Anne Njærheim

Startside Opp Nåden Helgeland Signe 80 år. Selmer 80 år. Vibeke Moen Anne Njærheim Johannes Bjelland Mariann Hagen

Anar til Anne Njærheim

horizontal rule


Første generasjon

horizontal rule

horizontal rule


1. Anne Njærheim, dotter av Tor Njærheim og Liv Jane Andersen.

 

Anne gifta seg med Alf Sigurd Helgeland, son av Geir-Arne Helgeland og Jofrid Nåden.

Ekteskapsnotat: I Jærbladet for 29. mai 2006 var det ein artikkel av Erlend Skarsaune:

"Fra hat til kjærlighet
I 1637 ble oldefaren hans drept av oldefaren hennes. Lørdag giftet de seg i Bore kirke.

At oldefaren hennes tok livet av oldefaren hans, visste hverken Alf Sigurd Helgeland eller Anne Njærheim da de ble kjærester.
- Det er jo litt skummelt. Men hun er ei fantastisk jente, og det overskygger totalt hennes blodige forhistorie, sier Alf Sigurd.
- Endelig skal familiene forsones. Nei da, vi synes dette bare er morsomt, sier Anne.

Dødsstraff
Historien om hvordan Nield Håvardsson ble drept av Peder Rasmusson sto på trykk i Jærbladet i påsken. Peder var forbannet fordi hestene til Nield hadde vært og spist i kornåkeren hans. Én slåsskamp holdt ikke, Peder kom tilbake og tok Nields liv. For drapet fikk Peder dødstraff.
Nield Håvardson er tiende oldefar til Alf Sigurd Helgeland.
Peder Rasmusson er tiende oldefar til Anne Njærheim.

Bare kyss
Det var faren til Alf Sigurd som fant ut av det. Geir Arne Helgeland hadde først forsket i egen slekt.
- Da de ble forlovet, begynte jeg å se litt på hennes side også, sier far Helgeland.
- Far tok en skikkelig bakgrunnsjekk, sier sønnen Alf Sigurd.
Så leste de stykket i Jærbladet om drapet på Kvalbein i 1637. Geir Arne Helgeland gjenkjente navnene, og skjønte hvem det var sønnen skulle gifte seg med.
- Jeg har foreslått til sønnen min at vi burde droppe bryllupet, og heller ta et skikkelig oppgjør, sier far Helgeland leende.
Etter hva Jærbladet kunne se, gikk det rolig for seg i Bore kirke lørdag."

Barn av dette paret:

          i.  Jonatan Helgeland (Tvilling) .

         ii.  Adrian Helgeland (Dødfødd tvilling).

        iii.  Gabriel Helgeland

        iv.  Isak HelgelandAndre generasjon (Foreldre)

horizontal rule


2. Tor Njærheim, son av Njål Njærheim og Mildrid Kvia.

Tor gifta seg med Liv Jane Andersen.

Barn av dette paret:

1         i.  Anne Njærheim. Anne gifta seg med Alf Sigurd Helgeland.


3. Liv Jane Andersen, dotter av Andor Eilev Andersen og Bergljot Ada Irene Viland.

Liv Jane gifta seg med Tor Njærheim.

Tredje generasjon (Besteforeldre)

horizontal rule


4. Njål Njærheim, son av Nils Njærheim og Ingeborg Rimestad.

Njål gifta seg med Mildrid Kvia.

Barn av dette paret:

2         i.  Tor Njærheim. Tor gifta seg med Liv Jane Andersen.


5. Mildrid Kvia, dotter av Tobias Kvia og Elen Motland.

Mildrid gifta seg med Njål Njærheim.

6. Andor Eilev Andersen, son av Johan Edvard Andersen og Ingeborg Amalie Fløgstad.

Generelle notat: Ryfylke fredag 28. november 2003:

Eit engasjert medmenneske
Født i Kalhagen ein sein haustkveld i 1918, I arbeidslivet har han vore med på det meste. Aktiv politikar gjennom mange år. Søndag rundar Andor Andersen 85 år.

Smilet sit laust hos Andor Andersen, og han ser uforskamma sprek ut der han lettbeint kjem opp trappa til redaksjonen. Vi skal ha ein prat i høve 85-årsdagen søndag. Nett heimkomen frå ein rask tur i Fløgstadåsen har han framleis denne "god-tur"-kjensla med seg inn i redaksjonen.
Andor Andersen kom til verda i Kalhagen ein sein haustkveld i 1918. Her trødde han sine barnesko fram til han runda 12 år.
- Tidene var ikkje lenger gode, økonomien var vanskeleg for mange, så også for vår familie. Far fann ut at han ikkje kunne sitte med huset i Kalhagen lenger, og selde det. På Fløgstad bygde han ein ny heim til oss, og her vaks vi opp seks søsken.
Mor til Andor, Ingeborg Fløgstad var innfødd saudajente medan faren kom frå Nordfjordeid. I 1916 kom Johan Kvien til Sauda for å søke lykka son anleggsarbeidar. I samband med utbygginga skulle det også byggast mange brakker og firmaet Øgreid & Sønner fekk denne jobben. Johan Kvien, som skifta namn til Andersen etter som han var son av ein Anders, fekk arbeid hos Øgreid og i dette firmaet blei han verande så lenge han levde. Mor Ingeborg kom frå ein av Fløgstad-gardane, og Andor Andersen minnest godt at han som gut måtte hjelpe til på garden. Som "betaling" for hjelpa fekk han mat, noko som kom godt med, for det var framleis dårlege tider i Sauda og mange sleit økonomisk.

Naudarbeid
Tidene var så dårlege at det midt på 1930-talet blei sett i gang naudarbeid på Fivelandsvegen. Fem arbeidslag blei danna, og i kvart lag fekk ein ungdom frå fattige familiar plass. - Eg var ikkje ein av dei som kom med i første omgang, men etter ei veke måtte ein av unggutane trekke seg, og då korn eg med.
Dette var januar 1936 og Andor var nett fylt 17 år. - Mor gret da eg gjekk på arbeid første dagen, tykte ikkje dette var noko gildt. Far meinte det var betre eg hadde noko å gjere enn å gå å slenge. Eg kom saman med gamle sluskar som visste kva hardt arbeid var. Nokon søndagsskule var det ikkje; men eg lærte mykje som kom meg til god hjelp seinare i livet.

Bonde
- Morbror min, Knut Fløgstad, tok over garden etter foreldra då bestefar døydde. Han dreiv også ei lita entreprenørverks og hadde ikkje så mykje tid til gardsdrift. Sjølv hadde eg gifta meg i 1939 og stifta familie. Det blei slik at eg leigde garden av morbror Knut på vilkår av at eg hadde tilsyn med bestemor, som framleis levde. Garden dreiv eg i fleire år. Slo i gras i heia og samla for til dyra. På det meste hadde eg fire kyr og ti sauer i tiltil gris.

Bygningsarbeidar
- Men du veit, det var nødvendig å tene litt pengar i tillegg, Eg jobba litt på fabrikken og litt i entreprenørfirmaet til morbror. Då krigen slutta i 1945 blei det meir og meir jobbing som bygningsarbeidar. Alt før krigen hadde eg meldt meg inn i fagforeininga som medlem av Sauda bygningsarbeiderforening. Etter kvart blei eg aktivt medlem og kom med i styret som kasserar, ein jobb eg hadde i alle høve i seks år, om ikkje lenger.

Politikar
- Også i Arbeidarpartiet kom eg tidleg med, og utover på 50-talet blei eg meir og meir politisk aktiv.
I 1960 blei Andor Andersen valt inn i kommunestyret for arbeidarpartiet. - Eg kom rett inn i formannskapet som førsteårs kommunerepresentant. Det blei fire interessante men også knallharde år. Dei to første åra i valperioden var Erling Larsson ordførar medan Paul Engebretsen tok plass i i ordførarstolen dei to siste åra. I ein kort periode var eg også leiar i Sauda Arbeiderparti. Året var 1963, og nett det året var det Sauda sin tur til å sende representant til landsmøtet. Naturleg var det at lokalpartileiaren reiste. Dette var i Gerhardsen si tid, og han styrte landsmøtet på same suverene måten som han styrte regjeringa. Eg tenker med glede tilbake på at eg fekk vere med på dette landsmøtet.
- Bygningsrådet, seier han plutseleg. Der var eg med innpå ti år. Men eg var ikkje valt inn som politikar. Den gongen var bygningsrådet sett saman av folk frå bransjen saman med politikarar. Første gong eg kom med var lensmann Risdal leiar i rådet. Ein mann det stod stor respekt av. Då Risdal ikkje vill meir, gjekk leiarvervet over til meg. Kor mange år eg sat som leiar i bygningsrådet minnest eg rett og slett ikkje, men det var ganske mange.

Bedriftsleiar
Samtidig ned at han blei kommunepolitikar starta Andor Andersen sitt eige entreprenørfirma. Etter kvart blei det travlare og travlare. Han fekk ikkje ting til å gå i hop, og fann ut at han måtte seie frå seg dei politiske verva då valperioden var over.
- Tjue år dreiv eg som entrepreEg var ikkje mellom dei store aktørane, men det er lov å seie at eg var lukkeleg som liten. Byggei Sauda var stor og eg blei dynga ned med arbeid. Etter tjue år var eg ganske utsleten. Det var nødvendig å gjere noko anna. Eg ønskte rett og slett å slutte og det blei til at Jan Åge Abotnes kom til Sauda og tok over firmaet.
- Han stilte eit krav då han tok over, og det var at eg skulle vere med i ein overgangsperiode. Slik blei det. Då eg slapp ansvaret kvikna eg til og det blei kjekt å jobbe igjen. Så det gjekk ikkje likare til enn at eg blei verande i arbeid ei stund. Men den dagen eg runda 67 år, 30. november 1985, var det slutt.

Medmenneske
I den tida Andor Andersen dreiv entreprenørfirmaet sitt blei han kjent som ein mann som tok vare på menneske, prøvde å få dei som ikkje hadde det så lett inn i arbeid. - Eg hadde god kontakt med Rudolf Rolfsen som leia arbeidskontoret. På lista si over arbeidsledige hadde han mange som ikkje var av Sauda sine beste barn. Men dei hadde behov for hjelp til å koma inn på arbeidsmarknaden, og mange av dei var utruleg gode arbeidsfolk. Lov er det vel kanskje å seie at dei kunne vere noko ustabile. Men eg prøvde så godt eg kunne å hanka dei inn og gi dei ein jobb gå til. Og så gav eg alltid skuleungdomen sommarjobb, sju ungdomar fekk jobb hos meg kvar einaste sommar.

Husbyggar
-- I byrjinga av pensjonisttilveret var det berre godt å vere, heime. Men du veit, eg var frisk og sprek og etter kvart tok eg til i kjede meg. Noko måtte eg ha å henge fingrane i. På Fløgstad eigde eg ei bustadtomt. Så fann eg ut at eg ville bygge nytt hus og selde det gamle. Husbygginga opptok meg i eit heilt år. Arbeidslysta var framleis like god, og då, Arne Aabø ville ha meg med på arbeidet med å utvide skitrekket i Svandalen, sa eg ja. Saman med Torvald Birkeland hadde eg ei fin tid der. Var med heilt til det nye kafeteriabygget stod ferdig.


Retur til politikken
- Etter kvart var det ein og annan som tok til å ymte frampå om at eg burde engasjere meg i politikigjen. Så då eg blei spurt om å stille på lista sa eg ja. Rekna med å vere listefyll, nokon må jo vere det også. Men sannelig kom eg inn i kommunestyret og fekk fire nye fire spanande år som kommunepolitikar. Kom med i helse- og sosialstyret og blei gjennom det arbeidet plukka ut til å vere leiar i Eldrerådet. Som om ikkje dette var nok hadde og engasjert meg i pensjonistforeininga og kome med i styret der. Brått måtte eg ta over leiarvervet då Paul Engebretsen døydde. Hektiske år blei det, men du verda, det var kjekt også. Det eg minnest med stor glede var arbeidet i plannemnda for dei nye bueiningane på
Høllandstunet og Åbøtunet. Her har kommune gjort eit arbeid dei kan vere stolte over. Eg vil rett ut seie at kommunen har gjort eit ypparleg arbeid innan eldreomsorga.

Nyt tilveret
I dag nyt Andor Andersen tilveret - Synest eg har det veldig godt. Kan ikkje fri meg frå å delta på eit og anna partimøte og la røysta mi høyrast. Elles ruslar eg rundt i Sauda og gler meg når eg ser alt det eg ein gong har hatt ein finger med i. Eg har ein stor familie og alle har stelt seg godt. Helsa har vore god. Av og til må eg stoppe opp og fundere over alt eg har fått vere med på. Tenk den utviklinga som har skjedd i løpet av dei 85 åra som har gått sidan eg blei fødd. Enn å ha vore så heldig å fått vere med på dette, det er stort.
85-årsdagen skal Ander Andersen feire med heile sin store familie ha Risvoldtunet.
- Det skal bli kjekt å vere samla alle saman, konkluderer han.

Andor Eilev gifta seg med Agnes Abrahamsen.

Andor Eilev gifta seg så med Bergljot Ada Irene Viland.

Barn av dette paret:

3         i.  Liv Jane Andersen. Liv gifta seg med Tor Njærheim.


7. Bergljot Ada Irene Viland, dotter av Ivar Andreas Rasmusson Viland og Anna Matilde Skigelstrand.

Bergljot Ada Irene gifta seg med Andor Eilev Andersen.

 

Fjerde generasjon (Oldeforeldre)

horizontal rule


8. Nils Njærheim, son av Hans Nilsson Njærheim og Ingeborg Jonsdotter, vart fødd den 2. mai 1863 i Njærheim, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde den 24. mar 1943 i Njærheim, Nærbø, Rogaland, NOR 79 år gamal.

Generelle notat: Nils Hansson Njærheim var gift med Ingeborg Rimestad og dei fekk 9 barn.
Nils hadde bruk nr. 1 og 2 på Njærheim etter faren.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1865-teljinga i Njærheim, Nærbø, Rogaland, NOR.

Nils gifta seg med Ingeborg Rimestad den 19. apr 1898 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Tønnes Njærheim vart fødd den 1. mar 1904 i Njærheim, Nærbø, Rogaland, NOR, vart døypt den 3. apr 1904 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde den 2. mar 1956 i Stangeland, Klepp, Rogaland, NOR, 52 år gamal.

4        ii.  Njål Njærheim. Njål gifta seg med Mildrid Kvia, dotter av Tobias Kvia og Elen Motland, i 1942 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.


9. Ingeborg Rimestad, dotter av Tønnes Toreson Rimestad og Ingebor Maria Olsdotter, vart fødd den 28. sep 1875 i Rimestad, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde den 7. mai 1929 i Njærheim, Nærbø, Rogaland, NOR 53 år gamal.

Ingeborg gifta seg med Nils Njærheim den 19. apr 1898 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

10. Tobias Kvia, son av Jens Tobias Kvia og Marie Toresdotter, vart fødd den 27. jul 1888 i Hå Prestegard, Nærbø, Rogaland, NOR, vart døypt den 2. sep 1888 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde den 13. feb 1969 i Motland, Nærbø, Rogaland, NOR, 80 år gamal.

Generelle notat: Tobias Jensson Kvia vart gift med Elen Motland og dei hadde fire døtre og to søner.
Tobias tok over bruk 1 på Motland etter mora i 1923. Han hadde før vore fengselstenar på Opstad.

Tobias gifta seg med Elen Motland den 10. des 1910 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Eldbjørg Kvia vart fødd den 23. mar 1911 i Opstad, Nærbø, Rogaland, NOR, vart døypt den 7. mai 1911 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde den 11. mar 1997 i Nærbø, Hå, Rogaland, NOR, 85 år gamal.

5        ii.  Mildrid Kvia. Mildrid gifta seg med Njål Njærheim, son av Nils Njærheim og Ingeborg Rimestad, i 1942 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

        iii.  Torbjørg Kvia vart fødd den 13. nov 1913 i Opstad, Nærbø, Rogaland, NOR, vart døypt den 25. des 1913 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde i Høyland, Nærbø, Rogaland, NOR,.

         iv.  Karen Kvia vart fødd den 29. jan 1915 i Opstad, Nærbø, Rogaland, NOR, vart døypt den 4. apr 1915 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde den 19. mai 1997 i Ødemotland, Nærbø, Rogaland, NOR, 82 år gamal.

          v.  Jens Kvia vart fødd den 6. okt 1917 i Opstad, Nærbø, Rogaland, NOR og vart døypt den 18. nov 1917 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

         vi.  Sigbjørn Kvia vart fødd den 3. feb 1924 i Motland, Nærbø, Rogaland, NOR og vart døypt den 16. mar 1924 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.


11. Elen Motland, dotter av Svend Motland og Elen Rasmusdotter d. e., vart fødd den 22. des 1877 i Motland, Nærbø, Rogaland, NOR, vart døypt den 31. des 1877 i Nærbø kyrkje, Hå, Rogaland, NOR og døydde den 11. aug 1968 i Motland, Nærbø, Rogaland, NOR, 90 år gamal.

Elen gifta seg med Tobias Kvia den 10. des 1910 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

12. Johan Edvard Andersen, son av Anders N. Kvien og Lisebeth Olsdotter, vart fødd den 28. mar 1885 i Kvien, Eid, Sogn og Fjordane, NOR, vart døypt den 1. mai 1885 i Eid kyrkje, Eid, Sogn og Fjordane og døydde i 1938 i Fløgstad, Sauda, Rogaland, NOR, 53 år gamal. Eit anna namn for Johan Edvard var Johan Kvien.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1900-teljinga på Holmøiene, Holmø, Arbeidsskole i Holmøy, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR.

Johan Edvard gifta seg med Ingeborg Amalie Fløgstad den 4. aug 1917 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

6         i.  Andor Eilev Andersen. Andor gifta seg med Agnes Abrahamsen i 1939 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR. Andor gifta seg så med Bergljot Ada Irene Viland, dotter av Ivar Andreas Rasmusson Viland og Anna Matilde Skigelstrand, i 1945 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.


13. Ingeborg Amalie Fløgstad, dotter av Ole P. Fløgstad og Bertha Knudsdotter, vart fødd den 17. des 1889 i Fløgstad, Sauda, Rogaland, NOR, vart døypt den 26. jan 1890 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR og døydde i 1959 i Fløgstad, Sauda, Rogaland, NOR, 70 år gamal.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1900-teljinga i Fløgstad, Sauda, Rogaland, NOR.

Ingeborg Amalie gifta seg med Johan Edvard Andersen den 4. aug 1917 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

14. Ivar Andreas Rasmusson Viland, son av Rasmus Rasmusson Viland d. e. og Thordis Osmundsdotter, vart fødd den 25. mar 1882 i Viland, Vikedal, Rogaland, NOR, vart døypt den 9. apr 1882 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR og døydde i Viland, Vikedal, Rogaland, NOR,. Eit anna namn for Ivar Andreas Rasmusson var Iver Andreas.

Ivar Andreas Rasmusson gifta seg med Anna Matilde Skigelstrand i 1918 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

7         i.  Bergljot Ada Irene Viland. Bergljot gifta seg med Andor Eilev Andersen, son av Johan Edvard Andersen og Ingeborg Amalie Fløgstad, i 1945 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.


15. Anna Matilde Skigelstrand, dotter av Jørgen Skigelstrand og Brønla Hansdotter, vart fødd den 11. feb 1894 i Skikelstrand, Vikedal, Rogaland, NOR, vart døypt den 25. mar 1894 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR og døydde i Viland, Vikedal, Rogaland, NOR,. Eit anna namn for Anna Matilde var Anna Marthilde.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1900-teljinga i Skikelstrand, Vikedal, Rogaland, NOR.

Anna Matilde gifta seg med Ivar Andreas Rasmusson Viland i 1918 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

Femte generasjon (Tippoldeforeldre)

horizontal rule


16. Hans Nilsson Njærheim, son av Nils Hansson Njærheim og Olina Rasmusdotter, vart fødd den 27. okt 1825 i Njærheim, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde i Njærheim, Nærbø, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Hans Nilsson Njærheim var gift to gonger. Første kona var Ingeborg Jonsdotter Bjorland og dei hadde fire barn. Andre kona var Maria Nilsdotter Sør-Reime og dei hadde tre barn.
Hans bygsla 6 spann i Njærheim av Mons Monsson i Tananger i 1857 og sa frå seg bygsla att i 1887. I 1866 fekk han kongeskøyte på 12 spann kyrkjegods for 300 spesidalar. Han hadde kjøpt 6 spann av faren sitt døsbo i 1845 for 50 spesidalar.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1865-teljinga i Njærheim, Nærbø, Rogaland, NOR.

Hans Nilsson gifta seg med Ingeborg Jonsdotter den 5. nov 1856 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Olina Hansdotter vart fødd den 1. des 1856 i Njærheim, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde i Vigre, Nærbø, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Olina var Oline.

         ii.  Anna Hansdotter vart fødd den 8. mai 1859 i Njærheim, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde den 23. jul 1859 i Njærheim, Nærbø, Rogaland, NOR.

        iii.  Anna Njærheim vart fødd den 30. mai 1860 i Njærheim, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde den 28. nov 1937 i Njærheim, Nærbø, Rogaland, NOR 77 år gamal. Eit anna namn for Anna var Ane.

8        iv.  Nils Njærheim. Nils gifta seg med Ingeborg Rimestad, dotter av Tønnes Toreson Rimestad og Ingebor Maria Olsdotter, den 19. apr 1898 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

Hans Nilsson gifta seg så med Maria Nilsdotter, dotter av Nils Eivindson Sør-Reime d. y. og Kirsten Olina Pedersdotter, den 9. nov 1868 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.


17. Ingeborg Jonsdotter, dotter av Jon Olson Njærheim d. y. og Anna Olsdotter, vart fødd den 4. des 1823 i Bjorland, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde den 3. sep 1866 i Njærheim, Nærbø, Rogaland, NOR 42 år gamal.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1865-teljinga i Njærheim, Nærbø, Rogaland, NOR.

Ingeborg gifta seg med Hans Nilsson Njærheim den 5. nov 1856 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

18. Tønnes Toreson Rimestad, son av Thore Svendson Rimestad og Berte Kirstine Taraldsdotter, vart fødd den 5. mar 1833 i Rimestad, Nærbø, Rogaland, NOR, døydde den 28. apr 1910 i Rimestad, Nærbø, Rogaland, NOR 77 år gamal, og vart gravlagd den 4. mai 1910 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Tønnes Toreson Rimestad gifta seg med Ingeborg Maria Olsdotter Rosland og dei hadde 6 barn.
Tønnes kjøpte 6 3/8 spann i Rimestad av faren i 1861 for 100 spesidalar og folge.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1865-teljinga i Rimestad, Nærbø, Rogaland, NOR.

• Han er nemnd i 1900-teljinga i Rimestad, Nærbø, Rogaland, NOR.

Tønnes Toreson gifta seg med Ingebor Maria Olsdotter den 22. mai 1866 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Theodor Tønnesson vart fødd den 11. nov 1871 i Rimestad, Nærbø, Rogaland, NOR, døydde den 11. mai 1901 i Rimestad, Nærbø, Rogaland, NOR 29 år gamal, og vart gravlagd den 18. mai 1901 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

9        ii.  Ingeborg Rimestad. Ingeborg gifta seg med Nils Njærheim, son av Hans Nilsson Njærheim og Ingeborg Jonsdotter, den 19. apr 1898 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

        iii.  Ole Johan Tønnesson vart fødd den 16. jul 1881 i Rimestad, Nærbø, Rogaland, NOR, vart døypt den 14. aug 1881 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde den 28. sep 1949 i Rimestad, Nærbø, Rogaland, NOR, 68 år gamal.

         iv.  Sofie Tønnesdotter vart fødd den 27. feb 1884 i Rimestad, Nærbø, Rogaland, NOR, vart døypt den 30. mar 1884 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde i MT, USA,. Eit anna namn for Sofie var Sofia.


19. Ingebor Maria Olsdotter, dotter av Ole Olson Rosland og Ingeborg Gabrielsdotter, vart fødd den 12. feb 1843 i Rosland, Klepp, Rogaland, NOR, vart døypt den 26. feb 1843 i Orre kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i Rimestad, Nærbø, Rogaland, NOR,. Eit anna namn for Ingebor Maria var Ingeborg Marie.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1865-teljinga i Rosland, Klepp, Rogaland, NOR.

• Ho er nemnd i 1900-teljinga i Rimestad, Nærbø, Rogaland, NOR.

Ingebor Maria gifta seg med Tønnes Toreson Rimestad den 22. mai 1866 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

20. Jens Tobias Kvia, son av Tobias Tørreson Kvia og Karen Gurine Karlsdotter, vart fødd den 8. jul 1855 i Kvia, Nærbø, Rogaland, NOR, døydde den 26. jul 1895 i Hå Prestegard, Nærbø, Rogaland, NOR 40 år gamal, og vart gravlagd den 1. aug 1895 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR. Dødsårsak: Nyresygdom.

Generelle notat: Jens Tobias Tobiasson Kvia var gift to gonger. Først med Hanna Ellingsdotter Risa som han fekk ei dotter med. Andre kona var Maria (Maja) Toresdotter Våland og dei hadde seks barn.
Jens Tobias var paktar påp Haa prestegard frå 1888 til han døydde i 1895. Då Jens var død flytta enka til Motland.
Maria Toresdotter kjøpte som enke bruk 1 på Motland av Karl Gabrielson Frøyland i 1895.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1865-teljinga i Kvia, Nærbø, Rogaland, NOR.

Jens Tobias gifta seg med Hanne Ellingsdotter den 3. apr 1883 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

          i.  Kirsten Theresia Kvia vart fødd den 31. aug 1883 i Risa, Nærbø, Rogaland, NOR, vart døypt den 23. sep 1883 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde i Bergen, Hordaland, NOR,. Kirsten gifta seg med Peder Dørhellen i Bergen, Hordaland, NOR.

Jens Tobias gifta seg så med Marie Toresdotter den 8. nov 1886 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Hanna Talette Kvia vart fødd den 2. mar 1887 i Risa, Nærbø, Rogaland, NOR, vart døypt den 2. apr 1887 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde den 6. aug 1968 i Hordaland, NOR, 81 år gamal.

10       ii.  Tobias Kvia. Tobias gifta seg med Elen Motland, dotter av Svend Motland og Elen Rasmusdotter d. e., den 10. des 1910 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

        iii.  Karen Gurine Kvia vart fødd den 7. mar 1891 i Hå Prestegard, Nærbø, Rogaland, NOR, vart døypt den 29. mar 1891 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR, døydde den 11. des 1896 i Hå Prestegard, Nærbø, Rogaland, NOR, 5 år gamal, og vart gravlagd den 12. des 1896 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR. Dødsårsak: Tæring.

         iv.  Marie Kvia vart fødd den 9. des 1892 i Hå Prestegard, Nærbø, Rogaland, NOR, vart døypt den 9. des 1892 i Hå Prestegard, Nærbø, Rogaland, NOR, døydde den 16. mar 1893 i Hå Prestegard, Nærbø, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 22. mar 1893 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR. Dødsårsak: Kighoste.

          v.  Thor Kvia vart fødd den 8. feb 1894 i Hå Prestegard, Nærbø, Rogaland, NOR, vart døypt den 25. mar 1894 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR, døydde den 8. feb 1895 i Hå Prestegard, Nærbø, Rogaland, NOR, i ein alder av 1 år, og vart gravlagd den 15. feb 1895 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR. Dødsårsak: efter Meslinger.

         vi.  Thora Maria Kvia vart fødd den 7. jun 1895 i Hå Prestegard, Nærbø, Rogaland, NOR, vart døypt den 7. jul 1895 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde i Bergen, Hordaland, NOR,. Thora gifta seg med Peder Dørhellen i Bergen, Hordaland, NOR.


21. Marie Toresdotter, dotter av Tore Våland og Maren Elisabet Ommundsdotter, vart fødd den 9. apr 1867 i Våland, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde i Motland, Forsand, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Marie var Maja.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho budde i 1923 i Motland, Forsand, Rogaland, NOR.

Marie gifta seg med Jens Tobias Kvia den 8. nov 1886 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

22. Svend Motland, son av Simon Svendson Motland og Anna Svendsdotter, vart fødd den 7. apr 1840 i Motland, Nærbø, Rogaland, NOR, døydde den 16. des 1916 i Motland, Nærbø, Rogaland, NOR 76 år gamal, og vart gravlagd den 22. des 1916 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR. Dødsårsak: Lungebetændelse. Eit anna namn for Svend var Sven.

Generelle notat: Sven Simonson Motland var gift to gonger. Første kona var Elen Rasmusdotter Bø som han fekk fire barn med. Andre kona var Anna Taletta Rasmusdotter Opstad, dei hadde ikkje barn.
Sven tok opp smedehandverket etter faren, men dreiv mest som skosmed. Han tok over bruk 3 i Motland av faren i 1882 for 2.500 kroner + folge til foreldra.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1865-teljinga i Motland, Nærbø, Rogaland, NOR.

• Han er nemnd i 1900-teljinga i Motland, Nærbø, Rogaland, NOR.

Svend gifta seg med Elen Rasmusdotter d. e. den 26. jun 1871 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Anne Jorine Motland vart fødd den 12. jul 1872 i Motland, Nærbø, Rogaland, NOR, vart døypt den 11. aug 1872 i Nærbø kyrkje, Hå, Rogaland, NOR, døydde den 16. mar 1885 i Motland, Nærbø, Rogaland, NOR, 12 år gamal, og vart gravlagd den 24. mar 1885 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

         ii.  Justine Olava Motland vart fødd den 19. jul 1875 i Motland, Nærbø, Rogaland, NOR, vart døypt den 25. jul 1875 i Nærbø kyrkje, Hå, Rogaland, NOR og døydde den 8. jul 1963 i Motland, Nærbø, Rogaland, NOR, 87 år gamal.

11      iii.  Elen Motland. Elen gifta seg med Tobias Kvia, son av Jens Tobias Kvia og Marie Toresdotter, den 10. des 1910 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

Svend gifta seg så med Anna Talette Rasmusdotter, dotter av Rasmus Jonson Opstad og Guri Larsdotter, den 9. jun 1886 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


23. Elen Rasmusdotter d. e. dotter av Rasmus Djøseland og Judithe Tørresdotter, vart fødd den 16. des 1846 i Bø, Nærbø, Rogaland, NOR, vart døypt den 1. jan 1847 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR, døydde den 22. des 1877 i Motland, Nærbø, Rogaland, NOR, 31 år gamal, og vart gravlagd den 31. des 1877 i Nærbø kyrkje, Hå, Rogaland, NOR. Dødsårsak: Paa Barselsen faa Timer efter Forløsningen.

Elen gifta seg med Svend Motland den 26. jun 1871 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

24. Anders N. Kvien, son av Nils Andersson Reinene og Marta Rasmusdotter, vart fødd den 22. des 1844 i Reinene, Eid, Sogn og Fjordane, NOR, vart døypt den 25. des 1844 i Eid kyrkje, Eid, Sogn og Fjordane og døydde i Kvien, Eid, Sogn og Fjordane, NOR,. Eit anna namn for Anders N. var Anders Elias.

Generelle notat: I 1900-tellinga for Eid i Sogn og fjordane på gard nr. 5 bruk nr. 1 Kvien:

Namn:Bosatt:YrkeFødd:
Anders N Kvien b Hf e Gårdbruger S,
Møllebrugs- og sagbrugseier1844
Marte A Østrem f Bergen
D g Sjømandskone 1874
Iver A. Kvien b S ug Søn 1883
Samuline A. Kvien b D ug Datter 1880
Samuel A. Kvien b S ug Søn 1887
Elisa A. Kvien b D ug Datter 1889
Andreas J. Vedvik b S ug Gut tagen til forpleining 1898
Samuline S. Kvien b Svigermoder til Hf
e Føderådskone1818 Hornindal

I 1900-tellinga for Hornindal i Sogn og fjordane på gard nr. 51 bruk nr. 1 Holmøiene, Holmø, Arbeidskole:

Namn:Bosatt:YrkeFødd:

Johan Anderson
Kvien mt Kvien Arbeidskole Elev, fl ug Snedker 1885 Eid H NB

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1865-teljinga i Reinene, Eid, Sogn og Fjordane, NOR.

• Han er nemnd i 1900-teljinga i Kvien, Eid, Sogn og Fjordane, NOR.

Anders N. gifta seg med Lisebeth Olsdotter cirka 1873 i Eid kyrkje, Eid, Sogn og Fjordane.

Barn av dette paret var:

          i.  Marte Andersen vart fødd i 1874 i Kvien, Eid, Sogn og Fjordane, NOR.

         ii.  Samuline Andersen vart fødd i 1880 i Kvien, Eid, Sogn og Fjordane, NOR.

        iii.  Iver Andersen vart fødd i 1883 i Kvien, Eid, Sogn og Fjordane, NOR.

12       iv.  Johan Edvard Andersen. Johan gifta seg med Ingeborg Amalie Fløgstad, dotter av Ole P. Fløgstad og Bertha Knudsdotter, den 4. aug 1917 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

          v.  Samuel Andersen vart fødd i 1887 i Kvien, Eid, Sogn og Fjordane, NOR.

         vi.  Elisa Andersen vart fødd i 1889 i Kvien, Eid, Sogn og Fjordane, NOR.


25. Lisebeth Olsdotter, dotter av Ole Ivarson Kvien og Samuline Samuelsdotter, vart fødd den 2. apr 1853 i Kvien, Eid, Sogn og Fjordane, NOR, vart døypt den 15. mai 1853 i Eid kyrkje, Eid, Sogn og Fjordane og døydde i Kvien, Eid, Sogn og Fjordane, NOR,. Andre namn for Lisebeth var Elisa Ragnhilde Ch og Elisabet.

Lisebeth gifta seg med Anders N. Kvien cirka 1873 i Eid kyrkje, Eid, Sogn og Fjordane.

26. Ole P. Fløgstad, son av Paul Paulson Fløgstad og Ingeborg Pedersdotter d. y., vart fødd den 29. nov 1856 i Fløgstad, Sauda, Rogaland, NOR, vart døypt den 1. mar 1857 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR og døydde i 1928 i Fløgstad, Sauda, Rogaland, NOR, 72 år gamal.

Generelle notat: Ole Pålson Fløgstad var gift med Berta Knutsdotter Fløgstad og dei er nemnde med seks barn.
Det er ovanfor fortalt at bruk 7 vart delt mellom dei to brørne Pål og Per like før utskiftinga i dei seinare bruksnummer 7 og 8. Pål fekk bruk 7 - den delen som vart liggande på Fløgstadhaugen. Men han døydde på fiske i 1881 og garden fall tilbake på foreldra som same året let tredje sonen Ola få skøyta. Ola Pålsson var fødd i 1856 og vart gift med Berta Knutsdotter frå Ytra Treå som var fødd i 1855. I 1891 selde Ola Hundastitangen til DSD. Der held H. Øgreid & Sønner til i dag. Eldste son til Ola og Berta, Paul, drog til Amerika, så det var andre sonen Knut som tok over etter foreldra på Fløgstad.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1865-teljinga i Fløgstad, Sauda, Rogaland, NOR.

• Han er nemnd i 1900-teljinga i Fløgstad, Sauda, Rogaland, NOR.

Ole P. gifta seg med Bertha Knudsdotter den 19. nov 1883 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Paul Fløgstad vart fødd den 26. nov 1884 i Fløgstad, Sauda, Rogaland, NOR og vart døypt den 27. des 1884 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Paul var Poul.

         ii.  Ane Fløgstad vart fødd den 18. des 1885 i Fløgstad, Sauda, Rogaland, NOR, vart døypt den 14. feb 1886 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR, døydde den 21. mai 1886 i Fløgstad, Sauda, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 29. mai 1886 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

        iii.  Knud Olai Fløgstad (Tvilling) vart fødd den 12. mar 1887 i Fløgstad, Sauda, Rogaland, NOR, vart døypt den 30. mai 1887 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR, døydde den 6. feb 1893 i Fløgstad, Sauda, Rogaland, NOR, 5 år gamal, og vart gravlagd den 14. feb 1893 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

         iv.  Knud Olson Fløgstad (Tvilling) vart fødd den 12. mar 1887 i Fløgstad, Sauda, Rogaland, NOR, vart døypt den 18. apr 1887 i Fløgstad, Sauda, Rogaland, NOR, døydde den 24. mai 1887 i Fløgstad, Sauda, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 28. mai 1887 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

13        v.  Ingeborg Amalie Fløgstad. Ingeborg gifta seg med Johan Edvard Andersen, son av Anders N. Kvien og Lisebeth Olsdotter, den 4. aug 1917 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

         vi.  Knud Andreas Fløgstad vart fødd den 22. jan 1896 i Fløgstad, Sauda, Rogaland, NOR og vart døypt den 16. feb 1896 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.


27. Bertha Knudsdotter, dotter av Knud Fløgstad og Anna Larsdotter, vart fødd den 4. jun 1855 i Fløgstad, Sauda, Rogaland, NOR og døydde i 1955 i Fløgstad, Sauda, Rogaland, NOR 100 år gamal. Eit anna namn for Bertha var Berta.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1865-teljinga i Fløgstad, Sauda, Rogaland, NOR.

• Ho er nemnd i 1900-teljinga i Fløgstad, Sauda, Rogaland, NOR.

Bertha gifta seg med Ole P. Fløgstad den 19. nov 1883 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

28. Rasmus Rasmusson Viland d. e. son av Rasmus Rasmusson Viland og Anna Sofie Torbjørnsdotter, vart fødd den 9. mar 1837 i Viland, Vikedal, Rogaland, NOR, vart døypt den 26. mar 1837 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR, døydde den 28. aug 1891 i Viland, Vikedal, Rogaland, NOR, 54 år gamal, og vart gravlagd den 5. sep 1891 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Gift Tømmermand Rasmus Rasmusson Viland døydde 28. august og vart gravlagd 5. september 1891.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1865-teljinga i Viland, Vikedal, Rogaland, NOR.

Rasmus Rasmusson gifta seg med Thordis Osmundsdotter den 7. sep 1861 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Serine Rasmusdotter vart fødd den 10. sep 1861 i Viland, Vikedal, Rogaland, NOR og vart døypt den 20. okt 1861 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

         ii.  Rasmus Rasmusson Viland vart fødd den 30. mar 1863 i Viland, Vikedal, Rogaland, NOR og vart døypt den 24. mai 1863 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

        iii.  Osmund Rasmusson Viland vart fødd den 1. jun 1866 i Viland, Vikedal, Rogaland, NOR og vart døypt den 1. jul 1866 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

         iv.  Torbjørn Rasmusson Viland vart fødd den 29. mai 1871 i Viland, Vikedal, Rogaland, NOR og vart døypt den 2. jul 1871 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

          v.  Anne Sofie Rasmusdotter vart fødd den 31. jan 1873 i Viland, Vikedal, Rogaland, NOR og vart døypt den 16. mar 1873 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Anne var Serine Imsland.

         vi.  Johanna Kristine Rasmusdotter vart fødd den 23. mai 1877 i Viland, Vikedal, Rogaland, NOR og vart døypt den 24. jun 1877 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Johanna var Kristine G.

        vii.  Inger Kirstine Rasmusdotter vart fødd den 7. sep 1879 i Viland, Vikedal, Rogaland, NOR og vart døypt den 26. okt 1879 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

14     viii.  Ivar Andreas Rasmusson Viland. Ivar gifta seg med Anna Matilde Skigelstrand, dotter av Jørgen Skigelstrand og Brønla Hansdotter, i 1918 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.


29. Thordis Osmundsdotter, dotter av Osmund Andersson Ihle og Siri Johannesdotter, vart fødd den 11. jun 1838 i Ile, Vikedal, Rogaland, NOR, vart døypt den 17. jun 1838 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR og døydde i Viland, Vikedal, Rogaland, NOR,. Eit anna namn for Thordis var Tordis.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1865-teljinga i Viland, Vikedal, Rogaland, NOR.

• Ho er nemnd i 1900-teljinga i Viland, Vikedal, Rogaland, NOR.

Thordis gifta seg med Rasmus Rasmusson Viland d. e. den 7. sep 1861 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

30. Jørgen Skigelstrand, son av Jørgen J. Torstveit og Anna Marta Helgesdotter, vart fødd den 8. aug 1860 i Torstveit, Vats, Rogaland, NOR, vart døypt den 26. aug 1860 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR og døydde i Skikelstrand, Vikedal, Rogaland, NOR,.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1865-teljinga i Torstveit, Vats, Rogaland, NOR.

• Han er nemnd i 1900-teljinga i Skikelstrand, Vikedal, Rogaland, NOR.

Jørgen gifta seg med Brønla Hansdotter den 26. sep 1884 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Helge Olaf Skigelstrand vart fødd den 27. jun 1886 i Skikelstrand, Vikedal, Rogaland, NOR og vart døypt den 1. aug 1886 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

         ii.  Jørgen Henrik Magnus Skigelstrand vart fødd den 13. mar 1889 i Skikelstrand, Vikedal, Rogaland, NOR og vart døypt den 14. apr 1889 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

        iii.  Marie Skigelstrand vart fødd den 26. mai 1891 i Skikelstrand, Vikedal, Rogaland, NOR og vart døypt den 5. jul 1891 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

15       iv.  Anna Matilde Skigelstrand. Anna gifta seg med Ivar Andreas Rasmusson Viland, son av Rasmus Rasmusson Viland d. e. og Thordis Osmundsdotter, i 1918 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

          v.  Ragna Jørgensdotter vart fødd den 20. mai 1900 i Skikelstrand, Vikedal, Rogaland, NOR, døydde den 29. mai 1900 i Skikelstrand, Vikedal, Rogaland, NOR, og vart gravlagd den 3. jun 1900 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.


31. Brønla Hansdotter, dotter av Hans Helgeson Skikelstrand og Margrete Olsdotter, vart fødd den 1. okt 1861 i Skikelstrand, Vikedal, Rogaland, NOR, vart døypt den 20. okt 1861 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR og døydde i Skikelstrand, Vikedal, Rogaland, NOR,. Eit anna namn for Brønla var Brønela.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1865-teljinga i Skikelstrand, Vikedal, Rogaland, NOR.

• Ho er nemnd i 1900-teljinga i Skikelstrand, Vikedal, Rogaland, NOR.

Brønla gifta seg med Jørgen Skigelstrand den 26. sep 1884 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

Sjette generasjon (Tipptippoldeforeldre)

horizontal rule


32. Nils Hansson Njærheim, son av Hans Olson Njærheim og Berta Nilsdotter, vart fødd i 1790 i Njærheim, Nærbø, Rogaland, NOR, vart døypt den 10. mar 1790 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde den 14. feb 1849 i Njærheim, Nærbø, Rogaland, NOR, 59 år gamal.

Generelle notat: Nils Hansson Njærheim vart gift med Olina Rasmusdotter Njærheim og dei fekk 8 barn.
Nils kjøpte 6 spann av faren i 1830 for 30 dalar og halv folge. Nils bygsla og 12 spann kyrkjegods av presten Kastrup i 1822. I 1836 selde han dei 6 spann til losoldermann Gabriel Monsson i Tananger for 42 dalar, som han så bygsla att.
Ved skiftet etter Anna Malena Monsdotter i 1855 vart 6 spann + 12 spann i Njærheim utlagt til sonen Mons Monsson.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1801-teljinga i Njærheim, Nærbø, Rogaland, NOR.

Nils Hansson gifta seg med Olina Rasmusdotter den 16. nov 1817 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Berta Maria Nilsdotter vart fødd den 22. des 1817 i Njærheim, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde den 10. okt 1880 i Salte store, Klepp, Rogaland, NOR 62 år gamal.

         ii.  Herborg Nilsdotter vart fødd den 24. des 1819 i Njærheim, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde den 5. jul 1887 i Salte store, Klepp, Rogaland, NOR 67 år gamal. Herborg gifta seg med Gabriel Gitleson den 29. nov 1864 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

        iii.  Berta Nilsdotter vart fødd den 15. jan 1822 i Njærheim, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde i Vigre, Nærbø, Rogaland, NOR.

16       iv.  Hans Nilsson Njærheim. Hans gifta seg med Ingeborg Jonsdotter, dotter av Jon Olson Njærheim d. y. og Anna Olsdotter, den 5. nov 1856 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR. Hans gifta seg så med Maria Nilsdotter, dotter av Nils Eivindson Sør-Reime d. y. og Kirsten Olina Pedersdotter, den 9. nov 1868 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

          v.  Rakel Nilsdotter vart fødd den 17. apr 1829 i Njærheim, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde i Høyland, Nærbø, Rogaland, NOR.

         vi.  Malena Nilsdotter vart fødd den 27. mar 1833 i Njærheim, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde den 5. feb 1834 i Njærheim, Nærbø, Rogaland, NOR.

        vii.  Nils Nilsson Reime vart fødd den 28. des 1834 i Njærheim, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde i Reime, Nærbø, Rogaland, NOR.


33. Olina Rasmusdotter, dotter av Rasmus Gitleson Nærem og Herborg Rasmusdotter, vart fødd i 1791 i Njærheim, Nærbø, Rogaland, NOR, vart døypt den 9. jan 1791 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde den 28. nov 1863 i Njærheim, Nærbø, Rogaland, NOR, 72 år gamal. Eit anna namn for Olina var Oline.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Njærheim, Nærbø, Rogaland, NOR.

Olina gifta seg med Nils Hansson Njærheim den 16. nov 1817 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

34. Jon Olson Njærheim d. y. son av Ole Larsson og Ingeborg Larsdotter, vart fødd i 1789 i Høyland, Nærbø, Rogaland, NOR, vart døypt den 21. jun 1789 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde den 23. nov 1878 i Njærheim, Nærbø, Rogaland, NOR, 89 år gamal. Eit anna namn for Jon Olson var John.

Generelle notat: Jon Olson Høyland var gift med Anna Olsdotter Bjorland og dei er nemnde med fem barn. Jon var husmann på Holen under Bjorland frå 1820. I 1835 bytta han med Maurits Nilsson Njærheim og flytta dit. Tre av barna var fødd på Holen.
Jon bygsla dei 15 spann kyrkjegods i Njærheim etter Maurits, og i 1867 kjøpte sonen Ola Jonson bruket.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1801-teljinga i Njærheim, Nærbø, Rogaland, NOR.

• Han er nemnd i 1865-teljinga i Njærheim, Nærbø, Rogaland, NOR.

Jon Olson gifta seg med Anna Olsdotter den 4. apr 1820 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Ole Johannes Jonson vart fødd den 25. feb 1821 i Bjorland, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde i Sandnes, Høyland, Rogaland, NOR.

17       ii.  Ingeborg Jonsdotter. Ingeborg gifta seg med Hans Nilsson Njærheim, son av Nils Hansson Njærheim og Olina Rasmusdotter, den 5. nov 1856 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

        iii.  Ingeborg Tobia Jonsdotter vart fødd den 30. apr 1826 i Bjorland, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde den 15. aug 1906 i Vigre, Nærbø, Rogaland, NOR 80 år gamal. Ingeborg fekk eit barnEkteskapsstatus: ugift.

         iv.  Ole Jonson vart fødd den 2. sep 1829 i Bjorland, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde den 19. okt 1912 i Njærheim, Nærbø, Rogaland, NOR 83 år gamal.

          v.  Jonas Jonson vart fødd den 24. apr 1831 i Bjorland, Nærbø, Rogaland, NOR.


35. Anna Olsdotter, dotter av Ole Monsson og Ingeborg Torsteinsdotter, vart fødd i 1797 i Bjorland, Nærbø, Rogaland, NOR, vart døypt den 14. apr 1797 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde den 16. nov 1880 i Njærheim, Nærbø, Rogaland, NOR, 83 år gamal. Eit anna namn for Anna var Anne.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Bjorland, Nærbø, Rogaland, NOR.

• Ho er nemnd i 1865-teljinga i Njærheim, Nærbø, Rogaland, NOR.

Anna gifta seg med Jon Olson Njærheim d. y. den 4. apr 1820 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

36. Thore Svendson Rimestad, son av Svend Olson Rimestad og Malene Nilsdotter, vart fødd i 1800 i Rimestad, Nærbø, Rogaland, NOR, vart døypt den 31. okt 1800 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR, døydde den 3. jul 1861 i Rimestad, Nærbø, Rogaland, NOR, 61 år gamal, og vart gravlagd den 11. jul 1861 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Thore Svendson var Tore.

Generelle notat: Tore Svenson Rimestad var gift med Berta Kirstine Taraldsdotter Torland og dei fekk 9 barn.
Tore kjøpte dei 6 3/8 spann i Rimestad av faren i 1822 for 60 spesidalar + folge.

Thore Svendson gifta seg med Berte Kirstine Taraldsdotter den 7. nov 1822 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Kirsten Malena Toresdotter vart fødd den 14. aug 1823 i Rimestad, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde i Njærheim, Nærbø, Rogaland, NOR.

         ii.  Ingeborg Berte Toresdotter vart fødd i 1825 i Rimestad, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde i Rimestad, Nærbø, Rogaland, NOR.

        iii.  Sven Toreson vart fødd den 15. des 1826 i Rimestad, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde den 16. feb 1857 i Rimestad, Nærbø, Rogaland, NOR 30 år gamal.

         iv.  Tarald Toreson vart fødd den 28. jul 1831 i Rimestad, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde i Stavanger, Rogaland, NOR.

18        v.  Tønnes Toreson Rimestad. Tønnes gifta seg med Ingebor Maria Olsdotter, dotter av Ole Olson Rosland og Ingeborg Gabrielsdotter, den 22. mai 1866 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

         vi.  Kristian Toreson vart fødd den 5. mar 1837 i Rimestad, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde den 2. des 1862 i Rimestad, Nærbø, Rogaland, NOR 25 år gamal.

        vii.  Elen Helena Toresdotter vart fødd den 18. mai 1840 i Rimestad, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde i Høyland, Nærbø, Rogaland, NOR.

       viii.  Anne Kirstine Toresdotter vart fødd den 4. apr 1843 i Rimestad, Nærbø, Rogaland, NOR, vart døypt den 13. apr 1843 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR, døydde den 11. aug 1843 i Rimestad, Nærbø, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 17. sep 1843 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

         ix.  Jonas Toreson vart fødd den 28. jun 1845 i Rimestad, Nærbø, Rogaland, NOR, vart døypt den 6. jul 1845 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde i USA,.


37. Berte Kirstine Taraldsdotter, dotter av Tarald Taraldson Torland d. e. og Ingeborg Ellingsdotter, vart fødd i 1799 i Torland, Nærbø, Rogaland, NOR, vart døypt den 4. aug 1799 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR, døydde den 7. nov 1862 i Rimestad, Nærbø, Rogaland, NOR, 63 år gamal, og vart gravlagd den 15. nov 1862 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR. Andre namn for Berte Kirstine var Berthe Kistine og Birthe Kirstine.

Berte Kirstine gifta seg med Thore Svendson Rimestad den 7. nov 1822 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

38. Ole Olson Rosland, son av Ole Anbjørnson Ree og Karen Sofie Larsdotter, vart fødd i 1808 i Ree, Time, Rogaland, NOR, vart døypt den 4. des 1808 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR og døydde den 5. feb 1887 i Rosland, Klepp, Rogaland, NOR, 79 år gamal.

Generelle notat: Ola Olson Re vart gift med Ingeborg Gabrielsdotter Rosland og dei hadde seks barn.
Ola fekk skøyte på halve bruket til verfaren 17. november 1837 og er ført til 1868.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1865-teljinga i Rosland, Klepp, Rogaland, NOR.

Ole Olson gifta seg med Ingeborg Gabrielsdotter den 22. mar 1835 i Orre kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Ole Olson Rosland vart fødd den 18. jan 1836 i Rosland, Klepp, Rogaland, NOR, vart døypt den 31. jan 1836 i Orre kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR og døydde den 13. jun 1914 i Rosland, Klepp, Rogaland, NOR, 78 år gamal. Ole gifta seg med Sara Pedersdotter den 23. mai 1869 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

         ii.  Kirstine Olsdotter vart fødd den 21. mai 1838 i Rosland, Klepp, Rogaland, NOR, vart døypt den 4. jun 1838 i Orre kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i Horpestad øvre, Klepp, Rogaland, NOR,.

        iii.  Karen Sophie Olsdotter vart fødd den 2. sep 1840 i Rosland, Klepp, Rogaland, NOR, vart døypt den 13. sep 1840 i Orre kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i Rosland, Klepp, Rogaland, NOR,. Karen gifta seg med ukjend den 29. mar 1871 i Orre kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

19       iv.  Ingebor Maria Olsdotter. Ingebor gifta seg med Tønnes Toreson Rimestad, son av Thore Svendson Rimestad og Berte Kirstine Taraldsdotter, den 22. mai 1866 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

          v.  Ane Elisabeth Olsdotter vart fødd den 9. sep 1845 i Rosland, Klepp, Rogaland, NOR og vart døypt den 28. sep 1845 i Orre kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

         vi.  Ingeborg Olsdotter vart fødd den 21. jun 1848 i Rosland, Klepp, Rogaland, NOR og vart døypt den 2. jul 1848 i Orre kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.


39. Ingeborg Gabrielsdotter, dotter av Gabriel Bårdson Rosland og Kirsti Andersdotter, vart fødd i 1809 i Tjøtta, Klepp, Rogaland, NOR, vart døypt den 15. jan 1809 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR, døydde den 22. jun 1848 i Rosland, Klepp, Rogaland, NOR, 39 år gamal, og vart gravlagd den 2. jul 1848 i Orre kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

Ingeborg gifta seg med Ole Olson Rosland den 22. mar 1835 i Orre kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

40. Tobias Tørreson Kvia, son av Tørres Jesperson Kvia og Talette Kristine Torgersdotter, vart fødd den 17. feb 1821 i Nese, Gjesdal, Rogaland, NOR, vart døypt den 10. mar 1821 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR, døydde den 17. des 1893 i Kvia, Nærbø, Rogaland, NOR, 72 år gamal, og vart gravlagd den 24. des 1893 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR. Dødsårsak: Lungebetændelse?.

Generelle notat: Tobias Tøresson Kvia var gift med Karen Gurina Karlsdotter Haukamork og dei fekk 6 barn.
Tobias kjøpte 12 spann av faren i Kvia i 1846 for 600 spesidalar. Tobias var truleg den første som rådde seg frukthage i Nærbø. Kan henda står ennå aplar på Kvia som han planta.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1865-teljinga i Kvia, Nærbø, Rogaland, NOR.

Tobias Tørreson gifta seg med Karen Gurine Karlsdotter den 3. apr 1845 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Thaletta Christina Tobiasdotter vart fødd den 20. mar 1846 i Kvia, Nærbø, Rogaland, NOR, vart døypt den 5. apr 1846 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde den 3. aug 1877 i Kvia, Nærbø, Rogaland, NOR, 31 år gamal.

         ii.  Tørris Tobiasson Kvia vart fødd den 16. jul 1848 i Kvia, Nærbø, Rogaland, NOR, vart døypt den 13. aug 1848 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR, døydde den 4. jun 1891 i Kvia, Nærbø, Rogaland, NOR, 42 år gamal, og vart gravlagd den 11. jun 1891 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR. Tørris gifta seg med Margrete Tønnesdotter, dotter av Tønnes Tollakson og Berta Hansdotter, den 3. sep 1879 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

        iii.  Karl Tobiasson Kvia vart fødd den 25. nov 1851 i Kvia, Nærbø, Rogaland, NOR, vart døypt den 14. des 1851 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR, døydde den 19. feb 1889 i Kvia, Nærbø, Rogaland, NOR, 37 år gamal, og vart gravlagd den 25. feb 1889 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Karl var Carl.

20       iv.  Jens Tobias Kvia. Jens gifta seg med Hanne Ellingsdotter den 3. apr 1883 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR. Jens gifta seg så med Marie Toresdotter, dotter av Tore Våland og Maren Elisabet Ommundsdotter, den 8. nov 1886 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

          v.  Guri Tobiasdotter vart fødd den 1. des 1858 i Kvia, Nærbø, Rogaland, NOR, døydde den 30. jun 1889 i Kvia, Nærbø, Rogaland, NOR 30 år gamal, og vart gravlagd den 5. jul 1889 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

         vi.  Kornelius Tobiasson Njærheim vart fødd den 6. jun 1864 i Kvia, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde i Njærheim, Nærbø, Rogaland, NOR.


41. Karen Gurine Karlsdotter, dotter av Carl Simonson Haukamork og Guri Olsdotter, vart fødd den 26. jun 1825 i Haukamork, Gjesdal, Rogaland, NOR, døydde den 2. mar 1894 i Kvia, Nærbø, Rogaland, NOR 68 år gamal, og vart gravlagd den 8. mar 1894 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR. Dødsårsak: Tæring.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1865-teljinga i Kvia, Nærbø, Rogaland, NOR.

Karen Gurine gifta seg med Tobias Tørreson Kvia den 3. apr 1845 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

42. Tore Våland, son av Gjermund Toreson Våland og Ane Birte Toresdotter, vart fødd den 7. mai 1823 i Våland, Nærbø, Rogaland, NOR, døydde den 16. jul 1905 i Våland, Nærbø, Rogaland, NOR 82 år gamal, og vart gravlagd den 20. jul 1905 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR. Dødsårsak: Slag?. Eit anna namn for Tore var Thore.

Generelle notat: Tore Gjermundson Våland var gift med Maren Elisabet Omundsdotter Øvre Haugland og dei hadde 7 barn.
Tore og broren Tønnes fekk kongeskøyte på 6 spann i Våland i 1858 for 700 spesidalar. Eit engstykke var unnateke i kjøpet. Om det heiter det i skøytet: "Det paaligger kjøperne, som hidtil, at have tilsyn med de præstegaarden tilhørende engstykker, Næsjene ved Vaaland, samt at være behjelpelig med at slaa, bjerge, samt om vinteren med at hjemkjøre til præstegaarden det paa engstykkerne faldende hø..". Samstundes fekk dei skøyte av faren på dei 6/31 spann som han hadde kjøpt av Tønnes Hansson i 1856, for 10 spesidalar. Det står ingen ting om folge, men det er vel ein sjølvsagd ting. Dei nemnde enslåttene, Næsjene, kjøpte Tore i 1889.
Garden vart skift likt mellom Tore og Tønnes. Tore sin part var bruk nr. 1 av skyld 1 ort 4 skilling eller 2 mark 09 øre.

Tore gifta seg med Maren Elisabet Ommundsdotter den 9. jun 1864 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

21        i.  Marie Toresdotter. Marie gifta seg med Jens Tobias Kvia, son av Tobias Tørreson Kvia og Karen Gurine Karlsdotter, den 8. nov 1886 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.


43. Maren Elisabet Ommundsdotter, dotter av Omund Helgeson Haugland og Marta Olsdotter, vart fødd den 9. aug 1836 i Haugland øvre, Time, Rogaland, NOR, døydde den 15. nov 1915 i Våland, Nærbø, Rogaland, NOR 79 år gamal, og vart gravlagd den 20. nov 1915 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR. Dødsårsak: Lungebetændelse.

Maren Elisabet gifta seg med Tore Våland den 9. jun 1864 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

44. Simon Svendson Motland, son av Svend Svendson Garborg d. e. og Randve Simonsdotter, vart fødd i 1809 i Garborg, Time, Rogaland, NOR, vart døypt den 27. aug 1809 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR, døydde den 18. feb 1900 i Motland, Nærbø, Rogaland, NOR, 91 år gamal, og vart gravlagd den 27. feb 1900 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR. Dødsårsak: Alderdom.

Generelle notat: Simon Svenson Garborg var gift med Anna Svensdotter Risa og dei fekk 7 barn.
Simon kjøpte 12 spann i Motland av Tollak Olson i 1835 for 400 dalar. Simon var smed, og det var han som bygde smia som Rogalands Folkemuseum har teke over på Motland.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1865-teljinga i Motland, Nærbø, Rogaland, NOR.

Simon Svendson gifta seg med Anna Svendsdotter den 25. mai 1834 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Jorina Simonsdotter vart fødd den 30. jul 1835 i Motland, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde den 29. aug 1878 i Motland, Nærbø, Rogaland, NOR 43 år gamal.

         ii.  Rakel Simonsdotter vart fødd den 31. des 1838 i Motland, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde den 6. jan 1839 i Motland, Nærbø, Rogaland, NOR.

22      iii.  Svend Motland. Svend gifta seg med Elen Rasmusdotter d. e., dotter av Rasmus Djøseland og Judithe Tørresdotter, den 26. jun 1871 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR. Svend gifta seg så med Anna Talette Rasmusdotter, dotter av Rasmus Jonson Opstad og Guri Larsdotter, den 9. jun 1886 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         iv.  Simon Simonson vart fødd den 17. des 1849 i Motland, Nærbø, Rogaland, NOR, vart døypt den 13. jan 1850 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde den 26. jul 1873 i Motland, Nærbø, Rogaland, NOR, 23 år gamal.


45. Anna Svendsdotter, dotter av Svend Andersson Tjensvoll og Jorunn Ommundsdotter, vart fødd den 4. nov 1810 i Risa, Nærbø, Rogaland, NOR, døydde den 21. des 1900 i Motland, Nærbø, Rogaland, NOR 90 år gamal, og vart gravlagd den 29. des 1900 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR. Dødsårsak: Alderdom. Eit anna namn for Anna var Anne.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1865-teljinga i Motland, Nærbø, Rogaland, NOR.

Anna gifta seg med Simon Svendson Motland den 25. mai 1834 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

46. Rasmus Djøseland, son av Rasmus Rasmusson Bø og Eli Jakobsdotter, vart fødd den 27. des 1821 i Bø, Nærbø, Rogaland, NOR, døydde den 10. nov 1898 i Nærbø, Nærbø, Rogaland, NOR 76 år gamal, og vart gravlagd den 17. nov 1898 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Rasmus Rasmusson Skjeraberget var gift to gonger. Første kona var Judithe Kristine Tørresdotter Kvia. Med henne hadde han 3 barn. Andre kona var Rakel Andreasdotter Lode som han fekk 7 barn med.
Rasmus kjøpte Skjeraberget av faren i 1846 for 100 spesidalar + folge til foreldra. I 1848 fekk han eit statslån på 300 dalar. Bøndene var lite vane med å styra store pengesummar i dei dagar, og det var mang ein bondemann som lånte seg til fant. Pengane vart ofte brukte til andre ting enn det dei var meint å brukast til. Og så gjekk det gale. Renta og avdrag måtte svarast i rett tid, og innkoma var ofte lita og uviss. Det gjekk med bit og slit.
Dei fleste greidde det, somme greidde det til ei tid. Rasmus greidde det i 20 år. Då vart garden sett til tvangsauksjon, Omund Ellingson fekk tilslaget for 1.500 dalar.
Rasmus kjøpte så ein part i Djøseland, som og var busliten. Der greidde han det i 6 år, til 1889. Etterpå budde han på Nærbø stasjon og sleit seg fram som lausarbeidar på opptak og steinbrot kvar det fall seg. Han fekk banen sin då han ville bora opp eit mineskot som ikkje hadde "gje-e av". Då gjekk skotet, og ikkje lenge etter døydde han.

Rasmus gifta seg med Judithe Tørresdotter den 17. mar 1846 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

23        i.  Elen Rasmusdotter d. e.. Elen gifta seg med Svend Motland, son av Simon Svendson Motland og Anna Svendsdotter, den 26. jun 1871 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

Rasmus gifta seg så med Rakel Andreasdotter den 11. apr 1867 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Rasmus Bø vart fødd den 13. nov 1873 i Djøseland, Varhaug, Rogaland, NOR og døydde i 1964 i Pollestad, Klepp, Rogaland, NOR 91 år gamal. Rasmus gifta seg med Karen Pauline Pollestad den 9. aug 1897 i Orre kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

         ii.  Tobias Djøseland vart fødd den 19. jan 1877 i Djøseland, Varhaug, Rogaland, NOR, døydde den 15. nov 1905 i Nærbø, Nærbø, Rogaland, NOR 28 år gamal, og vart gravlagd den 21. nov 1905 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR. Dødsårsak: Tæring.

        iii.  Elen Djøseland vart fødd den 25. okt 1879 i Djøseland, Varhaug, Rogaland, NOR, døydde den 9. nov 1898 i Nærbø, Nærbø, Rogaland, NOR 19 år gamal, og vart gravlagd den 17. nov 1898 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR. Dødsårsak: Tæring.


47. Judithe Tørresdotter, dotter av Tørres Jesperson Kvia og Talette Kristine Torgersdotter, vart fødd den 10. aug 1825 i Nese, Gjesdal, Rogaland, NOR, vart døypt den 14. aug 1825 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR, døydde den 4. jul 1864 i Bø, Nærbø, Rogaland, NOR, 38 år gamal, og vart gravlagd den 12. jul 1864 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR. Dødsårsak: Tæring. Andre namn for Judithe var Juditha Christina og Judithe Kristine.

Judithe gifta seg med Rasmus Djøseland den 17. mar 1846 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

48. Nils Andersson Reinene, son av Anders Nilsson Reinene og Elina Pedersdotter, vart fødd den 14. sep 1819 i Hjelle, Eid, Sogn og Fjordane, vart døypt den 29. sep 1819 i Eid kyrkje, Eid, Sogn og Fjordane og døydde i Reinene, Eid, Sogn og Fjordane, NOR,.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1865-teljinga i Reinene, Eid, Sogn og Fjordane, NOR.

Nils Andersson gifta seg med Marta Rasmusdotter den 12. des 1840 i Eid kyrkje, Eid, Sogn og Fjordane.

Barn av dette paret var:

24        i.  Anders N. Kvien. Anders gifta seg med Lisebeth Olsdotter, dotter av Ole Ivarson Kvien og Samuline Samuelsdotter, cirka 1873 i Eid kyrkje, Eid, Sogn og Fjordane.

         ii.  Elias Nilsson vart fødd den 13. aug 1847 i Reinene, Eid, Sogn og Fjordane, NOR og vart døypt den 15. aug 1847 i Eid kyrkje, Eid, Sogn og Fjordane.

        iii.  John Andreas Nilsson vart fødd den 11. nov 1849 i Reinene, Eid, Sogn og Fjordane, NOR og vart døypt den 16. des 1849 i Eid kyrkje, Eid, Sogn og Fjordane.

         iv.  Rakel Nilsdotter vart fødd den 11. apr 1852 i Reinene, Eid, Sogn og Fjordane, NOR og vart døypt den 25. apr 1852 i Eid kyrkje, Eid, Sogn og Fjordane. Eit anna namn for Rakel var Rachel Kristine.

          v.  John Nilsson vart fødd den 5. des 1854 i Reinene, Eid, Sogn og Fjordane, NOR og vart døypt den 28. des 1854 i Eid kyrkje, Eid, Sogn og Fjordane. Eit anna namn for John var John Andreas.

         vi.  Johanne Nilsdotter vart fødd den 26. mai 1857 i Reinene, Eid, Sogn og Fjordane, NOR og vart døypt den 31. mai 1857 i Eid kyrkje, Eid, Sogn og Fjordane.

        vii.  Elsa Johanne Nilsdotter vart fødd den 21. des 1859 i Reinene, Eid, Sogn og Fjordane, NOR og vart døypt den 27. des 1859 i Eid kyrkje, Eid, Sogn og Fjordane.

       viii.  Johan Nilsson vart fødd den 8. mai 1862 i Reinene, Eid, Sogn og Fjordane, NOR og vart døypt den 8. jun 1862 i Eid kyrkje, Eid, Sogn og Fjordane. Eit anna namn for Johan var Johan Elias.


49. Marta Rasmusdotter, dotter av Rasmus Jonson Bjørlo og Johanna Kistine Rasmusdotter, vart fødd den 17. feb 1818 i Bjørlo, Eid, Sogn og Fjordane, NOR, vart døypt den 20. feb 1818 i Eid kyrkje, Eid, Sogn og Fjordane og døydde i Reinene, Eid, Sogn og Fjordane, NOR,. Andre namn for Marta var Marte og Marthe.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1865-teljinga i Reinene, Eid, Sogn og Fjordane, NOR.

Marta gifta seg med Nils Andersson Reinene den 12. des 1840 i Eid kyrkje, Eid, Sogn og Fjordane.

50. Ole Ivarson Kvien, son av Iver Olson Kvien og Elisabet Monsdotter, vart fødd den 6. aug 1819 i Heggen, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR, vart døypt den 22. aug 1819 i Hornindal kyrkje, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR og døydde i Kvien, Eid, Sogn og Fjordane, NOR,.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1865-teljinga i Kvien, Eid, Sogn og Fjordane, NOR.

Ole Ivarson gifta seg med Samuline Samuelsdotter den 25. jun 1843 i Eid kyrkje, Eid, Sogn og Fjordane.

Barn av dette paret var:

          i.  Iver Elias Olson vart fødd den 10. jul 1845 i Lødemel, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR og vart døypt den 27. jul 1845 i Eid kyrkje, Eid, Sogn og Fjordane.

         ii.  Samuel Olson vart fødd den 31. mar 1847 i Kvien, Eid, Sogn og Fjordane, NOR og vart døypt den 4. apr 1847 i Eid kyrkje, Eid, Sogn og Fjordane.

        iii.  Iver Olson vart fødd den 6. jun 1849 i Kvien, Eid, Sogn og Fjordane, NOR og vart døypt den 1. jul 1849 i Eid kyrkje, Eid, Sogn og Fjordane. Eit anna namn for Iver var Iver Samuel.

25       iv.  Lisebeth Olsdotter. Lisebeth gifta seg med Anders N. Kvien, son av Nils Andersson Reinene og Marta Rasmusdotter, cirka 1873 i Eid kyrkje, Eid, Sogn og Fjordane.

          v.  Ragnilde Olsdotter vart fødd den 10. nov 1857 i Kvien, Eid, Sogn og Fjordane, NOR og vart døypt den 22. nov 1857 i Eid kyrkje, Eid, Sogn og Fjordane.


51. Samuline Samuelsdotter, dotter av Samuel Samuelson Lødemel og Ragnhild Pedersdotter, vart fødd den 18. mar 1818 i Lødemel, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR, vart døypt den 29. mar 1818 i Hornindal kyrkje, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR og døydde i Kvien, Eid, Sogn og Fjordane, NOR,.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1865-teljinga i Kvien, Eid, Sogn og Fjordane, NOR.

• Ho er nemnd i 1900-teljinga i Kvien, Eid, Sogn og Fjordane, NOR.

Samuline gifta seg med Ole Ivarson Kvien den 25. jun 1843 i Eid kyrkje, Eid, Sogn og Fjordane.

52. Paul Paulson Fløgstad, son av Poul Olson Birkeland og Barbara Olsdotter, vart fødd i 1812 i Birkeland ytre, Sauda, Rogaland, NOR, vart døypt den 18. okt 1812 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR, døydde den 14. jan 1885 i Fløgstad, Sauda, Rogaland, NOR, 73 år gamal, og vart gravlagd den 22. jan 1885 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR. Andre namn for Paul Paulson var Poul og Pål.

Generelle notat: Pål Pålson Ytre Birkeland var gift i 1840 med Ingeborg Pedersdotter Espeland og same året som han gifta seg, kjøpte Pål garden på Fløgstad. Pål og Ingeborg Fløgstadhaugen fekk ti barn. Sju av desse vaks opp. Døtrene Gunne og Barbro og sonen Pål d.y. reiste til Amerika.
I 1843 selde Pål husmannsplassen Havnabakken for 10 spesidalar til sonen på plassen, Knut Njellson. Resten av garden delte han i 1867 mellom dei to sønene Pål d.e. og Per.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1865-teljinga i Fløgstad, Sauda, Rogaland, NOR.

• Jordfesta: 26.Apr 1885, Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

Paul Paulson gifta seg med Ingeborg Pedersdotter d. y. den 21. jun 1840 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

26        i.  Ole P. Fløgstad. Ole gifta seg med Bertha Knudsdotter, dotter av Knud Fløgstad og Anna Larsdotter, den 19. nov 1883 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.


53. Ingeborg Pedersdotter d. y. dotter av Peder Nilsson Espeland og Gonne Danielsdotter, vart fødd den 6. des 1820 i Espeland, Sauda, Rogaland, NOR, vart døypt den 31. des 1820 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR, døydde den 27. aug 1903 i Fløgstad, Sauda, Rogaland, NOR, 82 år gamal, og vart gravlagd den 5. sep 1903 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Då Ingeborg vert gravlagd er ho kalla Ingeborg Paulsdotter - men det skal vere Pedersdotter.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1865-teljinga i Fløgstad, Sauda, Rogaland, NOR.

• Ho er nemnd i 1900-teljinga i Fløgstad, Sauda, Rogaland, NOR.

• Jordfesta: 27.Sep 1903, Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

Ingeborg gifta seg med Paul Paulson Fløgstad den 21. jun 1840 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

54. Knud Fløgstad, son av Ole Olson Fløgstad d. e. og Ingrid Olsdotter, vart fødd den 10. okt 1817 i Fløgstad, Sauda, Rogaland, NOR, vart døypt den 5. nov 1817 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR, døydde den 31. aug 1902 i Fløgstad, Sauda, Rogaland, NOR, 84 år gamal, og vart gravlagd den 6. sep 1902 i Kvekargravstaden, Sauda, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Knud var Knudt.

Generelle notat: Ola Olson frå Bakka sat som husmann på Ytra Treå frå 1805 og utover. I 1859 vart det halde skyldsetjingsforretning på plassen og yngste son til Ola, Knut Olson, fekk kjøpa han.
Knut var fødd i 1817 og gifta seg i 1842 med Anna Larsdotter frå Åsen under Amdal som var fødd i 1817. Sommaren 1874 døydde den gamle folgemannen Ådne Skjerå, og året etter fekk Knut også kjøpa det stykket Ådne hadde brukt, slik at Skjerå og Ytra Treå vart slegne saman til eitt småbruk. I 1866 var det 2 mål åker og 4 mål eng på Skjerå og 3 mål åker og 4 1/3 mål eng på Ytra Treå. Knut sat i 1865 på Ytra Treå med 3 naut og 8 sauer og sådde 1 tønne havre og 1½ tønne poteter. Ti år seinare - han hadde då nett kjøpt Skjerå - sat han med 3 kyr, 1 kalv og 10 sauer og ein utsæd på 1/8 tønne bygg, 3/4 tønne havre og 2 tønner poteter.
Knut og Anna fekk ni born. Fire av desse døydde som små og vart gravlagde på kvekarkyrkjegarden. Begge dei to sønene som vaks opp, Ola og Lars, reiste til Amerika. Dei tre døtrene som vaks opp vart alle buande på Fløgstad. Lisbet vart gift med Daniel Tolleivsson på Øyrå og Berta med Ola Pålson på Haugen. Den yngste Ingeborg fødd 1861, vart gift med den eitt år eldre Syvert Knutsson frå Lindvong i Sand. Syvert var ein tur i Amerika, men då Knut døydde i 1902, fekk han skøyta på Skjerå og Ytra Treå for 1200 kroner og folga til vermora.
Knud Olsen Fløgstad døydde 31. august 1902 og vart gravlagd 6. september 1902.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1865-teljinga i Fløgstad, Sauda, Rogaland, NOR.

• Han er nemnd i 1900-teljinga på Skjerene og Træene i Fløgstad, Sauda, Rogaland, NOR.

Knud gifta seg med Anna Larsdotter den 29. okt 1842 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

27        i.  Bertha Knudsdotter. Bertha gifta seg med Ole P. Fløgstad, son av Paul Paulson Fløgstad og Ingeborg Pedersdotter d. y., den 19. nov 1883 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.


55. Anna Larsdotter, dotter av Lars Larsson Amdal og Lisabet Nilsdotter, vart fødd den 6. aug 1817 i Amdal, Sauda, Rogaland, NOR, vart døypt den 10. aug 1817 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR, døydde den 16. okt 1906 i Fløgstad, Sauda, Rogaland, NOR, 89 år gamal, og vart gravlagd den 20. okt 1906 i Kvekargravstaden, Sauda, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1865-teljinga i Fløgstad, Sauda, Rogaland, NOR.

• Ho er nemnd i 1900-teljinga på Skjerene og Træene i Fløgstad, Sauda, Rogaland, NOR.

Anna gifta seg med Knud Fløgstad den 29. okt 1842 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

56. Rasmus Rasmusson Viland, son av Rasmus Rasmusson Viland d. y. og Kari Sakariasdotter, vart fødd i 1810 i Viland, Vikedal, Rogaland, NOR, vart døypt den 20. apr 1810 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR, døydde den 26. feb 1867 i Viland, Vikedal, Rogaland, NOR, 57 år gamal, og vart gravlagd den 5. mai 1867 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Gaardbruger Rasmus Rasmusson Viland døydde 26. februar og vart gravlagd 5. mai 1867, 57 år gamal.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1865-teljinga i Viland, Vikedal, Rogaland, NOR.

Rasmus Rasmusson gifta seg med Anna Sofie Torbjørnsdotter den 24. jun 1835 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

28        i.  Rasmus Rasmusson Viland d. e.. Rasmus gifta seg med Thordis Osmundsdotter, dotter av Osmund Andersson Ihle og Siri Johannesdotter, den 7. sep 1861 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

         ii.  Torbjørn Rasmusson Viland vart fødd den 14. des 1839 i Viland, Vikedal, Rogaland, NOR, vart døypt den 25. des 1839 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR og døydde i nov 1870, 30 år gamal. Eit anna namn for Torbjørn var Thorbjørn.

        iii.  Gudmund Rasmusson vart fødd den 12. apr 1842 i Viland, Vikedal, Rogaland, NOR og vart døypt den 6. mai 1842 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

         iv.  Kari Rasmusdotter vart fødd den 20. sep 1844 i Viland, Vikedal, Rogaland, NOR og vart døypt den 27. okt 1844 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

          v.  Kirsti Rasmusdotter vart fødd den 27. jul 1847 i Viland, Vikedal, Rogaland, NOR og vart døypt den 15. aug 1847 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. Andre namn for Kirsti var Kjæstine og Martha Kirstine.

         vi.  Helge Rasmusson vart fødd den 7. jul 1851 i Viland, Vikedal, Rogaland, NOR og vart døypt den 3. aug 1851 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Helge var Helje.

        vii.  Anna Martha Rasmusdotter vart fødd i 1854 i Viland, Vikedal, Rogaland, NOR, vart døypt den 13. apr 1854 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR, døydde den 25. nov 1892 i Viland, Vikedal, Rogaland, NOR, 38 år gamal, og vart gravlagd den 3. des 1892 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

       viii.  Elisabet Rasmusdotter vart fødd i 1856 i Viland, Vikedal, Rogaland, NOR og vart døypt den 9. nov 1856 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. Andre namn for Elisabet var Lespet og Lisbeth.

         ix.  Sofie Rasmusdotter vart fødd i 1859 i Viland, Vikedal, Rogaland, NOR og vart døypt den 24. apr 1859 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. Andre namn for Sofie var Anna Sophia og Soffie.

          x.  Rasmus Rasmusson Viland d. y. vart fødd i 1861 i Viland, Vikedal, Rogaland, NOR, vart døypt den 10. nov 1861 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR, døydde den 22. mar 1885 i Viland, Vikedal, Rogaland, NOR, 24 år gamal, og vart gravlagd den 31. mar 1885 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.


57. Anna Sofie Torbjørnsdotter, dotter av Torbjørn Helgeson Apeland og Johanne Kirstina Jakobsdotter, vart fødd i 1816 i Andetjøn, Sandeid, Rogaland, NOR, vart døypt den 10. okt 1816 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR og døydde i Viland, Vikedal, Rogaland, NOR,. Andre namn for Anna Sofie var Anna Sophie og Sofie.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho vart konfirmert i 1831 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR.

• Ho er nemnd i 1865-teljinga i Viland, Vikedal, Rogaland, NOR.

• Ho er nemnd i 1900-teljinga i Viland, Vikedal, Rogaland, NOR.

Anna Sofie gifta seg med Rasmus Rasmusson Viland den 24. jun 1835 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR.

58. Osmund Andersson Ihle, son av Anders Osmundson Ihle og Kristi Gunnarsdotter, vart fødd i 1814 i Ile, Vikedal, Rogaland, NOR, vart døypt den 20. feb 1814 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR, døydde den 18. aug 1852 i Ile, Vikedal, Rogaland, NOR, 38 år gamal, og vart gravlagd den 24. aug 1852 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

Osmund Andersson gifta seg med Siri Johannesdotter den 2. jul 1835 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Anders Osmundson Ihle vart fødd den 2. nov 1836 i Ile, Vikedal, Rogaland, NOR, vart døypt den 2. des 1836 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR og døydde i Ile, Vikedal, Rogaland, NOR,.

29       ii.  Thordis Osmundsdotter. Thordis gifta seg med Rasmus Rasmusson Viland d. e., son av Rasmus Rasmusson Viland og Anna Sofie Torbjørnsdotter, den 7. sep 1861 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

        iii.  Kristi Osmundsdotter vart fødd den 11. mar 1840 i Ile, Vikedal, Rogaland, NOR og vart døypt den 17. mar 1840 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Kristi var Christie.

         iv.  Johannes Osmundson Ihle vart fødd den 8. apr 1842 i Ile, Vikedal, Rogaland, NOR, vart døypt den 6. mai 1842 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR og døydde før 1900 i Ile, Vikedal, Rogaland, NOR,. Johannes gifta seg med Liva Helgesdotter, dotter av Helge Sjurson Torstveit og Liva Torgersdotter, den 23. okt 1877 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

          v.  Osmund Osmundson vart fødd den 23. mar 1844 i Ile, Vikedal, Rogaland, NOR og vart døypt den 7. apr 1844 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

         vi.  Siri Osmundsdotter vart fødd den 10. des 1846 i Ile, Vikedal, Rogaland, NOR, vart døypt den 25. des 1846 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR og døydde i Viland, Vikedal, Rogaland, NOR,. Siri gifta seg med Osmund Toreson Vik, son av Thor Osmundson Aarak og Mari Torkelsdotter, den 9. apr 1886 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

        vii.  Ivar Osmundson Ihle vart fødd den 30. jun 1850 i Ile, Vikedal, Rogaland, NOR, vart døypt den 14. jul 1850 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR og døydde i Dommersnes øvre, Vikebygd, Hordaland, NOR,. Eit anna namn for Ivar var Iver. Ivar gifta seg med Jensine Toresdotter den 24. okt 1884 i Stord kyrkje, Stord, Hordaland, NOR.

       viii.  Anna Osmundsdotter vart fødd den 29. apr 1852 i Ile, Vikedal, Rogaland, NOR og vart døypt den 23. mai 1852 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.


59. Siri Johannesdotter, dotter av Johannes Jonson Håland og Thordis Ivarsdotter, vart fødd i 1816 i Håland nordre, Sandeid, Rogaland, NOR, vart døypt den 16. jun 1816 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR, døydde den 30. nov 1903 i Ile, Vikedal, Rogaland, NOR, 87 år gamal, og vart gravlagd den 8. des 1903 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Siri var Sigrid.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1865-teljinga i Ile, Vikedal, Rogaland, NOR.

• Ho er nemnd i 1900-teljinga i Ile, Vikedal, Rogaland, NOR.

Siri gifta seg med Osmund Andersson Ihle den 2. jul 1835 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR.

60. Jørgen J. Torstveit, son av Jørgen Levardson Tronsvold og Susanne Osmundsdotter, vart fødd den 15. sep 1835 i Helgevoll nedre, Sandeid, Rogaland, NOR, vart døypt den 20. sep 1835 i Helgevoll nedre, Sandeid, Rogaland, NOR, døydde den 29. aug 1921 i Torstveit, Vats, Rogaland, NOR, 85 år gamal, og vart gravlagd den 2. sep 1921 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR. Dødsårsak: Kræft.

Generelle notat: Jørgen Jørgenson Helgevold vart gift med Anne Marte Helgesdotter og dei hadde sønene Helge Torstveit og Jørgen Skigelstrand.
Jørgen kjøpte bruk 2 på Torstveit av Sjur Helgeson med verge for 450 spesidalar i 1857. I 1865 hadde dei hest, 7 naut, 30 sauer og 4 geiter. Dei sådde 4 tønner korn og 4 tønner poteter. Ti år seinare er det omlag det same - dei hadde då 16 geiter, 6 kyr og 29 sauer. Dei sådde 4 tønner havre og 3½ tønne poteter. I 1900 var dei føderådsfolk.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1865-teljinga i Torstveit, Vats, Rogaland, NOR.

Jørgen J. gifta seg med Anna Marta Helgesdotter den 10. mai 1856 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

30        i.  Jørgen Skigelstrand. Jørgen gifta seg med Brønla Hansdotter, dotter av Hans Helgeson Skikelstrand og Margrete Olsdotter, den 26. sep 1884 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.


61. Anna Marta Helgesdotter, dotter av Helge Sjurson Torstveit og Liva Torgersdotter, vart fødd den 8. aug 1821 i Torstveit, Vats, Rogaland, NOR, vart døypt den 10. aug 1821 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR, døydde den 17. nov 1908 i Torstveit, Vats, Rogaland, NOR, 87 år gamal, og vart gravlagd den 24. nov 1908 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR. Dødsårsak: Alderdomssvaghet. Andre namn for Anna Marta var Anne Marte og Anne Marthe.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1865-teljinga i Torstveit, Vats, Rogaland, NOR.

• Jordfesta: 9.Mai 1909, Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR.

Anna Marta gifta seg med Jørgen J. Torstveit den 10. mai 1856 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR.

62. Hans Helgeson Skikelstrand, son av Helge Hansson Skikelstrand og Marta Olsdotter, vart fødd den 30. nov 1824 i Skikelstrand, Vikedal, Rogaland, NOR, vart døypt den 12. des 1824 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR og døydde i Skikelstrand, Vikedal, Rogaland, NOR,.

Generelle notat: Ungkar og Gaardbruger Hans Helgeson Skigelstrand vart vigd 4. juli med Pigen Margrethe Olsdotter Skigelstrand (dei var syskenbarn, mødrene deira var søstre).
Folgeenke Margrete Olsdotter Skikelstrand døydde 13. juni og vart gravlagd 20. juni 1905. Men så er Folgemand Hans Skikelstrand ført opp som mann, og eg kan ikkje finne han ført som gravlagd i tida 1900-1905.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1865-teljinga i Skikelstrand, Vikedal, Rogaland, NOR.

• Han er nemnd i 1900-teljinga i Skikelstrand, Vikedal, Rogaland, NOR.

Hans Helgeson gifta seg med Margrete Olsdotter den 4. jul 1857 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Helge Hansson vart fødd den 12. apr 1858 i Skikelstrand, Vikedal, Rogaland, NOR og vart døypt den 13. mai 1858 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

31       ii.  Brønla Hansdotter. Brønla gifta seg med Jørgen Skigelstrand, son av Jørgen J. Torstveit og Anna Marta Helgesdotter, den 26. sep 1884 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.


63. Margrete Olsdotter, dotter av Ole Mikkelson Skikelstrand og Brønla Olsdotter, vart fødd den 15. apr 1820 i Skikelstrand, Vikedal, Rogaland, NOR, vart døypt den 16. apr 1820 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR, døydde den 13. jun 1905 i Skikelstrand, Vikedal, Rogaland, NOR, 85 år gamal, og vart gravlagd den 20. jun 1905 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. Andre namn for Margrete var Margretha og Margrethe.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1865-teljinga i Skikelstrand, Vikedal, Rogaland, NOR.

• Ho er nemnd i 1900-teljinga i Skikelstrand, Vikedal, Rogaland, NOR.

Margrete gifta seg med Hans Helgeson Skikelstrand den 4. jul 1857 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

Sjuande generasjon (3x tippoldeforeldre)

horizontal rule


64. Hans Olson Njærheim, son av Ole Hansson Njærheim og Berit Nilsdotter, vart fødd i 1767 i Njærheim, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde den 7. aug 1835 i Njærheim, Nærbø, Rogaland, NOR 68 år gamal.

Generelle notat: Hans Olson Njærheim var gift to gonger. Første kona var Anna Tollaksdotter frå Salte i Klepp. Med henne hadde Hans sonen Ola og dottera Taletta.
Andre kona var Berta Nilsdotter frå Skjæveland i Høyland, og med henne hadde han tre søner.
Hans kjøpte 12 spann i Njærheim av mora og halvsystera, Elen Olina, i 1786 for 24 riksdalar og bygsla 24 spann av Nils Grøver + 6 andre spann.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1801-teljinga i Njærheim, Nærbø, Rogaland, NOR.

Hans Olson gifta seg med Anna Tollaksdotter, dotter av Tollak Torsteinson og Anna Larsdotter, cirka 1786 i Orre kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Ole Hansson Njærheim vart fødd i 1787 i Njærheim, Nærbø, Rogaland, NOR, vart døypt den 18. mar 1787 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde i 1788 i Njærheim, Nærbø, Rogaland, NOR, i ein alder av 1 år.

         ii.  Taletta Nilsdotter vart fødd i 1788 i Njærheim, Nærbø, Rogaland, NOR, vart døypt den 25. des 1788 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde i Stavanger, Rogaland, NOR,. Eit anna namn for Taletta var Taletha.

Hans Olson gifta seg så med Berta Nilsdotter i 1789 i Soma kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

32        i.  Nils Hansson Njærheim. Nils gifta seg med Olina Rasmusdotter, dotter av Rasmus Gitleson Nærem og Herborg Rasmusdotter, den 16. nov 1817 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

         ii.  Ole Hansson Lerbrekk vart fødd i 1793 i Njærheim, Nærbø, Rogaland, NOR, vart døypt den 2. jun 1793 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde den 13. jun 1862 i Lerbrek, Varhaug, Rogaland, NOR, 69 år gamal. Ole gifta seg med Berta Pedersdotter, dotter av Peder Pederson Lerbrekk d. e. og Kari Johannesdotter, den 24. apr 1816 i Varhaug kyrkje, Varhaug, Rogaland, NOR.

        iii.  Andreas Hansson Njærheim vart fødd i 1797 i Njærheim, Nærbø, Rogaland, NOR, vart døypt den 22. jan 1797 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde den 29. mar 1864 i Njærheim, Hå, Rogaland, NOR, 67 år gamal.


65. Berta Nilsdotter, dotter av Niels Nilsson Skjæveland og Maren Klausdotter, vart fødd i 1757 i Skjæveland, Høyland, Rogaland, NOR og døydde den 27. jul 1841 i Njærheim, Nærbø, Rogaland, NOR 84 år gamal.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Njærheim, Nærbø, Rogaland, NOR.

Berta gifta seg med Hans Olson Njærheim i 1789 i Soma kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

66. Rasmus Gitleson Nærem, son av Gitle Rasmusson Sør-Varhaug og Guri Bårdsdotter, vart fødd i 1765 i Varhaug søndre, Varhaug, Rogaland, NOR, døydde den 9. okt 1836 i Njærheim, Nærbø, Rogaland, NOR 71 år gamal, og vart gravlagd den 16. okt 1836 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Rasmus Gitleson Sør-Varhaug gifta seg med enka til Ola Rasmusson Njærheim, Herborg Rasmusdotter, og dei fekk fire barn.
Rasmus bygsla dei 18 spann i Njærheim av Børre Rosenkilde i 1790 på vegne av enka etter biskop Hagerup. Det var då dei 18 spann bispegods som Rasmus hadde.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1801-teljinga i Njærheim, Nærbø, Rogaland, NOR.

Rasmus Gitleson gifta seg med Herborg Rasmusdotter den 10. jul 1790 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

33        i.  Olina Rasmusdotter. Olina gifta seg med Nils Hansson Njærheim, son av Hans Olson Njærheim og Berta Nilsdotter, den 16. nov 1817 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

         ii.  Gitle Rasmusson vart fødd i 1793 i Njærheim, Nærbø, Rogaland, NOR, vart døypt den 20. jan 1793 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde den 5. jul 1843 i Njærheim, Nærbø, Rogaland, NOR, 50 år gamal.

        iii.  Anne Berte Rasmusdotter vart fødd i 1800 i Njærheim, Nærbø, Rogaland, NOR, vart døypt den 15. jan 1800 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde i Efjestad, Varhaug, Rogaland, NOR,. Eit anna namn for Anne var Anna Berthe.

         iv.  Rasmus Rasmusson Våland vart fødd i 1803 i Njærheim, Nærbø, Rogaland, NOR, vart døypt den 14. aug 1803 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR, døydde den 13. mar 1884 i Våland, Stavanger, Rogaland, NOR, 81 år gamal, og vart gravlagd den 20. mar 1884 i Hetland kyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.


67. Herborg Rasmusdotter, dotter av Rasmus Gunnarson og Malena Eriksdotter, vart fødd i 1760 i Njærheim, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde den 14. jun 1830 i Njærheim, Nærbø, Rogaland, NOR 70 år gamal.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Njærheim, Nærbø, Rogaland, NOR.

Herborg gifta seg med Ole Rasmusson Nærem, son av Rasmus Hansson Nord-Varhaug og Anna Olsdotter d. e., i 1786 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

Herborg gifta seg så med Rasmus Gitleson Nærem den 10. jul 1790 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

68. Ole Larsson, son av Lars Svendson og Karen Olsdotter, vart fødd i 1722 i Fotland, Time, Rogaland, NOR og døydde den 2. jan 1800 i Høyland, Nærbø, Rogaland, NOR 78 år gamal.

Generelle notat: Ola Larsson Fotland var gift første gong med Sara Jonsdotter Vestly og hadde sonen Jon med henne. Andre kona var Ingeborg Larsdotter frå Ytre Salte i Klepp, og med henne hadde han barna Sara, Ola, Sven og Jon (d.y.).
I 1751 bygsla Ola 1 pund i Høyland i Nærbø av Bendix Diurhuus, og i 1756 fekk han skøyte på 1 pund 8 spann av Diurhuus samstundes med Ola Johannesson. Dei gav begge 50 dalar for det. I 1766 selde Ola Larsson 21 1/3 spann til Isak Rasmusson Stavnheim som han bygsla alt av Isak, seinare av Tore Isakson Stavnheim.
Bror til Ola, Sven, var husmann på Høyland, og mor deira budde hjå Sven i 1758 og er då nemnt 67 år.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1758-teljinga i Høyland, Nærbø, Rogaland, NOR.

Ole gifta seg med Sara Jonsdotter, dotter av Jon Tjerandson Vestly og Malena Ommundsdotter, i 1750 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

          i.  Jon Olson d. e. vart fødd i 1756 i Høyland, Nærbø, Rogaland, NOR.

Ole gifta seg så med Ingeborg Larsdotter i 1775 i Orre kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

34        i.  Jon Olson Njærheim d. y.. Jon gifta seg med Anna Olsdotter, dotter av Ole Monsson og Ingeborg Torsteinsdotter, den 4. apr 1820 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.


69. Ingeborg Larsdotter, dotter av Lars Jensson og Ingeborg Eriksdotter, vart fødd i 1747 i Salte ytre, Klepp, Rogaland, NOR og døydde den 30. apr 1836 i Høyland, Nærbø, Rogaland, NOR 89 år gamal.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1758-teljinga i Salte ytre, Klepp, Rogaland, NOR.

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Høyland, Nærbø, Rogaland, NOR.

Ingeborg gifta seg med Ole Larsson i 1775 i Orre kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

70. Ole Monsson, son av Mons Monsson Bjorland d. y. og Berit Jonsdotter d. e., vart fødd i 1759 i Bjorland, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde den 5. jun 1834 i Bjorland, Nærbø, Rogaland, NOR 75 år gamal.

Generelle notat: Ola Monsson Bjorland var gift første gong med Ingeborg Torstensdotter Hobberstad og hadde seks barn med henne. Andre kona var Ragnhild Ivarsdotter Vigre, dei hadde ikkje barn.
Ola kjøpte 14½ spann av stemora, Margrete Hansdotter og syskena sine i 1786 for 41 riksdalar og bygsla 5 spann av Lyepresten og 7½ spann av Haapresten i 1787.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1801-teljinga i Bjorland, Nærbø, Rogaland, NOR.

Ole gifta seg med Ingeborg Torsteinsdotter den 25. mar 1787 i Varhaug kyrkje, Varhaug, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Berthe Olsdotter vart fødd i 1788 i Bjorland, Nærbø, Rogaland, NOR, vart døypt den 27. apr 1788 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde i Høyland, Nærbø, Rogaland, NOR,.

         ii.  Mons Olson vart fødd i 1790 i Bjorland, Nærbø, Rogaland, NOR, vart døypt den 18. apr 1790 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde den 11. apr 1854 i Bjorland, Nærbø, Rogaland, NOR, 64 år gamal. Eit anna namn for Mons var Mogens.

        iii.  Tosten Olson vart fødd i 1792 i Bjorland, Nærbø, Rogaland, NOR, vart døypt den 2. sep 1792 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR, døydde i 1794 i Bjorland, Nærbø, Rogaland, NOR, 2 år gamal, og vart gravlagd den 3. sep 1794 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

         iv.  Tosten Olson vart fødd i 1795 i Bjorland, Nærbø, Rogaland, NOR, vart døypt den 27. feb 1795 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde i WI, USA,.

35        v.  Anna Olsdotter. Anna gifta seg med Jon Olson Njærheim d. y., son av Ole Larsson og Ingeborg Larsdotter, den 4. apr 1820 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

         vi.  Ingeborg Berthe Olsdotter vart fødd i 1800 i Bjorland, Nærbø, Rogaland, NOR, vart døypt den 23. feb 1800 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde i Odland, Varhaug, Rogaland, NOR,.

Ole gifta seg så med Ragnhild Ivarsdotter, dotter av Ivar Torsteinson Vigre og Ranveig Simonsdotter, den 27. aug 1818 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


71. Ingeborg Torsteinsdotter, dotter av Torstein Erikson Hobberstad og Anna Torsteinsdotter, vart fødd i 1762 i Hobberstad, Varhaug, Rogaland, NOR og døydde den 26. feb 1801 i Bjorland, Nærbø, Rogaland, NOR 39 år gamal.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Bjorland, Nærbø, Rogaland, NOR.

Ingeborg gifta seg med Ole Monsson den 25. mar 1787 i Varhaug kyrkje, Varhaug, Rogaland, NOR.

72. Svend Olson Rimestad, son av Ole Pederson Oma og Kristi Svendsdotter, vart fødd i 1764 i Oma store, Time, Rogaland, NOR, vart døypt den 11. nov 1764 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR, døydde den 4. feb 1832 i Rimestad, Nærbø, Rogaland, NOR, 68 år gamal, og vart gravlagd den 12. feb 1832 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Svend Olson var Sven.

Generelle notat: Sven Olson Oma var gift første gong med Elen helena Tollfesdotter frå Fotland, men ho døydde same året dei vart gifte og det er ikkje nemnt barn. Andre kona var enke etter Tore Toreson Rimestad, Malena Nilsdotter Bø, og med henne hadde Sven to dørtre og ein son.
Sven kjøpte dei 6 3/8 spann i Rimestad av Rasmus Karlson Rimestad i 1798 for 359 riksdalar.

Svend Olson gifta seg med Elen Helena Tolleivsdotter, dotter av Tollef Matiasson og Marthe Eriksdotter, den 12. feb 1795 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

Svend Olson gifta seg så med Malene Nilsdotter den 24. feb 1796 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

36        i.  Thore Svendson Rimestad. Thore gifta seg med Berte Kirstine Taraldsdotter, dotter av Tarald Taraldson Torland d. e. og Ingeborg Ellingsdotter, den 7. nov 1822 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

         ii.  Kirsti Svendsdotter vart fødd den 19. okt 1803 i Rimestad, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde i 1804 i Rimestad, Nærbø, Rogaland, NOR i ein alder av 1 år.


73. Malene Nilsdotter, dotter av Niels Olson Bø og Guri Ommundsdotter, vart fødd i 1758 i Næsheim, Nærbø, Rogaland, NOR, døydde den 22. okt 1823 i Rimestad, Nærbø, Rogaland, NOR 65 år gamal, og vart gravlagd den 2. nov 1823 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

Malene gifta seg med Tore Toreson Rimestad i 1783 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Tore Toreson vart fødd i 1784 i Rimestad, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde i 1788 i Rimestad, Nærbø, Rogaland, NOR 4 år gamal.

         ii.  Tore Toreson vart fødd i 1788 i Rimestad, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde i 1790 i Rimestad, Nærbø, Rogaland, NOR 2 år gamal.

        iii.  Malena Toresdotter vart fødd i 1793 i Rimestad, Nærbø, Rogaland, NOR. Malena fekk eit barnEkteskapsstatus: ugift.

Malene gifta seg med Svend Olson Rimestad den 24. feb 1796 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

74. Tarald Taraldson Torland d. e. son av Tarald Taraldson Torland og Barbroe Gitlesdotter, vart fødd i 1771 i Torland, Nærbø, Rogaland, NOR, døydde den 3. aug 1846 i Torland, Nærbø, Rogaland, NOR 75 år gamal, og vart gravlagd den 9. aug 1846 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Tarald taraldson vart gift 03.12.1797 med Ingeborg Ellingsdotter Njølstad og dei fekk 8 barn.
Tarald kjøpte 6 spann i Torland av faren i 1795 for 50 riksdalar og folge. Han brukte 12 spann.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1801-teljinga i Torland, Nærbø, Rogaland, NOR.

Tarald Taraldson gifta seg med Ingeborg Ellingsdotter den 3. des 1797 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

37        i.  Berte Kirstine Taraldsdotter. Berte gifta seg med Thore Svendson Rimestad, son av Svend Olson Rimestad og Malene Nilsdotter, den 7. nov 1822 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

         ii.  Tarald Taraldson Torland d. y. vart fødd i 1801 i Torland, Nærbø, Rogaland, NOR, vart døypt den 30. aug 1801 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR, døydde den 30. mar 1865 i Torland, Nærbø, Rogaland, NOR, 64 år gamal, og vart gravlagd den 6. apr 1865 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR. Tarald gifta seg med Anna Kirstine Rasmusdotter, dotter av Rasmus Olson Sør-Varhaug og Torborg Svendsdotter, den 29. mar 1835 i Varhaug kyrkje, Varhaug, Rogaland, NOR.

        iii.  Elling Taraldson vart fødd den 15. mai 1805 i Torland, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde den 19. apr 1806 i Torland, Nærbø, Rogaland, NOR.

         iv.  Anne Berte Taraldsdotter vart fødd i 1807 i Torland, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde den 21. des 1808 i Torland, Nærbø, Rogaland, NOR i ein alder av 1 år.

          v.  Anne Berte Taraldsdotter vart fødd den 17. jan 1810 i Torland, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde den 25. jan 1879 i Torland, Nærbø, Rogaland, NOR 69 år gamal. Anne gifta seg med Gitle Olson, son av Ole Ellingson Torland og Marta Tørresdotter, den 7. apr 1831 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

         vi.  Tønnes Taraldson vart fødd den 21. jul 1819 i Torland, Nærbø, Rogaland, NOR.


75. Ingeborg Ellingsdotter, dotter av Elling Jonson Njølstad og Kirsti Gitlesdotter, vart fødd i 1776 i Njølstad, Nærbø, Rogaland, NOR, døydde den 26. mar 1855 i Torland, Nærbø, Rogaland, NOR 79 år gamal, og vart gravlagd den 5. apr 1855 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

Ingeborg gifta seg med Tarald Taraldson Torland d. e. den 3. des 1797 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

76. Ole Anbjørnson Ree, son av Anbjørn Torbjørnson Time og Kirsten Aslaksdotter, vart fødd i 1756 i Høyland, Time, Rogaland, NOR, vart døypt den 22. aug 1756 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR, døydde i 1813 i Ree, Time, Rogaland, NOR, 57 år gamal, og vart gravlagd den 21. okt 1813 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Ola Asbjørnson Høyland var gift første gong med Karen Elevsdotter Re og dei er nemnde med fire barn. Andre kona var Karen Sofie Larsdotter Eikeland og dei er nemnde med seks barn.
Ola er ført frå 1789 og til han døydde i 1812. Enka Karen Sofie er ført til 1828. Fredriske Seminar i Bergen hadde nå vorte eigar av bruket.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1801-teljinga i Ree, Time, Rogaland, NOR.

Ole Anbjørnson gifta seg med Karen Eilivsdotter, dotter av Ellef Olson Ree og Ingeborg Svendsdotter, den 28. des 1786 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Ingeborg Olsdotter vart fødd i 1789 i Ree, Time, Rogaland, NOR, vart døypt den 1. nov 1789 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR og døydde den 15. nov 1830 i Ree, Time, Rogaland, NOR, 41 år gamal.

         ii.  Ellef Olson Vestly vart fødd i 1792 i Ree, Time, Rogaland, NOR, vart døypt den 8. apr 1792 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR og døydde i Vestly, Time, Rogaland, NOR,. Eit anna namn for Ellef var Eleph. Ellef gifta seg med Gurine Helene Eriksdotter, dotter av Erik Larsson Vestly og Ingeborg Olsdotter d. y., den 24. okt 1822 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

        iii.  Kirsten Olsdotter vart fødd i 1794 i Ree, Time, Rogaland, NOR og vart døypt den 9. nov 1794 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

Ole Anbjørnson gifta seg så med Karen Sofie Larsdotter den 16. nov 1795 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Lars Olson Ree vart fødd i 1796 i Ree, Time, Rogaland, NOR, vart døypt den 24. jul 1796 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR og døydde den 15. mar 1868 i Ree, Time, Rogaland, NOR, 72 år gamal.

         ii.  Karen Olsdotter vart fødd i 1803 i Ree, Time, Rogaland, NOR, vart døypt den 4. sep 1803 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR og døydde i Vigre, Nærbø, Rogaland, NOR,.

        iii.  Marta Sofie Olsdotter vart fødd i 1807 i Ree, Time, Rogaland, NOR, vart døypt den 31. mai 1807 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR, døydde i 1807 i Ree, Time, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 4. okt 1807 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

38       iv.  Ole Olson Rosland. Ole gifta seg med Ingeborg Gabrielsdotter, dotter av Gabriel Bårdson Rosland og Kirsti Andersdotter, den 22. mar 1835 i Orre kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.


77. Karen Sofie Larsdotter, dotter av Lars Olson Eikeland og Martha Larsdotter, vart fødd i 1771 i Eikeland, Time, Rogaland, NOR, vart døypt den 10. mar 1771 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR og døydde den 10. aug 1836 i Ree, Time, Rogaland, NOR, 65 år gamal. Eit anna namn for Karen Sofie var Karen Sophie.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Ree, Time, Rogaland, NOR.

Karen Sofie gifta seg med Ole Anbjørnson Ree den 16. nov 1795 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

78. Gabriel Bårdson Rosland, son av Baard Bårdson Friestad og Ingeborg Jonsdotter, vart fødd i 1773 i Friestad, Klepp, Rogaland, NOR, døydde den 4. aug 1844 i Rosland, Klepp, Rogaland, NOR 71 år gamal, og vart gravlagd den 11. aug 1844 i Orre kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Gabriel Bårdson frå Rosland gifta seg med enka etter Erik Erikson Tjøtta, Kirsti Andersdotter, og overtok som brukar på Tjøtta og er ført der til 1813 før dei flytta til Rosland. Kirsten og Gabriel fekk tre barn.
Gabriel gifta seg opp att med Marta Pedersdotter frå Indre Lima i Gjesdal. Med Marta fekk Gabriel fire barn. Gabriel fekk skøyte på 18 2/3 spann i Rosland 15.03.1814 og på 9 1/3 spann 13.11.1827. Gabriel er først som brukar til 1838.

Gabriel Bårdson gifta seg med Kirsti Andersdotter den 7. mar 1808 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

39        i.  Ingeborg Gabrielsdotter. Ingeborg gifta seg med Ole Olson Rosland, son av Ole Anbjørnson Ree og Karen Sofie Larsdotter, den 22. mar 1835 i Orre kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

         ii.  Ellert Bendix Gabrielson Rosland vart fødd i 1811 i Tjøtta, Klepp, Rogaland, NOR, vart døypt den 28. apr 1811 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR og døydde den 20. des 1873 i Rosland, Klepp, Rogaland, NOR, 62 år gamal.

        iii.  Adriane Gabrielsdotter vart fødd i 1813 i Rosland, Klepp, Rogaland, NOR, vart døypt den 10. okt 1813 i Orre kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR og døydde den 2. nov 1888 i Friestad, Klepp, Rogaland, NOR, 75 år gamal. Adriane gifta seg med Peder Rasmusson Friestad den 22. mai 1844 i Orre kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Gabriel Bårdson gifta seg så med Marthe Pedersdotter, dotter av Peder Endreson Lima og Guri Larsdotter, den 8. jun 1817 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Peder Gabrielson Rosland vart fødd den 15. aug 1820 i Rosland, Klepp, Rogaland, NOR, vart døypt den 27. aug 1820 i Orre kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR, døydde den 21. apr 1891 i Rosland, Klepp, Rogaland, NOR, 70 år gamal, og vart gravlagd den 26. apr 1891 i Orre kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR. Dødsårsak: Alderdom. Peder gifta seg med Marie Larsdotter, dotter av Lars Olson Tjelta og Ane Rasmusdotter, den 17. jun 1847 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR.

         ii.  Gurie Gabrielsdotter vart fødd den 19. aug 1823 i Rosland, Klepp, Rogaland, NOR, vart døypt den 14. sep 1823 i Orre kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i 1823 i Rosland, Klepp, Rogaland, NOR,.

        iii.  Gabriel Gabrielson Rosland vart fødd den 13. apr 1826 i Rosland, Klepp, Rogaland, NOR, vart døypt den 21. apr 1826 i Orre kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR, døydde den 30. mar 1888 i Rosland, Klepp, Rogaland, NOR, 61 år gamal, og vart gravlagd den 6. apr 1888 i Orre kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR. Dødsårsak: Lunge- eller Brystbetendelse. Gabriel gifta seg med Karen Olsdotter, dotter av Ole Johannes Jonson Hognestad og Anna Olsdotter, den 14. mai 1849 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

         iv.  Jens Berner Gabrielson Rosland vart fødd den 27. jul 1829 i Rosland, Klepp, Rogaland, NOR, vart døypt den 9. aug 1829 i Orre kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR og døydde den 19. feb 1886 i Rosland, Klepp, Rogaland, NOR, 56 år gamal.


79. Kirsti Andersdotter, dotter av Anders Tollakson Tjøtta og Ingeborg Ivarsdotter, vart fødd i 1770 i Tjøtta, Klepp, Rogaland, NOR, døydde i 1814 i Rosland, Klepp, Rogaland, NOR 44 år gamal, og vart gravlagd den 28. aug 1814 i Orre kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR. Andre namn for Kirsti var Kirsten og Kirstie.

Kirsti gifta seg med Erik Erikson Tjøtta, son av Erik Erikson Erga og Inger Torkelsdotter, cirka 1793 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Inger Elen Eriksdotter vart fødd den 3. mar 1799 i Tjøtta, Klepp, Rogaland, NOR og døydde den 27. feb 1881 i Høyland, Nærbø, Rogaland, NOR 81 år gamal. Inger gifta seg med Halvard Johannesson Høyland, son av Johannes Halvorson Fosseikeland og Ågot Toresdotter, den 14. jan 1821 i Orre kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

         ii.  Mari Eriksdotter vart fødd den 7. mai 1805 i Tjøtta, Klepp, Rogaland, NOR og døydde cirka 1838 i Pollestad, Klepp, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 33 år. Andre namn for Mari var Maria og Marta. Mari gifta seg med Asbjørn Olson Pollestad, son av Ole Olson Pollestad og Torbor Asbjørnsdotter, den 18. apr 1836 i Orre kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Kirsti gifta seg så med Gabriel Bårdson Rosland den 7. mar 1808 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

80. Tørres Jesperson Kvia, son av Jesper Torkelson Taksdal d. y. og Malena Tørresdotter, vart fødd i 1776 i Serigstad, Time, Rogaland, NOR, vart døypt den 28. jul 1776 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR og døydde den 13. jun 1856 i Kvia, Nærbø, Rogaland, NOR, 80 år gamal. Eit anna namn for Tørres Jesperson var Tørris.

Generelle notat: Tørris Jesperson Taksdal var gift med Taletta Kristine Torgersdotter Skorve og dei hadde 11 barn, der berre dei to sidte var fødd på Kvia.
Tørris fekk 16. juli 1802 skøyte frå farbroren Jesper Torkelson på 18 spann i Nese i Gjesdal for 600 riksdalar. I skøyta var skrive 1.499 riksdalar til å hindra andre å ta garden med odelsrett. Dette klaga ein odelsmann Kristian kristianson under Kyllingstad på på tinget 19. november 1805.
Tørris Jesperson var korporal.
Årsaka til Tørris flytta frå Nese til Kvia i Nærbø var:
Sven Hanson Øvre Oftedal jr. hadde vore på Kvia og kjøpt seg gard. På heimturen vart han verande hjå Tørris Nese med natta. Om morgonen spurde Tørris om han hadde sove godt. "Nei, eg hev ikkje sove i heile natti", svara Sven, "eg er so redd at eg ikkje skal koma til å trivast på Kvia". Då sa Tørris at det kunne vel verta ei råd med det, - "me skal byta gardar, eg skal reisa til Kvia, so kann du få bu her", og slik blei det. Med Tørris reiste den siste av ætta til lensmann Torkel Johansson frå Nese. Ætta hadde då budd der ikring 160 år i 5 ledd.
Tørres kjøpte dei 12 spann i Kvia av Sven Hansson i 1826 for 466 spesidalar + folge til Lars Pederson og Helga Rasmusdotter.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1801-teljinga i Taksdal, Time, Rogaland, NOR.

Tørres Jesperson gifta seg med Talette Kristine Torgersdotter den 17. jun 1804 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Berta Karine Tørresdotter vart fødd i 1805 i Taksdal, Time, Rogaland, NOR, vart døypt den 6. jan 1805 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR og døydde i Vigre, Nærbø, Rogaland, NOR,.

         ii.  Jesper Tørreson Sør-Varhaug vart fødd i 1806 i Nese, Gjesdal, Rogaland, NOR, vart døypt den 16. apr 1806 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR og døydde i Varhaug søndre, Varhaug, Rogaland, NOR,.

        iii.  Malena Tørresdotter vart fødd i 1809 i Nese, Gjesdal, Rogaland, NOR, vart døypt den 26. mar 1809 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR og døydde den 27. mar 1884 i Kvia, Nærbø, Rogaland, NOR, 75 år gamal. Eit anna namn for Malena var Malli.

         iv.  Anna Maria Tørresdotter vart fødd i 1811 i Nese, Gjesdal, Rogaland, NOR og vart døypt den 9. jun 1811 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

          v.  Taletta Maria Tørresdotter vart fødd i 1813 i Nese, Gjesdal, Rogaland, NOR, vart døypt den 27. mai 1813 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR og døydde i Varhaug søndre, Varhaug, Rogaland, NOR,.

         vi.  Elen Sofia Tørresdotter vart fødd den 17. jun 1815 i Nese, Gjesdal, Rogaland, NOR og vart døypt den 2. jul 1815 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

        vii.  Torger Tørresson vart fødd den 12. apr 1817 i Nese, Gjesdal, Rogaland, NOR og vart døypt den 20. apr 1817 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

       viii.  Olina Tørresdotter vart fødd den 3. sep 1818 i Nese, Gjesdal, Rogaland, NOR, vart døypt den 4. okt 1818 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR og døydde i Bø, Nærbø, Rogaland, NOR,.

40       ix.  Tobias Tørreson Kvia. Tobias gifta seg med Karen Gurine Karlsdotter, dotter av Carl Simonson Haukamork og Guri Olsdotter, den 3. apr 1845 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

47        x.  Judithe Tørresdotter. Judithe gifta seg med Rasmus Djøseland, son av Rasmus Rasmusson Bø og Eli Jakobsdotter, den 17. mar 1846 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.


81. Talette Kristine Torgersdotter, dotter av Torger Olson Skorve og Berta Davidsdotter, vart fødd i 1785 i Skorve, Gjesdal, Rogaland, NOR, vart døypt den 20. feb 1785 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR og døydde den 28. aug 1871 i Kvia, Nærbø, Rogaland, NOR, 86 år gamal. Eit anna namn for Talette Kristine var Talethe.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Skorve, Gjesdal, Rogaland, NOR.

Talette Kristine gifta seg med Tørres Jesperson Kvia den 17. jun 1804 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

82. Carl Simonson Haukamork, son av Simon Ådneson Auestad og Malena Helgesdotter, vart fødd i 1758 i Auestad, Gjesdal, Rogaland, NOR, vart døypt den 29. jan 1758 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR, døydde den 23. jun 1841 i Haukamork, Gjesdal, Rogaland, NOR, 83 år gamal, og vart gravlagd den 11. jul 1841 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Karl Simonson Auestad var gift to gonger. Første kona var Malena Svensdotter Haukamork og dei er nemnde med 9 barn. Andre kona var Guri Olsdotter Eikeland og det er nemnt ei dotter.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1801-teljinga i Haukamork, Gjesdal, Rogaland, NOR.

Carl Simonson gifta seg med Malene Svendsdotter, dotter av Svend Sveinungson Haukamork og Malena Tjølsdotter, den 11. jun 1787 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

Carl Simonson gifta seg så med Guri Olsdotter den 27. jun 1824 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

41        i.  Karen Gurine Karlsdotter. Karen gifta seg med Tobias Tørreson Kvia, son av Tørres Jesperson Kvia og Talette Kristine Torgersdotter, den 3. apr 1845 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.


83. Guri Olsdotter, dotter av Ole Larsson Egeland og Guri Olsdotter, vart fødd i 1781 i Eikeland, Time, Rogaland, NOR, vart døypt den 28. okt 1781 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR og døydde i Haukamork, Gjesdal, Rogaland, NOR,.

Guri gifta seg med Carl Simonson Haukamork den 27. jun 1824 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

84. Gjermund Toreson Våland, son av Thore Samuelson Torland og Kirsten Johannesdotter, vart fødd i 1787 i Torland, Nærbø, Rogaland, NOR, vart døypt den 12. des 1787 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde den 12. sep 1867 i Våland, Nærbø, Rogaland, NOR, 80 år gamal.

Generelle notat: Gjermund Toreson Torland gifta seg med enka etter broren Tore Våland, Ane Berte Toresdotter Våland og dei hadde 6 barn saman. Ane Berte hadde to frå før med første mannen.
Gjermund bygsla dei 6 spann i Våland av Kastrup i 1822. I 1856 kjøpte han eit engstykke av Tønnes Hansson, 6/31 spann for 50 spesidalar.

Gjermund Toreson gifta seg med Ane Birte Toresdotter den 16. jun 1822 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

42        i.  Tore Våland. Tore gifta seg med Maren Elisabet Ommundsdotter, dotter av Omund Helgeson Haugland og Marta Olsdotter, den 9. jun 1864 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

         ii.  Taletta Våland vart fødd den 5. jun 1826 i Våland, Nærbø, Rogaland, NOR, døydde den 17. jul 1895 i Våland, Nærbø, Rogaland, NOR 69 år gamal, og vart gravlagd den 25. jul 1895 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR. Dødsårsak: Alderdom.

        iii.  Tobias Våland vart fødd den 1. okt 1829 i Våland, Nærbø, Rogaland, NOR.


85. Ane Birte Toresdotter, dotter av Tore Toreson Våland og Ane Berte Ingebretsdotter, vart fødd i 1792 i Våland, Nærbø, Rogaland, NOR, vart døypt den 29. jan 1792 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR, døydde den 23. jun 1883 i Våland, Nærbø, Rogaland, NOR, 91 år gamal, og vart gravlagd den 29. jun 1883 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

Ane Birte gifta seg med Tore Toreson, son av Thore Samuelson Torland og Kirsten Johannesdotter, den 12. nov 1815 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

Ane Birte gifta seg så med Gjermund Toreson Våland den 16. jun 1822 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

86. Omund Helgeson Haugland, son av Helge Svendson Haugland og Elen Olsdotter, vart fødd i 1803 i Haugland øvre, Time, Rogaland, NOR, vart døypt den 18. sep 1803 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR, døydde den 5. jun 1887 i Haugland øvre, Time, Rogaland, NOR, 84 år gamal, og vart gravlagd den 10. jun 1887 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Omund Helgeson var Omun.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1865-teljinga i Haugland øvre, Time, Rogaland, NOR.

Omund Helgeson gifta seg med Marta Olsdotter den 11. okt 1827 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

43        i.  Maren Elisabet Ommundsdotter. Maren gifta seg med Tore Våland, son av Gjermund Toreson Våland og Ane Birte Toresdotter, den 9. jun 1864 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.


87. Marta Olsdotter, dotter av Ole Ellingson Torland og Marta Tørresdotter, vart fødd den 19. des 1802 i Torland, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde i Haugland øvre, Time, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1865-teljinga i Haugland øvre, Time, Rogaland, NOR.

Marta gifta seg med Omund Helgeson Haugland den 11. okt 1827 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

88. Svend Svendson Garborg d. e. son av Svend Torgerson Garborg og Gitlaug Svendsdotter, vart fødd i 1781 i Garborg, Time, Rogaland, NOR, vart døypt den 12. apr 1781 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR, døydde den 21. okt 1867 i Garborg, Time, Rogaland, NOR, 86 år gamal, og vart gravlagd den 31. okt 1867 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Sven Svenson Garborg var gift med Ranveig Simonsdotter Mæland og dei er nemnde med 10 barn.
Sven er ført som eigar og brukar av farsgarden på Garborg frå 182 til ikring 1850.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1801-teljinga i Garborg, Time, Rogaland, NOR.

• Han er nemnd i 1865-teljinga i Garborg, Time, Rogaland, NOR.

Svend Svendson gifta seg med Randve Simonsdotter den 12. okt 1806 i Varhaug kyrkje, Varhaug, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Svend Svendson Garborg vart fødd i 1807 i Garborg, Time, Rogaland, NOR, vart døypt den 6. sep 1807 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR, døydde den 30. okt 1896 i Garborg, Time, Rogaland, NOR, 89 år gamal, og vart gravlagd den 6. nov 1896 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR. Dødsårsak: Alderdomssvaghed. Svend gifta seg med Bertha Karina Toresdotter, dotter av Thore Olson Lende og Kari Isaksdotter, den 13. mar 1831 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

44       ii.  Simon Svendson Motland. Simon gifta seg med Anna Svendsdotter, dotter av Svend Andersson Tjensvoll og Jorunn Ommundsdotter, den 25. mai 1834 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

        iii.  Tønnes Svendson Garborg vart fødd i 1813 i Garborg, Time, Rogaland, NOR, vart døypt den 17. okt 1813 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR, døydde den 23. feb 1895 i Garborg, Time, Rogaland, NOR, 82 år gamal, og vart gravlagd den 2. mar 1895 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR. Dødsårsak: Alderdomssvaghed. Tønnes gifta seg med Anna Olsdotter, dotter av Ole Ommundson Garborg og Ane Berthe Olsdotter, den 12. jul 1840 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

         iv.  Ivar Svendson Soma vart fødd den 4. sep 1827 i Garborg, Time, Rogaland, NOR, vart døypt den 9. sep 1827 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR, døydde den 6. jul 1914 i Soma, Høyland, Rogaland, NOR, 86 år gamal, og vart gravlagd den 10. jul 1914 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Dødsårsak: Alderdomssvaghed. Eit anna namn for Ivar var Iver. Ivar gifta seg med Akseliane Olsdotter, dotter av Ole Ommundson Garborg og Ane Berthe Olsdotter, den 16. okt 1854 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.


89. Randve Simonsdotter, dotter av Simon Ivarson Mæland og Guri Svendsdotter, vart fødd i 1783 i Mæland, Varhaug, Rogaland, NOR, døydde den 7. apr 1854 i Garborg, Time, Rogaland, NOR 71 år gamal, og vart gravlagd den 14. apr 1854 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR. Andre namn for Randve var Ranveg og Ranvei.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Mæland, Varhaug, Rogaland, NOR.

Randve gifta seg med Svend Svendson Garborg d. e. den 12. okt 1806 i Varhaug kyrkje, Varhaug, Rogaland, NOR.

90. Svend Andersson Tjensvoll, son av Anders Osmundson og Marie Svendsdotter, vart fødd i 1781 i Risa, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde den 16. okt 1839 i Tjensvoll, Time, Rogaland, NOR 58 år gamal. Eit anna namn for Svend Andersson var Sven.

Generelle notat: Sven Andersson Risa var gift 3 gonger. Første kona var Joron Omundsdotter Garborg som han hadde fem barn med.
Sven kjøpte 12 spann i Risa av stefaren, Lars Larsson, i 1799.
Den 8. november 1822:
"Sven Andersen Rise forpligter sig til at give sine tilkommende svigerforeldre, Gunder Tollefsen Årrestad og Johanna Pedersdt. årleg folge av sine eiende, ifølge skjøde af d.d., 6 sp. i Årrestad."
Etter dette vart Sven gift 2 i 1823 med dotter til Gunnar Tolleivson Årrestad og Johanna Pedersdotter frå Kvia. Men då desse ikkje hadde sams barn, måtte det ha vore Johanna si dotter med første mannen hennar, Skiljan Larsson. Kan hende var det då Astrid Skiljansdotter som var andre kona til Sven.
Tredje kona var Gitlaug Svensdotter Tjensvoll, enka etter Nils Eivindson Tjensvoll. Sven hadde ikkje barn med dei to siste konene.

Svend Andersson gifta seg med Jorunn Ommundsdotter den 3. mar 1802 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Maren Svendsdotter vart fødd i 1803 i Risa, Nærbø, Rogaland, NOR, vart døypt den 17. jul 1803 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR, døydde den 24. mar 1875 i Auglend, Time, Rogaland, NOR, 72 år gamal, og vart gravlagd den 1. apr 1875 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Maren var Maria. Maren gifta seg med Bernt Berntson Auglend, son av Bernt Svendson Auglend og Malene Samuelsdotter, i 1825 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

45       ii.  Anna Svendsdotter. Anna gifta seg med Simon Svendson Motland, son av Svend Svendson Garborg d. e. og Randve Simonsdotter, den 25. mai 1834 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

Svend Andersson gifta seg så med Astrid Skiljansdotter, dotter av Skiljan Larsson Aarrestad og Johanna Pedersdotter, i 1823 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Svend Andersson gifta seg så med Gitlaug Svendsdotter, dotter av Svend Svendson Risa og Marta Svendsdotter, den 27. mar 1828 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


91. Jorunn Ommundsdotter, dotter av Ommond Olson Garborg og Ane Jonsdotter d. y., vart fødd i 1777 i Garborg, Time, Rogaland, NOR, vart døypt den 2. nov 1777 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR og døydde den 30. nov 1815 i Risa, Nærbø, Rogaland, NOR, 38 år gamal. Eit anna namn for Jorunn var Joron.

Jorunn gifta seg med Svend Andersson Tjensvoll den 3. mar 1802 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

92. Rasmus Rasmusson Bø, son av Rasmus Olson Bø og Berta Toresdotter d. e., vart fødd i 1775 i Bø, Nærbø, Rogaland, NOR, døydde den 10. apr 1866 i Bø, Nærbø, Rogaland, NOR 91 år gamal, og vart gravlagd den 22. apr 1866 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Rasmus Rasmusson Skjeraberget var gift med Elen (Eli) Jakobsdotter Tvihaug og dei fekk ein son og ei dotter.
Rasmus hadde vore skulemeister. I 1827 kjøpte han 18 spann i Bø som broren Tore hadde brukt. Han flytta då ned til Skjeraberget, der han truleg bygde alle husa frå nyom. Broren Tore, som var nygift å kalla, tok folge og vart buande på den gamle plassen. Dei kalla han Tore på Torjå, så det må ha vore ein møtestad for grannane og folk som ferdast til kyrkja. Truleg var det ved denne tida at somme tok til å flytta ut frå det gamle tunet.
Rasmus rasmussen Bø døydde 10. april og vart gravlagd 22. april 1866, 92 år gamal.

Rasmus Rasmusson gifta seg med Eli Jakobsdotter den 9. jun 1816 i Varhaug kyrkje, Varhaug, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Berta Rasmusdotter vart fødd den 5. mar 1817 i Bø, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde den 14. des 1898 i Bø, Nærbø, Rogaland, NOR 81 år gamal. Berta gifta seg med Jonas Jonson Bø, son av Jon Tjølson Bø d. e. og Ragnhild Larsdotter, den 28. jun 1835 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

46       ii.  Rasmus Djøseland. Rasmus gifta seg med Judithe Tørresdotter, dotter av Tørres Jesperson Kvia og Talette Kristine Torgersdotter, den 17. mar 1846 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR. Rasmus gifta seg så med Rakel Andreasdotter den 11. apr 1867 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.


93. Eli Jakobsdotter, dotter av Jacob Johannesson Tvihaug og Torborg Eriksdotter, vart fødd i 1779 i Tvihaug, Varhaug, Rogaland, NOR og døydde den 9. mar 1869 i Bø, Nærbø, Rogaland, NOR 90 år gamal. Eit anna namn for Eli var Elen.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Tvihaug, Varhaug, Rogaland, NOR.

Eli gifta seg med Rasmus Rasmusson Bø den 9. jun 1816 i Varhaug kyrkje, Varhaug, Rogaland, NOR.

94. Tørres Jesperson Kvia, son av Jesper Torkelson Taksdal d. y. og Malena Tørresdotter, vart fødd i 1776 i Serigstad, Time, Rogaland, NOR, vart døypt den 28. jul 1776 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR og døydde den 13. jun 1856 i Kvia, Nærbø, Rogaland, NOR, 80 år gamal. Eit anna namn for Tørres Jesperson var Tørris.
(Same som person 80 på side 1)

95. Talette Kristine Torgersdotter, dotter av Torger Olson Skorve og Berta Davidsdotter, vart fødd i 1785 i Skorve, Gjesdal, Rogaland, NOR, vart døypt den 20. feb 1785 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR og døydde den 28. aug 1871 i Kvia, Nærbø, Rogaland, NOR, 86 år gamal. Eit anna namn for Talette Kristine var Talethe.
(Same som person 81 på side 1)

96. Anders Nilsson Reinene, son av Nils Andersson Reinene og Brithe Olsdotter, vart fødd i 1794 i Reinene, Eid, Sogn og Fjordane, NOR, vart døypt den 15. jun 1794 i Eid kyrkje, Eid, Sogn og Fjordane og døydde i Reinene, Eid, Sogn og Fjordane, NOR,.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1801-teljinga på Flotten i Reinene, Eid, Sogn og Fjordane, NOR.

Anders Nilsson gifta seg med Elina Pedersdotter den 23. nov 1817 i Hornindal kyrkje, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR.

Barn av dette paret var:

48        i.  Nils Andersson Reinene. Nils gifta seg med Marta Rasmusdotter, dotter av Rasmus Jonson Bjørlo og Johanna Kistine Rasmusdotter, den 12. des 1840 i Eid kyrkje, Eid, Sogn og Fjordane.

         ii.  Peder Christian Andersson vart fødd den 12. feb 1822 i Hjelle, Eid, Sogn og Fjordane og vart døypt den 14. feb 1822 i Eid kyrkje, Eid, Sogn og Fjordane.

        iii.  Gjert Nicolai Andersson vart fødd den 19. aug 1826 i Hjelle, Eid, Sogn og Fjordane og vart døypt den 27. aug 1826 i Eid kyrkje, Eid, Sogn og Fjordane.

         iv.  Pernille Marie Andersdotter vart fødd den 25. jun 1829 i Reinene, Eid, Sogn og Fjordane, NOR og vart døypt den 1. jul 1829 i Eid kyrkje, Eid, Sogn og Fjordane.

          v.  Lars Andersson vart fødd den 18. jun 1832 i Reinene, Eid, Sogn og Fjordane, NOR og vart døypt den 24. jun 1832 i Eid kyrkje, Eid, Sogn og Fjordane.


97. Elina Pedersdotter, dotter av Peder Larsson Navelsaker og Gjertrud Mattisdotter, vart fødd i 1790 i Navelsaker, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR, vart døypt den 11. apr 1790 i Hornindal kyrkje, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR og døydde i Reinene, Eid, Sogn og Fjordane, NOR,. Eit anna namn for Elina var Elline.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Navelsaker, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR.

Elina gifta seg med Anders Nilsson Reinene den 23. nov 1817 i Hornindal kyrkje, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR.

98. Rasmus Jonson Bjørlo, son av Jon Rasmusson Bjørlo og Eli Nilsdotter, vart fødd i 1786 i Bjørlo, Eid, Sogn og Fjordane, NOR, vart døypt den 1. mar 1786 i Eid kyrkje, Eid, Sogn og Fjordane og døydde i Bjørlo, Eid, Sogn og Fjordane, NOR,.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1801-teljinga i Bjørlo, Eid, Sogn og Fjordane, NOR.

Rasmus Jonson gifta seg med Johanna Kistine Rasmusdotter den 14. mar 1813 i Eid kyrkje, Eid, Sogn og Fjordane.

Barn av dette paret var:

          i.  Eli Rasmusdotter vart fødd i 1813 i Bjørlo, Eid, Sogn og Fjordane, NOR og vart døypt den 25. des 1813 i Eid kyrkje, Eid, Sogn og Fjordane.

         ii.  Rasmus Rasmusson vart fødd i 1815 i Bjørlo, Eid, Sogn og Fjordane, NOR og vart døypt den 10. des 1815 i Eid kyrkje, Eid, Sogn og Fjordane.

49      iii.  Marta Rasmusdotter. Marta gifta seg med Nils Andersson Reinene, son av Anders Nilsson Reinene og Elina Pedersdotter, den 12. des 1840 i Eid kyrkje, Eid, Sogn og Fjordane.

         iv.  Johanna Rasmusdotter vart fødd den 26. mar 1824 i Bjørlo, Eid, Sogn og Fjordane, NOR og vart døypt den 31. mar 1824 i Eid kyrkje, Eid, Sogn og Fjordane. Eit anna namn for Johanna var Johanne.


99. Johanna Kistine Rasmusdotter, dotter av Rasmus Arneson Myroldhaug og Kari Hansdotter, vart fødd i 1780 i Myroldhaug, Eid, Sogn og Fjordane, NOR, vart døypt den 31. aug 1780 i Eid kyrkje, Eid, Sogn og Fjordane og døydde i Bjørlo, Eid, Sogn og Fjordane, NOR,. Eit anna namn for Johanna Kistine var Johanne.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Myroldhaug, Eid, Sogn og Fjordane, NOR.

Johanna Kistine gifta seg med Rasmus Jonson Bjørlo den 14. mar 1813 i Eid kyrkje, Eid, Sogn og Fjordane.

100. Iver Olson Kvien, son av Ole Ivarson Kvien og Marta Olsdotter, vart fødd i 1790 i Kvien, Eid, Sogn og Fjordane, NOR, vart døypt den 15. jun 1790 i Eid kyrkje, Eid, Sogn og Fjordane og døydde i Kvien, Eid, Sogn og Fjordane, NOR,.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1801-teljinga i Kvien, Eid, Sogn og Fjordane, NOR.

Iver Olson gifta seg med Elisabet Monsdotter den 28. des 1817 i Eid kyrkje, Eid, Sogn og Fjordane.

Barn av dette paret var:

50        i.  Ole Ivarson Kvien. Ole gifta seg med Samuline Samuelsdotter, dotter av Samuel Samuelson Lødemel og Ragnhild Pedersdotter, den 25. jun 1843 i Eid kyrkje, Eid, Sogn og Fjordane.

         ii.  Mons Ivarson vart fødd den 21. jun 1821 i Kvien, Eid, Sogn og Fjordane, NOR og vart døypt den 24. jun 1821 i Eid kyrkje, Eid, Sogn og Fjordane.

        iii.  Brithe Marie Ivarsdotter vart fødd den 5. aug 1830 i Heggen, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR og vart døypt den 29. aug 1830 i Hornindal kyrkje, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR.


101. Elisabet Monsdotter, dotter av Mons Monsson Hjelle og Brithe Ellingsdotter, vart fødd i 1790 i Hjelle, Eid, Sogn og Fjordane, vart døypt den 3. okt 1790 i Eid kyrkje, Eid, Sogn og Fjordane og døydde i Kvien, Eid, Sogn og Fjordane, NOR,. Eit anna namn for Elisabet var Lisbet.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Hjelle, Eid, Sogn og Fjordane.

Elisabet gifta seg med Iver Olson Kvien den 28. des 1817 i Eid kyrkje, Eid, Sogn og Fjordane.

102. Samuel Samuelson Lødemel, son av Samuel Pålson Remsedt og Anna Pedersdotter, vart fødd i 1785 i Remsedt, Norddal, Møre og Romsdal, NOR, døydde den 3. des 1858 i Lødemel, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR 73 år gamal, og vart gravlagd den 7. des 1858 i Hornindal kyrkje, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1801-teljinga i Remsedt, Norddal, Møre og Romsdal, NOR.

Samuel Samuelson gifta seg med Ragnhild Pedersdotter den 26. okt 1817 i Hornindal kyrkje, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR.

Barn av dette paret var:

51        i.  Samuline Samuelsdotter. Samuline gifta seg med Ole Ivarson Kvien, son av Iver Olson Kvien og Elisabet Monsdotter, den 25. jun 1843 i Eid kyrkje, Eid, Sogn og Fjordane.

         ii.  Pernille Magdalene Samuelsdotter vart fødd den 21. mar 1822 i Lødemel, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR og vart døypt den 14. apr 1822 i Hornindal kyrkje, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR.

        iii.  Peder Samuelson vart fødd den 8. aug 1827 i Lødemel, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR og vart døypt den 19. aug 1827 i Hornindal kyrkje, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR.


103. Ragnhild Pedersdotter, dotter av Peder Pederson Lødemel og Anna Halkjellsdotter, vart fødd i 1794 i Lødemel, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR, vart døypt den 18. mai 1794 i Hornindal kyrkje, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR, døydde den 8. mar 1839 i Lødemel, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR, 45 år gamal, og vart gravlagd den 11. mar 1839 i Hornindal kyrkje, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Lødemel, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR.

Ragnhild gifta seg med Samuel Samuelson Lødemel den 26. okt 1817 i Hornindal kyrkje, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR.

104. Poul Olson Birkeland, son av Ole Torkelson Birkeland og Ingebor Johannesdotter, vart fødd i 1764 i Birkeland ytre, Sauda, Rogaland, NOR, døydde den 12. apr 1845 i Birkeland ytre, Sauda, Rogaland, NOR 81 år gamal, og vart gravlagd den 19. apr 1845 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Poul Olson var Paul.

Generelle notat: Frå 1799 til fram mot 1830 sat det ein Pål Olson både på Larsaparten og på Sjuraparten. Pål Olson på Larsaparten var den eldste og fødd ikring 1764. Far hans, Ola Torkjelson vart odelsmann til Løyning då farbroren Torbjørn Herheim eller Brekke døydde. I 1762 - då var farfaren Pål Erikson nett død - fekk han skøyta på Løyning, og det var til den garden han førte lensmannsdotter frå Ilstad i 1763. Men då faren Torkjel Pålson døydde i 1769, flytta han altså ned til Birkeland og tok over der. Han selde då Løyning til broren Pål Gunnarsrød og fekk kjøpa den halve laupen broren hadde erva i Birkeland. Han vart såleis eineeigar av heile Larsaparten.
Sonen Pål Olson d. e. var 35 år då han tok over i 1799. Tre år tidlegare var han blitt gift med Barbro, fødd ikring 1771, eldste dotter til grannen Ola Gunnarson. Dei fekk åtte barn. Seks av desse vaks opp, Ola fødd 1797, Ingeborg fødd 1802, Gunnhild fødd 1805, Ola fødd 1808, Pål fødd 1812 og Barbro fødd 1815. Den første Ola-en møter vi seinare som Ola d e. Ingeborg vart gift til Litlarød og Gunnhild til Hølland. Den andre Ola-en møter vi seinare som Ola d. y. Pål kjøpte gard på Fløgstadhaugen. Og Barbro vart gift til Søndenå.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1801-teljinga i Birkeland ytre, Sauda, Rogaland, NOR.

Poul Olson gifta seg med Barbara Olsdotter i 1796 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Gunnhild Paulsdotter vart fødd i 1799 i Birkeland ytre, Sauda, Rogaland, NOR og døydde i 1800 i Birkeland ytre, Sauda, Rogaland, NOR i ein alder av 1 år.

         ii.  Ole Paulson Birkeland vart fødd i 1808 i Birkeland ytre, Sauda, Rogaland, NOR, vart døypt den 13. nov 1808 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR, døydde den 9. nov 1882 i Stokka (nordre), Hetland, Rogaland, NOR, 74 år gamal, og vart gravlagd den 14. nov 1882 i Hetland kyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

52      iii.  Paul Paulson Fløgstad. Paul gifta seg med Ingeborg Pedersdotter d. y., dotter av Peder Nilsson Espeland og Gonne Danielsdotter, den 21. jun 1840 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

         iv.  Mari Paulsdotter vart fødd den 24. jan 1818 i Birkeland ytre, Sauda, Rogaland, NOR, vart døypt den 5. apr 1818 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR og døydde i 1819 i Birkeland ytre, Sauda, Rogaland, NOR, i ein alder av 1 år.


105. Barbara Olsdotter, dotter av Ole Gunnarson Birkeland d. e. og Gunla Ingemundsdotter, vart fødd i 1771 i Birkeland ytre, Sauda, Rogaland, NOR, døydde den 10. nov 1854 i Birkeland ytre, Sauda, Rogaland, NOR 83 år gamal, og vart gravlagd den 18. nov 1854 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Barbara var Barbro.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Birkeland ytre, Sauda, Rogaland, NOR.

• Jordfesta: 29.Mai 1855, Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

Barbara gifta seg med Poul Olson Birkeland i 1796 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

106. Peder Nilsson Espeland, son av Nils Roaldson Espeland og Ingebor Pedersdotter, vart fødd i 1790 i Espeland, Sauda, Rogaland, NOR, døydde den 24. mai 1864 i Espeland, Sauda, Rogaland, NOR 74 år gamal, og vart gravlagd den 1. jun 1864 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Peder Nilsson var Per.

Generelle notat: Den siste av dei som hadde teke over på Espeland i byrjinga av 1800-talet, som gav garden frå seg, var Per Nilsson i Gamletunet. Han hadde, som ovanfor nemnt, teke over då faren døydde i 1810. I 1816 gifta han seg med Gunne Danielsdotter som var to år eldre enn han og fødd ikring 1788. Ho var dotter til Daniel Endreson Austarheim og såleis av ei sidegrein til den store Herheimsætta. Ho og Per fekk sju barn, Ingeborg i 1817, Inge-borg i 1819, Ingeborg i 1820, Gunne i 1823, Guri i 1826, Ågot i 1828 og så endeleg odelsguten Nils vesle julafta 1833. Nils fekk skøyta på garden i 1853 for 200 spesidalar og folga. Per og Gunne skulle årleg ha 4 tønner havrekorn og 1 tønne bygg og foster til 2 kyr og 6 sauer forutan beite til eigne krøter. Dei skulle få bruka "Mosageren samt de gamle Huustufter", slåttene Tverrånå og Tolvskillingstykket, det som låg til garden i Skitt-kleiv og slåtta i Hålå forutan dei åkrane som måtte finnast på slåttene. Og dei skulle ha fri tomt til folgestova og fri bruk av eldhuset, loftet over sengebua og brystet i stovehuset. Per døydde i folga våren 1864, Gunne våren 1876.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1801-teljinga i Espeland, Sauda, Rogaland, NOR.

Peder Nilsson gifta seg med Gonne Danielsdotter i 1816 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Ingeborg Pedersdotter vart fødd i 1819 i Espeland, Sauda, Rogaland, NOR og døydde i 1819 i Espeland, Sauda, Rogaland, NOR.

53       ii.  Ingeborg Pedersdotter d. y.. Ingeborg gifta seg med Paul Paulson Fløgstad, son av Poul Olson Birkeland og Barbara Olsdotter, den 21. jun 1840 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

        iii.  Ågot Pedersdotter vart fødd i 1828 i Espeland, Sauda, Rogaland, NOR og døydde i 1875 i Espeland, Sauda, Rogaland, NOR 47 år gamal.


107. Gonne Danielsdotter, dotter av Daniel Endreson Austarheim og Ingeborg Johannesdotter d. e., vart fødd i 1788 i Austarheim, Sauda, Rogaland, NOR, døydde den 12. apr 1876 i Espeland, Sauda, Rogaland, NOR 88 år gamal, og vart gravlagd den 22. apr 1876 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Gonne var Gunne.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Austarheim, Sauda, Rogaland, NOR.

• Ho er nemnd i 1865-teljinga i Espeland, Sauda, Rogaland, NOR.

Gonne gifta seg med Peder Nilsson Espeland i 1816 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

108. Ole Olson Fløgstad d. e. son av Ole Sjurson Bakke og Ingeborg Olsdotter, vart fødd i 1777 i Bakka, Sauda, Rogaland, NOR og døydde før 1852 i Fløgstad, Sauda, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Ola Olson Bakka var gift med Inger Olsdotter Åbø og dei hadde 1 dotter og 7 søner. Av sønene var det fire som alle heitte Ola. Den yngste av desse døydde liten.
Ikring 1803 sette dei nygifte Ola og Inger seg til som husmannsfolk på Ytra Treå under Fløgstad.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1801-teljinga på Espelands Bakke i Bakka, Sauda, Rogaland, NOR.

Ole Olson gifta seg med Ingrid Olsdotter i 1803 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Ole Olson Fløgstad vart fødd i 1805 i Fløgstad, Sauda, Rogaland, NOR og døydde i 1807 i Fløgstad, Sauda, Rogaland, NOR 2 år gamal.

         ii.  Orm Olson Fløgstad vart fødd i 1812 i Fløgstad, Sauda, Rogaland, NOR, døydde den 24. jan 1831 i Fløgstad, Sauda, Rogaland, NOR 19 år gamal, og vart gravlagd den 29. jan 1831 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

        iii.  Ole Olson Hølland d. yngste vart fødd i 1814 i Fløgstad, Sauda, Rogaland, NOR, vart døypt den 6. mar 1814 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR, døydde den 11. jul 1859 i Hølland, Sauda, Rogaland, NOR, 45 år gamal, og vart gravlagd den 16. jul 1859 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR. Dødsårsak: Hængte Sig i et Bryllup (..nselse og ulykelig Kjærlighed).

         iv.  Anna Olsdotter vart fødd i 1816 i Fløgstad, Sauda, Rogaland, NOR og døydde i 1816 i Fløgstad, Sauda, Rogaland, NOR.

54        v.  Knud Fløgstad. Knud gifta seg med Anna Larsdotter, dotter av Lars Larsson Amdal og Lisabet Nilsdotter, den 29. okt 1842 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.


109. Ingrid Olsdotter, dotter av Ole Knudson Fløgstad og Anna Nilsdotter, vart fødd i 1773 i Åbø, Sauda, Rogaland, NOR, døydde den 1. jan 1852 i Fløgstad, Sauda, Rogaland, NOR 79 år gamal, og vart gravlagd den 8. jan 1852 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Ingrid var Ingri.

Ingrid gifta seg med Ole Olson Fløgstad d. e. i 1803 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

110. Lars Larsson Amdal, son av Lars Erikson Amdal og Mari Knudsdotter, vart fødd i 1791 i Amdal, Sauda, Rogaland, NOR, vart døypt den 24. jul 1791 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR, døydde den 15. feb 1846 i Amdal, Sauda, Rogaland, NOR, 55 år gamal, og vart gravlagd den 21. feb 1846 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Lars Larsson var Laers.

Generelle notat: I 1813 gifta Lars, yngste son til Lars og Mari Indre Amdal, seg med Lisbet Nilsdotter, dotter til Nils og Anna Saua. Lars var då 22 og Lisbet 20 år gamal. Like før giftarmålet, men same året, hadde Lars bygsla plassen Åsen av verbroren Pål Nedre Amdal og broren Knut Indre Amdal på dei vilkår at han skulle gje den gamle husmannen Steffen Andersson 3 våger havrekorn og 2 sauefoster årleg i folga, at han skulle betala i leige 1 riksbankdalar årleg, og at han skulle arbeida 1 dag i vårvinna, 2 slåttedagar og 1 dag i kornskurden hjå kvar av dei. Til plassen, som var inngjert fylgde retten til å bruka .. "2de Slaatter i Udmarken kaldet Midslaatten og Skaaraa, samt et Stykke af Skovens Strækning til Brug, som gaaer over Klaamyhren, og langs Brederne".
Han skulle få beita 5 naut og 12 sauer.
Atten år seinare - 29. mai 1841 - fekk Lars utferda ein ny bygslesetel. Grunnen til det var at han ved sida av Åsen då leigde "et andet stykke Indengjærdes Mark, beliggende under Gaarden Indre Amdal og inden en Indhegning". Grunnleiga for begge stykkja vart då sett til 3 spesidalar årleg til kvar oppsitjar. Elles var tilhøva som før. Fem år seinare, døydde Lars Åsen ikring 55 år gamal. Lisbet døydde i 1853 ikring 60 år gamal.
Lars og Lisbet Åsen etterlet seg sju barn, Mari Bordvik, Anna Fløgstadtreå, Gunnar Åsen, Brita Bakka, Guri Fløgstadøyrå, Lisbet Ytre Haugane og Lars som vart gift med Mari Kolbeinsdotter Fløgstad og drog til Amerika. Eldste sonen, Gunnar Larsson, var fødd i 1820 og gifta seg i 1847, året etter at faren var avliden, med Marta Ovesdotter fødd i 1827, dotter til Ove Tormodson og Ragnhild Samuelsdotter Mosbakka. Same året feste dei Åsen på nokonlunde same vilkåra som i si tid Lars hadde gjort, "dog skal der ombyttes nogen slaatter i Udmarken for-medelst afholdt Udskiftning". Av den felles utmarka skulle Gunnar få slå i Litleheia, av Nedre Amdal slåtta Botolvslåttå og av Indre Amdal slåtta i Skuggateigen. Nytt var det og at han skulle yta 2 dagars gjetle forutan at han skulle "om førnødiges være med og tæmme Kreaturene blandt vore om Vaaren en Dag eller to, item det Stykke Gaar mellem Amdal og Tvedt som os tilfalder at have Tilsyn med og legge op Steen som falder ned".

Lars Larsson gifta seg med Lisabet Nilsdotter den 24. okt 1813 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

55        i.  Anna Larsdotter. Anna gifta seg med Knud Fløgstad, son av Ole Olson Fløgstad d. e. og Ingrid Olsdotter, den 29. okt 1842 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.


111. Lisabet Nilsdotter, dotter av Niels Gunnarson Saua og Anne Olsdotter d. y., vart fødd i 1794 i Fiveland, Sauda, Rogaland, NOR, vart døypt den 23. mar 1794 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR, døydde den 23. nov 1853 i Amdal, Sauda, Rogaland, NOR, 59 år gamal, og vart gravlagd den 1. des 1853 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Lisabet var Lisbet.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Fiveland, Sauda, Rogaland, NOR.

Lisabet gifta seg med Lars Larsson Amdal den 24. okt 1813 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

112. Rasmus Rasmusson Viland d. y. son av Rasmus Jakobson Strand og Lisbeth Tørresdotter, vart fødd i 1775 i Strand, Sandeid, Rogaland, NOR, vart døypt den 19. mar 1775 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR og døydde i Viland, Vikedal, Rogaland, NOR,.

Rasmus Rasmusson gifta seg med Kari Sakariasdotter den 28. jul 1805 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Lisbeth Rasmusdotter (Uektefødd) vart fødd i 1805 i Viland, Vikedal, Rogaland, NOR og vart døypt den 16. jun 1805 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

         ii.  Zacharias Rasmusson Viland vart fødd i des 1806 i Viland, Vikedal, Rogaland, NOR, vart døypt den 1. jan 1807 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR, døydde i 1807 i Viland, Vikedal, Rogaland, NOR, i ein alder av 1 år, og vart gravlagd den 7. mai 1807 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

        iii.  Marthe Rasmusdotter vart fødd i 1808 i Viland, Vikedal, Rogaland, NOR, vart døypt den 20. mar 1808 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR, døydde i 1808 i Viland, Vikedal, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 17. apr 1808 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

         iv.  Rasmus Rasmusson Viland vart fødd i 1809 i Viland, Vikedal, Rogaland, NOR, vart døypt den 12. mar 1809 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR, døydde i 1809 i Viland, Vikedal, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 25. jun 1809 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

56        v.  Rasmus Rasmusson Viland. Rasmus gifta seg med Anna Sofie Torbjørnsdotter, dotter av Torbjørn Helgeson Apeland og Johanne Kirstina Jakobsdotter, den 24. jun 1835 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR.

         vi.  Marthe Rasmusdotter vart fødd i 1813 i Viland, Vikedal, Rogaland, NOR, vart døypt den 31. jan 1813 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR og døydde i Vestbø, Sandeid, Rogaland, NOR,. Eit anna namn for Marthe var Martha. Marthe gifta seg med Sjur Jonson Vestbø, son av Jone Jonson Østebø og Siri Halvardsdotter, den 21. nov 1835 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

        vii.  Maria Rasmusdotter vart fødd i 1815 i Viland, Vikedal, Rogaland, NOR, vart døypt den 4. mai 1815 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR, døydde den 20. des 1890 i Dørheim, Ølen, Hordaland, NOR, 75 år gamal, og vart gravlagd den 27. des 1890 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR. Dødsårsak: Ubestemt. Eit anna namn for Maria var Marita. Maria gifta seg med Lars Steinson Dørheim, son av Steen Knudson og Marte Larsdotter, den 29. des 1845 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

       viii.  Berte Rasmusdotter vart fødd den 25. jun 1818 i Viland, Vikedal, Rogaland, NOR og vart døypt den 28. jun 1818 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.


113. Kari Sakariasdotter, dotter av Sakarias Osmundson Viland og Martha Larsdotter d. y., vart fødd i 1785 i Viland, Vikedal, Rogaland, NOR, vart døypt den 5. jun 1785 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR, døydde den 11. okt 1818 i Viland, Vikedal, Rogaland, NOR, 33 år gamal, og vart gravlagd den 6. des 1818 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Kari var Karen.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Viland, Vikedal, Rogaland, NOR.

Kari gifta seg med Rasmus Rasmusson Viland d. y. den 28. jul 1805 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

114. Torbjørn Helgeson Apeland, son av Helge Jonson Andetjøn og Anna Torbjørnsdotter, vart fødd i 1783 i Håland nordre, Sandeid, Rogaland, NOR, vart døypt den 18. mai 1783 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR, døydde den 11. nov 1857 i Apeland, Sandeid, Rogaland, NOR, 74 år gamal, og vart gravlagd den 18. nov 1857 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Torbjørn Helgeson var Thorbiørn.

Generelle notat: I kyrkjeboka for Kristiandsand for året 1815 finn ein:
"2. juni 1815 copuleredes i kirken Ungkarl Soldat af Etniske Komp: Torbjørn Helgesen og Pige Anne Kirstina Jacobsd. Kaut. Kapitain Jacob Ely Sergeant Siuer Johannesen."
Gaardmandskone på Apeland Johanne Kirstina Jacobsdotter døydde 19. juli og vart gravlagd 12. august 1749, 53 år gamal.
Denne Anna Kirstina som er nemnd vigd i 1815 er nok Johanna Kirstine Jacobsdotter som vert døypt i Slagen kyrkje 15. may 1796 av foreldre Jacob Tive og Elen Sophie.
Enkemand og folgemand Thorbjørn Helgeson Apeland på 71 år vart vigd 21. juni 1855 med enke og folgekone Sophi Osmundsdotter Store-Rødne på 60 år.
Folgemand Torbjørn Helgeson Apeland døydde 11. november og vart gravlagd 18. november 1857, 68 år gamal.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1801-teljinga i Andetjøn, Sandeid, Rogaland, NOR.

Torbjørn Helgeson gifta seg med Johanne Kirstina Jakobsdotter den 2. jun 1815 i Kristiansand domkyrkje, Kristiansand, Vest-Agder, NOR.

Barn av dette paret var:

57        i.  Anna Sofie Torbjørnsdotter. Anna gifta seg med Rasmus Rasmusson Viland, son av Rasmus Rasmusson Viland d. y. og Kari Sakariasdotter, den 24. jun 1835 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR.

         ii.  Helge Torbjørnson vart fødd den 25. sep 1818 i Andetjøn, Sandeid, Rogaland, NOR og vart døypt den 27. sep 1818 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Helge var Hellie.

        iii.  Kristine Torbjørnsdotter vart fødd den 7. sep 1819 i Andetjøn, Sandeid, Rogaland, NOR og vart døypt den 19. sep 1819 i Andetjøn, Sandeid, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Kristine var Christine.

         iv.  Marte Torbjørnsdotter vart fødd den 31. mai 1823 i Andetjøn, Sandeid, Rogaland, NOR og vart døypt den 1. jun 1823 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR.

          v.  Jakob Torbjørnson Andetjøn vart fødd den 22. okt 1831 i Andetjøn, Sandeid, Rogaland, NOR, vart døypt den 30. okt 1831 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR og døydde i Apeland, Sandeid, Rogaland, NOR,. Eit anna namn for Jakob var Jacob.


115. Johanne Kirstina Jakobsdotter, dotter av Jacob Jakobson Tive og Elen Sophie Paulsdotter, vart fødd i 1796 i Vallø, Sem, Vestfold, NOR, vart døypt den 15. mai 1796 i Slagen kyrkje, Sem, Vestfold, NOR, døydde den 19. jul 1849 i Apeland, Sandeid, Rogaland, NOR, 53 år gamal, og vart gravlagd den 12. aug 1849 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR. Andre namn for Johanne Kirstina var Anna Kirstine, Johane Kistine, Kirstina, og Johanne Kirstine Tive.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Vallø, Sem, Vestfold, NOR.

Johanne Kirstina gifta seg med Torbjørn Helgeson Apeland den 2. jun 1815 i Kristiansand domkyrkje, Kristiansand, Vest-Agder, NOR.

116. Anders Osmundson Ihle, son av Osmund Osmundson Østbø og Anna Andersdotter, vart fødd i 1753 i Østbø, Sandeid, Rogaland, NOR, vart døypt den 22. feb 1753 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR, døydde den 11. feb 1825 i Ile, Vikedal, Rogaland, NOR, 72 år gamal, og vart gravlagd den 6. mar 1825 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1758-teljinga i Østbø, Sandeid, Rogaland, NOR.

Anders Osmundson gifta seg med Birte Johannesdotter, dotter av Johannes Olson og Anna Tjerandsdotter, den 14. jul 1782 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Anders Osmundson gifta seg så med Kristi Gunnarsdotter den 14. jul 1812 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

58        i.  Osmund Andersson Ihle. Osmund gifta seg med Siri Johannesdotter, dotter av Johannes Jonson Håland og Thordis Ivarsdotter, den 2. jul 1835 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR.


117. Kristi Gunnarsdotter, dotter av Gunder Gunnarson Tørresdal og Kristi Osmundsdotter, vart fødd i 1792 i Øvreland, Vikedal, Rogaland, NOR, vart døypt den 25. okt 1792 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR, døydde den 29. des 1861 i Svantesvold, Vats, Rogaland, NOR, 69 år gamal, og vart gravlagd den 4. jan 1862 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR. Andre namn for Kristi var Christi og Kristie.

Kristi gifta seg med Anders Osmundson Ihle den 14. jul 1812 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR.

Kristi gifta seg så med Sjur Tobiasson Svantesvold, son av Thobias Sjurson Svantesvold og Guri Eriksdotter, den 2. jul 1831 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Anna Gurine Sjursdotter vart fødd den 5. feb 1834 i Ile, Vikedal, Rogaland, NOR, vart døypt den 9. feb 1834 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR og døydde i Sørhus, Vats, Rogaland, NOR,. Eit anna namn for Anna var Anne Gurine. Anna gifta seg med Faltin Madsson Sørhus, son av Mads TorLeivson Sørhus og Brønla Valentinsdotter, den 20. jul 1855 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR.

         ii.  Tobias Sjurson Svantesvold vart fødd den 24. sep 1836 i Svantesvold, Vats, Rogaland, NOR, vart døypt den 25. sep 1836 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR, døydde den 16. okt 1853 i Svantesvold, Vats, Rogaland, NOR, 17 år gamal, og vart gravlagd den 22. okt 1853 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Tobias var Thobias.


118. Johannes Jonson Håland, son av John Jonson Håland og Astrid Johannesdotter, vart fødd i 1769 i Høyekvam, Sandeid, Rogaland, NOR, vart døypt den 26. feb 1769 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR, døydde den 8. jan 1832 i Håland nordre, Sandeid, Rogaland, NOR, 63 år gamal, og vart gravlagd den 22. jan 1832 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR.

Johannes Jonson gifta seg med Randi Torgersdotter, dotter av Torger Lambertson Lunde og Guro Johannesdotter, den 7. jul 1793 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 19.Mai 1793 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

Johannes Jonson gifta seg så med Thordis Ivarsdotter den 30. jun 1811 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 19.Mai 1793 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Randi Johannesdotter vart fødd i 1812 i Håland nordre, Sandeid, Rogaland, NOR, vart døypt den 26. apr 1812 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR, døydde den 6. nov 1867 i Helgevoll øvre, Sandeid, Rogaland, NOR, 55 år gamal, og vart gravlagd den 1. des 1867 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Randi var Randie. Randi gifta seg med Hans Valentinson Helgevold, son av Valentin Johannesson Østebø og Bodel Tormodsdotter, den 7. jul 1828 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR.

         ii.  Iver Johannesson Håland vart fødd i 1814 i Håland nordre, Sandeid, Rogaland, NOR, vart døypt den 2. jan 1814 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR, døydde den 21. feb 1877 i Håland nordre, Sandeid, Rogaland, NOR, 63 år gamal, og vart gravlagd den 4. mar 1877 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR. Iver gifta seg med Ragnhilde Toresdotter, dotter av Thor Halvorson Håland og Ragnhilda Pedersdotter, den 9. jun 1838 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR.

59      iii.  Siri Johannesdotter. Siri gifta seg med Osmund Andersson Ihle, son av Anders Osmundson Ihle og Kristi Gunnarsdotter, den 2. jul 1835 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR.


119. Thordis Ivarsdotter, dotter av Iver Mikkelson Gjerde og Siri Jonsdotter, vart fødd i 1786 i Tenning-Gjerde, Sandeid, Rogaland, NOR, vart døypt den 19. mar 1786 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR, døydde den 12. des 1877 i Håland nordre, Sandeid, Rogaland, NOR, 91 år gamal, og vart gravlagd den 18. des 1877 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR. Dødsårsak: Alderdomssvaghed. Andre namn for Thordis var Tordiis og Tordis.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1865-teljinga i Håland nordre, Sandeid, Rogaland, NOR.

• Ho er nemnd i 1875-teljinga i Håland nordre, Sandeid, Rogaland, NOR.

Thordis gifta seg med Johannes Jonson Håland den 30. jun 1811 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR.

120. Jørgen Levardson Tronsvold, son av Levard Torsteinson Tronsvold og Britha Knudsdotter, vart fødd i 1795 i Helgevoll nedre, Sandeid, Rogaland, NOR, vart døypt den 12. apr 1795 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR, døydde den 10. okt 1873 i Helgevoll nedre, Sandeid, Rogaland, NOR, 78 år gamal, og vart gravlagd den 19. okt 1873 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1801-teljinga på Tronsvald i Helgevoll nedre, Sandeid, Rogaland, NOR.

• Han er nemnd i 1865-teljinga i Helgevoll nedre, Sandeid, Rogaland, NOR.

Jørgen Levardson gifta seg med Susanne Osmundsdotter den 3. jul 1829 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Osmund Jørgenson Opheim vart fødd den 21. des 1829 i Helgevoll nedre, Sandeid, Rogaland, NOR, vart døypt den 26. des 1829 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR, døydde den 5. feb 1901 i Oppheim, Ølen, Hordaland, NOR, 71 år gamal, og vart gravlagd den 14. feb 1901 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR. Osmund gifta seg med Brita Knudsdotter, dotter av Knud Levardson Tronsvold og Martha Tjerandsdotter, den 10. jul 1863 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

         ii.  Britha Jørgensdotter vart fødd den 21. jan 1832 i Helgevoll nedre, Sandeid, Rogaland, NOR og vart døypt den 22. jan 1832 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR.

        iii.  Levard Jørgenson Helgevold vart fødd den 29. jan 1833 i Helgevoll nedre, Sandeid, Rogaland, NOR, vart døypt den 3. feb 1833 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR og døydde i Helgevoll nedre, Sandeid, Rogaland, NOR,. Levard gifta seg med Ragnilda Tjerandsdotter den 19. jul 1863 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR.

60       iv.  Jørgen J. Torstveit. Jørgen gifta seg med Anna Marta Helgesdotter, dotter av Helge Sjurson Torstveit og Liva Torgersdotter, den 10. mai 1856 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR.

          v.  Nils Jørgenson Steinsland vart fødd den 4. jul 1838 i Helgevoll nedre, Sandeid, Rogaland, NOR, vart døypt den 9. jul 1838 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR og døydde i Steinsland, Sandeid, Rogaland, NOR,. Eit anna namn for Nils var Niels. Nils gifta seg med Martha Olsdotter, dotter av Ole Steinson og Eli Haldorsdotter, den 8. des 1861 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

         vi.  Tollef Jørgenson Opheim vart fødd den 19. apr 1843 i Helgevoll nedre, Sandeid, Rogaland, NOR, vart døypt den 7. mai 1843 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR, døydde den 23. mai 1902 i Oppheim, Ølen, Hordaland, NOR, 59 år gamal, og vart gravlagd den 31. mai 1902 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR. Dødsårsak: Tæring. Tollef gifta seg med Maddel Samuelsdotter, dotter av Samuel Olson Heggebø og Sunneva Torbjørnsdotter d. y., den 16. jul 1877 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.


121. Susanne Osmundsdotter, dotter av Osmund Osmundson Rødne og Martha Nilsdotter, vart fødd i 1796 i Rødne store, Sandeid, Rogaland, NOR, vart døypt den 25. sep 1796 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR, døydde den 22. nov 1871 i Helgevoll nedre, Sandeid, Rogaland, NOR, 75 år gamal, og vart gravlagd den 3. des 1871 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Susanne var Susanna.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Rødne store, Sandeid, Rogaland, NOR.

• Ho er nemnd i 1865-teljinga i Helgevoll nedre, Sandeid, Rogaland, NOR.

Susanne gifta seg med Jørgen Levardson Tronsvold den 3. jul 1829 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR.

122. Helge Sjurson Torstveit, son av Sjur Helgeson Torstveit og Marthe Larsdotter, vart fødd i 1788 i Torstveit, Vats, Rogaland, NOR, vart døypt den 14. des 1788 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR, døydde den 13. aug 1849 i Torstveit, Vats, Rogaland, NOR, 61 år gamal, og vart gravlagd den 16. aug 1849 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Helge Sjurson var Helje.

Generelle notat: Helge Sjurson Torstveit var gift med Liva Torgersdotter frå Helgeland i Nedstrand og dei er nemnde med 8 barn.
Som ungkar og tenar betalte Helge 2 riksbankdalar til sølvskatten i 1816. Bruk 2 er ikkje nemnt i 1819, men han er oppført der i matrikkelen i 1838 og enka i 1851. Ho var føderådskone med eige hus i 1865.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1801-teljinga i Torstveit, Vats, Rogaland, NOR.

Helge Sjurson gifta seg med Liva Torgersdotter i 1817 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Marta Helgesdotter (Tvilling) vart fødd i 1818 i Torstveit, Vats, Rogaland, NOR og døydde i 1818 i Torstveit, Vats, Rogaland, NOR.

         ii.  Sjur Helgeson Torstveit (Tvilling) vart fødd i 1818 i Torstveit, Vats, Rogaland, NOR og døydde i 1818 i Torstveit, Vats, Rogaland, NOR.

        iii.  Torger Helgeson Torstveit vart fødd i 1819 i Torstveit, Vats, Rogaland, NOR, døydde den 27. apr 1819 i Torstveit, Vats, Rogaland, NOR, og vart gravlagd den 5. sep 1819 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR.

61       iv.  Anna Marta Helgesdotter. Anna gifta seg med Jørgen J. Torstveit, son av Jørgen Levardson Tronsvold og Susanne Osmundsdotter, den 10. mai 1856 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR.

          v.  Eli Helgesdotter vart fødd i 1824 i Torstveit, Vats, Rogaland, NOR og døydde i 1824 i Torstveit, Vats, Rogaland, NOR.

         vi.  Eli Helgesdotter vart fødd i 1825 i Torstveit, Vats, Rogaland, NOR og døydde i Dommersnes nedre, Vikebygd, Hordaland, NOR.

        vii.  Sjur Helgeson Torstveit vart fødd i 1828 i Torstveit, Vats, Rogaland, NOR, døydde den 13. okt 1871 i Torstveit, Vats, Rogaland, NOR 43 år gamal, og vart gravlagd den 21. okt 1871 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR.

       viii.  Liva Helgesdotter vart fødd den 1. jul 1831 i Torstveit, Vats, Rogaland, NOR, vart døypt den 3. jul 1831 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR, døydde den 25. sep 1900 i Ile, Vikedal, Rogaland, NOR, 69 år gamal, og vart gravlagd den 2. okt 1900 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. Liva gifta seg med Johannes Osmundson Ihle, son av Osmund Andersson Ihle og Siri Johannesdotter, den 23. okt 1877 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


123. Liva Torgersdotter, dotter av Torger Nilsson Helgeland og Anna Osmundsdotter, vart fødd i 1790 i Helgeland, Nedstrand, Rogaland, NOR, vart døypt den 2. feb 1790 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR, døydde den 28. jan 1870 i Torstveit, Vats, Rogaland, NOR, 80 år gamal, og vart gravlagd den 5. feb 1870 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Liva var Liv.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Helgeland, Nedstrand, Rogaland, NOR.

• Ho er nemnd i 1865-teljinga i Torstveit, Vats, Rogaland, NOR.

Liva gifta seg med Helge Sjurson Torstveit i 1817 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR.

124. Helge Hansson Skikelstrand, son av Hans Rasmusson Molnes d. e. og Ingri Olsdotter, vart fødd i 1777 i Molnes, Skånevik, Hordaland, NOR, døydde den 12. des 1848 i Skikelstrand, Vikedal, Rogaland, NOR 71 år gamal, og vart gravlagd den 25. des 1848 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Helge Hansson var Helje.

Helge Hansson gifta seg med Marta Olsdotter den 30. jun 1811 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Ingerid Helgesdotter vart fødd i 1811 i Skikelstrand, Vikedal, Rogaland, NOR, vart døypt den 17. jul 1811 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR og døydde i Stokkedal, Vats, Rogaland, NOR,. Andre namn for Ingerid var Engel og Ingeri. Ingerid gifta seg med Sjur Sjurson Stokkedal, son av Sjur Helgeson Torstveit og Marthe Larsdotter, den 9. mai 1835 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

         ii.  Siri Helgesdotter vart fødd i 1813 i Skikelstrand, Vikedal, Rogaland, NOR og vart døypt den 28. nov 1813 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

        iii.  Ole Helgeson vart fødd i 1816 i Skikelstrand, Vikedal, Rogaland, NOR og vart døypt den 12. feb 1816 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

         iv.  Ragna Helgesdotter vart fødd den 1. sep 1818 i Skikelstrand, Vikedal, Rogaland, NOR, vart døypt den 6. sep 1818 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR, døydde den 21. des 1850 i Nes, Vikedal, Rogaland, NOR, 32 år gamal, og vart gravlagd den 21. des 1850 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

          v.  Martha Helgesdotter vart fødd den 13. mai 1822 i Skikelstrand, Vikedal, Rogaland, NOR, vart døypt den 16. mai 1822 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR, døydde den 17. jul 1893 i Skikelstrand, Vikedal, Rogaland, NOR, 71 år gamal, og vart gravlagd den 25. jul 1893 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Martha var Marthe. Martha gifta seg med Ole Tollefson Salthaug, son av Tollef Jørgenson Stople og Siri Olsdotter, den 2. nov 1850 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR.

62       vi.  Hans Helgeson Skikelstrand. Hans gifta seg med Margrete Olsdotter, dotter av Ole Mikkelson Skikelstrand og Brønla Olsdotter, den 4. jul 1857 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

        vii.  Anna Helgesdotter vart fødd den 1. okt 1827 i Skikelstrand, Vikedal, Rogaland, NOR og vart døypt den 7. okt 1827 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.


125. Marta Olsdotter, dotter av Ole Haldorson Skikelstrand og Siri Jørgensdotter, vart fødd i 1791 i Skikelstrand, Vikedal, Rogaland, NOR, vart døypt den 8. mai 1791 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR, døydde den 29. nov 1872 i Skikelstrand, Vikedal, Rogaland, NOR, 81 år gamal, og vart gravlagd den 16. mar 1873 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Marta var Marthe.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1865-teljinga på Salthaug i Skikelstrand, Vikedal, Rogaland, NOR.

Marta gifta seg med Helge Hansson Skikelstrand den 30. jun 1811 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

126. Ole Mikkelson Skikelstrand, son av Michel Olson Ohm og Margrethe Larsdotter, vart fødd i 1792 i Ohm, Vats, Rogaland, NOR, døydde den 30. nov 1858 i Skikelstrand, Vikedal, Rogaland, NOR 66 år gamal, og vart gravlagd den 5. des 1858 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

Ole Mikkelson gifta seg med Brønla Olsdotter i 1819 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

63        i.  Margrete Olsdotter. Margrete gifta seg med Hans Helgeson Skikelstrand, son av Helge Hansson Skikelstrand og Marta Olsdotter, den 4. jul 1857 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

         ii.  Siri Olsdotter vart fødd den 8. jul 1822 i Skikelstrand, Vikedal, Rogaland, NOR, vart døypt den 14. jul 1822 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR, døydde den 22. jan 1900 i Vestbø, Sandeid, Rogaland, NOR, 77 år gamal, og vart gravlagd den 30. jan 1900 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR. Siri gifta seg med Lars Olson Vestbø, son av Ole Toreson Vestbø d. e. og Helga Ivarsdotter, den 30. jun 1855 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

        iii.  Anna Olsdotter vart fødd den 1. des 1824 i Skikelstrand, Vikedal, Rogaland, NOR og vart døypt den 12. des 1824 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

         iv.  Martha Olsdotter vart fødd den 3. apr 1828 i Skikelstrand, Vikedal, Rogaland, NOR og vart døypt den 6. apr 1828 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

          v.  Eli Olsdotter vart fødd den 4. mai 1833 i Skikelstrand, Vikedal, Rogaland, NOR, vart døypt den 12. mai 1833 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR og døydde i Skikelstrand, Vikedal, Rogaland, NOR,. Andre namn for Eli var Ely og Ili.

         vi.  Olene Olsdotter vart fødd den 30. aug 1835 i Skikelstrand, Vikedal, Rogaland, NOR og vart døypt den 27. sep 1835 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

        vii.  Ragna Olsdotter vart fødd den 11. sep 1841 i Skikelstrand, Vikedal, Rogaland, NOR og vart døypt den 19. sep 1841 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.


127. Brønla Olsdotter, dotter av Ole Haldorson Skikelstrand og Siri Jørgensdotter, vart fødd i 1794 i Skikelstrand, Vikedal, Rogaland, NOR, vart døypt den 11. mai 1794 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR, døydde den 28. mar 1884 i Skikelstrand, Vikedal, Rogaland, NOR, 90 år gamal, og vart gravlagd den 5. apr 1884 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. Dødsårsak: Alderdomssvaghed.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1865-teljinga i Skikelstrand, Vikedal, Rogaland, NOR.

Brønla gifta seg med Ole Mikkelson Skikelstrand i 1819 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

Åttande generasjon (4x tippoldeforeldre)

horizontal rule


128. Ole Hansson Njærheim, son av Hans Salomonson Njærheim og Eli Olsdotter d. e., vart fødd i 1739 i Njærheim, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde i 1771 i Njærheim, Nærbø, Rogaland, NOR 32 år gamal.

Generelle notat: Ola Hansson Njærheim vart gift med Berit Nilsdotter Gudmestad og dei hadde tre barn.
I 1770 bygsla Ola 24 spann kyrkjegods i Njærheim av presten Grøver, og sjølv åtte han 12 spann. 6 spann som var kjøpt av Paul von der Lippe (bispen) i 1752, og 6 spann av Peder Helgeson.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1758-teljinga i Njærheim, Nærbø, Rogaland, NOR.

• Skifte etter han vart halde den 23.Jul 1771 i Njærheim, Nærbø, Rogaland, NOR.

Ole Hansson gifta seg med Berit Nilsdotter cirka 1765 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

64        i.  Hans Olson Njærheim. Hans gifta seg med Anna Tollaksdotter, dotter av Tollak Torsteinson og Anna Larsdotter, cirka 1786 i Orre kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR. Hans gifta seg så med Berta Nilsdotter, dotter av Niels Nilsson Skjæveland og Maren Klausdotter, i 1789 i Soma kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

         ii.  Gunhild Olsdotter vart fødd i 1768 i Njærheim, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde i 1772 i Njærheim, Nærbø, Rogaland, NOR 4 år gamal.

        iii.  Elen Olsdotter vart fødd i 1771 i Njærheim, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde i 1772 i Njærheim, Nærbø, Rogaland, NOR i ein alder av 1 år.


129. Berit Nilsdotter, dotter av Nils Olson Gudmestad og Gunhild Olsdotter, vart fødd i 1744 i Gudmestad, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde i Njærheim, Nærbø, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Berit var Birte.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1758-teljinga i Gudmestad, Nærbø, Rogaland, NOR.

Berit gifta seg med Ole Hansson Njærheim cirka 1765 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

130. Niels Nilsson Skjæveland, son av Niels Nilsson Hana og Helga Nilsdotter, vart fødd i 1728 i Rettedal, Forsand, Rogaland, NOR, vart døypt den 27. jun 1728 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR, døydde i 1776 i Skjæveland, Høyland, Rogaland, NOR, 48 år gamal, og vart gravlagd den 3. mai 1776 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

Niels Nilsson gifta seg med Maren Klausdotter den 13. jun 1754 i Soma kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Helga Nilsdotter vart fødd i 1755 i Skjæveland, Høyland, Rogaland, NOR og døydde i Skas, Klepp, Rogaland, NOR. Helga gifta seg med Jens Anfinnson, son av Anfinn Andersson Skas og Anna Asbjørnsdotter, cirka 1780 i Soma kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

65       ii.  Berta Nilsdotter. Berta gifta seg med Hans Olson Njærheim, son av Ole Hansson Njærheim og Berit Nilsdotter, i 1789 i Soma kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

        iii.  Claus Nilsson Kilsholen vart fødd i 1763 i Skjæveland, Høyland, Rogaland, NOR, vart døypt den 18. mar 1763 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR, døydde den 11. des 1827 i Salte store, Klepp, Rogaland, NOR, 64 år gamal, og vart gravlagd den 20. des 1827 i Orre kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR. Claus gifta seg med Kirsten Sivertsdotter, dotter av Sivert Nilsson Anda og Ingeborg Toresdotter, den 12. sep 1793 i Orre kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Niels Nilsson gifta seg så med Berit Ivarsdotter, dotter av Ivar Klausson Vik og Malena Sjursdotter, cirka 1765 i Orre kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Ivar Nilsson Skjæveland vart fødd i 1765 i Skjæveland, Høyland, Rogaland, NOR og døydde før 1802 i Skjæveland, Høyland, Rogaland, NOR.

         ii.  Niels Nilsson Skjæveland vart fødd i 1766 i Skjæveland, Høyland, Rogaland, NOR og døydde i 1802 i Skjæveland, Høyland, Rogaland, NOR 36 år gamal.

        iii.  Klaus Nilsson Åse d. y. vart fødd i 1769 i Skjæveland, Høyland, Rogaland, NOR, vart døypt den 3. sep 1769 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR og døydde den 25. jun 1850 i Åse øvre, Klepp, Rogaland, NOR, 81 år gamal. Eit anna namn for Klaus var Claus. Klaus gifta seg med Kirsti Magnusdotter, dotter av Magnus Nilsson og Else Vikansdotter, den 4. jan 1807 i Orre kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

         iv.  Berte Marie Nilsdotter vart fødd i 1774 i Skjæveland, Høyland, Rogaland, NOR.


131. Maren Klausdotter, dotter av Claus Erikson Skjæveland og Berthe Hansdotter, vart fødd den 15. nov 1719 i Skjæveland, Høyland, Rogaland, NOR, vart døypt den 17. nov 1719 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR, døydde i 1764 i Skjæveland, Høyland, Rogaland, NOR, 45 år gamal, og vart gravlagd den 16. mar 1764 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Maren var Mari.

Maren gifta seg med Niels Nilsson Skjæveland den 13. jun 1754 i Soma kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

132. Gitle Rasmusson Sør-Varhaug, son av Rasmus Gitleson Årsland og Guri Pedersdotter, vart fødd i 1742 i Årsland, Varhaug, Rogaland, NOR og døydde den 17. okt 1798 i Varhaug søndre, Varhaug, Rogaland, NOR 56 år gamal.

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde den 5.Nov 1798 i Varhaug søndre, Varhaug, Rogaland, NOR.

Gitle Rasmusson gifta seg med Guri Bårdsdotter i 1765 i Varhaug kyrkje, Varhaug, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

66        i.  Rasmus Gitleson Nærem. Rasmus gifta seg med Herborg Rasmusdotter, dotter av Rasmus Gunnarson og Malena Eriksdotter, den 10. jul 1790 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

Gitle Rasmusson gifta seg så med Anna Svendsdotter, dotter av Svend Hansson Risa og Gitlaug Eivindsdotter, cirka 1783 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Guri Gitlesdotter vart fødd i 1784 i Varhaug søndre, Varhaug, Rogaland, NOR og døydde den 16. mar 1833 i Njærheim, Nærbø, Rogaland, NOR 49 år gamal. Guri gifta seg med Halvard Ommundson Njærheim, son av Omund Halvardson Njærheim og Kirsten Torbjørnsdotter, den 16. jan 1816 i Varhaug kyrkje, Varhaug, Rogaland, NOR.

         ii.  Rakel Gitlesdotter vart fødd i 1787 i Varhaug søndre, Varhaug, Rogaland, NOR og døydde i 1787 i Varhaug søndre, Varhaug, Rogaland, NOR.

Gitle Rasmusson gifta seg så med Berta Pedersdotter, dotter av Peder Larsson Kvia og Anna Jonsdotter, den 30. mar 1788 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

          i.  Anna Gitlesdotter vart fødd i 1789 i Varhaug søndre, Varhaug, Rogaland, NOR og døydde i 1789 i Varhaug søndre, Varhaug, Rogaland, NOR.


133. Guri Bårdsdotter, dotter av Bård Jakobson og Kirsten Helgesdotter, vart fødd i 1730 i Haugstad, Varhaug, Rogaland, NOR og døydde cirka 1782 i Varhaug søndre, Varhaug, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 52 år.

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde den 17.Jun 1782 i Varhaug søndre, Varhaug, Rogaland, NOR.

Guri gifta seg med Gitle Rasmusson Sør-Varhaug i 1765 i Varhaug kyrkje, Varhaug, Rogaland, NOR.

134. Rasmus Gunnarson, son av Gunnar Rasmusson Mossige og Barbro Torgersdotter, vart fødd i 1727 i Garborg, Time, Rogaland, NOR og døydde i 1793 i Njærheim, Nærbø, Rogaland, NOR 66 år gamal.

Generelle notat: Rasmus Gunnarson Garborg vart gift med Malena Eriksdotter Njærheim og det er kjent seks barn.
Rasmus fekk auksjonskøyte på 3 spann i Njærheim i 1756 av Kammerråd Ebbel for 9 riksdalar. I 1757 selde han det til Lars Torgierson for 3 riksdalar. I 1778/1781 brukte Rasmus 18 spann som bispestolen åtte og 6 spann som han sjølv åtte.

Rasmus gifta seg med Malena Eriksdotter i 1752 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Barbro Rasmusdotter vart fødd i 1752 i Njærheim, Nærbø, Rogaland, NOR.

         ii.  Anna Rasmusdotter vart fødd i 1753 i Njærheim, Nærbø, Rogaland, NOR.

        iii.  Berta Rasmusdotter vart fødd i 1756 i Njærheim, Nærbø, Rogaland, NOR.

67       iv.  Herborg Rasmusdotter. Herborg gifta seg med Ole Rasmusson Nærem, son av Rasmus Hansson Nord-Varhaug og Anna Olsdotter d. e., i 1786 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR. Herborg gifta seg så med Rasmus Gitleson Nærem, son av Gitle Rasmusson Sør-Varhaug og Guri Bårdsdotter, den 10. jul 1790 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

          v.  Erik Rasmusson vart fødd i 1764 i Njærheim, Nærbø, Rogaland, NOR.


135. Malena Eriksdotter, dotter av Erich Olson Njærheim og Åsa Larsdotter, vart fødd i 1732 i Njærheim, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde i 1800 i Njærheim, Nærbø, Rogaland, NOR 68 år gamal.

Malena gifta seg med Rasmus Gunnarson i 1752 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

136. Lars Svendson, son av Svend Olson og Anna Ormsdotter, vart fødd i 1683 i Auglend, Time, Rogaland, NOR og døydde cirka 1741 i Fotland, Time, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 58 år.

Generelle notat: Lars Svendsen Auglænd var gift med Kari Olsdotter Netland. og dei er førte med fire barn. Yngste sonen er ført fødd i 1725 (han var 36 år i 1758) og Kari er ført fødd i 1671, men dette må vere feil. Ho er nemndt 67 år i 1758 og budde då hjå sonen Sven på plassen Hejen under Høyland i Nærbø. Ho var difor truleg fødd ikring 1690.
Lars er ført som brukar på Fotland frå 1723 til etter 1746. bruket var då på 8 spann og Jon Scheie var eigar.

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde den 12.Okt 1741 i Fotland, Time, Rogaland, NOR.

Lars gifta seg med Karen Olsdotter i 1708 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Anna Larsdotter vart fødd i 1709 i Fotland, Time, Rogaland, NOR.

         ii.  Svend Larsson vart fødd i 1718 i Fotland, Time, Rogaland, NOR og døydde i 1767 i Høyland, Nærbø, Rogaland, NOR 49 år gamal. Eit anna namn for Svend var Sven. Svend gifta seg med Guri Ommundsdotter, dotter av Omund Mikkelson Time og Ingeborg Pedersdotter, i 1739 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

68      iii.  Ole Larsson. Ole gifta seg med Sara Jonsdotter, dotter av Jon Tjerandson Vestly og Malena Ommundsdotter, i 1750 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR. Ole gifta seg så med Ingeborg Larsdotter, dotter av Lars Jensson og Ingeborg Eriksdotter, i 1775 i Orre kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.


137. Karen Olsdotter, dotter av Ole Netland og Marta Rasmusdotter, vart fødd i 1681 i Netland, Time, Rogaland, NOR og døydde i Høyland, Time, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1758-teljinga i Høyland, Nærbø, Rogaland, NOR.

Karen gifta seg med Lars Svendson i 1708 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

Karen gifta seg så med Jon Bårdson, son av Bård Jonson og Anna Danielsdotter, den 20. jun 1745 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


138. Lars Jensson, son av Jens Larsson Frøyland og Magnhild Pedersdotter, vart fødd i 1700 i Næsheim, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde i Salte ytre, Klepp, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Lars Jensson frå Frøyland vart gift med Ingeborg Eriksdotter Pollestad. I 1758 bur dei på Ytre Salte og Lars vert då nemnt som 60 år og Ingeborg som 66 år. Dei vert nemnde med ei dotter Ingeborg på 11 år! I 1768 er dei ført som "husfolk".
10. august 1756 var Lars vitne og er då nemnt som 55 år og hadde budd på Haugland i 12 år. På Øvre Haugland er det nemnt ein Lars Jensson som brukte ½ laup i tida 1730-1733. Lars Jensson har fem barn døypt i Time, men ingen Ingeborg. Om alderen til Ingeborg i 1758 er rett, må Lars si kone, Ingeborg Eriksdotter vere yngre enn 66 år i 1758 om ho skal vere mor til denne dottera. Truleg var Ingeborg Eriksdotter fødd ikring 1700.

Hendingar i livet hans var:

• Han budde i 1756 i Salte ytre, Klepp, Rogaland, NOR.

• Han er nemnd i 1758-teljinga i Salte ytre, Klepp, Rogaland, NOR.

Lars gifta seg med Ingeborg Eriksdotter cirka 1724 i Orre kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Magnhild Larsdotter vart fødd i 1725 i Haugland øvre, Time, Rogaland, NOR og vart døypt den 14. okt 1725 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Magnhild var Magnild.

         ii.  Erik Larsson vart fødd i 1727 i Haugland øvre, Time, Rogaland, NOR og vart døypt den 26. okt 1727 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

        iii.  Jens Larsson Salte vart fødd i 1728 i Haugland øvre, Time, Rogaland, NOR, vart døypt den 22. des 1728 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR og døydde etter 1770 i Salte ytre, Klepp, Rogaland, NOR,. Jens gifta seg med Barbro Rasmusdotter cirka 1753 i Orre kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

         iv.  Magnhild Larsdotter vart fødd i 1732 i Haugland øvre, Time, Rogaland, NOR og vart døypt den 14. sep 1732 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

          v.  Erik Larsson vart fødd i 1736 i Haugland øvre, Time, Rogaland, NOR og vart døypt den 10. mai 1736 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

69       vi.  Ingeborg Larsdotter. Ingeborg gifta seg med Ole Larsson, son av Lars Svendson og Karen Olsdotter, i 1775 i Orre kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.


139. Ingeborg Eriksdotter, dotter av Erich Pederson Pollestad og Lisbet Tormodsdotter, vart fødd i 1700 i Pollestad, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i Salte ytre, Klepp, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1758-teljinga i Salte ytre, Klepp, Rogaland, NOR.

Ingeborg gifta seg med Lars Jensson cirka 1724 i Orre kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

140. Mons Monsson Bjorland d. y. son av Mons Erikson Bjorland og Berta Kristoffersdotter, vart fødd i 1727 i Bjorland, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde i 1785 i Bjorland, Nærbø, Rogaland, NOR 58 år gamal. Eit anna namn for Mons Monsson var Mogens.

Generelle notat: Mons Monson Bjorland var gift to gonger. Første kona var Berit Jonsdotter Njølstad og dei er nemnde med 6 barn. Andre kona var Margreta Hansdotter Obrestad og dei hadde 1 son. Margreta fekk sonen Elias Olson utanfor ekteskap før ho vart gift med Sven.
Mons kjøpte 13 spann av Elisabet Seehusen i 1750 og 1½ spann av Johannes Nilsson Austvoll same dagen.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1758-teljinga i Bjorland, Nærbø, Rogaland, NOR.

• Skifte etter han vart halde den 11.Apr 1785 i Bjorland, Nærbø, Rogaland, NOR.

Mons Monsson gifta seg med Berit Jonsdotter d. e. cirka 1758 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

70        i.  Ole Monsson. Ole gifta seg med Ingeborg Torsteinsdotter, dotter av Torstein Erikson Hobberstad og Anna Torsteinsdotter, den 25. mar 1787 i Varhaug kyrkje, Varhaug, Rogaland, NOR. Ole gifta seg så med Ragnhild Ivarsdotter, dotter av Ivar Torsteinson Vigre og Ranveig Simonsdotter, den 27. aug 1818 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         ii.  Elisabeth Monsdotter vart fødd i 1762 i Bjorland, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde den 19. aug 1813 i Bjorland, Nærbø, Rogaland, NOR 51 år gamal.

        iii.  Mons Monsson Skretting vart fødd i 1765 i Bjorland, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde den 25. sep 1838 i Skretting, Varhaug, Rogaland, NOR 73 år gamal.

         iv.  Jon Monsson vart fødd i 1768 i Bjorland, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde i 1786 i Bjorland, Nærbø, Rogaland, NOR 18 år gamal.

          v.  Elling Monsson vart fødd i 1773 i Bjorland, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde den 1. mar 1842 i Haugland, Varhaug, Rogaland, NOR 69 år gamal. Elling gifta seg med Barbro Karlsdotter, dotter av Karl Larsson Haugland og Anna Olsdotter, i 1798 i Varhaug kyrkje, Varhaug, Rogaland, NOR.

         vi.  Berthe Monsdotter vart fødd i 1776 i Bjorland, Nærbø, Rogaland, NOR, døydde den 18. mai 1855 i Aniksdal, Varhaug, Rogaland, NOR 79 år gamal, og vart gravlagd den 28. mai 1855 i Varhaug kyrkje, Varhaug, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Berthe var Berthe Mortensdotter. Berthe gifta seg med Ole Larsson Aniksdal, son av Lars Olson Aniksdal og Inger Svendsdotter, den 20. mai 1798 i Varhaug kyrkje, Varhaug, Rogaland, NOR.

Mons Monsson gifta seg så med Margreta Hansdotter, dotter av Hans Gunnarson Obrestad og Berit Eriksdotter d. y., i 1782 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.


141. Berit Jonsdotter d. e. dotter av Jon Ellingson Njølstad og Berit Torsteinsdotter, vart fødd i 1737 i Njølstad, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde i 1781 i Bjorland, Nærbø, Rogaland, NOR 44 år gamal.

Berit gifta seg med Mons Monsson Bjorland d. y. cirka 1758 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

142. Torstein Erikson Hobberstad, son av Erich Jonson Hobberstad og Ingeborg Eriksdotter, vart fødd i 1716 i Hobberstad, Varhaug, Rogaland, NOR og døydde i 1796 i Hobberstad, Varhaug, Rogaland, NOR 80 år gamal.

Generelle notat: Torsten Erikson Hobberstad vart gift med Anna Torstensdotter Grødeland. Dei var tremenningar både på fars- og mors-sida.
Torsten tok over dei 18 spann i Hobberstad etter broren Jon. I 1723 til 1733 er han ført som eigar av heile Hobberstad, 2¼ pund, men brukte sjølv berre 18 spann. I 1642 til 1645 står han som eigar av 31½ spann og systera åtte då 4½ spann. Då broren Jon var død, vart Torsten lensmann og sat i ombodet til han døydde i 1796.
Kona Anna var død før 1787. Dei hadde fem barn.

Torstein Erikson gifta seg med Anna Torsteinsdotter cirka 1745 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Anna Torsteinsdotter vart fødd i 1747 i Hobberstad, Varhaug, Rogaland, NOR og døydde i 1781 i Hobberstad, Varhaug, Rogaland, NOR 34 år gamal. Anna gifta seg med Jon Jonson Hobberstad, son av Jon Jonson Obrestad og Berit Larsdotter, i 1767 i Varhaug kyrkje, Varhaug, Rogaland, NOR. Anna gifta seg så med Peder Josefson Hobberstad, son av Josef Pederson Bø og Berit Jonsdotter, i 1771 i Varhaug kyrkje, Varhaug, Rogaland, NOR.

         ii.  Erik Torsteinson Hobberstad vart fødd i 1750 i Hobberstad, Varhaug, Rogaland, NOR og døydde den 5. jun 1821 i Hobberstad, Varhaug, Rogaland, NOR 71 år gamal. Erik gifta seg med Ingeborg Rasmusdotter, dotter av Rasmus Klausson Stavnheim og Berta Rasmusdotter, i 1782 i Varhaug kyrkje, Varhaug, Rogaland, NOR.

        iii.  Herborg Torsteinsdotter vart fødd i 1754 i Hobberstad, Varhaug, Rogaland, NOR og døydde den 14. des 1849 i Grødaland, Nærbø, Rogaland, NOR 95 år gamal. Herborg gifta seg med Erich Jonson Obrestad, son av Jon Jonson Obrestad og Berit Larsdotter, i 1776 i Varhaug kyrkje, Varhaug, Rogaland, NOR.

         iv.  Tosten Torsteinson Nord-Varhaug vart fødd i 1757 i Hobberstad, Varhaug, Rogaland, NOR, døydde den 30. jul 1814 i Varhaug nordre, Varhaug, Rogaland, NOR 57 år gamal, og vart gravlagd den 7. aug 1814 i Varhaug kyrkje, Varhaug, Rogaland, NOR. Tosten gifta seg med Anna Kristina Rasmusdotter, dotter av Rasmus Hansson Nord-Varhaug og Anna Olsdotter d. e., den 20. mar 1788 i Varhaug kyrkje, Varhaug, Rogaland, NOR.

71        v.  Ingeborg Torsteinsdotter. Ingeborg gifta seg med Ole Monsson, son av Mons Monsson Bjorland d. y. og Berit Jonsdotter d. e., den 25. mar 1787 i Varhaug kyrkje, Varhaug, Rogaland, NOR.


143. Anna Torsteinsdotter, dotter av Torstein Tjerandson Grødaland og Anna Tjerandsdotter, vart fødd i 1716 i Grødaland, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde før 1787 i Hobberstad, Varhaug, Rogaland, NOR.

Anna gifta seg med Torstein Erikson Hobberstad cirka 1745 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

144. Ole Pederson Oma, son av Peder Pederson Oma d. e. og Ukjend, vart fødd i 1729 i Oma litle, Time, Rogaland, NOR, vart døypt den 6. sep 1729 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR, døydde i 1798 i Oma store, Time, Rogaland, NOR, 69 år gamal, og vart gravlagd den 6. apr 1798 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Ole Pederson Litle Oma var gift to gonger. Første kona var Kirsti Svensdotter Løge og dei hadde 6 barn. Andre kona var Berta Håvardsdotter frå Sola, og dei hadde 12 barn.
Ole er ført som brukar på Store Oma frå 1754 til 1798, og enka etter han til 1806. Ole brukte frå først av 1 pund 3 spann, så ei tid 18 spann, men til slutt vart bruket hans på 1 pund. Kongen er ført som eigar frå først av, men frå ikring 1800 åtte oppsittaren 6 spann og kongen 18.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1758-teljinga i Oma store, Time, Rogaland, NOR.

• Skifte etter han vart halde den 7.Apr 1798 i Oma store, Time, Rogaland, NOR.

Ole Pederson gifta seg med Kristi Svendsdotter den 7. jan 1753 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Elisabet Olsdotter vart fødd i 1753 i Oma store, Time, Rogaland, NOR og vart døypt den 23. mar 1753 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

         ii.  Marta Olsdotter vart fødd i 1755 i Oma store, Time, Rogaland, NOR, vart døypt den 14. des 1755 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR, døydde i 1786 i Oma store, Time, Rogaland, NOR, 31 år gamal, og vart gravlagd den 11. jun 1786 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

        iii.  Svend Olson Oma (Død som barn) vart fødd i 1757 i Oma store, Time, Rogaland, NOR, vart døypt den 9. okt 1757 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR og døydde i Oma store, Time, Rogaland, NOR,.

         iv.  Ingeborg Olsdotter vart fødd i 1762 i Oma store, Time, Rogaland, NOR, vart døypt den 1. aug 1762 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR, døydde i 1786 i Oma store, Time, Rogaland, NOR, 24 år gamal, og vart gravlagd den 23. jul 1786 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

72        v.  Svend Olson Rimestad. Svend gifta seg med Elen Helena Tolleivsdotter, dotter av Tollef Matiasson og Marthe Eriksdotter, den 12. feb 1795 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR. Svend gifta seg så med Malene Nilsdotter, dotter av Niels Olson Bø og Guri Ommundsdotter, den 24. feb 1796 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

Ole Pederson gifta seg så med Bereta Håvardsdotter d. e., dotter av Håvar Einarson og Berta Hansdotter, den 7. mar 1768 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Kirsti Olsdotter (Død som barn) vart fødd i 1768 i Oma store, Time, Rogaland, NOR, vart døypt den 4. des 1768 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR og døydde i Oma store, Time, Rogaland, NOR,.

         ii.  Hans Olson Oma vart fødd i 1769 i Oma store, Time, Rogaland, NOR, vart døypt den 25. des 1769 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR, døydde i 1772 i Oma store, Time, Rogaland, NOR, 3 år gamal, og vart gravlagd den 23. feb 1772 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

        iii.  Ole Olson Oma vart fødd i 1771 i Oma store, Time, Rogaland, NOR, vart døypt den 22. des 1771 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR og døydde i Oma store, Time, Rogaland, NOR,.

         iv.  Kirsti Olsdotter vart fødd i 1773 i Oma store, Time, Rogaland, NOR og vart døypt den 7. feb 1773 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

          v.  Tore Olson Oma vart fødd i 1780 i Oma store, Time, Rogaland, NOR, vart døypt den 27. feb 1780 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR og døydde i Kristiansand, Vest-Agder, NOR,.

         vi.  Aadne Olson vart fødd i 1784 i Oma store, Time, Rogaland, NOR og vart døypt den 5. des 1784 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

        vii.  Marta Kristine Olsdotter vart fødd i 1787 i Oma store, Time, Rogaland, NOR og vart døypt den 16. des 1787 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

       viii.  Lisbeth Olsdotter vart fødd i 1790 i Oma store, Time, Rogaland, NOR og vart døypt den 13. jun 1790 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.


145. Kristi Svendsdotter, dotter av Svend Mikkelson Løge og Gitlaug Pedersdotter, vart fødd i 1727 i Løge austre, Time, Rogaland, NOR, vart døypt den 26. okt 1727 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR, døydde i 1767 i Oma store, Time, Rogaland, NOR, 40 år gamal, og vart gravlagd den 20. sep 1767 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1758-teljinga i Oma store, Time, Rogaland, NOR.

• Skifte etter ho vart halde den 16.Nov 1767 i Oma store, Time, Rogaland, NOR.

Kristi gifta seg med Ole Pederson Oma den 7. jan 1753 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

146. Niels Olson Bø, son av Ole Stigson Bø og Malene Olsdotter, vart fødd i 1729 i Bø, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde den 22. jun 1805 i Bø, Nærbø, Rogaland, NOR 76 år gamal.

Generelle notat: Nils Olson Bø var gift med Guri Omundsdotter Mauland og dei er nemnde med 4 barn.
Nils budde på Næsheim i Nærbø i 1758. I 1764 selde han 1 pund i Næsheim til Ola Halvardson Bø og flytta heim til Bø der han bygsla dei 12 spann som faren hadde brukt, av fru Valentinsen.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1758-teljinga i Næsheim, Nærbø, Rogaland, NOR.

Niels Olson gifta seg med Guri Ommundsdotter i 1755 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Omund Nilsson Bø vart fødd i 1756 i Næsheim, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde den 7. mai 1810 i Bø, Nærbø, Rogaland, NOR 54 år gamal. Eit anna namn for Omund var Amund. Omund gifta seg med Elen Svendsdotter, dotter av Sven Olson Tunheim og Malena Rasmusdotter, i 1783 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR. Omund gifta seg så med Anne Johanne Toresdotter, dotter av Thore Samuelson Torland og Kirsten Johannesdotter, den 9. mar 1796 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

73       ii.  Malene Nilsdotter. Malene gifta seg med Tore Toreson Rimestad i 1783 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR. Malene gifta seg så med Svend Olson Rimestad, son av Ole Pederson Oma og Kristi Svendsdotter, den 24. feb 1796 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

        iii.  Nikoline Nilsdotter vart fødd i 1762 i Næsheim, Nærbø, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Nikoline var Nikolina.


147. Guri Ommundsdotter, dotter av Amund Salomonson Mauland og Guri Ivarsdotter, vart fødd i 1722 i Mauland, Time, Rogaland, NOR og døydde den 2. nov 1806 i Bø, Nærbø, Rogaland, NOR 84 år gamal.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1758-teljinga i Næsheim, Nærbø, Rogaland, NOR.

Guri gifta seg med Niels Olson Bø i 1755 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

148. Tarald Taraldson Torland, son av Tarald Eivindson Torland og Anna Toresdotter d. y., vart fødd i 1739 i Torland, Nærbø, Rogaland, NOR, døydde den 21. feb 1818 i Torland, Nærbø, Rogaland, NOR 79 år gamal, og vart gravlagd den 1. mar 1818 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Tarald Taraldson vart gift med Barbro Gitlesdotter Torland. Tarald bygsla 12 spann i Torland av Valentinsen etter faren i 1763. I 1793 fekk han auksjonsskøyte på 6 spann for 55 riksdalar 1 ort, og i 1794 fekk han skøyte på dei andre 6 spann for 70 riksdalar. Dei hadde truleg minst fire barn. Truleg var det tre barn til: Gitle, Marit og Ingeborg som alle var døde før 1787.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1801-teljinga i Torland, Nærbø, Rogaland, NOR.

Tarald Taraldson gifta seg med Barbroe Gitlesdotter cirka 1763 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

74        i.  Tarald Taraldson Torland d. e.. Tarald gifta seg med Ingeborg Ellingsdotter, dotter av Elling Jonson Njølstad og Kirsti Gitlesdotter, den 3. des 1797 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

         ii.  Anna Taraldsdotter vart fødd i 1779 i Torland, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde i Kvalbein, Ogna, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Anna var Ane. Anna gifta seg med Antonius Pederson Kvalbein, son av Peder Antoniusson Kvalbein og Ragnild Tjerandsdotter, den 16. des 1810 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

        iii.  Tarald Taraldson Torland d. y. vart fødd i 1785 i Torland, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde den 17. feb 1791 i Torland, Nærbø, Rogaland, NOR 6 år gamal.

         iv.  Even Taraldson Torland vart fødd i 1787 i Torland, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde den 18. feb 1791 i Torland, Nærbø, Rogaland, NOR 4 år gamal.


149. Barbroe Gitlesdotter, dotter av Gitle Gitleson Torland og Ingeborg Andersdotter, vart fødd i 1743 i Torland, Nærbø, Rogaland, NOR, døydde den 10. des 1819 i Torland, Nærbø, Rogaland, NOR 76 år gamal, og vart gravlagd den 17. des 1819 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Torland, Nærbø, Rogaland, NOR.

Barbroe gifta seg med Tarald Taraldson Torland cirka 1763 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

150. Elling Jonson Njølstad, son av Jon Ellingson Njølstad og Berit Eriksdotter d. e., vart fødd i 1747 i Njølstad, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde den 22. sep 1811 i Njølstad, Nærbø, Rogaland, NOR 64 år gamal.

Generelle notat: Elling Jonson Njølstad vart gift første gong med Kirsten Gitlesdotter Årsland. Med henne hadde Elling tre barn. Elling gifta seg så med Berta Tjølsdotter Nærland som han hadde seks barn med. Elling Jonson tok over bygsla på Njølstad etter faren i 1775.

Elling Jonson gifta seg med Kirsti Gitlesdotter cirka 1775 i Varhaug kyrkje, Varhaug, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

75        i.  Ingeborg Ellingsdotter. Ingeborg gifta seg med Tarald Taraldson Torland d. e., son av Tarald Taraldson Torland og Barbroe Gitlesdotter, den 3. des 1797 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

         ii.  Berit Ellingsdotter vart fødd i 1778 i Njølstad, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde den 23. jun 1799 i Njølstad, Nærbø, Rogaland, NOR 21 år gamal.

        iii.  Anna Kirstina Ellingsdotter vart fødd i 1780 i Njølstad, Nærbø, Rogaland, NOR.

Elling Jonson gifta seg så med Berta Tjølsdotter, dotter av Tiøl Hansson Nærland og Anna Eriksdotter d. y., i 1784 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Kirsten Ellingsdotter vart fødd i 1788 i Njølstad, Nærbø, Rogaland, NOR, vart døypt den 27. jan 1788 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR, døydde den 7. nov 1857 i Nærland, Nærbø, Rogaland, NOR, 69 år gamal, og vart gravlagd den 14. nov 1857 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR. Kirsten gifta seg med Gabriel Erikson Nærland, son av Erik Gitleson Årsland og Ingeborg Tjølsdotter, den 12. nov 1813 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

         ii.  Ole Ellingson Nærland vart fødd i 1790 i Njølstad, Nærbø, Rogaland, NOR, vart døypt den 24. okt 1790 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde den 13. mai 1863 i Nærland, Nærbø, Rogaland, NOR, 73 år gamal.

        iii.  Anna Ellingsdotter vart fødd i 1795 i Njølstad, Nærbø, Rogaland, NOR, vart døypt den 24. mai 1795 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR, døydde i 1799 i Njølstad, Nærbø, Rogaland, NOR, 4 år gamal, og vart gravlagd den 5. mai 1799 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

         iv.  Hans Ellingson Njølstad vart fødd i 1798 i Njølstad, Nærbø, Rogaland, NOR, vart døypt den 27. mai 1798 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR, døydde i 1799 i Njølstad, Nærbø, Rogaland, NOR, i ein alder av 1 år, og vart gravlagd den 23. feb 1799 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.


151. Kirsti Gitlesdotter, dotter av Gitle Erikson Årsland og Ingeborg Rasmusdotter, vart fødd i 1752 i Årsland, Varhaug, Rogaland, NOR og døydde cirka 1783 i Njølstad, Nærbø, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 31 år. Eit anna namn for Kirsti var Kirsten.

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde den 13.Jun 1783 i Njølstad, Nærbø, Rogaland, NOR.

Kirsti gifta seg med Elling Jonson Njølstad cirka 1775 i Varhaug kyrkje, Varhaug, Rogaland, NOR.

152. Anbjørn Torbjørnson Time, son av Torbjørn Arnbjørnson Fjogstad og Astrid Olsdotter, vart fødd i 1722 i Gjesdal, Gjesdal, Rogaland, NOR, døydde i 1802 i Time øvre, Time, Rogaland, NOR 80 år gamal, og vart gravlagd den 8. aug 1802 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Anbjørn Torbjørnson er ført på Høyland frå 1747 til 1758, sidan flytta han til Øvre Time. Då han gav frå seg garden på Høyland vart bruket delt. På Øvre Time er han ført som brukar frå 1760 til etter 1772.

Anbjørn Torbjørnson gifta seg med Kirsten Aslaksdotter den 2. mar 1746 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Malena Anbjørnsdotter vart fødd i 1746 i Høyland, Time, Rogaland, NOR, vart døypt den 23. des 1746 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR og døydde den 9. apr 1837 i Håland, Time, Rogaland, NOR, 91 år gamal. Malena gifta seg med John Tolleivson Håland, son av Tollef Jonson Tjensvoll og Ragnhild Larsdotter, den 11. jan 1774 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

         ii.  Aslak Anbjørnson Time vart fødd i 1748 i Høyland, Time, Rogaland, NOR, vart døypt den 29. sep 1748 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR, døydde i 1759 i Time øvre, Time, Rogaland, NOR, 11 år gamal, og vart gravlagd den 4. feb 1759 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

76      iii.  Ole Anbjørnson Ree. Ole gifta seg med Karen Eilivsdotter, dotter av Ellef Olson Ree og Ingeborg Svendsdotter, den 28. des 1786 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR. Ole gifta seg så med Karen Sofie Larsdotter, dotter av Lars Olson Eikeland og Martha Larsdotter, den 16. nov 1795 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.


153. Kirsten Aslaksdotter, dotter av Aslak Pederson Vestly og Astrid Ingebretsdotter, vart fødd i 1721 i Vestly, Time, Rogaland, NOR, døydde i 1810 i Time øvre, Time, Rogaland, NOR 89 år gamal, og vart gravlagd den 23. des 1810 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

Kirsten gifta seg med Anbjørn Torbjørnson Time den 2. mar 1746 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

154. Lars Olson Eikeland vart fødd cirka 1725 og døydde i 1777 i Eikeland, Time, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 52 år.

Generelle notat: Jæren og Dalane sorenskriveri Skifteprotokoll BA 15B 1774 - 1778 side 914a - 915a:
Det vart halde skifte den 20. oktober 1777 "effter den ved døden afg. S. Lars Olsen Egeland i Hauglands Skibr" mellom enka Martha Larsdotter og dei to døttrene deira Karen Sophia Larsdotter på 6 år og Martha Kistina Larsdotter på 3 år. Til stades ved skiftet var enka med laugverge (morbroren) Ole Antoniusson Aase og Ole Sørensonson Egeland.
Det hadde vore registrering av buet den 11. oktober 1777. Det blir nemnt 2½ spann jordegods i garden Primstad etter skøyte frå Ole Svendson Egeland den 14. november 1771 og tinglyst 22 oktober 1772 vurdert til 10 riksdalar, og i garden Egeland frå Endre Lydichson Tou og Ole Lydichson Tou. Bruttoformua var på 208 riksdalar 1 ort 6 skilling og nettoformua på 82 riksdalar 12 ort 22 skilling. Ole Sørenson Egeland var formyndar for dottera Karen Sophia Larsdotter, og Tiøl Sørenson Fjermestad for dottera Martha Kistina Larsdotter.

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde den 20.Okt 1777 i Eikeland, Time, Rogaland, NOR.

Lars Olson gifta seg med Martha Larsdotter i 1770 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

77        i.  Karen Sofie Larsdotter. Karen gifta seg med Ole Anbjørnson Ree, son av Anbjørn Torbjørnson Time og Kirsten Aslaksdotter, den 16. nov 1795 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

         ii.  Martha Kirstine Larsdotter vart fødd i 1774 i Eikeland, Time, Rogaland, NOR, vart døypt den 13. nov 1774 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR og døydde i Stavanger, Rogaland, NOR,. Eit anna namn for Martha var Martha Christina. Martha gifta seg med Lars Larsson Fosse, son av Lars Rasmusson Fosse og Johanna Toresdotter, den 30. sep 1802 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Martha gifta seg så med Jørgen Paulson Vestly den 22. feb 1814 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.


155. Martha Larsdotter, dotter av Lars Taraldson Kuholmen og Karen Antoniusdotter, vart fødd i 1729 i Øksnevad øvre, Klepp, Rogaland, NOR, døydde i 1801 i Netland, Time, Rogaland, NOR 72 år gamal, og vart gravlagd den 5. jul 1801 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Martha var Marthe.

Generelle notat: (I bygdeboka for Time står det at Marta var dotter til Lars Taraldsen og Karen Andersdotter Åsen i Stavanger, men dette må vere feil og skal vere Lars Taraldson frå Flørli/Kallali i Forsand og Karen Antoniusdotter frå Åse i Klepp, og som budde på øvre Øksnavad i Klepp før dei flytta til Kuholmen i Stavanger.)
Marta Larsdotter vart gift opp att med Lars Johannesson ikring 1769, men Lars Johannesson døydde truleg same året for i 1770 var ho gift opp att med Lars Olson som var brukarar på Eikeland. Det var skifte etter Lars Olson 20.10.1777.
Det kan sjå ut til at Marta gifta seg fjerde gong med Lars Svensson Vestly som er ført som brukar på Eikeland i tida 1781 til 1789, men samstundes vert det nemnt at den Marta Larsdotter som vart gift med Lars Svenson kan vere frå Hadland.
Då Marta gav frå seg bruket vart det delt i to like store delar på 15 spann kvar.
Det vart halde likpreik over Martha Larsdotter Netland i Time den 5. juli 1801, 75 år gamal.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1758-teljinga i Eikeland, Time, Rogaland, NOR.

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Undheim store, Time, Rogaland, NOR.

Martha gifta seg med Ole Jonson Egeland, son av Jon Torkelson Eikeland og Birgitte Josefsdotter, i 1753 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Lars Olson Eikeland (Død som barn) vart fødd i 1753 i Eikeland, Time, Rogaland, NOR, vart døypt den 23. des 1753 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR og døydde i Eikeland, Time, Rogaland, NOR,.

         ii.  Antonius Olson Eikeland vart fødd i 1756 i Eikeland, Time, Rogaland, NOR, vart døypt den 2. jul 1756 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR, døydde i 1756 i Eikeland, Time, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 18. jul 1756 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

        iii.  Lars Olson Eikeland vart fødd i 1757 i Eikeland, Time, Rogaland, NOR, vart døypt den 11. jul 1757 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR, døydde i 1777 i Eikeland, Time, Rogaland, NOR, 20 år gamal, og vart gravlagd den 15. jun 1777 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

         iv.  Ole Olson Njå vart fødd i 1761 i Eikeland, Time, Rogaland, NOR, vart døypt den 26. apr 1761 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR, døydde i 1809 i Njå, Time, Rogaland, NOR, 48 år gamal, og vart gravlagd den 19. mar 1809 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR. Ole gifta seg med Ingeborg Larsdotter den 24. mar 1783 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Ole gifta seg så med Akseliane Kristine Jensdotter, dotter av Jens Jakobson Bull og Kirsti Vinsiansdotter, den 7. des 1789 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

          v.  Kirsten Olsdotter vart fødd i 1765 i Eikeland, Time, Rogaland, NOR, vart døypt den 9. apr 1765 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR og døydde i Hetland prestegard, Hetland, Rogaland, NOR,. Kirsten gifta seg med Rasmus Torgerson Hetland, son av Torger Rasmusson Håland og Anna Svendsdotter, den 19. mar 1793 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

Martha gifta seg så med Lars Johannesson Eikeland i 1769 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

Martha gifta seg så med Lars Olson Eikeland i 1770 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

Martha gifta seg så med Ole Monsson Torland, son av Mons Olson Øksnevad og Ellen Larsdotter, den 17. jul 1787 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 24.Jun 1787 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

Martha gifta seg så med Roald Areson Undheim, son av Arre Ådneson Undheim og Ingeborg Pedersdotter, den 28. feb 1790 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 26.Jan 1790 i Nærbø kyrkje, Hå, Rogaland, NOR.


156. Baard Bårdson Friestad, son av Bård Rasmusson Gausland og Guri Olsdotter, vart fødd i 1718 i Gausland, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde i 1781 i Friestad, Klepp, Rogaland, NOR 63 år gamal.

Generelle notat: Bård Bårdson frå Gausland i Nærbø vart gift første gong med Kari Ommundsdotter Friestad. Dei fekk fire barn. Kari var fødd i 1717 og døydde i 1763. Bård gifta seg så med Ingeborg Jonsdotter frå Revheim i Madla. Dei fekk fem barn. Bård fekk bygsla 18 spann i Friestad 30.06.1749 og er ført der som brukar til 1781. Han vert nemnt som lagrettemann i tida 1749 til 1771.

Baard Bårdson gifta seg med Kari Amundsdotter, dotter av Amund Olson Friestad og Anna Ivarsdotter, cirka 1748 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Omund Bårdson vart fødd i 1757 i Friestad, Klepp, Rogaland, NOR og døydde før 1763 i Friestad, Klepp, Rogaland, NOR.

         ii.  Bernt Bårdson vart fødd i 1761 i Friestad, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i Stavanger, Rogaland, NOR.

Baard Bårdson gifta seg så med Ingeborg Jonsdotter den 17. jun 1764 i Madla kyrkje, Madla, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Jens Bårdson vart fødd i 1767 i Friestad, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i 1797 i Friestad, Klepp, Rogaland, NOR 30 år gamal.

78       ii.  Gabriel Bårdson Rosland. Gabriel gifta seg med Kirsti Andersdotter, dotter av Anders Tollakson Tjøtta og Ingeborg Ivarsdotter, den 7. mar 1808 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR. Gabriel gifta seg så med Marthe Pedersdotter, dotter av Peder Endreson Lima og Guri Larsdotter, den 8. jun 1817 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

        iii.  Jonas Bårdson vart fødd i 1777 i Friestad, Klepp, Rogaland, NOR.


157. Ingeborg Jonsdotter, dotter av John Jonson Revheim og Ingeborg Rasmusdotter, vart fødd i 1742 i Revheim, Madla, Rogaland, NOR, vart døypt den 7. mar 1742 i Madla kyrkje, Madla, Rogaland, NOR og døydde den 20. jan 1805 i Friestad, Klepp, Rogaland, NOR, 63 år gamal.

Ingeborg gifta seg med Baard Bårdson Friestad den 17. jun 1764 i Madla kyrkje, Madla, Rogaland, NOR.

158. Anders Tollakson Tjøtta, son av Tollak Olson Frøyland og Ragnhild Gunvaldsdotter, vart fødd i 1727 i Moi, Kvås, Vest-Agder, NOR, døydde i 1807 i Tjøtta, Klepp, Rogaland, NOR 80 år gamal, og vart gravlagd den 24. apr 1807 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Anders Tollakson vart gift i Stavanger med Ingeborg Ivarsdotter og dei to første barna er døypte i Stavanger. Seinare budde han på Nese der han fekk skøyte på 12 spann 13.07.1768 og er ført til 1773. Han bytta bruk med Helge Pederson på Tjøtta og fekk skøyte på 24 spann 22.01.1771. Han er ført til 1793. I 1779 gav han skøyte til Jonas Gabrielson og fekk bygsel 27.07.1779.

Anders Tollakson gifta seg med Ingeborg Ivarsdotter den 18. des 1760 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Tollak Andersson vart fødd i 1762 i Stavanger, Rogaland, NOR og vart døypt den 25. jan 1762 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

         ii.  Ragnhild Andersdotter vart fødd i 1765 i Stavanger, Rogaland, NOR og vart døypt den 22. nov 1765 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

79      iii.  Kirsti Andersdotter. Kirsti gifta seg med Erik Erikson Tjøtta, son av Erik Erikson Erga og Inger Torkelsdotter, cirka 1793 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR. Kirsti gifta seg så med Gabriel Bårdson Rosland, son av Baard Bårdson Friestad og Ingeborg Jonsdotter, den 7. mar 1808 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

         iv.  Ingeborg Andersdotter vart fødd i 1776 i Tjøtta, Klepp, Rogaland, NOR og døydde den 11. apr 1865 i Time, Rogaland, NOR 89 år gamal. Ingeborg gifta seg med Ole Erikson Netland, son av Erik Jensson Netland og Anna Eriksdotter, den 11. des 1796 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.


159. Ingeborg Ivarsdotter vart fødd i 1730 og døydde den 26. mai 1817 i Tjøtta, Klepp, Rogaland, NOR 87 år gamal.

Ingeborg gifta seg med Anders Tollakson Tjøtta den 18. des 1760 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

160. Jesper Torkelson Taksdal d. y. son av Torkild Jesperson Nese og Joren Jespersdotter, vart fødd i 1750 i Nese, Gjesdal, Rogaland, NOR, vart døypt den 12. apr 1750 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR, døydde i 1814 i Taksdal, Time, Rogaland, NOR, 64 år gamal, og vart gravlagd den 19. feb 1814 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1758-teljinga i Nese, Gjesdal, Rogaland, NOR.

Jesper Torkelson gifta seg med Malena Tørresdotter den 5. nov 1772 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

80        i.  Tørres Jesperson Kvia. Tørres gifta seg med Talette Kristine Torgersdotter, dotter av Torger Olson Skorve og Berta Davidsdotter, den 17. jun 1804 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

         ii.  Elling Jesperson Taksdal vart fødd i 1780 i Taksdal, Time, Rogaland, NOR, vart døypt den 16. jan 1780 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR, døydde i 1780 i Taksdal, Time, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 4. mai 1780 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

        iii.  Elling Jesperson vart fødd i 1781 i Taksdal, Time, Rogaland, NOR og vart døypt den 13. mai 1781 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

         iv.  Svend Jesperson Taksdal vart fødd i 1789 i Taksdal, Time, Rogaland, NOR, vart døypt den 22. nov 1789 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR, døydde i 1789 i Taksdal, Time, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 13. des i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Svend var Sven.


161. Malena Tørresdotter, dotter av Tørris Svendson Taksdal d. e. og Ingeborg Olsdotter, vart fødd i 1747 i Taksdal, Time, Rogaland, NOR, vart døypt den 22. okt 1747 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR og døydde den 1. jul 1822 i Taksdal, Time, Rogaland, NOR, 75 år gamal.

Malena gifta seg med Jesper Torkelson Taksdal d. y. den 5. nov 1772 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

162. Torger Olson Skorve, son av Ole Jesperson Skorve og Torborg Torgersdotter, vart fødd i 1753 i Skorve, Gjesdal, Rogaland, NOR, vart døypt den 2. jul 1753 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR, døydde den 28. des 1826 i Skorve, Gjesdal, Rogaland, NOR, 73 år gamal, og vart gravlagd den 14. jan 1827 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Torger Olson var Torjer.

Generelle notat: Torger Olson Skorve var gift første gong med Berte Davidsdotter Edland og hadde 3 barn som vaks opp med henne. Andre kona var Marta Fanuelsdotter Madland og dei hadde seks barn.
Den 24 juni 1773 fekk Torger skøyte frå Ole Davidson Bjelland på 1 spann korn og 3 merker smør i Skorve for 10 riksdalar 3 ort 8 skilling. Så fekk han skøyte 24. juni 1775 på 2 spann. I skiftet etter mora 15. oktober 1765 fekk han utlagt 4 spann.
Den 13. november 1792 fekk han utlagt etter den første kona 6 spann for 150 riksdalar. Dottera Taletta fekk ved same skiftet 1 spann til 25 riksdalar, sonen David fekk 2 spann for 50 riksdalar og sameleis med sonen Ola.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1758-teljinga i Skorve, Gjesdal, Rogaland, NOR.

Torger Olson gifta seg med Berta Davidsdotter den 11. jun 1779 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Ole Torgerson Skjæveland vart fødd i 1781 i Skorve, Gjesdal, Rogaland, NOR og døydde i 1812 i Skjæveland, Høyland, Rogaland, NOR 31 år gamal. Ole gifta seg med Ingeborg Toresdotter, dotter av Tore Ivarson Lima og Ingeborg Olsdotter, den 4. des 1803 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

81       ii.  Talette Kristine Torgersdotter. Talette gifta seg med Tørres Jesperson Kvia, son av Jesper Torkelson Taksdal d. y. og Malena Tørresdotter, den 17. jun 1804 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

Torger Olson gifta seg så med Marta Fanuelsdotter, dotter av Fanuel Tormodson Madland og Gjertrud Rasmusdotter, den 15. jun 1795 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Jesper Torgerson vart fødd i 1797 i Skorve, Gjesdal, Rogaland, NOR og døydde i 1815 i Skorve, Gjesdal, Rogaland, NOR 18 år gamal.

         ii.  Tørres Torgerson vart fødd i 1807 i Skorve, Gjesdal, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Tørres var Tørris.


163. Berta Davidsdotter, dotter av David Tørreson Edland og Berte Tjølsdotter d. e., vart fødd i 1761 i Edland, Gjesdal, Rogaland, NOR, vart døypt den 26. apr 1761 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR, døydde i 1792 i Skorve, Gjesdal, Rogaland, NOR, 31 år gamal, og vart gravlagd den 9. sep 1792 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Berta var Berte.

Berta gifta seg med Torger Olson Skorve den 11. jun 1779 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

164. Simon Ådneson Auestad, son av Aadne Simonson Ålgård og Berete Karlsdotter, vart fødd i 1708 i Ålgård, Gjesdal, Rogaland, NOR og døydde i 1765 i Auestad, Gjesdal, Rogaland, NOR 57 år gamal.

Generelle notat: Ein veit ikkje året Simon Ådneson Ålgård vart fødd (han vert nemnt 50 år i 1758), men han døydde i 1765, skifte 15. oktober same år. Han vart gift 13.01.1738 med Malena Helgesdotter Auestad, og vart gardbrukar på Auestad. Dei hadde fem barn.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1758-teljinga i Auestad, Gjesdal, Rogaland, NOR.

• Skifte etter han vart halde den 15.Okt 1765 i Auestad, Gjesdal, Rogaland, NOR.

Simon Ådneson gifta seg med Malena Helgesdotter den 13. jan 1738 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Aadne Simonson Øvestad vart fødd i 1738 i Auestad, Gjesdal, Rogaland, NOR og døydde i Auestad, Gjesdal, Rogaland, NOR. Aadne gifta seg med Siri Einarsdotter, dotter av Einar Tolleivson og Guri Larsdotter, den 19. mar 1787 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

         ii.  Helge Simonson Auestad vart fødd i 1742 i Auestad, Gjesdal, Rogaland, NOR og døydde den 2. nov 1819 i Auestad, Gjesdal, Rogaland, NOR 77 år gamal.

        iii.  Birthe Simonsdotter vart fødd i 1749 i Auestad, Gjesdal, Rogaland, NOR og døydde i Lima ytre, Gjesdal, Rogaland, NOR. Birthe gifta seg med Phanuel Ådneson Lima, son av Aadne Pederson Oftedal og Ranvei Monsdotter, den 31. mai 1772 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

82       iv.  Carl Simonson Haukamork. Carl gifta seg med Malene Svendsdotter, dotter av Svend Sveinungson Haukamork og Malena Tjølsdotter, den 11. jun 1787 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR. Carl gifta seg så med Guri Olsdotter, dotter av Ole Larsson Egeland og Guri Olsdotter, den 27. jun 1824 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.


165. Malena Helgesdotter, dotter av Helge Ljødeson Auestad og Elen Larsdotter, vart fødd i 1715 i Auestad, Gjesdal, Rogaland, NOR og døydde i 1781 i Auestad, Gjesdal, Rogaland, NOR 66 år gamal.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1758-teljinga i Auestad, Gjesdal, Rogaland, NOR.

Malena gifta seg med Simon Ådneson Auestad den 13. jan 1738 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

166. Ole Larsson Egeland, son av Lars Olson Haukamork og Malena Tjølsdotter, vart fødd i 1754 i Haukamork, Gjesdal, Rogaland, NOR, døydde den 24. mai 1846 i Eikeland, Time, Rogaland, NOR 92 år gamal, og vart gravlagd den 10. jun 1846 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Ole Larssen er førd på Eikeland frå kring 1790-1824, og han hadde vorte eigar av garden. Han vart gift med Guri Olsdotter Lima. Dei hadde 5 barn.

Hendingar i livet hans var:

• Han budde i 1824 i Eikeland, Time, Rogaland, NOR.

Ole Larsson gifta seg med Guri Olsdotter den 7. jun 1779 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

83        i.  Guri Olsdotter. Guri gifta seg med Carl Simonson Haukamork, son av Simon Ådneson Auestad og Malena Helgesdotter, den 27. jun 1824 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

         ii.  Ingeborg Olsdotter vart fødd i 1791 i Eikeland, Time, Rogaland, NOR, døydde den 5. jun 1881 i Idland, Gjesdal, Rogaland, NOR 90 år gamal, og vart gravlagd den 12. jun 1881 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR. Ingeborg gifta seg med Peder Pederson Idland, son av Peder Knudson Idland og Joren Larsdotter, den 20. nov 1823 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.


167. Guri Olsdotter, dotter av Ole Svendson Lima og Guri Davidsdotter, vart fødd i 1754 i Lima ytre, Gjesdal, Rogaland, NOR, vart døypt den 24. feb 1754 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR, døydde den 24. aug 1819 i Eikeland, Time, Rogaland, NOR, 65 år gamal, og vart gravlagd den 25. aug 1819 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

Guri gifta seg med Ole Larsson Egeland den 7. jun 1779 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

168. Thore Samuelson Torland, son av Samuel Monsson Bryne og Marit Toresdotter, vart fødd i 1728 i Bryne, Time, Rogaland, NOR, vart døypt den 25. mar 1728 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR og døydde den 22. jan 1806 i Torland, Nærbø, Rogaland, NOR, 78 år gamal.

Generelle notat: Tore Samuelson frå Bryne i Time vart gift 12. mars 1767 med Kirsten Johannesdotter Torland. Dei hadde sju (eller åtte?) barn. Tore bygsla 12 spann i Torland av fru Valentinsen i 1762 etter verfaren. I 1739 fekk han auksjonsskøyte på 6 spann for 60 dalar og på 6 spann for 75 dalar.

Thore Samuelson gifta seg med Kirsten Johannesdotter den 12. mar 1767 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Peder Toreson Torland vart fødd i 1767 i Torland, Nærbø, Rogaland, NOR, døydde den 16. apr 1837 i Torland, Nærbø, Rogaland, NOR 70 år gamal, og vart gravlagd den 26. apr 1837 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR. Peder gifta seg med Berta Malena Reiarsdotter, dotter av Reier Torsteinson Odland og Inger Svendsdotter, den 3. nov 1805 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

         ii.  Anne Johanne Toresdotter vart fødd i 1769 i Torland, Nærbø, Rogaland, NOR, døydde den 20. des 1843 i Bø, Nærbø, Rogaland, NOR 74 år gamal, og vart gravlagd den 1. jan 1844 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR. Anne gifta seg med Omund Nilsson Bø, son av Niels Olson Bø og Guri Ommundsdotter, den 9. mar 1796 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

        iii.  Samuel Toreson Odland vart fødd i 1771 i Torland, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde den 19. mar 1845 i Odland, Varhaug, Rogaland, NOR 74 år gamal. Samuel gifta seg med Anna Rasmusdotter, dotter av Rasmus Jonson Odland og Tala Eriksdotter d. y., den 8. nov 1795 i Varhaug kyrkje, Varhaug, Rogaland, NOR. Samuel gifta seg så med Marta Henriksdotter, dotter av Henrik Mattisson Voll og Joren Larsdotter, den 9. jan 1825 i Varhaug kyrkje, Varhaug, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         iv.  Tore Toreson vart fødd i 1777 i Torland, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde den 29. mar 1821 i Våland, Nærbø, Rogaland, NOR 44 år gamal. Tore gifta seg med Ane Birte Toresdotter, dotter av Tore Toreson Våland og Ane Berte Ingebretsdotter, den 12. nov 1815 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

          v.  Marta Toresdotter vart fødd i 1780 i Torland, Nærbø, Rogaland, NOR.

84       vi.  Gjermund Toreson Våland. Gjermund gifta seg med Ane Birte Toresdotter, dotter av Tore Toreson Våland og Ane Berte Ingebretsdotter, den 16. jun 1822 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.


169. Kirsten Johannesdotter, dotter av Johannes Olson Torland og Anna Gjermundsdotter, vart fødd i 1745 i Torland, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde den 31. okt 1822 i Torland, Nærbø, Rogaland, NOR 77 år gamal.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1758-teljinga i Torland, Nærbø, Rogaland, NOR.

Kirsten gifta seg med Thore Samuelson Torland den 12. mar 1767 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

170. Tore Toreson Våland, son av Tore Toreson Våland og Torborg Rasmusdotter, vart fødd i 1761 i Våland, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde den 30. okt 1837 i Våland, Nærbø, Rogaland, NOR 76 år gamal.

Generelle notat: Tore Toreson Våland var gift med Ane Berte Ingebretsdotter Grøtheim og dei hadde 7 barn.
Tore bygsla 6 spann i Våland etter faren av Niels Grøver i 1781.

Tore Toreson gifta seg med Ane Berte Ingebretsdotter cirka 1781 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Tore Toreson vart fødd i 1790 i Våland, Nærbø, Rogaland, NOR, vart døypt den 18. jul 1790 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR, døydde i 1790 i Våland, Nærbø, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 16. nov 1790 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

85       ii.  Ane Birte Toresdotter. Ane gifta seg med Tore Toreson, son av Thore Samuelson Torland og Kirsten Johannesdotter, den 12. nov 1815 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR. Ane gifta seg så med Gjermund Toreson Våland, son av Thore Samuelson Torland og Kirsten Johannesdotter, den 16. jun 1822 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

        iii.  Ingebret Toreson vart fødd i 1794 i Våland, Nærbø, Rogaland, NOR, vart døypt den 16. mar 1794 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde den 31. jul 1818 i Våland, Nærbø, Rogaland, NOR, 24 år gamal.

         iv.  Tønnes Toreson vart fødd i 1797 i Våland, Nærbø, Rogaland, NOR, vart døypt den 16. mar 1797 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde den 25. jul 1818 i Våland, Nærbø, Rogaland, NOR, 21 år gamal.

          v.  Maren Toresdotter vart fødd i 1799 i Våland, Nærbø, Rogaland, NOR og vart døypt den 24. nov 1799 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.


171. Ane Berte Ingebretsdotter, dotter av Ingebret Mikkelson Grøtheim og Helga Mikkelsdotter, vart fødd i 1757 i Grøtheim, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde den 6. aug 1843 i Våland, Nærbø, Rogaland, NOR 86 år gamal.

Ane Berte gifta seg med Tore Toreson Våland cirka 1781 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

172. Helge Svendson Haugland, son av Svend Hansson Haugland og Ingeborg Simonsdotter, vart fødd i 1749 i Haugland nedre, Time, Rogaland, NOR, vart døypt den 29. jun 1749 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR, døydde den 18. nov 1824 i Haugland øvre, Time, Rogaland, NOR, 75 år gamal, og vart gravlagd den 25. nov 1824 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR. Andre namn for Helge Svendson var Helga og Helje.

Generelle notat: Helge Svenson Nedre Haugland var gift første gong med Ingeborg Jonsdotter Salte og hadde 7 barn med henne. Andre kona var Eli Olsdotter Ødemotland og dei hadde tre barn.
Helge er ført som brukar på Øvre Haugland frå ikring 1780 til ikring 1828 og brukte 30 spann.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1758-teljinga i Haugland nedre, Time, Rogaland, NOR.

• Han er nemnd i 1801-teljinga i Haugland øvre, Time, Rogaland, NOR.

Helge Svendson gifta seg med Ingeborg Jonsdotter, dotter av Jon Fransson og Anna Pedersdotter, cirka 1774 i Orre kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Jon Helgeson Haugland vart fødd i 1776 i Haugland øvre, Time, Rogaland, NOR og døydde i 1808 i Haugland øvre, Time, Rogaland, NOR 32 år gamal.

         ii.  Hans Helgeson vart fødd i 1784 i Haugland øvre, Time, Rogaland, NOR.

Helge Svendson gifta seg så med Elen Olsdotter den 7. apr 1795 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Ingeborg Helgesdotter vart fødd i 1796 i Haugland øvre, Time, Rogaland, NOR og vart døypt den 17. apr 1796 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

         ii.  Ole Helgeson Haugland vart fødd i 1798 i Haugland øvre, Time, Rogaland, NOR, vart døypt den 4. nov 1798 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR, døydde den 12. des 1839 i Haugland øvre, Time, Rogaland, NOR, 41 år gamal, og vart gravlagd den 18. des 1839 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR. Dødsårsak: Denne mand forkortede selv sine Dage ved at hænge sig. Ole gifta seg med Karen Margrete Klausdotter, dotter av Klaus Olson og Marta Malena Johannesdotter, den 3. apr 1828 i Ogna kyrkje, Ogna, Rogaland, NOR.

86      iii.  Omund Helgeson Haugland. Omund gifta seg med Marta Olsdotter, dotter av Ole Ellingson Torland og Marta Tørresdotter, den 11. okt 1827 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.


173. Elen Olsdotter, dotter av Ole Pederson Ødemotland og Ingeborg Ommundsdotter, vart fødd i 1760 i Ødemotland, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde den 11. jun 1845 i Haugland øvre, Time, Rogaland, NOR 85 år gamal.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Haugland øvre, Time, Rogaland, NOR.

Elen gifta seg med Helge Svendson Haugland den 7. apr 1795 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

174. Ole Ellingson Torland, son av Elling Simonson Haugland og Anna Olsdotter, vart fødd i 1764 i Haugland nedre, Time, Rogaland, NOR og døydde den 19. aug 1860 i Torland, Nærbø, Rogaland, NOR 96 år gamal.

Generelle notat: Ola Ellingson Nedre Haugland var gift med Marta Tørresdotter Torland og dei fekk 5 barn.
Ola bygsla 6 spann i Torland av Valentinsen i 1797, som han hadde kjøpt i 1800 for 80 riksdalar. I 1791 hadde han kjøpt 3 spann av Johan Rantzon, og i 1796 3 spann av Valentinsen.

Ole Ellingson gifta seg med Marta Tørresdotter den 22. mai 1791 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Anna Olsdotter vart fødd i 1794 i Torland, Nærbø, Rogaland, NOR, vart døypt den 2. feb 1794 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde i Haugland øvre, Time, Rogaland, NOR,.

         ii.  Gitle Olson vart fødd i 1796 i Torland, Nærbø, Rogaland, NOR, vart døypt den 2. mar 1796 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde den 30. apr 1886 i Torland, Nærbø, Rogaland, NOR, 90 år gamal. Gitle gifta seg med Anne Berte Taraldsdotter, dotter av Tarald Taraldson Torland d. e. og Ingeborg Ellingsdotter, den 7. apr 1831 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

        iii.  Elisabet Olsdotter vart fødd i 1798 i Torland, Nærbø, Rogaland, NOR, vart døypt den 30. jun 1798 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR, døydde i 1799 i Torland, Nærbø, Rogaland, NOR, i ein alder av 1 år, og vart gravlagd den 9. mai 1799 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

87       iv.  Marta Olsdotter. Marta gifta seg med Omund Helgeson Haugland, son av Helge Svendson Haugland og Elen Olsdotter, den 11. okt 1827 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.


175. Marta Tørresdotter, dotter av Tørres Gitleson Torland og Lisbeth Samuelsdotter d. y., vart fødd i 1765 i Torland, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde i Torland, Nærbø, Rogaland, NOR.

Marta gifta seg med Ole Ellingson Torland den 22. mai 1791 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

176. Svend Torgerson Garborg, son av Torger Gunnarson Garborg og Else Svendsdotter, vart fødd i 1754 i Garborg, Time, Rogaland, NOR, vart døypt den 1. sep 1754 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR og døydde i Garborg, Time, Rogaland, NOR,. Eit anna namn for Svend Torgerson var Sven.

Generelle notat: Sven Torgerson garborg vart gift med Gitlaug Svensdotter frå Risa i Nærbø. Sven er ført som eigar og brukar av farsgarden på Garborg frå 1768 til 1812. Dei hadde fem barn.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1801-teljinga i Garborg, Time, Rogaland, NOR.

Svend Torgerson gifta seg med Gitlaug Svendsdotter i 1774 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Torger Svendson Garborg vart fødd i 1776 i Garborg, Time, Rogaland, NOR, vart døypt den 4. aug 1776 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR, døydde i 1799 i Garborg, Time, Rogaland, NOR, 23 år gamal, og vart gravlagd den 29. des 1799 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

         ii.  Elsa Svendsdotter vart fødd i 1779 i Garborg, Time, Rogaland, NOR, vart døypt den 7. mar 1779 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR, døydde i 1805 i Kverneland, Time, Rogaland, NOR, 26 år gamal, og vart gravlagd den 15. nov 1805 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR. Elsa gifta seg med Ole Knudson Kverneland, son av Knud Olson Kverneland og Ingrid Ivarsdotter, den 30. okt 1803 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

88      iii.  Svend Svendson Garborg d. e.. Svend gifta seg med Randve Simonsdotter, dotter av Simon Ivarson Mæland og Guri Svendsdotter, den 12. okt 1806 i Varhaug kyrkje, Varhaug, Rogaland, NOR.

         iv.  Hans Svendson Garborg vart fødd i 1785 i Garborg, Time, Rogaland, NOR, vart døypt den 7. mar 1785 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR og døydde den 28. nov 1854 i Garborg, Time, Rogaland, NOR, 69 år gamal.

          v.  Svend Svendson Holen d. y. vart fødd i 1787 i Garborg, Time, Rogaland, NOR, vart døypt den 16. des 1787 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR, døydde den 11. des 1857 i Holen, Time, Rogaland, NOR, 70 år gamal, og vart gravlagd den 21. des 1857 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Svend var Sven. Svend gifta seg med Berte Tolleivsdotter, dotter av Tollef Matiasson og Berta Olsdotter, den 26. feb 1812 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.


177. Gitlaug Svendsdotter, dotter av Svend Hansson Risa og Gitlaug Eivindsdotter, vart fødd i 1747 i Risa, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde den 1. mai 1822 i Garborg, Time, Rogaland, NOR 75 år gamal. Eit anna namn for Gitlaug var Gitlev.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Garborg, Time, Rogaland, NOR.

Gitlaug gifta seg med Svend Torgerson Garborg i 1774 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

178. Simon Ivarson Mæland, son av Ivar Torsteinson Vigre og Ranveig Simonsdotter, vart fødd i 1752 i Vigre, Nærbø, Rogaland, NOR, døydde den 29. nov 1832 i Mæland, Varhaug, Rogaland, NOR 80 år gamal, og vart gravlagd den 9. des 1832 i Varhaug kyrkje, Varhaug, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Simon Ivarson Vigre vart gift første gong med Guri Svensdotter Vigre og dei hadde fire barn. Som enkemann vart han 14. desember 1810 gift med enka Kirsten Jakobsdotter Årsland. Dei hadde ikkej barn.
Simon bygsla 9 spann i Mæland i Varhaug av Anders Sørbø i 1782, etter Peder Svenson, og kjøpte same i 1803 for 163 dalar.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1801-teljinga i Mæland, Varhaug, Rogaland, NOR.

Simon Ivarson gifta seg med Guri Svendsdotter i 1782 i Varhaug kyrkje, Varhaug, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

89        i.  Randve Simonsdotter. Randve gifta seg med Svend Svendson Garborg d. e., son av Svend Torgerson Garborg og Gitlaug Svendsdotter, den 12. okt 1806 i Varhaug kyrkje, Varhaug, Rogaland, NOR.


179. Guri Svendsdotter, dotter av Svend Hansson Risa og Gitlaug Eivindsdotter, vart fødd i 1751 i Risa, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde den 4. sep 1809 i Mæland, Varhaug, Rogaland, NOR 58 år gamal.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Mæland, Varhaug, Rogaland, NOR.

Guri gifta seg med Simon Ivarson Mæland i 1782 i Varhaug kyrkje, Varhaug, Rogaland, NOR.

180. Anders Osmundson, son av Osmund Svendson Risa og Guri Andersdotter, vart fødd i 1743 i Risa, Nærbø, Rogaland, NOR, døydde i 1787 i Risa, Nærbø, Rogaland, NOR 44 år gamal, og vart gravlagd den 7. mai 1787 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Anders Osmundson Risa vart gift med Maren Svensdotter Mossige og dei hadde 4 barn.
Anders brukte 12 spann i Risa etter faren.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1758-teljinga i Risa, Nærbø, Rogaland, NOR.

• Skifte etter han vart halde den 21.Jun 1787 i Risa, Nærbø, Rogaland, NOR.

Anders gifta seg med Marie Svendsdotter cirka 1773 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Guri Andersdotter vart fødd i 1775 i Risa, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde den 20. feb 1822 i Garborg, Time, Rogaland, NOR 47 år gamal. Guri gifta seg med Johannes Osmundson Garborg, son av Osmund Knudson Garborg og Birthe Johannesdotter, den 21. feb 1802 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

         ii.  Astrid Andersdotter vart fødd i 1777 i Risa, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde i Grødheim, Time, Rogaland, NOR.

90      iii.  Svend Andersson Tjensvoll. Svend gifta seg med Jorunn Ommundsdotter, dotter av Ommond Olson Garborg og Ane Jonsdotter d. y., den 3. mar 1802 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR. Svend gifta seg så med Astrid Skiljansdotter, dotter av Skiljan Larsson Aarrestad og Johanna Pedersdotter, i 1823 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Svend gifta seg så med Gitlaug Svendsdotter, dotter av Svend Svendson Risa og Marta Svendsdotter, den 27. mar 1828 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         iv.  Osmund Andersson vart fødd i 1785 i Risa, Nærbø, Rogaland, NOR.


181. Marie Svendsdotter, dotter av Sven Ingebretson Mossige og Astrid Hansdotter, vart fødd i 1747 i Mossige, Time, Rogaland, NOR, vart døypt den 22. okt 1747 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR, døydde den 20. apr 1832 i Helland nedre, Time, Rogaland, NOR, 85 år gamal, og vart gravlagd den 29. apr 1832 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Marie var Maren.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Helland nedre, Time, Rogaland, NOR.

Marie gifta seg med Anders Osmundson cirka 1773 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

Marie gifta seg så med Lars Larsson Helland, son av Lars Olson Undheim og Astrid Guttormsdotter, den 5. jan 1788 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

          i.  Aseline Larsdotter vart fødd i 1790 i Helland nedre, Time, Rogaland, NOR, døydde den 4. okt 1860 i Undheim litle, Time, Rogaland, NOR 70 år gamal, og vart gravlagd den 16. okt 1860 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR. Aseline gifta seg med Svend Berntson Undheim, son av Bernt Svendson Auglend og Malene Samuelsdotter, den 9. jun 1816 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.


182. Ommond Olson Garborg, son av Ole Gabrielson Garborg og Marit Ommundsdotter, vart fødd i 1745 i Garborg, Time, Rogaland, NOR, vart døypt den 21. nov 1745 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR, døydde den 8. mai 1816 i Garborg, Time, Rogaland, NOR, 71 år gamal, og vart gravlagd den 12. mai 1816 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Ommund Olson Garborg vart gift første gong 25.06.1774 med Jorunn Jonsdotter Mossige og hadde med henne berre dottera Marta, for Jorunn døydde alt i 1776. 01.12.1776 gifta han seg opp att med Anna Jonsdotter Njå. Med henne hadde Ommund sju barn. Ommund er ført som brukar på Garborg til 1813.

Ommond Olson gifta seg med Jorunn Jonsdotter den 25. jun 1774 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

          i.  Marta Ommundsdotter vart fødd i 1774 i Garborg, Time, Rogaland, NOR og vart døypt den 26. des 1774 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

Ommond Olson gifta seg så med Ane Jonsdotter d. y. den 1. des 1776 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

91        i.  Jorunn Ommundsdotter. Jorunn gifta seg med Svend Andersson Tjensvoll, son av Anders Osmundson og Marie Svendsdotter, den 3. mar 1802 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

         ii.  Ole Ommundson Garborg vart fødd i 1780 i Garborg, Time, Rogaland, NOR, vart døypt den 16. jan 1780 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR, døydde i 1780 i Garborg, Time, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 25. mar 1780 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

        iii.  Martha Ommundsdotter vart fødd den 7. jan 1781 i Garborg, Time, Rogaland, NOR, vart døypt den 14. jan 1781 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR, døydde den 17. nov 1844 i Mossige, Time, Rogaland, NOR, 63 år gamal, og vart gravlagd den 26. nov 1844 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR. Andre namn for Martha var Marte Dortea og Marthe Dorthe. Martha gifta seg med Svend Ingebretson Mossige, son av Ingebret Svendson Mossige og Berte Dortea Olsdotter, den 7. mar 1804 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

         iv.  Ole Ommundson Garborg vart fødd i 1783 i Garborg, Time, Rogaland, NOR, vart døypt den 23. nov 1783 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR, døydde den 29. jun 1864 i Garborg, Time, Rogaland, NOR, 81 år gamal, og vart gravlagd den 5. jul 1864 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR. Dødsårsak: Af Kræft. Ole gifta seg med Ane Berthe Olsdotter, dotter av Ole Gregoriusson Tunheim og Karen Svendsdotter, den 8. okt 1815 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

          v.  Guri Ommundsdotter vart fødd i 1786 i Garborg, Time, Rogaland, NOR og vart døypt den 12. nov 1786 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

         vi.  Jon Ommundson Garborg vart fødd i 1789 i Garborg, Time, Rogaland, NOR, vart døypt den 1. nov 1789 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR, døydde i 1791 i Garborg, Time, Rogaland, NOR, 2 år gamal, og vart gravlagd den 10. apr 1791 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

        vii.  Guri Ommundsdotter vart fødd i 1792 i Garborg, Time, Rogaland, NOR, vart døypt den 18. mar 1792 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR, døydde den 12. apr 1869 i Tunheim, Time, Rogaland, NOR, 77 år gamal, og vart gravlagd den 19. apr 1869 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR. Guri gifta seg med Sven Olson Tunheim, son av Ole Gregoriusson Tunheim og Karen Svendsdotter, den 8. okt 1815 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.


183. Ane Jonsdotter d. y. dotter av Jon Jonson Njå og Guri Larsdotter, vart fødd i 1748 i Njå, Time, Rogaland, NOR, vart døypt den 24. mar 1748 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR, døydde den 20. mar 1830 i Garborg, Time, Rogaland, NOR, 82 år gamal, og vart gravlagd den 27. mar 1830 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Ane var Anna.

Ane gifta seg med Ommond Olson Garborg den 1. des 1776 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

184. Rasmus Olson Bø, son av Ole Rasmusson Bø og Malena Larsdotter, vart fødd i 1727 i Bø, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde den 21. sep 1803 i Bø, Nærbø, Rogaland, NOR 76 år gamal.

Generelle notat: Rasmus Olson Bø var gift med Berta Toresdotter Gudmestad og dei fekk 5 barn.
Rasmus bygsla 7½ spann i Store Håland av presten Bendiks Diurhuus i 1761. I 1773 gav han frå seg denne bygsla til ein annan Rasmus Olson og Elling Larsson Lerbrek og fekk att 3½ spann i Lerbrek av Nils Grøver.
Då stefaren, Gitle Pederson døydde i 1777, flytta Rasmus heim til Bø og løyste inn 14½ spann av mora. Dei andre 3½ spann åtte då Hans Rasmusson Reime.

Rasmus Olson gifta seg med Berta Toresdotter d. e. i 1765 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Ole Rasmusson Skjelbred vart fødd i 1763 i Store-Håland, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde i Skjelbred, Eigersund, Rogaland, NOR. Ole gifta seg med Lisbeth Tolleivsdotter, dotter av Tollef Erikson Helvik og Susanna Svendsdotter, den 6. des 1787 i Egersund kyrkje, Eigersund, Rogaland, NOR.

         ii.  Guri Rasmusdotter vart fødd i 1766 i Store-Håland, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde i Hellvik, Eigersund, Rogaland, NOR. Guri gifta seg med Jon Tjølson d. y., son av Tiøl Hansson Nærland og Anna Eriksdotter d. y., den 20. nov 1803 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

        iii.  Malena Rasmusdotter vart fødd i 1769 i Store-Håland, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde i Helland, Eigersund, Rogaland, NOR.

92       iv.  Rasmus Rasmusson Bø. Rasmus gifta seg med Eli Jakobsdotter, dotter av Jacob Johannesson Tvihaug og Torborg Eriksdotter, den 9. jun 1816 i Varhaug kyrkje, Varhaug, Rogaland, NOR.


185. Berta Toresdotter d. e. dotter av Thore Toreson Gudmestad og Guri Olsdotter, vart fødd i 1736 i Gudmestad, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde den 6. des 1815 i Bø, Nærbø, Rogaland, NOR 79 år gamal.

Berta gifta seg med Rasmus Olson Bø i 1765 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

186. Jacob Johannesson Tvihaug, son av Johannes Jakobson Lerbrekk og Berit Asbjørnsdotter, vart fødd i 1747 i Lerbrek, Varhaug, Rogaland, NOR, døydde den 1. mar 1818 i Tvihaug, Varhaug, Rogaland, NOR 71 år gamal, og vart gravlagd den 8. mar 1818 i Varhaug kyrkje, Varhaug, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Jakob Johannesson tok over bygsla av 9 spann i Tvihaug etter Ola Pederson i 1776 mot føderåd. I 1778 fekk han skøyte på 3 spannh frå arvingane etter Eirik Einarson for 9 riksdalar. Dei andre 6 spann var prestegods.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1801-teljinga i Tvihaug, Varhaug, Rogaland, NOR.

Jacob Johannesson gifta seg med Torborg Eriksdotter cirka 1775 i Varhaug kyrkje, Varhaug, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Ingeborg Jakobsdotter vart fødd i 1777 i Tvihaug, Varhaug, Rogaland, NOR og døydde i Opstad, Nærbø, Rogaland, NOR. Ingeborg gifta seg med Henrik Larsson Aardal, son av Lars Henrikson Aardal og Birthe Olsdotter, den 15. jan 1815 i Varhaug kyrkje, Varhaug, Rogaland, NOR.

93       ii.  Eli Jakobsdotter. Eli gifta seg med Rasmus Rasmusson Bø, son av Rasmus Olson Bø og Berta Toresdotter d. e., den 9. jun 1816 i Varhaug kyrkje, Varhaug, Rogaland, NOR.

        iii.  Berthe Jakobsdotter vart fødd i 1781 i Tvihaug, Varhaug, Rogaland, NOR.

         iv.  Erik Jakobson Tvihaug vart fødd i 1782 i Tvihaug, Varhaug, Rogaland, NOR og døydde den 24. apr 1832 i Tvihaug, Varhaug, Rogaland, NOR 50 år gamal. Erik gifta seg med Anna Malena Pedersdotter, dotter av Peder Olson og Elisabet Olsdotter, den 7. nov 1819 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

          v.  Torborg Jakobsdotter vart fødd i 1792 i Tvihaug, Varhaug, Rogaland, NOR og døydde i Bø, Nærbø, Rogaland, NOR. Torborg gifta seg med Ole Helgeson Bø, son av Helje Svendson Bø og Guri Olsdotter, den 11. okt 1818 i Varhaug kyrkje, Varhaug, Rogaland, NOR.


187. Torborg Eriksdotter, dotter av Erich Einarson Tvihaug og Ingeborg Olsdotter, vart fødd i 1746 i Tvihaug, Varhaug, Rogaland, NOR, døydde den 14. jul 1831 i Tvihaug, Varhaug, Rogaland, NOR 85 år gamal, og vart gravlagd den 20. jul 1831 i Varhaug kyrkje, Varhaug, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Tvihaug, Varhaug, Rogaland, NOR.

Torborg gifta seg med Jacob Johannesson Tvihaug cirka 1775 i Varhaug kyrkje, Varhaug, Rogaland, NOR.

192. Nils Andersson Reinene vart fødd i 1760 og døydde i Reinene, Eid, Sogn og Fjordane, NOR.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1801-teljinga på Flotten i Reinene, Eid, Sogn og Fjordane, NOR.

Nils Andersson gifta seg med Brithe Olsdotter den 29. des 1789 i Eid kyrkje, Eid, Sogn og Fjordane.

Barn av dette paret var:

          i.  Oline Nilsdotter (Tvilling - død som barn) vart fødd i 1790 i Reinene, Eid, Sogn og Fjordane, NOR, vart døypt den 17. jan 1790 i Eid kyrkje, Eid, Sogn og Fjordane og døydde i Reinene, Eid, Sogn og Fjordane, NOR,. Eit anna namn for Oline var Olina.

         ii.  Brite Nilsdotter (Tvilling - død som barn) vart fødd i 1790 i Reinene, Eid, Sogn og Fjordane, NOR, vart døypt den 17. jan 1790 i Eid kyrkje, Eid, Sogn og Fjordane og døydde i Reinene, Eid, Sogn og Fjordane, NOR,.

        iii.  Oline Nilsdotter vart fødd i 1791 i Reinene, Eid, Sogn og Fjordane, NOR og vart døypt den 14. mar 1791 i Eid kyrkje, Eid, Sogn og Fjordane.

96       iv.  Anders Nilsson Reinene. Anders gifta seg med Elina Pedersdotter, dotter av Peder Larsson Navelsaker og Gjertrud Mattisdotter, den 23. nov 1817 i Hornindal kyrkje, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR.

          v.  Ole Nilsson (Død som barn) vart fødd i 1797 i Reinene, Eid, Sogn og Fjordane, NOR, vart døypt den 20. feb 1797 i Eid kyrkje, Eid, Sogn og Fjordane og døydde i Reinene, Eid, Sogn og Fjordane, NOR,.

         vi.  Samuel Nilsson vart fødd i 1798 i Reinene, Eid, Sogn og Fjordane, NOR og vart døypt den 6. apr 1798 i Eid kyrkje, Eid, Sogn og Fjordane.


193. Brithe Olsdotter, dotter av Ole Reinene og Guri Nilsdotter, vart fødd i 1761 i Reinene, Eid, Sogn og Fjordane, NOR, vart døypt den 21. jan 1761 i Eid kyrkje, Eid, Sogn og Fjordane og døydde i Reinene, Eid, Sogn og Fjordane, NOR,.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1801-teljinga på Flotten i Reinene, Eid, Sogn og Fjordane, NOR.

Brithe gifta seg med Nils Andersson Reinene den 29. des 1789 i Eid kyrkje, Eid, Sogn og Fjordane.

194. Peder Larsson Navelsaker, son av Lars Rasmusson Maursæter og Brita Andersdotter, vart fødd i 1760 i Maursæter, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR, vart døypt den 31. aug 1760 i Hornindal kyrkje, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR, døydde den 20. aug 1831 i Navelsaker, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR, 71 år gamal, og vart gravlagd den 23. aug 1831 i Hornindal kyrkje, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1801-teljinga i Navelsaker, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR.

Peder Larsson gifta seg med Gjertrud Mattisdotter den 28. jun 1789 i Hornindal kyrkje, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR.

Barn av dette paret var:

97        i.  Elina Pedersdotter. Elina gifta seg med Anders Nilsson Reinene, son av Nils Andersson Reinene og Brithe Olsdotter, den 23. nov 1817 i Hornindal kyrkje, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR.

         ii.  Pederson vart fødd i 1791 i Navelsaker, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR, døydde i 1791 i Navelsaker, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR, og vart gravlagd den 3. des 1791 i Hornindal kyrkje, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR.

        iii.  Lars Pederson vart fødd i 1793 i Navelsaker, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR og vart døypt den 10. feb 1793 i Hornindal kyrkje, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR.

         iv.  Mattis Pederson vart fødd i 1797 i Navelsaker, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR og vart døypt den 2. jul 1797 i Hornindal kyrkje, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR. Andre namn for Mattis var Mathias og Matthias.


195. Gjertrud Mattisdotter, dotter av Mattis Ellingson Navelsaker og Anna Abrahamsdotter, vart fødd i 1755 i Navelsaker, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR, vart døypt den 11. mai 1755 i Hornindal kyrkje, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR og døydde i 1811 i Navelsaker, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR, 56 år gamal. Andre namn for Gjertrud var Gertrud, Giertrud, og Jertru.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Navelsaker, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR.

Gjertrud gifta seg med Elias Nilsson den 1. jan 1775 i Hornindal kyrkje, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Sigrid Eliasdotter vart fødd i 1775 i Navelsaker, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR, vart døypt den 28. mai 1775 i Hornindal kyrkje, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR, døydde den 3. sep 1842 i Navelsaker, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR, 67 år gamal, og vart gravlagd den 7. sep 1842 i Hornindal kyrkje, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR. Eit anna namn for Sigrid var Sigri.

         ii.  Marta Eliasdotter vart fødd i 1777 i Navelsaker, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR og vart døypt den 9. apr 1777 i Hornindal kyrkje, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR. Eit anna namn for Marta var Marte.

        iii.  Anna Eliasdotter vart fødd i 1782 i Navelsaker, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR, vart døypt den 24. jan 1782 i Hornindal kyrkje, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR, døydde den 29. aug 1850 i Navelsaker, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR, 68 år gamal, og vart gravlagd den 2. sep 1850 i Hornindal kyrkje, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR. Eit anna namn for Anna var Anne.

         iv.  Oline Eliasdotter vart fødd i 1785 i Navelsaker, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR, vart døypt den 11. des 1785 i Hornindal kyrkje, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR, døydde i 1799 i Navelsaker, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR, 14 år gamal, og vart gravlagd den 9. mai 1799 i Hornindal kyrkje, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR.

Gjertrud gifta seg så med Peder Larsson Navelsaker den 28. jun 1789 i Hornindal kyrkje, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR.

196. Jon Rasmusson Bjørlo vart fødd i 1745 i Bjørlo, Eid, Sogn og Fjordane, NOR, vart døypt den 29. sep 1745 i Eid kyrkje, Eid, Sogn og Fjordane og døydde i Bjørlo, Eid, Sogn og Fjordane, NOR,. Andre namn for Jon Rasmusson var Joen og John.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1801-teljinga i Bjørlo, Eid, Sogn og Fjordane, NOR.

Jon Rasmusson gifta seg med Eli Nilsdotter den 13. jan 1771 i Eid kyrkje, Eid, Sogn og Fjordane.

Barn av dette paret var:

          i.  Rasmus Jonson (Død som barn) vart fødd i 1772 i Bjørlo, Eid, Sogn og Fjordane, NOR, vart døypt den 19. jan 1772 i Eid kyrkje, Eid, Sogn og Fjordane og døydde i Bjørlo, Eid, Sogn og Fjordane, NOR,.

         ii.  Nils Jonson vart fødd i 1773 i Bjørlo, Eid, Sogn og Fjordane, NOR og vart døypt den 15. aug 1773 i Eid kyrkje, Eid, Sogn og Fjordane.

        iii.  Guri Jonsdotter vart fødd i 1776 i Bjørlo, Eid, Sogn og Fjordane, NOR og vart døypt den 14. jun 1776 i Eid kyrkje, Eid, Sogn og Fjordane.

         iv.  Eli Jonsdotter (Død som barn) vart fødd i 1779 i Bjørlo, Eid, Sogn og Fjordane, NOR, vart døypt den 6. jul 1779 i Eid kyrkje, Eid, Sogn og Fjordane og døydde i Bjørlo, Eid, Sogn og Fjordane, NOR,.

          v.  Eli Jonsdotter (Død som barn) vart fødd i 1780 i Bjørlo, Eid, Sogn og Fjordane, NOR, vart døypt den 16. nov 1780 i Eid kyrkje, Eid, Sogn og Fjordane og døydde i Bjørlo, Eid, Sogn og Fjordane, NOR,.

         vi.  Rasmus Jonson (Død som barn) vart fødd i 1784 i Bjørlo, Eid, Sogn og Fjordane, NOR, vart døypt den 5. mar 1784 i Eid kyrkje, Eid, Sogn og Fjordane og døydde i Bjørlo, Eid, Sogn og Fjordane, NOR,.

98      vii.  Rasmus Jonson Bjørlo. Rasmus gifta seg med Johanna Kistine Rasmusdotter, dotter av Rasmus Arneson Myroldhaug og Kari Hansdotter, den 14. mar 1813 i Eid kyrkje, Eid, Sogn og Fjordane.

       viii.  Jon Jonson vart fødd i 1789 i Bjørlo, Eid, Sogn og Fjordane, NOR og vart døypt den 15. jan 1789 i Eid kyrkje, Eid, Sogn og Fjordane. Eit anna namn for Jon var John.

Jon Rasmusson gifta seg så med Synneve Nilsdotter den 6. jan 1790 i Eid kyrkje, Eid, Sogn og Fjordane.

Barn av dette paret var:

          i.  Elli Jonsdotter vart fødd i 1790 i Bjørlo, Eid, Sogn og Fjordane, NOR og vart døypt den 31. jul 1790 i Eid kyrkje, Eid, Sogn og Fjordane.

         ii.  Marthe Jonsdotter vart fødd i 1793 i Bjørlo, Eid, Sogn og Fjordane, NOR.


197. Eli Nilsdotter vart fødd i 1743 i Skipenes, Eid, Sogn og Fjordane, NOR, vart døypt den 26. okt 1743 i Eid kyrkje, Eid, Sogn og Fjordane og døydde i 1789 i Bjørlo, Eid, Sogn og Fjordane, NOR, 46 år gamal.

Eli gifta seg med Jon Rasmusson Bjørlo den 13. jan 1771 i Eid kyrkje, Eid, Sogn og Fjordane.

198. Rasmus Arneson Myroldhaug vart fødd i 1749 i Myroldhaug, Eid, Sogn og Fjordane, NOR, vart døypt den 16. jan 1749 i Eid kyrkje, Eid, Sogn og Fjordane og døydde i Myroldhaug, Eid, Sogn og Fjordane, NOR,.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1801-teljinga i Myroldhaug, Eid, Sogn og Fjordane, NOR.

Rasmus Arneson gifta seg med Kari Hansdotter den 10. jul 1778 i Eid kyrkje, Eid, Sogn og Fjordane.

Barn av dette paret var:

          i.  Johanna Rasmusdotter (Død som barn) vart fødd i 1779 i Myroldhaug, Eid, Sogn og Fjordane, NOR, vart døypt den 19. jan 1779 i Eid kyrkje, Eid, Sogn og Fjordane og døydde i Myroldhaug, Eid, Sogn og Fjordane, NOR,.

99       ii.  Johanna Kistine Rasmusdotter. Johanna gifta seg med Rasmus Jonson Bjørlo, son av Jon Rasmusson Bjørlo og Eli Nilsdotter, den 14. mar 1813 i Eid kyrkje, Eid, Sogn og Fjordane.

        iii.  Mattis Rasmusson (Død som barn) vart fødd i 1782 i Myroldhaug, Eid, Sogn og Fjordane, NOR og vart døypt den 29. okt 1782 i Eid kyrkje, Eid, Sogn og Fjordane. Eit anna namn for Mattis var Mathias.

         iv.  Mattis Rasmusson vart fødd i 1785 i Myroldhaug, Eid, Sogn og Fjordane, NOR og vart døypt den 24. mai 1785 i Eid kyrkje, Eid, Sogn og Fjordane. Eit anna namn for Mattis var Matthias.

          v.  Arne Rasmusson vart fødd i 1787 i Myroldhaug, Eid, Sogn og Fjordane, NOR og vart døypt den 20. okt 1787 i Eid kyrkje, Eid, Sogn og Fjordane.

         vi.  Hans Rasmusson vart fødd i 1790 i Myroldhaug, Eid, Sogn og Fjordane, NOR og vart døypt den 30. okt 1790 i Eid kyrkje, Eid, Sogn og Fjordane.

        vii.  Gunhild Rasmusdotter vart fødd i 1797 i Myroldhaug, Eid, Sogn og Fjordane, NOR og vart døypt den 21. mar 1797 i Eid kyrkje, Eid, Sogn og Fjordane. Eit anna namn for Gunhild var Gunnild.


199. Kari Hansdotter vart fødd i 1751 i Stårheim, Eid, Sogn og Fjordane, NOR, vart døypt den 14. nov 1751 i Eid kyrkje, Eid, Sogn og Fjordane og døydde i Myroldhaug, Eid, Sogn og Fjordane, NOR,.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Myroldhaug, Eid, Sogn og Fjordane, NOR.

Kari gifta seg med Rasmus Arneson Myroldhaug den 10. jul 1778 i Eid kyrkje, Eid, Sogn og Fjordane.

200. Ole Ivarson Kvien, son av Iver Olson Kvien og Ingeborg Andersdotter, vart fødd i 1757 i Kvien, Eid, Sogn og Fjordane, NOR, vart døypt den 8. okt 1757 i Eid kyrkje, Eid, Sogn og Fjordane og døydde i Kvien, Eid, Sogn og Fjordane, NOR,.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1801-teljinga i Kvien, Eid, Sogn og Fjordane, NOR.

Ole Ivarson gifta seg med Marta Olsdotter den 12. jan 1786 i Eid kyrkje, Eid, Sogn og Fjordane.

Barn av dette paret var:

          i.  Ole Olson vart fødd i 1787 i Kvien, Eid, Sogn og Fjordane, NOR og vart døypt den 22. jul 1787 i Eid kyrkje, Eid, Sogn og Fjordane.

100      ii.  Iver Olson Kvien. Iver gifta seg med Elisabet Monsdotter, dotter av Mons Monsson Hjelle og Brithe Ellingsdotter, den 28. des 1817 i Eid kyrkje, Eid, Sogn og Fjordane.

        iii.  Oline Olsdotter vart fødd i 1791 i Kvien, Eid, Sogn og Fjordane, NOR og vart døypt den 2. okt 1791 i Eid kyrkje, Eid, Sogn og Fjordane.

         iv.  Ingeborg Olsdotter vart fødd i 1792 i Kvien, Eid, Sogn og Fjordane, NOR og vart døypt den 18. nov 1792 i Eid kyrkje, Eid, Sogn og Fjordane. Eit anna namn for Ingeborg var Ingebor.

          v.  Anna Olsdotter vart fødd i 1795 i Kvien, Eid, Sogn og Fjordane, NOR og vart døypt den 30. okt 1795 i Eid kyrkje, Eid, Sogn og Fjordane.

         vi.  Synneve Olsdotter vart fødd i 1801 i Kvien, Eid, Sogn og Fjordane, NOR og vart døypt den 16. feb 1801 i Eid kyrkje, Eid, Sogn og Fjordane.


201. Marta Olsdotter vart fødd i 1755 og døydde i Kvien, Eid, Sogn og Fjordane, NOR. Eit anna namn for Marta var Marthe.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Kvien, Eid, Sogn og Fjordane, NOR.

Marta gifta seg med Ole Ivarson Kvien den 12. jan 1786 i Eid kyrkje, Eid, Sogn og Fjordane.

202. Mons Monsson Hjelle, son av Mogens Monsson Nesbakken og Gertrud Pedersdotter, vart fødd i 1744 i Nesbakken, Eid, Sogn og Fjordane, NOR, vart døypt den 2. jul 1744 i Eid kyrkje, Eid, Sogn og Fjordane og døydde i Hjelle, Eid, Sogn og Fjordane,.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1801-teljinga i Hjelle, Eid, Sogn og Fjordane.

Mons Monsson gifta seg med Lisbet Jonsdotter, dotter av Jon Knudson Kjørstad og Marthe Johannesdotter, den 11. jul 1782 i Eid kyrkje, Eid, Sogn og Fjordane.

Barn av dette paret var:

          i.  Mons Monsson vart fødd i 1784 i Hjelle, Eid, Sogn og Fjordane og vart døypt den 21. des 1784 i Eid kyrkje, Eid, Sogn og Fjordane.

         ii.  Knud Monsson vart fødd i 1787 i Hjelle, Eid, Sogn og Fjordane og vart døypt den 22. apr 1787 i Eid kyrkje, Eid, Sogn og Fjordane.

Mons Monsson gifta seg så med Brithe Ellingsdotter den 5. jul 1789 i Hornindal kyrkje, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR.

Barn av dette paret var:

101       i.  Elisabet Monsdotter. Elisabet gifta seg med Iver Olson Kvien, son av Ole Ivarson Kvien og Marta Olsdotter, den 28. des 1817 i Eid kyrkje, Eid, Sogn og Fjordane.

         ii.  Elling Monsson vart fødd i 1793 i Hjelle, Eid, Sogn og Fjordane og vart døypt den 11. sep 1793 i Eid kyrkje, Eid, Sogn og Fjordane.

        iii.  Elias Monsson vart fødd i 1803 i Hjelle, Eid, Sogn og Fjordane og vart døypt den 7. jul 1803 i Eid kyrkje, Eid, Sogn og Fjordane.


203. Brithe Ellingsdotter, dotter av Elling Knudson Lyngvoll og Anna Eriksdotter, vart fødd i 1753 i Lyngvoll, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR, vart døypt den 18. mar 1753 i Hornindal kyrkje, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR og døydde i Hjelle, Eid, Sogn og Fjordane,. Eit anna namn for Brithe var Brite.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Hjelle, Eid, Sogn og Fjordane.

Brithe gifta seg med Mons Monsson Hjelle den 5. jul 1789 i Hornindal kyrkje, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR.

204. Samuel Pålson Remsedt vart fødd i 1737 og døydde i Remsedt, Norddal, Møre og Romsdal, NOR.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1801-teljinga i Remsedt, Norddal, Møre og Romsdal, NOR.

Samuel Pålson gifta seg med Anna Pedersdotter cirka 1774 i Norddal kyrkje, Norddal, Møre og Romsdal.

Barn av dette paret var:

          i.  Martha Samuelsdotter (Tilhøve til mor: Omstridt) vart fødd i 1775 i Remsedt, Norddal, Møre og Romsdal, NOR.

         ii.  Nils Samuelson (Tilhøve til mor: Omstridt) vart fødd i 1782 i Remsedt, Norddal, Møre og Romsdal, NOR.

102     iii.  Samuel Samuelson Lødemel. Samuel gifta seg med Ragnhild Pedersdotter, dotter av Peder Pederson Lødemel og Anna Halkjellsdotter, den 26. okt 1817 i Hornindal kyrkje, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR.


205. Anna Pedersdotter vart fødd i 1745 og døydde i Remsedt, Norddal, Møre og Romsdal, NOR. Eit anna namn for Anna var Ane.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Remsedt, Norddal, Møre og Romsdal, NOR.

Anna gifta seg med Samuel Pålson Remsedt cirka 1774 i Norddal kyrkje, Norddal, Møre og Romsdal.

206. Peder Pederson Lødemel, son av Peder Paulson Lødemel og Magdeli Pedersdotter, vart fødd i 1758 i Lødemel, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR, vart døypt den 5. feb 1758 i Hornindal kyrkje, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR, døydde den 26. okt 1842 i Lødemel, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR, 84 år gamal, og vart gravlagd den 29. okt 1842 i Hornindal kyrkje, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1801-teljinga i Lødemel, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR.

• Jordfesta: 13.Nov 1842, Hornindal kyrkje, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR.

Peder Pederson gifta seg med Anna Halkjellsdotter den 22. jun 1786 i Sunnylven kyrkje, Sunnylven, Møre og Romsdal, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Peder Pederson Lødemel vart fødd i 1787 i Lødemel, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR, vart døypt den 15. apr 1787 i Hornindal kyrkje, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR, døydde i 1788 i Lødemel, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR, i ein alder av 1 år, og vart gravlagd den 4. jun 1788 i Hornindal kyrkje, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR.

         ii.  Pernille Pedersdotter vart fødd i 1789 i Lødemel, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR og vart døypt den 30. jan 1789 i Hornindal kyrkje, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR.

        iii.  Paul Pederson vart fødd i 1791 i Lødemel, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR og vart døypt den 16. apr 1791 i Hornindal kyrkje, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR. Eit anna namn for Paul var Povel.

103      iv.  Ragnhild Pedersdotter. Ragnhild gifta seg med Samuel Samuelson Lødemel, son av Samuel Pålson Remsedt og Anna Pedersdotter, den 26. okt 1817 i Hornindal kyrkje, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR.

          v.  Anna Pedersdotter vart fødd i 1799 i Lødemel, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR og vart døypt den 20. jan 1799 i Hornindal kyrkje, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR. Eit anna namn for Anna var Anne.


207. Anna Halkjellsdotter, dotter av Haldkield Olson Tronstad og Ragnild Toresdotter, vart fødd i 1763 i Tronstad, Sunnylven, Møre og Romsdal, NOR, vart døypt den 9. okt 1763 i Sunnylven kyrkje, Sunnylven, Møre og Romsdal, NOR, døydde den 3. aug 1845 i Lødemel, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR, 82 år gamal, og vart gravlagd den 6. aug 1845 i Hornindal kyrkje, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR. Eit anna namn for Anna var Anne.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Lødemel, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR.

• Jordfesta: 2.Nov 1845, Hornindal kyrkje, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR.

Anna gifta seg med Peder Pederson Lødemel den 22. jun 1786 i Sunnylven kyrkje, Sunnylven, Møre og Romsdal, NOR.

208. Ole Torkelson Birkeland, son av Torkil Paulson Birkeland og Mari Olsdotter, vart fødd i 1736 i Birkeland ytre, Sauda, Rogaland, NOR, døydde i 1814 i Birkeland ytre, Sauda, Rogaland, NOR 78 år gamal, og vart gravlagd den 1. mai 1814 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Gunnar Olson på Sjuraparten gav garden frå seg til sonen Ola Gunnarson d. e. i 1767. To år seinare døydde Torkjel Pålson på Larsaparten og sonen Ola Torkjelson tok over etter han. Dei to Ola-ane følgdes så på garden. Begge sette dei seg i folga i 1799. Og begge levde dei til eit stykke inn på 1800-talet. Ola Gunnarson døydde i 1806 ikring 63 år gamal. Ola Torkjelson vart 78 år og døydde i 1814. Dei fekk seg begge gode gifte.
Ola Torkjelson, som vart først gift, fekk ei dotter til lensmannen Johannes Torgerson Ilstad og første kona hans Sissel Larsdotter frå Barkeland. Ho heitte Ingeborg og var fødd ikring 1742. Dei vart gifte i 1763 og fekk i dei seksten påfylgjande åra seks barn som vaks opp og som alle kom godt til det.
Eldste sonen Pål tok over etter faren i 1799. Eldste dottera Sissel vart gift med den andre Ola Olson på Amdalsrød. Andre sonen Torkjel vart gift med enkja Barbro Torgersdotter på Indre Birkeland. Yngste dottera Mari vart gift med den andre Kolbein Danielson Fløgstad. Og yngste sonen Lars kjøpte halve Nedre Lindvoll og vart buande der. Ingeborg Johannesdotter døydde hausten 1818 ikring 76 år gamal.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1758-teljinga i Birkeland ytre, Sauda, Rogaland, NOR.

Ole Torkelson gifta seg med Ingebor Johannesdotter i 1763 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

104       i.  Poul Olson Birkeland. Poul gifta seg med Barbara Olsdotter, dotter av Ole Gunnarson Birkeland d. e. og Gunla Ingemundsdotter, i 1796 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

         ii.  Torkild Olson Enge vart fødd i 1769 i Birkeland ytre, Sauda, Rogaland, NOR, døydde den 26. sep 1825 i Søndenå, Sauda, Rogaland, NOR 56 år gamal, og vart gravlagd den 30. sep 1825 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR. Torkild gifta seg med Barbro Torgersdotter, dotter av Torjer Pederson Amdal og Berta Ovesdotter, i 1804 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Torkild gifta seg så med Britta Ingemundsdotter, dotter av Ingemund Ingemundson Søndenå og Britha Johannesdotter, i 1819 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

        iii.  Johannes Olson Birkeland vart fødd i 1773 i Birkeland ytre, Sauda, Rogaland, NOR, døydde den 22. okt 1837 i Birkeland indre, Sauda, Rogaland, NOR 64 år gamal, og vart gravlagd den 28. okt 1837 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR. Johannes gifta seg med Kari Torbjørnsdotter, dotter av Torbjørn Ommundson Mollatveit og Ingeborg Ågesdotter, i 1794 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


209. Ingebor Johannesdotter, dotter av Johannes Torgerson Ilstad og Sissel Larsdotter d. y., vart fødd i 1742 i Ilstad, Sand, Rogaland, NOR, døydde den 4. aug 1818 i Birkeland ytre, Sauda, Rogaland, NOR 76 år gamal, og vart gravlagd den 15. aug 1818 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

Ingebor gifta seg med Ole Torkelson Birkeland i 1763 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR.

210. Ole Gunnarson Birkeland d. e. son av Gunder Olson Birkeland og Barbro Håkonsdotter, vart fødd i 1743 i Birkeland ytre, Sauda, Rogaland, NOR, døydde i 1806 i Birkeland ytre, Sauda, Rogaland, NOR 63 år gamal, og vart gravlagd den 3. mar 1806 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Ola Gunnarson fekk Gunnhild, yngste dotter til grannen Ingemund Levardson i Hingarden. Ho var fødd ikring 1746 og døydde hausten 1827 ikring 81 år. Ho vart mor til ni barn som vaks opp. Eldste dottera Barbro vart kona til odelsguten i grannestova, Pål Olson. Eldste sonen Pål tok over etter faren i 1799, same året som namnen og verbroren i grannestova tok over etter far sin. Andre dottera Helga vart kona til lensmann Torger Torgerson Fatland frå Ilstad. Andre sonen Gunnar budde først nokra år på lensmannsgarden på Hovland, men flytte seinare til Saua. Tredje sonen Ingemund budde først nokre år i Maldal, men kjøpte seinare gard på Veka og flytta dit. Tredje dottera Gunnhild vart gift med Nils Torsteinson frå Årtun og buande på Bakken under Handeland. Fjerde sonen Ola vart gift med enkja Ragna Andersdotter på Søndenå. Yngste dottera Ingrid vart gift med Sjur Brynjulvson Eikesås. Og yngste sonen Lars vart gift med enkja Ågot Nilsdotter i Maldal.
Folgemand Ole Gundersen Birkeland vart jordfesta 3. mars 1806, 62 år gamal. Få folgemenn sat så godt i det som Ola Gunnarson. Ved skiftet etter han vart buet verdsett til mest 480 riksdalar. Versonen Pål Olson d. e. skulda han 200 og Torjus Andersson Søndenå 70 riksdalar. Han etterlet seg "1 tømret Røgstuet eller Folgestue, 1 høeskud av Standværk og 1 tømret Seksærings Nøst". Han hadde 4 bord, 2 med stol, og både færing og seksæring. Der var 2 koparkjelar å skifta, 2 lysestakar av massing, 2 tinnfat, 1 ølkrus av tinn, 1 tekjel av kopar, 1 brennevinsglas, 2 sylvskeier merkte O:G:S: - hans eigne initialar - og "et Sølvbæger eller Støb, drevet Arbejde, uden laag paa 3 runde Fødder, omtrænt ½ Pæl". Der var slipestein og vev. Der var jarvågevekt med malmlodd. Der var smedutstyr. Der var ei stor måla trebolle med øyrer og ei måla kledekiste med jarnhengsler og lås. Og der var bøker, "Miillers Huuspostil", "Michaels Saxes Hederlige Spørgsmaalsbog" og "Den nye Psalmebog". Der var krøter, 4 kyr, - Fegrei, Hopprei, Gråsida og Bjørkrei, 1 kvige - Plomrei, 4 geiter og 8 sauer. Og elles var der flust av utstyr og reiskap som høyrde gardsbruket til forutan mykje tekstilar og klede.
Ola Gunnarson synest ha vore ein drivande kar. I 1770 hadde han teke over faren sin panteobligasjon på 200 riksdalar til prost Arentz. I 1782 var pengane betalte. Vi anar også her skogen og tømmerhandelen bak.
Folgekone Gunla Ingemundsdotter Birkeland døydde 29. august og vart gravlagd 8. september 1827, 82 år gamal.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1758-teljinga i Birkeland ytre, Sauda, Rogaland, NOR.

Ole Gunnarson gifta seg med Gunla Ingemundsdotter cirka 1770 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

105       i.  Barbara Olsdotter. Barbara gifta seg med Poul Olson Birkeland, son av Ole Torkelson Birkeland og Ingebor Johannesdotter, i 1796 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

         ii.  Poul Olson Birkeland vart fødd i 1775 i Birkeland ytre, Sauda, Rogaland, NOR, døydde den 12. apr 1845 i Birkeland ytre, Sauda, Rogaland, NOR 70 år gamal, og vart gravlagd den 19. apr 1845 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Poul var Paul. Poul gifta seg med Martha Torgersdotter, dotter av Torgiar Johannesson Ilstad og Marthe Hansdotter, i 1800 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR. Poul gifta seg så med Valborg Øysteinsdotter, dotter av Østen Kjetilson og Anna Jorine Olsdotter, i 1836 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

        iii.  Helga Olsdotter vart fødd i 1777 i Birkeland ytre, Sauda, Rogaland, NOR og døydde i 1862 i Fattland, Sand, Rogaland, NOR 85 år gamal. Helga gifta seg med Torger Torgerson Fatland d. e., son av Torgiar Johannesson Ilstad og Marthe Hansdotter, den 16. jun 1799 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

         iv.  Ingemund Olson Veka vart fødd i 1783 i Birkeland ytre, Sauda, Rogaland, NOR, døydde den 16. mar 1848 i Veka, Sauda, Rogaland, NOR 65 år gamal, og vart gravlagd den 23. mar 1848 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Ingemund var Ingemon. Ingemund gifta seg med ukjend.

          v.  Gunder Olson vart fødd i 1784 i Birkeland ytre, Sauda, Rogaland, NOR.

         vi.  Gunla Olsdotter vart fødd i 1785 i Birkeland ytre, Sauda, Rogaland, NOR, døydde den 23. des 1835 i Handeland, Sauda, Rogaland, NOR 50 år gamal, og vart gravlagd den 31. des 1835 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR. Gunla gifta seg med Niels Torsteinson Handeland, son av Torstein Nilsson Årtun og Aase Taraldsdotter, den 5. jul 1817 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

        vii.  Ole Olson vart fødd i 1787 i Birkeland ytre, Sauda, Rogaland, NOR.

       viii.  Inger Olsdotter vart fødd i 1789 i Birkeland ytre, Sauda, Rogaland, NOR.

         ix.  Lars Olson vart fødd i 1791 i Birkeland ytre, Sauda, Rogaland, NOR.


211. Gunla Ingemundsdotter, dotter av Ingemond Levardson Birkeland og Helga Øysteinsdotter, vart fødd i 1746 i Birkeland indre, Sauda, Rogaland, NOR, døydde den 29. aug 1827 i Birkeland ytre, Sauda, Rogaland, NOR 81 år gamal, og vart gravlagd den 8. sep 1827 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Gunla var Gunille.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1758-teljinga i Birkeland indre, Sauda, Rogaland, NOR.

Gunla gifta seg med Ole Gunnarson Birkeland d. e. cirka 1770 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

212. Nils Roaldson Espeland, son av Roald Knudson Hølland og Guri Guttormsdotter, vart fødd i 1752 i Hølland, Sauda, Rogaland, NOR, døydde i 1810 i Espeland, Sauda, Rogaland, NOR 58 år gamal, og vart gravlagd den 11. nov 1810 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Nils Roaldson var Niels.

Generelle notat: To år seinare kjøpte Gunnar Person garden tilbake til ætta av Lars Mehus - for 171 riksdalar. Men han hadde ikkje sjølv så mange pengar å legga på bordet. Difor måtte han som faren til Helge Sævareid. Per hadde lånt 80 riksdalar der. Gunnar lånte 158. Berre fem år seinare døydde han ikring 36 år gamal og ugift. Han etterlet seg ein buskap på 1 hest, 1 ku, 5 ungnaut, 5 geiter, 2 bukkar, 2 kje, 8 sauer og 2 lam. Garden gjekk til Helge Sævareid.
Alle dei tre barna til Ingeborg Gunnarsdotter var dermed avlidne utan sjølv å etterlata seg barn. Nærast til åsetet i Gamletunet burde vel då eigentleg syster til Ingeborg, Brita Øygarden, ha vore. Men mannen hennar, Daniel Abrahamson, var avliden før Gunnar Person og sonen deira feste Øygarden etter foreldra. Det vart difor mannen til Per si eldste dotter frå andre ekteskapet som kom til å ta over Gamletunet.
Ingeborg Persdotter var fødd ikring 1760 og vart gift med den åtte år eldre Nils Roaldson frå Roaldstre og dei hadde fem barn. Med han kom namnet Nils også til denne parten av Espeland. Og med han kom folket i Gamletunet seg ovanpå att. Han må ha vore ein mykje betre økonom enn verfaren og halvbroren til kona og var skuldfri mann då han døydde i 1810.
3. juni 1789 fekk Nils - han er då kalla "Niels Roalsen Tvederaae" og har kanskje butt på Tverrånå, i så fall som den første vi kjenner til - skøyta på Gamletunet av Helge Sævar-eid for 158 riksdalar. Han kunne ikkje betala alt kontant og måtte ferda ut panteobligasjon til Helge på 120 riksdalar. Sommaren 1797 var lånet tilbakebetalt og Nils sat som fullverdig eigar av garden sin. Då han døydde vart garden verdsett til 350 spesidalar. Buskapen hans var då 1 blakk hoppe, 4 kyr, 3 stutar, 1 kvige, 5 geiter, 2 sauer, 3 gimrar og 2 lam. Elles bør det nemnast at han åtte eit tømra naust og ein færing med reiskap Og at vi nå er i det 19. hundreåret fortel ei horverive som var komen i tillegg til dei gamle åkerreiskapane, slik som 2 spadar, 1 plogjarn med ristel og 2 kornsigdar.
Då Nils var død, tok sonen Per over garden. Ingeborg fekk lovnad om folga. Folgebrevet finst ennå på Espeland. Det vart generasjon etter generasjon teke vare på i ei gamal skinnveska saman med andre viktige gardsdokument. Då Ingeborg døydde 12. mai 1823 etterlet ho seg mellom anna ein buskap på 4 kyr, 1 kalv, 4 geiter, 2 sauer og 1 lam.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1758-teljinga i Hølland, Sauda, Rogaland, NOR.

• Han er nemnd i 1801-teljinga i Espeland, Sauda, Rogaland, NOR.

Nils Roaldson gifta seg med Ingebor Pedersdotter cirka 1785 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

106       i.  Peder Nilsson Espeland. Peder gifta seg med Gonne Danielsdotter, dotter av Daniel Endreson Austarheim og Ingeborg Johannesdotter d. e., i 1816 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

         ii.  Herborg Nilsdotter vart fødd i 1799 i Espeland, Sauda, Rogaland, NOR og døydde i 1846 i Espeland, Sauda, Rogaland, NOR 47 år gamal. Herborg gifta seg med Anders Andersson Espeland, son av Anders Knudson Espeland og Marthe Andersdotter, i 1824 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.


213. Ingebor Pedersdotter, dotter av Peder Jonson Espeland og Herborg Mortensdotter, vart fødd i 1760 i Espeland, Sauda, Rogaland, NOR, døydde den 12. mai 1823 i Espeland, Sauda, Rogaland, NOR 63 år gamal, og vart gravlagd den 20. mai 1823 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Ingebor var Ingeborg.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Espeland, Sauda, Rogaland, NOR.

Ingebor gifta seg med Nils Roaldson Espeland cirka 1785 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

214. Daniel Endreson Austarheim, son av Endre Olson Herheim og Ragnille Olsdotter, vart fødd i 1753 i Herheim, Sauda, Rogaland, NOR, døydde i 1811 i Austarheim, Sauda, Rogaland, NOR 58 år gamal, og vart gravlagd den 23. mai 1811 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Den einaste parten på Austarheim som ikring 1850 framleis var urørt av bruksdelinga, var det seinare bruk 1. Det hadde Daniel Endreson Herheim fått kjøpt av enkja etter Ola Olson i 1782.
Daniel var fødd ikring 1753 og vart på den tid han kjøpte gard, gift med Ingeborg Johannesdotter frå Handeland, fødd ikring 1762, ei brordotter til Knut Nilsson på bruk 5. Han fekk to døtrer med henne, Ragnhild Hovland og Gunne Espeland. Så døydde Ingeborg brått i 1792 berre 30 år gamal og seks år seinare gifta han seg opp att med den då ikring 21 år gamle Ågot, eldste dotter til Johannes Larsson og Ragnhild Taraldsdotter. Med Ågot fekk han fem barn som vaks opp, Ingeborg Årtun, Johannes Austarheim, Ragnhild Gunnarsrød, Jorunn Årtun og Endre Årtun. I 1811, då Endre den yngste var 2 år gamal, døydde Daniel. Han vart ikring 58 år.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1801-teljinga i Austarheim, Sauda, Rogaland, NOR.

Daniel Endreson gifta seg med Ingeborg Johannesdotter d. e. i 1782 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

107       i.  Gonne Danielsdotter. Gonne gifta seg med Peder Nilsson Espeland, son av Nils Roaldson Espeland og Ingebor Pedersdotter, i 1816 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

Daniel Endreson gifta seg så med Ågot Johannesdotter, dotter av Johannes Larsson Austarheim og Ragnille Taraldsdotter, den 29. jul 1798 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.


215. Ingeborg Johannesdotter d. e. dotter av Johannes Nilsson Handeland og Gune Nilsdotter, vart fødd i 1762 i Handeland, Sauda, Rogaland, NOR, døydde i 1792 i Austarheim, Sauda, Rogaland, NOR 30 år gamal, og vart gravlagd den 22. sep 1792 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

Ingeborg gifta seg med Daniel Endreson Austarheim i 1782 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

216. Ole Sjurson Bakke, son av Sjur Andersson Åbø og Marta Danielsdotter, vart fødd i 1736 i Åbø, Sauda, Rogaland, NOR, døydde den 7. jul 1803 i Bakka, Sauda, Rogaland, NOR 67 år gamal, og vart gravlagd den 31. aug 1803 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Då Ola Sjurson vart gift med Ingeborg Olsdotter og tok over i Oppitunet, kom det ein mann til garden som utan tvil heime på Åbø hadde høyrt mykje om Bakka og dei som hadde budd der tidlegare. Far hans, Sjur Andersson, hadde nemleg vakse opp på Bakka. Han var eldste son til Anders Oveson og Madli Larsdotter og hadde av mora kanskje til og med høyrt gjete nyryddingsmannen Ola Bjørnson. Det var såleis ingen framand Ingeborg fekk til mann.
Ingeborg og Ola fekk fire barn, sønene Sjur, Ola d. e. og Anders og dottera Marta. Vel eit år etter at Anders var komen til vera, døydde mora berre 38 år gamal. Det vart halde skifte etter henne 31. januar 1782. Det er i dette skiftet vi finn nemnt den store buskapen som tidlegare er trekt fram. På andre måtar fortel skiftet òg om velstand. Dei hadde lausøyra for 151 riksdalar 2 ort 8 skilling, og garden vart verdsett til 58 riksdalar 2 ort. Dei var så godt som skuldfrie og Ola tok på seg å betala kontant det som skiftet kosta. Det var kvern og slipestein på garden, og dei åtte halvedelen i eit naust og halvedelen i ein færing. Dei hadde koparkjel, massingstake og tinnfat. Dottera Marta og sonen Anders ervde kvar sin sylvring og ei sylvbolle gjekk og til Anders. Men han døydde ugift i ung alder.
Då Ingeborg var avliden gifta Ola seg opp att med Torbjørg Eriksdotter, dotter til Erik Larsson og Anna Kristensdotter Indre Amdal. Med henne fekk han tre søner, Erik, Ola d. y. og Daniel. I alt etterlet Ola Sjurson seg såleis seks barn som vaks opp. Daniel kom til Fløgstadhaugen, Ola d. y. til Brekke og Erik til Øygarden. Marta vart gift til Herheim, Ola d. e. vart husmann på Ytra Fløgstadtreå og Sjur tok over etter faren på Bakka.
Det var i 1800 at Ola og Torbjørg gav garden frå seg. Dei skulle som vederlag ha ei folga på 4 tønner havrekorn, foster til 2 kyr og 6 sauer, fri bruk av åkeren Kålgarden, bøane Småkjelane og Melkehaugflåtå og ei lita slåtte i Dalen kalla Gamla-løå forutan "frit Huusværelse i den af Folgefolkene Opbyggede Stue" som var deira eigen eigedom.

I skifteprotokollen finn ein:
"Skifte efter Folgemand Ole Sjursen Bakke begyndt den 31te October og sluttet den 1de November 1803.
.... Den 7de Juli i Å afdøde folgemand Ole Sjursen til paafølgende Skifte og Deeling. .... Den Afdødes Arvinger var 1 Sterboe Enken Torbjør Eriksdatter. 2 Afdødes i Ægteskabeden med hans afgangen første Hustrue Ingeborg Olsdatter, og med efterlevende Enke avlede og i liveværende 6 børn, namnlig: af første Ægteskab.."
1) Sjur Olson "fullmyndig og boende paa Gaarden Bakke."
2) Ole Olson "fullmyndig og boende paa et plads under Fløgstad."
3) Martha Olsdotter "gift med Colbeen Hanssøn Hejrumd"
"... Af sidste Ægteskab."
4) Erik Olson 16½ år
5) Ole Olson 13 år
6) Dabiel Olson 8 år.

Korleis folgestova såg ut, får vi vita i skiftebrevet etter Ola frå 1803. Det var "Et paa Gaarden staaende tømret Stuehuus, med Endeboed, et Kammer og Forsval, samt Torvtag". Skiftet fortel og at Ola sjølv som folgemann sat betre i det enn mang ein bonde på mindre gode gardar. Han etterlet seg 1 ku, 2 kviger, 1 kalv, 5 geiter, 4 kje, 10 sauer, 2 gimrar og 3 lam og hadde elles hatt ei mengd reiskap og utstyr som høyrde gardsbruket til. Kvernhuset med kvern og reiskap hadde vore hans, og ei innekvern var og mellom dei tinga han etterlet seg. Han hadde ått 1 koparkjel, 2 djupe tinnfat, 3 lysestakar av massing, 1 liten sylv tommelring, 1 sylvskei med rundt blad og dreia skaft og 1 lita sylvgås med øyrer. At ei ny tid var i emning fortel 1 blått og kvitt fat og 1 krus av steinty. Det var bykulturen som var i ferd med å gjera sitt inntog på landsbygda.
Torbjørg Eriksdotter gifta seg opp att i 1807 med enkjemannen og folgemannen Knut Nilsson på Saua. Dei sette seg til på Tverråhaugane. Torbjørg døydde på Bakka våren 1835.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1758-teljinga i Åbø, Sauda, Rogaland, NOR.

• Han er nemnd i 1801-teljinga på Espelands Bakke i Bakka, Sauda, Rogaland, NOR.

• Skifte etter han vart halde den 1.Nov 1803 i Bakka, Sauda, Rogaland, NOR.

Ole Sjurson gifta seg med Ingeborg Olsdotter cirka 1766 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Sjur Olson Bakke vart fødd i 1767 i Bakka, Sauda, Rogaland, NOR, døydde den 27. mar 1845 i Bakka, Sauda, Rogaland, NOR 78 år gamal, og vart gravlagd den 5. apr 1845 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR. Andre namn for Sjur var Siur og Skiur. Sjur gifta seg med Ragnhild Knudsdotter, dotter av Knud Nilsson Austarheim og Gunille Olsdotter, den 5. okt 1806 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

108      ii.  Ole Olson Fløgstad d. e.. Ole gifta seg med Ingrid Olsdotter, dotter av Ole Knudson Fløgstad og Anna Nilsdotter, i 1803 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

        iii.  Martha Olsdotter vart fødd i 1778 i Bakka, Sauda, Rogaland, NOR og døydde i Herheim, Sauda, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Martha var Marte.

         iv.  Anders Olson Bakka (Død som barn) vart fødd i 1780 i Bakka, Sauda, Rogaland, NOR og døydde i Bakka, Sauda, Rogaland, NOR.

Ole Sjurson gifta seg så med Torbjør Eriksdotter, dotter av Erich Larsson Amdal og Anna Kristensdotter, cirka 1782 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Erik Olson vart fødd i 1786 i Bakka, Sauda, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Erik var Eric.

         ii.  Ole Olson d. y. vart fødd i 1791 i Bakka, Sauda, Rogaland, NOR.

        iii.  Daniel Olson vart fødd i 1795 i Bakka, Sauda, Rogaland, NOR.


217. Ingeborg Olsdotter, dotter av Ole Torsteinson Bakka d. e. og Ragnhild Njelsdotter, vart fødd i 1743 i Bakka, Sauda, Rogaland, NOR og døydde i 1781 i Bakka, Sauda, Rogaland, NOR 38 år gamal.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1758-teljinga i Bakka, Sauda, Rogaland, NOR.

• Skifte etter ho vart halde den 31.Jan 1782 i Bakka, Sauda, Rogaland, NOR.

Ingeborg gifta seg med Ole Sjurson Bakke cirka 1766 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

218. Ole Knudson Fløgstad, son av Knud Jakobson Åbø og Elisabet Johannesdotter, vart fødd i 1740 i Åbø, Sauda, Rogaland, NOR og døydde i 1828 i Fløgstad, Sauda, Rogaland, NOR 88 år gamal.

Generelle notat: Ola Knutson var gift første gong med Anna Nilsdotter som døydde i 1800. Dei er nemnde med fire barn. Andre kona var enkja Marta Endresdotter.
I 1790 budde det ein mann som heitte Ola Knutson på Solbrekk under Åbø. I skiftet etter Anna Nilsdotter får ein kjennskap til plasshusa deira, nemleg "et Stuehuus, en Lade med Fjøs og Smalhuus tilsammenbygt, en Hævdeskud, en Stabur og 1 Ildhuus". Elles var buskapen 1 ku - Fagrei, 1 kvige, 1 kalv, 1 sau og 4 geiter. Av lausøyre kan ein nemne eit gevær.
Barna var Inger, Lisbet, Ingrid og Nils.
Ein kjenner ikkje opphavet til verken Hallvard Knutson Åbø, Daniel Knutson Åbø eller Ola Knutson Åbø. Somt tyder på at dei var brør og søner til Knut Jakobson Åbø og kona Lisbet Johannesdotter, men det endelege provet er enno ikkje funne.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1801-teljinga i Bakka, Sauda, Rogaland, NOR.

Ole Knudson gifta seg med Anna Nilsdotter cirka 1772 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

109       i.  Ingrid Olsdotter. Ingrid gifta seg med Ole Olson Fløgstad d. e., son av Ole Sjurson Bakke og Ingeborg Olsdotter, i 1803 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

         ii.  Niels Olson Fløgstad vart fødd i 1775 i Åbø, Sauda, Rogaland, NOR og døydde i 1844 i Fløgstad, Sauda, Rogaland, NOR 69 år gamal. Niels gifta seg med Brita Olsdotter i 1804 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

        iii.  Lisbet Olsdotter vart fødd i 1781 i Åbø, Sauda, Rogaland, NOR og døydde i 1842 i Fløgstad, Sauda, Rogaland, NOR 61 år gamal.

         iv.  Ingrid Olsdotter vart fødd i 1788 i Åbø, Sauda, Rogaland, NOR og døydde i 1857 i Birkeland ytre, Sauda, Rogaland, NOR 69 år gamal. Ingrid gifta seg med Ole Olson Birkeland, son av Ole Olson og Anna Torbjørnsdotter, i 1837 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

Ole Knudson gifta seg så med Marthe Endresdotter, dotter av Endre Olson Herheim og Ragnille Olsdotter, i 1800 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


219. Anna Nilsdotter vart fødd cirka 1745 og døydde i 1800 i Åbø, Sauda, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 55 år.

Anna gifta seg med Ole Knudson Fløgstad cirka 1772 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

220. Lars Erikson Amdal, son av Erich Larsson Amdal og Brita Pedersdotter, vart fødd i 1745 i Amdal, Sauda, Rogaland, NOR og døydde i 1811 i Amdal, Sauda, Rogaland, NOR 66 år gamal.

Generelle notat: Ved skiftet etter mora i 1747 hadde Lars Erikson erva 22 merker smør i Indre Amdal. Hausten 1779 fekk han skøyta på resten av garden for 90 riksdalar og folga til foreldra. Han hadde då gifta seg med Mari Knutsdotter, eldste barn og einaste dotter til Knut Andersson og Guri Håvardsdotter Espeland. Dei to nygifte tok over garden og Erik og Anna vart sitjande som folgefolk. Erik døydde i 1796, ikring 79 år gamal. Anna levde framleis i 1801 som folgeenkje på Indre Amdal.
Lars Erikson og Mari Knutsdotter fekk seks barn, Erik d.e. ikring 1779, Brita ikring 1781, Knut ikring 1784, Guri ikring 1786, Erik d.y. ikring 1788 og Lars ikring 1791. Ingen av dei vart i vaksen alder buande meir enn ein kilometer frå barne-heimen. Guri vart buande på Amdalstveit, dei fem andre på Amdal. Men dette skulle ikkje mora få oppleva. Mari Knutsdotter døydde nemleg i 1794, to år før verfaren, folgemannen Erik Larsson. Det vart halde skifte etter Mari 8. desember 1794. Som skiftet etter Torger Persson i grannetunet tolv år tidlegare, viser skiftet etter Mari at dei også på Indre Amdal hadde det meste av det dei trong av utstyr, kjerald og reiskap, sjølv om skiftet etter Mari Indre Amdal ikkje er fullt så innhaldsrikt som skiftet etter Torger Nedre Amdal. Ein ting viser skiftet etter Mari, at buskapen på Indre Amdal var stor. Lars og Mari hadde 1 hest, 4 stutar, 4 kyr og 4 kviger, 13 sauer og 3 gimrar og t2 geiter. Elles er det av reiskap og utstyr nemnt 8 mjølkekoller,
1 mjølkebøtte, 1 kinne, 2 kar, 1 holk, 1 par vassbytter, 1 koparkjel, 2 gryter, 1 skjerding, 1 lysestake av massing, 1 tinnfat, 2 øksar, 2 spadar og 2 ljår, 1 sele med jarnringar og 4 reip, forutan 1 kledeøskje og 1 gamal kiste. Av sengklede var der 1 laken, 1 høyende, 2 åkle og 3 kvitlar. Og som på Nedre Amdal hadde dei på Indre Amdal 1 bordduk. Kleda til Mari var 1 hue, 2 undertrøyer, 2 skjorter, 4 trøyer, 3 plagg, 1 skjørt, 2 forkle og 1 snørliv med ni tinnmaljer. Og endeleg skulle det skiftast 4 tønner korn. At det også fanst andre reiskapar på garden, fortel skiftet etter Lars Erikson sjølv frå 1811. Då er det nemleg nemnt både smieste og smietong, hammar, høvel og navar, forutan plogjarn med ristel, horverive, ljår, sigdar, spadar og grev.
Som grannane hadde Lars Erikson også lånt pengar mot pant i garden. Skiftet etter Mari Knutsdotter fortel at Ola Rullestad i Skånevik hadde 40 riksdalar til gode i buet. Men då Lars døydde i 1811, var han skuldfri. Han hadde til og med 250 dalar i reie pengar, tilsvarande verdien av ikring 5 kyr.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1758-teljinga i Amdal, Sauda, Rogaland, NOR.

Lars Erikson gifta seg med Mari Knudsdotter cirka 1778 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Erich Larsson Amdal vart fødd i 1779 i Amdal, Sauda, Rogaland, NOR og døydde cirka 1787 i Amdal, Sauda, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 8 år.

110      ii.  Lars Larsson Amdal. Lars gifta seg med Lisabet Nilsdotter, dotter av Niels Gunnarson Saua og Anne Olsdotter d. y., den 24. okt 1813 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.


221. Mari Knudsdotter, dotter av Knud Andersson Espeland og Guri Gautesdotter, vart fødd i 1751 i Espeland, Sauda, Rogaland, NOR og døydde i 1794 i Amdal, Sauda, Rogaland, NOR 43 år gamal.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1758-teljinga i Espeland, Sauda, Rogaland, NOR.

• Skifte etter ho vart halde den 8.Des 1794 i Amdal, Sauda, Rogaland, NOR.

Mari gifta seg med Lars Erikson Amdal cirka 1778 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

222. Niels Gunnarson Saua, son av Gunder Olson Birkeland og Barbro Håkonsdotter, vart fødd i 1752 i Birkeland ytre, Sauda, Rogaland, NOR, døydde den 3. feb 1825 i Saua, Sauda, Rogaland, NOR 73 år gamal, og vart gravlagd den 12. feb 1825 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Niels Gunnarson var Nils.

Generelle notat: Sommaren 1786 fekk Nils Gunnarson Birkeland bygsla Fiveland for 20 år. Han og kona Anna Olsdotter Fatnes sat på Fiveland til ikring 1806. Då flytta dei ut til Saua.
I 1806 let sokneprest Qvale Nils Gunnarson få bruka garden på Saua. Nils sa seg viljug til å byggja og setja husa i stand.
I 1787 hadde han gifta seg med den ti år yngre Anna Olsdotter, dotter til Ola Jonson og Lisbet Olsdotter Fatnes i Sand. Han fekk ni barn med henne, dei fleste fødde på Fiveland, men berre tre av dei vaks opp, nemleg sønene Ola og Nils og dottera Lisbet. Lisbet vart gift med Lars Larsson i Åsen under Amdal. Nils vart husmann på Bøen i Øye. Ola vart bonde på Saua etter faren.
Etter å ha butt på garden i femten år døydde Anna Olsdotter våren 1821. Det vart halde skifte etter henne i mai same året.
Dette skiftet viser at dei økonomiske tilhøva var betre for Nils og Anna enn dei hadde vore for Samuel og Malena som hadde hatt garden før dei. Dei vart så godt som skuldfrie, og buskapen var i 1821 1 blakk hoppe, 1 stut, 3 kyr, 1 kvige, 2 kalvar, 4 geiter, 6 sauer, 3 gimrar og 2 lam. Elles var det 3 gryter, 1 skjer-ding, 1 koparkjel, 2 tinnfat, 1 messingstake og 1 sylvgås på garden då Anna døydde. Og der var rikt med koppar og kar, tønner og koller, reiskap og verktøy. Særskilt må nemnast ei måla ølbolle, ei av dei tidlegaste måla tresakene vi har vitnemål om i Sauda. Før alle dei mange sakene kunne skiftast, skulle dei to sønene ha heimanfylgje for over 36 dalar kvar. Det hadde nemleg Lisbet fått åtte år tidlegare då ho gifta seg med Lars Åsen.
Då Anna døydde, tok sonen Ola over garden som han hadde brukt saman med faren sidan 1817. Nils sjølv levde ennå i fire år, men vinteren 1825 døydde han òg. Han var då ikring 73 år gamal.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1801-teljinga i Fiveland, Sauda, Rogaland, NOR.

Niels Gunnarson gifta seg med Anne Olsdotter d. y. den 8. jul 1787 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Gunder Nilsson vart fødd i 1788 i Fiveland, Sauda, Rogaland, NOR.

         ii.  Ole Nilsson Fiveland vart fødd i 1790 i Fiveland, Sauda, Rogaland, NOR, vart døypt den 30. mai 1790 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR, døydde i 1796 i Fiveland, Sauda, Rogaland, NOR, 6 år gamal, og vart gravlagd den 30. jan 1796 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

        iii.  Niels Nilsson Fiveland vart fødd i 1792 i Fiveland, Sauda, Rogaland, NOR, vart døypt den 4. mai 1792 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR, døydde i 1792 i Fiveland, Sauda, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 9. sep 1792 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

111      iv.  Lisabet Nilsdotter. Lisabet gifta seg med Lars Larsson Amdal, son av Lars Erikson Amdal og Mari Knudsdotter, den 24. okt 1813 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

          v.  Barbro Nilsdotter vart fødd i 1799 i Fiveland, Sauda, Rogaland, NOR og døydde i 1799 i Fiveland, Sauda, Rogaland, NOR.

         vi.  Nils Nilsson Fiveland vart fødd i 1800 i Fiveland, Sauda, Rogaland, NOR, døydde i 1800 i Fiveland, Sauda, Rogaland, NOR, og vart gravlagd den 22. mai 1800 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

        vii.  Niels Nilsson Saua vart fødd i 1804 i Saua, Sauda, Rogaland, NOR og døydde i 1804 i Saua, Sauda, Rogaland, NOR.


223. Anne Olsdotter d. y. dotter av Ole Jonson Fatnes og Lisbet Olsdotter, vart fødd i 1762 i Fattnes austre, Sand, Rogaland, NOR, vart døypt den 19. sep 1762 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR, døydde den 13. mar 1821 i Saua, Sauda, Rogaland, NOR, 59 år gamal, og vart gravlagd den 22. mar 1821 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Anne var Ane.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Fiveland, Sauda, Rogaland, NOR.

Anne gifta seg med Niels Gunnarson Saua den 8. jul 1787 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR.

224. Rasmus Jakobson Strand, son av Jacob Rasmusson Lerdal og Brite Pålsdotter, vart fødd i 1732 i Strand, Sandeid, Rogaland, NOR, døydde i 1810 i Strand, Sandeid, Rogaland, NOR 78 år gamal, og vart gravlagd den 15. jul 1810 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR.

Rasmus Jakobson gifta seg med Lisbeth Tørresdotter cirka 1756 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Jacob Rasmusson Strand vart fødd i 1757 i Lerdal, Sandeid, Rogaland, NOR, vart døypt den 12. okt 1757 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR, døydde den 22. nov 1823 i Strand, Sandeid, Rogaland, NOR, 66 år gamal, og vart gravlagd den 14. des 1823 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR. Jacob gifta seg med Anna Andersdotter, dotter av Anders Tørreson Kolbeinshaug og Anna Eliasdotter, cirka 1800 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

         ii.  Tørres Rasmusson vart fødd i 1759 i Strand, Sandeid, Rogaland, NOR og vart døypt den 28. feb 1759 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR.

        iii.  Liva Rasmusdotter vart fødd i 1760 i Strand, Sandeid, Rogaland, NOR, vart døypt den 16. nov 1760 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR, døydde den 20. apr 1837 i Kolbeinshaug, Ølen, Hordaland, NOR, 77 år gamal, og vart gravlagd den 27. apr 1837 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR. Liva gifta seg med Tørres Andersson Kolbeinshaug, son av Anders Tørreson Kolbeinshaug og Anna Larsdotter, den 3. jul 1791 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR.

         iv.  Rasmus Rasmusson Strand d. e. vart fødd i 1762 i Strand, Sandeid, Rogaland, NOR, vart døypt den 4. jul 1762 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR, døydde i 1779 i Strand, Sandeid, Rogaland, NOR, 17 år gamal, og vart gravlagd den 14. feb 1779 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR.

          v.  Erik Rasmusson Vågen vart fødd i 1764 i Strand, Sandeid, Rogaland, NOR, vart døypt den 11. mar 1764 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR og døydde i 1820 i Vågen søre, Ølen, Hordaland, NOR, 56 år gamal. Erik gifta seg med Britte Bårdsdotter d. y., dotter av Baar Nilsson Vågen og Guro Larsdotter, i 1798 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

         vi.  Brete Rasmusdotter vart fødd i 1766 i Strand, Sandeid, Rogaland, NOR, vart døypt den 7. mar 1766 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR, døydde den 27. jun 1822 i Vormestrand, Vikedal, Rogaland, NOR, 56 år gamal, og vart gravlagd den 28. jul 1822 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. Andre namn for Brete var Berte, Berthe, og Brithe. Brete gifta seg med Ole Olson Vormestrand den 6. jul 1794 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR. Brete gifta seg så med Anders Johannesson, son av Johannes Olson Vågen og Kirstie Halvorsdotter, den 27. mar 1813 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

        vii.  Anders Rasmusson Søndenå vart fødd i 1768 i Strand, Sandeid, Rogaland, NOR, vart døypt den 10. jan 1768 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR og døydde i Søndenå, Sandeid, Rogaland, NOR,. Anders gifta seg med Marta Olsdotter den 13. des 1796 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR.

       viii.  Gudmund Rasmusson Rørheim vart fødd i 1770 i Strand, Sandeid, Rogaland, NOR, vart døypt den 27. jan 1770 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR, døydde den 14. jun 1848 i Rørheim, Sjernarøy, Rogaland, NOR, 78 år gamal, og vart gravlagd den 22. jun 1848 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR. Gudmund gifta seg med Sofie Jonsdotter, dotter av Jon Jonson Åsland d. e. og Ane Gudmundsdotter, den 8. jul 1810 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         ix.  Paul Rasmusson Strand vart fødd i 1773 i Strand, Sandeid, Rogaland, NOR, vart døypt den 18. feb 1773 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR, døydde den 5. mar 1857 i Strand, Sandeid, Rogaland, NOR, 84 år gamal, og vart gravlagd den 12. mar 1857 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Paul var Povel. Paul gifta seg med Marta Sakariasdotter, dotter av Sakarias Osmundson Viland og Martha Larsdotter d. y., den 15. mar 1809 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

112       x.  Rasmus Rasmusson Viland d. y.. Rasmus gifta seg med Kari Sakariasdotter, dotter av Sakarias Osmundson Viland og Martha Larsdotter d. y., den 28. jul 1805 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

         xi.  Lisbet Rasmusdotter vart fødd i 1777 i Strand, Sandeid, Rogaland, NOR, vart døypt den 31. aug 1777 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR, døydde den 27. nov 1861 i Østbø, Sandeid, Rogaland, NOR, 84 år gamal, og vart gravlagd den 6. des 1861 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR. Lisbet gifta seg med Niels Andersson Østbø, son av Anders Tørreson Kolbeinshaug og Anna Eliasdotter, den 7. jul 1799 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR.


225. Lisbeth Tørresdotter, dotter av Tørres Erikson Rødne og Live Gudmundsdotter, vart fødd i 1735 i Strand, Sandeid, Rogaland, NOR, døydde den 1. apr 1821 i Strand, Sandeid, Rogaland, NOR 86 år gamal, og vart gravlagd den 15. apr 1821 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR.

Lisbeth gifta seg med Rasmus Jakobson Strand cirka 1756 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR.

226. Sakarias Osmundson Viland, son av Osmund Valentinson Viland og Kari Sakariasdotter, vart fødd i 1746 i Ile, Vikedal, Rogaland, NOR, vart døypt den 22. mai 1746 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR og døydde før 1806 i Viland, Vikedal, Rogaland, NOR,. Andre namn for Sakarias Osmundson var Sacharias og Zacharias.

Generelle notat: Då Kari vart døypt i 1785 var faddrane:
Lars Olson Ihle, Lars Torstenson Aarak, Hans Hansson .., Martha Olsdotter Ihle og Martha Larsdotter Thorsnæs (halvsøster til mora).
Då Lars vart døypt i 1788 var faddrane:
Lars Einerson Aarak, Størker Jensson Opsal, Osmund Larsson Thorsnæs (bror til mora), Helena Pedersdotter Ihle og Siri Larsdotter Thorsnæs (søster til mora).
Då Martha vart døypt i 1791 var faddrane:
Osmund Larsson Thorsnæs (bror til mora), Anfind Olson Aarakebø, Richard Larsson Ihle, Martha Tormodsdotter Ihle, Kristie Christensdotter Wieland.
Då Maria vart døypt i 1802 var faddrane:Anders Osmundson Ihle, Osmund Larsson Wieland, Ole Erichson Torsnæs, ....., Brønilla Larsdotter øvre Helgevold, Anna Thorsdotter Stople.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1801-teljinga i Viland, Vikedal, Rogaland, NOR.

Sakarias Osmundson gifta seg med Martha Larsdotter d. y. den 10. mar 1785 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

113       i.  Kari Sakariasdotter. Kari gifta seg med Rasmus Rasmusson Viland d. y., son av Rasmus Jakobson Strand og Lisbeth Tørresdotter, den 28. jul 1805 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

         ii.  Lars Sakariasson Viland vart fødd i 1788 i Viland, Vikedal, Rogaland, NOR, vart døypt den 25. mai 1788 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR, døydde i 1790 i Viland, Vikedal, Rogaland, NOR, 2 år gamal, og vart gravlagd den 29. aug 1790 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. Dødsårsak: Børnekopperne.

        iii.  Marta Sakariasdotter vart fødd i 1791 i Viland, Vikedal, Rogaland, NOR, vart døypt den 25. nov 1791 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR, døydde den 20. nov 1866 i Strand, Sandeid, Rogaland, NOR, 75 år gamal, og vart gravlagd den 23. des 1866 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR. Andre namn for Marta var Martha og Marthe. Marta gifta seg med Paul Rasmusson Strand, son av Rasmus Jakobson Strand og Lisbeth Tørresdotter, den 15. mar 1809 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

         iv.  Maria Sakariasdotter vart fødd i 1802 i Viland, Vikedal, Rogaland, NOR, vart døypt den 12. des 1802 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR, døydde i 1802 i Viland, Vikedal, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 28. des 1802 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.


227. Martha Larsdotter d. y. dotter av Lars Osmundson Torsnes og Marte Olsdotter, vart fødd i 1761 i Torsnes, Vikedal, Rogaland, NOR, vart døypt den 24. jun 1761 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR, døydde den 12. jun 1841 i Viland, Vikedal, Rogaland, NOR, 80 år gamal, og vart gravlagd den 17. jun 1841 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. Andre namn for Martha var Marrite og Marthe.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho vart konfirmert den 22.Mar 1779 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Viland, Vikedal, Rogaland, NOR.

Martha gifta seg med Sakarias Osmundson Viland den 10. mar 1785 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

Martha gifta seg så med Erich Samsonson Viland, son av Samson Jakobson Strandnes og Elsa Eriksdotter, den 15. mar 1809 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


228. Helge Jonson Andetjøn, son av Jon Jonson Årvik og Gunnele Eriksdotter, vart fødd i 1754 i Årvik (Ænes), Kvinnherad, Hordaland, NOR, vart døypt den 1. sep 1754 i Ænes kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, NOR, døydde den 15. jan 1828 i Andetjøn, Sandeid, Rogaland, NOR, 74 år gamal, og vart gravlagd den 10. feb 1828 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Helge Jonson var Helje.

Generelle notat: Gaardmand Helge Johnson Andatjøn døydde 15. januar og vart gravlagd 10. februar 1828, 73 år gamal. Folgeenke Anna Torbjørnsdotter Apeland døydde 24. oktober og vart gravlagd 1. november 1855, 99 år gamal.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1801-teljinga i Andetjøn, Sandeid, Rogaland, NOR.

Helge Jonson gifta seg med Anna Torbjørnsdotter den 22. okt 1780 i Kvinnherad kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Jon Helgeson Andetjøn vart fødd i 1781 i Årvik (Ænes), Kvinnherad, Hordaland, NOR, døydde i 1801 i Andetjøn, Sandeid, Rogaland, NOR 20 år gamal, og vart gravlagd den 24. okt 1801 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR.

114      ii.  Torbjørn Helgeson Apeland. Torbjørn gifta seg med Johanne Kirstina Jakobsdotter, dotter av Jacob Jakobson Tive og Elen Sophie Paulsdotter, den 2. jun 1815 i Kristiansand domkyrkje, Kristiansand, Vest-Agder, NOR.

        iii.  Sjur Helgeson Andetjøn vart fødd i 1786 i Andetjøn, Sandeid, Rogaland, NOR, vart døypt den 25. apr 1786 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR, døydde i 1807 i Andetjøn, Sandeid, Rogaland, NOR, 21 år gamal, og vart gravlagd den 4. jan 1807 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR.

         iv.  Gunhilda Helgesdotter vart fødd i 1787 i Andetjøn, Sandeid, Rogaland, NOR, vart døypt den 25. des 1787 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR, døydde den 12. mai 1840 i Andetjøn, Sandeid, Rogaland, NOR, 53 år gamal, og vart gravlagd den 25. jun 1840 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR.

          v.  Kristi Helgesdotter vart fødd i 1790 i Andetjøn, Sandeid, Rogaland, NOR og vart døypt den 28. mar 1790 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR.

         vi.  Erich Helgeson Andetjøn vart fødd i 1792 i Andetjøn, Sandeid, Rogaland, NOR, vart døypt den 30. sep 1792 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR og døydde i Andetjøn, Sandeid, Rogaland, NOR,. Erich fekk barn med Anna Larsdotter, dotter av Lars Olson Ihle og Engel Rikardsdotter,. Ekteskapsstatus: ugift. Dette paret gifta seg ikkje.

        vii.  Hellie Helgeson Andetjøn vart fødd i 1796 i Andetjøn, Sandeid, Rogaland, NOR, vart døypt den 16. mai 1796 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR, døydde i 1811 i Andetjøn, Sandeid, Rogaland, NOR, 15 år gamal, og vart gravlagd den 7. des 1811 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR.

       viii.  Anna Helgesdotter vart fødd i 1799 i Andetjøn, Sandeid, Rogaland, NOR, vart døypt den 17. mar 1799 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR, døydde den 2. mai 1828 i Håra, Sandeid, Rogaland, NOR, 29 år gamal, og vart gravlagd den 15. mai 1828 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR. Anna gifta seg med John Jensson Haarde d. e., son av Jens Jonson Haarde og Barbro Jonsdotter, den 16. nov 1826 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR.


229. Anna Torbjørnsdotter, dotter av Torbiørn Ivarson Bondhus og Kristi Sjursdotter, vart fødd i 1759 i Bondhus (Ænes), Kvinnherad, Hordaland, NOR, vart døypt den 11. mar 1759 i Ænes kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, NOR, døydde den 24. okt 1855 i Apeland, Sandeid, Rogaland, NOR, 96 år gamal, og vart gravlagd den 1. nov 1855 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Anna var Ane.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Andetjøn, Sandeid, Rogaland, NOR.

Anna gifta seg med Helge Jonson Andetjøn den 22. okt 1780 i Kvinnherad kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, NOR.

230. Jacob Jakobson Tive, son av Jacob Jakobson Tive og Anne Marie Johannesdotter, vart fødd i 1763 i Vallø, Sem, Vestfold, NOR, vart døypt den 2. feb 1763 i Slagen kyrkje, Sem, Vestfold, NOR og døydde i Vallø, Sem, Vestfold, NOR,.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1801-teljinga i Vallø, Sem, Vestfold, NOR.

Jacob Jakobson gifta seg med Elen Sophie Paulsdotter den 28. feb 1787 i Slagen kyrkje, Sem, Vestfold, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Poul Frideric Jakobson vart fødd i 1787 i Vallø, Sem, Vestfold, NOR og vart døypt den 2. sep 1787 i Slagen kyrkje, Sem, Vestfold, NOR. Andre namn for Poul var Povel og Poul Frideric Tive.

         ii.  Ane Maria Jakobsdotter vart fødd i 1789 i Vallø, Sem, Vestfold, NOR og vart døypt den 15. mar 1789 i Slagen kyrkje, Sem, Vestfold, NOR. Eit anna namn for Ane var Anne Maria Tive.

        iii.  Johann Jakobson vart fødd i 1791 i Vallø, Sem, Vestfold, NOR, vart døypt den 3. apr 1791 i Slagen kyrkje, Sem, Vestfold, NOR, døydde i 1794 i Vallø, Sem, Vestfold, NOR, 3 år gamal, og vart gravlagd den 3. mai 1794 i Slagen kyrkje, Sem, Vestfold, NOR. Eit anna namn for Johann var Johan Tive.

         iv.  Marthe Jakobsdotter vart fødd i 1793 i Vallø, Sem, Vestfold, NOR, vart døypt den 16. sep 1793 i Slagen kyrkje, Sem, Vestfold, NOR, døydde i 1796 i Vallø, Sem, Vestfold, NOR, 3 år gamal, og vart gravlagd den 15. aug 1796 i Slagen kyrkje, Sem, Vestfold, NOR.

115       v.  Johanne Kirstina Jakobsdotter. Johanne gifta seg med Torbjørn Helgeson Apeland, son av Helge Jonson Andetjøn og Anna Torbjørnsdotter, den 2. jun 1815 i Kristiansand domkyrkje, Kristiansand, Vest-Agder, NOR.

         vi.  Marthe Henrica Jakobsdotter vart fødd i 1798 i Vallø, Sem, Vestfold, NOR og vart døypt den 9. okt 1798 i Slagen kyrkje, Sem, Vestfold, NOR. Eit anna namn for Marthe var Marthe Henrica Tive.


231. Elen Sophie Paulsdotter, dotter av Poul Frideric Johannesson Müller og Ane Kirstine Larsdotter, vart fødd i 1769 i Vallø, Sem, Vestfold, NOR, vart døypt den 12. nov 1769 i Slagen kyrkje, Sem, Vestfold, NOR og døydde i Vallø, Sem, Vestfold, NOR,. Eit anna namn for Elen Sophie var Elen Sophie Müller.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Vallø, Sem, Vestfold, NOR.

Elen Sophie gifta seg med Jacob Jakobson Tive den 28. feb 1787 i Slagen kyrkje, Sem, Vestfold, NOR.

232. Osmund Osmundson Østbø, son av Osmon Anbjørnson Østbø og Lisbet Johannesdotter, vart fødd i 1714 i Eide, Vats, Rogaland, NOR, døydde i 1782 i Østbø, Sandeid, Rogaland, NOR 68 år gamal, og vart gravlagd den 24. aug 1782 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Osmund Osmundson var Asmund.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1758-teljinga i Østbø, Sandeid, Rogaland, NOR.

Osmund Osmundson gifta seg med Anna Andersdotter den 2. jul 1745 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 6.Jan 1745 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Osmund Osmundson Østbø vart fødd i 1746 i Strand, Sandeid, Rogaland, NOR, vart døypt den 23. apr 1746 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR og døydde i Østbø, Sandeid, Rogaland, NOR,. Osmund gifta seg med Lisbet Andersdotter d. e., dotter av Anders Osmundson Gjerde og Lisbeth Osmundsdotter, den 1. jul 1781 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR.

         ii.  Anders Osmundson Østbø vart fødd i 1748 i Strand, Sandeid, Rogaland, NOR, vart døypt den 6. jun 1748 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR, døydde i 1750 i Østbø, Sandeid, Rogaland, NOR, 2 år gamal, og vart gravlagd den 31. mai 1750 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR.

        iii.  Liva Osmundsdotter vart fødd i 1750 i Østbø, Sandeid, Rogaland, NOR, vart døypt den 5. nov 1750 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR, døydde i 1812 i Stople, Sandeid, Rogaland, NOR, 62 år gamal, og vart gravlagd den 18. jan 1812 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR. Liva gifta seg med Lars Jonson Stople, son av Jon Larsson Stople og Brite Jensdotter, den 2. jul 1769 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR.

116      iv.  Anders Osmundson Ihle. Anders gifta seg med Birte Johannesdotter, dotter av Johannes Olson og Anna Tjerandsdotter, den 14. jul 1782 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Anders gifta seg så med Kristi Gunnarsdotter, dotter av Gunder Gunnarson Tørresdal og Kristi Osmundsdotter, den 14. jul 1812 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR.

          v.  Lisbeth Osmundsdotter d. e. vart fødd i 1755 i Østbø, Sandeid, Rogaland, NOR, vart døypt den 4. des 1755 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR, døydde i 1782 i Østbø, Sandeid, Rogaland, NOR, 27 år gamal, og vart gravlagd den 20. feb 1782 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Lisbeth var Lisbet.

         vi.  Anna Osmundsdotter vart fødd i 1758 i Østbø, Sandeid, Rogaland, NOR, vart døypt den 30. apr 1758 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR, døydde i 1758 i Østbø, Sandeid, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 1. okt 1758 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR.

        vii.  Anbjørn Osmundson Lerdal vart fødd i 1759 i Østbø, Sandeid, Rogaland, NOR, vart døypt den 21. okt 1759 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR, døydde den 28. mai 1850 i Lerdal, Sandeid, Rogaland, NOR, 91 år gamal, og vart gravlagd den 7. jul 1850 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Anbjørn var Anbiørn. Anbjørn fekk barn med Gundele Jonsdotter, dotter av John Pederson Apeland og Magrete Knudsdotter,. Ekteskapsstatus: ugift. Dette paret gifta seg ikkje. Anbjørn fekk så barn med Anna Osmundsdotter, dotter av Osmund Larsson Østbø og Anna Torsteinsdotter,. Ekteskapsstatus: ugift. Dette paret gifta seg ikkje. Anbjørn gifta seg med Brøndla Valentinsdotter, dotter av Valentin Johannesson Østebø og Barbro Jakobsdotter, den 15. jul 1809 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR.

       viii.  Ane Osmundsdotter vart fødd i 1763 i Østbø, Sandeid, Rogaland, NOR, vart døypt den 19. jan 1763 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR, døydde i 1782 i Østebø, Sandeid, Rogaland, NOR, 19 år gamal, og vart gravlagd den 7. feb 1782 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Ane var Anna.

         ix.  Lisbeth Osmundsdotter d. y. vart fødd i 1765 i Østbø, Sandeid, Rogaland, NOR, vart døypt den 26. mai 1765 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR, døydde i 1782 i Østebø, Sandeid, Rogaland, NOR, 17 år gamal, og vart gravlagd den 7. feb 1782 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Lisbeth var Lisbet.

          x.  Marthe Osmundsdotter vart fødd i 1768 i Østbø, Sandeid, Rogaland, NOR, vart døypt den 29. nov 1768 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR, døydde i 1771 i Østbø, Sandeid, Rogaland, NOR, 3 år gamal, og vart gravlagd den 24. nov 1771 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR. Dødsårsak: Børnekopper.

         xi.  Marthe Osmundsdotter vart fødd i 1772 i Østbø, Sandeid, Rogaland, NOR, vart døypt den 1. mar 1772 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR, døydde i 1772 i Østbø, Sandeid, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 12. jul 1772 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR.


233. Anna Andersdotter, dotter av Anders Rasmusson Strand og Live Gudmundsdotter, vart fødd i 1726 i Strand, Sandeid, Rogaland, NOR, døydde i 1816 i Østbø, Sandeid, Rogaland, NOR 90 år gamal, og vart gravlagd den 7. jan 1816 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1758-teljinga i Østbø, Sandeid, Rogaland, NOR.

Anna gifta seg med Osmund Osmundson Østbø den 2. jul 1745 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR.

234. Gunder Gunnarson Tørresdal, son av Gunder Sjurson Steinsland og Kirsti Torkelsdotter, vart fødd i 1758 i Haugeland øvre, Imsland, Rogaland, NOR, vart døypt den 2. apr 1758 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR og døydde i Tørresdal, Vats, Rogaland, NOR,.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1801-teljinga i Hogganvik, Vikedal, Rogaland, NOR.

Gunder Gunnarson gifta seg med Kristi Osmundsdotter den 9. jul 1786 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 4.Jun 1786 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Gunnar Gunnarson Øvreland vart fødd i 1787 i Øvreland, Vikedal, Rogaland, NOR, vart døypt den 18. mar 1787 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR, døydde i 1787 i Øvreland, Vikedal, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd i apr 1787 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

         ii.  Sofie Gunnarsdotter vart fødd i 1788 i Øvreland, Vikedal, Rogaland, NOR, vart døypt den 9. nov 1788 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR og døydde i Vårå, Skjold, Rogaland, NOR,. Sofie gifta seg med Johannes Helgeson Vårå, son av Helge Johannesson Vårå og Maria Jørgensdotter, i 1814 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR.

        iii.  Kirsti Gunnarsdotter vart fødd i 1790 i Øvreland, Vikedal, Rogaland, NOR, vart døypt den 12. des 1790 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR og døydde i 1882 i Indreland, Vats, Rogaland, NOR, 92 år gamal. Andre namn for Kirsti var Kiestie og Kirstie. Kirsti fekk barn med Ole Olson Indreland, son av Ole Olson Hatlastad og Abelone Jensdotter,. Dette paret gifta seg ikkje. Kirsti gifta seg med Johannes Monsson Indreland, son av Mons Ellingson Indreland og Kari Larsdotter, den 13. jun 1813 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR.

117      iv.  Kristi Gunnarsdotter. Kristi gifta seg med Anders Osmundson Ihle, son av Osmund Osmundson Østbø og Anna Andersdotter, den 14. jul 1812 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR. Kristi gifta seg så med Sjur Tobiasson Svantesvold, son av Thobias Sjurson Svantesvold og Guri Eriksdotter, den 2. jul 1831 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

          v.  Gunder Gunnarson Skikelstrand vart fødd i 1795 i Øvreland, Vikedal, Rogaland, NOR, vart døypt den 26. apr 1795 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR, døydde den 5. nov 1865 i Skikelstrand, Vikedal, Rogaland, NOR, 70 år gamal, og vart gravlagd den 25. des 1865 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. Gunder gifta seg med Mari Pedersdotter, dotter av Peder Osmundson Birkeland og Mari Johannesdotter, i 1818 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR.

         vi.  Osmund Gunnarson vart fødd i 1798 i Hogganvik, Vikedal, Rogaland, NOR, vart døypt den 21. jan 1798 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR, døydde i 1798 i Hogganvik, Vikedal, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 10. jun 1798 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.


235. Kristi Osmundsdotter, dotter av Asmon Tjerandson Hundseid og Sophi Pedersdotter, vart fødd i 1752 i Hundseid, Vikedal, Rogaland, NOR, vart døypt den 22. jan 1752 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR og døydde i Tørresdal, Vats, Rogaland, NOR,. Eit anna namn for Kristi var Christie.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Hogganvik, Vikedal, Rogaland, NOR.

Kristi gifta seg med Gunder Gunnarson Tørresdal den 9. jul 1786 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

236. John Jonson Håland, son av Jone Kristofferson Slettestøl og Ingebor Olsdotter, vart fødd i 1721 i Slettestøl, Imsland, Rogaland, NOR, døydde i 1803 i Håland nordre, Sandeid, Rogaland, NOR 82 år gamal, og vart gravlagd den 7. apr 1803 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR. Eit anna namn for John Jonson var Jone.

John Jonson gifta seg med Astrid Johannesdotter den 14. jul 1765 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Jon Jonson Høyekvam vart fødd i 1766 i Høyekvam, Sandeid, Rogaland, NOR, vart døypt den 3. nov 1766 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR, døydde i 1779 i Høyekvam, Sandeid, Rogaland, NOR, 13 år gamal, og vart gravlagd den 3. jan 1779 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR.

118      ii.  Johannes Jonson Håland. Johannes gifta seg med Randi Torgersdotter, dotter av Torger Lambertson Lunde og Guro Johannesdotter, den 7. jul 1793 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Johannes gifta seg så med Thordis Ivarsdotter, dotter av Iver Mikkelson Gjerde og Siri Jonsdotter, den 30. jun 1811 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR.


237. Astrid Johannesdotter, dotter av Johannes Johannesson Eikeland og Sigri Håkonsdotter, vart fødd i 1737 i Tenning-Gjerde, Sandeid, Rogaland, NOR, døydde i 1792 i Apeland, Sandeid, Rogaland, NOR 55 år gamal, og vart gravlagd den 29. apr 1792 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1758-teljinga i Eikeland, Vikedal, Rogaland, NOR.

Astrid gifta seg med John Jonson Håland den 14. jul 1765 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

238. Iver Mikkelson Gjerde, son av Mechel Halvardson Tronsvold og Thordis Ivarsdotter, vart fødd i 1750 i Helgevoll nedre, Sandeid, Rogaland, NOR, vart døypt den 16. sep 1750 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR, døydde i 1814 i Tenning-Gjerde, Sandeid, Rogaland, NOR, 64 år gamal, og vart gravlagd den 27. aug 1814 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Iver Mikkelson var Ivar.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1758-teljinga på Tronsvold i Helgevoll nedre, Sandeid, Rogaland, NOR.

Iver Mikkelson gifta seg med Siri Jonsdotter den 14. jul 1782 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 1.Apr 1782 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Brite Ivarsdotter vart fødd i 1782 i Helgeland, Sandeid, Rogaland, NOR, vart døypt den 29. sep 1782 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR, døydde i 1788 i Tenning-Gjerde, Sandeid, Rogaland, NOR, 6 år gamal, og vart gravlagd den 10. aug 1788 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR.

119      ii.  Thordis Ivarsdotter. Thordis gifta seg med Johannes Jonson Håland, son av John Jonson Håland og Astrid Johannesdotter, den 30. jun 1811 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR.

        iii.  Mechel Ivarson Tendinggjerde vart fødd i 1789 i Tenning-Gjerde, Sandeid, Rogaland, NOR, døydde i 1789 i Tenning-Gjerde, Sandeid, Rogaland, NOR, og vart gravlagd den 15. feb 1789 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR.

         iv.  Jone Ivarson Tendinggjerde vart fødd i 1790 i Tenning-Gjerde, Sandeid, Rogaland, NOR, vart døypt den 15. mar 1790 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR, døydde i 1790 i Tenning-Gjerde, Sandeid, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 5. apr 1790 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR.

          v.  Brita Ivarsdotter vart fødd i 1791 i Tenning-Gjerde, Sandeid, Rogaland, NOR, vart døypt den 23. mar 1791 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR og døydde i Gjerde øvre, Sandeid, Rogaland, NOR,. Eit anna namn for Brita var Brite. Brita gifta seg med Osmund Andersson Gjerde d. y., son av Anders Osmundson Gjerde og Lisbeth Osmundsdotter, den 8. jul 1813 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR.

         vi.  Johne Ivarson Tendinggjerde vart fødd i 1794 i Tenning-Gjerde, Sandeid, Rogaland, NOR, vart døypt den 16. feb 1794 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR, døydde den 16. nov 1841 i Tenning-Gjerde, Sandeid, Rogaland, NOR, 47 år gamal, og vart gravlagd den 12. des 1841 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR. Andre namn for Johne var John og Jone. Johne fekk barn med Synneva Trondsdotter, dotter av Tron Torsteinson Brøllom og Kari Johannesdotter,. Ekteskapsstatus: ugift. Dette paret gifta seg ikkje. Johne gifta seg med Martha Toresdotter, dotter av Thor Halvorson Steinsland d. y. og Marthe Hadlesdotter d. y., den 16. jul 1815 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR.


239. Siri Jonsdotter, dotter av Jon Larsson Stople og Brite Jensdotter, vart fødd i 1753 i Stople, Sandeid, Rogaland, NOR, vart døypt den 23. apr 1753 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR, døydde i 1811 i Tenning-Gjerde, Sandeid, Rogaland, NOR, 58 år gamal, og vart gravlagd den 14. sep 1811 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Siri var Sigri.

Siri gifta seg med Iver Mikkelson Gjerde den 14. jul 1782 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR.

240. Levard Torsteinson Tronsvold, son av Torsten Levardson Helgevold og Britte Larsdotter, vart fødd i 1752 i Helgeland, Sandeid, Rogaland, NOR, vart døypt den 10. sep 1752 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR, døydde den 2. apr 1837 i Helgevoll nedre, Sandeid, Rogaland, NOR, 85 år gamal, og vart gravlagd den 23. apr 1837 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR. Andre namn for Levard Torsteinson var Levar, Lever, Levin, og Lewer.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1801-teljinga på Tronsvald i Helgevoll nedre, Sandeid, Rogaland, NOR.

Levard Torsteinson gifta seg med Britha Knudsdotter den 6. jul 1777 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 1.Jan 1777 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Knud Levardson Helgevold vart fødd i 1778 i Helgevoll nedre, Sandeid, Rogaland, NOR, vart døypt den 25. jan 1778 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR, døydde i 1779 i Helgevoll nedre, Sandeid, Rogaland, NOR, i ein alder av 1 år, og vart gravlagd den 3. jan 1779 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR.

         ii.  Knud Levardson Tronsvold vart fødd i 1779 i Helgevoll nedre, Sandeid, Rogaland, NOR, vart døypt den 25. nov 1779 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR, døydde den 6. feb 1850 i Helgevoll nedre, Sandeid, Rogaland, NOR, 71 år gamal, og vart gravlagd den 17. mar 1850 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR. Knud gifta seg med Ingebor Larsdotter den 10. nov 1805 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR. Knud gifta seg så med Ingrid Torbjørnsdotter, dotter av Torbiørn Danielson Frøland og Cesela Gunnarsdotter, den 22. okt 1809 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR. Knud gifta seg så med Martha Tjerandsdotter, dotter av Tjerand Hansson Stillufseike og Anna Olsdotter, i 1820 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR.

        iii.  Birthe Levardsdotter vart fødd i 1782 i Helgevoll nedre, Sandeid, Rogaland, NOR, vart døypt den 26. des 1782 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR og døydde den 7. mai 1855 i Vestbø, Sandeid, Rogaland, NOR, 73 år gamal. Birthe fekk barn med Thor Halvorson Håland, son av Halvor Toreson Håland og Birte Larsdotter,. Ekteskapsstatus: ugift. Dette paret gifta seg ikkje. Birthe fekk så barn med Thor Hansson Vestbø, son av Hans Rasmusson Tendinggjerde og Siri Jakobsdotter,. Ekteskapsstatus: ugift. Dette paret gifta seg ikkje.

         iv.  Torstein Levardson Helgevold vart fødd i 1786 i Helgevoll nedre, Sandeid, Rogaland, NOR, vart døypt den 9. apr 1786 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR og døydde i Helgevoll nedre, Sandeid, Rogaland, NOR,. Torstein gifta seg med Brita Bjørnsdotter, dotter av Biørn Jensson Søndenå og Marthe Mikkelsdotter, den 28. des 1806 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

          v.  Ane Levardsdotter vart fødd i 1789 i Helgevoll nedre, Sandeid, Rogaland, NOR, vart døypt den 6. des 1789 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR, døydde i 1803 i Helgevoll nedre, Sandeid, Rogaland, NOR, 14 år gamal, og vart gravlagd den 30. okt 1803 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR.

120      vi.  Jørgen Levardson Tronsvold. Jørgen gifta seg med Susanne Osmundsdotter, dotter av Osmund Osmundson Rødne og Martha Nilsdotter, den 3. jul 1829 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR.


241. Britha Knudsdotter, dotter av Knud Olson Helgeland og Ane Oddsdotter, vart fødd i 1750 i Sæbø, Etne, Hordaland, NOR, vart døypt den 23. aug 1750 i Stødle kyrkje, Etne, Hordaland, NOR, døydde den 24. des 1830 i Helgevoll nedre, Sandeid, Rogaland, NOR, 80 år gamal, og vart gravlagd den 16. jan 1831 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR. Andre namn for Britha var Birthe, Brita, Brite, og Britta.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1801-teljinga på Tronsvald i Helgevoll nedre, Sandeid, Rogaland, NOR.

Britha gifta seg med Levard Torsteinson Tronsvold den 6. jul 1777 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR.

242. Osmund Osmundson Rødne, son av Asmon Tjerandson Hundseid og Sophi Pedersdotter, vart fødd i 1755 i Hundseid, Vikedal, Rogaland, NOR, vart døypt den 12. jan 1755 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR, døydde den 22. des 1828 i Rødne store, Sandeid, Rogaland, NOR, 73 år gamal, og vart gravlagd den 4. jan 1829 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1801-teljinga i Rødne store, Sandeid, Rogaland, NOR.

Osmund Osmundson gifta seg med Martha Nilsdotter den 24. jun 1787 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 27.Mai 1787 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Susane Osmundsdotter vart fødd i 1787 i Vikedal øvre, Vikedal, Rogaland, NOR, vart døypt den 9. des 1787 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR, døydde i 1788 i Vikedal øvre, Vikedal, Rogaland, NOR, i ein alder av 1 år, og vart gravlagd den 3. feb 1788 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Susane var Susana.

         ii.  Sophie Osmundsdotter vart fødd i des 1791 i Rødne store, Sandeid, Rogaland, NOR, døydde i des 1791 i Rødne store, Sandeid, Rogaland, NOR, og vart gravlagd den 1. jan 1792 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR.

        iii.  Sophi Osmundsdotter vart fødd i 1792 i Rødne store, Sandeid, Rogaland, NOR og vart døypt den 16. des 1792 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Sophi var Sophie.

         iv.  Susana Osmundsdotter vart fødd i 1795 i Rødne store, Sandeid, Rogaland, NOR, vart døypt den 20. sep 1795 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR, døydde i 1795 i Rødne store, Sandeid, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 18. okt 1795 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR.

121       v.  Susanne Osmundsdotter. Susanne gifta seg med Jørgen Levardson Tronsvold, son av Levard Torsteinson Tronsvold og Britha Knudsdotter, den 3. jul 1829 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR.

         vi.  Marte Osmundsdotter vart fødd i 1800 i Rødne store, Sandeid, Rogaland, NOR og vart døypt den 23. feb 1800 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Marte var Marthe.


243. Martha Nilsdotter, dotter av Niels Tomasson Vikedal og Susana Gabrielsdotter, vart fødd i 1758 i Vikedal øvre, Vikedal, Rogaland, NOR, vart døypt den 28. jan 1758 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR og døydde i Rødne store, Sandeid, Rogaland, NOR,. Eit anna namn for Martha var Marrite.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Rødne store, Sandeid, Rogaland, NOR.

Martha gifta seg med Osmund Osmundson Rødne den 24. jun 1787 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

244. Sjur Helgeson Torstveit, son av Helge Sivertson Torstveit og Sigri Larsdotter, vart fødd den 17. feb 1761 i Alsåker ytre, Kinsarvik, Hordaland, NOR, vart døypt den 19. feb 1761 i Kinsarvik kyrkje, Kinsarvik, Hordaland, NOR, døydde den 20. sep 1844 i Torstveit, Vats, Rogaland, NOR, 83 år gamal, og vart gravlagd den 25. sep 1844 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Sjur Helgeson var Siur.

Generelle notat: Sjur Helgeson Torstveit vart gift med Marta Larsdotter Kårhus og dei hadde barna Helge Torstveit, Siri, Lars d.e. Nising, Anders Torstveit, Lars d.y. Skigelstrand og budde på Ileplasset, Sjur og Tomas Midt-Helgevold.
Sjur Helgeson kjøpte garden i 1789 for 190 riksdalar. I 1802 sådde han 3 tønner korn og fødde hest, 3 kyr, 4 ungnaut og 20 sauer. Han hadde brensel, skog til husreparasjon, sommarbeite og eit kvernbruk som ikkje var nok til huset. Garden var då taksert til 210 riksdalar. I 1816 betalte han så 8 riksbankdalar til sølvskatten og i 1819 var garden taksert til 1.344 dalar. Sønene Lars og Helge betalte kvar sine 2 riksdalar til sølvskatten. Før 1838 var garden delt i to bruk.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1801-teljinga i Torstveit, Vats, Rogaland, NOR.

Sjur Helgeson gifta seg med Marthe Larsdotter den 27. jun 1788 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

122       i.  Helge Sjurson Torstveit. Helge gifta seg med Liva Torgersdotter, dotter av Torger Nilsson Helgeland og Anna Osmundsdotter, i 1817 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR.

         ii.  Siri Sjursdotter vart fødd i 1790 i Torstveit, Vats, Rogaland, NOR, vart døypt den 10. okt 1790 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR og døydde i Stokkedal, Vats, Rogaland, NOR,. Siri gifta seg med Johannes Torbjørnson Stokkedal, son av Torbiørn Johannesson Stokkedal og Kari Halvardsdotter d. e., den 30. jun 1813 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR.

        iii.  Lars Sjurson Stokkedal d. e. vart fødd i 1793 i Torstveit, Vats, Rogaland, NOR, vart døypt den 13. jan 1793 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR og døydde i Stokkedal, Vats, Rogaland, NOR,. Lars gifta seg med Kristi Sakariasdotter, dotter av Sakarias Olson Urdal og Randveg Tolleivsdotter, den 14. aug 1836 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR.

         iv.  Anders Sjurson Torstveit vart fødd i 1796 i Torstveit, Vats, Rogaland, NOR, vart døypt den 7. feb 1796 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR, døydde den 3. apr 1872 i Torstveit, Vats, Rogaland, NOR, 76 år gamal, og vart gravlagd den 9. apr 1872 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR.

          v.  Lars Sjurson Hogganvik d. y. vart fødd i 1800 i Torstveit, Vats, Rogaland, NOR, vart døypt den 14. apr 1800 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR, døydde den 19. nov 1891 i Hogganvik, Vikedal, Rogaland, NOR, 91 år gamal, og vart gravlagd den 30. nov 1891 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

         vi.  Sjur Sjurson Stokkedal vart fødd i 1804 i Torstveit, Vats, Rogaland, NOR, vart døypt den 2. des 1804 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR og døydde i USA,. Eit anna namn for Sjur var Siur. Sjur gifta seg med Ingerid Helgesdotter, dotter av Helge Hansson Skikelstrand og Marta Olsdotter, den 9. mai 1835 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

        vii.  Thomas Sjurson Midthelgevold vart fødd i 1807 i Torstveit, Vats, Rogaland, NOR og døydde i Midt-Helgevoll, Sandeid, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Thomas var Tommads. Thomas gifta seg med Anna Pedersdotter den 29. jun 1829 i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.


245. Marthe Larsdotter, dotter av Lars Tomasson Vestvold og Brita Jørgensdotter, vart fødd i 1763 i Eide, Vats, Rogaland, NOR, døydde den 5. jan 1841 i Torstveit, Vats, Rogaland, NOR 78 år gamal, og vart gravlagd den 9. jan 1841 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Marthe var Martha.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Torstveit, Vats, Rogaland, NOR.

Marthe gifta seg med Sjur Helgeson Torstveit den 27. jun 1788 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR.

246. Torger Nilsson Helgeland, son av Nils Torgerson Helgeland og Liva Trulsdotter, vart fødd i 1764 i Berge (Mæl), Tinn, Telemark, NOR, vart døypt den 30. sep 1764 i Mæl kyrkje, Tinn, Telemark, NOR, døydde den 2. nov 1839 i Helgeland, Nedstrand, Rogaland, NOR, 75 år gamal, og vart gravlagd den 11. nov 1839 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1801-teljinga i Helgeland, Nedstrand, Rogaland, NOR.

Torger Nilsson gifta seg med Anna Osmundsdotter den 20. jul 1788 i Skjold kyrkje, Skjold, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

123       i.  Liva Torgersdotter. Liva gifta seg med Helge Sjurson Torstveit, son av Sjur Helgeson Torstveit og Marthe Larsdotter, i 1817 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR.

         ii.  Osmund Torgerson Roalsvik vart fødd i 1792 i Helgeland, Nedstrand, Rogaland, NOR, vart døypt den 12. aug 1792 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR, døydde den 20. jun 1876 i Helgeland, Nedstrand, Rogaland, NOR, 84 år gamal, og vart gravlagd den 27. jun 1876 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR. Osmund gifta seg med Ragnhild Jakobsdotter, dotter av Jakob Kristofferson Romseland og Marthe Eriksdotter, den 11. jul 1824 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR.

        iii.  Nils Torgerson Helgeland vart fødd i 1795 i Helgeland, Nedstrand, Rogaland, NOR, vart døypt den 25. jan 1795 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR og døydde i 1795 i Helgeland, Nedstrand, Rogaland, NOR,. Eit anna namn for Nils var Niels.

         iv.  Niels Torgerson Ohm vart fødd i 1796 i Helgeland, Nedstrand, Rogaland, NOR, vart døypt den 5. jun 1796 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR, døydde den 28. mai 1880 i Vårå, Skjold, Rogaland, NOR, 84 år gamal, og vart gravlagd den 3. jun 1880 i Skjold kyrkje, Skjold, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Niels var Nield. Niels gifta seg med Dorthe Johannesdotter, dotter av Johannes Ånenson Kvam og Dorte Nilsdotter, den 10. apr 1827 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR.

          v.  Torger Torgerson Helgeland vart fødd i 1799 i Helgeland, Nedstrand, Rogaland, NOR, vart døypt den 5. mai 1799 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR og døydde den 4. mar 1873 i Helgeland, Nedstrand, Rogaland, NOR, 74 år gamal. Torger gifta seg med Aslaug Knudsdotter, dotter av Knud Pederson Gurigjerd og Agnete Klausdotter, den 7. okt 1837 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         vi.  Elie Torgersdotter vart fødd i 1802 i Helgeland, Nedstrand, Rogaland, NOR, vart døypt den 18. apr 1802 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR og døydde i 1811 i Helgeland, Nedstrand, Rogaland, NOR, 9 år gamal.

        vii.  Anna Torgersdotter vart fødd i 1805 i Helgeland, Nedstrand, Rogaland, NOR, vart døypt den 30. jun 1805 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR og døydde i Sørtveit, Vats, Rogaland, NOR,. Eit anna namn for Anna var Anne. Anna gifta seg med ukjend den 29. jun 1827 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR.

       viii.  Kari Torgersdotter vart fødd i 1808 i Helgeland, Nedstrand, Rogaland, NOR, vart døypt den 25. des 1808 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR og døydde i 1808 i Helgeland, Nedstrand, Rogaland, NOR,. Eit anna namn for Kari var Karj.

Torger Nilsson gifta seg med Marta Johannesdotter, dotter av Johannes Ånenson Kvam og Dorte Nilsdotter, den 12. jul 1821 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


247. Anna Osmundsdotter, dotter av Osmund Johannesson Ikdal og Eli Guttormsdotter, vart fødd i 1770 i Ikdal, Skjold, Rogaland, NOR, vart døypt den 28. nov 1770 i Skjold kyrkje, Skjold, Rogaland, NOR, døydde i 1811 i Helgeland, Nedstrand, Rogaland, NOR, 41 år gamal, og vart gravlagd den 13. okt 1811 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Helgeland, Nedstrand, Rogaland, NOR.

• Skifte etter ho vart halde den 3.Des 1817 i Helgeland, Nedstrand, Rogaland, NOR.

Anna gifta seg med Torger Nilsson Helgeland den 20. jul 1788 i Skjold kyrkje, Skjold, Rogaland, NOR.

248. Hans Rasmusson Molnes d. e. son av Rasmus Nilsson Frette og Ragnilla Eriksdotter, vart fødd i 1721 i Frette, Etne, Hordaland, NOR, døydde i 1788 i Molnes, Skånevik, Hordaland, NOR 67 år gamal, og vart gravlagd den 18. nov 1788 i Holmedal kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR.

Generelle notat: "Inger MadsD: Moldnes 53 aar" vart gravfesta i Skånevik den 30. juli 1784 (som må vere feilskrift for Ingri Olsdotter).
Hans Rasmusson Molnes vart gravfesta i Skånevik 18. november 1788, 66 år gamal.

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde den 3.Apr 1789 i Molnes, Skånevik, Hordaland, NOR.

Hans Rasmusson gifta seg med Ingri Olsdotter den 20. jun 1756 i Holmedal kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 19.Apr 1756 i Holmedal kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Rasmus Hansson vart fødd i 1756 i Molnes, Skånevik, Hordaland, NOR.

         ii.  Ragne Hansdotter vart fødd i 1759 i Molnes, Skånevik, Hordaland, NOR og døydde i Haugsgjerd, Valestrand, Hordaland, NOR.

        iii.  Ole Hansson vart fødd i 1762 i Molnes, Skånevik, Hordaland, NOR.

         iv.  Mads Hansson vart fødd i 1766 i Molnes, Skånevik, Hordaland, NOR.

          v.  Madelle Hansdotter vart fødd i 1769 i Molnes, Skånevik, Hordaland, NOR og døydde i 1826 i Lauvik, Skånevik, Hordaland, NOR 57 år gamal. Madelle gifta seg med Johannes Olson Lauvik, son av Ole Johannesson Tjelflåt og Siri Olsdotter, den 27. jun 1802 i Skånevik kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR.

         vi.  Siri Hansdotter vart fødd i 1773 i Molnes, Skånevik, Hordaland, NOR.

124     vii.  Helge Hansson Skikelstrand. Helge gifta seg med Marta Olsdotter, dotter av Ole Haldorson Skikelstrand og Siri Jørgensdotter, den 30. jun 1811 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.


249. Ingri Olsdotter, dotter av Ole Jensson Vatne og Madel Madsdotter, vart fødd i 1733 i Ersland, Skånevik, Hordaland, NOR, døydde i 1784 i Molnes, Skånevik, Hordaland, NOR 51 år gamal, og vart gravlagd den 30. jul 1784 i Holmedal kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde den 22.Nov 1784 i Molnes, Skånevik, Hordaland, NOR.

Ingri gifta seg med Hans Rasmusson Molnes d. e. den 20. jun 1756 i Holmedal kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR.

250. Ole Haldorson Skikelstrand, son av Haldor Rasmusson Lilledalen og Ranveg Olsdotter, vart fødd i 1749 i Litledalen, Etne, Hordaland, NOR, døydde i 1815 i Skikelstrand, Vikedal, Rogaland, NOR 66 år gamal, og vart gravlagd den 2. apr 1815 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Ola Halldorson frå Litledal i Etne fekk skøyte i 1777 på 1 laup smør i Erfjord av futen Lerche Dahl for 176 dalar. I fylgje kassaboka hadde likevel Ola teke over alt i 1775. Familien flytta til Vikedal.

Ole Haldorson gifta seg med Marthe Olsdotter, dotter av Ole Larsson Onstein og Torunn Toresdotter, den 2. jun 1776 i Grindheim kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Ole Olson Graveraker vart fødd i 1776 i Litledalen, Etne, Hordaland, NOR, vart døypt den 7. jul 1776 i Stødle kyrkje, Etne, Hordaland, NOR, døydde den 27. mai 1852 i Skikelstrand, Vikedal, Rogaland, NOR, 76 år gamal, og vart gravlagd den 1. jun 1852 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. Dødsårsak: Døde af kræft i Ansigtet. Ole gifta seg med Anna Tolleivsdotter i 1810 i Tveit kyrkje, Tveit, Vest-Agder, NOR.

         ii.  Ranveg Olsdotter vart fødd i 1778 i Erfjord, Erfjord, Rogaland, NOR og vart døypt den 25. des 1778 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

        iii.  Haldor Olson Skikelstrand vart fødd i 1786 i Helgeland, Sandeid, Rogaland, NOR, døydde i 1798 i Skikelstrand, Vikedal, Rogaland, NOR 12 år gamal, og vart gravlagd den 2. sep 1798 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

Ole Haldorson gifta seg så med Siri Jørgensdotter den 2. nov 1789 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

125       i.  Marta Olsdotter. Marta gifta seg med Helge Hansson Skikelstrand, son av Hans Rasmusson Molnes d. e. og Ingri Olsdotter, den 30. jun 1811 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

         ii.  Brønla Olsdotter vart fødd i 1793 i Skikelstrand, Vikedal, Rogaland, NOR, vart døypt den 13. mar 1793 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR, døydde i 1793 i Skikelstrand, Vikedal, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 31. mar 1793 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

127     iii.  Brønla Olsdotter. Brønla gifta seg med Ole Mikkelson Skikelstrand, son av Michel Olson Ohm og Margrethe Larsdotter, i 1819 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

         iv.  Ragna Olsdotter vart fødd i 1797 i Skikelstrand, Vikedal, Rogaland, NOR, vart døypt den 8. jan 1797 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR og døydde den 7. des 1864 i Søndenå, Vikedal, Rogaland, NOR, 67 år gamal.

          v.  Anna Olsdotter vart fødd i 1799 i Skikelstrand, Vikedal, Rogaland, NOR, vart døypt den 22. des 1799 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR, døydde i 1801 i Skikelstrand, Vikedal, Rogaland, NOR, 2 år gamal, og vart gravlagd den 5. jul 1801 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.


251. Siri Jørgensdotter, dotter av Jørgen Olson Skikelstrand og Brønla Gudmundsdotter, vart fødd i 1758 i Skikelstrand, Vikedal, Rogaland, NOR, vart døypt den 11. jun 1758 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR og døydde i Skikelstrand, Vikedal, Rogaland, NOR,. Eit anna namn for Siri var Sigrid.

Siri gifta seg med Ole Haldorson Skikelstrand den 2. nov 1789 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

252. Michel Olson Ohm, son av Ole Mikkelson Sørtveit og Eli Olsdotter, vart fødd i 1749 i Sørtveit, Vats, Rogaland, NOR og døydde i 1807 i Ohm, Vats, Rogaland, NOR 58 år gamal.

Michel Olson gifta seg med Margrethe Larsdotter den 6. jul 1783 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Eli Mikkelsdotter vart fødd i 1785 i Torsnes, Vikedal, Rogaland, NOR, vart døypt den 13. feb 1785 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR og døydde i 1844 i Gjerdavik store, Ølen, Hordaland, NOR, 59 år gamal. Eli gifta seg med Thor Jakobson Sørhus, son av Jacob Knudson Sørhus og Ales Madsdotter, den 3. feb 1816 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR. Eli gifta seg så med Asgout Jakobson Gjerdevik, son av Jacob Jakobson Tronsvold og Susanna Knudsdotter, den 7. jan 1838 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         ii.  Marta Mikkelsdotter vart fødd i 1786 i Helland, Vikedal, Rogaland, NOR og vart døypt den 2. jul 1786 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

        iii.  Lars Mikkelson Skikelstrand vart fødd i 1788 i Stople, Sandeid, Rogaland, NOR, vart døypt den 16. mar 1788 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR, døydde i 1788 i Skikelstrand, Vikedal, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 15. jun 1788 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

         iv.  Margrete Mikkelsdotter vart fødd i 1789 i Skikelstrand, Vikedal, Rogaland, NOR og vart døypt den 24. mai 1789 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

126       v.  Ole Mikkelson Skikelstrand. Ole gifta seg med Brønla Olsdotter, dotter av Ole Haldorson Skikelstrand og Siri Jørgensdotter, i 1819 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.


253. Margrethe Larsdotter, dotter av Lars Osmundson Torsnes og Marte Olsdotter, vart fødd i 1755 i Torsnes, Vikedal, Rogaland, NOR, vart døypt den 17. apr 1755 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR og døydde i 1813 i Ohm, Vats, Rogaland, NOR, 58 år gamal.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1758-teljinga i Torsnes, Vikedal, Rogaland, NOR.

Margrethe gifta seg med Michel Olson Ohm den 6. jul 1783 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR.

254. Ole Haldorson Skikelstrand, son av Haldor Rasmusson Lilledalen og Ranveg Olsdotter, vart fødd i 1749 i Litledalen, Etne, Hordaland, NOR, døydde i 1815 i Skikelstrand, Vikedal, Rogaland, NOR 66 år gamal, og vart gravlagd den 2. apr 1815 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.
(Same som person 250 på side 1)

255. Siri Jørgensdotter, dotter av Jørgen Olson Skikelstrand og Brønla Gudmundsdotter, vart fødd i 1758 i Skikelstrand, Vikedal, Rogaland, NOR, vart døypt den 11. jun 1758 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR og døydde i Skikelstrand, Vikedal, Rogaland, NOR,. Eit anna namn for Siri var Sigrid.
(Same som person 251 på side 1)


Niande generasjon (5x tippoldeforeldre)

horizontal rule


256. Hans Salomonson Njærheim, son av Salomon Hansson Njærheim og Anna Vikansdotter, vart fødd i 1702 i Næsheim, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde i Stavanger, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Hans Salomonson Næsheim vart gift med Eli Olsdotter Varhaug og det er kjent fire søner.
Hans bygsla 1 pund i Njærheim av Sigvard Munch i 1743, og i 1751 fekk han skøyte på 12 spann av madam Paulus von der Lippe, for 12 riksdalar. Han brukte eller åtte ein part i Lerbrek samstundes med at han brukte Njærheim. Dette går fram av ei rettsak i 1743.
Seinare flytta dei til Stavanger, der 2 av sønene budde.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1758-teljinga i Njærheim, Nærbø, Rogaland, NOR.

Hans Salomonson gifta seg med Eli Olsdotter d. e. cirka 1734 i Varhaug kyrkje, Varhaug, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Salomon Hansson Njærheim vart fødd i 1735 i Njærheim, Nærbø, Rogaland, NOR, døydde i 1787 i Stavanger, Rogaland, NOR 52 år gamal, og vart gravlagd den 20. des 1787 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Salomon gifta seg med Anna Rasmusdotter, dotter av Rasmus Jonson Sæland og Anna Gabrielsdotter, i 1761 i Varhaug kyrkje, Varhaug, Rogaland, NOR.

128      ii.  Ole Hansson Njærheim. Ole gifta seg med Berit Nilsdotter, dotter av Nils Olson Gudmestad og Gunhild Olsdotter, cirka 1765 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

        iii.  Peder Hansson Njærheim vart fødd i 1741 i Njærheim, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde etter 1771 i Stavanger, Rogaland, NOR.

         iv.  Hans Hansson Njærheim vart fødd i 1743 i Njærheim, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde i 1779 i Forstaden, Stavanger, Rogaland, NOR 36 år gamal. Hans gifta seg med Guri Larsdotter, dotter av Lars Jonson Lode og Eli Eriksdotter, cirka 1767 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.


257. Eli Olsdotter d. e. dotter av Ole Hansson Nord-Varhaug og Elisabet Rasmusdotter, vart fødd i 1706 i Varhaug nordre, Varhaug, Rogaland, NOR og døydde i Stavanger, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1758-teljinga i Njærheim, Nærbø, Rogaland, NOR.

Eli gifta seg med Hans Salomonson Njærheim cirka 1734 i Varhaug kyrkje, Varhaug, Rogaland, NOR.

258. Nils Olson Gudmestad, son av Ole Nilsson Gudmestad og Ukjend, vart fødd i 1704 i Gudmestad, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde i Gudmestad, Nærbø, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Nils Olson var Niels.

Generelle notat: Nils Olson gar gift med Gunhild Olsdotter Næsheim som det var skifte etter 7. april 1747.
Nils fekk skøyte av faren på 10 spann i Gudmestad i 17444. Han levde i 1758 og hadde då 2 barn.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1758-teljinga i Gudmestad, Nærbø, Rogaland, NOR.

Nils Olson gifta seg med Gunhild Olsdotter i 1744 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

129       i.  Berit Nilsdotter. Berit gifta seg med Ole Hansson Njærheim, son av Hans Salomonson Njærheim og Eli Olsdotter d. e., cirka 1765 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

         ii.  Ole Nilsson Gudmestad vart fødd i 1746 i Gudmestad, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde den 29. aug 1804 i Gudmestad, Nærbø, Rogaland, NOR 58 år gamal. Ole gifta seg med Maren Olsdotter, dotter av Ole Nilsson Hognestad og Maren Andersdotter, den 17. nov 1764 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR. Ole gifta seg så med Ester Pedersdotter, dotter av Peder Gullikson Friestad og Anne Pedersdotter d. e., den 6. mar 1768 i Ogna kyrkje, Ogna, Rogaland, NOR.


259. Gunhild Olsdotter, dotter av Ole Knudson Næsheim og Elisabet Rasmusdotter, vart fødd i 1723 i Næsheim, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde cirka 1747 i Gudmestad, Nærbø, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 24 år.

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde den 7.Apr 1747 i Gudmestad, Nærbø, Rogaland, NOR.

Gunhild gifta seg med Nils Olson Gudmestad i 1744 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

260. Niels Nilsson Hana, son av Niels Olson Kjosavik og Kari Kjosavik, vart fødd i 1670 i Kjosavik, Høyland, Rogaland, NOR og døydde i 1746 i Hana, Høyland, Rogaland, NOR 76 år gamal.

Generelle notat: Nils Nilsson frå Kjosavik i Høyland gifta seg første gong med enka etter Rasmus Sjurson på Rettedal i Forsand(?). Han vart gift andre gong 28.12.1727 med Helga Nilsdotter. Han budde på Rettedal til etter 1731, men i 1737 var dei komne som husmannsfolk på Hanabakken. Nils døydde i 1746, og Helga gifta seg opp att i 1749 med Ola Toreson Hogstad. Helga døydde på Malmeim i 1781. Nils hadde fire barn med Helga. Det vert ikkje nemnt kvar Helga var frå i bygdeboka for Høyland, men i bygdeboka for Forsand står det at ho var dotter til Nils Erikson på Vassbotn i Forsand. Første kona til Nils er ukjent.

Niels Nilsson gifta seg med Helga Nilsdotter den 28. des 1727 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

130       i.  Niels Nilsson Skjæveland. Niels gifta seg med Maren Klausdotter, dotter av Claus Erikson Skjæveland og Berthe Hansdotter, den 13. jun 1754 i Soma kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Niels gifta seg så med Berit Ivarsdotter, dotter av Ivar Klausson Vik og Malena Sjursdotter, cirka 1765 i Orre kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

         ii.  Ole Nilsson Hana vart fødd i 1731 i Rettedal, Forsand, Rogaland, NOR, vart døypt den 16. feb 1731 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR, døydde i 1752 i Hana, Høyland, Rogaland, NOR, 21 år gamal, og vart gravlagd den 6. aug 1752 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

        iii.  Kirsten Nilsdotter vart fødd i 1734 i Hana, Høyland, Rogaland, NOR, døydde i 1779 i Frøyland, Hetland, Rogaland, NOR 45 år gamal, og vart gravlagd den 27. apr 1779 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Andre namn for Kirsten var Chistie, Kiersten, og Kistie. Kirsten gifta seg med Thore Klausson Frøyland, son av Claus Erikson Skjæveland og Berthe Hansdotter, den 19. jun 1753 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.


261. Helga Nilsdotter, dotter av Niels Erikson Vassbotn og Vassbotn, vart fødd cirka 1698 i Vassbotn, Forsand, Rogaland, NOR og døydde den 25. okt 1781 i Malmeim, Høyland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 83 år.

Helga gifta seg med Niels Nilsson Hana den 28. des 1727 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

262. Claus Erikson Skjæveland, son av Erich Toreson Sandve og Bereta Larsdotter, vart fødd den 2. nov 1697 i Sandve, Høyland, Rogaland, NOR, vart døypt den 7. nov 1697 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR, døydde i 1754 i Skjæveland, Høyland, Rogaland, NOR, 57 år gamal, og vart gravlagd den 11. jan 1754 i Soma kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

Claus Erikson gifta seg med Maren Endresdotter, dotter av Endre Njelson Skjæveland og Guri Sjursdotter, den 2. jul 1716 i Soma kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

          i.  Herbor Klausdotter vart fødd den 2. mai 1717 i Skjæveland, Høyland, Rogaland, NOR, vart døypt den 6. mai 1717 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR, døydde i 1764 i Skjæveland, Høyland, Rogaland, NOR, 47 år gamal, og vart gravlagd den 20. feb 1764 i Soma kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

Claus Erikson gifta seg så med Berthe Hansdotter den 30. jan 1718 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 1.Jan 1718 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

131       i.  Maren Klausdotter. Maren gifta seg med Niels Nilsson Skjæveland, son av Niels Nilsson Hana og Helga Nilsdotter, den 13. jun 1754 i Soma kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

         ii.  Berete Klausdotter vart fødd den 16. mar 1722 i Skjæveland, Høyland, Rogaland, NOR, vart døypt den 25. mar 1722 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR og døydde i 1804 i Årsvoll, Høyland, Rogaland, NOR, 82 år gamal. Berete gifta seg med Sakarias Olson Årsvoll, son av Ole Sakariasson Haga og Berta Olsdotter, den 15. jun 1752 i Soma kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

        iii.  Thore Klausson Frøyland vart fødd den 14. sep 1723 i Skjæveland, Høyland, Rogaland, NOR, vart døypt den 14. sep 1723 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR og døydde i Frøyland, Hetland, Rogaland, NOR,. Andre namn for Thore var Thord og Tore. Thore gifta seg med Kirsten Nilsdotter, dotter av Niels Nilsson Hana og Helga Nilsdotter, den 19. jun 1753 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.


263. Berthe Hansdotter, dotter av Hans Simonson Godeset og Siri Einarsdotter, vart fødd i 1673 i Godeset, Hetland, Rogaland, NOR, døydde i 1752 i Skjæveland, Høyland, Rogaland, NOR 79 år gamal, og vart gravlagd den 6. aug 1752 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Berthe var Birgethe.

Generelle notat: Berthe Hansdotter Schiæveland vart gravlagd 10. søndag etter Trinitates (6. august) 1752, 79 år gamal. Om denne alderen er rett, så var ho 49 år gamal då ho fekk yngste dottera.

Berthe gifta seg med Thore Tormodson Godeset den 24. nov 1709 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 13.Nov 1707 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Anne Toresdotter (Uektefødd) vart fødd i 1708 i Godeset, Hetland, Rogaland, NOR, vart døypt den 16. sep 1708 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR, døydde i 1788 i Skjæveland, Høyland, Rogaland, NOR, 80 år gamal, og vart gravlagd den 21. sep 1788 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Anne gifta seg med Johannes Tørresson Skjæveland, son av Tørris Endreson Skjæveland og Marit Larsdotter, den 3. des 1730 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

         ii.  Guri Toresdotter vart fødd i 1711 i Godeset, Hetland, Rogaland, NOR, vart døypt den 11. okt 1711 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR og døydde i Skjæveland, Høyland, Rogaland, NOR,.

Berthe gifta seg så med Claus Erikson Skjæveland den 30. jan 1718 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

264. Rasmus Gitleson Årsland, son av Gitle Ommundson Lode og Ingeborg Ommundsdotter, vart fødd i 1708 i Lode, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde cirka 1764 i Årsland, Varhaug, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 56 år.

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde den 13.Okt 1764 i Årsland, Varhaug, Rogaland, NOR.

Rasmus Gitleson gifta seg med Anna Villumsdotter, dotter av Villum Larsson Åse og Guri Ommundsdotter, cirka 1737 i Varhaug kyrkje, Varhaug, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Rasmus Gitleson gifta seg så med Guri Pedersdotter i 1742 i Varhaug kyrkje, Varhaug, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

132       i.  Gitle Rasmusson Sør-Varhaug. Gitle gifta seg med Guri Bårdsdotter, dotter av Bård Jakobson og Kirsten Helgesdotter, i 1765 i Varhaug kyrkje, Varhaug, Rogaland, NOR. Gitle gifta seg så med Anna Svendsdotter, dotter av Svend Hansson Risa og Gitlaug Eivindsdotter, cirka 1783 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR. Gitle gifta seg så med Berta Pedersdotter, dotter av Peder Larsson Kvia og Anna Jonsdotter, den 30. mar 1788 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

         ii.  Anna Rasmusdotter vart fødd i 1744 i Årsland, Varhaug, Rogaland, NOR og døydde i 1791 i Grøtheim, Nærbø, Rogaland, NOR 47 år gamal. Anna gifta seg med Ole Knudson Grøtheim, son av Knud Eivindson Garborg og Guri Hansdotter, i 1780 i Varhaug kyrkje, Varhaug, Rogaland, NOR.

        iii.  Peder Rasmusson Årsland vart fødd i 1746 i Årsland, Varhaug, Rogaland, NOR og døydde i 1805 i Stavanger, Rogaland, NOR 59 år gamal. Peder gifta seg med Sara Eriksdotter i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Peder gifta seg så med Anna Torkelsdotter i 1784 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

         iv.  Rasmus Rasmusson Årsland vart fødd i 1750 i Årsland, Varhaug, Rogaland, NOR og døydde før 1788 i Årsland, Varhaug, Rogaland, NOR.

          v.  Berta Rasmusdotter vart fødd i 1758 i Årsland, Varhaug, Rogaland, NOR og døydde før 1764 i Årsland, Varhaug, Rogaland, NOR.


265. Guri Pedersdotter, dotter av Peder Ommundson Tjemsland og Berit Eriksdotter, vart fødd i 1721 i Tjemsland søndre, Varhaug, Rogaland, NOR og døydde før 1768 i Årsland, Varhaug, Rogaland, NOR.

Guri gifta seg med Rasmus Gitleson Årsland i 1742 i Varhaug kyrkje, Varhaug, Rogaland, NOR.

Guri gifta seg så med Svend Ellingson Årsland, son av Elling Olson Auestad og Maren Ellingsdotter, i 1765 i Varhaug kyrkje, Varhaug, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


266. Bård Jakobson, son av Jakob Erikson og Ragnhild Gunnarsdotter, vart fødd i 1694 i Haugstad, Varhaug, Rogaland, NOR og døydde cirka 1758 i Haugstad, Varhaug, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 64 år.

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde den 17.Apr 1758 i Haugstad, Varhaug, Rogaland, NOR.

Bård gifta seg med Kirsten Helgesdotter cirka 1725 i Varhaug kyrkje, Varhaug, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Ragnil Bårdsdotter vart fødd i 1726 i Haugstad, Varhaug, Rogaland, NOR og døydde i Voll, Varhaug, Rogaland, NOR. Ragnil gifta seg med Torger Jakobson Voll i 1750 i Varhaug kyrkje, Varhaug, Rogaland, NOR. Ragnil gifta seg så med Svend Svendson Voll, son av Svend Pederson Voll og Ukjend, cirka 1757 i Varhaug kyrkje, Varhaug, Rogaland, NOR.

133      ii.  Guri Bårdsdotter. Guri gifta seg med Gitle Rasmusson Sør-Varhaug, son av Rasmus Gitleson Årsland og Guri Pedersdotter, i 1765 i Varhaug kyrkje, Varhaug, Rogaland, NOR.

        iii.  Berit Bårdsdotter vart fødd i 1736 i Haugstad, Varhaug, Rogaland, NOR og døydde i Sirevåg, Ogna, Rogaland, NOR. Berit gifta seg med Elling Tollakson cirka 1763 i Varhaug kyrkje, Varhaug, Rogaland, NOR. Berit gifta seg så med Niels Ådneson Skretting, son av Ådne Nilsson og Torbor Isaksdotter, den 25. jun 1769 i Ogna kyrkje, Ogna, Rogaland, NOR.

         iv.  Kirsten Bårdsdotter vart fødd i 1738 i Haugstad, Varhaug, Rogaland, NOR og døydde i Stølen, Ogna, Rogaland, NOR. Kirsten gifta seg med Iwer Matiasson Vatnamot, son av Mathias Tolleivson Vatnamot og Ingeborg Ellingsdotter, den 11. des 1763 i Varhaug kyrkje, Varhaug, Rogaland, NOR. Kirsten gifta seg så med Elling Ellingson Stølen den 9. nov 1777 i Ogna kyrkje, Ogna, Rogaland, NOR.

          v.  Svend Bårdson vart fødd i 1743 i Haugstad, Varhaug, Rogaland, NOR og døydde den 21. nov 1811 i Haugstad, Varhaug, Rogaland, NOR 68 år gamal. Eit anna namn for Svend var Sven. Svend gifta seg med Ranveig Ivarsdotter, dotter av Iwer Matiasson Vatnamot og Kirsti Henriksdotter, i 1760 i Ogna kyrkje, Ogna, Rogaland, NOR.


267. Kirsten Helgesdotter, dotter av Helge Gunnarson og Guri Larsdotter, vart fødd i 1697 i Varhaug nordre, Varhaug, Rogaland, NOR og døydde i Haugstad, Varhaug, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1758-teljinga i Haugstad, Varhaug, Rogaland, NOR.

Kirsten gifta seg med Bård Jakobson cirka 1725 i Varhaug kyrkje, Varhaug, Rogaland, NOR.

268. Gunnar Rasmusson Mossige, son av Rasmus Gunnarson Fosse og Astrid Rasmusdotter, vart fødd i 1682 i Fosse, Time, Rogaland, NOR, døydde i 1752 i Mossige, Time, Rogaland, NOR 70 år gamal, og vart gravlagd den 30. mar 1752 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Gunnar Rasmusson var Gunder.

Generelle notat: Gunder Rasmusson Fosse vart gift med Barbro Torgersdotter og dei hadde tre søner.
Skifte etter Barbro var 28.08.1747. Gunder fekk skøyte på 9 spann i Garborg 07.12.1716.

Gunnar Rasmusson gifta seg med Barbro Torgersdotter i 1718 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Torger Gunnarson Garborg vart fødd i 1718 i Garborg, Time, Rogaland, NOR, døydde i 1766 i Garborg, Time, Rogaland, NOR 48 år gamal, og vart gravlagd den 2. aug 1766 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR. Torger gifta seg med Else Svendsdotter, dotter av Svend Larsson Vestly og Ingeborg Hansdotter, den 28. nov 1751 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

134      ii.  Rasmus Gunnarson. Rasmus gifta seg med Malena Eriksdotter, dotter av Erich Olson Njærheim og Åsa Larsdotter, i 1752 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.


269. Barbro Torgersdotter, dotter av Torger Kristofferson Braut og Ellen Larsdotter, vart fødd i 1700 i Nord-Braut, Klepp, Rogaland, NOR og døydde cirka 1747 i Mossige, Time, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 47 år.

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde den 28.Aug 1747 i Mossige, Time, Rogaland, NOR.

Barbro gifta seg med Gunnar Rasmusson Mossige i 1718 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

270. Erich Olson Njærheim, son av Ole Larsson Efjestad d. e. og Anna Samuelsdotter, vart fødd i 1692 i Efjestad, Varhaug, Rogaland, NOR og døydde i Njærheim, Nærbø, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Erik Olson Evfjestad var gift med Åse Larsdotter og det er kjent fem barn.
Erik brukte 30 spann i Njærheim i 1749, Svanenhjelm åtte 6 spann og Njærheim kyrkje 1 pund. I 1758 bur dei hjå versonen Rasmus Pederson og Erik er då nemnd 68 år og Åse 66 år.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1758-teljinga i Njærheim, Nærbø, Rogaland, NOR.

Erich Olson gifta seg med Åsa Larsdotter cirka 1715 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Herborg Eriksdotter vart fødd i 1716 i Njærheim, Nærbø, Rogaland, NOR, døydde i 1798 i Njærheim, Nærbø, Rogaland, NOR 82 år gamal, og vart gravlagd den 26. mar 1798 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR. Herborg gifta seg med Asgaut Simonson Salte, son av Simon Jesperson Sikveland og Barbro? Asgautsdotter?, cirka 1753 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR. Herborg gifta seg så med Asbjørn Josefson Njærheim, son av Josef Taraldson Haugland og Malena Asbjørnsdotter, cirka 1771 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         ii.  Ole Erikson Sør-Varhaug vart fødd i 1717 i Njærheim, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde den 8. mar 1804 i Varhaug søndre, Varhaug, Rogaland, NOR 87 år gamal. Ole gifta seg med Anna Olsdotter, dotter av Ole Pederson Sør-Varhaug d. e. og Malena Ellingsdotter, i 1743 i Varhaug kyrkje, Varhaug, Rogaland, NOR.

        iii.  Lars Erikson vart fødd cirka 1720 i Njærheim, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde i Stavanger, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Lars var Laurs. Lars gifta seg med Kari Tønnesdotter, dotter av Tønnes Hansson Dahl og Ingeborg Torsteinsdotter, den 15. nov 1759 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

         iv.  Anne Eriksdotter vart fødd i 1728 i Njærheim, Nærbø, Rogaland, NOR, døydde i 1814 i Salte ytre, Klepp, Rogaland, NOR 86 år gamal, og vart gravlagd den 26. des 1814 i Orre kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR. Anne gifta seg med Rasmus Pederson i 1754 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

135       v.  Malena Eriksdotter. Malena gifta seg med Rasmus Gunnarson, son av Gunnar Rasmusson Mossige og Barbro Torgersdotter, i 1752 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.


271. Åsa Larsdotter, dotter av Lars Halvorson Skeie og Anna Bjørnsdotter, vart fødd cirka 1692 i Skeie, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i Njærheim, Nærbø, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Åsa var Åse.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1758-teljinga i Njærheim, Nærbø, Rogaland, NOR.

Åsa gifta seg med Erich Olson Njærheim cirka 1715 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

272. Svend Olson, son av Ole Knudson Auglend og Ukjend, vart fødd cirka 1653 i Auglend, Time, Rogaland, NOR og døydde i 1713 i Auglend, Time, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 60 år. Eit anna namn for Svend var Sven.

Generelle notat: Sven Olson Auglænd var gift med Anna Ormsdotter Bjorhaug og dei er førte med fire barn. Yngste dottera får barn så seint som i 1743 og må då vere fødd ikring 1693-1695. Anna Ormsdotter er ført fødd i 1636, men det må då vere feil. Ho kan ikkje ha barn fødd så seint som på 1690-talet om ho var fødd i 1636. Truleg var ho føt på 1640-talet.
Sven åtte i 1670 halve Auglænd, som Stein Jelsa står for i 1665. Sven er ført som brukar på Auglænd i 1670 og 1701.

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde den 5.Okt 1713 i Auglend, Time, Rogaland, NOR.

Svend gifta seg med Anna Ormsdotter cirka 1674 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Rasmus Svendson Auglend vart fødd i 1675 i Auglend, Time, Rogaland, NOR og døydde i Auglend, Time, Rogaland, NOR.

         ii.  Ingeborg Svendsdotter vart fødd cirka 1678 i Auglend, Time, Rogaland, NOR.

136     iii.  Lars Svendson. Lars gifta seg med Karen Olsdotter, dotter av Ole Netland og Marta Rasmusdotter, i 1708 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

         iv.  Anna Svendsdotter vart fødd cirka 1693 i Auglend, Time, Rogaland, NOR og døydde i Auglend, Time, Rogaland, NOR. Anna gifta seg med Reiar Pederson den 24. jun 1731 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.


273. Anna Ormsdotter, dotter av Orm Olson Bjorhaug og Magla Ellingsdotter, vart fødd cirka 1643 i Bjorhaug, Nærbø, Rogaland, NOR, døydde i 1730 i Auglend, Time, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 87 år, og vart gravlagd den 10. des 1730 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

Anna gifta seg med Svend Olson cirka 1674 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

274. Ole Netland døydde cirka 1697 i Netland, Time, Rogaland, NOR,.

Generelle notat: Ola Netland var det skifte etter 10. mars 1697. Han var gift to gonger men første kona er ukjent. Andre kona var Marta Rasmusdotter. Ola hadde 1 barn med første kona og 4 med Marta.

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde den 10.Mar 1697 i Netland, Time, Rogaland, NOR.

Ole gifta seg med ukjend.

Barnet hans var:

          i.  Ole Olson vart fødd i 1675 i Netland, Time, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Ole var Oluf.

Ole gifta seg med Marta Rasmusdotter cirka 1680 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Tomas Olson Kalberg vart fødd i 1680 i Netland, Time, Rogaland, NOR og døydde i Kalberg søra, Time, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Tomas var Toma. Tomas gifta seg med ukjend.

137      ii.  Karen Olsdotter. Karen gifta seg med Lars Svendson, son av Svend Olson og Anna Ormsdotter, i 1708 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR. Karen gifta seg så med Jon Bårdson, son av Bård Jonson og Anna Danielsdotter, den 20. jun 1745 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

        iii.  Malena Olsdotter vart fødd cirka 1683 i Netland, Time, Rogaland, NOR.


275. Marta Rasmusdotter døydde cirka 1713 i Netland, Time, Rogaland, NOR,.

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde den 6.Okt 1713 i Netland, Time, Rogaland, NOR.

Marta gifta seg med Ole Netland cirka 1680 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

Marta gifta seg så med Jakob Olson Netland cirka 1698 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


276. Jens Larsson Frøyland vart fødd i 1666, døydde i 1740 i Frøyland, Time, Rogaland, NOR 74 år gamal, og vart gravlagd den 14. jul 1740 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

Generelle notat: I manntalet for 1701 finn me Jens Larsson på Næsheim i Nærbø, 35 år gamal med den eldste sonen Jakob, 20 år. Noko etter 1701 var det vel han kom til Frøyland. I 1723 er han ført som brukar her.
Jens var gift 3 gonger, første kona kjenner me ikkje sikkert, men kan hende ho heitte Kirsti Jakobsdotter. Andre kona var Magnhild Pedersdotter som det var skifte etter 01.02.1723. Tredje kona var Kari Eiriksdotter Pollestad.
Den 01.12.1723 er Kari innstemna for å gje opp barnefaren til barnet Jens som ho fekk. Ho må vera gift i 1724 - 1726 med Jens Larsson. Ho skifte med barna sine 02.4.1748 og døydde 01.07.1763. Det var Jens, sonen hennar, som tok over garden. Jens er ført til 1740, og sidan er enkja ført til 1748. Det var 1 barn i fyrste, 4 i andre og 3 i tredje giftet. Ein Jens Jensson som var ført som brukar av halve godset til Stavangerpresten 1742-1746 er kan hende òg son til Jens Larsson. Han var fødd i 1696.

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde den 26.Jul 1740 i Frøyland, Time, Rogaland, NOR.

Jens Larsson gifta seg med Kirsti Jakobsdotter cirka 1685 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

          i.  Jacob Jensson Sirevåg vart fødd i 1686 i Næsheim, Nærbø, Rogaland, NOR, døydde i 1759 i Sirevåg, Ogna, Rogaland, NOR 73 år gamal, og vart gravlagd den 12. jul 1759 i Ogna kyrkje, Ogna, Rogaland, NOR. Jacob gifta seg med Sidsel Pedersdotter cirka 1710 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

Jens Larsson gifta seg så med Magnhild Pedersdotter cirka 1691 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Kirsti Jensdotter vart fødd i 1694 i Næsheim, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde i Drammen, Drammen, Buskerud, NOR.

         ii.  Synnøve Jensdotter vart fødd i 1700 i Næsheim, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde i Stavanger, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Synnøve var Sygni. Synnøve gifta seg med Peder Knudson Grødheim, son av Knud Olson Grødheim og Elen Olsdotter, den 25. jun 1730 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

138     iii.  Lars Jensson. Lars gifta seg med Ingeborg Eriksdotter, dotter av Erich Pederson Pollestad og Lisbet Tormodsdotter, cirka 1724 i Orre kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

Jens Larsson gifta seg så med Kari Eriksdotter, dotter av Erich Pederson Pollestad og Lisbet Tormodsdotter, cirka 1724 i Orre kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

          i.  Erik Jensson Netland vart fødd i 1727 i Frøyland, Time, Rogaland, NOR, vart døypt den 7. mar 1727 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR, døydde i 1797 i Netland, Time, Rogaland, NOR, 70 år gamal, og vart gravlagd den 6. aug 1797 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR. Erik gifta seg med Ingeborg Larsdotter, dotter av Lars Simonson Netland og Netland, den 26. nov 1748 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR. Erik gifta seg så med Anna Eriksdotter, dotter av Erik Jonson og Elisabeth Olsdotter, den 1. jan 1764 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.


277. Magnhild Pedersdotter vart fødd cirka 1670 og døydde i 1723 i Frøyland, Time, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 53 år.

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde den 1.Feb 1723 i Frøyland, Time, Rogaland, NOR.

Magnhild gifta seg med Jens Larsson Frøyland cirka 1691 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

278. Erich Pederson Pollestad, son av Peder Fredeson Ueland og Ukjend, vart fødd i 1631 i Ueland, Varhaug, Rogaland, NOR og døydde i 1709 i Pollestad, Klepp, Rogaland, NOR 78 år gamal.

Generelle notat: Eirik Pederson er førd i tiendeskatten 1681 - 1683, tiende 1685 og landskyld i 1689. Han er førd på Pollestad i 1701. I følgje boka for Varhaug var han frå Ueland. Han var gift med Elisabet Tormodsdotter og dei er nemnde med seks barn.

Erich Pederson gifta seg med Lisbet Tormodsdotter cirka 1678 i Orre kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Peder Erikson vart fødd i 1679 i Pollestad, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i 1733 i Salte ytre, Klepp, Rogaland, NOR 54 år gamal. Eit anna namn for Peder var Per. Peder gifta seg med Ingeborg Rasmusdotter, dotter av Rasmus Ommundson Salte d. e. og Barbro Jonsdotter, cirka 1722 i Orre kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

         ii.  Lisbet Eriksdotter vart fødd i 1689 i Pollestad, Klepp, Rogaland, NOR.

        iii.  Kari Eriksdotter vart fødd i 1691 i Pollestad, Klepp, Rogaland, NOR, døydde i 1763 i Frøyland, Time, Rogaland, NOR 72 år gamal, og vart gravlagd den 1. jul 1763 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR. Kari gifta seg med Jens Larsson Frøyland cirka 1724 i Orre kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

         iv.  Ole Erikson vart fødd i 1697 i Pollestad, Klepp, Rogaland, NOR.

139       v.  Ingeborg Eriksdotter. Ingeborg gifta seg med Lars Jensson, son av Jens Larsson Frøyland og Magnhild Pedersdotter, cirka 1724 i Orre kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.


279. Lisbet Tormodsdotter døydde i Pollestad, Klepp, Rogaland, NOR,.

Lisbet gifta seg med Erich Pederson Pollestad cirka 1678 i Orre kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

280. Mons Erikson Bjorland, son av Erich Monsson Bjorland og Marit Bjørnsdotter, vart fødd i 1666 i Bjorland, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde i Bjorland, Nærbø, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Mons Erikson var Mogens.

Generelle notat: Mons Erikson Bjorland var gift to gonger. Første kona var Lisbet Berntsdotter og dei hadde 4 barn. Andre kona var Berta Kristoffersdotter Ogna og dei hadde sonen Mons.
Både Mons og Berta levde i 1758. Mons var då 92 år. Han brukte sjølv garden så seint som i 1753. I 1712 selde Mons Bjorland 6 spann i Odland i Varhaug til presten Ludvig Schultz, som Berta Kristoffersdotter hadde arva etter far sin, Kristoffer Ogna.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1758-teljinga i Bjorland, Nærbø, Rogaland, NOR.

Mons Erikson gifta seg med Elisabet Berntsdotter, dotter av Bernt og Ukjend, cirka 1701 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Erik Monsson vart fødd i 1704 i Bjorland, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde i Stavanger, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Erik var Erik Tu. Erik gifta seg med Tala Eriksdotter d. e., dotter av Erich Tjerandson Sæland og Tala Rasmusdotter,.

         ii.  Christen Monsson Skrettingland vart fødd i 1706 i Bjorland, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde cirka 1791 i Skrettingland, Varhaug, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 85 år. Christen gifta seg med Anna Pedersdotter d. e., dotter av Peder Pederson Auestad og Malena Rasmusdotter, i 1736 i Varhaug kyrkje, Varhaug, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Christen gifta seg så med Berthe Tolleivsdotter, dotter av Tollef Kristofferson Kvia og Anna Einarsdotter, i 1753 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

        iii.  Mons Monsson d. e. vart fødd i 1708 i Bjorland, Nærbø, Rogaland, NOR.

Mons Erikson gifta seg så med Berta Kristoffersdotter cirka 1710 i Ogna kyrkje, Ogna, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

140       i.  Mons Monsson Bjorland d. y.. Mons gifta seg med Berit Jonsdotter d. e., dotter av Jon Ellingson Njølstad og Berit Torsteinsdotter, cirka 1758 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR. Mons gifta seg så med Margreta Hansdotter, dotter av Hans Gunnarson Obrestad og Berit Eriksdotter d. y., i 1782 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.


281. Berta Kristoffersdotter, dotter av Christopher Aslakson Ogna og Beritte Svendsdotter, vart fødd i 1691 i Ogna, Ogna, Rogaland, NOR, vart døypt den 15. aug 1691 i Ogna kyrkje, Ogna, Rogaland, NOR og døydde i Bjorland, Nærbø, Rogaland, NOR,. Eit anna namn for Berta var Birte.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1758-teljinga i Bjorland, Nærbø, Rogaland, NOR.

Berta gifta seg med Mons Erikson Bjorland cirka 1710 i Ogna kyrkje, Ogna, Rogaland, NOR.

282. Jon Ellingson Njølstad, son av Elling Larsson Ånestad og Guri Jonsdotter, vart fødd i 1688 i Ånestad, Varhaug, Rogaland, NOR og døydde cirka 1775 i Njølstad, Nærbø, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 87 år.

Generelle notat: Jon Ellingson frå Ånestad i Varhaug vart gift med enka etter Ola Torstenson Njølstad, Berit Nilsdotter Njølstad. Ho døydde barnlaus i 1736. Jon gifta seg så med Berit Torstensdotter frå Grødaland i Nærbø. Han hadde dottera Berit med henne. Berit Torsteinsdotter døydde ikring 1740, og Jon gifta seg tredje gong med Berit Eriksdotter frå Hobberstad i Varhaug. Med henne hadde Jon tre barn. Jon Ellingson bygsla heile Njølstad etter Ola Torstenson.

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde den 17.Jun 1775 i Njølstad, Nærbø, Rogaland, NOR.

Jon Ellingson gifta seg med Berit Nilsdotter, dotter av Niels Toreson Njølstad og Malena Olsdotter, cirka 1711 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Jon Ellingson gifta seg så med Berit Torsteinsdotter i 1737 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

141       i.  Berit Jonsdotter d. e.. Berit gifta seg med Mons Monsson Bjorland d. y., son av Mons Erikson Bjorland og Berta Kristoffersdotter, cirka 1758 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

Jon Ellingson gifta seg så med Berit Eriksdotter d. e. cirka 1741 i Varhaug kyrkje, Varhaug, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Berthe Jonsdotter d. y. vart fødd i 1744 i Njølstad, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde i Åse øvre, Klepp, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Berthe var Berit. Berthe gifta seg med Hans Erikson Åse, son av Erich Erikson Åse og Inger Tjerandsdotter, cirka 1777 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

150      ii.  Elling Jonson Njølstad. Elling gifta seg med Kirsti Gitlesdotter, dotter av Gitle Erikson Årsland og Ingeborg Rasmusdotter, cirka 1775 i Varhaug kyrkje, Varhaug, Rogaland, NOR. Elling gifta seg så med Berta Tjølsdotter, dotter av Tiøl Hansson Nærland og Anna Eriksdotter d. y., i 1784 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.


283. Berit Torsteinsdotter, dotter av Torstein Tjerandson Grødaland og Anna Tjerandsdotter, vart fødd cirka 1702 i Grødaland, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde cirka 1740 i Njølstad, Nærbø, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 38 år.

Berit gifta seg med Ole Ommundson Reime, son av Omund Hansson Reime og Berit Njelsdotter, den 4. jun 1730 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Torstein Olson vart fødd i 1731 i Reime, Nærbø, Rogaland, NOR.

         ii.  Anna Olsdotter vart fødd i 1732 i Reime, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde før 1743 i Reime, Nærbø, Rogaland, NOR.

Berit gifta seg så med Jon Ellingson Njølstad i 1737 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

284. Erich Jonson Hobberstad, son av Jon Erikson Hobberstad og Anna Torsteinsdotter, vart fødd i 1679 i Hobberstad, Varhaug, Rogaland, NOR og døydde i 1729 i Hobberstad, Varhaug, Rogaland, NOR 50 år gamal.

Generelle notat: Jordegodset i Hobberstad var skrive på Erik Jonson i 1697, og i 1718 og 1725 står han som eigar av 1 pund smør og 188 spann korn. Av det brukte han sjølv 1 pund og stefaren Rasmus Einarson 18 spann. I 1697 vart Erik tilsett som lensmann i Kvia skipreide etter Jon Tjerandson Grødaland og Rasmus Nord-Varhaug som hadde vore konstituert etter tur i lensmannsombodet frå 1694 etter Jon Erikson, far til Erik. Erik var gift med Ingeborg Eriksdotter Nærland. Dei hadde sju barn. Første barnet er ført som fødd i 1700 og Ingeborg som fødd i 1685. Ingeborg var då i så fall berre 15 år då ho fekk første barnet!!!

Erich Jonson gifta seg med Ingeborg Eriksdotter cirka 1700 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Anna Eriksdotter d. e. vart fødd i 1700 i Hobberstad, Varhaug, Rogaland, NOR og døydde i Obrestad, Nærbø, Rogaland, NOR. Anna gifta seg med Tjøl Pederson Obrestad, son av Peder Tjølson Obrestad og Berit Knudsdotter, cirka 1742 i Varhaug kyrkje, Varhaug, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         ii.  Jon Erikson Hobberstad vart fødd i 1705 i Hobberstad, Varhaug, Rogaland, NOR og døydde i 1742 i Hobberstad, Varhaug, Rogaland, NOR 37 år gamal. Jon gifta seg med Ragnhild Torsteinsdotter, dotter av Torstein Tjerandson Grødaland og Anna Tjerandsdotter, i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

        iii.  Berit Eriksdotter d. e. vart fødd i 1708 i Hobberstad, Varhaug, Rogaland, NOR og døydde i Njølstad, Nærbø, Rogaland, NOR. Berit gifta seg med Jon Ellingson Njølstad, son av Elling Larsson Ånestad og Guri Jonsdotter, cirka 1741 i Varhaug kyrkje, Varhaug, Rogaland, NOR.

         iv.  Erich Erikson Åse vart fødd i 1709 i Hobberstad, Varhaug, Rogaland, NOR og døydde cirka 1769 i Åse øvre, Klepp, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 60 år. Erich gifta seg med Inger Tjerandsdotter, dotter av Tjerand Erikson Haugland og Berit Olsdotter, i 1733 i Orre kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

142       v.  Torstein Erikson Hobberstad. Torstein gifta seg med Anna Torsteinsdotter, dotter av Torstein Tjerandson Grødaland og Anna Tjerandsdotter, cirka 1745 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

         vi.  Anna Eriksdotter d. y. vart fødd i 1720 i Hobberstad, Varhaug, Rogaland, NOR og døydde den 27. des 1788 i Nærland, Nærbø, Rogaland, NOR 68 år gamal. Anna gifta seg med Tiøl Hansson Nærland, son av Hans Tjølson Nærland og Berit Jonsdotter, cirka 1747 i Varhaug kyrkje, Varhaug, Rogaland, NOR.

        vii.  Berit Eriksdotter d. y. vart fødd i 1726 i Hobberstad, Varhaug, Rogaland, NOR og døydde i 1757 i Obrestad, Nærbø, Rogaland, NOR 31 år gamal. Berit gifta seg med Hans Gunnarson Obrestad, son av Gunder Hansson Skjelbred og Margrete Pedersdotter, cirka 1746 i Varhaug kyrkje, Varhaug, Rogaland, NOR.


285. Ingeborg Eriksdotter, dotter av Erich Olson Nærland og Anna Ommundsdotter, vart fødd i 1685 i Nærland, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde i 1742 i Hobberstad, Varhaug, Rogaland, NOR 57 år gamal.

Ingeborg gifta seg med Erich Jonson Hobberstad cirka 1700 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

286. Torstein Tjerandson Grødaland, son av Tjerand Erikson Grødaland og Herborg Rasmusdotter, vart fødd i 1664 i Grødaland, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde i 1743 i Grødaland, Nærbø, Rogaland, NOR 79 år gamal.

Generelle notat: Torsten Tjærandson var fødd ikring 1665 og døydde i 1743. Han var gift med Anna Tjærandsdotter Haugland, dotter til lensmann i Haugland skibreide, Tjærand Erikson Braut og kona Berit Olsdotter Foss-Eikeland. Dei var trimenningar. Torsten kjøpte 22 spann i Grødaland med skøyte 10.03.1701 av brørne Jon, Erik og Rasmus Mossige og halvsystrene Anna og Berit. Dei andre 8 spann var arvegods. Han åtte og 16 spann i Øvre Time, som han selde til Bård Klengson i 1729, og i 1739 selde han ein fjerdepart i Haavågs Laksefiske til Jon Tollakson Skeie, som sonen, Paul Torstenson hadde kjøpt av salig Kommerseråd Valentinsen i 1738. Torsten Tjærandson åtte og 6 spann i Tunheim og 6 spann i Håland i Time. Då lensmann Erik Jonson Hobberstad, som var son til Torsten si halvsyster, døydde i 1730, vart Torsten Grødeland konstituert lensmann i Kvia. I 1737 vart det usemja mellom Torsten Grødaland og Jon Tollakson Skeie om laksefisket i Haavåg. (Sjå om det i Tingbok V side 168.) I 1739 vart Torsten Grødaland innblanda i ei brennevin-sak som var føre i mange Tingsæter. (Sjå Tingbok V side 167, 225, 243, 260, 307, 274, 323, 327 og Tingbok VI side 43 og 246.) Den 3. desember 1714 brann alle husa på Grødaland med avling og 5 naut, 3 hestar og nokre sauer. Torsten hadde sju barn. Ved skiftet etter Torsten Grødaland den 13.12.1742 og 03.01.1744, vart jordegodset skift såleis: Dottera Herborg fekk 6 spann i Grødaland og 6 spann i Auestad. Dottersonen, Torsten Olson Reime fekk 2 ½ spann i Tunheim. Dotterdottera, Anna Jonsdotter, fekk 1 1/5 spann i Grødaland og 1 1/5 spann i Tunheim. Ho måtte anten vore dotter til Jon Erikson Hobberstad eller Jon Ellingson Njølstad, men ein har ikkje visst at noken av dei hadde ei dotter som heitte Anna. Dottera, Ragnhild fekk 6 spann i Grødaland og 6 i Tunheim.

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde den 13.Des 1742 i Grødaland, Nærbø, Rogaland, NOR.

Torstein Tjerandson gifta seg med Anna Tjerandsdotter cirka 1698 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Torstein Torsteinson Grødaland vart fødd i 1699 i Grødaland, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde i Grødaland, Nærbø, Rogaland, NOR.

         ii.  Herborg Torsteinsdotter vart fødd cirka 1700 i Grødaland, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde i 1751 i Sør-Reime, Nærbø, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 51 år. Herborg gifta seg med Tjerand Larsson Grødaland, son av Lars Olson Husveg og Jorunn Jonsdotter, den 4. nov 1724 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

283     iii.  Berit Torsteinsdotter. Berit gifta seg med Ole Ommundson Reime, son av Omund Hansson Reime og Berit Njelsdotter, den 4. jun 1730 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR. Berit gifta seg så med Jon Ellingson Njølstad, son av Elling Larsson Ånestad og Guri Jonsdotter, i 1737 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

         iv.  Peder Torsteinson Grødaland vart fødd i 1705 i Grødaland, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde før 1742 i Grødaland, Nærbø, Rogaland, NOR.

          v.  Ragnhild Torsteinsdotter vart fødd i 1710 i Grødaland, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde i 1766 i Sør-Reime, Nærbø, Rogaland, NOR 56 år gamal. Ragnhild gifta seg med Jon Erikson Hobberstad, son av Erich Jonson Hobberstad og Ingeborg Eriksdotter, i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

143      vi.  Anna Torsteinsdotter. Anna gifta seg med Torstein Erikson Hobberstad, son av Erich Jonson Hobberstad og Ingeborg Eriksdotter, cirka 1745 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.


287. Anna Tjerandsdotter, dotter av Tjerand Erikson Haugland og Berit Olsdotter, vart fødd cirka 1678 i Haugland øvre, Time, Rogaland, NOR og døydde i Grødaland, Nærbø, Rogaland, NOR.

Anna gifta seg med Torstein Tjerandson Grødaland cirka 1698 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

288. Peder Pederson Oma d. e. son av Peder Pederson Oma og Ukjend, vart fødd i 1695 i Oma litle, Time, Rogaland, NOR og døydde i Oma litle, Time, Rogaland, NOR.

Peder Pederson gifta seg med ukjend cirka 1724 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

Barna hans var:

144       i.  Ole Pederson Oma. Ole gifta seg med Kristi Svendsdotter, dotter av Svend Mikkelson Løge og Gitlaug Pedersdotter, den 7. jan 1753 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR. Ole gifta seg så med Bereta Håvardsdotter d. e., dotter av Håvar Einarson og Berta Hansdotter, den 7. mar 1768 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

         ii.  Peder Pederson vart fødd i 1731 i Oma litle, Time, Rogaland, NOR og vart døypt den 21. okt 1731 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

        iii.  Hans Pederson vart fødd i 1734 i Oma litle, Time, Rogaland, NOR og vart døypt den 30. jan 1734 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

         iv.  Rasmus Pederson Oma vart fødd i 1736 i Oma litle, Time, Rogaland, NOR, vart døypt den 9. mar 1736 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR og døydde før 1801 i Bakkestredet, Stavanger, Rogaland, NOR,. Rasmus gifta seg med Kari Pedersdotter den 14. des 1794 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

          v.  Marthe Pedersdotter vart fødd i 1737 i Oma litle, Time, Rogaland, NOR og vart døypt den 8. mar 1737 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

         vi.  Hans Pederson vart fødd i 1739 i Oma litle, Time, Rogaland, NOR og vart døypt den 2. aug 1739 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

        vii.  Peder Pederson vart fødd i 1743 i Oma litle, Time, Rogaland, NOR og vart døypt den 10. nov 1743 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

Peder Pederson gifta seg så med Martha Olsdotter den 14. sep 1749 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.


290. Svend Mikkelson Løge, son av Michel Antoniusson Kydland og Ukjend, vart fødd i 1681 i Kydland, Varhaug, Rogaland, NOR og døydde cirka 1739 i Løge austre, Time, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 58 år. Andre namn for Svend Mikkelson var Sven og Swend.

Generelle notat: Sven Mikkelson var gift i 1727 med Gitlaug Pedersdotter som døydde i 1763 90 år. Ho er i 1758 førts som huskvinne hjå dottera på Store Oma og er då nemnt 80 år. Gitlaug og Sven hadde berre dotter Kristi fødd i 1727.
Det står at Sven Olson Løge og Gitlaug Pedersdotter vart tiltala for for tidleg samleie i ekteskapet, men dette må truleg vere Sven Mikkelson og Gitlaug, dottera Kristi var fødd før det var gått 9 månader etter at dei vart gifte.
Skiftet etter Sven var 20. november 1739.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1701-teljinga i Bjorheim, Varhaug, Rogaland, NOR.

• Skifte etter han vart halde den 20.Nov 1739 i Løge austre, Time, Rogaland, NOR.

Svend Mikkelson gifta seg med Gitlaug Pedersdotter den 9. feb 1727 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

145       i.  Kristi Svendsdotter. Kristi gifta seg med Ole Pederson Oma, son av Peder Pederson Oma d. e. og Ukjend, den 7. jan 1753 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.


291. Gitlaug Pedersdotter vart fødd cirka 1678, døydde i 1763 i Oma store, Time, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 85 år, og vart gravlagd den 9. mar 1763 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Gitlaug var Gitlou.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1758-teljinga i Oma store, Time, Rogaland, NOR.

Gitlaug gifta seg med Svend Mikkelson Løge den 9. feb 1727 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

292. Ole Stigson Bø, son av Stig Olson og Berit Eriksdotter, vart fødd i 1693 i Vigre, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde i Bø, Nærbø, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Ola Stigson Vigre var gift med Malena Olsdotter Gudmestad og dei hadde truleg fire barn.
Ola tok over 12 spann klostergods i Bø etter Nils Erikson Laland i 1728, og er nemnd i Futerekneskapen til 1768.
Denne parten, 12 spann Halsnøy-kloster gods var det seinare bruk nr. 9 og 10 Dyrshaug. Fru Valentinsen åtte dei 12 spann frå 1746.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1758-teljinga i Bø, Nærbø, Rogaland, NOR.

Ole Stigson gifta seg med Malene Olsdotter i 1727 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

146       i.  Niels Olson Bø. Niels gifta seg med Guri Ommundsdotter, dotter av Amund Salomonson Mauland og Guri Ivarsdotter, i 1755 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

         ii.  Ole Olson Bø d. y. vart fødd i 1730 i Bø, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde den 30. apr 1776 i Bø, Nærbø, Rogaland, NOR 46 år gamal. Ole gifta seg med Malene Halvorsdotter, dotter av Halvor Rasmusson Bø og Guri Olsdotter, i 1759 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.


293. Malene Olsdotter, dotter av Ole Nilsson Gudmestad og Ukjend, vart fødd i 1700 i Gudmestad, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde i Bø, Nærbø, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1758-teljinga i Bø, Nærbø, Rogaland, NOR.

Malene gifta seg med Ole Stigson Bø i 1727 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

294. Amund Salomonson Mauland, son av Salomon Karlson Øksnevad og Helga Ommundsdotter d. e., vart fødd i 1661 i Øksnevad øvre, Klepp, Rogaland, NOR, døydde i 1734 i Mauland, Time, Rogaland, NOR 73 år gamal, og vart gravlagd den 20. des 1734 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Åmund Salomonson frå Øvre Øksnevad i Klepp vart gift første gong med enka Marta Karlsdotter Mauland. Ho var gift første gong med Ola Halvardson frå Risa i Nærbø og hadde fem barn med Ola. Ola vert ført som brukar på Mauland i 1665 og brukte då 16½ spann i Mauland medan verfaren Karl Larsson brukte dei andre 4½ spann. Skiftet etter Ola var 20.05.1693, og Marit var då som nemnt gift med Åmund. Dei hadde ikkje barn. Skiftet etter Marit var 08.10.1695.
Åmund vart då gift opp att med Guri Ivarsdotter Mauland og fekk åtte barn med henne. Åmund vert ført som brukar på Mauland i 1701 og vert ført til 1736. Han brukte 9 spann. Heile Mauland høyrde til prestekonestolen og kapellanen i Stavanger står som eigar. Åmund fekk bygsla bruket i 1693.

Amund Salomonson gifta seg med Marta Karlsdotter, dotter av Karl Larsson Mauland og Njelsdotter, cirka 1693 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Amund Salomonson gifta seg så med Guri Ivarsdotter cirka 1695 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Berete Ommundsdotter vart fødd i 1698 i Mauland, Time, Rogaland, NOR, døydde i 1750 i Oma litle, Time, Rogaland, NOR 52 år gamal, og vart gravlagd den 2. jul 1750 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR. Berete gifta seg med Hans Sigvardson Oma, son av Sigvard Hansson Aarrestad og Marta Tolleivsdotter, den 6. jun 1729 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR. Berete gifta seg så med Simon Tørreson Oma, son av Tørres Jonson og Ukjend, den 29. sep 1738 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

         ii.  Salomon Ommundson Mauland vart fødd i 1706 i Mauland, Time, Rogaland, NOR og døydde cirka 1765 i Mauland, Time, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 59 år. Salomon gifta seg med Maren Jonsdotter, dotter av Jon Larsson Lende og Anna Rasmusdotter, den 15. jan 1736 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

        iii.  Siri Ommundsdotter vart fødd i 1708 i Mauland, Time, Rogaland, NOR, døydde i 1743 i Fosse, Time, Rogaland, NOR 35 år gamal, og vart gravlagd den 10. jul 1743 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR. Siri gifta seg med Rasmus Pederson Fosse, son av Peder Monsson Undheim d. e. og Malena Danielsdotter, den 13. nov 1735 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

         iv.  Ingeborg Ommundsdotter vart fødd i 1718 i Mauland, Time, Rogaland, NOR, døydde i 1809 i Stavanger, Rogaland, NOR 91 år gamal, og vart gravlagd den 6. sep 1809 i Fattigkyrkjegarden, Stavanger, Rogaland, NOR. Ingeborg gifta seg med Halvard Knudson Fosse, son av Knud Eivindson Garborg og Joron Halvardsdotter, den 21. jan 1744 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

147       v.  Guri Ommundsdotter. Guri gifta seg med Niels Olson Bø, son av Ole Stigson Bø og Malene Olsdotter, i 1755 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.


295. Guri Ivarsdotter, dotter av Ivar Eivindson Mauland og Signy Rasmusdotter, vart fødd i 1676 i Mauland, Time, Rogaland, NOR, døydde i 1766 i Mauland, Time, Rogaland, NOR 90 år gamal, og vart gravlagd den 5. jan 1766 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1758-teljinga i Mauland, Time, Rogaland, NOR.

Guri gifta seg med Amund Salomonson Mauland cirka 1695 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

296. Tarald Eivindson Torland, son av Eivind Svendson Garborg og Gitlaug Knudsdotter, vart fødd i 1698 i Garborg, Time, Rogaland, NOR og døydde etter 1771 i Torland, Nærbø, Rogaland, NOR.

Tarald Eivindson gifta seg med Marit Svendsdotter cirka 1719 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Tarald Eivindson gifta seg så med Anna Toresdotter d. y. cirka 1734 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Thore Taraldson Skjærpe vart fødd i 1737 i Torland, Nærbø, Rogaland, NOR, døydde den 14. apr 1820 i Skjærpe, Nærbø, Rogaland, NOR 83 år gamal, og vart gravlagd den 23. apr 1820 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR. Thore gifta seg med Kari Ommundsdotter, dotter av Omund Larsson Skjærpe og Astrid Olsdotter, cirka 1767 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

148      ii.  Tarald Taraldson Torland. Tarald gifta seg med Barbroe Gitlesdotter, dotter av Gitle Gitleson Torland og Ingeborg Andersdotter, cirka 1763 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

Tarald Eivindson gifta seg så med Berit Olsdotter, dotter av Ole Nilsson Gudmestad og Ukjend, cirka 1742 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

          i.  Svend Taraldson vart fødd i 1748 i Torland, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde den 3. mar 1829 i Risa, Nærbø, Rogaland, NOR 81 år gamal. Eit anna namn for Svend var Sven. Svend gifta seg med Martha Tollaksdotter, dotter av Tollach Tollakson Aniksdal og Berthe Pedersdotter, cirka 1776 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.


297. Anna Toresdotter d. y. dotter av Tore Toreson Torland og Barbro Håvardsdotter d. y., vart fødd cirka 1710 i Torland, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde cirka 1742 i Torland, Nærbø, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 32 år.

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde i 1742 i Torland, Nærbø, Rogaland, NOR.

Anna gifta seg med Tarald Eivindson Torland cirka 1734 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

298. Gitle Gitleson Torland, son av Gitle Gitleson Torland og Maren Larsdotter, vart fødd i 1717 i Torland, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde den 30. mar 1792 i Torland, Nærbø, Rogaland, NOR 75 år gamal.

Generelle notat: Gitle Gitleson Torland vart gift med Ingeborg Andersdotter. Ho var truleg dotter til Anders Karlson Vigrestad. Anders Karlson budde på Høyland i Nærbø. Ingeborg og Gitle hadde visst berre to døtrer Barbro og Maren. Ingeborg døydde på Reime i 1796. Gitle var død i 1792 som folgemann på Torland. Gitle hadde budd på Ånestad tidlegare. I 1758 bygsla han 12 spann i Torland av Valentinsen. Det er rimeleg at det var 6 spann av det broren Tørres hadde. Tørres hadde 18 spann. Dei andre 6 spann kan vere av Berdines Torstenson som òg hadde 18 spann.

Gitle Gitleson gifta seg med Ingeborg Andersdotter cirka 1740 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

149       i.  Barbroe Gitlesdotter. Barbroe gifta seg med Tarald Taraldson Torland, son av Tarald Eivindson Torland og Anna Toresdotter d. y., cirka 1763 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.


299. Ingeborg Andersdotter, dotter av Anders Karlson og Barbro Karlsdotter, vart fødd i 1709 i Reime, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde den 17. nov 1796 i Torland, Nærbø, Rogaland, NOR 87 år gamal.

Ingeborg gifta seg med Gitle Gitleson Torland cirka 1740 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

300. Jon Ellingson Njølstad, son av Elling Larsson Ånestad og Guri Jonsdotter, vart fødd i 1688 i Ånestad, Varhaug, Rogaland, NOR og døydde cirka 1775 i Njølstad, Nærbø, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 87 år.
(Same som person 282 på side 1)

301. Berit Eriksdotter d. e. dotter av Erich Jonson Hobberstad og Ingeborg Eriksdotter, vart fødd i 1708 i Hobberstad, Varhaug, Rogaland, NOR og døydde i Njølstad, Nærbø, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho budde i 1751 i Njølstad, Nærbø, Rogaland, NOR.

Berit gifta seg med Jon Ellingson Njølstad cirka 1741 i Varhaug kyrkje, Varhaug, Rogaland, NOR.

302. Gitle Erikson Årsland, son av Erik Jakobson og Kirsten Ellingsdotter, vart fødd i 1713 i Varhaug søndre, Varhaug, Rogaland, NOR og døydde den 15. apr 1810 i Årsland, Varhaug, Rogaland, NOR 97 år gamal.

Generelle notat: Gitle Erikson gifta seg andre gong med Berta Hansdotter frå Øvre Åse i Klepp. Med henne fekk han sonen Erik i 1764. Første kona Ingeborg var søskenbarn med andre kona Berta. Gitle tok over dei 22 spann i Årsland etter Gabriel Hansson i 1750. I 1783 kjøpte Gitle 6 spann i Mathingsdal i Ogna av Ola Ellingson Mathingsdal for 43 dalar 56 skilling.

Gitle Erikson gifta seg med Ingeborg Rasmusdotter i 1750 i Varhaug kyrkje, Varhaug, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

151       i.  Kirsti Gitlesdotter. Kirsti gifta seg med Elling Jonson Njølstad, son av Jon Ellingson Njølstad og Berit Eriksdotter d. e., cirka 1775 i Varhaug kyrkje, Varhaug, Rogaland, NOR.

Gitle Erikson gifta seg så med Berthe Hansdotter, dotter av Hans Klausson Åse og Inger Tjerandsdotter, i 1755 i Orre kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

          i.  Erik Gitleson Årsland vart fødd i 1764 i Årsland, Varhaug, Rogaland, NOR, døydde den 6. jan 1846 i Årsland, Varhaug, Rogaland, NOR 82 år gamal, og vart gravlagd den 18. jan 1846 i Varhaug kyrkje, Varhaug, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Erik var Eric. Erik gifta seg med Ingeborg Tjølsdotter, dotter av Tiøl Hansson Nærland og Anna Eriksdotter d. y., cirka 1787 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR. Erik gifta seg så med Inger Tjerandsdotter, dotter av Tiæran Hansson Reime og Margarethe Tjølsdotter, den 21. nov 1802 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.


303. Ingeborg Rasmusdotter, dotter av Rasmus Olson Årsland og Kirsti Tjerandsdotter, vart fødd i 1720 i Årsland, Varhaug, Rogaland, NOR og døydde cirka 1754 i Årsland, Varhaug, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 34 år.

Generelle notat: Ingeborg Rasmusdotter Årsland vart gift første gong med Gabriel Hansson Hårr og dei hadde sønene Hans Grannes og Gabriel Skasheim. Ingeborg gifta seg andre gong med Gitle Erikson Sør-Varhaug. Dei fekk to døtre.

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde den 23.Jul 1754 i Årsland, Varhaug, Rogaland, NOR.

Ingeborg gifta seg med Gabriel Hansson Årsland, son av Hans Larsson Haar og Anna Olsdotter, cirka 1745 i Varhaug kyrkje, Varhaug, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

          i.  Gabriel Gabrielson Skadsem vart fødd i 1750 i Årsland, Varhaug, Rogaland, NOR, døydde i 1803 i Skas, Klepp, Rogaland, NOR 53 år gamal, og vart gravlagd den 6. mai 1803 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR. Gabriel gifta seg med Dortea Klausdotter, dotter av Klaus Erikson Skas og Anna Ommundsdotter, i 1772 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR. Gabriel gifta seg så med Bereta Ellingsdotter, dotter av Elling Tjølson Utsola og Maren Halvorsdotter, den 9. apr 1786 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR.

Ingeborg gifta seg så med Gitle Erikson Årsland i 1750 i Varhaug kyrkje, Varhaug, Rogaland, NOR.

304. Torbjørn Arnbjørnson Fjogstad, son av Arnbjørn Torkelson Idland og Ukjend, vart fødd i 1701 i Gjesdal, Gjesdal, Rogaland, NOR og døydde etter 1766 i Fjogstad, Klepp, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Torbjørn Arnbjørnson budde på Eidland i Gjesdal frå ikring 1723 til 1735. Han budde så på Høyland i Time til etter 1753. På Høyland brukte Torbjørn 18 spann. G. Schanche åtte 12 spann og enka etter Rasmus Olson åtte 6 spann. Han fekk skøyte 02.03.1758 på Tjøtta i Klepp, og er ført der til 1761 (i følge boka for Klepp). Han hadde bry med grannane om gjerdehald og gjeting for nå hadde bruket lege øyde. Han vart gift andre gong med enka etter Rasmus Pederson Fosse, Malena Larsdotter Time, og budde på Auglend frå 1759 (i følge boka for Time). Han budde seinare på Fjogstad der han er ført i skattemanntalet 1764-1766.

Torbjørn Arnbjørnson gifta seg med Astrid Olsdotter cirka 1721 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

152       i.  Anbjørn Torbjørnson Time. Anbjørn gifta seg med Kirsten Aslaksdotter, dotter av Aslak Pederson Vestly og Astrid Ingebretsdotter, den 2. mar 1746 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

         ii.  Ole Torbjørnson Høyland vart fødd i 1726 i Idland, Gjesdal, Rogaland, NOR, vart døypt den 24. jun 1726 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR og døydde før 1759 i Høyland, Time, Rogaland, NOR,.

        iii.  Berete Torbjørnsdotter vart fødd i 1729 i Idland, Gjesdal, Rogaland, NOR og vart døypt den 27. feb 1729 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

         iv.  Torkel Torbjørnson Time vart fødd i 1731 i Idland, Gjesdal, Rogaland, NOR, vart døypt den 5. aug 1731 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR, døydde i 1791 i Time øvre, Time, Rogaland, NOR, 60 år gamal, og vart gravlagd den 2. sep 1791 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR. Torkel gifta seg med Kari Olsdotter cirka 1757 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

          v.  Malena Torbjørnsdotter vart fødd i 1737 i Høyland, Time, Rogaland, NOR, vart døypt den 17. mai 1737 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR og døydde før 1759 i Høyland, Time, Rogaland, NOR,.

         vi.  Peder Torbjørnson Høyland vart fødd i 1739 i Høyland, Time, Rogaland, NOR, vart døypt den 10. mai 1739 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR og døydde før 1759 i Høyland, Time, Rogaland, NOR,.

        vii.  Hans Torbjørnson Tjøtta vart fødd i 1743 i Høyland, Time, Rogaland, NOR og døydde cirka 1759 i Tjøtta, Klepp, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 16 år.

Torbjørn Arnbjørnson gifta seg så med Malena Larsdotter, dotter av Lars Svendson Time og Else Henriksdotter, den 8. okt 1759 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


305. Astrid Olsdotter, dotter av Ole Ellingson Idland d. y. og Magnhild Endresdotter, vart fødd i 1695 i Idland, Gjesdal, Rogaland, NOR og døydde cirka 1759 i Tjøtta, Klepp, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 64 år.

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde den 23.Mar 1759 i Tjøtta, Klepp, Rogaland, NOR.

Astrid gifta seg med Torbjørn Arnbjørnson Fjogstad cirka 1721 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

306. Aslak Pederson Vestly, son av Peder Aslakson Vestly og Gjertrud Hansdotter, vart fødd i 1679 i Vestly, Time, Rogaland, NOR og døydde i 1760 i Vestly, Time, Rogaland, NOR 81 år gamal.

Generelle notat: Aslak Pederson er ført på Vestly frå 1723 og til han døydde i 1760, skifte etter han og kona Astrid Ingebretsdotter Braut var samstundes i 1760. Bruket var på 15 spann og eigar var Høyland kyrkje. Dei hadde 8 barn. Eldste dottera Maren (ho er kalla Marit og vert ført gift i 1748 med Ola Olson Åse i Rogalands Historielag sitt årshefte for 1925 side 33) er ført som gift med Ola Olson Orre, brukar på Steinsland? På Steinsland er det ingen Ola Olson frå Orre. På Orre er det ein Ola Olson som døydde ugift.

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde den 9.Feb 1760 i Vestly, Time, Rogaland, NOR.

Aslak Pederson gifta seg med Astrid Ingebretsdotter cirka 1712 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Maren Aslaksdotter vart fødd i 1713 i Vestly, Time, Rogaland, NOR og døydde i Vestly, Time, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Maren var Marit. Maren gifta seg med Ole Olson Vestly, son av Ole Svendson Steinsland og Siri Olsdotter, den 5. nov 1748 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

         ii.  Lisbeth Aslaksdotter vart fødd i 1716 i Vestly, Time, Rogaland, NOR, døydde i 1793 i Stavanger, Rogaland, NOR 77 år gamal, og vart gravlagd den 13. mai 1793 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

        iii.  Guri Aslaksdotter vart fødd i 1718 i Vestly, Time, Rogaland, NOR og døydde i 1778 i Risa, Nærbø, Rogaland, NOR 60 år gamal. Guri gifta seg med Torstein Halvardson Risa, son av Halvard Torsteinson og Gjøa Andersdotter, den 4. mar 1744 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

153      iv.  Kirsten Aslaksdotter. Kirsten gifta seg med Anbjørn Torbjørnson Time, son av Torbjørn Arnbjørnson Fjogstad og Astrid Olsdotter, den 2. mar 1746 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

          v.  Ingeborg Aslaksdotter vart fødd i 1727 i Vestly, Time, Rogaland, NOR, vart døypt den 25. mar 1727 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR, døydde i 1801 i Haugland øvre, Time, Rogaland, NOR, 74 år gamal, og vart gravlagd den 3. mai 1801 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR. Ingeborg gifta seg med Tarald Josefson Haugland, son av Josef Taraldson Haugland og Malena Asbjørnsdotter, den 5. mar 1771 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         vi.  Pernille Aslaksdotter vart fødd i 1729 i Vestly, Time, Rogaland, NOR, vart døypt den 1. sep 1729 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR og døydde den 20. aug 1776 i Serigstad, Time, Rogaland, NOR, 47 år gamal. Pernille gifta seg med Peder Rasmusson Serigstad den 12. mar 1760 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

        vii.  Astrid Aslaksdotter vart fødd i 1732 i Vestly, Time, Rogaland, NOR, vart døypt den 7. mar 1732 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR, døydde i 1736 i Vestly, Time, Rogaland, NOR, 4 år gamal, og vart gravlagd den 21. jan 1736 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

       viii.  Gjertrud Aslaksdotter vart fødd i 1738 i Vestly, Time, Rogaland, NOR, døydde i 1776 i Vestly, Time, Rogaland, NOR 38 år gamal, og vart gravlagd den 25. apr 1776 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.


307. Astrid Ingebretsdotter, dotter av Ingebret Ingebretson Braut og Guri Larsdotter, vart fødd i 1691 i Nord-Braut, Klepp, Rogaland, NOR og døydde cirka 1760 i Vestly, Time, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 69 år.

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde den 9.Feb 1760 i Vestly, Time, Rogaland, NOR.

Astrid gifta seg med Aslak Pederson Vestly cirka 1712 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

310. Lars Taraldson Kuholmen, son av Taral Olson Kallali og Karen Tørresdotter, vart fødd i 1700 i Flørli, Forsand, Rogaland, NOR, vart døypt den 13. jan 1700 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR og døydde før 1788 i Kuholmen, Stavanger, Rogaland, NOR,. Andre namn for Lars Taraldson var Lauridtz og Laurs.

Generelle notat: Lars Taraldson bygsla bruk 8 på Øvre Øksnevad 30.11.1731 på visse vilkår, mellom anna skattefridom i seks år. Ola Pederson ville ikkje bruka det. I 1734 sa Lars frå seg bruket, betalte 10 dalar i åbot og reiste til Stavanger. Lars vart gift 14.12.1737 i Stavanger med Kari (Karen) Antoniusdotter frå Nedre Åse i Klepp.
Lars fekk borgarbrev i Stavanger 28.11.1737, då det var bytingmøte i Stavanger rådstove "hvor da fremstillet seg den velakte sjøfarende karl Lars Taraldsen Kallelien der akter seg i byen å nedsette og til den ende var sitt borgerskap begjærende, aktende å vinne sitt brød ved sjøfarten og en liten borgerlig næring, forpliktnde seg sitt borgerskap ei i 12 år å oppgi for å nyte det etter forordningen av 16. desember 1707 = 6 års frihet og moderat medhandling. I alt så ble han begjæring bifalt og han sin aller underdanigst borgerlig troskaps ed avla, i hvor etter han nyter alt borgerlig rett og frihet seg som medlt av sjøfarten og en liten borgerlig handel på rett og lovlig måte all den stund han seg etter Deres kongelige Majestets lov og forord og denne bys aller nådigste privilegier og lovlig konditasjoner skikker og forholder og intet uanstendeigt seg der imot foretar å behandle. ..." (Byting protokoll C nr. 22 1732-1738, folie 406).
Lars budde i Kuholmen nr. 163, ein av byen sine "grunner" ig betalte 18 skilling i grunnleige.
I 1750 stemna Lars Per Ladstein av di Per hadde kome med skjellsord mot Lars og tenestejenta til Lars. Saka fortsette i 1751.
Lars og Karen hadde tre barn som vert nemnt i bygdeboka for Forsand, men dei må ha hatt fleire barn.
Karen Anthonsdotter enka etter Lars Taraldson vart gravlagd 12. desember 1788, 95 år gamal.

Lars Taraldson gifta seg med Karen Antoniusdotter cirka 1725 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

155       i.  Martha Larsdotter. Martha gifta seg med Ole Jonson Egeland, son av Jon Torkelson Eikeland og Birgitte Josefsdotter, i 1753 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR. Martha gifta seg så med Lars Johannesson Eikeland i 1769 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR. Martha gifta seg så med Lars Olson Eikeland i 1770 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR. Martha gifta seg så med Ole Monsson Torland, son av Mons Olson Øksnevad og Ellen Larsdotter, den 17. jul 1787 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Martha gifta seg så med Roald Areson Undheim, son av Arre Ådneson Undheim og Ingeborg Pedersdotter, den 28. feb 1790 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         ii.  Kistine Larsdotter vart fødd i 1736 i Kuholmen, Stavanger, Rogaland, NOR og vart døypt den 29. apr 1736 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

        iii.  Antonius Larsson Refsnes vart fødd i 1739 i Kuholmen, Stavanger, Rogaland, NOR, vart døypt den 2. aug 1739 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR og døydde den 14. des 1804 i Refsnes, Nærbø, Rogaland, NOR, 65 år gamal. Antonius gifta seg med Johanna Nilsdotter, dotter av Nils Nilsson og Karen Ellingsdotter, cirka 1770 i Orre kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

         iv.  Tarald Larsson vart fødd i 1743 i Kuholmen, Stavanger, Rogaland, NOR og vart døypt den 17. mar 1743 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

          v.  Lars Larsson vart fødd i 1747 i Kuholmen, Stavanger, Rogaland, NOR og vart døypt den 12. feb 1747 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Lars var Laurs.


311. Karen Antoniusdotter, dotter av Antonius Asbjørnson Åse og Kirsti Pedersdotter, vart fødd i 1699 i Åse nedre, Klepp, Rogaland, NOR, døydde i 1788 i Kuholmen, Stavanger, Rogaland, NOR 89 år gamal, og vart gravlagd den 12. des 1788 i Fattigkyrkjegarden, Stavanger, Rogaland, NOR.

Karen gifta seg med Lars Taraldson Kuholmen cirka 1725 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

312. Bård Rasmusson Gausland, son av Rasmus Pederson Ueland og Kari Olsdotter, vart fødd i 1662 i Ueland, Varhaug, Rogaland, NOR og døydde i 1738 i Gausland, Nærbø, Rogaland, NOR 76 år gamal.

Generelle notat: Bård Rasmusson frå Ueland i Varhaug vart gift første gong med Marit Knutsdotter Garborg. Dei hadde dottera Herborg. Det var skifte etter Marit 13.10.1706 (i følgje Rogalands Historielag Årshefte 1932 side 58) og Bård vert gift opp att med Guri Olsdotter Nærland og har to barn med henne i 1707, men dei fekk seinare tre barn til. Skifte etter Guri var 02.10.1727. Bård brukte dei frå 1697 dei 9 spann i Gausland som Ola Gjertson hadde før. Skiftet etter Bård var 23.11.1741 (i følgje Rogalands Historielag Årshefte 1932 side 58), men han vert ført død i 1738 i bygdeboka for Nærbø.

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde den 23.Nov 1741 i Gausland, Nærbø, Rogaland, NOR.

Bård Rasmusson gifta seg med Marit Knudsdotter, dotter av Knud Olson Garborg og Åsa Børildsdotter, cirka 1695 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

          i.  Herborg Bårdsdotter vart fødd cirka 1700 i Gausland, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde cirka 1742 i Gausland, Nærbø, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 42 år. Herborg gifta seg med Erik Hansson, son av Hans Rasmusson Håland og Ingeborg Eriksdotter, cirka 1727 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

Bård Rasmusson gifta seg så med Guri Olsdotter cirka 1706 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Anna Bårdsdotter vart fødd i 1707 i Gausland, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde den 22. des 1793 i Nærland, Nærbø, Rogaland, NOR 86 år gamal.

         ii.  Eldri Bårdsdotter vart fødd i 1712 i Gausland, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde i Voll, Varhaug, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Eldri var Eldrid. Eldri gifta seg med Elling Olson Voll, son av Ole Gunnarson Voll d. e. og Maren Rasmusdotter, i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

156     iii.  Baard Bårdson Friestad. Baard gifta seg med Kari Amundsdotter, dotter av Amund Olson Friestad og Anna Ivarsdotter, cirka 1748 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR. Baard gifta seg så med Ingeborg Jonsdotter, dotter av John Jonson Revheim og Ingeborg Rasmusdotter, den 17. jun 1764 i Madla kyrkje, Madla, Rogaland, NOR.

         iv.  Johannes Bårdson (Død ung) vart fødd i 1721 i Gausland, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde i Gausland, Nærbø, Rogaland, NOR.


313. Guri Olsdotter, dotter av Ole Johannesson Nærland d. e. og Marit Knudsdotter, vart fødd cirka 1675 i Nærland, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde i 1727 i Gausland, Nærbø, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 52 år.

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde den 2.Okt 1727 i Gausland, Nærbø, Rogaland, NOR.

Guri gifta seg med Bård Rasmusson Gausland cirka 1706 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

314. John Jonson Revheim, son av Jon Jonson Lea og Juditha Larsdotter, vart fødd den 2. jun 1701 i Todneim, Høyland, Rogaland, NOR, vart døypt den 5. jun 1701 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR, døydde i 1781 i Revheim, Madla, Rogaland, NOR, 80 år gamal, og vart gravlagd den 23. feb 1781 i Madla kyrkje, Madla, Rogaland, NOR. Eit anna namn for John Jonson var Joen.

Generelle notat: Jon Jonson vart trulova i Høyland 12. januar 1727 med Dorthe Olsdotter. 26. januar 1727 vart Jon Jonson Uldenhoug vigd i Høyland med Dorthe Olsdotter.
23. juni 1727 var det "Lig-Sermon" for "Joen Uldenhougs Qvinde".
"Tirsdagen d: 22 Nov: blev Joen Joensen Uldenhove og Ingeborg Rasmusdotter paa Sanne Trofæstede" i 1729, og dei vart vigde 8. januar 1730 i Sola.
Jon tok over på Revheim i 1734 etter futerekneskapen. Bruket var på 30 spann og dei sat med det til i 1774 då dottera Lisbet og mannen hennar overtok bygsla. Jon og Ingeborg vart gravlagde på same dag i 1781. Dei hadde sju barn.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1758-teljinga i Revheim, Madla, Rogaland, NOR.

John Jonson gifta seg med Dorthe Olsdotter, dotter av Ole Simonson Austrått d. y. og Ragnil Knudsdotter, den 23. feb 1727 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 12.Jan 1727 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

John Jonson gifta seg så med Ingeborg Rasmusdotter den 8. jan 1730 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 22.Nov 1729 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Dorthe Jonsdotter vart fødd i 1730 i Ullandhaug, Hetland, Rogaland, NOR, vart døypt den 22. okt 1730 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR, døydde i 1784 i Sunde nore, Madla, Rogaland, NOR, 54 år gamal, og vart gravlagd den 27. jun 1784 i Madla kyrkje, Madla, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Dorthe var Dorothe. Dorthe gifta seg med Samuel Pederson Sunde, son av Peder Torgerson Risa og Helvig Ommundsdotter, den 1. nov 1750 i Madla kyrkje, Madla, Rogaland, NOR. Dorthe gifta seg så med Rasmus Rasmusson Sunde, son av Rasmus Olson Braut d. y. og Anna Eriksdotter, den 17. okt 1762 i Madla kyrkje, Madla, Rogaland, NOR. Dorthe gifta seg så med Ole Sjurson Lunde, son av Sjur Knudson Raustein og Anna Torgersdotter, den 4. mai 1767 i Madla kyrkje, Madla, Rogaland, NOR.

         ii.  Rasmus Jonson vart fødd i 1732 i Ullandhaug, Hetland, Rogaland, NOR og vart døypt den 26. okt 1732 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

        iii.  Judithe Jonsdotter vart fødd i 1734 i Revheim, Madla, Rogaland, NOR, vart døypt den 28. nov 1734 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR, døydde i 1740 i Revheim, Madla, Rogaland, NOR, 6 år gamal, og vart gravlagd den 21. mar 1740 i Fattigkyrkjegarden, Stavanger, Rogaland, NOR.

         iv.  Guri Jonsdotter vart fødd i 1739 i Revheim, Madla, Rogaland, NOR, døydde i 1775 i Sunde nore, Madla, Rogaland, NOR 36 år gamal, og vart gravlagd den 23. feb 1775 i Madla kyrkje, Madla, Rogaland, NOR. Guri gifta seg med Gunnar Taraldson, son av Tarald Pederson og Bertea Gunnarsdotter, den 7. okt 1764 i Madla kyrkje, Madla, Rogaland, NOR. Guri gifta seg så med Torger Torsteinson Malde, son av Torstein Torgerson Viste og Inger Finnsdotter, den 23. mar 1766 i Madla kyrkje, Madla, Rogaland, NOR.

157       v.  Ingeborg Jonsdotter. Ingeborg gifta seg med Baard Bårdson Friestad, son av Bård Rasmusson Gausland og Guri Olsdotter, den 17. jun 1764 i Madla kyrkje, Madla, Rogaland, NOR.

         vi.  Maren Jonsdotter vart fødd i 1744 i Revheim, Madla, Rogaland, NOR, vart døypt den 15. mar 1744 i Madla kyrkje, Madla, Rogaland, NOR, døydde i 1801 i Stavanger, Rogaland, NOR, 57 år gamal, og vart gravlagd den 20. mai 1801 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Maren var Maria. Maren gifta seg med John Torsteinson den 17. jan 1783 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.


315. Ingeborg Rasmusdotter, dotter av Rasmus Eivindson Sande og Guri Andersdotter d. y., vart fødd i 1704 i Sande, Sola, Rogaland, NOR, døydde i 1781 i Revheim, Madla, Rogaland, NOR 77 år gamal, og vart gravlagd den 23. feb 1781 i Madla kyrkje, Madla, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1758-teljinga i Revheim, Madla, Rogaland, NOR.

Ingeborg gifta seg med John Jonson Revheim den 8. jan 1730 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR.

316. Tollak Olson Frøyland, son av Ole Ommundson Moi og Gunvor Tollaksdotter, vart fødd i 1703 i Moi, Kvås, Vest-Agder, NOR og døydde cirka 1742 i Frøyland, Time, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 39 år.

Generelle notat: Tollak Olson Moi i Kvås vart gift med Ragnhild Gunvaldsdotter frå Øvre Vemestad. Dei budde på Moi der Tollak fekk skøyte på ½ hud frå Vrål Tollakson i 1731. I 1733 makeskifte han gardparten sin mot eit bruk i Dydland og flytta dit. Dei tre eldste barna vart fødd på Moi, medan dei to yngste vart fødd på Dydland. Familien flytta ikring 1740 til Frøyland i Time der han er ført som brukar frå 1742 og til han døydde. I 1741 skøytte han ½ hud odelsgods og ¼ hud som tidlegare var kyrkjegods i Dydland til Reier Olson Solberg for 140 riksdalar. Kona Ragnhild (ho er kalla Gunnarsdotter i bygdeboka for Time) døydde i 1741.

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde den 27.Apr 1742 i Frøyland, Time, Rogaland, NOR.

Tollak Olson gifta seg med Ragnhild Gunvaldsdotter cirka 1720 i Kvås kyrkje, Kvås, Vest-Agder, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Ole Tollakson Bryne vart fødd i 1720 i Moi, Kvås, Vest-Agder, NOR, døydde i 1778 i Bryne, Time, Rogaland, NOR 58 år gamal, og vart gravlagd den 20. apr 1778 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR. Ole gifta seg med Ragnhild Ånensdotter, dotter av Ånen Ånenson Njå og Joran Olsdotter, den 20. feb 1744 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR. Ole gifta seg så med Siri Eriksdotter, dotter av Erich Gullikson Åsen og Berete Johannesdotter, den 4. jun 1752 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

158      ii.  Anders Tollakson Tjøtta. Anders gifta seg med Ingeborg Ivarsdotter den 18. des 1760 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

        iii.  Gunvor Tollaksdotter vart fødd i 1732 i Moi, Kvås, Vest-Agder, NOR, døydde i 1809 i Nese, Klepp, Rogaland, NOR 77 år gamal, og vart gravlagd den 11. mai 1809 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR. Gunvor gifta seg med Omund Pederson Nese, son av Peder Ommundson Tjemsland og Berit Eriksdotter, cirka 1764 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR. Gunvor gifta seg så med Ole Olson Nese cirka 1775 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         iv.  Siri Tollaksdotter vart fødd i 1738 i Dydland, Kvås, Vest-Agder, NOR, døydde den 25. okt 1823 i Sørbø nedre, Klepp, Rogaland, NOR 85 år gamal, og vart gravlagd den 8. nov 1823 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR. Siri gifta seg med Ole Salveson Vaadeland, son av Salve Erikson Kleppe og Inger Olsdotter, i 1772 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.


317. Ragnhild Gunvaldsdotter, dotter av Gunvald Andersson Vemestad og Siri Toresdotter, vart fødd cirka 1700 i Vemestad øvre, Kvås, Vest-Agder, NOR, døydde i 1741 i Frøyland, Time, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 41 år, og vart gravlagd den 15. nov 1741 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

Ragnhild gifta seg med Tollak Olson Frøyland cirka 1720 i Kvås kyrkje, Kvås, Vest-Agder, NOR.

320. Torkild Jesperson Nese, son av Jesper Torkelson Nese og Gitlaug Torsteinsdotter, vart fødd i 1708 i Nese, Gjesdal, Rogaland, NOR, døydde i 1784 i Nese, Gjesdal, Rogaland, NOR 76 år gamal, og vart gravlagd den 25. apr 1784 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Torkild Jesperson var Torkel.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1758-teljinga i Nese, Gjesdal, Rogaland, NOR.

Torkild Jesperson gifta seg med Joren Jespersdotter den 3. okt 1734 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei offentleggjorde sitt føremål om å gifta seg Kongebrev.

Barn av dette paret var:

          i.  Marete Torkelsdotter vart fødd i 1735 i Nese, Gjesdal, Rogaland, NOR, vart døypt den 24. jul 1735 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR og døydde etter 1799 i Stavanger, Rogaland, NOR,. Marete gifta seg med Ommund Toreson, son av Tore Ivarson Lima og Ingrid Ivarsdotter d. e., den 16. apr 1754 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

         ii.  Ingeborg Torkelsdotter vart fødd i 1738 i Nese, Gjesdal, Rogaland, NOR, vart døypt den 14. sep 1738 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR og døydde den 25. mar 1819 i Forenes, Høyland, Rogaland, NOR, 81 år gamal. Eit anna namn for Ingeborg var Ingebor. Ingeborg gifta seg med Gullik Erikson, son av Erich Gullikson Åsen og Berete Johannesdotter, den 6. okt 1762 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

        iii.  Jesper Torkelson Nese d. e. vart fødd i 1741 i Nese, Gjesdal, Rogaland, NOR, døydde i 1812 i Nese, Gjesdal, Rogaland, NOR 71 år gamal, og vart gravlagd den 1. mar 1812 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR. Jesper gifta seg med Anna Olsdotter, dotter av Ole Jesperson Skorve og Torborg Torgersdotter, den 14. nov 1763 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         iv.  Torkelson Nese (Dødfødd) vart fødd den 1. mar 1744 i Nese, Gjesdal, Rogaland, NOR, døydde den 1. mar 1744 i Nese, Gjesdal, Rogaland, NOR, og vart gravlagd den 2. apr 1744 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

          v.  Chrristian Torkelson Nese (Tvilling) vart fødd i 1745 i Nese, Gjesdal, Rogaland, NOR, vart døypt den 2. mai 1745 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR, døydde i 1745 i Nese, Gjesdal, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 23. mai 1745 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

         vi.  Gyri Torkelsdotter (Tvilling) vart fødd i 1745 i Nese, Gjesdal, Rogaland, NOR, vart døypt den 2. mai 1745 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR, døydde i 1745 i Nese, Gjesdal, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 23. mai 1745 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

        vii.  Christian Torkelson Idland vart fødd i 1746 i Nese, Gjesdal, Rogaland, NOR, vart døypt den 2. okt 1746 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR, døydde i 1776 i Idland, Gjesdal, Rogaland, NOR, 30 år gamal, og vart gravlagd den 18. aug 1776 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR. Christian gifta seg med Karen Svendsdotter, dotter av Svend Svendson Helland og Siri Jespersdotter, den 10. jun 1767 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

160    viii.  Jesper Torkelson Taksdal d. y.. Jesper gifta seg med Malena Tørresdotter, dotter av Tørris Svendson Taksdal d. e. og Ingeborg Olsdotter, den 5. nov 1772 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.


321. Joren Jespersdotter, dotter av Jesper Olson Skorve og Gyrid Knudsdotter d. e., vart fødd i 1707 i Skorve, Gjesdal, Rogaland, NOR, døydde i 1765 i Nese, Gjesdal, Rogaland, NOR 58 år gamal, og vart gravlagd den 17. jul 1765 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1758-teljinga i Nese, Gjesdal, Rogaland, NOR.

Joren gifta seg med Torkild Jesperson Nese den 3. okt 1734 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

322. Tørris Svendson Taksdal d. e. son av Svend Tørreson Taksdal og Karen Ådnesdotter, vart fødd i 1703 i Taksdal, Time, Rogaland, NOR og døydde cirka 1794 i Taksdal, Time, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 91 år.

Generelle notat: Tørres Svenson Taksdal vart gift 12. juni 1735 med Ingebrog Olsdotter Helland. Tørres var død før kona, men han er ikkje ført i kyrkjeboka. Tørres er ført som eigar og brukar av 18 spann i Taksdal frå 1742 til 1781. Dei hadde 10 barn.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1758-teljinga i Taksdal, Time, Rogaland, NOR.

Tørris Svendson gifta seg med Ingeborg Olsdotter den 12. jun 1735 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Svend Tørreson Refsnæs vart fødd i 1736 i Taksdal, Time, Rogaland, NOR, vart døypt den 10. mai 1736 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR, døydde den 20. feb 1823 i Norheim, Time, Rogaland, NOR, 87 år gamal, og vart gravlagd den 28. feb 1823 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Svend var Sven. Svend gifta seg med Ingeborg Knudsdotter den 11. okt 1764 i Bore kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR. Svend gifta seg så med Berthe Svendsdotter, dotter av Sven Larsson Frøyland og Bodil Ellingsdotter, den 9. jul 1777 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

         ii.  Kari Tørresdotter vart fødd i 1739 i Taksdal, Time, Rogaland, NOR, vart døypt den 11. jan 1739 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR, døydde i 1739 i Taksdal, Time, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 18. jan 1739 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Kari var Karen.

        iii.  Ole Tørresson Åsland d. e. vart fødd i 1740 i Taksdal, Time, Rogaland, NOR, vart døypt i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR, døydde i 1803 i Åsland, Time, Rogaland, NOR, 63 år gamal, og vart gravlagd den 12. mai 1803 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR. Ole gifta seg med Guri Olsdotter, dotter av Ole Pederson Åsland og Ingeborg Rasmusdotter, den 8. okt 1764 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR. Ekteskapsstatus: truloving.

         iv.  Ole Tørreson Haugland d. y. vart fødd i 1741 i Taksdal, Time, Rogaland, NOR, vart døypt den 9. jul 1741 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR, døydde i 1814 i Haugland øvre, Time, Rogaland, NOR, 73 år gamal, og vart gravlagd den 20. sep 1814 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR. Ole gifta seg med Anna Laurensia Olsdotter, dotter av Ole Jonson Egeland og Kirsten Olsdotter, den 9. mar 1767 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR. Ole gifta seg så med Kirsti Johannesdotter cirka 1793 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

          v.  Tørris Tørresson vart fødd i 1746 i Taksdal, Time, Rogaland, NOR.

161      vi.  Malena Tørresdotter. Malena gifta seg med Jesper Torkelson Taksdal d. y., son av Torkild Jesperson Nese og Joren Jespersdotter, den 5. nov 1772 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

        vii.  Karen Tørresdotter vart fødd i 1750 i Taksdal, Time, Rogaland, NOR.

       viii.  Maren Laurentia Tørresdotter vart fødd i 1751 i Taksdal, Time, Rogaland, NOR.

         ix.  Ingeborg Tørresdotter vart fødd i 1755 i Taksdal, Time, Rogaland, NOR, vart døypt den 8. mai 1755 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR, døydde den 1. feb 1829 i Fjermestad, Time, Rogaland, NOR, 74 år gamal, og vart gravlagd den 7. feb 1829 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR. Ingeborg gifta seg med Svend Svendson Fjermestad d. y., son av Svend Svendson Helland og Siri Jespersdotter, den 28. jun 1779 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.


323. Ingeborg Olsdotter, dotter av Ole Roaldson Helland d. y. og Magdalena Ellingsdotter, vart fødd i 1715 i Helland, Gjesdal, Rogaland, NOR, døydde i 1795 i Taksdal, Time, Rogaland, NOR 80 år gamal, og vart gravlagd den 22. mar 1795 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1758-teljinga i Taksdal, Time, Rogaland, NOR.

Ingeborg gifta seg med Tørris Svendson Taksdal d. e. den 12. jun 1735 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

324. Ole Jesperson Skorve, son av Jesper Olson Skorve og Gyrid Knudsdotter d. e., vart fødd i 1706 i Skorve, Gjesdal, Rogaland, NOR og døydde i 1762 i Skorve, Gjesdal, Rogaland, NOR 56 år gamal.

Generelle notat: Ola Jesperson Skorve var gift med Torborg Torgersdotter Edland og dei er nemnde med seks barn.
Ola brukte visst heile Skorve. I 1723 åtte oberstløytnant Lillenschiold ½ pund korn og ½ laup ål. Seinare gjekk det over til P. Valentinsen. Me kann ikkje sjå at Ola Jesperson åtte noko i Skorve. Derimot ser me at han selde til Maurits Halvardson Austrumdal 12 spann som faren Jesper Olson hadde ått i Assheim (arvegods til kona) for 170 riksdalar. Skøytet er frå 2. november 1747.

Ole Jesperson gifta seg med Torborg Torgersdotter den 24. jun 1735 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Guri Olsdotter vart fødd i 1736 i Skorve, Gjesdal, Rogaland, NOR og døydde i 1800 i Edland, Gjesdal, Rogaland, NOR 64 år gamal. Guri gifta seg med Gregorius Ånenson Edland, son av Ånen Gregoriusson Hegelstad og Guri Halvardsdotter, den 22. jun 1756 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

         ii.  Marta Olsdotter vart fødd i 1738 i Skorve, Gjesdal, Rogaland, NOR og døydde i 1793 i Skorve, Gjesdal, Rogaland, NOR 55 år gamal. Eit anna namn for Marta var Marit. Marta gifta seg med Villum Olson Skorve, son av Ole Larsson Kyllingstad og Anna Pedersdotter, den 5. jul 1762 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

        iii.  Anna Olsdotter vart fødd i 1740 i Skorve, Gjesdal, Rogaland, NOR og døydde i 1814 i Nese, Gjesdal, Rogaland, NOR 74 år gamal. Anna gifta seg med Jesper Torkelson Nese d. e., son av Torkild Jesperson Nese og Joren Jespersdotter, den 14. nov 1763 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         iv.  Marta Kristine Olsdotter vart fødd i 1745 i Skorve, Gjesdal, Rogaland, NOR og døydde i 1765 i Skorve, Gjesdal, Rogaland, NOR 20 år gamal. Eit anna namn for Marta var Kirsten.

          v.  Birthe Olsdotter vart fødd i 1750 i Skorve, Gjesdal, Rogaland, NOR, døydde i 1806 i Bue, Bjerkreim, Rogaland, NOR 56 år gamal, og vart gravlagd den 3. mai 1806 i Bjerkreim kyrkje, Bjerkreim, Rogaland, NOR. Birthe gifta seg med Jens Larsson Bue, son av Lars Sørenson Nedrebø d. e. og Kari Jensdotter, den 15. apr 1782 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

162      vi.  Torger Olson Skorve. Torger gifta seg med Berta Davidsdotter, dotter av David Tørreson Edland og Berte Tjølsdotter d. e., den 11. jun 1779 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR. Torger gifta seg så med Marta Fanuelsdotter, dotter av Fanuel Tormodson Madland og Gjertrud Rasmusdotter, den 15. jun 1795 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.


325. Torborg Torgersdotter, dotter av Torger Torgerson Edland og Marta Endresdotter, vart fødd i 1709 i Madland, Gjesdal, Rogaland, NOR og døydde i 1765 i Skorve, Gjesdal, Rogaland, NOR 56 år gamal.

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde den 15.Okt 1765 i Skorve, Gjesdal, Rogaland, NOR.

Torborg gifta seg med Ole Jesperson Skorve den 24. jun 1735 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

326. David Tørreson Edland, son av Tørris Endreson Nevland og Karen Pedersdotter, vart fødd i 1714 i Nevland, Gjesdal, Rogaland, NOR og døydde i 1773 i Edland, Gjesdal, Rogaland, NOR 59 år gamal.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1758-teljinga i Nevland, Gjesdal, Rogaland, NOR.

David Tørreson gifta seg med Berte Tjølsdotter d. e. den 10. nov 1737 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Tørris Davidson Nevland vart fødd i 1739 i Nevland, Gjesdal, Rogaland, NOR, døydde i 1797 i Nevland, Gjesdal, Rogaland, NOR 58 år gamal, og vart gravlagd den 3. sep 1797 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR. Tørris gifta seg med Ingebor Rasmusdotter d. y., dotter av Rasmus Olson Vølstad og Malena Olsdotter, den 2. des 1759 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

         ii.  Tjøl Davidson Edland vart fødd i 1742 i Nevland, Gjesdal, Rogaland, NOR og døydde i 1778 i Edland, Gjesdal, Rogaland, NOR 36 år gamal. Tjøl gifta seg med Elen Davidsdotter, dotter av David Larsson Bjelland og Berta Jespersdotter d. e., den 28. jun 1762 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

163     iii.  Berta Davidsdotter. Berta gifta seg med Torger Olson Skorve, son av Ole Jesperson Skorve og Torborg Torgersdotter, den 11. jun 1779 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.


327. Berte Tjølsdotter d. e. dotter av Tiøl Olson Brekken og Berit Ommundsdotter, vart fødd i 1719 i Brekko, Gjesdal, Rogaland, NOR og døydde i 1787 i Edland, Gjesdal, Rogaland, NOR 68 år gamal.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1758-teljinga i Nevland, Gjesdal, Rogaland, NOR.

Berte gifta seg med David Tørreson Edland den 10. nov 1737 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

328. Aadne Simonson Ålgård, son av Simon Ådneson Ravndal og Larsdotter, vart fødd i 1673 i Ravndal, Gjesdal, Rogaland, NOR, døydde i 1732 i Ålgård, Gjesdal, Rogaland, NOR 59 år gamal, og vart gravlagd den 27. des 1732 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Ådne Simonson er i kyrkjeboka oppført som fødd i 1663, men det kan ikkje vera rett, for i manntalet 1665 var han ikkje med. I manntalet 1701 er han uppførd å vera 28 år, og det må vera rettare. Han døydde i 1732. Han er gardbrukar på Ålgård frå 1701 til ikring 1720. I 1712 er han so forarma at han legg ikkje skatt. Han vart gift med Berit Karlsdotter frå Vigrestad. Berit og Ådne vart gravlagde på same dag. Dei hadde to barn som ein kjenner til.

Aadne Simonson gifta seg med Berete Karlsdotter cirka 1700 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Karl Ådneson Lima vart fødd i 1701 i Ålgård, Gjesdal, Rogaland, NOR og døydde i 1756 i Lima indre, Gjesdal, Rogaland, NOR 55 år gamal. Karl gifta seg med Inger Larsdotter, dotter av Lars Torgerson Tjetland og Malena Bårdsdotter, cirka 1720 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR. Karl gifta seg så med Ragnhild Olsdotter, dotter av Ole Olson d. e. og Ukjend, den 31. mai 1751 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

164      ii.  Simon Ådneson Auestad. Simon gifta seg med Malena Helgesdotter, dotter av Helge Ljødeson Auestad og Elen Larsdotter, den 13. jan 1738 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.


329. Berete Karlsdotter, dotter av Karl Johannesson Vigrestad og Magla Olsdotter, vart fødd i 1675 i Høyland, Nærbø, Rogaland, NOR, døydde i 1732 i Ålgård, Gjesdal, Rogaland, NOR 57 år gamal, og vart gravlagd den 27. des 1732 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Berete var Berit.

Berete gifta seg med Aadne Simonson Ålgård cirka 1700 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

330. Helge Ljødeson Auestad, son av Ljøde Monsson Kyllingstad og Åsa Helgesdotter, vart fødd i 1664 i Kyllingstad, Gjesdal, Rogaland, NOR og døydde i 1741 i Auestad, Gjesdal, Rogaland, NOR 77 år gamal.

Generelle notat: Helge Ljødeson Kyllingstad gifta seg ikring 1693 med enka Ingrid Bårdsdotter Tjetland. Ho var enke etter Lars Knudson på Auestad. Helge hadde sønene Lars og Ola med Ingrid. I 1711 gifta Helge seg opp att med Eli Larsdotter Gjesdal. Han hadde åtte barn. Helge var brukar på Auestad.

Helge Ljødeson gifta seg med Ingrid Bårdsdotter, dotter av Bård Sivertson Tjetland og Ranveig Andersdotter, i 1693 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Lars Helgeson Årreberg d. e. vart fødd i 1697 i Auestad, Gjesdal, Rogaland, NOR og døydde i Årreberg, Gjesdal, Rogaland, NOR. Lars gifta seg med Anna Olsdotter, dotter av Ole Nilsson og Ukjend, i 1723 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR. Lars gifta seg så med Ranveig Reiarsdotter, dotter av Reiar Einarson Kydland og Eli Eivindsdotter, den 1. nov 1736 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

         ii.  Ole Helgeson Hetland d. e. vart fødd i 1701 i Auestad, Gjesdal, Rogaland, NOR og døydde i Hetland, Høyland, Rogaland, NOR. Ole gifta seg med Joren Olsdotter, dotter av Ole Monsson Bjelland og Siri Olsdotter, den 29. jun 1732 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

Helge Ljødeson gifta seg så med Elen Larsdotter i 1711 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Inger Helgesdotter vart fødd i 1712 i Auestad, Gjesdal, Rogaland, NOR og døydde i Sørbø nedre, Klepp, Rogaland, NOR. Inger gifta seg med Henrik Toreson Sørbø cirka 1744 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

165      ii.  Malena Helgesdotter. Malena gifta seg med Simon Ådneson Auestad, son av Aadne Simonson Ålgård og Berete Karlsdotter, den 13. jan 1738 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

        iii.  Lars Helgeson Oftedal d. y. vart fødd i 1725 i Auestad, Gjesdal, Rogaland, NOR og døydde cirka 1779 i Oftedal øvre, Gjesdal, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 54 år.

         iv.  Ole Helgeson Auestad d. y. vart fødd i 1728 i Auestad, Gjesdal, Rogaland, NOR, døydde i 1811 i Skolebekgaden, Stavanger, Rogaland, NOR 83 år gamal, og vart gravlagd den 26. apr 1811 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Ole gifta seg med Birthe Larsdotter den 13. nov 1755 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Ole gifta seg så med Bereta Toresdotter, dotter av Tore Nilsson Sunde og Ingeborg Knudsdotter, den 25. jul 1771 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

          v.  Eli Helgesdotter vart fødd i 1733 i Auestad, Gjesdal, Rogaland, NOR og døydde i 1811 i Lima ytre, Gjesdal, Rogaland, NOR 78 år gamal. Eli gifta seg med Ole Svendson Lima, son av Svend Torsteinson Lima og Ingeborg Simonsdotter, den 26. jun 1766 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.


331. Elen Larsdotter, dotter av Lars Dagfinnson Gjesdal og Malli Johannesdotter, vart fødd i 1693 i Gjesdal, Gjesdal, Rogaland, NOR, døydde i 1736 i Auestad, Gjesdal, Rogaland, NOR 43 år gamal, og vart gravlagd den 29. mar 1736 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

Elen gifta seg med Helge Ljødeson Auestad i 1711 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

332. Lars Olson Haukamork, son av Ole Pederson Haukamork d. e. og Gjøa Ådnesdotter, vart fødd i 1723 i Haukamork, Gjesdal, Rogaland, NOR og døydde cirka 1759 i Haukamork, Gjesdal, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 36 år.

Lars Olson gifta seg med Malena Tjølsdotter den 14. jun 1750 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

166       i.  Ole Larsson Egeland. Ole gifta seg med Guri Olsdotter, dotter av Ole Svendson Lima og Guri Davidsdotter, den 7. jun 1779 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

         ii.  Joren Larsdotter vart fødd i 1758 i Haukamork, Gjesdal, Rogaland, NOR, døydde den 28. des 1821 i Idland, Gjesdal, Rogaland, NOR 63 år gamal, og vart gravlagd den 6. jan 1822 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR. Joren gifta seg med Peder Knudson Idland, son av Knud Pederson Kluge og Mallene Ådnesdotter d. e., den 28. jun 1784 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.


333. Malena Tjølsdotter, dotter av Tiøl Olson Brekken og Berit Ommundsdotter, vart fødd i 1725 i Brekko, Gjesdal, Rogaland, NOR og døydde i Haukamork, Gjesdal, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Malena Tjølsdotter frå Brekko vart gift med Lars Olson Haukamork. Dei hadde berre to barn som vaks opp. Lars døydde i 1764 står det, og at Malena gifta seg 22. januar 1760 med Sven Sveinungson Rage.
Men ho kan ikkje gifta seg opp att før første manne var død. Lars Olson må truleg ha døydd i 1759. Sven fekk skøyte 5. februar 1771 på 12 spann i Haukamark for 60 riksdalar. Malena hadde tre døtrer med Sven, men berre ei av dei vaks opp.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho budde i 1769 i Haukamork, Gjesdal, Rogaland, NOR.

Malena gifta seg med Lars Olson Haukamork den 14. jun 1750 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

Malena gifta seg så med Svend Sveinungson Haukamork, son av Sveinung Johannesson Rage og Siri Larsdotter, den 22. jan 1760 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Siri Svendsdotter vart fødd i 1766 i Haukamork, Gjesdal, Rogaland, NOR, vart døypt den 24. aug 1766 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR og døydde i Haukamork, Gjesdal, Rogaland, NOR,.

         ii.  Malene Svendsdotter vart fødd i 1769 i Haukamork, Gjesdal, Rogaland, NOR, vart døypt den 12. feb 1769 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR, døydde den 19. jan 1822 i Haukamork, Gjesdal, Rogaland, NOR, 53 år gamal, og vart gravlagd den 29. jan 1822 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR. Malene gifta seg med Carl Simonson Haukamork, son av Simon Ådneson Auestad og Malena Helgesdotter, den 11. jun 1787 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.


334. Ole Svendson Lima, son av Svend Torsteinson Lima og Ingeborg Simonsdotter, vart fødd i 1717 i Lima ytre, Gjesdal, Rogaland, NOR og døydde i 1791 i Lima ytre, Gjesdal, Rogaland, NOR 74 år gamal.

Generelle notat: Ola Svenson Ytre Lima gifta seg med enka etter Jon Jonson, Guri Davidsdotter og dei hadde to barn som vaks opp. Guri døydde i 1765, og Ola gifta seg så med Eli Helgesdotter Auestad. Ola og Eli hadde ein son og ei dotter. Ola fekk skøyte på 11 spann i Ytre Lima i 1743.

Ole Svendson gifta seg med Guri Davidsdotter den 4. jun 1743 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Ingeborg Olsdotter vart fødd i 1744 i Lima ytre, Gjesdal, Rogaland, NOR og vart døypt den 9. feb 1744 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Ingeborg var Ingeborrig.

         ii.  Ingeborg Olsdotter vart fødd i 1745 i Lima ytre, Gjesdal, Rogaland, NOR og vart døypt den 22. aug 1745 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Ingeborg var Ingeborrig.

167     iii.  Guri Olsdotter. Guri gifta seg med Ole Larsson Egeland, son av Lars Olson Haukamork og Malena Tjølsdotter, den 7. jun 1779 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

         iv.  Jon Olson vart fødd i 1758 i Lima ytre, Gjesdal, Rogaland, NOR og vart døypt den 15. mai 1758 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

Ole Svendson gifta seg så med Eli Helgesdotter, dotter av Helge Ljødeson Auestad og Elen Larsdotter, den 26. jun 1766 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Helge Olson Lima vart fødd i 1768 i Lima ytre, Gjesdal, Rogaland, NOR, døydde den 25. jul 1852 i Lima ytre, Gjesdal, Rogaland, NOR 84 år gamal, og vart gravlagd den 1. aug 1852 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR. Helge gifta seg med Inger Sørensdotter, dotter av Søren Sørenson Edland og Marta Torbjørnsdotter, den 15. jun 1795 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

         ii.  Eli Olsdotter vart fødd i 1770 i Lima ytre, Gjesdal, Rogaland, NOR, vart døypt den 23. sep 1770 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR og døydde i 1821 i Lima ytre, Gjesdal, Rogaland, NOR, 51 år gamal.


335. Guri Davidsdotter, dotter av David Larsson Bjelland og Guri Endresdotter, vart fødd i 1717 i Bjelland, Gjesdal, Rogaland, NOR og døydde i 1765 i Lima ytre, Gjesdal, Rogaland, NOR 48 år gamal.

Guri gifta seg med Jon Jonson Lima, son av Jon Jonson Håland og Eli Reiarsdotter, den 24. jun 1736 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  David Jonson Berge vart fødd i 1738 i Berge, Gjesdal, Rogaland, NOR, vart døypt den 25. feb 1738 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR og døydde i 1762 i Kolding, , Vejle, DNK, 24 år gamal.

         ii.  Gjøa Jonsdotter vart fødd i 1739 i Berge, Gjesdal, Rogaland, NOR og vart døypt den 4. okt 1739 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Gjøa var Giøa.

        iii.  Jon Jonson d. y. vart fødd i 1741 i Lima ytre, Gjesdal, Rogaland, NOR og vart døypt den 2. sep 1741 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

Guri gifta seg så med Ole Svendson Lima den 4. jun 1743 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.

336. Samuel Monsson Bryne, son av Mons Pederson Undheim og Lisbet Pedersdotter, vart fødd i 1695 i Undheim store, Time, Rogaland, NOR og døydde cirka 1746 i Bryne, Time, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 51 år.

Generelle notat: Samuel Monsson gifta seg med enka Elisabet Eiriksdotter, enka etter Ingebret Ingebretson på Bryne og overtok bruket der. Han er ført som brukar frå 1720-1746. Bruket hadde nå vorte 1 pund eller halve Brynegarden. Johan Frimanns arvingar er førde som eigarar.

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde den 30.Aug 1746 i Bryne, Time, Rogaland, NOR.

Samuel Monsson gifta seg med Elisabet Eriksdotter, dotter av Erik Larsson og Ingrid Ommundsdotter, cirka 1721 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Samuel Monsson gifta seg så med Marit Toresdotter cirka 1722 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Lisbet Samuelsdotter d. e. vart fødd i 1722 i Bryne, Time, Rogaland, NOR og døydde cirka 1763 i Line, Time, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 41 år. Lisbet gifta seg med Berdines Ingebretson, son av Ingebret Svendson Mossige og Barbro Bjørnsdotter, den 16. jan 1747 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

         ii.  Lisbeth Samuelsdotter d. y. vart fødd i 1725 i Bryne, Time, Rogaland, NOR, vart døypt den 8. jan 1726 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR og døydde den 17. okt 1802 i Torland, Nærbø, Rogaland, NOR, 77 år gamal. Lisbeth gifta seg med Tørres Gitleson Torland, son av Gitle Gitleson Torland og Maren Larsdotter, cirka 1756 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

168     iii.  Thore Samuelson Torland. Thore gifta seg med Kirsten Johannesdotter, dotter av Johannes Olson Torland og Anna Gjermundsdotter, den 12. mar 1767 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

         iv.  Barbro Samuelsdotter vart fødd i 1731 i Bryne, Time, Rogaland, NOR, vart døypt den 2. feb 1731 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR og døydde den 6. des 1817 i Torland, Nærbø, Rogaland, NOR, 86 år gamal.

          v.  Peder Samuelson vart fødd i 1737 i Bryne, Time, Rogaland, NOR, vart døypt den 26. jun 1737 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR og døydde før 1786 i Line, Time, Rogaland, NOR,.

         vi.  Marta Samuelsdotter vart fødd i 1740 i Bryne, Time, Rogaland, NOR, vart døypt den 27. mar 1740 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR og døydde den 18. apr 1822 i Torland, Nærbø, Rogaland, NOR, 82 år gamal.


337. Marit Toresdotter, dotter av Tore Toreson Torland og Barbro Håvardsdotter d. y., vart fødd cirka 1698 i Torland, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde cirka 1742 i Bryne, Time, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 44 år.

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde den 17.Okt 1742 i Bryne, Time, Rogaland, NOR.

Marit gifta seg med Samuel Monsson Bryne cirka 1722 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

338. Johannes Olson Torland, son av Ole Ellingson Auestad og Kirsti Larsdotter, vart fødd i 1704 i Auestad, Varhaug, Rogaland, NOR og døydde i Torland, Nærbø, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1758-teljinga i Torland, Nærbø, Rogaland, NOR.

Johannes Olson gifta seg med Anna Gjermundsdotter cirka 1742 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

169       i.  Kirsten Johannesdotter. Kirsten gifta seg med Thore Samuelson Torland, son av Samuel Monsson Bryne og Marit Toresdotter, den 12. mar 1767 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.


339. Anna Gjermundsdotter, dotter av Gjermund Hansson Tu og Berit Olsdotter, vart fødd i 1712 i Tu, Klepp, Rogaland, NOR og døydde i Torland, Nærbø, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Anna Gjermundsdotter vart gift første gong med Johannes Olson Tu, brukar på Tu og sidan Torland. Dei hadde ein son Gjermund. Johannes døydde ikring 1740, og Anna gifta seg opp att ikring 1742 med ein ny Johannes Olson, han var frå Auestad i Varhaug. Johannes Auestad budde på Torland og bygsla dei 12 spann etter Håvard Halvardson i 1746. Han er ført i futerekneskapen til 1762. Anna hadde ei dotter med Johannes Auestad.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1758-teljinga i Torland, Nærbø, Rogaland, NOR.

Anna gifta seg med Johannes Olson Anda, son av Ole Johannesson Anda og Inger Klausdotter, cirka 1731 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

          i.  Gjermund Johannesson vart fødd i 1732 i Torland, Nærbø, Rogaland, NOR.

Anna gifta seg så med Johannes Olson Torland cirka 1742 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

340. Tore Toreson Våland, son av Thore Toreson Gudmestad og Guri Olsdotter, vart fødd i 1728 i Gudmestad, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde den 18. okt 1806 i Våland, Nærbø, Rogaland, NOR 78 år gamal.

Generelle notat: Tore Toreson Gudmestad gifta seg med enka etter Hans Ådneson Våland, Torborg Rasmusdotter Garborg og dei hadde 4 barn.
Tore bygsla 6 spann i Våland av Bendix Djurhus i 1755 etter Hans Ådneson.

Tore Toreson gifta seg med Torborg Rasmusdotter i 1755 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Guri Toresdotter vart fødd i 1759 i Våland, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde den 1. jul 1847 i Våland, Nærbø, Rogaland, NOR 88 år gamal.

170      ii.  Tore Toreson Våland. Tore gifta seg med Ane Berte Ingebretsdotter, dotter av Ingebret Mikkelson Grøtheim og Helga Mikkelsdotter, cirka 1781 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

        iii.  Anna Toresdotter vart fødd i 1768 i Våland, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde den 21. des 1838 i Våland, Nærbø, Rogaland, NOR 70 år gamal.


341. Torborg Rasmusdotter, dotter av Rasmus Ivarson Garborg og Anna Johannesdotter, vart fødd i 1723 i Garborg, Time, Rogaland, NOR og døydde cirka 1782 i Våland, Nærbø, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 59 år.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1758-teljinga i Våland, Nærbø, Rogaland, NOR.

• Skifte etter ho vart halde den 17.Jun 1782 i Våland, Nærbø, Rogaland, NOR.

Torborg gifta seg med Hans Ådneson Våland, son av Aadne Rasmusson Undheim og Siri Hansdotter, cirka 1754 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

          i.  Ranveig Hansdotter vart fødd i 1755 i Våland, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde i Hatteland, Klepp, Rogaland, NOR.

Torborg gifta seg så med Tore Toreson Våland i 1755 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

342. Ingebret Mikkelson Grøtheim, son av Michel Roaldson Haugland og Anna Antoniusdotter, vart fødd i 1726 i Auestad, Varhaug, Rogaland, NOR og døydde i Grøtheim, Nærbø, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Ingebret Mikkelson Haugland gifta seg med Helga Mikkelsdotter Grøtheim og det er kjent to døtre.
Ingebret bygsla dei 9 spann etter Mikkel Mikkelson frå 1752. I 1768 kjøpte han dei 9 spann av Laurits Smith for 9 dalar.
Det er ikkje funne skifte etter korkje Ingebret eller Helga, og det er uvisst kva tid dei døydde.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1758-teljinga i Grøtheim, Nærbø, Rogaland, NOR.

Ingebret Mikkelson gifta seg med Helga Mikkelsdotter cirka 1751 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

171       i.  Ane Berte Ingebretsdotter. Ane gifta seg med Tore Toreson Våland, son av Tore Toreson Våland og Torborg Rasmusdotter, cirka 1781 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.


343. Helga Mikkelsdotter, dotter av Michel Mikkelson Grøtheim og Berit Vikansdotter, vart fødd i 1714 i Grøtheim, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde i Grøtheim, Nærbø, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Helga var Helge.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1758-teljinga i Grøtheim, Nærbø, Rogaland, NOR.

Helga gifta seg med Ingebret Mikkelson Grøtheim cirka 1751 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

344. Svend Hansson Haugland, son av Hans Hansson Haugland og Malli Svendsdotter, vart fødd i 1707 i Haugland nedre, Time, Rogaland, NOR, døydde i 1791 i Haugland nedre, Time, Rogaland, NOR 84 år gamal, og vart gravlagd den 20. nov 1791 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Svend Hansson var Sven.

Generelle notat: Sven Hansson Nedre Haugland var gift med Ingeborg Simonsdotter Bø og dei hadde 12 barn.
Sven er ført på Nedre Haugland frå 1750 til 1789. Han brukte 30 spann og Valentinsen var nå eigar. Då Sven gav frå seg garden, delte han den på to av versønene sine. Mons Samuelson Bryne fekk 12 spann som seinare vart bruk 9. Andre bruket var på 18 spann.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1758-teljinga i Haugland nedre, Time, Rogaland, NOR.

Svend Hansson gifta seg med Ingeborg Simonsdotter i 1732 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Hans Svendson vart fødd i 1733 i Haugland nedre, Time, Rogaland, NOR og vart døypt den 1. nov 1733 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

         ii.  Anna Svendsdotter vart fødd i 1735 i Haugland nedre, Time, Rogaland, NOR og vart døypt den 12. feb 1735 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

        iii.  Malena Svendsdotter vart fødd i 1738 i Haugland nedre, Time, Rogaland, NOR og vart døypt den 22. mar 1738 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

         iv.  Simon Svendson Haugland vart fødd i 1739 i Haugland nedre, Time, Rogaland, NOR, vart døypt den 3. mai 1739 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR, døydde i 1740 i Haugland nedre, Time, Rogaland, NOR, i ein alder av 1 år, og vart gravlagd den 13. jan 1740 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

          v.  Siri Svendsdotter vart fødd i 1740 i Haugland nedre, Time, Rogaland, NOR, vart døypt den 7. okt 1740 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR, døydde i 1817 i Haugland nedre, Time, Rogaland, NOR, 77 år gamal, og vart gravlagd den 3. feb 1817 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

         vi.  Svend Svendson Haugland d. e. vart fødd i 1743 i Haugland nedre, Time, Rogaland, NOR, vart døypt den 27. jan 1743 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR, døydde den 19. mar 1834 i Haugland øvre, Time, Rogaland, NOR, 91 år gamal, og vart gravlagd den 25. mar 1834 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Svend var Sven. Svend gifta seg med Eli Simonsdotter, dotter av Simon Jonson Kleppe og Anna Eriksdotter, den 15. mar 1768 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR. Svend gifta seg så med Marthe Mortensdotter, dotter av Morten Gregoriusson Bjelland og Sitsele Pedersdotter, den 26. mai 1803 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

        vii.  Anna Svendsdotter vart fødd i 1744 i Haugland nedre, Time, Rogaland, NOR, vart døypt den 24. jun 1744 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR, døydde i 1810 i Haugland nedre, Time, Rogaland, NOR, 66 år gamal, og vart gravlagd den 25. mar 1810 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Anna var Anne.

       viii.  Simon Svendson Haugland vart fødd i 1747 i Haugland nedre, Time, Rogaland, NOR, vart døypt den 1. mar 1747 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR, døydde i 1791 i Haugland nedre, Time, Rogaland, NOR, 44 år gamal, og vart gravlagd den 13. jun 1791 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

172      ix.  Helge Svendson Haugland. Helge gifta seg med Ingeborg Jonsdotter, dotter av Jon Fransson og Anna Pedersdotter, cirka 1774 i Orre kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR. Helge gifta seg så med Elen Olsdotter, dotter av Ole Pederson Ødemotland og Ingeborg Ommundsdotter, den 7. apr 1795 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

          x.  Malena Svendsdotter vart fødd i 1752 i Haugland nedre, Time, Rogaland, NOR, vart døypt den 16. apr 1752 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR, døydde i 1752 i Haugland nedre, Time, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 4. aug 1752 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

         xi.  Rasmus Svendson Haugland vart fødd i 1753 i Haugland nedre, Time, Rogaland, NOR, vart døypt den 27. mai 1753 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR, døydde i 1758 i Haugland nedre, Time, Rogaland, NOR, 5 år gamal, og vart gravlagd den 7. des 1758 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

        xii.  Svend Svendson vart fødd i 1756 i Haugland nedre, Time, Rogaland, NOR og vart døypt den 17. okt 1756 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Svend var Sven.


345. Ingeborg Simonsdotter, dotter av Simon Svendson Bø og Anna Olsdotter, vart fødd i 1714 i Bø, Nærbø, Rogaland, NOR, døydde i 1798 i Haugland nedre, Time, Rogaland, NOR 84 år gamal, og vart gravlagd den 23. jul 1798 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1758-teljinga i Haugland nedre, Time, Rogaland, NOR.

Ingeborg gifta seg med Svend Hansson Haugland i 1732 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

346. Ole Pederson Ødemotland, son av Peder Olson Håland og Malena Pedersdotter, vart fødd i 1712 i Håland, Varhaug, Rogaland, NOR og døydde i 1786 i Ødemotland, Nærbø, Rogaland, NOR 74 år gamal.

Generelle notat: Ola Pederson Ødemotland var son til Peder Olson Håland i Varhaug og kona Malena Pedersdotter. Han var fødd kring 1712, død 1786, skifte etter han 11.04 det året. Gift 1) med enkja etter Hans Klausson Ødemotland, Eli Ingebretsdotter, som døde kring 1750, gift 2) med Ingeborg Omundsdotter. Ola Pederson bygsla Ødemotland av presten Sigvard Munch frå 1733, etter Hans Klausson. Han hadde ikkje barn i første gifte, men 7 i andre.

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde den 11.Apr 1786 i Ødemotland, Nærbø, Rogaland, NOR.

Ole Pederson gifta seg med Eli Ingebretsdotter, dotter av Ingebret Rasmusson Djøseland og Margrete Jonsdotter, cirka 1734 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Ole Pederson gifta seg så med Ingeborg Ommundsdotter cirka 1751 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Peder Olson vart fødd i 1758 i Ødemotland, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde den 20. mar 1836 i Ødemotland, Nærbø, Rogaland, NOR 78 år gamal. Peder gifta seg med Elisabet Olsdotter, dotter av Ole Johannesson Ødemotland og Anna Olsdotter d. y., den 4. mar 1787 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

173      ii.  Elen Olsdotter. Elen gifta seg med Helge Svendson Haugland, son av Svend Hansson Haugland og Ingeborg Simonsdotter, den 7. apr 1795 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.


347. Ingeborg Ommundsdotter, dotter av Omund Larsson Skjærpe og Astrid Olsdotter, vart fødd i 1721 i Skjærpe, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde den 28. nov 1807 i Ødemotland, Nærbø, Rogaland, NOR 86 år gamal.

Ingeborg gifta seg med Ole Pederson Ødemotland cirka 1751 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

348. Elling Simonson Haugland, son av Simon Ellingson Eikeland og Barbro Guttormsdotter, vart fødd i 1740 i Eikeland, Time, Rogaland, NOR, vart døypt den 15. jul 1740 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR og døydde den 23. okt 1813 i Haugland nedre, Time, Rogaland, NOR, 73 år gamal.

Elling Simonson gifta seg med Anna Olsdotter den 25. jun 1764 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

174       i.  Ole Ellingson Torland. Ole gifta seg med Marta Tørresdotter, dotter av Tørres Gitleson Torland og Lisbeth Samuelsdotter d. y., den 22. mai 1791 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

         ii.  Berte Ellingsdotter (Tvilling) vart fødd i 1769 i Haugland nedre, Time, Rogaland, NOR og vart døypt den 30. jul 1769 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

        iii.  Barbro Ellingsdotter (Tvilling) vart fødd i 1769 i Haugland nedre, Time, Rogaland, NOR, vart døypt den 30. jul 1769 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR og døydde den 12. des 1836 i Efjestad, Varhaug, Rogaland, NOR, 67 år gamal. Barbro gifta seg med Rasmus Rasmusson Efjestad, son av Rasmus Larsson Efjestad og Maren Larsdotter, den 13. apr 1803 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

Elling Simonson gifta seg så med Malena Torsteinsdotter cirka 1781 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

          i.  Torstein Ellingson vart fødd i 1787 i Haugland nedre, Time, Rogaland, NOR og vart døypt den 16. des 1787 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.


349. Anna Olsdotter vart fødd i 1732 i Njå, Time, Rogaland, NOR, døydde i 1780 i Haugland nedre, Time, Rogaland, NOR 48 år gamal, og vart gravlagd den 25. jun 1780 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

Anna gifta seg med Elling Simonson Haugland den 25. jun 1764 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

350. Tørres Gitleson Torland, son av Gitle Gitleson Torland og Maren Larsdotter, vart fødd i 1725 i Torland, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde den 13. nov 1806 i Torland, Nærbø, Rogaland, NOR 81 år gamal.

Generelle notat: Tørres Gitleson var gift med Elisabet Samuelsdotter Bryne og dei hadde visst berre dottera Marta.
Tørres bygsla 18 spann i Torland av Valentinsen i 1756 etter faren. I 1760 eller 1761 har han truleg gitt frå seg 6 spann til broren Gitle.

Tørres Gitleson gifta seg med Lisbeth Samuelsdotter d. y. cirka 1756 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

175       i.  Marta Tørresdotter. Marta gifta seg med Ole Ellingson Torland, son av Elling Simonson Haugland og Anna Olsdotter, den 22. mai 1791 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.


351. Lisbeth Samuelsdotter d. y. dotter av Samuel Monsson Bryne og Marit Toresdotter, vart fødd i 1725 i Bryne, Time, Rogaland, NOR, vart døypt den 8. jan 1726 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR og døydde den 17. okt 1802 i Torland, Nærbø, Rogaland, NOR, 77 år gamal.

Lisbeth gifta seg med Tørres Gitleson Torland cirka 1756 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

352. Torger Gunnarson Garborg, son av Gunnar Rasmusson Mossige og Barbro Torgersdotter, vart fødd i 1718 i Garborg, Time, Rogaland, NOR, døydde i 1766 i Garborg, Time, Rogaland, NOR 48 år gamal, og vart gravlagd den 2. aug 1766 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde den 21.Okt 1766 i Garborg, Time, Rogaland, NOR.

Torger Gunnarson gifta seg med Else Svendsdotter den 28. nov 1751 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Elling Torgerson Garborg (Uektefødd) vart fødd i 1749 i Garborg, Time, Rogaland, NOR, vart døypt den 21. sep 1749 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR, døydde i 1759 i Garborg, Time, Rogaland, NOR, 10 år gamal, og vart gravlagd den 21. jan 1759 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

         ii.  Barbro Torgersdotter (Uektefødd) vart fødd i 1751 i Garborg, Time, Rogaland, NOR, vart døypt den 14. nov 1751 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR, døydde i 1759 i Garborg, Time, Rogaland, NOR, 8 år gamal, og vart gravlagd den 21. jan 1759 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

176     iii.  Svend Torgerson Garborg. Svend gifta seg med Gitlaug Svendsdotter, dotter av Svend Hansson Risa og Gitlaug Eivindsdotter, i 1774 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

         iv.  Ingeborg Torgersdotter vart fødd i 1757 i Garborg, Time, Rogaland, NOR og døydde den 22. okt 1820 i Risa, Nærbø, Rogaland, NOR 63 år gamal. Ingeborg gifta seg med Johannes Svendson Risa, son av Svend Svendson Risa og Marit Rasmusdotter, den 29. mar 1784 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

          v.  Barbro Torgersdotter vart fødd i 1760 i Garborg, Time, Rogaland, NOR, vart døypt den 13. jan 1760 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR, døydde den 28. nov 1839 i Eikeland, Time, Rogaland, NOR, 79 år gamal, og vart gravlagd den 8. des 1839 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Barbro var Barbara. Barbro gifta seg med Lars Olson Eikeland den 12. des 1791 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR. Barbro gifta seg så med Morten Erikson Eikeland, son av Erich Erikson Lomeland og Joren Mortensdotter, den 17. des 1797 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

         vi.  Elling Torgerson Garborg vart fødd i 1765 i Garborg, Time, Rogaland, NOR, døydde i 1765 i Garborg, Time, Rogaland, NOR, og vart gravlagd den 6. jul 1765 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

        vii.  Torger Torgerson Garborg vart fødd i 1766 i Garborg, Time, Rogaland, NOR, vart døypt den 4. mai 1766 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR og døydde cirka 1772 i Garborg, Time, Rogaland, NOR, i ein alder av omkring 6 år. Eit anna namn for Torger var Torgeir.


353. Else Svendsdotter, dotter av Svend Larsson Vestly og Ingeborg Hansdotter, vart fødd i 1723 i Vestly, Time, Rogaland, NOR, døydde i 1767 i Garborg, Time, Rogaland, NOR 44 år gamal, og vart gravlagd den 28. sep 1767 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Else Svensdotter Vestly vart gift første gong 28.11.1751 med Torger Gunderson Garborg. Dei budde på Garborg, og eigar av garden var nå Rasmus Risa. Dei hadde sju barn. Torger døydde i 1766, skifte etter han var 21.10.1766. Else gifta seg opp att 09.03.1767 med Rasmus Nilsson frå Mossige, men så døydde ho berre eit halvt år etter dei vart gift.

Else gifta seg med Torger Gunnarson Garborg den 28. nov 1751 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

Else gifta seg så med Rasmus Nilsson Garborg, son av Niels Eivindson Mossige og Karen Rasmusdotter, den 9. mar 1767 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


354. Svend Hansson Risa, son av Hans Svendson Risa og Inger Osmundsdotter, vart fødd i 1711 i Risa, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde i Risa, Nærbø, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Svend Hansson var Sven.

Generelle notat: Sven Hansson Risa vart gift 07.03.1734 med Gitlaug Knutsdotter Garborg. Dei hadde sju barn. Skifte etter Gitlaug var 06.02.1777. Sven brukte og åtte godset i den parten han brukte på Risa.

Svend Hansson gifta seg med Gitlaug Eivindsdotter den 7. mar 1734 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Hans Svendson vart fødd i 1736 i Risa, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde cirka 1776 i Risa, Nærbø, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 40 år. Hans gifta seg med Martha Tollaksdotter, dotter av Tollach Tollakson Aniksdal og Berthe Pedersdotter, cirka 1760 i Ogna kyrkje, Ogna, Rogaland, NOR.

         ii.  Inger Svendsdotter vart fødd i 1738 i Risa, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde den 1. jun 1799 i Aniksdal, Varhaug, Rogaland, NOR 61 år gamal. Inger gifta seg med Torkel Larsson Aniksdal, son av Lars Karlson Aniksdal og Barbro Torkelsdotter, cirka 1761 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR. Inger gifta seg så med Lars Olson Aniksdal, son av Ole Larsson Håland d. y. og Gitlaug Rasmusdotter, den 2. nov 1766 i Varhaug kyrkje, Varhaug, Rogaland, NOR.

        iii.  Eivind Svendson vart fødd i 1741 i Risa, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde før 1777 i Risa, Nærbø, Rogaland, NOR.

177      iv.  Gitlaug Svendsdotter. Gitlaug gifta seg med Svend Torgerson Garborg, son av Torger Gunnarson Garborg og Else Svendsdotter, i 1774 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

          v.  Marta Svendsdotter vart fødd i 1750 i Risa, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde i Risa, Nærbø, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Marta var Maren. Marta gifta seg med Svend Svendson Risa, son av Svend Svendson Risa og Marit Rasmusdotter, cirka 1775 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

179      vi.  Guri Svendsdotter. Guri gifta seg med Simon Ivarson Mæland, son av Ivar Torsteinson Vigre og Ranveig Simonsdotter, i 1782 i Varhaug kyrkje, Varhaug, Rogaland, NOR.

        vii.  Anna Svendsdotter vart fødd i 1757 i Risa, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde i 1787 i Varhaug søndre, Varhaug, Rogaland, NOR 30 år gamal. Anna gifta seg med Gitle Rasmusson Sør-Varhaug, son av Rasmus Gitleson Årsland og Guri Pedersdotter, cirka 1783 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.


355. Gitlaug Eivindsdotter, dotter av Eivind Svendson Garborg og Gitlaug Knudsdotter, vart fødd i 1711 i Garborg, Time, Rogaland, NOR og døydde i 1777 i Risa, Nærbø, Rogaland, NOR 66 år gamal.

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde den 6.Feb 1777 i Risa, Nærbø, Rogaland, NOR.

Gitlaug gifta seg med Svend Hansson Risa den 7. mar 1734 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

356. Ivar Torsteinson Vigre, son av Torstein Olson Ånestad og Gjertrud Ivarsdotter, vart fødd i 1710 i Ånestad, Varhaug, Rogaland, NOR og døydde cirka 1772 i Vigre, Nærbø, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 62 år.

Generelle notat: Ivar Torstenson Ånestad var gift med Ranveig Simonsdotter Bø, og dei hadde fem barn.
Ivar tok over 15 spann i Vigre etter Rasmus Svenson i 1746 som lectoratet i Kristiansand åtte.

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde den 18.Jun 1772 i Vigre, Nærbø, Rogaland, NOR.

Ivar Torsteinson gifta seg med Ranveig Simonsdotter i 1746 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Helge Ivarson vart fødd i 1746 i Vigre, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde før 1801 i Skadberg, Eigersund, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Helge var Helje. Helge gifta seg med Elisabet Torgersdotter, dotter av Torgier Ivarson Helvik og Ingeborg Jøelsdotter, den 10. mar 1776 i Egersund kyrkje, Eigersund, Rogaland, NOR.

178      ii.  Simon Ivarson Mæland. Simon gifta seg med Guri Svendsdotter, dotter av Svend Hansson Risa og Gitlaug Eivindsdotter, i 1782 i Varhaug kyrkje, Varhaug, Rogaland, NOR.

        iii.  Ragnhild Ivarsdotter vart fødd i 1763 i Vigre, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde i Bjorland, Nærbø, Rogaland, NOR. Ragnhild gifta seg med Ole Monsson, son av Mons Monsson Bjorland d. y. og Berit Jonsdotter d. e., den 27. aug 1818 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


357. Ranveig Simonsdotter, dotter av Simon Svendson Bø og Anna Olsdotter, vart fødd i 1720 i Bø, Nærbø, Rogaland, NOR, døydde i 1794 i Vigre, Nærbø, Rogaland, NOR 74 år gamal, og vart gravlagd den 5. okt 1794 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

Ranveig gifta seg med Ivar Torsteinson Vigre i 1746 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

358. Svend Hansson Risa, son av Hans Svendson Risa og Inger Osmundsdotter, vart fødd i 1711 i Risa, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde i Risa, Nærbø, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Svend Hansson var Sven.
(Same som person 354 på side 1)

359. Gitlaug Eivindsdotter, dotter av Eivind Svendson Garborg og Gitlaug Knudsdotter, vart fødd i 1711 i Garborg, Time, Rogaland, NOR og døydde i 1777 i Risa, Nærbø, Rogaland, NOR 66 år gamal.
(Same som person 355 på side 1)

360. Osmund Svendson Risa, son av Svend Svendson Tunheim og Maren Osmundsdotter, vart fødd i 1708 i Tunheim, Time, Rogaland, NOR og døydde i 1779 i Risa, Nærbø, Rogaland, NOR 71 år gamal. Eit anna namn for Osmund Svendson var Omun.

Generelle notat: Osmund Svenson Tunheim var gift med Guri Andersdotter Risa og dei hadde 4 barn i 1758.
Osmund var fødd ikring 1708 og levde ennå i 1778, men var død då det vart halde skifte etter kona Guri 20. oktober 1780.
Osmund brukte og åtte 12 spann i Risa etter Anders Svenson.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1758-teljinga i Risa, Nærbø, Rogaland, NOR.

Osmund Svendson gifta seg med Guri Andersdotter cirka 1732 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Maren Osmundsdotter vart fødd i 1733 i Risa, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde i Grødheim, Time, Rogaland, NOR. Andre namn for Maren var Mari og Marj. Maren gifta seg med Peder Larsson Grødheim d. e., son av Lars Olson Grødheim og Kirsten Pedersdotter, cirka 1760 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

         ii.  Anna Osmundsdotter vart fødd i 1734 i Risa, Nærbø, Rogaland, NOR, vart døypt den 18. aug 1734 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR, døydde i 1773 i Undheim litle, Time, Rogaland, NOR, 39 år gamal, og vart gravlagd den 19. des 1773 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR. Anna gifta seg med Ole Olson Undheim, son av Ole Olson Undheim og Maren Svendsdotter, cirka 1760 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

180     iii.  Anders Osmundson. Anders gifta seg med Marie Svendsdotter, dotter av Sven Ingebretson Mossige og Astrid Hansdotter, cirka 1773 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

         iv.  Svend Osmundson vart fødd i 1750 i Risa, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde før 1780 i Risa, Nærbø, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Svend var Sven.


361. Guri Andersdotter, dotter av Anders Svendson Risa og Malena Ivarsdotter, vart fødd i 1707 i Risa, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde cirka 1780 i Risa, Nærbø, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 73 år.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1758-teljinga i Risa, Nærbø, Rogaland, NOR.

• Skifte etter ho vart halde den 20.Okt 1780 i Risa, Nærbø, Rogaland, NOR.

Guri gifta seg med Osmund Svendson Risa cirka 1732 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

362. Sven Ingebretson Mossige, son av Ingebret Svendson Mossige og Barbro Bjørnsdotter, vart fødd i 1719 i Mossige, Time, Rogaland, NOR, døydde i 1775 i Mossige, Time, Rogaland, NOR 56 år gamal, og vart gravlagd den 3. des 1775 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR. Dødsårsak: Døde af Blodsotten. Eit anna namn for Sven Ingebretson var Svend.

Generelle notat: Sven Ingebretson og kona Astri Hansdotter døydde i 1775 av blodsott og vart gravlagde same dag. Dei hadde 9 barn, men det var berre 6 som levde etter dei.

Sven Ingebretson gifta seg med Astrid Hansdotter cirka 1746 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

181       i.  Marie Svendsdotter. Marie gifta seg med Anders Osmundson, son av Osmund Svendson Risa og Guri Andersdotter, cirka 1773 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR. Marie gifta seg så med Lars Larsson Helland, son av Lars Olson Undheim og Astrid Guttormsdotter, den 5. jan 1788 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

         ii.  Ingebret Svendson Mossige vart fødd i 1752 i Mossige, Time, Rogaland, NOR, vart døypt den 12. mar 1752 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR, døydde den 13. aug 1819 i Mossige, Time, Rogaland, NOR, 67 år gamal, og vart gravlagd den 21. aug 1819 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR. Ingebret gifta seg med Berte Dortea Olsdotter, dotter av Ole Gabrielson Garborg og Marit Ommundsdotter, den 28. jun 1778 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

        iii.  Barbro Svendsdotter vart fødd i 1755 i Mossige, Time, Rogaland, NOR, vart døypt den 20. jul 1755 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR, døydde i 1756 i Mossige, Time, Rogaland, NOR, i ein alder av 1 år, og vart gravlagd den 8. jun 1756 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

         iv.  Barbro Svendsdotter vart fødd i 1757 i Mossige, Time, Rogaland, NOR, vart døypt den 19. jun 1757 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR og døydde etter 1775 i Mossige, Time, Rogaland, NOR,.

          v.  Svend Svendson vart fødd i 1763 i Mossige, Time, Rogaland, NOR, vart døypt den 31. jul 1763 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR, døydde i 1763 i Mossige, Time, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 21. aug 1763 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Svend var Sven.

         vi.  Astri Svendsdotter vart fødd i 1765 i Mossige, Time, Rogaland, NOR, vart døypt den 14. apr 1765 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR, døydde i 1765 i Mossige, Time, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 16. aug 1765 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

        vii.  Svend Svendson Håland vart fødd i 1769 i Mossige, Time, Rogaland, NOR, vart døypt den 8. mar 1769 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR, døydde den 26. aug 1849 i Store-Håland, Nærbø, Rogaland, NOR, 80 år gamal, og vart gravlagd den 2. sep 1849 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR. Svend gifta seg med Anna Larsdotter, dotter av Lars Pederson Garpestad og Inger Jonsdotter, den 24. feb 1801 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.


363. Astrid Hansdotter, dotter av Hans Svendson Risa og Inger Osmundsdotter, vart fødd i 1719 i Risa, Nærbø, Rogaland, NOR, døydde i 1775 i Mossige, Time, Rogaland, NOR 56 år gamal, og vart gravlagd den 3. des 1775 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR. Dødsårsak: Døde af blodsotten. Eit anna namn for Astrid var Astri.

Astrid gifta seg med Sven Ingebretson Mossige cirka 1746 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

364. Ole Gabrielson Garborg, son av Gabriel Olson Braut og Gunvor Tolleivsdotter, vart fødd i 1709 i Sør-Braut, Klepp, Rogaland, NOR, døydde i 1773 i Garborg, Time, Rogaland, NOR 64 år gamal, og vart gravlagd den 19. des 1773 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Ola Gabrielson var gift med Marit Ommundsdotter Garborg. Ola er ført som brukar på Garborg til 1761. Det var skifte etter Ola og Marit i 1774. Dei hadde 8 barn.

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde den 22.Feb 1774 i Garborg, Time, Rogaland, NOR.

Ole Gabrielson gifta seg med Marit Ommundsdotter den 20. jun 1734 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Ole Olson vart fødd cirka 1735 i Garborg, Time, Rogaland, NOR.

         ii.  Gunvor Olsdotter vart fødd i 1737 i Garborg, Time, Rogaland, NOR, vart døypt den 28. sep 1737 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR og døydde i Kvia, Nærbø, Rogaland, NOR,. Gunvor gifta seg med Ole Tolleivson Kvia, son av Tollef Kristofferson Kvia og Anna Einarsdotter, den 8. mar 1765 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

182     iii.  Ommond Olson Garborg. Ommond gifta seg med Jorunn Jonsdotter den 25. jun 1774 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR. Ommond gifta seg så med Ane Jonsdotter d. y., dotter av Jon Jonson Njå og Guri Larsdotter, den 1. des 1776 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

         iv.  Berte Dortea Olsdotter vart fødd i 1748 i Garborg, Time, Rogaland, NOR, vart døypt den 24. aug 1748 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR og døydde i Mossige, Time, Rogaland, NOR,. Berte gifta seg med Ingebret Svendson Mossige, son av Sven Ingebretson Mossige og Astrid Hansdotter, den 28. jun 1778 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

          v.  Gabriel Olson Garborg vart fødd i 1751 i Garborg, Time, Rogaland, NOR, vart døypt den 19. des 1751 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR og døydde i 1777 i Garborg, Time, Rogaland, NOR, 26 år gamal.

         vi.  Marta Olsdotter vart fødd i 1755 i Garborg, Time, Rogaland, NOR og vart døypt den 26. okt 1775 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

        vii.  Anne Maria Olsdotter vart fødd i 1758 i Garborg, Time, Rogaland, NOR, vart døypt den 16. okt 1758 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR og døydde den 25. jan 1818 i Tunheim, Time, Rogaland, NOR, 60 år gamal. Anne gifta seg med Johannes Mikkelson, son av Mikkel Tolleivson og Ingeborg Ellingsdotter, i 1783 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR. Anne gifta seg så med Aslak Aslakson Tunheim, son av Aslak Samuelson Tunheim og Ranveig Guttormsdotter, den 23. mar 1788 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.


365. Marit Ommundsdotter, dotter av Omund Pederson Garborg og Elisabet Svendsdotter, vart fødd i 1717 i Garborg, Time, Rogaland, NOR, døydde i 1791 i Gudmestad, Nærbø, Rogaland, NOR 74 år gamal, og vart gravlagd den 16. mar 1791 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Marit kan ikkje vere død då skiftet var, for ho vart gift opp att med enkemann Mikkel Tolleivson på Gudmestad i Nærbø og døydde på Gudmestad i 1791. Mikkel hadde vore gift med Ingeborg Ellingsdotter Gudmestad og hadde seks barn med henne. Mikkel fekk skøyte på 10 spann i Gudmestad av far til første kona i 1745 for 30 riksdalar. Han fekk samstundes åseteskøyte frå verbroren Erik Ellingson. Mikkel bygde nytt hus med stove, kammers og kjøkken i 1772, og i 1774 fekk sonen Sivert halve garden. Den andre halvparten brukte Mikkel til 1780 (sjå også Rogalands historielag Årshefte 1941 side 66).

Marit gifta seg med Ole Gabrielson Garborg den 20. jun 1734 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

Marit gifta seg så med Mikkel Tolleivson, son av Tollef Mikkelson Helland og Berit Rasmusdotter, i 1775 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


366. Jon Jonson Njå, son av Jon Pederson Njå og Anna Jonsdotter, vart fødd i 1707 i Njå, Time, Rogaland, NOR, døydde i 1763 i Njå, Time, Rogaland, NOR 56 år gamal, og vart gravlagd den 22. feb 1763 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Jon Jonson Njå vart gift med Guri Larsdotter Fjermestad. Jon brukte farsgarden på Njå frå 1743 til 1763, og enka Guri frå 1763 til 1772. Dei hadde fem barn.

Jon Jonson gifta seg med Guri Larsdotter den 9. jun 1743 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Anna Jonsdotter d. e. vart fødd i 1744 i Njå, Time, Rogaland, NOR, vart døypt den 16. feb 1744 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR, døydde i 1804 i Njå, Time, Rogaland, NOR, 60 år gamal, og vart gravlagd den 24. jun 1804 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR. Anna gifta seg med Lars Tolleivson Aarrestad, son av Tollef Jonson Tjensvoll og Ragnhild Larsdotter, den 26. mai 1777 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

183      ii.  Ane Jonsdotter d. y.. Ane gifta seg med Ommond Olson Garborg, son av Ole Gabrielson Garborg og Marit Ommundsdotter, den 1. des 1776 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

        iii.  Guri Jonsdotter vart fødd i 1752 i Njå, Time, Rogaland, NOR, vart døypt den 4. aug 1752 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR, døydde i 1788 i Frøyland, Time, Rogaland, NOR, 36 år gamal, og vart gravlagd den 20. jul 1788 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR. Guri gifta seg med Ådne Ellingson Frøyland, son av Elling Svendson Hadland og Malli Olsdotter, den 4. jan 1778 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

         iv.  Johanna Jonsdotter vart fødd i 1756 i Njå, Time, Rogaland, NOR, vart døypt den 29. sep 1756 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR, døydde i 1776 i Njå, Time, Rogaland, NOR, 20 år gamal, og vart gravlagd den 18. aug 1776 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.


367. Guri Larsdotter, dotter av Lars Torkelson Fjermestad og Berit Nilsdotter, vart fødd i 1709 i Fjermestad, Time, Rogaland, NOR, døydde i 1786 i Njå, Time, Rogaland, NOR 77 år gamal, og vart gravlagd den 17. des 1786 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

Guri gifta seg med Jon Jonson Njå den 9. jun 1743 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

368. Ole Rasmusson Bø, son av Rasmus Olson Fuglestad og Anna Rasmusdotter, vart fødd i 1696 i Fuglestad, Ogna, Rogaland, NOR og døydde i 1747 i Bø, Nærbø, Rogaland, NOR 51 år gamal.

Generelle notat: Ola Rasmusson var fødd i Ogna i 1696 og døydde i 1747,skifte etter han 08.04.1747. Kona heitte Malena Larsdotter Voll.
Då farfaren, Ola Asbjørnson var død, hadde enka, Malena Rasmusdotter, gifta seg med Peder Rasmusson frå Oma. Denne Peder Oma hadde løyst inn bruket av arvingane og stod som eigar av 14½ spann i 1675. Dei andre 3½ spann åtte Peder Stokkeland i Ogna. Etter Peder Oma var død, må anten Rasmus Fuglestad eller sonen Ola Rasmusson, ha løyst inn att dei 14½ spann, for i 1730 selde Ola Rasmusson 14½ spann korn landskyld i Kirkebø i Kvia til Tolleiv Kristofferson Kvia. Kjøpebrevet, som er dagsett 23.11.1730, er underskrive av Ola Rasmusson Bø, Johannes Olson Kverme, Ola Rasmusson Kirkebø, Erik Erikson Lode og Lars Olson Kvia.
Det må plent ha butt ein annan på denne parten mellom Peder Oma og Ola Rasmusson. Kan det ha vore ein Jon som var gift med Malena Larsdotter før ho vart gift med Ola? Kan det vere grunnen til at eldste sonen hans Ola heitte Jon? Dette er berre ei gissing.
Malena og Ola hadde 7 barn.

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde den 8.Apr 1747 i Bø, Nærbø, Rogaland, NOR.

Ole Rasmusson gifta seg med Malena Larsdotter cirka 1721 i Varhaug kyrkje, Varhaug, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Malena Olsdotter d. e. vart fødd i 1722 i Bø, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde i Kvia, Nærbø, Rogaland, NOR. Malena gifta seg med Rasmus Larsson Kvia d. e., son av Lars Olson Kvia og Ukjend, cirka 1749 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

         ii.  Anna Olsdotter vart fødd i 1723 i Bø, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde i 1793 i Lode, Nærbø, Rogaland, NOR 70 år gamal. Anna gifta seg med Ole Larsson Lode cirka 1745 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

        iii.  Jon Olson Opstad vart fødd i 1725 i Bø, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde den 25. sep 1794 i Opstad, Nærbø, Rogaland, NOR 69 år gamal. Jon gifta seg med Malena Larsdotter, dotter av Lars Olson Kvia og Ukjend, i 1754 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Jon gifta seg så med Martha Ellingsdotter, dotter av Elling Ellingson Voll og Berit Ellingsdotter, den 6. nov 1791 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

184      iv.  Rasmus Olson Bø. Rasmus gifta seg med Berta Toresdotter d. e., dotter av Thore Toreson Gudmestad og Guri Olsdotter, i 1765 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

          v.  Berit Olsdotter vart fødd i 1731 i Bø, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde i Stavanger, Rogaland, NOR. Berit gifta seg med Hans Halvardson, son av Halvard Asserson og Kirsten Hansdotter, i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

         vi.  Johanna Olsdotter vart fødd i 1736 i Bø, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde i Hellvik, Eigersund, Rogaland, NOR. Johanna gifta seg med Peder Andersson, son av Anders Svendson og Elen Pedersdotter, cirka 1780 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

        vii.  Malena Olsdotter d. y. vart fødd i 1740 i Bø, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde i Stavanger, Rogaland, NOR.


369. Malena Larsdotter, dotter av Lars Pederson Voll og Berette Jonsdotter d. e., vart fødd i 1700 i Voll, Varhaug, Rogaland, NOR og døydde i Bø, Nærbø, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Då Ola var død gifta Malena seg med Gitle Pederson frå Åse i Klepp. Gitle står som brukar i 1749 og 1758. Han brukte 18 spann som Tolleiv Kristofferson Kvia åtte 14 ½ spann av og Peder Stokkeland i Ogna 3 ½ spann. Lars Olson Lode gjorde odelsretten sin gjeldande til dei 18 spann i 1768 og lyste pengemangel. Gitle hadde då kjøpt dei 14 ½ spann av Tolleiv Kvia i 1748. Jon Olson gav frå seg odels- og åsetesretten til Gitle i 1748. Malena Larsdotter hadde sju barn med Ola Rasmusson, men ingen med Gitle.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho budde i 1777 i Bø, Nærbø, Rogaland, NOR.

Malena gifta seg med Ole Rasmusson Bø cirka 1721 i Varhaug kyrkje, Varhaug, Rogaland, NOR.

Malena gifta seg så med Gitle Pederson Bø, son av Peder Pederson Åse og Maren Olsdotter, cirka 1747 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


370. Thore Toreson Gudmestad, son av Tore Toreson Torland og Barbro Håvardsdotter d. y., vart fødd i 1699 i Torland, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde i 1760 i Gudmestad, Nærbø, Rogaland, NOR 61 år gamal.

Generelle notat: Tore Toreson Torland var fødd ikring 1699 og døydde i 1760. Skifte etter han var 18.12.1760. Han vart gift første gong med Berit Eriksdotter Gudmestad. Det står at Tore hadde seks barn med henne, men i skøytet som er sitert er ho kalla "salig" i 1730 og skiftet etter henne er i dette skøyte nemnt som 30.11.1724, og Tore gifta seg opp att med Guri Olsdotter Gudmestad. Det rette må då truleg vere at Berit ikkje var mor til nokon av barna, Guri Olsdotter mor til dei seks første, og tredje kona Kirsten Mikkelsdotter Grøtheim mor til yngste sonen. Kirsten gifta seg opp att i 1760 med enkemann Eivind Larsson Undheim. Ho døydde på Nord-Halleland i Varhaug 28.08.1796.
Tore hadde kjøpt 2½ spann av Peder Pederson i 1723 og hadde fått 7½ spann med første kona. Han fekk skøyte på det same 23.11.1730. Dette skøyte er eit forvitneleg dokument, og me skal ta med her:
"Samtlige arvinger efter salig Beritte Eriksdatter Gudmestad. Deres Åsteds skjøde til Tore Toresen Gudmestad: Vi efterskrefvne arvinger efter salig Berette Edksdatter Gudmestad, nafnlig: farbrødre Rasmus Fuglestad og Asbiørn Reiestad, død, hvis børns formydere, jeg Knud Reiestad og Elias Åanestad ere. Farsystre, Ranved Qverme, med min mand Johannes Qverme. Tosten Gundersen, på min afdøde moder Malli Stafnems vegne, Modersyster efter deres børn, saasom Sven Garborgs 8 børn, hvoraf jeg Sivert (Simon) Fosse er den eldste, paa alle mine søskendes vegne, undtagen jeg Lars Ouglænd som er self paa min hustrus, Beritte Svensdatters vegne, Jeg Ole Eriksen (Friestad?) paa egne og Tarald Eriksens (Risa?) vegne. Jeg Erik Olsen Talgø i Ryfylke paa min hustru Berte Olsdatters vegne. Og endelig jeg Halvor Josefsen paa min afdøde moders, Magnille Fotlands børns vegne - Kiendes og hermed vitterliggjør, at vi samtlige paa egne og vore søskendes vegne, med fri villie og velberaad hue og sind, haver soldt og afhendet, saa som vi og hermed selger skjøder og aldeles afhænder fra os, dem og deres arfvinger ald dend lod og part vi efter salig Beritte Eriksdatter Gudmestad, efter skifteforretning efter hende holden dend 30 November 1724, tilfaldne, som er paa os alle arfvinger 5 (fem) spand jordegods udigaarden Gudmestad i Qvie skibrede beliggende, som samme forretning videre omforbemelder, og det til hendes efterladte mand, Peder Pedersen Gudmestad, hans hustrubørn og arfvinger, hvilke forskrefvne jordegods paa os alle sammen 5 spand, siger fem spand, udi (gedagte?) gaard Gudmestad, og som meldt er tilfalden, forudenat ham (Tore Toreson) paa dito skifte self tilkom de øvrige 5 spand, saa han nu 10 spand korn landskyld bliver eiende, med odel og aasted, huus og herberg, ager og eng, skaug og mark, fiskevand og fægang, lotter og lunde, veide og veidesteder, intet undtagen af hvad slags herlighed som dertil ligger og af alders tid tilligget haver bemeldte Tore Toresen Gudmestad, heretter skal hafve, eie, nyde, bruge og beholde, for sit fri frelselig arf og kjøb til evindelig odel og eiendom, uigienkaldet af os eller medarfvinger, efterdi vi alle, paa forberørte skifte, med rede penge, 15 rdl. siger femten rigsdaler, er betalt, hvorfor nu, hver for sin part er skeed fornøielse som skifteforretning med mere omformelder, saa vi takker for god og redelig betaling. Derimod lover og og tilforpligter os og vores arfvinger at være merbemeldte Torre Torsen Gudmestad og hans arfvinger fulde og faste hjemmelsmænd for alle og enhvers til eller paatahle, som derpaa med nogen rett tahle kand eller tviste, saa hand og hans arfvinger af os og vare arfvinger udi disse 5 spand korns kiøb attermeldte gaard Gudmestads skal være og blive uden skade og skadesløs holden i alle optænkelige maader. Til des fastere forsikring have vi dette skjøde med vores seignetter, hender eller bomærkers hossettelse bekrefted, samt venlig ombedet Olle Nielsen Gumestad og Elling Olsen ibidem med os at underskrive og forseigle. Skrefven paa Haar dend 23 November 1730. - Rasmus Fuglestad. Johannes Qverme. Knud Reiestad. Simon Fosse. Halvor Fodtland, Tosten Stafnem. Olle Efvestad. Lars Haugland. Elias Eriksen Aanestad. Til vitterlighed. Olle Nielsen Gudmestad. Elling Olsen Gudmestad. Thinglyst paa Vaarthinget for Qvie skibrede holden paa Haaberstad 6 Marti 1731. tester. U. S. Aagaard."
Simon Svenson Fosse hadde, som første odelsmann til dei nemnde 10 spann i Gudmestad, selt retten sin til svogeren sin Tore Toreson.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1758-teljinga i Gudmestad, Nærbø, Rogaland, NOR.

• Skifte etter han vart halde den 18.Des 1760 i Gudmestad, Nærbø, Rogaland, NOR.

Thore Toreson gifta seg med Berit Eriksdotter, dotter av Erik Olson Gudmestad og Anna Olsdotter, cirka 1722 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

Thore Toreson gifta seg så med Guri Olsdotter cirka 1723 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Ole Toreson Gudmestad vart fødd i 1723 i Gudmestad, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde i 1783 i Gudmestad, Nærbø, Rogaland, NOR 60 år gamal. Ole gifta seg med Anna Svendsdotter i 1751 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR. Ole gifta seg så med Guri Eriksdotter, dotter av Erik Hansson og Herborg Bårdsdotter, i 1756 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

340      ii.  Tore Toreson Våland. Tore gifta seg med Torborg Rasmusdotter, dotter av Rasmus Ivarson Garborg og Anna Johannesdotter, i 1755 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

        iii.  Håvard Toreson Gudmestad vart fødd i 1733 i Gudmestad, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde den 13. mar 1815 i Gudmestad, Nærbø, Rogaland, NOR 82 år gamal. Eit anna namn for Håvard var Hover. Håvard gifta seg med Malena Hansdotter den 27. jun 1771 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

185      iv.  Berta Toresdotter d. e.. Berta gifta seg med Rasmus Olson Bø, son av Ole Rasmusson Bø og Malena Larsdotter, i 1765 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

          v.  Anna Toresdotter vart fødd i 1738 i Gudmestad, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde den 29. apr 1822 i Risa, Nærbø, Rogaland, NOR 84 år gamal. Anna gifta seg med Hans Hansson, son av Hans Ivarson Risa og Ingeborg Olsdotter, i 1761 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

         vi.  Berta Toresdotter D.Y vart fødd i 1740 i Gudmestad, Nærbø, Rogaland, NOR. Berta gifta seg med Svend Olson i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

Thore Toreson gifta seg så med Kirsti Mikkelsdotter, dotter av Michel Mikkelson Grøtheim og Berit Vikansdotter, cirka 1742 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.


371. Guri Olsdotter, dotter av Ole Nilsson Gudmestad og Ukjend, vart fødd cirka 1699 i Gudmestad, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde cirka 1740 i Gudmestad, Nærbø, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 41 år.

Guri gifta seg med Thore Toreson Gudmestad cirka 1723 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

372. Johannes Jakobson Lerbrekk, son av Jacob Erikson Ege og Jorunn Jensdotter, vart fødd i 1710 i Åsen, Bjerkreim, Rogaland, NOR og døydde den 27. jun 1803 i Lerbrek, Varhaug, Rogaland, NOR 93 år gamal.

Generelle notat: Johannes Jakobson hadde teke over 1 pund i Lerbrekk etter verfaren i 1750 som arvingane etter Herr Schultz åtte. Det er ikkje funne noko skifte etter Johannes, men det er nemnt 8 barn.

Johannes Jakobson gifta seg med Berit Asbjørnsdotter cirka 1735 i Varhaug kyrkje, Varhaug, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Kari Johannesdotter vart fødd i 1743 i Lerbrek, Varhaug, Rogaland, NOR og døydde den 20. nov 1815 i Lerbrek, Varhaug, Rogaland, NOR 72 år gamal. Eit anna namn for Kari var Karen. Kari gifta seg med Peder Pederson Lerbrekk d. e., son av Peder Johannesson Tjemsland og Maren Reiarsdotter, cirka 1785 i Varhaug kyrkje, Varhaug, Rogaland, NOR. Kari gifta seg så med Johannes Gjermundson Lerbrekk den 18. des 1796 i Varhaug kyrkje, Varhaug, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

186      ii.  Jacob Johannesson Tvihaug. Jacob gifta seg med Torborg Eriksdotter, dotter av Erich Einarson Tvihaug og Ingeborg Olsdotter, cirka 1775 i Varhaug kyrkje, Varhaug, Rogaland, NOR.


373. Berit Asbjørnsdotter, dotter av Asbjørn Ånenson Lerbrekk og Ingeborg Eriksdotter, vart fødd i 1710 i Lerbrek, Varhaug, Rogaland, NOR og døydde den 22. des 1788 i Lerbrek, Varhaug, Rogaland, NOR 78 år gamal.

Berit gifta seg med Johannes Jakobson Lerbrekk cirka 1735 i Varhaug kyrkje, Varhaug, Rogaland, NOR.

374. Erich Einarson Tvihaug, son av Einar Erikson Lerbrekk d. y. og Ukjend, vart fødd i 1699 i Lerbrek, Varhaug, Rogaland, NOR og døydde den 18. aug 1765 i Tvihaug, Varhaug, Rogaland, NOR 66 år gamal.

Generelle notat: Eirik Einarson tok over 9 spann i Tvihaug etter Ivar Aslakson ikring 1720. I 1725 står han som eigar av 3 spann og Bø prestebol åtte dei 6 spann. Dei 3 spann fekk han skøyte på av Svein Tvihaug i 1719 for 6 riksdalar. Han var gift første gong med Ingrid Ellingsdotter Ånestad og hadde seks barn med henne. Andre kona var Ingeborg Olsdotter Ånestad som han hadde sju barn med.

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde den 29.Okt 1765 i Tvihaug, Varhaug, Rogaland, NOR.

Erich Einarson gifta seg med Ingrid Ellingsdotter, dotter av Elling Larsson Ånestad og Guri Jonsdotter, cirka 1719 i Varhaug kyrkje, Varhaug, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Elling Erikson Tvihaug vart fødd i 1720 i Tvihaug, Varhaug, Rogaland, NOR og døydde før 1765 i Tvihaug, Varhaug, Rogaland, NOR.

         ii.  Guri Eriksdotter vart fødd i 1724 i Tvihaug, Varhaug, Rogaland, NOR og døydde før 1765 i Tvihaug, Varhaug, Rogaland, NOR.

        iii.  Einar Erikson vart fødd i 1731 i Tvihaug, Varhaug, Rogaland, NOR.

         iv.  Eli Eriksdotter vart fødd i 1733 i Tvihaug, Varhaug, Rogaland, NOR og døydde cirka 1777 i Varhaug søndre, Varhaug, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 44 år. Eli gifta seg med Ole Ommundson Sør-Varhaug, son av Omund Larsson Skjærpe og Astrid Olsdotter, den 19. des 1768 i Varhaug kyrkje, Varhaug, Rogaland, NOR.

          v.  Erik Erikson Erga vart fødd i 1737 i Tvihaug, Varhaug, Rogaland, NOR og døydde den 15. mar 1826 i Erga, Klepp, Rogaland, NOR 89 år gamal. Erik gifta seg med Inger Torkelsdotter, dotter av Torkel Reiarson Erga og Anna Eilivsdotter, i 1763 i Orre kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

Erich Einarson gifta seg så med Ingeborg Olsdotter cirka 1742 i Varhaug kyrkje, Varhaug, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Ole Erikson Tvihaug vart fødd i 1744 i Tvihaug, Varhaug, Rogaland, NOR, døydde i 1799 i Stavanger, Rogaland, NOR 55 år gamal, og vart gravlagd den 23. apr 1799 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Ole gifta seg med Guri Rasmusdotter den 19. feb 1782 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

187      ii.  Torborg Eriksdotter. Torborg gifta seg med Jacob Johannesson Tvihaug, son av Johannes Jakobson Lerbrekk og Berit Asbjørnsdotter, cirka 1775 i Varhaug kyrkje, Varhaug, Rogaland, NOR.

        iii.  Elias Erikson Tvihaug vart fødd i 1751 i Tvihaug, Varhaug, Rogaland, NOR, døydde i 1793 i Stavanger, Rogaland, NOR 42 år gamal, og vart gravlagd den 11. apr 1793 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

         iv.  Enoch Erikson Reiestad vart fødd i 1758 i Tvihaug, Varhaug, Rogaland, NOR, døydde den 24. jul 1830 i Reiestad, Varhaug, Rogaland, NOR 72 år gamal, og vart gravlagd den 1. aug 1830 i Varhaug kyrkje, Varhaug, Rogaland, NOR. Enoch gifta seg med Anne Kirstine Eilivsdotter, dotter av Ellew Svendson Reiestad og Karen Jonsdotter, den 28. jun 1807 i Varhaug kyrkje, Varhaug, Rogaland, NOR.


375. Ingeborg Olsdotter, dotter av Ole Ellingson Ånestad og Torborg Eliasdotter, vart fødd i 1720 i Ånestad, Varhaug, Rogaland, NOR og døydde i Tvihaug, Varhaug, Rogaland, NOR.

Ingeborg gifta seg med Erich Einarson Tvihaug cirka 1742 i Varhaug kyrkje, Varhaug, Rogaland, NOR.

Ingeborg gifta seg så med Ole Pederson Tvihaug cirka 1766 i Varhaug kyrkje, Varhaug, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


386. Ole Reinene døydde før 1801 i Reinene, Eid, Sogn og Fjordane, NOR,.

Ole gifta seg med Guri Nilsdotter cirka 1747 i Eid kyrkje, Eid, Sogn og Fjordane.

Barn av dette paret var:

          i.  Hans Olson vart fødd i 1748 i Reinene, Eid, Sogn og Fjordane, NOR og vart døypt den 10. feb 1748 i Eid kyrkje, Eid, Sogn og Fjordane.

         ii.  Nils Olson (Død som barn) vart fødd i 1749 i Reinene, Eid, Sogn og Fjordane, NOR, vart døypt den 26. jan 1749 i Eid kyrkje, Eid, Sogn og Fjordane og døydde i Reinene, Eid, Sogn og Fjordane, NOR,. Eit anna namn for Nils var Niels.

        iii.  Marta Olsdotter (Død som barn) vart fødd i 1750 i Reinene, Eid, Sogn og Fjordane, NOR, vart døypt den 27. sep 1750 i Eid kyrkje, Eid, Sogn og Fjordane og døydde i Reinene, Eid, Sogn og Fjordane, NOR,. Eit anna namn for Marta var Marthe.

         iv.  Kari Olsdotter vart fødd i 1752 i Reinene, Eid, Sogn og Fjordane, NOR og vart døypt den 4. apr 1752 i Eid kyrkje, Eid, Sogn og Fjordane.

          v.  Marta Olsdotter vart fødd i 1754 i Reinene, Eid, Sogn og Fjordane, NOR og vart døypt den 13. feb 1754 i Eid kyrkje, Eid, Sogn og Fjordane. Eit anna namn for Marta var Marthe.

         vi.  Jon Olson vart fødd i 1756 i Reinene, Eid, Sogn og Fjordane, NOR og vart døypt den 4. jan 1756 i Eid kyrkje, Eid, Sogn og Fjordane. Eit anna namn for Jon var Joen.

        vii.  Nils Olson vart fødd i 1757 i Reinene, Eid, Sogn og Fjordane, NOR og vart døypt den 23. jan 1757 i Eid kyrkje, Eid, Sogn og Fjordane. Eit anna namn for Nils var Niels.

       viii.  Synneve Olsdotter vart fødd i 1758 i Reinene, Eid, Sogn og Fjordane, NOR og vart døypt den 20. sep 1758 i Eid kyrkje, Eid, Sogn og Fjordane.

193      ix.  Brithe Olsdotter. Brithe gifta seg med Nils Andersson Reinene den 29. des 1789 i Eid kyrkje, Eid, Sogn og Fjordane.

          x.  Johannes Olson vart fødd i 1763 i Reinene, Eid, Sogn og Fjordane, NOR og vart døypt den 15. des 1763 i Eid kyrkje, Eid, Sogn og Fjordane.

         xi.  Rasmus Olson vart fødd i 1765 i Reinene, Eid, Sogn og Fjordane, NOR og vart døypt den 21. sep 1765 i Eid kyrkje, Eid, Sogn og Fjordane.


387. Guri Nilsdotter vart fødd i 1721 og døydde i Reinene, Eid, Sogn og Fjordane, NOR. Eit anna namn for Guri var Gurri.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1801-teljinga på Flotten i Reinene, Eid, Sogn og Fjordane, NOR.

Guri gifta seg med Ole Reinene cirka 1747 i Eid kyrkje, Eid, Sogn og Fjordane.

388. Lars Rasmusson Maursæter vart fødd i 1724 i Maursæter, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR, døydde i 1790 i Maursæter, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR 66 år gamal, og vart gravlagd den 28. apr 1790 i Hornindal kyrkje, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR.

Lars Rasmusson gifta seg med Brita Andersdotter den 11. jun 1753 i Hornindal kyrkje, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Ingeborg Larsdotter vart fødd i 1755 i Maursæter, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR og vart døypt den 23. nov 1755 i Hornindal kyrkje, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR.

         ii.  Malena Larsdotter vart fødd i 1758 i Maursæter, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR og vart døypt den 23. mar 1758 i Hornindal kyrkje, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR. Eit anna namn for Malena var Magdeli.

        iii.  Rasmus Larsson (Tvilling) vart fødd i 1760 i Maursæter, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR, vart døypt den 31. aug 1760 i Hornindal kyrkje, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR, døydde den 6. mar 1828 i Maursæter, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR, 68 år gamal, og vart gravlagd den 9. mar 1828 i Hornindal kyrkje, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR.

194      iv.  Peder Larsson Navelsaker (Tvilling). Peder gifta seg med Gjertrud Mattisdotter, dotter av Mattis Ellingson Navelsaker og Anna Abrahamsdotter, den 28. jun 1789 i Hornindal kyrkje, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR.

          v.  Anders Larsson vart fødd i 1762 i Maursæter, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR og vart døypt den 30. okt 1762 i Hornindal kyrkje, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR.


389. Brita Andersdotter, dotter av Anders Ellingson Seljesæter og Lukretia Olsdotter, vart fødd i 1732 i Seljesæter, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR, vart døypt den 5. apr 1732 i Hornindal kyrkje, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR, døydde i 1765 i Maursæter, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR, 33 år gamal, og vart gravlagd den 16. jun 1765 i Hornindal kyrkje, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR. Eit anna namn for Brita var Brithe.

Generelle notat: Brithe Andersdåtter vert gift med Lars Rasmusson Maurset. Men i 1765 vert Brithe Pedersdotter Maurset, fødd i 1732, gravlagd. Dette må truleg vere feilskrift for Brithe Andersdotter som var fødd i 1732.

Brita gifta seg med Lars Rasmusson Maursæter den 11. jun 1753 i Hornindal kyrkje, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR.

390. Mattis Ellingson Navelsaker, son av Elling Nilsson Navelsaker og Marta Mattisdotter, vart fødd i 1730 i Navelsaker, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR, vart døypt den 16. jul 1730 i Hornindal kyrkje, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR, døydde i 1796 i Navelsaker, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR, 66 år gamal, og vart gravlagd den 9. okt 1796 i Hornindal kyrkje, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR. Eit anna namn for Mattis Ellingson var Mathias.

Mattis Ellingson gifta seg med Anna Abrahamsdotter den 1. jan 1751 i Hornindal kyrkje, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Marta Mattisdotter vart fødd i 1752 i Navelsaker, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR, vart døypt den 9. apr 1752 i Hornindal kyrkje, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR, døydde i 1752 i Navelsaker, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR,, og vart gravlagd den 23. mai 1752 i Hornindal kyrkje, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR. Eit anna namn for Marta var Marthe.

195      ii.  Gjertrud Mattisdotter. Gjertrud gifta seg med Elias Nilsson den 1. jan 1775 i Hornindal kyrkje, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR. Gjertrud gifta seg så med Peder Larsson Navelsaker, son av Lars Rasmusson Maursæter og Brita Andersdotter, den 28. jun 1789 i Hornindal kyrkje, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR.

        iii.  Elling Mattisson vart fødd i 1758 i Navelsaker, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR, vart døypt den 27. mai 1758 i Hornindal kyrkje, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR, døydde i 1759 i Navelsaker, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR, i ein alder av 1 år, og vart gravlagd den 27. mai 1759 i Hornindal kyrkje, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR.

         iv.  Marta Mattisdotter vart fødd i 1760 i Navelsaker, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR og vart døypt den 17. aug 1760 i Hornindal kyrkje, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR. Eit anna namn for Marta var Marthe.

          v.  Abraham Mattisson vart fødd i 1765 i Navelsaker, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR, vart døypt den 28. mai 1765 i Hornindal kyrkje, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR, døydde i 1766 i Navelsaker, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR, i ein alder av 1 år, og vart gravlagd den 1. apr 1766 i Hornindal kyrkje, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR.


391. Anna Abrahamsdotter, dotter av Abraham Gulbrandson Skrede og Ukjend, vart fødd i 1733 i Skrede, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR og døydde i Navelsaker, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR. Eit anna namn for Anna var Anne.

Anna gifta seg med Mattis Ellingson Navelsaker den 1. jan 1751 i Hornindal kyrkje, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR.

400. Iver Olson Kvien vart fødd i Kvien, Eid, Sogn og Fjordane, NOR og døydde i Kvien, Eid, Sogn og Fjordane, NOR.

Iver Olson gifta seg med Ingeborg Andersdotter den 27. des 1753 i Eid kyrkje, Eid, Sogn og Fjordane.

Barn av dette paret var:

          i.  Johanna Ivarsdotter vart fødd i 1755 i Kvien, Eid, Sogn og Fjordane, NOR og vart døypt den 3. mai 1755 i Eid kyrkje, Eid, Sogn og Fjordane. Eit anna namn for Johanna var Johanne.

200      ii.  Ole Ivarson Kvien. Ole gifta seg med Marta Olsdotter den 12. jan 1786 i Eid kyrkje, Eid, Sogn og Fjordane.

        iii.  Nils Ivarson vart fødd i 1761 i Kvien, Eid, Sogn og Fjordane, NOR og vart døypt den 26. jul 1761 i Eid kyrkje, Eid, Sogn og Fjordane. Eit anna namn for Nils var Niels.


401. Ingeborg Andersdotter, dotter av Anders Knudson Solheim og Ukjend, vart fødd i 1725 i Solheim, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR, vart døypt den 29. mar 1725 i Stårheim kyrkje, Eid, Sogn og Fjordane, NOR og døydde i Kvien, Eid, Sogn og Fjordane, NOR,.

Ingeborg gifta seg med Iver Olson Kvien den 27. des 1753 i Eid kyrkje, Eid, Sogn og Fjordane.

404. Mogens Monsson Nesbakken døydde i Nesbakken, Eid, Sogn og Fjordane, NOR,.

Mogens Monsson gifta seg med Gertrud Pedersdotter den 21. nov 1743 i Hornindal kyrkje, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR.

Barn av dette paret var:

202       i.  Mons Monsson Hjelle. Mons gifta seg med Lisbet Jonsdotter, dotter av Jon Knudson Kjørstad og Marthe Johannesdotter, den 11. jul 1782 i Eid kyrkje, Eid, Sogn og Fjordane. Mons gifta seg så med Brithe Ellingsdotter, dotter av Elling Knudson Lyngvoll og Anna Eriksdotter, den 5. jul 1789 i Hornindal kyrkje, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR.

         ii.  Peder Monsson vart fødd i 1746 i Nesbakken, Eid, Sogn og Fjordane, NOR og vart døypt den 2. okt 1746 i Eid kyrkje, Eid, Sogn og Fjordane.

        iii.  Synneve Monsdotter vart fødd i 1748 i Nesbakken, Eid, Sogn og Fjordane, NOR og vart døypt den 26. nov 1748 i Eid kyrkje, Eid, Sogn og Fjordane.

         iv.  Brithe Monsdotter vart fødd i 1750 i Nesbakken, Eid, Sogn og Fjordane, NOR og vart døypt den 30. des 1750 i Eid kyrkje, Eid, Sogn og Fjordane.

          v.  Ole Monsson vart fødd i 1752 i Nesbakken, Eid, Sogn og Fjordane, NOR og vart døypt den 11. feb 1752 i Eid kyrkje, Eid, Sogn og Fjordane.


405. Gertrud Pedersdotter, dotter av Peder Olson Lødøen og Berta Lødøen, vart fødd i 1722 i Lødøen, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR, vart døypt den 3. mai 1722 i Hornindal kyrkje, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR og døydde i Nesbakken, Eid, Sogn og Fjordane, NOR,.

Gertrud gifta seg med Mogens Monsson Nesbakken den 21. nov 1743 i Hornindal kyrkje, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR.

406. Elling Knudson Lyngvoll vart fødd i 1718 i Lyngvoll, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR, døydde i 1756 i Lyngvoll, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR 38 år gamal, og vart gravlagd den 11. apr 1756 i Hornindal kyrkje, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR.

Elling Knudson gifta seg med Anna Eriksdotter den 2. jul 1747 i Hornindal kyrkje, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Anna Ellingsdotter vart fødd i 1748 i Lyngvoll, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR og vart døypt den 4. feb 1748 i Hornindal kyrkje, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR. Eit anna namn for Anna var Anne.

         ii.  Erik Ellingson vart fødd i 1750 i Lyngvoll, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR og vart døypt den 9. aug 1750 i Hornindal kyrkje, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR. Eit anna namn for Erik var Erich.

203     iii.  Brithe Ellingsdotter. Brithe gifta seg med Mons Monsson Hjelle, son av Mogens Monsson Nesbakken og Gertrud Pedersdotter, den 5. jul 1789 i Hornindal kyrkje, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR.

         iv.  Knud Ellingson vart fødd i 1754 i Lyngvoll, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR og vart døypt den 23. mai 1754 i Hornindal kyrkje, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR.


407. Anna Eriksdotter vart fødd i 1717 i Brendefur, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR, døydde i 1795 i Lyngvoll, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR 78 år gamal, og vart gravlagd den 21. jun 1795 i Hornindal kyrkje, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR. Eit anna namn for Anna var Anne.

Anna gifta seg med Elling Knudson Lyngvoll den 2. jul 1747 i Hornindal kyrkje, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR.

Anna gifta seg så med Børre Olson den 16. jul 1758 i Hornindal kyrkje, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Synneve Børresdotter vart fødd i 1759 i Lyngvoll, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR og vart døypt den 18. feb 1759 i Hornindal kyrkje, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR.

         ii.  Elling Børreson vart fødd i 1761 i Lyngvoll, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR og vart døypt den 25. okt 1761 i Hornindal kyrkje, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR.


412. Peder Paulson Lødemel, son av Paul Pederson Lødemel og Ukjend, vart fødd i 1709 i Lødemel, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR, døydde i 1785 i Lødemel, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR 76 år gamal, og vart gravlagd den 6. nov 1785 i Hornindal kyrkje, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR.

Peder Paulson gifta seg med Eva Larsdotter i Hornindal kyrkje, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR.

Barnet av dette paret var:

          i.  Paul Pederson vart fødd i 1743 i Lødemel, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR og vart døypt den 7. apr 1743 i Hornindal kyrkje, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR.

Peder Paulson gifta seg så med Magdeli Pedersdotter den 31. mar 1750 i Hornindal kyrkje, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Eva Pedersdotter vart fødd i 1751 i Lødemel, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR og vart døypt den 7. mar 1751 i Hornindal kyrkje, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR.

206      ii.  Peder Pederson Lødemel. Peder gifta seg med Anna Halkjellsdotter, dotter av Haldkield Olson Tronstad og Ragnild Toresdotter, den 22. jun 1786 i Sunnylven kyrkje, Sunnylven, Møre og Romsdal, NOR.


413. Magdeli Pedersdotter vart fødd i 1725 i Lødøen, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR, døydde i 1797 i Lødemel, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR 72 år gamal, og vart gravlagd den 30. mar 1797 i Hornindal kyrkje, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR.

Magdeli gifta seg med Peder Paulson Lødemel den 31. mar 1750 i Hornindal kyrkje, Hornindal, Sogn og Fjordane, NOR.

414. Haldkield Olson Tronstad vart fødd i 1735 og døydde i Tronstad, Sunnylven, Møre og Romsdal, NOR.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1801-teljinga i Tronstad, Sunnylven, Møre og Romsdal, NOR.

Haldkield Olson gifta seg med Ragnild Toresdotter den 12. jun 1763 i Sunnylven kyrkje, Sunnylven, Møre og Romsdal, NOR.

Barn av dette paret var:

207       i.  Anna Halkjellsdotter. Anna gifta seg med Peder Pederson Lødemel, son av Peder Paulson Lødemel og Magdeli Pedersdotter, den 22. jun 1786 i Sunnylven kyrkje, Sunnylven, Møre og Romsdal, NOR.

         ii.  Ole Halkjellson vart fødd i 1767 i Tronstad, Sunnylven, Møre og Romsdal, NOR og vart døypt den 20. apr 1767 i Sunnylven kyrkje, Sunnylven, Møre og Romsdal, NOR.

        iii.  Helge Halkjellson vart fødd i 1771 i Tronstad, Sunnylven, Møre og Romsdal, NOR og vart døypt den 1. apr 1771 i Sunnylven kyrkje, Sunnylven, Møre og Romsdal, NOR.

         iv.  Ragnhild Halkjellsdotter vart fødd i 1773 i Tronstad, Sunnylven, Møre og Romsdal, NOR og vart døypt den 3. okt 1773 i Sunnylven kyrkje, Sunnylven, Møre og Romsdal, NOR.

          v.  Tore Halkjellson vart fødd i 1776 i Tronstad, Sunnylven, Møre og Romsdal, NOR. Eit anna namn for Tore var Thor.

         vi.  Berta Halkjellsdotter vart fødd i 1782 i Tronstad, Sunnylven, Møre og Romsdal, NOR og døydde i Espe, Eid, Sogn og Fjordane, NOR. Eit anna namn for Berta var Brithe. Berta gifta seg med Ole Pålson den 16. jun 1805 i Eid kyrkje, Eid, Sogn og Fjordane.


415. Ragnild Toresdotter vart fødd i 1734 og døydde i Tronstad, Sunnylven, Møre og Romsdal, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Tronstad, Sunnylven, Møre og Romsdal, NOR.

Ragnild gifta seg med Haldkield Olson Tronstad den 12. jun 1763 i Sunnylven kyrkje, Sunnylven, Møre og Romsdal, NOR.

416. Torkil Paulson Birkeland, son av Paul Erikson Løyning og Guri Torbjørnsdotter, vart fødd i 1710 i Løyning, Sauda, Rogaland, NOR og døydde i 1769 i Birkeland ytre, Sauda, Rogaland, NOR 59 år gamal.

Generelle notat: Sjølv om kjeldene ikkje har mykje å fortelja om Gunnar Birkeland, anar vi at han var ein mann som stod seg godt. Og vi må tru det var skogen og handel med tømmer som gav ekstraskil-lingane hjå han som hjå så mange andre Saudabuar på 1700-talet. I alle høve var det skogen som gjorde grannen Torkjel Pålson på Larsaparten til sjølveigar og rik mann, ja til den rik-aste mannen i Sauda i si tid. Men før Torkjel kjøpte garden på Birkeland, hadde det vore sak om bygselretten.
Sommaren 1703 vart Ola Rørheim på Ombo stemnt av Kristen Opsal om bygselretten til ½ laup smør i Larsaparten som Gunnar Larsson brukte. Kristen meinte han burde ha bygselrett til heile Larsaparten, ja til heile garden Ytre Birkeland. Men det vart avsagt slik dom at Kristen skulle fylgja bygsla til dei 1½ laup han åtte og Ola til den ½ laup han åtte. Dersom det skulle falla ny førstebygsel, så skulle Kristen Opsal ta den og "effter anpart betaler bøxel til Olle Rørim for hans ½ løb smør, mens landschyld och tredietagen af ½ løb smør betaler Gunder Bircheland til Olle Rørim, udj rette tid".
Våren 1735 - året etter at han bygsla garden - vart Torkjel Pålson stemnt av Jon Rørheim for bygselpengar av ½ laup. Broren Torbjørn Herheim møtte og la fram setelen frå 3. juni 1734 utferda av Kristen Opsal. Men Jon "formeente at nyde sin bøxel af Torchel Bircheland, saa som hand haver intet med Christen Opsal at bestille, aller helst hand ejer lige saa meget udj den ene løb smør som Christen Opsal. Tor-chel Bircheland lod begiere sagen udsat til neste ting, da hand agter at lade stefne Christen Opsal for at giøre forklaring om samme bøxel."
Og slik vart det. På sommartinget same året vart Kristen og Jon dømde til å dela bygsla, slik semja frå 1703 føreskreiv.
Tjue år seinare - 8. februar 1755 - kjøpte Torkjel den halve laupen til Jon Rørheim for 60 riksdalar av formyndarane til dei fire døtrene hans: Susanna, Siri, Kari og Brita. Sju år etter det att - sommaren 1761 - kravde dei fire systrene 50 riksdalar til, og fekk det. Dei meinte den halve laupen var selt "for een saa ringe summa penge" i 1755, at dei heller ville løysa han inn att om ikkje Torkjel gav meir. 9. juni 1757 kjøpte Torkjel også den resterande halve laupen av Larsaparten. Seljaren var Knut Kris-tenson Frønsdal. Han fekk 186 riksdalar. I alt gav altså Torkjel 296 riksdalar for garden. Vi minnest at grannen Gunnar Olson i 1764 gav 360 riksdalar. Heile garden Ytre Birkeland vart altså ikring 1760 selt for 656 riksdalar. Det vil seia garden gjekk for over 4½ riksdalar pr. mark smør. Sagt med andre ord vart Ytre Birkeland verdsett til det same som ein bøling på mellom 130 og 135 gode kyr.
Hausten 1762, medan Gunnar Olson framleis sat som leig-lending og like etter at Torkjel Pålson hadde gitt døtrene til Jon Rørheim dei 50 riksdalar ekstra, stod Johannes Tjelmeland i Sand og Jens Opsal i Vikedal fram på tinget og kravde attest på at Jens Opsal var næraste odelsmann til Ytre Birkeland. Jens var soneson til Kristen Gunnarson Opsal. Han gjorde kjent at sonen Nils Jensson "agter at indløse gaarden til ejendom, brug og be-boelse". Han fekk attest, men Nils kom aldri til å ta over. Far-bror til Jens, Knut Frønsdal, hadde kjøpt odelsretten i 1756, og då Gunnar Olson fekk skøyta av Knut i 1764, fylgde odelsretten til Sjuraparten med. Sjølv om vi ikkje har funne noko skrive om det, må vi tru Torkjel Pålson har handla til seg odelsretten til sin part òg.
Mari Olsdotter fekk tre barn med første mannen sin, Lars Gunnarson: Helge Risvoll, Madli Øye og Lars Åbø. Med andre mannen, Torkjel Pålson, fekk ho to søner, Ola ikring 1736 og Pål ikring 1743. I 1767 døydde ho. Torkjel fekk utlagt garden. Han gifta seg opp att med eldste dotter til Knut Torgerson på Indre Molla, Ingeborg Knutsdotter som var fødd ikring 1742 og såleis 32 år yngre enn han. Ingeborg hadde vore gift med odels-guten på Mollatveit, Åge Torbjørnson, men Åge døydde barnlaus seinhaustes 1762 og ho flytta heim att til Indre Molla. Med Torkjel fekk ho i 1769 dottera Ingeborg. Denne dottera døydde før ho var året gamal. Då var både faren og mora avlidne. Det vart halde skifte etter Torkjel 23. januar 1769, etter Ingeborg Knutsdotter 7. mars og etter Ingeborg Torkjelsdotter 19. juni same året. Dei to brørne Ola og Pål erva då kvar sin halve laup i Ytre Birkeland og kvar sine 2½ merker smør i Indre Molla. Det er skifta frå 1767 og 1769 som meir enn noko anna fortel om tilhøva hjå rikingen Torkjel Pålson. Skiftet etter Mari Olsdotter frå 3. juni 1767 var brutto på 1.094 riksdalar 3 ort 6 skilling og skiftet etter Torkjel sjølv på 1.143 riksdalar 3 ort 9 skilling. Der var ikkje andre utlegg enn dei faste til gravferd, skifteforretninga, heimefylgje og slikt. Og går vi detaljert gjennom desse skifta, finn vi at det var meir enn rikeleg av alle ting, både i husa og ute. Og der var ei rekkje ting som det elles ikkje var vanleg å sjå i bondestover den gongen. Det vil føra for langt å ta føre seg alle desse fire skifta. Det får vera nok å referera skiftet etter Torkjel sjølv og kleda etter Ingeborg Knutsdotter.
Torkjel etterlet seg for det første ei gamal halt hoppe. Til denne hadde han 2 mannssalar med stigbøylar, 2 lause hestesko, 1 hesteklave med bjølle, 2 selar med jarnringar, 1 selebryst med
2 jarnringar, "1 god sele med brystebegiord og Halestad" forutan sju jarnringar, beissel og taumar, og endeleg 1 beisselring. Han hadde 11 åltau, 23 merker lær og skinn til ei rugge. Buskapen hans var stor, 1 okse, 9 kyr, 5 kviger og 2 kalvar, 1 bukk, 10 geiter, 4 hanegeiter og 2 kje, 1 ver, 18 sauer og 5 gimrar. Vi kjenner ingen på Birkeland som før 1850 hadde større buskap. 2 kubjøller, den eine med treklave, og 3 kalvebjøller, skulle og skiftast. I stabburet var det 4 kjøtlår, 2 sider, 1 bog "og endel faarelemmer" forutan, 1½ pund smør.
Om husdyrhaldet var viktig, så var neppe åkerbruket mindre viktig. Også i så måte var Larsaparten ein god gard. Torkjel let etter seg 2 våger flatbrød, 4 våger havremjøl, 6 spann rein-korn og 10 tønner havrekorn. På kverna i Kvednabekkjen vart kornet mole til mjøl, og 3 plogjarn med ristlar, 2 spadar, 6 korn-sigdar, 1 lauvsigd, 1 langorvsljå, 20 stuttorvsljår og 1 slipestein med jarnås fortel om arbeidet på åkeren, i enga, i skogen og på utslåttene. Ein "taagekniv" fortel om arbeid i takaskogen. Tre drøftetrau, eit bakstebord og to baksteheller fortel om foredling av korn og mjøl. Elles fanst det hjå Torkjel heile 10 gryter - mellom anna ei barnegryte og ei flågryte, 3 skjerdingar og 2 koparkjelar. Og elles fanst det ei mengd trekjerald som fortel oss om eit intenst februk og åkerbruk. Der var 30 mjølkekoller, 5 mjølkebøtter, 2 smørkanner og 4 smørøskjer, 3 kinner, 1 ystekolle, 13 holkar - den eine med ei kanne tjøra i, 4 kar, 5 spunseholkar, 4 tønner, 6 halvtønner og 9 tønnestrokar, 1 fjerding og 2 kvarter, 1 knøtrau og 1 lindebarkslaup, 1 gamal smørkiste, 1 lite aske-tresfat og 5 brødkorger, 1 skål, 2 ambrar, 1 tine og 1 treflase, 3 mysesmørskar og 1 mysesmørstrype, 1 halvkanne, 6 stampar og 1 agnastamp, 1 halvanker, 1 bryggerbøtte og 8 vassbøtter, 4 bolleskåler, 1 sikt, 1 korg av tæger, 1 lita brennemerka trekorg med hank, 5 ølkaggar og 29 tretallerkar - 9 av dei måla. Få var så godt utstyrte med trekjerald som Torkjel Birkeland.
Han hadde også ein del reiskap, 7 øksar, 4 navrar, 3 høvlar, 3 sakser, 3 hamrar, 1 fil, 1 stikksag og 1 bogesag, 1 haldhake, 1 teksle, 1 jarnpassar og 1 spikerlø. At det var smie på garden fortel 1 smiebelg, 1 smieste, 1 smietang og 1 sleggehammar. Og der var 1 jarnstør, 1 pund nytt jarn og 3 mk. gamalt jarnskrap, mellom anna nokre gamle ljår og eit spadejarn. Om andre bi-sysler fortel 1 par kardar, 1 vev, 1 par "vedstører med høvel-skaft" og 1 åkleskei og stokkar.
Ved sida av smia får vi i skiftet også kjennskap til eit par av dei andre husa på garden. Det er for det første "1 tømret Nøst med tag, meget bedærvet". Der låg vel den vesle færings-båten som er nemnt. Det er for det andre "1 gl. Vengbaadsnøst med huntag aldehles forfalden". Der låg nok den store vengbåtsmasta, vantet og den engelske dreggen som er nemnt, og der låg kanskje "1 seksæringsbaad med søndret segl og redskab". Og det er for det tredje ei stove der det er nemnt eit skap.
Av andre møblar er det nemnt eit gamalt kråskap, eit gamalt bordblad og eit bord med stol og forsete. Det mest interessante huset er likevel "1 paa øde toft opbygt nyt stue Huus med
2 fag vinduer" som vart vurdert for 40 riksdalar. Dette er den første glasstova vi har kjennskap til i Sauda. Og rikingen Torkjel Pålson Birkeland var den som fekk sett ho opp. Det var vel i den han stod, den jarnkakkelomnen som er nemnt, også den første i sitt slag som vi kjenner til i bygda.
Bakgrunnen til at Torkjel slo så stort på, finn vi og i skiftet. Der er nemleg nemnt "1/3 i en gl. foreldet bordsaug med liden Redskab". Andre kjelder fortel at det var den eine Sønnåsaga han åtte i. Det er og nemnt 20 tylfter sagtømmer som dels låg ved saga og dels i stranda. Og det er nemnt 2½ tylft tolvalens husatømmer. Kanskje hadde han planar om å setja opp fleire nye hus då han vart riven bort. 2 gamle sagblad er og nemnde.
Buskapen og åkerbruket gav det naudsynlege og litt til. Skogen og saga gav det store overskotet. Det var som nemnt, mange ting hjå Torkjel Birkeland som vi elles ikkje finn i bondeheimar i Sauda på 1700-talet. Ein huspostil var nå ikkje så uvanleg, men det var ikkje kven som helst som hadde tekjele, krydderskrin med ni rom i, ei øskje med ein liten spegel i og ei tavle med treramme. Det hadde Torkjel.
Elles avspeglar rikdomen seg i sakene av gull, sølv, tinn, mas-sing og steinty. Torkjel etterlet seg 1 firebands gullring, 3 sølv-ringar - den eine forgylt, 6 søljer - to forgylte, ei med filigran og ei med fire horn og seks små ringar, 2 halsknappar av sølv, 5 sølvskeier - ei merkt LARS KNUTSEN 1757, ei merkt OAS GSD, ei merkt GTD og ei merkt JKS, og endeleg 3 brennevins-skåler av sølv som fall med ei på kvar av dei tre borna. Også desse var merkte med bokstavar.
Av tinn var der 2 smørkanner, 2 tallerkar og 7 fat. Av massing var der 7 lysestakar. Og av steinty var der 2 fiskefat og 3 vanlege fat - det eine merkt 1737, 1 krus utan og 1 krus med tinnlokk, 1 potte, 1 skål med to øyrer og 1 tallerk.
Kontante pengar var der og, 38 danske kronestykke, 21 danske dukatar, 17 tomarkstykke, 1 spesidalar og 30 riksdalar.
Elles fortel også tekstilane og kleda om velstand og romslege kår. Av sengklede var der 13 åkle, 15 kvitlar, 5 skinnrugger, 1 skinnruggeovertrekk med eit gamalt brautåkle og 3 laken, 3 under-senger, 1 skinnladde og 7 hovudputer med fjørfyll, 1 linletterts putevar med kniplingar og 1 høyende med overtrekk og lerrets-var. Andre tekstilar som er nemnde, er 1 svensk bordteppe og 3 strielerrets borddukar, den eine 7, den andre 6 og den tredje 3 alner lang.
Gongekleda var 9 skjorter - mellom anna "1 blaa klæde kirses ulden skiorte med 2 dousin sølfknapper udj" og "1 blaa kirses ulden skiorte med tinnknapper", 3 brystdukar - mellom anna "1 callemankes brøstdug med messingknapper" og ein av fransk tøy med metallknappar, 4 trøyer, 3 underbukser og 2 overbukser, 2 halsplagg og 1 halsklut, "1 gl. blaa klædes Cabus", 1 svart hue og "1 Polsk Hue", "1 sort klædes Caskiætte", 2 par vetter, 1 par sokkar, 2 par sko og 1 par støvlar.
Og endeleg må det nemnast at Torkjel hadde pengar til gode hjå folk, både store og små summar, og både hjå bønder og småkårsfolk. Tømmerhandelen gjorde at han kunne hjelpa folk med gardkjøp og anna. Særleg var det store krav hjå Ådne Fløgstad, Torger Amdal og Bård Fosstveit.
I skiftet etter Ingeborg Knutsdotter, andre kona til Torkjel -ho døydde kort tid etter han, er ei rekkje fine kvinneklede nemnde.
Der var 10 skjørt, 14 skjorter, 4 trøyer, 3 snørliv, 10 tørkle, 3 halsklutar, 5 huer, 4 plagg, 2 pannelin, 1 halskrage, 3 forkle, 1 par hoser, 2 band og 1 par halvermar. Særleg fint var "1 rødt skarlagens skiørt med snorer neden om". Elles var det både saum og kniplingar på mange av kledestykka. Det eine snørlivet hadde 16 sølvmaljer, ei anna tinnmaljer og sølvkjede med nål. Også på andre kledestykke var det sølv og anna pynt.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1758-teljinga i Birkeland ytre, Sauda, Rogaland, NOR.

• Skifte etter han vart halde den 23.Jan 1769 i Birkeland ytre, Sauda, Rogaland, NOR.

Torkil Paulson gifta seg med Mari Olsdotter i 1734 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

208       i.  Ole Torkelson Birkeland. Ole gifta seg med Ingebor Johannesdotter, dotter av Johannes Torgerson Ilstad og Sissel Larsdotter d. y., i 1763 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR.

         ii.  Paul Torkelson Røe vart fødd i 1743 i Birkeland ytre, Sauda, Rogaland, NOR, døydde den 13. mar 1823 i Gunnarsrød, Sauda, Rogaland, NOR 80 år gamal, og vart gravlagd den 20. mar 1823 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR. Paul gifta seg med Gunil Navarsdotter, dotter av Navar Torjusson Røe og Siri Larsdotter, cirka 1767 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

Torkil Paulson gifta seg så med Ingeborg Knudsdotter, dotter av Knud Torgerson Molla og Valborg Larsdotter, i 1768 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

          i.  Ingeborg Torkelsdotter vart fødd i 1769 i Birkeland ytre, Sauda, Rogaland, NOR og døydde i 1769 i Birkeland ytre, Sauda, Rogaland, NOR.


417. Mari Olsdotter, dotter av Ole Larsson Teig og Teig, vart fødd i 1700 i Teig, Sauda, Rogaland, NOR og døydde i 1767 i Birkeland ytre, Sauda, Rogaland, NOR 67 år gamal.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1758-teljinga i Birkeland ytre, Sauda, Rogaland, NOR.

• Skifte etter ho vart halde den 3.Jun 1767 i Birkeland ytre, Sauda, Rogaland, NOR.

Mari gifta seg med Lars Gunnarson Birkeland, son av Gunnar Larsson Birkeland og Madli Torbjørnsdotter, cirka 1724 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Helje Larsson Risvoll vart fødd i 1725 i Birkeland ytre, Sauda, Rogaland, NOR og døydde i 1786 i Risvoll, Sauda, Rogaland, NOR 61 år gamal. Helje gifta seg med Mari Olsdotter, dotter av Ole Jarandson Hølland og Ranveig Njelsdotter, cirka 1755 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

         ii.  Malena Larsdotter vart fødd i 1729 i Birkeland ytre, Sauda, Rogaland, NOR og døydde i 1753 i Øye, Sauda, Rogaland, NOR 24 år gamal. Eit anna namn for Malena var Madli. Malena gifta seg med Aschiel Larsson Øye i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

        iii.  Lars Larsson Aabø vart fødd i 1733 i Birkeland ytre, Sauda, Rogaland, NOR, døydde i 1810 i Åbø, Sauda, Rogaland, NOR 77 år gamal, og vart gravlagd den 11. nov 1810 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR. Lars gifta seg med Elisabet Jakobsdotter, dotter av Jacob Johannesson Åbø og Brita Larsdotter, cirka 1763 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

Mari gifta seg så med Torkil Paulson Birkeland i 1734 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

418. Johannes Torgerson Ilstad, son av Torger Johannesson Ilstad og Ingeborg Knudsdotter, vart fødd i 1707 i Ilstad, Sand, Rogaland, NOR og døydde i 1787 i Ilstad, Sand, Rogaland, NOR 80 år gamal.

Generelle notat: Sissel Larsdotter Barkeland vart gift i 1729 med Jon Olson Rørheim på Ombo og vart enke etter 2 månader. Eller som det står i kyrkjeboka: "De lævede sammen i 8te Uger, minus 1 dag og 6 timer". Ho gifta seg opp att i 1730 med Johannes Torgerson Ilstad i Sand. Sissel døydde alt i 1754, 44 år gamal. Johannes Torgerson var lensmann i Sauda skipreide frå 1742-1748, og frå 1757-1766. Han hadde sag på garden og gav sagmeisterskatt kvart år frå 1745. Johannes døydde i 1787, 80 år gamal. Han vart gravlagd ved Sand kyrkje. Johannes gifta seg opp att med Eldrid Hadlesdotter Hoftun frå Veka i Suldal, ho var sonesons dotter til lensmann Torkjell Nilsson Fatland.

Johannes Torgerson gifta seg med Sissel Larsdotter d. y. i 1730 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Lars Johannesson Ilstad vart fødd i 1731 i Ilstad, Sand, Rogaland, NOR og døydde i 1766 i Ilstad, Sand, Rogaland, NOR 35 år gamal.

         ii.  Jone Johanneson Ilstad vart fødd i 1734 i Ilstad, Sand, Rogaland, NOR og døydde før 1753 i Ilstad, Sand, Rogaland, NOR.

        iii.  Torgiar Johannesson Ilstad vart fødd i 1738 i Ilstad, Sand, Rogaland, NOR, døydde i 1800 i Ilstad, Sand, Rogaland, NOR 62 år gamal, og vart gravlagd den 9. nov 1800 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR. Andre namn for Torgiar var Torger og Torjer. Torgiar gifta seg med Marthe Hansdotter, dotter av Hans Nilsson Fatland og Marta Torsteinsdotter, den 24. jun 1762 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR.

         iv.  Johanes Johanneson Saua vart fødd i 1740 i Ilstad, Sand, Rogaland, NOR, døydde i 1811 i Saua, Sauda, Rogaland, NOR 71 år gamal, og vart gravlagd den 13. jan 1811 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Johanes var Johannes Johanneson Søvde. Johanes gifta seg med Marita Kristoffersdotter, dotter av Christopher Andersson Saua og Barbro Toresdotter, cirka 1767 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR. Johanes gifta seg så med Guro Kolbeinsdotter, dotter av Kolben Danielson Fløgstad og Malena Ovesdotter, i 1794 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

209       v.  Ingebor Johannesdotter. Ingebor gifta seg med Ole Torkelson Birkeland, son av Torkil Paulson Birkeland og Mari Olsdotter, i 1763 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR.

Johannes Torgerson gifta seg så med Eldri Hadlesdotter, dotter av Hadle Nilsson Veka og Eldri Nilsdotter, cirka 1756 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Hadle Johannesson Ilstad vart fødd i 1757 i Ilstad, Sand, Rogaland, NOR og døydde i 1757 i Ilstad, Sand, Rogaland, NOR.

         ii.  Sisela Johannesdotter vart fødd i 1760 i Ilstad, Sand, Rogaland, NOR, døydde den 13. apr 1836 i Molla indre, Sauda, Rogaland, NOR 76 år gamal, og vart gravlagd den 30. apr 1836 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR. Sisela gifta seg med Lars Knudson Molde d. e., son av Knud Torgerson Molla og Valborg Larsdotter, i 1782 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR.


419. Sissel Larsdotter d. y. dotter av Lars Larsson Barkeland og Marta Olsdotter, vart fødd i 1706 i Barkeland, Jelsa, Rogaland, NOR, vart døypt den 25. apr 1706 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde i 1754 i Ilstad, Sand, Rogaland, NOR, 48 år gamal.

Sissel gifta seg med Jon Olson Rørheim d. e., son av Ole Jonson Rørheim og Susanne Jonsdotter, den 10. jul 1729 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Sissel gifta seg så med Johannes Torgerson Ilstad i 1730 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR.

420. Gunder Olson Birkeland, son av Ole Olson Birkeland og Ingeborg Olsdotter, vart fødd i 1712 i Birkeland ytre, Sauda, Rogaland, NOR og døydde i Birkeland ytre, Sauda, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Av dei første sjøleigarane er Gunnar Olson på Sjuraparten den vi veit minst om. Han var fødd ikring 1712 og tok over etter broren Ola ikring 1740. Kona si henta han på Engja. Ho heitte Barbro, var fødd ikring 1718 og var dotter til Håkon Nilsson og Ingeborg Knutsdotter. Vi kjenner seks av Gunnar og Barbro sine barn. Ola d. e., fødd ikring 1743, tok over etter faren på Birkeland. Ola d. y., fødd ikring 1747, vart buande i Ersdalen i Sand. Håkon, fødd ikring 1749, vart buande på Ås i Sand. Nils, fødd ikring 1752, budde først ei tid på Fiveland, men seinare på Saua. Isak, fødd ikring 1755, var ugift og dreng hjå broren Nils Fiveland i 1801. Den yngste, Gunnar fødd ikring 1756, kjenner vi ikkje nærare til.
I januar 1763 døydde Barbro, og Gunnar gifta seg same året opp att med ei Brita Knutsdotter. Vi veit ikkje kva folk Brita var av, men ho må ha vore eit godt gifte, for 9. juni 1763 kvitterte Gunnar for arven hennar - 129 riksdalar 3 ort. Dei pengane hadde stått utlånt mot pant i Suldalskyrkja. Det synest vera desse pen-gane som har gjort Gunnar økonomisk sterk nok til å kjøpa den garden han brukte. 22. juni 1764 - året etter at han mottok kona sin arv - fekk han skøyta på 1 laup smør i Birkeland av Knut Frønsdal i Ølen, son til Kristen Opsal. Prisen var 360 riksdalar. Han måtte låna 200 av desse hjå prost Arentz. Tre år seinare selde han garden til sonen Ola d. e. for 250 spesidalar. Tingboka frå 1766 nemner Gunnar Olson Birkeland som sagmeister. Det var han kanskje på den Sønnåsaga som grannen Torkjel Pålson åtte.
Sjølv om kjeldene ikkje har mykje å fortelja om Gunnar Birkeland, anar vi at han var ein mann som stod seg godt. Og vi må tru det var skogen og handel med tømmer som gav ekstraskillingane hjå han som hjå så mange andre Saudabuar på 1700-talet. I alle høve var det skogen som gjorde grannen Torkjel Pålson på Larsaparten til sjøleigar og rik mann, ja til den rikaste mannen i Sauda i si tid. Men før Torkjel kjøpte garden på Birkeland, hadde det vore sak om bygsleretten.
Sommaren 1703 vart Ola Rørheim på Ombo stemnt av Kristen Opsal om bygselretten til ½ laup smør i Larsaparten som Gunnar Larsson brukte. Kristen meinte han burde ha bygslerett til heile Larsaparten, ja til heile garden Ytre Birkeland. Men det vart avsagt slik dom at Kristen skulle fylgja bygselen til dei 1½ laup han åtte og Ola til den ½ laup han åtte. Dersom det skulle falla ny førstebygsel, så skulle Kristen Opsal ta den og "effter anpart betaler bøxel til Olle Rørim for hans ½ løb smør, mens landschyld och tredietagen af ½ løb smør betaler Gunder Bircheland til Olle Rørim, udj rette tid".

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1758-teljinga i Birkeland ytre, Sauda, Rogaland, NOR.

Gunder Olson gifta seg med Barbro Håkonsdotter cirka 1742 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

210       i.  Ole Gunnarson Birkeland d. e.. Ole gifta seg med Gunla Ingemundsdotter, dotter av Ingemond Levardson Birkeland og Helga Øysteinsdotter, cirka 1770 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

         ii.  Ole Gunnarson Ersdalen d. y. vart fødd i 1746 i Birkeland ytre, Sauda, Rogaland, NOR og døydde i 1811 i Ersdalen, Sand, Rogaland, NOR 65 år gamal. Ole gifta seg med Brita Nilsdotter, dotter av Niels Osmundson Ersdalen og Marta Pedersdotter, cirka 1776 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR.

        iii.  Hågen Gunnarson Ås vart fødd i 1749 i Birkeland ytre, Sauda, Rogaland, NOR og døydde i 1792 i Ås, Sand, Rogaland, NOR 43 år gamal. Hågen gifta seg med Karen Larsdotter, dotter av Lars Gunnarson Ås og Elen Rasmusdotter, den 26. des 1774 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR.

222      iv.  Niels Gunnarson Saua. Niels gifta seg med Anne Olsdotter d. y., dotter av Ole Jonson Fatnes og Lisbet Olsdotter, den 8. jul 1787 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR.

          v.  Isak Gunnarson vart fødd i 1755 i Birkeland ytre, Sauda, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Isak var Isaach.

         vi.  Gunner Gunnarson vart fødd i 1756 i Birkeland ytre, Sauda, Rogaland, NOR.

Gunder Olson gifta seg så med Brita Knudsdotter i 1763 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.


421. Barbro Håkonsdotter, dotter av Hågen Nilsson Søndenå og Ingeborg Knudsdotter, vart fødd i 1718 i Søndenå, Sauda, Rogaland, NOR og døydde i jan 1763 i Birkeland ytre, Sauda, Rogaland, NOR 45 år gamal.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1758-teljinga i Birkeland ytre, Sauda, Rogaland, NOR.

Barbro gifta seg med Gunder Olson Birkeland cirka 1742 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

422. Ingemond Levardson Birkeland, son av Levard Ingemundson Birkeland og Herborg Kjetilsdotter, vart fødd i 1701 i Birkeland indre, Sauda, Rogaland, NOR, døydde i 1779 i Birkeland indre, Sauda, Rogaland, NOR 78 år gamal, og vart gravlagd den 7. feb 1779 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Ingemond Levardson var Ingmon.

Generelle notat: Ingemund Levardson var ikring 23 år og ugift då faren døydde. Ikkje lenge etter gifta han seg med Brita Kolbeinsdotter, ei syster til Lars Indre Amdal og Daniel Fløgstad. Med henne fekk han ikring 1727 sonen Levard. Ho døydde alt i 1732. Det vart halde skifte etter henne 7. mai det året. Då var det velstand i Hingarden. Heile buet vart verdsett til over 100 riksdalar og av desse var mest 75 riksdalar att til deling mellom Ingemund og sonen. Bakgrunnen for det vi må kalla velstanden hjå Ingemund og Brita, finn vi i to gjeldspostar. Han resta nemleg sagskatt og grunnleiga for saga. Det vert ikkje sagt noko om kor denne saga stod, men etter det andre kjelder fortel, var det saga i Svandalsfossen Ingemund hadde interesser i. Han åtte ein fjerdepart av den.
Elles fortel skiftet at dei hadde flust av det dei trong hjå Ingemund og Brita. Der var ei mengd reiskap og utstyr av ulikt slag, koller og kar, ambrar og tønner, staup og skåler, der var øksar og hamrar, navrar og høvlar og smiutstyr. Der var plogjarn med ristel, 5 ljår, 3 grev og 2 lauvøksar. Der var sengklede og gongeklede i store mengder, mellom anna eit kalemankes snøreliv med tinnmaljer og massingkjede. Det var slipestein på garden, og der var bekkekvern. Og Ingemund hadde børse. Som på dei fleste gardar var der koparkjel, og dei hadde lysestake av messing. Eit uttrykk for overskot er eit fat og ein tallerk av steinty og eit tinnfat med bokstavane I.L.S. på, Ingemund sine eigne initialar. Av buskap var der 1 grå merr, 1 grastut og 1 vetrungstut, 7 kyr, 2 vetrungskviger, 2 stutkalvar og 1 garekalv, 2 bukkar, 8 geiter og 5 kje og 2 verar, 14 sauer, 1 gimmer og 9 lam.
Ingemund sat ikkje lenge som enkjemann. Han gifta seg etter kort tid opp att med ei Helga Øysteinsdotter som var fødd ikring 1701 og som vart mor til seks av barna hans, Øystein, Kolbein, Brita, Pål, Ingemund og Gunnhild. Ingemund Ingemundson vart buande på Søndenå, Brita på Vetrhus og Gunnhild på Ytre Birkeland. Øystein tok over på Indre Birkeland.
Ingen har sete så lenge som brukar av Indre Birkeland som Ingemund Levardson. Han var, som alt nemnt, 23 år då faren døydde. Og sonen Øystein tok ikkje over før midt i 1770-åra. Ingemund sat brukar i over femti år. Ingemond Levarson Biærcheland vart gravlagd Sexagesima 1779, 80 år gamal.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1758-teljinga i Birkeland indre, Sauda, Rogaland, NOR.

Ingemond Levardson gifta seg med Brita Kolbeinsdotter, dotter av Kolbein Larsson Fløgstad og Marta Danielsdotter, i 1726 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

          i.  Levard Ingemundson vart fødd i 1727 i Birkeland indre, Sauda, Rogaland, NOR.

Ingemond Levardson gifta seg så med Helga Øysteinsdotter i 1732 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Østen Ingemundson Birkeland vart fødd i 1732 i Birkeland indre, Sauda, Rogaland, NOR og døydde i 1788 i Birkeland indre, Sauda, Rogaland, NOR 56 år gamal. Østen gifta seg med Ingrid Torgersdotter, dotter av Torger Pålson Søndenå og Brita Nilsdotter, cirka 1761 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR. Østen gifta seg så med Kari Torbjørnsdotter, dotter av Torbjørn Ommundson Mollatveit og Ingeborg Ågesdotter, cirka 1770 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

         ii.  Kolben Ingemundson Kvæstad vart fødd i 1733 i Birkeland indre, Sauda, Rogaland, NOR, døydde i 1809 i Kvæstad, Suldal, Rogaland, NOR 76 år gamal, og vart gravlagd den 19. feb 1809 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Kolben var Kolbeen. Kolben gifta seg med Anna Oddsdotter, dotter av Odd Danielson Foss og Mette Olsdotter, cirka 1766 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR.

        iii.  Brita Ingemundsdotter vart fødd i 1738 i Birkeland indre, Sauda, Rogaland, NOR, døydde i 1797 i Vetrhus, Sauda, Rogaland, NOR 59 år gamal, og vart gravlagd den 11. feb 1797 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR. Brita gifta seg med Aschiel Larsson Vinterhus, son av Lars Askjellson Vetrhus og Mari Nilsdotter, cirka 1763 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

         iv.  Paul Ingemundson vart fødd i 1739 i Birkeland indre, Sauda, Rogaland, NOR.

          v.  Ingemund Ingemundson Søndenå vart fødd i 1744 i Birkeland indre, Sauda, Rogaland, NOR og døydde i Søndenå, Sauda, Rogaland, NOR. Andre namn for Ingemund var Ingemon og Ingmon. Ingemund gifta seg med Britha Johannesdotter, dotter av Johannes Håkonson Søndenå og Guro Torgersdotter, cirka 1770 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

211      vi.  Gunla Ingemundsdotter. Gunla gifta seg med Ole Gunnarson Birkeland d. e., son av Gunder Olson Birkeland og Barbro Håkonsdotter, cirka 1770 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.


423. Helga Øysteinsdotter, dotter av Østen Oddson Sørestad og Gunhild Osmundsdotter, vart fødd i 1703 i Sørestad, Suldal, Rogaland, NOR og døydde i Birkeland indre, Sauda, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1758-teljinga i Birkeland indre, Sauda, Rogaland, NOR.

Helga gifta seg med Ingemond Levardson Birkeland i 1732 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

424. Roald Knudson Hølland, son av Knud Roaldson og Anna Larsdotter, vart fødd i 1697 i Fattnes austre, Sand, Rogaland, NOR og døydde i Hølland, Sauda, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Når vi skal gi eit oversyn over utviklinga på Hølland mellom 1751 og 1826 kan vi ikkje koma utanom husmennene. I sjeleregisteret frå 1758 er det nemnt tre husmenn på garden, Roald Knutson, Navar Gunnarson og Hallvard Knutson. Roald må utan tvil ha vore den mannen som gav namn til Roaldstre. Så der budde nok han og kona Guri Guttormsdotter.
Roald var fødd ikring 1697 og var eldste son til Knut Roaldson på Fatnes i Sand. Somt kan tyda på at han først var gift med Eli Isaksdotter, einaste syster til Jon Isakson Espeland, men at han ikkje hadde barn med henne.
Guri var fødd ikring 1722 og var kanskje dotter til Guttorm Trulsson på Fløgstadøyrå. Med henne fekk han i alle høve fire søner, Guttorm ikring 1747, Knut ikring 1750, Nils ikring 1752 og Lars ikring 1755. Knut vart gift med enkja Magla Helmertsdotter Tengesdal i Hylsfjorden og Nils med Ingeborg Persdotter på Espeland.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1701-teljinga i Fattnes austre, Sand, Rogaland, NOR.

• Han er nemnd i 1758-teljinga i Hølland, Sauda, Rogaland, NOR.

Roald Knudson gifta seg med Eli Isaksdotter, dotter av Isak Abrahamson Espeland og Åsni Olsdotter, cirka 1720 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Roald Knudson gifta seg så med Guri Guttormsdotter cirka 1746 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Guttorm Roaldson vart fødd i 1747 i Hølland, Sauda, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Guttorm var Gutorm.

         ii.  Knud Roaldson vart fødd i 1750 i Hølland, Sauda, Rogaland, NOR.

212     iii.  Nils Roaldson Espeland. Nils gifta seg med Ingebor Pedersdotter, dotter av Peder Jonson Espeland og Herborg Mortensdotter, cirka 1785 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

         iv.  Lars Roaldson vart fødd i 1755 i Hølland, Sauda, Rogaland, NOR.


425. Guri Guttormsdotter, dotter av Guttorm Trulsson Fløgstad og Ukjend, vart fødd i 1722 i Fløgstad, Sauda, Rogaland, NOR og døydde i Hølland, Sauda, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1758-teljinga i Hølland, Sauda, Rogaland, NOR.

Guri gifta seg med Roald Knudson Hølland cirka 1746 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

426. Peder Jonson Espeland, son av Jon Jarandson Grøve og Guri Halvardsdotter, vart fødd i 1710 i Grøve, Røldal, Hordaland, NOR og døydde i 1779 i Espeland, Sauda, Rogaland, NOR 69 år gamal. Eit anna namn for Peder Jonson var Per.

Generelle notat: Medan Nils Ormson, sonen Anders og Lars Askjelson brukte Beitå, brukte Per Jonson, sonen Gunnar og versonen Nils Roaldson Gamletunet.
Det er ovanfor fleire gonger peika på at Pål Torjusson ikkje fekk barn som vaks opp. Eldste systera Ingrid var då nærast til å ta over. Ho etterlet seg to døtrer og det var Ingeborg den eldste av desse, som skulle føra Torjus Pålson si ætt vidare på garden. Ingeborg Gunnarsdotter, som var det fulle namnet hennar, vart gift med Per Jonson, ein son til Jon og Guri Grøve i Røldal. Per var fødd ikring 1710 og kjøpte ein part av Grøve i 1744. Så 18. februar 1752 fekk han kjøpa garden til Pål Torjusson, nemleg ½ laup smør i Espeland og 2¼ merker smør i Tverrånå. Pål og Mari sette seg då i folga. Dei åtte sjølv "en liden Røgstue". Pål døydde i 1767 vel 80 år gamal.
Det var ein mann som ikkje utan vidare godtok handelen mellom Pål og Per. Det var Knut Andersson som hadde teke over på Ekrå og Gjerde året før. Han ville og legga Gamletunet til det han åtte. Same dagen som Per let skøyta si tinglysa - 9. juni 1752 - stod Knut fram på tinget og meinte "Sig at være dend rætte odelsløsningsmand til dend ½ løb smør i gaarden Espeland og i underliggende Tverraaen 2¼ mk. i Søfde skibbrede beliggende, som Peder Jons: Grøve i Røldahl sig haver tilkiøbt af Povel Espeland og herved lod lyse sin pængemangel, da hand udj fremtiden agter same gaardspart ved lovlig middel at indrive".
Det var odelspapiret frå 1739 som vart brukt. Knut kom likevel ikkje til å gjera seg bruk av retten sin, og Gamletunet var i Persfolket si eiga like til 1936.
Per Jonson og Ingeborg Gunnarsdotter fekk tre barn, sønene Gunnar og Jon og dottera Ingeborg, men både Jon og Ingeborg døydde små. Ingeborg Gunnarsdotter vart heller ikkje gamal. Det vart halde skifte etter henne 7. juli 1755. Skiftebrevet finst framleis på garden. Det fortel at dei hadde hest, 1 stut, 6 kyr, 5 ungnaut og 3 sauer. Det fortel og at dei hadde "12 Giære Ringer af sølv, 1 Sølv Signete Ring, 1 Tage Sølje, 1 mindre dito, 1 Kaaber Kiedel." Og det fortel at dei hadde 1 gryte, 1 jernstør, 1 ploglekkje, 1 plogjarn og ristel, 1 bakstehelle, 1 smieste, 4 øksar, 1 lauvkniv, 1 tynslehammar, 2 spadar, 2 jarnriver, 10 ljår, 1 sele med jarnringar, 5 reip og 2 sledenavrar. Og endeleg fortel det at dei hadde 1 kiste med lås, 2 tønnestrokar, 1 ølkagge, 1 strype, 1 holk, 18 mjølkekoller, hovlar og skeier til ein vev, 2 åkle, 3 kvitlar, ein 5½ alner lang bordduk, 1 letteretsplagg og 4 tønner havrekorn. Kleda etter Ingeborg skulle barna få dela seg imellom. Elles høyrde fjerdeparten i ei utekvern til Per sin gard. Garden vart vurdert til 38 riksdalar 1 ort, slik at heile buet var verd 104 riksdalar 1 ort 8 skilling. Det hefte ein del laus gjeld i buet, mellom anna kravde Hans Frette og Rasmus Frette i Etne 8 og 12 riksdalar. Men elles ser det ut til at Per Jonson i første omgang har stått seg betre enn grannen Nils Ormson. Seinare forverra tilhøva seg.
Då Ingeborg var avliden gifta Per seg opp att med Herborg Mortensdotter, som hadde tent hjå grannen Knut Andersson. Ho var dotter til den første Morten Torgerson på Åbø. Med henne fekk han fire barn, sonen Askjel og døtrene Ingeborg, Guri og Brita.
Den siste tida han levde, kom Per opp i store økonomiske vanskar. Mellom anna hadde han måtta låna 80 riksdalar av Helge Rasmusson Sævareid i Skånevik. Han såg ikkje annan utveg enn å venda seg til søskenbarnet sitt, Lars Aslakson Mehus i Røldal. Lars kjøpte i 1777 garden på Espeland for 171 riksdalar, slik at Per kunne bli kvitt skulda si, men på visse vilkår. Gunnar sonen til Per, skulle ha rett til å løysa inn garden for same prisen og Per hadde teke unna retten til å bruka garden i det året handelen gjekk føre seg og dei to fylgjande åra. Før den tida var omme, var Per død. Det vart halde skifte etter han 19. januar 1780. Då var det ikkje mykje att av tidlegare velstand. Skulda var større enn det buet vart verdsett til slik at ingen ting vart att å dela mellom ervingane. Buskapen var og redusert, berre 1 ku, 2 stutar, 2 ungnaut, 7 geiter, 1 kje, 5 sauer og 1 lam etterlet han seg.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1758-teljinga i Espeland, Sauda, Rogaland, NOR.

• Skifte etter han vart halde den 19.Jan 1780 i Espeland, Sauda, Rogaland, NOR.

Peder Jonson gifta seg med Ingeborg Gunnarsdotter, dotter av Gunnar Hansson og Ingrid Torjusdotter, cirka 1745 i Røldal kyrkje, Røldal, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Gunnar Pederson Espeland vart fødd i 1750 i Grøve, Røldal, Hordaland, NOR og døydde i 1787 i Espeland, Sauda, Rogaland, NOR 37 år gamal.

         ii.  Jon Pederson Espeland vart fødd i 1752 i Espeland, Sauda, Rogaland, NOR og døydde i 1761 i Espeland, Sauda, Rogaland, NOR 9 år gamal.

        iii.  Ingeborg Pedersdotter vart fødd i 1755 i Espeland, Sauda, Rogaland, NOR og døydde i 1757 i Espeland, Sauda, Rogaland, NOR 2 år gamal.

Peder Jonson gifta seg så med Herborg Mortensdotter cirka 1759 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

213       i.  Ingebor Pedersdotter. Ingebor gifta seg med Nils Roaldson Espeland, son av Roald Knudson Hølland og Guri Guttormsdotter, cirka 1785 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

         ii.  Askjel Pederson vart fødd i 1763 i Espeland, Sauda, Rogaland, NOR.

        iii.  Guri Pedersdotter vart fødd i 1765 i Espeland, Sauda, Rogaland, NOR.

         iv.  Brita Pedersdotter vart fødd i 1768 i Espeland, Sauda, Rogaland, NOR.


427. Herborg Mortensdotter, dotter av Morten Torgerson Åbø og Brita Levardsdotter, vart fødd i 1728 i Åbø, Sauda, Rogaland, NOR, døydde i 1808 i Espeland, Sauda, Rogaland, NOR 80 år gamal, og vart gravlagd den 7. aug 1808 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1758-teljinga i Espeland, Sauda, Rogaland, NOR.

Herborg gifta seg med Peder Jonson Espeland cirka 1759 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

428. Endre Olson Herheim, son av Ole Endreson Herheim og Eli Johannesdotter, vart fødd i 1705 i Herheim, Sauda, Rogaland, NOR og døydde cirka 1768 i Herheim, Sauda, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 63 år.

Generelle notat: Endre Olson var som tidlegare nemnt, fødd ikring 1705. Han var einaste son til Ola Endreson og Eli Johannesdotter og tok over sin halvedel av Herheim då stefaren Ådne Askjelson døydde. Kona hans var Ragnhild, den eine av dei to døtrene til Ola Danielson og Marta Olsdotter. Ho var dotterdotter til Ola Torjusson og vart dermed den leden som skulle knyta den gamle og den nye ætta saman, sjølv om ho ikkje høyrde til den eldste Herheimsætta.
Ragnhild og Endre fekk sju barn. Ola d. e. fekk garden på Herheim. Ola d. y. fekk gard på Brekke. Marta vart gift med Gunnar Hallvardson på Bakka. Per kjøpte gard på Høiland. Endre vart gift med ei enkje på Åbø. Og Daniel kjøpte gard på Austarheim. Johannes, den yngste, døydde i barneåra.
Ola Endreson d. e. var fødd ikring 1732 og gifta seg i 1759 med den to år eldre Marta Jakobsdotter, dotter til Jakob Johannesson Åbø som då nett var død. Marta var syster til Brita på Ådnes bruk. Ola tok over på Åbø etter verfaren, men i 1761 selde han garden der til verbroren Lars Larsson. Året etter kjøpte han garden på Herheim av far sin. Der skulle han bu til han døydde 25. januar 1819 ikring 87 år gamal. Då hadde han sete som folgemann i trettiein år og som enkemann i seksten.
Etter at Ådne Askjelson var død, hadde det gått tilbake med velstanden på Ådnes bruk. På Endres bruk heldt velstanden seg ennå nokre generasjonar. Endre Olson døydde som folgemann i 1768. Han hadde folgehus, "1 Røgstue med bord, stoel og forsæde", og "1 stolpebod", og sat elles godt i det. Han etterlet seg 6 kyr, 1 kvige, 4 geiter, 7 sauer og 2 lam. Folgemannen Endre Olson hadde større buskap enn gardbrukaren Ola Ådneson. Tre ugifte barn fekk heimafylgje for 20 riksdalar kvar.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1758-teljinga i Herheim, Sauda, Rogaland, NOR.

Endre Olson gifta seg med Ragnille Olsdotter cirka 1733 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Ole Endreson Herheim d. e. vart fødd i 1733 i Herheim, Sauda, Rogaland, NOR, døydde den 23. jan 1819 i Herheim, Sauda, Rogaland, NOR 86 år gamal, og vart gravlagd den 2. feb 1819 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR. Ole gifta seg med Marita Jakobsdotter, dotter av Jacob Johannesson Åbø og Brita Larsdotter, i 1760 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

         ii.  Ole Endreson Brekke d. y. vart fødd i 1735 i Herheim, Sauda, Rogaland, NOR, døydde i 1802 i Brekke, Sauda, Rogaland, NOR 67 år gamal, og vart gravlagd den 12. sep 1802 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR. Ole gifta seg med Madli Halvorsdotter, dotter av Halvor Tjerandson Bakka og Ien Gunnarsdotter, cirka 1757 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

        iii.  Marthe Endresdotter vart fødd i 1742 i Herheim, Sauda, Rogaland, NOR, døydde den 30. jun 1824 i Bakka, Sauda, Rogaland, NOR 82 år gamal, og vart gravlagd den 6. jul 1824 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR. Marthe gifta seg med Gunnar Halvorson Bakka, son av Halvor Tjerandson Bakka og Ien Gunnarsdotter, cirka 1762 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR. Marthe gifta seg så med Ole Knudson Fløgstad, son av Knud Jakobson Åbø og Elisabet Johannesdotter, i 1800 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         iv.  Per Endreson Erfjord vart fødd i 1745 i Herheim, Sauda, Rogaland, NOR, døydde den 24. des 1821 i Erfjord, Erfjord, Rogaland, NOR 76 år gamal, og vart gravlagd den 4. jan 1822 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Per var Peder. Per gifta seg med Lisbet Eriksdotter, dotter av Erich Andersson Moen og Kari Njelsdotter, i 1768 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR. Per gifta seg så med Ragnilde Olsdotter i 1775 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

          v.  Endre Endreson Åbø vart fødd i 1750 i Herheim, Sauda, Rogaland, NOR og døydde i Åbø, Sauda, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Endre var Indre. Endre gifta seg med Siri Knudsdotter d. e., dotter av Knud Olson Teig og Marthe Olsdotter, cirka 1779 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

214      vi.  Daniel Endreson Austarheim. Daniel gifta seg med Ingeborg Johannesdotter d. e., dotter av Johannes Nilsson Handeland og Gune Nilsdotter, i 1782 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR. Daniel gifta seg så med Ågot Johannesdotter, dotter av Johannes Larsson Austarheim og Ragnille Taraldsdotter, den 29. jul 1798 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

        vii.  Johannes Endreson vart fødd i 1756 i Herheim, Sauda, Rogaland, NOR.


429. Ragnille Olsdotter, dotter av Ole Danielson Herheim og Marta Olsdotter, vart fødd i 1714 i Herheim, Sauda, Rogaland, NOR og døydde i Herheim, Sauda, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1758-teljinga i Herheim, Sauda, Rogaland, NOR.

Ragnille gifta seg med Endre Olson Herheim cirka 1733 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

430. Johannes Nilsson Handeland, son av Nils Knudson Handeland og Ingeborg Johannesdotter, vart fødd i 1731 i Handeland, Sauda, Rogaland, NOR og døydde i 1781 i Handeland, Sauda, Rogaland, NOR 50 år gamal.

Generelle notat: I byrjinga av 1750-åra vart Johannes Nilsson - den første i ætta med dette namnet - gift med syster til stefar sin, Gunne Nilsdotter frå Øverland. Johannes var fødd ikring 1731, Gunne var eitt år yngre. Dei fekk fem barn som vaks opp, Guro, Nils, Ingeborg d. e., Ingeborg d. y. og Gunnhild. Guro var trulova med Ola Bårdson Hølland og fekk ei dotter Rannveig med han, men Ola døydde på Handeland i 1773 før giftarmålet. Seinare vart Guro gift med Lars Njellson Nistov i Røldal. Ingeborg d. e. vart gift med Brynjulv Sjurson frå Oppistov i Røldal og budde med han nokre år på Øverland før dei flytta til Eikesås. Ingeborg d. y. vart første kona til Daniel Endreson på Austarheim. Gunnhild, fødd ikring 1771, vart 22 år gamal gift med Lars Steffenson Kvitanes i Hylen. Einaste sonen Nils tok som ventande var over på Handeland.
Det er ikkje mykje kjeldene har å fortelja om Handeland dei nærare 30 åra den første Johannes Nilsson budde der. I tingboka frå 1764 får vi vita at han og Odd Våge i Suldal hadde skote to fullvaksne bjørnar som allmogen måtte betala dei 4 riksdalar for. Elles er det skiftet etter Johannes frå 25. juni 1781 som fortel mest om garden i hans tid. For første gong får vi nærare kjennskap til kva som fanst på Handeland og korleis dei som budde der, stod seg økonomisk.
Året før han døydde, hadde Johannes selt garden. Men sonen var ugift då, og Johannes synest sjølv å ha stått for gardsdrifta til han fall frå. Det var difor stor buskap og ikkje så lite innbu og reiskap å skifta etter han. Han sat med 7 kyr, 1 kvige og 2 kalvar, 7 geiter, 7 sauer og 1 ver og 2 hopper - den eine med føl. Kanskje handla han med hestar, slik vi veit konefolket hans på Øverland gjorde. Elles fortel skiftet at han hadde koller og kar, holkar og stampar og anna utstyr forutan reiskap av ulikt slag. Særskilt bør det nemnast at han hadde 2 koparkjelar, jarnvekt, bekkekvern, slipestein og riflebørse. Rifla var vel den han i 1764 hadde skote bjørn med. Buet vart gjort opp med brutto 149 riksdalar 2 ort 12 skilling, men der hefte ein del skuld, mellom anna fars-arven til Asbjørn Botolvson Maldal, så det vart berre for 65 riksdalar att til deling mellom ervingane. Dette vart delt likt mellom dei fem barna med 13 riksdalar på kvar og rekna for heimanfylgje.
Gunne levde som folgekone i tretti år etter at Johannes var avliden. Ho døydde i 1811 ikring 79 år gamal. Då sat sonen Nils og som folgemann. Sonesonen - den andre Johannes Nilsson Handeland - hadde teke over.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1758-teljinga i Handeland, Sauda, Rogaland, NOR.

• Skifte etter han vart halde den 25.Jun 1781 i Handeland, Sauda, Rogaland, NOR.

Johannes Nilsson gifta seg med Gune Nilsdotter cirka 1752 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Guri Johannesdotter vart fødd i 1753 i Handeland, Sauda, Rogaland, NOR og døydde i 1788 i Nistov, Røldal, Hordaland, NOR 35 år gamal. Andre namn for Guri var Gunne og Guro. Guri fekk barn med Ole Bårdson Handeland d. e., son av Baar Olson Fløgstad og Ranveig Njelsdotter, i 1773 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR. Ekteskapsstatus: truloving. Dette paret gifta seg ikkje. Guri gifta seg med Lars Njelson Haare, son av Njel Larsson Nistov og Kirsti Mikkelsdotter, cirka 1777 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

         ii.  Nils Johannesson Handeland vart fødd i 1756 i Handeland, Sauda, Rogaland, NOR og døydde i Handeland, Sauda, Rogaland, NOR. Nils gifta seg med Ingebor Nilsdotter cirka 1783 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

215     iii.  Ingeborg Johannesdotter d. e.. Ingeborg gifta seg med Daniel Endreson Austarheim, son av Endre Olson Herheim og Ragnille Olsdotter, i 1782 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

         iv.  Ingeborg Johannesdotter d. y. vart fødd i 1765 i Handeland, Sauda, Rogaland, NOR, døydde den 8. feb 1836 i Eikesås, Sauda, Rogaland, NOR 71 år gamal, og vart gravlagd den 15. feb 1836 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR. Ingeborg gifta seg med Brynild Sjurson Eikesås, son av Siur Olson Haare og Inger Ommundsdotter, cirka 1785 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

          v.  Gunla Johannesdotter vart fødd i 1767 i Handeland, Sauda, Rogaland, NOR og døydde i 1831 i Hylen, Sand, Rogaland, NOR 64 år gamal. Eit anna namn for Gunla var Gonla. Gunla gifta seg med Lars Steffenson Hylen, son av Steffen Larsson Hylen og Britta Helmertsdotter, den 28. okt 1793 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.


431. Gune Nilsdotter, dotter av Niels Svendson Øverland og Guro Gjermundsdotter, vart fødd i 1732 i Øverland, Sauda, Rogaland, NOR, døydde i 1811 i Handeland, Sauda, Rogaland, NOR 79 år gamal, og vart gravlagd den 23. mai 1811 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Gune var Gunne.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1758-teljinga i Handeland, Sauda, Rogaland, NOR.

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Handeland, Sauda, Rogaland, NOR.

Gune gifta seg med Johannes Nilsson Handeland cirka 1752 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

432. Sjur Andersson Åbø, son av Anders Oveson Bakka og Malena Larsdotter d. e., vart fødd i 1692 i Bakka, Sauda, Rogaland, NOR og døydde i Åbø, Sauda, Rogaland, NOR. Andre namn for Sjur Andersson var Siul og Siver.

Generelle notat: Marta Danielsdotter Åbø tykkjest verta gift med Sjur Andersson Bakka same året som stefaren Osmund Asbjørnson døydde i 1724, og Sjur tok straks over garden. Med giftarmålet mellom Sjur Andersson og Marta Danielsdotter ikring 1725 og skøyta til Sjur året etter, kom den rette greina av ætta attende til Torbjørnsgarden. I 1726 og 1736 løyste dei ut Marta sine medarvingar. Dei vart sitjande med denne største Åbøgarden i tretti ein år til dei i 1757 let eldste sonen ta over. Marta og Sjur hadde fire barn.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1701-teljinga i Bakka, Sauda, Rogaland, NOR.

• Han er nemnd i 1758-teljinga i Åbø, Sauda, Rogaland, NOR.

Sjur Andersson gifta seg med Marta Danielsdotter cirka 1724 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Anders Sjurson Åbø vart fødd i 1725 i Åbø, Sauda, Rogaland, NOR og døydde cirka 1772 i Åbø, Sauda, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 47 år. Anders gifta seg med Britte Olsdotter d. e., dotter av Ole Torsteinson Bakka d. e. og Ragnhild Njelsdotter, cirka 1757 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

         ii.  Daniel Sjurson Åbø vart fødd i 1727 i Åbø, Sauda, Rogaland, NOR og døydde i 1762 i Åbø, Sauda, Rogaland, NOR 35 år gamal.

        iii.  Torbjørn Sjurson vart fødd cirka 1730 i Åbø, Sauda, Rogaland, NOR.

216      iv.  Ole Sjurson Bakke. Ole gifta seg med Ingeborg Olsdotter, dotter av Ole Torsteinson Bakka d. e. og Ragnhild Njelsdotter, cirka 1766 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR. Ole gifta seg så med Torbjør Eriksdotter, dotter av Erich Larsson Amdal og Anna Kristensdotter, cirka 1782 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.


433. Marta Danielsdotter, dotter av Daniel Torbjørnson Åbø og Åsni Olsdotter, vart fødd i 1694 i Åbø, Sauda, Rogaland, NOR og døydde i Åbø, Sauda, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Marta var Marita.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1758-teljinga i Åbø, Sauda, Rogaland, NOR.

Marta gifta seg med Sjur Andersson Åbø cirka 1724 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

434. Ole Torsteinson Bakka d. e. son av Torstein Olson Drarvik og Marta Albertsdotter, vart fødd i 1706 i Løland, Sand, Rogaland, NOR og døydde cirka 1786 i Bakka, Sauda, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 80 år.

Generelle notat: Ola Torsteinson d.e. er nemt 53 år i 1758. Han makebytte frå Drarvik til Løland (gjorde om att bytte som faren hadde gjort) i 1731. I 1739-1740 selde han garden til bror sin Ola d.y. og flytte til Sauda. Han vart gift med Ragnilda Njellsdotter frå Hølland i Sauda. Seinare makebytte han til seg Bakka i Sauda der etterkomarane hans sit den dag i dag. Sommaren 1768 let Ola og Ragnhild dottera Ingeborg og versonen Ola ta over garden. Ola og Ragnilda hadde seks barn.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1758-teljinga i Bakka, Sauda, Rogaland, NOR.

Ole Torsteinson gifta seg med Ragnhild Njelsdotter cirka 1731 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Torstein Olson Løland vart fødd i 1732 i Løland, Sand, Rogaland, NOR og døydde i 1732 i Løland, Sand, Rogaland, NOR.

         ii.  Britte Olsdotter d. e. vart fødd i 1734 i Bakka, Sauda, Rogaland, NOR, døydde i 1794 i Åbø, Sauda, Rogaland, NOR 60 år gamal, og vart gravlagd den 23. mar 1794 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR. Britte gifta seg med Anders Sjurson Åbø, son av Sjur Andersson Åbø og Marta Danielsdotter, cirka 1757 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

        iii.  Marta Olsdotter vart fødd i 1738 i Bakka, Sauda, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Marta var Marthe.

217      iv.  Ingeborg Olsdotter. Ingeborg gifta seg med Ole Sjurson Bakke, son av Sjur Andersson Åbø og Marta Danielsdotter, cirka 1766 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

          v.  Ragnild Olsdotter vart fødd i 1753 i Bakka, Sauda, Rogaland, NOR, døydde den 30. apr 1817 i Honganvik, Sauda, Rogaland, NOR 64 år gamal, og vart gravlagd den 7. mai 1817 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Ragnild var Ragnille. Ragnild gifta seg med Niels Knudson Honganvik, son av Knud Toreson Honganvik og Barbro Nilsdotter, cirka 1777 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

         vi.  Sigri Olsdotter vart fødd i 1756 i Bakka, Sauda, Rogaland, NOR, døydde den 22. des 1831 i Espeland, Sauda, Rogaland, NOR 75 år gamal, og vart gravlagd den 27. des 1831 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Sigri var Siri.


435. Ragnhild Njelsdotter, dotter av Njel Njelson Hølland og Britta Samsonsdotter, vart fødd i 1710 i Ørland, Sand, Rogaland, NOR og døydde cirka 1769 i Bakka, Sauda, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 59 år. Eit anna namn for Ragnhild var Ragnille.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1758-teljinga i Bakka, Sauda, Rogaland, NOR.

Ragnhild gifta seg med Ole Torsteinson Bakka d. e. cirka 1731 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

436. Knud Jakobson Åbø, son av Jacob Knudson Åbø og Åsni Olsdotter, vart fødd i 1701 i Åbø, Sauda, Rogaland, NOR og døydde i Åbø, Sauda, Rogaland, NOR.

Generelle notat: I 1726 tok odelsmannen Knut Jakobson over Åbø etter stefar til far sin, Isak Knutson. Isak og kona Barbro sette seg i folga og levde enno i mange år.
Kona til Knut heitte Lisbet Johannesdotter og ein kjenner berre med visse sonen Jakob etter dei, men dei hadde truleg også sønene Johannes, Daniel og Ola. Hallvard Knutson Åbø vert også nemnd som truleg son.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1758-teljinga i Åbø, Sauda, Rogaland, NOR.

Knud Jakobson gifta seg med Elisabet Johannesdotter cirka 1726 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Jacob Knudson Åbø vart fødd i 1727 i Åbø, Sauda, Rogaland, NOR og døydde i Åbø, Sauda, Rogaland, NOR. Jacob gifta seg med Aasne Andersdotter, dotter av Anders Knudson Espeland og Ingeri Klengsdotter, i 1752 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

         ii.  Daniel Knudson Hauen (Omstridt) vart fødd i 1735 i Åbø, Sauda, Rogaland, NOR, døydde i 1815 i Åbø, Sauda, Rogaland, NOR 80 år gamal, og vart gravlagd den 30. jul 1815 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR. Daniel gifta seg med Siri Knudsdotter d. y., dotter av Knud Olson Teig og Marthe Olsdotter, cirka 1760 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR. Daniel gifta seg så med Barbro Halvorsdotter, dotter av Halvor Tjerandson Bakka og Ien Gunnarsdotter, cirka 1763 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

        iii.  Johannes Knudson Søndenå (Omstridt) vart fødd i 1735 i Åbø, Sauda, Rogaland, NOR og døydde i 1806 i Søndenå, Sauda, Rogaland, NOR 71 år gamal. Johannes gifta seg med Lisbet Olsdotter, dotter av Ole Klengson Søndenå d. y. og Lisbet Jakobsdotter, i 1758 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

         iv.  Halvor Knudson Rabben (Omstridt) vart fødd i 1735 i Åbø, Sauda, Rogaland, NOR og døydde i Eikesås, Sauda, Rogaland, NOR. Halvor gifta seg med Barbro Torgersdotter cirka 1757 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

218       v.  Ole Knudson Fløgstad (Omstridt). Ole gifta seg med Anna Nilsdotter cirka 1772 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR. Ole gifta seg så med Marthe Endresdotter, dotter av Endre Olson Herheim og Ragnille Olsdotter, i 1800 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


437. Elisabet Johannesdotter vart fødd i 1706 og døydde i Åbø, Sauda, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Elisabet var Lisbet.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1758-teljinga i Åbø, Sauda, Rogaland, NOR.

Elisabet gifta seg med Knud Jakobson Åbø cirka 1726 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

440. Erich Larsson Amdal, son av Lars Kolbeinson Amdal og Anna Eriksdotter, vart fødd i 1717 i Amdal, Sauda, Rogaland, NOR og døydde i 1796 i Amdal, Sauda, Rogaland, NOR 79 år gamal.

Generelle notat: Då Lars døydde, var eldste sonen Erik ikring 25 år gamal. Han løyste ut stemora og syskena sine og tok over garden. Som broren Bård, vart Erik også gift med ei av døtrene til grannen Per Nedre Amdal. Kona til Erik heitte Brita Persdotter. Han fekk to barn med henne, sonen Lars ikring 1745 og dottera Anna ikring 1747. Anna synest å vera avliden som småjente. Lars vart bonde på Indre Amdal etter faren.
Like etter at dottera Anna var fødd, døydde mora Brita Persdotter. Erik Larsson gifta seg då opp att med den ikring 20 år gamle Anna Kristensdotter, eldste dotter til Kristen Andersson og Torbjørg Sebjørnsdotter Randvolljord i Svandal. Med Anna fekk Erik fleire barn. Vi kjenner med visse dei fem eldste av desse, medan dei yngre er noko usikre sidan dei er fødde like etter 1758 då vi vantar kyrkjebøker og heller ikkje har folketeljingar. Men det ser ut til at Anna og Erik hadde minst ti barn, Brita d.e. fødd ikring 1749, Anna d.e. fødd ikring 1751, Kristen fødd ikring 1753, Torbjørg fødd ikring 1754, Brita d.y. fødd ikring 1757, Marta fødd ikring 1759, Siri fødd ikring 1763, Bård fødd ikring 1768, Erik fødd ikring 1770 og Anna d.y. fødd ikring 1774. Begge dei to døtrene med namnet Brita synest ha vore ugifte. Anna d.e. vart gift med Lars Knutson på Nedre Lindvoll. Kristen vart gift til Amdalstveit. Torbjørg vart gift med enkjemannen Ola Sjurson på Bakka. Marta vart gift med Knut Jakobson på Åbø. Siri vart gift med Samson Sjurson på Hølland. Bård vart sitjande som husmann på Høllandsmoen. Erik vart sitjande som husmann på Solbrekk. Og endeleg vart Anna d.y. gift med Anders Jakobson frå Åbø og buande som broren Bård på Høllandsmoen.
Ved skiftet etter mora i 1747 hadde Lars Erikson erva 22 merker smør i Indre Amdal. Hausten 1779 fekk han skøyta på resten av garden for 90 riksdalar og folga til foreldra. Han hadde då gifta seg med Mari Knutsdotter, eldste barn og einaste dotter til Knut Andersson og Guri Håvardsdotter Espeland. Dei to nygifte tok over garden og Erik og Anna vart sitjande som folgefolk. Erik døydde i 1796, ikring 79 år gamal. Anna levde framleis i 1801 som folgeenkje på Indre Amdal.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1758-teljinga i Amdal, Sauda, Rogaland, NOR.

Erich Larsson gifta seg med Brita Pedersdotter cirka 1744 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

220       i.  Lars Erikson Amdal. Lars gifta seg med Mari Knudsdotter, dotter av Knud Andersson Espeland og Guri Gautesdotter, cirka 1778 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

         ii.  Anna Eriksdotter d. e. vart fødd i 1747 i Amdal, Sauda, Rogaland, NOR.

Erich Larsson gifta seg så med Anna Kristensdotter, dotter av Christen Andersson Svandal og Torbjørg Sebjørnsdotter, cirka 1748 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Brita Eriksdotter vart fødd i 1749 i Amdal, Sauda, Rogaland, NOR og døydde i 1778 i Espeland, Sauda, Rogaland, NOR 29 år gamal. Brita gifta seg med Anders Nilsson Espeland, son av Niels Ormson Espeland og Ingrid Andersdotter, cirka 1775 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

         ii.  Christen Erikson Amdalstveit vart fødd i 1753 i Amdal, Sauda, Rogaland, NOR, døydde den 25. okt 1822 i Amdalstveit, Sauda, Rogaland, NOR 69 år gamal, og vart gravlagd den 2. nov 1822 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR. Christen gifta seg med Giertrud Ellingsdotter, dotter av Elling Sjurson Amdalstveit og Ane Johannesdotter, cirka 1778 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

        iii.  Torbjør Eriksdotter vart fødd i 1754 i Amdal, Sauda, Rogaland, NOR, døydde den 22. mai 1835 i Bakka, Sauda, Rogaland, NOR 81 år gamal, og vart gravlagd den 30. mai 1835 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Torbjør var Torbiør. Torbjør gifta seg med Ole Sjurson Bakke, son av Sjur Andersson Åbø og Marta Danielsdotter, cirka 1782 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR. Torbjør gifta seg så med Knud Nilsson Bakke, son av Niels Ormson Espeland og Ingrid Andersdotter, den 8. nov 1807 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         iv.  Berta Eriksdotter vart fødd i 1757 i Amdal, Sauda, Rogaland, NOR.

          v.  Marta Eriksdotter vart fødd i 1759 i Amdal, Sauda, Rogaland, NOR og døydde i 1830 i Åbø, Sauda, Rogaland, NOR 71 år gamal. Marta gifta seg med Knud Jakobson Aabø, son av Jacob Knudson Åbø og Aasne Andersdotter, cirka 1788 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.


441. Brita Pedersdotter, dotter av Peder Gunnarson Amdal og Brita Hadlesdotter, vart fødd cirka 1722 i Svandal, Sauda, Rogaland, NOR og døydde i 1747 i Amdal, Sauda, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 25 år.

Brita gifta seg med Erich Larsson Amdal cirka 1744 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

442. Knud Andersson Espeland, son av Anders Knudson Espeland og Ingeri Klengsdotter, vart fødd i 1723 i Espeland, Sauda, Rogaland, NOR og døydde i Espeland, Sauda, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Knut Andersson, eldste son til gamle Anders Knutson, var fødd ikring 1723 og løyste inn medervingane sine våren 1751. Som faren kom han altså til å sitja både med Ekrå og Gjerde udelt, forutan fjerdeparten i Tverrånå. Vi kjenner berre to barn etter Knut, dottera Mari Amdal og sonen Anders Espeland, men det kan ha vore fleire. Kona hans var Guri Gautesdotter, dotter til Gaute Knutson og Mari Ingemundsdotter Teig. Ho var fødd ikring 1728.
I Knut Andersson, Per Jonson og Nils Ormson si tid låg Espelandsmennene i sak med Bakkamennene om skifta mellom dei to gardane.
Hausten 1783 let Knut Andersson sonen Anders få kjøpa det han åtte i Espeland og Tverrånå for 74 riksdalar1 ort, det vil seia at han gav 1 riksdalar for kvar merke smør. Dermed var den andre Anders Knutson Espeland blitt eigar av Ekrå og Gjerde. Som farfaren var den første som sat med begge desse gardpartane, var den andre Anders Knutson den siste. Han delte nemleg garden mellom to søner.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1758-teljinga i Espeland, Sauda, Rogaland, NOR.

Knud Andersson gifta seg med Guri Gautesdotter cirka 1750 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

221       i.  Mari Knudsdotter. Mari gifta seg med Lars Erikson Amdal, son av Erich Larsson Amdal og Brita Pedersdotter, cirka 1778 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

         ii.  Anders Knudson Espeland vart fødd i 1755 i Espeland, Sauda, Rogaland, NOR, døydde den 5. apr 1818 i Espeland, Sauda, Rogaland, NOR 63 år gamal, og vart gravlagd den 14. apr 1818 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR. Anders gifta seg med Marthe Andersdotter, dotter av Anders Sjurson Åbø og Britte Olsdotter d. e., cirka 1787 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR. Anders gifta seg så med Gunvor Njelsdotter, dotter av Nield Abrahamson Moen og Ragnhild Torjusdotter, cirka 1809 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.


443. Guri Gautesdotter, dotter av Gaute Knudson Teig og Mari Ingemundsdotter, vart fødd i 1728 i Teig, Sauda, Rogaland, NOR og døydde i 1795 i Espeland, Sauda, Rogaland, NOR 67 år gamal.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1758-teljinga i Espeland, Sauda, Rogaland, NOR.

Guri gifta seg med Knud Andersson Espeland cirka 1750 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

444. Gunder Olson Birkeland, son av Ole Olson Birkeland og Ingeborg Olsdotter, vart fødd i 1712 i Birkeland ytre, Sauda, Rogaland, NOR og døydde i Birkeland ytre, Sauda, Rogaland, NOR.
(Same som person 420 på side 1)

445. Barbro Håkonsdotter, dotter av Hågen Nilsson Søndenå og Ingeborg Knudsdotter, vart fødd i 1718 i Søndenå, Sauda, Rogaland, NOR og døydde i jan 1763 i Birkeland ytre, Sauda, Rogaland, NOR 45 år gamal.
(Same som person 421 på side 1)

446. Ole Jonson Fatnes, son av Jone Toreson Fatnes og Anna Tormodsdotter, vart fødd i 1723 i Fattnes austre, Sand, Rogaland, NOR, døydde i 1790 i Fattnes austre, Sand, Rogaland, NOR 67 år gamal, og vart gravlagd den 25. jul 1790 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR.

Ole Jonson gifta seg med Lisbet Olsdotter i 1756 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Joe Olson Fatnes vart fødd i 1757 i Fattnes austre, Sand, Rogaland, NOR, vart døypt den 9. okt 1757 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR, døydde den 26. okt 1831 i Fattnes austre, Sand, Rogaland, NOR, 74 år gamal, og vart gravlagd den 20. nov 1831 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Joe var Jon. Joe gifta seg med Anna Larsdotter, dotter av Lars Torjusson Hustveit og Lisbet Danielsdotter, i 1791 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR. Joe gifta seg så med Cecila Torgersdotter, dotter av Torgiar Johannesson Ilstad og Marthe Hansdotter, den 28. jun 1793 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR.

         ii.  Anna Olsdotter d. e. vart fødd i 1759 i Fattnes austre, Sand, Rogaland, NOR, vart døypt den 25. feb 1759 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR og døydde i 1789 i Hølland, Sauda, Rogaland, NOR, 30 år gamal. Anna gifta seg med Poul Paulson Hølland, son av Paul Helmertson Hølland og Mali Paulsdotter, den 23. sep 1788 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

        iii.  Anna Olsdotter vart fødd i 1760 i Fattnes austre, Sand, Rogaland, NOR, vart døypt den 1. mar 1760 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR og døydde i 1760 i Fattnes austre, Sand, Rogaland, NOR,.

223      iv.  Anne Olsdotter d. y.. Anne gifta seg med Niels Gunnarson Saua, son av Gunder Olson Birkeland og Barbro Håkonsdotter, den 8. jul 1787 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR.

Ole Jonson gifta seg så med Guri Torkelsdotter, dotter av Torkild Johannesson Vanvik og Sissel Larsdotter d. e., i 1768 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Lisbet Olsdotter vart fødd i 1770 i Fattnes austre, Sand, Rogaland, NOR og døydde i 1771 i Fattnes austre, Sand, Rogaland, NOR i ein alder av 1 år.

         ii.  Torkel Olson vart fødd i 1771 i Fattnes austre, Sand, Rogaland, NOR og døydde i 1772 i Fattnes austre, Sand, Rogaland, NOR i ein alder av 1 år. Eit anna namn for Torkel var Torkild.


447. Lisbet Olsdotter, dotter av Ole Ommundson Tengesdal og Anna Osmundsdotter, vart fødd i 1732 i Gjerde øvre, Sandeid, Rogaland, NOR og døydde i 1766 i Fattnes austre, Sand, Rogaland, NOR 34 år gamal.

Lisbet gifta seg med Ole Jonson Fatnes i 1756 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

448. Jacob Rasmusson Lerdal, son av Rasmus Andersson Strand og Anna Jakobsdotter, vart fødd i 1700 i Strand, Sandeid, Rogaland, NOR, døydde i 1778 i Lerdal, Sandeid, Rogaland, NOR 78 år gamal, og vart gravlagd den 23. mar 1778 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Anna Jakobsdotter 16 år og Rasmus Jakobson 17 år vert konfirmert i 1749 og er kalla Lerdal. Povel vert konfirmert 18 år gamal i 1755, han er òg kalla Lerdal. Men Christi Jakobsdotter vert konfirmert i 1741 og er kalla Skeie. Ingeborg Jakobsdotter er òg kalla Skeie då ho giftar seg i 1745, men då er Jakob Rasmusson Lerdal forlovar. Då Kirsti giftar seg i 1747 er ho kalla Lerdal. Jakob Rasmusson er nok faren og har gifta seg opp att med Berta Povelsdotter.
Brita Jakobsdotter er fadder til Rasmus Jakobson Strand sitt barn. Brita var vel syster til Rasmus. Sjølv er Jakob Rasmusson saman med Liva Osmundsdotter Stople fadder for barnet til Samson Jakobson Stople. Samson var son til Jakob Kristenson Eitrheim i Odda. Liva Osmundsdotter var nærskuld til Jakob Rasmusson.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1701-teljinga i Strand, Sandeid, Rogaland, NOR.

• Han er nemnd i 1758-teljinga i Lerdal, Sandeid, Rogaland, NOR.

Jacob Rasmusson gifta seg med ukjend.

Barna hans var:

          i.  Kirsti Jakobsdotter vart fødd i 1720 i Skeie, Sandeid, Rogaland, NOR og døydde cirka 1790 i Ohm, Vats, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 70 år. Eit anna namn for Kirsti var Christi Jørgensdotter. Kirsti gifta seg med Paul Halvorson Ohm den 19. okt 1747 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR.

         ii.  Ingeborg Jakobsdotter vart fødd cirka 1722 i Skeie, Sandeid, Rogaland, NOR og døydde i Skeie, Sandeid, Rogaland, NOR. Ingeborg gifta seg med Samson Pederson Skeie, son av Peder Johannesson Østhus og Tala Mikkelsdotter, den 9. jan 1746 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR.

Jacob Rasmusson gifta seg så med Brite Pålsdotter cirka 1727 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Brite Jakobsdotter vart fødd i 1728 i Strand, Sandeid, Rogaland, NOR, døydde i 1791 i Østbø, Sandeid, Rogaland, NOR 63 år gamal, og vart gravlagd den 22. apr 1791 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Brite var Berthe. Brite gifta seg med Baar Johannesson Strand, son av Johannes Erikson Eikesdal og Ukjend, den 5. apr 1768 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR.

224      ii.  Rasmus Jakobson Strand. Rasmus gifta seg med Lisbeth Tørresdotter, dotter av Tørres Erikson Rødne og Live Gudmundsdotter, cirka 1756 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR.

        iii.  Anna Jakobsdotter vart fødd i 1735 i Lerdal, Sandeid, Rogaland, NOR og døydde cirka 1763 i Blikra, Vats, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 28 år. Eit anna namn for Anna var Ane. Anna gifta seg med Sakarias Sakariasson Blikra, son av Sakarias Pederson Blikra og Brynhild Tjerandsdotter, den 2. jul 1754 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR.

         iv.  Paul Jakobson Lerdal vart fødd i 1737 i Lerdal, Sandeid, Rogaland, NOR, døydde i 1791 i Lerdal, Sandeid, Rogaland, NOR 54 år gamal, og vart gravlagd den 24. jul 1791 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR. Andre namn for Paul var Povel og Paal. Paul gifta seg med Guri Toresdotter, dotter av Tore Knudson Hetland og Guro Mikkelsdotter, den 11. jul 1779 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.


449. Brite Pålsdotter, dotter av Povel Nilsson Heggebø og Brite Torbjørnsdotter, vart fødd i 1711 i Heiabø, Ølen, Hordaland, NOR, døydde i 1797 i Strand, Sandeid, Rogaland, NOR 86 år gamal, og vart gravlagd den 23. aug 1797 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1758-teljinga i Lerdal, Sandeid, Rogaland, NOR.

Brite gifta seg med Jacob Rasmusson Lerdal cirka 1727 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR.

450. Tørres Erikson Rødne, son av Erik Homletveit og Sigri Tørresdotter, vart fødd i 1703 i Strand, Sandeid, Rogaland, NOR, døydde i 1793 i Rødne lille, Sandeid, Rogaland, NOR 90 år gamal, og vart gravlagd den 13. apr 1793 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1758-teljinga i Nising, Vats, Rogaland, NOR.

Tørres Erikson gifta seg med Live Gudmundsdotter i 1734 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

225       i.  Lisbeth Tørresdotter. Lisbeth gifta seg med Rasmus Jakobson Strand, son av Jacob Rasmusson Lerdal og Brite Pålsdotter, cirka 1756 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR.

         ii.  Sigrid Tørresdotter vart fødd i 1735 i Strand, Sandeid, Rogaland, NOR og døydde i 1829 i Raunes, Vats, Rogaland, NOR 94 år gamal. Sigrid gifta seg med Niels Larsson Raunes, son av Lars Nilsson Raunes og Anna Osmundsdotter, cirka 1769 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR.

        iii.  Anders Tørreson Kolbeinshaug vart fødd i 1736 i Strand, Sandeid, Rogaland, NOR og døydde i 1808 i Kolbeinshaug, Ølen, Hordaland, NOR 72 år gamal. Anders gifta seg med Anna Larsdotter, dotter av Lars Nilsson Raunes og Anna Osmundsdotter, i 1760 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR. Anders gifta seg så med Anna Eliasdotter, dotter av Elias Toreson Vaka og Eli Johannesdotter, i 1771 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Anders gifta seg så med Gundele Jonsdotter, dotter av John Pederson Apeland og Magrete Knudsdotter, den 4. okt 1807 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         iv.  Erich Tørreson Rødne vart fødd i 1739 i Strand, Sandeid, Rogaland, NOR, vart døypt den 21. okt 1739 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR, døydde den 26. jun 1820 i Rødne lille, Sandeid, Rogaland, NOR, 81 år gamal, og vart gravlagd den 6. aug 1820 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Erich var Eric. Erich gifta seg med Anna Gudmundsdotter, dotter av Gudmund Nilsson Stråtveit og Siri Tørresdotter, cirka 1766 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR. Erich gifta seg så med Brite Hadlesdotter, dotter av Hadle Larsson Hamra og Britha Larsdotter, den 27. jun 1779 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Erich gifta seg så med Anne Andersdotter d. e., dotter av Anders Osmundson Gjerde og Lisbeth Osmundsdotter, den 3. jul 1791 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR.

Tørres Erikson gifta seg så med Mette Valentinsdotter, dotter av Valentin Villumson Norheim og Eli Olsdotter, cirka 1743 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


451. Live Gudmundsdotter, dotter av Gudmund Pederson Opsal og Lisbet Gunnarsdotter, vart fødd i 1706 i Opsal, Vikedal, Rogaland, NOR, døydde i 1741 i Strand, Sandeid, Rogaland, NOR 35 år gamal, og vart gravlagd den 13. okt 1741 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Det vart halde skifte 21. februar 1742 på Strand "effter det afdøde drengebarn Gudmund Erichsen" og umyndige arvingar var sykena hans:
"1) fuldsøsteren Anne Anders daater 15 aar
2) half broderen Anders 5 aar
3) half broderen Erich 2 aar
4) half søsteren Sirij 7 aar
5) half søsteren Lisbet 7 aar"
Jacob Leverson var verge for Anne Andersdotter medan "Faderen Tørris Erichsen Strand" var verge for halvsyskena hans. Her er det skrive feil. Skiftet må vere etter Gudmund Andersson Strand.

22. februar 1742 var det atter skifte på Strand etter "dend afdøde Qvinde Live Gudmunds daatter" og arvingane var:
1) Anne Andersdotter 15 år (verge var Jacob Lerdal)
2) Anders Tørresson 5 år (verge var faren Tørris Strand)
3) Erich Tørresson 2 år (verge var faren Tørris Strand)
4) Sirij Tørresdotter 7 år (verge var faren Tørris Strand).

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde den 22.Feb 1742 i Strand, Sandeid, Rogaland, NOR.

Live gifta seg med Anders Rasmusson Strand cirka 1726 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

233       i.  Anna Andersdotter. Anna gifta seg med Osmund Osmundson Østbø, son av Osmon Anbjørnson Østbø og Lisbet Johannesdotter, den 2. jul 1745 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR.

         ii.  Gudmund Andersson Strand vart fødd i 1731 i Strand, Sandeid, Rogaland, NOR, døydde i 1741 i Strand, Sandeid, Rogaland, NOR 10 år gamal, og vart gravlagd den 23. sep 1741 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR.

Live gifta seg så med Tørres Erikson Rødne i 1734 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

452. Osmund Valentinson Viland, son av Valentin Osmundson Svantesvold og Brønnele Johannesdotter, vart fødd i 1718 i Håra, Sandeid, Rogaland, NOR, døydde i 1782 i Viland, Vikedal, Rogaland, NOR 64 år gamal, og vart gravlagd den 22. sep 1782 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. Andre namn for Osmund Valentinson var Asmond og Asmund.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1758-teljinga i Viland, Vikedal, Rogaland, NOR.

Osmund Valentinson gifta seg med Kari Sakariasdotter cirka 1742 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Valentin Osmundson Gjerde vart fødd i 1743 i Ile, Vikedal, Rogaland, NOR, vart døypt den 22. sep 1743 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR, døydde i 1803 i Gjerde, Vats, Rogaland, NOR, 60 år gamal, og vart gravlagd den 3. apr 1803 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Valentin var Walentin. Valentin gifta seg med Guri Bjørnsdotter, dotter av Bjørn Jakobson Sjurseike og Siri Osmundsdotter, i 1771 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR. Valentin gifta seg så med Ingeborg Hansdotter, dotter av Hans Andersson Stillufseike og Britha Tjerandsdotter, cirka 1775 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR.

226      ii.  Sakarias Osmundson Viland. Sakarias gifta seg med Martha Larsdotter d. y., dotter av Lars Osmundson Torsnes og Marte Olsdotter, den 10. mar 1785 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

        iii.  Brynille Osmundsdotter vart fødd i 1749 i Ile, Vikedal, Rogaland, NOR, vart døypt den 24. apr 1749 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR, døydde i 1792 i Frøland, Vats, Rogaland, NOR, 43 år gamal, og vart gravlagd den 24. mar 1792 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Brynille var Brynilde. Brynille gifta seg med Ole Johanneson Frøland, son av Johannes Olson Svantesvold og Anna Valentinsdotter, den 15. jan 1774 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

         iv.  Tjerand Osmundson Brattestø vart fødd i 1752 i Viland, Vikedal, Rogaland, NOR, vart døypt den 28. apr 1752 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR og døydde i 1817 i Brattestø, Skjold, Rogaland, NOR, 65 år gamal. Eit anna namn for Tjerand var Tiæran. Tjerand gifta seg med Ingeborg Nilsdotter, dotter av Niels Johannesson Krakk og Dorte Pedersdotter, cirka 1780 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR.

          v.  Gudmund Osmundson Haraldseid vart fødd i 1755 i Viland, Vikedal, Rogaland, NOR, vart døypt den 6. apr 1755 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR og døydde i 1827 i Haraldseid, Skjold, Rogaland, NOR, 72 år gamal. Gudmund gifta seg med Kari Halvardsdotter d. y., dotter av Halvar Torbjørnson Skikelstrand og Kari Olsdotter, den 18. jul 1784 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

         vi.  Cari Osmundsdotter vart fødd i 1758 i Viland, Vikedal, Rogaland, NOR, vart døypt den 25. jul 1758 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR, døydde i 1761 i Viland, Vikedal, Rogaland, NOR, 3 år gamal, og vart gravlagd den 1. nov 1761 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

        vii.  Osmund Osmundson vart fødd i 1762 i Viland, Vikedal, Rogaland, NOR og vart døypt den 13. des 1762 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Osmund var Asmond.

Osmund Valentinson gifta seg så med Kari Sjursdotter, dotter av Siur Kristofferson Dokkskar og Sigri Larsdotter, den 7. jul 1765 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 7.Apr 1765 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.


453. Kari Sakariasdotter, dotter av Sakarias Pederson Blikra og Brynhild Tjerandsdotter, vart fødd i 1719 i Eikanes, Vats, Rogaland, NOR, døydde i 1763 i Viland, Vikedal, Rogaland, NOR 44 år gamal, og vart gravlagd den 11. jun 1763 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Kari var Cari.

Kari gifta seg med Osmund Valentinson Viland cirka 1742 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR.

454. Lars Osmundson Torsnes, son av Osmund Gunnarson Norheim og Margrethe Larsdotter, vart fødd i 1725 i Norheim, Etne, Hordaland, NOR, vart døypt den 13. mar 1725 i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR, døydde i 1784 i Torsnes, Vikedal, Rogaland, NOR, 59 år gamal, og vart gravlagd den 7. okt 1784 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. Andre namn for Lars Osmundson var Laurits og Lauritz.

Generelle notat: 5. januar 1751 vert det døypt ei uektefødd jente, Martha, av foreldre Lars Thorsnæs og Guro Jensdotter Balla. Lars må vere frå Norheim i Etne og har slektningar frå Vats som faddrar til barna.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1758-teljinga i Torsnes, Vikedal, Rogaland, NOR.

Lars Osmundson fekk barn med Guri Jensdotter, dotter av Jens Johannesson Torsnes og Martha Jonsdotter,. Ekteskapsstatus: ugift. Dette paret gifta seg ikkje.

Barnet deira var:

          i.  Martha Larsdotter d. e. (Uektefødd) vart fødd i 1751 i Torsnes, Vikedal, Rogaland, NOR og vart døypt den 5. jan 1751 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

Lars Osmundson gifta seg med Marte Olsdotter den 1. sep 1754 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 4.Aug 1754 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

253       i.  Margrethe Larsdotter. Margrethe gifta seg med Michel Olson Ohm, son av Ole Mikkelson Sørtveit og Eli Olsdotter, den 6. jul 1783 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR.

         ii.  Ole Larsson vart fødd i 1756 i Torsnes, Vikedal, Rogaland, NOR, vart døypt den 17. okt 1756 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR, døydde i 1757 i Torsnes, Vikedal, Rogaland, NOR, i ein alder av 1 år, og vart gravlagd den 20. mar 1757 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

        iii.  Sigri Larsdotter vart fødd i 1758 i Torsnes, Vikedal, Rogaland, NOR, vart døypt den 13. aug 1758 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR og døydde den 14. nov 1813 i Torsnes, Vikedal, Rogaland, NOR, 55 år gamal.

         iv.  Osmund Larsson vart fødd i 1760 i Torsnes, Vikedal, Rogaland, NOR, vart døypt den 25. jan 1760 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR, døydde i 1760 i Torsnes, Vikedal, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 27. jul 1760 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Osmund var Asmund.

227       v.  Martha Larsdotter d. y.. Martha gifta seg med Sakarias Osmundson Viland, son av Osmund Valentinson Viland og Kari Sakariasdotter, den 10. mar 1785 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. Martha gifta seg så med Erich Samsonson Viland, son av Samson Jakobson Strandnes og Elsa Eriksdotter, den 15. mar 1809 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         vi.  Osmund Larsson Torsnes vart fødd i 1766 i Torsnes, Vikedal, Rogaland, NOR, vart døypt den 15. feb 1766 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR, døydde i 1794 i Torsnes, Vikedal, Rogaland, NOR, 28 år gamal, og vart gravlagd den 4. mai 1794 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Osmund var Asmund. Osmund gifta seg med Marthe Jonsdotter, dotter av Jon Larsson Stople og Brite Jensdotter, den 28. nov 1790 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR.

        vii.  Ole Larsson vart fødd i 1771 i Torsnes, Vikedal, Rogaland, NOR, vart døypt den 15. mar 1771 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR, døydde i 1771 i Torsnes, Vikedal, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 27. okt 1771 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. Dødsårsak: Kopper.


455. Marte Olsdotter, dotter av Ole Pederson Skikelstrand og Siri Sjursdotter, vart fødd i 1728 i Skikelstrand, Vikedal, Rogaland, NOR, døydde i 1789 i Torsnes, Vikedal, Rogaland, NOR 61 år gamal, og vart gravlagd den 1. feb 1789 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. Andre namn for Marte var Marita, Marrite, og Martha.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1758-teljinga i Torsnes, Vikedal, Rogaland, NOR.

Marte gifta seg med Lars Osmundson Torsnes den 1. sep 1754 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

Marte gifta seg så med Christen Bjørnson Helgeland, son av Bjørn Jonson Helgeland og Anna Kristensdotter d. y., den 12. feb 1786 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


456. Jon Jonson Årvik, son av Jon Torbjørnson Årvik og Herborg Jensdotter, vart fødd i 1713 i Årvik (Ænes), Kvinnherad, Hordaland, NOR, vart døypt den 25. jun 1713 i Ænes kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, NOR, døydde i 1775 i Årvik (Ænes), Kvinnherad, Hordaland, NOR, 62 år gamal, og vart gravlagd den 9. sep 1775 i Ænes kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, NOR.

Jon Jonson gifta seg med Kirsti Torkelsdotter, dotter av Torkel Olson Skjelnes og Bol Larsdotter, i 1734 i Ænes kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, NOR.

Jon Jonson gifta seg så med Gunnele Eriksdotter cirka 1740 i Ænes kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Kristi Jonsdotter vart fødd i 1742 i Årvik (Ænes), Kvinnherad, Hordaland, NOR, vart døypt den 14. jan 1742 i Ænes kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, NOR, døydde i 1797 i Hesvik (Ænes), Kvinnherad, Hordaland, NOR, 55 år gamal, og vart gravlagd den 22. okt 1797 i Ænes kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, NOR. Andre namn for Kristi var Christi og Kristj. Kristi gifta seg med Ole Sjurson Hesvik, son av Sjur Olson Hesvik og Kristi Torbjørnsdotter, den 11. mai 1766 i Ænes kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, NOR.

         ii.  Erik Jonson vart fødd i 1742 i Årvik (Ænes), Kvinnherad, Hordaland, NOR og vart døypt den 8. okt 1742 i Ænes kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, NOR.

        iii.  Boel Jonsdotter vart fødd i 1744 i Årvik (Ænes), Kvinnherad, Hordaland, NOR og vart døypt den 11. sep 1744 i Ænes kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, NOR.

         iv.  Gunilla Jonsdotter vart fødd i 1746 i Årvik (Ænes), Kvinnherad, Hordaland, NOR og vart døypt den 15. nov 1746 i Ænes kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, NOR.

          v.  Anders Jonson vart fødd i 1748 i Årvik (Ænes), Kvinnherad, Hordaland, NOR og døydde i 1829 81 år gamal.

         vi.  Jon Jonson vart fødd i 1749 i Årvik (Ænes), Kvinnherad, Hordaland, NOR, vart døypt den 26. jul 1749 i Ænes kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, NOR, døydde den 9. nov 1831 i Årvik (Ænes), Kvinnherad, Hordaland, NOR, 82 år gamal, og vart gravlagd den 16. nov 1831 i Ænes kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Jon var Johan. Jon gifta seg med Inger Sjursdotter, dotter av Sjur Olson Hesvik og Kristi Torbjørnsdotter, den 12. feb 1776 i Ænes kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, NOR.

        vii.  Ragnilla Jonsdotter vart fødd i 1752 i Årvik (Ænes), Kvinnherad, Hordaland, NOR og vart døypt den 20. apr 1752 i Ænes kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, NOR.

       viii.  Anders Jonson (Tvilling) vart fødd i 1754 i Årvik (Ænes), Kvinnherad, Hordaland, NOR og vart døypt den 3. mai 1754 i Ænes kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, NOR.

228      ix.  Helge Jonson Andetjøn (Tvilling). Helge gifta seg med Anna Torbjørnsdotter, dotter av Torbiørn Ivarson Bondhus og Kristi Sjursdotter, den 22. okt 1780 i Kvinnherad kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, NOR.

          x.  Torbjørn Jonson vart fødd i 1758 i Årvik (Ænes), Kvinnherad, Hordaland, NOR og vart døypt den 30. jul 1758 i Ænes kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, NOR.

         xi.  Hans Jonson vart fødd i 1760 i Årvik (Ænes), Kvinnherad, Hordaland, NOR og vart døypt den 7. sep 1760 i Ænes kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, NOR.


457. Gunnele Eriksdotter vart fødd i 1717, døydde i 1775 i Årvik (Ænes), Kvinnherad, Hordaland, NOR 58 år gamal, og vart gravlagd den 9. sep 1775 i Ænes kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, NOR.

Gunnele gifta seg med Jon Jonson Årvik cirka 1740 i Ænes kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, NOR.

458. Torbiørn Ivarson Bondhus, son av Iver Torbjørnson Bakka og Guro Torbjørnsdotter, vart fødd i 1730 i Bakka (Ænes), Kvinnherad, Hordaland, NOR, vart døypt den 22. okt 1730 i Ænes kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, NOR, døydde i 1816 i Bondhus (Ænes), Kvinnherad, Hordaland, NOR, 86 år gamal, og vart gravlagd den 25. aug 1816 i Ænes kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, NOR.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1801-teljinga i Bondhus (Ænes), Kvinnherad, Hordaland, NOR.

Torbiørn Ivarson gifta seg med Anna Andersdotter, dotter av Anders Knudson Bondhus og Bol Olsdotter, den 11. jun 1755 i Ænes kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Torbjørn Torbjørnson (Tvilling) vart fødd i 1755 i Bondhus (Ænes), Kvinnherad, Hordaland, NOR og vart døypt den 19. okt 1755 i Ænes kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, NOR.

         ii.  Ivar Torbjørnson (Tvilling) vart fødd i 1755 i Bondhus (Ænes), Kvinnherad, Hordaland, NOR, vart døypt den 19. okt 1755 i Ænes kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, NOR, døydde i des 1755 i Bondhus (Ænes), Kvinnherad, Hordaland, NOR,, og vart gravlagd den 1. jan 1756 i Ænes kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, NOR.

Torbiørn Ivarson gifta seg så med Kristi Sjursdotter den 27. jun 1756 i Ænes kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Ivar Torbjørnson vart fødd i 1758 i Bondhus (Ænes), Kvinnherad, Hordaland, NOR, døydde i 1813 i Bondhus (Ænes), Kvinnherad, Hordaland, NOR 55 år gamal, og vart gravlagd den 31. jan 1813 i Ænes kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Ivar var Iver.

229      ii.  Anna Torbjørnsdotter. Anna gifta seg med Helge Jonson Andetjøn, son av Jon Jonson Årvik og Gunnele Eriksdotter, den 22. okt 1780 i Kvinnherad kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, NOR.

        iii.  Kristi Torbjørnsdotter vart fødd i 1760 i Bondhus (Ænes), Kvinnherad, Hordaland, NOR og vart døypt den 6. des 1760 i Ænes kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Kristi var Christj.

         iv.  Guro Torbjørnsdotter vart fødd i 1762 i Bondhus (Ænes), Kvinnherad, Hordaland, NOR, vart døypt den 23. jan 1762 i Ænes kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, NOR, døydde i 1762 i Bondhus (Ænes), Kvinnherad, Hordaland, NOR,, og vart gravlagd den 28. feb 1762 i Ænes kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, NOR.

          v.  Sjur Torbjørnson vart fødd i 1763 i Bondhus (Ænes), Kvinnherad, Hordaland, NOR og vart døypt den 23. jan 1763 i Ænes kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Sjur var Siver.

         vi.  Guro Torbjørnsdotter vart fødd i 1765 i Bondhus (Ænes), Kvinnherad, Hordaland, NOR og vart døypt den 10. okt 1765 i Ænes kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, NOR.

        vii.  Godtskalk Torbjørnson vart fødd i 1767 i Bondhus (Ænes), Kvinnherad, Hordaland, NOR og vart døypt den 1. mar 1767 i Ænes kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, NOR.

Torbiørn Ivarson gifta seg så med Anna Andersdotter, dotter av Anders Heineson Øyre og Anna Tørresdotter d. e., den 11. jun 1769 i Ænes kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Anders Torbjørnson vart fødd i 1771 i Bondhus (Ænes), Kvinnherad, Hordaland, NOR, vart døypt den 9. feb 1771 i Ænes kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, NOR, døydde i 1813 i Bondhus (Ænes), Kvinnherad, Hordaland, NOR, 42 år gamal, og vart gravlagd den 27. sep 1813 i Ænes kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, NOR.

         ii.  Sofie Torbjørnsdotter vart fødd i 1777 i Bondhus (Ænes), Kvinnherad, Hordaland, NOR og vart døypt den 14. feb 1777 i Ænes kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Sofie var Sophie.

        iii.  Torbjørn Torbjørnson vart fødd i 1783 i Bondhus (Ænes), Kvinnherad, Hordaland, NOR.

         iv.  Tørres Torbjørnson vart fødd i 1785 i Bondhus (Ænes), Kvinnherad, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Tørres var Tørris.

          v.  Kjetil Torbjørnson vart fødd i 1791 i Bondhus (Ænes), Kvinnherad, Hordaland, NOR og døydde den 7. mar 1814 i Bondhus (Ænes), Kvinnherad, Hordaland, NOR 23 år gamal. Andre namn for Kjetil var Ketil og Kiettel.


459. Kristi Sjursdotter, dotter av Sjur Olson Hesvik og Kristi Torbjørnsdotter, vart fødd i 1738 i Hesvik (Ænes), Kvinnherad, Hordaland, NOR, døydde i 1768 i Bondhus (Ænes), Kvinnherad, Hordaland, NOR 30 år gamal, og vart gravlagd den 24. jan 1768 i Ænes kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, NOR.

Kristi gifta seg med Torbiørn Ivarson Bondhus den 27. jun 1756 i Ænes kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, NOR.

460. Jacob Jakobson Tive vart fødd i 1730 og døydde i Vallø, Sem, Vestfold, NOR.

Jacob Jakobson gifta seg med Anne Marie Johannesdotter den 1. okt 1762 i Slagen kyrkje, Sem, Vestfold, NOR.

Barn av dette paret var:

230       i.  Jacob Jakobson Tive. Jacob gifta seg med Elen Sophie Paulsdotter, dotter av Poul Frideric Johannesson Müller og Ane Kirstine Larsdotter, den 28. feb 1787 i Slagen kyrkje, Sem, Vestfold, NOR.

         ii.  Lars Jakobson vart fødd i 1766 i Vallø, Sem, Vestfold, NOR og vart døypt den 20. jun 1766 i Slagen kyrkje, Sem, Vestfold, NOR. Eit anna namn for Lars var Lars Tive.

        iii.  Johannes Jakobson vart fødd i 1770 i Vallø, Sem, Vestfold, NOR og vart døypt den 28. okt 1770 i Slagen kyrkje, Sem, Vestfold, NOR. Eit anna namn for Johannes var Johannes Tive.

         iv.  Nils Jakobson vart fødd i 1773 i Vallø, Sem, Vestfold, NOR og vart døypt den 28. nov 1773 i Slagen kyrkje, Sem, Vestfold, NOR. Eit anna namn for Nils var Niels Tive.


461. Anne Marie Johannesdotter vart fødd i 1734 og døydde i Vallø, Sem, Vestfold, NOR. Eit anna namn for Anne Marie var Anna Maria.

Anne Marie gifta seg med Jacob Jakobson Tive den 1. okt 1762 i Slagen kyrkje, Sem, Vestfold, NOR.

462. Poul Frideric Johannesson Müller døydde før 1801 i Vallø, Sem, Vestfold, NOR,. Andre namn for Poul Frideric Johannesson var Povl og Povl Friderich.

Poul Frideric Johannesson gifta seg med Ane Kirstine Larsdotter den 21. jul 1763 i Tønsberg kyrkje, Tønsberg, Vestfold, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Magnus Paulson vart fødd i 1764 i Vallø, Sem, Vestfold, NOR og vart døypt den 18. mai 1764 i Slagen kyrkje, Sem, Vestfold, NOR. Eit anna namn for Magnus var Magnus Müller.

231      ii.  Elen Sophie Paulsdotter. Elen gifta seg med Jacob Jakobson Tive, son av Jacob Jakobson Tive og Anne Marie Johannesdotter, den 28. feb 1787 i Slagen kyrkje, Sem, Vestfold, NOR.


463. Ane Kirstine Larsdotter, dotter av Lars Nilsson Holbech og Nellie Larsdotter, vart fødd i 1729 i Tønsberg, Tønsberg, Vestfold, NOR, vart døypt den 22. mai 1729 i Tønsberg kyrkje, Tønsberg, Vestfold, NOR og døydde i Vallø, Sem, Vestfold, NOR,. Andre namn for Ane Kirstine var Anne Kistine Henriksdotter og Anne Kistine Holbech.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Vallø, Sem, Vestfold, NOR.

Ane Kirstine gifta seg med Poul Frideric Johannesson Müller den 21. jul 1763 i Tønsberg kyrkje, Tønsberg, Vestfold, NOR.

464. Osmon Anbjørnson Østbø, son av Anbjørn Tjerandson Stillufseike og Marta Osmundsdotter, vart fødd i 1666 i Stillufseike, Vats, Rogaland, NOR, døydde i 1740 i Østbø, Sandeid, Rogaland, NOR 74 år gamal, og vart gravlagd den 7. jul 1740 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Osmund Anbjørnson var gift med enka Siri Osmundsdotter og overtok bruket på Eide. Han hadde to hestar i 1723, 11 kyr og 16 sauer. Han sådde 4½ tønne korn og hausta 25 tønner. Osmund dreiv heile garden på Eide ei stund, men flytta seinare til Østbø i Sandeid. Han gifta seg opp att med Elisabeth Johannesdotter Stokkedal i Vats, og fekk truleg Østbø i arv med andre kona, farfaren hennar åtte garden.
Det vart halde "Ligprædiken" over Osmon Andbiørnson Øsbø den 7. juli 1740, 82 år gamal.

Det vart halde skifte den 4. oktober på Østebøe etter Osmund Andbiørnson mellom enka Lisbet Johansdotter og dei 4 barna deira:
1) Andbiørn Osmundson myndig
2) Osmund Osmundson myndig
3) "daatteren Karj gifft" men dette skal vere Siri Osmundsdotter
4) Lisbet Osmundsdotter 20 år med "Sachris Blegre" som verge.
Sonene arva "udj Løst og fast gods 118-2-," og døttrene arva "udj Løst og fast gods 59-1-,".

Det vart halde skifte på Øsbøe etter "afdøde unge karl Andbiørn Osmundson den 24. februar 1742 og av umyndige arvingar var det systera Lisbet Osmundsdotter "over 20 aar gl" som var arving. Dei andre var myndige og er difor ikkje nemnde.

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde den 4.Okt 1740 i Østbø, Sandeid, Rogaland, NOR.

Osmon Anbjørnson gifta seg med Siri Osmundsdotter cirka 1690 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Osmon Anbjørnson gifta seg så med Lisbet Johannesdotter cirka 1707 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Anbiørn Osmundson Østbø vart fødd i 1708 i Eide, Vats, Rogaland, NOR, døydde i 1741 i Østbø, Sandeid, Rogaland, NOR 33 år gamal, og vart gravlagd den 20. okt 1741 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Anbiørn var Andbiørn.

         ii.  Siri Osmundsdotter vart fødd i 1709 i Eide, Vats, Rogaland, NOR, døydde i 1797 i Sjurseike, Vats, Rogaland, NOR 88 år gamal, og vart gravlagd den 29. mar 1797 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR. Siri gifta seg med Villum Jonson Sjurseike, son av Jon Villumson Eikesdal og Siri Olsdotter, den 3. mar 1730 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR. Siri gifta seg så med Bjørn Jakobson Sjurseike cirka 1737 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR.

232     iii.  Osmund Osmundson Østbø. Osmund gifta seg med Anna Andersdotter, dotter av Anders Rasmusson Strand og Live Gudmundsdotter, den 2. jul 1745 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR.

         iv.  Lisbeth Osmundsdotter vart fødd i 1720 i Eide, Vats, Rogaland, NOR, døydde i 1807 i Gjerde øvre, Sandeid, Rogaland, NOR 87 år gamal, og vart gravlagd den 10. mai 1807 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR. Lisbeth gifta seg med Anders Osmundson Gjerde, son av Osmund Andersson Gjerde og Lisbet Rasmusdotter, den 24. jun 1743 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR.


465. Lisbet Johannesdotter, dotter av Johannes Olson Vatnekvam og Elisabet Johannesdotter, vart fødd i 1680 i Vatnekvam, Vats, Rogaland, NOR, døydde i 1748 i Østbø, Sandeid, Rogaland, NOR 68 år gamal, og vart gravlagd den 22. jun 1748 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR.

Lisbet gifta seg med Osmon Anbjørnson Østbø cirka 1707 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR.

Lisbet fekk barn med Jacob Bjørnson Spartveit, son av Biørn Nilsson Skikelstrand og Barbara Gudmundsdotter,. Dette paret gifta seg ikkje.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 17.Apr 1748 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR.


466. Anders Rasmusson Strand, son av Rasmus Andersson Fiskå og Magla Kristensdotter, vart fødd i 1688 i Fiskå indre, Strand, Rogaland, NOR og døydde i 1733 i Strand, Sandeid, Rogaland, NOR 45 år gamal.

Anders Rasmusson gifta seg med Live Gudmundsdotter cirka 1726 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

467. Live Gudmundsdotter, dotter av Gudmund Pederson Opsal og Lisbet Gunnarsdotter, vart fødd i 1706 i Opsal, Vikedal, Rogaland, NOR, døydde i 1741 i Strand, Sandeid, Rogaland, NOR 35 år gamal, og vart gravlagd den 13. okt 1741 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR.
(Same som person 451 på side 1)

468. Gunder Sjurson Steinsland, son av Siur Olson Hogganvik og Guro Olsdotter, vart fødd den 11. apr 1727 i Reiseter (søre), Ullensvang, Hordaland, NOR, døydde i 1765 i Steinsland, Sandeid, Rogaland, NOR 38 år gamal, og vart gravlagd den 4. apr 1765 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR.

Gunder Sjurson gifta seg med Kirsti Torkelsdotter den 25. jun 1752 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Sjur Gunnarson Imsland vart fødd i 1754 i Haugeland øvre, Imsland, Rogaland, NOR, vart døypt den 15. sep 1754 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR, døydde i 1787 i Imsland, Imsland, Rogaland, NOR, 33 år gamal, og vart gravlagd den 29. apr 1787 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Sjur var Sivard.

         ii.  Torkild Gunnarson Hallingstad vart fødd i 1756 i Haugeland øvre, Imsland, Rogaland, NOR, vart døypt den 3. apr 1756 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR og døydde i Hallingstad nedre, Vikedal, Rogaland, NOR,. Torkild gifta seg med Kari Nilsdotter, dotter av Niels Ivarson Søndenå og Kari Nilsdotter, den 25. jun 1786 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. Torkild gifta seg så med Marta Johannesdotter den 13. jan 1805 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

234     iii.  Gunder Gunnarson Tørresdal. Gunder gifta seg med Kristi Osmundsdotter, dotter av Asmon Tjerandson Hundseid og Sophi Pedersdotter, den 9. jul 1786 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

         iv.  Ole Gunnarson Skogen vart fødd i 1761 i Haugeland øvre, Imsland, Rogaland, NOR, vart døypt den 3. jul 1761 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR og døydde i 1830 i Skogen søre, Skjold, Rogaland, NOR, 69 år gamal. Ole gifta seg med Magella Danielsdotter, dotter av Daniel Danielson og Guri Jakobsdotter, den 2. jul 1797 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR.

          v.  Baar Gunnarson Hallingstad vart fødd i 1764 i Steinsland, Sandeid, Rogaland, NOR, vart døypt den 6. nov 1764 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR, døydde i 1805 i Hallingstad nedre, Vikedal, Rogaland, NOR, 41 år gamal, og vart gravlagd den 3. feb 1805 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.


469. Kirsti Torkelsdotter, dotter av Torkild Olson Rogletveit og Magle Olsdotter, vart fødd i 1720 i Rogletveit, Imsland, Rogaland, NOR, døydde i 1794 i Hallingstad nedre, Vikedal, Rogaland, NOR 74 år gamal, og vart gravlagd den 3. aug 1794 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

Kirsti gifta seg med Gunder Sjurson Steinsland den 25. jun 1752 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR.

470. Asmon Tjerandson Hundseid, son av Tjerand Eivindson Mo og Brønla Gudmundsdotter, vart fødd i 1699 i Mo, Etne, Hordaland, NOR, døydde i 1761 i Hundseid, Vikedal, Rogaland, NOR 62 år gamal, og vart gravlagd den 20. okt 1761 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

Asmon Tjerandson gifta seg med Siri Tolleivsdotter, dotter av Tolleiv Erikson Skjeldal og Madela Nilsdotter, cirka 1725 i Stødle kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

          i.  Tjerand Osmundson Hundseid vart fødd i 1730 i Hundseid, Vikedal, Rogaland, NOR, døydde i 1787 i Hundseid, Vikedal, Rogaland, NOR 57 år gamal, og vart gravlagd den 24. jun 1787 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. Tjerand gifta seg med Kari Jensdotter, dotter av Jens Nilsson Opsal og Guraa Gunnarsdotter, den 2. jul 1764 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

Asmon Tjerandson gifta seg så med Sophi Pedersdotter cirka 1733 i Skånevik kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Siri Osmundsdotter vart fødd i 1736 i Hundseid, Vikedal, Rogaland, NOR, døydde i 1803 i Håland søndre, Sandeid, Rogaland, NOR 67 år gamal, og vart gravlagd den 20. feb 1803 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Siri var Sigri. Siri gifta seg med Lars Larsson Håland, son av Lars Larsson Håland og Martha Håkonsdotter, den 3. jul 1758 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

         ii.  Magrethe Osmundsdotter vart fødd i 1737 i Hundseid, Vikedal, Rogaland, NOR, vart døypt den 2. des 1737 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR, døydde i 1811 i Stølsmarken, Vikedal, Rogaland, NOR, 74 år gamal, og vart gravlagd den 22. mar 1811 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Magrethe var Margrete. Magrethe gifta seg med Knud Ådneson Stølsmark, son av Aadne Ommundson Øvreland og Britte Knudsdotter, den 9. jul 1769 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

        iii.  Tollef Osmundson Ørnes vart fødd i 1740 i Hundseid, Vikedal, Rogaland, NOR, vart døypt den 13. jan 1740 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR, døydde i 1805 i Ørnes, Vikedal, Rogaland, NOR, 65 år gamal, og vart gravlagd den 20. feb 1805 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Tollef var Tolleff. Tollef gifta seg med Sophie Gabrielsdotter, dotter av Gabriel Ivarson Hallingstad og Astri Bjørnsdotter, den 10. jun 1781 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

         iv.  Brynild Osmundsdotter vart fødd i 1742 i Hundseid, Vikedal, Rogaland, NOR, vart døypt den 2. des 1742 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR, døydde i 1800 i Lauvik, Skånevik, Hordaland, NOR, 58 år gamal, og vart gravlagd den 23. jun 1800 i Skånevik kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR. Andre namn for Brynild var Brynille og Brønele. Brynild gifta seg med Johannes Olson Lauvik, son av Ole Johannesson Tjelflåt og Siri Olsdotter, den 22. okt 1786 i Skånevik kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

          v.  Peder Osmundson Birkeland vart fødd i 1745 i Hundseid, Vikedal, Rogaland, NOR, vart døypt den 7. jan 1745 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR, døydde i 1816 i Birkeland, Imsland, Rogaland, NOR, 71 år gamal, og vart gravlagd den 9. jun 1816 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Peder var Per. Peder gifta seg med Mari Johannesdotter, dotter av Johanes Helgeson Gammelrød og Waldborg Holgersdotter, den 6. jul 1783 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR.

         vi.  Sophie Osmundsdotter vart fødd i 1747 i Hundseid, Vikedal, Rogaland, NOR, vart døypt den 17. mar 1747 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR, døydde i 1813 i Fatland øvre, Vikedal, Rogaland, NOR, 66 år gamal, og vart gravlagd den 7. feb 1813 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Sophie var Sophi. Sophie gifta seg med Tormod Halvardson Fatland, son av Halvar Torbjørnson Kvaløy og Marthe Tormodsdotter, den 7. jul 1776 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. Sophie gifta seg så med Ole Larsson Fatland, son av Lars Olson Kolbeinshaug og Marte Torsteinsdotter, den 14. jul 1793 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

        vii.  Ewen Osmundson Stølsmark vart fødd i 1749 i Hundseid, Vikedal, Rogaland, NOR, vart døypt den 10. okt 1749 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR, døydde i 1775 i Stølsmarken, Vikedal, Rogaland, NOR, 26 år gamal, og vart gravlagd den 25. jun 1775 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Ewen var Even.

235    viii.  Kristi Osmundsdotter. Kristi gifta seg med Gunder Gunnarson Tørresdal, son av Gunder Sjurson Steinsland og Kirsti Torkelsdotter, den 9. jul 1786 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

242      ix.  Osmund Osmundson Rødne. Osmund gifta seg med Martha Nilsdotter, dotter av Niels Tomasson Vikedal og Susana Gabrielsdotter, den 24. jun 1787 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.


471. Sophi Pedersdotter, dotter av Peder Kristofferson Hjelmarvik og Magrete Eliasdotter, vart fødd i 1709 i Hjelmarvik, Skånevik, Hordaland, NOR, døydde i 1798 i Rødne store, Sandeid, Rogaland, NOR 89 år gamal, og vart gravlagd den 5. aug 1798 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR.

Sophi gifta seg med Asmon Tjerandson Hundseid cirka 1733 i Skånevik kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR.

Sophi gifta seg så med Jon Osmundson Rødne den 3. jul 1763 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 31.Des 1762 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.


472. Jone Kristofferson Slettestøl vart fødd i 1684, døydde i 1765 i Slettestøl, Imsland, Rogaland, NOR 81 år gamal, og vart gravlagd den 1. sep 1765 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1758-teljinga i Slettestøl, Imsland, Rogaland, NOR.

Jone Kristofferson gifta seg med Ingebor Olsdotter cirka 1709 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Lisbet Jonsdotter vart fødd i 1710 i Slettestøl, Imsland, Rogaland, NOR, døydde i 1789 i Slettestøl, Imsland, Rogaland, NOR 79 år gamal, og vart gravlagd den 22. mar 1789 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR.

         ii.  Ole Jonson Slettestøl vart fødd i 1712 i Slettestøl, Imsland, Rogaland, NOR, døydde i 1797 i Slettestøl, Imsland, Rogaland, NOR 85 år gamal, og vart gravlagd den 28. mai 1797 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. Ole gifta seg med Brønle Osmundsdotter, dotter av Osmund Jonson Birketveit og Martha Osmundsdotter, den 15. jun 1748 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR.

        iii.  Christopher Jonson Slettestøl vart fødd i 1717 i Slettestøl, Imsland, Rogaland, NOR, døydde i 1779 i Slettestøl, Imsland, Rogaland, NOR 62 år gamal, og vart gravlagd den 20. jun 1779 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. Christopher gifta seg med Dorthe Larsdotter, dotter av Lars Siggeson Hamre og Ingri Ånensdotter, den 2. jul 1764 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR.

236      iv.  John Jonson Håland. John gifta seg med Astrid Johannesdotter, dotter av Johannes Johannesson Eikeland og Sigri Håkonsdotter, den 14. jul 1765 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.


473. Ingebor Olsdotter vart fødd i 1679, døydde i 1764 i Slettestøl, Imsland, Rogaland, NOR 85 år gamal, og vart gravlagd den 1. jul 1764 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1758-teljinga i Slettestøl, Imsland, Rogaland, NOR.

Ingebor gifta seg med Jone Kristofferson Slettestøl cirka 1709 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR.

474. Johannes Johannesson Eikeland, son av Johannes Bjørnson Eikeland og Ukjend, vart fødd i 1698 i Eikeland, Vikedal, Rogaland, NOR, døydde i 1758 i Eikeland, Vikedal, Rogaland, NOR 60 år gamal, og vart gravlagd den 5. mar 1758 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1701-teljinga i Eikeland, Vikedal, Rogaland, NOR.

Johannes Johannesson gifta seg med Sigri Håkonsdotter cirka 1724 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Lars Johanesson Sættevold vart fødd i 1724 i Tenning-Gjerde, Sandeid, Rogaland, NOR, døydde i 1789 i Hallingstad øvre, Vikedal, Rogaland, NOR 65 år gamal, og vart gravlagd den 5. apr 1789 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Lars var Lauritz. Lars gifta seg med Liva Olsdotter den 2. jul 1766 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. Lars gifta seg så med Ranveig Rasmusdotter, dotter av Rasmus Olson og Ranveig Eriksdotter, den 17. apr 1781 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         ii.  Marthe Johannesdotter vart fødd i 1727 i Tenning-Gjerde, Sandeid, Rogaland, NOR, døydde i 1805 i Ile, Vikedal, Rogaland, NOR 78 år gamal, og vart gravlagd den 24. nov 1805 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Marthe var Martha. Marthe gifta seg med Samuel Oveson Hafnen, son av Aave Samuelson Norheim og Ukjend, den 3. jul 1763 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

        iii.  Magla Johannesdotter vart fødd i 1732 i Tenning-Gjerde, Sandeid, Rogaland, NOR, døydde i 1749 i Tenning-Gjerde, Sandeid, Rogaland, NOR 17 år gamal, og vart gravlagd den 8. jun 1749 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR.

         iv.  Håkon Johannesson Eikeland vart fødd i 1735 i Tenning-Gjerde, Sandeid, Rogaland, NOR, døydde i 1753 i Eikeland, Vikedal, Rogaland, NOR 18 år gamal, og vart gravlagd den 14. okt 1753 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

237       v.  Astrid Johannesdotter. Astrid gifta seg med John Jonson Håland, son av Jone Kristofferson Slettestøl og Ingebor Olsdotter, den 14. jul 1765 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

         vi.  Pernille Johannesdotter vart fødd i 1741 i Tenning-Gjerde, Sandeid, Rogaland, NOR, døydde i 1807 i Helgevoll nedre, Sandeid, Rogaland, NOR 66 år gamal, og vart gravlagd den 13. sep 1807 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR. Pernille gifta seg med Jørgen Olson Helgevold, son av Ole Pederson Eikeland og Siri Tjerandsdotter, den 2. jul 1786 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Johannes Johannesson gifta seg så med Abelone Jakobsdotter, dotter av Jacob Johannesson og Helga Gabrielsdotter, den 20. jun 1751 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


475. Sigri Håkonsdotter, dotter av Håkon Jonson Håland og Siri Johannesdotter, vart fødd i 1704 i Håland nordre, Sandeid, Rogaland, NOR, døydde i 1746 i Eikeland, Vikedal, Rogaland, NOR 42 år gamal, og vart gravlagd den 3. apr 1746 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Sigri var Siri.

Sigri gifta seg med Johannes Johannesson Eikeland cirka 1724 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR.

476. Mechel Halvardson Tronsvold, son av Halvard Olson Kåtabø og Brita Mikkelsdotter, vart fødd i 1711 i Kåtabø, Ølen, Hordaland, NOR, døydde i 1796 i Helgevoll nedre, Sandeid, Rogaland, NOR 85 år gamal, og vart gravlagd den 12. jun 1796 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR. Andre namn for Mechel Halvardson var Michel og Mikkjel.

Generelle notat: Det vart halde skifte den 29. oktober 1743 på nedre Helgevold "efter dend afdøde qvinde Anne Tørres daatter mellum hendis effterlevende mand og daatter" "Daatteren Brønille Michelsdaatter 6 aar gammel" men ho heitter Berthe. Faren var verge for dottera.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1758-teljinga på Tronsvold i Helgevoll nedre, Sandeid, Rogaland, NOR.

Mechel Halvardson gifta seg med Anne Tørresdotter den 19. jun 1737 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

          i.  Berthe Mikkelsdotter vart fødd i 1737 i Helgevoll nedre, Sandeid, Rogaland, NOR, vart døypt den 10. jul 1737 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR, døydde i 1767 i Østbø, Sandeid, Rogaland, NOR, 30 år gamal, og vart gravlagd den 12. jul 1767 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Berthe var Birte. Berthe gifta seg med Jon Jonson Østbø, son av John Tomasson Gjerde og Gudbiør Jonsdotter, den 24. jun 1766 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Mechel Halvardson gifta seg så med Thordis Ivarsdotter den 16. feb 1744 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 15.Feb 1744 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Anna Mikkelsdotter vart fødd i 1744 i Helgevoll nedre, Sandeid, Rogaland, NOR, døydde i 1745 i Helgevoll nedre, Sandeid, Rogaland, NOR i ein alder av 1 år, og vart gravlagd den 6. jan 1745 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR.

         ii.  Halvor Mikkelson Rørtveit vart fødd i 1745 i Helgevoll nedre, Sandeid, Rogaland, NOR, vart døypt den 10. nov 1745 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR, døydde den 14. nov 1820 i Rørtveit, Imsland, Rogaland, NOR, 75 år gamal, og vart gravlagd den 26. nov 1820 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Halvor var Halvar. Halvor gifta seg med Anna Hadlesdotter, dotter av Hadle Johannesson Finnvik og Ingrid Ommundsdotter, den 12. jul 1772 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. Halvor gifta seg så med Mari Knudsdotter, dotter av Knud Johanneson Helgevold og Cecilia Torgersdotter, den 7. jul 1805 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

238     iii.  Iver Mikkelson Gjerde. Iver gifta seg med Siri Jonsdotter, dotter av Jon Larsson Stople og Brite Jensdotter, den 14. jul 1782 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR.


477. Thordis Ivarsdotter, dotter av Iver Gabrielson Balle og Agathe Bårdsdotter, vart fødd i 1709 i Bale, Vikedal, Rogaland, NOR, døydde i 1773 i Helgevoll nedre, Sandeid, Rogaland, NOR 64 år gamal, og vart gravlagd den 12. apr 1773 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Thordis var Tordis.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1758-teljinga på Tronsvold i Helgevoll nedre, Sandeid, Rogaland, NOR.

Thordis gifta seg med Mechel Halvardson Tronsvold den 16. feb 1744 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

478. Jon Larsson Stople, son av Lars Larsson Stople og Helge Jonsdotter, vart fødd i 1700 i Stople, Sandeid, Rogaland, NOR, døydde i 1764 i Stople, Sandeid, Rogaland, NOR 64 år gamal, og vart gravlagd den 31. mai 1764 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Jon Larsson var Jone.

Generelle notat: I 1758 er Jone Larsson 58 år, kona Brite Jensdotter 41 år. Dei har barna Lars 17, Jens 14, Helge (dotter) 9, Sigri 5 og Martha 3 år. Dorethe Engelbretsdotter 26 år er tenar hjå dei. Jon Larsson Stople vart gravfesta 31 mai 1764, 64 år, kona Brite Jensdotter Fjeldet vart gravlagd Dom Cantate i 1784, 66 ½ år gamal.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1758-teljinga i Stople, Sandeid, Rogaland, NOR.

Jon Larsson gifta seg med Brite Jensdotter i 1737 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Lauritz Jonson Stople vart fødd i 1738 i Stople, Sandeid, Rogaland, NOR, døydde i 1738 i Stople, Sandeid, Rogaland, NOR, og vart gravlagd den 12. jan 1738 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR.

         ii.  Siri Jonsdotter vart fødd i 1739 i Stople, Sandeid, Rogaland, NOR, vart døypt den 8. mar 1739 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR, døydde i 1739 i Stople, Sandeid, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 19. apr 1739 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR.

        iii.  Lars Jonson Stople vart fødd i 1740 i Stople, Sandeid, Rogaland, NOR, vart døypt den 20. aug 1740 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR, døydde i 1785 i Stople, Sandeid, Rogaland, NOR, 45 år gamal, og vart gravlagd den 4. des 1785 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Lars var Lauritz. Lars gifta seg med Liva Osmundsdotter, dotter av Osmund Osmundson Østbø og Anna Andersdotter, den 2. jul 1769 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR.

         iv.  Jens Jonson Haarde vart fødd i 1744 i Stople, Sandeid, Rogaland, NOR, vart døypt den 13. jul 1744 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR, døydde den 8. des 1830 i Håra, Sandeid, Rogaland, NOR, 86 år gamal, og vart gravlagd den 26. des 1830 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR. Jens gifta seg med Guri Sjursdotter, dotter av Siur Ormson Eio og Brita Mattisdotter, den 30. jun 1771 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR. Jens gifta seg så med Barbro Jonsdotter, dotter av Jon Paulson Meland og Siri Pedersdotter, den 4. jul 1790 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

          v.  Sigri Jonsdotter vart fødd i 1747 i Stople, Sandeid, Rogaland, NOR, vart døypt den 24. des 1747 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR, døydde i 1748 i Stople, Sandeid, Rogaland, NOR, i ein alder av 1 år, og vart gravlagd den 2. feb 1748 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Sigri var Brite.

         vi.  Helga Jonsdotter vart fødd i 1749 i Stople, Sandeid, Rogaland, NOR, vart døypt den 18. aug 1749 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR, døydde i 1797 i Gjerde øvre, Sandeid, Rogaland, NOR, 48 år gamal, og vart gravlagd den 26. nov 1797 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Helga var Helge. Helga gifta seg med Osmund Jonson Skikelstrand, son av Jone Osmundson og Magla Ivarsdotter, den 7. jul 1776 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR.

239     vii.  Siri Jonsdotter. Siri gifta seg med Iver Mikkelson Gjerde, son av Mechel Halvardson Tronsvold og Thordis Ivarsdotter, den 14. jul 1782 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR.

       viii.  Marthe Jonsdotter vart fødd i des 1755 i Stople, Sandeid, Rogaland, NOR, vart døypt den 1. jan 1756 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR, døydde den 22. feb 1823 i Torsnes, Vikedal, Rogaland, NOR, 67 år gamal, og vart gravlagd den 5. mar 1823 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Marthe var Martha. Marthe gifta seg med Niels Ingvarson Urdal, son av Ingvald Jensson Urdal og Marta Nilsdotter, den 14. jul 1782 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR. Marthe gifta seg så med Osmund Larsson Torsnes, son av Lars Osmundson Torsnes og Marte Olsdotter, den 28. nov 1790 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR. Marthe gifta seg så med Ole Erikson Torsnes, son av Erik Vigleikson Leite og Anna Olsdotter, den 5. nov 1797 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR.

         ix.  Brite Jonsdotter vart fødd i 1759 i Stople, Sandeid, Rogaland, NOR, vart døypt den 18. feb 1759 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR og døydde i Hallingstad øvre, Vikedal, Rogaland, NOR,. Eit anna namn for Brite var Britte. Brite gifta seg med Biørn Gabrielson Hallingstad, son av Gabriel Ivarson Hallingstad og Astri Bjørnsdotter, den 4. jul 1784 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.


479. Brite Jensdotter, dotter av Jens Hansson Kvaløy og Siri Ingvarsdotter, vart fødd i 1717 i Søndenå, Sandeid, Rogaland, NOR, døydde i 1784 i Helgeland, Sandeid, Rogaland, NOR 67 år gamal, og vart gravlagd den 9. mai 1784 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Brite var Britte.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1758-teljinga i Stople, Sandeid, Rogaland, NOR.

Brite gifta seg med Jon Larsson Stople i 1737 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR.

Brite gifta seg så med Christen Bjørnson Helgeland, son av Bjørn Jonson Helgeland og Anna Kristensdotter d. y., den 17. jul 1768 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 26.Jun 1768 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR.


480. Torsten Levardson Helgevold vart fødd i 1726 i Seljestad, Odda, Hordaland, NOR, døydde i 1779 i Helgevoll nedre, Sandeid, Rogaland, NOR 53 år gamal, og vart gravlagd den 15. aug 1779 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Torsten Levardson var Tosten.

Torsten Levardson gifta seg med Britte Larsdotter i 1751 i Odda kyrkje, Odda, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

240       i.  Levard Torsteinson Tronsvold. Levard gifta seg med Britha Knudsdotter, dotter av Knud Olson Helgeland og Ane Oddsdotter, den 6. jul 1777 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR.

         ii.  Lars Torsteinson Nesheim vart fødd i 1756 i Helgevoll nedre, Sandeid, Rogaland, NOR, vart døypt den 6. apr 1756 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR, døydde den 23. des 1841 i Nesheim, Vats, Rogaland, NOR, 85 år gamal, og vart gravlagd den 28. des 1841 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR. Lars gifta seg med Martha Ådnesdotter, dotter av Aadne Olson Aarak og Helga Sigvesdotter, den 25. jul 1784 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

        iii.  Berte Torsteinsdotter vart fødd i 1758 i Helgevoll nedre, Sandeid, Rogaland, NOR, vart døypt den 29. okt 1758 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR og døydde i 1840 i Våg, Skjold, Rogaland, NOR, 82 år gamal. Berte gifta seg med Kristoffer Mikkelson Aukland, son av Mikkel Kristofferson Haraldseid og Anna Larsdotter, cirka 1785 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR.

         iv.  Angunna Torsteinsdotter vart fødd i 1761 i Helgevoll nedre, Sandeid, Rogaland, NOR, vart døypt den 13. des 1761 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR, døydde i 1762 i Helgevoll nedre, Sandeid, Rogaland, NOR, i ein alder av 1 år, og vart gravlagd den 18. jul 1762 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Angunna var Angunda.

          v.  Jørgen Torsteinson Helgevold vart fødd i 1763 i Helgevoll nedre, Sandeid, Rogaland, NOR, vart døypt den 29. apr 1763 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR, døydde i 1785 i Helgevoll nedre, Sandeid, Rogaland, NOR, 22 år gamal, og vart gravlagd den 4. des 1785 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR.

Torsten Levardson gifta seg så med Eli Jonsdotter, dotter av Jon Jonson Nedstrand og Sidsele Olsdotter, den 21. nov 1773 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Britta Torsteinsdotter (Uektefødd) vart fødd i 1773 i Helgevoll nedre, Sandeid, Rogaland, NOR og vart døypt den 21. okt 1773 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR.

         ii.  Sissel Torsteinsdotter vart fødd i 1775 i Helgevoll nedre, Sandeid, Rogaland, NOR, vart døypt den 14. okt 1775 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR, døydde i 1781 i Helgevoll nedre, Sandeid, Rogaland, NOR, 6 år gamal, og vart gravlagd den 22. jul 1781 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Sissel var Cidcele Torsteinsdotter.

        iii.  Eli Torsteinsdotter (Tvilling) vart fødd i 1778 i Helgevoll nedre, Sandeid, Rogaland, NOR, vart døypt den 29. mar 1778 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR og døydde i Hogganvik, Vikedal, Rogaland, NOR,. Eli fekk barn med Jone Knudson Rødne. Ekteskapsstatus: ugift. Dette paret gifta seg ikkje.

         iv.  Angunna Torsteinsdotter (Tvilling) vart fødd i 1778 i Helgevoll nedre, Sandeid, Rogaland, NOR, vart døypt den 29. mar 1778 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR, døydde i 1779 i Helgevoll nedre, Sandeid, Rogaland, NOR, i ein alder av 1 år, og vart gravlagd den 25. jul 1779 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR.


481. Britte Larsdotter vart fødd i 1714 i Tveit, Odda, Hordaland, NOR, døydde i 1772 i Helgevoll nedre, Sandeid, Rogaland, NOR 58 år gamal, og vart gravlagd den 2. aug 1772 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Britte var Berthe.

Britte gifta seg med Torsten Levardson Helgevold i 1751 i Odda kyrkje, Odda, Hordaland, NOR.

482. Knud Olson Helgeland, son av Ole Tørresson Sæbø og Ukjend, vart fødd i 1691 i Sæbø, Etne, Hordaland, NOR, døydde i 1763 i Helgeland, Sandeid, Rogaland, NOR 72 år gamal, og vart gravlagd den 29. sep 1763 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Knud Olson Tveitene vart gravfesta 29. september 1763, 79 år gamal.
Det vart halde skifte på Tvedene under Helgeland i Sandeid den 24. februar 1764 etter Knud Olson og umyndig arving var Birthe Knudsdotter på 13 år som arva "Løsøre til penge anslagen 17-2-17" med "Siur Østebøe i Wigedahl" som verge.

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde den 24.Feb 1764 i Helgeland, Sandeid, Rogaland, NOR.

Knud Olson gifta seg med Anna Jensdotter cirka 1719 i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Jens Knudson vart fødd i 1720 i Sæbø, Etne, Hordaland, NOR og døydde i 1720 i Sæbø, Etne, Hordaland, NOR.

         ii.  Ole Knudson Sæbø vart fødd i 1722 i Sæbø, Etne, Hordaland, NOR og døydde i 1736 i Sæbø, Etne, Hordaland, NOR 14 år gamal.

Knud Olson gifta seg så med Guri Kristensdotter i 1725 i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

          i.  Anna Knudsdotter vart fødd i 1725 i Sæbø, Etne, Hordaland, NOR og døydde i 1726 i Sæbø, Etne, Hordaland, NOR i ein alder av 1 år.

Knud Olson gifta seg så med Brita Kolbeinsdotter i 1728 i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Knud Olson gifta seg så med Ane Oddsdotter den 2. jul 1749 i Grindheim kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

241       i.  Britha Knudsdotter. Britha gifta seg med Levard Torsteinson Tronsvold, son av Torsten Levardson Helgevold og Britte Larsdotter, den 6. jul 1777 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR.


483. Ane Oddsdotter, dotter av Aad Erikson og Ukjend, vart fødd i 1715 i Gjerde, Etne, Hordaland, NOR, døydde i 1778 i Helgevoll nedre, Sandeid, Rogaland, NOR 63 år gamal, og vart gravlagd den 27. sep 1778 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Ane var Anna.

Ane gifta seg med Knud Olson Helgeland den 2. jul 1749 i Grindheim kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

Ane gifta seg så med Hendric Tormodson Østebø, son av Tormoe Eilivson Berget og Ukjend, den 24. jun 1764 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 24.Apr 1764 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR.


484. Asmon Tjerandson Hundseid, son av Tjerand Eivindson Mo og Brønla Gudmundsdotter, vart fødd i 1699 i Mo, Etne, Hordaland, NOR, døydde i 1761 i Hundseid, Vikedal, Rogaland, NOR 62 år gamal, og vart gravlagd den 20. okt 1761 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.
(Same som person 470 på side 1)

485. Sophi Pedersdotter, dotter av Peder Kristofferson Hjelmarvik og Magrete Eliasdotter, vart fødd i 1709 i Hjelmarvik, Skånevik, Hordaland, NOR, døydde i 1798 i Rødne store, Sandeid, Rogaland, NOR 89 år gamal, og vart gravlagd den 5. aug 1798 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR.
(Same som person 471 på side 1)

486. Niels Tomasson Vikedal, son av Thomas Jonson Østbø og Marthe Johannesdotter, vart fødd i 1723 i Østbø, Sandeid, Rogaland, NOR, døydde i 1786 i Vikedal øvre, Vikedal, Rogaland, NOR 63 år gamal, og vart gravlagd den 12. mai 1786 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. Dødsårsak: Som ved et u-heldigt fald af Broen omkom i Opdals-Fossen.

Niels Tomasson gifta seg med Susana Gabrielsdotter den 3. jul 1757 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 6.Jan 1757 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

243       i.  Martha Nilsdotter. Martha gifta seg med Osmund Osmundson Rødne, son av Asmon Tjerandson Hundseid og Sophi Pedersdotter, den 24. jun 1787 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.


487. Susana Gabrielsdotter, dotter av Gabriel Johannesson Midthelgevold og Ukjend, vart fødd i 1713 i Strandenes, Sandeid, Rogaland, NOR, døydde i 1792 i Vikedal øvre, Vikedal, Rogaland, NOR 79 år gamal, og vart gravlagd den 11. mar 1792 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Susana var Susanna.

Generelle notat: Fredag 12. mai 1786 vart det kasta jord på "Niels Thomasen Wigedal som ved et u-heldigt fald af Broen omkom i Opsals-Fossen gl: 65 Aar." Susana Gabrielsdotter Wichedal vart gravfesta Dom Oculi 1792, 80 år gamal.

I skifteprotokollen finn ein:
"Skifte Forretning efter afgagne Susanna GabrielsDatter Øfre Wiigedahl af Wiigedahls Skibrede.
Registrering efter Enke verdige(?) Qvinde Susana Gabrielsdatter som boed og Døde paa gaarden Øvre Wiigedahl i Wiigedahls Sogn og Skibrede har Væred gift først med Rasmus Johanesen dernest med Niels Joensen og med dem aflet 5 børne":
1) "Johannes Rasmussen 46 år boer paa Søviig i Schiold Sogn"
2) "Gabriel Rasmussen død efterladt sig 4 børne": a) Rasmus Gabrielson 25 år og gardbrukar på øvre Vikedal, b) Knud Gabrielson 23 år, c) Biørn Gabrielson 13 år, d) Guri Gabrielsdotter 17 år
3) Ingebor Rasmusdotter gift med Johannes Larsen "paa gaarden Waagen i Ølens Sogn"
4) Karen Rasmusdotter "gift med Kolbend Heliesøn boer paa Søreim i Wiigedahls Sogn"
5) Martha Nielsdotter "gift med Aasmund Aasmundsen boer paa gaarden Rødne i Sandei Sogn"

Men det er feil i skiftet. Første mannen til Susanna var Rasmus Sørenson, andre mannen var Engelbret Hermannson (men dei hadde ikkje barn) og tredje mannen var Niels Thomasson.

I skiftet er det nemnt "Anno 1792 den 24 Maii kom til mig Ingeborg Rasmus Datter og sagde at Vedan(?) gifteringee efter Hendes moder Susana Gabrielsdatter paa Wiigedahl i Wigedahls skibrede den 13de Apriel 1792 Skal ikke all ... Været tilstæde ikke heller Rigtig angivet ... 19 Maii 1792 .... Hvilke blev dem bekiendegiort Derefter den 29 Maii 1792.... Anno 1792 den 16 Augustii blev dette arveskifte atter foretaget til endelig Slutning ..."
Intekta i buet var på 104-1-12 arven vart delt ut til dei einskilde arvingane.

Susana gifta seg med Rasmus Sørenson Vikedal, son av Søren Sigveson Viland og Ingeborg Rasmusdotter, cirka 1734 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Gabriel Rasmusson Vikedal vart fødd i 1735 i Strandenes, Sandeid, Rogaland, NOR, døydde i 1791 i Vikedal øvre, Vikedal, Rogaland, NOR 56 år gamal, og vart gravlagd den 21. jun 1791 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. Gabriel gifta seg med Borghild Knudsdotter, dotter av Knud Helgeson Viland og Gyri Ommundsdotter, den 4. jul 1762 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

         ii.  Ingeborg Rasmusdotter vart fødd i 1738 i Strandenes, Sandeid, Rogaland, NOR, vart døypt den 30. nov 1738 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR og døydde i Vågen nore, Ølen, Hordaland, NOR,. Ingeborg gifta seg med Johannes Larsson, son av Lars Bårdson Vågen og Kari, den 2. jul 1767 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

        iii.  Johannes Rasmusson Søvik vart fødd i 1742 i Strandenes, Sandeid, Rogaland, NOR, vart døypt den 23. nov 1742 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR og døydde i 1810 i Søvik, Skjold, Rogaland, NOR, 68 år gamal. Eit anna namn for Johannes var Johans. Johannes gifta seg med Marta Torbjørnsdotter, dotter av Torbjørn Olson Litlaskog og Brita Larsdotter, cirka 1769 i Skjold kyrkje, Skjold, Rogaland, NOR.

         iv.  Kari Rasmusdotter vart fødd i 1745 i Vikedal øvre, Vikedal, Rogaland, NOR, vart døypt den 5. des 1745 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR, døydde den 9. mai 1817 i Hogganvik, Vikedal, Rogaland, NOR, 72 år gamal, og vart gravlagd den 25. mai 1817 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. Andre namn for Kari var Cari og Karen. Kari gifta seg med Ole Erikson Sørheim, son av Eric Olson Sørheim og Gyri Jakobsdotter, den 19. jun 1774 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. Kari gifta seg så med Kolbein Helgeson Haugeland, son av Helge Johannesson Berget og Aasne Kolbeinsdotter, den 24. jun 1790 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

          v.  Rasmus Rasmusson Vikedal vart fødd i 1748 i Vikedal øvre, Vikedal, Rogaland, NOR, vart døypt den 8. nov 1748 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR, døydde i 1749 i Vikedal øvre, Vikedal, Rogaland, NOR, i ein alder av 1 år, og vart gravlagd den 2. feb 1749 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

Susana gifta seg så med Engelbret Hermannson Vikedal, son av Herman Botolvson og Randei Einarsdotter, den 24. jun 1751 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 6.Jun 1751 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

          i.  Rasmus Ingebretson Vikedal vart fødd i 1752 i Vikedal øvre, Vikedal, Rogaland, NOR, vart døypt den 4. jun 1752 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR, døydde i 1752 i Vikedal øvre, Vikedal, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 6. aug 1752 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

Susana gifta seg så med Niels Tomasson Vikedal den 3. jul 1757 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

488. Helge Sivertson Torstveit, son av Sjur Helgeson Alsåker og Marita Larsdotter, vart fødd i 1731 i Alsåker ytre, Kinsarvik, Hordaland, NOR, døydde i 1799 i Torstveit, Vats, Rogaland, NOR 68 år gamal, og vart gravlagd den 8. des 1799 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Helge Sivertson var Helje.

Generelle notat: Helge Sjurson frå Hardanger var gift med Sigrid Larsdotter og dei er nemnde med barna Sjur, Helge og Anne. Helge og Anne vart begge konfirmert i 1787.
Helge kjøpte heile garden på Torstveit i 1769 av Tomas Wegner for 200 riksdalar og må ha budd der sidan.
I 1801 bur Siri Larsdotter på 74 år som enke og "Nyder folge".

Helge Sivertson gifta seg med Sigri Larsdotter den 29. des 1760 i Kinsarvik kyrkje, Kinsarvik, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

244       i.  Sjur Helgeson Torstveit. Sjur gifta seg med Marthe Larsdotter, dotter av Lars Tomasson Vestvold og Brita Jørgensdotter, den 27. jun 1788 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR.

         ii.  Helge Helgeson vart fødd i 1763 i Torstveit, Vats, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Helge var Helje.

        iii.  Anna Helgesdotter vart fødd i 1770 i Torstveit, Vats, Rogaland, NOR, døydde den 15. aug 1848 i Kvaløy øvre, Imsland, Rogaland, NOR 78 år gamal, og vart gravlagd den 27. aug 1848 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. Anna gifta seg med Halvor Bjørnson Kvaløy, son av Biøren Halvardson Kvaløy og Brithe Svendsdotter, den 17. jun 1798 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR.


489. Sigri Larsdotter, dotter av Lars Torbjørnson Alsåker og Anne Tomasdotter, vart fødd den 29. des 1727 i Alsåker ytre, Kinsarvik, Hordaland, NOR og døydde den 15. mar 1812 i Torstveit, Vats, Rogaland, NOR 84 år gamal. Eit anna namn for Sigri var Siri.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1801-teljinga i Torstveit, Vats, Rogaland, NOR.

Sigri gifta seg med Helge Sivertson Torstveit den 29. des 1760 i Kinsarvik kyrkje, Kinsarvik, Hordaland, NOR.

490. Lars Tomasson Vestvold, son av Tomas Andersson Kårhus og Marta Tjerandsdotter, vart fødd i 1730 i Kårhus, Vats, Rogaland, NOR, døydde i 1809 i Vestvold, Vats, Rogaland, NOR 79 år gamal, og vart gravlagd den 26. des 1809 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Lars Tomasson Kårhus var gift med Brita Jørgensdotter Eide og dei er nemnde med fem barn. Dei budde først ei tid på Eide og så på Haukås før dei i 1775 kjøpte farsgarden til Lars og lars sin bror, Gudmund, i 1775. Dei budde truleg på Kårhus etterpå. Det var skifte etter Brita i 1780. I 1801 budde han på Vestvold og var folgemann hjå dottera Brita der.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1801-teljinga i Vestvold, Vats, Rogaland, NOR.

Lars Tomasson gifta seg med Brita Jørgensdotter cirka 1759 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Anna Larsdotter vart fødd i 1760 i Eide, Vats, Rogaland, NOR, døydde den 15. mai 1845 i Kårhus, Vats, Rogaland, NOR 85 år gamal, og vart gravlagd den 23. mai 1845 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR. Anna gifta seg med Sigved Sigveson Sandvik, son av Segve Sigveson Skeie og Aase Larsdotter, i 1784 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR. Anna gifta seg så med Jacob Ingvarson Egeland, son av Ingvard Jakobson Espevoll og Herbor Svendsdotter, den 10. jul 1819 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

245      ii.  Marthe Larsdotter. Marthe gifta seg med Sjur Helgeson Torstveit, son av Helge Sivertson Torstveit og Sigri Larsdotter, den 27. jun 1788 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR.

        iii.  Kari Larsdotter vart fødd i 1767 i Eide, Vats, Rogaland, NOR og døydde i Eio austre, Ølen, Hordaland, NOR. Kari gifta seg med John Olson Skjervheim, son av Ole Øysteinson Langeland og Torborg Jonsdotter, i 1795 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR. Kari gifta seg så med Sjur Sjurson Eide, son av Sivard Olson Eio og Brita Mattisdotter, i 1811 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         iv.  Britha Larsdotter vart fødd i 1771 i Haukås, Tysvær, Rogaland, NOR, døydde i 1809 i Vestvold, Vats, Rogaland, NOR 38 år gamal, og vart gravlagd den 18. jun 1809 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Britha var Brita. Britha gifta seg med Anders Jørgenson Vestvold, son av Jørgen Andersson Vestvold og Siri Tomasdotter, den 3. jul 1791 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR.

          v.  Brønla Larsdotter vart fødd i 1773 i Haukås, Tysvær, Rogaland, NOR og døydde i Helgevoll øvre, Sandeid, Rogaland, NOR. Andre namn for Brønla var Brynille, Brynla, Brønle, og Brønnella. Brønla gifta seg med Omund Madsson Midthelgevold, son av Mads Ommundson Midthelgevold og Gunhild Alfsdotter, den 2. jul 1794 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR.


491. Brita Jørgensdotter, dotter av Jørgen Johannesson Eide og Anna Larsdotter, vart fødd i 1734 i Østebø, Sandeid, Rogaland, NOR og døydde cirka 1780 i Kårhus, Vats, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 46 år.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnd i 1758-teljinga i Eide, Vats, Rogaland, NOR.

Brita gifta seg med Lars Tomasson Vestvold cirka 1759 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR.

492. Nils Torgerson Helgeland, son av Torgier Svendson Lisleland og Kari Sondresdotter, vart fødd i 1732 i Einung, Tinn, Telemark, NOR, vart døypt den 16. aug 1732 i Mæl kyrkje, Tinn, Telemark, NOR og døydde i 1810 i Helgeland, Nedstrand, Rogaland, NOR, 78 år gamal. Eit anna namn for Nils Torgerson var Niels.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1801-teljinga i Helgeland, Nedstrand, Rogaland, NOR.

• Skifte etter han vart halde den 11.Apr 1810 i Helgeland, Nedstrand, Rogaland, NOR.

Nils Torgerson gifta seg med Liva Trulsdotter cirka 1756 i Mæl kyrkje, Tinn, Telemark, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Torger Nilsson Berge vart fødd i 1757 i Berge (Mæl), Tinn, Telemark, NOR, vart døypt den 30. sep 1757 i Mæl kyrkje, Tinn, Telemark, NOR og døydde i 1759 i Berge (Mæl), Tinn, Telemark, NOR, 2 år gamal.

         ii.  Svanaug Nilsdotter vart fødd i 1759 i Berge (Mæl), Tinn, Telemark, NOR og døydde i Helgeland, Nedstrand, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Svanaug var Svano. Svanaug gifta seg med Rasmus Osmundson Silgjerd, son av Osmund Njelson Vik og Kanutta Knudsdotter, den 6. nov 1779 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR.

        iii.  Kari Nilsdotter vart fødd i 1762 i Berge (Mæl), Tinn, Telemark, NOR, vart døypt den 24. jan 1762 i Mæl kyrkje, Tinn, Telemark, NOR og døydde i Bjelland litle, Nedstrand, Rogaland, NOR,. Eit anna namn for Kari var Karj. Kari gifta seg med Anders Andersson, son av Anders Torkelson Bjelland og Liva Johannesdotter, den 10. jul 1787 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR.

246      iv.  Torger Nilsson Helgeland. Torger gifta seg med Anna Osmundsdotter, dotter av Osmund Johannesson Ikdal og Eli Guttormsdotter, den 20. jul 1788 i Skjold kyrkje, Skjold, Rogaland, NOR. Torger gifta seg så med Marta Johannesdotter, dotter av Johannes Ånenson Kvam og Dorte Nilsdotter, den 12. jul 1821 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

          v.  Truls Nilsson Helgeland vart fødd i 1767 i Helgeland, Nedstrand, Rogaland, NOR, vart døypt den 22. feb 1767 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR og døydde i 1767 i Helgeland, Nedstrand, Rogaland, NOR,.

         vi.  Nils Nilsson Helgeland vart fødd i 1768 i Helgeland, Nedstrand, Rogaland, NOR, vart døypt den 31. mar 1768 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR og døydde i 1783 i Helgeland, Nedstrand, Rogaland, NOR, 15 år gamal.

        vii.  Truls Nilsson Dale vart fødd i 1770 i Helgeland, Nedstrand, Rogaland, NOR, vart døypt den 2. des 1770 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR og døydde i Dale, Hetland, Rogaland, NOR,. Truls gifta seg med Thora Bjørnsdotter cirka 1810 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

       viii.  Svend Nilsson Gramstad vart fødd i 1773 i Helgeland, Nedstrand, Rogaland, NOR, vart døypt den 30. mai 1773 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR og døydde i Gramstad, Høyland, Rogaland, NOR,. Eit anna namn for Svend var Sven.

Nils Torgerson gifta seg så med Marta Ivarsdotter, dotter av Iver Ivarson og Anna Gunnufsdotter, den 9. jul 1789 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Nils Nilsson vart fødd i 1789 i Helgeland, Nedstrand, Rogaland, NOR og vart døypt den 27. sep 1789 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Nils var Niels.

         ii.  Ivar Nilsson Hinderåker vart fødd i 1791 i Helgeland, Nedstrand, Rogaland, NOR, vart døypt den 1. nov 1791 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR og døydde i Hinderåker, Avaldsnes, Rogaland, NOR,. Eit anna namn for Ivar var Iver.

        iii.  Sondre Nilsson vart fødd i 1794 i Helgeland, Nedstrand, Rogaland, NOR og vart døypt den 1. jun 1794 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR.

         iv.  Liva Nilsdotter vart fødd i 1796 i Helgeland, Nedstrand, Rogaland, NOR, vart døypt den 5. mai 1796 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR, døydde i 1796 i Helgeland, Nedstrand, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 19. jun 1796 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR.


493. Liva Trulsdotter, dotter av Truels Gjermundson Gaustad og Gunne Nilsdotter, vart fødd i 1732 i Gaustad, Tinn, Telemark, NOR, vart døypt den 15. feb 1732 i Mæl kyrkje, Tinn, Telemark, NOR og døydde den 3. mar 1783 i Helgeland, Nedstrand, Rogaland, NOR, 51 år gamal.

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde den 19.Jul 1783 i Helgeland, Nedstrand, Rogaland, NOR.

Liva gifta seg med Nils Torgerson Helgeland cirka 1756 i Mæl kyrkje, Tinn, Telemark, NOR.

494. Osmund Johannesson Ikdal, son av Johannes Osmundson Ikdal og Siri Bårdsdotter, vart fødd i 1722 i Ikdal, Skjold, Rogaland, NOR og døydde i 1785 i Ikdal, Skjold, Rogaland, NOR 63 år gamal.

Osmund Johannesson gifta seg med Anna Ivarsdotter, dotter av Ivar Helgeson Vårå og Marta Johannesdotter, cirka 1748 i Skjold kyrkje, Skjold, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Osmund Johannesson gifta seg så med Eli Guttormsdotter cirka 1751 i Skjold kyrkje, Skjold, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Johannes Osmundson Ihle vart fødd i 1751 i Nesheim, Skjold, Rogaland, NOR, døydde i 1778 i Ile, Vikedal, Rogaland, NOR 27 år gamal, og vart gravlagd den 5. mar 1778 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. Johannes gifta seg med Lisbeth Sakariasdotter, dotter av Sakarias Pederson Blikra og Brynhild Tjerandsdotter, den 6. jul 1777 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         ii.  Anna Osmundsdotter (Død som barn) vart fødd i 1753 i Nesheim, Skjold, Rogaland, NOR og døydde i Nesheim, Skjold, Rogaland, NOR.

        iii.  Guttorm Osmundson (Død som barn) vart fødd i 1755 i Nesheim, Skjold, Rogaland, NOR og døydde i 1756 i Nesheim, Skjold, Rogaland, NOR i ein alder av 1 år.

         iv.  Guttorm Osmundson (Død som barn) vart fødd i 1756 i Nesheim, Skjold, Rogaland, NOR og døydde i Nesheim, Skjold, Rogaland, NOR.

          v.  Jakob Osmundson vart fødd i 1757 i Nesheim, Skjold, Rogaland, NOR og døydde i 1792 i Ikdal, Skjold, Rogaland, NOR 35 år gamal. Jakob gifta seg med Siri Tørresdotter, dotter av Tørres Knudson og Johanne Knudsdotter, cirka 1779 i Skjold kyrkje, Skjold, Rogaland, NOR.

         vi.  Guttorm Osmundson vart fødd i 1760 i Nesheim, Skjold, Rogaland, NOR og døydde i 1831 i Erland, Skjold, Rogaland, NOR 71 år gamal. Guttorm gifta seg med Maren Larsdotter, dotter av Lars Eielson Leganger og Siri Nilsdotter, cirka 1781 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR. Guttorm gifta seg så med Anna Andersdotter i 1826 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR.

        vii.  Gunnar Osmundson vart fødd i 1763 i Nesheim, Skjold, Rogaland, NOR og døydde i 1786 i Nesheim, Skjold, Rogaland, NOR 23 år gamal.

       viii.  Osmund Osmundson vart fødd i 1767 i Nesheim, Skjold, Rogaland, NOR og døydde i 1789 i Nesheim, Skjold, Rogaland, NOR 22 år gamal.

247      ix.  Anna Osmundsdotter. Anna gifta seg med Torger Nilsson Helgeland, son av Nils Torgerson Helgeland og Liva Trulsdotter, den 20. jul 1788 i Skjold kyrkje, Skjold, Rogaland, NOR.

          x.  Martha Osmundsdotter vart fødd i 1773 i Ikdal, Skjold, Rogaland, NOR og døydde den 7. des 1860 i Sandvik, Nedstrand, Rogaland, NOR 87 år gamal. Martha gifta seg med Lars Sigveson Sandvik d. e., son av Sigved Sigveson Sandvik og Siri Nilsdotter, den 29. jun 1794 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR.


495. Eli Guttormsdotter, dotter av Guttorm Guttormson Tosvoll og Marta Gunnarsdotter, vart fødd i 1734 i Sundfør, Skjold, Rogaland, NOR og døydde i 1783 i Ikdal, Skjold, Rogaland, NOR 49 år gamal.

Eli gifta seg med Osmund Johannesson Ikdal cirka 1751 i Skjold kyrkje, Skjold, Rogaland, NOR.

496. Rasmus Nilsson Frette, son av Niels Erikson Frette og Siri Rasmusdotter, vart fødd i 1670 i Frette, Etne, Hordaland, NOR og døydde i 1756 i Frette, Etne, Hordaland, NOR 86 år gamal.

Generelle notat: Rasmus Nilsson Frette var gift med Ragnilla Eriksdotter Silla og dei er nemnde med 9 barn.
Rasmus fekk garden etter faren i 1696, men skøyte og bygsleseddel vart først utskrivne fleire år seinare. Elles er det lite ein får vita om Rasmus. Den yngre broren, Nils, ser ut til å ha budd på bruket ei tid før han flytta til Sauda. Sidan vaks sønene til og tok seg for ein stor del av gardsdrifta. Det finns diverre ikkje noko skifte etter Rasmus eller kona.

Rasmus Nilsson gifta seg med Ragnilla Eriksdotter cirka 1704 i Stødle kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Niels Rasmusson Frette vart fødd i 1705 i Frette, Etne, Hordaland, NOR og døydde i 1785 i Frette, Etne, Hordaland, NOR 80 år gamal. Niels gifta seg med Siri Olsdotter den 13. jul 1727 i Grindheim kyrkje, Etne, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Niels gifta seg så med Guri Tørresdotter, dotter av Tørres Tørreson Holmedal og Marita Toresdotter, i 1765 i Holmedal kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR.

         ii.  Erik Rasmusson Tveito vart fødd i 1705 i Frette, Etne, Hordaland, NOR og døydde i 1785 i Tveito østre, Skånevik, Hordaland, NOR 80 år gamal. Erik gifta seg med Guro Simonsdotter cirka 1743 i Skånevik kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR. Erik gifta seg så med Guro Olsdotter, dotter av Ole Johannesson Tjelflåt og Siri Olsdotter, i jun 1773 i Skånevik kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR.

        iii.  Haldor Rasmusson Lilledalen vart fødd i 1712 i Frette, Etne, Hordaland, NOR og døydde i 1787 i Litledalen, Etne, Hordaland, NOR 75 år gamal. Haldor gifta seg med Ranveg Olsdotter, dotter av Olle Halvardson Øyno og Borgille Torkelsdotter, den 28. jun 1744 i Grindheim kyrkje, Etne, Hordaland, NOR. Haldor gifta seg så med Kristi Hansdotter, dotter av Hans Hansson Rygg og Siri Torsteinsdotter, i 1753 i Stødle kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

         iv.  Helge Rasmusson Sævareid vart fødd i 1716 i Frette, Etne, Hordaland, NOR og døydde i 1801 i Sævareid nedre, Skånevik, Hordaland, NOR 85 år gamal.

          v.  Tore Rasmusson Alstveit vart fødd i 1719 i Frette, Etne, Hordaland, NOR og døydde i 1790 i Alstveit, Nedstrand, Rogaland, NOR 71 år gamal. Eit anna namn for Tore var Tor. Tore gifta seg med Ingeborg Aslaksdotter, dotter av Aslak Toreson og Siri Svendsdotter, cirka 1745 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR.

248      vi.  Hans Rasmusson Molnes d. e.. Hans gifta seg med Ingri Olsdotter, dotter av Ole Jensson Vatne og Madel Madsdotter, den 20. jun 1756 i Holmedal kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR.

        vii.  Sakarias Rasmusson Hovland vart fødd i 1723 i Frette, Etne, Hordaland, NOR og døydde i 1800 i Hovland, Etne, Hordaland, NOR 77 år gamal. Sakarias gifta seg med Anna Johannesdotter d. y., dotter av Johannes Erikson og Ingebor Gunnarsdotter, i 1752 i Stødle kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

       viii.  Hans Rasmusson Frette d. y. vart fødd i 1725 i Frette, Etne, Hordaland, NOR og døydde i 1733 i Frette, Etne, Hordaland, NOR 8 år gamal.

         ix.  Rasmus Rasmusson Øvernes vart fødd i 1728 i Frette, Etne, Hordaland, NOR og døydde i 1796 i Øvernes, Etne, Hordaland, NOR 68 år gamal.


497. Ragnilla Eriksdotter, dotter av Erich Johannesson Silla og Anna Ormsdotter, vart fødd i 1684 i Silla, Etne, Hordaland, NOR og døydde i 1755 i Frette, Etne, Hordaland, NOR 71 år gamal.

Ragnilla gifta seg med Rasmus Nilsson Frette cirka 1704 i Stødle kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

498. Ole Jensson Vatne, son av Jens Ommundson Ersland og Siri Olsdotter, vart fødd i 1708 i Ersland, Skånevik, Hordaland, NOR, døydde i 1780 i Vatna, Stord, Hordaland, NOR 72 år gamal, og vart gravlagd den 24. jun 1780 i Fitjar kyrkje, Fitjar, Hordaland, NOR.

Generelle notat: Hordaland fylke, Sunnhordland sorenskriveri, Skifteprotokoll Aa 9a , 1780-1783 side 78b - 79b:
Det vart halde skifte etter Ole Jensen Vatne på Stord den 9. september 1780 mellom enka Maddelle Madsdotter (med laugverge Michel Pederson Lønning) og barna deira:
1) Mads Olson Ertsland
2) Jens Olson Watne
3) Ole Olson Watne
4) Lars Olson Hagen
5) Ingeri Olsdotter gift med Hans Rasmusson Molnæs
6) "M:Dr: Kari RasmusDr gifft med Stork Knudsen Gellefaal i Opdahls Skibr ej tilstæde" (som må vere feilskrift for Kari Olsdotter som ho er nemnt seinare i skiftet)
Nettoformua var på 529 riksdalar 8 skilling som vart delt på:
Enka (Maddele Madsdotter) og barna:
1) Mads Olson Ertsland
2) Hans Olson Watne
3) Ole Olson Watne
4) Jens Olson Hagen
5) Ingeri Olsdotter
6) Kari Olsdotter

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde den 9.Sep 1780 i Vatna, Stord, Hordaland, NOR.

Ole Jensson gifta seg med Madel Madsdotter cirka 1732 i Holmedal kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

249       i.  Ingri Olsdotter. Ingri gifta seg med Hans Rasmusson Molnes d. e., son av Rasmus Nilsson Frette og Ragnilla Eriksdotter, den 20. jun 1756 i Holmedal kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR.

         ii.  Kari Olsdotter vart fødd i 1735 i Ersland, Skånevik, Hordaland, NOR, døydde den 7. jul 1812 i Opdal, Tysnes, Hordaland, NOR 77 år gamal, og vart gravlagd den 26. jul 1812 i Opdal kyrkje, Tysnes, Hordaland, NOR. Kari gifta seg med Stork Knudson Opdal cirka 1760 i Holmedal kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR.

        iii.  Jens Olson Vatne vart fødd i 1746 i Ersland, Skånevik, Hordaland, NOR, døydde i 1798 i Vatna, Stord, Hordaland, NOR 52 år gamal, og vart gravlagd den 18. sep 1798 i Valestrand kyrkje, Valestrand, Hordaland, NOR. Jens gifta seg med Dordi Tørresdotter, dotter av Tørres Jonson Bjelland og Johanna Sørensdotter, den 20. jul 1780 i Stord kyrkje, Stord, Hordaland, NOR.

         iv.  Lars Olson Hetlesæter vart fødd i 1754 i Ersland, Skånevik, Hordaland, NOR, døydde den 27. des 1823 i Hetlesæter, Stord, Hordaland, NOR 69 år gamal, og vart gravlagd den 3. jan 1824 i Stord kyrkje, Stord, Hordaland, NOR. Lars gifta seg med Inga Monsdotter, dotter av Mogns Haga og Ukjend, cirka 1775 i Stord kyrkje, Stord, Hordaland, NOR. Lars gifta seg så med Britte Torbjørnsdotter, dotter av Torbiørn Johannesson Hystad og Britte Larsdotter d. y., den 7. jul 1793 i Stord kyrkje, Stord, Hordaland, NOR. Lars gifta seg så med Kari Sebjørnsdotter, dotter av Sæbiørn Nilsson og Randi Pedersdotter, den 28. jan 1816 i Stord kyrkje, Stord, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


499. Madel Madsdotter vart fødd i 1712, døydde i 1798 i Vatna, Stord, Hordaland, NOR 86 år gamal, og vart gravlagd den 17. mai 1798 i Stord kyrkje, Stord, Hordaland, NOR.

Madel gifta seg med Ole Jensson Vatne cirka 1732 i Holmedal kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR.

500. Haldor Rasmusson Lilledalen, son av Rasmus Nilsson Frette og Ragnilla Eriksdotter, vart fødd i 1712 i Frette, Etne, Hordaland, NOR og døydde i 1787 i Litledalen, Etne, Hordaland, NOR 75 år gamal.

Generelle notat: Halldor Rasmusson frå Frette vart gift første gong med Rannveig Olsdotter frå Øyno. Andre kona til Halldor var Kristi Hansdotter frå Rygg. Halldor hadde seks barn med Rannveig og fire med Kristi.
Halldor var av den gamle velståande slekta på Frette. Han bygsla Litledalen av lensmannen i 1744. Rannveig døydde i 1753 og skiftet etter henne den 8. september viser ei eige på 149 riksdalar. Såkornet utgjorde 10 tønner, og buskapen talde 7 kyr, 10 ungdyr, 27 småfe og 3 gode hestar. Laysøyret er helst fattigsleg. Rasmus vart verande leiglending all si tid, først under lensmannen på Fitja til 1763, og sidan under Sakarias Hovland som arva garden gjennom kona si. Men den rikdom Halldor med åra la seg opp og ikkje kunne setja i garden, lånte han i staden til andre. I 1787 kjøpte jan Gunnegjerd for 350 riksdalar, men døydde kort tid etter.

Haldor Rasmusson gifta seg med Ranveg Olsdotter den 28. jun 1744 i Grindheim kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Rasmus Haldorson Grindheim vart fødd i 1745 i Litledalen, Etne, Hordaland, NOR og døydde i 1830 i Grindheim, Etne, Hordaland, NOR 85 år gamal.

         ii.  Borgilla Haldorsdotter vart fødd i 1746 i Litledalen, Etne, Hordaland, NOR og døydde i 1746 i Litledalen, Etne, Hordaland, NOR.

        iii.  Ole Haldorson Lilledalen vart fødd i 1747 i Litledalen, Etne, Hordaland, NOR og døydde i 1747 i Litledalen, Etne, Hordaland, NOR.

         iv.  Ole Haldorson Lilledalen vart fødd i 1748 i Litledalen, Etne, Hordaland, NOR og døydde i 1748 i Litledalen, Etne, Hordaland, NOR.

250       v.  Ole Haldorson Skikelstrand. Ole gifta seg med Marthe Olsdotter, dotter av Ole Larsson Onstein og Torunn Toresdotter, den 2. jun 1776 i Grindheim kyrkje, Etne, Hordaland, NOR. Ole gifta seg så med Siri Jørgensdotter, dotter av Jørgen Olson Skikelstrand og Brønla Gudmundsdotter, den 2. nov 1789 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

         vi.  Hans Haldorson Lilledalen vart fødd i 1752 i Litledalen, Etne, Hordaland, NOR og døydde i 1752 i Litledalen, Etne, Hordaland, NOR.

Haldor Rasmusson gifta seg så med Kristi Hansdotter, dotter av Hans Hansson Rygg og Siri Torsteinsdotter, i 1753 i Stødle kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Ranveig Haldorsdotter vart fødd i 1754 i Litledalen, Etne, Hordaland, NOR og døydde i 1754 i Litledalen, Etne, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Ranveig var Rannveig.

         ii.  Hans Haldorson Veste vart fødd i 1756 i Litledalen, Etne, Hordaland, NOR og døydde i 1828 i Veste, Etne, Hordaland, NOR 72 år gamal.

        iii.  Anna Haldorsdotter vart fødd i 1758 i Litledalen, Etne, Hordaland, NOR.

         iv.  Ragnilla Haldorsdotter vart fødd i 1761 i Litledalen, Etne, Hordaland, NOR og døydde i Nes ytre, Skånevik, Hordaland, NOR.


501. Ranveg Olsdotter, dotter av Olle Halvardson Øyno og Borgille Torkelsdotter, vart fødd i 1719 i Øyno, Etne, Hordaland, NOR, vart døypt den 29. okt 1719 i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR, døydde i 1752 i Litledalen, Etne, Hordaland, NOR, 33 år gamal, og vart gravlagd den 24. sep 1752 i Grindheim kyrkje, Etne, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Ranveg var Ranvey.

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde den 8.Sep 1753 i Litledalen, Etne, Hordaland, NOR.

Ranveg gifta seg med Haldor Rasmusson Lilledalen den 28. jun 1744 i Grindheim kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

502. Jørgen Olson Skikelstrand, son av Ole Pederson Skikelstrand og Siri Sjursdotter, vart fødd i 1723 i Skikelstrand, Vikedal, Rogaland, NOR, døydde i 1785 i Skikelstrand, Vikedal, Rogaland, NOR 62 år gamal, og vart gravlagd den 31. jul 1785 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1758-teljinga i Torsnes, Vikedal, Rogaland, NOR.

Jørgen Olson gifta seg med Brønla Gudmundsdotter den 29. jun 1749 i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Gudmund Jørgenson Skikelstrand vart fødd i 1751 i Skikelstrand, Vikedal, Rogaland, NOR, vart døypt den 14. apr 1751 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR, døydde i 1758 i Skikelstrand, Vikedal, Rogaland, NOR, 7 år gamal, og vart gravlagd den 8. okt 1758 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

         ii.  Sigrid Jørgensdotter vart fødd i 1753 i Skikelstrand, Vikedal, Rogaland, NOR, vart døypt den 28. mar 1753 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR, døydde i 1753 i Skikelstrand, Vikedal, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 13. mai 1753 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

        iii.  Sigrid Jørgensdotter vart fødd i 1754 i Skikelstrand, Vikedal, Rogaland, NOR, vart døypt den 17. sep 1754 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR, døydde i 1755 i Skikelstrand, Vikedal, Rogaland, NOR, i ein alder av 1 år, og vart gravlagd den 9. mar 1755 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

         iv.  Anna Jørgensdotter vart fødd i 1755 i Skikelstrand, Vikedal, Rogaland, NOR, vart døypt den 1. nov 1755 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR, døydde i 1758 i Skikelstrand, Vikedal, Rogaland, NOR, 3 år gamal, og vart gravlagd den 8. okt 1758 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

251       v.  Siri Jørgensdotter. Siri gifta seg med Ole Haldorson Skikelstrand, son av Haldor Rasmusson Lilledalen og Ranveg Olsdotter, den 2. nov 1789 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

         vi.  Anna Jørgensdotter vart fødd i 1761 i Skikelstrand, Vikedal, Rogaland, NOR, vart døypt den 10. mar 1761 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR, døydde den 6. des 1836 i Helgeland, Sandeid, Rogaland, NOR, 75 år gamal, og vart gravlagd den 26. des 1836 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR. Anna gifta seg med Bjørn Kristenson Helgeland, son av Christen Bjørnson Helgeland og Synneve Tørresdotter, den 14. jan 1787 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR.

        vii.  Ole Jørgenson vart fødd i 1763 i Skikelstrand, Vikedal, Rogaland, NOR og vart døypt den 1. jan 1764 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

       viii.  Gudmund Jørgenson vart fødd i 1766 i Skikelstrand, Vikedal, Rogaland, NOR og vart døypt den 18. mai 1766 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.


503. Brønla Gudmundsdotter, dotter av Gudmund Tjerandson Mo og Anna Kristensdotter d. e., vart fødd i 1724 i Mo, Etne, Hordaland, NOR, døydde i 1812 i Skikelstrand, Vikedal, Rogaland, NOR 88 år gamal, og vart gravlagd den 24. apr 1812 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. Andre namn for Brønla var Bryndla og Brynilde.

Brønla gifta seg med Jørgen Olson Skikelstrand den 29. jun 1749 i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

504. Ole Mikkelson Sørtveit, son av Michel Olson Hetland og Anna Alfsdotter, vart fødd i 1700 i Hetland søndre, Ølen, Hordaland, NOR og døydde i 1789 i Sørtveit, Vats, Rogaland, NOR 89 år gamal. Eit anna namn for Ole Mikkelson var Olle.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnd i 1701-teljinga i Hetland søndre, Ølen, Hordaland, NOR.

Ole Mikkelson gifta seg med Sara Olsdotter, dotter av Ole Toreson Gjerdevik og Marita Sigvesdotter, cirka 1735 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Ole Olson Sørtveit vart fødd i 1736 i Sørtveit, Vats, Rogaland, NOR og døydde i 1800 i Sørtveit, Vats, Rogaland, NOR 64 år gamal.

         ii.  Anna Olsdotter vart fødd i 1739 i Sørtveit, Vats, Rogaland, NOR og døydde i 1816 i Sørtveit, Vats, Rogaland, NOR 77 år gamal.

        iii.  Marta Olsdotter vart fødd i 1741 i Sørtveit, Vats, Rogaland, NOR og døydde i 1821 i Velde, Vats, Rogaland, NOR 80 år gamal. Eit anna namn for Marta var Marte. Marta gifta seg med Hans Jakobson Velde, son av Jacob Knudson Sørhus og Ales Madsdotter, cirka 1768 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR. Marta gifta seg så med Niels Johannesson Velde, son av Johannes Olson Egge og Britte Eriksdotter, i 1788 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         iv.  Brønille Olsdotter vart fødd i 1744 i Sørtveit, Vats, Rogaland, NOR.

Ole Mikkelson gifta seg så med Eli Olsdotter den 2. jul 1748 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

252       i.  Michel Olson Ohm. Michel gifta seg med Margrethe Larsdotter, dotter av Lars Osmundson Torsnes og Marte Olsdotter, den 6. jul 1783 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR.

         ii.  Ole Olson Sørtveit vart fødd i 1753 i Sørtveit, Vats, Rogaland, NOR og døydde i 1845 i Sørtveit, Vats, Rogaland, NOR 92 år gamal. Ole gifta seg med Brithe Bårdsdotter, dotter av Bård Knudson Eikesdal og Mallene Pedersdotter, cirka 1780 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR.

        iii.  Sara Olsdotter vart fødd i 1755 i Sørtveit, Vats, Rogaland, NOR og døydde i Frøland, Vats, Rogaland, NOR. Sara gifta seg med Ole Johanneson Frøland, son av Johannes Olson Svantesvold og Anna Valentinsdotter, i 1793 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR.

         iv.  Anbjørn Olson Sørtveit vart fødd i 1756 i Sørtveit, Vats, Rogaland, NOR, døydde i 1809 i Sørtveit, Vats, Rogaland, NOR 53 år gamal, og vart gravlagd den 30. mar 1809 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR.

          v.  Peder Olson Sørtveit (Død som barn) vart fødd i 1758 i Sørtveit, Vats, Rogaland, NOR og døydde i Sørtveit, Vats, Rogaland, NOR.


505. Eli Olsdotter, dotter av Ole Pederson Skikelstrand og Siri Sjursdotter, vart fødd i 1718 i Skikelstrand, Vikedal, Rogaland, NOR og døydde cirka 1779 i Sørtveit, Vats, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 61 år.

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde i 1779 i Sørtveit, Vats, Rogaland, NOR.

Eli gifta seg med Ole Mikkelson Sørtveit den 2. jul 1748 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

506. Lars Osmundson Torsnes, son av Osmund Gunnarson Norheim og Margrethe Larsdotter, vart fødd i 1725 i Norheim, Etne, Hordaland, NOR, vart døypt den 13. mar 1725 i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR, døydde i 1784 i Torsnes, Vikedal, Rogaland, NOR, 59 år gamal, og vart gravlagd den 7. okt 1784 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. Andre namn for Lars Osmundson var Laurits og Lauritz.
(Same som person 454 på side 1)

507. Marte Olsdotter, dotter av Ole Pederson Skikelstrand og Siri Sjursdotter, vart fødd i 1728 i Skikelstrand, Vikedal, Rogaland, NOR, døydde i 1789 i Torsnes, Vikedal, Rogaland, NOR 61 år gamal, og vart gravlagd den 1. feb 1789 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. Andre namn for Marte var Marita, Marrite, og Martha.
(Same som person 455 på side 1)


Tiande generasjon (6x tippoldeforeldre)

horizontal rule


512. Salomon Hansson Njærheim, son av Hans Tolleivson Odland og Karen Salomonsdotter, vart fødd i 1678 i Odland, Varhaug, Rogaland, NOR og døydde i Njærheim, Nærbø, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Salmon Hansson frå Odland i Varhaug vart gift i 1702 med Anna Vikansdotter frå Sør-Varhaug. Salmon kjøpte 3 vett i Næsheim i 1702 av Omund Jonson Næsheim. Salmon brukte dessutan 1 vett (6 spann) som Lars Frandtzson sine arvingar åtte i 1723. Han flytta seinare til Njærheim der han heldt skifte og det er då nemnt tre barn.

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde den 5.Mar 1737 i Njærheim, Nærbø, Rogaland, NOR.

Salomon Hansson gifta seg med Anna Vikansdotter i 1702 i Varhaug kyrkje, Varhaug, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

256       i.  Hans Salomonson Njærheim. Hans gifta seg med Eli Olsdotter d. e., dotter av Ole Hansson Nord-Varhaug og Elisabet Rasmusdotter, cirka 1734 i Varhaug kyrkje, Varhaug, Rogaland, NOR.

         ii.  Karen Salomonsdotter vart fødd cirka 1705 i Næsheim, Nærbø, Rogaland, NOR.

        iii.  Vikan Salomonson Ånestad vart fødd i 1712 i Næsheim, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde i 1782 i Ånestad, Varhaug, Rogaland, NOR 70 år gamal. Vikan gifta seg med Malena Jonsdotter, dotter av Jon Ellingson Kvia og Elsa Jonsdotter, i 1738 i Varhaug kyrkje, Varhaug, Rogaland, NOR.


513. Anna Vikansdotter, dotter av Vikan Svendson Sør-Varhaug og Ingeborg Pedersdotter, vart fødd cirka 1672 i Varhaug søndre, Varhaug, Rogaland, NOR og døydde i Njærheim, Nærbø, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho budde i 1733 i Njærheim, Nærbø, Rogaland, NOR.

Anna gifta seg med Salomon Hansson Njærheim i 1702 i Varhaug kyrkje, Varhaug, Rogaland, NOR.

514. Ole Hansson Nord-Varhaug, son av Hans Olson og Sissel Ivarsdotter, vart fødd i 1679 i Skjærpe, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde cirka 1740 i Varhaug nordre, Varhaug, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 61 år.

Generelle notat: Ola Hansson Skjærpe var gift med Elisabet Rasmusdotter Nord-Varhaug og dei hadde 9 barn. Ola brukte 12 spann av Nord-Varhaug etter svigerfaren, og som Lektoratet i Kristiansand åtte.

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde den 10.Des 1740 i Varhaug nordre, Varhaug, Rogaland, NOR.

Ole Hansson gifta seg med Elisabet Rasmusdotter cirka 1705 i Varhaug kyrkje, Varhaug, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

257       i.  Eli Olsdotter d. e.. Eli gifta seg med Hans Salomonson Njærheim, son av Salomon Hansson Njærheim og Anna Vikansdotter, cirka 1734 i Varhaug kyrkje, Varhaug, Rogaland, NOR.

         ii.  Hans Olson Harveland vart fødd i 1709 i Varhaug nordre, Varhaug, Rogaland, NOR og døydde den 6. okt 1773 i Harvaland, Sola, Rogaland, NOR 64 år gamal. Hans gifta seg med Laurentze Larsdotter, dotter av Lars Salomonson og Joren Olsdotter, cirka 1744 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR. Hans gifta seg så med Mari Andersdotter, dotter av Anders Olson Skadberg og Anna Johannesdotter, den 7. nov 1757 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR.

        iii.  Sissel Olsdotter vart fødd i 1710 i Varhaug nordre, Varhaug, Rogaland, NOR, døydde i 1752 i Friestad, Ogna, Rogaland, NOR 42 år gamal, og vart gravlagd den 23. mai 1752 i Ogna kyrkje, Ogna, Rogaland, NOR. Sissel gifta seg med Gunder Tjølson Friestad, son av Tjøl Gunnarson Friestad og Berit Ellingsdotter, i 1737 i Ogna kyrkje, Ogna, Rogaland, NOR.

         iv.  Elisabet Olsdotter vart fødd i 1713 i Varhaug nordre, Varhaug, Rogaland, NOR og døydde cirka 1771 i Djøseland, Varhaug, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 58 år. Elisabet gifta seg med Jon Erikson Djøseland, son av Erik Gjermundson og Ukjend, i 1736 i Varhaug kyrkje, Varhaug, Rogaland, NOR. Elisabet gifta seg så med Hans Pederson Djøseland, son av Peder Vikanson Bjorheim og Anna Hansdotter, i 1750 i Varhaug kyrkje, Varhaug, Rogaland, NOR.

          v.  Anna Olsdotter d. e. vart fødd i 1718 i Varhaug nordre, Varhaug, Rogaland, NOR og døydde cirka 1781 i Varhaug nordre, Varhaug, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 63 år. Anna gifta seg med Rasmus Hansson Nord-Varhaug, son av Hans Rasmusson Håland og Ingeborg Eriksdotter, cirka 1743 i Varhaug kyrkje, Varhaug, Rogaland, NOR.

         vi.  Marta Olsdotter vart fødd i 1721 i Varhaug nordre, Varhaug, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Marta var Marit.

        vii.  Eli Olsdotter d. y. vart fødd i 1727 i Varhaug nordre, Varhaug, Rogaland, NOR.

       viii.  Anna Olsdotter d. y. vart fødd i 1729 i Varhaug nordre, Varhaug, Rogaland, NOR og døydde den 16. des 1809 i Ødemotland, Nærbø, Rogaland, NOR 80 år gamal. Anna gifta seg med Ole Johannesson Ødemotland, son av Johannes Johannesson Herigstad og Astrid Eriksdotter, før 1760 i Varhaug kyrkje, Varhaug, Rogaland, NOR.

         ix.  Rasmus Olson vart fødd i 1732 i Varhaug nordre, Varhaug, Rogaland, NOR.


515. Elisabet Rasmusdotter, dotter av Rasmus Olson Nord-Varhaug og Eli Pedersdotter, vart fødd cirka 1685 i Varhaug nordre, Varhaug, Rogaland, NOR og døydde cirka 1736 i Varhaug nordre, Varhaug, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 51 år.

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde den 9.Sep 1736 i Varhaug nordre, Varhaug, Rogaland, NOR.

Elisabet gifta seg med Ole Hansson Nord-Varhaug cirka 1705 i Varhaug kyrkje, Varhaug, Rogaland, NOR.

516. Ole Nilsson Gudmestad, son av Niels Toreson Njølstad og Malena Olsdotter, vart fødd i 1665 i Njølstad, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde etter 1718 i Gudmestad, Nærbø, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Ola Nilsson frå Njølstad var fødd ikring 1665, men ein kjenner ikkje til kva tid han døydde. Kona er også uviss.
Ola er nemnd første gong på Gudmestad i 1711, men i 1718 står det at han kom der i 1693. I 1701 var han på Ånestad, men må ha kome til Gudmestad att då Torkel Gregoriusson flytta til Ånestad.
Det er nemnt at han kan ha hatt barna:
Nils Gudmestad
Sven Låge Håland
Guri gift med enkemann Tore Toreson Gudmestad
Malena gift med Ola Stigson Bø
Berit gift med Tarald Torland
Tore Gausland.

Ole Nilsson gifta seg med ukjend.

Barna hans var:

371       i.  Guri Olsdotter. Guri gifta seg med Thore Toreson Gudmestad, son av Tore Toreson Torland og Barbro Håvardsdotter d. y., cirka 1723 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

293      ii.  Malene Olsdotter. Malene gifta seg med Ole Stigson Bø, son av Stig Olson og Berit Eriksdotter, i 1727 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

258     iii.  Nils Olson Gudmestad. Nils gifta seg med Gunhild Olsdotter, dotter av Ole Knudson Næsheim og Elisabet Rasmusdotter, i 1744 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

         iv.  Berit Olsdotter vart fødd i 1706 i Gudmestad, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde i Torland, Nærbø, Rogaland, NOR. Berit gifta seg med Tarald Eivindson Torland, son av Eivind Svendson Garborg og Gitlaug Knudsdotter, cirka 1742 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

          v.  Svend Olson vart fødd i 1710 i Gudmestad, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde i 1747 i Låge-Håland, Nærbø, Rogaland, NOR 37 år gamal. Svend gifta seg med Ingeborg Kristensdotter, dotter av Christen Helgeson Nord-Varhaug og Ingeborg Eriksdotter, cirka 1740 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.


518. Ole Knudson Næsheim, son av Knud Gullikson Frøyland og Randi Olsdotter, vart fødd i 1703 i Frøyland, Time, Rogaland, NOR og døydde i 1751 i Næsheim, Nærbø, Rogaland, NOR 48 år gamal.

Generelle notat: Det var skifte etter Ola Knutson Næsheim 13.10.1751. Det er uvisst kvar han var frå, og kva tid han var fødd. Men Torgeir Edland har gissa på at han var son til Knut Gullikson Frøyland i Time og kona Randi Olsdotter. Dei hadde nemleg ein son som heitte Ola og var 14 år i 1717. Denne Ola har det vore uråd å finne att nokon annan stad, korkje død eller i live. Men sjølvsagt vil eg ikkje påstå at det var han (i bygdeboka for Time står det at han var son til Knut Gullikson).
Ola Knutson var sersjant. Han vart gift med Elisabet Rasmusdotter, og det er det same med henne òg, ein veit ikkje kvar ho var frå. Men som med Ola, så har Torgeir Edland ein teori, nemleg at ho kan vere dotter til Rasmus Pederson Søra Kalberg i Time og kona Kirsten Lauritsdotter. Dei hadde nemleg ei dotter, Lisbet som var 20 år i 1719, og som det har vore uråd å finne att annan stad. Nå er Frøyland og Kalberg så å seia grender, så det var lett for dei å koma saman, om nå ho var eit par år eldre enn han. Det er likevel det aber med det, at dei måtte vore svært unge då dei gifta seg, berre ikring 20 år og snaut nok det, dersom ein ser på barna deira. Rett nok veit me ikkje plent kva tid barna var fødde, men stort seinare enn i 1720 kunne det snaut vore (det er i bygdeboka for Time skrive at dotter til Rasmus Pederson vart gift med Sven Tjølson Frøylan). Dei hadde 2 døtrer: Ingeborg (ho døydde i 1754 31 år gamal, ho hadde vore gift med Asbjørn Sivertson eller Sjurson Todneim i Høyland) og Gunhild (ho døydde i 1747, ho hadde vore gift med Nils Olson Gudmestad).
Den 22.05.1750 vart det halde Ekstrarett på Hobberstad, der Ingeborg Olsdotter Lindal var stemna inn og klaga for å ha fødd i dulsmål 3 barn, som ho hadde teke livet av ved fødselen. Denne Ingeborg Lindal hadde tent hjå sersjanten Ola Knutson Næsheim i 8 år. Ho tilstod barnedrapa, og la Ola Knutson ut som far til alle barna. Ola vedgjekk at han hadde hatt samband med Ingeborg, men nekta at han visste noko om korkje fødsel eller barnedrapa. Det vart ei lang rettssak som enda med dødsdom for Ingeborg Olsdotter.
Eg skal skrive domen ordrett etter Tingbok nr.81
"Foruden de udj denne sag avhørte vidner, deels giver formodning til delinqventinden Ingeborg Olsdatter Nessems begangne mistenkelige omgang, i den lange tiid hun har været i tieneste hos Sergiant Ole Knudsen, og hvilchet alt icke tilfulde er bleven aabenbaret førend den 14de April, da hun baade av qvinder er bleven forfaret, at have avlet børn, saa og tillige bragt under arrest. - Saa er og hendes egen inden denne Rett frivillig giorde bekiendelse, det fornemste og u-svigeligste beviis i den heele sag, nemlig at hun har fød 3de børn i dølsmaal, og hvorav hun dog ickun tilstaar det sidste at have haft liv, det hun har qvelt med een traa, men de andre 2de første gives fore at være dødfød. Og da lensmanden, Tosten Haabberstad, med de 2de mænd, Svend Helliesen Opstad og Rasmus Olsen Haaland, som besigtelsesmænd, den 25de April næst efter, bær ydermeere vidnesbyrd, hvorledes de har forfunden formelte sidst dræbte barn, efter delinqventindens egen anviisning, hvor det laa udj een myr strax ved gaarden Nessem, der det blev optagen og bragt til gaarden, bemelte Nessem, som alt sammen nærmere av denne domsact er at fornemme. Thj udj betractning av saadan denne sags omstendigheder, bevis, og den skyldiges egen bekiendelse, samt paa grund av Lovens 6te Bogs 6te Capitel 7de og 8de Articul, den Høykongelige Forordning av 7de Februarj 1749, bliver at Oss herom saaleedes for Rett Kiendt og Dømt og Avsagt, at formelte delinqventinden, Ingeborg Olsdatter Næssem, bør for saadan hendes 3de sinde begangne grove mord, av skarpretteren at knibes med gloende tenger 3de gange imellem gierningstædet og retterstædet. Dernæst hendes høyre haand levendes avhugges med een øxe, og hendes hoved paa liige maade med een øxe afkappes, samt legemet av Natmanden at legges paa steigle, item hovedet tillige med handen at fæstes paa een stage ovenover legemet. Hvorved Allerhøyst bemelte Kongelige Love allerunderdanigst er opfyldt."
Og så til slutt: "Hendes hivedlod, om nogenmåtte opdages, henfalder til Hans Kongelige Majestæts Casse."
Den 11. november 1750 møtte Ola Knutson Næsheim for retten på Hobberstad, for å svara for seg med omsyn til hopehavet med Ingeborg Olsdotter Lindal. Han gjorde eid at han ikkje hadde visst om barnefødslane og barnedrapa. Og Ingeborg hadde og for retten sagt han fri for å ha visst om eller hjelpt henne med å drepa barna.
Dommen lydde slik:
"Foruden det som av denne sags omstendighed, formedelst de førte vidner, kan, udledes er end ogsaa indstevnte forrige Sergiant Ole Knudsen Nessems egen bekiendelse med delinqventinden Ingeborg Olsdatter udj 4 aar har haft legemlig omgiengelse, og udj hvilchen tiid hun har avlet 2de børn med ham, som begge, efter hendes bekiendelse, ere dræbte og fød i dølsmaal, og endskiønt det kunde være formodelig, at hand saadan hendes omgang icke kunde være aldeeles u-videndes, saa dog, siden hun selv har frjtaget og undskyldt ham derudj, kan denne Rett ej heller kiende ham deelagtig eller medviider udj hendes grove misgierning. Men da hand ellers ansees 2de gange at have forseet sig i sit ægteskab med lejermaal, saa avsiiges og dømmes for Rett, at hand efter den Høy-Kongelige Forordning, datt: 6te December 1743, bør bøde til deres Kongl. Majestæts Casse 1/10 deel av hans boeslod, følgelig i rettelagde registrations-forretning over hans boe, og desuden 2de gange dobbelte lejermaalsbøder, item i conformite av Lovens 6te Bogs 13de Capitel 25de Articul, være landet strax forviist. Angaaende qvinden, Elisabet Rasmusdatter, da, som av de førte vidners forklaringer tildeels kan udfindes, efter hendes egne ord og talemaader med tøsen Ingeborg Olsdatter, at hun ligesom skulle have haft viidenhed om hendes barnefødsel og børns drab, efterdj hun har brugt saa dure expressioner imod hende, at hendes hoved burde ligge ved hendes bag, etc, og alligevel icke i tiide saadant aabenbared, saa hendømmes hun udj spindehuuset for hendes livstiid. Alt at efterkommes under lovlig tiid og adfærd."
Ola Knutson døyde, som før sagt, på Næsheim i 1751. Og Elisabet Rasmusdotter vart frikjent ved dom frå Høgsterett, og budde på Næsheim fleire år etter. I 1763 selde Sivert Asbjørnson Todneim odelsretten sin til 1 pund i Næsheim til Ola Halvardson. Sivert Asbjørnson var dotterson til Ola Knutson.

Ole Knudson gifta seg med Elisabet Rasmusdotter i 1722 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Ingeborg Johanna Olsdotter vart fødd i 1722 i Næsheim, Nærbø, Rogaland, NOR, døydde i 1754 i Todneim, Høyland, Rogaland, NOR 32 år gamal, og vart gravlagd den 13. jan 1754 i Soma kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Ingeborg gifta seg med Asbiørn Sivertson Todnem, son av Siur Asbjørnson og Dorethe Pedersdotter, cirka 1738 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.

259      ii.  Gunhild Olsdotter. Gunhild gifta seg med Nils Olson Gudmestad, son av Ole Nilsson Gudmestad og Ukjend, i 1744 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.


519. Elisabet Rasmusdotter døydde etter 1763 i Næsheim, Nærbø, Rogaland, NOR,.

Elisabet gifta seg med Ole Knudson Næsheim i 1722 i Time kyrkje, Time, Rogaland, NOR.

520. Niels Olson Kjosavik, son av Ole Tormodson Kjosavik og Ukjend, vart fødd i 1615 i Kjosavik, Høyland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1690 i Kjosavik, Høyland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 75 år.

Generelle notat: Nils Olson var gift første gong med ei som kan hende heitte Kari. Andre kona var Berit Lauritsdotter. Det var fem barn frå kvart ekteskap. Skifte etter Nils var 22.08.1690.

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde den 22.Aug 1690 i Kjosavik, Høyland, Rogaland, NOR.

Niels Olson gifta seg med Kari Kjosavik cirka 1645 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Ole Nilsson Kjosavik vart fødd i 1646 i Kjosavik, Høyland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1730 i Kjosavik, Høyland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 84 år. Eit anna namn for Ole var Oluf. Ole gifta seg med Gunhild Johannesdotter, dotter av Johannes Sigvardson Levang og Ukjend, den 1. jan 1702 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         ii.  Ingeborg Nilsdotter vart fødd cirka 1650 i Kjosavik, Høyland, Rogaland, NOR.

        iii.  Johannes Nilsson Kjosavik vart fødd i 1663 i Kjosavik, Høyland, Rogaland, NOR og døydde i Stavanger, Rogaland, NOR. Johannes gifta seg med Boel Endresdotter, dotter av Endre Andersson Skjelbred og Åsny Skjelbred, den 13. jul 1704 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

         iv.  Eli Nilsdotter vart fødd cirka 1665 i Kjosavik, Høyland, Rogaland, NOR.

260       v.  Niels Nilsson Hana. Niels gifta seg med Helga Nilsdotter, dotter av Niels Erikson Vassbotn og Vassbotn, den 28. des 1727 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

Niels Olson gifta seg så med Berit Larsdotter cirka 1671 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Anders Nilsson vart fødd cirka 1672 i Kjosavik, Høyland, Rogaland, NOR.

         ii.  Kari Nilsdotter vart fødd cirka 1675 i Kjosavik, Høyland, Rogaland, NOR.

        iii.  Dorothea Nilsdotter vart fødd cirka 1680 i Kjosavik, Høyland, Rogaland, NOR.

         iv.  Anna Nilsdotter vart fødd i 1685 i Kjosavik, Høyland, Rogaland, NOR, døydde i 1695 i Kjosavik, Høyland, Rogaland, NOR 10 år gamal, og vart gravlagd den 16. mai 1695 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

          v.  Lars Nilsson Tjessem vart fødd i 1687 i Kjosavik, Høyland, Rogaland, NOR og døydde i Tjesseim, Høyland, Rogaland, NOR. Lars gifta seg med Kirsti Gunnarsdotter, dotter av Gunnar Svendson Gilja og Jorunn Ivarsdotter, den 26. feb 1719 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.


521. Kari Kjosavik døydde cirka 1670 i Kjosavik, Høyland, Rogaland, NOR,.

Kari gifta seg med Niels Olson Kjosavik cirka 1645 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

522. Niels Erikson Vassbotn, son av Erich Rasmusson Vassbotn og Ukjend, vart fødd i 1662 i Vassbotn, Forsand, Rogaland, NOR, døydde i 1725 i Vassbotn, Forsand, Rogaland, NOR 63 år gamal, og vart gravlagd den 2. sep 1725 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Nils Erikson Vassbotn vert nemnt i manntalet for 1701 40 år gamal. I manntalet for 1718 var han 54 år og fekk garden i 1696. Han hadde då sonen Erik på 15 år. I matrikkelen for 1723 står det at Nils brukte heile Vassbotn på 12 merker smør. I 1712 vart Nils kravd av fru Salige stiftamtmann Hammers for "resterende Kongsgårds ved" - "½ favn - 1 år".
På tinget 10.12.1720 fekk "Nils Erikson bygselbrev (på) 12 mrk. smør i Vassbotn utstedt av Bertel Wegner, dat. 29. oktober 1720". Dette var oppattnying av det første brevet han fekk. Denne gongen var det skrive på stempla papir.
Den 1. og 2. desember 1724 står det i tingboka at "tollar Ebbel (lot) innstevne husmenn i Isse skipreide for resterende kirketiende", mellom desse var Nils Vassbotn. "De innstevnte møtte samtlige og tok til gjenmæle, sa at de ikke formådde betale noe til kirken". Men om Nils vert det opplyst: "Nils Vassbotn er jordmann og ikke husmann". Nils vert nemnt som lagrettemann fire gonger i tida 1703 til 1715. Kona er ukjent men vart gravlagd i 1726 60 år gamal. Ein kjenner til 7 barn der nokre døydde små.

Niels Erikson gifta seg med Vassbotn cirka 1695 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

261       i.  Helga Nilsdotter. Helga gifta seg med Niels Nilsson Hana, son av Niels Olson Kjosavik og Kari Kjosavik, den 28. des 1727 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

         ii.  Niels Nilsson Vassbotn vart fødd i 1710 i Vassbotn, Forsand, Rogaland, NOR, vart døypt den 20. jul 1710 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR, døydde i 1717 i Vassbotn, Forsand, Rogaland, NOR, 7 år gamal, og vart gravlagd den 21. mar 1717 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.


523. Vassbotn vart fødd cirka 1666, døydde i 1726 i Vassbotn, Forsand, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 60 år, og vart gravlagd den 17. mar 1726 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

gifta seg med Niels Erikson Vassbotn cirka 1695 i Høle kyrkje, Høle, Rogaland, NOR.

524. Erich Toreson Sandve, son av Tore Erikson Sandve og Guri Toresdotter, vart fødd i 1663 i Sandve, Høyland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1740 i Sandve, Høyland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 77 år.

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde den 7.Jul 1740 i Sandve, Høyland, Rogaland, NOR.

Erich Toreson gifta seg med Bereta Larsdotter den 8. nov 1691 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Lars Erikson Sandve vart fødd den 31. jul 1692 i Sandve, Høyland, Rogaland, NOR, vart døypt den 31. jul 1692 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR og døydde i Bergen, Hordaland, NOR,.

262      ii.  Claus Erikson Skjæveland. Claus gifta seg med Maren Endresdotter, dotter av Endre Njelson Skjæveland og Guri Sjursdotter, den 2. jul 1716 i Soma kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Claus gifta seg så med Berthe Hansdotter, dotter av Hans Simonson Godeset og Siri Einarsdotter, den 30. jan 1718 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

        iii.  Guri Eriksdotter vart fødd den 27. jul 1700 i Sandve, Høyland, Rogaland, NOR, vart døypt den 1. aug 1700 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR og døydde i Sandve, Høyland, Rogaland, NOR,. Guri gifta seg med Johannes Tørresson Sandve den 13. des 1721 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.


525. Bereta Larsdotter, dotter av Lars Nilsson Brualand og Guri Larsdotter, vart fødd cirka 1664 i Brualand, Høyland, Rogaland, NOR og døydde i Sandve, Høyland, Rogaland, NOR.

Bereta gifta seg med Erich Toreson Sandve den 8. nov 1691 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

526. Hans Simonson Godeset vart fødd cirka 1640 og døydde cirka 1690 i Godeset, Hetland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 50 år.

Hans Simonson gifta seg med Siri Einarsdotter cirka 1670 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

          i.  Simon Hansson vart fødd i 1671 i Godeset, Hetland, Rogaland, NOR, døydde i 1733 i Røyneberg, Sola, Rogaland, NOR 62 år gamal, og vart gravlagd den 24. mai 1733 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR. Simon gifta seg med Gunnele Asbjørnsdotter, dotter av Asbjørn Andersson Røyneberg og Guri Olsdotter, den 5. jul 1705 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Simon gifta seg så med Karen Kristoffersdotter, dotter av Christopher Toreson Lura og Bereta Andersdotter, den 19. okt 1714 i Soma kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR.

         ii.  Anne Hansdotter vart fødd cirka 1672 i Godeset, Hetland, Rogaland, NOR og døydde i Godeset, Hetland, Rogaland, NOR. Anne fekk barn med Johannes Ånenson. Ekteskapsstatus: ugift. Dette paret gifta seg ikkje.

263     iii.  Berthe Hansdotter. Berthe gifta seg med Thore Tormodson Godeset den 24. nov 1709 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Berthe gifta seg så med Claus Erikson Skjæveland, son av Erich Toreson Sandve og Bereta Larsdotter, den 30. jan 1718 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

         iv.  Ingebor Hansdotter vart fødd i 1674 i Godeset, Hetland, Rogaland, NOR, døydde i 1733 i Tananger, Sola, Rogaland, NOR 59 år gamal, og vart gravlagd den 29. sep 1733 i Tjora kyrkje, Sola, Rogaland, NOR. Ingebor gifta seg med Jon Mikalson Tananger, son av Michael Johannesson og Ukjend, den 30. jan 1718 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

          v.  Hans Hansson Godeset vart fødd i 1685 i Godeset, Hetland, Rogaland, NOR, døydde i 1733 i Bakken, Stavanger, Rogaland, NOR 48 år gamal, og vart gravlagd den 30. mai 1733 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Hans gifta seg med Margrete Halvorsdotter, dotter av Halfvor Korneliusson Megeland og Asseline Bentsdotter, den 25. nov 1709 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Hans gifta seg så med Martha Torkelsdotter den 19. mar 1724 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         vi.  Siri Hansdotter vart fødd i 1687 i Godeset, Hetland, Rogaland, NOR, døydde i 1728 i Godeset, Hetland, Rogaland, NOR 41 år gamal, og vart gravlagd den 10. jul 1728 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Siri gifta seg med Thord Kristofferson Godeset, son av Christopher Toreson Lura og Bereta Andersdotter, den 30. okt 1718 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

        vii.  Magle Hansdotter vart fødd i 1689 i Godeset, Hetland, Rogaland, NOR og vart døypt den 24. feb 1689 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.


527. Siri Einarsdotter, dotter av Einer Torkelson Auglend og Ukjend, vart fødd i 1644 i Auglend, Hetland, Rogaland, NOR, døydde i 1729 i Godeset, Hetland, Rogaland, NOR 85 år gamal, og vart gravlagd den 16. jul 1729 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Siri Einarsdotter Auglend var gift første gong med Hans Simonson Gauteset.
2. søndag etter Trinitates (21. juni) 1691 vert Peder Torson vigd med Siri Einarsdotter Godeset i Stavanger Domkyrkje.
23. juli 1693 vart det døypt ein gut med mor Anna Hansdotter Goddeset som skulda Jon Rasmusson Gausel for å vere far til barnet. Men seinare stod Anna Hansdotter fram med offentleg skrifte og erkjende at far til barnet var soldat Johannes Aanendson. Peder Goddesæd er mellom faddrane, og er nok stefar til Anne Hansdotter.
I 1701 er Peder Toersen 41 år og har tre stesønene: Simon Hansen 28 år "tjener en Enche på Malde", Hans Hansen 16 og Ole på 8 år er heime. Denne Ole er nok Anne Hansdotter sin son.
Det vart halde "Liigpræchn" for Per Goddesed 2. oktober 1716.
Skiftet etter Siri var 16. november 1719 og då var ho enke for andre gong, men ho må ha skifta med barna medan ho levde, for 16. juli 1729 vart "Siri EnersDatter en Enke fra Goddesæd" gravlagt.

Sjå også: Rog. Historie og Ættesogelag: Ætt og Heim 1960 side 83.

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde den 16.Nov 1719 i Godeset, Hetland, Rogaland, NOR.

Siri gifta seg med Hans Simonson Godeset cirka 1670 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

Siri gifta seg så med Per Toreson Godeset, son av Thore Pederson Gausel og Karen Torgersdotter, den 21. jun 1691 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


528. Gitle Ommundson Lode vart fødd i 1678 i Varhaug, Rogaland, NOR og døydde cirka 1734 i Lode, Nærbø, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 56 år.

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde den 26.Jun 1734 i Lode, Nærbø, Rogaland, NOR.

Gitle Ommundson gifta seg med Ingeborg Ommundsdotter i 1705 i Varhaug kyrkje, Varhaug, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

264       i.  Rasmus Gitleson Årsland. Rasmus gifta seg med Anna Villumsdotter, dotter av Villum Larsson Åse og Guri Ommundsdotter, cirka 1737 i Varhaug kyrkje, Varhaug, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Rasmus gifta seg så med Guri Pedersdotter, dotter av Peder Ommundson Tjemsland og Berit Eriksdotter, i 1742 i Varhaug kyrkje, Varhaug, Rogaland, NOR.

         ii.  Ingeborg Gitlesdotter vart fødd cirka 1710 i Lode, Nærbø, Rogaland, NOR.

        iii.  Berta Gitlesdotter vart fødd i 1716 i Lode, Nærbø, Rogaland, NOR og døydde i 1785 i Rimestad, Nærbø, Rogaland, NOR 69 år gamal. Eit anna namn for Berta var Berit. Berta gifta seg med Rasmus Hansson, son av Hans Klausson Ødemotland og Eli Ingebretsdotter, cirka 1745 i Nærbø kyrkje, Nærbø, Rogaland, NOR.


529. Ingeborg Ommundsdotter, dotter av Omund Størkerson Reiestad og Berit Olsdotter, vart fødd cirka 1678 i Reiestad, Varhaug, Rogaland, NOR og døydde i Lode, Nærbø, Rogaland, NOR.

Ingeborg gifta seg med Gitle Ommundson Lode i 1705 i Varhaug kyrkje, Varhaug, Rogaland, NOR.

530. Peder Ommundson Tjemsland, son av Omund Olson Voll og Kirsten Pedersdotter, vart fødd i 1690 i Voll, Varhaug, Rogaland, NOR og døydde cirka 1740 i Tjemsland søndre, Varhaug, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 50 år.

Generelle notat: Peder Omundson Voll vart gift med Berit Eriksdotter Sør-Tjemsland og dei hadde fire barn. Peder tok over 9 spann i Sør-Tjemsland etter Peder Olson ikring 1720.
Den 19. mars 1734 var Erik Mæland stemna for retten av di han hadde "slaget Peder Tiemslands kone, Beritte Eriksdatter". Til vitne var inkalla Bornj Tjemsland, Størcher i Uhren, samt Karj Olsdatter Holen. Det vadde seg slik at Erik Mæland sitt boj var komne inn på Peder Tjemsland si eng, så gjekk Borgny Tjemsland og dotter hennar, Berit Eriksdotter og ville jaga boje bort. Då kom Erik Mæland mot dei med ein stav "og stiltiende slog til Beritte Eriksdatter 3 a 4 slag, så hun deraf siden befandtes blaa paa axelen og laaren, siger og at da han saaleder hafde slaget hende, vilde han atter slaa hende meere, men vidnet (Borgny) afstyrte det. Derefter kom Erik Mælands dreng og kiørte creaturene bort".

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde den 27.Jul 1740 i Tjemsland søndre, Varhaug, Rogaland, NOR.

Peder Ommundson gifta seg med Berit Eriksdotter cirka 1720 i Varhaug kyrkje, Varhaug, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

265       i.  Guri Pedersdotter. Guri gifta seg med Rasmus Gitleson Årsland, son av Gitle Ommundson Lode og Ingeborg Ommundsdotter, i 1742 i Varhaug kyrkje, Varhaug, Rogaland, NOR. Guri gifta seg så med Svend Ellingson Årsland, son av Elling Olson Auestad og Maren Ellingsdotter, i 1765 i Varhaug kyrkje, Varhaug, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

         ii.  Omund Pederson Nese vart fødd i 1724 i Tjemsland søndre, Varhaug, Rogaland, NOR og døydde i 1774 i Nese, Klepp, Rogaland, NOR 50 år gamal. Omund gifta seg med Gunvor Tollaksdotter, dotter av Tollak Olson Frøyland og Ragnhild Gunvaldsdotter, cirka 1764 i Klepp kyrkje, Klepp, Rogaland, NOR.

        iii.  Kirsten Pedersdotter vart fødd i 1732 i Tjemsland søndre, Varhaug, Rogaland, NOR.

         iv.  Berit Pedersdotter vart fødd i 1738 i Tjemsland søndre, Varhaug, Rogaland, NOR, døydde i 1804 i Friestad, Ogna, Rogaland, NOR 66 år gamal, og vart gravlagd den 15. feb 1804 i Ogna kyrkje, Ogna, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Berit var Berthe. Berit gifta seg med Anders Tjølson, son av Tjøl Gunnarson Friestad og Berit Ellingsdotter, cirka 1770 i Varhaug kyrkje, Varhaug, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Berit gifta seg så med Gunder Tjølson Friestad, son av Tjøl Gunnarson Friestad og Berit Ellingsdotter, i 1778 i Varhaug kyrkje, Varhaug, Rogaland, NOR.


531. Berit Eriksdotter, dotter av Erich Erikson Tjemsland og Borgny Torgersdotter, vart fødd i 1699 i Tjemsland søndre, Varhaug, Rogaland, NOR og døydde cirka 1743 i Tjemsland søndre, Varhaug, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 44 år.

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde den 11.Okt 1743 i Tjemsland søndre, Varhaug, Rogaland, NOR.

Berit gifta seg med Peder Ommundson Tjemsland cirka 1720 i Varhaug kyrkje, Varhaug, Rogaland, NOR.

Berit gifta seg så med Peder Johannesson Tjemsland, son av Johannes Olson Hobberstad og Karen Pedersdotter, cirka 1741 i Varhaug kyrkje, Varhaug, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


532. Jakob Erikson, son av Erich Jakobson Bratland og Torborg Olsdotter, vart fødd i 1650 i Bratland, Varhaug, Rogaland, NOR og døydde i Haugstad, Varhaug, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Jakob Eirkson frå Bratland i Varhaug vart gift med Ragnhild Gunnarsdotter og dei hadde fire barn. I 1701 var det på Haugstad brukarane Jakob Erikson, Hans Erikson og Erik Olson. Det er ikkje sagt kor mykje kvar brukte av garden, men det har truleg vore ½ pund kvar. Den 27.07.1698 hadde Ola Gjertson Haugstad, far til brukaren Erik Olson, "frembkommet for Retten med en skrifftlig kaldzedel, som han haffde udtaget offuer hans grander, Jakob och Hans Hougstad, formedelst dj schall haffue sig understandet ved Lauridtz Haar och Lauridtz Husueg, sidst in Martio nest affuigte at haffue gjort et skifte paa gaarden imellum hannemn och hans thuende grander, Jakob och Hans, som schall være i thrende parter skifft, och derved formener hand stor u-ret at vere vederfaret, idet hans ager, som er god ved heffd och ligeholdelse, isteden faaet ringere ager igien, huorved han er misholden, och paastaar samme hans part som haffuer ligget i hans salig faders tiid offuer 90 aar, hereffter som før at