Rune Vinsevik

Startside Opp Åsmund Kolnes John Bernt Eike Inger Gabrielsen Torhild Dale Rune Vinsevik Torunn Elisabeth Holm Ingvald Skogland Kåre Vatnaland Finn Hesby Sven Idland Sigve Ueland Ingrid Bø Orlaug Gundersen Berit Hoftun Gudmund Skår Arve Vignes Leif Vastveit Jørn Magne Flesjå Kyrre Vastveit Tor Øystein Nærland Reidar Lauvsnes Signe Nessa Grethe Wergeland. Ivar Stang Rasmus Flesjå Margunn Botnen Solvor Bø Jess Selvåg

(English)

Anar til Rune Vinsevik

horizontal rule


Første generasjon

horizontal rule

horizontal rule


1. Rune Vinsevik, son av Olav Petter Vinsevik og Astrid Synnøve Fjælberg.

Rune gifta seg med Marit Helgeland, dotter av Selmer Helgeland og Signe Torgersen.

Barn av dette paret:

          i.  Odd Vinsevik.

         ii.  Silje Vinsevik.

        iii.  Elise Vinsevik.Andre generasjon (Foreldre)

horizontal rule


2. Olav Petter Vinsevik, son av Ole Martin Vinsevik og Bertha Otilie Olsen.

Olav Petter gifta seg med Astrid Synnøve Fjælberg.

Barn av dette paret:

          i.  Bodil Vinsevik.

1        ii.  Rune Vinsevik.

        iii.  Ove Vinsevik.


3. Astrid Synnøve Fjælberg, dotter av Ragnvald Sverre Fjælberg og Marie Tuntland.

Astrid Synnøve gifta seg med Olav Petter Vinsevik.

Tredje generasjon (Besteforeldre)

horizontal rule


4. Ole Martin Vinsevik, son av Ole K. Vinsevik og Anna Martine Eriksdotter, vart fødd den 3. Jan 1906 i Vik store, Fitjar, Hordaland, NOR, vart døypt den 28. Jan 1906 i Fitjar kyrkje, Fitjar, Hordaland, NOR og døydde den 13. Aug 1984 i Langeland, Stord, Hordaland, NOR, 78 år gamal.

Generelle notat: Matrikkelutkastet av 1950 for Hordaland Stord herad:
gard nr. 43: Langeland

bruk nr. 9: Bjørkely 0 mark 01 øreOle Vinsjevik
bruk nr. 10: Elvebakken 0 mark 01 øreOskar Vinsjevik
bruk nr. 16:Bjørkely 0 mark 01 øreOle Vinsjevik

• Han vart konfirmert den 3. Okt 1920 i Fitjar kyrkje, Fitjar, Hordaland, NOR.

Ole Martin gifta seg med Bertha Otilie Olsen den 27. Mar 1929 i Stord kyrkje, Stord, Hordaland, NOR.

• Det vart lyst for dei den 9. Mar 1929 i Stord kyrkje, Stord, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret:

2         i.  Olav Petter Vinsevik gifta seg med Astrid Synnøve Fjælberg.


5. Bertha Otilie Olsen, dotter av Petter Olsen og Ottine Olava Evensen, vart fødd den 31. Jul 1907 i Uthus, Hol (Hallingdal), Buskerud, NOR, vart døypt den 29. Sep 1907 i Hol kyrkje, Hol (Hallingdal), Buskerud, NOR og døydde den 9. Apr 1959 i Langeland, Stord, Hordaland, NOR, 51 år gamal. Eit anna namn for Bertha Otilie var Berta Otilie.

• Ho vart konfirmert i 1922 i Lesja kyrkje, Lesja, Oppland, NOR.

Bertha Otilie gifta seg med Ole Martin Vinsevik den 27. Mar 1929 i Stord kyrkje, Stord, Hordaland, NOR.

6. Ragnvald Sverre Fjælberg, son av Ole P. Fjælberg og Abigael Ryen, vart fødd den 4. Okt 1898 i Hjelmelandsvågen, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 5. Nov 1898 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Sæbø, Hjelmeland, Rogaland, NOR,.

Ragnvald Sverre gifta seg med Marie Tuntland.

Barn av dette paret:

3         i.  Astrid Synnøve Fjælberg gifta seg med Olav Petter Vinsevik.


7. Marie Tuntland, dotter av Osmund O. Tuntland og Siri Olava Sæbø, vart fødd den 28. Jul 1906 i Tuntland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 9. Okt 1906 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Sæbø, Hjelmeland, Rogaland, NOR,.

Marie gifta seg med Ragnvald Sverre Fjælberg.

 

Fjerde generasjon (Oldeforeldre)

horizontal rule


8. Ole K. Vinsevik, son av Kristoffer Olson og Oline Isaksdotter, vart fødd den 9. mai 1866 i Sørvik, Fitjar, Hordaland, NOR, døydde den 4. des 1938 i Vik store, Fitjar, Hordaland, NOR 72 år gamal, og vart gravlagd den 9. des 1938 i Fitjar kyrkje, Fitjar, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Ole K. var Ole Kristofferson.

Generelle notat: Vinsjevik er vika rett ovafor søre Storeviksholmen og høyrer truleg til matrikkelgarden Storevik.

I 1900-telling for Fitjar finn ein på gard nr. 31: Sørvik og bruk nr. 1:
Ole K. Sørvik Gårdmand fødd i 1866 med kona Martine Eriksdotter Gårdmandskone fødd i 1870 i Finnås.

Dei har sonen:

Kristoffer Olson fødd 28.08.1900

Inger Kristoffersdotter Tjenestepige fødd i 1862 er syster til Ole.
Oline Isaksdotter enke Husligt arbeide (egne midler) fødd i 1837 er mor til Ole.

Då sonen Ole Martin gifta seg i 1929 er faren kalla Ole Martin Olsen Vinsevik.
Men i 1920 då sonen Ole Martin vert konfirmert, er faren kalla Ole Kristofersen Vindsjevik.

Husmann Ole Kristoffersen Vindskjeivik døydde i 1938 og er då ført som fødd på Sørvik.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnt på Sørvik i 1900 i Sørvik, Fitjar, Hordaland, NOR. Gårdmand S

Ole K. gifta seg med Anna Martine Eriksdotter cirka 1898 i Bremnes kyrkje, Bremnes, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Martha Bertine Vinsevik vart fødd den 15. sep 1899 i Sørvik, Fitjar, Hordaland, NOR, vart døypt den 28. sep 1899 i Sørvik, Fitjar, Hordaland, NOR, døydde den 1. okt 1899 i Sørvik, Fitjar, Hordaland, NOR,, og vart gravlagd den 9. okt 1899 i Fitjar kyrkje, Fitjar, Hordaland, NOR.

ii. Kristoffer Vinsevik vart fødd den 28. aug 1900 i Sørvik, Fitjar, Hordaland, NOR og vart døypt den 23. sep 1900 i Fitjar kyrkje, Fitjar, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Kristoffer var Kristofer.

iii. Edvin Elias Vinsevik vart fødd den 17. feb 1903 i Vik store, Fitjar, Hordaland, NOR, vart døypt den 10. apr 1903 i Fitjar kyrkje, Fitjar, Hordaland, NOR og døydde i Nysæter, Stord, Hordaland, NOR,. Edvin gifta seg med Elen Sofie Årbø, dotter av Anders Årbø og Serine Malene Gurine Eskeland, den 8. nov 1924 i Fitjar kyrkje, Fitjar, Hordaland, NOR.

4 iv. Ole Martin Vinsevik. Ole gifta seg med Bertha Otilie Olsen, dotter av Petter Olsen og Ottine Olava Eivindsdotter, den 27. mar 1929 i Stord kyrkje, Stord, Hordaland, NOR.


9. Anna Martine Eriksdotter, dotter av Erik Øysteinson og Martha Olsdotter, vart fødd den 1. mai 1870 i Seievågen, Bremnes, Hordaland, NOR, vart døypt den 13. mai 1870 i Bremnes kyrkje, Bremnes, Hordaland, NOR, døydde den 6. jul 1956 i Årbø, Fitjar, Hordaland, NOR, 86 år gamal, og vart gravlagd den 11. jul 1956 i Fitjar kyrkje, Fitjar, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Anna Martine var Anna Marine.

Generelle notat: Gardbr. enkja Anna Martine Vinskjevik fødd 01.05.1870 i Bremnes døydde i 1956 og budde då på Aarbø.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnt på Sørvik i 1900 i Sørvik, Fitjar, Hordaland, NOR. Gårdmandskone.

Anna Martine gifta seg med Ole K. Vinsevik cirka 1898 i Bremnes kyrkje, Bremnes, Hordaland, NOR.

10. Petter Olsen, son av Ole Ivarson og Beret Hansdotter, vart fødd den 15. okt 1873 i Klomstad øvre, Nord-Fron, Oppland, NOR og døydde den 28. des 1964 i Stavheim søndre, Lesja, Oppland, NOR 91 år gamal. Eit anna namn for Petter var Peter.

Generelle notat: I kyrkjeboka for Nord-Fron er Peter ført fødd den 10. oktober 1873 av foreldre: "Ole Iversen (32) Hmd og Hustrue Beret Hansdatter (30) Klomstadøien". Han var heimedøypt "af Kirkesanger Jellund" og dåpen vart stadfesta i Kvam kyrkje den 16. november 1873.
Peter Olson Klomstadøien fødd 10. oktober 1873 og døypt 16. november 1873, vart konfirmert i Kvam kyrkje i Nord-Fron den 8. april 1888. Foreldra var "Husm. Ole Iversen og hstr. Beret Nilsdtr." Klomstadøien.
Den 13. oktober 1902 vart Petter Olsen og Ottine Olava Evensdotter vigde i Petrus (no kalla Sofienberg) kyrkje i Kristiania. Petter var "Fæstningsanlegsarbeider" i Aremark fødd i 1873 i Nord-Fron, og faren var "Ole Iversen Klomstadøien. Petter var konfirmert 8. april 1888 i Nord-Fron. Ottine Olava var "Enepige A.. gaardsgd 1." (Abildgaardsgade 1) fødd i Stange i 1876, og faren var "Husmand Even Eriksen". Ottine Olava var konfirmert i Stange 5. april 1891.
Den 20. juni 1903 vart Margit fødd og døypt i Øymark kyrkje den 23. august 1903. Foreldra var "Fæstningsarb. Peter Olsen H. Otine Olava Evensen Ørje" og det er notert "Forældrene er ægteviet i Kristiania."

I folketeljinga for 1910 finn ein på Hestdal (eit bruk under gard. 20: Uleklev) i Dovre:
Mattias Hestdal fødd 18. mars 1866 som gardbrukar med kona Kari Hestdal fødd 8. november 1866.
Hjå seg har dei:
Marit Hestdal fødd 23. november 1843, enke og dreiv med Kreaturstel.
Jernbanearbeidar Peter Olsen fødd 10. oktober 1873 og kona Olava Olsen fødd 8. november 1876.
Dei hadde barna: Elvin Olsen fødd 29. mars 1901, Margit Olsen fødd 20. juni 1903, Ole Olsen fødd 10. september 1905, Berta Olsen fødd 31. juli 1907 og Johan Olsen fødd 24. juli 1909.

Matrikkelutkastet av 1950 for Oppland Lesja herad:
gard nr. 62: Stavheim søndre
bruk nr. 8: Solbakken,II 0 mark 03 øre Ole Petter Olsen
bruk nr. 10: Soleng 0 mark 01 øre Johan Olsen

På gravsteinar i Lesjå finn ein:
Petter Olsen fødd 15. oktober 1873 og dødde 28. desember 1964
Ottine Olava Olsen fødd 8. november 1876 og døydde 10. november 1941

Hendingar i livet hans var:

• Han har motstridande fødselsinformasjon: 10. okt 1873 og Klomstad øvre, Nord-Fron, Oppland, NOR.

• Dåp stadfesta: 16. nov 1873, Kvam kyrkje, Nord-Fron, Oppland, NOR.

• Han er nemnt på Londe nedre i 1875 i Kjestad søndre, Nord-Fron, Oppland, NOR.

• Han vart konfirmert den 8. apr 1888 i Kvam kyrkje, Nord-Fron, Oppland, NOR.

• Han er nemnt på Hestdal i 1910 i Uleklev, Dovre, Oppland, NOR. Jernbanearbeider.

Petter gifta seg med Ottine Olava Eivindsdotter den 13. okt 1902 i Sofienberg kyrkje, Kristiania, Akershus, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Elvin Olsen (Tilhøve til far: Truleg, Tilhøve til mor: Truleg) (Uektefødd) vart fødd den 29. mar 1901 i Abildgaardsgade 1, Kristiania, Akershus, NOR.

ii. Margit Olsen vart fødd den 20. jun 1903 i Torp, Øymark, Østfold, NOR og vart døypt den 23. aug 1903 i Øymark kyrkje, Øymark, Østfold, NOR.

iii. Ole Petter Olsen vart fødd den 10. sep 1905 i Uthus, Hol (Hallingdal), Buskerud, NOR, vart døypt den 5. nov 1905 i Hol kyrkje, Hol (Hallingdal), Buskerud, NOR og døydde den 11. jan 1987 i Stavheim søndre, Lesja, Oppland, NOR, 81 år gamal. Andre namn for Ole var Ola Petter og Ole. Ole gifta seg med Kari Fransplass cirka 1930 i Lesjaskog kyrkje, Lesja, Oppland, NOR.

5 iv. Bertha Otilie Olsen. Bertha gifta seg med Ole Martin Vinsevik, son av Ole K. Vinsevik og Anna Martine Eriksdotter, den 27. mar 1929 i Stord kyrkje, Stord, Hordaland, NOR.

v. Johan Olsen vart fødd den 24. jul 1909 i Uthus, Hol (Hallingdal), Buskerud, NOR, vart døypt den 19. sep 1909 i Hol kyrkje, Hol (Hallingdal), Buskerud, NOR og døydde den 18. feb 1995 i Stavheim søndre, Lesja, Oppland, NOR, 85 år gamal.


11. Ottine Olava Eivindsdotter, dotter av Even Erikson Huseby og Maria Jonsdotter, vart fødd den 8. nov 1876 i Veen, Stange, Hedmark, NOR, vart døypt den 3. des 1876 i Stange kyrkje, Stange, Hedmark, NOR og døydde den 10. nov 1941 i Stavheim søndre, Lesja, Oppland, NOR, 65 år gamal. Andre namn for Ottine Olava var Olava og Otine Olava.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho vart konfirmert den 5. apr 1891 i Stange kyrkje, Stange, Hedmark, NOR.

• Ho er nemnt i 1900 i Lalum søndre, Stange, Hedmark, NOR. Tjenestepige Kreaturstel

• Ho er nemnt på Hestdal i 1910 i Uleklev, Dovre, Oppland, NOR.

Ottine Olava gifta seg med Petter Olsen den 13. okt 1902 i Sofienberg kyrkje, Kristiania, Akershus, NOR.

12. Ole P. Fjælberg, son av Poul Olson Fjælberg og Sunneve Larsdotter, vart fødd den 1. apr 1856 i Fjelberg Prestegard, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 13. apr 1856 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR og døydde i Sæbø, Hjelmeland, Rogaland, NOR,.

Generelle notat: Då han har barn til dåpen i Fjelberg er han kalla "Korporal Ole Paulsen". I kyrkjeboka for Hjelmeland er han kalla "Sergeant Ole Paulsen Fjeldberg" og "Sergeandt Ole Fjælberg" då barn vert døypte.
Ole P. Fjælberg fekk skøyte på bruket Fredheim på Sæbø av lensmann Siqveland i 1891. Han var underoffiser og vart seinare bank- og heradskasserar i Hjelmeland som han var ikring førti år.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnt på Grønestølen i 1865 i Fjelberg Prestegard, Fjelberg, Hordaland, NOR. 10 år.

• Han er nemnt på Fredheim i 1900 i Sæbø, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Sersjant, Komunekasserer Bankkasserer og Huslærer.

Ole P. gifta seg med Abigael Ryen den 18. nov 1880 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Laura Søverine Fjælberg vart fødd den 20. sep 1882 i Fjelberg Prestegard, Fjelberg, Hordaland, NOR og vart døypt den 22. okt 1882 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

ii. Anne Serine Fjælberg vart fødd den 22. sep 1884 i Fjelberg Prestegard, Fjelberg, Hordaland, NOR og vart døypt den 19. okt 1884 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

iii. Erik Sigurd Fjælberg vart fødd den 28. jul 1886 i Fjelberg Prestegard, Fjelberg, Hordaland, NOR og vart døypt den 5. sep 1886 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

iv. Maren Abigael Fjælberg vart fødd den 27. jun 1890 i Hjelmelandsvågen, Hjelmeland, Rogaland, NOR og vart døypt den 10. aug 1890 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

v. Olga Therese Fjælberg vart fødd den 30. des 1892 i Hjelmelandsvågen, Hjelmeland, Rogaland, NOR og vart døypt den 25. feb 1893 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

vi. Tørris Ryen Fjælberg vart fødd den 4. des 1895 i Hjelmelandsvågen, Hjelmeland, Rogaland, NOR og vart døypt den 31. jan 1896 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Tørris var Tøres Ryen.

6 vii. Ragnvald Sverre Fjælberg. Ragnvald gifta seg med Marie Tuntland, dotter av Osmund O. Tuntland og Siri Olava Sæbø, cirka 1930 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


13. Abigael Ryen, dotter av Erik Tørreson Ryen d. e. og Siri Ingemundsdotter, vart fødd den 21. apr 1859 i Ryo, Ølen, Hordaland, NOR, vart døypt den 1. mai 1859 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR og døydde i Sæbø, Hjelmeland, Rogaland, NOR,.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnt på Fredheim i 1900 i Sæbø, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Abigael gifta seg med Ole P. Fjælberg den 18. nov 1880 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

14. Osmund O. Tuntland, son av Ole J. Tuntland og Mallin Osmundsdotter, vart fødd den 13. mai 1880 i Tuntland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 30. mai 1880 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1951 i Tuntland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 71 år gamal. Eit anna namn for Osmund O. var Aasmund.

Generelle notat: Osmund O. Tuntland var gift med Siri Olava (Sigrid) Sæbø og dei hadde sju barn. Osmund fekk skøyte frå foreldra i 1910.

Osmund O. gifta seg med Siri Olava Sæbø den 12. des 1903 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

7 i. Marie Tuntland. Marie gifta seg med Ragnvald Sverre Fjælberg, son av Ole P. Fjælberg og Abigael Ryen, cirka 1930 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

ii. Olaf Tuntland vart fødd den 11. jun 1910 i Tuntland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 31. jul 1910 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 16. aug 1984 i Tuntland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 74 år gamal, og vart gravlagd den 22. aug 1984 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Olaf gifta seg med Malena Espeland, dotter av Svend Espeland og Gunda Hauskevåg, cirka 1945 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


15. Siri Olava Sæbø, dotter av Ole Ellingson Sæbø og Marie Jonsdotter, vart fødd den 21. sep 1884 i Sæbø, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 8. okt 1884 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Tuntland, Hjelmeland, Rogaland, NOR,. Eit anna namn for Siri Olava var Sigrid Olava.

Siri Olava gifta seg med Osmund O. Tuntland den 12. des 1903 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Femte generasjon (Tippoldeforeldre)

horizontal rule


16. Kristoffer Olson, son av Ole Larsson og Berta Kristoffersdotter, vart fødd i 1834 i Nordvik, Fitjar, Hordaland, NOR, vart døypt den 7. sep 1834 i Fitjar kyrkje, Fitjar, Hordaland, NOR, døydde den 27. jul 1889 i Nordvik, Fitjar, Hordaland, NOR, 55 år gamal, og vart gravlagd den 3. aug 1889 i Fitjar kyrkje, Fitjar, Hordaland, NOR. Dødsårsak: Vattersot. Andre namn for Kristoffer var Christoffer og Christopher.

Generelle notat: Gaardmand Kristoffer Olsen Sørvik, bustad Nordvik, døydde i 1889.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnt på Vikken Søndre i 1865 i Sørvik, Fitjar, Hordaland, NOR. 31 år, Gaardbru Leilending.

Kristoffer gifta seg med Oline Isaksdotter den 17. nov 1859 i Fitjar kyrkje, Fitjar, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Berta Kristoffersdotter vart fødd i 1860 i Sørvik, Fitjar, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Berta var Britte.

ii. Inger Kristoffersdotter vart fødd i 1862 i Sørvik, Fitjar, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Inger var Enger.

iii. Isak Kristofferson vart fødd i 1864 i Sørvik, Fitjar, Hordaland, NOR.

8 iv. Ole K. Vinsevik. Ole gifta seg med Anna Martine Eriksdotter, dotter av Erik Øysteinson og Martha Olsdotter, cirka 1898 i Bremnes kyrkje, Bremnes, Hordaland, NOR.


17. Oline Isaksdotter, dotter av Isak Jørgenson og Britha Olsdotter, vart fødd den 9. jun 1839 i Sørvik, Fitjar, Hordaland, NOR, døydde den 5. feb 1918 i Vik store, Fitjar, Hordaland, NOR 78 år gamal, og vart gravlagd den 12. feb 1918 i Fitjar kyrkje, Fitjar, Hordaland, NOR.

Generelle notat: Gaarbr. enke Oline Isaksdotter Sørvik, bustad "Starevik" (Storevik) døydde i 1918.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnt på Vikken Søndre i 1865 i Sørvik, Fitjar, Hordaland, NOR. 27 år.

• Ho er nemnt på Sørvik i 1900 i Sørvik, Fitjar, Hordaland, NOR. enke, Husligt arbeide (egne midler).

Oline gifta seg med Kristoffer Olson den 17. nov 1859 i Fitjar kyrkje, Fitjar, Hordaland, NOR.

18. Erik Øysteinson, son av Øystein Hansson og Dorthe Eriksdotter, vart fødd i 1828 i Habbastad søndre, Bremnes, Hordaland, NOR, vart døypt den 22. mar 1828 i Bremnes kyrkje, Bremnes, Hordaland, NOR, døydde den 29. okt 1906 i Seievågen, Bremnes, Hordaland, NOR, 78 år gamal, og vart gravlagd den 6. nov 1906 i Bremnes kyrkje, Bremnes, Hordaland, NOR.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnt i 1865 i Seievågen, Bremnes, Hordaland, NOR. 38 år, Gaardmand Leilænding.

• Han er nemnt i 1900 i Seievågen, Bremnes, Hordaland, NOR. enkemann, Føderaadsmand.

Erik gifta seg med Anne Kristensdotter den 5. jan 1860 i Bremnes kyrkje, Bremnes, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Dorte Eriksdotter vart fødd i 1860 i Seievågen, Bremnes, Hordaland, NOR og vart døypt den 25. mar 1860 i Bremnes kyrkje, Bremnes, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Dorte var Daartha.

ii. Anna Eriksdotter vart fødd i 1861 i Seievågen, Bremnes, Hordaland, NOR og vart døypt den 1. apr 1861 i Bremnes kyrkje, Bremnes, Hordaland, NOR.

Erik gifta seg så med Martha Olsdotter den 26. nov 1865 i Bremnes kyrkje, Bremnes, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Gurine Kristine Eriksdotter vart fødd den 7. jun 1866 i Seievågen, Bremnes, Hordaland, NOR, vart døypt den 5. aug 1866 i Bremnes kyrkje, Bremnes, Hordaland, NOR, døydde den 11. aug 1929 i Seievågen, Bremnes, Hordaland, NOR, 63 år gamal, og vart gravlagd den 17. aug 1929 i Bremnes kyrkje, Bremnes, Hordaland, NOR. Andre namn for Gurine var Christine Gurine og Gurine.

ii. Synneva Eriksdotter vart fødd i 1868 i Seievågen, Bremnes, Hordaland, NOR og vart døypt den 8. mai 1868 i Bremnes kyrkje, Bremnes, Hordaland, NOR.

9 iii. Anna Martine Eriksdotter. Anna gifta seg med Ole K. Vinsevik, son av Kristoffer Olson og Oline Isaksdotter, cirka 1898 i Bremnes kyrkje, Bremnes, Hordaland, NOR.


19. Martha Olsdotter, dotter av Ole Torgrimson og Kristi Jensdotter, vart fødd i 1827 i Helland, Fitjar, Hordaland, NOR, vart døypt den 30. des 1827 i Fitjar kyrkje, Fitjar, Hordaland, NOR, døydde den 5. jan 1890 i Seievågen, Bremnes, Hordaland, NOR, 63 år gamal, og vart gravlagd den 11. jan 1890 i Bremnes kyrkje, Bremnes, Hordaland, NOR. Dødsårsak: Vides ikke Slaftilfælde. Eit anna namn for Martha var Marithe.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnt i 1865 i Seievågen, Bremnes, Hordaland, NOR. 35 år.

Martha gifta seg med Erik Øysteinson den 26. nov 1865 i Bremnes kyrkje, Bremnes, Hordaland, NOR.

20. Ole Ivarson, son av Iver Johannesson Kvamsløkken og Kari Olsdotter, vart fødd den 6. jul 1842 i Klevstad lille, Nord-Fron, Oppland, NOR, vart døypt den 17. jul 1842 i Kvam kyrkje, Nord-Fron, Oppland, NOR og døydde i Kjestad søndre, Nord-Fron, Oppland, NOR,.

Generelle notat: I kyrkjeboka for Nord-Fron:
1866: Rønnoug vart fødd den 21. september og døypt i Kvam kyrkje den 21. oktober 1866. Foreldra var "Pige H(usmanns)d(atte)r. Beret Hansdattr. Teigøen, der har opg. som brnfd. Ungk. H(usman)ss(øn). Ole Iversen Jordestuen".
1869: Ole vart fødd den 13. juli 1869 og døypt i Kvam kyrkje den 15. august 1869. Foreldra var "Ole Iversen Jordestuen Ungk og Pige Berthe Hansdatter Teigøien."
1869: Ole Iverson (26 år og ungkar fødd på Lien, oppheldt seg på Morkehaugen) vart vigd i Kvam kyrkje den 22. november 1869 med Beret Hansdotter (26 år og fødd på Teigøien). Far til Ole var Iver Johannesen og far til Beret var Hans Friderikson.
1871: Kari vart fødd 26. februar og døypt i Kvam kyrkje den 6. april 1871. Foreldra var "Ole Iversen (30) Ind. og Hustru Beret Hansdatter (27) Jordestuen".
1873: Peter vart fødd 10. oktober, heimedøypt "af Kirkesanger Jellund", og dåpen stadfesta i Kvam kyrkje den 16. november 1873. Foreldra var: "Ole Iversen (32) Hmd og Hustrue Beret Hansdatter (30) Klomstadøien".
1875: Berthe vart fødd 9. januar og døypt i Kvam kyrkje den 7. mars 1875. Foreldra var "Ole Iversen (33) Ind og Hstru Beret Hansdatter (31) Lunde".

I folketeljinga for 1875 finn ein i Nird-Fron på gard nr. 336a (Kjestad søndre) med bustad Londe nedre:
Ole Iverson fødd i 1841 "Indst. og Tømmerhugger" med kona Beret Hansdotter fødd i 1843 "Ernærer sig ved grovere Søm". Dei har då barna Rønaug Olsdotter fødd i 1867, Ole Olson fødd i 1870, Kari Olsdotter fodd i 1871, Petter Olson fødd i 1874 og Berte Olsdotter fødd i 1875.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnt i 1865 i Lillemorken, Nord-Fron, Oppland, NOR. 24 år, ugift, Tjenestekarl.

• Han er nemnt på Londe nedre i 1875 i Kjestad søndre, Nord-Fron, Oppland, NOR. Indst. og Tømmerhugger.

Ole gifta seg med Beret Hansdotter den 22. nov 1869 i Kvam kyrkje, Nord-Fron, Oppland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Rønnaug Olsdotter (Uektefødd) vart fødd den 21. sep 1866 i Teige, Nord-Fron, Oppland, NOR, vart døypt den 21. okt 1866 i Kvam kyrkje, Nord-Fron, Oppland, NOR og døydde i Veikle, Nord-Fron, Oppland, NOR,. Eit anna namn for Rønnaug var Rønnoug.

ii. Ole Olson (Uektefødd) vart fødd den 13. jul 1869 i Teige, Nord-Fron, Oppland, NOR og vart døypt den 15. aug 1869 i Kvam kyrkje, Nord-Fron, Oppland, NOR.

iii. Kari Olsdotter vart fødd den 26. feb 1871 i Veikle, Nord-Fron, Oppland, NOR og vart døypt den 6. apr 1871 i Kvam kyrkje, Nord-Fron, Oppland, NOR.

10 iv. Petter Olsen. Petter gifta seg med Ottine Olava Eivindsdotter, dotter av Even Erikson Huseby og Maria Jonsdotter, den 13. okt 1902 i Sofienberg kyrkje, Kristiania, Akershus, NOR.

v. Berthe Olsdotter vart fødd den 9. jan 1875 i Kjestad søndre, Nord-Fron, Oppland, NOR og vart døypt den 7. mar 1875 i Kvam kyrkje, Nord-Fron, Oppland, NOR. Eit anna namn for Berthe var Berte.


21. Beret Hansdotter, dotter av Hans Fredrikson og Kari Torsteinsdotter, vart fødd den 8. des 1843 i Teige, Nord-Fron, Oppland, NOR, vart døypt den 26. des 1843 i Kvam kyrkje, Nord-Fron, Oppland, NOR og døydde i Kjestad søndre, Nord-Fron, Oppland, NOR,. Eit anna namn for Beret var Berthe.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnt i 1865 i Teige, Nord-Fron, Oppland, NOR. 22 år, Ugift, Tjenestepige.

• Ho er nemnt på Londe nedre i 1875 i Kjestad søndre, Nord-Fron, Oppland, NOR. Ernærer sig ved grovere Søm.

Beret gifta seg med Ole Ivarson den 22. nov 1869 i Kvam kyrkje, Nord-Fron, Oppland, NOR.

22. Even Erikson Huseby, son av Erik Olson Espen og Rangdi Nilsdotter, vart fødd den 31. okt 1839 i Jembli, Stange, Hedmark, NOR, vart døypt den 15. des 1839 i Stange kyrkje, Stange, Hedmark, NOR og døydde i Huseby, Stange, Hedmark, NOR,.

Generelle notat: "Ungkar Even Eriksen og Pige Marie Johnsdtr Bjørnstad-Eie" vart vigde i Stange den 30. desember 1865. Far til Even var "Hmd Erik Olsen Espen" i Stange og far til Marie var "John Olsen Skaaraasen" i Romedal. Even var 26 år og Marie 22½ år.
"Husmandskone Maria Johnsdatter Veenseje Død paa Barselseng" den 3. januar og vart gravlagd 13. januar 1878, 34 år gamal.
Den 3. januar 1878 er det ført "Hmdf. Even Eriksen (38) og Maria Johnsdtr (34) Veenseje (g 12 Aar) Et Drengebarn. Anmeldt af Barnets Fader."

Husmann på Lundseie og enkemann Even Erikson (fødd i 1839 på Espen - far Erik Olson) vart vigd den 1. mai 1890 i Stange med Thea Paulsdotter (fødd i 1857 på Kvistberget i Hof - far Poul Ottersen). "Hans 1ste kone død 3/1 78 Skifterett 26/4 90".

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnt på Malerstuen i 1865 i Bjørnstad, Stange, Hedmark, NOR. 25 år, Logerense, simpel Arbeider.

• Han er nemnt på Strandløkken i 1900 i Hemstad vestre, Stange, Hedmark, NOR. Husmand m. j.

• Han er nemnt på Husebyhagen i 1910 i Huseby, Stange, Hedmark, NOR. Dagarb ved gaardsbr.

Even Erikson gifta seg med Maria Jonsdotter den 30. des 1865 i Stange kyrkje, Stange, Hedmark, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Mathæa Eivindsdotter vart fødd den 26. feb 1866 i Bjørnstad, Stange, Hedmark, NOR og vart døypt den 8. apr 1866 i Stange kyrkje, Stange, Hedmark, NOR.

ii. Rikke Mathilde Eivindsdotter vart fødd den 8. des 1869 i Røne nordre, Stange, Hedmark, NOR og vart døypt den 14. apr 1870 i Stange kyrkje, Stange, Hedmark, NOR.

iii. Karen Emilie Eivindsdotter vart fødd den 13. des 1871 i Hemstad vestre, Stange, Hedmark, NOR og vart døypt den 1. apr 1872 i Stange kyrkje, Stange, Hedmark, NOR.

11 iv. Ottine Olava Eivindsdotter. Ottine gifta seg med Petter Olsen, son av Ole Ivarson og Beret Hansdotter, den 13. okt 1902 i Sofienberg kyrkje, Kristiania, Akershus, NOR.

v. Eivindson (Dødfødd) vart fødd den 3. jan 1878 i Veen, Stange, Hedmark, NOR, døydde den 3. jan 1878 i Veen, Stange, Hedmark, NOR, og vart gravlagd den 13. jan 1878 i Stange kyrkje, Stange, Hedmark, NOR.

Even Erikson gifta seg så med Thea Paulsdotter den 1. mai 1890 i Stange kyrkje, Stange, Hedmark, NOR.

Generelle notat: (Foreldra var Poul Otterson og Pernille Tørrisdotter Qvesetbjerget).
Den 20. februar 1887 vart Borghild fødd og døypt i Stange den 3. april. Foreldra var "Pige Thea Poulsdtr." Almseie fødd i 1859 og "Dagarb. (Jorarb) Nils Martinsen" Arneberg fødd i 1857.
"Hans 2det - hendes 2det Leiermaal". Første barnet Thea fekk utanfor ekteskapet døydde lite.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnt på Strandløkken i 1900 i Hemstad vestre, Stange, Hedmark, NOR. Husmandskone, vaskerkone.

• Ho er nemnt på Husebyhagen i 1910 i Huseby, Stange, Hedmark, NOR. Arb.kone.

Barn av dette paret var:

i. Borghild Nilsdotter (Tilhøve til far: Stebarn) vart fødd den 20. feb 1887 i Alm, Stange, Hedmark, NOR og vart døypt den 3. apr 1887 i Stange kyrkje, Stange, Hedmark, NOR.

ii. Elise Eriksen vart fødd den 2. okt 1890 i Hemstad vestre, Stange, Hedmark, NOR og vart døypt den 2. nov 1890 i Stange kyrkje, Stange, Hedmark, NOR.

iii. Petter Eriksen vart fødd den 18. feb 1894 i Bredsvoll, Stange, Hedmark, NOR og vart døypt den 26. mar 1894 i Stange kyrkje, Stange, Hedmark, NOR. Eit anna namn for Petter var Peter.


23. Maria Jonsdotter, dotter av John Olson Skåråshagen og Marthe Nilsdotter, vart fødd den 10. mai 1843 i Skåråshagen, Romedal , Hedmark, NOR, døydde den 3. jan 1878 i Veen, Stange, Hedmark, NOR 34 år gamal, og vart gravlagd den 13. jan 1878 i Stange kyrkje, Stange, Hedmark, NOR. Dødsårsak: Død paa Barselseng. Eit anna namn for Maria var Marie.

Generelle notat: "Maria Johnsdatter Horne f: 10de Mai, døbt 16de Juli 1843" fødd på Skaaraashagen av foreldre "Ungkarl Jon Olsen og Pige Marthe Nielsdatter" vart konfirmert i Romedal den 2. oktober 1859.

Hendingar i livet hennar var:

• Dåp stadfesta: 16. jul 1843, Romedal kyrkje, Romedal , Hedmark, NOR.

• Ho vart konfirmert den 2. okt 1859 i Romedal kyrkje, Romedal , Hedmark, NOR.

• Ho er nemnt på Malerstuen i 1865 i Bjørnstad, Stange, Hedmark, NOR. 23 år.

Maria gifta seg med Even Erikson Huseby den 30. des 1865 i Stange kyrkje, Stange, Hedmark, NOR.

24. Poul Olson Fjælberg, son av Ole Jonson Nordhus og Ranvei Olsdotter, vart fødd i 1810 i Nordhus, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 16. sep 1810 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde den 11. mar 1888 i Fjelberg Prestegard, Fjelberg, Hordaland, NOR, 78 år gamal, og vart gravlagd den 17. mar 1888 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Dødsårsak: Alderdomssvaghed. Andre namn for Poul Olson var Paul, Povel, og Paal.

Generelle notat: Pål Olson frå Nordhus vart gift med Synnøve Larsdotter Dørem i 1842. I 1843 fekk dei feste på plassen Grønestølen under Fjelberg prestegard. Dei var bureisar på dette plasset og budde der til dei døydde.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnt på Grønestølen i 1865 i Fjelberg Prestegard, Fjelberg, Hordaland, NOR. 55 år, Husmand med Jord.

• Jordfesta: 15. apr 1888, Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Poul Olson gifta seg med Sunneve Larsdotter den 25. des 1842 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Ranvei Fjælberg vart fødd den 3. apr 1843 i Nordhus, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 9. apr 1843 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR og døydde i 1921 i Nordhus, Fjelberg, Hordaland, NOR, 78 år gamal. Ranvei gifta seg med Berge Olson Nordhus, son av Ole Kristenson Fjælberg og Engel Anne Bergesdotter, den 7. jun 1865 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

ii. Synneve Fjælberg vart fødd den 13. jul 1846 i Fjelberg Prestegard, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 19. jul 1846 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR og døydde i USA,. Eit anna namn for Synneve var Suniva. Synneve gifta seg med Amund Amundson Dørheim, son av Amund Ommundson Hauge og Guri Johannesdotter, den 28. des 1872 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

12 iii. Ole P. Fjælberg. Ole gifta seg med Abigael Ryen, dotter av Erik Tørreson Ryen d. e. og Siri Ingemundsdotter, den 18. nov 1880 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.


25. Sunneve Larsdotter, dotter av Lars Sjurson Dørheim og Sunniva Nilsdotter, vart fødd i 1815 i Dørheim, Ølen, Hordaland, NOR, vart døypt den 23. mar 1815 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR, døydde den 8. okt 1891 i Fjelberg Prestegard, Fjelberg, Hordaland, NOR, 76 år gamal, og vart gravlagd den 16. okt 1891 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Dødsårsak: Ubestemmelig. Andre namn for Sunneve var Synneve og Sønneve.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnt på Grønestølen i 1865 i Fjelberg Prestegard, Fjelberg, Hordaland, NOR. 51 år.

Sunneve gifta seg med Poul Olson Fjælberg den 25. des 1842 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

26. Erik Tørreson Ryen d. e. son av Tøris Erikson Ryen og Anna Nilsdotter, vart fødd den 8. feb 1836 i Ryo, Ølen, Hordaland, NOR, vart døypt den 21. feb 1836 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR, døydde den 12. des 1912 i Ryo, Ølen, Hordaland, NOR, 76 år gamal, og vart gravlagd den 20. des 1912 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

Erik Tørreson gifta seg med Siri Ingemundsdotter den 20. jun 1857 i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Tørris Erikson Ryen vart fødd den 8. feb 1858 i Ryo, Ølen, Hordaland, NOR, vart døypt den 8. feb 1858 i Ryo, Ølen, Hordaland, NOR, døydde den 21. mar 1896 i Heggjo, Ølen, Hordaland, NOR, 38 år gamal, og vart gravlagd den 31. mar 1896 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR. Dødsårsak: Tæring. Tørris gifta seg med Inger Jafetsdotter den 2. nov 1884 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

13 ii. Abigael Ryen. Abigael gifta seg med Ole P. Fjælberg, son av Poul Olson Fjælberg og Sunneve Larsdotter, den 18. nov 1880 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

iii. Anna Ryen vart fødd den 3. jan 1861 i Ryo, Ølen, Hordaland, NOR, vart døypt den 8. jan 1861 i Ryo, Ølen, Hordaland, NOR, døydde den 9. jan 1861 i Ryo, Ølen, Hordaland, NOR,, og vart gravlagd den 12. jan 1861 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.


27. Siri Ingemundsdotter, dotter av Ingemund Svendson Ingjelsgjerd og Abigael Osmundsdotter, vart fødd den 22. sep 1833 i Ingjelsgjerd, Etne, Hordaland, NOR, vart døypt den 29. sep 1833 i Grindheim kyrkje, Etne, Hordaland, NOR, døydde den 17. jun 1912 i Ryo, Ølen, Hordaland, NOR, 78 år gamal, og vart gravlagd den 22. jun 1912 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR. Dødsårsak: Ubestemt.

Siri gifta seg med Erik Tørreson Ryen d. e. den 20. jun 1857 i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

28. Ole J. Tuntland, son av Jone Rasmusson Tuntland og Malin Olsdotter, vart fødd den 6. apr 1849 i Kleivaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 22. apr 1849 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 5. okt 1920 i Tuntland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 71 år gamal, og vart gravlagd den 10. okt 1920 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Ola Jonson Tuntland var gift med Malene Osmundsdotter Steinsland og dei hadde 8 barn. Ola fekk skøyte frå broren Rasmus i 1880. Før dei kjøpte bruket Tuntland, var dei husmannsfolk på plassen Kloppa under Kvame. Dei åtte eit bruk Ulladalen i Suldal frå 1875 til 1898.

Ole J. gifta seg med Mallin Osmundsdotter den 29. des 1869 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Mallin Olsdotter vart fødd den 8. des 1874 i Kvame, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 1. jan 1875 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Hemmingstad, Skåre, Rogaland, NOR,. Mallin gifta seg med Ole Skiftun d. y., son av Ole Olson Skiftun d. e. og Mallin Jonsdotter, i 1894 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

ii. Johne Olson Tuntland vart fødd den 8. jan 1878 i Tuntland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og vart døypt den 21. apr 1878 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

14 iii. Osmund O. Tuntland. Osmund gifta seg med Siri Olava Sæbø, dotter av Ole Ellingson Sæbø og Marie Jonsdotter, den 12. des 1903 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

iv. Andreas Olson Tuntland vart fødd den 8. nov 1882 i Tuntland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og vart døypt den 10. des 1882 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

v. Johne Olson Tuntland vart fødd den 4. jan 1885 i Tuntland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og vart døypt den 8. feb 1885 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Johne var Johne Løgeland.

vi. Osmund Olson Tuntland vart fødd den 10. mai 1887 i Tuntland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 29. mai 1887 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 14. nov 1889 i Tuntland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 2 år gamal, og vart gravlagd den 21. nov 1889 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

vii. Rasmus Olson Tuntland vart fødd den 28. jun 1889 i Tuntland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og vart døypt den 4. aug 1889 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

viii. Ola Olson Tuntland vart fødd den 25. jan 1892 i Tuntland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og vart døypt den 4. feb 1892 i Tuntland, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


29. Mallin Osmundsdotter, dotter av Aasmund Svendson Stensland og Anna Jonsdotter, vart fødd den 6. sep 1848 i Steinsland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 17. sep 1848 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 15. mar 1931 i Tuntland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 82 år gamal, og vart gravlagd den 24. mar 1931 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Mallin var Mallene.

Mallin gifta seg med Ole J. Tuntland den 29. des 1869 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

30. Ole Ellingson Sæbø, son av Elling Olson Tønnevig og Siri Bergesdotter, vart fødd den 29. jun 1834 i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR, vart døypt den 20. jul 1834 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR og døydde i Sæbø, Hjelmeland, Rogaland, NOR,.

Generelle notat: Ola Ellingson tok over husmannsplassen etter foreldra. Etterpå flytta han til Sæbø. Han gifta seg med folgeenka Kari Olsdotter og budde der. Ho vart blind på sine gamle dagar. Etterpå gifte han seg opp att med enkja Maria Jonsdotter og overtok bruket etter første mannen hennar Bjørn Olson. Maria og Ola dreiv bruket til eigaren, Olav Bjørnson (sonen til Maria frå første ekteskap) vart gamal nok til å ta over sjølv.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnt i 1900 i Sæbø, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Føderaadsmand

Ole Ellingson gifta seg med Kari Olsdotter, dotter av Ole Jonson Hauske d. y. og Anne Svendsdotter, den 29. des 1859 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Ole Ellingson gifta seg så med Marie Jonsdotter den 10. feb 1882 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

15 i. Siri Olava Sæbø. Siri gifta seg med Osmund O. Tuntland, son av Ole J. Tuntland og Mallin Osmundsdotter, den 12. des 1903 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


31. Marie Jonsdotter, dotter av Jone Jonson Riskedal og Anna Nilsdotter, vart fødd den 4. mai 1852 i Riskedal, Årdal, Rogaland, NOR, vart døypt den 6. jun 1852 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR og døydde i Sæbø, Hjelmeland, Rogaland, NOR,. Eit anna namn for Marie var Maria.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnt i 1900 i Sæbø, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Marie gifta seg med Bjørn Olson Sæbø, son av Ole Bjørnson Sæbø og Mallin Pedersdotter d. y., den 8. jul 1876 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

Marie gifta seg så med Ole Ellingson Sæbø den 10. feb 1882 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Sjette generasjon (Tipptippoldeforeldre)

horizontal rule


32. Ole Larsson, son av Lars Olson og Mari Eliasdotter, vart fødd i 1797 i Nordvik, Fitjar, Hordaland, NOR, vart døypt den 6. aug 1797 i Fitjar kyrkje, Fitjar, Hordaland, NOR, døydde den 14. mar 1869 i Nordvik, Fitjar, Hordaland, NOR, 72 år gamal, og vart gravlagd den 20. mar 1869 i Fitjar kyrkje, Fitjar, Hordaland, NOR.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnt i 1801 i Nordvik, Fitjar, Hordaland, NOR. 4 år.

• Han er nemnt på Vikken Nordre i 1865 i Nordvik, Fitjar, Hordaland, NOR. 70 år, Velkkaarsmand.

Ole gifta seg med Berta Kristoffersdotter den 4. jul 1830 i Fitjar kyrkje, Fitjar, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Lars Olson vart fødd i 1832 i Nordvik, Fitjar, Hordaland, NOR, vart døypt den 24. mar 1832 i Fitjar kyrkje, Fitjar, Hordaland, NOR, døydde den 19. mai 1910 i Nordvik, Fitjar, Hordaland, NOR, 78 år gamal, og vart gravlagd den 25. mai 1910 i Fitjar kyrkje, Fitjar, Hordaland, NOR.

16 ii. Kristoffer Olson. Kristoffer gifta seg med Oline Isaksdotter, dotter av Isak Jørgenson og Britha Olsdotter, den 17. nov 1859 i Fitjar kyrkje, Fitjar, Hordaland, NOR.

iii. Elias Olson vart fødd i 1838 i Nordvik, Fitjar, Hordaland, NOR, vart døypt den 9. sep 1838 i Fitjar kyrkje, Fitjar, Hordaland, NOR, døydde den 26. sep 1902 i Nordvik, Fitjar, Hordaland, NOR, 64 år gamal, og vart gravlagd den 3. okt 1902 i Fitjar kyrkje, Fitjar, Hordaland, NOR.

Ole gifta seg så med Oline Mikkelsdotter den 4. aug 1855 i Fitjar kyrkje, Fitjar, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnt på Zværnenæs i 1801 i Kvernenes, Fitjar, Hordaland, NOR. 6 år.

• Ho er nemnt på Vikken Nordre i 1865 i Nordvik, Fitjar, Hordaland, NOR. 74 år.


33. Berta Kristoffersdotter vart fødd cirka 1805 og døydde cirka 1854 i Nordvik, Fitjar, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 49 år. Eit anna namn for Berta var Brithe.

Berta gifta seg med Ole Larsson den 4. jul 1830 i Fitjar kyrkje, Fitjar, Hordaland, NOR.

34. Isak Jørgenson, son av Jørgen Kristofferson og Anna Larsdotter, vart fødd i 1802 i Sørvik, Fitjar, Hordaland, NOR, vart døypt den 31. okt 1802 i Fitjar kyrkje, Fitjar, Hordaland, NOR, døydde den 7. aug 1863 i Sørvik, Fitjar, Hordaland, NOR, 61 år gamal, og vart gravlagd den 15. aug 1863 i Fitjar kyrkje, Fitjar, Hordaland, NOR.

Generelle notat: Vilkaarsmand Isak Jørgensen 59 3/4 Aar frå Sørvig døydde i 1863.

Isak gifta seg med Guro Knudsdotter den 24. jun 1826 i Fitjar kyrkje, Fitjar, Hordaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

i. Jørgen Isakson vart fødd i des 1826 i Sørvik, Fitjar, Hordaland, NOR og vart døypt den 1. jan 1827 i Fitjar kyrkje, Fitjar, Hordaland, NOR.

Isak gifta seg så med Britha Olsdotter den 7. okt 1829 i Bremnes kyrkje, Bremnes, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Guro Isaksdotter vart fødd i 1830 i Sørvik, Fitjar, Hordaland, NOR og vart døypt den 11. apr 1830 i Fitjar kyrkje, Fitjar, Hordaland, NOR.

ii. Anna Isaksdotter vart fødd i 1831 i Sørvik, Fitjar, Hordaland, NOR, vart døypt den 20. nov 1831 i Fitjar kyrkje, Fitjar, Hordaland, NOR, døydde den 6. apr 1871 i Tofteland lille, Fitjar, Hordaland, NOR, 40 år gamal, og vart gravlagd den 13. apr 1871 i Fitjar kyrkje, Fitjar, Hordaland, NOR. Dødsårsak: Død på Barselseng 16 dage efter Nedkomst. Anna gifta seg med Mathias Mattisson den 25. okt 1867 i Fitjar kyrkje, Fitjar, Hordaland, NOR.

iii. Inger Isaksdotter vart fødd i 1835 i Sørvik, Fitjar, Hordaland, NOR og vart døypt den 28. mar 1835 i Fitjar kyrkje, Fitjar, Hordaland, NOR.

iv. Oline Isaksdotter vart fødd i 1838 i Sørvik, Fitjar, Hordaland, NOR og vart døypt den 17. jun 1838 i Fitjar kyrkje, Fitjar, Hordaland, NOR.

17 v. Oline Isaksdotter. Oline gifta seg med Kristoffer Olson, son av Ole Larsson og Berta Kristoffersdotter, den 17. nov 1859 i Fitjar kyrkje, Fitjar, Hordaland, NOR.


35. Britha Olsdotter, dotter av Ole Larsson og Inger Samsonsdotter, vart fødd i 1798 i Klubbeplads, Bremnes, Hordaland, NOR, døydde den 29. apr 1875 i Sørvik, Fitjar, Hordaland, NOR 77 år gamal, og vart gravlagd den 7. mai 1875 i Fitjar kyrkje, Fitjar, Hordaland, NOR. Andre namn for Britha var Brithe og Britte.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnt i 1801 i Klubbeplads, Bremnes, Hordaland, NOR. 3 år.

• Ho er nemnt på Vikken Søndre i 1865 i Sørvik, Fitjar, Hordaland, NOR. 69 år, enke, Velkors Kone.

Britha gifta seg med Isak Jørgenson den 7. okt 1829 i Bremnes kyrkje, Bremnes, Hordaland, NOR.

36. Øystein Hansson, son av Hans Erikson og Synneve Øysteinsdotter, vart fødd i 1779 i Habbastad søndre, Bremnes, Hordaland, NOR og døydde cirka 1836 i Habbastad søndre, Bremnes, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 57 år. Eit anna namn for Øystein var Østen.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnt i 1801 i Habbastad søndre, Bremnes, Hordaland, NOR. 22 år, Ugift.

Øystein gifta seg med Dorthe Eriksdotter den 9. jul 1819 i Bremnes kyrkje, Bremnes, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Anna Øysteinsdotter vart fødd i 1823 i Habbastad søndre, Bremnes, Hordaland, NOR, vart døypt den 7. nov 1823 i Bremnes kyrkje, Bremnes, Hordaland, NOR og døydde den 27. nov 1865 i Bergen, Hordaland, NOR, 42 år gamal.

ii. Hans Øysteinson vart fødd i des 1825 i Habbastad søndre, Bremnes, Hordaland, NOR, vart døypt den 1. jan 1826 i Bremnes kyrkje, Bremnes, Hordaland, NOR, døydde den 26. okt 1896 i Habbastad søndre, Bremnes, Hordaland, NOR, 70 år gamal, og vart gravlagd den 3. nov 1896 i Bremnes kyrkje, Bremnes, Hordaland, NOR. Dødsårsak: Lungebetændelse.

18 iii. Erik Øysteinson. Erik gifta seg med Anne Kristensdotter den 5. jan 1860 i Bremnes kyrkje, Bremnes, Hordaland, NOR. Erik gifta seg så med Martha Olsdotter, dotter av Ole Torgrimson og Kristi Jensdotter, den 26. nov 1865 i Bremnes kyrkje, Bremnes, Hordaland, NOR.

iv. Erikka Øysteinsdotter vart fødd i 1835 i Habbastad søndre, Bremnes, Hordaland, NOR og vart døypt den 6. sep 1835 i Bremnes kyrkje, Bremnes, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Erikka var Endrikka.


37. Dorthe Eriksdotter, dotter av Erik Ådneson og Erikka Endresdotter, vart fødd i 1788 i Tormodsætre, Bremnes, Hordaland, NOR, døydde den 14. feb 1875 i Habbastad søndre, Bremnes, Hordaland, NOR 87 år gamal, og vart gravlagd den 9. mai 1875 i Bremnes kyrkje, Bremnes, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Dorthe var Dortha.

Generelle notat: Grdmdskone Dorthe Enoksdtr. Habbestad på 86 Aar døydde i 1875. Dette er nok skrivefeil og skal vere Eriksdotter.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnt i 1801 i Tormodsætre, Bremnes, Hordaland, NOR. 13 år.

• Ho er nemnt i 1865 i Habbastad søndre, Bremnes, Hordaland, NOR. 78 år.

Dorthe gifta seg med Øystein Hansson den 9. jul 1819 i Bremnes kyrkje, Bremnes, Hordaland, NOR.

Dorthe gifta seg så med Aarsten Årsteinson den 10. sep 1837 i Bremnes kyrkje, Bremnes, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnt i 1865 i Habbastad søndre, Bremnes, Hordaland, NOR. 54 år, Gaardbruger og Selveier.


38. Ole Torgrimson døydde før 1865 i Helland, Fitjar, Hordaland, NOR,.

Ole gifta seg med Kristi Jensdotter den 29. aug 1824 i Fitjar kyrkje, Fitjar, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Kirsti Olsdotter vart fødd i 1825 i Helland, Fitjar, Hordaland, NOR og vart døypt den 11. des 1825 i Fitjar kyrkje, Fitjar, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Kirsti var Anne Kistine.

19 ii. Martha Olsdotter. Martha gifta seg med Erik Øysteinson, son av Øystein Hansson og Dorthe Eriksdotter, den 26. nov 1865 i Bremnes kyrkje, Bremnes, Hordaland, NOR.

iii. Ranveig Olsdotter vart fødd i 1831 i Helland, Fitjar, Hordaland, NOR og vart døypt den 30. okt 1831 i Fitjar kyrkje, Fitjar, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Ranveig var Ranvei.

iv. Jens Olson vart fødd i 1833 i Helland, Fitjar, Hordaland, NOR og vart døypt den 20. okt 1833 i Fitjar kyrkje, Fitjar, Hordaland, NOR.

v. Petrike Olsdotter vart fødd i 1836 i Helland, Fitjar, Hordaland, NOR og vart døypt den 15. mai 1836 i Fitjar kyrkje, Fitjar, Hordaland, NOR.

vi. Lars Olson vart fødd i 1838 i Helland, Fitjar, Hordaland, NOR og vart døypt den 11. mai 1838 i Fitjar kyrkje, Fitjar, Hordaland, NOR.


39. Kristi Jensdotter, dotter av Jens Nilsson og Martha Monsdotter, vart fødd i 1796 i Hjelmen, Fitjar, Hordaland, NOR, vart døypt den 29. mai 1796 i Fitjar kyrkje, Fitjar, Hordaland, NOR, døydde den 7. apr 1880 i Helland, Fitjar, Hordaland, NOR, 84 år gamal, og vart gravlagd den 13. apr 1880 i Fitjar kyrkje, Fitjar, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Kristi var Christie.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnt i 1801 i Hjelmen, Fitjar, Hordaland, NOR. 6 år.

• Ho er nemnt på Kuløen i 1865 i Helland, Fitjar, Hordaland, NOR. 71 år, Føderaadskone.

Kristi gifta seg med Ole Torgrimson den 29. aug 1824 i Fitjar kyrkje, Fitjar, Hordaland, NOR.

40. Iver Johannesson Kvamsløkken, son av Johan Olson Hammerseng og Maria Rasmusdotter, vart fødd den 18. jul 1817 i Sorgendal, Fåberg, Oppland, NOR, vart døypt den 3. aug 1817 i Lillehammer kyrkje, Fåberg, Oppland, NOR og døydde i Kvam søndre, Lesja, Oppland, NOR,.

Generelle notat: I kyrkjeboka for Fåberg:
Den 9. søndag etter Trinitates i 1817 vart "Johan ved Sorgendahls Iver" døypt i Lillehammer kyrkje. Iver var fødd den 18. juli og faddrane var: "Ole og Inger v. Sorgendal, Johanes v: Sorgendal, Jan Smestad, Ane m K:H:" og så er det notert der mora skulle førast introdusert "avholder sig e.n: Hos Peter Paulssøn Eneboe i Lessøe: Skougens Anex: døbeattestens dadto 20de januar 1836."

I kyrkjeboka for Lesja:
I 1835 er det før innflytta "Iver Johannessen Bergum 15 aar" Under "Opgiven hensigt med Indflytningen." er det ført "Tjener hos Pet Sør-Eneboe" og han flytta frå Faaberg til Sør Eneboe i Lesja. Under "Medbragte Attester." er det ført "døbeattest fra Faaberg skaffet 1836."
Den 29. oktober 1837 var det konfirmasjon i Lesjaverk kyrkje og mellom konfirmantane var "Iver Johannesen Bergom" fødd 18. juli 1817 i Faaberg på Sorgendal av foreldre "Johannes Olsen & Maria Rasmusdatter."

I kyrkjeboka for Fron:
Ole vart fødd den 6. juli og døypt den 17. juli 1842 i Fron. Foreldra var "Pigen Kari Olsdatter Lien under LilleKlefstad og Ungkarl Iver Johannesen Bergum fra Faabergs Prestegjeld." I klokkarboka er han kalla "Iver Johansen" og i tillegg er det ført "pigens 1ste (leigemål) men drængen ved jeg ike".

I kyrkjeboka for Lesja:
Den 31. oktober 1847 vart "U.K: Inds og Landværn Iver Johannesen Slettum og Pige Anne Paulsdr: Stordalen" vigde i Lesjaverk kyrkje. Iver var 30 år og fødd i Faaberg, faren var Johannes Olson. Anne var 27 år og fødd i Lesja, faren var Paul Johnson.

Hendingar i livet hans var:

• Han flytta i 1835 til Einbu søndre, Lesja, Oppland, NOR. 15 år.

• Han vart konfirmert den 29. okt 1837 i Lesjaverk kyrkje, Lesja, Oppland, NOR.

• Han er nemnt på Kvamsløkken i 1865 i Kvam søndre, Lesja, Oppland, NOR. 49 år, Husmand med Jord og Skomager.

• Han er nemnt på Kvamsløkken i 1875 i Kvam søndre, Lesja, Oppland, NOR. Husmand med Jord. Tømmermand.

Iver Johannesson fekk barn med Kari Olsdotter. Ekteskapsstatus: ugift. Dette paret gifta seg ikkje.

Barnet deira var:

20 i. Ole Ivarson (Uektefødd). Ole gifta seg med Beret Hansdotter, dotter av Hans Fredrikson og Kari Torsteinsdotter, den 22. nov 1869 i Kvam kyrkje, Nord-Fron, Oppland, NOR.

Iver Johannesson gifta seg så med Anne Paulsdotter den 31. okt 1847 i Lesjaverk kyrkje, Lesja, Oppland, NOR.

Generelle notat: Foreldra var Paul Joensen Qvam og Guri Pedersdotter.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnt på Kvamsløkken i 1865 i Kvam søndre, Lesja, Oppland, NOR. 47 år.

• Ho er nemnt på Kvamsløkken i 1875 i Kvam søndre, Lesja, Oppland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Johans Ivarson vart fødd den 29. nov 1849 i Lien, Lesja, Oppland, NOR og vart døypt den 1. jan 1850 i Lesjaverk kyrkje, Lesja, Oppland, NOR.

ii. Paul Ivarson vart fødd den 4. mai 1853 i Lien, Lesja, Oppland, NOR og vart døypt den 22. mai 1853 i Lesjaverk kyrkje, Lesja, Oppland, NOR.

iii. Mathias Ivarson vart fødd den 26. des 1856 i Brenna, Lesja, Oppland, NOR og vart døypt den 22. feb 1857 i Lesja kyrkje, Lesja, Oppland, NOR. Eit anna namn for Mathias var Mattias.

iv. Ole Ivarson vart fødd den 8. okt 1859 i Kvam søndre, Lesja, Oppland, NOR og vart døypt den 23. okt 1859 i Lesjaverk kyrkje, Lesja, Oppland, NOR.

v. Andreas Ivarson vart fødd den 20. jun 1863 i Kvam søndre, Lesja, Oppland, NOR og vart døypt den 5. jul 1863 i Lesjaverk kyrkje, Lesja, Oppland, NOR.


41. Kari Olsdotter, dotter av Ole Ingebretson Klevstadlien og Anne Pedersdotter, vart fødd den 28. sep 1819 i Klomstad søndre, Nord-Fron, Oppland, NOR, vart døypt den 17. okt 1819 i Kvam kyrkje, Nord-Fron, Oppland, NOR, døydde den 24. aug 1904 i Veikle, Nord-Fron, Oppland, NOR, 84 år gamal, og vart gravlagd den 3. sep 1904 i Kvam kyrkje, Nord-Fron, Oppland, NOR. Dødsårsak: Slag.

Generelle notat: Ungkar Østen Hansson Jorstuen på 25 år og "Pigen" Kari Olsdotter Klevstadlien på 27 år vart vigde i Fron den 26. oktober 1845.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnt på Jordestuen i 1865 i Veikle, Nord-Fron, Oppland, NOR. 47 år.

• Ho er nemnt på Leiken (plads) i 1865 i Veikle, Nord-Fron, Oppland, NOR. Enke, fattiglem.

• Ho er nemnt på Jordestuen i 1875 i Veikle, Nord-Fron, Oppland, NOR.

Kari fekk barn med Iver Johannesson Kvamsløkken. Ekteskapsstatus: ugift. Dette paret gifta seg ikkje.

Kari gifta seg med Østen Hansson Leiken den 26. okt 1845 i Kvam kyrkje, Nord-Fron, Oppland, NOR.

Generelle notat: Foreldra var Hans Østenson og Toro Eriksdotter Jordestuen under Weichlil.

Hendingar i livet hans var:

• Dåp stadfesta: 10. sep 1820, Kvam kyrkje, Nord-Fron, Oppland, NOR.

• Han er nemnt på Jordestuen i 1865 i Veikle, Nord-Fron, Oppland, NOR. 46 år, Husmand med Jord.

• Han er nemnt på Jordestuen i 1875 i Veikle, Nord-Fron, Oppland, NOR. Husmand m. Jord og Kurvemager.

Barn av dette paret var:

i. Thora Øysteinsdotter vart fødd den 30. jun 1846 i Veikle, Nord-Fron, Oppland, NOR og vart døypt den 12. jul 1846 i Kvam kyrkje, Nord-Fron, Oppland, NOR.

ii. Anne Øysteinsdotter vart fødd den 5. jun 1849 i Veikle, Nord-Fron, Oppland, NOR og vart døypt den 10. jun 1849 i Kvam kyrkje, Nord-Fron, Oppland, NOR.

iii. Hans Øysteinson Leiken vart fødd den 11. des 1857 i Veikle, Nord-Fron, Oppland, NOR, vart døypt den 3. jan 1858 i Kvam kyrkje, Nord-Fron, Oppland, NOR og døydde i Veikle, Nord-Fron, Oppland, NOR,.


42. Hans Fredrikson, son av Fredrik Olson og Rønnoug Hansdotter, vart fødd den 2. feb 1822 i Forbrigd nordre, Nord-Fron, Oppland, NOR, vart døypt den 3. mar 1822 i Kvam kyrkje, Nord-Fron, Oppland, NOR og døydde i Teige, Nord-Fron, Oppland, NOR,.

Generelle notat: Hans fødd 2. februar 1822 på Teiges Guem av foreldre "Friderik og Rønnoug" vart konfirmert i Kvikne kyrkje den 3. september 1837.

Hendingar i livet hans var:

• Han vart konfirmert den 3. sep 1837 i Kvikne kyrkje, Nord-Fron, Oppland, NOR.

Hans fekk barn med Kari Torsteinsdotter. Ekteskapsstatus: ugift. Dette paret gifta seg ikkje.

Barnet deira var:

21 i. Beret Hansdotter (Uektefødd). Beret gifta seg med Ole Ivarson, son av Iver Johannesson Kvamsløkken og Kari Olsdotter, den 22. nov 1869 i Kvam kyrkje, Nord-Fron, Oppland, NOR.


43. Kari Torsteinsdotter, dotter av Tosten Pederson Teigøen og Beret Olsdotter, vart fødd den 30. jan 1818 i Teige, Nord-Fron, Oppland, NOR, vart døypt den 1. feb 1818 i Kvam kyrkje, Nord-Fron, Oppland, NOR og døydde i Teige, Nord-Fron, Oppland, NOR,.

Generelle notat: I kyrkjeboka for Fron:
1843: Beret vart fødd den 8. desember og døypt den 26. desember 1843. Foreldra var "Pigen Kari Tostensdatter Teigøen og Ungk Hans Frideriksen Lillemorken."

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnt på Øien i 1865 i Teige, Nord-Fron, Oppland, NOR. 49 år, Ugift, Almindel. Qvinde-Arbeide.

• Ho er nemnt på Teigøien i 1875 i Teige, Nord-Fron, Oppland, NOR. Ugift, Ernærer sig hovedsagelig ved at sy og spinde.

• Ho er nemnt på Teigøien (plads) i 1900 i Teige, Nord-Fron, Oppland, NOR. Ugift, Fattiglem.

Kari fekk barn med Hans Fredrikson. Ekteskapsstatus: ugift. Dette paret gifta seg ikkje.

44. Erik Olson Espen, son av Ukjend og Kari Eriksdotter, vart fødd i 1790 i Gyrud, Stange, Hedmark, NOR og døydde før 1865 i Jembli, Stange, Hedmark, NOR. Eit anna namn for Erik Olson var Erich.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnt i 1801 i Gyrud, Stange, Hedmark, NOR. 12 år, "Hendes uægte søn".

Erik Olson gifta seg med Rangdi Nilsdotter den 22. mar 1817 i Stange kyrkje, Stange, Hedmark, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Ole Erikson vart fødd den 6. mar 1821 i Jembli, Stange, Hedmark, NOR og vart døypt den 25. mar 1821 i Stange kyrkje, Stange, Hedmark, NOR.

ii. Maria Eriksdotter vart fødd den 28. feb 1824 i Jembli, Stange, Hedmark, NOR og vart døypt den 21. mar 1824 i Stange kyrkje, Stange, Hedmark, NOR.

iii. Karen Eriksdotter vart fødd den 30. jul 1826 i Jembli, Stange, Hedmark, NOR og vart døypt den 30. jul 1826 i Stange kyrkje, Stange, Hedmark, NOR.

iv. Eline Eriksdotter vart fødd den 14. mai 1829 i Jembli, Stange, Hedmark, NOR og vart døypt den 12. jul 1829 i Stange kyrkje, Stange, Hedmark, NOR.

v. Christopher Erikson vart fødd den 29. jan 1833 i Jembli, Stange, Hedmark, NOR og vart døypt den 17. mar 1833 i Stange kyrkje, Stange, Hedmark, NOR.

22 vi. Even Erikson Huseby. Even gifta seg med Maria Jonsdotter, dotter av John Olson Skåråshagen og Marthe Nilsdotter, den 30. des 1865 i Stange kyrkje, Stange, Hedmark, NOR. Even gifta seg så med Thea Paulsdotter den 1. mai 1890 i Stange kyrkje, Stange, Hedmark, NOR.


45. Rangdi Nilsdotter vart fødd i 1793 i Jembli, Stange, Hedmark, NOR og døydde i Nøttestad, Stange, Hedmark, NOR.

Generelle notat: "U:k: og Soldat Erik Olsen Evensbakken 26 Aar" og "P Rangdie Nielsdatter Espen 24 Aar" vart vigde i Stange den 22. mars 1817. Forlovarar var Engebret Olson Labben og Erik Larsson Rånevang".

I folketeljinga for 1865 finn ein på Stange i Hedmark på garden Nøttestad Nordre med Rødningen:
Gustav Gjestvang på 25 år og ugift, gardbrukar. Hjå seg har han:
Nils Pederson 33 år og ugiftm Tjenestekarl
Oliv Hansdotter 35 år og gift, Tjenestekvinde
Mikkel Mikkelson 13 år, Tjenestedreng (frå Romedal)
Lavina Olsdotter 32 år og ugift, Tjener - Husholdersle (frå Romedal)
Rangdi Nilsdotter 69 år og enke, Lægdslem.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnt på Malerstuen i 1865 i Nøttestad, Stange, Hedmark, NOR. 69 år, enke, Lægdslem.

Rangdi gifta seg med Erik Olson Espen den 22. mar 1817 i Stange kyrkje, Stange, Hedmark, NOR.

46. John Olson Skåråshagen døydde i Skåråshagen, Romedal , Hedmark, NOR,.

Generelle notat: Den 10. mai 1843 vart Maria fødd. Ho var "Hiemedøbt af kone Marte Johnsd. Vesterhagen" og dåpen vart stadfesta i Romedal kyrkje den 16. juli 1843. "Moderen Pige Martha Nielsdat. Skaaraashagen. Til Barnefader er udlagt Inderst Ungkarl Joen Olsen Skaaraashagen. Begges 1te Lejermaal". "Opgivet af manden Michel Olsen Vesterhagen".
Faddrane var: "Paul Nielsen Skaaraashagen og kone, Michel Olsen Vesterhagen og kone, Oline Olsd: Fiæstad."

John Olson fekk barn med Marthe Nilsdotter. Ekteskapsstatus: ugift. Dette paret gifta seg ikkje.

Barnet deira var:

23 i. Maria Jonsdotter (Uektefødd). Maria gifta seg med Even Erikson Huseby, son av Erik Olson Espen og Rangdi Nilsdotter, den 30. des 1865 i Stange kyrkje, Stange, Hedmark, NOR.


47. Marthe Nilsdotter, dotter av Niels Paulson og Margrethe Hansdotter, vart fødd den 16. jan 1819 i Volungen, Romedal , Hedmark, NOR, vart døypt den 24. jan 1819 i Vallset kyrkje, Romedal , Hedmark, NOR og døydde i Skåråshagen, Romedal , Hedmark, NOR,.

Marthe fekk barn med John Olson Skåråshagen. Ekteskapsstatus: ugift. Dette paret gifta seg ikkje.

48. Ole Jonson Nordhus, son av Jone Paulson Lauvik og Brønlede Nilsdotter, vart fødd i 1768 i Lauvik, Skånevik, Hordaland, NOR, vart døypt den 6. mar 1768 i Skånevik kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR, døydde den 24. jan 1841 i Nordhus, Fjelberg, Hordaland, NOR, 73 år gamal, og vart gravlagd den 2. feb 1841 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Generelle notat: Ola Jonson Løvik fekk skøyte på bruk 1 på Nordhus ved skiftet etter farmora Anna Jonsdotter Nordhus som døydde i 1791.
Den 10. august 1793 vart Corporal med Hest(?) Ole Jonson Nordhuus og Pigen Rangveg Olsdotter Fielland trulova og dei vart "Copukerede" 22. oktober 1793.
I kyrkjeboka er det ført at "Ranvei Poulsdatter Wilkarkone" Nordhus døydde 2. mars og vart gravlagd 10 mars 1840, 66 år gamal. Men her må det vere skrivefeil i kyrkjeboka og skulle vore Ranvei Olsdotter.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnt i 1801 i Nordhus, Fjelberg, Hordaland, NOR. 33 år, 1ste egteskab, Jordbruger og corporal.

• Jordfesta: 7. apr 1841, Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Ole Jonson gifta seg med Ranvei Olsdotter den 22. okt 1793 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 11. aug 1793 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Jon Olson vart fødd i 1794 i Nordhus, Fjelberg, Hordaland, NOR og vart døypt den 25. okt 1794 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

ii. Ole Olson Nordhus vart fødd i 1800 i Nordhus, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde den 12. jan 1880 i Nordhus, Fjelberg, Hordaland, NOR 80 år gamal, og vart gravlagd den 20. jan 1880 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Dødsårsak: Alderdom. Ole gifta seg med Ingeborg Tolleivsdotter, dotter av Tollef Kristenson Øvrebø og Astri Kristensdotter, cirka 1843 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

iii. Nils Olson vart fødd i 1803 i Nordhus, Fjelberg, Hordaland, NOR og døydde i USA.

iv. Anne Olsdotter vart fødd i 1805 i Nordhus, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde den 7. jul 1870 i Sandvik, Ølen, Hordaland, NOR 65 år gamal, og vart gravlagd den 13. jul 1870 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Anne gifta seg med Omund Torbjørnson, son av Torbjørn Gunnarson og Kari Olsdotter, den 13. jun 1833 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

v. Brynhild Olsdotter vart fødd i 1810 i Nordhus, Fjelberg, Hordaland, NOR og døydde i Hauge, Valestrand, Hordaland, NOR. Brynhild gifta seg med Mons Olson, son av Ole Monsson og Anna Jensdotter, i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

24 vi. Poul Olson Fjælberg. Poul gifta seg med Sunneve Larsdotter, dotter av Lars Sjurson Dørheim og Sunniva Nilsdotter, den 25. des 1842 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

vii. Kristi Olsdotter vart fødd i 1814 i Nordhus, Fjelberg, Hordaland, NOR og døydde før 1841 i Nordhus, Fjelberg, Hordaland, NOR.

viii. Pernille Olsdotter vart fødd i 1815 i Nordhus, Fjelberg, Hordaland, NOR og døydde i 1852 i Hauge, Valestrand, Hordaland, NOR 37 år gamal. Pernille gifta seg med Ole Olson, son av Ole Monsson og Anna Jensdotter, i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.


49. Ranvei Olsdotter, dotter av Ole Nilsson og Pernille Jensdotter, vart fødd i 1774 i Fjelland, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 12. jan 1774 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde den 2. mar 1840 i Nordhus, Fjelberg, Hordaland, NOR, 66 år gamal, og vart gravlagd den 10. mar 1840 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Andre namn for Ranvei var Rangveg og Ranveg.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnt i 1801 i Nordhus, Fjelberg, Hordaland, NOR. 27 år, 1ste egteskab.

Ranvei gifta seg med Ole Jonson Nordhus den 22. okt 1793 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

50. Lars Sjurson Dørheim, son av Siur Steinson og Margareta Larsdotter, vart fødd i 1774 i Alsåker ytre, Kinsarvik, Hordaland, NOR, døydde den 5. nov 1829 i Dørheim, Ølen, Hordaland, NOR 55 år gamal, og vart gravlagd den 12. nov 1829 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

Generelle notat: Lars Sjurson er stundom kalla Lars Steenson i kyrkjeboka då han har barn til dåpen.

Lars Sjurson gifta seg med Sunniva Nilsdotter i 1809 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Margrethe Larsdotter vart fødd i 1810 i Dørheim, Ølen, Hordaland, NOR, vart døypt den 11. mar 1810 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR og døydde i Fatland, Fjelberg, Hordaland, NOR,. Eit anna namn for Margrethe var Margreta. Margrethe gifta seg med Omund Andersson Fatland, son av Anders Hansson Kjeka og Lisbet Eliasdotter, den 14. jul 1837 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

ii. Anne Larsdotter vart fødd i 1811 i Dørheim, Ølen, Hordaland, NOR og døydde i Bjellebø, Fjelberg, Hordaland, NOR. Anne gifta seg med Endre Samuelson, son av Samuel Endreson Bjellebø og Anna Rasmusdotter, cirka 1838 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

iii. Sjur Larsson Gard vart fødd i 1813 i Dørheim, Ølen, Hordaland, NOR, vart døypt den 19. okt 1813 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR, døydde den 9. mai 1900 i Gard, Finnøy, Rogaland, NOR, 87 år gamal, og vart gravlagd den 15. mai 1900 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Dødsårsak: Slagtilfælde. Andre namn for Sjur var Siur, Sivert, og Syvert. Sjur gifta seg med Ingeborg Oddsdotter, dotter av Aad Jonasson Goa og Eli Jonsdotter, den 19. jun 1842 i Randaberg kyrkje, Randaberg, Rogaland, NOR. Sjur gifta seg så med Anna Martha Eriksdotter den 18. jul 1866 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

25 iv. Sunneve Larsdotter. Sunneve gifta seg med Poul Olson Fjælberg, son av Ole Jonson Nordhus og Ranvei Olsdotter, den 25. des 1842 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

v. Gabriel Larsson vart fødd den 8. jan 1819 i Dørheim, Ølen, Hordaland, NOR, vart døypt den 10. jan 1819 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR og døydde i 1851 i Dørheim, Ølen, Hordaland, NOR, 32 år gamal.

vi. Steen Larsson vart fødd den 25. jun 1823 i Dørheim, Ølen, Hordaland, NOR, vart døypt den 29. jun 1823 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR, døydde den 14. sep 1823 i Dørheim, Ølen, Hordaland, NOR,, og vart gravlagd den 21. sep 1823 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

vii. Lars Larsen vart fødd den 3. des 1826 i Dørheim, Ølen, Hordaland, NOR, vart døypt den 17. des 1826 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR og døydde cirka 1893 i Story City, Story, IA, USA, i ein alder av omkring 67 år. Lars gifta seg med Martha Mari Olsen, dotter av Jørgen Olson og Johanne Bergithe Fransdotter, den 25. apr 1854 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Lars gifta seg så med Anna Serina Andersdotter, dotter av Anders Olson Gard og Siri Torbjørnsdotter, den 16. apr 1879 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.


51. Sunniva Nilsdotter, dotter av Nils Nilsson og Anna Hansdotter, vart fødd i 1783 i Dørheim, Ølen, Hordaland, NOR, døydde den 14. mar 1880 i Fjelberg Prestegard, Fjelberg, Hordaland, NOR 97 år gamal, og vart gravlagd den 23. mar 1880 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Dødsårsak: Alderdom. Eit anna namn for Sunniva var Synneva.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnt i 1865 i Dørheim, Ølen, Hordaland, NOR.

Sunniva gifta seg med Nils Olson, son av Ole Larsson Sæbø d. e. og Helga Nilsdotter, i 1800 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Nils Nilsson vart fødd i 1803 i Dørheim, Ølen, Hordaland, NOR og døydde i 1881 i Dørheim, Ølen, Hordaland, NOR 78 år gamal. Nils gifta seg med Kari Olsdotter, dotter av Ole Osmundson Tronsvold og Thordis Halvorsdotter, i 1838 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

ii. Ole Nilsson vart fødd i 1806 i Dørheim, Ølen, Hordaland, NOR.

Sunniva gifta seg så med Lars Sjurson Dørheim i 1809 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

52. Tøris Erikson Ryen, son av Erik Tørreson Ryen og Synneva Olsdotter, vart fødd i 1808 i Ryo, Ølen, Hordaland, NOR, døydde den 24. jul 1879 i Ryo, Ølen, Hordaland, NOR 71 år gamal, og vart gravlagd den 2. aug 1879 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR. Dødsårsak: Hjernesvækkelse. Eit anna namn for Tøris Erikson var Tørres.

Tøris Erikson gifta seg med Anna Nilsdotter den 19. jun 1831 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Synneva Tørresdotter vart fødd i 1832 i Ryo, Ølen, Hordaland, NOR og døydde i Morris, Morrison, Grundy, IA, USA. Synneva gifta seg med Thor Toreson Hustveit, son av Thor Toreson Hustveit og Mangele Johannesdotter, i jul 1854 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

ii. Brita Tørresdotter vart fødd i 1834 i Ryo, Ølen, Hordaland, NOR og døydde i 1838 i Ryo, Ølen, Hordaland, NOR 4 år gamal.

26 iii. Erik Tørreson Ryen d. e.. Erik gifta seg med Siri Ingemundsdotter, dotter av Ingemund Svendson Ingjelsgjerd og Abigael Osmundsdotter, den 20. jun 1857 i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

iv. Brita Tørresdotter vart fødd i 1843 i Ryo, Ølen, Hordaland, NOR og døydde i 1844 i Ryo, Ølen, Hordaland, NOR i ein alder av 1 år.

v. Brita Tørresdotter vart fødd i 1849 i Ryo, Ølen, Hordaland, NOR og døydde i 1851 i Ryo, Ølen, Hordaland, NOR 2 år gamal.

vi. Erik Tørreson Ryen d. y. vart fødd i 1853 i Ryo, Ølen, Hordaland, NOR og døydde i 1853 i Ryo, Ølen, Hordaland, NOR.


53. Anna Nilsdotter, dotter av Nils Knudson Hauge d. e. og Birthe Ommundsdotter, vart fødd i 1806 i Hauge øvre, Ølen, Hordaland, NOR, døydde den 19. apr 1879 i Ryo, Ølen, Hordaland, NOR 73 år gamal, og vart gravlagd den 26. apr 1879 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR. Dødsårsak: Dysenteri.

Anna gifta seg med Tøris Erikson Ryen den 19. jun 1831 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

54. Ingemund Svendson Ingjelsgjerd, son av Svend Kristenson Ingjelsgjerd og Siri Ingemundsdotter, vart fødd i 1793 i Ingjelsgjerd, Etne, Hordaland, NOR, vart døypt den 19. jan 1793 i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR, døydde den 12. jul 1881 i Ingjelsgjerd, Etne, Hordaland, NOR, 88 år gamal, og vart gravlagd den 19. jul 1881 i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR. Dødsårsak: Svulst på brystet.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnt i 1801 i Ingjelsgjerd, Etne, Hordaland, NOR. 8 år.

• Han er nemnt i 1865 i Ingjelsgjerd, Etne, Hordaland, NOR. 74 år, Gaardbruger, Selveier.

Ingemund Svendson gifta seg med Siri Olsdotter, dotter av Ole Sjurson Børkjenes og Gunhilda Olsdotter, i 1815 i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

Ingemund Svendson gifta seg så med Abigael Osmundsdotter den 25. jun 1820 i Grindheim kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

27 i. Siri Ingemundsdotter. Siri gifta seg med Erik Tørreson Ryen d. e., son av Tøris Erikson Ryen og Anna Nilsdotter, den 20. jun 1857 i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.


55. Abigael Osmundsdotter, dotter av Osmund Kristofferson Grindheim og Massi Gudmundsdotter, vart fødd i 1801 i Grindheim, Etne, Hordaland, NOR, vart døypt den 17. nov 1801 i Grindheim kyrkje, Etne, Hordaland, NOR, døydde den 10. apr 1883 i Ingjelsgjerd, Etne, Hordaland, NOR, 82 år gamal, og vart gravlagd den 17. apr 1883 i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR. Dødsårsak: Alderdomssvaghed.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnt i 1865 i Ingjelsgjerd, Etne, Hordaland, NOR. 64 år.

Abigael gifta seg med Ingemund Svendson Ingjelsgjerd den 25. jun 1820 i Grindheim kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

56. Jone Rasmusson Tuntland, son av Rasmus Jonson Tuntland og Kari Torfinnsdotter, vart fødd den 10. des 1823 i Tuntland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 12. des 1823 i Tuntland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 17. mai 1900 i Tuntland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 76 år gamal, og vart gravlagd den 25. mai 1900 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Jone Rasmusson var Johne.

Generelle notat: Jone Rasmusson Tuntland var gift med Malene Olsdotter Laugaland og dei hadde tre barn. Dei budde først ei tid på Kleivaland. Dei eldste barna er fødd der. Jone fekk skøyte frå faren i 1850. Faren hadde bruksrett til halvparten av bruket så lenge han ville. Bruket hadde 28,5 mål åker og dyrka eng og 87 mål natureng i 1865. Dei dyrka då 48 tønner korn og 44 tønner poteter og kunne ha for og beite til hest, 11 kyr, 6 ungdyr og 100 sauer.

Hendingar i livet hans var:

• Dåp stadfesta: 1. jan 1824, Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Jone Rasmusson gifta seg med Malin Olsdotter den 8. okt 1846 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Rasmus J. Tuntland vart fødd den 30. jul 1847 i Kleivaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 22. aug 1847 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 20. nov 1888 i Hjelmelandsvågen, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 41 år gamal, og vart gravlagd den 27. nov 1888 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Rasmus gifta seg med Martha Gurine Askvik, dotter av Ole Sjurson Askvik og Marta Jonasdotter, den 26. jun 1874 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

28 ii. Ole J. Tuntland. Ole gifta seg med Mallin Osmundsdotter, dotter av Aasmund Svendson Stensland og Anna Jonsdotter, den 29. des 1869 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

iii. Torfind Jonson vart fødd den 24. sep 1854 i Tuntland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og vart døypt den 22. okt 1854 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


57. Malin Olsdotter, dotter av Ole Jensson Laugaland og Martha Jonsdotter, vart fødd den 5. jul 1818 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 19. jul 1818 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 24. feb 1903 i Tuntland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 84 år gamal, og vart gravlagd den 4. mar 1903 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Andre namn for Malin var Magdeli og Mallene.

Malin gifta seg med Jone Rasmusson Tuntland den 8. okt 1846 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

58. Aasmund Svendson Stensland, son av Sven Ormson Viga og Martha Larsdotter, vart fødd den 21. mai 1818 i Husstøl, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 24. mai 1818 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 29. sep 1904 i Steinsland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 86 år gamal, og vart gravlagd den 6. okt 1904 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Aasmund Svendson var Osmund.

Aasmund Svendson gifta seg med Anna Jonsdotter den 17. jul 1840 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

29 i. Mallin Osmundsdotter. Mallin gifta seg med Ole J. Tuntland, son av Jone Rasmusson Tuntland og Malin Olsdotter, den 29. des 1869 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


59. Anna Jonsdotter, dotter av John Pederson Selvåg og Malene Eivindsdotter, vart fødd den 8. feb 1822 i Selvåg, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 10. feb 1822 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde den 24. jul 1908 i Steinsland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 86 år gamal, og vart gravlagd den 30. jul 1908 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Anna Jonsdotter fekk seg utlagt bruket på Steinsland på skiftet etter faren i 1833. I 1865 var det 11 mål åker og dyrka eng på bruket og 118 mål natureng. Her kunne dyrkast 30 tønner korn og 10 tønner poteter, og bruket kunne ha for og beite til hest, 8 kyr og 60 sauer.

Anna gifta seg med Aasmund Svendson Stensland den 17. jul 1840 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

60. Elling Olson Tønnevig, son av Ole Pederson Flaaden og Britha Pedersdotter, vart fødd i 1808 i Nord-Skår, Fister, Rogaland, NOR, vart døypt den 14. aug 1808 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR, døydde den 13. jun 1873 i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR, 65 år gamal, og vart gravlagd den 19. jun 1873 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Elling Olson fekk grunnsetel på plassen Indre Tønnevik under Øvre Fister frå Jonas Bergeson, bror til Siri, i 1831. Leiga skulle betalast med arbeid. Elling skulle slå to dalarstykke bø, arbeida to dagar for Jonas vår og haust og vedlikehalda det såkalla hestegjerdet. Til gjengjeld skulle dei få bu på plassen, kunna ta ved av older, brake og hassel i utmarka og ha sommarbeite der for ei ku.

Elling Olson gifta seg med Siri Bergesdotter den 22. jun 1832 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Eli Ellingsdotter vart fødd den 2. des 1832 i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR, vart døypt den 2. des 1832 i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR, døydde den 2. des 1832 i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 10. des 1832 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

30 ii. Ole Ellingson Sæbø. Ole gifta seg med Kari Olsdotter, dotter av Ole Jonson Hauske d. y. og Anne Svendsdotter, den 29. des 1859 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Ole gifta seg så med Marie Jonsdotter, dotter av Jone Jonson Riskedal og Anna Nilsdotter, den 10. feb 1882 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


61. Siri Bergesdotter, dotter av Berje Haldorson Fister og Eli Svendsdotter, vart fødd i 1792 i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR, vart døypt den 20. feb 1792 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR, døydde den 19. des 1875 i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR, 83 år gamal, og vart gravlagd den 26. des 1875 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnt i 1801 i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR. 8 år.

Siri gifta seg med Elling Olson Tønnevig den 22. jun 1832 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

62. Jone Jonson Riskedal, son av Johne Eivindson Riskedal og Ingebor Johannesdotter, vart fødd den 15. sep 1819 i Riskedal, Årdal, Rogaland, NOR, døydde den 17. feb 1910 i Riskedal, Årdal, Rogaland, NOR 90 år gamal, og vart gravlagd den 26. feb 1910 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Jone Jonson var Johne.

Hendingar i livet hans var:

• Dåp stadfesta: 10. okt 1819, Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

Jone Jonson gifta seg med Anna Nilsdotter den 20. jun 1840 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Johne Riskedal vart fødd den 18. apr 1841 i Riskedal, Årdal, Rogaland, NOR, vart døypt den 9. mai 1841 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR og døydde i 1928 i Riskedal, Årdal, Rogaland, NOR, 87 år gamal. Eit anna namn for Johne var Jone. Johne gifta seg med Martha Endresdotter den 12. jul 1866 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Johne gifta seg så med Ingeborg Marie Danielsdotter, dotter av Daniel Toreson Kyrkhus og Mari Reiarsdotter, den 17. jun 1869 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

31 ii. Marie Jonsdotter. Marie gifta seg med Bjørn Olson Sæbø, son av Ole Bjørnson Sæbø og Mallin Pedersdotter d. y., den 8. jul 1876 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Marie gifta seg så med Ole Ellingson Sæbø, son av Elling Olson Tønnevig og Siri Bergesdotter, den 10. feb 1882 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Jone Jonson gifta seg så med Rakel Knudsdotter, dotter av Knud Larsson Staurland og Margrete Klengsdotter, den 5. feb 1900 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


63. Anna Nilsdotter, dotter av Niels Jonson Nessa og Malene Svendsdotter, vart fødd i 1816 i Kyrkhus, Årdal, Rogaland, NOR, døydde den 8. jul 1887 i Riskedal, Årdal, Rogaland, NOR 71 år gamal, og vart gravlagd den 15. jul 1887 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Dåp stadfesta: 5. feb 1816, Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

Anna gifta seg med Jone Jonson Riskedal den 20. jun 1840 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

Sjuande generasjon (3x tippoldeforeldre)

horizontal rule


64. Lars Olson, son av Ole Larsson? og Ukjend, vart fødd i 1763 i Nordvik, Fitjar, Hordaland, NOR og døydde i Nordvik, Fitjar, Hordaland, NOR.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnt i 1801 i Nordvik, Fitjar, Hordaland, NOR. 38 år, Begge i 1ste ægteskab, Huusmand med jord.

Lars gifta seg med Mari Eliasdotter den 6. jun 1795 i Bremnes kyrkje, Bremnes, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

32 i. Ole Larsson. Ole gifta seg med Berta Kristoffersdotter den 4. jul 1830 i Fitjar kyrkje, Fitjar, Hordaland, NOR. Ole gifta seg så med Oline Mikkelsdotter den 4. aug 1855 i Fitjar kyrkje, Fitjar, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

ii. Synneve Larsdotter vart fødd i 1799 i Nordvik, Fitjar, Hordaland, NOR og vart døypt den 21. mar 1799 i Fitjar kyrkje, Fitjar, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Synneve var Syneve.

iii. Elias Larsson vart fødd i 1800 i Nordvik, Fitjar, Hordaland, NOR og vart døypt den 20. apr 1800 i Fitjar kyrkje, Fitjar, Hordaland, NOR.

iv. Barbro Larsdotter vart fødd i 1802 i Nordvik, Fitjar, Hordaland, NOR og vart døypt den 19. feb 1802 i Finnås prestegård, Moster, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Barbro var Barbru.


65. Mari Eliasdotter, dotter av Elias Tollakson og Synneve Halvardsdotter, vart fødd i 1772 i Hollund, Bremnes, Hordaland, NOR, vart døypt den 19. jan 1772 i Bremnes kyrkje, Bremnes, Hordaland, NOR og døydde i Nordvik, Fitjar, Hordaland, NOR,.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnt i 1801 i Nordvik, Fitjar, Hordaland, NOR. 29 år, Begge i 1ste ægteskab.

Mari gifta seg med Lars Olson den 6. jun 1795 i Bremnes kyrkje, Bremnes, Hordaland, NOR.

68. Jørgen Kristofferson vart fødd i 1773 i Vikjo, Valestrand, Hordaland, NOR og døydde i Sørvik, Fitjar, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Jørgen var Jorgen.

Generelle notat: Unkar Jørgen Christophersen Wiigen vart gift i Fitjar med Pige Anna Larsdotter Rimmereyde i 1802. Wiigen er truleg i Valestrand. Då dei døyper sonen Isak same året, er dei på Sørevigen.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnt på Brandesund i 1801 i Gisøsund, Fitjar, Hordaland, NOR. 28 år, Tieneste folk, Ugift.

Jørgen gifta seg med Anna Larsdotter den 18. jul 1802 i Fitjar kyrkje, Fitjar, Hordaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

34 i. Isak Jørgenson. Isak gifta seg med Guro Knudsdotter den 24. jun 1826 i Fitjar kyrkje, Fitjar, Hordaland, NOR. Isak gifta seg så med Britha Olsdotter, dotter av Ole Larsson og Inger Samsonsdotter, den 7. okt 1829 i Bremnes kyrkje, Bremnes, Hordaland, NOR.


69. Anna Larsdotter, dotter av Lars Størkerson og Ingeborg Ingebretsdotter, vart fødd i 1776 i Skålevik, Fitjar, Hordaland, NOR, vart døypt den 11. aug 1776 i Fitjar kyrkje, Fitjar, Hordaland, NOR og døydde i Sætrevik, Fitjar, Hordaland, NOR,. Eit anna namn for Anna var Anne.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnt i 1801 i Prestbø, Fitjar, Hordaland, NOR. 26 år, Ugift, Tieneste folk.

Anna gifta seg med Jørgen Kristofferson den 18. jul 1802 i Fitjar kyrkje, Fitjar, Hordaland, NOR.

70. Ole Larsson vart fødd i 1751 og døydde cirka 1813 i Klubbeplads, Bremnes, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 62 år.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnt i 1801 i Klubbeplads, Bremnes, Hordaland, NOR. 50 år, I 3die ægteskab, Bonde, jordbruger og fisker.

Ole gifta seg med Marita Olsdotter den 22. jul 1781 i Bremnes kyrkje, Bremnes, Hordaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 20. mai 1781 i Bremnes kyrkje, Bremnes, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Mari Olsdotter vart fødd i 1785 i Klubbeplads, Bremnes, Hordaland, NOR.

ii. Synneve Olsdotter vart fødd i 1788 i Klubbeplads, Bremnes, Hordaland, NOR.

iii. Marta Olsdotter vart fødd i 1793 i Klubbeplads, Bremnes, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Marta var Marithe.

iv. Kirsti Olsdotter vart fødd i 1794 i Klubbeplads, Bremnes, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Kirsti var Christi.

Ole gifta seg så med Inger Samsonsdotter den 9. okt 1796 i Bremnes kyrkje, Bremnes, Hordaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 21. aug 1796 i Bremnes kyrkje, Bremnes, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

35 i. Britha Olsdotter. Britha gifta seg med Isak Jørgenson, son av Jørgen Kristofferson og Anna Larsdotter, den 7. okt 1829 i Bremnes kyrkje, Bremnes, Hordaland, NOR.

ii. Torkel Olson vart fødd i 1800 i Klubbeplads, Bremnes, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Torkel var Torchel.


71. Inger Samsonsdotter, dotter av Samson Bergeson og Siri Endresdotter, vart fødd i 1755 i Urang, Bremnes, Hordaland, NOR og døydde i Klubbeplads, Bremnes, Hordaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnt i 1801 i Klubbeplads, Bremnes, Hordaland, NOR. 46 år, I 2det ægteskab.

Inger gifta seg med Torkel Nilsson den 28. okt 1780 i Bremnes kyrkje, Bremnes, Hordaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 21. mai 1780 i Bremnes kyrkje, Bremnes, Hordaland, NOR.

Inger gifta seg så med Ole Larsson den 9. okt 1796 i Bremnes kyrkje, Bremnes, Hordaland, NOR.

Inger gifta seg så med Ingebrigt Pederson Monseplads den 20. nov 1814 i Bremnes kyrkje, Bremnes, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 9. okt 1814 i Bremnes kyrkje, Bremnes, Hordaland, NOR.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnt i 1801 i Monseplads, Bremnes, Hordaland, NOR. 49 år, Begge i 1ste ægteskab, Bonde, jordbruger og fisker.


72. Hans Erikson vart fødd i 1749 i Gåseland, Bremnes, Hordaland, NOR og døydde i Habbastad søndre, Bremnes, Hordaland, NOR.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnt i 1801 i Habbastad søndre, Bremnes, Hordaland, NOR. 52 år, Begge i 1ste ægteskab Bonde, jordbruger og fisker.

Hans gifta seg med Synneve Øysteinsdotter den 22. jun 1777 i Bremnes kyrkje, Bremnes, Hordaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 25. mai 0177 i Bremnes kyrkje, Bremnes, Hordaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

36 i. Øystein Hansson. Øystein gifta seg med Dorthe Eriksdotter, dotter av Erik Ådneson og Erikka Endresdotter, den 9. jul 1819 i Bremnes kyrkje, Bremnes, Hordaland, NOR.


73. Synneve Øysteinsdotter vart fødd i 1755 i Habbastad søndre, Bremnes, Hordaland, NOR og døydde i Habbastad søndre, Bremnes, Hordaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnt i 1801 i Habbastad søndre, Bremnes, Hordaland, NOR. 46 år, Begge i 1ste ægteskab.

Synneve gifta seg med Hans Erikson den 22. jun 1777 i Bremnes kyrkje, Bremnes, Hordaland, NOR.

74. Erik Ådneson vart fødd i 1749 i Tormodsætre, Bremnes, Hordaland, NOR og døydde i Tormodsætre, Bremnes, Hordaland, NOR. Andre namn for Erik var Eric og Erich.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnt i 1801 i Tormodsætre, Bremnes, Hordaland, NOR. 52 år, Begge i 1ste ægteskab Bonde, jordbruger og fisker.

Erik gifta seg med Erikka Endresdotter den 12. nov 1775 i Moster kyrkje, Moster, Hordaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 4. jun 1775 i Moster kyrkje, Moster, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Anna Eriksdotter vart fødd i 1779 i Tormodsætre, Bremnes, Hordaland, NOR.

37 ii. Dorthe Eriksdotter. Dorthe gifta seg med Øystein Hansson, son av Hans Erikson og Synneve Øysteinsdotter, den 9. jul 1819 i Bremnes kyrkje, Bremnes, Hordaland, NOR. Dorthe gifta seg så med Aarsten Årsteinson den 10. sep 1837 i Bremnes kyrkje, Bremnes, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

iii. Anders Erikson vart fødd i 1790 i Tormodsætre, Bremnes, Hordaland, NOR.


75. Erikka Endresdotter vart fødd i 1751 i Teigeland, Moster, Hordaland, NOR og døydde i Tormodsætre, Bremnes, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Erikka var Endriche.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnt i 1801 i Tormodsætre, Bremnes, Hordaland, NOR. 50 år, Begge i 1ste ægteskab.

Erikka gifta seg med Erik Ådneson den 12. nov 1775 i Moster kyrkje, Moster, Hordaland, NOR.

78. Jens Nilsson, son av Nils Ellingson og Ranveig Jensdotter, vart fødd i 1764 i Hjelmen, Fitjar, Hordaland, NOR og døydde i Hjelmen, Fitjar, Hordaland, NOR.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnt i 1801 i Hjelmen, Fitjar, Hordaland, NOR. 37 år, Gift 2den gang, Huusmand med jord.

Jens gifta seg med Kristie Olsdotter den 15. jul 1787 i Fitjar kyrkje, Fitjar, Hordaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

i. Rangvey Jensdotter vart fødd i 1788 i Hjelmen, Fitjar, Hordaland, NOR, vart døypt den 14. des 1788 i Fitjar kyrkje, Fitjar, Hordaland, NOR, døydde i 1803 i Hjelmen, Fitjar, Hordaland, NOR, 15 år gamal, og vart gravlagd den 8. mai 1803 i Fitjar kyrkje, Fitjar, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Rangvey var Ranveg.

Jens gifta seg så med Martha Monsdotter den 18. nov 1792 i Fitjar kyrkje, Fitjar, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Nils Jensson vart fødd i 1793 i Hjelmen, Fitjar, Hordaland, NOR og vart døypt den 27. jul 1793 i Fitjar kyrkje, Fitjar, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Nils var Niels.

39 ii. Kristi Jensdotter. Kristi gifta seg med Ole Torgrimson den 29. aug 1824 i Fitjar kyrkje, Fitjar, Hordaland, NOR.


79. Martha Monsdotter, dotter av Mogns Bjørnson Prestbø og Marta Gjermundsdotter, vart fødd i 1757 i Prestbø, Fitjar, Hordaland, NOR, vart døypt den 12. apr 1757 i Fitjar kyrkje, Fitjar, Hordaland, NOR og døydde i Hjelmen, Fitjar, Hordaland, NOR,. Andre namn for Martha var Marithe og Maritte.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnt i 1801 i Hjelmen, Fitjar, Hordaland, NOR. 46 år, Gift 1ste gang.

Martha gifta seg med Jens Nilsson den 18. nov 1792 i Fitjar kyrkje, Fitjar, Hordaland, NOR.

80. Johan Olson Hammerseng, son av Ole Johanson Holen og Lisbeth Guttormsdotter, vart fødd den 13. okt 1787 i Smestad, Fåberg, Oppland, NOR, vart døypt den 21. okt 1787 i Lillehammer kyrkje, Fåberg, Oppland, NOR, døydde den 16. jul 1880 i Hammerseng, Fåberg, Oppland, NOR, 92 år gamal, og vart gravlagd den 21. jul 1880 i Lillehammer kyrkje, Fåberg, Oppland, NOR. Eit anna namn for Johan Olson var Johannes.

Generelle notat: Unhkar Johan Olson Lysgaard og "P. Maria Rasmusd" vart vigde i Fåberg den 1. mars 1810. Det må truleg vere den Johan Olson som var 12 år i 1801 på garden "Sørgendal" og som var "Lægds barn".
"Maria Rasmusd. Hmds Kone" under garden Skjellerud døydde 3. mai og vart gravlagd ved Lillehammer kyrkje den 9. mai 1856, 63 år gamal.
I 1865 finn ein Johan Olson som enkemann på 80 år og legdslem på garden Hammerseng i Fåberg.
I 1875 finn ein Johan Olson som enkemann og legdslem på garden Hammerseng i Fåberg. Han vert då forsørgd av fattigkassen. Han er ført fødd i 1786 i Lillehammer sokn i søndre Fåberg.
"Johan Olsen Enkemand og Lægdslem" døydde 16. juli og vart gravlagd ved Lillehammer kyrkje den 21. juli 1880. Han er då får fødd i 1787 i Faaberg, og døydde på Hannerseng.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnt i 1801 i Sorgendal, Fåberg, Oppland, NOR. 12 år, Lægds barn.

• Han er nemnt i 1865 i Hammerseng, Fåberg, Oppland, NOR. 80 år, enkemann, Lægdslem.

• Han er nemnt i 1875 i Hammerseng, Fåberg, Oppland, NOR. Enkemann, Lægdslem, forsørges af Fattigkassen.

Johan Olson gifta seg med Maria Rasmusdotter den 1. mar 1810 i Fåberg kyrkje, Fåberg, Oppland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Ole Johanson vart fødd den 12. mar 1810 i Skorset, Fåberg, Oppland, NOR, vart døypt den 18. mar 1810 i Lillehammer kyrkje, Fåberg, Oppland, NOR, døydde den 5. apr 1810 i Skorset, Fåberg, Oppland, NOR,, og vart gravlagd den 11. apr 1810 i Lillehammer kyrkje, Fåberg, Oppland, NOR.

ii. Ole Johanson vart fødd den 18. jan 1811 i Skorset, Fåberg, Oppland, NOR.

iii. Anne Johansdotter vart fødd den 18. nov 1812 i Skorset, Fåberg, Oppland, NOR og vart døypt den 29. nov 1812 i Fåberg kyrkje, Fåberg, Oppland, NOR.

iv. Mari Johansdotter vart fødd den 1. sep 1815 i Sorgendal, Fåberg, Oppland, NOR og vart døypt den 10. sep 1815 i Lillehammer kyrkje, Fåberg, Oppland, NOR.

v. Eli Johansdotter vart fødd den 5. apr 1816 i Sorgendal, Fåberg, Oppland, NOR.

40 vi. Iver Johannesson Kvamsløkken. Iver fekk barn med Kari Olsdotter, dotter av Ole Ingebretson Klevstadlien og Anne Pedersdotter,. Ekteskapsstatus: ugift. Dette paret gifta seg ikkje. Iver gifta seg med Anne Paulsdotter den 31. okt 1847 i Lesjaverk kyrkje, Lesja, Oppland, NOR.

vii. Rasmus Johanson vart fødd den 15. jul 1829 i Ersgaard, Fåberg, Oppland, NOR og vart døypt den 2. aug 1829 i Lillehammer kyrkje, Fåberg, Oppland, NOR.

viii. Mathias Johanson vart fødd den 4. jun 1839 i Ersgaard, Fåberg, Oppland, NOR og vart døypt den 16. jun 1839 i Lillehammer kyrkje, Fåberg, Oppland, NOR.


81. Maria Rasmusdotter, dotter av Rasmus Larsson og Guri Olsdotter, vart fødd den 21. sep 1793 i Skorset, Fåberg, Oppland, NOR, vart døypt den 22. sep 1793 i Fåberg kyrkje, Fåberg, Oppland, NOR, døydde den 3. mai 1856 i Skjellerud, Fåberg, Oppland, NOR, 62 år gamal, og vart gravlagd den 9. mai 1856 i Lillehammer kyrkje, Fåberg, Oppland, NOR. Eit anna namn for Maria var Marie.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnt i 1801 i Skorset, Fåberg, Oppland, NOR. 7 år.

Maria gifta seg med Johan Olson Hammerseng den 1. mar 1810 i Fåberg kyrkje, Fåberg, Oppland, NOR.

82. Ole Ingebretson Klevstadlien, son av Engebret Olson og Kari Olsdotter, vart fødd i 1794 i Vik, Nord-Fron, Oppland, NOR, døydde den 21. mar 1868 i Klevstadlien, Nord-Fron, Oppland, NOR 74 år gamal, og vart gravlagd den 2. apr 1868 i Kvam kyrkje, Nord-Fron, Oppland, NOR.

Generelle notat: Den 28. september vart Kari Fødd og døypt i Fron den 17. oktober 1819. Foreldra var "Pigen Anne Pedersdr Enget under Klomstad Ungkarl Ole Engebrethsen Wigøen." Faddrane var "Hans Tejøen, Hans Klevstad, Anne ibidem, Beret ibid, Mari Tejge." I merknadsfeltet står det: "Begges 1ste Leiermaal."
Den 30. april 1820 vart "Ungkarl og Soldat Ole Engebrethsen Wigeøen 26 aar." og "Pigen Anne Pedersdr Klomstadlien 24 aar." vigde i Fron.
Ole Engebretsen Klevstadlien døydde 21. mars og vart gravlagd ved Kvam kyrkje 2. april 1868, 70 år gamal.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnt i 1801 i Vik, Nord-Fron, Oppland, NOR. 7 år.

• Han er nemnt på Lien i 1865 i Klevstadlien, Nord-Fron, Oppland, NOR. 73 år, Føderaadsmand.

Ole Ingebretson gifta seg med Anne Pedersdotter den 30. apr 1820 i Kvam kyrkje, Nord-Fron, Oppland, NOR.

Barn av dette paret var:

41 i. Kari Olsdotter (Uektefødd). Kari fekk barn med Iver Johannesson Kvamsløkken, son av Johan Olson Hammerseng og Maria Rasmusdotter,. Ekteskapsstatus: ugift. Dette paret gifta seg ikkje. Kari gifta seg med Østen Hansson Leiken den 26. okt 1845 i Kvam kyrkje, Nord-Fron, Oppland, NOR.

ii. Engebret Olson Klevstadlien vart fødd den 11. nov 1821 i Vik, Nord-Fron, Oppland, NOR, vart døypt den 26. nov 1821 i Kvam kyrkje, Nord-Fron, Oppland, NOR og døydde i Klevstadlien, Nord-Fron, Oppland, NOR,.

iii. Mari Olsdotter vart fødd den 22. sep 1825 i Harildstad nedre øvre, Nord-Fron, Oppland, NOR og vart døypt den 16. okt 1825 i Kvikne kyrkje, Nord-Fron, Oppland, NOR.

iv. Anne Olsdotter vart fødd den 5. jul 1830 i Rudland nedre, Nord-Fron, Oppland, NOR og vart døypt den 8. aug 1830 i Sødorp kyrkje, Nord-Fron, Oppland, NOR.

v. Marit Olsdotter vart fødd den 16. mai 1834 i Klevstadlien, Nord-Fron, Oppland, NOR og vart døypt den 8. jun 1834 i Kvam kyrkje, Nord-Fron, Oppland, NOR.

vi. Peder Olson vart fødd den 8. feb 1837 i Klevstadlien, Nord-Fron, Oppland, NOR og vart døypt den 26. feb 1837 i Kvam kyrkje, Nord-Fron, Oppland, NOR.


83. Anne Pedersdotter, dotter av Peder Hansson Klomstad og Anne Andersdotter, vart fødd i 1796 i Klomstad søndre, Nord-Fron, Oppland, NOR, døydde den 7. jun 1887 i Klevstadlien, Nord-Fron, Oppland, NOR 91 år gamal, og vart gravlagd den 18. jun 1887 i Kvam kyrkje, Nord-Fron, Oppland, NOR. Eit anna namn for Anne var Ane.

Generelle notat: I folketeljinga for 1875 finn ein i Nord-Fron på Klevstadlien:
Engebret Olson fødd i 1821 som "Husmand med Jord" med kona Marit Andersdotter fødd i 1816. Dei har dottera Marit Engebretsdotter fødd i 1847 og ugift, "Ærnærer sig hovedsagelig ved at spinde", og ho var "Vandfør i Benene". Ole Hansson fødd i 1869 er der, og som truleg må vere son til Marit Engebretsdotter. Mora til Engebret, Anne Pedersdotter fødd i 1798 bur hjå dei som "Føderaadskone" og har dottera si, Marit Olsdotter fødd i 1830, hjå seg. Marit Olsdotter var ugift "Ærnærer sig ved at bage", og har dottera Anne Olsdotter fødd i 1860.

"Husmandsenke Anne Pedersdtr. Klevstadlien" døydde 7. juni og vart gravlagd 18. juni 1887. Ho er då ført som fødd i 1795.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnt i 1801 i Klomstad søndre, Nord-Fron, Oppland, NOR. 4 år.

• Ho er nemnt på Lien i 1865 i Klevstadlien, Nord-Fron, Oppland, NOR. 70 år.

• Ho er nemnt i 1875 i Klevstadlien, Nord-Fron, Oppland, NOR. Enke, Føderaadskone.

Anne gifta seg med Ole Ingebretson Klevstadlien den 30. apr 1820 i Kvam kyrkje, Nord-Fron, Oppland, NOR.

84. Fredrik Olson, son av Ukjend og Anne Pedersdotter, vart fødd i 1797 i Jevne lille nordre, Nord-Fron, Oppland, NOR og døydde i Kolomoen øvre, Nord-Fron, Oppland, NOR. Eit anna namn for Fredrik var Frederich.

Generelle notat: "Soldat og Ungkarl Fredrik Olsen Kolomoen" og "Pigen Sara Olsd Bakken" vart vigde i Kvam kyrkje den 8. november 1822.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnt på Lillejevne i 1801 i Klomstad øvre, Nord-Fron, Oppland, NOR. 4 år.

• Han er nemnt i 1865 i Kolomoen øvre, Nord-Fron, Oppland, NOR. 64 år, Gaardbruger og Selveier.

Fredrik fekk barn med Rønnoug Hansdotter. Ekteskapsstatus: ugift. Dette paret gifta seg ikkje.

Barnet deira var:

42 i. Hans Fredrikson (Uektefødd). Hans fekk barn med Kari Torsteinsdotter, dotter av Tosten Pederson Teigøen og Beret Olsdotter,. Ekteskapsstatus: ugift. Dette paret gifta seg ikkje.

Fredrik gifta seg med Sara Olsdotter, dotter av Ole Knudson Klomstad og Anna Ivarsdotter, den 8. nov 1822 i Kvam kyrkje, Nord-Fron, Oppland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnt på Øybrækken i 1801 i Klomstad øvre, Nord-Fron, Oppland, NOR. 7 år.

• Ho er nemnt i 1865 i Kolomoen øvre, Nord-Fron, Oppland, NOR. 65 år.

Barn av dette paret var:

i. Peder Fredrikson vart fødd den 12. feb 1823 i Kolomoen øvre, Nord-Fron, Oppland, NOR og vart døypt den 20. feb 1823 i Kolomoen øvre, Nord-Fron, Oppland, NOR.

ii. Ole Fredrikson vart fødd den 11. des 1824 i Kolomoen øvre, Nord-Fron, Oppland, NOR og vart døypt den 26. des 1824 i Kvam kyrkje, Nord-Fron, Oppland, NOR.

iii. Iver Fredrikson vart fødd den 19. mai 1827 i Kolomoen øvre, Nord-Fron, Oppland, NOR og vart døypt den 24. mai 1827 i Kvam kyrkje, Nord-Fron, Oppland, NOR.

iv. Fredrich Fredrikson vart fødd den 8. nov 1829 i Kolomoen øvre, Nord-Fron, Oppland, NOR og vart døypt den 6. des 1829 i Kvam kyrkje, Nord-Fron, Oppland, NOR.

v. Anne Fredriksdotter vart fødd den 18. jun 1833 i Kolomoen øvre, Nord-Fron, Oppland, NOR og vart døypt den 14. jul 1833 i Kvam kyrkje, Nord-Fron, Oppland, NOR.


85. Rønnoug Hansdotter, dotter av Hans Olsson og Imbiør Lagesdotter, vart fødd i 1799 i Forbrigd nordre, Nord-Fron, Oppland, NOR, vart døypt den 17. nov 1799 i Kvam kyrkje, Nord-Fron, Oppland, NOR og døydde i Forbrigd nordre, Nord-Fron, Oppland, NOR,. Andre namn for Rønnoug var Rønaug og Rønog.

Generelle notat: Hans vart fødd 2. februar og døypt i Kvam kyrkje den 3. mars 1822. Foreldra var "Rønnoug Hansd Bergum under Forbrigd og Ungkarl Frederich Olsen Kolomoen." og i mernadsfeltet er det skrive "Uægte Barn. Begges 1te Leiermaal." Faddrane var Marit Forbrigd, Anne Weihle, Halvor Bergum, Iver Engum, Mari Engum og Sigri Frostad.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnt i 1801 i Forbrigd nordre, Nord-Fron, Oppland, NOR. 2 år.

Rønnoug fekk barn med Fredrik Olson. Ekteskapsstatus: ugift. Dette paret gifta seg ikkje.

86. Tosten Pederson Teigøen, son av Peder Torsteinson og Kari Knudsdotter, vart fødd i 1794 i Teige, Nord-Fron, Oppland, NOR, døydde den 22. mar 1887 i Teige, Nord-Fron, Oppland, NOR 93 år gamal, og vart gravlagd den 2. apr 1887 i Kvam kyrkje, Nord-Fron, Oppland, NOR.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnt i 1801 i Teige, Nord-Fron, Oppland, NOR. 8 år.

• Han er nemnt på Øien i 1865 i Teige, Nord-Fron, Oppland, NOR. 72 år, Husmand med Jor.

• Han er nemnt på Teigøien i 1875 i Teige, Nord-Fron, Oppland, NOR. Føderaadsmand, Kurvmager.

Tosten Pederson gifta seg med Beret Olsdotter den 17. mar 1816 i Kvam kyrkje, Nord-Fron, Oppland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Peder Torsteinson vart fødd den 13. aug 1816 i Teige, Nord-Fron, Oppland, NOR og vart døypt den 25. aug 1816 i Kvam kyrkje, Nord-Fron, Oppland, NOR.

43 ii. Kari Torsteinsdotter. Kari fekk barn med Hans Fredrikson, son av Fredrik Olson og Rønnoug Hansdotter,. Ekteskapsstatus: ugift. Dette paret gifta seg ikkje.

iii. Ole Torsteinson (Død som barn) vart fødd den 1. mar 1824 i Teige, Nord-Fron, Oppland, NOR, vart døypt den 7. mar 1824 i Kvam kyrkje, Nord-Fron, Oppland, NOR og døydde i Teige, Nord-Fron, Oppland, NOR,.

iv. Ole Torsteinson vart fødd den 20. aug 1825 i Teige, Nord-Fron, Oppland, NOR og vart døypt den 28. aug 1825 i Kvam kyrkje, Nord-Fron, Oppland, NOR.

v. Synne Torsteinsdotter vart fødd den 18. sep 1827 i Teige, Nord-Fron, Oppland, NOR og vart døypt den 7. okt 1827 i Kvam kyrkje, Nord-Fron, Oppland, NOR.

vi. Østen Torsteinson vart fødd den 27. jun 1832 i Teige, Nord-Fron, Oppland, NOR og vart døypt den 15. jul 1832 i Kvam kyrkje, Nord-Fron, Oppland, NOR.

vii. Marit Torsteinsdotter vart fødd den 24. mai 1834 i Teige, Nord-Fron, Oppland, NOR og vart døypt den 8. jun 1834 i Kvam kyrkje, Nord-Fron, Oppland, NOR.

viii. Tosten Torsteinson vart fødd den 18. okt 1836 i Teige, Nord-Fron, Oppland, NOR og vart døypt den 27. nov 1836 i Kvam kyrkje, Nord-Fron, Oppland, NOR.


87. Beret Olsdotter, dotter av Ole Øysteinson og Syne Olsdotter, vart fødd i 1795 i Frostad, Nord-Fron, Oppland, NOR, døydde den 21. okt 1900 i Teige, Nord-Fron, Oppland, NOR 105 år gamal, og vart gravlagd den 1. nov 1900 i Kvam kyrkje, Nord-Fron, Oppland, NOR. Dødsårsak: Alderdom. Eit anna namn for Beret var Berit.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnt i 1801 i Frostad, Nord-Fron, Oppland, NOR. 6 år.

• Ho er nemnt på Øien i 1865 i Teige, Nord-Fron, Oppland, NOR. 72 år.

• Ho er nemnt på Teigøien i 1875 i Teige, Nord-Fron, Oppland, NOR.

Beret gifta seg med Tosten Pederson Teigøen den 17. mar 1816 i Kvam kyrkje, Nord-Fron, Oppland, NOR.

89. Kari Eriksdotter, dotter av Erich Hansson og Berthe Olsdotter, vart fødd i 1761 i Gyrud, Stange, Hedmark, NOR, døydde den 7. jun 1821 i Elton nordre, Stange, Hedmark, NOR 60 år gamal, og vart gravlagd den 11. jun 1821 i Stange kyrkje, Stange, Hedmark, NOR.

Generelle notat: Kari Eriksdotter "Elton. Lægd" døydde 7. juni og vart gravlagd 11. juni 1821, 60 år gamal.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnt i 1801 i Gyrud, Stange, Hedmark, NOR. 41 år, Ugift, Nærer sig ved haand arbejd.

Kari fekk eit barnEkteskapsstatus: ugift.

Barnet hennar var:

44 i. Erik Olson Espen (Uektefødd). Erik gifta seg med Rangdi Nilsdotter den 22. mar 1817 i Stange kyrkje, Stange, Hedmark, NOR.


94. Niels Paulson, son av Poul Alfson og Martha Nilsdotter, vart fødd i 1781 i Torp store, Løten, Hedmark, NOR, vart døypt den 25. mar 1781 i Løten kyrkje, Løten, Hedmark, NOR og døydde i Skåråshagen, Romedal , Hedmark, NOR,.

Generelle notat: Paavel vart døypt den 5. mai 1805 av foreldre "Niels Paals. Mælum Margrete Hansdatter". Faddrane var: "Lars Jørgens. Tomter, Lars Gudmunds. Mælumstj. Alv Paals. Schaaraas, Marta Olsd. Tomter, Margreta Jonsd. Mælum".
Hans vart fødd 9. januar og døypt 24. januar 1808 av foreldre "Niels Poulssøn Thorsmæhlum og Margrethe Hansdr". Faddrane var "Lars Jørgenssøn Tomter. Lars Pederssøn Muset-Stuen. Hans Poulssøn Schaaraas. Kari Larsdr Mæhlum. Berthe Poulsdr Muset-Stuen."
Marthe vart fødd 16. januar og døypt den 24. januar 1819. Foreldra var "Niels Poulssøn og Margrethe Hansdr Wollungsaugen. Huusfolk." Faddrane var "Lars Pederssøn Evensrud. Ejer og Qvd, Huusfolk. Jens Syvertssøn Amundrudqvern og Qvd, Huusf. Lucie Olsd Wullungen Pige".

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnt i 1801 i Røne østre, Romedal , Hedmark, NOR. 20 år, Tienestefolk, Alle ugifte.

Niels gifta seg med Margrethe Hansdotter cirka 1804 i Romedal kyrkje, Romedal , Hedmark, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Paul Nilsson Tomter vart fødd i 1805 i Mælum, Romedal , Hedmark, NOR, vart døypt den 5. mai 1805 i Vallset kyrkje, Romedal , Hedmark, NOR, døydde den 26. okt 1857 i Skåråshagen, Romedal , Hedmark, NOR, 52 år gamal, og vart gravlagd den 6. nov 1857 i Vallset kyrkje, Romedal , Hedmark, NOR. Eit anna namn for Paul var Paavel.

ii. Hans Nilsson vart fødd den 9. jan 1808 i Torsmælum, Romedal , Hedmark, NOR og vart døypt den 24. jan 1808 i Vallset kyrkje, Romedal , Hedmark, NOR.

47 iii. Marthe Nilsdotter. Marthe fekk barn med John Olson Skåråshagen. Ekteskapsstatus: ugift. Dette paret gifta seg ikkje.


95. Margrethe Hansdotter vart fødd cirka 1780 og døydde i Skåråshagen, Romedal , Hedmark, NOR. Eit anna namn for Margrethe var Margrete.

Margrethe gifta seg med Niels Paulson cirka 1804 i Romedal kyrkje, Romedal , Hedmark, NOR.

96. Jone Paulson Lauvik, son av Paal Andersson Nordhus og Anna Jonsdotter, vart fødd i 1733 i Nordhus, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde i 1769 i Lauvik, Skånevik, Hordaland, NOR 36 år gamal, og vart gravlagd den 12. nov 1769 i Skånevik kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR. Andre namn for Jone Paulson var Joen, John, og Jone.

Hendingar i livet hans var:

• Han vart konfirmert den 29. feb 1756 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

• Skifte etter han vart halde den 11. mai 1770 i Lauvik, Skånevik, Hordaland, NOR.

Jone Paulson gifta seg med Brønlede Nilsdotter den 15. nov 1763 i Skånevik kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 2. okt 1763 i Skånevik kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Anna Jonsdotter vart fødd i 1764 i Lauvik, Skånevik, Hordaland, NOR, vart døypt den 29. des 1764 i Skånevik kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR og døydde i Nordhus, Fjelberg, Hordaland, NOR,.

ii. Brønla Jonsdotter (Død som barn) vart fødd i 1766 i Lauvik, Skånevik, Hordaland, NOR, vart døypt den 18. sep 1766 i Skånevik kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR og døydde i Lauvik, Skånevik, Hordaland, NOR,.

48 iii. Ole Jonson Nordhus. Ole gifta seg med Ranvei Olsdotter, dotter av Ole Nilsson og Pernille Jensdotter, den 22. okt 1793 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

iv. Sara Jonsdotter vart fødd i 1770 i Lauvik, Skånevik, Hordaland, NOR, vart døypt den 25. jan 1770 i Skånevik kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR, døydde den 30. nov 1833 i Innbjoa, Ølen, Hordaland, NOR, 63 år gamal, og vart gravlagd den 7. des 1833 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Sara gifta seg med Johannes Mikkelson i 1800 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.


97. Brønlede Nilsdotter, dotter av Nils Tolleivson Lauvik og Lisbet Tjerandsdotter, vart fødd i 1737 i Lauvik, Skånevik, Hordaland, NOR, døydde i 1815 i Nordhus, Fjelberg, Hordaland, NOR 78 år gamal, og vart gravlagd den 4. mai 1815 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Andre namn for Brønlede var Brønelle og Brønla.

Generelle notat: Brøl (Brynhild) Nilsdotter Lauvik vart gift første gong i 1757 med Ola Nilsson frå Ølfernes. De fekk berre seks år saman, for Ola døydde alt i 1763. Dei hadde tre døtrer. Brønla gifta seg opp att i 1763 med Jon Paulson frå Nordhus i Fjelberg.
Om Jon skreiv Christopher Løvvig: "I Løvvigen, siges der, Jon hadde ingen Lykke; iblandt flere uheld som rammede ham, kan nævnes at han engang i marken brækkede et ben så at han måtte kjøres hjem".
Det vart halde skifte etter Joen Paulson Løvigen i Skånevik den 11. mai 1770 mellom enka Brønnelle Nielsdotter dei dei fire barna deira: Ole Jonson 2 år, Anna Jonsdotter 5½ år, Brønelle Jonsdotter 3½ år og Sara ½ år. Jon skal ha vore ein velhalden mann. Det er fortalt at han åtte heile sju koparkjelar.
I skifteprotokollen finn ein:
"Skifte efter Salmagerske Anna Jonsd. Enke efter forhen afgt Paul Andersen Nordhuus i Fielbergs Skib. sluttet den 5te April 1791". Det blir då nemnt barna:
1) Jon Paulson som "boede og døde" på Løevigen og hadde vore gift med Brynilde Nielsdotter og etterlet seg barna: Ole Jonson 23 år "Sergeant", Anna Jonsdotter 25 år - ugift og opphaldt seg på Nordhus og Sara Jonsdotter 20 år - ugift og opphaldt seg på Arnevig. Dottera Brønla var då død.
Brønla fekk i 1774 ei dotter med "jentefuten" og "fanten" Johannes Olson frå Tjelflåt. Han var gift med enka Siri Knutsdotter frå Fossa. Ho var enke på Austrheim og Johannes budde der først ei tid. Men det vart ikkje "fred" i Etne før Johannes flytta frå bygda. Men då byrja "bråket" i Skånevik. Han vart anklaga for vald og tjuveri, og reiste ut for å fri til ungjenter, fekk så pengar og utsyr som skikken var, men då "brura" og følgjet hennar kom til Skånevik, stakk Johannes til skogs. Han hadde to barn utanfor ekteskap, og vart gift tre gonger.
Brønlede Nielsdotter Nordhuus vart "giordet" 4. mai 1815, 79 år gamal.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnt i 1801 i Nordhus, Fjelberg, Hordaland, NOR. 67 år, Hosbondens moder, Ugifte.

Brønlede gifta seg med Ole Nilsson Lauvik, son av Niels Tørreson Ølfernes og Kari Olsdotter, i 1757 i Skånevik kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Kari Olsdotter vart fødd i 1757 i Lauvik, Skånevik, Hordaland, NOR.

ii. Magdele Olsdotter vart fødd i 1762 i Lauvik, Skånevik, Hordaland, NOR og døydde i 1782 i Lauvik, Skånevik, Hordaland, NOR 20 år gamal.

Brønlede gifta seg så med Jone Paulson Lauvik den 15. nov 1763 i Skånevik kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR.

Brønlede fekk barn med Johannes Olson Lauvik, son av Ole Johannesson Tjelflåt og Siri Olsdotter,. Ekteskapsstatus: ugift. Dette paret gifta seg ikkje.

Barnet deira var:

i. Brynhild Johannesdotter (Uektefødd) vart fødd i 1774 i Lauvik, Skånevik, Hordaland, NOR, vart døypt den 2. jun 1774 i Skånevik kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR, døydde den 17. aug 1804 i Aksland, Skånevik, Hordaland, NOR, 30 år gamal, og vart gravlagd den 18. aug 1804 i Skånevik kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR. Dødsårsak: Død paa Barselseng. Andre namn for Brynhild var Brønille og Brønla. Brynhild gifta seg med Tollef Mikkelson Lauvik, son av Mikkel Tolleivson Åsheim og Britha Larsdotter, den 7. jul 1804 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.


98. Ole Nilsson, son av Nils Larsson og Randvei Olsdotter, vart fødd i 1730 i Fjelland, Fjelberg, Hordaland, NOR og døydde den 9. des 1804 i Fjelland, Fjelberg, Hordaland, NOR 74 år gamal.

Generelle notat: Ola Nilsson fekk skøyte på Fjelland av førre brukaren Svein Endreson i 1764, men to år seinare skøytte Ola eine halvparten attende til Svein Endreson. Ole Fielland døydde den 9. desember 1804, 66 år gamal.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnt i 1801 i Fjelland, Fjelberg, Hordaland, NOR. 73 år, Jordbruger

Ole gifta seg med Pernille Jensdotter den 8. jul 1770 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Svend Olson vart fødd i 1771 i Fjelland, Fjelberg, Hordaland, NOR og døydde i 1817 i Fjelland, Fjelberg, Hordaland, NOR 46 år gamal. Svend gifta seg med Anne Endresdotter, dotter av Endre Sjurson og Marthe Torbjørnsdotter, cirka 1800 i Stord kyrkje, Stord, Hordaland, NOR.

49 ii. Ranvei Olsdotter. Ranvei gifta seg med Ole Jonson Nordhus, son av Jone Paulson Lauvik og Brønlede Nilsdotter, den 22. okt 1793 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

iii. Jorand Olsdotter vart fødd i 1777 i Fjelland, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 2. nov 1777 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde i 1783 i Fjelland, Fjelberg, Hordaland, NOR, 6 år gamal, og vart gravlagd den 16. nov 1783 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

iv. Niels Olson vart fødd i 1782 i Fjelland, Fjelberg, Hordaland, NOR og vart døypt den 10. mar 1782 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.


99. Pernille Jensdotter, dotter av Jens Endreson Alne og Jorand Sjursdotter, vart fødd i 1740 i Alne, Vikebygd, Hordaland, NOR, vart døypt den 30. des 1740 i Skjold kyrkje, Skjold, Rogaland, NOR og døydde i Fjelland, Fjelberg, Hordaland, NOR,.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnt i 1801 i Fjelland, Fjelberg, Hordaland, NOR. 61 år.

Pernille gifta seg med Ole Nilsson den 8. jul 1770 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

100. Siur Steinson, son av Steen Mikkelson og Brita Olsdotter, vart fødd i 1727 i Bjotveit, Kvam, Hordaland, NOR og døydde i Alsåker ytre, Kinsarvik, Hordaland, NOR.

Siur gifta seg med Margareta Larsdotter den 25. jun 1760 i Kinsarvik kyrkje, Kinsarvik, Hordaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

50 i. Lars Sjurson Dørheim. Lars gifta seg med Sunniva Nilsdotter, dotter av Nils Nilsson og Anna Hansdotter, i 1809 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.


101. Margareta Larsdotter, dotter av Lars Torbjørnson Alsåker og Anne Tomasdotter, vart fødd den 15. jan 1731 i Alsåker ytre, Kinsarvik, Hordaland, NOR og døydde i Alsåker ytre, Kinsarvik, Hordaland, NOR.

Margareta gifta seg med Siur Steinson den 25. jun 1760 i Kinsarvik kyrkje, Kinsarvik, Hordaland, NOR.

102. Nils Nilsson, son av Nils Olson og Kari Eriksdotter, vart fødd i 1705 i Dørheim, Ølen, Hordaland, NOR og døydde den 10. des 1786 i Dørheim, Ølen, Hordaland, NOR 81 år gamal.

Nils gifta seg med Guro Johannesdotter cirka 1730 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Nils gifta seg så med Magdele Larsdotter, dotter av Lars Sjurson Stangeland og Kristina Tørresdotter, den 12. okt 1766 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 19. mai 1766 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

Generelle notat: I kyrkjeboka for Fjelberg er det under døde i 1782 ført: "dj 7 Maij Magdele Larsd: Dørrem. gl: 60 aar".
I skifteprotokollen finn ein:
"Skifte efter Selv-Ejer Niels Nilesen Døreims Hustrue Magnelle Larsd. i Fieldbergs Skibrede. Sluttet den 12. September 1782". Magnelle hadde ikkje lifsarvingar så det var syskena hennar som arva henne:
1) fullbroren Johannes Larsson Øvre Houge - var død og etterlet seg barna Biøern Johannesson på 30 år som var gift og budde på Opsal i "Wigedahls Sogn" og Anna Johannesdotter som var gift med Siur Knudson "Kaarhuus i Watz Sogn"
2) fullbroren Reynert Larsson "Underhougen i Aalunds Sogn"
3) fullbroren Tørres Larsson Favnebøe
4) halvbroren Lars Larsson Ousneæs
5) halvbruren Siur Larsson Egenes
6) halvbroren Ole Larsson Stangeland
7) halvsystera Kirsten Larsdotter gift med Johannes Larsson "under Ørche i Schiolds Sogn"
8) halvsystera Guro Larsdotter gift med Baar Nielson Waagen.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho vart konfirmert den 24. apr 1740 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR.

• Skifte etter ho vart halde den 12. sep 1782 i Dørheim, Ølen, Hordaland, NOR.

Nils gifta seg så med Anna Hansdotter den 1. jan 1783 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 24. nov 1782 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

51 i. Sunniva Nilsdotter. Sunniva gifta seg med Nils Olson, son av Ole Larsson Sæbø d. e. og Helga Nilsdotter, i 1800 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR. Sunniva gifta seg så med Lars Sjurson Dørheim, son av Siur Steinson og Margareta Larsdotter, i 1809 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.


103. Anna Hansdotter, dotter av Hans Torkelson og Synneva Hansdotter, vart fødd i 1740 i Klungland, Ølen, Hordaland, NOR og døydde i 1815 i Dørheim, Ølen, Hordaland, NOR 75 år gamal.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnt i 1801 i Dørheim, Ølen, Hordaland, NOR. 61 år, Enke efter 1ste egteskab.

Anna gifta seg med Nils Nilsson den 1. jan 1783 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

104. Erik Tørreson Ryen, son av Tørres Erikson Ryen og Marta Olsdotter, vart fødd i 1779 i Ryo, Ølen, Hordaland, NOR og døydde i 1852 i Ryo, Ølen, Hordaland, NOR 73 år gamal.

Erik Tørreson gifta seg med Synneva Olsdotter i 1805 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Anna Eriksdotter vart fødd i 1805 i Ryo, Ølen, Hordaland, NOR og døydde i 1807 i Ryo, Ølen, Hordaland, NOR 2 år gamal.

52 ii. Tøris Erikson Ryen. Tøris gifta seg med Anna Nilsdotter, dotter av Nils Knudson Hauge d. e. og Birthe Ommundsdotter, den 19. jun 1831 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

iii. Ole Erikson Ihle vart fødd i 1810 i Ryo, Ølen, Hordaland, NOR og døydde i Ile, Vikedal, Rogaland, NOR. Ole gifta seg med Marta Olsdotter, dotter av Ole Larsson Ihle og Marta Johannesdotter, den 13. okt 1844 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

iv. Erik Erikson Ryen vart fødd i 1813 i Ryo, Ølen, Hordaland, NOR og døydde i 1824 i Ryo, Ølen, Hordaland, NOR 11 år gamal.

v. Synneve Eriksdotter vart fødd i 1816 i Ryo, Ølen, Hordaland, NOR og døydde i Ile, Vikedal, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Synneve var Sønnøva. Synneve gifta seg med Niels Ommundson Ihle, son av Omund Knudson Hauge og Anna Tomasdotter, den 12. apr 1840 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR. Synneve gifta seg så med Nils Ingebretson Ihle d. e., son av Ingebret Nilsson Oppheim og Guro Nilsdotter, den 12. apr 1843 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

vi. Torkel Erikson Ryen vart fødd i 1821 i Ryo, Ølen, Hordaland, NOR og døydde i 1821 i Ryo, Ølen, Hordaland, NOR.


105. Synneva Olsdotter, dotter av Ole Olson og Synneva Torkelsdotter, vart fødd i 1785 i Heggjo, Ølen, Hordaland, NOR, vart døypt den 20. feb 1785 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR og døydde i 1862 i Ryo, Ølen, Hordaland, NOR, 77 år gamal. Eit anna namn for Synneva var Synneve.

Synneva gifta seg med Erik Tørreson Ryen i 1805 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

106. Nils Knudson Hauge d. e. son av Knud Andersson Hauge og Kari Nilsdotter, vart fødd i 1774 i Hauge øvre, Ølen, Hordaland, NOR og døydde i Hauge øvre, Ølen, Hordaland, NOR.

Nils Knudson gifta seg med Birthe Ommundsdotter i 1798 i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Kari Nilsdotter vart fødd i 1798 i Hauge øvre, Ølen, Hordaland, NOR.

ii. Guro Nilsdotter vart fødd i 1800 i Hauge øvre, Ølen, Hordaland, NOR og døydde i 1886 i Berge nora, Ølen, Hordaland, NOR 86 år gamal. Guro gifta seg med Petter Kolbeinson, son av Kolbein Simonson Berge og Anna Pedersdotter, i 1819 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

iii. Madela Nilsdotter vart fødd i 1801 i Hauge øvre, Ølen, Hordaland, NOR, døydde den 26. des 1881 i Ørland, Ølen, Hordaland, NOR 80 år gamal, og vart gravlagd den 5. jan 1882 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR. Madela gifta seg med Simund Tomasson Ørland, son av Thomas Tomasson Ørland og Anna Simonsdotter, den 1. jan 1824 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

iv. Susanne Nilsdotter vart fødd i 1804 i Hauge øvre, Ølen, Hordaland, NOR og døydde i Lunde nera, Ølen, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Susanne var Susanna.

53 v. Anna Nilsdotter. Anna gifta seg med Tøris Erikson Ryen, son av Erik Tørreson Ryen og Synneva Olsdotter, den 19. jun 1831 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

vi. Knud Nilsson Eio vart fødd i 1808 i Hauge øvre, Ølen, Hordaland, NOR og døydde i Eio austre, Ølen, Hordaland, NOR.

vii. Brita Nilsdotter vart fødd i 1811 i Hauge øvre, Ølen, Hordaland, NOR og døydde i Hauge nedre, Ølen, Hordaland, NOR.

viii. Omund Nilsson Hauge vart fødd i 1814 i Hauge øvre, Ølen, Hordaland, NOR og døydde i Hauge øvre, Ølen, Hordaland, NOR. Omund gifta seg med Berta Tolleivsdotter, dotter av Tollev Torkelson Tveit og Guro Sjursdotter, i 1836 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

ix. Anders Nilsson Hauge vart fødd i 1818 i Hauge øvre, Ølen, Hordaland, NOR og døydde i 1857 i Hauge øvre, Ølen, Hordaland, NOR 39 år gamal.


107. Birthe Ommundsdotter, dotter av Omund Olson Nervik og Guro Ånensdotter, vart fødd i 1775 i Nervik, Etne, Hordaland, NOR, vart døypt den 1. okt 1775 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR og døydde i Hauge øvre, Ølen, Hordaland, NOR,.

Birthe gifta seg med Nils Knudson Hauge d. e. i 1798 i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

108. Svend Kristenson Ingjelsgjerd, son av Christen Olson Sunde og Ingrid Andersdotter, vart fødd i 1756 i Sunde, Skånevik, Hordaland, NOR og døydde i 1821 i Ingjelsgjerd, Etne, Hordaland, NOR 65 år gamal. Andre namn for Svend Kristenson var Svein og Sven.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnt i 1801 i Ingjelsgjerd, Etne, Hordaland, NOR. 45 år, Begge i 1ste ægteskab, Bonde og gaardbeboer.

Svend Kristenson gifta seg med Siri Ingemundsdotter den 4. okt 1789 i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Ingri Svendsdotter vart fødd i 1790 i Ingjelsgjerd, Etne, Hordaland, NOR og døydde i 1863 i Kaldheim, Etne, Hordaland, NOR 73 år gamal. Eit anna namn for Ingri var Ingeri.

54 ii. Ingemund Svendson Ingjelsgjerd. Ingemund gifta seg med Siri Olsdotter, dotter av Ole Sjurson Børkjenes og Gunhilda Olsdotter, i 1815 i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR. Ingemund gifta seg så med Abigael Osmundsdotter, dotter av Osmund Kristofferson Grindheim og Massi Gudmundsdotter, den 25. jun 1820 i Grindheim kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.


109. Siri Ingemundsdotter, dotter av Ingemun Torbjørnson Ingjelsgjerd og Gyri Eivindsdotter, vart fødd i 1747 i Ingjelsgjerd, Etne, Hordaland, NOR, vart døypt den 19. nov 1747 i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR og døydde i 1835 i Ingjelsgjerd, Etne, Hordaland, NOR, 88 år gamal. Eit anna namn for Siri var Sigri.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnt i 1801 i Ingjelsgjerd, Etne, Hordaland, NOR. 54 år, Begge i 1ste ægteskab.

Siri gifta seg med Svend Kristenson Ingjelsgjerd den 4. okt 1789 i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

110. Osmund Kristofferson Grindheim, son av Kristoffer Aslakson Grindheim og Magli Osmundsdotter, vart fødd i 1763 i Grindheim, Etne, Hordaland, NOR, døydde den 19. des 1840 i Grindheim, Etne, Hordaland, NOR 77 år gamal, og vart gravlagd den 29. des 1840 i Grindheim kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

Osmund Kristofferson gifta seg med Massi Gudmundsdotter den 15. nov 1785 i Grindheim kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 4. okt 1785 i Grindheim kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Gudmund Osmundson Roa vart fødd i 1787 i Grindheim, Etne, Hordaland, NOR, vart døypt den 21. jan 1787 i Grindheim kyrkje, Etne, Hordaland, NOR, døydde den 22. des 1865 i Roa, Ølen, Hordaland, NOR, 78 år gamal, og vart gravlagd den 29. des 1865 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR. Gudmund gifta seg med Kristi Torbjørnsdotter, dotter av Torbjørn Ommundson Nervik og Lisbet Jensdotter, den 6. jul 1817 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

55 ii. Abigael Osmundsdotter. Abigael gifta seg med Ingemund Svendson Ingjelsgjerd, son av Svend Kristenson Ingjelsgjerd og Siri Ingemundsdotter, den 25. jun 1820 i Grindheim kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.


111. Massi Gudmundsdotter, dotter av Gudmund Larsson og Thuri Tollaksdotter, vart fødd i 1767 i Årvik, Vikebygd, Hordaland, NOR, døydde den 18. apr 1827 i Grindheim, Etne, Hordaland, NOR 60 år gamal, og vart gravlagd den 28. apr 1827 i Grindheim kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

Massi gifta seg med Osmund Kristofferson Grindheim den 15. nov 1785 i Grindheim kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

112. Rasmus Jonson Tuntland, son av Johne Rasmusson Tuntland og Anna Olsdotter, vart fødd i 1797 i Tuntland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 10. okt 1875 i Tuntland, Hjelmeland, Rogaland, NOR 78 år gamal, og vart gravlagd den 19. okt 1875 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Rasmus Jonson Tuntland var gift med Kari Torfinnsdotter frå Lekvam i Strand og dei hadde seks barn. Rasmus fekk skøyte av faren i 1816 på 1 ½ laupar smør i Tuntland. Fem år seinare fekk han skøyte på ½ laup av svigerfaren Torfinn Kristofferson Lekvam, slik at han vart eigar av heile bruket på 2 laupar smør.

Rasmus Jonson gifta seg med Kari Torfinnsdotter den 18. jun 1821 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Johne Rasmusson Tuntland vart fødd den 20. des 1822 i Tuntland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 24. des 1822 i Tuntland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, og vart gravlagd den 29. des 1822 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

56 ii. Jone Rasmusson Tuntland. Jone gifta seg med Malin Olsdotter, dotter av Ole Jensson Laugaland og Martha Jonsdotter, den 8. okt 1846 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

iii. Christine Rasmusdotter vart fødd den 24. okt 1826 i Tuntland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 12. nov 1826 i Tuntland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 22. mai 1863 i Førland, Strand, Rogaland, NOR, 36 år gamal, og vart gravlagd den 30. mai 1863 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR. Christine gifta seg med Iver Eilivson Førland, son av Elev Ivarson Førland og Marta Torfinnsdotter, den 8. okt 1845 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

iv. Anna Rasmusdotter vart fødd den 10. nov 1828 i Tuntland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 14. nov 1828 i Tuntland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 4. des 1828 i Tuntland, Hjelmeland, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 10. des 1828 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

v. Torfind Rasmusson Tuntland vart fødd den 23. mai 1830 i Tuntland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 30. mai 1830 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i USA,. Torfind gifta seg med Martha Larsdotter den 31. mar 1854 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

vi. Anna Rasmusdotter vart fødd den 4. jul 1839 i Tuntland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 11. jul 1839 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 13. des 1862 i Tuntland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 23 år gamal, og vart gravlagd den 22. des 1862 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


113. Kari Torfinnsdotter, dotter av Torfind Kristofferson Lekvam og Kristi Ivarsdotter, vart fødd i 1804 i Lekvam, Strand, Rogaland, NOR, døydde den 29. jun 1870 i Tuntland, Hjelmeland, Rogaland, NOR 66 år gamal, og vart gravlagd den 6. jul 1870 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Kari gifta seg med Rasmus Jonson Tuntland den 18. jun 1821 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.

114. Ole Jensson Laugaland, son av Jens Olson Laugaland og Britha Jensdotter, vart fødd i 1786 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 22. mar 1786 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 10. des 1879 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 93 år gamal, og vart gravlagd den 17. des 1879 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Ola Jensson fekk skøyte i 1812. Han og mora inngjekk ein kontrakt om at ho skulle få bruka garden så lenge ho fann for godt. Når ho sa han frå seg, skulle ho ha folge av garden.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnt i 1801 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR. 13 år.

Ole Jensson gifta seg med Martha Jonsdotter den 13. jul 1814 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

57 i. Malin Olsdotter. Malin gifta seg med Jone Rasmusson Tuntland, son av Rasmus Jonson Tuntland og Kari Torfinnsdotter, den 8. okt 1846 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

ii. Osmund Bergeland vart fødd den 1. mar 1828 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 6. mar 1828 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 28. des 1926 i Bergeland, Årdal, Rogaland, NOR, 98 år gamal, og vart gravlagd den 5. jan 1927 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Dødsårsak: Alderdomssvaghet. Osmund gifta seg med Anna Sørensdotter, dotter av Søren Sjurson Diskedal og Torborg Hadlesdotter, den 1. jul 1854 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Osmund gifta seg så med Gurine Nilsdotter den 29. jul 1895 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.


115. Martha Jonsdotter, dotter av Johne Osmundson Kleivaland og Malene Larsdotter, vart fødd i 1793 i Kleivaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 24. jul 1873 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR 80 år gamal, og vart gravlagd den 30. jul 1873 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Martha gifta seg med Ole Jensson Laugaland den 13. jul 1814 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

116. Sven Ormson Viga, son av Orm Svendson Vormelandsvig og Brithe Pedersdotter, vart fødd i 1781 i Vormeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 12. aug 1872 i Viga, Hjelmeland, Rogaland, NOR 91 år gamal, og vart gravlagd den 20. aug 1872 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Sven Ormson var Svend.

Generelle notat: Svein Ormson fekk skøyte på 1 laup 1 pund 7 1/8 merker smør i 1807 på Husstøl. Resten, 4 7/8 merker, bygsla han av Osmund Larsson Berakvam og Ola Jakobson Kåda. Etter 12-14 år, i 1818, flytta Svein og Marta til Viga. Yngste sonen vart fødd der. Dei fekk makeskifteskøyte på bruket i 1818. I 1834 pakta Svein bort fiskevågane som høyrde til bruket, til Peder Jonson Dalen, Øye. Svein selde ei kvernhustomt i 1838 til lensmann Sjur Olson Øye. Då han var enkemann gifta han seg i 1839 med Siri Henriksdotter frå Ås i Erfjord. Ho var enke etter Gunnar Gunnarson på Norda Knutsvik. Dei budde som folgefolk på Viga. Sven Ormson Viga døydde 12. august og vart gravlagd 20. august 1872, 91½ år gamal.

Sven Ormson gifta seg med Martha Larsdotter den 14. okt 1806 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Torborg Svendsdotter vart fødd i 1815 i Husstøl, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 31. okt 1815 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 15. des 1888 i Sande, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 73 år gamal, og vart gravlagd den 22. des 1888 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Torborg var Torbør. Torborg gifta seg med Ole Kristenson Selvaag, son av Christen Olson Selvåg og Malene Pedersdotter, den 15. jul 1835 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

58 ii. Aasmund Svendson Stensland. Aasmund gifta seg med Anna Jonsdotter, dotter av John Pederson Selvåg og Malene Eivindsdotter, den 17. jul 1840 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

Sven Ormson gifta seg så med Siri Henriksdotter, dotter av Henrik Larsson Ås d. e. og Anna Gunnarsdotter, den 29. okt 1839 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


117. Martha Larsdotter, dotter av Lars Osmundson Berakvam og Malene Torbjørnsdotter, vart fødd i 1783 i Berakvam, Jelsa, Rogaland, NOR, vart døypt den 2. sep 1783 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR, døydde den 27. apr 1837 i Viga, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 54 år gamal, og vart gravlagd den 6. mai 1837 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Martha var Marthe.

Martha gifta seg med Østen Osmundson Husstøl, son av Osmund Paulson Husstøl og Borgele Øysteinsdotter, i 1802 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

i. Osmund Øysteinson Husstøl vart fødd i 1805 i Husstøl, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 17. jun 1882 i Husstøl, Hjelmeland, Rogaland, NOR 77 år gamal, og vart gravlagd den 23. jun 1882 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Osmund gifta seg med Ingeborg Nilsdotter, dotter av Niels Larsson Hauge og Ingeborg Eriksdotter, i 1826 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Martha gifta seg så med Sven Ormson Viga den 14. okt 1806 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

118. John Pederson Selvåg, son av Peder Jonson Selvåg og Inger Kristensdotter, vart fødd i 1773 i Selvåg, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde den 10. apr 1832 i Selvåg, Finnøy, Rogaland, NOR 59 år gamal, og vart gravlagd den 18. apr 1832 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Eit anna namn for John Pederson var Jone.

John Pederson gifta seg med Malene Eivindsdotter den 7. jul 1803 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Inger Jonsdotter vart fødd i 1804 i Selvåg, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 5. mar 1804 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde i 1804 i Selvåg, Finnøy, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 26. apr 1804 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

ii. Inger Jonsdotter vart fødd i 1805 i Selvåg, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 7. apr 1805 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde den 22. jul 1823 i Selvåg, Finnøy, Rogaland, NOR, 18 år gamal, og vart gravlagd den 29. jul 1823 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

iii. Peder Jonson Selvåg vart fødd i 1807 i Selvåg, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 5. jul 1807 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde i 1808 i Selvåg, Finnøy, Rogaland, NOR, i ein alder av 1 år, og vart gravlagd den 12. mar 1808 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

iv. Malene Jonsdotter vart fødd i 1809 i Selvåg, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 5. feb 1809 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde i 1809 i Selvåg, Finnøy, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 25. jun 1809 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

v. Anne Jonsdotter vart fødd i 1810 i Selvåg, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 8. apr 1810 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde i 1810 i Selvåg, Finnøy, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 5. aug 1810 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

vi. Even Jonson Selvåg vart fødd i 1811 i Selvåg, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 10. nov 1811 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde i 1812 i Selvåg, Finnøy, Rogaland, NOR, i ein alder av 1 år, og vart gravlagd den 22. okt 1812 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

vii. Even Jonson Selvåg vart fødd i 1814 i Selvåg, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 26. jun 1814 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde den 2. mar 1820 i Selvåg, Finnøy, Rogaland, NOR, 6 år gamal, og vart gravlagd den 9. mar 1820 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

viii. Christen Jonson Selvåg vart fødd den 20. jun 1817 i Selvåg, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 22. jun 1817 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde den 1. mai 1841 i Selvåg, Finnøy, Rogaland, NOR, 23 år gamal, og vart gravlagd den 6. mai 1841 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Dødsårsak: af Wattersot. Christen gifta seg med Anna Olsdotter, dotter av Ole Rasmusson d. e. og Margrethe Bergesdotter, den 8. nov 1838 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.

ix. Anne Jonsdotter (Død som barn) vart fødd den 3. feb 1820 i Selvåg, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 6. feb 1820 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR og døydde i Selvåg, Finnøy, Rogaland, NOR,.

59 x. Anna Jonsdotter. Anna gifta seg med Aasmund Svendson Stensland, son av Sven Ormson Viga og Martha Larsdotter, den 17. jul 1840 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

xi. Inger Jonsdotter vart fødd den 5. sep 1826 i Selvåg, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 10. sep 1826 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde den 7. des 1890 i Heggland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 64 år gamal, og vart gravlagd den 13. des 1890 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Inger gifta seg med Sven Nilsson Hegland, son av Niels Svendson Fister og Margrethe Svendsdotter, den 8. apr 1845 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.


119. Malene Eivindsdotter, dotter av Even Bjørnson Riskedal og Anna Olsdotter, vart fødd i 1782 i Riskedal, Årdal, Rogaland, NOR, døydde den 14. des 1849 i Eie nedre, Finnøy, Rogaland, NOR 67 år gamal, og vart gravlagd den 21. des 1849 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Malene var Mallene.

Malene gifta seg med John Pederson Selvåg den 7. jul 1803 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

Malene gifta seg så med Thorbjørn Knudson Eide, son av Knud Torbjørnson Fister og Karen Nilsdotter, den 9. jul 1836 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


120. Ole Pederson Flaaden, son av Peder Olson Følsvig og Anna Olsdotter, vart fødd i 1775 i Fister nedre, Fister, Rogaland, NOR, vart døypt den 8. apr 1775 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR, døydde i 1809 i Nord-Skår, Fister, Rogaland, NOR, 34 år gamal, og vart gravlagd den 5. nov 1809 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnt i 1801 i Sigmundstad, Fister, Rogaland, NOR. 26 år, Begge i første egteskab, Huusmand med jord.

Ole Pederson gifta seg med Britha Pedersdotter den 20. mar 1796 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Peder Olson Døvig d. e. (Uektefødd) vart fødd i 1795 i Sigmundstad, Fister, Rogaland, NOR, vart døypt den 8. jan 1795 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR og døydde i Døvik litle, Årdal, Rogaland, NOR,. Peder gifta seg med Ingeri Hadlesdotter, dotter av Hadle Sjurson Hetlandsvaag og Anna Danielsdotter, i 1833 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

ii. Eli Olsdotter vart fødd i 1797 i Sigmundstad, Fister, Rogaland, NOR og vart døypt den 19. okt 1797 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

iii. Peder Olson d. y. vart fødd i 1799 i Sigmundstad, Fister, Rogaland, NOR og vart døypt den 1. sep 1799 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Peder var Ole.

iv. Marte Olsdotter vart fødd i 1801 i Sigmundstad, Fister, Rogaland, NOR, vart døypt den 16. jul 1801 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR, døydde i 1801 i Sigmundstad, Fister, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 16. aug 1801 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

v. Omund Olson vart fødd i 1802 i Sigmundstad, Fister, Rogaland, NOR og vart døypt den 8. aug 1802 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

vi. Ole Olson Flaaden vart fødd i 1805 i Nord-Skår, Fister, Rogaland, NOR, vart døypt den 27. okt 1805 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR, døydde den 13. jun 1820 i Sandanger, Fister, Rogaland, NOR, 15 år gamal, og vart gravlagd den 18. jun 1820 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

60 vii. Elling Olson Tønnevig. Elling gifta seg med Siri Bergesdotter, dotter av Berje Haldorson Fister og Eli Svendsdotter, den 22. jun 1832 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.


121. Britha Pedersdotter, dotter av Peder Ellingson Sigmundstad og Marta Hansdotter, vart fødd i 1767 i Mosnes, Fister, Rogaland, NOR, døydde den 8. jul 1850 i Nord-Skår, Fister, Rogaland, NOR 83 år gamal, og vart gravlagd den 13. jul 1850 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Ola Pederson og Brita Pedersdotter budde som husmenn på Skåraflådå under Nord-Skår. Det er ikkje nemnt noko kvar dei var frå, men på Tønnevik under Sigmundstad fekk Ola Pederson frå Nedre Fister og kona Brita Pedersdotter frå Mosnes festeseddel på plassen i 1796. Far til denne Brita heitte Peder Ellingson, og sonen Elling er nok oppkalla etter farfar til Brita.
Dei er nemnde med 7 barn på Tønnevik, siste fødd i 1802. Dei flyttar så truleg til Skåraflådå ikring 1802-1805. Då Brita vart enke gifta ho seg opp att i 1815 med Orm Gabrielson. Dei vart buande på Skåraflådå til Brita døydde i 1850. Orm flytta då truleg til stesonen Elling i Tønnevik under Øvre Fister. Sonen Ola drukna i 1820 då han tente på Sandanger.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnt i 1801 i Sigmundstad, Fister, Rogaland, NOR. 34 år, Begge i første egteskab.

Britha gifta seg med Ole Pederson Flaaden den 20. mar 1796 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

Britha gifta seg så med Orm Gabrielson Tønnevig, son av Gabriel Gabrielson Trælsholmen og Ingebor Ormsdotter, den 9. jul 1815 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnt i 1801 i Solbjør, Fister, Rogaland, NOR. 11 år.


122. Berje Haldorson Fister, son av Haldor Larsson Øvrehus og Brønle Børgesdotter, vart fødd i 1736 i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR, døydde i 1811 i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR 75 år gamal, og vart gravlagd den 8. aug 1811 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Andre namn for Berje Haldorson var Berge og Børge.

Generelle notat: Berge Halldorson var gift første gong med Siri Olsdotter frå Ytre Sandanger og dei hadde fire barn. Siri Olsdotter Øvrehus vart gravlagd 16. februar 1784, 30 år gamal.
Berge gifta seg andre gong med Eli Sveinsdotter frå Nådland i Jelsa og hadde sju barn med henne.
Berge dreiv heile garden på Øvre Fister til 1802, då eldste sonen overtok halve Øvrehus.
Om dottera Brynhild i andre ekteskap heiter det at ho var sinnsjuk og flytta til Stavanger i 1828.
Eli Svendsdotter Øvrehuus vart gravlagd 11. mai 1809, 46 år gamal. Berje Halvorsen øvre Fister vart gravlagd 8. august 1811, 74 år gamal.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnt i 1801 i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR. 65 år, Han i andet hun i første egteskab, Bonde med jord.

Berje Haldorson gifta seg med Siri Olsdotter, dotter av Ole Olson Sandanger d. e. og Margarethe Jonasdotter, den 27. jun 1773 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Jonas Bergeson Øvrehus vart fødd i 1775 i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR, vart døypt den 9. jul 1775 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR, døydde den 17. mar 1848 i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR, 73 år gamal, og vart gravlagd den 25. mar 1848 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Jonas gifta seg med Martha Sjursdotter, dotter av Sjur Larsson Riveland og Siri Sebjørnsdotter, den 15. jun 1802 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

ii. Haldor Bergeson Tasta vart fødd i 1779 i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR, vart døypt den 30. sep 1779 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR og døydde i Tasta nedre, Hetland, Rogaland, NOR,. Haldor gifta seg med Helene Pedersdotter, dotter av Peder Henrikson Bø og Guri Jonsdotter, den 17. jun 1802 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

iii. Margrethe Bergesdotter vart fødd i 1782 i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR, vart døypt den 23. jun 1782 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR, døydde den 27. mar 1864 i Segadal, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 82 år gamal, og vart gravlagd den 5. apr 1864 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Andre namn for Margrethe var Magrethe og Margretha. Margrethe gifta seg med Peder Olson Segadal d. y., son av Ole Pederson Segadal og Siri Pedersdotter, den 26. mai 1806 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

iv. Borgelle Bergesdotter vart fødd i 1784 i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR, vart døypt den 29. feb 1784 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR og døydde i 1800 i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR, 16 år gamal.

Berje Haldorson gifta seg så med Eli Svendsdotter den 11. jul 1787 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Siri Bergesdotter vart fødd i 1788 i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR, vart døypt den 13. jul 1788 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR, døydde i 1789 i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR, i ein alder av 1 år, og vart gravlagd den 1. aug 1789 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

ii. Brønla Bergesdotter vart fødd i 1789 i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR, vart døypt den 22. nov 1789 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR og døydde i Stavanger, Rogaland, NOR,. Eit anna namn for Brønla var Brønnelde.

61 iii. Siri Bergesdotter. Siri gifta seg med Elling Olson Tønnevig, son av Ole Pederson Flaaden og Britha Pedersdotter, den 22. jun 1832 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

iv. Svend Bergeson Tjensvold vart fødd i 1797 i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR, vart døypt den 30. apr 1797 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR, døydde den 25. des 1876 i Tjensvoll nedre, Hetland, Rogaland, NOR, 79 år gamal, og vart gravlagd den 30. des 1876 i Hetland kyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Andre namn for Svend var Sven og Swend. Svend gifta seg med Martha Bjørnsdotter, dotter av Biørn Knudson Bø og Helga Halvardsdotter, den 8. jul 1823 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

v. Berge Bergesen Sr. vart fødd i 1800 i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR, vart døypt den 20. jun 1800 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR, døydde den 12. des 1874 i Waldbjerggaden, Stavanger, Rogaland, NOR, 74 år gamal, og vart gravlagd den 19. des 1874 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Dødsårsak: Tæring. Andre namn for Berge var Berger og Børge. Berge gifta seg med Olene Olsdotter, dotter av Ole Olson Møllendal og Guri Pedersdotter, den 15. okt 1826 i Madla kyrkje, Madla, Rogaland, NOR. Berge gifta seg så med Cecilie Endresdotter, dotter av Endre Endreson Grødem og Martha Olsdotter, den 29. des 1838 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

vi. Eli Bergesdotter vart fødd i 1803 i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR, vart døypt den 5. jun 1803 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR og døydde i Leikvoll, Randaberg, Rogaland, NOR,. Eit anna namn for Eli var Elen. Eli gifta seg med Mons Mikkelson Leikvoll den 1. jul 1834 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

vii. Elen Sophie Bergesdotter vart fødd i 1807 i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR, vart døypt den 25. jan 1807 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR, døydde i 1807 i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 22. feb 1807 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.


123. Eli Svendsdotter, dotter av Sven Svendson Nådland d. y. og Brønnla Bergesdotter, vart fødd i 1763 i Nådland, Jelsa, Rogaland, NOR, vart døypt den 22. mai 1763 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR, døydde i 1809 i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR, 46 år gamal, og vart gravlagd den 11. mai 1809 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Eli var Elen.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnt i 1801 i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR. 36 år, Han i andet hun i første egteskab.

Eli gifta seg med Berje Haldorson Fister den 11. jul 1787 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

124. Johne Eivindson Riskedal, son av Eivind Jonson Soppeland og Marta Jonsdotter, vart fødd i 1794 i Soppeland, Årdal, Rogaland, NOR, døydde den 25. mar 1824 i Riskedal, Årdal, Rogaland, NOR 30 år gamal, og vart gravlagd den 4. apr 1824 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

Johne Eivindson gifta seg med Ingebor Johannesdotter i 1819 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

62 i. Jone Jonson Riskedal. Jone gifta seg med Anna Nilsdotter, dotter av Niels Jonson Nessa og Malene Svendsdotter, den 20. jun 1840 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Jone gifta seg så med Rakel Knudsdotter, dotter av Knud Larsson Staurland og Margrete Klengsdotter, den 5. feb 1900 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


125. Ingebor Johannesdotter, dotter av Johannes Reiarson Brathetland og Mari Øysteinsdotter, vart fødd i 1793 i Bratt-Hetland, Fister, Rogaland, NOR, vart døypt den 22. sep 1793 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR og døydde i 1833 i Riskedal, Årdal, Rogaland, NOR, 40 år gamal.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnt i 1801 i Bratt-Hetland, Fister, Rogaland, NOR. 8 år.

Ingebor gifta seg med Johne Eivindson Riskedal i 1819 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

126. Niels Jonson Nessa, son av John Eivindson Riskedal og Martha Nilsdotter, vart fødd i 1796 i Riskedal, Årdal, Rogaland, NOR og døydde i 1825 i Nessa store, Årdal, Rogaland, NOR 29 år gamal.

Niels Jonson gifta seg med Malene Svendsdotter den 19. jun 1815 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

63 i. Anna Nilsdotter. Anna gifta seg med Jone Jonson Riskedal, son av Johne Eivindson Riskedal og Ingebor Johannesdotter, den 20. jun 1840 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

ii. Martha Nilsdotter vart fødd den 15. des 1817 i Nessa store, Årdal, Rogaland, NOR, vart døypt den 28. des 1818 i Nessa store, Årdal, Rogaland, NOR, døydde den 13. jan 1890 i Riskedal, Årdal, Rogaland, NOR, 72 år gamal, og vart gravlagd den 22. jan 1890 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Martha gifta seg med Lars Jonson Riskedal, son av Johne Jonson Vadla og Anna Gudmundsdotter d. e., den 20. okt 1845 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.


127. Malene Svendsdotter, dotter av Svend Toreson Kyrkhus og Anna Olsdotter, vart fødd i 1796 i Kyrkhus, Årdal, Rogaland, NOR og døydde i 1846 i Nessa store, Årdal, Rogaland, NOR 50 år gamal.

Malene gifta seg med Niels Jonson Nessa den 19. jun 1815 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

Åttande generasjon (4x tippoldeforeldre)

horizontal rule


128. Ole Larsson? vart fødd i 1735, døydde i 1795 i Nordvik, Fitjar, Hordaland, NOR 60 år gamal, og vart gravlagd den 26. jul 1795 i Fitjar kyrkje, Fitjar, Hordaland, NOR.

Ole gifta seg med ukjend.

Barnet hans var:

64 i. Lars Olson. Lars gifta seg med Mari Eliasdotter, dotter av Elias Tollakson og Synneve Halvardsdotter, den 6. jun 1795 i Bremnes kyrkje, Bremnes, Hordaland, NOR.


130. Elias Tollakson, son av Tollach Larsson Langeland og Margrete Pedersdotter, vart fødd i 1738 i Langeland, Stord, Hordaland, NOR, vart døypt den 4. des 1738 i Stord kyrkje, Stord, Hordaland, NOR og døydde i 1818 i Hollund, Bremnes, Hordaland, NOR, 80 år gamal.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnt i 1801 i Hollund, Bremnes, Hordaland, NOR. 65 år, I 2det ægteskab, Bonde, jordbruger og fisker.

Elias gifta seg med Mari Størkersdotter den 13. jul 1766 i Bremnes kyrkje, Bremnes, Hordaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 23. mar 1766 i Bremnes kyrkje, Bremnes, Hordaland, NOR.

Elias gifta seg så med Synneve Halvardsdotter den 24. mai 1772 i Bremnes kyrkje, Bremnes, Hordaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 1. sep 1771 i Bremnes kyrkje, Bremnes, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

65 i. Mari Eliasdotter (Uektefødd). Mari gifta seg med Lars Olson, son av Ole Larsson? og Ukjend, den 6. jun 1795 i Bremnes kyrkje, Bremnes, Hordaland, NOR.

ii. Grete Eliasdotter (Død som barn) vart fødd i 1773 i Hollund, Bremnes, Hordaland, NOR, vart døypt den 9. jan 1773 i Bremnes kyrkje, Bremnes, Hordaland, NOR og døydde i Hollund, Bremnes, Hordaland, NOR,.

iii. Tollak Eliasson (Død som barn) vart fødd i 1774 i Hollund, Bremnes, Hordaland, NOR, vart døypt den 8. okt 1774 i Bremnes kyrkje, Bremnes, Hordaland, NOR og døydde i Hollund, Bremnes, Hordaland, NOR,.

iv. Anna Eliasdotter (Død som barn) vart fødd i 1775 i Hollund, Bremnes, Hordaland, NOR, vart døypt den 10. des 1775 i Bremnes kyrkje, Bremnes, Hordaland, NOR og døydde i Hollund, Bremnes, Hordaland, NOR,.

v. Kari Eliasdotter vart fødd i 1778 i Hollund, Bremnes, Hordaland, NOR og vart døypt den 18. okt 1778 i Bremnes kyrkje, Bremnes, Hordaland, NOR.

vi. Tollak Eliasson vart fødd i 1781 i Hollund, Bremnes, Hordaland, NOR, vart døypt den 4. aug 1781 i Bremnes kyrkje, Bremnes, Hordaland, NOR og døydde i 1785 i Hollund, Bremnes, Hordaland, NOR, 4 år gamal.

vii. Anna Eliasdotter vart fødd i 1785 i Hollund, Bremnes, Hordaland, NOR og vart døypt den 4. nov 1786 i Bremnes kyrkje, Bremnes, Hordaland, NOR.

viii. Grete Eliasdotter vart fødd i 1787 i Hollund, Bremnes, Hordaland, NOR og vart døypt den 30. des 1787 i Bremnes kyrkje, Bremnes, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Grete var Grethe.


131. Synneve Halvardsdotter vart fødd i 1750 i Storebø, Austevoll, Hordaland, NOR og døydde i Hollund, Bremnes, Hordaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnt i 1801 i Hollund, Bremnes, Hordaland, NOR. 51 år, I 1ste ægteskab.

Synneve gifta seg med Elias Tollakson den 24. mai 1772 i Bremnes kyrkje, Bremnes, Hordaland, NOR.

138. Lars Størkerson, son av Styrkår Abrahamson og Barbro Larsdotter, vart fødd i 1746 i Skålevik, Fitjar, Hordaland, NOR, vart døypt den 24. apr 1746 i Fitjar kyrkje, Fitjar, Hordaland, NOR og døydde i Skålevik, Fitjar, Hordaland, NOR,.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnt i 1801 i Skålevik, Fitjar, Hordaland, NOR. 57 år, Begge i 1ste ægteskab, Bonde og gaardbeboer.

Lars gifta seg med Ingeborg Ingebretsdotter den 21. jul 1771 i Fitjar kyrkje, Fitjar, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Ågot Larsdotter vart fødd i 1773 i Skålevik, Fitjar, Hordaland, NOR og vart døypt den 15. aug 1773 i Fitjar kyrkje, Fitjar, Hordaland, NOR. Andre namn for Ågot var Agatha og Agathe.

ii. Styrkår Larsson vart fødd i 1774 i Skålevik, Fitjar, Hordaland, NOR og vart døypt den 29. sep 1774 i Fitjar kyrkje, Fitjar, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Styrkår var Størk.

69 iii. Anna Larsdotter. Anna gifta seg med Jørgen Kristofferson den 18. jul 1802 i Fitjar kyrkje, Fitjar, Hordaland, NOR.

iv. Ingebret Larsson vart fødd i 1779 i Skålevik, Fitjar, Hordaland, NOR og vart døypt den 7. nov 1779 i Opdal kyrkje, Tysnes, Hordaland, NOR. Andre namn for Ingebret var Ingebricht og Ingebrict.

v. Barbro Larsdotter vart fødd i 1781 i Skålevik, Fitjar, Hordaland, NOR og vart døypt den 9. sep 1781 i Fitjar kyrkje, Fitjar, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Barbro var Barbara.


139. Ingeborg Ingebretsdotter vart fødd i 1744 i Hatlevik, Fitjar, Hordaland, NOR og døydde i Skålevik, Fitjar, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Ingeborg var Ingebor.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnt i 1801 i Skålevik, Fitjar, Hordaland, NOR. 59 år, Begge i 1ste ægteskab.

Ingeborg gifta seg med Lars Størkerson den 21. jul 1771 i Fitjar kyrkje, Fitjar, Hordaland, NOR.

142. Samson Bergeson vart fødd i Gåseland, Bremnes, Hordaland, NOR og døydde cirka 1768 i Urang, Bremnes, Hordaland, NOR.

Samson gifta seg med Siri Endresdotter den 28. jul 1754 i Bremnes kyrkje, Bremnes, Hordaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 12. mai 1754 i Bremnes kyrkje, Bremnes, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

71 i. Inger Samsonsdotter. Inger gifta seg med Torkel Nilsson den 28. okt 1780 i Bremnes kyrkje, Bremnes, Hordaland, NOR. Inger gifta seg så med Ole Larsson den 9. okt 1796 i Bremnes kyrkje, Bremnes, Hordaland, NOR. Inger gifta seg så med Ingebrigt Pederson Monseplads den 20. nov 1814 i Bremnes kyrkje, Bremnes, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

ii. Synnøve Samsonsdotter vart fødd i 1757 i Urang, Bremnes, Hordaland, NOR og døydde i Urang, Bremnes, Hordaland, NOR.


143. Siri Endresdotter vart fødd i 1724 i Urang, Bremnes, Hordaland, NOR og døydde i Urang, Bremnes, Hordaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnt i 1801 i Urang, Bremnes, Hordaland, NOR. 77 år, I 2det ægteskab.

Siri gifta seg med Samson Bergeson den 28. jul 1754 i Bremnes kyrkje, Bremnes, Hordaland, NOR.

Siri gifta seg så med Rasmus Larsson den 22. okt 1769 i Bremnes kyrkje, Bremnes, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 16. jul 1769 i Bremnes kyrkje, Bremnes, Hordaland, NOR.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnt i 1801 i Urang, Bremnes, Hordaland, NOR. 54 år, I 1ste ægteskab, Bonde, jordbruger og fisker.


156. Nils Ellingson, son av Elling Olson og Anne Nilsdotter, vart fødd i 1736 i Helland, Fitjar, Hordaland, NOR, vart døypt den 16. des 1736 i Fitjar kyrkje, Fitjar, Hordaland, NOR, døydde i 1780 i Hjelmen, Fitjar, Hordaland, NOR, 44 år gamal, og vart gravlagd den 9. apr 1780 i Fitjar kyrkje, Fitjar, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Nils var Niels.

Nils gifta seg med Ranveig Jensdotter den 25. jul 1762 i Fitjar kyrkje, Fitjar, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

78 i. Jens Nilsson. Jens gifta seg med Kristie Olsdotter den 15. jul 1787 i Fitjar kyrkje, Fitjar, Hordaland, NOR. Jens gifta seg så med Martha Monsdotter, dotter av Mogns Bjørnson Prestbø og Marta Gjermundsdotter, den 18. nov 1792 i Fitjar kyrkje, Fitjar, Hordaland, NOR.

ii. Elling Nilsson vart fødd i 1766 i Hjelmen, Fitjar, Hordaland, NOR og vart døypt den 4. feb 1766 i Fitjar kyrkje, Fitjar, Hordaland, NOR.

iii. Knud Nilsson vart fødd i 1769 i Hjelmen, Fitjar, Hordaland, NOR, vart døypt den 14. mai 1769 i Fitjar kyrkje, Fitjar, Hordaland, NOR, døydde i 1769 i Hjelmen, Fitjar, Hordaland, NOR,, og vart gravlagd den 13. aug 1769 i Fitjar kyrkje, Fitjar, Hordaland, NOR.


157. Ranveig Jensdotter, dotter av Jens Larsson og Britte Knudsdotter, vart fødd i 1736 i Hjelmen, Fitjar, Hordaland, NOR, vart døypt den 23. sep 1736 i Fitjar kyrkje, Fitjar, Hordaland, NOR og døydde i Hjelmen, Fitjar, Hordaland, NOR,. Andre namn for Ranveig var Randvei og Ranveg.

Ranveig gifta seg med Nils Ellingson den 25. jul 1762 i Fitjar kyrkje, Fitjar, Hordaland, NOR.

158. Mogns Bjørnson Prestbø vart fødd i 1699, døydde i 1768 i Prestbø, Fitjar, Hordaland, NOR 69 år gamal, og vart gravlagd den 2. okt 1768 i Fitjar kyrkje, Fitjar, Hordaland, NOR.

Mogns Bjørnson gifta seg med Anne Endresdotter cirka 1724 i Fitjar kyrkje, Fitjar, Hordaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

i. Brite Monsdotter vart fødd i 1731 i Prestbø, Fitjar, Hordaland, NOR og vart døypt den 4. nov 1731 i Fitjar kyrkje, Fitjar, Hordaland, NOR.

Mogns Bjørnson gifta seg så med Marta Gjermundsdotter den 6. jan 1746 i Fitjar kyrkje, Fitjar, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Anna Monsdotter vart fødd i 1747 i Prestbø, Fitjar, Hordaland, NOR og vart døypt den 22. apr 1747 i Fitjar kyrkje, Fitjar, Hordaland, NOR.

ii. Kari Monsdotter vart fødd i 1749 i Prestbø, Fitjar, Hordaland, NOR og vart døypt den 9. nov 1749 i Fitjar kyrkje, Fitjar, Hordaland, NOR.

iii. Bjørn Monsson vart fødd i 1752 i Prestbø, Fitjar, Hordaland, NOR, vart døypt den 30. apr 1752 i Fitjar kyrkje, Fitjar, Hordaland, NOR og døydde i Prestbø, Fitjar, Hordaland, NOR,. Eit anna namn for Bjørn var Biørne.

79 iv. Martha Monsdotter. Martha gifta seg med Jens Nilsson, son av Nils Ellingson og Ranveig Jensdotter, den 18. nov 1792 i Fitjar kyrkje, Fitjar, Hordaland, NOR.


159. Marta Gjermundsdotter vart fødd cirka 1720, døydde i 1771 i Prestbø, Fitjar, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 51 år, og vart gravlagd den 22. des 1771 i Fitjar kyrkje, Fitjar, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Marta var Marte.

Generelle notat: Gravlagde i Stord 1725-1803:
Dom. 4 Advent 1771 i Storøen Sokn/kyrkje er det ført "Avdød Kvinder" førenamn "??" Præstboe fødd "??".
Dette kan vere Marta Jermundsdotter, då ein for 1768 finn: "Avdød Mand Mons Biørnesøn Præstbøe m 69 aar", noko som tyder på at kona levde då Mons døydde.

Marta gifta seg med Mogns Bjørnson Prestbø den 6. jan 1746 i Fitjar kyrkje, Fitjar, Hordaland, NOR.

160. Ole Johanson Holen vart fødd i 1756 i Smestad, Fåberg, Oppland, NOR og døydde i Holen, Fåberg, Oppland, NOR.

Generelle notat: Den 15. april 1784 vart "Ole Johansen Kurud og Lisbeth Gutormsd" trulova og dei vart vigde i Fåberg 5. mai 1784.
Den 15. søndag etter Trinitates i 1784 vart "Ole Johans: Kuruds Tvillinger Siri og Ingri" døypte i Fåberg hovudkyrkje. Siri var fødd den 13. september 1784 og Ingri 14. september 1784. Mora Lisbeth vart introdusert den 20. søndag etter Trinitates same året.
Den 2. søndag etter Trinitates i 1790 I Lillehammer kyrkje vart "Ole Johans: Kuruds Tvill Gutorm" døypt og "det 2 fremstillet til daab Marit". Marit er ført fødd 8. juni 1790 og Gutorm fødd 9. juni 1790. Mora Lisbeth vart introdusert den 8. søndag etter Trinitates same året.
Den 20. søndag etter Trinitates i 1787 vart "Ole Johansen Kuruds Johan" døypt i Lillehammer kyrkje. Johan var fødd den 13. oktober 1787. Mora Lisbeth vart introdusert den 1. søndag i advent same året.
Die Soterias (langfredag) i 1792 vart "Ole Johans: Kuruds Beret" døypt i Lillehammer kyrkje og mora Lisbeth vart introdusert Dom Wxaudi same året.

I folketeljinga for 1801 finn ein i Fåberg på garden Holen i Fåberg sokn:
Ole Johanson på 45 år "Husmand med jord" og kona Lisbeth Guttormsdotter på 47 år. Dei har då to døttre heime: Sigrid Olsdotter på 16 år og Berit Olsdotter på 9 år.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnt i 1801 i Holen, Fåberg, Oppland, NOR. 45 år, Begge i 1 ægteskab, Husmand med jord.

Ole Johanson gifta seg med Lisbeth Guttormsdotter den 5. mai 1784 i Fåberg kyrkje, Fåberg, Oppland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 15. apr 1784 i Fåberg kyrkje, Fåberg, Oppland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Siri Olsdotter (Tvilling) vart fødd den 13. sep 1784 i Smestad, Fåberg, Oppland, NOR og vart døypt den 19. sep 1784 i Fåberg kyrkje, Fåberg, Oppland, NOR. Eit anna namn for Siri var Sigrid.

ii. Ingri Olsdotter (Tvilling) vart fødd den 14. sep 1784 i Smestad, Fåberg, Oppland, NOR og vart døypt den 19. sep 1784 i Fåberg kyrkje, Fåberg, Oppland, NOR.

80 iii. Johan Olson Hammerseng. Johan gifta seg med Maria Rasmusdotter, dotter av Rasmus Larsson og Guri Olsdotter, den 1. mar 1810 i Fåberg kyrkje, Fåberg, Oppland, NOR.

iv. Marit Olsdotter (Tvilling) vart fødd den 8. jun 1790 i Smestad, Fåberg, Oppland, NOR, vart døypt den 13. jun 1790 i Lillehammer kyrkje, Fåberg, Oppland, NOR og døydde den 18. feb 1791 i Smestad, Fåberg, Oppland, NOR,.

v. Gutorm Olson (Tvilling) vart fødd den 9. jun 1790 i Smestad, Fåberg, Oppland, NOR, vart døypt den 13. jun 1790 i Lillehammer kyrkje, Fåberg, Oppland, NOR og døydde den 19. jun 1790 i Smestad, Fåberg, Oppland, NOR,.

vi. Beret Olsdotter vart fødd den 31. mar 1792 i Smestad, Fåberg, Oppland, NOR og vart døypt den 6. apr 1792 i Lillehammer kyrkje, Fåberg, Oppland, NOR. Eit anna namn for Beret var Berit.


161. Lisbeth Guttormsdotter vart fødd den 24. mar 1754 i Bjørstad, Fåberg, Oppland, NOR, vart døypt den 25. mar 1754 i Fåberg kyrkje, Fåberg, Oppland, NOR og døydde i Holen, Fåberg, Oppland, NOR,. Eit anna namn for Lisbeth var Lisbet.

Generelle notat: Den 25. mars 1754 vart "Guttorm ved Biørstads Lisbet" døypt i Fåberg hovudkyrkje. Lisbet var fødd den 24. mars 1754.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnt i 1801 i Holen, Fåberg, Oppland, NOR. 47 år, Begge i 1 ægteskab.

Lisbeth gifta seg med Ole Johanson Holen den 5. mai 1784 i Fåberg kyrkje, Fåberg, Oppland, NOR.

162. Rasmus Larsson vart fødd den 11. sep 1750 i Lekshus, Fåberg, Oppland, NOR, vart døypt den 13. sep 1750 i Fåberg kyrkje, Fåberg, Oppland, NOR og døydde i Skorset, Fåberg, Oppland, NOR,.

Generelle notat: Den 16. søndag etter treeinining i 1750 vart "Lars Anderss: ved Stenberges Rasmus" døypt i Fåberg. Rasmus var fødd 11. september 1750.
Ungkaren Rasmus Larsson Stenberget og jenta Guri Olsdotter vart trulova den 7. juli og vigde 25. november 1773 i Fåberg.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnt i 1801 i Skorset, Fåberg, Oppland, NOR. 52 år, Begge i 1 ægteskab, Huusmand med jord og skoemager.

Rasmus gifta seg med Guri Olsdotter den 25. nov 1773 i Fåberg kyrkje, Fåberg, Oppland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 7. jul 1773 i Fåberg kyrkje, Fåberg, Oppland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Ole Rasmusson vart fødd den 23. sep 1782 i Skorset, Fåberg, Oppland, NOR og vart døypt den 29. sep 1782 i Fåberg kyrkje, Fåberg, Oppland, NOR.

ii. Anne Rasmusdotter vart fødd den 29. jan 1786 i Skorset, Fåberg, Oppland, NOR og vart døypt den 29. jan 1786 i Fåberg kyrkje, Fåberg, Oppland, NOR.

iii. Peder Rasmusson vart fødd den 29. okt 1788 i Skorset, Fåberg, Oppland, NOR og vart døypt den 2. nov 1788 i Fåberg kyrkje, Fåberg, Oppland, NOR.

81 iv. Maria Rasmusdotter. Maria gifta seg med Johan Olson Hammerseng, son av Ole Johanson Holen og Lisbeth Guttormsdotter, den 1. mar 1810 i Fåberg kyrkje, Fåberg, Oppland, NOR.


163. Guri Olsdotter vart fødd i 1748 og døydde i Skorset, Fåberg, Oppland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnt i 1801 i Skorset, Fåberg, Oppland, NOR. 53 år, Begge i 1 ægteskab.

Guri gifta seg med Rasmus Larsson den 25. nov 1773 i Fåberg kyrkje, Fåberg, Oppland, NOR.

164. Engebret Olson vart fødd i 1754 og døydde i Vik, Nord-Fron, Oppland, NOR.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnt i 1801 i Vik, Nord-Fron, Oppland, NOR. 47 år, 1 g. gift, Husmand med jord.

Engebret gifta seg med Kari Olsdotter cirka 1780 i Kvam kyrkje, Nord-Fron, Oppland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Anne Olsdotter vart fødd i 1781 i Vik, Nord-Fron, Oppland, NOR.

ii. Ole Ingebretson vart fødd i 1783 i Vik, Nord-Fron, Oppland, NOR.

iii. Berit Olsdotter vart fødd i 1786 i Vik, Nord-Fron, Oppland, NOR.

82 iv. Ole Ingebretson Klevstadlien. Ole gifta seg med Anne Pedersdotter, dotter av Peder Hansson Klomstad og Anne Andersdotter, den 30. apr 1820 i Kvam kyrkje, Nord-Fron, Oppland, NOR.


165. Kari Olsdotter vart fødd i 1752 og døydde i Vik, Nord-Fron, Oppland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnt i 1801 i Vik, Nord-Fron, Oppland, NOR. 49 år, 1 gang.

Kari gifta seg med Engebret Olson cirka 1780 i Kvam kyrkje, Nord-Fron, Oppland, NOR.

166. Peder Hansson Klomstad vart fødd i 1759 og døydde i Klomstad søndre, Nord-Fron, Oppland, NOR.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnt i 1801 i Klomstad søndre, Nord-Fron, Oppland, NOR. 42 år, 1 g. gift, Husmand med jord.

Peder Hansson gifta seg med Anne Andersdotter cirka 1784 i Kvam kyrkje, Nord-Fron, Oppland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Anders Pederson vart fødd i 1785 i Klomstad søndre, Nord-Fron, Oppland, NOR.

ii. Hans Pederson d. e. vart fødd i 1788 i Klomstad søndre, Nord-Fron, Oppland, NOR.

iii. Mari Pedersdotter vart fødd i 1792 i Klomstad søndre, Nord-Fron, Oppland, NOR.

iv. Hans Pederson d. y. vart fødd i 1795 i Klomstad søndre, Nord-Fron, Oppland, NOR.

83 v. Anne Pedersdotter. Anne gifta seg med Ole Ingebretson Klevstadlien, son av Engebret Olson og Kari Olsdotter, den 30. apr 1820 i Kvam kyrkje, Nord-Fron, Oppland, NOR.

vi. Peder Pederson vart fødd i 1799 i Klomstad søndre, Nord-Fron, Oppland, NOR og vart døypt den 14. sep 1799 i Kvam kyrkje, Nord-Fron, Oppland, NOR.

vii. Tollev Pederson vart fødd i 1804 i Klomstad søndre, Nord-Fron, Oppland, NOR og vart døypt den 15. jan 1804 i Kvam kyrkje, Nord-Fron, Oppland, NOR.

viii. Randi Pedersdotter vart fødd i 1805 i Klomstad søndre, Nord-Fron, Oppland, NOR og vart døypt den 23. mai 1805 i Kvam kyrkje, Nord-Fron, Oppland, NOR.


167. Anne Andersdotter vart fødd i 1762 og døydde i Klomstad søndre, Nord-Fron, Oppland, NOR. Eit anna namn for Anne var Ane.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnt i 1801 i Klomstad søndre, Nord-Fron, Oppland, NOR. 39 år, 1 gang.

Anne gifta seg med Peder Hansson Klomstad cirka 1784 i Kvam kyrkje, Nord-Fron, Oppland, NOR.

169. Anne Pedersdotter vart fødd i 1769 og døydde i Jevne lille nordre, Nord-Fron, Oppland, NOR. Eit anna namn for Anne var Ane.

Generelle notat: I folketeljinga for 1801 finn ein i Froen på garden Lillejevne:
Peder Johannesson 60 år og enkemann "Husmand med jord og skræder". Hjå han bur Kari Pedersdotter på 40 år og ugift med dottera Ragnil monsdotter på 2 år. Kari dreiv med "Arbeide" og det er skrive under feltet for "Hushaldstill." "Ej i familie". Ane Pedersdotter på 32 år og ugift "Søster til Kari" bur der også med sonen Frederich Olson på 4 år.
Neste familie er Frederich Pederson på 34 år og husmann. Desse tre skulle ein tru var sysken.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnt på Lillejevne i 1801 i Klomstad øvre, Nord-Fron, Oppland, NOR. 32 år, Ugift.

Anne fekk eit barnEkteskapsstatus: ugift.

Barnet hennar var:

84 i. Fredrik Olson (Uektefødd). Fredrik fekk barn med Rønnoug Hansdotter, dotter av Hans Olsson og Imbiør Lagesdotter,. Ekteskapsstatus: ugift. Dette paret gifta seg ikkje. Fredrik gifta seg med Sara Olsdotter, dotter av Ole Knudson Klomstad og Anna Ivarsdotter, den 8. nov 1822 i Kvam kyrkje, Nord-Fron, Oppland, NOR.


170. Hans Olsson, son av Ole Hansson Forbrigd og Rønnaug Øysteinsdotter, vart fødd i 1768 i Forbrigd nordre, Nord-Fron, Oppland, NOR og døydde i Forbrigd nordre, Nord-Fron, Oppland, NOR.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnt i 1801 i Forbrigd nordre, Nord-Fron, Oppland, NOR. 33 år, 1 gang, Bruger pladsen med faderen, nat. soldat.

Hans gifta seg med Imbiør Lagesdotter cirka 1798 i Kvikne kyrkje, Nord-Fron, Oppland, NOR.

Barn av dette paret var:

85 i. Rønnoug Hansdotter. Rønnoug fekk barn med Fredrik Olson, son av Ukjend og Anne Pedersdotter,. Ekteskapsstatus: ugift. Dette paret gifta seg ikkje.

ii. Guri Hansdotter vart fødd i 1805 i Forbrigd nordre, Nord-Fron, Oppland, NOR og vart døypt den 26. des 1805 i Kvam kyrkje, Nord-Fron, Oppland, NOR.


171. Imbiør Lagesdotter, dotter av Lage Olson og Guri Pedersdotter, vart fødd i 1780 i Sylte nordre, Nord-Fron, Oppland, NOR og døydde i Forbrigd nordre, Nord-Fron, Oppland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnt i 1801 i Forbrigd nordre, Nord-Fron, Oppland, NOR. 21 år, 1 gang.

Imbiør gifta seg med Hans Olsson cirka 1798 i Kvikne kyrkje, Nord-Fron, Oppland, NOR.

172. Peder Torsteinson vart fødd i 1767 og døydde i Teige, Nord-Fron, Oppland, NOR.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnt i 1801 i Teige, Nord-Fron, Oppland, NOR. 34 år, 1 gang, Husmand med jord.

Peder gifta seg med Kari Knudsdotter cirka 1787 i Kvam kyrkje, Nord-Fron, Oppland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Marit Pedersdotter vart fødd i 1788 i Teige, Nord-Fron, Oppland, NOR.

ii. Rønog Pedersdotter vart fødd i 1790 i Teige, Nord-Fron, Oppland, NOR.

86 iii. Tosten Pederson Teigøen. Tosten gifta seg med Beret Olsdotter, dotter av Ole Øysteinson og Syne Olsdotter, den 17. mar 1816 i Kvam kyrkje, Nord-Fron, Oppland, NOR.

iv. Ole Pederson vart fødd i 1796 i Teige, Nord-Fron, Oppland, NOR.

v. Knud Pederson Teigøen vart fødd i 1798 i Teige, Nord-Fron, Oppland, NOR, døydde den 23. mai 1884 i Teige, Nord-Fron, Oppland, NOR 86 år gamal, og vart gravlagd den 29. mai 1884 i Kvam kyrkje, Nord-Fron, Oppland, NOR.


173. Kari Knudsdotter vart fødd i 1763 og døydde i Teige, Nord-Fron, Oppland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnt i 1801 i Teige, Nord-Fron, Oppland, NOR. 38 år, 1 gang.

Kari gifta seg med Peder Torsteinson cirka 1787 i Kvam kyrkje, Nord-Fron, Oppland, NOR.

174. Ole Øysteinson vart fødd i 1756 og døydde i Frostad, Nord-Fron, Oppland, NOR.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnt i 1801 i Frostad, Nord-Fron, Oppland, NOR. 45 år, 1 g. gift, Husmand med jord.

Ole gifta seg med Syne Olsdotter cirka 1790 i Kvam kyrkje, Nord-Fron, Oppland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Østen Olson vart fødd i 1793 i Frostad, Nord-Fron, Oppland, NOR.

87 ii. Beret Olsdotter. Beret gifta seg med Tosten Pederson Teigøen, son av Peder Torsteinson og Kari Knudsdotter, den 17. mar 1816 i Kvam kyrkje, Nord-Fron, Oppland, NOR.

iii. Ole Olson vart fødd i 1799 i Frostad, Nord-Fron, Oppland, NOR.


175. Syne Olsdotter vart fødd i 1763 og døydde i Frostad, Nord-Fron, Oppland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnt i 1801 i Frostad, Nord-Fron, Oppland, NOR. 38 år, 1 gang.

Syne gifta seg med Ole Øysteinson cirka 1790 i Kvam kyrkje, Nord-Fron, Oppland, NOR.

178. Erich Hansson vart fødd i 1731, døydde i 1811 i Gaustad nordre, Stange, Hedmark, NOR 80 år gamal, og vart gravlagd den 10. mar 1811 i Stange kyrkje, Stange, Hedmark, NOR.

Generelle notat: I folketeljinga for 1801 finn ein i Stange i Herad på garden Gyhrud:
Erich Hansson 71 år som "Jordløs husmand og nyder lægd" med kona Berthe Olsdotter 76 år. Dei har dottera Kari Eriksdotter 41 år og ugift "Nærer sig ved haand arbejd" med sonen Erich Olson 12 år "Hendes uægte søn".
Hjå dei er Ingeborg Eriksdotter på 41 år og "Enke efter 1ste ægteskab", "Inderste og nærer sig ved haand arbejd" med sønene Lars Johanson 9 år, Hans Gudmundson 6 år og Ole Christopherson" "Hendes børn".
Ingeborg må truleg også vere dotter til Erich og Berthe.

"Berthe Gyruds Ei Lægd" vart gravlagd 28. oktober 1809, 81 år gamal.
"Erich Hansen Goustad Lægd" vart gravlagd 10. mars 1811, 80 år gamal.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnt i 1801 i Gyrud, Stange, Hedmark, NOR. 71 år, Begge i 1ste ægteskab, Jordløs husmand og nyder lægd.

Erich gifta seg med Berthe Olsdotter cirka 1755 i Stange kyrkje, Stange, Hedmark, NOR.

Barnet av dette paret var:

89 i. Kari Eriksdotter. Kari fekk eit barnEkteskapsstatus: ugift.


179. Berthe Olsdotter vart fødd i 1728, døydde i 1809 i Gyrud, Stange, Hedmark, NOR 81 år gamal, og vart gravlagd den 28. okt 1809 i Stange kyrkje, Stange, Hedmark, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnt i 1801 i Gyrud, Stange, Hedmark, NOR. 76 år, Begge i 1ste ægteskab.

Berthe gifta seg med Erich Hansson cirka 1755 i Stange kyrkje, Stange, Hedmark, NOR.

188. Poul Alfson vart fødd i 1749 og døydde i Skårås, Romedal , Hedmark, NOR. Eit anna namn for Poul var Povel.

Generelle notat: I Løten kyrkjebok:
Den 20. desember i 1778 "Povel Alvsen og Martha Nielsdttr Øde Torps drengebarn Alv. Test: Pernille Gulbrandsdttr Qvæstad Sophia Alvsd: Stabrud i Vang. Povel Engebrets: Ødeqvæstad. Mads Christophersen Igulstad, Lars Nielsen Dørum i Vang."
Festo Annuciat. Mariæ i 1781 "Povel Alvsen og Martha Nielsd: Øde Torps Drengeb. døbt Niels. Test: Rønnou Ødeqvæstad. Pernille Store Qvæstad. Povel Ols: Ødeqvæstad. Jens Povels: Ødeqvæstad. Ole Gulbrandsen St: Qvæstad".
Dom 1te Natal: (som må vere 29. desember) i 1782 "Povel Alvsen og Marta Nielsd: Øde Torps Pigeb: døbt Birte. Test Guri Jelseng S:b:b: (som bar barnet). Ole Qvæstad og H: Pernille Christensdatter, Knud Persen Torp".
Den 13. august 1785 "Poul Alfsen Øde Torp og Martha Nielsd: Pb. Sophia.Sb. Else Henniksd Torp. Kirsti Hds Grylling, Pernille Nielsd: Dørum. Anders And: Grylling. Christen Hovi".

I folketeljinga for 1801 finn ein I Rommedal på garden Schaaraas Lille:
Povel Alfson 52 år "Bonde og gaardbruger" med kona Marthe Nielsdotter 48 år. Dei har då barna:
Berthe Povelsdotter 18 år, Sophie Povelsdotter 16 år, Hans povelson 11 år og Chrestopher Povelson 7 år.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnt på Schaaraas Lille i 1801 i Skårås, Romedal , Hedmark, NOR. 52 år, Begge i 1ste ægteskab, Bonde og gaardbruger.

Poul gifta seg med Martha Nilsdotter cirka 1778 i Romedal kyrkje, Romedal , Hedmark, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Alv Paulson vart fødd i 1778 i Torp store, Løten, Hedmark, NOR og vart døypt den 20. des 1778 i Løten kyrkje, Løten, Hedmark, NOR.

94 ii. Niels Paulson. Niels gifta seg med Margrethe Hansdotter cirka 1804 i Romedal kyrkje, Romedal , Hedmark, NOR.

iii. Berthe Paulsdotter vart fødd i 1782 i Torp store, Løten, Hedmark, NOR og vart døypt den 29. des 1782 i Løten kyrkje, Løten, Hedmark, NOR. Eit anna namn for Berthe var Birte.

iv. Sophia Paulsdotter vart fødd i 1785 i Torp store, Løten, Hedmark, NOR og vart døypt den 13. aug 1785 i Løten kyrkje, Løten, Hedmark, NOR. Eit anna namn for Sophia var Sophie.

v. Kirsti Paulsdotter vart fødd i 1788 i Skårås, Romedal , Hedmark, NOR, vart døypt den 12. mai 1788 i Vallset kyrkje, Romedal , Hedmark, NOR, døydde i 1791 i Skårås, Romedal , Hedmark, NOR, 3 år gamal, og vart gravlagd den 15. mai 1791 i Vallset kyrkje, Romedal , Hedmark, NOR.

vi. Hans Paulson vart fødd i 1790 i Skårås, Romedal , Hedmark, NOR og vart døypt den 14. nov 1790 i Vallset kyrkje, Romedal , Hedmark, NOR.

vii. Christopher Paulson vart fødd i 1794 i Skårås, Romedal , Hedmark, NOR og vart døypt den 4. aug 1794 i Vallset kyrkje, Romedal , Hedmark, NOR. Eit anna namn for Christopher var Chrestopher.


189. Martha Nilsdotter vart fødd i 1753 og døydde i Skårås, Romedal , Hedmark, NOR. Andre namn for Martha var Marta og Marthe.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnt på Schaaraas Lille i 1801 i Skårås, Romedal , Hedmark, NOR. 48 år.

Martha gifta seg med Poul Alfson cirka 1778 i Romedal kyrkje, Romedal , Hedmark, NOR.

192. Paal Andersson Nordhus, son av Anders Pålson Utne og Gyrid Pedersdotter, vart fødd i 1699 i Åkre, Varaldsøy, Hordaland, NOR, døydde i 1758 i Nordhus, Fjelberg, Hordaland, NOR 59 år gamal, og vart gravlagd den 21. mar 1758 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Andre namn for Paal Andersson var Povel og Paul Andersson Nordhus.

Generelle notat: Pål Andersson gifta seg første gong med enka Rakel Bårdsdotter Gjermundshamn. Ho var enke etter søskenbarnet til Pål Andersson. Første mannen til Rakel heitte Pål Knutson, og begge stamma frå Pål Andersson Hamnarås. Det står at det ikkje ser ut for at andre enn ei dotter til Rakel som levde opp, men det må vere fleire, for under Nordhus er det nemnt både Anders og Bård d.e. som levde. Sonen Pål som var siste barnet med Rakel, er ført fødd i 1733, men Rakel døydde i 1732 så Pål må vere fødd i 1732 om Rakel var mora. I 1733 vert første barnet med Anna Jonsdotter ført fødd. Pål Andersson må ha gifta seg i 1733 med Anna.
Under føre brukar på bruk 1 på Nordhus står det: Mons Sørenson Fjelland, gift med Vibeke Ivarsdotter Helvik som døydde i 1733, sat med bruket til ikring 1740, for det året skreiv han inn ei dotter, Gunhild, til dåp, og det tyder at han hadde gift seg opp att, mest truleg med Anne Jonsdotter Røyrane i Kvinnherad. Anna Jonsdotter var frå Storedale, men bror hennar budde på Røyrane. Vidare står det om neste brukar Pål Andersson Nordhus at han var enkemann og gifta seg med enka Anna Jonsdotter og var leiglending under klosteret frå ikring 1740. Dette skulle tyde at Anna Jonsdotter og Pål ikkje hadde barn saman før etter 1740. Men Pål har sonen Jon fødd i 1733, og Anna må vere mora. For sonen til Jon, Ola Jonson, var soneson til Anna og Pål står det. Då kan ikkje Mons Sørenson ha vore gift med Anna Jonsdotter.
Pål var soneson til "Rike-Pål" Hamnarås på Hatlestrand, og son til Anders Pålson, gift til Åkre på Varaldsøy. Han var enkemann då han kom til Nordhus, og husmann Bård Paulson i Valo (fødd i 1723) var son hans etter første ekteskap. Han vart lensmann for klosteret for øyane her sør i 1752. I 1758 kjøpte Pål den garden han hadde bygsla til då. Det var nordbruket på 2 laupar 2 huder, den parten som prestane hadde bygsla sidan 1620, det som seinare vart bruk nr. 1. og 2. Men alt året etter døydde Pål. Anna Jonsdotter, enka etter Pål, sat tungt i det då Pål var borte.
Det vart halde skifte på Nordhus i Fjelberg den 12. juni 1758 etter Povel Andersson mellom enka Anna Jonsdotter og barna til Povel frå dei to ekteskapa 7 søner og 5 døttre: Frå første ekteskap: 1) Anders Povelson Selsås, 2) Baar Povelson "fuldmyndig" og 3) Povel Povelson 25 år.
Frå andre ekteskap: 1) Jon Povelson 21 år, 2) Peder Povelson 20 år, 3) Johannes Povelson 18 år, 4) Heine Povelson 7 år, 5) Rakel Povelsdotter 16 år, 6) Marita Povelsdotter 14 år, 7) Gunilla Povelsdotter 11 år, 8) Anna Povelsdotter 9 år og 9) Lispet Povelsdotter 5 år. Enka hadde Ole Fotland som laugverge.
I skiftet vart garden utlagt på bror hennar, Ingemar Røyrane frå Ølve, mogeleg som følgje av at Pål hadde mått låna pengar av Ingemar då Pål løyste garden med kongeskøyte i 1758. Me kjenner ikkje detaljane og bakgrunnen for dette, og me veit heller ikkje i detalj kva som sette Anna i stand til å kjøpa garden attende i 1762 då ho skøytte helvta av garden over på versonen sin, Peder, gift med dottera Gunhild. Men det ser ut til at sonen Jon Pålson Løvik sat godt i det, og han kan vel ha hjelpt mor si til å løyse ut Ingemar Røyrane. Det er rimeleg at avtalen om at sonesonen Ola Jonson, skulle ha halve garden når han vart vaksen, var ein del av handelen med Løvik-folket. Dermed var øvre Nordhus i røynda delt i to bruk, slik det har vore sidan. Anna Jonsdotter dreiv denne helvta, til ho døydde 1791. Sonesonen Ola Jonson Løvik fekk skøyte på farmora sin halvdel i skiftet etter henne.

I skifteprotokollen:
"Anno 1763 den 25 Maij blev Arveskifte holdet paa Skrivergaardeb Mielie udj Schaanevig efter en i Kiøbenhafn afdød Soldat med Nafn Paul Paulsen Af Gaarden Nordhuss i Fielbergs Præstegield. Imellem hans efterladte 2de fuld og 4 halvbrøre samt 6 halvsøstre Ælste fuldbroder Anders Paulsen Gift og boende paa Gaarden Sælsåås i Fiære Skibrede tilstæde. 2den fuldbroder Baar Paulsen Gift og boende paa Gaarden Opsanger i Qvindherredte ..".
Halvsyskena var:
1) Jon Paulson Nordhuus (same far men ikkje mor)
2) Peder Paulsen, myndig (same far men ikkje mor)
3) Johannes Paulsen 23 år (same far men ikkje mor)
4) Heine Paulsen 12 år (same far men ikkje mor)
5) Henriche Paulsdotter gift med Aad Hafnerås (same mor men ikkje far)
6) Rachel Paulsdotter, umyndig (same far men ikkje mor)
7) Marthe Paulsdotter, umyndig (same far men ikkje mor)
8) Gunille Paulsdotter, umyndig (same far men ikkje mor)
9) Anna Paulsdotter, umyndig (same far men ikkje mor)
10) Lisbet Paulsdotter, umyndig (same far men ikkje mor)

I kyrkjboka for Fjelberg under døde i 1791 finn ein "Dj: 15de Marti Gaard Kone Anna Jonsd Nordhuus gamel 82 år".
I skifteprotokollen finn ein:
"Skifte efter Salmagerske Anna Jonsd. Enke efter forhen afgt Paul Andersen Nordhuus i Fielbergs Skib. sluttet den 5te April 1791". Det blir då nemnt barna:
1) Jon Paulson som "boede og døde" på Løevigen og hadde vore gift med Brynilde Nielsdotter og etterlet seg barna: Ole Jonson 23 år "Sergeant", Anna Jonsdotter 25 år, ugift, og opphaldt seg på Nordhus og Sara Jonsdotter 20 år, ugift, og opphaldt seg på Arnevig
2) Peder Paulson Nordhus
3) Johannes Paulson 51 år, ugift, og opphaldt seg på Nordhus
4) Rachel Paulsdotter gift med Johannes Thronsen Eritsland i Skjold
5) Marthe Paulsdotter gift med gift med Gregorius Jacobson Nedre Beltestad i Opdal (Tysnes)
6) Gunille Paulsdotter gift med Niels Johannesson Arnevig
7) Anna Paulsdotter gift med Ingebrecht Svendson Berøen i Føyen (Moster)
8) Lisbeth Paulsdotter 37 år, ugift, og var på Nordhus.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnt i 1701 i Åkre, Varaldsøy, Hordaland, NOR. 3 år.

• Skifte etter han vart halde den 12. jun 1758 i Nordhus, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Paal Andersson gifta seg med Rakel Bårdsdotter, dotter av Bård Andersson og Helvig Henriksdotter, i 1723 i Kvinnherad kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Anders Paulson Nordhus vart fødd i 1723 i Hamnarås, Kvinnherad, Hordaland, NOR, døydde i 1810 i Nordhus, Fjelberg, Hordaland, NOR 87 år gamal, og vart gravlagd den 11. nov 1810 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Anders gifta seg med Ingebor Kristensdotter, dotter av Christen Olson og Abelone Jørgensdotter, den 14. jul 1754 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR. Anders gifta seg så med Anna Sjursdotter cirka 1762 i Sveio kyrkje, Sveio, Hordaland, NOR.

ii. Paul Paulson (Død som barn) vart fødd i 1725 i Hamnarås, Kvinnherad, Hordaland, NOR og døydde i Hamnarås, Kvinnherad, Hordaland, NOR.

iii. Baar Paulson vart fødd i 1728 i Hamnarås, Kvinnherad, Hordaland, NOR og døydde i Valo, Fjelberg, Hordaland, NOR. Baar gifta seg med Anna Anfinnsdotter, dotter av Anfind Pederson og Kristi, i 1760 i Husnes kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, NOR.

iv. Gunhild Paulsdotter vart fødd i 1730 i Hamnarås, Kvinnherad, Hordaland, NOR og døydde i 1730 i Hamnarås, Kvinnherad, Hordaland, NOR.

v. Paul Paulson vart fødd i 1731 i Hamnarås, Kvinnherad, Hordaland, NOR og døydde i 1731 i Hamnarås, Kvinnherad, Hordaland, NOR.

vi. Poul Paulson Milja vart fødd i 1732 i Hamnarås, Kvinnherad, Hordaland, NOR og døydde i 1763 i København, , København, DNK 31 år gamal.

Paal Andersson gifta seg så med Anna Jonsdotter i 1733 i Ølve kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

96 i. Jone Paulson Lauvik. Jone gifta seg med Brønlede Nilsdotter, dotter av Nils Tolleivson Lauvik og Lisbet Tjerandsdotter, den 15. nov 1763 i Skånevik kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR.

ii. Peder Paulson Nordhus vart fødd i 1736 i Nordhus, Fjelberg, Hordaland, NOR og døydde i 1796 i Nordhus, Fjelberg, Hordaland, NOR 60 år gamal. Peder gifta seg med Gunhild Olsdotter den 11. jul 1779 i Kvinnherad kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, NOR.

iii. Johannes Paulson Arnevik vart fødd i 1740 i Nordhus, Fjelberg, Hordaland, NOR og døydde i Arnevik, Fjelberg, Hordaland, NOR.

iv. Rakel Paulsdotter vart fødd i 1742 i Nordhus, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 24. jun 1742 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR og døydde i 1834 i Svendsbø, Vikebygd, Hordaland, NOR, 92 år gamal. Eit anna namn for Rakel var Rachel. Rakel gifta seg med Hans Halvorson Svendsbø, son av Halver Svendson Arnevik og Ingebor Ingebretsdotter, den 14. jul 1765 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Rakel gifta seg så med Johannes Trondson Ersland, son av Tron Jonson Austrheim og Anna Larsdotter, i 1770 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

v. Marithe Paulsdotter vart fødd i 1744 i Nordhus, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 25. apr 1744 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde den 24. mai 1812 i Beltestad nedre, Tysnes, Hordaland, NOR, 68 år gamal, og vart gravlagd den 7. jun 1812 i Opdal kyrkje, Tysnes, Hordaland, NOR. Andre namn for Marithe var Marite og Marthe. Marithe gifta seg med Gregorius Jakobson, son av Jacob Gregoriusson og Guri Olsdotter, den 3. jun 1770 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

vi. Gunilde Paulsdotter vart fødd i 1747 i Nordhus, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde den 31. aug 1830 i Sydnes, Fjelberg, Hordaland, NOR 83 år gamal, og vart gravlagd den 2. sep 1830 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Dødsårsak: Alderdom. Eit anna namn for Gunilde var Gunille. Gunilde gifta seg med Niels Johannesson Arnevik, son av Johanes Nilsson Arnevik og Anna Trondsdotter, i 1784 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Gunilde gifta seg så med Torger Sjurson Sydnes, son av Siur Johannesson Sydnes d. e. og Siri Torgersdotter, cirka 1815 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

vii. Anna Paulsdotter vart fødd i 1748 i Nordhus, Fjelberg, Hordaland, NOR og døydde i Børøy, Moster, Hordaland, NOR. Anna gifta seg med Ingebrigt Svendson Bærøen, son av Svend Halvardson Arnevik og Sara Ingebretsdotter, den 1. jul 1781 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

viii. Heine Paulson Nordhus (Død ung) vart fødd i 1751 i Nordhus, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 18. mar 1751 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR og døydde i Nordhus, Fjelberg, Hordaland, NOR,.

ix. Lisbet Paulsdotter vart fødd i 1753 i Nordhus, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 14. apr 1753 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR og døydde i Nordhus, Fjelberg, Hordaland, NOR,. Eit anna namn for Lisbet var Lispet.


193. Anna Jonsdotter, dotter av Jon Erikson og Marta Tomasdotter, vart fødd i 1709 i Storedale (Ølve), Kvinnherad, Hordaland, NOR, døydde i 1791 i Nordhus, Fjelberg, Hordaland, NOR 82 år gamal, og vart gravlagd den 15. mar 1791 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Anna gifta seg med Paal Andersson Nordhus i 1733 i Ølve kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, NOR.

194. Nils Tolleivson Lauvik, son av Tolleiv Erikson og Madela Nilsdotter, vart fødd i 1704 i Skjeldal, Etne, Hordaland, NOR og døydde i 1755 i Lauvik, Skånevik, Hordaland, NOR 51 år gamal.

Generelle notat: Nils Tolleivson slo seg ned i Lauvik like etter at foreldra i 1729 kjøpte jorda der. Men han sat ikkje særleg trygt, fleire odelsmenn til garden på Lauvik hadde planar om å ta jorda att med tid og stunder, og lyste pengemangel for ikkje å missa odelsretten. Sjølv hadde Nils planar om å reisa attende til farsgarden Skjeldal i Etne om det kneip, og desse planane førte til rettsak med broren Erik Skjeldal. Men Nils og kona Lisbet Tjerandsdotter Mo vart sitjande i Lauvik livet ut. Dei hadde ei dotter som saman med mannen overtok garden.

Nils Tolleivson gifta seg med Lisbet Tjerandsdotter i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

97 i. Brønlede Nilsdotter. Brønlede gifta seg med Ole Nilsson Lauvik, son av Niels Tørreson Ølfernes og Kari Olsdotter, i 1757 i Skånevik kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR. Brønlede gifta seg så med Jone Paulson Lauvik, son av Paal Andersson Nordhus og Anna Jonsdotter, den 15. nov 1763 i Skånevik kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR. Brønlede fekk barn med Johannes Olson Lauvik, son av Ole Johannesson Tjelflåt og Siri Olsdotter,. Ekteskapsstatus: ugift. Dette paret gifta seg ikkje.


195. Lisbet Tjerandsdotter, dotter av Tjerand Eivindson Mo og Brønla Gudmundsdotter, vart fødd i 1706 i Mo, Etne, Hordaland, NOR, døydde i 1763 i Lauvik, Skånevik, Hordaland, NOR 57 år gamal, og vart gravlagd den 25. mar 1763 i Skånevik kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde den 14. apr 1763 i Lauvik, Skånevik, Hordaland, NOR.

Lisbet gifta seg med Nils Tolleivson Lauvik i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

196. Nils Larsson, son av Lars Nilsson Fjelland og Ukjend, vart fødd cirka 1690 i Fjelland, Fjelberg, Hordaland, NOR og døydde i 1735 i Fjelland, Fjelberg, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 45 år.

Generelle notat: Nils Larsson fekk i 1716 bygsla 1 laup smør av Peder Jensson Smith etter far sin på Fjelland, men han vart ikkje lenge på garden. Alt i 1735 er det nye folk etter Nils og faren Lars, og bruket til Nils vart lagt attende til hovudbruket slik at det berre var to bruk på Fjelland.

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde den 17. mar 1735 i Fjelland, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Nils gifta seg med Randvei Olsdotter cirka 1720 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Lars Nilsson vart fødd cirka 1720 i Fjelland, Fjelberg, Hordaland, NOR.

ii. Taaren Nilsdotter vart fødd i 1724 i Fjelland, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde i 1740 i Fjelland, Fjelberg, Hordaland, NOR 16 år gamal, og vart gravlagd den 4. des 1740 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

iii. Thore Nilsdotter vart fødd i 1726 i Fjelland, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde i 1760 i Einstabøvoll, Valestrand, Hordaland, NOR 34 år gamal, og vart gravlagd den 8. jun 1760 i Valestrand kyrkje, Valestrand, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Thore var Thora. Thore gifta seg med Niels Kolbeinson, son av Colbein Ellingson Valen og Gurj Gunnarsdotter, den 15. jul 1759 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

98 iv. Ole Nilsson. Ole gifta seg med Pernille Jensdotter, dotter av Jens Endreson Alne og Jorand Sjursdotter, den 8. jul 1770 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

v. Nils Nilsson vart fødd i 1735 i Fjelland, Fjelberg, Hordaland, NOR og døydde i 1782 i Gravdal, Fjelberg, Hordaland, NOR 47 år gamal. Nils gifta seg med Johanna Johannesdotter, dotter av Johanes Nilsson Arnevik og Anna Trondsdotter, den 29. okt 1769 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.


197. Randvei Olsdotter vart fødd i 1698, døydde i 1780 i Fjelland, Fjelberg, Hordaland, NOR 82 år gamal, og vart gravlagd den 15. feb 1780 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Randvei gifta seg med Nils Larsson cirka 1720 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Randvei gifta seg så med Svend Endreson Fjelland, son av Endre Svendson Sjo og Kari Botolvsdotter, i 1737 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Generelle notat: Svend Endreson fekk i 1735 bygsla bruket på Fjelland etter Nils Larsson.
I skifteprotokollen finn ein:
"A 1769 dj: 12d Junj blev holdt Skifte paa Gaarden Fielland ...... effter Afg. Svend Endresen Imellem hands effterladte Enke Randvæg OlsD.og som deres 3de tilsammenavlende Sønne ved Døden ere afgangene da i deres Stæd den Sahl. Mands mærmeste Slægt som var Hands Sødskende, saasom 3 Brødere og 2 Søstere, .." som var:
1) Hans Endreson Sætre som var død og hadde etterlete seg 2 søner og 2 døtre: Søren Hansson Sætre, Endre Hansson Wahlen, Kari Hansdotter gift med Ole "Arbeids Mand, og boende i Bergen", Ragnelle Hansdotter gift med Johannes Johannesson Tofte
2) Botel Endreson Øchland var død og etterlet seg sonen Endre Bottelson som var gift og budde på Hauge i Stord prestegjeld
3) Jens Endreson gift og budde på Alne
4) Kari Endresdotter gift med Johanes Tvedt på Huglo, men var død og etterlet seg dottera Anna Johansdotter gift med Lars Grindem "og boende på forne gaard i Føyens Skibrede"
5) Helge Endresdotter var gift med Knud Eide men var død og etterlet seg sonen Bottel Knudson
"Nærværende Enken med laugværge Svend Svendsen Arnevigen". Det vert nemnt "den Sahl. Mands StifSøn Ole Nielsen Fielland" - som syner at Ranveg Olsdotter var enke etter Nils Larsson då ho vart gift med Sven Endreson. Det vert også nemnt dottera Thore Nielsdotter som hadde vore gift med Niels Enstavold og i samband med bryllaupet hadde ho fått ein del som blir lista opp. Det vert også nemnt sonen Niels Nielson frå Ranveg sitt første ekteskap.
Under døde i Fjelberg kyrkjebok for 1780: "Randvej Olsdatter Fielland, dj: 15 Febr: gl: 99 Aar" som må vere alt for høg alder.

Barnet av dette paret var:

i. Niels Svendson Fjelland (Død som barn) vart fødd i 1742 i Fjelland, Fjelberg, Hordaland, NOR, vart døypt den 5. jan 1742 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR og døydde i Fjelland, Fjelberg, Hordaland, NOR,.


198. Jens Endreson Alne, son av Endre Svendson Sjo og Kari Botolvsdotter, vart fødd i 1715 i Sætre, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde i 1796 i Alne, Vikebygd, Hordaland, NOR 81 år gamal, og vart gravlagd den 1. des 1796 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR.

Generelle notat: Det vart halde skifte på Alne den 30. juni 1755 etter Jørna Siursdotter melleom enkemannen Jens Endreson og dei 3 sønene og 2 døtrene deira: 1) Endre Jensson 17 år, 2) Johannes Jensson 9 år, 3) Siur Jensson 6 år, 4) Pernell Jensdotter 13 år, 5) Kari Jensdotter 11 år.
I skifteprotokollen finn ein skiftet etter broren Svend:
"A 1769 dj: 12d Junj blev holdt Skifte paa Gaarden Fielland ...... effter Afg. Svend Endresen Imellem hands effterladte Enke Randvæg OlsD.og som deres 3de tilsammenavlende Sønne ved Døden ere afgangene da i deres Stæd den Sahl. Mands mærmeste Slægt som var Hands Sødskende, saasom 3 Brødere og 2 Søstere, .." som var mellom andre:
3) Jens Endreson gift og budde på Alne.

Enkemand Jens Endresen Alne vart trulova 3. Jan og gift Dom Cantate 1756 med Pige Kari Iversdtr.
Jens Endresen Alne vart gravlagd 1. desember 1796, 82 år gamal.

I skifteprotokollen finn ein:
"Skifte efter Leijlending Jens Endresen Alnes Huustrue Kari Ivers Datter i Fjeldberg Skibr. Sluttet den 13de Julii 1793."
Arvingane var enkemannen Jens Endreson og "Den Sl: Afdødes Sødskende":
1) Christen Iverson Axdahl som hadde vore gift med Siri Tostensdotter som begge var døde og etterlet seg dottera Ingeri Christensdotter som var enke etter Iver Tostenson Dahle
2) Anders Iverson som hadde vore gift med Lisbeth Rasmusdotter og budde på garden Alne og let etter seg barna: Elias Andersson husmann på Sundnæss, Christen Andersson Nedre Wiigen, Anna Andersdotter som var enke Anders Hansson Grasvigen under Alne og Aase Andersdotter på 40 år og ugift og tente på Nes i Skjold
3) Peder Iverson Alne
4) Syneve Iversdotter som hadde vore gift med Ole Steffensen Møchlewold i Fjære Skibreide og som begge var døde og etterlet seg døtrene Barbro Olsdotter (skal vere Johannesdotter) gift med Claus Jørgenson Store Wiig i Føyens Skipreide (Fitjar), Kari Olsdotter gift med Albreth Pederson Brokenæs i Fjære Skipreide (Valestrand)

Jens Endreson gifta seg med Jorand Sjursdotter i 1736 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Endre Jensson vart fødd i 1737 i Alne, Vikebygd, Hordaland, NOR og døydde den 12. des 1777 i Veastad, Vikebygd, Hordaland, NOR 40 år gamal. Endre gifta seg med Anne Torsteinsdotter, dotter av Tosten Kristenson og Synneve Trondsdotter, den 4. sep 1763 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR. Endre gifta seg så med Brithe Johannesdotter, dotter av Johannes Hansson og Gunvor Ingebretsdotter, cirka 1768 i Skjold kyrkje, Skjold, Rogaland, NOR.

99 ii. Pernille Jensdotter. Pernille gifta seg med Ole Nilsson, son av Nils Larsson og Randvei Olsdotter, den 8. jul 1770 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

iii. Kari Jensdotter vart fødd i 1743 i Alne, Vikebygd, Hordaland, NOR, vart døypt den 16. jun 1743 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR og døydde i Alne, Vikebygd, Hordaland, NOR,. Eit anna namn for Kari var Karen. Kari gifta seg med Torger Sjurson Alne, son av Siur Tjerandson Ryen og Mari Torgersdotter, den 6. jul 1794 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

iv. Anna Jensdotter (Død som barn) vart fødd i 1745 i Alne, Vikebygd, Hordaland, NOR, vart døypt den 28. sep 1745 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR og døydde i Alne, Vikebygd, Hordaland, NOR,.

v. Johannes Jensson vart fødd i 1746 i Alne, Vikebygd, Hordaland, NOR og vart døypt den 27. nov 1746 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Johannes var Johanes.

vi. Siur Jensson vart fødd i 1750 i Alne, Vikebygd, Hordaland, NOR og vart døypt den 15. mai 1750 i Skjold kyrkje, Skjold, Rogaland, NOR.

vii. Malene Jensdotter vart fødd i 1753 i Alne, Vikebygd, Hordaland, NOR, vart døypt den 15. apr 1753 i Skjold kyrkje, Skjold, Rogaland, NOR, døydde i 1753 i Alne, Vikebygd, Hordaland, NOR,, og vart gravlagd den 9. des 1753 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Malene var Mallene.

Jens Endreson gifta seg så med Kari Ivarsdotter, dotter av Iver Kristenson Alne og Kari Eriksdotter, den 16. mai 1756 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 3. jan 1756 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde den 13. jul 1793 i Alne, Vikebygd, Hordaland, NOR.


199. Jorand Sjursdotter, dotter av Siur Gunnarson og Ukjend, vart fødd i 1715 i Alne, Vikebygd, Hordaland, NOR, døydde i 1754 i Alne, Vikebygd, Hordaland, NOR 39 år gamal, og vart gravlagd den 29. des 1754 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR.

Jorand gifta seg med Jens Endreson Alne i 1736 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR.

200. Steen Mikkelson, son av Mikkel Steinson og Guro Arnesdotter, vart fødd i 1677 i Bjotveit, Kvam, Hordaland, NOR, døydde i 1754 i Bjotveit, Kvam, Hordaland, NOR 77 år gamal, og vart gravlagd den 10. mar 1754 i Øystese kyrkje, Kvam, Hordaland, NOR.

Generelle notat: Stein Mikjellson fekk skøyte av faren i 1716 på 3 spann smør ½ hud i Bjotveit for 72 riksdalar. Han var soldat i den første tida av ufreden med Sverige, men kom vel frå det og vart friteken då han fekk gard å styra med. Då kona Brita Olavsdotter døydde, skreiv presten Blyt i kyrkjeboka: "7 sønner og trende døtre. Alle gifte og vel forsørgede."
Men dette stemmer ikkje heilt med skiftet etter Lars Larsson på Appelvigen under Indbioe i Ølen den 5. november 1756 mellom enka Guro Olsdotter og dei næraste arvingane etter Lars som var "Mandens faders Søsken og Moders Søskens efterladte Børn og Børne Børn" der ein finn:
C) mostera Guro Arnesdotter som var død og etterlet seg 4 barn:
1) Steen Mikkelson Bioetvedt som var død og etterlet seg 12 barn - 8 søner og 4 døttre: a) Ole Biotvedt, b) Siur Steenson myndig, c) Mikkel Steenson, d) "Hugne Steensen som paa Egne og Søkendes vejgne var tilstæde" (dette må vere sonen Svend), e) Gunder Steenson, f) Gabriel Steenson, g) Tollef Steenson, h) Johannes Steenson 23 år, i) Ragna Stensdotter (var død og etterlet seg 3 barn: Siur Olson 6 år, Steen Olson 3 år og Anna Olsdotter 8 år) j) Guro Steensdotter gift, Christi Steensdotter 22 år og Ingerij Steensdotter 20 år.
Stein hadde 12 barn som levde eller hadde etterkomarar i 1756.

Steen gifta seg med Brita Olsdotter i 1716 i Vikøy kyrkje, Kvam, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Ole Steinson vart fødd i 1716 i Bjotveit, Kvam, Hordaland, NOR, vart døypt den 18. okt 1716 i Vikøy kyrkje, Kvam, Hordaland, NOR og døydde i 1779 i Bjotveit, Kvam, Hordaland, NOR, 63 år gamal. Eit anna namn for Ole var Olle. Ole gifta seg med Britha Gjertsdotter, dotter av Gjert Erikson og Jorond Nilsdotter, den 2. jul 1753 i Jondal kyrkje, Jondal, Hordaland, NOR.

ii. Ragna Steinsdotter vart fødd i 1718 i Bjotveit, Kvam, Hordaland, NOR, vart døypt den 17. apr 1718 i Øystese kyrkje, Kvam, Hordaland, NOR, døydde i 1753 i Tveit i Øystese, Kvam, Hordaland, NOR, 35 år gamal, og vart gravlagd den 24. jun 1753 i Øystese kyrkje, Kvam, Hordaland, NOR. Ragna gifta seg med Ole Sjurson den 26. jun 1748 i Vikøy kyrkje, Kvam, Hordaland, NOR.

iii. Mikkel Steinson (Død som barn) vart fødd i 1722 i Bjotveit, Kvam, Hordaland, NOR og døydde i Bjotveit, Kvam, Hordaland, NOR.

iv. Mikkel Steinson (Død som barn) vart fødd i 1723 i Bjotveit, Kvam, Hordaland, NOR og døydde i Bjotveit, Kvam, Hordaland, NOR.

v. Mikkel Steinson vart fødd i 1725 i Bjotveit, Kvam, Hordaland, NOR. Mikkel gifta seg med Guro Vigleiksdotter, dotter av Vigleik Greipson og Sigri Larsdotter, den 23. mar 1761 i Jondal kyrkje, Jondal, Hordaland, NOR.

100 vi. Siur Steinson. Siur gifta seg med Margareta Larsdotter, dotter av Lars Torbjørnson Alsåker og Anne Tomasdotter, den 25. jun 1760 i Kinsarvik kyrkje, Kinsarvik, Hordaland, NOR.

vii. Gabriel Steinson vart fødd i 1728 i Bjotveit, Kvam, Hordaland, NOR og døydde i 1799 i Dalen, Ølen, Hordaland, NOR 71 år gamal. Gabriel gifta seg med Valborg Kolbeinsdotter, dotter av Kolbein Ingebretson og Kari Sjursdotter, den 3. jul 1764 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

viii. Guro Steinsdotter vart fødd i 1729 i Bjotveit, Kvam, Hordaland, NOR og døydde i Hallaråker, Jondal, Hordaland, NOR. Guro gifta seg med Odd Olson den 4. jul 1750 i Vikøy kyrkje, Kvam, Hordaland, NOR.

ix. Tollev Steinson vart fødd i 1731 i Bjotveit, Kvam, Hordaland, NOR, vart døypt den 2. des 1731 i Vikøy kyrkje, Kvam, Hordaland, NOR, døydde i 1812 i Eio austre, Ølen, Hordaland, NOR, 81 år gamal, og vart gravlagd den 24. mar 1812 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR. Tollev gifta seg med Anne Bergithe Pedersdotter, dotter av Peter Hansson Lilienskiold og Dorothea Nilsdotter, i 1760 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

x. Gunnar Steinson vart fødd i 1732 i Bjotveit, Kvam, Hordaland, NOR og døydde i Kvalvik indre, Kinsarvik, Hordaland, NOR. Gunnar gifta seg med Marita Torbjørnsdotter, dotter av Torbjørn Jonson Kvalvik og Sigri Knudsdotter, den 14. jan 1755 i Kinsarvik kyrkje, Kinsarvik, Hordaland, NOR. Gunnar gifta seg så med Maritta Sjursdotter den 19. jun 1759 i Øystese kyrkje, Kvam, Hordaland, NOR.

xi. Johannes Steinson vart fødd i 1733 i Bjotveit, Kvam, Hordaland, NOR.

xii. Svend Steinson vart fødd i 1734 i Bjotveit, Kvam, Hordaland, NOR og døydde i 1804 i Grallsete, Etne, Hordaland, NOR 70 år gamal. Svend gifta seg med Anna Knudsdotter d. y., dotter av Knud Pederson og Siri Eliasdotter, den 30. jun 1771 i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Svend gifta seg så med Ragna Torsteinsdotter, dotter av Torstein Pederson Osvåg og Brita Olsdotter, den 4. jul 1784 i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

xiii. Kristi Steinsdotter vart fødd i 1735 i Bjotveit, Kvam, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Kristi var Christi. Kristi gifta seg med Sjovat Nilsson den 11. jun 1758 i Vikøy kyrkje, Kvam, Hordaland, NOR.

xiv. Ingeleiv Steinsdotter vart fødd i 1738 i Bjotveit, Kvam, Hordaland, NOR, døydde den 21. jan 1816 i Lote, Kinsarvik, Hordaland, NOR 78 år gamal, og vart gravlagd den 26. jan 1816 i Kinsarvik kyrkje, Kinsarvik, Hordaland, NOR. Andre namn for Ingeleiv var Ingeleif, Ingelov, og Ingerij. Ingeleiv gifta seg med Lars Larsson Skarpen, son av Lars Torbjørnson Alsåker og Anne Tomasdotter, den 25. jun 1760 i Øystese kyrkje, Kvam, Hordaland, NOR.


201. Brita Olsdotter, dotter av Ole Brigtson Mo og Kristi Torleivsdotter, vart fødd i 1688 i Mo i Øystese, Kvam, Hordaland, NOR, døydde i 1773 i Bjotveit, Kvam, Hordaland, NOR 85 år gamal, og vart gravlagd den 2. mar 1773 i Øystese kyrkje, Kvam, Hordaland, NOR.

Brita gifta seg med Steen Mikkelson i 1716 i Vikøy kyrkje, Kvam, Hordaland, NOR.

202. Lars Torbjørnson Alsåker, son av Torbiørn Svendson Alsåker og Sigri Larsdotter, vart fødd i 1683 i Alsåker ytre, Kinsarvik, Hordaland, NOR, vart døypt den 24. jun 1683 i Kinsarvik kyrkje, Kinsarvik, Hordaland, NOR, døydde i 1737 i Alsåker ytre, Kinsarvik, Hordaland, NOR, 54 år gamal, og vart gravlagd den 5. mai 1737 i Kinsarvik kyrkje, Kinsarvik, Hordaland, NOR.

Lars Torbjørnson gifta seg med Anne Tomasdotter den 24. jun 1711 i Kinsarvik kyrkje, Kinsarvik, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Thomas Larsson vart fødd den 24. jul 1712 i Alsåker ytre, Kinsarvik, Hordaland, NOR.

ii. Torben Larsson vart fødd den 4. feb 1714 i Alsåker ytre, Kinsarvik, Hordaland, NOR.

iii. Johanes Larsson vart fødd den 24. feb 1716 i Alsåker ytre, Kinsarvik, Hordaland, NOR.

iv. Svend Larsson vart fødd den 26. okt 1718 i Alsåker ytre, Kinsarvik, Hordaland, NOR.

v. Haaver Larsson Lothe vart fødd den 30. jan 1721 i Alsåker ytre, Kinsarvik, Hordaland, NOR, døydde den 25. jan 1798 i Lote, Kinsarvik, Hordaland, NOR 76 år gamal, og vart gravlagd den 30. jan 1798 i Kinsarvik kyrkje, Kinsarvik, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Haaver var Haavar. Haaver gifta seg med Anna Jakobsdotter den 20. jun 1747 i Ullensvang kyrkje, Ullensvang, Hordaland, NOR.

vi. Marita Larsdotter vart fødd den 5. jul 1723 i Alsåker ytre, Kinsarvik, Hordaland, NOR og døydde den 1. mar 1800 76 år gamal.

vii. Sigri Larsdotter vart fødd den 29. des 1727 i Alsåker ytre, Kinsarvik, Hordaland, NOR og døydde den 15. mar 1812 i Torstveit, Vats, Rogaland, NOR 84 år gamal. Eit anna namn for Sigri var Siri. Sigri gifta seg med Helge Sivertson Torstveit, son av Sjur Helgeson Alsåker og Marita Larsdotter, den 29. des 1760 i Kinsarvik kyrkje, Kinsarvik, Hordaland, NOR.

101 viii. Margareta Larsdotter. Margareta gifta seg med Siur Steinson, son av Steen Mikkelson og Brita Olsdotter, den 25. jun 1760 i Kinsarvik kyrkje, Kinsarvik, Hordaland, NOR.

ix. Lars Larsson Skarpen vart fødd den 7. feb 1734 i Alsåker ytre, Kinsarvik, Hordaland, NOR, vart døypt den 10. feb 1734 i Ullensvang kyrkje, Ullensvang, Hordaland, NOR, døydde den 9. apr 1798 i Lote, Kinsarvik, Hordaland, NOR, 64 år gamal, og vart gravlagd den 13. apr 1798 i Kinsarvik kyrkje, Kinsarvik, Hordaland, NOR. Lars gifta seg med Ingeleiv Steinsdotter, dotter av Steen Mikkelson og Brita Olsdotter, den 25. jun 1760 i Øystese kyrkje, Kvam, Hordaland, NOR.


203. Anne Tomasdotter, dotter av Tomas Tomasson Wegner og Marita Knudsdotter, vart fødd cirka 1690 i Grønningen, Torvastad, Rogaland, NOR, døydde den 28. feb 1760 i Alsåker ytre, Kinsarvik, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 70 år, og vart gravlagd den 3. mar 1760 i Kinsarvik kyrkje, Kinsarvik, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Anne var Anna Wegner.

Anne gifta seg med Lars Torbjørnson Alsåker den 24. jun 1711 i Kinsarvik kyrkje, Kinsarvik, Hordaland, NOR.

204. Nils Olson vart fødd i 1661 og døydde i Dørheim, Ølen, Hordaland, NOR.

Nils gifta seg med Kari Eriksdotter cirka 1699 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Siri Nilsdotter vart fødd i 1700 i Dørheim, Ølen, Hordaland, NOR.

ii. Guri Nilsdotter vart fødd i 1704 i Dørheim, Ølen, Hordaland, NOR.

102 iii. Nils Nilsson. Nils gifta seg med Guro Johannesdotter cirka 1730 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Nils gifta seg så med Magdele Larsdotter, dotter av Lars Sjurson Stangeland og Kristina Tørresdotter, den 12. okt 1766 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Nils gifta seg så med Anna Hansdotter, dotter av Hans Torkelson og Synneva Hansdotter, den 1. jan 1783 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.


205. Kari Eriksdotter vart fødd cirka 1670 og døydde cirka 1711 i Dørheim, Ølen, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 41 år.

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde i 1712 i Dørheim, Ølen, Hordaland, NOR.

Kari gifta seg med Nils Olson cirka 1699 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

206. Hans Torkelson, son av Torkel Olson Klungland og Ukjend, vart fødd i 1706 i Klungland, Ølen, Hordaland, NOR og døydde i 1779 i Stumo søre, Ølen, Hordaland, NOR 73 år gamal.

Hans gifta seg med Synneva Hansdotter cirka 1734 i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Torkel Hansson vart fødd i 1736 i Klungland, Ølen, Hordaland, NOR og døydde i Osvåg, Etne, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Torkel var Torkjel. Torkel gifta seg med Syneva Paulsdotter, dotter av Poehl Kolbeinson Sæbø og Maritha Olsdotter, i Stødle kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

ii. Hans Hansson vart fødd i 1738 i Klungland, Ølen, Hordaland, NOR. Hans gifta seg med Britte Gjertsdotter den 8. aug 1763 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

103 iii. Anna Hansdotter. Anna gifta seg med Nils Nilsson, son av Nils Olson og Kari Eriksdotter, den 1. jan 1783 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

iv. Siri Hansdotter vart fødd i 1742 i Stumo søre, Ølen, Hordaland, NOR.

v. Helga Hansdotter vart fødd i 1743 i Stumo søre, Ølen, Hordaland, NOR.


207. Synneva Hansdotter, dotter av Hans Olson og Siri Olsdotter, vart fødd i 1702 i Fossa indre, Etne, Hordaland, NOR og døydde i 1763 i Stumo søre, Ølen, Hordaland, NOR 61 år gamal.

Synneva gifta seg med Hans Torkelson cirka 1734 i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

208. Tørres Erikson Ryen, son av Erich Erikson Ryen og Ana Markusdotter, vart fødd i 1747 i Ryo, Ølen, Hordaland, NOR og døydde i 1804 i Ryo, Ølen, Hordaland, NOR 57 år gamal.

Tørres Erikson gifta seg med Marta Olsdotter den 7. jul 1776 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Anna Tørresdotter vart fødd i 1777 i Ryo, Ølen, Hordaland, NOR og døydde i 1804 i Ryo, Ølen, Hordaland, NOR 27 år gamal.

104 ii. Erik Tørreson Ryen. Erik gifta seg med Synneva Olsdotter, dotter av Ole Olson og Synneva Torkelsdotter, i 1805 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

iii. Ole Erikson Ryen vart fødd i 1782 i Ryo, Ølen, Hordaland, NOR og døydde i 1784 i Ryo, Ølen, Hordaland, NOR 2 år gamal.

iv. Nils Erikson vart fødd i 1784 i Ryo, Ølen, Hordaland, NOR.

v. Ole Erikson Ryen vart fødd i 1787 i Ryo, Ølen, Hordaland, NOR og døydde i 1843 i Ryo, Ølen, Hordaland, NOR 56 år gamal.


209. Marta Olsdotter, dotter av Ole Toreson Nerheim og Siri Larsdotter, vart fødd i 1744 i Åse, Strandebarm, Hordaland, NOR og døydde i 1806 i Ryo, Ølen, Hordaland, NOR 62 år gamal.

Marta gifta seg med Tørres Erikson Ryen den 7. jul 1776 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

210. Ole Olson, son av Ole Larsson og Eli Olsdotter, vart fødd den 24. sep 1744 i Reiseter (søre), Ullensvang, Hordaland, NOR, vart døypt den 26. sep 1744 i Ullensvang kyrkje, Ullensvang, Hordaland, NOR og døydde i 1816 i Heggjo, Ølen, Hordaland, NOR, 72 år gamal.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnt i 1801 i Heggjo, Ølen, Hordaland, NOR. 57 år, Jordbruger

Ole gifta seg med Synneva Torkelsdotter den 21. jun 1783 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Ole Olson Heggum vart fødd i 1784 i Heggjo, Ølen, Hordaland, NOR, vart døypt den 28. jan 1784 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR, døydde den 1. aug 1867 i Heggjo, Ølen, Hordaland, NOR, 83 år gamal, og vart gravlagd den 8. aug 1867 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR. Ole gifta seg med Siri Bårdsdotter d. y., dotter av Bård Ingebretson og Siri Hansdotter, i 1815 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR. Ole gifta seg så med Kari Eivindsdotter den 26. okt 1861 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

105 ii. Synneva Olsdotter. Synneva gifta seg med Erik Tørreson Ryen, son av Tørres Erikson Ryen og Marta Olsdotter, i 1805 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

iii. Torkel Olson vart fødd i 1786 i Heggjo, Ølen, Hordaland, NOR, vart døypt den 30. apr 1786 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR og døydde i 1865 i Roa, Ølen, Hordaland, NOR, 79 år gamal. Andre namn for Torkel var Torchild og Torkjel. Torkel gifta seg med Susanna Ommundsdotter, dotter av Omund Olson Nervik og Guro Ånensdotter, den 1. jan 1823 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

iv. Halvard Olson vart fødd i 1788 i Heggjo, Ølen, Hordaland, NOR, vart døypt den 10. feb 1788 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR og døydde i 1788 i Heggjo, Ølen, Hordaland, NOR,. Andre namn for Halvard var Halvar og Halver.

v. Eli Olsdotter vart fødd i 1791 i Heggjo, Ølen, Hordaland, NOR, vart døypt den 10. jul 1791 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR og døydde i 1791 i Heggjo, Ølen, Hordaland, NOR,.

vi. Johannes Olson vart fødd i 1792 i Heggjo, Ølen, Hordaland, NOR og vart døypt den 2. sep 1792 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

vii. Gotskalk Olson Heggum vart fødd i 1796 i Heggjo, Ølen, Hordaland, NOR, vart døypt den 21. feb 1796 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR, døydde den 11. jun 1876 i Heggjo, Ølen, Hordaland, NOR, 80 år gamal, og vart gravlagd den 17. jun 1876 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR. Andre namn for Gotskalk var Godtschalc, Gothschalch, Gotschalk, og Gottskalk. Gotskalk gifta seg med Anna Salomonsdotter, dotter av Salv Erikson Hustveit og Ingeborg Larsdotter, den 28. jul 1816 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.


211. Synneva Torkelsdotter, dotter av Torkel Hugneson Hegge og Syneve Godtskalksdotter, vart fødd i 1751 i Heggjo, Ølen, Hordaland, NOR, vart døypt den 4. jul 1751 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR og døydde i 1821 i Heggjo, Ølen, Hordaland, NOR, 70 år gamal.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnt i 1801 i Heggjo, Ølen, Hordaland, NOR. 50 år.

Synneva gifta seg med Ole Olson den 21. jun 1783 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

212. Knud Andersson Hauge, son av Anders Olson Storhaug og Madele Mikkelsdotter, vart fødd i 1743 i Storhaug, Skånevik, Hordaland, NOR og døydde i 1813 i Hauge nedre, Ølen, Hordaland, NOR 70 år gamal.

Knud Andersson gifta seg med Kari Nilsdotter cirka 1773 i Holmedal kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

106 i. Nils Knudson Hauge d. e.. Nils gifta seg med Birthe Ommundsdotter, dotter av Omund Olson Nervik og Guro Ånensdotter, i 1798 i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

ii. Anders Knudson Hauge vart fødd i 1776 i Hauge øvre, Ølen, Hordaland, NOR og døydde i 1779 i Hauge øvre, Ølen, Hordaland, NOR 3 år gamal.

iii. Anna Knudsdotter vart fødd i 1777 i Hauge øvre, Ølen, Hordaland, NOR og døydde i 1779 i Hauge øvre, Ølen, Hordaland, NOR 2 år gamal.

iv. Anders Knudson Hauge vart fødd i 1779 i Hauge øvre, Ølen, Hordaland, NOR og døydde i 1812 i Hauge nedre, Ølen, Hordaland, NOR 33 år gamal.

v. Ole Knudson Hauge vart fødd i 1780 i Hauge øvre, Ølen, Hordaland, NOR og døydde i 1842 i Hauge nedre, Ølen, Hordaland, NOR 62 år gamal. Ole gifta seg med Marte Ingebretsdotter, dotter av Ingebrigt Olson Sørhus og Madele Eliasdotter, i 1803 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

vi. Anna Knudsdotter vart fødd i 1781 i Hauge øvre, Ølen, Hordaland, NOR og døydde i Tveit nordre, Etne, Hordaland, NOR. Anna gifta seg med Tarald Larsson, son av Lars Taraldson og Kari Sjursdotter, i 1804 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

vii. Nils Knudson Hauge (Død som barn) vart fødd i 1785 i Hauge øvre, Ølen, Hordaland, NOR og døydde i Hauge øvre, Ølen, Hordaland, NOR.

viii. Omund Knudson Hauge vart fødd i 1788 i Hauge øvre, Ølen, Hordaland, NOR og døydde i Hauge øvre, Ølen, Hordaland, NOR. Omund gifta seg med Anna Tomasdotter, dotter av Thomas Tomasson Ørland og Anna Simonsdotter, i 1809 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

ix. Nils Knudson Hauge vart fødd i 1790 i Hauge øvre, Ølen, Hordaland, NOR og døydde i 1791 i Hauge øvre, Ølen, Hordaland, NOR i ein alder av 1 år.

x. Madela Knudsdotter vart fødd i 1793 i Hauge øvre, Ølen, Hordaland, NOR.

Knud Andersson gifta seg så med Thorbor Jonsdotter, dotter av Johne Jonson Alne og Siri Ellingsdotter, i 1801 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Kari Knudsdotter vart fødd i 1801 i Hauge øvre, Ølen, Hordaland, NOR, døydde den 29. jan 1892 i Sæbø, Fjelberg, Hordaland, NOR 91 år gamal, og vart gravlagd den 5. feb 1892 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Dødsårsak: Influenza.

ii. Jone Knudson Landa vart fødd i 1807 i Hauge nedre, Ølen, Hordaland, NOR, vart døypt den 31. mai 1808 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde den 2. jun 1901 i Landa, Fjelberg, Hordaland, NOR, 94 år gamal, og vart gravlagd den 8. jun 1901 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Andre namn for Jone var Johne og Jon. Jone gifta seg med Signi Monsdotter, dotter av Mons Ingebretson Hammersland og Cristine Torbjørnsdotter, den 17. jul 1831 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.


213. Kari Nilsdotter, dotter av Nils Nilsson Bauge og Anna Olsdotter, vart fødd i 1750 i Bauge ytre, Skånevik, Hordaland, NOR og døydde i 1798 i Hauge øvre, Ølen, Hordaland, NOR 48 år gamal.

Kari gifta seg med Knud Andersson Hauge cirka 1773 i Holmedal kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR.

214. Omund Olson Nervik, son av Ole Sjurson Nervik og Susanna Reinertsdotter, vart fødd i 1728 i Hamre søra, Ølen, Hordaland, NOR og døydde i 1815 i Nervik, Etne, Hordaland, NOR 87 år gamal. Andre namn for Omund Olson var Amund og Aamund.

Omund Olson gifta seg med Guro Ånensdotter i 1763 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Torbjørn Ommundson Nervik vart fødd i 1764 i Nervik, Etne, Hordaland, NOR, vart døypt den 19. feb 1764 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR og døydde i 1829 i Nervik, Etne, Hordaland, NOR, 65 år gamal. Eit anna namn for Torbjørn var Torbiørn. Torbjørn gifta seg med Lisbet Jensdotter cirka 1796 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

ii. Guro Ommundsdotter vart fødd i 1766 i Nervik, Etne, Hordaland, NOR, vart døypt den 3. feb 1766 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR og døydde i 1766 i Nervik, Etne, Hordaland, NOR,.

iii. Ole Ommundson Nervik vart fødd i 1768 i Nervik, Etne, Hordaland, NOR, vart døypt den 16. aug 1768 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR og døydde i Nervik, Etne, Hordaland, NOR,.

iv. Guro Ommundsdotter vart fødd i 1769 i Nervik, Etne, Hordaland, NOR og døydde i 1842 i Børkjenes, Etne, Hordaland, NOR 73 år gamal. Guro gifta seg med Siur Olson Bierkenes, son av Ole Sjurson Børkjenes og Brita Johannesdotter, den 29. jun 1788 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

v. Susanna Ommundsdotter vart fødd i 1773 i Nervik, Etne, Hordaland, NOR, vart døypt den 10. mar 1773 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR og døydde i 1861 i Roa, Ølen, Hordaland, NOR, 88 år gamal. Susanna gifta seg med Haldor Toreson, son av Tore Haldorson og Ragnela Johannesdotter, i 1794 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR. Susanna gifta seg så med Torkel Olson, son av Ole Olson og Synneva Torkelsdotter, den 1. jan 1823 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

107 vi. Birthe Ommundsdotter. Birthe gifta seg med Nils Knudson Hauge d. e., son av Knud Andersson Hauge og Kari Nilsdotter, i 1798 i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

vii. Ånen Ommundson Ulvanes vart fødd i 1780 i Nervik, Etne, Hordaland, NOR, vart døypt den 20. feb 1780 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR og døydde i 1867 i Ulvanes, Ølen, Hordaland, NOR, 87 år gamal. Eit anna namn for Ånen var Aanen. Ånen gifta seg med Helga Toresdotter, dotter av Tore Hansson Sørheim og Inger Bjørnsdotter, den 28. jun 1801 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Ånen gifta seg så med Marta Sjursdotter, dotter av Sjur Sjurson Eide og Ingeborg Elisabeth Tolleivsdotter, i 1816 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.


215. Guro Ånensdotter, dotter av Aanund Steffenson Stumo og Guro Tollaksdotter, vart fødd i 1740 i Oppheim, Ølen, Hordaland, NOR, vart døypt den 11. mar 1740 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR og døydde i Nervik, Etne, Hordaland, NOR,. Eit anna namn for Guro var Gero.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho vart konfirmert den 29. sep 1758 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

Guro gifta seg med Omund Olson Nervik i 1763 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

216. Christen Olson Sunde, son av Ole Tjerandson Tungesvik og Kristi Rasmusdotter, vart fødd i 1710 i Tungesvik ytre, Skånevik, Hordaland, NOR, døydde i 1795 i Sunde, Skånevik, Hordaland, NOR 85 år gamal, og vart gravlagd den 20. jan 1795 i Holmedal kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR.

Generelle notat: Kristen Olson fekk skøyte frå St. Jørgenshospitalet i 1755 på Sunde, men hadde då drive jorda i 14 år. Kona var Ingrid Andersdotter Skoga. Dei hadde 5 søner saman.

Christen Olson gifta seg med Ingrid Andersdotter cirka 1741 i Skånevik kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Ole Kristenson Tjelflåt vart fødd i 1741 i Holmedal, Skånevik, Hordaland, NOR og døydde i 1807 i Tjelflåt, Skånevik, Hordaland, NOR 66 år gamal. Ole gifta seg med Siri Olsdotter, dotter av Ole Johannesson Tjelflåt og Siri Olsdotter, i jun 1770 i Skånevik kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR.

ii. Kristen Kristenson Sunde vart fødd i 1748 i Sunde, Skånevik, Hordaland, NOR og døydde i 1818 i Sunde, Skånevik, Hordaland, NOR 70 år gamal. Kristen gifta seg med Ingeborg Tolleivsdotter, dotter av Tollef Haldorson Matre og Ingeborg Askjellsdotter, i 1780 i Holmedal kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR.

iii. Tjerand Kristenson vart fødd i 1754 i Sunde, Skånevik, Hordaland, NOR.

108 iv. Svend Kristenson Ingjelsgjerd. Svend gifta seg med Siri Ingemundsdotter, dotter av Ingemun Torbjørnson Ingjelsgjerd og Gyri Eivindsdotter, den 4. okt 1789 i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.


217. Ingrid Andersdotter, dotter av Anders Svendson Skoga og Marta Anfinnsdotter, vart fødd i 1721 i Skoga, Skånevik, Hordaland, NOR og døydde i 1799 i Sunde, Skånevik, Hordaland, NOR 78 år gamal.

Ingrid gifta seg med Christen Olson Sunde cirka 1741 i Skånevik kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR.

218. Ingemun Torbjørnson Ingjelsgjerd, son av Torbjørn Sørenson Vad og Synneve, vart fødd i 1701 i Stødle, Etne, Hordaland, NOR og døydde den 17. nov 1767 i Ingjelsgjerd, Etne, Hordaland, NOR 66 år gamal. Eit anna namn for Ingemun Torbjørnson var Ingemund.

Ingemun Torbjørnson gifta seg med Gyri Eivindsdotter den 11. apr 1739 i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 18. jan 1739 i Stødle kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Synneve Ingemundsdotter vart fødd i 1741 i Ingjelsgjerd, Etne, Hordaland, NOR, vart døypt den 21. mai 1741 i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR, døydde den 12. nov 1820 i Gjerde, Etne, Hordaland, NOR, 79 år gamal, og vart gravlagd den 18. nov 1820 i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Synneve var Sønneva. Synneve gifta seg med Lars Larsson den 27. mar 1769 i Grindheim kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

ii. Even Ingemundson Ingjelsgjerd vart fødd i 1742 i Ingjelsgjerd, Etne, Hordaland, NOR og døydde i 1743 i Ingjelsgjerd, Etne, Hordaland, NOR i ein alder av 1 år.

iii. Marthe Ingemundsdotter vart fødd i 1744 i Ingjelsgjerd, Etne, Hordaland, NOR, vart døypt den 1. jan 1744 i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR, døydde i 1787 i Hundseid, Vikedal, Rogaland, NOR, 43 år gamal, og vart gravlagd den 24. jun 1787 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Marthe var Marita. Marthe fekk barn med Endre Ingebretson Lauareid, son av Ingebrect Bårdson Osnes og Guri Endresdotter,. Ekteskapsstatus: ugift. Dette paret gifta seg ikkje. Marthe gifta seg med Knud Aslakson Rinden, son av Aslak Ivarson Rygg og Synneva Hansdotter, den 26. jun 1774 i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

iv. Kari Ingemundsdotter vart fødd i 1745 i Ingjelsgjerd, Etne, Hordaland, NOR, vart døypt den 29. jun 1745 i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR og døydde i Stokka, Vats, Rogaland, NOR,. Kari gifta seg med Even Torkelson Stokka den 23. jun 1776 i Grindheim kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

109 v. Siri Ingemundsdotter. Siri gifta seg med Svend Kristenson Ingjelsgjerd, son av Christen Olson Sunde og Ingrid Andersdotter, den 4. okt 1789 i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

vi. Even Ingemundson Ingjelsgjerd (Død som barn) vart fødd i 1750 i Ingjelsgjerd, Etne, Hordaland, NOR, vart døypt den 31. mai 1750 i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR og døydde i Ingjelsgjerd, Etne, Hordaland, NOR,.

vii. Brita Ingemundsdotter vart fødd i 1752 i Ingjelsgjerd, Etne, Hordaland, NOR, vart døypt den 5. nov 1752 i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR og døydde i 1830 i Ingjelsgjerd, Etne, Hordaland, NOR, 78 år gamal.

viii. Torbjørn Ingemundson Ingjelsgjerd vart fødd i 1758 i Ingjelsgjerd, Etne, Hordaland, NOR og døydde i 1758 i Ingjelsgjerd, Etne, Hordaland, NOR.

ix. Eivind Ingemundson Kreppene vart fødd i 1762 i Ingjelsgjerd, Etne, Hordaland, NOR, vart døypt den 23. mai 1762 i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR og døydde i 1828 i Kreppene søre, Skjold, Rogaland, NOR, 66 år gamal. Eit anna namn for Eivind var Evind. Eivind gifta seg med Magla Kristensdotter, dotter av Kristen Pålson og Madela Eriksdotter, den 12. jul 1789 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.


219. Gyri Eivindsdotter, dotter av Eivind Erikson og Marthe Johannesdotter, vart fødd i 1720 i Høyland, Etne, Hordaland, NOR, vart døypt den 7. jan 1720 i Stødle kyrkje, Etne, Hordaland, NOR og døydde i 1788 i Ingjelsgjerd, Etne, Hordaland, NOR, 68 år gamal.

Gyri gifta seg med Ingemun Torbjørnson Ingjelsgjerd den 11. apr 1739 i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

220. Kristoffer Aslakson Grindheim, son av Aslak Larsson Grindheim og Ingri Kristoffersdotter, vart fødd i 1731 i Grindheim, Etne, Hordaland, NOR, vart døypt den 8. jul 1731 i Grindheim kyrkje, Etne, Hordaland, NOR og døydde i 1801 i Grindheim, Etne, Hordaland, NOR, 70 år gamal. Andre namn for Kristoffer Aslakson var Christoffer og Christopher.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnt i 1801 i Grindheim, Etne, Hordaland, NOR. 72 år, Enkemand af 2det ægteskab, Har vilkaar af gaarden.

Kristoffer Aslakson gifta seg med Martha Eriksdotter, dotter av Erich Larsson Rygg og Ukjend, den 19. jun 1757 i Stødle kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

i. Ragnilla Kristoffersdotter vart fødd i 1757 i Grindheim, Etne, Hordaland, NOR og døydde i 1830 i Tesdal, Etne, Hordaland, NOR 73 år gamal.

Kristoffer Aslakson gifta seg så med Magli Osmundsdotter den 2. jul 1761 i Stødle kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

110 i. Osmund Kristofferson Grindheim. Osmund gifta seg med Massi Gudmundsdotter, dotter av Gudmund Larsson og Thuri Tollaksdotter, den 15. nov 1785 i Grindheim kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.


221. Magli Osmundsdotter, dotter av Osmund Abrahamson Steine og Siri Aslaksdotter, vart fødd i 1727 i Steine, Etne, Hordaland, NOR og døydde i 1797 i Grindheim, Etne, Hordaland, NOR 70 år gamal. Andre namn for Magli var Magdela og Magdeli.

Magli gifta seg med Kristoffer Aslakson Grindheim den 2. jul 1761 i Stødle kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

222. Gudmund Larsson, son av Lars Gudmundson Ihle og Anna Maria Pedersdotter, vart fødd i 1696 i Ile, Vikedal, Rogaland, NOR og døydde den 20. aug 1769 i Årvik, Vikebygd, Hordaland, NOR 73 år gamal.

Generelle notat: I kyrkjeboka for Fjelberg under døde i året 1769: "dj: 20 Augustj Gudmund Larsen Aarevigen gl: 73 aar 5 M: 9 D."
Den 18. september 1769 vart det halde skifte på Årvik etter Gudmund Larsson mellom enka Thuri Tallachsdatter og barna hans "af første som sidste Ægteskab aflende Børn": Marie Gudmundsdotter gift med Zacharias Johansen, Magrethe Gudmundsdotter gift med "Hans Engelsen Echeland af Strandvigs Skibrede". Med Turi Tollaksdotter hadde han barna: 1) Lars Gudmundson 11 år, 2) Anders Gudmundson 9 år, 3) Giertrud Gudmundsdotter 13 år, 4) Abigel 7 år, 5) Massi 3 år, 6) Brønille Christine ½ år.
Det var jordegods i Årvik, Alne og Fodsell i Vikebygd, i ein gard "Langetvedt ½ løb Smør med herlighed" som det var "Konge Skiøde af 17de Julij 1758, samt tingl: dj 20de Novbr. same Aar", i garden Lille Stangeland, i "Opsahl i Wigedahls Skibreder", "udj gaarden Søre Wignes" "hvilken gaard ligger udj Hesbye Skibrede paa Findøen".

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnt i 1701 i Ile, Vikedal, Rogaland, NOR. 5 år.

• Skifte etter han vart halde den 18. sep 1769 i Årvik, Vikebygd, Hordaland, NOR.

Gudmund gifta seg med Gertrud Johannesdotter i 1721 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR.

Generelle notat: Det var skifte den 2. mai 1721 etter Anders Otteson Aarvig mellom enka hans Giertrud Johannesdotter og dottera deira Maren Andersdotter 1 år gamal.
I skiftet står det ".. hvormed og Gudmund Larsen som nu er forlaavet med Enken og har bøxlet Gaarden har forvijst, og laavede alligevell Huustrue at ville Reparere og vedlige holde som forsvarligt, saa var ej heller noget for dend u-myndige datter at arfve".

Barn av dette paret var:

i. Marie Gudmundsdotter vart fødd i 1722 i Årvik, Vikebygd, Hordaland, NOR og døydde i Kyvik, Stord, Hordaland, NOR. Marie gifta seg med Sakarias Johannesson Kyvik, son av Johannes Erikson og Ingebor Gunnarsdotter, cirka 1750 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR.

ii. Margrete Gudmundsdotter vart fødd i 1725 i Årvik, Vikebygd, Hordaland, NOR og døydde i Eikeland øvre, Fusa, Hordaland, NOR.

Gudmund gifta seg så med Thuri Tollaksdotter den 16. jul 1756 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Gietrud Gudmundsdotter vart fødd i 1757 i Årvik, Vikebygd, Hordaland, NOR og døydde i 1811 i Krabbatveit, Tysvær, Rogaland, NOR 54 år gamal. Gietrud gifta seg med Nils Nilsson, son av Niels Nilsson Krabbatveit og Siri Sakariasdotter, i 1777 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR. Gietrud gifta seg så med Knud Engelson, son av Engel Hansson og Ellen Knudsdotter, cirka 1783 i Tysvær kyrkje, Tysvær, Rogaland, NOR.

ii. Lars Gudmundson vart fødd i 1758 i Årvik, Vikebygd, Hordaland, NOR og døydde i Årvik, Vikebygd, Hordaland, NOR. Lars gifta seg med Guro Gunnarsdotter, dotter av Gunnar Johannesson og Sigrid Ommundsdotter, den 26. nov 1783 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Lars gifta seg så med Karen Osmundsdotter den 26. apr 1791 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR.

iii. Anders Gudmundson Vad vart fødd i 1760 i Årvik, Vikebygd, Hordaland, NOR og døydde før 1857 i Vad, Etne, Hordaland, NOR. Anders gifta seg med Anna Hansdotter, dotter av Hans Hansson Fosse og Guri Torbjørnsdotter, den 19. jul 1785 i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

111 iv. Massi Gudmundsdotter. Massi gifta seg med Osmund Kristofferson Grindheim, son av Kristoffer Aslakson Grindheim og Magli Osmundsdotter, den 15. nov 1785 i Grindheim kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

v. Kirstine Gudmundsdotter vart fødd i 1769 i Årvik, Vikebygd, Hordaland, NOR, vart døypt den 2. apr 1769 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR, døydde den 9. feb 1857 i Få, Finnøy, Rogaland, NOR, 88 år gamal, og vart gravlagd den 18. feb 1857 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Andre namn for Kirstine var Brynilde Chirstina, Brynilde Kistine, og Kirstine. Kirstine gifta seg med Eric Erikson Faa, son av Eric Jakobson Faa og Maren Osmundsdotter, den 15. nov 1785 i Grindheim kyrkje, Etne, Hordaland, NOR. Kirstine gifta seg så med Søren Olson Faa, son av Ole Asgautson og Anna Reiarsdotter, den 11. jul 1792 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.


223. Thuri Tollaksdotter, dotter av Tollak Torbjørnson Kvamme og Abigael Mikkelsdotter, vart fødd i 1733 i Kvamme, Vikebygd, Hordaland, NOR og døydde i Mo, Etne, Hordaland, NOR. Andre namn for Thuri var Turi og Tyril.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnt i 1801 i Mo, Etne, Hordaland, NOR. 66 år, Konen i 2det ægteskab

Thuri gifta seg med Gudmund Larsson den 16. jul 1756 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR.

Thuri gifta seg så med Engel Engelson, son av Engel Hansson og Ellen Knudsdotter, den 19. jun 1779 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnt i 1801 i Mo, Etne, Hordaland, NOR. 56 år, Manden i 1ste ægteskab, Bonde og gaardbeboer


224. Johne Rasmusson Tuntland, son av Rasmus Halvardson Tuntland og Marta Jonsdotter, vart fødd i 1750 i Tuntland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 17. des 1819 i Tuntland, Hjelmeland, Rogaland, NOR 69 år gamal, og vart gravlagd den 28. des 1819 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Jone Rasmusson Tuntland var gift med Anna Olsdotter Kvame og dei hadde sju barn. Jone fekk bygselbrev på ½ laup smør i garden av Ola Sjurson Breivik i 1787. Jone hadde kjøpt 1 ½ laupar av faren tre år før, slik at han brukte 2 laupar til saman, altså halve Tuntland.

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde den 8. feb 1820 i Tuntland, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Johne Rasmusson gifta seg med Anna Olsdotter i 1785 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Rasmus Jonson Tuntland vart fødd i 1787 i Tuntland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 25. nov 1787 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1787 i Tuntland, Hjelmeland, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 23. des 1787 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

ii. Kari Jonsdotter vart fødd i 1790 i Tuntland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 12. aug 1790 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 22. jun 1865 i Lerstøl, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 75 år gamal, og vart gravlagd den 29. jun 1865 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Kari gifta seg med Peder Pederson Lerstøl, son av Peder Torbjørnson Tysse og Anne Johannesdotter, i jun 1813 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

iii. Marta Jonsdotter vart fødd i 1793 i Tuntland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 8. des 1793 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 13. feb 1882 i Jørmeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 89 år gamal, og vart gravlagd den 18. feb 1882 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Marta var Marthe. Marta gifta seg med Johne Jonson Flaaden, son av Johne Pederson Foss d. e. og Siri Larsdotter, den 27. okt 1825 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

112 iv. Rasmus Jonson Tuntland. Rasmus gifta seg med Kari Torfinnsdotter, dotter av Torfind Kristofferson Lekvam og Kristi Ivarsdotter, den 18. jun 1821 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.

v. Johne Jonson Askvik (Tvilling) vart fødd i 1801 i Tuntland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 18. jan 1801 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 28. des 1879 i Hjelmelandsvågen, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 78 år gamal, og vart gravlagd den 3. jan 1880 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dødsårsak: Sygdom i blæren. Johne gifta seg med Kristi Reiarsdotter, dotter av Reier Larsson Skår og Martha Ivarsdotter d. y., i 1825 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

vi. Ole Jonson Tuntland (Tvilling - død som barn) vart fødd i 1801 i Tuntland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Tuntland, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

vii. Ole Jonson Tuntland vart fødd i 1805 i Tuntland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 31. mar 1805 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1808 i Tuntland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 3 år gamal, og vart gravlagd den 30. des 1808 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


225. Anna Olsdotter, dotter av Ole Jørgenson Kvame d. e. og Karen Pedersdotter, vart fødd i 1766 i Kvame, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 5. apr 1821 i Tuntland, Hjelmeland, Rogaland, NOR 55 år gamal, og vart gravlagd den 14. apr 1821 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Anna gifta seg med Johne Rasmusson Tuntland i 1785 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

226. Torfind Kristofferson Lekvam, son av Christopher Rasmusson Lekvam og Marit Ivarsdotter, vart fødd i 1775 i Lekvam, Strand, Rogaland, NOR, døydde den 17. jan 1831 i Lekvam, Strand, Rogaland, NOR 56 år gamal, og vart gravlagd den 23. jan 1831 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.

Torfind Kristofferson gifta seg med Kristi Ivarsdotter i 1796 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Marta Torfinnsdotter vart fødd i 1798 i Lekvam, Strand, Rogaland, NOR og døydde i 1867 i Førland, Strand, Rogaland, NOR 69 år gamal. Marta gifta seg med Elev Ivarson Førland, son av Iver Erikson Førland og Anna Eilivsdotter, i 1817 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.

113 ii. Kari Torfinnsdotter. Kari gifta seg med Rasmus Jonson Tuntland, son av Johne Rasmusson Tuntland og Anna Olsdotter, den 18. jun 1821 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.


227. Kristi Ivarsdotter, dotter av Ivar Rasmusson Geitaskjer og Kari Torfinnsdotter, vart fødd i 1775 i Geitaskjer, Strand, Rogaland, NOR og døydde i 1845 i Lekvam, Strand, Rogaland, NOR 70 år gamal.

Kristi gifta seg med Torfind Kristofferson Lekvam i 1796 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.

228. Jens Olson Laugaland, son av Ole Jakobson Laugaland og Anna Larsdotter, vart fødd i 1746 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1812 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR 66 år gamal, og vart gravlagd den 30. jun 1812 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Jens Olson fekk skøyte på bruket av Jon Knutson Bjelland i 1790.
Det vart kasta jord på Jens Olson Løgeland den 30. juni 1813, 67 år gamal.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnt i 1801 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR. 55 år, I første egteskab begge, Bonde og gaardbruger.

Jens Olson gifta seg med Britha Jensdotter den 30. jan 1780 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 2. jan 1780 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Kari Jensdotter d. e. vart fødd i 1780 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 1. apr 1780 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 8. okt 1866 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 86 år gamal, og vart gravlagd den 13. okt 1866 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

ii. Anna Jensdotter vart fødd i 1783 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 4. mai 1783 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Vestersjø, Hjelmeland, Rogaland, NOR,. Eit anna namn for Anna var Ane. Anna gifta seg med Aage Ågeson Vestersjø, son av Aage Jonson Kilane og Martha Eriksdotter, den 4. nov 1812 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

114 iii. Ole Jensson Laugaland. Ole gifta seg med Martha Jonsdotter, dotter av Johne Osmundson Kleivaland og Malene Larsdotter, den 13. jul 1814 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

iv. Britha Jensdotter vart fødd i 1789 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 4. des 1837 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR 48 år gamal, og vart gravlagd den 11. des 1837 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

v. Kari Jensdotter d. y. vart fødd i 1792 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 9. sep 1792 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR og døydde i USA,. Kari gifta seg med Hendrik Endreson Tøtland, son av Endre Henrikson Tøtland og Aasa Osmundsdotter, den 15. jul 1824 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

vi. Jens Jensson Yttrevold vart fødd i 1798 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 12. feb 1889 i Ytrevoll, Årdal, Rogaland, NOR 91 år gamal, og vart gravlagd den 20. feb 1889 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Jens gifta seg med Martha Endresdotter d. e., dotter av Endre Henrikson Tøtland og Aasa Osmundsdotter, den 18. jun 1820 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

vii. Elen Sophie Jensdotter vart fødd i 1801 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 14. mai 1801 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1801 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 7. jun 1801 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


229. Britha Jensdotter, dotter av Jens Børgeson Laugaland og Kari Halvorsdotter, vart fødd i 1752 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 28. jun 1817 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR 65 år gamal, og vart gravlagd den 2. jul 1817 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnt i 1801 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR. 53 år, I første egteskab begge.

Britha gifta seg med Jens Olson Laugaland den 30. jan 1780 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

230. Johne Osmundson Kleivaland, son av Osmund Jonson Vormelandsvig og Liva Bjørnsdotter, vart fødd i 1755 i Vormelandsvik, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 2. jun 1846 i Kleivaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR 91 år gamal, og vart gravlagd den 9. jun 1846 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Jone Osmundson fekk auksjonsskøyte i 1774 frå dødsbuet etter Lars Hansson. Lars hadde vore svakeleg på slutten, så husa var til nedfalls og garden dårleg driven.

Johne Osmundson gifta seg med Marta Larsdotter, dotter av Lars Kristenson Laugaland og Giøri Paulsdotter, i 1787 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

i. Osmund Jonson Kleivaland vart fødd i 1787 i Kleivaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1788 i Kleivaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av 1 år.

Johne Osmundson gifta seg så med Malene Larsdotter i 1790 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Osmund Jonson Kleivaland vart fødd i 1791 i Kleivaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1808 i Kleivaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR 17 år gamal.

115 ii. Martha Jonsdotter. Martha gifta seg med Ole Jensson Laugaland, son av Jens Olson Laugaland og Britha Jensdotter, den 13. jul 1814 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Johne Osmundson gifta seg så med Mallin Johannesdotter, dotter av Johannes Børgeson Breiland og Liva Larsdotter, den 7. jul 1801 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Mallene Jonsdotter d. e. vart fødd i 1801 i Kleivaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 15. nov 1801 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Østerhus, Årdal, Rogaland, NOR,. Andre namn for Mallene var Malene og Malline. Mallene gifta seg med Lars Larsson Fladhetland, son av Lars Knudson Fladhetland og Elen Nilsdotter, den 1. nov 1820 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

ii. Liva Jonsdotter d. e. vart fødd i 1807 i Kleivaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 15. feb 1807 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Kleivaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR,. Liva gifta seg med Ole Jonson Reinene d. y., son av Johne Jonson Meland og Christi Olsdotter, i 1827 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

iii. Liva Jonsdotter d. y. vart fødd i 1810 i Kleivaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 27. mai 1810 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Helgaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR,.

iv. Melinda Jonsdotter d. y. vart fødd i 1813 i Kleivaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 24. mar 1813 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 27. des 1895 i Rowe, Livingston, IL, USA, 82 år gamal, og vart gravlagd den 28. des 1895 i Rowe Cemetery, Livingston, IL, USA. Andre namn for Melinda var Magdeli, Malene, Mallena, og Mallene. Melinda gifta seg med Lars Larson, son av Lars Larsson Meland d. y. og Britta Sivertsdotter d. y., den 11. jul 1833 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

v. Rannveig Jonsdotter vart fødd i 1815 i Kleivaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1843 i Tøtland, Hjelmeland, Rogaland, NOR 28 år gamal. Rannveig gifta seg med Ole Nilsson Tøtland d. y., son av Niels Ommundson Tøtland og Kirsti Haldorsdotter, i 1839 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


231. Malene Larsdotter, dotter av Lars Larsson Mjølhus og Mallene Knudsdotter, vart fødd i 1768 i Mjølhus, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 6. jan 1768 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1800 i Kleivaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 32 år gamal, og vart gravlagd den 9. sep 1800 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Malene var Mallene.

Malene gifta seg med Johne Osmundson Kleivaland i 1790 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

232. Orm Svendson Vormelandsvig, son av Svend Øysteinson Hauske og Anna Ormsdotter, vart fødd i 1747 i Hauske, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 20. nov 1836 i Vormelandsvik, Hjelmeland, Rogaland, NOR 89 år gamal, og vart gravlagd den 25. nov 1836 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Orm Sveinson var sersjant i 1. ryfylkske infanteriregiment. Han fekk skøyte på garden på Vormeland av svigerfaren i 1780.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemt i 1762 i Hauge øvre, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Orm Svendson gifta seg med Brithe Pedersdotter den 2. jul 1780 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

116 i. Sven Ormson Viga. Sven gifta seg med Martha Larsdotter, dotter av Lars Osmundson Berakvam og Malene Torbjørnsdotter, den 14. okt 1806 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Sven gifta seg så med Siri Henriksdotter, dotter av Henrik Larsson Ås d. e. og Anna Gunnarsdotter, den 29. okt 1839 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

ii. Anna Ormsdotter vart fødd i 1783 i Vormeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 7. feb 1820 i Øye, Hjelmeland, Rogaland, NOR 37 år gamal, og vart gravlagd den 13. feb 1820 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Anna gifta seg med Niels Nilsson Øye, son av Niels Olson Øye og Mallene Pedersdotter, den 12. jul 1804 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

iii. Peder Ormson Vormeland vart fødd i 1785 i Vormeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 24. jun 1820 i Vormeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR 35 år gamal, og vart gravlagd den 7. jul 1820 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Peder gifta seg med Kari Bjørnsdotter d. y., dotter av Bjørn Larsson Bjelland og Gunla Toresdotter, den 13. jan 1813 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

iv. Britha Ormsdotter vart fødd i 1787 i Vormeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 23. sep 1842 i Vormelandsvik, Hjelmeland, Rogaland, NOR 55 år gamal, og vart gravlagd den 29. sep 1842 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Britha var Brita. Britha gifta seg med Osmund Bjørnson Tytlandsvik, son av Biørn Osmundson Tytlandsvik og Siri Olsdotter d. y., den 18. mar 1811 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

v. Orm Ormson Hauge vart fødd i 1791 i Vormeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 17. apr 1791 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 27. okt 1818 i Hauge øvre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 27 år gamal, og vart gravlagd den 8. nov 1818 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Orm gifta seg med Mallena Hadlesdotter, dotter av Hadle Larsson Hamra og Britha Larsdotter, den 15. okt 1811 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

vi. Ole Ormson Tytlandsvik vart fødd i 1794 i Vormeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 25. jul 1858 i Vormelandsvik, Hjelmeland, Rogaland, NOR 64 år gamal, og vart gravlagd den 29. jul 1858 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Ole gifta seg med Kari Olsdotter, dotter av Ole Øysteinson Vormeland og Karen Jensdotter, den 16. jan 1826 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

vii. Magla Ormsdotter vart fødd i 1797 i Vormeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 25. mar 1797 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 4. apr 1878 i Hospitalet, Stavanger, Rogaland, NOR, 81 år gamal, og vart gravlagd den 10. apr 1878 i St. Petri kyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Magla gifta seg med Hendrik Henrikson Tytlandsvik, son av Hendrich Endreson Tøtland og Anna Olsdotter, den 28. okt 1818 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


233. Brithe Pedersdotter, dotter av Peder Vrålson Vormeland og Anna Olsdotter, vart fødd i 1754 i Vormeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 20. jun 1826 i Vormeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR 72 år gamal, og vart gravlagd den 4. aug 1826 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Andre namn for Brithe var Berthe og Britha.

Brithe gifta seg med Orm Svendson Vormelandsvig den 2. jul 1780 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

234. Lars Osmundson Berakvam, son av Osmund Toreson Imsland og Liva Johannesdotter, vart fødd i 1725 i Imsland, Imsland, Rogaland, NOR, døydde i 1794 i Berakvam, Jelsa, Rogaland, NOR 69 år gamal, og vart gravlagd den 9. jul 1794 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Lars Osmundson var Lauritz.

Generelle notat: Lauritz Osmundson Imsland vart komfirmert i 1745, 19 år gamal. Han vart gift i 1762 med Malena Torbjørnsdotter Berakvam. Same året får han skøyte på odelsgodset 2 pund smør i Berakvam utan bygslerett. Det er framleis Nedstrandspresten som har bygselsretten. Han var kjend for å vera ein sers dugande bonde, fekk i 1776 premie for jorddyrking, eit sølvstaup verd 10 riksdalar.
Malene Torbiørnsdotter Berrequam vart gravlagd 28. november 1790, 50 år gamal.
I skiftet etter henne i 1791 er buet på 600 riksdalar netto.
Lars Berraquam vart gravlagd 9. juli 1794, 67 år gamal.
Dottera Katrine var i 1801 tenar hjå systera Johanna på Sæbø. Systera Johanna og mannen hennar, Ola Tolleivson, dreiv gjestgjeveri på Sæbø, og Katrine hjelpte truleg til på gjestgjeveriet deira.
(Sjå også: Rogaland Historielag Årshefte 1942 side 32).

Hendingar i livet hans var:

• Han vart konfirmert i 1745 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. 19 år.

• Han er nemnt i 1758 i Imsland, Imsland, Rogaland, NOR. 33 år.

Lars Osmundson gifta seg med Malene Torbjørnsdotter den 5. jul 1762 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Osmund Larsson Berakvam vart fødd i 1763 i Berakvam, Jelsa, Rogaland, NOR, vart døypt den 13. jan 1763 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR, døydde i 1815 i Berakvam, Jelsa, Rogaland, NOR, 52 år gamal, og vart gravlagd den 30. jul 1815 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Osmund var Asmund. Osmund gifta seg med Kirsti Rasmusdotter, dotter av Rasmus Jonson Tjul og Kristine Jonsdotter, den 14. jul 1793 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR.

ii. Torborg Larsdotter vart fødd i 1765 i Berakvam, Jelsa, Rogaland, NOR, vart døypt den 29. des 1765 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde i 1837 i Sande, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 72 år gamal. Torborg gifta seg med Osmund Andersson Sande, son av Anders Tormodson Nessa og Marta Osmundsdotter, den 15. jul 1792 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

iii. Liva Larsdotter vart fødd i 1768 i Berakvam, Jelsa, Rogaland, NOR, vart døypt den 10. des 1768 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR, døydde den 25. apr 1849 i Hamra, Erfjord, Rogaland, NOR, 81 år gamal, og vart gravlagd den 5. mai 1849 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Liva gifta seg med Lars Hadleson Hamra d. e., son av Hadle Larsson Hamra og Britha Larsdotter, den 15. jul 1787 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

iv. Johanne Larsdotter vart fødd i 1772 i Berakvam, Jelsa, Rogaland, NOR, vart døypt den 17. aug 1772 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR, døydde den 12. aug 1817 i Hjelmelandsvågen, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 45 år gamal, og vart gravlagd den 17. aug 1817 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Johanne var Johane. Johanne gifta seg med Ole Tolleivson Hjelmelandsvåg, son av Tollev Nilsson Hjelmelandsvåg og Cessele Olsdotter, den 14. jul 1795 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

v. Katrine Larsdotter vart fødd i 1776 i Berakvam, Jelsa, Rogaland, NOR, vart døypt den 6. jun 1776 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde i 1858 i Hanakam, Sand, Rogaland, NOR, 82 år gamal. Andre namn for Katrine var Catrine og Katrina. Katrine gifta seg med Endre Johannesson, son av Johannes Endreson Hanakam d. y. og Helga Larsdotter, i 1808 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR.

vi. Lisbeth Larsdotter vart fødd i 1779 i Berakvam, Jelsa, Rogaland, NOR, vart døypt den 23. jul 1779 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR, døydde i 1779 i Berakvam, Jelsa, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 22. aug 1779 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

117 vii. Martha Larsdotter. Martha gifta seg med Østen Osmundson Husstøl, son av Osmund Paulson Husstøl og Borgele Øysteinsdotter, i 1802 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Martha gifta seg så med Sven Ormson Viga, son av Orm Svendson Vormelandsvig og Brithe Pedersdotter, den 14. okt 1806 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


235. Malene Torbjørnsdotter, dotter av Torbiørn Nilsson Berakvam og Torborg Oddsdotter, vart fødd i 1740 i Berakvam, Jelsa, Rogaland, NOR, døydde i 1790 i Berakvam, Jelsa, Rogaland, NOR 50 år gamal, og vart gravlagd den 28. nov 1790 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnt i 1758 i Berakvam, Jelsa, Rogaland, NOR. 18 år.

Malene gifta seg med Lars Osmundson Berakvam den 5. jul 1762 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

236. Peder Jonson Selvåg, son av Jon Torgilsson Eie og Aagot Pedersdotter, vart fødd i 1741 i Eie nedre, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde den 3. jan 1820 i Selvåg, Finnøy, Rogaland, NOR 79 år gamal, og vart gravlagd den 11. jan 1820 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnt i 1801 i Selvåg, Finnøy, Rogaland, NOR. 61 Enkemd efter 1te ægteskab Inderste

Peder Jonson gifta seg med Inger Kristensdotter i 1772 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

118 i. John Pederson Selvåg. John gifta seg med Malene Eivindsdotter, dotter av Even Bjørnson Riskedal og Anna Olsdotter, den 7. jul 1803 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

ii. Kristen Pederson Selvåg vart fødd i 1775 i Selvåg, Finnøy, Rogaland, NOR og døydde i 1775 i Selvåg, Finnøy, Rogaland, NOR.

iii. Omund Pederson Selvåg vart fødd i 1775 i Selvåg, Finnøy, Rogaland, NOR og døydde i Selvåg, Finnøy, Rogaland, NOR. Omund gifta seg med Malena Andersdotter, dotter av Anders Brynildson Rossøen og Marta Tjerandsdotter, i 1800 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

iv. Kristen Pederson vart fødd i 1780 i Selvåg, Finnøy, Rogaland, NOR.

v. Inger Pedersdotter vart fødd i 1786 i Selvåg, Finnøy, Rogaland, NOR og døydde cirka 1787 i Selvåg, Finnøy, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 1 år.

vi. Inger Pedersdotter vart fødd i 1788 i Selvåg, Finnøy, Rogaland, NOR og døydde i 1789 i Selvåg, Finnøy, Rogaland, NOR i ein alder av 1 år.

vii. Peder Pederson vart fødd i 1790 i Selvåg, Finnøy, Rogaland, NOR.


237. Inger Kristensdotter, dotter av Christen Reiarson Vadla og Anna Danielsdotter, vart fødd i 1750 i Vadla, Årdal, Rogaland, NOR og døydde i 1798 i Selvåg, Finnøy, Rogaland, NOR 48 år gamal.

Inger gifta seg med Peder Jonson Selvåg i 1772 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

238. Even Bjørnson Riskedal, son av Bjørn Nilsson Riskedal og Helga Danielsdotter, vart fødd i 1754 i Riskedal, Årdal, Rogaland, NOR, døydde den 14. mai 1823 i Riskedal, Årdal, Rogaland, NOR 69 år gamal, og vart gravlagd den 25. mai 1823 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Eivind Bjørnson Riskedal vart gift i 1775 med Anna Olsdotter Austigard (Midtre Sedberg). Dei hadde fem barn. Anna døydde i 1814, og Eivind gifta seg opp att med enka Methe Valentinsdotter Norem. Eivind overtok garden på Riskedal etter foreldra. Han reiste med fraktebåt til Bergen. Eivind døydde i 1829, og Methe vart gift opp att i 1825 med Reiar Olson Vadla.

Even Bjørnson gifta seg med Anna Olsdotter i 1775 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

119 i. Malene Eivindsdotter. Malene gifta seg med John Pederson Selvåg, son av Peder Jonson Selvåg og Inger Kristensdotter, den 7. jul 1803 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Malene gifta seg så med Thorbjørn Knudson Eide, son av Knud Torbjørnson Fister og Karen Nilsdotter, den 9. jul 1836 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

ii. Ingeborg Eivindsdotter vart fødd i 1785 i Riskedal, Årdal, Rogaland, NOR og døydde i 1865 i Tysdal øvre, Årdal, Rogaland, NOR 80 år gamal. Eit anna namn for Ingeborg var Ingeleiv. Ingeborg gifta seg med Peder Ormson Tysdal, son av Orm Larsson Tysdal og Britha Osmundsdotter, i 1803 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

Even Bjørnson gifta seg så med Methe Valentinsdotter, dotter av Valentin Tårnson Aubø og Siri Bjørnsdotter, cirka 1815 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


239. Anna Olsdotter, dotter av Ole Eivindson Østigård d. e. og Ingebor Toresdotter, vart fødd i 1756 i Sedberg midtre, Årdal, Rogaland, NOR og døydde i 1814 i Riskedal, Årdal, Rogaland, NOR 58 år gamal.

Anna gifta seg med Even Bjørnson Riskedal i 1775 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

240. Peder Olson Følsvig vart fødd cirka 1725 og døydde før 1801 i Fister nedre, Fister, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Peder Olson vart trulova 31. mai 1762 i Årdal kyrkje med Ane Olsdotter. Kausjonistar var Svend Riskedal og Biørn Riskedal. Og 27. juni 1762 vart Peder Olson vigd i Årdal kyrkje med Anna Olsdotter. Det må vere dei som seinare budde på Følsvik under nedre Fister der dei er nemnde med fem barn. Enka Anna Olsdotter på 71 år budde i 1801 på Mosnes saman med dottera Britha Pedersdotter på 29 år. Britha var ugift, men hadde dottera Britha Olsdotter på 3 år hjå seg.

Peder Olson gifta seg med Anna Olsdotter den 27. jun 1762 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 31. mai 1762 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Ole Pederson Følsvig vart fødd i 1767 i Fister nedre, Fister, Rogaland, NOR, vart døypt den 18. okt 1767 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR, døydde i 1768 i Fister nedre, Fister, Rogaland, NOR, i ein alder av 1 år, og vart gravlagd den 6. mar 1768 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

ii. Ole Pederson Følsvig vart fødd i 1768 i Fister nedre, Fister, Rogaland, NOR, vart døypt den 23. nov 1768 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR, døydde i 1769 i Fister nedre, Fister, Rogaland, NOR, i ein alder av 1 år, og vart gravlagd den 29. okt 1769 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

iii. Berthe Pedersdotter vart fødd i 1770 i Fister nedre, Fister, Rogaland, NOR, vart døypt den 26. aug 1770 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR, døydde i 1770 i Fister nedre, Fister, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 14. okt 1770 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

iv. Britta Pedersdotter vart fødd i 1772 i Fister nedre, Fister, Rogaland, NOR, vart døypt den 2. jul 1772 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR, døydde i 1804 i Mosnes, Fister, Rogaland, NOR, 32 år gamal, og vart gravlagd den 5. mai 1804 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Andre namn for Britta var Birthe og Britha. Britta fekk eit barnEkteskapsstatus: ugift. Britta fekk barn med Povel Tørreson Helgeland, son av Tørres Njelson Helgeland og Ingrid Pålsdotter,. Ekteskapsstatus: ugift. Dette paret gifta seg ikkje.

120 v. Ole Pederson Flaaden. Ole gifta seg med Britha Pedersdotter, dotter av Peder Ellingson Sigmundstad og Marta Hansdotter, den 20. mar 1796 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.


241. Anna Olsdotter vart fødd i 1731 i Årdal, Rogaland, NOR, døydde i 1812 i Mosnes, Fister, Rogaland, NOR 81 år gamal, og vart gravlagd den 8. nov 1812 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Anna var Ane.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnt i 1801 i Mosnes, Fister, Rogaland, NOR. 71 år, Enke efter første egteskab, Har sit ophold af sognets fattigkasse.

Anna gifta seg med Peder Olson Følsvig den 27. jun 1762 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

242. Peder Ellingson Sigmundstad vart fødd cirka 1720 og døydde cirka 1795 i Sigmundstad, Fister, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 75 år.

Peder Ellingson gifta seg med Berte Olsdotter cirka 1755 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

i. Jon Pederson Mosnes vart fødd i 1759 i Mosnes, Fister, Rogaland, NOR og døydde i 1761 i Mosnes, Fister, Rogaland, NOR 2 år gamal.

Peder Ellingson gifta seg så med Marta Hansdotter den 16. jun 1765 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

121 i. Britha Pedersdotter. Britha gifta seg med Ole Pederson Flaaden, son av Peder Olson Følsvig og Anna Olsdotter, den 20. mar 1796 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Britha gifta seg så med Orm Gabrielson Tønnevig, son av Gabriel Gabrielson Trælsholmen og Ingebor Ormsdotter, den 9. jul 1815 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

ii. Elling Pederson Mosnes vart fødd i 1769 i Mosnes, Fister, Rogaland, NOR og døydde i 1769 i Mosnes, Fister, Rogaland, NOR.

iii. Hans Pederson Mosnes vart fødd i 1770 i Mosnes, Fister, Rogaland, NOR og døydde i 1771 i Mosnes, Fister, Rogaland, NOR i ein alder av 1 år.

iv. Peder Pederson Mosnes (Død som barn) vart fødd i 1774 i Mosnes, Fister, Rogaland, NOR og døydde i Mosnes, Fister, Rogaland, NOR.

v. Ragnhild Pedersdotter vart fødd i 1777 i Mosnes, Fister, Rogaland, NOR.

vi. Peder Pederson vart fødd i 1780 i Mosnes, Fister, Rogaland, NOR.


243. Marta Hansdotter vart fødd i 1740 og døydde i 1799 i Mosnes, Fister, Rogaland, NOR 59 år gamal.

Marta gifta seg med Peder Ellingson Sigmundstad den 16. jun 1765 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

244. Haldor Larsson Øvrehus, son av Lars Haldorson Øvrehus og Brønelle Johannesdotter, vart fødd i 1707 i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR, døydde i 1772 i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR 65 år gamal, og vart gravlagd den 15. nov 1772 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Halldor Larsson fekk bygselbrev på heile Øvre Fister i 1737. Etter at kona Brynhild vart enkje fekk ho ei rikeleg folge av sonen. Ho skulle ha 3 tønner havre, 2 tønner "hommels" korn, 1 tønne hartkorn (kveite), ½ tønne malt og ei skjeppe rug. Han skulle fø 2 kyr, 12 sauer og i tillegg ein gris kvart tredje år for henne. Vidare skulle ho ha to par sko kvart år og ved til bruk i huset ho budde i.
På Øvrabø i Fister budde det ei Lisbet Larsdotter med to søner i 1801. Ho hadde truleg fått desse utanfor ekteskap. Jone fødd i 1774 fekk ho med Halldor Halldorson Øvre Fister. Denne Halldor Halldorson må truleg vere son til Brynhild og Halldor.
Haldor Larsson Øvrehus vart gravlag 22. sundag etter treining 1772, 65 år gamal.
Brønle Øvrehus vart gravlagd 16. sundag etter treining 1784, 74 år gamal.

Haldor Larsson gifta seg med Brønle Børgesdotter cirka 1735 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

122 i. Berje Haldorson Fister. Berje gifta seg med Siri Olsdotter, dotter av Ole Olson Sandanger d. e. og Margarethe Jonasdotter, den 27. jun 1773 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Berje gifta seg så med Eli Svendsdotter, dotter av Sven Svendson Nådland d. y. og Brønnla Bergesdotter, den 11. jul 1787 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

ii. Brønnele Haldorsdotter vart fødd cirka 1740 i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR og døydde i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Brønnele var Brønille. Brønnele fekk barn med Svend Svendson Stokke d. e., son av Svend Svendson Fister d. e. og Siri Larsdotter,. Ekteskapsstatus: ugift.

iii. Johannes Haldorson d. e. vart fødd cirka 1742 i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR.

iv. Lars Haldorson Sandvik vart fødd i 1744 i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR, døydde i 1796 i Sandvik, Erfjord, Rogaland, NOR 52 år gamal, og vart gravlagd den 14. feb 1796 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Lars gifta seg med Johanna Olsdotter, dotter av Ole Ånenson Sandvik og Kari Eriksdotter, den 6. nov 1783 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

v. Jonas Haldorson Sigmundstad vart fødd i 1747 i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR, døydde den 11. jan 1830 i Sigmundstad, Fister, Rogaland, NOR 83 år gamal, og vart gravlagd den 20. jan 1830 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Jonas gifta seg med Siri Svendsdotter, dotter av Svend Svendson Fister d. e. og Siri Larsdotter, den 28. jun 1774 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

vi. Johannes Haldorson Kråkedal d. y. vart fødd i 1751 i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR og døydde den 13. nov 1838 i Kråkedal, Imsland, Rogaland, NOR 87 år gamal. Johannes gifta seg med Siri Larsdotter, dotter av Lars Knudson Mjølhus og Brønnele Svendsdotter, den 24. jun 1786 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

vii. Haldor Haldorson Fister vart fødd i 1753 i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR og døydde i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR. Haldor fekk barn med Lisbet Larsdotter. Ekteskapsstatus: ugift. Dette paret gifta seg ikkje.

viii. Eli Sofie Haldorsdotter vart fødd i 1757 i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR, døydde den 12. okt 1832 i Nårstad, Jelsa, Rogaland, NOR 75 år gamal, og vart gravlagd den 21. okt 1832 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Eli var Elen Sophie. Eli gifta seg med Johannes Paulson Kleivaland, son av Paul Johannesson Kleivaland og Siri Tormodsdotter d. e., den 30. jun 1776 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Eli gifta seg så med Jone Jonson Naarstad d. y., son av Jon Ormson Vadla og Marthe Olsdotter, den 20. jun 1800 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

ix. Erik Haldorson Skadberg vart fødd i 1761 i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR, vart døypt den 13. jan 1761 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR, døydde den 25. okt 1829 i Skadberg, Sola, Rogaland, NOR, 68 år gamal, og vart gravlagd den 3. nov 1829 i Sola kyrkje, Sola, Rogaland, NOR. Dødsårsak: Alderdoms Svaghed. Erik gifta seg med Kistine Larsdotter, dotter av Lars Andersson Skår og Christi Reiarsdotter, i 1799 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.


245. Brønle Børgesdotter, dotter av Børge Børgeson Tøtland og Elen Sophie Jonasdotter, vart fødd i 1714 i Tøtland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1784 i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR 70 år gamal, og vart gravlagd den 26. sep 1784 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

Brønle gifta seg med Haldor Larsson Øvrehus cirka 1735 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

246. Sven Svendson Nådland d. y. son av Svend Svendson Fister og Eli Andersdotter, vart fødd i 1728 i Fister nedre, Fister, Rogaland, NOR, døydde i 1795 i Nådland, Jelsa, Rogaland, NOR 67 år gamal, og vart gravlagd den 6. sep 1795 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Sven Svendson var Svend.

Generelle notat: Sven Svenson frå Nedre Fister er ført vigd i 1753 med Brynhild Børgesdotter Nådland, men dei er ikkje førte vigde i Jelsa kyrkjebok, så dei kan ha gifta seg i Fister der Sven var frå. Brynhild og Sven hadde 6 barn.
I 1755 åtte Brynhild og Sven 1 laup 15¾ merker smør i Nådland. I 1759 fekk Svein skøyte på resten 20¼ merker smør. Dei hadde brukt heile garden frå 1753. Sven kjøpte også jordskyld i andre gardar, mellom anna Øvrabø i Nedstrand (22 merker smør) og i Kalheim.
Brønnla Bergesdotter Naadland vart gravlagd 17. november 1794, 61 år gamal. Det var skifte etter henne 7. januar 1795. I skiftet vart dette jordegodset verdsett: Ås i Jelsa 1½ laup smør verdsett til 180 riksdalar, Meland i Hjelmeland 1 laup smør verdsett til 160 riksdalar, Nådland 1½ laup smør verdsett til 300 riksdalar.
Sven Svendson Naadland vart gravlagd 6. september 1795, 66 år gamal.

Sven Svendson gifta seg med Brønnla Bergesdotter i 1753 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Elen Svendsdotter vart fødd i 1754 i Nådland, Jelsa, Rogaland, NOR, vart døypt den 27. nov 1754 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR, døydde i 1763 i Nådland, Jelsa, Rogaland, NOR, 9 år gamal, og vart gravlagd den 13. mar 1763 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

ii. Kristi Svendsdotter vart fødd i 1757 i Nådland, Jelsa, Rogaland, NOR, vart døypt den 11. sep 1757 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR, døydde i 1759 i Nådland, Jelsa, Rogaland, NOR, 2 år gamal, og vart gravlagd den 4. mar 1759 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Kristi var Kristie.

iii. Kirsti Svendsdotter vart fødd i 1760 i Nådland, Jelsa, Rogaland, NOR, vart døypt den 10. jun 1760 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR, døydde den 18. apr 1826 i Nessa indre, Nedstrand, Rogaland, NOR, 66 år gamal, og vart gravlagd den 27. apr 1826 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR. Andre namn for Kirsti var Kirsten og Kristi. Kirsti gifta seg med Anders Andersson, son av Anders Andersson Ringe og Jorunn Pedersdotter, den 17. jul 1785 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

123 iv. Eli Svendsdotter. Eli gifta seg med Berje Haldorson Fister, son av Haldor Larsson Øvrehus og Brønle Børgesdotter, den 11. jul 1787 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

v. Berge Svendson vart fødd i 1766 i Nådland, Jelsa, Rogaland, NOR, vart døypt den 2. okt 1766 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR, døydde den 24. okt 1848 i Nådland, Jelsa, Rogaland, NOR, 82 år gamal, og vart gravlagd den 3. nov 1848 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Berge var Børge. Berge gifta seg med Cesila Johannesdotter, dotter av Johanes Ormson Bergeland og Martha Ågesdotter, den 14. jul 1791 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Berge fekk barn med Anna Halvorsdotter. Ekteskapsstatus: ugift. Dette paret gifta seg ikkje.

vi. Svend Svendson Erøy vart fødd i 1769 i Nådland, Jelsa, Rogaland, NOR, vart døypt den 24. sep 1769 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1828 i Jørstad, Sjernarøy, Rogaland, NOR, 59 år gamal. Dødsårsak: Drukna. Eit anna namn for Svend var Sven. Svend gifta seg med Torbor Andersdotter, dotter av Anders Andersson Ringe og Gunla Henriksdotter, den 19. jun 1795 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR.


247. Brønnla Bergesdotter, dotter av Berge Olson Nådland og Kirsten Jensdotter, vart fødd i 1734 i Nådland, Jelsa, Rogaland, NOR, vart døypt den 15. jun 1734 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR, døydde i 1794 i Nådland, Jelsa, Rogaland, NOR, 60 år gamal, og vart gravlagd den 17. nov 1794 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Brønnla var Brønnele.

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde den 7. jan 1795 i Nådland, Jelsa, Rogaland, NOR.

Brønnla gifta seg med Sven Svendson Nådland d. y. i 1753 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

248. Eivind Jonson Soppeland, son av John Eivindson Riskedal og Anna Knudsdotter, vart fødd i 1772 i Ytrevoll, Årdal, Rogaland, NOR, vart døypt den 26. apr 1772 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR, døydde den 7. jun 1828 i Soppeland, Årdal, Rogaland, NOR, 56 år gamal, og vart gravlagd den 14. jun 1828 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Eivind Jonson var Even.

Eivind Jonson gifta seg med Marta Jonsdotter i 1792 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

124 i. Johne Eivindson Riskedal. Johne gifta seg med Ingebor Johannesdotter, dotter av Johannes Reiarson Brathetland og Mari Øysteinsdotter, i 1819 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.


249. Marta Jonsdotter, dotter av John Halvardson Soppeland og Siri Jonsdotter, vart fødd i 1777 i Soppeland, Årdal, Rogaland, NOR og døydde i 1843 i Soppeland, Årdal, Rogaland, NOR 66 år gamal.

Marta gifta seg med Eivind Jonson Soppeland i 1792 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

250. Johannes Reiarson Brathetland, son av Reier Johannesson Riveland og Ingeborg Ormsdotter, vart fødd i 1750 i Flat-Hetland, Fister, Rogaland, NOR, døydde den 28. nov 1845 i Bratt-Hetland, Fister, Rogaland, NOR 95 år gamal, og vart gravlagd den 6. des 1845 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnt i 1801 i Bratt-Hetland, Fister, Rogaland, NOR. 51 år, Bege i første egteskab, Bonde med jord.

Johannes Reiarson gifta seg med Mari Øysteinsdotter i 1781 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Reier Johannesson Riveland vart fødd i 1783 i Bratt-Hetland, Fister, Rogaland, NOR, vart døypt den 31. aug 1783 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR, døydde den 28. des 1869 i Riveland, Årdal, Rogaland, NOR, 86 år gamal, og vart gravlagd den 7. jan 1870 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Reier var Rejer. Reier gifta seg med Ingebor Olsdotter, dotter av Ole Pederson Østerhus og Ukjend, den 4. jul 1804 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

ii. Johanna Johannesdotter vart fødd i 1785 i Bratt-Hetland, Fister, Rogaland, NOR, vart døypt den 27. nov 1785 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR og døydde i Hovda, Fister, Rogaland, NOR,. Johanna gifta seg med Taarn Valentinson Hovda, son av Valentin Tårnson Aubø og Anna Bjørnsdotter, den 2. jul 1807 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

iii. Johne Johannesson Vadla vart fødd i 1791 i Bratt-Hetland, Fister, Rogaland, NOR, vart døypt den 3. apr 1791 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR og døydde i Vadla, Årdal, Rogaland, NOR,. Eit anna namn for Johne var Jone. Johne gifta seg med Sidsele Larsdotter, dotter av Lars Larsson Fladhetland og Borgela Øysteinsdotter d. y., den 26. jun 1832 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

125 iv. Ingebor Johannesdotter. Ingebor gifta seg med Johne Eivindson Riskedal, son av Eivind Jonson Soppeland og Marta Jonsdotter, i 1819 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.


251. Mari Øysteinsdotter, dotter av Østen Klengson Ullestad og Ingeborg Jonsdotter, vart fødd i 1758 i Ullestad, Årdal, Rogaland, NOR og døydde i 1830 i Bratt-Hetland, Fister, Rogaland, NOR 72 år gamal.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnt i 1801 i Bratt-Hetland, Fister, Rogaland, NOR. 43 år, Bege i første egteskab.

Mari gifta seg med Johannes Reiarson Brathetland i 1781 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

252. John Eivindson Riskedal, son av Eivind Svendson Sedberg og Anna Olsdotter, vart fødd i 1749 i Sedberg østre, Årdal, Rogaland, NOR, døydde den 24. jun 1837 i Riskedal, Årdal, Rogaland, NOR 88 år gamal, og vart gravlagd den 30. jun 1837 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Eit anna namn for John Eivindson var Joen.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemt i 1762 i Riskedal, Årdal, Rogaland, NOR. tenar.

• Han vart konfirmert den 31. mar 1765 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. 15 år.

• Han er nemnt i 1801 i Riskedal, Årdal, Rogaland, NOR. 52 år,Han i andet hun i første egteskab, Bonde med jord.

John Eivindson gifta seg med Anna Knudsdotter den 25. jun 1769 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

248 i. Eivind Jonson Soppeland. Eivind gifta seg med Marta Jonsdotter, dotter av John Halvardson Soppeland og Siri Jonsdotter, i 1792 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

ii. Knud Jonson vart fødd i 1775 i Ytrevoll, Årdal, Rogaland, NOR og vart døypt den 18. nov 1775 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

iii. Anna Jonsdotter vart fødd i 1782 i Riskedal, Årdal, Rogaland, NOR og vart døypt den 24. feb 1782 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

John Eivindson gifta seg så med Martha Nilsdotter den 1. nov 1786 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Svend Jonson Riskedal (Død som barn) vart fødd i 1789 i Riskedal, Årdal, Rogaland, NOR og døydde i Riskedal, Årdal, Rogaland, NOR.

126 ii. Niels Jonson Nessa. Niels gifta seg med Malene Svendsdotter, dotter av Svend Toreson Kyrkhus og Anna Olsdotter, den 19. jun 1815 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

iii. Svend Jonson vart fødd i 1798 i Riskedal, Årdal, Rogaland, NOR.

iv. Ole Jonson Nodevold vart fødd i des 1802 i Riskedal, Årdal, Rogaland, NOR, vart døypt den 2. jan 1803 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR og døydde i Mæle øvre, Årdal, Rogaland, NOR,. Ole gifta seg med Anna Reiarsdotter, dotter av Reier Nilsson Fladhetland og Liva Jonsdotter, den 29. jun 1823 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

v. Jone Jonson vart fødd i 1805 i Riskedal, Årdal, Rogaland, NOR.

vi. Lisbet Jonsdotter d. y. vart fødd i 1807 i Riskedal, Årdal, Rogaland, NOR.

vii. Marta Jonsdotter vart fødd i 1810 i Riskedal, Årdal, Rogaland, NOR.

viii. Anna Jonsdotter d. y. vart fødd i 1816 i Riskedal, Årdal, Rogaland, NOR.


253. Martha Nilsdotter, dotter av Niels Knudson Nessa og Elisabet Kristoffersdotter, vart fødd i 1766 i Høyland, Strand, Rogaland, NOR, døydde den 2. mai 1841 i Riskedal, Årdal, Rogaland, NOR 75 år gamal, og vart gravlagd den 11. mai 1841 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnt i 1801 i Riskedal, Årdal, Rogaland, NOR. 36 år, Han i andet hun i første egteskab.

Martha gifta seg med John Eivindson Riskedal den 1. nov 1786 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

254. Svend Toreson Kyrkhus, son av Thore Danielson Tysdal og Sophie Gudmundsdotter, vart fødd i 1758 i Tysdal søre, Årdal, Rogaland, NOR og døydde i 1822 i Kyrkhus, Årdal, Rogaland, NOR 64 år gamal.

Svend Toreson gifta seg med Anna Olsdotter i 1787 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

127 i. Malene Svendsdotter. Malene gifta seg med Niels Jonson Nessa, son av John Eivindson Riskedal og Martha Nilsdotter, den 19. jun 1815 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.


255. Anna Olsdotter, dotter av Ole Reiarson Vadla d. e. og Mallene Ormsdotter, vart fødd i 1766 i Vadla, Årdal, Rogaland, NOR og døydde i Kyrkhus, Årdal, Rogaland, NOR.

Anna gifta seg med Svend Toreson Kyrkhus i 1787 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

Niande generasjon (5x tippoldeforeldre)

horizontal rule


260. Tollach Larsson Langeland, son av Lars Nilsson Arnevik og Anna Tollaksdotter, vart fødd i 1701 i Arnevik, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde i 1764 i Langeland, Stord, Hordaland, NOR 63 år gamal, og vart gravlagd den 1. des 1764 i Stord kyrkje, Stord, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Tollach Larsson var Tollak.

Generelle notat: Det var skifte på Langeland i Føyen den 25. og 26. mars 1746 etter Margrethe Pedersdotter mellom enkemannen Tollach Larsson og barna deira:
1) Lars Tollakson 10 år
2) Elias Tollakson 7 år
3) Anna Tollaksdotter 13 år
4) Margretha Tollaksdotter 5 år
5) Sirj Tollaksdotter 3 år.
Det vart halde skifte på garden Langeland "Selfejer gods udj Føyens Skibrede beliggende" den 8. desember 1764 etter Tollak Larsson mellom enka Karij Endresdotter og "den salig mands af første ægteskab aflende 5 børn":
1) Lars Tollakson Nordhuglo
2) Elias Tollakson "myndig og holder Sig i Bergen"
3) Anna Tollaksdotter gift med Anders Søre Bielland
4) Grethe Tollaksdotter 23 år
5) Sirij Tollaksdotter "forloved med Lars Tiong".

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde den 8. des 1764 i Langeland, Stord, Hordaland, NOR.

Tollach Larsson gifta seg med Margrete Pedersdotter cirka 1731 i Skånevik kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Anna Tollaksdotter vart fødd i 1732 i Langeland, Stord, Hordaland, NOR, vart døypt den 8. jun 1732 i Stord kyrkje, Stord, Hordaland, NOR og døydde i Bjelland søre, Stord, Hordaland, NOR,. Eit anna namn for Anna var Anne. Anna gifta seg med Anders Hansson den 7. jan 1759 i Stord kyrkje, Stord, Hordaland, NOR. Anna gifta seg så med Kolbein Nilsson den 1. jul 1770 i Stord kyrkje, Stord, Hordaland, NOR. Anna gifta seg så med Helge Olson, son av Ole Knudson Vassli og Marthe Helgesdotter, den 19. okt 1771 i Stord kyrkje, Stord, Hordaland, NOR.

ii. Peder Tollakson vart fødd i 1733 i Langeland, Stord, Hordaland, NOR, vart døypt den 30. aug 1733 i Stord kyrkje, Stord, Hordaland, NOR, døydde i 1742 i Langeland, Stord, Hordaland, NOR, 9 år gamal, og vart gravlagd den 1. nov 1742 i Stord kyrkje, Stord, Hordaland, NOR.

iii. Lars Tollakson Langeland vart fødd i 1736 i Langeland, Stord, Hordaland, NOR, vart døypt den 28. jul 1736 i Stord kyrkje, Stord, Hordaland, NOR og døydde i 1802 i Langeland, Stord, Hordaland, NOR, 66 år gamal. Lars gifta seg med Brite Monsdotter, dotter av Mons Olson Nordhuglen og Birte Olsdotter, den 17. jul 1757 i Stord kyrkje, Stord, Hordaland, NOR. Lars gifta seg så med Gunhild Pedersdotter, dotter av Peder Mikkelson og Margrete Hansdotter, i 1760 i Stord kyrkje, Stord, Hordaland, NOR. Lars gifta seg så med Kistie Jonsdotter, dotter av Jon Larsson Høyland og Live Arnesdotter, den 12. jul 1772 i Stord kyrkje, Stord, Hordaland, NOR.

130 iv. Elias Tollakson. Elias gifta seg med Mari Størkersdotter den 13. jul 1766 i Bremnes kyrkje, Bremnes, Hordaland, NOR. Elias gifta seg så med Synneve Halvardsdotter den 24. mai 1772 i Bremnes kyrkje, Bremnes, Hordaland, NOR.

v. Margretha Tollaksdotter vart fødd i 1741 i Langeland, Stord, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Margretha var Grethe.

vi. Siri Tollaksdotter vart fødd i 1742 i Langeland, Stord, Hordaland, NOR og døydde i Tjong, Bømlo, Hordaland, NOR. Siri gifta seg med Lars Sjurson, son av Sjur Helgeson Åsbø og Åsa Trondsdotter, den 8. apr 1765 i Stord kyrkje, Stord, Hordaland, NOR.

Tollach Larsson gifta seg så med Kari Endresdotter, dotter av Endre Svendson Sjo og Kari Botolvsdotter, den 7. aug 1746 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 7. apr 1746 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Generelle notat: Det vart halde skifte etter Johannes Olson Tvedt i Føyens skipreide den 11. september 1745 mellom enka Kari Indresdotter og dottera deira Anna Johannesdotter på 22 år.
Kari Tvedte vart gravlagd 7. oktober 1769, 88 år gamal. Dette må vere 10 år for mykje, og ho må ha døydd om sommaren, for i skifteprotokollen finn ein:
"A 1769 dj: 12d Junj blev holdt Skifte paa Gaarden Fielland ...... effter Afg. Svend Endresen Imellem hands effterladte Enke Randvæg OlsD.og som deres 3de tilsammenavlende Sønne ved Døden ere afgangene da i deres Stæd den Sahl. Mands mærmeste Slægt som var Hands Sødskende, saasom 3 Brødere og 2 Søstere, .." som var mellom anna:
4) Kari Endresdotter gift med Johanes Tvedt på Huglo, men var død og etterlet seg dottera Anna Johansdotter gift med Lars Grindem "og boende på forne gaard i Føyens Skibrede".


261. Margrete Pedersdotter, dotter av Peder Kristofferson Hjelmarvik og Magrete Eliasdotter, vart fødd i 1706 i Hjelmarvik, Skånevik, Hordaland, NOR, døydde i 1745 i Langeland, Stord, Hordaland, NOR 39 år gamal, og vart gravlagd den 11. jul 1745 i Stord kyrkje, Stord, Hordaland, NOR.

Margrete gifta seg med Tollach Larsson Langeland cirka 1731 i Skånevik kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR.

276. Styrkår Abrahamson, son av Abraham Jørgenson og Ågot Størkersdotter, vart fødd i 1713 i Skålevik, Fitjar, Hordaland, NOR, døydde i des 1779 i Skålevik, Fitjar, Hordaland, NOR 66 år gamal, og vart gravlagd den 1. jan 1780 i Fitjar kyrkje, Fitjar, Hordaland, NOR. Andre namn for Styrkår var Styrch, Størch, og Størk.

Styrkår gifta seg med Barbro Larsdotter den 26. mai 1743 i Fitjar kyrkje, Fitjar, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Abraham Størkerson vart fødd i 1743 i Skålevik, Fitjar, Hordaland, NOR, vart døypt den 30. jun 1743 i Fitjar kyrkje, Fitjar, Hordaland, NOR, døydde i des 1743 i Skålevik, Fitjar, Hordaland, NOR,, og vart gravlagd den 1. jan 1744 i Fitjar kyrkje, Fitjar, Hordaland, NOR.

138 ii. Lars Størkerson. Lars gifta seg med Ingeborg Ingebretsdotter den 21. jul 1771 i Fitjar kyrkje, Fitjar, Hordaland, NOR.

iii. Abraham Størkerson vart fødd i 1750 i Skålevik, Fitjar, Hordaland, NOR, vart døypt den 19. mai 1750 i Fitjar kyrkje, Fitjar, Hordaland, NOR, døydde i 1770 i Skålevik, Fitjar, Hordaland, NOR, 20 år gamal, og vart gravlagd den 23. des 1770 i Fitjar kyrkje, Fitjar, Hordaland, NOR.

iv. Ågot Størkersdotter vart fødd i 1754 i Skålevik, Fitjar, Hordaland, NOR og vart døypt den 27. jan 1754 i Fitjar kyrkje, Fitjar, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Ågot var Agatta.

v. Kari Størkersdotter vart fødd i 1756 i Skålevik, Fitjar, Hordaland, NOR, vart døypt den 5. des 1756 i Fitjar kyrkje, Fitjar, Hordaland, NOR og døydde i Aga, Fitjar, Hordaland, NOR,. Eit anna namn for Kari var Karj. Kari gifta seg med Ole Kristianson den 1. nov 1784 i Fitjar kyrkje, Fitjar, Hordaland, NOR.


277. Barbro Larsdotter vart fødd i 1723, døydde i 1789 i Natterøen, Fitjar, Hordaland, NOR 66 år gamal, og vart gravlagd den 22. mar 1789 i Fitjar kyrkje, Fitjar, Hordaland, NOR. Andre namn for Barbro var Barbara og Barbra.

Generelle notat: Barbara Sturtsøen 65 aar vert gravlagd i 1789. Dette kan vere Barbara Larsdotter som har budd hjå dotter Kari som var gift med husmann Ole Christiansen, husmann under Agøen i 1801, men budde på Natterøen i 1788.

Barbro gifta seg med Styrkår Abrahamson den 26. mai 1743 i Fitjar kyrkje, Fitjar, Hordaland, NOR.

312. Elling Olson vart fødd i 1695, døydde i 1751 i Helland, Fitjar, Hordaland, NOR 56 år gamal, og vart gravlagd den 2. mai 1751 i Fitjar kyrkje, Fitjar, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Elling var Ellen.

Elling gifta seg med Anne Nilsdotter cirka 1720 i Fitjar kyrkje, Fitjar, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Anne Ellingsdotter vart fødd i 1726 i Helland, Fitjar, Hordaland, NOR, vart døypt den 8. sep 1726 i Fitjar kyrkje, Fitjar, Hordaland, NOR, døydde i 1727 i Helland, Fitjar, Hordaland, NOR, i ein alder av 1 år, og vart gravlagd den 13. jul 1727 i Fitjar kyrkje, Fitjar, Hordaland, NOR.

ii. Anna Ellingsdotter vart fødd i 1730 i Helland, Fitjar, Hordaland, NOR og vart døypt den 21. jan 1730 i Fitjar kyrkje, Fitjar, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Anna var Anne.

iii. Marthe Ellingsdotter vart fødd i 1734 i Helland, Fitjar, Hordaland, NOR, vart døypt den 20. jan 1734 i Fitjar kyrkje, Fitjar, Hordaland, NOR, døydde i 1736 i Helland, Fitjar, Hordaland, NOR, 2 år gamal, og vart gravlagd den 7. okt 1736 i Fitjar kyrkje, Fitjar, Hordaland, NOR.

156 iv. Nils Ellingson. Nils gifta seg med Ranveig Jensdotter, dotter av Jens Larsson og Britte Knudsdotter, den 25. jul 1762 i Fitjar kyrkje, Fitjar, Hordaland, NOR.


313. Anne Nilsdotter vart fødd i 1694, døydde i 1751 i Helland, Fitjar, Hordaland, NOR 57 år gamal, og vart gravlagd den 2. mai 1751 i Fitjar kyrkje, Fitjar, Hordaland, NOR.

Anne gifta seg med Elling Olson cirka 1720 i Fitjar kyrkje, Fitjar, Hordaland, NOR.

314. Jens Larsson vart fødd i 1698, døydde i 1759 i Hjelmen, Fitjar, Hordaland, NOR 61 år gamal, og vart gravlagd den 29. sep 1759 i Fitjar kyrkje, Fitjar, Hordaland, NOR.

Jens gifta seg med Britte Knudsdotter den 3. aug 1732 i Fitjar kyrkje, Fitjar, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Lisbet Jensdotter vart fødd i 1732 i Hjelmen, Fitjar, Hordaland, NOR og vart døypt den 14. des 1732 i Fitjar kyrkje, Fitjar, Hordaland, NOR.

157 ii. Ranveig Jensdotter. Ranveig gifta seg med Nils Ellingson, son av Elling Olson og Anne Nilsdotter, den 25. jul 1762 i Fitjar kyrkje, Fitjar, Hordaland, NOR.

iii. Sara Jensdotter vart fødd i 1741 i Hjelmen, Fitjar, Hordaland, NOR og vart døypt den 11. feb 1741 i Fitjar kyrkje, Fitjar, Hordaland, NOR.

iv. Knud Jensson vart fødd i 1743 i Hjelmen, Fitjar, Hordaland, NOR, vart døypt den 17. nov 1743 i Fitjar kyrkje, Fitjar, Hordaland, NOR, døydde i 1747 i Hjelmen, Fitjar, Hordaland, NOR, 4 år gamal, og vart gravlagd den 5. nov 1747 i Fitjar kyrkje, Fitjar, Hordaland, NOR.

v. Brite Jensdotter vart fødd i 1747 i Hjelmen, Fitjar, Hordaland, NOR og vart døypt den 16. sep 1747 i Valestrand kyrkje, Valestrand, Hordaland, NOR.


315. Britte Knudsdotter vart fødd i 1708, døydde i 1778 i Hjelmen, Fitjar, Hordaland, NOR 70 år gamal, og vart gravlagd den 5. jul 1778 i Fitjar kyrkje, Fitjar, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Britte var Berte.

Britte gifta seg med Jens Larsson den 3. aug 1732 i Fitjar kyrkje, Fitjar, Hordaland, NOR.

340. Ole Hansson Forbrigd vart fødd i 1726 og døydde i Forbrigd nordre, Nord-Fron, Oppland, NOR.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnt i 1801 i Forbrigd nordre, Nord-Fron, Oppland, NOR. 75 år, 1 gang, Husmand med jord.

Ole Hansson gifta seg med Rønnaug Øysteinsdotter cirka 1755 i Kvam kyrkje, Nord-Fron, Oppland, NOR.

Barnet av dette paret var:

170 i. Hans Olsson. Hans gifta seg med Imbiør Lagesdotter, dotter av Lage Olson og Guri Pedersdotter, cirka 1798 i Kvikne kyrkje, Nord-Fron, Oppland, NOR.


341. Rønnaug Øysteinsdotter vart fødd i 1728 og døydde i Forbrigd nordre, Nord-Fron, Oppland, NOR. Eit anna namn for Rønnaug var Rønog.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnt i 1801 i Forbrigd nordre, Nord-Fron, Oppland, NOR. 73 år, 1 gang.

Rønnaug gifta seg med Ole Hansson Forbrigd cirka 1755 i Kvam kyrkje, Nord-Fron, Oppland, NOR.

342. Lage Olson vart fødd i 1720, døydde i 1800 i Sylte nordre, Nord-Fron, Oppland, NOR 80 år gamal, og vart gravlagd den 6. jul 1800 i Kvikne kyrkje, Nord-Fron, Oppland, NOR.

Generelle notat: Lage Olson Syltejorden vart gravlagd 6. juli 1800, 80 år gamal.

Lage gifta seg med Guri Pedersdotter cirka 1762 i Kvikne kyrkje, Nord-Fron, Oppland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Ole Lageson vart fødd i 1763 i Sylte nordre, Nord-Fron, Oppland, NOR.

ii. Lisbet Lagesdotter vart fødd i 1771 i Sylte nordre, Nord-Fron, Oppland, NOR og døydde i Sylte søndre, Nord-Fron, Oppland, NOR.

171 iii. Imbiør Lagesdotter. Imbiør gifta seg med Hans Olsson, son av Ole Hansson Forbrigd og Rønnaug Øysteinsdotter, cirka 1798 i Kvikne kyrkje, Nord-Fron, Oppland, NOR.


343. Guri Pedersdotter vart fødd i 1741 og døydde i Sylte nordre, Nord-Fron, Oppland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnt i 1801 i Sylte nordre, Nord-Fron, Oppland, NOR. 60 år, Enke 1 g. Føderaad.

Guri gifta seg med Lage Olson cirka 1762 i Kvikne kyrkje, Nord-Fron, Oppland, NOR.

384. Anders Pålson Utne, son av Pål Andersson Hamnarås og Elisabet Hansdotter, vart fødd i 1650 i Hamnarås, Kvinnherad, Hordaland, NOR og døydde i 1710 i Utne, Kinsarvik, Hordaland, NOR 60 år gamal.

Generelle notat: Anders Pålson Havnarås vart gift første gong med Gyrid Pedersdotter Åkre i Varaldsøy. Dei hadde fire barn. Dei budde på Varaldsøy der Gyrid døydde i 1701. Anders gifta seg opp att i 1702 med Brita Håkonsdotter frå Sandven i Kvam og dei flytte då til Utne i Ulvik. Anders døydde i 1710, og Brita gifta seg opp att i 1712 med Ivar Olson frå Helleland i Ullensvang og som overtok som brukar på Utne. Brita hadde ikkje barn med nokon av mennene.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnt i 1701 i Åkre, Varaldsøy, Hordaland, NOR. 47 år,

Anders Pålson gifta seg med Gyrid Pedersdotter cirka 1681 i Varaldsøy kyrkje, Varaldsøy, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Erich Andersson Åkre vart fødd i 1682 i Åkre, Varaldsøy, Hordaland, NOR og døydde i 1756 i Åkre, Varaldsøy, Hordaland, NOR 74 år gamal. Erich gifta seg med Anna Helgesdotter, dotter av Helge Oddson Håheim og Sigri Ivarsdotter, den 17. jun 1703 i Ulvik kyrkje, Ulvik, Hordaland, NOR.

ii. Guro Andersdotter vart fødd cirka 1689 i Åkre, Varaldsøy, Hordaland, NOR og døydde i 1710 i Svåsand, Jondal, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 21 år. Guro gifta seg med Ivar Børgeson Svåsand, son av Børge Larsson Brattabø og Brita Didriksdotter, i 1707 i Kinsarvik kyrkje, Kinsarvik, Hordaland, NOR.

192 iii. Paal Andersson Nordhus. Paal gifta seg med Rakel Bårdsdotter, dotter av Bård Andersson og Helvig Henriksdotter, i 1723 i Kvinnherad kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, NOR. Paal gifta seg så med Anna Jonsdotter, dotter av Jon Erikson og Marta Tomasdotter, i 1733 i Ølve kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, NOR.

Anders Pålson gifta seg så med Brita Håkonsdotter, dotter av Håkon Steinson og Guro Pedersdotter, i 1702 i Vikøy kyrkje, Kvam, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


385. Gyrid Pedersdotter, dotter av Peder Johannesson Åkre og Ukjend, vart fødd i 1660 i Åkre, Varaldsøy, Hordaland, NOR og døydde i 1701 i Åkre, Varaldsøy, Hordaland, NOR 41 år gamal.

Gyrid gifta seg med Anders Pålson Utne cirka 1681 i Varaldsøy kyrkje, Varaldsøy, Hordaland, NOR.

386. Jon Erikson, son av Erik Jonson og Anna Steinsdotter, vart fødd i 1665 i Sundfjord, Strandvik, Hordaland, NOR og døydde i 1711 i Storedale (Ølve), Kvinnherad, Hordaland, NOR 46 år gamal.

Generelle notat: Jon Erikson Sundfjord vart gift med dotter til Tomas Larsson Storedale og overtok garden etter verfaren. Ved skiftet etter Jon Erikson vart garden Storedale på 1½ laup sett til 108 dalar. I Sundfjord åtte han ein jordpart verd 13 dalar, og han let etter seg lausøyre for 162 dalar, i alt vart eiga på 183 dalar. Det var sølvbelte og andre sølvsaker, ei lita jekt med segl og reiskap. Buskapen var 2 hestar 9 kyr, 3 kviger, 3 stutar, eit par kalvar og 5 geiter.
Av dei mange søskena til Jon, som var barn til Erik Jonson Hamarhaug (Tysnes) og første kona Brita Einridesdotter og andre kona Anna Steinsdotter, budde Stein på Netland, systera Brita vart gift på Hamarhaug og Marta på Hjortås. Etter at Jon var død sat enka Marta Tomasdotter med garden ei tid saman med sonen Erik.

Jon gifta seg med Marta Tomasdotter cirka 1690 i Ølve kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Tomas Jonson Ænes vart fødd i 1694 i Storedale (Ølve), Kvinnherad, Hordaland, NOR og døydde i 1756 i Ænes (Ænes), Kvinnherad, Hordaland, NOR 62 år gamal. Tomas gifta seg med Bol Torbjørnsdotter, dotter av Torbjørn Janson Ænes og Ingrid Tørresdotter, i 1715 i Ænes kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, NOR.

ii. Brita Jonsdotter vart fødd i 1699 i Storedale (Ølve), Kvinnherad, Hordaland, NOR og døydde i 1766 i Eikeland, Kvinnherad, Hordaland, NOR 67 år gamal. Brita gifta seg med Lars Andersson Eikeland, son av Anders Olson og Kristi Sjursdotter, i 1728 i Ølve kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, NOR. Brita gifta seg så med Nils Mikkelson i 1738 i Kvinnherad kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, NOR.

iii. Ingemor Jonson vart fødd i 1701 i Storedale (Ølve), Kvinnherad, Hordaland, NOR og døydde i 1778 i Røyrane (Ølve), Kvinnherad, Hordaland, NOR 77 år gamal. Ingemor gifta seg med Eli Olsdotter, dotter av Ole Olson Tufta og Ingeborg Monsdotter, i 1723 i Ølve kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Ingemor gifta seg så med Kristi Tomasdotter, dotter av Tomas Hansson og Elisabet Knudsdotter, cirka 1747 i Kvinnherad kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, NOR.

iv. Eli Jonsdotter vart fødd i 1707 i Storedale (Ølve), Kvinnherad, Hordaland, NOR og døydde i 1751 i Storedale (Ølve), Kvinnherad, Hordaland, NOR 44 år gamal. Eli gifta seg med Tolleiv Jakobson, son av Jakob Andersson og Kari Hermannsdotter, cirka 1729 i Ølve kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, NOR.

193 v. Anna Jonsdotter. Anna gifta seg med Paal Andersson Nordhus, son av Anders Pålson Utne og Gyrid Pedersdotter, i 1733 i Ølve kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, NOR.


387. Marta Tomasdotter, dotter av Tomas Larsson Hjortland og Brita Ingemarsdotter, vart fødd i 1665 i Storedale (Ølve), Kvinnherad, Hordaland, NOR og døydde i 1743 i Storedale (Ølve), Kvinnherad, Hordaland, NOR 78 år gamal.

Marta gifta seg med Jon Erikson cirka 1690 i Ølve kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, NOR.

388. Tolleiv Erikson, son av Erich Johannesson Silla og Anna Ormsdotter, vart fødd i 1676 i Silla, Etne, Hordaland, NOR og døydde i 1733 i Skjeldal, Etne, Hordaland, NOR 57 år gamal.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnt i 1701 i Skjeldal, Etne, Hordaland, NOR. 25 år.

Tolleiv gifta seg med Madela Nilsdotter cirka 1699 i Grindheim kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Siri Tolleivsdotter vart fødd i 1700 i Skjeldal, Etne, Hordaland, NOR og døydde cirka 1730 i Hundseid, Vikedal, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 30 år. Siri gifta seg med Asmon Tjerandson Hundseid, son av Tjerand Eivindson Mo og Brønla Gudmundsdotter, cirka 1725 i Stødle kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

ii. Brite Tolleivsdotter vart fødd i 1702 i Skjeldal, Etne, Hordaland, NOR og døydde i 1736 i Børkjenes, Etne, Hordaland, NOR 34 år gamal. Brite gifta seg med Thore Torkelson Vinja, son av Torchil Toreson Tveito og Ingeborg Halvardsdotter, den 20. jul 1721 i Stødle kyrkje, Etne, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Brite gifta seg så med Siur Olson, son av Ole Helgeson Børkjenes og Marta Hansdotter, den 2. jul 1724 i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

iii. Erich Tolleivson vart fødd i 1703 i Skjeldal, Etne, Hordaland, NOR og døydde i 1772 i Skjeldal, Etne, Hordaland, NOR 69 år gamal. Erich gifta seg med Margrethe Larsdotter, dotter av Lars Gudmundson Ihle og Anna Maria Pedersdotter, den 8. aug 1734 i Stødle kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

194 iv. Nils Tolleivson Lauvik. Nils gifta seg med Lisbet Tjerandsdotter, dotter av Tjerand Eivindson Mo og Brønla Gudmundsdotter, i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

v. Anna Tolleivsdotter vart fødd i 1712 i Skjeldal, Etne, Hordaland, NOR og døydde i 1786 i Hamre søra, Ølen, Hordaland, NOR 74 år gamal. Anna gifta seg med Alvald Sjurson Hamre, son av Sjur Hansson Nervik og Valborg Olsdotter, den 24. jun 1734 i Stødle kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.


389. Madela Nilsdotter, dotter av Niels Erikson Frette og Siri Rasmusdotter, vart fødd i 1676 i Frette, Etne, Hordaland, NOR og døydde i 1741 i Skjeldal, Etne, Hordaland, NOR 65 år gamal.

Madela gifta seg med Tolleiv Erikson cirka 1699 i Grindheim kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

390. Tjerand Eivindson Mo, son av Eivind Ommundson Mo og Lisbet Tjerandsdotter, vart fødd i 1646 i Mo, Etne, Hordaland, NOR og døydde i 1717 i Mo, Etne, Hordaland, NOR 71 år gamal.

Tjerand Eivindson gifta seg med Brønla Gudmundsdotter cirka 1691 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Kristi Tjerandsdotter vart fødd cirka 1691 i Mo, Etne, Hordaland, NOR og døydde i 1733 i Flåte, Etne, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 42 år. Kristi gifta seg med Knud Gunnarson Flåte, son av Gunnar Osmundson Norheim og Anna Olsdotter, i 1715 i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

ii. Gudmund Tjerandson Mo vart fødd i 1692 i Mo, Etne, Hordaland, NOR og døydde i 1742 i Mo, Etne, Hordaland, NOR 50 år gamal. Gudmund gifta seg med Anna Kristensdotter d. e., dotter av Christen Gunnarson Opsal og Kari Knudsdotter, i 1720 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

iii. Eivind Tjerandson Jelsa vart fødd cirka 1695 i Mo, Etne, Hordaland, NOR og døydde cirka 1740 i Jelsa, Jelsa, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 45 år. Eivind gifta seg med Elen Jakobsdotter, dotter av Jacob Sørenson Hofmann og Ingeborg Larsdotter, i 1733 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

iv. Asmon Tjerandson Hundseid vart fødd i 1699 i Mo, Etne, Hordaland, NOR, døydde i 1761 i Hundseid, Vikedal, Rogaland, NOR 62 år gamal, og vart gravlagd den 20. okt 1761 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. Asmon gifta seg med Siri Tolleivsdotter, dotter av Tolleiv Erikson og Madela Nilsdotter, cirka 1725 i Stødle kyrkje, Etne, Hordaland, NOR. Asmon gifta seg så med Sophi Pedersdotter, dotter av Peder Kristofferson Hjelmarvik og Magrete Eliasdotter, cirka 1733 i Skånevik kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR.

195 v. Lisbet Tjerandsdotter. Lisbet gifta seg med Nils Tolleivson Lauvik, son av Tolleiv Erikson og Madela Nilsdotter, i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

vi. Brønla Tjerandsdotter vart fødd i 1709 i Mo, Etne, Hordaland, NOR og døydde i 1783 i Silla, Etne, Hordaland, NOR 74 år gamal. Eit anna namn for Brønla var Bryndla. Brønla gifta seg med Erik Sakariasson, son av Sakarias Erikson og Marthe Ommundsdotter, den 5. jul 1733 i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.


391. Brønla Gudmundsdotter, dotter av Gudmund Olson Ihle og Brønla Osmundsdotter, vart fødd cirka 1668 i Ile, Vikedal, Rogaland, NOR og døydde cirka 1726 i Viland, Vikedal, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 58 år.

Brønla gifta seg med Tjerand Eivindson Mo cirka 1691 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

392. Lars Nilsson Fjelland, son av Niels Tolleivson Milja og Maritte Johannesdotter, vart fødd i 1663 i Milja, Skånevik, Hordaland, NOR, døydde i 1741 i Fjelland, Fjelberg, Hordaland, NOR 78 år gamal, og vart gravlagd den 22. mai 1741 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Lars Nilsson var Laurits.

Generelle notat: Søren Olson fødd ikring 1670 og Johannes Johannesson fødd ikring 1680 var bygslemenn på Fjelland ved folketeljinga i 1701. Lars Nilsson fødd i 1657 og Søren Olson heitte bygslemennene då dei synfór garden i 1702 i det høve at garden no ei tid hadde vore frigard for offiser Major Montagne Lillienskiold.
Lars var komen til gard og bygsle på Fjelland då han gifte seg med enka etter Johannes Johannesson, som var den siste av den gamle brukar-rekkja på garden. Det blir i høve synfaringa opplyst at det ikkje er husmannsplass under garden, og heller ikkje kvern lenger. Skogen var i god stand, seiest det. Like vel vart Lars saksøkt og dømd for ulovleg skoghogst same året. Han hadde over tre år hogge og selt tømmer til ein samla verdi av vel 8 Riksdalar. Etter lov og regel kunne han hogga årleg til ein verdi tilsvarande halve landskylda, det vil seie her 1 Riksdalar, 5 ort, 4 skilling. Kort etter, i 1711, vert det opplyst at Lars Nilsson på Fjelland bruka halve Gravdal som jord i tillegg. Det same gjorde Søren Fjelland. Lensrekneskapen for Halsnøy klosterlen i 1633 fortel at landskylda for Fjelland var 2 laupar smør 2 huder, og garden kunne så 6 tønner havre.
Garden var "vel behielpelig inden och uden Gierdis". Det var skog, og det var kvern til garden. Det står og at garden vart taksert med "dend underligende Ødegaard", Gravdal, som alt då var tillegg jord for bygslemannen Jon på Fjelland. Kvegskattelista for 1657 syner to jamgode bruk. Bård og Johannes fødde hest, 7 kyr, 4 ungbeist og nokre smålog kvar. I 1665 hadde buskapen auka til 28 beist samla, og i alt sådde dei 6 tønner havre og hausta 24 tønner.
I 1723 var det framleis to brukarar, Lars og Tørres. Dei sådde til saman ½ tønne bygg og 6 tønner havre, som gav att 32 tønner. Samla buskap var 14 kyr, 5 ungbeist, 24 sauer, og begge hadde hest.
Johannes må ha døydd ikring 1701 og Guro gifta seg opp att rett etter. Johannes Johannesson må ha døydd svært ung, og rett etter(?) han vart gift med Guro. Om Guro var mor til Lars sin son Nils, er usikkert. Det er ikkje nemnt kva tid sonen Nils Larsson var fødd, men heller ikkje om Lars Nilsson hadde vore gift før. Men då Nils Larsson alt i 1716 fekk bygsla halve farsgarden, skulle ein tru at han var son til Lars frå eit tidlegare ekteskap. Nils har heller ikkje barn som er kalla Guro.
I 1741 i Eid kyrkje Fer 2de Pentecost (2. pinsedag): "Gravfæst Lars Nilss. Fielland, gl: 87 aar".

Lars Nilsson gifta seg med ukjend.

Barnet hans var:

196 i. Nils Larsson. Nils gifta seg med Randvei Olsdotter cirka 1720 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Lars Nilsson gifta seg så med Guro cirka 1701 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.


396. Endre Svendson Sjo vart fødd i 1666, døydde i 1744 i Sjo, Fjelberg, Hordaland, NOR 78 år gamal, og vart gravlagd den 3. mar 1744 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Generelle notat: Endre Svenson var bygslemann på Sjo i 1723. Han var gift med Kari Botolvsdotter. Det er ikkje nemnt nokon barn til Kari og Endre i bygdeboka for Fjelberg, men dei hadde seks barn i følgje skifte etter Endre Svendson den 25. juli 1744. Hans Endreson Sætre og Svein Endreson Fjelland var brør. Det er ikkje kjent kvar dei var frå står det. Dei var barn til Endre og Kari. På indre Økland i Valestrand budde ein annan son, Bottolv Endreson som var frå Sætre i Fjelberg. Bottolv døydde i 1732, 28 år gamal.
"Fest: Purif. Mariæ (2. februar i 1741) gravfæst Endre Sioes kone Kari Botolvsd. gl. 74 Aar."
Endre Svendson vart trulova Dom. 16 a Trin. og vigd Fer. 3 Nat. Xti. 1741 i Eid kyrkje med enka Guri Larsdotter (enka etter Nils Olson Sjovangen). Guri og Endre hadde ikkje barn.
"Fer 2 Paschat (2. påskedag 1744) i Eid: Gravfæst Endre Svendsen Sioe, gl. 78 Aar".
I skifteprotokollen finn ein:
"1744 dend 25 July, blev holden rigtig skiffte og ... paa gaarden Sioe udj Schaanevigs .... effter dend ved døden afgangne mand Indre Svendsen forne helminstadsbonde og døde .... Husmand effterladte Enke Gurj Lars Sættre og Børnene namblig: Hans Indresen Sættre, Svend Indresen Fielland, Jens Indresen Alne, Bottulf Indresen er død og efterladt sig en Søn namnlig Indre Bottulfsen 10 aar gl, Helga Indresdatter død og effterladt sig 2 sønner ..: Niels Knudsen 10 aar gl: Bottel Knudsen 8 aar gl: og Karen Indresdatter gifft med Johannes Tvedt paa Huglerøen, ...".

I skifteprotokollen finn ein skiftet etter sonen Svend:
"A 1769 dj: 12d Junj blev holdt Skifte paa Gaarden Fielland ...... effter Afg. Svend Endresen Imellem hands effterladte Enke Randvæg OlsD.og som deres 3de tilsammenavlende Sønne ved Døden ere afgangene da i deres Stæd den Sahl. Mands mærmeste Slægt som var Hands Sødskende, saasom 3 Brødere og 2 Søstere, .." som var:
1) Hans Endreson Sætre som var død og hadde etterlete seg 2 søner og 2 døtre: Søren Hansson Sætre, Endre Hansson Wahlen, Kari Hansdotter gift med Ole "Arbeids Mand, og boende i Bergen", Ragnelle Hansdotter gift med Johannes Johannesson Tofte
2) Botel Endreson Øchland var død og etterlet seg sonen Endre Bottelson som var gift og budde på Hauge i Stord prestegjeld
3) Jens Endreson gift og budde på Alne
4) Kari Endresdotter gift med Johanes Tvedt på Huglo, men var død og etterlet seg dottera Anna Johansdotter gift med Lars Grindem "og boende på forne gaard i Føyens Skibrede"
5) Helge Endresdotter var gift med Knud Eide men var død og etterlet seg sonen Bottel Knudson.

Endre Svendson gifta seg med Kari Botolvsdotter cirka 1690 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Kari Endresdotter vart fødd i 1690 i Sætre, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde i 1769 i Tveit (Huglo), Stord, Hordaland, NOR 79 år gamal, og vart gravlagd den 7. okt 1769 i Stord kyrkje, Stord, Hordaland, NOR. Kari gifta seg med Johanes Olson Tveit, son av Ole Larsson Tveit og Ukjend, cirka 1720 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Kari gifta seg så med Tollach Larsson Langeland, son av Lars Nilsson Arnevik og Anna Tollaksdotter, den 7. aug 1746 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

ii. Helga Endresdotter vart fødd cirka 1698 i Sætre, Fjelberg, Hordaland, NOR og døydde i 1733 i Eide, Fjelberg, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 35 år. Helga gifta seg med Knud Nilsson i 1730 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

iii. Hans Endreson Sætre vart fødd i 1700 i Sætre, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde i 1745 i Sætre, Fjelberg, Hordaland, NOR 45 år gamal, og vart gravlagd den 16. mai 1745 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Hans gifta seg med Ragnele Sørensdotter, dotter av Søren Olson Fjelland og Anna Monsdotter, cirka 1724 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

iv. Botolf Endreson Økland vart fødd i 1704 i Sætre, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde i 1732 i Økland indre, Valestrand, Hordaland, NOR 28 år gamal, og vart gravlagd den 19. jul 1732 i Valestrand kyrkje, Valestrand, Hordaland, NOR. Botolf gifta seg med Anne Mikkelsdotter, dotter av Mikel Knudson Hillestad og Madele Monsdotter, cirka 1730 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

v. Svend Endreson Fjelland vart fødd i 1709 i Sætre, Fjelberg, Hordaland, NOR og døydde den 26. apr 1769 i Fjelland, Fjelberg, Hordaland, NOR 60 år gamal. Svend gifta seg med Randvei Olsdotter i 1737 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

198 vi. Jens Endreson Alne. Jens gifta seg med Jorand Sjursdotter, dotter av Siur Gunnarson og Ukjend, i 1736 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR. Jens gifta seg så med Kari Ivarsdotter, dotter av Iver Kristenson Alne og Kari Eriksdotter, den 16. mai 1756 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Endre Svendson gifta seg så med Guro Larsdotter, dotter av Lars Toreson Bauge og Mari Larsdotter, den 27. des 1741 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 17. sep 1741 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Generelle notat: Guro Larsd. Sioe død vj. 25. april (1772) gl. 72 aar, og det var skifte etter Guro Larsdotter Sjo 10. juni 1772 mellom enkemannen Wiching Madsen og dottera til Guro, Helje Nielsdotter.

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde den 10. jun 1772 i Sjo, Fjelberg, Hordaland, NOR.


397. Kari Botolvsdotter vart fødd i 1666, døydde i 1741 i Sjo, Fjelberg, Hordaland, NOR 75 år gamal, og vart gravlagd den 2. feb 1741 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Kari gifta seg med Endre Svendson Sjo cirka 1690 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

398. Siur Gunnarson, son av Gunder Ivarson og Ukjend, vart fødd cirka 1663 i Alne, Vikebygd, Hordaland, NOR og døydde i Alne, Vikebygd, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Siur var Siver.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnt i 1665 i Alne, Vikebygd, Hordaland, NOR. 2 år.

• Han er nemnt i 1701 i Alne, Vikebygd, Hordaland, NOR. 40 år, ops.

Siur gifta seg med ukjend.

Barna hans var:

i. Nils Sjurson vart fødd i 1690 i Alne, Vikebygd, Hordaland, NOR.

ii. Gunder Sjurson vart fødd i 1695 i Alne, Vikebygd, Hordaland, NOR.

iii. Helga Sjursdotter vart fødd i 1701 i Alne, Vikebygd, Hordaland, NOR, døydde i 1742 i Alne, Vikebygd, Hordaland, NOR 41 år gamal, og vart gravlagd den 15. mai 1742 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR. Helga gifta seg med Johannes Larsson cirka 1725 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR.

199 iv. Jorand Sjursdotter. Jorand gifta seg med Jens Endreson Alne, son av Endre Svendson Sjo og Kari Botolvsdotter, i 1736 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR.


400. Mikkel Steinson, son av Stein Sjurson og Dordei, vart fødd i 1656 i Bjotveit, Kvam, Hordaland, NOR og døydde i 1727 i Bjotveit, Kvam, Hordaland, NOR 71 år gamal.

Generelle notat: Mikjell Steinson hadde bygsel på ein part og fekk skøyte i 1699 på ein annan part i Bjotveit. I ei sak på Bjotveit vart det opplyst at Torstein Nilsson sine forfedre hadde rydda Bjotveit, men Mikjell sin far hadde kjøpt rydningsretten til ein part av garden.

Mikkel gifta seg med Guro Arnesdotter cirka 1676 i Øystese kyrkje, Kvam, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

200 i. Steen Mikkelson. Steen gifta seg med Brita Olsdotter, dotter av Ole Brigtson Mo og Kristi Torleivsdotter, i 1716 i Vikøy kyrkje, Kvam, Hordaland, NOR.

ii. Ragna Mikkelsdotter vart fødd i 1680 i Bjotveit, Kvam, Hordaland, NOR og døydde i 1711 i Tveit i Øystese, Kvam, Hordaland, NOR 31 år gamal. Ragna gifta seg med Sjur Trondson, son av Trond Larsson og Ranveig Rikolvsdotter, i 1703 i Øystese kyrkje, Kvam, Hordaland, NOR.

iii. Arne Mikkelson Storås vart fødd i 1684 i Bjotveit, Kvam, Hordaland, NOR, døydde i 1748 i Storås, Kvam, Hordaland, NOR 64 år gamal, og vart gravlagd den 17. nov 1748 i Øystese kyrkje, Kvam, Hordaland, NOR. Arne gifta seg med Siri Torsteinsdotter, dotter av Tosten Ivarson Samland og Guro Arnesdotter, den 24. jun 1738 i Jondal kyrkje, Jondal, Hordaland, NOR.

iv. Siur Mikkelson vart fødd i 1685 i Bjotveit, Kvam, Hordaland, NOR og døydde i 1717 i Bjotveit, Kvam, Hordaland, NOR 32 år gamal. Siur gifta seg med Ingrid Helgesdotter, dotter av Helge Kjetilson Torpe og Guro Jonsdotter, i 1714 i Øystese kyrkje, Kvam, Hordaland, NOR.

v. Ingeleiv Mikkelsdotter vart fødd i 1692 i Bjotveit, Kvam, Hordaland, NOR og døydde i 1704 i Bjotveit, Kvam, Hordaland, NOR 12 år gamal.


401. Guro Arnesdotter, dotter av Arne Jonson og Ukjend, vart fødd i 1646 i Ålvik ytre, Kvam, Hordaland, NOR og døydde i 1733 i Bjotveit, Kvam, Hordaland, NOR 87 år gamal.

Guro gifta seg med Mikkel Steinson cirka 1676 i Øystese kyrkje, Kvam, Hordaland, NOR.

402. Ole Brigtson Mo, son av Brigt Steingrimson og Hildegunna Olsdotter, vart fødd i 1652 i Skeie, Kvam, Hordaland, NOR og døydde i 1716 i Mo i Øystese, Kvam, Hordaland, NOR 64 år gamal.

Ole Brigtson gifta seg med Kristi Torleivsdotter i 1686 i Øystese kyrkje, Kvam, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

201 i. Brita Olsdotter. Brita gifta seg med Steen Mikkelson, son av Mikkel Steinson og Guro Arnesdotter, i 1716 i Vikøy kyrkje, Kvam, Hordaland, NOR.

ii. Jorunn Olsdotter vart fødd i 1699 i Mo i Øystese, Kvam, Hordaland, NOR og døydde i 1740 i Fykse, Kvam, Hordaland, NOR 41 år gamal. Jorunn gifta seg med Peder Toreson, son av Tore Oddmundson og Synneva Pedersdotter, i 1718 i Øystese kyrkje, Kvam, Hordaland, NOR.


403. Kristi Torleivsdotter, dotter av Torleiv Olson Steine og Gerd Olsdotter, vart fødd i 1658 i Steine, Kvam, Hordaland, NOR og døydde i 1725 i Mo i Øystese, Kvam, Hordaland, NOR 67 år gamal.

Generelle notat: Kristi Torleivsdotter vart gift første gong med Johannes Åmundson Mo. Johannes var visseleg gift to gonger, men første kona er ukjent. Han styrde garden Mo saman med broren Knut. I 1666 betalte brørne 8 mæler i tiend, og i 1667 fostra dei 2 hestar, 20 naut og sådde 7 tønner korn. Skulda på garden vart dette året sett i 2½ laup 1 pund smør. I 1678 brann garden. Johannes tok då opp tingsvitne på sin jordeigedom av di alle hans heimelspapir hadde stroke med. Det vert der stadfest at Johannes åtte 129 pund smør utan bygsel i Mo og ½ pund smør i Holven. I 1670 vart Johannes lensmann etter Bjørne Rykkje og hadde ombodet til i 1682. I hans tid vart Mo skift i to gardsbruk. Broren Knut fekk fråskilt sin part då Johannes døydde, og sidan har partane aldri vore under ein manns hand. På Johannes sin part tok Bjørnesfolket bustad i vår tid.
Johannes døydde i 1685, og Kristi gifta seg opp att i 1686 med Olav Ingebretson (Skeie i Kvam eller Nedre Bru i Strandebarm? Han var truleg son til Brigt eller Ingebrigt Steingrimson Skeie, men er ikkje nemnt i prestemanntalet for 1664. Olav skreiv seg som "Ole Engebretson" men er fleire gonger skriven "Ole Brigtsen"). Olav fekk bygsel på lektoratet sitt gods, men kjøpte og noko landskuld i garden. Med kona fekk han eiga i Steine og løyste ut nokre av kona sine medarvingar til det same. Då han døydde, åtte han i alt 1 laup smør 10½ mark jordegods. Han var velstandsmann, åtte ein stor buskap, gode sjøreiskapar og sølv for 35 riksdalar. Heile buet etter han kom opp i 428 riksdalar. I 1687 vart Olav lensmann, men i 1694 har han kvitta seg med ombodet. Seinare er han ofte nemnt som lagrettemann, og i 1703 var han med i synfaringsnemnda som gjekk over alle husa i bygda som høyrde Halsnøy kloster til. Olav var ikkje nett av dei "beinkløyvde". Me møter han av og til for retten. Hr. Peder i Vikøy som åtte Nedre Vik, stemna han for eit gjerde som Olav hadde flytt attende dit det først stod, etter å ha gått med på den første flyttinga, fordi presten sine leiglendingar i Vik gjorde seg breie med slått på den teigen som vart innvunne av sams beitemark ved nemnde flyttinga av gjerdet. Då presten spurde han om han ikkje hadde gått med på flyttinga, svara Olav at han hadde gått med på at gjerdet skulle flyttast, men ikkje lova at gjerdet skulle stå på den nye staden for alle tider.

Kristi gifta seg med Johannes Ommundson Mo, son av Omund Knudson Mo og Marita Johannesdotter, i Vikøy kyrkje, Kvam, Hordaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

i. Ole Johannesson Steine vart fødd i 1680 i Mo i Øystese, Kvam, Hordaland, NOR og døydde i 1716 i Steine, Kvam, Hordaland, NOR 36 år gamal. Ole gifta seg med Ingebjørg Toresdotter, dotter av Tore Oddmundson og Synneva Pedersdotter, i 1702 i Øystese kyrkje, Kvam, Hordaland, NOR.

Kristi gifta seg så med Ole Brigtson Mo i 1686 i Øystese kyrkje, Kvam, Hordaland, NOR.

404. Torbiørn Svendson Alsåker, son av Svend Torbjørnson Lote og Anna Torsteinsdotter, vart fødd i 1642 i Lote, Kinsarvik, Hordaland, NOR og døydde i 1718 i Alsåker ytre, Kinsarvik, Hordaland, NOR 76 år gamal. Eit anna namn for Torbiørn Svendson var Torben.

Torbiørn Svendson gifta seg med Sigri Larsdotter den 13. jun 1671 i Kinsarvik kyrkje, Kinsarvik, Hordaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 14. mai 1671 i Kinsarvik kyrkje, Kinsarvik, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

202 i. Lars Torbjørnson Alsåker. Lars gifta seg med Anne Tomasdotter, dotter av Tomas Tomasson Wegner og Marita Knudsdotter, den 24. jun 1711 i Kinsarvik kyrkje, Kinsarvik, Hordaland, NOR.

ii. Ole Torbjørnson Lothe vart fødd i 1687 i Alsåker ytre, Kinsarvik, Hordaland, NOR, vart døypt den 2. apr 1687 i Kinsarvik kyrkje, Kinsarvik, Hordaland, NOR, døydde den 13. jun 1768 i Lote, Kinsarvik, Hordaland, NOR, 81 år gamal, og vart gravlagd den 16. jun 1768 i Kinsarvik kyrkje, Kinsarvik, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Ole var Oluf. Ole gifta seg med Brite Ellingsdotter den 22. okt 1713 i Kinsarvik kyrkje, Kinsarvik, Hordaland, NOR.

iii. Dordie Torbjørnsdotter vart fødd i 1692 i Alsåker ytre, Kinsarvik, Hordaland, NOR, vart døypt den 25. okt 1692 i Kinsarvik kyrkje, Kinsarvik, Hordaland, NOR, døydde i 1772 i Berge, Strandebarm, Hordaland, NOR, 80 år gamal, og vart gravlagd den 29. nov 1772 i Strandebarm kyrkje, Strandebarm, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Dordie var Dorothe. Dordie gifta seg med Mikkel Knudson Steine, son av Knud Vikingson Steine og Elsebe Jonsdotter, i 1714 i Kinsarvik kyrkje, Kinsarvik, Hordaland, NOR. Dordie gifta seg så med Anders Sverkeson Berge, son av Sverke Olson Berge og Anna Andersdotter, i 1730 i Vikøy kyrkje, Kvam, Hordaland, NOR.


405. Sigri Larsdotter vart fødd cirka 1650 i Alsåker ytre, Kinsarvik, Hordaland, NOR og døydde i Alsåker ytre, Kinsarvik, Hordaland, NOR. Andre namn for Sigri var Sigrj og Sirj.

Sigri gifta seg med Torbiørn Svendson Alsåker den 13. jun 1671 i Kinsarvik kyrkje, Kinsarvik, Hordaland, NOR.

406. Tomas Tomasson Wegner, son av Tomas Tomasson Wegner og Anna Larsdotter, vart fødd i 1655 i Prestegarden Hovland, Torvastad, Rogaland, NOR og døydde i 1697 i Grønningen, Torvastad, Rogaland, NOR 42 år gamal.

Tomas Tomasson gifta seg med Marita Knudsdotter i 1690 i Torvastad kyrkje, Torvastad, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

203 i. Anne Tomasdotter. Anne gifta seg med Lars Torbjørnson Alsåker, son av Torbiørn Svendson Alsåker og Sigri Larsdotter, den 24. jun 1711 i Kinsarvik kyrkje, Kinsarvik, Hordaland, NOR.

ii. Tomas Tomasson Wegner d. e. vart fødd i 1696 i Grønningen, Torvastad, Rogaland, NOR og døydde cirka 1772 i Skjervheim, Vats, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 76 år. Tomas gifta seg med Helga Gudmundsdotter, dotter av Gudmund Knudson Hogganvik og Helga Ormsdotter, cirka 1741 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

iii. Tomas Tomasson Wegner d. y. vart fødd i 1698 i Grønningen, Torvastad, Rogaland, NOR.


407. Marita Knudsdotter, dotter av Knud Ingebretson Hinderåker og Malena Nilsdotter, vart fødd cirka 1660 i Sæbø, Torvastad, Rogaland, NOR og døydde i Grønningen, Torvastad, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho budde i 1710 i Grønningen, Torvastad, Rogaland, NOR.

Marita gifta seg med Tomas Tomasson Wegner i 1690 i Torvastad kyrkje, Torvastad, Rogaland, NOR.

Marita gifta seg så med Tore Jonson Grønningen cirka 1698 i Torvastad kyrkje, Torvastad, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Knud Toreson vart fødd i 1699 i Grønningen, Torvastad, Rogaland, NOR.

ii. Jon Toreson vart fødd i 1703 i Grønningen, Torvastad, Rogaland, NOR.

iii. Jørgen Toreson Nordvik vart fødd i 1710 i Grønningen, Torvastad, Rogaland, NOR og døydde i Nordvik, Utsira, Rogaland, NOR.


412. Torkel Olson Klungland, son av Ole Nilsson Klungland og Brita Nilsdotter, vart fødd i 1676 i Klungland, Ølen, Hordaland, NOR og døydde i Klungland, Ølen, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Torkel Olson var Torkjel.

Torkel Olson gifta seg med ukjend cirka 1702 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

Barnet hans var:

206 i. Hans Torkelson. Hans gifta seg med Synneva Hansdotter, dotter av Hans Olson og Siri Olsdotter, cirka 1734 i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.


414. Hans Olson vart fødd i 1664 og døydde i 1728 i Fossa indre, Etne, Hordaland, NOR 64 år gamal.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnt i 1701 i Fossa indre, Etne, Hordaland, NOR. 40 år, ops, fattig.

Hans gifta seg med Siri Olsdotter cirka 1701 i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Helga Hansdotter vart fødd i 1702 i Fossa indre, Etne, Hordaland, NOR og døydde i 1780 i Rygg, Etne, Hordaland, NOR 78 år gamal. Helga gifta seg med Nils Aslakson Rygg, son av Aslak Ommundson Rygg og Nilsdotter, i 1725 i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

207 ii. Synneva Hansdotter. Synneva gifta seg med Hans Torkelson, son av Torkel Olson Klungland og Ukjend, cirka 1734 i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.


415. Siri Olsdotter vart fødd i 1684 og døydde i 1721 i Fossa indre, Etne, Hordaland, NOR 37 år gamal.

Siri gifta seg med Hans Olson cirka 1701 i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

416. Erich Erikson Ryen, son av Erik Bergeson og Birte Olsdotter, vart fødd i 1706 i Birkeland, Vikebygd, Hordaland, NOR og døydde den 2. jun 1773 i Ryo, Ølen, Hordaland, NOR 67 år gamal.

Generelle notat: Det var skifte etter Lisbeth Pedersdotter Alnelien under Alne den 14. februar 1794 og mellom arvinagen finn ein:
1) halvbroren Erich Erichson Ryen som hadde vore gift med Anna Marcusdotter og etterlet seg barna: a) Tørres Erichson Ryen, b) Erich Erichson 50 år "opholder sig paa Nereim ug", c) Christi Erichsdotter gift med Thor Olsen Store Neriem

Erich Erikson gifta seg med Ana Markusdotter cirka 1733 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Erich Erikson Ryen vart fødd i 1734 i Ryo, Ølen, Hordaland, NOR og døydde i 1741 i Ryo, Ølen, Hordaland, NOR 7 år gamal.

ii. Markus Erikson Ryen vart fødd i 1736 i Ryo, Ølen, Hordaland, NOR og døydde i 1750 i Ryo, Ølen, Hordaland, NOR 14 år gamal.

iii. Ole Erikson Ryen vart fødd i 1739 i Ryo, Ølen, Hordaland, NOR og døydde i 1739 i Ryo, Ølen, Hordaland, NOR.

iv. Brita Eriksdotter (Død som barn) vart fødd i 1741 i Ryo, Ølen, Hordaland, NOR og døydde i Ryo, Ølen, Hordaland, NOR.

v. Erich Erikson Nerheim vart fødd i 1743 i Ryo, Ølen, Hordaland, NOR og døydde etter 1794 i Nerheim store, Ølen, Hordaland, NOR.

vi. Anders Erikson Ryen (Død som barn) vart fødd i 1745 i Ryo, Ølen, Hordaland, NOR og døydde i Ryo, Ølen, Hordaland, NOR.

208 vii. Tørres Erikson Ryen. Tørres gifta seg med Marta Olsdotter, dotter av Ole Toreson Nerheim og Siri Larsdotter, den 7. jul 1776 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

viii. Kristi Eriksdotter (Tvilling) vart fødd i 1751 i Ryo, Ølen, Hordaland, NOR og døydde i 1831 i Hustveit, Ølen, Hordaland, NOR 80 år gamal. Kristi gifta seg med Thor Olson Hustveit, son av Ole Toreson Nerheim og Siri Larsdotter, den 7. jul 1776 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

ix. Brita Eriksdotter (Tvilling) vart fødd i 1751 i Ryo, Ølen, Hordaland, NOR og døydde i 1751 i Ryo, Ølen, Hordaland, NOR.


417. Ana Markusdotter, dotter av Markus Erikson Kolbeinshaug og Anna Andersdotter, vart fødd i 1706 i Nerheim store, Ølen, Hordaland, NOR, døydde i 1793 i Nerheim store, Ølen, Hordaland, NOR 87 år gamal, og vart gravlagd den 9. mar 1793 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

Ana gifta seg med Erich Erikson Ryen cirka 1733 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

418. Ole Toreson Nerheim, son av Tore Jonson Underhaug og Ranveig Larsdotter, vart fødd i 1715 i Underhaug, Jondal, Hordaland, NOR og døydde i 1769 i Nerheim store, Ølen, Hordaland, NOR 54 år gamal.

Ole Toreson gifta seg med Siri Larsdotter i 1742 i Ullensvang kyrkje, Ullensvang, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

209 i. Marta Olsdotter. Marta gifta seg med Tørres Erikson Ryen, son av Erich Erikson Ryen og Ana Markusdotter, den 7. jul 1776 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

ii. Nils Olson (Død som barn) vart fødd i 1747 i Åse, Strandebarm, Hordaland, NOR og døydde i Åse, Strandebarm, Hordaland, NOR.

iii. Ranveig Olsdotter vart fødd i 1750 i Åse, Strandebarm, Hordaland, NOR og døydde i 1814 i Eio vestre, Ølen, Hordaland, NOR 64 år gamal. Ranveig gifta seg med Johannes Erikson Eio i 1771 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR. Ranveig gifta seg så med Daniel Torkelson, son av Torkel Endreson Hegge og Walgier Sjursdotter, i 1781 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

iv. Thor Olson Hustveit vart fødd i 1752 i Åse, Strandebarm, Hordaland, NOR, døydde den 25. jan 1831 i Hustveit, Ølen, Hordaland, NOR 79 år gamal, og vart gravlagd den 30. jan 1831 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR. Thor gifta seg med Kristi Eriksdotter, dotter av Erich Erikson Ryen og Ana Markusdotter, den 7. jul 1776 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

v. Siri Olsdotter vart fødd i 1757 i Åse, Strandebarm, Hordaland, NOR og døydde i 1784 i Nerheim store, Ølen, Hordaland, NOR 27 år gamal.


419. Siri Larsdotter, dotter av Lars Ivarson Reiseter d. e. og Marita Olsdotter, vart fødd i 1717 i Reiseter (søre), Ullensvang, Hordaland, NOR og døydde i 1784 i Nerheim store, Ølen, Hordaland, NOR 67 år gamal.

Siri gifta seg med Ole Toreson Nerheim i 1742 i Ullensvang kyrkje, Ullensvang, Hordaland, NOR.

420. Ole Larsson, son av Lars Ivarson Reiseter d. e. og Marita Olsdotter, vart fødd i 1708 i Reiseter (søre), Ullensvang, Hordaland, NOR og døydde i 1776 i Reiseter (søre), Ullensvang, Hordaland, NOR 68 år gamal.

Ole gifta seg med Eli Olsdotter den 24. jun 1738 i Ullensvang kyrkje, Ullensvang, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Lars Olson vart fødd den 8. aug 1739 i Reiseter (søre), Ullensvang, Hordaland, NOR, vart døypt den 10. aug 1739 i Ullensvang kyrkje, Ullensvang, Hordaland, NOR og døydde i 1824, 85 år gamal.

ii. Martha Olsdotter d. e. vart fødd den 14. feb 1742 i Reiseter (søre), Ullensvang, Hordaland, NOR, vart døypt den 15. feb 1742 i Ullensvang kyrkje, Ullensvang, Hordaland, NOR og døydde i Hauso, Kinsarvik, Hordaland, NOR,. Eit anna namn for Martha var Marita. Martha gifta seg med Wier Tomasson Hauso, son av Thomas Svendson Haustveit og Ingeri Viarsdotter, den 29. jun 1767 i Ullensvang kyrkje, Ullensvang, Hordaland, NOR.

210 iii. Ole Olson. Ole gifta seg med Synneva Torkelsdotter, dotter av Torkel Hugneson Hegge og Syneve Godtskalksdotter, den 21. jun 1783 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

iv. Johannes Olson vart fødd den 1. apr 1747 i Reiseter (søre), Ullensvang, Hordaland, NOR, vart døypt den 2. apr 1747 i Ullensvang kyrkje, Ullensvang, Hordaland, NOR, døydde i 1752 i Reiseter (søre), Ullensvang, Hordaland, NOR, 5 år gamal, og vart gravlagd den 19. mar 1752 i Ullensvang kyrkje, Ullensvang, Hordaland, NOR.

v. Martha Olsdotter vart fødd den 12. jan 1750 i Reiseter (søre), Ullensvang, Hordaland, NOR, vart døypt den 13. jan 1750 i Ullensvang kyrkje, Ullensvang, Hordaland, NOR, døydde i jul 1750 i Reiseter (søre), Ullensvang, Hordaland, NOR,, og vart gravlagd den 9. aug 1750 i Ullensvang kyrkje, Ullensvang, Hordaland, NOR. Dødsårsak: Døde af di her grasserende børnekopper.

vi. Berge Olson vart fødd den 18. jun 1751 i Reiseter (søre), Ullensvang, Hordaland, NOR, vart døypt den 19. jun 1751 i Ullensvang kyrkje, Ullensvang, Hordaland, NOR og døydde i 1820 i Stumo søre, Ølen, Hordaland, NOR, 69 år gamal. Berge gifta seg med Brita Torgilsdotter, dotter av Torgils Torgilsson Jåstad og Torbiør Knudsdotter, i 1790 i Ullensvang kyrkje, Ullensvang, Hordaland, NOR.

vii. Marthe Olsdotter d. y. vart fødd den 21. feb 1754 i Reiseter (søre), Ullensvang, Hordaland, NOR, vart døypt den 24. feb 1754 i Ullensvang kyrkje, Ullensvang, Hordaland, NOR, døydde i 1804 i Fjetland, Jelsa, Rogaland, NOR, 50 år gamal, og vart gravlagd den 28. mai 1804 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Marthe var Martha. Marthe gifta seg med Østen Endreson, son av Endre Øysteinson og Torbiør Isaksdotter, den 11. apr 1792 i Ullensvang kyrkje, Ullensvang, Hordaland, NOR.


421. Eli Olsdotter, dotter av Ole Børgeson Aga og Marta Oddsdotter, vart fødd i 1711 i Aga, Ullensvang, Hordaland, NOR, døydde den 14. des 1789 i Reiseter (søre), Ullensvang, Hordaland, NOR 78 år gamal, og vart gravlagd den 18. des 1789 i Ullensvang kyrkje, Ullensvang, Hordaland, NOR.

Eli gifta seg med Ole Larsson den 24. jun 1738 i Ullensvang kyrkje, Ullensvang, Hordaland, NOR.

422. Torkel Hugneson Hegge, son av Hugne Rasmusson Lussnes og Ukjend, vart fødd i 1706 i Mehus, Bremnes, Hordaland, NOR og døydde i 1752 i Heggjo, Ølen, Hordaland, NOR 46 år gamal. Eit anna namn for Torkel Hugneson var Torkil.

Torkel Hugneson gifta seg med Syneve Godtskalksdotter den 24. jun 1735 i Grindheim kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Madela Torkelsdotter vart fødd i 1738 i Heggjo, Ølen, Hordaland, NOR og døydde i 1821 i Eio vestre, Ølen, Hordaland, NOR 83 år gamal. Eit anna namn for Madela var Madli. Madela gifta seg med Ole Halvardson Eio, son av Halver Steffenson og Kari Rasmusdotter, den 2. jul 1766 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

ii. Eli Torkelsdotter vart fødd i 1740 i Heggjo, Ølen, Hordaland, NOR, vart døypt den 2. okt 1740 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR og døydde i Oaneset, Vikebygd, Hordaland, NOR,. Eli gifta seg med Per Alvaldson Hovde, son av Alvald Tørreson Ulvanes og Brite Olsdotter, den 12. jul 1772 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR. Eli fekk barn med Hans Johannesson, son av Johannes Matiasson Nedrevik og Allis Størkersdotter,. Ekteskapsstatus: ugift. Dette paret gifta seg ikkje. Dei fekk ikkje barn. Eli gifta seg så med Ole Johannesson Oaneset, son av Johannes Jonson Kalstveit og Magdela Gunnarsdotter, i 1785 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

iii. Berta Torkelsdotter vart fødd i 1744 i Heggjo, Ølen, Hordaland, NOR og døydde i Askeland nordre, Tysvær, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Berta var Brita.

iv. Kari Torkelsdotter vart fødd i 1746 i Heggjo, Ølen, Hordaland, NOR, vart døypt den 5. jun 1746 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR, døydde i 1792 i Skoga, Skånevik, Hordaland, NOR, 46 år gamal, og vart gravlagd den 2. okt 1792 i Skånevik kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR. Kari gifta seg med Knud Johannesson Skoga den 18. jun 1775 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

v. Godtskalk Torkelson vart fødd i 1748 i Heggjo, Ølen, Hordaland, NOR, vart døypt den 16. apr 1748 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR og døydde i 1770 i Heggjo, Ølen, Hordaland, NOR, 22 år gamal. Andre namn for Godtskalk var Godskalk og Gotskalk.

vi. Mikkel Torkelson vart fødd i 1749 i Heggjo, Ølen, Hordaland, NOR, vart døypt den 27. des 1749 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR og døydde i 1750 i Heggjo, Ølen, Hordaland, NOR, i ein alder av 1 år. Andre namn for Mikkel var Mikel og Mikkjel.

211 vii. Synneva Torkelsdotter. Synneva gifta seg med Ole Olson, son av Ole Larsson og Eli Olsdotter, den 21. jun 1783 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.


423. Syneve Godtskalksdotter, dotter av Godtskalk Rasmusson Håland og Madela Haldorsdotter, vart fødd i 1716 i Håland indre, Etne, Hordaland, NOR, døydde i 1793 i Heggjo, Ølen, Hordaland, NOR 77 år gamal, og vart gravlagd den 1. feb 1793 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Syneve var Synneve.

Syneve gifta seg med Torkel Hugneson Hegge den 24. jun 1735 i Grindheim kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

Syneve gifta seg så med Halver Eivindson Hegge, son av Eivind Johannesson Grindheim og Synneva Tørresdotter, den 1. jul 1753 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


424. Anders Olson Storhaug, son av Ole Andersson Hauge og Maritha Haraldsdotter d. e., vart fødd i 1718 i Hauge, Skånevik, Hordaland, NOR og døydde i 1792 i Storhaug, Skånevik, Hordaland, NOR 74 år gamal.

Anders Olson gifta seg med Madele Mikkelsdotter den 10. nov 1743 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

212 i. Knud Andersson Hauge. Knud gifta seg med Kari Nilsdotter, dotter av Nils Nilsson Bauge og Anna Olsdotter, cirka 1773 i Holmedal kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR. Knud gifta seg så med Thorbor Jonsdotter, dotter av Johne Jonson Alne og Siri Ellingsdotter, i 1801 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR.

ii. Michel Andersson Storhaug vart fødd i 1746 i Storhaug, Skånevik, Hordaland, NOR, døydde i 1815 i Storhaug, Skånevik, Hordaland, NOR 69 år gamal, og vart gravlagd den 10. sep 1815 i Holmedal kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR. Michel gifta seg med Jorunn Ommundsdotter i 1769 i Holmedal kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR. Michel gifta seg så med Siri Nilsdotter, dotter av Nils Nilsson Bauge og Anna Olsdotter, i jun 1775 i Holmedal kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR.


425. Madele Mikkelsdotter, dotter av Mikel Knudson Hillestad og Madele Monsdotter, vart fødd i 1715 i Hillestad, Fjelberg, Hordaland, NOR og døydde i 1802 i Storhaug, Skånevik, Hordaland, NOR 87 år gamal. Eit anna namn for Madele var Martilde.

Madele gifta seg med Anders Olson Storhaug den 10. nov 1743 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

426. Nils Nilsson Bauge vart fødd i 1718 og døydde i 1797 i Bauge ytre, Skånevik, Hordaland, NOR 79 år gamal.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnt i 1777 i Bauge ytre, Skånevik, Hordaland, NOR. 58 år.

Nils Nilsson gifta seg med Anna Olsdotter i 1746 i Holmedal kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Britha Nilsdotter vart fødd i 1748 i Bauge ytre, Skånevik, Hordaland, NOR, døydde den 28. feb 1823 i Vika, Skånevik, Hordaland, NOR 75 år gamal, og vart gravlagd den 8. mar 1823 i Åkre kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR. Britha gifta seg med Siur Larsson Svelland, son av Lars Nilsson Svelland og Stenvor Sjursdotter, den 23. jun 1771 i Holmedal kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR. Britha gifta seg så med Ole Larsson Vika, son av Lars Hugneson Vika og Walgier Jonsdotter, den 18. des 1812 i Åkre kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

213 ii. Kari Nilsdotter. Kari gifta seg med Knud Andersson Hauge, son av Anders Olson Storhaug og Madele Mikkelsdotter, cirka 1773 i Holmedal kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR.

iii. Siri Nilsdotter vart fødd i 1752 i Bauge ytre, Skånevik, Hordaland, NOR, døydde den 8. des 1830 i Vika, Skånevik, Hordaland, NOR 78 år gamal, og vart gravlagd den 18. des 1830 i Åkre kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR. Siri gifta seg med Michel Andersson Storhaug, son av Anders Olson Storhaug og Madele Mikkelsdotter, i jun 1775 i Holmedal kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR. Siri gifta seg så med Ole Larsson Vika, son av Lars Hugneson Vika og Walgier Jonsdotter, den 20. sep 1823 i Åkre kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


427. Anna Olsdotter vart fødd i 1715 og døydde i 1764 i Bauge ytre, Skånevik, Hordaland, NOR 49 år gamal.

Anna gifta seg med Tjerand Aslakson Bauge cirka 1740 i Holmedal kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR.

Anna gifta seg så med Nils Nilsson Bauge i 1746 i Holmedal kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR.

428. Ole Sjurson Nervik, son av Sjur Hansson Nervik og Valborg Olsdotter, vart fødd i 1694 i Nervik, Etne, Hordaland, NOR, døydde i 1749 i Nervik, Etne, Hordaland, NOR 55 år gamal, og vart gravlagd den 3. aug 1749 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

Generelle notat: Det var skifte etter Olle Siurson Neervigen 26. september 1749 mellom enka Susanna Reinertsdotter og dei fire barna deira:
1) Aamund Olson 21 år
2) Torbiørn Olson 16 år
3) Waldborg Olsdotter 11 år
4) Gurra Olsdotter 8 år.

Det var skifte etter sonen "den afdøde unge Karl" Torbiørn Olson Nervik den 23. april 1762 og arvingane var mor hans, Susanne Rejnertsdotter og syskena hans:
1) Amund Olson Myndig
2) Valborg Olsdotter gift med Erik Tørresahl
3) Guro Olsdotter 21 år

Ole Sjurson gifta seg med Susanna Reinertsdotter i 1719 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei offentleggjorde sitt føremål om å gifte seg Kongebrev i 1719. Syskenbarn.

Barn av dette paret var:

i. Sjur Olson Nervik vart fødd i 1720 i Hamre søra, Ølen, Hordaland, NOR og døydde i 1743 i Nervik, Etne, Hordaland, NOR 23 år gamal.

ii. Reinert Olson vart fødd i 1725 i Hamre søra, Ølen, Hordaland, NOR og døydde cirka 1745 i Kjellasvik, Ølen, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 20 år. Reinert gifta seg med Eli Johannesdotter, dotter av Johannes Johannesson Kjellasvik og Ingeborg Pedersdotter, den 3. jul 1744 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

214 iii. Omund Olson Nervik. Omund gifta seg med Guro Ånensdotter, dotter av Aanund Steffenson Stumo og Guro Tollaksdotter, i 1763 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

iv. Torbiørn Olson Nervik vart fødd i 1733 i Nervik, Etne, Hordaland, NOR og døydde i 1762 i Nervik, Etne, Hordaland, NOR 29 år gamal.

v. Valborg Olsdotter vart fødd i 1738 i Nervik, Etne, Hordaland, NOR og døydde i 1800 i Tørresdal, Vats, Rogaland, NOR 62 år gamal. Valborg gifta seg med Erich Kolbeinson Tørresdal, son av Kolben Erikson Tørresdal og Else Tørresdotter, den 8. jul 1759 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

vi. Guro Olsdotter vart fødd i 1741 i Nervik, Etne, Hordaland, NOR.


429. Susanna Reinertsdotter, dotter av Reinert Ommundson Helgevold og Guri Olsdotter, vart fødd i 1698 i Helgevoll øvre, Sandeid, Rogaland, NOR og døydde den 17. sep 1773 i Nervik, Etne, Hordaland, NOR 75 år gamal.

Susanna gifta seg med Ole Sjurson Nervik i 1719 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR.

430. Aanund Steffenson Stumo, son av Stephen Olson Innbjo og Valborg Ingebretsdotter, vart fødd i 1700 i Innbjoa, Ølen, Hordaland, NOR og døydde den 17. sep 1773 i Stumo søre, Ølen, Hordaland, NOR 73 år gamal. Eit anna namn for Aanund Steffenson var Ånen Sørenson.

Aanund Steffenson gifta seg med Anna Jakobsdotter d. y., dotter av Jacob Larsson Erland og Anna Haldorsdotter, cirka 1730 i Skjold kyrkje, Skjold, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Aanund Steffenson gifta seg så med Guro Tollaksdotter i 1734 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Anna Ånensdotter vart fødd i 1736 i Oppheim, Ølen, Hordaland, NOR og døydde i 1760 i Fossa ytre, Etne, Hordaland, NOR 24 år gamal. Anna gifta seg med Hans Hansson Fosse, son av Hans Andersson Åse og Inger Haldorsdotter, den 21. nov 1756 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

ii. Valborg Ånensdotter vart fødd i 1738 i Oppheim, Ølen, Hordaland, NOR og døydde i 1789 i Klungland, Ølen, Hordaland, NOR 51 år gamal. Eit anna namn for Valborg var Walbor. Valborg gifta seg med Rasmus Hansson Klungland, son av Hans Olson og Kari Rasmusdotter, den 8. jul 1759 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

215 iii. Guro Ånensdotter. Guro gifta seg med Omund Olson Nervik, son av Ole Sjurson Nervik og Susanna Reinertsdotter, i 1763 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

iv. Sissel Ånensdotter vart fødd i 1744 i Oppheim, Ølen, Hordaland, NOR, vart døypt den 19. apr 1744 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR og døydde i 1805 i Oppheim, Ølen, Hordaland, NOR, 61 år gamal. Andre namn for Sissel var Sesilia og Sissela. Sissel gifta seg med Nils Tørresson Haugen, son av Tørres Torbjørnson Haugen og Britte Nilsdotter, den 25. jun 1769 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

Aanund Steffenson gifta seg så med Helga Larsdotter, dotter av Lars Olson og Mari Gunnarsdotter, den 31. des 1769 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnt i 1801 i Stumo søre, Ølen, Hordaland, NOR. 75 år, 3die egteskab


431. Guro Tollaksdotter, dotter av Tollach Olson Arnevik og Ukjend, vart fødd i 1700 i Arnevik, Fjelberg, Hordaland, NOR og døydde den 8. jun 1763 i Oppheim, Ølen, Hordaland, NOR 63 år gamal. Eit anna namn for Guro var Guri.

Guro gifta seg med Niels Steinson Oppheim, son av Steen Nilsson Oppheim og Brita Anfinnsdotter, i 1720 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Anna Nilsdotter vart fødd i 1720 i Oppheim, Ølen, Hordaland, NOR og døydde i Utbjoa, Ølen, Hordaland, NOR. Anna gifta seg med Gunder Kristenson Hauge, son av Christen Gunnarson Opsal og Kari Knudsdotter, den 28. jun 1750 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR. Anna gifta seg så med Tollef Nilsson Utbjoa, son av Niels Tolleivson Utbjoa og Anne Johannesdotter, den 8. jul 1756 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

ii. Iver Nilsson Hetland vart fødd i 1724 i Oppheim, Ølen, Hordaland, NOR og døydde den 21. feb 1807 i Hetland nordre, Ølen, Hordaland, NOR 83 år gamal. Iver gifta seg med Marite Andersdotter, dotter av Anders Larsson Ørland og Ingrid Tjerandsdotter, den 2. jul 1756 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Iver gifta seg så med Gurie Eriksdotter, dotter av Erich Abelson Innbjo og Lisbet Nilsdotter, den 5. jul 1767 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

iii. Tollak Nilsson Oppheim vart fødd i 1726 i Oppheim, Ølen, Hordaland, NOR og døydde i 1739 i Oppheim, Ølen, Hordaland, NOR 13 år gamal.

iv. Brita Nilsdotter vart fødd i 1732 i Oppheim, Ølen, Hordaland, NOR og døydde i 1806 i Hustoft, Nedstrand, Rogaland, NOR 74 år gamal. Eit anna namn for Brita var Britte. Brita fekk barn med Alvald Tørreson Ulvanes, son av Tørres Anbjørnson Ulvanes og Anna Hansdotter,. partnarskap enda i annullering. Dette paret gifta seg ikkje. Dei fekk ikkje barn. Brita gifta seg med Ole Johannesson Veste d. e., son av Johanes Jobson Ebna og Kari Olsdotter, den 2. jul 1766 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR. Brita gifta seg så med Ole Pederson Hustoft den 19. jan 1792 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Guro gifta seg så med Aanund Steffenson Stumo i 1734 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

432. Ole Tjerandson Tungesvik, son av Tjerand Jonson Slåkje og Anfinnsdotter, vart fødd i 1670 i Slåkje, Skånevik, Hordaland, NOR, døydde i 1751 i Tungesvik ytre, Skånevik, Hordaland, NOR 81 år gamal, og vart gravlagd den 5. des 1751 i Skånevik kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Ole Tjerandson var Olluf.

Generelle notat: Ola Tjerandson var gift første gong med enka etter Lars Person Ytre Tungesvik, Guri Haldorsdotter frå Holmedal. Ho hadde 2 barn med Lars, men døydde ikkje lenge etter ho vart gift med Ola. Første mannen hennar døydde rett etter 1692, og Guri døydde i 1698. Ved skiftet etter Guri i 1699 får me vita korleis ho var kledd i sin beste stas: blå stakk, ullskjorte, snøreliv, forklede, svart trøye og hoser. Ho bar fløyelshuve og ei sølje. Ola gifta seg opp att med Kristi Rasmusdotter frå Håland i Etne. Ola og Kristi stod seg godt les me i den såkalla kommisjonsprotokollen frå 1712. Dei "eier selv chreaturene undtagen tvende kierkekjør som til leie haves". Dei hadde seks barn, og sidan like mange svigerbarn. To av svigersønene rauk i slagsmål, truleg ved arveoppgjeret etter Kristi som døydde ikring 1742.

Ole Tjerandson gifta seg med Guri Haldorsdotter, dotter av Haldor Bjørnson Holmedal og Anna Haldorsdotter, cirka 1695 i Skånevik kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Generelle notat: Det vart halde skifte på ytre Tungesvik den 22. februar 1699 etter "Guri Halfuers datter" (men faren var Haldor Bjørnson) mellom "hendes igienlefuende Mand Olluf Tiæransen og den SL. quindes 2de børn med den første afdøde Mand": Halfuer (Haldor) Larsson 13 år og Peder Larsson 11 år.
"Til formynder for Halfuer Larsen blef ordinerit hans fasters Mand Gunder Tøsse(?), og for Peder Halfuersen (skal vere Peder Larsson) hans fader broder Niels Mehus, som deris til faldene Arfuelod saaledes for at førestaa som de i framtiden agter at forsuare".

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde den 22. feb 1699 i Tungesvik ytre, Skånevik, Hordaland, NOR.

Ole Tjerandson gifta seg så med Kristi Rasmusdotter cirka 1699 i Grindheim kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Guro Olsdotter vart fødd i 1700 i Tungesvik ytre, Skånevik, Hordaland, NOR og døydde i 1768 i Åsbø, Etne, Hordaland, NOR 68 år gamal. Guro gifta seg med Ole Jonson Åsbø, son av Jon Larsson Vatndal og Torunn Pedersdotter, cirka 1725 i Skånevik kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR.

ii. Siri Olsdotter vart fødd cirka 1705 i Tungesvik ytre, Skånevik, Hordaland, NOR og døydde i 1774 i Tjelflåt, Skånevik, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 69 år. Siri gifta seg med Ole Johannesson Tjelflåt, son av Johannes Olson Tjelflåt og Guri Torbjørnsdotter, cirka 1732 i Skånevik kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR.

216 iii. Christen Olson Sunde. Christen gifta seg med Ingrid Andersdotter, dotter av Anders Svendson Skoga og Marta Anfinnsdotter, cirka 1741 i Skånevik kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR.

iv. Kristi Olsdotter vart fødd i 1715 i Tungesvik ytre, Skånevik, Hordaland, NOR og døydde i 1787 i Tungesvik ytre, Skånevik, Hordaland, NOR 72 år gamal. Kristi gifta seg med Niels Sivertson Tungesvik, son av Siver Nilsson Molnes og Ragnela Molnes, i Skånevik kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR.


433. Kristi Rasmusdotter, dotter av Rasmus Ellingson Håland og Guro Godtskalksdotter, vart fødd cirka 1670 i Håland indre, Etne, Hordaland, NOR og døydde i 1742 i Tungesvik ytre, Skånevik, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 72 år.

Kristi gifta seg med Ole Tjerandson Tungesvik cirka 1699 i Grindheim kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

434. Anders Svendson Skoga, son av Svend Andersson Nes og Malena Johannesdotter, vart fødd i 1694 i Årtun, Skånevik, Hordaland, NOR og døydde i 1748 i Skoga, Skånevik, Hordaland, NOR 54 år gamal.

Generelle notat: Anders Sveinson gifta seg med Marta Anfinnsdotter, truleg dotter til Anfinn Skoga. Dei må ha teke over garden på Skoga seinast i 1713, for det året les me i tingboka at Anders kjøpte ei hoppe av Rasmus Lauvvik. Han gav seks dalar, fem mark og fire skilling for hoppa på det vilkåret at ho hadde føl. Men det hadde ho ikkje, og derfor ville Anders levera hesten attende og oppheva kjøpet. Det vart halde skifte etter Anders Skoga i 1748. I skiftet finn me nokre av kleda han hadde gått med: ei gul vadmålsbukse og ei raud og ei kvit ullskjorte. Anders og Marta åtte det meste av garden, men då Marta vart åleine greidde ho ikkje lenger å sitja med jordeiga. Ho selde då til biskop Londemann som åtte baroniet i Rosendal. Etter den tid var bøndene på Skoga leiglendingar like til inn i vårt århundre. Marta og Anders hadde mange barn, men berre 7 av dei vaks opp.

Anders Svendson gifta seg med Marta Anfinnsdotter cirka 1712 i Skånevik kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Magdela Andersdotter vart fødd i 1720 i Skoga, Skånevik, Hordaland, NOR og døydde i 1752 i Skoga, Skånevik, Hordaland, NOR 32 år gamal.

217 ii. Ingrid Andersdotter. Ingrid gifta seg med Christen Olson Sunde, son av Ole Tjerandson Tungesvik og Kristi Rasmusdotter, cirka 1741 i Skånevik kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR.

iii. Anders Andersson Skoga vart fødd i 1723 i Skoga, Skånevik, Hordaland, NOR og døydde i 1752 i Skoga, Skånevik, Hordaland, NOR 29 år gamal.

iv. Lars Andersson Haugen vart fødd i 1725 i Skoga, Skånevik, Hordaland, NOR og døydde i 1788 i Haugen, Ølen, Hordaland, NOR 63 år gamal.

v. Kari Andersdotter vart fødd i 1728 i Skoga, Skånevik, Hordaland, NOR og døydde i 1804 i Tjelflåt, Skånevik, Hordaland, NOR 76 år gamal.


435. Marta Anfinnsdotter, dotter av Anfinn Skoga og Ukjend, vart fødd i 1685 i Skoga, Skånevik, Hordaland, NOR og døydde i 1760 i Skoga, Skånevik, Hordaland, NOR 75 år gamal.

Marta gifta seg med Anders Svendson Skoga cirka 1712 i Skånevik kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR.

436. Torbjørn Sørenson Vad, son av Søren Olson Vad og Ukjend, vart fødd i 1668 i Stødle, Etne, Hordaland, NOR, døydde i 1747 i Vad, Etne, Hordaland, NOR 79 år gamal, og vart gravlagd den 12. mar 1747 i Stødle kyrkje, Etne, Hordaland, NOR. Andre namn for Torbjørn Sørenson var Torben og Torbiørn.

Generelle notat: Sunnhordland Tingbok I.A. 23 1692.
"ANNO 1692 Den 1 Julj blef Holt Sommer, Sage, och Skatteting Paa Silde udj Etne Skib: med dedz Skibredz Almue, Neruerinde Kongl: Ma: Fougitz Fuldmegtig Erich Cassimerus, bunde Lensmanden Erich Silde med Endeel Almue meere Samme thid thilstæde War, Huor de Paa Høstetinget tilnefntte Ting Mend dennem loed ind finde Retten til Betienne Nemblig Halvor Haaimbsnes Siuer Sande, Ingebregt Tesdall, i Haldor Eichrims sted, Joen Aasbøe, Østen, Michel, och Peder Ramme, och Toer Tesdall.
Huor Først blef Liust ting fred, Sat tinngh, Sampt, fredliust, Alle hans Ko: Ma: och Benneficerede Skouge.
Torbiørn Sørensen Stølle, loed læsse en bøxel Zeddel, till hannem Vdgifuet, aff Monss: Anders Møch!! (Mørch) Vdgifuet, paa dend Hederlig och Høylært."

Torbjørn Sørenson Stødle dreiv farsbruket på Stødle frå 1691 til 1727 då han avstod det til Mons Olson og flytta til Vad i 1727.
1. søndag etter Epiph (etter 6 januar) 1736 vart Torbjørn Sørenson trulova med Ingebor Tollevsdotter i Gjerde kyrkje. "Forløptnigs" menn var Anders og Lars Østeraa. Dei vart vigde i Grindheim kyrkje "Tertia Post Trinit" i 1736.
I kyrkjeboka for Etne finn ein Dom Lætare i 1747 "begravet En Mand 79 aar" Torbjørn Sørenson.
I skifteprotokollen finn ein:
"A= 1747 den 18de Julj blev holden Rigtig Skifte og dehling paa gaarden Wad Præstebords gods udi Etne Skibrede beliggende, efter dend ved døden afgangen mand Taarbiørn Søfrensen Som Sammesteds boede og døde, imellem dend Sahl: mands efterlatte Enke Ingebor Tollefsdatter, og Som de ingen Børn udi dette sit Egteskab er af Gud velsignet med, Saa blev angiven den Sahl: mands Børn som hand udi æcteskab haver auflet med Sin første afdøde Huustrue Som er 4 Sønner, Sønnen Taarbiørn Taarbiørnsen boende paa gaarden Stangeland udi Fieldbergs Skibbrede, Ingemund Taarbiørnsen boende paa gaarden Engelsgier, Rasmus Taarbiørnsen boende paa gaarden Østrem og Ole Taarbiørnsen 30 aar gammel, hiemmenværende paa gaarden hos Stifmoderen, og var de øfrige børn Nærværende undtagen Taarbiørn Stangeland som var fraværende, thi blev Enken befalet med formaning at frembære Sterfboens formue og midler uden Noget der af at dølge, og indfandt sig Som vurderingsmænd Lænsmanden Johannes Erichsen Fiddie, Maans Støele, og Anders Østrem. Hvor efter Sterfboens af Enken og arfvingerne angifen og forefundne midler blev Registeret og Vurderet Samt befunden udi Løsøre 64-5-12. derimod bortskyldige gield 64-5-12. Og efterdi Sterfboens bortskyldige gield og dends formue gaar Lige og imod hinanden. Altsaa bliver intet til dehling imellem Enken og børnene, hvor fore til Emiserer er giort udlæg Som følger: Stemplet papir -.-3-, Sallarium -.-2-, boskrivelsen 3.-.-, fogden -.-1-, Lænsmanden og mænd -.-4-, for at Lade arfvingerne vide Skiftesholdelse -.-1-".
Den 4. søndag i advent i 1749 ved Stødle kyrkje: "Begrafet En ung Dreng Olle Torbjørnsen 36 aar gamel".

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnt i 1701 i Stødle, Etne, Hordaland, NOR. 40 år, ops, fattig.

• Skifte etter han vart halde den 18. jul 1747 i Vad, Etne, Hordaland, NOR.

Torbjørn Sørenson gifta seg med Synneve cirka 1698 i Stødle kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Søren Torbjørnson Vad (Død ung) vart fødd i 1699 i Stødle, Etne, Hordaland, NOR og døydde i Vad, Etne, Hordaland, NOR.

ii. Torbiørn Torbjørnson Stangeland vart fødd i 1700 i Stødle, Etne, Hordaland, NOR og døydde den 24. des 1766 i Stongaland, Ølen, Hordaland, NOR 66 år gamal. Torbiørn gifta seg med Borgilla Tolleivsdotter, dotter av Tollef Sjurson Sande og Guri Toresdotter, den 27. jul 1737 i Grindheim kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

218 iii. Ingemun Torbjørnson Ingjelsgjerd. Ingemun gifta seg med Gyri Eivindsdotter, dotter av Eivind Erikson og Marthe Johannesdotter, den 11. apr 1739 i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

iv. Rasmus Torbjørnson Austrheim vart fødd i 1711 i Stødle, Etne, Hordaland, NOR og døydde i 1756 i Austrheim, Etne, Hordaland, NOR 45 år gamal. Rasmus gifta seg med Siri Knudsdotter, dotter av Knud Pederson og Siri Eliasdotter, den 3. jul 1743 i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

v. Olle Torbjørnson Vad vart fødd i 1713 i Stødle, Etne, Hordaland, NOR, døydde i 1749 i Vad, Etne, Hordaland, NOR 36 år gamal, og vart gravlagd den 21. des 1749 i Stødle kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

Torbjørn Sørenson gifta seg så med Ingeborg Tolleivsdotter, dotter av Tollev Jonson Ekrheim og Eli Torkelsdotter, den 17. jun 1736 i Grindheim kyrkje, Etne, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 8. jan 1736 i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

Generelle notat: Ingeborg Tolleivsdotter gifta seg som enke med Sjur Larsson Grønstad. Dei hadde ikkje barn. Sjur Larsson gifta seg opp att i 1782 med Kristi Sakariasdotter frå Nernes. Han hadde ikkje barn med henne heller.
Det vart halde skifte på Grønstad i Etne den 19. april 1781 etter Ingeborg Tollevsdotter mellom enkemannen Siur Larsson og syskena til Ingeborg:
1) avdød bror Biørn Tollevson Rame som etterlet seg dottera Anna Biørnsdotter gift med Alvald Gunderson Øygaarden
2) avdød bror Thor Tollevson Kalheim som etterlet seg dottera Eli Thorsdotter som hadde vore gift med Thor Alvaldson og etterlet seg sonen Thor Thorson 16 år "værende paa Fiøsne"
3) avdød halvbror Thomas "Jonsen Echreim" (skal vere Tollevson) som etterlet seg barna: a) Tollev Thomasson "i Wats Sogn i Ryfylke", b) Jone Thomasson "boende i Christiansand"
4) avdød fullsyster Marethe Tollevsdotter som hadde vore gift med Gabriel Tørresson Waagen og etterlet seg 8 barn: a) Tollev Gabrielson Espeland, b) Gabriel Gabrielson Helland, c) Randveg Gabrielsdotter gift med Johannes Siggeson Waagen, d) Giertrud Gabrielsdotter gift med Lars Johnson Øjnen, e) Astri Gabrielsdotter gift med Hans Hadleson Ramsvigen, f) Borgille Gabrielsdotter "som har været gift med Torbiørn Hansen Østrem" og etterlet seg barna Tørres Torbiørnson 21 år, Gabriel Torbiørnson 18 år og Lisbeth Torbiørnsdotter 14 år, g) Marithe Gabrielsdotter 30 år
5) halvsystera Marethe Eliasdotter gift med Peder Thorson Wae.

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde den 19. apr 1781 i Grønstad, Etne, Hordaland, NOR.


437. Synneve vart fødd cirka 1675 og døydde cirka 1733 i Stødle, Etne, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 58 år.

Synneve gifta seg med Torbjørn Sørenson Vad cirka 1698 i Stødle kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

438. Eivind Erikson vart fødd i 1690 og døydde i 1747 i Høyland, Etne, Hordaland, NOR 57 år gamal. Eit anna namn for Eivind var Evind.

Eivind gifta seg med Marthe Johannesdotter den 4. jul 1717 i Stødle kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Torkel Eivindson vart fødd i 1718 i Høyland, Etne, Hordaland, NOR og døydde i 1785 i Høyland, Etne, Hordaland, NOR 67 år gamal. Eit anna namn for Torkel var Torkjell. Torkel gifta seg med Kari Gudmundsdotter, dotter av Gudmund Tjerandson Mo og Anna Kristensdotter d. e., i 1746 i Stødle kyrkje, Etne, Hordaland, NOR. Torkel gifta seg så med Brita Nilsdotter, dotter av Nils Lambertson Grindheim og Ukjend, i 1758 i Stødle kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

ii. Gyri Eivindsdotter vart fødd i 1719 i Høyland, Etne, Hordaland, NOR og døydde i 1719 i Høyland, Etne, Hordaland, NOR.

219 iii. Gyri Eivindsdotter. Gyri gifta seg med Ingemun Torbjørnson Ingjelsgjerd, son av Torbjørn Sørenson Vad og Synneve, den 11. apr 1739 i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

iv. Siri Eivindsdotter vart fødd i 1722 i Høyland, Etne, Hordaland, NOR og døydde i 1745 i Onstein, Etne, Hordaland, NOR 23 år gamal.

v. Erik Eivindson Auastad vart fødd i 1724 i Høyland, Etne, Hordaland, NOR og døydde i 1775 i Auastad, Etne, Hordaland, NOR 51 år gamal.

vi. Brønla Eivindsdotter vart fødd i 1726 i Høyland, Etne, Hordaland, NOR og døydde i 1803 i Høyland, Etne, Hordaland, NOR 77 år gamal.


439. Marthe Johannesdotter, dotter av Johannes Ormson Birkeland og Liva Gudmundsdotter, vart fødd i 1679 i Birkeland, Imsland, Rogaland, NOR og døydde i 1758 i Høyland, Etne, Hordaland, NOR 79 år gamal.

Marthe gifta seg med Torkel Toreson, son av Tore Torkelson og Kristi Toresdotter, cirka 1705 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Liva Torkelsdotter vart fødd i 1707 i Høyland, Etne, Hordaland, NOR og døydde i 1765 i Fjøsna, Etne, Hordaland, NOR 58 år gamal. Liva gifta seg med Johannes Larsson Fjøsna, son av Lars Johannesson Fjøsna og Brita Toresdotter d. y., i 1739 i Stødle kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

ii. Brita Torkelsdotter vart fødd i 1709 i Høyland, Etne, Hordaland, NOR.

Marthe gifta seg så med Eivind Erikson den 4. jul 1717 i Stødle kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

440. Aslak Larsson Grindheim vart fødd i 1699 og døydde i 1779 i Grindheim, Etne, Hordaland, NOR 80 år gamal.

Aslak Larsson gifta seg med Ranvei Olsdotter, dotter av Ole Nilsson Sydnes og Siri Olsdotter, cirka 1720 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Aslak Larsson gifta seg så med Ingri Kristoffersdotter i 1726 i Grindheim kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

220 i. Kristoffer Aslakson Grindheim. Kristoffer gifta seg med Martha Eriksdotter, dotter av Erich Larsson Rygg og Ukjend, den 19. jun 1757 i Stødle kyrkje, Etne, Hordaland, NOR. Kristoffer gifta seg så med Magli Osmundsdotter, dotter av Osmund Abrahamson Steine og Siri Aslaksdotter, den 2. jul 1761 i Stødle kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.


441. Ingri Kristoffersdotter, dotter av Kristoffer Grindheim og Synneva Grindheim, vart fødd i 1697 i Grindheim, Etne, Hordaland, NOR og døydde i 1768 i Grindheim, Etne, Hordaland, NOR 71 år gamal.

Ingri gifta seg med Aslak Larsson Grindheim i 1726 i Grindheim kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

442. Osmund Abrahamson Steine, son av Abraham Osmundson Fløgstad og Madli Larsdotter, vart fødd i 1698 i Fløgstad, Sauda, Rogaland, NOR og døydde i 1745 i Steine, Etne, Hordaland, NOR 47 år gamal.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnt i 1701 i Fløgstad, Sauda, Rogaland, NOR. 3 år.

Osmund Abrahamson gifta seg med Siri Aslaksdotter i 1723 i Stødle kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Ingeborg Osmundsdotter vart fødd i 1724 i Steine, Etne, Hordaland, NOR og døydde i 1780 i Rygg, Etne, Hordaland, NOR 56 år gamal.

221 ii. Magli Osmundsdotter. Magli gifta seg med Kristoffer Aslakson Grindheim, son av Aslak Larsson Grindheim og Ingri Kristoffersdotter, den 2. jul 1761 i Stødle kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

iii. Ingri Osmundsdotter vart fødd i 1730 i Steine, Etne, Hordaland, NOR og døydde i 1776 i Stødle, Etne, Hordaland, NOR 46 år gamal. Ingri gifta seg med Johannes Sjurson Stødle, son av Sjur Jonson Stødle og Anna Johannesdotter, i 1763 i Stødle kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

iv. Abraham Osmundson Steine vart fødd i 1732 i Steine, Etne, Hordaland, NOR og døydde i 1732 i Steine, Etne, Hordaland, NOR.

v. Aslak Osmundson Steine vart fødd i 1733 i Steine, Etne, Hordaland, NOR og døydde i 1733 i Steine, Etne, Hordaland, NOR.

vi. Guri Osmundsdotter vart fødd i 1734 i Steine, Etne, Hordaland, NOR og døydde i 1734 i Steine, Etne, Hordaland, NOR.

vii. Guri Osmundsdotter vart fødd i 1736 i Steine, Etne, Hordaland, NOR og døydde i 1819 i Kaldheim, Etne, Hordaland, NOR 83 år gamal. Guri gifta seg med Lars Abelson, son av Abel Erikson Sørheim og Mari Larsdotter, i 1761 i Stødle kyrkje, Etne, Hordaland, NOR. Guri gifta seg så med Halvard Johannesson Kaldheim, son av Johannes Halvorson Stokkedal og Gisloug Tørresdotter, i 1770 i Stødle kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

Osmund Abrahamson gifta seg så med Ingeborg Johannesdotter i 1742 i Stødle kyrkje, Etne, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


443. Siri Aslaksdotter, dotter av Aslak Ommundson Rygg og Nilsdotter, vart fødd i 1700 i Rygg, Etne, Hordaland, NOR og døydde i 1741 i Steine, Etne, Hordaland, NOR 41 år gamal.

Siri gifta seg med Osmund Abrahamson Steine i 1723 i Stødle kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

444. Lars Gudmundson Ihle, son av Gudmund Olson Ihle og Brønla Osmundsdotter, vart fødd i 1666 i Ile, Vikedal, Rogaland, NOR og døydde i feb 1730 i Ile, Vikedal, Rogaland, NOR 64 år gamal.

Generelle notat: I bygdeboka for Erfjord side 169-170 står det at Lars Gudmundson budde på Ile, var lensmann i Vikedal 1700-1728, gift første gong med Anne Marie Tønder, syster til Fredrik Petersen Tønder som var fut i Ryfylke og som budde på Sand (Sandsgård) i Nedstrand. Lars vart så gift andre gong med madam Kirsten Jakobsdotter Valen, sonadotter av Børge Kristofferson Ubø.
Jordegodset var: Ile 2 laupar smør, Landa (Vats) 1 pund korn, Nes (Tysvær) ½ pund korn, Oppsal ½ laup smør og Søre Vignes (Finnøy) 1 pund korn. Så var det lausøyre for 421 riksdalar. I skiftet var det 2 sølvkanner og anna sølv.
I Årshefte for 1742 side 51 står det at han døydde i februar 1730, og at han var 35 år i 1701. Han er nemnd på Nes i Tysvær i 1720 (bind 1 side 242).
I bygdebok for Ølen bind II side 41 står det at i 1692 hadde "Lars Gudmundsen Ile fra Ryfylke ladet stevne Tor Gierevig for han har ført arv fra Hommeltvedt paa Sandeid og ei efter loven betalt forlovs Penge". Skaffaren svara på Tor sine vegner at han gjerne ville betala det lova tilsa. Tor vart dømd til å "betale til Brynhilde Ile paa hans og hans broder Østens vegne" to slette mark.

Sjå også:
Rogaland Historie- og Ættesogelag Årshefte 1984 side 154
Rogaland Historie- og Ættesogelag Årshefte 1977 side 69

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnt i 1701 i Ile, Vikedal, Rogaland, NOR. 35 år.

Lars Gudmundson gifta seg med Anna Maria Pedersdotter cirka 1690 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

222 i. Gudmund Larsson. Gudmund gifta seg med Gertrud Johannesdotter i 1721 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR. Gudmund gifta seg så med Thuri Tollaksdotter, dotter av Tollak Torbjørnson Kvamme og Abigael Mikkelsdotter, den 16. jul 1756 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR.

ii. Peder Larsson vart fødd i 1699 i Ile, Vikedal, Rogaland, NOR og døydde i Kragerø, Telemark, NOR. Eit anna namn for Peder var Peder Tønder.

iii. Margrethe Larsdotter vart fødd i 1700 i Ile, Vikedal, Rogaland, NOR og døydde den 12. jun 1772 i Skjeldal, Etne, Hordaland, NOR 72 år gamal. Margrethe gifta seg med Osmund Gunnarson Norheim, son av Gunnar Osmundson Norheim og Anna Olsdotter, cirka 1721 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. Margrethe gifta seg så med Erich Tolleivson, son av Tolleiv Erikson og Madela Nilsdotter, den 8. aug 1734 i Stødle kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

Lars Gudmundson gifta seg så med Kirsti Jakobsdotter, dotter av Jacob Børgeson Valen og Kristine Mikkelsdotter, cirka 1705 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.


445. Anna Maria Pedersdotter, dotter av Peder Kristofferson og Ukjend, vart fødd cirka 1665 og døydde cirka 1703 i Nes, Tysvær, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 38 år. Eit anna namn for Anna Maria var Anna Maria Tønder.

Anna Maria gifta seg med Lars Gudmundson Ihle cirka 1690 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

446. Tollak Torbjørnson Kvamme, son av Torbiørn Tørresson og Synneve Tollaksdotter, vart fødd i 1698 i Haugen, Ølen, Hordaland, NOR, døydde i 1782 i Kvamme, Vikebygd, Hordaland, NOR 84 år gamal, og vart gravlagd den 30. des 1782 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR.

Tollak Torbjørnson gifta seg med Abigael Mikkelsdotter cirka 1730 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

223 i. Thuri Tollaksdotter. Thuri gifta seg med Gudmund Larsson, son av Lars Gudmundson Ihle og Anna Maria Pedersdotter, den 16. jul 1756 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR. Thuri gifta seg så med Engel Engelson, son av Engel Hansson og Ellen Knudsdotter, den 19. jun 1779 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

ii. Britha Tollaksdotter vart fødd i 1734 i Kvamme, Vikebygd, Hordaland, NOR, døydde i 1810 i Veastad, Vikebygd, Hordaland, NOR 76 år gamal, og vart gravlagd den 21. jan 1810 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR. Andre namn for Britha var Britta og Britte. Britha gifta seg med Thron Torbjørnson, son av Torbiørn Trondson og Anna Sjursdotter, den 8. jul 1764 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR.

iii. Michel Tollakson Gubbehavn vart fødd i 1735 i Kvamme, Vikebygd, Hordaland, NOR, døydde i 1797 i Kvamme, Vikebygd, Hordaland, NOR 62 år gamal, og vart gravlagd den 4. feb 1797 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR. Michel gifta seg med Susanna Kristoffersdotter, dotter av Christopher Paulson og Ana Kolbeinsdotter, den 10. jul 1768 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR.

iv. Torbiørn Tollakson vart fødd i 1743 i Kvamme, Vikebygd, Hordaland, NOR, vart døypt den 20. jan 1743 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR og døydde i Fossøl, Vikebygd, Hordaland, NOR,. Torbiørn gifta seg med Lisbet Kolbeinsdotter, dotter av Kolbein Knudson og Dorthe Nikolausdotter, den 26. jan 1766 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR. Torbiørn gifta seg så med Jorrund Olsdotter den 18. jul 1802 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR.


447. Abigael Mikkelsdotter, dotter av Mikkel Eivindson og Anna Jørgensdotter, vart fødd i 1709 i Kvamme, Vikebygd, Hordaland, NOR, døydde i 1782 i Kvamme, Vikebygd, Hordaland, NOR 73 år gamal, og vart gravlagd den 31. jan 1782 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR.

Abigael gifta seg med Tollak Torbjørnson Kvamme cirka 1730 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR.

448. Rasmus Halvardson Tuntland, son av Halvard Olson Tuntland og Anna Rasmusdotter, vart fødd i 1720 i Tuntland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1785 i Tuntland, Hjelmeland, Rogaland, NOR 65 år gamal, og vart gravlagd den 28. mai 1785 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Rasmus Hallvardson Tuntland var gift med Marta Jonsdotter og dei er nemnde med sju barn.
Rasmus fekk skøyte frå mora og systrene på jordegods i Tuntland i 1740. Med det han sjølv hadde arva etter faren i 1727, vart han dermed eigar av 1½ laup smør i garden. Den resterande parten på ½ laup smør bygsla han i 1740.

Rasmus Halvardson gifta seg med Marta Jonsdotter cirka 1749 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

224 i. Johne Rasmusson Tuntland. Johne gifta seg med Anna Olsdotter, dotter av Ole Jørgenson Kvame d. e. og Karen Pedersdotter, i 1785 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

ii. Halvard Rasmusson vart fødd cirka 1754 i Tuntland, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

iii. Marta Rasmusdotter vart fødd i 1758 i Tuntland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1760 i Tuntland, Hjelmeland, Rogaland, NOR 2 år gamal.

iv. Anna Rasmusdotter vart fødd i 1759 i Tuntland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1784 i Tuntland, Hjelmeland, Rogaland, NOR 25 år gamal.

v. Martha Rasmusdotter vart fødd i 1762 i Tuntland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 19. nov 1831 i Steinsland, Hjelmeland, Rogaland, NOR 69 år gamal, og vart gravlagd den 25. nov 1831 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Martha var Marthe. Martha gifta seg med Christopher Hoskuldson Steinsland, son av Hauschold Rasmusson Steinsland og Aasnøe Leivsdotter, den 19. okt 1786 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

vi. Ole Rasmusson Tuntland vart fødd i 1765 i Tuntland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 2. mai 1834 i Tuntland, Hjelmeland, Rogaland, NOR 69 år gamal, og vart gravlagd den 9. mai 1834 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Ole gifta seg med Gjertrud Arnesdotter, dotter av Arne Nilsson Hjelmelandsvåg og Britha Olsdotter, i 1794 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

vii. Gunhild Rasmusdotter vart fødd i 1768 i Tuntland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1795 i Sande, Hjelmeland, Rogaland, NOR 27 år gamal.


449. Marta Jonsdotter vart fødd cirka 1725 og døydde i Tuntland, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Marta gifta seg med Rasmus Halvardson Tuntland cirka 1749 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

450. Ole Jørgenson Kvame d. e. son av Jørgen Samsonson Øye og Susanne Jonsdotter, vart fødd i 1718 i Øye, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1797 i Kvame, Hjelmeland, Rogaland, NOR 79 år gamal, og vart gravlagd den 27. sep 1797 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Ola Jørgenson overtok på Kvame etter broren Samson. Ola bygsla bruket i 1740. I 1758 kjøpte han halve bruket (1 laup 18 mark) av Svein og Jon Eivindson Riskedal. Då Karen Pedersdotter døydde, gifta Ola seg opp att med Marta Olsdotter (Skiftun ?).

Ole Jørgenson gifta seg med Karen Pedersdotter cirka 1740 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Susanne Olsdotter vart fødd i 1741 i Kvame, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1824 i Jørpeland, Strand, Rogaland, NOR 83 år gamal. Susanne gifta seg med Daniel Toreson Tysdal, son av Thore Danielson Tysdal og Sophie Gudmundsdotter, i 1765 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Susanne gifta seg så med Niels Henrikson Jørpeland, son av Henrich Nilsson Bjørheim og Giertrud Knudsdotter, i 1786 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

ii. Dorte Olsdotter vart fødd i 1746 i Kvame, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1789 i Atletveit, Sjernarøy, Rogaland, NOR 43 år gamal, og vart gravlagd den 26. sep 1789 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR. Dorte gifta seg med Knud Ågeson Atletveit, son av Åge Knudson Holle og Magla Pedersdotter, den 12. jul 1772 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR.

iii. Peder Olson vart fødd i 1749 i Kvame, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

iv. Jørgen Olson Kvame vart fødd i 1754 i Kvame, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1788 i Kvame, Hjelmeland, Rogaland, NOR 34 år gamal. Jørgen gifta seg med Britta Bergesdotter, dotter av Berge Kristofferson Lid og Engeri Jonsdotter, i 1780 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

v. Siri Olsdotter vart fødd i 1755 i Kvame, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1793 i Lund, Sjernarøy, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 38 år. Siri gifta seg med Gudmund Toreson Øvrabø, son av Thore Danielson Tysdal og Sophie Gudmundsdotter, den 28. mai 1775 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

vi. Kari Olsdotter vart fødd i 1760 i Kvame, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 1. okt 1825 i Hagalid, Hjelmeland, Rogaland, NOR 65 år gamal, og vart gravlagd den 8. okt 1825 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Kari gifta seg med Ole Halvorson Hagalid, son av Halvor Endreson Hagalid og Elen Kristoffersdotter, i 1780 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

225 vii. Anna Olsdotter. Anna gifta seg med Johne Rasmusson Tuntland, son av Rasmus Halvardson Tuntland og Marta Jonsdotter, i 1785 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


451. Karen Pedersdotter, dotter av Peder Pederson Flaadene og Christiana Dorthea Reidarsdotter, vart fødd i 1722 i Flotene, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1776 i Kvame, Hjelmeland, Rogaland, NOR 54 år gamal, og vart gravlagd den 29. apr 1776 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Karen gifta seg med Ole Jørgenson Kvame d. e. cirka 1740 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

452. Christopher Rasmusson Lekvam, son av Rasmus Ivarson Lekvam og Siri Olsdotter, vart fødd i 1734 i Lekvam, Strand, Rogaland, NOR, døydde i 1799 i Lekvam, Strand, Rogaland, NOR 65 år gamal, og vart gravlagd den 30. jun 1799 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.

Christopher Rasmusson gifta seg med Marit Ivarsdotter i 1755 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Rasmus Kristofferson Lekvam vart fødd i 1761 i Lekvam, Strand, Rogaland, NOR, døydde den 23. feb 1832 i Lekvam, Strand, Rogaland, NOR 71 år gamal, og vart gravlagd den 4. mar 1832 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR. Rasmus gifta seg med Marta Nilsdotter, dotter av Nils Ommundson og Britte Torbjørnsdotter, i 1795 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.

226 ii. Torfind Kristofferson Lekvam. Torfind gifta seg med Kristi Ivarsdotter, dotter av Ivar Rasmusson Geitaskjer og Kari Torfinnsdotter, i 1796 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.


453. Marit Ivarsdotter, dotter av Ivar Knudson Barkved og Anna Jonsdotter, vart fødd i 1736 i Barkved, Strand, Rogaland, NOR, døydde i 1794 i Lekvam, Strand, Rogaland, NOR 58 år gamal, og vart gravlagd den 9. des 1794 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.

Marit gifta seg med Christopher Rasmusson Lekvam i 1755 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.

454. Ivar Rasmusson Geitaskjer, son av Rasmus Ivarson Lekvam og Siri Olsdotter, vart fødd i 1726 i Lekvam, Strand, Rogaland, NOR og døydde i 1813 i Geitaskjer, Strand, Rogaland, NOR 87 år gamal.

Ivar Rasmusson gifta seg med Kari Torfinnsdotter i 1753 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Torfinn Ivarson vart fødd i 1754 i Geitaskjer, Strand, Rogaland, NOR, vart døypt den 2. jun 1754 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR og døydde før 1810 i Geitaskjer, Strand, Rogaland, NOR,.

ii. Rasmus Ivarson vart fødd i 1757 i Geitaskjer, Strand, Rogaland, NOR og døydde i 1760 i Geitaskjer, Strand, Rogaland, NOR 3 år gamal.

iii. Rasmus Ivarson vart fødd i 1760 i Geitaskjer, Strand, Rogaland, NOR, vart døypt den 5. mar 1760 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR og døydde før 1810 i Geitaskjer, Strand, Rogaland, NOR,.

iv. Siri Ivarsdotter vart fødd i 1762 i Geitaskjer, Strand, Rogaland, NOR og døydde i 1853 i Amdal, Strand, Rogaland, NOR 91 år gamal. Siri gifta seg med Peder Holgerson, son av Holger Holgerson Voster og Anna Asgautsdotter, i 1786 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR. Siri gifta seg så med Paul Knudson Amdal, son av Knud Asgautson Holta og Mari Paulsdotter, i 1795 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.

v. Kristi Ivarsdotter vart fødd i 1769 i Geitaskjer, Strand, Rogaland, NOR og døydde i 1769 i Geitaskjer, Strand, Rogaland, NOR.

vi. Ivar Ivarson vart fødd i 1770 i Geitaskjer, Strand, Rogaland, NOR og døydde i 1771 i Geitaskjer, Strand, Rogaland, NOR i ein alder av 1 år.

vii. Karen Ivarsdotter vart fødd i 1772 i Geitaskjer, Strand, Rogaland, NOR, døydde den 27. jun 1820 i Vævergaden, Stavanger, Rogaland, NOR 48 år gamal, og vart gravlagd den 3. jul 1820 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Karen var Kari. Karen gifta seg med Elling Olson Sikvaland, son av Ole Knudson Sikvaland og Rebeccha Sørensdotter, den 8. jul 1811 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR. Karen gifta seg så med John Jonson Malmei, son av Jon Jonson Malmeim d. e. og Ingeborg Svendsdotter, den 6. apr 1815 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

227 viii. Kristi Ivarsdotter. Kristi gifta seg med Torfind Kristofferson Lekvam, son av Christopher Rasmusson Lekvam og Marit Ivarsdotter, i 1796 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.


455. Kari Torfinnsdotter, dotter av Torfind Ivarson Geitaskjer og Magla Rasmusdotter, vart fødd i 1736 i Geitaskjer, Strand, Rogaland, NOR og døydde i 1811 i Geitaskjer, Strand, Rogaland, NOR 75 år gamal.

Kari gifta seg med Ivar Rasmusson Geitaskjer i 1753 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.

456. Ole Jakobson Laugaland vart fødd cirka 1710 og døydde i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Ola Jakobson og Anna Larsdotter er nemnde som husmenn under Laugaland i 1762. Dei er nemnde med barna Jens, Ole og Kari. Men dei hadde truleg også sonen Jakob og dottera Kristine. Kristine vart fødd på Nedre Hauge i 1760.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemt i 1762 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Husmann

Ole Jakobson gifta seg med Anna Larsdotter cirka 1740 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Kari Olsdotter vart fødd i 1744 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Vormelandsvik, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Kari gifta seg med Eilert Olson Tøtland, son av Ole Njelson Barkeland og Eli Eilertsdotter, den 5. jul 1767 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

228 ii. Jens Olson Laugaland. Jens gifta seg med Britha Jensdotter, dotter av Jens Børgeson Laugaland og Kari Halvorsdotter, den 30. jan 1780 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

iii. Jacob Olson Kalhagen (Truleg) vart fødd i 1751 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1815 i Skiftun, Hjelmeland, Rogaland, NOR 64 år gamal, og vart gravlagd den 17. des 1815 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Jacob gifta seg med Anna Jonsdotter d. y., dotter av Jone Jonson Åsland og Siri Pedersdotter, cirka 1775 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

iv. Ole Olson Laugaland vart fødd cirka 1753 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde etter 1787 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

v. Christi Olsdotter (Truleg) vart fødd i 1760 i Hauge nedre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 21. des 1760 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 5. feb 1841 i Meland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 81 år gamal, og vart gravlagd den 10. feb 1841 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Christi var Kristine. Christi gifta seg med Johne Jonson Meland, son av Johne Rasmusson Tøtland og Zidzele Pedersdotter, den 14. jul 1784 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


457. Anna Larsdotter vart fødd i 1715 og døydde i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemt i 1762 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Anna gifta seg med Ole Jakobson Laugaland cirka 1740 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

458. Jens Børgeson Laugaland, son av Børge Børgeson Tøtland og Elen Sophie Jonasdotter, vart fødd i 1716 i Tøtland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1783 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR 67 år gamal, og vart gravlagd den 1. feb 1783 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Jens Børgeson arva parten på Laugaland ved skiftet etter faren i 1719. Han flytta dit i 1742, då Knut Jonson sa opp bygsla si. Sonen Børge var sjukleg står det i boka, og fleire av barna døydde små. Det er ikkje nemnt noko om kvar det vart av dottera Siri.

Jens Børgeson gifta seg med Brita Hansdotter, dotter av Hans Ommundson Kleivaland og Kari Villumsdotter, cirka 1741 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Kari Jensdotter vart fødd i 1742 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1813 i Hauske, Finnøy, Rogaland, NOR 71 år gamal, og vart gravlagd den 11. feb 1813 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Kari gifta seg med Svend Svendson Fister d. e., son av Svend Svendson Fister og Eli Andersdotter, den 13. jun 1791 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Kari gifta seg så med Niels Guttormson Hauske, son av Gutorm Nilsson Hauske og Anna Gunnarsdotter, den 3. mar 1803 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

ii. Elene Sophie Jensdotter vart fødd i 1745 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1788 i Bergeland, Årdal, Rogaland, NOR 43 år gamal. Andre namn for Elene var Ehlen Sophie og Elen Soffie. Elene gifta seg med Iver Ivarson Espeland, son av Iver Olson Valheim og Kirsti Olsdotter, den 6. jul 1777 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Elene gifta seg så med Ole Rasmusson Hia, son av Rasmus Olson Hia og Siri Jakobsdotter, den 20. jun 1779 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Jens Børgeson gifta seg så med Kari Halvorsdotter cirka 1750 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Berge Jensson Laugaland vart fødd i 1751 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 2. jan 1833 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR 82 år gamal, og vart gravlagd den 11. jan 1833 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Berge var Borge.

229 ii. Britha Jensdotter. Britha gifta seg med Jens Olson Laugaland, son av Ole Jakobson Laugaland og Anna Larsdotter, den 30. jan 1780 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

iii. Halvard Jensson Laugaland vart fødd i 1761 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1761 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

iv. Karen Jensdotter vart fødd i 1762 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1762 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

v. Karen Jensdotter vart fødd i 1768 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1768 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

vi. Jens Jensson Gjesfjell vart fødd i 1769 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 11. nov 1769 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 18. feb 1857 i Gjesfjell, Årdal, Rogaland, NOR, 88 år gamal, og vart gravlagd den 25. feb 1857 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Jens gifta seg med Inger Einarsdotter, dotter av Ener Knudson Meling og Guri Larsdotter d. e., den 28. jun 1801 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

vii. Karen Jensdotter vart fødd i 1773 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1791 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR 18 år gamal.

viii. Siri Jensdotter vart fødd i 1778 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


459. Kari Halvorsdotter, dotter av Halvor Pederson Espeland og Karen Danielsdotter, vart fødd i 1727 i Espeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1802 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR 75 år gamal, og vart gravlagd den 23. mai 1802 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnt i 1801 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR. 73 år, Enke efter første egteskab, Har sit ophold tillige med sønnen af gaarden.

Kari gifta seg med Jens Børgeson Laugaland cirka 1750 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

460. Osmund Jonson Vormelandsvig, son av Jone Ågeson Kilane d. y. og Liva Larsdotter, vart fødd i 1724 i Kilane, Erfjord, Rogaland, NOR, vart døypt den 15. mar 1724 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR, døydde den 15. jan 1826 i Vormelandsvik, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 102 år gamal, og vart gravlagd den 26. jan 1826 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Osmund Jonson kjøpte garden på Vormelandsvik av Peder Vallentinsen for heile 500 riksdalar i 1751. Osmund gav pantobligasjon til selgaren for 310 riksdalar. Denne gjelda betalte han ut fem år seinare.
Ikring 1772 flytte dei til Kleivaland. Liva, første (andre?) kona hans døydde der i 1783 og vart gravlagd 1. søndag i fasta, 57 år gamal. Truleg hadde Osmund vore gift ein gong før han gifte seg med Liva. Andre kona er berre nemnt som Sofie Jensdotter i boka for Hjelmeland.
Då dei selde til sonesonen i 1810, fekk dei denne årlege folga: 1 tønne havre, 1 tønne reint korn, halvdelen av ein åker "kaldet Dugen og dertil fornøden Hævd frit udkjørt", ei lita hustuft ved sjøen, for og beite til ei ku og 6 sauer og beite for 6 geiter. Dei skulle få den veden dei trong og i tillegg to famnar bjørkeved, truleg for sal. Vidare skulle dei ha fire våger rå laks (74 kg) og rett til å ha eit laksekar i elva.
Folgemand Osmund Jonson Wormelandsvig døydde 15. januar og vart gravlagd 26. januar 1826, 105 år gamal.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnt i 1801 i Vormelandsvik, Hjelmeland, Rogaland, NOR. 79 år, Han i 4de hun i andet egteskab, Bonde og gaardbeboer.

Osmund Jonson gifta seg med Liva Bjørnsdotter den 20. okt 1754 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

230 i. Johne Osmundson Kleivaland. Johne gifta seg med Marta Larsdotter, dotter av Lars Kristenson Laugaland og Giøri Paulsdotter, i 1787 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Johne gifta seg så med Malene Larsdotter, dotter av Lars Larsson Mjølhus og Mallene Knudsdotter, i 1790 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Johne gifta seg så med Mallin Johannesdotter, dotter av Johannes Børgeson Breiland og Liva Larsdotter, den 7. jul 1801 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

ii. Biørn Osmundson Tytlandsvik vart fødd i 1756 i Vormelandsvik, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1789 i Vormelandsvik, Hjelmeland, Rogaland, NOR 33 år gamal, og vart gravlagd den 25. mai 1789 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Biørn gifta seg med Siri Olsdotter d. y., dotter av Ole Leivson Einervoll og Zitzele Olsdotter, den 27. jun 1787 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

iii. Jacob Osmundson Tytlandsvik vart fødd i 1760 i Vormelandsvik, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1789 i Vormelandsvik, Hjelmeland, Rogaland, NOR 29 år gamal, og vart gravlagd den 26. sep 1789 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

iv. Martha Osmundsdotter vart fødd i 1763 i Vormelandsvik, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 20. nov 1843 i Tuntland, Hjelmeland, Rogaland, NOR 80 år gamal, og vart gravlagd den 28. nov 1843 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Martha gifta seg med Erich Pederson Tuntland, son av Peder Erikson Tuntland og Marthe Steinsdotter, i 1786 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

v. Osmund Osmundson Tytlandsvik vart fødd i 1767 i Vormelandsvik, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1767 i Vormelandsvik, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

vi. Liva Osmundsdotter vart fødd i 1768 i Vormelandsvik, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 31. jul 1768 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 14. jun 1855 i Tøtland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 87 år gamal, og vart gravlagd den 21. jun 1855 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Liva gifta seg med Johne Knudson Tøtland, son av Knud Jonson Fevold og Siri Andersdotter, den 13. feb 1798 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Osmund Jonson gifta seg så med Saaffi Jensdotter den 14. jan 1784 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Osmund Jonson gifta seg så med Marthe Olsdotter, dotter av Ole Ormson Fister og Siri Svendsdotter, den 16. mai 1791 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Generelle notat: I Hjelmelandsboka for Fister (bind III) side 43 står det at Marta Olsdotter er barn av Ola Ormson og Sissel Olsdotter, 1. kona til Ola.
Dette må vera feil då Marta vart fødd ikring 1730, og Sissel var død 1722! Mora til Marta må difor vera andre kona til Ola, Siri Sveinsdotter. Dette høver og betre med namnet Marta, sidan bestemor til Siri Sveinsdotter heitte Marta.
Marta vart gift med Jone Ormson frå Øvre Mæle i Årdal, brukar på Vadla i Hjelmeland. Jone inngjekk eit makeskifte med fastera si Anna Assheim i 1742. Jone fekk 1 laup 22 merker i Vadla og 12 merker i Kromshagen mot å gje til Anna ein laup i Øvre Mæle i Årdal, 18 merker i Nedre Hauge og 18 riksdalar 3 ort i pengar. Året før hadde han arva resten av garden etter besteforeldra, så no var han eigar av heile Vadla.
Jon Ormson vart gravlagd 14. oktober 1786, 72 år gamal (men i skiftet etter farfaren i 1741 er han nemnt 24 år gamal).
Etter at Marta hadde vorte enke og hadde gifta seg opp att med Osmund Jonson Vormelandsvik, fekk ho ei rikeleg folge av sonen i 1792: 6½ tønne havre, 15 spann reint korn, ¼ tønner rug og vinterfor til to kyr, eit ungnaut og 18 sauer.
Folgeenke Marthe Walde døydde 21. september og vart gravlagd 28. september 1826, 96 år gamal.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnt i 1801 i Vormelandsvik, Hjelmeland, Rogaland, NOR. 70 år, Han i 4de hun i andet egteskab.


461. Liva Bjørnsdotter, dotter av Biørn Larsson Jelsa og Marta Jakobsdotter, vart fødd i 1726 i Jelsa, Jelsa, Rogaland, NOR, døydde i 1783 i Kleivaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR 57 år gamal, og vart gravlagd den 9. mar 1783 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Liva gifta seg med Osmund Jonson Vormelandsvig den 20. okt 1754 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

462. Lars Larsson Mjølhus, son av Lars Pederson Rød og Ragnele Danielsdotter, vart fødd i 1728 i Rød, Erfjord, Rogaland, NOR, vart døypt den 14. apr 1728 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR, døydde i 1800 i Mjølhus, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 72 år gamal, og vart gravlagd den 5. feb 1800 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Lars Larsson var gift med Malene Knutsdotter Mjølhus og dei vert nemnde med 9 barn men hadde nok fleire. Lars var brukar på Mjølhus frå 1755. Skøyte fekk han i 1762 på 1 laup smør i Mjølhus frå svigerfaren og på 9 merker i garden frå Jon Larsson Byrkja.
Lars var truleg frå Rød i Erfjord, og ei Ragnhild Larsdotter som var fødd på Mjølhus ikring 1758 må vere dotter til Malene og Lars.

Lars Larsson gifta seg med Mallene Knudsdotter cirka 1755 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Ragnilda Larsdotter vart fødd i 1758 i Mjølhus, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 7. jun 1835 i Pundsnes, Hjelmeland, Rogaland, NOR 77 år gamal, og vart gravlagd den 17. jun 1835 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Andre namn for Ragnilda var Ragnelle og Ragnille. Ragnilda gifta seg med Jens Larsson Pundsnes d. e., son av Lars Jensson Pundsnes og Sophie Jensdotter, den 16. jun 1788 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

ii. Lars Larsson Kvame vart fødd i 1761 i Mjølhus, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 13. jan 1761 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1835 i Kvame, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 74 år gamal. Lars gifta seg med Anna Gautesdotter, dotter av Gaude Ånenson Kvame og Berthe Pedersdotter, i 1785 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

iii. Kisti Larsdotter vart fødd i 1762 i Mjølhus, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 7. mar 1762 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 3. jul 1821 i Hauske, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 59 år gamal, og vart gravlagd den 10. jul 1821 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Kisti var Kirsten. Kisti gifta seg med Christen Nilsson Hauskevåg, son av Niels Kristenson Klæpholmen og Cesselle Jakobsdotter, den 15. jul 1804 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

iv. Knud Larsson Mjølhus vart fødd i 1765 i Mjølhus, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 10. mar 1765 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 23. sep 1845 i Mjølhus, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 80 år gamal, og vart gravlagd den 10. okt 1845 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Knud gifta seg med Kari Gautesdotter, dotter av Gaude Ånenson Kvame og Berthe Pedersdotter, den 18. jun 1793 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Knud gifta seg så med Lisbeth Olsdotter, dotter av Ole Pederson og Lisbet Torsteinsdotter, den 14. jun 1834 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

v. Mallene Larsdotter vart fødd i 1766 i Mjølhus, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 9. feb 1766 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1766 i Mjølhus, Hjelmeland, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 29. jun 1766 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

vi. Mallene Larsdotter vart fødd i 1767 i Mjølhus, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 25. mar 1767 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1767 i Mjølhus, Hjelmeland, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 17. mai 1767 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

231 vii. Malene Larsdotter. Malene gifta seg med Johne Osmundson Kleivaland, son av Osmund Jonson Vormelandsvig og Liva Bjørnsdotter, i 1790 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

viii. Joen Larsson Mjølhus vart fødd i 1771 i Mjølhus, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 14. jul 1771 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR, døydde i 1772 i Mjølhus, Hjelmeland, Rogaland, NOR, i ein alder av 1 år, og vart gravlagd den 29. mar 1772 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

ix. Peder Larsson Mjølhus vart fødd i 1773 i Mjølhus, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 27. jun 1773 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 19. nov 1831 i Mjølhus, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 58 år gamal, og vart gravlagd den 27. nov 1831 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

x. Ingeri Larsdotter vart fødd i 1776 i Mjølhus, Hjelmeland, Rogaland, NOR, vart døypt den 28. feb 1776 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1785 i Mjølhus, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 9 år gamal, og vart gravlagd den 7. nov 1785 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


463. Mallene Knudsdotter, dotter av Knud Larsson Mjølhus og Lucritz Jonsdotter, vart fødd i 1731 i Mjølhus, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Mjølhus, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Mallene var Malene.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnt i 1801 i Mjølhus, Hjelmeland, Rogaland, NOR. 70 år, Enke efter første egteskab, Begge har sit ophold af gaarden.

Mallene gifta seg med Lars Larsson Mjølhus cirka 1755 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

464. Svend Øysteinson Hauske, son av Østen Øysteinson Fevold og Ukjend, vart fødd i 1694 i Fevoll øvre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1767 i Hauske, Hjelmeland, Rogaland, NOR 73 år gamal, og vart gravlagd den 5. apr 1767 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Svend Øysteinson var Svein.

Generelle notat: Swend Østenson var 7 år i 1701. I 1718 var han soldat. Svein vart gift med Anna Toresdotter nedre Fevoll. I 1726 fekk Anna Toresdotter gavebrev frå mor si, Anna Jonsdotter, på 6 merker smør i garden. Det var skifte etter Anna Toresdotter i 1742 Fevoll. Det var ikkje barn i dette ekteskapet.
Svein gifta seg opp att med Anna Ormsdotter frå Øvre Hauge og hadde fem barn med henne. Svein hadde overteke som brukar på Hauske før 1745.
Svend Østenson Hauschen vart gravlagd 5. april 1767, 80 år gamal (som nok er noko for høg alder).
Det vart halde skifte på Hausken i Hjelmeland den 20. mai 1767 etter Svend Østenson mellom enka Anna Ormsdotter og dei 5 barna deira: Østen Svendson 23 år, Orm Svendson 20 år, Svend Svendson 15 år, Anna Svensdotter 19 år og Borgille Svendsdotter 17 år. Etter vurderinga var lausøyre sett til ein verdi av 262.-.7.
Av jordegods er det nemnt "Een Sterboed ejende effter Enkens andgievelse som hendes salig mand havde arved effter En hans afdøde søster nemlig udj gaarden Fiætland i Jelsø" 1 laup smør med bygsel. Totalsummen i buet var på 248-2-15, og av dette fekk enka halvparten 124-1-7. Formyndar for Svend Sbvendson var morbroren John Ormson Hauge. Formyndar for Anna Svendsdotter var morbroren Tosten Ormson Førre og mora Anna Ormsdotter var formyndar for Borgille Svendsdotter under tilsyn av laugvergen sin Ole Olson Mjølhus. "Curator For Østen og Orm Svændsønner andordnes Sergiant Østen Østensen Hægland". Denne "Sergiant" Østen Østenson var son til Østen Østenson på Heggland og må vere brorson til Svend Østenson.
Anna Ormsdotter Hausche vart gravlagd 12. april 1799, 84 år gamal.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnt i 1701 i Fevoll øvre, Hjelmeland, Rogaland, NOR. 7 år.

• Han er nemt i 1762 i Hauske, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Svend Øysteinson gifta seg med Anna Toresdotter, dotter av Tore Larsson Fevold og Anna Jonsdotter d. y., cirka 1720 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde i 1742 i Hauske, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Svend Øysteinson gifta seg så med Anna Ormsdotter cirka 1743 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Østen Svendson Espeland vart fødd i 1744 i Hauske, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1812 i Espeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR 68 år gamal, og vart gravlagd den 13. sep 1812 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Østen var Øystein. Østen gifta seg med Siri Øysteinsdotter, dotter av Østen Øysteinson Hegland og Borgilla Halvardsdotter, den 24. jun 1776 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

232 ii. Orm Svendson Vormelandsvig. Orm gifta seg med Brithe Pedersdotter, dotter av Peder Vrålson Vormeland og Anna Olsdotter, den 2. jul 1780 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

iii. Anne Svendsdotter vart fødd i 1748 i Hauske, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 8. des 1827 i Hauske, Hjelmeland, Rogaland, NOR 79 år gamal, og vart gravlagd den 19. des 1827 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Anne var Anna. Anne gifta seg med Østen Øysteinson Hauske d. y., son av Østen Øysteinson Hegland og Borgilla Halvardsdotter, den 7. jul 1771 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Anne gifta seg så med Ole Jonson Hauske d. y., son av Jon Ormson Vadla og Marthe Olsdotter, den 3. apr 1783 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

iv. Borgelle Svendsdotter vart fødd i 1750 i Hauske, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1786 i Kleppa, Hjelmeland, Rogaland, NOR 36 år gamal, og vart gravlagd den 5. nov 1786 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Borgelle var Borgille. Borgelle gifta seg med Peder Pederson Kleppa, son av Peder Pederson Kleppa og Kari Gudmundsdotter, den 20. jun 1783 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

v. Svend Svendson vart fødd i 1752 i Hauske, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Svend var Knud.


465. Anna Ormsdotter, dotter av Orm Jonson Hauge og Magla Torsteinsdotter, vart fødd i 1715 i Hauge øvre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1799 i Hauske, Hjelmeland, Rogaland, NOR 84 år gamal, og vart gravlagd den 12. apr 1799 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemt i 1762 i Hauske, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Anna gifta seg med Svend Øysteinson Hauske cirka 1743 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

466. Peder Vrålson Vormeland vart fødd i 1715 og døydde i 1786 i Vormeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR 71 år gamal.

Peder Vrålson gifta seg med Anna Olsdotter i 1749 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Siri Pedersdotter vart fødd i 1750 i Føre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 19. des 1820 i Segadal, Hjelmeland, Rogaland, NOR 70 år gamal, og vart gravlagd den 1. jan 1821 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Siri gifta seg med Ole Pederson Segadal, son av Peder Knudson Segadal og Karen Larsdotter, den 3. jul 1774 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

233 ii. Brithe Pedersdotter. Brithe gifta seg med Orm Svendson Vormelandsvig, son av Svend Øysteinson Hauske og Anna Ormsdotter, den 2. jul 1780 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

iii. Anna Pedersdotter vart fødd i 1759 i Vormeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1768 i Vormeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR 9 år gamal.

iv. Odd Pederson Vormeland vart fødd i 1762 i Vormeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1784 i Vormeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR 22 år gamal.


467. Anna Olsdotter vart fødd i 1716 og døydde i 1788 i Vormeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR 72 år gamal.

Generelle notat: Første mannen til Ann Olsdotter var Odd Jonasson er nemnt som brukar på Føre i 1745. Han åtte 7½ merker smør i garden. Det vart halde skifte etter han i 1749. Buet var godt for 108 dalar.
Andre mannen var Peder Vrålson. Peder og Anna budde på Føre før dei flytta til Vormeland faredag 1757. Peder kjøpte heile Sør-Føre (12 merker) av Lars Gudmundson Y. Eiane i 1751. Peder var ein av fire bjørneskyttarar som la fram kvar sin bjørnefell på tingbordet i 1753 og fekk to riksdalar kvar i skotpremie. Peder kjøpte Vormeland av borgar i Stavanger, Ola Gunnarson Tøtland. Leiglendingen på Vormeland, Paul Jensson, hadde først fått tilbodet. Men han makta det ikkje, og han fekk difor tilbod om å bygsla Føre av Peder.
Peder hadde truleg vore gift før, og dottera Siri fødd ikring 1745 må vera frå 1. ekteskap (men då Siri Pedersdotter vert gravlag i 1820, er ho nemnd 70 år gamal og altså fødd ikring 1750 og truleg dotter til Anna Olsdotter og Peder). Det er ikkje nemnt kven som er far til Peder, men det er nemnt ein husmann som heitte Vrål Olson fødd ikring 1671, på Assheim i 1718. Han hadde to mindreårige barn. På Fosså er det nemnd ein Vrål Olson som var brukar der i 1720. Dette kan vera far til Peder. Ein Vrål er nemnt som brukar på Føre 1663-1666. Han hadde sønene: Ola, Torgeir fødd ikring 1641, Tarald fødd ikring 1654 og Ivar fødd ikring 1661. Dersom Ola var eldst av brørne, kan han godt vera far til Vrål Olson på Assheim. Det er ikkje nemnt noko om kvar Anna Olsdotter var frå.

Anna gifta seg med Odd Jonasson Førre cirka 1740 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Marta Oddsdotter vart fødd i 1741 i Føre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1790 i Mosnes, Fister, Rogaland, NOR 49 år gamal, og vart gravlagd den 25. jul 1790 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Marta gifta seg med Sevat Sevatson Mosnes, son av Sevat Sevatson Sandvik og Johanna Kristensdotter, i 1761 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

ii. Ole Oddson Gard vart fødd i 1742 i Føre, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1779 i Gard, Finnøy, Rogaland, NOR 37 år gamal. Ole gifta seg med Boel Paulsdotter, dotter av Paul Johannesson Kleivaland og Siri Tormodsdotter d. e., den 18. jun 1775 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

iii. Jonas Oddson Grønnevig vart fødd i 1748 i Føre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1812 i Mosnes, Fister, Rogaland, NOR 64 år gamal, og vart gravlagd den 20. sep 1812 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Jonas gifta seg med Kari Osmundsdotter, dotter av Osmund Toreson Flaaden og Kari Rasmusdotter, den 24. jan 1790 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

Anna gifta seg så med Peder Vrålson Vormeland i 1749 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

468. Osmund Toreson Imsland, son av Thore Olson Høyekvam og Ukjend, vart fødd i 1692 i Høyekvam, Sandeid, Rogaland, NOR, døydde i 1762 i Imsland, Imsland, Rogaland, NOR 70 år gamal, og vart gravlagd den 11. mai 1762 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Osmund Toreson var Asmon.

Generelle notat: I Sjelemanntalet for 1758 er det på Imsland nemnt Osmund Thorsen 70, Liva Jansdotter 60. Barna er Lars 33, Martha 30, Thore 28, Lisbet 21, Osmund 18 år. Innerst er Ingebor Rasmidotter 74 og Berthe Pedersdotter 50 år. I 1758 bur det ein Ola Janson på Berget i Imsland. Då han døyper dotter si Mari, har han Lisbet Imsland som fadder.
Osmund Thorson Imsland vart gravlagd 11. mai 1762, 73 år gamal og 18. januar 1785 vart Liva Johanesdotter Imsland gravlagd, 85½ år gamal.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnt i 1701 i Høyekvam, Sandeid, Rogaland, NOR. 7 år.

• Han er nemnt i 1758 i Imsland, Imsland, Rogaland, NOR. 70 år.

Osmund Toreson gifta seg med Liva Johannesdotter cirka 1722 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Johannes Osmundson Nordtveit vart fødd i 1723 i Imsland, Imsland, Rogaland, NOR og døydde i 1787 i Nordtveit, Nedstrand, Rogaland, NOR 64 år gamal. Johannes gifta seg med Sissela Gudmundsdotter, dotter av Gudmund Olson Håland og Marta Jonasdotter, i 1755 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Johannes gifta seg så med Eli Bjørnsdotter, dotter av Bjørn Andersson Vik og Eli Olsdotter, i 1762 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR.

234 ii. Lars Osmundson Berakvam. Lars gifta seg med Malene Torbjørnsdotter, dotter av Torbiørn Nilsson Berakvam og Torborg Oddsdotter, den 5. jul 1762 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

iii. Marta Osmundsdotter vart fødd i 1728 i Imsland, Imsland, Rogaland, NOR, døydde i 1803 i Nessa indre, Nedstrand, Rogaland, NOR 75 år gamal, og vart gravlagd den 24. jul 1803 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Marta var Marthe. Marta gifta seg med Anders Tormodson Nessa, son av Tormod Andersson Vik og Eli Olsdotter, den 23. okt 1758 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR.

iv. Thor Osmundson Imsland vart fødd i 1731 i Imsland, Imsland, Rogaland, NOR, døydde i 1810 i Imsland, Imsland, Rogaland, NOR 79 år gamal, og vart gravlagd den 6. nov 1810 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. Andre namn for Thor var Thoer og Thore. Thor gifta seg med Martha Torbjørnsdotter, dotter av Torbiørn Nilsson Berakvam og Torborg Oddsdotter, den 22. jun 1766 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. Thor gifta seg så med Mallene Svendsdotter, dotter av Svend Svendson Fister d. e. og Siri Larsdotter, den 1. jul 1785 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

v. Lisbeth Osmundsdotter vart fødd i 1737 i Imsland, Imsland, Rogaland, NOR, vart døypt den 6. aug 1737 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR og døydde i mai 1778 i Vikedal nedre, Vikedal, Rogaland, NOR, 41 år gamal. Lisbeth gifta seg med Holger Jonson, son av Jone Ivarson Vikedal og Sigri Holgersdotter, den 29. jun 1777 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

vi. Osmund Osmundson Sandsberg vart fødd i 1740 i Imsland, Imsland, Rogaland, NOR, vart døypt den 18. sep 1740 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR, døydde i 1788 i Sande, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 48 år gamal, og vart gravlagd den 28. mar 1788 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Andre namn for Osmund var Asmon og Asmund. Osmund gifta seg med Britha Larsdotter, dotter av Lars Larsson Barkeland og Brønla Gudmundsdotter, den 21. nov 1771 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.


469. Liva Johannesdotter, dotter av Johannes Ormson Birkeland og Katrine Helgesdotter, vart fødd i 1698 i Birkeland, Imsland, Rogaland, NOR, døydde i 1785 i Imsland, Imsland, Rogaland, NOR 87 år gamal, og vart gravlagd den 18. jan 1785 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Liva var Liva.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnt i 1758 i Imsland, Imsland, Rogaland, NOR. 60 år.

Liva gifta seg med Osmund Toreson Imsland cirka 1722 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR.

470. Torbiørn Nilsson Berakvam, son av Nils Sivertson Tysse og Malene Torbjørnsdotter, vart fødd i 1701 i Tysse, Erfjord, Rogaland, NOR, vart døypt den 6. mar 1701 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR, døydde i 1760 i Berakvam, Jelsa, Rogaland, NOR, 59 år gamal, og vart gravlagd den 3. mai 1760 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Torbjørn Nilsson får skøyte av verfar sin på odelsgodset i Berakvam. I 1734 let han tinglysa sin bygslesetel på 1 pund smør i Berakvam, bygsla av hr. Ole Thusen. Brevet dat. Hinderå prestegard 2. april 1734.
Torbjørn var gift med Torborg Oddsdotter Berakvam og dei hadde fire barn.
Torbiørn Berreq vart gravlagd 3. mai 1760, 59 år gamal. Torborg Berrequam vart gravlagd 17. juli 1762, 50 år 3 månadar gamal.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnt i 1758 i Berakvam, Jelsa, Rogaland, NOR. 54 år.

Torbiørn Nilsson gifta seg med Torborg Oddsdotter den 2. jul 1733 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

235 i. Malene Torbjørnsdotter. Malene gifta seg med Lars Osmundson Berakvam, son av Osmund Toreson Imsland og Liva Johannesdotter, den 5. jul 1762 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

ii. Aad Torbjørnson Berakvam vart fødd i 1742 i Berakvam, Jelsa, Rogaland, NOR, døydde i 1761 i Berakvam, Jelsa, Rogaland, NOR 19 år gamal, og vart gravlagd den 28. sep 1761 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

iii. Martha Torbjørnsdotter vart fødd i 1747 i Berakvam, Jelsa, Rogaland, NOR, døydde i 1782 i Imsland, Imsland, Rogaland, NOR 35 år gamal, og vart gravlagd den 7. apr 1782 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. Andre namn for Martha var Marrite og Marthe. Martha gifta seg med Thor Osmundson Imsland, son av Osmund Toreson Imsland og Liva Johannesdotter, den 22. jun 1766 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR.

iv. Johane Torbjørnsdotter vart fødd i 1750 i Berakvam, Jelsa, Rogaland, NOR, døydde i 1771 i Berakvam, Jelsa, Rogaland, NOR 21 år gamal, og vart gravlagd den 18. des 1771 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Johane var Johanne.


471. Torborg Oddsdotter, dotter av Odd Larsson Berakvam og Martha Jakobsdotter, vart fødd i 1712 i Vatland i Refsbygda, Jelsa, Rogaland, NOR, vart døypt den 9. mai 1712 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR, døydde i 1762 i Berakvam, Jelsa, Rogaland, NOR, 50 år gamal, og vart gravlagd den 17. jul 1762 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Andre namn for Torborg var Torbor og Taarbaar.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho har motstridande dåpsinformasjon: 9. mai 1712 og Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

• Ho er nemnt i 1758 i Berakvam, Jelsa, Rogaland, NOR. 44 år.

Torborg gifta seg med Torbiørn Nilsson Berakvam den 2. jul 1733 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

472. Jon Torgilsson Eie, son av Torgils Halvorson Hidle og Ukjend, vart fødd i 1716 i Hidle søndre, Sjernarøy, Rogaland, NOR, døydde i 1793 i Eie nedre, Finnøy, Rogaland, NOR 77 år gamal, og vart gravlagd den 8. des 1793 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

Jon Torgilsson gifta seg med Aagot Pedersdotter cirka 1740 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

236 i. Peder Jonson Selvåg. Peder gifta seg med Inger Kristensdotter, dotter av Christen Reiarson Vadla og Anna Danielsdotter, i 1772 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

ii. Torgils Jonson vart fødd i 1743 i Eie nedre, Finnøy, Rogaland, NOR.

iii. Valdborg Jonsdotter vart fødd i 1745 i Eie nedre, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde i 1814 i Langeland, Finnøy, Rogaland, NOR 69 år gamal, og vart gravlagd den 27. nov 1814 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Valdborg var Waldborg. Valdborg gifta seg med Rasmus Olson Runestad i 1787 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Valdborg gifta seg så med Niels Henrikson Langeland, son av Henrich Pederson Helgeland og Ragnild Nilsdotter, den 26. jun 1791 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

iv. Ole Jonson Eie vart fødd i 1745 i Eie nedre, Finnøy, Rogaland, NOR og døydde i 1745 i Eie nedre, Finnøy, Rogaland, NOR.

v. Ole Jonson Flesjå vart fødd i 1747 i Eie nedre, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde i 1796 i Flesjå, Finnøy, Rogaland, NOR 49 år gamal, og vart gravlagd den 26. jul 1796 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Ole gifta seg med Kari Olsdotter, dotter av Ole Olson Flesjå og Brithe Aslaksdotter, i 1785 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

vi. Jone Jonson Eie (Død som barn) vart fødd i 1749 i Eie nedre, Finnøy, Rogaland, NOR og døydde i Eie nedre, Finnøy, Rogaland, NOR.

vii. Jon Jonson Eie vart fødd i 1751 i Eie nedre, Finnøy, Rogaland, NOR og døydde i 1802 i Eie nedre, Finnøy, Rogaland, NOR 51 år gamal. Jon gifta seg med Inger Belestdotter, dotter av Billest Johanneson Landa og Lisbet Olsdotter, den 1. jul 1787 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

viii. Halvor Jonson Eie vart fødd i 1758 i Eie nedre, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde den 17. nov 1837 i Eie nedre, Finnøy, Rogaland, NOR 79 år gamal, og vart gravlagd den 19. nov 1837 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.


473. Aagot Pedersdotter, dotter av Peder Olson Eie og Magle Knudsdotter, vart fødd i 1712 i Eie nedre, Finnøy, Rogaland, NOR, døydde i 1791 i Eie nedre, Finnøy, Rogaland, NOR 79 år gamal, og vart gravlagd den 6. feb 1791 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

Aagot gifta seg med Jon Torgilsson Eie cirka 1740 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

474. Christen Reiarson Vadla, son av Reiar Pederson Vadla og Inger Kristensdotter, vart fødd i 1716 i Vadla, Årdal, Rogaland, NOR og døydde i 1778 i Vadla, Årdal, Rogaland, NOR 62 år gamal.

Christen Reiarson gifta seg med Anna Danielsdotter cirka 1744 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

237 i. Inger Kristensdotter. Inger gifta seg med Peder Jonson Selvåg, son av Jon Torgilsson Eie og Aagot Pedersdotter, i 1772 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

ii. Marta Kristensdotter d. e. vart fødd i 1755 i Vadla, Årdal, Rogaland, NOR og døydde i 1829 i Selvåg, Finnøy, Rogaland, NOR 74 år gamal. Marta gifta seg med Ole Olson Selvåg, son av Ole Larsson Mæle og Kari Reiarsdotter, i 1779 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

iii. Daniel Kristenson Vadla vart fødd i 1762 i Vadla, Årdal, Rogaland, NOR, døydde den 10. okt 1843 i Stavanger, Rogaland, NOR 81 år gamal, og vart gravlagd den 14. okt 1843 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Daniel gifta seg med Siri Osmundsdotter, dotter av Osmund Danielson Mæle og Gunhild Danielsdotter, i 1787 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

iv. Marta Kristensdotter D,Y, vart fødd i 1766 i Vadla, Årdal, Rogaland, NOR.

v. Reier Kristenson Valheim vart fødd i 1769 i Vadla, Årdal, Rogaland, NOR, vart døypt den 5. feb 1769 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR og døydde i Valheim øvre, Årdal, Rogaland, NOR,. Reier gifta seg med Anna Nilsdotter, dotter av Niels Knudson Nessa og Elisabet Kristoffersdotter, den 14. jul 1799 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.


475. Anna Danielsdotter, dotter av Daniel Andersson Mæle og Marta Reiarsdotter, vart fødd i 1721 i Mæle nedre, Årdal, Rogaland, NOR og døydde i 1803 i Vadla, Årdal, Rogaland, NOR 82 år gamal.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnt i 1801 i Vadla, Årdal, Rogaland, NOR. 80 år, Enke efter første egteskab, Har sit visse ophold af gaarden.

Anna gifta seg med Christen Reiarson Vadla cirka 1744 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

476. Bjørn Nilsson Riskedal, son av Niels Andersson Bjørheim og Kari Bjørnsdotter, vart fødd i 1727 i Riskedal, Årdal, Rogaland, NOR og døydde i 1791 i Riskedal, Årdal, Rogaland, NOR 64 år gamal.

Generelle notat: Bjørn Nilsson Riskedal vart gift med Helga danielsdotter Øvre Sedberg. Dei hadde sju barn. Ved sjeleregisteret for 1758 hadde Bjørn seks tenarar på garden. han hadde bruket til 1775 då eldste sonen Eivind tok over.

Bjørn Nilsson gifta seg med Helga Danielsdotter cirka 1750 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

238 i. Even Bjørnson Riskedal. Even gifta seg med Anna Olsdotter, dotter av Ole Eivindson Østigård d. e. og Ingebor Toresdotter, i 1775 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Even gifta seg så med Methe Valentinsdotter, dotter av Valentin Tårnson Aubø og Siri Bjørnsdotter, cirka 1815 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


477. Helga Danielsdotter, dotter av Daniel Toreson Østigård og Berthe Svendsdotter, vart fødd i 1727 i Tysdal søre, Årdal, Rogaland, NOR og døydde i 1805 i Riskedal, Årdal, Rogaland, NOR 78 år gamal.

Helga gifta seg med Bjørn Nilsson Riskedal cirka 1750 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

478. Ole Eivindson Østigård d. e. son av Eivind Svendson Sedberg og Anna Olsdotter, vart fødd i 1732 i Sedberg østre, Årdal, Rogaland, NOR, døydde i 1791 i Sedberg midtre, Årdal, Rogaland, NOR 59 år gamal, og vart gravlagd den 13. jun 1791 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Ole Østigaaard vart gravlagd 13. juni 1791, 59 år gamal.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemt i 1762 i Sedberg midtre, Årdal, Rogaland, NOR.

Ole Eivindson gifta seg med Ingebor Toresdotter cirka 1755 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

239 i. Anna Olsdotter. Anna gifta seg med Even Bjørnson Riskedal, son av Bjørn Nilsson Riskedal og Helga Danielsdotter, i 1775 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

ii. Tore Olson vart fødd i 1761 i Sedberg midtre, Årdal, Rogaland, NOR.

iii. Borghild Olsdotter vart fødd i 1762 i Sedberg midtre, Årdal, Rogaland, NOR og døydde cirka 1782 i Byrkja, Årdal, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 20 år.

iv. Malena Olsdotter vart fødd i 1767 i Sedberg midtre, Årdal, Rogaland, NOR.

v. Jon Olson vart fødd i 1770 i Sedberg midtre, Årdal, Rogaland, NOR.


479. Ingebor Toresdotter, dotter av Tore Toreson Valheim og Malena Jonsdotter, vart fødd i 1734 i Valheim øvre, Årdal, Rogaland, NOR, døydde i 1791 i Sedberg midtre, Årdal, Rogaland, NOR 57 år gamal, og vart gravlagd den 13. jun 1791 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

Ingebor gifta seg med Ole Eivindson Østigård d. e. cirka 1755 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

488. Lars Haldorson Øvrehus, son av Haldor Øvrehus og Johanna Larsdotter, vart fødd i 1670 i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR og døydde i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Lars Halldorson var gift med Brynhild Johannesdotter frå Nedre Fister og dei hadde tre barn. Lars var brukar av halve garden på Øvre Fister frå 1706. Ein gong mellom 1711 og 1718 overtok han også den andre halvparten og vart brukar av heile Øvrehus.

I skifteprotokollen finn ein i året 1731:
"Dend 26de November we Skiffte holden paa øfre Fister effter Brønelle Johannesdaatter Imellum Enchemanden Lars Haldorsen og deris børn":
1) Haldor Larsson 24 år arva "Løsøre till 41..5..11½" og "Jacob Sæbøe paa Fogn, som Curator"
2) Johanne Larsdotter 18½ år arva "Iligemaade 20..5..13 2/4" og faren Lars Haldorson var verge
3) Siri Larsdotter 17 år arva "Ligeledes 20..5..13 2/4" og faren Lars Haldorson var verge
"Alle Hiemme paa Gaarden hos faderen".

Dei var ikkje fatigfolk. Skiftet etter Brynhild i 1731 var på 167 riksdalar netto.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnt i 1701 i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR. 24 år, staaende soldat og stifsøn.

Lars Haldorson gifta seg med Brønelle Johannesdotter cirka 1706 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

244 i. Haldor Larsson Øvrehus. Haldor gifta seg med Brønle Børgesdotter, dotter av Børge Børgeson Tøtland og Elen Sophie Jonasdotter, cirka 1735 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

ii. Johanna Larsdotter vart fødd i 1713 i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR og døydde cirka 1780 i Mæle nedre, Årdal, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 67 år. Eit anna namn for Johanna var Johanne. Johanna gifta seg med Ole Ivarson Fladhetland, son av Ivar Olson Fladhetland og Ukjend, cirka 1740 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Johanna gifta seg så med Tosten Danielson Mæle, son av Daniel Torsteinson Valheim og Gunhild Svendsdotter, den 23. jun 1765 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

iii. Siri Larsdotter vart fødd i 1715 i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR, døydde i 1790 i Fister nedre, Fister, Rogaland, NOR 75 år gamal, og vart gravlagd den 21. nov 1790 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Siri gifta seg med Svend Svendson Fister d. e., son av Svend Svendson Fister og Eli Andersdotter, cirka 1740 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.


489. Brønelle Johannesdotter, dotter av Johannes Jonasson Fister og Siri Eriksdotter, vart fødd i 1680 i Fister nedre, Fister, Rogaland, NOR og døydde i 1731 i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR 51 år gamal.

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde den 26. nov 1731 i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR.

Brønelle gifta seg med Lars Haldorson Øvrehus cirka 1706 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

490. Børge Børgeson Tøtland, son av Børge Kristofferson Aubø og Birgitte Fartegnsdotter, vart fødd i 1656 i Aubø, Sjernarøy, Rogaland, NOR og døydde i 1719 i Tøtland, Hjelmeland, Rogaland, NOR 63 år gamal.

Børge Børgeson gifta seg med Marit Larsdotter, dotter av Lars Olson Hogganvik og Ingeborg Pedersdotter, cirka 1682 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Børge Børgeson gifta seg så med Elen Sophie Jonasdotter i 1703 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Børge Børgeson Tøtland vart fødd i 1704 i Tøtland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i København, , København, DNK.

ii. Jonas Børgeson Hielm vart fødd i 1707 i Tøtland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Stavanger, Rogaland, NOR. Jonas gifta seg med Anne Sofie Olsdotter cirka 1739 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

iii. Martha Børgesdotter vart fødd i 1709 i Tøtland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 18. okt 1775 i Gaden til Østervåg, Stavanger, Rogaland, NOR 66 år gamal, og vart gravlagd den 24. okt 1775 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Martha var Marthe Hielm. Martha gifta seg med Hans Christopher Ohnsorg, son av Hans Jørgenson og Maren Mikkelsdotter, cirka 1735 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

245 iv. Brønle Børgesdotter. Brønle gifta seg med Haldor Larsson Øvrehus, son av Lars Haldorson Øvrehus og Brønelle Johannesdotter, cirka 1735 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

458 v. Jens Børgeson Laugaland. Jens gifta seg med Brita Hansdotter, dotter av Hans Ommundson Kleivaland og Kari Villumsdotter, cirka 1741 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Jens gifta seg så med Kari Halvorsdotter, dotter av Halvor Pederson Espeland og Karen Danielsdotter, cirka 1750 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


491. Elen Sophie Jonasdotter, dotter av Jonas Jensson Hielm og Brønla Knudsdotter, vart fødd i 1681 i Prestegarden, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1764 i Vormelandsvik, Hjelmeland, Rogaland, NOR 83 år gamal, og vart gravlagd den 6. des 1764 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Elen Sophie var Elen Sofie Hielm.

Generelle notat: Elen Sofie Hjelm vart gift med enkemann Børge Børgeson. Han hadde vore gift med enka etter Jon Ågeson, Marit Larsdotter.
Børge er nemnt på Tøtland i 1683, då han skreiv under på pantsetjinga av første kona sitt arva jordegods i Hogganvik. Då Børge skulle gifta seg med Elen Sofie i 1703, sende han to mann med vengebåten til Bergen for å henta drikkevarer. Det vart rettsak av ferda, fordi dei ikkje hadde betalt toll i Haugesund, der dei hadde vore innom.
Børge døydde i 1719 og vart gravlagd i ei eikekiste under koret i Hjelmeland kyrkje. Skiftet etter han 4. august 1719, fortel klart og tydeleg at det var rikdom på Tøtland. Der var heile 2.700 riksdalar til deling mellom enka og dei fem barna. Nesten 2/3 av formua var jordegods. Børge åtte alle gardane i Vormedalen, som utgjorde ei skyld på vel 15 laupar smør. Vidare åtte han Søre Knutsvik og partar i Pundsnes, Sørestad og Underbakka i Suldal, Sunnanå i Tysvær og Eikeskog i Forsand. Alt jordegodset hadde ei smørskyld på vel 20 laupar. Dei åtte og mykje gull og sølvvarer. I skiftet er det rekna opp for over 550 riksdalar i gull og sølv.
Elen Sofie vart gift opp att ikring 1722 med Mikkel Jørgenson Smith, sonen til sorenskrivaren på Nesheim i Sjernarøy. Mikkel makta ikkje å halde på det store jordegodset han vart gift til. Ved sal og panting måtte han kvitta seg med den eine gard og gardpart etter den andre.
Dei budde truleg på Tøtland til 1732, då dei selde sin del av Tøtland, Fundingsland og Vormeland til Ola Gunnarson. Etter den tid budde dei truleg i Vormelandsvik. I 1762 var dei innerstar der. Då dei selde i 1732 vart det inngått ein kontrakt mellom kjøpar og seljar. Ola Gunnarson skulle fø ein heil buskap for Mikkel og Elen Sofie på Fundingsland. Fire kyr og åtte sauer skulle dei ha avdråtten av. Til gjengjeld skulle Ola ha bruksrett til halve sagbruket i Vormelandsvik.
Ei segn fortel at då det var ei kyrkjeferd i Hjelmeland, møtte dei så dårleg vér på fjorden at det vart tale om å kasta ut eit menneske for å letta båten. Då ville Elen at dei skulle kasta ut ei fattigkone som fylgde med. Dei andre sa at det var for hardt, og at Elen òg kunne verta fattig. Då vart Elen så sint at ho treiv ein gullring av fingen og kasta på sjøen med desse orda: At like så lite kunne ho verta fattig som denne ringen kom attende. Men ringen kom attende gjennom ein torsk dei fiska, og Elen vart fattig. Så seier segna.
Men etter nyare granskingar som er kome fram og som har stått i ein artikkel i eit av Rogaland Historie- og Ættesogelag sine årshefter, døydde ikkje Elen Sofia så fattig som tradisjonen ville ha det til. Ved skiftet etter henne var det mykje eiga. Børge hadde ikkje barn med Marit, men fem med Elen. Elen hadde ikkje barn med Mikkel.

Elen Sophie gifta seg med Børge Børgeson Tøtland i 1703 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Elen Sophie gifta seg så med Michel Jørgenson Smith, son av Jørgen Filipson Smith og Sissel Mikkelsdotter, i 1724 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemt i 1762 i Vormelandsvik, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


492. Svend Svendson Fister, son av Svend Olson Skeie og Siri Tormodsdotter, vart fødd i 1666 i Skeie, Sand, Rogaland, NOR og døydde i 1737 i Fister nedre, Fister, Rogaland, NOR 71 år gamal.

Generelle notat: Svein Sveinson frå Skeie i Sand gifta seg med enka på Nedre Fister, Siri Eriksdotter. Siri døydde ikring 1704 i følgje Rogaland Historielag Årshefte 1952 side 57. Svein fekk bygslebrev på heile garden av Nils Osmundson Øye i 1693. Seinare skifte garden eigar. Svein bygsla to laupar smør av Jørgen Nessa i 1720. I 1736, året før han døydde, kjøpte han denne parten av Jørgen for 500 riksdalar. Den siste tredjeparten av garden hadde andre kona hans, Eli, fått gåvebrev på i 1717 frå faren Anders Larsson Riskedal.

Svend Svendson gifta seg med Siri Eriksdotter cirka 1691 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Svend Svendson gifta seg så med Eli Andersdotter cirka 1705 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Siri Svendsdotter vart fødd i 1708 i Fister nedre, Fister, Rogaland, NOR, døydde i 1796 i Tøtland, Hjelmeland, Rogaland, NOR 88 år gamal, og vart gravlagd den 3. mai 1796 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Siri gifta seg med Ole Ormson Fister, son av Orm Olson Fister og Anna Oddsdotter, cirka 1725 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Siri gifta seg så med Johne Knudson Tøtland, son av Knud Jonson Fevold og Siri Andersdotter, i 1759 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

ii. Malena Svendsdotter vart fødd i 1714 i Fister nedre, Fister, Rogaland, NOR, døydde i 1795 i Bergeland, Jelsa, Rogaland, NOR 81 år gamal, og vart gravlagd den 29. mar 1795 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Malena gifta seg med Johannes Johannesson Hauske, son av Johannes Torsteinson Hauske og Ingeri Larsdotter, cirka 1732 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Malena gifta seg så med Orm Kristenson Bergeland, son av Christen Gudmundson og Malena Ormsdotter, i 1743 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

iii. Svend Svendson Fister d. e. vart fødd i 1715 i Fister nedre, Fister, Rogaland, NOR, døydde i 1802 i Fister nedre, Fister, Rogaland, NOR 87 år gamal, og vart gravlagd den 16. mai 1802 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Svend var Swend. Svend gifta seg med Siri Larsdotter, dotter av Lars Haldorson Øvrehus og Brønelle Johannesdotter, cirka 1740 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Svend gifta seg så med Kari Jensdotter, dotter av Jens Børgeson Laugaland og Brita Hansdotter, den 13. jun 1791 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

iv. Anders Svendson Økstra vart fødd i 1718 i Fister nedre, Fister, Rogaland, NOR, døydde i 1805 i Økstra, Jelsa, Rogaland, NOR 87 år gamal, og vart gravlagd den 14. feb 1805 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Anders gifta seg med Anna Jonsdotter, dotter av Jone Jonson Vadla d. e. og Anna Ormsdotter, cirka 1743 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Anders gifta seg så med Marta Rasmusdotter d. y., dotter av Rasmus Olson Laland og Brønla Gudmundsdotter, i 1750 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Anders gifta seg så med Kari Bjørnsdotter, dotter av Biørn Nilsson Hovda og Anna Olsdotter, den 12. nov 1769 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Anders gifta seg så med Kari Eriksdotter, dotter av Eric Jakobson Faa og Maren Osmundsdotter, den 5. jul 1798 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

v. Niels Svendson Kingestad vart fødd i 1722 i Fister nedre, Fister, Rogaland, NOR, døydde i 1804 i Kingestad, Finnøy, Rogaland, NOR 82 år gamal, og vart gravlagd den 1. sep 1804 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Niels gifta seg med Margrethe Jakobsdotter, dotter av Jacob Eivindson Faa og Karen Eriksdotter, i 1746 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Niels gifta seg så med Anne Gunnarsdotter, dotter av Gunnar Eivindson Mjølsnes og Elen Eriksdotter, den 17. jul 1781 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

246 vi. Sven Svendson Nådland d. y.. Sven gifta seg med Brønnla Bergesdotter, dotter av Berge Olson Nådland og Kirsten Jensdotter, i 1753 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.


493. Eli Andersdotter, dotter av Anders Larsson Riskedal og Malena Nilsdotter, vart fødd cirka 1685 i Riskedal, Årdal, Rogaland, NOR og døydde i 1762 i Øvrabø, Fister, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 77 år.

Generelle notat: "Enchen Elj" er nemnt som brukar av Øvrabø i 1745 og på slutten av 1750-talet.

Eli gifta seg med Svend Svendson Fister cirka 1705 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

494. Berge Olson Nådland, son av Ole Ormson Fister og Sissele Olsdotter, vart fødd i 1711 i Nådland, Jelsa, Rogaland, NOR, vart døypt den 11. nov 1711 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde i 1743 i Nådland, Jelsa, Rogaland, NOR, 32 år gamal. Eit anna namn for Berge Olson var Børge.

Generelle notat: I skiftet etter Ola Bjørnson Fister hadde Jens Aukland arva halvparten av Nådland etter farbror sin. Han ville då få bygselkontrakten på Nådland frå 1704 til Ola Ormson kjent ugyldig. Jens Aukland var eldste brorson til Ola Bjørnson og meinte seg nærmare til å få bygsla Nådland enn Ola Ormson. I lagtingsretten tapte Jens Aukland, ville då søkja saka inn for overhoffretten. Men for å spara stor kostnad og anna vondt som kunne fylgja ein slik prosess, "har vi etternevnte Ole Ormsen Fister og Jens Gudmundsen Øchland inngaaet en venlig kontrakt og en uryggelig forlikelse og nytt makeskifte som består i etterfølgende poster således: at jeg Ole Ormsen Fister, lensmann for Hjelmeland skiprede, kjennes og hermed for alle vitterliggjør at jeg med min egen fri vilje, velberåd hu og sinn, har inngået en venlig kontrakt og forening samt makeskifte fra meg og mine arvinger dette mitt tilforn tilskiftede odelsgods / : som er på Omboden a Jelse skiprede : / nemlig den halve del uti ovenbemeldte gård Nådland skylder årligen landskyld smør ½ l. og korn 1 vett, og det imot den halve del i Nordre Mønster i Bergenhus len, skylder årligen landskyld korn 3 vetter o. s. v." - - - "og til dess fastere forsikring og fornøyelse på begge sider har jeg lovet og tilsagt bemeldte Jens Øchland hans hustru børn og arvinger, at nyte og skal ha av meg fra Nådland årligen fra dato 1722 5 tn. havrekorn 8 spand i hver tønne, og det så lenge en av mine sønner som eier blir voksen og til manns skal inngå / : om Gud så behager : / et venlig ekteskap med en av Jens Øchlands døtre, hvem Gud dertil har beskikket, og antage gården Nådland og bo der og bruke all gården så lenge jeg lever foruten bøgsel og landskyld både av meg og Jens Øchland, og etter min død skal de flytte til Fister, såsom eldste søn vedbør etter loven, dog deretter å ha fri rett og tilstand både de, deres børn og arvinger, både til gods og bunestaden i Nådland med all dets tilliggende herlighet som før meldt. Men dersom min søn ikke skulle ville etterleve sin faders løfte å inngå et venlig ekteskap med Jens Øchlands datter, som dog ikke formodes, da skal Jens Øchland, hans børn og arvinger ha fri rett og tilstand til bunestaden i bemte Nådland, og gifte seg med hevm hun val og deretter nyte, bruke og beholde gården Nådland med bøgsel og herlighet til evindelig odel og eiendom fritt og frelst, uhindret og upåanket av meg og mane arvinger i alle måter. Øchland 14. januar 1722.
Ole Ormsen Fister J. G. Øchland."
Det var nok Orm Olson som skulle gifta seg med dotter til Jens Aukland. Han vart det ikkje, for Orm gifte seg med prestedottera i Hjelmeland. Det var Børge (Berge) Olson som måtte påta seg det. Børge Olson kom truleg til å overta Nådland ikring 1732. I 1732 makebytte han med eldste bror sin Orm Olson 3 vett korn i Nådland og 2 vett korn i Nordre Mølstre i Fjære mot 32 2/5 merker smør i Søre Bjelland i Fister, 15 ? merker smør i Nordre Mølstre og 63 merker smør i Breiland i Hjelmeland. Dette jordegodset hadde dei arva etter mor si. Orm Olson kom til å bu på Bjelland der han døydde i 1736.
Børge Olson og Kirsti Jensdotter hadde berre ei dotter, Brynhild. Børge Olson døydde i 1743. Skifte 14. juni 1743. Enka Kirsti Jensdotter gifta seg oppatt med Torkel Olsom Mjølhus.

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde den 14. jun 1743 i Nådland, Jelsa, Rogaland, NOR.

Berge Olson gifta seg med Kirsten Jensdotter i 1732 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei offentleggjorde sitt føremål om å gifte seg Kongebrev. Tremenningar.

Barnet av dette paret var:

247 i. Brønnla Bergesdotter. Brønnla gifta seg med Sven Svendson Nådland d. y., son av Svend Svendson Fister og Eli Andersdotter, i 1753 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.


495. Kirsten Jensdotter, dotter av Jens Gudmundson Aukland og Brønelle Olsdotter, vart fødd i 1709 i Aukland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1749 i Nådland, Jelsa, Rogaland, NOR 40 år gamal.

Kirsten gifta seg med Berge Olson Nådland i 1732 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Kirsten gifta seg så med Torchild Olson Mjølhus, son av Ole Olson Skår og Ranveig Johannesdotter, i 1744 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Torkel Olson Skår i Hjelmeland gifta seg med enka på Nådland, Kirsti Jensdotter. Kirsti døydde i 1749. Med Torkel Olson hadde ho tre døtre. Torkel Olson brukte Nådland til 1751. Då bygsla han l½ laup smør i Mjølhus og flytter dit. Han døydde i 1765.

Barn av dette paret var:

i. Randvej Torkelsdotter vart fødd i 1745 i Nådland, Jelsa, Rogaland, NOR, døydde i 1809 i Mjølhus, Hjelmeland, Rogaland, NOR 64 år gamal, og vart gravlagd den 17. apr 1809 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Randvej gifta seg med Haldor Gunnarson Mjølhus, son av Gunder Erikson Åsland og Brita Olsdotter, i 1766 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

ii. Cecilia Torkelsdotter vart fødd i 1746 i Nådland, Jelsa, Rogaland, NOR, døydde den 16. sep 1825 i Rosså, Hjelmeland, Rogaland, NOR 79 år gamal, og vart gravlagd den 25. sep 1825 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Cecilia gifta seg med Hans Hansson Rosså, son av Hans Erikson Skiftun og Martha Olsdotter, i 1774 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

iii. Kirsti Torkelsdotter vart fødd i 1748 i Nådland, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde i Kyle, Sjernarøy, Rogaland, NOR. Kirsti gifta seg med Bjørn Bjørnson Kyle, son av Bjørn Bjørnson Kaltveit og Anna Oddsdotter, den 14. nov 1773 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR.


496. John Eivindson Riskedal, son av Eivind Svendson Sedberg og Anna Olsdotter, vart fødd i 1749 i Sedberg østre, Årdal, Rogaland, NOR, døydde den 24. jun 1837 i Riskedal, Årdal, Rogaland, NOR 88 år gamal, og vart gravlagd den 30. jun 1837 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Eit anna namn for John Eivindson var Joen.
(Same som person 252 på side 1)

497. Anna Knudsdotter, dotter av Knud Jonson Fevold og Siri Andersdotter, vart fødd i 1751 i Fevoll nedre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1786 i Riskedal, Årdal, Rogaland, NOR 35 år gamal, og vart gravlagd den 24. apr 1786 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

Anna gifta seg med John Eivindson Riskedal den 25. jun 1769 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

498. John Halvardson Soppeland, son av Halvard Nesvik og Ukjend, vart fødd i 1731 i Nesvik, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1792 i Soppeland, Årdal, Rogaland, NOR 61 år gamal.

John Halvardson gifta seg med Siri Jonsdotter i 1773 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

249 i. Marta Jonsdotter. Marta gifta seg med Eivind Jonson Soppeland, son av John Eivindson Riskedal og Anna Knudsdotter, i 1792 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.


499. Siri Jonsdotter, dotter av Jone Jonson og Astri Toresdotter, vart fødd i 1738 i Ullestad, Årdal, Rogaland, NOR og døydde i 1812 i Soppeland, Årdal, Rogaland, NOR 74 år gamal.

Siri gifta seg med John Halvardson Soppeland i 1773 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

500. Reier Johannesson Riveland vart fødd i 1721 i Flat-Hetland, Fister, Rogaland, NOR, døydde i 1802 i Riveland, Årdal, Rogaland, NOR 81 år gamal, og vart gravlagd den 20. jun 1802 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

Reier Johannesson gifta seg med Ingeborg Ormsdotter cirka 1745 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

250 i. Johannes Reiarson Brathetland. Johannes gifta seg med Mari Øysteinsdotter, dotter av Østen Klengson Ullestad og Ingeborg Jonsdotter, i 1781 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.


501. Ingeborg Ormsdotter, dotter av Orm Olson og Johanna Rasmusdotter, vart fødd i 1720 i Nessa litle, Årdal, Rogaland, NOR og døydde i 1813 i Riveland, Årdal, Rogaland, NOR 93 år gamal.

Ingeborg gifta seg med Reier Johannesson Riveland cirka 1745 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

502. Østen Klengson Ullestad, son av Kleng Ommundson Riveland og Berta Øysteinsdotter, vart fødd i 1724 i Riveland, Årdal, Rogaland, NOR, døydde i 1805 i Ullestad, Årdal, Rogaland, NOR 81 år gamal, og vart gravlagd den 21. jul 1805 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnt i 1801 i Ullestad, Årdal, Rogaland, NOR. 77 år, Begge i første egteskab, Bonde med jord.

Østen Klengson gifta seg med Ingeborg Jonsdotter i 1753 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

251 i. Mari Øysteinsdotter. Mari gifta seg med Johannes Reiarson Brathetland, son av Reier Johannesson Riveland og Ingeborg Ormsdotter, i 1781 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

ii. Astrid Øysteinsdotter vart fødd i 1762 i Ullestad, Årdal, Rogaland, NOR, vart døypt den 18. okt 1762 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR, døydde den 11. jul 1866 i Byre, Fister, Rogaland, NOR, 104 år gamal, og vart gravlagd den 17. jul 1866 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Astrid var Astri. Astrid gifta seg med Ole Svendson Byre, son av Svend Johannesson Hauske og Mallene Olsdotter, den 4. okt 1801 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

iii. Siri Øysteinsdotter vart fødd i 1765 i Ullestad, Årdal, Rogaland, NOR.

iv. Ingeborg Øysteinsdotter vart fødd i 1770 i Ullestad, Årdal, Rogaland, NOR.

v. Johne Øysteinson vart fødd i 1774 i Ullestad, Årdal, Rogaland, NOR, døydde den 5. sep 1821 i Ullestad, Årdal, Rogaland, NOR 47 år gamal, og vart gravlagd den 12. sep 1821 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Johne gifta seg med Brønla Jonasdotter d. y., dotter av Jonas Haldorson Sigmundstad og Siri Svendsdotter, i 1803 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.


503. Ingeborg Jonsdotter, dotter av Jone Jonson og Astri Toresdotter, vart fødd i 1731 i Ullestad, Årdal, Rogaland, NOR og døydde i 1821 i Ullestad, Årdal, Rogaland, NOR 90 år gamal.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnt i 1801 i Ullestad, Årdal, Rogaland, NOR. 70 år, Begge i første egteskab.

Ingeborg gifta seg med Østen Klengson Ullestad i 1753 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

504. Eivind Svendson Sedberg, son av Svend Eivindson Østigård og Helga Samsonsdotter, vart fødd i 1700 i Sedberg midtre, Årdal, Rogaland, NOR og døydde i 1754 i Sedberg østre, Årdal, Rogaland, NOR 54 år gamal.

Generelle notat: Eivind Sveinson Midt-Sedberg var gift med Anna Olsdotter. Det var skifte etter Anna Olsdotter Østre Sedberg 22. juli 1752 og umyndige arvingar var sønene Ole Evenson 13 år, Lars 7 år og Jone 3 år.
Far til Eivind, Svein Eivindson hadde fått skøyte i 1713 på ½ laup 2 pund smør og 1 vett korn med bygsel i Østre Sedberg av "sitt søskenbarn" Rasmus Johannesson. Denne Svein var lensmann, og har så vidt ein kan sjå ikkje sjølv brukt Østre Sedberg, truleg ei kort tid hatt leiglending. Skøytet galdt heller ikkje heile garden, men nå overtok altså sonen garden, etter odelsjordeboka blei han eigar i 1727 og 1734. Ved matrikkelopptaket 1731 står han oppført her saman med Svein Eivindson, det må vere faren. Det varte ikkje lenge før han hadde heile garden.
Ved taksering 1744 etter flaumskaden året før står Eivind Sveinson som eigar og brukar av garden Østre Sedberg med skyld 2½ laup smør. Taksten fastsette at skylda skulle setjast ned med 15 bismark smør for skade Storånå hadde gjort på Ø. Sedberg, og 21 bismark for skade Lille Elven (Bønarånå) hadde gjort, tilsaman 1 pund 12 merker smør, slik at skylda på garden her etter skulle vera 2 laup smør. Dei andre Sedberg-gardane hadde ikkje hatt skade av Bønarånå. Det er sagt at Eivind Sveinson flytta til Riskedal, som grunn er oppgitt at sonen Svein Eivindson budde der då han blei lensmann. Rette grunnen til at Svein Eivindson overtok Riskedal er at han blei gift med enka Kari Klengsdotter og overtok garden hennar.
Det var skifte etter Even Svendsen Østre Sedberg den 22. april 1754 og umyndige arvingar var: Ole Evenson 15 år, Lars Evenson 9 år, John Evenson 5 år og dottera Anne ¼ år.
Formyndar for Ole var Svend Midsedberg. Formyndar for Lars var broren Svend (Evenson). Formyndar for John var Biørn Riskedal. Formyndar for Anna var Aage Johnson Østre Sedberg. Ved skiftet etter Eivind i 1752 var nettosummen 752 - 4 ¼, eit rikt bu.
I bygdeboka for Årdal står det at ein svoger fekk garden etter Eivind. I 1762 er det i futen si kassabok ført på Østre Sedberg:
Peder Reyersen, Syneve Evindsdtr. Tjenere Aslach Ellingsen, Peder Tollefsen, Gunille Kielsdtr., Inger Olsdtr. Anna Evinsdtr., innerst.
Daniel Thorsen, innerst, Berthe Svendsdtr.
Elling Aslachsen, husmann, Åse Peersdtr. Barn: Berete.
Er Synneve Evensdotter ei dotter til Even Svendson? Berthe Svendsdotter er syster til Even Svendson. Anna Evensdotter må truleg vere dottera til Even Svendson og som budde hjå Synneve Evindsdotter (halvsystera?).
Sonen John bude hjå broren Svend på Riskedal og vart konfirmert i 1765 som "Joen Evensen Rischedal" og var då 15 år. Dottera "Anna Evens Datter Houe" vart konfirmert i Hjelmeland i 1770, 16 år gamal.

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde den 22. apr 1754 i Sedberg østre, Årdal, Rogaland, NOR.

Eivind Svendson gifta seg med Anna Olsdotter cirka 1723 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Svend Eivindson Riskedal vart fødd i 1723 i Sedberg østre, Årdal, Rogaland, NOR, døydde i 1785 i Riskedal, Årdal, Rogaland, NOR 62 år gamal, og vart gravlagd den 13. jun 1785 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Svend gifta seg med Kari Klengsdotter, dotter av Kleng Asserson Døvik og Marta Reiarsdotter, cirka 1750 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

478 ii. Ole Eivindson Østigård d. e.. Ole gifta seg med Ingebor Toresdotter, dotter av Tore Toreson Valheim og Malena Jonsdotter, cirka 1755 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

iii. Ole Eivindson d. y. vart fødd i 1739 i Sedberg østre, Årdal, Rogaland, NOR.

iv. Lars Eivindson vart fødd i 1745 i Sedberg østre, Årdal, Rogaland, NOR.

252 v. John Eivindson Riskedal. John gifta seg med Anna Knudsdotter, dotter av Knud Jonson Fevold og Siri Andersdotter, den 25. jun 1769 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. John gifta seg så med Martha Nilsdotter, dotter av Niels Knudson Nessa og Elisabet Kristoffersdotter, den 1. nov 1786 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

Eivind Svendson gifta seg så med Eli Olsdotter, dotter av Ole Ormson Fister og Siri Svendsdotter, i 1753 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Åge Jonson var brukar på Nedre Hauge frå ikring 1755. Han vart sjølveigar ved skøyter i 1745, 1755 og 1758. Han vart gift med Eli Olsdotter, som var enke etter Even Svendson Østre Sedberg i Årdal.
I boka for Hjelmeland er Åge ført med to barn med første kona, men i boka for Erfjord står det at Ola Ågeson Tysse var son til Eli og Åge.
Det vart "kasted Jord paa Eli Houe" den 2. desember 1812, 77 år gamal.
I skifteprotokollen finn ein:
"Skifteforretning efter Sal. Kone Elen Olsdatter Hauge af Hjelmeland Skibrede, begyndt den 21 April og sluttet 31t Maij 1813."
"Aar 1813 den 21 April indfandt Skifteretten sig paa Gaarden Matr. (?) Hauge i Hjelmeland Skibrede, for efter foregaaende af Skibredets lænsmand betjendtgiort Berammelse, at afholde en lovlig Registrerings- og Vurderingsforretning efter Salige Enke Elen Olsdtr, som ved Døden afgåt her paa Gaarden den 25 Novbr sidst aar(?). Skifteretten blev blev betjent af mig Andreas Sansberg, saa Skifte forvalteren .... Den Afdødes Arvinger blev registrert at være":
1) sonen Ole Aageson Fosse "død og efterladt sig følgende Børn": a) Johne Olson gift og "boende paa Gaarden", b) Aage Olson "gift og boende paa Gaarden Rosaaen her i Skibredet" og c) Elen Olsdotter "gift med Johne Helgesen Halsnøe i Stiernerøe."
2) sonen Johne Aageson "gift paa Gaarden Byhre i Stiernerøe Skibrede."
3) sonen Aage Aageson "gift og boende paa Gaarden Halsnøe i Samme Skibrede"
4) sonen Svend Aageson "Westersøe, død og efterladt sig en Søn med Navn Aage Svendsen 6 Aar gl."
5) "Ældste Datter Anna Evensdatter død og efterladt sig følgende Børn": a) Johne Johnson "gift og boende paa Gaarden Walle her i Skibredet", b) Elen Olsdotter "gift med Ole Olsen Adseim her i samme Skibrede.", c) Martha Johnsdotter "gift med Johne Olsen Hauge", d) Anna Johnsdatter "gift med Halver Olsen Hagelid", e) Sirid Johnsdotter 19 år og ugift
6) "Yngste Datter Sirid Aagesdtr. gift med Valentin Valentinsen Foldøen af Jelsøe Skibrede" "Til formynder for de Umyndige blev udnævnt, for Sønnesønnen Aage Svendsen Aage Olsen Rosaaen og for Datterdatteren Sirid, Johne Johnsen Walle begge formynderne Trodfaste og formende og boer som før er meldt her i Hjelmelands Skibrede."
I skiftet blir det nemnt to "Sølvtage" med bokstavane "E O D" og "1 Søvskee" med bokstavane "W I S E O D". Skiftet sluttar med: "Ballancerer med Indtægter - 104 Dl - 12 s Og Hvormed denne Skifte forretning paa lovlig Maade er sluttet og til ebdebragt."
Men så kjem det:
"Efter at dette Skifte saaledes var sluttet og ladnet(?), inløb for Valentin Valentinsen Foldøen hans Breff af 16 Augt 1813 og der har en Udskrift af Skifteforreningen efter dend bemeldte Enke Elen Olsdatter forhen afdøde Mand Aage Johnsen Houge sluttet den 22 Febr 1790, hvormed han oplyser og beviser at hans efterladte Gangklæder eeene og allene blev de Arf imellem hans igienlevende Sønner og Sønnesønner imod at Døtrene og deres Børn skulle behalde Moderens Gangklæder ...". Så måtte feilen rettast opp og døttrene få den delen dei var lova etter skifte frå faren 22. februar 1790. Så til slutt stod skiftet "fuld Indtægt Summa --- 104 -. - 13 Hvormed Skiftet er sluttet".

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde den 31. mai 1813 i Hauge nedre, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

i. Anne Eivindsdotter vart fødd i 1754 i Sedberg østre, Årdal, Rogaland, NOR, døydde i 1801 i Vadla, Hjelmeland, Rogaland, NOR 47 år gamal, og vart gravlagd den 14. jul 1801 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Anne gifta seg med Johne Jonson Vadla d. e., son av Jon Ormson Vadla og Marthe Olsdotter, den 5. jun 1773 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


505. Anna Olsdotter, dotter av Ole Olson Vadla og Marthe Pedersdotter, vart fødd i 1703 i Vadla, Årdal, Rogaland, NOR og døydde i 1752 i Sedberg østre, Årdal, Rogaland, NOR 49 år gamal.

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde den 22. jul 1752 i Sedberg østre, Årdal, Rogaland, NOR.

Anna gifta seg med Eivind Svendson Sedberg cirka 1723 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

506. Niels Knudson Nessa, son av Knud Jørgenson Nessa og Marta Jonasdotter, vart fødd i 1743 i Nessa store, Årdal, Rogaland, NOR, døydde i 1803 i Nessa store, Årdal, Rogaland, NOR 60 år gamal, og vart gravlagd den 10. jul 1803 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

Niels Knudson gifta seg med Elisabet Kristoffersdotter i 1764 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

253 i. Martha Nilsdotter. Martha gifta seg med John Eivindson Riskedal, son av Eivind Svendson Sedberg og Anna Olsdotter, den 1. nov 1786 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

ii. Anna Nilsdotter vart fødd i 1772 i Høyland, Strand, Rogaland, NOR, vart døypt den 20. feb 1772 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR og døydde i Valheim øvre, Årdal, Rogaland, NOR,. Anna gifta seg med Lars Pederson Valheim, son av Peder Ommundson Valheim d. y. og Ingrid Larsdotter, den 1. jul 1788 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Anna gifta seg så med Reier Kristenson Valheim, son av Christen Reiarson Vadla og Anna Danielsdotter, den 14. jul 1799 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.


507. Elisabet Kristoffersdotter, dotter av Christopher Kristofferson Lid og Anna Olsdotter, vart fødd i 1727 i Lid, Fister, Rogaland, NOR og døydde i 1810 i Nessa store, Årdal, Rogaland, NOR 83 år gamal.

Elisabet gifta seg med Ole Larsson, son av Lars Knudson og Sissel Olsdotter, cirka 1757 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

i. Sidselle Olsdotter vart fødd i 1757 i Høyland, Strand, Rogaland, NOR og døydde i 1809 i Kjølevik, Strand, Rogaland, NOR 52 år gamal. Sidselle gifta seg med Ole Olson Høyland d. y., son av Ole Ormson Fister og Siri Svendsdotter, i 1774 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR. Sidselle gifta seg så med Asgoud Toreson Kyllevik, son av Thore Olson Kjølevik og Anna Asgautsdotter, den 27. jun 1790 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.

Elisabet gifta seg så med Niels Knudson Nessa i 1764 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.

508. Thore Danielson Tysdal, son av Daniel Toreson Østigård og Berthe Svendsdotter, vart fødd i 1727 i Tysdal søre, Årdal, Rogaland, NOR, døydde i 1770 i Tysdal søre, Årdal, Rogaland, NOR 43 år gamal, og vart gravlagd den 15. jun 1770 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

Thore Danielson gifta seg med Sophie Gudmundsdotter cirka 1748 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Daniel Toreson Tysdal vart fødd i 1749 i Tysdal søre, Årdal, Rogaland, NOR og døydde i 1784 i Tysdal søre, Årdal, Rogaland, NOR 35 år gamal. Daniel gifta seg med Susanne Olsdotter, dotter av Ole Jørgenson Kvame d. e. og Karen Pedersdotter, i 1765 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

ii. Gudmund Toreson Øvrabø vart fødd i 1751 i Tysdal søre, Årdal, Rogaland, NOR og døydde i Øvrabø, Fister, Rogaland, NOR. Gudmund gifta seg med Siri Olsdotter, dotter av Ole Jørgenson Kvame d. e. og Karen Pedersdotter, den 28. mai 1775 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Gudmund gifta seg så med Malene Gudmundsdotter, dotter av Gudmund Jonasson Naaden og Kari Gudmundsdotter, den 17. jul 1796 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR.

254 iii. Svend Toreson Kyrkhus. Svend gifta seg med Anna Olsdotter, dotter av Ole Reiarson Vadla d. e. og Mallene Ormsdotter, i 1787 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

iv. Jon Toreson Valheim vart fødd i 1760 i Tysdal søre, Årdal, Rogaland, NOR og døydde i Valheim øvre, Årdal, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Jon var Johne. Jon gifta seg med Gunle Toresdotter, dotter av Thore Toreson Valheim og Siri Olsdotter, den 30. jun 1786 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

v. Soffi Toresdotter vart fødd i 1769 i Tysdal søre, Årdal, Rogaland, NOR, døydde den 14. mai 1851 i Flat-Hetland, Fister, Rogaland, NOR 82 år gamal, og vart gravlagd den 21. mai 1851 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Andre namn for Soffi var Sophi og Sophie. Soffi gifta seg med Ole Kjetilson Fladhetland, son av Kettel Oveson Fladhetland og Brønnild Olsdotter, den 16. jun 1793 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.


509. Sophie Gudmundsdotter, dotter av Gudmund Pederson Assheim og Anna Jonsdotter, vart fødd i 1729 i Assheim, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1815 i Tysdal søre, Årdal, Rogaland, NOR 86 år gamal, og vart gravlagd den 23. apr 1815 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

Sophie gifta seg med Thore Danielson Tysdal cirka 1748 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

510. Ole Reiarson Vadla d. e. son av Reiar Olson Vadla og Ingeborg Olsdotter, vart fødd i 1725 i Hetland indre, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1768 i Vadla, Årdal, Rogaland, NOR 43 år gamal.

Ole Reiarson gifta seg med Anna Knudsdotter, dotter av Knud Larsson Fladhetland og Johanne Jensdotter, cirka 1755 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Johanna Olsdotter vart fødd i 1756 i Staurland, Fister, Rogaland, NOR og døydde i 1780 i Flat-Hetland, Fister, Rogaland, NOR 24 år gamal.

ii. Ingeborg Olsdotter d. e. vart fødd i 1758 i Staurland, Fister, Rogaland, NOR og døydde i 1785 i Veland, Strand, Rogaland, NOR 27 år gamal.

iii. Knud Olson Vadla vart fødd i 1761 i Staurland, Fister, Rogaland, NOR, døydde i 1785 i Vadla, Årdal, Rogaland, NOR 24 år gamal, og vart gravlagd den 3. apr 1785 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

Ole Reiarson gifta seg så med Mallene Ormsdotter i 1762 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Reier Olson Vadla vart fødd i 1764 i Vadla, Årdal, Rogaland, NOR, døydde den 2. jan 1840 i Vadla, Årdal, Rogaland, NOR 76 år gamal, og vart gravlagd den 10. jan 1840 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Reier var Rejer. Reier gifta seg med Britha Ivarsdotter, dotter av Ivar Torgrimson Ullestad og Siri Bårdsdotter, den 12. jun 1788 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Reier gifta seg så med Methe Valentinsdotter, dotter av Valentin Tårnson Aubø og Siri Bjørnsdotter, den 4. okt 1825 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

255 ii. Anna Olsdotter (Tvilling). Anna gifta seg med Svend Toreson Kyrkhus, son av Thore Danielson Tysdal og Sophie Gudmundsdotter, i 1787 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

iii. Ingeborg Olsdotter (Tvilling) vart fødd i 1766 i Vadla, Årdal, Rogaland, NOR.


511. Mallene Ormsdotter, dotter av Orm Olson og Johanna Rasmusdotter, vart fødd i 1736 i Egland, Årdal, Rogaland, NOR og døydde i 1810 i Vadla, Årdal, Rogaland, NOR 74 år gamal.

Mallene gifta seg med Ole Reiarson Vadla d. e. i 1762 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

Mallene gifta seg så med Johannes Ormson Vadla, son av Orm Pederson Kyrkhus og Marthe Pedersdotter, den 18. jun 1769 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

i. Ole Johannesson Tjensvoll vart fødd i 1769 i Vadla, Årdal, Rogaland, NOR, vart døypt den 3. des 1769 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR og døydde i Tjensvoll nedre, Hetland, Rogaland, NOR,. Ole gifta seg med Ingebor Torgrimsdotter, dotter av Torgrim Ivarson Ullestad og Anna Bårdsdotter, den 16. jul 1797 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

Mallene gifta seg så med Daniel Pederson Vadla, son av Peder Danielson Tjentland og Ingeborg Andersdotter, i 1789 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Generelle notat: Daniel Pederson gifta seg opp att i 1811 med enka Marta Larsdotter på Fremre Sedberg.Tiande generasjon (6x tippoldeforeldre)

horizontal rule


520. Lars Nilsson Arnevik, son av Niels Erikson Frette og Siri Rasmusdotter, vart fødd i 1659 i Frette, Etne, Hordaland, NOR, døydde i 1740 i Arnevik, Fjelberg, Hordaland, NOR 81 år gamal, og vart gravlagd den 3. jun 1740 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Generelle notat: Det var skifte etter sonen Rasmus Larsson Arnevigen 7. juli 1761 "som ej har værit Gift og og saa Folgelig ej har efterlat sig nogen lifs arvinger". Arvingane hans var 4 fullbrør og 1 halvbror og 2 fullsystre og 1 halvsyster:
1) Niels Larsson gift og budde på Braatvedt i Fiære
2) Tollach Larsson gift og budde på Langeland i Føyen
3) Størchor Larsson gift og budde på Haaversholm i Fiære (han var lensmann)
4) Lars Larsson gift og budde på Dale (Dalva) i "Leganger Skibrede og Ryfylche Fogderj i Christiansans Stift beliggende"
5) Halvbroren Knud Larson "Myndig tilstæde"
6) Sirij Larsdotter gift med Gudmund Nielson "Straatvedt udj Wads Skibrede og Ryfylche Fogderi"
7) Britta Larsdotter gift med Lars Siurson Stongeland i Ølen
8) Halvsystera Anna Larsdotter 28 år og ugift

Rasmus Larsson hadde jordegods i garden Arnevik med skøyte datert 20. januar 1734, 23. mars 1741 og 20. april 1744. Første skøytet må truleg vere etter at mora var død.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnt i 1701 i Arnevik, Fjelberg, Hordaland, NOR. 42 år, ops, sielv Eier.

Lars Nilsson gifta seg med Anna Tollaksdotter cirka 1694 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Niels Larsson Bråtveit vart fødd i 1695 i Arnevik, Fjelberg, Hordaland, NOR og døydde i Bråtveit austre, Sveio, Hordaland, NOR.

260 ii. Tollach Larsson Langeland. Tollach gifta seg med Margrete Pedersdotter, dotter av Peder Kristofferson Hjelmarvik og Magrete Eliasdotter, cirka 1731 i Skånevik kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR. Tollach gifta seg så med Kari Endresdotter, dotter av Endre Svendson Sjo og Kari Botolvsdotter, den 7. aug 1746 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

iii. Siri Larsdotter vart fødd i 1705 i Arnevik, Fjelberg, Hordaland, NOR og døydde i 1798 i Stråtveit, Vats, Rogaland, NOR 93 år gamal. Siri gifta seg med Knud Tørresson, son av Tørres Olson og Anna Toresdotter, cirka 1725 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Siri gifta seg så med Gudmund Nilsson Stråtveit, son av Niels Larsson Raunes og Kari Henriksdotter, cirka 1750 i Skjold kyrkje, Skjold, Rogaland, NOR.

iv. Britta Larsdotter vart fødd i 1709 i Arnevik, Fjelberg, Hordaland, NOR og døydde i 1789 i Stongaland, Ølen, Hordaland, NOR 80 år gamal. Eit anna namn for Britta var Britte. Britta gifta seg med Lars Sjurson Stangeland, son av Siur Tjerandson Hauge og Magnilde Ormsdotter, cirka 1729 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Britta gifta seg så med Sten Nilsson Stangeland, son av Niels Steinson Oppheim og Anna Pedersdotter, den 15. jun 1766 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

v. Størcher Larsson Håvardsdholm vart fødd i 1711 i Arnevik, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde i 1791 i Håvardsholm, Vikebygd, Hordaland, NOR 80 år gamal, og vart gravlagd den 7. mar 1791 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR. Størcher gifta seg med Malena Eilivsdotter, dotter av Eilev Jakobson Håvardsdholm og Ukjend, cirka 1741 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR.

vi. Rasmus Larsson Arnevik vart fødd i 1713 i Arnevik, Fjelberg, Hordaland, NOR og døydde i 1761 i Arnevik, Fjelberg, Hordaland, NOR 48 år gamal.

vii. Lars Larsson Dalva vart fødd i 1717 i Arnevik, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde i 1785 i Dalva, Nedstrand, Rogaland, NOR 68 år gamal, og vart gravlagd den 5. jun 1785 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR. Lars gifta seg med Elen Larsdotter i 1741 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Lars Nilsson gifta seg så med ukjend cirka 1732 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Barna hans var:

i. Anna Larsdotter vart fødd i 1733 i Arnevik, Fjelberg, Hordaland, NOR.

ii. Knud Larsson vart fødd cirka 1735 i Arnevik, Fjelberg, Hordaland, NOR.


521. Anna Tollaksdotter, dotter av Tollach Olson Arnevik og Sissel Tørresdotter, vart fødd cirka 1670 i Arnevik, Fjelberg, Hordaland, NOR og døydde cirka 1730 i Arnevik, Fjelberg, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 60 år.

Anna gifta seg med Lars Nilsson Arnevik cirka 1694 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

522. Peder Kristofferson Hjelmarvik, son av Kristoffer Larsson Ebna og Johanna Pedersdotter, vart fødd i 1665 i Ebna nordre, Skånevik, Hordaland, NOR og døydde i 1732 i Hjelmarvik, Skånevik, Hordaland, NOR 67 år gamal.

Peder Kristofferson gifta seg med Magrete Eliasdotter cirka 1695 i Vikøy kyrkje, Kvam, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Johanna Pedersdotter vart fødd i 1701 i Hjelmarvik, Skånevik, Hordaland, NOR og døydde i 1778 i Sjo, Fjelberg, Hordaland, NOR 77 år gamal. Johanna gifta seg med Johanes Knudson Sjo cirka 1726 i Skånevik kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR. Johanna gifta seg så med Torger Olson Sjo, son av Ole Nilsson Undarheim og Maddel Torgersdotter, den 12. jul 1753 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

ii. Kristoffer Pederson Hjelmarvik vart fødd i 1704 i Hjelmarvik, Skånevik, Hordaland, NOR og døydde i 1790 i Hjelmarvik, Skånevik, Hordaland, NOR 86 år gamal. Kristoffer gifta seg med Marta Sivertsdotter, dotter av Siver Nilsson Molnes og Ragnela Molnes, cirka 1742 i Skånevik kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR.

261 iii. Margrete Pedersdotter. Margrete gifta seg med Tollach Larsson Langeland, son av Lars Nilsson Arnevik og Anna Tollaksdotter, cirka 1731 i Skånevik kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR.

iv. Sophi Pedersdotter vart fødd i 1709 i Hjelmarvik, Skånevik, Hordaland, NOR, døydde i 1798 i Rødne store, Sandeid, Rogaland, NOR 89 år gamal, og vart gravlagd den 5. aug 1798 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR. Sophi gifta seg med Asmon Tjerandson Hundseid, son av Tjerand Eivindson Mo og Brønla Gudmundsdotter, cirka 1733 i Skånevik kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR. Sophi gifta seg så med Jon Osmundson Rødne den 3. jul 1763 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

v. Elias Pederson Nes vart fødd i 1712 i Hjelmarvik, Skånevik, Hordaland, NOR og døydde i 1786 i Nes ytre, Skånevik, Hordaland, NOR 74 år gamal. Elias gifta seg med Taaren Larsdotter, dotter av Lars Jonson Nes og Kari Eriksdotter, cirka 1742 i Skånevik kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR.


523. Magrete Eliasdotter, dotter av Elias Hermannson Thiligner og Sofie Johannesdotter, vart fødd i 1670 i Vikøy prestegard, Kvam, Hordaland, NOR, døydde i 1745 i Hjelmarvik, Skånevik, Hordaland, NOR 75 år gamal, og vart gravlagd den 28. nov 1745 i Skånevik kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Magrete var Margrete Thiligner.

Magrete gifta seg med Peder Kristofferson Hjelmarvik cirka 1695 i Vikøy kyrkje, Kvam, Hordaland, NOR.

552. Abraham Jørgenson vart fødd cirka 1666, døydde i 1744 i Skålevik, Fitjar, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 78 år, og vart gravlagd den 31. mar 1744 i Fitjar kyrkje, Fitjar, Hordaland, NOR.

Abraham gifta seg med Ågot Størkersdotter cirka 1700 i Fitjar kyrkje, Fitjar, Hordaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

276 i. Styrkår Abrahamson. Styrkår gifta seg med Barbro Larsdotter den 26. mai 1743 i Fitjar kyrkje, Fitjar, Hordaland, NOR.


553. Ågot Størkersdotter vart fødd cirka 1674, døydde i 1727 i Skålevik, Fitjar, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 53 år, og vart gravlagd den 21. sep 1727 i Fitjar kyrkje, Fitjar, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Ågot var Aagaate.

Ågot gifta seg med Abraham Jørgenson cirka 1700 i Fitjar kyrkje, Fitjar, Hordaland, NOR.

768. Pål Andersson Hamnarås, son av Anders Brynjulfson Hamnarås og Borgny Eriksdotter, vart fødd i 1625 i Hamnarås, Kvinnherad, Hordaland, NOR og døydde i 1691 i Hamnarås, Kvinnherad, Hordaland, NOR 66 år gamal.

Pål Andersson gifta seg med Elisabet Hansdotter cirka 1649 i Kvinnherad kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

384 i. Anders Pålson Utne. Anders gifta seg med Gyrid Pedersdotter, dotter av Peder Johannesson Åkre og Ukjend, cirka 1681 i Varaldsøy kyrkje, Varaldsøy, Hordaland, NOR. Anders gifta seg så med Brita Håkonsdotter, dotter av Håkon Steinson og Guro Pedersdotter, i 1702 i Vikøy kyrkje, Kvam, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

ii. Mette Pålsdotter vart fødd cirka 1657 i Hamnarås, Kvinnherad, Hordaland, NOR og døydde i 1737 i Kilen, Hålandsdal, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 80 år. Mette gifta seg med Vinsian Olson, son av Ole Vinsianson og Kari Hansdotter, i 1678 i Kvinnherad kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, NOR.

iii. Borgny Pålsdotter vart fødd cirka 1658 i Hamnarås, Kvinnherad, Hordaland, NOR og døydde i 1740 i Nes, Varaldsøy, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 82 år. Borgny gifta seg med Knud Sjurson Nes, son av Sjur Nilsson Nes og Herborg Olsdotter, cirka 1685 i Kvinnherad kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, NOR.

iv. Hans Pålson vart fødd cirka 1661 i Hamnarås, Kvinnherad, Hordaland, NOR og døydde i 1738 i Oppheim, Ulvik, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 77 år. Hans gifta seg med Anna Ivarsdotter, dotter av Ivar Olson og Synneva Rikolvsdotter, i 1686 i Ulvik kyrkje, Ulvik, Hordaland, NOR.

v. Knud Pålson vart fødd cirka 1665 i Hamnarås, Kvinnherad, Hordaland, NOR og døydde i 1717 i Hamnarås, Kvinnherad, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 52 år. Knud gifta seg med Kirsti Engelsdotter, dotter av Engel Hansson Gjøn og Kristi Torgilsdotter, i 1691 i Hålandsdal kyrkje, Hålandsdal, Hordaland, NOR.

vi. Anna Pålsdotter vart fødd cirka 1668 i Hamnarås, Kvinnherad, Hordaland, NOR og døydde i Sponheim, Ulvik, Hordaland, NOR. Anna gifta seg med Sjur Ivarson, son av Ivar Olson og Synneva Rikolvsdotter, i Kvinnherad kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, NOR.


769. Elisabet Hansdotter vart fødd cirka 1623 i Tysnes, Hordaland, NOR og døydde i 1711 i Hamnarås, Kvinnherad, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 88 år. Eit anna namn for Elisabet var Elisabet Brock.

Generelle notat: Elisabet Hansdotter Brock var dotter av sorenskrivar Hans Jensson Brock. Ho var enke etter Knut Skaten (Skato) frå Tysnes, og hadde to barn med Knut som levde då ho døydde. Ho vart gift opp att med Pål Andersson Hamnarås. Jordeiga som Elisabet hadde etter første mannen sin var startkapitalen Pål Andersson bruka for å samla seg meir og meir jordegods i gardane Kilen, Husvik, Landerøy og Hovdenes, Åse, Resseim, Skato, Seglvik, Myklebust, Fludal, Nord-Ask, Tvei, Singelsæter, Boland, Pile, Espevik, Døssland, Gjersvik, Brekke, Rød, Lønning, Bakke, Vattedal, Barmen, Katteland, Beltestad, Amland, Dalen, Erland, Nordbustad, Eriksvær og Heie.
"Rike-Pål", som han vart kalla, dreiv handel og gjestgjeveri på Hamnarås ei tid. Han har fått namnet sitt i tingbøkene for skjellsord og slagsmål, ein gong for at han beit Brynjulv hauge i ein finger, ein annan gong rauk han på sjølve futen med skjellsord, og ville slå til han med ei åre. Broren Erik Åkra årsaka Pål med at det var gjort "udi druckenskab og uvidd". Det er fortalt at Pål Hamnarås ofte var beden med i dei kondisjonerte sine festar, og han lånte pengar til baron Holger Rosenkrantz.

Elisabet gifta seg med Knud cirka 1645 i Onarheim kyrkje, Tysnes, Hordaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

i. Elisabet Knudsdotter vart fødd i 1646 i Skato, Tysnes, Hordaland, NOR og døydde i 1722 i Hjortås, Kvinnherad, Hordaland, NOR 76 år gamal. Elisabet gifta seg med Jon Larsson Hjortås, son av Lars Davidson Hjortås og Magnhild Arnesdotter, cirka 1668 i Kvinnherad kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, NOR. Elisabet gifta seg så med Ole Olson, son av Ole Andersson Eikeland og Brita Eriksdotter, cirka 1690 i Kvinnherad kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, NOR.

Elisabet gifta seg så med Pål Andersson Hamnarås cirka 1649 i Kvinnherad kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, NOR.

770. Peder Johannesson Åkre, son av Johannes Utormson Åkre og Anna Pedersdotter, vart fødd cirka 1630 i Åkre, Varaldsøy, Hordaland, NOR og døydde før 1682 i Åkre, Varaldsøy, Hordaland, NOR.

Generelle notat: Peder var son til Johannes Utormson og Anna Pedersdotter på Åkre i Varaldsøy. Han er ikkje nemnt som gardbrukar, og ikkje er det nemnt noko kone, men berre at han hadde dottera Gyrid (ho er kalla Gunnhild side 94 men Gyrid side 92). Peder var død føre faren som døydde i 1682.

Peder Johannesson gifta seg med ukjend.

Barnet hans var:

385 i. Gyrid Pedersdotter. Gyrid gifta seg med Anders Pålson Utne, son av Pål Andersson Hamnarås og Elisabet Hansdotter, cirka 1681 i Varaldsøy kyrkje, Varaldsøy, Hordaland, NOR.


772. Erik Jonson vart fødd cirka 1620 i Opdal kyrkje, Tysnes, Hordaland, NOR og døydde i 1699 i Sundfjord, Strandvik, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 79 år.

Erik gifta seg med Brita Endresdotter, dotter av Endre Ellingson og Guro Isaksdotter, cirka 1640 i Strandvik kyrkje, Strandvik, Hordaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

i. Eli Eriksdotter vart fødd i 1641 i Sundfjord, Strandvik, Hordaland, NOR og døydde i 1712 i Gjerdevik nedre, Fusa, Hordaland, NOR 71 år gamal. Eli gifta seg med Hans Kristofferson, son av Kristoffer Andersson og Anna Steffensdotter?, cirka 1664 i Strandvik kyrkje, Strandvik, Hordaland, NOR. Eli gifta seg så med Ole Andersson, son av Anders Monsson og Berta? Olsdotter?, i 1688 i Fusa kyrkje, Fusa, Hordaland, NOR.

Erik gifta seg så med Anna Steinsdotter cirka 1665 i Strandvik kyrkje, Strandvik, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

386 i. Jon Erikson. Jon gifta seg med Marta Tomasdotter, dotter av Tomas Larsson Hjortland og Brita Ingemarsdotter, cirka 1690 i Ølve kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, NOR.

ii. Brita Eriksdotter vart fødd cirka 1665 i Sundfjord, Strandvik, Hordaland, NOR og døydde i 1730 i Tveit midtre, Varaldsøy, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 65 år. Brita gifta seg med Lars Andersson, son av Anders Lasseson Tveit og Brita Pedersdotter, i 1682 i Strandvik kyrkje, Strandvik, Hordaland, NOR.

iii. Marta Eriksdotter vart fødd i 1677 i Sundfjord, Strandvik, Hordaland, NOR og døydde i 1729 i Hjortås, Kvinnherad, Hordaland, NOR 52 år gamal. Marta gifta seg med Ingemar Jonson Hjortås, son av Jon Larsson Hjortås og Elisabet Knudsdotter, i Strandvik kyrkje, Strandvik, Hordaland, NOR.

iv. Erik Erikson vart fødd i 1681 i Sundfjord, Strandvik, Hordaland, NOR.


773. Anna Steinsdotter, dotter av Stein Larsson Håvik og Kari Andersdotter, vart fødd cirka 1641 i Håvik, Strandvik, Hordaland, NOR og døydde i 1714 i Sundfjord, Strandvik, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 73 år.

Anna gifta seg med Erik Jonson cirka 1665 i Strandvik kyrkje, Strandvik, Hordaland, NOR.

774. Tomas Larsson Hjortland, son av Lars Davidson Hjortås og Magnhild Arnesdotter, vart fødd i 1615 i Hjortland, Kvinnherad, Hordaland, NOR og døydde i 1694 i Hjortland, Kvinnherad, Hordaland, NOR 79 år gamal.

Generelle notat: I 1645 budde Tomas Larsson og andre kona, Brita Ingemarsdotter Tråvik, på sjølveigarbruket i Storedale. Dotter deira Marta vart gift med Jon Erikson Sundfjord. Tomas var son til Lars (Laurits) Davidson Hjortland, og Tomas flytta dit ikring 1655. Tomas Hjortland var lensmann i Strandebarm i 1660 til 1670-åra. Hatlestrand høyrde då til Strandebarm.
I 1675 vart Tomas kravd for at han ikkje hadde gjort greie for 1 skilling som var innsamla av kvar bonde for å kjøpa to nye måltønner (tønner som skulle syna rett mål). Men Tomas kunne prova at dei innsamla pengane var sende vidare til tollaren. Tomas nekta å føra skatten (i varer) til Stord, slik futen kravde, og måtte betale bot i åra 1666, 1667 og 1669. Men til slutt vart futen avsett.
I 1676 kom det til strid mellom Tomas og broren Jon på Hjortås om skiftet mellom dei to gardane. Dei vart forlikte etter skiftesynfaring. Etter at Tomas og sonen lars hadde drive Hjortlandsgarden saman ei tid, ser det ut til at garden vart delt mellom sønene Hans og Lars. Tomas var første gong gift med Anna Hansdotter Brock. Det er uvisst kven av konene som var mor til Tomas sine barn. Tomas hadde sønene Hans og Lars, som overtok på Hjortland, Anna (gift med Johannes Netland), Guro (eller Gudrun, gift med Elias Jonson Netland, Marta Storedale og Kari (gift med Lars Botolvson Bringedal).

Tomas Larsson gifta seg med Anna Hansdotter i Kvinnherad kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, NOR.

Tomas Larsson gifta seg så med Brita Ingemarsdotter cirka 1644 i Ølve kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Guri Tomasdotter vart fødd cirka 1644 i Storedale (Ølve), Kvinnherad, Hordaland, NOR og døydde i 1709 i Netland, Kvinnherad, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 65 år. Eit anna namn for Guri var Gudrun. Guri gifta seg med Elias Jonson Gray, son av Jon Gray og Malena Gabrielsdotter, cirka 1664 i Ølve kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, NOR.

ii. Anna Tomasdotter vart fødd cirka 1650 i Storedale (Ølve), Kvinnherad, Hordaland, NOR og døydde i Netland, Kvinnherad, Hordaland, NOR. Anna gifta seg med Johannes Sjurson cirka 1670 i Ølve kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, NOR.

iii. Hans Tomasson vart fødd cirka 1652 i Hjortland, Kvinnherad, Hordaland, NOR og døydde i 1717 i Hjortland, Kvinnherad, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 65 år. Hans gifta seg med Borgny Jakobsdotter cirka 1695 i Ølve kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, NOR.

iv. Kari Tomasdotter vart fødd cirka 1655 i Storedale (Ølve), Kvinnherad, Hordaland, NOR og døydde i Bringedal (Husnes), Kvinnherad, Hordaland, NOR. Kari gifta seg med Lars Botolvson, son av Botolv Olson og Ukjend, cirka 1685 i Ølve kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, NOR.

387 v. Marta Tomasdotter. Marta gifta seg med Jon Erikson, son av Erik Jonson og Anna Steinsdotter, cirka 1690 i Ølve kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, NOR.

vi. Lars Tomasson vart fødd i 1670 i Hjortland, Kvinnherad, Hordaland, NOR og døydde i 1712 i Hjortland, Kvinnherad, Hordaland, NOR 42 år gamal. Lars gifta seg med Anna Eriksdotter, dotter av Erik Olson og Berta Hansdotter, cirka 1698 i Kvinnherad kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, NOR.


775. Brita Ingemarsdotter, dotter av Ingemar og Inger, vart fødd cirka 1625 i Tråvik (Ølve), Kvinnherad, Hordaland, NOR og døydde i Hjortland, Kvinnherad, Hordaland, NOR.

Brita gifta seg med Tomas Larsson Hjortland cirka 1644 i Ølve kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, NOR.

776. Erich Johannesson Silla, son av Johannes Toreson Silla og Siri Silla, vart fødd i 1640 i Silla, Etne, Hordaland, NOR og døydde cirka 1701 i Silla, Etne, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 61 år.

Generelle notat: Etter makeskiftet med faren kjøpte Erik Johannesson Silla til seg dei partane ein bror og ei syster åtte i bruket, og sameleis grannebruket som Ola Tenndalen i Skånevik sat med. I 1678 tok han over lensmannsombodet etter Avald Børkjenes. Som lensmann slapp han vel frå skatteoppstyret etter 1680, og han greidde seg så godt i desse vanskelege åra for bygda at han i 1686 jamvel kunne kjøpa garden Litledalen. Han døydde vinteren 1700-1701.
I boka for Etne er det skrive at han var gift med Anna Ormsdotter og dei er der nemnde med fem barn.
Men han skal først ha vore gift med Ragna Osmundsdotter, enka etter Torbjørn Olson Birketveit i Imsland, og budde truleg i Imsland til han overtok garden etter faren i 1677. Erik hadde truleg ikkje barn med Ragna.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnt i 1666 i Birketveit, Imsland, Rogaland, NOR. 26 år.

Erich Johannesson gifta seg med Ragna Osmundsdotter cirka 1663 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Erich Johannesson gifta seg så med Anna Ormsdotter cirka 1675 i Stødle kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

388 i. Tolleiv Erikson. Tolleiv gifta seg med Madela Nilsdotter, dotter av Niels Erikson Frette og Siri Rasmusdotter, cirka 1699 i Grindheim kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

ii. Sakarias Erikson vart fødd i 1677 i Silla, Etne, Hordaland, NOR og døydde i 1721 i Silla, Etne, Hordaland, NOR 44 år gamal. Sakarias gifta seg med Marthe Ommundsdotter, dotter av Omund Torsteinson Ve og Siri Bjørnsdotter, cirka 1709 i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

iii. Siri Eriksdotter vart fødd i 1680 i Silla, Etne, Hordaland, NOR og døydde i 1745 i Vinja, Etne, Hordaland, NOR 65 år gamal. Siri gifta seg med Erich Nilsson Vinja, son av Niels Erikson Frette og Siri Rasmusdotter, i 1697 i Stødle kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

iv. Ragnilla Eriksdotter vart fødd i 1684 i Silla, Etne, Hordaland, NOR og døydde i 1755 i Frette, Etne, Hordaland, NOR 71 år gamal. Ragnilla gifta seg med Rasmus Nilsson Frette, son av Niels Erikson Frette og Siri Rasmusdotter, cirka 1704 i Stødle kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

v. Johannes Erikson vart fødd i 1691 i Silla, Etne, Hordaland, NOR og døydde i 1763 i Fitja, Etne, Hordaland, NOR 72 år gamal. Johannes gifta seg med Ingebor Gunnarsdotter, dotter av Gunnar Osmundson Norheim og Anna Olsdotter, den 5. jul 1716 i Grindheim kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.


777. Anna Ormsdotter vart fødd cirka 1650 og døydde i 1723 i Øye, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 73 år. Eit anna namn for Anna var Ane.

Anna gifta seg med Erich Johannesson Silla cirka 1675 i Stødle kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

Anna gifta seg så med Omund Nilsson Øye, son av Niels Osmundson Øye og Marta Bjørnsdotter, den 15. jul 1708 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Generelle notat: I bygdeboka for Sand er han kalla Ommund Nilsson, men i boka for Hjelmeland er han kalla Osmund. I folketellinga for 1701 er han kalla Omund Nilsson.
Frå 25. oktober 1665 er det tinglyst ein kontrakt mellom far til Ingrid, Torbjørn Johannesson og farbror hans, Rasmus Gunnarson. I denne kontrakten heiter det at Borghild og Rasmus Gunnarson skal bu på Tjelmeland i si livstid. Men etter deira tid skal ikkje nokon av barna etter dei ha Tjelmeland. Den garden skal eit av barna hennar Birgitte ha for landskylda. Ein må tru at det var Ingrid og Osmund som vart ved Tjelmeland. Dei busette seg nemleg der. Det var gravferd etter Ingrid Torbjørnsdotter 8. november 1705.
Osmund gifte seg opp att 1708 med Anna Ormsdotter, enka etter Eirik Johannesson i Etne. Dei hadde ingen barn som er nemnde. Første kona Ingrid Torbjørnsdotter, hadde etter mor si arva 12 3/6 merker smør i Jørstad og etter far sin 2 bismarpund og 15 merker smør, til saman 1 laup og 3 3/5 merker smør. Til å byrje med var det sonen Nils som bruka denne jorda i Jørstad. Osmund var ein sers velståande mann. Han åtte Nord-Øye, Haugsland i Erfjord og partar i 4 gardar i Sauda. Og dessutan Tjelmeland som han fekk med første kona si. Og det var der dei budde. Osmund Nilsson vart kalla kongen av di han var så rik. Den 7. juni 1723 vart det halde skifte på Øye i Hjelmeland etter Anna Ormsdotter, enka etter Omund Nilsson. I det skiftet er nemnt 1 følja og 7 ungnaut på Hustveit i Sauda, Ved skiftet var bruttoformua på vel 500 dalar. Når gjelda på ikring 320 dalar vart trekt frå, var det 180 dalar til arvingane.
Osmund flytta til Nord-Øye ikring 1712. Den 9. november 1718 vart tenestejenta på garden Sissela Olsdotter Mjølhus myrda. Ho vart funnen ille mishandla i ei vasskjelde. Saka vart aldri oppklart, men alt tyda på at gjerningsmannen var sonen Torbjørn. Han var far til barnet som Sissela bar under hjarta. Han rømde nokre dagar etter udåden, før saka kom opp, truleg til Holland.
(Det står ein artikkel om mordet i "Ætt og Heim" for 1960 side 117-125 som er skriven av Samuel V. Vinje.).

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnt i 1701 i Tjelmeland, Sand, Rogaland, NOR. 46 år.


778. Niels Erikson Frette, son av Erich Haldorson Frette og Madela Frette, vart fødd i 1622 i Frette, Etne, Hordaland, NOR og døydde i 1696 i Frette, Etne, Hordaland, NOR 74 år gamal.

Generelle notat: Nils Erikson Frette vart gift med Siri Rasmusdotter frå Tjelmeland i Sand og dei er nemnde med 8 barn.
Nils overtok bruk a etter farbroren Nils Halldorson ein gong i midten eller slutten av 1650-åra. Nils var ein velståande mann som i 1680-åra åtte partar i gardane Vinja, Flokatveit og Kaldheim i Etne. I 1695 er han nemnd som seljar av ein arvepart i Norheim. Året etter døydde han.

Niels Erikson gifta seg med Siri Rasmusdotter cirka 1655 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Kristi Nilsdotter vart fødd cirka 1655 i Frette, Etne, Hordaland, NOR og døydde cirka 1714 i Vinja, Etne, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 59 år. Kristi gifta seg med Tor Larsson Vinja, son av Lars Knudson Vinja og Ingeborg Vinja, cirka 1678 i Grindheim kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

ii. Erich Nilsson Vinja vart fødd i 1659 i Frette, Etne, Hordaland, NOR og døydde i 1735 i Vinja, Etne, Hordaland, NOR 76 år gamal. Erich gifta seg med Helga Svendsdotter, dotter av Svend Olson Skeie og Siri Tormodsdotter, cirka 1689 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR. Erich gifta seg så med Siri Eriksdotter, dotter av Erich Johannesson Silla og Anna Ormsdotter, i 1697 i Stødle kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

520 iii. Lars Nilsson Arnevik. Lars gifta seg med Anna Tollaksdotter, dotter av Tollach Olson Arnevik og Sissel Tørresdotter, cirka 1694 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Lars gifta seg så med ukjend cirka 1732 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

iv. Jon Nilsson Tungesvik vart fødd i 1660 i Frette, Etne, Hordaland, NOR og døydde i 1746 i Tungesvik indre, Skånevik, Hordaland, NOR 86 år gamal. Jon gifta seg med Guri Jonsdotter, dotter av Jon Viarson Vågen og Ukjend, cirka 1698 i Skånevik kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Jon gifta seg så med Haldis Jonsdotter, dotter av Jon Larsson Vatndal og Torunn Pedersdotter, i 1724 i Skånevik kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

v. Hans Nilsson Hovland vart fødd i 1664 i Frette, Etne, Hordaland, NOR og døydde i 1751 i Hovland, Etne, Hordaland, NOR 87 år gamal.

vi. Rasmus Nilsson Frette vart fødd i 1670 i Frette, Etne, Hordaland, NOR og døydde i 1756 i Frette, Etne, Hordaland, NOR 86 år gamal. Rasmus gifta seg med Ragnilla Eriksdotter, dotter av Erich Johannesson Silla og Anna Ormsdotter, cirka 1704 i Stødle kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

389 vii. Madela Nilsdotter. Madela gifta seg med Tolleiv Erikson, son av Erich Johannesson Silla og Anna Ormsdotter, cirka 1699 i Grindheim kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

viii. Niels Nilsson Frette vart fødd i 1682 i Frette, Etne, Hordaland, NOR og døydde i 1762 i Frette, Etne, Hordaland, NOR 80 år gamal.


779. Siri Rasmusdotter, dotter av Rasmus Gunnarson Tjelmeland og Bergitte Larsdotter, vart fødd cirka 1635 i Tjelmeland, Sand, Rogaland, NOR og døydde før 1713 i Frette, Etne, Hordaland, NOR.

Siri gifta seg med Niels Erikson Frette cirka 1655 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR.

780. Eivind Ommundson Mo, son av Omund Eivindson Mo og Ukjend, vart fødd cirka 1615 i Mo, Etne, Hordaland, NOR og døydde i 1692 i Mo, Etne, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 77 år.

Generelle notat: Eivind Åsmundson var gift med Marta nemnd i 1645. I 1646 får han sonen Tjerand, og må då vere gift med Lisbet Tjerandsdotter som var andre kona hans.
Eivind er nemnd på Mo første gong som brukar i 1645. Han tok då over etter faren og var tredje ættled me kan følgja på garden. Han døydde i 1692 og vart gravlagd under stolane i Gjerde kyrkje, og det vart betalt 2 riksdalar for denne æra.

Eivind Ommundson gifta seg med Marta cirka 1644 i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

i. Åse Eivindsdotter vart fødd cirka 1645 i Mo, Etne, Hordaland, NOR.

Eivind Ommundson gifta seg så med Lisbet Tjerandsdotter cirka 1646 i Stødle kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

390 i. Tjerand Eivindson Mo. Tjerand gifta seg med Brønla Gudmundsdotter, dotter av Gudmund Olson Ihle og Brønla Osmundsdotter, cirka 1691 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

ii. Siovat Eivindson Vad vart fødd i 1656 i Mo, Etne, Hordaland, NOR, døydde i 1716 i Vad, Etne, Hordaland, NOR 60 år gamal, og vart gravlagd den 3. okt 1716 i Stødle kyrkje, Etne, Hordaland, NOR. Siovat gifta seg med Anna Torbjørnsdotter, dotter av Torbjørn Nilsson og Ingri Steffensdotter, cirka 1675 i Stødle kyrkje, Etne, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Siovat gifta seg så med Lisbeth Osmundsdotter, dotter av Osmund Larsson Hundseid og Marit Larsdotter, i 1714 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.


781. Lisbet Tjerandsdotter, dotter av Tjerand Toreson Høyland og Anna Tolleivsdotter d. y., vart fødd cirka 1627 i Hauge øvre, Ølen, Hordaland, NOR og døydde i Mo, Etne, Hordaland, NOR.

Lisbet gifta seg med Eivind Ommundson Mo cirka 1646 i Stødle kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

782. Gudmund Olson Ihle, son av Ole Larsson Håland og Marta Larsdotter, vart fødd i 1632 i Fosen, Avaldsnes, Rogaland, NOR og døydde i 1675 i Ile, Vikedal, Rogaland, NOR 43 år gamal.

Gudmund Olson gifta seg med Brønla Osmundsdotter den 24. feb 1652 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei offentleggjorde sitt føremål om å gifte seg Kongebrev.

Barn av dette paret var:

i. Osmund Gudmundson Stokka vart fødd i 1652 i Ile, Vikedal, Rogaland, NOR og døydde i 1737 i Stokka, Vats, Rogaland, NOR 85 år gamal. Osmund gifta seg med Anna Børgesdotter, dotter av Børge Kristofferson Aubø og Birgitte Fartegnsdotter, i jun 1679 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR.

ii. Margit Gudmundsdotter vart fødd cirka 1652 i Ile, Vikedal, Rogaland, NOR og døydde i Skikelstrand, Vikedal, Rogaland, NOR. Margit gifta seg med Peder Jørgenson Skikelstrand, son av Jørgen Knudson Hauske og Brita Reiarsdotter, cirka 1675 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

iii. Ole Gudmundson Håland vart fødd i 1653 i Ile, Vikedal, Rogaland, NOR, døydde i 1721 i Håland, Erfjord, Rogaland, NOR 68 år gamal, og vart gravlagd den 12. jan 1721 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Ole gifta seg med Sissel Børgesdotter, dotter av Børge Kristofferson Aubø og Birgitte Fartegnsdotter, cirka 1678 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR.

iv. Liva Gudmundsdotter vart fødd cirka 1655 i Ile, Vikedal, Rogaland, NOR og døydde cirka 1694 i Birkeland, Imsland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 39 år. Liva gifta seg med Johannes Ormson Birkeland, son av Orm Olson Birkeland og Marta Osmundsdotter, cirka 1675 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

v. Borghild Gudmundsdotter vart fødd cirka 1658 i Ile, Vikedal, Rogaland, NOR og døydde cirka 1695 i Håland søndre, Sandeid, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 37 år. Borghild gifta seg med Tomas Jonson Håland, son av Jon Larsson Bjørkhaug og Kari? Osmundsdotter, cirka 1679 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. Borghild gifta seg så med Tollev Jonson Ekrheim, son av Jon Tolleivson Skjold og Marta Helgesdotter, cirka 1690 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR.

vi. Siri Gudmundsdotter vart fødd i 1660 i Ile, Vikedal, Rogaland, NOR og døydde i 1694 i Gismarvik, Avaldsnes, Rogaland, NOR 34 år gamal. Siri gifta seg med Lars Danielson Gismarvik, son av Daniel Rasmusson Fosen og Malena Jonsdotter, i 1682 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

vii. Ingeborg Gudmundsdotter vart fødd cirka 1662 i Ile, Vikedal, Rogaland, NOR og døydde i 1727 i Vambheim, Ulvik, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 65 år. Ingeborg gifta seg med Laurits Andersson Riber, son av Anders Andersson Riber og Katrina Helvig Larsdotter, i 1685 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

viii. Kari Gudmundsdotter vart fødd cirka 1665 i Ile, Vikedal, Rogaland, NOR og døydde etter 1731 i Stillufseike, Vats, Rogaland, NOR. Kari gifta seg med Tjerand Anbjørnson Stillufseike, son av Anbjørn Tjerandson Stillufseike og Marta Osmundsdotter, cirka 1686 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

444 ix. Lars Gudmundson Ihle. Lars gifta seg med Anna Maria Pedersdotter, dotter av Peder Kristofferson og Ukjend, cirka 1690 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. Lars gifta seg så med Kirsti Jakobsdotter, dotter av Jacob Børgeson Valen og Kristine Mikkelsdotter, cirka 1705 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

391 x. Brønla Gudmundsdotter. Brønla gifta seg med Tjerand Eivindson Mo, son av Eivind Ommundson Mo og Lisbet Tjerandsdotter, cirka 1691 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.


783. Brønla Osmundsdotter, dotter av Osmund Johannesson Skikelstrand og Liva Jonsdotter, vart fødd cirka 1634 i Skikelstrand, Vikedal, Rogaland, NOR og døydde i 1690 i Ile, Vikedal, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 56 år.

Generelle notat: Det står i Vatsboka at Brynhild Osmundsdotter er fødd 1623, men det må vera feil. Ho var i følgje Rogaland Historie- og Ættesogelag Årshefte 1984 side 152 fødd ikring 1634. Brynhild vart gift med tremenningen sin Gudmund Olavson Ile. Dei fekk kongebrev av 24. februar 1652 mot å betale 10 riksdalar D.c. til Stavanger hospital.
I skifte etter Brynhild den 1. og 2. oktober 1690 var jordegodset i 50 gardar med tilsaman mest 60 laupar smør. Samla verde ved skifte var rekna til 3.483 Riksdalar. Her var mellom anna 3 sølvkanner, sølvskål, sølvbelte og sølvkrone, 22 tinnfat og 33 tinntallerknar. Ein overlag stor rikdom vart delt mellom dei ti barna.
Gudmund Olson var lensmann i Vats skipreide frå 15. juni 1665 til 1671. I 1664 vert han nemnt 31 år og har Osmund Tjerandson 36 år som dreng. I 1667 var godset hans: Ile 1½ laupar smør og 1½ pund korn, Tysse 1 laup smør, Haukås 1 ½ pund korn. Til dette kjem i 1668: Østerhus 2 pund smør, Klubben ½ pund smør, Ystabø 2 pund smør, Kyte 15 merker smør, Nordstokka 2 pund korn, Skeå ½ pund smør, Håstø 10 spann korn, Gismarvik 1 pund korn, Gjerde 3 vætter 4 spann korn, Klovning 3 spann korn. Brynhild og Gudmund hadde 10 barn, 3 søner og sju døtre. Sonen Olav fekk farfaren sin gard på Håland, medan Åsmund fekk Stokka etter morfaren. Sonen Lars vart lensmann på Ile i Vikedal.

(Sjå også: Rogaland Historielag Årshefte 1942 side 51)

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde den 1. okt 1690 i Ile, Vikedal, Rogaland, NOR.

Brønla gifta seg med Gudmund Olson Ihle den 24. feb 1652 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

784. Niels Tolleivson Milja, son av Tolleff Bjørnson Norheim og Birgitta Nilsdotter, vart fødd i 1624 i Norheim, Etne, Hordaland, NOR og døydde i 1693 i Milja, Skånevik, Hordaland, NOR 69 år gamal.

Generelle notat: Det var Buggeslekta som rådde for bygsla på Milja, og sidan mora var fødd Bugge, var det nok dette som førte Nils Tolleivson til Milja. Først fekk han bruka halve garden. Men frå 1653 til 1693 rådde han over heile Milja. Dei same slektsbanda førte han nok og til lensmannsombodet. Han er nemnt lensmann i 1683. Men fire år tidlegare er han omtala som førre lensmannen i Skånevik.
Kona heitte Marita Johannesdotter. I 1654 vart ho stemna av Aslak Skreddar "boendes paa Millie Grund". Ho hadde nemleg vore i tretta med Aslak si kone, og då skulle Marita ha sagt at skomakarkona hadde stole den gullringen ho bar på. Men både Marita og Nils nekta på dette, og det enda med at dei to partane rekte kvarandre hendene i retten.
Det vart halde skifte på Millie i Skånevik den 4. august 1693 etter Niels Tollefson mellom enka Maritte Johannesdotter og dei sju sønene deira:
1) "Tollef Helleland paa SandEid, gifft"
2) "Johannis gifft og boende paa Østebøe paa SandEid"
3) "Lauris ogsaa gifft, Boende paa Fielland paa Closterøen"
4) Joen 20 år og ugift
5) Niels 19 år
6) Siver 16 år
7) Biørn 14 år.
"Samptlig Niels Sønner".
På sine eldre dagar budde Marita åleine i ei lita røykstove. Ho delte fjos og eldhus med sonen Jon. Me ser ho møtte under den store åbotsaka i 1705, der alle husa vart synfarne.

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde den 4. aug 1693 i Milja, Skånevik, Hordaland, NOR.

Niels Tolleivson gifta seg med Maritte Johannesdotter cirka 1658 i Skånevik kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Tollef Nilsson Helland vart fødd i 1658 i Milja, Skånevik, Hordaland, NOR og døydde før 1701 i Helland, Sandeid, Rogaland, NOR. Tollef gifta seg med Anna Olsdotter cirka 1685 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

ii. Nils Nilsson Milja (Død som barn) vart fødd i 1661 i Milja, Skånevik, Hordaland, NOR og døydde i Milja, Skånevik, Hordaland, NOR.

iii. Johannes Nilsson Østebø vart fødd i 1662 i Milja, Skånevik, Hordaland, NOR og døydde i Østebø, Sandeid, Rogaland, NOR. Andre namn for Johannes var Johan og Johannis. Johannes gifta seg med Marthe Aarak cirka 1689 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR.

392 iv. Lars Nilsson Fjelland. Lars gifta seg med ukjend. Lars gifta seg med Guro cirka 1701 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

v. Joene Nilsson Tungesvik vart fødd i 1673 i Milja, Skånevik, Hordaland, NOR, døydde i 1752 i Tungesvik indre, Skånevik, Hordaland, NOR 79 år gamal, og vart gravlagd den 14. feb 1752 i Skånevik kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR. Joene gifta seg med Siri Eriksdotter, dotter av Erich Nilsson Vinja og Helga Svendsdotter, cirka 1715 i Grindheim kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

vi. Niels Nilsson Nesheim vart fødd i 1674 i Milja, Skånevik, Hordaland, NOR og døydde etter 1737 i Nesheim, Vats, Rogaland, NOR. Niels gifta seg med ukjend.

vii. Siver Nilsson Molnes vart fødd i 1677 i Milja, Skånevik, Hordaland, NOR og døydde cirka 1735 i Molnes, Skånevik, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 58 år. Siver gifta seg med Ragnela Molnes cirka 1705 i Skånevik kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR.

viii. Biørn Nilsson Skikelstrand vart fødd i 1679 i Milja, Skånevik, Hordaland, NOR og døydde cirka 1728 i Skikelstrand, Vikedal, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 49 år. Biørn gifta seg med Barbara Gudmundsdotter cirka 1719 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.


785. Maritte Johannesdotter vart fødd cirka 1640 og døydde i Milja, Skånevik, Hordaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnt i 1701 i Milja, Skånevik, Hordaland, NOR. Enchen

Maritte gifta seg med Niels Tolleivson Milja cirka 1658 i Skånevik kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR.

796. Gunder Ivarson, son av Ivar Alne og Ukjend, vart fødd cirka 1629 i Alne, Vikebygd, Hordaland, NOR og døydde i Alne, Vikebygd, Hordaland, NOR.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnt i 1665 i Alne, Vikebygd, Hordaland, NOR. 36 år.

Gunder gifta seg med ukjend.

Barna hans var:

i. Ivar Gunnarson vart fødd cirka 1661 i Alne, Vikebygd, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Ivar var Iffer.

398 ii. Siur Gunnarson. Siur gifta seg med ukjend.


800. Stein Sjurson, son av Sjur Steinson og Ukjend, vart fødd i 1598 i Urheim indre, Kinsarvik, Hordaland, NOR og døydde i 1676 i Bjotveit, Kvam, Hordaland, NOR 78 år gamal.

Generelle notat: Stein Sjurson var kan hende frå Urheim i Kinsarvik. Barna stemmer ikkje heilt med lista i boka for Kinsarvik, men det er ting som tyder på at det er same folka som har vorte samanblanda, likevel. Det er sagt at Stein kjøpte rudbolsretten til 3 spann smør i Bjotveit i 1650. Han hadde då sete som leiglending på Bjotveit sidan 1637. I 1645 svara Stein koppskatt for 2 personar. I 1657 fostra han på sin del av garden 9 naut og hest, og i 1666 ga han 2½ mæle i tiende. Kona er berre nemnt som Dordei.

Stein gifta seg med Dordei cirka 1638 i Øystese kyrkje, Kvam, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Sjur Steinson vart fødd cirka 1640 i Bjotveit, Kvam, Hordaland, NOR og døydde i 1694 i Rykkje, Kvam, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 54 år. Sjur gifta seg med Marita Bjørnsdotter, dotter av Bjørne Jonson Rykkje og Kari Larsdotter, cirka 1665 i Øystese kyrkje, Kvam, Hordaland, NOR.

400 ii. Mikkel Steinson. Mikkel gifta seg med Guro Arnesdotter, dotter av Arne Jonson og Ukjend, cirka 1676 i Øystese kyrkje, Kvam, Hordaland, NOR.


801. Dordei vart fødd cirka 1615 og døydde i Bjotveit, Kvam, Hordaland, NOR.

Dordei gifta seg med Stein Sjurson cirka 1638 i Øystese kyrkje, Kvam, Hordaland, NOR.

802. Arne Jonson, son av Jon Knudson og Ukjend, vart fødd i 1616 i Ålvik ytre, Kvam, Hordaland, NOR og døydde i 1682 i Ålvik ytre, Kvam, Hordaland, NOR 66 år gamal.

Generelle notat: Arne Jonson var leiglending i Ytre Ålvik i 1647 og bruka då halvparten av den jorda som arvingane etter Jørgen Clausen åtte. I 1657 fostra han 2 hestar, 11 kyr, 4 geiter og 16 sauer, og i 1666 svara han 2½ mæle korn i tiende. Arne var fleire gonger lagrettemann. I 1661 åtte han jorda på Fosse. I 1682 er Arne nettopp død, og enka vert då kravd for skatten Kva ho heitte er ikkje kjent. I 1640-åra stod det dårleg til med Arne. Han var heilt utarma og kunne ikkje skatta på fleire år.
Lars Ablevigen vart gravfesta 14. søndag etter Trinitates 1756, 79 år gamal.
Det var skifte etter "Lars Larsen" på Appelvigen under Indbioe i Ølen den 5. november 1756 mellom enka Guro Olsdotter og dei næraste arvingane etter Lars som var "Mandens faders Søsken og Moders Søskens efterladte Børn og Børne Børn":
B) morbroren Knud Arneson Aase(?) som var død og etterlet seg Knud Jonson (skal vere Jon Knudson) "som var den afdødes Søskende Barn" og var død og etterlet seg 4 barn:
1) Torbiørn Jonson
2) Knud Jonson som var død og etterlet seg barna: a) Jon Knudson 10 år, b) Helge Knudsdotter 14 år, c) Barbra Knudsdotter 8 år og d) Christi Knudsdotter 7 år
3) Maritha Jonsdotter "een Enke boende paa Torsdagsøen"
4) Ragnille Jonsdotter som var gift
C) mostera Guro Arnesdotter som var død og etterlet seg 4 barn:
1) Steen Mikkelson Bioetvedt som var død og etterlet seg 12 barn - 8 søner og 4 døttre: a) Ole Biotvedt, b) Siur Steenson myndig, c) Mikkel Steenson, d) "Hugne Steensen som paa Egne og Søkendes vejgne var tilstæde" (dette må vere sonen Svend), e) Gunder Steenson, f) Gabriel Steenson, g) Tollef Steenson, h) Johannes Steenson 23 år, i) Ragna Stensdotter (var død og etterlet seg 3 barn: Siur Olson 6 år, Steen Olson 3 år og Anna Olsdotter 8 år) j) Guro Steensdotter gift, Christi Steensdotter 22 år og Ingerij Steensdotter 20 år
2) Arne Mikkelson som var død og etterlet seg 2 barn: a) Johannes Arneson 16 år og Synneve Arnesdotter 12 år
3) Siur Mikkelson som var død og etterlet seg 2 barn: a) Helge Siurson Kallestad og Guro Siursdotter
4) Men så er dottera Ragna Mikkelsdotter gløymt her i skiftet, men då arven blir delt ut er sønene hennar nemnde: Tron Siurson Tvedt og Mikkel (Siurson) Indbioe.

Arne gifta seg med ukjend.

Barna hans var:

i. Knud Arneson vart fødd cirka 1640 i Ålvik ytre, Kvam, Hordaland, NOR og døydde i Eikedalen, Kvam, Hordaland, NOR.

401 ii. Guro Arnesdotter. Guro gifta seg med Mikkel Steinson, son av Stein Sjurson og Dordei, cirka 1676 i Øystese kyrkje, Kvam, Hordaland, NOR.

iii. Arnesdotter vart fødd cirka 1650 i Ålvik ytre, Kvam, Hordaland, NOR og døydde i Hovland, Kvam, Hordaland, NOR. Arnesdotter gifta seg med Lars Asgautson, son av Asgaut Larsson og Valborg Knudsdotter, cirka 1670 i Øystese kyrkje, Kvam, Hordaland, NOR.


804. Brigt Steingrimson, son av Steingrim Brigtson og Ingrid Jonsdotter, vart fødd cirka 1620 i Skeie, Kvam, Hordaland, NOR og døydde i 1661 i Skeie, Kvam, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 41 år. Eit anna namn for Brigt var Ingebret.

Brigt gifta seg med Hildegunna Olsdotter cirka 1650 i Vikøy kyrkje, Kvam, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

402 i. Ole Brigtson Mo. Ole gifta seg med Kristi Torleivsdotter, dotter av Torleiv Olson Steine og Gerd Olsdotter, i 1686 i Øystese kyrkje, Kvam, Hordaland, NOR.

ii. Lars Brigtson vart fødd i 1656 i Skeie, Kvam, Hordaland, NOR, døydde i 1734 i Skeie, Kvam, Hordaland, NOR 78 år gamal, og vart gravlagd den 10. okt 1734 i Vikøy kyrkje, Kvam, Hordaland, NOR. Lars gifta seg med Siri Torsteinsdotter, dotter av Torstein Isaksson Nesthus og Elseberg Knudsdotter, cirka 1685 i Vikøy kyrkje, Kvam, Hordaland, NOR.

iii. Marita Brigtsdotter vart fødd i 1660 i Skeie, Kvam, Hordaland, NOR og døydde i 1732 i Mo i Vikøy, Kvam, Hordaland, NOR 72 år gamal. Marita gifta seg med Nils Sjurson Mo, son av Sjur Larsson Mo og Ingegerd Nilsdotter, cirka 1690 i Vikøy kyrkje, Kvam, Hordaland, NOR.


805. Hildegunna Olsdotter, dotter av Ole Guttormson Steine og Herborg Torleivsdotter, vart fødd cirka 1626 i Steine, Kvam, Hordaland, NOR og døydde i 1701 i Steine, Kvam, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 75 år.

Generelle notat: Hildegunn Olavsdotter Steine vart gift første gong med Brigt (Ingebrigt) Steingrimson. Han er nemnt som busett på Skeie i 1647 og brukar då 1½ laup smør 1 hud i garden, men mora er eigar av det meste ennå. I 1657 fostrar Brigt 1 hest,13 kyr og 3 geiter. I 1654 vert Brigt ombodsmann for kyrkja, og han føretek ein del reparasjonar på kyrkja, han legg ny bordkledning på nordsida av skipet og let det setjast inn eit nytt vindauga. Ei ny ljoskista let han òg gjera. Same året som Brigt døydde, skiftar mora det ho eig i Skeie mellom barna. Sonesonen og sonen Henrik får åsete retten der. I 1645 la Brigt koppskatt for 4 personar. I 1661 eig Knut Nedrehus i Mauranger 1 pund, 1 fåreskinn i garden. Resten eig Ingrid, mor til Brigt. Knut må ha arva denne parten frå Sjur Askjellson Dysvik som åtte det i 1646. Sjur er truleg ætta frå Nes i Varaldsøy. Brigt Skeie og Torstein Nesthus er ombodsmenn for kyrkja i 1661. Der er då stor reparasjon på Vikøy kyrkje. I Samnanger kjøpte dei 14 tylfter bord, 12 og 9 alner lange. Og 4 lange hogne bord til å kleda endane på sperra med. På Voss kjøpte dei rundtømmer: 2 tylfter til sperr, 2 tre 18 alner lange til stavlægjer, 4 mastertre 24 alner lange til svillar og stavar og 6 tre til bjelkar og betar. Det har nok vore mangt eit hardt røyningstak for dei som var med for å få tømmeret fram før det låg i fjæra med Vikøylandet, kanskje ikkje minst for ombodsmennene som måtte stå i brodden for alt.
Brigt Skeie er død då det lid på året i 1661. Har han fått døden av ei eller anna uferd under dette arbeidet? Hildegunn gifta seg opp att i 1662 med Erling (Elling) Larsson Rosseland. Erling førte sak med brorsonen Lars Larsson om åseteretten til Rosseland i 1659 men tapte. I 1662 er han komen til bruket Oppitun på Skeie og brukar ½ laup smør, 1/3 hud, eller omlag 1/3 av tunet. Noko jordegods åtte han utanom, og i 1673 makeskifte han frå seg noko jord i Kvalnes i Ullensvang. Erling ser ut til å ha arva ombodet som kyrkjeverge etter føremannen sin på Skeie, og han hadde dette ombodet i mange år. Saman med Torstein Nesthus føretok han ein stor reparasjon av kyrkja i året 1664. Det vart då lagt opp 3.000 eikespon på taket og nye kjølar og kors, nye stavleior og anna. dessutan vart kyrkja tjærebreidd over det heile. Kostnaden vart på 114 riksdalar, og det var meir enn kyrkja hadde ril rådvelde. Difor måtte desse to legga ut av eigne midlar 41 riksdalar 15 skilling, ennå presten hans Hansson ga 7 tønner tjære gratis til reparasjonen. Erling ser ut til å ha vore ein vørd mann i bygda, og hadde ein del andre ombod òg. I 1700 var han flytta til Steine til sonen Brigt og let då tinglysa skøyte på ein part i Svartveit, som han hadde selt til Guttorm Svartveit. Det må vere kona Hildegunn sin arv etter faren Olav Guttormson Steine.

Hildegunna gifta seg med Brigt Steingrimson cirka 1650 i Vikøy kyrkje, Kvam, Hordaland, NOR.

Hildegunna gifta seg så med Erling Larsson, son av Lars Larsson og Herborg Asgautsdotter, i 1662 i Vikøy kyrkje, Kvam, Hordaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

i. Herborg Ellingsdotter vart fødd cirka 1663 i Skeie, Kvam, Hordaland, NOR og døydde i 1695 i Øystese, Kvam, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 32 år. Herborg gifta seg med Ole Torbjørnson Øystese d. e., son av Torbjørn Olson Øystese og Anna Olsdotter, i 1687 i Vikøy kyrkje, Kvam, Hordaland, NOR.


806. Torleiv Olson Steine, son av Ole Guttormson Steine og Herborg Torleivsdotter, vart fødd i 1622 i Steine, Kvam, Hordaland, NOR og døydde i 1697 i Steine, Kvam, Hordaland, NOR 75 år gamal.

Generelle notat: Torleiv Olavson er komen til på bruket på Steine i 1661. Han bruka omlag fjerdeparten av Steine etter skøyte frå verfaren i 1667 og arv etter faren i 1678.
Torleiv stod seg godt på garden. Som gamal vilkårsmann etterlet han seg 183 riksdalar. I 1674 var han vald til lagrettemann. Då han var komen oppi åra, let han frå seg 1 laup og 1 hud til versonen Ola Larsson, men då versonen vart enkemann, let han det frå seg att.
Kona Gerd Olavsdotter sat med garden som enke til 1705. Som kår tok ho Haugasundsåkeren og fostring av 2 kyr. I skiftet etter Torleiv i 1697 var det mellom anna sølvsaker, sølvbelte og eit signett i sølv. Gerd må ha vore ei myndig kone.

Torleiv Olson gifta seg med Gerd Olsdotter cirka 1657 i Vikøy kyrkje, Kvam, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

403 i. Kristi Torleivsdotter. Kristi gifta seg med Johannes Ommundson Mo, son av Omund Knudson Mo og Marita Johannesdotter, i Vikøy kyrkje, Kvam, Hordaland, NOR. Kristi gifta seg så med Ole Brigtson Mo, son av Brigt Steingrimson og Hildegunna Olsdotter, i 1686 i Øystese kyrkje, Kvam, Hordaland, NOR.

ii. Anna Torleivsdotter vart fødd cirka 1660 i Steine, Kvam, Hordaland, NOR og døydde i 1732 i Tørvik, Jondal, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 72 år. Anna gifta seg med Peder Pederson Tørvik, son av Peder Helgeson Tørvik og Helga Torkelsdotter, cirka 1680 i Vikøy kyrkje, Kvam, Hordaland, NOR.

iii. Herborg Torleivsdotter vart fødd cirka 1673 i Steine, Kvam, Hordaland, NOR og døydde i 1749 i Århus, Kvam, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 76 år. Herborg gifta seg med Gunnar Hansson Århus, son av Hans Olson Århus og Synneva Isaksdotter, i 1692 i Vikøy kyrkje, Kvam, Hordaland, NOR.


807. Gerd Olsdotter, dotter av Ole Asbjørnson Neteland og Gerd Sjursdotter, vart fødd cirka 1630 i Neteland, Kvam, Hordaland, NOR og døydde i 1716 i Steine, Kvam, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 86 år.

Gerd gifta seg med Torleiv Olson Steine cirka 1657 i Vikøy kyrkje, Kvam, Hordaland, NOR.

808. Svend Torbjørnson Lote, son av Torbjørn Svendson Lote og Gjerd Bårdsdotter, vart fødd i 1600 i Lote, Kinsarvik, Hordaland, NOR og døydde i 1656 i Lote, Kinsarvik, Hordaland, NOR 56 år gamal.

Svend Torbjørnson gifta seg med Anna Torsteinsdotter cirka 1640 i Kinsarvik kyrkje, Kinsarvik, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Sjur Svendson vart fødd i 1642 i Lote, Kinsarvik, Hordaland, NOR og døydde i 1677 i Lote, Kinsarvik, Hordaland, NOR 35 år gamal. Eit anna namn for Sjur var Siffuer. Sjur gifta seg med Herborg Vikingsdotter, dotter av Viking Sjurson Steine og Brita Guttormsdotter, cirka 1669 i Vikøy kyrkje, Kvam, Hordaland, NOR.

404 ii. Torbiørn Svendson Alsåker. Torbiørn gifta seg med Sigri Larsdotter den 13. jun 1671 i Kinsarvik kyrkje, Kinsarvik, Hordaland, NOR.


809. Anna Torsteinsdotter vart fødd cirka 1610 og døydde i Lote, Kinsarvik, Hordaland, NOR.

Anna gifta seg med Svend Torbjørnson Lote cirka 1640 i Kinsarvik kyrkje, Kinsarvik, Hordaland, NOR.

Anna gifta seg så med Knud cirka 1656 i Kinsarvik kyrkje, Kinsarvik, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


812. Tomas Tomasson Wegner, son av Tomas Cortson Wegner og Anna Kristensdotter, vart fødd den 7. jan 1631 i Stavanger, Rogaland, NOR og døydde den 4. sep 1688 i Prestegarden Hovland, Torvastad, Rogaland, NOR 57 år gamal.

Generelle notat: Thomas Wegner gifta seg opp att med Anna Willumsdotter Guldager, dotter til soknepresten i Lund, men hadde ikkje barn med henne. Han hadde to barn med Anna Larsdotter: Thomas Wegner, som vart stamfar til Wegner-ætta, og Elisabet som vart stammor til Galtung-ætta.

Tomas Tomasson gifta seg med Anna Larsdotter cirka 1654 i Jondal kyrkje, Jondal, Hordaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

406 i. Tomas Tomasson Wegner. Tomas gifta seg med Marita Knudsdotter, dotter av Knud Ingebretson Hinderåker og Malena Nilsdotter, i 1690 i Torvastad kyrkje, Torvastad, Rogaland, NOR.


813. Anna Larsdotter, dotter av Lars Johannesson Galte og Lisbeth Ottesdotter, vart fødd cirka 1640 i Torsnes, Jondal, Hordaland, NOR og døydde cirka 1666 i Prestegarden Hovland, Torvastad, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 26 år. Eit anna namn for Anna var Anna Galte.

Anna gifta seg med Tomas Tomasson Wegner cirka 1654 i Jondal kyrkje, Jondal, Hordaland, NOR.

814. Knud Ingebretson Hinderåker vart fødd i 1640 i Litlasund, Skåre, Rogaland, NOR og døydde cirka 1710 i Hinderåker, Avaldsnes, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 70 år.

Knud Ingebretson gifta seg med Malena Nilsdotter cirka 1660 i Torvastad kyrkje, Torvastad, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

407 i. Marita Knudsdotter. Marita gifta seg med Tomas Tomasson Wegner, son av Tomas Tomasson Wegner og Anna Larsdotter, i 1690 i Torvastad kyrkje, Torvastad, Rogaland, NOR. Marita gifta seg så med Tore Jonson Grønningen cirka 1698 i Torvastad kyrkje, Torvastad, Rogaland, NOR.

ii. Johannes Knudson vart fødd cirka 1662 i Sæbø, Torvastad, Rogaland, NOR.


815. Malena Nilsdotter, dotter av Niels Madsson Sæbø og Ukjend, vart fødd cirka 1625 i Sæbø, Torvastad, Rogaland, NOR og døydde i Hinderåker, Avaldsnes, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho budde i 1711 i Hinderåker, Avaldsnes, Rogaland, NOR.

Malena gifta seg med Knud Ingebretson Hinderåker cirka 1660 i Torvastad kyrkje, Torvastad, Rogaland, NOR.

824. Ole Nilsson Klungland, son av Nils og Ukjend, vart fødd i 1655 i Klungland, Ølen, Hordaland, NOR og døydde i Klungland, Ølen, Hordaland, NOR.

Generelle notat: Ola Nilsson tok over bruket då det vart ledig i 1674 eller tidleg i 1675. Sjølv kom han frå baronibruket. Men foreldra hans må ha ått halve bondegodset i Klungland. Tingboka for 1677 fortel at broren Alv, som nå budde i Finnmark, hadde selt fjerdeparten av bondegodset til Lars Fjøsna, gjennom ein mellommann i Bergen. Ola fortalde at dette var broren sin arvelut og kjøpte det derfor tilbake til familien, for 22½ dalar. Sjølv hadde Ola arva ein like stor lut, og dermed åtte han halve bondegodset. Den andre halvparten åtte lensmannen Osmund Nerheim, som truleg var i slekt med folka på Klungland.
Ola åtte og jord i Lærdal i Sandeid. Han var gift med Brita Nilsdotter, som "døde 8 dage før vor frue" (Maria bodskapsdag 25. mars) 1696. Ho let etter seg eit tolleg stort dødsbu, som vart delt mellom enkemannen og dei seks barna.

Ole Nilsson gifta seg med Brita Nilsdotter cirka 1675 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

412 i. Torkel Olson Klungland. Torkel gifta seg med ukjend cirka 1702 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

ii. Nils Olson Dreganes d. e. vart fødd i 1679 i Klungland, Ølen, Hordaland, NOR og døydde i Dreganes, Ølen, Hordaland, NOR. Nils gifta seg med Ragnhild Olsdotter, dotter av Ole Torsteinson Dreganes og Ukjend, cirka 1705 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

iii. Synneva Olsdotter vart fødd i 1687 i Klungland, Ølen, Hordaland, NOR og døydde i 1763 i Eio austre, Ølen, Hordaland, NOR 76 år gamal. Synneva gifta seg med Matias Hansson Eio i 1718 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

iv. Sissel Olsdotter vart fødd i 1689 i Klungland, Ølen, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Sissel var Sissela.

v. Nils Olson d. y. vart fødd i 1690 i Klungland, Ølen, Hordaland, NOR.

vi. Siri Olsdotter vart fødd i 1693 i Klungland, Ølen, Hordaland, NOR.


825. Brita Nilsdotter vart fødd cirka 1650 og døydde den 17. mar 1696 i Klungland, Ølen, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 46 år.

Brita gifta seg med Ole Nilsson Klungland cirka 1675 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

832. Erik Bergeson, son av Berge Svinland og Ukjend, vart fødd cirka 1642 i Våge nedre, Varaldsøy, Hordaland, NOR og døydde i 1708 i Birkeland, Vikebygd, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 66 år. Eit anna namn for Erik var Erich.

Generelle notat: I skifteprotokollen finn ein:
"1697 den 8 Sept. blef holden Skiffte og deling paa Birkeland udi Fiære Skib effter afgangen Mallene Aasmunsdatter jmellem hendes effterladt Mand Erik Bergesen og deris sammen aflede børn Torkil Eriksen, og Kari, Herborg og Marita Eriksdøttre, den eldste datter er gifft, Sønnen er Myndig, ...".

I skifteprotokollen finn ein:
"Anno 1708 dend 9 Augustj, blef holden Rigtig Skifte og Deling paa Birkeland udj Fiere Skibrede efter afgangen Erich Bergesen, som sammestæds boede og døde, og det imellum hans Effterlatte Enke Britte Olsdatter og 7 deris sammen auflede børn. 2 Sønner og 5 Døttrer ved nafm Torkild gift og boer paa Førde, Karj gift med Ifver Alne, Herbor = 26 aar gl: Maritte 20 aar gl: alle disse med dend Sal: Mand Første qvinde auflet, Erich 1 aar gl: Mallene = 8 aar gl: og Maritte Eriksd datter 5 aar gl: disse siste med den efterlefuende qvinde auflet som alle tillige med Enken Nærværende .. tilstede, Nærværende og tilstede Enkens Steffader Michel Hetland ..".

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnt i 1666 i Våge øvre, Varaldsøy, Hordaland, NOR. 24 år, Knegter.

• Han er nemnt i 1701 i Birkeland, Vikebygd, Hordaland, NOR. 60 år, ops.

• Skifte etter han vart halde den 9. aug 1708 i Birkeland, Vikebygd, Hordaland, NOR.

Erik gifta seg med Mallene Osmundsdotter cirka 1670 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde den 8. sep 1697 i Birkeland, Vikebygd, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Kari Eriksdotter vart fødd i 1670 i Birkeland, Vikebygd, Hordaland, NOR, døydde i 1754 i Alne, Vikebygd, Hordaland, NOR 84 år gamal, og vart gravlagd den 20. jan 1754 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Kari var Karj. Kari gifta seg med Iver Kristenson Alne, son av Christen Ivarson Alne og Synneve Tjerandsdotter, cirka 1690 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR.

ii. Torkild Erikson vart fødd i 1681 i Birkeland, Vikebygd, Hordaland, NOR og døydde i Førde, Vikebygd, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Torkild var Torchild.

iii. Herborg Eriksdotter vart fødd i 1682 i Birkeland, Vikebygd, Hordaland, NOR og døydde i Nordhus, Fjelberg, Hordaland, NOR. Herborg gifta seg med Endre Knudson cirka 1718 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR. Herborg gifta seg så med Siur Olson, son av Ole Ingebretson Øvrebø og Siri Larsdotter, cirka 1735 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

iv. Marte Eriksdotter d. e. vart fødd i 1688 i Birkeland, Vikebygd, Hordaland, NOR og døydde den 2. mai 1768 i Vik nedre, Vikebygd, Hordaland, NOR 80 år gamal. Andre namn for Marte var Marita og Maritte. Marte gifta seg med Elling Olson, son av Ole Asbjørnson Ulvebna og Ukjend, cirka 1720 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR.

Erik gifta seg så med Birte Olsdotter i 1698 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Malene Eriksdotter vart fødd i 1698 i Birkeland, Vikebygd, Hordaland, NOR, døydde i des 1747 i Austvik, Vikebygd, Hordaland, NOR 49 år gamal, og vart gravlagd den 4. feb 1748 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Malene var Mallene. Malene gifta seg med Erich Trondson, son av Tron Størkerson Vik og Aase Gunnarsdotter, i 1716 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR.

ii. Marite Eriksdotter d. y. vart fødd i 1703 i Birkeland, Vikebygd, Hordaland, NOR, døydde i 1759 i Fossøl, Vikebygd, Hordaland, NOR 56 år gamal, og vart gravlagd den 23. sep 1759 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Marite var Maritte. Marite gifta seg med Christen Knudson cirka 1723 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR.

416 iii. Erich Erikson Ryen. Erich gifta seg med Ana Markusdotter, dotter av Markus Erikson Kolbeinshaug og Anna Andersdotter, cirka 1733 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.


833. Birte Olsdotter, dotter av Ole Jonson Hetland og Hetland, vart fødd i 1675 i Hetland søndre, Ølen, Hordaland, NOR, døydde i 1754 i Birkeland, Vikebygd, Hordaland, NOR 79 år gamal, og vart gravlagd den 3. mar 1754 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Birte var Britte.

Generelle notat: I skifteprotokollen finn ein:
"1714 dend 15 Junij Blef holden Rigtig Skiftt og deling paa dend gaard Bircheland i Fiære Skibr effter afgangen Ølver Joensen Som Sammesteds boede og døde og det Imellem hans igien levende Enche Britt Olsdatter og 2de deris tilsammen auflede Pigebørn med nafn Christi Ølversdatter 4 aar gl. Karj Ølversdatter 2 aar gammel, som tillige med moderen Nærværende var tilstæde, ....".

Det var skifte etter Christie Ølfversdotter Førde den 26. mars 1748 mellom enkemannen Ole Andersson og "dend Sahlig qvindes Arfvinger, Som er moderen Britha Olsdatter, Sahl Ølfver Birkelands efterleverske og Een datter Karj Ølfversdatter Som ved døden er afgangen, og var udj æcteskab med Erik Tollefsen boende paa Huusmands Pladset under gaarden Wiig, og efterladt Sig 2de Børn 1 Søn og 1 Datter Sønnen Tollak Eriksen 8 aar gamel og Johanna Eriksdatter 6 aar gamel, Som er hos Stifmoderen paa pladset.
Hvor efter Sahl. menniskes moder Britha Olsdatter, kom udj æcteskab med Erik Berjesen, hvor med hun auflede 1 Søn og 2de døttre, Sønnen Erik Eriksen boende paa gaarden Ryen, Maritha Eriksdatter som haver til æcte Christen Knudsen boende paa gaarden Fodsel, dend anden datter Mallene Eriksdatter Som ved Døden er afgangen, og var udj æcteskab med Erik Troensen Oustviig og efterladt Sig 10 Børn 5 Sønner og 5 Døttre" som var: 1) Gunder Erikson 24 år og budde på Hoepe, 2) Berje Erikson 20 år og tente hos "fogden Heiberg", 3) Erik Erikson 16 år, 4) Troen Erikson 12 år, 5) Størkaar Erikson 4 år, 6) Aase Eriksdotter 22 år, 7) Guro Eriksdotter 18 år, 8) Maritha Eriksdotter 10 år, 9) Britha Eriksdotter 8 år, 10) Mallene Eriksdotter 6 år.
"Der efter kom Enken Britha Sahl Ølfver Birkelands efterleverske udj æcteskab med Peder Pedersen boende paa gaarden Biercheland, hvor med hun auflende 2de børn" som var:
1) Britha Pedersdotter "som haver til æcte Ingebrigt Birkeland"
2) Lisbeth Pedersdotter 22 år gamal og ugift "tienende hos Svogeren Ingebrigt Birkeland" (men då ho døydde i 1793 er ho nemnt 77 år gamal).
"Af arfvinger var tilstæde moderen Britha Olsdatter, Erik Ryen, Christen Fodsel, Erik Oustvig paa sine børns vegner, Ingebrigt Bierkeland".
Dom Invocavit 1754 vart Brite Olsdotter Bircheland gravfesta, 79½ år gamal.

Det var skifte etter Lisbeth Pedersdotter Alnelien under Alne den 14. februar 1794, og arvingane etter Lisbeth var syskena hennar:
1) halvbroren Erich Erichson Ryen som hadde vore gift med Anna Marcusdotter og etterlet seg barna: a) Tørres Erichson Ryen, b) Erich Erichson 50 år "opholder sig paa Nereim ug", c) Christi Erichsdotter gift med Thor Olsen Store Neriem
2) fullsystera Brithe Pedersdotter som hadde vore gift med Ingebreth Pederson Birkeland dei etterlet seg barna: Lars Ingebretson som hadde vore gift med Synneve Eriksdotter og budde på garden Førland i Schaare (begge var døde og let etter seg 3 søner og 1 dotter: Peder Larsson 10 år og var på Førland, Niels Larsson 7 år og var på Indbioe, Ingebreth Larsson 7 år og var på Indbioe og dottera Brithe Larsdotter 15 år og var på Indbioe), Ole Ingebrethson Tindeland, Ingebreth Ingebrethson Stokkestad i Augvaldsnæs, Marithe Ingebrethsdotter 50 år og ugift "værende paa Pladset Alnelien".
3) halvsystera Marithe Erichsdotter som hadde vore gift med Christen Svendsen Fodsel og dei etterlet seg 2 døtre: Marte Christensdotter 40 år og ugift "værende paa Heggen" og Synneve Christensdotter som hadde vore gift med Baar Samsonson (skal vere Ivarson) Brandøen (under Nedre Hauge i Ølen, dei var begge døde og etterlet seg Maragrethe Baarsdotter på 12 år "værende paa pladset Branden under Nedre Houge)
4) halvsystera Mallene Erichsdotter som var gift med Erich Troenson og etterlet seg 1 son og 3 døttre: Størker Erichseon Lien i Fjære (Li i Sveio), Aase Erichsdotter gift med Rasmus Larsson Førde i Fjøre, Marthe Erichsdotter gift med Poul Jonson Møchlevold i Fjære, Mallene Erichsdotter enke etter Christen Førde.

Birte gifta seg med Erik Bergeson i 1698 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

Birte gifta seg så med Ølver Jonson i 1709 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnt i 1701 i Birkeland, Vikebygd, Hordaland, NOR. 24 år, tjener, Marin Soldat.

• Skifte etter han vart halde den 15. jun 1714 i Birkeland, Vikebygd, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Christi Ølversdotter vart fødd i 1711 i Birkeland, Vikebygd, Hordaland, NOR, døydde i 1748 i Førde, Vikebygd, Hordaland, NOR 37 år gamal, og vart gravlagd den 14. jul 1748 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Christi var Christin. Christi gifta seg med Ole Andersson den 16. jul 1747 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

ii. Kari Ølversdotter vart fødd i 1712 i Birkeland, Vikebygd, Hordaland, NOR, døydde i 1742 i Vik øvre, Vikebygd, Hordaland, NOR 30 år gamal, og vart gravlagd den 30. des 1742 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR. Kari gifta seg med Erik Tollakson cirka 1737 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR.

Birte gifta seg så med Peder Pederson Birkeland i 1716 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Britha Pedersdotter vart fødd i 1718 i Birkeland, Vikebygd, Hordaland, NOR og døydde i 1760 i Birkeland, Vikebygd, Hordaland, NOR 42 år gamal. Britha gifta seg med Ingebrigt Pederson Birkeland, son av Peder Larsson Øvrebø og Marite Mattisdotter, den 21. jul 1743 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR.

ii. Elisabet Pedersdotter vart fødd i 1720 i Birkeland, Vikebygd, Hordaland, NOR og døydde i nov 1793 i Alne, Vikebygd, Hordaland, NOR 73 år gamal. Andre namn for Elisabet var Lisbet og Lisbeth. Elisabet gifta seg med Torger Sjurson Alne, son av Siur Tjerandson Ryen og Mari Torgersdotter, den 16. jul 1775 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


834. Markus Erikson Kolbeinshaug vart fødd i 1674 og døydde i Kolbeinshaug, Ølen, Hordaland, NOR.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnt på Ølensjøen i 1701 i Nerheim store, Ølen, Hordaland, NOR. 27 år, soldat.

Markus Erikson gifta seg med Anna Andersdotter cirka 1699 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

417 i. Ana Markusdotter. Ana gifta seg med Erich Erikson Ryen, son av Erik Bergeson og Birte Olsdotter, cirka 1733 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.


835. Anna Andersdotter døydde i Kolbeinshaug, Ølen, Hordaland, NOR,.

Anna gifta seg med Markus Erikson Kolbeinshaug cirka 1699 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

836. Tore Jonson Underhaug, son av Jon Osmundson Underhaug og Ukjend, vart fødd i 1665 i Underhaug, Jondal, Hordaland, NOR og døydde i 1727 i Underhaug, Jondal, Hordaland, NOR 62 år gamal.

Tore Jonson gifta seg med Ranveig Larsdotter den 5. jun 1692 i Jondal kyrkje, Jondal, Hordaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

418 i. Ole Toreson Nerheim. Ole gifta seg med Siri Larsdotter, dotter av Lars Ivarson Reiseter d. e. og Marita Olsdotter, i 1742 i Ullensvang kyrkje, Ullensvang, Hordaland, NOR.


837. Ranveig Larsdotter, dotter av Lars Nilsson og Kari?, vart fødd i 1672 i Espeland, Jondal, Hordaland, NOR, vart døypt den 12. mai 1672 i Jondal kyrkje, Jondal, Hordaland, NOR og døydde i Underhaug, Jondal, Hordaland, NOR,.

Ranveig gifta seg med Tore Jonson Underhaug den 5. jun 1692 i Jondal kyrkje, Jondal, Hordaland, NOR.

838. Lars Ivarson Reiseter d. e. son av Ivar Olson Reiseter og Sigri Larsdotter, vart fødd i 1680 i Reiseter (søre), Ullensvang, Hordaland, NOR, vart døypt den 5. feb 1680 i Ullensvang kyrkje, Ullensvang, Hordaland, NOR, døydde i 1739 i Reiseter (søre), Ullensvang, Hordaland, NOR, 59 år gamal, og vart gravlagd den 16. mar 1739 i Ullensvang kyrkje, Ullensvang, Hordaland, NOR.

Lars Ivarson gifta seg med Marita Olsdotter den 10. jun 1708 i Ullensvang kyrkje, Ullensvang, Hordaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei offentleggjorde sitt føremål om å gifte seg Kongebrev.

Barn av dette paret var:

420 i. Ole Larsson. Ole gifta seg med Eli Olsdotter, dotter av Ole Børgeson Aga og Marta Oddsdotter, den 24. jun 1738 i Ullensvang kyrkje, Ullensvang, Hordaland, NOR.

419 ii. Siri Larsdotter. Siri gifta seg med Ole Toreson Nerheim, son av Tore Jonson Underhaug og Ranveig Larsdotter, i 1742 i Ullensvang kyrkje, Ullensvang, Hordaland, NOR.

iii. Johannes Larsson vart fødd i 1720 i Reiseter (søre), Ullensvang, Hordaland, NOR.

iv. Samson Larsson vart fødd i 1722 i Reiseter (søre), Ullensvang, Hordaland, NOR og døydde i 1754 i Baggegard, Jondal, Hordaland, NOR 32 år gamal. Samson gifta seg med Marta Sjursdotter, dotter av Sjur Pederson Måkestad og Herborre Børgesdotter, i 1751 i Ullensvang kyrkje, Ullensvang, Hordaland, NOR.

v. Lars Larsson vart fødd i 1727 i Reiseter (søre), Ullensvang, Hordaland, NOR og døydde i 1750 i Reiseter (søre), Ullensvang, Hordaland, NOR 23 år gamal.


839. Marita Olsdotter, dotter av Ole Vigleikson Reiseter og Maritha Johannesdotter, vart fødd i 1682 i Reiseter (søre), Ullensvang, Hordaland, NOR, vart døypt den 22. des 1682 i Ullensvang kyrkje, Ullensvang, Hordaland, NOR, døydde i 1752 i Reiseter (søre), Ullensvang, Hordaland, NOR, 70 år gamal, og vart gravlagd den 16. jun 1752 i Ullensvang kyrkje, Ullensvang, Hordaland, NOR.

Marita gifta seg med Lars Ivarson Reiseter d. e. den 10. jun 1708 i Ullensvang kyrkje, Ullensvang, Hordaland, NOR.

840. Lars Ivarson Reiseter d. e. son av Ivar Olson Reiseter og Sigri Larsdotter, vart fødd i 1680 i Reiseter (søre), Ullensvang, Hordaland, NOR, vart døypt den 5. feb 1680 i Ullensvang kyrkje, Ullensvang, Hordaland, NOR, døydde i 1739 i Reiseter (søre), Ullensvang, Hordaland, NOR, 59 år gamal, og vart gravlagd den 16. mar 1739 i Ullensvang kyrkje, Ullensvang, Hordaland, NOR.
(Same som person 838 på side 1)

841. Marita Olsdotter, dotter av Ole Vigleikson Reiseter og Maritha Johannesdotter, vart fødd i 1682 i Reiseter (søre), Ullensvang, Hordaland, NOR, vart døypt den 22. des 1682 i Ullensvang kyrkje, Ullensvang, Hordaland, NOR, døydde i 1752 i Reiseter (søre), Ullensvang, Hordaland, NOR, 70 år gamal, og vart gravlagd den 16. jun 1752 i Ullensvang kyrkje, Ullensvang, Hordaland, NOR.
(Same som person 839 på side 1)

842. Ole Børgeson Aga, son av Børge Larsson Brattabø og Brita Didriksdotter, vart fødd i 1671 i Brattabø, Jondal, Hordaland, NOR, vart døypt den 7. mai 1671 i Jondal kyrkje, Jondal, Hordaland, NOR og døydde i 1747 i Aga, Ullensvang, Hordaland, NOR, 76 år gamal.

Ole Børgeson gifta seg med Marta Oddsdotter den 7. jun 1691 i Ullensvang kyrkje, Ullensvang, Hordaland, NOR.

Hendingar for dette paret var:

• Dei vart trulova den 13. apr 1691 i Jondal kyrkje, Jondal, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Jon Olson Aga vart fødd i 1692 i Aga, Ullensvang, Hordaland, NOR og døydde i 1758 i Aga, Ullensvang, Hordaland, NOR 66 år gamal. Jon gifta seg med Marita Helgesdotter i 1717 i Ullensvang kyrkje, Ullensvang, Hordaland, NOR.

ii. Guro Olsdotter vart fødd i 1696 i Aga, Ullensvang, Hordaland, NOR og døydde i 1742 i Hogganvik, Vikedal, Rogaland, NOR 46 år gamal. Eit anna namn for Guro var Gurj. Guro gifta seg med Amund Olson den 24. jun 1718 i Ullensvang kyrkje, Ullensvang, Hordaland, NOR. Guro gifta seg så med Siur Olson Hogganvik, son av Ole Sjurson Ålvik og Marita Gunnarsdotter, den 1. jan 1721 i Ullensvang kyrkje, Ullensvang, Hordaland, NOR.

iii. Brita Olsdotter vart fødd i 1706 i Aga, Ullensvang, Hordaland, NOR, døydde i 1737 i Kvestad, Ullensvang, Hordaland, NOR 31 år gamal, og vart gravlagd den 13. okt 1737 i Ullensvang kyrkje, Ullensvang, Hordaland, NOR. Brita gifta seg med Helje Olson, son av Ole Asgautson og Angunda Larsdotter, den 24. jun 1731 i Ullensvang kyrkje, Ullensvang, Hordaland, NOR.

421 iv. Eli Olsdotter. Eli gifta seg med Ole Larsson, son av Lars Ivarson Reiseter d. e. og Marita Olsdotter, den 24. jun 1738 i Ullensvang kyrkje, Ullensvang, Hordaland, NOR.

Ole Børgeson gifta seg så med Ingebjørg Asbjørnsdotter den 1. jan 1728 i Ullensvang kyrkje, Ullensvang, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


843. Marta Oddsdotter, dotter av Odt Hallsteinson og Sigri Ommundsdotter, vart fødd i 1674 i Aga, Ullensvang, Hordaland, NOR, vart døypt den 2. des 1674 i Ullensvang kyrkje, Ullensvang, Hordaland, NOR, døydde i 1725 i Aga, Ullensvang, Hordaland, NOR, 51 år gamal, og vart gravlagd den 25. nov 1725 i Ullensvang kyrkje, Ullensvang, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Marta var Marita.

Marta gifta seg med Ole Børgeson Aga den 7. jun 1691 i Ullensvang kyrkje, Ullensvang, Hordaland, NOR.

844. Hugne Rasmusson Lussnes vart fødd i 1675 i Mehus, Bremnes, Hordaland, NOR og døydde i 1730 i Lussnes, Etne, Hordaland, NOR 55 år gamal. Eit anna namn for Hugne Rasmusson var Haagen.

Generelle notat: Hogne Rasmusson var fødd på Mehus i Finnås og døydde på Lussnes i Etne. Han er første gong nemnd på Lussnes i 1711. Då han døydde vart bruka på Lussnes slegne saman att.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnt i 1701 i Lauareid, Etne, Hordaland, NOR. 26 år, tjener, Soldat

Hugne Rasmusson gifta seg med ukjend.

Barna hans var:

i. Brite Hugnesdotter vart fødd cirka 1704 i Mehus, Bremnes, Hordaland, NOR og døydde i 1762 i Kåtabø, Ølen, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 58 år. Brite gifta seg med Ole Olson Kåtabø den 3. aug 1749 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

422 ii. Torkel Hugneson Hegge. Torkel gifta seg med Syneve Godtskalksdotter, dotter av Godtskalk Rasmusson Håland og Madela Haldorsdotter, den 24. jun 1735 i Grindheim kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

iii. Viar Hugneson Tveit vart fødd i 1711 i Lussnes, Etne, Hordaland, NOR og døydde i 1786 i Tveit (søndre), Ølen, Hordaland, NOR 75 år gamal. Viar gifta seg med Brita Kollsdotter, dotter av Koll Sjurson Tveit og Marta Sjursdotter, den 14. nov 1742 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

iv. Kari Hugnesdotter vart fødd i 1717 i Lussnes, Etne, Hordaland, NOR, døydde i 1801 i Tveit (søndre), Ølen, Hordaland, NOR 84 år gamal, og vart gravlagd den 2. mar 1801 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

v. Mikkel Hugneson vart fødd i 1721 i Lussnes, Etne, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Mikkel var Mikkjel.

vi. Madela Hugnesdotter vart fødd i 1725 i Lussnes, Etne, Hordaland, NOR.

vii. Rasmus Hugneson vart fødd i 1727 i Lussnes, Etne, Hordaland, NOR.


846. Godtskalk Rasmusson Håland, son av Rasmus Ellingson Håland og Guro Godtskalksdotter, vart fødd i 1663 i Håland indre, Etne, Hordaland, NOR og døydde i 1717 i Håland indre, Etne, Hordaland, NOR 54 år gamal. Andre namn for Godtskalk Rasmusson var Godskalch og Gotskalch.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnt i 1701 i Håland indre, Etne, Hordaland, NOR. 40 år.

Godtskalk Rasmusson gifta seg med Synneva Andersdotter cirka 1690 i Grindheim kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Rasmus Godtskalkson Håland vart fødd i 1694 i Håland indre, Etne, Hordaland, NOR og døydde i 1759 i Håland indre, Etne, Hordaland, NOR 65 år gamal. Rasmus gifta seg med Siri Toresdotter den 25. okt 1716 i Rollag kyrkje, Rollag, Buskerud, NOR. Dei fekk ikkje barn. Rasmus gifta seg så med Eli Olsdotter, dotter av Olle Halvardson Øyno og Borgille Torkelsdotter, den 9. jul 1724 i Grindheim kyrkje, Etne, Hordaland, NOR. Rasmus gifta seg så med Ingri Ingemundsdotter, dotter av Ingemund Ommundson og Anna Larsdotter, den 15. jul 1737 i Stødle kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

ii. Kari Godtskalksdotter vart fødd i 1696 i Håland indre, Etne, Hordaland, NOR og døydde i 1724 i Stødle, Etne, Hordaland, NOR 28 år gamal.

iii. Elling Godtskalkson Nernes vart fødd i 1700 i Håland indre, Etne, Hordaland, NOR og døydde i 1722 i Nernes, Etne, Hordaland, NOR 22 år gamal. Eit anna namn for Elling var Ellend. Elling gifta seg med Borghild Eriksdotter, dotter av Erich Nilsson Vinja og Helga Svendsdotter, den 14. jul 1720 i Grindheim kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

iv. Guro Godtskalksdotter vart fødd i 1704 i Håland indre, Etne, Hordaland, NOR, døydde i 1776 i Bjørkhaug, Sandeid, Rogaland, NOR 72 år gamal, og vart gravlagd den 21. jul 1776 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR. Andre namn for Guro var Guri og Gurru. Guro gifta seg med Holger Hansson Bjørkhaug, son av Hans Ivarson Skjeldal og Kari Holgersdotter d. e., den 1. jul 1736 i Grindheim kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

Godtskalk Rasmusson gifta seg så med Madela Haldorsdotter den 23. jun 1715 i Grindheim kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

423 i. Syneve Godtskalksdotter. Syneve gifta seg med Torkel Hugneson Hegge, son av Hugne Rasmusson Lussnes og Ukjend, den 24. jun 1735 i Grindheim kyrkje, Etne, Hordaland, NOR. Syneve gifta seg så med Halver Eivindson Hegge, son av Eivind Johannesson Grindheim og Synneva Tørresdotter, den 1. jul 1753 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


847. Madela Haldorsdotter vart fødd cirka 1670 og døydde i 1730 i Håland indre, Etne, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 60 år. Andre namn for Madela var Madele og Madli.

Madela gifta seg med Godtskalk Rasmusson Håland den 23. jun 1715 i Grindheim kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

Madela gifta seg så med Samuel Kristenson Håland i 1723 i Grindheim kyrkje, Etne, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


848. Ole Andersson Hauge vart fødd i 1683 og døydde i 1778 i Hauge, Skånevik, Hordaland, NOR 95 år gamal.

Ole Andersson gifta seg med Maritha Haraldsdotter d. e. i 1717 i Husnes kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

424 i. Anders Olson Storhaug. Anders gifta seg med Madele Mikkelsdotter, dotter av Mikel Knudson Hillestad og Madele Monsdotter, den 10. nov 1743 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

ii. Lars Olson Hauge d. e. vart fødd i 1720 i Hauge, Skånevik, Hordaland, NOR og døydde etter 1764 i Hauge, Skånevik, Hordaland, NOR. Lars gifta seg med Alis Larsdotter den 4. jul 1756 i Holmedal kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Ole Andersson gifta seg så med Siri Hansdotter, dotter av Hans Ommundson Eikjenes og Siri Larsdotter, i 1747 i Holmedal kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

i. Lars Olson d. y. vart fødd i 1747 i Hauge, Skånevik, Hordaland, NOR.

Ole Andersson gifta seg så med Kari Pedersdotter i 1749 i Holmedal kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

i. Marita Olsdotter vart fødd i 1750 i Hauge, Skånevik, Hordaland, NOR.

Ole Andersson gifta seg så med Brita Bjørnsdotter i 1753 i Holmedal kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


849. Maritha Haraldsdotter d. e. dotter av Harald Aslakson Kaldestad d. e. og Kari Larsdotter, vart fødd i 1686 i Kaldestad øvre (Husnes), Kvinnherad, Hordaland, NOR og døydde i 1745 i Hauge, Skånevik, Hordaland, NOR 59 år gamal.

Generelle notat: Det var skifte den 14. september 1745 etter Maritha Haraldsdotter Hauge i Skånevik mellom enkemannen Ole Andersson og dei to barna deira: Anders Olson "Lænsmand paa Baroniet Rosentals Gods, boende paa Gaarden Hillestad" og Lars Olson 25 år. "Enkemannen saavel som Børnene Sagde at hafver til sig taget Thomas Berhaugs datter Rangnela Thomasdatter fra hun var 1½ Aar gl. ..".
Og på slutten av skiftet: "Til formynder for Myndlingen Rangnela Thomasdatter ordineris Lænsmanden Anders Olsen Hillestad". Denne Ragnela Tomasdotter var dotter til Valborg Haraldsdotter og systerdotter til Maritha.

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde den 14. sep 1745 i Hauge, Skånevik, Hordaland, NOR.

Maritha gifta seg med Ole Andersson Hauge i 1717 i Husnes kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, NOR.

850. Mikel Knudson Hillestad vart fødd i 1670, døydde i 1743 i Hillestad, Fjelberg, Hordaland, NOR 73 år gamal, og vart gravlagd den 3. jun 1743 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Generelle notat: I 1743 i Eid Fer 2 Pentec (2. pinsedag): "Gravfæst Mikel Knudsen Hillestad, gl. 75 aar". Og i 1746 i Eid Dom Invocavit (fyrste søndag i faste): "Gravfæst Mikel Hillestads Enke Madele Monsd, gl. 70 aar".

Mikel Knudson gifta seg med Madele Monsdotter cirka 1699 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Mogns Mikkelson vart fødd i 1700 i Hillestad, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde i 1767 i Røyrvik øvre (Husnes), Kvinnherad, Hordaland, NOR 67 år gamal, og vart gravlagd den 22. nov 1767 i Husnes kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Mogns var Mons. Mogns gifta seg med Ahlis Sjursdotter den 7. mai 1741 i Husnes kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Mogns gifta seg så med Lisbet Johannesdotter, dotter av Johannes Larsson Josnes og Marta Madsdotter, den 1. nov 1745 i Husnes kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

ii. Anne Mikkelsdotter vart fødd i 1702 i Hillestad, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde i 1769 i Einstabøvoll, Valestrand, Hordaland, NOR 67 år gamal, og vart gravlagd den 16. jul 1769 i Valestrand kyrkje, Valestrand, Hordaland, NOR. Anne gifta seg med Botolf Endreson Økland, son av Endre Svendson Sjo og Kari Botolvsdotter, cirka 1730 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Anne gifta seg så med Sven Tolleivson Økland, son av Tollef Tørreson Haugland og Siri Svendsdotter, den 11. jul 1734 i Valestrand kyrkje, Valestrand, Hordaland, NOR.

iii. Knud Mikkelson Våge vart fødd i 1705 i Hillestad, Fjelberg, Hordaland, NOR og døydde i 1744 i Våge (Husnes), Kvinnherad, Hordaland, NOR 39 år gamal. Knud gifta seg med Anna Nilsdotter, dotter av Niels Sjurson Undarheim og Kari Olsdotter, i 1730 i Husnes kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, NOR.

iv. Guri Mikkelsdotter vart fødd i 1712 i Hillestad, Fjelberg, Hordaland, NOR og døydde i 1785 i Røssland (Husnes), Kvinnherad, Hordaland, NOR 73 år gamal. Guri gifta seg med Lars Hermannson, son av Hermann Olson og Kari Andersdotter, den 18. nov 1742 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Guri gifta seg så med Jan Toreson, son av Tore Knudson og Åsa Knudsdotter, cirka 1751 i Husnes kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

425 v. Madele Mikkelsdotter. Madele gifta seg med Anders Olson Storhaug, son av Ole Andersson Hauge og Maritha Haraldsdotter d. e., den 10. nov 1743 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.


851. Madele Monsdotter, dotter av Mons Nilsson Sjo og Guri Olsdotter, vart fødd cirka 1675 i Sjo, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde i 1746 i Hillestad, Fjelberg, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 71 år, og vart gravlagd den 27. feb 1746 i Eid kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Andre namn for Madele var Magdalena og Mallene.

Madele gifta seg med Mikel Knudson Hillestad cirka 1699 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

856. Sjur Hansson Nervik, son av Hans Alvaldson Nervik og Ukjend, vart fødd i 1655 i Nervik, Etne, Hordaland, NOR og døydde i 1728 i Nervik, Etne, Hordaland, NOR 73 år gamal.

Sjur Hansson gifta seg med Valborg Olsdotter cirka 1694 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

428 i. Ole Sjurson Nervik. Ole gifta seg med Susanna Reinertsdotter, dotter av Reinert Ommundson Helgevold og Guri Olsdotter, i 1719 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR.

ii. Hans Sjurson Eio vart fødd i 1697 i Nervik, Etne, Hordaland, NOR og døydde den 29. okt 1774 i Eio austre, Ølen, Hordaland, NOR 77 år gamal. Hans gifta seg med ukjend.

iii. Alvald Sjurson Hamre vart fødd i 1701 i Nervik, Etne, Hordaland, NOR og døydde i 1777 i Hamre søra, Ølen, Hordaland, NOR 76 år gamal. Alvald gifta seg med Anna Tolleivsdotter, dotter av Tolleiv Erikson og Madela Nilsdotter, den 24. jun 1734 i Stødle kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

iv. Kari Sjursdotter vart fødd cirka 1705 i Nervik, Etne, Hordaland, NOR og døydde cirka 1740 i Dalen, Ølen, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 35 år. Kari gifta seg med Kolbein Ingebretson, son av Ingebret Kolbeinson og Ukjend, cirka 1729 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

v. Helga Sjursdotter vart fødd i 1709 i Nervik, Etne, Hordaland, NOR, døydde i 1781 i Vikedal nedre, Vikedal, Rogaland, NOR 72 år gamal, og vart gravlagd den 6. jan 1781 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Helga var Helge. Helga gifta seg med Holger Holgerson, son av Holger Jonson Koll og Ukjend, cirka 1733 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. Helga gifta seg så med Niels Helgeson, son av Helge Nilsson Steinsland og Ukjend, i 1741 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Helga gifta seg så med Aad Ivarson, son av Ivar Oddson og Marta Sjursdotter, den 2. jul 1743 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

vi. Anna Sjursdotter vart fødd i 1713 i Nervik, Etne, Hordaland, NOR og døydde i 1756 i Stødle, Etne, Hordaland, NOR 43 år gamal. Anna gifta seg med Jone Torbjørnson, son av Torbjørn Larsson Austrheim og Siri Torbjørnsdotter, i 1733 i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.


857. Valborg Olsdotter, dotter av Ole Paulson Eio og Kari Tørresdotter, vart fødd i 1670 i Eio austre, Ølen, Hordaland, NOR, døydde i 1740 i Nervik, Etne, Hordaland, NOR 70 år gamal, og vart gravlagd den 12. apr 1740 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

Valborg gifta seg med Sjur Hansson Nervik cirka 1694 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

858. Reinert Ommundson Helgevold, son av Omund Knudson Helgevold og Susanne Reinertsdotter, vart fødd i 1670 i Helgevoll øvre, Sandeid, Rogaland, NOR og døydde i 1736 i Helgevoll øvre, Sandeid, Rogaland, NOR 66 år gamal.

Generelle notat: Reinert Ommundson Helgevold hadde arva noko av Helgevold etter far sin. Ved skøyte 8. oktober 1697 frå sine medarvingar Mats Sjurson Stangeland i Ølen og Johannes Oveson Helgevold, begge på konene sine vegne, samt Kari Omundsdotter på eigne vegne, vart han eigar av 3 vett korn i garden Helgevold. Ved skøyte av 13. november 1699 frå stefaren Bjørn Kristofferson som då budde på garden Sundfør i Skjold, samt frå dei fire halvsøskena sine, vart Reinert eigar av ennå 2½ pund 3 merker smør i garden sin på Helgevold. Med kona si fekk han dessutan jordegods i Østre Eide (Eio) i Ølen og 19½ merker smør i Haugland i Fjelberg. 7. august 1708 var Reinert saman med Bård Sjurson Bjordal oppnemnt som verge for slektningane sine på Sundfør i Skjold. Den 30. oktober 1728 skreiv Reinert frå seg saman med versønene sine, odelsretten til 1 laup 1 pund 21 merker smør i garden Helgevold til fordel for versonen Johannes Amundson (Osmundson) Tjelmeland, som same dag fekk skøyte på jordegodset frå Nils Samsonson Skogeide. Det var skifte etter Reinert 22. mars 1736.
Kona var Guri Olavsdotter frå Eio i Ølen. Ho var fødd i 1674 og døydde i 1749 hjå dottera på Frønsdal i Ølen. Arveskiftet etter Guri var på Frønsdal 26. november 1749 mellom dei fire døtrene deira. Dottera Kari var død før mor si, og dei fem barna til Kari opptrer i skiftet. Jordegodset 9 ¾ merker smør i garden Haugland og 9 merker smør i garden Eio vart selt til framande. Av løysøyre var det mellom anna ein trebands gullring med initialar, fleire sølvskeier med initialar, 1 sølv-kjede, 1 fingerbør i sølv, 1 signet i sølv, og dei kleda som vert rekna opp tyder på at det var velstand i heimen.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnt i 1701 i Helgevoll øvre, Sandeid, Rogaland, NOR. 33 år.

Reinert Ommundson gifta seg med Guri Olsdotter cirka 1697 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

429 i. Susanna Reinertsdotter. Susanna gifta seg med Ole Sjurson Nervik, son av Sjur Hansson Nervik og Valborg Olsdotter, i 1719 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR.

ii. Kari Reinertsdotter vart fødd i 1702 i Helgevoll øvre, Sandeid, Rogaland, NOR, døydde i 1748 i Hauge øvre, Ølen, Hordaland, NOR 46 år gamal, og vart gravlagd den 23. jun 1748 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Kari gifta seg med Gunder Kristenson Hauge, son av Christen Gunnarson Opsal og Kari Knudsdotter, i 1721 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR.

iii. Ingeborg Reinertsdotter vart fødd i 1705 i Helgevoll øvre, Sandeid, Rogaland, NOR og døydde i 1782 i Frønsdal, Ølen, Hordaland, NOR 77 år gamal. Ingeborg gifta seg med Knud Kristenson Frønsdal, son av Christen Gunnarson Opsal og Kari Knudsdotter, cirka 1725 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR.

iv. Guri Reinertsdotter vart fødd i 1710 i Helgevoll øvre, Sandeid, Rogaland, NOR og døydde i 1770 i Tjelmeland, Sand, Rogaland, NOR 60 år gamal. Eit anna namn for Guri var Gurie. Guri gifta seg med Johannes Ommundson Tjelmeland, son av Omund Nilsson Øye og Ingrid Torbjørnsdotter, cirka 1728 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR.


859. Guri Olsdotter, dotter av Ole Paulson Eio og Kari Tørresdotter, vart fødd i 1674 i Eio austre, Ølen, Hordaland, NOR, døydde i 1749 i Frønsdal, Ølen, Hordaland, NOR 75 år gamal, og vart gravlagd den 15. des 1749 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Guri var Guro.

Guri gifta seg med Reinert Ommundson Helgevold cirka 1697 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

860. Stephen Olson Innbjo, son av Ole Steffenson Innbjo og Ukjend, vart fødd i 1657 i Innbjoa, Ølen, Hordaland, NOR, døydde i 1743 i Innbjoa, Ølen, Hordaland, NOR 86 år gamal, og vart gravlagd den 28. apr 1743 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnt i 1701 i Innbjoa, Ølen, Hordaland, NOR. 44 år, ops, fattig.

Stephen Olson gifta seg med Valborg Ingebretsdotter cirka 1690 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Ellen Steffensdotter vart fødd cirka 1690 i Innbjoa, Ølen, Hordaland, NOR.

ii. Ingebrigt Steffenson (Død ung) vart fødd i 1693 i Innbjoa, Ølen, Hordaland, NOR og døydde i Innbjoa, Ølen, Hordaland, NOR.

iii. Ole Steffenson vart fødd i 1697 i Innbjoa, Ølen, Hordaland, NOR, døydde i 1742 i Myklavoll, Vikebygd, Hordaland, NOR 45 år gamal, og vart gravlagd den 15. mai 1742 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Ole var Olle. Ole gifta seg med Synneve Ivarsdotter, dotter av Iver Kristenson Alne og Kari Eriksdotter, cirka 1735 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR.

430 iv. Aanund Steffenson Stumo. Aanund gifta seg med Anna Jakobsdotter d. y., dotter av Jacob Larsson Erland og Anna Haldorsdotter, cirka 1730 i Skjold kyrkje, Skjold, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Aanund gifta seg så med Guro Tollaksdotter, dotter av Tollach Olson Arnevik og Ukjend, i 1734 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR. Aanund gifta seg så med Helga Larsdotter, dotter av Lars Olson og Mari Gunnarsdotter, den 31. des 1769 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


861. Valborg Ingebretsdotter, dotter av Ingebret Olson Svolland og Ukjend, vart fødd cirka 1670 i Svolland, Ølen, Hordaland, NOR og døydde før 1758 i Innbjoa, Ølen, Hordaland, NOR.

Valborg gifta seg med Stephen Olson Innbjo cirka 1690 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

862. Tollach Olson Arnevik, son av Ole Tollakson Arnevik og Synnøve Arnevik, vart fødd i 1639 i Arnevik, Fjelberg, Hordaland, NOR og døydde i 1720 i Arnevik, Fjelberg, Hordaland, NOR 81 år gamal.

Generelle notat: I skifteprotokollen finn ein:
"A= 1720 dend 9 September blef holden Rigtig skifte og deling paa dend gaard Arnevig i Fieldbergs Skibrede efter afgangen Tollak Olsen som sammesteds i sit Enkemands Sæde boedt døde og det imellem hans efterladte 4 dattre Ved Nafn, Dordj Tollaks datter Enke og boer paa Udbiua sin egen Jord, Synneve Tollaksd datter gift med Torben Underhaugen hans egen Gaard og Guri Tollaks datter gift med Niels Oppeim Halsnøs Closters Godz, ..".
Ut frå alderskilnaden på døtrene, så må Tollak ha vore gift to gonger.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnt i 1665 i Arnevik, Fjelberg, Hordaland, NOR. 26 år.

• Han er nemnt i 1701 i Arnevik, Fjelberg, Hordaland, NOR. 66 år, ops, sielv Eier.

• Skifte etter han vart halde den 9. sep 1720 i Arnevik, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Tollach Olson gifta seg med Sissel Tørresdotter cirka 1660 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Dorthe Tollaksdotter vart fødd cirka 1660 i Arnevik, Fjelberg, Hordaland, NOR, døydde i 1745 i Utbjoa, Ølen, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 85 år, og vart gravlagd den 20. mai 1745 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Dorthe var Dordi. Dorthe gifta seg med Svend Sjurson Udbjo, son av Sjur Halvardson Utbjoa og Åsa Knudsdotter, cirka 1685 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Dorthe gifta seg så med Lars Larsson Utbjoa, son av Lars Larsson Utåker og Valgjerd Ommundsdotter, cirka 1726 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

ii. Synneve Tollaksdotter vart fødd cirka 1665 i Arnevik, Fjelberg, Hordaland, NOR og døydde i Haugen, Ølen, Hordaland, NOR. Synneve gifta seg med Torbiørn Tørresson, son av Tørres Torbjørnson og Haugen, cirka 1691 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

521 iii. Anna Tollaksdotter. Anna gifta seg med Lars Nilsson Arnevik, son av Niels Erikson Frette og Siri Rasmusdotter, cirka 1694 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Tollach Olson gifta seg så med ukjend cirka 1699 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Barnet hans var:

431 i. Guro Tollaksdotter. Guro gifta seg med Niels Steinson Oppheim, son av Steen Nilsson Oppheim og Brita Anfinnsdotter, i 1720 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR. Guro gifta seg så med Aanund Steffenson Stumo, son av Stephen Olson Innbjo og Valborg Ingebretsdotter, i 1734 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.


864. Tjerand Jonson Slåkje, son av Jon Paulson Slåkje og Siri Slåkje, vart fødd i 1630 i Slåkje, Skånevik, Hordaland, NOR og døydde i 1714 i Slåkje, Skånevik, Hordaland, NOR 84 år gamal.

Generelle notat: Tjerand Jonson tok over heimejorda på Slåkje ikring 1666 og dreiv garden i nær 50 år. Han vart stemna av enka etter presten Elias Andersson for ikkje å ha svara jordavgifta. Tjerand møtte i retten og "sagde hand iche viste Rettere end det var betalt, ville dog betale och gjøre Rettighed". Han møtte òg i retten for Jon Sæbjørnson Slåkje som kan hende var drengen hans. Jon var stemna "for Leiermaal med Britta Sjursdatter som nu gaar fruktsommelig". Men Jon var soldat og slapp nok lett frå det.
Tjerand var gift to gonger. Første kona var dotter til Anfinn Tormodson Bauge i Holmedal. Dei hadde sju barn saman. Andre kona var Valgjerd Sjursdotter Materstveit. Dei hadde fem barn saman. To av døtrene frå første ekteskap, og ei frå siste er alle tre kalla Siri.

Tjerand Jonson gifta seg med Anfinnsdotter cirka 1661 i Skånevik kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Anfinn Tjerandson Borgøen vart fødd i 1662 i Slåkje, Skånevik, Hordaland, NOR og døydde cirka 1712 i Borgøy, Nedstrand, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 50 år. Anfinn gifta seg med Marta Josefsdotter, dotter av Josef Josefson Lund og Ukjend, i 1703 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR.

ii. Tjerand Tjerandson Sunde vart fødd i 1667 i Slåkje, Skånevik, Hordaland, NOR og døydde i 1740 i Sunde, Skånevik, Hordaland, NOR 73 år gamal. Tjerand gifta seg med Marita Toresdotter cirka 1696 i Holmedal kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR.

432 iii. Ole Tjerandson Tungesvik. Ole gifta seg med Guri Haldorsdotter, dotter av Haldor Bjørnson Holmedal og Anna Haldorsdotter, cirka 1695 i Skånevik kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Ole gifta seg så med Kristi Rasmusdotter, dotter av Rasmus Ellingson Håland og Guro Godtskalksdotter, cirka 1699 i Grindheim kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

iv. Siri Tjerandsdotter d. m. vart fødd cirka 1672 i Slåkje, Skånevik, Hordaland, NOR og døydde etter 1712 i Sævareid øvre, Skånevik, Hordaland, NOR. Siri gifta seg med Tollef Torsteinson Sævareid, son av Tosten Larsson Tungesvik og Guri Svendsdotter, cirka 1698 i Åkre kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR.

Tjerand Jonson gifta seg så med Valgjerd Sjursdotter, dotter av Sjur Johannesson Materstveit og Udna Bjørnsdotter, cirka 1684 i Holmedal kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Jon Tjerandson Slåkje d. e. vart fødd i 1684 i Slåkje, Skånevik, Hordaland, NOR og døydde i 1766 i Slåkje, Skånevik, Hordaland, NOR 82 år gamal. Jon gifta seg med Britha Johannesdotter, dotter av Johannes Torkelson Flesjo og Anna Olsdotter, i 1723 i Skånevik kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR.

ii. Siri Tjerandsdotter d. y. vart fødd i 1688 i Slåkje, Skånevik, Hordaland, NOR.

iii. Udna Tjerandsdotter vart fødd i 1690 i Slåkje, Skånevik, Hordaland, NOR.

iv. Siur Tjerandson Ryen vart fødd i 1691 i Slåkje, Skånevik, Hordaland, NOR, døydde i 1748 i Roa, Ølen, Hordaland, NOR 57 år gamal, og vart gravlagd den 26. mai 1748 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Siur var Siver. Siur gifta seg med Mari Torgersdotter i 1713 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR. Siur gifta seg så med Guro Endresdotter, dotter av Endre Torkelson Hegge og Ingeri Olsdotter, i 1736 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

v. Jon Tjerandson d. y. vart fødd i 1694 i Slåkje, Skånevik, Hordaland, NOR.


865. Anfinnsdotter, dotter av Arnfinn Tormodson Bauge og Ukjend, vart fødd cirka 1635 i Bauge indre, Skånevik, Hordaland, NOR og døydde før 1684 i Slåkje, Skånevik, Hordaland, NOR.

gifta seg med Tjerand Jonson Slåkje cirka 1661 i Skånevik kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR.

866. Rasmus Ellingson Håland, son av Elling Johannesson Håland og Ragnilla Nilsdotter, vart fødd i 1630 i Håland indre, Etne, Hordaland, NOR og døydde i 1703 i Håland indre, Etne, Hordaland, NOR 73 år gamal.

Generelle notat: Rasmus Ellingson fekk ein liten brukspart av Indre Håland til å driva medan faren levde, og overtok heile garden i 1667. Han åtte slik som faren omlag tredjeparten av Indre Håland. I 1686 vart han stemna for skjellsord mot Lars Vad, men møtte ikkje. Han var så sjuk at han gjekk "tohendet staff" fortalde vitna.
Rasmus var gift med Guro Gotskalksdotter. Det er ikkje nemnt noko om kvar ho var frå, men på Tveit i Husnes sokn i Kvinnherad bur det ein Godtskalk Endreson som var gift med Sofie Hansdotter. Dei er nemnde med barna Brita, Madele, Endre, Amund og Lars som er kjende. Dette kan vere foreldra til Guro. Far til Sofie heiter Hans. Sonen til Guro, Hans Rasmusson, kan vere oppkalla etter morfaren. I tillegg så åtte Rasmus Ellingson åtte pund smør i Sundal. Denne parten i Sundal var truleg kona Guro sin arv etter faren Gotskalk Endreson som stamma frå Sundal. Farmora til Guro, Magdalena Lauritsdotter Galte hadde òg ei dotter som heitte Guro, så namnet høver inn i ættesamanhengen.
Rasmus og Guro er nemnde med fem barn.

Rasmus Ellingson gifta seg med Guro Godtskalksdotter cirka 1662 i Husnes kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

846 i. Godtskalk Rasmusson Håland. Godtskalk gifta seg med Synneva Andersdotter cirka 1690 i Grindheim kyrkje, Etne, Hordaland, NOR. Godtskalk gifta seg så med Madela Haldorsdotter den 23. jun 1715 i Grindheim kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

ii. Anna Rasmusdotter vart fødd i 1666 i Håland indre, Etne, Hordaland, NOR og døydde i 1727 i Stødle, Etne, Hordaland, NOR 61 år gamal. Anna gifta seg med Johannes Ivarson, son av Ivar Alvaldson og Ukjend, cirka 1695 i Grindheim kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

433 iii. Kristi Rasmusdotter. Kristi gifta seg med Ole Tjerandson Tungesvik, son av Tjerand Jonson Slåkje og Anfinnsdotter, cirka 1699 i Grindheim kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

iv. Hans Rasmusson Frette vart fødd i 1675 i Håland indre, Etne, Hordaland, NOR og døydde i 1725 i Frette, Etne, Hordaland, NOR 50 år gamal. Hans gifta seg med Siri Olsdotter den 12. jul 1716 i Grindheim kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

v. Christen Rasmusson Håland vart fødd i 1685 i Håland indre, Etne, Hordaland, NOR og døydde i 1714 29 år gamal.


867. Guro Godtskalksdotter, dotter av Godtskalk Endreson Tveit og Sofie Hansdotter, vart fødd cirka 1639 i Tveit (Husnes), Kvinnherad, Hordaland, NOR og døydde i 1725 i Håland indre, Etne, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 86 år.

Guro gifta seg med Rasmus Ellingson Håland cirka 1662 i Husnes kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, NOR.

868. Svend Andersson Nes, son av Anders Tungesvik og Guri Svendsdotter, vart fødd i 1662 i Tungesvik indre, Skånevik, Hordaland, NOR og døydde i Nes indre, Skånevik, Hordaland, NOR.

Generelle notat: Svein Andersson gifta seg med Malena Johannesdotter Vågen. Dei arva bondegodset i Indre Nes etter mora til Malena i 1698. Mora hadde gifta seg opp att med Jon Viarson Nes, som arva heimejorda i Ytre Nes men som altså gifta seg til Vågen. På det viset sat Jon Vågen som heimelsmann både til Indre og Ytre Nes. Malena og Svein budde ei tid på Årtun der dei er nemnde i skiftet etter stefar til Svein i 1696, men flytta til Indre Nes eit par år seinare. Dei hadde fem søner.

Svend Andersson gifta seg med Malena Johannesdotter cirka 1692 i Åkre kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Halvard Svendson vart fødd i 1693 i Årtun, Skånevik, Hordaland, NOR.

434 ii. Anders Svendson Skoga. Anders gifta seg med Marta Anfinnsdotter, dotter av Anfinn Skoga og Ukjend, cirka 1712 i Skånevik kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR.

iii. Gudmund Svendson Fet vart fødd i 1694 i Nes indre, Skånevik, Hordaland, NOR, døydde i 1776 i Fet øvre, Kvinnherad, Hordaland, NOR 82 år gamal, og vart gravlagd den 21. feb 1776 i Kvinnherad kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, NOR. Gudmund gifta seg med Ingebor Johannesdotter, dotter av Johannes Tungesvik og Brita Jobsdotter, den 3. jul 1718 i Kvinnherad kyrkje, Kvinnherad, Hordaland, NOR.

iv. Johannes Svendson Nes vart fødd cirka 1696 i Nes indre, Skånevik, Hordaland, NOR og døydde i 1738 i Nes indre, Skånevik, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 42 år. Johannes gifta seg med Magdella Olsdotter, dotter av Ole Johannesson Tungesvik og Guri Olsdotter, cirka 1720 i Skånevik kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR.

v. Svend Svendson Sunde vart fødd i 1699 i Årtun, Skånevik, Hordaland, NOR og døydde i 1765 i Sunde, Skånevik, Hordaland, NOR 66 år gamal. Svend gifta seg med Anna Nilsdotter i Holmedal kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


869. Malena Johannesdotter, dotter av Johannes Gudmundson Vågen og Kari Olsdotter, vart fødd cirka 1668 i Vågen, Skånevik, Hordaland, NOR og døydde i Nes indre, Skånevik, Hordaland, NOR.

Malena gifta seg med Svend Andersson Nes cirka 1692 i Åkre kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR.

870. Anfinn Skoga døydde cirka 1713 i Skoga, Skånevik, Hordaland, NOR,.

Generelle notat: Anfinn er nemnt berre ein einaste gong, og det var i 1690 då han vart stemna for noko gjeld til knut Eikjenes si syster. Denne tidsbolken er ei kjeldefattig tid i Skånevik med få og tilfeldige opplysningar om oppsittjarane og namna deira. Truleg budde Anfinn mange år på Skoga, kanskje heilt fram mot 1713. Då overtok Marta Anfinnsdotter og mannen garden. Det er truleg dottera til Anfinn. Det er ikkje kjent kva kona heitte og kor mange barn han hadde.

Anfinn gifta seg med ukjend.

Barnet hans var:

435 i. Marta Anfinnsdotter. Marta gifta seg med Anders Svendson Skoga, son av Svend Andersson Nes og Malena Johannesdotter, cirka 1712 i Skånevik kyrkje, Skånevik, Hordaland, NOR.


872. Søren Olson Vad vart fødd i 1633 og døydde i 1691 i Stødle, Etne, Hordaland, NOR 58 år gamal.

Generelle notat: Søren Olson er kjend som brukar på Stødle frå 1657.
Det vart halde skifte på Fiøssne i Etne den 21. mai 1695 etter dottera Giertrud Sørensdotter "som boede og døde ibm Nestforleden 8 dager For Michelstiden" mellom enkemannen Torchield Michelson og dei to sønene Michel Torchielson 6 år og Søfren Torchielson "paa tredie aar gammell".
Morbroren Torbiørn Sørenson Stølle var til stades på vegne av yngste sonen og faren på vegne av den eldste.

Sunnhordland Tingbok A11 17. februar - 29. november 1664.

"Anno 1664 den 29 Octobris holtis allmindeling høste thing paa Østrimb i Ettne schibbrede med allmuen sammestedz. Neruerende Konglig Mayestets fouget wellfornemme mand Iffuer Knudssen, boende lehnsmand Alluald Bierchenes, sambt effterschreffne laugrettismend som retten betientte saasom Johannes Fiøssne, Thore Thuette, Thore Nerness, Michell Riffaass, Lauridtz Winnie, Anders Østrimb, Søffren Støelle."

Sunnhordland Tingbok A12 20. januar - 15. desember 1665.
"Anno 1665 den 10 April bleff holden allmindelig waar thing paa Houge i Fieldberg schibbrede, med allmuen aff ibidem och Ettne schibbrede. Neruerende fougden Iffuer Knudssen sambt effterschreffne laugrettismend som retten betientte, nemblig Jens Østrimb, Hans Støelle, Johannes Fiøsne, Biøren Sande, Søffren Støelle, Michell Riffaass och Knud Wdstun aff Ettne. Sambtt Suend Sanduig, Johannes Hillesuigen, Peer Sæbøe, Erich Wdbioe, Omund Hammersland, Pouell Eye och Indre Thineland."

Sunnhordland Tingbok A15 10. februar - 31. desember 1670.
"Anno 1670 den 15 Juny retten med mig at betienne paa Nernes i Edtne, Johans Fiøszne, Niels Kaldem, Haluer Lunde, Iffuer Stølle, Tholleff Kaldem och Søffren Stølle, æed soerne mend i Edtne schibrede, huor da Thoere Nernes med slodz citation hafde did stefnt Zacharias Norimb formedelst hand formeenes hannem hans græszgang och fæbeede. Neruerende ombudzmanden til forschreffne Nernes hæderlig och høylerdt mand Magister Arnoldus de Fjne sampt Aluold Birchenes lensmand och got folch flere."

Sunnhordland tingbok 16b SAB. Sorenskrivaren i Sunnhordland I. A. 16b Tingbok 8. april 1675 - 21. desember 1676.
"Anno 1675 den 12 Augustj bleff holdet schatteting paa Graffuelsetter i Ettne. Neruerende fougden Jan Torsen, sambt effterschreffne laugrettismend aff Fieldbergs och Ettne schibbreder, nemblig Siffuer och Olle Stangeland, Erich Hegge, Knud Hiszdall, Steen Opheimb, Jacob Wieland, Baard Nore Wogen, Johannes Søre Berie, Johannes Killiszuig, Haldoer Ljen, Colbein Wdbioe och Ellias Sualland aff Fieldberg schibbrede. Diszligeste Eliasz Fossze, Haldoer Echrimb, Anders Østrimb, Niellsz Grønsta, Jenssz Wae, Joen Tesdal, Søren Støelle, Gunder Hejland, Niellsz Øffrnes, Gudmund Graffuelszetter, Indre Hoffland och Willom ibidem med sambt begge bonde lehnszmandene Alduold Bierchenes och Osszmund Nerimb.
Huordaa bleff lest och forkyntt Hans Kongl. Ma. naadigste obne breff om fremmede mynttes aff szettelsze, daterit Haffnie den 8 Martj 1675. Saa och Hans Ma. naadigste schattebreff for neruerende aar, meldende om 2½ rdr aff løben, daterit Haffnie den 10 April 1675. Huellche begge paa nest forhen holdende Strandebahrms schibbredes schatteting den 9 Augustj widre findes extraherit. Och bleff schattebogen paa alle jorder effter matriculen paa tinget strax forseigelt."

SAB. Sorenskrivaren i Sunnhordland I. A. 18 Tingbok 21. januar 1679 - 29. mars 1680.
"Anno 1679 den 22 Janvarj holtis affregning ting paa Hollmedallstuett i Schoneuigs schibbrede med allmuen aff forschreffne Schoneuig, sambt Ettne och Fieldbergs schibbreder. Neruerende effterschreffne laugrettismend Lauridtz Ouesta, Tørrisz Øjen, Niellsz Grønesta, Michell Silde, Søren Støelle, med bonde lehnszmanden Erich Silde aff Ettne schibbrede. Diszligeste Kield Ørland och Normand Nordhussz med bonde lehnszmanden Osszmund Nerimb aff Fieldbergs schibbrede. Saa och Olle Seffuereid, Gunder Egemoe, Johanes Teigland, Haachen Stoerhog, Olle Teigendall och Johans Dallen, med bonde lehnszmanden Christoffer Larszen Effne aff Schoneuigs schibbrede."
"Anno 1679 den 1 Jullj holtis waarting paa Axdall med allmuen aff Ettne och Fieldberg schibbreder. Neruerende effterschreffne laugrettismend som retten betientte, nemblig Haldoer Ljen, Hanssz Neruig, Jacob Wjeland, Jacob Stangeland, Ingebrigt Quamme, Kield Ørland och Colben Wdbioe aff Fieldberg schibbrede. Diszligeste Jenssz Waae, Olle Brendeland, Anders Øustrimb, Nielsz Steene, Søffren Støelle, Michell Silde och Jone Fiøsszne aff Ettne schibbrede, med begge bonde lehnszmendene Osszmund Nerimb och Erich Silde."

SAB. Sorenskrivaren i Sunnhordland I. A. 19 Tingbok 18. januar - 20. desember 1681.
"Anno 1681 den 19 Septembris waare wij epterschreffne Bendix Dyrhusz, sornschrifuer i Sundhorlehn, Søren Stølle, Joen Teszdall, Østen Ramme, Rasmus Haaland, Eling Røg, och Michel Silde, epter louglig stefnemaal, forsammelede paa aastederne imellemb Eichrimbs eyegen och Gangedalsz eigen, at giøre rigtig skiel, skiffte och vdsteening, imellemb begge gaarders eyedehler."
"Anno 1681 den 5 och 6 Decembris bleff holt almindeligt høste, ledingsz, schatte och sageting paa Nerenessz udj Etne schibred med dedz skibredz almue. Neruerinde Kongl. Maytz. fougitz fuldmegtig, erlig och welagt karl Peder Pederszen, Kongl. Maytz. bunde lensmand Erich Silde med goet folck meere dend tiid tilstæde war. Huorda retten blef betiendt med epterschreffne laugretzmænd, nemblig Olle Brendeland, Rasmusz Haaland, Knud Frette, Nielsz Østrimb, Søren Stølle, Tieran Egelannd, Nielsz Grønstae, Eling Røeg, Torben Skiold, Haluor Haaland, Laursz Ouestad och Inggebregt Tesdallen."

Søren Olson gifta seg med ukjend.

Barna hans var:

i. Giertrud Sørensdotter vart fødd cirka 1663 i Stødle, Etne, Hordaland, NOR og døydde i 1694 i Fjøsna, Etne, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 31 år. Giertrud gifta seg med Torkil Mikkelson Eikeland, son av Mikkel Torkelson og Ukjend, cirka 1691 i Stødle kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

436 ii. Torbjørn Sørenson Vad. Torbjørn gifta seg med Synneve cirka 1698 i Stødle kyrkje, Etne, Hordaland, NOR. Torbjørn gifta seg så med Ingeborg Tolleivsdotter, dotter av Tollev Jonson Ekrheim og Eli Torkelsdotter, den 17. jun 1736 i Grindheim kyrkje, Etne, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


878. Johannes Ormson Birkeland, son av Orm Olson Birkeland og Marta Osmundsdotter, vart fødd i 1640 i Birkeland, Imsland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1718 i Birkeland, Imsland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 78 år.

Generelle notat: I boka for Erfjord står det at Liva Gudmundsdotter vart gift med bonde Johannes Ormson Birkeland, Imsland.
Ei Anna Johannesdotter Rørtveit (66 år i 1758) er fadder til Johannes Birkeland sitt barn i 1753. Denne Anna var truleg ei dotter til Johannes frå første ekteskapet og moster til Johannes Birkeland.
Dottersonen, Johannes Olson Birkeland, døyper i 1759 dottera si Kirsti. Då er Liva Imsland, kona til Tore Osmundson, mellom fadrane. Liva var også truleg dotter til Johannes Ormson Birkeland, og moster til Johannes Olson.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnt i 1701 i Birkeland, Imsland, Rogaland, NOR.

Johannes Ormson gifta seg med Liva Gudmundsdotter cirka 1675 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

439 i. Marthe Johannesdotter. Marthe gifta seg med Torkel Toreson, son av Tore Torkelson og Kristi Toresdotter, cirka 1705 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. Marthe gifta seg så med Eivind Erikson den 4. jul 1717 i Stødle kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

ii. Brønla Johannesdotter vart fødd cirka 1682 i Birkeland, Imsland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1705 i Tysvær, Tysvær, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 23 år. Brønla gifta seg med Daniel Jonson Narravik, son av Jon Danielson Årvk og Ragnhild Kolbeinsdotter, cirka 1704 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR.

iii. Osmund Johannesson vart fødd i 1690 i Birkeland, Imsland, Rogaland, NOR.

iv. Anna Johannesdotter vart fødd i 1692 i Birkeland, Imsland, Rogaland, NOR, døydde i 1766 i Rørtveit, Imsland, Rogaland, NOR 74 år gamal, og vart gravlagd den 17. des 1766 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. Anna gifta seg med Gabriel Jakobson, son av Jacob Johannesson og Helga Gabrielsdotter, cirka 1720 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Johannes Ormson gifta seg så med Katrine Helgesdotter i 1695 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Helge Johannesdotter vart fødd i 1696 i Birkeland, Imsland, Rogaland, NOR, døydde i 1749 i Bjørkhaug, Sandeid, Rogaland, NOR 53 år gamal, og vart gravlagd den 22. jun 1749 i Sandeid kyrkje, Sandeid, Rogaland, NOR.

469 ii. Liva Johannesdotter. Liva gifta seg med Osmund Toreson Imsland, son av Thore Olson Høyekvam og Ukjend, cirka 1722 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR.

iii. Kierstie Johannesdotter vart fødd i 1699 i Birkeland, Imsland, Rogaland, NOR, døydde i 1759 i Våge, Imsland, Rogaland, NOR 60 år gamal, og vart gravlagd den 30. jan 1759 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. Andre namn for Kierstie var Katrine og Kirstie. Kierstie gifta seg med Ole Olson Birkeland, son av Ole Askjellson Førland og Helge Olsdotter, cirka 1721 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. Kierstie gifta seg så med Biørn Tormodson, son av Tormod Bjørnson Vaage og Inger Ivarsdotter, den 8. jul 1750 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

iv. Helge Johannesson Berget vart fødd i 1700 i Birkeland, Imsland, Rogaland, NOR, døydde i 1786 i Berget, Imsland, Rogaland, NOR 86 år gamal, og vart gravlagd den 25. jun 1786 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. Helge gifta seg med Maren Jørgensdotter, dotter av Jørgen Filipson Smith og Sissel Mikkelsdotter, cirka 1725 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR. Helge fekk barn med Karen Markusdotter, dotter av Markus Anfinnson og Magela Torgilsdotter,. Ekteskapsstatus: ugift. Dette paret gifta seg ikkje. Helge gifta seg så med Tørela Andersdotter den 17. jun 1753 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. Helge gifta seg så med Aasne Kolbeinsdotter den 25. okt 1762 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. Helge gifta seg så med Marthe Tolleivsdotter den 18. okt 1772 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR.

v. Johannes Johannesson Gammelrød vart fødd i 1703 i Birkeland, Imsland, Rogaland, NOR, døydde i 1776 i Gammelrød, Imsland, Rogaland, NOR 73 år gamal, og vart gravlagd den 20. mai 1776 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR. Johannes gifta seg med Anna Margrethe Jørgensdotter, dotter av Jørgen Filipson Smith og Sissel Mikkelsdotter, cirka 1725 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR.


879. Liva Gudmundsdotter, dotter av Gudmund Olson Ihle og Brønla Osmundsdotter, vart fødd cirka 1655 i Ile, Vikedal, Rogaland, NOR og døydde cirka 1694 i Birkeland, Imsland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 39 år.

Liva gifta seg med Johannes Ormson Birkeland cirka 1675 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.

882. Kristoffer Grindheim vart fødd i 1655 og døydde cirka 1710 i Grindheim, Etne, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 55 år.

Kristoffer gifta seg med Synneva Grindheim cirka 1694 i Grindheim kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Halvard Kristofferson vart fødd i 1695 i Grindheim, Etne, Hordaland, NOR.

441 ii. Ingri Kristoffersdotter. Ingri gifta seg med Aslak Larsson Grindheim i 1726 i Grindheim kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

iii. Marita Kristoffersdotter vart fødd i 1705 i Grindheim, Etne, Hordaland, NOR og døydde i 1752 i Grindheim, Etne, Hordaland, NOR 47 år gamal. Marita gifta seg med Erich Oddson Grindheim den 21. jul 1743 i Grindheim kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.


883. Synneva Grindheim vart fødd cirka 1670 og døydde i Grindheim, Etne, Hordaland, NOR.

Synneva gifta seg med Kristoffer Grindheim cirka 1694 i Grindheim kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

884. Abraham Osmundson Fløgstad, son av Osmund Torjusson Veka og Ukjend, vart fødd i 1670 i Veka, Sauda, Rogaland, NOR og døydde cirka 1705 i Fløgstad, Sauda, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 35 år.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnt i 1701 i Fløgstad, Sauda, Rogaland, NOR. 31 år.

Abraham Osmundson gifta seg med Madli Larsdotter cirka 1697 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

442 i. Osmund Abrahamson Steine. Osmund gifta seg med Siri Aslaksdotter, dotter av Aslak Ommundson Rygg og Nilsdotter, i 1723 i Stødle kyrkje, Etne, Hordaland, NOR. Osmund gifta seg så med Ingeborg Johannesdotter i 1742 i Stødle kyrkje, Etne, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

ii. Torbjørn Abrahamson Lussnes vart fødd i 1702 i Fløgstad, Sauda, Rogaland, NOR og døydde i 1756 i Lussnes, Etne, Hordaland, NOR 54 år gamal. Torbjørn gifta seg med Torbjørg Tjerandsdotter i 1733 i Grindheim kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.


885. Madli Larsdotter vart fødd i 1667 i Sauda, Rogaland, NOR og døydde i 1752 i Håland ytre, Etne, Hordaland, NOR 85 år gamal. Eit anna namn for Madli var Magla.

Madli gifta seg med Abraham Osmundson Fløgstad cirka 1697 i Sauda kyrkje, Sauda, Rogaland, NOR.

Madli gifta seg så med Halvard Halvardson Håland, son av Halvard Haldorson Håland og Ukjend, i 1710 i Grindheim kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

i. Kristi Halvardsdotter vart fødd i 1710 i Håland ytre, Etne, Hordaland, NOR og døydde i 1786 i Håland indre, Etne, Hordaland, NOR 76 år gamal. Kristi gifta seg med Rasmus Sjurson Håland, son av Sjur Tolleivson Åsbø og Ukjend, i 1737 i Grindheim kyrkje, Etne, Hordaland, NOR. Kristi gifta seg så med Godtskalk Rasmusson Håland, son av Rasmus Godtskalkson Håland og Eli Olsdotter, i 1761 i Grindheim kyrkje, Etne, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


886. Aslak Ommundson Rygg vart fødd i 1661 og døydde i 1733 i Rygg, Etne, Hordaland, NOR 72 år gamal.

Aslak Ommundson gifta seg med Nilsdotter cirka 1695 i Stødle kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Amund Aslakson Rygg (Død ung) vart fødd i 1698 i Rygg, Etne, Hordaland, NOR og døydde i Rygg, Etne, Hordaland, NOR. Eit anna namn for Amund var Åmund.

443 ii. Siri Aslaksdotter. Siri gifta seg med Osmund Abrahamson Steine, son av Abraham Osmundson Fløgstad og Madli Larsdotter, i 1723 i Stødle kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

iii. Nils Aslakson Rygg vart fødd i 1701 i Rygg, Etne, Hordaland, NOR og døydde i 1778 i Rygg, Etne, Hordaland, NOR 77 år gamal. Nils gifta seg med Helga Hansdotter, dotter av Hans Olson og Siri Olsdotter, i 1725 i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR. Nils fekk barn med Maritte Larsdotter, dotter av Lars Mikkelson Steine og Anna Knudsdotter,. Ekteskapsstatus: ugift. Dette paret gifta seg ikkje.


887. Nilsdotter, dotter av Niels og Ukjend, vart fødd cirka 1665 og døydde i Rygg, Etne, Hordaland, NOR.

gifta seg med Aslak Ommundson Rygg cirka 1695 i Stødle kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

888. Gudmund Olson Ihle, son av Ole Larsson Håland og Marta Larsdotter, vart fødd i 1632 i Fosen, Avaldsnes, Rogaland, NOR og døydde i 1675 i Ile, Vikedal, Rogaland, NOR 43 år gamal.
(Same som person 782 på side 1)

889. Brønla Osmundsdotter, dotter av Osmund Johannesson Skikelstrand og Liva Jonsdotter, vart fødd cirka 1634 i Skikelstrand, Vikedal, Rogaland, NOR og døydde i 1690 i Ile, Vikedal, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 56 år.
(Same som person 783 på side 1)

890. Peder Kristofferson, son av Christopher Nilsson og Sidsel Andersdotter, vart fødd cirka 1620 i Sør-Trøndelag, NOR. Eit anna namn for Peder var Peder Tønder.

Peder gifta seg med ukjend.

Barna hans var:

i. Fredrik Pederson vart fødd cirka 1658 og døydde i 1717 i Sandsgård, Nedstrand, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 59 år. Fredrik gifta seg med Agneta Sørensdotter, dotter av Søren Pederson d. e. og Elisabet Kristensdotter, i 1691 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

445 ii. Anna Maria Pedersdotter. Anna gifta seg med Lars Gudmundson Ihle, son av Gudmund Olson Ihle og Brønla Osmundsdotter, cirka 1690 i Vikedal kyrkje, Vikedal, Rogaland, NOR.


892. Torbiørn Tørresson, son av Tørres Torbjørnson og Haugen, vart fødd i 1661 i Haugen, Ølen, Hordaland, NOR og døydde i Haugen, Ølen, Hordaland, NOR.

Generelle notat: Torbjørn Tørresson Haugen tok over odelsjorda i Haugen ikring 1690 men måtte finna seg i at prestabols-parten vart bygsla bort til andre. I tingboka for 1700 les me at han var legdsmann, det vil seia at han hadde ansvaret for at soldaten i soldatlegda hadde skikkeleg utstyr. Han vitna i retten at han hadde betalt til futen for ei ny skjorte, men soldaten hadde verken fått pengar eller skjorte.
Kona hans heitte Synneva Tollaksdotter Arnavik og var dotter til Sissela Tørresdotter og Tollak Olsson Arnevik i Fjelberg.
Dei hadde sju barn, som det går fram av skifte 3. august 1747 etter sonen "Taarbiørn Taarbiørnsen Wich". Han hadde ikkje livsarvingar. Det var difor enka og syskena hans, fem brør og ei syster, som arva han:
1) Tørres Torbjørnson Underhaugen var død og etterlet seg fire barn: Torbjørn 23 år, Niels "3defierding" år gamal, Anna 14 år og Synnefve 11 år.
2) Tollach Torbjørnson Kvamme i Vikebygd
3) Pofvel Torbjørnson på Gierde i Etne
4) Daniel Torbjørnson Huustvedt
5) Niels Torbjørnson "boende paa gaarden Schudesnes i Ryfølche fogderi"
6) Zidselle Torbjørnsdotter "som haver til æcte Niels Johansen boende paa gaarden Westre Eijde".

Torbiørn gifta seg med Synneve Tollaksdotter cirka 1691 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Tørres Torbjørnson Haugen vart fødd i 1692 i Haugen, Ølen, Hordaland, NOR, døydde i 1746 i Haugen, Ølen, Hordaland, NOR 54 år gamal, og vart gravlagd den 27. des 1746 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR. Tørres gifta seg med Britte Nilsdotter, dotter av Niels Steinson Oppheim og Anna Pedersdotter, cirka 1724 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.

ii. Sissele Torbjørnsdotter vart fødd cirka 1695 i Haugen, Ølen, Hordaland, NOR og døydde i Eio vestre, Ølen, Hordaland, NOR. Sissele gifta seg med Nils Johannesson i 1720 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR. Sissele gifta seg så med Lars Ivarson Eio, son av Ivar Sjurson Oppheim og Berta Larsdotter d. y., den 23. jun 1748 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

446 iii. Tollak Torbjørnson Kvamme. Tollak gifta seg med Abigael Mikkelsdotter, dotter av Mikkel Eivindson og Anna Jørgensdotter, cirka 1730 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR.

iv. Torbiørn Torbjørnson Vik vart fødd i 1700 i Haugen, Ølen, Hordaland, NOR og døydde i 1747 i Vik, Fjelberg, Hordaland, NOR 47 år gamal. Eit anna namn for Torbiørn var Taarbiørn. Torbiørn gifta seg med Gyri Andersdotter, dotter av Anders Larsson Ørland og Ingrid Tjerandsdotter, cirka 1725 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

v. Nils Torbjørnson vart fødd cirka 1703 i Haugen, Ølen, Hordaland, NOR og døydde i Skudesneshavn, Skudenes, Rogaland, NOR.

vi. Paul Torbjørnson Haugen vart fødd i 1705 i Haugen, Ølen, Hordaland, NOR og døydde i 1763 i Haugen, Etne, Hordaland, NOR 58 år gamal. Eit anna namn for Paul var Pofvel. Paul gifta seg med Ingeborg Olsdotter cirka 1729 i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR. Paul gifta seg så med Brita Tørresdotter, dotter av Tørres Olson Haugen og Ukjend, i 1736 i Gjerde kyrkje, Etne, Hordaland, NOR.

vii. Daniel Torbjørnson Hustveit vart fødd i 1708 i Haugen, Ølen, Hordaland, NOR, døydde i 1747 i Hustveit, Ølen, Hordaland, NOR 39 år gamal, og vart gravlagd den 31. des 1747 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR. Daniel gifta seg med Elisabet Endresdotter, dotter av Endre Torkelson Hegge og Ingeri Olsdotter, den 24. jul 1740 i Ølen kyrkje, Ølen, Hordaland, NOR.


893. Synneve Tollaksdotter, dotter av Tollach Olson Arnevik og Sissel Tørresdotter, vart fødd cirka 1665 i Arnevik, Fjelberg, Hordaland, NOR og døydde i Haugen, Ølen, Hordaland, NOR.

Synneve gifta seg med Torbiørn Tørresson cirka 1691 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

894. Mikkel Eivindson, son av Eivind Andersson og Andersdotter, vart fødd i 1664 i Tveit, Skjold, Rogaland, NOR og døydde i 1732 i Kvamme, Vikebygd, Hordaland, NOR 68 år gamal. Eit anna namn for Mikkel var Michel.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnt i 1701 i Kvamme, Vikebygd, Hordaland, NOR. 40 år.

• Skifte etter han vart halde den 9. mai 1732 i Kvamme, Vikebygd, Hordaland, NOR.

Mikkel gifta seg med Anna Jørgensdotter cirka 1690 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Samson Mikkelson vart fødd i 1697 i Kvamme, Vikebygd, Hordaland, NOR.

ii. Jørgen Mikkelson vart fødd i 1700 i Kvamme, Vikebygd, Hordaland, NOR.

447 iii. Abigael Mikkelsdotter. Abigael gifta seg med Tollak Torbjørnson Kvamme, son av Torbiørn Tørresson og Synneve Tollaksdotter, cirka 1730 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR.

iv. Hans Mikkelson vart fødd i 1710 i Kvamme, Vikebygd, Hordaland, NOR, døydde i 1754 i Kvamme, Vikebygd, Hordaland, NOR 44 år gamal, og vart gravlagd den 30. jun 1754 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR. Hans gifta seg med Inger Nikolausdotter, dotter av Niclas Berntson og Helga Jonsdotter, i 1740 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR.


895. Anna Jørgensdotter, dotter av Jørgen Kolbeinson Kvamme og Sidselle Hansdotter, vart fødd i 1669 i Kvamme, Vikebygd, Hordaland, NOR, døydde i 1742 i Kvamme, Vikebygd, Hordaland, NOR 73 år gamal, og vart gravlagd den 1. apr 1742 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR.

Anna gifta seg med Mikkel Eivindson cirka 1690 i Vikebygd kyrkje, Vikebygd, Hordaland, NOR.

896. Halvard Olson Tuntland, son av Ole Torsteinson Løland og Torjus Torjusson Andersdotter, vart fødd i 1668 i Løland, Sand, Rogaland, NOR og døydde cirka 1727 i Tuntland, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 59 år.

Generelle notat: Hallvard Olson var 35 år i 1701. Han fekk bygslebrev på to laupar smør i Tuntland 1696 av farbrørne. Han fekk skøyte datert 12. mai 1699 på 18 merker smør av Samuel Olson Mosnes og Rasmus Toreson Eigje i Fister. Seks år seinare, 15. juli 1705 fekk han skøyte på 1 pund 5 merker smør i garden av far sin Olav Løland med broren Olav Skår som medunderskrivar. Og så endeleg våren 1725 fekk han skøyta på ½ laup smør i Tuntland av Jon Jonson Ullesdtad d.e., Osmund Jonson Ullestad og Jon Jonson Ullestad d.y. som òg var barnebarn til Torstein Jonson Skår.
Hallvard hadde odelsrett til garden som eldste son etter farfaren, Torstein Skår. To år seinare døydde Hallvard. Det var god velstand i huset. Hallvard let etter seg 190 riksdalar til arvingane. Skifte 21. november 1727.
Han etterlet seg kona Anna Rasmusdotter og dei fire barna. Det er ikkje skrive noko om kvar kona Anna Rasmusdotter var frå. Sonen Ola var soldat ved skiftet etter faren i 1727. Sonen Rasmus Hallvardson fekk skøyte frå mora og systrene på jordegods i Tuntland i 1740.

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde i 1727 i Tuntland, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Halvard Olson gifta seg med Anna Rasmusdotter i 1696 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Ole Halvardson Tuntland vart fødd i 1700 i Tuntland, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

ii. Borgilla Halvardsdotter vart fødd i 1710 i Tuntland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1778 i Heggland, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 68 år. Borgilla gifta seg med Østen Øysteinson Hegland, son av Østen Øysteinson Fevold og Ukjend, cirka 1732 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

iii. Ragnhild Halvardsdotter vart fødd cirka 1714 i Tuntland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1789 i Tuntland, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 75 år.

448 iv. Rasmus Halvardson Tuntland. Rasmus gifta seg med Marta Jonsdotter cirka 1749 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


897. Anna Rasmusdotter vart fødd cirka 1675 og døydde etter 1740 i Tuntland, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Anna gifta seg med Halvard Olson Tuntland i 1696 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

900. Jørgen Samsonson Øye, son av Samson Jonson Kvame og Elisabet Jørgensdotter, vart fødd i 1680 i Kvame, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1748 i Øye, Hjelmeland, Rogaland, NOR 68 år gamal.

Generelle notat: Det vart halde skifte den 19. november 1742 på Sør Øye etter Susanne Jonsdotter. Og under "Børnenes Eller arvingernes nafne og deris Omstændigheder" blir det nemnt "Dend afdødes børn":
1) Samson Jørgenson - myndig
2) Joen Jørgenson - gift
3) Ole Jørgenson - gift
4) Jørgen Jørgenson 22 år
5) Aad Jørgenson 14 år
6) Sophi 26 år
Faren Jørgen Øye var verge for dei umyndige barna (her manglar dottera Siri).

Det vart halde skifte den 9. august 1748 på Sør Øye etter Jørgen Samsonson og "Dend afdødes børn" var:
1) Samson Jørgenson - gift
2) Joen Jørgenson - gift
3) Olle Jørgenson - gift
4) Jørgen Jørgenson - gift
5) Aad Jørgenson - gift
6) Sophij Jørgensdotter 32 år
7) Sirij Jørgensdotter "død og effterladt sig 2de børn Marte Olsdatter u-myndig - Susanne Olsdatter u-myndig"
"Blef intet at arve, så som boens gield giik lang over dens formue".

Det vart halde skifte den 16. april 1757 etter Aad Jørgenson Øye i Hjelmeland og umyndige arvingar var:
1) Østen Jørgenson 11 år og verge var stefaren "Erich Dyvig af Aardahl"
2) Susanne Jørgensdotter 13 år og verge var stefaren "Erich Dyvig af Aardahl"
3) Siri Jørgensdotter 7 år og verge var stefaren "Erich Dyvig af Aardahl"
4) Sophie Jørgensdotter 40 år og verge var broren "Ole Qvame af Hielmeland"
5) Marta Olsdotter - ugift og verge var faren "Ole Qvame af Hielmeland"
6) Susana Olsdotter - ugift og verge var faren "Ole Qvame af Hielmeland"

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnt i 1701 i Kvame, Hjelmeland, Rogaland, NOR. 16 år.

• Skifte etter han vart halde den 9. aug 1748 i Øye, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Jørgen Samsonson gifta seg med Susanne Jonsdotter cirka 1713 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Sophie Jørgensdotter vart fødd i 1713 i Øye, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1785 i Kvame, Hjelmeland, Rogaland, NOR 72 år gamal, og vart gravlagd den 21. nov 1785 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

ii. Samson Jørgenson Øye vart fødd i 1714 i Øye, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1756 i Øye, Hjelmeland, Rogaland, NOR 42 år gamal. Samson gifta seg med Siri Olsdotter cirka 1733 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Samson gifta seg så med Eldri Olsdotter, dotter av Ole Knudson Kvame og Elisabet Jørgensdotter, cirka 1743 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

iii. Siri Jørgensdotter vart fødd i 1715 i Øye, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1742 i Øye, Hjelmeland, Rogaland, NOR 27 år gamal. Siri gifta seg med Ole Nilsson Øye, son av Niels Ommundson Øye og Martha Olsdotter, cirka 1734 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

iv. Jon Jørgenson Bersagel vart fødd i 1717 i Øye, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1768 i Harestad, Randaberg, Rogaland, NOR 51 år gamal. Eit anna namn for Jon var Jone. Jon gifta seg med Karen Tomasdotter, dotter av Thomas Kristenson og Karen Godskesdotter, cirka 1742 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR.

450 v. Ole Jørgenson Kvame d. e.. Ole gifta seg med Karen Pedersdotter, dotter av Peder Pederson Flaadene og Christiana Dorthea Reidarsdotter, cirka 1740 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

vi. Jørgen Jørgenson Døvig vart fødd i 1720 i Øye, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1754 i Døvik store, Årdal, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 34 år. Jørgen gifta seg med Martha Pedersdotter, dotter av Peder Pederson Døvik og Berthe Øysteinsdotter, cirka 1743 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

vii. Ole Jørgenson d. y. vart fødd cirka 1725 i Øye, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

viii. Aad Jørgenson Øye vart fødd i 1728 i Øye, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1757 i Øye, Hjelmeland, Rogaland, NOR 29 år gamal.

Jørgen Samsonson gifta seg så med Berthe Øysteinsdotter cirka 1743 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Generelle notat: Brita Øysteinsdotter vart gift første gong med Peder Pederson Øye. Peder fekk bygslebrev i 1700 på heile Sør-Øye frå formyndarar for Jørgen Samsonson, Johannes Knutson Solbjør og Reiar Jakobson Bratt-Hetland.
Jørgen Samsonson vart tredje mannen til Brita. Peder betalte ei førstebysel på vel 25 riksdalar. Peder er kalla soldat, og det må tyde at han har nett vore i kongen si teneste. Det var mora til Peder som hadde drive garden etter at far hans døydde i 1690. Det heitte i bygslebrevet hans at om eigaren Jørgen Samsonson sjølv hadde trong for garden, skulle Peder flytta. Og slik vart det Jørgen kom til Øye i 1706 og Peder flytta til Store Døvik i Årdal.
Då Peder var død gifta Brita seg med Ole Reierson, men han må vere død før 1743, for då første kona til Jørgen Samsonson var død, gifta Brita seg opp att med Jørgen. Dei inngjekk ein kontrakt om at Brita skulle få bruka garden fire-fem år om han døydde først. Men då skulle ho gje han frå seg mot å få folge. Den skulle vera på 4 tønner havrekorn, 1 tønne reint korn, 2 spann rug og for til 2 kyr og 6 sauer. Etter skifte for første kona til Jørgen Samsonson var det 402 dalar å dela for arvingane. Etter skifte for Jørgen, "Blev intet at arwe, saa som boens gield gich langt over dens formue", som det heiter i skifteprotokollen.
I 1729 kjøpte han eit bruk på Kvame, men måtte selja det i 1740 til svograne sine Svein Midt-Sedberg og Daniel Toreson Søre Tysdal i Årdal. Fen år før hadde han pantsett det til dei mot at dei lånte han 200 riksdalar i hans "nød og storre tvang".


901. Susanne Jonsdotter, dotter av Jon Rasmusson Foss og Siri Jonsdotter, vart fødd i 1697 i Foss, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1742 i Øye, Hjelmeland, Rogaland, NOR 45 år gamal.

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde den 19. nov 1742 i Øye, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Susanne gifta seg med Jørgen Samsonson Øye cirka 1713 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

902. Peder Pederson Flaadene, son av Peder Pederson Flaadene og Ukjend, vart fødd i 1693 i Flotene, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Flotene, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Peder Pederson fekk bygselbrev på Flotene av eigaren Jens Larsson Pundsnes i 1717. Han fekk kjøpa garden av Jens i 1735. Kjøpesummen var på 88 dalar. Dei let frå seg garden til sonen Ola i 1760 og skulle då ha ei folge av garden på 5 tønner havre og for til 5 kyr, 12 sauer og 4 geiter.
I futen si kassabok for 1762/1763 står det: "Dorthe Reyersdtr. død sept. 63." og Christiana Dorthea Rejersdotter vart gravlagd laurdag den 8. oktober 1763, 69 år gamal.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemt i 1763 i Flotene, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Peder Pederson gifta seg med Christiana Dorthea Reidarsdotter cirka 1717 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Magla Pedersdotter vart fødd i 1718 i Flotene, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Holle, Sjernarøy, Rogaland, NOR. Magla gifta seg med Åge Knudson Holle, son av Knud Olson Atletveit og Maritha Andersdotter, i 1739 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

ii. Ole Pederson Kyle vart fødd i 1720 i Flotene, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1806 i Kyle, Sjernarøy, Rogaland, NOR 86 år gamal, og vart gravlagd den 22. mar 1806 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR. Ole gifta seg med Brynilla Knudsdotter, dotter av Knud Larsson Fladhetland og Johanne Jensdotter, den 29. jun 1760 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

451 iii. Karen Pedersdotter. Karen gifta seg med Ole Jørgenson Kvame d. e., son av Jørgen Samsonson Øye og Susanne Jonsdotter, cirka 1740 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


903. Christiana Dorthea Reidarsdotter, dotter av Reidar Steinson Knudsvik og Anna Bjørnsdotter, vart fødd i 1694 i Knutsvik norda, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i sep 1763 i Flotene, Hjelmeland, Rogaland, NOR 69 år gamal, og vart gravlagd den 8. okt 1763 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Christiana Dorthea var Dorthe.

Christiana Dorthea gifta seg med Peder Pederson Flaadene cirka 1717 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

904. Rasmus Ivarson Lekvam, son av Ivar TorFinnson Lekvam og Kari Kristoffersdotter, vart fødd i 1696 i Lekvam, Strand, Rogaland, NOR og døydde cirka 1755 i Lekvam, Strand, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 59 år.

Generelle notat: Rasmus Ivarson brukte i 1723 halve Lekvam og bruket kunne då fø 1 hest, 9 storfe og 20 sauer. Dei kunne så 3½ tønne korn og hausta 20 tønner. Rasmus fekk kjøpa 18 merker smør landskuld i Lekvam i 1727 av broren Kristoffer Ivarson Frafjord. Same året fekk han kjøpa like mykje av broren Torfinn Geitaskjer og 3 3/5 merker smør landskuld av svogeren Peder Pederson Voster. Rasmus var kyrkjeverje frå 1725.

Rasmus Ivarson gifta seg med Siri Olsdotter i 1717 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

454 i. Ivar Rasmusson Geitaskjer. Ivar gifta seg med Kari Torfinnsdotter, dotter av Torfind Ivarson Geitaskjer og Magla Rasmusdotter, i 1753 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.

452 ii. Christopher Rasmusson Lekvam. Christopher gifta seg med Marit Ivarsdotter, dotter av Ivar Knudson Barkved og Anna Jonsdotter, i 1755 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.


905. Siri Olsdotter, dotter av Ole Jonson Alsvik og Ingeborg Olsdotter, vart fødd i 1690 i Alsvik, Strand, Rogaland, NOR og døydde i Lekvam, Strand, Rogaland, NOR.

Siri gifta seg med Rasmus Ivarson Lekvam i 1717 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.

906. Ivar Knudson Barkved, son av Knud Olson Bjørheim og Gunhild Danielsdotter, vart fødd i 1711 i Bjørheim nedre, Strand, Rogaland, NOR og døydde i 1785 i Barkved, Strand, Rogaland, NOR 74 år gamal.

Generelle notat: Ivar Knutson frå Nedre Bjørheim gifta seg med enka på Barkved, Anna Jonsdotter. Med henne fekk han 3 barn. Ivar fekk kjøpe ½ laup smør landskyld av assessor Peder Valentinson i 1735. Ivar åtte sjølv 1/3 part (½ laup) av bruket. I 1758 var Knut Knutson gjetargut hos Ivar. Ivar var då gift opp att med Siri Olsdotter frå Tungland. Ved skiftet etter Siri i 1779 var bruttoformua 217 riksdalar og nettoformua var 134 riksdalar. Ved skiftet etter Ivar i 1785 var nettoformua redusert til 42 riksdalar. Ivar hadde seks barn med Siri.

Ivar Knudson gifta seg med Anna Jonsdotter i 1734 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Erik Ivarson Førland vart fødd i 1734 i Barkved, Strand, Rogaland, NOR, døydde den 25. jan 1816 i Førland, Strand, Rogaland, NOR 82 år gamal, og vart gravlagd den 28. jan 1816 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Erik var Erich. Erik gifta seg med Lisbet Toresdotter, dotter av Tore Pederson Heggheim og Inger Pedersdotter, den 7. jul 1765 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.

453 ii. Marit Ivarsdotter. Marit gifta seg med Christopher Rasmusson Lekvam, son av Rasmus Ivarson Lekvam og Siri Olsdotter, i 1755 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.

Ivar Knudson gifta seg så med Siri Olsdotter, dotter av Ole Torgerson Tungland og Sissel Jensdotter, cirka 1757 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Knud Ivarson Barkved (Død som barn) vart fødd i 1761 i Barkved, Strand, Rogaland, NOR og døydde i Barkved, Strand, Rogaland, NOR.

ii. Daniel Ivarson vart fødd i 1766 i Barkved, Strand, Rogaland, NOR.


907. Anna Jonsdotter, dotter av Jon Olson Nag og Kristi Knudsdotter, vart fødd i 1707 i Nag, Strand, Rogaland, NOR og døydde cirka 1756 i Barkved, Strand, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 49 år.

Anna gifta seg med Erich Pederson Barkved, son av Peder Erikson Førland og Ukjend, i 1724 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

i. Ingrid Eriksdotter vart fødd i 1725 i Barkved, Strand, Rogaland, NOR.

Anna gifta seg så med Ivar Knudson Barkved i 1734 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.

908. Rasmus Ivarson Lekvam, son av Ivar TorFinnson Lekvam og Kari Kristoffersdotter, vart fødd i 1696 i Lekvam, Strand, Rogaland, NOR og døydde cirka 1755 i Lekvam, Strand, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 59 år.
(Same som person 904 på side 1)

909. Siri Olsdotter, dotter av Ole Jonson Alsvik og Ingeborg Olsdotter, vart fødd i 1690 i Alsvik, Strand, Rogaland, NOR og døydde i Lekvam, Strand, Rogaland, NOR.
(Same som person 905 på side 1)

910. Torfind Ivarson Geitaskjer, son av Ivar TorFinnson Lekvam og Kari Kristoffersdotter, vart fødd i 1680 i Lekvam, Strand, Rogaland, NOR og døydde cirka 1753 i Geitaskjer, Strand, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 73 år.

Torfind Ivarson gifta seg med Guri Knudsdotter cirka 1701 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde den 26. nov 1734 i Geitaskjer, Strand, Rogaland, NOR.

Torfind Ivarson gifta seg så med Magla Rasmusdotter i 1735 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

455 i. Kari Torfinnsdotter. Kari gifta seg med Ivar Rasmusson Geitaskjer, son av Rasmus Ivarson Lekvam og Siri Olsdotter, i 1753 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.

Torfind Ivarson gifta seg så med Kirsti Holgersdotter, dotter av Holger Rasmusson Fiskå og Marta Pedersdotter, i 1736 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.


911. Magla Rasmusdotter, dotter av Rasmus Andersson Fiskå og Magla Kristensdotter, vart fødd i 1685 i Fiskå indre, Strand, Rogaland, NOR og døydde i 1736 i Geitaskjer, Strand, Rogaland, NOR 51 år gamal.

Magla gifta seg med Torfind Ivarson Geitaskjer i 1735 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.

916. Børge Børgeson Tøtland, son av Børge Kristofferson Aubø og Birgitte Fartegnsdotter, vart fødd i 1656 i Aubø, Sjernarøy, Rogaland, NOR og døydde i 1719 i Tøtland, Hjelmeland, Rogaland, NOR 63 år gamal.
(Same som person 490 på side 1)

917. Elen Sophie Jonasdotter, dotter av Jonas Jensson Hielm og Brønla Knudsdotter, vart fødd i 1681 i Prestegarden, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1764 i Vormelandsvik, Hjelmeland, Rogaland, NOR 83 år gamal, og vart gravlagd den 6. des 1764 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Elen Sophie var Elen Sofie Hielm.
(Same som person 491 på side 1)

918. Halvor Pederson Espeland, son av Peder Olson Røe og Karen Larsdotter, vart fødd i 1691 i Rød, Erfjord, Rogaland, NOR og døydde i 1741 i Espeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR 50 år gamal. Eit anna namn for Halvor Pederson var Hallvard.

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde den 30. nov 1741 i Espeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Halvor Pederson gifta seg med Karen Danielsdotter cirka 1724 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Peder Halvorson Espeland vart fødd i 1725 i Espeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1751 i Espeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR 26 år gamal.

459 ii. Kari Halvorsdotter. Kari gifta seg med Jens Børgeson Laugaland, son av Børge Børgeson Tøtland og Elen Sophie Jonasdotter, cirka 1750 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

iii. Siri Halvorsdotter (Truleg) vart fødd i 1732 i Espeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1776 i Hiim, Sand, Rogaland, NOR 44 år gamal. Eit anna namn for Siri var Sigrid. Siri gifta seg med Jone Olson Nesvik, son av Ole Pederson Foss og Siri Pedersdotter, cirka 1747 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Siri gifta seg så med Aage Olson Hiim, son av Ole Danielson Hiim og Torborg Ågesdotter, den 25. jun 1758 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR.


919. Karen Danielsdotter, dotter av Daniel Olson Førre og Sissela Olsdotter, vart fødd i 1689 i Føre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1776 i Espeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR 87 år gamal, og vart gravlagd den 26. nov 1776 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Kari Danielsdotter vart først gift med Peder Pederson som var brukar på Espeland 1717 til 1723. Det var ikkje stor rikdom i huset. Ved skiftet etter Peder i 1723 etterlet han seg ein nettoformue på 30 riksdalar.
Neste mannen til Kari, Hallvor Pederson kjøpte bruket sitt på Espeland av Jørgen Nessa i 1723. Elleve år seinare selde han bruket tilbake til Jørgen. Samtidig bygsla han heile garden av han. Han sat betre i det enn føremannen.
Ved skiftet etter han den 30. november 1741 var buet på 90 riksdalar netto. Det blir då nemnt barna Peder Halvorson 16 år, Karij Halvorsdotter 14 år og Sirj Halvorsdotter 8 år.

Det vart halde skifte den 20. januar 1751 på Espeland i Hjelmeland "effter dend afdøde dræng Peder Halvorsen" og arvingane var "Dend afdødes moder samt fuld og halfsødskinde":
1) "Moderen Karj Danielsdatter gift"
2) "fuldsøsteren Karj Halvorsdatter gift"
3) "fuldsøsteren Sirj Halvorsdattre 18 aar gl" med Jone Miølhus som verge
4) "halfbroderen Peder Pedersen myndig"
5) "halfsøsteren Sidsille Pedersdatter gift"

Kari Danielsdotter hadde gifta seg for tredje gong med enkemannen Ivar Ivarson som tok over bruket. Ivar fekk tilbod om å kjøpa halvparten av garden i 1776 av Jørgen Ågeson Vibrandsøy, som han hadde arva av farfaren Jørgen Nessa. Men Ivar avslo kjøpet, eller hadde ikkje råd. Det var neste brukar Øystein Sveinson som kjøpte.
Karen Danielsdotter Espeland vart gravlagd 26. november 1776, 87 år gamal.

Karen gifta seg med Peder Pederson Espeland, son av Peder Olson Espeland og Ukjend, cirka 1717 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Peder Pederson vart fødd i 1718 i Espeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

ii. Sissel Pedersdotter (Død ung) vart fødd i 1720 i Espeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i Espeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

iii. Zidzele Pedersdotter vart fødd i 1722 i Espeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1763 i Tøtland, Hjelmeland, Rogaland, NOR 41 år gamal, og vart gravlagd den 18. jun 1763 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Zidzele gifta seg med Johne Rasmusson Tøtland cirka 1741 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Karen gifta seg så med Halvor Pederson Espeland cirka 1724 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Karen gifta seg så med Iver Ivarson Espeland, son av Iver Olson Valheim og Kirsti Olsdotter, cirka 1743 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemt i 1762 i Espeland, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


920. Jone Ågeson Kilane d. y. son av Aage Jonson Hauge og Karen Jonsdotter d. y., vart fødd i 1694 i Hauge nedre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1770 i Kilane, Erfjord, Rogaland, NOR 76 år gamal, og vart gravlagd den 10. jun 1770 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Jone Ågeson var Jon.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnt i 1758 i Kilane, Erfjord, Rogaland, NOR. 64 år, innerst.

• Skifte etter han vart halde den 1. aug 1770 i Kilane, Erfjord, Rogaland, NOR.

Jone Ågeson gifta seg med Liva Larsdotter den 17. okt 1723 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

460 i. Osmund Jonson Vormelandsvig. Osmund gifta seg med Liva Bjørnsdotter, dotter av Biørn Larsson Jelsa og Marta Jakobsdotter, den 20. okt 1754 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Osmund gifta seg så med Saaffi Jensdotter den 14. jan 1784 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Osmund gifta seg så med Marthe Olsdotter, dotter av Ole Ormson Fister og Siri Svendsdotter, den 16. mai 1791 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

ii. Aage Jonson Kilane vart fødd i 1726 i Kilane, Erfjord, Rogaland, NOR, døydde i 1726 i Kilane, Erfjord, Rogaland, NOR, og vart gravlagd den 24. nov 1726 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

iii. Aage Jonson Kilane vart fødd i 1728 i Kilane, Erfjord, Rogaland, NOR, vart døypt den 25. apr 1728 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR, døydde i 1791 i Kilane, Erfjord, Rogaland, NOR, 63 år gamal, og vart gravlagd den 11. jul 1791 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Aage var Aachie. Aage gifta seg med Borgilde Levardsdotter, dotter av Levar Nilsson Ås og Marta Pedersdotter, den 26. jun 1757 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Aage gifta seg så med Martha Eriksdotter, dotter av Erich Torbjørnson Landsnes og Anna Jonsdotter d. e., den 2. jul 1770 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

Jone Ågeson gifta seg så med Ragnilde Pedersdotter, dotter av Peder Jakobson Sørestad og Ingeborg Sørestad, den 2. nov 1763 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


921. Liva Larsdotter, dotter av Laurits Olson Blank og Ingrid Olsdotter, vart fødd i 1684 i Rosså, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1762 i Kilane, Erfjord, Rogaland, NOR 78 år gamal, og vart gravlagd den 12. des 1762 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Liva var Livia.

Generelle notat: Liva Larsdotter gifta seg opp att med Jon Ågeson frå Nedre Hauge i Hjelmeland og dei er nemnde med tre barn med.
Liva Larsdotter Kielene vart gravlagd 12. desember 1762, 79 år gamal. Jon gifta seg opp att i 1763 med Ragnhild Pedersdotter men hadde ikkje barn med henne. Skifte etter Jon var 1. august 1770.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnt i 1758 i Kilane, Erfjord, Rogaland, NOR. 74 år.

Liva gifta seg med Osmund Olson Kilane, son av Ole Osmundson Kilane og Anna Andersdotter, cirka 1703 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Ole Osmundson Tednes vart fødd i 1705 i Åsland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1786 i Tednes, Erfjord, Rogaland, NOR 81 år gamal, og vart gravlagd den 23. jul 1786 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Ole gifta seg med Berte Svendsdotter, dotter av Svend Knudson Bog og Inger Halvorsdotter, cirka 1731 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Ole gifta seg så med Brita Kjetilsdotter cirka 1740 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Ole gifta seg så med Margrete Torsteinsdotter, dotter av Tosten Pederson Solberg og Borgele Johannesdotter, i 1746 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Ole gifta seg så med Soffi Olsdotter, dotter av Ole Danielson Tveit og Anna Johannesdotter, cirka 1754 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

ii. Lars Osmundson Kilane d. e. vart fødd cirka 1708 i Åsland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1721 i Kilane, Erfjord, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 13 år.

iii. Torger Osmundson vart fødd i 1713 i Åsland, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

iv. Lars Osmundson Randa d. y. vart fødd i 1716 i Åsland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1782 i Randa, Fister, Rogaland, NOR 66 år gamal, og vart gravlagd den 30. nov 1782 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Lars gifta seg med Mallene Larsdotter, dotter av Lars Bjørnson Randa og Dorte Steinsdotter, cirka 1740 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

v. Anna Osmundsdotter vart fødd i 1717 i Åsland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1790 i Tednes, Erfjord, Rogaland, NOR 73 år gamal, og vart gravlagd den 17. jan 1790 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Anna gifta seg med Tørres Oveson Tednes, son av Ove Nilsson Jårvik og Karen Tørresdotter, cirka 1746 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

vi. Ingeri Osmundsdotter vart fødd i 1721 i Kilane, Erfjord, Rogaland, NOR, vart døypt den 13. apr 1721 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR, døydde i 1806 i Håland, Erfjord, Rogaland, NOR, 85 år gamal, og vart gravlagd den 27. apr 1806 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Ingeri var Ingri. Ingeri gifta seg med Ole Knudson Håland, son av Knud Tolleivson Vågane og Gunille Pedersdotter, den 24. jun 1756 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

Liva gifta seg så med Jone Ågeson Kilane d. y. den 17. okt 1723 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

922. Biørn Larsson Jelsa, son av Lars Bjørnson Sandanger og Margrete Jensdotter, vart fødd i 1685 i Sandanger ytre, Fister, Rogaland, NOR og døydde cirka 1751 i Jelsa, Jelsa, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 66 år.

Generelle notat: Bjørn Larsson Sandanger vart gift med Marta Jakobsdotter Hofmann på Jelsa. Eli Jakobsdotter, yngste syster til Marta, har fortald om korleis dette giftemålet kom istand. Ho var for ung til å minnast det sjølv, men stemor hennar, Liva Håland, hadde fortald henne det:
"Hennes stemor Liva Olsdatter fortalde henne etter at hun (Eli Jakobsdatter) hadde tatt Jelsa Mehus i bruk, at hennes far Jakob Hofmann hadde budt Bjørn Larsen denne part til bruk og beboelse da Bjørn begjærte hans datter til ekte. Men etter at Bjørn derom hadde rådført sig med sine venner, svarte han at dersom han ikke kunne få den andre part, som de kalte Steensparten etter en mann som fór hadde brukt samme, ville han ikke ha hverken jorden eller piken."

Jakob Hofmann har nok tykt det var ein verson han kunne vera tent med, for Bjørn får bygselbrev på Steinsparten 2½ laup smør og 6 merker smør i Asheim. Bygselbrevet er datert 10. september 1706, men tinglyse først på hausttinget 1707 etter at Bjørn og Marta var gifte. Det vart og gjeve kausjon for at Bjørn skulle få bruka garden fri for begge sønene til Jakob Hofmann. Etter mor si arva Marta Jakobsdotter i 1709 15 merker smør i Jelsa. Bjørn kjøpte opp av verbrørne sine, Bjørn Kvaløy og Knut Olson Ropeid, morsarven til konene deira, 15 merker smør av kvar. Av verbroren Lars Hofmann kjøpte han 12 merker smør i Jelsa. I skiftet etter Jakob Hofmann får Bjørn Larsson utlagt 16 merker smør i Jelsa, 18 merker smør i Klunghaug, 6 merker smør i Asheim og 5 spann korn i Vignes. Marta Jakobsdotter døydde i 1741. Bjørn Larsson er det skifte etter i 1751. Etter Bjørn Larsson var det ingen ting å arva. Då kreditorane hadde fått sitt var det ikkje meir i buet. Dei hadde 9 barn.

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde i 1751 i Jelsa, Jelsa, Rogaland, NOR.

Biørn Larsson gifta seg med Marta Jakobsdotter den 26. jun 1707 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Ingeborg Bjørnsdotter vart fødd i 1708 i Jelsa, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde i 1778 i Grødem, Strand, Rogaland, NOR 70 år gamal. Ingeborg gifta seg med Erik Mikkelson Grødem, son av Mikkel Toreson Vaula og Elisabet Eriksdotter, i 1732 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

ii. Margrete Bjørnsdotter vart fødd i 1710 i Jelsa, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde i Hordland, Etne, Hordaland, NOR. Margrete gifta seg med Lars Andersson Hordland, son av Anders Oveson Bakka og Malena Larsdotter d. e., den 2. jul 1736 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

iii. Susanne Bjørnsdotter vart fødd i 1712 i Jelsa, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde før 1741 i Jelsa, Jelsa, Rogaland, NOR.

iv. Anna Bjørnsdotter vart fødd i 1715 i Jelsa, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde cirka 1763 i Hebnes, Jelsa, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 48 år. Anna gifta seg med Ole Andersson, son av Anders Olson Hebnes og Berta Knudsdotter, cirka 1740 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

v. Siri Bjørnsdotter vart fødd i 1719 i Jelsa, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde før 1741 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

vi. Lars Bjørnson vart fødd i 1720 i Jelsa, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde den 28. okt 1805 i Jelsa, Jelsa, Rogaland, NOR 85 år gamal. Lars gifta seg med Marta Larsdotter, dotter av Lars Larsson Barkeland og Marta Olsdotter, cirka 1741 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

vii. Jakob Bjørnson vart fødd i 1724 i Jelsa, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde før 1741 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

461 viii. Liva Bjørnsdotter. Liva gifta seg med Osmund Jonson Vormelandsvig, son av Jone Ågeson Kilane d. y. og Liva Larsdotter, den 20. okt 1754 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

ix. Helga Bjørnsdotter vart fødd i 1730 i Jelsa, Jelsa, Rogaland, NOR, døydde i 1809 i Jelsaneset, Jelsa, Rogaland, NOR 79 år gamal, og vart gravlagd den 8. jun 1809 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Helga gifta seg med Lars Andersson, son av Anders Olson Hebnes og Berta Knudsdotter, den 29. jun 1760 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.


923. Marta Jakobsdotter, dotter av Jacob Sørenson Hofmann og Ingeborg Larsdotter, vart fødd cirka 1685 i Sand, Sand, Rogaland, NOR og døydde i 1741 i Jelsa, Jelsa, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 56 år. Eit anna namn for Marta var Marta Hofmann.

Marta gifta seg med Biørn Larsson Jelsa den 26. jun 1707 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

924. Lars Pederson Rød, son av Peder Olson Røe og Karen Larsdotter, vart fødd i 1678 i Rød, Erfjord, Rogaland, NOR og døydde cirka 1739 i Rød, Erfjord, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 61 år.

Generelle notat: Lars Pederson Rød vart gift med Ragnhild Danielsdotter frå Føre i Hjelmeland og dei er nemnde med ni barn.
Dei overtok bruket på Rød i Erfjord ved bygslebrev i 1720 av Jelsapresten. På same tid arva Lars del av bondegodset i Rød, og løyste sidan ut syskena for det godset dei hadde arva.
I 1726 skøyter Ola Danielson Føre, bror til Ragnhild, 6 merker i Rød over til Lars. Ola Danielson var gift med syster til Lars, og hadde truleg arva parten i Rød med kona si Berta Pedersdotter Rød. Far til Lars hadde 1 pund 18 merker i Rød, og i 1723 åtte åtte Lars desse 1 pund 18 merker i Rød.
Det var skifte etter Lars Pederson Rød 17. juli 1739. Ragnele Danielsdotter Røe vart gravlagd i Sand 22. mai 1757, "67 aar 2 maaneder og 14 dage".

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde den 17. jul 1739 i Rød, Erfjord, Rogaland, NOR.

Lars Pederson gifta seg med Ragnele Danielsdotter cirka 1716 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Kari Larsdotter vart fødd i 1717 i Rød, Erfjord, Rogaland, NOR, vart døypt den 31. jan 1717 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR, døydde i 1777 i Skeie, Sand, Rogaland, NOR, 60 år gamal, og vart gravlagd den 1. jun 1777 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Kari var Karen. Kari gifta seg med Knud Ingemundson, son av Ingemund Olson og Borghild Knudsdotter, i 1741 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

ii. Cicilia Larsdotter vart fødd i 1718 i Rød, Erfjord, Rogaland, NOR, vart døypt den 5. feb 1718 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR, døydde i 1778 i Vågane, Erfjord, Rogaland, NOR, 60 år gamal, og vart gravlagd den 3. jun 1778 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Andre namn for Cicilia var Cæcele og Sissilla. Cicilia gifta seg med Halvar Larsson Vågane, son av Lars Halvorson Ramsfjell og Gunille Pedersdotter, i 1750 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

iii. Anna Larsdotter vart fødd i 1719 i Rød, Erfjord, Rogaland, NOR, vart døypt den 23. apr 1719 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR, døydde i 1779 i Lovra, Erfjord, Rogaland, NOR, 60 år gamal, og vart gravlagd den 4. feb 1779 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Anna var Anne. Anna gifta seg med Knud Johannesson Lovra, son av Johannes Knudson Sandanger og Margrete Olsdotter, cirka 1746 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

iv. Britha Larsdotter vart fødd i 1720 i Rød, Erfjord, Rogaland, NOR, vart døypt den 25. jul 1720 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR, døydde i 1791 i Hamra, Erfjord, Rogaland, NOR, 71 år gamal, og vart gravlagd den 26. feb 1791 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Britha var Berete. Britha gifta seg med Hadle Larsson Hamra, son av Lars Larsson Hamra og Marte Nilsdotter, cirka 1749 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

v. Peder Larsson Sandane vart fødd i 1722 i Rød, Erfjord, Rogaland, NOR, vart døypt den 25. mar 1722 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR, døydde i 1779 i Jelsa, Jelsa, Rogaland, NOR, 57 år gamal, og vart gravlagd den 9. jan 1779 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Peder gifta seg med Sissel Haldorsdotter, dotter av Haldor Samsonson og Maria Sørensdotter, den 12. jul 1754 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR.

vi. Daniel Larsson Vik vart fødd i 1724 i Rød, Erfjord, Rogaland, NOR, vart døypt den 8. jan 1724 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR, døydde i 1789 i Vik, Erfjord, Rogaland, NOR, 65 år gamal, og vart gravlagd den 3. mai 1789 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Daniel gifta seg med Martha Knudsdotter, dotter av Knud Olson og Elen Jakobsdotter, den 8. jul 1753 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

vii. Maritha Larsdotter vart fødd i 1725 i Rød, Erfjord, Rogaland, NOR, vart døypt den 23. sep 1725 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR, døydde i 1727 i Rød, Erfjord, Rogaland, NOR, 2 år gamal, og vart gravlagd den 10. apr 1727 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

462 viii. Lars Larsson Mjølhus. Lars gifta seg med Mallene Knudsdotter, dotter av Knud Larsson Mjølhus og Lucritz Jonsdotter, cirka 1755 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

ix. Ragnild Larsdotter vart fødd i 1732 i Rød, Erfjord, Rogaland, NOR, vart døypt den 2. feb 1732 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR, døydde i 1799 i Tjensvoll (øvre), Hetland, Rogaland, NOR, 67 år gamal, og vart gravlagd den 14. mar 1799 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Andre namn for Ragnild var Ragnel, Ragnele, og Ragnille. Ragnild gifta seg med Knud Larsson, son av Lars Pederson Sandslandet og Eli Ovesdotter, den 9. mai 1753 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR.


925. Ragnele Danielsdotter, dotter av Daniel Olson Førre og Sissela Olsdotter, vart fødd i 1690 i Føre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1757 i Rød, Erfjord, Rogaland, NOR 67 år gamal, og vart gravlagd den 22. mai 1757 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR.

Ragnele gifta seg med Lars Pederson Rød cirka 1716 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

926. Knud Larsson Mjølhus, son av Laurits Olson Blank og Ingrid Olsdotter, vart fødd i 1689 i Rosså, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1763 i Mjølhus, Hjelmeland, Rogaland, NOR 74 år gamal, og vart gravlagd den 13. mar 1763 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Knut Larsson frå Rosså gifta seg med enka på Østerhus, Malena Pedersdotter, og overtok som brukar på Østerhus. Malena døydde i 1726, og Knut gifta seg opp att med Lukresia Jonsdotter frå Fremre Sedberg. Knut hadde to døtre og ein son med Lukresia. Ved matrikkeltakseringa i 1723 heiter det om Østerhus at garden hadde ei skyld på 2 ½ laupar smør. Det var 1 kvern, 1 støl, fiskerett, garden var tungvunden. Knut brukte då alt og fødde 1 hest, 16 naut, 18 sauer, sådde 7 tønner og avla 50 tønner.
I tida 1723-1731 hadde Knut delt garden, ved nytt matrikkelopptak i 1731 hadde Knut Larsson den eine parten og stedottera til Knut, Nrita Nilsdotter og mannen Anders Kristenson hadde den andre parten. Knut hadde ikkje odelsrett til garden, det var det stesonen Nils som hadde.
I 1741 heiter det at "Knud Larsøn selger til stesøn Nils Nilsøn 1 pund 6 merker smør i Østhus. Nils er odelsberettiget". Og i 1761 sel han 2 pund 6 merker i Østhus til stesonen Nils. I 1736 selde Knut Larsson Østerhus 12 pund korn med bygsel og "herlighet" i Haga i Sola til assessor Peder Valentinson. Då stesonen Nils vart gamal nok, overtok han garden på Østehus. Knut Larsson tok over på Mjølhus i 1741 og sat med bruket til 1755. Knut og Lukretia vert nemnde som innerstar på Mjølhus i 1762. Dei hadde då overlete garden til eldste dottera.
Knud Larsen Meelhuus vart gravlagd 13. mars 1763, 78 år gamal. Lucritz Joens Datter Meelhuus vart gravlagd 23. januar 1772, 68 år gamal.

Knud Larsson gifta seg med Malena Pedersdotter d. e., dotter av Peder Osmundson Valheim og Berte Pedersdotter, cirka 1717 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Knud Larsson gifta seg så med Lucritz Jonsdotter cirka 1729 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

463 i. Mallene Knudsdotter. Mallene gifta seg med Lars Larsson Mjølhus, son av Lars Pederson Rød og Ragnele Danielsdotter, cirka 1755 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

ii. Lars Knudson Mjølhus vart fødd i 1733 i Mjølhus, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 18. sep 1822 i Mjølhus, Hjelmeland, Rogaland, NOR 89 år gamal, og vart gravlagd den 26. sep 1822 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Lars gifta seg med Kirsten Larsdotter, dotter av Laurs Andersson Husebø og Martha Toresdotter, den 24. mar 1755 i Stavanger domkyrkje, Stavanger, Rogaland, NOR. Lars gifta seg så med Brønnele Svendsdotter, dotter av Svend Svendson Fister d. e. og Siri Larsdotter, den 3. jul 1763 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Lars gifta seg så med Anna Bergesdotter, dotter av Berge Kristofferson Lid og Engeri Jonsdotter, den 11. jul 1773 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

iii. Inger Knudsdotter vart fødd i 1735 i Mjølhus, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1783 i Norheim, Sjernarøy, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 48 år. Inger gifta seg med Johannes Olson Døvig, son av Ole Olson Døvig og Ingeri Johannesdotter, cirka 1759 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Inger gifta seg så med Jonas Knudson Norheim, son av Knud Jørgenson Nessa og Marta Jonasdotter, den 10. jul 1768 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

iv. Ingeborg Knudsdotter vart fødd i 1746 i Mjølhus, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1808 i Nessa litle, Årdal, Rogaland, NOR 62 år gamal, og vart gravlagd den 27. nov 1808 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Ingeborg gifta seg med Knud Knudson Nessa, son av Knud Jørgenson Nessa og Marta Jonasdotter, den 2. jul 1769 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Ingeborg gifta seg så med Hendrich Henrikson Nessa, son av Henrich Henrikson Nessa og Anna Steinsdotter, den 2. apr 1774 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.


927. Lucritz Jonsdotter, dotter av Jone Jonson Mjølhus og Ingeborg Johannesdotter, vart fødd i 1704 i Mjølhus, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1772 i Mjølhus, Hjelmeland, Rogaland, NOR 68 år gamal, og vart gravlagd den 23. jan 1772 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Lucritz var Lukretia.

Lucritz gifta seg med Knud Larsson Mjølhus cirka 1729 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

928. Østen Øysteinson Fevold, son av Østen Halvardson Østhus og Jorunn Johannesdotter, vart fødd i 1663 i Østhus i Bygda, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde i Fevoll øvre, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Østen Øysteinson var Øystein.

Generelle notat: Øystein Øysteinson er nemnt på Øvre Fevoll frå 1701 til forbi 1723. I 1720 fekk han nytt bygslebrev på garden "med under liggende gaasedal" av sokneprest Peder Sørenson. Kona hans er ukjent.
Dottera Jorunn er ikkje nemnt i boka for Hjelmeland, ho er oppkalla etter mora til Øystein.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnt i 1701 i Fevoll nedre, Hjelmeland, Rogaland, NOR. 44 år.

Østen Øysteinson gifta seg med ukjend.

Barna hans var:

i. Jorne Øysteinsdotter vart fødd i 1690 i Fevoll øvre, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1761 i Fjetland, Jelsa, Rogaland, NOR 71 år gamal. Jorne gifta seg med Knud Olson Fjetland, son av Ole Knudson Fjetland og Anna Ommundsdotter, cirka 1726 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

464 ii. Svend Øysteinson Hauske. Svend gifta seg med Anna Toresdotter, dotter av Tore Larsson Fevold og Anna Jonsdotter d. y., cirka 1720 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Svend gifta seg så med Anna Ormsdotter, dotter av Orm Jonson Hauge og Magla Torsteinsdotter, cirka 1743 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

iii. Østen Øysteinson Hegland vart fødd i 1696 i Fevoll øvre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1761 i Heggland, Hjelmeland, Rogaland, NOR 65 år gamal, og vart gravlagd den 20. des 1761 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Østen gifta seg med Brita Jonsdotter, dotter av Jon Reiarson Sedberg og Marit Nilsdotter, i 1716 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Østen gifta seg så med Borgille Toresdotter, dotter av Tore Olson Måland og Borgele Henriksdotter, cirka 1727 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Østen gifta seg så med Borgilla Halvardsdotter, dotter av Halvard Olson Tuntland og Anna Rasmusdotter, cirka 1732 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

iv. Gunille Øysteinsdotter vart fødd i 1700 i Fevoll øvre, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1743 i Fevoll øvre, Hjelmeland, Rogaland, NOR 43 år gamal. Gunille gifta seg med Ole Rasmusson Fevold i 1728 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

v. Johannes Øysteinson vart fødd i 1703 i Fevoll øvre, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


930. Orm Jonson Hauge, son av Jon Ormson Hauge og Marta Pedersdotter, vart fødd i 1675 i Hauge øvre, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1755 i Hauge øvre, Hjelmeland, Rogaland, NOR 80 år gamal.

Generelle notat: Orm Jonson sat på Øvre Hauge lenge, frå han fekk bygslebrev på ein laup av sokneprest Peder Sørenson i 1709 til han døydde i 1755. I 1707 hadde han kjøpt den halve smørlaupen som broren Peder Jonson Sand åtte. Denne parten vart delt mellom Orm og sonen ved skiftet etter første kona Anna Danielsdotter frå Føre. Orm bygsla denne parten av futen i 1720.
I 1762 var andre kona Magla Torsteinsdotter enke og budde hjå sonen Jon. Orm hadde tre barn med andre Magla.
Magla Tostensdotter Houe vart gravlagd 25. mars 1767, 82 år gamal.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnt i 1701 i Hauge øvre, Hjelmeland, Rogaland, NOR. 25 år, staaende Soldat.

Orm Jonson gifta seg med Anna Danielsdotter, dotter av Daniel Olson Førre og Sissela Olsdotter, cirka 1709 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

i. Daniel Ormson Laugaland vart fødd i 1712 i Hauge øvre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1764 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR 52 år gamal, og vart gravlagd den 1. jul 1764 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Daniel gifta seg med Ragnille Andersdotter, dotter av Anders Kristenson Fevold og Siri Jonsdotter, i 1741 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Daniel gifta seg så med Mette Hansdotter, dotter av Hans Ommundson Kleivaland og Kari Villumsdotter, i 1744 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Daniel gifta seg så med Martha Osmundsdotter, dotter av Osmund Jensson Kjølvik og Anna Pedersdotter, i 1755 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Orm Jonson gifta seg så med Magla Torsteinsdotter cirka 1713 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

465 i. Anna Ormsdotter. Anna gifta seg med Svend Øysteinson Hauske, son av Østen Øysteinson Fevold og Ukjend, cirka 1743 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

ii. Johne Ormson Hauge vart fødd i 1722 i Hauge øvre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1804 i Hauge øvre, Hjelmeland, Rogaland, NOR 82 år gamal, og vart gravlagd den 10. mai 1804 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Johne var John. Johne gifta seg med Kari Olsdotter, dotter av Ole Danielson Førre d. e. og Brita Pedersdotter, cirka 1750 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

iii. Tosten Ormson Førre vart fødd i 1726 i Hauge øvre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1803 i Føre, Hjelmeland, Rogaland, NOR 77 år gamal, og vart gravlagd den 8. mai 1803 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Tosten gifta seg med Sissel Olsdotter, dotter av Ole Torsteinson Bjelland d. y. og Gunilde Pedersdotter, cirka 1751 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


931. Magla Torsteinsdotter, dotter av Tosten Olson Bjelland og Berte Knudsdotter, vart fødd i 1685 i Bjelland indre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1767 i Hauge øvre, Hjelmeland, Rogaland, NOR 82 år gamal, og vart gravlagd den 25. mar 1767 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Magla var Magle.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemt i 1762 i Hauge øvre, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Magla gifta seg med Orm Jonson Hauge cirka 1713 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

936. Thore Olson Høyekvam, son av Ole Jensson Høyekvam og Ukjend, vart fødd i 1651 i Høyekvam, Sandeid, Rogaland, NOR og døydde i Høyekvam, Sandeid, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnt i 1666 i Rørtveit, Imsland, Rogaland, NOR. 14 år, tenar.

• Han er nemnt i 1701 i Høyekvam, Sandeid, Rogaland, NOR. 61 år.

Thore Olson gifta seg med ukjend.

Barnet hans var:

468 i. Osmund Toreson Imsland. Osmund gifta seg med Liva Johannesdotter, dotter av Johannes Ormson Birkeland og Katrine Helgesdotter, cirka 1722 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR.


938. Johannes Ormson Birkeland, son av Orm Olson Birkeland og Marta Osmundsdotter, vart fødd i 1640 i Birkeland, Imsland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1718 i Birkeland, Imsland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 78 år.
(Same som person 878 på side 1)

939. Katrine Helgesdotter, dotter av Helge Torbjørnson Steinsland og Kristine Reinertsdotter, vart fødd i 1669 i Steinsland, Sandeid, Rogaland, NOR, døydde i 1741 i Birkeland, Imsland, Rogaland, NOR 72 år gamal, og vart gravlagd den 22. jan 1741 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Katrine Helgesdotter var fødd ikring 1669, død 1741, 72 år gamal, vart ikring 1695 gift med enkjemannen Johannes Ormson på Byrkjeland i Imsland, død mellom 1715 og 1719. Den første kona hans var Liva Gudmundsdotter Ile.
Me kjenner til fem barn etter Katrine og Johannes:
1. "Pigen Helge JohansD: Birchau" vart gravfesta 22. juni 1749, 53 år gamal
2. Kristi gift med Ola Olson frå Førland i Vikedal, busette på Ytre Åserød i Jelsa, sidan på Byrkjeland i Imsland (dei fekk fleire barn, mellom anna sonen Reinert i 1740. Kristi gifta seg i 1750 oppatt med Bjørn Tormodson Våga i Imsland)
3. Liva gift med Osmund Toreson Imsland
4. Helge, som tok over som brukar på Byrkjeland
5. Johannes fødd ikring 1702, som budde på Gamalrød i Imsland

(Henta frå Lokalhistorisk Årbok for Rogaland: Ætt og Heim 2001 side 80).

Dom. 3 post Epih. i 1741 i Imsland: "Ligprædiken over qvinden Katrine Hellisedatter Bircheland æt: 72 aar".

Katrine gifta seg med Johannes Ormson Birkeland i 1695 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR.

940. Nils Sivertson Tysse, son av Sivert Nilsson Haugsland og Martha Knudsdotter, vart fødd i 1665 i Haugsland, Erfjord, Rogaland, NOR, døydde i 1732 i Tysse, Erfjord, Rogaland, NOR 67 år gamal, og vart gravlagd den 27. apr 1732 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Nils Sjurson frå Hausland vart gift med enka Bergitta Steinsdotter på Tysse. Bergitta var frå Barkeland i Jelsa og var gift første gong med Hermann Tysse. Bergitta og Nils hadde ikkje barn saman. Bergitta og Nils åtte mykje i garden Tysse etter Hermann Johansson Tysse. Nils og Bergitta selde 1 bismarpund smør til Ola Gudmundson Håland etter skøyte 8. august 1693. Etter skiftet til Bergitta i 1695 gjekk noko av eigedomen til arvingane etter henne.
Nils overtok bygsla og noko av jordegodset i Tysse med Bergitta. I 1695 fekk Nils skriven bygselsetel på 5 pund smør i garden av Ola Gudmundson Håland, og i 1720 ny bygselsetel på 5 pund smør av Gudmund O. Håland.
18. desember 1696 er Niels Tøsses uekte son Biøren ført døypt, men 13. desember 1696 er Niels Tøsses uekte son Biøren ført gravlagd. Det er ikkje nemnt kven mora til sonen var.
Nils vart så gift opp att med Malena Torbjørnsdotter Asheim. Nils brukte heile Tyssegarden, 5 pund smør i 1701. Det er skifte etter Nils og Malena 4. juni 1732. Dei vart gravlagde på same dag 27. april i 1732. Straks etter vart skifte "holden paa Tiøsse efter Sahl. Niels Syversen og Malene Torbiørnsdaatter imellem deris Børn." Malene og Nils er nemnde med 7 barn.

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde den 4. jun 1732 i Tysse, Erfjord, Rogaland, NOR.

Nils Sivertson gifta seg med Bergitta Steinsdotter, dotter av Sten Tollakson Barkeland og Ellen Steinsdotter, cirka 1691 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Nils Sivertson fekk eit barnEkteskapsstatus: ugift.

Barnet hans var:

i. Biøren Nilsson Tysse (Uektefødd) vart fødd i 1696 i Tysse, Erfjord, Rogaland, NOR, vart døypt den 18. des 1696 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR, døydde i 1696 i Tysse, Erfjord, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 13. des 1696 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

Nils Sivertson gifta seg så med Malene Torbjørnsdotter i 1696 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Nilsson Tysse vart fødd i 1696 i Tysse, Erfjord, Rogaland, NOR, døydde i 1697 i Tysse, Erfjord, Rogaland, NOR i ein alder av 1 år, og vart gravlagd den 21. mar 1697 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

ii. Brita Nilsdotter vart fødd i 1697 i Tysse, Erfjord, Rogaland, NOR, vart døypt den 30. apr 1697 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR, døydde i 1697 i Tysse, Erfjord, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 1. aug 1697 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

iii. Marte Nilsdotter vart fødd i 1698 i Tysse, Erfjord, Rogaland, NOR, vart døypt den 2. jul 1698 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR, døydde i 1755 i Hamra, Erfjord, Rogaland, NOR, 57 år gamal, og vart gravlagd den 7. sep 1755 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Marte var Marite. Marte gifta seg med Lars Larsson Hamra, son av Lars Danielson Gismarvik og Birgitta Hadlesdotter, den 13. jul 1721 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Marte gifta seg så med Tore Larsson Hamra, son av Lars Toreson Einervoll og Marit Olsdotter, cirka 1740 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

470 iv. Torbiørn Nilsson Berakvam. Torbiørn gifta seg med Torborg Oddsdotter, dotter av Odd Larsson Berakvam og Martha Jakobsdotter, den 2. jul 1733 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

v. Sirj Nilsdotter vart fødd i 1703 i Tysse, Erfjord, Rogaland, NOR, vart døypt den 23. okt 1703 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR, døydde i 1703 i Tysse, Erfjord, Rogaland, NOR,, og vart gravlagd den 9. nov 1703 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

vi. Siri Nilsdotter vart fødd i 1704 i Tysse, Erfjord, Rogaland, NOR, vart døypt den 30. des 1704 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde i Kolstø, Erfjord, Rogaland, NOR,. Eit anna namn for Siri var Sirj. Siri gifta seg med Aaser Ormson Kolstø, son av Orm Ormson Berge og Inger Sivertsdotter, den 4. feb 1725 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

vii. Berte Nilsdotter vart fødd i 1708 i Tysse, Erfjord, Rogaland, NOR, vart døypt den 5. aug 1708 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR, døydde i 1760 i Hebnes, Jelsa, Rogaland, NOR, 52 år gamal, og vart gravlagd den 30. mai 1760 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Berte var Brita. Berte gifta seg med Ole Håvardson, son av Håvard Nilsson Sørvik og Anna Olsdotter, den 26. jun 1735 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.


941. Malene Torbjørnsdotter, dotter av Torbjørn Pederson Assheim og Siri Halvardsdotter, vart fødd cirka 1672 i Assheim, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1732 i Tysse, Erfjord, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 60 år, og vart gravlagd den 27. apr 1732 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde den 4. jun 1732 i Tysse, Erfjord, Rogaland, NOR.

Malene gifta seg med Nils Sivertson Tysse i 1696 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

942. Odd Larsson Berakvam, son av Lars Steinson Berakvam og Torborg Oddsdotter, vart fødd i 1683 i Berakvam, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde i 1743 i Berakvam, Jelsa, Rogaland, NOR 60 år gamal.

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde den 8. mar 1743 i Berakvam, Jelsa, Rogaland, NOR.

Odd Larsson gifta seg med Martha Jakobsdotter den 12. jul 1711 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

471 i. Torborg Oddsdotter. Torborg gifta seg med Torbiørn Nilsson Berakvam, son av Nils Sivertson Tysse og Malene Torbjørnsdotter, den 2. jul 1733 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.


943. Martha Jakobsdotter vart fødd cirka 1685 og døydde i 1747 i Berakvam, Jelsa, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 62 år.

Generelle notat: Odd Larsson gifta seg med enka Marta Jakobsdotter. Ho var enke etter Nils Nilsson Vatland i Refsbygda. Odd fekk bygsla 1½ laup smør i Vatland av Ånon Jensson Marvik i 1712 og budde der til ikring 1718-1719 då flytta dei til Berakvam der han overtok farsgarden.
Det er skifte etter Odd 8. mars 1743 og då levde enka og ei dotter etter han.
Det var skifte etter Marta Jakobsdotter 13. november 1747 og då levde to døtre: Gudbjørg Nilsdotter 40 år i 1747, og Torborg Oddsdotter. Gudbjørg budde hos halvsystera si på Berakvam i 1758 og var då blind.

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde den 13. nov 1747 i Berakvam, Jelsa, Rogaland, NOR.

Martha gifta seg med Nils Nilsson, son av Nils Endreson Vatland og Gudbiør Josteinsdotter, cirka 1707 i Imsland kyrkje, Imsland, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Nils Nilsson overtok Vatland 3½ pund smør etter faren. Han var gift med Marta Jakobsdotter.
Ein Nils vert gravlagd 3. august 1708. Dette kan vere Nils Vatland, men gardsnamnet er skrive noko merkeleg.
Ei dotter hadde Nils og Marta hadde dottera Gudbjørg fødd i 1708. Ho budde hjå mora og stefar sin også etter dei flytte til Berakvam. I skiftet etter mora i 1747 er ho blind.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnt i 1701 i Vatland i Refsbygda, Jelsa, Rogaland, NOR. 21 år.

Barnet av dette paret var:

i. Gudbiør Nilsdotter vart fødd i 1708 i Vatland i Refsbygda, Jelsa, Rogaland, NOR, vart døypt den 17. jun 1708 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde i Berakvam, Jelsa, Rogaland, NOR,.

Martha gifta seg så med Odd Larsson Berakvam den 12. jul 1711 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

944. Torgils Halvorson Hidle, son av Halvor Pederson Veka og Randi Navarsdotter, vart fødd i 1679 i Veka, Sauda, Rogaland, NOR og døydde etter 1720 i Hidle søndre, Sjernarøy, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Torgils Halvardson brukte 1 laup smør i Søndre Hidle frå 1706 og utover. Halvparten hadde han bygsla 7. april 1706 av Ola Asgautson som budde på Nordre Hidle. Den 22. november 1720 bygsla han 1 laup av Nils Jonasson Nessa. Torgils hadde 1 hest, 6 storfe og 8 sauer. Så sådde han 3 tønner korn og hausta 18 tønner.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnt i 1701 i Sjernarøy, Rogaland, NOR. 16 år, tenar.

Torgils Halvorson gifta seg med ukjend.

Barna hans var:

i. Anders Torgilsson Norheim vart fødd i 1704 i Hidle søndre, Sjernarøy, Rogaland, NOR og døydde cirka 1770 i Norheim, Sjernarøy, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 66 år. Anders gifta seg med Ingerid Kristensdotter den 7. nov 1728 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR.

ii. Ranveg Torgilsdotter vart fødd i 1708 i Hidle søndre, Sjernarøy, Rogaland, NOR, døydde i 1784 i Flesjå, Finnøy, Rogaland, NOR 76 år gamal, og vart gravlagd den 1. aug 1784 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Andre namn for Ranveg var Randvej og Randvæg. Ranveg gifta seg med Reier Reiarson Berge, son av Reier Jakobson Berge og Malena Olsdotter, den 6. okt 1750 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Ranveg gifta seg så med Ole Olson Flesjå, son av Ole Hansson Flesjå d. e. og Lisbet Kristensdotter, den 24. jun 1769 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

iii. Halvor Torgilsson Hidle vart fødd i 1710 i Hidle søndre, Sjernarøy, Rogaland, NOR og døydde cirka 1757 i Hidle søndre, Sjernarøy, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 47 år. Halvor gifta seg med Eli Rasmusdotter, dotter av Rasmus Larsson Kvam og Eli Larsdotter, den 16. jan 1744 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR.

472 iv. Jon Torgilsson Eie. Jon gifta seg med Aagot Pedersdotter, dotter av Peder Olson Eie og Magle Knudsdotter, cirka 1740 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.


946. Peder Olson Eie, son av Ole Andersson Vignes og Malena Toresdotter, vart fødd i 1676 i Vignes søre, Finnøy, Rogaland, NOR og døydde i 1736 i Eie nedre, Finnøy, Rogaland, NOR 60 år gamal.

Generelle notat: Peder Olson selde våren 1715 1 pund i Hedlot til Lars Knutson Hovland, systerson til kona hans Peder. I manntalet frå 1701 er han nemnd 26 år med sonen Knud 2½ år.

Peder Olson gifta seg med Magle Knudsdotter i 1700 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Malena Pedersdotter d. e. vart fødd i 1702 i Eie nedre, Finnøy, Rogaland, NOR og døydde i 1785 i Eie nedre, Finnøy, Rogaland, NOR 83 år gamal. Malena gifta seg med Knud Knudson, son av Knud Torkelson og Guro Olsdotter, i 1742 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

ii. Ole Pederson vart fødd i 1703 i Eie nedre, Finnøy, Rogaland, NOR.

iii. Tore Pederson vart fødd i 1704 i Eie nedre, Finnøy, Rogaland, NOR.

iv. Gunhild Pedersdotter vart fødd i 1706 i Eie nedre, Finnøy, Rogaland, NOR og døydde i 1781 i Runestad, Finnøy, Rogaland, NOR 75 år gamal. Gunhild gifta seg med Anders Gjertson Runestad den 8. jul 1742 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

v. Lars Pederson Eie vart fødd i 1708 i Eie nedre, Finnøy, Rogaland, NOR og døydde i Eie nedre, Finnøy, Rogaland, NOR. Lars fekk barn med Anna Jakobsdotter, dotter av Jakob Rasmusson Selvåg og Turid Olsdotter,. Ekteskapsstatus: ugift. Dette paret gifta seg ikkje.

473 vi. Aagot Pedersdotter. Aagot gifta seg med Jon Torgilsson Eie, son av Torgils Halvorson Hidle og Ukjend, cirka 1740 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

vii. Magla Pedersdotter d. y. vart fødd cirka 1715 i Eie nedre, Finnøy, Rogaland, NOR.


947. Magle Knudsdotter, dotter av Knud Larsson Eide og Ukjend, vart fødd cirka 1670 i Nes, Sauda, Rogaland, NOR og døydde etter 1736 i Eie nedre, Finnøy, Rogaland, NOR.

Magle gifta seg med Ole Trulsson Eie, son av Truls Dagfinnson Hovda og Siri Olsdotter, den 11. nov 1694 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Siri Olsdotter vart fødd i 1696 i Eie nedre, Finnøy, Rogaland, NOR.

ii. Knud Olson Selvåg vart fødd i 1699 i Eie nedre, Finnøy, Rogaland, NOR, vart døypt den 26. feb 2011 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR og døydde i 1771 i Selvåg, Finnøy, Rogaland, NOR, 72 år gamal. Knud gifta seg med Berthe Sjursdotter, dotter av Siur Pederson Selvåg og Malena Olsdotter, den 9. jul 1724 i Hesby kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

Magle gifta seg så med Peder Olson Eie i 1700 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

948. Reiar Pederson Vadla, son av Peder Reiarson Riveland og Ukjend, vart fødd i 1690 i Riveland, Årdal, Rogaland, NOR og døydde i 1761 i Vadla, Årdal, Rogaland, NOR 71 år gamal.

Generelle notat: Det vart halle skifte den 11. juli 1733 etter Inger Christensdotter "Walle i Aardahl" mellom enkemannen Rejer Pederson og barna deira:
1) Christen Rejereson 16 år
2) Peder Rejerson 11 år
3) Marte Rejersdotter
4) Karj Rejersdotter

Reiar Pederson gifta seg med Inger Kristensdotter cirka 1715 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

474 i. Christen Reiarson Vadla. Christen gifta seg med Anna Danielsdotter, dotter av Daniel Andersson Mæle og Marta Reiarsdotter, cirka 1744 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

ii. Peder Reiarson vart fødd i 1722 i Vadla, Årdal, Rogaland, NOR.

iii. Marta Reiarsdotter vart fødd i 1725 i Vadla, Årdal, Rogaland, NOR.

iv. Kari Reiarsdotter vart fødd i 1729 i Vadla, Årdal, Rogaland, NOR og døydde i 1805 i Mæle nedre, Årdal, Rogaland, NOR 76 år gamal. Kari gifta seg med Ole Gauteson Nes, son av Gaute Halvorson Steinsland og Borgele Olsdotter, cirka 1748 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Kari gifta seg så med Ole Larsson Mæle, son av Lars Ormson Meland og Anech Olsdotter, cirka 1754 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.


949. Inger Kristensdotter, dotter av Christen Olson Vadla og Kari Toresdotter, vart fødd cirka 1692 i Vadla, Årdal, Rogaland, NOR og døydde i 1733 i Vadla, Årdal, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 41 år.

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde den 11. jul 1733 i Vadla, Årdal, Rogaland, NOR.

Inger gifta seg med Reiar Pederson Vadla cirka 1715 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

950. Daniel Andersson Mæle, son av Anders Danielson Mæle og Ingeborg Olsdotter, vart fødd i 1689 i Mæle nedre, Årdal, Rogaland, NOR og døydde i 1780 i Mæle nedre, Årdal, Rogaland, NOR 91 år gamal.

Daniel Andersson gifta seg med Marta Reiarsdotter i 1713 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Kleng Danielson vart fødd i 1713 i Mæle nedre, Årdal, Rogaland, NOR, døydde i 1784 i Voster, Strand, Rogaland, NOR 71 år gamal, og vart gravlagd den 30. jan 1784 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR. Kleng gifta seg med Marthe Kristoffersdotter, dotter av Kristoffer Rasmusson og Malene Pedersdotter, i 1747 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.

ii. Anders Danielson vart fødd i 1714 i Mæle nedre, Årdal, Rogaland, NOR og døydde cirka 1741 i Kaltveit, Årdal, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 27 år. Anders gifta seg med Ingeborg Bjørnsdotter, dotter av Bjørn Jonson og Berta Nilsdotter, i 1741 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

iii. Ingeborg Danielsdotter vart fødd i 1719 i Mæle nedre, Årdal, Rogaland, NOR og døydde i 1787 i Kyrkhus, Årdal, Rogaland, NOR 68 år gamal. Ingeborg gifta seg med Lars cirka 1740 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Ingeborg gifta seg så med Orm Pederson Kyrkhus, son av Peder Rasmusson Kalheim og Randi Samuelsdotter, cirka 1753 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

475 iv. Anna Danielsdotter. Anna gifta seg med Christen Reiarson Vadla, son av Reiar Pederson Vadla og Inger Kristensdotter, cirka 1744 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.


951. Marta Reiarsdotter, dotter av Reiar Jakobson Brathetland og Ukjend, vart fødd i 1682 i Bratt-Hetland, Fister, Rogaland, NOR og døydde i 1750 i Mæle nedre, Årdal, Rogaland, NOR 68 år gamal. Eit anna namn for Marta var Marit.

Generelle notat: Det var skifte den 9. februar 1750 etter Mathe Rejersdotter Mehle og umyndige arvingar var då sonadottera Marthe Andersdotter med stefaren Thore Kaltveed som verge og dottera Ingeborg Danielsdotter med faren Daniel Mehle som verge.

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde den 9. feb 1750 i Mæle nedre, Årdal, Rogaland, NOR.

Marta gifta seg med Kleng Asserson Døvik, son av Asser Reiarson Mæle og Birgit Klengsdotter d. e., cirka 1709 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Peder Klengson Viga vart fødd i 1710 i Døvik store, Årdal, Rogaland, NOR, døydde den 2. feb 1762 i Viga, Hjelmeland, Rogaland, NOR 52 år gamal, og vart gravlagd den 11. feb 1762 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dødsårsak: Falt i Rischedals Vandet. Peder gifta seg med Mallene Kristensdotter, dotter av Christen Andersson Viga og Brita Nilsdotter, cirka 1745 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

ii. Kari Klengsdotter vart fødd i 1712 i Døvik store, Årdal, Rogaland, NOR, døydde i 1792 i Riskedal, Årdal, Rogaland, NOR 80 år gamal, og vart gravlagd den 2. mai 1792 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Kari gifta seg med Lars Andersson Riskedal, son av Anders Larsson Riskedal og Malena Nilsdotter, cirka 1735 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Kari gifta seg så med Svend Eivindson Riskedal, son av Eivind Svendson Sedberg og Anna Olsdotter, cirka 1750 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Marta gifta seg så med Daniel Andersson Mæle i 1713 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

952. Niels Andersson Bjørheim, son av Anders Larsson Riskedal og Malena Nilsdotter, vart fødd i 1694 i Riskedal, Årdal, Rogaland, NOR og døydde i Bjørheim øvre, Strand, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnt i 1758 i Bjørheim øvre, Strand, Rogaland, NOR.

Niels Andersson gifta seg med Kari Bjørnsdotter i 1717 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Anders Nilsson Bjørheim vart fødd i 1725 i Riskedal, Årdal, Rogaland, NOR og døydde i 1779 i Bjørheim øvre, Strand, Rogaland, NOR 54 år gamal. Anders gifta seg med Sissel Ivarsdotter, dotter av Ivar Kristofferson Bjørheim og Marta Kristoffersdotter, i 1757 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.

476 ii. Bjørn Nilsson Riskedal. Bjørn gifta seg med Helga Danielsdotter, dotter av Daniel Toreson Østigård og Berthe Svendsdotter, cirka 1750 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

iii. Henrich Nilsson Bjørheim vart fødd i 1740 i Bjørheim øvre, Strand, Rogaland, NOR og døydde i Klinkenberg, Stavanger, Rogaland, NOR. Andre namn for Henrich var Hendrich og Henric. Henrich gifta seg med Giertrud Knudsdotter, dotter av Knud Knudson Døvik og Marta Jonsdotter, den 14. jun 1761 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.


953. Kari Bjørnsdotter, dotter av Bjørn Henrikson Bjørheim og Anna Ivarsdotter, vart fødd i 1697 i Bjørheim øvre, Strand, Rogaland, NOR og døydde i Bjørheim øvre, Strand, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnt i 1758 i Bjørheim øvre, Strand, Rogaland, NOR.

Kari gifta seg med Niels Andersson Bjørheim i 1717 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.

954. Daniel Toreson Østigård, son av Tore Danielson Tysdal og Marit Samsonsdotter, vart fødd i 1702 i Tysdal søre, Årdal, Rogaland, NOR, døydde i 1765 i Sedberg østre, Årdal, Rogaland, NOR 63 år gamal, og vart gravlagd den 1. jun 1765 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

Daniel Toreson gifta seg med Berthe Svendsdotter cirka 1722 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Gunhild Danielsdotter vart fødd i 1723 i Tysdal søre, Årdal, Rogaland, NOR og døydde i 1804 i Mæle øvre, Årdal, Rogaland, NOR 81 år gamal. Gunhild gifta seg med Osmund Danielson Mæle, son av Daniel Andersson Valheim og Eli Pedersdotter, cirka 1752 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

508 ii. Thore Danielson Tysdal. Thore gifta seg med Sophie Gudmundsdotter, dotter av Gudmund Pederson Assheim og Anna Jonsdotter, cirka 1748 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

477 iii. Helga Danielsdotter. Helga gifta seg med Bjørn Nilsson Riskedal, son av Niels Andersson Bjørheim og Kari Bjørnsdotter, cirka 1750 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.


955. Berthe Svendsdotter, dotter av Svend Eivindson Østigård og Helga Samsonsdotter, vart fødd i 1702 i Sedberg midtre, Årdal, Rogaland, NOR, døydde i 1764 i Sedberg østre, Årdal, Rogaland, NOR 62 år gamal, og vart gravlagd den 6. mai 1764 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Andre namn for Berthe var Berit og Brita.

Berthe gifta seg med Daniel Toreson Østigård cirka 1722 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

956. Eivind Svendson Sedberg, son av Svend Eivindson Østigård og Helga Samsonsdotter, vart fødd i 1700 i Sedberg midtre, Årdal, Rogaland, NOR og døydde i 1754 i Sedberg østre, Årdal, Rogaland, NOR 54 år gamal.
(Same som person 504 på side 1)

957. Anna Olsdotter, dotter av Ole Olson Vadla og Marthe Pedersdotter, vart fødd i 1703 i Vadla, Årdal, Rogaland, NOR og døydde i 1752 i Sedberg østre, Årdal, Rogaland, NOR 49 år gamal.
(Same som person 505 på side 1)

958. Tore Toreson Valheim, son av Thore Toreson Valheim og Ingeborg Reiarsdotter, vart fødd i 1708 i Valheim øvre, Årdal, Rogaland, NOR, døydde i 1782 i Valheim øvre, Årdal, Rogaland, NOR 74 år gamal, og vart gravlagd den 4. okt 1782 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

Tore Toreson gifta seg med Malena Jonsdotter cirka 1727 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Tore Toreson vart fødd i 1728 i Valheim øvre, Årdal, Rogaland, NOR.

479 ii. Ingebor Toresdotter. Ingebor gifta seg med Ole Eivindson Østigård d. e., son av Eivind Svendson Sedberg og Anna Olsdotter, cirka 1755 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

iii. Malena Toresdotter vart fødd i 1736 i Valheim øvre, Årdal, Rogaland, NOR.

Tore Toreson gifta seg så med Guri Knudsdotter, dotter av Knud Ormson Valheim og Malena Pedersdotter d. y., cirka 1741 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnt i 1801 i Valheim øvre, Årdal, Rogaland, NOR. 79 år, Enke efter første egteskab, Har sit visse ophold af gaarden.

Barn av dette paret var:

i. Thore Toreson Valheim vart fødd i 1742 i Valheim øvre, Årdal, Rogaland, NOR, døydde i 1786 i Valheim øvre, Årdal, Rogaland, NOR 44 år gamal, og vart gravlagd den 24. jan 1786 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Thore gifta seg med Siri Olsdotter, dotter av Ole Rasmusson Fevold og Gunille Øysteinsdotter, den 24. jun 1764 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

ii. Knud Toreson Valheim vart fødd i 1743 i Valheim øvre, Årdal, Rogaland, NOR, døydde i 1816 i Valheim øvre, Årdal, Rogaland, NOR 73 år gamal, og vart gravlagd den 4. aug 1816 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Knud gifta seg med Jorunn Olsdotter, dotter av Ole Rasmusson Fevold og Marita Olsdotter, i 1771 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

iii. Malene Toresdotter d. e. vart fødd i 1749 i Valheim øvre, Årdal, Rogaland, NOR, døydde i 1808 i Helgøy, Fister, Rogaland, NOR 59 år gamal, og vart gravlagd den 6. jun 1808 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Malene var Mallene. Malene gifta seg med Gunder Olson Helgøen, son av Ole Rasmusson Fevold og Anna Gunnarsdotter, den 26. jun 1776 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

iv. Berta Toresdotter vart fødd i 1751 i Valheim øvre, Årdal, Rogaland, NOR og døydde i 1822 i Eike nedre, Fister, Rogaland, NOR 71 år gamal. Berta gifta seg med Lars Danielson Lien, son av Daniel Sanden og Ukjend, i 1772 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

v. Peder Toreson Skorpe vart fødd i 1753 i Valheim øvre, Årdal, Rogaland, NOR, døydde den 1. des 1816 i Skorpe, Nedstrand, Rogaland, NOR 63 år gamal, og vart gravlagd den 8. des 1816 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR. Peder gifta seg med Sønneva Toresdotter den 23. jan 1780 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Peder gifta seg så med Ingebor Nilsdotter, dotter av Niels Oddson Musland og Siri Tomasdotter, den 7. jul 1811 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR. Peder gifta seg så med Helga Danielsdotter, dotter av Daniel Nilsson og Torborg Jakobsdotter, den 17. jul 1814 i Nedstrand kyrkje, Nedstrand, Rogaland, NOR.

vi. Ole Toreson Lid vart fødd i 1756 i Valheim øvre, Årdal, Rogaland, NOR, døydde den 16. jun 1822 i Lid, Fister, Rogaland, NOR 66 år gamal, og vart gravlagd den 21. jun 1822 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Ole gifta seg med Sophie Andersdotter, dotter av Anders Danielson Valheim og Anna Gudmundsdotter d. e., den 18. nov 1782 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

vii. Mallene Toresdotter d. y. vart fødd i 1758 i Valheim øvre, Årdal, Rogaland, NOR og døydde i 1839 i Valheim nedre, Årdal, Rogaland, NOR 81 år gamal. Mallene gifta seg med Daniel Andersson Valheim, son av Anders Danielson Valheim og Anna Gudmundsdotter d. e., den 18. nov 1782 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

viii. Guri Toresdotter vart fødd i 1762 i Valheim øvre, Årdal, Rogaland, NOR, vart døypt den 31. mai 1762 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR, døydde den 23. apr 1821 i Hia, Årdal, Rogaland, NOR, 59 år gamal, og vart gravlagd den 29. apr 1821 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Guri gifta seg med Ole Rasmusson Hia, son av Rasmus Olson Hia og Siri Jakobsdotter, i 1788 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.


959. Malena Jonsdotter, dotter av Jon Jonson Sedberg og Malena Nilsdotter, vart fødd cirka 1700 i Sedberg fremre, Årdal, Rogaland, NOR og døydde i 1740 i Valheim øvre, Årdal, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 40 år.

Malena gifta seg med Tore Toreson Valheim cirka 1727 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

976. Haldor Øvrehus døydde cirka 1680 i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR,. Eit anna namn for Haldor var Haldwor.

Generelle notat: Gardane på Fister ligg mellom Lid i nordaust, Solbjør og Bjelland i aust og Sigmundstad i sørvest. Dei offisielle gardsnamna vert ikkje nytta i daglegtale. Ein seier Fister om alle tre gardane. Øvre Fister, eller Øvrehus som vert brukt i daglegtalen, ligg i sørvestre enden av dei tre gardane. Oppsittarane på Øvre Fister har lenge nytta Øvrehus som slektsnamn.
Tydinga av gardsnamnet er usikker. Fister kan ha samanheng med det gamalnorske ordet fit, som tyder frodig engslette ved vatn eller elv. Fistergardane ligg i botnen av ei bukt, og ved elva som renn frå Hetlandsvatnet og ut i fjorden. Eldre skrivemåtar har vore: a Fistri i 1332, frå 1500-talet og framover var det Fiister eller Fister. Fister må ha vore ein stor gard i eldre tid. Kvar av tre matrikkelgardane hadde seinare landskuld på tre laupar smør, til saman altså ni laupar. Ei rekke fornminne og arkeologiske funn vitnar om gamal busetnad. Det er registrert vel 30 gravrøyser og -haugar på gardane. Dei fleste gravhaugane ligg i øvre del av gardsområdet på alle tre gardsnummera. Den største ligg på Gjerdet på Midt-Fister.
Den er ikring 30 meter i diameter og vert kalla Huldrehaug. I tillegg finns det gravkammer og andre restar etter haugar som gjennom tidene har vorte fjerna. På Husåsen bak kyrkja har det vore bygdeborg ein gong for lenge sidan. Slike bygdeborger var forsvarsanlegg som vart lagde på høge og vanskeleg tilgjengelege knausar og åsar. Dei var tilfluktsstader for folk i tilfelle av fiendtlege åtak. Det måtte vere godt utsyn frå dei og helst berre ein tilkomstveg. Dateringa av slike borger er noko usikker, men ein reknar med at dei fleste er frå romartid og folkevandringstid, altså frå dei seks første hundreåra av vår tidsrekning.
I mellomalderen må det ha vore kyrkje med eigen prest på Fister. Tre prestar er nemnde i ymse dokument frå første halvdel av 1300-talet. Det var Peter prest i 1300, Torstein prest i 1308 og Anders prest i 1332 og 1338. Denne prestestillinga har nok falle bort i seinmellomalderen. I alle høve frå 1500-talet og utover hadde Fister prest saman med Hjelmeland og Årdal. Kven som åtte Fister-gardane i mellomalderen veit me ikkje. Kanskje var det adels- og lågadelsmenn i Ryfylke.
Frå året 1476 har me kjennskap til at den danske adelsmannen Hartvig Krummedike åtte tre laupar smør eitt pund smør i Fister. Samstundes åtte han heile Byre. Krummedike var høvedsmann på Akershus og medlem av Nregs riksråd. Skattelistene frå 1500-talet nemner brukarar på Fister. Det var då tre brukarar her. Desse bruka svara nok til det som seinare vart delt i tre ulike matrikkelgardar, med namn Midt-Fister, Nedre-Fister og Øvre Fister. Ved tiandepengeskatten i 1521 er det sagt at alle budde på same gard, nemleg Øvre Fister: "Orm pa Øffre Fister, Orm ibidem og Marqvard ibidem". Det må vere Fister som er meint i staden for Øvre Fister. Også i 1563 står det at alle tre brukarane Knut Sjur og Nils, budde på Øvre Fister. Igjen må det vere heile Fister-garden som er meint.
Innføringa i sakefallslista frå 1519 er forvirrande. Då står det "Orm p Sigstad" og "Orm ibidem". Sidan det budde to brukarar på fister som heitte Orm i 1521, reknar me med at Sigstad må vere synonymnt med Fister. Dette er einaste gongen me har støytt på dette namnet i kjeldene, og me veit ikkje noko meir om det. Det skal ha vore eit gamalt namn på Fister-garden. Teoretisk kan det tenkast at det var ein vikingtidsgard her som hadde dette namnet, og som gjekk inn i (ein av) Fister-gardane etter Svartedauden. Men dette er berre spekulasjonar. Som me har sett skiljer ikkje skatte- og bøtelistene frå 1519, 1521 og 1563 klart mellom dei tre gardane på Fister.
Leidangslista frå 1567 er nærare eit slikt skille. Der står "Øffuer Fiister", "Neder Fiister" og "Fiister". Først noko etter 1600 ser det ut til at dette skillet vert fast innarbeida. I lensrekneskapa er Nedre, Midt og Øvre brukt frå ikring 1610. Seinare vart det alltid i matriklar og andre offisielle samanhengar skilt mellom dei tre matrikkelgardane på Fister. Gjennom fleire hundre år har det vore nærast hopehav mellom Midt-Fister og Nedre Fister. Begge desse gardane var bondegods, medan Øvre Fister var geistleg gods. Først ved utskiftinga i 1860-åra vart det nære hopehavet oppløyst. Innmarka og utmarka er eitt samanhengande stykke. Gardshusa på Øvre Fister brann i 1657, utan at me har nærare kjennskap til dette.
Halldor (Haldwor) budde på Øvre Fister. Han hadde sonen Lars som var fødd ikring 1670. Enka etter Halldor, Johanne Larsdotter gifta seg opp att med Anders Knutson som er nemnt som brukar første gong i 1701 og siste gong i 1711.

Haldor gifta seg med Johanna Larsdotter cirka 1669 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

488 i. Lars Haldorson Øvrehus. Lars gifta seg med Brønelle Johannesdotter, dotter av Johannes Jonasson Fister og Siri Eriksdotter, cirka 1706 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.


977. Johanna Larsdotter vart fødd cirka 1655 og døydde i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Johanna var Johanne.

Johanna gifta seg med Haldor Øvrehus cirka 1669 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

Johanna gifta seg så med Anders Knudson Fister, son av Knud Kleivaland og Anna Jonsdotter d. e., cirka 1680 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Knud Andersson vart fødd i 1681 i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR.

ii. Halvor Andersson Ramsfjell vart fødd i 1688 i Fister øvre, Fister, Rogaland, NOR og døydde cirka 1728 i Ramsfjell indre, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 40 år. Eit anna namn for Halvor var Haldwor. Halvor gifta seg med Rannveig Eriksdotter, dotter av Erich Olson Ramsfjell og Kirsten Hansdotter, cirka 1720 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


978. Johannes Jonasson Fister, son av Jonas Johannesson Hidle og Elisabet Oddsdotter, vart fødd cirka 1647 i Stokka, Vats, Rogaland, NOR og døydde cirka 1691 i Fister nedre, Fister, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 44 år.

Generelle notat: Johannes Jonasson på Nedre Fister var gift med Siri Eriksdotter frå Byre i Fister og dei hadde sju barn. Johannes bygsla heile garden av Nils Øye i 1667. Truleg brukte foreldra garden enno i tre år før dei unge tok over. Dei var ikkje dårleg stilte økonomisk. Ved skiftet etter Johannes i 1691 var der ein nettoformue på 196 riksdalar. Han er ført opp med fødsels år ikring 1653, men då var han berre 14 år når han bygsla garden i 1667. Er det difor foreldra dreiv garden nokre år før Johannes overtok bruket?

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde i 1691 i Fister nedre, Fister, Rogaland, NOR.

Johannes Jonasson gifta seg med Siri Eriksdotter cirka 1669 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Elisabet Johannesdotter vart fødd i 1669 i Fister nedre, Fister, Rogaland, NOR og døydde i 1740 i Kvame, Finnøy, Rogaland, NOR 71 år gamal. Eit anna namn for Elisabet var Lisbet. Elisabet gifta seg med Børge Olson Kvame, son av Ole Simonson Mosnes og Marta Olsdotter, cirka 1695 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

ii. Marit Johannesdotter d. e. vart fødd i 1675 i Fister nedre, Fister, Rogaland, NOR og døydde i Skartveit, Fister, Rogaland, NOR. Marit gifta seg med Ole Larsson Skartveit, son av Lars Toreson Byre og Anna Bjørnsdotter, cirka 1699 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Marit gifta seg så med Stein Larsson Skartveit, son av Lars Larsson Jørstad og Siri Steinsdotter, cirka 1721 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

489 iii. Brønelle Johannesdotter. Brønelle gifta seg med Lars Haldorson Øvrehus, son av Haldor Øvrehus og Johanna Larsdotter, cirka 1706 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

iv. Marith Johannesdotter d. y. vart fødd i 1684 i Fister nedre, Fister, Rogaland, NOR, døydde i 1773 i Sørbø, Rennesøy, Rogaland, NOR 89 år gamal, og vart gravlagd den 9. apr 1773 i Sørbø kyrkje, Rennesøy, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Marith var Marith. Marith gifta seg med Ivar Ivarson Halsne, son av Ivar Ivarson Halsne og Astrid Olsdotter, cirka 1717 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

v. Erich Johannesson Voll vart fødd i 1685 i Fister nedre, Fister, Rogaland, NOR, døydde i 1732 i Voll, Rennesøy, Rogaland, NOR 47 år gamal, og vart gravlagd den 3. aug 1732 i Sørbø kyrkje, Rennesøy, Rogaland, NOR. Erich gifta seg med Berta Larsdotter, dotter av Lars Larsson Hodne og Signy Hodne, den 9. jul 1713 i Sørbø kyrkje, Rennesøy, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

vi. Malena Johannesdotter vart fødd i 1688 i Fister nedre, Fister, Rogaland, NOR og døydde i 1753 i Sæbø, Finnøy, Rogaland, NOR 65 år gamal. Malena gifta seg med Jakob Guttormson, son av Guttorm Jakobson og Anna Pedersdotter, i 1712 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

vii. Siri Johannesdotter vart fødd i 1690 i Fister nedre, Fister, Rogaland, NOR, døydde i 1719 i Vignes søre, Finnøy, Rogaland, NOR 29 år gamal, og vart gravlagd den 23. apr 1719. Siri gifta seg med Ole Olson Vignes d. y., son av Ole Larsson Eike og Marit Ivarsdotter, cirka 1718 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


979. Siri Eriksdotter, dotter av Erich Olson Byre og Marta Larsdotter, vart fødd cirka 1650 i Byre, Fister, Rogaland, NOR og døydde cirka 1704 i Fister nedre, Fister, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 54 år.

Siri gifta seg med Johannes Jonasson Fister cirka 1669 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

Siri gifta seg så med Svend Svendson Fister cirka 1691 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

980. Børge Kristofferson Aubø, son av Christopher Klausson Birkeland og Mette Børgesdotter, vart fødd i 1600 i Birkeland, Feda, Vest-Agder, NOR og døydde den 14. aug 1668 i Aubø, Sjernarøy, Rogaland, NOR 68 år gamal. Eit anna namn for Børge Kristofferson var Børe.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnt i 1666 i Aubø, Sjernarøy, Rogaland, NOR. 66 år.

• Skifte etter han vart halde den 15. feb 1669 i Aubø, Sjernarøy, Rogaland, NOR.

Børge Kristofferson gifta seg med Birgitte Fartegnsdotter cirka 1641 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Christopher Børgeson Aubø vart fødd i 1642 i Vanvik indre, Sand, Rogaland, NOR og døydde i Aubø, Sjernarøy, Rogaland, NOR. Christopher gifta seg med Elisabeth Jonsdotter, dotter av Jon Villumson Raunes og Malena Larsdotter, cirka 1664 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR. Christopher gifta seg så med Kirsti Mauritsdotter, dotter av Maurits Velleson Vikesdal d. y. og Guri Mikkelsdotter d. y., cirka 1693 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR.

ii. Mette Børgesdotter vart fødd cirka 1645 i Vanvik indre, Sand, Rogaland, NOR, døydde i 1691 i Eikanes, Vats, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 46 år, og vart gravlagd den 7. feb 1691 i Vats kyrkje, Vats, Rogaland, NOR. Mette gifta seg med Villum Jonson Eikanes, son av Jon Villumson Raunes og Malena Larsdotter, cirka 1660 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR.

iii. Sissel Børgesdotter vart fødd cirka 1647 i Aubø, Sjernarøy, Rogaland, NOR, døydde i 1706 i Håland, Erfjord, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 59 år, og vart gravlagd den 11. sep 1706 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Sissel gifta seg med Ole Gudmundson Håland, son av Gudmund Olson Ihle og Brønla Osmundsdotter, cirka 1678 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR.

iv. Kari Børgesdotter vart fødd cirka 1649 i Aubø, Sjernarøy, Rogaland, NOR og døydde i 1689 i Norheim, Sjernarøy, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 40 år. Kari gifta seg med Ole Larsson Norheim d. y., son av Lars Asgautson Jørstad og Siri Olsdotter, cirka 1676 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR.

v. Valentin Børgeson Talgje vart fødd i 1651 i Aubø, Sjernarøy, Rogaland, NOR og døydde cirka 1717 i Talgje (nord), Sjernarøy, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 66 år. Valentin gifta seg med Maren Mikkelsdotter, dotter av Michell Nilsson Atlanzt og Kirsti Tårnsdotter, cirka 1674 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR.

vi. Jacob Børgeson Valen vart fødd i 1653 i Aubø, Sjernarøy, Rogaland, NOR og døydde i 1697 i Valo, Fjelberg, Hordaland, NOR 44 år gamal. Jacob gifta seg med Kristine Mikkelsdotter, dotter av Michell Nilsson Atlanzt og Kirsti Tårnsdotter, cirka 1678 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR.

490 vii. Børge Børgeson Tøtland. Børge gifta seg med Marit Larsdotter, dotter av Lars Olson Hogganvik og Ingeborg Pedersdotter, cirka 1682 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Børge gifta seg så med Elen Sophie Jonasdotter, dotter av Jonas Jensson Hielm og Brønla Knudsdotter, i 1703 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

viii. Anna Børgesdotter vart fødd i 1658 i Aubø, Sjernarøy, Rogaland, NOR og døydde i 1706 i Stokka, Vats, Rogaland, NOR 48 år gamal. Anna gifta seg med Osmund Gudmundson Stokka, son av Gudmund Olson Ihle og Brønla Osmundsdotter, i jun 1679 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR.


981. Birgitte Fartegnsdotter, dotter av Fartegn Olson Bagge og Sissel Jakobsdotter, vart fødd i 1610 i Valo, Fjelberg, Hordaland, NOR og døydde i 1689 i Aubø, Sjernarøy, Rogaland, NOR 79 år gamal. Eit anna namn for Birgitte var Birgitte Bagge.

Generelle notat: Sønene til Kristoffer Klausson, Klaus og Børge, var i teneste hjå futen Anders Hansson. Kristoffer Klausson døydde tidleg, og begge sønene Klaus og Børge følgde futen Anders Hansson då han flytta frå Lista len til Rogaland. Han var fut i Ryfylke frå 1618 til 1628. Børge Kristofferson kom til Rogaland i 1623-1624, som tenar åt futen Anders Hansson. Han reiste rundt og kravde inn pengar for futen. Han vart stemna for leiemål både i 1623-1624 og 1630. Han måtte betale 1 riksdalar for dette i 1630.
Børge kom med mest tome hender, men han fekk ei god læretid hjå futen, og vart rikt gift og samla seg eigedomar. Børge tok alt tidleg til med å kjøpe opp jordegods. Han er truleg nok identisk med den Børre Christophersøn som er nemnd gardeigar i Sauda 1630. I følgje Skattemanntalet 1631 tente Børge då i Vanvik i Hylsfjord og la ½ dalar i skatt. Det er rimeleg å tru at han var hos Hadle Vanvik, lensmann i Sauda skipreide 1635-1643. I skattemanntalet for Sauda skipreide for 1642 til 1644 er Børge oppført mellom odelsbønder. Han betalte då skatt av 2 laupar smør og 1½ pund korn med 2 riksdalar i 1642, 3½ riksdalar i 1643 og dessutan 4 dalar i odelsskatt. Han betalte og roteneste av 2 laupar smør og 3 tønner korn for halvtanna år, til 29. april 1644.
Når ein ser på lista over det jordegodset han etterkvart skaffa seg, vil ein legge merke til at mykje av det er i Suldal. Er det rett at han tente hos Sauda lensmannen Hadle Vanvik, hadde han godt høve til kjøpe opp jordegods i Suldal. Han reiste nok mykje der då på vegner av lensmannen. I skattelista 1652 er Børge ført opp som eigar av 5½ laup smør Det var 2½ laup i Sørestad, 18 mark i Sukka, alt i Suldal, og 3 pund korn i Aubø. Framover til 1661 auka han godset sitt til vel det tredoble, 19 laupar smør. Han fekk mellom anna 13. mai 1653 pantebrev frå Peder Justson Saxe og kone Dorte Toresdotter på halve Talgje i Sjernarøy for 300 riksdalar Den 27. februar 1655 fekk han pantebrev på andre halvparten i Talgje og. Desse pantebreva vart aldri innløyste. Børge vart såleis eigar av heile Talgje, 2 laupar smør og 3 pund korn. Han dreiv mykje handel i desse åra. Han hadde borgarbrev i Stavanger. Det hadde han kan hende løyst i 1632. Serleg dreiv han handel med skottar og hollendarar og selde trelast til dei. I 1665 kjøpte han tredje parten i Kjølvik sag i Jelsa.
I ei takstasjonsliste for utanbys buande borgarar 1657 er Børge i rubrikken "Handel, bruk och Formues Tazt" sett i 800 riksdalar. Det var berre 2 borgarar utanfor byen, og 1 innanfor, som hadde høgare takst. I den tilsvarande lista for 1661 er Børge ikkje oppført. Han hadde i mellomtida sagt opp borgarskapet. Han helt likevel fram med å handle som før. Han nytta seg av dei same fordelane som borgarane hadde, men slapp ulempene. Byborgarane såg sjølvsagt ikkje med blide augo på slik framferd. Børge vart då og stemna til skipreidetinget 6. mars 1668 av byfuten i Stavanger, Christen Anderson. Tinget vart halde på Skjelsnes og tingmennene var Egil Nesheim, Gammel Hetletveit, Rasmus Lund, Ivar Lund og Ola Norheim. Skuldinga gjekk ut på at Børge hadde selt material til utanlandske skip og på den måten krenkt dei privilegia som byborgarane hadde fått av Kristian IV, dagsett København 27. april 1598. Dei hadde og eit brev av 3. august 1607, der det heitte at byborgarane hadde eine retten til all handel innan ein sirkumferens av 3 mil. Det springende punkt var kor langt denne 3 mils grensa nådde i Sjernarøy. I følgje eit brev frå herren til Akershus, Nils Vind, dagsett 10. oktober 1608 skulle den rekkje til Norheim-sundet. Børge protesterte og sa at han støtt hadde skjøna det slik at Helgøysund var grensa. Dette fekk han og medhald i av tingallmugen. Retten meinte derimot at det måtte vere Norheimsund. Dei dømde likevel ikkje saka, men viste henne til lagmannen. Då lagtingsboka for 1668-69 er borte, veit ein ikkje om saka nokon gong vart dømd i lagtinget. Det kan hende det er tvilsamt, for Børge døydde same året. Stavanger Domkyrkje sitt rekneskap har for 14. august 1668 innførd at det var betalt 1 riksdalar for "liigklæde til sal. Børres lig paa Ubøe". Børge vart gravlagd inne i kyrkja. Ein må og ha lov til å tru at det var ei gravferd som høvde seg for slik ein mann.
I odelsskattelistene i lensrekneskapen for Stavanger len 1660-1661 og tilsvarande liste etter landskommisjonen 1661 er det gjort nøye greie for kor mykje jordegods Børge åtte då. Omrekna til smørskyld vart det 19 laupar og ½ bismarpund smør, delt på 14 gardar. Lista ser slik ut:
1. Heile Aubø (Sjernarøy), 3 pund korn.
2. Heile Talgje (Sjernarøy), 2 laupar smør og 2 pund korn.
3. Lund (Sjernarøy), 1½ pund korn, ¼ av garden.
4. Hauge (Sjernarøy), 3 vett korn, 3/8 av garden.
5. Sørestad (Suldal), 2½ laup smør, 5/7 av garden.
6. Veka (Suldal), 2½ laup smør, 10/19 av garden.
7. Berge (Suldal), 1 laup smør, 2/3 av garden.
8. Indre Austarå (Suldal), ½ laup og 6 merker smør, 7/24 av garden.
9. Sukka (Suldal), 18 merker smør, 1/8 av garden.
10. Helganes (Suldal), ½ laup og 4 merker smør, 10/27 av garden.
11. Lunde (Suldal), ½ bismarpund smør, 1/29 av garden.
12. Sørvåg (Avaldsnes), ½ laup smør, 1/5 av garden.
13. Eikemo med øydegarden Feto (Skånevik i Sunnhordland), 1 laup smør.
14. Birkeland i Feda, Lista len, 2 huder, 1/3 av garden.

Skiftet etter Børge vart halde på Aubø 15. februar 1669. Dei to brørne hans, Klaus Kristofferson på Kåda i Fister og Hans Kristofferson på Furre, var tilstade. Arvingane var enka Birgitte og dei 8 barna, som alle levde. Buet var på 1.169 riksdalar netto Det vart på enka 584½ riksdalar, på kvar av dei 4 sønene 97 riksdalar og 2½ slettemark eller 40 skilling, og på kvar av dei 4 døtrene 48½ riksdalar og 1¼ slettemark eller 20 skilling. Jordegodset hadde hatt ein netto auke frå i 1661 på 2 laupar 9 merker smør, frå 19 laupar og ½ bismarpund smør då, til 21 laupar og 21 merker i 1669. Her skal ein likevel merkje seg at all kornskylda var omrekna til smørskyld i høve skiftet. Omrekninga var gjort etter formelen 3 vett korn er lik med 1 laup smør. På den måten kom jordegodset alt i alt opp i 24 laupar og ½ bismarpund smør. Dette vart utdelt slik: Aubø, 3 pund korn og Birkeland, 2 huder. Dette fall til enka. Talgje, 2 laupar smør og 10 vett korn vart delt mellom enka og barna Kristoffer, Valentin og Anna. Veka i Suldal, 6½ laup og 9 merker smør vart delt mellom enka og barna Jakob, Børge og Kari. Berge i Suldal, 2½ laup, ½ bismarpund og 12 merker smør vart delt mellom enka og barna Mette og Sissel. Sørestad i Suldal, 4½ laup og 15 merker smør vart delt mellom enka og barna Jakob og Børge. Steine i Suldal 4 bismarpund smør, vart delt mellom enka og dottera Sissel. Til enka Birgitte fall dessutan dette: Lund i Sjernarøy, 1½ pund korn. Hauge i Sjernarøy, 3 vett korn, Sørevåg i Hetland, 5½ vett korn, Veka i Suldal, 18 merker smør, Helganes i Suldal, ½ laup og 18 merker smør. Laurhus i Suldal, 18 merker smør, Lunde i Suldal, ½ bismarpund smør, Musland i Nedstrand, 20 merker smør. Og Steinsland i Hjelmeland, 2½ bismarpund smør. Det kan og samstundes nemnast, at på den vindfløyen som framleis står på tårnet på Sjernarøy kyrkje, star initialane B. C. S. - B. F. D. 1615 (Børge Christophersøn, Birgitte Fartegnsdatter 1615 - som truleg skal vere 1645 av di i eit brev frå 1649 heiter det at Børge bygde Sjernarøy kyrkje opp att i 1615.)
Det er som regel ikkje mykje kjeldene kan fortelje oss om kvinnene. Men her er unntak, og Birgitte er eitt av dei. Den 10. og 11. mai 1687 heldt Birgitte skifte med barna etter eige ynskje. Men ho delte ikkje ut alt, for det var eit stort skifte også etter ho var død. Birgitte, som var fødd ikring 1610, døydde truleg i 1689. Skiftet vart halde 12. mars. Buet var på 1.118 riksdalar. Ho hadde mellom anna tre sølvkanner. Den største vog 67 lodd. Vidare var det fire sølvskåler, sølvbrett, sølvbelte, sølvkjede, sølv bruresmykke (32 lodd) og 14 sølvskeier. Birgitte blei lagd i grava til Børge inne i kyrkja. Birgitte Fartegnsdotter var ei driftig kvinne, som styrde og stelte godt med eignelutane sine. Ho hadde nok og handelsånd i seg. Mellom anna kan nemnast at ho 1663 - medan mannen levde - fekk rett til korntiend for Sjernarøy kyrkje mot å halde brød og vin til nattverden. Det vart rekna til 5 dalar årleg. Kyrkjerekneskapen for 1673 syner elles at kyrkja då skulda Birgitte 53 ½ riksdalar. Som avdrag på skulda fekk ho tiend av Aubø og Talgje, til saman 16 spann korn årleg, verdsett til 1 riksdalar og 1 ort. Birgitte heldt og fram med tømmerhandelen som Børge hadde drive. Dette går fram av eit klageskrift av 9. juli 1670. Borgarane i Stavanger lika ikkje denne handelen, dei meinte det var brot på deira privilegier. Og liksom Børge tidlegare hadde vore med på å klaga på byborgarane og deira åtferd andsynes bøndene, slik var nå Birgitte med. Birgitte førte elles nokre rettssaker, serleg mot leiglendingar som ikkje som ikkje betalte leige i rett tid.
Den 10. og 11. mai 1687 heldt Birgitte skifte med barna sine etter eige ynskje. Alt vart nå likevel ikkje skift, for ved skiftet etter hennar død som vart halde 12. mars 1689 vart buet etter henne på 1.118 riksdalar. Buet hadde og tilgode hos avdøde baron Rosenkrans, tidlegare amtmann i Stavanger, 200 riksdalar. Dette var pengar han i si tid hadde lånt av Birgitte.
I buet etter Birgitte var det mellom anna 3 sølvkanner. Ei vog 67 lodd, ei 61 lodd og ei 33 lodd. Vidare 4 sølvskåler, verd 20, 5½, 4½ og 2 lodd sølv. Eit sølvbrett til 15 ½ lodd sølv, sølvbelte og kjede, 3 lodd, brudesmykke til 32 lodd, 14 sølvskeier til 37 lodd (eit lodd sølv er 13,39 gram). Vidare var det ein damask bordduk. Birgitte vart, likt med mannen sin, gravlagd inne i Sjernarøy kyrkje.

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde den 11. mai 1687 i Aubø, Sjernarøy, Rogaland, NOR. Skifta med barna etter eige ynskje.

• Skifte etter ho vart halde den 12. mar 1689 i Aubø, Sjernarøy, Rogaland, NOR.

Birgitte gifta seg med Børge Kristofferson Aubø cirka 1641 i Fjelberg kyrkje, Fjelberg, Hordaland, NOR.

982. Jonas Jensson Hielm, son av Jens Jonasson Hielm og Margrete Jørgensdotter, vart fødd cirka 1638 i Prestegarden, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde den 26. jun 1697 i Prestegarden, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 59 år.

Generelle notat: Jonas Jensson var sokneprest i Hjelmeland 1680-1697 og prost i Ryfylke. I 1667 fekk han brev på at at skulle ha førsteretten til å bli Morsing sin ettermann. Jens Simonson Morsing var stefar til Jonas. Jonas åtte ½ laup av Pundsnes frå 1691. Også andre gardar hadde han ått. Han var eigar på Indreland i Vats i 1685. Kona Brynhild Knutsdotter vart enke i 1697 og budde på Pundsnes i 1701 og 1706. Ho åtte 4 pund smør, det vil seie 2/3 av garden i 1706. Ho brukte halve Lerstøl og Kro i 1703. Ho selde då dette og halve Sande til svigersonen sokneprest Peder Sørenson, men skulle ha rett til å nytta halve Lerstøl og Kro, som ho no brukte, fri for landskyld og tredjeårstake.

Jonas Jensson gifta seg med Brønla Knudsdotter cirka 1672 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Knud Jonasson Hielm vart fødd i 1673 i Prestegarden, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1746 i Stavanger, Rogaland, NOR 73 år gamal. Knud gifta seg med Karen Jakobsdotter, dotter av Jacob Andersson Hase og Elisabet Eliasdotter, cirka 1705 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR.

ii. Margrete Jonasdotter vart fødd cirka 1674 i Prestegarden, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1741 i Prestegarden, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 67 år. Eit anna namn for Margrete var Margreta Hielm. Margrete gifta seg med Peder Sørenson Hielm i 1689 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

iii. Marta Jonasdotter vart fødd i 1677 i Prestegarden, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1741 i Håland, Erfjord, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 64 år. Eit anna namn for Marta var Marita Hielm. Marta gifta seg med Gudmund Olson Håland, son av Ole Gudmundson Håland og Sissel Børgesdotter, cirka 1704 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

491 iv. Elen Sophie Jonasdotter (Tvilling). Elen gifta seg med Børge Børgeson Tøtland, son av Børge Kristofferson Aubø og Birgitte Fartegnsdotter, i 1703 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Elen gifta seg så med Michel Jørgenson Smith, son av Jørgen Filipson Smith og Sissel Mikkelsdotter, i 1724 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

v. Jonas Jonasson Hielm (Tvilling) vart fødd i 1681 i Prestegarden, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1688 i Prestegarden, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 7 år.


983. Brønla Knudsdotter, dotter av Knud Johannesson Lovra og Marta Gudmundsdotter, vart fødd cirka 1645 i Lovra, Erfjord, Rogaland, NOR og døydde cirka 1711 i Lerstøl, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 66 år.

Brønla gifta seg med Jonas Jensson Hielm cirka 1672 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

984. Svend Olson Skeie, son av Ole Endreson Hiim og Helga Hiim, vart fødd i 1616 i Hiim, Sand, Rogaland, NOR og døydde cirka 1695 i Skeie, Sand, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 79 år.

Generelle notat: I det første kjende manntalet, frå 1519, finn vi "Torkiil p Saxstæ" som granne til Odd på Haua
og Tord på Berge. Denne Torkel gav sin straffe-skatt i sølv, kopar og i pengar. Sjølvsagt er "Saxstæ" ei forvansking av Fakstad. Og neste gong denne grannebustaden til Berge og Haua vert nemnd, i 1563, heiter han "Skee" (altså Skeie). Eit namneskifte har funne stad, på same måten som Vindeid skifta namn til Ropeid og Førre skifta namn til Kuvikjå i den lange øydetida i seinmellomalderen.
Vi må kunne tru at namneskiftet Fakstad-Skeie hadde same bakgrunn. Fakstad kom til å liggja øyde i seinmellomalderen. For den del kan Torkel - i 1519 - anten ha vore ein eldre mann eller ein ung mann som dreiv Fakstad-jorda utan å ha vanleg bygsel, og t.d. leigde hus på Haua eller Berge. Så har dei henta fram or minnet det gamle mellomaldernamnet på garden når skatte-innkrevjarane var rundt. Garden er ikkje nemnd i 1521 saman med dei andre gardane i Sandsbygdå, korkje i form av Fakstad eller Skeie. Kan det eventuelt vera Torkel på Sand (nemnd 1519-1521) som hadde Fakstad til beiteland? (Vi har gjerne ein parallell til stoda i 1519 då Svein Skeie i 1664 hadde den 13 år gamle son sin som brukar på den eine garden på Haua). Dei andre to gardane på Flåtå vert nemnde både i 1519 og i 1521. Skeie og Haua skulle sidan ha eit særs tett tunfellesskap der Skeie sine hus vart sett opp noko sør og sør-vest for husa på Halla. Berre eit folgehus står att der i dag.
Den klassiske tydinga av namnet Skeie (skeiò.) er "bane til kapplaup eller kappriding". Skeie-gardane ligg ofte sentralt til, med store flater som frå gamalt av kan ha vore nytta til samlingsstader og kappriding. Det kan vi sjølvsagt og tenkja oss her. Det er flatt og vidt på Flåtå. Men ei anna tyding kan vera like rett, nemleg "køyreveg mellom åkrar" (Aasen). Denne tydinga kan særleg vera på tale i yngre gardsnamn og i lokalnamn som "Skeiet". Om Skeie på Flåtå veit vi at den gamle ferdselsvegen oppetter til Suldal gjekk framom her. Ei sak i 1311 skildrar jamvel to åkrar på kvar si side av ein veg som samstundes var skifte mel-lom klosterjorda og korsbrørne i Stavanger si jord. Dette var likevel truleg ute på Largong. Fram til nyare tid har ferdselsvegen til Suldal i de-lar av traseen gått i skiftet mellom Haua og Skeie.
Dersom Fakstad kom til å liggja øyde i sein-mellomalderen, er det ikkje usannsynleg at Haua nytta seg av åkrar på Skeie sitt gamle gardsvald, med lett og god åkerjord og enkel tilgang langs vegar oppe på Flåtå. Kring 1660 var det på den andre sida som nemnt ein bonde på Skeie som hadde Haua som underbruk. Og i 1889 (eller i praksis eit par år seinare) vart eine bruket på Skeie tilleggsjord til Osmundsgarden på Berge. Alt var så tett og nært på Flåtå.
Osmund budde "poo Skee" i 1563, då han gav den ordinære landsskatten. Same året gav han dessutan 2 mark og 4 skilling skatt av jordeige. Leiglendingen under Domkapitlet åtte altså jordegods andre stader. Han gav like mykje skatt av jordegods som til dømes Agate i Fattnes. Osmund kan godt ha vore den første reelle brukaren på Fakstad/Skeie etter øydetida i seinmellomalderen.
Det går lang tid fram til det neste namnet på Skeie dukkar opp, då det etter måten framande namnet Ludvig, og nemleg i 1603. Namnet er så å seia ukjent elles i Ryfylke. Ludvig Skeie skatta som einebrukar på Skeie åra 1603-1618, og var mellom anna i 1611 med grannane på Flåtå og skreiv ut soldaten Knut Bergeson. Det kan ha vore same Knut som skatta som medbrukar til Ludvig i 1612. Vi kan elles og merka oss at det i 1624 vart omtala ein Knut Gauteson "med sine halvsøsken" som åtte 1 pund og 6 merker smør i Drarvikjå. Dette kan og ha vore Knut Skeie. Ludvig Skeie selde bord og bandstakar til framande skipperar 1611 og 1615, Knut Skeie selde bord i 1611.
Ein noko uroleg sjølvstyring kan ha vakse opp på Skeie kring 1600. Jens Rasmusson heitte han. Vi veit at han var steson til Steffen sagmeister på Eide, ein byborgar. Det kan ha vore slik at mora var gift første gong med ein Rasmus Skeie og så med Steffen sagmeister. Korleis Ludvig då var i slekt med desse folka, er ukjent. Han kan for den del ha vore ein eldre bror til Jens.
I 1610/11 finn vi at Jens på Skeie, gamal kan han ikkje ha vore, måtte bøta 5 dalar for trussel mot Søren Jensson sin tenar Gilbert, i hans eiga bu på Sand, "dog ingen skade skjedde". Søren Jensson var ein av dei mange Stavanger-borgarane som dreiv med trelasthandel i Sands- og Sauda-fjorden. Same året finn vi at Jens Skeie måtte betala 5 dalar for å ha lege med festarmøya si før bryllaupet.
Festarmøya sitt namn er ukjent, men ho var dotter til Tormod Saksbjørnson på Steinbru i Kvilldal. Og mor hennar gifta seg sidan opp att til Eide, med Navar Eide. Jens Skeie og familien budde ei tid på Steinbru, nemleg åra 1617-19. Så var det han flytta (heim att?) til Skeie.
Jens Skeie vart tidleg involvert i trelasthandel og sagbruksdrift. I 1611 finn vi at "Stephans Stigssøn" - som vil seia Steffen sagmeister sin steson - selde 2½ tylft bord i Horborsvikjå (Ås) til ein utanlandsk skipper. Både Jens, stefaren Steffen og stebror til kona, Torjus Eide, var involvert på eigarsida og med drift av Indre Tysselands sagbruk kring 1620. Johannes Mo var òg involvert i denne sagjå.
I 1621 vart Jens Skeie stemna av Hadle Vanvik og svogeren Nils Pederson, prest i Setesdalen, for gods i Steine og Tveitane i Suldal, som dei i lang tid hadde tvista om. Saka hadde vore oppe i lagtinget, men vist attende til heimtinget. Dei to svograne meinte Jens Skeie, på svigermora Asgjer sine vegner, heldt seg ulovleg til ein systerpart i dette godset. Etter den gamle lova meinte dei svigerfar deira, Torkel Torgerson (på Fattland), hadde åleine retten til dette godset etter brorbarna sine på Steine. Asgjer var syster til den nemnde Torkel og såleis faster til konene til dei to svograne. Orm Torgerson Steine var bror deira, men barna hans døydde unge i pesten (truleg 1601). Mora Guri Steine levde derimot framleis.
Det vart ei lang og omstendeleg sak dette, som enda med at Asgjer Skeie, med svigerson Jens Skeie, fekk behalda ein systerpart i Steine- og Tveitane-godset.
Hallvard Trulsson på Fattland i Hylsfjorden, som var stefar til konene til Hadle Vanvik og Hr. Nils Pederson i Setesdalen, la i første delen av 1600-talet ned mykje pengar i å få teke opp att øydegarden Tveitane i Hylsfjorden. I 1623 stem-na han medeigarane til å betala sin del av desse utlegga. Det var då Jens Skeie "takkede hannem fanden for all hans umage". Han meinte Hallvard Trulsson ikkje hadde vorte gjeven fullmakt til det han hadde fått gjort på Tveitane. Og han for sin del ville ikkje betala. Det enda med Jens og med-eigarane måtte betala litt av kostnadene.
For Jens Skeie fekk elles saka om Tveitane eit anna etterspel. Ikkje berre banna han til Hallvard Trulsson, som vi har sett. Han hadde i tillegg slege handa i lovboka, som låg på tingbordet, og sagt at det måtte fara ein djevel i sorenskrivaren. Soren-skrivaren Mikkel Lauritsen svarte då: "Du skal få skam for slike trussels ord". Men Jens Skeie gav seg ikkje: "Følg den saa skjer meg ingen urett (!), du har alltid forfulgt meg, så kanst du endnu gjø-re". Dei to hadde såleis vore i tottane på kvarandre før. Då denne saka kom opp som ei eiga sak på det ordinære tinget, orsaka Jens seg med at han hadde vore drukken, og han kunne ikkje leg-gja fram noko prov på at sorenskrivaren hadde vore etter han. Sorenskrivaren baud Jens Skeie personleg forlik, og det enda med at Jens til førstkomande vår (1624) skulle gje sorenskrivaren 100 gode kjøpmannsbord. Men saka var ikkje ute av verda med dette, for det var alvorleg det Jens hadde gjort, både truga sorenskrivaren og uroa tingfreden. Futen påstod 20 dalar i bot etter sitt "goede behagh". Og om det skjedde oftare, skulle Jens Skeie straffast på sin hals, altså lata livet.
Hovudet til Jens Skeie skulle elles koma til å sitja lausare enn som så. Året etter - i 1624 - skulle han, meir og mindre ved eit uhell, koma til å ta livet av grannen Svein Haua. Det var inne på Eide dette hende, i huset til Steffen sagmeister, stefar til Jens. Det kan sjå ut som at Jens kom seg unna med både livet og freden i behald, til sist. Han hadde først hatt kongeleg leidebrev så lenge rettssaka pågjekk. Men då han såg kva veg det bar på bygdetinget, reiste han derfrå. På bygdetinget vart han då dømd fredlaus. Men dommen opna for ei benådning. Såleis heitte det at kongen - kan hende - med gode menns forbøn ville benå-da han "for hans fatige Elendige quinde och Mange Smaa Børns schyld".
Då det vart kravd grunnleiga av Indre Tysse-landssagjå for 1625-1626, heitte det at han som brukte mest i sagjå hadde vorte dømd fredlaus, "saa saadan grundeleye inted ehr At bekomme". Det var Jens Skeie. I alt skulda Jens og medeiga-rane då 30 dalar i grunnleiga. På den andre sida var Jens sjølv på tinget i 1625, og den Johannes Skeie som var kyrkjeverja åra 1626-1628, var sannsynlegvis identisk med Jens Skeie. Såleis har han då vorte benåda. Men han har nok ikkje sloppe unna utan å betala erstatning til Svein Haua sine slekt-ningar. Omlag 20 år seinare måtte Ola Hiim betala 80 dalar for drapet på grannen Pål Foss.
Han var nok ein velstandsmann, Jens Skeie, i sine velmakts dagar. Såleis hadde han i si tid bygd eit "tho Lofft høyt huuss" på Skeie, som truleg var eit hus liknande Guggedals-loftet på Kolbeinstveit i dag. Det kom fram då buet hans vart registrert i samband med drapet på Svein Haua 1624, og loftet var nok som eit status-symbol. Det var elles knapt eit normalt bu som vart lagd fram i 1624, for året før hadde Jens som nemnt vorte dømd til å betala både 20 dalar i bot og 100 kjøpmannsbord i forlik med sorenskrivaren. Men buet åtte mellom anna ei "nye seng med hoffuid-dyne", som tyder dyne og pute, taksert til heile 4 dalar og såleis større verdi enn ei god ku. Der var anna sengetøy, åkle og kvitlar, gryter, reiskap og verktøy, mellom anna enden av eit sagblad med 4 tenner, der var tinnfat, skåler, tretallerknar, ei lita måla kanne, ei sølvskei, "1 Muschæte med geheng ocg Bandeler Baand", 4 kyr, 1 stut, 9 sausmaler og 1 geitsmale.
Jordegodseiga til Jens Skeie vart ikkje registrert i 1624. Vi finn nemleg at han i 1617 åtte både 1 laup smør i Steinbru og like mykje i Vårvik i Sul-dal, samt ½ pund smør i Refsvold (Øystad i Suldal). Steinbru åtte Jens Skeie ved lagtingsdom av 1611. Det var gods han "forlods" (altså før skifte) hadde fått utlagd til eigedom av Saksbjørn Bakka sitt gods, og då som gift med sonadotter til Saksbjørn. Svigerfaren Tormod Saksbjørnson (Steinbru) var død før far sin, Saksbjørn, og lenge før Jens Skeie kom inn i biletet.
I odelsjordeboka 1624 vert Jens Skeie nemnd med 1 laup smør jordegods i Vårvik (altså som i 1617), samt 18 merker smør og 3 spann korn i gard Leirdal (Vikadal?) og 2½ pund 6 merker smør i Steine. "Paa sin Værmoders Vegne" gav Jens Skeie i 1624 skatt av Tveitane (16 merker smør) og Refsvold (½ pund smør).
Det kan sjå ut som at Jens Skeie ikkje berre berga hals og hovud, men berga seg òg bra økonomisk etter dei tunge åra 1623-24. I 1624 ser vi at han pantsette 1 laup smør jordegods i Steinbru til Stein Sjurson på Jelsa, nemleg for 37 dalar Det skulle gje pengar nok til å betala for kjeften på tinget i Vanvik i 1623. I desember 1625 finn vi at Jens Skeie var sjølv på tinget for Sauda og Suldal - altså over eit år etter at han vart dømd fredlaus - og vedgjekk å ha pantsett 1 pund smør i Nedre Tveitane til Hadle Torbjørnson i Vanvik, nemleg for 24 dalar Då må han ha fått benådning. Det er likevel uklart kva som heilt eigentleg skjedde med Jens Skeie. I 1629 finn vi enkja på Skeie og i fleire år vert det gjeve skatt av Skeie utan at noko særskilt namn vert nemnd. Så kom Rasmus inn i listene i 1633, som må ha vore Jens sin son.
Mon det kan ha vore Jens Skeie som hadde gjæser i Gåsavikjå? Å halda gjæser var eit byfenomen, og nærmare ein bymann på garden Skeie finn vi ikkje. Vi kan elles merka oss at Jens hadde husmannen Israel, som sannsynlegvis budde på Fiskeberget (og sidan på Israelsneset). I 1622 hadde Jens ein dreng med same namn som seg sjølv. Det kan ha vore den Jens som året etter var dreng i Erøynå. Så kan Jens Skeie ha hatt ein dreng frå byen som heitte Roal Ellingson. Fiskeberget var ått i hopehav mellom Haua og Skeie. Det var Roal som hadde eit vondt og fandens rykte i Stavanger både for horeri og tjuveri.
Ut frå eit dokument frå 1652 som ligg på Roalkvam i Vikadal (Bakka-gods frå Suldal), veit vi namna på dei dålevande arvingane etter Jens Rasmusson på Skeie. Det var Sebjørn (som nett på denne tida flytta litt inn på Flåtå, til eit bruk på Berge), det var dottera Anna, som var gift med ein Ulrik Mikkelsen (bymann), det var Kari (gift med Hallvard Skeie), det var Eli (gift med Gaute Pederson) og det var Asgjer Jensdotter. Om Eli veit vi at ho var enkja på Steinbru i Suldal før 1658. Då var ho nemleg ei av dei fire kvinnene lausgjenga-ren Johannes Helgeson hadde avla barn med. Han vart forresten dømd til halshogging.
Vi kan trygt rekna med at Jens Skeie og kona - Tormodsdottera frå Steinbru - hadde hatt fleire barn. Såleis finn vi oppsitjaren Rasmus på Skeie frå 1633, som i 1645 budde i lag med ein bror og ei syster, eit noko uvanleg hushald. Han burde ha vore gift for lenge sidan. Samstundes kan han godt ha vore enkjemann. Like eins finn vi åra 1637-1641 ein medbrukar til Rasmus nemnd Gunnar, som like eins kan ha vore ein son av Jens Rasmusson. Gunnar var ein av dei som var med å vitna i samband at Ola Vela vart funnen død i ut- marka i 1640. Begge desse sønene har døydd før 1652, utan livsarvingar. Sonen Sebjørn Berge vart heller ikkje svært gamal.
Rasmus Skeie vart i 1641 stemna av sin sokneprest, Hr. Markus, for ikkje å ha vore i kyrkja ein juladag. Det var brot på ei kyrkjeleg forordning, og då Rasmus ikkje hadde lovleg grunn, vart han dømd til å bøta 1 dalar til dei fattige. Det var mykje ståk og turbulens med denne presten, og det er grunn til å tru at det var ei bevisst handling frå Rasmus si sida å ikkje møta opp. Det kan vi lesa mellom linjene når saka kom fram att noko sei-nare av di Rasmus ikkje ville betala. For det første vart han då dømd til å bøta for ikkje å ha vilja bøta. Det vart då meir enn ei dobbel bot. I tillegg heiter det (noko normalisert): "Belangende hans bedrift i andre måder, da så fremt hand anstiller sig utilbørligen og med fortred her efter enten imod sin sjelesørger eller imod sin øvrighed, så det med billighed kan vore hannem lovlig overbevist, da bør hand straks at rømme her av prestegjeldet uden hand kand have det i minde med øvrigheden og samvolderen". Ettermannen til Rasmus Skeie, Svein Hiim, skulle sidan vitna i saker som gjekk på ufreden Hr. Markus hadde med bror sin Per Sand, nemleg vitnemål både i 1653 (bryllaupet på Hiim) og i 1656.
Etter at Gunnar kom ut av skattelistene i 1641/1642, var Rasmus igjen einebrukar på Skeie nokre år. Men sannsynlegvis var det Gunnar sitt bruk Hallvard Drarvikjå overtok kring 1644/1645, i lag med kona Kari, dotter til Jens Skeie og då truleg syster til Rasmus og Gunnar. Hallvard og Kari sitt bruk var noko mindre enn Rasmus (sidan Svein) sitt bruk. Og slik vart det verande to ulikt store bruk på Skeie frametter like til godt ut på 1800-talet. Grannegardane Haua og Berge var delt heilt likt i to like store bruk.
Hallvard Drarvikjå hadde i unge år tent hos storkaksen på Hylsstronnå, Hadle Vanvik. Han skulle koma til leva og virka på Skeie til han var godt over 80 år. I 1652 finn vi at han kom til forlik med Anna i Ottøynå om 3 dalar han skulda henne.
Rasmus Jensson Skeie må ha gifta seg (opp att) etter 1645. Som faren har han då fått ei Tor-modsdotter frå Suldal, nemleg frå Guggedal. Truleg heitte ho Siri. Dei hadde ikkje barn, og Rasmus må ha døydd før 1652. Året etter er første gong vi finn Svein Hiim på Skeie. Det går fram at han må ha gifta seg med enkja til Rasmus, mellom anna av di ein av dei eldste sønene vert døypt Rasmus. I alle høve er det sikkert at Svein var gift med Tormodsdottera frå Guggedal. Svein hadde i unge år - på 1640-talet - tent i 4½ år hos Gunnilla Ropeid, enkja etter Johannes Ropeid, då ho dreiv halve garden der.
Svein og Hallvard Skeie, og konene deira, skulle vera grannar på Skeie i kring førti år. Det var lenge på denne tida. Særleg fram mot 1700 var det mykje uro og skifte i brukarrekkjene i Sandsbygdå. Svein var den største av dei to på Skeie, både i økonomi og dei verva han hadde. Han var i det heile ein av dei få store i Sandsbyg-då i si tid, på same måten som Jens Skeie noko tidlegare på 1600-talet. I tillegg til garden på Skeie hadde han i mange år eitt av bruka på Haua som underbruk. I 1664 finn vi den 12-13 år gamle son hans innført som brukar der, venteleg mest som ein formalitet.
Både Svein og Hallvard Skeie var elles leiglendingar og gav si landskyld og sine bygselavgifter til prestar i Stavanger. "Giestligheden (d.v.s. geistligheten) eiger och bøxsler gaarden", heitte det såleis i 1649, men i 1661: "Till Capelanen i Staw(anger) med byxell". Frå kring 1650 var Skeie benefisert den residerande kapellan i Stavanger, altså til ein underordna prest i Domkyrkja.
Svein Skeie var kyrkjeverja i to periodar (1652-1655 og 1659-1660), og han står fram som prestemedhjelpar i ei sak 1656. Så var han noko nytta som lagrettemann, medan Hallvard ikkje vert registrert med eit slikt verv. I den vanskelege tida kring 1660 - med skattepress og naud - var Svein Skeie ein av dei som greidde seg særs godt i Jelsa skipreide. I 1661 fekk han det tunge vervet, mellom anna i lag med Anders Hanakam, å vera mellom dei 6 som skulle gå i Jelsa skipreida å krevja inn skatterestan-sar. Det er ingen ting som tyder på at dei tykte det-te var kjekt.
Hallvard Skeie og Hallvard Berge stemna i 1661 og 1662 Sjur Bakka i Suldal, kona hans As-gjer og sonen Nils for garden Vårvik i Suldal, som skulda 1 laup smør. Då vart det og vist til ein lagmannsdom av 1611, som Sjur Bakka meinte "var ulovlig gjort". Dei to Hallvard'ane meinte på si sida at Sjur Bakka heldt seg ulovleg til Vårvik. Dei meinte det var Jens Skeie sine arvingar som med rette skulle eige Vårvik. Hallvard Skeie var då gift med dotter til Jens medan Hallvard Berge var gift med enkja til son til Jens og må ha repre-sentert stebarna. Denne saka førte til eit kardinal-oppgjer om godset etter Saksbjørn Bakka i Suldal, ein kar som døydde alt før 1603 og som var farfar til kona til Jens Skeie. Det heitte seg i dommen 1662 at Jens Skeie sine arvingar skulle fylgja Steinbru, medan Saksbjørn sitt gods elles skulle skiftast alle "hans børn och arffuinger imellom epter landzlougen" (landslova). Hallvard Skeie stemna saka for lagtinget 1667, men der vart underretten sin dom stadfesta. Og, som det heitte, for at ein skulle få ende på denne striden ein gong for alle, skulle alle som vedkom saka stemnast til åstaden, der sorenskrivaren skulle vera til stades for å hjelpa dei til rette. Det var mange dette ved-kom, alle ættlingane etter Saksbjørn Bakka.
Svein Skeie fekk samla seg ein god del jordegods, særleg i Suldal. Såleis skaffa han seg part i Steinbru gjennom kona, altså gamalt Skeie-gods. 1 mark smør fekk han med kona. I 1676 fekk han skøyte på 19 merker smør av Eli Jensdotter Steinbru og sonen Peder Gauteson, samt 3½ mark smør av Hallvard Ormson på Skeie, gran-nen, på vegner av kona. Grannekona og Eli Steinbru var systrer, døtrer av gamle Jens Skeie. I 1680 fekk Svein skøyte på 1 pund smør i Steinbru av Jens Marvik.
I 1672 og 1674 fekk han pantebrev på 1 laup og ½ laup smør i Roalkvam i Suldal av oppsitjarar der og kjøpebrev på 15 merker smør i Kvestad (av Gabriel Havrevold). Same året kjøpte han Ersdalen i Sand. I 1682 kjøpte han 2 pund smør i Ritland i Suldal av president Christen Gram i Stavanger. Året etter selde han 4½ spann korn i Kvestad til svogeren Torkel Vanvik.
I 1662 fekk Svein pantebrev på 1 laup smør i Vanvik (tinglyst 1665), og han kjøpte 1 pund smør i Teig i Sauda av "en dell hans broedere". Han hadde og anna jordegods i Sauda. I 1688 vart han såleis stemna til ei åstadsak mellom Høl-land og Fløgstad som luteigar i Fløgstad saman med Lars Haua og Knut Saua. Det var altså ikkje lite gods han bygde seg opp med.
Det er tydeleg at Svein Skeie var særleg aktiv i skogbruksnæringa, og det er klart at det var det som gav han store innkomer. På eigen gard var han leiglending, men nytta seg av skogen på gardar han åtte sjølv andre stader. I 1675 var det oppe ei sak på tinget mot (svogeren) Torkel Vanvik, nemleg for at han hadde kjøpt opp tømmer ulovleg - mot privilegia til Stavanger by. To bønder frå Roalkvam møtte då og sa at Svein Skeie var deira husbond, og at han fekk deira tømmer, bortsett frå nokre få tylfter som Jørgen Cortsen hadde fått. Også Ola Steinbru gav opp Svein Skeie som husbond. Svein Skeie sa seg sjølv i ei liknande sak same året å ha fått 14 tylfter tømmer frå Roalkvam førre året, samt 2 tylfter frå Steinbru. Det inneverande året hadde han selt og lete hogge nokre bjelkar, men ikkje sagtømmer.
I første delen av 1680-talet finn vi at Svein Skeie saman med sonen Rasmus Haua hadde eine Blankenborg-sagjå på Hustveit.
Svein Skeie var elles i det heile mykje framme i tingbøkene. Han møtte både som vitne, som innklagar og som sjølv innstemnd. I 1675 var han ute etter Klaus Åbø og Guri Hovland for 5 dalar dei hadde skulda han i heile 6 år. I 1676 stemna Svein Skeie ein sambygding, Kittel (Kjell) Hanakam, for ei kyrkjeku. Dette forholdet kan såleis gå attende til 1650-talet, då Svein var kyrkjeverja. I 1682 vart Svein stemna av presten Hr. Søren for førstebygsla til Vanvik. Prestebolet åtte gods i Ytre Vanvik. Same året var han på nytt i sak med Guri Hovland, meinte ho på skifte etter broren Ola Eide hadde teke ei sølvnål. Ho sa sjølv at ho hadde ei fordring hos Ola Eide på ½ dalar, som arvingane ikkje gjekk med på. Guri vart dømd til å gje att nåla, og elles gå retten sin veg om ho meinte seg å ha krav i buet.
1682 var eit travelt år for Svein Skeie i juridisk forstand. Dette året vart han nemleg òg stemna av Ola Sanderson på Vik i Nedstrand som hadde fått låna 20 dalar av han. Som forsikring i lånetida hadde Svein fått eit skøyte. No hadde Ola betalt attende pengane, men sakna heimelsbrevet. Rasmus Haua møtte for far sin, men visste ikkje noko å seia om skøytebrevet. I 1685 vart Svein stemna av Peder og Tore Hanakam for eit ulovleg byte. Hans "medbyttesmann" var Rasmus Tjelmeland, men det går ikkje klart fram kva denne saka eigentleg gjekk på. Pengar som mor til Kittel Hanakam let etter seg var innblanda.
Svein Skeie var stor mann i Sandsbygdå i siste halvpart av 1600-talet. Grannen Hallvard høyrer vi som nemnt mindre til, men han heldt det gåande lenge han òg, trass i nedgangstider og harde år generelt.
Siste gong vi høyrer om Svein er i 1691, då han møtte som vitne i ei åstadsak på Ropeid, og i 1692, då han tinglyste eit skøyte (datert 1676) på gods i Steinbru. Siste gong vi finn Hallvard Skeie er i 1694, då han saman med Ola Sand vart stemna for landskyld av den felles husbonden deira, Hr. Hartvig Godtzen, residerande kapellan i Stavanger. Hallvard skulda to års landskyld av 1 laup smør i Skeie, i alt noko over 5 dalar Han vart dømd til å betala innan 14 dagar. Kan hende var det då han gav opp drifta. I alle høve finn vi to nye brukarar på Skeie frå midt på 1690-talet.
Svein Skeie hadde mange barn, men Skeie var ikkje sjølveige, og barna etablerte seg på andre gardar kringom i Ryfylke. Dei skulle alle koma til å leva i god velstand.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnt i 1664 i Skeie, Sand, Rogaland, NOR. 50 år.

Svend Olson gifta seg med Siri Tormodsdotter cirka 1646 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Valborg Svendsdotter vart fødd cirka 1646 i Skeie, Sand, Rogaland, NOR og døydde i Breiland, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Valborg gifta seg med Reiar Ellingson Breiland, son av Elling Meland og Ukjend, cirka 1664 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR. Valborg gifta seg så med Torbjørn Albertson Breiland, son av Albret Larsson Øystad og Lisbet Ormsdotter, cirka 1686 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

ii. Jørgen Svendson Fladhetland vart fødd i 1650 i Skeie, Sand, Rogaland, NOR og døydde i 1727 i Flat-Hetland, Fister, Rogaland, NOR 77 år gamal. Jørgen gifta seg med Anna Olsdotter, dotter av Ole Knudson Hauske og Siri Rasmusdotter, cirka 1688 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

iii. Rasmus Svendson Hauge vart fødd i 1652 i Skeie, Sand, Rogaland, NOR og døydde i 1686 i Hauge, Sand, Rogaland, NOR 34 år gamal. Rasmus gifta seg med Larsdotter, dotter av Lars Aslakson Sukka og Siri Jonsdotter, cirka 1675 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR. Rasmus gifta seg så med Mari Torkelsdotter, dotter av Torkel Nilsson Fatland og Kirsten Samuelsdotter, cirka 1685 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

iv. Ole Svendson Fuglestein vart fødd i 1658 i Skeie, Sand, Rogaland, NOR, døydde i 1729 i Fuglestein, Jelsa, Rogaland, NOR 71 år gamal, og vart gravlagd den 8. des 1729 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Ole gifta seg med Torborg Olsdotter, dotter av Ole Knudson Fuglestein og Anna Bjørnsdotter, cirka 1680 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Ole gifta seg så med Kari Ormsdotter, dotter av Orm Olson Fister og Anna Oddsdotter, cirka 1700 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

v. Helga Svendsdotter vart fødd cirka 1660 i Skeie, Sand, Rogaland, NOR og døydde i 1696 i Vinja, Etne, Hordaland, NOR i ein alder av omkring 36 år. Helga gifta seg med Erich Nilsson Vinja, son av Niels Erikson Frette og Siri Rasmusdotter, cirka 1689 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR.

vi. Tormod Svendson Vanvik vart fødd i 1662 i Skeie, Sand, Rogaland, NOR og døydde cirka 1722 i Vanvik ytre, Sand, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 60 år. Tormod gifta seg med Siri Albertsdotter, dotter av Albret Larsson Øystad og Lisbet Ormsdotter, cirka 1684 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR.

vii. Anna Svendsdotter vart fødd cirka 1665 i Skeie, Sand, Rogaland, NOR og døydde i 1733 i Fattland, Sand, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 68 år. Anna gifta seg med Niels Torkelson Fatland, son av Torkel Nilsson Fatland og Kirsten Samuelsdotter, cirka 1690 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR.

492 viii. Svend Svendson Fister. Svend gifta seg med Siri Eriksdotter, dotter av Erich Olson Byre og Marta Larsdotter, cirka 1691 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Svend gifta seg så med Eli Andersdotter, dotter av Anders Larsson Riskedal og Malena Nilsdotter, cirka 1705 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.


985. Siri Tormodsdotter, dotter av Tormod Osmundson Guggedal og Valborg Olsdotter, vart fødd cirka 1625 i Guggedal, Suldal, Rogaland, NOR og døydde i Skeie, Sand, Rogaland, NOR.

Siri gifta seg med Rasmus Jensson, son av Jens Rasmusson Skeie og Tormodsdotter, cirka 1645 i Suldal kyrkje, Suldal, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Rasmus Skeie vart i 1641 stemna av sin sokne­prest, Hr. Markus, for ikkje å ha vore i kyrkja ein juladag. Det var brot på ei kyrkjeleg forordning, og då Rasmus ikkje hadde lovleg grunn, vart han dømd til å bøta 1 dalar til dei fattige. Det var my­kje ståk og turbulens med denne presten, og det er grunn til å tru at det var ei bevisst handling frå Rasmus si sida å ikkje møta opp. Det kan vi lesa mellom linjene når saka kom fram att noko sei­nare av di Rasmus ikkje ville betala. For det første vart han då dømd til å bøta for ikkje å ha vilja bøta. Det vart då meir enn ei dobbel bot. I tillegg heiter det (noko normalisert): "Belangende hans bedrift i andre måder, da så fremt hand anstiller sig utilbørligen og med fortred her efter enten imod sin sjelesørger eller imod sin øvrighed, så det med billighed kan vore hannem lovlig over­bevist, da bør hand straks at rømme her av pres­tegjeldet uden hand kand have det i minde med øvrigheden og samvolderen". Ettermannen til Rasmus Skeie, Svein Hiim, skulle sidan vitna i sa­ker som gjekk på ufreden Hr. Markus hadde med bror sin Per Sand, nemleg vitnemål både i 1653 (bryllaupet på Hiim) og i 1656.
Etter at Gunnar kom ut av skattelistene i 1641/42, var Rasmus igjen einebrukar på Skeie nokre år. Men sannsynlegvis var det Gunnar sitt bruk Hallvard Drarvikjå overtok kring 1644/45, i lag med kona Kari, dotter til Jens Skeie og då truleg syster til Rasmus og Gunnar. Hallvard og Kari sitt bruk var noko mindre enn Rasmus (si­dan Svein) sitt bruk. Og slik vart det verande to ulikt store bruk på Skeie frametter like til godt ut på 1800-talet. Grannegardane Haua og Berge var delt heilt likt i to like store bruk.
Hallvard Drarvikjå hadde i unge år tent hos storkaksen på Hylsstronnå, Hadle Vanvik. Han skulle koma til leva og virka på Skeie til han var godt over 80 år. I 1652 finn vi at han kom til for­lik med Anna i Ottøynå om 3 dalar han skulda henne.
Rasmus Jensson Skeie må ha gifta seg (opp att) etter 1645. Som faren har han då fått ei Tor­modsdotter frå Suldal, nemleg frå Guggedal. Tru­leg heitte ho Siri. Dei hadde ikkje barn, og Ras­mus må ha døydd før 1652. Året etter er første gong vi finn Svein Hiim på Skeie. Det går fram at han må ha gifta seg med enkja til Rasmus, mel­lom anna av di ein av dei eldste sønene vert døypt Rasmus. I alle høve er det sikkert at Svein var gift med Tormodsdottera frå Guggedal. Svein hadde i unge år - på 1640-talet - tent i 4½ år hos Gunnilla Ropeid, enkja etter Johannes Ropeid, då ho dreiv halve garden der.

Siri gifta seg så med Svend Olson Skeie cirka 1646 i Sand kyrkje, Sand, Rogaland, NOR.

986. Anders Larsson Riskedal, son av Lars Åsulvson Riskedal og Inger Andersdotter, vart fødd i 1654 i Riskedal, Årdal, Rogaland, NOR og døydde cirka 1730 i Riskedal, Årdal, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 76 år.

Generelle notat: Anders Larsson Riskedal var gift med Malena Nilsdotter frå Nord-Øye og dei er nemnde med seks barn. Anders sat med hovudbruket på Riskedal i mange år. Ved skifte etter han og kona i 1730 var det 1 laup smør i Svadberg, 1 laup smør med bygsel i Øvrabø, 72 riksdalar, 2 pund smør med bygsel i Åse, 24 riksdalar, 2 pund 3 merker smør i Tveit, 51 riksdalar, 1 pund 6 merker smør i Helgeland, 20 riksdalar, ½ pund smør i Ur, 27 riksdalar. Tilsaman 274 riksdalar. Mellom dokumenta var det brev frå 1712 der faren oppgir til bruk for Lars 1 laup 18 merker smør i Riskedal. Ved manntalet i 1701 er Anders oppført med sønene Lars og Nils. Sonen Torstein må vere fødd etter 1701. Kvinnkjønn vart ikkje teke med ved dette manntalet. Ved matrikkelen i 1723 heiter det at Riskedal var på 2 ½ laup smør, det var 1 flaumkvern, brensel til husbruk. Anders brukte 2 ½ pund, sådde 4 tønner og avla 20 tønner, fødde 1 hest, 10 naut og 20 sauer. "Nils og Tostens brug lige stort, hvert 2 ½ pd og beskaffenhed som faderens". Her ser ein at det er 3 like store bruk på Riskedal. At ikkje Lars er nemnt kjem nok av at han skulle ta over faren sitt bruk. Sonen Torstein er ikkje nemnt nokon annan stad enn her.
Som ein ser er jordegodset i Svadberg oppgitt til 1 laup smør, dette var 1730. 1726 hadde det vore 2 laupar. I tida 1720-1730 har det skjedd mykje på Riskedal. For det første hadde garden brunne ned. Dei to bruka frå 1701 var delt i 3 like deler i 1723 mellom Anders Larson og to av sønene hans. Det er ikkje klarlagt kva tid brannen var. I Tingbok B.a. nr. 45, 1725-1728, fol. 62 b. er omtala skadetakst etter flaum på Svadberg, truleg året før. Her heiter det om Riskedal at Anders Riskedal har "hafft gamle og fuldstendige Odels­breve, hvor iblant: hr: Holger Wind det ene skal have underskrevet, indtil gaarden Rischedahl for nogle aar leden af u-løchelig Jlde-Brand blev lagt i Asche, og da skal Originale Adkomsterne tillige være fortærede".
Den Holger Wind som er nemnt må truleg vere Holger Holgersen fødd i 1675, son til Holger Tallaksen. Anders Larson har nok kjøpt bruket til Holger Holgersen, og sonen har skrive garden frå seg. Dette odelsbrevet brant altså opp saman med alt anna. Om Anders Larson delte Riskedal før eller etter brannen, skal vere usagt, truleg var det etter. Sonen Lars fekk hovedbruket etter faren.

Anders Larsson gifta seg med Malena Nilsdotter cirka 1682 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Inger Andersdotter vart fødd cirka 1683 i Riskedal, Årdal, Rogaland, NOR og døydde i 1769 i Svadberg, Årdal, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 86 år. Inger gifta seg med Rasmus Jonasson Rose, son av Jonas Rasmusson Løvbrekke og Sissel Tomasdotter, i 1700 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Inger gifta seg så med Rasmus Nilsson Svadberg, son av Niels Ommundson Varland og Lucrits Svendsdotter, i 1712 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

493 ii. Eli Andersdotter. Eli gifta seg med Svend Svendson Fister, son av Svend Olson Skeie og Siri Tormodsdotter, cirka 1705 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

iii. Maritha Andersdotter vart fødd i 1688 i Riskedal, Årdal, Rogaland, NOR, døydde i 1765 i Atletveit, Sjernarøy, Rogaland, NOR 77 år gamal, og vart gravlagd den 17. mar 1765 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Maritha var Martha. Maritha gifta seg med Knud Olson Atletveit, son av Ole Knudson Norheim og Siri Jonsdotter, cirka 1711 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

iv. Lars Andersson Riskedal vart fødd i 1692 i Riskedal, Årdal, Rogaland, NOR og døydde i 1743 i Riskedal, Årdal, Rogaland, NOR 51 år gamal. Lars gifta seg med Berte Bjørnsdotter, dotter av Bjørn Nilsson Norheim og Siri Olsdotter, cirka 1730 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Lars gifta seg så med Kari Klengsdotter, dotter av Kleng Asserson Døvik og Marta Reiarsdotter, cirka 1735 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

952 v. Niels Andersson Bjørheim. Niels gifta seg med Kari Bjørnsdotter, dotter av Bjørn Henrikson Bjørheim og Anna Ivarsdotter, i 1717 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.

vi. Torstein Andersson vart fødd cirka 1701 i Riskedal, Årdal, Rogaland, NOR.


987. Malena Nilsdotter, dotter av Niels Osmundson Øye og Marta Bjørnsdotter, vart fødd cirka 1655 i Øye, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1730 i Riskedal, Årdal, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 75 år.

Malena gifta seg med Anders Larsson Riskedal cirka 1682 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

988. Ole Ormson Fister, son av Orm Olson Fister og Anna Oddsdotter, vart fødd i 1678 i Midt-Fister, Fister, Rogaland, NOR og døydde cirka 1755 i Midt-Fister, Fister, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 77 år.

Generelle notat: Ola og Sissel budde først på Nådland, Jelsa frå kring 1705 til 1720. I 1704 skreiv Ola Ormson kontrakt med stefaren sin, Ola Bjørnson: "hvorved Ole Ormsen der er eneste søn og odelsberettiget etter hans far Orm Olsen, når moren Anna Oddsdatter dør, overdrager til stiffar Ole Bjørnsen bruksrettet til 3 l. sm. i Fister midtre for hans livstid, mot at han bøgsler Ole Ormsen gården Nådland og halvparten av Vatland. Datert 24. nov. 1704, tgl. 1705."
I skiftet etter Ola Bjørnson Fister hadde Jens Aukland arva halvparten av Nådland etter farbror sin. Han ville då få bygselkontrakten på Nådland frå 1704 til Ola Ormson kjent ugyldig. Jens Aukland var eldste brorson til Ola Bjørnson og meinte seg nærmare til å få bygsla Nådland enn Ola Ormson. I lagtingsretten tapte Jens Aukland, ville då søkja saka inn for overhoffretten.
Men for å spara stor kostnad og anna vondt som kunne fylgja ein slik prosess, "har vi etternevnte Ole Ormsen Fister og Jens Gudmundsen Øchland inngået en venlig kontrakt og en uryggelig forlikelse og nytt makeskifte som består i etterfølgende poster således: at jeg Ole Ormsen Fister, lensmann for Hjelmeland skiprede, kjennes og hermed for alle vitterliggjør at jeg med min egen fri vilje, velberåd hu og sinn, har inn-gået en venlig kontrakt og forening samt makeskifte fra meg og mine arvinger dette mitt tilforn tilskiftede odelsgods / : som er på Omboden a Jelse skiprede : / nemlig den halve del uti ovenbemeldte gård Nådland skylder årligen landskyld smør ½ 1. og korn 1 vett, og det imot den halve del i Nordre Mønster i Bergenhus len, skylder årligen landskyld korn 3 vetter o. s. v." - - - " og til dess fastere forsikring og fornøyelse på begge sider har jeg lovet og tilsagt bemeldte Jens Øchland hans hustru børn og arvinger, at nyte og skal ha av meg fra Nådland årligen fra dato 1722 5 tn. havrekorn 8 spand i hver tønne, og det så lenge en av mine sønner som eier blir voksen og til manns skal inngå / : om Gud så behager : / et venlig ekteskap med en av Jens Øchlands døtre, hvem Gud dertil har beskikket, og antage gården Nådland og bo der og bruke all gården så lenge jeg lever foruten bøgsel og landskyld både av meg og Jens Øchland, og etter min død skal de flytte til Fister, såsom eldste søn vedbør etter loven, dog deretter å ha fri rett og tilstand både de, deres børn og arvinger, både til gods og bunestaden i Nådland med all dets tilliggende herlighet som før meldt. Men dersom min søn ikke skulle ville etterleve sin faders løfte å inngå et venlig ekteskap med Jens Øchlands datter, som dog ikke formodes, da skal Jens Øchland, hans børn og arvinger ha fri rett og tilstand til bunestaden i bemte Nådland, og gifte seg med hevm hun val og deretter nyte, bruke og beholde gården Nådland med bøgsel og herlighet til evindelig odel og eiendom fritt og frelst, uhindret og upåanket av meg og mane arvinger i alle måter. Øchland 14. januar 1722.
Ole Ormsen Fister J. G. Øchland."
Ola og Sissel kom heim og overtok odelsgarden hans då stefaren døydde i 1719. Ola var lensmann i Hjelmeland 1721-1732. Han var svært velståande. Skiftet etter første kona Sissel i 1722 hadde ein netto formue på 962 riksdalar. Vel halvparten av eiga var jordegods. Sissel vart i skiftet kalla "fornemme Quinde". Ola Ormson åtte mellom anna heile Midt-Fister på 3 laupar smør. Frå kring 1743 bruka han Bjelland i Fister som tillegsjord. Han åtte heile garden minus dei 20 mark som tilhøyrde Hjelmeland prestebord. Han er nemnt som brukar på Bjelland i 1745. Tre år seinare kjøpte han 2 pund 1½ merker i garden av Inger.

Hendingar i livet hans var:

• Skifte etter han vart halde i 1755 i Midt-Fister, Fister, Rogaland, NOR.

Ole Ormson gifta seg med Sissele Olsdotter cirka 1705 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Ole Olson Fister vart fødd i 1707 i Nådland, Jelsa, Rogaland, NOR, vart døypt den 21. feb 1707 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde i Midt-Fister, Fister, Rogaland, NOR,.

ii. Orm Olson Bjelland vart fødd i 1709 i Nådland, Jelsa, Rogaland, NOR, vart døypt den 19. mai 1709 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde cirka 1737 i Bjelland, Fister, Rogaland, NOR, i ein alder av omkring 28 år. Orm gifta seg med Inger Johanne Pedersdotter, dotter av Peder Sørenson Hielm og Margrete Jonasdotter, cirka 1729 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

494 iii. Berge Olson Nådland. Berge gifta seg med Kirsten Jensdotter, dotter av Jens Gudmundson Aukland og Brønelle Olsdotter, i 1732 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

iv. Anna Olsdotter vart fødd i 1714 i Nådland, Jelsa, Rogaland, NOR, vart døypt den 23. nov 1714 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde i 1777 i Hovda, Fister, Rogaland, NOR, 63 år gamal. Anna gifta seg med Biørn Jonson Hovda, son av Jone Jonson Vadla og Sofie Bjørnsdotter, cirka 1735 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Anna gifta seg så med Biørn Nilsson Hovda, son av Niels Pederson Bokn og Marithe Sevatsdotter, cirka 1740 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

v. Peder Olson Talgje vart fødd i 1717 i Nådland, Jelsa, Rogaland, NOR, vart døypt den 3. sep 1717 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR, døydde i 1765 i Talgje (nord), Sjernarøy, Rogaland, NOR, 48 år gamal, og vart gravlagd den 2. jan 1765 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR. Peder gifta seg med Eli Ommundsdotter, dotter av Omund Nilsson Øye og Ingrid Torbjørnsdotter, den 11. jul 1741 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Ole Ormson gifta seg så med Siri Svendsdotter, dotter av Svend Svendson Fister og Eli Andersdotter, cirka 1725 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Siri Sveinsdotter arva mesteparten av Bjelland då første mannen hennar døydde i 1755. Resten av odelsgodset i garden vart ho eigar av i 1760, då ho fekk skøyte frå sønene Ola og Peder. Siri gifta seg opp att med Jone Knutson frå Nedre Fevoll. Jone budde saman med med Siri på Bjelland i Fister frå dei gifta seg i 1763 (skal vel vere 1759) til 1787, då dei selde Bjelland til Ola Olson Ytre Sandanger som var son til Siri og første mannen hennar. Dei flytta då til Tøtland. Siri og Jone var velståande folk og åtte jord i mange gardar.
Då Siri vart gravlagd i 1796 skreiv soknepresten Munthe eit inlegg i Bergen Adresseavis. Det er den eldste gravferdsreportasje me kjenner til frå våre bygder. Innlegget lyder:
"Hermed tager jeg meg den frihet, at meddele Publikum noget som er ualmindelig. Jeg som stedets Prest, fulgte en Kone i Hjelmeland Prestegjeld til sin grav den 3 mai d.a. ved navn Siri Svendsdtr., der hadde just fylt 88 år, med den talrigste sørgeskare, jeg som nu er 78 år, nogen gang har hørt, Undtagen barnene var alle hennes avkom, thi hun hadde med sin første mand, Ole Ormsen Fister, 10 børn, hvorav 6 levde, 65 barnebørn, hvorav 41 levde, 101 barnebørns-børn, hvorav 67 levde og 2 barnebørn børnbørn som begge levde. I alt hennes avkom, før hun forlot verden, ett Hundre Halvfirsens Tyve og Otte (178), hvorav Hundre og Sexten levde. Med sin siste efterlatte mand, som hun boede med i 38 år, hadde hun naturligvis ingen. Vilket syn å se, alle disse hendes avkom stående omkring hendes grav!
Ednu ett, som er noget usedvanlig: At i denne hennes efterlatte talrike Skare fantes ikke en husmand, men alle gaardmend, i den Velstand, som almindelig her findes hos bønder undtagen en som var gift med hendes barnebarn.
Hjelmelands Prestegaard i Christiandsands Stift og Stavanger Amt den 17. mai 1796. Jens C. Munthe."

Barn av dette paret var:

i. Ole Olson Sandanger d. e. vart fødd i 1725 i Midt-Fister, Fister, Rogaland, NOR, døydde i 1804 i Sandanger ytre, Fister, Rogaland, NOR 79 år gamal, og vart gravlagd den 14. apr 1804 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Ole gifta seg med Margarethe Jonasdotter, dotter av Jonas Oddson Sandanger og Margrete Larsdotter, cirka 1750 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Ole gifta seg så med Martha Olsdotter, dotter av Ole Gudmundson Håland og Anna Kristensdotter, den 16. jul 1760 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

ii. Sidsela Olsdotter vart fødd i 1727 i Midt-Fister, Fister, Rogaland, NOR, døydde i 1801 i Norheim, Sjernarøy, Rogaland, NOR 74 år gamal, og vart gravlagd den 28. mar 1801 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR. Sidsela gifta seg med Aage Bjørnson Norheim, son av Biørn Jonson Hovda og Marit Ågesdotter, i 1745 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

iii. Marthe Olsdotter vart fødd i 1730 i Midt-Fister, Fister, Rogaland, NOR, døydde den 21. sep 1826 i Vadla, Hjelmeland, Rogaland, NOR 96 år gamal, og vart gravlagd den 28. sep 1826 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Marthe var Martha. Marthe gifta seg med Jon Ormson Vadla, son av Orm Jonson Mæle og Malena Larsdotter, i 1747 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Marthe gifta seg så med Osmund Jonson Vormelandsvig, son av Jone Ågeson Kilane d. y. og Liva Larsdotter, den 16. mai 1791 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

iv. Eli Olsdotter vart fødd i 1734 i Midt-Fister, Fister, Rogaland, NOR, døydde i 1812 i Hauge nedre, Hjelmeland, Rogaland, NOR 78 år gamal, og vart gravlagd den 2. des 1812 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Eli var Elen. Eli gifta seg med Eivind Svendson Sedberg, son av Svend Eivindson Østigård og Helga Samsonsdotter, i 1753 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Eli gifta seg så med Aage Jonson Hauge, son av Jone Ågeson Eiane d. e. og Marthe Reidarsdotter, i 1755 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

v. Sofie Olsdotter vart fødd i 1734 i Midt-Fister, Fister, Rogaland, NOR og døydde i 1820 i Ålgård, Gjesdal, Rogaland, NOR 86 år gamal. Eit anna namn for Sofie var Sophie. Sofie gifta seg med Ole Ormson Ålgård, son av Orm Olson og Johanna Rasmusdotter, cirka 1759 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

vi. Mallene Olsdotter vart fødd i 1736 i Midt-Fister, Fister, Rogaland, NOR, døydde i 1788 i Hauske, Hjelmeland, Rogaland, NOR 52 år gamal, og vart gravlagd den 12. jun 1788 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Mallene gifta seg med Svend Johannesson Hauske, son av Johannes Johannesson Hauske og Malena Svendsdotter, cirka 1755 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

vii. Svend Olson Randa vart fødd i 1746 i Midt-Fister, Fister, Rogaland, NOR, døydde den 22. jan 1823 i Randa, Fister, Rogaland, NOR 77 år gamal, og vart gravlagd den 1. feb 1823 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Svend gifta seg med Mallene Olsdotter, dotter av Ole Gudmundson Håland og Anna Kristensdotter, i 1768 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

viii. Ole Olson Høyland d. y. vart fødd i 1750 i Midt-Fister, Fister, Rogaland, NOR og døydde i 1786 i Høyland, Strand, Rogaland, NOR 36 år gamal. Ole gifta seg med Sidselle Olsdotter, dotter av Ole Larsson og Elisabet Kristoffersdotter, i 1774 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.


989. Sissele Olsdotter, dotter av Ole Larsson Norheim d. y. og Kari Børgesdotter, vart fødd i 1686 i Norheim, Sjernarøy, Rogaland, NOR og døydde cirka 1722 i Midt-Fister, Fister, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 36 år.

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde i 1722 i Midt-Fister, Fister, Rogaland, NOR.

Sissele gifta seg med Ole Ormson Fister cirka 1705 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR.

990. Jens Gudmundson Aukland, son av Gudmund Bjørnson Aukland og Johanna Kristensdotter, vart fødd i 1680 i Bergeland, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde i 1726 i Aukland, Hjelmeland, Rogaland, NOR 46 år gamal.

Generelle notat: I 1708 kjøpte Jens Gudmundson 14 merker smør i Haug av broren Kristen og svogeren Peder Torbjørnson Assheim. Med sin eigen part på 10 merker åtte han dermed heile Haug på 1 pund smør. "Sengeliggende udj 2de Aar" heiter det om Jens i skattelista frå 1711. Sjukdomen vart langvarig - i 1718 heiter det at han hadde lege til sengs i ni år. Jens hadde auka rikdomen han arva frå faren monaleg. Han var god for heile 763 riksdalar då han forlet denne verda kring 46 år gamal.

I skifteprotokollen for året 1734 finn ein:
"Dend 8de Junij Er Skiffte holden paa Gaarden Øchland effter Sahl: Brønelle Olsdaatter imellum hendes 5 effterladte børn."
1) Gudmund Jensson "myndig" arva "Hiemmefølge 15..,..," og "arvet udj Gaarden Øchland 2 pd 3 3/8 (merker) Smør"
2) Olle Jensson 23 år arva "Hiemmefølge 24..,.." og "arvet i yttre Schaar 3 (merker) Smør" og "udj Øchland 1 pund 20½ (merker) Smør" og "Reede Penge ,..,..12 4/7". Verge for han var "Niels Nesse som Curator".
3) Johanne Jensdotter "gifft med Knud Flad Hetland" arva "Udj Natland i Jelsøe Skibrede 4 (merker) Smør" og "udj Øchland 22 (merker)" og "Reede penge ..,..6 2/2"
4) Karen Jensdotter 30 år arva "Hiemmefølge 24..,..," og "udj Helgeland 15 (merker) Smør" og "udj Østerhus og Budalen i Jelsøe Skibr 13½ (merker)" og "udj Øchland 4 7/8 (merker)" og "Reede penge ,..,..6 2/7". Verge for henne var "Christen Bergeland som farbror".
5) Kirsten Jensdotter "gifft med Berge Naadeland" arva "9 (merker) Smør udj Naadeland" og "6 (merker) Smør med bøxel og over bøxel 8 (merker i Sørrestad i Suldahl" og "udj Øchland 12¼ (merker)" og "Reede penge ,..,..6 2/7".
"Alle tilstæde"

Det vart halde skifte den 17. november 1735 etter Olle Jensson Øchland i Hjelmeland der "De U-myndiges nafne" og "Deris anførte værger" - arving var "Søsteren Kari Jensdaatters barn Siri Halvorsdaatter 8te Uger gammel" med verge faren Halvor Jensson Westersiøe.

Jens Gudmundson gifta seg med Brønelle Olsdotter den 18. jul 1701 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Johanne Jensdotter vart fødd i 1702 i Aukland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1740 i Flat-Hetland, Fister, Rogaland, NOR 38 år gamal. Johanne gifta seg med Knud Larsson Fladhetland, son av Lars Olson og Malena Paulsdotter, cirka 1732 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

ii. Karen Jensdotter vart fødd i 1704 i Aukland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1735 i Vestersjø, Hjelmeland, Rogaland, NOR 31 år gamal. Karen gifta seg med Halvor Jensson Vestersjø, son av Jens Sivertson Vestersjø og Siri Halvorsdotter, i 1735 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

iii. Gudmund Jensson Aukland vart fødd i 1707 i Aukland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde cirka 1757 i Aukland, Hjelmeland, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 50 år. Gudmund gifta seg med Kari Hoskuldsdotter, dotter av Hoskuld Einarson Steinsland og Ukjend, cirka 1736 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

495 iv. Kirsten Jensdotter. Kirsten gifta seg med Berge Olson Nådland, son av Ole Ormson Fister og Sissele Olsdotter, i 1732 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Kirsten gifta seg så med Torchild Olson Mjølhus, son av Ole Olson Skår og Ranveig Johannesdotter, i 1744 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

v. Ole Jensson Aukland vart fødd i 1711 i Aukland, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1735 i Aukland, Hjelmeland, Rogaland, NOR 24 år gamal.


991. Brønelle Olsdotter, dotter av Ole Gudmundson Håland og Sissel Børgesdotter, vart fødd i 1679 i Håland, Erfjord, Rogaland, NOR og døydde i 1734 i Aukland, Hjelmeland, Rogaland, NOR 55 år gamal.

Hendingar i livet hennar var:

• Skifte etter ho vart halde den 8. jun 1734 i Aukland, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Brønelle gifta seg med Jens Gudmundson Aukland den 18. jul 1701 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR.

994. Knud Jonson Fevold, son av Jon Toreson Laugaland og Anna Knudsdotter, vart fødd i 1709 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 25. jan 1763 i Fevoll nedre, Hjelmeland, Rogaland, NOR 54 år gamal, og vart gravlagd den 2. feb 1763 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Knut Jonson fekk bygslebrev på Laugaland i 1736, men seks år seinare flytta Knut til Nedre Fevoll der faren var frå. Knut bruka halve garden dei første åra, frå ikring 1742. I 1743 fekk han skøyte på ein halv laup smør i garden. Han åtte like mykje frå før, slik at han vart eigar av ein laup smør i Nedre Fevoll, som tilsvarer 1/3 av garden. I 1751 makeskifte han til seg endå ein laup smør og odelsretten til halve garden. Svein Eivindson Ø. Sedberg fekk til gjengjeld 1 laup smør i Meland og 2 pund 6 merker smør i Tysdal i Årdal. Same året bygsla Knut ein halv laup smør av soknepresten Søren Hielm. Eit siste makeskifte med Svein Eivindson Sedberg føregjekk i 1755. Mot å gje frå seg jordegods i Meland og Husstøl og betale ti riksdalar, vart Knut eigar av ein laup smør til, og fekk odelsretten til den siste halvparten. Dermed hadde han eigedomsretten til 2/3 og odelsretten til heile Nedre Fevoll.
I futen si kassabok for 1762/1763 står det at Knud Johnsnen døydde 25. januar 1763 og kona Siri Andersdotter 27. januar 1763, og dei vart gravlagde i lag.
I "Specification over De Umyndiges midler og De Anordnede Formynderes Nafne udj Ryefølche Carmsund og Hæsbye" finn ein at det var skifte den 9. april 1764 etter dei begge, og umyndige arvingar var barna: Biørn, Thore og Anne. Formyndar for Biørn var John Knudson Bielland, for Thore var Christen Pedersen Løgeland og Anders Knudson Fævold for Anne.

Dei hadde samla seg mykje jordisk rikdom. Buet etter dei var godt for 900 riksdalar. Det er ikkje nemnt noko om kvar sønene Bjørn og Tor vart av.

Knud Jonson gifta seg med Siri Andersdotter cirka 1737 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Johne Knudson Tøtland vart fødd i 1738 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 2. mar 1819 i Tøtland, Hjelmeland, Rogaland, NOR 81 år gamal, og vart gravlagd den 10. mar 1819 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Johne gifta seg med Siri Svendsdotter, dotter av Svend Svendson Fister og Eli Andersdotter, i 1759 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Johne gifta seg så med Liva Osmundsdotter, dotter av Osmund Jonson Vormelandsvig og Liva Bjørnsdotter, den 13. feb 1798 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

ii. Anders Knudson Fevold vart fødd i 1740 i Laugaland, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde den 13. jan 1822 i Fevoll nedre, Hjelmeland, Rogaland, NOR 82 år gamal, og vart gravlagd den 21. jan 1822 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Anders gifta seg med Siri Bjørnsdotter, dotter av Biørn Nilsson Hovda og Anna Olsdotter, i 1764 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

iii. Biørn Knudson Måland vart fødd i 1743 i Fevoll nedre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1802 i Måland, Årdal, Rogaland, NOR 59 år gamal, og vart gravlagd den 8. feb 1802 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Biørn gifta seg med Mallene Pedersdotter den 24. jun 1774 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

iv. Thore Knudson Gard vart fødd i 1745 i Fevoll nedre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1811 i Gard, Finnøy, Rogaland, NOR 66 år gamal, og vart gravlagd den 22. aug 1811 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Thore gifta seg med Boel Paulsdotter, dotter av Paul Johannesson Kleivaland og Siri Tormodsdotter d. e., den 9. jul 1780 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Thore gifta seg så med Gjertrud Helgesdotter, dotter av Helge Olson Eiane og Birthe Eliasdotter, den 27. des 1799 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

497 v. Anna Knudsdotter. Anna gifta seg med John Eivindson Riskedal, son av Eivind Svendson Sedberg og Anna Olsdotter, den 25. jun 1769 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


995. Siri Andersdotter, dotter av Anders Kristenson Fevold og Siri Jonsdotter, vart fødd i 1708 i Mæle øvre, Årdal, Rogaland, NOR, døydde den 27. jan 1763 i Fevoll nedre, Hjelmeland, Rogaland, NOR 55 år gamal, og vart gravlagd den 2. feb 1763 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Siri gifta seg med Knud Jonson Fevold cirka 1737 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

996. Halvard Nesvik døydde i Nesvik, Hjelmeland, Rogaland, NOR,.

Halvard gifta seg med ukjend.

Barna hans var:

i. Svend Halvardson Ullanes vart fødd i 1722 i Nesvik, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1795 i Ullanes, Rennesøy, Rogaland, NOR 73 år gamal, og vart gravlagd den 24. nov 1795 i Hausken kyrkje, Rennesøy, Rogaland, NOR. Svend gifta seg med Mallene Henriksdotter, dotter av Henrich Olson Byre og Kari Sevatsdotter d. e., den 12. okt 1750 i Hausken kyrkje, Rennesøy, Rogaland, NOR.

498 ii. John Halvardson Soppeland. John gifta seg med Siri Jonsdotter, dotter av Jone Jonson og Astri Toresdotter, i 1773 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.


998. Jone Jonson vart fødd cirka 1705 og døydde i Ullestad, Årdal, Rogaland, NOR.

Jone gifta seg med Astri Toresdotter i 1730 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

503 i. Ingeborg Jonsdotter. Ingeborg gifta seg med Østen Klengson Ullestad, son av Kleng Ommundson Riveland og Berta Øysteinsdotter, i 1753 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

499 ii. Siri Jonsdotter. Siri gifta seg med John Halvardson Soppeland, son av Halvard Nesvik og Ukjend, i 1773 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

iii. Thore Jonson vart fødd i 1744 i Ullestad, Årdal, Rogaland, NOR, døydde i 1807 i Egland, Årdal, Rogaland, NOR 63 år gamal, og vart gravlagd den 22. mar 1807 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Thore gifta seg med Anna Sebjørnsdotter, dotter av Sebjørn Svendson Igland og Birthe Larsdotter, den 28. jun 1772 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Thore gifta seg så med Cesilia Paulsdotter, dotter av Paul Johannesson Kleivaland og Siri Tormodsdotter d. e., den 25. jun 1800 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

iv. Marta Jonsdotter vart fødd i 1746 i Ullestad, Årdal, Rogaland, NOR og døydde i 1776 i Ullestad, Årdal, Rogaland, NOR 30 år gamal.

v. Anna Jonsdotter vart fødd i 1751 i Ullestad, Årdal, Rogaland, NOR.


999. Astri Toresdotter, dotter av Thore Halvardson Idse og Ingeborg Olsdotter, vart fødd i 1710 i Idse, Strand, Rogaland, NOR og døydde i Ullestad, Årdal, Rogaland, NOR.

Astri gifta seg med Jone Jonson i 1730 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.

1002. Orm Olson, son av Ole Jakobson Igland og Ingeborg, vart fødd i 1687 i Egland, Årdal, Rogaland, NOR og døydde cirka 1749 i Egland, Årdal, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 62 år.

Orm gifta seg med Johanna Rasmusdotter cirka 1719 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

501 i. Ingeborg Ormsdotter. Ingeborg gifta seg med Reier Johannesson Riveland cirka 1745 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

ii. Ole Ormson Ålgård vart fødd i 1727 i Egland, Årdal, Rogaland, NOR, døydde i des 1799 i Ålgård, Gjesdal, Rogaland, NOR 72 år gamal, og vart gravlagd den 5. jan 1800 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR. Ole gifta seg med Sofie Olsdotter, dotter av Ole Ormson Fister og Siri Svendsdotter, cirka 1759 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

iii. Cecilia Ormsdotter vart fødd i 1731 i Egland, Årdal, Rogaland, NOR, døydde i 1807 i Egland, Årdal, Rogaland, NOR 76 år gamal, og vart gravlagd den 27. des 1807 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Andre namn for Cecilia var Cecelle og Zitzele. Cecilia gifta seg med Ole Auenson den 5. jun 1763 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Cecilia gifta seg så med Endre Jonson Igland, son av Joe Jonson Dritland og Guri Endresdotter, den 2. jul 1783 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

511 iv. Mallene Ormsdotter. Mallene gifta seg med Ole Reiarson Vadla d. e., son av Reiar Olson Vadla og Ingeborg Olsdotter, i 1762 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Mallene gifta seg så med Johannes Ormson Vadla, son av Orm Pederson Kyrkhus og Marthe Pedersdotter, den 18. jun 1769 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Mallene gifta seg så med Daniel Pederson Vadla, son av Peder Danielson Tjentland og Ingeborg Andersdotter, i 1789 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

v. Rasmus Ormson Kluge vart fødd i 1742 i Egland, Årdal, Rogaland, NOR, døydde den 12. mar 1835 i Kluge, Gjesdal, Rogaland, NOR 93 år gamal, og vart gravlagd den 5. apr 1835 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR. Rasmus gifta seg med Mallene Ådnesdotter d. e., dotter av Aadne Pederson Oftedal og Ranvei Monsdotter, den 8. nov 1767 i Gjesdal kyrkje, Gjesdal, Rogaland, NOR.


1003. Johanna Rasmusdotter, dotter av Rasmus Jonasson Rose og Inger Andersdotter, vart fødd cirka 1700 i Svadberg, Årdal, Rogaland, NOR og døydde i 1781 i Egland, Årdal, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 81 år.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemt i 1762 i Egland, Årdal, Rogaland, NOR.

Johanna gifta seg med Orm Olson cirka 1719 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

Johanna gifta seg så med Knud Auenson Eike cirka 1755 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemt i 1762 i Egland, Årdal, Rogaland, NOR.


1004. Kleng Ommundson Riveland, son av Omund Klengson Kleppa og Marit Knudsdotter, vart fødd i 1664 i Sedberg midtre, Årdal, Rogaland, NOR og døydde i Riveland, Årdal, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Kleng Omundson (kalla Osmundson) hadde bruket på Riveland ved matrikkeltakseringa i 1723. Han sådde 2 tønner og avla 14 tønner, fødde 1 hest 5 naut og 12 sauer. Han hadde òg bruket ved nytt matrikkelopptak i 1731.
Kleng var gift to gonger. Første kona var visst ei Mari Olsdotter og ho var truleg mor til eldste sonen Ola fødd i 1709. Andre kona var Berta Øysteinsdotter, men ein kjenner ikkje noko til kvar ho var frå. Ho var truleg mor til Berte fødd i 1721, Marta fødd i 1721 og Øystein fødd i 1724. Men så vert det nemnt at ei enke Mari Olsdotter hadde eit av dei fire bruka på Ytre Riveland ved takseringa etter storflaumen i 1744. Bruket var på 2 pund smør.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnt i 1701 i Foss, Hjelmeland, Rogaland, NOR. 34 år, "Tjener:, fød i Sognet."

Kleng Ommundson gifta seg med Mari Olsdotter cirka 1710 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

Barnet av dette paret var:

i. Ole Klengson Hana vart fødd i 1709 i Riveland, Årdal, Rogaland, NOR, døydde i 1787 i Hana, Høyland, Rogaland, NOR 78 år gamal, og vart gravlagd den 25. mar 1787 i Høyland kyrkje, Høyland, Rogaland, NOR. Ole gifta seg med Karen Ivarsdotter, dotter av Ivar Ivarson og Guri Andersdotter, cirka 1735 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Ole gifta seg så med Borgiele Svendsdotter, dotter av Svend Rasmusson og Mallene Eivindsdotter, cirka 1753 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

Kleng Ommundson gifta seg så med Berta Øysteinsdotter cirka 1720 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Berta Klengsdotter vart fødd i 1721 i Riveland, Årdal, Rogaland, NOR. Eit anna namn for Berta var Berte.

ii. Marta Klengsdotter vart fødd i 1721 i Riveland, Årdal, Rogaland, NOR og døydde i 1785 i Riveland, Årdal, Rogaland, NOR 64 år gamal. Marta gifta seg med Ole Knudson Riveland cirka 1750 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

502 iii. Østen Klengson Ullestad. Østen gifta seg med Ingeborg Jonsdotter, dotter av Jone Jonson og Astri Toresdotter, i 1753 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.


1005. Berta Øysteinsdotter vart fødd cirka 1695 og døydde i Riveland, Årdal, Rogaland, NOR.

Berta gifta seg med Kleng Ommundson Riveland cirka 1720 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

1006. Jone Jonson vart fødd cirka 1705 og døydde i Ullestad, Årdal, Rogaland, NOR.
(Same som person 998 på side 1)

1007. Astri Toresdotter, dotter av Thore Halvardson Idse og Ingeborg Olsdotter, vart fødd i 1710 i Idse, Strand, Rogaland, NOR og døydde i Ullestad, Årdal, Rogaland, NOR.
(Same som person 999 på side 1)

1008. Svend Eivindson Østigård, son av Eivind Jonson Byrkja og Gunhild Andersdotter d. y., vart fødd i 1674 i Sedberg midtre, Årdal, Rogaland, NOR, døydde i 1765 i Sedberg midtre, Årdal, Rogaland, NOR 91 år gamal, og vart gravlagd den 17. okt 1765 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Svein Eivindson Midt Sedberg var gift med Helga Samsonsdottter frå Kvame i Hjelmeland og dei er nemnde med barna Eivind og Berta.
I manntalet for 1701 er Svein Eivindson oppført på Fremre Sedberg og Jon Jonson på Midtre Sedberg. Folk som har granska denne ætta finn at dei må bytast om, m. a. A. Ellingsen og Jakob J. Jåthun. Faren Eivind Jonson hadde flytta til Byrkja.
Det er skøyte frå Elisabeth Jørgensdotter Kvame til Sven Evensen Midt Sedberg på 2 pund 2 merker smør med bygsel i Midt Sedberg som "han selv påbor", for 50 ruksdalar. Med kona si har han dessutan fått 1 pund 22 merker smør i same gard, så eig i alt 4 pund smør. Datert Stavanger 6. juli 1709.
Skøyte frå Rasmus Johannesson Østre Sedberg til sitt syskenbarn Sven Eivindson Midt Sedberg på ½ laup 2 pund smør og 1 vett korn i Østre Sedberg med bygsel og bo Datert Stavanger 1713.
Svein Eivindson Austigard var lensmann i Årdal skipreide frå 1723 til 1748.
Midt Sedberg hadde ved matrikkeltakseringa 1723 i skyld 2 laup smør, garden var landlegg, hadde 1 støl, brensel, Svein brukar 2 laup, sår 6 tønner avlar 35 tønner før 1 hest, 13 naut, 20 sauer.
8 år seinare, ved matrikkelopptaket 1731 brukte og Svein Eivindson alt.
Ved taksering 1744 etter storflaumen året før, brukte Svein Eivindson garden Midt Sedberg som er på 2 laup smør. Han sjølv eig 1 laup 1 pd smør. Dei andre 2 pund eig Daniel Tysdal og Jon Mjølhus. Etter skaden elva hadde gjort fekk Midt Sedberg skylda sett ned med 12 bismarmark smør.
Svein Eivindson kjøpte Borgen og hadde ein leiglending sitjande der, Pål Osmundson. Då Svein var borte, gjekk Borgen inn under Kyrkhus, som var kyrkjegods.
Svein samla seg mykje jordegods og blei ein velståande mann. Han står som eigar på odelsmanntalslista fram til 1758, då overtok Ola Eivindson, barnebarnet.
Svend Evensen Østigaard vart gravlagd 17. oktober 1765, 89 år gamal.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemt i 1762 i Sedberg midtre, Årdal, Rogaland, NOR. Innerst.

Svend Eivindson gifta seg med Helga Samsonsdotter cirka 1699 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

504 i. Eivind Svendson Sedberg. Eivind gifta seg med Anna Olsdotter, dotter av Ole Olson Vadla og Marthe Pedersdotter, cirka 1723 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Eivind gifta seg så med Eli Olsdotter, dotter av Ole Ormson Fister og Siri Svendsdotter, i 1753 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

955 ii. Berthe Svendsdotter. Berthe gifta seg med Daniel Toreson Østigård, son av Tore Danielson Tysdal og Marit Samsonsdotter, cirka 1722 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.


1009. Helga Samsonsdotter, dotter av Samson Jonson Kvame og Elisabet Jørgensdotter, vart fødd i 1675 i Kvame, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde før 1760 i Sedberg midtre, Årdal, Rogaland, NOR.

Helga gifta seg med Svend Eivindson Østigård cirka 1699 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

1010. Ole Olson Vadla, son av Ole Olson Vadla og Anna Larsdotter, vart fødd i 1676 i Vadla, Årdal, Rogaland, NOR og døydde i Vadla, Årdal, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Ola Olson Vadla vart gift med Marta Pedersdotter frå Selvåg og dei er nemnde med barna Ingeborg og Anna.
Ola hadde bruket ved manntalet i 1701, same året er han på soldatrulle og er nemnd å vere 25 år og gift. Marta og Ola budde kan hende ei tid på Hetland i Fister. Ved skiftet etter Marta i 1727 er dottera Anna "fest" med Eivind Sveinson Sedberg. I buet var ei sølvkanne merka på loket: Tore Lauritsen. Kari Toresdtr. 1652. Dette har nok vore arvesølv frå Øvre Valheim.
Netto til utdeling i buet var 278-0-6.
Ola Olson hadde bruket ved matrikkeltakseringa i 1723. Han hadde også bruket ved nytt matrikkelopptak i 1731, men i 1736 overtok svigersonen.

Ole Olson gifta seg med Marthe Pedersdotter den 28. nov 1697 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Ingeborg Olsdotter vart fødd i 1698 i Vadla, Årdal, Rogaland, NOR og døydde i Vadla, Årdal, Rogaland, NOR. Ingeborg gifta seg med Reiar Olson Vadla, son av Ole Olson Staurland d. y. og Siri Torbjørnsdotter, cirka 1724 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

505 ii. Anna Olsdotter. Anna gifta seg med Eivind Svendson Sedberg, son av Svend Eivindson Østigård og Helga Samsonsdotter, cirka 1723 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.


1011. Marthe Pedersdotter, dotter av Peder Sjurson Selvåg og Ukjend, vart fødd i 1670 i Selvåg, Finnøy, Rogaland, NOR og døydde i 1727 i Vadla, Årdal, Rogaland, NOR 57 år gamal.

Marthe gifta seg med Ole Olson Vadla den 28. nov 1697 i Talgje kyrkje, Finnøy, Rogaland, NOR.

1012. Knud Jørgenson Nessa, son av Jørgen Knudson Nessa og Kari Nilsdotter, vart fødd i 1702 i Nessa store, Årdal, Rogaland, NOR og døydde i 1775 i Nessa store, Årdal, Rogaland, NOR 73 år gamal.

Knud Jørgenson gifta seg med Marta Jonasdotter cirka 1737 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Jørgen Knudson Nessa vart fødd i 1738 i Nessa store, Årdal, Rogaland, NOR og døydde i 1773 i Nessa store, Årdal, Rogaland, NOR 35 år gamal. Jørgen gifta seg med Borghild Andersdotter, dotter av Anders Svendson og Kristi Jonsdotter, i 1763 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

ii. Marthe Knudsdotter vart fødd i 1741 i Nessa store, Årdal, Rogaland, NOR, døydde i 1809 i Assheim, Hjelmeland, Rogaland, NOR 68 år gamal, og vart gravlagd den 17. apr 1809 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Marthe gifta seg med Peder Gudmundson Assheim, son av Gudmund Pederson Assheim og Anna Jonsdotter, den 21. jun 1761 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

506 iii. Niels Knudson Nessa. Niels gifta seg med Elisabet Kristoffersdotter, dotter av Christopher Kristofferson Lid og Anna Olsdotter, i 1764 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.

iv. Jonas Knudson Norheim vart fødd i 1745 i Nessa store, Årdal, Rogaland, NOR, døydde i 1799 i Norheim, Sjernarøy, Rogaland, NOR 54 år gamal, og vart gravlagd den 28. mar 1799 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR. Jonas gifta seg med Malena Rasmusdotter, dotter av Rasmus Nilsson Svadberg og Inger Andersdotter, den 21. jun 1761 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn. Jonas gifta seg så med Inger Knudsdotter, dotter av Knud Larsson Mjølhus og Lucritz Jonsdotter, den 10. jul 1768 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Jonas gifta seg så med Methe Valentinsdotter, dotter av Valentin Tårnson Aubø og Siri Bjørnsdotter, den 7. jan 1784 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR.

v. Knud Knudson Nessa vart fødd i 1746 i Nessa store, Årdal, Rogaland, NOR, døydde i 1773 i Nessa store, Årdal, Rogaland, NOR 27 år gamal, og vart gravlagd den 4. okt 1773 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Knud gifta seg med Ingeborg Knudsdotter, dotter av Knud Larsson Mjølhus og Lucritz Jonsdotter, den 2. jul 1769 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Knud Jørgenson gifta seg så med Kristi Jonsdotter, dotter av Jon Jonson Sedberg og Malena Nilsdotter, cirka 1750 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.

Hendingar i livet hennar var:

• Ho er nemnt i 1758 i Nessa store, Årdal, Rogaland, NOR.


1013. Marta Jonasdotter, dotter av Jonas Johannesson Østerhus og Marit Oddsdotter, vart fødd cirka 1710 i Østerhus, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde før 1758 i Nessa store, Årdal, Rogaland, NOR.

Marta gifta seg med Knud Jørgenson Nessa cirka 1737 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

1014. Christopher Kristofferson Lid, son av Christopher Børgeson Aubø og Elisabeth Jonsdotter, vart fødd i 1683 i Talgje (nord), Sjernarøy, Rogaland, NOR og døydde etter 1735 i Lid, Fister, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Kristoffer Kristofferson budde på Foldøy i Jelsa og på Norheim i Sjernarøy der han i 1723 hadde 1 hest, 10 storfe og 9 sauer, og sådde 4½ tønne korn og hausta 30 tønner. Dei flytta til Lid i Fister der han er nemnt frå 1723. I 1753 gav han bygslebrev til sonen Ola. Brevet sa at når Anna og Kristoffer vart for gamle til å driva bruket, skulle Ola ta over og gje folga til dei. Ola kom ikkje til å bli brukar på Lid. I staden overtok broren Børge etter foreldra. Dei fekk ei rikeleg folge då dei gav frå seg garden. Så lenge dei greidde det, skulle dei få driva halve garden. Sidan skulle dei ha 5 tønner havrekorn, 1 tønne reint korn (bygg), ¼ tønne rug. Sonen skulle fø 2 kyr og 12 sauer for dei.

Hendingar i livet hans var:

• Han er nemnt i 1701 i Tandrevoll, Sjernarøy, Rogaland, NOR. 17 år.

Christopher Kristofferson gifta seg med Anna Olsdotter i 1712 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Elen Kristoffersdotter vart fødd i 1713 i Foldøy, Jelsa, Rogaland, NOR, vart døypt den 12. mar 1713 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR og døydde i 1786 i Hagalid, Hjelmeland, Rogaland, NOR, 73 år gamal. Elen gifta seg med Halvor Endreson Hagalid, son av Endre Olson Hagalid og Marit Halvorsdotter, cirka 1735 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

ii. Ole Kristofferson Nessa vart fødd i 1716 i Foldøy, Jelsa, Rogaland, NOR, vart døypt den 8. nov 1716 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR, døydde i 1786 i Nessa litle, Årdal, Rogaland, NOR, 70 år gamal, og vart gravlagd den 28. mai 1786 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Ole gifta seg med Siri Olsdotter, dotter av Ole Olson Døvig og Ingeri Johannesdotter, cirka 1737 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Ole gifta seg så med Inger Kristensdotter, dotter av Christen Jonson Trevland og Siri Osmundsdotter, den 21. jun 1767 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

iii. Berge Kristofferson Lid vart fødd i 1725 i Lid, Fister, Rogaland, NOR og døydde den 20. apr 1789 i Lid, Fister, Rogaland, NOR 64 år gamal. Eit anna namn for Berge var Børge. Berge gifta seg med Engeri Jonsdotter, dotter av Jone Pederson Ur d. y. og Birthe Ommundsdotter, cirka 1746 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

507 iv. Elisabet Kristoffersdotter. Elisabet gifta seg med Ole Larsson, son av Lars Knudson og Sissel Olsdotter, cirka 1757 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Elisabet gifta seg så med Niels Knudson Nessa, son av Knud Jørgenson Nessa og Marta Jonasdotter, i 1764 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.


1015. Anna Olsdotter, dotter av Ole Knudson Norheim og Eli Korneliusdotter, vart fødd i 1687 i Norheim, Sjernarøy, Rogaland, NOR, døydde i 1763 i Lid, Fister, Rogaland, NOR 76 år gamal, og vart gravlagd den 14. jan 1763 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR.

Anna gifta seg med Christopher Kristofferson Lid i 1712 i Sjernarøy kyrkje, Sjernarøy, Rogaland, NOR.

1016. Daniel Toreson Østigård, son av Tore Danielson Tysdal og Marit Samsonsdotter, vart fødd i 1702 i Tysdal søre, Årdal, Rogaland, NOR, døydde i 1765 i Sedberg østre, Årdal, Rogaland, NOR 63 år gamal, og vart gravlagd den 1. jun 1765 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.
(Same som person 954 på side 1)

1017. Berthe Svendsdotter, dotter av Svend Eivindson Østigård og Helga Samsonsdotter, vart fødd i 1702 i Sedberg midtre, Årdal, Rogaland, NOR, døydde i 1764 i Sedberg østre, Årdal, Rogaland, NOR 62 år gamal, og vart gravlagd den 6. mai 1764 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Andre namn for Berthe var Berit og Brita.
(Same som person 955 på side 1)

1018. Gudmund Pederson Assheim, son av Peder Torbjørnson Assheim og Anna Gudmundsdotter, vart fødd i 1698 i Assheim, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1742 i Assheim, Hjelmeland, Rogaland, NOR 44 år gamal.

Gudmund Pederson gifta seg med Anna Jonsdotter i 1725 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

i. Anna Gudmundsdotter d. e. vart fødd i 1725 i Assheim, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1783 i Valheim nedre, Årdal, Rogaland, NOR 58 år gamal, og vart gravlagd den 26. sep 1783 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Anna gifta seg med Anders Danielson Valheim, son av Daniel Andersson Valheim og Eli Pedersdotter, cirka 1744 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

ii. Peder Gudmundson Assheim vart fødd i 1728 i Assheim, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1804 i Assheim, Hjelmeland, Rogaland, NOR 76 år gamal, og vart gravlagd den 26. mar 1804 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Peder gifta seg med Anna Ormsdotter, dotter av Orm Jonson Mæle og Malena Larsdotter, cirka 1745 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Peder gifta seg så med Marthe Knudsdotter, dotter av Knud Jørgenson Nessa og Marta Jonasdotter, den 21. jun 1761 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

509 iii. Sophie Gudmundsdotter. Sophie gifta seg med Thore Danielson Tysdal, son av Daniel Toreson Østigård og Berthe Svendsdotter, cirka 1748 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

iv. Anna Gudmundsdotter d. y. vart fødd i 1738 i Assheim, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1793 i Marvik, Jelsa, Rogaland, NOR 55 år gamal, og vart gravlagd den 1. feb 1793 i Jelsa kyrkje, Jelsa, Rogaland, NOR. Anna gifta seg med Aanen Jensson Marvik, son av Jens Ånenson Kopervik d. e. og Anna Olsdotter, den 12. jul 1761 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.


1019. Anna Jonsdotter, dotter av Jone Jonson Vadla d. e. og Anna Ormsdotter, vart fødd i 1695 i Vadla, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1749 i Assheim, Hjelmeland, Rogaland, NOR 54 år gamal.

Generelle notat: Anna Jonsdotter vart først gift med Gudmund Pederson. Ved skiftet etter mora i 1726 var Gudmund soldat i det vesterlandske regiment. Han auka rikdomen frå foreldra. Då han var komen under torva i 1742 og det var skifte etter han, var det tett opp under 1.000 riksdalar i buet. Kona fekk halvparten, sonen 200 og kvar av dei tre døtrene 100 dalar, slik arvereglane var.
Anna Jonsdotter gifta seg opp att med Anders Sveinson frå Fister som tok over bruket på Assheim. Han dreiv bruket til Anna Jonsdotter døydde i 1749. Då flytta Anders til Økstra i Jelsa som han hadde kjøpt i 1747. Der gifta han seg opp att og fekk mange barn.

Anna gifta seg med Gudmund Pederson Assheim i 1725 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR.

Anna gifta seg så med Anders Svendson Økstra, son av Svend Svendson Fister og Eli Andersdotter, cirka 1743 i Hjelmeland kyrkje, Hjelmeland, Rogaland, NOR. Dei fekk ikkje barn.


1020. Reiar Olson Vadla, son av Ole Olson Staurland d. y. og Siri Torbjørnsdotter, vart fødd i 1695 i Staurland, Fister, Rogaland, NOR, døydde i 1769 i Vadla, Årdal, Rogaland, NOR 74 år gamal, og vart gravlagd den 28. jan 1769 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

Generelle notat: Reiar Olson frå Staurland i Fister var truleg son til lensmann Ola Reiarson Vadla og han må ha vore i slekt med kona si Ingeborg Olsdotter Vadla. Dei hadde fem barn. Reiar hadde bruket på Vadla i Årdal ved taksering av den store flaumskaden i 1744. Ved sjeleregisteret i 1758 var det bare sonen Samson som var heime, men han hadde fire tenestefolk hos seg. Reiar sat med bruket til han døydde i 1769 og sonen Samson tok over garden etter han.

Reiar Olson gifta seg med Ingeborg Olsdotter cirka 1724 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

Barn av dette paret var:

510 i. Ole Reiarson Vadla d. e.. Ole gifta seg med Anna Knudsdotter, dotter av Knud Larsson Fladhetland og Johanne Jensdotter, cirka 1755 i Fister kyrkje, Fister, Rogaland, NOR. Ole gifta seg så med Mallene Ormsdotter, dotter av Orm Olson og Johanna Rasmusdotter, i 1762 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

ii. Ole Reiarson Byrkja d. y. vart fødd i 1729 i Hetland indre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1804 i Byrkja, Årdal, Rogaland, NOR 75 år gamal, og vart gravlagd den 1. jul 1804 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Ole gifta seg med Berta Kjetilsdotter, dotter av Kiddel Jakobson Holta og Borghild Steinsdotter, i 1761 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Ole gifta seg så med Siri Larsdotter cirka 1789 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

iii. Berta Reiarsdotter vart fødd i 1733 i Hetland indre, Hjelmeland, Rogaland, NOR og døydde i 1768 i Svadberg, Årdal, Rogaland, NOR 35 år gamal. Eit anna namn for Berta var Brita. Berta gifta seg med Niels Rasmusson Svadberg, son av Rasmus Nilsson Svadberg og Inger Andersdotter, cirka 1754 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

iv. Samson Reiarson Yttrevold vart fødd i 1735 i Hetland indre, Hjelmeland, Rogaland, NOR, døydde i 1813 i Ytrevoll, Årdal, Rogaland, NOR 78 år gamal, og vart gravlagd den 26. sep 1813 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR. Samson gifta seg med Malena Andersdotter, dotter av Anders Danielson Valheim og Anna Gudmundsdotter d. e., i 1770 i Strand kyrkje, Strand, Rogaland, NOR.


1021. Ingeborg Olsdotter, dotter av Ole Olson Vadla og Marthe Pedersdotter, vart fødd i 1698 i Vadla, Årdal, Rogaland, NOR og døydde i Vadla, Årdal, Rogaland, NOR.

Ingeborg gifta seg med Reiar Olson Vadla cirka 1724 i Årdal kyrkje, Årdal, Rogaland, NOR.

1022. Orm Olson, son av Ole Jakobson Igland og Ingeborg, vart fødd i 1687 i Egland, Årdal, Rogaland, NOR og døydde cirka 1749 i Egland, Årdal, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 62 år.
(Same som person 1002 på side 1)

1023. Johanna Rasmusdotter, dotter av Rasmus Jonasson Rose og Inger Andersdotter, vart fødd cirka 1700 i Svadberg, Årdal, Rogaland, NOR og døydde i 1781 i Egland, Årdal, Rogaland, NOR i ein alder av omkring 81 år.
(Same som person 1003 på side 1)

 

horizontal rule

Send meg e-post ved å trykkje på namnet mitt:                                                                                   Sist endra: 15.01.2015


Joh 17:3 Og dette er det evige livet, at dei kjenner deg, den einaste sanne Gud, og han du sende, Jesus Kristus.