Anna Karina Kaltveit

Startside Opp Thea M. Johnsen Sigurd Torgersen Anna Karina Kaltveit Severin M. Helgeland

 

Anar til Anna Karina Kaltveit

horizontal rule


Første generasjon

horizontal rule

horizontal rule
1. Anna Karina Kaltveit, dotter av Rasmus Kaltveit og Kristine Espeland, vart fødd den 31. jan 1905 i Kaltveit, Jelsa, Rogaland, NOR, vart døypt den 26. mar 1905 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR, døydde den 22. feb 1948 i Stavanger Sjukehus, Stavanger, Rogaland, NOR, 43 år gamal, og vart gravlagd den 27. feb 1948 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


Anna Karina gifta seg med Severin Martinius Helgeland, son av Salomon Salomonson Helgeland og Martha Torgilsdotter, i 1924 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Då Severin vart innført som døypt i kyrkjeboka står det om han: "Døbt af faderen hjemme, stadfæstelses datum 29.04.1900".
Severin Helgeland vart gift .. .... 1924 med Anna Karina Kaltveit. Dei var begge frå Ombo i Hjelmeland. Sevrin og Anna Karina pakta Prestegarden frå 1946 til 1950. Kona Anna Karina døydde 22. februar 1948 og vart gravlagd på Hjelmeland kyrkjegard. På gravsteinen er inskripsjonen: "Høgt elska sårt sakna". Severin hadde då vorte enkjemann, og han flytte då til Sauda, der han gifta seg opp att med enka Martha Helene Hebnes.
Side 183 i boka for Jelsa står det at Marta var født i 1890 og busett i Sauda, barn til Lars Gudmundson som var brukar nr. 16 på Hebnes. Ho var enke etter Ingemund Saua. Foreldra til Ingemund Saua budde på Hedlotsjøen under Hedlot i 1900. Ingemund kjøpte Hedlot av Sjur Danielson. Sevrin vart enkemann for andre gong i 1966 og budde sidan på Hedlot til han døydde i 1969.
Sevrin hadde seks søner og ei dotter i første ekteskap, men ikkje barn i andre ekteskap.
I folketeljinga for 1900 står det feilaktig at Severin var født 01031900.

• Dåp stadfesta: 29. apr 1900, Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret:

          i.  Selmer Helgeland. Selmer gifta seg med Signe Torgersen, dotter av Sigurd Torgersen og Thea Magrethe Johnsen.

         ii.  Rasmus Helgeland. Rasmus gifta seg med Margit Husevåg.

        iii.  Martin Helgeland. Martin gifta seg med Olga Dyrøy.

         iv.  Kristoffer Helgeland.

          v.  Arthur Sigfred Helgeland. Arthur Sigfred gifta seg med Kari Dalane.

         vi.  Svein Helgeland. Svein gifta seg med Berit Olene Hoftun, dotter av Johannes Hoftun og Oline Gunnarsrød.

        vii.  Anna Karina Helgeland. Anna Karina gifta seg med Gudmund Skår, son av Johannes Skår og Ada Antonie Riskedal. 

Andre generasjon (Foreldre)

horizontal rule
2. Rasmus Kaltveit, son av Lars Larsson Frønsdal og Martha Rasmusdotter, vart fødd den 23 Apr 1869 i Innbjoa, Ølen, Hordaland, NOR, vart døypt den 30 Apr 1869 i Innbjoa, Ølen, Hordaland, NOR og døydde den 28 Apr 1933 i Rogaland Sjukehus, Stavanger, Rogaland, NOR, 64 år gamal.


Generelle notat: Rasmus vart døypt heime av Ole Jensen Hetland i 1869 og foreldra er ført som: "Ungkarl Lars Larsen Tofte af Eids-Øyen og Pigen Martha Rasmusdatter Indbjoe. Begge første Leiermaal".
Rasmus Larsson vart konfirmert 7. oktober 1883 i Fjelberg kyrkje og det er då nemnt at han vart vaksinert 10. oktober 1870. Foreldra er "Pige Marthe Rasmusdotter Indbjo" og "Tømmermand Lars Larsen Tofte". Han er då ført fødd 23. april 1869 og døypt i Fjelberg 30. april same året.
Rasmus budde først på husmannsplassen Gjæreplasset u/Innbjoa i Ølen saman med mora. Han kjøpte husa av mora ved skifte 29. mai 1890. Rasmus arbeidde i skiferbrotet i Dalane (Utbjoa).
Rasmus Larsson Espeland fekk skøyte på bruk 4. av Risanger i Skjold i 1900 for kr. 1.900,-. Rasmus var gardbrukar og steinarbeidar på Risanger same året som han kjøpte bruket. Hushaldet bestod elles av kona og sonen Øystein forutan tenestejenta Marta Oline Øysteinsdotter på 15 år og gardsarbeidaren Marta Rasmusdotter på 61 år. Neste brukar på bruk 4 av Risanger fekk skøyte i 1904, så det var berre to-tre år at Rasmus hadde bruket på Risanger.
I folketeljinga for 1900 vert han nemnt på Risanger i Skjold men arbeidde truleg i skiferbotet på Espeland, for han budde midlertidig på ytre Sandanger i Fister. Kona Kristine og eldste sonen Østen vert også nemnde i folketeljinga. Syster til Kristine, Marta Oline, budde hjå dei som tenestejente. Mor til Rasmus, Marta Rasmusdotter budde også hos dei og hjelpte til med gardsarbeidet. I 1903 budde han på Espeland der sonen Martin vart fødd. Han vert då kalla arbeidar.
Sidan flytta Rasmus til Ombo der han kjøpte bruk 2 på Kaltveit av Ingeborg Gunnarsdotter. Rasmus kjøpte ikring 1920 bruk 2 på Bandeberg og flytta dit. Sonen Martin tok over på Bandeberg ved skøyte 18. september 1925. Det vart skilt ut eit bruk 5 Underbakka (Bandura) den 2. mars 1934 som sonen Øystein overtok. Men før den tid budde Rasmus og kona i Bandura.

I Rogaland fylke, Jelsa lensmann, Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100360/Gga/L0003), 1891-1940 side 75 for året 1933 og som nummer 10 er det ført anmeldt død den 29. april "Rasmus Kaltveit" som var 64 år og døydde den 28. april på "(Rogaland)sykehus" og dødsårsaka var (første del er uleseleg) "...sygdom og svulst i magen".

Hendingar i livet hans var:

• Dåp stadfesta: 30 Mai 1869, Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

• Han vart konfirmert den 7 Okt 1883 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Rasmus gifta seg med Kristine Espeland den 18 Mar 1899 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Det vart lyst for dei den 12 Mar 1899 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Austin Kaltveit vart fødd den 23 Jul 1900 i Risanger, Skjold, Rogaland, NOR, vart døypt den 19 Aug 1900 i Skjold kyrkje, Skjold, Rogaland, NOR og døydde den 21 Jan 1944 i Veblen, Marshall, SD, USA, 43 år gamal. Andre namn for Austin var Østen og Øystain. Austin fekk barn med Karen Amanda Seltveit, dotter av Sven Kornelius Seltveit og Karen Johanna Seltveit. Ekteskapsstatus: ugift. Austin gifta seg med Pearl J. Bendickson, dotter av Osmund Severin Bendickson og Gurina Pederson, den 25 Apr 1931 i Marshall, SD, USA.

         ii.  Martin Kaltveit vart fødd den 5 Apr 1903 i Espeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 26 Apr 1903 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 15 Nov 1979 i Nessa indre, Tysvær, Rogaland, NOR, 76 år gamal, og vart gravlagd den 21 Nov 1979 i Nedstrand kyrkje, Tysvær, Rogaland, NOR. Martin gifta seg med Anna Espeland, dotter av Ola Espeland og Elisa Eiane, i 1933 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

1       iii.  Anna Karina Kaltveit. Anna gifta seg med Severin Martinius Helgeland, son av Salomon Salomonson Helgeland og Martha Torjusdotter, i 1924 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

         iv.  Rasmus Berdines Kaltveit vart fødd den 12 Mai 1907 i Kaltveit, Jelsa, Rogaland, NOR, vart døypt den 23 Jun 1907 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde den 11 Sep 1994 i Bandeberg, Finnøy, Rogaland, NOR, 87 år gamal. Eit anna namn for Rasmus var Berdines Rasmus. Rasmus gifta seg med Anna Pauline Bandeberg, dotter av Sven Jonasson Bandeberg og Margrethe Knudsdotter, cirka 1928 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

          v.  Øystein Kaltveit vart fødd den 22 Jun 1909 i Kaltveit, Jelsa, Rogaland, NOR, vart døypt den 8 Aug 1909 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR, døydde den 24 Jun 1987 i Hageveien 1 A, Stavanger, Rogaland, NOR, 78 år gamal, og vart gravlagd den 30 Jun 1987 i Eiganes gravlund, Stavanger, Rogaland, NOR. Øystein gifta seg med Olaug Helgeland, dotter av Levin Helgeland og Bergit Nikoline Østlid, cirka 1945 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         vi.  Marta Kristine Kaltveit vart fødd den 25 Jan 1912 i Kaltveit, Jelsa, Rogaland, NOR, vart døypt den 10 Mar 1912 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR, døydde den 23 Apr 1996 i Øye, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 84 år gamal, og vart gravlagd den 30 Apr 1996 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Marta gifta seg med Olav Johan Øye, son av Gunnar Olaus Øye og Johanne Margrete Lovra, cirka 1936 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

        vii.  Ole Malenius Kaltveit vart fødd den 12 Des 1913 i Kaltveit, Jelsa, Rogaland, NOR, vart døypt den 1 Feb 1914 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR, døydde den 17 Jul 1981 i Vassli, Sveio, Hordaland, NOR, 67 år gamal, og vart gravlagd den 25 Jul 1981 i Valen kapell, Sveio, Hordaland, NOR. Ole gifta seg med Johanne Aslaug Tvete cirka 1952 i Valestrand kyrkje, Valestrand, Hordaland, NOR.

       viii.  Ragnvald Kristoffer Kaltveit vart fødd den 2 Feb 1916 i Kaltveit, Jelsa, Rogaland, NOR, vart døypt den 3 Apr 1916 i Kaltveit, Jelsa, Rogaland, NOR, døydde den 16 Sep 1986 i Vatland, Finnøy, Rogaland, NOR, 70 år gamal, og vart gravlagd den 22 Sep 1986 i Jørstad kapell, Finnøy, Rogaland, NOR. Ragnvald gifta seg med Malfrid Vatland, dotter av Sivert Vatland og Siri Tveitebøen, cirka 1941 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

         ix.  Sanna Elisabet Kaltveit vart fødd den 23 Mai 1919 i Kaltveit, Jelsa, Rogaland, NOR, vart døypt den 20 Jul 1919 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR, døydde den 31 Jan 2015 i Aksdal, Tysvær, Rogaland, NOR, 95 år gamal, og vart gravlagd den 13 Feb 2015 i Skjoldastraumen kyrkje, Tysvær, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Sanna var Sanna Elisabeth. Sanna gifta seg med Oluf Ørnberg, son av Per Vilhelm Eugen Ørnberg og Elianna Hegland, den 26 Okt 1946 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.
3. Kristine Espeland, dotter av Østen Espeland og Anna Karine Askvik, vart fødd den 11 Feb 1875 i Espeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 28 Feb 1875 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 24 Feb 1939 i Bandeberg, Jelsa, Rogaland, NOR, 64 år gamal, og vart gravlagd den 28 Feb 1939 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Fadder: 25 Nov 1928, Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR.

Kristine gifta seg med Rasmus Kaltveit den 18 Mar 1899 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Tredje generasjon (Besteforeldre)

horizontal rule


4. Lars Larsson Frønsdal, son av Lars Johannesson Tofte og Eli Pedersdotter, vart fødd den 29 Mar 1847 i Tofte nedre, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 1 Apr 1847 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde den 1 Nov 1888 i Frønsdal, Ølen, Hordaland, NOR, 41 år gamal, og vart gravlagd den 8 Nov 1888 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR. Dødsårsak: Mavebetændelse.

Generelle notat: Lars Larsson Tofte på Hesthaug under Frønsdal i Ølen vart gift i 1871 med Kari Halvardsdotter (Halvorsdotter) og er truleg den same "Tømmermand" Lars Larsson Tofte som i 1869 fekk sonen Rasmus med Marta Rasmusdotter.
Lars og Kari budde på Eikeland i Vats i 1873 der dei fekk ei dotter.
Lars bygsla Hesthaug frå 1876. Frå først av var Myrane sams eige for alle Frønsdalsbøndene. Men under utskiftingane tidleg i 1870-åra vart både det og den næraste utmarka lagd til det nordre bruket. Bonden der bygsla straks etter eit "i udmarken mellom Hesthaugen og Pladsen Myrene beliggende nu indhegnet Jordstykke til Lars Larsen Tofte og Kone Kari Halvorsdtr. paa begges levetid". Dette plasset vart sidan heitande etter haugen sør i marka: Hesthaugen eller Hesthaug. Lars og Kari skulle gje fem dalar i årleg leige dei første fem åra, to dalar dei følgjande fem åra, og sidan tri dalar "der erlegges hvert Aar 2. februar". Dei må ha bygd dei husa som sidan har stått der. Men våningshuset er seinare vorte mykje påbygt. Det brann ned til grunnen januar 1986. Lars døydde i 1888 og Kari i 1894 før barna var vaksne.

Lars Larsson Tofte på Hesthaug var fødd 1847 og døydde i 1888. Han skal vere son til Lars Johannesson Tofte og Kari Halvardsdotter står det under Hesthaug, men det er truleg ei samanblanding med namnet på kona, for i bygdeboka for Fjelberg finn eg berre Lars Johannesson Tofte som var gift med Eli Pedersdotter og dei hadde ein son Lars fødd i 1847.
Den 13. oktober 1861 vart Lars Larsen Eknes konfirmert i Vats kyrkje. Då står det at han var fødd 29. mars 1847 på Tofte i Fjeldberg av foreldre Lars Johannesson og Eli Pedersdotter.
Namnet på eldste dottera til Lars Larsson Hesthaug er Eli, og dette tydar på at Eli Pedersdotter og Lars Johannesson var foreldra til Lars Larsson.

Hendingar i livet hans var:

• Han vart konfirmert den 13 Okt 1861 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR.

• Han er nemnd i 1865-teljinga i Kårhus, Vats, Rogaland, NOR.

• Han er nemnd i 1875-teljinga på Frønsdal (Myrene) i Frønsdal, Ølen, Hordaland, NOR.

• Jordfesta: 18 Apr 1889, Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

Lars Larsson fekk barn med Martha Rasmusdotter. Ekteskapsstatus: ugift. Dette paret gifta seg ikkje.

Barnet deira var:

2         i.  Rasmus Kaltveit (Uektefødd). Rasmus gifta seg med Kristine Espeland, dotter av Østen Espeland og Anna Karine Askvik, den 18 Mar 1899 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Lars Larsson gifta seg så med Kari Halvorsdotter, dotter av Halvor Monsson Skogen og Marie Jakobsdotter, den 29 Jul 1871 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Eli Frønsdal vart fødd den 1 Okt 1871 i Kårhus, Vats, Rogaland, NOR, vart døypt den 22 Okt 1871 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR og døydde i Søndre del af Hasseløen, Haugesund, Rogaland, NOR,. Eit anna namn for Eli var Elen.

         ii.  Anna Maria Frønsdal vart fødd i 1873 i Eikeland, Vats, Rogaland, NOR og døydde den 1 Jan 1957 i Haugesund, Rogaland, NOR 84 år gamal. Andre namn for Anna var Maria og Marie.

        iii.  Lisa Larsdotter vart fødd den 23 Sep 1876 i Frønsdal, Ølen, Hordaland, NOR, vart døypt den 15 Okt 1876 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR, døydde den 24 Mar 1879 i Frønsdal, Ølen, Hordaland, NOR, 2 år gamal, og vart gravlagd den 29 Mar 1879 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

         iv.  Martha Elisabeth Frønsdal vart fødd den 13 Des 1879 i Frønsdal, Ølen, Hordaland, NOR, vart døypt den 28 Des 1879 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR, døydde den 1 Jan 1963 i Haugesund, Rogaland, NOR, 83 år gamal, og vart gravlagd den 28 Jan 1963 i Vår Frelsars kyrkje, Haugesund, Rogaland, NOR. Andre namn for Martha var Marta Elisabeth, Marte Elisabeth, og Martha. Martha gifta seg med Jakob Andreas Sille, son av Ole Pederson og Martha Jacobi Hansdotter, den 19 Mai 1901 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

          v.  Anne Karine Frønsdal vart fødd den 14 Feb 1883 i Frønsdal, Ølen, Hordaland, NOR og vart døypt den 11 Mar 1883 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.


5. Martha Rasmusdotter, dotter av Rasmus Jakobson Indbjo og Botilde Andersdotter, vart fødd den 25 Mai 1838 i Sydnes, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 27 Mai 1838 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde den 15 Jan 1920 i Bandeberg, Jelsa, Rogaland, NOR, 81 år gamal, og vart gravlagd den 22 Jan 1920 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Martha var Marthe.

Generelle notat: Marta Rasmusdotter hadde "de u.e. med Lars Larsson Tofte ein son Rasmus".
Om Marta var husmann med jord veit ein ikkje, men ho åtte hus på dette plasset. Det er husmannsplassen Gjæreplasset u/Innbjoa. I 1900 budde ho hjå sonen på Risanger i Skjold.
Marta R. på Bandaberg, fødd i 1838, er ført død i Jelsa i 1920.

Rogaland fylke, Jelsa lensmann, Dødsfallsprotokoll (SAST/A-100360/Gga/L0003), 1891-1940 side 56:
Nr. 3 meldt den 16. januar 1920: Martha Rasmusdtr. Indbjo Husmandsenke, fattigunderstøttet" døydde den 15. januar 1920 av "Alderdom". Arving var "Fuldm. barn. Etterlader intet".

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1865-teljinga i Innbjoa, Ølen, Hordaland, NOR.

• Ho er nemnd i 1900-teljinga i Risanger, Skjold, Rogaland, NOR.

Martha fekk barn med Lars Larsson Frønsdal. Ekteskapsstatus: ugift. Dette paret gifta seg ikkje.

6. Østen Espeland, son av Østen Jakobson Espeland og Kristi Rasmusdotter, vart fødd den 30 Nov 1848 i Espeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 17 Jan 1850 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 5 Sep 1935 i Pundsnes, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 86 år gamal, og vart gravlagd den 12 Sep 1935 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Østen var Øistein.

Generelle notat: Østen Øysteinson Espeland overtok garden på Espeland i 1879.
I "Norsk Kundgjørelsestidende" "Udgivet efter offentlig Foranstaltning ifølge Lov af 19de Juni 1882" "No. 130." for "Onsdag den 29de April 1903." og "21de Aarg." finn ein:
"Tvangsaution.
Mandagen den 25de Mai førstkommende Kl. 10 Formiddag afholdes, efter Forlangende af Hr. Overretssagfører Aarstad paa Hypothekbankens Vegne, offentlig Tvangsauktion paa og over Østen Østensen Espelands Anpart af Gaarden Espeland i Gjelmeland, Matr. No. 67, Løbe No. 172, af Skyld 2 Daler 4 Ort og 17 Skilling, I Henhold til Panteobligation dateret 4de, thl, 5te April 1881, hvilken Obligation er misligholdt.
Konditionerne erfares ved Forretningen.
Hjelmelands Lensmandskontor, 18de April 1903.
For Sorenskriveren:
L. Kolbenstvedt."
Broren Ola i 1903 må så ha kjøpt garden på auksjonen.
Då sonen Ole vart døypt 14. mai 1883 vart det ført i kyrkjeboka: "Hjdpt. af Osmund Punsnæs".
Då Østen vart enkjemann for andre gong ikring 1905 flytta han til Pundsnes og gifta seg for 3. gong med systera til andre kona. Han er kalla husmann då han budde på Pundsnes. Ut frå Hjelmelandsbøkene er dei to siste konene hans syskenbarna til Øystein.
Østen vart fødd 2 år før foreldra gifta seg. Han vart konfirmert 25. oktober 1864, kona Anna Karina Olsdotter vart konfirmert 18. oktober 1863. Sonen Tor i tredje ekteskap døydde etter berre nokre timar. Dottera Seselia Jakobia Pundsnes (i andre ekteskap) fekk grunnboksheimel i 1952 på Blidensol på Pundsnes. Arnold Jonson f. 1926 var pleiesonen hennar. Dei budde i det gamle folgehuset på Kleppa, som vart flytta til Pundsnes. Østen vart gravlagd ved sida av siste kona si Berta Lerstøl. På gravsteinen deira stod inskripsjonen: "Kjært er minne". Gravsteinen vart fjerna ein gong på 1990-talet.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1865-teljinga i Espeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

• Han er nemnd i 1910-teljinga i Pundsnes, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Østen gifta seg med Anna Karine Askvik den 8 Apr 1874 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

3         i.  Kristine Espeland. Kristine gifta seg med Rasmus Kaltveit, son av Lars Larsson Frønsdal og Martha Rasmusdotter, den 18 Mar 1899 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         ii.  Øistein Espeland vart fødd den 12 Mar 1880 i Espeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 28 Mar 1880 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 13 Sep 1905 i Espeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 25 år gamal, og vart gravlagd den 20 Sep 1905 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        iii.  Ole Espeland vart fødd den 1 Mai 1883 i Espeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og vart døypt den 14 Mai 1883 i Espeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         iv.  Marta Espeland vart fødd den 22 Okt 1885 i Espeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 29 Nov 1885 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 30 Des 1926 i Sande, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 41 år gamal, og vart gravlagd den 5 Jan 1927 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Marta var Marta Olina. Marta gifta seg med Adolf Johnsen den 14 Mai 1904 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Østen gifta seg så med Mallin Toresdotter, dotter av Thor Jakobson Lerstøl og Britta Knudsdotter d.e., den 15 Jan 1889 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Anna Karina Espeland vart fødd den 11 Jan 1890 i Espeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 4 Feb 1890 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1955 i Sæbø, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 65 år gamal. Anna gifta seg med Rasmus Kornelius Rasmusson Hjelmelandsvåg, son av Rasmus Ommundson Hjelmelandsvåg og Kari Larsdotter, den 21 Nov 1911 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         ii.  Thor Espeland vart fødd den 10 Aug 1892 i Espeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 18 Sep 1892 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1957 i Hommarsåk, Hetland, Rogaland, NOR, 65 år gamal. Thor gifta seg med Karoline Johanna Einervoll, dotter av Jakob Øysteinson Einervoll og Britha Jakobsdotter, i 1921 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        iii.  Brita Espeland vart fødd den 9 Mar 1895 i Espeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 23 Mar 1895 i Espeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 19 Jan 1970 i Stavanger, Rogaland, NOR, 74 år gamal, og vart gravlagd den 23 Jan 1970 i Eiganes gravlund, Stavanger, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Brita var Britha. Brita gifta seg med Mikael Revheim, son av Gustav Mikaelson Revheim og Hanna Mathilde Olson Grødem, den 8 Mai 1926 i St. Johannes kyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

         iv.  Svend Espeland vart fødd den 23 Mai 1898 i Espeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 31 Jul 1898 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 3 Mar 1976 i Askvik, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 77 år gamal, og vart gravlagd den 9 Mar 1976 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Svend var Sven. Svend gifta seg med Gunda Hauskevåg, dotter av Ånen Hauskevåg og Marta Oline Askvik, i 1920 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

          v.  Ceselia Jakobia Pundsnes vart fødd den 5 Jan 1903 i Espeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 1 Mar 1903 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde den 16 Feb 1991 i Pundsnes, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 88 år gamal. Eit anna namn for Ceselia var Sisel Jakobia.

Østen gifta seg så med Berta Toresdotter, dotter av Thor Jakobson Lerstøl og Britta Knudsdotter d.e., den 31 Okt 1904 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Tor Espeland vart fødd den 27 Aug 1905 i Pundsnes, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 27 Aug 1905 i Pundsnes, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 31 Aug 1905 i Pundsnes, Hjelmeland, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 5 Sep 1905 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         ii.  Øistein Espeland vart fødd den 27 Aug 1905 i Pundsnes, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 27 Aug 1905 i Pundsnes, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 27 Aug 1905 i Pundsnes, Hjelmeland, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 5 Sep 1905 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        iii.  Berta Malene Severine Espeland vart fødd den 27 Jul 1908 i Pundsnes, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 13 Aug 1908 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Hjelmelandsvågen, Hjelmeland, Rogaland, NOR,. Eit anna namn for Berta var Berta Malena. Berta gifta seg med Johan Hermannson Børve, son av Herman Jonson Børve og Anna Tomine Larsdotter, cirka 1930 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         iv.  Øystein Ø. Espeland vart fødd den 1 Sep 1912 i Pundsnes, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 14 Okt 1912 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 3 Apr 1993 i Pundsnes, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 80 år gamal, og vart gravlagd den 7 Apr 1993 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Andre namn for Øystein var Øistein og Østen. Øystein gifta seg med Brita Kleppa, dotter av Johannes Kleppa og Ellen Sofie Stensland, cirka 1945 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


7. Anna Karine Askvik, dotter av Ole Sjurson Askvik og Marta Jonasdotter, vart fødd den 3 Sep 1849 i Askvik, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 21 Okt 1849 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 12 Jan 1888 i Espeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 38 år gamal, og vart gravlagd den 20 Jan 1888 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Anna Karine var Anna Karina.

Anna Karine gifta seg med Østen Espeland den 8 Apr 1874 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Fjerde generasjon (Oldeforeldre)

horizontal rule


8. Lars Johannesson Tofte, son av Johannes Johannesson Tofte og Barbara Andersdotter, vart fødd den 29 Jan 1823 i Tofte nedre, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 3 Feb 1823 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde den 13 Jan 1847 i Tofte nedre, Fjelberg, Hordaland, NOR, 23 år gamal, og vart gravlagd den 16 Feb 1847 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Generelle notat: U.K. Lars Johannesen N. Tofte på 23 år og Pige Eli Pedersdatter Vatne vart vigde i Fjelberg 25. juni 1846. Far til Lars var Johannes Johannessen og far til Eli var Peder Jobsen. Lars Johanessen, Inderst på Nedre Tofte, døydde 13. januar og vart gravlagd 16. februar 1847, 24 år gamal. Den 29. mars 1847 vart Lars fødd og døypt i Fjelberg 28. april 1847. Foreldra var Lars Johannesen og Eli Pedersd. Inderst på Tofte. Men då var alt Lars Johannesson død og gravlagd.

Hendingar i livet hans var:

• Jordfesta: 7 Mar 1847, Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Lars Johannesson gifta seg med Eli Pedersdotter den 25 Jun 1846 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

4         i.  Lars Larsson Frønsdal. Lars fekk barn med Martha Rasmusdotter, dotter av Rasmus Jakobson Indbjo og Botilde Andersdotter. Ekteskapsstatus: ugift. Dette paret gifta seg ikkje. Lars gifta seg med Kari Halvorsdotter, dotter av Halvor Monsson Skogen og Marie Jakobsdotter, den 29 Jul 1871 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR.


9. Eli Pedersdotter, dotter av Peder Jobson Vatne og Herborg Knudsdotter, vart fødd den 13 Jan 1825 i Vatne, Vats, Rogaland, NOR, vart døypt den 6 Feb 1825 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR, døydde den 27 Mar 1881 i Frønsdal, Ølen, Hordaland, NOR, 56 år gamal, og vart gravlagd den 2 Apr 1881 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR. Dødsårsak: Brystsygdom.

Generelle notat: På Egeland i Wats sogn bur det i 1865 ei Eli Pedersdotter "Logerende Spinderske" enke på 42 år og fødd i soknet. Dette er Eli frå Vatne som har flytta attende til Vats etter at ho vart enke. Sonen Lars var i 1865 tenestekar på Kårhus og budde på Eikeland i Vats i 1873. Han har følgt med mora til Vats.
16. juni 1866 vart Ungkarl og Arbeidsmand Kristoffer Kristoffersen frå Frønsdal i Fjeldberg på 31 år vigd i Vats med Enke Eli Pedersdt. Vatnem på 37 år. Far til Kristoffer var Kristoffer Kristofferson, og far til Eli var Peder Jobson. "Ægteskabet opløst ved døden attest fra Enkens eneste arving Sønnen Lars Larsen, om at han har avfsedt(?) sin Arv".
I 1875 bur det på Frønsdal Kristoffer Kristofferson fødd i 1835 i Vads gift med Eli Pedersdotter fødd i 1825 i Aalund. (Det skal vel vere motsett, Kristoffer fødd i Ølen og Eli i Vats). Sonen til Eli, Lars, følgde med mora til Frønsdal der han budde som husmann.
Gardkone Eli Pedersdotter Frønsdal fødd i 1826 på Vatne i Skjold døydde i 1881 av "Brystsygdom".
Same året gifta Kristoffer seg opp att med Brita Kristoffersdotter og dei for så til Amerika.

Hendingar i livet hennar var:

• Flytta: frå Vatne i Vats 13 Jun 1840 til Stord, Hordaland, NOR.

• Ho er nemnd i 1865-teljinga i Eikeland, Vats, Rogaland, NOR.

• Jordfesta: 8 Mai 1881, Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

Eli gifta seg med Lars Johannesson Tofte den 25 Jun 1846 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Eli gifta seg så med Kristoffer Kristofferson Frønsdal, son av Kristofer Kristofferson Frønsdal og Anna Birgitte Olsdotter, den 16 Jun 1866 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

          i.  Cristoffer Kristofferson vart fødd den 8 Aug 1869 i Frønsdal, Ølen, Hordaland, NOR, vart døypt den 15 Aug 1869 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR, døydde den 30 Aug 1869 i Frønsdal, Ølen, Hordaland, NOR,, og vart gravlagd den 4 Sep 1869 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Cristoffer var Kristoffer.


10. Rasmus Jakobson Indbjo, son av Jakob Sjurson Hammersland og Gyri Knudsdotter, vart fødd i 1809 i Fjelberg Prestegard, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 21 Mar 1809 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde den 4 Apr 1889 i Innbjoa, Ølen, Hordaland, NOR, 80 år gamal, og vart gravlagd den 11 Apr 1889 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Dødsårsak: Betændelse i hoften.

Generelle notat: Ungkar Rasmus Jacobson Hammersland vart vigd i Fjelberg den 4. juli 1838 med pige Botilde Andersdotter Synnæs. Det hadde vorte lyst for dei 19, 20 og 27 mai 1838.
Men alt den 25. mai 1838 vart Marte fødd og ho vart døypt den 27. mai 1838 av foreldre Rasmus Jacobson Hammersland og Botilde Andersdotter Subdbæs.
Rasmus Jakobson Hammarsland var forpakta på bruk nr. 3 på Innbjoa i mange år. Den 5. april 1851 fekk han bygselsetel på husmannsplassen Gjerdet under Innbjoa og er då kalla Rasmus Jakobson Fjelberg eller Hammarsland.
Botilde Andersdotter Indbjoe døydde 20. november og vart gravlagd 26. november 1871, 63 år gamal. Husmand Rasmus Jakobsen på Indbjo døydde 7. april og vart gravlagd 11. april 1889.

Hendingar i livet hans var:

• Jordfesta: 24 Mai 1889, Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Rasmus Jakobson gifta seg med Botilde Andersdotter den 4 Jul 1838 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

5         i.  Martha Rasmusdotter (Uektefødd). Martha fekk barn med Lars Larsson Frønsdal, son av Lars Johannesson Tofte og Eli Pedersdotter. Ekteskapsstatus: ugift. Dette paret gifta seg ikkje.


11. Botilde Andersdotter, dotter av Anders Eliasson Sydnes og Anne Reinertsdotter, vart fødd i 1808 i Sydnes, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 7 Mar 1808 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde den 20 Nov 1871 i Innbjoa, Ølen, Hordaland, NOR, 63 år gamal, og vart gravlagd den 26 Nov 1871 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Andre namn for Botilde var Bothilde, Botilde, og Botilla.

Hendingar i livet hennar var:

• Jordfesta: 22 Jun 1872, Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Botilde gifta seg med Rasmus Jakobson Indbjo den 4 Jul 1838 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

12. Østen Jakobson Espeland, son av Jacob Toreson Lerstøl og Siri Øysteinsdotter, vart fødd den 24 Des 1819 i Lerstøl, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 24 Des 1819 i Lerstøl, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 18 Jan 1892 i Espeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 72 år gamal, og vart gravlagd den 26 Jan 1892 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Østen Jakobson var Øystein.

Generelle notat: Øystein Jakobsen og Kristi Rasmusdotter fekk dei to eldste barna sju og to år før dei gifta seg. Øystein fekk skøyte av morbroren sin Svein Øysteinson i 1853.
Øystein Jakobson og grannen Peder Pederson på Lerstøl, dreiv ei drift på fleire hundre sauer gjennom Grasdalen, Storådalne og Kromsåkvelven i 1845. Eigaren Eivind Reiarson Riskedal stemna dei inn for forliksrådet, der dei vart dømde til å betala ei erstatning på to dalar.

Hendingar i livet hans var:

• Dåp stadfesta: 16 Jan 1820, Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

• Han er nemnd i 1865-teljinga i Espeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

• Jordfesta: 26 Jan 1892, Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Østen Jakobson gifta seg med Kristi Rasmusdotter den 17 Jun 1851 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Martha Espeland (Uektefødd) vart fødd den 26 Nov 1844 i Espeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 11 Jan 1845 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 5 Mar 1891 i Kleppa, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 46 år gamal, og vart gravlagd den 12 Mar 1891 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Martha gifta seg med Sven Kleppa, son av Rasmus Pederson Viga og Siri Jakobsdotter, den 31 Okt 1865 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

6        ii.  Østen Espeland (Uektefødd). Østen gifta seg med Anna Karine Askvik, dotter av Ole Sjurson Askvik og Marta Jonasdotter, den 8 Apr 1874 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Østen gifta seg så med Mallin Toresdotter, dotter av Thor Jakobson Lerstøl og Britta Knudsdotter d.e., den 15 Jan 1889 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Østen gifta seg så med Berta Toresdotter, dotter av Thor Jakobson Lerstøl og Britta Knudsdotter d.e., den 31 Okt 1904 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        iii.  Britha Espeland vart fødd den 25 Jan 1852 i Espeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 29 Feb 1852 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1928 i Mæle nedre, Årdal, Rogaland, NOR, 76 år gamal. Andre namn for Britha var Bretha og Britta. Britha gifta seg med Peder Tysdal, son av Eivind Pederson Tysdal og Marta Kristensdotter, den 19 Nov 1873 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         iv.  Jacob Øysteinson Espeland vart fødd den 11 Aug 1854 i Espeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 10 Sep 1854 i Espeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i USA,. Eit anna namn for Jacob var Jakob.

          v.  Serine Espeland vart fødd den 1 Sep 1857 i Espeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 20 Sep 1857 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Hjelmelandsvågen, Hjelmeland, Rogaland, NOR,. Serine gifta seg med Ole Ånenson Hjelmelandsvåg den 1 Jun 1878 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         vi.  Rakel Johanna Espeland vart fødd den 18 Sep 1860 i Espeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og vart døypt den 30 Sep 1860 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        vii.  Svend Øysteinson Espeland vart fødd den 29 Mar 1863 i Espeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og vart døypt den 5 Apr 1863 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

       viii.  Ola Espeland vart fødd den 5 Sep 1865 i Espeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 17 Sep 1865 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 10 Jan 1944 i Espeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 78 år gamal, og vart gravlagd den 18 Jan 1944 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Ola var Ole. Ola gifta seg med Elisa Eiane, dotter av Rasmus J. Eiane og Anna Olsdotter, den 3 Jun 1893 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         ix.  Kristine Espeland vart fødd den 7 Jul 1869 i Espeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 18 Jul 1869 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 16 Okt 1877 i Espeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 8 år gamal, og vart gravlagd den 23 Okt 1877 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dødsårsak: Kighoste. Eit anna namn for Kristine var Kristina.


13. Kristi Rasmusdotter, dotter av Rasmus Jonson Meland og Martha Olsdotter, vart fødd den 11 Apr 1825 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 29 Apr 1825 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 8 Apr 1905 i Espeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 79 år gamal, og vart gravlagd den 14 Apr 1905 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Andre namn for Kristi var Christie, Kirsti, og Kristine.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1865-teljinga i Espeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

• Ho er nemnd i 1900-teljinga i Espeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

• Jordfesta: 14 Apr 1905, Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Kristi gifta seg med Østen Jakobson Espeland den 17 Jun 1851 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

14. Ole Sjurson Askvik, son av Sjur Olson Hemmingstad og Guro Johannesdotter d.y., vart fødd den 1 Feb 1825 i Fosså, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 16 Mar 1825 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 3 Des 1894 i Askvik, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 69 år gamal, og vart gravlagd den 11 Des 1894 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dødsårsak: Astma.

Generelle notat: Ola Sjurson fekk skøyte av faren i 1850. I 1865 var bruket på 44,5 mål åker og dyrka eng og 84 mål natureng. Dei hausta 29 tønner korn og 20 tønner poteter. Bruket kunne ha for og beite til hest, 6 kyr, 4 ungdyr og 40 sauer. Då han let frå seg garden til sonen i 1877, skilde han frå bnr. 3 og flytte dit. Samtidig kjøpte han bnr. 4. Dette bruket overtok sonen Sjur.
Sonen Johannes var heimedøypt av farfaren Sjur Askvik den 27. april 1845.
Den 10. mars 1852 vart det fødd ei jente Anne på plassen Denmark under Atletveit i Sjernarøy. Ho vart døypt 17. april 1852 og foreldra var gift mand Ole Sjurson Askvik af Hjelmeland og pige Johanne Halvorsdotter Denmark.

Ole Sjurson gifta seg med Marta Jonasdotter den 4 Jul 1844 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Johannes Olson Hemmingstad vart fødd den 19 Mar 1845 i Askvik, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 27 Apr 1845 i Askvik, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 9 Mar 1924 i Årek, Skjold, Rogaland, NOR, 78 år gamal, og vart gravlagd den 15 Mar 1924 i Skjold kyrkje, Skjold, Rogaland, NOR. Dødsårsak: Alderdom. Johannes gifta seg med Elisabeth Olsdotter, dotter av Ole Svendson Ullanes og Martha Jonsdotter, den 31 Okt 1867 i Hausken kyrkje, Rennesøy, Rogaland, NOR.

         ii.  Martha Askvik vart fødd den 17 Jan 1847 i Askvik, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 24 Jan 1847 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 29 Jan 1850 i Askvik, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 3 år gamal, og vart gravlagd den 5 Feb 1850 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

7       iii.  Anna Karine Askvik. Anna gifta seg med Østen Espeland, son av Østen Jakobson Espeland og Kristi Rasmusdotter, den 8 Apr 1874 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         iv.  Martha Gurine Askvik vart fødd den 31 Jan 1852 i Askvik, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 29 Feb 1852 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Hjelmelandsvågen, Hjelmeland, Rogaland, NOR,. Martha gifta seg med Rasmus J. Tuntland, son av Jone Rasmusson Tuntland og Malin Olsdotter, den 26 Jun 1874 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Martha gifta seg så med Gullik Ingebretson Hjelmelandsvåg, son av Ingebrigt Gullikson Dørheim og Marthe Vigleiksdotter, den 13 Sep 1890 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

          v.  Jonas Severin Askvik vart fødd den 10 Des 1853 i Askvik, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 29 Jan 1854 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i USA,. Jonas gifta seg med Anne Karine Skaar, dotter av Peder Pederson Skaar og Anna Ånensdotter, den 20 Apr 1876 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         vi.  Martha Olene Askvik vart fødd den 20 Aug 1856 i Askvik, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 29 Sep 1856 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 21 Apr 1857 i Askvik, Hjelmeland, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 28 Apr 1857 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        vii.  Marta Oline Askvik vart fødd den 8 Feb 1859 i Askvik, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 6 Mar 1859 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Hauske, Hjelmeland, Rogaland, NOR,. Andre namn for Marta var Marta Olene og Martha Oline. Marta gifta seg med Ånen Hauskevåg, son av Johne Jonson Hausken og Siri Ånensdotter, den 6 Nov 1883 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

       viii.  Sjur Askvik vart fødd den 24 Des 1861 i Askvik, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 29 Des 1861 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde den 30 Mai 1953 i Prestegarden Hinderå, Nedstrand, Rogaland, NOR, 91 år gamal. Sjur gifta seg med Martha Torgersdotter, dotter av Torger Tormodson Åbø og Borghild Paulsdotter, den 1 Apr 1886 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         ix.  Rasmus Askvik vart fødd den 13 Jun 1864 i Askvik, Hjelmeland, Rogaland, NOR og vart døypt den 14 Aug 1864 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

          x.  Mandius Askvik vart fødd den 26 Okt 1867 i Askvik, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 24 Nov 1867 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 13 Jan 1905 i Askvik, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 37 år gamal, og vart gravlagd den 20 Jan 1905 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Mandius gifta seg med Kristina Kleppa, dotter av Sven Kleppa og Martha Espeland, den 24 Mai 1892 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         xi.  Ole Askvik vart fødd den 5 Jun 1870 i Askvik, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 19 Jun 1870 i Askvik, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 25 Des 1882 i Askvik, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 12 år gamal, og vart gravlagd den 2 Jan 1883 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Ole Sjurson fekk barn med Johanna Halvorsdotter, dotter av Halvor Kjetilson Atletvedt og Groe Olsdotter. Ekteskapsstatus: ugift.

Barnet deira var:

          i.  Anna Olsdotter (Uektefødd) vart fødd den 10 Mar 1852 i Atletveit, Sjernarøy, Rogaland, NOR og vart døypt den 17 Apr 1852 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR.


15. Marta Jonasdotter, dotter av Jonas Bergeson Øvrehus og Martha Sjursdotter, vart fødd den 11 Feb 1825 i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR, vart døypt den 13 Feb 1825 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR, døydde den 12 Mai 1898 i Askvik, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 73 år gamal, og vart gravlagd den 20 Mai 1898 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Andre namn for Marta var Martha og Marthe.

Hendingar i livet hennar var:

• Jordfesta: 20 Mai 1898, Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Marta gifta seg med Ole Sjurson Askvik den 4 Jul 1844 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

Femte generasjon (Tippoldeforeldre)

horizontal rule


16. Johannes Johannesson Tofte, son av Johannes Johannesson Tofte og Ragnilde Hansdotter, vart fødd i 1767 i Sæbø nedre, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 15 Nov 1767 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde den 8 Jan 1844 i Tofte nedre, Fjelberg, Hordaland, NOR, 77 år gamal, og vart gravlagd den 13 Jan 1844 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Johannes Johannesson var Johanes.

Generelle notat: Johannes Johannesson var "Ungk. og Soldat" då han gifta seg med enka Anna Guttormsdotter på Sjo på Halsnøy i Fjelberg. Han fekk skøyte på jorda i Sjo i 1791. Det var ikkje barn i dette ekteskapet.
I skifteprotokollen finn ein:
"Skifte efter Salmager Johannes Johannesen Sioe i Schonevigs Skibrede hans Hustrue Anna GuttormsD. i Schonevigs Skibrede den 6te Julii, 1802."
" .... som den her boende S: E: Johannes Johannesen Sioes for nogen Tid Siden ved Døden Afgangen Hustrue Anna Guttorms D. sig haver efterl. til Rigtigheds Holdelse imellem dette Arvboens Kredidtoer samt paafølgende Skifte og Deling imellem den Salig Afdødes Liveslige(?) og retmæssuige Arvuinger som var følgende namnlig. -
1: Arvboen Enkemanden Johannes Johannesen S:b.p Sioe
2: Den Sal: Afdødes med Hendes forhen Afdøde Mand Niels Jonsen Sioe i lovlit Ekteskab sammenavlede 1 søn namnligend .." sonen Jon Nielson 18½ år.
Etter skiftet fekk sonen hennar, Jon Nilsson, skøyte på garden i 1803, og Johannes gifte seg opp att i 22. november 1804 "i Hoved Kirken" i Stord med Barbru Andersdotter Vihovde og flytta ut av bygda ei tid. Den eldste sonen vart fødd på Vihovde, dei fem neste vart fødd på garden Skogland i Skåre. I 1817 får dei dottera Eli og då er dei komne til nedre Tofte.
Johannes fekk skøyte i 1811 på den eine halvparten av farsgarden på Tofte. Eldste sonen Anders dreiv seinare bruk 5 som var den andre halvparten etter farfaren, medan sonen Johannes fekk bruk 4 etter faren.
"Gaardmandskone" Barbara Andersdotter Nedre Tofte døydde 28. august og vart gravlagd 21. september 1834. Og i skifteprotokollen finn ein:
"Skifte efter S. E. Johannes Johannesen Nedre Toftes Hustroe Barbro Andersdatter i Skonevigs Skibrede, begyndt den 1te October 1834 og slutter den 14. februar 1835.
Aar 1835 den 13de Januar, blev efter foregaaende Bekjendtgjørelse en Skifteret ...."
"Aar 1834 den 1te October ......, men nu for nogen tid siden ved Døden afgangend Selveier Johannes Johannesen Nedre Toftes Hustroe Barbro Andersdatter sig haver efterladt ... Arveboenmuelige Kreditorer, samt til paa følgende Skifte og Deling imellem Arvingene som er:
1: Arvboe Enkemanden Johannes Johannesen Nedre Tofte, tilst.
2 Den Salig Afdøde med efterlevende mand, i lovligt Ægteskab sammen avlede og efterladte 8 Bør, 3 Sønner og 5 Døttre navnlig:"
1) Anders Johanneson Tofte
2) Johannes Johannesson 14 år
3) Lars Johanneson 12 år
4) Ragnild Johannesdotter gift med Jacob Halvorson Arnevigen
5) Anna Johannesdotter gift med Anders Tørresson Fjelland
6) Martha Johannesdotter 24 år
7) Johanne Johannesdotter 22 år
8) Eli Johannesdotter 17 år
Det var jordegods i Nedre Tofte "efter forevist Skjøte" 16. juli 1811 og tinglyst 7. november 1811.
"Continuation og Slutning i Boet efter S.E. Johannes Johannesen Nedre Toftes Hustroe Barbro Andersdatter i Skonevigs Skibrede, begyndt den 1te October 1834 og sluttet den 14de Februar 1835". Då utgiftene var trekt frå var det att: 465 - 56, og av dette fekk enkemanne halvparten: 232 - 88. Den andre halvdelen vart delt mellom barna, og som vanleg var på den tida var ein "broderlod" det doble av ein "søsterlod", så sønene fekk: 42 - 38/37, og døtrene fekk: 21 - 19. Skiftet er datert "Skonevig den 14 Februar 1835".
2. november 1835 gifta Johannes seg opp att med enka Sissel Gudmundsdotter Indre Bauge i Skånevik. Det var ikkje barn i ekteskapet. "Gaardmandskone" Sissela Gudmundsdotter Nedre Tofte døydde 6. mai og vart gravlagd 15. mai 1838, 61 år gamal. og i skifteprotokollen finn ein:
"Skifte efter S.E. Johannes Johannessen Nedre Toftes Hustrue Sidsela Gudmundsdatter af Skonevigs Skibred., begynt 29 og sluttet 31 Mai 1838". Arvingane var enkemannen Johannes Johanneson Nedre Tofte og "Den afdødes med forhen afdød mand Jørgen Samsonsen Bouge" sine 3 barn: Samson Jørgenson Fjelland, Jørgen Jørgenson Bouge 16 år, Giertrud Jørgensdotter 17½ år.
"Gaardbruger" og enkemand Johannes Johanneson Nedre Tofte på 73 år vart vigd i Skånevik med enka Siri Larsdotter Åkre på 60 år.
"Gaardbruger" Johannes Johannesson Nedre Tofte døydde 8. januar og vart gravlagd 13. januar 1844, 76¼ år gamal. Og I skifteprotokollen finn ein:
"Skifte efter Selveier Johannes Johannesen nedre Tofte af Skonevigs Skibrede, begynt 6te Marts og sluttet 18de October 1844
Aar 1844 den 18de October, blev .... efter afdøde Selveier Johannes Johannesen nedre Tofte af Skonevigs Skibrede, efter som under 6 Marts ....., men nå for nogen en tide ved døden afgangen Selveier Johannes Johannesen ... paafølgende Skifte og Deling mellem .."
A Enka Siri Larsdatter nedre Tofte "med antaget Laugverge Tollev Knudsen Skarveland."
B "Den Afdøde med forhen afdød Hustrue Barbara Andersdatter sammenauvlede 8 Børn, naml:"
1) Anders Johanneson nedre Tofte
2) Johannes Johannesen nedre Tofte 23½ år
3) Lars Johanneson nedre Tofte 20½ år
4) Ragnilde Johannesdotter gift med Jacob Halvorson Arnevig
5) Anna Johannesdotter gift med Samson Jørgenson Fjelland
6) Marta Johannesdotter 28 år
7) Johanne Johannesdotter 26 år
8) Eli Johannesdotter gift med Aslak Halvorson Holmedal
Då utgiftene var trekt frå var det 371 att. Av dette fekk enka 185 - 60, og resten vart delt mellom barna.
Enka "Sigerid" Larsdotter på 68 år og frå "Aakre" vart vigd i Sauda 8. juni 1845 med enkemann Haldor Sjurson "Søvde" på 67 år.

Hendingar i livet hans var:

• Jordfesta: 7 Mar 1844, Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Johannes Johannesson gifta seg med Anna Guttormsdotter, dotter av Gutorm Helgeson Hvidevold og Anna Haktorsdotter, den 11 Sep 1790 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 25 Jul 1790 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Johannes Johannesson gifta seg så med Barbara Andersdotter den 22 Nov 1804 i Stord kyrkje, Stord, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Anders Johannesson Tofte vart fødd i 1805 i Vihovda nedre, Valestrand, Hordaland, NOR, vart døypt den 19 Apr 1805 i Valestrand kyrkje, Valestrand, Hordaland, NOR, døydde den 1 Des 1886 i Tofte nedre, Fjelberg, Hordaland, NOR, 81 år gamal, og vart gravlagd den 9 Des 1886 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Dødsårsak: Alderdom. Anders gifta seg med Anna Tørresdotter, dotter av Tørris Johannesson Sæbø og Anne Kolbeinsdotter d.e., den 22 Okt 1831 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

         ii.  Ragnhilde Johannesdotter vart fødd i 1806 i Skogland, Skåre, Rogaland, NOR, vart døypt den 12 Okt 1806 i Skåre kyrkje, Skåre, Rogaland, NOR, døydde den 30 Des 1865 i Arnevik, Fjelberg, Hordaland, NOR, 59 år gamal, og vart gravlagd den 4 Jan 1866 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Andre namn for Ragnhilde var Ragnhild og Ragnilde. Ragnhilde gifta seg med Jacob Halvorson Arnevik, son av Halvor Svendson Arnevik og Pernille Ingebretsdotter, den 15 Jan 1829 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

        iii.  Anna Johannesdotter vart fødd i 1808 i Skogland, Skåre, Rogaland, NOR, vart døypt den 21 Aug 1808 i Skåre kyrkje, Skåre, Rogaland, NOR, døydde den 28 Mai 1861 i Fjelland, Fjelberg, Hordaland, NOR, 53 år gamal, og vart gravlagd den 3 Jun 1861 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Andre namn for Anna var Anne og Anne Marthe. Anna gifta seg med Anders Tørresson Fjelland, son av Tørres Andersson Fjelland og Herborg Paulsdotter, den 7 Nov 1827 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Anna gifta seg så med Samson Jørgenson Fjelland, son av Jørgen Samsonson Bauge og Sessela Gudmundsdotter, den 23 Jun 1837 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

         iv.  Marte Johannesdotter vart fødd i 1810 i Skogland, Skåre, Rogaland, NOR, vart døypt den 17 Mar 1810 i Skåre kyrkje, Skåre, Rogaland, NOR, døydde den 15 Jul 1882 i Fatland, Fjelberg, Hordaland, NOR, 72 år gamal, og vart gravlagd den 21 Jul 1882 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Dødsårsak: Alderdomssvaghed. Eit anna namn for Marte var Martha. Marte gifta seg med Hans Nilsson Fatland, son av Niels Bergeson Sæbø og Gunille Hansdotter, den 25 Mai 1845 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

          v.  Johanna Johannesdotter vart fødd i 1812 i Skogland, Skåre, Rogaland, NOR, vart døypt den 9 Feb 1812 i Skåre kyrkje, Skåre, Rogaland, NOR, døydde den 16 Jul 1897 i Landa, Fjelberg, Hordaland, NOR, 85 år gamal, og vart gravlagd den 23 Jul 1897 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Dødsårsak: ubestemt. Eit anna namn for Johanna var Johanne. Johanna fekk barn med Mikkel Gunnarson Sæbø, son av Gunder Torgerson Sæbø og Lisbeth Mikkelsdotter. Ekteskapsstatus: ugift. Dette paret gifta seg ikkje. Johanna gifta seg med Gunder Gunnarson Landa, son av Gunder Torgerson Sæbø og Lisbeth Mikkelsdotter, den 17 Nov 1852 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

         vi.  Eli Johannesdotter vart fødd den 5 Jun 1817 i Tofte nedre, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 7 Jun 1817 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde den 24 Jan 1884 i Fjelland, Fjelberg, Hordaland, NOR, 66 år gamal, og vart gravlagd den 31 Jan 1884 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Dødsårsak: Mavebetændelse. Eit anna namn for Eli var Ili. Eli gifta seg med Aslak Halvorson Fjelland, son av Halvor Jørgenson Utåker og Alis Aslaksdotter, den 16 Apr 1843 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

        vii.  Johannes Johannesson Tofte vart fødd den 5 Aug 1820 i Tofte nedre, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 8 Aug 1820 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde den 30 Des 1892 i Tofte øvre, Fjelberg, Hordaland, NOR, 72 år gamal, og vart gravlagd den 7 Jan 1893 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Dødsårsak: Hjerteslag. Johannes gifta seg med Anna Larsdotter, dotter av Lars Olson Sætre og Martha Haldorsdotter, den 5 Jun 1844 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

8      viii.  Lars Johannesson Tofte. Lars gifta seg med Eli Pedersdotter, dotter av Peder Jobson Vatne og Herborg Knudsdotter, den 25 Jun 1846 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Johannes Johannesson gifta seg så med Sessela Gudmundsdotter, dotter av Gudmund Olson Leirvik og Sara Tørresdotter, den 2 Nov 1835 i Holmedal kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Johannes Johannesson gifta seg så med Siri Larsdotter, dotter av Lars Johannesson Bråskot og Siri Olsdotter d.e., den 21 Nov 1838 i Åkre kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


17. Barbara Andersdotter, dotter av Anders Sørenson Vihovda og Maritte Larsdotter, vart fødd i 1779 i Vihovda nedre, Valestrand, Hordaland, NOR, vart døypt den 28 Aug 1779 i Valestrand kyrkje, Valestrand, Hordaland, NOR, døydde den 28 Aug 1834 i Tofte nedre, Fjelberg, Hordaland, NOR, 55 år gamal, og vart gravlagd den 21 Sep 1834 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Andre namn for Barbara var Barbro og Barbru.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Vihovda nedre, Valestrand, Hordaland, NOR.

Barbara gifta seg med Johannes Johannesson Tofte den 22 Nov 1804 i Stord kyrkje, Stord, Hordaland, NOR.

18. Peder Jobson Vatne, son av Job Olson Birkenes og Eli Pedersdotter, vart fødd i 1779 i Vatne, Vats, Rogaland, NOR, vart døypt den 12 Sep 1779 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR, døydde den 9 Mai 1836 i Vatne, Vats, Rogaland, NOR, 57 år gamal, og vart gravlagd den 15 Mai 1836 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Peder Jobson var Per.

Generelle notat: Peder Jobson fekk skøyte på 1½ pund korn i Vatne i 1805. Han var gift første gong i 1809 med Eli Nilsdotter frå Stråtveit. Dei fekk to barn, men så rakna ekteskapet deira då Eli fekk barn med ein ungkar i 1816, og dei vart skilde (truleg i 1817).
I 1816 betalte Peder 8 Riksbankdalar til Sølvskatten og han var då kalla "Kirke-eier". Han åtte Vats kyrkje etter faren. Herborg Knutsdotter var tenestejente hjå han då. Ho betalte 1 Riksbankdalar i skatt og vart neste kona hans. 5. juli 1820 vart Gaardbruger Peder Jobsson Watne vigd i Vats med Pigen Herborg KnudsDatter Hervig. Herborg og Peder fekk fem barn, men berre fire vaks opp.
Peder Jobsen Vatne døydde 9. mai og vart gravlagd 15. mai 1836, 57 år gamal. Enke Herborg Knudsdotter Vatnem døydde 26. mai og vart gravlagd 30. mai 1838, 56 år gamal.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1801-teljinga i Børkjenes, Etne, Hordaland, NOR.

Peder Jobson gifta seg med Eli Nilsdotter, dotter av Niels Gudmundson Stråtveit og Malene Henriksdotter, den 9 Jul 1809 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR. vigsel enda i skilsmisse cirka 1817.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 28 Mai 1809 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Elie Pedersdotter vart fødd i 1809 i Vatne, Vats, Rogaland, NOR, vart døypt den 29 Okt 1809 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR, døydde i 1810 i Vatne, Vats, Rogaland, NOR, i ein alder av 1 år, og vart gravlagd den 18 Mar 1810 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR.

         ii.  Gudmund Pederson Osnes vart fødd i 1811 i Vatne, Vats, Rogaland, NOR, vart døypt den 12 Okt 1811 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR, døydde den 30 Aug 1878 i Osnes, Torvastad, Rogaland, NOR, 67 år gamal, og vart gravlagd den 8 Sep 1878 i Torvastad kyrkje, Torvastad, Rogaland, NOR.

Peder Jobson gifta seg så med Herborg Knudsdotter den 5 Jul 1820 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Job Pederson Vatne (Tvilling) vart fødd den 26 Jun 1821 i Vatne, Vats, Rogaland, NOR, vart døypt den 2 Jul 1821 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR, døydde den 28 Nov 1821 i Vatne, Vats, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 27 Des 1821 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR.

         ii.  Siri Pedersdotter (Tvilling) vart fødd den 26 Jun 1821 i Vatne, Vats, Rogaland, NOR, vart døypt den 2 Jul 1821 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR og døydde i Vatne, Vats, Rogaland, NOR,. Eit anna namn for Siri var Sirii. Siri gifta seg med Ole Olson Vatne d.y., son av Ole Olson Landa og Elisabeth Gabrielsdotter, den 28 Des 1838 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

        iii.  Job Pederson Vatne vart fødd den 6 Mar 1823 i Vatne, Vats, Rogaland, NOR, vart døypt den 12 Mar 1823 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR, døydde den 6 Jun 1866 i Vatne, Vats, Rogaland, NOR, 43 år gamal, og vart gravlagd den 12 Jun 1866 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR. Job gifta seg med Elisabet Osmundsdotter, dotter av Osmund Larsson Eikanes og Ingeborg Helgesdotter, den 12 Apr 1841 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR.

9        iv.  Eli Pedersdotter. Eli gifta seg med Lars Johannesson Tofte, son av Johannes Johannesson Tofte og Barbara Andersdotter, den 25 Jun 1846 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Eli gifta seg så med Kristoffer Kristofferson Frønsdal, son av Kristofer Kristofferson Frønsdal og Anna Birgitte Olsdotter, den 16 Jun 1866 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR.

          v.  Anna Bergitte Pedersdotter vart fødd den 15 Jan 1828 i Vatne, Vats, Rogaland, NOR, vart døypt den 20 Jan 1828 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR, døydde den 1 Mai 1909 i Kårhus, Vats, Rogaland, NOR, 81 år gamal, og vart gravlagd den 8 Mai 1909 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR. Dødsårsak: Alderdomssvaghed. Andre namn for Anna var Anne Bergithe og Anne Bergitte. Anna gifta seg med Sjur Olson Alfseike, son av Ole Olson Skrunes og Anna Jonsdotter, den 28 Mai 1855 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR.


19. Herborg Knudsdotter, dotter av Knud Ingvaldson Hervik og Siri Bårdsdotter, vart fødd i 1782 i Hervik, Tysvær, Rogaland, NOR, døydde den 26 Mai 1838 i Vatne, Vats, Rogaland, NOR 56 år gamal, og vart gravlagd den 30 Mai 1838 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Hervik, Tysvær, Rogaland, NOR.

• Jordfesta: 10 Jun 1838, Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR.

Herborg gifta seg med Peder Jobson Vatne den 5 Jul 1820 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR.

20. Jakob Sjurson Hammersland, son av Sjuur Sjurson Karteid og Brita Hansdotter d.y., vart fødd i 1780 i Karteid, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 6 Des 1780 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde den 10 Nov 1854 i Hammersland, Fjelberg, Hordaland, NOR, 74 år gamal, og vart gravlagd den 16 Nov 1854 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Jakob Sjurson var Jacob.

Generelle notat: Jakob Sjurson Karteid vart gift med Gyrid Knutsdotter men dei er ikkje å finne innførte som vigde i kyrkjeboka for Fjelberg. Dei har truleg gifta seg i 1809, for det året er det ikkje ført anna enn dåp i kyrkjeboka. Sonen Tørres er heller ikkje å finne ført døypt i kyrkjeboka, men han vart konfirmert 12. oktober 1828, 14½ år gamal. Det er fleire barn som ikkje er å finne i kyrkjeboka som døypte i året 1814.
Gyrid og Jakob fekk feste på plassen Mellom-Gjerde under Hammersland i 1811 av Mons Ingebrigtson. Mons hadde nettopp kjøpt siste parten av garden, og då var det mon både i arbeidshjelpa og festeavgifta frå ein husmann.
Det er ikkje nemnt noko om kva tid Gyri var fødd eller døydde, heller ikkje kvar ho var frå. Men ei Gyri Knutsdotter frå Sæbø, fødd i 1785 av foreldre Knut Rasmusson og Marta Tørresdotter var truleg denne Gyri då ho har barn med namn både Rasmus og Tørres. Rasmus er truleg oppkalla etter bror hennar som døydde ung, og Siri etter systera hennar.
Husmann Jakob Sjurson Hammersland døydde 10. november og vart gravlagd 16. november 1854, 71 år gamal. Husmannskone Gyri Knudsdotter Hammersland døydde 15. desember og vart gravlagd 22. desember 1856, 72 år gamal.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1801-teljinga i Karteid, Fjelberg, Hordaland, NOR.

• Jordfesta: 16 Nov 1854, Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Jakob Sjurson gifta seg med Gyri Knudsdotter i 1809 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

10        i.  Rasmus Jakobson Indbjo. Rasmus gifta seg med Botilde Andersdotter, dotter av Anders Eliasson Sydnes og Anne Reinertsdotter, den 4 Jul 1838 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

         ii.  Sjur Jakobson Brekke vart fødd i 1810 i Sæbø, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 9 Des 1810 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde den 18 Mai 1897 i Brekke, Stangaland, Rogaland, NOR, 87 år gamal, og vart gravlagd den 25 Mai 1897 i Kopervik kyrkje, Stangaland, Rogaland, NOR. Dødsårsak: Alderdom. Eit anna namn for Sjur var Siuur. Sjur gifta seg med Anne Marte Gudmundsdotter, dotter av Gudmund Kristenson Brekke og Ane Malene Gunnarsdotter, den 20 Apr 1837 i Avaldsnes kyrkje, Avaldsnes, Rogaland, NOR.

        iii.  Knud Jakobson Vidhovde vart fødd i 1812 i Hammersland, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 24 Mar 1812 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde den 26 Apr 1890 i Vihovda øvre, Valestrand, Hordaland, NOR, 78 år gamal, og vart gravlagd den 3 Mai 1890 i Valestrand kyrkje, Valestrand, Hordaland, NOR. Dødsårsak: Alderdomsvaghed. Knud fekk barn med Marta Samuelsdotter, dotter av Samuel Endreson Bjellebø og Anna Rasmusdotter. Ekteskapsstatus: ugift. Dette paret gifta seg ikkje. Knud gifta seg med Helene Berntsdotter, dotter av Bærent Nilsson Vihovda og Gunilde Svendsdotter, den 16 Mar 1842 i Valestrand kyrkje, Valestrand, Hordaland, NOR.

         iv.  Tørres Jakobson Sjøstuen vart fødd i 1814 i Hammersland, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde den 25 Okt 1873 i Sjøstovo, Fjelberg, Hordaland, NOR 59 år gamal, og vart gravlagd den 30 Okt 1873 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Dødsårsak: Spedalsk. Eit anna namn for Tørres var Tørris. Tørres gifta seg med Margaretha Karine Nilsdotter, dotter av Niels Mortenson Sjøstuen og Britha Adnoldsdotter, den 27 Okt 1841 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Tørres gifta seg så med Marta Bårdsdotter, dotter av Baar Kjetilson Sandvik og Anna Eriksdotter, den 16 Nov 1856 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

          v.  Jacob Jakobson Hammersland vart fødd den 28 Des 1815 i Hammersland, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 31 Des 1815 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde den 17 Jan 1816 i Hammersland, Fjelberg, Hordaland, NOR,, og vart gravlagd den 25 Jan 1816 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

         vi.  Jakob Jakobson Vig vart fødd den 20 Feb 1817 i Hammersland, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 5 Mar 1817 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde den 2 Des 1885 i Vik, Fjelberg, Hordaland, NOR, 68 år gamal, og vart gravlagd den 8 Des 1885 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Dødsårsak: Tæring. Eit anna namn for Jakob var Jacob. Jakob gifta seg med Ingeborg Ingebretsdotter, dotter av Ingebricht Larsson Vik og Ingeborg Hansdotter, den 19 Jun 1843 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

        vii.  Hans Jakobson Brekke vart fødd den 22 Okt 1818 i Hammersland, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 24 Okt 1818 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR og døydde i Brekke, Stangaland, Rogaland, NOR,.

       viii.  Siri Hammersland vart fødd den 21 Nov 1820 i Hammersland, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 5 Des 1820 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde den 2 Mar 1902 i Vik, Fjelberg, Hordaland, NOR, 81 år gamal, og vart gravlagd den 7 Mar 1902 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Dødsårsak: Slagtilfelde.

         ix.  Berta Jakobsdotter vart fødd den 3 Feb 1823 i Hammersland, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 6 Feb 1823 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde den 3 Mar 1907 i Sund, Stangaland, Rogaland, NOR, 84 år gamal, og vart gravlagd den 10 Mar 1907 i Kopervik kyrkje, Stangaland, Rogaland, NOR. Andre namn for Berta var Berte, Bertha, Berthe, Britha, og Britta. Berta gifta seg med Halvor Halvorson Sund, son av Halvor Halvorson Vea og Asseline Olsdotter, den 12 Okt 1849 i Avaldsnes kyrkje, Avaldsnes, Rogaland, NOR.

          x.  Martha Jakobsdotter vart fødd den 30 Apr 1826 i Hammersland, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 2 Mai 1826 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde den 7 Aug 1826 i Hammersland, Fjelberg, Hordaland, NOR,, og vart gravlagd den 12 Aug 1826 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

         xi.  Torbjørn Jakobson Hammersland vart fødd den 18 Mai 1828 i Hammersland, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 25 Mai 1828 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde den 19 Jul 1828 i Hammersland, Fjelberg, Hordaland, NOR,, og vart gravlagd den 26 Jul 1828 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.


21. Gyri Knudsdotter, dotter av Knud Rasmusson Sæbø og Marte Tørresdotter, vart fødd i 1785 i Sæbø, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 5 Apr 1785 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde den 15 Des 1856 i Hammersland, Fjelberg, Hordaland, NOR, 71 år gamal, og vart gravlagd den 22 Des 1856 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Andre namn for Gyri var Gjøri og Gyrie.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Sæbø, Fjelberg, Hordaland, NOR.

• Jordfesta: 10 Apr 1857, Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Gyri gifta seg med Jakob Sjurson Hammersland i 1809 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

22. Anders Eliasson Sydnes, son av Elias Andersson Sydnes og Ingeborg Jonsdotter, vart fødd i 1780 i Aksdal øvre, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 7 Aug 1780 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde den 11 Mai 1850 i Sydnes, Fjelberg, Hordaland, NOR, 70 år gamal, og vart gravlagd den 18 Mai 1850 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Generelle notat: 1. juli 1803 vart Ung Karl Anders Eliasson Sydnæs trulova i Fjelberg med Pigen Anna Rejnertsdotter Sydnæs. "Sponsores" var Torger Siurson Sydnæs og Østen Larsson. Dei vart vigde 30. juli 1803.
Dei fekk feste på eit plass under Sydnes i Fjelberg etter foreldra til Anders. Ein kjenner ikkje namnet på husmannsplassen.
I kyrkjeboka for Fjelberg finn ein at "Ingeborg Andersdatter, Tjenestepige" på Sydnæs døydde den 30. mai 1840 og vart gravlagd 5. juni 1840, 19 år gamal.
Det var skifte etter Torger Siursen Sundnæs den 10. april 1823 og myndige arvingar var:
Siur Siursen Karteig, "den afdødes Broder", Siur Reinertsen Sundsnæs "den afdødes Søstersøn", Anders Eliassen Sundsnæs "paa min kone Anna Reinertsdt Vegne, som den afdødes Søsterdatter", John Arnesen Næset "som den afdødes Søstersøn", Johannes Arnesen Skippervig "den afdødes Søstersøn", Poul Arnesen Hovland "den afdødes Søstersøn".
Huusmandskone Anne Reinertsdotter Sydnæs døydde den 26. januar og vart gravlagd 1. februar 1850, 78 år gamal. Huusmand Anders Eliasson Sydnæs døydde 11. mai og vart gravlagd 18. mai 1850, 71 år gamal.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1801-teljinga i Sydnes, Fjelberg, Hordaland, NOR.

• Jordfesta: 18 Mai 1850, Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Anders Eliasson gifta seg med Anne Reinertsdotter den 30 Jul 1803 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 1 Jul 1803 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Elias Andersson Brokanes vart fødd i 1804 i Sydnes, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 2 Jan 1804 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde den 16 Apr 1884 i Brokanes, Valestrand, Hordaland, NOR, 80 år gamal, og vart gravlagd den 23 Apr 1884 i Stord kyrkje, Stord, Hordaland, NOR. Elias gifta seg med Kari Olsdotter, dotter av Ole Knudson Brokanes og Britte Knudsdotter, den 12 Jul 1835 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

         ii.  Valborg Andersdotter vart fødd i 1805 i Sydnes, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 21 Mar 1805 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde den 27 Des 1868 i Innbjoa, Ølen, Hordaland, NOR, 63 år gamal, og vart gravlagd den 4 Jan 1869 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Valborg var Walbor.

11      iii.  Botilde Andersdotter. Botilde gifta seg med Rasmus Jakobson Indbjo, son av Jakob Sjurson Hammersland og Gyri Knudsdotter, den 4 Jul 1838 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

         iv.  Ingebor Andersdotter vart fødd i 1811 i Sydnes, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 13 Sep 1811 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde den 16 Jul 1816 i Sydnes, Fjelberg, Hordaland, NOR, 5 år gamal, og vart gravlagd den 21 Jul 1816 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

          v.  Reinert Andersson Sydnes vart fødd i 1814 i Sydnes, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 10 Aug 1814 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde den 9 Aug 1835 i Sydnes, Fjelberg, Hordaland, NOR, 21 år gamal, og vart gravlagd den 25 Okt 1835 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Reinert var Rejnert.

         vi.  Ingeborg Andersdotter vart fødd den 29 Des 1820 i Sydnes, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 4 Jan 1821 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde den 30 Mai 1840 i Sydnes, Fjelberg, Hordaland, NOR, 19 år gamal, og vart gravlagd den 5 Jun 1840 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.


23. Anne Reinertsdotter, dotter av Reinert Jørgenson Østhus og Walbor Sjursdotter, vart fødd i 1772 i Østhus, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 10 Sep 1772 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde den 26 Jan 1850 i Sydnes, Fjelberg, Hordaland, NOR, 78 år gamal, og vart gravlagd den 1 Feb 1850 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Sydnes, Fjelberg, Hordaland, NOR.

• Jordfesta: 14 Apr 1850, Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Anne gifta seg med Anders Eliasson Sydnes den 30 Jul 1803 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

24. Jacob Toreson Lerstøl, son av Thore Jonson Lerstøl og Aasa Jakobsdotter, vart fødd i 1788 i Kro, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 15 Okt 1788 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 22 Aug 1865 i Lerstøl, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 77 år gamal, og vart gravlagd den 26 Aug 1865 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Jakob Toreson Lerstøl var gift med Siri Øysteinsdotter Espeland og dei hadde fire barn. Jakob brukte halve Lerstøl og var leiglending på garden. Det var kaptein Tostrup på Sande som var eigar.
Folgemann Jacob Thorsen Leerstøl døydde 22. august og vart gravlagd 26. august 1865, 77 år gamal.
Gardmandskone Siri Østensdotter Leerstøl døydde 11. desember og vart gravlagd 17. desember 1853, 67 år gamal.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1801-teljinga i Lerstøl, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Jacob Toreson gifta seg med Siri Øysteinsdotter den 28 Des 1814 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Aasa Jakobsdotter vart fødd i Des 1815 i Lerstøl, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 2 Nov 1895 i Kleppa, Hjelmeland, Rogaland, NOR 79 år gamal, og vart gravlagd den 9 Nov 1895 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Aasa gifta seg med Johannes Andersson Kleppa, son av Anders Nilsson Risvoll og Lisbeth Samuelsdotter, den 19 Okt 1843 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

12       ii.  Østen Jakobson Espeland. Østen gifta seg med Kristi Rasmusdotter, dotter av Rasmus Jonson Meland og Martha Olsdotter, den 17 Jun 1851 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        iii.  Thor Jakobson Lerstøl vart fødd den 21 Mar 1824 i Lerstøl, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 28 Mar 1824 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 18 Apr 1904 i Lerstøl, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 80 år gamal, og vart gravlagd den 23 Apr 1904 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Thor var Thore. Thor gifta seg med Britta Knudsdotter d.e., dotter av Knud Olson Kleppa og Mallin Larsdotter, den 12 Jun 1856 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         iv.  Siri Jakobsdotter vart fødd den 10 Jul 1827 i Lerstøl, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 5 Aug 1827 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Kleppa, Hjelmeland, Rogaland, NOR,. Siri gifta seg med Endre Olson Kleppa, son av Ole Andersson Amdal og Lisabeth Endresdotter, den 14 Aug 1860 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


25. Siri Øysteinsdotter, dotter av Østen Svendson Espeland og Siri Øysteinsdotter, vart fødd i 1786 i Espeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 5 Nov 1786 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 11 Des 1853 i Lerstøl, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 67 år gamal, og vart gravlagd den 17 Des 1853 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Espeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Siri gifta seg med Jacob Toreson Lerstøl den 28 Des 1814 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

26. Rasmus Jonson Meland, son av Johne Rasmusson Tøtland og Anna Danielsdotter d.e., vart fødd i 1786 i Tøtland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 6 Okt 1786 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 15 Jul 1842 i Meland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 56 år gamal, og vart gravlagd den 20 Jul 1842 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Rasmus Jonson Tøtland var gift med Marta Olsdotter Laugaland og dei hadde sju barn.
Den første tida budde dei som innerst på Laugaland, seinare budde dei som husmannsfolk på Myrå under Meland.
15. juli 1842 døydde husmann Rasmus Johnson Mælandsmyren og vart gravlagd 20. juli 1842, 56 år gamal.
Martha Olsdotter Espeland døydde 15. januar og vart gravlagd 20. januar 1865, 65 år gamal.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1801-teljinga i Tøtland, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Rasmus Jonson gifta seg med Martha Olsdotter den 23 Jun 1820 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Johne Rasmusson Laugaland vart fødd den 24 Sep 1820 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 8 Okt 1820 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i USA,. Eit anna namn for Johne var John. Johne gifta seg med Ranveg Olsdotter den 27 Apr 1857 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         ii.  Randvei Rasmusdotter vart fødd den 13 Okt 1822 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 3 Nov 1822 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i USA,. Eit anna namn for Randvei var Ranveg. Randvei gifta seg med Niels Larsson Førre, son av Lars Danielson Ørekvam d.y. og Martha Nilsdotter, den 23 Apr 1853 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

13      iii.  Kristi Rasmusdotter. Kristi gifta seg med Østen Jakobson Espeland, son av Jacob Toreson Lerstøl og Siri Øysteinsdotter, den 17 Jun 1851 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         iv.  Ole Rasmusson Laugaland vart fødd den 2 Mar 1828 i Meland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 4 Mar 1828 i Meland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 29 Mar 1851 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 23 år gamal, og vart gravlagd den 4 Apr 1851 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

          v.  Johannes Rasmusson Meland vart fødd den 19 Mar 1831 i Meland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 19 Mar 1831 i Meland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 25 Mar 1831 i Meland, Hjelmeland, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 31 Mar 1831 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         vi.  Johannes Rasmusson Espeland vart fødd den 7 Apr 1835 i Meland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 3 Mai 1835 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 3 Apr 1859 i Espeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 23 år gamal, og vart gravlagd den 8 Apr 1859 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        vii.  Rasmus Rasmusson Askvik vart fødd den 29 Apr 1839 i Meland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 19 Mai 1839 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 17 Mai 1879 i Askvik, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 40 år gamal, og vart gravlagd den 20 Mai 1879 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


27. Martha Olsdotter, dotter av Ole Pederson Laugaland og Randvei Johannesdotter, vart fødd i 1799 i Breiland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 21 Jul 1799 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 15 Jan 1865 i Espeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 66 år gamal, og vart gravlagd den 20 Jan 1865 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Breiland, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Martha gifta seg med Rasmus Jonson Meland den 23 Jun 1820 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

28. Sjur Olson Hemmingstad, son av Ole Pederson Fosså og Ragna Sjursdotter, vart fødd i 1803 i Fosså, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 18 Feb 1803 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 6 Mai 1880 i Hemmingstad, Skåre, Rogaland, NOR, 77 år gamal, og vart gravlagd den 15 Mai 1880 i Søndre Hauge Gravlund, Haugesund, Rogaland, NOR. Dødsårsak: Tæring. Eit anna namn for Sjur Olson var Siur.

Generelle notat: Sjur Olson og Guro Johannesdotter fekk skøyte på bruket på Fosså i 1823 med den underliggande husmannsplassen Vardane. Dei budde der ikring 14 år før dei flytte til Askvik og fekk skøyte på bruket i 1837. Dei gav frå seg bruket i 1850 og fekk utflyttingsattest til Finnøy i 1861.
Dei flytta til Meling på Sør-Talgje saman med sonesonen Johannes Olson der dei overtok etter broren (skal vere brorson) til Sjur, Eivind Olson med skøyte 29. juni 1861 for 800 spesidalar.
I 1865 var den 21 år gamle sonesonen, Johannes Olson, frå Hjelmeland losjerande hos dei. Det var òg ein tenar Enger Olsdotter frå Strand på garden dette året.
I 1869 er oldebarnet Sjur Johanneson ført inn i kyrkjeboka. Han var heimedøypt av Sjur Olson Meling.
Med skøyte tinglyst 18. mars 1872 selde dei gardsbruket til Ommund Nilsson Varland.
Guri Marie vart fødd 18. juni 1872 og døypt 14. juli 1872 i Skåre av foreldre Elisabeth Olsdotter og Johannes Olson. Ein av fadrane er Sjur Olson.
Dette er oldebarnet til Guri og Sjur, som Sjur er fadder på. Dei flytta frå Finnøy tidlegare på året i 1872.
Folgemand Sjur Olson Hemmingstad døydde 6. mai. 1880 og vart gravlagd 15. mai 1880. Han er då ført fødd i 1802 i Hjelmeland. Dødsårsak var tæring.
Dei må ha budd hjå sonesonen Johannes Olson som kom til Skåre ikring 1870 og som overtok bruket på Hemmingstad i Skåre ikring 1880.

Hendingar i livet hans var:

• Flytta: frå Askvik i Hjelmeland 18 Apr 1861 til Meling, Finnøy, Rogaland, NOR.

• Han er nemnd i 1865-teljinga i Meling, Finnøy, Rogaland, NOR.

• Jordfesta: 23 Mai 1880, Skåre kyrkje, Skåre, Rogaland, NOR.

Sjur Olson gifta seg med Guro Johannesdotter d.y. den 25 Nov 1824 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

14        i.  Ole Sjurson Askvik. Ole gifta seg med Marta Jonasdotter, dotter av Jonas Bergeson Øvrehus og Martha Sjursdotter, den 4 Jul 1844 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Ole fekk barn med Johanna Halvorsdotter, dotter av Halvor Kjetilson Atletvedt og Groe Olsdotter. Ekteskapsstatus: ugift.

         ii.  Johannes Sjurson Fosså vart fødd den 13 Okt 1827 i Fosså, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 18 Nov 1827 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 11 Mar 1828 i Fosså, Hjelmeland, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 18 Mar 1828 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


29. Guro Johannesdotter d.y. dotter av Johannes Johannesson Solberg og Kari Pedersdotter, vart fødd i 1806 i Nessa litle, Årdal, Rogaland, NOR, vart døypt den 4 Mai 1806 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR, døydde den 17 Apr 1890 i Hemmingstad, Skåre, Rogaland, NOR, 84 år gamal, og vart gravlagd den 24 Apr 1890 i Søndre Hauge Gravlund, Haugesund, Rogaland, NOR. Andre namn for Guro var Guri og Guraa.

Generelle notat: Guri Johannesdotter Solberg på 19 år vart vigd i Hjelmeland med Sjur Olson Fossaaen på 22 år den 25. november 1824. Guri flytta til Solberg saman med faren då mora døydde. Mellom fadrane for barna til Guri/Guro og Sjur er svograne og systrene til Guri, desse budde på Solbjørg.
Enke Guro Johannesdotter Hemmingstad døydde 12. april 1890 og vart gravlagd 24. april 1890. Forsørgar var barnebarnet Johannes Olson Hemmingstad. Det er ført at Guro var fødd i 1803 i Aardal i Hjelmeland. Det står under merknader: "Begr. i byen".

Hendingar i livet hennar var:

• Flytta: frå Askvik i Hjelmeland 18 Apr 1861 til Meling, Finnøy, Rogaland, NOR.

• Ho er nemnd i 1865-teljinga i Meling, Finnøy, Rogaland, NOR.

• Jordfesta: 24 Apr 1890, Skåre kyrkje, Skåre, Rogaland, NOR.

Guro gifta seg med Sjur Olson Hemmingstad den 25 Nov 1824 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

30. Jonas Bergeson Øvrehus, son av Berje Haldorson Fister og Siri Olsdotter, vart fødd i 1775 i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR, vart døypt den 9 Jul 1775 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR, døydde den 17 Mar 1848 i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR, 73 år gamal, og vart gravlagd den 25 Mar 1848 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Jonas Bergeson Øvre Fister vart gift i 1802 med Marta Sjursdotter frå Riveland i Årdal og dei er førde med 9 barn.
Jonas fekk bygslebrev på halve garden på Øvre Fister i 1802. Han og faren dreiv då kvar sin halvpart av garden. Han overtok også den andre halvparten av garden etter 1822. Han fekk kongeleg skøyte på den eine halvparten av garden i 1830 og på den andre halvparten i 1844. Etter hans tid var garden delt mellom to av sønene hans (Sjur og Jonas). Marta og Jonas hadde 9 barn.
Gardmandskone Martha Sjursdotter Øvre Fister vart gravlagd i 1845 70¼ år gamal.
Folgemand Jonas Bergesen Bergesen Øvrehus døydde 17. mars og vart gravlagd 25. mars 1848, 72 3/4 år gamal.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1801-teljinga i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR.

Jonas Bergeson gifta seg med Martha Sjursdotter den 15 Jun 1802 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 27 Mai 1802 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Berge Jonasson Øvrehus vart fødd i 1803 i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR, vart døypt den 9 Okt 1803 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR, døydde i 1806 i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR, 3 år gamal, og vart gravlagd den 21 Des 1806 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Berge var Borge.

         ii.  Sjur Jonasson Øvrehus vart fødd i 1806 i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR, vart døypt den 27 Apr 1806 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR, døydde den 24 Mar 1871 i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR, 65 år gamal, og vart gravlagd den 31 Mar 1871 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Sjur var Siur. Sjur gifta seg med Anna Torgersdotter, dotter av Torjer Andersson Hetlevig og Guri Ormsdotter, den 18 Okt 1848 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        iii.  Børge Jonasson Øvrehus vart fødd i 1807 i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR, vart døypt den 13 Des 1807 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1807 i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 26 Des 1807 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

         iv.  Siri Jonasdotter d.e. vart fødd i 1808 i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR, vart døypt den 26 Des 1808 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR og døydde den 23 Aug 1891 i Øye, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 83 år gamal. Siri gifta seg med Niels Nilsson Øye, son av Niels Nilsson Øye og Anna Ormsdotter, den 30 Jun 1835 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Siri gifta seg så med Peder Nilsson Øye d.e., son av Niels Nilsson Øye og Anna Ormsdotter, den 25 Jun 1839 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

          v.  Berge Jonasson Øvrehus vart fødd i 1811 i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR, vart døypt den 7 Jul 1811 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR, døydde den 12 Jun 1872 i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR, 61 år gamal, og vart gravlagd den 18 Jun 1872 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Berge var Berje. Berge gifta seg med Ingeborg Pedersdotter den 3 Nov 1840 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Berge gifta seg så med Anna Josefsdotter, dotter av Joseph Johannesson Toen og Soffi Filipsdotter, den 6 Mai 1859 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Berge gifta seg så med Gurine Torbjørnsdotter, dotter av Torbjørn Torbjørnson Skjervheim og Guro Jensdotter d.y., den 22 Jun 1863 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

         vi.  Siri Jonasdotter d.y. vart fødd i 1813 i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR, vart døypt den 29 Aug 1813 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR, døydde den 8 Mai 1871 i Byre, Fister, Rogaland, NOR, 58 år gamal, og vart gravlagd den 16 Mai 1871 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Siri gifta seg med Roald Olson Byre, son av Ole Jonson Byre og Eli Roaldsdotter, den 3 Jul 1838 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

        vii.  Jonas Jonasson Fister vart fødd i 1816 i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR, vart døypt den 21 Jan 1816 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR, døydde den 20 Jun 1886 i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR, 70 år gamal, og vart gravlagd den 25 Jun 1886 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Jonas gifta seg med Inger Larsdotter, dotter av Lars Eivindson Bø og Martha Bjørnsdotter, den 4 Jul 1845 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

       viii.  Lars Jonasson Pundsnes vart fødd den 28 Jul 1818 i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR, vart døypt den 16 Aug 1818 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR og døydde i Pundsnes, Hjelmeland, Rogaland, NOR,. Lars gifta seg med Margrethe Sirene Pedersdotter, dotter av Peder Olson Segadal d.y. og Margrethe Bergesdotter, i 1844 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

15       ix.  Marta Jonasdotter. Marta gifta seg med Ole Sjurson Askvik, son av Sjur Olson Hemmingstad og Guro Johannesdotter d.y., den 4 Jul 1844 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.


31. Martha Sjursdotter, dotter av Sjur Larsson Riveland og Siri Sebjørnsdotter, vart fødd i 1775 i Riveland, Årdal, Rogaland, NOR, vart døypt den 12 Mar 1775 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR, døydde den 30 Mai 1845 i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR, 70 år gamal, og vart gravlagd den 7 Jun 1845 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Andre namn for Martha var Marte og Marthe.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Riveland, Årdal, Rogaland, NOR.

Martha gifta seg med Jonas Bergeson Øvrehus den 15 Jun 1802 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

Sjette generasjon (Tipptippoldeforeldre)

horizontal rule


32. Johannes Johannesson Tofte, son av Johannes Johannesson Sæbø og Synneve Johannesdotter, vart fødd i 1739 i Røyrvik nedre (Husnes), Kvinnherad, Hordaland, NOR, vart døypt den 21 Mar 1739 i Husnes kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, NOR og døydde den 22 Okt 1814 i Tofte nedre, Fjelberg, Hordaland, NOR, 75 år gamal. Andre namn for Johannes Johannesson var Johanes og Johans.

Generelle notat: Den 24. juni (1767 i Fjelberg) troloved Ungkarl Johannes Johans. Sæbøe og Pigen Ragnilde Hansd. Sætre. Caut. var Mons Sioe og Wiking Sioe. Copulerede vj 6de Sept. (1767)
I boka for Fjelberg står det at Johannes truleg var son til Johannes Andersson på øvre Sæbø. Men Johannes Andersson på øvre Sæbø var fødd i 1715 og Johannes Johannesson nedre Tofte var fødd i 1733. Det står også at før Johannes Johannesson vart gift med Ragnhild, budde han på nedre Sæbø der han bygsla bruk 1 frå 1754, og kjøpte garden i 1758 då Lars Stigson kjøpte bruk 2 på nedre Sæbø. I 1763 selde Johannes bruket på Sæbø til broren Anders Johannesson og kona Dorte Abelsdotter, og flytta sjølv til nedre Tofte. Det må her vere ei samanblanding med faren som døydde i 1763.
I 1771 fekk dei skøyte på garden på nedre Tofte og vart sjølveigarar der. Sønene Endre og Johannes vart brukarar etter foreldra på nedre Tofte. Endre er kalla husmann i kyrkjeboka då han vart gravlag, så det er truleg sonen Johannes som hadde bruket, og Endre må då ha budd hjå han som husmann, men på same bruket.

Barn:
I 1767 i Fjelberg kyrkjebok: "vj. 15 Nov: var Joh. Johans. Sæbøens Søn Johanes, døbt. T: Helje og Knud Sætre, Hans Sørens. Marite Sioe, Guro Closteret."
I 1770 i Fjelberg kyrkjebok: "vj 19 Febr: var Johanes Johans. N. Toftes Søn Hans døbt. T: Johanes og Anders N. Sæbøe, Knud og Anne Tofte, Anne Sæbøe."
I 1773 i Fjelberg kyrkjebok: "vj. 5 Martij var Joh. Johans. N. Toftes D. Ragnilde, døbt. Testes: Tollak og Anders Sæbøe, Johannes Michels. Tofte Ragnilde og Ingebor ibid."
I 1774 i Fjelberg kyrkjebok: "vj 19 Aug blev Johannes Johansen Nedre Toftes Søn Endre døbt, T: Johannes Anderss. Øvre Sæbø, Tollach Søbø, Mons Anderss. Tofte, Ingebor Øvre Tofte, Anne Nedre Tofte."
I 1778 i Fjelberg kyrkjebok: "vj 8 May døbt Joh. Johans. Nedre Toftes Søn, N: Lars. Test: Tollak og Dorthe Sæbøe, Knud, Mons og Anne Tofte".

I skifteprotokollen finn ein:
"Skifte Forretning.
Vilkaarsmand Johannes Johannesen Nedre Tofte i Schonevigs Skibrede begyndt den 16de November 1814 og sluttet den paafølgende 17de November.
Anno 1814 den 16de November indfandt Skifteretten sig efter Påkommendes Tilkaldelse paa S(elv): E(jer): Gaarden Nedre Tofte No 8 i Schonevigs Skibrede og Sundhordlehns Sorenskriverie for at holde og foretage en lovlig Registrering og Vurderings Forretning over alle de forefindende Ejendele og Effecter som de her sig Opholdende og under 22de October sidste h(øst) med Døden afgangen Vilkaarsmand Johannes Johannesen sig haver efterladt til Rigtighed holdelse imellem dette Starvboeds Creditore samt paafølgende Skifte og Deeling imellem Arvingerne Arvingerne (som er skrive dobbelt) som var. - 1 Starvboe Enken Ragnille Hansdatter tilst. som har antaget til Laugverge Niels Nielsen S(elv): E(ejer): paa Schjoe tilst. 2 Den salig afdødes med efterlevende Enke i Lovligt Æfteskab sammenavlede 3 Sønner. - a. M(andens): Søn Johannes Johannesen gift og boende paa Gaarden Nedre Tofte ej tilst: - b. Hans Johannesen Huusmand paa Pladset Rabben under Gaarden Nedre Tofte tilstæde. - c. Endre Johannessen L(eij): L(ending): paa Gaarden Nedre Tofte tilstæde.
Skifteretten blev paa Hr. Sorenskriver Bings Vegne betiendt af M: Langballe tillige med 2de af Fogden opnevnte Vurderingsmend nemlig Oomund Asbjørnsen S(elv): E(jer): paa Lande og Mons Andersen Nedre Tofte. - Enken med Laugverge saavel som øvrige tilstedeværende Vedkommende blev af Skifteretten paalagt at fremvise til R(egistrering): og Vurdering alle Starvboets Ejendele som af Vedkommende blev ....".
"Saaledes Ballannser Udlæggene med Boets fulde Intægt som er den Summa - 238 - 5 - 7 Hvorendt denne forretning saaledes er slutted og tilendebragt."

13. januar 1816 døydde Ragnilde Hansdatter "af bondestand og Vilkaarskone paa Gaarden Tofte" og ho vart gravlagd 20. januar 1816, 80 år gamal.
I skifteprotokollen finn ein:
"Skifte efter Vilkaars kone Ragnilla Hansd. Tofte i Schaanevigs Skibrede sluttet 27de Julii 1816". Skiftet blei halde på nedre Tofte og arvingane var "Den salig afdøde med forhen afdøde Mand Johannes Johannesøn i LovLigt Egteskab sammenavlede 3 Sønner navnlig:" a) Johannes Johannesson Tofte, b) Hans Johannesson husmann på garden Tofte, c) Endre Johannesson "gift og boende som Lejlending paa Gaarden Tofte". Skifte starta den 26. juli og slutta 27. juli 1816. "Saaledes Ballancere Udlægget med Boets Indtægte Summa 480.5.6".

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1801-teljinga i Tofte nedre, Fjelberg, Hordaland, NOR.

• Skifte etter han vart halde den 17 Nov 1814 i Tofte nedre, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Johannes Johannesson gifta seg med Ragnilde Hansdotter den 6 Sep 1767 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 24 Jun 1767 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

16        i.  Johannes Johannesson Tofte. Johannes gifta seg med Anna Guttormsdotter, dotter av Gutorm Helgeson Hvidevold og Anna Haktorsdotter, den 11 Sep 1790 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Johannes gifta seg så med Barbara Andersdotter, dotter av Anders Sørenson Vihovda og Maritte Larsdotter, den 22 Nov 1804 i Stord kyrkje, Stord, Hordaland, NOR. Johannes gifta seg så med Sessela Gudmundsdotter, dotter av Gudmund Olson Leirvik og Sara Tørresdotter, den 2 Nov 1835 i Holmedal kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Johannes gifta seg så med Siri Larsdotter, dotter av Lars Johannesson Bråskot og Siri Olsdotter d.e., den 21 Nov 1838 i Åkre kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         ii.  Hans Johannesson Tofte vart fødd i 1770 i Tofte nedre, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 19 Feb 1770 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde den 2 Okt 1832 i Tofte nedre, Fjelberg, Hordaland, NOR, 62 år gamal, og vart gravlagd den 9 Okt 1832 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Hans gifta seg med Kari Torsteinsdotter den 22 Jul 1796 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

        iii.  Ragnilde Johannesdotter (Død som barn) vart fødd i 1773 i Tofte nedre, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 5 Mar 1773 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR og døydde i Tofte nedre, Fjelberg, Hordaland, NOR,.

         iv.  Endre Johannesson Tofte vart fødd i 1774 i Tofte nedre, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 19 Aug 1774 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde den 15 Sep 1839 i Tofte nedre, Fjelberg, Hordaland, NOR, 65 år gamal, og vart gravlagd den 24 Sep 1839 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Endre gifta seg med Jorne Tørresdotter, dotter av Tørres Aslakson Hillestad og Jorna Halvorsdotter, den 26 Des 1809 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Endre gifta seg så med Ingrid Aslaksdotter, dotter av Atlak Brynjulfson Toftøy og Synneva Gabrielsdotter, den 26 Jun 1834 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

          v.  Lars Johannesson Tofte (Død som barn) vart fødd i 1778 i Tofte nedre, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 8 Mai 1778 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR og døydde i Tofte nedre, Fjelberg, Hordaland, NOR,.


33. Ragnilde Hansdotter, dotter av Hans Endreson Sætre og Ragnele Sørensdotter, vart fødd i 1739 i Sætre, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 3 Okt 1739 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde den 13 Jan 1816 i Tofte nedre, Fjelberg, Hordaland, NOR, 77 år gamal, og vart gravlagd den 20 Jan 1816 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Tofte nedre, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Ragnilde gifta seg med Johannes Johannesson Tofte den 6 Sep 1767 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

34. Anders Sørenson Vihovda, son av Søren Hansson Sætre og Anna Andersdotter, vart fødd i 1749 i Sætre, Fjelberg, Hordaland, NOR og døydde i 1830 i Vihovda nedre, Valestrand, Hordaland, NOR 81 år gamal.

Generelle notat: Anders Sørenson fekk i 1776 kongeskøyte på ein fjerdedel av Sætre då faren kjøpte sitt bruk. Men Anders og kona Marta Larsdotter vart ikkje buande på Sætre så lenge. Dei selde til systera hans, Anna og mannen i 1787, og flytta til gard på nedre Vihovda i Valestrand.
19. mars 1775 vart Ungkarl og Soldat Anders Sørensen Sætre og Pigen Martha Larsdatter Sæbøe trulova. Caut: Helje Sætre og Mons Sioe. Dei vart vigde 16. april 1775.
16. juli (1775) vart Anders Sætres Søn Søren døbt T: Johannes Eide, Halver Sæbøe, Anders Lars. Ingebor Sætre, Eli Hvidevold.
28. april 1799 er det ført i kyrkjeboka for Stord og Walestrand sokn: "kastet muld paa Maritte Larsd: Widhoffde gl: 56 Aa".
I skifteprotokollen finn ein:
"Anders Sørensen Nedre Wihovde i Fjære Skibrede hans Bevilling at side i uskiftet Boe jtter hans Hustrue er død, som er anmuelt 26 Sept. 1799
.. Christian den Syvende af Guds Naade Konge til Dannemark og Norge de Mendenes og Gothers Hertuger: ... gjør Witterligt at ... Bonden Anders Sørensen Wihovde af Størøens Præstegjæld i Bergens Stift udi sist Rige Norge, og Hustrue Marithe Larsd: ....." .
Ander Sørenson fekk altså sitja i uskifta bu då kona døydde - datert "Kjøbenhavn den 28de Juni 1799".
I sjeleregisteret for Stord i 1800 i Walestrand sokn finn ein Enkemann Anders på 51 år med sonen Søren på 25 år "Conf" og dottera Barbru på 21 år "Conf". Dei var altså konfirmerte.
I 1801 finn ein Anders Sørenson på 53 år og enkemann på det eine bruket på "Widhofde Nedre" med barna Søren Andrsson på 26 år og dottera Barbro Andersdotter på 22 år. Han har Helga Knudsdotter på 16 år som "Tieneste pige".
Dei to sønene, begge med namnet Lars, som er ført døypte i kyrkjeboka for Stord, ein i 1782 og ein i 1789, må begge vere døde som barn. Men dei er ikkje å finne ført gravlagde i kyrkjeboka.
På det andre bruket av "Widhofde Nedre" bur Jens Reiersen på 71 år med kona Maritte Johansdotter på 73 år, og dei har dottera Gyri Jensdotter på 39 år hjå seg. Gyri var då enke men er ikkje ført med nokon barn.
I kyrkjeboka for Stord og Walestrand sokn i 1801 den 15. søndag etter Trinitates (13. september) er det ført: "døbt et uægte Drengebarn for Faderen Enkemand Anders Sørensen Widhofde og Moderen Enkequinden Gyri Jensdatter Widhofde barnet blev kaldet Johannes. Test: Niels Gundersen Widhofde. Niels Johansen ibd. Niels Svendsen ibd. Kari Nielsdatter Haugeland. Siri Svends. Widhofde".
I sjeleregisteret for Stord i 1811 finn ein på garden nedre Wihofde:
Første huslyd er Anders Sørensen 62 år og inderst hjå han er Abelone Ottesdotter på 54 år. Dei har Anne Aanonsdotter på 33 år hjå seg som tenestejente.
Sonen Søren Anderson på 37 år og kona hans Gunvor Baarsdotter på 28 år med dottera Marithe Sørensdotter på 4 år er den andre huslyden.
Tredje huslyden er Ole Olson på 31 år med kona Gyri Jensdotter på 39 år og dei har barna Johannes Andersson på 9 år som les "i Bog" og Ole Olson 7 år som les "i Abc". Denne Johannes Andersson på 9 år er han som vart fødd i 1801 og er son til enkemann Anders Sørenson og enka Gyri Jensdotter, som nå har gifta seg opp att med Ole Olson.
Ut frå bygdeboka for Sveio/Valestrand skal Anders Sørenson ha døydd i 1830, men han er ikkje å finne ført i kyrkjeboka for Stord eller Fjelberg mellom døde i dette året.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1801-teljinga i Vihovda nedre, Valestrand, Hordaland, NOR.

Anders Sørenson gifta seg med Maritte Larsdotter den 16 Apr 1775 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 19 Mar 1775 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Søren Andersson Vihovda vart fødd i 1775 i Sætre, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 16 Jul 1775 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde den 28 Apr 1848 i Vihovda nedre, Valestrand, Hordaland, NOR, 73 år gamal, og vart gravlagd den 6 Mai 1848 i Valestrand kyrkje, Valestrand, Hordaland, NOR. Søren gifta seg med Gundvor Bårdsdotter, dotter av Baar Reiarson Ulveager og Aasa Olsdotter, den 10 Nov 1805 i Valestrand kyrkje, Valestrand, Hordaland, NOR. Søren gifta seg så med Marta Berntsdotter, dotter av Bærent Nilsson Vihovda og Gunilde Svendsdotter, den 3 Des 1825 i Valestrand kyrkje, Valestrand, Hordaland, NOR.

17       ii.  Barbara Andersdotter. Barbara gifta seg med Johannes Johannesson Tofte, son av Johannes Johannesson Tofte og Ragnilde Hansdotter, den 22 Nov 1804 i Stord kyrkje, Stord, Hordaland, NOR.

        iii.  Lars Andersson Vihovda (Død som barn) vart fødd i 1782 i Vihovda nedre, Valestrand, Hordaland, NOR, vart døypt den 6 Jan 1782 i Stord kyrkje, Stord, Hordaland, NOR og døydde i Vihovda nedre, Valestrand, Hordaland, NOR,.

         iv.  Lars Andersson Vihovda (Død som barn) vart fødd i 1789 i Vihovda nedre, Valestrand, Hordaland, NOR, vart døypt den 25 Okt 1789 i Valestrand kyrkje, Valestrand, Hordaland, NOR og døydde i Vihovda nedre, Valestrand, Hordaland, NOR,.

Anders Sørenson fekk barn med Gyri Jensdotter, dotter av Jens Reiarson Vihovda og Maritte Johannesdotter. Ekteskapsstatus: ugift. Dette paret gifta seg ikkje.

Barnet deira var:

          i.  Johannes Andersson Vihovda (Uektefødd) vart fødd i 1801 i Vihovda nedre, Valestrand, Hordaland, NOR, vart døypt den 13 Sep 1801 i Valestrand kyrkje, Valestrand, Hordaland, NOR, døydde den 11 Des 1847 i Vihovda nedre, Valestrand, Hordaland, NOR, 46 år gamal, og vart gravlagd den 13 Des 1847 i Valestrand kyrkje, Valestrand, Hordaland, NOR. Johannes gifta seg med Elen Karine Samsonsdotter den 8 Jun 1829 i Opdal kyrkje, Tysnes, Hordaland, NOR.


35. Maritte Larsdotter, dotter av Lars Stigson Sæbø og Barbra Andersdotter, vart fødd i 1744 i Sæbø nedre, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 15 Okt 1744 i Stord kyrkje, Stord, Hordaland, NOR, døydde i 1799 i Vihovda nedre, Valestrand, Hordaland, NOR, 55 år gamal, og vart gravlagd den 28 Apr 1799 i Valestrand kyrkje, Valestrand, Hordaland, NOR. Andre namn for Maritte var Marite, Maritha, og Martha.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho vart konfirmert den 18 Apr 1762 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Maritte gifta seg med Anders Sørenson Vihovda den 16 Apr 1775 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

36. Job Olson Birkenes, son av Ole Tjerandson Birkenes og Herborg Jobsdotter, vart fødd i 1745 i Børkjenes, Etne, Hordaland, NOR, vart døypt den 15 Feb 1745 i Skånevik kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR, døydde den 15 Jun 1818 i Børkjenes, Etne, Hordaland, NOR, 73 år gamal, og vart gravlagd den 23 Jun 1818 i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

Generelle notat: Job Olson var gift med Eli Pedersdotter frå Kjellasvik i Ølen og dei er nemnde med 8 barn.
Av slektningane til kona fekk Job like etter giftarmålet kjøpe halvparten i Vats kyrkje og vart busett på kyrkja sin gard Vatne i Vats til han i 1793 om hausten overtok farsgarden Børkjenes i Etne mot 396 riksdalar og vilkår til foreldra.
Job Olson Bierkenes døydde 15. juni og vart gravlagd 23. juni 1818, 73 år gamal.
I skifteprotokollen finn ein:
"Skifte efter Vilkaarsmand Job Olsøn Birkenæs i Etne Skibrede sluttet 23. juli 1818".
Skiftet vart halde mellom enka Eli Pedersdotter med laugverge (bror sin) Hans Pederson Kiellesvig og barna deira:
a) Peder Jobson gift og budde på Watne i Wads skipreide
b) Johannes Jobson ugift
c) Tjerrand Jobson gift og budde på Haugland i Ølen
d) Herborg Jobsdotter gift med Knud Torbjørnson Sørhuglen
e) Anna Jobsdotter gift med Mons Ingebrigtson Hammersland
f) Eli Jobsdotter 26 år og ugift
g) Gunille Jobsdotter 20 år og ugift.

Eli Pedersdotter Bjerkenæs døydde 3. januar og vart gravlagd 13. januar 1827, 77½ år gamal.
I skifteprotokollen finn ein:
"Skifte efter Wilkaarsenke Eli Pedersdatter Birkenæs i Etne Skibrede, begyndt 5te Maii og sluttet 13 August 1827".
Arvingane hennar var "Den salig afdødes med forhen afdøde mand Job Olsen Birkenæs i lovlig Egyeskab sammen avlede og efterladt 7 Børn, 3 Sønner og 4 Døttre, namnlig:"
a) Johannes Jobson Birkenæs
b) Peder Jobson Watne i Wads Sogn
c) Tierrand Jobson Haugeland
d) Herborg Jobsdotter gift med Knud Torbjørnson Huglen
e) Anna Birgitha Jobsdotter gift med Mons Ingebrigtson Hammersland
f) Eli Jobsdotter gift med Alv Godskalkson Hamre
g) Gunnilde Jobsdotter "ugift opholder sig paa Gaarden Birkenæs, 31 Aar gl:"

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde den 23 Jul 1818 i Børkjenes, Etne, Hordaland, NOR.

Job Olson gifta seg med Eli Pedersdotter den 19 Jul 1773 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 18 Jun 1773 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Herbor Jobsdotter vart fødd i 1773 i Kjellasvik, Ølen, Hordaland, NOR, vart døypt den 26 Sep 1773 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR, døydde den 20 Okt 1863 i Sørhuglo, Stord, Hordaland, NOR, 90 år gamal, og vart gravlagd den 27 Okt 1863 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Herbor var Herbor. Herbor gifta seg med Knud Torbjørnson Sørhuglen, son av Torbiørn Larsson Landa og Canute Ivarsdotter, i 1799 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

         ii.  Ole Jobson Birkenes vart fødd i 1777 i Vatne, Vats, Rogaland, NOR, døydde i 1801 i Børkjenes, Etne, Hordaland, NOR 24 år gamal, og vart gravlagd den 1 Aug 1801 i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

18      iii.  Peder Jobson Vatne. Peder gifta seg med Eli Nilsdotter, dotter av Niels Gudmundson Stråtveit og Malene Henriksdotter, den 9 Jul 1809 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR. vigsel enda i skilsmisse cirka 1817. Peder gifta seg så med Herborg Knudsdotter, dotter av Knud Ingvaldson Hervik og Siri Bårdsdotter, den 5 Jul 1820 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR.

         iv.  Anna Birgitte Jobsdotter vart fødd i 1783 i Vatne, Vats, Rogaland, NOR, døydde den 25 Mar 1868 i Hammersland, Fjelberg, Hordaland, NOR 85 år gamal, og vart gravlagd den 3 Apr 1868 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Andre namn for Anna var Anna og Anne Bergitte. Anna gifta seg med Mons Ingebretson Hammersland, son av Ingebret Simonson Hammersland og Sygnie Olsdotter, den 9 Apr 1813 i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR. Anna gifta seg så med Abraham Abrahamson Hvidevold, son av Abraham Abrahamson Hvidevold og Brita Olsdotter, den 15 Nov 1837 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

          v.  Johannes Jobson Birkenes vart fødd i 1785 i Vatne, Vats, Rogaland, NOR, døydde den 21 Sep 1851 i Børkjenes, Etne, Hordaland, NOR 66 år gamal, og vart gravlagd den 2 Okt 1851 i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR. Dødsårsak: Druknet. Johannes gifta seg med Siri Sjursdotter, dotter av Siur Olson Birkenes og Guro Ommundsdotter, den 4 Jul 1819 i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

         vi.  Tjærand Jobson Haugland vart fødd i 1789 i Vatne, Vats, Rogaland, NOR, vart døypt den 2 Aug 1789 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR, døydde den 24 Apr 1856 i Haugland, Ølen, Hordaland, NOR, 67 år gamal, og vart gravlagd den 2 Mai 1856 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR. Andre namn for Tjærand var Tierand, Tiærrand, og Tjerand. Tjærand gifta seg med Kari Olsdotter, dotter av Ole Olson Brøllom og Kari Sjursdotter, den 24 Mai 1817 i Stødle kyrkje, Etne, Hordaland, NOR. Tjærand gifta seg så med Ales Gunnarsdotter, dotter av Gunder Sjurson Stangeland og Siri Eriksdotter, den 15 Jun 1836 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

        vii.  Eli Jobsdotter vart fødd i 1792 i Vatne, Vats, Rogaland, NOR, vart døypt den 13 Mai 1792 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR, døydde den 26 Aug 1881 i Hamre søra, Ølen, Hordaland, NOR, 89 år gamal, og vart gravlagd den 1 Sep 1881 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR. Dødsårsak: Alderdomssvaghed. Eli gifta seg med Alv Godtskalkson Hamre, son av Gotskalk Alfson Hamre og Anna Hansdotter, den 7 Jul 1822 i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

       viii.  Gunhild Jobsdotter vart fødd i 1795 i Børkjenes, Etne, Hordaland, NOR, døydde den 23 Sep 1886 i Opstveit, Skånevik, Hordaland, NOR 91 år gamal, og vart gravlagd den 2 Okt 1886 i Holmedal kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR. Dødsårsak: Alderdomssvaghed. Andre namn for Gunhild var Gonelle, Gunhilde, og Gunilde. Gunhild gifta seg med Gudmund Tørreson Vika, son av Tørris Gudmundson Vika og Udna Torgersdotter, den 5 Jul 1829 i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.


37. Eli Pedersdotter, dotter av Peder Johannesson Kjellasvik og Anne Bergithe Pedersdotter, vart fødd i 1750 i Kjellasvik, Ølen, Hordaland, NOR, vart døypt den 13 Jul 1750 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR, døydde den 3 Jan 1827 i Børkjenes, Etne, Hordaland, NOR, 77 år gamal, og vart gravlagd den 13 Jan 1827 i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Eli var Elen.

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde den 13 Aug 1827 i Børkjenes, Etne, Hordaland, NOR.

Eli gifta seg med Job Olson Birkenes den 19 Jul 1773 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

38. Knud Ingvaldson Hervik, son av Ingvard Jakobson Espevoll og Herbor Svendsdotter, vart fødd i 1756 i Espevoll nedre, Vikedal, Rogaland, NOR, vart døypt den 31 Jul 1756 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR, døydde den 11 Jul 1836 i Hervik, Tysvær, Rogaland, NOR, 80 år gamal, og vart gravlagd den 16 Jul 1836 i Tysvær kyrkje, Tysvær, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Knud Ingvardson budde på Voksdal under Hervik i Tysvær. Han er der ført fødd 1753 og død i 1836. Dette må vere den Knud som vart døypt i Vikedal i 1756. Knud var gift første gong med Siri Bårdsdotter og dei er nemnde med døtrene Marta og Herborg. 15. søndag etter Trinitates - 18. september 1814 vart det "kasted jord paa konen Siri Woxdahl under Herviig gl: 50 aar."
Huusmand og Enkemand Knud Ingvaldsen Woxdal under Hervig og BP Guraa Poulsd Falkeid vart vigde i Tysvær 15. oktober 1815. Forlovarar var Elling Tordalen og GB Knud Svinelien. Guro var nok dotter til Paul Reiarson som vart gift for tredje gong med Barbara Tormodsdotter og budde på Falkeid i 1801. Guro og Knud er nemnde med dottera Siri.
Fattiglem Knud Ingvaldsen Hervig døydde 11. juli og vart gravlagd 16. juli 1836, 83 år gamal. Fattiglem Guraa Povelsdat Voxdal døydde 7. juli og vart gravlagd 14. juli 1837, 56 år gamal.
Dottera Marta fekk i 1818 sonen Henrik med ein Henrik frå Kongsberg.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1758-teljinga på Søre Opsahl i Opsal, Vikedal, Rogaland, NOR.

• Han er nemnd i 1801-teljinga i Hervik, Tysvær, Rogaland, NOR.

• Jordfesta: 31 Jul 1836, Tysvær kyrkje, Tysvær, Rogaland, NOR.

Knud Ingvaldson gifta seg med Siri Bårdsdotter cirka 1780 i Tysvær kyrkje, Tysvær, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Martha Knudsdotter vart fødd i 1781 i Hervik, Tysvær, Rogaland, NOR og vart døypt den 10 Mar 1781 i Tysvær kyrkje, Tysvær, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Martha var Marthe. Martha fekk barn med Henrik Henrikson. Ekteskapsstatus: ugift. Dette paret gifta seg ikkje.

19       ii.  Herborg Knudsdotter. Herborg gifta seg med Peder Jobson Vatne, son av Job Olson Birkenes og Eli Pedersdotter, den 5 Jul 1820 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR.

Knud Ingvaldson gifta seg så med Guraa Paulsdotter, dotter av Povel Reiarson Falkeid og Ragna Larsdotter, den 15 Okt 1815 i Tysvær kyrkje, Tysvær, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

          i.  Siri Knudsdotter vart fødd den 6 Jan 1818 i Hervik, Tysvær, Rogaland, NOR og vart døypt den 8 Feb 1818 i Tysvær kyrkje, Tysvær, Rogaland, NOR.


39. Siri Bårdsdotter vart fødd i 1764, døydde i 1814 i Hervik, Tysvær, Rogaland, NOR 50 år gamal, og vart gravlagd den 18 Sep 1814 i Tysvær kyrkje, Tysvær, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Hervik, Tysvær, Rogaland, NOR.

Siri gifta seg med Knud Ingvaldson Hervik cirka 1780 i Tysvær kyrkje, Tysvær, Rogaland, NOR.

40. Sjuur Sjurson Karteid, son av Siur Johannesson Sydnes d.e. og Siri Torgersdotter, vart fødd i 1749 i Sydnes, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 18 Jan 1749 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde den 15 Jun 1828 i Karteid, Fjelberg, Hordaland, NOR, 79 år gamal, og vart gravlagd den 21 Jun 1828 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Andre namn for Sjuur Sjurson var Siur og Siuur.

Generelle notat: Namnet på garden Karteid på Borgundøy i Fjelberg, er namnet på markstripa mellom berga frå sjøen i sør-aust til sjøen i nord-vest. Kart er namnet på den bergknatten som ligg lik ei halvøy aust om bruket. Ordet eid av eit gammalt ord ire, som tyder å gå. Få stader ser me tydelegare enn her kvar det var fornuftig å gå ein snarveg frå sjøen på Karteid til sjøen ved Blokhus. Kart tyder truleg bergfylt øy eller halvøy i eldre mål, slik me har lest det i til dømes Karten for Karmøy. At namnet på dette bruket er Karteid og ikkje Karteig, kjem fram både i uttalen i bygdemålet og av det andre eidet, Romseid, som på tilsvarande måte markerer ei halvøy mot Skåneviksfjorden. Det var kykja i Fjelberg som åtte det meste av marka sør-austover frå Dalavika, og Karteid høyrde til prestebolet så lenge me har fråsegn om busetnad. Særleg gammal er vel ikkje busetnaden. Det kan sjølvsagt ha budd kotkarlar aust i marka, men mest sannsynleg er det at den første bureisaren på Karteid kom først i 1600-åra, då det på ny tok til å verte knapt om jord. Fram til 1600 hadde stort sett busetjinga søkt attende til bruk som vart øyde under Svartedauden i 1349-1350 eller andre sotter på 1300-talet eller seinare. I Bergenhus lensrekneskap for 1597 står det å lesa at Karteid ikkje gav lanskyldinntekter. Bruket var altså med i jordeboka, men det var ingen som budde der. Det kan tyde på at bruket hadde vore i bruk tidlegare. Når eller korleis får me ikkje vite. Anders er den første brukaren ein kjenner til frå offentlege oppgåver. Tida var 1610, og Anders er kalla øydegardsmann, ei nemning som kan stå for både rudningsmann og husmann. Anders er nemnt siste gong i 1625. Jørgen leverte ½ spann korn i tiend i 1610. Om dette tyder at Jørgen og Anders bruka kvart sitt stykke, veit me ikkje. Dei kan òg ha vore far og son. Kristen Karteid var fødd ikring 1600 og bygsla i følgje oppgåva for 1647 jorda på Karteid. Han fekk tilskrifta "gansche fattig". Kristen er med i oppgåvene for 1657 og 1665. Oppgåva for 1666 fortel om ikkje mindre enn fire husmenn på Karteid. Det var: Erik Sakrisson fødd ikring 1618, Kolbein Andersson fødd ikring 1622, Ola Jørgenson fødd ikring 1602 og Sander Persson fødd ikring 1616. Alle desse fire hadde barn etter seg. Atter ein gong ser me korleis fattigfolk klorte seg fast nede ved sjøen, der det alltid vart ei råd med ein matbit.
Siur Siursen Sydnæs vart konfirmert "m Dom: 9ma p. Trinit. 1768".
I Fjelberg kyrkjebok for 1777: "Den 30 Martii troloved Ungk. og Soldat Siur Siurs: Sydnæs Enken Britha Hansdt. Karteig. Caut. Knud Siovangen og Halvar Sæbøe. Copul: dj 20 Julij.". Sjur overtok bygsla på Karteid då han gifta seg med enka Britha.
6. søndag etter Trinitates i 1799 i kyrkjeboka for Strandebarm: "Ægteviede Enkemand Siur Larsen Kartejd og Pigen Elj Torbiørsd. Fiuerhaude. Caut: Zacharias Hansen Fiuerhaude Engel Hansen ibid." Her må presten ha skrive feil i kyrkjeboka.
I 1802 sådde Sjur 1½ tønne havre og ½ tønne poteter og hausta 13 tønner havre og 4 tønner poteter. Buskapen var 5 kyr, 8 sauer og han delte hest med grannen.
Sonen Sjur som Sjur hadde med andre kona si, Eli, var mogleg busett i det såkalla "Sjura-huset" og hadde sonen Ola som vart husmann i Furevik under Karteid.
Det var skifte etter Torger Siursen Sundnæs den 10. april 1823 og myndige arvingar var:
Siur Siursen Karteig, "den afdødes Broder", Siur Reinertsen Sundsnæs "den afdødes Søstersøn", Anders Eliassen Sundsnæs "paa min kone Anna Reinertsdt Vegne, som den afdødes Søsterdatter", John Arnesen Næset "som den afdødes Søstersøn", Johannes Arnesen Skippervig "den afdødes Søstersøn", Poul Arnesen Hovland "den afdødes Søstersøn".

Sjuur Sjuursen Kartejd døydde 15. juni og vart gravlagd 21. juni 1828, 81 år gamal. Vilkaarsenke Eli Thorbjørnsdatter Karteid døydde 25. november og vart gravlagd 5. desember 1837, 73 år gamal.

Hendingar i livet hans var:

• Han vart konfirmert den 31 Jul 1768 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

• Han er nemnd i 1801-teljinga i Karteid, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Sjuur Sjurson gifta seg med Brita Hansdotter d.y. den 20 Jul 1777 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 30 Mar 1777 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Siri Sjursdotter vart fødd i 1780 i Karteid, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 18 Jan 1780 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR og døydde i 1804 i Ulvebna, Vikebygd, Hordaland, NOR, 24 år gamal. Eit anna namn for Siri var Sigrid. Siri gifta seg med Tosten Ingebretson Ulvebna d.e., son av Ingebrigt Pederson Birkeland og Inga Jensdotter, den 22 Mai 1798 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

20       ii.  Jakob Sjurson Hammersland. Jakob gifta seg med Gyri Knudsdotter, dotter av Knud Rasmusson Sæbø og Marte Tørresdotter, i 1809 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Sjuur Sjurson gifta seg så med Eli Torbjørnsdotter, dotter av Torbiørn Torbjørnson Skår d.y. og Ragnilde Bårdsdotter, den 30 Jun 1799 i Varaldsøy kyrkje, Varaldsøy, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Britha Sjursdotter vart fødd i 1801 i Karteid, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 8 Okt 1801 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde den 16 Nov 1856 i Karteid, Fjelberg, Hordaland, NOR, 55 år gamal, og vart gravlagd den 22 Nov 1856 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Dødsårsak: Spedalsk. Sygdommen varede 18 Aar - ikke arvet. Eit anna namn for Britha var Brithe. Britha gifta seg med Johannes Pederson den 27 Nov 1828 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

         ii.  Ragnelle Sjursdotter vart fødd i 1803 i Karteid, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 2 Mar 1803 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde i 1814 i Karteid, Fjelberg, Hordaland, NOR, 11 år gamal, og vart gravlagd den 14 Jul 1814 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

        iii.  Siur Sjurson vart fødd i 1806 i Karteid, Fjelberg, Hordaland, NOR og vart døypt den 4 Mai 1806 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

         iv.  Sønneve Sjursdotter vart fødd i 1808 i Karteid, Fjelberg, Hordaland, NOR og vart døypt den 8 Apr 1808 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

          v.  Torbiørn Sjurson vart fødd i 1810 i Karteid, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 16 Sep 1810 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR og døydde i Løningsneset, Bømlo, Hordaland, NOR,. Eit anna namn for Torbiørn var Thorbjørn. Torbiørn gifta seg med Inger Olsdotter, dotter av Ole Hansson Skutlebråtet og Guri Pedersdotter, den 15 Jul 1832 i Strandvik kyrkje, Strandvik, Hordaland, NOR. Torbiørn gifta seg så med Barbro Olsdotter, dotter av Ole Olson Skutlebråtet og Britha Olsdotter, den 31 Mai 1857 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

         vi.  Johanes Sjurson vart fødd i 1813 i Karteid, Fjelberg, Hordaland, NOR og vart døypt den 18 Mar 1813 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.


41. Brita Hansdotter d.y. dotter av Hans Bårdson Dørheim og Ingeri Olsdotter, vart fødd i 1740 i Dørheim, Ølen, Hordaland, NOR, vart døypt den 18 Des 1740 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR, døydde i 1798 i Karteid, Fjelberg, Hordaland, NOR, 58 år gamal, og vart gravlagd den 23 Mar 1798 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Andre namn for Brita var Britha og Britte.

Generelle notat: 5. april 1767 vart Unkarl og Soldat Jacob Tørress. Karteij og Pigen Britte Hansd. Dørrem trulova. Cautionister var Per Wake og Halver Wiig. Dei vart vigde 5 juli 1767.
Dei fekk bygsla Karteid av presten i 1761. Jakob var truleg son til Tørres Jakobson som var brukar på Karteid før Jakob.
I kyrkjeboka for Fjelberg for 1776 under døde: "Jacob Tørres Karteig død dj 16 maij, gammel 44 Aar."
I skifteprotokollen finn ein:
"Skifte efter Lejlending Jacob Tørrisen Karteig i Fieldbergs Skibr. Dat 8de Julii 1776." Skiftet blei halde mellom enka Brithe Jansdotter dei dei 2 barna deira: Tørris Jacobson 4 år og Ingerie Jacobsdotter 6 år. Enka hadde Ingebrict Hamersland som "Laugværge". Systera til Jacob, Margarethe Tørrisdotter hadde krav i buet. Niels Svenson Udbioe var formyndar for sonen og Torbiørn Gunderson Sandvigen var formynder for dottera.
I kyrkjeboka for Fjelberg under døde i 1797 er det ført: "Dj: 28de: Augusti Pigen Inger Jacobsd: Kartejd gl: 28 aar".
I kyrkjeboka for Fjelberg under døde i 1798 er det ført: "Dj: 23de Marti G: Qv: Brita Hansd Kartejd gamel 56 aar".

Hendingar i livet hennar var:

• Ho vart konfirmert den 4 Des 1757 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

Brita gifta seg med Jacob Tørreson Karteid, son av Tørres Jakobson Karteid og Brita Johannesdotter, den 5 Jul 1767 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 5 Apr 1767 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Inger Jakobsdotter vart fødd i 1769 i Karteid, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 23 Okt 1769 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde i 1797 i Karteid, Fjelberg, Hordaland, NOR, 28 år gamal, og vart gravlagd den 28 Aug 1797 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Inger var Ingeri.

         ii.  Tørris Jakobson Karteid vart fødd i 1772 i Karteid, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 29 Mar 1772 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde den 10 Jul 1857 i Karteid, Fjelberg, Hordaland, NOR, 85 år gamal, og vart gravlagd den 16 Jul 1857 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Tørris var Tørres. Tørris gifta seg med Ingebor Pedersdotter d.e., dotter av Peder Larsson Vik og Anna Bergesdotter, den 12 Apr 1803 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Tørris gifta seg så med Lisbet Eliasdotter, dotter av Elias Andersson Sydnes og Ingeborg Jonsdotter, den 2 Jun 1837 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Brita gifta seg så med Sjuur Sjurson Karteid den 20 Jul 1777 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

42. Knud Rasmusson Sæbø, son av Rasmus Torbjørnson Austrheim og Siri Knudsdotter, vart fødd i 1752 i Austrheim, Etne, Hordaland, NOR, vart døypt den 12 Jul 1752 i Stødle kyrkje, Etne, Hordaland, NOR, døydde den 13 Apr 1824 i Sæbø, Fjelberg, Hordaland, NOR, 72 år gamal, og vart gravlagd den 22 Apr 1824 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Generelle notat: "Ungkarl" og "Corperal" Knud Rasmusson Løvigen og Marite Tørresdotter Sæbøe vart trulova i Fjelberg 9. mai 1781. Kausjonistar var Halver og Tosten Sæbøe. Dei vart vigde 1. juli 1781.
I kyrkjeboka for Fjelberg finn ein under døypte: "dj: 3 Jan 1783 Sergiant Knud Rasmussen Søbøes Søn: N: Rasmus. T: Halver og Ole Sæbøe, Per Wiig, Barbra og Anne Sæbøe"
I kyrkjeboka for Fjelberg under døde i juli 1784: "dj 28d Rasmus Knudsen Sæbøe gl: 1½ Aar".
I kyrkjeboka for Fjelberg finn ein under døypte i 1785: "5te April døbt Knud Rasmussen Sæbøe og Hustrus Datter Gyri. Test: Tostein Nergesen Sæbøe. Samson Olesen ibid: Anna Bergesd. ibid. Hune Tollefsen. Maritte Halvorsd."
I kyrkjeboka for Fjelberg finn ein under døypte i 1788: "dj: 26de Sept: Knud Sæbøes Dat: Siri. Test: Peder Wig. Tørres Sæbøe. Peder ibid. Ana ibid. Barbara ibid."
I kyrkjeboka for Fjelberg finn ein under døypte i 1791: "Dj; 10de Novemb: døbt Knud Sæbøes dat: N: Anna. T: Halver og Tosten Sæbøe, Anna Peders huustrue ibid. Anna Samsons ditto Ana Peders Viigs ditto."
I kyrkjeboka for Fjelberg under døde i 1791: "dj: 20d Novemb. P.b. Ana Knuds Sæbøe 8 dage".
I kyrkjeboka for Fjelberg finn ein under døypte i 1792: "Dj: 25de dcemb: døbt Knud Sæbøes Søn Tørres: T: Per Sæbøe, Tosten ibib: Arent ibid: Ana Sæbøe. Ana Hansd."
I kyrkjeboka for Fjelberg under døde i 1793: "1te Jan: et barn Tørres Knuds: Sæbøe gl: 7 dage".
I kyrkjeboka for Fjelberg finn ein under døypte i 1793: "Dj: 16de decemb: døbt Knud Sæbøes dat: Anna. T: Per Wiig, Simon og Arent Sæbøe, Ana Tollevsd ibid, Barbro Halversd ibid."
I kyrkjeboka for Fjelberg finn ein under døypte i 1800: "1. Februari døbt Knud Sæbøe paa Borgen Søn = Tørres. T: Lars Sæbøe Samson Pederss: ibid: Per Viig, Ana Sæbøe, Brita Knudsd: ibid."
Knud Rasmusson fekk bygsla Sæbø etter verfaren i 1781. Ved folketellinga i 1801 sat dei med bruket.
Gardmann Knud Rasmusson døydde 13. april og vart gravlagd 22. april 1824, 72 år gamal. Vilkårskone Marthe Tørresdotter Sæbø døydde 14. april og vart gravlagd 22. april 1843, 88 år gamal.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1801-teljinga i Sæbø, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Knud Rasmusson gifta seg med Marte Tørresdotter den 1 Jul 1781 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 9 Mai 1781 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Rasmus Knudson vart fødd i 1783 i Sæbø, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 3 Jan 1783 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde i 1784 i Sæbø, Fjelberg, Hordaland, NOR, i ein alder av 1 år, og vart gravlagd den 28 Jul 1784 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

21       ii.  Gyri Knudsdotter. Gyri gifta seg med Jakob Sjurson Hammersland, son av Sjuur Sjurson Karteid og Brita Hansdotter d.y., i 1809 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

        iii.  Siri Knudsdotter vart fødd i 1788 i Sæbø, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 26 Sep 1788 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde den 16 Mai 1817 i Sæbø, Fjelberg, Hordaland, NOR, 29 år gamal, og vart gravlagd den 24 Mai 1817 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Dødsårsak: Død paa Barselseng blev ikke forløst. Siri gifta seg med Thorsten Tjerandson Øvrevik, son av Tjerand Tollakson Øvrebø og Eli Ingebretsdotter, den 6 Apr 1817 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         iv.  Ana Knudsdotter vart fødd i 1791 i Sæbø, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 10 Nov 1791 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde i 1791 i Sæbø, Fjelberg, Hordaland, NOR,, og vart gravlagd den 20 Nov 1791 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Ana var Anna.

          v.  Tørres Knudson vart fødd i 1792 i Sæbø, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 25 Des 1792 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde i Des 1792 i Sæbø, Fjelberg, Hordaland, NOR,, og vart gravlagd den 1 Jan 1793 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

         vi.  Anna Knudsdotter vart fødd i 1793 i Sæbø, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 16 Des 1793 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde den 11 Des 1880 i Sæbø, Fjelberg, Hordaland, NOR, 87 år gamal, og vart gravlagd den 18 Des 1880 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Dødsårsak: Alderdom. Anna gifta seg med Ole Samsonson Sæbø, son av Samson Olson Sæbø og Anna Hansdotter, den 24 Jun 1834 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

        vii.  Tørris Knudson Sæbø vart fødd i 1800 i Sæbø, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 1 Feb 1800 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde den 1 Jun 1884 i Sæbø, Fjelberg, Hordaland, NOR, 84 år gamal, og vart gravlagd den 7 Jun 1884 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Dødsårsak: Brok. Eit anna namn for Tørris var Tørres. Tørris gifta seg med Margrethe Arntsdotter, dotter av Orent Halvorson Sæbø og Anna Hansdotter, den 11 Jun 1825 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Tørris fekk barn med Guri Hansdotter, dotter av Hans Jørgenson Kjeka og Kathrine Gjertsdotter. Ekteskapsstatus: ugift. Dette paret gifta seg ikkje.


43. Marte Tørresdotter, dotter av Tørres Kristofferson Sæbø og Gyrie Torfinnsdotter, vart fødd i 1755 i Sæbø, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 6 Apr 1755 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde den 14 Apr 1843 i Sæbø, Fjelberg, Hordaland, NOR, 88 år gamal, og vart gravlagd den 22 Apr 1843 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Marte var Marite.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Sæbø, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Marte gifta seg med Knud Rasmusson Sæbø den 1 Jul 1781 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

44. Elias Andersson Sydnes, son av Anders Ivarson Nedrevik og Lisbeth Rasmusdotter, vart fødd i 1741 i Vik nedre, Vikebygd, Hordaland, NOR, døydde i 1799 i Sydnes, Fjelberg, Hordaland, NOR 58 år gamal, og vart gravlagd den 13 Apr 1799 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Generelle notat: Elias Andersson Nedre-Wiig vart konfirmert "Dom: Trinit." i 1767. 9. januar 1780 vart ungkar Elias Andersson nedre Wiig og pige Ingebor Jonsdotter Asche trulova i Fjelber. Kausjonistar var Tørres Skartland og Jens Alne. Dei vart vigde i Fjelberg 9. juni 1780.
7. august 1780 vart Elias Andersson på Øvre Axdal sin son, Anders, døypt i Fjelberg. Faddrane var Jon Aske, Christen og Biels Nedre Axdal, Tosten Rasmusson og Siri Tiærandsdotter.
I kyrkjeboka for Fjelberg under døypte er det i mars 1784 ført: "dj: 16 Huusmand Elias Øvrebøes d: N: Gyrie T: Christopher og Christen Axdal, Samson Asche, Sidsele Aske, Guri Kike".
Og same året under døde er det ført: "dj: 29 April Guro Eliasd: Huusmand paa Ø: Axdal, Hans Datter gl: 13 uger". Dette må vere Ingeborg og Elias si dotter som både er ført døypt og gravlagd og skulle truleg ha stått Øvre Aksdal då ho vart døypt. Kona til den Elias som budde på Øvrebø kan ikkje føde barn så seint som i 1784.
Ingeborg og Elias budde på ein husmannsplass under Sydnes på Halsnøy i Fjelberg. Ein kjenner ikkje namnet på plassen. Elias feste truleg plassen etter svigerforeldra.
I kyrkjeboka for Fjelberg under døde i 1799 er det ført: "13d. April Elias Anders: Sydnæs vart 58 aar".

Hendingar i livet hans var:

• Han vart konfirmert den 14 Jun 1767 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR.

Elias Andersson gifta seg med Ingeborg Jonsdotter den 9 Jun 1780 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 9 Jan 1780 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

22        i.  Anders Eliasson Sydnes. Anders gifta seg med Anne Reinertsdotter, dotter av Reinert Jørgenson Østhus og Walbor Sjursdotter, den 30 Jul 1803 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

         ii.  Guro Eliasdotter vart fødd i 1784 i Aksdal øvre, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 16 Mar 1784 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde i 1784 i Aksdal øvre, Fjelberg, Hordaland, NOR,, og vart gravlagd den 29 Apr 1784 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Guro var Gyri.

        iii.  John Eliasson Svinevig vart fødd i 1785 i Sydnes, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 23 Sep 1785 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde den 17 Jun 1848 i Svanevik, Fjelberg, Hordaland, NOR, 63 år gamal, og vart gravlagd den 24 Jun 1848 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Eit anna namn for John var Joen. John gifta seg med Mette Olsdotter, dotter av Ole Jensson Kjeka og Sisilia Pedersdotter, den 16 Nov 1814 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

         iv.  Elisabet Eliasdotter vart fødd i 1788 i Sydnes, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 1 Mar 1788 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde i 1788 i Sydnes, Fjelberg, Hordaland, NOR,, og vart gravlagd den 24 Aug 1788 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Elisabet var Lisbet.

          v.  Andor Eliasson Kjeka vart fødd i 1789 i Sydnes, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 31 Mai 1789 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde den 13 Nov 1851 i Kjeka, Fjelberg, Hordaland, NOR, 62 år gamal, og vart gravlagd den 19 Nov 1851 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Andor fekk barn med Anna Olsdotter, dotter av Ole Johannesson Fjælberg og Øllegaard Larsdotter. Ekteskapsstatus: ugift. Dette paret gifta seg ikkje. Andor gifta seg med Siri Jonsdotter, dotter av Jon Paulson Utbjoa og Kari Mikkelsdotter, i 1810 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Andor fekk så barn med Margarethe Jørgensdotter, dotter av Jørgen Hansson Kjeka og Guri Jonsdotter. Ekteskapsstatus: ugift. Dette paret gifta seg ikkje. Andor gifta seg så med Torkelina Torkelsdotter, dotter av Torkel Olson Kjeka og Abelone Toresdotter, den 12 Nov 1840 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

         vi.  Lisbet Eliasdotter vart fødd i 1793 i Sydnes, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 18 Jun 1793 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde den 19 Aug 1866 i Karteid, Fjelberg, Hordaland, NOR, 73 år gamal, og vart gravlagd den 25 Aug 1866 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Andre namn for Lisbet var Elisabet, Lisbeth, og Lisebet. Lisbet fekk barn med Anders Hansson Kjeka, son av Hans Andersson Kjeka og Margrete Andersdotter. Ekteskapsstatus: ugift. Dette paret gifta seg ikkje. Lisbet fekk så barn med Halvor Mikkelson Kjeka, son av Mikkel Monsson Kjeka og Kirsti Halvardsdotter. Ekteskapsstatus: ugift. Dette paret gifta seg ikkje. Lisbet gifta seg med Tørris Jakobson Karteid, son av Jacob Tørreson Karteid og Brita Hansdotter d.y., den 2 Jun 1837 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

        vii.  Halvor Eliasson Nordhus vart fødd i 1796 i Sydnes, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 25 Nov 1796 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde den 26 Apr 1856 i Nordhus, Fjelberg, Hordaland, NOR, 60 år gamal, og vart gravlagd den 3 Mai 1856 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Halvor var Halver. Halvor gifta seg med Malene Olsdotter, dotter av Ole Ellingson Kjellasvik og Martha Haktorsdotter, den 23 Jul 1820 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.


45. Ingeborg Jonsdotter, dotter av Jon Halvorson Sydnes og Gyri Nilsdotter, vart fødd i 1752 i Aske, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 28 Mai 1752 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR og døydde i Sydnes, Fjelberg, Hordaland, NOR,. Eit anna namn for Ingeborg var Ingebor.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho vart konfirmert den 31 Jul 1768 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Sydnes, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Ingeborg gifta seg med Elias Andersson Sydnes den 9 Jun 1780 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

46. Reinert Jørgenson Østhus, son av Jørgen Andersson Kjeka og Brynilde Ormsdotter, vart fødd i 1722 i Kjeka, Fjelberg, Hordaland, NOR og døydde i 1788 i Østhus, Fjelberg, Hordaland, NOR 66 år gamal.

Generelle notat: Namnet Østhus har ingen ting med himmelretningen "øst" å gjere. Det tyder derimot "det øtste huset", altså det ytste huset i ei grend. Og grenda er Vik. På same måten som det ein gong vart eit Nordhus på Fjelbergøya, vart det eit Østhus i Vik. Dermed veit me noko om opphavet til garden som altså er fråskilt Vik ein gong i sein jernalder. Det var her folka i Vik hadde kult- og gravstadene sine, og som ofte elles vart det etter kvart busetnad ved gravhaugane. Østhus er altså ein middelalder gard, men ikkje stort eldre enn det. Garden er nemnt i eit diplom frå sein middelalder. Busitjaren, og mogleg eigar, gav ei gåve som skulle syta for lys på høgalteret i stavkyrkja. Det var i 1462, og garden kan difor ikkje ha lege øyde så lenge etter sotta i 1350, om den i det heile låg øyde. Dette skulle tyda at Østhus vart rekna for ein god gard. Gravfunna på garden er mellom dei mest innhaldsrike på desse øyane. Men desse funna fortel ikkje noko om alderen på garden. Dei fortel derimot at samfunnet i Vik har vore eit velstandssamfunn i sein førhistorisk tid eller fram mot vikingtida. den nyare soga om garden tek til med skattelista i 1517. Erik budde då på garden og betalte som dei fleste andre, to mark. Skattelista for 1563 derimot har ikkje Østhus med. Sjur er den neste busitjaren me får namn på. Han budde på garden ikring 1590 til ikring 1603. Lars på Østhus skatta for garden frå 1603. Jetmund gift med Guri svara tiend første gong i 1615, og Jetmund sat med bygsla til 1647. Han var då "ganscke forarmmett". Då var det meste av garden bondeeige. Knut Hansson Lygre i Ryfylke åtte 1 laup 1 hud i garden, medan kongen åtte 1 pund smør. Torstein Jetmundson var gift med Mari Åsmundsdotter Hammersland. Dei var bygslefolk i følgje kvegskattelista frå 1657. I 1665 var garden delt i to like bruk, og brukarane var då Torstein og Zakarias. Torstein døydde i 1669. I 1678 kjøpte soknepresten Peder Heldberg garden av Knut Lygre. Med dette eigarskiftet vart garden verande i presteleg privateige til garden vart selt til Ola Hansson Fatland, som kjøpte garden i to vender, i 1755 og i 1756. Bendik Østhus var legdsmann saman med Jens Aksdal i 1709. I 1723 bygsla Kristoffer og Henrik kvar sin part av Østhus.

Reinert Jørgenson Kjeka vart konfirmert "Dom. 19 a Trin." 1742 i Fjelberg.
Fer: 1 Pent 1756 i Fjelberg vart "Unnge Karl Reinert Jørgense: Kieke og Pigen Anne Tostensd: Breche" trulova. At dei ikkje var i slekt i forbodne ledd og "fri for anden aabenbare Ægteskabsløfte, derfor Cavere Siur Syndnøs. Ole Fatland." Dei vart vigde 28. juni 1756. Det må truleg vere Anne Tostensdotter som vart konfirmert "Dom. 22 p." 1754 i Fjelberg og er då kalla "Wiig".
I kyrkjeboka for Fjelberg i 1757: Dom 9 a Trinit Reinert Østhuus Søn Jørgen, døbt. Faddr: Torkel Wiig, Iver Dale, Jørgen Jørgensen, Siri og Kari Wiig".
I kyrkjeboka for Fjelberg i 1758: "dj: 14 Aug: er Reinert Østhuus Søn, Tosten, døbt. Faddr: Halver og Hans Wiig, Tørres Kieke, Abelone Dale, Torbor Wiig".
I kyrkjeboka for Fjelberg i 1769: "Anne Tostensd: Østhuus død 22 octob: h: Reinerts hustru. gl: 36 aar". Og den 13. juli 1770 var det skifte etter Anna Tostensdotter "Øshuus" mellom enkemannen Reinert Jørgenson og dei to barna deira: Jørgen Reinertson på 13 år og Tosten Jørgenson på 11½ år.
I kyrkjeboka for Fjelberg i 1771: "Tosten Reinertsen Østhuus død dj: 27 Julij gl: 13 aar 8 uger". Så det var berre ein son som vaks opp frå første ekteskap.
I kyrkjeboka for Fjelberg i 1771: "dj. 19de Julii Trolovede E.M. Reinert Jørgens. Østhuus og P. Walbor Siursd. Sydnæs, Cautionist: Ole Ols: Synnæs, Lars Pers. Wiig. Copulerede dj. 26de November".
I kyrkjeboka for Fjelberg i 1772: "dj: 10 Sept: døbt Reinert Østhuuses Datter Anne . Test; Ivar Dale, Tiæran Wiig, Torchil Wiig, Ingebor Wiig, Britte Wiig".
Sonen Siur skal vere fødd i 1773, men han er ikkje å finne i kyrkjeboka. I 1801 er han tenar hjå morbroren Torger Siursen på Sydnes (saman med mora) og er då nemnt 24 år.
I kyrkjeboka for Fjelberg i 1774: "dj: 1 Oct blev Reinert Østhuus Datter Siri døbt, T: Torchild Wiig, Gierdt ib., Torgier Breche, Ingeri Dale, Britte Wiig". (Kan dette vere skrivefeil og skulle vore sonen Sjur?)
I kyrkjeboka for Fjelberg i 1780: "dj: 27 Nov: døbt Tosten Reinerts: Østhuus. T: Reinert og Walbor Østhuus, Ingebor, Joren og Anne Wiig. Giert og Lars Wiig".
I kyrkjeboka for Fjelberg under døde i 1785: "dj: 26de November Tosten Rejnertsen Austhuus gl: 5 aar".

I 1777 var Valborg og Reinert bygslefolk på Østhus. Ingebrigt Simonson Hammersland fekk i 1765 gåvebrev på Østhus av verfaren Ola Fatland, men då sonen til Ingebret var for ung til å ta over på Østhus, må ein rekne med at Valborg og Reinert vart sittande ut bygsletida si.
Walbor var enke på Sydnes i 1801 hjå broren Torger Siursen og Bodelle Jørgensdottersom "Deres tiennere" og er då nemt 63 år "Enke efter 1ste egteskab". Saman med henne er sonen Siur 24 år og Anna 29 år.

I skifteprotokollen finn ein:
"Skifte efter Vilkaarsmand Torger Sjursen Sundnæs sin Huustrue Botella Jørgensd. i Fjælbergs Skibrede den 20de Martii 1814 .... Vilkaarsmand Torger Sjursen Sundnes for nogen tiid siden ved Døden afgangen huustrue Botella Jørgensd. .... følgende skifte og deeling imellem arvingerne som var:
1: ... Enkemanden Torger Sjursen Sundnæs tilst.
2: Den salige afdødes Sødskende som var:
A: Den Afdøde fuldbroder Rejnert Jørgensen som var gift med igienlevende Anna Østhuus, sammenavlende 3 børne 2 Sønner og 1 datter Namlig: ..". Men her må det vere feil i skiftet, for Reinert var gift to gonger, og siste kona var Walbor Siursdotter Sydnes som levde i 1801. Barna var: Jørgen Reinertson Tvedt, husmann under Nordre Waagen, Sjur Reinertson Sundnæs, "Anna Reijnertsd. gift med Anders Eliassen huusmand under Kiche .....".

Hendingar i livet hans var:

• Han vart konfirmert den 30 Sep 1742 i Kjeka, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Reinert Jørgenson gifta seg med Anne Torsteinsdotter, dotter av Tosten Vik, den 28 Jun 1756 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Jørgen Reinertson Vågen vart fødd i 1757 i Østhus, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 7 Aug 1757 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde den 27 Jul 1841 i Vågen nore, Ølen, Hordaland, NOR, 84 år gamal, og vart gravlagd den 31 Jul 1841 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR. Jørgen gifta seg med Ragnilde Aslaksdotter den 2 Jan 1791 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Jørgen gifta seg så med Aasa Knudsdotter den 11 Nov 1821 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         ii.  Tosten Reinertson Østhus vart fødd i 1758 i Østhus, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 14 Aug 1758 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR og døydde den 27 Jul 1771 i Østhus, Fjelberg, Hordaland, NOR, 13 år gamal.

Reinert Jørgenson gifta seg så med Walbor Sjursdotter den 26 Nov 1771 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 19 Jul 1771 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

23        i.  Anne Reinertsdotter. Anne gifta seg med Anders Eliasson Sydnes, son av Elias Andersson Sydnes og Ingeborg Jonsdotter, den 30 Jul 1803 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

         ii.  Sjur Reinertson Sydnes vart fødd i 1773 i Østhus, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde den 10 Nov 1854 i Sydnes, Fjelberg, Hordaland, NOR 81 år gamal, og vart gravlagd den 18 Nov 1854 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Sjur var Siur. Sjur gifta seg med Anna Nilsdotter, dotter av Niels Johannesson Arnevik og Gunilde Paulsdotter, den 10 Okt 1806 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

        iii.  Siri Reinertsdotter vart fødd i 1774 i Østhus, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 1 Okt 1774 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR og døydde den 16 Des 1806 i Sydnes, Fjelberg, Hordaland, NOR, 32 år gamal.

         iv.  Tosten Reinertson Østhus vart fødd i 1780 i Østhus, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 27 Nov 1780 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR og døydde den 26 Nov 1785 i Østhus, Fjelberg, Hordaland, NOR, 5 år gamal.


47. Walbor Sjursdotter, dotter av Siur Johannesson Sydnes d.e. og Siri Torgersdotter, vart fødd i 1738 i Sydnes, Fjelberg, Hordaland, NOR og døydde i Sydnes, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Generelle notat: Walbor Siursd. Sydnæs vart konfirmert "Dom. 1ma Advent" 1757 saman med broren Johannes, og er då truleg fødd ikring 1742.
I 1801 bur "Walbor, Deres tiennere, 63, Enke efter 1ste egteskab" hos bror sin, Torger Sjurson på Sydnes, saman med sonen sin Siur.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho vart konfirmert den 27 Nov 1757 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Sydnes, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Walbor gifta seg med Reinert Jørgenson Østhus den 26 Nov 1771 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

48. Thore Jonson Lerstøl vart fødd i 1751, døydde den 19 Apr 1835 i Lerstøl, Hjelmeland, Rogaland, NOR 84 år gamal, og vart gravlagd den 25 Apr 1835 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Thore Jonson var Tore.

Generelle notat: Thore Joenson Hetland vart konfirmert i Hjelmeland 1. november 1766, 15½ år gamal. Aase Jacobsdotter Rande vart konfirmert 22. søndag etter Trinitates (15. november) 1772 i Fister kyrkje, 16 år gamal. Men dei er ikkje å finne på desse gardane i bygdebøkene for Hjelmeland.
Septuagezima i 1781 vart Thore Jonsen trulova med Pigen Aase Jacobs datter.
Caut: Osmund Sandeberg og Lorents Vaagen. (Osmund Osmundson Sandsberg var gift med Berte Larsdotter og Osmund var klokkar i Hjelmeland. Lorents Berntson Vågen var gift med Susanne Olsdotter.)
5. juni 1781 vart Thore Jonsen og Aase Jacobs dt. vigde i Hjelmeland. Åsa og Thore hadde fire barn.
Tore fekk bygselbrev på Lerstøl i 1783 av Brynhild Hielm, enka etter sokneprest Jakob Pavels, meir står det ikkje om han eller kona Åsa Jakobsdotter i bygdeboka for Hjelmeland.
Aasa Jacobsdotter Lærstøl døydde 18. januar og vart gravlagd 23. januar 1818, 63 år gamal. Folgemand Thore Johnsen Leerstøl døydde 19. april og vart gravlagd 25. april 1835, 84 år gamal.

Hendingar i livet hans var:

• Han vart konfirmert den 1 Nov 1766 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

• Han er nemnd i 1801-teljinga i Lerstøl, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Thore Jonson gifta seg med Aasa Jakobsdotter den 5 Jun 1781 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 11 Feb 1781 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Dorthe Toresdotter vart fødd i 1781 i Lerstøl, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 26 Aug 1781 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Lerstøl, Hjelmeland, Rogaland, NOR,. Andre namn for Dorthe var Dordi, Durdei, og Dårdi. Dorthe gifta seg med Niels Rasmusson Lerstøl, son av Rasmus Olson Hia og Siri Jakobsdotter, den 7 Jun 1807 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         ii.  Elen Toresdotter vart fødd i 1785 i Lerstøl, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 1 Mai 1785 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1785 i Lerstøl, Hjelmeland, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 17 Mai 1785 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

24      iii.  Jacob Toreson Lerstøl. Jacob gifta seg med Siri Øysteinsdotter, dotter av Østen Svendson Espeland og Siri Øysteinsdotter, den 28 Des 1814 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         iv.  Thore Toreson Førre vart fødd i 1794 i Lerstøl, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 3 Aug 1794 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Føre, Hjelmeland, Rogaland, NOR,. Thore gifta seg med Siri Pedersdotter, dotter av Peder Olson Segadal d.y. og Margrethe Bergesdotter, den 25 Jun 1828 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


49. Aasa Jakobsdotter vart fødd i 1756, døydde den 18 Jan 1818 i Lerstøl, Hjelmeland, Rogaland, NOR 62 år gamal, og vart gravlagd den 23 Jan 1818 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Aasa var Aase.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho vart konfirmert den 15 Nov 1772 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Lerstøl, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Aasa gifta seg med Thore Jonson Lerstøl den 5 Jun 1781 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

50. Østen Svendson Espeland, son av Svend Øysteinson Hauske og Anna Ormsdotter, vart fødd i 1744 i Hauske, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1812 i Espeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR 68 år gamal, og vart gravlagd den 13 Sep 1812 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Østen Svendson var Øystein.

Generelle notat: Øystein Sveinson Hauskje var gift med Siri Øysteinsdotter Heggland og dei hadde sju barn.
Øystein kjøpte halve Espeland i 1776 og den andre halvparten i 1793, då av Kari Jørgensdotter, gift med Kristoffer Olson Eide. Denne Parten hadde han bygsla frå 1779.
13 september 1812 blei det "kastet jord paa" Østen Espeland, 68 år gamal.
Siri Østensdotter Espeland døydde 24. desember 1817 og vart gravlagd 28. desember 1817, 68 år gamal.

Hendingar i livet hans var:

• Futens kassabok: 1762, i Hauske, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

• Han er nemnd i 1801-teljinga i Espeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Østen Svendson gifta seg med Siri Øysteinsdotter den 24 Jun 1776 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Svend Øysteinson Espeland vart fødd i 1776 i Heggland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 30 Jun 1776 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 17 Feb 1856 i Espeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 80 år gamal, og vart gravlagd den 26 Feb 1856 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Svend gifta seg med Britha Osmundsdotter, dotter av Osmund Paulson Husstøl og Borgele Øysteinsdotter, den 12 Jul 1803 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         ii.  Borgela Øysteinsdotter vart fødd i 1779 i Espeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 22 Aug 1779 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 23 Nov 1817 i Espeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 38 år gamal, og vart gravlagd den 30 Nov 1817 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Andre namn for Borgela var Borgele og Borgelle. Borgela gifta seg med Knud Knudson Rake, son av Knud Pederson Rake og Martha Osmundsdotter, den 28 Jun 1815 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        iii.  Anna Øysteinsdotter vart fødd i 1782 i Espeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 2 Okt 1782 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 2 Feb 1848 i Kåda, Fister, Rogaland, NOR, 66 år gamal, og vart gravlagd den 9 Feb 1848 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Anna gifta seg med Johannes Olson Koddeberget, son av Ole Toreson Koddeberget og Barbro Mauritsdotter, den 28 Mai 1806 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         iv.  Østen Øysteinson Espeland vart fødd i 1785 i Espeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 11 Sep 1785 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1785 i Espeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 25 Sep 1785 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

25        v.  Siri Øysteinsdotter. Siri gifta seg med Jacob Toreson Lerstøl, son av Thore Jonson Lerstøl og Aasa Jakobsdotter, den 28 Des 1814 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         vi.  Østen Øysteinson Espeland vart fødd i 1789 i Espeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 26 Jul 1789 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 7 Jan 1818 i Espeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 29 år gamal, og vart gravlagd den 13 Jan 1818 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        vii.  Magla Øysteinsdotter vart fødd i 1792 i Espeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 20 Feb 1877 i Tuntland, Hjelmeland, Rogaland, NOR 85 år gamal, og vart gravlagd den 27 Feb 1877 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Magla gifta seg med Houskol Kristofferson Fevold, son av Christopher Hoskuldson Steinsland og Martha Rasmusdotter, den 4 Nov 1818 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


51. Siri Øysteinsdotter, dotter av Østen Øysteinson Hegland og Borgilla Halvardsdotter, vart fødd i 1749 i Heggland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 24 Des 1817 i Espeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR 68 år gamal, og vart gravlagd den 28 Des 1817 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Futens kassabok: 1762, i Heggland, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Espeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Siri gifta seg med Østen Svendson Espeland den 24 Jun 1776 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

52. Johne Rasmusson Tøtland vart fødd i 1719, døydde i 1799 i Tøtland, Hjelmeland, Rogaland, NOR 80 år gamal, og vart gravlagd den 5 Mai 1799 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Jone Rasmusson på Tøtland var gift første gong med Sissel Pedersdotter Espeland og dei hadde 8 barn. Sissel døydde i 1763, og året etter gifta Jone seg opp att med Anna Danielsdotter frå Laugaland og fekk 8 barn med henne også.
Jone fekk skøyte på halve Tøtland i 1752 av Ola Gunnarson. Han selde halvparten av bruket til sonen Peder i 1780 og den andre halvparten til Jone Knutson i 1786. Samstundes fekk han bygslebrev av Jone på halvdelen av plasset Fossane "uden nogen afgift at erlægge", og han og 2. kona Anna Danielsdotter, flytta dit og budde der på sine gamle dagar.
Eldste sonen i første ekteskap, Rasmus, døydde i 1766 på sildefiske i Karmsund.
Johne Rasmusson Tytland vart gravlagd 5. may 1799, 81½ år gamal.

Johne Rasmusson gifta seg med Zidzele Pedersdotter, dotter av Peder Pederson Espeland og Karen Danielsdotter, cirka 1741 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Kari Jonsdotter vart fødd i 1742 i Tøtland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1771 i Bjelland indre, Hjelmeland, Rogaland, NOR 29 år gamal, og vart gravlagd den 28 Aug 1771 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Kari gifta seg med Thore Olson Bjelland, son av Ole Torsteinson Bjelland d.y. og Gunilde Pedersdotter, den 26 Jun 1760 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         ii.  Rasmus Jonson Karmsund vart fødd i 1743 i Tøtland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Aug 1766 i Karmsund, Karmøy, Rogaland, NOR 23 år gamal. Dødsårsak: Drukna.

        iii.  Halver Jonson Fossane vart fødd i 1749 i Tøtland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 20 Des 1822 i Tøtland, Hjelmeland, Rogaland, NOR 73 år gamal, og vart gravlagd den 28 Des 1822 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Halver var Halvor. Halver gifta seg med Britha Toresdotter den 24 Jun 1775 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Halver gifta seg så med Ragnilde Toresdotter, dotter av Thore Toreson Tjuvenes og Anna Helgesdotter, den 12 Jan 1809 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Halver gifta seg så med Guro Oddsdotter, dotter av Od Larsson Ramslien og Kari Salomonsdotter, den 4 Jul 1821 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         iv.  Peder Jonson Laugaland vart fødd i 1751 i Tøtland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 2 Jan 1822 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR 71 år gamal, og vart gravlagd den 11 Jan 1822 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Peder gifta seg med Berthe Pedersdotter, dotter av Peder Knudson Segadal og Karen Larsdotter, den 21 Jun 1780 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

          v.  Katrine Jonsdotter vart fødd i 1754 i Tøtland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 1 Feb 1839 i Eiane indre, Hjelmeland, Rogaland, NOR 85 år gamal, og vart gravlagd den 11 Feb 1839 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Andre namn for Katrine var Cathrine, Catrine, og Kari. Katrine gifta seg med Knud Olson Eiane, son av Ole Knudson Eiane og Walbor Jonsdotter, den 7 Jun 1777 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Katrine gifta seg så med Erich Gunnarson Eiane den 28 Okt 1792 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         vi.  Sissel Jonsdotter vart fødd i 1756 i Tøtland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde den 18 Apr 1836 i Hidle søndre, Sjernarøy, Rogaland, NOR 80 år gamal. Sissel gifta seg med Jone Olson Hidle, son av Ole Knudson Eiane og Walbor Jonsdotter, den 23 Jun 1782 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        vii.  Johne Jonson Meland vart fødd i 1760 i Tøtland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 23 Jul 1760 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1808 i Meland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 48 år gamal, og vart gravlagd den 10 Jul 1808 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Andre namn for Johne var Joen og Jon. Johne gifta seg med Christi Olsdotter, dotter av Ole Jakobson Laugaland og Anna Larsdotter, den 14 Jul 1784 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

       viii.  Berthe Jonsdotter vart fødd i 1763 i Tøtland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 9 Mar 1763 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1763 i Tøtland, Hjelmeland, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 18 Jun 1763 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Johne Rasmusson gifta seg så med Anna Danielsdotter d.e. den 17 Jun 1764 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Ragnille Jonsdotter vart fødd i 1765 i Tøtland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 28 Jul 1765 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1772 i Tøtland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 7 år gamal, og vart gravlagd den 7 Jun 1772 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         ii.  Rasmus Jonson Tøtland vart fødd i 1767 i Tøtland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 15 Mai 1767 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1784 i Tøtland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 17 år gamal, og vart gravlagd den 26 Mar 1784 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        iii.  Anna Jonsdotter vart fødd i 1770 i Tøtland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 11 Feb 1770 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1770 i Tøtland, Hjelmeland, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 26 Apr 1770 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         iv.  Mette Jonsdotter vart fødd i 1771 i Tøtland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og vart døypt den 27 Jan 1771 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

          v.  Ragnille Jonsdotter vart fødd i 1774 i Tøtland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 22 Mai 1774 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1775 i Tøtland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, i ein alder av 1 år, og vart gravlagd den 9 Jul 1775 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         vi.  Anna Jonsdotter vart fødd i 1776 i Tøtland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 4 Apr 1776 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1791 i Tøtland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 15 år gamal, og vart gravlagd den 18 Aug 1791 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        vii.  Daniel Jonson Tveita vart fødd i 1779 i Tøtland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 4 Feb 1779 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1814 i Tveita, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 35 år gamal, og vart gravlagd den 8 Sep 1814 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Daniel gifta seg med Siri Larsdotter, dotter av Lars Olson Vågane og Siri Øysteinsdotter, den 26 Jun 1804 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

26     viii.  Rasmus Jonson Meland. Rasmus gifta seg med Martha Olsdotter, dotter av Ole Pederson Laugaland og Randvei Johannesdotter, den 23 Jun 1820 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


53. Anna Danielsdotter d.e. dotter av Daniel Ormson Laugaland og Ragnille Andersdotter, vart fødd i 1741 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1804 i Tøtland, Hjelmeland, Rogaland, NOR 63 år gamal, og vart gravlagd den 16 Des 1804 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Anna Danielsdotter er i bygdeboka for Hjelmeland ført som fødd ikring 1752. I folketellinga for 1801 er anna nemnd som enke på 50 år. Ho skulle då vere fødd ikring 1750/1751. Men Anna må helst ha vore eldre sidan ho gifta seg alt i 1764. Ho skulle då vere fødd før 1748. Eldste barnet hennar var Ragnhild fødd i 1765. Neste dotter er kalla Anna, så Mette. Det er difor truleg Ragnhild Andersdotter som er mora til Anna Danielsdotter.
I 1798 året før Jone døydde, fekk Anna gåvebrev på "et Stuehuus med kakkelovn" frå Jone Knutson. Der kunne ho bu på livstid utan at stebarna kunne gjera krav på arv etter far sin.
Anna Tøtland vart gravlagd 16. desember 1804, 62 år gamal (og altså fødd ikring 1742).

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Tøtland, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Anna gifta seg med Johne Rasmusson Tøtland den 17 Jun 1764 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

54. Ole Pederson Laugaland, son av Peder Olson Laugaland og Martha Osmundsdotter, vart fødd i 1768 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 13 Mar 1768 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 15 Des 1837 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 69 år gamal, og vart gravlagd den 22 Des 1837 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Rannveig Johannesdotter og Ola Pederson budde dei fyrste 7-8 åra som innerstar hos hennar foreldre på Breiland. Dei tre eldste barna vart fødd der (I 1805 er det ført dottera Anna som døypt i kyrkjeboka, men ho er seinare kalla Liva. Ola fekk skøyte på Laugaland av faren i 1800.

I skifteprotokollen finn ein:
"Skifte Forretning efter Gaardmandskone Ranveg Johannesdr. af Gaarden Mat N° 2 Løgeland i Hjelmelands Skibrede.
Aar 1811 Torsdagen den 20de Junii blef av mig Lauritz Knudsen paa Hr. Sorenskriver .... Vegne begyndt og afholdt Registrerings og Vurderingsforretning efter den under 4de April d A: afdøde Gaardmandskone Ranveg Johannesd. af Gaarden Løgeland Matr. N° 2 I Hielmelans Skibrede til paafølgende Arveskifte og Deling mellem den afdødes effterladte Ægtefælle Ole Pedersøn Løgeland og deres i lovlig Ægteskab avlede 1 Søn og 4 Døttre namlig:"
1) "Ældste og eneste Søn Johanes Olsøn 10 Aar"
2) Marthe Olsdotter 12 år
3) Liva Olsdotter 7 år
4) Anna Olsdotter 4 år
5) Mallene Olsdotter 1½ år.
"Til formynder for Sønnen og yngste Datter, blev indsat Sterboe Enkemanden Ole Pedersøn Løgeland. Til formynder for Marthe blev indsat Bjørn Larsøn Indre Bjelland. Til formynder for Liva blev indsat Hans Pedersen Skeje. Til formynder for Anne blev indsat Berge Johanesøn Breland. Alle gaardfaste og Formuende."
"Boets heele Indtægt 1857_ 3_12" "Tilsammen Gield 420" "Igien 1437_3_12" og så kom utgiftene med skifteforretninga og til gravferda slik at det vart att 1.271 til deling mellom enkemannen og barna. Enkemannen fekk halvparten (635_2_ og så blir det trekt frå 3_._18 slik at barna skulle dele 632_1_6), sonen fekk 210_8_2 og kvar av døttrene fekk 105_1_13.

I bygdeboka for Hjelmeland er dei førde med ein son Tore fødd i 1804, men han må høyre til ein annan familie.

Ola gifta seg opp att med Kari Jonasdotter. Kari Jonasdotter Løgeland er ført død 18. juni 1830 og gravlagd 30. juni 1830, 44 år gamal. Men samstundes er tvillingane John og Ole ført fødd 19. juni 1830. John var heimedøypt og død då tvillingbroren Ole er ført døypt den 25. juli 1830.
Ole Olson Løgeland døydde 2. august og vart gravlagd 8. august 1830 og er ført med alder 7 .... Dette må truleg vere Ole som var fødd i 1824. I Boka for Hjelmeland er det tvillingen Ole fødd i 1830 også ført som død i 1830.
Kari har truleg fødd tvillingane om natta mellom 18. og 19. juni 1830 og døydd i samband med fødsla.
6 av barna til Ola Pederson kom til Indre Bjelland.
Folgemand Ole Pederson Laugaland døydde 15. desember og vart gravlagd 22. desember 1837, 69 år gamal.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1801-teljinga i Breiland, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Ole Pederson gifta seg med Randvei Johannesdotter den 12 Jun 1798 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

27        i.  Martha Olsdotter. Martha gifta seg med Rasmus Jonson Meland, son av Johne Rasmusson Tøtland og Anna Danielsdotter d.e., den 23 Jun 1820 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         ii.  Johannes Olson Laugaland vart fødd i 1802 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 7 Feb 1802 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 8 Des 1866 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 64 år gamal, og vart gravlagd den 18 Des 1866 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Johannes var Johanes. Johannes gifta seg med Anna Jonsdotter, dotter av Johne Olson Hauge og Martha Jonsdotter, den 17 Okt 1832 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        iii.  Liva Olsdotter vart fødd i 1805 i Breiland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 17 Feb 1805 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 4 Apr 1843 i Bjelland indre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 38 år gamal, og vart gravlagd den 12 Apr 1843 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Liva var Anna. Liva gifta seg med Thore Larsson Bjelland, son av Bjørn Larsson Bjelland og Gunla Toresdotter, den 8 Jul 1829 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         iv.  Anna Olsdotter vart fødd i 1807 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 17 Mai 1807 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 2 Aug 1906 i Ramsfjell ytre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 99 år gamal, og vart gravlagd den 7 Aug 1906 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Anna gifta seg med Henrik Olson Tøtland, son av Ole Larsson Ramslien og Anna Henriksdotter, den 20 Okt 1830 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

          v.  Mallene Olsdotter vart fødd i 1809 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 25 Des 1809 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 5 Mai 1854 i Bjelland indre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 45 år gamal, og vart gravlagd den 11 Mai 1854 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Mallene var Magdeli. Mallene gifta seg med Thore Jonson Fjosvig, son av John Osmundson Fjosvig og Sidsele Toresdotter, den 16 Nov 1837 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Ole Pederson gifta seg så med Kari Jonasdotter, dotter av Jonas Jonson Østerhus og Magla Jonsdotter, den 9 Okt 1811 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Jonas Olson Laugaland vart fødd i 1812 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1812 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, og vart gravlagd den 9 Nov 1812 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         ii.  Ranveg Olsdotter vart fødd i 1814 i Breiland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 9 Jan 1814 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 9 Feb 1883 i Bjelland indre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 69 år gamal, og vart gravlagd den 16 Feb 1883 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Ranveg var Randvej. Ranveg gifta seg med Nils Bjørnson Bjelland, son av Bjørn Nilsson Maurland og Anna Bjørnsdotter, den 13 Apr 1841 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        iii.  Jonas Olson Laugaland vart fødd i 1815 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 2 Jul 1815 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 8 Sep 1887 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 72 år gamal, og vart gravlagd den 14 Sep 1887 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Jonas gifta seg med Åsa Villumsdotter, dotter av Villum Villumson Vigene d.e. og Martha Jonsdotter, den 1 Jun 1842 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Jonas gifta seg så med Anna Olsdotter d.e., dotter av Ole Olson Moerhaugen d.y. og Marthe Johannesdotter, den 19 Sep 1854 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         iv.  Magla Olsdotter vart fødd den 17 Aug 1818 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 30 Aug 1818 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 12 Aug 1896 i Bjelland indre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 77 år gamal, og vart gravlagd den 19 Aug 1896 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Magla var Malena. Magla gifta seg med Daniel Hansson Bjelland, son av Hans Jonson Kirkemoen og Anna Jonsdotter d.e., den 1 Jul 1842 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

          v.  Peder Olson Vigene vart fødd den 11 Mar 1821 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 18 Mar 1821 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 2 Nov 1883 i Bjelland indre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 62 år gamal, og vart gravlagd den 9 Nov 1883 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Peder gifta seg med Magla Jørgensdotter, dotter av Jørgen Ånenson Steinsland og Guro Jonsdotter, den 21 Jun 1853 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         vi.  Ole Olson Laugaland vart fødd den 17 Jan 1824 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 1 Feb 1824 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 2 Aug 1830 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 6 år gamal, og vart gravlagd den 8 Aug 1830 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        vii.  Daniel Olson Bjelland vart fødd den 5 Des 1826 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 10 Des 1826 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 9 Feb 1897 i Bjelland indre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 70 år gamal, og vart gravlagd den 17 Feb 1897 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

       viii.  Johne Olson Laugaland (Tvilling) vart fødd den 19 Jun 1830 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 19 Jun 1830 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 30 Jun 1830 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 4 Jul 1830 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         ix.  Ole Olson (Tvilling) vart fødd den 19 Jun 1830 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og vart døypt den 25 Jul 1830 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


55. Randvei Johannesdotter, dotter av Johannes Børgeson Breiland og Liva Larsdotter, vart fødd i 1777 i Breiland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 30 Okt 1777 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 4 Apr 1811 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 34 år gamal, og vart gravlagd den 28 Apr 1811 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Andre namn for Randvei var Ranveg og Ranvæg.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho vart konfirmert den 2 Jun 1793 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Breiland, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Randvei gifta seg med Ole Pederson Laugaland den 12 Jun 1798 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

56. Ole Pederson Fosså, son av Peder Olson Foss og Anna Jonsdotter, vart fødd i 1745 i Foss, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1807 i Fosså, Hjelmeland, Rogaland, NOR 62 år gamal, og vart gravlagd den 26 Aug 1807 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Ole Pederson og Ragna Siversdotter vart trulova 21. søndag etter Trinitates 1782.
Ole Pederson og Ragne Siversdotter vart vigde 31. desember 1782 i Hjelmeland. Dei fekk 10 barn, men det var berre to som levde opp. 1. juni 1798 vert tre av barna deira gravlagde, Anna på 14 år, Peder på 4 år og Britta på 1 år. Denne Britta finn eg ikkje innført i kyrkjeboka som døypt. Dei har sonen Ole til dåpen 30. oktober 1796 og dotter Anna 11. februar 1798. Om Britta døydde ikring 1 år gamal i mai 1798, skulle ho vere fødd om våren/sommaren 1797. Det er 16 månader mellom dåpen til Ole og dåpen til Anna, så om Britta er fødd mellom dei, så må Britta eller Anna vere fødd før terminen.
Ola overtok bruket på Foss og gav folgebrev til stemora i 1783. Folga hennar var ikkje lita; 10 tønner havrekorn, for til 3 kyr, 8 sauer og 4 lam forutan forsyningar til lys og varme og røkt og pleie i alderdomen. Ola vart eigar av heile bruket på Foss i 1783
Dei bygsla bort garden i 1799, og dei flytte etter ei tid til Fosså, der dei åtte halve garden. Yngste sonen vart fødd på Fosså.
Ole Pederson Fossaaen vart gravlagd 26. august 1807, 61 år gamal.
Ragna Sjursdotter døydde på Foss den 20. april og vart gravlagd 30. april 1817, 56 år gamal.
Ragna (Ragnelde/Ragnhild) Sjursdotter (Sivertsdotter) var truleg ho som vart døypt 1. februar 1758 i Vikedal, og skulle då vore 59 år når ho døydde.
Skifte etter Ole Pederson Fossaaen i Hjelmeland byrja den 24. og slutta den 26. november 1807. Skiftet blei halde mellom "Enken Ragna Siursdatter" og "Afdødes i Ægteskabet med efterlevende Enke aclede og i liveværende 2de Sønner, namlig: a Ældste Søn Ole Olsøn, 7¼ Aar gl. b anden Søn Siur Olsøn, over 4¼ Aar gl.- Til formynder for disse Umyndige Udnævnes: 1 for Ældste Søn Ole Olsøn, Gudmund Olsøn Skiftun; 2 for yngste Søn Siur Olsen, Moderen Ragna Siursdatter, under Tilsyn og Medansvar af hendes laugværge Jone Jonsøn Knudsvig. Ved forretningen mødte Sterboe Enken med hendes antagen laugværge, samt paa de Umyndiges Vegne Gudmund Olsøn Skiftun, saa mødte og Thomas Thomassen .. Gaarden Foss og gift med Afdødes Søster.- Disse Tilstædeværende bleve tilhaldte redelig at opgive Boets Ejendele og intet der af fordølge, under Tiltale og Straf faa Arvefang og som de agter at forsvare, ..".
Det blir nemnt jordegods - 2 laupar smør i garden Foss, 3 merker i Bastelien (som låg under Foss) og 18 merker Smør i Fossaaen (alle gardar i Hjelmeland). Enka fekk halve buet 632R 10E 10S. Totalt var formua i buet på 1373.2.7.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1801-teljinga i Foss, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

• Skifte etter han vart halde den 26 Nov 1807 i Fosså, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Ole Pederson gifta seg med Ragna Sjursdotter den 31 Des 1782 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 20 Okt 1782 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Anna Olsdotter vart fødd i 1784 i Foss, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 25 Apr 1784 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1798 i Foss, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 14 år gamal, og vart gravlagd den 1 Jun 1798 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         ii.  Peder Olson Foss vart fødd i 1788 i Foss, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 8 Nov 1788 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1792 i Foss, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 4 år gamal, og vart gravlagd den 26 Feb 1792 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        iii.  Siver Olson Foss vart fødd i 1791 i Foss, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1791 i Foss, Hjelmeland, Rogaland, NOR, og vart gravlagd den 26 Mai 1791 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         iv.  Peder Olson Foss vart fødd i 1792 i Foss, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 1 Apr 1792 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1794 i Foss, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 2 år gamal, og vart gravlagd den 13 Apr 1794 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

          v.  Peder Olson Foss vart fødd i 1794 i Foss, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 28 Jun 1794 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1798 i Foss, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 4 år gamal, og vart gravlagd den 1 Jun 1798 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         vi.  Ole Olson Hidle d.e. vart fødd i 1796 i Foss, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 30 Okt 1796 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 5 Aug 1853 i Hidle søndre, Sjernarøy, Rogaland, NOR, 57 år gamal, og vart gravlagd den 12 Aug 1853 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR. Ole gifta seg med Kari Olsdotter, dotter av Ole Knudson Hidle og Karen Rasmusdotter, den 28 Jun 1824 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR.

        vii.  Britta Olsdotter vart fødd i 1797 i Foss, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1798 i Foss, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av 1 år, og vart gravlagd den 1 Jun 1798 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

       viii.  Anna Olsdotter (Død som barn) vart fødd i 1798 i Foss, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 11 Feb 1798 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Foss, Hjelmeland, Rogaland, NOR,.

         ix.  Ole Olson Foss d.y. vart fødd i 1800 i Fosså, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 27 Jul 1800 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 24 Mar 1840 i Foss, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 40 år gamal, og vart gravlagd den 2 Apr 1840 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Ole gifta seg med Anna Olsdotter, dotter av Ole Halvorson Hagalid og Kari Olsdotter, den 23 Jun 1819 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

28        x.  Sjur Olson Hemmingstad. Sjur gifta seg med Guro Johannesdotter d.y., dotter av Johannes Johannesson Solberg og Kari Pedersdotter, den 25 Nov 1824 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


57. Ragna Sjursdotter, dotter av Siur Larsson Løvik og Berthe Ormsdotter, vart fødd i 1758 i Hogganvik, Vikedal, Rogaland, NOR, vart døypt den 1 Feb 1758 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR, døydde den 20 Apr 1817 i Foss, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 59 år gamal, og vart gravlagd den 30 Apr 1817 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Andre namn for Ragna var Ragne og Ragnelde.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1758-teljinga på Hellen i Hogganvik, Vikedal, Rogaland, NOR.

• Ragna har motstridande dåpsinformasjon den 1 Jan 1758 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Foss, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Ragna gifta seg med Ole Pederson Fosså den 31 Des 1782 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Ragna gifta seg så med Osmund Johannesson Fosså, son av Johannes Olson Østhus og Elen Osmundsdotter, den 4 Jul 1808 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


58. Johannes Johannesson Solberg, son av Johanes Torsteinson Solberg og Guro Olsdotter, vart fødd i 1760 i Solbjør, Fister, Rogaland, NOR, vart døypt den 15 Jun 1760 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR, døydde den 15 Jan 1822 i Solbjør, Fister, Rogaland, NOR, 62 år gamal, og vart gravlagd den 20 Jan 1822 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Johannes Johannesson var Johanes.

Generelle notat: Johannes Johannesson Solberg tok over garden på Litle Nessa då han gifta seg med enka der, Kari Pedersdotter. Kari og Johannes er i bygdeboka for Årdal førde med seks barn, men dette må vere feil og skal vere fem barn. (Dei er førde med dottera Anna fødd døypt den 8. søndag etter Trinitates i 1802 og sonen "Anders Johanesen fød paa Næss" som vart døypt 21. søndag etter Trinitates i 1802. Denne Anders må høyre til ein annan familie og fødd på Nes og ikkje Nessa.)
Ved folketeljinga for 1801 sat Johannes med bruket. Som så ofte når ei enke gifta seg opp att, og den nye mannen tok over garden, så vart det strid og klage til forliksrådet. I 1812 klaga Ola Johannesson (Kari sin son med første mannen) ved verje Johannes Johannesson Ytre Nessa, for at garden ikkje var som den burde vere. Naustet som Johannes hadde bygd (det står ikkje kven av dei to Johannessane) hadde hellelagt tak og skulde overlatast til Ola mot at Johannes kunne hogga i skogen til nytt naust. Som erstatning for "de forfaldne huse" skulle Johannes betale 100 riksdalar.
Folgekontrakten frå 1810 vart endra, og der legg ein merke til at Johannes skulle bruka hesten til å kjøra heim ved "på vilkår han behandler den lemfeldig og hverken forlesser eller forkjører den".
Det vart "kasted Jord paa Kari Nesse" den 28. desember 1812, 54 år gamal.
Då kona til Johannes, Kari Pedersdotter, var død, "ophører all folgen, så han eller børnene intet nyder om de overlever henne". Våren 1813 skulle Johannes gje frå seg halve delen av Ytre Nessa til odelsmannen Ola Johannesson. Johannes Johannesson har så truleg flytta til Solbjør i Fister, for i 1821 fekk svigersonen Johannes Rasmusson skøyte på halve garden i Solbjør, den andre halvparten fekk ein annan svigerson Ola Pederson.
Den 15. januar 1822 døydde Johannes Johannesson Solberg og han vart gravlagd 20. januar 1822, 62 år gamal.

I skifteprotokollen finn ein:
"N: 13. Skifteforretning efter den afgangen Enkemand og Gaardbruger Johannes Johannesen Solberg af Hielmelands Skibrede, begyndt 11te Februar og sluttet 21de Martii 1822.
Aar 1822 den 21de Martii blev Skiftet efter den afgangend Gaardbruger Johannes Johannesen Solberg af Hielmelands Skibrede foretaget paa mit Contor i Stavanger i Nærværelse af Vidnerne Mathias Holm og Hans Tostrup ...... hans i lovligt Ægteskab avlede 4 Døttre .." som var:
1) "Guro Johannesdatter gift med Johannes Rasmussen Solberg"
2) "Kari Kohannesdatter, gift med Ole Pedersen Solberg"
3) "Anna Johannesdatter, 19½ Aar gammel og ugift"
4) "Guro Johannesdatter den yngre, 16 Aar gammel, ligeledes ugift"
Formyndarar for dei to ugifte døttrene ved skifteforretninga var Niels Olson Holte (gift med syster til Kari Pedersdotter) og Ole Johnson Meelhus (bror til Johannes Johannesson Solberg) "men antages herved, som nærmere forpligtede og mede qvalifiserede at for Datteren Anna Johannesdatter - Svogeren Johannes Rasmussøn Solberg, og for Datteren Guro - Svogeren Ole Pedersøn Solberg ..".
Som "Intægt" er det ført 165 dalar 4 ort - men så var det:
"Indgield 1. Boet ejer i Norges Bank, Afdødes i sin tid efter paaligning giorde Indskud ... 20 dr-.-.-
2. Afdødes Svigersøn Johannes Rasmussøn Skylder .... 200-.-.-
3. .............. Ole Pedersøn ligeledes ... ....... 200-.-.-"
som utgorde 420 dalar og då vart "Summa Boets Indtægt ... 585 dr-4ort-.s"

"Summa Boets Gield" var på 45 dalar og "Saaledes bliver dets beholdne Formue .... 540r-4ort-.s", men så kom utgiftene med skiftet, og "Efter hvis Fradrag bliver tilbage 510dr-1ort-8s."

Så fekk dei ugifte døttrene Anna og Gur d.y. kvar "12-1-8" og då vart det att "485rd-3ort 16s" som skulle delast på dei fire døttrene.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1801-teljinga i Nessa litle, Årdal, Rogaland, NOR.

• Skifte etter han vart halde den 21 Mar 1822 i Stavanger, Rogaland, NOR.

Johannes Johannesson gifta seg med Kari Pedersdotter den 11 Jul 1791 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Guro Johannesdotter d.e. vart fødd i 1792 i Nessa litle, Årdal, Rogaland, NOR, vart døypt den 26 Feb 1792 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR, døydde den 5 Mai 1842 i Solbjør, Fister, Rogaland, NOR, 50 år gamal, og vart gravlagd den 12 Mai 1842 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Andre namn for Guro var Guri og Gurå. Guro gifta seg med Johannes Rasmusson Solberg d.e., son av Rasmus Hadleson Sandanger og Marthe Johannesdotter, den 23 Jun 1815 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

         ii.  Kari Johannesdotter (Død som barn) vart fødd i 1794 i Nessa litle, Årdal, Rogaland, NOR, vart døypt den 27 Jul 1794 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR og døydde i Nessa litle, Årdal, Rogaland, NOR,.

        iii.  Kari Johannesdotter vart fødd i 1797 i Nessa litle, Årdal, Rogaland, NOR, vart døypt den 29 Okt 1797 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR, døydde den 20 Aug 1830 i Solbjør, Fister, Rogaland, NOR, 33 år gamal, og vart gravlagd den 27 Aug 1830 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Kari gifta seg med Ole Pederson Solberg, son av Peder Danielson Brathetland og Anik Olsdotter, den 1 Jul 1821 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         iv.  Anna Johannesdotter vart fødd i 1802 i Nessa litle, Årdal, Rogaland, NOR, vart døypt den 8 Aug 1802 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR, døydde den 2 Feb 1838 i Flat-Hetland, Fister, Rogaland, NOR, 36 år gamal, og vart gravlagd den 10 Feb 1838 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Anna var Anne. Anna gifta seg med Ole Olson Fladhetland, son av Ole Kjetilson Fladhetland og Soffi Toresdotter, den 30 Okt 1825 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

29        v.  Guro Johannesdotter d.y.. Guro gifta seg med Sjur Olson Hemmingstad, son av Ole Pederson Fosså og Ragna Sjursdotter, den 25 Nov 1824 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


59. Kari Pedersdotter, dotter av Peder Knudson Tjøstheim og Guri Toresdotter, vart fødd i 1759 i Tjøstheim, Strand, Rogaland, NOR, vart døypt den 13 Jan 1759 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR, døydde i 1812 i Nessa litle, Årdal, Rogaland, NOR, 53 år gamal, og vart gravlagd den 28 Des 1812 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Kari Pedersdotter Tjøstheim vart gift første gong i 1776 med Johannes Olson Nessa. Dei budde først på Krogevoll i Strand før dei kom til Litle Nessa i Årdal og tok over etter foreldra til Johannes. Johannes og Kari hadde seks barn.
Johannes døydde i 1791 og Kari gifta seg opp att same året med Johannes Johannesson Solberg.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Nessa litle, Årdal, Rogaland, NOR.

Kari gifta seg med Johans Olson Nessa, son av Ole Kristofferson Nessa og Siri Olsdotter, den 21 Jun 1776 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 10 Mar 1776 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Inger Johannesdotter vart fødd i 1778 i Krogevold, Strand, Rogaland, NOR og vart døypt den 29 Mar 1778 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.

         ii.  Siri Johannesdotter (Død som barn) vart fødd i 1779 i Krogevold, Strand, Rogaland, NOR, vart døypt den 23 Nov 1779 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR og døydde i Nessa litle, Årdal, Rogaland, NOR,.

        iii.  Guri Johannesdotter vart fødd i 1783 i Nessa litle, Årdal, Rogaland, NOR, vart døypt den 27 Jan 1783 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR, døydde i 1783 i Nessa litle, Årdal, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 14 Mar 1783 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Guri var Gyri.

         iv.  Guraae Johannesdotter vart fødd i 1784 i Nessa litle, Årdal, Rogaland, NOR, vart døypt den 20 Mai 1784 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR, døydde i 1784 i Nessa litle, Årdal, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 2 Jun 1784 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Guraae var Guri.

          v.  Ole Johannesson Nessa vart fødd i 1785 i Nessa litle, Årdal, Rogaland, NOR, vart døypt den 28 Aug 1785 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR, døydde den 10 Feb 1842 i Nessa litle, Årdal, Rogaland, NOR, 57 år gamal, og vart gravlagd den 19 Feb 1842 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Ole gifta seg med Mallin Jonsdotter, dotter av Johne Pederson Døvig og Eli Osmundsdotter, den 4 Jun 1808 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         vi.  Siri Johannesdotter vart fødd i 1789 i Nessa litle, Årdal, Rogaland, NOR, vart døypt den 15 Mar 1789 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR, døydde den 15 Nov 1818 i Døvik store, Årdal, Rogaland, NOR, 29 år gamal, og vart gravlagd den 27 Nov 1818 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Siri gifta seg med Peder Jonson Døvig, son av Johne Pederson Døvig og Eli Osmundsdotter, den 26 Jun 1808 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

Kari gifta seg så med Johannes Johannesson Solberg den 11 Jul 1791 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

60. Berje Haldorson Fister, son av Haldor Larsson Øvrehus og Brønle Børgesdotter, vart fødd i 1736 i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR, døydde i 1811 i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR 75 år gamal, og vart gravlagd den 8 Aug 1811 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Andre namn for Berje Haldorson var Berge og Børge.

Generelle notat: Berge Halldorson var gift første gong med Siri Olsdotter frå Ytre Sandanger og dei hadde fire barn. Siri Olsdotter Øvrehus vart gravlagd 16. februar 1784, 30 år gamal.
Berge gifta seg andre gong med Eli Sveinsdotter frå Nådland i Jelsa og hadde sju barn med henne.
Berge dreiv heile garden på Øvre Fister til 1802, då eldste sonen overtok halve Øvrehus.
Om dottera Brynhild i andre ekteskap heiter det at ho var sinnsjuk og flytta til Stavanger i 1828.
Eli Svendsdotter Øvrehuus vart gravlagd 11. mai 1809, 46 år gamal. Berje Halvorsen øvre Fister vart gravlagd 8. august 1811, 74 år gamal.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1801-teljinga i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR.

Berje Haldorson gifta seg med Siri Olsdotter den 27 Jun 1773 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

30        i.  Jonas Bergeson Øvrehus. Jonas gifta seg med Martha Sjursdotter, dotter av Sjur Larsson Riveland og Siri Sebjørnsdotter, den 15 Jun 1802 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

         ii.  Haldor Bergeson Tasta vart fødd i 1779 i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR, vart døypt den 30 Sep 1779 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR og døydde i Tasta nedre, Hetland, Rogaland, NOR,. Haldor gifta seg med Helene Pedersdotter, dotter av Peder Henrikson Bø og Guri Jonsdotter, den 17 Jun 1802 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

        iii.  Margrethe Bergesdotter vart fødd i 1782 i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR, vart døypt den 23 Jun 1782 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR, døydde den 27 Mar 1864 i Segadal, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 82 år gamal, og vart gravlagd den 5 Apr 1864 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Andre namn for Margrethe var Magrethe og Margretha. Margrethe gifta seg med Peder Olson Segadal d.y., son av Ole Pederson Segadal og Siri Pedersdotter, den 26 Mai 1806 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

         iv.  Borgelle Bergesdotter vart fødd i 1784 i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR, vart døypt den 29 Feb 1784 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR og døydde i 1800 i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR, 16 år gamal.

Berje Haldorson gifta seg så med Eli Svendsdotter, dotter av Sven Svendson Nådland d.y. og Brønnla Bergesdotter, den 11 Jul 1787 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Siri Bergesdotter vart fødd i 1788 i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR, vart døypt den 13 Jul 1788 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR, døydde i 1789 i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR, i ein alder av 1 år, og vart gravlagd den 1 Aug 1789 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

         ii.  Brønla Bergesdotter vart fødd i 1789 i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR, vart døypt den 22 Nov 1789 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR og døydde i Stavanger, Rogaland, NOR,. Eit anna namn for Brønla var Brønnelde.

        iii.  Siri Bergesdotter vart fødd i 1792 i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR, vart døypt den 20 Feb 1792 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR, døydde den 19 Des 1875 i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR, 83 år gamal, og vart gravlagd den 26 Des 1875 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Siri gifta seg med Elling Olson Tønnevig, son av Ole Pederson Flaaden og Britha Pedersdotter, den 22 Jun 1832 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

         iv.  Svend Bergeson Tjensvold vart fødd i 1797 i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR, vart døypt den 30 Apr 1797 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR, døydde den 25 Des 1876 i Tjensvoll nedre, Hetland, Rogaland, NOR, 79 år gamal, og vart gravlagd den 30 Des 1876 i Hetland kyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Andre namn for Svend var Sven og Swend. Svend gifta seg med Martha Bjørnsdotter, dotter av Biørn Knudson Bø og Helga Halvardsdotter, den 8 Jul 1823 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

          v.  Berge Bergesen Sr. vart fødd i 1800 i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR, vart døypt den 20 Jun 1800 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR, døydde den 12 Des 1874 i Valbjerggaden, Stavanger, Rogaland, NOR, 74 år gamal, og vart gravlagd den 19 Des 1874 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Dødsårsak: Tæring. Andre namn for Berge var Berger og Børge. Berge gifta seg med Olene Olsdotter, dotter av Ole Olson Møllendal og Guri Pedersdotter, den 15 Okt 1826 i Madla kyrkje, Madla, Rogaland, NOR. Berge gifta seg så med Cecilie Endresdotter, dotter av Endre Endreson Grødem og Martha Olsdotter, den 29 Des 1838 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         vi.  Eli Bergesdotter vart fødd i 1803 i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR, vart døypt den 5 Jun 1803 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR og døydde i Leikvoll, Randaberg, Rogaland, NOR,. Eit anna namn for Eli var Elen. Eli gifta seg med Mons Mikkelson Leikvoll den 1 Jul 1834 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

        vii.  Elen Sophie Bergesdotter vart fødd i 1807 i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR, vart døypt den 25 Jan 1807 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR, døydde i 1807 i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 22 Feb 1807 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.


61. Siri Olsdotter, dotter av Ole Olson Sandanger d.e. og Margarethe Jonasdotter, vart fødd i 1756 i Sandanger ytre, Fister, Rogaland, NOR, døydde i 1786 i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR 30 år gamal, og vart gravlagd den 16 Feb 1786 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

Siri gifta seg med Berje Haldorson Fister den 27 Jun 1773 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

62. Sjur Larsson Riveland, son av Lars Sjurson Riveland d.e. og Anna Andersdotter, vart fødd i 1738 i Riveland, Årdal, Rogaland, NOR, døydde den 7 Mai 1818 i Riveland, Årdal, Rogaland, NOR 80 år gamal, og vart gravlagd den 17 Jun 1818 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Sjur Larsson var Sivert.

Generelle notat: Sivert (Sjur) Larsson Riveland var gift med Siri Sebjørnsdotter Igland og dei hadde fem barn. Sivert sat med bruket på Riveland til ikring 1808, dette året er det folgebrev til han. Ein svigerson overtok nokre år, men ser ikkje ut til å ha hatt skøyte.
Sjur Larsson Riveland døydde 7. mai 1818 og er ført gravlagd 17. juni 1818, 80 år gamal (det kan vere jordfestingsdato som var 17. juni).
Siri Sigbjørnsdotter døydde 19. juni 1833 og vart gravlagd 26. juni 1833, 82 år gamal.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1801-teljinga i Riveland, Årdal, Rogaland, NOR.

Sjur Larsson gifta seg med Siri Sebjørnsdotter den 18 Jun 1769 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Peder Sjurson Igland vart fødd i 1770 i Igland, Årdal, Rogaland, NOR, vart døypt den 2 Des 1770 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR, døydde i 1770 i Igland, Årdal, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 27 Des 1770 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

         ii.  Berthe Sjursdotter vart fødd i 1772 i Riveland, Årdal, Rogaland, NOR, vart døypt den 20 Sep 1772 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR og døydde i Ullestad, Årdal, Rogaland, NOR,. Andre namn for Berthe var Britha og Britta. Berthe gifta seg med Iver Torgrimson Ullestad, son av Torgrim Ivarson Ullestad og Anna Bårdsdotter, den 3 Jun 1798 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

31      iii.  Martha Sjursdotter. Martha gifta seg med Jonas Bergeson Øvrehus, son av Berje Haldorson Fister og Siri Olsdotter, den 15 Jun 1802 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

         iv.  Anna Sjursdotter (Død som barn) vart fødd i 1778 i Riveland, Årdal, Rogaland, NOR, vart døypt den 24 Mai 1778 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR og døydde i Riveland, Årdal, Rogaland, NOR,.

          v.  Anna Sjursdotter vart fødd i 1779 i Riveland, Årdal, Rogaland, NOR, vart døypt den 29 Aug 1779 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR og døydde i Riveland, Årdal, Rogaland, NOR,. Anna gifta seg med Torgrim Torgrimson Riveland, son av Torgrim Ivarson Ullestad og Anna Bårdsdotter, den 24 Jul 1803 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.


63. Siri Sebjørnsdotter, dotter av Sebjørn Svendson Igland og Birthe Larsdotter, vart fødd i 1751 i Igland, Årdal, Rogaland, NOR, døydde den 19 Jun 1833 i Riveland, Årdal, Rogaland, NOR 82 år gamal, og vart gravlagd den 26 Jun 1833 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Riveland, Årdal, Rogaland, NOR.

Siri gifta seg med Sjur Larsson Riveland den 18 Jun 1769 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

Sjuande generasjon (3x tippoldeforeldre)

horizontal rule


64. Johannes Johannesson Sæbø, son av Johannes Larsson Josnes og Marta Madsdotter, vart fødd i 1701 i Josnes, Kvinnherad, Hordaland, NOR og døydde i 1763 i Sæbø nedre, Fjelberg, Hordaland, NOR 62 år gamal. Eit anna namn for Johannes Johannesson var Johans.

Generelle notat: 16. søndag etter treeinin i 1726 vart Johans Johans Rørvig trulova i Husnes med Synneve Johansdatter. Forlovarar var Madt Rørvig og Johans Opsanger. Capt. Lilliensch. seddel af vj 18 sept. 1726.
Fest. Omn Sanctor (1. november 1726) i Husnes kirke brudfolch Johans Johansen Rørvig oc Synneve Johansdtr. Sesions bevilling af 14. juli 1727(6?)".

I skifteprotokollen finn ein:
"Anno 1763 vj 21de April bleff arveskiffte holden paa gaarden Nedre Sæbøe Sielfegier gods i Skaaneviigs Skibrede beliggende effter afdøde mand Johannes Johannesen, mellem hans effterlevende Enke, Synneve Johansdatter og derris sammen aflende 6 børn Nafnlig Mads Johannesen gieft og booende på Flach, Anders Johannesen Myndig, Johannes Johannesen myndig, Ingerij giefft med Lars Nerhuus, Magritte Enke og boende her paa gaarden og Johane Johansdatter 29 aar gl. ... var saa og Enken med lougværge Mongs Rørvig .." (som var gift med Lisbet, syster til Johannes Johannesson).

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde den 21 Apr 1763 i Sæbø nedre, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Johannes Johannesson gifta seg med Synneve Johannesdotter den 1 Nov 1726 i Husnes kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 6 Okt 1726 i Husnes kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Ingeri Johannesdotter vart fødd i 1727 i Røyrvik nedre (Husnes), Kvinnherad, Hordaland, NOR, vart døypt den 2 Jul 1727 i Husnes kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, NOR og døydde i Nerhus (Ænes), Kvinnherad, Hordaland, NOR,. Ingeri gifta seg med Lars Ommundson Nerhus, son av Aamund Johannesson og Britte Haraldsdotter d.y., den 24 Jun 1763 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

         ii.  Margrete Johannesdotter vart fødd i 1729 i Røyrvik nedre (Husnes), Kvinnherad, Hordaland, NOR, vart døypt den 6 Mar 1729 i Husnes kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, NOR og døydde i Tveit (Huglo), Stord, Hordaland, NOR,. Eit anna namn for Margrete var Margritte. Margrete gifta seg med Lars Stigson Sæbø, son av Stig Gunnarson Børve og Eli Olsdotter, den 8 Aug 1756 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Margrete gifta seg så med Anders Ellingson Tveit den 7 Apr 1765 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

        iii.  Madtz Johannesson Flakke vart fødd i 1730 i Røyrvik nedre (Husnes), Kvinnherad, Hordaland, NOR, vart døypt den 26 Nov 1730 i Husnes kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, NOR og døydde i Flakke, Tysnes, Hordaland, NOR,. Madtz gifta seg med Alis Olsdotter, dotter av Ole Larsson Bjelland og Guro Nilsdotter, i 1758 i Husnes kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, NOR.

         iv.  Johanne Johannesdotter vart fødd i 1733 i Røyrvik nedre (Husnes), Kvinnherad, Hordaland, NOR, vart døypt den 5 Apr 1733 i Husnes kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, NOR og døydde i Holmedal, Skånevik, Hordaland, NOR,. Eit anna namn for Johanne var Johane. Johanne gifta seg med Harald Ommundson Holmedal, son av Aamund Johannesson og Britte Haraldsdotter d.y., den 1 Feb 1767 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

          v.  Anders Johannesson Sæbø vart fødd i 1736 i Røyrvik nedre (Husnes), Kvinnherad, Hordaland, NOR, vart døypt den 1 Apr 1736 i Husnes kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, NOR og døydde i Sæbø nedre, Fjelberg, Hordaland, NOR,. Anders gifta seg med Dorthe Abelsdotter, dotter av Abel Ivarson Helvik og Kari Torgersdotter, den 23 Apr 1764 i Husnes kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, NOR.

32       vi.  Johannes Johannesson Tofte. Johannes gifta seg med Ragnilde Hansdotter, dotter av Hans Endreson Sætre og Ragnele Sørensdotter, den 6 Sep 1767 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.


65. Synneve Johannesdotter vart fødd i 1703 og døydde i Sæbø nedre, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Synneve gifta seg med Johannes Johannesson Sæbø den 1 Nov 1726 i Husnes kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, NOR.

66. Hans Endreson Sætre, son av Endre Svendson Sjo og Kari Botolvsdotter, vart fødd i 1700 i Sætre, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde i 1745 i Sætre, Fjelberg, Hordaland, NOR 45 år gamal, og vart gravlagd den 16 Mai 1745 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Generelle notat: Garden Sætre ligg som eit grenseland mellom Halsnøy kloster nørdst på øya og gardane Eide og Sjo sør og aust om Sætre. Namnet på garden er greitt å tolka. Sætre var opphavleg eit marka namn for stølsplassen til ein av dei større grannegardane, og garden har fått namn etter utmarka. Garden var, som klostergarden, ikkje med i skattelista 1521. Dette kunne få oss til å tru at Sætre då vart rekna som ein del av klosteret si mark. Men ei opplysning i skattelista for 1519 om presten i hovudkyrkja fortel at "Hans Broeder paa Setther" vart skattlagt saman med to drenger. Dette må me tolka slik at Sætre då var bustad og gav utkome for presten i Eid-sokna. Og sidan dette var nær på 20 år før reformasjonen, er det meir sannsynleg at Sætre opphavleg har vore stølsplass for Eide, og så utskilt etter kvart til sjølvstendig bruk. Det høver med at både Sætre og Sjo var prestebolsjord for presten i Eid-kyrkja, i følgje det klageskrivet som Peder Heldberg skreiv 1665, då han kom i embetet i hovudkyrkja. Han klaga over at kyrkjebolsjorda på Sætre og Sjo ikkje var med i inntektsgrunnlaget til presten i hovudkyrkja, og han såg dette som eit inngrep i ein rett presten hadde frå den tid presten i Eid-kyrkja budde på Eid.
I prestenauda etter reformasjonen måtte presten i hovudkyrkja og hans kapellanar gjera teneste i alle kyrkjene i prestegjeldet, og då nytta nok staten høvet til å gjera Sjo og Sætre til liks med Eide, mor-garden, til leiglendingsbruk under Halsnøy kloster. Dette såg Fjelberg-presten på som eit overgrep, og protesterte mot det. Sætre-namnet er rett så vanleg langs strendene her, men det tyder over alt stølsplass, og ikkje sel eller støl som er nemningane for bygde anlegg på stølsplassen. Derfor ser me oftast sæteret eller sætro bruka om ein mjølkeplass ved sjøen, medan støl er det gamle for bade mjølkestad og stølsanlegg i høgare lende. Namnet på denne mjølkeplassen er i så måte typisk, for hit kom mjølkejentene og drengene i båt kveld og morgon og mjølka og førte heim budråtten. I 1657 sat Nils og Ola med kvar si helvt av Sætre, og i følgje kvegskattelista hadde Nils 2 hestar, 7 kyr og 6 ungbeist, mens Ola hadde hest, 9 kyr og 3 unglevande. Oppgåvene 1665 stadfester oppgåvene 1657 om buskap, og me far no vita at garden sådde i alt 6 tønner havre, som gav 4 foll. I 1723 var kornavlinga hos dei to brukarane, Lars og Nils, auka til 32 tønner av ein utsånad på 7 tønner havre, og buskapen var 13 kyr og 8 ungbeist, men no med 24 sauer i tillegg. I 1723 var det Lars Klausson og Nils Larsson som bygsla dei to bruka.
I 1727 kom Hans Endreson etter Klaus Nilsson på den eine halvparten av Sætre. Han sat med sin del av Sætre til han døydde i 1745. Etter det sat enka med halve bruket, og sonen Helge med den andre halvparten. I 1723 er det ein Hans Endreson som bygslar på nedre Tofte. Hans Endreson har truleg vore på Tofte før han kom til Sætre. Endre var bror til Svein Endreson på Fjelland.
Dom Cantate (16. mai) 1745 i Eid kyrkje: "Gravfæst Hans Endresen Sætre gl. 45 A. 7 M. item hans datter Ane gamel 14 aar." Hans Endreson må ha døydd i februar mars, men gravfesta først i mai.
I skifteprotokollen finn ein:
"Anno 1745 dend 27 Martij blev holden rigtig Skiffte og deling paa Gaarden Sættre, deris Majts Halsnøe Closters Gods udj Schaanevigs Skibbrede beliggende effter dend ved døden afgangen Mand Hans Endresen som samesteds boede og døde, Imellem dedn Sahl. mands effterladte Enke Ragnilla Søerensdatter, og deris med hinanden tilsamen Auflede 4re børn, 2de Sønner og 2de døttre Nemblig Søren Hansen 18 aar gl: Endre Hansen 12 Aar gl: Karj Hansdatter gifft med Ole Børøen, og Ragnille Hansdatter 9 aar gl: Thi blev Enken befahlet med formaning at frembære Arrfboens medler uden noget der af at dølge, og indfandt sig som vurderingsmænd Lænsmanden Johannes Sioe, tillige med Anders Toffte og Lars Sæbøe."
Dottera Ragnille er nemnt 9 år i 1745, men det må vere ho som vart døypt i 1739 og skulle då ha vore 6 år ved skiftet.
"Ragnele Sørensdatter Sætre gl. 78 aar og nogle maaneder" er ført mellom døde i 1772, men det er ikkje nemnd nokon dato spesielt for henne, men ho er ført samstundes med ei som døydde 9. juni 1772.

I skifteprotokollen finn ein skiftet etter sonen Endre:
"Skifte efter Vilkorsmand Endre Hansen Nedre Wahlen og hands forhen i Aaret 1795 ved døden afgt: Huustrue Gunnilde ColbensD i Fiære Skibrede den 22de febr 1804 ...".
Gunnilde døydde i 1795 og i samsvar med testamentet datert 8. juli 1785 sat Endre i uskifta bu til han døydde.
Arvingane hans var:
"Den Salig afdøde Mands Endre Hansen Nedre Wahlens Arvinger som var hans efterl. Sødskend namlig:
a) Afdødt: Br: Søren Hansen som boede og døde p.g. Sætre i Schonevigs Skibrede Fieldb: Præstegield og var gift med ligeledes afdøde Anna AndersD. i hvilket Ægteskab han har efterladt sig 6 Børn 3 S: og 3 D: navnl:" 1) Hans Sørenson Eide, 2) Anders Sørenson Wihovde, 3) "Afdøde Johannes Sørensen som boede og døde p:g: Dommersnæss i Fiære Skibrede og var gift med igienlevende Sisella LarsD. i hvilke Ægteskab hand har efterl. sig 2 Sønner navnligen" Lars Johanneson "tilhuuse p:g: Indbioe" og Søren Johannesson "tiener p: g: Indbioe", 4) Anna Sørensdotter gift med Haldor Olson Sætre, 5) Mætha Sørensdotter "50 Aar gl: opholdende sig paa g: Sætre" og svogeren Haldor Olson var formyndaren hennar, 6) Ragnille Sørensdotter 45 år og formyndaren hennar var broren Hans Sørenson Eide
"b) afdød s: Str. Kari Hansd. som boede og døde i Bergen og var gift med ligeledes Afdøde Ole Christophersen i hvilket Ægteskab hun har efterl. sig 1D namnl: " Brithe Olsdotter gift med Halvor Guldbrandsen "boende i Bergen ej tilstæde" så morbroren til mor hennar, Hans Sørenson Eide tok, seg av arven hennar.
c) Ragnille Hansdotter gift med Johannes Johannesson Nedre Tofte.

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde den 27 Mar 1745 i Sætre, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Hans Endreson gifta seg med Ragnele Sørensdotter cirka 1724 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Karen Hansdotter vart fødd i 1725 i Tofte nedre, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde i 1785 i Bergen, Hordaland, NOR 60 år gamal, og vart gravlagd den 8 Okt 1785 i St. Martini kyrkjegard, Bergen, Hordaland, NOR. Andre namn for Karen var Kari og Karj. Karen gifta seg med Ole Kristofferson Børøy den 28 Jun 1744 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

         ii.  Søren Hansson Sætre vart fødd i 1727 i Sætre, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde i 1789 i Sætre, Fjelberg, Hordaland, NOR 62 år gamal, og vart gravlagd den 26 Aug 1789 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Søren gifta seg med Anna Andersdotter den 14 Jul 1748 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

        iii.  Ane Hansdotter vart fødd i 1731 i Sætre, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde i 1745 i Sætre, Fjelberg, Hordaland, NOR 14 år gamal, og vart gravlagd den 16 Mai 1745 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

         iv.  Endre Hansson Valen vart fødd i 1733 i Sætre, Fjelberg, Hordaland, NOR og døydde i 1804 i Valo nedre, Valestrand, Hordaland, NOR 71 år gamal. Endre gifta seg med Gunilde Kolbeinsdotter, dotter av Colbein Ellingson Valen og Gurj Gunnarsdotter, den 25 Jun 1754 i Valestrand kyrkje, Valestrand, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

33        v.  Ragnilde Hansdotter. Ragnilde gifta seg med Johannes Johannesson Tofte, son av Johannes Johannesson Sæbø og Synneve Johannesdotter, den 6 Sep 1767 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.


67. Ragnele Sørensdotter, dotter av Søren Olson Fjelland og Anna Monsdotter, vart fødd i 1697 i Fjelland, Fjelberg, Hordaland, NOR og døydde den 9 Jun 1772 i Sætre, Fjelberg, Hordaland, NOR 75 år gamal. Eit anna namn for Ragnele var Ragnilla.

Ragnele gifta seg med Hans Endreson Sætre cirka 1724 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

68. Søren Hansson Sætre, son av Hans Endreson Sætre og Ragnele Sørensdotter, vart fødd i 1727 i Sætre, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde i 1789 i Sætre, Fjelberg, Hordaland, NOR 62 år gamal, og vart gravlagd den 26 Aug 1789 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Generelle notat: Ungkar og soldat Søren Hansen Sætre vart trulova i Eid Dom Septuag. 1748 med pigen Anne Andersdotter, kausjonistar var Anders Jørgenson Eide og Helje Asgautson Sætre. Dei vart vigde i Eid Dom. 5. p. Trin 1748.
Dette må truleg vere Ane Andersdotter Sæbøe som vart komfirmert Dom. 19 a Trin 1742 i Fjelberg.
I 1776 kjøpte Søren og sonen Anders kvar sin fjerdedel av Sætre-garden, det som seinare vart bruk nr. 3 og Anders bruk 4. Sonen Hans overtok garden på Sætre etter Søren og Anna.
I kyrkjeboka for Fjelberg under døde for året 1789: "vj 26 August Gaard Mand Søren Hansen Sætre gl: 68 aar".
I skifteprotokollen finn ein:
"Skifte efter Vilkaarsmand Søren Hansen Sætre i Schonevigs Skibrede slutter den 9de February 1790. Søeren Schiøtz Deres Kongelige Mayestæts Kirkelig Cancellie Raad etc Giør vitterligt at Anno 1790 den 9 Februarij, har ... Skifte og Deeling imellem den salig afdøde efterladte Arvinger - 1. Enke Anna Andersdatter tilst: s har antaget til LaugVerje .. 2. Den Sal afdødes med den etferladte Enke Sammenaflede 6 børn, 3 sønner og 3 døttre .. a. m. S: Hans Sørensen S.b.p. Sætre, tilst, b. m.S: Anders Sørensen S.b.p. Nedre Wihovde i Fiære Skib tilst: c afdød Søn Johannes Sørensen som boede og døde p. G. Nedre Dommersnæss i Fiære Skibr. og var gift med igienlevende Sidselle Larsd. ej tilst: i hvilket Ægteskab han har eftterladt sig 2 sønner første 1 M.S.S. Lars Lars Johannesen 10 aar værende hos Moderen ej tilst. s: hans formynderVerje(?) faders broder Anders Sørensen S.b.p. Nedre Wihovde i Fiære Skib. tilst. 2. M.S.S. Søren Johannesen 5 aar værende hos Moderen, f: han er formynderVerje(?) hans Morbroder Knud Larsen S.b.p. Tvedt i i Føjens Skibr tilst: d. M.D. Anna Sørensd. tilst. gift med Haldor Olsen S.b.p. Sætre tilst. e. M.D. Mette Sørensd 34 Aar ugift værende hos Moderen, t.hn. form. Jonas Heljesen S.b.p. Sætre tilst. f. M.D. Ragnille Sørensd. 27 Ar ugift, tienende hos ... ej tilst. ....".
Det var skifte etter enka til Søren Hansson Sætre, Anna Andersdotter, den 12. april 1790. Arvingane var:
1) Hans Sørenson Sætre
2) Anders Sørenson Nedre Vihovde
3) "afdøde Johannes Sørensen" Nedre Dommarsnes som hadde vore gift med Sidselle Larsdotter og etterlet seg barna: Lars Johannesson 10 år og Søren Johannesson 5 år
4) Anna Sørensdotter gift med Haldor Olson Sætre
5) Mette Sørensdotter 34 år og ugift, budde hjå systera på Sætre
6) Ragnille Sørensdotter 27 år og ugift

I skifteprotokollen finn ein skiftet etter broren Endre Hansson:
"Skifte efter Vilkorsmand Endre Hansen Nedre Wahlen og hands forhen i Aaret 1795 ved døden afgt: Huustrue Gunnilde ColbensD i Fiære Skibrede den 22de febr 1804 ...".
Gunnilde døydde i 1795 og i samsvar med testamentet datert 8. juli 1785 sat Endre i uskifta bu til han døydde.
Mellom arvingane hans var:
"Den Salig afdøde Mands Endre Hansen Nedre Wahlens Arvinger som var hans efterl. Sødskend namlig:
a) Afdødt: Br: Søren Hansen som boede og døde p.g. Sætre i Schonevigs Skibrede Fieldb: Præstegield og var gift med ligeledes afdøde Anna AndersD. i hvilket Ægteskab han har efterladt sig 6 Børn 3 S: og 3 D: navnl:" 1) Hans Sørenson Eide, 2) Anders Sørenson Wihovde, 3) "Afdøde Johannes Sørensen som boede og døde p:g: Dommersnæss i Fiære Skibrede og var gift med igienlevende Sisella LarsD. i hvilke Ægteskab hand har efterl. sig 2 Sønner navnligen" Lars Johanneson "tilhuuse p:g: Indbioe" og Søren Johannesson "tiener p: g: Indbioe", 4) Anna Sørensdotter gift med Haldor Olson Sætre, 5) Mætha Sørensdotter "50 Aar gl: opholdende sig paa g: Sætre" og svogeren Haldor Olson var formyndaren hennar, 6) Ragnille Sørensdotter 45 år og formyndaren hennar var broren Hans Sørenson Eide.

Eldste dottera Anna vart konfirmert i 1767 og då står det at ho var blind, og ho vart kalla "Blind-Anna". Anna vart gift med Haldor Olson og dei hadde bruk 4 av Sætre.
I Fjelberg kyrkjebok under døde i 1812: "18. Marti giordet Ragnelle Sættre gammel, 51 aar." Dette må vere dottera Ragnelle Sørensdotter.

Hendingar i livet hans var:

• Han vart konfirmert den 12 Apr 1744 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

• Skifte etter han vart halde den 9 Feb 1790 i Sætre, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Søren Hansson gifta seg med Anna Andersdotter den 14 Jul 1748 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 11 Feb 1748 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Hans Sørenson Eide vart fødd i 1748 i Sætre, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 20 Apr 1748 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde den 21 Aug 1826 i Eide, Fjelberg, Hordaland, NOR, 78 år gamal, og vart gravlagd den 27 Aug 1826 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Hans gifta seg med Ingebor Pedersdotter, dotter av Peder Jørgenson Sjo og Mette Nilsdotter, den 27 Des 1769 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Hans gifta seg så med Grethe Larsdotter, dotter av Lars Tollakson Langeland og Gunhild Pedersdotter, den 7 Jul 1782 i Stord kyrkje, Stord, Hordaland, NOR.

34       ii.  Anders Sørenson Vihovda. Anders gifta seg med Maritte Larsdotter, dotter av Lars Stigson Sæbø og Barbra Andersdotter, den 16 Apr 1775 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Anders fekk barn med Gyri Jensdotter, dotter av Jens Reiarson Vihovda og Maritte Johannesdotter. Ekteskapsstatus: ugift. Dette paret gifta seg ikkje.

        iii.  Anna Sørensdotter vart fødd i 1751 i Sætre, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 5 Des 1751 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde den 6 Jul 1825 i Sætre, Fjelberg, Hordaland, NOR, 74 år gamal, og vart gravlagd den 12 Jul 1825 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Dødsårsak: Alderdom. Anna gifta seg med Haldor Olson Sætre, son av Ole Haldorson Sætre d.e. og Marta Kristoffersdotter, den 6 Jan 1786 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

         iv.  Johanes Sørenson Dommersnes vart fødd i 1754 i Sætre, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 25 Mar 1754 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde i 1787 i Dommersnes nedre, Vikebygd, Hordaland, NOR, 33 år gamal, og vart gravlagd den 20 Sep 1787 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Johanes var Johannes. Johanes gifta seg med Cecelia Larsdotter, dotter av Lars Knudson og Malene Olsdotter, den 13 Jun 1779 i Kvinnherad kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, NOR.

          v.  Mette Sørensdotter vart fødd i 1758 i Sætre, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 21 Jan 1758 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR og døydde etter 1804 i Sætre, Fjelberg, Hordaland, NOR,.

         vi.  Ragnelle Sørensdotter vart fødd i 1762 i Sætre, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 13 Jun 1762 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde i 1812 i Sætre, Fjelberg, Hordaland, NOR, 50 år gamal, og vart gravlagd den 18 Mar 1812 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Andre namn for Ragnelle var Ragnelde, Ragnild, og Ragnille.


69. Anna Andersdotter vart fødd i 1725 i Sæbø, Fjelberg, Hordaland, NOR og døydde i 1790 i Sætre, Fjelberg, Hordaland, NOR 65 år gamal.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho vart konfirmert den 30 Sep 1742 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

• Skifte etter ho vart halde den 12 Apr 1790 i Sætre, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Anna gifta seg med Søren Hansson Sætre den 14 Jul 1748 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

70. Lars Stigson Sæbø, son av Stig Gunnarson Børve og Eli Olsdotter, vart fødd i 1702 i Børve, Kvam, Hordaland, NOR og døydde i 1763 i Sæbø nedre, Fjelberg, Hordaland, NOR 61 år gamal.

Generelle notat: Ivar og Lars skatta for Sæbø i 1563, og her får vi vita at Lars budde på nedre Sæbø, og dermed får vi eit brukar namn som vi ofte seinare har høyrt på nedre Sæbø. Lars låg noko lågare i skatt enn Ivar på øvre Sæbø, men slike skilnader i dei eldste skattelistene er lite å leggja vekt på.
Torstein og Lars heitte bygslemennene på nedre Sæbø i 1647. Det var Halsnøy kloster som åtte garden. Vi kan dermed slå fast at nedre Sæbø alt frå først i 1600-åra var delt i to bruk. Torstein sat med største parten av garden, ¾ av garden, mot ¼ på Lars. Likevel fødde Lars berre ei ku mindre enn Torstein, som på si side også heldt hest. Dei var 33 og 44 år i 1665.
Me har ikkje opplysningar som kan avgjera om det var slektsliner frå desse to attover til Ivar og Lars i 1563. Det ser ikkje ut til at nokon av sønene til Torstein eller Lars tok bygsla her etter foreldre sine.
I 1657, då kvegskatten vart utskriven, var det tre bygslemenn på nedre Sæbø, Lars, Torstein og Tørres. Torstein bygsla meir jord enn Lars, og buskapen hans var 4 kyr, 1 ungbeist og hest. Lars fødde 3 kyr og hadde ikkje hest. Tørres hadde 1 ku og 1 ungdyr.
I 1665 er det atter to brukarar, Torstein og Lars, og samla sådde dei 4 t havre og fekk 16 tønner att. Buskapen var 28 storlevande og 28 smale, men no hadde begge bruka hest.
I 1723 bruka Anders Olson og mora som då var enke, nedre Sæbø. No var utsånaden 6 tønner havre, som gav 6 foll, og bruka fødde 13 kyr, 4 ungdyr og 12 sauer samla. Det var 1 hest.
Lars Stigson bygsla i 1737 den halvparten som Siri hadde sete med. Det står at han kan hende vart gift med Siri og dermed fekk hand om garden. Men dersom Siri var mor til Anders Olson som var vaksen i 1733, kan ho ikkje vere mora til Lars Stigson sine barn. Lars vart gift andre gong i 1756 med Margrete Johannesdotter frå nedre Røyrvik i Kvinnherad. Dei fekk kongeskøyte på garden i 1758.
Lars var kan hende frå Børve og fødd i 1702. Stig Gunnarson Børve har ein son som vart fødd då, og som i 1735 kjøpte ein part i Reistveit i Kvam. Mora var då Eli Olavsdotter Laupsa, og det kan vere henne han kallar opp i 1751 då dottera Eli vert fødd.
I kyrkjeboka for Fjelberg i 1744: "vj 15 oct: døbt paa Storøen Lars Sæbøes dotter Marite; fadd: Niels Closterets kone, Nils Sæbøes kone, Anders Sætre, Abraham Hvidewold."
I kyrkjeboka for Fjelberg i Eid kyrkje i 1747: "vj: 28 Nov: døbt Lars Sæbøes Søn Anders, fadd: Sergeant Peder Sæbøe, Johanes og Herbor Sæbøe, og Siri Hvidewold."
I kyrkjeboka for Fjelberg i Eid kyrkje 1751: "vj 10 Jan: døbt Lars N. Sæbøes dotter Elen; fadd: Arents(?) Tofte, Mikal ib. Hans ø: Sæbøem Herbor ib, og Cathrine."
I kyrkjeboka for Fjelberg i Eid kyrkje 1755: "Fest Trinitatis Graffæst: Barbra Andersd: Nedre Sæbøe, der avlede paa en tiid 3de børn til Werden og hun med de 3de børn døde, gl: 42½ aar." Ho fekk altså trillingar som alle døydde saman med mora.
I skifteprotokollen finn ein:
"Abraham Hesselberg ...... giør vitterlig at anno 1755 Dend 22 maij ... paa gaarden Nedre Seebøe Halsnøe Closterens gods beliggende udi Fielbergs Præstegield og Schaanevigs Skibrede paa den og var et .... ved Døden afgangen Danne Qvinde Barbroe Andersdatter Imellem Hendes effterladte Egtemand Lars Stigsen och hans med den døde qvinde udi ægteskabet sammen auflede ... 4 børn hvor det er 2 Sønner och 2 Døttrer .. Ælste Sønnen Ole Larsen 17 aar gammel, 2 Sønnen Anders Larsen 8 aar gammel, Ælste Datteren Maritha Larsdatter 11 aar gammel och yngste datter Elline Larsdatter 6 aar gammel ...".
I kyrkjeboka for Kvinnherad for året 1756: "3de Paaskedag P. i Husnes K. 48 C: Fæst Lars Stigsen Sæbøe af Halsnøen med Pigen Magrete Johansdatter Rørwigen af Huusnes Sogn. CautionsMænd Anders Tofte og Abraham Hvidevold af Halsnøen."
Under vigde i Fjelberg kyrkje for året 1756: "Efter Hr. Jacob Nygaards begiær er paa hans Veigne af mig copulerede vj 8 Søndag efter Trinit: ved Eid, Lars Stigsen Sæbøe og Pigen Margrete Johansd. Sæbøe"
I kyrkjeboka for Fjelberg i Eid kyrkje i 1757: "vj: 4 Martij var Lars Nedre Sæbøe sin datter Barbra, Døbt: Fadder: Abraham Hvidevold, Anders Tofte, Anders Johansen, Syneve Eide, Cathrine Sæbøe."
I kyrkjeboka for Fjelberg i Eid kyrkje i 1758: "vj 12 Martij var Lars Sæbøes datter Barbra døbt. Fadder: Johannes Sæbøe, Michel Tofte, Mads Johannesen, Siri Hvidevold, Anne N: Tofte"
I kyrkjeboka for Fjelberg i Eid kyrkje i 1759: "vj 12 October var Lars N: Sæbøes Søn, Johannes, Døbt. Fadder: Abraham Hvidevold, Johannes Sæbøe, Tollak Brigtsen, Anne Hvidevold, Johanne Jørgensdatter."
I kyrkjeboka for Fjelberg i 1762: "vj 23 Sept: var Lars Nedre Sæbøes d: Margrete døbt. T: Joh. Ø. Sæbøe, Joh. Østensen N. Tofte, Mons Andersen, Anne N. Tofte, Gier Ø. Tofte.

Lars Stigson er ikkje innført i kyrkjeboka som gravlagd, men i skifteprotokollen finn ein:
"Anno - 1763 vj 21de April .... arveskiffte holden paa Gaarden Nedre Sæbøe bondedegods i Skaanevigs Skibrede beliggende effetr dend afdøde Mand Lars Stigsen, mellem hans effterlevende quinde Margrithe Johansdatter och dend Salige mands af 2de ægteskaben aflede børn saa som af 1te ægteskab 4 børn Nafnlig Ole Larsen (2)4 aar gl, Anders Larsen 16 aar gl, Marite Larsdatter 17 aar og Elen Larsdatter 16 aar, .. af siste ægteskab 2 børn nafnlig Johans Larsen 3½ aar og Barbroe Larsdatter 5 aar gl ....".

Då sonen Ole d. e. vart trulova med Helga Nilsdotter Sjo i 1765 heiter det "efter Kongl. Tilladelse Trolovet i 3die leed beslægtede".

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde den 21 Apr 1763 i Sæbø nedre, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Lars Stigson gifta seg med Barbra Andersdotter cirka 1738 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Ole Larsson Sæbø d.e. vart fødd i 1739 i Sæbø nedre, Fjelberg, Hordaland, NOR og døydde den 4 Aug 1772 i Sæbø nedre, Fjelberg, Hordaland, NOR 33 år gamal. Ole gifta seg med Helga Nilsdotter, dotter av Nils Olson og Guro Larsdotter, den 11 Nov 1765 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

35       ii.  Maritte Larsdotter. Maritte gifta seg med Anders Sørenson Vihovda, son av Søren Hansson Sætre og Anna Andersdotter, den 16 Apr 1775 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

        iii.  Anders Larsson Birkeland vart fødd i 1747 i Sæbø nedre, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 28 Nov 1747 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR og døydde i Birkeland, Vikebygd, Hordaland, NOR,. Anders gifta seg med Mari Sjursdotter, dotter av Siur Gullikson Vik og Giertrud Ottesdotter, den 15 Jul 1787 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         iv.  Eli Larsdotter vart fødd i 1751 i Sæbø nedre, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 10 Jan 1751 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde den 12 Apr 1828 i Sjo, Fjelberg, Hordaland, NOR, 77 år gamal, og vart gravlagd den 19 Apr 1828 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Andre namn for Eli var Elen og Elline. Eli gifta seg med Jørgen Monsson Sjo, son av Mons Jørgenson Sjo og Guro Sjursdotter, den 28 Nov 1782 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Lars Stigson gifta seg så med Margrete Johannesdotter, dotter av Johannes Johannesson Sæbø og Synneve Johannesdotter, den 8 Aug 1756 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 20 Apr 1756 i Husnes kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Barbra Larsdotter vart fødd i 1757 i Sæbø nedre, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 4 Mar 1757 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde i 1757 i Sæbø nedre, Fjelberg, Hordaland, NOR,, og vart gravlagd den 23 Okt 1757 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

         ii.  Barbra Larsdotter vart fødd i 1758 i Sæbø nedre, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 12 Mar 1758 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR og døydde i 1827 i Tveit (Huglo), Stord, Hordaland, NOR, 69 år gamal. Eit anna namn for Barbra var Barbara. Barbra gifta seg med Jens Samsonson Tveit, son av Samson Johannesson Hystad og Anne Eriksdotter, den 27 Des 1791 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Barbra gifta seg så med Johannes Matiasson Tveit, son av Mathias Johannesson Hystad og Synneve Eriksdotter, cirka 1799 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

        iii.  Johannes Larsson vart fødd i 1759 i Sæbø nedre, Fjelberg, Hordaland, NOR og vart døypt den 12 Okt 1759 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

         iv.  Margrete Larsdotter (Død som barn) vart fødd i 1762 i Sæbø nedre, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 23 Sep 1762 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR og døydde i Sæbø nedre, Fjelberg, Hordaland, NOR,.


71. Barbra Andersdotter, dotter av Anders Olson Sæbø og Marta Jonsdotter, vart fødd i 1712 i Sæbø nedre, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde i 1755 i Sæbø nedre, Fjelberg, Hordaland, NOR 43 år gamal, og vart gravlagd den 25 Mai 1755 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Barbra var Barbroe.

Barbra gifta seg med Lars Stigson Sæbø cirka 1738 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

72. Ole Tjerandson Birkenes, son av Tierand Rasmusson Aksland og Gulla Olsdotter, vart fødd i 1712 i Ebna nordre, Skånevik, Hordaland, NOR, døydde i 1803 i Børkjenes, Etne, Hordaland, NOR 91 år gamal, og vart gravlagd den 21 Aug 1803 i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

Generelle notat: Ola Tjerandson var gift med Herborg Jobsdotter - dei var begge frå Skånevik. Ola overtok bruket på Børkjenes i Etne etter halvbror til kona, Johannes Jobson. Ola var ein tiltaksam og dugande kar med mange jern i elden. Med skøyte dagsett 19. juni 1767 overtok han bruket sitt ab Johan Dahl for 380 riksdalar og vart sjølveigar.
I kyrkjeboka for Etne under døde er det den 26. desember 1696 ført: "Herbor Larsdt. Bierchenæs 84" år. Men her er ein skrivefeil og det skulle vore Jobdsdotter.
I skifteprotokollen finn ein:
"Skifte efter Vilkorsmand Ole Tjærandsen Bierchenæs Hustrue Herborg Jobs D i Etne Skibrede holdt den 2de Martii 1791". Skiftet blei halde mellom enkemannen Ole Tjærandson og tre søner og ei dotter: 1) Job Olson Bierchenæs, 2) Lars Olson husmann under garden Vaka i Ølen, 3) Ole Olson Landa i Fjelberg, 4) Gunilla Olsdotter som var død men hadde vore gift med Ole Siurson Bierchenæs og etterlet seg 6 barn: a) Ole Olson, b) Peder Olson 22 år, c) Job Olson 13½ år, d) Tjærand Olson 10 år, e) Siri Olsdotter 12 år og f) Herborg Olsdotter 6 år.
Skiftet er datert den 4. mars 1791.
Skiftet er uvanleg rikt på bruksting, og mangt var prydmåla. Forutan tinntallerknar og sølvskeier kan nemnast ei staseleg samling klesplagg etter kona og noko så sjeldsynt i Etne som ein huspostill. Reiskapen vitnar om allsidige gjeremål på land og sjø. Det er nemnd ein jektenavar og part i ei jekt. Med jekta fór Ola og sonen Lars ofte på turar til Bergen.
Ein gong i 1777 fekk Lars med seg frå presten Hegelund eit skrin som skulle vidare til København. Sidan vart han stemna for tinget av presten, misstenkt for å ha brote opp skrinet og teke ein større sum pengar. Lars nekta seg skuldig, og saka vart lagd bort eit par år etter.
I kyrkjeboka for Etne under døde er det den 21. august 1803 ført Ole Tiærrandson Bierchenæs, 91 år gamal.

Ole Tjerandson gifta seg med Herborg Jobsdotter i 1743 i Skånevik kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

36        i.  Job Olson Birkenes. Job gifta seg med Eli Pedersdotter, dotter av Peder Johannesson Kjellasvik og Anne Bergithe Pedersdotter, den 19 Jul 1773 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

         ii.  Gundla Olsdotter vart fødd i 1748 i Børkjenes, Etne, Hordaland, NOR, vart døypt den 17 Nov 1748 i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR, døydde i 1750 i Børkjenes, Etne, Hordaland, NOR, 2 år gamal, og vart gravlagd den 26 Jul 1750 i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Gundla var Gundele.

        iii.  Lars Olson Vaka vart fødd i 1750 i Børkjenes, Etne, Hordaland, NOR, vart døypt den 25 Des 1750 i Stødle kyrkje, Etne, Hordaland, NOR, døydde den 14 Nov 1829 i Vaka, Ølen, Hordaland, NOR, 79 år gamal, og vart gravlagd den 22 Nov 1829 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR. Lars gifta seg med Ingeri Torkelsdotter, dotter av Torkel Endreson Hegge og Walgier Sjursdotter, den 4 Jun 1779 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

         iv.  Gunhilda Olsdotter vart fødd i 1752 i Børkjenes, Etne, Hordaland, NOR, vart døypt den 30 Apr 1752 i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR, døydde den 2 Nov 1794 i Børkjenes, Etne, Hordaland, NOR, 42 år gamal, og vart gravlagd den 9 Nov 1794 i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR. Andre namn for Gunhilda var Gundla og Gunilla. Gunhilda gifta seg med Ole Sjurson Birkenes, son av Siur Olson Birkenes og Siri Pedersdotter, den 2 Jul 1770 i Grindheim kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

          v.  Ole Olson Landa vart fødd i 1754 i Børkjenes, Etne, Hordaland, NOR, vart døypt den 21 Jul 1754 i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR og døydde i 1801 i Landa, Fjelberg, Hordaland, NOR, 47 år gamal. Eit anna namn for Ole var Olle. Ole gifta seg med Elisabeth Gabrielsdotter, dotter av Gabriel Øysteinson Landa og Lisbet Larsdotter, den 14 Nov 1790 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.


73. Herborg Jobsdotter, dotter av Job Johannesson Ebna og Gundela Bjørnsdotter, vart fødd i 1714 i Ebna søndre, Skånevik, Hordaland, NOR, døydde i 1796 i Børkjenes, Etne, Hordaland, NOR 82 år gamal, og vart gravlagd den 26 Des 1796 i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde den 2 Mar 1797 i Børkjenes, Etne, Hordaland, NOR.

Herborg gifta seg med Ole Tjerandson Birkenes i 1743 i Skånevik kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR.

74. Peder Johannesson Kjellasvik, son av Johannes Johannesson Kjellasvik og Ingeborg Pedersdotter, vart fødd i 1713 i Elleflot, Skjold, Rogaland, NOR og døydde i 1760 i Kjellasvik, Ølen, Hordaland, NOR 47 år gamal.

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde den 26 Aug 1760 i Kjellasvik, Ølen, Hordaland, NOR.

Peder Johannesson gifta seg med Anne Bergithe Pedersdotter i 1740 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Ingeborg Pedersdotter vart fødd i 1741 i Kjellasvik, Ølen, Hordaland, NOR og døydde i 1762 i Kjellasvik, Ølen, Hordaland, NOR 21 år gamal.

         ii.  Dorthea Pedersdotter vart fødd i 1743 i Kjellasvik, Ølen, Hordaland, NOR, døydde i 1813 i Fatland, Fjelberg, Hordaland, NOR 70 år gamal, og vart gravlagd den 24 Mar 1813 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Dorthea var Dorthe.

        iii.  Ingebor Pedersdotter vart fødd i 1745 i Kjellasvik, Ølen, Hordaland, NOR, døydde den 12 Jan 1823 i Fatland, Fjelberg, Hordaland, NOR 78 år gamal, og vart gravlagd den 21 Jan 1823 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Ingebor var Ingeborg Lisbet. Ingebor gifta seg med Hans Olson Fatland, son av Ole Hansson Fatland og Britte Monsdotter, den 7 Aug 1783 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

         iv.  Johanes Pederson Kjellasvik vart fødd i 1747 i Kjellasvik, Ølen, Hordaland, NOR, vart døypt den 13 Des 1747 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR, døydde i 1762 i Kjellasvik, Ølen, Hordaland, NOR, 15 år gamal, og vart gravlagd den 4 Apr 1762 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

37        v.  Eli Pedersdotter. Eli gifta seg med Job Olson Birkenes, son av Ole Tjerandson Birkenes og Herborg Jobsdotter, den 19 Jul 1773 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

         vi.  Marie Pedersdotter vart fødd i 1751 i Kjellasvik, Ølen, Hordaland, NOR, vart døypt den 17 Sep 1751 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR og døydde i 1833 i Vaka, Ølen, Hordaland, NOR, 82 år gamal. Eit anna namn for Marie var Marite. Marie gifta seg med Rasmus Pederson Vaka, son av Peder Pederson Vaka og Anna Rasmusdotter, den 13 Jul 1780 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

        vii.  Petter Pederson Kjellasvik vart fødd i 1753 i Kjellasvik, Ølen, Hordaland, NOR, vart døypt den 15 Apr 1753 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR og døydde i Mai 1783 i Kjellasvik, Ølen, Hordaland, NOR, 30 år gamal. Dødsårsak: Druknede. Eit anna namn for Petter var Peder.

       viii.  Anna Pedersdotter vart fødd i 1754 i Kjellasvik, Ølen, Hordaland, NOR, vart døypt den 10 Nov 1754 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR og døydde i 1828 i Berge nora, Ølen, Hordaland, NOR, 74 år gamal. Eit anna namn for Anna var Anne Bergitte. Anna gifta seg med Kolbein Simonson Berge, son av Simon Kolbeinson Berge og Anna Kristensdotter, den 30 Des 1781 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

         ix.  Niels Pederson Kjellasvik vart fødd i 1756 i Kjellasvik, Ølen, Hordaland, NOR, vart døypt den 4 Mai 1756 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR, døydde i 1756 i Kjellasvik, Ølen, Hordaland, NOR,, og vart gravlagd den 23 Mai 1756 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

          x.  Hans Pederson Kjellasvik vart fødd i 1757 i Kjellasvik, Ølen, Hordaland, NOR, vart døypt den 13 Jul 1757 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR, døydde den 7 Des 1819 i Kjellasvik, Ølen, Hordaland, NOR, 62 år gamal, og vart gravlagd den 15 Des 1819 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Hans var Hans Lilienskiold. Hans gifta seg med Madele Eliasdotter, dotter av Elias Toreson Vaka og Eli Johannesdotter, i 1783 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR.

         xi.  Klara Pedersdotter vart fødd i 1759 i Kjellasvik, Ølen, Hordaland, NOR, vart døypt den 2 Sep 1759 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR og døydde i 1843 i Stongaland, Ølen, Hordaland, NOR, 84 år gamal. Eit anna namn for Klara var Clare. Klara gifta seg med Ole Larsson Stangeland, son av Lars Sjurson Stangeland og Britta Larsdotter, den 1 Jul 1794 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.


75. Anne Bergithe Pedersdotter, dotter av Peter Hansson Lilienskiold og Dorothea Nilsdotter, vart fødd i 1722 i Innbjoa, Ølen, Hordaland, NOR og døydde den 28 Jul 1808 i Nerheim store, Ølen, Hordaland, NOR 86 år gamal. Eit anna namn for Anne Bergithe var Anna Bergita Lilienskiold.

Generelle notat: Anna Birgitta Petersdotter Liljenskjold var dotter til Kaptein Peter Liljenskjold (fødd i 1676 og død i 1734). Peter vert oppført i 1723 som leiglending på Innbjoa som han truleg hadde nokre år. Han var sjef for Nordre og Søndre Søndhordlanske Regiment. Svolland er i 1723 nemnd som offisergard for Liljenskjold, men han vert på same tid ført opp som leiglending på Innbjoa. Han var gift med Dorothea Bager frå Bergen (fødd i 1694 død i 1788 i Kjellasvik hjå dottera - sjå: Rog. Historie- og Ættesogelag: Ætt og Heim 1964 side 86).
Anna Birgitta gifta seg i 1740 med Peder Johannesson Kjellasvik. Det var nok dette adelege giftarmålet som gjorde at Peder fekk lensmannsombodet i 1753. Sju år seinare gjorde dei opp dødsbuet etter Peder. Det syner stor velstand. Han fødde ein bra buskap, derimellom ein saueflokk av engelsk rase. Men han balte og med litt av kvart utanom gardsdrifta. For han åtte eit rikt utval av verkstadutstyr, mellom anna elleve høvlar, ein dreiebenk og ei sag "at klippe Messing med". Eit par båtar åtte han òg, forutan ei makrellnot og ei line på ti famnar. I skapet stod eit tjuetals bøker. Mange av dei var lovbøker, medan andre var av det meir vanlege, relegiøse slaget. Dertil merkar me oss tri tyske: ei historiebok, ei reiseskildring og ei reknebok.
Anna Birgitta og Peder hadde 11 barn.
Anna Birgitta vart gift opp att med Tolleiv Steinson frå Hardanger. Tolleiv tok straks over lensmannsombodet etter førre mannen hennar. Med Tolleiv hadde ho to barn. Tolleiv og kona budde på Kjellasvik ikring 20 år, til 1781. Då flytta dei til Ølensjøen. Dei kjøpte då Ølensbakken og det underliggjande gjestgjeveriet i Etne. Dette siste pakta dei bort, men dreiv sjølv gjestgjeveriet i Ølen. Tolleiv søkte om å få løyve (kongeleg privilegium) til å driva gjestgjeveriet, og grunngav det med at han hadde gjeve garden frå seg til sonen (eigentleg stesonen). Og løyve fekk han i 1785.
Tolleiv tok namnet Aalund, medan Anna Birgitte brukte adelsnamnet Liljenskjold. Dei hadde ein son som døydde liten, og dottera Ingeborg Elisabet som vart gift med Sjur Sjurson Eio. Denne svigersonen tok sidan over både lensmannsombodet og gjestgjeveriet - det siste i 1795.
Anne Bergitha LilienSchiold døydde 28. juli 1808, 88 år gamal.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Nerheim store, Ølen, Hordaland, NOR.

Anne Bergithe gifta seg med Peder Johannesson Kjellasvik i 1740 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Anne Bergithe gifta seg så med Tollev Steinson Eio, son av Steen Mikkelson Bjotveit og Brita Olsdotter, i 1760 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Ingeborg Elisabeth Tolleivsdotter vart fødd i 1762 i Kjellasvik, Ølen, Hordaland, NOR, vart døypt den 18 Aug 1762 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR og døydde i 1809 i Eio austre, Ølen, Hordaland, NOR, 47 år gamal. Eit anna namn for Ingeborg var Ingebor Lispet. Ingeborg gifta seg med Sjur Sjurson Eide, son av Sivard Olson Eio og Brita Mattisdotter, den 30 Jul 1785 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

         ii.  Peder Tolleivson Kjellasvik vart fødd i 1763 i Kjellasvik, Ølen, Hordaland, NOR, vart døypt den 14 Des 1763 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR, døydde i 1764 i Kjellasvik, Ølen, Hordaland, NOR, i ein alder av 1 år, og vart gravlagd den 11 Jun 1764 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Peder var Per.


76. Ingvard Jakobson Espevoll, son av Jacob Ingvarson Espevoll og Anna Simonsdotter, vart fødd i 1722 i Espevoll nedre, Vikedal, Rogaland, NOR, døydde i 1797 i Espevoll nedre, Vikedal, Rogaland, NOR 75 år gamal, og vart gravlagd den 30 Apr 1797 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

Generelle notat: I 1749 fekk Ingvard Jakobson ei dotter, Anna, med Brite Tørresdotter Espevoll. I 1752 fekk han sonen Lars med Brite Larsdotter Hallingstad.
Ingvard Jacobson Espevold og Herborg Svendsdotter Haagenvig vart trulova 31. desember 1752 og vigde 24. april 1753 i Vikedal. Dei er kalla Espevold då dei første borna er til dåpen, men i sjelemanntalet for 1758 bur dei som innerstar på Søre Opsahl. I 1765 er dei kalla Nyegaard (truleg under Hogganvik), i 1767 og 1769 er dei kalla Nyebøe (truleg under Ørnes).
Det vart kasta jord på manden Ingvard Jacobson 2. søndag etter påske (30. april) 1797, 76 år gamal.
I folketeljinga for 1801 bur Herbor hjå dottera Marthe på Skikelstrand og er då kalla "Almisse".
22. august 1811 vart det kasta jord på enka og almisselem Herbor Svendsdotter Havnen, 83 år gamal. Ho har då truleg budd hjå sonen Svend som var husmann på Helland.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1758-teljinga på Søre Opsahl i Opsal, Vikedal, Rogaland, NOR.

Ingvard Jakobson fekk barn med Birthe Tørresdotter, dotter av Tørres Espevoll og Ukjend. Ekteskapsstatus: ugift. Dette paret gifta seg ikkje.

Barnet deira var:

          i.  Anna Ingvarsdotter d.e. vart fødd i 1749 i Espevoll nedre, Vikedal, Rogaland, NOR, vart døypt den 9 Okt 1749 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR, døydde den 16 Des 1836 i Hundseid, Vikedal, Rogaland, NOR, 87 år gamal, og vart gravlagd den 26 Feb 1837 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Anna var Anne. Anna gifta seg med Thor Bårdson Hundseid, son av Baard Olson Ullevold og Anna Toresdotter, den 14 Jul 1782 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

Ingvard Jakobson fekk barn med Brite Larsdotter, dotter av Lars og Gunhild? Hallingstad. Ekteskapsstatus: ugift. Dette paret gifta seg ikkje.

Barnet deira var:

          i.  Lars Ingvarson Hallingstad (Uektefødd) vart fødd i 1752 i Hallingstad øvre, Vikedal, Rogaland, NOR, vart døypt den 6 Sep 1752 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR, døydde i 1758 i Hallingstad øvre, Vikedal, Rogaland, NOR, 6 år gamal, og vart gravlagd den 19 Nov 1758 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

Ingvard Jakobson gifta seg så med Herbor Svendsdotter den 24 Apr 1753 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 31 Des 1752 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Jacob Ingvarson Eikeland vart fødd i 1753 i Espevoll nedre, Vikedal, Rogaland, NOR, vart døypt den 9 Mai 1753 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR, døydde den 22 Sep 1828 i Eikeland, Vikedal, Rogaland, NOR, 75 år gamal, og vart gravlagd den 1 Okt 1828 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. Jacob gifta seg med Siri Bjørnsdotter, dotter av Bjørn Jakobson Sjurseike og Siri Osmundsdotter, den 24 Okt 1780 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. Jacob gifta seg så med Anna Larsdotter, dotter av Lars Tomasson Vestvold og Brita Jørgensdotter, den 10 Jul 1819 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

38       ii.  Knud Ingvaldson Hervik. Knud gifta seg med Siri Bårdsdotter cirka 1780 i Tysvær kyrkje, Tysvær, Rogaland, NOR. Knud gifta seg så med Guraa Paulsdotter, dotter av Povel Reiarson Falkeid og Ragna Larsdotter, den 15 Okt 1815 i Tysvær kyrkje, Tysvær, Rogaland, NOR.

        iii.  Svend Ingvarson Espevoll vart fødd i 1759 i Espevoll nedre, Vikedal, Rogaland, NOR, vart døypt den 18 Nov 1759 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR, døydde i 1759 i Espevoll nedre, Vikedal, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 25 Des 1759 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

         iv.  Anna Ingvarsdotter d.y. vart fødd i 1761 i Espevoll nedre, Vikedal, Rogaland, NOR og vart døypt den 31 Jul 1761 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

          v.  Ingebor Ingvarsdotter vart fødd i 1764 i Hogganvik, Vikedal, Rogaland, NOR og vart døypt den 14 Des 1764 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. Ingebor fekk barn med Ingebrigt Larsson Kallevik, son av Lars Larsson Narravik og Ellen Ingebretsdotter. Ekteskapsstatus: ugift. Dette paret gifta seg ikkje.

         vi.  Martha Ingvarsdotter vart fødd i 1767 i Ørnes, Vikedal, Rogaland, NOR, vart døypt den 4 Okt 1767 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR, døydde den 23 Okt 1842 i Ullevold, Vikedal, Rogaland, NOR, 75 år gamal, og vart gravlagd den 25 Des 1842 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Martha var Marte. Martha gifta seg med Osmund Erikson Skikelstrand, son av Eric Osmundson Kallheim og Kari Torkelsdotter, den 6 Jul 1800 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

        vii.  Svend Ingvaldson Haugen vart fødd i 1769 i Ørnes, Vikedal, Rogaland, NOR, vart døypt den 26 Des 1769 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR, døydde den 5 Jul 1838 i Opsal, Vikedal, Rogaland, NOR, 69 år gamal, og vart gravlagd den 12 Aug 1838 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. Svend gifta seg med Randi Olsdotter, dotter av Ole Olson Imsland og Magle Hermannsdotter, den 27 Sep 1795 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.


77. Herbor Svendsdotter, dotter av Svend Larsson Hogganvik og Ingeborg Sjursdotter, vart fødd den 31 Mar 1730 i Måkestad, Ullensvang, Hordaland, NOR, døydde i 1811 i Helland, Vikedal, Rogaland, NOR 81 år gamal, og vart gravlagd den 22 Aug 1811 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Herbor var Herborg.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1758-teljinga på Søre Opsahl i Opsal, Vikedal, Rogaland, NOR.

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Skikelstrand, Vikedal, Rogaland, NOR.

Herbor gifta seg med Ingvard Jakobson Espevoll den 24 Apr 1753 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

80. Siur Johannesson Sydnes d.e. son av Johannes Sjurson Bjelland og Anna Jakobsdotter, vart fødd i 1705 i Bjelland, Skånevik, Hordaland, NOR og døydde den 21 Jun 1783 i Sydnes, Fjelberg, Hordaland, NOR 78 år gamal. Eit anna namn for Siur Johannesson var Ørjens.

Generelle notat: Sjur Johannesson vart gift med Sigrid Torgersdotter, og fekk i 1742 bygsla heile nordre bruket på Sydnes, og som han tok opp att etter øydetida. Det er ikkje nemnt noko om kvar Sigrid var frå.
I kyrkjeboka for Fjelberg under døde i 1783: "Siur Synnæs død dj 21 Junij gl: 78 Aar".
I kyrkjeboka for Fjelberg under døde i 1784: "14 Martij Siri Torgiers Datter Synnæs gl: 80½ aar".

Det var skifte etter sonen Torger Siursen Sundnæs den 10. april 1823 og myndige arvingar var:
Siur Siursen Karteig, "den afdødes Broder", Siur Reinertsen Sundsnæs "den afdødes Søstersøn", Anders Eliassen Sundsnæs "paa min kone Anna Reinertsdt Vegne, som den afdødes Søsterdatter", John Arnesen Næset "som den afdødes Søstersøn", Johannes Arnesen Skippervig "den afdødes Søstersøn", Poul Arnesen Hovland "den afdødes Søstersøn".

Siur Johannesson gifta seg med Siri Torgersdotter cirka 1736 i Åkre kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

47        i.  Walbor Sjursdotter. Walbor gifta seg med Reinert Jørgenson Østhus, son av Jørgen Andersson Kjeka og Brynilde Ormsdotter, den 26 Nov 1771 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

         ii.  Torger Sjurson Sydnes vart fødd i 1739 i Sydnes, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde den 14 Jan 1823 i Sydnes, Fjelberg, Hordaland, NOR 84 år gamal, og vart gravlagd den 24 Jan 1823 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Torger var Torgier. Torger gifta seg med Botella Jørgensdotter, dotter av Jørgen Andersson Kjeka og Brynilde Ormsdotter, den 13 Jul 1771 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Torger gifta seg så med Gunilde Paulsdotter, dotter av Paal Andersson Nordhus og Anna Jonsdotter, cirka 1815 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

        iii.  Johannes Sjurson Sydnes vart fødd i 1740 i Sydnes, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde i 1758 i Sydnes, Fjelberg, Hordaland, NOR 18 år gamal, og vart gravlagd den 26 Nov 1758 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

         iv.  Anna Sjursdotter vart fødd i 1744 i Sydnes, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 10 Apr 1744 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde i 1813 i Løningsneset, Bømlo, Hordaland, NOR, 69 år gamal, og vart gravlagd den 19 Mar 1813 i Bømlo kyrkje, Bømlo, Hordaland, NOR. Anna gifta seg med Aadne Jonson den 18 Mai 1766 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

40        v.  Sjuur Sjurson Karteid. Sjuur gifta seg med Brita Hansdotter d.y., dotter av Hans Bårdson Dørheim og Ingeri Olsdotter, den 20 Jul 1777 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Sjuur gifta seg så med Eli Torbjørnsdotter, dotter av Torbiørn Torbjørnson Skår d.y. og Ragnilde Bårdsdotter, den 30 Jun 1799 i Varaldsøy kyrkje, Varaldsøy, Hordaland, NOR.

         vi.  Siri Sjursdotter vart fødd i 1751 i Sydnes, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 6 Jun 1751 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR og døydde i Sydnes, Fjelberg, Hordaland, NOR,. Eit anna namn for Siri var Sigrid. Siri gifta seg med Østen Larsson Sydnes, son av Lars Haldorson Sydnes og Barbro Øysteinsdotter, den 2 Nov 1793 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.


81. Siri Torgersdotter vart fødd i 1708, døydde i 1784 i Sydnes, Fjelberg, Hordaland, NOR 76 år gamal, og vart gravlagd den 14 Mar 1784 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Siri var Sigrid.

Siri gifta seg med Siur Johannesson Sydnes d.e. cirka 1736 i Åkre kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR.

82. Hans Bårdson Dørheim, son av Baar Ommundson Vågen og Siri Vågen, vart fødd i 1690 i Vågen nore, Ølen, Hordaland, NOR, døydde i 1758 i Dørheim, Ølen, Hordaland, NOR 68 år gamal, og vart gravlagd den 27 Mar 1758 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

Generelle notat: Hans Bårdson Vågen fekk byggslesetel på ein del av den gamle øydejorda i Dørheim i 1722. Han skule "oppbygge de nedraadnede Huse" mot å sleppa skatt og landskyld i seks år. Men det vart nok eit tungt løft, og han vart ingen rik mann. I 1743 fekk han nokre dalar i stønad frå statskassa, sidan han høyrde mellom "de fattige almue Mænd".
Hans var gift to gonger, først med ei kvinne ein ikkje kjenner namnet på (ho heitte truleg Sigri Askjellsdotter) og med henne hadde han truleg fem barn, for ut frå konfirmasjonslista finn ein:
Baar Hans. Dørrem Dom. 17 a Trin. 1743 i Fieldberg.
Askild Hans. Dørrem Dom. 17 a Trin. 1743 i Fieldberg (Askel Hansen Dørem vart gravlagd Dom 2. Trin i 1755, 19½ år gamal).
Brite Hansd. Dørreim Dom. 23 p. Trin. 1751 i Aalund.
Siri Hansd. Dørrem Dom. 23 p. Trin. 1751 i Aalund.
Sigri Hansd. Dørrem Dom. Palmar. 1752 i Fieldberg.
Britte Hansd. Dørrem Dom. 1ma Advent 1757 (ho vart døypt 4. søndag i advent 1740 og var frå andre ekteskap).

Andre kona var Ingrid Olsdotter frå grannebruket på Dørheim. Me møter henne under åstadsaka på Tveit i 1757. Då stod ho fram og fortalde at ho var fødd og oppvaksen på Dørheim, og at ho mang ein gong hadde sett Hustveit-folket slå graset i Tveitebakkane.
Hans Baarsen Dørem vart gravfesta 2. påskedag 1758, 68 år gamal. Ingeri Olsdotter Dørrem vart gravfesta 24. søndag etter Trinitates 1758, 58 år gamal.

I skifteprotokollen finn ein:
"Abraham Hasselberg ... Giør vitterlig at anno 1758 dend 17 may vare vi forsamlede paa gaarden Døreim udij Fielbergs Skibrede beliggende .. skifte og deling efter een der samme Plads ved døden afg. Dannemand Hans Baarsen som 2 ganger har været gift, Imellem hans efftelevende Enke Ingeri Olsd. og hans udj begge gifterne sammen auflende .... 3 Børne nemlig med 1 konen sønnen Baar Hansen Døreim tilstæde og myndig og datteren Brita Hansdatter 28 aar gl. og udj sidste giefte datteren Brita Hansdatter 18 aar gl ugift nærværende ...".

Hans Bårdson gifta seg med Sigri Askjellsdotter cirka 1722 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Baar Hansson Dørheim vart fødd i 1725 i Dørheim, Ølen, Hordaland, NOR og døydde den 13 Mai 1764 i Dørheim, Ølen, Hordaland, NOR 39 år gamal. Baar gifta seg med Britte Pedersdotter, dotter av Peder Olson Hiksdal og Gyri Jonsdotter, den 24 Jun 1759 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Baar gifta seg så med Mari Torkelsdotter, dotter av Torkel Endreson Hegge og Walgier Sjursdotter, den 7 Nov 1762 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

         ii.  Siri Hansdotter (Død ung) vart fødd i 1732 i Dørheim, Ølen, Hordaland, NOR og døydde i Dørheim, Ølen, Hordaland, NOR.

        iii.  Brite Hansdotter d.e. vart fødd i 1734 i Dørheim, Ølen, Hordaland, NOR, døydde i 1791 i Berget, Fjelberg, Hordaland, NOR 57 år gamal, og vart gravlagd den 4 Aug 1791 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Brite var Britte. Brite gifta seg med Halver Larsson, son av Lars Larsson og Ukjend, den 1 Jul 1762 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

         iv.  Sigri Hansdotter (Død ung) vart fødd i 1735 i Dørheim, Ølen, Hordaland, NOR og døydde i Dørheim, Ølen, Hordaland, NOR.

          v.  Askel Hansson Dørheim vart fødd i 1736 i Dørheim, Ølen, Hordaland, NOR, døydde i 1755 i Dørheim, Ølen, Hordaland, NOR 19 år gamal, og vart gravlagd den 8 Jun 1755 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Askel var Askild.

Hans Bårdson gifta seg så med Ingeri Olsdotter cirka 1738 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

41        i.  Brita Hansdotter d.y.. Brita gifta seg med Jacob Tørreson Karteid, son av Tørres Jakobson Karteid og Brita Johannesdotter, den 5 Jul 1767 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR. Brita gifta seg så med Sjuur Sjurson Karteid, son av Siur Johannesson Sydnes d.e. og Siri Torgersdotter, den 20 Jul 1777 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.


83. Ingeri Olsdotter, dotter av Ole Olson Dørheim og Brithe Tjerandsdotter, vart fødd i 1698 i Dørheim, Ølen, Hordaland, NOR, døydde i 1758 i Dørheim, Ølen, Hordaland, NOR 60 år gamal, og vart gravlagd den 5 Nov 1758 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

Ingeri gifta seg med Hans Bårdson Dørheim cirka 1738 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

84. Rasmus Torbjørnson Austrheim, son av Torbjørn Sørenson Vad og Synneve Stødle, vart fødd i 1711 i Stødle, Etne, Hordaland, NOR og døydde i 1756 i Austrheim, Etne, Hordaland, NOR 45 år gamal.

Generelle notat: Rasmus Torbjørnson frå Stødle fekk bygslesetel på bruket på Austrheim i 1744. Då han døydde 12 år seinare hadde han stor gjeld, men jordvegen hadde han betra mykje. Han sådde 7 tønner korn (det doble av bygdemedelen) og heldt ein buskap på 12 storfe, 29 småfe og 6 griser. Bruket sitt kjøpte han i 1746 for 68 riksdalar, meir enn to gonger det Koren hadde betalt i 1730, men alt i 1748 laut han selja det att for 60 riksdalar til lensmannen Johannes Fitja. Rasmus hadde nemleg lånt det meste av kjøpesummen hjå lensmannen, men makta ikkje skyldnadene sine.
Rasmus var gift med Siri Knutsdotter Fossa og dei er nemnde med fem barn. Rasmus Torbjørnson Østreim er ført død i 1756 (utan dato), 45 år gamal. Det vart halde skifte på Østereim i Etne den 15. juli 1756 etter "een der sammestæds ved Døden afgt Dannemand Rasmus Torbiørnsen" mellom enka Sirj Knudsdotter og dei fire barna deira som levde: Torbiørn Rasmusson 8 år, Knud Rasmusson 4 år, Ole Rasmusson 2 år og Synneve Rasmusdotter 13 år. "Nærværende forbemeldte Enke med hendes antagen Laugverge den Dannemand Peder Knudsen Østereim".

Rasmus Torbjørnson gifta seg med Siri Knudsdotter den 3 Jul 1743 i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 6 Jan 1743 i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Synneve Rasmusdotter vart fødd i 1743 i Austrheim, Etne, Hordaland, NOR, vart døypt den 22 Sep 1743 i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR og døydde i Stødle, Etne, Hordaland, NOR,. Andre namn for Synneve var Syneve og Sønneva. Synneve gifta seg med Siur Jonson Stødle, son av Jone Torbjørnson Stødle og Anna Sjursdotter, den 24 Jun 1769 i Grindheim kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

         ii.  Knud Rasmusson vart fødd i 1745 i Austrheim, Etne, Hordaland, NOR, vart døypt den 17 Mar 1745 i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR, døydde i 1750 i Austrheim, Etne, Hordaland, NOR, 5 år gamal, og vart gravlagd den 8 Mar 1750 i Stødle kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

        iii.  Torbiørn Rasmusson Hallaland vart fødd i 1748 i Austrheim, Etne, Hordaland, NOR, vart døypt den 22 Sep 1748 i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR og døydde i 1777 i Hallaland, Etne, Hordaland, NOR, 29 år gamal. Torbiørn gifta seg med Brønle Bendiksdotter, dotter av Bendix Larsson Hallaland og Helvig Olsdotter, i 1775 i Grindheim kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

42       iv.  Knud Rasmusson Sæbø. Knud gifta seg med Marte Tørresdotter, dotter av Tørres Kristofferson Sæbø og Gyrie Torfinnsdotter, den 1 Jul 1781 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

          v.  Ole Rasmusson Stødle vart fødd i 1754 i Austrheim, Etne, Hordaland, NOR, vart døypt den 25 Des 1754 i Stødle kyrkje, Etne, Hordaland, NOR og døydde i 1795 i Stødle, Etne, Hordaland, NOR, 41 år gamal. Eit anna namn for Ole var Olle. Ole gifta seg med Anna Johannesdotter, dotter av Johannes Sjurson Stødle og Valborg Alvaldsdotter, den 6 Jul 1783 i Stødle kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.


85. Siri Knudsdotter, dotter av Knud Pederson Fossa og Siri Eliasdotter, vart fødd i 1710 i Fossa ytre, Etne, Hordaland, NOR, døydde i 1783 i Lauvik, Skånevik, Hordaland, NOR 73 år gamal, og vart gravlagd den 24 Feb 1783 i Skånevik kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Siri var Sigri.

Generelle notat: Siri Knutsdotter gifta seg som enke med Johannes Olson frå Tjedflåt i Skånevik. Dei var barnlause.
Johannes vart straks ein hovudperson på bygdetinget i Etne, og som regel som den som klaga parten. Det gjaldt slagsmål, tjuveri, ulovleg beiting og ærekrenking - saker som viser eit utøymd og brålynt menneske. Men Johannes var også klok og sløg. I 1746 tok han opp striden med presten i ei arvesak på Kaldheim, og i 1768 prøvde han seg i ei liknande sak på Fossa. Det vart rolegare i Etne då han flytta til Lauvvik i Skånevik i 1773! I 1767 hadde Johannes kjøpt bruket av lensmannsarvingane på Fitja. Siri Løvigen vart gravfesta 24. februar 1783, 73 år gamal.

Siri gifta seg med Rasmus Torbjørnson Austrheim den 3 Jul 1743 i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

Siri gifta seg så med Johannes Olson Lauvik, son av Ole Johannesson Tjelflåt og Siri Olsdotter, den 2 Jul 1757 i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


86. Tørres Kristofferson Sæbø, son av Kristoffer Tørresson og Herborg Toresdotter, vart fødd i 1724 i Sæbø, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde i 1792 i Sæbø, Fjelberg, Hordaland, NOR 68 år gamal, og vart gravlagd den 23 Mar 1792 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Generelle notat: Gyri og Tørres vart trulova i Fieldberg 28. desember 1746 og vigde i Fieldberg Dom 6. p. Trinitates 1747 og då står det: "At Tørres Christophersen Sæbøe og Gyri Torfindsd. Dyrnæs var ikke v forbuden leed, samt er frie for andet ægteskabs-løfter, derfor cavere nedundertegnede Arent Halvors Billbøe. Børje Mikelsen Sæbøe."
Tørres Kristofferson var bror til Kari Kristoffersdotter Sæbø som vart gift med Ingebrigt Olson Øvrebø i 1744. Ingebrigt døydde i 1749 og det var skifte etter han 27. november 1749 der "Tørris Sæbøe" blir nemnt som bror til Kari. Tørres har også kalla opp svogeren sin Ingebrigt, som døydde utan livsarvingar. Systera Kari vart gift opp att i 1751 med enkemann Nils Mortenson Gjerde, seinare Dyrnes.
I kyrkjeboka for Fjelberg i 1748: "vj 3 febr. døbt Tørres Sæbøs dotter, Brite; fadd: Jacob, Samson, Guri og Ingebor Sæbø." og "Fest Ascens: Xti" - Kristi Himmelfarsdag same året "Graffæst ... Brite Tørresdotter Sæbøe gl. 5 uger".
I kyrkjeboka for Fjelber i 1750: "vj 23 febr. døbt Tørres Sæbøs Søn, Ingebrigt, fadd: Børje ib, Lars Nilsen Østhus, Jesper Øfrebøs og Johanis Sæbøes qdr."
I kyrkjebok for Fjelberg i 1752: "vj 26 Junij døbt Tørres Sæbøes datter Britte. fadd: Torfind Dyrnes, Lars Øvre-bøe, Peder Dyrnæs, Guri Sæbøe, Kari Giære, Magdele Sæbøe."
I kyrkjeboka for Fjelberg i 1755: "Dom: Qvasimodogeniti blef Tørres Sæbøes Datter Marte døbt: faddr: Jacob Sæbøe, Byrje ib, Lars Øvrebøe, Guri Sæbøe, Marte Dyrnæs."
I kyrkjeboka for Fjelberg i 1759: "vj: 1 April Var Tørres Sæbøes datter, Anne, døbt. faddr: Lars Øvrebøe, Samson og Anne Sæbøe, Gertrud Samsonsdatter, Dorde Nielsd."
Tøres Kristofferson overtok bygsla på Sæbø etter stefaren i 1745. Mora Herborg Toresdotter vart som enke gift opp att med Aslak Bårdson som bygsla Sæbø frå han gifta seg og til Tøres overtok.
I bygdeboka for Fjelberg under Sæbø er det ikkje nemnt kva kona til Tøres heitte, men barna Brita d.e., Ingebrigt, Brita d.y., Marta og Anna er nemnde.
"Inderste af Sæbøe Tørres Christophersen 23 Martij gamel 68 aar" er ført under døde i 1792 i Fjelberg kyrkjebok. Og "Dj: 4d: Maij Inderste Gyrie Torfindsd: 84½ år" er ført under døde i 1794.

Hendingar i livet hans var:

• Han vart konfirmert den 2 Okt 1740 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

Tørres Kristofferson gifta seg med Gyrie Torfinnsdotter den 6 Jul 1747 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 10 Des 1746 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Brite Tørresdotter vart fødd i 1748 i Sæbø, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 3 Feb 1748 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde i 1748 i Sæbø, Fjelberg, Hordaland, NOR,, og vart gravlagd den 23 Mai 1748 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

         ii.  Ingebrigt Tørresson vart fødd i 1750 i Sæbø, Fjelberg, Hordaland, NOR og vart døypt den 23 Feb 1750 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

        iii.  Britte Tørresdotter vart fødd i 1752 i Sæbø, Fjelberg, Hordaland, NOR og vart døypt den 26 Jun 1752 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

43       iv.  Marte Tørresdotter. Marte gifta seg med Knud Rasmusson Sæbø, son av Rasmus Torbjørnson Austrheim og Siri Knudsdotter, den 1 Jul 1781 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

          v.  Anne Tørresdotter vart fødd i 1759 i Sæbø, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 1 Apr 1759 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR og døydde den 28 Mai 1771 i Sæbø, Fjelberg, Hordaland, NOR, 12 år gamal.


87. Gyrie Torfinnsdotter, dotter av Torfind Haldorson Dyrnes og Martha Pedersdotter, vart fødd i 1710 i Dyrnes, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde i 1794 i Sæbø, Fjelberg, Hordaland, NOR 84 år gamal, og vart gravlagd den 4 Mai 1794 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Gyrie var Gyri.

Gyrie gifta seg med Tørres Kristofferson Sæbø den 6 Jul 1747 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

88. Anders Ivarson Nedrevik, son av Iver Kristenson Alne og Kari Eriksdotter, vart fødd i 1701 i Alne, Vikebygd, Hordaland, NOR og døydde den 16 Feb 1784 i Vik nedre, Vikebygd, Hordaland, NOR 83 år gamal.

Generelle notat: Lisbeth Rasmusdotter Nedre-Wiig døydde 4. juli 1772, 70 år gamal.
I skifteprotokollen finn ein:
"Anno 1773 den 7 Julj blev Skifte holden paa Gaarden Nedre Wiig udj Fiære Skibbrede efter afdøde Lisbet Rasmusdatter, Imellem hendes Mand Anders Iversen og 5 Deres Børne ældste Søn Joen Myndig i Kiøbenhafn, 2 Søn Elias Myndig yngste Søn Christen 21 Aae gamel, Ældste Datter Anna 36 aar yngste Datter Christie 26 aar gl.".
I kyrkjeboka for Fjelberg under døde i 1784: "dj: 16 Febr Anders Nedre-Wiig gl: 83 Aar".
I skifteprotokollen finn ein skiftet etter Anders si syster:
"Skifte efter Leijlending Jens Endresen Alnes Huustrue Kari Ivers Datter i Fjeldberg Skibr. Sluttet den 13de Julii 1793."
Arvingane var enkemannen Jens Endreson og "Den Sl: Afdødes Sødskende":
2) Anders Iverson som hadde vore gift med Lisbeth Rasmusdotter og budde på garden Alne og let etter seg barna: Elias Andersson husmann på Sundnæss, Christen Andersson Nedre Wiigen, Anna Andersdotter som var enke Anders Hansson Grasvigen under Alne og Aase Andersdotter på 40 år og ugift og tente på Nes i Skjold.
Dottera er kalla Christie ved skiftet etter mora men Aase ved skiftet etter fastera Kari Ivarsdotter i 1793. Aase Andersdotter Nedre Wiig vart konfirmert i 1767.

Anders Ivarson gifta seg med Lisbeth Rasmusdotter cirka 1735 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Jon Andersson Nedrevik vart fødd i 1738 i Vik nedre, Vikebygd, Hordaland, NOR og døydde i København, , København, DNK.

44       ii.  Elias Andersson Sydnes. Elias gifta seg med Ingeborg Jonsdotter, dotter av Jon Halvorson Sydnes og Gyri Nilsdotter, den 9 Jun 1780 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

        iii.  Anna Andersdotter vart fødd i 1744 i Vik nedre, Vikebygd, Hordaland, NOR og døydde i Alne, Vikebygd, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Anna var Ane. Anna gifta seg med Anders Hansson, son av Hans Mikkelson Kvamme og Inger Nikolausdotter, den 12 Nov 1775 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR.

         iv.  Aase Andersdotter vart fødd i 1747 i Vik nedre, Vikebygd, Hordaland, NOR og døydde i Nes, Skjold, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Aase var Christie.

          v.  Christen Andersson Nedrevik vart fødd i 1751 i Vik nedre, Vikebygd, Hordaland, NOR, vart døypt den 28 Nov 1751 i Skjold kyrkje, Skjold, Rogaland, NOR og døydde den 25 Jul 1805 i Vik nedre, Vikebygd, Hordaland, NOR, 54 år gamal. Christen gifta seg med Siri Hansdotter, dotter av Hans Andersson Kjeka og Margrete Andersdotter, den 25 Mar 1788 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.


89. Lisbeth Rasmusdotter vart fødd i 1702 og døydde den 4 Jul 1772 i Vik nedre, Vikebygd, Hordaland, NOR 70 år gamal.

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde den 6 Jul 1773 i Vik nedre, Vikebygd, Hordaland, NOR.

Lisbeth gifta seg med Anders Ivarson Nedrevik cirka 1735 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR.

90. Jon Halvorson Sydnes, son av Halvor Erikson Aske og Guri Jonsdotter, vart fødd i 1706 i Aske, Fjelberg, Hordaland, NOR og døydde den 3 Apr 1763 i Sydnes, Fjelberg, Hordaland, NOR 57 år gamal.

Generelle notat: Jon tok over bygsla på Aske etter Halvor Erikson og kona Guri Jonsdotter i 1737 og var truleg sonen deira. Det var fut Heiberg som då åtte det meste av garden.

Ut frå kyrkjeboka for Fjelberg finn ein at Halver Jonson og Erich Jonsen Aske vart konfirmerte Festo Michaelis 1759.
I kyrkjeboka for Fjelberg i 1740: "dj: 7 dito (mai) døbt Jon Asks Søn, Erik; fadd Tollak Svinevig, Peder ibi, Berje Axdals qdn.".
I kyrkjeboka for Fjelberg i 1741: "Fer: 1 Nat. Xti døbt Jon Asks Søn Omundd; fadd: Tosten og Nils N. Axdal, Ingebor og Xti ø. Axdal".
I kyrkjeboka for Fjelberg i 1744: "dj: 2 Jun: døbt Jonn Asks Søn, Jens, fadd: Peder Østhus, Nils N. Axdal, Rikolv Ibi, Skur ibi, Marte ø. Axdal".
I kyrkjeboka for Fjelberg i 1746: "Die Litan: døbt Jon Asks Søn, Thor, fadd: Tollak Svinvig, Lars Axdal, Siri ibi. og Magrete ibi.".
I kyrkjeboka for Fjelberg i 1763: "dj. 23 April døde Thor Jonsen Asche gl: 17 aar.".
I kyrkjeboka for Fjelberg i 1748: "Fest Anunc. Mar. døbt Jon Asks Søn, Tørres; fadd: Tosten og Rikolv N. Axdal, Brite Østhus og Mette Sioe.".
I kyrkjeboka for Fjelberg i 1750: "dj. 29 marti døbt Jon Asks dotter Guri, fadd: Halvor Viig, Christopher Ø. Axdal, Niels N. Axdals qvd og og Ane Hansd Sydnæs.".
I kyrkjeboka for Fjelberg i 1753: "Dom 11 p Trinit Graffæst Guri Jonsdatter Aske gl. 3a, 5m, 3 dager.".
I kyrkjeboka for Fjelberg i 1752: "Fest. Trinit. døbt Jon Asks dotter, Ingeborg; fadd: Iver Dale, Christopher Axdal, Ingebor Axdal og Anne Larsd.".
I kyrkjeboka for Fjelberg i 1757: "dj: 22 Julij var Jon Asche paa Syndnæs Datter, Guri, døbt. Faddr: Siur Syndnæs, Ole Fatlandspladset, Jørgen Kiæke, Britte Fatland, Kari Sundnæs".
I kyrkjeboka for Fjelberg året 1763: "dj. 3 April døde Jon Sydnæs gl: 57 aar".
24. juni 1770 vart enkemann Johannes Tostenson og enka Gyri Nielsdotter Synnæs trulova i Fjelberg. Cautionister: Hans Fatland og Ole Synnæs. Dei vart vigde 24. Juli 1770.
Og i skifteprotokollen finn ein:
"Skifte efter husmand Johannes Tostensen Røysens hustrue Giøri Nielsdatter under gaarden Kiiche i Fieldber Skibr. Slutter 28de Juli 1785.
S. Schiøtz Deres Kongelige Majestets Kirkelige Cancellie-Raad etc. Giør vitterligt: At Anno 1785 den 28de Julij indfandt Jeig mieg efter tilkaldelse, og tilligemed de 2de af fogdens Velædle og Ve ls.. Hr. U. W. Koren ogudnemnde Eedsworne u-partiske og ubeslægtede LaugRettes Mænd som Vidner og Vurderins-Mænd Namnl: Ole Olsen Sundnæs og Torger Siursen Sundnæs, ... gaarden Kiiche No 63 Sielf.gods u Sundhordl. .... og Fieldberg Skibr. Anl: uskattlagd Husmandsplads Røysen kaldet, for at holde, og forantage en lovlig Registrations og Vurderings foretning over alle den Ejendeele og Effectens forne den herboendes husmand Johannes Tostensen Røysens for nogen tied siden ved Døden afgangen hustrue Giøri Niels Datter sitt havende efterladt, ......., Samt paafølgende Skifte og Deeling imellem den Salige afdødes efterladtes lovlige og retmessige arvinger som ere følgende neml. 1 - Enkemanden Johannes Tostensen Husmand paa pladsen Røysen under gaarden Kiiche tilst. - 2 Den Salig afdødes ved hendis forhins afdøde Mand Jon Halvorsen Asche sammenauvlede 3de Børn, 1 Søn og 2de Døttre nemlig - (a) N: Søn Tørres Jonsen Husm,: under G. Eje i Wads Sogn og Skibr tilst., (b) N: Datt. Ingeborg Jons Datter Gift med Elias Andersen husmand under gaarden Sundnæs tilst. - (c) Nm: Datt. Guri 26 aar gl, ugift og u. j. g. Kiiche hos Hans Andersen Sielf b. J g. Kiiche, som for hende blev insatt til formynder tilst. .....".
Jon var altså gift med Gyri Nilsdotter Sydnes, men dei er ikkje å finne vigde i kyrkjebøkene for Fjelberg som startar i 1739. For døypte så ser det ut for at heile 1739 er med, men for vigde startar den ved pinsetida i 1739. Difor er det mest truleg at Gyri Nilsdotter vart gift med Jon Halvorson i 1738, og at eldste sonen, Halver, er fødd før kyrkjebøkene tek til. Gyri var då mor til alle barna, og dei eldste må ha døydd før skifte etter Gyri i 1785, utan at dei hadde livsarvingar. I kyrkjeboka for Fjelberg er det ikkje ført døde i året 1785, så Gyri må truleg ha døydd dette året.

Jon Halvorson gifta seg med Gyri Nilsdotter i 1738 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Halver Jonson Sydnes (Død ung) vart fødd i 1738 i Aske, Fjelberg, Hordaland, NOR og døydde i Sydnes, Fjelberg, Hordaland, NOR.

         ii.  Erik Jonson Sydnes (Død ung) vart fødd i 1740 i Aske, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 7 Mai 1740 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR og døydde i Sydnes, Fjelberg, Hordaland, NOR,.

        iii.  Omund Jonson Sydnes (Død ung) vart fødd i 1741 i Aske, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 25 Des 1741 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR og døydde i Sydnes, Fjelberg, Hordaland, NOR,.

         iv.  Jens Jonson Sydnes (Død ung) vart fødd i 1744 i Aske, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 2 Jun 1744 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR og døydde i Sydnes, Fjelberg, Hordaland, NOR,.

          v.  Thor Jonson Aske vart fødd i 1746 i Aske, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 25 Apr 1746 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR og døydde den 23 Apr 1763 i Aske, Fjelberg, Hordaland, NOR, 17 år gamal.

         vi.  Tørres Jonson Utstono vart fødd i 1748 i Aske, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 25 Mar 1748 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR og døydde i 1786 i Utstono, Etne, Hordaland, NOR, 38 år gamal. Tørres gifta seg med Herbor Larsdotter, dotter av Lars Haldorson Sydnes og Britte Gunnarsdotter, den 2 Jun 1775 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

        vii.  Guri Jonsdotter vart fødd i 1750 i Aske, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 29 Mar 1750 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde i 1753 i Aske, Fjelberg, Hordaland, NOR, 3 år gamal, og vart gravlagd den 2 Sep 1753 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

45     viii.  Ingeborg Jonsdotter. Ingeborg gifta seg med Elias Andersson Sydnes, son av Anders Ivarson Nedrevik og Lisbeth Rasmusdotter, den 9 Jun 1780 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

         ix.  Guri Jonsdotter vart fødd i 1757 i Sydnes, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 22 Jul 1757 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR og døydde i 1809 i Kjeka, Fjelberg, Hordaland, NOR, 52 år gamal. Eit anna namn for Guri var Gurie. Guri gifta seg med Jørgen Hansson Kjeka, son av Hans Andersson Kjeka og Margrete Andersdotter, den 8 Des 1785 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.


91. Gyri Nilsdotter, dotter av Niels Ommundson Aksdal og Ingeborg Jensdotter, vart fødd i 1719 i Sydnes, Fjelberg, Hordaland, NOR og døydde i 1785 i Kjeka, Fjelberg, Hordaland, NOR 66 år gamal. Eit anna namn for Gyri var Giøri.

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde den 28 Jul 1785 i Kjeka, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Gyri gifta seg med Jon Halvorson Sydnes i 1738 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Gyri gifta seg så med Johanes Torsteinson Kjeka, son av Tosten Torsteinson Kysnes og Ingeborg Nilsdotter, den 24 Jul 1770 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 24 Jun 1770 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.


92. Jørgen Andersson Kjeka, son av Anders Reinertson Agdestein og Anna Jeronimusdotter, vart fødd i 1671 i Agdestein, Stord, Hordaland, NOR og døydde i 1746 i Kjeka, Fjelberg, Hordaland, NOR 75 år gamal.

Generelle notat: Namnet på garden Kjeka på Halsnøy i Fjelberg er mellom dei mest gåtefulle på øyane i området. Det let seg ikkje føra attene til eit ord som er kjent og brukt nå. Og det har vore gissa på mange tydingar. Det er sannsynleg at Kjeka har vore urbølet for folket sør på Halsnøy, og at gardane Sydnes og Fatland og seinare Arnevik har vorte utskilt frå dette urbruket. Då kan me rekna med at Kjeka var eit usamansett naturnam og som går attente til den eldste namnetradisjonen me kan rekna med, det vil seie til rundt starten av vår tidsrekning. Slike naturnamn har oftast samanheng med tilhøve i naturen. Og leitar me etter etymologien til Kjeka, kjem me til ordet ei kise eller ein kik, som begge tyder utbuling, kjent frå nemningar på klesplagg, eller frå oppsvulming av fiske- eller kvalmagar. Ser me på lendet på Kjeka og Fatland, som me i namnesamanheng må sjå som eitt område, er ikkje dette med bular og bulkar nokon umogleg tanke. Eller sagt på ein annan måte, hadde desse bulane i lendet vore sand, og ikkje bergkoltar, ville kanskje garden heitt hvam eller kvam, som er ei nordisk nemning for bølgjande bakkeland. Om dette er urbølet for folket på Strondo, tyder det at det var her på Kjeka dei først vart bufaste og flytte åkerlappane sine omkring, ein gong for vel 2.000 år sidan. Den gongen var dette senteret for akt og medel, men utviklinga har seinare gjort at både Fatland og Sydnes låg laglegare til for seinare tider si næring og forteneste. Den første ein kjenner på Kjeka var Sivert som er nemnt i 1519. Noko meir enn namnet kjenner me ikkje til denne første busitjaren på Kjeka. Kolbein var bygslemann i 1563. I 1590 til først på 1600-talet var det Rolf som budde der. Så var det Ola frå 1620 til 1650. Skattematrikkelen frå 1647 fortel oss at Axel Mowat åtte garden då, men før denne jordglade admiralen på Hovland i Tysnes fekk kjøpa garden, må me rekna med at garden høyrde til Munkeliv kloster sitt gods. I 1657 bygsla Laurits Nilsson garden, men alt i 1665 var det ein ny mann på garden. Han heitte Nils og var fødd ikring 1640. Han var kan hende son til Laurits. Etter Nils var det Hans Reinertson som kjøpte halve Kjeka i 1688 av Ludvig Rosenkrantz. Det er elles sparsamt med opplysningar om den første sjølveigaren på Kjeka.
Namnet Hans vert nytta i etterslekta til Jørgen Andersson som tok over på Kjeka etter farbroren Hans Reinertson. I 1701 er Jørgen Andersson på Kjeka, og med det kom namnet Jørgen inn på garden.
I 1701 er Jørgen nemnt med stesønene Olle Rasmussen 16 år og Hans Rasmussen 20 år "tiener med Havet, Reserv". Han har Jacob Johansen Kiche 10 år "tjener af Storøens Præstegield". Første kona var altså enke etter ein Rasmus, og Jørgen hadde sonen Anders med henne. Med andre kona hadde han seks barn.
Jørgen sat med garden udelt i 1723, og då hadde han hest, 13 beist og 12 sauer. Han sådde 3½ tønne havre og hausta 18. Han hadde alt vore sjølveigar på halve garden i ti år då. I 1724 kjøpte han resten. Sonen Hans Jørgenson var far til dei to brørne Anders og Jørgen som delte garden på Kjeka i 1791 etter farbroren Anders.
I kyrkjeboka for Fjelberg i 1747: "dj: 11 febr. Fieldberg. Gravfæst Jørgen Andersen Kike gl. 76 a. 7 M. 14 d. død i forrige Aar.".
I skifteprotokollen finn ein:
"Anno 1747 dend 1te og 2den Aug: blev holden Rigtig Skifte og deling paa gaarden Kiche, Sielf Eiers gods udi Fieldbergs Skibbrede beliggende efter den ved døden afgangen mand Jørgen Andersen Som Sammesteds boet og døde, imellem den Sahl. mands efterladte Enke Brønnelle Ormsdatter og deris med hin anden tilsammen auflende 6 Børn 4re Sønner og 2de døttre, Sønnen Reinert Jørgensen 23½ aar gammel, Orm Jørgensen 20 aar gammel, Jørgen Jørgensen 17 aar gammel, Tørres Jørgensen 8te aar gammel, Anna Jørgensdatter 21 aar gammel og Boetelle Jørgensdatter 14 aar gammel alle hiemmeverende paa gaarden hos moderen.
Saa og blev angifuen dend Sahlige mands arfuinger som hand haver auflet udi Egteskab med Sin første afdøde hustrue Som er Enn Søn Nafnlig Anders Jørgensen boende paa gaarden Eide Som og ved denne Skiftedeeling var Nærværende, Thi blev Enken befahlet med formannuing at frembære Arvrfboens midler uden Noget der at dølge, og indfandt Sig Som Vurderingsmænd Lænsmanden Pofvel Andersen Norhuus, Simen Hammersland og Hans Siursen Vigch, hvor efter Arfbøens af Enken angifen og forefinden midler blev Regisreret og Wurderet Samt befunden udi Løsøre den Summa 106rd 10s. ...".
"Enkens Laugverge Ole Fadland forestillede at Dend ældste Søn Anders Jørgensen som haver bekommet udi hiemmegifte til imod 5 a 6 dr. hvor imod de ugifte børn ikke haver nødh Jefneh, var der for paastaaende at de umyndige maatte forlods nyst Jefneh.
Dend ældste Søn Anders Jørgensen Eid, her imod Sagd, at hand har aldeijlis ingen hiemegifte af Sin Sahl. fader eller Stiftmoder bekomet, mens han tient sine forEldre udj 11 aar, hvor for hand en gaveløn bekom, uden at da hand der efter kom udi Egteskab nekter ikke for at hans Sahl fader og Stifmoder, gioret Eendeel belastning paa brøllups mad som ellers kaldes brøllupsgier Ungefer til verdie 3a 4 dr men ...".
Det var altså usemje om kor vidt sonen frå første ekteskap hadde for heimefølgje, men enka sa at ho ikkje viste eller hadde sett at stesonen fekk heimefølgje men " .. at hendis Sahl. mand Sagdt at haver givet sin Søn i hiemegifte 4 dr.: hvilket Stifsønnen benegtedt ikke mindsten Skilling at have udj hiemmegifte bekomiet, hvor paa Enken og hendis børn declarede at efterdi hendis Stifsøn Enders Eid benegter ikke at have nogen hiemmegifte faaet, Saa var de heller intet vederlaug paastaaende, ej ellers ...."
Dei vart altså samde om at elstesonen ikkje hadde fått heimefølgje og at han heller ikkje skulle betale attende "brøllupsgier". Så vert utgifter og arven til den einskilde av barna lista opp, og mellom arven var jordegods i garden "Kiche".
I Fjelberg kyrkjebok under døde i 1782: "dj: 19 Martij Enken Brynilde Ormsdatter Kiekke, gl: 85 Aar".

I skifteprotokollen finn ein også:
"Skifte efter Vilkaarsmand Torger Sjursen Sundnæs sin Huustrue Botella Jørgensd. i Fjælbergs Skibrede den 20de Martii 1814 .... Vilkaarsmand Torger Sjursen Sundnes for nogen tiid siden ved Døden afgangen huustrue Botella Jørgensd. .... følgende skifte og deeling imellem arvingerne som var:
1: ... Enkemanden Torger Sjursen Sundnæs tilst.
2: Den salige afdødes Sødskende som var:
A: Den Afdøde fuldbroder Rejnert Jørgensen som var gift med igienlevende Anna Østhuus, sammenavlende 3 børne 2 Sønner og 1 datter Namlig: ..". Men her må det vere feil i skiftet, for Reinert var gift to gonger, og siste kona var Walbor Siursdotter Sydnes som levde i 1801. Dette går også fram av skiftet etter Torger Sjurson Sydnes i 1823. Barna var: Jørgen Reinertson Tvedt, husmann under Nordre Waagen, Sjur Reinertson Sundnæs, "Anna Reijnertsd. gift med Anders Eliassen huusmand under Kiche"
"B: afdøde fuldbroder Aarent Jørgensen i Bergen, har efterladt: 1 søn namnlig, ." som var Jørgen Aarentsen, "Boende i Bergen".
"C: afdøde f.Br: Jørgen Jørgensen Schartland som var gift og har efterladt sig 3 Børne 2 Sønner og 1 Dater.." og barna var: Jørgen Jørgensen, husmand under Schartland, Lars Jørgensen husmand under Svalland og Brynilla Jørgensdotter "gift med Anders Jørgensen, huusmand under Aarvigen."
"D: afdøde f.B: Tørres Jørgensen, som var gift og har efterladt sig 5 Børn 1S: og 4D: navnlige ." som var Jørgen Tørreson Schartland, Britha Tørresdotter gift med Gunder Stens.(?) "i Fjære Skibrede ej tils.", Walborg Tørresd. gift med Olle(?) Johnsen Schartland, Botilla Tørresd. 25 år og Brynilla Tørresd. 18 år.
"E: afdød f.B: Anders Jørgensen Kiche som var gift og har efterladt sig 3 Sønner.
a: afdøde f.br.S. Johannes Andersen Ejde, som var gift og har efterladt sig 1 Søn." Men her er det skrivefeil i skiftet, for sonen som blir nemnt var "Anders Jørgensen huusmand under Aarvigen". Så det rette er Jørgen Anderson Ejde. og den neste som blir nemnt i skftet er:
"b: afdød f.B.S. Johannes Andersen Ejde, var gift og har efterladt sig 3 Døtre" som var Giertrud Johannesdotter 40 år "og holdende sig i Ryfyølke" i Nedstrand, Anna Johannesdotter 30 år og tente på Framnes i Fiære, Siri Johannesdotter på 26 år og tente på Wiig i Fiære.
"c: afdøde f.B.S. Hans Andersen Kiche, var gift og har efterladt sig 6 Børn 3 S: og 3 Døttre.." som var Jørgen Hansson Kiche, Anders Hansson Kiche, Hagtor Hansson 15 år, Anna Hansdotter gift med Aarent Halvorson Hagenæs i Schiols Sogn, Siri Hansdotter gift med John Iverson Nedre Wiig i Fiære, Margrethe Hansdotter gift med Johannes Johannesson husmand under Øvre Vig i Fiære.
"F: afdøde f: Søster Anna Jørgensd., var gift med igjenlevende Christopher Nielsøn Axdahl sammen avlede 4 Børn 2 Sønner og 2 Døtre .." (men Christopher døydde i 1792) som var Lars Kristofferson Svinevig, Nils Kristofferson Sydnes (som var død og etterlet seg 5 barn: Christopher Nielson 15 år, Christen Nielson 13 år, Anna Nielsdotter 12 år, Giertrud Nielsdotter 10 år og Brønilla Nielsdotter 7 år), Ingeborg Kristoffersdotter gift med Mons Erichson Nedre Axdahl.
Skiftet vart avslutta 23. mars 1814.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1701-teljinga i Kjeka, Fjelberg, Hordaland, NOR.

• Jordfesta: 11 Feb 1747, Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Jørgen Andersson gifta seg med Kjeka cirka 1700 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

          i.  Anders Jørgenson Kjeka vart fødd i 1702 i Kjeka, Fjelberg, Hordaland, NOR og døydde i 1799 i Kjeka, Fjelberg, Hordaland, NOR 97 år gamal. Anders gifta seg med Siri Johannesdotter, dotter av Johannes Ormson Svendsbø og Abelone Osmundsdotter, cirka 1733 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Jørgen Andersson gifta seg så med Brynilde Ormsdotter cirka 1722 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

46        i.  Reinert Jørgenson Østhus. Reinert gifta seg med Anne Torsteinsdotter, dotter av Tosten Vik og Ukjend, den 28 Jun 1756 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Reinert gifta seg så med Walbor Sjursdotter, dotter av Siur Johannesson Sydnes d.e. og Siri Torgersdotter, den 26 Nov 1771 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

         ii.  Aarent Jørgenson Kjeka vart fødd i 1724 i Kjeka, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde den 19 Nov 1800 i Bergen, Hordaland, NOR 76 år gamal, og vart gravlagd den 24 Nov 1800 i St. Pauls kyrkjegard, Bergen, Hordaland, NOR. Andre namn for Aarent var Arent og Orm. Aarent gifta seg med ukjend. Aarent gifta seg med Anna Andersdotter den 20 Mai 1764 i Nykirken, Bergen, Hordaland, NOR.

        iii.  Anna Jørgensdotter vart fødd i 1726 i Kjeka, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde i 1797 i Sydnes, Fjelberg, Hordaland, NOR 71 år gamal, og vart gravlagd den 1 Apr 1797 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Anna gifta seg med Christopher Nilsson Sydnes, son av Niels Ommundson Aksdal og Ingeborg Jensdotter, den 9 Jul 1758 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

         iv.  Jørgen Jørgenson Skartland vart fødd i 1730 i Kjeka, Fjelberg, Hordaland, NOR og døydde den 8 Mar 1777 i Skatland, Vikebygd, Hordaland, NOR 47 år gamal. Jørgen gifta seg med Britha Jørgensdotter, dotter av Jørgen Steffenson Sjo og Ukjend, den 4 Jan 1765 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

          v.  Botella Jørgensdotter vart fødd i 1731 i Kjeka, Fjelberg, Hordaland, NOR og døydde i 1814 i Sydnes, Fjelberg, Hordaland, NOR 83 år gamal. Andre namn for Botella var Bodelle, Bothilde, og Botilda. Botella gifta seg med Torger Sjurson Sydnes, son av Siur Johannesson Sydnes d.e. og Siri Torgersdotter, den 13 Jul 1771 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         vi.  Tørres Jørgenson Skartland vart fødd i 1739 i Kjeka, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 15 Sep 1739 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde i 1796 i Skatland, Vikebygd, Hordaland, NOR, 57 år gamal, og vart gravlagd den 9 Feb 1796 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR. Tørres gifta seg med Giertrud Lisbet Johannesdotter, dotter av Johannes Knudson Landa og Brita Øysteinsdotter, den 31 Des 1770 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.


93. Brynilde Ormsdotter, dotter av Orm Andersson og Ingeri Jonsdotter, vart fødd i 1697 i Skatland, Vikebygd, Hordaland, NOR, døydde i 1782 i Kjeka, Fjelberg, Hordaland, NOR 85 år gamal, og vart gravlagd den 19 Mar 1782 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Andre namn for Brynilde var Brønelle og Brønilde.

Brynilde gifta seg med Jørgen Andersson Kjeka cirka 1722 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

94. Siur Johannesson Sydnes d.e. son av Johannes Sjurson Bjelland og Anna Jakobsdotter, vart fødd i 1705 i Bjelland, Skånevik, Hordaland, NOR og døydde den 21 Jun 1783 i Sydnes, Fjelberg, Hordaland, NOR 78 år gamal. Eit anna namn for Siur Johannesson var Ørjens.
(Same som person 80 på side 1)

95. Siri Torgersdotter vart fødd i 1708, døydde i 1784 i Sydnes, Fjelberg, Hordaland, NOR 76 år gamal, og vart gravlagd den 14 Mar 1784 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Siri var Sigrid.
(Same som person 81 på side 1)

100. Svend Øysteinson Hauske, son av Østen Øysteinson Fevold og Ukjend, vart fødd i 1694 i Fevoll øvre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1767 i Hauske, Hjelmeland, Rogaland, NOR 73 år gamal, og vart gravlagd den 5 Apr 1767 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Svend Øysteinson var Svein.

Generelle notat: Swend Østenson var 7 år i 1701. I 1718 var han soldat. Svein vart gift med Anna Toresdotter nedre Fevoll. I 1726 fekk Anna Toresdotter gavebrev frå mor si, Anna Jonsdotter, på 6 merker smør i garden. Det var skifte etter Anna Toresdotter i 1742 Fevoll. Det var ikkje barn i dette ekteskapet.
Svein gifta seg opp att med Anna Ormsdotter frå Øvre Hauge og hadde fem barn med henne. Svein hadde overteke som brukar på Hauske før 1745.
Svend Østenson Hauschen vart gravlagd 5. april 1767, 80 år gamal (som nok er noko for høg alder).
Det vart halde skifte på Hausken i Hjelmeland den 20. mai 1767 etter Svend Østenson mellom enka Anna Ormsdotter og dei 5 barna deira: Østen Svendson 23 år, Orm Svendson 20 år, Svend Svendson 15 år, Anna Svensdotter 19 år og Borgille Svendsdotter 17 år. Etter vurderinga var lausøyre sett til ein verdi av 262.-.7.
Av jordegods er det nemnt "Een Sterboed ejende effter Enkens andgievelse som hendes salig mand havde arved effter En hans afdøde søster nemlig udj gaarden Fiætland i Jelsø" 1 laup smør med bygsel. Totalsummen i buet var på 248-2-15, og av dette fekk enka halvparten 124-1-7. Formyndar for Svend Sbvendson var morbroren John Ormson Hauge. Formyndar for Anna Svendsdotter var morbroren Tosten Ormson Førre og mora Anna Ormsdotter var formyndar for Borgille Svendsdotter under tilsyn av laugvergen sin Ole Olson Mjølhus. "Curator For Østen og Orm Svændsønner andordnes Sergiant Østen Østensen Hægland". Denne "Sergiant" Østen Østenson var son til Østen Østenson på Heggland og må vere brorson til Svend Østenson.
Anna Ormsdotter Hausche vart gravlagd 12. april 1799, 84 år gamal.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1701-teljinga i Fevoll øvre, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

• Futens kassabok: 1762, i Hauske, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Svend Øysteinson gifta seg med Anna Toresdotter, dotter av Tore Larsson Fevold og Anna Jonsdotter d.y., cirka 1720 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Svend Øysteinson gifta seg så med Anna Ormsdotter cirka 1743 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

50        i.  Østen Svendson Espeland. Østen gifta seg med Siri Øysteinsdotter, dotter av Østen Øysteinson Hegland og Borgilla Halvardsdotter, den 24 Jun 1776 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         ii.  Orm Svendson Vormelandsvig vart fødd i 1747 i Hauske, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 20 Nov 1836 i Vormelandsvik, Hjelmeland, Rogaland, NOR 89 år gamal, og vart gravlagd den 25 Nov 1836 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Orm gifta seg med Brithe Pedersdotter, dotter av Peder Vrålson Vormeland og Anna Olsdotter, den 2 Jul 1780 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        iii.  Anne Svendsdotter vart fødd i 1748 i Hauske, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 8 Des 1827 i Hauske, Hjelmeland, Rogaland, NOR 79 år gamal, og vart gravlagd den 19 Des 1827 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Anne var Anna. Anne gifta seg med Østen Øysteinson Hauske d.y., son av Østen Øysteinson Hegland og Borgilla Halvardsdotter, den 7 Jul 1771 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Anne gifta seg så med Ole Jonson Hauske d.y., son av Jon Ormson Vadla og Marthe Olsdotter, den 3 Apr 1783 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         iv.  Borgelle Svendsdotter vart fødd i 1750 i Hauske, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1786 i Kleppa, Hjelmeland, Rogaland, NOR 36 år gamal, og vart gravlagd den 5 Nov 1786 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Borgelle var Borgille. Borgelle gifta seg med Peder Pederson Kleppa, son av Peder Pederson Kleppa og Kari Gudmundsdotter, den 20 Jun 1783 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

          v.  Svend Svendson vart fødd i 1752 i Hauske, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Svend var Knud.


101. Anna Ormsdotter, dotter av Orm Jonson Hauge og Magla Torsteinsdotter, vart fødd i 1715 i Hauge øvre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1799 i Hauske, Hjelmeland, Rogaland, NOR 84 år gamal, og vart gravlagd den 12 Apr 1799 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Futens kassabok: 1762, i Hauske, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Anna gifta seg med Svend Øysteinson Hauske cirka 1743 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

102. Østen Øysteinson Hegland, son av Østen Øysteinson Fevold og Ukjend, vart fødd i 1696 i Fevoll øvre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1761 i Heggland, Hjelmeland, Rogaland, NOR 65 år gamal, og vart gravlagd den 20 Des 1761 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Østen Østenson gifta seg første gong med enka etter Ola Finnson på Heggland, Berta (Brita) Jonsdotter. Ola Finnson hadde fått bygselbrev av sokneprest Jonas Hjelm i 1696 på halve garden (1 laup). Ola og Berta budde på Kyrkhus i Årdal først. Østen må ha gifta seg med Berta ikring 1711-1716, for Ola levde i 1711, og Østen bygsla halve Heggland (1 laup smør) i 1716. Det var skifte etter Berta i 1726. Det var bra velstand i familien. Nettoformua ved skifte etter henne var på 45 riksdalar.
Østen gifta seg opp att med Borghild Torsdotter. I boka for Hjelmeland står det at Borghild Torsdotter var fødd på Måland i Årdal (eg kan ikkje finne ho som dotter til Tore på Måland, men det er ein Tore Olson fødd i 1660 og som var død før 1731, på side 517. Var han faren?).
Det vart halde skifte på Hegland i Hjelmeland den 25. juni 1731 "effter Borgille Toersdaatter, imellum Enchemanden Østen Hegland og deris Søn" som var Østen Østenson 2 år gamal. Faren var verge for sonen som arva "Løsøre till 72..4..13½". Nettoformua var på heile 145 riksdalar. (Det er ikkje nemnt noko om kvar det vart av denne sonen, men ein Østen Østenson vart gravlagd 20. september 1767, 41 år gamal. Dette kan vere sonen deira.)
Tredje kona til Østen heitte Borghild Hallvorsdotter Tuntland.
I 1740 bygsla Østen ½ laup smør i tillegg, slik at bruket på Heggland vart på 1½ laupar smør, som utgjorde ¾ av garden. Frå då av var det eit stort og eit lite bruk på garden. Borghild Hallvorsdotter er nemnt som enke på Heggland saman med barna i 1762. Ho dreiv garden i fleire år før eldste sonen Hallvor tok over som brukar frå ikring 1770. Han dreiv til 1778. Då fekk han kår av systera Sissel og svogeren Øystein Johannesson.
Borghild døydde truleg i til 1778-1781, då kyrkjeboka i denne perioden berre har talet på gravlagde av kvart kjønn. Østen Østenson Hegland vart gravlagd 4. søndag i advent 1761, 69 år gamal.
Ved skifte på Hausken i Hjelmeland den 20. mai 1767 etter Svend Østenson frå øvre Fevoll blir det nemnt: "Curator For Østen og Orm Svændsønner andordnes Sergiant Østen Østensen Hægland". Østen Østenson på Heggland må vere bror til Svend Østenson og sonen til Østen, "Sergiant Østen Østensen Hægland", var då syskenbarn til Østen Svendson og Orm Svendson på Hauske.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1701-teljinga i Fevoll nedre, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Østen Øysteinson gifta seg med Brita Jonsdotter, dotter av Jon Reiarson Sedberg og Marit Nilsdotter, i 1716 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Østen Øysteinson gifta seg så med Borgille Toresdotter, dotter av Tore Olson Måland og Borgele Henriksdotter, cirka 1727 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

          i.  Østen Øysteinson Hegland d.e. vart fødd i 1729 i Heggland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1767 i Heggland, Hjelmeland, Rogaland, NOR 38 år gamal, og vart gravlagd den 20 Sep 1767 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Østen Øysteinson gifta seg så med Borgilla Halvardsdotter cirka 1732 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Halver Øysteinson Hegland vart fødd i 1734 i Heggland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1797 i Heggland, Hjelmeland, Rogaland, NOR 63 år gamal, og vart gravlagd den 17 Mar 1797 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Halver var Halvor.

         ii.  Borgele Øysteinsdotter vart fødd i 1738 i Heggland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1812 i Husstøl, Hjelmeland, Rogaland, NOR 74 år gamal, og vart gravlagd den 18 Mar 1812 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Andre namn for Borgele var Bogele og Borgilla. Borgele gifta seg med Osmund Paulson Husstøl, son av Povel Osmundson Husstøl og Alis Andersdotter, den 29 Jun 1766 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        iii.  Østen Øysteinson Hauske d.y. vart fødd cirka 1740 i Heggland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1780 i Hauske, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 40 år. Østen gifta seg med Anne Svendsdotter, dotter av Svend Øysteinson Hauske og Anna Ormsdotter, den 7 Jul 1771 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         iv.  Anna Øysteinsdotter vart fødd i 1743 i Heggland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1811 i Steinsland, Hjelmeland, Rogaland, NOR 68 år gamal, og vart gravlagd den 30 Jun 1811 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Anna gifta seg med Gaude Johannesson Steinsland, son av Johannes Øysteinson Steinsland og Borgele Olsdotter, den 2 Jun 1771 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

51        v.  Siri Øysteinsdotter. Siri gifta seg med Østen Svendson Espeland, son av Svend Øysteinson Hauske og Anna Ormsdotter, den 24 Jun 1776 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         vi.  Cesilia Øysteinsdotter vart fødd i 1749 i Heggland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 24 Mai 1819 i Heggland, Hjelmeland, Rogaland, NOR 70 år gamal, og vart gravlagd den 31 Mai 1819 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Cesilia var Sidsille. Cesilia gifta seg med Østen Johannesson Hegland, son av Johannes Øysteinson Steinsland og Borgele Olsdotter, den 21 Jun 1778 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


103. Borgilla Halvardsdotter, dotter av Halvard Olson Tuntland og Anna Rasmusdotter, vart fødd i 1710 i Tuntland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1778 i Heggland, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 68 år.

Hendingar i livet hennar var:

• Futens kassabok: 1762, i Heggland, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Borgilla gifta seg med Østen Øysteinson Hegland cirka 1732 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

106. Daniel Ormson Laugaland, son av Orm Jonson Hauge og Anna Danielsdotter, vart fødd i 1712 i Hauge øvre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1764 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR 52 år gamal, og vart gravlagd den 1 Jul 1764 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Daniel Ormson gifta seg med enka på Laugaland, Ragnhild Andersdotter. Dei hadde truleg dottera Anna fødd ikring 1742.
Andre kona til Daniel var Mette Hansdotter frå Kleivaland. Det er ført dottera Ragnhild og sonen Hans som hennar barn.
Tredje kona til Daniel var Marit (ho vert òg kalla Marta) Osmundsdotter frå Kjølvik. Marit er ført som mor til fem barn, men det skal truleg berre vere fire. Det vart halde tre skifte i familien til Daniel på 22 år. I det første etter første kona hans, Ragnhild, var det ein nettoformue på 147 riksdalar. Skifta etter andre kona til Daniel, Mette, (i 1751) og etter Daniel sjølv i 1765, var omlag like rike. Begge låg på ikring 195 riksdalar i netto.

I "Extract Af de udj Hembnes Fierdingens Sorenskriverij og Ryfefølche Fogderj Forfattede Skiffter udj aaret 1743" finn ein:
"Dend 6te Junij blev skiffte halden paa gaarden Løgeland effter afdøde Qvinde Ragnille Anders daatter, mellum hendis mann og børne". Barna var:
1) Anders Jonson 12 år - verge var "Christen Trevland"
2) Anne Danielsdotter 2 år - verge var Faren Daniel Ormson Løgeland.

Og i skifte "Specification" for året 1743:
"Dend 6te Junij blev skiffte holden paa gaarden Løgeland i Hielmeland Skibrede effter dend afdøde Qvinde Ragnille Anders daatter" der arvingane var "dend afdødes børn":
1) Anders Jonson 12 år som arva "udj Løsøre 50-,-8 2/3" med "Christen Trevland af Hesbye Skibrede" som verge
2) Anne Danielsdaatter 2 år som arva "udj Løsøre 25-,-4 1/3" med "Faderen Daniel Ormsen Løgeland" som verge

I "Extract af de udj Hembnes Fiærdingens Sorenskriverij i Ruefølche Fogderij forrettede Arveskiffter udj Aaret 1751" finn ein:
"Dend 23de Junij blef skiffte holden paa gaarden Løgeland effter dend afdøde Qvinde Mætte Hansdatter" og "Dend afdødes børn" var:
1) Hans Danielson 5 år som arva "Løsøre 65-1-5 1/3"
2) Ragnille Danielsdotter 7 år som arva "Løsøre 32-3-10 2/3"
Verge for dei begge var "Faderen Daniel Løgeland".

Daniel Ormson Løgeland vart gravlagd 1. juli 1764, 52 år gamal.

Det var skifte den 15. mars 1765 på Løgeland etter Daniel Ormson og "De Umyndiges Namne og Alder" var:
1) Hans Danielson 18 år som arva "Løsøre til penge anslagen 59-,-3" med Willum Schaar som Curator
2) Ragnille Danielsdotter 20 år som arva "Løsøre til penge anslagen 33-,-1" med "Tosten Førre af Hielmeland" som verge
3) Orm Danielson 2 år som arva "Løsøre til penge anslagen 52-,-5" med "Moderen Marithe Osmunds Dtr. under ansvar af John Houge" som verge
4) Mette Danielsdotter 8 år som arva "Løsøre til penge anslagen 26-,-1" med "Moderen Marithe Osmunds Dtr. under ansvar af John Houge" som verge
5) Anne Danielsdotter 6 år som arva "Løsøre til penge anslagen 26-,-1" med "Moderen Marithe Osmunds Dtr. under ansvar af John Houge" som verge

I kyrkjeboka for Hjelmeland under gravlagde i 1765:
"Anna Daniels Datter af Løgeland blef samme Dag (29. desember) begravet i H. Kgrd. 7 Aar"

I kyrkjeboka for Hjelmeland under gravlagde i 1768:
"Hans Danielsen af Løuland som døde i Holland blev gravfæstet Dom: 18 p. Trinit i H k. 21 Aar"

I skifteprotokollen finn ein:
"Anno 1768 den 1te December.
Blef Riegistrering og vurdering holdet paa gaarden Schaar proprietair gods under Hiælmelands tinlaug effter dend sidstenden aar her hen til Holland bort reiste ungkarl Hans Danielsen som paa bemte sin Reise ved døden er afgangen til paafølgende arveskiffte og deling mellum hans igienlevendes fuld og halfsødskinde."
1) fullsystera Ragnille Danielsdotter 23 år og ugift
2) halvbroren Orm Danielson 5 år
3) halvsystera Mætte Danielsdotter 11 år
4) halvsystera Anne Danielsdotter "gifft med Joen Rasmussen Tøtland."

Daniel Ormson gifta seg med Ragnille Andersdotter i 1741 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

53        i.  Anna Danielsdotter d.e.. Anna gifta seg med Johne Rasmusson Tøtland den 17 Jun 1764 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Daniel Ormson gifta seg så med Mette Hansdotter, dotter av Hans Ommundson Kleivaland og Kari Villumsdotter, i 1744 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Ragnild Danielsdotter vart fødd i 1745 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1804 i Berge, Finnøy, Rogaland, NOR 59 år gamal, og vart gravlagd den 15 Apr 1804 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Andre namn for Ragnild var Ragnela og Ragnille. Ragnild gifta seg med Niels Steinson Ladstein, son av Sten Nilsson Nessa og Marta Jonsdotter, den 20 Okt 1776 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Ragnild gifta seg så med Niels Valentinson Ladstein, son av Valentin Tårnson Aubø og Siri Bjørnsdotter, den 9 Jul 1780 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Ragnild gifta seg så med Anders Pederson, son av Peder Jakobson og Marta Andersdotter, den 28 Jul 1791 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         ii.  Hans Danielson Laugaland vart fødd i 1747 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1768 i Holland, , Noord-Brabant, NLD 21 år gamal, og vart gravlagd den 2 Okt 1768 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Daniel Ormson gifta seg så med Martha Osmundsdotter i 1755 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Mette Danielsdotter vart fødd i 1757 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1774 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR 17 år gamal, og vart gravlagd den 26 Feb 1774 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         ii.  Anna Danielsdotter d.y. vart fødd i 1759 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1765 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR 6 år gamal, og vart gravlagd den 29 Des 1765 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        iii.  Osmund Danielson Laugaland vart fødd i 1761 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 20 Des 1761 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1762 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, i ein alder av 1 år, og vart gravlagd den 28 Feb 1762 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         iv.  Orm Danielson Øyehavn vart fødd i 1763 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 9 Feb 1763 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 21 Feb 1844 i Øyehamn, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 81 år gamal, og vart gravlagd den 1 Mar 1844 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Orm gifta seg med Berthe Ormsdotter d.y., dotter av Orm Larsson Tysdal og Britha Osmundsdotter, den 19 Okt 1794 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.


107. Ragnille Andersdotter, dotter av Anders Kristenson Fevold og Siri Jonsdotter, vart fødd cirka 1710 i Mæle øvre, Årdal, Rogaland, NOR og døydde i 1743 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 33 år.

Generelle notat: Ragnhild Andersdotter er i bygdeboka for Hjelmeland ført som kone til Eivind Torbjørnson Laugaland, men dette er truleg feil. Eivind Torbjørnson hadde ein son som var fødd i 1665. Dersom Ragnhild var mora (som boka om Hjelmeland skriv), må Ragnhild vera fødd før 1648. Syskena til Ragnhild er fødd i tida 1705-1708. Mor til Ragnhild, Siri kan tidlegast vera fødd 1685 (foreldra til Siri gifte seg 1685 med kongebrev), og Ragnhild kan ikkje vera fødd før etter 1700, truleg rundt 1710.

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde den 6 Jun 1743 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Ragnille gifta seg med Jone Osmundson Laugaland, son av Osmund Tjøstelson Kleivaland og Ragnhild Torbjørnsdotter, cirka 1730 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

          i.  Anders Jonson Tuastad vart fødd i 1731 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1818 i Tuastad, Avaldsnes, Rogaland, NOR 87 år gamal. Anders gifta seg med Birthe Oddsdotter, dotter av Odd Ågeson Kalsheim og Kari Rasmusdotter, cirka 1759 i Avaldsnes kyrkje, Avaldsnes, Rogaland, NOR. Ekteskapsstatus: truleg. Anders gifta seg så med Susanna Toresdotter, dotter av Tore Knudson og Susanna Larsdotter, i 1776 i Avaldsnes kyrkje, Avaldsnes, Rogaland, NOR.

Ragnille gifta seg så med Daniel Ormson Laugaland i 1741 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

108. Peder Olson Laugaland, son av Ole Torsteinson Bjelland d.y. og Gunilde Pedersdotter, vart fødd i 1732 i Bjelland indre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 30 Mar 1817 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR 85 år gamal, og vart gravlagd den 9 Apr 1817 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Peder Olson tente hos Marit Osmundsdotter og Daniel Ormson på Laugaland i 1762. Då Daniel døydde eit par år seinare, gifta Peder seg med enka Marit.
Peder bygsla bruket der frå 1765, same året dei gifta seg. Sjølveigar vart han i 1794, då han kjøpte bruket for 550 riksdalar frå Børre Rosenkilde i Stavanger. Marit og Peder hadde seks barn.
Martha Osmundsdotter Løgeland vart gravlagd 10. juni 1807, 67 år gamal.
Peder Olson Løgeland døydde 30. mars og vart gravlagd 9. april 1817, 86 år gamal.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1801-teljinga i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Peder Olson gifta seg med Martha Osmundsdotter den 23 Jun 1765 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Daniel Pederson Laugaland vart fødd i 1766 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 8 Feb 1766 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1791 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 25 år gamal, og vart gravlagd den 30 Jul 1791 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

54       ii.  Ole Pederson Laugaland. Ole gifta seg med Randvei Johannesdotter, dotter av Johannes Børgeson Breiland og Liva Larsdotter, den 12 Jun 1798 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Ole gifta seg så med Kari Jonasdotter, dotter av Jonas Jonson Østerhus og Magla Jonsdotter, den 9 Okt 1811 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        iii.  Hans Pederson Skeie vart fødd i 1771 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 3 Jan 1771 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 26 Apr 1831 i Skeie, Sand, Rogaland, NOR, 60 år gamal, og vart gravlagd den 8 Mai 1831 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR. Hans gifta seg med Malene Klengsdotter, dotter av Kleng Pederson Byrkja og Helga Bårdsdotter, den 3 Jun 1801 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

         iv.  Osmund Pederson Laugaland vart fødd i 1773 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 25 Des 1773 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1774 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, i ein alder av 1 år, og vart gravlagd den 2 Apr 1774 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

          v.  Anna Pedersdotter vart fødd i 1775 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 21 Sep 1775 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1775 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 16 Okt 1775 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         vi.  Peder Pederson Imslandsjøen vart fødd i 1777 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 25 Jan 1862 i Imsland, Imsland, Rogaland, NOR 85 år gamal, og vart gravlagd den 5 Feb 1862 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. Peder gifta seg med Liva Johannesdotter, dotter av Johannes Børgeson Breiland og Liva Larsdotter, den 7 Jul 1801 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


109. Martha Osmundsdotter, dotter av Osmund Jensson Kjølvik og Anna Pedersdotter, vart fødd i 1732 i Kjølvik, Jelsa, Rogaland, NOR, vart døypt den 22 Jun 1732 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR, døydde i 1807 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 75 år gamal, og vart gravlagd den 10 Jun 1807 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Andre namn for Martha var Marit og Marthe.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Martha gifta seg med Daniel Ormson Laugaland i 1755 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Martha gifta seg så med Peder Olson Laugaland den 23 Jun 1765 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

110. Johannes Børgeson Breiland, son av Børge Larsson Breiland og Ranveig Johannesdotter, vart fødd i 1744 i Breiland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1795 i Breiland, Hjelmeland, Rogaland, NOR 51 år gamal, og vart gravlagd den 7 Okt 1795 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Johannes Børgeson var Johanes.

Generelle notat: Johannes Børgeson Breiland var gift med Liva Larsdotter Randa og dei er nemnde med fem barn. Johannes bygsla bruket på Breiland av eigaren Svein Riskedal i 1768. Han betalte då 24 riksdalar i førstebygsel. Femten år seinare kjøpte han bruket.
Johanes Breland vart gravlagd 7. oktober 1795, 52 år gamal (men han var 23 år i 1768 då det var skifte etter faren, og han var umyndig - så han må vere fødd i 1744.)

I skifteprotokollen finn ein:
"Skifte forretning efter afg. Johannes Bergesen Breland Hielmelands Skibrede.
Aar 1796 den 30te Martij indfandt Skifte forvaltnerne sig paa Gaarden Breland, Sielvejende Bondegods, beliggende i Hielmelands Skibrede og Ryefølche fogderie, for derefter foregaaende Lovlig Bekiendgiørelse og ....... efter den sammestæds for en nogen Tid siden ved Døden afgangen Dannemand Johannes Bergesen, hvis efterladte Midler og Ejendele, .... til Lovlig Arveskifte og Deling imellem den afdødes igienlevende ægtefelle Sterfboed Enken Liva Lars Datter paa den enene - og paa den anden Side hendes med afdøde Mand udi Lovlig ægteskap tilsammenavlede Børn 1 Søn og 3de Døttre namlig..":
1) Berge Johannesson 7 år "hvis formynder bliver Moderen .." Liva Larsdotter under tilsyn av "hendes antagen Laugverge den Dannemand Halvor Knudsen Hetland"
2) "Ældste Datter 18 Aar gammel, heder Rangvæg Johannes; til formynder for hende blev indsadt den Dannemand Moderbroderen Biørn Larsen Bielland som ligesaa var tilstæde."
3) "Anden Datter Malene Johannes Datter 16 Aar gammel, hennes formynder bliver den Dannemand Moderbroderen Lars Larsen Rande, som ligens tilstæde."
4) "og Tredie samt yngste Datter Liva Johannes Datter 12 Aar gammel, hvis formynder bliver Moderbroderen den Dannemand Jone Larsen Sande."
Systera Martha Bergesdotter som budde på Breiland "hos hendes nu afdøde Broder Johannes Bergesen som var hendes formynder." Ny formyndar for Martha vart "den Dannemand Lars Larsen Rande".
Skiftet slutta 30. januar 1797.

I skifteprotokollen finn ein:
"Skifte efter Gaardmands Enke Liva Lars Datter Breland, begyndt den 25 Martii og sluttet 7de Augusti 1806.
Aar 186 den 7de August ..... , skifte efter den afdøde Gaardmands kone, Enken Liva Larsdatter Breland i Hjelmelands skibrede, foretaget til slutning og Udlegge ....".
Liva Larsdotter er ikkje å finne ført gravlagd i kyrkjbøkene for Hjelmeland, men må truleg ha døydd i starten av 1806.
Arvingane var "hendes i Ægteskab med forhen afdøde Mand avlede 4 børn, en Søn og 3 Døttre nemlig:"
1) sonen Berge Johannesson 17 år "altsaa umyndig, til hvis formynder udnævnes Morbroderen Bjørn Larssøn Indre Bjelland"
2) eldste dottera Randveig Johannesdotter "gift med Ole Pedersen Løgeland i Hjelmelands Skibrede"
3) Malena Johannesdotter "gift med John Osmundssøn Kleveland"
4) Liva Johannesdotter "gift med Peder Pedersøn Tøtland".

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde den 30 Jan 1797 i Breiland, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Johannes Børgeson gifta seg med Liva Larsdotter den 19 Jun 1773 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Ranveg Johannesdotter (Død som barn) vart fødd i 1774 i Breiland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 19 Nov 1774 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Breiland, Hjelmeland, Rogaland, NOR,.

55       ii.  Randvei Johannesdotter. Randvei gifta seg med Ole Pederson Laugaland, son av Peder Olson Laugaland og Martha Osmundsdotter, den 12 Jun 1798 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        iii.  Mallin Johannesdotter vart fødd i 1780 i Breiland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 30 Jul 1780 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 23 Apr 1862 i Kleivaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 82 år gamal, og vart gravlagd den 29 Apr 1862 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Andre namn for Mallin var Malene og Mallene. Mallin gifta seg med Johne Osmundson Kleivaland, son av Osmund Jonson Vormelandsvig og Liva Bjørnsdotter, den 7 Jul 1801 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         iv.  Liva Johannesdotter vart fødd i 1784 i Breiland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 24 Jan 1784 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Imsland, Imsland, Rogaland, NOR,. Liva gifta seg med Peder Pederson Imslandsjøen, son av Peder Olson Laugaland og Martha Osmundsdotter, den 7 Jul 1801 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

          v.  Berge Johannesson Breiland vart fødd i 1789 i Breiland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 25 Jan 1789 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 14 Okt 1865 i Breiland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 76 år gamal, og vart gravlagd den 25 Okt 1865 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Berge var Børge. Berge gifta seg med Mallena Olsdotter d.e., dotter av Ole Larsson Mosnes og Johanna Sevatsdotter, den 3 Jul 1808 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Berge gifta seg så med Siri Ovesdotter, dotter av Ove Gudmundson Meland og Anna Jonsdotter d.e., den 5 Nov 1839 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


111. Liva Larsdotter, dotter av Lars Osmundson Randa d.y. og Mallene Larsdotter, vart fødd i 1745 i Randa, Fister, Rogaland, NOR og døydde i 1806 i Breiland, Hjelmeland, Rogaland, NOR 61 år gamal.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Breiland, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

• Skifte etter ho vart halde den 7 Aug 1806 i Breiland, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Liva gifta seg med Johannes Børgeson Breiland den 19 Jun 1773 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

112. Peder Olson Foss, son av Ole Pederson Foss og Siri Pedersdotter, vart fødd i 1722 i Nesvik, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1782 i Foss, Hjelmeland, Rogaland, NOR 60 år gamal, og vart gravlagd den 2 Jan 1782 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Peder Olson vart gift første gong med Anna Jonsdotter. Dei hadde fem barn. Anna Joensdotter Foss vart gravlagd 22. november 1760, 36 år gamal.
Peder gifta seg andre gong med Marta Pedersdotter frå Alvseike i Vats og hadde sju barn med henne.
I 1768 inngjekk Peder Olson Foss og Jone Jonson Norda Knutsvik ei noko spesiell kontrakt. Mor til Peder og svigermor til Jone, Siri Pedersdotter Nesvik, hadde ått heile Nesvik, og no var Peder og Jone samde om å dela odelsretten slik at dei vart odelsborne til kvar sin halvpart av garden. Men bruket skulle ikkje delast. Det skulle framleis haldast saman som eitt bruk. Dei av deira barn som måtte vilja gifta seg med kvarandre, skulle få overta bruket.
Peder Foss vart gravlagd i januar 1782, 60 år gamal.
Då Peder var død, overtok eldste sonen til Peder frå første ekteskap bruket og gav folgebrev til stemora Marta Pedersdotter i 1783. Folga hennar var ikkje lita; 10 tønner havrekorn, for til 3 kyr, 8 sauer og 4 lam forutan forsyningar til lys og varme og røkt og pleie i alderdomen.
Martha Pedersdotter Foss vart gravalagd 14. mai 1806, 72 år gamal.

Peder Olson gifta seg med Anna Jonsdotter cirka 1744 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

56        i.  Ole Pederson Fosså. Ole gifta seg med Ragna Sjursdotter, dotter av Siur Larsson Løvik og Berthe Ormsdotter, den 31 Des 1782 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         ii.  Johne Pederson Foss d.e. vart fødd i 1748 i Foss, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1806 i Foss, Hjelmeland, Rogaland, NOR 58 år gamal, og vart gravlagd den 2 Mai 1806 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Andre namn for Johne var John og Jon. Johne gifta seg med Siri Larsdotter, dotter av Lars Gudmundson Eiane og Anna Jensdotter, den 18 Jun 1780 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        iii.  Peder Pederson Nesvik vart fødd i 1751 i Foss, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 23 Jul 1819 i Nesvik, Hjelmeland, Rogaland, NOR 68 år gamal, og vart gravlagd den 31 Jul 1819 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Peder gifta seg med Marthe Jonsdotter, dotter av Jone Jonson Knudsvik og Anna Olsdotter, den 9 Jul 1775 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         iv.  Siri Pedersdotter vart fødd i 1753 i Foss, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 25 Apr 1832 i Knutsvik norda, Hjelmeland, Rogaland, NOR 79 år gamal, og vart gravlagd den 3 Mai 1832 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Siri gifta seg med Jone Jonson Knudsvik, son av Jone Jonson Knudsvik og Anna Olsdotter, den 7 Jul 1776 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

          v.  Johne Pederson Knudsvik d.y. vart fødd i 1757 i Foss, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 5 Nov 1834 i Knutsvik norda, Hjelmeland, Rogaland, NOR 77 år gamal, og vart gravlagd den 9 Nov 1834 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Johne fekk barn med Daarthe Jonsdotter, dotter av Jon Jensson Fiskå og Dorte Rasmusdotter. Ekteskapsstatus: ugift. Dette paret gifta seg ikkje. Johne gifta seg med Gjertrud Olsdotter, dotter av Ole Olson Selvåg og Anik Olsdotter, den 18 Jun 1795 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Peder Olson gifta seg så med Martha Pedersdotter, dotter av Peder Osmundson Stokka og Kari Pedersdotter, cirka 1761 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Anna Pedersdotter vart fødd i 1762 i Foss, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 23 Mai 1762 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1771 i Foss, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 9 år gamal, og vart gravlagd den 15 Okt 1771 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         ii.  Peder Pederson Gjerde vart fødd i 1764 i Foss, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 10 Jul 1831 i Gjerde, Tysvær, Rogaland, NOR 67 år gamal, og vart gravlagd den 7 Aug 1831 i Tysvær kyrkje, Tysvær, Rogaland, NOR. Peder gifta seg med Siri Tomasdotter, dotter av Tomas Danielson Musland og Ranveig Ingebretsdotter, den 2 Jul 1789 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR. Peder gifta seg så med Ingeborg Jonsdotter, dotter av Jon Danielson Vatnaland og Ingeborg Knudsdotter, den 5 Jul 1807 i Skjold kyrkje, Skjold, Rogaland, NOR.

        iii.  Kari Pedersdotter vart fødd i 1766 i Foss, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 16 Jan 1766 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1785 i Foss, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 19 år gamal, og vart gravlagd den 19 Okt 1785 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Kari var Karen.

         iv.  Marta Pedersdotter vart fødd i 1768 i Foss, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 17 Jan 1768 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 2 Sep 1829 i Bjerga austre, Sjernarøy, Rogaland, NOR, 61 år gamal, og vart gravlagd den 11 Sep 1829 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Marta var Marthe. Marta gifta seg med Thomas Tomasson Bjerga, son av Tomas Torgilsson Bjerga og Karen Filipsdotter, den 29 Jun 1799 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

          v.  Berge Pederson Helle vart fødd i 1770 i Foss, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 9 Jul 1770 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 8 Apr 1840 i Helle nedre, Nedstrand, Rogaland, NOR, 70 år gamal, og vart gravlagd den 15 Apr 1840 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Berge var Børge. Berge gifta seg med Elij Jørgensdotter, dotter av Jørgen Tomasson Ohm og Eli Sakariasdotter, den 9 Jul 1794 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Berge gifta seg så med Ingeri Olsdotter, dotter av Ole Jonson Seltveit og Kari Jonsdotter, den 6 Jul 1800 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

         vi.  Anna Pedersdotter vart fødd i 1773 i Foss, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 26 Jan 1773 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Jørstad, Sjernarøy, Rogaland, NOR,. Anna gifta seg med Ole Olson Jørstad, son av Ole Auenson Bergeland og Cecilia Ormsdotter, den 24 Jun 1796 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        vii.  Gudmund Pederson Venja vart fødd i 1774 i Foss, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 28 Des 1774 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 11 Mai 1820 i Venja, Sjernarøy, Rogaland, NOR, 46 år gamal, og vart gravlagd den 22 Mai 1820 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR. Gudmund gifta seg med Karen Knudsdotter, dotter av Knudt Knudson Marken og Kari Eriksdotter, den 11 Mai 1802 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


113. Anna Jonsdotter vart fødd i 1724, døydde i 1760 i Foss, Hjelmeland, Rogaland, NOR 36 år gamal, og vart gravlagd den 22 Nov 1760 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Anna gifta seg med Peder Olson Foss cirka 1744 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

114. Siur Larsson Løvik, son av Lars Monsson Lote og Brite Svendsdotter, vart fødd i 1705 i Lote, Kinsarvik, Hordaland, NOR, vart døypt i Mai 1705 i Vikøy kyrkje, Kvam, Hordaland, NOR, døydde i 1772 i Løvik, Vikedal, Rogaland, NOR, 67 år gamal, og vart gravlagd den 21 Jun 1772 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. Andre namn for Siur Larsson var Sivard og Siver.

Generelle notat: 1. november 1750 vart Siur Hellens (under Hogganvik) kone, Anna Siursdotter, gravlagd 42 år gamal. Dei hadde budd i Ulvik og Ullensvang før dei kom til Vikedal.
Sivard Larsson Hellen og Brite Ormsdotter Haueland vart trulova 12. april og vigde 6. juni 1751.
Den 26. februar 1752 vart det "døbt et Drengebarn Lars. Parent Siur Hellen og Brite Orms D: Test: Johannes Røe, Hans Haueland, Johannes Bircheland, Ingebor og Olia Haagenvig."
Den 4. juni 1752 "graffested Sivard Hellens lille Søn, Lauritz gl: 12 Uger".
Den 18. mai 1753 "døbt et Drengeb. kaldet Ole. Parent: Sivard Hellen og Brite Orms D: Test: Svend Haagenvig, Gunder Haueland, Ingvard Espevold, Frøchen Alida Charlotte von Krogh og Sophi Rougletved."
Den 24. juni 1753 "graffested Sivard Hellens Lille Søn, Ole, gl. 5 Uger."
Den 11. september 1754 vart det "døbt et Drengeb. kaldet Lauritz, Parent: Sivard Hellen og Brite Orms D: Test: Svend Haagenvig, Daniel Søndenaae, Johannes Jons, Ingebor Haagenvig og Borgilde Holmen."
Det er i kyrkjebok for Vikedal under døypte i året 1758 ført dato 28. januar, 1. Januar og så 14 februar. Her må det truleg vere ei feilføring og skulle vore 1. februar "døbt et Pigeb. kaldet Ragna. Par: Sivard Hellen og Brite Orms D: Test: Hans Haueland, Christen Sandenaae, Gunnilde Haagenvig, Herborg ibid og Anna Ivars Datter."
1. april 1768 vart det kasta jord på Siur Hafnens hustru Berthe Ormsdotter, 52 år gamal.
2. juli 1770 vart enkemann Siur Larsson og enka Else Marcusdotter Louwigen trulova og dei vart vigde 18. november 1770.
Det vart kasta jord på Siur Larsson Lauvigen 21. juni 1772, 72 år gamal. 8. september 1776 vart det kasta jord på enken Else Marcusdotter Louwigen, 72 år gamal.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1758-teljinga på Hellen i Hogganvik, Vikedal, Rogaland, NOR.

Siur Larsson gifta seg med Anna Sjursdotter, dotter av Siur Larsson og Ukjend, cirka 1740 i Ulvik kyrkje, Ulvik, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Lisbet Sjursdotter vart fødd den 6 Feb 1744 i Osa, Ulvik, Hordaland, NOR, vart døypt den 9 Feb 1744 i Ulvik kyrkje, Ulvik, Hordaland, NOR og døydde i Søndenå, Vikedal, Rogaland, NOR,. Eit anna namn for Lisbet var Lisbeth. Lisbet gifta seg med Lars Larsson Søndenå den 12 Jun 1774 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

         ii.  Brita Sjursdotter vart fødd den 2 Jul 1746 i Jåstad ytre, Ullensvang, Hordaland, NOR og vart døypt den 2 Jul 1746 i Ullensvang kyrkje, Ullensvang, Hordaland, NOR.

Siur Larsson gifta seg så med Berthe Ormsdotter den 6 Jun 1751 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 12 Apr 1751 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Lauritz Sjurson Hogganvik vart fødd i 1752 i Hogganvik, Vikedal, Rogaland, NOR, vart døypt den 26 Feb 1752 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR, døydde i 1752 i Hogganvik, Vikedal, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 4 Jun 1752 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Lauritz var Lars.

         ii.  Ole Sjurson Hogganvik vart fødd i 1753 i Hogganvik, Vikedal, Rogaland, NOR, vart døypt den 18 Mai 1753 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR, døydde i 1753 i Hogganvik, Vikedal, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 24 Jun 1753 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

        iii.  Lars Sjurson Hogganvik vart fødd i 1754 i Hogganvik, Vikedal, Rogaland, NOR, vart døypt den 11 Sep 1754 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR, døydde i 1810 i Hogganvik, Vikedal, Rogaland, NOR, 56 år gamal, og vart gravlagd den 28 Jan 1810 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Lars var Lauritz. Lars gifta seg med Cetruel Pedersdotter, dotter av Peder Olson Holen og Sigtrud Larsdotter, den 20 Jun 1775 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

57       iv.  Ragna Sjursdotter. Ragna gifta seg med Ole Pederson Fosså, son av Peder Olson Foss og Anna Jonsdotter, den 31 Des 1782 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Ragna gifta seg så med Osmund Johannesson Fosså, son av Johannes Olson Østhus og Elen Osmundsdotter, den 4 Jul 1808 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Siur Larsson gifta seg så med Elsa Markusdotter den 18 Nov 1770 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 2 Jul 1770 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.


115. Berthe Ormsdotter, dotter av Orm Larsson Haugeland og Ragne Hansdotter, vart fødd i 1718 i Haugeland øvre, Imsland, Rogaland, NOR, døydde i 1768 i Helland, Vikedal, Rogaland, NOR 50 år gamal, og vart gravlagd den 1 Apr 1768 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Berthe var Brite.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1758-teljinga på Hellen i Hogganvik, Vikedal, Rogaland, NOR.

Berthe gifta seg med Siur Larsson Løvik den 6 Jun 1751 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR.

116. Johanes Torsteinson Solberg, son av Tosten Pederson Solberg og Borgele Johannesdotter, vart fødd i 1723 i Solbjør, Fister, Rogaland, NOR, døydde i 1804 i Solbjør, Fister, Rogaland, NOR 81 år gamal, og vart gravlagd den 5 Mai 1804 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Johanes Torsteinson var Johannes.

Generelle notat: Johannes Torsteinson Solbjør vart gift med Guro Olsdotter frå Kåda. Dei hadde 10 barn. Johannes fekk skøyte på halve Solbjør frå morbroren sin Knut Johannesson Lovra i 1754. I 1775 vart han eigar av resten av garden òg. Han gav folgebrev til mor si i 1758. Folga var på 3 ¾ tønner havre, ¼ tønne reint korn (bygg) og fór til 2 kyr, 6 sauer og 2 geiter. Sonen Jakob overtok bruket etter Johannes.

Det vart halde skifte den 31. oktober 1796 etter avdøde Jacob Johannesson Solberg mellom enka Ingeborg Rasmusdotter og sonen deira Johannes Jacobson som ikkje var eit år gamal. Det hadde vore registrering og vurdering av eigedelane hans den 28. oktober 1796. Det blir i skiftet nemnt "afdøde Pigebarn Sirie Svendsdatter Fiister" og som det vart lagt fram dokuemnt datert Jelsa den 13. oktober 1796, og som Jacob truleg har vore verge for.
Far til Jacob, Johannes Tostenseon Solberg og brørne Tosten Johanneson Hanasand, Ole Johannesson d.e., Ole Johannesson d.y. og Johannes Johannesson Nessa.
Og dei som skreiv under varmellom andre:
"Tosten Johannesen Hanesand.
Johannes Tostensen Solberg -
Paa sin Søn Ole Johannesen den yngres vegner.
Ole Johannesen den ældre."

Johanes Solberg vart gravlagd 5. mai 1804, 83 år gamal.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1801-teljinga i Solbjør, Fister, Rogaland, NOR.

Johanes Torsteinson gifta seg med Guro Olsdotter cirka 1754 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Thorstein Johannesson Hanasand vart fødd i 1754 i Solbjør, Fister, Rogaland, NOR, døydde den 12 Apr 1828 i Hanasand nedre, Rennesøy, Rogaland, NOR 74 år gamal, og vart gravlagd den 20 Apr 1828 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Andre namn for Thorstein var Torsten og Tosten. Thorstein gifta seg med Siri Larsdotter, dotter av Lars Øysteinson Lauvsnes og Ingeborg Olsdotter, den 6 Jul 1783 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Thorstein gifta seg så med Astri Kristoffersdotter, dotter av Christopher Kristofferson Østebø og Marthe Holgersdotter, den 8 Jul 1804 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

         ii.  Jacob Johannesson Solberg d.e. vart fødd i 1757 i Solbjør, Fister, Rogaland, NOR og døydde i 1796 i Solbjør, Fister, Rogaland, NOR 39 år gamal. Jacob gifta seg med Ingeborg Rasmusdotter, dotter av Rasmus Ommundson Hanasand og Siri Larsdotter, den 12 Jul 1795 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

58      iii.  Johannes Johannesson Solberg. Johannes gifta seg med Kari Pedersdotter, dotter av Peder Knudson Tjøstheim og Guri Toresdotter, den 11 Jul 1791 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

         iv.  Jacob Johannesson Hovdanes d.y. vart fødd i 1763 i Solbjør, Fister, Rogaland, NOR, vart døypt den 23 Jan 1763 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR, døydde den 27 Feb 1836 i Hovda, Fister, Rogaland, NOR, 73 år gamal, og vart gravlagd den 8 Mar 1836 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Jacob gifta seg med Kari Andersdotter den 16 Sep 1787 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

          v.  Borgilla Johannesdotter vart fødd i 1766 i Solbjør, Fister, Rogaland, NOR, vart døypt den 9 Feb 1766 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR, døydde den 28 Okt 1848 i Kleppa, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 82 år gamal, og vart gravlagd den 3 Nov 1848 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Andre namn for Borgilla var Borgelle og Borgille. Borgilla gifta seg med Peder Pederson Kleppa, son av Peder Pederson Kleppa og Kari Gudmundsdotter, den 7 Jul 1788 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

         vi.  Dorthe Johannesdotter vart fødd i 1769 i Solbjør, Fister, Rogaland, NOR, vart døypt den 18 Mar 1769 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR, døydde i 1769 i Solbjør, Fister, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 19 Apr 1769 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

        vii.  Ole Johannesson Solberg vart fødd i 1770 i Solbjør, Fister, Rogaland, NOR, vart døypt den 4 Mar 1770 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR, døydde i 1770 i Solbjør, Fister, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 8 Apr 1770 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

       viii.  Ole Johannesson Bjørheim vart fødd i 1771 i Solbjør, Fister, Rogaland, NOR og døydde i Bjørheim nedre, Strand, Rogaland, NOR. Ole gifta seg med Marthe Sørensdotter den 28 Jun 1801 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.

         ix.  Ole Johannesson Solberg (Tvilling) vart fødd i 1773 i Solbjør, Fister, Rogaland, NOR, vart døypt den 18 Apr 1773 i Solbjør, Fister, Rogaland, NOR, døydde i 1773 i Solbjør, Fister, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 9 Mai 1773 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

          x.  Dorthe Johannesdotter (Tvilling) vart fødd i 1773 i Solbjør, Fister, Rogaland, NOR, vart døypt den 18 Apr 1773 i Solbjør, Fister, Rogaland, NOR, døydde i 1773 i Solbjør, Fister, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 9 Mai 1773 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

         xi.  Ole Johannesson Mjølhus vart fødd i 1774 i Solbjør, Fister, Rogaland, NOR, vart døypt den 26 Okt 1774 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR, døydde den 26 Des 1860 i Mjølhus, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 86 år gamal, og vart gravlagd den 3 Jan 1861 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Ole gifta seg med Anna Larsdotter, dotter av Lars Knudson Mjølhus og Anna Bergesdotter, den 26 Jun 1798 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


117. Guro Olsdotter, dotter av Ole Olson Kåda og Dordi Jakobsdotter, vart fødd i 1733 i Kåda, Fister, Rogaland, NOR, døydde i 1811 i Solbjør, Fister, Rogaland, NOR 78 år gamal, og vart gravlagd den 27 Jan 1811 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Guro Olsdotter vert nemnt som fødd ikring 1741 i boka for Fister. Ho vert nemnt som 60 år i 1801 men mannen Johannes Tostenson er i boka for Fister ført som fødd ikring 1723 og i 1801 er han nemnt som 70 år. Guro skulle då vore 10 år yngre enn mannen og fødd ikring 1733. Dei har ein son på Nedre Hanasand i 1801 som vert nemnt som 46 år då. I futen si kassabok for 1762-1763 bur Johannes Tostensen på Solbjør, men det er ikkje nemnt barn då.
Det vart "kasted Jord" på Guro Olsdotter Solberg den 27. januar 1811, 77 år gamal. Guro må truleg ha vore fødd ikring 1733.

Skifte etter Guro Olsdotter Solberg byrja den 11. mai 1811 og slutta den 12. juli 1811 på sorenskrivarkontoret i Stavanger.
"... afdøde Enke Guro Olsd. Solberg har i sit Ægteskab med sin afdøde Dannemand Johanes Tostensøn Soelberg, har i deres Ægteskab efterladt sig 5 Sønner og 1 Datter, ved Registrerings foretningen var kuns de 2de nærværende Sønner hr: Johanes Næse og Ole Johannesen Meelhus tilstæde ....".
Det blir då nemnt barna:
1) Tosten Johannesson "gift og boer i Hauskens Skibred paa Rennesøen"
2) Johanes Johannesson "er gift og boer paa Gaarden Nessa"
3) Jacob Johannesson "gift og boede her paa Gaarden, men er død for nogre Aar siden og haver efterladt sig 1 Søn" Johannes Jacobson på 15 år "der opholder sig hos Moderen her paa Gaarden Solberg"
4) Ole Johannesson "den ældre boer paa Gaarden Bjørem i Aardahls Skibrede og er gift."
5) Ole Johannesson "den yngre, er gift og boer paa Gaarden Meelhuus i Hielmelands Skibrede"
6) "Datteren Borgille Johannesddr., er gift med Peder Pedersøn Kleppe og boer i bemeldte Skibrede."

I 1801 finn ein Ole Johannesson på "Biørem" i Strand. Han er då 31 år, ugift, og "Tienestekarl" hjå enka Marthe Sørensdotter. Den 28. mars 1801 vart så "Ungk: Ole Johannesøn Solberg" vigd med enka Marthe Sørensdotter Biørem. Denne sonen må vere fødd i 1771, men er ikkje å finne innførd som døypt i kyrkjeboka for Hjelmeland.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Solbjør, Fister, Rogaland, NOR.

• Skifte etter ho vart halde den 12 Jul 1811 i Solbjør, Fister, Rogaland, NOR.

Guro gifta seg med Johanes Torsteinson Solberg cirka 1754 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

118. Peder Knudson Tjøstheim, son av Knud Toreson Tjøstheim og Berta Pedersdotter, vart fødd i 1724 i Tjøstheim, Strand, Rogaland, NOR, vart døypt den 31 Des 1724 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR, døydde i 1774 i Tjøstheim, Strand, Rogaland, NOR, 50 år gamal, og vart gravlagd den 3 Sep 1774 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.

Peder Knudson gifta seg med Guri Toresdotter den 26 Mai 1754 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Jon Pederson Tjøstheim vart fødd i 1755 i Tjøstheim, Strand, Rogaland, NOR, vart døypt den 8 Jun 1755 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR, døydde den 5 Apr 1833 i Tjøstheim, Strand, Rogaland, NOR, 78 år gamal, og vart gravlagd den 14 Apr 1833 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Jon var Jone. Jon gifta seg med Gunvor Tollaksdotter, dotter av Tollak Olson Rossavik og Gunvor Jonsdotter, den 4 Jun 1780 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR. Jon gifta seg så med Ragnild Nilsdotter, dotter av Niels Nilsson Idse og Udbiør Gunnarsdotter, den 3 Nov 1829 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

59       ii.  Kari Pedersdotter. Kari gifta seg med Johans Olson Nessa, son av Ole Kristofferson Nessa og Siri Olsdotter, den 21 Jun 1776 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR. Kari gifta seg så med Johannes Johannesson Solberg, son av Johanes Torsteinson Solberg og Guro Olsdotter, den 11 Jul 1791 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

        iii.  Knud Pederson Barka vart fødd i 1762 i Tjøstheim, Strand, Rogaland, NOR, vart døypt den 21 Feb 1762 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR, døydde den 12 Jun 1832 i Barka, Strand, Rogaland, NOR, 70 år gamal, og vart gravlagd den 21 Jun 1832 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Knud var Knut. Knud gifta seg med Siri Jonsdotter, dotter av Jon Kolbeinson Barka og Marta Endresdotter, den 26 Nov 1786 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.

         iv.  Berthe Pedersdotter vart fødd i 1764 i Tjøstheim, Strand, Rogaland, NOR, vart døypt den 16 Des 1764 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR, døydde i 1796 i Krogevold, Strand, Rogaland, NOR, 32 år gamal, og vart gravlagd den 17 Apr 1796 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR. Dødsårsak: Barselseng. Eit anna namn for Berthe var Berete. Berthe gifta seg med Ole Jonson Krogevold, son av Jon Kolbeinson Barka og Marta Endresdotter, den 25 Jul 1785 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.

          v.  Marthe Pedersdotter vart fødd i 1769 i Tjøstheim, Strand, Rogaland, NOR, vart døypt den 21 Jan 1769 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR, døydde den 5 Des 1836 i Holta, Strand, Rogaland, NOR, 67 år gamal, og vart gravlagd den 13 Des 1836 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR. Marthe gifta seg med Christopher Kristofferson Holta, son av Kristoffer Pederson Voster og Marta Ingebretsdotter, den 30 Mai 1790 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR. Marthe gifta seg så med Niels Olson Holta, son av Ole Larsson og Borgele Olsdotter, den 16 Jul 1797 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.

         vi.  Thore Pederson vart fødd i 1772 i Tjøstheim, Strand, Rogaland, NOR og vart døypt den 14 Jun 1772 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.

        vii.  Anna Pedersdotter vart fødd i 1773 i Tjøstheim, Strand, Rogaland, NOR, vart døypt den 4 Nov 1773 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR, døydde i 1790 i Krogevold, Strand, Rogaland, NOR, 17 år gamal, og vart gravlagd den 13 Jan 1790 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.


119. Guri Toresdotter, dotter av Thore Åselson Krogevold og Kari Oddsdotter, vart fødd i 1731 i Krogevold, Strand, Rogaland, NOR, døydde i 1790 i Krogevold, Strand, Rogaland, NOR 59 år gamal, og vart gravlagd den 14 Feb 1790 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Guri var Guren.

Generelle notat: Guri Thorsdotter Krogevold vart gift første gong i 1754 med Peder Knutson Tjøstheim. Dei hadde 7 barn. Nokre år etter at dei vart gifte, tok dei over bruket på Tjøstheim etter Peder sine foreldre. I 1758 bur Peder sine foreldre hos dei. Då budde òg bror til Peder, Thore Knutson, hos dei. Dei fekk skøyte av søskena til Peder på arven deira i Tjøstheim i 1766. Peder Knutson Tiøsem vart gravlagd "Løverdagen" 3. september 1774, 52 år gamal. Ved skiftet etter Peder var bruttoformua heile 710 riksdalar, og netto var det så mykje som 683 dalar att.
Guri Thorsdotter gifta seg opp att i 1774 med Asgaut Pederson. Asgaut hadde bygsla 1 pund 12 merker smør i Krogvold av Guri og Peder i 1773. Guri hadde to døtre med Asgaut. Asgaut døydde alt ikring 1778.
Guri gifta seg for tredje gong i 1780 med enkemann Peder Asbjørnson på Trevland i Fogn. Ho overlet då bruket på Krogevold til sonen Knut Pederson. Ho sikra seg då ei årleg folge av bruket på 2 tønner havrekorn, foster til ei ku og fire sauer, samt bruk av mark kalla "Grødems-støkket".
Peder Asbjørnson var gift første gong i 1746 med Siri Olsdotter Trevland. Peder hadde fem barn med Siri.
Siri døydde i 1775, og ved skiftet etter henne i 1776 var netto formue noko over 278 riksdalar. Arvingane var enkemannen og barna Kirsti, Ubjørg og Asbjørn. Dei to andre barna var då døde.
Den 6. november 1781 vart det tinglyst makeskiftebrev der Peder Asbjørnson og sonen Asbjørn overdrog bruk B på Trevland til Jon Torkelson for 200 riksdalar. I tillegg til pengane avstod Jon bygslesetelen han hadde til 1 laup 18 merker smør i Tjøstheim, til Asbjørn. Asbjørn var gift med syster til Jon Torkelson og vart brukar på Tjøstheim i Strand. Då Peder vart gift med enka Guri Thorsdotter, flytta han truleg til Strand der Guri hadde sikra seg folge.
"Enke Guri Thorsdatt Krogevold" vart gravlagd 14. februar 1790, 60 år gamal. Då Guri var død, flytta Peder tilbake til Trevland der han døydde i 1795.

Guri gifta seg med Peder Knudson Tjøstheim den 26 Mai 1754 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.

Guri gifta seg så med Aschouth Pederson, son av Peder Asgautson Nag og Jorunn Bjørnsdotter, i 1775 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Joren Asgautsdotter (Død som barn) vart fødd i 1775 i Krogevold, Strand, Rogaland, NOR, vart døypt den 1 Okt 1775 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR og døydde i Krogevold, Strand, Rogaland, NOR,.

         ii.  Joren Asgautsdotter vart fødd i 1778 i Krogevold, Strand, Rogaland, NOR og vart døypt den 9 Aug 1778 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.

Guri gifta seg så med Peder Asbjørnson Trevland, son av Asbiørn Pederson Selvåg og Kirsten Olsdotter, den 12 Nov 1780 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 22 Okt 1780 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.


120. Haldor Larsson Øvrehus, son av Lars Haldorson Øvrehus og Brønelle Johannesdotter, vart fødd i 1707 i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR, døydde i 1772 i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR 65 år gamal, og vart gravlagd den 15 Nov 1772 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Halldor Larsson fekk bygselbrev på heile Øvre Fister i 1737. Etter at kona Brynhild vart enkje fekk ho ei rikeleg folge av sonen. Ho skulle ha 3 tønner havre, 2 tønner "hommels" korn, 1 tønne hartkorn (kveite), ½ tønne malt og ei skjeppe rug. Han skulle fø 2 kyr, 12 sauer og i tillegg ein gris kvart tredje år for henne. Vidare skulle ho ha to par sko kvart år og ved til bruk i huset ho budde i.
På Øvrabø i Fister budde det ei Lisbet Larsdotter med to søner i 1801. Ho hadde truleg fått desse utanfor ekteskap. Jone fødd i 1774 fekk ho med Halldor Halldorson Øvre Fister. Denne Halldor Halldorson må truleg vere son til Brynhild og Halldor.
Haldor Larsson Øvrehus vart gravlag 22. sundag etter treining 1772, 65 år gamal.
Brønle Øvrehus vart gravlagd 16. sundag etter treining 1784, 74 år gamal.

Haldor Larsson gifta seg med Brønle Børgesdotter cirka 1735 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

60        i.  Berje Haldorson Fister. Berje gifta seg med Siri Olsdotter, dotter av Ole Olson Sandanger d.e. og Margarethe Jonasdotter, den 27 Jun 1773 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Berje gifta seg så med Eli Svendsdotter, dotter av Sven Svendson Nådland d.y. og Brønnla Bergesdotter, den 11 Jul 1787 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

         ii.  Brønnele Haldorsdotter vart fødd cirka 1740 i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR og døydde i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Brønnele var Brønille. Brønnele fekk barn med Svend Svendson Stokka d.e., son av Svend Svendson Fister d.e. og Siri Larsdotter. Ekteskapsstatus: ugift.

        iii.  Johannes Haldorson d.e. vart fødd cirka 1742 i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR.

         iv.  Lars Haldorson Sandvik vart fødd i 1744 i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR, døydde i 1796 i Sandvik, Erfjord, Rogaland, NOR 52 år gamal, og vart gravlagd den 14 Feb 1796 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Lars gifta seg med Johanna Olsdotter, dotter av Ole Ånenson Sandvik og Kari Eriksdotter, den 6 Nov 1783 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

          v.  Jonas Haldorson Sigmundstad vart fødd i 1747 i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR, døydde den 11 Jan 1830 i Sigmundstad, Fister, Rogaland, NOR 83 år gamal, og vart gravlagd den 20 Jan 1830 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Jonas gifta seg med Siri Svendsdotter, dotter av Svend Svendson Fister d.e. og Siri Larsdotter, den 28 Jun 1774 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

         vi.  Johannes Haldorson Kråkedal d.y. vart fødd i 1751 i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR og døydde den 13 Nov 1838 i Kråkedal, Imsland, Rogaland, NOR 87 år gamal. Johannes gifta seg med Siri Larsdotter, dotter av Lars Knudson Mjølhus og Brønnele Svendsdotter, den 24 Jun 1786 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        vii.  Haldor Haldorson Fister vart fødd i 1753 i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR og døydde i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR. Haldor fekk barn med Lisbet Larsdotter. Ekteskapsstatus: ugift. Dette paret gifta seg ikkje.

       viii.  Eli Sofie Haldorsdotter vart fødd i 1757 i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR, døydde den 12 Okt 1832 i Nårstad, Jelsa, Rogaland, NOR 75 år gamal, og vart gravlagd den 21 Okt 1832 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Eli var Elen Sophie. Eli gifta seg med Johannes Paulson Kleivaland, son av Paul Johannesson Kleivaland og Siri Tormodsdotter d.e., den 30 Jun 1776 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Eli gifta seg så med Jone Jonson Naarstad d.y., son av Jon Ormson Vadla og Marthe Olsdotter, den 20 Jun 1800 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         ix.  Erik Haldorson Skadberg vart fødd i 1761 i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR, vart døypt den 13 Jan 1761 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR, døydde den 25 Okt 1829 i Skadberg, Sola, Rogaland, NOR, 68 år gamal, og vart gravlagd den 3 Nov 1829 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR. Dødsårsak: Alderdoms Svaghed. Erik gifta seg med Kistine Larsdotter, dotter av Lars Andersson Skår og Christi Reiarsdotter, i 1799 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.


121. Brønle Børgesdotter, dotter av Børge Børgeson Tøtland og Elen Sophie Jonasdotter, vart fødd i 1714 i Tøtland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1784 i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR 70 år gamal, og vart gravlagd den 26 Sep 1784 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

Brønle gifta seg med Haldor Larsson Øvrehus cirka 1735 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

122. Ole Olson Sandanger d.e. son av Ole Ormson Fister og Siri Svendsdotter, vart fødd i 1725 i Midt-Fister, Fister, Rogaland, NOR, døydde i 1804 i Sandanger ytre, Fister, Rogaland, NOR 79 år gamal, og vart gravlagd den 14 Apr 1804 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Ola Olson fekk bygslebrev i 1752 på Ytre Sandanger av soknepresten Søren Hielm. Han var ein velhalden mann og lånte ut pengar til andre. Det syner skiftet etter første kona.
Det var skifte den 19. oktober 1759 på yttre Sandanger etter Margarethe Jonasdotter. Barna var Siri Olsdotter 3½ år og Elij Olsdotter 1½ år. Dei arva begge "12 (merker) i Hille i Stiernerøe 12-,-," og "Løsøre 123-2-5". Verge var "Faderen Ole Olsen Sandanger".
Det var ein netto formue på 542 riksdalar i buet. Kvar av dei to småjentene arva vel 135 riksdalar. Desse jentene var god for ikring 400 riksdalar då dei var fire og to år gamle! To år seinare arva dei nemleg knapt 270 riksdalar etter morfaren Jonas Oddson.
I si tid på garden forbetra Ola garden "med Weyter, Rydning samt Haver og Gierder (---) med stoer Bekostning". For dette betalte sonen eitt hundre riksdalar då han overtok i 1802. Ola fekk sølvmedalje for dyrkningsarbeidet sitt.
I kyrkjeboka for Jelsa den 3. juli 1760 er det ført: Troelaavet Ole Ols: med Marte Ols Datter erholdt Kongl: Dispensation" (dei var tremenningar).
Og 16. juli 1760 "Copuleret Ole Ols: med Marte Ols Dtr".
Ola og Marta (Olsdotter frå Håland i Erfjord) hadde elleve barn.
I futen si kassabok for 1762-1763 under ytre Sandanger er det ført:
"Ole Olsen. Martha Olsdtr. Tjenere: Halvor Børgesen, Margarethe Larsdtr., Ragnille Peersdtr., Johanna Andersdtr., Marthe Larsdtr., Siri Jørgensdtr., Kirsten Hansdtr., Kirsten Biørnsdtr., Siri Larsdtr., Lisbet Jacobsdtr., innerst."
I 1801 er det for "Ole Olsen Huusbonde" på 76 år og "Begge i første egteskab" som sjølvsagt er feil.
Ole Sandanger vart gravlagd den 14. april 1804, 79 år gamal. Det vart "kastet Jord paa Martha Sandanger" den 4. juni 1811, 70 år gamal.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1801-teljinga i Sandanger ytre, Fister, Rogaland, NOR.

Ole Olson gifta seg med Margarethe Jonasdotter cirka 1750 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

61        i.  Siri Olsdotter. Siri gifta seg med Berje Haldorson Fister, son av Haldor Larsson Øvrehus og Brønle Børgesdotter, den 27 Jun 1773 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

         ii.  Elen Olsdotter vart fødd i 1758 i Sandanger ytre, Fister, Rogaland, NOR, døydde i 1796 i Breivik, Hjelmeland, Rogaland, NOR 38 år gamal, og vart gravlagd den 28 Feb 1796 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Andre namn for Elen var Elij og Ellen. Elen gifta seg med Ole Sjurson Breivik d.e., son av Siver Olson Breivik og Inger Olsdotter, den 6 Jul 1777 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

Ole Olson gifta seg så med Martha Olsdotter, dotter av Ole Gudmundson Håland og Anna Kristensdotter, den 16 Jul 1760 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 3 Jul 1760 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Margrethe Olsdotter vart fødd i 1761 i Sandanger ytre, Fister, Rogaland, NOR, vart døypt den 2 Jul 1761 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR, døydde i 1783 i Sandanger ytre, Fister, Rogaland, NOR, 22 år gamal, og vart gravlagd den 6 Des 1783 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Margrethe var Magrethe. Margrethe gifta seg med Orm Pederson Fister, son av Peder Ormson Fister og Kari Halvorsdotter, den 3 Jul 1782 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         ii.  Anna Olsdotter vart fødd i 1764 i Sandanger ytre, Fister, Rogaland, NOR, døydde den 27 Aug 1830 i Byre, Fister, Rogaland, NOR 66 år gamal, og vart gravlagd den 4 Sep 1830 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Anna var Anne. Anna gifta seg med Roal Belestson Byre, son av Belest Roaldson Byre og Cecilia Bjørnsdotter, den 3 Jul 1782 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

        iii.  Ole Olson Sandanger vart fødd i 1766 i Sandanger ytre, Fister, Rogaland, NOR, vart døypt den 25 Des 1766 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR, døydde i 1767 i Sandanger ytre, Fister, Rogaland, NOR, i ein alder av 1 år, og vart gravlagd den 19 Mar 1767 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

         iv.  Marta Olsdotter vart fødd i 1768 i Sandanger ytre, Fister, Rogaland, NOR, vart døypt den 16 Feb 1768 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR, døydde den 12 Des 1847 i Nesheim, Sjernarøy, Rogaland, NOR, 79 år gamal, og vart gravlagd den 19 Des 1847 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Marta var Marthe. Marta gifta seg med Jens Jonson Nesheim, son av Jone Jensson Nesheim og Sirj Gunnarsdotter, den 2 Jul 1789 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

          v.  Ole Olson Bjelland d.e. vart fødd i 1770 i Sandanger ytre, Fister, Rogaland, NOR, vart døypt den 15 Sep 1770 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR, døydde den 18 Jun 1859 i Bjelland, Fister, Rogaland, NOR, 89 år gamal, og vart gravlagd den 26 Jun 1859 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Ole gifta seg med Anna Andersdotter, dotter av Anders Knudson Fevold og Siri Bjørnsdotter, den 24 Jun 1790 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         vi.  Ole Olson Sandanger vart fødd i 1773 i Sandanger ytre, Fister, Rogaland, NOR, vart døypt den 21 Mar 1773 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR, døydde i 1773 i Sandanger ytre, Fister, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 1 Aug 1773 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

        vii.  Sophi Olsdotter vart fødd i 1775 i Sandanger ytre, Fister, Rogaland, NOR, vart døypt den 19 Feb 1775 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR, døydde den 29 Jan 1844 i Lid, Fister, Rogaland, NOR, 69 år gamal, og vart gravlagd den 7 Feb 1844 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Sophi var Sophie. Sophi gifta seg med Christopher Bergeson Barnevik, son av Berge Kristofferson Lid og Engeri Jonsdotter, den 18 Jul 1791 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

       viii.  Ole Olson Sandanger d.y. vart fødd i 1777 i Sandanger ytre, Fister, Rogaland, NOR, vart døypt den 6 Apr 1777 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR, døydde den 21 Okt 1850 i Sandanger ytre, Fister, Rogaland, NOR, 73 år gamal, og vart gravlagd den 29 Okt 1850 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Ole gifta seg med Malene Knudsdotter, dotter av Knud Torbjørnson Fister og Karen Nilsdotter, den 28 Jun 1804 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

         ix.  Mallena Olsdotter vart fødd i Des 1779 i Sandanger ytre, Fister, Rogaland, NOR, vart døypt den 1 Jan 1780 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR, døydde den 15 Mai 1832 i Kleivaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 52 år gamal, og vart gravlagd den 24 Mai 1832 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Andre namn for Mallena var Malene og Mallene. Mallena gifta seg med Haldor Johannesson Kleivaland, son av Johannes Paulson Kleivaland og Eli Sofie Haldorsdotter, den 21 Jun 1804 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

          x.  Orm Olson Sandanger (Død som barn) vart fødd i 1784 i Sandanger ytre, Fister, Rogaland, NOR, vart døypt den 8 Apr 1784 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR og døydde i Sandanger ytre, Fister, Rogaland, NOR,.

         xi.  Orm Olson Hidle vart fødd i 1788 i Sandanger ytre, Fister, Rogaland, NOR, vart døypt den 18 Apr 1788 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR, døydde den 3 Feb 1828 i Hidle søndre, Sjernarøy, Rogaland, NOR, 40 år gamal, og vart gravlagd den 14 Feb 1828 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR. Orm gifta seg med Ingeborg Valentinsdotter, dotter av Valentin Tårnson Aubø og Anna Bjørnsdotter, den 26 Jun 1816 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


123. Margarethe Jonasdotter, dotter av Jonas Oddson Sandanger og Margrete Larsdotter, vart fødd cirka 1720 i Sandanger ytre, Fister, Rogaland, NOR og døydde i 1759 i Sandanger ytre, Fister, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 39 år.

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde den 19 Okt 1759 i Sandanger ytre, Fister, Rogaland, NOR.

Margarethe gifta seg med Ole Olson Sandanger d.e. cirka 1750 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

124. Lars Sjurson Riveland d.e. son av Sjur Dritland og Åsa Dritland, vart fødd i 1704 i Dritland, Årdal, Rogaland, NOR og døydde i 1776 i Riveland, Årdal, Rogaland, NOR 72 år gamal.

Generelle notat: Lars Sivertson Viglesdal hadde Riveland ved matrikkelopptaket i 1731. Ved takseringa etter det store elvebrotet i 1744 hadde Lars Sjurson (Sivertson) bruket, som hadde 1 laup skyld.
Ved manntalet 1758 er heile familien nemnt. Sonen Sivert (Sjur) overtok bruket. Lars var då gift for andre gong, og Anna Andersdotter må då vera død før 1758, truleg før 1751. For sonen Peder som vert nemnt på Langeland i Fogn var fødd ikring 1751 og var truleg son til Lars og andre kona Marta Pedersdotter. Peder Langeland har kalla første dotter si Marta, truleg etter mora. Martha Riveland vart gravlagd 15. mai 1791, 58 år gamal.

Lars Sjurson gifta seg med Anna Andersdotter cirka 1735 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Malene Larsdotter vart fødd i 1736 i Riveland, Årdal, Rogaland, NOR og døydde i 1805 i Riveland, Årdal, Rogaland, NOR 69 år gamal.

62       ii.  Sjur Larsson Riveland. Sjur gifta seg med Siri Sebjørnsdotter, dotter av Sebjørn Svendson Igland og Birthe Larsdotter, den 18 Jun 1769 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

Lars Sjurson gifta seg så med Martha Pedersdotter cirka 1751 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

          i.  Peder Larsson Langeland vart fødd i 1751 i Riveland, Årdal, Rogaland, NOR, døydde den 13 Okt 1832 i Langeland, Finnøy, Rogaland, NOR 81 år gamal, og vart gravlagd den 23 Okt 1832 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Peder gifta seg med Ragnille Nilsdotter, dotter av Niels Henrikson Langeland og Guri Olsdotter, den 17 Jun 1781 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.


125. Anna Andersdotter døydde cirka 1750 i Riveland, Årdal, Rogaland, NOR,.

Anna gifta seg med Lars Sjurson Riveland d.e. cirka 1735 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

126. Sebjørn Svendson Igland vart fødd cirka 1710 og døydde i 1779 i Igland, Årdal, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 69 år. Eit anna namn for Sebjørn Svendson var Sigbjørn.

Generelle notat: Sebjørn (Sigbjørn) Sveinson gifta seg med enka på Staurland, Berta Larsdotter, og dei flytta til Igland i Årdal. Sebjørn Sveinson står med Igland ved sjeleregisteret i 1758. Ein svigerson overtok garden. Sebjørn Sveinson er ikkje nemnt som brukar på Staurland i boka om Fister. Det står berre at han gifte seg med enka Brita og flytte til Egland, Årdal.
Ved skifte etter Brita (Berta) Larsdotter i 1771 er det 15 merker smør i Igland, etter skøyte 1755. Ved skifte etter Sebjørn var det 1 pund smør i Igland.
Berta og Sebjørn hadde fem barn.

Sebjørn Svendson gifta seg med Birthe Larsdotter cirka 1742 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Anna Sebjørnsdotter vart fødd i 1743 i Igland, Årdal, Rogaland, NOR, døydde i 1799 i Igland, Årdal, Rogaland, NOR 56 år gamal, og vart gravlagd den 22 Feb 1799 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Anna gifta seg med Thore Jonson Igland, son av Jone Jonson og Astri Toresdotter, den 28 Jun 1772 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

         ii.  Brath Sebjørnson Igland vart fødd i 1744 i Igland, Årdal, Rogaland, NOR, døydde i 1768 i Igland, Årdal, Rogaland, NOR 24 år gamal, og vart gravlagd den 5 Jun 1768 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

        iii.  Britta Sebjørnsdotter vart fødd i 1745 i Igland, Årdal, Rogaland, NOR, døydde i 1794 i Sedberg fremre, Årdal, Rogaland, NOR 49 år gamal, og vart gravlagd den 1 Mar 1794 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Britta var Berthe. Britta gifta seg med Christopher Olson Sedberg, son av Ole Ingebretson Hjelmelandsvåg og Ingeborg Jakobsdotter, den 24 Jun 1766 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

63       iv.  Siri Sebjørnsdotter. Siri gifta seg med Sjur Larsson Riveland, son av Lars Sjurson Riveland d.e. og Anna Andersdotter, den 18 Jun 1769 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

          v.  Thora Sebjørnsdotter vart fødd i 1753 i Igland, Årdal, Rogaland, NOR, døydde i 1768 i Igland, Årdal, Rogaland, NOR 15 år gamal, og vart gravlagd den 5 Jun 1768 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.


127. Birthe Larsdotter vart fødd i 1711, døydde i 1771 i Igland, Årdal, Rogaland, NOR 60 år gamal, og vart gravlagd den 3 Mar 1771 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Birthe var Brita.

Birthe gifta seg med Bratt Pederson Staurland, son av Peder Brattson Jørmeland og Brita Pedersdotter, cirka 1734 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Peder Brattson vart fødd i 1736 i Helgaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         ii.  Birthe Brattsdotter vart fødd i 1739 i Staurland, Fister, Rogaland, NOR og døydde i Tjensvoll nedre, Hetland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Birthe var Brita. Birthe gifta seg med Tollev Knudson den 30 Okt 1763 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

Birthe gifta seg så med Sebjørn Svendson Igland cirka 1742 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

Åttande generasjon (4x tippoldeforeldre)

horizontal rule


128. Johannes Larsson Josnes, son av Lars Johannesson Josnes og Lisbeth Larsdotter, vart fødd i 1655 i Josnes, Kvinnherad, Hordaland, NOR og døydde i 1700 i Josnes, Kvinnherad, Hordaland, NOR 45 år gamal.

Generelle notat: Johannes Larsson var truleg son til Lars Johannesson Josnes og kona Lisbeth Larsdotter Hjortås. Lars Johannesson kan vere son til Johannes Josnes som var nemnt i 1603 som sjølveigande bonde.
Johannes Larsson var brukar på Josnes ikring 1680-1700. Han fekk døypt barna Mats i 1693 og Kari i 1695. Lisbet som vart gift til Helland var nok òg ei dotter til Johannes.
I 1701 er ikkje Johannes nemnd på Josnes, men på Lund bur ein Lars med Madz Johansen 12 år stifsønn tiener hr. Willem og Olle Johansen 8 år stifsønn hieme. Kona til Lars heitte Marta Madsdotter, og må ha gifta seg i 1701 med Lars på Lund. Johannes Larson og Marta Madsdotter kan ha fått sonen Johannes (på Røyrvik) etter at Johannes var død og etter manntalet vart teke, og oppkalla etter faren. Både Lisbet på Helland og sidan Røyrvik og Johannes Røyrvik har ein son kalla Mats og som talar for at dei høyrer til denne familien.

Johannes Larsson gifta seg med Marta Madsdotter cirka 1685 i Kvinnherad kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Lisbet Johannesdotter vart fødd i 1689 i Josnes, Kvinnherad, Hordaland, NOR, vart døypt den 9 Feb 1689 i Kvinnherad kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, NOR, døydde i 1764 i Røyrvik øvre (Husnes), Kvinnherad, Hordaland, NOR, 75 år gamal, og vart gravlagd den 27 Okt 1764 i Husnes kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Lisbet var Lisbeth. Lisbet gifta seg med Torger Gunnarson Helland, son av Gunnar Torgerson Ripel og Ukjend, den 15 Nov 1722 i Husnes kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, NOR. Lisbet gifta seg så med Mogns Mikkelson Røyrvik, son av Mikel Knudson Hillestad og Madele Monsdotter, den 1 Nov 1745 i Husnes kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         ii.  Madz Johannesson Fet vart fødd i 1693 i Josnes, Kvinnherad, Hordaland, NOR, vart døypt den 1 Okt 1693 i Kvinnherad kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, NOR og døydde i 1736 i Fet øvre, Kvinnherad, Hordaland, NOR, 43 år gamal. Madz gifta seg med ukjend.

        iii.  Kari Johannesdotter vart fødd i 1695 i Josnes, Kvinnherad, Hordaland, NOR og vart døypt den 2 Mar 1695 i Kvinnherad kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, NOR.

         iv.  Ole Johannesson vart fødd i 1697 i Josnes, Kvinnherad, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Ole var Olle.

64        v.  Johannes Johannesson Sæbø. Johannes gifta seg med Synneve Johannesdotter den 1 Nov 1726 i Husnes kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, NOR.


129. Marta Madsdotter, dotter av Mads Torgerson Nes og Herborg Herlaugsdotter, vart fødd cirka 1665 i Nes, Kvinnherad, Hordaland, NOR og døydde i Lund, Kvinnherad, Hordaland, NOR.

Marta gifta seg med Johannes Larsson Josnes cirka 1685 i Kvinnherad kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, NOR.

Marta gifta seg så med Lars Olson Lund i 1701 i Kvinnherad kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

          i.  Erik Larsson Lund vart fødd i 1709 i Lund, Kvinnherad, Hordaland, NOR og døydde i Lund, Kvinnherad, Hordaland, NOR. Erik gifta seg med Lisbet Jakobsdotter, dotter av Jakob Torkelson Omvik og Ane Olsdotter, cirka 1735 i Kvinnherad kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, NOR.


132. Endre Svendson Sjo vart fødd i 1666, døydde i 1744 i Sjo, Fjelberg, Hordaland, NOR 78 år gamal, og vart gravlagd den 3 Mar 1744 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Generelle notat: Endre Svenson var bygslemann på Sjo i 1723. Han var gift med Kari Botolvsdotter. Det er ikkje nemnt nokon barn til Kari og Endre i bygdeboka for Fjelberg, men dei hadde seks barn i følgje skifte etter Endre Svendson den 25. juli 1744. Hans Endreson Sætre og Svein Endreson Fjelland var brør. Det er ikkje kjent kvar dei var frå står det. Dei var barn til Endre og Kari. På indre Økland i Valestrand budde ein annan son, Bottolv Endreson som var frå Sætre i Fjelberg. Bottolv døydde i 1732, 28 år gamal.
"Fest: Purif. Mariæ (2. februar i 1741) gravfæst Endre Sioes kone Kari Botolvsd. gl. 74 Aar."
Endre Svendson vart trulova Dom. 16 a Trin. og vigd Fer. 3 Nat. Xti. 1741 i Eid kyrkje med enka Guri Larsdotter (enka etter Nils Olson Sjovangen). Guri og Endre hadde ikkje barn.
"Fer 2 Paschat (2. påskedag 1744) i Eid: Gravfæst Endre Svendsen Sioe, gl. 78 Aar".
I skifteprotokollen finn ein:
"1744 dend 25 July, blev holden rigtig skiffte og ... paa gaarden Sioe udj Schaanevigs .... effter dend ved døden afgangne mand Indre Svendsen forne helminstadsbonde og døde .... Husmand effterladte Enke Gurj Lars Sættre og Børnene namblig: Hans Indresen Sættre, Svend Indresen Fielland, Jens Indresen Alne, Bottulf Indresen er død og efterladt sig en Søn namnlig Indre Bottulfsen 10 aar gl, Helga Indresdatter død og effterladt sig 2 sønner ..: Niels Knudsen 10 aar gl: Bottel Knudsen 8 aar gl: og Karen Indresdatter gifft med Johannes Tvedt paa Huglerøen, ...".

I skifteprotokollen finn ein skiftet etter sonen Svend:
"A 1769 dj: 12d Junj blev holdt Skifte paa Gaarden Fielland ...... effter Afg. Svend Endresen Imellem hands effterladte Enke Randvæg OlsD.og som deres 3de tilsammenavlende Sønne ved Døden ere afgangene da i deres Stæd den Sahl. Mands mærmeste Slægt som var Hands Sødskende, saasom 3 Brødere og 2 Søstere, .." som var:
1) Hans Endreson Sætre som var død og hadde etterlete seg 2 søner og 2 døtre: Søren Hansson Sætre, Endre Hansson Wahlen, Kari Hansdotter gift med Ole "Arbeids Mand, og boende i Bergen", Ragnelle Hansdotter gift med Johannes Johannesson Tofte
2) Botel Endreson Øchland var død og etterlet seg sonen Endre Bottelson som var gift og budde på Hauge i Stord prestegjeld
3) Jens Endreson gift og budde på Alne
4) Kari Endresdotter gift med Johanes Tvedt på Huglo, men var død og etterlet seg dottera Anna Johansdotter gift med Lars Grindem "og boende på forne gaard i Føyens Skibrede"
5) Helge Endresdotter var gift med Knud Eide men var død og etterlet seg sonen Bottel Knudson.

Endre Svendson gifta seg med Kari Botolvsdotter cirka 1690 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Kari Endresdotter vart fødd i 1690 i Sætre, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde i 1769 i Tveit (Huglo), Stord, Hordaland, NOR 79 år gamal, og vart gravlagd den 7 Okt 1769 i Stord kyrkje, Stord, Hordaland, NOR. Kari gifta seg med Johanes Olson Tveit, son av Ole Larsson Tveit og Ukjend, cirka 1720 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Kari gifta seg så med Tollach Larsson Langeland, son av Lars Nilsson Arnevik og Anna Tollaksdotter, den 7 Aug 1746 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         ii.  Helga Endresdotter vart fødd cirka 1698 i Sætre, Fjelberg, Hordaland, NOR og døydde i 1733 i Eide, Fjelberg, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 35 år. Helga gifta seg med Knud Nilsson Sjovangen i 1730 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

66      iii.  Hans Endreson Sætre. Hans gifta seg med Ragnele Sørensdotter, dotter av Søren Olson Fjelland og Anna Monsdotter, cirka 1724 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

         iv.  Botolf Endreson Økland vart fødd i 1704 i Sætre, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde i 1732 i Økland indre, Valestrand, Hordaland, NOR 28 år gamal, og vart gravlagd den 19 Jul 1732 i Valestrand kyrkje, Valestrand, Hordaland, NOR. Botolf gifta seg med Anne Mikkelsdotter, dotter av Mikel Knudson Hillestad og Madele Monsdotter, cirka 1730 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

          v.  Svend Endreson Fjelland vart fødd i 1709 i Sætre, Fjelberg, Hordaland, NOR og døydde den 26 Apr 1769 i Fjelland, Fjelberg, Hordaland, NOR 60 år gamal. Svend gifta seg med Randvei Olsdotter i 1737 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

         vi.  Jens Endreson Alne vart fødd i 1715 i Sætre, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde i 1796 i Alne, Vikebygd, Hordaland, NOR 81 år gamal, og vart gravlagd den 1 Des 1796 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR. Jens gifta seg med Jorand Sjursdotter, dotter av Siur Gunnarson og Ukjend, i 1736 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR. Jens gifta seg så med Kari Ivarsdotter, dotter av Iver Kristenson Alne og Kari Eriksdotter, den 16 Mai 1756 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Endre Svendson gifta seg så med Guro Larsdotter, dotter av Lars Toreson Bauge og Mari Larsdotter, den 27 Des 1741 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 17 Sep 1741 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.


133. Kari Botolvsdotter vart fødd i 1666, døydde i 1741 i Sjo, Fjelberg, Hordaland, NOR 75 år gamal, og vart gravlagd den 2 Feb 1741 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Kari gifta seg med Endre Svendson Sjo cirka 1690 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

134. Søren Olson Fjelland, son av Ole Halvardson Hetland og Ragnilda Kristensdotter, vart fødd i 1670 i Hetland nordre, Ølen, Hordaland, NOR, døydde i 1756 i Fjelland, Fjelberg, Hordaland, NOR 86 år gamal, og vart gravlagd den 7 Mar 1756 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Generelle notat: Gardsnamn som er samansett med -land, er på øyane i Fjelberg for det meste utskilt frå eit morbruk i yngre jernalder, for Fjelland var morbruket Tofte. Det er ikkje offisielt registrerte fornfunn på garden, og det peikar vel òg i retning av sein utskiljing, som vil seie opp mot historisk tid.
Namnet Fjelland tyder mogeleg som det lyder, landet eller den delen av Landa som ligg under fjellet. Men det er trekk ved uttalen som får ein til å stussa. Me skulle venta at uttalen var Fjedland. Dette kan tyde på at første delen av namnet ikkje kjem av fjell men av det gamle fjal, det same som me har i Fjaler. Det kunne såleis tyde landet eller garden som er samansett av mange bøstykke, skilde av res og hamrar.
Første gongen me møter Fjelland, er i skattelista for 1519. Nils var einaste brukar på Fjelland då. Johannes Fjelland skatta 1 dalar for Fjelland 1563. Han bygsla av Klosteret, og det ser ut til at han hadde garden udelt og åleine. Men Johannes var også jordeigar, om ikkje på Fjelland, med parti mellom anna Sæbø på Borgundøy. I 1590 var han klosterlensmann, og me kan følgja han som einaste bygslemann til 1610. Jon Fjelland tok då over bygsla, mogeleg var han son til Johannes, og Johannes sjølv vart no ført øydegardsmann. Det var ikkje uvanleg at den gamle bygslemannen fekk slik status når ungdommen tok over. I somme høve vart nemninga bruka for di den gamle dyrka seg eit plass, men like snart vart nemninga bruka om uspesifiserte husmannskår. Jon sat no med bygsla til ut i 1630-åra. Ved bygsletakseringa i 1633 vart garden sett til 2 laupar smør 2 huder. Det er opplyst at med i denne taksten er "dennd underliggende Ødegaard", det vil seie Gravdal. Garden er "vel behielpelig", står det, og held seg sjølv med hustømmer og ved. Det var kvern til garden. Bård og Johannes bruka i 1647 kvar sin halvdel, så no var garden delt i to bruk. Bård var den som stod seg best av dei to. Han åtte ein mindre part i Sæbø på Borgund, der han tok landskyld av 1 ½ våg korn. Han var såleis i ætteline med Johannes d.e. Men Johannes d.y. var òg jordeigar, med part i Sunde i Kvinnherad. Dette kan peika mot slekt til folket på Sunde, men meir truleg er det vel at Johannes hadde arva parten i Sunde frå Johannes d.e. Johannes, fødd ikring 1610, Jonas fødd ikring 1625 og Bård fødd ikring 1595, var brukarane i 1665. Men det er framleis berre to bruk, for Bård hadde på vanleg vis gitt frå seg halve bruket sitt til Jonas.
Søren Olson fødd ikring 1670 og Johannes Johannesson fødd ikring 1680 var bygslemenn på Fjelland ved folketeljinga i 1701. Lars Nilsson fødd i 1657 og Søren Olson heitte bygslemennene då dei synfór garden i 1702 i det høve at garden no ei tid hadde vore frigard for offiser Major Montagne Lillienskiold. Lars var komen til gard og bygsle på Fjelland då han gifte seg med enka etter Johannes Johannesson, som var den siste av den gamle brukar-rekkja på garden. Det blir i høve synfaringa opplyst at det ikkje er husmannsplass under garden, og heller ikkje kvern lenger. Skogen var i god stand, seiest det. Like vel vart Lars saksøkt og dømd for ulovleg skoghogst same året. Han hadde over tre år hogge og selt tømmer til ein samla verdi av vel 8 Riksdalar. Etter lov og regel kunne han hogga årleg til ein verdi tilsvarande halve landskylda, det vil seie her 1 Riksdalar, 5 ort, 4 skilling. Kort etter, i 1711, vert det opplyst at Lars Nilsson på Fjelland bruka halve Gravdal som jord i tillegg. Det same gjorde Søren Fjelland.
Lensrekneskapen for Halsnøy klosterlen i 1633 fortel at landskylda for Fjelland var 2 laupar smør 2 huder, og garden kunne så 6 tønner havre. Garden var "vel behielpelig inden och uden Gierdis". Det var skog, og det var kvern til garden. Det står og at garden vart taksert med "dend underligende Ødegaard", Gravdal, som alt då var tillegg jord for bygslemannen Jon på Fjelland. Kvegskattelista for 1657 syner to jamgode bruk. Bård og Johannes fødde hest, 7 kyr, 4 ungbeist og nokre smålog kvar. I 1665 hadde buskapen auka til 28 beist samla, og i alt sådde dei 6 tønner havre og hausta 24 tønner. I 1723 var det framleis to brukarar, Lars og Tørres. Dei sådde til saman ½ tønne bygg og 6 tønner havre, som gav att 32 tønner. Samla buskap var 14 kyr, 5 ungbeist, 24 sauer, og begge hadde hest.
Søren Olson var frå Nordhus står det, og på Nordhus var det ein Ola Johannesson som var brukar frå 1600 og utover. Dette kan vere far eller oldefar til Søren, for Søren har ein son som heiter Johannes. Elles er det ein Ola Monsson som var brukar i 1632. Det er ikkje kjent nokon Ola på Nordhus i tida 1660-1670.
Søren vart gift første gong med Anna Monsdotter Sjo som døydde ikring 1711.
I skifteprotokollen finn ein:
"Anno 1711 dend 10. mai Blef halden Rigtig Skiffte og Deeling paa Enn Halsnøe Closter underliggende garrd Fielland kaldet i Skaaneviigs Skibrede, effter afgangne Anna Mogensdatter som sammesteds levde og Døde, og det imellem hendes igienn lefuende Mand Søfren Olsøn og deres sammen Aflede 3de børn 2 sønner og 1 datter nafne: Mogens Søfrensen 11 aar gl; Johannes Søfrensøn 6 aar gl; og Ragnilda Søfrensdatter 14 aar gl; som alle er hieme hos Faderen, som betvitnings Mænd indfant sig Closter Lensmanden Johannes Sioe Knud Søbøe og Niels ...".
Søren kan så ha gifta seg opp att med ei Kari og hatt dottera Kari med henne (og kan hende fleire barn).
Søren Olsen Fielland vart gravfesta Dom Invocavit (7. mars) 1756, 85 år gamal.

Søren Olson gifta seg med Anna Monsdotter cirka 1689 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

67        i.  Ragnele Sørensdotter. Ragnele gifta seg med Hans Endreson Sætre, son av Endre Svendson Sjo og Kari Botolvsdotter, cirka 1724 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

         ii.  Mons Sørenson Nordhus vart fødd i 1700 i Fjelland, Fjelberg, Hordaland, NOR og døydde i Nordhus, Fjelberg, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Mons var Mogens. Mons gifta seg med Vibeke Ivarsdotter, dotter av Ivar Andersson Helvik og Dortea Abelsdotter, cirka 1725 i Husnes kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, NOR. Mons gifta seg så med Johannesdotter? cirka 1734 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

        iii.  Johanes Sørenson Dommersnes vart fødd i 1705 i Fjelland, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde i 1751 i Dommersnes nedre, Vikebygd, Hordaland, NOR 46 år gamal, og vart gravlagd den 24 Jun 1751 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR. Johanes gifta seg med Angunna Olsdotter den 1 Apr 1742 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR.

Søren Olson gifta seg så med Kari i 1712 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

          i.  Kari Sørensdotter vart fødd i 1714 i Fjelland, Fjelberg, Hordaland, NOR og døydde den 9 Feb 1763 i Fjelland, Fjelberg, Hordaland, NOR 49 år gamal. Kari gifta seg med Axel Andersson Fjelland, son av Anders Andersson Helvik og Mette Pedersdotter, i 1737 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.


135. Anna Monsdotter, dotter av Mons Nilsson Sjo og Guri Olsdotter, vart fødd cirka 1668 i Sjo, Fjelberg, Hordaland, NOR og døydde i 1711 i Fjelland, Fjelberg, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 43 år.

Anna gifta seg med Søren Olson Fjelland cirka 1689 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

136. Hans Endreson Sætre, son av Endre Svendson Sjo og Kari Botolvsdotter, vart fødd i 1700 i Sætre, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde i 1745 i Sætre, Fjelberg, Hordaland, NOR 45 år gamal, og vart gravlagd den 16 Mai 1745 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.
(Same som person 66 på side 1)

137. Ragnele Sørensdotter, dotter av Søren Olson Fjelland og Anna Monsdotter, vart fødd i 1697 i Fjelland, Fjelberg, Hordaland, NOR og døydde den 9 Jun 1772 i Sætre, Fjelberg, Hordaland, NOR 75 år gamal. Eit anna namn for Ragnele var Ragnilla.
(Same som person 67 på side 1)

140. Stig Gunnarson Børve, son av Gunnar Monsson og Ingeborg, vart fødd i 1651 i Fonneland, Kvam, Hordaland, NOR og døydde i 1710 i Børve, Kvam, Hordaland, NOR 59 år gamal.

Stig Gunnarson gifta seg med Eli Olsdotter i 1695 i Øystese kyrkje, Kvam, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Gunnar Stigson Laupsa vart fødd i 1695 i Laupsa, Kvam, Hordaland, NOR og døydde i 1695 i Laupsa, Kvam, Hordaland, NOR.

         ii.  Ingebjørg Stigsdotter vart fødd i 1696 i Laupsa, Kvam, Hordaland, NOR og døydde i 1764 i Børve, Kvam, Hordaland, NOR 68 år gamal. Ingebjørg gifta seg med Nils Olson, son av Ole Oddmundson og Brita Jansdotter.

        iii.  Ole Stigson Børve vart fødd i 1698 i Børve, Kvam, Hordaland, NOR og døydde i 1753 i Børve, Kvam, Hordaland, NOR 55 år gamal. Ole gifta seg med Anna Olsdotter, dotter av Ole Arneson Reistveit og Ragnhild Jansdotter, i 1724 i Vikøy kyrkje, Kvam, Hordaland, NOR.

70       iv.  Lars Stigson Sæbø. Lars gifta seg med Barbra Andersdotter, dotter av Anders Olson Sæbø og Marta Jonsdotter, cirka 1738 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Lars gifta seg så med Margrete Johannesdotter, dotter av Johannes Johannesson Sæbø og Synneve Johannesdotter, den 8 Aug 1756 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

          v.  Jorunn Stigsdotter vart fødd i 1706 i Børve, Kvam, Hordaland, NOR og døydde i 1706 i Børve, Kvam, Hordaland, NOR.


141. Eli Olsdotter, dotter av Ole Tormodson og Jorunn Olsdotter, vart fødd i 1663 i Laupsa, Kvam, Hordaland, NOR og døydde i 1726 i Børve, Kvam, Hordaland, NOR 63 år gamal.

Generelle notat: Stig Gunnarson frå Fonneland vart gift i 1695 med Eli Olavsdotter Laupsa. Dei hadde fem barn.
Stig budde på Laupsa ei tid etter at han var gift, og har truleg etterlete seg eit minne der, "Stigagjerdet", som han skal ha rudda. Han kom til Børve i 1697 og bygsla ein part i Nitun. Han la 60 riksdalar i førstebygsle, men då han ikkje hadde pengar, gjekk det 6-7 år før han greidde å kvitta seg med dette heftet. Johan Frimann truga til slutt med å driva Stig bort frå Børve.
Stig sat trongt i det heile tida, og vart fleire gonger stemna for skatt og landskyld. Ved synfaring av husa i 1703 såg det ut til at Stig og grannen budde i kvar si stove, men uthusa hadde dei på deling. Husa var dårleg vedlikehaldt og det måtte større reparasjonar til. Sidan vart tilhøve mellom Stig og grannen Oddmund dårleg på grunn av nokre heller som Stig hadde brote opp på Oddmund sin bø. Stig hadde nytta desse til å legga på hustaket.
Stig døydde i 1710, og i 1712 gifta Eli seg opp att med Isak Mikjellson Århus. Isak fekk bygsla Børve av ombodsmannen for Halsnøy i 1712 og gjorde lagmannseiden i 1721. Isak tente i mange år som legdsmann for det militære og vart ofte nytta som stevningsmann hjå lensmannen. Isak sat horveleg godt i det på garden då han åtte midler heimafrå til å greie alle hefte med. Då Eli døydde, gifta Isak seg opp att i 1727 med Ranveig Johannesdotter Bjørke.

Eli gifta seg med Stig Gunnarson Børve i 1695 i Øystese kyrkje, Kvam, Hordaland, NOR.

Eli gifta seg så med Isak Mikkelson Børve, son av Mikkel Isaksson Århus og Randi Ommundsdotter, i 1712 i Øystese kyrkje, Kvam, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


142. Anders Olson Sæbø, son av Ole Andersson og Sigri Normandsdotter, vart fødd i 1681 i Sæbø nedre, Fjelberg, Hordaland, NOR og døydde i Sæbø nedre, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Generelle notat: Ivar og Lars skatta for Sæbø i 1563, og her får vi vita at Lars budde på nedre Sæbø, og dermed får vi eit brukarnamn som vi ofte seinare har høyrt på nedre Sæbø. Lars låg noko lågare i skatt enn Ivar på øvre Sæbø, men slike skilnader i dei eldste skattelistene er lite å leggja vekt på.
Torstein og Lars heitte bygslemennene på nedre Sæbø i 1647. Det var Halsnøy kloster som åtte garden. Vi kan dermed slå fast at nedre Sæbø alt frå først i 1600-åra var delt i to bruk. Torstein sat med største parten av garden, ¾ av garden, mot ¼ på Lars. Likevel fødde Lars berre ei ku mindre enn Torstein, som på si side også heldt hest. Dei var 33 og 44 år i 1665.
Me har ikkje opplysningar som kan avgjera om det var slektsliner frå desse to attover til Ivar og Lars i 1563. Det ser ikkje ut til at nokon av sønene til Torstein eller Lars tok bygsla her etter foreldre sine.
I 1657, då kvegskatten vart utskriven, var det tre bygslemenn på nedre Sæbø, Lars, Torstein og Tørres. Torstein bygsla meir jord enn Lars, og buskapen hans var 4 kyr, 1 ungbeist og hest. Lars fødde 3 kyr og hadde ikkje hest. Tørres hadde 1 ku og 1 ungdyr.
I 1665 er det atter to brukarar, Torstein og Lars, og samla sådde dei 4 t havre og fekk 16 tønner att. Buskapen var 28 storlevande og 28 smale, men no hadde begge bruka hest.
I 1723 bruka Anders Olson og mora som då var enke, nedre Sæbø. No var utsånaden 6 tønner havre, som gav 6 foll, og bruka fødde 13 kyr, 4 ungdyr og 12 sauer samla. Det var 1 hest.

Det var skifte etter Marithe Jonasdotter Sæbøe 25. august 1733 (I periodar manglar det skifteprotokollar for Sunnhordland. Då vart det ført lister berre med ekstrakt av dei skifta der det var umyndige arvingar. Desse listene har berre med opplysningar om kven som hadde arva, kven som var arvgjevar, kven som var formyndar for arvingen, og kva arven omfatta: lausøyre eller fast eigedom og verdien på arven.
Skiftedesignasjonane vart sende inn til stiftamtmannen, og materialet for Sunnhordland ligg i Stiftamtmannsarkivet, Statsarkivet i Bergen som nummer 1970, og er bunde inn.)

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1701-teljinga i Sæbø, Fjelberg, Hordaland, NOR.

• Han budde i 1753 i Sæbø nedre, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Anders Olson gifta seg med Marta Jonsdotter cirka 1705 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

71        i.  Barbra Andersdotter. Barbra gifta seg med Lars Stigson Sæbø, son av Stig Gunnarson Børve og Eli Olsdotter, cirka 1738 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.


143. Marta Jonsdotter vart fødd cirka 1680 og døydde i 1733 i Sæbø nedre, Fjelberg, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 53 år.

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde den 25 Aug 1733 i Sæbø nedre, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Marta gifta seg med Anders Olson Sæbø cirka 1705 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

144. Tierand Rasmusson Aksland, son av Rasmus Toreson Gravelsæt og Oddbjørg Oddsdotter, vart fødd i 1645 i Kaldheim, Etne, Hordaland, NOR og døydde cirka 1722 i Aksland, Skånevik, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 77 år.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1701-teljinga i Lauvik, Skånevik, Hordaland, NOR.

Tierand Rasmusson gifta seg med Lussi Håkonsdotter, dotter av Håkon Håkonson Birkenes og Asgjerd Sjursdotter, cirka 1670 i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Herbor Tjerandsdotter vart fødd cirka 1670 i Hjelmarvik, Skånevik, Hordaland, NOR og døydde i 1714 i Ebna søndre, Skånevik, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 44 år. Herbor gifta seg med Torkild Olson Ebna, son av Ole Torkelson Tendal og Barbro Nilsdotter, i 1699 i Skånevik kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR. Herbor gifta seg så med Job Johannesson Ebna, son av Johannes Tungesvik og Brita Jobsdotter, i 1707 i Skånevik kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR.

         ii.  Aad Tjerandson Aksland vart fødd i 1672 i Hjelmarvik, Skånevik, Hordaland, NOR, døydde i 1754 i Aksland, Skånevik, Hordaland, NOR 82 år gamal, og vart gravlagd den 24 Mar 1754 i Skånevik kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR. Aad gifta seg med Sara Olsdotter, dotter av Ole Pederson Berhaug og Ukjend, cirka 1697 i Skånevik kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Aad gifta seg så med Kari Olsdotter i 1712 i Skånevik kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR.

        iii.  Rasmus Tjerandson Lauvik vart fødd i 1677 i Hjelmarvik, Skånevik, Hordaland, NOR og døydde i Lauvik, Skånevik, Hordaland, NOR. Rasmus gifta seg med ukjend.

Tierand Rasmusson gifta seg med Gulla Olsdotter cirka 1711 i Skånevik kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

72        i.  Ole Tjerandson Birkenes. Ole gifta seg med Herborg Jobsdotter, dotter av Job Johannesson Ebna og Gundela Bjørnsdotter, i 1743 i Skånevik kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR.


145. Gulla Olsdotter vart fødd i 1679, døydde i 1753 i Ebna søndre, Skånevik, Hordaland, NOR 74 år gamal, og vart gravlagd den 5 Aug 1753 i Skånevik kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Gulla var Gunilde.

Generelle notat: Ole Thorkilson Ebne vart gravfesta den 22. juli 1752, 60 år gamal. Det vart halde skifte på Ebne i Skånevik den 15. august 1752 etter "Dannemand" Ola Torkildson mellom enka Gunilde Olsdotter og dei "5 fuldSøskende 2de Brøder og 3 Søstre" til Ole: 1) Lars Torkelson Stangeland som var død og etterlet seg dottera Herbor Larsdotter 10 år, 2) Torkel Torkelson "Boende paa gaarden Stangeland" i Ølen, 3) systera Synneve Torkeldsdotter som var enke på på Ulevold i Ryfylke, 4) systera Kari Torkelsdotter som var enke etter Lars Ølverson Molnæs "sig nu opholden paa naboe gaarden Løvigen", 5) systera Brita Torkelsdotter 44 år "vanvittig" (men dei må vere halvsyskena hans).
Enka Gunilde Olsdotter hadde sonen Ole Tjerandson Bierkenæs som laugverge.
I Skånevik kyrkjebok under gravfesta i 1753 finn ein: "Augusti 5: Gulla Olsdtr Ebne 74 aar gl."

Gulla gifta seg med Tierand Rasmusson Aksland cirka 1711 i Skånevik kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR.

Gulla gifta seg så med Ole Torkelson Ebna d.e., son av Torkild Olson Ebna og Brita Sivertsdotter, cirka 1723 i Skånevik kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


146. Job Johannesson Ebna, son av Johannes Tungesvik og Brita Jobsdotter, vart fødd i 1671 i Tungesvik ytre, Skånevik, Hordaland, NOR og døydde i 1742 i Ebna søndre, Skånevik, Hordaland, NOR 71 år gamal.

Generelle notat: Det vart halde skifte på søre Ebne i Skånevik den 8. mai 1714 etter Herbor Tieransdotter mellom enkemannen Job Johanson og "dend Sl. qvindes efterlatte 8te børn Nembl. 4 Sønner og 4 Døttere": Lars Torkildson 12 år, Torkild Torkildson 8 år, Synneve Torkilsdotter 14 år, Karj Torkildsdotter 13 år, Britte Torkildsdotter 9 år "disse med dend Sl. qvindes første mand auflett", Johannes Jobson 2 år, Lars Jobson 1½ år og Luiis Jobsdotter 7 år "disse med hedes Igienlevende mand auflett. Paa Børnenes vegner var Nærværende deris Morbrøder Od Axland og Rasmus Løfvig". "Af Jordegodsett Tilkommer Faderen Hekten som er udj hans paaboende gaard Ebne med bøxsell Sm(ør): 1pd 17 1/7 (merker)". "Til formynder for de u-myndige ordineris for Lars Torkilsen hans Nær Sødskendebarn, Johannes Fleshcie, for Torchield Torchils. hans Moder Fader Tieran Ebne, for Synneve Torchilsdatter, hendis moder broder Rasmus Løfvig, for Karj Torchilsdatter Fartein Maalnes og for Britte Torchilsdatter hendis moder broder Od Axland, og for Samtl. de Siste børn deris Egen Fader Job Ebne som alle saaledis hafuer at verge som de i fremtiden agtes at vil forsuare."
I skifteprotokollen finn ein:
"A 1744 den 12te og 13de Junij blev halden rigtig skifte og deling paa gaarden Bierchened, Proprietaire gods udj Etne Skibrede beliggende efter dend ved døden afgangen Qvinde Gundela Biørnsdatter, imellum hendes efterladte 3de børn nembl: Herbor Jobsdatter som haver til Ægte Olle Tiæransen Bierkenæs, Marithe Jobsdatter u-gift 24 år gl: tienende her paa gaarden hos Svogeren, og Guro Jobsdatter tienende sammesteds, Thi blev Svogeren med sin Hustrue befalet med formaning at frembære Stervboens midler uden noget der af at fordølge, og Indfandt sig som vurderingsmænd Lænsmanden Christopher Pedersen Gielmervig Elias Pedersen Leknes og Olle Tielflaat Hvor efter Stervboens af Svogeren Olle Tiæransen og Hustrue angifer og forefunden midler blev Registeret og vurderet, hvis Løssøre beløber til den Summa ... 67-2-. Jordegods udj Gaarden Heyebøe 17E Smør med bøxel ... 17-.-. udj Gaarden Nærim 5 E Smør med bøxel av 3E 8P(?): ... 2-5-8. udj Hegland i Schaanevigs Skibr. 5 E Smør med bøxel av 4 E ... 3-2-. Summa ...... 20.3.8. fra gaar boens gield .... 15-1-8. Bliver til deeling = 75-2-. Der af kommer paa enhver datter 25-.-10 2/3, Hvor efter til enhver er givet udlæg som følger...." Døttrene Marithe og Guro fekk "Hiemmegifte" sidan dei ikkje var gifte. Formyndar for Marithe Jobsdotter var svogeren Olle Tiæranson Bierkenæs og for Guroe Jobsdotter var det morbroren Svend Biørnson Aaseim.

Det vart halde skifte på Heyebøe i Ølen den 22. og 23. juni 1744 etter Thoer Biørnson. Enka var Brithe Torbiørnsdotter, og dei hadde ikkje barn, så arvingane var dei 3 syskena hans der ein finn:
"Gundela Biørnsdatter som ved døden er afgangen, og var udj Ægteskab med Job Johansen Ebne i Skaanevigs Skibrede og efterladet sig 3de Pigebørn nembl: Herbor Jobsdatter som haver til Ægte Olle Tiæaransen boende paa Gaarden Bierkenes, Marithe Jobsdatter u-gift 24 aar gl: og Guroe Jobsdatter 12 aar gl: begge værende paa Gaarden hos Svogeren Olle Tiæransen Bierkenæs, Hvilke alle Arvinger ved denne Skiftedeling var nærværende, Thj blev Enken befalet med formaning at frembære Staerboens midler uden noget der af at dølge. Og Indfandt sig som vurderingsmænd Lænsmanden Niels Christensen Lunde, Elias Thoersen Vagke, og Johannes Aagdesen Gierrevigen Hvor efter Stervboens af Enjen og Arvingerne angiver og forefunden midler blev Registeret og vurderet, hvis løssøre beløber sig til ... 130rd 5E 5s". Det var jordegods i garden Heyebøe 1 laup 3 merker Smør med bygsel. Så blir det nemnt at "Sahl: Job Ebnes afgangen Enkes Sterboe har til gode 16 rd 4E 8s udl i dj Gaarden Nærem 5 E Smør med bøxel af 3E 8S: ... 2-5-8".

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1701-teljinga i Ebna nordre, Skånevik, Hordaland, NOR.

• Skifte etter han vart halde den 28 Mai 1742 i Ebna søndre, Skånevik, Hordaland, NOR.

Job Johannesson gifta seg med Herbor Tjerandsdotter, dotter av Tierand Rasmusson Aksland og Lussi Håkonsdotter, i 1707 i Skånevik kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Lucia Jobsdotter vart fødd i 1707 i Ebna søndre, Skånevik, Hordaland, NOR, døydde i 1773 i Mortveit, Skånevik, Hordaland, NOR 66 år gamal, og vart gravlagd den 28 Feb 1773 i Skånevik kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR. Lucia gifta seg med Johannes Olson Mortveit cirka 1730 i Skånevik kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR. Lucia gifta seg så med Peder Anfinnson Mortveit cirka 1737 i Skånevik kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR.

         ii.  Johanes Jobson Ebna vart fødd i 1711 i Ebna søndre, Skånevik, Hordaland, NOR, døydde i 1771 i Ebna søndre, Skånevik, Hordaland, NOR 60 år gamal, og vart gravlagd den 20 Jan 1771 i Skånevik kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Johanes var Johannes. Johanes gifta seg med Kari Olsdotter, dotter av Ole Håkonson Birkenes og Ukjend, den 11 Apr 1735 i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

        iii.  Lars Jobson vart fødd i 1712 i Ebna søndre, Skånevik, Hordaland, NOR.

Job Johannesson gifta seg så med Gundela Bjørnsdotter i 1714 i Skånevik kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

73        i.  Herborg Jobsdotter. Herborg gifta seg med Ole Tjerandson Birkenes, son av Tierand Rasmusson Aksland og Gulla Olsdotter, i 1743 i Skånevik kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR.

         ii.  Marite Jobsdotter vart fødd i 1720 i Ebna søndre, Skånevik, Hordaland, NOR og døydde den 18 Feb 1764 i Nerheim store, Ølen, Hordaland, NOR 44 år gamal. Eit anna namn for Marite var Marithe. Marite gifta seg med Gaute Knudson Nerheim, son av Knud Torbjørnson Tveit og Sissela Gautesdotter, den 21 Jun 1746 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

        iii.  Guro Jobsdotter vart fødd i 1731 i Ebna søndre, Skånevik, Hordaland, NOR, døydde i 1792 i Dreganes, Ølen, Hordaland, NOR 61 år gamal, og vart gravlagd den 9 Des 1792 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Guro var Guru. Guro gifta seg med Jacob Fridrich Steman Johannesson Berg, son av Johan Berg og Ludemelle Katrine, den 3 Des 1755 i Skånevik kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR.


147. Gundela Bjørnsdotter, dotter av Bjørn Toreson Åsheim og Marta Svendsdotter, vart fødd i 1690 i Åsheim, Skånevik, Hordaland, NOR og døydde i 1744 i Børkjenes, Etne, Hordaland, NOR 54 år gamal.

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde den 13 Jun 1744 i Børkjenes, Etne, Hordaland, NOR.

Gundela gifta seg med Job Johannesson Ebna i 1714 i Skånevik kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR.

148. Johannes Johannesson Kjellasvik, son av Johannes Helgeson Kjellasvik og Ingeborg Halvorsdotter, vart fødd i 1687 i Kjellasvik, Ølen, Hordaland, NOR og døydde cirka 1750 i Kjellasvik, Ølen, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 63 år.

Generelle notat: Johannes Johannesson frå Kjellasvik i Ølen var gift med Ingeborg Pedersdotter frå Blikra i Vats og dei er nemnde med tre barn. Johannes bygsla Elleflot i Skjold i 1710 av Ole Johannesson Nising i Vats. Bygslinga vart fornya i 1720 ved "bøxelseddel" frå Jon Velumson Eikesdal i Vats. Johannes og Ingeborg hadde tre tenarar i 1711. Det var først "en liden Tienistedreng" som heitte Johannes Nilsson. Så var det tenestejenta Brita Jakobsdotter og til slutt den vesle gjetarjenta Inger Gunnarsdotter.
Johannes stemna i 1717 Nils Raunes frå Vats for 1 dalar han var skuldig for kjøpet av ein hest. På same tid blei Johannes klaga av Nils og Størker Krakk for at hunden hans hadde jaga dyra deira i "felles March". Johannes på si side "beklagede sig at de Krachs besiddere har Jaget hans Smaler".
Johannes var lagrettemann mellom anna i november i 1718. På denne tingsamlinga var han sjølv part i eit par saker. Lensmannen ville ha han til å betala ulike avgifter. Den førre brukaren av Elleflot, Ole Skrunes, møtte og forklarte at "da hand godvillig afstod og opgav gaarden for Johannis Elleflod", var dei samde om at slike krav skulle Johannes gjera opp for. Dette ville Johannes no ikkje heilt godta og fekk dom på at Ole skulle betala "for 3 aars Resterende Kongsgaards ved". Denne avgifta for ikkje å ha levert ved til amtsmannsbustaden i Stavanger, lydde på 8 skilling for året.
Johannes budde framleis på Elleflot i 1723, men flytta ikring 1725 til farsjorda si på Kjellasvik i Ølen.
I boka for Ølen står det at Johannes bygsla halve Kjellasvik av stefaren i 1712, men fekk skøyte på heile garden i 1725 og 1726. Somme har hevda han var lensmann. Men det var han nok ikkje. Derimot var han ein gong forsvarar i ei drapssak på Bjoa. Drapsmannen var son til Dordi Tollaksdotter Utbjoa som hadde gift seg opp att med Lars Kjellasvik, Johannes sin stefar. Det var nok dette familietilhøvet som fekk den "Høyædle og velborne" stiftsbefalingsmannen til å peika Johanes ut til forsvarar. Johannes møtte på tinget, men oppdaga at han hadde gløymt ordresetelen att heime.
Ingeborg Pedersdotter døydde i 1760, dagen etter sonen var avliden. Då hadde ho nok sete enkje i mange år. Skiftet etter henne var 17. august 1760 og det fortel at ho åtte to kyr og fem sauer, truleg folgedyr.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1701-teljinga i Kjellasvik, Ølen, Hordaland, NOR.

Johannes Johannesson gifta seg med Ingeborg Pedersdotter cirka 1712 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

74        i.  Peder Johannesson Kjellasvik. Peder gifta seg med Anne Bergithe Pedersdotter, dotter av Peter Hansson Lilienskiold og Dorothea Nilsdotter, i 1740 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

         ii.  Ingeborg Johannesdotter vart fødd i 1715 i Elleflot, Skjold, Rogaland, NOR og døydde i 1741 i Kjellasvik, Ølen, Hordaland, NOR 26 år gamal.

        iii.  Eli Johannesdotter vart fødd i 1726 i Kjellasvik, Ølen, Hordaland, NOR og døydde i Skastad, Skåre, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Eli var Elie. Eli gifta seg med Reinert Olson Kjellasvik, son av Ole Sjurson Nervik og Susanna Reinertsdotter, den 3 Jul 1744 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR. Eli gifta seg så med Elias Toreson Vaka den 27 Jun 1746 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR. Eli gifta seg så med Nils Olson, son av Ole Nilsson Nesheim og Åse Pedersdotter, den 24 Jun 1756 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.


149. Ingeborg Pedersdotter, dotter av Peder Gunnarson Blikra og Eli Olsdotter, vart fødd cirka 1693 i Blikra, Vats, Rogaland, NOR og døydde i 1760 i Kjellasvik, Ølen, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 67 år.

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde den 17 Aug 1760 i Kjellasvik, Ølen, Hordaland, NOR.

Ingeborg gifta seg med Johannes Johannesson Kjellasvik cirka 1712 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR.

150. Peter Hansson Lilienskiold, son av Hans Lilienskiold Hansson Schmidt og Maria Pedersdotter, vart fødd i 1676 i Bergen, Hordaland, NOR, vart døypt den 1 Sep 1676 i Bergen Domkyrkje, Bergen, Hordaland, NOR, døydde den 15 Des 1734 i Innbjoa, Ølen, Hordaland, NOR, 58 år gamal, og vart gravlagd den 25 Des 1734 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Generelle notat: Kaptein Peter Lillienskiold er i 1723 oppførd som leiglending på eitt av Innbjoa-bruka, som han truleg hadde nokre år. Han var sjef for Nordre og Søndre Søndhordlandske Regiment. Svalland er 1723 nemnd som offisersgard for Lillienskiold, men han er på same tid førd opp som leiglending på Innbjoa. Peter Lillienskiold var gift med Dorothea Bager frå Bergen og som døydde i Kjellasvik hos dottera Anna Birgitte.
Det er berre nemnt denne dottera i bind 3 for Ølen, men dei hadde truleg fleire barn.
I kyrkjeboka for året 1788 under døde:
"vj 24. april Captain LillienSchiolds Frue Dorothea Bager gamel 96 aar - 4 mnd."

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1701-teljinga i Sletten, Lindås, Hordaland, NOR.

Peter Hansson gifta seg med Dorothea Nilsdotter den 24 Jun 1718 i Kyrkjebø Kyrkje, Kyrkjebø, Sogn og Fjordane, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Maria Pedersdotter vart fødd i 1718 i Innbjoa, Ølen, Hordaland, NOR, døydde den 25 Feb 1807 i 15de Rode, Bergen, Hordaland, NOR 89 år gamal, og vart gravlagd den 20 Mar 1807 i Bergen Domkyrkje, Bergen, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Maria var Maria Lilienskiold. Maria gifta seg med Arnoldus Johan Montagne den 16 Des 1749 i Nykirken, Bergen, Hordaland, NOR.

         ii.  Clara Dorthea Pedersdotter vart fødd i 1720 i Innbjoa, Ølen, Hordaland, NOR, døydde den 18 Jan 1809 i 17. Rode, Bergen, Hordaland, NOR 89 år gamal, og vart gravlagd den 27 Jan 1809 i Bergen Domkyrkje, Bergen, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Clara var Clara Dorothea Lilienskiold. Clara gifta seg med Søren Flor den 20 Jun 1752 i Nykirken, Bergen, Hordaland, NOR. Clara gifta seg så med Michael Holst den 23 Aug 1764 i Bergen Domkyrkje, Bergen, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Clara gifta seg så med Asbiørn Nilsson den 20 Sep 1772 i Bergen Domkyrkje, Bergen, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

75      iii.  Anne Bergithe Pedersdotter. Anne gifta seg med Peder Johannesson Kjellasvik, son av Johannes Johannesson Kjellasvik og Ingeborg Pedersdotter, i 1740 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Anne gifta seg så med Tollev Steinson Eio, son av Steen Mikkelson Bjotveit og Brita Olsdotter, i 1760 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

         iv.  Hans Pederson Lilienskiold vart fødd cirka 1724 i Innbjoa, Ølen, Hordaland, NOR.


151. Dorothea Nilsdotter, dotter av Nils Janson Bager og Clara Madsdotter, vart fødd den 25 Feb 1694 i Bjørdal, Kyrkjebø, Sogn og Fjordane, NOR, vart døypt den 28 Feb 1694 i Kyrkjebø Kyrkje, Kyrkjebø, Sogn og Fjordane, NOR og døydde den 24 Apr 1788 i Kjellasvik, Ølen, Hordaland, NOR, 94 år gamal. Eit anna namn for Dorothea var Dorothea Bager.

Dorothea gifta seg med Peter Hansson Lilienskiold den 24 Jun 1718 i Kyrkjebø Kyrkje, Kyrkjebø, Sogn og Fjordane, NOR.

152. Jacob Ingvarson Espevoll, son av Ingvard Knudson Hallingstad og Jakobsdotter, vart fødd i 1689 i Hallingstad øvre, Vikedal, Rogaland, NOR, døydde i 1746 i Espevoll nedre, Vikedal, Rogaland, NOR 57 år gamal, og vart gravlagd den 4 Mar 1746 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Den 12. september 1741 vart det halden likpreik over ei kone på 55 år samt Simon Jacobson 6 år og 4 månader gamal, Anna Jacobsdotter 17 år, Mari Jacobsdotter 7 år og Astri Jacobsdotter 2 år.
Den 4. mars 1746 vart Jacob Ingvardson Espevold gravfesta, 57 år gamal.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1701-teljinga i Hallingstad øvre, Vikedal, Rogaland, NOR.

Jacob Ingvarson gifta seg med Anna Simonsdotter cirka 1718 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Martha Jakobsdotter vart fødd i 1719 i Espevoll nedre, Vikedal, Rogaland, NOR, døydde i 1798 i Opsal, Vikedal, Rogaland, NOR 79 år gamal, og vart gravlagd den 18 Feb 1798 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Martha var Marthe. Martha gifta seg med Jacob Hansson Opsal, son av Hans Danielson Opsal og Siri Larsdotter, den 24 Jun 1744 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. Martha gifta seg så med Åsmon Jensson Opsal, son av Jens Johannesson Torsnes og Martha Jonsdotter, den 26 Aug 1760 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Martha gifta seg så med Lars Johannesson Opsal den 13 Okt 1762 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         ii.  Olie Jakobsdotter vart fødd i 1720 i Espevoll nedre, Vikedal, Rogaland, NOR, døydde i 1789 i Bale, Vikedal, Rogaland, NOR 69 år gamal, og vart gravlagd den 7 Jun 1789 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Olie var Olia. Olie med Ingvar Larsson Nes, son av Lars Ingvarson Nes og Kirstie Eilivsdotter. Ekteskapsstatus: ugift. Dette paret gifta seg ikkje. Olie gifta seg med Svend Svendson Holte, son av Svend Larsson Hogganvik og Ingeborg Sjursdotter, den 26 Jun 1750 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

76      iii.  Ingvard Jakobson Espevoll. Ingvard fekk barn med Birthe Tørresdotter, dotter av Tørres Espevoll og Ukjend. Ekteskapsstatus: ugift. Dette paret gifta seg ikkje. Ingvard fekk så barn med Brite Larsdotter, dotter av Lars og Gunhild? Hallingstad. Ekteskapsstatus: ugift. Dette paret gifta seg ikkje. Ingvard gifta seg med Herbor Svendsdotter, dotter av Svend Larsson Hogganvik og Ingeborg Sjursdotter, den 24 Apr 1753 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

         iv.  Anna Jakobsdotter vart fødd i 1724 i Espevoll nedre, Vikedal, Rogaland, NOR, døydde i 1741 i Espevoll nedre, Vikedal, Rogaland, NOR 17 år gamal, og vart gravlagd den 12 Sep 1741 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

          v.  Helene Jakobsdotter vart fødd i 1724 i Espevoll nedre, Vikedal, Rogaland, NOR og døydde i Espevoll nedre, Vikedal, Rogaland, NOR. Helene gifta seg med Jacob Danielson Espevoll, son av Daniel Danielson Espevoll og Margrethe Holgersdotter, den 2 Jul 1747 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

         vi.  Jacob Jakobson Imsland vart fødd i 1725 i Espevoll nedre, Vikedal, Rogaland, NOR, døydde i 1796 i Imsland, Imsland, Rogaland, NOR 71 år gamal, og vart gravlagd den 27 Nov 1796 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. Jacob gifta seg med Magle Anfinnsdotter, dotter av Andfind Markusson Imslandsjøen og Berthe Jensdotter, den 24 Jun 1755 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. Jacob gifta seg så med Johanna Tørresdotter, dotter av Tørris Samuelson Helgevold og Johane Gunnarsdotter, den 10 Jul 1791 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

        vii.  Kari Jakobsdotter vart fødd i 1733 i Espevoll nedre, Vikedal, Rogaland, NOR, døydde i 1789 i Espevoll nedre, Vikedal, Rogaland, NOR 56 år gamal, og vart gravlagd den 5 Apr 1789 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Kari var Cari.

       viii.  Mari Jakobsdotter vart fødd i 1734 i Espevoll nedre, Vikedal, Rogaland, NOR, døydde i 1741 i Espevoll nedre, Vikedal, Rogaland, NOR 7 år gamal, og vart gravlagd den 12 Sep 1741 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

         ix.  Simon Jakobson Espevoll vart fødd i 1735 i Espevoll nedre, Vikedal, Rogaland, NOR, døydde i 1741 i Espevoll nedre, Vikedal, Rogaland, NOR 6 år gamal, og vart gravlagd den 12 Sep 1741 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

          x.  Astri Jakobsdotter vart fødd i 1739 i Espevoll nedre, Vikedal, Rogaland, NOR, vart døypt den 20 Sep 1739 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR, døydde i 1741 i Espevoll nedre, Vikedal, Rogaland, NOR, 2 år gamal, og vart gravlagd den 12 Sep 1741 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.


153. Anna Simonsdotter vart fødd i 1689, døydde i 1776 i Espevoll nedre, Vikedal, Rogaland, NOR 87 år gamal, og vart gravlagd den 9 Jul 1776 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Den 17. søndag etter Trinitates 1739 er det ført døypt: "Serg. Jacob Ingvarsøns datter, nom: Astrie".
Anna Simonsdotter er nemnt 74 år i 1758. I kyrkjeboka for den 9. juli 1776 er det ført "gravfæsted den æld. gl Sergeants-Enken Anna Simons Datter Nedre Espevold gl. 100 år".
Men ho kan ikkje vere fødd noko særleg før 1690, dersom ho er mor til barna hans Jakob Ingvarson. Jakob er ikkje gift i Vikedal med Anna etter 1739, så Anna er truleg fødd ikring 1689/1690. Jakob er truleg han som vert nemnt på Øvre Hallingstad i 1701 og er 12 år heime hos mor si som er enke. Bror til Jakob, Knud var 26 år i 1701.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1758-teljinga i Espevoll nedre, Vikedal, Rogaland, NOR.

Anna gifta seg med Jacob Ingvarson Espevoll cirka 1718 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

154. Svend Larsson Hogganvik, son av Lars Monsson Lote og Brite Svendsdotter, vart fødd i 1700 i Lote, Kinsarvik, Hordaland, NOR, vart døypt den 14 Feb 1700 i Kinsarvik kyrkje, Kinsarvik, Hordaland, NOR, døydde i 1749 i Hogganvik, Vikedal, Rogaland, NOR, 49 år gamal, og vart gravlagd den 4 Apr 1749 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Svend Larsson var Sven.

Generelle notat: Sven Larsson Hogganvik kom frå Aga i Hardanger der han vert nemnt frå 1725 til 1730. Han var frå Lote i Kinsarvik og gift i 1724 med Ingebjørg Sjursdotter Måkestad. Dei fekk barna Sven og Herborg i Ullensvang. Då dottera Birte vart døypt i 1740 er han kalla Sven Hogenvig. Fadrar var Monsr. Søren De Fine von Krogh, Johannes Rød, Ammon Hogenvig og hans moder Helge Syndenaa. Denne dottera døydde truleg lita.
Kona er berre nemnt som Ingebor ibid då dottera Berthe vart døypt i 1743, fadrar er då: Torjus Hougeland, Ole Rougletved, Anne Røe, Helge Bircheland og Marthe Synnenaae.
I 1751 var Ingebjørg enke og budde i huset hjå oberst Chr. Krogh i Stavanger. I 1758 bur det på Hogganvik ein Johannes Tambour 30 år og innerst, Ingeborg Sjursdotter 50 bur der òg. Dette er truleg enka etter Sven Larsson. Ho er fadder til Herborg Svensdotter sitt barn, og Brita Svensdotter har kalla dotter si Ingeborg. Brita var òg fadder til Herborg sitt barn.
I 1744 får Sven Haagenvig ein son Sven utanfor ekteskap. Mor til barnet var Joren Haaggenvig, som er den same Joren Huggenviig som fekk eit dødfødd barn med Ole Roaldson Tostenbø i Imsland. Ole Roaldson vart seinare gift med Joren Reiersdotter, truleg den same som Joren Hogganvik. I Rogaland Historie- og Ættesogelag sitt årshefte for 1991 står det side 155 at det var sonen som var faren til barnet, men i same heftet side 167 står det at det var Sven Larsson. Det står ikkje noko i kyrkjeboka om at barnefaren Sven Haagenvig var ein gift mann. Sonen gifta seg i 1750 og det er truleg han som var faren og barnet oppkalla etter farfaren. Fadrane til barnet er Jacob Opsahl, Anders Søndenaae, Elleve Ness, Marthe Søndenaae og Magle Johansdt. ibid.
I 1752 er Ingeborg saman med svigerdottera Olia Jakobsdotter Hogganvik, fadder på Sjur Larsson Hellen sitt barn.
Svend Larsson Haagenvig vart gravlagd 4. april 1749, 51 år gamal. 2. mars 1777 vart det kasta jord på enka Ingeborg Siursdotter Haagenvig, 74 år gamal.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1701-teljinga i Lote, Kinsarvik, Hordaland, NOR.

Svend Larsson gifta seg med Ingeborg Sjursdotter den 18 Jun 1724 i Ullensvang kyrkje, Ullensvang, Hordaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 5 Jun 1724 i Ullensvang kyrkje, Ullensvang, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Svend Svendson Holte vart fødd den 11 Apr 1725 i Aga, Ullensvang, Hordaland, NOR, døydde den 23 Apr 1769 i Holte, Vikedal, Rogaland, NOR 44 år gamal, og vart gravlagd den 1 Mai 1769 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. Svend fekk barn med Joren Reiarsdotter, dotter av Reiar Ommundson Stangeland og Ukjend. Ekteskapsstatus: ugift. Dette paret gifta seg ikkje. Svend gifta seg med Olie Jakobsdotter, dotter av Jacob Ingvarson Espevoll og Anna Simonsdotter, den 26 Jun 1750 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

77       ii.  Herbor Svendsdotter. Herbor gifta seg med Ingvard Jakobson Espevoll, son av Jacob Ingvarson Espevoll og Anna Simonsdotter, den 24 Apr 1753 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

        iii.  Berte Svendsdotter (Død som barn) vart fødd i 1740 i Hogganvik, Vikedal, Rogaland, NOR, vart døypt den 14 Feb 1740 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR og døydde i Hogganvik, Vikedal, Rogaland, NOR,.

         iv.  Brithe Svendsdotter vart fødd i 1743 i Hogganvik, Vikedal, Rogaland, NOR, vart døypt den 20 Jun 1743 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR og døydde den 8 Mai 1815 i Kvaløy øvre, Imsland, Rogaland, NOR, 72 år gamal. Eit anna namn for Brithe var Berthe. Brithe gifta seg med Biøren Halvardson Kvaløy, son av Halvar Torbjørnson Kvaløy og Marthe Tormodsdotter, den 2 Jul 1764 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR.


155. Ingeborg Sjursdotter, dotter av Sjur Pederson Måkestad og Herborre Børgesdotter, vart fødd i 1702 i Måkestad, Ullensvang, Hordaland, NOR, døydde i 1777 i Hogganvik, Vikedal, Rogaland, NOR 75 år gamal, og vart gravlagd den 2 Mar 1777 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. Andre namn for Ingeborg var Ingebjørg og Ingebor.

Ingeborg gifta seg med Svend Larsson Hogganvik den 18 Jun 1724 i Ullensvang kyrkje, Ullensvang, Hordaland, NOR.

160. Johannes Sjurson Bjelland, son av Siur og Giertrud Hegland, vart fødd cirka 1678 i Skånevik, Hordaland, NOR og døydde cirka 1722 i Bjelland, Skånevik, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 44 år.

Generelle notat: Det var skifte den 31. mai 1749 etter "dannemand, Tollev Siursen Hammersland og hans hustrue Sahl Alis Johans datter" og då er det nemnt:
".. ehn Tredie broder Sahl: Johannes Siursen Bielland, der haver efter ladt sig 6 børn Nafnlig Siur Johansen boende paa gaarden Sundnæs, Isach Johansen boende paa gaarden Aarthun, Siur Johansen ugift og ungkarl - 28 aar gammel, datteren Giertrud Johansdatter gift med Siur Qvandahl, Anne Johansdatter, gift med Elling Schromme, og Ingeri Johansdatter ung Pige 27 aar gammel, ...".
Ved opplistinga av arven er det nemnt "Den Anden Broder Søn Jacob Johannesen boende paa gaarden Aarthun ...". Det må då vere skrivefeil tidlegare i skiftet der han er kalla Isach. Han er oppkalla etter morfaren.
Og då arven til sonen "Siur Johansen boende paa gaarden Fiere" vert lista opp er det nemnt "Annammer hos sin Stif fader Aarent Larsen Bielland af det hand er pligtig til til boen(?) ...".
Og "Dend Salig mands tredie broderdattr med nafn Ingerii Johansdatter som endnu er ugift Iligemaade hendis tilfaldende arv effter fader broderen den afdøde Salig Mand Tollev Siursen Hammersland ... hendis arvepart Skeed følgende udlæg Nemblig Annammen hos Stif faderen den Velagte Dannemand Aarent Bielland, som hand er Skyldig til boen .....".
Johannes Siurson døydde tidleg i 1720-åra, og enka etter han, Anna Jacobsdotter, hadde altså gifta seg opp att med Aarent Larson frå Teigland som tok over bruket på Bjelland.
Den 22. juli 1760 var det på garden Bielland i Skånevig ".. arfue Skifte og deling efter enn der sammestæds ved døden afganen Danneqvinde Anna Jacobsdatter, Som 2de gange har været gift, Imellem hendis efterladte Enkemand Aarent Larsen og hendis Sine auvlende barn 1ste gifte afdødt Johannis Sivertsen siste dend sinn igien Levende Enkemand, auflende 7 Børn, 3 Sønner og 4 Døttre, nemlig ælste Sønnen Sivert Johansen; gift og boende paa gaarden Synnæs og tolstædes, 2 Sønnen Jacob Johansen guns(?) mand (Leensmand?) paa Rafdahl tilstædes, og 3de Sønnen Sivert Johansen den yngre, død og efter ladt Siig 2 børner, ælste Johannes Sivertsen 7 aar gl: og Marite Sivertsdatter 5 aar gl: ælste Datteren Giertrud Johannesdatter Gift med Siur Qvandahl tilstæde, 2 Datteren Anna Johannesdatter Gieft og boende paa Gaarden Tvedt i Saue Sogn ej tilstæde, 3de Datteren Ingerie Johansdt. Vaar en(?) ugift, og 4de sin yngste Datteren Unna Aarentsdatter død og udj ægteskab med Ole Fiære auflet og efterladt Sig 2 Børn Nemlig Vier Olsen 17 aar gl: og Aarent Olsen 14 aar gl: ...".

Johannes Sjurson gifta seg med Anna Jakobsdotter i 1705 i Åkre kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

80        i.  Siur Johannesson Sydnes d.e.. Siur gifta seg med Siri Torgersdotter cirka 1736 i Åkre kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR.

         ii.  Giertrud Johannesdotter vart fødd i 1706 i Bjelland, Skånevik, Hordaland, NOR og døydde etter 1770 i Kvandal, Skånevik, Hordaland, NOR. Giertrud gifta seg med Siur Nilsson Kvandal, son av Niels Hugneson Kvandal og Kvandal, i 1724 i Åkre kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR.

        iii.  Jacob Johannesson Rafdal vart fødd i 1715 i Bjelland, Skånevik, Hordaland, NOR og døydde i Rafdal øvre, Skånevik, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Jacob var Isach.

         iv.  Siur Johannesson Fjæra d.y. vart fødd i 1720 i Bjelland, Skånevik, Hordaland, NOR, døydde i 1759 i Fjæra, Skånevik, Hordaland, NOR 39 år gamal, og vart gravlagd den 2 Feb 1759 i Åkre kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR. Siur gifta seg med Mari Olsdotter den 23 Mai 1752 i Åkre kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR.

          v.  Ane Johannesdotter vart fødd i 1721 i Bjelland, Skånevik, Hordaland, NOR, døydde i 1802 i Risvoll, Sauda, Rogaland, NOR 81 år gamal, og vart gravlagd den 15 Apr 1802 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Ane var Anna. Ane gifta seg med Elling Sjurson Amdalstveit, son av Sjur Ellingson Rullestad og Giertrud Torbjørnsdotter, den 13 Aug 1747 i Åkre kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR.

         vi.  Ingeri Johannesdotter vart fødd i 1722 i Bjelland, Skånevik, Hordaland, NOR og døydde i Bjelland, Skånevik, Hordaland, NOR.


161. Anna Jakobsdotter vart fødd cirka 1680 og døydde i 1760 i Bjelland, Skånevik, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 80 år.

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde den 22 Jul 1760 i Bjelland, Skånevik, Hordaland, NOR.

Anna gifta seg med Johannes Sjurson Bjelland i 1705 i Åkre kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR.

Anna gifta seg så med Arent Larsson Bjelland, son av Lars Arntson Teigland og Udna Pedersdotter, cirka 1723 i Åkre kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

          i.  Unna Arntsdotter vart fødd i 1724 i Bjelland, Skånevik, Hordaland, NOR, døydde i 1747 i Fjæra, Skånevik, Hordaland, NOR 23 år gamal, og vart gravlagd den 7 Mai 1747 i Åkre kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR. Unna gifta seg med Ole Viarson Fjæra, son av Viar Olson Fjæra og Ukjend, i 1743 i Åkre kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR.


164. Baar Ommundson Vågen, son av Omund Ormson Vågen og Brita, vart fødd i 1638 i Vågen nore, Ølen, Hordaland, NOR og døydde cirka 1700 i Vågen nore, Ølen, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 62 år.

Generelle notat: Bård Åmundson Vågen dreiv fyrst garden saman med mora, sidan åleine. Bård er nemnt som lagrettemann eit par gonger, men gjer elles lite av seg i tingbøkene.
Bård var gift første gong med Brita Håkonsdotter Børkjenes og dei hadde ei dotter som ein ikkje kjenner namnet på.
Andre kona heitte Siri og med henne hadde Bård fire barn.

Baar Ommundson gifta seg med Brita Håkonsdotter, dotter av Håkon Håkonson Birkenes og Asgjerd Sjursdotter, cirka 1665 i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

Baar Ommundson gifta seg så med Siri Vågen cirka 1676 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Amund Bårdson Sandvik vart fødd i 1677 i Vågen nore, Ølen, Hordaland, NOR og døydde i 1766 i Sandvik, Ølen, Hordaland, NOR 89 år gamal. Eit anna namn for Amund var Åmund. Amund gifta seg med Elisabet Pedersdotter, dotter av Peder Gunnarson Blikra og Eli Olsdotter, cirka 1723 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR.

         ii.  Lars Bårdson Vågen vart fødd i 1688 i Vågen nore, Ølen, Hordaland, NOR og døydde i 1772 i Vågen nore, Ølen, Hordaland, NOR 84 år gamal. Lars gifta seg med Kari cirka 1726 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

82      iii.  Hans Bårdson Dørheim. Hans gifta seg med Sigri Askjellsdotter cirka 1722 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR. Hans gifta seg så med Ingeri Olsdotter, dotter av Ole Olson Dørheim og Brithe Tjerandsdotter, cirka 1738 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

         iv.  Brita Bårdsdotter vart fødd cirka 1695 i Vågen nore, Ølen, Hordaland, NOR og døydde cirka 1739 i Vågen søre, Ølen, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 44 år. Brita gifta seg med Niels Askjellson Vågen, son av Askild Johannesson Vågen og Ukjend, cirka 1723 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.


165. Siri Vågen vart fødd cirka 1655 og døydde cirka 1722 i Vågen nore, Ølen, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 67 år.

Siri gifta seg med Baar Ommundson Vågen cirka 1676 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Siri gifta seg så med Jon Berntson, son av Bernt Nilsson Frønsdal og Tolleivsdotter, cirka 1700 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


166. Ole Olson Dørheim, son av Ole Sjurson Dørheim og Ukjend, vart fødd i 1651 i Dørheim, Ølen, Hordaland, NOR og døydde cirka 1726 i Dørheim, Ølen, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 75 år.

Generelle notat: I skifteprotokollen finn ein:
"Anno 1712 dend 7 April, blef halden Rigtig Skifte og Deling paa Enn Halsnøe Closter Undeliggende Jord, Dyrem kaldet i Fieldberg Skibrede efter afgangen Brithe Tierandsddatter, som ved Een u Lykelig hendelse omkom udi Een Elf forleden høst og det imellem hendes igienlefuende Mand Olle Ollesen og deris sammen auflede 3de døttre Nafnlig Anna Olsdatter 18 aat gl: Ingerj Olsdatter 14 aar gl: og Randi Olsdatter 11 aar gl: alle hiemme hos Faderen ....". Det var ingenting å dela mellom enkemannen og dei tre døtrene.
Ole Olson er nemnt siste gong i 1725. Då er han omtala som "Gammel Ole" for å skilja han frå "Ung Ole" på det andre bruket.

Den 22. mars 1766 var det skifte etter dottera Anna Olsdotter Døreim mellom "hendes effterladte Søstere alle deris børn saa som ældste søster død og effter sig en datter ved nafn Brite Hansdatter 26 aar gl og ugnste søster ligesaa død og effterladt sig 2 børn nafnlig Ole Svendsen .. og Gurij Svendsdatter 24 aar ....".

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1701-teljinga i Dørheim, Ølen, Hordaland, NOR.

Ole Olson gifta seg med Brithe Tjerandsdotter cirka 1692 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Anne Olsdotter vart fødd i 1694 i Dørheim, Ølen, Hordaland, NOR og døydde den 9 Feb 1765 i Dørheim, Ølen, Hordaland, NOR 71 år gamal. Anne gifta seg med Jon Larsson, son av Lars Ellingson og Ukjend, cirka 1730 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

83       ii.  Ingeri Olsdotter. Ingeri gifta seg med Hans Bårdson Dørheim, son av Baar Ommundson Vågen og Siri Vågen, cirka 1738 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

        iii.  Randi Olsdotter vart fødd i 1701 i Dørheim, Ølen, Hordaland, NOR og døydde i 1760 i Vaka, Ølen, Hordaland, NOR 59 år gamal. Randi gifta seg med Svend Torbjørnson Vaka, son av Torbjørn Svendson Sandvik og Guro Johannesdotter, cirka 1734 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.


167. Brithe Tjerandsdotter vart fødd cirka 1670 og døydde i 1711 i Dørheim, Ølen, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 41 år. Dødsårsak: Drukna.

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde den 7 Apr 1712 i Dørheim, Ølen, Hordaland, NOR.

Brithe gifta seg med Ole Olson Dørheim cirka 1692 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

168. Torbjørn Sørenson Vad, son av Søren Olson Vad og Ukjend, vart fødd i 1668 i Stødle, Etne, Hordaland, NOR, døydde i 1747 i Vad, Etne, Hordaland, NOR 79 år gamal, og vart gravlagd den 12 Mar 1747 i Stødle kyrkje, Etne, Hordaland, NOR. Andre namn for Torbjørn Sørenson var Torben og Torbiørn.

Generelle notat: Sunnhordland Tingbok I.A. 23 1692.
"ANNO 1692 Den 1 Julj blef Holt Sommer, Sage, och Skatteting Paa Silde udj Etne Skib: med dedz Skibredz Almue, Neruerinde Kongl: Ma: Fougitz Fuldmegtig Erich Cassimerus, bunde Lensmanden Erich Silde med Endeel Almue meere Samme thid thilstæde War, Huor de Paa Høstetinget tilnefntte Ting Mend dennem loed ind finde Retten til Betienne Nemblig Halvor Haaimbsnes Siuer Sande, Ingebregt Tesdall, i Haldor Eichrims sted, Joen Aasbøe, Østen, Michel, och Peder Ramme, och Toer Tesdall.
Huor Først blef Liust ting fred, Sat tinngh, Sampt, fredliust, Alle hans Ko: Ma: och Benneficerede Skouge.
Torbiørn Sørensen Stølle, loed læsse en bøxel Zeddel, till hannem Vdgifuet, aff Monss: Anders Møch!! (Mørch) Vdgifuet, paa dend Hederlig och Høylært."

Torbjørn Sørenson Stødle dreiv farsbruket på Stødle frå 1691 til 1727 då han avstod det til Mons Olson og flytta til Vad i 1727.
1. søndag etter Epiph (etter 6 januar) 1736 vart Torbjørn Sørenson trulova med Ingebor Tollevsdotter i Gjerde kyrkje. "Forløptnigs" menn var Anders og Lars Østeraa. Dei vart vigde i Grindheim kyrkje "Tertia Post Trinit" i 1736.
I kyrkjeboka for Etne finn ein Dom Lætare i 1747 "begravet En Mand 79 aar" Torbjørn Sørenson.
I skifteprotokollen finn ein:
"A= 1747 den 18de Julj blev holden Rigtig Skifte og dehling paa gaarden Wad Præstebords gods udi Etne Skibrede beliggende, efter dend ved døden afgangen mand Taarbiørn Søfrensen Som Sammesteds boede og døde, imellem dend Sahl: mands efterlatte Enke Ingebor Tollefsdatter, og Som de ingen Børn udi dette sit Egteskab er af Gud velsignet med, Saa blev angiven den Sahl: mands Børn som hand udi æcteskab haver auflet med Sin første afdøde Huustrue Som er 4 Sønner, Sønnen Taarbiørn Taarbiørnsen boende paa gaarden Stangeland udi Fieldbergs Skibbrede, Ingemund Taarbiørnsen boende paa gaarden Engelsgier, Rasmus Taarbiørnsen boende paa gaarden Østrem og Ole Taarbiørnsen 30 aar gammel, hiemmenværende paa gaarden hos Stifmoderen, og var de øfrige børn Nærværende undtagen Taarbiørn Stangeland som var fraværende, thi blev Enken befalet med formaning at frembære Sterfboens formue og midler uden Noget der af at dølge, og indfandt sig Som vurderingsmænd Lænsmanden Johannes Erichsen Fiddie, Maans Støele, og Anders Østrem. Hvor efter Sterfboens af Enken og arfvingerne angifen og forefundne midler blev Registeret og Vurderet Samt befunden udi Løsøre 64-5-12. derimod bortskyldige gield 64-5-12. Og efterdi Sterfboens bortskyldige gield og dends formue gaar Lige og imod hinanden. Altsaa bliver intet til dehling imellem Enken og børnene, hvor fore til Emiserer er giort udlæg Som følger: Stemplet papir -.-3-, Sallarium -.-2-, boskrivelsen 3.-.-, fogden -.-1-, Lænsmanden og mænd -.-4-, for at Lade arfvingerne vide Skiftesholdelse -.-1-".
Den 4. søndag i advent i 1749 ved Stødle kyrkje: "Begrafet En ung Dreng Olle Torbjørnsen 36 aar gamel".

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1701-teljinga i Stødle, Etne, Hordaland, NOR.

• Skifte etter han vart halde den 18 Jul 1747 i Vad, Etne, Hordaland, NOR.

Torbjørn Sørenson gifta seg med Synneve Stødle cirka 1698 i Stødle kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Søren Torbjørnson Vad (Død ung) vart fødd i 1699 i Stødle, Etne, Hordaland, NOR og døydde i Vad, Etne, Hordaland, NOR.

         ii.  Torbiørn Torbjørnson Stangeland vart fødd i 1700 i Stødle, Etne, Hordaland, NOR og døydde den 24 Des 1766 i Stongaland, Ølen, Hordaland, NOR 66 år gamal. Torbiørn gifta seg med Borgilla Tolleivsdotter, dotter av Tollef Sjurson Sande og Guri Toresdotter, den 27 Jul 1737 i Grindheim kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

        iii.  Ingemun Torbjørnson Ingjelsgjerd vart fødd i 1701 i Stødle, Etne, Hordaland, NOR og døydde den 17 Nov 1767 i Ingjelsgjerd, Etne, Hordaland, NOR 66 år gamal. Eit anna namn for Ingemun var Ingemund. Ingemun gifta seg med Gyri Eivindsdotter, dotter av Eivind Erikson Høyland og Marthe Johannesdotter, den 11 Apr 1739 i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

84       iv.  Rasmus Torbjørnson Austrheim. Rasmus gifta seg med Siri Knudsdotter, dotter av Knud Pederson Fossa og Siri Eliasdotter, den 3 Jul 1743 i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

          v.  Olle Torbjørnson Vad vart fødd i 1713 i Stødle, Etne, Hordaland, NOR, døydde i 1749 i Vad, Etne, Hordaland, NOR 36 år gamal, og vart gravlagd den 21 Des 1749 i Stødle kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

Torbjørn Sørenson gifta seg så med Ingeborg Tolleivsdotter, dotter av Tollev Jonson Ekrheim og Eli Torkelsdotter, den 17 Jun 1736 i Grindheim kyrkje, Etne, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 8 Jan 1736 i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.


169. Synneve Stødle vart fødd cirka 1675 og døydde cirka 1733 i Stødle, Etne, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 58 år.

Synneve gifta seg med Torbjørn Sørenson Vad cirka 1698 i Stødle kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

170. Knud Pederson Fossa, son av Peder og Ukjend, vart fødd i 1657, døydde i 1732 i Fossa ytre, Etne, Hordaland, NOR 75 år gamal, og vart gravlagd den 20 Jan 1732 i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

Generelle notat: Knut Person er første gong nemnd på ytre Fossa i 1696 då broren Ivar på Eikeland døydde. Han må då ha vore heller ny i husbondsetet på Fossa. Kona døydde nokre få år etter, og Knut vart gift med dotter åt grannen på Indre Fossa. Elles fortel ikkje kjeldene noko om han.
Med første kona, som ein ikkje kjenner namnet på (men var truelg ei Nilsdotter), hadde han sonen Nils. Andre kona var Siri Eliasdotter som han hadde sju barn med, men berre seks som levde ved skiftet etter henne i 1755.
Dom 2de Post Epiph i 1732 ved Gjerde kyrkje "begrafet En Mand 74 aar gl" Knud Fosse. Siri Eliasdotter vart gravlagd Fest Michaalis 1754, 74 år gamal.
Det vart halde skifte på Fosse i Etne den 14. juli 1755 etter Sirij Eliasdotter "som 3de ganger haver været gift mens ekuns med første mand auvlet Barn, Imellem hendes efterlatte Ægtemand Hans Hansen Fosse og den Sal Qvindes med første mand sammen Auflende 6 Børn hvor Af er 2 Sønner og 4 døttre nemnlig Ælste Sønnen Ellias Knudsen Fuldmyndig boende her paaa Naboe gaarden Ejkeland tilstæde, yngste Sønnen Peder Knudsen boende paa gaarden Østerem tilstæde Ælste datteren Anna Knudsdatter død og udj Ægteskabet mend Biørn Kaldeim auflet og eftterlatt sig Sønnen Torbiørn Biørnsen 17 aar gammel paa hvis vegne møtte Ellias Ekeland 2 Datteren Ingerij Knudsdatter gifft med Knud Torbiørnsen (skal vere Tørresson) Giære eller Flaaten tilstæde, 3de Datteren Siri Knudsdatter er gift med Rasmus Østereim tilstæde - yngste Datteren Anna Knudsdatter gifft med Tollef Gravelsætter tilstæde ..".

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1701-teljinga i Fossa ytre, Etne, Hordaland, NOR.

Knud Pederson gifta seg med Nilsdotter cirka 1692 i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

          i.  Nils Knudson Tesdal vart fødd i 1693 i Fossa ytre, Etne, Hordaland, NOR og døydde i 1764 i Tesdal, Etne, Hordaland, NOR 71 år gamal. Nils gifta seg med Martha Nilsdotter i 1722 i Stødle kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

Knud Pederson gifta seg så med Siri Eliasdotter i 1706 i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Anna Knudsdotter d.e. vart fødd i 1706 i Fossa ytre, Etne, Hordaland, NOR og døydde i 1741 i Kaldheim, Etne, Hordaland, NOR 35 år gamal. Anna gifta seg med Torbjørn Tørresson Kaldheim, son av Tørris Mikkelson Gjerde og Eli Torbjørnsdotter, i 1732 i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR. Anna gifta seg så med Biørn Tolleivson Rame, son av Tollev Jonson Ekrheim og Eli Torkelsdotter, i 1734 i Stødle kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

         ii.  Ingri Knudsdotter vart fødd i 1708 i Fossa ytre, Etne, Hordaland, NOR og døydde i 1763 i Flåto, Etne, Hordaland, NOR 55 år gamal. Ingri gifta seg med Knud Tørreson Flåto, son av Tørris Mikkelson Gjerde og Eli Torbjørnsdotter, den 12 Jul 1733 i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

85      iii.  Siri Knudsdotter. Siri gifta seg med Rasmus Torbjørnson Austrheim, son av Torbjørn Sørenson Vad og Synneve Stødle, den 3 Jul 1743 i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR. Siri gifta seg så med Johannes Olson Lauvik, son av Ole Johannesson Tjelflåt og Siri Olsdotter, den 2 Jul 1757 i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         iv.  Anna Knudsdotter d.y. vart fødd i 1714 i Fossa ytre, Etne, Hordaland, NOR og døydde i 1782 i Grallsete, Etne, Hordaland, NOR 68 år gamal. Anna gifta seg med Helge Sjurson Grallsete, son av Siur Tjerandson Hauge og Magnilde Ormsdotter, den 20 Aug 1742 i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR. Anna gifta seg så med Thollev Jakobson Gravelsæt, son av Jakob Ingebretson Tesdal og Martha Nilsdotter, den 24 Jun 1744 i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR. Anna gifta seg så med Svend Steinson Grallsete, son av Steen Mikkelson Bjotveit og Brita Olsdotter, den 30 Jun 1771 i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

          v.  Torkild Knudson Fossa vart fødd i 1715 i Fossa ytre, Etne, Hordaland, NOR og døydde før 1755 i Fossa ytre, Etne, Hordaland, NOR.

         vi.  Elias Knudson Eikeland vart fødd i 1719 i Fossa ytre, Etne, Hordaland, NOR og døydde i 1763 i Eikeland, Etne, Hordaland, NOR 44 år gamal. Elias gifta seg med Helga Torkelsdotter, dotter av Torkil Mikkelson Eikeland og Ingeri Nilsdotter, den 25 Jun 1747 i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

        vii.  Peder Knudson Austrheim vart fødd i 1722 i Fossa ytre, Etne, Hordaland, NOR, døydde i 1796 i Austrheim, Etne, Hordaland, NOR 74 år gamal, og vart gravlagd den 8 Des 1796 i Stødle kyrkje, Etne, Hordaland, NOR. Peder gifta seg med Anna Torbjørnsdotter, dotter av Torbjørn Larsson Austrheim og Siri Torbjørnsdotter, i 1749 i Stødle kyrkje, Etne, Hordaland, NOR. Peder gifta seg så med Maria Mikkelsdotter, dotter av Mikkel Larsson Gjerde og Kari Hansdotter, i 1784 i Stødle kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.


171. Siri Eliasdotter, dotter av Elias Eliasson Fossa og Anna Johannesdotter, vart fødd i 1680 i Fossa indre, Etne, Hordaland, NOR, døydde i 1754 i Fossa ytre, Etne, Hordaland, NOR 74 år gamal, og vart gravlagd den 29 Sep 1754 i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde den 14 Jul 1755 i Fossa ytre, Etne, Hordaland, NOR.

Siri gifta seg med Knud Pederson Fossa i 1706 i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

Siri gifta seg så med Jon Jensson Fossa, son av Jens Eivindson Aksdal og Siri Jonsdotter, den 4 Jul 1734 i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 14 Feb 1734 i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

Siri gifta seg så med Hans Hansson Fosse, son av Hans Andersson Åse og Inger Haldorsdotter, den 4 Aug 1754 i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


172. Kristoffer Tørresson døydde cirka 1727 i Sæbø, Fjelberg, Hordaland, NOR,.

Kristoffer gifta seg med Herborg Toresdotter cirka 1710 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Kari Kristoffersdotter vart fødd i 1714 i Sæbø, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde i 1760 i Gjerde, Fjelberg, Hordaland, NOR 46 år gamal, og vart gravlagd den 1 Jun 1760 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Kari gifta seg med Ingebrigt Olson Øvrebø, son av Ole Ingebretson Øvrebø og Siri Larsdotter, den 26 Nov 1744 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Kari gifta seg så med Niels Mortenson Dyrnes den 15 Jul 1751 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

         ii.  Ingebor Kristoffersdotter vart fødd i 1719 i Sæbø, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde i 1792 i Vik, Fjelberg, Hordaland, NOR 73 år gamal, og vart gravlagd den 2 Okt 1792 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Ingebor gifta seg med Lars Pederson Vik, son av Peder Larsson Øvrebø og Marite Mattisdotter, den 29 Des 1740 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

86      iii.  Tørres Kristofferson Sæbø. Tørres gifta seg med Gyrie Torfinnsdotter, dotter av Torfind Haldorson Dyrnes og Martha Pedersdotter, den 6 Jul 1747 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.


173. Herborg Toresdotter vart fødd cirka 1685 og døydde i Sæbø, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Generelle notat: Herborg Torsdotter var gift første gong med Kristoffer Tørresson (det står feilaktig Toreson i bygdeboka for Fjelberg). Kristoffer var brukar på Sæbø frå han bygsla det eine av baronibruka i 1725 og til han døydde. Men alt i 1728 bygsla Aslak Bårdson bruket etter Kristoffer. Herborg hadde då gifta seg opp att med Aslak. Det er ikkje nemnt kva tid Kristoffer eller Herborg var fødd eller kva tid dei døydde. Det er heller ikkje nemnt kvar nokon av desse tre var frå. Det står at det berre kjent ein son Tørres etter dei.
Sorenskrivaren i Hardanger og Voss hadde og skifteforvaltninga for gardar under Rosendal og Lysekloster. Registeret omfattar mellom anna protokollen: A.a. Rosendalgodset 1698-1852. Der finn ein at skiftet etter Christoffer Tørrisen er noter under protokoll A.a.2 for åra 1720-1741 Fol. 48.
Aslach Sæbøe vart gravfesta Festum Annunciat. Maria 1757 i Fjelberg, 79 år gamal.

Herborg gifta seg med Kristoffer Tørresson cirka 1710 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Herborg gifta seg så med Aslach Bårdson i 1728 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.


174. Torfind Haldorson Dyrnes, son av Haldor og Ukjend, vart fødd i 1678 i Dyrnes, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde i 1762 i Dyrnes, Fjelberg, Hordaland, NOR 84 år gamal, og vart gravlagd den 20 Mai 1762 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Generelle notat: Anne Dyrnæs vart gravfesta 15. søndag etter Trinitates i 1757, 76½ år gamal. Torfind Haldorsen Dyrnæs vart gravlagd Christi Himmelfartsdag 20. mai 1762, 84 år og 8 "uger" gamal.

Den 17. mars 1792 var det skifte på Nordre Bjelland i Føyen Skibreide på ein husmannsplass kalla Huuset etter Christi Torfindsdotter mellom enkemannen Hans Endreson og "den Salig afdøde Sødskende":
a) avdød fullbror "Peder Torfindsen som boede og døde på gaarden Dyrness i Fieldberg Skibr. og var gift med ligeleedes afdøde Giertrud Dyrness, i huilchet Ægteskab han har effterladt sig 1 d. ... Marithe Pedersdatter 30 aar gl, ugift", og her møtte Peder Mortenson Dyrnes på hennar vegne.
b) fullsystera "Giøri Torfindsd. gifft med Tørres Christophersen Vilkors. mand paa Sæbøe i Fieldbergs Skibrede."
c) avdød halvsyster "Marithe Torfindsd.som var gift med igienlevende Mortens Nielsøn Dyrnes, i huilket Ægteskab hun har effterladt sig 2 søner og 2 døtre: Peder Mortenson Dyrnes, Niels Mortenson 27 aar tienende p. Hammersland, Inger Mortensdotter 24 aar gift med Morten Nielsen Dyrnes. Anna Mortensdotter 20 aar, ugift".

Torfind var ut frå dette gift to gonger, og første kona heitte truleg Marta Pedersdotter.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1701-teljinga i Stongaland, Ølen, Hordaland, NOR.

Torfind Haldorson gifta seg med Martha Pedersdotter cirka 1705 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

87        i.  Gyrie Torfinnsdotter. Gyrie gifta seg med Tørres Kristofferson Sæbø, son av Kristoffer Tørresson og Herborg Toresdotter, den 6 Jul 1747 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

         ii.  Peder Torfinnson vart fødd i 1713 i Dyrnes, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde i 1752 i Dyrnes, Fjelberg, Hordaland, NOR 39 år gamal, og vart gravlagd den 29 Sep 1752 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Peder gifta seg med Giertrud Eivindsdotter, dotter av Even Kåreson Tendeland og Ukjend, den 4 Jul 1748 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

        iii.  Kristi Torfinnsdotter vart fødd i 1724 i Dyrnes, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde i 1792 i Bjelland nordre, Stord, Hordaland, NOR 68 år gamal, og vart gravlagd den 28 Mar 1792 i Stord kyrkje, Stord, Hordaland, NOR. Andre namn for Kristi var Christi og Christie. Kristi gifta seg med Hans Endreson den 31 Jul 1763 i Stord kyrkje, Stord, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Torfind Haldorson gifta seg så med Anne Øysteinsdotter d.e., dotter av Østen Eivindson Mortveit og Britte Olsdotter, cirka 1728 i Skånevik kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

          i.  Martha Torfinnsdotter vart fødd i 1730 i Dyrnes, Fjelberg, Hordaland, NOR og døydde den 23 Jan 1776 i Dyrnes, Fjelberg, Hordaland, NOR 46 år gamal. Andre namn for Martha var Marite og Marte. Martha gifta seg med Morten Nilsson Dyrnes, son av Niels Mortenson Dyrnes og Inger Jakobsdotter, den 2 Jul 1754 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.


175. Martha Pedersdotter vart fødd cirka 1680 og døydde cirka 1727 i Dyrnes, Fjelberg, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 47 år.

Martha gifta seg med Torfind Haldorson Dyrnes cirka 1705 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

176. Iver Kristenson Alne, son av Christen Ivarson Alne og Synneve Tjerandsdotter, vart fødd i 1659 i Alne, Vikebygd, Hordaland, NOR og døydde i Alne, Vikebygd, Hordaland, NOR. Andre namn for Iver Kristenson var Iffer og Ifver.

Generelle notat: Hjå digitalarkivet i "Skiftedesignasjoner for Sunnhordland 1731-1748" finn ein at det var skifte etter Ifver Thorstensen Alna den 6. mai 1732. Her kunne ein vere frista til å tru at det er gjort ein feil og at det rette skulle vore "Christensen"?
Det var skifte etter dottera Malene Iversdotter Hetland den 14. august 1752 mellom enkemannen Steen Erikson og arvingane etter Malene. Arvingane hennar var 3 brødre og 2 systre og mora Kari Eriksdotter Alne:
1) "Ældste Broderen Anders Iversen boende paa gaarden" Nerdrevig
2) "Peder Iversen boende paa gaarden Alne"
3) "Broderen Christen Iversen Axdahl" som var død og etterlet seg dottera Ingerie Christensdotter 13 år
4) "Ældste Systeren Synneve Ivers datter" som var død men i "Ægteskabet med Johannes Larsen Møchlevold" etterlet seg dottera Barbro Johansdotter 20 år gamal og ugift. Og "med afdøde Ole Steffensen Indbioe" hadde ho døttrene Kari Olsdotter 15 år og Kari Olsdotter 14 år.

I Fjelberg kyrkjebok året 1754: "Dom 2p. Epiph Graffæst Kari Erichsdatter Alne Gamel 89 Aar", men dette er nok for høg alder.

I skifteprotokollen finn ein:
"Skifte efter Leijlending Jens Endresen Alnes Huustrue Kari Ivers Datter i Fjeldberg Skibr. Sluttet den 13de Julii 1793."
Arvingane var enkemannen Jens Endreson og "Den Sl: Afdødes Sødskende":
1) Christen Iverson Axdahl som hadde vore gift med Siri Tostensdotter som begge var døde og etterlet seg dottera Ingeri Christensdotter som var enke etter Iver Tostenson Dahle
2) Anders Iverson som hadde vore gift med Lisbeth Rasmusdotter og budde på garden Alne og let etter seg barna: Elias Andersson husmann på Sundnæss, Christen Andersson Nedre Wiigen, Anna Andersdotter som var enke Anders Hansson Grasvigen under Alne og Aase Andersdotter på 40 år og ugift og tente på Nes i Skjold
3) Peder Iverson Alne
4) Syneve Iversdotter som hadde vore gift med Ole Steffensen Møchlewold i Fjære Skibreide og som begge var døde og etterlet seg døtrene Barbro Olsdotter (skal vere Johannesdotter) gift med Claus Jørgenson Store Wiig i Føyens Skipreide (Fitjar), Kari Olsdotter gift med Albreth Pederson Brokenæs i Fjære Skipreide (Valestrand)

Då sonen Peder Ivarson vart vigd i 1778 med Gertrud Samsonsdotter Sæbø er det skrive: "Trolovede med Konglj Tilladelse i 3die leed beslægtede"

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1665-teljinga i Alne, Vikebygd, Hordaland, NOR.

• Han er nemnd i 1701-teljinga i Alne, Vikebygd, Hordaland, NOR.

Iver Kristenson gifta seg med Kari Eriksdotter cirka 1690 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Malene Ivarsdotter vart fødd i 1693 i Alne, Vikebygd, Hordaland, NOR, døydde i 1752 i Hetland nordre, Ølen, Hordaland, NOR 59 år gamal, og vart gravlagd den 13 Aug 1752 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Malene gifta seg med Steen Erikson Hetland, son av Erich Nilsson Hauge og Ukjend, den 2 Jul 1744 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         ii.  Synneve Ivarsdotter vart fødd i 1694 i Alne, Vikebygd, Hordaland, NOR, døydde i 1742 i Myklavoll, Vikebygd, Hordaland, NOR 48 år gamal, og vart gravlagd den 15 Mai 1742 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR. Synneve gifta seg med Johannes Larsson cirka 1725 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR. Synneve gifta seg så med Ole Steffenson Myklevold, son av Stephen Olson Innbjo og Valborg Ingebretsdotter, cirka 1735 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR.

        iii.  Christen Ivarson Aksdal vart fødd i 1698 i Alne, Vikebygd, Hordaland, NOR og døydde i 1736 i Aksdal nedre, Fjelberg, Hordaland, NOR 38 år gamal. Christen gifta seg med Siri Torsteinsdotter, dotter av Tosten Jonson Aksdal og Ingeri Gulliksdotter, i 1734 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

         iv.  Erik Ivarson Alne vart fødd i 1700 i Alne, Vikebygd, Hordaland, NOR, døydde i 1744 i Alne, Vikebygd, Hordaland, NOR 44 år gamal, og vart gravlagd den 8 Mar 1744 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Erik var Erich.

88        v.  Anders Ivarson Nedrevik. Anders gifta seg med Lisbeth Rasmusdotter cirka 1735 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR.

         vi.  Kari Ivarsdotter vart fødd i 1710 i Alne, Vikebygd, Hordaland, NOR, døydde i 1793 i Alne, Vikebygd, Hordaland, NOR 83 år gamal, og vart gravlagd den 6 Mai 1793 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR. Kari gifta seg med Jens Endreson Alne, son av Endre Svendson Sjo og Kari Botolvsdotter, den 16 Mai 1756 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

        vii.  Per Ivarson Alne vart fødd i 1714 i Alne, Vikebygd, Hordaland, NOR, døydde i 1798 i Alne, Vikebygd, Hordaland, NOR 84 år gamal, og vart gravlagd den 8 Mar 1798 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Per var Peder. Per gifta seg med Dorthe Rasmusdotter, dotter av Rasmus Anbjørnson Vaka og Marta Vaka, den 27 Jul 1749 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR. Per gifta seg så med Giertrue Samsonsdotter, dotter av Samson Torgerson Sæbø og Guro Pedersdotter, den 29 Nov 1778 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


177. Kari Eriksdotter, dotter av Erik Bergeson Birkeland og Mallene Osmundsdotter, vart fødd i 1670 i Birkeland, Vikebygd, Hordaland, NOR, døydde i 1754 i Alne, Vikebygd, Hordaland, NOR 84 år gamal, og vart gravlagd den 20 Jan 1754 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Kari var Karj.

Kari gifta seg med Iver Kristenson Alne cirka 1690 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR.

180. Halvor Erikson Aske vart fødd i 1663 og døydde i 1737 i Aske, Fjelberg, Hordaland, NOR 74 år gamal. Eit anna namn for Halvor Erikson var Halfvor.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1701-teljinga i Aske, Fjelberg, Hordaland, NOR.

• Skifte etter han vart halde den 29 Mai 1737 i Aske, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Halvor Erikson gifta seg med Guri Jonsdotter cirka 1690 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Guri Halvorsdotter vart fødd i 1700 i Aske, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde i 1758 i Svanevik, Fjelberg, Hordaland, NOR 58 år gamal, og vart gravlagd den 21 Mai 1758 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Guri gifta seg med Tollach Anfinnson, son av Anfind Monsson og Ukjend, cirka 1738 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

90       ii.  Jon Halvorson Sydnes. Jon gifta seg med Gyri Nilsdotter, dotter av Niels Ommundson Aksdal og Ingeborg Jensdotter, i 1738 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.


181. Guri Jonsdotter, dotter av Jon Aske og Ukjend, vart fødd cirka 1665 i Aske, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde i 1747 i Aske, Fjelberg, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 82 år, og vart gravlagd den 28 Mai 1747 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Generelle notat: I kyrkjeboka for Fjelberg i 1747: "Gravfæst Guri Jonsdotter Ask, gl. 92 Aar" (som må nok vere noko for høg alder).

Guri gifta seg med Halvor Erikson Aske cirka 1690 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

182. Niels Ommundson Aksdal, son av Amund Rasmusson Aksdal og Ukjend, vart fødd i 1699 i Aksdal øvre, Fjelberg, Hordaland, NOR og døydde den 19 Mai 1773 i Aksdal øvre, Fjelberg, Hordaland, NOR 74 år gamal.

Generelle notat: I skifteprotokollen finn ein:
"Anno 1762 Dend 7de Desember blev arveskiffte holden paa gaarden Axdahl Halsnøe Closter gods udj Fieldbergs Skibrede beliggende efter afdøde qvinde Ingeborg Jensdatter Imellem hendes effterladte Mand Nils Amundsen paa dend Ene oj deres tilsamen aflede 3 børn paa dend anden side Nafnlig Christopher Nilsen myndig, Gyrij Nilsdatter gijft med Joen Syndness og Mætte Nilsdatter Død og efterladt sig 4e døtter Nafnlig Ingeborg Pedersdatter 15 aar gl, Anne Pedersdatter 13 aar gl, Sidsille Pedersdatter 11 aar og Anne Pedersdatter 8 aar. Enkemanden var tilstæde, saa og Lendsmanden Tollef Kiellesviig ......".
I 1773 i kyrkjeboka for Fjelberg: "Niels Aamundsen Øvre Axdal døde vj. 19de maij gl. 73 aar."
Og i skifteprotokollen finn ein:
"Anno 1773 den 16 Julj blev skifte holden paa gaarden Øfre Axdahl efter afdøde Niels Aamundsen ... Imellem hans Børn, som er Sønnen Christopher Nielsen myndig tilstæde, Ældste Datter Gyri Nielsd. gifft tilstæde, neste D. Mette var gift men død og efterladt sig 4 Børn, Ælste D. Ingeborg Peders D gift 2 D Anna 22 aar gl., 3 Sisselle 19 aar gl., yngste D. Anna Gurine 16 aar gl. .....".

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde den 16 Jul 1773 i Aksdal øvre, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Niels Ommundson gifta seg med Ingeborg Jensdotter i 1718 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Mette Nilsdotter vart fødd i 1718 i Aksdal øvre, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde i 1754 i Aksdal øvre, Fjelberg, Hordaland, NOR 36 år gamal, og vart gravlagd den 16 Jun 1754 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Mette gifta seg med Peder Jørgenson Sjo, son av Jørgen Steffenson Sjo og Ukjend, den 15 Jun 1746 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

91       ii.  Gyri Nilsdotter. Gyri gifta seg med Jon Halvorson Sydnes, son av Halvor Erikson Aske og Guri Jonsdotter, i 1738 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Gyri gifta seg så med Johanes Torsteinson Kjeka, son av Tosten Torsteinson Kysnes og Ingeborg Nilsdotter, den 24 Jul 1770 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

        iii.  Christopher Nilsson Sydnes vart fødd i 1733 i Aksdal øvre, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde i 1792 i Sydnes, Fjelberg, Hordaland, NOR 59 år gamal, og vart gravlagd den 25 Jul 1792 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Christopher gifta seg med Anna Jørgensdotter, dotter av Jørgen Andersson Kjeka og Brynilde Ormsdotter, den 9 Jul 1758 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.


183. Ingeborg Jensdotter, dotter av Jens Jakobson Aksdal og Ukjend, vart fødd i 1700 i Aksdal øvre, Fjelberg, Hordaland, NOR og døydde i 1762 i Aksdal øvre, Fjelberg, Hordaland, NOR 62 år gamal.

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde den 7 Des 1762 i Aksdal øvre, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Ingeborg gifta seg med Niels Ommundson Aksdal i 1718 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

184. Anders Reinertson Agdestein, son av Reinert Svendson Romsa og Susanne Rasmusdotter, vart fødd i 1635 i Stavanger, Rogaland, NOR og døydde i 1711 i Agdestein, Stord, Hordaland, NOR 76 år gamal.

Generelle notat: Anders Reinertson frå Romsa i Ølen var gift med Anna Jeronymusdotter Agdestein. I 1662 var det sak om Agdestein. Lauritz Jeronymusson stemna svogeren Anders Reinertson "formedelst han har sig indtrenget på Agdesteen til brug och besiddelse".
Det hadde seg slik at Margreta, mor til Anna og Lauritz, sat med skøytet til Agdestein og ho bygsla garden til dottera og mannen hennar. Dette meinte Lauritz ikkje var rett. Han som var son skulle etter arvereglane ha 2/3 og dottera berre 1/3. Lauritz sa seg villeg til "at dersom hans moder vil blifue hos hannem, da vil han opholde hende med en ærlig og forsvarlig ophold hendes livstid".
Lauritz fekk medhald i retten. I dommen står mellom anna "Thi viste vi her udinden ei rettere at kjende og domme end at Lauritz Agdesteen jo bør nyde aasædet paa Agdesteen och gifue hans syster fyldest for hendes anpart udi jord eller andre jevngode varer".
Men Lauritz vart ikkje buande lenge på Agdestein. Han flytta til Romsa der vermora hans budde. I 1676 kjøpte Anders Reinertson verbroren sin part i Agdestein.
I 1663 stemna Bernt Orning Anders Agdestein for retten. Det ordet var kome ut at Anders skulle ha stole eit tog (tau?) på ei byferd, og Orning tenkte vel at han skulle få gjort Anders ærelaus med denne rettssaka. Men det heile løyste seg opp i bygdevas. I dommen står det mellom anna: "Anders Agdestein bør for al mistenkelse i samme sag aldeles frp at være, och det svevende bygderaab och momme snak at ophøre och ikke komme hannem til hinder eller forfang paa hans ærlige navn och røgte i nogen maade".
Etter manntalet for 1666 var Anders Reinertson fødd ikring 1630 og Lauritz Jeronymusson ikring 1636. Dei brukte då kvar sin halvpart av garden. I meldinga om sagbruk i 1675 står det: "Agdesteens saug staaende paa egen odelsgrund opbygt med høilovelig Cancelers bevilgning, faar tømmer dertil egne skauge". I 1675 prøvde Bernt Orning atter å få Anders for retten. Denne gongen var det "ulovlig skaugskade i felles mark". Anders møtte ikkje for retten, men hans "quinde", Anna møtte for han. Ho greidde ut om saka, og Anders vart frikjend.
I 1681 måtte Anders bøta 2 mark sølv til kongen for "fløtningsforsømmelse", ennå hans "quinde" vitna at drengen deira var send av stad til å skyssa, men kom for seint. Same året kom Anders borti ei verre sak, Torbjørg Grov hadde teke ut stemning mot Anders "formedelst den store gevalt og nidingsverk han imod hende og tvende hendes børn, torsdagen næst før St. Hansdag skal hafue beted, og dennem største gevalt, overlast og hjemsøgning med hug og slag ilde tilredt, og hende fra helsen og helbred slaget". Anders møtte ikkje, og saka vart utsett. Saka var framme gong etter gong, men det lukkast ikkje å få Anders til å møta. Til slutt vart skrivaren lei av å venta. I domsgrunnanne skreiv han mellom anna: "Anders Agdesteen er en rettens foragter som ei har villet møde og træskeligen udeblifuet, og som en mandsperson hel ilde sømmer og anstaar saa uforskammet at traktere hans naboerske og grandkone og tvende børn". Anders laut betala 30 riksdalar til Torbjørg og ½ mark sølv til barna. I tillegg måtte han betala 8 "ørtuger", 13 mark sølv til kongen.
Då Bernt Orning var død, stemna enka hans, Cidsele Juel, Anders for avgift han skulda for den parten han hadde bygsla av Erik Otteson Orning, og seinare Bernt Orning. Ho kravde avgift for dei siste 20 åra for "bøxel og landskyld udi Agdesteen lydende paa ½ l. ½ hd. 1 tylft gode bord af en saug og grundleie der under sampt og en ødejord der under ved nafn Selvfald lydende paa 3 spand (pund) smør". Anders møtte ikkje i retten denne gongen heller. Han sende kona si, Anna Jeronimusdotter, til å løysa flokene denne gongen òg. Anna må ha vore noko av ein sakførara. Ho meinte at ein god del av det som dei vart kravde etter nå, var betalt til futen Ivar Knutson. Han møtte på tinget og vedstod å ha teke mot landskyld for Agdestein av ½ laup ½ hud frå 1666 til 1677, 23 riksdalar og 6 spann smør. Det vart til det at Anders skulle betala for 3 spann smør årleg i 20 år for "ødegaarden Selfald".
Anders Agdestein var ombodsmann for kyrkja ei tid. Han var av ein eller annan grunn slutta i stillinga, men var helst sein med å gje frå seg det som høyrde til ombodet. I 1690 vart han dømd til å "levere fra sig alt kirkeombudet vedkommende til den nye kirkeombudsmand", og laut betala leiga for 3 kyrkjekyr og saksomkostnadane attåt.
I 1701 vert Anders nemnd som 71 år og det står at han var: "bonde, selveier, lever vel". I 1711 var Anders død og enka hans vert stemna det året av Omund Torsteinson for 9 års lønn. I dommen står mellom anna: "Det befindes at Omund ikkum var 13 aar gammel - saa liden at han ingen gavn giøre kunde - da han først kom i tieneste hos Anna Agdestein, og da ikke kunde fortiene mere end kost og klæde saa frikjendes Anna Agdestein hannem noget for de tre første aar at betale, men siden bør han nyde for det første aar 1 mark. 8 skill. for det andet 2 mark, for de trdie 2 mark. 8 skill. og for de øvrige 3, aarlig 3 mark."
Det står at Anna og Anders hadde mange barn, men det vert berre nemnt fire i bygdeboka for Stord. Eldste sonen Reinert, fekk skøyte på Agdestein i 1712.
I skifteprotokollen finn ein:
"Anno 1711 Dend 8. junij blef holden Rigtig Skifte og Deling paa Agdesteen i Føyens Skibrede efter afgangen Anders Reinertsen som sammesteds boede og Døde, og det imellem hans efterlatte hustrue Anna Giermunds datter og Deres sammen auflede 4 børn, 2 Søner og 2de Døttre med Nafn Reinert Andersen boer paa Agdesten, Jørgen Andersen boer paa Kiike i Fieldberg Skibrede, Susanna Anders datter gift med Sæbiørn Danielsen Stue og Anna Anders datter gift med Hans Jørgensen Økland, hvilke all tillige med deres Moder Nærværende var tilstede, saa var og tilstede paa Enkens vegne hendes Laugverge Ifuer Andersen ...."
Brordotter til Anders Reinertson, Susanna Hansdotter Kjeka hadde "Resterende Sl: Faders arf" i buet. Anders Reinertson hadde vore formynder for henne, og då han døydde vart sonen Jørgen Anderson Kjeka formyndar for syskenbarnet sitt Susanna Hansdotter.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1665-teljinga i Agdestein, Stord, Hordaland, NOR.

• Han er nemnd i 1666-teljinga i Agdestein, Stord, Hordaland, NOR.

• Han er nemnd i 1701-teljinga i Agdestein, Stord, Hordaland, NOR.

• Skifte etter han vart halde den 8 Jun 1711 i Agdestein, Stord, Hordaland, NOR.

Anders Reinertson gifta seg med Anna Jeronimusdotter cirka 1660 i Stord kyrkje, Stord, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Reinert Andersson Agdestein vart fødd i 1661 i Agdestein, Stord, Hordaland, NOR, døydde i 1754 i Agdestein, Stord, Hordaland, NOR 93 år gamal, og vart gravlagd den 29 Sep 1754 i Stord kyrkje, Stord, Hordaland, NOR. Reinert gifta seg med Ingeborg Ingemarsdotter, dotter av Ingemor Olson Helland og Mari Olsdotter, cirka 1704 i Stord kyrkje, Stord, Hordaland, NOR.

         ii.  Lars Andersson (Død ung) vart fødd i 1665 i Agdestein, Stord, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Lars var Laurits.

92      iii.  Jørgen Andersson Kjeka. Jørgen gifta seg med Kjeka cirka 1700 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Jørgen gifta seg så med Brynilde Ormsdotter, dotter av Orm Andersson og Ingeri Jonsdotter, cirka 1722 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

         iv.  Susanne Andersdotter vart fødd i 1677 i Agdestein, Stord, Hordaland, NOR, døydde i 1749 i Stue, Stord, Hordaland, NOR 72 år gamal, og vart gravlagd den 16 Mar 1749 i Stord kyrkje, Stord, Hordaland, NOR. Susanne gifta seg med Sæbiørn Danielson Stue, son av Daniel Torbjørnson Stue og Anne Sebjørnsdotter, cirka 1710 i Stord kyrkje, Stord, Hordaland, NOR.

          v.  Anna Andersdotter vart fødd i 1679 i Agdestein, Stord, Hordaland, NOR, døydde i 1770 i Økland øvre, Stord, Hordaland, NOR 91 år gamal, og vart gravlagd den 5 Aug 1770 i Fitjar kyrkje, Fitjar, Hordaland, NOR. Anna gifta seg med Hans Jørgenson Økland, son av Jørgen Olson Økland og Ukjend, cirka 1710 i Stord kyrkje, Stord, Hordaland, NOR.


185. Anna Jeronimusdotter, dotter av Jeronimus Jørgenson Agdestein og Margrete Eriksdotter, vart fødd cirka 1640 i Agdestein, Stord, Hordaland, NOR og døydde cirka 1712 i Agdestein, Stord, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 72 år.

Anna gifta seg med Anders Reinertson Agdestein cirka 1660 i Stord kyrkje, Stord, Hordaland, NOR.

186. Orm Andersson, son av Anders Haraldson Skatland og Anna Skartland, vart fødd i 1670 i Skatland, Vikebygd, Hordaland, NOR og døydde i 1709 i Skatland, Vikebygd, Hordaland, NOR 39 år gamal.

Generelle notat: I skifteprotokollen finn ein:
"Anno 1709 dend 29 Junij, blef halden Rigtig Skiffte og Deling paa den gaard Skartland i Fieldbegrs Skibrede Halsnøe Closter underliggende efter Sal. afgangen Orm Andersøn som sammesteds boede og Døde, og det imellem hans effterlatte Enke Ingerij Jonsdatter og Deres sammenauflede 5 børn - 1 søn og 4 døtter med Nafn Joen Ormsen = 10 aar gl: Brønelle Ormsdatter = 12 aar gl: Anne Ormsdatter = 8 aar gl: Waldborg Ormsdatter = 5 aar gl: og Britte Ormsdatter = 3 aar gl: som alle tillige med Moderen var tilstede, og paa de umyndiges vegner var tilstede deres faderbroder Harrald Andersøn ...".
Ingeri gifta seg opp att med Tørres Rolfson og i 1748 finn ein i kyrkjeboka for Fjelberg for Dom 5 p Epiph (5 søndag etter Heilage tre kongar): "gravfæstet Tørris Skartlands kone, Ingeri Jonsd. gl. 79 aar." Og i 1757 finn ein Tørres Skartland gravfesta 17. søndag etter Trinitates i 1757, 83 år gamal.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1701-teljinga i Skatland, Vikebygd, Hordaland, NOR.

• Skifte etter han vart halde den 29 Jun 1709 i Skatland, Vikebygd, Hordaland, NOR.

Orm gifta seg med Ingeri Jonsdotter cirka 1695 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

93        i.  Brynilde Ormsdotter. Brynilde gifta seg med Jørgen Andersson Kjeka, son av Anders Reinertson Agdestein og Anna Jeronimusdotter, cirka 1722 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

         ii.  Jon Ormson Ulvebna vart fødd i 1699 i Skatland, Vikebygd, Hordaland, NOR og døydde i 1761 i Ulvebna, Vikebygd, Hordaland, NOR 62 år gamal. Eit anna namn for Jon var John. Jon gifta seg med Marite Osmundsdotter, dotter av Osmund Reiarson Tveit og Siri Sakariasdotter, cirka 1725 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Jon gifta seg så med Guro Ivarsdotter, dotter av Ivar Sjurson Oppheim og Berta Larsdotter d.y., den 21 Jun 1750 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR.

        iii.  Anna Ormsdotter vart fødd i 1701 i Skatland, Vikebygd, Hordaland, NOR.

         iv.  Walbor Ormsdotter vart fødd i 1703 i Skatland, Vikebygd, Hordaland, NOR, døydde i 1782 i Skatland, Vikebygd, Hordaland, NOR 79 år gamal, og vart gravlagd den 19 Feb 1782 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Walbor var Waldborg. Walbor gifta seg med Østmund Sjurson, son av Sjur Osmundson Lunde og Ukjend, i 1740 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR.

          v.  Brite Ormsdotter vart fødd i 1706 i Skatland, Vikebygd, Hordaland, NOR, døydde i 1747 i Framnes, Vikebygd, Hordaland, NOR 41 år gamal, og vart gravlagd den 1 Okt 1747 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Brite var Britte. Brite gifta seg med Helje Olson Framnes den 14 Okt 1742 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR.


187. Ingeri Jonsdotter, dotter av Jon Ånenson Svantesvold og Brynhild Olsdotter, vart fødd i 1669 i Svantesvold, Vats, Rogaland, NOR, døydde i 1748 i Skatland, Vikebygd, Hordaland, NOR 79 år gamal, og vart gravlagd den 4 Feb 1748 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR.

Ingeri gifta seg med Orm Andersson cirka 1695 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR.

Ingeri gifta seg så med Tørres Rolfson Skatland cirka 1712 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


200. Østen Øysteinson Fevold, son av Østen Halvardson Østhus og Jorunn Johannesdotter, vart fødd i 1663 i Østhus i Bygda, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde i Fevoll øvre, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Østen Øysteinson var Øystein.

Generelle notat: Øystein Øysteinson er nemnt på Øvre Fevoll frå 1701 til forbi 1723. I 1720 fekk han nytt bygslebrev på garden "med under liggende gaasedal" av sokneprest Peder Sørenson. Kona hans er ukjent.
Dottera Jorunn er ikkje nemnt i boka for Hjelmeland, ho er oppkalla etter mora til Øystein.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1701-teljinga i Fevoll nedre, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Østen Øysteinson gifta seg med ukjend.

Barna hans var:

          i.  Jorne Øysteinsdotter vart fødd i 1690 i Fevoll øvre, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1761 i Fjetland, Jelsa, Rogaland, NOR 71 år gamal. Jorne gifta seg med Knud Olson Fjetland, son av Ole Knudson Fjetland og Anna Ommundsdotter, cirka 1726 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

100      ii.  Svend Øysteinson Hauske. Svend gifta seg med Anna Toresdotter, dotter av Tore Larsson Fevold og Anna Jonsdotter d.y., cirka 1720 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Svend gifta seg så med Anna Ormsdotter, dotter av Orm Jonson Hauge og Magla Torsteinsdotter, cirka 1743 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

102     iii.  Østen Øysteinson Hegland. Østen gifta seg med Brita Jonsdotter, dotter av Jon Reiarson Sedberg og Marit Nilsdotter, i 1716 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Østen gifta seg så med Borgille Toresdotter, dotter av Tore Olson Måland og Borgele Henriksdotter, cirka 1727 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Østen gifta seg så med Borgilla Halvardsdotter, dotter av Halvard Olson Tuntland og Anna Rasmusdotter, cirka 1732 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         iv.  Gunille Øysteinsdotter vart fødd i 1700 i Fevoll øvre, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1743 i Fevoll øvre, Hjelmeland, Rogaland, NOR 43 år gamal. Gunille gifta seg med Ole Rasmusson Fevold i 1728 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

          v.  Johannes Øysteinson vart fødd i 1703 i Fevoll øvre, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


202. Orm Jonson Hauge, son av Jon Ormson Hauge og Marta Pedersdotter, vart fødd i 1675 i Hauge øvre, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1755 i Hauge øvre, Hjelmeland, Rogaland, NOR 80 år gamal.

Generelle notat: Orm Jonson sat på Øvre Hauge lenge, frå han fekk bygslebrev på ein laup av sokneprest Peder Sørenson i 1709 til han døydde i 1755. I 1707 hadde han kjøpt den halve smørlaupen som broren Peder Jonson Sand åtte. Denne parten vart delt mellom Orm og sonen ved skiftet etter første kona Anna Danielsdotter frå Føre. Orm bygsla denne parten av futen i 1720.
I 1762 var andre kona Magla Torsteinsdotter enke og budde hjå sonen Jon. Orm hadde tre barn med andre Magla.
Magla Tostensdotter Houe vart gravlagd 25. mars 1767, 82 år gamal.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1701-teljinga i Hauge øvre, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Orm Jonson gifta seg med Anna Danielsdotter cirka 1709 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

106       i.  Daniel Ormson Laugaland. Daniel gifta seg med Ragnille Andersdotter, dotter av Anders Kristenson Fevold og Siri Jonsdotter, i 1741 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Daniel gifta seg så med Mette Hansdotter, dotter av Hans Ommundson Kleivaland og Kari Villumsdotter, i 1744 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Daniel gifta seg så med Martha Osmundsdotter, dotter av Osmund Jensson Kjølvik og Anna Pedersdotter, i 1755 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Orm Jonson gifta seg så med Magla Torsteinsdotter cirka 1713 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

101       i.  Anna Ormsdotter. Anna gifta seg med Svend Øysteinson Hauske, son av Østen Øysteinson Fevold og Ukjend, cirka 1743 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         ii.  Johne Ormson Hauge vart fødd i 1722 i Hauge øvre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1804 i Hauge øvre, Hjelmeland, Rogaland, NOR 82 år gamal, og vart gravlagd den 10 Mai 1804 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Johne var John. Johne gifta seg med Kari Olsdotter, dotter av Ole Danielson Førre d.e. og Brita Pedersdotter, cirka 1750 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        iii.  Tosten Ormson Førre vart fødd i 1726 i Hauge øvre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1803 i Føre, Hjelmeland, Rogaland, NOR 77 år gamal, og vart gravlagd den 8 Mai 1803 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Tosten gifta seg med Sissel Olsdotter, dotter av Ole Torsteinson Bjelland d.y. og Gunilde Pedersdotter, cirka 1751 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


203. Magla Torsteinsdotter, dotter av Tosten Olson Bjelland og Berte Knudsdotter, vart fødd i 1685 i Bjelland indre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1767 i Hauge øvre, Hjelmeland, Rogaland, NOR 82 år gamal, og vart gravlagd den 25 Mar 1767 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Magla var Magle.

Hendingar i livet hennar var:

• Futens kassabok: 1762, i Hauge øvre, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Magla gifta seg med Orm Jonson Hauge cirka 1713 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

204. Østen Øysteinson Fevold, son av Østen Halvardson Østhus og Jorunn Johannesdotter, vart fødd i 1663 i Østhus i Bygda, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde i Fevoll øvre, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Østen Øysteinson var Øystein.
(Same som person 200 på side 1)

206. Halvard Olson Tuntland, son av Ole Torsteinson Løland og Torjus Torjusson Andersdotter, vart fødd i 1668 i Løland, Sand, Rogaland, NOR og døydde cirka 1727 i Tuntland, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 59 år.

Generelle notat: Hallvard Olson var 35 år i 1701. Han fekk bygslebrev på to laupar smør i Tuntland 1696 av farbrørne. Han fekk skøyte datert 12. mai 1699 på 18 merker smør av Samuel Olson Mosnes og Rasmus Toreson Eigje i Fister. Seks år seinare, 15. juli 1705 fekk han skøyte på 1 pund 5 merker smør i garden av far sin Olav Løland med broren Olav Skår som medunderskrivar. Og så endeleg våren 1725 fekk han skøyta på ½ laup smør i Tuntland av Jon Jonson Ullesdtad d.e., Osmund Jonson Ullestad og Jon Jonson Ullestad d.y. som òg var barnebarn til Torstein Jonson Skår.
Hallvard hadde odelsrett til garden som eldste son etter farfaren, Torstein Skår. To år seinare døydde Hallvard. Det var god velstand i huset. Hallvard let etter seg 190 riksdalar til arvingane. Skifte 21. november 1727.
Han etterlet seg kona Anna Rasmusdotter og dei fire barna. Det er ikkje skrive noko om kvar kona Anna Rasmusdotter var frå. Sonen Ola var soldat ved skiftet etter faren i 1727. Sonen Rasmus Hallvardson fekk skøyte frå mora og systrene på jordegods i Tuntland i 1740.

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde i 1727 i Tuntland, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Halvard Olson gifta seg med Anna Rasmusdotter i 1696 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Ole Halvardson Tuntland vart fødd i 1700 i Tuntland, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

103      ii.  Borgilla Halvardsdotter. Borgilla gifta seg med Østen Øysteinson Hegland, son av Østen Øysteinson Fevold og Ukjend, cirka 1732 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        iii.  Ragnhild Halvardsdotter vart fødd cirka 1714 i Tuntland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1789 i Tuntland, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 75 år.

         iv.  Rasmus Halvardson Tuntland vart fødd i 1720 i Tuntland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1785 i Tuntland, Hjelmeland, Rogaland, NOR 65 år gamal, og vart gravlagd den 28 Mai 1785 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Rasmus gifta seg med Marta Jonsdotter cirka 1749 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


207. Anna Rasmusdotter vart fødd cirka 1675 og døydde etter 1740 i Tuntland, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Anna gifta seg med Halvard Olson Tuntland i 1696 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

212. Orm Jonson Hauge, son av Jon Ormson Hauge og Marta Pedersdotter, vart fødd i 1675 i Hauge øvre, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1755 i Hauge øvre, Hjelmeland, Rogaland, NOR 80 år gamal.
(Same som person 202 på side 1)

213. Anna Danielsdotter, dotter av Daniel Olson Førre og Sissela Olsdotter, vart fødd cirka 1680 i Føre, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1713 i Hauge øvre, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 33 år.

Anna gifta seg med Orm Jonson Hauge cirka 1709 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

214. Anders Kristenson Fevold, son av Christen Bjørnson Riskedal og Siri Andersdotter, vart fødd i 1676 i Riskedal, Årdal, Rogaland, NOR, døydde i 1763 i Fevoll nedre, Hjelmeland, Rogaland, NOR 87 år gamal, og vart gravlagd den 13 Mar 1763 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Anders Kristenson hadde bruket på Øvre Mæle i Årdal ved matrikkeltakseringa i 1723. Heile Øvre Mæle hadde så ei skyld på 3 laupar smør. Garden hadde 1 støl og laksefiske. Anders brukte 1½ laup, sådde 5 tønner og avla 30 tønner. Han fødde 1 hest, 16 naut og 18 sauer. På ein ekstraskatt i 1715 hadde han 2/3 skilling dagleg i skatt.
Anders Mæle vert nemnt fleire gonger i laksesakene i 1722, 1738 og 1742. Siste gongen var han ein av dei som skreiv under på kontrakten som skapte fred i saka om fisket. Det var Anders Kristenson og Orm Jonson på Øvre Mæle som saman med dei to oppsitjarane på Nedre Mæle som i 1718 demde opp Riskedalsvatnet for å få fall til kvern.
Anders hadde bruket ved nytt matrikkelopptak i 1731. Så kom storflaumen i 1743, med takst over skaden i 1744 som Storånå hadde gjort. Det vert då opplyst at Øvre Mæle hadde i skyld 3 laupar smør. Anders Kristenson og Peder Gudmundson brukte 1½ laupar kvar. Peder Gudmundson åtte 1 laup 1 pund 18½ merker. Av resten var 1 pund 23½ merker bondegods, og Marta Foss åtte 2 pund 6 merker.
Av dette ser ein at Anders var leiglending. Skaden på Øvre og Nedre Mæle vart taksert til 1/6, og skylda som var 6 laupar tilsaman på dei to gardane, vart sett ned til 5 laupar.
Anders flytta til Nedre Fevoll i Hjelmeland truleg ikring 1747. Andre kona til Anders, Borghild Knutsdotter, var moster til Knut Jonson, Svigerson til Anders. Anders og Borghild budde som innerstar på Nedre Fevoll i følgje futen si kassabok for 1762-1763. Der står det også at Borgilla Knudsdotter døydde 28. januar 1763. Borgele Knudsdotter vart gravlagd 2. februar 1763, 72 år gamal. Og Anders Christenson Fævold vart gravlagd 13. mars 1763, 84 (87?) år gamal.

Det vart halde skifte på "Fævold" etter Anders Christenson den 18. mars 1763 og umyndige arvingar var då:
1) "Lars Anvesen" som arva "Løsøre til penge anslagen 7-2-10" med "John Knudsen Bielland" som verge
2) "Brite Anvesdtr" som arva "Løsøre til penge anslagen 3-3-6" med "John Knudsen Bielland" som verge
3) "Annichen" Anvedsdotter som arva "Løsøre til penge anslagen 3-3-6" med "John Knudsen Bielland" som verge
4) "Anne Danielsdtr" som arva "Løsøre til penge anslagen 12-,-20" med "Daniel Løgeland" som verge
5) "Anders Knudsen" 22 år som arva "Løsøre til penge anslagen 8-,-13" med "John Knudsen Bielland" som Curator
6) "Biørn" Knudson som arva "Løsøre til penge anslagen 8-,-13" med "Daniel Løgeland" som verge
7) ""Thore" Knudson som arva "Løsøre til penge anslagen 8-,-13" med "Anders Fævold" som verge
8) "Anne Knudsdtr" som arva "Løsøre til penge anslagen 4-,-7" med "Anders Fævold" som verge

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1701-teljinga i Riskedal, Årdal, Rogaland, NOR.

• Skifte etter han vart halde den 18 Mar 1763 i Fevoll nedre, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Anders Kristenson gifta seg med Siri Jonsdotter cirka 1703 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Christen Andersson Viga vart fødd i 1705 i Mæle øvre, Årdal, Rogaland, NOR og døydde i 1743 i Viga, Hjelmeland, Rogaland, NOR 38 år gamal. Christen gifta seg med Brita Nilsdotter, dotter av Niels Nilsson Østerhus d.y. og Malena Pedersdotter d.e., i 1726 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

         ii.  Siri Andersdotter (Tvilling) vart fødd i 1708 i Mæle øvre, Årdal, Rogaland, NOR, døydde den 27 Jan 1763 i Fevoll nedre, Hjelmeland, Rogaland, NOR 55 år gamal, og vart gravlagd den 2 Feb 1763 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Siri gifta seg med Knud Jonson Fevold, son av Jon Toreson Laugaland og Anna Knudsdotter, cirka 1737 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

        iii.  Jens Andersson Ims (Tvilling) vart fødd i 1708 i Mæle øvre, Årdal, Rogaland, NOR, døydde i 1773 i Hetland prestegard, Hetland, Rogaland, NOR 65 år gamal, og vart gravlagd den 24 Feb 1773 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Jens gifta seg med Bodell Johannesdotter, dotter av Johannes Jakobson Wegner og Sissel Eriksdotter, den 24 Jun 1734 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

107      iv.  Ragnille Andersdotter. Ragnille gifta seg med Jone Osmundson Laugaland, son av Osmund Tjøstelson Kleivaland og Ragnhild Torbjørnsdotter, cirka 1730 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Ragnille gifta seg så med Daniel Ormson Laugaland, son av Orm Jonson Hauge og Anna Danielsdotter, i 1741 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Anders Kristenson gifta seg så med Borgele Knudsdotter, dotter av Knud Torbjørnson Laugaland og Ukjend, cirka 1745 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


215. Siri Jonsdotter, dotter av Jone Jonson Vadla d.e. og Anna Ormsdotter, vart fødd i 1685 i Mæle øvre, Årdal, Rogaland, NOR og døydde i 1740 i Mæle øvre, Årdal, Rogaland, NOR 55 år gamal.

Siri gifta seg med Anders Kristenson Fevold cirka 1703 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

216. Ole Torsteinson Bjelland d.y. son av Tosten Olson Bjelland og Berte Knudsdotter, vart fødd i 1693 i Bjelland indre, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1759 i Bjelland indre, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 66 år.

Generelle notat: Ola Torsteinson fekk bygselbrev på garden frå sokneprest Peder Sørenson i 1718.

I skifteprotokollen for året 1733 finn ein:
Dend 6 Junij er Skifte Holden paa gaarden Løgeland efter Sahl: Brynilde Tors datter, Imellum Enchemanden Peder Christensen og børnene".
Barna var:
1) Christen Pederson 20 år som arva "Udj Hiemefølge Løsøre til 23-.-.-" og "i Arf 12 (merker) Smør udj gaarden Fævold" og "udj Løsøre 11-2-3". Faren Peder Christenson var "Curator" for han.
2) "Gunilde Pedersdatter gift med Ole Toestensen Bielland. Tilstæde". Ho arva "Udj Arf Løsøre til 11-4-2".

I bygdeboka for Hjelmeland er det skrive at Ola Torsteinson Bjelland var gift med Anna Brattsdotter og dei er nemnde med seks barn. Men dette er feil, og Anna Brattsdotter er andre kona til Ole Torsteinson og var nok ikkje mora til nokon av barna hans.

Den 19. september 1759 var det skifte etter Ole Tostenson Bielland. I dette skiftet er det berre teke med "De umyndiges Navne og Alder" som var:
1) Thore Olson 23 år som arva 3 merker smør i Huustøl og i "Løsøre 5-,-23". Som verge var Christen Løgeland i Hjelmeland (morbroren).
2) Sidselle Olsdotter (utan alder) som arva 2 merker smør i Husstøl og i "Løsøre 2-,-12". Som verge var Christen Løgeland i Hjelmeland (morbroren).
3) Berthe Olsdotter (utan alder) arva 2 merker Smør i Huustøl og i "Løsøre 2-,-12". Som verge var John Houge i Hjelmeland (dette må vere Johne Ormson som var syskenbarn til Berthe Olsdotter).

Enka Anna Brattsdotter fekk kår av stesonen Tore i 1760. Ho skulle ha to tønner havrekorn, ei halv tønne reint korn (bygg), for til ei ku, seks sauer og to geiter og hus, ved, lys og varme.
I futen si kassabok for 1762/1763 vert det nemnt ei Birthe Olsdotter som tenar på Øvre Hauge. På Øvre Hauge budde Ola Torsteinson si syster. Berthe var hjå faster si på Øvre Hauge som tenar. I 1765 vert Berthe Olsdotter gift med Nils Gauteson. Dei budde begge to på Øvre Hauge då dei gifta seg.
Anna Brattsdotter Indre Bjelland vart gravlagd 29. november 1776, 77 år gamal.

I skifteprotokollen finn ein:
"Anno 1779 den 29 Martij blef arveskifte holden paa gaarden Bielland under Hielmeland Tinglag efter afdøde Inderste Anne Bratsdatter, hvis effterladte Midler .... deling imellum hendes efterlevende Sødskindes børn og Sødskindes børnebørn som var ...".
(om det er tyda rett, så døydde Anna Brattsdotter barnlaus).

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde i 1759 i Bjelland indre, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Ole Torsteinson gifta seg med Gunilde Pedersdotter cirka 1725 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Magla Olsdotter vart fødd cirka 1725 i Bjelland indre, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Hauske, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         ii.  Tosten Olson vart fødd i 1727 i Bjelland indre, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        iii.  Sissel Olsdotter vart fødd i 1729 i Bjelland indre, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1797 i Føre, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 68 år. Sissel gifta seg med Tosten Ormson Førre, son av Orm Jonson Hauge og Magla Torsteinsdotter, cirka 1751 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

108      iv.  Peder Olson Laugaland. Peder gifta seg med Martha Osmundsdotter, dotter av Osmund Jensson Kjølvik og Anna Pedersdotter, den 23 Jun 1765 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

          v.  Thore Olson Bjelland vart fødd i 1735 i Bjelland indre, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1778 i Bjelland indre, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 43 år. Thore gifta seg med Kari Jonsdotter, dotter av Johne Rasmusson Tøtland og Zidzele Pedersdotter, den 26 Jun 1760 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Thore gifta seg så med Ane Jakobsdotter, dotter av Jacob Pederson Jørmeland og Guro Gudmundsdotter, den 26 Jun 1774 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         vi.  Berthe Olsdotter vart fødd i 1738 i Bjelland indre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 4 Jan 1818 i Eie øvre, Finnøy, Rogaland, NOR 80 år gamal, og vart gravlagd den 15 Jan 1818 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Berthe gifta seg med Niels Gauteson Eide den 13 Jan 1765 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Ole Torsteinson gifta seg så med Anna Brattsdotter, dotter av Bratt Jakobson Jørmeland og Pedersdotter, cirka 1740 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


217. Gunilde Pedersdotter, dotter av Peder Kristenson Laugaland og Brynilde Toresdotter, vart fødd cirka 1700 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1739 i Bjelland indre, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 39 år.

Gunilde gifta seg med Ole Torsteinson Bjelland d.y. cirka 1725 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

218. Osmund Jensson Kjølvik, son av Jens Olson Kjølvik og Anna Olsdotter, vart fødd i 1688 i Kjølvik, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde cirka 1751 i Kjølvik, Jelsa, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 63 år.

Generelle notat: Osmund Jensson overtok bruket i 1725 etter mora Anna Olsdotter. Han tinglys bygsleseddelen i 1725 utskriven av Lars Smit på 1 laup 18 merker smør i Kjølvik. Osmund hadde tent som matros i Kongens flåte i 10 år under "Den store nordiske ufred". Etter at han kom heim har han nok styrt bruket for den gamle mora si. Det var skifte etter kona Anna Pedersdotter 07.02.1747, og etter Osmund 17.09.1751. Dei hadde seks barn.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1701-teljinga i Kjølvik, Jelsa, Rogaland, NOR.

• Skifte etter han vart halde den 17 Sep 1751 i Kjølvik, Jelsa, Rogaland, NOR.

Osmund Jensson gifta seg med Anna Pedersdotter i 1727 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Anna Osmundsdotter vart fødd i 1727 i Kjølvik, Jelsa, Rogaland, NOR, vart døypt den 1 Jan 1728 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde i 1789 i Åserød ytre, Jelsa, Rogaland, NOR, 62 år gamal. Anna gifta seg med Sevat Tormodson Åserød, son av Tormod Johannesson Åserød og Anna Sevatsdotter, cirka 1752 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

         ii.  Peder Osmundson vart fødd i 1729 i Kjølvik, Jelsa, Rogaland, NOR og vart døypt den 18 Des 1729 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

109     iii.  Martha Osmundsdotter. Martha gifta seg med Daniel Ormson Laugaland, son av Orm Jonson Hauge og Anna Danielsdotter, i 1755 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Martha gifta seg så med Peder Olson Laugaland, son av Ole Torsteinson Bjelland d.y. og Gunilde Pedersdotter, den 23 Jun 1765 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         iv.  Peder Osmundson Sandslandet vart fødd i 1735 i Kjølvik, Jelsa, Rogaland, NOR, vart døypt den 17 Apr 1735 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR, døydde i 1786 i Sandslandet, Sand, Rogaland, NOR, 51 år gamal, og vart gravlagd den 27 Aug 1786 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Peder var Per. Peder gifta seg med Maren Jonsdotter, dotter av Jon Asserson Gausel og Martha Asbjørnsdotter, den 29 Okt 1764 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Peder gifta seg så med Elen Toresdotter den 11 Okt 1773 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR.

          v.  Siri Osmundsdotter vart fødd i 1737 i Kjølvik, Jelsa, Rogaland, NOR, vart døypt den 19 Nov 1737 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR, døydde den 14 Sep 1822 i Åsland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 85 år gamal, og vart gravlagd den 22 Sep 1822 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Siri gifta seg med Ole Gunnarson Åsland, son av Gunder Erikson Åsland og Brita Olsdotter, i 1760 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

         vi.  Kari Osmundsdotter vart fødd i 1741 i Kjølvik, Jelsa, Rogaland, NOR, døydde i 1766 i Austbø, Rennesøy, Rogaland, NOR 25 år gamal, og vart gravlagd den 27 Okt 1766 i Hausken kyrkje, Rennesøy, Rogaland, NOR. Kari gifta seg med Christen Jonson Ramsvig, son av Jone Jonson Jelsaneset og Liva Oddsdotter, den 24 Jun 1765 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

        vii.  Jens Osmundson Tveita vart fødd i 1744 i Kjølvik, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde i 1790 i Tveita, Jelsa, Rogaland, NOR 46 år gamal. Jens gifta seg med Sissel Jensdotter, dotter av Jens Ånenson Kopervik d.e. og Anna Olsdotter, den 10 Jul 1771 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.


219. Anna Pedersdotter, dotter av Peder Jonson Foss og Marit Ormsdotter, vart fødd cirka 1702 i Foss, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1746 i Kjølvik, Jelsa, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 44 år.

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde den 7 Feb 1747 i Kjølvik, Jelsa, Rogaland, NOR.

Anna gifta seg med Osmund Jensson Kjølvik i 1727 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

220. Børge Larsson Breiland, son av Lars Johannesson Hjorteland og Dise Børgesdotter, vart fødd i 1713 i Hjorteland, Suldal, Rogaland, NOR, døydde i Jan 1768 i Breiland, Hjelmeland, Rogaland, NOR 55 år gamal, og vart gravlagd den 2 Feb 1768 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Børge Larsson fekk bygselbrev på Breiland av Torstein Solberg i 1739, og overtok bruket etter verfaren. Eldste sonen Johannes overtok bruket etter Børge.
Børge Larsson Breeland vart gravlagd Fer. Purificat. Mariæ 1768 i Hjelmeland kyrkje, 57 år gamal.

I skifteprotokollen finn ein:
"Anno 1768 den 8de Martij
Blef Registrering og vurdering holdet paa gaarden Breland Bonde gods under Hielmelands tinglaug, effter dend der in Januarj med døden afgangen mand Børge Larsen til paafølgende arveskiffte og deling mellum hans igienlevende qvinde Randveij Johansdatter og deris af ægteskabet sammenaflede børn som er Johans Børgesen 23 aar, Lars 21 aar, Dise 28 aar og Marte 25 år som alle nærværende. Som vurderingsmændLænsmand Johannes Sandanger og Biøren Nielsen Hofde. Boends formue af Løs øre midler beløb til 203-1-22.
Jordegods
Andgaf Enchen med laugverge at sterboed er ejende udj gaardene Fiældberg i Solledahls sogn og Hieælmelands skibrede ½ løb smør med bøxel som leiglændingen Tore Pedersen paaboer hvorom hun inted adkomst kunde fremvise lest gods blef vurderet for 36-.-1
Summa Formuen 239-1-22."
Det var utlegg til 24-2-14 og då var det att 214-3-8.
Curator for Johans og Lars vart "Sterboe Enchen Randvæg Johansdatter med hændes laugverge" og formyndar for Dise var Johannes Dahle og Ole Kvalevig for Marte.

I kyrkjeboka for Hjelmeland under døde i året 1769:
"Ranveg Johannis Datter Breeland blev Løverdagen dj. 6 Julii bgr: H Krd. 63 aar".

I skifteprotokollen finn ein:
"Anno 1770 den 4de September blef Registrerings og vurderings foretning foretaged og holdt paa gaarden Bredland Bondegods i Hiælmelands Skibrede effter afdøde Encheqvinde Randvæg Johansdatter til paafølgende arveskiffte og deling mellum hendis effterlevende 4de børne som var Johannes Børgesen myndig, Lars Børgesen 23 aar gl, Dise Børgesdatter 30 aar og Marte Børgesdatter 28 aar som alle tilstæde."
Formyndar for Dise var Johannes Dahle og for Marte var det Olle Kvallevig. Curator for Lars var broren Johannes Breiland.

Dottera Marta Børgesdotter fekk dottera Johanna Olsdotter i 1783. Johanna vart gift med Torjus Alvson Steinsland i 1840. I 1809, då Marta nærma seg 60 år, inngjekk ho fletføringskontrakt med brorsonen. Han skulle gje henne mat og klede så lenge ho levde mot å få behalde arven hennar på vel 58 riksdalar.

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde den 8 Mar 1768 i Breiland, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Børge Larsson gifta seg med Ranveig Johannesdotter cirka 1739 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Disa Børgesdotter vart fødd i 1740 i Breiland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 10 Feb 1823 i Sæbø, Hjelmeland, Rogaland, NOR 83 år gamal, og vart gravlagd den 20 Feb 1823 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Disa var Dise. Disa gifta seg med Bjørn Olson Sæbø, son av Ole Ellingson Sæbø og Giertrud Bjørnsdotter, den 22 Jun 1780 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         ii.  Martha Børgesdotter vart fødd i 1742 i Breiland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 30 Nov 1820 i Breiland, Hjelmeland, Rogaland, NOR 78 år gamal, og vart gravlagd den 7 Des 1820 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Martha var Marthe. Martha fekk barn med Ole Olson Maalandsbøen d.e., son av Ole Leivson Einervoll og Zitzele Olsdotter. Ekteskapsstatus: ugift. Dette paret gifta seg ikkje.

110     iii.  Johannes Børgeson Breiland. Johannes gifta seg med Liva Larsdotter, dotter av Lars Osmundson Randa d.y. og Mallene Larsdotter, den 19 Jun 1773 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         iv.  Lars Børgeson vart fødd i 1747 i Breiland, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


221. Ranveig Johannesdotter, dotter av Johannes Eivindson Breiland og Marit Hansdotter, vart fødd i 1706 i Breiland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1769 i Breiland, Hjelmeland, Rogaland, NOR 63 år gamal, og vart gravlagd den 6 Jul 1769 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde den 4 Sep 1770 i Breiland, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Ranveig gifta seg med Børge Larsson Breiland cirka 1739 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

222. Lars Osmundson Randa d.y. son av Osmund Olson Kilane og Liva Larsdotter, vart fødd i 1716 i Åsland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1782 i Randa, Fister, Rogaland, NOR 66 år gamal, og vart gravlagd den 30 Nov 1782 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Lars Osmundson frå Kilane i Erfjord vart gift med Malena Larsdotter Randa og overtok bruket etter svigerforeldra. Lars Osmundson gav skøyte på 1 laup smør av Randa i 1775 og på 2 pund 6 merker smør i 1782 til sonen Lars Larsson d.e. Yngste sonen, Åge, døydde berre tre månader gamal. I boka for Strand bind 1 side 154 står det at Endre Larsson var fødd i 1750 på Randa i Fister. Han må då vere son til Lars og Malena men er ikkje nemnt i bygdeboka for Fister.
Lars Osmundson Rande vart gravlagd 30. november 1782, 64 år gamal.

Lars Osmundson gifta seg med Mallene Larsdotter cirka 1740 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Lars Larsson Randa d.e. vart fødd i 1741 i Randa, Fister, Rogaland, NOR, døydde i 1816 i Randa, Fister, Rogaland, NOR 75 år gamal, og vart gravlagd den 11 Feb 1816 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Lars gifta seg med Eli Sivertsdotter, dotter av Siver Olson Breivik og Inger Olsdotter, den 25 Jun 1775 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

111      ii.  Liva Larsdotter. Liva gifta seg med Johannes Børgeson Breiland, son av Børge Larsson Breiland og Ranveig Johannesdotter, den 19 Jun 1773 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        iii.  Bjørn Larsson Bjelland vart fødd i 1748 i Randa, Fister, Rogaland, NOR, døydde den 1 Nov 1842 i Bjelland indre, Hjelmeland, Rogaland, NOR 94 år gamal, og vart gravlagd den 9 Nov 1842 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Bjørn var Biørn. Bjørn gifta seg med Gunla Toresdotter, dotter av Thore Olson Bjelland og Kari Jonsdotter, den 5 Nov 1784 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         iv.  Osmund Larsson Døvig vart fødd i 1748 i Randa, Fister, Rogaland, NOR og døydde i 1779 i Døvik litle, Årdal, Rogaland, NOR 31 år gamal. Osmund gifta seg med Britha Olsdotter, dotter av Ole Olson Bjørheim og Gunhild Toresdotter, den 2 Jul 1773 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

          v.  Endre Larsson Vervik vart fødd i 1750 i Randa, Fister, Rogaland, NOR, vart døypt den 19 Apr 1750 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde i 1809 i Vervik, Strand, Rogaland, NOR, 59 år gamal, og vart gravlagd den 10 Des 1809 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR. Endre gifta seg med Borgele Olsdotter, dotter av Ole Olson Bjørheim og Gunhild Toresdotter, den 22 Jun 1777 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Endre gifta seg så med Anna Sivertsdotter d.y., dotter av Siver Olson Breivik og Inger Olsdotter, den 11 Jul 1790 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         vi.  Johne Larsson Hegland vart fødd i 1755 i Randa, Fister, Rogaland, NOR, døydde den 8 Aug 1819 i Heggland, Hjelmeland, Rogaland, NOR 64 år gamal, og vart gravlagd den 11 Aug 1819 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Johne var Jon. Johne gifta seg med Anna Jonsdotter, dotter av Joen Gudmundson Røgelstad og Brita Endresdotter, den 23 Nov 1785 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Johne gifta seg så med Britta Jonsdotter, dotter av Johne Osmundson Hegland og Soffi Jakobsdotter, den 1 Jan 1813 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        vii.  Lars Larsson Bø d.y. vart fødd i 1762 i Randa, Fister, Rogaland, NOR, vart døypt den 20 Jun 1762 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR, døydde i 1815 i Bø, Torvastad, Rogaland, NOR, 53 år gamal, og vart gravlagd den 21 Apr 1815 i Torvastad kyrkje, Karmøy, Rogaland, NOR. Lars gifta seg med Dorthe Jakobsdotter, dotter av Jacob Olson Kåda og Britha Jonsdotter, den 6 Jan 1792 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

       viii.  Dorthe Larsdotter vart fødd i 1765 i Randa, Fister, Rogaland, NOR og vart døypt den 11 Aug 1765 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         ix.  Aage Larsson Randa vart fødd i 1767 i Randa, Fister, Rogaland, NOR, vart døypt den 2 Mai 1767 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR, døydde i 1767 i Randa, Fister, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 9 Aug 1767 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.


223. Mallene Larsdotter, dotter av Lars Bjørnson Randa og Dorte Steinsdotter, vart fødd i 1721 i Randa, Fister, Rogaland, NOR og døydde i Randa, Fister, Rogaland, NOR.

Mallene gifta seg med Lars Osmundson Randa d.y. cirka 1740 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

224. Ole Pederson Foss, son av Peder Jonson Foss og Marit Ormsdotter, vart fødd i 1700 i Foss, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde før 1762.

Generelle notat: Ola Pederson frå Foss vart gift med Siri Pedersdotter frå Assheim og dei er nemnde med fem barn. Ola er nemnt på Nesvik frå 1720.
I 1757 vart det halde skifte etter den "bortrømte" Ola Pederson Foss. I futen si kassabok for 1762-1763 er det på Nesvik nemnd Siri Pedersdotter enke (etter Ole Pederson), så då var Ola død.
Siri Pedersdotter Næsvig vart gravlagd 26. august 1766, 68 år gamal.

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde i 1757 i Nesvik, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Ole Pederson gifta seg med Siri Pedersdotter cirka 1716 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Martha Olsdotter vart fødd i 1716 i Nesvik, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Skiftun, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Martha gifta seg med Hans Erikson Skiftun, son av Erich Hansson Skiftun og Martha Ånensdotter, cirka 1731 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

112      ii.  Peder Olson Foss. Peder gifta seg med Anna Jonsdotter cirka 1744 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Peder gifta seg så med Martha Pedersdotter, dotter av Peder Osmundson Stokka og Kari Pedersdotter, cirka 1761 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR.

        iii.  Jone Olson Nesvik vart fødd i 1723 i Nesvik, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1756 i Nesvik, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 33 år. Jone gifta seg med Siri Halvorsdotter, dotter av Halvor Pederson Espeland og Karen Danielsdotter, cirka 1747 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         iv.  Henrich Olson Alfseike vart fødd i 1724 i Nesvik, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1789 i Alvseike, Vats, Rogaland, NOR 65 år gamal, og vart gravlagd den 4 Apr 1789 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR. Henrich gifta seg med Anna Pedersdotter, dotter av Peder Osmundson Stokka og Kari Pedersdotter, cirka 1752 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR.

          v.  Anna Olsdotter vart fødd i 1727 i Nesvik, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1777 i Knutsvik norda, Hjelmeland, Rogaland, NOR 50 år gamal, og vart gravlagd den 3 Jan 1777 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Anna gifta seg med Jone Jonson Knudsvik, son av Jon Jonson Knudsvik og Marrithe Reidarsdotter, cirka 1752 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


225. Siri Pedersdotter, dotter av Peder Torbjørnson Assheim og Anna Gudmundsdotter, vart fødd i 1698 i Assheim, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1766 i Nesvik, Hjelmeland, Rogaland, NOR 68 år gamal, og vart gravlagd den 26 Aug 1766 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Siri gifta seg med Ole Pederson Foss cirka 1716 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

228. Lars Monsson Lote, son av Mons Jakobson Svåsand og Ukjend, vart fødd i 1651 i Svåsand, Jondal, Hordaland, NOR og døydde i 1712 i Lote, Kinsarvik, Hordaland, NOR 61 år gamal. Eit anna namn for Lars Monsson var Lauridtz.

Generelle notat: Det står at Lars Monsson frå Svåsand i Jondal vart gift i 1677 med Ranveig Larsdotter og dei vert nemnde med fire barn, og budde på Lote i Kinsarvik frå 1684 og utetter til 1712, då sonen Ola overtok garden.
Men i 1679 då dottera Guro vart døypt og i 1681 då sonen Ole vart døypt er foreldra Lauridst Mogenson Lote og Randved Lauridsdotter, men i 1700 då sonen Svend vart døypt og 1705 då sonen Siver vart døypt i Qvam er foreldra kalla Lars Mogenson Lote og Brite Svendsdotter.
I 1701 budde Lars Monson på Lotte og var då 50 år. Han er då nemnd med sønene Lars på 8 år og Svend på 1½ år. Lars må vere han som vart døypt i 1681 og i kyrkjeboka er kalla Ole.
Lars vart gift 6. januar 1677 i Kinsarvik med Randved Lauridsdotter. 9. mars 1696 vart Lars Mogenson Lote trulova med Brite Svendsdotter og dei vart vigde i Kinsarvik 20. juni 1696. Første kona må truleg ha døydd ikring 1694. Lars hadde tre barn med kvar av konene, men eit barn frå kvart ekteskap døydde liten.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1701-teljinga i Lote, Kinsarvik, Hordaland, NOR.

Lars Monsson gifta seg med Randved Larsdotter den 6 Jan 1677 i Jondal kyrkje, Jondal, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Marithe Larsdotter vart fødd i 1677 i Lote, Kinsarvik, Hordaland, NOR, vart døypt den 4 Des 1677 i Kinsarvik kyrkje, Kinsarvik, Hordaland, NOR og døydde i 1677 i Lote, Kinsarvik, Hordaland, NOR,.

         ii.  Guro Larsdotter vart fødd i 1679 i Lote, Kinsarvik, Hordaland, NOR, vart døypt den 13 Mar 1679 i Kinsarvik kyrkje, Kinsarvik, Hordaland, NOR og døydde i 1712 i Utne, Kinsarvik, Hordaland, NOR, 33 år gamal. Guro gifta seg med Odd Svendson Utne, son av Svend Ormson Utne og Kari Nilsdotter, i 1701 i Kinsarvik kyrkje, Kinsarvik, Hordaland, NOR.

        iii.  Ole Larsson Lote vart fødd i 1681 i Lote, Kinsarvik, Hordaland, NOR, vart døypt den 30 Sep 1681 i Kinsarvik kyrkje, Kinsarvik, Hordaland, NOR og døydde i 1758 i Lote, Kinsarvik, Hordaland, NOR, 77 år gamal. Eit anna namn for Ole var Lars. Ole gifta seg med Madli Oddsdotter, dotter av Odd Larsson Alsåker og Gyrid Didriksdotter, i 1714 i Kinsarvik kyrkje, Kinsarvik, Hordaland, NOR.

Lars Monsson gifta seg så med Brite Svendsdotter den 20 Jun 1696 i Kinsarvik kyrkje, Kinsarvik, Hordaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 9 Mar 1696 i Kinsarvik kyrkje, Kinsarvik, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Nae Larsson Lote vart fødd i 1697 i Lote, Kinsarvik, Hordaland, NOR, vart døypt den 10 Okt 1697 i Kinsarvik kyrkje, Kinsarvik, Hordaland, NOR og døydde i Des 1697 i Lote, Kinsarvik, Hordaland, NOR,.

154      ii.  Svend Larsson Hogganvik. Svend gifta seg med Ingeborg Sjursdotter, dotter av Sjur Pederson Måkestad og Herborre Børgesdotter, den 18 Jun 1724 i Ullensvang kyrkje, Ullensvang, Hordaland, NOR.

114     iii.  Siur Larsson Løvik. Siur gifta seg med Anna Sjursdotter, dotter av Siur Larsson og Ukjend, cirka 1740 i Ulvik kyrkje, Ulvik, Hordaland, NOR. Siur gifta seg så med Berthe Ormsdotter, dotter av Orm Larsson Haugeland og Ragne Hansdotter, den 6 Jun 1751 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. Siur gifta seg så med Elsa Markusdotter den 18 Nov 1770 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


229. Brite Svendsdotter vart fødd cirka 1670 og døydde i Lote, Kinsarvik, Hordaland, NOR.

Brite gifta seg med Lars Monsson Lote den 20 Jun 1696 i Kinsarvik kyrkje, Kinsarvik, Hordaland, NOR.

230. Orm Larsson Haugeland, son av Lars Rasmusson Skrunes og Ukjend, vart fødd i 1685 i Skrunes, Vats, Rogaland, NOR og døydde i Haugeland øvre, Imsland, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1701-teljinga i Birketveit, Imsland, Rogaland, NOR.

Orm Larsson gifta seg med Ragne Hansdotter cirka 1710 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Hans Ormson Rørtveit vart fødd i 1711 i Haugeland øvre, Imsland, Rogaland, NOR, døydde i 1799 i Rørtveit, Imsland, Rogaland, NOR 88 år gamal, og vart gravlagd den 14 Apr 1799 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. Hans gifta seg med Borgilla Pedersdotter, dotter av Peder Sebjørnson Gil og Borgilla Johannesdotter, cirka 1733 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. Hans gifta seg så med Mari Olsdotter, dotter av Ole Jonson Ullevold og Marta Sjursdotter, den 18 Jun 1775 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. Hans gifta seg så med Mari Knudsdotter, dotter av Knud Johanneson Helgevold og Cecilia Torgersdotter, den 23 Okt 1782 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR.

115      ii.  Berthe Ormsdotter. Berthe gifta seg med Siur Larsson Løvik, son av Lars Monsson Lote og Brite Svendsdotter, den 6 Jun 1751 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR.


231. Ragne Hansdotter vart fødd i 1676, døydde i 1741 i Haugeland nedre, Imsland, Rogaland, NOR 65 år gamal, og vart gravlagd den 6 Aug 1741 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Den 10. søndag etter Trinitates i 1741 vart de halde "Ligprædiken" over "Dend Danneqvinde Ragne Hansdatter Hougeland æt: 65 aar".

Ragne gifta seg med Orm Larsson Haugeland cirka 1710 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR.

232. Tosten Pederson Solberg, son av Peder Olson Bjelland og Ukjend, vart fødd i 1687 i Bjelland, Fister, Rogaland, NOR og døydde i 1754 i Solbjør, Fister, Rogaland, NOR 67 år gamal.

Generelle notat: Torstein Pederson bygsla halve Bjelland (ein laup smør) av Ola Bjørnson Fister i 1713. Året etter kjøpte han 18 merker smør i garden av Johannes Dagfinnson Ingvaldstad og 9 merker av bror sin Svein på Viga. Torstein flytta truleg til Solbjør i 1733. Svigerfaren, Johannes Knutson Sandanger, åtte gardane Solbjør, Indre Sandanger og Lovra. I 1738 sette han opp ein kontrakt der det vart bestemt at kona til Torstein, Borghild, skulle arva Solbjør.
Borgele Johannesdotter Solberg vart gravlagd onsdag den 12. februar 1766, 68 år gamal.

Det vart halde skifte "paa gaarden Solberg effter dend afdøde mand Tosten Pedersen" den 4. mars 1754 og "Dend afdødes børn" var:
1) "Peder Tostenen dend ældre gifft og myndig" fekk "udj Løst og fast gods i arf 11-2-13½, Resten af sin Hiæmegift 7-2-8"
2) Johannes Tostenson 31 år fekk "Løst og fast gods i arf 11-2-13½, Hiæmeagift 20-5-,"
3) "Omund Tostensen gifft og myndig" fekk "Løst og fast gods i arf 11-2-13½, Hiæmeagift Resten 7-3-8"
4) Tosten Tosenson 26 år fekk "Løst og fast gods i arf 11-2-13½, Hiæmeagift 20-5-,"
5) "Peder Tostensen dend yngre 22 aar gammel" fekk "Løst og fast gods i arf 11-2-13½, Hiæmeagift 20-5-," med broren Omund Østebøe som verge
6) Borgille Tostensdotter 17 år fekk "Løst og fast gods i arf 5-4-6 3/4, Hiæmeagift 20-5-," med "Moderen Borgille Johansdatter under tilsiun af Johans Sandanger" som verge
7) Magritte Tostensdotter "død og effterladt sig 3 børn": Tosten Olson 5 år, Torgier Olson 3 år og Britte Olsdotter 6 år. Sønene fekk"Løst og fast gods i arf 2-1-9" og dottera fekk "Løst og fast gods 1-,-12½". Verge for desse var "Faderen Ole Tednes af Jelsøe Skibbrede".

Det var god velstand på garden. Buet etter Torstein var på 334 riksdalar netto.

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde den 4 Mar 1754 i Solbjør, Fister, Rogaland, NOR.

Tosten Pederson gifta seg med Borgele Johannesdotter cirka 1720 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Margrete Torsteinsdotter vart fødd i 1721 i Solbjør, Fister, Rogaland, NOR og døydde cirka 1753 i Tednes, Erfjord, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 32 år. Margrete gifta seg med Ole Osmundson Tednes, son av Osmund Olson Kilane og Liva Larsdotter, i 1746 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

116      ii.  Johanes Torsteinson Solberg. Johanes gifta seg med Guro Olsdotter, dotter av Ole Olson Kåda og Dordi Jakobsdotter, cirka 1754 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

        iii.  Peder Torsteinson Sandangervaagen d.e. vart fødd i 1724 i Solbjør, Fister, Rogaland, NOR, døydde den 4 Feb 1763 i Sandanger indre, Fister, Rogaland, NOR 39 år gamal, og vart gravlagd den 13 Feb 1763 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Peder gifta seg med Siri Larsdotter cirka 1755 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

         iv.  Amund Torsteinson Østebø vart fødd i 1726 i Solbjør, Fister, Rogaland, NOR, døydde i 1801 i Østabø, Finnøy, Rogaland, NOR 75 år gamal, og vart gravlagd den 17 Jan 1801 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Andre namn for Amund var Omun, Osmund, og Aasmund. Amund gifta seg med Malene Jakobsdotter, dotter av Jacob Reiarson Østebø og Anna Knudsdotter, den 3 Jul 1752 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

          v.  Tosten Torsteinson Ur vart fødd i 1728 i Solbjør, Fister, Rogaland, NOR, døydde i 1800 i Ur, Årdal, Rogaland, NOR 72 år gamal, og vart gravlagd den 16 Mar 1800 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Tosten gifta seg med Margrethe Larsdotter, dotter av Lars Sandanger og Martha Johannesdotter, den 2 Jul 1763 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

         vi.  Peder Torsteinson Solberg d.y. vart fødd i 1732 i Solbjør, Fister, Rogaland, NOR, døydde i 1782 i Solbjør, Fister, Rogaland, NOR 50 år gamal, og vart gravlagd den 21 Jul 1782 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

        vii.  Borgille Torsteinsdotter vart fødd i 1737 i Solbjør, Fister, Rogaland, NOR og døydde i Stavanger, Rogaland, NOR. Borgille gifta seg med Daniel Larsson Skjæveland, son av Lars Toreson Brathetland og Ingeborg Jakobsdotter, den 29 Jun 1766 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.


233. Borgele Johannesdotter, dotter av Johannes Knudson Sandanger og Margrete Olsdotter, vart fødd i 1698 i Solbjør, Fister, Rogaland, NOR, døydde i 1766 i Solbjør, Fister, Rogaland, NOR 68 år gamal, og vart gravlagd den 12 Feb 1766 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Borgele var Borgille.

Borgele gifta seg med Tosten Pederson Solberg cirka 1720 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

234. Ole Olson Kåda, son av Ole Olson Kåda og Guri Rasmusdotter, vart fødd i 1703 i Kåda, Fister, Rogaland, NOR, døydde i 1789 i Kåda, Fister, Rogaland, NOR 86 år gamal, og vart gravlagd den 24 Mai 1789 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Ola Olson Kåda vart gift første gong med enka Åsa Torgrimsdotter Ytrevoll i Årdal. Ola Olson hadde ikkje barn med Åsa, men då Åsa var død, gifta Ola seg opp att i 1733 med Dorte Jakobsdotter Kåda fødd ikring 1709 på Austbø på Rennesøy(?) står det i bygdeboka for Fister. Men ho var truleg frå Østabø på Sør-Talgje. Jakob Reiarson Østabø har ei dotter Dorte fødd i 1708. Sonen Jakob vart gift med Brita Jonsdotter frå Østabø og dei to vert då søskenbarn og som stemmer bra med det ein finn i kyrkjebøkene:

I kyrkjeboka for Finnøy i året 1765:
"3. Fest: Pent. Prædikke i Taljøe og Com.
Trolovet effter Konge-brev, bevilgende Jacob Olsen Kaade og Berthe Jonsd: Østebøe"
I kyrkjeboka for Hjelmeland (og Fister) under vigde i 1765:
"Jacob Olsen Kaade og Birthe Joens Datter Østebøe blev Fer: Visitat: Maræ dj. 2de Julii copullerede udj Fister Kirche".

Med Dorte hadde Ola Olson fem barn. Ola Olson fekk lagt ut 1 laup smør i Kåda og 9 merker smør i øydegarden Bogland i Erfjord ved skiftet etter far sin i 1757. Sonen Jakob tok over bruket på Kåda. Sonen "Ole Olsen af Kaade" vart gravlagd 30. september 1764, 18 år gamal.
Ole Kaate vart gravlagd den 6. søndag etter påska i 1789, 86 år gamal. Dordi Kaade bart gravlagd 16. februar 1799, 90 år gamal.

Ole Olson gifta seg med Åsa Torgrimsdotter, dotter av Torgrim Bjørnson Kyrkhus og Jonsdotter, cirka 1725 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Ole Olson gifta seg så med Dordi Jakobsdotter i 1733 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

117       i.  Guro Olsdotter. Guro gifta seg med Johanes Torsteinson Solberg, son av Tosten Pederson Solberg og Borgele Johannesdotter, cirka 1754 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

         ii.  Jacob Olson Kåda vart fødd i 1735 i Kåda, Fister, Rogaland, NOR, døydde i 1816 i Kåda, Fister, Rogaland, NOR 81 år gamal, og vart gravlagd den 21 Jan 1816 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Jacob gifta seg med Britha Jonsdotter, dotter av Joen Oddson Østebø og Malene Jakobsdotter, den 2 Jul 1765 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

        iii.  Ingebor Olsdotter vart fødd i 1737 i Kåda, Fister, Rogaland, NOR, døydde i 1813 i Eide, Sjernarøy, Rogaland, NOR 76 år gamal, og vart gravlagd den 29 Aug 1813 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Ingebor var Ingeborg. Ingebor gifta seg med Thore Bjørnson Eide, son av Biørn Olson Løland og Karen Johannesdotter, den 29 Jun 1760 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Ingebor gifta seg så med Knud Knudson Eide, son av Knud Olson Atletveit og Maritha Andersdotter, den 9 Jul 1777 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR.

         iv.  Ingeri Olsdotter vart fødd i 1745 i Kåda, Fister, Rogaland, NOR, døydde i 1772 i Seltveit, Jelsa, Rogaland, NOR 27 år gamal, og vart gravlagd den 2 Jun 1772 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Ingeri gifta seg med Ole Jonson Seltveit, son av Jon Olson Rørheim d.y. og Birthe Bjørnsdotter, den 2 Jul 1765 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

          v.  Ole Olson Kåda vart fødd i 1746 i Kåda, Fister, Rogaland, NOR, døydde i 1764 i Kåda, Fister, Rogaland, NOR 18 år gamal, og vart gravlagd den 30 Sep 1764 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.


235. Dordi Jakobsdotter, dotter av Jacob Reiarson Østebø og Anna Knudsdotter, vart fødd i 1708 i Østabø, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 11 Jul 1708 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde i 1799 i Kåda, Fister, Rogaland, NOR, 91 år gamal, og vart gravlagd den 16 Feb 1799 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Dordi var Dorethe.

Dordi gifta seg med Ole Olson Kåda i 1733 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

236. Knud Toreson Tjøstheim, son av Thore Pederson Tjøstheim og Ukjend, vart fødd i 1693 i Tjøstheim, Strand, Rogaland, NOR og døydde cirka 1764 i Tjøstheim, Strand, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 71 år.

Generelle notat: I 1718 heitte det om Knut Thorson at han var "ei vel forvaret i sit hoved", men i 1722 vart han gift med Berta Pedersdotter frå Helland. Far til Knut hadde som enkemann gifta seg med Berta si mor i 1723, så Berta og Knut vart "stesøsken" eit år etter at dei hadde gifta seg. Når det gjeld saka frå 1718, kan ein undre seg på om det var noko faren fekk i stand for at Knut skulle på "sesjon", og for at Knut skulle sleppa unna militæret. Berta og Knut hadde 8 barn. I 1723 kunne bruket fø 2 hestar, 10 storfe og 21 sauer. Dei kunne så 5 ½ tønne korn og få ei avling på 40 tønner. I 1741 mista Berta og Knut 3 av barna, og 2 barn døydde same året dei var fødd. Så av søskenflokken på 8 var det berre 3 som vaks opp. Eldste sonen Peder tok over bruket etter Berta og Knut. Berta døydde ikring 1766 og Knut ikring 1764.

Knud Toreson gifta seg med Berta Pedersdotter i 1722 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

118       i.  Peder Knudson Tjøstheim. Peder gifta seg med Guri Toresdotter, dotter av Thore Åselson Krogevold og Kari Oddsdotter, den 26 Mai 1754 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.

         ii.  Kari Knudsdotter vart fødd i 1727 i Tjøstheim, Strand, Rogaland, NOR og døydde cirka 1758 i Krogevold, Strand, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 31 år. Kari gifta seg med Knut Toreson, son av Thore Åselson Krogevold og Kari Oddsdotter, den 4 Mar 1753 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.

        iii.  Thore Knudson Tjøstheim vart fødd i 1730 i Tjøstheim, Strand, Rogaland, NOR og døydde i 1741 i Tjøstheim, Strand, Rogaland, NOR 11 år gamal.

         iv.  Jon Knudson Tjøstheim vart fødd i 1732 i Tjøstheim, Strand, Rogaland, NOR og døydde i 1741 i Tjøstheim, Strand, Rogaland, NOR 9 år gamal.

          v.  Knud Knudson Tjøstheim (Tvilling) vart fødd i 1736 i Tjøstheim, Strand, Rogaland, NOR og døydde i 1736 i Tjøstheim, Strand, Rogaland, NOR.

         vi.  Anna Knudsdotter (Tvilling) vart fødd i 1736 i Tjøstheim, Strand, Rogaland, NOR og døydde i 1736 i Tjøstheim, Strand, Rogaland, NOR.

        vii.  Anna Knudsdotter vart fødd i 1739 i Tjøstheim, Strand, Rogaland, NOR og døydde i 1741 i Tjøstheim, Strand, Rogaland, NOR 2 år gamal.

       viii.  Thore Knudson Sedberg vart fødd i 1742 i Tjøstheim, Strand, Rogaland, NOR og døydde i 1789 i Sedberg, Strand, Rogaland, NOR 47 år gamal. Thore gifta seg med Marta Ivarsdotter, dotter av Iver Torgerson Sedberg og Magle Håvardsdotter, i 1773 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.


237. Berta Pedersdotter, dotter av Peder Toreson og Anna Knudsdotter, vart fødd i 1700 i Helland, Strand, Rogaland, NOR og døydde cirka 1766 i Tjøstheim, Strand, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 66 år.

Berta gifta seg med Knud Toreson Tjøstheim i 1722 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.

238. Thore Åselson Krogevold, son av Aasel Toreson Krogevold og Ingebor Toresdotter, vart fødd i 1706 i Krogevold, Strand, Rogaland, NOR og døydde i Krogevold, Strand, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Thore Åselson var Tore.

Generelle notat: I kyrkjeboka for Strand i året 1727 den 17. søndag etter Trinitates: "Publice absoluerit Karj Odsd Grødem, begaaet Lejermaall med Thore Aaselsen Krogevold" og den 20. søndag etter Trinitates "Publice absoluerit Thore Aaselsen begaaet Lejermaall md Karj Odsd: Grødem". Thore og Kari vart stemna for retten same året og Thore måtte bøta 12 riksdalar og Kari 6 riksdalar. Det må vere sonen Knud som vart fødd dette året, men han er ikkje å finne innført som døypt i kyrkjeboka.
Thore Åselson Krogevold vart gift i 1729 med Kari Oddsdotter frå Sørskår. Dei er nemnde med fire barn.
Ved skiftet etter Kristoffer og Berta Grødem i 1732 fortalde Thore at kona hans, Kari, hadde tent på Grødem frå ho var lita til ho var 24 år, og i alle åra utan løn. Det vart difor avsett 3 riksdalar til henne ved dette skiftet.
Thore var brukar på Krogevold til 1760 då sonen Knut tok over bruket. Thore fekk folge på 3 tønner godt havrekorn samt foster til 1 ku og 4 sauer. Verken Thore eller Kari er nemnt i manntalet for 1758.

Hendingar i livet hans var:

• Publice absolve: 26 Okt 1727, i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.

Thore Åselson gifta seg med Kari Oddsdotter den 16 Jan 1729 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Knut Toreson (Uektefødd) vart fødd i 1727 i Grødem, Strand, Rogaland, NOR, døydde i 1772 i Krogevold, Strand, Rogaland, NOR 45 år gamal, og vart gravlagd den 4 Okt 1772 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Knut var Knud. Knut gifta seg med Kari Knudsdotter, dotter av Knud Toreson Tjøstheim og Berta Pedersdotter, den 4 Mar 1753 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR. Knut gifta seg så med Magla Asgautsdotter, dotter av Asgaut Pederson og Magla Jensdotter, cirka 1759 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.

         ii.  Ingebor Toresdotter (Tvilling) vart fødd i 1729 i Krogevold, Strand, Rogaland, NOR, vart døypt den 27 Sep 1729 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR, døydde i 1729 i Krogevold, Strand, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 23 Okt 1729 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.

        iii.  Berete Toresdotter (Tvilling) vart fødd i 1729 i Krogevold, Strand, Rogaland, NOR, vart døypt den 27 Sep 1729 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR, døydde i 1735 i Krogevold, Strand, Rogaland, NOR, 6 år gamal, og vart gravlagd den 19 Jun 1735 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.

119      iv.  Guri Toresdotter. Guri gifta seg med Peder Knudson Tjøstheim, son av Knud Toreson Tjøstheim og Berta Pedersdotter, den 26 Mai 1754 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR. Guri gifta seg så med Aschouth Pederson, son av Peder Asgautson Nag og Jorunn Bjørnsdotter, i 1775 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR. Guri gifta seg så med Peder Asbjørnson Trevland, son av Asbiørn Pederson Selvåg og Kirsten Olsdotter, den 12 Nov 1780 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


239. Kari Oddsdotter, dotter av Odd Knudson Skår og Guri Klengsdotter, vart fødd i 1702 i Sørskår, Årdal, Rogaland, NOR og døydde i Krogevold, Strand, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Publice absolve: 5 Okt 1727, i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.

Kari gifta seg med Thore Åselson Krogevold den 16 Jan 1729 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

240. Lars Haldorson Øvrehus, son av Haldor Øvrehus og Johanna Larsdotter, vart fødd i 1670 i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR og døydde i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Lars Halldorson var gift med Brynhild Johannesdotter frå Nedre Fister og dei hadde tre barn. Lars var brukar av halve garden på Øvre Fister frå 1706. Ein gong mellom 1711 og 1718 overtok han også den andre halvparten og vart brukar av heile Øvrehus.

I skifteprotokollen finn ein i året 1731:
"Dend 26de November we Skiffte holden paa øfre Fister effter Brønelle Johannesdaatter Imellum Enchemanden Lars Haldorsen og deris børn":
1) Haldor Larsson 24 år arva "Løsøre till 41..5..11½" og "Jacob Sæbøe paa Fogn, som Curator"
2) Johanne Larsdotter 18½ år arva "Iligemaade 20..5..13 2/4" og faren Lars Haldorson var verge
3) Siri Larsdotter 17 år arva "Ligeledes 20..5..13 2/4" og faren Lars Haldorson var verge
"Alle Hiemme paa Gaarden hos faderen".

Dei var ikkje fatigfolk. Skiftet etter Brynhild i 1731 var på 167 riksdalar netto.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1701-teljinga i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR.

Lars Haldorson gifta seg med Brønelle Johannesdotter cirka 1706 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

120       i.  Haldor Larsson Øvrehus. Haldor gifta seg med Brønle Børgesdotter, dotter av Børge Børgeson Tøtland og Elen Sophie Jonasdotter, cirka 1735 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

         ii.  Johanna Larsdotter vart fødd i 1713 i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR og døydde cirka 1780 i Mæle nedre, Årdal, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 67 år. Eit anna namn for Johanna var Johanne. Johanna gifta seg med Ole Ivarson Fladhetland, son av Ivar Olson Fladhetland og Ukjend, cirka 1740 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Johanna gifta seg så med Tosten Danielson Mæle, son av Daniel Torsteinson Valheim og Gunhild Svendsdotter, den 23 Jun 1765 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

        iii.  Siri Larsdotter vart fødd i 1715 i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR, døydde i 1790 i Fister nedre, Fister, Rogaland, NOR 75 år gamal, og vart gravlagd den 21 Nov 1790 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Siri gifta seg med Svend Svendson Fister d.e., son av Svend Svendson Fister og Eli Andersdotter, cirka 1740 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.


241. Brønelle Johannesdotter, dotter av Johannes Jonasson Fister og Siri Eriksdotter, vart fødd i 1680 i Fister nedre, Fister, Rogaland, NOR og døydde i 1731 i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR 51 år gamal.

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde den 26 Nov 1731 i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR.

Brønelle gifta seg med Lars Haldorson Øvrehus cirka 1706 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

242. Børge Børgeson Tøtland, son av Børge Kristofferson Aubø og Birgitte Fartegnsdotter, vart fødd i 1656 i Aubø, Sjernarøy, Rogaland, NOR og døydde i 1719 i Tøtland, Hjelmeland, Rogaland, NOR 63 år gamal.

Børge Børgeson gifta seg med Marit Larsdotter, dotter av Lars Olson Hogganvik og Ingeborg Pedersdotter, cirka 1682 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Børge Børgeson gifta seg så med Elen Sophie Jonasdotter i 1703 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Børge Børgeson Tøtland vart fødd i 1704 i Tøtland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i København, , København, DNK.

         ii.  Jonas Børgeson Hielm vart fødd i 1707 i Tøtland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Stavanger, Rogaland, NOR. Jonas gifta seg med Anne Sofie Olsdotter cirka 1739 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

        iii.  Martha Børgesdotter vart fødd i 1709 i Tøtland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 18 Okt 1775 i Gaden til Østervåg, Stavanger, Rogaland, NOR 66 år gamal, og vart gravlagd den 24 Okt 1775 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Martha var Marthe Hielm. Martha gifta seg med Hans Christopher Ohnsorg, son av Hans Jørgenson og Maren Mikkelsdotter, cirka 1735 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

121      iv.  Brønle Børgesdotter. Brønle gifta seg med Haldor Larsson Øvrehus, son av Lars Haldorson Øvrehus og Brønelle Johannesdotter, cirka 1735 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

          v.  Jens Børgeson Laugaland vart fødd i 1716 i Tøtland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1783 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR 67 år gamal, og vart gravlagd den 1 Feb 1783 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Jens gifta seg med Brita Hansdotter, dotter av Hans Ommundson Kleivaland og Kari Villumsdotter, cirka 1741 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Jens gifta seg så med Kari Halvorsdotter, dotter av Halvor Pederson Espeland og Karen Danielsdotter, cirka 1750 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


243. Elen Sophie Jonasdotter, dotter av Jonas Jensson Hielm og Brønla Knudsdotter, vart fødd i 1681 i Prestegarden, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1764 i Vormelandsvik, Hjelmeland, Rogaland, NOR 83 år gamal, og vart gravlagd den 6 Des 1764 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Elen Sophie var Elen Sofie Hielm.

Generelle notat: Elen Sofie Hjelm vart gift med enkemann Børge Børgeson. Han hadde vore gift med enka etter Jon Ågeson, Marit Larsdotter.
Børge er nemnt på Tøtland i 1683, då han skreiv under på pantsetjinga av første kona sitt arva jordegods i Hogganvik. Då Børge skulle gifta seg med Elen Sofie i 1703, sende han to mann med vengebåten til Bergen for å henta drikkevarer. Det vart rettsak av ferda, fordi dei ikkje hadde betalt toll i Haugesund, der dei hadde vore innom.
Børge døydde i 1719 og vart gravlagd i ei eikekiste under koret i Hjelmeland kyrkje. Skiftet etter han 4. august 1719, fortel klart og tydeleg at det var rikdom på Tøtland. Der var heile 2.700 riksdalar til deling mellom enka og dei fem barna. Nesten 2/3 av formua var jordegods. Børge åtte alle gardane i Vormedalen, som utgjorde ei skyld på vel 15 laupar smør. Vidare åtte han Søre Knutsvik og partar i Pundsnes, Sørestad og Underbakka i Suldal, Sunnanå i Tysvær og Eikeskog i Forsand. Alt jordegodset hadde ei smørskyld på vel 20 laupar. Dei åtte og mykje gull og sølvvarer. I skiftet er det rekna opp for over 550 riksdalar i gull og sølv.
Elen Sofie vart gift opp att ikring 1722 med Mikkel Jørgenson Smith, sonen til sorenskrivaren på Nesheim i Sjernarøy. Mikkel makta ikkje å halde på det store jordegodset han vart gift til. Ved sal og panting måtte han kvitta seg med den eine gard og gardpart etter den andre.
Dei budde truleg på Tøtland til 1732, då dei selde sin del av Tøtland, Fundingsland og Vormeland til Ola Gunnarson. Etter den tid budde dei truleg i Vormelandsvik. I 1762 var dei innerstar der. Då dei selde i 1732 vart det inngått ein kontrakt mellom kjøpar og seljar. Ola Gunnarson skulle fø ein heil buskap for Mikkel og Elen Sofie på Fundingsland. Fire kyr og åtte sauer skulle dei ha avdråtten av. Til gjengjeld skulle Ola ha bruksrett til halve sagbruket i Vormelandsvik.
Ei segn fortel at då det var ei kyrkjeferd i Hjelmeland, møtte dei så dårleg vér på fjorden at det vart tale om å kasta ut eit menneske for å letta båten. Då ville Elen at dei skulle kasta ut ei fattigkone som fylgde med. Dei andre sa at det var for hardt, og at Elen òg kunne verta fattig. Då vart Elen så sint at ho treiv ein gullring av fingen og kasta på sjøen med desse orda: At like så lite kunne ho verta fattig som denne ringen kom attende. Men ringen kom attende gjennom ein torsk dei fiska, og Elen vart fattig. Så seier segna.
Men etter nyare granskingar som er kome fram og som har stått i ein artikkel i eit av Rogaland Historie- og Ættesogelag sine årshefter, døydde ikkje Elen Sofia så fattig som tradisjonen ville ha det til. Ved skiftet etter henne var det mykje eiga. Børge hadde ikkje barn med Marit, men fem med Elen. Elen hadde ikkje barn med Mikkel.

Elen Sophie gifta seg med Børge Børgeson Tøtland i 1703 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Elen Sophie gifta seg så med Michel Jørgenson Smith, son av Jørgen Filipson Smith og Sissel Mikkelsdotter, i 1724 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


244. Ole Ormson Fister, son av Orm Olson Fister og Anna Oddsdotter, vart fødd i 1678 i Midt-Fister, Fister, Rogaland, NOR og døydde cirka 1755 i Midt-Fister, Fister, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 77 år.

Generelle notat: Ola og Sissel budde først på Nådland, Jelsa frå kring 1705 til 1720. I 1704 skreiv Ola Ormson kontrakt med stefaren sin, Ola Bjørnson: "hvorved Ole Ormsen der er eneste søn og odelsberettiget etter hans far Orm Olsen, når moren Anna Oddsdatter dør, overdrager til stiffar Ole Bjørnsen bruksrettet til 3 l. sm. i Fister midtre for hans livstid, mot at han bøgsler Ole Ormsen gården Nådland og halvparten av Vatland. Datert 24. nov. 1704, tgl. 1705."
I skiftet etter Ola Bjørnson Fister hadde Jens Aukland arva halvparten av Nådland etter farbror sin. Han ville då få bygselkontrakten på Nådland frå 1704 til Ola Ormson kjent ugyldig. Jens Aukland var eldste brorson til Ola Bjørnson og meinte seg nærmare til å få bygsla Nådland enn Ola Ormson. I lagtingsretten tapte Jens Aukland, ville då søkja saka inn for overhoffretten.
Men for å spara stor kostnad og anna vondt som kunne fylgja ein slik prosess, "har vi etternevnte Ole Ormsen Fister og Jens Gudmundsen Øchland inngået en venlig kontrakt og en uryggelig forlikelse og nytt makeskifte som består i etterfølgende poster således: at jeg Ole Ormsen Fister, lensmann for Hjelmeland skiprede, kjennes og hermed for alle vitterliggjør at jeg med min egen fri vilje, velberåd hu og sinn, har inn-gået en venlig kontrakt og forening samt makeskifte fra meg og mine arvinger dette mitt tilforn tilskiftede odelsgods / : som er på Omboden a Jelse skiprede : / nemlig den halve del uti ovenbemeldte gård Nådland skylder årligen landskyld smør ½ 1. og korn 1 vett, og det imot den halve del i Nordre Mønster i Bergenhus len, skylder årligen landskyld korn 3 vetter o. s. v." - - - " og til dess fastere forsikring og fornøyelse på begge sider har jeg lovet og tilsagt bemeldte Jens Øchland hans hustru børn og arvinger, at nyte og skal ha av meg fra Nådland årligen fra dato 1722 5 tn. havrekorn 8 spand i hver tønne, og det så lenge en av mine sønner som eier blir voksen og til manns skal inngå / : om Gud så behager : / et venlig ekteskap med en av Jens Øchlands døtre, hvem Gud dertil har beskikket, og antage gården Nådland og bo der og bruke all gården så lenge jeg lever foruten bøgsel og landskyld både av meg og Jens Øchland, og etter min død skal de flytte til Fister, såsom eldste søn vedbør etter loven, dog deretter å ha fri rett og tilstand både de, deres børn og arvinger, både til gods og bunestaden i Nådland med all dets tilliggende herlighet som før meldt. Men dersom min søn ikke skulle ville etterleve sin faders løfte å inngå et venlig ekteskap med Jens Øchlands datter, som dog ikke formodes, da skal Jens Øchland, hans børn og arvinger ha fri rett og tilstand til bunestaden i bemte Nådland, og gifte seg med hevm hun val og deretter nyte, bruke og beholde gården Nådland med bøgsel og herlighet til evindelig odel og eiendom fritt og frelst, uhindret og upåanket av meg og mane arvinger i alle måter. Øchland 14. januar 1722.
Ole Ormsen Fister J. G. Øchland."
Ola og Sissel kom heim og overtok odelsgarden hans då stefaren døydde i 1719. Ola var lensmann i Hjelmeland 1721-1732. Han var svært velståande. Skiftet etter første kona Sissel i 1722 hadde ein netto formue på 962 riksdalar. Vel halvparten av eiga var jordegods. Sissel vart i skiftet kalla "fornemme Quinde". Ola Ormson åtte mellom anna heile Midt-Fister på 3 laupar smør. Frå kring 1743 bruka han Bjelland i Fister som tillegsjord. Han åtte heile garden minus dei 20 mark som tilhøyrde Hjelmeland prestebord. Han er nemnt som brukar på Bjelland i 1745. Tre år seinare kjøpte han 2 pund 1½ merker i garden av Inger.

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde i 1755 i Midt-Fister, Fister, Rogaland, NOR.

Ole Ormson gifta seg med Sissele Olsdotter, dotter av Ole Larsson Norheim d.y. og Kari Børgesdotter, cirka 1705 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Ole Olson Fister vart fødd i 1707 i Nådland, Jelsa, Rogaland, NOR, vart døypt den 21 Feb 1707 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde i Midt-Fister, Fister, Rogaland, NOR,.

         ii.  Orm Olson Bjelland vart fødd i 1709 i Nådland, Jelsa, Rogaland, NOR, vart døypt den 19 Mai 1709 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde cirka 1737 i Bjelland, Fister, Rogaland, NOR, i ein alder av omkring 28 år. Orm gifta seg med Inger Johanne Pedersdotter, dotter av Peder Sørenson Hielm og Margrete Jonasdotter, cirka 1729 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        iii.  Berge Olson Nådland vart fødd i 1711 i Nådland, Jelsa, Rogaland, NOR, vart døypt den 11 Nov 1711 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde i 1743 i Nådland, Jelsa, Rogaland, NOR, 32 år gamal. Eit anna namn for Berge var Børge. Berge gifta seg med Kirsten Jensdotter, dotter av Jens Gudmundson Aukland og Brønelle Olsdotter, i 1732 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         iv.  Anna Olsdotter vart fødd i 1714 i Nådland, Jelsa, Rogaland, NOR, vart døypt den 23 Nov 1714 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde i 1777 i Hovda, Fister, Rogaland, NOR, 63 år gamal. Anna gifta seg med Biørn Jonson Hovda, son av Jone Jonson Vadla og Sofie Bjørnsdotter, cirka 1735 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Anna gifta seg så med Biørn Nilsson Hovda, son av Niels Pederson Bokn og Marithe Sevatsdotter, cirka 1740 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

          v.  Peder Olson Talgje vart fødd i 1717 i Nådland, Jelsa, Rogaland, NOR, vart døypt den 3 Sep 1717 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR, døydde i 1765 i Talgje (nord), Sjernarøy, Rogaland, NOR, 48 år gamal, og vart gravlagd den 2 Jan 1765 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR. Peder gifta seg med Eli Ommundsdotter, dotter av Omund Nilsson Øye og Ingrid Torbjørnsdotter, den 11 Jul 1741 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Ole Ormson gifta seg så med Siri Svendsdotter cirka 1725 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

122       i.  Ole Olson Sandanger d.e.. Ole gifta seg med Margarethe Jonasdotter, dotter av Jonas Oddson Sandanger og Margrete Larsdotter, cirka 1750 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Ole gifta seg så med Martha Olsdotter, dotter av Ole Gudmundson Håland og Anna Kristensdotter, den 16 Jul 1760 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

         ii.  Sidsela Olsdotter vart fødd i 1727 i Midt-Fister, Fister, Rogaland, NOR, døydde i 1801 i Norheim, Sjernarøy, Rogaland, NOR 74 år gamal, og vart gravlagd den 28 Mar 1801 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR. Sidsela gifta seg med Aage Bjørnson Norheim, son av Biørn Jonson Hovda og Marit Ågesdotter, i 1745 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        iii.  Marthe Olsdotter vart fødd i 1730 i Midt-Fister, Fister, Rogaland, NOR, døydde den 21 Sep 1826 i Vadla, Hjelmeland, Rogaland, NOR 96 år gamal, og vart gravlagd den 28 Sep 1826 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Marthe var Martha. Marthe gifta seg med Jon Ormson Vadla, son av Orm Jonson Mæle og Malena Larsdotter, i 1747 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Marthe gifta seg så med Osmund Jonson Vormelandsvig, son av Jone Ågeson Kilane d.y. og Liva Larsdotter, den 16 Mai 1791 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         iv.  Eli Olsdotter vart fødd i 1734 i Midt-Fister, Fister, Rogaland, NOR, døydde i 1812 i Hauge nedre, Hjelmeland, Rogaland, NOR 78 år gamal, og vart gravlagd den 2 Des 1812 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Eli var Elen. Eli gifta seg med Eivind Svendson Sedberg, son av Svend Eivindson Østigård og Helga Samsonsdotter, i 1753 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Eli gifta seg så med Aage Jonson Hauge, son av Jone Ågeson Eiane d.e. og Marthe Reidarsdotter, i 1755 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

          v.  Sofie Olsdotter vart fødd i 1734 i Midt-Fister, Fister, Rogaland, NOR og døydde i 1820 i Ålgård, Gjesdal, Rogaland, NOR 86 år gamal. Eit anna namn for Sofie var Sophie. Sofie gifta seg med Ole Ormson Ålgård, son av Orm Olson Igland og Johanna Rasmusdotter, cirka 1759 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

         vi.  Mallene Olsdotter vart fødd i 1736 i Midt-Fister, Fister, Rogaland, NOR, døydde i 1788 i Hauske, Hjelmeland, Rogaland, NOR 52 år gamal, og vart gravlagd den 12 Jun 1788 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Mallene gifta seg med Svend Johannesson Hauske, son av Johannes Johannesson Hauske og Malena Svendsdotter, cirka 1755 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

        vii.  Svend Olson Randa vart fødd i 1746 i Midt-Fister, Fister, Rogaland, NOR, døydde den 22 Jan 1823 i Randa, Fister, Rogaland, NOR 77 år gamal, og vart gravlagd den 1 Feb 1823 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Svend gifta seg med Mallene Olsdotter, dotter av Ole Gudmundson Håland og Anna Kristensdotter, i 1768 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

       viii.  Ole Olson Høyland d.y. vart fødd i 1750 i Midt-Fister, Fister, Rogaland, NOR og døydde i 1786 i Høyland, Strand, Rogaland, NOR 36 år gamal. Ole gifta seg med Sidselle Olsdotter, dotter av Ole Larsson Høyland og Elisabet Kristoffersdotter, i 1774 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.


245. Siri Svendsdotter, dotter av Svend Svendson Fister og Eli Andersdotter, vart fødd i 1708 i Fister nedre, Fister, Rogaland, NOR, døydde i 1796 i Tøtland, Hjelmeland, Rogaland, NOR 88 år gamal, og vart gravlagd den 3 Mai 1796 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Siri Sveinsdotter arva mesteparten av Bjelland då første mannen hennar døydde i 1755. Resten av odelsgodset i garden vart ho eigar av i 1760, då ho fekk skøyte frå sønene Ola og Peder. Siri gifta seg opp att med Jone Knutson frå Nedre Fevoll. Jone budde saman med med Siri på Bjelland i Fister frå dei gifta seg i 1763 (skal vel vere 1759) til 1787, då dei selde Bjelland til Ola Olson Ytre Sandanger som var son til Siri og første mannen hennar. Dei flytta då til Tøtland. Siri og Jone var velståande folk og åtte jord i mange gardar.
Då Siri vart gravlagd i 1796 skreiv soknepresten Munthe eit inlegg i Bergen Adresseavis. Det er den eldste gravferdsreportasje me kjenner til frå våre bygder. Innlegget lyder:
"Hermed tager jeg meg den frihet, at meddele Publikum noget som er ualmindelig. Jeg som stedets Prest, fulgte en Kone i Hjelmeland Prestegjeld til sin grav den 3 mai d.a. ved navn Siri Svendsdtr., der hadde just fylt 88 år, med den talrigste sørgeskare, jeg som nu er 78 år, nogen gang har hørt, Undtagen barnene var alle hennes avkom, thi hun hadde med sin første mand, Ole Ormsen Fister, 10 børn, hvorav 6 levde, 65 barnebørn, hvorav 41 levde, 101 barnebørns-børn, hvorav 67 levde og 2 barnebørn børnbørn som begge levde. I alt hennes avkom, før hun forlot verden, ett Hundre Halvfirsens Tyve og Otte (178), hvorav Hundre og Sexten levde. Med sin siste efterlatte mand, som hun boede med i 38 år, hadde hun naturligvis ingen. Vilket syn å se, alle disse hendes avkom stående omkring hendes grav!
Ednu ett, som er noget usedvanlig: At i denne hennes efterlatte talrike Skare fantes ikke en husmand, men alle gaardmend, i den Velstand, som almindelig her findes hos bønder undtagen en som var gift med hendes barnebarn.
Hjelmelands Prestegaard i Christiandsands Stift og Stavanger Amt den 17. mai 1796. Jens C. Munthe."

Siri gifta seg med Ole Ormson Fister cirka 1725 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

Siri gifta seg så med Johne Knudson Tøtland, son av Knud Jonson Fevold og Siri Andersdotter, i 1759 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


246. Jonas Oddson Sandanger, son av Odd Jonasson Kvame og Karen Hansdotter, vart fødd i 1686 i Segadal, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1760 i Sandanger ytre, Fister, Rogaland, NOR 74 år gamal, og vart gravlagd den 22 Feb 1760 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Jonas Oddson er nemnt som brukar på Segadal i 1711. Då var han ugift. Han gifta seg med ei dotter til Lars Bjørnson og Margrete Jensdotter ytre Sandanger (ho heitte truleg Margrete) og flytta til ytre Sandanger og vart gardbrukar der.
Han åtte framleis Segadal og bygsla garden til Knut Olson frå Kvame. Jonas fekk bygslebrev av sokneprest Peder Sørenson på Ytre Sandanger i 1713. Svigermora Magrete Jensdotter Hjelm fekk ei svært romsleg folge av Jonas Oddson i følge folgebrevet frå 1713. Ho skulle ha 4 tønner havre, ½ tønne reint korn (bygg), ¼ tønne rug, for til to kyr og 18 sauer. Elles skulle ho ha fri ved og "Huuswærelse". Jonas hadde berre ei dotter som ein kjenner til.
I kyrkjeboka for Hjelmeland under gravlagde i 1760 er det ført:
"Fredagen dj: 22de Febr: blev Jonas Aadsen Sandanger begr. i F. Kgrd 79 Aar".

I "Specification over De u-Myndiges Midler udj Ryefølche Hvorudi Samme Bestaar og De Andordnede Formynderes Navne for Aar 1760" finn ein under "Naar Skifterne ere Sluttede" den 26. februar og under "Skibreedernes og Gaardernes Navne Hvor Dødsfald er Skeed" var det Hielmeland skipreide og garden yttre Sandanger. Skiftet vart halde etter "Jonas Aadsen" og "De umyndiges Navne og Alder" var "Siri Ols Datter" på 4 år og "Elij Ols Datter" på 2 år.
Dei arva begge i jordegos "18 (merker) S(mør) med bøxel i Seggedahl 100 rdr, 7½ (merker) S(mør) med bøxel udj Helgeland 17-2 ort, 11 (merker) S(mør) med bøxel udj Hetlletvedt 9-1-8, 18 (merker) S(mør) med bøxel udj Fladhetland 18-,-," som "Til penge Andslagen 144-3-8" og "Løsøre til verge Andslagen 124-3-2". Formyndar var "Faderen Ole Olsen Sandanger". Dette var barna til dottera Margarethe som det hadde vore skifte etter i 1759.

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde den 26 Feb 1760 i Sandanger ytre, Fister, Rogaland, NOR.

Jonas Oddson gifta seg med Margrete Larsdotter cirka 1715 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

123       i.  Margarethe Jonasdotter. Margarethe gifta seg med Ole Olson Sandanger d.e., son av Ole Ormson Fister og Siri Svendsdotter, cirka 1750 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.


247. Margrete Larsdotter, dotter av Lars Bjørnson Sandanger og Margrete Jensdotter, vart fødd cirka 1690 i Sandanger ytre, Fister, Rogaland, NOR og døydde i Sandanger ytre, Fister, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Margrete var Margarethe.

Margrete gifta seg med Jonas Oddson Sandanger cirka 1715 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

248. Sjur Dritland døydde i Forsand, Rogaland, NOR,. Eit anna namn for Sjur var Sivert.

Generelle notat: Sjur (Sivert) og kona Åsa budde på Dritland (ved hundreårskiftet 1700). Alle barna vart fødde på Dritland. Han flytta så til Viglesdal. Det kan sjå ut til at familien flytte til ein stad omkring Høgsfjord.

Sjur gifta seg med Åsa Dritland cirka 1703 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

124       i.  Lars Sjurson Riveland d.e.. Lars gifta seg med Anna Andersdotter cirka 1735 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Lars gifta seg så med Martha Pedersdotter cirka 1751 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

         ii.  Torger Sjurson Eiane vart fødd i 1707 i Dritland, Årdal, Rogaland, NOR og døydde etter 1763 i Eiane nedre, Forsand, Rogaland, NOR. Torger gifta seg med Turid Knudsdotter, dotter av Knud Sjurson Sangedal og Berita Halvardsdotter d.e., den 12 Jul 1739 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

        iii.  Sjur Sjurson Lyse vart fødd i 1710 i Dritland, Årdal, Rogaland, NOR, døydde i 1777 i Lyse, Forsand, Rogaland, NOR 67 år gamal, og vart gravlagd den 27 Jul 1777 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR. Sjur gifta seg med Marita Kristoffersdotter, dotter av Christopher Lyse og Ukjend, den 1 Nov 1735 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR. Sjur gifta seg så med Astrid Kristoffersdotter cirka 1741 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

         iv.  Ole Sjurson Husabø vart fødd i 1715 i Dritland, Årdal, Rogaland, NOR, døydde i 1787 i Husabø, Høle, Rogaland, NOR 72 år gamal, og vart gravlagd den 28 Mai 1787 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR. Ole gifta seg med Ingeborg Pedersdotter, dotter av Peder Torgerson Ådnøy og Ingeborg Rasmusdotter, den 11 Jun 1747 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

          v.  Malena Sjursdotter vart fødd i 1718 i Dritland, Årdal, Rogaland, NOR og døydde i Songedalen, Forsand, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Malena var Helena. Malena gifta seg med Sjur Knudson Sangedal, son av Knud Sjurson Sangedal og Berita Halvardsdotter d.e., cirka 1745 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

         vi.  Lars Sjurson d.y. vart fødd i 1727 i Dritland, Årdal, Rogaland, NOR.


249. Åsa Dritland døydde i Forsand, Rogaland, NOR,.

Åsa gifta seg med Sjur Dritland cirka 1703 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

Niande generasjon (5x tippoldeforeldre)

horizontal rule


256. Lars Johannesson Josnes vart fødd i 1616 i Josnes, Kvinnherad, Hordaland, NOR og døydde i Josnes, Kvinnherad, Hordaland, NOR.

Lars Johannesson gifta seg med Lisbeth Larsdotter cirka 1650 i Kvinnherad kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Lars Larsson vart fødd cirka 1651 i Josnes, Kvinnherad, Hordaland, NOR.

         ii.  Lisbeth Larsdotter vart fødd cirka 1653 i Josnes, Kvinnherad, Hordaland, NOR og døydde i Josnes, Kvinnherad, Hordaland, NOR. Lisbeth gifta seg med Knud Larsson Josnes, son av Lars Sanderson Øye og Ingeborg Andersdotter, cirka 1674 i Kvinnherad kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, NOR.

128     iii.  Johannes Larsson Josnes. Johannes gifta seg med Marta Madsdotter, dotter av Mads Torgerson Nes og Herborg Herlaugsdotter, cirka 1685 i Kvinnherad kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, NOR.

         iv.  Ludvig Larsson Fet vart fødd i 1660 i Josnes, Kvinnherad, Hordaland, NOR og døydde i 1728 i Fet indre, Kvinnherad, Hordaland, NOR 68 år gamal. Ludvig gifta seg med Dordi Pedersdotter cirka 1691 i Kvinnherad kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, NOR.


257. Lisbeth Larsdotter, dotter av Lars Davidson Hjortås og Magnhild Arnesdotter, vart fødd cirka 1625 i Hjortland, Kvinnherad, Hordaland, NOR og døydde i 1672 i Josnes, Kvinnherad, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 47 år.

Generelle notat: I skifteprotokollen finn ein:
"... Giør vitterligt at Anno 1672 den 20 Augustus var vj forsamblende paa Joesnæs at holde arfskiffte of bytte effter den Salige quinde Lisbeth Larsdatter som ret før Pinsetid sidst forleden ved døden er affgaaet. Imellem hendis effterlatte Mand Lars Johansen ibmd, og deris 4 sammen haffuende børn 3 Sønner och J datter med Naffn Lars Johannes och Lodvig Larssønner Samt Lisbeth Larsdatter, .... Morbrødre Tomas Hiortteland och Jone Hiorttaas ....".

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde den 20 Aug 1672 i Josnes, Kvinnherad, Hordaland, NOR.

Lisbeth gifta seg med Lars Johannesson Josnes cirka 1650 i Kvinnherad kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, NOR.

258. Mads Torgerson Nes, son av Torger Nes og Ukjend, vart fødd cirka 1635 i Nes, Kvinnherad, Hordaland, NOR og døydde i Nes, Kvinnherad, Hordaland, NOR.

Mads Torgerson gifta seg med Herborg Herlaugsdotter cirka 1660 i Varaldsøy kyrkje, Varaldsøy, Hordaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

129       i.  Marta Madsdotter. Marta gifta seg med Johannes Larsson Josnes, son av Lars Johannesson Josnes og Lisbeth Larsdotter, cirka 1685 i Kvinnherad kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, NOR. Marta gifta seg så med Lars Olson Lund i 1701 i Kvinnherad kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, NOR.


259. Herborg Herlaugsdotter, dotter av Herlaug Svendson Skjelsnes og Ragnhild Nilsdotter, vart fødd cirka 1635 i Skjelnes, Varaldsøy, Hordaland, NOR og døydde i Nes, Kvinnherad, Hordaland, NOR.

Herborg gifta seg med Mads Torgerson Nes cirka 1660 i Varaldsøy kyrkje, Varaldsøy, Hordaland, NOR.

Herborg gifta seg så med Johannes Svaleson Nes i Kvinnherad kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, NOR.


268. Ole Halvardson Hetland, son av Hallvar Hetland og Ukjend, vart fødd i 1626 i Hetland nordre, Ølen, Hordaland, NOR og døydde cirka 1698 i Hetland nordre, Ølen, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 72 år. Andre namn for Ole Halvardson var Olav og Olluff.

Generelle notat: Olav (Olluff) Hallvardson Hetland var 40 år i 1665. I 1661 vert det sagt "Ole Haluorsen bruger denne gaard", men ein annan stad same året vert det òg oppført Stephen, som berre vert nemnt denne gong.
I skifteprotokollen finn ein:
"1695 dend 18 Aprilis bleff holt arfuengskifte .... efter Salig afgangne Ragnilda Christensdatter, Imellim hendis effterlevende mand Oluf Halfvorsen paa den Ene, og fire derris sammenaflede børn tre sønner og en datter nafnlig Christen Soldat Oluf gifft paa Hetland og Søfren Ollufsøn ogsaa gifft paa Fielland på Halsnøen Samtlig Oluffsønner Sampt Marita Ollufsdatter ..".
Eiga var 42 riksdalar 2 mark 12 skilling. Arvingane etter Olav åtte 16½ merker smør i Stangeland i 1685 (står det i bygdeboka, men Ole levde då skiftet vart halde etter kona, så det må vere i 1695 etter at skiftet til mora vart halde).

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1665-teljinga i Hetland nordre, Ølen, Hordaland, NOR.

Ole Halvardson gifta seg med Ragnilda Kristensdotter cirka 1660 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Christen Olson vart fødd cirka 1664 i Hetland nordre, Ølen, Hordaland, NOR.

         ii.  Ole Olson Hetland vart fødd i 1666 i Hetland nordre, Ølen, Hordaland, NOR, døydde i 1751 i Hetland nordre, Ølen, Hordaland, NOR 85 år gamal, og vart gravlagd den 18 Apr 1751 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Andre namn for Ole var Olav, Olle, og Oluf. Ole gifta seg med Ingerie Rasmusdotter, dotter av Rasmus Ulvanes og Kari Ulvanes, cirka 1690 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

        iii.  Marita Olsdotter vart fødd cirka 1668 i Hetland nordre, Ølen, Hordaland, NOR.

134      iv.  Søren Olson Fjelland. Søren gifta seg med Anna Monsdotter, dotter av Mons Nilsson Sjo og Guri Olsdotter, cirka 1689 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Søren gifta seg så med Kari i 1712 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.


269. Ragnilda Kristensdotter vart fødd cirka 1635 og døydde i 1695 i Hetland nordre, Ølen, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 60 år.

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde den 18 Apr 1695 i Hetland nordre, Ølen, Hordaland, NOR.

Ragnilda gifta seg med Ole Halvardson Hetland cirka 1660 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

270. Mons Nilsson Sjo, son av Niels Nilsson Sjo og Ukjend, vart fødd i 1640 i Sjo, Fjelberg, Hordaland, NOR og døydde i 1695 i Sjo, Fjelberg, Hordaland, NOR 55 år gamal. Eit anna namn for Mons Nilsson var Mogens.

Generelle notat: Mons Nilsson Sjo var truleg son til Nils som var brukar føre Mons. Mons var gift med Guro Olsdotter og dei var einebrukarar på søre Sjo i 1665.
I skifteprotokollen finn ein:
"1695: Den 26 Aprilis, blev holdt arveskiffte paa Sioe, En HalsnøeClosters Jord udj Skaaneviig skibr. effter ... Mogens Nielssøn som boede og døde ibim .... imellum hans effterlevende quinde Gurj Olsdatter, og og samt deres Sammenaflede børn, Neml: En søn entrende døttre, Navnl Nils Mons: 18 aar gammel, Vinke Einer Hollekims (dette er det vanskeleg å tyde og kan vere feil), Anne Søren Fiellands, Mallene Mogensdatter femten aar gamel ....".
Det var to ugifte barn: sonen Nils og dottera Magdalena og dei fekk "hiemegifft". Elles var det Anne som var gift med Søren Fielland. Det ser i alle høve ut for at det var tre døtre.
Så er det nemnt "Olle Nielsen Langeland bleff sæt till formonder og tilsuensmand, for hans brodersøn, Niels Mogensøn ...". Mons hadde altså ein bror Ole på Langeland i Tysnes.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1665-teljinga i Sjo, Fjelberg, Hordaland, NOR.

• Skifte etter han vart halde den 26 Apr 1695 i Sjo, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Mons Nilsson gifta seg med Guri Olsdotter cirka 1664 i Opdal kyrkje, Tysnes, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

135       i.  Anna Monsdotter. Anna gifta seg med Søren Olson Fjelland, son av Ole Halvardson Hetland og Ragnilda Kristensdotter, cirka 1689 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

         ii.  Nils Monsson Eide vart fødd i 1672 i Sjo, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde i 1741 i Eide, Fjelberg, Hordaland, NOR 69 år gamal, og vart gravlagd den 30 Mar 1741 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Nils gifta seg med ukjend.

        iii.  Madele Monsdotter vart fødd cirka 1675 i Sjo, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde i 1746 i Hillestad, Fjelberg, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 71 år, og vart gravlagd den 27 Feb 1746 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Andre namn for Madele var Magdalena og Mallene. Madele gifta seg med Mikel Knudson Hillestad cirka 1699 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.


271. Guri Olsdotter vart fødd cirka 1642 i Mjøvatne, Tysnes, Hordaland, NOR og døydde cirka 1720 i Sjo, Fjelberg, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 78 år.

Generelle notat: Guri Olsdotter var gift opp att før 1701 med Johannes Knutson og dei sat med udelt gard på søre Sjo frå nokre år før 1700. Johannes var lensmann for klosteret, og frå hans tid av sat det lensmenn på garden til 1835. Då Guri var død, gifta Johannes seg opp att med Johanna Pedersdotter Hjelmarvik. Ho var av godt folk, oldefar hennar var Laurits Samsonson Kjerland, son hans var Kristoffer Lauritsson og som budde på Ebne. Kristoffer var bestefar til Johanna. Ho hadde slekt på Halsnøy òg. Syster hennar var gift til Arnevik med Tollak Larsson, og dei budde seinare på Langeland. Og dotter deira vart gift til Eide på Halsnøy. Johanna var fødd i 1701 og kan ikkje ha gifta seg noko særleg før 1720. Første barnet til Johannes og Johanna er fødd i 1727. Kva tid Guro døydde er det ikkje nemnt noko om, men då Johannes ikkje var gift med andre mellom Guri og Johanna, har truleg Guro levd til borti 1720-åra.

Guri gifta seg med Mons Nilsson Sjo cirka 1664 i Opdal kyrkje, Tysnes, Hordaland, NOR.

Guri gifta seg så med Johanes Knudson Sjo cirka 1695 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


280. Gunnar Monsson, son av Mons Gunnarson Fonneland og Ukjend, vart fødd i Fonneland, Kvam, Hordaland, NOR og døydde i 1662 i Fonneland, Kvam, Hordaland, NOR.

Generelle notat: Gunnar Monsson var gift med Ingebjørg og hadde fire barn. Gunnar var brukar på Fonneland frå 1653. I 1657 fostra han og faren 1 ku 1 hest i lag. Ei ulukke må ha ramma då, anten brann eller sjukdom eller eksekusjon. Gunnar vert nemnt som "fattig" i 1661 og får då ettergitt prestetiend sidan han ikkje har noko å betale med. Gunnar døydde i 1662 og då vert Berse Larsson brukar på parten til Gunnar. Berse kan ha vorte gift med enka etter Gunnar(?).

Gunnar gifta seg med Ingeborg cirka 1650 i Vikøy kyrkje, Kvam, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

140       i.  Stig Gunnarson Børve. Stig gifta seg med Eli Olsdotter, dotter av Ole Tormodson og Jorunn Olsdotter, i 1695 i Øystese kyrkje, Kvam, Hordaland, NOR.

         ii.  Guri Gunnarsdotter vart fødd cirka 1654 i Fonneland, Kvam, Hordaland, NOR og døydde i Hovland, Kvam, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Guri var Gyrid Gunnarsdotter.

        iii.  Nils Gunnarson vart fødd cirka 1658 i Fonneland, Kvam, Hordaland, NOR og døydde i 1690 i Fonneland, Kvam, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 32 år.

         iv.  Mons Gunnarson vart fødd cirka 1662 i Fonneland, Kvam, Hordaland, NOR.


281. Ingeborg døydde i Fonneland, Kvam, Hordaland, NOR,. Eit anna namn for Ingeborg var Ingebjørg.

Ingeborg gifta seg med Gunnar Monsson cirka 1650 i Vikøy kyrkje, Kvam, Hordaland, NOR.

282. Ole Tormodson, son av Tormod Nilsson Skåre og Eli Olsdotter, vart fødd i 1625 i Laupsa, Kvam, Hordaland, NOR og døydde i 1706 i Laupsa, Kvam, Hordaland, NOR 81 år gamal.

Generelle notat: Olav Tormodson var gift første gong med ei Jorunn Olavsdotter som døydde i 1678. Med henne hadde han tre barn. I 1679 gifta Olav seg opp att med enka Ingebjørg Johannesdotter på Torpe. Det er ikkje nemnt barn etter Olav og Ingebjørg. Olav styrde garden på Laupsa i lag med faren i 1660-åra. Truleg bruka dei kvar sin halvpart, og fødde i lag med grannefolket 32 naut. I 1668 vart det 3 brukarar på garden, så Olav og faren har måtta gje frå seg noko av jorda. Seinare skatta Olav av 1 laup smør, 3 laupar salt og ½ hud. Dette var mest heile Laupsa. Olav var ein vørd mann i bygda og må ha stått seg bra då han betalte skattane sine i rette tid. Olav var lagrettemann i 1678, 1692, 1699 og 1700.

Ole gifta seg med Jorunn Olsdotter cirka 1660 i Øystese kyrkje, Kvam, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Nils Olson vart fødd i 1661 i Laupsa, Kvam, Hordaland, NOR.

141      ii.  Eli Olsdotter. Eli gifta seg med Stig Gunnarson Børve, son av Gunnar Monsson og Ingeborg, i 1695 i Øystese kyrkje, Kvam, Hordaland, NOR. Eli gifta seg så med Isak Mikkelson Børve, son av Mikkel Isaksson Århus og Randi Ommundsdotter, i 1712 i Øystese kyrkje, Kvam, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

        iii.  Tormod Olson vart fødd cirka 1667 i Laupsa, Kvam, Hordaland, NOR og døydde i 1751 i Laupsa, Kvam, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 84 år. Tormod gifta seg med Guro Olsdotter, dotter av Ole Kjetilson Øystese d.e. og Ragna Oddmundsdotter, i 1698 i Øystese kyrkje, Kvam, Hordaland, NOR.

Ole gifta seg så med Ingebjørg Johannesdotter, dotter av Johannes Olson Rød og Barbru Gunnarsdotter, i 1679 i Øystese kyrkje, Kvam, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


283. Jorunn Olsdotter vart fødd cirka 1635 og døydde i 1678 i Laupsa, Kvam, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 43 år.

Jorunn gifta seg med Ole Tormodson cirka 1660 i Øystese kyrkje, Kvam, Hordaland, NOR.

284. Ole Andersson vart fødd i 1643 og døydde cirka 1715 i Sæbø nedre, Fjelberg, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 72 år. Andre namn for Ole var Olle og Olluf.

Generelle notat: I 1701 finn ein Olle Anderson 58 år og opsitjar på Sæbøe med sonen Anders Olson på 20 år og Soldat og sonen Peder Olson på 13 år.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1701-teljinga i Sæbø, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Ole gifta seg med Sigri Normandsdotter cirka 1680 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

142       i.  Anders Olson Sæbø. Anders gifta seg med Marta Jonsdotter cirka 1705 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

         ii.  Peder Olson vart fødd i 1688 i Sæbø nedre, Fjelberg, Hordaland, NOR.


285. Sigri Normandsdotter, dotter av Normand Pederson og Anna Eriksdotter, vart fødd cirka 1660 i Nordhus, Fjelberg, Hordaland, NOR og døydde cirka 1753 i Sæbø nedre, Fjelberg, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 93 år.

Sigri gifta seg med Ole Andersson cirka 1680 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

288. Rasmus Toreson Gravelsæt, son av Tore Torbjørnson Fossa og Guri Fossa, vart fødd i 1609 i Fossa indre, Etne, Hordaland, NOR og døydde i 1670 i Grallsete, Etne, Hordaland, NOR 61 år gamal.

Generelle notat: Rasmus Toreson var son åt den store jordeigaren Tore på Indre Fossa. Rasmus arva sin part av godset til faren. I 1646 åtte han partar i Kaldheim og Lunda i Etne, og sat sjølv som brukar på Kaldheim til 1650. Han flytta så til Grallsete og sat sine siste år som leiglending på eit mykje mindre bruk på Grallsete. Det gjekk no snøgt ut med han, og han døydde utan jordegods og med mykje gjeld. Buskapen hans var i 1670 på 6 kyr, 2 kalvar og 14 småfe.
Rasmus var gift første gong med Oddbjørg Oddsdotter frå Hjelmarvik i Skånevik og dei er nemnde med fire barn. Andre kona var Siri Olsdotter frå Åsheim i Skånevik og dei er nemnde med fire barn. Siri levde i 1670.

Rasmus Toreson gifta seg med Oddbjørg Oddsdotter cirka 1642 i Skånevik kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Marta Rasmusdotter d.e. vart fødd cirka 1642 i Grallsete, Etne, Hordaland, NOR og døydde før 1669 i Grallsete, Etne, Hordaland, NOR.

         ii.  Guri Rasmusdotter vart fødd cirka 1643 i Grallsete, Etne, Hordaland, NOR og døydde før 1669 i Ebna nordre, Skånevik, Hordaland, NOR.

144     iii.  Tierand Rasmusson Aksland. Tierand gifta seg med Lussi Håkonsdotter, dotter av Håkon Håkonson Birkenes og Asgjerd Sjursdotter, cirka 1670 i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR. Tierand gifta seg så med Gulla Olsdotter cirka 1711 i Skånevik kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR.

         iv.  Jon Rasmusson vart fødd cirka 1647 i Grallsete, Etne, Hordaland, NOR.

Rasmus Toreson gifta seg så med Siri Olsdotter i 1649 i Skånevik kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Marta Rasmusdotter d.y. vart fødd cirka 1650 i Kaldheim, Etne, Hordaland, NOR og døydde i Sørheim, Etne, Hordaland, NOR. Marta gifta seg med Hans Taraldson cirka 1670 i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         ii.  Lars Rasmusson Utbjoa vart fødd cirka 1652 i Kaldheim, Etne, Hordaland, NOR og døydde i Utbjoa, Ølen, Hordaland, NOR.

        iii.  Odd Rasmusson Utbjoa vart fødd cirka 1654 i Kaldheim, Etne, Hordaland, NOR og døydde i Utbjoa, Ølen, Hordaland, NOR.

         iv.  Anna Rasmusdotter vart fødd cirka 1656 i Kaldheim, Etne, Hordaland, NOR.


289. Oddbjørg Oddsdotter, dotter av Odd Jonson Hjelmarvik og Herborg Ivarsdotter, vart fødd cirka 1622 i Hjelmarvik, Skånevik, Hordaland, NOR og døydde cirka 1648 i Grallsete, Etne, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 26 år.

Oddbjørg gifta seg med Rasmus Toreson Gravelsæt cirka 1642 i Skånevik kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR.

292. Johannes Tungesvik vart fødd cirka 1645 og døydde etter 1718 i Tungesvik ytre, Skånevik, Hordaland, NOR.

Johannes gifta seg med Brita Jobsdotter cirka 1670 i Skånevik kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

146       i.  Job Johannesson Ebna. Job gifta seg med Herbor Tjerandsdotter, dotter av Tierand Rasmusson Aksland og Lussi Håkonsdotter, i 1707 i Skånevik kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR. Job gifta seg så med Gundela Bjørnsdotter, dotter av Bjørn Toreson Åsheim og Marta Svendsdotter, i 1714 i Skånevik kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR.

         ii.  Lars Johannesson Tungesvik vart fødd cirka 1675 i Tungesvik ytre, Skånevik, Hordaland, NOR.

        iii.  Ingebor Johannesdotter vart fødd i 1683 i Tungesvik ytre, Skånevik, Hordaland, NOR, døydde i 1759 i Fet øvre, Kvinnherad, Hordaland, NOR 76 år gamal, og vart gravlagd den 9 Sep 1759 i Kvinnherad kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, NOR. Ingebor gifta seg med Isach Pederson Fet, son av Peder Monsson Seim og Ukjend, cirka 1705 i Skånevik kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR. Ingebor gifta seg så med Gudmund Svendson Fet, son av Svend Andersson Nes og Malena Johannesdotter, den 3 Jul 1718 i Kvinnherad kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, NOR.


293. Brita Jobsdotter, dotter av Job Johannesson Ebna og Ukjend, vart fødd cirka 1650 i Ebna søndre, Skånevik, Hordaland, NOR og døydde før 1718 i Tungesvik ytre, Skånevik, Hordaland, NOR.

Brita gifta seg med Johannes Tungesvik cirka 1670 i Skånevik kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR.

294. Bjørn Toreson Åsheim, son av Tore Bjørnson Hegland og Guri Hegland, vart fødd cirka 1645 i Hegland, Skånevik, Hordaland, NOR og døydde i Mai 1696 i Åsheim, Skånevik, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 51 år.

Generelle notat: I skifteprotokollen finn ein:
"Anno 1696 Den 27 Augustii blef holt arfveskifte paa Aassem udj Skaanevig Skibred. efter Sl. afgangen Biøren Torsen som boede og døde ibm 14 dager For Pinstiid Sistafvijt, Och det Imellum hans Efterlefuende quinde Marithe Suensdatter paa dend Ene, og 6 deris Sammenauflede børn Nemblig 3 Sønner og Døtter, Nafnlig Tarald 12 Tore 10 og Suen Biørnsønner 8te aar gammel, Samst Brithe 16 Guri 14 og Gunelde Biørenis døttre 6 aar gammell, Nærværende Enchen Sielf og Paa børnens vegner Svend Aassem, Ofuerværuende Søren Lefuersen Benedx Diurhuus lensmanden Tieran Hielmervg Christopher Embne og Johannes Mortuett, Huor da boen blev registrerit Vorderet og Liqviderit alt huis os anbragt blev. Som beløb till Pene - 114 Rd 5 p 2 s."
Brorluten var på 12 Rd 3 p 1 s og systerluten på 6 Rd 1 p 15 s. Det blir nemnt odelsjord "udj Dalen i Skaanevig skibrede Smør 27 marcher. Deraf Enchen halfue Smør 13½ & med bøxle. Dend anden halfue pant udj 9 Søsterloder deet kommer paa huer de trende Sønner Smør 3 marcher, Paa huer de trende døttre Smør 1½ marcher.
Enchen beholt Sielf Sine U-møndige børn hos sig med deris tilfalden Sl. Faderarf, og bør dertill Suare, dog under tilsuen av Faderbroderen Lauritz Dalen, og moders broderen Torchild LoverEid, Som de bege tillige med Enchen agter at Forsuare Efter Lougen. Dedz till Viednisbiurd etz".

Det vart halde skifte etter sonen Svend Bjørnson på Aasem i Skånevik den 16. februar 1767 "og det til deling i mellem hans efterlatte 2 Søstre saa som Ælste Søster Guro Biørnsdatter død og af et lovl: Ægteskab aflet og efterlatt sig 2 sønner Ælste Søn Tarald Knudsen Tvedt død og af et lovl: Ægteskab aflet og efterlatt sig 3 børn 2 sønner og 1 Datter": Knud Taraldson "myndig Gift og boende paa Gaarden Tvedt", Lars Taraldson "myndig ugift" og dottera Brithe Taralaldsdotter 23 år "tienende hos Niels Dørem", "2 Søn Torbiørn Knudsen myndig Gift og boende paa Gaarden Stangeland i Ølen", "yngste Søster Gunille Biørns D. død og af Ægteskab med Job Johansen Ebne aflet og efterlatt sig 3 Dattere Ælste Dr. Herborg JacobsDr. (skal vere Jobsdotter) Gift og boende paa Gaarden Biørcheness i Etne 2 Dr. Maritha JobsDr. død og Af Ægteskab med Gaute Nereim aflet og efterlatt sig 4 børn, 1 Søn og 3 Dattre Sønnen Tarrald Gautesen 20 aar gl Ælste Dr. Gunnelle 16 aar 2Dr. Marrithe 11 aar og yngste Dr. Brithe 4½ aar. Alle hos faderen paa Gaarden Nerem i Ølen. Yngste Dr. Guro JobsDr. gift med Jacob Berg i Ølen, Nærværende Lænsm. Christopher Hielmervig og .....".

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde den 27 Aug 1696 i Åsheim, Skånevik, Hordaland, NOR.

Bjørn Toreson gifta seg med Marta Svendsdotter cirka 1680 i Skånevik kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Brithe Bjørnsdotter vart fødd i 1680 i Åsheim, Skånevik, Hordaland, NOR og døydde i 1737 i Åsheim, Skånevik, Hordaland, NOR 57 år gamal.

         ii.  Guro Bjørnsdotter vart fødd i 1682 i Åsheim, Skånevik, Hordaland, NOR og døydde i 1717 i Tveit nordre, Etne, Hordaland, NOR 35 år gamal. Eit anna namn for Guro var Guri. Guro gifta seg med Knud Torbjørnson Tveit i 1708 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

        iii.  Tarald Bjørnson Åsheim (Død ung) vart fødd i 1684 i Åsheim, Skånevik, Hordaland, NOR og døydde i Åsheim, Skånevik, Hordaland, NOR.

         iv.  Thor Bjørnson Heggebø vart fødd i 1686 i Åsheim, Skånevik, Hordaland, NOR, døydde i 1744 i Heiabø, Ølen, Hordaland, NOR 58 år gamal, og vart gravlagd den 24 Jun 1744 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR. Thor gifta seg med Brite Torbjørnsdotter, dotter av Torbjørn Svendson Sandvik og Guro Johannesdotter, i 1714 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

          v.  Sven Bjørnson Åsheim vart fødd i 1688 i Åsheim, Skånevik, Hordaland, NOR, døydde i 1767 i Åsheim, Skånevik, Hordaland, NOR 79 år gamal, og vart gravlagd den 14 Feb 1767 i Skånevik kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Sven var Svend. Sven gifta seg med Britha Jonsdotter, dotter av Jon Hegland og Giertrud Hegland, cirka 1730 i Skånevik kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

147      vi.  Gundela Bjørnsdotter. Gundela gifta seg med Job Johannesson Ebna, son av Johannes Tungesvik og Brita Jobsdotter, i 1714 i Skånevik kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR.


295. Marta Svendsdotter, dotter av Svend Olson Åsheim og Ukjend, vart fødd cirka 1650 i Åsheim, Skånevik, Hordaland, NOR og døydde i 1732 i Åsheim, Skånevik, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 82 år.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1701-teljinga i Åsheim, Skånevik, Hordaland, NOR.

• Skifte etter ho vart halde den 22 Aug 1732 i Åsheim, Skånevik, Hordaland, NOR.

Marta gifta seg med Bjørn Toreson Åsheim cirka 1680 i Skånevik kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR.

296. Johannes Helgeson Kjellasvik vart fødd i 1620 og døydde i 1697 i Kjellasvik, Ølen, Hordaland, NOR 77 år gamal.

Generelle notat: Kari Sjursdotter Kjellasvik gifte seg opp att med Johannes Heljes som kan henda var frå Nerheim i Ølen. Han var ombodsmann for kyrkja i Ølen og hadde dermed særskilt ansvar for at kyrkja sine lei vart drivne inn. Kari og Johannes hadde to søner.
Johannes Heljesson Kjellasvik gifte seg opp att med Ingeborg Halvarsdotter rundt 1680. 10 år seinare kom han i sak med Johannes Årvik, fordi Kjellasvik-mannen hadde "fløttet et Hus af hans Grund". Men dei vart snøgt forlikte.
På same tinget let Johannes tinglysa ein obligasjon som Sjur Hauge hadde gjeve han med pant i jorda hans på Hauge og med rett på 6% ren Sidan stod Sjur fram på tinget og bad slekt og vener løysa inn denne jordeparten. Men det enda med at Johannes fekk skøyte i 1692. Han og Ingeborg åtte og i Nera-Nese på Bremnes og heile Kjellasvik, den siste etter skøyte av 18. juli 1691.

I skifteprotokollen finn ein:
"Anno 1697 dend 10 Marti blef Holden arfskiffte paa Killesvig Effter Sl: afgangen Johannis Helliesen som boede og døde ibm nestleeden atten dager over(?) Juuell och det Imellum hans effterlevende quinde Ingebor Halfuersdatter paa dend ene og 3 deris Sammenauflende børn Nemlig 1 Søn og 2 døttre Nafnlig, Johannis paa 11de aar gl Samt Kari Trolovit med Salomon Mogensen Soleim af Opdahl Skibr. og Astri Johansdatter 13 aar gammel. Nærverinde Enchen sielf med hendis Laugverge Olle Heliesen Birchenes, og pa barnenes Veigne ....".

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde den 10 Mar 1697 i Kjellasvik, Ølen, Hordaland, NOR.

Johannes Helgeson gifta seg med Kari Sjursdotter, dotter av Ukjend og Lutzie Sivertsdotter, cirka 1656 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Halvard Johannesson vart fødd i 1660 i Kjellasvik, Ølen, Hordaland, NOR.

         ii.  Niels Johannesson Berhaug vart fødd i 1663 i Kjellasvik, Ølen, Hordaland, NOR og døydde etter 1737 i Berhaug, Skånevik, Hordaland, NOR. Niels gifta seg med Marite Håkonsdotter, dotter av Håkon Gjermundson og Brynild Atlaksdotter, cirka 1698 i Holmedal kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Johannes Helgeson gifta seg så med Ingeborg Halvorsdotter cirka 1680 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Kari Johannesdotter vart fødd i 1680 i Kjellasvik, Ølen, Hordaland, NOR og døydde i 1717 i Solheim, Tysnes, Hordaland, NOR 37 år gamal. Kari gifta seg med Salomon Monsson Solheim i 1697 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

         ii.  Astrie Johannesdotter vart fødd i 1684 i Kjellasvik, Ølen, Hordaland, NOR, døydde i 1733 i Horneland, Stord, Hordaland, NOR 49 år gamal, og vart gravlagd den 25 Okt 1733 i Stord kyrkje, Stord, Hordaland, NOR. Astrie gifta seg med Anders Helgeson Horneland, son av Helge Torbjørnson Steinsland og Kristine Reinertsdotter, cirka 1704 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

148     iii.  Johannes Johannesson Kjellasvik. Johannes gifta seg med Ingeborg Pedersdotter, dotter av Peder Gunnarson Blikra og Eli Olsdotter, cirka 1712 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR.


297. Ingeborg Halvorsdotter vart fødd cirka 1655 og døydde i 1725 i Kjellasvik, Ølen, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 70 år.

Generelle notat: Ingeborg Halvarsdotter Kjellasvik sat enkje eit par år sist på 1690-talet. Ho tykte vel ikkje ho hadde bruk for alle kleda som låg att etter Jo Så ho selde ei grå vadmålstrøye til Åmund Horneland, likeins ei bukse. Men det blei smått med betalinga. Så handelen enda som retts førd av den nye ektemannen til Ingeborg: Lars Larsson Utåker frå Holmedal. Lars var lensmann i Fjelberg skipreide.
I 1708 blei Lars stemna av Ølver Olversson i Bergen fordi han hadde selt ein jordepart i Midt-Ebna i Skånevik. Lars "møtte og forklarede at hans Salige (avdøde) Fader Lars Udager har eiet dette omtvistede gods Mit Ebne over 20 aars tid". Dermed meinte han og syskena dei kunne skøyta arvelutane sine i Ebna til systermannen Rasmus Lauvvik.
Då Ingeborg døydde, i 1725, hadde han ikkje lenger rett til å sitja med garden. Han flytta til Utbjoa etter å ha gift seg opp att med enkja Dordi Tollaksdotter.
Det er uvisst om Lars og Ingeborg hadde barn saman. Kan henda hadde dei ein son som heitte Lars og som budde ei kort tid på Utbjoa.

Ingeborg gifta seg med Johannes Helgeson Kjellasvik cirka 1680 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

Ingeborg gifta seg så med Lars Larsson Utbjoa, son av Lars Larsson Utåker og Valgjerd Ommundsdotter, cirka 1698 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.


298. Peder Gunnarson Blikra, son av Gunnar Olson Blikra og Ukjend, vart fødd i 1660 i Blikra, Vats, Rogaland, NOR og døydde cirka 1696 i Blikra, Vats, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 36 år.

Generelle notat: Peder Gunnarson gifta seg første gong 1682 då han var stemna av di kona kom for tidleg i barsel. Barnet han hadde med første kona døydde liten. Første kona kom frå Ile i Vikedal og bror hennar, Tjerand, budde på Stillufseike. I 1685 er så Peder stemna av di kona hadde teke mora sine kler utan at det hadde vore skifte. Tjerand ville ikkje finne seg i det, og Peder måtte føra kleda attende til buet. Peder er stemna på vegner av kona til farbroren til Tjerand i Holland for 10 riksdalar. Kona til Peder skulle selja tobakk for Sjur Tjerandson Ile som truleg budde i Holland. Her må altså ha vore eit "internasjonalt" miljø på Ile, Stillufseike og Blikra. Og dei røykte! Og handla med tobakksvare. Me ser og kor nøye dei var med arv. Her gjaldt det kler, alt skulle nyttast og delast likt. Begge konene til Peder var av kjende og rike slekter, ei frå Ile og ei av Stokkafolket. Den første var dotter til Arnbjørn Ile og ho døydde i 1684. Andre gongen vart Peder gift med Eli Olsdotter Nising og hadde fem barn med henne.
Peder var lagrettemann i 1686 og kyrkjeverje 1689-1691. Skiftet etter han var i 1696.
Enka Eli vart gift med Valentin Villumson og flytta sidan til Nising der det var skifte etter Eli i 1721. Ho hadde dottera Mette med Valentin.

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde i 1696 i Blikra, Vats, Rogaland, NOR.

Peder Gunnarson gifta seg med Anbjørnsdotter, dotter av Anbjørn Tjerandson Stillufseike og Marta Osmundsdotter, i 1682 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR.

Peder Gunnarson gifta seg så med Eli Olsdotter cirka 1687 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Åse Pedersdotter vart fødd i 1688 i Blikra, Vats, Rogaland, NOR og døydde i 1765 i Nesheim, Avaldsnes, Rogaland, NOR 77 år gamal. Åse gifta seg med Osmund Jakobson Stokkedal cirka 1720 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR. Åse gifta seg så med Ole Nilsson Nesheim, son av Niels Sivertson Urdal og Haldis Olsdotter, cirka 1724 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR.

         ii.  Elisabet Pedersdotter vart fødd cirka 1690 i Blikra, Vats, Rogaland, NOR og døydde i 1760 i Kolbeinshaug, Ølen, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 70 år. Eit anna namn for Elisabet var Lisbet. Elisabet gifta seg med Amund Bårdson Sandvik, son av Baar Ommundson Vågen og Siri Vågen, cirka 1723 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR.

        iii.  Ole Pederson Eikeland vart fødd i 1691 i Blikra, Vats, Rogaland, NOR og døydde i Eikeland øvre, Valestrand, Hordaland, NOR. Ole gifta seg med Siri Tjerandsdotter, dotter av Tjerand Anbjørnson Stillufseike og Kari Gudmundsdotter, cirka 1724 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR.

149      iv.  Ingeborg Pedersdotter. Ingeborg gifta seg med Johannes Johannesson Kjellasvik, son av Johannes Helgeson Kjellasvik og Ingeborg Halvorsdotter, cirka 1712 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR.

          v.  Sakarias Pederson Blikra vart fødd i 1695 i Blikra, Vats, Rogaland, NOR og døydde cirka 1750 i Blikra, Vats, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 55 år. Sakarias gifta seg med Brynhild Tjerandsdotter, dotter av Tjerand Anbjørnson Stillufseike og Kari Gudmundsdotter, cirka 1715 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR.


299. Eli Olsdotter, dotter av Ole Johannesson Nising og Elisabet Sakariasdotter, vart fødd i 1656 i Nising, Vats, Rogaland, NOR og døydde cirka 1721 i Nising, Vats, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 65 år.

Eli gifta seg med Peder Gunnarson Blikra cirka 1687 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR.

Eli gifta seg så med Valentin Villumson Norheim, son av Villum Jonson Eikanes og Mette Børgesdotter, cirka 1697 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

          i.  Mette Valentinsdotter vart fødd i 1700 i Nising, Vats, Rogaland, NOR og døydde i 1775 i Nising, Vats, Rogaland, NOR 75 år gamal. Mette gifta seg med Jon Bjørnson Nising, son av Biørn Jonson Hovda og Malena Larsdotter, cirka 1723 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR. Mette gifta seg så med Tørres Erikson Rødne, son av Erik Homletveit og Sigri Tørresdotter, cirka 1743 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.
300. Hans Lilienskiold Hansson Schmidt, son av Hans Lilienskiold Hansson Schmidt og Margrete Jonasdotter, vart fødd cirka 1650 i Bergen, Hordaland, NOR og døydde den 12 Jan 1703 i København, , København, DNK i ein alder av omkring 53 år.

Generelle notat: Hans Hansen Lilienskiold
(ca. 1650 - 1703) - kunstner, humanist og adelsmann

Hans Hansen Schmidt/Lilienskiold den yngre ble fødd i Bergen rundt 1650 som sønn av daværende lagmann i Gulating Hans Hansen Schmidt og dennes første kone Margrethe Jonasdatter. Gjennom sine etterlatte manuskripter og illustrasjoner står han fram som en eksepsjonalt begavet mann og en spennende personlighet.

Familien
Hans Hansen d.y. giftet seg ca. 1674 med Maria Lem (ca. 1655 - 1744), datter av soknepresten Peder Lem og bispedatteren Abel Munthe. Maria Lem var morsøster til Ludvig Holberg.

Eleven
Hans Hansen d.y. ble student ved universitetet i København 10. mars 1668 sammen med sin yngre bror Jonas, etter at de hadde fått sin grunnleggende utdannelse privat og hjemme i Bergen fram til utgangen av 1667. Sin studietid tilbrakte han over hele Europa.

Vandreren
I årene 1668-1670 vandret Hans Hansen og hans bror Jonas rundt i Europa, fra universitet til universitet, i Tyskland, Sveits, Frankrike, Italia, Belgia, Holland og England, der de fulgte forelesninger i en rekke fag, lærte språk og fremmede lands skikker, men der mye tid også ble brukt i kunst- og raritetssamlinger.

Offiseren
Tidlig på 1670-tallet var Hans Hansen oppasser på Bergenhus festning hos kommandanten (og svogeren) Bendix von Hatten. Under krigen mot svenskene 1676-1678 gjorde han tjeneste som løytnant i Bergenhusiske regiment.

Embetsmannen
Kort etter å ha avsluttet sin studier ble Hans Hansen d.y. gjort til dansk-norsk utsending til det svenske hoffet. Han fikk tittelen viselagmann i Gulating fra 1673, og overtok embetet da det ble ledig rundt 1680. Etter relativt kort tid fikk han forfremmelse, og ble utnevnt til amtmann for Finnmarken i 1684. Han forble amtmann i Finnmarken til han ble avskjediget i 1701, men fikk oppreisning da han i 1702 ble utnevnt til amtmann over Romsdal og Nordmøre.

Adelsmannen
Hans Hansen d.e. ble adlet 26. mai 1676, og samtidig ble hans barn, svigerdatteren Maria Lem, og barnebarna ble alle opphøyet i den danske adelsstand. Bakgrunnen for adelstittelen er nok dels de mange tjenestene han hadde ytt Kongen. Allerede på 1660-tallet var han plassert i rang jevnt med de adelige stiftamtmennene. Men adelstittelen kostet ham nok ganske sikkert også en betydelig sum penger.

Historikeren og forfatteren
Fra Hans Hansen Lilienskiold d.y.'s hånd er det bevart en rekke manuskripter. Fra studiereisene i Europa 1668-70 er det bevart to reisejournaler, men hovedverket hans er "Speculum boreale" fra rundt 1698. Dette manuskriptet er bevart i to foliobind i Det kongelige Bibliotek i København, og ble overlevert kong Fredrik i 1701. Dette verket er en beskrivelse av liv og levekår i Finnmark, og det finnes også bevart flere forarbeider, blant annet som "Finmarckens Beskrivelse".
Forfatterskapet hans omfatter også "Nordens Ære-Støtte" fra 1699, og den ufullendte "De italienske kongers historie".

Kunstneren
Det har vært reist spørsmål ved om Hans Hansen Lilienskiold d.y. selv har tegnet og fargelagt alle de illustrasjonene som pryder manuskriptene hans, men Kristian Nissen har godtgjort at det er forfatteren selv som har vært illustratør, men i "Speculum Boreale" har han hatt assistanse av en annen som fargelegger. Sin store interesse for kunst og litteratur demonstrerte han allerede i reisejournalen sin.

Humanisten
Hans Hansen Lilienskiold utmerket seg som amtmann i Finnmarkens amt, der han etter kort tid gjorde seg til talsmann for en undertrykt og nødlidende allmue, og gikk til felts mot et handelsmonopol bygd opp av kjøpmenn fra hans egen fødeby. Innsatsen hans førte til mange og krasse klager fra kjøpmennene, men han ble likevel sittende i embetet som amtmann i Finnmark i 17 år, til motstanderne våren 1701 fikk ham avskjediget. Men når han samme år tiltrådte kommisjonen som skulle vurdere handelen i Finnmark, og mindre enn ett år senere på ny utnevnt som amtmann, denne gangen i Romsdal og Nordmøre, må han ha hatt stor støtte ved hoffet i København. Han døde imidlertid før han tiltrådte sitt nye embete.
Gjennom sine manuskripter viser Hans H. Lilienskiold d.y. en stor interesse for, men også betydelig evne til å iaktta og beskrive allmuens liv og levekår.

Hans Hansen Lilienskiold d.y. døde i København 12. januar 1703, og ble bisatt i Holmens kirke. Familiens store formue var da i all hovedsak borte, og familien ble sittende i moderate kår etter hans død.

Biblioteknett Finnmark: Hans Hansen Lilienskiold:
Hans Hansen Lilienskiold (1650-1703) var sønn av borgermester og rådmann Hans Hanssøn Smidt i Bergen. Smidt var også utnevnt til befalingsmann over Trondheims len, meddommer i overhoffretten og stiftamtsforvalter. Smidt-familien var velstående og drev næringsvirksomhet og hadde eiendommer på Vestlandet.
Hans Hansen Lilienskiold gjennomførte en treårig studiereise hvor han besøkte de fleste av Europas kjente byer og universiteter. Han hadde bak seg en karriere som sekretær ved den danske ambassaden i Stockholm og som viselagmann og lagmann i Bergen da han i 1684 ble utnevnt til amtmann i Finnmark. Lilienskiold var allikevel bosatt i Bergen helt fram til høsten 1687, da han flyttet til Vardøhus festning med hustru og ti barn. Festningen var så dårlig vedlikeholdt og lite egnet som bolig at Lilienskiold med familie allerede etter noen måneder flyttet videre til Vadsø, som på denne tiden var det største handelsstedet i Finnmark. I Vadsø traff Lilienskiold to andre embetsmenn med litterære ambisjoner, nemlig fogd Nils Tygesen Knag og sogneprest Ludvig Christensen Paus. Sammen dannet de tre en litterær krets i byen. Lilienskiold og Knag forfattet bl.a. topografiske verk som er blant de viktigste kildeskriftene om Finnmark og grenseområdene mot Sverige og Russland på denne tida.
Finmarchens Beschrifuelse, et forarbeid til Speculum Boreale, ble ferdig omkring 1694, og illustrasjonene i verket er enklere og mer naivistiske enn i Speculum Boreale. Antakelig har Lilienskiold utført disse illustrasjonene selv. Speculum Boreale er et regionalt topografisk verk som tar for seg amtet Finnmark og beskriver landskap, befolkning og kulturhistorie. Verket ble ferdig mot slutten av en stormfull embetsperiode for Lilienskiolds del. Lilienskiold kritiserte bergensborgerne for måten de håndterte handelsmonopolet i Finnmark på, han kalte det for et "Wanartig Misbrug". For myndighetene var flere forhold i Finnmark bekymringsfulle. Det var økonomisk krise i amtet, fiskeprisene falt sterkt og folketallet i fiskeværene var synkende. Amtet var avhengig av kornforsyninger, og fallet i fiskeprisene førte til at kornet ble relativt dyrere for befolkningen. Grensene i amtet var ikke traktatsfestet. Sammen førte disse omstendighetene til at amtet måtte sikres bosettingsmessig, økonomisk og forvaltningsmessig. Lilienskiolds kritikk av bergensborgernes framferd førte til konflikt, og han fikk mektige fiender. Det ble nedsatt en kongelig kommisjon i 1690, Adelaer-kommisjonen, som skulle undersøke forholdene i Finnmark. Kommisjonen avslørte at det ikke var direkte nød i amtet, men at de lave fiskeprisene førte til problemer. Det ble også avslørt at embetsmennene, blant dem Lilienskiold, drev med ulovlig og privat handel. Kommisjonens rapport førte til en del endringer i reglene for handel i Finnmark, men konflikten mellom amtmannen og kjøpmennene ble ikke skrinlagt. Lilienskiold fortsatte å kritisere bergenskjøpmennene for misbruk av handelsmonopolet. Det endte med at han i 1698 ble beordret fra sin stilling som amtmann i Finnmark, men han ble gjeninnsatt i 1699. Nå satt han i stillingen til 1701, da han fikk endelig oppsigelse fra amtmannsembetet. Lilienskiold reiste til København, og la i 1702 sin sak fram for kongen. Han mente at han på urettferdig måte hadde mistet sin stilling, han beklaget "sin tynde Skiebne" og søkte nytt embete som amtmann i Oppland og Romsdal. Vedlagt supplikken var Speculum Boreale som i denne sammenhengen fungerte som en forsvarsskrift for Lilienskiold. Han ble tildelt amtmannsembetet i Romsdal, men døde allerede i januar 1703, før han rakk å tiltre sin nye stilling.

Hans Hansen Lilienskiold - utdypning (NBL-artikkel)
Forfatter: Rune Hagen

Hans Hansen Lilienskiold, Smed, Smidt, død 12. januar 1703, dødssted København, Fødd ca. 1650 (nøyaktig fødselsdato er ikke kjent) i Bergen. Lagmann og amtmann. Foreldre: Borgermester i Bergen Hans Hansen (Smidt) Lilienskiold (ca. 1610-1681) og Margrethe Jonasdatter (ca. 1624-1654). Gift 1674 med Maria Pedersdatter Lem (24.3.1655-1744 (begr. 27.5.)), datter av sogneprest, magister Peder Lem (1617-63) og Abel Ludvigsdatter Munthe (1628-76). Grandonkel (morfars bror) til Jonas Lillienschiold de Svanenhielm (1726-1801).
Hans Hansen Lilienskiold var viselagmann og lagmann i Bergen og Gulating lagdømme 1673-84 og en kontroversiell amtmann i Finnmark 1684-1701. I tillegg til sin embetsgjerning skrev han flere historiske avhandlinger som har gitt ham et navn for ettertiden.
Hans Hansen vokste opp i Bergen som eldste sønn i en søskenflokk på seks. Faren, Hans Smidt, hadde sine røtter i en borger- og handelsslekt fra Tønder i Slesvig; han tilhørte den fremste eliten i Bergen og var blant byens rikeste menn. Navnet Lilienskiold kunne han ta i bruk etter at han 1676 ble "begavet med adelig skjold og hjelm av vår konge og arveherre". Moren kom fra en presteslekt i Nord-Norge. Hun døde allerede 1654. Arven etter henne var betydelig, og faren brukte den til godsoppkjøp over store deler av Vestlandet. Da faren døde 1681, kunne barna - fire døtre og to sønner - overta en betydelig formue, store godsbesittelser, anseelse og adelige privilegier. Hans Hansen Lilienskiold overtok blant annet gården Hop på Askøy og gården Sletten i Lindås.
Lilienskiold fikk den beste utdannelse som Bergen kunne gi på midten av 1600-tallet. Sammen med sin yngre bror Jonas ble han immatrikulert ved universitetet i København 1668. Som mange andre rikmannssønner drog han deretter i følge med sin bror på en lengre dannelses- og studiereise i Europa. Reisen varte i tre og et halvt år og inkluderte lengre besøk i byer som Leipzig, Roma og Paris. Det var rettsvitenskap som interesserte den unge studenten, som kom til å oppholde seg ved de juridiske fakultetene i flere europeiske byer.
1672 ble han sekretær ved den dansk-norske ambassaden i Stockholm. Samtidig gjorde han betydelige arkivstudier i norsk historie på oppdrag av kong Christian 5. Etter søknad ble han deretter 1673 utnevnt til viselagmann i Bergen og Gulating lagdømme. Rundt 1679 rykket han opp som lagmann. 1674 giftet han seg med Maria Pedersdatter Lem. Hun var prestedatter fra Fana og tante til Ludvig Holberg. Sammen fikk de 11 barn, hvorav flere omkom på havet som ungdommer.
1684 utnevnte kongen Lilienskiold til amtmann i Finnmark. Frem til 1687 ivaretok han sine embetsoppgaver fra Bergen, men i april det året fikk han ordre om boplikt i Vardøhus amt. Pålegget om å flytte til Finnmark kom samtidig med at han ble utnevnt til kanselliråd.
Lilienskiold bodde deretter i Vadsø frem til 1701. Etter hvert fikk han ført opp en gård med flere bygninger på Skatøre (dagens Vadsø). Rapporter forteller at han hadde ansvaret for en husholdning på 29 personer. Han eide også en reinflokk på over 200 dyr og drev en viss handelsvirksomhet. Kostbar husholdning, liten avkastning fra godseiendommene og store utgifter til reiser førte til at han fikk økonomiske problemer og måtte selge størstedelen av sine gods på Vestlandet.
Både i sin samtid og i ettertid er Lilienskiold kjent for sin kritikk av bergenskjøpmennene og det utbytterforholdet han mente lå i utredersystemet i Finnmark. Som flere av sine embetskolleger i nord støttet Lilienskiold fiskerbefolkningen i deres klager over dårlige priser på fisk, høye priser på bergensernes levering av nødvendighetsvarer, urimelige gjeldsforhold samt ulovlig mål og vekt. Men i forhold til andre embetsmenn var Lilienskiolds kritikk kraftigere. Den bar en atskillig sterkere brodd og gjorde at han kom i en utsatt posisjon, ikke bare overfor de mektige handelsmennene, men også i forhold til eneveldets sentraladministrasjon. Hans oppriktige engasjement for å bedre befolkningens levekår kommer frem i flere av hans skrifter. Bergensborgerne mente de var i ferd med å bli ruinert og rettet skytset mot embetsmennene i Finnmark. Lilienskiold fikk til slutt oppsigelse som amtmann i begynnelsen av 1701. Hans hovedverk, Speculum boreale (Nordspeilet), handler om forholdene i nord og er ment som et forsvarsskrift for hans opposisjon mot det monopolistiske handelssystemet.
Den siste del av sitt liv tilbrakte Lilienskiold i København. 1702 fikk han stillingen som amtmann i Romsdal og Nordmøre - en utnevnelse som må betraktes som en oppreisning. Før han fikk anledning til å tiltre embetet, ble han imidlertid rammet av sykdom og døde i København. Over lang tid hadde han slitt med sviktende helse. Dødsboet viser en mann som var havnet i en svært vanskelig økonomisk situasjon. Boet var forgjeldet, og hans hustru ble sittende i nokså trange kår.
Historikeren Einar Niemi skriver i sin vurdering av Lilienskiold at han nok viste større interesse for bøkenes, arkivenes og folkekulturens verden enn for politikkens og byråkratiets område. Lilienskiold har skrevet to store skildringer fra sin europareise, verker om både Nordens og Italias historie og fire verk om Finnmark og nordområdene. Til sammen er det snakk om over 6000 håndskrevne sider; finnmarksstudiene har et omfang på om lag 2500 sider. Håndskriftene er i seg selv rene kunstverk med sirlig gotisk skrift, hyppig bruk av farget blekk, akvareller og andre tegninger. Disse illustrasjonene blir fortsatt flittig benyttet i verk om Norges og Nordens historie.

Verker
·Reisejournal 1668-1670, I Deel, Bergen-Rom, ved C. Sommerfelt, 1916
Speculum Boreale, ved O. Solberg, Nordnorske samlinger 4 og 7, 1942-43 og 1945
Trolldom og ugudelighet i 1600-tallets Finnmark, red. og bearb. av R. Hagen og P. E. Sparboe, Tromsø 1998
Etterlatte papirer
Reisejournal 1668-1670. 1. Deel Bergen-Rom, Håndskriftsamlingen, UBB (MS 35 fol.)
Reisejournal 1670-1671. 2. Deel Rom - Antwerpen, Gunnerus-biblioteket, UBT (Ms 153 fol.)
·Nordens Ære-Støtte, eller om de Nordiske folkefløtninger, Det Kongelige Bibliotek, København (Gl.kgl.saml. 804 fol.)
·Historie om Kongerne i Italia fra 415 af, Det Kongelige Bibliotek (Gl.kgl.saml. 805 fol.)
·Speculum boreale (to folianter), Det Kongelige Bibliotek (Thott 948 fol. og 949 fol.)
·Finmarchens beskrifuelsis, Det Kongelige Bibliotek (Thott nr. 950 fol.)
·Om Findmarchen, RA, Oslo (NRA dipl. Norske Samlinger, avd. 7 nr. 7)
·Lilienskiolds kopibok (1685-94) som amtmann i Finnmark finnes i SA, Tromsø (Fylkesmannen i Finnmark, arkivstykke 21)

Kilder og litteratur
·H. H. Lilienskiolds egne verker (se ovenfor, avsnittet Verker)
skifte etter Hans Hansen Lilienskiold, i SA, Tromsø (Sorenskriveren i Finnmark, Skifteprotokoll nr. 2)
E. A. Thomle: "Nedstammer den nulevende danske Slægt Lillienskiold paa Mandssiden fra den i 1676 adlede Hans Hanssøn Smidt?", i PHT, bd. 6, 1885, s. 1-47
K. Nissen: "Amtmann i Finnmark Hans Hanssen Lilienskiolds litterære arbeider", DKNVS Skr. 1937 nr. 6, Trondheim 1937
·K. Nissen: biografi i NBL1, bd. 8, 1938
·E. Niemi: Vadsøs historie, bd. 1, Vadsø 1983
·E. Niemi: "Hans Lilienskiold - Kongens tjener, vitenskapsmann og samfunnsrefser i nord", i S. Nesset og H. Salvesen (red.): Ultima Thule, Tromsø 1996
·R. Hagen: "Hans H. Lilienskiold - Amtmann i Finnmark 1684-1701", i Ottar nr. 5/1998
·R. Brandt: "ROMA AMOR. Hans Hansen Lilienskiolds studiereise gjennom Europa til Roma 1668-1671", i J. R. Brandt og R T. Eriksen (red.): Nærhet og avstand - kulturelle forbindelser mellom Norden og Italia gjennom tidene, Oslo 2000

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1701-teljinga i Sletten, Lindås, Hordaland, NOR.

Hans Lilienskiold Hansson gifta seg med Maria Pedersdotter den 14 Mar 1675 i Bergen Domkyrkje, Bergen, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

150       i.  Peter Hansson Lilienskiold. Peter gifta seg med Dorothea Nilsdotter, dotter av Nils Janson Bager og Clara Madsdotter, den 24 Jun 1718 i Kyrkjebø Kyrkje, Kyrkjebø, Sogn og Fjordane, NOR.

         ii.  Bendix Lilienskiold Hansson Schmidt vart fødd cirka 1678 i Bergen, Hordaland, NOR.

        iii.  Ulrik Frederik Hansson Lilienskiold vart fødd cirka 1680 i Bergen, Hordaland, NOR.

         iv.  Ann Margreta Hansdotter vart fødd cirka 1680 i Bergen, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Ann var Ann Margretha Lilienskiold.

          v.  Jonas Hansson Lilienskiold vart fødd cirka 1682 i Bergen, Hordaland, NOR.

         vi.  Ingeborg Elisabet Hansdotter vart fødd cirka 1685 i Bergen, Hordaland, NOR og døydde i Bergen, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Ingeborg var Ingeborg Elisabeth Lilienskiold. Ingeborg gifta seg med Johan Villumson den 28 Feb 1726 i Bergen Domkyrkje, Bergen, Hordaland, NOR. Ingeborg gifta seg så med Lars Madsson den 14 Jan 1737 i Bergen Domkyrkje, Bergen, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

        vii.  Else Marie Hansdotter vart fødd cirka 1687 i Vadsø, Vadsø, Finnmark, NOR, døydde i 1727 i Bergen, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 40 år, og vart gravlagd den 17 Jan 1727 i Bergen Domkyrkje, Bergen, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Else var Else Marie Lilienskiold. Else gifta seg med Hans Folkvardson Riisbrich, son av Valqvor Folkvardson Riisbrich og Else Hansdotter, den 19 Nov 1717 i Korskirken, Bergen, Hordaland, NOR.

       viii.  Abel Hansdotter vart fødd cirka 1691 i Vadsø, Vadsø, Finnmark, NOR. Eit anna namn for Abel var Abel Lilienskiold.


301. Maria Pedersdotter, dotter av Peter Nilsson Lem og Abel Ludvigsdotter, vart fødd den 24 Mar 1655 i Natland nedre, Fana, Hordaland, NOR, døydde i 1744 i 19 Rode, Bergen, Hordaland, NOR 89 år gamal, og vart gravlagd den 27 Mai 1744 i Bergen Domkyrkje, Bergen, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Maria var Marie Lena Lem.

Generelle notat: Frue Marie Lillienschiold vart gravlagd i Domkyrkja i Bergen 27. mai 1744 "strax ovenfor prædickstolen".

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 9 Mai 1714-teljinga i 19 Rode, Bergen, Hordaland, NOR.

Maria gifta seg med Hans Lilienskiold Hansson Schmidt den 14 Mar 1675 i Bergen Domkyrkje, Bergen, Hordaland, NOR.

302. Nils Janson Bager, son av Jan Jakobson Bager og Ukjend, vart fødd cirka 1645 i Prestegården, Luster, Sogn og Fjordane, NOR og døydde den 11 Apr 1717 i Bjørdal, Kyrkjebø, Sogn og Fjordane, NOR i ein alder av omkring 72 år.

Nils Janson gifta seg med Clara Madsdotter i 1681 i Gaupne kyrkje, Luster, Sogn og Fjordane, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Mats Nilsson Bager vart fødd i 1683 i Bjørdal, Kyrkjebø, Sogn og Fjordane, NOR, døydde i 1744 i Bergen, Hordaland, NOR 61 år gamal, og vart gravlagd den 24 Feb 1744 i Nykirken, Bergen, Hordaland, NOR. Andre namn for Mats var Madtz og Matz. Mats gifta seg med Anne Magrethe Larsdotter den 4 Jan 1719 i Nykirken, Bergen, Hordaland, NOR.

151      ii.  Dorothea Nilsdotter. Dorothea gifta seg med Peter Hansson Lilienskiold, son av Hans Lilienskiold Hansson Schmidt og Maria Pedersdotter, den 24 Jun 1718 i Kyrkjebø Kyrkje, Kyrkjebø, Sogn og Fjordane, NOR.


303. Clara Madsdotter, dotter av Mads Sørenson Dalsøren og Elisabet Tomasdotter, vart fødd cirka 1658 i Luster, Sogn og Fjordane, NOR, døydde i 1716 i Bjørdal, Kyrkjebø, Sogn og Fjordane, NOR i ein alder av omkring 58 år, og vart gravlagd den 21 Mai 1716 i Hopperstad kyrkje, Vik, Sogn og Fjordane, NOR.

Clara gifta seg med Nils Janson Bager i 1681 i Gaupne kyrkje, Luster, Sogn og Fjordane, NOR.

304. Ingvard Knudson Hallingstad, son av Knud Halvorson Hallingstad og Inger Ingvarsdotter, vart fødd i 1649 i Hallingstad øvre, Vikedal, Rogaland, NOR og døydde cirka 1700 i Hallingstad øvre, Vikedal, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 51 år. Eit anna namn for Ingvard Knudson var Inguor.

Generelle notat: I 1701 bur "Ingwards Enche. Knud Ingwardsen 26, søn, tiener Cappellanen, Jacob 12, søn, hiemme" på Øvre Hallingstad i Vikedal. Ho må truleg vere ei Jakobsdotter.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1664-teljinga i Hallingstad øvre, Vikedal, Rogaland, NOR.

Ingvard Knudson gifta seg med Jakobsdotter cirka 1675 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Knud Ingvarson vart fødd i 1675 i Hallingstad øvre, Vikedal, Rogaland, NOR og døydde i Hallingstad øvre, Vikedal, Rogaland, NOR.

152      ii.  Jacob Ingvarson Espevoll. Jacob gifta seg med Anna Simonsdotter cirka 1718 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.


305. Jakobsdotter vart fødd cirka 1650 og døydde i Hallingstad øvre, Vikedal, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1701-teljinga i Hallingstad øvre, Vikedal, Rogaland, NOR.

gifta seg med Ingvard Knudson Hallingstad cirka 1675 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

308. Lars Monsson Lote, son av Mons Jakobson Svåsand og Ukjend, vart fødd i 1651 i Svåsand, Jondal, Hordaland, NOR og døydde i 1712 i Lote, Kinsarvik, Hordaland, NOR 61 år gamal. Eit anna namn for Lars Monsson var Lauridtz.
(Same som person 228 på side 1)

309. Brite Svendsdotter vart fødd cirka 1670 og døydde i Lote, Kinsarvik, Hordaland, NOR.
(Same som person 229 på side 1)

310. Sjur Pederson Måkestad, son av Peder Isaksson Måkestad og Torbjørg Hallsteinsdotter, vart fødd i 1659 i Måkestad, Ullensvang, Hordaland, NOR og døydde i 1732 i Måkestad, Ullensvang, Hordaland, NOR 73 år gamal. Eit anna namn for Sjur Pederson var Siver.

Generelle notat: Sjur Pederson åtte halve bruket i Måkestad etter kjøpet i 1688 og løyste bygsleretten til alt av Jan Bolstad i 1704. Ved skiftet etter faren i 1708 fekk yngste broren utlagd den andre halvparten på 3 spann smør og tok det i bruk. I 1711 kravde Sjur at han skulle ta mot løysepengar og gje frå seg jorda, og han fekk medhald i retten.
Året etter er det Hallstein som stemner Sjur som ikkje hadde gjort opp for seg. Sjur sa at grunnen var usemje om summen. Hallstein kravde 52 riksdalar, men Sjur ville berre betale 42. Dei vart forlikte om 47 riksdalar.
Sjur vart gift i 1691 med Herborg Bergesdotter frå Brattabø i Jondal. Dei hadde 9 barn.

Sjur Pederson gifta seg med Herborre Børgesdotter den 7 Jun 1691 i Ullensvang kyrkje, Ullensvang, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Samson Sjurson Måkestad vart fødd i 1692 i Måkestad, Ullensvang, Hordaland, NOR, vart døypt den 25 Jan 1692 i Ullensvang kyrkje, Ullensvang, Hordaland, NOR, døydde i 1751 i Måkestad, Ullensvang, Hordaland, NOR, 59 år gamal, og vart gravlagd den 25 Mar 1751 i Ullensvang kyrkje, Ullensvang, Hordaland, NOR. Samson gifta seg med Jorond Knudsdotter d.y., dotter av Knud Jonson og Helga Simonsdotter, i 1715 i Ullensvang kyrkje, Ullensvang, Hordaland, NOR. Samson gifta seg så med Sigri Mattisdotter, dotter av Mattis Asbjørnson Kvalnes og Ranveig Torsteinsdotter, i 1750 i Ullensvang kyrkje, Ullensvang, Hordaland, NOR.

         ii.  Torbjørg Sjursdotter vart fødd i 1695 i Måkestad, Ullensvang, Hordaland, NOR, vart døypt den 30 Jul 1695 i Ullensvang kyrkje, Ullensvang, Hordaland, NOR og døydde i 1782 i Hildal, Odda, Hordaland, NOR, 87 år gamal. Torbjørg gifta seg med Svend Pederson i 1721 i Ullensvang kyrkje, Ullensvang, Hordaland, NOR. Torbjørg gifta seg så med Ole Halvardson Hildal d.e., son av Halvard Erikson og Brita Steffensdotter, i 1724 i Ullensvang kyrkje, Ullensvang, Hordaland, NOR.

        iii.  Brita Sjursdotter vart fødd i 1698 i Måkestad, Ullensvang, Hordaland, NOR, vart døypt den 14 Feb 1698 i Ullensvang kyrkje, Ullensvang, Hordaland, NOR og døydde i 1774 i Måkestad, Ullensvang, Hordaland, NOR, 76 år gamal.

155      iv.  Ingeborg Sjursdotter. Ingeborg gifta seg med Svend Larsson Hogganvik, son av Lars Monsson Lote og Brite Svendsdotter, den 18 Jun 1724 i Ullensvang kyrkje, Ullensvang, Hordaland, NOR.

          v.  Herborg Sjursdotter vart fødd i 1703 i Måkestad, Ullensvang, Hordaland, NOR og døydde i 1786 i Bleie ytre, Ullensvang, Hordaland, NOR 83 år gamal. Herborg gifta seg med Arne Knudson i 1734 i Ullensvang kyrkje, Ullensvang, Hordaland, NOR.

         vi.  Vigleik Sjurson Måkestad vart fødd i 1707 i Måkestad, Ullensvang, Hordaland, NOR og døydde i 1782 i Måkestad, Ullensvang, Hordaland, NOR 75 år gamal. Vigleik gifta seg med Angjerd Jakobsdotter, dotter av Jacob Trondson og Aase Jørgensdotter, i 1737 i Odda kyrkje, Odda, Hordaland, NOR.

        vii.  Guro Sjursdotter vart fødd i 1709 i Måkestad, Ullensvang, Hordaland, NOR og døydde i 1787 i Hildal, Odda, Hordaland, NOR 78 år gamal. Guro gifta seg med Trond Jakobson, son av Jacob Trondson og Aase Jørgensdotter, den 26 Jun 1737 i Ullensvang kyrkje, Ullensvang, Hordaland, NOR. Guro gifta seg så med Amund Ommundson Tveit, son av Omund Ellingson Sandvin og Sissel Gunnarsdotter, i 1764 i Odda kyrkje, Odda, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

       viii.  Eli Sjursdotter vart fødd i 1715 i Måkestad, Ullensvang, Hordaland, NOR og døydde før 1801 i Tveito indre, Ulvik, Hordaland, NOR. Eli gifta seg med Nils Jonson Tveito, son av Jon Jonson Måkestad og Marta Arnesdotter, i 1740 i Ullensvang kyrkje, Ullensvang, Hordaland, NOR.

         ix.  Marta Sjursdotter vart fødd i 1716 i Måkestad, Ullensvang, Hordaland, NOR, vart døypt den 15 Nov 1716 i Ullensvang kyrkje, Ullensvang, Hordaland, NOR og døydde i 1798 i Baggegard, Jondal, Hordaland, NOR, 82 år gamal. Eit anna namn for Marta var Marita. Marta gifta seg med Samson Larsson Baggegard, son av Lars Ivarson Reiseter d.e. og Marita Olsdotter, i 1751 i Ullensvang kyrkje, Ullensvang, Hordaland, NOR. Marta gifta seg så med Sjur Sjurson Baggegard, son av Sjur Sjurson Kopre og Brita Oddsdotter, i 1755 i Ullensvang kyrkje, Ullensvang, Hordaland, NOR.


311. Herborre Børgesdotter, dotter av Børge Larsson Brattabø og Brita Didriksdotter, vart fødd i 1674 i Brattabø, Jondal, Hordaland, NOR, vart døypt den 18 Jan 1674 i Jondal kyrkje, Jondal, Hordaland, NOR, døydde i 1751 i Måkestad, Ullensvang, Hordaland, NOR, 77 år gamal, og vart gravlagd den 25 Mar 1751 i Ullensvang kyrkje, Ullensvang, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Herborre var Herborg.

Herborre gifta seg med Sjur Pederson Måkestad den 7 Jun 1691 i Ullensvang kyrkje, Ullensvang, Hordaland, NOR.

320. Siur vart fødd cirka 1640 og døydde cirka 1682 i Skånevik, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 42 år.

Generelle notat: Det var skifte den 31. mai 1749 etter "dannemand, Tollev Siursen Hammersland og hans hustrue Sahl Alis Johans datter, som paa denne gaard boede og døde, der ingen børn med hinanden udj deris ægte Skab haver haveet, - Imellem disse benefnte, af dødes igienlevende arvinger, hvilche har paa Skifte retten, som myndige, og paa de umyndiges veigne ere hver sig indfands og var tilstæde, og foreta første Camparerede dend Sl: Mands efter laden levende arvinger hvilche var efter Arrver. Nafnlig hans afdøde broder Sahl: Øriens Siursen Aachres efterladne børn, Giertrud Øriensdatter gift med Lars Boge, Seri Øriensdatter gift med Wier Severeind og Guri Ørjensdatter gift med Johannes Marchuus.
Ligeledes den anden broder Siur Siursen, bemelben(?) ehn Tredie broder Sahl: Johannes Siursen Bielland, der haver efter ladt sig 6 børn Nafnlig Siur Johansen boende paa gaarden Sundnæs, Isach Johansen boende paa gaarden Harthun(?), Siur Johansen ugift og ungkarl - 28 aar gammel, datteren Giertrud Johansdatter gift med Siur Qvandahl, Anne Johansdatter, gift med Elling Schromme, og Ingeri Johansdatter ung Pige 27 aar gammel, Iligemaade den Sahl. Mands broder Jacob Siursen boende paa dend gaard Lien i Fieldbergs Schibrede, med den Sahl: Mands Søster paa faderens siit, Marthe Siursdatter, som var Tvende gange gift men nu død og hensovet, med hendis første mand Johannes Bierchestrand, avlet enn Søn med Navn Aslach Schaalnes hvilchen for Lengsten død og efter ham igien Levende 9 børn af Namne, Ole Aslachsen 32 aar aar gammel, Johannes Aslachsen 30 aar gammel, Peder Aslachsen 28 aar gammel, Sieur Aslacshen 26 aar gammel, Marte Aslachsdatter 35 aar gammel, gift med Rasmus husmand paa Bierchenes i Etne, Eli Aslachsdatter pige 24 aar, Britte Aslachsdatter Pige, 20 aar, Ingebor Aslachsdatter 12 aar gammel og Brite Aslachsdatter 10 aar gammel, for bemelte Martha Siursdatter med hendes anden mand Peder Biørchestradn avlet en Søn med nafn Johannes Pedersen, der ligeledes er død, men efter han igien Levende een Søn med Nafn Peder Johannessen omtrent 13 aar gammel.
Medere er efter den Sl: mand Tollev Siursen Hammerslands fuldsøsken igien Levende arvuinger, Ingeri Siursdatter, gift med Torbiørn Hetleflot, Gier Siursdatter som nu er død og var gift med Ole Aachre, har efterladt sig een Søn med Nafn Erich Olsen boende paa gaarden Aachre, saa melben ehn Sl: mands halvsøster, Britte Joensdatter som er gift med Knud Aachre.
Hvilche alle er Bluive anmeldes den af døde Sahl. mand Tollev Siursen Hammersland paa hans Siit efter levende arvuinger.
Iligemaade angives og anmeldes hernest, den Sl: Quinde Alis Johannes datters efter hendes forrige mand Sl. Torgier Hammerslands igien Levende børn og arvuinger ...".
Med Torger Halvardson hadde ho barna Johannes Torgiersen Kalvigen, Halver Torgiersen Viche, Ole Torgiersen Schaalnes, dotter Steenvor Torgiersdatter d.e. (gift med Niels Qvandahl) og Steenvor Torgiersdatter d.y. (som var enke etter Michel Olsen).
Ved opplistinga av arven er det nemnt "Efter ehn Salig mands Søster Marthe Siursdatter, som for lengst er død, var med hendis første mand efter forhen giorde for klaring avlet een Søn med Navn Aslach Schaalnes som i lige maade er død, men efter ladet sig 9 børn, hvilke til falden .. af deres fader moders arv ....". Så kjem arven som kvar av barna etter Aslak Skålnes fekk. Barna som vert nemnde her er: Ole Aslakson, Johannes Aslaksen, Aadne Aslakson (som tidlegare vart kalla Peder), Siur Aslakson, Marte Aslaksdotter, Eli Aslaksdotter, Britta Aslaksdotter, Ingeborg Aslaksdotter og Britte Aslaksdotter.
Og "Marthe Siurs datter, med hendis anden mand, avlet en Søn, som lige leedes er død, ved navn Johannes Pedersen, men efter ham igien levende en Søn Navnlig Peder Johannesen, som er af alder et ungt barn, men paa sin side efter fader moderen tilkommer i arf ...".
Og "... den Sal: mand Tollev Siursen Hammersland efter ladt sig een Søster ved navn Ingebor Siursdatter, som er gift med ehn Velagte Dannemand Torbiørn Hetleflot, hvilken endnu igien lever, som paa sin part efter hendes af døde broder tilkomm ...". Ho vart tidlegare i skiftet kalla Ingeri.
Og "... Iligemaade haver den Salig mand een Søster ved navn Gier Siurs datter som havde til ægte Ole Aachre hvilke begge for lengst er ved død og hensovet, dog efter livende deris til sammen avlet barn, een Søn ved Navn Erich Olsen boende paa gaarden Aachre hans tilkommende arf efter moder broderen, ....". Og ".. Sl: mands halv Søster Britha Jens datter som haver til ægte den danne mand Knud Aachre, hvilke tilkommer i arf efter den af døde ehn ...." (ho vart tidlegare kalla Britte Joensdotter).
Så kjem arven etter "den Salig qvinde Alis Johannes datter" som var halve dødsboet. Her var det jordegods i Teigland, der Alis var frå. Barna som er nemt: Johannes Torgiersen Kalvigen, Halver Torgiersen Wiche, Ole Torgiersen Schaalnes, eldste dottera Steenvor Torgiersdotter som var død men hadde vore gift med "Sal: Niels Qvandal" og det var då barna deira som arva hennar del, og til slutt dottera Steenvor Torgiersdatter "der haver været gift med een Seesohn(?) ved Navm Michel Olsen hvilken nu er død og hensovet, hendis til faldende Moder arv ....".
Så kjem formyndarane for dei umyndige arvingane. For Ingeri Johannesdotter var " den Dannemand Johannes Torgiersen Kalvigen" formyndar.
Ut frå skiftet kan det sjå ut til at Siur var gift to gonger, og at eldste dottera var frå første ekteskap? Andre kona heitte truleg Giertrud, og ho har som enke gifta seg opp att med ein Jon/Jens.

Siur gifta seg med Giertrud Hegland cirka 1665 i Åkre kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Martha Sjursdotter vart fødd cirka 1665 i Skånevik, Hordaland, NOR og døydde i Bjørkestrond, Skånevik, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Martha var Marthe. Martha gifta seg med Johannes Aslakson Bjørkestrand cirka 1688 i Åkre kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR. Martha gifta seg så med Peder Bjørkestrand cirka 1702 i Åkre kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR.

         ii.  Ingeri Sjursdotter vart fødd i 1667 i Skånevik, Hordaland, NOR, døydde i 1752 i Hetleflåt, Skånevik, Hordaland, NOR 85 år gamal, og vart gravlagd den 2 Jul 1752 i Åkre kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Ingeri var Ingeborg. Ingeri gifta seg med Torbiørn Hetleflåt cirka 1695 i Åkre kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR.

        iii.  Øriens Sjurson Åkra vart fødd cirka 1672 i Skånevik, Hordaland, NOR og døydde i 1732 i Åkra, Skånevik, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 60 år. Øriens gifta seg med Guro Eriksdotter, dotter av Erik Åkra og Ukjend, cirka 1705 i Åkre kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR.

         iv.  Siur Sjurson vart fødd cirka 1676 i Skånevik, Hordaland, NOR.

160       v.  Johannes Sjurson Bjelland. Johannes gifta seg med Anna Jakobsdotter i 1705 i Åkre kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR.

         vi.  Gier Sjursdotter vart fødd cirka 1680 i Skånevik, Hordaland, NOR og døydde i 1726 i Åkra, Skånevik, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 46 år. Gier gifta seg med Ole Erikson Åkra, son av Erik Åkra og Ukjend, cirka 1705 i Åkre kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR.

        vii.  Thollef Sjurson Hammersland vart fødd i 1681 i Skånevik, Hordaland, NOR, døydde i 1749 i Hammarsland, Skånevik, Hordaland, NOR 68 år gamal, og vart gravlagd den 15 Jun 1749 i Åkre kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Thollef var Tollev. Thollef gifta seg med Ales Johannesdotter, dotter av Johannes Madsson Teigland og Ukjend, cirka 1734 i Skånevik kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

       viii.  Jacob Sjurson Lien vart fødd i 1682 i Skånevik, Hordaland, NOR, døydde i 1754 i Lio (austre), Ølen, Hordaland, NOR 72 år gamal, og vart gravlagd den 9 Mar 1754 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR. Jacob gifta seg med Giøe Ingebretsdotter cirka 1720 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.


321. Giertrud Hegland vart fødd cirka 1645 og døydde i Hegland, Skånevik, Hordaland, NOR.

Giertrud gifta seg med Siur cirka 1665 i Åkre kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR.

Giertrud gifta seg så med Jon Hegland cirka 1683 i Åkre kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

          i.  Britha Jonsdotter vart fødd i 1683 i Hegland, Skånevik, Hordaland, NOR, døydde i 1749 i Åsheim, Skånevik, Hordaland, NOR 66 år gamal, og vart gravlagd den 27 Apr 1749 i Skånevik kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR. Britha gifta seg med Niels Hegland cirka 1715 i Skånevik kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR. Britha gifta seg så med Sven Bjørnson Åsheim, son av Bjørn Toreson Åsheim og Marta Svendsdotter, cirka 1730 i Skånevik kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


328. Omund Ormson Vågen, son av Orm Sørheim og Ukjend, vart fødd i 1575 i Sørheim, Etne, Hordaland, NOR og døydde før 1661 i Vågen nore, Ølen, Hordaland, NOR.

Generelle notat: Åmund Ormson på Vågen i Ølen åtte det såkalla bondegodset i Vågen i lag med søskena sine. 24. mars 1648 skøytte medarvingane hans partane sine til sin "kjære broder, svoger og frende" Åmund Ormson Vågen.
Ein av brørne til Åmund var Sjur (Sivert) Ormson Sørheim i Etne. Men Sjur må ha vore son til den føregåande bonden på Sørheim, Orm, og ha vore i slekt med Bård på Sørheim. Åmund må då òg ha kome derifrå.
Kona til Åmund heitte Brita og styrde garden som enke i 1661 i lag med sonen. Det er kjent tre barn etter Brita og Åmund.

Omund Ormson gifta seg med Brita cirka 1629 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Torunn Ommundsdotter vart fødd cirka 1630 i Vågen nore, Ølen, Hordaland, NOR og døydde i 1694 i Viland nedre, Ølen, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 64 år. Andre namn for Torunn var Toren og Tåren. Torunn gifta seg med Jacob Knudson Viland, son av Knud Roaldson Viland og Guro Jakobsdotter, cirka 1655 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

         ii.  Hans Ommundson Berge vart fødd i 1637 i Vågen nore, Ølen, Hordaland, NOR og døydde cirka 1680 i Berge søra, Ølen, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 43 år. Hans gifta seg med Anna Ingemarsdotter, dotter av Ingemar Olson Berge og Marita Johannesdotter, cirka 1670 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

164     iii.  Baar Ommundson Vågen. Baar gifta seg med Brita Håkonsdotter, dotter av Håkon Håkonson Birkenes og Asgjerd Sjursdotter, cirka 1665 i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR. Baar gifta seg så med Siri Vågen cirka 1676 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.


329. Brita døydde i Vågen nore, Ølen, Hordaland, NOR,.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho budde i 1661 i Vågen nore, Ølen, Hordaland, NOR.

Brita gifta seg med Omund Ormson Vågen cirka 1629 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

332. Ole Sjurson Dørheim, son av Sjur Dørheim og Ukjend, vart fødd i 1605 i Dørheim, Ølen, Hordaland, NOR og døydde i Dørheim, Ølen, Hordaland, NOR.

Generelle notat: Ola Sjurson delte den vestre halvdelen av Dørheim likt med Bård i 1626. Her fødde Ola ein øyk, seks kyr, eitt ungbeist, to geiter og fire sauer, les me i kvegskattelista for 1657.
Ola var gift og hadde i alle høve to søner. Ola var truleg bror til Per Sjurson som sat på den andre halvparten av Dørheim.

Ole Sjurson gifta seg med ukjend.

Barna hans var:

166       i.  Ole Olson Dørheim. Ole gifta seg med Brithe Tjerandsdotter cirka 1692 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

         ii.  Hans Olson vart fødd i 1657 i Dørheim, Ølen, Hordaland, NOR.


336. Søren Olson Vad vart fødd i 1633 og døydde i 1691 i Stødle, Etne, Hordaland, NOR 58 år gamal.

Generelle notat: Søren Olson er kjend som brukar på Stødle frå 1657.
Det vart halde skifte på Fiøssne i Etne den 21. mai 1695 etter dottera Giertrud Sørensdotter "som boede og døde ibm Nestforleden 8 dager For Michelstiden" mellom enkemannen Torchield Michelson og dei to sønene Michel Torchielson 6 år og Søfren Torchielson "paa tredie aar gammell".
Morbroren Torbiørn Sørenson Stølle var til stades på vegne av yngste sonen og faren på vegne av den eldste.

Sunnhordland Tingbok A11 17. februar - 29. november 1664.

"Anno 1664 den 29 Octobris holtis allmindeling høste thing paa Østrimb i Ettne schibbrede med allmuen sammestedz. Neruerende Konglig Mayestets fouget wellfornemme mand Iffuer Knudssen, boende lehnsmand Alluald Bierchenes, sambt effterschreffne laugrettismend som retten betientte saasom Johannes Fiøssne, Thore Thuette, Thore Nerness, Michell Riffaass, Lauridtz Winnie, Anders Østrimb, Søffren Støelle."

Sunnhordland Tingbok A12 20. januar - 15. desember 1665.
"Anno 1665 den 10 April bleff holden allmindelig waar thing paa Houge i Fieldberg schibbrede, med allmuen aff ibidem och Ettne schibbrede. Neruerende fougden Iffuer Knudssen sambt effterschreffne laugrettismend som retten betientte, nemblig Jens Østrimb, Hans Støelle, Johannes Fiøsne, Biøren Sande, Søffren Støelle, Michell Riffaass och Knud Wdstun aff Ettne. Sambtt Suend Sanduig, Johannes Hillesuigen, Peer Sæbøe, Erich Wdbioe, Omund Hammersland, Pouell Eye och Indre Thineland."

Sunnhordland Tingbok A15 10. februar - 31. desember 1670.
"Anno 1670 den 15 Juny retten med mig at betienne paa Nernes i Edtne, Johans Fiøszne, Niels Kaldem, Haluer Lunde, Iffuer Stølle, Tholleff Kaldem och Søffren Stølle, æed soerne mend i Edtne schibrede, huor da Thoere Nernes med slodz citation hafde did stefnt Zacharias Norimb formedelst hand formeenes hannem hans græszgang och fæbeede. Neruerende ombudzmanden til forschreffne Nernes hæderlig och høylerdt mand Magister Arnoldus de Fjne sampt Aluold Birchenes lensmand och got folch flere."

Sunnhordland tingbok 16b SAB. Sorenskrivaren i Sunnhordland I. A. 16b Tingbok 8. april 1675 - 21. desember 1676.
"Anno 1675 den 12 Augustj bleff holdet schatteting paa Graffuelsetter i Ettne. Neruerende fougden Jan Torsen, sambt effterschreffne laugrettismend aff Fieldbergs och Ettne schibbreder, nemblig Siffuer och Olle Stangeland, Erich Hegge, Knud Hiszdall, Steen Opheimb, Jacob Wieland, Baard Nore Wogen, Johannes Søre Berie, Johannes Killiszuig, Haldoer Ljen, Colbein Wdbioe och Ellias Sualland aff Fieldberg schibbrede. Diszligeste Eliasz Fossze, Haldoer Echrimb, Anders Østrimb, Niellsz Grønsta, Jenssz Wae, Joen Tesdal, Søren Støelle, Gunder Hejland, Niellsz Øffrnes, Gudmund Graffuelszetter, Indre Hoffland och Willom ibidem med sambt begge bonde lehnszmandene Alduold Bierchenes och Osszmund Nerimb.
Huordaa bleff lest och forkyntt Hans Kongl. Ma. naadigste obne breff om fremmede mynttes aff szettelsze, daterit Haffnie den 8 Martj 1675. Saa och Hans Ma. naadigste schattebreff for neruerende aar, meldende om 2½ rdr aff løben, daterit Haffnie den 10 April 1675. Huellche begge paa nest forhen holdende Strandebahrms schibbredes schatteting den 9 Augustj widre findes extraherit. Och bleff schattebogen paa alle jorder effter matriculen paa tinget strax forseigelt."

SAB. Sorenskrivaren i Sunnhordland I. A. 18 Tingbok 21. januar 1679 - 29. mars 1680.
"Anno 1679 den 22 Janvarj holtis affregning ting paa Hollmedallstuett i Schoneuigs schibbrede med allmuen aff forschreffne Schoneuig, sambt Ettne och Fieldbergs schibbreder. Neruerende effterschreffne laugrettismend Lauridtz Ouesta, Tørrisz Øjen, Niellsz Grønesta, Michell Silde, Søren Støelle, med bonde lehnszmanden Erich Silde aff Ettne schibbrede. Diszligeste Kield Ørland och Normand Nordhussz med bonde lehnszmanden Osszmund Nerimb aff Fieldbergs schibbrede. Saa och Olle Seffuereid, Gunder Egemoe, Johanes Teigland, Haachen Stoerhog, Olle Teigendall och Johans Dallen, med bonde lehnszmanden Christoffer Larszen Effne aff Schoneuigs schibbrede."
"Anno 1679 den 1 Jullj holtis waarting paa Axdall med allmuen aff Ettne och Fieldberg schibbreder. Neruerende effterschreffne laugrettismend som retten betientte, nemblig Haldoer Ljen, Hanssz Neruig, Jacob Wjeland, Jacob Stangeland, Ingebrigt Quamme, Kield Ørland och Colben Wdbioe aff Fieldberg schibbrede. Diszligeste Jenssz Waae, Olle Brendeland, Anders Øustrimb, Nielsz Steene, Søffren Støelle, Michell Silde och Jone Fiøsszne aff Ettne schibbrede, med begge bonde lehnszmendene Osszmund Nerimb och Erich Silde."

SAB. Sorenskrivaren i Sunnhordland I. A. 19 Tingbok 18. januar - 20. desember 1681.
"Anno 1681 den 19 Septembris waare wij epterschreffne Bendix Dyrhusz, sornschrifuer i Sundhorlehn, Søren Stølle, Joen Teszdall, Østen Ramme, Rasmus Haaland, Eling Røg, och Michel Silde, epter louglig stefnemaal, forsammelede paa aastederne imellemb Eichrimbs eyegen och Gangedalsz eigen, at giøre rigtig skiel, skiffte och vdsteening, imellemb begge gaarders eyedehler."
"Anno 1681 den 5 och 6 Decembris bleff holt almindeligt høste, ledingsz, schatte och sageting paa Nerenessz udj Etne schibred med dedz skibredz almue. Neruerinde Kongl. Maytz. fougitz fuldmegtig, erlig och welagt karl Peder Pederszen, Kongl. Maytz. bunde lensmand Erich Silde med goet folck meere dend tiid tilstæde war. Huorda retten blef betiendt med epterschreffne laugretzmænd, nemblig Olle Brendeland, Rasmusz Haaland, Knud Frette, Nielsz Østrimb, Søren Stølle, Tieran Egelannd, Nielsz Grønstae, Eling Røeg, Torben Skiold, Haluor Haaland, Laursz Ouestad och Inggebregt Tesdallen."

Søren Olson gifta seg med ukjend.

Barna hans var:

          i.  Giertrud Sørensdotter vart fødd cirka 1663 i Stødle, Etne, Hordaland, NOR og døydde i 1694 i Fjøsna, Etne, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 31 år. Giertrud gifta seg med Torkil Mikkelson Eikeland, son av Mikkel Torkelson Silla og Ukjend, cirka 1691 i Stødle kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

168      ii.  Torbjørn Sørenson Vad. Torbjørn gifta seg med Synneve Stødle cirka 1698 i Stødle kyrkje, Etne, Hordaland, NOR. Torbjørn gifta seg så med Ingeborg Tolleivsdotter, dotter av Tollev Jonson Ekrheim og Eli Torkelsdotter, den 17 Jun 1736 i Grindheim kyrkje, Etne, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


340. Peder vart fødd cirka 1620.

Generelle notat: I skifteprotokollen finn ein:
Anno 1696 dend 1 November blev holt skiffte og deeling Effter SL: Afgangen Ifuer Pedersen udi Ettne skibr: som boede og døde ibm i Aar i Vinder, och det Imellum hans Effterlevende quinde Ingeri Nielsdatter paa dend Ene, og en deris Sammenauflett Søn Nafnlig Peder Ifuersøn 5 aar gammell, Nærværende Enchen Sielf og paa Barnets Veijner Faderbroderen Knud Fosse."
"Moderen beholt Sielf hendis U-møndige drengebarn hos sig med deds SL: Faderarf og bør der till Suare, dog under tilsuin af faderbroderen Knud Fosse som Forsuarligt Effter Lougen dends till Vindesbiurd etz".

Peder gifta seg med ukjend.

Barna hans var:

170       i.  Knud Pederson Fossa. Knud gifta seg med Nilsdotter cirka 1692 i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR. Knud gifta seg så med Siri Eliasdotter, dotter av Elias Eliasson Fossa og Anna Johannesdotter, i 1706 i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

         ii.  Iver Pederson vart fødd cirka 1660 og døydde i 1696 i Eikeland, Etne, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 36 år. Iver gifta seg med Ingeri Nilsdotter, dotter av Niels og Ukjend, i 1691 i Stødle kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.


342. Elias Eliasson Fossa, son av Elias Toreson Fossa og Siri Fossa, vart fødd i 1645 i Fossa indre, Etne, Hordaland, NOR, døydde i 1728 i Fossa indre, Etne, Hordaland, NOR 83 år gamal, og vart gravlagd den 25 Nov 1728 i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

Generelle notat: Elias Eliasson er første gong nemnd på indre Fossa i 1690, men fødselsåra til barna hans tyder på at han gifta seg og tok over gardsdrifta medan faren levde. Då hadde faren hatt bruket til Elias sidan garden vart delt i to bruk i 1665.
6. søndag etter Trinitates i 1717 er det ført i kyrkjeboka for Etne i Gjerde sokn: "Bebr. Elias Fosses qvinde gl 45 aar 8 maan: Anna".
Det vart halde skifte på Fosse i Etne den 15. juni 1718 etter Anna Nielsdotter mellom enkemannen Ellias Elliasson og "deris til sammen auflende 2de døttre med Nafn Ane Ellis datter: 18 aar gammel og Helge Ellis datter 16 aar gammel, som begge nærværende tillige med Faderen, var tilstede". Formua var på 144 sdr 5 E 13 s. "Sønnen Johannes Elliasen med mandens første SL quinde auvlett Resterende SL Moder arf effter et Skifftesbref dat 9 Marij 1693 32sdr 5E. datteren Marte Ellias datter ligemaade effter samme Skifftebref SL: moders arf 16sdr. 2E. her paa hun annamett 1 trøye og Een Stach som Skifftebrevet om formelder for 2 sdr. 3 E bliver saa igien 13sdr. 4E. 8S. Endnu har datteren Marte bekommet 1 Loe for 3 sdr., der effter begierede Faderen at de andre børn Nemlig dend borteværende Søn og de 2de yngste døttre maatte nyde ligesaa, dend u-giffte datter Marte Ellias datter med mandens første Sl quinde auflende, paastod at maatte nyde saa megett hiemmegiffte som dend giffte datter Siri Ellias datter bekommett haver, saa som hun effter afReiyning nu paa Skiffte effter egen tilstaaelse mener end hendis SL: Moders arf var tilfalden har bekomt 10sdr 5E 4s men som saadant nu ej i dette Skiffte Kand blive udtagen, saa haver Faderen om hun og de andre hans u-giffte døttre hans levende live blive ved gifftemaal Forsett at give dem i hiemefølge som hand tøkes Rett at være effter lougen, og hvis de ej enten naar de bliver gifft saa inget bekommer eller Faderen døer førend de ved gifftermaall bliver forsent, da haver de deris Agshe i Starfboen naar Faderen Døer, der at faae hver dens med Rette tikomme Kand, og Bedrager sig saa gielden tillige med Skifftes beastning og Mandens vederlaug Imod hans qvindes begravelse til penger 64sdr. 1E - hvilke gield fra Børns formue afdragen blev ei i behold til Skiffte og Deeling imellem Faderen og hans børn penge - 80 sdr 4E 13s der af tilfalder Faderen dend halve del som er 40sdr 4E 13s dend anden halve del i 2de lige Søsterlaader diel 2 Kommer paa eenhuer de 2de døttre 20sdr 1E 3s og er saa til vedkommende udlagt som følger: ...."
"Faderen bliver sielf Sine umyndige børns formynder som der med har tilsiun som forsvarligt, dog under tilsiun af deris Søstermand Knud Fosse."
Skiftet syner Elias som ein medels velståande mann. Buskapen hans denne sommaren var på 1 hest, 11 kyr, 12 ungdyr og 26 småfe. Første kona til Elias kan ha vore ei Anna Johannesdotter og som det går fram av skiftet, hadde han barna Siri, Johannes og Marta med henne. Med Anna Nilsdotter hadde han barna: Anna og Helga. Elias Eliasson er ført gravlagd ved gjerde kyrkje i 1728 "dj 25 Nobr. begraft En Mand 72 aar gl".

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1701-teljinga i Fossa indre, Etne, Hordaland, NOR.

Elias Eliasson gifta seg med Anna Johannesdotter cirka 1675 i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

171       i.  Siri Eliasdotter. Siri gifta seg med Knud Pederson Fossa, son av Peder og Ukjend, i 1706 i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR. Siri gifta seg så med Jon Jensson Fossa, son av Jens Eivindson Aksdal og Siri Jonsdotter, den 4 Jul 1734 i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Siri gifta seg så med Hans Hansson Fosse, son av Hans Andersson Åse og Inger Haldorsdotter, den 4 Aug 1754 i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         ii.  Johannes Eliasson vart fødd i 1687 i Fossa indre, Etne, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Johannes var Johans.

        iii.  Marta Eliasdotter vart fødd i 1688 i Fossa indre, Etne, Hordaland, NOR og døydde i 1762 i Fossa indre, Etne, Hordaland, NOR 74 år gamal. Marta gifta seg med Torkel Pederson Fossa i 1728 i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Elias Eliasson gifta seg så med Anna Nilsdotter, dotter av Niels Toreson og Aasa Tørresdotter, cirka 1695 i Stødle kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Anna Eliasdotter vart fødd i 1700 i Fossa indre, Etne, Hordaland, NOR og døydde i 1732 i Matskor, Etne, Hordaland, NOR 32 år gamal. Anna gifta seg med Jakob Jonson Haugen, son av Jone Jakobson Flåto og Ukjend, i 1729 i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         ii.  Helje Eliasdotter vart fødd i 1702 i Fossa indre, Etne, Hordaland, NOR, døydde i 1755 i Dyngjebakken, Etne, Hordaland, NOR 53 år gamal, og vart gravlagd den 24 Mar 1755 i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR. Helje gifta seg med Thorgier Erikson Dyngebakken den 1 Jul 1725 i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.


343. Anna Johannesdotter vart fødd cirka 1655 og døydde i 1693 i Fossa indre, Etne, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 38 år.

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde den 9 Mar 1693 i Fossa indre, Etne, Hordaland, NOR.

Anna gifta seg med Elias Eliasson Fossa cirka 1675 i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

348. Haldor vart fødd cirka 1650 og døydde i Dyrnes, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Generelle notat: Det vart halde skifte på Mortvedt i Skånevik den 1. november 1779 etter Inger Østensdotter og arvingane var syskena hennar som mellom anna var:
2) avdød halvsyster Anna Østensdotter som hadde vore gift med Torfin Haldorson Dyrnæs og etterlet seg dottera Marithe Torfinsdotter som også var død. Ho hadde vore gift med Morthen Nielson Dyrnæs og let etter seg 5 barn: Haldor Morthenson 23 år, Peder Morthenson 17 år, Niels Morthenson 13 år, Inger Morthensdotter 12 år og Anna Morthensdotter 9 år.
3) avdød halvsyster Barbro Østensdotter som hadde vore gift med Lars Haldorson Dyrnæs og etterlet seg 2 søner: Østen Larsson Mortvedt (myndig) og Haldor Larsson "boende paa Sandeide i Ryfylke".

Desse to mennene, Torfinn Haldorson og Lars Haldorson må truleg vere brør og gift med kvar si syster.

Haldor gifta seg med ukjend.

Barna hans var:

174       i.  Torfind Haldorson Dyrnes. Torfind gifta seg med Martha Pedersdotter cirka 1705 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Torfind gifta seg så med Anne Øysteinsdotter d.e., dotter av Østen Eivindson Mortveit og Britte Olsdotter, cirka 1728 i Skånevik kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR.

         ii.  Kristi Haldorsdotter vart fødd cirka 1685 i Dyrnes, Fjelberg, Hordaland, NOR og døydde i 1737 i Mortveit, Skånevik, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 52 år. Kristi gifta seg med Ole Øysteinson Taraldsøy, son av Østen Eivindson Mortveit og Britte Olsdotter, cirka 1715 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

        iii.  Lars Haldorson Sydnes vart fødd cirka 1690 i Dyrnes, Fjelberg, Hordaland, NOR og døydde cirka 1750 i Sydnes, Fjelberg, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 60 år. Lars gifta seg med Barbro Øysteinsdotter, dotter av Østen Eivindson Mortveit og Britte Olsdotter, i 1718 i Skånevik kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR. Lars gifta seg så med Britte Gunnarsdotter, dotter av Gunder Svendson Sydnes og Ukjend, i 1735 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.


352. Christen Ivarson Alne, son av Ivar Alne og Ukjend, vart fødd i 1625 i Alne, Vikebygd, Hordaland, NOR og døydde i Alne, Vikebygd, Hordaland, NOR.

Generelle notat: I 1665 budde Christen på Nore Alne i Wigebygds Annex i Fjelberg og er då nemnt 40 år gamal. Han brukte 1 laup 1 hud i garden. Hjå seg har han sønene Iffer Christenson på 6 år, Thiæran Christenson på 4 år og Anders Christenson på 1 år.
Samstundes budde Gunder på 36 år og han brukte også 1 laup 1 hud i garden. Gunder hadde sønene Iffer Gunderson på 4 år og Siur Gunderson på 2 år.
På garden var også "Knechte" Olluff Olson på 36 år.
Christen var truleg gift med ei Synneve (Tjerandsdotter?), sidan barna har nytta dette namnet på døtrene sine.
Det var skifte på garden Hauge i Fjære skipreide den 3. august 1698 etter Anders Christenson. Enka var Ranvej Andersdotter og dei hadde sonen Christen på 9 år. I skiftet blir det nemnt utgifter til Tieran Christenson og Gundvor Christensdotter, som må vere syskena til Anders. For i skiftet er det nemnt "Sønnens faders søster Mand Olluf Borkland blef ordinerit til formynder som dermed hafver opsigt etter Loven". Dette må vere Ole Jonson Birkeland som var gift med Ingeborg Christensdotter, og som syner at Anders var son til Christen Ivarson Alne. Sonen Christen må då ha døydd utan livsarvingar før 1708 for:

I skifteprotokollen finn ein:
"Anno 1708 dend 9 Augustj, blef holden Rigtig Skifte og Deling paa Dommersnæs i Fiære Skibrede efter afgangen Gundvor Christensdatter som samme steds boede og Døede, og det imellem hendes efterlatte Mand Jens Jørgensen, og dend Sal: qvindes arfvinger eller Sødchende Nafnl: Ifver Christensen Alne, Tieran Christensen Erland, Ingebor Christensdatter Birkeland, Gurj Christensdatter boer paa Alne som alle var gifte, og Anna Christensdatter 24 Aar gamel hos sin Søster paa Alne. Ofverværende som vurderings Mand Halsnøe Closters Lensmand Peder Jacobsen og Oluf Larsen Dommersnæs, hvor da boens formue bedrog sig til penge =33 Rdr: =6 P: gielden =28 Richdr 5 ch: ..:".

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1665-teljinga i Alne, Vikebygd, Hordaland, NOR.

Christen Ivarson gifta seg med Synneve Tjerandsdotter cirka 1658 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

176       i.  Iver Kristenson Alne. Iver gifta seg med Kari Eriksdotter, dotter av Erik Bergeson Birkeland og Mallene Osmundsdotter, cirka 1690 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR.

         ii.  Tieran Kristenson Erland vart fødd i 1661 i Alne, Vikebygd, Hordaland, NOR og døydde i 1733 i Erland, Skjold, Rogaland, NOR 72 år gamal. Eit anna namn for Tieran var Thiæran. Tieran gifta seg med Kari Jørgensdotter, dotter av Jørgen Jørgenson og Berta Holgersdotter d.e., cirka 1698 i Skjold kyrkje, Skjold, Rogaland, NOR.

        iii.  Anders Kristenson Hauge vart fødd i 1664 i Alne, Vikebygd, Hordaland, NOR og døydde i 1698 i Hauge, Valestrand, Hordaland, NOR 34 år gamal. Anders gifta seg med Ranvej Andersdotter, dotter av Anders Sjurson Tendeland og Anna Larsdotter, cirka 1688 i Valestrand kyrkje, Valestrand, Hordaland, NOR.

         iv.  Ingeborg Kristensdotter vart fødd cirka 1665 i Alne, Vikebygd, Hordaland, NOR og døydde i Birkeland, Vikebygd, Hordaland, NOR. Ingeborg gifta seg med Ole Jonson Birkeland, son av Jon Birkeland og Ukjend, cirka 1685 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR.

          v.  Guraa Kristensdotter vart fødd i 1667 i Alne, Vikebygd, Hordaland, NOR, døydde i 1756 i Alne, Vikebygd, Hordaland, NOR 89 år gamal, og vart gravlagd den 27 Jun 1756 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR. Guraa gifta seg med Peder Bergeson Alne, son av Berge Svinland og Ukjend, cirka 1685 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR. Guraa gifta seg så med Jon Jørgenson, son av Jørgen og Ukjend, i 1715 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         vi.  Gundvor Kristensdotter vart fødd cirka 1670 i Alne, Vikebygd, Hordaland, NOR og døydde i 1708 i Dommersnes nedre, Vikebygd, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 38 år. Gundvor gifta seg med Jens Jørgenson Dommersnes cirka 1695 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

        vii.  Anna Kristensdotter vart fødd i 1682 i Alne, Vikebygd, Hordaland, NOR, døydde i 1742 i Alne, Vikebygd, Hordaland, NOR 60 år gamal, og vart gravlagd den 23 Sep 1742 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR.


353. Synneve Tjerandsdotter vart fødd cirka 1638 og døydde i Alne, Vikebygd, Hordaland, NOR.

Synneve gifta seg med Christen Ivarson Alne cirka 1658 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR.

354. Erik Bergeson Birkeland, son av Berge Svinland og Ukjend, vart fødd i 1642 i Våge nedre, Varaldsøy, Hordaland, NOR og døydde i 1708 i Birkeland, Vikebygd, Hordaland, NOR 66 år gamal. Eit anna namn for Erik Bergeson var Erich.

Generelle notat: I skifteprotokollen finn ein:
"1697 den 8 Sept. blef holden Skiffte og deling paa Birkeland udi Fiære Skib effter afgangen Mallene Aasmunsdatter jmellem hendes effterladt Mand Erik Bergesen og deris sammen aflede børn Torkil Eriksen, og Kari, Herborg og Marita Eriksdøttre, den eldste datter er gifft, Sønnen er Myndig, ...".

I skifteprotokollen finn ein:
"Anno 1708 dend 9 Augustj, blef holden Rigtig Skifte og Deling paa Birkeland udj Fiere Skibrede efter afgangen Erich Bergesen, som sammestæds boede og døde, og det imellum hans Effterlatte Enke Britte Olsdatter og 7 deris sammen auflede børn. 2 Sønner og 5 Døttrer ved nafm Torkild gift og boer paa Førde, Karj gift med Ifver Alne, Herbor = 26 aar gl: Maritte 20 aar gl: alle disse med dend Sal: Mand Første qvinde auflet, Erich 1 aar gl: Mallene = 8 aar gl: og Maritte Eriksd datter 5 aar gl: disse siste med den efterlefuende qvinde auflet som alle tillige med Enken Nærværende .. tilstede, Nærværende og tilstede Enkens Steffader Michel Hetland ..".

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1666-teljinga i Våge øvre, Varaldsøy, Hordaland, NOR.

• Han er nemnd i 1701-teljinga i Birkeland, Vikebygd, Hordaland, NOR.

• Skifte etter han vart halde den 9 Aug 1708 i Birkeland, Vikebygd, Hordaland, NOR.

Erik Bergeson gifta seg med Mallene Osmundsdotter cirka 1670 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

177       i.  Kari Eriksdotter. Kari gifta seg med Iver Kristenson Alne, son av Christen Ivarson Alne og Synneve Tjerandsdotter, cirka 1690 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR.

         ii.  Torkild Erikson vart fødd i 1681 i Birkeland, Vikebygd, Hordaland, NOR og døydde i Førde, Vikebygd, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Torkild var Torchild.

        iii.  Herborg Eriksdotter vart fødd i 1682 i Birkeland, Vikebygd, Hordaland, NOR og døydde i Nordhus, Fjelberg, Hordaland, NOR. Herborg gifta seg med Endre Knudson cirka 1718 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR. Herborg gifta seg så med Siur Olson Øvrebø, son av Ole Ingebretson Øvrebø og Siri Larsdotter, cirka 1735 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         iv.  Marte Eriksdotter d.e. vart fødd i 1688 i Birkeland, Vikebygd, Hordaland, NOR og døydde den 2 Mai 1768 i Vik nedre, Vikebygd, Hordaland, NOR 80 år gamal. Andre namn for Marte var Marita og Maritte. Marte gifta seg med Elling Olson Nedrevik, son av Ole Asbjørnson Ulvebna og Ukjend, cirka 1720 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR.

Erik Bergeson gifta seg så med Birte Olsdotter, dotter av Ole Jonson Hetland og Hetland, i 1698 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Malene Eriksdotter vart fødd i 1698 i Birkeland, Vikebygd, Hordaland, NOR, døydde i Des 1747 i Austvik, Vikebygd, Hordaland, NOR 49 år gamal, og vart gravlagd den 4 Feb 1748 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Malene var Mallene. Malene gifta seg med Erich Trondson Austvik, son av Tron Størkerson Vik og Aase Gunnarsdotter, i 1716 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR.

         ii.  Marite Eriksdotter d.y. vart fødd i 1703 i Birkeland, Vikebygd, Hordaland, NOR, døydde i 1759 i Fossøl, Vikebygd, Hordaland, NOR 56 år gamal, og vart gravlagd den 23 Sep 1759 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Marite var Maritte. Marite gifta seg med Christen Knudson Fossøl cirka 1723 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR.

        iii.  Erich Erikson Ryen vart fødd i 1706 i Birkeland, Vikebygd, Hordaland, NOR og døydde den 2 Jun 1773 i Ryo, Ølen, Hordaland, NOR 67 år gamal. Erich gifta seg med Ana Markusdotter, dotter av Markus Erikson Kolbeinshaug og Anna Andersdotter, cirka 1733 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.


355. Mallene Osmundsdotter vart fødd cirka 1650 og døydde i 1697 i Birkeland, Vikebygd, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 47 år.

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde den 8 Sep 1697 i Birkeland, Vikebygd, Hordaland, NOR.

Mallene gifta seg med Erik Bergeson Birkeland cirka 1670 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR.

362. Jon Aske vart fødd cirka 1615 og døydde i Aske, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Generelle notat: Jon er nemnt på Aske i 1665 og var då 50 år. Gardskylda var 1 laup 7 spann. Han hadde då sone Paul på 7 år.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1665-teljinga i Aske, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Jon gifta seg med ukjend.

Barna hans var:

          i.  Paul Jonson vart fødd cirka 1658 i Aske, Fjelberg, Hordaland, NOR.

181      ii.  Guri Jonsdotter. Guri gifta seg med Halvor Erikson Aske cirka 1690 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.


364. Amund Rasmusson Aksdal, son av Rasmus Ommundson Aksdal og Ukjend, vart fødd i 1668 i Aksdal nedre, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde i 1746 i Aksdal øvre, Fjelberg, Hordaland, NOR 78 år gamal, og vart gravlagd den 19 Mai 1746 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Amund Rasmusson var Omund.

Generelle notat: Amund Rasmusson sat med bygsla i øvre Aksdal i tida 1698 til 1737. Han brukte i 1711 den største parten av garden på 1 laup 1 hud. Han legde dessutan grasslåtten av det andre bruket som låg øyde i fleire vender. Kona er ukjent, og ein kjenner berre ein son Nils etter han.
Side 399 står det at Amund Rasmusson som var 32 år i 1701 var mogleg son til Rasmus nedre Aksdal. Amund Rasmusson og sonen Nils Amundson heitte brukarane i øvre Aksdal i 1723. Dei var ættlingar etter Amund Olson og Steinvor Rasmusdotter Hammersland.

I kyrkjeboka for Fjelberg i 1746 "Fest Ascens: Xti" står det "Gravfæstet Amund Rasmusen Axdal gl. 77 aar".

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1701-teljinga i Aksdal øvre, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Amund Rasmusson gifta seg med ukjend cirka 1695 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Barnet hans var:

182       i.  Niels Ommundson Aksdal. Niels gifta seg med Ingeborg Jensdotter, dotter av Jens Jakobson Aksdal og Ukjend, i 1718 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.


366. Jens Jakobson Aksdal vart fødd i 1651 og døydde i Aksdal øvre, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1701-teljinga i Aksdal øvre, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Jens Jakobson gifta seg med ukjend.

Barnet hans var:

183       i.  Ingeborg Jensdotter. Ingeborg gifta seg med Niels Ommundson Aksdal, son av Amund Rasmusson Aksdal og Ukjend, i 1718 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.


368. Reinert Svendson Romsa, son av Svend Hansson Vogt og Kristine Øysteinsdotter, vart fødd i 1600 i Stavanger, Rogaland, NOR og døydde cirka 1662 i Romsa, Ølen, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 62 år.

Reinert Svendson gifta seg med Susanne Rasmusdotter cirka 1634 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

184       i.  Anders Reinertson Agdestein. Anders gifta seg med Anna Jeronimusdotter, dotter av Jeronimus Jørgenson Agdestein og Margrete Eriksdotter, cirka 1660 i Stord kyrkje, Stord, Hordaland, NOR.

         ii.  Kristine Reinertsdotter vart fødd cirka 1636 i Stavanger, Rogaland, NOR og døydde i Steinsland, Sandeid, Rogaland, NOR. Kristine gifta seg med Helge Torbjørnson Steinsland, son av Torbjørn Nilsson Steinsland og Ukjend, cirka 1658 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

        iii.  Reinertsdotter vart fødd cirka 1640 i Stavanger, Rogaland, NOR og døydde i Romsa, Ølen, Hordaland, NOR. Reinertsdotter gifta seg med Lars Jeronimusson Romsa, son av Jeronimus Jørgenson Agdestein og Margrete Eriksdotter, cirka 1665 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

         iv.  Hans Reinertson Kjeka vart fødd i 1645 i Romsa, Ølen, Hordaland, NOR og døydde cirka 1695 i Kjeka, Fjelberg, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 50 år. Hans gifta seg med ukjend.

          v.  Reinertsdotter vart fødd cirka 1647 i Romsa, Ølen, Hordaland, NOR og døydde i Romsa, Ølen, Hordaland, NOR. Reinertsdotter gifta seg med Tørris Torkelson Romsa, son av Torkel Ve og Gjertrud Ve, cirka 1675 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

         vi.  Susanne Reinertsdotter vart fødd cirka 1650 i Romsa, Ølen, Hordaland, NOR og døydde i 1693 i Helgevoll øvre, Sandeid, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 43 år. Susanne gifta seg med Omund Knudson Helgevold, son av Knud Sjurson Ryen og Ukjend, cirka 1670 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Susanne gifta seg så med Bjørn Kristofferson Sundfør, son av Christopher Sjurson Hapnes og Ivarsdotter, cirka 1681 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR.


369. Susanne Rasmusdotter, dotter av Rasmus Olson Hauske og Katarine Johannesdotter, vart fødd cirka 1609 i Hauskje, Rennesøy, Rogaland, NOR og døydde cirka 1678 i Romsa, Ølen, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 69 år.

Generelle notat: Anders Povelson Rosenau var ein tyskar frå Rostock, som hadde gått i dansk teneste og som til slutt blei borgar i Stavanger 5. mai 1619. Der kom han saman med andre borgarar med same bakgrunn. Ein av desse var Svein Hansson Vogt. Christian IV hadde ofte lite pengar å løna offiserane sine med. Slik hadde det gått til at Anders Nolck (han vert blanda saman med Anders Rosenau i nokre kjelder), hadde fått "kongelig bevilling" på Romsøyane. Han skulle få bruka garden Romsa utan å betala skatt eller andre tyngsler på si - og dersom han gifte seg, i kona si levetid. Romsa er ei lita øygruppe utafor Bjoalandet, ein idyll, ei lun hamn for ein som kom inn frå dei store hav. Men Anders hadde ikkje i tankar å byta skipsplankane med fjøsgolvet. Etter at første kona var død, fann han seg ei ung jente, Susanne Rasmusdotter, og slo seg ned i Stavanger (dette stemmer ikkje med andre opplysningar der ho var gift med Anders Povelson Rosenau). Og her kom han til å bu resten av livet sitt - til han 10. august i 1630 la ut på si siste ferd, frå Stavanger og Susanne og den vesla sonen Paul. Timeglaset hadde runne ut for Anders Nolck (skal vere Rosenau). Etter eit stormfullt liv på sjøen møtte han døden i fredeleg ærend i Nordsjøen. Men kva var meir naturleg for ein gammal sjøulk enn å bli sveipt av bølgjene - og bli eitt med havet.
I Stavanger borgarbok side 20: "Anders Povelsen Rosenau, fra Rostock; havde krambod, eiede og førte skib; raadmand 15. aug. 1622; dræbt 10. aug. 1630 under et angreb (ved misforstaaelse) af hollændere paa norske handelskibe i Nordsøen."
Første mannen til Susanne var nok Anders Povelson Rosenau, og sonen Pål frå første ekteskap var kalla opp etter farfaren. Susanne gifta seg opp att med Reinert Sveinson Vogt. Faren til Reinert, Svein Hansson Vogt, var gift to gonger. Den første kona hans, Kirsten Øysteinsdotter, var dotter til rådmann og skipsreiar Øystein Jonson, og med henne hadde han fleire søner. Ein av desse hadde han noko strev med i oppveksten. I 1627 gjekk det så vidt at den unge guten måtte møta i retten i Stavanger for fyll og gateuorden. Året etter er det ei ung jente (Guri Ormsdotter) som seier at han er far til barnet hennar "som blev avlet i Gand" ikring 28.02.1628. Retten kom seinare til at farskapet var "ubeviselig". Det var heller ikkje høve til å forhøyra han, fordi han var ute med eit av faren sine skip. Kan hende faren hadde funne ut at han kunne ha godt av det strenge livet på sjøen. Svein Vogt døyr omtrent på same tid som Anders Rosenau, og han får ikkje oppleve at villstyringen Reinert etablerer seg som aktverdig borgar i byen.
I Stavanger borgarbok side 30 under årstalet 1635: "Reinert Svendsen, søn af raadm. Svend Hansen, b. 20. jan.; drev handel. Opholdt sig 15. jun. 1640 i Vindefjord. g. 1. Susanne Rasmusdatter, (g. 1 . raadm. Anders Rosenau). g. 2. Enken efter Anders Nolck, som 5. mai 1619 med sin hustru fik kgl. bevilling paa Rombsø i Fjelberg skibrede."
(Reinert vart altså borgar 20 januar 1635 og var gift andre gong med enka etter Anders Nolck ut frå desse opplysningane.) Reinert Sveinson Vogt var blitt ein passande ektemake for den unge enka Susanne. Kva tid dei gifta seg, veit ein ikkje, men dei fekk i alle fall eit barn i 1635. Anders Nolck var ein inngrodd sjømann Det rolege livet på Romsa lokka ikkje. Det ser ut til at Reinert var villig til å gi opp bylivet og den farefulle sjøen, og det må me tru Susanne var glad for. Rett nok hadde han både hus og brygge i byen då han gifta seg. Det var brann i huset hans i 1633, og under brannen vart ein "citer" borte for han. Dei fann han seinare i huset til Nils murmeister, og Reinert skulda Nils for tjuveri. Nils sa han hadde kjøpt han av sonen til Jakob skreddar. Etter han hadde gifta seg, flytte Reinert til Romsa, som er "en omflød Ø med Æble og Kirsebærhave", som det står i ein omtale frå 1600-talet. Reinert hadde kome i hamn. Det var slutt med "piker, vin og sang", eller kanskje ein i stille sommarkveldar kunne høyre både "citer" og song frå kirsebærhagen på Romsa. Det er elles somt som tyder på at heller ikkje Reinert var så svært interessert i gardsdrift. Det var særleg skog og tømmerhandel han kom til å driva med frå sin faste base på Romsa. Dei som har granska den lokale soga, har karakterisert han som uredd, driftig og dristig. Kan hende han av og til var litt for dristig. Han vart såleis fleire gonger stemna til tinget av den mektige adelsfrua Karen Mowat. Ein gong skulda ho han for å ha tatt eiketømmer frå Innbjoa. Men Reinert hevda at han hadde tatt tømmeret på lovleg måte. Han kunne til og med visa til eit dokument han hadde, som var underskrive av henne. Karen Mowat hadde så mange eigedomar rundt om at det var vanskeleg for henne å følgja med i alt som gjekk føre seg. Ei av dei siste sakene han kom opp i, dreidde seg om eit kvernhus han hadde reist på garden Kjellesvik, som biskop Jens Schjelderup åtte. Reinert levde ennå i 1662, men han var død før februar 1664, for då må enka Susanne Rasmusdotter møta i retten.
Adelsmannen Axel Sehested hadde fått noko av kongen sitt jordegods i Hordaland til vederlag for det han miste då Skåne vart avstått til Sverige. Ein av desse eigedomane var Romsa. Axel Sehested selde garden i 1663 til ein borgar i Bergen som heitte Anders Jonson. Bergensborgaren ville driva Susanne bort frå garden på første faredag 1664. Han hevda mellom anna at det var hogd for mykje i skogen, og at Reinert og Susanne såleis hadde brote ein av føresetnadene for å kunne behalde Romsa. Men Susanne svarte at dei hadde hogd etter "øffrighedens befalling til Kobberverchet, disligeste til Slodtz Fornødenhed", og never og tjøre hadde dei tatt for å gjera husa betre, la ho til. Anders Jonson hadde elles ikkje noko med å leggja seg borti det som var gjort på Romsa før han kjøpte garden, hevda ho. Ho kunne også visa til norsk lov som sa at ingen skulle "kiøbe en anden til Threngsell". Dessutan baud ho seg til å kjøpa garden. Sonen Paul frå første ekteskapet, som møtte saman med mor si i retten, la fram Christian IV sitt "ihukommelsesbreff" til faren, Anders Nolck. Sorenskrivaren slo fast at ein ikkje kunne finne nokon heimel i norsk lov for "att Enchen Susanna Rasmusdatter denne hindis Salig Mandtz dyre leyede Gaard at quitere eller indrømme. Men den for sin tilbørlig aff gifft endnu som tilforne at bruge och besidde i hindis Liffstid effter Lougen. Och holde gaarden frembdellis ved goed Heffd och biugning som for Suarligt". Susanne må ha vore mykje yngre enn første mannen sin, som var sjøkaptein så tidleg som 1606. Som nemnt var ho andre kona til Anders Nolck. Den første kona hans, Susanne Olsdotter, levde ennå i 1618. Det er ikkje kjent om Anders hadde "funne" andre kona si på ein av turane til København, eller om ho var frå Stavanger. Det er somt som tyder på at ho kan ha vore dotter til presten Rasmus Olson på Rennesøy. Eldste sonen, Paul, var gift, men hadde ikkje barn. Sonen Anders Reinertson (1635 - 1711) budde på Agdestein på Stord, der namna Anders og Reinert har gått att i ætta til våre dagar. Vel hadde den djerve Anders Nolck en "ynkelig og dødelig afgang", som dei uttrykte det ved sjøforklaringa, men namnet hans har levd vidare i meir enn tre hundre og femti år.
Det er ikkje samsvar mellom opplysningane i kjeldene om ekteskapa til Susanne Rasmusdotter. I Ætt og Heim for 2001 sidene 35-128 tek for seg dette emnet, og der går det fram at Susanne vart gift første gong med Anders Paulson Rosenow frå Rostock (som ikkje er den same som Anders Nolck), og etterpå med Reinert Svenson.

Susanne gifta seg med Anders Paulson cirka 1627 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

          i.  Paul Andersson Rosenow vart fødd i 1628 i Romsa, Ølen, Hordaland, NOR og døydde den 2 Mai 1694 i Handeland, Fjelberg, Hordaland, NOR 66 år gamal. Paul gifta seg med Anna Samsonsdotter, dotter av Samson Larsson Slee og Sigrid Kristoffersdotter, cirka 1660 i Skånevik kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Paul gifta seg så med Anne Christine Sørensdotter cirka 1685 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Paul gifta seg så med Marite Håkonsdotter, dotter av Håkon Gjermundson og Brynild Atlaksdotter, cirka 1690 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Susanne gifta seg så med Reinert Svendson Romsa cirka 1634 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

370. Jeronimus Jørgenson Agdestein, son av Jørgen Jeronimusson Agdestein og Merete Agdestein, vart fødd cirka 1600 i Agdestein, Stord, Hordaland, NOR og døydde i 1660 i Agdestein, Stord, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 60 år.

Jeronimus Jørgenson gifta seg med Margrete Eriksdotter cirka 1630 i Stord kyrkje, Stord, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Lars Jeronimusson Romsa vart fødd i 1636 i Agdestein, Stord, Hordaland, NOR og døydde etter 1676 i Romsa, Ølen, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Lars var Laurits. Lars gifta seg med Reinertsdotter, dotter av Reinert Svendson Romsa og Susanne Rasmusdotter, cirka 1665 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

185      ii.  Anna Jeronimusdotter. Anna gifta seg med Anders Reinertson Agdestein, son av Reinert Svendson Romsa og Susanne Rasmusdotter, cirka 1660 i Stord kyrkje, Stord, Hordaland, NOR.


371. Margrete Eriksdotter, dotter av Erich Jonson Ådland og Susanne Pedersdotter, vart fødd cirka 1602 i Brandvik store, Stord, Hordaland, NOR og døydde i 1662 i Agdestein, Stord, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 60 år.

Generelle notat: Margrete Eriksdotter frå Store Brandvik hadde halde seg til den rike adelsmannen Axel Andersson Mouatt til Hovland i Tysnes og hadde vel vona på giftarmål med han. Det vart "berre" til at ho fekk eit barn med Axel, Anders Axelson som vart buande på Helvik i Kvinnherad. Han vart den einaste ættlingen etter Axel Mouatt som har etterkomarar, men etter han er det mange i Sunnhordland.
Margrete vart seinare gift med Jeronymus Jørgenson Agdestein. Jeronymus Agdestein selde bruket sitt på Agdestein til admiral Erik Otteson Orning på Vatna i 1637, men vart buande på garden og bygsla resten av Bernt Orning. Jeronymus åtte 1 laup smør i Håland i Ryfylke og med kona si arva han 1 laup smør i Ådland.
"Velbaarne Bernt Ording hafde i 1652 ladet stefne Jeronymus Agdestein for ulydhed med fordringsskab. Jeronymus mødte og bekjendte en gang ar hafue været tilsagt og ikke kom. Lovede for retten at være i den gode mands (B. Ornings) minde, hvormed han lod sig nøie."
I 1660 var Jeronymus borte og enka sat med garden. Barna deira, Lauritz og Anna mangla odelsgarden sin att i 1662. Peder Heie på Tysnes dreiv saka for dei. Han var systerson til Jeonymus og dermed søskenbarn til Lauritz og Anna. Saka vart ført mot arvingane etter Erik Orning, og Bernt Orning kunne ikkje gløyma at han tapte denne saka. Han låg etter Agdesteinmannen på alle måtar i åra frametter.

Margrete fekk barn med Aksel Andersson Mowat, son av Anders Patrickson Mowat og Else Kristoffersdotter. Ekteskapsstatus: ugift. Dette paret gifta seg ikkje.

Barnet deira var:

          i.  Anders Akselson Helvik (Uektefødd) vart fødd i 1620 i Brandvik store, Stord, Hordaland, NOR og døydde i 1705 i Helvik (Husnes), Kvinnherad, Hordaland, NOR 85 år gamal. Anders gifta seg med Anna Katarina Karlsdotter cirka 1650 i Husnes kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, NOR.

Margrete gifta seg så med Jeronimus Jørgenson Agdestein cirka 1630 i Stord kyrkje, Stord, Hordaland, NOR.

372. Anders Haraldson Skatland, son av Harald Kolbeinson Utbjoa og Brita Andersdotter, vart fødd i 1651 i Utbjoa, Ølen, Hordaland, NOR og døydde i 1709 i Skatland, Vikebygd, Hordaland, NOR 58 år gamal.

Generelle notat: I skifteprotokollen finn ein:
"Anno 1709 dend 29 Junij, blef halden Rigtig Skiffte og Deling paa den gaard Skartland i Fieldbegrs Skibrede Halsnøe Closter underliggende efter afgangen Sal: Anders Haraldsøn som sammesteds boede og Døde Enke Mand, og det imellem den Sal: Mands efterlatte 5 barn - 3 Sønner og 2de Døttre, Nafnl: Orm Andersøn død og etterladt sig qvinde og børn boende her paa gaarden Harrald Andersøn, Jørgen Anderssøn, Britte Andersdatter boer paa Veastad og Waldborg Andersdatter boer på Eresvaag, i Fiære Skibbrede, som alle vare Myndige."
I skiftet går det fram at Anders åtte gods i "Wache i Øllen i Fieldbergs Skibrede = 1 pund 3 .. (laupar?) smør med bøxle ...".
Anders var trulge gift med ei som heitte Anna, og som var enke etter Orm Jørgenson på Skatland. For ved skiftet etter dottera Brita som hadde vore gift to gonger men døydde utan livsarvingar finn ein:
"Anno 1748 den 1te og 2den Augustj blev holden Rigtig skifte og deling paa gaarden Ulfebne Deris Mai'ts Halsnøe Closters gods udi Fiære skibbrede beliggende, effter dend ved døden afgangen qvinde Britha Andersdatter som samme stæds boede og døde imellem dend Sal: qvindes efferladte sødskinde, effter di hun ingen Livsarvinger har effterladt sig. sødskene vere 3 fuldbrødre 1 fuldsøster og 1 halfbroder, fuldbroderen Orm Andersen som ved døden er afgangen og etterladt sig 3 bør 1 Søn og 2de døttre Sønnen Jon Ormsen boende paa gaarden Ulfebne, Brønelle Ormsdatter Sahl. Jørgen Andersen Kikes effterleverske, og Walborg Ormsdatter som haver til æcte Aasmund Siursen boende på gaarden Weestad. Dend andre fuldbroder Harrald Andersen som ved døden er afgangen og effterladt sig 2 børn 1 Søn og 1 datter. Sønnen Hilje Harraldsen 26 aar gamel og Anna Harraldsdatter som haver til ævte Gunder Pedersen boende paa gaarden Weestad. Dend 3die fuldbroder Jørgen Andersen tilholdende paa gaarden Scatland. Fuldsøsteren Walborg Andersdatter som ved døden er afgangen og effterladt sig et barn Sirj Olsdatter som haver til æcte Ole Sigfuhsen boende i Carhmsund, og halfbroderen Johannes Ormsen som ved døden er afgangen og etterladt sig 5 børn, 2 sønner og 3 dattre, Sønen Mourets Johansen boende i Kiøbenhafn var Matros i Deris Mai'ts tieneste, skal være ved døden afgangen og efterladt sig 4 børn hvilke et tilstedesværende ikke viste at give nafn paa, Aasmund Johansen boende paaa gaarden Houchaas. Anna Johansdatter som ved døden er afgangen og var udi æcteskab med Ole Olsen Breche hvormed han auflet og har effterladt sig 4 børn 2 Sønner og 2 dattre Sønnen Ole Olsen 20 aar gammel tienende hos Jacob Kaate, Gunder Olsen 17 aar gammel tienende hos Aarent Biellebøe, Rangnele Olsdatter 18 aar gammel tienende hos Halvor Vigk(?), og Abelone Olsdatter 17 aar tienende hos Tørres Handeland. Sirj Johanesdatter som haver til æcte Anders Jørgensen boende på Eide, og Abelone Johanesdatter som haver til æcte Klokeren til Fieldbergs kald Lyder. ......".

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1665-teljinga i Utbjoa, Ølen, Hordaland, NOR.

• Han er nemnd i 1701-teljinga i Skatland, Vikebygd, Hordaland, NOR.

• Skifte etter han vart halde den 29 Jun 1709 i Skatland, Vikebygd, Hordaland, NOR.

Anders Haraldson gifta seg med Anna Skartland cirka 1670 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

186       i.  Orm Andersson. Orm gifta seg med Ingeri Jonsdotter, dotter av Jon Ånenson Svantesvold og Brynhild Olsdotter, cirka 1695 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR.

         ii.  Britha Andersdotter vart fødd cirka 1672 i Skatland, Vikebygd, Hordaland, NOR og døydde i 1748 i Ulvebna, Vikebygd, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 76 år. Eit anna namn for Britha var Britte. Britha gifta seg med Mogens Asbjørnson cirka 1697 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Britha gifta seg så med Reinert Helgeson Mekjeland, son av Helge Torbjørnson Steinsland og Kristine Reinertsdotter, cirka 1710 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

        iii.  Valborg Andersdotter vart fødd cirka 1675 i Skatland, Vikebygd, Hordaland, NOR og døydde før 1748 i Ervesvåg, Vikebygd, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Valborg var Waldborg. Valborg gifta seg med Ole Ervesvåg cirka 1700 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR.

         iv.  Harald Andersson Veastad vart fødd i 1685 i Skatland, Vikebygd, Hordaland, NOR og døydde cirka 1730 i Veastad, Vikebygd, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 45 år. Harald gifta seg med Sissela Helgesdotter, dotter av Helge Kolbeinson Ersland og Anna Nilsdotter, i 1706 i Skjold kyrkje, Skjold, Rogaland, NOR.

          v.  Jørgen Andersson vart fødd i 1691 i Skatland, Vikebygd, Hordaland, NOR, døydde i 1748 i Skatland, Vikebygd, Hordaland, NOR 57 år gamal, og vart gravlagd den 25 Aug 1748 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR. Jørgen gifta seg med ukjend.


373. Anna Skartland vart fødd cirka 1645 og døydde cirka 1705 i Skatland, Vikebygd, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 60 år.

Anna gifta seg med Orm Jørgenson Skartland, son av Jørgen Skartland og Ukjend, cirka 1665 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

          i.  Johannes Ormson Svendsbø vart fødd i 1665 i Skatland, Vikebygd, Hordaland, NOR og døydde før 1749 i Svendsbø, Vikebygd, Hordaland, NOR. Johannes gifta seg med Abelone Osmundsdotter, dotter av Osmund Reiarson Tveit og Siri Sakariasdotter, cirka 1691 i Skjold kyrkje, Skjold, Rogaland, NOR.

Anna gifta seg så med Anders Haraldson Skatland cirka 1670 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR.

374. Jon Ånenson Svantesvold, son av Ånen Torgerson Svantesvold og Ingrid Pedersdotter, vart fødd i 1625 i Eik, Sjernarøy, Rogaland, NOR og døydde i 1690 i Svantesvold, Vats, Rogaland, NOR 65 år gamal.

Generelle notat: Jon Ånonson var kyrkjeverge i Vats 1666-1668. Han betalte 3. bygsel i 1659/1660 - 2 dalar for 2 laupar smør. Då kvegskatten vart teken opp i 1657 var det 2 hestar, 2 stutar, 18 kyr, 5 kviger, 6 sauer og 8 geiter. Matrikkelen 1668 har desse oppgåvene: 3 hestar og 30 naut. Då var leidangskatten 1 hud, 1 geiteskinn og 2 kalvskinn som omrekna til pengar svarar til 204 skilling. Tienden var 10 spann korn og småredsler 1 ort 2 skilling. Då det var skifte etter Jon 30.05.1690, var det vel 255 Riksdalar brutto i buet.

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde den 30 Mai 1690 i Svantesvold, Vats, Rogaland, NOR.

Jon Ånenson gifta seg med Brynhild Olsdotter cirka 1660 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Ånen Jonson Vatnaland vart fødd i 1663 i Svantesvold, Vats, Rogaland, NOR og døydde i Vatnaland, Bokn, Rogaland, NOR. Ånen gifta seg med ukjend.

         ii.  Ole Jonson Svantesvold vart fødd i 1666 i Svantesvold, Vats, Rogaland, NOR og døydde cirka 1725 i Svantesvold, Vats, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 59 år. Ole gifta seg med Elisabet Johannesdotter, dotter av Johannes Torbjørnson Alfseike og Anna Olsdotter, den 18 Apr 1696 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

        iii.  Astrid Jonsdotter vart fødd cirka 1668 i Svantesvold, Vats, Rogaland, NOR og døydde cirka 1718 i Alvseike, Vats, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 50 år. Astrid gifta seg med Sjur Alfson Alfseike, son av Alf Olson Alfseike og Guri Mikkelsdotter, cirka 1692 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR.

187      iv.  Ingeri Jonsdotter. Ingeri gifta seg med Orm Andersson, son av Anders Haraldson Skatland og Anna Skartland, cirka 1695 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR. Ingeri gifta seg så med Tørres Rolfson Skatland cirka 1712 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

          v.  Anna Jonsdotter vart fødd cirka 1672 i Svantesvold, Vats, Rogaland, NOR og døydde cirka 1720 i Bakkevold, Vats, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 48 år. Anna gifta seg med Ivar Olson Bakkevold, son av Ole Jakobson Bakkevold og Marta Sakariasdotter, cirka 1695 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR.

         vi.  Torger Jonson Spartveit vart fødd i 1675 i Svantesvold, Vats, Rogaland, NOR og døydde etter 1742 i Spartveit, Vats, Rogaland, NOR. Torger gifta seg med Brita Nilsdotter, dotter av Niels Sivertson Urdal og Haldis Olsdotter, cirka 1726 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR.

        vii.  Osmund Jonson Birketveit vart fødd i 1677 i Svantesvold, Vats, Rogaland, NOR, døydde i 1743 i Birketveit, Imsland, Rogaland, NOR 66 år gamal, og vart gravlagd den 18 Feb 1743 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. Osmund gifta seg med Martha Osmundsdotter, dotter av Osmund Torbjørnson Birketveit og Astrid Bjørnsdotter, cirka 1705 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR.


375. Brynhild Olsdotter, dotter av Ole Gunnarson Tørresdal og Astrid Johannesdotter, vart fødd i 1635 i Tørresdal, Vats, Rogaland, NOR og døydde i Svantesvold, Vats, Rogaland, NOR.

Brynhild gifta seg med Jon Ånenson Svantesvold cirka 1660 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR.

400. Østen Halvardson Østhus, son av Halvard Øysteinson Østhus og Ukjend, vart fødd i 1615 i Østhus i Bygda, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde i 1680 i Østhus i Bygda, Jelsa, Rogaland, NOR 65 år gamal.

Generelle notat: Øystein Halvarson fekk bygslebrev på 1 laup 9 merker smør i Østhus i 1640. Han betalte i førstebygsel 16 riksdalar. Øystein var meir ovanpå økonomisk enn broren Anders.
Øystein møter som lagrettemann på skipreidetinget frå 1640 til 1680. Truleg er han avliden det året. Året etter er enka kalla inn til tinget for skuldig skatt. Det var skifte etter kona Jorunn Johannesdotter 30. mars 1685.

Østen Halvardson gifta seg med Jorunn Johannesdotter cirka 1653 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Halvor Øysteinson Østhus vart fødd i 1654 i Østhus i Bygda, Jelsa, Rogaland, NOR, døydde i 1714 i Østhus i Bygda, Jelsa, Rogaland, NOR 60 år gamal, og vart gravlagd den 4 Nov 1714 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Halvor var Halvar. Halvor gifta seg med Synnøve Østhus cirka 1689 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

         ii.  Ingeborg Øysteinsdotter vart fødd cirka 1656 i Østhus i Bygda, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde i Fuglestein, Jelsa, Rogaland, NOR. Ingeborg gifta seg med Niels Rasmusson Eskedalen, son av Rasmus Ingebretson Romsbotn og Ukjend, i 1680 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

        iii.  Ole Øysteinson Østhus vart fødd i 1658 i Østhus i Bygda, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde etter 1685 i Østhus i Bygda, Jelsa, Rogaland, NOR.

         iv.  Johannes Øysteinson Varland vart fødd i 1660 i Østhus i Bygda, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde etter 1711 i Varland, Finnøy, Rogaland, NOR. Johannes gifta seg med Kristi Jonsdotter, dotter av Jon Larsson Varland og Kirsti Olsdotter, i 1681 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

          v.  Marta Øysteinsdotter vart fødd cirka 1662 i Østhus i Bygda, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde cirka 1720 i Bog, Erfjord, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 58 år. Eit anna namn for Marta var Marita. Marta gifta seg med Tollef Johannesson Bog, son av Johannes Tolleivson Tednes og Ingeborg Bjørnsdotter, cirka 1684 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

200      vi.  Østen Øysteinson Fevold. Østen gifta seg med ukjend.


401. Jorunn Johannesdotter døydde cirka 1685 i Østhus i Bygda, Jelsa, Rogaland, NOR,.

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde den 30 Mar 1685 i Østhus i Bygda, Jelsa, Rogaland, NOR.

Jorunn gifta seg med Østen Halvardson Østhus cirka 1653 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

404. Jon Ormson Hauge, son av Orm Knudson Hauge og Jonsdotter, vart fødd i 1632 i Hauge øvre, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1700 i Hauge øvre, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 68 år.

Generelle notat: Jon Ormson er nemnt som brukar av ½ laup smør frå 1664 til 1666. Han er og nemnt som skatteytar i 1660. Sidan overtok han heile bruket på 1½ laup. Han må ha overteke broren Elling sin eigarpart på ein halv laup smør i garden. Denne selde han i 1676 til Jørgen Jonson, borgar i Stavanger, som kanskje var morbroren hans. Skifte etter han var i 1700. Kona Marta Pedersdotter dreiv garden som enke frå 1701 til sonen overtok kring 1709. Det er ikkje nemnt noko om kvar Marta var frå.

Jon Ormson gifta seg med Marta Pedersdotter cirka 1666 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Peder Jonson Sand vart fødd i 1666 i Hauge øvre, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Ur, Årdal, Rogaland, NOR. Peder gifta seg med Siri? Hansdotter, dotter av Hans Sevatson Skiftun og Skiftun, cirka 1690 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Peder fekk barn med Berte Håvardsdotter, dotter av Håvard Tolleivson Sandslandet og Barbro Sandslandet. Ekteskapsstatus: ugift. Peder gifta seg så med Marta Jonsdotter, dotter av Jon Pederson Tveita og Marta Steinsdotter, den 29 Okt 1702 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

         ii.  Ingeborg Jonsdotter vart fødd cirka 1670 i Hauge øvre, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Vatland i Refsbygda, Jelsa, Rogaland, NOR. Ingeborg gifta seg med Ole Kristenson Vatland, son av Christen Johannesson Laugaland og Gunhild? Pedersdotter, cirka 1690 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

202     iii.  Orm Jonson Hauge. Orm gifta seg med Anna Danielsdotter, dotter av Daniel Olson Førre og Sissela Olsdotter, cirka 1709 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Orm gifta seg så med Magla Torsteinsdotter, dotter av Tosten Olson Bjelland og Berte Knudsdotter, cirka 1713 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         iv.  Torbjørn Jonson Skiftun vart fødd i 1687 i Hauge øvre, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1742 i Skiftun, Hjelmeland, Rogaland, NOR 55 år gamal. Eit anna namn for Torbjørn var Thorbiørn. Torbjørn gifta seg med Martha Ånensdotter før 1716 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

          v.  Ingrid Jonsdotter vart fødd cirka 1688 i Hauge øvre, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         vi.  Jon Jonson Knudsvik vart fødd i 1690 i Hauge øvre, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1749 i Knutsvik norda, Hjelmeland, Rogaland, NOR 59 år gamal. Jon gifta seg med Marrithe Reidarsdotter, dotter av Reidar Steinson Knudsvik og Anna Bjørnsdotter, cirka 1717 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


405. Marta Pedersdotter vart fødd cirka 1645 og døydde i Hauge øvre, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho budde i 1709 i Hauge øvre, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Marta gifta seg med Jon Ormson Hauge cirka 1666 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

406. Tosten Olson Bjelland, son av Ole Torsteinson Bjelland og Borghild Halvorsdotter, vart fødd i 1658 i Bjelland indre, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1719 i Bjelland indre, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 61 år.

Generelle notat: Torstein Olson Bjelland var gift med Birgit Knutsdotter Laugaland og dei er nemnde med fem barn. Torstein er nemnt på Indre Bjelland frå 1692. I 1720 var enka Berte brukar.

Tosten Olson gifta seg med Berte Knudsdotter cirka 1681 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Anna Torsteinsdotter vart fødd i 1682 i Bjelland indre, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1743 i Husstøl, Hjelmeland, Rogaland, NOR 61 år gamal. Anna gifta seg med Svend Gauteson Husstøl, son av Gaute Jørgenson Husstøl og Anna Jonsdotter d.e., cirka 1705 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

203      ii.  Magla Torsteinsdotter. Magla gifta seg med Orm Jonson Hauge, son av Jon Ormson Hauge og Marta Pedersdotter, cirka 1713 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        iii.  Ole Torsteinson Helgeland d.e. vart fødd i 1686 i Bjelland indre, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Helgeland, Nedstrand, Rogaland, NOR. Ole gifta seg med Siri Ivarsdotter, dotter av Iver Olson Valheim og Ragnele Olsdotter, i 1717 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR. Ole gifta seg så med Astrid Ivarsdotter, dotter av Ivar Bårdson Støle og Inger Torbjørnsdotter, i 1725 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR.

         iv.  Knud Torsteinson vart fødd i 1690 i Bjelland indre, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

216       v.  Ole Torsteinson Bjelland d.y.. Ole gifta seg med Gunilde Pedersdotter, dotter av Peder Kristenson Laugaland og Brynilde Toresdotter, cirka 1725 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Ole gifta seg så med Anna Brattsdotter, dotter av Bratt Jakobson Jørmeland og Pedersdotter, cirka 1740 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         vi.  Tore Torsteinson vart fødd i 1701 i Bjelland indre, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


407. Berte Knudsdotter, dotter av Knud Torbjørnson Laugaland og Anna Olsdotter, vart fødd cirka 1662 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Bjelland indre, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Berte var Birgit.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho budde i 1720 i Bjelland indre, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Berte gifta seg med Tosten Olson Bjelland cirka 1681 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

412. Ole Torsteinson Løland, son av Torstein Jonson Skår og Olsdotter, vart fødd i 1640 i Skår ytre, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1722 i Løland, Sand, Rogaland, NOR 82 år gamal.

Generelle notat: Ola, ein son av Torstein Jonson Ytre Skår i Hjelmeland (Ombo) gifta seg med enka på Løland, Birgitta. Birgitta og Ola Torsteinson budde i Oppistovå, men frå kring 1700 har etterkomarane deira sete generasjon etter generasjon i Neristovå.
Dei to Ola'ne (Ola Torsteinson og Ola Klengson) og konene deira vart sitjande med kvar sine partar i Løland frametter mot 1700. Jamvel om den "skjønne" skog på Løland for ein stor del var uthoggen, var der framleis både hustømmer og vedaskog til husbehov på Løland kring 1668. I 1661 heiter det at det var noko sagtømmerskog på garden. Dei to oppsitja­rane heldt seg med 2 hestar kvar og mange dreng­ar midt på 1660-talet. Det vitnar om aktivitet i skogen. Ola Torsteinson hadde heile 3 drengar i 1664. Den eine av dei, Peder Sevatson, hadde vore dreng på Løland i ein mannsalder.
I 1663 fekk Ola Løland skore 300 bord på Bierga-sagjå. I 1663-64 leverte enkja på Løland I tylft 7 alen "rossebjelker" til utanlandske skippe­rar. Ola Torsteinson vart i 1675 stemna for 4 fam­nar ved av enkja etter lagmannen Jon Didriksen. Saman med Jon Teigen, som vart stemna for 3 famnar ved, påstod han at han for lenge sidan hadde levert veden til jektemannen Bendiks.
Krøterbruket var viktig. Det vart skifta etter gardkonene Ingrid og Birgitta i september 1684 og oktober 1690. Tel ein opp buskapen dei let et­ter seg var det snakk om i alt 24 mjølkekyr og 4 "gamle" kyr, 15 kviger, 5 stutar og 12 kalvar. Av småfe var det 48 vaksne sauer, 6 verar, 2 jømrar og 11 lam, samt 33 vaksne geiter og 10 kje. Så var det eit svin i buet etter Ingrid. I dei to bua vart det dessutan registrert 6 vaksne hestar og 4 føl. Mellom hestane var det ein gamal hest og ei merr, samt to horser med føl. Det var svært mange hes­tar i høve til det dei heldt seinare på Løland og dei to dødsbua vitnar i det heile om stor aktivi­tet. Kan hende var dei for ivrige, som då dei i 1691 vart stemna av dei to i Vanvik og Samuel Fattland for å ha køyrd og bore vekk såtehøy frå Fivarstøl, 6 less og 14 bører i alt. Dei to Ola'ne påstod at grensa mellom stølsbeita deira gjekk tvers over Fivarstølen.
Ektepara på Løland i andre del av 1600-talet sat i stor velstand. Ola Klengson d.y. hadde jordegods i Rød, Mork og Espeland. Ola Klengson d.e., og sidan et­termannen hans Ola Torsteinson, skatta av jorde­gods i Indre Bjerga, Herheim, Årtun og Fløgstad. Dei sistnemnde gardane var elles Birgitta sin arv. Dei to Ola'ne var begge mykje nytta som lagret­temenn. Og dei vart nytta som stemnevitne. Men den Ola Løland som i 1661 måtte bøta for ikkje å vilja vera med å døma Tore Helle på Årdals­tinget i lag med to andre, var truleg den tidleg døde Store-Ola.
Løland var gamalt krongods. Så seint som i 1661 vart garden nemnd kongens gods med bygsel. Men i 1668 vart eigedomen nemnd å tilhøyra "de Gedders", på same måten som Ropeid. Som Ropeid gjekk Løland sidan over i eiga til den danske militærmannen Fredrik Gersdorf til Kjærgaard og Brangstrup. Lagmannen Nils Christensen kjøpte godset av Gersdorf kring 1694/95. Det har vore son hans den Christen Nilsen Sandborg som åra 1706-08 selde 2½ laupar smør til to av oppsitjarane, altså noko over halvparten av garden (bruk AA og AB). Dei reste­rande 1½ laup smør vart seld til soknepresten til Jelsa, Nils Tiurholm i 1708. Han selde 1712 til Søren Hadleson Indre Bjerga, som då kom inn som ny mann.
Kjøp av gardsbruka tærte truleg noko på øko­nomien, for åra 1707-10 vart oppsitjarane på Lø­land stemna for skuld og gjeld ved tre høve, mel­lom anna til soknepresten Nils Tiurholm. Det galdt vølingspengar til det såkalla herrekammeret på Jelsa. Ein av oppsitjarane, Torger Pedersen, som var gift med Helga, dotter av Ola Torstein­son, vann aldri på å kjøpa sitt bruk. Familien måtte gå frå Løland som fattige. Det var her Sø­ren Hadleson kom inn i 1712.
Ola Torsteinson og Birgitta er nemnde med seks barn, men ikkje alle vaks opp.

Ole Torsteinson gifta seg med Torjus Torjusson Andersdotter cirka 1663 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Halvard Olson Løland (Død som barn) vart fødd i 1664 i Løland, Sand, Rogaland, NOR og døydde i Løland, Sand, Rogaland, NOR.

         ii.  Ole Olson Skår vart fødd i 1665 i Løland, Sand, Rogaland, NOR og døydde cirka 1710 i Skår ytre, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 45 år. Ole gifta seg med Ranveig Johannesdotter, dotter av Johannes Olson Underbakke og Larsdotter, cirka 1693 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR.

206     iii.  Halvard Olson Tuntland. Halvard gifta seg med Anna Rasmusdotter i 1696 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         iv.  Torstein Olson Drarvik vart fødd i 1670 i Løland, Sand, Rogaland, NOR og døydde i 1729 i Drarvikjå, Sand, Rogaland, NOR 59 år gamal. Torstein gifta seg med Marta Albertsdotter, dotter av Albret Larsson Øystad og Lisbet Ormsdotter, i 1698 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR.

          v.  Åsni Olsdotter vart fødd cirka 1675 i Løland, Sand, Rogaland, NOR og døydde etter 1712 i Åbø, Sauda, Rogaland, NOR. Åsni gifta seg med Daniel Torbjørnson Åbø, son av Torbjørn Halvardson Åbø og Anna Sakariasdotter, cirka 1694 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR. Åsni gifta seg så med Jacob Knudson Åbø, son av Knud Klausson Åbø og Ingeborg Jakobsdotter, cirka 1700 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR. Åsni gifta seg så med Osmund Asbjørnson Åbø, son av Asbjørn Andersson Tufte og Ukjend, i 1708 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

         vi.  Helga Olsdotter vart fødd cirka 1680 i Løland, Sand, Rogaland, NOR og døydde i Løland, Sand, Rogaland, NOR. Helga gifta seg med Torger Pederson Løland, son av Peder Torgerson Jørmeland og Marit Jonsdotter, i 1704 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR.

Ole Torsteinson gifta seg så med Ranveig Danielsdotter, dotter av Daniel Hadleson Vanvik og Anna Sakariasdotter, cirka 1690 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


413. Torjus Torjusson Andersdotter, dotter av Anders Erikson Fløgstad og Helgesdotter, vart fødd cirka 1636 i Fløgstad, Sauda, Rogaland, NOR og døydde i 1690 i Løland, Sand, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 54 år. Eit anna namn for Torjus Torjusson var Birgitta.

Torjus Torjusson gifta seg med Ole Klengson Løland d.e., son av Kleng Olson Løland og Ukjend, cirka 1660 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Kleng Olson Løland vart fødd i 1661 i Løland, Sand, Rogaland, NOR og døydde cirka 1689 i Løland, Sand, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 28 år.

         ii.  Anders Olson Vanvik vart fødd i 1663 i Løland, Sand, Rogaland, NOR og døydde i 1737 i Vanvik indre, Sand, Rogaland, NOR 74 år gamal. Anders gifta seg med Marita Eriksdotter cirka 1694 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR.

Torjus Torjusson gifta seg så med Ole Torsteinson Løland cirka 1663 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR.

426. Daniel Olson Førre, son av Ole Halvorson Førre og Ukjend, vart fødd i 1652 i Føre, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1700 i Føre, Hjelmeland, Rogaland, NOR 48 år gamal.

Generelle notat: Jon Foss kjøpte 27 merker smør i Foss og Fosså i 1677 av Daniel Olson. Dette var kona Sissela sitt arvegods. Daniel døydde i 1700 og enkja er nemnt som brukar 1701-1711. I 1720 får sonen Ola d.e. bygslebrev av Sissela Rasmusdotter står det, men det skal truleg vere Olsdotter og mora til Ola.
Daniel var ingen fattigmann då han døydde. Der var 145 riksdalar etter han til deling mellom arvingane. Han åtte jordegods i Føre - 1 pund 18 mark i Sør-Føre og 1 pund 4 mark i Nord-Føre. I 1701 heiter det at sonen Ola Danielson d.y. "tiener hr. Gen. Maj. Arnolds sønn". Det er ikkje nemnt noko meir om kvar sonen Rasmus og dottera Kari vart av.

Daniel Olson gifta seg med Sissela Olsdotter cirka 1671 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Ole Danielson Førre d.e. vart fødd i 1671 i Føre, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1743 i Føre, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 72 år. Ole gifta seg med Brita Pedersdotter, dotter av Peder Olson Røe og Karen Larsdotter, den 15 Okt 1713 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

         ii.  Ole Danielson d.y. vart fødd i 1673 i Føre, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        iii.  Jonas Danielson Haug vart fødd i 1676 i Føre, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1744 i Haug, Jelsa, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 68 år. Jonas gifta seg med Maren Olsdotter, dotter av Ole Osmundson Kilane og Anna Andersdotter, den 3 Jul 1718 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

213      iv.  Anna Danielsdotter. Anna gifta seg med Orm Jonson Hauge, son av Jon Ormson Hauge og Marta Pedersdotter, cirka 1709 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

          v.  Rasmus Danielson vart fødd i 1689 i Føre, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         vi.  Karen Danielsdotter vart fødd i 1689 i Føre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1776 i Espeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR 87 år gamal, og vart gravlagd den 26 Nov 1776 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Karen gifta seg med Peder Pederson Espeland, son av Peder Olson Espeland og Ukjend, cirka 1717 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Karen gifta seg så med Halvor Pederson Espeland, son av Peder Olson Røe og Karen Larsdotter, cirka 1724 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Karen gifta seg så med Iver Ivarson Espeland, son av Iver Olson Valheim og Kirsti Olsdotter, cirka 1743 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

        vii.  Ragnele Danielsdotter vart fødd i 1690 i Føre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1757 i Rød, Erfjord, Rogaland, NOR 67 år gamal, og vart gravlagd den 22 Mai 1757 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR. Ragnele gifta seg med Lars Pederson Rød, son av Peder Olson Røe og Karen Larsdotter, cirka 1716 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

       viii.  Sissel Danielsdotter vart fødd i 1698 i Føre, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Hetletveit, Sjernarøy, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Sissel var Sissela. Sissel gifta seg med Jørgen Pederson Hetletveit cirka 1725 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


427. Sissela Olsdotter, dotter av Ole Pederson Foss og Kari Oddsdotter, vart fødd cirka 1652 i Foss, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Føre, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho budde i 1720 i Føre, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Sissela gifta seg med Daniel Olson Førre cirka 1671 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

428. Christen Bjørnson Riskedal, son av Bjørn Knudson Ugelid og Guri Pedersdotter, vart fødd i 1630 i Ugelid, Strand, Rogaland, NOR og døydde i Riskedal, Årdal, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Kristen Bjørnson frå Ugeli i Strand vart gift med Siri Andersdotter Riskedal i Årdal. Dei sat med eit av bruka på Riskedal ved manntalet i 1701, det må ha vore det bruket som Holgeir Tallakson frå Barkeland i Jelsa hadde hatt. Holgeir hadde gifta seg med svigermora til Kristen. Kristen og Siri hadde sonen Anders og dottera Guri.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1701-teljinga i Riskedal, Årdal, Rogaland, NOR.

Christen Bjørnson gifta seg med Siri Andersdotter cirka 1670 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Guri Kristensdotter vart fødd cirka 1672 i Riskedal, Årdal, Rogaland, NOR og døydde i Bergøy, Fister, Rogaland, NOR. Guri gifta seg med Niels Nilsson Bergøy, son av Niels Taraldson Bergøy og Torborg Steinsdotter, i 1695 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

214      ii.  Anders Kristenson Fevold. Anders gifta seg med Siri Jonsdotter, dotter av Jone Jonson Vadla d.e. og Anna Ormsdotter, cirka 1703 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Anders gifta seg så med Borgele Knudsdotter, dotter av Knud Torbjørnson Laugaland og Ukjend, cirka 1745 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


429. Siri Andersdotter, dotter av Anders Bjørnson Riskedal og Berete Eriksdotter, vart fødd cirka 1636 i Riskedal, Årdal, Rogaland, NOR og døydde i Riskedal, Årdal, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1701-teljinga i Riskedal, Årdal, Rogaland, NOR.

Siri gifta seg med Christen Bjørnson Riskedal cirka 1670 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

430. Jone Jonson Vadla d.e. son av Jone Jonson Vadla og Sofie Bjørnsdotter, vart fødd i 1664 i Vadla, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1741 i Vadla, Hjelmeland, Rogaland, NOR 77 år gamal. Eit anna namn for Jone Jonson var Joen.

Generelle notat: Jone Jonson d.e. budde på Øvre Mæle, Årdal i 1701, men var komne til Vadla i 1718. Jone og kona Anna Ormsdotter var i slekt og måtte ha kongebrev for å gifta seg. Dei bygsla eitt pund smør i garden på Vadla i 1720 av Jone Foss og Odd Nedre Hauge.
I 1728 kjøpte Jone eitt pund smør i garden av Bjørn Halsne og Albert Øyestad. Velstanden på garden berre auka.
I skifteprotokollen finn ein for året 1741:
"Dend 16 October blef arveskiffte holden paa gaarden Walle, effter afdøde Egtefolch nafnlig Jone Joensen og Anne Orms daatter, imellum deris børn og børne-børn":
1) "Sønnen Orm Jonsen død og effterladt sig 4 børn Nafnlig": Jone Ormson 24 aar, Gudmund Ormson 7 år, Anne Ormsdotter 17 år og Sophie Ormsdotter 13 år.
2) "de afdødes daatter Anne Jons daatter gifft".

Formua var på 849 riksdalar. Dei skal ha hatt ei dotter Siri i følgje bygdeboka for Årdal, men ho er ikkje nemt i skiftet og var truleg ikkje deira dotter.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1701-teljinga i Mæle øvre, Årdal, Rogaland, NOR.

Jone Jonson gifta seg med Anna Ormsdotter i 1685 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei offentleggjorde sitt føremål om å gifta seg Kongebrev.

Barn av dette paret var:

215       i.  Siri Jonsdotter (Omstridt). Siri gifta seg med Anders Kristenson Fevold, son av Christen Bjørnson Riskedal og Siri Andersdotter, cirka 1703 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

         ii.  Orm Jonson Mæle vart fødd i 1690 i Mæle øvre, Årdal, Rogaland, NOR og døydde i 1740 i Mæle øvre, Årdal, Rogaland, NOR 50 år gamal. Orm gifta seg med Malena Larsdotter cirka 1713 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

        iii.  Anna Jonsdotter vart fødd i 1695 i Vadla, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1749 i Assheim, Hjelmeland, Rogaland, NOR 54 år gamal. Anna gifta seg med Gudmund Pederson Assheim, son av Peder Torbjørnson Assheim og Anna Gudmundsdotter, i 1725 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Anna gifta seg så med Anders Svendson Økstra, son av Svend Svendson Fister og Eli Andersdotter, cirka 1743 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


431. Anna Ormsdotter, dotter av Orm Olson Fister og Anna Oddsdotter, vart fødd cirka 1665 i Midt-Fister, Fister, Rogaland, NOR og døydde i 1741 i Vadla, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 76 år.

Anna gifta seg med Jone Jonson Vadla d.e. i 1685 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

432. Tosten Olson Bjelland, son av Ole Torsteinson Bjelland og Borghild Halvorsdotter, vart fødd i 1658 i Bjelland indre, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1719 i Bjelland indre, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 61 år.
(Same som person 406 på side 1)

433. Berte Knudsdotter, dotter av Knud Torbjørnson Laugaland og Anna Olsdotter, vart fødd cirka 1662 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Bjelland indre, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Berte var Birgit.
(Same som person 407 på side 1)

434. Peder Kristenson Laugaland, son av Christen Johannesson Laugaland og Gunhild? Pedersdotter, vart fødd i 1667 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Generelle notat: I skifteprotokollen for året 1733 finn ein:
Dend 6 Junij er Skifte Holden paa gaarden Løgeland efter Sahl: Brynilde Tors datter, Imellum Enchemanden Peder Christensen og børnene".
Barna var:
1) Christen Pederson 20 år som arva "Udj Hiemefølge Løsøre til 23-.-.-" og "i Arf 12 (merker) Smør udj gaarden Fævold" og "udj Løsøre 11-2-3". Faren Peder Christenson var "Curator" for han.
2) "Gunilde Pedersdatter gift med Ole Toestensen Bielland. Tilstæde". Ho arva "Udj Arf Løsøre til 11-4-2".

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1701-teljinga i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Peder Kristenson gifta seg med Brynilde Toresdotter cirka 1698 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

217       i.  Gunilde Pedersdotter. Gunilde gifta seg med Ole Torsteinson Bjelland d.y., son av Tosten Olson Bjelland og Berte Knudsdotter, cirka 1725 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         ii.  Christen Pederson Laugaland vart fødd i 1713 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Christen gifta seg med Marta Larsdotter cirka 1741 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


435. Brynilde Toresdotter, dotter av Tore Larsson Fevold og Anna Jonsdotter d.y., vart fødd cirka 1675 i Fevoll nedre, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1733 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 58 år.

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde den 6 Jun 1733 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Brynilde gifta seg med Peder Kristenson Laugaland cirka 1698 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

436. Jens Olson Kjølvik, son av Ole Pederson Kjølvik og Ukjend, vart fødd i 1638 i Kjølvik, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde i 1696 i Kjølvik, Jelsa, Rogaland, NOR 58 år gamal.

Generelle notat: Jens Olson hadde då han gifta seg i 1664 overteke 1 ½ laup smør i Kjølvik. Faren Ola Pederson sat framleis med 2 laupar smør. Etter faren er avliden i 1687 overtek Jens 2 ½ laupar smør i Kjølvik og overlet sitt bruk til broren Jon Olson, men dette bruk var nå på 1 laup smør. Jens døydde i 1696, skifte i 1697. Enka Anna Olsdotter brukar heile bruket etter mannen til 1704. Då let ho sonen Daniel overta halvparten. Resten sat ho med til yngste sonen Osmund overtok etter mora var død. Anna Kjølvik vart gravlagd i 1725. Sonen Ola Jensson var utanlands i 1706.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1664-teljinga i Kjølvik, Jelsa, Rogaland, NOR.

Jens Olson gifta seg med Anna Olsdotter i 1664 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Ole Jensson (Død som barn) vart fødd i 1665 i Kjølvik, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde i Kjølvik, Jelsa, Rogaland, NOR.

         ii.  Ole Jensson Sand d.e. vart fødd i 1668 i Kjølvik, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde i 1736 i Sand, Sand, Rogaland, NOR 68 år gamal. Eit anna namn for Ole var Olle. Ole gifta seg med Anna Nilsdotter, dotter av Nils Endreson Vatland og Gudbiør Josteinsdotter, den 2 Jul 1702 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

        iii.  Ole Jensson Kjølvik d.y. vart fødd i 1670 i Kjølvik, Jelsa, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Ole var Olle.

         iv.  Jens Jensson Kjølvik vart fødd i 1671 i Kjølvik, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde i 1706 i Kjølvik, Jelsa, Rogaland, NOR 35 år gamal.

          v.  Daniel Jensson Kjølvik vart fødd i 1673 i Kjølvik, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde i 1749 i Kjølvik, Jelsa, Rogaland, NOR 76 år gamal. Daniel gifta seg med Eli Larsdotter, dotter av Lars Steinson Berakvam og Torborg Oddsdotter, i 1706 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

         vi.  Lars Jensson Kjølvik vart fødd i 1676 i Kjølvik, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde etter 1706 i Kjølvik, Jelsa, Rogaland, NOR.

        vii.  Peder Jensson vart fødd i 1684 i Kjølvik, Jelsa, Rogaland, NOR.

       viii.  Aad Jensson Helleland vart fødd i 1685 i Kjølvik, Jelsa, Rogaland, NOR, døydde i 1750 i Helland, Vikedal, Rogaland, NOR 65 år gamal, og vart gravlagd den 19 Jul 1750 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Aad var Aad. Aad gifta seg med Ingeborg Larsdotter, dotter av Lars Jonson Koll og Mari Danielsdotter, cirka 1720 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

218      ix.  Osmund Jensson Kjølvik. Osmund gifta seg med Anna Pedersdotter, dotter av Peder Jonson Foss og Marit Ormsdotter, i 1727 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


437. Anna Olsdotter, dotter av Ole Nilsson Fister og Anna Olsdotter, vart fødd cirka 1642 i Midt-Fister, Fister, Rogaland, NOR og døydde i 1725 i Kjølvik, Jelsa, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 83 år.

Anna gifta seg med Jens Olson Kjølvik i 1664 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

438. Peder Jonson Foss, son av Jon Pederson Foss og Kari Jonsdotter, vart fødd cirka 1670 i Foss, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1713 i Foss, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 43 år.

Peder Jonson gifta seg med Marit Ormsdotter cirka 1690 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Jon Pederson vart fødd i 1695 i Foss, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

224      ii.  Ole Pederson Foss. Ole gifta seg med Siri Pedersdotter, dotter av Peder Torbjørnson Assheim og Anna Gudmundsdotter, cirka 1716 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

219     iii.  Anna Pedersdotter. Anna gifta seg med Osmund Jensson Kjølvik, son av Jens Olson Kjølvik og Anna Olsdotter, i 1727 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         iv.  Kari Pedersdotter vart fødd i 1704 i Foss, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1767 i Alvseike, Vats, Rogaland, NOR 63 år gamal. Kari gifta seg med Peder Osmundson Stokka, son av Osmund Gudmundson Stokka og Anna Børgesdotter, cirka 1731 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


439. Marit Ormsdotter, dotter av Orm Olson Fister og Anna Oddsdotter, vart fødd i 1670 i Midt-Fister, Fister, Rogaland, NOR og døydde cirka 1749 i Foss, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 79 år.

Generelle notat: Første mannen til Marit Ormsdotter var Peder Jonson. Han måtte i retten i 1694 for å få bruksrett til halve Nesvik og halve Fosså av stefaren Ola Bjørnson. (Ola vart faktisk stefar først til Peder og etterpå til Marit!) Partane vart samde om at Ola skulle bruka halve Nesvik til 1699, då skulle Peder overta. Men Ola var uvillig til å gje frå seg Nesvik, og i 1710 måtte Peder til retten igjen. I 1713 gav Ola Bjørnson Peder og kona rett til å overta halve Nesvik etter at han og kona var døde mot å betala 100 riksdalar. Men så døydde Peder, og det var sonen Ola som kom til Nesvik. Peder var lensmann i Hjelmeland i åra 1709-1713. Marit gifta seg opp att med Børge Osmundson frå Stokka i Vats. Dei hadde ikkje barn. Børge overtok både kona, lensmannsombodet og bruket etter Peder. Børge var lensmann frå 1713 til 1720. Han fekk bygslebrev på 1 pund 15 merker smør i Foss av stesonen Ola Nesvik i 1720. Samstundes bygsla han 18 mark i Fosså av Ola Rørheim. Skifte etter han i 1742 var svært rikt. Det var 1.946 dalar å dela mellom enka og dei fem brørne og tre systrene til Børge. Då Marit døydde sju år seinare, etterlet ho seg laust og fast gods til ein verdi av heile 1.017 dalar.

Marit gifta seg med Peder Jonson Foss cirka 1690 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

Marit gifta seg så med Børge Osmundson Foss, son av Osmund Gudmundson Stokka og Anna Børgesdotter, cirka 1714 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


440. Lars Johannesson Hjorteland, son av Johannes Larsson Fjellberg og Ukjend, vart fødd i 1663 i Fjellberg, Suldal, Rogaland, NOR og døydde i 1726 i Hjorteland, Suldal, Rogaland, NOR 63 år gamal.

Generelle notat: Lars Johannesson hadde ei tid farsgarden Fjellberg, men frå 1706 budde han på Hjorteland. Det året skreiv han gåvebrev på 1 laup smør i Fjellberg til sonen Johannes. Første kona til Lars Johannesson er ukjent (heitte ho Kari Olsdotter?). Disa Børgesdotter var andre kona til Lars Johannesson. Det står at Lars hadde to søner med første kona og to søner og ei dotter med Disa, men det må vere motsatt. Dottera må vere frå første ekteskap.

Lars Johannesson gifta seg med Kari Olsdotter cirka 1687 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Berte Larsdotter vart fødd cirka 1687 i Fjellberg, Suldal, Rogaland, NOR, døydde i Des 1757 i Erøy, Erfjord, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 70 år, og vart gravlagd den 3 Jan 1758 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Berte gifta seg med Biørn Johannesson Erøy, son av Johannes Jonson Østerhus og Børild Bjørnsdotter, cirka 1713 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR. Berte gifta seg så med Jens Jonson Erøy, son av Jone Jonson Åsland og Mette Toresdotter, den 6 Jul 1732 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         ii.  Johannes Larsson Fjellberg vart fødd i 1690 i Fjellberg, Suldal, Rogaland, NOR og døydde i 1745 i Fjellberg, Suldal, Rogaland, NOR 55 år gamal. Johannes gifta seg med Barbro Larsdotter, dotter av Lars Pederson Fjellberg og Anna Johannesdotter, cirka 1708 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR.

        iii.  Ole Larsson Mo d.e. vart fødd i 1693 i Hjorteland, Suldal, Rogaland, NOR og døydde i 1753 i Mo, Suldal, Rogaland, NOR 60 år gamal. Ole gifta seg med Marta Danielsdotter, dotter av Daniel Larsson Herabakka og Marita Ormsdotter, cirka 1714 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Ole gifta seg så med Guri Kristensdotter, dotter av Christen Kristenson Berge og Anna Klausdotter d.e., i 1733 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR.

Lars Johannesson gifta seg så med Dise Børgesdotter cirka 1705 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

220       i.  Børge Larsson Breiland. Børge gifta seg med Ranveig Johannesdotter, dotter av Johannes Eivindson Breiland og Marit Hansdotter, cirka 1739 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

         ii.  Ole Larsson Kjølvik d.y. vart fødd i 1715 i Hjorteland, Suldal, Rogaland, NOR, døydde i 1781 i Kjølvik, Jelsa, Rogaland, NOR 66 år gamal, og vart gravlagd den 14 Sep 1781 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Ole gifta seg med Helvig Jonsdotter, dotter av Jone Jonson Åsland og Mette Toresdotter, cirka 1742 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Ole gifta seg så med Brita Ingebretsdotter, dotter av Ingebret Andersson Eide og Steinvor Gunnarsdotter, den 28 Des 1762 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Ole gifta seg så med Berthe Oddsdotter, dotter av Aad Jensson Helleland og Ingeborg Larsdotter, den 6 Nov 1768 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.


441. Dise Børgesdotter vart fødd cirka 1680 og døydde i 1746 i Hjorteland, Suldal, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 66 år.

Generelle notat: Det vart halde skifte den 7. februar 1746 etter "de Salig ægte folk Knud Johansen og Dise Børges datter" på Hjorteland i Suldal. Arvingane var:
1. faren til Knud, Johannes Vaage
"2. Dend Salig qvindes Søn Børge Breland myndig
3. nok Sønnen Olle Erøen myndig"
Faren til Knud arva "udj Løst og fast gods 82-3-6" og kvar av sønene til disa "udj Løst og fast gods 41-1-10".

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde den 7 Feb 1746 i Hjorteland, Suldal, Rogaland, NOR.

Dise gifta seg med Lars Johannesson Hjorteland cirka 1705 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR.

Dise gifta seg så med Knud Johannesson Hjorteland, son av Johannes Knudson Våge og Gyri Paulsdotter, cirka 1726 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


442. Johannes Eivindson Breiland vart fødd i 1661 og døydde etter 1723 i Breiland, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Johannes Eivindson er nemnt på Breiland i tida 1699 til 1723. Han fekk bygslebrev av Ola Ormson Fister i 1720. Han var gift med ei dotter til Hans Sjovatson Skiftun og dei er nemnde med tre barn. Kvar Johannes var frå er det ikkje skrive noko om.

Johannes Eivindson gifta seg med Marit Hansdotter cirka 1701 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Torbiørn Johannesson Breiland vart fødd i 1702 i Breiland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1765 i Breiland, Hjelmeland, Rogaland, NOR 63 år gamal, og vart gravlagd den 7 Apr 1765 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Torbiørn gifta seg med Marte Josefsdotter, dotter av Josep Bårdson Kyrkhus og Siri Nilsdotter, cirka 1730 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

         ii.  Eivind Johannesson vart fødd i 1705 i Breiland, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

221     iii.  Ranveig Johannesdotter. Ranveig gifta seg med Børge Larsson Breiland, son av Lars Johannesson Hjorteland og Dise Børgesdotter, cirka 1739 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


443. Marit Hansdotter, dotter av Hans Sevatson Skiftun og Siri Klengsdotter, vart fødd cirka 1657 i Skiftun, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Breiland, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Marit gifta seg med Johannes Eivindson Breiland cirka 1701 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

444. Osmund Olson Kilane, son av Ole Osmundson Kilane og Anna Andersdotter, vart fødd i 1686 i Åsland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1722 i Kilane, Erfjord, Rogaland, NOR 36 år gamal, og vart gravlagd den 18 Okt 1722 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Osmund Olson Kilane styrde garden som 15-åring i 1701, men i 1703 fekk han bygslebrev på bruket på Åsland av faren. Så vende han heim att til Kilane og fekk bygslebrev i 1717 på gard og jord i Kilane av Hr. Ole Pederson Schielderup, sokneprest i Stavanger. I 1720 fekk han nytt bygslebrev av same Hr. Ole Schielderup på 1 laup 12 merker smør og 3 tylfter bord i Kilane.
Osmund var gift med Liva Larsdotter frå Rosså på Ombo og dei er nemnde med seks barn. Osmund Kilene vart gravlagd 18. oktober 1722 og det var skifte etter han 24. november 1722.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1701-teljinga i Kilane, Erfjord, Rogaland, NOR.

• Skifte etter han vart halde den 24 Nov 1722 i Kilane, Erfjord, Rogaland, NOR.

Osmund Olson gifta seg med Liva Larsdotter cirka 1703 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Ole Osmundson Tednes vart fødd i 1705 i Åsland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1786 i Tednes, Erfjord, Rogaland, NOR 81 år gamal, og vart gravlagd den 23 Jul 1786 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Ole gifta seg med Berte Svendsdotter, dotter av Svend Knudson Bog og Inger Halvorsdotter, cirka 1731 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Ole gifta seg så med Brita Kjetilsdotter cirka 1740 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Ole gifta seg så med Margrete Torsteinsdotter, dotter av Tosten Pederson Solberg og Borgele Johannesdotter, i 1746 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Ole gifta seg så med Soffi Olsdotter, dotter av Ole Danielson Tveit og Anna Johannesdotter, cirka 1754 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

         ii.  Lars Osmundson Kilane d.e. vart fødd cirka 1708 i Åsland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1721 i Kilane, Erfjord, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 13 år.

        iii.  Torger Osmundson vart fødd i 1713 i Åsland, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

222      iv.  Lars Osmundson Randa d.y.. Lars gifta seg med Mallene Larsdotter, dotter av Lars Bjørnson Randa og Dorte Steinsdotter, cirka 1740 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

          v.  Anna Osmundsdotter vart fødd i 1717 i Åsland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1790 i Tednes, Erfjord, Rogaland, NOR 73 år gamal, og vart gravlagd den 17 Jan 1790 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Anna gifta seg med Tørres Oveson Tednes, son av Ove Nilsson Jårvik og Karen Tørresdotter, cirka 1746 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

         vi.  Ingeri Osmundsdotter vart fødd i 1721 i Kilane, Erfjord, Rogaland, NOR, vart døypt den 13 Apr 1721 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR, døydde i 1806 i Håland, Erfjord, Rogaland, NOR, 85 år gamal, og vart gravlagd den 27 Apr 1806 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Ingeri var Ingri. Ingeri gifta seg med Ole Knudson Håland, son av Knud Tolleivson Vågane og Gunille Pedersdotter, den 24 Jun 1756 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.


445. Liva Larsdotter, dotter av Laurits Olson Blank og Ingrid Olsdotter, vart fødd i 1684 i Rosså, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1762 i Kilane, Erfjord, Rogaland, NOR 78 år gamal, og vart gravlagd den 12 Des 1762 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Liva var Livia.

Generelle notat: Liva Larsdotter gifta seg opp att med Jon Ågeson frå Nedre Hauge i Hjelmeland og dei er nemnde med tre barn med.
Liva Larsdotter Kielene vart gravlagd 12. desember 1762, 79 år gamal. Jon gifta seg opp att i 1763 med Ragnhild Pedersdotter men hadde ikkje barn med henne. Skifte etter Jon var 1. august 1770.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1758-teljinga i Kilane, Erfjord, Rogaland, NOR.

Liva gifta seg med Osmund Olson Kilane cirka 1703 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Liva gifta seg så med Jone Ågeson Kilane d.y., son av Aage Jonson Hauge og Karen Jonsdotter d.y., den 17 Okt 1723 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Osmund Jonson Vormelandsvig vart fødd i 1724 i Kilane, Erfjord, Rogaland, NOR, vart døypt den 15 Mar 1724 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR, døydde den 15 Jan 1826 i Vormelandsvik, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 102 år gamal, og vart gravlagd den 26 Jan 1826 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Osmund gifta seg med Liva Bjørnsdotter, dotter av Biørn Larsson Jelsa og Marta Jakobsdotter, den 20 Okt 1754 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Osmund gifta seg så med Saaffi Jensdotter den 14 Jan 1784 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Osmund gifta seg så med Marthe Olsdotter, dotter av Ole Ormson Fister og Siri Svendsdotter, den 16 Mai 1791 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         ii.  Aage Jonson Kilane vart fødd i 1726 i Kilane, Erfjord, Rogaland, NOR, døydde i 1726 i Kilane, Erfjord, Rogaland, NOR, og vart gravlagd den 24 Nov 1726 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

        iii.  Aage Jonson Kilane vart fødd i 1728 i Kilane, Erfjord, Rogaland, NOR, vart døypt den 25 Apr 1728 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR, døydde i 1791 i Kilane, Erfjord, Rogaland, NOR, 63 år gamal, og vart gravlagd den 11 Jul 1791 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Aage var Aachie. Aage gifta seg med Borgilde Levardsdotter, dotter av Levar Nilsson Ås og Marta Pedersdotter, den 26 Jun 1757 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Aage gifta seg så med Martha Eriksdotter, dotter av Erich Torbjørnson Landsnes og Anna Jonsdotter d.e., den 2 Jul 1770 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.


446. Lars Bjørnson Randa, son av Biørn Jonson Hovda og Malena Larsdotter, vart fødd i 1697 i Hovda, Fister, Rogaland, NOR og døydde i 1741 i Randa, Fister, Rogaland, NOR 44 år gamal.

Generelle notat: Lars Bjørnson fekk bygslebrev på bruket på Randa fire dagar før jul i 1718. Han kjøpte "oddels, bunestad og besiddelsesret" til halve Randa av Sjur Rasmusson Meling i 1719. Han auka sin eigedomspart i garden ved å kjøpa frå eigarar av småpartar i 1721, 1736 og 1739. Det var skifte etter Lars i 1741.
I boka for Rennesøy er det gissa på at Lars var son til Bjørn Jonson og Malena Larsdotter på Hovda i Fister. Fødselsåret under foreldra på Hovda er sett til 1697, og på Randa der han er brukar er fødselsåret sett til 1694. Namnet Malena som dottera til Lars heiter, og dottersonen Jone, kan og peika på at han var sonen til Bjørn og Malena.

Det vart halde skifte den 17. juli 1741 "paa gaarden Rande, effter de 2de afdøde ægtefolch Lars Biørnsen og Dorte Stensdaatter, imellum deris sammen aflede 3de børn."
1) Biørn Larsson 12 år
2) Mala Larsdotter 20 år
3) Anna Larsdotter 2 år
Sonen arva "udj Løst og fast gods 96-1-" og døttrene arva "udj Løst og fast gods 48-,-8" kvar. Verge for sonen Biørn var "Joen Nissing" (Jon Bjørnson og farbror til Biørn). Verge for dottera Mala var "Jacob Klippe" og for dottera Anna var Lars Randa verge.

Det vart halde skifte den 19. mai 1751 "paa gaarden Rande effter dend afdøde dræng Biørn Larsen" og arvingane var "Dend afdødes fuldsødskinde":
1) "Søsteren Mallene Larsdatter gifft" som arva "udj Løst og fast gods 54-2-12 3/4"
2) "Søsteren Anne Larsdatter 12 aar gammel" som arva "udj Løst og fast gods 54-2-12 3/4" og med Lars Rande som verge.

(I bygdeboka for Fister er dei førte med sonen Knut som fekk skøyte på 2 pund 10 merker i Randa i 1728, men han er ikkje nemnd i skiftet etter foreldra.)

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1701-teljinga i Hovda, Fister, Rogaland, NOR.

• Skifte etter han vart halde den 17 Jul 1741 i Randa, Fister, Rogaland, NOR.

Lars Bjørnson gifta seg med Dorte Steinsdotter den 9 Jul 1719 i Hausken kyrkje, Rennesøy, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

223       i.  Mallene Larsdotter. Mallene gifta seg med Lars Osmundson Randa d.y., son av Osmund Olson Kilane og Liva Larsdotter, cirka 1740 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

         ii.  Biørn Larsson Randa vart fødd i 1729 i Randa, Fister, Rogaland, NOR og døydde i 1751 i Randa, Fister, Rogaland, NOR 22 år gamal.

        iii.  Anna Larsdotter vart fødd i 1738 i Randa, Fister, Rogaland, NOR, døydde den 25 Aug 1830 i Eltarvåg, Rennesøy, Rogaland, NOR 92 år gamal, og vart gravlagd den 29 Aug 1830 i Hausken kyrkje, Rennesøy, Rogaland, NOR. Anna gifta seg med Christen Jonson Ramsvig, son av Jone Jonson Jelsaneset og Liva Oddsdotter, den 28 Jun 1767 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.


447. Dorte Steinsdotter, dotter av Steen Steinson Ullanes og Anna Rasmusdotter, vart fødd i 1697 i Ullanes, Rennesøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 1 Apr 1697 i Hausken kyrkje, Rennesøy, Rogaland, NOR og døydde i 1741 i Randa, Fister, Rogaland, NOR, 44 år gamal. Eit anna namn for Dorte var Dorrete.

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde den 17 Jul 1741 i Randa, Fister, Rogaland, NOR.

Dorte gifta seg med Lars Bjørnson Randa den 9 Jul 1719 i Hausken kyrkje, Rennesøy, Rogaland, NOR.

448. Peder Jonson Foss, son av Jon Pederson Foss og Kari Jonsdotter, vart fødd cirka 1670 i Foss, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1713 i Foss, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 43 år.
(Same som person 438 på side 1)

449. Marit Ormsdotter, dotter av Orm Olson Fister og Anna Oddsdotter, vart fødd i 1670 i Midt-Fister, Fister, Rogaland, NOR og døydde cirka 1749 i Foss, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 79 år.
(Same som person 439 på side 1)

450. Peder Torbjørnson Assheim, son av Torbjørn Pederson Assheim og Siri Halvardsdotter, vart fødd i 1656 i Assheim, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1732 i Assheim, Hjelmeland, Rogaland, NOR 76 år gamal.

Generelle notat: Peder Torbjørnson Assheim bygsla garden av mora i 1688. I løpet av ei tredveårsperiode frå 1686 til 1717 kjøpte han dei partane av garden som søskena hadde arva etter foreldra og vart dermed eineeigar av Assheim. Peder åtte og garden Tjeltveit på Ombo og brukte truleg den som underbruk under Assheim. Vidare sat han med to tredjepartar i Rosså (ein smørlaup) og ein part i Fosså. Denne parten på 10 merker smør og 1/6 i "Fossaaens Sougebrug" hadde kjøpt av svigermora Johanna Kristensdotter Bergeland i 1705. Han sat godt i det økonomisk. 290 riksdalar netto var der i buet etter han. Det var skifte etter kona Anna Gudmundsdotter i 1726.

Det var skifte den 17. juli 1732 etter Peder Torbiørnson Adtzem "Imellum hans effterladte børn":
1) Gudmund Pedersen Adtzem myndig tilstæde" som arva "Udj gaarden Adtzem 1 Løb 3(merker) Smør", "Udj Fossaaen 10 (merker) Smør og 1/6 i Sougen" og Løsøre 57..3..15"
2) Siri Pedersdotter "gifft med Olle Neswigen" som arva "Udj Einervold 6 (merker) Smør", "Udj Adtsem 3 7/2 (merker) Smør", "Gaarden Thieltvedt skylder ½ Løb Smør" og "Løsøre till 29..,..7½"
3) Johanne Pedersdotter 18½ år som arva "Udj Kyhle i Stiernerøen 1 pund 8 (merker) Smør", "Udj Adtzem 11½ (merker) Smør", "Løsøre til 29..,..7½" og "Hiemmefølge 22..,..,".

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde den 17 Jul 1732 i Assheim, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Peder Torbjørnson gifta seg med Anna Gudmundsdotter cirka 1698 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Gudmund Pederson Assheim vart fødd i 1698 i Assheim, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1742 i Assheim, Hjelmeland, Rogaland, NOR 44 år gamal. Gudmund gifta seg med Anna Jonsdotter, dotter av Jone Jonson Vadla d.e. og Anna Ormsdotter, i 1725 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

225      ii.  Siri Pedersdotter. Siri gifta seg med Ole Pederson Foss, son av Peder Jonson Foss og Marit Ormsdotter, cirka 1716 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        iii.  Johanna Pedersdotter vart fødd i 1714 i Assheim, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i Apr 1772 i Mosnes, Fister, Rogaland, NOR 58 år gamal, og vart gravlagd den 12 Apr 1772 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Johanna gifta seg med Tollef Tolleivson Sigmundstad, son av Tollef Oddson Sigmundstad og Brønelle Olsdotter, cirka 1735 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Johanna gifta seg så med Peder Mikkelson Mosnes, son av Ukjend og Britte Knudsdotter, cirka 1738 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.


451. Anna Gudmundsdotter, dotter av Gudmund Bjørnson Aukland og Johanna Kristensdotter, vart fødd cirka 1678 i Bergeland, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde i 1726 i Assheim, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 48 år.

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde i 1726 i Assheim, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Anna gifta seg med Peder Torbjørnson Assheim cirka 1698 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

456. Mons Jakobson Svåsand, son av Jacob Svåsand og Ukjend, vart fødd i 1614 i Svåsand, Jondal, Hordaland, NOR og døydde i 1695 i Svåsand, Jondal, Hordaland, NOR 81 år gamal.

Generelle notat: Mons Jakobson Svåsand vert ført som brukar på Svåsand frå 1646 til 1674. Ein kjenner til barna Jakob Svåsand, Knut Drebrekke og Lars Lote.

Mons Jakobson gifta seg med ukjend.

Barna hans var:

          i.  Jacob Monsson Svåsand vart fødd i Svåsand, Jondal, Hordaland, NOR og døydde i Svåsand, Jondal, Hordaland, NOR. Jacob gifta seg med Lisbet Svåsand i Jondal kyrkje, Jondal, Hordaland, NOR. Jacob gifta seg så med Sigrid Jonsdotter i 1691 i Jondal kyrkje, Jondal, Hordaland, NOR. Jacob gifta seg så med Eli Jonsdotter, dotter av Jon Haktorson og Gurid Endresdotter, i 1704 i Øystese kyrkje, Kvam, Hordaland, NOR.

228      ii.  Lars Monsson Lote. Lars gifta seg med Randved Larsdotter den 6 Jan 1677 i Jondal kyrkje, Jondal, Hordaland, NOR. Lars gifta seg så med Brite Svendsdotter den 20 Jun 1696 i Kinsarvik kyrkje, Kinsarvik, Hordaland, NOR.

        iii.  Knud Monsson Drebrekke vart fødd i 1654 i Svåsand, Jondal, Hordaland, NOR og døydde i 1745 i Drebrekke, Jondal, Hordaland, NOR 91 år gamal. Knud gifta seg med Brita Olsdotter den 11 Jan 1691 i Jondal kyrkje, Jondal, Hordaland, NOR. Knud gifta seg så med Anna Larsdotter, dotter av Lars Olson Eide og Ukjend, den 31 Des 1693 i Jondal kyrkje, Jondal, Hordaland, NOR.


460. Lars Rasmusson Skrunes, son av Rasmus Villumson Skrunes og Vendel Ivarsdotter, vart fødd i 1658 i Skrunes, Vats, Rogaland, NOR og døydde cirka 1710 i Skrunes, Vats, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 52 år.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1701-teljinga i Skrunes, Vats, Rogaland, NOR.

Lars Rasmusson gifta seg med ukjend cirka 1683 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

Barnet hans var:

230       i.  Orm Larsson Haugeland. Orm gifta seg med Ragne Hansdotter cirka 1710 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR.


464. Peder Olson Bjelland vart fødd i 1640 og døydde etter 1711 i Bjelland, Fister, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Peder Olson er nemnt første gong på Bjelland ved manntalet i 1701 og siste gong i 1711. Han bruka truleg begge dei to fjerdepartane av garden som dei tidlegare hadde vore to brukarar til, det vil seie ein laup smør. Peder var truleg gift meir enn ein gong, men me kjenner ikkje noko til konene hans.

Det vart halde skifte den 11. oktober 1741 på Viga i Hjelmeland etter Ingeborg Østensdotter og Svend Pederson. Arvingane var:
1) "Dend Salig Mands broder Tosten Pedersen myndig"
2) "dend Salig Qvindes broder Daniel Østensen myndig"
3) "Joen Østensen myndig"
4) "Elij Østens daatter u-myndig" - verge var "broderen Daniel Østensen Sæll"

Peder Olson gifta seg med ukjend.

Barna hans var:

          i.  Svend Pederson Viga vart fødd i 1669 i Bjelland, Fister, Rogaland, NOR og døydde i 1741 i Viga, Hjelmeland, Rogaland, NOR 72 år gamal. Svend gifta seg med Ingeborg Øysteinsdotter, dotter av Østen Jonson og Kristi Sel, cirka 1711 i Hausken kyrkje, Rennesøy, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

232      ii.  Tosten Pederson Solberg. Tosten gifta seg med Borgele Johannesdotter, dotter av Johannes Knudson Sandanger og Margrete Olsdotter, cirka 1720 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

        iii.  Osmund Pederson vart fødd i 1689 i Bjelland, Fister, Rogaland, NOR.

         iv.  Peder Pederson vart fødd i 1692 i Bjelland, Fister, Rogaland, NOR.


466. Johannes Knudson Sandanger, son av Knud Jørgenson Nessa og Martha Knudsdotter, vart fødd i 1670 i Nessa store, Årdal, Rogaland, NOR og døydde i 1752 i Sandanger indre, Fister, Rogaland, NOR 82 år gamal.

Generelle notat: Johannes Knutson var brukar på Solbjør frå kring 1697. Han måtte då gå rettens veg for å få bygslebrev på garden av verfaren Ola Nilsson Sandanger. Siste gong Johannes er nemnt på Solbjør er i 1718. Seinare budde han på Sandanger. Dei dreiv garden på Sandanger til 1734, då dei bygsla garden til sonen Ola.
I 1751 fekk dottersonen Johannes Larsson bygsla garden (det står dotterson, men samstundes er Johannes Larsson ført som son til Lars Askjellson og tredje kona Brita Johannesdotter, begge frå Suldal, men budde på Nedre Hauge) Dei skulle ha ei romsleg folge. Av korn fekk dei seks tønner havre og ei tønne reint korn (bygg). Brukaren skulle vidare fø 3 kyr og 18 sauer for dei og gje dei eit slaktenaut annakvart år. Dei skulle få ha ståande ei sengebu og ei "tøystue" og få nyttigjera seg skogen på Kvaløy. Johannes var lensmann i Hjelmeland skipreide kring 1733-1752.

Det vart halde skifte den 14. april 1752 "paa Indre Sandanger effter arvingernes begiærret effter dend afdøde mand Johannes Knudsen" og "Dend afdødes børn" var:
1) Knud Johannesson "myndig" som arva "udj Løst og fast gods 113-2-,"
2) Marte Johannesdotter "Enche" som arva "udj Løst og fast gods 56-4-,"
3) Borgille Johannesdotter "gifft" som arva "udj Løst og fast gods 56-4-,"
Sonen Ole Johannesson må vere død før skiftet etter foreldra i 1752, for han er ikkje nemnt då.
Buet var på 454 riksdalar.

Sjå også:
Rogaland Historie- og Ættesogelag Årshefte 1984 side 155)

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde den 14 Apr 1752 i Sandanger indre, Fister, Rogaland, NOR.

Johannes Knudson gifta seg med Margrete Olsdotter cirka 1695 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

233       i.  Borgele Johannesdotter. Borgele gifta seg med Tosten Pederson Solberg, son av Peder Olson Bjelland og Ukjend, cirka 1720 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

         ii.  Martha Johannesdotter vart fødd cirka 1700 i Solbjør, Fister, Rogaland, NOR og døydde i Sandanger indre, Fister, Rogaland, NOR. Martha gifta seg med Lars Sandanger cirka 1722 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

        iii.  Knud Johannesson Lovra vart fødd i 1701 i Solbjør, Fister, Rogaland, NOR, døydde i 1788 i Lovra, Erfjord, Rogaland, NOR 87 år gamal, og vart gravlagd den 19 Jul 1788 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Knud gifta seg med Brønla Osmundsdotter, dotter av Osmund Osmundson Vatne og Karen Tolleivsdotter, cirka 1729 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR. Knud gifta seg så med Anna Larsdotter, dotter av Lars Pederson Rød og Ragnele Danielsdotter, cirka 1746 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Knud fekk barn med Ragnilla Ånensdotter, dotter av Aanen Nilsson Surnevik og Marthe Torbjørnsdotter. Ekteskapsstatus: ugift. Dette paret gifta seg ikkje.

         iv.  Ole Johannesson Sandanger vart fødd i 1703 i Solbjør, Fister, Rogaland, NOR og døydde cirka 1745 i Sandanger indre, Fister, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 42 år. Ole fekk barn med Marita Markusdotter, dotter av Markus Olson Kaltveit og Torber Sivertsdotter. Ekteskapsstatus: ugift. Dette paret gifta seg ikkje.


467. Margrete Olsdotter, dotter av Ole Nilsson Solberg og Margrete Larsdotter, vart fødd cirka 1670 i Solbjør, Fister, Rogaland, NOR og døydde i 1758 i Sandanger indre, Fister, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 88 år.

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde den 10 Mar 1758 i Sandanger indre, Fister, Rogaland, NOR.

Margrete gifta seg med Johannes Knudson Sandanger cirka 1695 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

468. Ole Olson Kåda, son av Ole Osmundson Løland og Ingrid Bjørnsdotter, vart fødd i 1673 i Løland, Sjernarøy, Rogaland, NOR og døydde cirka 1757 i Kåda, Fister, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 84 år.

Generelle notat: Ola tok over bruket på Kåda. Ola bygsla 3 ½ pund i garden i 1700 av dei same eigarane som Endre hadde bygsla av. I 1706 bygsla Ola 1 pund 18 merker av Ola Tormodson, svoger til Guri. Ola fekk skøyte på 18 2/3 merker i Kåda i 1716 av svograne Sigbjørn Sigbjørnson Eik og Jakob Ånonson Lund i Sjernarøy. Ola gav skøyte til sonen Endre i 1719 på 2 ½ pund i garden. Av stesonen Tormod fekk Ola skøyte på ½ laup i Kåda i 1720. Same året fekk han skøyte på ½ laup 6 merker frå Ola Tormodson Viga.

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde i 1757 i Kåda, Fister, Rogaland, NOR.

Ole Olson gifta seg med Guri Rasmusdotter cirka 1700 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Endre Olson Kleppa vart fødd i 1700 i Kåda, Fister, Rogaland, NOR og døydde i Kleppa, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Endre gifta seg med Mallene Steinsdotter, dotter av Steen Steinson Ullanes og Anna Rasmusdotter, i 1728 i Hausken kyrkje, Rennesøy, Rogaland, NOR.

234      ii.  Ole Olson Kåda. Ole gifta seg med Åsa Torgrimsdotter, dotter av Torgrim Bjørnson Kyrkhus og Jonsdotter, cirka 1725 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Ole gifta seg så med Dordi Jakobsdotter, dotter av Jacob Reiarson Østebø og Anna Knudsdotter, i 1733 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

        iii.  Ingrid Olsdotter vart fødd cirka 1705 i Kåda, Fister, Rogaland, NOR.

Ole Olson gifta seg så med Mette Olsdotter, dotter av Ole Sevatson Randa og Kari Alfsdotter, cirka 1715 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


469. Guri Rasmusdotter, dotter av Rasmus Bjørnson Bokn og Ukjend, vart fødd cirka 1672 i Bokn litle, Fister, Rogaland, NOR og døydde cirka 1715 i Kåda, Fister, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 43 år.

Generelle notat: Guri Rasmusdotter var i følge Rogaland Historie- og Ættesogelag sitt årshefte for 1948 side 38 dotter til Rasmus Bjørnson Litle Bokn og som var frå Mæle i Forsand. Guri var gift første gong med Endre Tormodson Kåda og dei hadde to søner. Guri gifta seg andre gong med Ola Olson frå Løland i Sjernarøy og hadde tre barn med han.

Guri gifta seg med Endre Tormodson Kåda, son av Tormod Endreson Kåda og Anna Olsdotter, cirka 1696 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

          i.  Tormod Endreson Bø vart fødd i 1699 i Kåda, Fister, Rogaland, NOR og døydde i Bø, Torvastad, Rogaland, NOR. Tormod gifta seg med Synnøve Rasmusdotter, dotter av Rasmus Pederson Solberg og Berthe Sivertsdotter, cirka 1723 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR.

Guri gifta seg så med Ole Olson Kåda cirka 1700 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

470. Jacob Reiarson Østebø, son av Reier Jakobson Berge og Malena Olsdotter, vart fødd i 1675 i Berge, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 3 Okt 1675 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde i 1751 i Østabø, Finnøy, Rogaland, NOR, 76 år gamal, og vart gravlagd den 31 Jan 1751 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Jakob Reiarson Berge gifta seg med enka på Østabø, Anna Knutsdotter og dei hadde fire barn. Andre kona kan vere Brønnele Johansdotter som var 76 år i 1758 og innerst hos Ommund Torsteinson og Malena Jakobsdotter, Jakob si dotter frå første ekteskap.
I andre ekteskap hadde Jakob to barn. I 1701 er Jakob registrert saman med stesønene Knut, Ola og Laurits. I 1711 skatta han for seg, kona og fire barn, og han var kyrkjeverje frå 1698 til 1700 og 1707 til 1709. Opsitjarane på bruket hans hadde hatt stillinga som kyrkjeverje i tre generasjonar tidlegare, vitnemål om at det var framståande og respekterte bygdemenn som budde der.
Den 4. søndag etter heilage tre kongar i 1751 er det ført i kyrkjeboka for Finnøy og gudstenest vart halden i Talgje kyrkje: "Liigsermon holden over Jacob Ystebøen, som samme dag blev nedsatt Ætat: 80 aar."

Dottera Dorte må vere ho som vart gift med Ole Olson Kåda i Fister. Dei hadde sonen Jacob Olson som vart gift med Berthe/Birthe Jonsdotter frå Østebø. Birthe var dotter til Malena Jacobsdotter og syster til Dorte. Jacob Olson og Berthe Jonsdotter blir då syskenbarn og:
I kyrkjeboka for Finnøy i året 1765:
"3. Fest: Pent. Prædikke i Taljøe og Com.
Trolovet effter Konge-brev, bevilgende Jacob Olsen Kaade og Berthe Jonsd: Østebøe"
I kyrkjeboka for Hjelmeland (og Fister) under vigde i 1765:
"Jacob Olsen Kaade og Birthe Joens Datter Østebøe blev Fer: Visitat: Maræ dj. 2de Julii copullerede udj Fister Kirche".

Jacob Reiarson gifta seg med Anna Knudsdotter den 24 Jun 1696 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 6 Jan 1696 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Rasmus Jakobson Ladstein vart fødd i 1702 i Østabø, Finnøy, Rogaland, NOR og døydde i 1771 i Ladstein indre, Finnøy, Rogaland, NOR 69 år gamal. Rasmus gifta seg med Inger Jakobsdotter, dotter av Jacob Jakobson Meling og Maren Pedersdotter, den 2 Jul 1730 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

         ii.  Anna Jakobsdotter vart fødd i 1703 i Østabø, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 6 Jan 1703 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde i 1782 i Sevheim, Finnøy, Rogaland, NOR, 79 år gamal, og vart gravlagd den 18 Jun 1782 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Anna gifta seg med Anders Markusson Sevheim den 8 Jun 1732 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

        iii.  Malene Jakobsdotter vart fødd i 1705 i Østabø, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 26 Des 1705 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde i 1779 i Østabø, Finnøy, Rogaland, NOR, 74 år gamal, og vart gravlagd den 14 Nov 1779 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Malene var Magdalena. Malene gifta seg med Joen Oddson Østebø, son av Odd Jonson Hauge og Bergitta Olsdotter, den 11 Jul 1737 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Malene gifta seg så med Amund Torsteinson Østebø, son av Tosten Pederson Solberg og Borgele Johannesdotter, den 3 Jul 1752 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

235      iv.  Dordi Jakobsdotter. Dordi gifta seg med Ole Olson Kåda, son av Ole Olson Kåda og Guri Rasmusdotter, i 1733 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

Jacob Reiarson gifta seg så med Brønnele Johannesdotter cirka 1715 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Sissel Jakobsdotter vart fødd i 1720 i Østabø, Finnøy, Rogaland, NOR og døydde i Østhus, Rennesøy, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Sissel var Zisille. Sissel gifta seg med Enoch Knudson Østhus, son av Knud Eilivson Nordbø og Anna Enoksdotter, den 2 Jul 1737 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

         ii.  Guri Jakobsdotter vart fødd i 1722 i Østabø, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 8 Jul 1722 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde i 1735 i Østabø, Finnøy, Rogaland, NOR, 13 år gamal, og vart gravlagd den 20 Nov 1735 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.


471. Anna Knudsdotter, dotter av Knud Olson Meling og Ukjend, vart fødd cirka 1658 i Meling, Finnøy, Rogaland, NOR og døydde cirka 1713 i Østabø, Finnøy, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 55 år.

Anna gifta seg med Lauritz Danielson Østebø, son av Daniel Larsson Østebø og Ukjend, den 29 Jun 1673 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 6 Jan 1673 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Daniel Larsson Østebø vart fødd i 1674 i Østabø, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde i 1695 i Østabø, Finnøy, Rogaland, NOR 21 år gamal, og vart gravlagd den 14 Mai 1695 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

         ii.  Elen Larsdotter vart fødd i 1677 i Østabø, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 4 Feb 1677 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde i 1700 i Galta, Rennesøy, Rogaland, NOR, 23 år gamal, og vart gravlagd den 23 Mai 1700 i Sørbø kyrkje, Rennesøy, Rogaland, NOR. Elen gifta seg med Anders Andersson Galta, son av Anders Jonson og Ukjend, den 27 Des 1697 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

        iii.  Knud Larsson vart fødd i 1686 i Østabø, Finnøy, Rogaland, NOR og vart døypt den 4 Apr 1686 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

         iv.  Ole Larsson vart fødd i 1689 i Østabø, Finnøy, Rogaland, NOR og vart døypt den 7 Jul 1689 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

          v.  Lars Larsson Østebø vart fødd i 1693 i Østabø, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 12 Mar 1693 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde i 1703 i Østabø, Finnøy, Rogaland, NOR, 10 år gamal, og vart gravlagd den 2 Sep 1703 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Lars var Lauritz.

Anna gifta seg så med Jacob Reiarson Østebø den 24 Jun 1696 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

472. Thore Pederson Tjøstheim, son av Peder Toreson Tjøstheim og Eli Samuelsdotter, vart fødd i 1660 i Tjøstheim, Strand, Rogaland, NOR og døydde i 1742 i Tjøstheim, Strand, Rogaland, NOR 82 år gamal.

Generelle notat: Thore Pederson Tjøstheinm var gift to gonger, men den første kona, som var mor til barna hans, er ukjent. Andre kona var Anna Knutsdotter frå Øvre Bjørheim og som var enke etter Peder Thorson Helland. Det var nok Anna og mannen hennar, Thore Pederson, som dreiv bruket i 1723. Dei kunne då så 4 ½ tønne korn og hausta 32 tønner. Dei kunne fø 2 hestar, 14 storfe og 36 sauer på bruket. Thore hadde sonen Knut og dotter Eli med første kona si. Dottera Eli døydde i 1719 24 år gamal. Thore Tjøstheim vert nemnt som reservesoldat i ei liste frå 1682. Han bygsla i 1689 10 spann korn i Tjøstheim av Strand kyrkje og 3 vett odelsgods som faren rådde for. I 1695 kjøpte Thore 15 spann korns skyld i Tjøstheim som var bruket han sjølv budde på. Seljarar var Samuel Pederson, Ivar Pederson, Peder Pederson, Ingeborg Knutsdotter, Baltser Olson og Peder Nedre Bjørheim. Thore hadde vore i kongen si teneste. I 1713 fekk han tingsvitne på at sonen Knut var sjuk, i 1718 heitte det om sonen Knut "ei vel forvaret i sit hoved", og det såg ut til å gå med sonen som med første kona til Thore, og mor til Knut "der i Mange Aar har været Rasende oc fra sin Sands" som det heitte om henne då. Men sonen Knut vart gift i 1722 og tok over bruket på Tjøstheim. Thore døydde i 1742 - 83 år gamal.

Thore Pederson gifta seg med ukjend.

Barna hans var:

236       i.  Knud Toreson Tjøstheim. Knud gifta seg med Berta Pedersdotter, dotter av Peder Toreson og Anna Knudsdotter, i 1722 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.

         ii.  Eli Toresdotter vart fødd i 1697 i Tjøstheim, Strand, Rogaland, NOR og døydde i 1719 i Tjøstheim, Strand, Rogaland, NOR 22 år gamal.

Thore Pederson gifta seg så med Anna Knudsdotter i 1723 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


474. Peder Toreson, son av Tore Larsson og Berta Pedersdotter, vart fødd i 1658 i Helland, Strand, Rogaland, NOR og døydde cirka 1721 i Helland, Strand, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 63 år.

Generelle notat: Peder Thorsen vart gift med Anna Knutsdotter og hadde 8 barn med henne. I 1702 vert det fødd eit barn som døydde i 1705, og som ein ikkje kjenner verken namn eller kjønn på. Peder overtok bruket på Helland i 1690. Han hadde ikkje vore i kongen si teneste. I Skoskattelista for 1711 vert Peder oppført med kone og 2 barn. Dei hadde dessutan "1 liden Pige" i teneste. Av toll-listene for Stavanger ser ein at Peder var i byen i september 1681 med 10 risbitar. I oktober hadde han 1 "svin" og 3 "griser" med seg i båten. "Svin" må ha vore ein vaksen gris, mens "grisene" må ha vore små. Han betalte nemleg 8 skilling i avgift for det eine svinet, og 6 skilling til saman for dei tre grisene. Peder Thorson og systersonen hans, Thor Halvardson Idse, selde i 1718 10 spann kornskyld i garden Strand til Lars Jenson Strand. Peder døydde i tida 1718 til 1723, for i 1723 gifta Anna seg opp att med Thore Pederson Tjøstheim.

Peder gifta seg med Anna Knudsdotter i 1697 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Tomas Pederson vart fødd i 1697 i Helland, Strand, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Tomas var Thomas.

         ii.  Tore Pederson vart fødd i 1699 i Helland, Strand, Rogaland, NOR og døydde cirka 1704 i Helland, Strand, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 5 år. Eit anna namn for Tore var Thore.

237     iii.  Berta Pedersdotter. Berta gifta seg med Knud Toreson Tjøstheim, son av Thore Pederson Tjøstheim og Ukjend, i 1722 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.

         iv.  Tore Pederson vart fødd i 1705 i Helland, Strand, Rogaland, NOR og døydde i 1748 i Helland, Strand, Rogaland, NOR 43 år gamal. Eit anna namn for Tore var Thore. Tore gifta seg med Kari Svendsdotter, dotter av Svend Olson Tysdal og Ukjend, i 1739 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

          v.  Knud Pederson vart fødd i 1708 i Helland, Strand, Rogaland, NOR og døydde i 1708 i Helland, Strand, Rogaland, NOR.

         vi.  Marta Pedersdotter vart fødd i 1708 i Helland, Strand, Rogaland, NOR og døydde i 1708 i Helland, Strand, Rogaland, NOR.

        vii.  Marta Pedersdotter vart fødd i 1716 i Helland, Strand, Rogaland, NOR og døydde i 1716 i Helland, Strand, Rogaland, NOR.


475. Anna Knudsdotter, dotter av Knud Jonson Bjørheim og Marta Olsdotter, vart fødd i 1678 i Bjørheim øvre, Strand, Rogaland, NOR og døydde i Tjøstheim, Strand, Rogaland, NOR.

Anna gifta seg med Peder Toreson i 1697 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.

Anna gifta seg så med Thore Pederson Tjøstheim i 1723 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

476. Aasel Toreson Krogevold, son av Thore Åselson Østerhus og Ranveg Olsdotter, vart fødd i 1651 i Østerhus, Strand, Rogaland, NOR, døydde i 1729 i Krogevold, Strand, Rogaland, NOR 78 år gamal, og vart gravlagd den 24 Jun 1729 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Aasel Toreson var Asser.

Generelle notat: Åsel Thorson frå Østerhus vart gift med Ingeborg Thorsdotter Krogevold. Ein kjenner til sonen Thore etter dei. I kyrkjeboka for Strand den 9. søndag etter Trinitates 1704 er det ført:
"Parenterit Rasmus Nordland oc Aasel Krogevolds barn: Ett aar oc Elefue Uger". Men i 1711 hadde dei 2 barn og 1 fosterbarn. Kven det tredje barnet var som levde i 1711 er ukjent.
Åsel bygsla bruket på Krogevold så tidleg som i 1686 og brukte ½ laup smør (halve garden) i 1706. Han hadde vore soldat. Han var lagrettemann i 1690.
I Strand kyrkjebok for året 1729 finn ein: "Festo Johannes Baptiste ved Strand Parenterit Aasel Krogevold aetate 76" og for året 1731 den 2. søndag i 1dvendt: "Parenterit Ingebor Krogevold aetate 60 aar".

Aasel Toreson gifta seg med Ingebor Toresdotter cirka 1701 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Åselsen vart fødd i 1703 i Krogevold, Strand, Rogaland, NOR, døydde i 1704 i Krogevold, Strand, Rogaland, NOR i ein alder av 1 år, og vart gravlagd den 20 Jul 1704 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.

238      ii.  Thore Åselson Krogevold. Thore gifta seg med Kari Oddsdotter, dotter av Odd Knudson Skår og Guri Klengsdotter, den 16 Jan 1729 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.


477. Ingebor Toresdotter, dotter av Tore Johannesson Krogevold og Siri Asbjørnsdotter, vart fødd i 1671 i Krogevold, Strand, Rogaland, NOR, døydde i 1731 i Krogevold, Strand, Rogaland, NOR 60 år gamal, og vart gravlagd den 9 Des 1731 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

Ingebor gifta seg med Aasel Toreson Krogevold cirka 1701 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.

478. Odd Knudson Skår, son av Knud Olson Skår og Ingeborg Danielsdotter, vart fødd i 1654 i Sørskår, Årdal, Rogaland, NOR og døydde cirka 1733 i Sørskår, Årdal, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 79 år.

Generelle notat: Odd Knutson Sørskår vart gift ikring 1698 med Guri Klengsdotter frå Nedre Mæle. Dei vert nemnde med fem barn. Odd var brukar på Sørskår i 1701 og hadde då drengen Bjørn Kjellson på 10 år frå Sirdal. I 1711 vert han ført saman med kona og 2 barn. Han fekk i 1702 skøyte frå broren Alf Knutson Dalva og svogeren Peder Jonson Mehus på 26 merker smør i Sørskår. Odd brukte halvparten av garden i 1723. Odd døydde ikring 1730/1735 men ein kjenner ikkje til kva tid kona Guri døydde, ho levde i 1732.

Odd Knudson gifta seg med Guri Klengsdotter cirka 1698 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

239       i.  Kari Oddsdotter. Kari gifta seg med Thore Åselson Krogevold, son av Aasel Toreson Krogevold og Ingebor Toresdotter, den 16 Jan 1729 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

         ii.  Knud Oddson Skår vart fødd i 1706 i Sørskår, Årdal, Rogaland, NOR og døydde før 1747 i Sørskår, Årdal, Rogaland, NOR. Knud gifta seg med Ingrid Jonsdotter, dotter av Jone Pederson Ur d.y. og Birthe Ommundsdotter, i 1738 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

        iii.  Kleng Oddson Skår vart fødd i 1708 i Sørskår, Årdal, Rogaland, NOR og døydde i 1747 i Sørskår, Årdal, Rogaland, NOR 39 år gamal. Kleng gifta seg med Guro Asgautsdotter, dotter av Asgaut Pederson og Magla Jensdotter, i 1743 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.

         iv.  Ingeborg Oddsdotter vart fødd i 1710 i Sørskår, Årdal, Rogaland, NOR og døydde i Ur, Årdal, Rogaland, NOR. Ingeborg gifta seg med Peder Pederson, son av Peder Jonson Sand og Marta Jonsdotter, i 1743 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

          v.  Berta Oddsdotter vart fødd i 1712 i Sørskår, Årdal, Rogaland, NOR og døydde i 1799 i Vastveit, Strand, Rogaland, NOR 87 år gamal. Berta gifta seg med Rasmus Olson Vastveit, son av Ole Danielson Holta og Malena Pedersdotter, cirka 1739 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.


479. Guri Klengsdotter, dotter av Kleng Asserson Døvik og Kari Bjørnsdotter, vart fødd i 1670 i Mæle nedre, Årdal, Rogaland, NOR og døydde etter 1732 i Sørskår, Årdal, Rogaland, NOR.

Guri gifta seg med Odd Knudson Skår cirka 1698 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

480. Haldor Øvrehus døydde cirka 1680 i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR,. Eit anna namn for Haldor var Haldwor.

Generelle notat: Gardane på Fister ligg mellom Lid i nordaust, Solbjør og Bjelland i aust og Sigmundstad i sørvest. Dei offisielle gardsnamna vert ikkje nytta i daglegtale. Ein seier Fister om alle tre gardane. Øvre Fister, eller Øvrehus som vert brukt i daglegtalen, ligg i sørvestre enden av dei tre gardane. Oppsittarane på Øvre Fister har lenge nytta Øvrehus som slektsnamn.
Tydinga av gardsnamnet er usikker. Fister kan ha samanheng med det gamalnorske ordet fit, som tyder frodig engslette ved vatn eller elv. Fistergardane ligg i botnen av ei bukt, og ved elva som renn frå Hetlandsvatnet og ut i fjorden. Eldre skrivemåtar har vore: a Fistri i 1332, frå 1500-talet og framover var det Fiister eller Fister. Fister må ha vore ein stor gard i eldre tid. Kvar av tre matrikkelgardane hadde seinare landskuld på tre laupar smør, til saman altså ni laupar. Ei rekke fornminne og arkeologiske funn vitnar om gamal busetnad. Det er registrert vel 30 gravrøyser og -haugar på gardane. Dei fleste gravhaugane ligg i øvre del av gardsområdet på alle tre gardsnummera. Den største ligg på Gjerdet på Midt-Fister.
Den er ikring 30 meter i diameter og vert kalla Huldrehaug. I tillegg finns det gravkammer og andre restar etter haugar som gjennom tidene har vorte fjerna. På Husåsen bak kyrkja har det vore bygdeborg ein gong for lenge sidan. Slike bygdeborger var forsvarsanlegg som vart lagde på høge og vanskeleg tilgjengelege knausar og åsar. Dei var tilfluktsstader for folk i tilfelle av fiendtlege åtak. Det måtte vere godt utsyn frå dei og helst berre ein tilkomstveg. Dateringa av slike borger er noko usikker, men ein reknar med at dei fleste er frå romartid og folkevandringstid, altså frå dei seks første hundreåra av vår tidsrekning.
I mellomalderen må det ha vore kyrkje med eigen prest på Fister. Tre prestar er nemnde i ymse dokument frå første halvdel av 1300-talet. Det var Peter prest i 1300, Torstein prest i 1308 og Anders prest i 1332 og 1338. Denne prestestillinga har nok falle bort i seinmellomalderen. I alle høve frå 1500-talet og utover hadde Fister prest saman med Hjelmeland og Årdal. Kven som åtte Fister-gardane i mellomalderen veit me ikkje. Kanskje var det adels- og lågadelsmenn i Ryfylke.
Frå året 1476 har me kjennskap til at den danske adelsmannen Hartvig Krummedike åtte tre laupar smør eitt pund smør i Fister. Samstundes åtte han heile Byre. Krummedike var høvedsmann på Akershus og medlem av Nregs riksråd. Skattelistene frå 1500-talet nemner brukarar på Fister. Det var då tre brukarar her. Desse bruka svara nok til det som seinare vart delt i tre ulike matrikkelgardar, med namn Midt-Fister, Nedre-Fister og Øvre Fister. Ved tiandepengeskatten i 1521 er det sagt at alle budde på same gard, nemleg Øvre Fister: "Orm pa Øffre Fister, Orm ibidem og Marqvard ibidem". Det må vere Fister som er meint i staden for Øvre Fister. Også i 1563 står det at alle tre brukarane Knut Sjur og Nils, budde på Øvre Fister. Igjen må det vere heile Fister-garden som er meint.
Innføringa i sakefallslista frå 1519 er forvirrande. Då står det "Orm p Sigstad" og "Orm ibidem". Sidan det budde to brukarar på fister som heitte Orm i 1521, reknar me med at Sigstad må vere synonymnt med Fister. Dette er einaste gongen me har støytt på dette namnet i kjeldene, og me veit ikkje noko meir om det. Det skal ha vore eit gamalt namn på Fister-garden. Teoretisk kan det tenkast at det var ein vikingtidsgard her som hadde dette namnet, og som gjekk inn i (ein av) Fister-gardane etter Svartedauden. Men dette er berre spekulasjonar. Som me har sett skiljer ikkje skatte- og bøtelistene frå 1519, 1521 og 1563 klart mellom dei tre gardane på Fister.
Leidangslista frå 1567 er nærare eit slikt skille. Der står "Øffuer Fiister", "Neder Fiister" og "Fiister". Først noko etter 1600 ser det ut til at dette skillet vert fast innarbeida. I lensrekneskapa er Nedre, Midt og Øvre brukt frå ikring 1610. Seinare vart det alltid i matriklar og andre offisielle samanhengar skilt mellom dei tre matrikkelgardane på Fister. Gjennom fleire hundre år har det vore nærast hopehav mellom Midt-Fister og Nedre Fister. Begge desse gardane var bondegods, medan Øvre Fister var geistleg gods. Først ved utskiftinga i 1860-åra vart det nære hopehavet oppløyst. Innmarka og utmarka er eitt samanhengande stykke. Gardshusa på Øvre Fister brann i 1657, utan at me har nærare kjennskap til dette.
Halldor (Haldwor) budde på Øvre Fister. Han hadde sonen Lars som var fødd ikring 1670. Enka etter Halldor, Johanne Larsdotter gifta seg opp att med Anders Knutson som er nemnt som brukar første gong i 1701 og siste gong i 1711.

Haldor gifta seg med Johanna Larsdotter cirka 1669 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

240       i.  Lars Haldorson Øvrehus. Lars gifta seg med Brønelle Johannesdotter, dotter av Johannes Jonasson Fister og Siri Eriksdotter, cirka 1706 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.


481. Johanna Larsdotter vart fødd cirka 1655 og døydde i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Johanna var Johanne.

Johanna gifta seg med Haldor Øvrehus cirka 1669 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

Johanna gifta seg så med Anders Knudson Fister, son av Knud Kleivaland og Anna Jonsdotter d.e., cirka 1680 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Knud Andersson vart fødd i 1681 i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR.

         ii.  Halvor Andersson Ramsfjell vart fødd i 1688 i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR og døydde cirka 1728 i Ramsfjell indre, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 40 år. Eit anna namn for Halvor var Haldwor. Halvor gifta seg med Rannveig Eriksdotter, dotter av Erich Olson Ramsfjell og Kirsten Hansdotter, cirka 1720 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


482. Johannes Jonasson Fister, son av Jonas Johannesson Hidle og Elisabet Oddsdotter, vart fødd cirka 1647 i Stokka, Vats, Rogaland, NOR og døydde cirka 1691 i Fister nedre, Fister, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 44 år.

Generelle notat: Johannes Jonasson på Nedre Fister var gift med Siri Eriksdotter frå Byre i Fister og dei hadde sju barn. Johannes bygsla heile garden av Nils Øye i 1667. Truleg brukte foreldra garden enno i tre år før dei unge tok over. Dei var ikkje dårleg stilte økonomisk. Ved skiftet etter Johannes i 1691 var der ein nettoformue på 196 riksdalar. Han er ført opp med fødsels år ikring 1653, men då var han berre 14 år når han bygsla garden i 1667. Er det difor foreldra dreiv garden nokre år før Johannes overtok bruket?

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde i 1691 i Fister nedre, Fister, Rogaland, NOR.

Johannes Jonasson gifta seg med Siri Eriksdotter cirka 1669 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Elisabet Johannesdotter vart fødd i 1669 i Fister nedre, Fister, Rogaland, NOR og døydde i 1740 i Kvame, Finnøy, Rogaland, NOR 71 år gamal. Eit anna namn for Elisabet var Lisbet. Elisabet gifta seg med Børge Olson Kvame, son av Ole Simonson Mosnes og Marta Olsdotter, cirka 1695 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

         ii.  Marit Johannesdotter d.e. vart fødd i 1675 i Fister nedre, Fister, Rogaland, NOR og døydde i Skartveit, Fister, Rogaland, NOR. Marit gifta seg med Ole Larsson Skartveit, son av Lars Toreson Byre og Anna Bjørnsdotter, cirka 1699 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Marit gifta seg så med Stein Larsson Skartveit, son av Lars Larsson Jørstad og Siri Steinsdotter, cirka 1721 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

241     iii.  Brønelle Johannesdotter. Brønelle gifta seg med Lars Haldorson Øvrehus, son av Haldor Øvrehus og Johanna Larsdotter, cirka 1706 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

         iv.  Marith Johannesdotter d.y. vart fødd i 1684 i Fister nedre, Fister, Rogaland, NOR, døydde i 1773 i Sørbø, Rennesøy, Rogaland, NOR 89 år gamal, og vart gravlagd den 9 Apr 1773 i Sørbø kyrkje, Rennesøy, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Marith var Marith. Marith gifta seg med Ivar Ivarson Halsne, son av Ivar Ivarson Halsne og Astrid Olsdotter, cirka 1717 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

          v.  Erich Johannesson Voll vart fødd i 1685 i Fister nedre, Fister, Rogaland, NOR, døydde i 1732 i Voll, Rennesøy, Rogaland, NOR 47 år gamal, og vart gravlagd den 3 Aug 1732 i Sørbø kyrkje, Rennesøy, Rogaland, NOR. Erich gifta seg med Berta Larsdotter, dotter av Lars Larsson Hodne og Signy Hodne, den 9 Jul 1713 i Sørbø kyrkje, Rennesøy, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         vi.  Malena Johannesdotter vart fødd i 1688 i Fister nedre, Fister, Rogaland, NOR og døydde i 1753 i Sæbø, Finnøy, Rogaland, NOR 65 år gamal. Malena gifta seg med Jakob Guttormson Sæbø, son av Guttorm Jakobson Sæbø og Anna Pedersdotter, i 1712 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

        vii.  Siri Johannesdotter vart fødd i 1690 i Fister nedre, Fister, Rogaland, NOR, døydde i 1719 i Vignes søre, Finnøy, Rogaland, NOR 29 år gamal, og vart gravlagd den 23 Apr 1719. Siri gifta seg med Ole Olson Vignes d.y., son av Ole Larsson Eike og Marit Ivarsdotter, cirka 1718 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


483. Siri Eriksdotter, dotter av Erich Olson Byre og Marta Larsdotter, vart fødd cirka 1650 i Byre, Fister, Rogaland, NOR og døydde cirka 1704 i Fister nedre, Fister, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 54 år.

Siri gifta seg med Johannes Jonasson Fister cirka 1669 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

Siri gifta seg så med Svend Svendson Fister cirka 1691 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


484. Børge Kristofferson Aubø, son av Christopher Klausson Birkeland og Mette Børgesdotter, vart fødd i 1600 i Birkeland, Feda, Vest-Agder, NOR og døydde den 14 Aug 1668 i Aubø, Sjernarøy, Rogaland, NOR 68 år gamal. Eit anna namn for Børge Kristofferson var Børe.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1666-teljinga i Aubø, Sjernarøy, Rogaland, NOR.

• Skifte etter han vart halde den 15 Feb 1669 i Aubø, Sjernarøy, Rogaland, NOR.

Børge Kristofferson gifta seg med Birgitte Fartegnsdotter cirka 1641 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Christopher Børgeson Aubø vart fødd i 1642 i Vanvik indre, Sand, Rogaland, NOR og døydde i Aubø, Sjernarøy, Rogaland, NOR. Christopher gifta seg med Elisabeth Jonsdotter, dotter av Jon Villumson Raunes og Malena Larsdotter, cirka 1664 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR. Christopher gifta seg så med Kirsti Mauritsdotter, dotter av Maurits Velleson Vikesdal d.y. og Guri Mikkelsdotter d.y., cirka 1693 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR.

         ii.  Mette Børgesdotter vart fødd cirka 1645 i Vanvik indre, Sand, Rogaland, NOR, døydde i 1691 i Eikanes, Vats, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 46 år, og vart gravlagd den 7 Feb 1691 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR. Mette gifta seg med Villum Jonson Eikanes, son av Jon Villumson Raunes og Malena Larsdotter, cirka 1660 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR.

        iii.  Sissel Børgesdotter vart fødd cirka 1647 i Aubø, Sjernarøy, Rogaland, NOR, døydde i 1706 i Håland, Erfjord, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 59 år, og vart gravlagd den 11 Sep 1706 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Sissel gifta seg med Ole Gudmundson Håland, son av Gudmund Olson Ihle og Brønla Osmundsdotter, cirka 1678 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR.

         iv.  Kari Børgesdotter vart fødd cirka 1649 i Aubø, Sjernarøy, Rogaland, NOR og døydde i 1689 i Norheim, Sjernarøy, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 40 år. Kari gifta seg med Ole Larsson Norheim d.y., son av Lars Asgautson Jørstad og Siri Olsdotter, cirka 1676 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR.

          v.  Valentin Børgeson Talgje vart fødd i 1651 i Aubø, Sjernarøy, Rogaland, NOR og døydde cirka 1717 i Talgje (nord), Sjernarøy, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 66 år. Valentin gifta seg med Maren Mikkelsdotter, dotter av Michell Nilsson Atlanzt og Kirsti Tårnsdotter, cirka 1674 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR.

         vi.  Jacob Børgeson Valen vart fødd i 1653 i Aubø, Sjernarøy, Rogaland, NOR og døydde i 1697 i Valo, Fjelberg, Hordaland, NOR 44 år gamal. Jacob gifta seg med Kristine Mikkelsdotter, dotter av Michell Nilsson Atlanzt og Kirsti Tårnsdotter, cirka 1678 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR.

242     vii.  Børge Børgeson Tøtland. Børge gifta seg med Marit Larsdotter, dotter av Lars Olson Hogganvik og Ingeborg Pedersdotter, cirka 1682 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Børge gifta seg så med Elen Sophie Jonasdotter, dotter av Jonas Jensson Hielm og Brønla Knudsdotter, i 1703 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

       viii.  Anna Børgesdotter vart fødd i 1658 i Aubø, Sjernarøy, Rogaland, NOR og døydde i 1706 i Stokka, Vats, Rogaland, NOR 48 år gamal. Anna gifta seg med Osmund Gudmundson Stokka, son av Gudmund Olson Ihle og Brønla Osmundsdotter, i Jun 1679 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR.


485. Birgitte Fartegnsdotter, dotter av Fartegn Olson Bagge og Sissel Jakobsdotter, vart fødd i 1610 i Valo, Fjelberg, Hordaland, NOR og døydde i 1689 i Aubø, Sjernarøy, Rogaland, NOR 79 år gamal. Eit anna namn for Birgitte var Birgitte Bagge.

Generelle notat: Sønene til Kristoffer Klausson, Klaus og Børge, var i teneste hjå futen Anders Hansson. Kristoffer Klausson døydde tidleg, og begge sønene Klaus og Børge følgde futen Anders Hansson då han flytta frå Lista len til Rogaland. Han var fut i Ryfylke frå 1618 til 1628. Børge Kristofferson kom til Rogaland i 1623-1624, som tenar åt futen Anders Hansson. Han reiste rundt og kravde inn pengar for futen. Han vart stemna for leiemål både i 1623-1624 og 1630. Han måtte betale 1 riksdalar for dette i 1630.
Børge kom med mest tome hender, men han fekk ei god læretid hjå futen, og vart rikt gift og samla seg eigedomar. Børge tok alt tidleg til med å kjøpe opp jordegods. Han er truleg nok identisk med den Børre Christophersøn som er nemnd gardeigar i Sauda 1630. I følgje Skattemanntalet 1631 tente Børge då i Vanvik i Hylsfjord og la ½ dalar i skatt. Det er rimeleg å tru at han var hos Hadle Vanvik, lensmann i Sauda skipreide 1635-1643. I skattemanntalet for Sauda skipreide for 1642 til 1644 er Børge oppført mellom odelsbønder. Han betalte då skatt av 2 laupar smør og 1½ pund korn med 2 riksdalar i 1642, 3½ riksdalar i 1643 og dessutan 4 dalar i odelsskatt. Han betalte og roteneste av 2 laupar smør og 3 tønner korn for halvtanna år, til 29. april 1644.
Når ein ser på lista over det jordegodset han etterkvart skaffa seg, vil ein legge merke til at mykje av det er i Suldal. Er det rett at han tente hos Sauda lensmannen Hadle Vanvik, hadde han godt høve til kjøpe opp jordegods i Suldal. Han reiste nok mykje der då på vegner av lensmannen. I skattelista 1652 er Børge ført opp som eigar av 5½ laup smør Det var 2½ laup i Sørestad, 18 mark i Sukka, alt i Suldal, og 3 pund korn i Aubø. Framover til 1661 auka han godset sitt til vel det tredoble, 19 laupar smør. Han fekk mellom anna 13. mai 1653 pantebrev frå Peder Justson Saxe og kone Dorte Toresdotter på halve Talgje i Sjernarøy for 300 riksdalar Den 27. februar 1655 fekk han pantebrev på andre halvparten i Talgje og. Desse pantebreva vart aldri innløyste. Børge vart såleis eigar av heile Talgje, 2 laupar smør og 3 pund korn. Han dreiv mykje handel i desse åra. Han hadde borgarbrev i Stavanger. Det hadde han kan hende løyst i 1632. Serleg dreiv han handel med skottar og hollendarar og selde trelast til dei. I 1665 kjøpte han tredje parten i Kjølvik sag i Jelsa.
I ei takstasjonsliste for utanbys buande borgarar 1657 er Børge i rubrikken "Handel, bruk och Formues Tazt" sett i 800 riksdalar. Det var berre 2 borgarar utanfor byen, og 1 innanfor, som hadde høgare takst. I den tilsvarande lista for 1661 er Børge ikkje oppført. Han hadde i mellomtida sagt opp borgarskapet. Han helt likevel fram med å handle som før. Han nytta seg av dei same fordelane som borgarane hadde, men slapp ulempene. Byborgarane såg sjølvsagt ikkje med blide augo på slik framferd. Børge vart då og stemna til skipreidetinget 6. mars 1668 av byfuten i Stavanger, Christen Anderson. Tinget vart halde på Skjelsnes og tingmennene var Egil Nesheim, Gammel Hetletveit, Rasmus Lund, Ivar Lund og Ola Norheim. Skuldinga gjekk ut på at Børge hadde selt material til utanlandske skip og på den måten krenkt dei privilegia som byborgarane hadde fått av Kristian IV, dagsett København 27. april 1598. Dei hadde og eit brev av 3. august 1607, der det heitte at byborgarane hadde eine retten til all handel innan ein sirkumferens av 3 mil. Det springende punkt var kor langt denne 3 mils grensa nådde i Sjernarøy. I følgje eit brev frå herren til Akershus, Nils Vind, dagsett 10. oktober 1608 skulle den rekkje til Norheim-sundet. Børge protesterte og sa at han støtt hadde skjøna det slik at Helgøysund var grensa. Dette fekk han og medhald i av tingallmugen. Retten meinte derimot at det måtte vere Norheimsund. Dei dømde likevel ikkje saka, men viste henne til lagmannen. Då lagtingsboka for 1668-69 er borte, veit ein ikkje om saka nokon gong vart dømd i lagtinget. Det kan hende det er tvilsamt, for Børge døydde same året. Stavanger Domkyrkje sitt rekneskap har for 14. august 1668 innførd at det var betalt 1 riksdalar for "liigklæde til sal. Børres lig paa Ubøe". Børge vart gravlagd inne i kyrkja. Ein må og ha lov til å tru at det var ei gravferd som høvde seg for slik ein mann.
I odelsskattelistene i lensrekneskapen for Stavanger len 1660-1661 og tilsvarande liste etter landskommisjonen 1661 er det gjort nøye greie for kor mykje jordegods Børge åtte då. Omrekna til smørskyld vart det 19 laupar og ½ bismarpund smør, delt på 14 gardar. Lista ser slik ut:
1. Heile Aubø (Sjernarøy), 3 pund korn.
2. Heile Talgje (Sjernarøy), 2 laupar smør og 2 pund korn.
3. Lund (Sjernarøy), 1½ pund korn, ¼ av garden.
4. Hauge (Sjernarøy), 3 vett korn, 3/8 av garden.
5. Sørestad (Suldal), 2½ laup smør, 5/7 av garden.
6. Veka (Suldal), 2½ laup smør, 10/19 av garden.
7. Berge (Suldal), 1 laup smør, 2/3 av garden.
8. Indre Austarå (Suldal), ½ laup og 6 merker smør, 7/24 av garden.
9. Sukka (Suldal), 18 merker smør, 1/8 av garden.
10. Helganes (Suldal), ½ laup og 4 merker smør, 10/27 av garden.
11. Lunde (Suldal), ½ bismarpund smør, 1/29 av garden.
12. Sørvåg (Avaldsnes), ½ laup smør, 1/5 av garden.
13. Eikemo med øydegarden Feto (Skånevik i Sunnhordland), 1 laup smør.
14. Birkeland i Feda, Lista len, 2 huder, 1/3 av garden.

Skiftet etter Børge vart halde på Aubø 15. februar 1669. Dei to brørne hans, Klaus Kristofferson på Kåda i Fister og Hans Kristofferson på Furre, var tilstade. Arvingane var enka Birgitte og dei 8 barna, som alle levde. Buet var på 1.169 riksdalar netto Det vart på enka 584½ riksdalar, på kvar av dei 4 sønene 97 riksdalar og 2½ slettemark eller 40 skilling, og på kvar av dei 4 døtrene 48½ riksdalar og 1¼ slettemark eller 20 skilling. Jordegodset hadde hatt ein netto auke frå i 1661 på 2 laupar 9 merker smør, frå 19 laupar og ½ bismarpund smør då, til 21 laupar og 21 merker i 1669. Her skal ein likevel merkje seg at all kornskylda var omrekna til smørskyld i høve skiftet. Omrekninga var gjort etter formelen 3 vett korn er lik med 1 laup smør. På den måten kom jordegodset alt i alt opp i 24 laupar og ½ bismarpund smør. Dette vart utdelt slik: Aubø, 3 pund korn og Birkeland, 2 huder. Dette fall til enka. Talgje, 2 laupar smør og 10 vett korn vart delt mellom enka og barna Kristoffer, Valentin og Anna. Veka i Suldal, 6½ laup og 9 merker smør vart delt mellom enka og barna Jakob, Børge og Kari. Berge i Suldal, 2½ laup, ½ bismarpund og 12 merker smør vart delt mellom enka og barna Mette og Sissel. Sørestad i Suldal, 4½ laup og 15 merker smør vart delt mellom enka og barna Jakob og Børge. Steine i Suldal 4 bismarpund smør, vart delt mellom enka og dottera Sissel. Til enka Birgitte fall dessutan dette: Lund i Sjernarøy, 1½ pund korn. Hauge i Sjernarøy, 3 vett korn, Sørevåg i Hetland, 5½ vett korn, Veka i Suldal, 18 merker smør, Helganes i Suldal, ½ laup og 18 merker smør. Laurhus i Suldal, 18 merker smør, Lunde i Suldal, ½ bismarpund smør, Musland i Nedstrand, 20 merker smør. Og Steinsland i Hjelmeland, 2½ bismarpund smør. Det kan og samstundes nemnast, at på den vindfløyen som framleis står på tårnet på Sjernarøy kyrkje, star initialane B. C. S. - B. F. D. 1615 (Børge Christophersøn, Birgitte Fartegnsdatter 1615 - som truleg skal vere 1645 av di i eit brev frå 1649 heiter det at Børge bygde Sjernarøy kyrkje opp att i 1615.)
Det er som regel ikkje mykje kjeldene kan fortelje oss om kvinnene. Men her er unntak, og Birgitte er eitt av dei. Den 10. og 11. mai 1687 heldt Birgitte skifte med barna etter eige ynskje. Men ho delte ikkje ut alt, for det var eit stort skifte også etter ho var død. Birgitte, som var fødd ikring 1610, døydde truleg i 1689. Skiftet vart halde 12. mars. Buet var på 1.118 riksdalar. Ho hadde mellom anna tre sølvkanner. Den største vog 67 lodd. Vidare var det fire sølvskåler, sølvbrett, sølvbelte, sølvkjede, sølv bruresmykke (32 lodd) og 14 sølvskeier. Birgitte blei lagd i grava til Børge inne i kyrkja. Birgitte Fartegnsdotter var ei driftig kvinne, som styrde og stelte godt med eignelutane sine. Ho hadde nok og handelsånd i seg. Mellom anna kan nemnast at ho 1663 - medan mannen levde - fekk rett til korntiend for Sjernarøy kyrkje mot å halde brød og vin til nattverden. Det vart rekna til 5 dalar årleg. Kyrkjerekneskapen for 1673 syner elles at kyrkja då skulda Birgitte 53 ½ riksdalar. Som avdrag på skulda fekk ho tiend av Aubø og Talgje, til saman 16 spann korn årleg, verdsett til 1 riksdalar og 1 ort. Birgitte heldt og fram med tømmerhandelen som Børge hadde drive. Dette går fram av eit klageskrift av 9. juli 1670. Borgarane i Stavanger lika ikkje denne handelen, dei meinte det var brot på deira privilegier. Og liksom Børge tidlegare hadde vore med på å klaga på byborgarane og deira åtferd andsynes bøndene, slik var nå Birgitte med. Birgitte førte elles nokre rettssaker, serleg mot leiglendingar som ikkje som ikkje betalte leige i rett tid.
Den 10. og 11. mai 1687 heldt Birgitte skifte med barna sine etter eige ynskje. Alt vart nå likevel ikkje skift, for ved skiftet etter hennar død som vart halde 12. mars 1689 vart buet etter henne på 1.118 riksdalar. Buet hadde og tilgode hos avdøde baron Rosenkrans, tidlegare amtmann i Stavanger, 200 riksdalar. Dette var pengar han i si tid hadde lånt av Birgitte.
I buet etter Birgitte var det mellom anna 3 sølvkanner. Ei vog 67 lodd, ei 61 lodd og ei 33 lodd. Vidare 4 sølvskåler, verd 20, 5½, 4½ og 2 lodd sølv. Eit sølvbrett til 15 ½ lodd sølv, sølvbelte og kjede, 3 lodd, brudesmykke til 32 lodd, 14 sølvskeier til 37 lodd (eit lodd sølv er 13,39 gram). Vidare var det ein damask bordduk. Birgitte vart, likt med mannen sin, gravlagd inne i Sjernarøy kyrkje.

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde den 11 Mai 1687 i Aubø, Sjernarøy, Rogaland, NOR.

• Skifte etter ho vart halde den 12 Mar 1689 i Aubø, Sjernarøy, Rogaland, NOR.

Birgitte gifta seg med Børge Kristofferson Aubø cirka 1641 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

486. Jonas Jensson Hielm, son av Jens Jonasson Hielm og Margrete Jørgensdotter, vart fødd cirka 1638 i Prestegarden, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde den 26 Jun 1697 i Prestegarden, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 59 år.

Generelle notat: Jonas Jensson var sokneprest i Hjelmeland 1680-1697 og prost i Ryfylke. I 1667 fekk han brev på at at skulle ha førsteretten til å bli Morsing sin ettermann. Jens Simonson Morsing var stefar til Jonas. Jonas åtte ½ laup av Pundsnes frå 1691. Også andre gardar hadde han ått. Han var eigar på Indreland i Vats i 1685. Kona Brynhild Knutsdotter vart enke i 1697 og budde på Pundsnes i 1701 og 1706. Ho åtte 4 pund smør, det vil seie 2/3 av garden i 1706. Ho brukte halve Lerstøl og Kro i 1703. Ho selde då dette og halve Sande til svigersonen sokneprest Peder Sørenson, men skulle ha rett til å nytta halve Lerstøl og Kro, som ho no brukte, fri for landskyld og tredjeårstake.

Jonas Jensson gifta seg med Brønla Knudsdotter cirka 1672 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Knud Jonasson Hielm vart fødd i 1673 i Prestegarden, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1746 i Stavanger, Rogaland, NOR 73 år gamal. Knud gifta seg med Karen Jakobsdotter, dotter av Jacob Andersson Hase og Elisabet Eliasdotter, cirka 1705 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR.

         ii.  Margrete Jonasdotter vart fødd cirka 1674 i Prestegarden, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1741 i Prestegarden, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 67 år. Eit anna namn for Margrete var Margreta Hielm. Margrete gifta seg med Peder Sørenson Hielm i 1689 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        iii.  Marta Jonasdotter vart fødd i 1677 i Prestegarden, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1741 i Håland, Erfjord, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 64 år. Eit anna namn for Marta var Marita Hielm. Marta gifta seg med Gudmund Olson Håland, son av Ole Gudmundson Håland og Sissel Børgesdotter, cirka 1704 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

243      iv.  Elen Sophie Jonasdotter (Tvilling). Elen gifta seg med Børge Børgeson Tøtland, son av Børge Kristofferson Aubø og Birgitte Fartegnsdotter, i 1703 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Elen gifta seg så med Michel Jørgenson Smith, son av Jørgen Filipson Smith og Sissel Mikkelsdotter, i 1724 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

          v.  Jonas Jonasson Hielm (Tvilling) vart fødd i 1681 i Prestegarden, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1688 i Prestegarden, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 7 år.


487. Brønla Knudsdotter, dotter av Knud Johannesson Lovra og Marta Gudmundsdotter, vart fødd cirka 1645 i Lovra, Erfjord, Rogaland, NOR og døydde cirka 1711 i Lerstøl, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 66 år.

Brønla gifta seg med Jonas Jensson Hielm cirka 1672 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

488. Orm Olson Fister, son av Ole Nilsson Fister og Anna Olsdotter, vart fødd i 1634 i Midt-Fister, Fister, Rogaland, NOR og døydde i 1686 i Midt-Fister, Fister, Rogaland, NOR 52 år gamal.

Generelle notat: Orm Olson Midt-Fister var gift med Anna Oddsdotter frå Nedre Hauge og dei hadde fem barn. Orm Olson som er nemnt som brukar på Midt-Fister frå 1661. I 1670 var det registreringsforretning hjå Orm for 20 dalar i leigemålsbot. Gjelda hans var då oppgjeve til 307 riksdalar og hans aktiva til 229 riksdalar. Stefar til Orm, Daniel Mæle tilbaud då Orm eit lån på dei 20 dalar. Korleis pengetilhøva var så dårleg i 1670 er ikkje godt å forstå, for då det var skifte etter han 12. mai 1686, same året som han døydde, synte det seg at han var forholdsvis ein rik mann.

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde den 12 Mai 1686 i Midt-Fister, Fister, Rogaland, NOR.

Orm Olson gifta seg med Anna Oddsdotter cirka 1661 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

431       i.  Anna Ormsdotter. Anna gifta seg med Jone Jonson Vadla d.e., son av Jone Jonson Vadla og Sofie Bjørnsdotter, i 1685 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

439      ii.  Marit Ormsdotter. Marit gifta seg med Peder Jonson Foss, son av Jon Pederson Foss og Kari Jonsdotter, cirka 1690 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Marit gifta seg så med Børge Osmundson Foss, son av Osmund Gudmundson Stokka og Anna Børgesdotter, cirka 1714 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

        iii.  Malena Ormsdotter vart fødd i 1674 i Midt-Fister, Fister, Rogaland, NOR, døydde i 1759 i Bergeland, Jelsa, Rogaland, NOR 85 år gamal, og vart gravlagd den 24 Okt 1759 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Malena gifta seg med Christen Gudmundson Bergeland, son av Gudmund Bjørnson Aukland og Johanna Kristensdotter, cirka 1707 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

         iv.  Kari Ormsdotter vart fødd cirka 1675 i Midt-Fister, Fister, Rogaland, NOR og døydde cirka 1746 i Fuglestein, Jelsa, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 71 år. Kari gifta seg med Ole Svendson Fuglestein, son av Svend Olson Skeie og Siri Tormodsdotter, cirka 1700 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

244       v.  Ole Ormson Fister. Ole gifta seg med Sissele Olsdotter, dotter av Ole Larsson Norheim d.y. og Kari Børgesdotter, cirka 1705 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR. Ole gifta seg så med Siri Svendsdotter, dotter av Svend Svendson Fister og Eli Andersdotter, cirka 1725 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.


489. Anna Oddsdotter, dotter av Odd Jonson Hauge og Elisabet Tolleivsdotter, vart fødd i 1640 i Hauge nedre, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1719 i Midt-Fister, Fister, Rogaland, NOR 79 år gamal.

Anna gifta seg med Orm Olson Fister cirka 1661 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Anna gifta seg så med Ole Bjørnson Fister, son av Biørn Olson Aukland og Kari Gudmundsdotter, cirka 1687 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


490. Svend Svendson Fister, son av Svend Olson Skeie og Siri Tormodsdotter, vart fødd i 1666 i Skeie, Sand, Rogaland, NOR og døydde i 1737 i Fister nedre, Fister, Rogaland, NOR 71 år gamal.

Generelle notat: Svein Sveinson frå Skeie i Sand gifta seg med enka på Nedre Fister, Siri Eriksdotter. Siri døydde ikring 1704 i følgje Rogaland Historielag Årshefte 1952 side 57. Svein fekk bygslebrev på heile garden av Nils Osmundson Øye i 1693. Seinare skifte garden eigar. Svein bygsla to laupar smør av Jørgen Nessa i 1720. I 1736, året før han døydde, kjøpte han denne parten av Jørgen for 500 riksdalar. Den siste tredjeparten av garden hadde andre kona hans, Eli, fått gåvebrev på i 1717 frå faren Anders Larsson Riskedal.

Svend Svendson gifta seg med Siri Eriksdotter cirka 1691 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Svend Svendson gifta seg så med Eli Andersdotter cirka 1705 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

245       i.  Siri Svendsdotter. Siri gifta seg med Ole Ormson Fister, son av Orm Olson Fister og Anna Oddsdotter, cirka 1725 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Siri gifta seg så med Johne Knudson Tøtland, son av Knud Jonson Fevold og Siri Andersdotter, i 1759 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         ii.  Malena Svendsdotter vart fødd i 1714 i Fister nedre, Fister, Rogaland, NOR, døydde i 1795 i Bergeland, Jelsa, Rogaland, NOR 81 år gamal, og vart gravlagd den 29 Mar 1795 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Malena gifta seg med Johannes Johannesson Hauske, son av Johannes Torsteinson Hauske og Ingeri Larsdotter, cirka 1732 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Malena gifta seg så med Orm Kristenson Bergeland, son av Christen Gudmundson Bergeland og Malena Ormsdotter, i 1743 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

        iii.  Svend Svendson Fister d.e. vart fødd i 1715 i Fister nedre, Fister, Rogaland, NOR, døydde i 1802 i Fister nedre, Fister, Rogaland, NOR 87 år gamal, og vart gravlagd den 16 Mai 1802 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Svend var Swend. Svend gifta seg med Siri Larsdotter, dotter av Lars Haldorson Øvrehus og Brønelle Johannesdotter, cirka 1740 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Svend gifta seg så med Kari Jensdotter, dotter av Jens Børgeson Laugaland og Brita Hansdotter, den 13 Jun 1791 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         iv.  Anders Svendson Økstra vart fødd i 1718 i Fister nedre, Fister, Rogaland, NOR, døydde i 1805 i Økstra, Jelsa, Rogaland, NOR 87 år gamal, og vart gravlagd den 14 Feb 1805 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Anders gifta seg med Anna Jonsdotter, dotter av Jone Jonson Vadla d.e. og Anna Ormsdotter, cirka 1743 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Anders gifta seg så med Marta Rasmusdotter d.y., dotter av Rasmus Olson Laland og Brønla Gudmundsdotter, i 1750 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Anders gifta seg så med Kari Bjørnsdotter, dotter av Biørn Nilsson Hovda og Anna Olsdotter, den 12 Nov 1769 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Anders gifta seg så med Kari Eriksdotter, dotter av Eric Jakobson Faa og Maren Osmundsdotter, den 5 Jul 1798 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

          v.  Niels Svendson Kindingstad vart fødd i 1722 i Fister nedre, Fister, Rogaland, NOR, døydde i 1804 i Kingestad, Finnøy, Rogaland, NOR 82 år gamal, og vart gravlagd den 1 Sep 1804 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Niels gifta seg med Margrethe Jakobsdotter, dotter av Jacob Eivindson Faa og Karen Eriksdotter, i 1746 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Niels gifta seg så med Anne Gunnarsdotter, dotter av Gunnar Eivindson Mjølsnes og Elen Eriksdotter, den 17 Jul 1781 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         vi.  Sven Svendson Nådland d.y. vart fødd i 1728 i Fister nedre, Fister, Rogaland, NOR, døydde i 1795 i Nådland, Jelsa, Rogaland, NOR 67 år gamal, og vart gravlagd den 6 Sep 1795 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Sven var Svend. Sven gifta seg med Brønnla Bergesdotter, dotter av Berge Olson Nådland og Kirsten Jensdotter, i 1753 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.


491. Eli Andersdotter, dotter av Anders Larsson Riskedal og Malena Nilsdotter, vart fødd cirka 1685 i Riskedal, Årdal, Rogaland, NOR og døydde i 1762 i Øvrabø, Fister, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 77 år.

Generelle notat: "Enchen Elj" er nemnt som brukar av Øvrabø i 1745 og på slutten av 1750-talet.

Eli gifta seg med Svend Svendson Fister cirka 1705 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

492. Odd Jonasson Kvame, son av Jonas Johannesson Hidle og Elisabet Oddsdotter, vart fødd i 1652 i Stokka, Vats, Rogaland, NOR og døydde cirka 1726 i Kvame, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 74 år.

Generelle notat: Odd Jonasson er nemnt som brukar på Segadal frå noko før 1690. Han fekk overdragningsdokument på Segadal av foreldra i 1690. Mora var dotter av Odd Jonson på Nedre Hauge, og Segadal var hennar arvegods etter faren. Odd skulle få garden etter at mora var død, men brukar vart han med det same. Foreldra hadde beiterett for tre kyr og nokre sauer i Segadal. Odd hadde i 1690 bygsla ei tid av morfaren Odd Hauge og hadde då bygd nye hus på garden og forbetra både åker og eng. Han vart enkemann og gifte seg opp i 1711 og flytte til Kvame. Han var brukar på Kvame til han døydde i 1726. Då han gifta seg 2. gong i 1711 med enka Elisabet Jørgensdotter, sette dei opp eit gjensidig testamente. "Formedelst Alderdom" venta dei ikkje å få barn og avgjorde difor på førehand korleis arven skulle delast etter dei.

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde i 1726 i Kvame, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Odd Jonasson gifta seg med Karen Hansdotter cirka 1680 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Marit Oddsdotter vart fødd cirka 1682 i Segadal, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Østerhus, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Marit var Martha. Marit gifta seg med Jonas Johannesson Østerhus, son av Johannes Jonson Østerhus og Børild Bjørnsdotter, i 1707 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

246      ii.  Jonas Oddson Sandanger. Jonas gifta seg med Margrete Larsdotter, dotter av Lars Bjørnson Sandanger og Margrete Jensdotter, cirka 1715 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

Odd Jonasson gifta seg så med Elisabet Jørgensdotter, dotter av Jørgen Knudson Hauske og Brita Reiarsdotter, i 1711 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


493. Karen Hansdotter, dotter av Hans Sevatson Skiftun og Siri Klengsdotter, vart fødd cirka 1654 i Skiftun, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde før 1711 i Segadal, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Karen gifta seg med Odd Jonasson Kvame cirka 1680 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

494. Lars Bjørnson Sandanger, son av Biørn Olson Aukland og Kari Gudmundsdotter, vart fødd i 1650 i Aukland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1710 i Sandanger ytre, Fister, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 60 år.

Generelle notat: Lars Bjørnson var brukar på Ytre Sandanger i 1688, då han vart eigar av garden Flotene på Ombo. Han må ha døydd før 1711; då er enka oppført som brukar. Lars var lensmann frå 1706 til 1709. Kona Magrete Jensdotter Hjelm fekk ei svært romsleg folge av svigersonen i følge folgebrevet frå 1713. Ho skulle ha 4 tønner havre, ½ tønne reint korn (bygg), ¼ tønne rug, for til to kyr og 18 sauer. Elles skulle ho ha fri ved og "Huuswærelse". Det var skifte etter henne i 1759, men ho må vera død ei stund før dette. Det er nemt sønene Bjørn og Jens og ei dotter som vart gift med Jonas Oddson. Kari Larsdotter som var gift med Nils Jonasson på Litle Nessa i Årdal var frå ytre Sandanger. Ho er i boka for Årdal ført som fødd i 1667, men det må vere for tidleg. Ho er truleg fødd ikring 1680 og oppkalla etter mor til Lars. Dottera som var gift med Jonas Oddson heitte truleg Margrete og oppkalla etter mormor si.

Lars Bjørnson gifta seg med Margrete Jensdotter cirka 1679 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Kari Larsdotter vart fødd cirka 1680 i Sandanger ytre, Fister, Rogaland, NOR og døydde i Nessa litle, Årdal, Rogaland, NOR. Kari gifta seg med Niels Jonasson Venja, son av Jonas Johannesson Hidle og Elisabet Oddsdotter, cirka 1706 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

         ii.  Biørn Larsson Jelsa vart fødd i 1685 i Sandanger ytre, Fister, Rogaland, NOR og døydde cirka 1751 i Jelsa, Jelsa, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 66 år. Biørn gifta seg med Marta Jakobsdotter, dotter av Jacob Sørenson Hofmann og Ingeborg Larsdotter, den 26 Jun 1707 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

        iii.  Jens Larsson Pundsnes vart fødd i 1688 i Sandanger ytre, Fister, Rogaland, NOR og døydde cirka 1742 i Pundsnes, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 54 år. Jens gifta seg med Sidselle Larsdotter cirka 1713 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

247      iv.  Margrete Larsdotter. Margrete gifta seg med Jonas Oddson Sandanger, son av Odd Jonasson Kvame og Karen Hansdotter, cirka 1715 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.


495. Margrete Jensdotter, dotter av Jens Jonasson Hielm og Margrete Jørgensdotter, vart fødd cirka 1645 i Prestegarden, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Sandanger ytre, Fister, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Margrete var Margreta Hielm.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho budde i 1713 i Sandanger ytre, Fister, Rogaland, NOR.

• Skifte etter ho vart halde i 1759 i Sandanger ytre, Fister, Rogaland, NOR.

Margrete gifta seg med Lars Bjørnson Sandanger cirka 1679 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Tiande generasjon (6x tippoldeforeldre)

horizontal rule


514. Lars Davidson Hjortås vart fødd cirka 1595 i SCT og døydde i Hjortås, Kvinnherad, Hordaland, NOR.

Generelle notat: Lars Davidson er ført som brukar på Hjortland saman med vermora Guri i 1645.
Det er sagt at Lars ætta frå Skottland og var av den adelege slekta Maxvell, ei gamal kjend adelsætt. Namnet Maxwell er avleia av namnet Maccus som kjem av namnet Magnus ved engelsk forvansking.
I skattemanntala er Lars Davidson ført under Hjortland i husdyr-tellinga i 1657, i lag med sonen Tomas. Dei hadde då 1 hest, 10 kyr og 6 ungdyr på Hjortland. Hjortås var då ikkje nemnt, òg i manntalet for 1665 er Lars ført under Hjortland. Han var då 70 år gamal, men det ser ut til at han har byggd på Hjortås på sine eldre dagar, for då dei reiv det gamle huset, fann dei innhogge i ein bjelke: LDMA (Lars Davidson Magnhild Arnesdotter).
Lars og Magnhild hadde barna Tomas Hjortland, Jon Hjortås, Elisabet, David Valestrand og Torkjel