanntalet for 1758.
Lars Henrikson fekk skøyte på bruket etter faren 2. januar 1775. Elisabeth og Lars hadde 7 barn.
Elisabeth Ærøen vart gravlagd 4. april 1764, 40 år gamal og det var skiftet etter Elisabet 12. november 1764.
Siri Hansdotter og Lars Henrichson Ærøen vart vigde 30. juni 1765 i Hjelmeland. Siri er registrert i 1762 på øvre Hauge i Hjelmeland som tenar. Sonen deira Henrik vart fødd og døydde på øvre Hauge. Elles hadde dei ei dotter Elisabeth.
Siri Hansdotter vart gravlagd 5. juli 1783, 50 år ganal. Det var skifte etter Siri 10. september 1783.
Lars gifta seg for tredje gong i 1783 med Marta Ånundsdotter frå Surnavik under Vik og dei flytta saman med sonen Henrik til Ås i 1795. Lars hadde ikkje barn med Marta.
Folgemand Lars Henrikson Aas vart gravlagd 30. juni 1803, 71 år gamal. Enken Marta Aas døydde 1. desember og vart gravlagd 10. desember 1823, 82 år gamal.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1758-teljinga i Erøy, Erfjord, Rogaland, NOR.

• Han er nemnd i 1801-teljinga i Ås, Erfjord, Rogaland, NOR.

Lars Henrikson gifta seg med Elisabeth Larsdotter den 28 okt. 1753 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Helvig Larsdotter vart fødd i 1754 i Erøy, Erfjord, Rogaland, NOR, vart døypt den 17 feb. 1754 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR, døydde den 29 nov. 1841 i Ås, Erfjord, Rogaland, NOR, 87 år gamal, og vart gravlagd den 7 des. 1841 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Helvig gifta seg med Gjert Jakobson Baasen den 5 jul. 1779 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

         ii.  Lars Larsson vart fødd i 1755 i Erøy, Erfjord, Rogaland, NOR.

        iii.  Mette Larsdotter (Tvilling) vart fødd i 1757 i Erøy, Erfjord, Rogaland, NOR, vart døypt den 8 apr. 1757 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde før 1822 i Stautland, Bremnes, Hordaland, NOR,. Eit anna namn for Mette var Helvig. Mette gifta seg med Jacob Andersson Stoutland den 14 jul. 1784 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

         iv.  Gunnilde Larsdotter (Tvilling) vart fødd i 1757 i Erøy, Erfjord, Rogaland, NOR, vart døypt den 8 apr. 1757 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR, døydde i 1773 i Erøy, Erfjord, Rogaland, NOR, 16 år gamal, og vart gravlagd den 20 jun. 1773 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Gunnilde var Gunle.

          v.  Lisbet Larsdotter vart fødd i 1760 i Erøy, Erfjord, Rogaland, NOR, vart døypt den 3 mar. 1760 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR, døydde i 1761 i Erøy, Erfjord, Rogaland, NOR, i ein alder av 1 år, og vart gravlagd den 18 okt. 1761 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Lisbet var Lisbeth.

         vi.  Henrik Larsson Ås d.e. vart fødd i 1761 i Erøy, Erfjord, Rogaland, NOR, vart døypt den 25 des. 1761 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR, døydde den 2 feb. 1834 i Ås, Erfjord, Rogaland, NOR, 73 år gamal, og vart gravlagd den 12 feb. 1834 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Henrik var Henrich. Henrik gifta seg med Anna Gunnarsdotter den 21 jun. 1795 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

9       vii.  Liva Karina Larsdotter. Liva gifta seg med Salomon Salomonson Helgeland den 29 jul. 1798 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

Lars Henrikson gifta seg så med Siri Hansdotter den 30 jun. 1765 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hans var:

• Futens kassabok: 1762, i Hauge øvre, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

• Skifte etter ho vart halde den 10 sep. 1783 i Erøy, Erfjord, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Henrich Larsson Hauge d.y. vart fødd i 1766 i Hauge øvre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 2 jun. 1766 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1766 i Hauge øvre, Hjelmeland, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 4 okt. 1766 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         ii.  Lisbet Larsdotter vart fødd i 1767 i Erøy, Erfjord, Rogaland, NOR og vart døypt den 3 mai 1767 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

Lars Henrikson gifta seg så med Marta Ånensdotter den 18 jul. 1784 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 20 jun. 1784 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hans var:

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Ås, Erfjord, Rogaland, NOR.

• Skifte etter ho vart halde den 8 jan. 1824 i Ås, Erfjord, Rogaland, NOR.


19. Elisabeth Larsdotter vart fødd i 1723 i Ramsfjell ytre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1764 i Erøy, Erfjord, Rogaland, NOR 41 år gamal, og vart gravlagd den 4 apr. 1764 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Elisabeth var Lisbeth.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1758-teljinga i Erøy, Erfjord, Rogaland, NOR.

• Skifte etter ho vart halde den 12 nov. 1764 i Erøy, Erfjord, Rogaland, NOR.

Elisabeth gifta seg med Lars Henrikson Ås den 28 okt. 1753 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

20. Johne Jonson Vadla d.e. vart fødd i 1748 i Vadla, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1807 i Vadla, Hjelmeland, Rogaland, NOR 59 år gamal, og vart gravlagd den 21 des. 1807 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Andre namn for Johne Jonson var Joen og Jone.

Generelle notat: Det står at kona til Jone Jonson, Anna Eivindsdotter, var fødd på Nedre Hauge i 1760, men det er ikkje nemnt nokon Eivind der i bøkene for Hjelmeland. Eg kan heller ikkje finna nokon Eivind med dottera Anna i futens kassabok for 1762-1763 i Hjelmeland, men derimot ei Anna Eivindsdotter på Østre Sedberg i Årdal. Denne Anna er i boka for Årdal nemnd som fødd i 1752 og er dotter til Eivind Sveinson.
Joen Joensen Valde og Anna Evens Datter Houe blei trulova i Hjelmeland 1. pinsedag i 1773. Kausjonistar var Joen Østerhuus og Lars Houe. Joen Joensen Valde og Anna Evens Datter Houe vart vigde i Hjelmeland 1. søndag etter Trinitates i 1773.
Jone og Anna var brukarar på Fuglestein frå ikring 1775 til ikring 1790, då dei kom heim og overtok farsgarden hans. Dei tre eldste barna er fødde på Fuglestein. Jone vart eigar av halve Vadla i 1787 og av den andre halvparten fem år seinare. Jone døydde i 1807, og andre kona hans, Sissel gifte seg året etter med Rasmus Andersson Økstra, Jelsa.
I 1784 har dei dottera Elen til dåpen, men i manntalet for 1801 er dottera Martha 17 år. Det må vere Martha som vart døypt i 1784. Dottera Eli er 20 år i 1801 og døypt i 1782.
Anna Walde vart gravlagd 14. juli 1801, 48 år gamal (altså fødd ikring 1753). Johne Walle vart gravlagd 21. desember 1807, 58 år gamal.
Skifte etter Jone Jonson Walde i Hjelmeland byrja den 4. og slutta den 6. april 1808. Enka var Sidsilla Knudsdotter og dei hadde ikkje barn saman, men Jone hadde 5 barn med første kona si, Anna Evensdotter: 1) Jone Jonson "den yngre, fuldmyndig", 2) Elie Jonsdotter som var gift med Peder Pederson Adsem i Hjelmeland, 3) Marta Jonsdotter som var gift med Jone Olson Nedre Houge i Hjelmeland, 4) Anna Jonsdotter "16 1/3 Aar dl: ugift", 5) Sirie Jonsdotter "omtrent paa 15 Aar gl.".
Formyndar for Anna Jonsdotter var svogeren Peder Pederson Adsem og for Sirie Jonsdotter var det broren Jone Jonson Walde. "Antagen Laugværge" for enka var Niels Larsson Nedre Houge.Det vart lagt fram "Skiftebrevet efter afdødes første hustrue Anna Evensdatter Walde, sluttet 17de August 1801, saa og bekræftede lodsedler af Opgivelsen skiftet efter Elie Olsdatter Hauge, sluttet 30ti Maij 1804, som viiste at afdøde var formynder for hans 2de umyndige Døtteres arvelodt ved bemeldte 2de Skifter."
"Iligemaade er Afdøde Formynder for Brodersønnen Svend Olsøns Arv efter Moderen paa Gaarden Eeg i Stiernerøe Skibrede, men Afdøde har intet af Arven modtaget, da samme for det meste er udlaft i Jordegodset og Resten i løsøre, som er blivende hos faderen Ole Jonsen Eeg ..". "Denne sidste, tillige med Afdødes nu mødende anden Broder Peder Jonsøn Rande, blev paalagt, under denne Registrering at være tilstæde og paasee de 2de umyndige Døtters Beste."
Det blir nemt midler "som Afdøde med Opgiørelses Skiftet af Moderen Marta Olsdatter og Osmund Jonsøn Wormelandsvig". Mora hadde som enke gifta seg opp att med Osmund Jonson. Og det blir nemnt jordegods i garden Steinsland i Hjelmeland "ifølge Skiftebrev efter Afdødes første Kone Anna Evensdtr. Walde" av 17. august 1801. Dei to umynde døttrene hadde rest etter "Opgivelses Skifte" etter mormora Elie Olsdotter Houge av 30 mai 1804.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1801-teljinga i Vadla, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Johne Jonson gifta seg med Anne Eivindsdotter den 5 jun. 1773 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 30 mai 1773 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Elen Jonsdotter (Død som barn) vart fødd i 1777 i Fuglestein, Jelsa, Rogaland, NOR, vart døypt den 16 jan. 1777 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde i Fuglestein, Jelsa, Rogaland, NOR,.

10       ii.  Johne Jonson Vadla. Johne gifta seg med Anna Gudmundsdotter d.e. den 2 jul. 1805 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        iii.  Eli Jonsdotter vart fødd i 1782 i Fuglestein, Jelsa, Rogaland, NOR, vart døypt den 3 feb. 1782 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR, døydde den 20 jun. 1845 i Asheim, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 63 år gamal, og vart gravlagd den 28 jun. 1845 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Andre namn for Eli var Elen og Elj. Eli gifta seg med Peder Pederson Asheim den 25 jun. 1801 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eli gifta seg så med Ole Olson Asheim d.e. den 24 jun. 1812 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         iv.  Martha Jonsdotter vart fødd i 1784 i Fuglestein, Jelsa, Rogaland, NOR, vart døypt den 1 aug. 1784 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR, døydde den 26 nov. 1851 i Hauge nedre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 67 år gamal, og vart gravlagd den 4 des. 1851 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Andre namn for Martha var Elen og Marte. Martha gifta seg med Johne Olson Hauge den 25 jun. 1801 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

          v.  Even Jonson Fuglestein (Død som barn) vart fødd i 1786 i Fuglestein, Jelsa, Rogaland, NOR, vart døypt den 19 nov. 1786 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde i Fuglestein, Jelsa, Rogaland, NOR,.

         vi.  Siri Jonsdotter (Død som barn) vart fødd i 1788 i Fuglestein, Jelsa, Rogaland, NOR, vart døypt den 6 apr. 1788 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Fuglestein, Jelsa, Rogaland, NOR,.

        vii.  Evind Jonson Vadla vart fødd i 1789 i Vadla, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 31 mai 1789 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1789 i Vadla, Hjelmeland, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 4 okt. 1789 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

       viii.  Siri Jonsdotter (Død som barn) vart fødd i 1790 i Vadla, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 24 okt. 1790 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Vadla, Hjelmeland, Rogaland, NOR,.

         ix.  Anna Jonsdotter vart fødd i 1791 i Vadla, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 17 des. 1830 i Hagalid, Hjelmeland, Rogaland, NOR 39 år gamal, og vart gravlagd den 27 des. 1830 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Anna gifta seg med Halvor Olson Hagalid den 7 jul. 1809 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

          x.  Siri Jonsdotter vart fødd i 1793 i Vadla, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 19 mai 1793 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 17 mai 1883 i Østerhus, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 90 år gamal, og vart gravlagd den 25 mai 1883 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Siri gifta seg med Johne Jonasson Østerhus d.y. den 29 jun. 1814 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Johne Jonson gifta seg så med Sisela Knudsdotter den 7 jul. 1802 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


21. Anne Eivindsdotter vart fødd i 1754 i Sedberg østre, Årdal, Rogaland, NOR, døydde i 1801 i Vadla, Hjelmeland, Rogaland, NOR 47 år gamal, og vart gravlagd den 14 jul. 1801 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Futens kassabok: 1762, i Sedberg østre, Årdal, Rogaland, NOR.

• Ho vart konfirmert den 25 nov. 1770 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Vadla, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Anne gifta seg med Johne Jonson Vadla d.e. den 5 jun. 1773 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

22. Gudmund Larsson Eiane vart fødd i 1746 i Eiane ytre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 10 jun. 1822 i Eiane ytre, Hjelmeland, Rogaland, NOR 76 år gamal, og vart gravlagd den 15 jun. 1822 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Gudmund Larsson fekk skøyte på Ytre Eiane av faren i 1785. Han let frå seg garden 23 år seinare (1808) og fekk då ei liknande folge som han sjølv hadde gitt til foreldra. Dyretalet var akkurat det same, kornvarene var noko endra.
Anna og Gudmund skulle ha 7½ tønne havre, ½ tønne reint korn, 1 skjeppe rug og 1 tønne "Jordæbler".
Gudmund Ejene vart gravlagd 15. juni 1821, 75 år gamal.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1801-teljinga i Eiane ytre, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Gudmund Larsson gifta seg med Anna Pedersdotter d.e. den 18 jun. 1780 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Anna Gudmundsdotter vart fødd i 1781 i Eiane ytre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 3 apr. 1781 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1781 i Eiane ytre, Hjelmeland, Rogaland, NOR,.

         ii.  Lars Gudmundson Eiane vart fødd i 1782 i Eiane ytre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 25 des. 1782 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1783 i Eiane ytre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, i ein alder av 1 år, og vart gravlagd den 27 feb. 1783 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

11      iii.  Anna Gudmundsdotter d.e.. Anna gifta seg med Johne Jonson Vadla den 2 jul. 1805 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         iv.  Anna Gudmundsdotter d.y. vart fødd i 1789 i Eiane ytre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 7 nov. 1789 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 13 jan. 1820 i Eiane ytre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 31 år gamal, og vart gravlagd den 23 jan. 1820 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Anna gifta seg med Johne Jonson Eiane den 7 okt. 1808 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

          v.  Lars Gudmundson Eiane vart fødd i 1793 i Eiane ytre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1794 i Eiane ytre, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av 1 år, og vart gravlagd den 14 feb. 1794 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


23. Anna Pedersdotter d.e. vart fødd i 1751 i Asheim, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Eiane ytre, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Eiane ytre, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Anna gifta seg med Gudmund Larsson Eiane den 18 jun. 1780 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

24. Hans Kristoffer Hansson Bakken vart fødd i 1782 i Aukland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 25 sep. 1782 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 10 aug. 1849 i Tuftene, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 67 år gamal, og vart gravlagd den 16 aug. 1849 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Hans Kristoffer Hansson var Hans Christofer.

Generelle notat: Hans Kristoffer Hansson var fødd utanfor ekteskapet. Faren var Hans Kristoffer Langballe. Mora Gjertrud Bjørnsdotter vart gift på Aukland, Ombo, og Hans vaks opp hjå mora og stefaren på Haug under Aukland.
I bygdeboka for Hjelmeland er det ikkje nemnt noko om kvar kona Magla Samsonsdotter var frå. Dei er ikkje vigde i Hjelmeland. Det er ei Magla Samsonsdotter som er 23 år i 1801 (fødd 1777/1778) og tenar hjå enka "generalmajorinne" Katrine Nikolava von Krogh på Hogganvik i Vikedal. Magla er ført fødd i 1777 i boka for Hjelmeland. Magla får ei død uektfødd dotter som vert gravlag 19. trin. i 1806 i Imsland. Faren er Kristen Olson Vågen i Imsland.
I 1808 vert Magla Samsonsdotter gift med Hans Hansson i Imsland (dato er ikkje nemnd for året 1808 i kyrkjeboa). Dette er nok Hans Kristoffer Hansson og Magla Samsonsdotter som til slutt budde på Svartops under Tuftene. Hans Kristoffer og kona flytta ein del før dei slo seg ned på Svartops. Berre den eldste sonen vart fødd på Svartops under Tuftene i 1810 (då er foreldra kalla Hans Hansson og Magla Samsonsdotter). Peder vart fødd på Bakken under Tjeltveit (då er foreldra kalla Hans Pederson (etter stefaren) og Magla Samsonsdotter) og dei to yngste på Haug under Aukland. Hans Kristoffer var strandsitjar og fiskar i 1835.
"Huusmdskone og Fattiglem Magla Samsonsdatter Svartops under Bergeland (i Jelsøe) døydde 15. oktober og vart gravlagd i Hjelmeland 22. oktober 1840, 63 år gamal (som truleg skal vere Svartops under Tuftene).
Då Magla var død gifta Hans seg opp att med Ingeborg Torgersdotter frå Kolstø i Erfjord.
I 1849 vert fattiglem og fiskar Hans Kristoffer Bakken på 67 år gravlagd.
Ingeborg flytta frå Tuftene då Hans Kristoffer var død. I 1855 budde ho hjå stesonen Hans på Bakken under Tuftene. I 1865 var ho budeie på Gropa under Tuftene. Dei siste åra levde ho på legd. Ho døydde som legdslem på Assheim i 1883.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1801-teljinga i Aukland, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Hans Kristoffer Hansson gifta seg med Magla Samsonsdotter i 1808 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Samson Hansson Nesvik vart fødd i 1810 i Tuftene, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 14 mar. 1810 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 27 apr. 1899 i Nesvik, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 89 år gamal, og vart gravlagd den 3 mai 1899 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Samson gifta seg med Lisabeth Johannesdotter den 23 jan. 1833 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         ii.  Peder Hansson Tuftene vart fødd i 1813 i Tjeltveit, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 19 sep. 1813 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 2 mai 1831 i Tuftene, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 18 år gamal, og vart gravlagd den 8 mai 1831 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Han hadde ikkje noko tilhøve eller barn.

        iii.  Hans Hansson Aukland vart fødd den 29 des. 1817 i Aukland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 1 jan. 1818 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 18 jan. 1818 i Aukland, Hjelmeland, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 25 jan. 1818 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

12       iv.  Hans Hansson Bakken. Hans gifta seg med Martha Torgilsdotter d.y. den 27 mai 1843 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Hans Kristoffer Hansson gifta seg så med Ingeborg Torgersdotter den 28 aug. 1841 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


25. Magla Samsonsdotter vart fødd i 1777 i Torsteinbu, Imsland, Rogaland, NOR, vart døypt den 5 jan. 1777 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR, døydde den 15 okt. 1840 i Tuftene, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 63 år gamal, og vart gravlagd den 22 okt. 1840 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Magla var Magle.

Generelle notat: Magla Samsonsdotter Nyebro vart konfirmert i Vikedal kyrkje Maria bebudelsesdag i 1797, 19 år gamal.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho vart konfirmert den 25 mar. 1797 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Hogganvik, Vikedal, Rogaland, NOR.

Magla fekk barn med Christen Olson Ørke.

Hendingar i livet hennar var:

• Han er nemnd i 1801-teljinga i Vågen, Imsland, Rogaland, NOR.

• Jordfesta: 29 nov. 1829, Skjold kyrkje, Skjold, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

          i.  Kristensdotter (Uektefødd - dødfødd) vart fødd i 1806 i Vågen, Imsland, Rogaland, NOR, døydde i 1806 i Vågen, Imsland, Rogaland, NOR, og vart gravlagd den 12 okt. 1806 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR.

Magla gifta seg med Hans Kristoffer Hansson Bakken i 1808 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR.

26. Torgir Tjerandson Saltkjervig vart fødd i 1781 i Knutsvik norda, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 29 jul. 1781 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 20 jul. 1850 i Knutsvik norda, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 69 år gamal, og vart gravlagd den 26 jul. 1850 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Andre namn for Torgir Tjerandson var Torgels, Torgiels, Torgier, Torgils, Torgiuls, og Torjuls.

Generelle notat: Torgils Tjerandson Saltkjervik under Norda Knutsvik vart gift med Kari Larsdotter Segadal og dei hadde 9 barn. Dei budde som husmannsfolk i Saltkjervik etter foreldra hans.
Husmann Torgir Tjerandson Saltkjervig døydde 20. juli og vart gravlagd 26. juli 1850, 69 år gamal.
Fattiglem og enke Kari Larsdotter Saltkjervig døydde 11. mars og vart gravlagd 16. mars 1872, 90 år gamal.

Torgir Tjerandson gifta seg med Kari Larsdotter den 21 jun. 1807 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Kari Torgilsdotter d.e. vart fødd i 1807 i Knutsvik norda, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 12 okt. 1807 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 7 aug. 1881 i Skiftun, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 74 år gamal, og vart gravlagd den 10 aug. 1881 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Kari med Peder Pederson Asheim.

         ii.  Eli Torgilsdotter vart fødd i 1809 i Knutsvik norda, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 6 aug. 1809 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 13 apr. 1831 i Knutsvik norda, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 22 år gamal, og vart gravlagd den 21 apr. 1831 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Ho hadde ikkje noko tilhøve eller barn.

        iii.  Martha Torgilsdotter d.e. vart fødd i 1812 i Knutsvik norda, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 26 jul. 1812 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 15 mai 1855 i Åsland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 43 år gamal, og vart gravlagd den 19 mai 1855 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Martha fekk barn med Gunder Pederson Øyehavn. Martha gifta seg med Ole Olson Tvedten den 29 jun. 1843 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         iv.  Kari Torgilsdotter d.y. vart fødd i 1815 i Knutsvik norda, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 28 mai 1818 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i USA,. Kari gifta seg med Ole Samsonson Hauge den 25 jul. 1839 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

          v.  Guro Torgilsdotter vart fødd den 18 nov. 1817 i Knutsvik norda, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 23 nov. 1817 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i USA,. Guro gifta seg med Halvor Knudson Knudsvik den 28 jul. 1849 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

13       vi.  Martha Torgilsdotter d.y.. Martha gifta seg med Hans Hansson Bakken den 27 mai 1843 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        vii.  Lars Torgerson Saltkjervig vart fødd den 8 mai 1822 i Knutsvik norda, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 12 mai 1822 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 12 okt. 1916 i Knutsvik norda, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 94 år gamal, og vart gravlagd den 21 okt. 1916 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Lars gifta seg med Inger Knudsdotter den 29 okt. 1855 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

       viii.  Brynild Torgilsdotter vart fødd den 22 aug. 1825 i Knutsvik norda, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 11 sep. 1825 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 2 des. 1825 i Knutsvik norda, Hjelmeland, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 10 des. 1825 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Andre namn for Brynild var Brønilde og Brønla.

         ix.  Tjerand Torgilsson Saltkjervig vart fødd den 28 jul. 1828 i Knutsvik norda, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 10 aug. 1828 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i USA,. Eit anna namn for Tjerand var Tjærand. Tjerand gifta seg med Inger Olsdotter den 23 jul. 1861 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


27. Kari Larsdotter vart fødd i 1782 i Segadal, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 2 jan. 1782 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 11 mar. 1872 i Knutsvik norda, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 90 år gamal, og vart gravlagd den 16 mar. 1872 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1865-teljinga på Saltkjærvik i Knutsvik norda, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Kari gifta seg med Torgir Tjerandson Saltkjervig den 21 jun. 1807 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

28. Niels Larsson Tytlandsvik vart fødd i 1760, døydde i 1815 i Vormelandsvik, Hjelmeland, Rogaland, NOR 55 år gamal, og vart gravlagd den 20 nov. 1815 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1801-teljinga i Vormelandsvik, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Niels Larsson gifta seg med Siri Olsdotter d.y. den 14 jul. 1791 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Bjørn Nilsson Maurland vart fødd i 1791 i Vormelandsvik, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 25 jan. 1858 i Maurland, Nedstrand, Rogaland, NOR 67 år gamal, og vart gravlagd den 2 feb. 1858 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR. Andre namn for Bjørn var Biøren og Biørn. Bjørn gifta seg med Anna Bjørnsdotter den 31 okt. 1816 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         ii.  Ole Nilsson Eltervåg d.e. vart fødd i 1793 i Vormelandsvik, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 31 mar. 1887 i Eltarvåg, Rennesøy, Rogaland, NOR 94 år gamal, og vart gravlagd den 7 apr. 1887 i Hausken kyrkje, Rennesøy, Rogaland, NOR. Ole gifta seg med Kari Paulsdotter den 4 jul. 1826 i Hausken kyrkje, Rennesøy, Rogaland, NOR.

        iii.  Lars Nilsson Tytlandsvik vart fødd i 1794 i Vormelandsvik, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 9 feb. 1794 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 18 nov. 1829 i Vormelandsvik, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 35 år gamal, og vart gravlagd den 27 nov. 1829 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Lars gifta seg med Jøri Halvorsdotter den 22 okt. 1818 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         iv.  Cesselle Nilsdotter vart fødd i 1796 i Vormelandsvik, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 24 jul. 1796 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR, døydde i 1796 i Vormelandsvik, Hjelmeland, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 2 okt. 1796 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

14        v.  Ole Nilsson Låtveit d.y.. Ole gifta seg med Siri Nilsdotter den 8 jul. 1828 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         vi.  Niels Nilsson Stykket vart fødd i 1800 i Vormelandsvik, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 8 okt. 1800 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 16 sep. 1875 i Hetland indre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 75 år gamal, og vart gravlagd den 24 sep. 1875 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Niels gifta seg med Gunla Bjørnsdotter den 5 jul. 1825 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Niels gifta seg så med Eli Nilsdotter den 19 jul. 1843 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        vii.  Leif Nilsson Einervoll vart fødd i 1803 i Vormelandsvik, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 10 apr. 1803 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 14 des. 1871 i Einervoll, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 68 år gamal, og vart gravlagd den 20 des. 1871 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Leif var Leiv. Leif gifta seg med Britta Rasmusdotter den 25 jun. 1827 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Niels Larsson fekk barn med Anna Villumsdotter.

Hendingar i livet hans var:

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Vormelandsvik, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

          i.  Gunelde Nilsdotter (Uektefødd) vart fødd i 1805 i Bjelland indre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 25 des. 1805 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1805 i Bjelland indre, Hjelmeland, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 29 des. 1805 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


29. Siri Olsdotter d.y. vart fødd i 1762 i Einervoll, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 8 apr. 1762 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 31 aug. 1848 i Einervoll, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 86 år gamal, og vart gravlagd den 8 sep. 1848 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Siri Olsdotter vart først gift med Bjørn Osmundson Vormelandsvik. Bjørn vart eigar av halve Vormelandsvik (9 merker) i 1785 då han løyste ut søskena sine. Biørn TytlansWigen vart gravlagd 25. mai 1789, 33 år gamal. Siri og Bjørn hadde sonen Osmund.
Siri gifta seg opp att med Nils Larsson som vart neste brukar, og dei hadde sju barn. Dei to eldste barna kan eg ikkje finne døypt verken i Hjelmeland, Jelsa eller Finnøy.
Siri Olsdotter arva halve bruket på Vormelandsvik ved skiftet etter første mannen Bjørn Osmundson i 1789. I 1798 selde ho og Nils Larsson parten til Siri sin son, Osmund Bjørnson, og bygsla parten av han att. Osmund hadde sjølv arva 9 merker, og var dermed eigar av halve garden 18 merker.
Nils Larsson fekk dottera Gunnhild i 1805 med Anna Villumsdotter (Indre Bjelland).
Niels Larsson Tytlandsvig vart gravlagd 20. november 1815, 55 år gamal.
Folgeenke Siri Olsdotter Gjerdet (på Einervoll) døydde i 1848, 86½ år gamal.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Vormelandsvik, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Siri gifta seg med Biørn Osmundson Tytlandsvik den 27 jun. 1787 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

          i.  Osmund Bjørnson Tytlandsvik vart fødd i 1788 i Vormelandsvik, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 21 mar. 1788 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 3 sep. 1875 i Vormelandsvik, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 87 år gamal, og vart gravlagd den 10 sep. 1875 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Osmund gifta seg med Britha Ormsdotter den 18 mar. 1811 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Osmund gifta seg så med Gunla Osmundsdotter den 15 nov. 1851 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Siri gifta seg så med Niels Larsson Tytlandsvik den 14 jul. 1791 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

30. Niels Kristenson Vassvik vart fødd i 1784 i Hauske, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 19 des. 1784 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 17 mai 1865 i Døvik, Fister, Rogaland, NOR, 81 år gamal, og vart gravlagd den 4 jun. 1865 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Niels Christenson vart gift i Jelsa 14. mars 1810 med Lisbeth Andersdotter Watland. Dei budde i Hauskevågen under Hauske i 1810 då eldste dottera vart fødd. Dei flytta seinare til Vassvik under Døvik.
Husmannskone Lisbeth Andersdotter Vaswig døydde 12. mai 1836 og vart gravlagd 19. mai 1836, 56 år gamal.
Enkemand Niels Christenson Vassvig på 52 år gifta seg 30. juni 1837 med pigen Ingeborg Gjertsdotter Vasvig på 33 år.
Niels Christenson Vasvig under Døvig døydde 17. mai 1865 og vart gravlagd 4. juni 1865, 81 år gamal.
Fattiglem og enke Ingeborg Gjertsdotter på Børøen, fødd i 1799 døydde 6. september 1879 og vart gravlagd 11. september 1879. Eg kan ikkje finne Ingeborg som døypt i kyrkjeboka for Hjelmeland. I 1801 er ho nemnd 4 år. Ei Madli Gjertsdotter vert døypt i 1799, men Madli er ikkje nemnd i folketeljinga for 1801. Kan dette vere same person. Innført døypt som Madli i kyrkjeboka og seinare kalla Ingeborg?

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1801-teljinga i Hauske, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Niels Kristenson gifta seg med Lisbeth Andersdotter den 14 mar. 1810 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Det vart lyst for dei den 25 feb. 1810 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

15        i.  Siri Nilsdotter. Siri gifta seg med Ole Nilsson Låtveit d.y. den 8 jul. 1828 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         ii.  Anders Nilsson Viga vart fødd i 1813 i Døvik, Fister, Rogaland, NOR, vart døypt den 11 apr. 1813 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i USA,. Anders gifta seg med Anna Josefsdotter den 4 jun. 1832 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Niels Kristenson gifta seg så med Ingeborg Gjertsdotter den 30 jun. 1837 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hans var:

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Prestegarden, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Christen Nilsson Vassvik vart fødd den 20 des. 1838 i Døvik, Fister, Rogaland, NOR, vart døypt den 20 jan. 1839 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR, døydde den 13 jul. 1860 i Hauske, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 21 år gamal, og vart gravlagd den 18 jul. 1860 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Han hadde ikkje noko tilhøve eller barn.

         ii.  Gjert Nilsson Vassvik vart fødd den 7 aug. 1842 i Døvik, Fister, Rogaland, NOR, vart døypt den 11 sep. 1842 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR, døydde den 25 feb. 1843 i Døvik, Fister, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 3 mar. 1843 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.


31. Lisbeth Andersdotter vart fødd i 1780 i Vatland, Jelsa, Rogaland, NOR, vart døypt den 31 des. 1780 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR, døydde den 12 mai 1836 i Døvik, Fister, Rogaland, NOR, 56 år gamal, og vart gravlagd den 19 mai 1836 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Andre namn for Lisbeth var Elisabeth og Lispet.

Generelle notat: Elisabet tente i 1803 hjå Rasmus Jonson Tjul og fekk ein son med han. Denne sonen, Niels Rasmusson, døypt 13. januar 1805 i Fister, er far til den seinare så kjende fabrikkeigar Ole Nielsen på Ålgård.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Bergeland, Jelsa, Rogaland, NOR.

Lisbeth fekk barn med Rasmus Jonson Tjul.

Barnet av dette paret var:

          i.  Nils Rasmusson Hagen (Uektefødd) vart fødd i 1805 i Tjul, Sjernarøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 13 jan. 1805 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR og døydde i 1870, 65 år gamal. Eit anna namn for Nils var Niels. Nils gifta seg med Mari Steinsdotter den 1 nov. 1827 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Lisbeth gifta seg så med Niels Kristenson Vassvik den 14 mar. 1810 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

Sjette generasjon (Tipptippoldeforeldre)

horizontal rule


32. Salomon Salomonson Ramsfjell vart fødd i 1705, døydde i 1776 i Ramsfjell indre, Hjelmeland, Rogaland, NOR 71 år gamal, og vart gravlagd den 28 feb. 1776 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Ramsfjellgardane ligg på nordsida av Jøsenfjorden mellom Indre Eiane og Dale. Dei ligg høgt over havet, tunet på Ytre Ramsfjell på 420 meter over havet og Indre ramsfjell på vel 400 meter. Dermed er gardane mellom dei høgastliggande i Hjelmeland. Det er styggbratt frå sjøen og til gards. Gardane vart fråflytta i 1950-åra. Då hadde det budd folk samanhengande der i ikring 350 år. Før den tid hadde garden låge øyde i meir enn 200 år etter Svartedauden i 1350. men før 1350, i mellomalderen, budde det folk der, utan at me veit meir om dei. Ramsfjell var ei lita grend. I 1865 budde det til dømes 57 personar innafor gardsgrensene på Indre og Ytre Ramsfjel - oppe på gardsbruka og på husmannsplassane på Ramsliå nede ved sjøen. Skrivemåten av gardsnamnet har variert ein del. I 1567 Raffnnefield, Raffnfieldt i 1602, Rambsfield i 1606, Ramsfield i 1610, Raffnsfield i 1661 og Ravnsfield i 1723. Uttalen er Ramsjed'l. Siste leddet -fjell må vere ei feilskriving som dei danske embetsmennene har gjort seg skuld i. Det skal nok vere -hjell, som tyder hylle. Slik garden ligg på ei hylle i terrenget høgt over havet passar det godt. Garsnamnet skulle difor "eigentleg" ha vore skrive Ramshjell. Førsteleddet kan vere to ord, anten fuglen ramn eller planta rams. Dei eldste skrivemåtane tyder på den første meininga, medan det faktum at det veks ein del rams på garden peikar mot den andre tydinga. Garden er første gong nemnt i dei skriftlege kjeldene i 1567. I leidangslista frå det året står det "aff Raffnnfield øtt j giedskinnd". Det tyder at garden låg øyde då. Likevel var det nokon som åtte garden, og eigaren skulle betale eitt geiteskinn årleg i leidangskatt. I skattelistene frå ikring 1520 er Ramsfjell ikkje nemnt. Garden må ha vorte rydda og folkesett i mellomalderen ein gong før 1350. Men etter svartedauden 1349-1350 vart garden liggande øyde. Her var folketomt i over to hundre år. Ein gong mellom 1567 og 1603 må garden på ny ha fått fast busetnad. Skattelistene tek til i 1603, og frå då av er det oppført brukarar på garden. Me er ikkje sikre på kor gamal todelinga i ein ytre og ein indre gard er. Truleg skjedde ho då garden vart nyrydda i slutten av 1500-talet. I 1567 står det berre "Raffnnfield", femti år seinare i 1617 er det ført opp Indre og Ytre Ramsfjell. Skattelistene i lensrekneskapa opererer med to brukarar på Ramsfjell frå starten i 1603. Gardane vart rekna for bra gardar før i tida, men det var tungvint å driva dei. Skuldsettinga av gardane var eit uttrykk for verdsettinga. Den gamle skulda på Ytre Ramsfjell var frå 1668 på 4 pund smør. Med det hamnar den på 64. plass mellom gardar i Hjelmeland og Fister. I 1838 var den på 76. plass, men i 1889 var den på 74. plass. Indre Ramsfjell var lågare skuldsett enn Ytre Ramsfjell. Etter den gamle skulda frå 1600-talet var skulda på Indre Ramsfjell 5/8 av skulda på Ytre, 2 ½ pund mot 4 pund.
I "RYFYLCKE FOGDERIES LEG RULLE" frå 1682 vert det nemnt ein reservesoldat "Ole Samuelsen Rafnfield". Kan denne Ole Samuelson (Salomonson?) ha nokon slektsamanheng med Salomon Salomonson?

Salomon Salomonson fekk skøyte på bruket (1 pund 6 merker) av Ola Nilsson Øye i 1744. Etter at han hadde gitt frå seg garden, fekk han folgebrev av sonen i 1769. Folga var på 2½ tønne havre, ½ tønne reint korn, fór til ei ku og 6 sauer og fri bruk av sin eigande halvpart av plassen Liå. Det er ikkje nemnt noko om kvar han var frå.

Salomon Salomonsen Ramsfield vart gravlagd onsdag 28. februar 1776, 71 år gamal.
Kona Barbro har truleg døydd i tida 1778-1781. I denne perioden er det i kyrkjeboka berre ført talet på døde av kvart kjønn.

(På Veka i Suldal budde det i 1701 ein Salomon Jakobson med sønene Ola og Jakob. Etter Salomon Jakobson var det Salomon Salomonson som var brukar. Han var gift med enka etter Narve Paulson Veka, Ingeborg Salomonsdotter. Narve døydde i 1734 og dei to sønene etter Narve og Ingeborg vart foreldrelause medan dei var umyndige. Det vert nemnt at Ingeborg selde eigedommen sin i Veka i 1734 (det står 1743) til Peder Bjørnson Vik. Ingeborg døydde før 1738, for då vart sonen Paul sett bort til Jon Dalva. Ingeborg var truleg dotter til Salomon Jakobson, mor til Salomon Jakobson heitte Ingeborg. Dersom Salomon Salomonson hadde vore son til Salomon Jakobson, hadde han truleg brukt Veka etter far sin, men då Ingeborg var død, hadde han vel ikkje rett til å bruka Veka lenger. Salomon kan så ha gifta seg opp att og flytta til Indre Ramsfjell.)

Salomon Salomonson gifta seg med Ingeborg Salomonsdotter cirka 1735 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Generelle notat: Det vart halde skifte "paa gaarden Wegge, efter afdøde Narve Povlsen, imellum Enken Ingeborg Salomons datter og deris børn": Povl Narveson 4 år og Knud Narveson 1 år. Begge sønene arva jordegods i garden Wegge 9 merker smør samt lausøyre 4-5-11 "og af faderens gange klæder" 2-1-15.
Verge for sonen Povl var "Dend Sahl: Mands Brodersøn Knud Nielsen Gudethun" og for sonen Knud var "Lænsmanden Askield Galland".

Salomon Salomonson gifta seg så med Barbro Ådnesdotter i 1743 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

16        i.  Salomon Salomonson Ramsfjell. Salomon gifta seg med Liva Jonsdotter den 25 jun. 1769 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         ii.  Jacob Salomonson Ramslien vart fødd i 1749 i Ramsfjell indre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 23 jan. 1825 i Ramsfjell ytre, Hjelmeland, Rogaland, NOR 76 år gamal, og vart gravlagd den 4 feb. 1825 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Jacob gifta seg med Siri Johannesdotter den 6 aug. 1786 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Jacob gifta seg så med Sofie Bjørnsdotter den 2 jul. 1806 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.


33. Barbro Ådnesdotter vart fødd i 1720 i Nådland, Jelsa, Rogaland, NOR, vart døypt den 22 sep. 1720 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde cirka 1780 i Ramsfjell indre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, i ein alder av omkring 60 år.

Hendingar i livet hennar var:

• Futens kassabok: 1762, i Ramsfjell indre, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barbro gifta seg med Salomon Salomonson Ramsfjell i 1743 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

34. Johne Jonasson Østerhus vart fødd i 1707 i Østerhus, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1793 i Østerhus, Hjelmeland, Rogaland, NOR 86 år gamal, og vart gravlagd den 17 nov. 1793 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Jone Jonasson fekk skøyte av faren i 1754 på 12 merker smør i Kromshagen, som var "beliggende under min paaboende gaard Østerhus". Østerhus fekk han skøyte på fire år seinare.
I Futens kassabok for 1762-1763 er det på Østerhus nemnd:
John Jonæsen, Live Ågesdtr. Barn: Åge, Jonas, Jonæ, Martha, Kari, Borgilla, Live. Martha Ådsdtr., innerst.
I tillegg til barna som er nemnde i futen si kassabok, er dei i bygdeboka for Hjelmeland førde med sonen Åge d.e. som døydde ung og truleg var ugift.
Johne Østerhuus vert gravlagd 25. søndag etter trieining 1793, 87 år gamal.

Liva Ågesdotter og Jone Jonasson må ha hatt endå ein son Jonas. Jonas Jonson Østerhus vart konfirmert i Hjelmeland i 1777, 18 år gamal (fødd ikring 1759).
Den 13.02.1790 vart Jonas Jonson Østerhus vigd i Hjelmeland med Marta Larsdotter frå nedre Hauge (Gil), og i 1801 budde dei som husmannsfolk på Kyle i Sjernarøy der Jonas blir nemnd 43 år gamal. '
Seinare budde dei som husmannsfolk på Eide og Holle, der Jonas døydde i Knarravik under Holle. Kona Marta Larsdotter døydde i Vordalen under Eide.
Jonas sine søsken og svograr var fadrar ved barnedåpane i Sjernarøy.

Hendingar i livet hans var:

• Futens kassabok: 1762, i Østerhus, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Johne Jonasson gifta seg med Liva Ågesdotter cirka 1735 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Martha Jonsdotter vart fødd cirka 1737 i Østerhus, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         ii.  Kari Jonsdotter vart fødd i 1739 i Østerhus, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1807 i Seltveit, Jelsa, Rogaland, NOR 68 år gamal, og vart gravlagd den 20 apr. 1807 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Kari gifta seg med Ole Jonson Seltveit den 26 jun. 1774 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        iii.  Aage Jonson Østerhus d.e. vart fødd i 1741 i Østerhus, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1769 i Østerhus, Hjelmeland, Rogaland, NOR 28 år gamal, og vart gravlagd den 8 aug. 1769 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Han hadde ikkje noko tilhøve eller barn.

         iv.  Borgilde Jonsdotter vart fødd i 1742 i Østerhus, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1811 i Håland, Sola, Rogaland, NOR 69 år gamal, og vart gravlagd den 13 okt. 1811 i Håland kyrkje, Sola, Rogaland, NOR. Andre namn for Borgilde var Borgele, Borgelle, og Borgilla. Borgilde gifta seg med Jens Syverson Østerlien den 2 jul. 1778 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

17        v.  Liva Jonsdotter. Liva gifta seg med Salomon Salomonson Ramsfjell den 25 jun. 1769 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Liva gifta seg så med Halver Johannesson Tveit den 24 jun. 1779 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         vi.  Aage Jonson Hauge d.y. vart fødd i 1745 i Østerhus, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 21 des. 1818 i Hauge øvre, Hjelmeland, Rogaland, NOR 73 år gamal, og vart gravlagd den 25 des. 1818 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Aage gifta seg med Britha Jørgensdotter den 24 jun. 1783 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        vii.  Jonas Jonson Østerhus d.e. vart fødd i 1746 i Østerhus, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1811 i Østerhus, Hjelmeland, Rogaland, NOR 65 år gamal, og vart gravlagd den 14 apr. 1811 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Jonas gifta seg med Magla Jonsdotter den 7 feb. 1779 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Jonas gifta seg så med Walborg Olsdotter den 8 feb. 1797 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

       viii.  Johne Jonson Atletveit vart fødd i 1750 i Østerhus, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1800 i Atletveit, Sjernarøy, Rogaland, NOR 50 år gamal, og vart gravlagd den 16 feb. 1800 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR. Andre namn for Johne var Joen, John, Jon, Jone, og Jonæ. Johne gifta seg med Britha Jonsdotter den 29 okt. 1779 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         ix.  Jonas Jonson Knarrevig d.y. vart fødd i 1759 i Østerhus, Årdal, Rogaland, NOR, døydde den 27 apr. 1821 i Holle, Sjernarøy, Rogaland, NOR 62 år gamal, og vart gravlagd den 5 mai 1821 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR. Jonas gifta seg med Marta Larsdotter den 13 feb. 1790 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


35. Liva Ågesdotter vart fødd i 1711 i Hauge nedre, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Østerhus, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Liva var Live.

Hendingar i livet hennar var:

• Futens kassabok: 1762, i Østerhus, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

• Fadder: på barnebarnet Salomon, 24 feb. 1770, Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Liva gifta seg med Johne Jonasson Østerhus cirka 1735 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

36. Hendrik Larsson Erøy vart fødd i 1693 i Erøy, Erfjord, Rogaland, NOR og døydde cirka 1740 i Erøy, Erfjord, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 47 år.

Generelle notat: Henrik Larsson Erøy vart gift med Helvig Jonsdotter Åsland og det er nemnd sju barn.
3. april 1737 er det ei skøyte på Erøy frå Jon Jonson på 5 1/3 merker smør, Lars Jonson, Tore Jonson, Jens Jonson på kvar 5 1/3 merker smør og Borghild Larsdotter 8 merker smør til broren Henrik Larsson som sjølv åtte 1 laup 6 2/3 merker smør.
Det var skifte etter Henrik 18. august 1740.
Helvig gifta seg opp att med Ola Larsson frå Fjellberg (Suldal) og at dei budde som innerster hjå sonen Lars Henrikson i sejelemanntalet for 1758. Då er det nemnd Ole Larsson 44 år, Helvig Johnsdotter 74 år, innerster.
Helvig Ærøen vart gravlagd 27. juli 1761, 70 år gamal.

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde den 18 aug. 1740 i Erøy, Erfjord, Rogaland, NOR.

Hendrik Larsson gifta seg med Helvig Jonsdotter den 12 okt. 1722 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Ane Henriksdotter vart fødd i 1723 i Erøy, Erfjord, Rogaland, NOR, vart døypt den 5 mar. 1723 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR, døydde i 1723 i Erøy, Erfjord, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 4 apr. 1723 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Ane var Anne.

         ii.  Martha Henriksdotter vart fødd i 1724 i Erøy, Erfjord, Rogaland, NOR, vart døypt den 6 nov. 1724 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR, døydde i 1796 i Tøtland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 72 år gamal, og vart gravlagd den 26 des. 1796 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Martha var Maritte. Martha gifta seg med Endre Tjølson Tøtland d.e. cirka 1750 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

        iii.  Anna Henriksdotter vart fødd i 1728 i Erøy, Erfjord, Rogaland, NOR, vart døypt den 19 jan. 1728 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR, døydde i 1728 i Erøy, Erfjord, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 25 jan. 1728 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

18       iv.  Lars Henrikson Ås. Lars gifta seg med Elisabeth Larsdotter den 28 okt. 1753 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Lars gifta seg så med Siri Hansdotter den 30 jun. 1765 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Lars gifta seg så med Marta Ånensdotter den 18 jul. 1784 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

          v.  Jone Henrikson Lervig vart fødd i 1732 i Erøy, Erfjord, Rogaland, NOR, døydde i 1803 i Erøy, Erfjord, Rogaland, NOR 71 år gamal, og vart gravlagd den 10 jul. 1803 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Jone gifta seg med Marthe Kristensdotter den 9 jun. 1754 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

         vi.  Biørn Henrikson Erøy (Tvilling - død som barn) vart fødd i 1736 i Erøy, Erfjord, Rogaland, NOR, vart døypt den 18 jan. 1736 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde i Erøy, Erfjord, Rogaland, NOR,.

        vii.  Mette Henriksdotter (Tvilling) vart fødd i 1736 i Erøy, Erfjord, Rogaland, NOR, vart døypt den 18 jan. 1736 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR, døydde i 1736 i Erøy, Erfjord, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 30 mar. 1736 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.


37. Helvig Jonsdotter vart fødd i 1691 i Åsland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1761 i Erøy, Erfjord, Rogaland, NOR 70 år gamal, og vart gravlagd den 27 jul. 1761 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1758-teljinga i Erøy, Erfjord, Rogaland, NOR.

Helvig gifta seg med Hendrik Larsson Erøy den 12 okt. 1722 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

Helvig gifta seg så med Ole Larsson Kjølvik d.y. cirka 1742 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Generelle notat: Ole Larsson Fjellberg vart gift med enka Helvig Jonsdotter på Erøy. Dette må truleg vere denne Ole frå Hjorteland med røter frå Fjellberg.
Dette må truleg vere den same Ola Larsson, son av Lars Johannesson Hjorteland og Disa Børgesdtr. Steine, som fekk 5. okt. 1762 bygslebrev på 1 laup smør i Kjølvik utskrive av madame Smith på vegne av rektor og kapellan i Kristiansand. Han betalte 4 dalar i førstebygsel.
Same året gifte han seg med enka i Kalvikneset Berta Ingebretsdotter. Ho døydde i l768, 55 år gamal. Arven vart delt likt mellom enkemannen og hennar barn i første ekteskap.
Ola Larsson gifte seg oppatt i 1768 med Brita Oddsdotter. Ho er då sagt å vera frå Ovrebø, men ho må vera dotter av Odd jensson Kjølvik. Broren Odd Oddson bruka då Øvrebø og Brita har nok vore hjå han.

Ola og Brita Kjølvik hadde mange barn, men dei fleste døydde i ung alder.
a. Lars Olson f. 1769, død 1791.
b. Ingeborg Olsdtr. f. 1772, død før 1781.
c. Odd Olson f. 1773, død 1774.
d. Ingeborg Olsdtr. f. 1775, død før 1781.
e. Berta Olsdtr. f. 1776, døydde seinare ugift.
f. Ola Olson f. 1780, død 1781.

Ola Larsson Kjølvik døydde i 1781. Berre Lars og Berta lever då av barna. Verge for dei er Trond Jonson Lie og Johannes Børgeson Breiland.
Enka Brita Oddsdotter vart gift opp att i 1786 med enkemann Søren Pederson på Sandslandet.

Hendingar i livet hennar var:

• Han er nemnd i 1758-teljinga i Erøy, Erfjord, Rogaland, NOR.


38. Lars Halvorson Ramsfjell vart fødd i 1688 i Røykjenes, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde cirka 1726 i Ramsfjell ytre, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 38 år.

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde i 1726 i Ramsfjell ytre, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Lars Halvorson gifta seg med Gunille Pedersdotter cirka 1720 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Torborg Larsdotter vart fødd i 1721 i Ramsfjell ytre, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1754 i Ramsfjell ytre, Hjelmeland, Rogaland, NOR 33 år gamal. Torborg gifta seg med Bjørn Larsson Ramsfjell cirka 1743 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

19       ii.  Elisabeth Larsdotter. Elisabeth gifta seg med Lars Henrikson Ås den 28 okt. 1753 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

        iii.  Halvar Larsson Vågane vart fødd i 1724 i Ramsfjell ytre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1795 i Vågane, Erfjord, Rogaland, NOR 71 år gamal, og vart gravlagd den 7 jun. 1795 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Halvar var Halvor. Halvar gifta seg med Cicilia Larsdotter i 1750 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Halvar gifta seg så med Sidsel Navarsdotter den 17 jun. 1779 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Halvar gifta seg så med Lisbet Eriksdotter den 7 okt. 1791 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


39. Gunille Pedersdotter vart fødd i 1686 i Vatland, Jelsa, Rogaland, NOR, døydde i 1775 i Vågane, Erfjord, Rogaland, NOR 89 år gamal, og vart gravlagd den 16 jan. 1775 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Andre namn for Gunille var Gunilla og Gunla.

Generelle notat: Gunhild Pedersdotter vart gift første gong i 1710 i Jelsa med Ola Olson Ramsfjell. Med Ola hadde ho fire barn. Ola fekk skøyte på 1 pund smør av garden i 1713 frå enka etter Søren Gunnbjørnson på Nedstrand. Ola er nemnt som brukar på Ytre Ramsfjell i 1711 og 1718. Det var skifte etter Ola i 1720, buet var på 55 dalar netto.
Gunnhild er nemnt som brukar i 1720, men vart ikring denne tida gift opp att med Lars Hallvorson frå Røykjenes på Ombo. Med Lars hadde Gunhild tre barn.
Lars er nemnt som brukar av heile det eine bruket på 2½ pund smør på Ytre Ramsfjell i 1723. Han åtte sjølv ½ pund i garden, resten bygsla han. Bygslebrevet hadde han fått i 1720 på 1½ pund frå Ommund Nilsson Øye og på ½ pund frå Elling Olson. Det var skifte etter Lars i 1726. Knut Tolleivson overtok garden etter Lars, der Knut fekk bygslebrev på 2 pund 6 merker i 1728 av Ommund Øye med fleire. Han var gift med enka etter Lars, Gunhild Pedersdotter. Knut brukte Ramsfjell frå 1728 til 1739/1740. Då flytta dei til Vågane. Det var skifte etter Knut 18. juni 1745. Knut hadde barna Gunhild i 1730, Ola i 1734 og Marita i 1735.

Det vart halde skifte etter dottera Gunille Knudsdotter Ravnsfield den 19. januar 1757 og "De Umyndiges Navne og Alder" av arvingane og "Formyndernes Navne og Tilholds Stæd" var:
1) Marte Knudsdotter 24 år (heilsyster) som arva -.-2-23 med formyndar Halvor Larsson Waagene i Jelsa (Erfjord han var halvbror til Marte)
2) Elrij Torkelsdotter 16 år (dotter til halvsyster) som arva -.-1-12 med formyndar Ole Sørhuus i Jelsa (Erfjord. I 1758 er Ildrie Torkildsdotter på 17 år "Tienestefolk" hjå formyndaren Ole Knudson Sørhus på 60 år og kona hans Karen Torkildsdotter på 52 år. Dei må ha slektsamband til Eldri)
3) Brite Biødnesdotter 9 år (dotter til halvsyster) som arva -.-1-16 med formyndar Biødne Rafnsfield i Hjelmeland (faren til Brite).

Sonen til Gunhild, Hallvard Larsson, overtok garden på Vågane etter stefaren. Enka budde som folgekone hjå sonen på Vågane i Erfjord i 1758. Gunille Vaagene vart gravlagd 16. januar 1775, 90 år gamal.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1758-teljinga i Vågane, Erfjord, Rogaland, NOR.

Gunille gifta seg med Ole Olson Ramsfjell den 9 sep. 1710 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Han er nemnd i 1701-teljinga i Ramsfjell ytre, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Anna Olsdotter vart fødd i 1711 i Ramsfjell ytre, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1741 i Ramsfjell ytre, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 30 år. Anna gifta seg med Torkel Pederson Ramsfjell cirka 1740 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         ii.  Ole Olson Ramsfjell vart fødd i 1714 i Ramsfjell ytre, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Ramsfjell ytre, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Ole gifta seg med Joren Kjetilsdotter cirka 1743 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        iii.  Kari Olsdotter vart fødd i 1716 i Ramsfjell ytre, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde før 1801 i Romsbotn, Jelsa, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Kari var Karen. Kari gifta seg med Lars Bjørnson Romsbotn cirka 1737 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Kari gifta seg så med Osmund Pederson Romsbotn cirka 1744 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

         iv.  Peder Olson Ramsfjell vart fødd i 1718 i Ramsfjell ytre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1801 i Ramsfjell ytre, Hjelmeland, Rogaland, NOR 83 år gamal, og vart gravlagd den 7 jun. 1801 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Peder gifta seg med Birthe Nilsdotter cirka 1746 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Gunille gifta seg så med Lars Halvorson Ramsfjell cirka 1720 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Gunille gifta seg så med Knud Tolleivson Vågane cirka 1727 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Gunille Knudsdotter vart fødd i 1730 i Ramsfjell ytre, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1757 i Ramsfjell ytre, Hjelmeland, Rogaland, NOR 27 år gamal. Eit anna namn for Gunille var Gunilla. Ho hadde ikkje noko tilhøve eller barn.

         ii.  Ole Knudson Håland vart fødd i 1734 i Ramsfjell ytre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1812 i Håland, Erfjord, Rogaland, NOR 78 år gamal, og vart gravlagd den 5 apr. 1812 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Ole gifta seg med Ingeri Osmundsdotter den 24 jun. 1756 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

        iii.  Marte Knudsdotter vart fødd i 1735 i Ramsfjell ytre, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Erøy, Erfjord, Rogaland, NOR. Marte gifta seg med Jens Jonson Erøy den 2 jul. 1758 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.


40. Jon Ormson Vadla vart fødd i 1716 i Mæle øvre, Årdal, Rogaland, NOR, døydde i 1786 i Vadla, Hjelmeland, Rogaland, NOR 70 år gamal, og vart gravlagd den 14 okt. 1786 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Jon Ormson var Jone.

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde den 15 mar. 1787 i Vadla, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Jon Ormson gifta seg med Marthe Olsdotter i 1747 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

20        i.  Johne Jonson Vadla d.e.. Johne gifta seg med Anne Eivindsdotter den 5 jun. 1773 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Johne gifta seg så med Sisela Knudsdotter den 7 jul. 1802 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         ii.  Mallene Jonsdotter vart fødd i 1750 i Vadla, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1808 i Stokka, Vats, Rogaland, NOR 58 år gamal. Mallene gifta seg med Osmund Pederson Stokka den 5 jun. 1773 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        iii.  Ole Jonson Eik d.e. vart fødd i 1752 i Vadla, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1811 i Eik, Sjernarøy, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 59 år. Ole gifta seg med Siri Jakobsdotter den 29 apr. 1780 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Ole gifta seg så med Marta Rasmusdotter den 15 jul. 1799 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR.

         iv.  Siri Jonsdotter vart fødd i 1755 i Vadla, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1786 i Tysse, Erfjord, Rogaland, NOR 31 år gamal, og vart gravlagd den 10 mar. 1786 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Siri gifta seg med Ole Ågeson Tysse den 29 jun. 1777 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

          v.  Ole Jonson Hauske d.y. vart fødd i 1755 i Vadla, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 5 des. 1816 i Hauske, Hjelmeland, Rogaland, NOR 61 år gamal, og vart gravlagd den 16 des. 1816 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Ole gifta seg med Anne Svendsdotter den 3 apr. 1783 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         vi.  Orm Jonson Hiim vart fødd i 1759 i Vadla, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 19 okt. 1831 i Hiim, Sand, Rogaland, NOR 72 år gamal, og vart gravlagd den 20 nov. 1831 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR. Orm gifta seg med Ragnele Hadlesdotter den 12 okt. 1791 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR. Orm gifta seg så med Liv Olsdotter den 3 jul. 1796 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR.

        vii.  Svend Jonson Filtveit vart fødd i 1761 i Vadla, Hjelmeland, Rogaland, NOR og vart døypt den 13 des. 1761 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

       viii.  Anna Jonsdotter vart fødd i 1765 i Vadla, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 3 nov. 1765 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 22 des. 1855 i Byre, Fister, Rogaland, NOR, 90 år gamal, og vart gravlagd den 29 des. 1855 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Anna gifta seg med Johne Ågeson Byre cirka 1786 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

         ix.  Eli Jonsdotter vart fødd i 1769 i Vadla, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 4 jan. 1769 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1800 i Byre, Fister, Rogaland, NOR, 31 år gamal, og vart gravlagd den 11 jul. 1800 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Eli var Elen. Eli gifta seg med Ole Svendson Byre den 23 jun. 1789 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

          x.  Peder Jonson Randa vart fødd i 1772 i Vadla, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 12 jan. 1772 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 18 nov. 1840 i Randa, Fister, Rogaland, NOR, 68 år gamal, og vart gravlagd den 26 nov. 1840 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Peder gifta seg med Magdeli Svendsdotter i 1798 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Peder gifta seg så med Eli Olsdotter den 26 jun. 1819 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

         xi.  Marthe Jonsdotter vart fødd i 1774 i Vadla, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 19 jan. 1774 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1774 i Vadla, Hjelmeland, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 20 feb. 1774 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        xii.  Jone Jonson Naarstad d.y. vart fødd i 1776 i Vadla, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 24 jun. 1776 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 23 feb. 1824 i Nårstad, Jelsa, Rogaland, NOR, 48 år gamal, og vart gravlagd den 3 mar. 1824 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Andre namn for Jone var Joen og Johne. Jone gifta seg med Eli Sofie Haldorsdotter den 20 jun. 1800 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


41. Marthe Olsdotter vart fødd i 1730 i Midt-Fister, Fister, Rogaland, NOR, døydde den 21 sep. 1826 i Vadla, Hjelmeland, Rogaland, NOR 96 år gamal, og vart gravlagd den 28 sep. 1826 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Marthe var Martha.

Generelle notat: I Hjelmelandsboka for Fister (bind III) side 43 står det at Marta Olsdotter er barn av Ola Ormson og Sissel Olsdotter, 1. kona til Ola.
Dette må vera feil då Marta vart fødd ikring 1730, og Sissel var død 1722! Mora til Marta må difor vera andre kona til Ola, Siri Sveinsdotter. Dette høver og betre med namnet Marta, sidan bestemor til Siri Sveinsdotter heitte Marta.
Marta vart gift med Jone Ormson frå Øvre Mæle i Årdal, brukar på Vadla i Hjelmeland. Jone inngjekk eit makeskifte med fastera si Anna Assheim i 1742. Jone fekk 1 laup 22 merker i Vadla og 12 merker i Kromshagen mot å gje til Anna ein laup i Øvre Mæle i Årdal, 18 merker i Nedre Hauge og 18 riksdalar 3 ort i pengar. Året før hadde han arva resten av garden etter besteforeldra, så no var han eigar av heile Vadla.
Jon Ormson vart gravlagd 14. oktober 1786, 72 år gamal (men i skiftet etter farfaren i 1741 er han nemnt 24 år gamal).
Etter at Marta hadde vorte enke og hadde gifta seg opp att med Osmund Jonson Vormelandsvik, fekk ho ei rikeleg folge av sonen i 1792: 6½ tønne havre, 15 spann reint korn, ¼ tønner rug og vinterfor til to kyr, eit ungnaut og 18 sauer.
Folgeenke Marthe Walde døydde 21. september og vart gravlagd 28. september 1826, 96 år gamal.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Vormelandsvik, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Marthe gifta seg med Jon Ormson Vadla i 1747 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

Marthe gifta seg så med Osmund Jonson Vormelandsvig den 16 mai 1791 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Generelle notat: Osmund Jonson kjøpte garden på Vormelandsvik av Peder Vallentinsen for heile 500 riksdalar i 1751. Osmund gav pantobligasjon til selgaren for 310 riksdalar. Denne gjelda betalte han ut fem år seinare.
Ikring 1772 flytte dei til Kleivaland. Liva, første (andre?) kona hans døydde der i 1783 og vart gravlagd 1. søndag i fasta, 57 år gamal. Truleg hadde Osmund vore gift ein gong før han gifte seg med Liva. Andre kona er berre nemnt som Sofie Jensdotter i boka for Hjelmeland.
Då dei selde til sonesonen i 1810, fekk dei denne årlege folga: 1 tønne havre, 1 tønne reint korn, halvdelen av ein åker "kaldet Dugen og dertil fornøden Hævd frit udkjørt", ei lita hustuft ved sjøen, for og beite til ei ku og 6 sauer og beite for 6 geiter. Dei skulle få den veden dei trong og i tillegg to famnar bjørkeved, truleg for sal. Vidare skulle dei ha fire våger rå laks (74 kg) og rett til å ha eit laksekar i elva.
Folgemand Osmund Jonson Wormelandsvig døydde 15. januar og vart gravlagd 26. januar 1826, 105 år gamal.

Hendingar i livet hennar var:

• Han er nemnd i 1801-teljinga i Vormelandsvik, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


42. Eivind Svendson Sedberg vart fødd i 1700 i Sedberg midtre, Årdal, Rogaland, NOR og døydde i 1754 i Sedberg østre, Årdal, Rogaland, NOR 54 år gamal.

Generelle notat: Eivind Sveinson Midt-Sedberg var gift med Anna Olsdotter. Det var skifte etter Anna Olsdotter Østre Sedberg 22. juli 1752 og umyndige arvingar var sønene Ole Evenson 13 år, Lars 7 år og Jone 3 år.
Far til Eivind, Svein Eivindson hadde fått skøyte i 1713 på ½ laup 2 pund smør og 1 vett korn med bygsel i Østre Sedberg av "sitt søskenbarn" Rasmus Johannesson. Denne Svein var lensmann, og har så vidt ein kan sjå ikkje sjølv brukt Østre Sedberg, truleg ei kort tid hatt leiglending. Skøytet galdt heller ikkje heile garden, men nå overtok altså sonen garden, etter odelsjordeboka blei han eigar i 1727 og 1734. Ved matrikkelopptaket 1731 står han oppført her saman med Svein Eivindson, det må vere faren. Det varte ikkje lenge før han hadde heile garden.
Ved taksering 1744 etter flaumskaden året før står Eivind Sveinson som eigar og brukar av garden Østre Sedberg med skyld 2½ laup smør. Taksten fastsette at skylda skulle setjast ned med 15 bismark smør for skade Storånå hadde gjort på Ø. Sedberg, og 21 bismark for skade Lille Elven (Bønarånå) hadde gjort, tilsaman 1 pund 12 merker smør, slik at skylda på garden her etter skulle vera 2 laup smør. Dei andre Sedberg-gardane hadde ikkje hatt skade av Bønarånå. Det er sagt at Eivind Sveinson flytta til Riskedal, som grunn er oppgitt at sonen Svein Eivindson budde der då han blei lensmann. Rette grunnen til at Svein Eivindson overtok Riskedal er at han blei gift med enka Kari Klengsdotter og overtok garden hennar.
Det var skifte etter Even Svendsen Østre Sedberg den 22. april 1754 og umyndige arvingar var: Ole Evenson 15 år, Lars Evenson 9 år, John Evenson 5 år og dottera Anne ¼ år.
Formyndar for Ole var Svend Midsedberg. Formyndar for Lars var broren Svend (Evenson). Formyndar for John var Biørn Riskedal. Formyndar for Anna var Aage Johnson Østre Sedberg. Ved skiftet etter Eivind i 1752 var nettosummen 752 - 4 ¼, eit rikt bu.
I bygdeboka for Årdal står det at ein svoger fekk garden etter Eivind. I 1762 er det i futen si kassabok ført på Østre Sedberg:
Peder Reyersen, Syneve Evindsdtr. Tjenere Aslach Ellingsen, Peder Tollefsen, Gunille Kielsdtr., Inger Olsdtr. Anna Evinsdtr., innerst.
Daniel Thorsen, innerst, Berthe Svendsdtr.
Elling Aslachsen, husmann, Åse Peersdtr. Barn: Berete.
Er Synneve Evensdotter ei dotter til Even Svendson? Berthe Svendsdotter er syster til Even Svendson. Anna Evensdotter må truleg vere dottera til Even Svendson og som budde hjå Synneve Evindsdotter (halvsystera?).
Sonen John bude hjå broren Svend på Riskedal og vart konfirmert i 1765 som "Joen Evensen Rischedal" og var då 15 år. Dottera "Anna Evens Datter Houe" vart konfirmert i Hjelmeland i 1770, 16 år gamal.

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde den 22 apr. 1754 i Sedberg østre, Årdal, Rogaland, NOR.

Eivind Svendson gifta seg med Anna Olsdotter cirka 1723 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter ho vart halde den 22 jul. 1752 i Sedberg østre, Årdal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Svend Eivindson Riskedal vart fødd i 1723 i Sedberg østre, Årdal, Rogaland, NOR, døydde i 1785 i Riskedal, Årdal, Rogaland, NOR 62 år gamal, og vart gravlagd den 13 jun. 1785 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Svend gifta seg med Kari Klengsdotter cirka 1750 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         ii.  Ole Eivindson Østigård d.e. vart fødd i 1732 i Sedberg østre, Årdal, Rogaland, NOR, døydde i 1791 i Sedberg midtre, Årdal, Rogaland, NOR 59 år gamal, og vart gravlagd den 13 jun. 1791 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Ole gifta seg med Ingebor Toresdotter cirka 1755 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

        iii.  Ole Eivindson d.y. vart fødd i 1739 i Sedberg østre, Årdal, Rogaland, NOR.

         iv.  Lars Eivindson vart fødd i 1745 i Sedberg østre, Årdal, Rogaland, NOR.

          v.  John Eivindson Riskedal vart fødd i 1749 i Sedberg østre, Årdal, Rogaland, NOR, døydde den 24 jun. 1837 i Riskedal, Årdal, Rogaland, NOR 88 år gamal, og vart gravlagd den 30 jun. 1837 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Eit anna namn for John var Joen. John gifta seg med Anna Knudsdotter den 25 jun. 1769 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. John gifta seg så med Martha Nilsdotter den 1 nov. 1786 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

Eivind Svendson gifta seg så med Eli Olsdotter i 1753 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

21        i.  Anne Eivindsdotter. Anne gifta seg med Johne Jonson Vadla d.e. den 5 jun. 1773 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


43. Eli Olsdotter vart fødd i 1734 i Midt-Fister, Fister, Rogaland, NOR, døydde i 1812 i Hauge nedre, Hjelmeland, Rogaland, NOR 78 år gamal, og vart gravlagd den 2 des. 1812 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Eli var Elen.

Generelle notat: Åge Jonson var brukar på Nedre Hauge frå ikring 1755. Han vart sjølveigar ved skøyter i 1745, 1755 og 1758. Han vart gift med Eli Olsdotter, som var enke etter Even Svendson Østre Sedberg i Årdal.
I boka for Hjelmeland er Åge ført med to barn med første kona, men i boka for Erfjord står det at Ola Ågeson Tysse var son til Eli og Åge.
Det vart "kasted Jord paa Eli Houe" den 2. desember 1812, 77 år gamal.
I skifteprotokollen finn ein:
"Skifteforretning efter Sal. Kone Elen Olsdatter Hauge af Hjelmeland Skibrede, begyndt den 21 April og sluttet 31t Maij 1813."
"Aar 1813 den 21 April indfandt Skifteretten sig paa Gaarden Matr. (?) Hauge i Hjelmeland Skibrede, for efter foregaaende af Skibredets lænsmand betjendtgiort Berammelse, at afholde en lovlig Registrerings- og Vurderingsforretning efter Salige Enke Elen Olsdtr, som ved Døden afgåt her paa Gaarden den 25 Novbr sidst aar(?). Skifteretten blev blev betjent af mig Andreas Sansberg, saa Skifte forvalteren .... Den Afdødes Arvinger blev registrert at være":
1) sonen Ole Aageson Fosse "død og efterladt sig følgende Børn": a) Johne Olson gift og "boende paa Gaarden", b) Aage Olson "gift og boende paa Gaarden Rosaaen her i Skibredet" og c) Elen Olsdotter "gift med Johne Helgesen Halsnøe i Stiernerøe."
2) sonen Johne Aageson "gift paa Gaarden Byhre i Stiernerøe Skibrede."
3) sonen Aage Aageson "gift og boende paa Gaarden Halsnøe i Samme Skibrede"
4) sonen Svend Aageson "Westersøe, død og efterladt sig en Søn med Navn Aage Svendsen 6 Aar gl."
5) "Ældste Datter Anna Evensdatter død og efterladt sig følgende Børn": a) Johne Johnson "gift og boende paa Gaarden Walle her i Skibredet", b) Elen Olsdotter "gift med Ole Olsen Adseim her i samme Skibrede.", c) Martha Johnsdotter "gift med Johne Olsen Hauge", d) Anna Johnsdatter "gift med Halver Olsen Hagelid", e) Sirid Johnsdotter 19 år og ugift
6) "Yngste Datter Sirid Aagesdtr. gift med Valentin Valentinsen Foldøen af Jelsøe Skibrede" "Til formynder for de Umyndige blev udnævnt, for Sønnesønnen Aage Svendsen Aage Olsen Rosaaen og for Datterdatteren Sirid, Johne Johnsen Walle begge formynderne Trodfaste og formende og boer som før er meldt her i Hjelmelands Skibrede."
I skiftet blir det nemnt to "Sølvtage" med bokstavane "E O D" og "1 Søvskee" med bokstavane "W I S E O D". Skiftet sluttar med: "Ballancerer med Indtægter - 104 Dl - 12 s Og Hvormed denne Skifte forretning paa lovlig Maade er sluttet og til ebdebragt."
Men så kjem det:
"Efter at dette Skifte saaledes var sluttet og ladnet(?), inløb for Valentin Valentinsen Foldøen hans Breff af 16 Augt 1813 og der har en Udskrift af Skifteforreningen efter dend bemeldte Enke Elen Olsdatter forhen afdøde Mand Aage Johnsen Houge sluttet den 22 Febr 1790, hvormed han oplyser og beviser at hans efterladte Gangklæder eeene og allene blev de Arf imellem hans igienlevende Sønner og Sønnesønner imod at Døtrene og deres Børn skulle behalde Moderens Gangklæder ...". Så måtte feilen rettast opp og døttrene få den delen dei var lova etter skifte frå faren 22. februar 1790. Så til slutt stod skiftet "fuld Indtægt Summa --- 104 -. - 13 Hvormed Skiftet er sluttet".

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde den 31 mai 1813 i Hauge nedre, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Eli gifta seg med Eivind Svendson Sedberg i 1753 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

Eli gifta seg så med Aage Jonson Hauge i 1755 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter han vart halde den 22 feb. 1790 i Hauge nedre, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Ole Ågeson Tysse vart fødd i 1756 i Hauge nedre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1786 i Tysse, Erfjord, Rogaland, NOR 30 år gamal, og vart gravlagd den 10 mar. 1786 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Ole gifta seg med Siri Jonsdotter den 29 jun. 1777 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         ii.  Johne Ågeson Byre vart fødd i 1759 i Hauge nedre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 30 aug. 1831 i Byre, Fister, Rogaland, NOR 72 år gamal, og vart gravlagd den 7 sep. 1831 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Johne gifta seg med Anna Jonsdotter cirka 1786 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

        iii.  Aage Ågeson Halsne vart fødd i 1763 i Hauge nedre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 3 apr. 1763 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 20 okt. 1834 i Halsne, Fister, Rogaland, NOR, 71 år gamal, og vart gravlagd den 29 okt. 1834 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Aage gifta seg med Britha Pedersdotter den 5 jul. 1786 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

         iv.  Siri Ågesdotter vart fødd i 1766 i Hauge nedre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 18 mai 1766 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 11 mar. 1840 i Foldøy, Jelsa, Rogaland, NOR, 74 år gamal, og vart gravlagd den 21 mar. 1840 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Siri gifta seg med Falentin Valentinson Foldøy den 5 jul. 1786 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

          v.  Svend Ågeson Vestersjø vart fødd i 1769 i Hauge nedre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 25 des. 1769 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1809 i Vestersjø, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 40 år gamal, og vart gravlagd den 28 des. 1809 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Svend gifta seg med Britha Jonsdotter den 20 jul. 1803 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         vi.  Marthe Ågesdotter (Død som barn) vart fødd i 1777 i Hauge nedre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt i jun. 1777 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde i Hauge nedre, Hjelmeland, Rogaland, NOR,.


44. Lars Gudmundson Eiane vart fødd i 1710 i Røgelstad, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1791 i Eiane ytre, Hjelmeland, Rogaland, NOR 81 år gamal, og vart gravlagd den 2 jun. 1791 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Lars Gudmundson var brukar på Ytre Eiane frå 1740. Han arva truleg den eine halvparten av garden ved skiftet etter faren i 1740. Den andre halvparten åtte broren Jone. Lars bygsla av han i 1740 og fekk kjøpe parten (21 merker) i 1752. Dermed var Lars sjølveigar.
Lars må ha hatt litt pengar til overs, og i ei tid utan bankar var der to måtar å plassera pengar på. Anten låne dei ut mot rente, eller investere dei i jord. Han valde det siste. Han kjøpte 12 merker smør i Sør-Føre i 1749 for 24 dalar. Men allereie to år etter selde han att til Peder Vrålson Føre. Han heldt då unna eit slåttestykke på stranda i Føre. Dette vart tilhøyrande eigarane på Ytre Eiane heilt til 1907.
I 1752 vart det sak mellom Lars og eigaren av nabogarden Kilane i Erfjord, sokneprest Claus Vinter i Stavanger. Striden stod om "een Schouge hogst af Souge Tømmer", som Lars meinte tilhøyrde Eiane, og som han difor hadde begynt å hogga i. Det kom til forlik mellom partane. Retten synte til eit 140 år gammalt dokument frå 1613, der 12 lagrettemenn frå Jelsa og Hjelmeland skipreider gjekk opp grensa mellom Ytre Eiane og Kilane. I følgje denne grensa høyrde det hogde tømmeret til leiglendingen Jone på Kilane. Han kunne henta det der det var, men Lars skulle vera fri for tiltale.
Då Lars og Anna let frå seg garden til sonen i 1785, fekk dei ei årleg folge på 4 tønner havre, 3 tønner reint korn og 1 tønne malt, fór til 2 kyr, 6 sauer og 6 geiter.
Lars Ejene vart gravlagd 2. juni 1791, 81 år gamal.
Anna Ejene vart gravlagd 2. søndag i fasta 1796, 82 år gamal.
Det er ikkje nemnt noko om kvar Anna Jensdotter var frå, men ho var truleg frå Vestersjø. Ho er ført fødd i 1714 (truleg ut frå alderen i kyrkjeboka då ho vart gravlagd), men då ho får barn så seint som 1763, var ho truleg fødd noko seinare og det kan høve bra med Anna Jensdotter frå Vestersjø som var fødd i 1718 og var ugift i 1743. Dottera Siri er då truleg oppkalla etter Anna si mor.

Lars Gudmundson gifta seg med Anna Jensdotter cirka 1745 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

22        i.  Gudmund Larsson Eiane. Gudmund gifta seg med Anna Pedersdotter d.e. den 18 jun. 1780 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         ii.  Siri Larsdotter vart fødd i 1750 i Eiane ytre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 18 jun. 1834 i Skår ytre, Hjelmeland, Rogaland, NOR 84 år gamal, og vart gravlagd den 24 jun. 1834 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Siri gifta seg med Johne Pederson Foss d.e. den 18 jun. 1780 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        iii.  Anna Larsdotter vart fødd i 1750 i Eiane ytre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 24 feb. 1834 i Eiane ytre, Hjelmeland, Rogaland, NOR 84 år gamal, og vart gravlagd den 4 mar. 1834 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Ho hadde ikkje noko tilhøve eller barn.

         iv.  Jens Larsson Helland vart fødd i 1763 i Eiane ytre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 20 feb. 1763 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 23 feb. 1834 i Helland, Sand, Rogaland, NOR, 71 år gamal, og vart gravlagd den 2 mar. 1834 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR. Jens gifta seg med Inger Siversdotter den 21 jul. 1796 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Jens fekk barn med Karen Olsdotter. Jens gifta seg så med Ragnille Knudsdotter den 10 jan. 1802 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


45. Anna Jensdotter vart fødd i 1718 i Vestersjø, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1796 i Eiane ytre, Hjelmeland, Rogaland, NOR 78 år gamal, og vart gravlagd den 21 feb. 1796 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Anna gifta seg med Lars Gudmundson Eiane cirka 1745 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

46. Peder Gudmundson Asheim vart fødd i 1728 i Asheim, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1804 i Asheim, Hjelmeland, Rogaland, NOR 76 år gamal, og vart gravlagd den 26 mar. 1804 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Peder Gudmundson budde på Øvre Mæle i Årdal frå faren døydde i 1742. Ved skadetaksten i 1744 etter flaumskaden åtte han halve Øvre Mæle, det vil seie 1½ laup smør. Etter opplysningar i lista over odelsjordegods fekk han bruket i 1742. Då mora døydde i 1749, og stefaren flytte til Økstra, flytte Peder heim til Assheim. Han makeskifte då til seg partar som systrene Anna og Sofie hadde arva etter mora, mot å gje dei like store partar i Øvre Mæle, der systrene budde og var gifte.
Anna Ormsdotter Assem vart gravlagd 16. januar 1760, 35 år gamal, og det var skifte etter henne i 1761.
Peder gifta seg opp att med Marta Knutsdotter frå Store Nessa i Årdal.
Peder Gudmundson vart gravlagd 26. mars 1804, 77 år gamal.

Peder Gudmundson gifta seg med Anna Ormsdotter cirka 1745 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Mallene Pedersdotter vart fødd i 1745 i Asheim, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1786 i Pundsnes, Hjelmeland, Rogaland, NOR 41 år gamal, og vart gravlagd den 8 jan. 1786 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Mallene gifta seg med Jens Larsson Pundsnes d.e. den 13 jun. 1773 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         ii.  Gudmund Pederson Asheim (Tvilling) vart fødd i 1751 i Asheim, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1794 i Asheim, Hjelmeland, Rogaland, NOR 43 år gamal, og vart gravlagd den 30 okt. 1794 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Han hadde ikkje noko tilhøve eller barn.

23      iii.  Anna Pedersdotter d.e. (Tvilling). Anna gifta seg med Gudmund Larsson Eiane den 18 jun. 1780 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         iv.  Johne Pederson Asheim vart fødd i 1754 i Asheim, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1798 i Asheim, Hjelmeland, Rogaland, NOR 44 år gamal, og vart gravlagd den 1 jul. 1798 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Johne fekk barn med Kari Mikkelsdotter.

          v.  Sofie Pedersdotter (Død som barn) vart fødd i 1760 i Asheim, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Asheim, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Peder Gudmundson gifta seg med Marthe Knudsdotter den 21 jun. 1761 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Anna Pedersdotter d.y. vart fødd i 1763 i Asheim, Hjelmeland, Rogaland, NOR og vart døypt den 20 nov. 1763 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         ii.  Marthe Pedersdotter vart fødd i 1765 i Asheim, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 26 mai 1765 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1834 i Marvik, Jelsa, Rogaland, NOR, 69 år gamal. Marthe gifta seg med Jens Ånenson Marvik i 1790 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

        iii.  Gjøri Pedersdotter vart fødd i 1766 i Asheim, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 24 okt. 1847 i Asheim, Hjelmeland, Rogaland, NOR 81 år gamal, og vart gravlagd den 30 okt. 1847 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Gjøri var Giøri. Gjøri gifta seg med Orm Torsteinson Førre den 26 mai 1795 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         iv.  Knud Pederson Asheim vart fødd i 1768 i Asheim, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 27 mar. 1768 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1768 i Asheim, Hjelmeland, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 19 jun. 1768 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

          v.  Sophie Pedersdotter vart fødd i 1773 i Asheim, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 18 feb. 1773 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1773 i Asheim, Hjelmeland, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 30 jun. 1773 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         vi.  Knud Pederson Asheim vart fødd i 1774 i Asheim, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 9 okt. 1774 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1795 i Asheim, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 21 år gamal, og vart gravlagd den 22 mai 1795 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        vii.  Peder Pederson Asheim vart fødd i 1776 i Asheim, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 7 okt. 1776 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1811 i Asheim, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 35 år gamal, og vart gravlagd den 22 mai 1811 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Peder gifta seg med Eli Jonsdotter den 25 jun. 1801 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

       viii.  Jørgen Pederson Hjelmelandsvåg vart fødd i 1782 i Asheim, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 25 aug. 1782 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 28 jul. 1836 i Hjelmelandsvågen, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 54 år gamal, og vart gravlagd den 2 aug. 1836 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Jørgen gifta seg med Joren Arnesdotter den 5 jul. 1813 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


47. Anna Ormsdotter vart fødd i 1725 i Mæle øvre, Årdal, Rogaland, NOR, døydde i 1760 i Asheim, Hjelmeland, Rogaland, NOR 35 år gamal, og vart gravlagd den 17 jan. 1760 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Anna gifta seg med Peder Gudmundson Asheim cirka 1745 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

48. Hans Christopher Mikalson Langballe vart fødd i 1762 i Nedstrand strandstad, Nedstrand, Rogaland, NOR, vart døypt den 21 aug. 1762 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR, døydde den 18 okt. 1843 i Nedstrand strandstad, Nedstrand, Rogaland, NOR, 81 år gamal, og vart gravlagd den 26 okt. 1843 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Hans Christopher Langballe fekk ein son (Hans Kristoffer) i 1782 med Gjertrud Bjørnsdotter i Hjelmeland (eit år før Gjertrud vart gift med Peder Hansson på Haug under Aukland i Hjelmeland).
Hans Christopher vart gift 27. mars 1792 i Stavanger med Hulleborg Andersdotter Sandborg Smidt, dotter til gullsmed i Stavanger, Anders Hansson Smidt og kona Anna Margretha Isaksdotter Krass, og dei hadde 8 barn.
Hans Christopher var landhandlar, gjestgjevar og strandsitjar på Nedstrand. I 1790 pantsette han gjestgjevarstaden til futen Dahl på Sandsgård, regimentskvartermeister Hjelm for 500 spesidalar, og broren (det står farbroren!) Børge Langballe for 200 spesidalar. Han tok over den eigedomen faren hadde hatt. I 1795 tok han over eigedomen der Peder Berg og enka Jannike Valentinsdotter hadde budd. I 1812 fekk han bygsla fleire "Jordstrækninger" ovanfor denne eigedomen, bygslebrevet vart tinglyst 5. juni 1812.
Hans Christopher Langballe døydde 18. oktober og vart gravlagd 26. oktober 1843, 82 år gamal.
Enkemadame Huldebor Langbaldde døydde 15. mai og vart gravlagd 21. mai 1847, 75 år gamal.

Hans Christopher Mikalson fekk barn med Gjertrud Bjørnsdotter.

Barnet av dette paret var:

24        i.  Hans Kristoffer Hansson Bakken (Uektefødd). Hans gifta seg med Magla Samsonsdotter i 1808 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. Hans gifta seg så med Ingeborg Torgersdotter den 28 aug. 1841 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Hans Christopher Mikalson gifta seg så med Huldebor Smith den 27 mar. 1792 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Maren Sofie Langballe vart fødd i 1794 i Nedstrand strandstad, Nedstrand, Rogaland, NOR, vart døypt den 13 mar. 1794 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR og døydde i Kleven, Stavanger, Rogaland, NOR,. Andre namn for Maren var Maren Sophie Hansdotter og Maren Sophie Kras. Maren gifta seg med Anders Jonson Nessa den 18 okt. 1836 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR.

         ii.  Andreas Hansson Langballe vart fødd i 1795 i Nedstrand strandstad, Nedstrand, Rogaland, NOR, vart døypt den 18 feb. 1795 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR, døydde i 1796 i Nedstrand strandstad, Nedstrand, Rogaland, NOR, i ein alder av 1 år, og vart gravlagd den 17 feb. 1796 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR.

        iii.  Michael Hansson Langballe vart fødd i 1796 i Nedstrand strandstad, Nedstrand, Rogaland, NOR, døydde den 25 apr. 1873 i Skorpo, Kvinnherad, Hordaland, NOR 77 år gamal, og vart gravlagd den 3 mai 1873 i Kvinnherad kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, NOR. Michael gifta seg med Marianne Pedersdotter den 28 sep. 1838 i Kvinnherad kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, NOR.

         iv.  Anna Magretha Krass Langballe vart fødd i 1798 i Nedstrand strandstad, Nedstrand, Rogaland, NOR, vart døypt den 1 des. 1798 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR, døydde den 16 apr. 1888 i Nessa store, Nedstrand, Rogaland, NOR, 90 år gamal, og vart gravlagd den 25 apr. 1888 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR. Andre namn for Anna var Ane Magrethe og Anne Margrete Hansdotter. Anna gifta seg med Tormod Tormodson Nessa den 13 jan. 1819 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR. Anna gifta seg så med Ole Bjørnson Nessa den 9 des. 1852 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

          v.  Hans Christopher Ohnsorg Hansson Langballe (Tvilling) vart fødd i 1800 i Nedstrand strandstad, Nedstrand, Rogaland, NOR, vart døypt den 16 des. 1800 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR, døydde i 1802 i Nedstrand strandstad, Nedstrand, Rogaland, NOR, 2 år gamal, og vart gravlagd den 5 aug. 1802 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR.

         vi.  Søren Krass Hansson Langballe (Tvilling) vart fødd i 1800 i Nedstrand strandstad, Nedstrand, Rogaland, NOR, vart døypt den 16 des. 1800 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR, døydde den 27 apr. 1885 i Nedstrand strandstad, Nedstrand, Rogaland, NOR, 85 år gamal, og vart gravlagd den 2 mai 1885 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR. Søren gifta seg med Margrete Sjursdotter den 16 apr. 1831 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Søren gifta seg så med Anna Serina Nilsdotter den 24 nov. 1842 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR.

        vii.  Hans Jørgen Hansson Langballe vart fødd i 1803 i Nedstrand strandstad, Nedstrand, Rogaland, NOR, vart døypt den 4 mar. 1803 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR, døydde den 29 aug. 1880 i Hidle, Strand, Rogaland, NOR, 77 år gamal, og vart gravlagd den 2 sep. 1880 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR. Hans gifta seg med Ingeborg Margrete Olsdotter den 19 jul. 1831 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR.

       viii.  Elen Sofie Langballe vart fødd i 1809 i Nedstrand strandstad, Nedstrand, Rogaland, NOR, vart døypt den 5 sep. 1809 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR, døydde i 1811 i Nedstrand strandstad, Nedstrand, Rogaland, NOR, 2 år gamal, og vart gravlagd den 30 jan. 1811 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR. Andre namn for Elen var Elen Sofie Hansdotter og Eleen Sophie Ohnsorg Langballe.


49. Gjertrud Bjørnsdotter vart fødd i 1760 i Eie øvre, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 27 jan. 1760 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde den 9 okt. 1834 i Aukland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 74 år gamal, og vart gravlagd den 14 okt. 1834 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Gjertrud var Giertrud.

Generelle notat: 25. september 1782 vert det døypt ein uektefødd gutt av foreldre Hans Christofer Langballe og Gertrud Biørnsdotter Sebø. Denne gutten vaks opp hjå Gjertrud og mannen hennar Peder Hansson Aukland.
Peder Hansson var i 1776 mellom dei frå Hjelmeland som fekk premie frå Det kongelege danske landhusholdningsselskapet. Han fekk tre sølvmedaljar til ein verdi av 30 riksdalar for å ha "ryddet, dyrket, plantet, hjulpet sine gamle Foreldre". Dei budde som husmannsfolk på Haug under Aukland. Med Peder hadde Gjertrud fem barn.
Peder Hansson Houg døydde 2. november og vart gravlagd 8. november 1833, 81 år gamal.
Gjertrud Bjørnsdotter døydde 9. oktober på Haug og vart gravlagd 14. oktober 1834, 77 år gamal.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Aukland, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Gjertrud fekk barn med Hans Christopher Mikalson Langballe.

Gjertrud gifta seg med Peder Bjørnson Haug den 6 jan. 1783 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Han er nemnd i 1801-teljinga i Aukland, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Hans Pederson Haug vart fødd i 1785 i Aukland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 24 mar. 1785 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1789 i Aukland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 4 år gamal, og vart gravlagd den 13 des. 1789 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         ii.  Anna Pedersdotter vart fødd i 1788 i Aukland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1789 i Aukland, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av 1 år, og vart gravlagd den 27 des. 1789 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        iii.  Ingeborg Pedersdotter vart fødd i 1791 i Aukland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 8 jan. 1791 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 11 jul. 1882 i Breiland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 91 år gamal, og vart gravlagd den 14 jul. 1882 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Ingeborg var Ingebor. Ho hadde ikkje noko tilhøve eller barn.

         iv.  Bjørn Pederson Bakken vart fødd i 1794 i Aukland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 9 feb. 1794 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 21 mai 1864 i Tuftene, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 70 år gamal, og vart gravlagd den 26 mai 1864 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Bjørn var Biøren. Han hadde ikkje noko tilhøve eller barn.

          v.  Hans Pederson vart fødd i 1798 i Aukland, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


50. Samson Abrahamson Førland vart fødd i 1750 i Fløgstad, Sauda, Rogaland, NOR og døydde før 1801 i Førland, Strand, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Samson Abrahamson (som må vere frå Fløgstad i Sauda) vart trulova i Jelsa den 7. juli 1776 med Lisbet Larsdotter (som må vere frå Torsteinsbø i Imsland). "Spons: Ole Rørvig og Ole Nyebru" og dei vart vigde i Jelsa den 13. oktober 1776.
I kyrkjeboka for Jelsa er det ført i 1777 "dj 5 Jan: døbt ved Imslands Kirke Samson Abrahamsens D: K: Magle. Test: Christen Tostenbøe, Lars Bratland, Siur Findeland, Guri Tostenbøe og Berte Findvig."
Den 25. desember 1783 vart "Samson Abrahamsøn Førelands Datter; Lisbeth" døypt i Strand. Faddrane var: "Anna Jørpeland, Berthe Tungland, Anna Føreland, Iver ibid: Thore Svendsen Fielle".
Namnet på mora til døttrene er ikkje nemnt. Men det må vere Lisbet Larsdotter og Samson Abrahamson som er foreldra til desse to jentene. Lisbeth Larsdotter må vere ho som vart døypt i Imsland 15. april 1753 av foreldre Lars Vigleikson og Lisbeth Sjursdotter Torsteinbu.
Elisabet Larsdotter budde i 1801 på Finnvik i Imsland 60 år gamal og var då "Enke eft. 1ste ægtesk. Haandarbeyde".
Enke og Fattiglem Lisbeth Larsdotter Køjlen under Langeland døydde 24. november og vart gravlagd 13. desember 1829, 79 år gamal.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1758-teljinga i Fløgstad, Sauda, Rogaland, NOR.

Samson Abrahamson gifta seg med Lisbeth Larsdotter den 13 okt. 1776 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 7 jul. 1776 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

25        i.  Magla Samsonsdotter. Magla fekk barn med Christen Olson Ørke. Magla gifta seg med Hans Kristoffer Hansson Bakken i 1808 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR.

         ii.  Lisbeth Samsonsdotter vart fødd i 1783 i Førland, Strand, Rogaland, NOR og vart døypt den 25 des. 1783 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.


51. Lisbeth Larsdotter vart fødd i 1753 i Torsteinbu, Imsland, Rogaland, NOR, vart døypt den 15 apr. 1753 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR, døydde den 24 nov. 1829 i Langeland, Imsland, Rogaland, NOR, 76 år gamal, og vart gravlagd den 13 des. 1829 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. Andre namn for Lisbeth var Elisabeth og Lisbet.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1758-teljinga i Torsteinbu, Imsland, Rogaland, NOR.

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Finnvik, Imsland, Rogaland, NOR.

Lisbeth gifta seg med Samson Abrahamson Førland den 13 okt. 1776 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

52. Tierand Mortenson Saltkjervig vart fødd i 1736, døydde i 1790 i Knutsvik norda, Hjelmeland, Rogaland, NOR 54 år gamal, og vart gravlagd den 4 apr. 1790 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Det er ikkje nemnt husmannsplassar på Norda Knutsvik før på 1700-talet. I 1701 og 1706 budde Peder Torgilsson og Knut Torgilsson som husmenn her. Dei var truleg brør. Peder er nemnt som husmann åleine i 1711. Sidan må me fram til 1760-talet for å få opplysningar om nye husmenn. Det er ikkje utruleg at det budde husmannsfolk i den mellomliggande tida, men det kjenner me ikkje til. I 1762 er det nemnt ein husmannsfamilie her. I 1784 bur det folk i Saltkjervik. Det hadde det gjort i nesten tjue år då.
Tjerand Mortenson, Kari Torgilsdotter og Dorte Torgilsdotter var tenarar hjå John Johnson på Norda Knutsvik i 1762/1763. Tjerand og Kari vart gifte i 1767, og dei flytta truleg til Saltkjervik ikkje lenge etter. I alle fall budde dei der i 1773 då ein son vert fødd og døydde som spedbarn same året.
Tierand Saltkiervigen vart gravlagd 4. april 1790, 54 år gamal.
I Manntalet for 1801 på Knutsvik står det at Kari "Torbjørnsdotter" er 61 år og enke på husmannsplassen.
Kari Saltkiervig vart gravlagd 16. mars 1813, 78 år gamal.
Etter dei budde det folk på Saltkjervik til ikring midten av vårt århundre.
Sonen Torgils Tjerandson og kona Kari Larsdotter vart husmann på Saltkjervik under Norda Knutsvik etter foreldra.

Hendingar i livet hans var:

• Futens kassabok: 1762, i Knutsvik norda, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Tierand Mortenson gifta seg med Kari Torgilsdotter den 24 jun. 1767 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Morten Tjerandson Knudsvik vart fødd i 1773 i Knutsvik norda, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 21 mar. 1773 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1773 i Knutsvik norda, Hjelmeland, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 3 okt. 1773 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         ii.  Ingebor Tjerandsdotter vart fødd i des. 1774 i Knutsvik norda, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 8 jan. 1775 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 29 jul. 1868 i Knutsvik norda, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 93 år gamal, og vart gravlagd den 2 aug. 1868 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Ingebor var Ingeborg. Ingebor gifta seg med Halvar Toreson Fosså den 26 jun. 1806 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        iii.  Marthe Tjerandsdotter d.e. (Tvilling) vart fødd i 1778 i Knutsvik norda, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 16 aug. 1778 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1805 i Knutsvik norda, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 27 år gamal, og vart gravlagd den 29 apr. 1805 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Ho hadde ikkje noko tilhøve eller barn.

         iv.  Gauthe Tjerandson (Tvilling) vart fødd i 1778 i Knutsvik norda, Hjelmeland, Rogaland, NOR og vart døypt den 16 aug. 1778 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

26        v.  Torgir Tjerandson Saltkjervig. Torgir gifta seg med Kari Larsdotter den 21 jun. 1807 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         vi.  Martha Tjerandsdotter d.y. vart fødd i 1784 i Knutsvik norda, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 30 mai 1784 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 17 okt. 1865 i Skartveit, Fister, Rogaland, NOR, 81 år gamal, og vart gravlagd den 3 nov. 1865 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Martha var Marthe. Martha gifta seg med Anders Svendson Skartveit den 2 jul. 1809 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.


53. Kari Torgilsdotter vart fødd i 1739 i Knutsvik norda, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1813 i Knutsvik norda, Hjelmeland, Rogaland, NOR 74 år gamal, og vart gravlagd den 16 mar. 1813 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Kari var Karen.

Hendingar i livet hennar var:

• Futens kassabok: 1762, i Knutsvik norda, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Knutsvik norda, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Kari gifta seg med Tierand Mortenson Saltkjervig den 24 jun. 1767 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

54. Lars Pederson Segadal vart fødd i 1750 i Segadal, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1782 i Segadal, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 32 år.

Generelle notat: Lars Pederson Segadal vart trulova den 3. april 1774 med Elen Tostensdotter. Kausjonistar var Jørgen Houe og Lars Houe. Lars Pedersen Segadal og Elne Tostensdotter vart vigde i Hjelmeland kyrkje den 24. mai 1774. Elen og Lars er nemnde med fire barn. Dei budde på Indre Ramsfjell ei tid ikring 1775. Dei to eldste barna er fødde der. Etterpå flytta dei til Segadalsvågen og budde der som husmannsfolk. Kva tid Lars døydde er ukjent, men i 1801 bur Eli Thorsdotter (skal vere Torstensdotter) på Tøtland som enke og inderst. Eli Torstensdotter Fossaaen (under Tøtland) døydde 7. mai og vart gravlagd 12. mai 1831, 81 år gamal.

Lars Pederson gifta seg med Eli Torsteinsdotter den 24 mai 1774 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 3 apr. 1774 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Peder Larsson Ramsfjell vart fødd i 1774 i Ramsfjell indre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 12 aug. 1774 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1774 i Ramsfjell indre, Hjelmeland, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 4 sep. 1774 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         ii.  Peder Larsson Auglendsøen vart fødd i 1775 i Ramsfjell indre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 5 des. 1775 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 2 sep. 1861 i Aukland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 86 år gamal, og vart gravlagd den 7 sep. 1861 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Peder gifta seg med Brønla Olsdotter den 19 jul. 1810 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

        iii.  Torsten Larsson Ritland vart fødd i 1779 i Segadal, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 21 mar. 1779 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 9 jan. 1841 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 62 år gamal, og vart gravlagd den 16 jan. 1841 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Torsten var Tosten. Torsten gifta seg med Kari Olsdotter den 31 mai 1807 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

27       iv.  Kari Larsdotter. Kari gifta seg med Torgir Tjerandson Saltkjervig den 21 jun. 1807 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


55. Eli Torsteinsdotter vart fødd i 1750, døydde den 7 mai 1831 i Tøtland, Hjelmeland, Rogaland, NOR 81 år gamal, og vart gravlagd den 12 mai 1831 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Eli var Elen.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Tøtland, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Eli gifta seg med Lars Pederson Segadal den 24 mai 1774 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

58. Ole Leivson Einervoll vart fødd i 1724 i Vasshus, Suldal, Rogaland, NOR og døydde cirka 1780 i Einervoll, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 56 år.

Generelle notat: I 1763 vart Ola Leivson eigar av eit pund smør på Einarvoll. Første kona, Sissel Olsdotter, er berre nemnt fødd 1724 men ikkje kvar ho var frå, men ho var truleg frå Einervoll og dotter til Ola Hallvorson og Anna Pedersdotter.
I futens kassabok for 1762-1763 står det at Sissel døydde 3. februar 1763. Ziztele Olsdotter Enervold vart gravlagd 11. februar 1763, 39 år gamal.

I "Specification over De Umyndiges midler og De Anordnede Formynderes Nafne udj Ryefølche Carmsund og Hæsbye for Aar 1763" finn ein at det vart halde skifte etter Sisille Olsdotter Enervold den 10. mars 1763. Umyndige arvingar som blir nemt var:
1) Ole Olson 19 år som arva 21-2-13 i lausøyre
2) Siri Olsdotter 15 år som arva 10-3-7 i lausøyre
3) Anne Olsdotter 6 år som arva 10-3-7 i lausøyre
4) Siri Olsdotter 1 år som arva 10-3-7 i lausøyre
Formyndar for dei alle var "Faderen Ole Levsen Enervold".

3. søndag etter Trinitates (19. juni) 1763 gifta Ole Levson Enervold seg med Guri Gundersdotter Ritland i Hjelmeland kyrkje.
Guro Enervold vart gravlagd 10. februar 1792, 60 år gamal.
Ole har truleg sjølv døydd i tida 1778-1781 då kyrkjeboka har berre tal på døde av kvart kjønn i denne tida.

Ole Leivson gifta seg med Zitzele Olsdotter cirka 1744 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Ole Olson Måland d.e. vart fødd i 1744 i Einervoll, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1813 i Måland, Årdal, Rogaland, NOR 69 år gamal, og vart gravlagd den 28 feb. 1813 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Ole gifta seg med Ingeri Eivindsdotter den 11 jun. 1769 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Ole fekk barn med Martha Børgesdotter.

         ii.  Siri Olsdotter d.e. vart fødd i 1748 i Einervoll, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1816 i Riskedal, Årdal, Rogaland, NOR 68 år gamal, og vart gravlagd den 24 nov. 1816 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Siri gifta seg med Ole Olson Riskedal den 8 apr. 1776 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        iii.  Joen Olson Einervoll vart fødd i 1753 i Einervoll, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1763 i Einervoll, Hjelmeland, Rogaland, NOR 10 år gamal, og vart gravlagd den 6 mar. 1763 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         iv.  Lev Olson Einervoll vart fødd i 1754 i Einervoll, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1763 i Einervoll, Hjelmeland, Rogaland, NOR 9 år gamal, og vart gravlagd den 6 mar. 1763 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

          v.  Anna Olsdotter vart fødd i 1756 i Einervoll, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 19 feb. 1817 i Jørmeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR 61 år gamal, og vart gravlagd den 28 feb. 1817 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Anna gifta seg med Jacob Jakobson Jørmeland den 25 jun. 1789 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         vi.  Ingeborg Olsdotter vart fødd i 1760 i Einervoll, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1777 i Einervoll, Hjelmeland, Rogaland, NOR 17 år gamal, og vart gravlagd den 11 nov. 1777 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

29      vii.  Siri Olsdotter d.y.. Siri gifta seg med Biørn Osmundson Tytlandsvik den 27 jun. 1787 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Siri gifta seg så med Niels Larsson Tytlandsvik den 14 jul. 1791 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Ole Leivson gifta seg så med Guro Gunnarsdotter den 19 jun. 1763 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Sissele Olsdotter vart fødd i 1764 i Einervoll, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 18 jul. 1764 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 8 jul. 1849 i Einervoll, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 85 år gamal, og vart gravlagd den 13 jul. 1849 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Andre namn for Sissele var Cecelle og Cissele. Sissele gifta seg med Johne Jakobson Einervoll den 24 jun. 1784 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         ii.  Lev Olson Einervoll vart fødd i 1770 i Einervoll, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 14 mar. 1770 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1770 i Einervoll, Hjelmeland, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 12 apr. 1770 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        iii.  Torbiørn Olson Einervoll vart fødd i 1771 i Einervoll, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 8 feb. 1771 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1771 i Einervoll, Hjelmeland, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 28 nov. 1771 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         iv.  Ole Olson vart fødd i 1774 i Einervoll, Hjelmeland, Rogaland, NOR og vart døypt den 9 jan. 1774 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

          v.  Ole Olson d.y. vart fødd i 1776 i Einervoll, Hjelmeland, Rogaland, NOR og vart døypt den 26 mai 1776 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


59. Zitzele Olsdotter vart fødd i 1724 i Einervoll, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 3 feb. 1763 i Einervoll, Hjelmeland, Rogaland, NOR 39 år gamal, og vart gravlagd den 11 feb. 1763 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde den 10 mar. 1763 i Einervoll, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Zitzele gifta seg med Ole Leivson Einervoll cirka 1744 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

60. Christen Nilsson Hauskevåg vart fødd i 1761 i Hjelmelandsvågen, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 18 feb. 1761 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1814 i Hauske, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 53 år gamal, og vart gravlagd den 27 mar. 1814 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Generelle notat: I kyrkjeboka for trulova i 1781: "2den Juledag trolovet Christen Niels og Siri Michelsd. Caut: Jon Bielland Lars Rande ..." (Jon Bjelland var Jon Knudson frå Nedre Fevoll og bror til Anders som var fadder på sonen til Kristen og Siri, Nils, som vart døypt i 1784. Lars Rande var Lars Osmundson Randa frå Kilane i Erfjord).
I kyrkjeboka for vigde i 1782: "Christen Nielsen og Siri Michelsd blev Søndag etter nytaar Copuleret i Fister Kirke"
I 1784: "Niels Christensen fød i Hauschevaagen Døbt den 4de Søndag i advent Test: Kleng Berche Sevat Wiige Anders Feevold Cecel Klæpholm Mallene Svendsd. Hausche"
I 1789: "Michel Christensen Housche Waagen døbt den 20 Martij fadrenn Knud Øye Ole Bree Wiig Gudmund Øglend Anna og Siri Housche"
Siri Houskevaagen vart gravlagd 1. søndag etter Trinitates i 1803, 56 år gamal.
Enkemand Christen Houske-Waagen vart vigd i Hjelmeland 7. søndag etter Trinitates 1804 med Kisti Larsdotter Melhus. Caut: Jens Pundsnes (gift med syster til Kisti) og Peder Wige.
5. august 1806 vart Siri Christensdotter fød i Houschevaagen døypt i Hjelmeland. Foreldra var Christen Nielson og Kisti Larsdotter. Faddrane var: Johne Melhuus, Gudmund Pundsnes, Siri Dyvig, Britha Endresdotter Røgelstad og Anna Olsdotter Houschevaag.
I kyrkjeboka for Hjelmeland i 1814: "vj 27 Martii kasted jord paa Christen Houschevaagen" 54 år gamal. og Fattiglem Kisti Larsdotter Houschevaagen døydde 3. juli og vart gravlagd 10. juli 1821, 60 år gamal.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1801-teljinga i Hauske, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Christen Nilsson gifta seg med Siri Mikkelsdotter den 6 jan. 1782 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 26 des. 1781 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

30        i.  Niels Kristenson Vassvik. Niels gifta seg med Lisbeth Andersdotter den 14 mar. 1810 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Niels gifta seg så med Ingeborg Gjertsdotter den 30 jun. 1837 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

         ii.  Michel Kristenson vart fødd i 1789 i Hauske, Hjelmeland, Rogaland, NOR og vart døypt den 20 mar. 1789 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Christen Nilsson gifta seg så med Kisti Larsdotter den 15 jul. 1804 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

          i.  Siri Kristensdotter vart fødd i 1806 i Hauske, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 5 aug. 1806 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 18 mar. 1876 i Øye, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 70 år gamal, og vart gravlagd den 24 mar. 1876 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Siri gifta seg med Torjer Andersson Hetlevig den 3 nov. 1854 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


61. Siri Mikkelsdotter vart fødd i 1747 i Øye, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1803 i Hauske, Hjelmeland, Rogaland, NOR 56 år gamal, og vart gravlagd den 12 jun. 1803 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Hauske, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Siri gifta seg med Christen Nilsson Hauskevåg den 6 jan. 1782 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

62. Anders Nilsson Vatland vart fødd i 1740 i Sandanger ytre, Fister, Rogaland, NOR, døydde i 1803 i Vatland, Jelsa, Rogaland, NOR 63 år gamal, og vart gravlagd den 18 sep. 1803 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Anders Nilsson var Andreas.

Generelle notat: "Anders Nielsen Sandanger og Marthe Joensdatter" vart trulova i Fister kyrkje 3. påskedag (24. april) 1764. Kausjonistar var Svend Fister og Børge Lie.
Anders Nielson og Marthe Joensdotter vart vigde 24. juni 1764 i Hjelmeland kyrkje
Anders hadde fleire barn i første ekteskap, men det er berre nemnt fire i bygdeboka og difor har truleg fleire døydd små. Den 17. april 1768 vert Anders Vatlands son, Anders, døypt (dette kan vere feilføring i kyrkjeboka og kan ha vore Niels). Den 16. august 1778 vart Anders Watlands son Niels gravlagd, 9½ år gamal.
Martha Jonsdotter Vatland vart gravlagd 15. juni 1788, 50 år gamal.
Anders Nilsson gifta seg oppatt i 1789 med Johanna Henriksdotter Kalheim. Med henne hadde Anders ein son. Johanna døydde i 1791, 33 år gamal.
I 1792 gifta Anders Nilsson seg med Brita Larsdotter Flåtene. Ho var då 23 år gamal og han ikring 60 år.
Med Brita hadde Anders to døtre.

Anders fekk bygsla bruket på Vatland etter Knut Ånonson i 1764 og fekk skøyte datert 6. juni 1792 på bruket for 264 riksdalar. Han kjøpte bruket av Rasmus Lauvsnes som var gift med Sissel Bjørnsdotter, dotter til Bjørn Hovda, og medarvingar, som hadde skøyte frå 1754.

Folgemann Anders Vatland på Ombo vart gravlagd 18. september 1803, 80 år gamal. Skiftet etter han slutta 17. november 1803.
Enka Brita Larsdotter gifta seg så i 1804 med enkemann Lars Halvarson Vågane i Erfjord.
Dersom Anders var son til Nils og Elisabet Ormsdotter på ytre Sandanger, må han vere fødd ikring 1740, for far til Elisabet Ormsdotter var fødd i 1704, og Elisabet Ormsdotter må då ha vore fødd ikring 1724.

Hendingar i livet hans var:

• Futens kassabok: 1762, i Sandanger indre, Fister, Rogaland, NOR.

• Han er nemnd i 1801-teljinga i Vatland, Jelsa, Rogaland, NOR.

Anders Nilsson gifta seg med Martha Jonsdotter den 24 jun. 1764 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 24 apr. 1764 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Anders Andersson Vatland (Død som barn) vart fødd i 1768 i Vatland, Jelsa, Rogaland, NOR, vart døypt den 17 apr. 1768 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde i Vatland, Jelsa, Rogaland, NOR,.

         ii.  Niels Andersson Vatland vart fødd i 1769 i Vatland, Jelsa, Rogaland, NOR, døydde i 1778 i Vatland, Jelsa, Rogaland, NOR 9 år gamal, og vart gravlagd den 16 aug. 1778 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

        iii.  Johne Andersson Aukland vart fødd i 1771 i Vatland, Jelsa, Rogaland, NOR, vart døypt den 8 des. 1771 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR, døydde den 15 mar. 1838 i Aukland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 67 år gamal, og vart gravlagd den 23 mar. 1838 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Johne var Jon. Johne gifta seg med Susanna Nilsdotter den 16 mai 1796 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         iv.  Anders Andersson Hjelmelandsvåg vart fødd i 1775 i Vatland, Jelsa, Rogaland, NOR, vart døypt den 12 feb. 1775 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR, døydde den 28 okt. 1830 i Hjelmelandsvågen, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 55 år gamal, og vart gravlagd den 6 nov. 1830 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Anders gifta seg med Malene Larsdotter den 14 nov. 1798 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Anders gifta seg så med Hanna Christina Paulsdotter den 25 sep. 1821 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

          v.  Brita Andersdotter vart fødd i 1777 i Vatland, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde i Årdal, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Brita var Berta. Brita gifta seg med Nils Andersson Garthun cirka 1800 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

         vi.  Marthe Andersdotter (Tvilling - død som barn) vart fødd i 1780 i Vatland, Jelsa, Rogaland, NOR og vart døypt den 31 des. 1780 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

31      vii.  Lisbeth Andersdotter (Tvilling). Lisbeth fekk barn med Rasmus Jonson Tjul. Lisbeth gifta seg med Niels Kristenson Vassvik den 14 mar. 1810 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

Anders Nilsson gifta seg så med Johane Henriksdotter den 2 jul. 1789 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

          i.  Henrik Andersson Bjerga vart fødd i 1791 i Vatland, Jelsa, Rogaland, NOR, vart døypt den 21 apr. 1791 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR, døydde den 9 jan. 1871 i Bjerga, Jelsa, Rogaland, NOR, 80 år gamal, og vart gravlagd den 17 jan. 1871 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Henrik gifta seg med Brita Jakobsdotter den 12 jul. 1825 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Henrik gifta seg så med Torborg Jakobsdotter den 16 jul. 1842 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Anders Nilsson gifta seg så med Britta Larsdotter den 5 jul. 1792 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hans var:

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Vatland, Jelsa, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Marta Johanna Andersdotter vart fødd i 1795 i Vatland, Jelsa, Rogaland, NOR, vart døypt den 15 mar. 1795 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde i 1885 i Nettle Creek, Grundy, IL, USA, 90 år gamal. Eit anna namn for Marta var Marthe. Marta gifta seg med Osmund Sjurson Marvik den 12 nov. 1825 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

         ii.  Britta Andersdotter vart fødd i 1799 i Vatland, Jelsa, Rogaland, NOR, vart døypt den 10 nov. 1799 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR, døydde den 11 des. 1879 i Sandanger indre, Fister, Rogaland, NOR, 80 år gamal, og vart gravlagd den 16 des. 1879 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Dødsårsak: Lungebetændelse. Eit anna namn for Britta var Britha. Britta gifta seg med Anders Andersson Kvaløy den 14 apr. 1830 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.


63. Martha Jonsdotter vart fødd i 1738 i Ur, Årdal, Rogaland, NOR, døydde i 1788 i Vatland, Jelsa, Rogaland, NOR 50 år gamal, og vart gravlagd den 15 jun. 1788 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Martha var Marthe.

Martha gifta seg med Anders Nilsson Vatland den 24 jun. 1764 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Sjuande generasjon (3x tippoldeforeldre)

horizontal rule


64. Salomon .

Generelle notat: I "Specification over De Umyndiges midler og De Anordnede Formynderes Nafne udj Ryefølche Carmsund og Hæsbye" finn ein at det var skifte den 12. desember 1758 på Krosleide under Walde og Østerhus etter Kirsten Salmonsdotter og umyndige arvingar var Knud Knudson 6 år (skal truleg vere Svend) og Maritha 3 år som arva henne.
"Salomon Raufnsfield i Hielmeland" var formyndar for sonen Knud og "Faderen Knud Svendsen under ansvar af John Østerhuus" var formyndar for dottera Maritha.
Ein skulle tru at Kirsten Salomonsdotter Vadla og Salomon Salomonson Ramsfjell var sysken.

Salomon gifta seg med ukjend.

Barna hans var:

32        i.  Salomon Salomonson Ramsfjell. Salomon gifta seg med Ingeborg Salomonsdotter cirka 1735 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Salomon gifta seg så med Barbro Ådnesdotter i 1743 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

         ii.  Kirsten Salomonsdotter vart fødd cirka 1715 og døydde i 1758 i Vadla, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 43 år. Kirsten gifta seg med Knud Svendson Tyskevig cirka 1751 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


66. Aadne Anfinnson Laavigen vart fødd i 1675 i Hølland, Sauda, Rogaland, NOR og døydde cirka 1745 i Nådland, Jelsa, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 70 år.

Generelle notat: Ådne Annfinnson var lotbrukar på Buer i 1706. Han er son av Annfinn Helland frå Sauda. Faren er død i 1706 og mora, Tyri Ådnesdotter, fylgjer med son sin til Buer. Eldste bror til Ådne, Gunnar, bur i Ilstadvika i Sand i 1706, ein yngre bror Knut Annfinnson f. 1687 bur hjå mor si på Buer i 1706.
Aadne Andfindson Buer vart vigd i Jelsa 23. januar 1707 med Karen Gundersdotter. Dei bruka Buer til ikring 1708.
25. januar 1711 vert Aadne Laavigens dotter Turij døypt. Denne dottera er i bygdeboka ført som gravlagd 13. desember 1711. I kyrkjeboka er det ført gravlag ei Turij denne dato, men faren bur då på Bergeland og eg klarer ikkje sjå at førenamnet på faren er Aadne. Derimot er det i kyrkjeboka ført Aadne Laavigens barn gravlagd 6. mars 1712. Dette må truleg vere Turij.
Då dottera Barbro vert døypt i 1720, ser namnet hans ut til å vere skrive Onund
Ådne var husmann på Bergeland i 1711. Han hadde då kone og to barn. Dette er truleg Ådne Anfinnson som seinare flytta til Låvik under Nådland der dei budde seinare.
Både Aadne og kona Kari Gunnarsdotter har truleg døydd i tidsromet der det manglar kyrkjebøker for Jelsa: 1738-1752

Aadne Anfinnson gifta seg med Karen Gunnarsdotter den 23 jan. 1707 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Karen Ådnesdotter vart fødd i 1707 i Buer, Jelsa, Rogaland, NOR, vart døypt den 23 okt. 1707 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde i Gongenes, Rennesøy, Rogaland, NOR,. Eit anna namn for Karen var Kari.

         ii.  Turij Ådnesdotter vart fødd i 1711 i Nådland, Jelsa, Rogaland, NOR, vart døypt den 25 jan. 1711 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR, døydde i 1712 i Nådland, Jelsa, Rogaland, NOR, i ein alder av 1 år, og vart gravlagd den 6 mar. 1712 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

        iii.  Anfinn Ådneson Gangenes vart fødd i 1712 i Nådland, Jelsa, Rogaland, NOR, vart døypt den 23 okt. 1712 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR, døydde i 1767 i Gongenes, Rennesøy, Rogaland, NOR, 55 år gamal, og vart gravlagd den 12 jun. 1767 i Hausken kyrkje, Rennesøy, Rogaland, NOR. Andre namn for Anfinn var Andfind og Anfin. Anfinn gifta seg med Anna Nilsdotter cirka 1746 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

         iv.  Tyrij Ådnesdotter vart fødd i 1716 i Nådland, Jelsa, Rogaland, NOR og vart døypt den 5 apr. 1716 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

          v.  Gunder Ådneson vart fødd i 1719 i Nådland, Jelsa, Rogaland, NOR og vart døypt den 22 jan. 1719 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

33       vi.  Barbro Ådnesdotter. Barbro gifta seg med Salomon Salomonson Ramsfjell i 1743 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.


67. Karen Gunnarsdotter vart fødd cirka 1680 og døydde cirka 1750 i Nådland, Jelsa, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 70 år.

Karen gifta seg med Aadne Anfinnson Laavigen den 23 jan. 1707 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

68. Jonas Johannesson Østerhus vart fødd i 1678 i Østerhus, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1756 i Østerhus, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 78 år.

Generelle notat: Jonas Johannesson fekk skøyte av faren på ein halv laup av garden i 1706. Frå våren 1708 bygsla han like mykje av faren saman med halvparten av husmannsplassen Krossleitet og 6 mark i Kromshagen. I 1709 kjøpte broren Bjørn ein halv laup med odelsrett. Jonas protesterte på at det var odelsrett på den parten. Den meinte han var hans. Det enda med at Jonas fekk kjøpe ½ laup 22 merker i Østerhus og Kromshagen av broren same året for 90 dalar. Jonas auka sin eigarpart i garden ved å kjøpa 1 pund 6 ½ merker av Gudmund Røgjelstad og Jørgen Øye i 1720. Det var skifte etter Jonas i 1756. Då kona Marit Oddsdotter var blitt enke, fekk ho folge av garden. Den var på 3 tønner havrekorn, 1 tønne gammalt korn, ½ tønne reint korn, 2 pund rug og fór til to kyr og seks smalar. I tillegg skulle ho ha fritt husrom, lys og varme "og alderdoms opvartning som et gl. Meniske tilkommer".

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde i 1756 i Østerhus, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Jonas Johannesson gifta seg med Marit Oddsdotter i 1707 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

34        i.  Johne Jonasson Østerhus. Johne gifta seg med Liva Ågesdotter cirka 1735 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         ii.  Marta Jonasdotter vart fødd cirka 1710 i Østerhus, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde før 1758 i Nessa store, Årdal, Rogaland, NOR. Marta gifta seg med Knud Jørgenson Nessa cirka 1737 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


69. Marit Oddsdotter vart fødd cirka 1682 i Segadal, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Østerhus, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Marit var Martha.

Hendingar i livet hennar var:

• Futens kassabok: 1762, i Østerhus, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Marit gifta seg med Jonas Johannesson Østerhus i 1707 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

70. Aage Jonson Hauge vart fødd i 1664 i Hauge nedre, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1728 i Hauge nedre, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 64 år.

Generelle notat: Åge Jonson Nedre Hauge vart gift med Kari Jonsdotter Vadla og det er nemnt seks barn etter dei. Åge er nemnd som brukar av Nedre Hauge frå 1701 til 1723. Nettoformua hans ved skiftet i 1728 var på heile 274 dalar.

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde i 1728 i Hauge nedre, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Aage Jonson gifta seg med Karen Jonsdotter d.y. i 1688 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Jone Ågeson Eiane d.e. vart fødd i 1692 i Hauge nedre, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1759 i Eiane indre, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 67 år. Jone gifta seg med Marthe Reidarsdotter cirka 1710 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         ii.  Jone Ågeson Kilane d.y. vart fødd i 1694 i Hauge nedre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1770 i Kilane, Erfjord, Rogaland, NOR 76 år gamal, og vart gravlagd den 10 jun. 1770 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Jone var Jon. Jone gifta seg med Liva Larsdotter den 17 okt. 1723 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Jone gifta seg så med Ragnilde Pedersdotter den 2 nov. 1763 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

        iii.  Odd Ågeson Kalsheim vart fødd i 1697 i Hauge nedre, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1765 i Kalsheim, Nedstrand, Rogaland, NOR 68 år gamal. Odd gifta seg med Kari Rasmusdotter cirka 1727 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR.

         iv.  Åge Ågeson Hauge vart fødd i 1702 i Hauge nedre, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde etter 1740 i Hauge nedre, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

          v.  Sofie Ågesdotter vart fødd i 1705 i Hauge nedre, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1761 i Øystad, Suldal, Rogaland, NOR 56 år gamal. Sofie gifta seg med Albert Larsson Øystad cirka 1723 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

35       vi.  Liva Ågesdotter. Liva gifta seg med Johne Jonasson Østerhus cirka 1735 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


71. Karen Jonsdotter d.y. vart fødd i 1668 i Vadla, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Hauge nedre, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Karen var Kari.

Karen gifta seg med Aage Jonson Hauge i 1688 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

72. Lars Bjørnson Erøy vart fødd i 1650 i Erøy, Erfjord, Rogaland, NOR, døydde i 1736 i Erøy, Erfjord, Rogaland, NOR 86 år gamal, og vart gravlagd den 7 mar. 1736 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Lars Bjørnson var Lauritz.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1666-teljinga i Våge, Imsland, Rogaland, NOR.

• Han er nemnd i 1701-teljinga i Erøy, Erfjord, Rogaland, NOR.

Lars Bjørnson gifta seg med Anna Steinsdotter cirka 1685 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Bjørn Larsson vart fødd i 1688 i Erøy, Erfjord, Rogaland, NOR.

         ii.  Borgele Larsdotter vart fødd cirka 1690 i Erøy, Erfjord, Rogaland, NOR, døydde i 1754 i Erøy, Erfjord, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 64 år, og vart gravlagd den 25 mar. 1754 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Borgele var Baarille. Borgele gifta seg med Christen Danielson Vik den 9 jul. 1713 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

36      iii.  Hendrik Larsson Erøy. Hendrik gifta seg med Helvig Jonsdotter den 12 okt. 1722 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

Lars Bjørnson gifta seg så med Mette Toresdotter i 1712 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


73. Anna Steinsdotter vart fødd cirka 1655 i Barkeland, Jelsa, Rogaland, NOR, døydde i 1706 i Erøy, Erfjord, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 51 år, og vart gravlagd den 6 jun. 1706 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

Anna gifta seg med Lars Bjørnson Erøy cirka 1685 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

74. Jone Jonson Åsland vart fødd i 1660 i Framnes, Vikebygd, Hordaland, NOR og døydde cirka 1710 i Åsland, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 50 år. Eit anna namn for Jone Jonson var Jonas.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1665-teljinga i Framnes, Vikebygd, Hordaland, NOR.

Jone Jonson gifta seg med Mette Toresdotter cirka 1688 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Jone Jonson Åsland vart fødd i 1689 i Åsland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde etter 1740 i Åsland, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Jone gifta seg med Siri Pedersdotter cirka 1715 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

37       ii.  Helvig Jonsdotter. Helvig gifta seg med Hendrik Larsson Erøy den 12 okt. 1722 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Helvig gifta seg så med Ole Larsson Kjølvik d.y. cirka 1742 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

        iii.  Lars Jonson Helgøy vart fødd i 1695 i Åsland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1767 i Helgøy, Sjernarøy, Rogaland, NOR 72 år gamal, og vart gravlagd den 18 okt. 1767 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR. Lars gifta seg med Malena Rasmusdotter den 3 jul. 1728 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Lars gifta seg så med Kirsten Sjursdotter den 14 jul. 1738 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Lars gifta seg så med Barbro Kristensdotter den 6 jul. 1762 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR.

         iv.  Thore Jonson Rødne vart fødd i 1699 i Åsland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1754 i Rødne indre, Imsland, Rogaland, NOR 55 år gamal, og vart gravlagd den 10 feb. 1754 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. Thore gifta seg med Ragnhild Isaksdotter den 8 jul. 1737 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Thore gifta seg så med Sidselle Jakobsdotter i 1742 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

          v.  Jens Jonson Erøy vart fødd i 1705 i Åsland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Erøy, Erfjord, Rogaland, NOR. Jens gifta seg med Berte Larsdotter den 6 jul. 1732 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Jens fekk barn med Gunilla Pedersdotter. Jens gifta seg så med Marte Knudsdotter den 2 jul. 1758 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.


75. Mette Toresdotter vart fødd i 1660 i Eide, Sjernarøy, Rogaland, NOR og døydde cirka 1740 i Erøy, Erfjord, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 80 år.

Generelle notat: Første mannen til Mette Toresdotter var Jone (Jonas) Jonson, son av Jone (Jonas) Osmundson frå Åsland, men som budde på Framnes i Sunnhordland. Då Mette Toresdotter vart enke dreiv ho garden fram til 1711. Då sonen Jone tok over bruket på 1½ laupar smør, gifta ho seg med enkemann Lars Bjørnson og flytte til Erøy i Erfjord. Mette hadde ikkje barn med Lars, men det er kjend 3 barn frå Lars sitt første ekteskap med Anna Steinsdotter. Lars Ærøens Quinde vart gravlagd 6. juni 1706, 51 år gamal.
Mette fekk folge av sonen på 4 tønner havrekorn, ½ tønne reint korn, 2 spann rug og fór til 2 kyr, 9 sauer og 3 geiter. Sonen skulle også "des foruden beuise ald Sønlig Lydighed, som hand for Gud och dend Christen øfrighed Wil ansuare".
Denne folgekontrakten vart skriven og tinglyst i desember 1711. Allereie på neste ting i april i 1712 vart det for retten opplese ein "Revers", der folga vart bestemt annleis. Mette skulle no få to tønner havrekorn og beite for tre gjeldnaut, som sonen skulle henta på Erøy og føra dit att om hausten.
Bjørn Erøy og Mette Erøy er fadder på barnet til Jens Klengson Erfjord i 1727. Lars Ærøen vart gravlagd 7. mars 1736.
Mette må vere død før 1736 då det var skifte etter Lars Bjørnson. Det kan ha vore skifte etter dei begge då, for arvingane var begge sine barn frå tidlegare ekteskap (eller ho skifta med barna sine samstundes som det var skifte etter Lars, og døydd i perioden 1737-1753 då det manglar kyrkjebøker for Jelsa).

Hendingar i livet hennar var:

• Fadder: 1727, Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

Mette gifta seg med Jone Jonson Åsland cirka 1688 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR.

Mette gifta seg så med Lars Bjørnson Erøy i 1712 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

76. Halvor Levardson Røgenes vart fødd i 1638 i Gjesfjell, Årdal, Rogaland, NOR og døydde i Røykjenes, Jelsa, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Halvard (Halvor) Levardson bygsla Røykjenes i 1685. Då var det to bruk på Røykjenes med 1 laup smør på kvar. Det bruket Halvard bygsla var truleg det austre.
Halvor overlet bruket til versonen Elling Kristenson frå Laugaland og busette seg på Kuneset under Røykjenes.
14. februar 1703 vart Halvor Røgenæs quinde Lisbet gravlagd, og 26. august 1703 vart Halvor Røgenæs dotter Lisbet gravlagd.
Halvard hadde då fire barn som ein kjenner til.

Halvor Levardson gifta seg med Lisbet Røgenes cirka 1684 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Marta Halvorsdotter vart fødd cirka 1685 i Røykjenes, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde i Røykjenes, Jelsa, Rogaland, NOR. Marta gifta seg med Elling Kristenson Røgenes i 1703 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

38       ii.  Lars Halvorson Ramsfjell. Lars gifta seg med Gunille Pedersdotter cirka 1720 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        iii.  Tormod Halvorson Bergeland vart fødd i 1691 i Røykjenes, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde i 1761 i Bergeland, Årdal, Rogaland, NOR 70 år gamal.

         iv.  Lisbet Halvorsdotter vart fødd cirka 1693 i Røykjenes, Jelsa, Rogaland, NOR, døydde i 1703 i Røykjenes, Jelsa, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 10 år, og vart gravlagd den 26 aug. 1703 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.


77. Lisbet Røgenes vart fødd cirka 1660, døydde i 1703 i Røykjenes, Jelsa, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 43 år, og vart gravlagd den 14 feb. 1703 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

Lisbet gifta seg med Halvor Levardson Røgenes cirka 1684 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

78. Peder Olson Vågane vart fødd i 1650, døydde i 1702 i Vågane, Erfjord, Rogaland, NOR 52 år gamal, og vart gravlagd den 17 sep. 1702 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1701-teljinga i Vågane, Erfjord, Rogaland, NOR.

Peder Olson gifta seg med Karen Larsdotter cirka 1685 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

39        i.  Gunille Pedersdotter. Gunille gifta seg med Ole Olson Ramsfjell den 9 sep. 1710 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Gunille gifta seg så med Lars Halvorson Ramsfjell cirka 1720 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Gunille gifta seg så med Knud Tolleivson Vågane cirka 1727 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         ii.  Sitzella Pedersdotter vart fødd i 1689 i Vatland, Jelsa, Rogaland, NOR, døydde i 1714 i Jelsa Prestegard, Jelsa, Rogaland, NOR 25 år gamal, og vart gravlagd den 21 des. 1714 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Sitzella var Sissilla. Sitzella gifta seg med Børild Ivarson Håland den 25 okt. 1711 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

        iii.  Daarte Pedersdotter vart fødd cirka 1691 i Vatland, Jelsa, Rogaland, NOR, døydde i 1714 i Jelsa Prestegard, Jelsa, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 23 år, og vart gravlagd den 21 des. 1714 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

         iv.  Lars Pederson vart fødd i 1693 i Vatland, Jelsa, Rogaland, NOR.

          v.  Liva Pedersdotter vart fødd cirka 1695 i Vatland, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde cirka 1745 i Ås, Erfjord, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 50 år. Liva gifta seg med Ivar Ommundson Ås cirka 1726 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR.

         vi.  Ole Pederson Ås d.e. vart fødd i 1697 i Vatland, Jelsa, Rogaland, NOR, døydde i 1766 i Ås, Erfjord, Rogaland, NOR 69 år gamal, og vart gravlagd den 21 des. 1766 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Ole gifta seg med Ragnilla Sjursdotter den 9 feb. 1719 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Ole gifta seg så med Berte Olsdotter cirka 1723 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Ole gifta seg så med Elen Pedersdotter den 9 nov. 1758 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

        vii.  Ole Pederson Vågane d.y. (Død som barn) vart fødd i 1701 i Vågane, Erfjord, Rogaland, NOR, vart døypt den 27 mar. 1701 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde i Vågane, Erfjord, Rogaland, NOR,.


79. Karen Larsdotter vart fødd i 1658 i Stokkedal, Vats, Rogaland, NOR og døydde cirka 1738 i Vågane, Erfjord, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 80 år.

Generelle notat: Kona til Peder Olson er kalla Kari Larsdotter frå Rosså, Hjelmeland, i Jelsaboka side 79. Kari vart truleg fødd på Stokkedal i Vats av foreldre Lars Olson Blank og Liva. Faren flytta mykje og budde på Sjernarøy, men flytta til Rosså etter at mora Liva var død.
Kari og mannen Peder Olson budde på Vatland (Ombo) i Jelsa ei tid på sluttten av 1600-talet. Dei flytta til Vågane i Erfjord i 1701. Peder Waagene vart gravlagd 17. september 1702.
I 1706 manntalet var skylda 3½ pund smør, Stavanger prestebol eigar. Då var brukaren Elling Olson som gifta seg i 1703 med Kari, enka etter Peder, og overtok bruket.
Elling levde i 1735 og Kari levde i 1730, men dei har truleg begge døydd i perioden der kyrkjebøkene for Jelsa manglar (1730-1752).

Karen gifta seg med Peder Olson Vågane cirka 1685 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Karen gifta seg så med Elling Olson Vågane den 1 jul. 1703 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Han er nemnd i 1701-teljinga i Ramsfjell ytre, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

          i.  Peder Ellingson Vågane vart fødd i 1704 i Vågane, Erfjord, Rogaland, NOR, vart døypt den 14 jan. 1704 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR, døydde i 1704 i Vågane, Erfjord, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 28 jan. 1704 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.


80. Orm Jonson Mæle vart fødd i 1690 i Mæle øvre, Årdal, Rogaland, NOR og døydde i 1740 i Mæle øvre, Årdal, Rogaland, NOR 50 år gamal.

Generelle notat: Foreldra budde på Øvre Mæle då han vart fødd. Orm Jonson hadde bruket på Øvre Mæle ved matrikkeltakseringa i 1723, hadde halve garden då. Ved matrikkelopptaket i 1731 hadde han garden, men er borte i 1744 ved takseringa etter flaumskaden i Storånå.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1701-teljinga i Mæle øvre, Årdal, Rogaland, NOR.

Orm Jonson gifta seg med Malena Larsdotter cirka 1713 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

40        i.  Jon Ormson Vadla. Jon gifta seg med Marthe Olsdotter i 1747 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

47       ii.  Anna Ormsdotter. Anna gifta seg med Peder Gudmundson Asheim cirka 1745 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

        iii.  Sofie Ormsdotter vart fødd i 1728 i Mæle øvre, Årdal, Rogaland, NOR og døydde i Sedberg fremre, Årdal, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Sofie var Sophie. Sofie gifta seg med Svend Andersson Grov cirka 1747 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

         iv.  Gudmund Ormson vart fødd i 1734 i Mæle øvre, Årdal, Rogaland, NOR.


81. Malena Larsdotter vart fødd cirka 1690 og døydde i Mæle øvre, Årdal, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Malena var Marit ?.

Malena gifta seg med Orm Jonson Mæle cirka 1713 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

82. Ole Ormson Fister vart fødd i 1678 i Midt-Fister, Fister, Rogaland, NOR og døydde cirka 1755 i Midt-Fister, Fister, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 77 år.

Generelle notat: Ola og Sissel budde først på Nådland, Jelsa frå kring 1705 til 1720. I 1704 skreiv Ola Ormson kontrakt med stefaren sin, Ola Bjørnson: "hvorved Ole Ormsen der er eneste søn og odelsberettiget etter hans far Orm Olsen, når moren Anna Oddsdatter dør, overdrager til stiffar Ole Bjørnsen bruksrettet til 3 l. sm. i Fister midtre for hans livstid, mot at han bøgsler Ole Ormsen gården Nådland og halvparten av Vatland. Datert 24. nov. 1704, tgl. 1705."
I skiftet etter Ola Bjørnson Fister hadde Jens Aukland arva halvparten av Nådland etter farbror sin. Han ville då få bygselkontrakten på Nådland frå 1704 til Ola Ormson kjent ugyldig. Jens Aukland var eldste brorson til Ola Bjørnson og meinte seg nærmare til å få bygsla Nådland enn Ola Ormson. I lagtingsretten tapte Jens Aukland, ville då søkja saka inn for overhoffretten.
Men for å spara stor kostnad og anna vondt som kunne fylgja ein slik prosess, "har vi etternevnte Ole Ormsen Fister og Jens Gudmundsen Øchland inngået en venlig kontrakt og en uryggelig forlikelse og nytt makeskifte som består i etterfølgende poster således: at jeg Ole Ormsen Fister, lensmann for Hjelmeland skiprede, kjennes og hermed for alle vitterliggjør at jeg med min egen fri vilje, velberåd hu og sinn, har inn-gået en venlig kontrakt og forening samt makeskifte fra meg og mine arvinger dette mitt tilforn tilskiftede odelsgods / : som er på Omboden a Jelse skiprede : / nemlig den halve del uti ovenbemeldte gård Nådland skylder årligen landskyld smør ½ 1. og korn 1 vett, og det imot den halve del i Nordre Mønster i Bergenhus len, skylder årligen landskyld korn 3 vetter o. s. v." - - - " og til dess fastere forsikring og fornøyelse på begge sider har jeg lovet og tilsagt bemeldte Jens Øchland hans hustru børn og arvinger, at nyte og skal ha av meg fra Nådland årligen fra dato 1722 5 tn. havrekorn 8 spand i hver tønne, og det så lenge en av mine sønner som eier blir voksen og til manns skal inngå / : om Gud så behager : / et venlig ekteskap med en av Jens Øchlands døtre, hvem Gud dertil har beskikket, og antage gården Nådland og bo der og bruke all gården så lenge jeg lever foruten bøgsel og landskyld både av meg og Jens Øchland, og etter min død skal de flytte til Fister, såsom eldste søn vedbør etter loven, dog deretter å ha fri rett og tilstand både de, deres børn og arvinger, både til gods og bunestaden i Nådland med all dets tilliggende herlighet som før meldt. Men dersom min søn ikke skulle ville etterleve sin faders løfte å inngå et venlig ekteskap med Jens Øchlands datter, som dog ikke formodes, da skal Jens Øchland, hans børn og arvinger ha fri rett og tilstand til bunestaden i bemte Nådland, og gifte seg med hevm hun val og deretter nyte, bruke og beholde gården Nådland med bøgsel og herlighet til evindelig odel og eiendom fritt og frelst, uhindret og upåanket av meg og mane arvinger i alle måter. Øchland 14. januar 1722.
Ole Ormsen Fister J. G. Øchland."
Ola og Sissel kom heim og overtok odelsgarden hans då stefaren døydde i 1719. Ola var lensmann i Hjelmeland 1721-1732. Han var svært velståande. Skiftet etter første kona Sissel i 1722 hadde ein netto formue på 962 riksdalar. Vel halvparten av eiga var jordegods. Sissel vart i skiftet kalla "fornemme Quinde". Ola Ormson åtte mellom anna heile Midt-Fister på 3 laupar smør. Frå kring 1743 bruka han Bjelland i Fister som tillegsjord. Han åtte heile garden minus dei 20 mark som tilhøyrde Hjelmeland prestebord. Han er nemnt som brukar på Bjelland i 1745. Tre år seinare kjøpte han 2 pund 1½ merker i garden av Inger.

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde i 1755 i Midt-Fister, Fister, Rogaland, NOR.

Ole Ormson gifta seg med Sissele Olsdotter cirka 1705 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter ho vart halde i 1722 i Midt-Fister, Fister, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Ole Olson Fister vart fødd i 1707 i Nådland, Jelsa, Rogaland, NOR, vart døypt den 21 feb. 1707 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde i Midt-Fister, Fister, Rogaland, NOR,.

         ii.  Orm Olson Bjelland vart fødd i 1709 i Nådland, Jelsa, Rogaland, NOR, vart døypt den 19 mai 1709 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde cirka 1737 i Bjelland, Fister, Rogaland, NOR, i ein alder av omkring 28 år. Orm gifta seg med Inger Johanne Hielm cirka 1729 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        iii.  Berge Olson Nådland vart fødd i 1711 i Nådland, Jelsa, Rogaland, NOR, vart døypt den 11 nov. 1711 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde i 1743 i Nådland, Jelsa, Rogaland, NOR, 32 år gamal. Eit anna namn for Berge var Børge. Berge gifta seg med Kirsten Jensdotter i 1732 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         iv.  Anna Olsdotter vart fødd i 1714 i Nådland, Jelsa, Rogaland, NOR, vart døypt den 23 nov. 1714 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde i 1777 i Hovda, Fister, Rogaland, NOR, 63 år gamal. Anna gifta seg med Biørn Jonson Hovda cirka 1735 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Anna gifta seg så med Biørn Nilsson Hovda cirka 1740 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

          v.  Peder Olson Talgje vart fødd i 1717 i Nådland, Jelsa, Rogaland, NOR, vart døypt den 3 sep. 1717 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR, døydde i 1765 i Talgje (nord), Sjernarøy, Rogaland, NOR, 48 år gamal, og vart gravlagd den 2 jan. 1765 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR. Peder gifta seg med Eli Ommundsdotter den 11 jul. 1741 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Ole Ormson gifta seg så med Siri Svendsdotter cirka 1725 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Ole Olson Sandanger d.e. vart fødd i 1725 i Midt-Fister, Fister, Rogaland, NOR, døydde i 1804 i Sandanger ytre, Fister, Rogaland, NOR 79 år gamal, og vart gravlagd den 14 apr. 1804 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Ole gifta seg med Margarethe Jonasdotter cirka 1750 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Ole gifta seg så med Martha Olsdotter den 16 jul. 1760 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

         ii.  Sidsela Olsdotter vart fødd i 1727 i Midt-Fister, Fister, Rogaland, NOR, døydde i 1801 i Norheim, Sjernarøy, Rogaland, NOR 74 år gamal, og vart gravlagd den 28 mar. 1801 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR. Sidsela gifta seg med Aage Bjørnson Norheim i 1745 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

41      iii.  Marthe Olsdotter. Marthe gifta seg med Jon Ormson Vadla i 1747 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Marthe gifta seg så med Osmund Jonson Vormelandsvig den 16 mai 1791 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         iv.  Sofie Olsdotter vart fødd i 1734 i Midt-Fister, Fister, Rogaland, NOR og døydde i 1820 i Ålgård, Gjesdal, Rogaland, NOR 86 år gamal. Eit anna namn for Sofie var Sophie. Sofie gifta seg med Ole Ormson Ålgård cirka 1759 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

43        v.  Eli Olsdotter. Eli gifta seg med Eivind Svendson Sedberg i 1753 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Eli gifta seg så med Aage Jonson Hauge i 1755 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

         vi.  Mallene Olsdotter vart fødd i 1736 i Midt-Fister, Fister, Rogaland, NOR, døydde i 1788 i Hauske, Hjelmeland, Rogaland, NOR 52 år gamal, og vart gravlagd den 12 jun. 1788 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Mallene gifta seg med Svend Johannesson Hauske cirka 1755 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

        vii.  Svend Olson Randa vart fødd i 1746 i Midt-Fister, Fister, Rogaland, NOR, døydde den 22 jan. 1823 i Randa, Fister, Rogaland, NOR 77 år gamal, og vart gravlagd den 1 feb. 1823 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Svend gifta seg med Mallene Olsdotter i 1768 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

       viii.  Ole Olson Høyland d.y. vart fødd i 1750 i Midt-Fister, Fister, Rogaland, NOR og døydde i 1786 i Høyland, Strand, Rogaland, NOR 36 år gamal. Ole gifta seg med Sidselle Olsdotter i 1774 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.


83. Siri Svendsdotter vart fødd i 1708 i Fister nedre, Fister, Rogaland, NOR, døydde i 1796 i Tøtland, Hjelmeland, Rogaland, NOR 88 år gamal, og vart gravlagd den 3 mai 1796 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Siri Sveinsdotter arva mesteparten av Bjelland då første mannen hennar døydde i 1755. Resten av odelsgodset i garden vart ho eigar av i 1760, då ho fekk skøyte frå sønene Ola og Peder. Siri gifta seg opp att med Jone Knutson frå Nedre Fevoll. Jone budde saman med med Siri på Bjelland i Fister frå dei gifta seg i 1763 (skal vel vere 1759) til 1787, då dei selde Bjelland til Ola Olson Ytre Sandanger som var son til Siri og første mannen hennar. Dei flytta då til Tøtland. Siri og Jone var velståande folk og åtte jord i mange gardar.
Då Siri vart gravlagd i 1796 skreiv soknepresten Munthe eit inlegg i Bergen Adresseavis. Det er den eldste gravferdsreportasje me kjenner til frå våre bygder. Innlegget lyder:
"Hermed tager jeg meg den frihet, at meddele Publikum noget som er ualmindelig. Jeg som stedets Prest, fulgte en Kone i Hjelmeland Prestegjeld til sin grav den 3 mai d.a. ved navn Siri Svendsdtr., der hadde just fylt 88 år, med den talrigste sørgeskare, jeg som nu er 78 år, nogen gang har hørt, Undtagen barnene var alle hennes avkom, thi hun hadde med sin første mand, Ole Ormsen Fister, 10 børn, hvorav 6 levde, 65 barnebørn, hvorav 41 levde, 101 barnebørns-børn, hvorav 67 levde og 2 barnebørn børnbørn som begge levde. I alt hennes avkom, før hun forlot verden, ett Hundre Halvfirsens Tyve og Otte (178), hvorav Hundre og Sexten levde. Med sin siste efterlatte mand, som hun boede med i 38 år, hadde hun naturligvis ingen. Vilket syn å se, alle disse hendes avkom stående omkring hendes grav!
Ednu ett, som er noget usedvanlig: At i denne hennes efterlatte talrike Skare fantes ikke en husmand, men alle gaardmend, i den Velstand, som almindelig her findes hos bønder undtagen en som var gift med hendes barnebarn.
Hjelmelands Prestegaard i Christiandsands Stift og Stavanger Amt den 17. mai 1796. Jens C. Munthe."

Siri gifta seg med Ole Ormson Fister cirka 1725 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

Siri gifta seg så med Johne Knudson Tøtland i 1759 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


84. Svend Eivindson Østigård vart fødd i 1674 i Sedberg midtre, Årdal, Rogaland, NOR, døydde i 1765 i Sedberg midtre, Årdal, Rogaland, NOR 91 år gamal, og vart gravlagd den 17 okt. 1765 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Svein Eivindson Midt Sedberg var gift med Helga Samsonsdottter frå Kvame i Hjelmeland og dei er nemnde med barna Eivind og Berta.
I manntalet for 1701 er Svein Eivindson oppført på Fremre Sedberg og Jon Jonson på Midtre Sedberg. Folk som har granska denne ætta finn at dei må bytast om, m. a. A. Ellingsen og Jakob J. Jåthun. Faren Eivind Jonson hadde flytta til Byrkja.
Det er skøyte frå Elisabeth Jørgensdotter Kvame til Sven Evensen Midt Sedberg på 2 pund 2 merker smør med bygsel i Midt Sedberg som "han selv påbor", for 50 ruksdalar. Med kona si har han dessutan fått 1 pund 22 merker smør i same gard, så eig i alt 4 pund smør. Datert Stavanger 6. juli 1709.
Skøyte frå Rasmus Johannesson Østre Sedberg til sitt syskenbarn Sven Eivindson Midt Sedberg på ½ laup 2 pund smør og 1 vett korn i Østre Sedberg med bygsel og bo Datert Stavanger 1713.
Svein Eivindson Austigard var lensmann i Årdal skipreide frå 1723 til 1748.
Midt Sedberg hadde ved matrikkeltakseringa 1723 i skyld 2 laup smør, garden var landlegg, hadde 1 støl, brensel, Svein brukar 2 laup, sår 6 tønner avlar 35 tønner før 1 hest, 13 naut, 20 sauer.
8 år seinare, ved matrikkelopptaket 1731 brukte og Svein Eivindson alt.
Ved taksering 1744 etter storflaumen året før, brukte Svein Eivindson garden Midt Sedberg som er på 2 laup smør. Han sjølv eig 1 laup 1 pd smør. Dei andre 2 pund eig Daniel Tysdal og Jon Mjølhus. Etter skaden elva hadde gjort fekk Midt Sedberg skylda sett ned med 12 bismarmark smør.
Svein Eivindson kjøpte Borgen og hadde ein leiglending sitjande der, Pål Osmundson. Då Svein var borte, gjekk Borgen inn under Kyrkhus, som var kyrkjegods.
Svein samla seg mykje jordegods og blei ein velståande mann. Han står som eigar på odelsmanntalslista fram til 1758, då overtok Ola Eivindson, barnebarnet.
Svend Evensen Østigaard vart gravlagd 17. oktober 1765, 89 år gamal.

Hendingar i livet hans var:

• Futens kassabok: 1762, i Sedberg midtre, Årdal, Rogaland, NOR.

Svend Eivindson gifta seg med Helga Samsonsdotter cirka 1699 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

42        i.  Eivind Svendson Sedberg. Eivind gifta seg med Anna Olsdotter cirka 1723 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Eivind gifta seg så med Eli Olsdotter i 1753 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

         ii.  Berthe Svendsdotter vart fødd i 1702 i Sedberg midtre, Årdal, Rogaland, NOR, døydde i 1764 i Sedberg østre, Årdal, Rogaland, NOR 62 år gamal, og vart gravlagd den 6 mai 1764 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Andre namn for Berthe var Berit og Brita. Berthe gifta seg med Daniel Toreson Østigård cirka 1722 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.


85. Helga Samsonsdotter vart fødd i 1675 i Kvame, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde før 1760 i Sedberg midtre, Årdal, Rogaland, NOR.

Helga gifta seg med Svend Eivindson Østigård cirka 1699 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

86. Ole Ormson Fister vart fødd i 1678 i Midt-Fister, Fister, Rogaland, NOR og døydde cirka 1755 i Midt-Fister, Fister, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 77 år.
(Same som person 82 på side 1)

87. Siri Svendsdotter vart fødd i 1708 i Fister nedre, Fister, Rogaland, NOR, døydde i 1796 i Tøtland, Hjelmeland, Rogaland, NOR 88 år gamal, og vart gravlagd den 3 mai 1796 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.
(Same som person 83 på side 1)

88. Gudmund Jonson Røgelstad vart fødd i 1682 i Vadla, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1740 i Røgelstad, Hjelmeland, Rogaland, NOR 58 år gamal.

Generelle notat: Gudmund Jonson er nemnd som brukar på Røgelstad frå 1711. Ætta hans åtte 1 laup smør, omlag 2/3 av garden, frå 1662, då Jone Jonson Vadla, faren eller farfaren hans, kjøpte denne parten av Hartvig Sørenson Gotzen i Stavanger.

Den 14. oktober 1740 vart det halde skifte etter Gudmund Jonson Røgelstad mellom enka Anne Larsdotter og barna:
1) Jone Gudmundson "myndig" som arva "udj Løsøre og Fast gods 22-,-15"
2) Lars Gudmundson "myndig" som arva "udj Løsøre og Fast gods Sampt Hiemefølge 36-3-15"
3) Malene Gudmundsdotter "gifft" som arva "udj Løsøre og Fast 11-,-7½"
4) Sophij Gudmundsdotter "gifft" som arva "udj Løsøre og Fast 11-,-7½"
5) Anne Gudmondsdotter 22 år som arva "udj Løsøre og Fast sampt Hiemmefølge 25-3-7½"
6) Guroe Gudmundsdotter 18 år som arva "udj Løsøre og Fast sampt Hiemmefølge 25-3-7½"
Gudmund (Jonson) Foss (gift med Malene) var verge for Anne og Torbiørn (Larsson) Sande (som var gift med Sophij) for Guroe.
Ved skifte var det 264 riksdalar å dele mellom arvingane.

I skifteprotokollen for året 1747 finn ein:
"Debd 10de April blef skiffte holden paa gaarden Samde i Hielmelands skibbrede effter dend afdøde Qvinde Anne Lars datter som ophold sig paa Dito gaard".
Arvingane var "Dend afdødes børn":
1) Sonen Joen Gudmundson arva i "Løsøre 5-1-1 3/4"
2) Lars Gudmundson arva i "Løsøre 5-1-1 3/4"
3) Sophie Gudmundsdotter gift arva i "Løsøre 2-3-8 7/8"
4) Anne Gudmundsdotter gift arva i "Løsøre 2-3-8 7/8"
5) Guro Gudmundsdotter gift arva i "Løsøre 2-3-8 7/8"
6) Malene Gudmundsdotter som var død og etterlet seg barna: Joen Gudmundson umyndig (arva i "Løsøre 1-1-12 7/16") og Gudmund Gudmundson umyndig (arva i "Løsøre 1-1-12 7/16"). Det var faren Gudmund Jonson Foss som var verge for desse to.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1701-teljinga i Vadla, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

• Skifte etter han vart halde den 14 okt. 1740 i Røgelstad, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Gudmund Jonson gifta seg med Anna Larsdotter cirka 1703 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Malene Gudmundsdotter vart fødd cirka 1703 i Røgelstad, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1742 i Foss, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 39 år. Malene gifta seg med Gudmund Jonson Foss i 1723 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         ii.  Joen Gudmundson Røgelstad vart fødd i 1706 i Røgelstad, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1772 i Røgelstad, Hjelmeland, Rogaland, NOR 66 år gamal, og vart gravlagd den 11 aug. 1772 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Joen var Jone. Joen gifta seg med Brita Endresdotter cirka 1733 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Joen gifta seg så med Kirsten Gunnarsdotter cirka 1758 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

44      iii.  Lars Gudmundson Eiane. Lars gifta seg med Anna Jensdotter cirka 1745 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         iv.  Sophie Gudmundsdotter vart fødd i 1710 i Røgelstad, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1754 i Sande, Hjelmeland, Rogaland, NOR 44 år gamal. Sophie gifta seg med Torbiørn Larsson Kvam cirka 1738 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

          v.  Ane Gudmundsdotter vart fødd i 1718 i Røgelstad, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1783 i Åsland, Hjelmeland, Rogaland, NOR 65 år gamal, og vart gravlagd den 27 nov. 1783 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Ane var Anna. Ane gifta seg med Jon Jonson Åsland d.e. cirka 1740 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         vi.  Guro Gudmundsdotter vart fødd i 1723 i Røgelstad, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1791 i Jørmeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR 68 år gamal, og vart gravlagd den 15 mai 1791 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Guro var Guri. Guro gifta seg med Jacob Pederson Jørmeland cirka 1744 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


89. Anna Larsdotter vart fødd cirka 1675 og døydde i 1747 i Sande, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 72 år.

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde den 10 apr. 1747 i Sande, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Anna gifta seg med Gudmund Jonson Røgelstad cirka 1703 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

90. Jens Sivertson Vestersjø vart fødd i 1676 i Vestersjø, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1743 i Vestersjø, Hjelmeland, Rogaland, NOR 67 år gamal.

Generelle notat: Jens bygsla ein laup i Vestersjø i 1700 av Hartvig Godtzen "Prædicant til Stavanger Menighed". I 1705 fekk han bygsla ein laup til, slik at han vart brukar av halve Vestersjø. Kanskje var det mora som hadde bruka denne laupen til då.
I skifteprotokollen i året 1743 finn ein:
"Dend 19. februarij blev skiffte halden paa gaarden Vestersøe i Hielmelands Skibrede effter 2de afdøde ægtefolch - Jens Syversen og Sirij Halvorsdaatter". Arvingane var barna deira:
1) Halvor Jensson som var død og etterlet seg dottera Karij Halvorsdotter 5 år
2) Syver Jensson - myndig
3) Sophi Jensdotter 30 år
4) Anne Jensdotter 25 år
Dei fire barna fekk til saman 123 dalar i arv og heimafølgje. Formua til Jens var altså ein halv gong så stor som det faren etterlet seg knapt femti år før.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1701-teljinga i Vestersjø, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Jens Sivertson gifta seg med Siri Halvorsdotter cirka 1700 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Halvor Jensson Vestersjø vart fødd i 1701 i Vestersjø, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1739 i Vik, Erfjord, Rogaland, NOR 38 år gamal. Eit anna namn for Halvor var Hallvard. Halvor gifta seg med Karen Jensdotter i 1735 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Halvor gifta seg så med Karen Olsdotter den 8 nov. 1737 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

         ii.  Syver Jensson Vestersjø vart fødd i 1703 i Vestersjø, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1754 i Vestersjø, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 51 år. Syver gifta seg med Kari Larsdotter den 29 jun. 1744 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR.

        iii.  Sophie Jensdotter vart fødd i 1713 i Vestersjø, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1784 i Pundsnes, Hjelmeland, Rogaland, NOR 71 år gamal, og vart gravlagd den 28 apr. 1784 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Sophie gifta seg med Lars Jensson Pundsnes cirka 1740 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

45       iv.  Anna Jensdotter. Anna gifta seg med Lars Gudmundson Eiane cirka 1745 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


91. Siri Halvorsdotter vart fødd cirka 1675 i Einervoll, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1743 i Vestersjø, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 68 år.

Siri gifta seg med Jens Sivertson Vestersjø cirka 1700 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

92. Gudmund Pederson Asheim vart fødd i 1698 i Asheim, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1742 i Asheim, Hjelmeland, Rogaland, NOR 44 år gamal.

Gudmund Pederson gifta seg med Anna Jonsdotter i 1725 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Anna Gudmundsdotter d.e. vart fødd i 1725 i Asheim, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1783 i Valheim nedre, Årdal, Rogaland, NOR 58 år gamal, og vart gravlagd den 26 sep. 1783 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Anna gifta seg med Anders Danielson Valheim cirka 1744 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

46       ii.  Peder Gudmundson Asheim. Peder gifta seg med Anna Ormsdotter cirka 1745 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Peder gifta seg så med Marthe Knudsdotter den 21 jun. 1761 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

        iii.  Sophie Gudmundsdotter vart fødd i 1729 i Asheim, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1815 i Tysdal søre, Årdal, Rogaland, NOR 86 år gamal, og vart gravlagd den 23 apr. 1815 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Sophie gifta seg med Thore Danielson Tysdal cirka 1748 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         iv.  Anna Gudmundsdotter d.y. vart fødd i 1738 i Asheim, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1793 i Marvik, Jelsa, Rogaland, NOR 55 år gamal, og vart gravlagd den 1 feb. 1793 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Anna gifta seg med Aanen Jensson Marvik den 12 jul. 1761 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


93. Anna Jonsdotter vart fødd i 1695 i Vadla, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1749 i Asheim, Hjelmeland, Rogaland, NOR 54 år gamal.

Generelle notat: Anna Jonsdotter vart først gift med Gudmund Pederson. Ved skiftet etter mora i 1726 var Gudmund soldat i det vesterlandske regiment. Han auka rikdomen frå foreldra. Då han var komen under torva i 1742 og det var skifte etter han, var det tett opp under 1.000 riksdalar i buet. Kona fekk halvparten, sonen 200 og kvar av dei tre døtrene 100 dalar, slik arvereglane var.
Anna Jonsdotter gifta seg opp att med Anders Sveinson frå Fister som tok over bruket på Assheim. Han dreiv bruket til Anna Jonsdotter døydde i 1749. Då flytta Anders til Økstra i Jelsa som han hadde kjøpt i 1747. Der gifta han seg opp att og fekk mange barn.

Anna gifta seg med Gudmund Pederson Asheim i 1725 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Anna gifta seg så med Anders Svendson Økstra cirka 1743 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


94. Orm Jonson Mæle vart fødd i 1690 i Mæle øvre, Årdal, Rogaland, NOR og døydde i 1740 i Mæle øvre, Årdal, Rogaland, NOR 50 år gamal.
(Same som person 80 på side 1)

95. Malena Larsdotter vart fødd cirka 1690 og døydde i Mæle øvre, Årdal, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Malena var Marit ?.
(Same som person 81 på side 1)

96. Michael Jørgenson Langballe vart fødd i 1721 i Stavanger, Rogaland, NOR, døydde i 1779 i Nedstrand strandstad, Nedstrand, Rogaland, NOR 58 år gamal, og vart gravlagd den 5 mai 1779 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR.

Generelle notat: I kyrkjeboka for Stavanger Domkyrkje i 1756:
"Tirsdag den 30 novembris ere Hieme i Husset effter Kongelig allernaadigst Tilladelse viede Michael Langballe og Maren Sophia Ohnsorg".
Mikal Jørgenson Langballe var gift med Maren Sofie Ohnsorg og dei er nemnde med sju barn.
Mikal overtok handelsverksemda og gjestgjevarstaden etter faren. Han arva Sandsgård ved skiftet etter faren datert 1. juli og tinglyst 8. november 1756, og dreiv den til han selde den i 1766.
Michael Langballe vart gravlagd 5. mai 1779, 58 år gamal.
Madame Maren Sophia, salige Langballes vart gravlagd 24 mai 1789, 52 år gamal.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1758-teljinga i Nedstrand strandstad, Nedstrand, Rogaland, NOR.

Michael Jørgenson gifta seg med Maren Sophia Hansdotter den 30 nov. 1756 i Stavanger, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Jørgen Mikalson Langballe vart fødd i 1758 i Nedstrand strandstad, Nedstrand, Rogaland, NOR, vart døypt den 7 feb. 1758 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR og døydde i 1762 i Nedstrand strandstad, Nedstrand, Rogaland, NOR, 4 år gamal.

         ii.  Hans Christopher Mikalson Langballe vart fødd i 1759 i Nedstrand strandstad, Nedstrand, Rogaland, NOR, vart døypt den 2 sep. 1759 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR og døydde i 1759 i Nedstrand strandstad, Nedstrand, Rogaland, NOR,.

        iii.  Marta Sissel Mikalsdotter vart fødd i 1761 i Nedstrand strandstad, Nedstrand, Rogaland, NOR, vart døypt den 26 jul. 1761 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR og døydde i 1761 i Nedstrand strandstad, Nedstrand, Rogaland, NOR,. Eit anna namn for Marta var Martha Cecilia Langballe.

48       iv.  Hans Christopher Mikalson Langballe. Hans fekk barn med Gjertrud Bjørnsdotter. Hans gifta seg med Huldebor Smith den 27 mar. 1792 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

          v.  Marta Sofia Mikalsdotter vart fødd i 1765 i Nedstrand strandstad, Nedstrand, Rogaland, NOR, vart døypt den 17 jan. 1765 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR og døydde i 1842 i Årnes, Lyngdal, Vest-Agder, NOR, 77 år gamal. Eit anna namn for Marta var Marthe Sofie Langballe. Marta gifta seg med Peter Durborg den 27 sep. 1799 i Valle kyrkje, Sør-Audnedal, Vest-Agder, NOR.

         vi.  Jørgen Mikalson Langballe vart fødd i 1766 i Nedstrand strandstad, Nedstrand, Rogaland, NOR, vart døypt den 14 aug. 1766 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR og døydde i 1770 i Nedstrand strandstad, Nedstrand, Rogaland, NOR, 4 år gamal.

        vii.  Børge Mikalson Langballe vart fødd i 1768 i Nedstrand strandstad, Nedstrand, Rogaland, NOR, vart døypt den 3 jan. 1769 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR og døydde etter 1790 i Nedstrand strandstad, Nedstrand, Rogaland, NOR,.


97. Maren Sophia Hansdotter vart fødd i 1736 i Gaden til Østervåg, Stavanger, Rogaland, NOR, døydde i 1789 i Nedstrand strandstad, Nedstrand, Rogaland, NOR 53 år gamal, og vart gravlagd den 26 mai 1789 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Maren Sophia var Maren Sofia Ohnsorg.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1758-teljinga i Nedstrand strandstad, Nedstrand, Rogaland, NOR.

Maren Sophia gifta seg med Michael Jørgenson Langballe den 30 nov. 1756 i Stavanger, Rogaland, NOR.

98. Bjørn Olson Sæbø vart fødd i 1727 i Sæbø, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1803 i Sæbø, Hjelmeland, Rogaland, NOR 76 år gamal, og vart gravlagd den 30 okt. 1803 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Bjørn Olson frå Sæbø i Hjelmeland vart gift med Anna Olsdotter på Øvre Eie, Fogn. Dei overtok bruket på Eie etter stefar til Anna og mor hennar. Søskena til Anna, Knut Olson på Meling, Rasmus Eliasson på Gard (halvbror) og Siri Olsdotter avhenda i 1764 eigedomspartane i Øvre Eie til Bjørn Olson, slik at Bjørn vart eigar av heile bruk B. Han hadde tidlegare sikra seg odelsløysings- og åsetesretten.
I 1767 flytta dei til Hjelmeland og overtok drifta av bruket etter faren, og same året selde han "Hålå", bruket på Øvre Eie, med odels- og åsetesretten til svogeren Knut Olson Meling, 82 riksdalar for gardsbruket og 14 riksdalar for odels- og åsetesretten.
I 1775 fekk Bjørn Olson skøyte på bruket sitt i Sæbø. I 1779 fekk han løyve frå Kong Kristian 7., gjeve på Kristianborg slott 29. mars, til å oppføra ny sag på Sæbø. "Sæbøs Borg Saug" hadde eksistert lenge.
Første kona er berre nemnt som Anna Olsdotter, skifte 1780, i boka for Hjelmeland. Men i Sjelemanntalet for 1758 i "Taljøe Annex" bur det på "Øvre Ejde" Elias Rasmusson 64 år og kone Sirj Olsdotter 67 år. Dei har sonen Rasmus på 21 år. Stebarn til Elias er Anna Olsdotter 27 år, gift med "Biørn Olssen" 30 år og tenar på Øvre Eie.
Anna Olsdotter døydde i 1780, men i kyrkjeboka er det då berre ført talet på døde. Bjørn gifta seg opp att i 1780 med Disa Børgesdotter Breiland. Dei fekk folgebrev av sonen Ola i 1790. Dei gamle skulle ha fem tønner havre, for til ei ku og smalar og 1/3 av det nota fiska.
Bjørn Sebøe blei gravlagd 30. oktober 1803, 77 år gamal.
Disa Bergesdotter Brejland døydde 10. februar og vart gravlagd 20. februar 1823, 80 år gamal.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1758-teljinga i Eie øvre, Finnøy, Rogaland, NOR.

Bjørn Olson gifta seg med Anna Olsdotter den 27 jun. 1758 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Siri Bjørnsdotter vart fødd i 1758 i Eie øvre, Finnøy, Rogaland, NOR og vart døypt den 10 sep. 1758 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Siri var Zirj.

49       ii.  Gjertrud Bjørnsdotter. Gjertrud fekk barn med Hans Christopher Mikalson Langballe. Gjertrud gifta seg med Peder Bjørnson Haug den 6 jan. 1783 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        iii.  Ole Bjørnson Sæbø vart fødd i 1763 i Eie øvre, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 27 feb. 1763 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde den 18 jan. 1836 i Sæbø, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 73 år gamal, og vart gravlagd den 26 jan. 1836 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Ole gifta seg med Karen Bårdsdotter den 28 nov. 1784 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

         iv.  Elling Bjørnson Sæbø vart fødd i 1765 i Eie øvre, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 1 sep. 1765 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde i 1771 i Sæbø, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 6 år gamal, og vart gravlagd den 31 des. 1771 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

          v.  Anna Bjørnsdotter vart fødd i 1771 i Sæbø, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 21 jul. 1771 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1771 i Sæbø, Hjelmeland, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 31 des. 1771 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Bjørn Olson gifta seg så med Disa Børgesdotter den 22 jun. 1780 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


99. Anna Olsdotter vart fødd i 1730 i Eie øvre, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 22 jan. 1730 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR og døydde i 1780 i Sæbø, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 50 år gamal.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1758-teljinga i Eie øvre, Finnøy, Rogaland, NOR.

Anna gifta seg med Bjørn Olson Sæbø den 27 jun. 1758 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

100. Abraham Njelson Fløgstad vart fødd i 1719 i Brekke, Sauda, Rogaland, NOR og døydde i Fløgstad, Sauda, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Abraham Njellson budde på Øyrå under Fløgstad i 1758. Han var gift med Magla Torgersdotter. Dei budde på Øvre Lindvoll ei tid, men ikring 1748 kom dei til Øyrå.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1758-teljinga i Fløgstad, Sauda, Rogaland, NOR.

Abraham Njelson gifta seg med Magla Torgersdotter cirka 1742 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Nield Abrahamson Moen vart fødd i 1743 i Fløgstad, Sauda, Rogaland, NOR, døydde i 1808 i Fløgstad, Sauda, Rogaland, NOR 65 år gamal, og vart gravlagd den 11 jun. 1808 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR. Nield gifta seg med Ragnhild Torjusdotter cirka 1774 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

50       ii.  Samson Abrahamson Førland. Samson gifta seg med Lisbeth Larsdotter den 13 okt. 1776 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

        iii.  Ingeri Abrahamsdotter vart fødd i 1753 i Fløgstad, Sauda, Rogaland, NOR.


101. Magla Torgersdotter vart fødd i 1718 og døydde i Fløgstad, Sauda, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1758-teljinga i Fløgstad, Sauda, Rogaland, NOR.

Magla gifta seg med Abraham Njelson Fløgstad cirka 1742 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

102. Lars Vigleikson Torsteinbø vart fødd i 1710 i Selland indre, Sand, Rogaland, NOR, vart døypt den 16 feb. 1710 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR, døydde i 1793 i Torsteinbu, Imsland, Rogaland, NOR, 83 år gamal, og vart gravlagd den 21 apr. 1793 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Lars Vigleikson var Lauritz.

Generelle notat: I skifte etter Elling (Guri Pedersdotter sin første mann) finn vi nemnd enkja sin "tilkom(ende) festem(and) Knud Pedersen". Vi finn ikkje giftarmålet deira, og det må ha vore han som døydde som Knut Ersdalen i 1732. Han vart gjerne råka av same sjukdommen han òg. I staden vart Guri gift opp att 1734 med ein ung mann frå fjellgarden Selland i Hylsfjorden, Lars Villeikson. Han hadde elles ein bror som gifta seg til Vela året før, Nils Villeikson. Nils sine etterkomarar bur framleis på Vela.
Elling og Guri Ersdalen sin son Hermann vart fødd i 1717. Han gifta seg kring 1741 med ei syster av dei to nemnde brørne frå Selland (altså syster til stefar sin). Ho heitte Ingeborg Villeiksdotter. Dei overtok i Ersdalen medan mor hans Guri og stefaren Lars, som altså var bror hennar, flytta ut til eit plass på Nevøynå. Guri døydde forresten straks etter. Bustaden dei budde på var ikkje lenge i bruk - på det meste berre to år - og det er ukjent kvar den var. Det heiter seg berre "Pladset under Neføen" då det vart skifta der i 1742 etter Guri Pedersdotter.
Lars gifta seg så opp att same året i Imsland med Lisbet Sjursdotter Torsteinbu. I ei sak i 1769 heitte det at Lars hadde budd på Torsteinbu i 27 år då, altså frå 1742.
I kyrkjeboa er det for 21. juli 1743 ført døypt ein gut, Siur, av foreldre Lars Tostenbu og Lisbet Siursdotter. Men denne Siur er ikkje ført død, og i 1745 vert ein Sivard ført døypt. I Sjelemanntalet for 1758 er det dottera Guro som er nemnd 15 år, og Sivard er då nemnd 13 år. Sonen Siur fødd i 1743 må ha døydd liten. Guro må då vere fødd i 1744 og kan hende døypt i Jelsa? Då ho vart konfirmert i 1761 vert ho nemnd 16 år gamal og då ho vart gravlagd i 1822 vert ho nemnd 79 år gamal. Dottera Anna kan vere ho som vart gift i 1795 i Finnøy med Torsten Markusson frå Sauda og som i 1801 budde i Steinnesvågen under Hesby. Anna Larsdotter er då nemnt 51 år og har syster si Ingeborg Larsdotter på 40 år hjå seg.
Dom. Jubilate (21. april) 1793 vart Lars Willechsen Tostenbu gravlagd, 84 år gamal.
Lisbeth Siursdotter Tostenbøe vart gravlagd XIV etter Trinitates (28. august) 1796, 76 år gamal.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1758-teljinga i Torsteinbu, Imsland, Rogaland, NOR.

Lars Vigleikson gifta seg med Guri Pedersdotter den 16 jan. 1734 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Elling Larsson Ersdalen (Tvilling - død som barn) vart fødd i 1734 i Ersdalen, Sand, Rogaland, NOR, vart døypt den 2 jul. 1734 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR og døydde i Ersdalen, Sand, Rogaland, NOR,.

         ii.  Karen Larsdotter (Tvilling) vart fødd i 1734 i Ersdalen, Sand, Rogaland, NOR, vart døypt den 2 jul. 1734 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR og døydde i 1734 i Ersdalen, Sand, Rogaland, NOR,.

        iii.  Ellen Larsdotter (Død som barn) vart fødd i 1736 i Ersdalen, Sand, Rogaland, NOR, vart døypt den 10 aug. 1736 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR og døydde i Ersdalen, Sand, Rogaland, NOR,.

         iv.  Ragna Larsdotter vart fødd i 1740 i Ersdalen, Sand, Rogaland, NOR og døydde i 1783 i Mykje, Avaldsnes, Rogaland, NOR 43 år gamal. Ragna gifta seg med Povel Reiarson Falkeid den 24 jun. 1770 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR.

Lars Vigleikson gifta seg så med Lisbeth Sjursdotter den 5 nov. 1742 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 8 jul. 1742 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Siur Larsson Torsteinbø vart fødd i 1743 i Torsteinbu, Imsland, Rogaland, NOR, vart døypt den 21 jul. 1743 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR og døydde i Torsteinbu, Imsland, Rogaland, NOR,.

         ii.  Guraa Larsdotter vart fødd i 1744 i Torsteinbu, Imsland, Rogaland, NOR, døydde den 31 jan. 1822 i Torsteinbu, Imsland, Rogaland, NOR 78 år gamal, og vart gravlagd den 17 feb. 1822 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Guraa var Guri. Guraa gifta seg med Christen Kristenson Torsteinbø den 8 jul. 1770 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR.

        iii.  Sivard Larsson vart fødd i 1745 i Torsteinbu, Imsland, Rogaland, NOR.

         iv.  Willich Larsson Stuvik vart fødd i 1747 i Torsteinbu, Imsland, Rogaland, NOR, vart døypt den 12 feb. 1747 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR, døydde i 1810 i Torsteinbu, Imsland, Rogaland, NOR, 63 år gamal, og vart gravlagd den 10 jun. 1810 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Willich var Willeich. Willich gifta seg med Guri Olsdotter den 9 jul. 1775 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Willich gifta seg så med Britha Bårdsdotter den 30 okt. 1791 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR.

          v.  Ingebor Larsdotter vart fødd i 1749 i Torsteinbu, Imsland, Rogaland, NOR, vart døypt den 18 apr. 1749 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR, døydde i 1758 i Torsteinbu, Imsland, Rogaland, NOR, 9 år gamal, og vart gravlagd den 27 aug. 1758 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR.

         vi.  Anna Larsdotter vart fødd i 1751 i Torsteinbu, Imsland, Rogaland, NOR, vart døypt den 12 apr. 1751 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR, døydde den 15 feb. 1834 i Nådå, Finnøy, Rogaland, NOR, 83 år gamal, og vart gravlagd den 25 feb. 1834 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Andre namn for Anna var Ane og Anne. Anna gifta seg med Thorsteen Markusson Naadøen den 19 apr. 1795 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

51      vii.  Lisbeth Larsdotter. Lisbeth gifta seg med Samson Abrahamson Førland den 13 okt. 1776 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

       viii.  Lars Larsson vart fødd i 1756 i Torsteinbu, Imsland, Rogaland, NOR og vart døypt den 14 mai 1756 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Lars var Lauritz.

         ix.  Ingebor Larsdotter vart fødd i 1760 i Torsteinbu, Imsland, Rogaland, NOR, vart døypt den 5 okt. 1760 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR og døydde i Brattland (i Refsbygda), Imsland, Rogaland, NOR,. Ingebor gifta seg med Samuel Mikkelson Bratland den 14 aug. 1825 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


103. Lisbeth Sjursdotter vart fødd i 1719 i Torsteinbu, Imsland, Rogaland, NOR, døydde i 1796 i Torsteinbu, Imsland, Rogaland, NOR 77 år gamal, og vart gravlagd den 28 aug. 1796 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Lisbeth var Lisbet.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1758-teljinga i Torsteinbu, Imsland, Rogaland, NOR.

Lisbeth gifta seg med Lars Vigleikson Torsteinbø den 5 nov. 1742 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR.

108. Peder Knudson Segadal vart fødd i 1720 i Segadal, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1773 i Segadal, Hjelmeland, Rogaland, NOR 53 år gamal, og vart gravlagd den 28 apr. 1773 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Peder Knutson Segadal vart gift med Karen Larsdotter frå Øvre Hauge og dei hadde fem barn. Dei overtok bruket etter foreldra til peder på Segadal.
Peder Knudsen Siggedahl og kona Karen Larsdotter vart begge to gravlagde 28. april 1773. Peder er då nemnd 52½ år gamal og Karen 53 år gamal.

Peder Knudson gifta seg med Karen Larsdotter cirka 1749 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

54        i.  Lars Pederson Segadal. Lars gifta seg med Eli Torsteinsdotter den 24 mai 1774 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         ii.  Ole Pederson Segadal vart fødd i 1752 i Segadal, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 17 mar. 1839 i Segadal, Hjelmeland, Rogaland, NOR 87 år gamal, og vart gravlagd den 25 mar. 1839 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Ole gifta seg med Siri Pedersdotter den 3 jul. 1774 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        iii.  Kari Pedersdotter vart fødd i 1760 i Segadal, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 3 apr. 1760 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1760 i Segadal, Hjelmeland, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 2 jul. 1760 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         iv.  Berthe Pedersdotter vart fødd i 1761 i Segadal, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 28 mai 1761 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR,. Berthe gifta seg med Peder Jonson Laugaland den 21 jun. 1780 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

          v.  Joren Pedersdotter vart fødd i 1764 i Segadal, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt i jan. 1764 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1787 i Dale ytre, Fister, Rogaland, NOR, 23 år gamal, og vart gravlagd den 6 apr. 1787 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Joren gifta seg med Kleng Johannesson Dale den 19 feb. 1787 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


109. Karen Larsdotter vart fødd i 1720 i Hauge øvre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1773 i Segadal, Hjelmeland, Rogaland, NOR 53 år gamal, og vart gravlagd den 28 apr. 1773 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Karen var Kari.

Karen gifta seg med Peder Knudson Segadal cirka 1749 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

116. Lev Olson Gjesfjell vart fødd i 1689 i Øystad, Suldal, Rogaland, NOR, døydde i 1763 i Gjesfjell, Årdal, Rogaland, NOR 74 år gamal, og vart gravlagd den 23 mai 1763 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Lev Olson var Lef.

Generelle notat: Leiv Olson budde på Vasshus i Suldal i 1725 og hadde to barn. Han flytta seinare til Gjessfjell i Årdal. Han var lagrettedommar i 1739 i den store laksesaka på Svadberg.
Lev Olson Giesfield vart gravlagd 2. pinsedag (23. mai) 1763, 78 år gamal.
Siri Christophersdotter Giesfield vart gravlagd 24. søndag etter Trinitates (13. november) 1768, 81 år gamal.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1701-teljinga i Øystad, Suldal, Rogaland, NOR.

Lev Olson gifta seg med Siri Kristoffersdotter cirka 1720 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Magla Leivsdotter vart fødd i 1721 i Vasshus, Suldal, Rogaland, NOR, døydde i 1810 i Byrkja, Årdal, Rogaland, NOR 89 år gamal, og vart gravlagd den 8 apr. 1810 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Magla gifta seg med Halvor Olson Byrkja cirka 1747 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Magla gifta seg så med Aanen Olson Byrkja den 16 okt. 1763 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

         ii.  Aasnøe Leivsdotter vart fødd i 1722 i Gjesfjell, Årdal, Rogaland, NOR, døydde i 1805 i Steinsland, Hjelmeland, Rogaland, NOR 83 år gamal, og vart gravlagd den 11 apr. 1805 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Aasnøe gifta seg med Hauschold Rasmusson Steinsland cirka 1748 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

58      iii.  Ole Leivson Einervoll. Ole gifta seg med Zitzele Olsdotter cirka 1744 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Ole gifta seg så med Guro Gunnarsdotter den 19 jun. 1763 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


117. Siri Kristoffersdotter vart fødd i 1687, døydde i 1768 i Gjesfjell, Årdal, Rogaland, NOR 81 år gamal, og vart gravlagd den 13 nov. 1768 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Siri Kristoffersdotter vart kalla Siri Olsdotter ved sjeleregister i 1758, men det er all grunn til å tru at det er feil. Her må ein stole meir på kyrkjeboka, og Leiv kan ikkje ha vore gift to gonger. Dei hadde tidlegare budd på Vashus i Suldal.

Siri gifta seg med Lev Olson Gjesfjell cirka 1720 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR.

118. Ole Halvorson Einervoll vart fødd i 1671 i Einervoll, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1742 i Einervoll, Hjelmeland, Rogaland, NOR 71 år gamal.

Generelle notat: Ole Hallvorson var gift med Anna Pedersdotter Tuntland. Dei er nemnde med fire døtre. Det er berre ei dotter som er nemnt med fødselsår, og ho er truleg den same som vart gift med Ola Leivson, brukar på Einervoll.
Ole var svoger til Endre Olson Hagalid og Jens Sjurson Vestersjø. Ole er nemnt på Einervoll frå 1701. Også han fornya bygsla på bruket sitt på ein smørlaup i 1720, då han fekk nytt bygslebrev av sokneprest Peder Sørenson.

Det vart halde skifte på Einervoll i Hjelmeland den 12. april 1742 "effter afdøde Ole Halvorsen" og arvingane var "Dendn afdødes børn":
1) Anne Olsdotter myndig (ho var då gift) som arva "udj Løst og fast gods 11-2-15 2/5"
2) Lisbet Olsdotter myndig (ho var då gift) som arva "udj Løst og fast gods 11-2-15 2/5"
3) Sidsille Olsdotter 18 år som arva "udj Løst og fast gods 11-2-15 2/5" med Ole Hetland som verge
4) "Anne Olsdatter død og effterladt sig Een søn ved nafn Iver Iversen 1½ Aar gl." som arva "udj Løst og fast gods 11-2-15 2/5" med Iver Espeland som verge
Det var vel 90 riksdalar å dela mellom arvingane.

Det var skifte på Einervoll i Hjelmeland den 12. april 1742 "effter afdøde Anne Olsdaatter" og arving var "Dendn afdødes Søn Iver Iversen 1½ aar gl:" som arva "udj Løsøre 10-,-1" med "Faderen Iver Iversen" som verge.

I futen si kassabok for 1762-1763 under Espeland er det ført:
"Iver Iversen, Kari Danielsdtr. Barn: Iver. Tjenere: Ingeborg Erichsdtr., Anna Johansdtr., Kari Andersdtr.
Ole Halversen, husmann, Brønille Erichsdtr."

Dette er enkemannen til Anna Olsdotter Einervoll som har gifta seg opp att med enka Kari Danielsdotter. Sonen Ivar som blir nemnt i 1762 er Anna Olsdotter sin son.

Ei Anna Olsdotter vart gravlagd i Hjelmeland 22. november 1761, 62 år gamal. Dette må truleg vere eldste dottera til Anna og Ole.
"Tiirsdagen 22. Xber (1761) blev Anna Pedersdatter Enervolden begrv. i H.krgd. 81 Aar."

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde den 12 apr. 1742 i Einervoll, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Ole Halvorson gifta seg med Anna Pedersdotter d.e. i 1700 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Anna Olsdotter d.e. vart fødd i 1700 i Einervoll, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1761 i Einervoll, Hjelmeland, Rogaland, NOR 61 år gamal, og vart gravlagd den 22 nov. 1761 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         ii.  Lisbet Olsdotter vart fødd cirka 1705 i Einervoll, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        iii.  Anna Olsdotter d.y. vart fødd cirka 1710 i Einervoll, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1742 i Einervoll, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 32 år. Anna gifta seg med Iver Ivarson Espeland cirka 1738 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

59       iv.  Zitzele Olsdotter. Zitzele gifta seg med Ole Leivson Einervoll cirka 1744 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


119. Anna Pedersdotter d.e. vart fødd i 1680 i Tuntland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1761 i Einervoll, Hjelmeland, Rogaland, NOR 81 år gamal, og vart gravlagd den 22 des. 1761 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Anna gifta seg med Ole Halvorson Einervoll i 1700 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

120. Niels Kristenson Kleppa vart fødd i 1736 i Kyrkhus, Årdal, Rogaland, NOR, døydde i 1796 i Kleppa, Hjelmeland, Rogaland, NOR 60 år gamal, og vart gravlagd den 17 apr. 1796 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hans var:

• Futens kassabok: 1762, i Sandanger indre, Fister, Rogaland, NOR.

Niels Kristenson gifta seg med Cesselle Jakobsdotter den 12 okt. 1760 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 31 aug. 1760 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

60        i.  Christen Nilsson Hauskevåg. Christen gifta seg med Siri Mikkelsdotter den 6 jan. 1782 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Christen gifta seg så med Kisti Larsdotter den 15 jul. 1804 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         ii.  Berthe Nilsdotter vart fødd i 1763 i Hjelmelandsvågen, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 8 feb. 1763 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1785 i Kleppa, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 22 år gamal, og vart gravlagd den 11 sep. 1785 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Ho hadde ikkje noko tilhøve eller barn.

        iii.  Jacob Nilsson vart fødd i 1764 i Sandanger indre, Fister, Rogaland, NOR, vart døypt den 29 sep. 1764 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR og døydde i Rogaland, NOR,. Jacob gifta seg med Elen Olsdotter den 28 mar. 1796 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         iv.  Klaus Nilsson Hauskevåg vart fødd i 1767 i Kleppa, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 1 apr. 1767 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 2 jul. 1851 i Hauske, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 84 år gamal, og vart gravlagd den 5 jul. 1851 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Andre namn for Klaus var Claus og Klas. Klaus gifta seg med Anna Olsdotter den 6 jun. 1797 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

          v.  Mallena Nilsdotter vart fødd i 1769 i Kleppa, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 10 mar. 1769 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 13 sep. 1852 i Viga, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 83 år gamal, og vart gravlagd den 18 sep. 1852 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Andre namn for Mallena var Madli og Mallene. Mallena gifta seg med Ole Jonson Hauskevåg den 28 mai 1799 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         vi.  Siri Nilsdotter vart fødd i 1771 i Kleppa, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 17 des. 1771 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Eike nedre, Fister, Rogaland, NOR,. Siri gifta seg med Rasmus Hansson Eike den 8 nov. 1801 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

        vii.  Zitzele Nilsdotter vart fødd i 1777 i Kleppa, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 27 mar. 1777 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1778 i Kleppa, Hjelmeland, Rogaland, NOR, i ein alder av 1 år.

       viii.  Sidsele Nilsdotter vart fødd i 1779 i Kleppa, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 11 jul. 1779 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 29 okt. 1853 i Sandanger indre, Fister, Rogaland, NOR, 74 år gamal, og vart gravlagd den 5 nov. 1853 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Andre namn for Sidsele var Cecilia og Zezelle. Sidsele gifta seg med Hilje Johannesson Egesøen den 14 jul. 1818 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         ix.  Ragnilde Nilsdotter vart fødd i 1781 i Viga, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 6 mai 1781 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 13 nov. 1855 i Eike øvre, Fister, Rogaland, NOR, 74 år gamal, og vart gravlagd den 17 nov. 1855 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Andre namn for Ragnilde var Ragnilla og Ragnille. Ragnilde gifta seg med Knud Johannesson Eike den 20 jul. 1809 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.


121. Cesselle Jakobsdotter vart fødd i 1738 i Hjelmelandsvågen, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1805 i Kleppa, Hjelmeland, Rogaland, NOR 67 år gamal, og vart gravlagd den 22 des. 1805 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Andre namn for Cesselle var Cissele og Zitselle.

Generelle notat: Sissel Jakobsdotter er i bygdeboka for Hjelmeland ført som dotter til Jakob Olson og Anna Olsdotter på Viga, men dette er neppe rett. Då Anna Olsdotter vart enke i 1776, overtok Ole Sjurson og Ellen Olsdotter på Viga som enka Anna "for ham godvillig opsagt og afstaaet i sin Alderdom og Svaghed" mot å få folge. Dersom Sissel var dottera deira, så skulle det vore naturleg at Nils Kristenson og Sissel Jakobsdotter hadde teke over på Viga. Sissel var nok heller fødd i Hjelmelandsvågen og dotter til Jakob Jakobson Vågen som døydde i 1763. Denne Jakob var truleg son til Jakob Jakobson og ei Sissel, og oppkalla etter farmora si.
Den 31. august 1760 vart Niels Christensen Vige og Zizelle Jacobsdatter trulova i Hjelmeland. Kausjonistar var Jacob Vogen og Knud (Jonson) Fævold (gift med fastera til Niels). Og den 12. oktober 1760 vart dei vigde. Nils Kristenson vert i soldatrulle for 1758 nemnt som 22 år. I futen si kassabok for 1762/1763 vert dei nemnde under Indre Sandanger i Fister der sonen Jakob vart fødd i 1764. Dei flytta så til Kleppeholmen under Kleppa. Etter knapt 20 år på Kleppeholmen flytte dei truleg til Viga på slutten av 1770-talet. Den yngste dottera vart fødd på Viga.
I 1796 lånte Nils 38 riksdalar av Ola Olson Ytre Sandanger. Mesteparten hadde vorte brukt til eit huskjøp tre år før. Han gav pant i hus med iståande jernkakkelomn og sengestad, eit naust og eit båthus på Kleppeholmen. Vidare pant i to gryter, kvern og kvernhus, ein firæringsbåt med segl og utstyr, to åkle og to "fiedder høyend" (fjørputer). Denne lista vitnar om at Nils ikkje hadde vore nokon særleg fattig husmann. Han må truleg ha drive handel.
Då sonen Christen vart døypt 18. februar 1761 budde dei på "Hielm-Vaagen", og mellom faddrane var Giert Kønig (gift med Maren Jakobsdotter), Knud (Jonson) Fævold, Anve (Ove Evenson) Meeland.
Då dottera Berthe vart døypt 8. februar 1763 var Sørine Hielm, Jacob Viige og Mallen Viige mellom faddrane.
Då sonen Jacob vart døypt i 1764 er det vanskeleg å lese kven som var faddrar, men ein/ei var frå Sandanger, Anders Fævold, Lars Rande og ei Ingeborg.
Då sonen Claus vart døypt Onsdag 1. april (1767) var faddrane Jacob Vaagen, Johanes Klepholmen, Maren i Vaagen, Halver Pundsnes og Guri (Hansdotter) Kleppe.
Då dotter Mallene vart døypt 10. mars 1769 var faddrane Lars Pundsnes, Peder Kleppe jun., Anna Kleppe, Kirsten (Jakobsdotter) Sandanger og Jorend i Vaagen.
Då dottera Siri vart døypt 17de Xber 1771 var faddrane Tollev Nielsen Vaagen, Joen Tuntland, Ane Aschevig, Mellene Tuntland og ...
Då dottera Zitzele vart døypt 27. mars 1777 var faddrane Kleng Birche, Ole Brevig, Marthe Breland, Soffi Espeland og Mallene Housche.
Då dottera Zezelle vart døypt i 1779 var faddrane Syver Kleppe, Cecelle Vaagen, Christi (Jakobsdotter) Vodahlen og Mallene Kleppe.
Då dottera Ragnille vart døypt i 1781 var faddrane Jon Bielland, Lars Flaaden, Berhe Qvame, Siri Westersøe og Lisbeth Øye.
Og i 1788 då Johannes Helgeson og Kristi Jakobsdotter på Indre Sandanger døyper sonen Helge, er Cecile Viga mellom faddrane.

Niels Klæpholmen vart gravlagd 3. påskedag i 1796, og Sissel gifte seg opp att med enkemann Ola Lorentsen (men eg kan ikkje finne dei vigde i kyrkjebøkene for Hjelmeland). Ola Lorentsen hadde tidlegare budd som husmann saman med første kona Åse Bellestdotter på Sæbø ei tid. Sidan flytta dei til Hjelmelandsvågen. Her budde Ola saman med Sissel. Det står ikkje noko om kvar Ola var frå, og i manntalet for 1801 vert han kalla Ola Larsson og bur då saman med Sissel hjå dotter si frå første ekteskap, Inger Maria, i Hjelmelandsvågen.
Cesselle Klæpsholmen vart gravlagd 4. søndag i advent 1805, 67 år gamal. 28. mars 1815 vart det kasta jord på Ole Lorentsen, 92 år gamal.

Dottera Malena og mannen budde på Pundsnes som husmannsfold i 1801, og dottera Sissela var truleg ho som var 23 år gammal og tenar på Pundsnes i 1801.

Hendingar i livet hennar var:

• Futens kassabok: 1762, i Sandanger indre, Fister, Rogaland, NOR.

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Hjelmelandsvågen, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Cesselle gifta seg med Niels Kristenson Kleppa den 12 okt. 1760 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Cesselle gifta seg så med Ole Lorentson Hjelmelandsvåg i 1798 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Hendingar i livet hennar var:

• Futens kassabok: 1762, i Sæbø, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

• Han er nemnd i 1801-teljinga i Hjelmelandsvågen, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


122. Michel Jensson Govik vart fødd i 1701 i Soppeland, Årdal, Rogaland, NOR, døydde i 1783 i Randa, Fister, Rogaland, NOR 82 år gamal, og vart gravlagd den 23 feb. 1783 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

Generelle notat: I Futens kassabok for 1762-1763 er Michel Jensson husmann på Nord Øye med kona Anna Ommundsdotter og er då nemnde med dottera Siri. Dei flytta truleg til Govik under Randa der dei døydde samstundes i 1783.
Michel Godvig vart gravlagd Sexagesima (1783) 83 år gamal. Michel Godvigs kone vart gravlagd i februar (namn og dato ikkje nemnt), 75 år gamal.
Mikkel Jensson var truleg frå Soppeland i Årdal, son til Jens Bjørnson og Siri Mikkelsdotter og fødd ikring 1701.

Michel Jensson gifta seg med Anna Ommundsdotter cirka 1730 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

61        i.  Siri Mikkelsdotter. Siri gifta seg med Christen Nilsson Hauskevåg den 6 jan. 1782 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.


123. Anna Ommundsdotter vart fødd i 1708, døydde i 1783 i Randa, Fister, Rogaland, NOR 75 år gamal, og vart gravlagd i feb. 1783 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

Anna gifta seg med Michel Jensson Govik cirka 1730 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

124. Niels Sandangervågen døydde før 1757 i Sandanger ytre, Fister, Rogaland, NOR,.

Generelle notat: Det var skifte den 25. april 1757 i "Sandangervog" etter "Lisebet Orms Datter. "De Umyndiges Navne og Alder" var "Anders, Tollef og Jacob Niels Sønner" som arva "Løsøre 2-,-," kvar med "Ole Olsen Sandanger" som formyndar.
Skiftet er det einaste sporet etter denne familien. Faren til barna må truleg vere død sidan Ole Olson Sandanger var verge for barna.

Niels gifta seg med Lisebet Ormsdotter cirka 1740 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

62        i.  Anders Nilsson Vatland. Anders gifta seg med Martha Jonsdotter den 24 jun. 1764 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Anders gifta seg så med Johane Henriksdotter den 2 jul. 1789 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR. Anders gifta seg så med Britta Larsdotter den 5 jul. 1792 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         ii.  Tollev Nilsson Hjelmelandsvåg vart fødd i 1741 i Sandanger ytre, Fister, Rogaland, NOR, døydde i 1786 i Hjelmelandsvågen, Hjelmeland, Rogaland, NOR 45 år gamal, og vart gravlagd den 22 feb. 1786 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Andre namn for Tollev var Tollef og Tolleif. Tollev gifta seg med Cessele Olsdotter den 9 jul. 1770 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        iii.  Jacob Nilsson vart fødd cirka 1744 i Sandanger ytre, Fister, Rogaland, NOR.


125. Lisebet Ormsdotter vart fødd cirka 1715 og døydde i 1757 i Sandanger ytre, Fister, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 42 år.

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde den 25 apr. 1757 i Sandanger ytre, Fister, Rogaland, NOR.

Lisebet gifta seg med Niels Sandangervågen cirka 1740 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

126. Jone Pederson Ur d.y. vart fødd i 1703 i Sand, Sand, Rogaland, NOR, vart døypt den 15 sep. 1703 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR og døydde cirka 1752 i Ur, Årdal, Rogaland, NOR, i ein alder av omkring 49 år. Eit anna namn for Jone Pederson var Jon.

Jone Pederson gifta seg med Birthe Ommundsdotter i 1720 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Ingrid Jonsdotter vart fødd i 1720 i Ur, Årdal, Rogaland, NOR og døydde etter 1747 i Sørskår, Årdal, Rogaland, NOR. Ingrid gifta seg med Knud Oddson Sørskår i 1738 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

         ii.  Engeri Jonsdotter vart fødd i 1724 i Ur, Årdal, Rogaland, NOR, døydde i 1785 i Lid, Fister, Rogaland, NOR 61 år gamal, og vart gravlagd den 17 nov. 1785 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Engeri gifta seg med Berge Kristofferson Lid cirka 1746 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

        iii.  Ommund Jonson Ur vart fødd i 1737 i Ur, Årdal, Rogaland, NOR, døydde i 1762 i Ur, Årdal, Rogaland, NOR 25 år gamal, og vart gravlagd den 5 sep. 1762 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Han hadde ikkje noko tilhøve eller barn.

63       iv.  Martha Jonsdotter. Martha gifta seg med Anders Nilsson Vatland den 24 jun. 1764 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


127. Birthe Ommundsdotter vart fødd i 1700 i Tjelmeland, Sand, Rogaland, NOR, vart døypt den 16 mai 1700 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR, døydde i 1768 i Ur, Årdal, Rogaland, NOR, 68 år gamal, og vart gravlagd den 6 mar. 1768 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Andre namn for Birthe var Birgitta og Brita.

Generelle notat: I bind 1 for Sand side 270 står det at Brita Ommundsdotter vitna i mordsaka mot broren Torbjørn i 1719 og gjekk då med barn som drengen Ola Torsteinson Mjølhus var far til og ville gifta seg med han, heitte det. Brita vart sidan gift med Jone Pederson. Jone og Berta må då ha gifta seg i 1720, og eldste dottera må vere fødd ikring 1720.
Jone Pederson var død før 1758. Han var gift med Brita (Berta/Birgitta) Ommundsdotter fødd på Tjelmeland i Sand og vart gravlagd 6. mars 1768, 75 år gamal.
Jone overtok visstnok bruket på Ur i 1729 og hadde det kun ei kort tid. Han døydde kanskje før broren Peder tok over. Berta Ommundsdotter vart likevel buande på Ur og er kalla innerst i 1763.

Birthe gifta seg med Jone Pederson Ur d.y. i 1720 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Åttande generasjon (4x tippoldeforeldre)

horizontal rule


132. Anfinn Helland vart fødd cirka 1640 og døydde før 1706 i Hølland, Sauda, Rogaland, NOR.

Anfinn gifta seg med Tyri Ådnesdotter cirka 1669 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Gunnar Anfinnson Østebø vart fødd cirka 1669 i Hølland, Sauda, Rogaland, NOR og døydde i Østabø, Sand, Rogaland, NOR. Gunnar gifta seg med ukjend.

66       ii.  Aadne Anfinnson Laavigen. Aadne gifta seg med Karen Gunnarsdotter den 23 jan. 1707 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

        iii.  Knud Anfinnson Buer vart fødd i 1686 i Hølland, Sauda, Rogaland, NOR og døydde i Buer, Jelsa, Rogaland, NOR.


133. Tyri Ådnesdotter vart fødd cirka 1645 og døydde etter 1706 i Buer, Jelsa, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Ådne Annfinnson var lotbrukar på Buer i 1706. Han er son av Anfinn Helland frå Sauda. Faren er død i 1706 og mora, Tyri Ådnesdotter, fylgjer med son sin til Buer. Eldste bror til Ådne, Gunnar, bur i Ilstadvika i Sand i 1706, ein yngre bror Knut Annfinnson f. 1687 bur hjå mor si på Buer i 1706.
Ei Tyri Østebø i Sand vart gravlagd 25. mai 1733. Sonen Gunnar Anfinnson budde på Østabø, og det kan ha vore hans dotter som vart gravlagd, eller så er det mor til Gunnar som har budd hjå sonen og døydd i høg alder.

I bygdebøkene for Sauda kan eg ikkje finna denne Anfinn. Han kan ha kome frå Telemark eller Hordaland og budd berre ei kort tid i Sauda. I Sauda er det ingen gard som heiter Helland, men ein gard som heiter Hølland. Det er ei samling av gardar som er kalla Hellandsbygd, og her er det kontaktar mot Røldal, Odda, Ullensvang og Kinsarvik og vidare til Telemark.

Tyri gifta seg med Anfinn Helland cirka 1669 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

136. Johannes Jonson Østerhus vart fødd i 1644 i Vadla, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1712 i Østerhus, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 68 år.

Generelle notat: Johannes Jonson er nemnt som brukar på Østerhus frå 1661 til 1706. Han åtte 1½ laup i garden i 1661. Då det vart halde skifte etter første kona Børild i 1687, vart buet gjort opp med ein nettoformue på 180 dalar. Andre kona var ei dotter til Odd Jonson på Nedre Hauge. Tredje kona Astrid Reiarsdotter er det ikkje nemnt noko meir om verken i boka for Hjelmeland eller Årdal. Astrid gifta seg opp att i 1713 med Anders Danielson Mæle i Årdal. Johannes må då vere død i tidsrommet 1706-1713. Sonen Jon døydde før 1704.

Johannes Jonson gifta seg med Børild Bjørnsdotter i 1666 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Siri Johannesdotter vart fødd i 1667 i Østerhus, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1741 i Håland norda, Sandeid, Rogaland, NOR 74 år gamal, og vart gravlagd den 10 okt. 1741 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR. Siri gifta seg med Håkon Jonson Håland cirka 1688 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Siri gifta seg så med Ole Einarson Håland i 1707 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR.

         ii.  Jon Johannesson vart fødd cirka 1670 i Østerhus, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        iii.  Kari Johannesdotter d.e. vart fødd cirka 1673 i Østerhus, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         iv.  Anna Johannesdotter vart fødd cirka 1675 i Østerhus, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1753 i Tveit, Erfjord, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 78 år. Anna gifta seg med Ole Danielson Tveit cirka 1702 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Anna gifta seg så med Johannes Olson Li den 20 jun. 1728 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

68        v.  Jonas Johannesson Østerhus. Jonas gifta seg med Marit Oddsdotter i 1707 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         vi.  Biørn Johannesson Erøy vart fødd i 1683 i Østerhus, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1731 i Erøy, Erfjord, Rogaland, NOR 48 år gamal, og vart gravlagd den 2 sep. 1731 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Biørn gifta seg med Berte Larsdotter cirka 1713 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR.

        vii.  Kari Johannesdotter d.y. vart fødd i 1687 i Østerhus, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Kyle, Sjernarøy, Rogaland, NOR. Kari gifta seg med Klaus Nilsson Kyle den 25 jul. 1706 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Johannes Jonson gifta seg så med Oddsdotter cirka 1690 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

          i.  Odd Johannesson Mæle vart fødd i 1696 i Østerhus, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1771 i Mæle nedre, Årdal, Rogaland, NOR 75 år gamal. Odd gifta seg med Berit Torsteinsdotter i 1727 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Johannes Jonson gifta seg så med Astrid Reiarsdotter cirka 1699 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


137. Børild Bjørnsdotter vart fødd i 1645 i Vatland, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde cirka 1687 i Østerhus, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 42 år.

Børild gifta seg med Johannes Jonson Østerhus i 1666 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

138. Odd Jonasson Kvame vart fødd i 1652 i Stokka, Vats, Rogaland, NOR og døydde cirka 1726 i Kvame, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 74 år.

Generelle notat: Odd Jonasson er nemnt som brukar på Segadal frå noko før 1690. Han fekk overdragningsdokument på Segadal av foreldra i 1690. Mora var dotter av Odd Jonson på Nedre Hauge, og Segadal var hennar arvegods etter faren. Odd skulle få garden etter at mora var død, men brukar vart han med det same. Foreldra hadde beiterett for tre kyr og nokre sauer i Segadal. Odd hadde i 1690 bygsla ei tid av morfaren Odd Hauge og hadde då bygd nye hus på garden og forbetra både åker og eng. Han vart enkemann og gifte seg opp i 1711 og flytte til Kvame. Han var brukar på Kvame til han døydde i 1726. Då han gifta seg 2. gong i 1711 med enka Elisabet Jørgensdotter, sette dei opp eit gjensidig testamente. "Formedelst Alderdom" venta dei ikkje å få barn og avgjorde difor på førehand korleis arven skulle delast etter dei.

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde i 1726 i Kvame, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Odd Jonasson gifta seg med Karen Hansdotter cirka 1680 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

69        i.  Marit Oddsdotter. Marit gifta seg med Jonas Johannesson Østerhus i 1707 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         ii.  Jonas Oddson Sandanger vart fødd i 1686 i Segadal, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1760 i Sandanger ytre, Fister, Rogaland, NOR 74 år gamal, og vart gravlagd den 22 feb. 1760 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Jonas gifta seg med Margrete Larsdotter cirka 1715 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

Odd Jonasson gifta seg så med Elisabet Jørgensdotter i 1711 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


139. Karen Hansdotter vart fødd cirka 1654 i Skiftun, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde før 1711 i Segadal, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Karen gifta seg med Odd Jonasson Kvame cirka 1680 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

140. Jon Oddson Hauge vart fødd i 1624 i Hauge nedre, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1672 i Hauge nedre, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 48 år.

Jon Oddson gifta seg med Liva Bjørnsdotter cirka 1663 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

70        i.  Aage Jonson Hauge. Aage gifta seg med Karen Jonsdotter d.y. i 1688 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         ii.  Malena Jonsdotter vart fødd cirka 1668 i Hauge nedre, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1720 i Kleivaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 52 år. Malena gifta seg med Joen Knudson Kleivaland cirka 1688 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Malena gifta seg så med Stein Larsson Skartveit cirka 1690 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        iii.  Odd Jonson Hauge vart fødd i 1672 i Hauge nedre, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1725 i Hauge nedre, Hjelmeland, Rogaland, NOR 53 år gamal. Eit anna namn for Odd var Aad. Odd gifta seg med Bergitta Olsdotter cirka 1703 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Odd gifta seg så med Anna Endresdotter cirka 1715 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR.


141. Liva Bjørnsdotter vart fødd i 1640 i Erøy, Erfjord, Rogaland, NOR og døydde cirka 1729 i Kleppa, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 89 år.

Generelle notat: Første mannen til Liva Bjørnsdotter var Jon Oddson som er nemnt som brukar av Nedre Hauge frå 1664. I 1666 brukte Jon 1 laup av garden. Denne parten fekk han gåvebrev på frå faren i 1672. Han må ha døydd same året, eller rett etter årsskifte, for Liva Bjørnsdotter er gift på ny og får barn i 1673. Ho gifte seg opp att med Osmund Olson og dei budde på Nedre Hauge i 1686.
Osmund er nemnt som eigar og brukar av ein laup smør i Kleppa i 1693. Fem år seinare bygsla han ein part på ein halv laup, slik at han vart brukar av halve Kleppa. I 1707 sel han gods i Århus til Pål Olson Århus. Osmund og Liva hadde til salt i grauten. Ved skiftet etter henne i 1729 var der 224 riksdalar å dela mellom arvingane.

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde i 1729 i Kleppa, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Liva gifta seg med Jon Oddson Hauge cirka 1663 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

Liva gifta seg så med Osmund Olson Kleppa cirka 1673 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Han er nemnd i 1701-teljinga i Kleppa, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Jon Osmundson Ullanes vart fødd i 1679 i Hauge nedre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1749 i Ullanes, Rennesøy, Rogaland, NOR 70 år gamal, og vart gravlagd den 16 nov. 1749 i Hausken kyrkje, Rennesøy, Rogaland, NOR. Jon gifta seg med Anna Rasmusdotter i 1704 i Hausken kyrkje, Rennesøy, Rogaland, NOR. Jon gifta seg så med Mallene Henriksdotter i 1743 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

         ii.  Ole Osmundson Breivik vart fødd i 1684 i Hauge nedre, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1741 i Breivik, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 57 år. Eit anna namn for Ole var Olle. Ole gifta seg med Eli Sjursdotter cirka 1707 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


142. Jone Jonson Vadla vart fødd i 1638 i Vadla, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1700 i Vadla, Hjelmeland, Rogaland, NOR 62 år gamal.

Generelle notat: Jone Jonson overtok etter faren i 1660. Han åtte 1 laup 1 pund i garden i 1661 og ½ pund i Kromshagen. Systrene Brynhild og Anna åtte då 2 pund og 1½ pund. Deira partar kjøpte Jone i 1676 og 1678.
Det var velstand på Vadla. Jone døydde i 1700, skiftet same året, og han etterlet seg ein formue på 494 riksdalar. Der var jordegods på ni laupaur smør tilsaman. Då Sofia Bjørnsdotter vart enke i 1700, dreiv ho garden åleine fram til i allefall 1711. I 1700 heiter det om sonen Åge Jonson at han hadde reist bort "i fremmede Land" for 13 år sidan.

Jone Jonson gifta seg med Sofie Bjørnsdotter cirka 1661 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Karen Jonsdotter d.e. vart fødd i 1662 i Vadla, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         ii.  Jone Jonson Vadla d.e. vart fødd i 1664 i Vadla, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1741 i Vadla, Hjelmeland, Rogaland, NOR 77 år gamal. Eit anna namn for Jone var Joen. Jone gifta seg med Anna Ormsdotter i 1685 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

        iii.  Aage Jonson vart fødd cirka 1666 i Vadla, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

71       iv.  Karen Jonsdotter d.y.. Karen gifta seg med Aage Jonson Hauge i 1688 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

          v.  Siri Jonsdotter vart fødd i 1668 i Vadla, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1731 i Foss, Hjelmeland, Rogaland, NOR 63 år gamal. Siri gifta seg med Jon Rasmusson Foss cirka 1693 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         vi.  Biørn Jonson Hovda vart fødd i 1670 i Vadla, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1740 i Hovda, Fister, Rogaland, NOR 70 år gamal. Biørn gifta seg med Malena Larsdotter cirka 1696 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Biørn gifta seg så med Marit Ågesdotter i 1719 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR. Biørn gifta seg så med Anna Olsdotter cirka 1735 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

88      vii.  Gudmund Jonson Røgelstad. Gudmund gifta seg med Anna Larsdotter cirka 1703 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

       viii.  Jone Jonson d.y. vart fødd i 1683 i Vadla, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


143. Sofie Bjørnsdotter vart fødd i 1640 i Vatland, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde i Vadla, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1701-teljinga i Vadla, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Sofie gifta seg med Jone Jonson Vadla cirka 1661 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

144. Biørn Knudson Våge vart fødd i 1595 i Bjørheim øvre, Strand, Rogaland, NOR og døydde i 1680 i Våge, Imsland, Rogaland, NOR 85 år gamal.

Generelle notat: Bjørn Knutson budde på Erøy i Erfjord frå slutten av 1630 åra til 1654. I Erfjord åtte Bjørn garden Erøy 3 laupar smør, Sandvik 1 pund smør, Tednes ½ laup smør, Håland 2 pund smør (visstnok Hålandsosen), Bogland ½ laup smør. Og utanom Erfjord åtte Bjørn og Borghild mange gardar eller gardpartar, såleis i 1665 åtte dei Frøvik i Vikedal ½ laup smør og 1 vett tak, Rønnevik 1 laup smør, Vågen ½ laup smør, Kvaløy 1 laup smør, Sørheim 1½ vett korn (9 spann korn), Hustveit 1 pund smør 5 spann korn, Erøy 3 laupar smør, Sandvik 1 pund smør, Tennes ½ laup smør, Håland 2 pund smør, Kleppa 1 laup smør, Askvik 1 laup smør 1 vett korn, Bjørheim 3 laupar smør, Rivjaland ½ laup smør, Runestad 2 laupar smør, Kyle ½ laup smør, Berge 2½ laupar smør, Tufteskog ½ pund smør, Sukka 2½ pund smør, Bjerga 21 merker smør, Bogland ½ laup smør.
Bjørn Våga var såleis eigar av 21 gardar og hadde attåt Våga som enno var bygslegods. I 1654 fekk Bjørn feste på krongarden Våga i Imsland, 3 laupar smør, som verfaren avstod, og Bjørn flytta dit. Det eldste dokumentet som er funne i Våga, er ein søknad til oberst Gersdorf om å få sleppa grunnleiga av sagbruket, som Bjørn Knutson skuldar på er lite brukt. Han har sjølv skrive under med eiga hand i 1678 (Biørn Knudsen Vaage).
(Sjå også: Rogaland Historielag Årshefte 1942 side 18-19)

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1666-teljinga i Våge, Imsland, Rogaland, NOR.

Biørn Knudson gifta seg med Borgilla Henriksdotter cirka 1635 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Ingeborg Bjørnsdotter vart fødd cirka 1636 i Bjørheim øvre, Strand, Rogaland, NOR og døydde i 1699 i Tednes, Erfjord, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 63 år. Ingeborg gifta seg med Johannes Tolleivson Tednes cirka 1658 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Ingeborg gifta seg så med Peder Torkelson Kjølvik cirka 1685 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         ii.  Henrik Bjørnson Bjørheim vart fødd i 1639 i Erøy, Erfjord, Rogaland, NOR og døydde cirka 1684 i Bjørheim øvre, Strand, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 45 år. Henrik gifta seg med Kari Larsdotter d.e. i 1668 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

141     iii.  Liva Bjørnsdotter. Liva gifta seg med Jon Oddson Hauge cirka 1663 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Liva gifta seg så med Osmund Olson Kleppa cirka 1673 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         iv.  Knud Bjørnson Erøy vart fødd i 1644 i Erøy, Erfjord, Rogaland, NOR, døydde i 1711 i Erøy, Erfjord, Rogaland, NOR 67 år gamal, og vart gravlagd den 7 feb. 1711 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Knud gifta seg med Johanna Torkelsdotter cirka 1690 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR. Knud gifta seg så med Gunilla Henriksdotter den 8 aug. 1706 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

72        v.  Lars Bjørnson Erøy. Lars gifta seg med Anna Steinsdotter cirka 1685 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Lars gifta seg så med Mette Toresdotter i 1712 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         vi.  Ole Bjørnson Runestad vart fødd i 1656 i Våge, Imsland, Rogaland, NOR og døydde i Runestad, Finnøy, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Ole var Olle. Ole gifta seg med Dorthe Larsdotter den 29 jun. 1684 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

        vii.  Tormod Bjørnson Våge vart fødd i 1658 i Våge, Imsland, Rogaland, NOR og døydde i 1714 i Våge, Imsland, Rogaland, NOR 56 år gamal. Eit anna namn for Tormod var Thormoe. Tormod gifta seg med Inger Ivarsdotter den 24 jun. 1688 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

       viii.  Biørn Bjørnson Kvaløy vart fødd i 1664 i Våge, Imsland, Rogaland, NOR, døydde i 1745 i Kvaløy øvre, Imsland, Rogaland, NOR 81 år gamal, og vart gravlagd den 24 jan. 1745 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. Biørn gifta seg med Marita Torbjørnsdotter cirka 1688 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Biørn gifta seg så med Mari Jakobsdotter i 1721 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR.


145. Borgilla Henriksdotter vart fødd i 1615 i Våge, Imsland, Rogaland, NOR og døydde i 1679 i Våge, Imsland, Rogaland, NOR 64 år gamal.

Borgilla gifta seg med Biørn Knudson Våge cirka 1635 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR.

146. Sten Tollakson Barkeland vart fødd i 1610 i Vatland i Refsbygda, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde cirka 1657 i Barkeland, Jelsa, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 47 år.

Generelle notat: Stein Tallakson tok over garden etter faren i 1636. Han må ha vore ein vørd mann i sokna sidan han var prestens medhjelpar. Stein var òg skrivefør. På skipreidetinget i 1634 spør Sofie, prestakona, kvifor han har lagt fram i retten ein seddel i presten hr. Markus sitt namn når han sjølv har skrive han. Stein svara at han aldri har lagt fram noko slikt skriv. Stein var gift med Eli Steinsdotter Jelsa og hadde åtte barn med henne. Stein døydde ikring 1657.

Sten Tollakson gifta seg med Ellen Steinsdotter cirka 1636 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Talag Steinson Vik vart fødd i 1636 i Barkeland, Jelsa, Rogaland, NOR, døydde i 1705 i Vik, Erfjord, Rogaland, NOR 69 år gamal, og vart gravlagd den 27 jan. 1705 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Talag gifta seg med Haugen cirka 1666 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

         ii.  Sten Steinson Barkeland vart fødd cirka 1638 i Barkeland, Jelsa, Rogaland, NOR.

        iii.  Lars Steinson Berakvam vart fødd i 1640 i Barkeland, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde i 1723 i Berakvam, Jelsa, Rogaland, NOR 83 år gamal. Lars gifta seg med Torborg Oddsdotter cirka 1678 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

         iv.  Bergitta Steinsdotter vart fødd cirka 1643 i Barkeland, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde i 1695 i Tysse, Erfjord, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 52 år. Bergitta gifta seg med Ånen Oddson Tysse cirka 1670 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Bergitta gifta seg så med Hermann Johannesson Tysse cirka 1679 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Bergitta gifta seg så med Nils Sivertson Tysse cirka 1691 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

          v.  Reidar Steinson Knudsvik vart fødd i 1646 i Barkeland, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde i 1695 i Knutsvik norda, Hjelmeland, Rogaland, NOR 49 år gamal. Reidar gifta seg med Knudsvik cirka 1670 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Reidar fekk barn med Torborg Jørgensdotter. Reidar gifta seg så med Anna Bjørnsdotter cirka 1680 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR.

         vi.  Markus Steinson Barkeland vart fødd i 1652 i Barkeland, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde i Bergen, Hordaland, NOR.

        vii.  Sevat Steinson Byre vart fødd i 1654 i Barkeland, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde i 1731 i Byre, Fister, Rogaland, NOR 77 år gamal. Sevat gifta seg med Kari Eriksdotter cirka 1675 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Sevat gifta seg så med Kiøn Andersdotter cirka 1710 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

73     viii.  Anna Steinsdotter. Anna gifta seg med Lars Bjørnson Erøy cirka 1685 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.


147. Ellen Steinsdotter vart fødd cirka 1618 i Jelsa, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde i 1685 i Barkeland, Jelsa, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 67 år.

Ellen gifta seg med Sten Tollakson Barkeland cirka 1636 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

Ellen gifta seg så med Lars Larsson Barkeland cirka 1657 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Lars Larsson frå Opsal i Vikedal vart gift med enka på Barkeland, Eli Steinsdotter. Ved skiftet etter faren på Opsal, hadde Lars utanom ein del jordegods fått eit par brune kler med sølvknappar som var verdsette til 8 riksdalar, eit skap til 4 riksdalar, 1 sverd til 3 risdalar, 1 klinge til 2 riksdalar, ½ våg tinn til 5 riksdalar, ei seng til 3 riksdalar, 1 sal til 1 riksdalar og 1 stav av verdi imot ei ku. Eli og Lars hadde ein son og ei dotter (hadde dei også dottera Ingeborg gift med Jakob Sørenson Hofmand?).
Eli døydde i 1685, og ved skiftet etter henne vart det som ein kan vente når ho hadde to "kull" med barn, ein del kiv både om jordegods og lausøyre. "Endelig protesterte arvingene på 2 gullringer som ennu var ubytt. Da svarte Lars Barkeland dertil at Lars Berakvam bekom den ene istedet for hans brudgomsklær, og den annen mente Lars han burde beholde ettersom han hadde forært sin salige kvinne den. Samt og formente bemelte stibbørn at det malede hus som står på Barkeland burde dem tilhøre, ettersom de deruti ikke fikk noe i skiftet etter deres sal. far. Herimot Lars Barkeland svarte at samme hus burde ei avføres førenn gårdens huse blev besiktiget og ombudsmannen var selv tilstede."
Det vart elles opplyst i dette skiftet at "den malede stue" var oppbygd av første mannen til Eli, Stein Tallakson, og tømmeret var kjøpt i framand skog. Arvingane etter Stein vart tildømt halvparten i huset som ikkje skulle flyttast frå Barkeland i fall det vart pålagt i åbot når ombodsmannen for Utstein Kloster skulle sjå på husa på Barkeland. Om gullringane vart det dømt: "Belangende de 2 gullringe som arvingene protesterte på, hvorav den ene til Lars Berakvam istedet for hans brudlupsklær er blevet levert. For den annen betaler Lars Barkeland 3 dl. 12 sk. til Nils Eriksen i Stavanger for gjeld som ei på skiftet blev angitt. Finnes den mere verd kommer det ham og stibbørnene imellom til skifte og deling." "Endelig for den pretenderende omkostning på denne sak, da gav Lars Barkeland og godvillikg foræret bemelte hans stibbørn derpå 6 m. sm. i Bjerga, hvormed de på begge sider var venner og vel forlikte." Den 29. mars i 1715 er "gamel Lars Barkeland" ført gravlagd i Jelsa.

Barn av dette paret var:

          i.  Ingeborg Larsdotter (Mogleg) vart fødd cirka 1657 i Barkeland, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde i 1709 i Jelsa, Jelsa, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 52 år. Ingeborg gifta seg med Jacob Sørenson Hofmann cirka 1677 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

         ii.  Lars Larsson Barkeland vart fødd i 1662 i Barkeland, Jelsa, Rogaland, NOR, døydde i 1722 i Barkeland, Jelsa, Rogaland, NOR 60 år gamal, og vart gravlagd den 23 jul. 1722 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Lars gifta seg med Sissela Jonsdotter cirka 1690 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Lars gifta seg så med Marta Olsdotter den 6 nov. 1701 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

        iii.  Borgille Larsdotter vart fødd i 1664 i Barkeland, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde i 1752 i Få, Finnøy, Rogaland, NOR 88 år gamal. Borgille gifta seg med Even Jakobson Faa cirka 1682 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Borgille gifta seg så med Jon Knudson Tau den 26 jun. 1729 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


148. Jone Osmundson Framnes vart fødd i 1630 i Åsland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1688 i Framnes, Vikebygd, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 58 år. Eit anna namn for Jone Osmundson var Jonas.

Generelle notat: Jonas (Jone) Aasmundson frå Kilen i Erfjord var 36 år i 1665. Han var komen til garden Framnes i Vikebygd i 1657 og fødde då 2 hestar, 16 storfe, 14 smalar og 13 geiter. Han var brukar til 1665 då han delte garden og lot sonen Aasmund få bruka halve garden. Jonas sat med halve garden til 1688 og døydde truleg då. Han var gift første gong med enka etter Lars (Monsson Kvamme?) Framnes. Lars hadde teke over bruket etter Erik Larsson Framnes i 1649 og var brukar til 1651. Det er ikkje kjende barn etter Lars Framnes og heller ikkje etter Jonas og første kona. Andre kona til Jonas var Helvig Hermensdotter. Alderen hennar er ukjend, men ho var i live i 1690. Ho var truleg enke då ho vart gift med Jonas. Det er kjent fem barn etter Helvig og Jonas.
Men Jone skal ha hatt ein son Ole som han må ha fått før han vart gift med Helvig. I 1651 måtte Jone båta for leigemål med ei Anne Steinsdotter. Truleg må dette vere sonen Ole som vart fødd, Ole vart visst fostra på Kilane. Ole er nemnd 56 år i 1701, men han må truleg vere fødd ikring 1650.
Jonas var kyrkjeverje i 1675-1677 og var lagrettemann i mange år. Han var ein mann som ikkje var redd for å gå på tvers av øvrigheta sine pålegg. I 1663(? det står 1633 i boka) vart han stemna av di han hadde kjøpt naut. "Andre til forsprang". Han sa han hadde kjøpt 4 naut av frenden sin, Ola Skjerven i Vats, som han hadde tapt 2 mark pengar på og dertil foret han brukte til å fø dei fram. Han vedgjekk òg å ha kjøpt 9 bukkar, men dei hadde han brukt i hushaldet, - sa han. Klosterombudsmannen kravde at Jone skulle bøta 8 ortugar og 13 mark (ei standardbot for ymse mindre lovbrot), men Jone meinte at han ofte hadde ført slakt for andre på si eiga jekt, og dei 4 naut han hadde kjøpt og ført til byen hadde han tapt pengar på, og meinte difor at han ikkje burde bøta. Me veit ikkje korleis saka enda.
I 1664 vart han stemna av di han ikkje ville føra landskylda til Klosteret. Eit nytt påfunn, men han måtte bøta 1 riksdalar i sakskostnader og 1 ½ riksdalar til leigemannen. Han vart stemna ein gong til same året, men då møtte han ikkje og måtte bøta for stemnefall. Han var og stemna for landskyld av 1 hud i bruket sitt, men her vart han frikjend.
I 1671 var han framme på tinget att, men denne gongen var det på vegne av stesonen sin. Han ville då at Svein Alne skulle prova korleis han hadde betalt bestefar deira sitt gods som Svein hadde skrive skøyte på.
I 1675 stemna han - som kyrkjeverje for Vikebygd kyrkje - Peder Dommarsnes for kuleige.
I 1676 vart Jonas stemna av di han hadde overfalle ein soldat, Jon Sjurson "med hug og slag, samt Haardraget". Dette fordi Jon hadde sagt at Jone hadde søner sjølv som var pliktige til militærteneste. Jone sa at han hadde ein steson, Elias Eliasson (truleg son til Helvig) som tente kapellanen til Skjold, Dominicus Nagell. Han hadde 2 søner sjølv, men dei var berre 14 og 11 år gamle. Elles sa han at han og Jon Sjurson var forlikte då dei skildest. Elles var han framme på tinget eit par gonger til, der han stemna andre, men det var berre for småsaker. Jone vert nemnt som svoger til Johannes Vågen.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1665-teljinga i Framnes, Vikebygd, Hordaland, NOR.

Jone Osmundson fekk barn med Anna Steinsdotter.

Barnet av dette paret var:

          i.  Ole Jonson Tednes (Uektefødd) vart fødd i 1650 i Vågane, Erfjord, Rogaland, NOR og døydde i Tednes, Erfjord, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Ole var Olle. Ole gifta seg med Søneve Tednes cirka 1678 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

Jone Osmundson gifta seg så med Helvig Hermannsdotter cirka 1656 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

74        i.  Jone Jonson Åsland. Jone gifta seg med Mette Toresdotter cirka 1688 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR.

         ii.  Anna Jonsdotter vart fødd cirka 1660 i Framnes, Vikebygd, Hordaland, NOR og døydde i 1734 i Førde, Vikebygd, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 74 år. Anna gifta seg med Jon Ommundson Emberland cirka 1680 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR.

        iii.  Osmund Jonson Framnes vart fødd i 1663 i Framnes, Vikebygd, Hordaland, NOR og døydde i Framnes, Vikebygd, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Osmund var Aasmund. Osmund gifta seg med Holgersdotter cirka 1700 i Skjold kyrkje, Skjold, Rogaland, NOR.

         iv.  Jonsdotter vart fødd cirka 1663 i Framnes, Vikebygd, Hordaland, NOR og døydde i Framnes, Vikebygd, Hordaland, NOR. Jonsdotter gifta seg med Knud Jonson Framnes cirka 1690 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR.

          v.  Dordi Jonsdotter vart fødd cirka 1665 i Framnes, Vikebygd, Hordaland, NOR og døydde i Erve, Vikebygd, Hordaland, NOR. Dordi gifta seg med Michel Knudson Erve cirka 1693 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR.


149. Helvig Hermannsdotter vart fødd cirka 1630 i Framnes, Vikebygd, Hordaland, NOR og døydde i Framnes, Vikebygd, Hordaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho budde i 1690 i Framnes, Vikebygd, Hordaland, NOR.

Helvig gifta seg med Elias Framnes cirka 1650 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

          i.  Elias Eliasson vart fødd i 1654 i Framnes, Vikebygd, Hordaland, NOR.

Helvig gifta seg så med Jone Osmundson Framnes cirka 1656 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR.

150. Tore Johannesson Eide vart fødd i 1620 i Eide, Sjernarøy, Rogaland, NOR og døydde cirka 1684 i Eide, Sjernarøy, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 64 år.

Generelle notat: Tore Johannesson vart med garden etter foreldra sine. Johannes, far åt Tore, måtte nok i si tid ha bruka heile garden. Det kan me rekna oss til når me ser på dei partane i garden som Tore sine søsken hadde arva, og som dei seinare selde åt Tore. Lars selde parten sin, 18 merker smør, til Tore 23. juli 1672. Då hadde sjølvsagt og Tore arva 18 merker i garden. Omlag samstundes fekk han kjøpe 3 systerpartar i garden, kvar på 9 mark, til saman 27 merker. Av systera Magla som var spedalsk, fekk han hennar 9 merker smør jordegods i Eide, mot at ho skulle ha hus og tilsyn hos han. Om me nå summerer opp to brorpartar på 18 merker og 4 systerpartar på 9 merker, så får me summen 72 merker smør, som er det same som ein laup. Då vanta det 6 merker smør, men det hadde truleg Tore fått tidlegare. At Tore kjøpte søskena sine partar i Eide, fekk seinare eit rettsleg etterspel. Den 19. september 1672 heldt futen Nils Kristenson ting med ålmugen, "for deris schatters Erlegelsea". Det heiter frå dette tinget om Tore, at "Item var och Steffnt Thorre Eie for hans goedtzes tilkomst han fritager i Eye, nemblig j Løb och Sex Mrk". Tore la fram kjøpebrev på 27 merker, kjøpt av dei 3 systrene sine. Så nemner han systera Magla som er spedalsk og seier at han har fått odelsgodset hennar, 9 merker mot at ho skal ha underhald av han. Vidare legg han fram kjøpebrev frå broren Lars i Stavanger på brorparten hans i Eide, 18 merker Desse 18 merker hadde nok ikkje Tore gjeve opp at han åtte. Det var nemleg ikkje skattlagt og fall til kongen, eller som det står i tingboka: "Aff Huilket goedtz som Nyelig er meldt ey findes Nogen Schat wdgifuit, derwdinden Fougden paa dedtz Forbrydellse protesterir. Herom saa sludted att efferdj iche aff dj 18 Mark godtz findes schatet til Ko:Ma: er dj som billigt forbrudt, och Thorre Landschylden til Ko:Ma: foget her efter deraff att Lehuere." Då eldste son åt Tore og Kari, Jens, ikkje kom heim att - han var truleg sjømann - tok yngste sonen Johannes over garden. Det var skifte etter Tore 25. mai 1684. Det var skifte etter kona Kari Jensdotter 18.05.1688. Dei hadde tre barn.

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde den 25 mai 1684 i Eide, Sjernarøy, Rogaland, NOR.

Tore Johannesson gifta seg med Kari Jensdotter cirka 1656 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Jens Toreson Eide vart fødd i 1657 i Eide, Sjernarøy, Rogaland, NOR.

75       ii.  Mette Toresdotter. Mette gifta seg med Jone Jonson Åsland cirka 1688 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR. Mette gifta seg så med Lars Bjørnson Erøy i 1712 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

        iii.  Johannes Toreson Eide vart fødd i 1661 i Eide, Sjernarøy, Rogaland, NOR og døydde cirka 1741 i Eide, Sjernarøy, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 80 år. Johannes gifta seg med Siri Larsdotter cirka 1684 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR.


151. Kari Jensdotter vart fødd i 1620 i Bandeberg, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde cirka 1688 i Eide, Sjernarøy, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 68 år.

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde den 18 mai 1688 i Eide, Sjernarøy, Rogaland, NOR.

Kari gifta seg med Tore Johannesson Eide cirka 1656 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

152. Levard Gjesfjell vart fødd i 1617 og døydde i Gjesfjell, Årdal, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Levard (Larsson?) Gjesfjell hadde eit barn som er kjent, sonen Halvard. I 1666 heiter det at Levard brukar garden på lod, det er presten si jord.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1666-teljinga i Gjesfjell, Årdal, Rogaland, NOR.

Levard gifta seg med ukjend.

Barnet hans var:

76        i.  Halvor Levardson Røgenes. Halvor gifta seg med Lisbet Røgenes cirka 1684 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.


158. Laurits Olson Blank vart fødd i 1630 i Fister nedre, Fister, Rogaland, NOR og døydde cirka 1695 i Rosså, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 65 år.

Generelle notat: Laurits Olavson Blank var gift to gonger, men namnet på første kona er ukjent. Sidan første dottera i andre ekteskapet til Laurits heiter Liva, er det stor grunn til å tru at første kona heitte Liva. Familien flytte mykje. Dei budde på Hidle nordre i Sjernarøy, Velde i Vats (der han er nemnt 1645, 1652 og 1657), Stokkedal i Vats (der han er nemnt i 1664) og på Nedre Fister før dei kom til Rosså . Dei var kommne til Rosså i alle fall i 1686. Laurits må ha site brukbart i det økonomisk. Nettoformua i buet hans var på 93 dalar. Det var skifte etter han i 1695. Enka Ingrid Olsdotter gifta seg då opp att med Torgeir Sjurson som fekk bygslebrev på garden i 1696 av Johanna Kristensdotter som var enka etter Gudmund Aukland. Ingrid og Torgeir er nemnt som brukarar i 1701, 1706 og 1711. Dei dreiv garden til sonen hennar Ola Larsson var gamal nok til å ta over. Ola Larsson bygsla garden etter mora og stefaren i 1717.

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde i 1695 i Rosså, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Laurits Olson gifta seg med Liva Hidle cirka 1664 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

79        i.  Karen Larsdotter. Karen gifta seg med Peder Olson Vågane cirka 1685 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Karen gifta seg så med Elling Olson Vågane den 1 jul. 1703 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

         ii.  Anna Larsdotter vart fødd cirka 1662 i Stokkedal, Vats, Rogaland, NOR.

        iii.  Lars Larsson vart fødd i 1665 i Stokkedal, Vats, Rogaland, NOR.

         iv.  Eli Larsdotter vart fødd i 1667 i Stokkedal, Vats, Rogaland, NOR og døydde i 1739 i Kvam indre, Nedstrand, Rogaland, NOR 72 år gamal. Eli gifta seg med Rasmus Larsson Kvam cirka 1701 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Eli gifta seg så med Gudmund Sigveson Skeie i 1723 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Laurits Olson gifta seg så med Ingrid Olsdotter cirka 1679 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hans var:

• Ho budde i 1717 i Rosså, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Ole Larsson Rosså vart fødd i 1680 i Rosså, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1728 i Rosså, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 48 år. Ole gifta seg med Brita Nilsdotter cirka 1721 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         ii.  Liva Larsdotter vart fødd i 1684 i Rosså, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1762 i Kilane, Erfjord, Rogaland, NOR 78 år gamal, og vart gravlagd den 12 des. 1762 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Liva var Livia. Liva gifta seg med Osmund Olson Kilane cirka 1703 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Liva gifta seg så med Jone Ågeson Kilane d.y. den 17 okt. 1723 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

        iii.  Knud Larsson Mjølhus vart fødd i 1689 i Rosså, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1763 i Mjølhus, Hjelmeland, Rogaland, NOR 74 år gamal, og vart gravlagd den 13 mar. 1763 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Knud gifta seg med Malena Pedersdotter d.e. cirka 1717 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Knud gifta seg så med Lucritz Jonsdotter cirka 1729 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


159. Liva Hidle døydde cirka 1678 i Hidle nordre, Sjernarøy, Rogaland, NOR,.

Liva gifta seg med Laurits Olson Blank cirka 1664 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

160. Jone Jonson Vadla d.e. vart fødd i 1664 i Vadla, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1741 i Vadla, Hjelmeland, Rogaland, NOR 77 år gamal. Eit anna namn for Jone Jonson var Joen.

Generelle notat: Jone Jonson d.e. budde på Øvre Mæle, Årdal i 1701, men var komne til Vadla i 1718. Jone og kona Anna Ormsdotter var i slekt og måtte ha kongebrev for å gifta seg. Dei bygsla eitt pund smør i garden på Vadla i 1720 av Jone Foss og Odd Nedre Hauge.
I 1728 kjøpte Jone eitt pund smør i garden av Bjørn Halsne og Albert Øyestad. Velstanden på garden berre auka.
I skifteprotokollen finn ein for året 1741:
"Dend 16 October blef arveskiffte holden paa gaarden Walle, effter afdøde Egtefolch nafnlig Jone Joensen og Anne Orms daatter, imellum deris børn og børne-børn":
1) "Sønnen Orm Jonsen død og effterladt sig 4 børn Nafnlig": Jone Ormson 24 aar, Gudmund Ormson 7 år, Anne Ormsdotter 17 år og Sophie Ormsdotter 13 år.
2) "de afdødes daatter Anne Jons daatter gifft".

Formua var på 849 riksdalar. Dei skal ha hatt ei dotter Siri i følgje bygdeboka for Årdal, men ho er ikkje nemt i skiftet og var truleg ikkje deira dotter.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1701-teljinga i Mæle øvre, Årdal, Rogaland, NOR.

Jone Jonson gifta seg med Anna Ormsdotter i 1685 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei offentleggjorde sitt føremål om å gifta seg Kongebrev.

Barn av dette paret var:

          i.  Siri Jonsdotter (Mogleg) vart fødd i 1685 i Mæle øvre, Årdal, Rogaland, NOR og døydde i 1740 i Mæle øvre, Årdal, Rogaland, NOR 55 år gamal. Siri gifta seg med Anders Kristenson Fevold cirka 1703 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

80       ii.  Orm Jonson Mæle. Orm gifta seg med Malena Larsdotter cirka 1713 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

93      iii.  Anna Jonsdotter. Anna gifta seg med Gudmund Pederson Asheim i 1725 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Anna gifta seg så med Anders Svendson Økstra cirka 1743 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


161. Anna Ormsdotter vart fødd cirka 1665 i Midt-Fister, Fister, Rogaland, NOR og døydde i 1741 i Vadla, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 76 år.

Anna gifta seg med Jone Jonson Vadla d.e. i 1685 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

164. Orm Olson Fister vart fødd i 1634 i Midt-Fister, Fister, Rogaland, NOR og døydde i 1686 i Midt-Fister, Fister, Rogaland, NOR 52 år gamal.

Generelle notat: Orm Olson Midt-Fister var gift med Anna Oddsdotter frå Nedre Hauge og dei hadde fem barn. Orm Olson som er nemnt som brukar på Midt-Fister frå 1661. I 1670 var det registreringsforretning hjå Orm for 20 dalar i leigemålsbot. Gjelda hans var då oppgjeve til 307 riksdalar og hans aktiva til 229 riksdalar. Stefar til Orm, Daniel Mæle tilbaud då Orm eit lån på dei 20 dalar. Korleis pengetilhøva var så dårleg i 1670 er ikkje godt å forstå, for då det var skifte etter han 12. mai 1686, same året som han døydde, synte det seg at han var forholdsvis ein rik mann.

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde den 12 mai 1686 i Midt-Fister, Fister, Rogaland, NOR.

Orm Olson gifta seg med Anna Oddsdotter cirka 1661 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

161       i.  Anna Ormsdotter. Anna gifta seg med Jone Jonson Vadla d.e. i 1685 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

         ii.  Marit Ormsdotter vart fødd i 1670 i Midt-Fister, Fister, Rogaland, NOR og døydde cirka 1749 i Foss, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 79 år. Marit gifta seg med Peder Jonson Foss cirka 1690 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Marit gifta seg så med Børge Osmundson Foss cirka 1714 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.