3 Mosebok kapittel 9:


Den åttende dagen kalte Moses til seg Aron og hans sønner og Israels eldste. Han sa til Aron: Ta deg en oksekalv til syndoffer og en vær til brennoffer, begge uten lyte, og led dem fram for Herrens åsyn. Og du skal tale til Israels barn og si: Ta en geitebukk til syndoffer, og en kalv og et lam, begge årsgamle og uten lyte, til brennoffer, og ta en okse og en vær til fredsoffer, for å ofre dem for Herrens åsyn, og et matoffer, tillaget med olje! For i dag vil Herren åpenbare seg for dere. De tok det som Moses hadde befalt, og førte det fram foran sammenkomstens telt. Og hele menigheten kom og stod for Herrens åsyn. Da sa Moses: Dette er det Herren har befalt dere å gjøre, så skal Herrens herlighet åpenbare seg for dere. Så sa Moses til Aron: Gå fram til alteret og ofre ditt syndoffer og ditt brennoffer og gjør soning for deg og for folket. Ofre så folkets offer og gjør soning for dem, slik som Herren har befalt! Og Aron trådte fram til alteret og slaktet den kalven som skulle være syndoffer for ham selv. Arons sønner bar blodet til ham, og han dyppet sin finger i blodet og strøk det på alterhornene. Resten av blodet helte han ut ved alterets fot. 10 Men fettet og nyrene og den store leverlappen av syndofferet brente han på alteret, slik som Herren hadde befalt Moses. 11 Kjøttet og huden brente han opp med ild utenfor leiren. 12 Så slaktet han brennofferet. Arons sønner rakte ham blodet, og han stenket det rundt om på alteret. 13 Så rakte de ham brennofferet, stykke for stykke, og hodet, og han brente det på alteret. 14 Han vasket innvollene og føttene og brente dem sammen med brennofferet på alteret. 15 Så førte han fram folkets offer. Han tok bukken som skulle være syndoffer for folket, slaktet den og ofret den til et syndoffer, likesom det første offerdyret. 16 Så førte han brennofferet fram og ofret det, som det var foreskrevet. 17 Deretter bar han matofferet fram og tok en håndfull av det og brente på alteret, foruten morgenbrennofferet. 18 Så slaktet han oksen og væren som skulle være folkets fredsoffer. Arons sønner rakte ham blodet, og han stenket det rundt om på alteret. 19 Men fettstykkene av oksen og væren, både fetthalen og fettet som dekket innvollene, og nyrene og den store leverlappen – 20 disse fettstykkene la de på bryststykkene, og han brente fettstykkene på alteret. 21 Men bryststykkene og det høyre låret svingte Aron for Herrens åsyn, slik som Moses hadde befalt. 22 Aron løftet sine hender over folket og velsignet dem. Så steg han ned, etter at han hadde ofret syndofferet og brennofferet og fredsofferet. 23 Deretter gikk Moses og Aron inn i sammenkomstens telt. Og da de kom ut igjen, velsignet de folket. Da åpenbarte Herrens herlighet seg for hele folket. 24 Det gikk ild ut fra Herrens åsyn og fortærte brennofferet og fettstykkene på alteret. Og hele folket så det, og de ropte høyt av glede og falt ned på sitt ansikt.

(Norsk Bibel 88 Bokmål - NB88BM)